M. e.r.-screening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "M. e.r.-screening"

Transcriptie

1 RUP Nanove gedeeltelijke herziening 1. O VERLEG EN INSPRAAK M. e.r.-screening Dossiernummer SCRPL Advies dienst MER De dienst MER formuleerde in zijn contact op 3/3/15 een aantal opmerkingen voor aanpassingen aan het ontwerpdocument. Deze werden verwerkt in het dossier. Onderstaande elementen behoeven een bijkomende toelichting: Het is in de screening van belang dat de bestemmingswijzigingen beoordeeld worden. Op p.5 worden verschillende planonderdelen opgesomd, een aantal van deze onderdelen maken echter deel uit van de bestaande situatie. Het verschil in bestaande situatie en bijkomende ontwikkelingsmogelijkheden komt onvoldoende aan bod in de effectbeoordeling. De keuze voor het gebruik van de planonderdelen is gemotiveerd onder Methodiek en zijn gebaseerd op de geplande toestand (waarvan een groot deel inderdaad reeds gerealiseerd is). Het verschil in bestaande situatie en bijkomende ontwikkelingsmogelijkheden wordt verder toegelicht onder de verschillende disciplines. In de discipline bodem werd aangegeven dat er een beschrijvend bodemonderzoek gebeurd is in 1. Kunnen de resultaten hiervan opgenomen worden in de screening? Dit beschrijvend bodemonderzoek werd gedaan in het kader van recente ontwikkelingen. Er werd niet overgegaan tot een bodemsanering waaruit kan geconcludeerd worden dat er geen risico s zijn vastgesteld die de bodemsaneringsnormen overschrijden Verzoek tot ra adpleging Volgende relevante instanties werden geraadpleegd om hun mening te formuleren over de vraag of het voorliggende RUP mogelijk aanzienlijke milieueffecten kan genereren. Deze lijst van relevante betrokken instanties werd aangeleverd door de dienst MER: provinciebestuur Vlaams-Brabant dienst Ruimtelijke Ordening; agentschap voor Natuur en Bos Vlaams-Brabant; Ruimte Vlaanderen Vlaams-Brabant; Onroerend Erfgoed Vlaams-Brabant; agentschap Wonen-Vlaanderen afdeling Wonen; departement Mobiliteit en Openbare Werken; De Lijn Vlaams-Brabant. Er werd advies uitgebracht door alle aangeschreven instanties, uitgezonderd Ruimte Vlaanderen. Alle adviezen, met uitzondering van het departement MOW, stellen dat: er geen aanzienlijke milieueffecten verwacht worden als gevolg van het plan; het onderzoek naar de significante milieueffecten op correcte wijze is gebeurd. oktober 15 P7 59

2 RUP Nanove gedeeltelijke herziening Door het agentschap voor Natuur en Bos en De Lijn werden enkele opmerkingen geformuleerd die in rekening dienen genomen te worden bij de verdere opmaak van het RUP. Voorliggend dossier werd bijgestuurd zoals uitgewerkt in de nota aan de dienst MER Besluit dienst MER De dienst MER stelt dat het screeningsdossier de nodige informatie bevat over het voorgenomen plan en dat de relevante milieudisciplines op voldoende wijze besproken werden. Ze concluderen dat het voorgenomen plan geen aanleiding geeft tot aanzienlijke negatieve milieueffecten en dat de opmaak van een plan-mer dan ook niet nodig is. De beslissing van de dienst MER en de nota aan de dienst MER betreffende de behandeling van de adviezen in kader van het onderzoek tot milieueffectrapportage (ontheffingsaanvraag plan-merplicht) werden toegevoegd in bijlage. 1.. P l e n aire vergadering Op 13/5/15 werd een plenaire vergadering georganiseerd. Het verslag van de plenaire vergadering en de uitgebrachte adviezen zijn terug te vinden in bijlage. Voorliggende toelichtingsnota, voorschriften en grafische plannen werden bijgestuurd overeenkomstig het verslag en de adviezen. oktober 15 P7

3 RUP Nanove gedeeltelijke herziening 11. BIJLAGEN Synthese parkeeronderzoek Kaartmateriaal Bijlagen mer-screening Bijlagen veiligheidsrapportage Bijlagen plenaire vergadering oktober 15 P7 1

4 RUP Nanove gedeeltelijke herziening S yn t h e s e parkeeronderzoek oktober 15 P7

5 In april 1 werd een parkeeronderzoek uitgewerkt door Arcadis. Onderstaande figuur geeft de segmenten weer waar parkeertellingen werden uitgevoerd. Binnen de onderzochte straten bevinden zich 933 parkeerplaatsen. Situering van onderzochte straten (bron: parkeeronderzoek Opwijk april 1 (Arcadis)) In het kader van de opmaak van voorliggend RUP zijn de resultaten van een aantal segmenten in de nabijheid van het plangebied specifiek van belang. Het gaat om: : Hoek Singel / Kloosterstraat 3: Parkeerterrein Hof ten Hemelrijk : Tussen Kloosterstraat en Nijdrop (schuin parkeren) 7: Singel / Kattestraat 8: Marktstraat tussen Kattestraat en Singel 9: Singel 3: Kerkstraat 31: Gasthuisstraat tussen Kattestraat en Oude Pastoriedreef 3: Oude Pastoriedreef 33: Kloosterstraat tussen Hof ten Hemelrijk en Den Eikendreef 3: Kloosterstraat tussen Den Eikendreef en Karrenveldstraat Onderstaande figuur geeft de situering van deze segmenten weer. Situering segmenten relevant voor plangebied RUP (bron: parkeeronderzoek Opwijk april 1 (Arcadis)) Synthese parkeeronderzoek 1

6 De tellingen voor het parkeeronderzoek vonden plaats op vrijdag 7 februari 1, zaterdag 8 februari 1 en dinsdag 11 februari 1. De voornaamste bevindingen van dit parkeeronderzoek worden hieronder weergegeven. Vrijdag 7 februari 1 De van de parkeerplaatsen in het studiegebied werd elk uur genoteerd vanaf u tot 1u. Het totaal aantal beschikbare parkeerplaatsen in het studiegebied bedroeg 857. Vrijdagvoormiddag is het markt in het onderzoeksgebied waardoor een gedeelte van de 933 parkeerplaatsen niet beschikbaar waren. De hierna toegevoegde pagina geeft de, capaciteit en sgraad van de beschikbare parkeerplaatsen globaal over het volledige studiegebied weer, evenals het aantal vrije parkeerplaatsen. Globaal dient er dus gesteld te worden dat er in het studiegebied voldoende parkeerplaatsen beschikbaar zijn om de parkeerdruk op te vangen. Wanneer de resultaten meer in detail en specifiek voor de segmenten relevant voor het plangebied van voorliggend RUP worden bekeken ontstaat een meer gevarieerd beeld. Hierna worden de resultaten van de tellingen voor de relevante segmenten weergegeven. Synthese parkeeronderzoek

7

8 Parkeeronderzoek Opwijk datum onderzoek: vrijdag 7 februari 1 (marktdag) weersomstandigheden: regen Hoek Singel/Kloosterstraat aantal parkeerplaatsen: 15 en sgraad u 7u 8u 9u 1u 11u 1u capaciteit sgraad 93% 87% 7% 93% 87% 93% 8% aantal parkeerplaatsen vrij/ te kort * vanaf een overschrijding van 8% van de capaciteit kan zoekverkeer ontstaan 1 1% 1 1 9% 8% 7% 1 8 capaciteit 8% van de capaciteit % 5% % 3% % 1% u 7u 8u 9u 1u 11u 1u % Parkeerduur Parkeerduur u 7u 8u 9u 1u 11u 1u <=1u u - u 8 1 u - 3u 1 3u - u 1 3 u - 5u u - u u-7u parkeerduur u 7u 8u 9u 1u 11u 1u <= 1u u - u 8 1 u - u 8 7 > u sgraad u 7u 8u 9u 1u 11u 1u parkeerduur > u 8 u u 1uu <= 1u u 7u 8u 9u 1u 11u 1u Bezettginsgraad

9 Parkeeronderzoek Opwijk datum onderzoek: vrijdag 7 februari 1 (marktdag) weersomstandigheden: regen Parkeerterrein Hof ten hemelrijk aantal parkeerplaatsen: 118 en sgraad u 7u 8u 9u 1u 11u 1u capaciteit sgraad 1% 17% 1% 1% 8% 7% 1% aantal parkeerplaatsen vrij/ te kort * vanaf een overschrijding van 8% van de capaciteit kan zoekverkeer ontstaan 1 5% 1 % 35% 1 8 capaciteit 8% van de capaciteit 3% 5% % 15% 1% 5% u 7u 8u 9u 1u 11u 1u % Parkeerduur Parkeerduur u 7u 8u 9u 1u 11u 1u <=1u u - u u - 3u u - u 1 1 u - 5u 1 1 5u - u u-7u parkeerduur u 7u 8u 9u 1u 11u 1u <= 1u u - u u - u > u sgraad u 7u 8u 9u 1u 11u 1u parkeerduur 5 > u 3 u u 1uu <= 1u 1 u 7u 8u 9u 1u 11u 1u Bezettginsgraad

10 Parkeeronderzoek Opwijk datum onderzoek: vrijdag 7 februari 1 (marktdag) weersomstandigheden: regen Tussen Kloosterstraat en Nijdrop (schuin parkeren) aantal parkeerplaatsen: 11 en sgraad u 7u 8u 9u 1u 11u 1u capaciteit sgraad 73% 73% % 3% 3% 55% 8% aantal parkeerplaatsen vrij/ te kort * vanaf een overschrijding van 8% van de capaciteit kan zoekverkeer ontstaan 1 9% 1 8% 7% 8 capaciteit 8% van de capaciteit % 5% % 3% % 1% u 7u 8u 9u 1u 11u 1u % Parkeerduur Parkeerduur u 7u 8u 9u 1u 11u 1u <=1u 3 5 1u - u u - 3u u - u 1 1 u - 5u 5u - u u-7u parkeerduur u 7u 8u 9u 1u 11u 1u <= 1u 3 5 1u - u u - u > u sgraad u 7u 8u 9u 1u 11u 1u parkeerduur u 7u 8u 9u 1u 11u 1u > u u u 1uu <= 1u Bezettginsgraad

11 Parkeeronderzoek Opwijk datum onderzoek: vrijdag 7 februari 1 (marktdag) weersomstandigheden: regen Singel/Kattestraat aantal parkeerplaatsen: 15 en sgraad u 7u 8u 9u 1u 11u 1u capaciteit sgraad 93% 7% 7% 7% % % 13% aantal parkeerplaatsen vrij/ te kort * vanaf een overschrijding van 8% van de capaciteit kan zoekverkeer ontstaan 1 1% 1 1 9% 8% 7% 1 8 capaciteit 8% van de capaciteit % 5% % 3% % 1% u 7u 8u 9u 1u 11u 1u % Parkeerduur Parkeerduur u 7u 8u 9u 1u 11u 1u <=1u u - u u - 3u 3u - u u - 5u 1 1 5u - u 1 1 u-7u parkeerduur u 7u 8u 9u 1u 11u 1u <= 1u u - u u - u > u sgraad u 7u 8u 9u 1u 11u 1u parkeerduur > u 8 u u 1uu <= 1u u 7u 8u 9u 1u 11u 1u Bezettginsgraad

12 Parkeeronderzoek Opwijk datum onderzoek: vrijdag 7 februari 1 (marktdag) weersomstandigheden: regen Marktstraat tss Kattestraat en Singel aantal parkeerplaatsen: (markt) en sgraad u 7u 8u 9u 1u 11u 1u capaciteit sgraad nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt aantal parkeerplaatsen vrij/ te kort * vanaf een overschrijding van 8% van de capaciteit kan zoekverkeer ontstaan 1% 9% 5 8% 3 capaciteit 8% van de capaciteit 7% % 5% % 3% 1 % 1% u 7u 8u 9u 1u 11u 1u % Parkeerduur Parkeerduur u 7u 8u 9u 1u 11u 1u <=1u 5 3 1u - u u - 3u 3u - u u - 5u 5u - u u-7u parkeerduur u 7u 8u 9u 1u 11u 1u <= 1u 5 3 1u - u u - u > u sgraad u 7u 8u 9u 1u 11u 1u parkeerduur 5 > u 3 u u 1uu <= 1u 1 u 7u 8u 9u 1u 11u 1u Bezettginsgraad

13 Parkeeronderzoek Opwijk datum onderzoek: vrijdag 7 februari 1 (marktdag) weersomstandigheden: regen Singel aantal parkeerplaatsen: (markt) en sgraad u 7u 8u 9u 1u 11u 1u capaciteit sgraad nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt aantal parkeerplaatsen vrij/ te kort * vanaf een overschrijding van 8% van de capaciteit kan zoekverkeer ontstaan,5 1% 9% 8% 7% 1,5 1 capaciteit 8% van de capaciteit % 5% % 3%,5 % 1% u 7u 8u 9u 1u 11u 1u % Parkeerduur Parkeerduur u 7u 8u 9u 1u 11u 1u <=1u 1u - u u - 3u 3u - u u - 5u 5u - u u-7u parkeerduur u 7u 8u 9u 1u 11u 1u <= 1u 1u - u u - u > u sgraad u 7u 8u 9u 1u 11u 1u parkeerduur,5 1,5 1 > u u u 1uu,5 <= 1u u 7u 8u 9u 1u 11u 1u Bezettginsgraad

14 Parkeeronderzoek Opwijk datum onderzoek: vrijdag 7 februari 1 (marktdag) weersomstandigheden: regen Kerkstraat aantal parkeerplaatsen: (markt) en sgraad u 7u 8u 9u 1u 11u 1u capaciteit sgraad nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt aantal parkeerplaatsen vrij/ te kort * vanaf een overschrijding van 8% van de capaciteit kan zoekverkeer ontstaan 1 1%,9 9%,8 8%,7 7%,,5, capaciteit 8% van de capaciteit % 5% %,3 3%, %,1 1% u 7u 8u 9u 1u 11u 1u % Parkeerduur Parkeerduur u 7u 8u 9u 1u 11u 1u <=1u 1u - u u - 3u 3u - u u - 5u 5u - u u-7u parkeerduur u 7u 8u 9u 1u 11u 1u <= 1u 1u - u u - u > u sgraad u 7u 8u 9u 1u 11u 1u parkeerduur 1,9,8,7,,5,,3,,1 u 7u 8u 9u 1u 11u 1u > u u u 1uu <= 1u Bezettginsgraad

15 Parkeeronderzoek Opwijk datum onderzoek: vrijdag 7 februari 1 (marktdag) weersomstandigheden: regen Gasthuisstraat tss Kattestraat en Oude Pastoriedreef aantal parkeerplaatsen: 13 en sgraad u 7u 8u 9u 1u 11u 1u capaciteit sgraad 85% 77% % % % 3% 8% aantal parkeerplaatsen vrij/ te kort * vanaf een overschrijding van 8% van de capaciteit kan zoekverkeer ontstaan 1 9% 1 8% 7% 1 8 capaciteit 8% van de capaciteit % 5% % 3% % 1% u 7u 8u 9u 1u 11u 1u % Parkeerduur Parkeerduur u 7u 8u 9u 1u 11u 1u <=1u u - u u - 3u 7 3u - u u - 5u 5 5 5u - u u-7u parkeerduur u 7u 8u 9u 1u 11u 1u <= 1u u - u u - u 7 > u sgraad u 7u 8u 9u 1u 11u 1u parkeerduur > u u u 1uu <= 1u u 7u 8u 9u 1u 11u 1u Bezettginsgraad

16 Parkeeronderzoek Opwijk datum onderzoek: vrijdag 7 februari 1 (marktdag) weersomstandigheden: regen Oude Pastoriedreef aantal parkeerplaatsen: 35 en sgraad u 7u 8u 9u 1u 11u 1u capaciteit sgraad 7% % 31% 3% 3% 1% 1% aantal parkeerplaatsen vrij/ te kort * vanaf een overschrijding van 8% van de capaciteit kan zoekverkeer ontstaan 8% 35 7% 3 % 5 15 capaciteit 8% van de capaciteit 5% % 3% 1 % 5 1% u 7u 8u 9u 1u 11u 1u % Parkeerduur Parkeerduur u 7u 8u 9u 1u 11u 1u <=1u u - u u - 3u 3 3u - u 1 1 u - 5u u - u u-7u parkeerduur u 7u 8u 9u 1u 11u 1u <= 1u u - u u - u > u sgraad u 7u 8u 9u 1u 11u 1u parkeerduur 5 3 > u u u 1 1uu <= 1u u 7u 8u 9u 1u 11u 1u Bezettginsgraad

17 Parkeeronderzoek Opwijk datum onderzoek: vrijdag 7 februari 1 (marktdag) weersomstandigheden: regen Kloosterstraat tss Hof ten Hemelrijk en Den Eikendreef aantal parkeerplaatsen: en sgraad u 7u 8u 9u 1u 11u 1u capaciteit sgraad 5% 13% 18% 3% 35% 8% 33% aantal parkeerplaatsen vrij/ te kort * vanaf een overschrijding van 8% van de capaciteit kan zoekverkeer ontstaan 5 8% 7% 35 % capaciteit 8% van de capaciteit 5% % 3% 1 % 5 1% u 7u 8u 9u 1u 11u 1u % Parkeerduur Parkeerduur u 7u 8u 9u 1u 11u 1u <=1u 3 5 1u - u 7 1 u - 3u u - u 1 5 u - 5u 5 5u - u 1 u-7u parkeerduur u 7u 8u 9u 1u 11u 1u <= 1u 3 5 1u - u 7 1 u - u > u sgraad u 7u 8u 9u 1u 11u 1u parkeerduur 3 5 > u 15 1 u u 1uu <= 1u 5 u 7u 8u 9u 1u 11u 1u Bezettginsgraad

18 Parkeeronderzoek Opwijk datum onderzoek: vrijdag 7 februari 1 (marktdag) weersomstandigheden: regen Kloosterstraat tss Den Eikendreef en Karrenveldstraat aantal parkeerplaatsen: 9 en sgraad u 7u 8u 9u 1u 11u 1u capaciteit sgraad % 33% 78% 133% 15% 1% 111% aantal parkeerplaatsen vrij/ te kort * vanaf een overschrijding van 8% van de capaciteit kan zoekverkeer ontstaan 1 18% 1 1% 1 1% 1 8 capaciteit 8% van de capaciteit 1% 1% 8% % % % u 7u 8u 9u 1u 11u 1u % Parkeerduur Parkeerduur u 7u 8u 9u 1u 11u 1u <=1u 5 9 1u - u u - 3u u - u u - 5u u - u u-7u parkeerduur u 7u 8u 9u 1u 11u 1u <= 1u 5 9 1u - u u - u > u sgraad u 7u 8u 9u 1u 11u 1u parkeerduur > u 8 u u 1uu <= 1u u 7u 8u 9u 1u 11u 1u Bezettginsgraad

19 Zaterdag 8 februari 1 De van de parkeerplaatsen in het studiegebied werd elk uur genoteerd vanaf u tot 1u. Het totaal aantal beschikbare parkeerplaatsen in het studiegebied bedroeg 933. Onderstaande tabel geeft de, capaciteit en sgraad van de beschikbare parkeerplaatsen globaal over het volledige studiegebied weer, evenals het aantal vrije parkeerplaatsen. De hierna toegevoegde pagina geeft de, capaciteit en sgraad van de beschikbare parkeerplaatsen globaal over het volledige studiegebied weer, evenals het aantal vrije parkeerplaatsen. Globaal dient er dus gesteld te worden dat er in het studiegebied voldoende parkeerplaatsen beschikbaar zijn om de parkeerdruk op te vangen. Wanneer de resultaten meer in detail en specifiek voor de segmenten relevant voor het plangebied van voorliggend RUP worden bekeken ontstaat een meer gevarieerd beeld. Hierna worden de resultaten van de tellingen voor de relevante segmenten weergegeven. Synthese parkeeronderzoek 3

20

21

22 Parkeeronderzoek Opwijk datum onderzoek: zaterdag 8 februari 1 weersomstandigheden: voormiddag: zonnig - namiddag regen Hoek Singel/Kloosterstraat aantal parkeerplaatsen: 15 en sgraad capaciteit sgraad 7% 53% % 73% 93% 8% 87% % 8% 8% 87% 73% 7% 7% % 87% aantal parkeerplaatsen vrij/ te kort * vanaf een overschrijding van 8% van de capaciteit kan zoekverkeer ontstaan capaciteit 8% van de capaciteit sgraad 1% 9% 8% 7% sgraad ; % % 5% % 3% % 1% % Bezettginsgraad

23 Hoek Singel/Kloosterstraat aantal parkeerplaatsen: 15 Parkeerduur Parkeerduur <=1u u - u u - 3u u - u u - 5u u - u u-7u u - 8u u - 9u 1 9u-1u u-11u 11u-1u u-13u U-1u 1 1 1u-15u u - 1u parkeerduur <= 1u u - u u - u u - 8 u > 8u parkeerduur > 8u u8 u u u 1uu <= 1u

24 Parkeeronderzoek Opwijk datum onderzoek: zaterdag 8 februari 1 weersomstandigheden: voormiddag: zonnig - namiddag regen parkeerterrein Hof ten hemelrijk aantal parkeerplaatsen: 118 en sgraad capaciteit sgraad 17% 17% 1% 1% 18% 19% 1% 3% 1% % 19% 17% % % 71% 73% aantal parkeerplaatsen vrij/ te kort * vanaf een overschrijding van 8% van de capaciteit kan zoekverkeer ontstaan capaciteit 8% van de capaciteit sgraad 8% 7% sgraad ; 71% % 5% % 3% % 1% % Bezettginsgraad

25 parkeerterrein Hof ten hemelrijk aantal parkeerplaatsen: 118 Parkeerduur Parkeerduur <=1u u - u u - 3u u - u u - 5u u - u u-7u 1 7u - 8u u - 9u 1 9u-1u 1u-11u u-1u u-13u 1 13U-1u 1u-15u 15u - 1u parkeerduur <= 1u u - u u - u u - 8 u > 8u parkeerduur > 8u u8 u u u 1uu <= 1u 1

26 Parkeeronderzoek Opwijk datum onderzoek: zaterdag 8 februari 1 weersomstandigheden: voormiddag: zonnig - namiddag regen Tussen Kloosterstraat en Nijdrop (schuin parkeren) aantal parkeerplaatsen: 11 en sgraad capaciteit sgraad % % 5% 55% 3% 3% 18% 3% 8% 91% 8% 91% 8% 91% 91% 91% aantal parkeerplaatsen vrij/ te kort * vanaf een overschrijding van 8% van de capaciteit kan zoekverkeer ontstaan capaciteit 8% van de capaciteit sgraad 1% 9% sgraad ; 91% 8% 7% % 5% % 3% % 1% % Bezettginsgraad

27 Tussen Kloosterstraat en Nijdrop (schuin parkeren) aantal parkeerplaatsen: 11 Parkeerduur Parkeerduur <=1u u - u u - 3u u - u u - 5u 1 5u - u u-7u u - 8u 1 8u - 9u 9u-1u 1 1 1u-11u u-1u u-13u 13U-1u u-15u 15u - 1u parkeerduur <= 1u u - u u - u u - 8 u > 8u parkeerduur > 8u u8 u u u 1uu <= 1u

28 Parkeeronderzoek Opwijk datum onderzoek: zaterdag 8 februari 1 weersomstandigheden: voormiddag: zonnig - namiddag regen Singel/Kattestraat aantal parkeerplaatsen: 15 en sgraad capaciteit sgraad 87% 8% % % % 53% 7% 7% 73% 73% % 93% 1% 93% 1% 93% aantal parkeerplaatsen vrij/ te kort * vanaf een overschrijding van 8% van de capaciteit kan zoekverkeer ontstaan capaciteit 8% van de capaciteit sgraad 1% 1% sgraad ; 1% 8% % % % % Bezettginsgraad

29 Singel/Kattestraat aantal parkeerplaatsen: 15 Parkeerduur Parkeerduur <=1u u - u u - 3u u - u u - 5u u - u u-7u u - 8u u - 9u u-1u u-11u u-1u 1u-13u U-1u 1u-15u 15u - 1u parkeerduur <= 1u u - u u - u u - 8 u > 8u parkeerduur > 8u u8 u u u 1uu <= 1u

30 Parkeeronderzoek Opwijk datum onderzoek: zaterdag 8 februari 1 weersomstandigheden: voormiddag: zonnig - namiddag regen Marktstraat tss Kattestraat en Singel aantal parkeerplaatsen: 3 en sgraad capaciteit sgraad 1% 1% 19% 17% % 17% 1% 8% 1% % 7% 7% 9% 7% 89% 5% aantal parkeerplaatsen vrij/ te kort * vanaf een overschrijding van 8% van de capaciteit kan zoekverkeer ontstaan capaciteit 8% van de capaciteit 1 5 sgraad 1% 9% sgraad ; 89% 8% 7% % 5% % 3% % 1% % Bezettginsgraad

31 Marktstraat tss Kattestraat en Singel aantal parkeerplaatsen: 3 Parkeerduur Parkeerduur <=1u u - u u - 3u u - u u - 5u u - u u-7u 3 3 7u - 8u u - 9u 9u-1u 1u-11u 11u-1u 1u-13u 13U-1u 1u-15u 15u - 1u parkeerduur <= 1u u - u u - u u - 8 u > 8u parkeerduur > 8u u8 u 15 u u 1uu 1 <= 1u 5

32 Parkeeronderzoek Opwijk datum onderzoek: zaterdag 8 februari 1 weersomstandigheden: voormiddag: zonnig - namiddag regen Singel aantal parkeerplaatsen: 8 en sgraad capaciteit sgraad 18% 18% 11% 1% 7% 7% 18% 18% 5% 5% 3% 1% 5% 5% % 3% aantal parkeerplaatsen vrij/ te kort * vanaf een overschrijding van 8% van de capaciteit kan zoekverkeer ontstaan capaciteit 8% van de capaciteit 5 sgraad 7% sgraad ; % % 5% % 3% % 1% % Bezettginsgraad

33 Singel aantal parkeerplaatsen: 8 Parkeerduur Parkeerduur <=1u u - u u - 3u 3 3 3u - u u - 5u u - u u-7u u - 8u 8u - 9u 9u-1u 1u-11u 11u-1u 1u-13u 13U-1u 1u-15u 15u - 1u parkeerduur <= 1u u - u u - u u - 8 u > 8u parkeerduur > 8u u8 u u u 1uu <= 1u

34 Parkeeronderzoek Opwijk datum onderzoek: zaterdag 8 februari 1 weersomstandigheden: voormiddag: zonnig - namiddag regen Kerkstraat aantal parkeerplaatsen: 1 en sgraad capaciteit sgraad 33% 33% 58% 5% 33% 7% 75% 5% 58% 75% 9% 58% 58% 7% 83% 75% aantal parkeerplaatsen vrij/ te kort * vanaf een overschrijding van 8% van de capaciteit kan zoekverkeer ontstaan capaciteit 8% van de capaciteit sgraad 1% 9% sgraad ; 83% 8% 7% % 5% % 3% % 1% % Bezettginsgraad

35 Kerkstraat aantal parkeerplaatsen: 1 Parkeerduur Parkeerduur <=1u u - u u - 3u u - u u - 5u u - u u-7u u - 8u 1 8u - 9u 9u-1u 1u-11u 11u-1u 1u-13u 13U-1u 1u-15u 15u - 1u parkeerduur <= 1u u - u u - u u - 8 u > 8u parkeerduur > 8u u8 u u u 1uu <= 1u

36 Parkeeronderzoek Opwijk datum onderzoek: zaterdag 8 februari 1 weersomstandigheden: voormiddag: zonnig - namiddag regen Gasthuisstraat tss Kattenstraat en Oude Pastoriedreef aantal parkeerplaatsen: 13 en sgraad capaciteit sgraad 38% 38% 3% % % 15% 31% 31% 85% 9% 85% 9% % 1% 85% 85% aantal parkeerplaatsen vrij/ te kort * vanaf een overschrijding van 8% van de capaciteit kan zoekverkeer ontstaan capaciteit 8% van de capaciteit sgraad 1% 1% sgraad ; 85% 8% % % % % Bezettginsgraad

37 Gasthuisstraat tss Kattenstraat en Oude Pastoriedreef aantal parkeerplaatsen: 13 Parkeerduur Parkeerduur <=1u u - u u - 3u u - u u - 5u u - u u-7u u - 8u 1 8u - 9u 9u-1u 1u-11u 11u-1u 1u-13u 13U-1u 1u-15u 15u - 1u parkeerduur <= 1u u - u u - u u - 8 u > 8u parkeerduur > 8u u8 u u u 1uu <= 1u

38 Parkeeronderzoek Opwijk datum onderzoek: zaterdag 8 februari 1 weersomstandigheden: voormiddag: zonnig - namiddag regen Oude Pastoriedreef aantal parkeerplaatsen: 35 en sgraad capaciteit sgraad 11% 11% % 1% 3% 11% 3% 9% 5% % % 3% 57% 3% 3% 37% aantal parkeerplaatsen vrij/ te kort * vanaf een overschrijding van 8% van de capaciteit kan zoekverkeer ontstaan capaciteit 8% van de capaciteit 1 5 sgraad 7% % 5% sgraad ; 3% % 3% % 1% % Bezettginsgraad

39 Oude Pastoriedreef aantal parkeerplaatsen: 35 Parkeerduur Parkeerduur <=1u u - u u - 3u u - u u - 5u u - u u-7u 1 1 7u - 8u 3 1 8u - 9u 9u-1u 1u-11u 11u-1u 1u-13u 13U-1u 1u-15u 15u - 1u parkeerduur <= 1u u - u u - u u - 8 u > 8u parkeerduur 5 15 > 8u u8 u 1 u u 1uu <= 1u 5

40 Parkeeronderzoek Opwijk datum onderzoek: zaterdag 8 februari 1 weersomstandigheden: voormiddag: zonnig - namiddag regen Kloosterstraat tss Hof ten Hemelrijk en Den Eikendreef aantal parkeerplaatsen: en sgraad capaciteit sgraad % % % 3% 5% 3% 8% 3% 5% 3% 18% 15% 18% 3% 3% 5% aantal parkeerplaatsen vrij/ te kort * vanaf een overschrijding van 8% van de capaciteit kan zoekverkeer ontstaan capaciteit 8% van de capaciteit 1 5 sgraad 35% 3% 5% sgraad ; 3% % 15% 1% 5% % Bezettginsgraad

41 Kloosterstraat tss Hof ten Hemelrijk en Den Eikendreef aantal parkeerplaatsen: Parkeerduur Parkeerduur <=1u u - u u - 3u u - u u - 5u u - u 1 1 u-7u u - 8u 1 8u - 9u 1 1 9u-1u 1 1u-11u 1 11u-1u u-13u 1 13U-1u 1u-15u 15u - 1u parkeerduur <= 1u u - u u - u u - 8 u > 8u parkeerduur > 8u u8 u u u 1uu <= 1u

42 Parkeeronderzoek Opwijk datum onderzoek: zaterdag 8 februari 1 weersomstandigheden: voormiddag: zonnig - namiddag regen Kloosterstraat tss Den Eikendreef en Karrenveldstraat aantal parkeerplaatsen: 9 en sgraad capaciteit sgraad 33% 33% % % 5% 5% % 5% 1% 178% 33% 1% 1% 189% 1% 1% aantal parkeerplaatsen vrij/ te kort * vanaf een overschrijding van 8% van de capaciteit kan zoekverkeer ontstaan capaciteit 8% van de capaciteit 5 sgraad 5% % sgraad ; 1% 15% 1% 5% % Bezettginsgraad

43 Kloosterstraat tss Den Eikendreef en Karrenveldstraat aantal parkeerplaatsen: 9 Parkeerduur Parkeerduur <=1u u - u u - 3u u - u 1 1 u - 5u u - u 1 u-7u u - 8u 1 1 8u - 9u u-1u 1u-11u u-1u 1u-13u U-1u 1u-15u u - 1u parkeerduur <= 1u u - u u - u u - 8 u > 8u parkeerduur 5 15 > 8u u8 u 1 u u 1uu <= 1u 5

44 Dinsdag 11 februari 1 De van de parkeerplaatsen in het studiegebied werd elk uur genoteerd vanaf u tot 1u. Het totaal aantal beschikbare parkeerplaatsen in het studiegebied bedroeg 933. Onderstaande tabel geeft de, capaciteit en sgraad van de beschikbare parkeerplaatsen globaal over het volledige studiegebied weer, evenals het aantal vrije parkeerplaatsen. De hierna toegevoegde pagina geeft de, capaciteit en sgraad van de beschikbare parkeerplaatsen globaal over het volledige studiegebied weer, evenals het aantal vrije parkeerplaatsen. Globaal dient er dus gesteld te worden dat er in het studiegebied voldoende parkeerplaatsen beschikbaar zijn om de parkeerdruk op te vangen. Wanneer de resultaten meer in detail en specifiek voor de segmenten relevant voor het plangebied van voorliggend RUP worden bekeken ontstaat een meer gevarieerd beeld. Hierna worden de resultaten van de tellingen voor de relevante segmenten weergegeven. Synthese parkeeronderzoek

45

46

47 Parkeeronderzoek Opwijk datum onderzoek: dinsdag 11 februari 1 weersomstandigheden: voormiddag: zonnig - namiddag regen Hoek Singel/Kloosterstraat aantal parkeerplaatsen: 15 en sgraad capaciteit sgraad 53% 7% 87% 113% 17% 1% 7% 7% 1% 87% 1% 7% 7% 1% 73% 53% aantal parkeerplaatsen vrij/ te kort * vanaf een overschrijding van 8% van de capaciteit kan zoekverkeer ontstaan capaciteit 8% van de capaciteit sgraad 1% 1% 8% sgraad ; 73% % % % % Bezettginsgraad

48 Hoek Singel/Kloosterstraat aantal parkeerplaatsen: 15 Parkeerduur Parkeerduur <=1u u - u u - 3u u - u u - 5u u - u u-7u u - 8u u - 9u u-1u u-11u 1 11u-1u 1u-13u 13U-1u 1u-15u 15u - 1u parkeerduur <= 1u u - u u - u u - 8 u > 8u parkeerduur > 8u u8 u 8 u u 1uu <= 1u

49 Parkeeronderzoek Opwijk datum onderzoek: dinsdag 11 februari 1 weersomstandigheden: voormiddag: zonnig - namiddag regen Parkeerterrein Hof ten Hemelrijk aantal parkeerplaatsen: 118 en sgraad capaciteit sgraad 11% % 9% 5% 9% 7% 3% 3% 53% 3% 3% 3% 33% 33% 39% % aantal parkeerplaatsen vrij/ te kort * vanaf een overschrijding van 8% van de capaciteit kan zoekverkeer ontstaan capaciteit 8% van de capaciteit sgraad % 5% sgraad ; 39% % 3% % 1% % Bezettginsgraad

50 Parkeerterrein Hof ten Hemelrijk aantal parkeerplaatsen: 118 Parkeerduur Parkeerduur <=1u u - u u - 3u u - u u - 5u u - u u-7u u - 8u u - 9u u-1u 1 1 1u-11u u-1u u-13u U-1u 1 1u-15u 15u - 1u parkeerduur <= 1u u - u u - u u - 8 u > 8u parkeerduur 7 5 > 8u u8 u 3 u u 1uu <= 1u 1

51 Parkeeronderzoek Opwijk datum onderzoek: dinsdag 11 februari 1 weersomstandigheden: voormiddag: zonnig - namiddag regen Schuin parkeren tss Kloosterstraat en Nijdrop aantal parkeerplaatsen: 11 en sgraad capaciteit sgraad 73% 73% 55% 55% 5% 55% 55% % 73% 91% 73% 73% 73% % % 73% aantal parkeerplaatsen vrij/ te kort * vanaf een overschrijding van 8% van de capaciteit kan zoekverkeer ontstaan capaciteit 8% van de capaciteit sgraad 1% 9% 8% 7% sgraad ; % % 5% % 3% % 1% % Bezettginsgraad

52 Schuin parkeren tss Kloosterstraat en Nijdrop aantal parkeerplaatsen: 11 Parkeerduur Parkeerduur <=1u u - u 1 u - 3u u - u u - 5u 1 5u - u u-7u u - 8u u - 9u u-1u u-11u u-1u u-13u 13U-1u 1u-15u 15u - 1u parkeerduur <= 1u u - u 1 u - u u - 8 u > 8u parkeerduur > 8u u8 u u u 1uu <= 1u

53 Parkeeronderzoek Opwijk datum onderzoek: dinsdag 11 februari 1 weersomstandigheden: voormiddag: zonnig - namiddag regen Singel/Kattestraat aantal parkeerplaatsen: 15 en sgraad capaciteit sgraad 113% 87% 87% 1% 73% 8% % % 7% 93% 8% 1% 133% 17% 1% 17% aantal parkeerplaatsen vrij/ te kort * vanaf een overschrijding van 8% van de capaciteit kan zoekverkeer ontstaan capaciteit 8% van de capaciteit 5 sgraad 1% 1% sgraad ; 1% 1% 1% 8% % % % % Bezettginsgraad

54 Singel/Kattestraat aantal parkeerplaatsen: 15 Parkeerduur Parkeerduur <=1u u - u u - 3u u - u u - 5u u - u u-7u u - 8u u - 9u u-1u u-11u 1 11u-1u 1 1 1u-13u U-1u 1 1u-15u u - 1u parkeerduur <= 1u u - u u - u u - 8 u > 8u parkeerduur 5 15 > 8u u8 u 1 u u 1uu <= 1u 5

55 Parkeeronderzoek Opwijk datum onderzoek: dinsdag 11 februari 1 weersomstandigheden: voormiddag: zonnig - namiddag regen Marktstraat tss Kattestraat en Singel aantal parkeerplaatsen: 3 en sgraad capaciteit sgraad % 7% 75% 83% 78% 9% 7% 1% 75% 81% 83% 9% 89% 9% 8% 81% aantal parkeerplaatsen vrij/ te kort * vanaf een overschrijding van 8% van de capaciteit kan zoekverkeer ontstaan capaciteit 8% van de capaciteit 1 5 sgraad 1% 9% sgraad ; 8% 8% 7% % 5% % 3% % 1% % Bezettginsgraad

56 Marktstraat tss Kattestraat en Singel aantal parkeerplaatsen: 3 Parkeerduur Parkeerduur <=1u u - u u - 3u u - u u - 5u u - u u-7u u - 8u u - 9u u-1u u-11u u-1u 1 1u-13u U-1u 1u-15u u - 1u parkeerduur <= 1u u - u u - u u - 8 u > 8u parkeerduur > 8u u8 u 15 u u 1uu 1 <= 1u 5

57 Parkeeronderzoek Opwijk datum onderzoek: dinsdag 11 februari 1 weersomstandigheden: voormiddag: zonnig - namiddag regen Singel aantal parkeerplaatsen: 8 en sgraad capaciteit sgraad % 3% 57% 93% 93% 8% 5% 5% 1% 1% 8% 79% 57% 3% 3% 9% aantal parkeerplaatsen vrij/ te kort * vanaf een overschrijding van 8% van de capaciteit kan zoekverkeer ontstaan capaciteit 8% van de capaciteit 5 sgraad 1% 9% 8% 7% % 5% % sgraad ; 3% 3% % 1% % Bezettginsgraad

58 Singel aantal parkeerplaatsen: 8 Parkeerduur Parkeerduur <=1u u - u u - 3u u - u u - 5u u - u u-7u u - 8u 1 8u - 9u u-1u u-11u u-1u u-13u 1 13U-1u u-15u 15u - 1u parkeerduur <= 1u u - u u - u u - 8 u > 8u parkeerduur 3 5 > 8u 15 u8 u u u 1 1uu <= 1u 5

59 Parkeeronderzoek Opwijk datum onderzoek: dinsdag 11 februari 1 weersomstandigheden: voormiddag: zonnig - namiddag regen Kerkstraat aantal parkeerplaatsen: 1 en sgraad capaciteit sgraad 58% 5% 7% 1% 9% 83% 5% 33% 75% 75% 75% 7% 75% 5% % 58% aantal parkeerplaatsen vrij/ te kort * vanaf een overschrijding van 8% van de capaciteit kan zoekverkeer ontstaan capaciteit 8% van de capaciteit sgraad 1% 1% 8% % sgraad ; % % % % Bezettginsgraad

60 Kerkstraat aantal parkeerplaatsen: 1 Parkeerduur Parkeerduur <=1u u - u u - 3u 1 3 3u - u 1 u - 5u u - u u-7u u - 8u u - 9u u-1u u-11u 11u-1u 1u-13u U-1u 1u-15u u - 1u parkeerduur <= 1u u - u u - u u - 8 u > 8u parkeerduur > 8u u8 u u u 1uu <= 1u

61 Parkeeronderzoek Opwijk datum onderzoek: dinsdag 11 februari 1 weersomstandigheden: voormiddag: zonnig - namiddag regen Gasthuisstraat tss Kattestraat en Oude Pastoriedreef aantal parkeerplaatsen: 13 en sgraad capaciteit sgraad 85% % % % 5% % 5% 5% % 5% 9% % 38% 31% % % aantal parkeerplaatsen vrij/ te kort * vanaf een overschrijding van 8% van de capaciteit kan zoekverkeer ontstaan capaciteit 8% van de capaciteit sgraad 9% 8% 7% % 5% sgraad ; % % 3% % 1% % Bezettginsgraad

62 Gasthuisstraat tss Kattestraat en Oude Pastoriedreef aantal parkeerplaatsen: 13 Parkeerduur Parkeerduur <=1u u - u u - 3u u - u u - 5u u - u u-7u 7u - 8u 1 1 8u - 9u 9u-1u 1u-11u u-1u 1u-13u 13U-1u 1u-15u 15u - 1u parkeerduur <= 1u u - u u - u u - 8 u > 8u parkeerduur > 8u u8 u u u 1uu <= 1u

63 Parkeeronderzoek Opwijk datum onderzoek: dinsdag 11 februari 1 weersomstandigheden: voormiddag: zonnig - namiddag regen Oude Pastoriedreef aantal parkeerplaatsen: 35 en sgraad capaciteit sgraad 71% 51% 3% 37% % 3% % % % 17% 3% 3% % 37% % 9% aantal parkeerplaatsen vrij/ te kort * vanaf een overschrijding van 8% van de capaciteit kan zoekverkeer ontstaan capaciteit 8% van de capaciteit 1 5 sgraad 8% 7% % 5% sgraad ; % % 3% % 1% % Bezettginsgraad

64 Oude Pastoriedreef aantal parkeerplaatsen: 35 Parkeerduur Parkeerduur <=1u u - u u - 3u u - u u - 5u u - u u-7u u - 8u u - 9u u-1u u-11u u-1u u-13u U-1u 1 1u-15u u - 1u parkeerduur <= 1u u - u u - u u - 8 u > 8u parkeerduur 3 5 > 8u 15 u8 u u u 1 1uu <= 1u 5

65 Parkeeronderzoek Opwijk datum onderzoek: dinsdag 11 februari 1 weersomstandigheden: voormiddag: zonnig - namiddag regen Kloosterstraat tss Hof ten Hemelrijk en Den Eikendreef aantal parkeerplaatsen: en sgraad capaciteit sgraad 13% 13% 15% 13% 15% 15% 18% 18% 33% 18% 8% 1% 8% 5% 8% 3% aantal parkeerplaatsen vrij/ te kort * vanaf een overschrijding van 8% van de capaciteit kan zoekverkeer ontstaan capaciteit 8% van de capaciteit 1 5 sgraad 35% 3% sgraad ; 8% 5% % 15% 1% 5% % Bezettginsgraad

66 Kloosterstraat tss Hof ten Hemelrijk en Den Eikendreef aantal parkeerplaatsen: Parkeerduur Parkeerduur <=1u u - u u - 3u u - u u - 5u u - u u-7u 1 7u - 8u 8u - 9u u-1u 1u-11u u-1u 1 1u-13u U-1u 1u-15u 15u - 1u parkeerduur <= 1u u - u u - u u - 8 u > 8u parkeerduur > 8u u8 u u u 1uu <= 1u

67 Parkeeronderzoek Opwijk datum onderzoek: dinsdag 11 februari 1 weersomstandigheden: voormiddag: zonnig - namiddag regen Kloosterstraat tss Den Eikendreef en Karrenveldstraat aantal parkeerplaatsen: 9 en sgraad capaciteit sgraad 7% 5% % % % % % 33% 33% % % % % % % % aantal parkeerplaatsen vrij/ te kort * vanaf een overschrijding van 8% van de capaciteit kan zoekverkeer ontstaan capaciteit 8% van de capaciteit 3 1 sgraad 7% % 5% sgraad ; % % 3% % 1% % Bezettginsgraad

68 Kloosterstraat tss Den Eikendreef en Karrenveldstraat aantal parkeerplaatsen: 9 Parkeerduur Parkeerduur <=1u 1 1 1u - u u - 3u u - u u - 5u u - u u-7u 1 1 7u - 8u 8u - 9u 9u-1u 1u-11u 11u-1u 1u-13u 13U-1u 1u-15u 15u - 1u parkeerduur <= 1u 1 1 1u - u u - u u - 8 u > 8u parkeerduur 7 5 > 8u u8 u 3 u u 1uu <= 1u 1

In kader van het onderzoek tot milieueffectrapportage werden op basis van een lijst aangeleverd door de dienst MER volgende instanties geraadpleegd:

In kader van het onderzoek tot milieueffectrapportage werden op basis van een lijst aangeleverd door de dienst MER volgende instanties geraadpleegd: N o t a b e t r e f f e n d e d e b e h a n d e l i n g v a n d e a d v i e z e n i n k a d e r v a n h e t o n d e r z o e k t o t m i l i e u e f f e c t r a p p o r t a g e v a n de R U P s V r o e

Nadere informatie

In kader van het onderzoek tot milieueffectrapportage werden op basis van een lijst aangeleverd door de dienst MER volgende instanties geraadpleegd:

In kader van het onderzoek tot milieueffectrapportage werden op basis van een lijst aangeleverd door de dienst MER volgende instanties geraadpleegd: N o t a b e t r e f f e n d e d e b e h a n d e l i n g v a n d e a d v i e z e n i n k a d e r v a n h e t o n d e r z o e k t o t m i l i e u e f f e c t r a p p o r t a g e v a n h e t R U P O p s p

Nadere informatie

In kader van het onderzoek tot milieueffectrapportage werden op basis van een lijst aangeleverd voor de dienst MER volgende instanties geraadpleegd:

In kader van het onderzoek tot milieueffectrapportage werden op basis van een lijst aangeleverd voor de dienst MER volgende instanties geraadpleegd: Dossiernummer SCRPL16197 In kader van het onderzoek tot milieueffectrapportage werden op basis van een lijst aangeleverd voor de dienst MER volgende instanties geraadpleegd: provinciebestuur Vlaams-Brabant;

Nadere informatie

In kader van het onderzoek tot milieueffectrapportage werden op basis van een lijst aangeleverd door de dienst MER volgende instanties geraadpleegd:

In kader van het onderzoek tot milieueffectrapportage werden op basis van een lijst aangeleverd door de dienst MER volgende instanties geraadpleegd: N o t a b e t r e f f e n d e d e b e h a n d e l i n g v a n d e a d v i e z e n i n k a d e r v a n h e t o n d e r z o e k t o t m i l i e u e f f e c t r a p p o r t a g e v a n h e t R U P B & B (dossiernummer:

Nadere informatie

Alle adviezen, met uitzondering van het departement MOW, stellen dat: O p m e r k i n g e n a g e n t s c h a p v o o r N a t u u r e n B o s

Alle adviezen, met uitzondering van het departement MOW, stellen dat: O p m e r k i n g e n a g e n t s c h a p v o o r N a t u u r e n B o s N O T A B E T R E F F E N D E D E B E H A N D E L I N G V A N D E A D V I E Z E N I N K A D E R V A N H E T O N D E R Z O E K T O T M I L I E U E F F E C T R A P P O R T A G E V A N H E T R U P N A N O

Nadere informatie

BETREFT: plan MER screening

BETREFT: plan MER screening Vlaamse overheid Adviezen en Vergunningen Antwerpen Lange Kievitstraat 111-113 bus 63 2018 ANTWERPEN T 03 224 63 14 aves.ant.anb@lne.vlaanderen.be Stad Antwerpen Bedrijfseenheid Stadsontwikkeling Francis

Nadere informatie

In kader van het onderzoek tot milieueffectrapportage werden op basis van een lijst aangeleverd voor de dienst MER volgende instanties geraadpleegd:

In kader van het onderzoek tot milieueffectrapportage werden op basis van een lijst aangeleverd voor de dienst MER volgende instanties geraadpleegd: Dossiernummer: SCRPL16184 In kader van het onderzoek tot milieueffectrapportage werden op basis van een lijst aangeleverd voor de dienst MER volgende instanties geraadpleegd: Provinciebestuur Oost-Vlaanderen

Nadere informatie

PROVINCIE ANTWERPEN STAD HERENTALS GEMEENTE GROBBENDONK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN HAZENPAD VERZOEK TOT RAADPLEGING BIJLAGE BUNDELING ADVIEZEN

PROVINCIE ANTWERPEN STAD HERENTALS GEMEENTE GROBBENDONK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN HAZENPAD VERZOEK TOT RAADPLEGING BIJLAGE BUNDELING ADVIEZEN PROVINCIE ANTWERPEN STAD HERENTALS GEMEENTE GROBBENDONK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN HAZENPAD VERZOEK TOT RAADPLEGING BIJLAGE BUNDELING ADVIEZEN bvba Advies Ruimtelijke Kwaliteit (bvba ARK) Augustijnenlaan

Nadere informatie

AGENTSCHAP WEGEN & VERKEER

AGENTSCHAP WEGEN & VERKEER AGENTSCHAP WEGEN & VERKEER Wegen en Verkeer West-Vlaanderen Exploitatie en Beheer Koning Albert f-laan 1/2 Bus 82 8200 Brugge Tei. 050/24 81 13 - Fax 050/24 81 05 wegen.westvlaanderen@vlaanderen.be WV!

Nadere informatie

adviezen n.a.v. planmer-screening

adviezen n.a.v. planmer-screening adviezen n.a.v. planmer-screening RUP nr. 6 Kragenwiel gemeente Bornem september 2012 ADVIES ONTWERPER colofon project: RUP Kragenwiel opdrachtgever: GEMEENTE BORNEM opdrachtnemer: OMGEVING cvba uitbreidingstraat

Nadere informatie

College Burgemeester en Schepenen t.a.v. mevr. Mia Vanden Driessche Polenplein Ardooie. Koolskamp, 13 november 2015.

College Burgemeester en Schepenen t.a.v. mevr. Mia Vanden Driessche Polenplein Ardooie. Koolskamp, 13 november 2015. College Burgemeester en Schepenen t.a.v. mevr. Mia Vanden Driessche Polenplein 15 8850 Ardooie Koolskamp, 13 november 2015. Betreft: Verzoek tot raadpleging in het kader van een onderzoek tot plan-m.e.r.-plicht

Nadere informatie

VERWERKING ADVIEZEN VERZOEK TOT RAADPLEGING. 1 Provincie Antwerpen Dienst Ruimtelijke Planning

VERWERKING ADVIEZEN VERZOEK TOT RAADPLEGING. 1 Provincie Antwerpen Dienst Ruimtelijke Planning RUP KLEINHANDELSZONE VEJA VERWERKING ADVIEZEN VERZOEK TOT RAADPLEGING Adviesinstanties en uitgebrachte adviezen Het verzoek tot Raadpleging voor het RUP in het kader van de planmer screening werd op 8

Nadere informatie

Aanvullende nota milieuscreening PRUP 'Reconversie verblijfsrecreatie Stekene fase 1'

Aanvullende nota milieuscreening PRUP 'Reconversie verblijfsrecreatie Stekene fase 1' directie Ruimte dienst Ruimtelijke Planning Aanvullende nota milieuscreening PRUP 'Reconversie verblijfsrecreatie Stekene fase 1' 1. Inleiding Deze nota behandelt de adviezen die zijn binnengekomen in

Nadere informatie

Het bodemdecreet, in voege sinds 1 juni 2008, voorziet niet dat er door de OVAM advies wordt verleend bij de opmaak van BPA s en/of MER-studies.

Het bodemdecreet, in voege sinds 1 juni 2008, voorziet niet dat er door de OVAM advies wordt verleend bij de opmaak van BPA s en/of MER-studies. Het bodemdecreet, in voege sinds 1 juni 2008, voorziet niet dat er door de OVAM advies wordt verleend bij de opmaak van BPA s en/of MER-studies. Concreet kan in dit dossier verwezen worden naar de bodemattesten

Nadere informatie

In kader van het onderzoek tot milieueffectrapportage werden op basis van een lijst aangeleverd door de dienst MER volgende instanties geraadpleegd:

In kader van het onderzoek tot milieueffectrapportage werden op basis van een lijst aangeleverd door de dienst MER volgende instanties geraadpleegd: N o t a b e t r e f f e n d e d e b e h a n d e l i n g v a n d e a d v i e z e n i n k a d e r v a n h e t o n d e r z o e k t o t m i l i e u e f f e c t r a p p o r t a g e v a n h e t R U P U i t b

Nadere informatie

voorontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Historisch gegroeid bedrijf Brouwerij Lindemans te Sint-Pieters-Leeuw

voorontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Historisch gegroeid bedrijf Brouwerij Lindemans te Sint-Pieters-Leeuw voorontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Historisch gegroeid bedrijf Brouwerij Lindemans te Sint-Pieters-Leeuw Verslag plenaire vergadering 29 juni 2015 Ruimte Vlaanderen Afdeling Gebieden

Nadere informatie

OUD-TURNHOUT RUP De Hoogt Aanvulling screeningsnota

OUD-TURNHOUT RUP De Hoogt Aanvulling screeningsnota OUD-TURNHOUT RUP De Hoogt Aanvulling screeningsnota December 2010 COLOFON Opdrachtgever: Turnhout Project: RUP De Hoogt Opdrachthouder: Projectteam: Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen

Nadere informatie

VERWERKING ADVIEZEN VERZOEK TOT RAADPLEGING RUP SPORTCENTRUM BRASEL IN DESSEL DOSSIERNUMMER OHPL1283

VERWERKING ADVIEZEN VERZOEK TOT RAADPLEGING RUP SPORTCENTRUM BRASEL IN DESSEL DOSSIERNUMMER OHPL1283 VERWERKING ADVIEZEN VERZOEK TOT RAADPLEGING RUP SPORTCENTRUM BRASEL IN DESSEL DOSSIERNUMMER OHPL1283 1 Proces verzoek tot raadpleging 1.1 Overzicht proces Voor het RUP Sportcentrum Brasel werd een verzoek

Nadere informatie

AANVULLENDE NOTA VERZOEK TOT ONTHEFFING VAN DE PLAN-MER PLICHT

AANVULLENDE NOTA VERZOEK TOT ONTHEFFING VAN DE PLAN-MER PLICHT Aanvullende nota screeningsnota PRUP Regionaal bedrijf Waeyaert - Vermeersch - Kortemark PROVINCIE WEST-VLAANDEREN Dienst Ruimtelijke Planning AANVULLENDE NOTA VERZOEK TOT ONTHEFFING VAN DE PLAN-MER PLICHT

Nadere informatie

ADVIEZEN OP HET VERZOEK TOT RAADPLEGING RUP KLEIN SCHRIEKEN HEIST-OP-DEN-BERG

ADVIEZEN OP HET VERZOEK TOT RAADPLEGING RUP KLEIN SCHRIEKEN HEIST-OP-DEN-BERG ADVIEZEN OP HET VERZOEK TOT RAADPLEGING RUP KLEIN SCHRIEKEN HEIST-OP-DEN-BERG 1 Aangeschreven adviesinstanties Het verzoek tot Raadpleging voor het RUP Klein Schrieken te Heist-op-den-Berg in het kader

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN PROVINCIE UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VLAAMS-BRABANT ZITTING van 13 MEI 2015 Aanwezig : MM. Albert Beerens, burgemeester-voorzitter; GEMEENTE Jan Couck, Pierre

Nadere informatie

ons kenmerk SH/16/05187/VB telefoonnummer

ons kenmerk SH/16/05187/VB telefoonnummer AGENTSCHAP NATUUR & BOS Vlaamse overheid Adviezen en Vergunningen Vlaams-Brabant en Limburg Diestsepoort 6 bus 75 3000 LEUVEN Aquafin NV Tav Yves Verheyden Dijkstraat 8 2630 Aartselaar AQUAFIN nv 2 3-05-

Nadere informatie

In kader van het onderzoek tot milieueffectrapportage werden op basis van een lijst aangeleverd voor de dienst MER volgende instanties geraadpleegd:

In kader van het onderzoek tot milieueffectrapportage werden op basis van een lijst aangeleverd voor de dienst MER volgende instanties geraadpleegd: Dossiernummer: SCRPL16103 In kader van het onderzoek tot milieueffectrapportage werden op basis van een lijst aangeleverd voor de dienst MER volgende instanties geraadpleegd: provincie Vlaams-Brabant dienst

Nadere informatie

Vormen van milieueffectrapportage in Vlaanderen. Pascal Van Ghelue Geograaf Dienst Begeleiding Gebiedsgerichte Planprocessen

Vormen van milieueffectrapportage in Vlaanderen. Pascal Van Ghelue Geograaf Dienst Begeleiding Gebiedsgerichte Planprocessen Vormen van milieueffectrapportage in Vlaanderen Pascal Van Ghelue Geograaf Dienst Begeleiding Gebiedsgerichte Planprocessen Inhoud 1. Doel milieueffectrapportage 2. Regelgeving 3. Rapportagevormen (4)

Nadere informatie

RE: "Verzoek tot raadpleging plan-mer-screening gemeentelijk RUP 'Meergezinswoningen' in Bertem

RE: Verzoek tot raadpleging plan-mer-screening gemeentelijk RUP 'Meergezinswoningen' in Bertem Mattias Verhulst Van: Baeten, Johan Verzonden: maandag 6 februari 2017 11:05 Aan: Mattias Verhulst CC: Artels, Hans; Aesseloos, Kristoff Onderwerp: RE: "Verzoek tot raadpleging

Nadere informatie

Eeklo RUP Stedelijk inbreidingsgebied Boelare-Kerkstraat Samenvatting adviezen screeningsnota Verloop. 2. Samenvatting adviezen

Eeklo RUP Stedelijk inbreidingsgebied Boelare-Kerkstraat Samenvatting adviezen screeningsnota Verloop. 2. Samenvatting adviezen Eeklo RUP Stedelijk inbreidingsgebied Boelare-Kerkstraat Samenvatting adviezen screeningsnota 25-01-2016 1. Verloop Op 04-12-2015 werden de opmerkingen van de Dienst Mer ontvangen. Het document werd op

Nadere informatie

R.U.P. GROOT-MOLENVELD HERZIENING B.P.A. n 46

R.U.P. GROOT-MOLENVELD HERZIENING B.P.A. n 46 R.U.P. GROOT-MOLENVELD HERZIENING B.P.A. n 46 Verzoek tot raadpleging AANVULLENDE NOTA Gemeente Grimbergen februari 2013 INHOUDSOPGAVE 1 LIJST VAN AAN TE SCHRIJVEN INSTANTIES...3 2 KOPIJ ONTVANGEN ADVIEZEN...4

Nadere informatie

Stad harelbeke RUP eiland. november 2017, procesnota, fase startnota

Stad harelbeke RUP eiland. november 2017, procesnota, fase startnota Stad harelbeke RUP eiland november 2017, procesnota, fase startnota Colofon Dit document is een publicatie van: Intercommunale Leiedal President Kennedypark 10 - BE-8500 Kortrijk tel +32 56 24 16 16 -

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 januari 2017 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/1 Uitvoering RSPA : PRUP De Beunt Lier voorlopige

Nadere informatie

Vormen van milieueffectrapportage in Vlaanderen

Vormen van milieueffectrapportage in Vlaanderen Vormen van milieueffectrapportage in Vlaanderen Pascal Van Ghelue Geograaf - Diensthoofd Dienst Begeleiding Gebiedsgerichte Planprocessen Inhoud 1. Doel milieueffectrapportage 2. Regelgeving 3. Rapportagevormen

Nadere informatie

voorontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Oostelijke Tangent - Temse Verslag plenaire vergadering

voorontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Oostelijke Tangent - Temse Verslag plenaire vergadering voorontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Oostelijke Tangent te Sint-Niklaas - Verslag plenaire vergadering 8 juli 2015 Ruimte Vlaanderen Afdeling Gebieden en Projecten Koning Albert II-laan

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 24 september 2015 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/1 Uitvoering RSPA : PRUP Marnixdreef Lier voorlopige

Nadere informatie

Beslissing over het verzoek tot ontheffing van de project-mer-plicht. Duurzaam Beheerplan Boven-Zeeschelde

Beslissing over het verzoek tot ontheffing van de project-mer-plicht. Duurzaam Beheerplan Boven-Zeeschelde Vlaamse overheid Departement Leefmilieu, Natuur en Energie Afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid Dienst Mer Koning Albert II-laan 20 bus 8 1000 BRUSSEL Tel: 02/553.80.79 e-mail: mer@vlaanderen.be

Nadere informatie

Gemeente Etten-Leur. Parkeeronderzoek. Onderzoek naar parkeerdruk in de wijk Banakkers 1 & 2

Gemeente Etten-Leur. Parkeeronderzoek. Onderzoek naar parkeerdruk in de wijk Banakkers 1 & 2 Gemeente Etten-Leur Parkeeronderzoek Onderzoek naar parkeerdruk in de wijk Banakkers 1 & 2 Gerwin Foesenek 24-11-2014 Inhoudsopgave 1) Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Vraag... 3 1.3 Doelstelling...

Nadere informatie

ADVIES VAN 27 AUGUSTUS 2014 OVER HET VOORONTWERP RUP GEMENGD REGIONAAL BEDRIJVENTERREIN STERRENHOEK TE AALST

ADVIES VAN 27 AUGUSTUS 2014 OVER HET VOORONTWERP RUP GEMENGD REGIONAAL BEDRIJVENTERREIN STERRENHOEK TE AALST ADVIES VAN 27 AUGUSTUS 2014 OVER HET VOORONTWERP RUP GEMENGD REGIONAAL BEDRIJVENTERREIN STERRENHOEK TE AALST SARO KONING ALBERT II-LAAN 19 BUS 24 1210 BRUSSEL INHOUD I. SITUERING... 1 II. VERDERE ONDERBOUWING

Nadere informatie

De adviesverlening in de nieuwe geïntegreerde RUP-procedure

De adviesverlening in de nieuwe geïntegreerde RUP-procedure De adviesverlening in de nieuwe geïntegreerde RUP-procedure Discussietekst Dick van Straaten (Ruimte Vlaanderen), 6 juli 2016. De in deze tekst voorgestelde adviesverlening is een eerste voorstel hoe dit

Nadere informatie

voorontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Omgeving Bouvelobos, Hemsrodebos en steilrand van Moregem

voorontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Omgeving Bouvelobos, Hemsrodebos en steilrand van Moregem voorontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Omgeving Bouvelobos, Hemsrodebos en steilrand van Moregem verslag plenaire vergadering 10 februari 2014 Ruimte Vlaanderen Gebieden en Projecten Koning

Nadere informatie

Gemeente Losser. Parkeeronderzoek. Gemeente Losser

Gemeente Losser. Parkeeronderzoek. Gemeente Losser Gemeente Losser Parkeeronderzoek Gemeente Losser Gemeente Losser Parkeeronderzoek Gemeente Losser Datum 4 maart 2016 LSR018/Grd/0450.01 Kenmerk Eerste versie www.goudappel.nl goudappel@goudappel.nl Documentatiepagina

Nadere informatie

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit De gemeenteraad Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 25 januari 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00029 Onderwerp: Definitieve vaststelling van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan RUP nr. 164 Wonen

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 24 maart 2011 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Koen Helsen Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 4/7 Uitvoering RSPA : PRUP Kievermont Geel voorlopige

Nadere informatie

Ruimtelijke Planning Stedenbouw Milieu Mobiliteit

Ruimtelijke Planning Stedenbouw Milieu Mobiliteit Aanvullende nota bij de aanvraag ontheffing plan - MERplicht voor het Gemeentelijk RUP nr. 41 Recreatie Zeelaan te Middelkerke Deze nota omvat een bijkomende verduidelijking en aanvulling naar aanleiding

Nadere informatie

afbakening zeehavengebied Antwerpen

afbakening zeehavengebied Antwerpen gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening zeehavengebied Antwerpen Havenontwikkeling linkerscheldeoever Bijlage VIb: onderzoek tot milieueffectrapportage deelgebied polder tussen Verrebroek en

Nadere informatie

Ontheffing tot het opstellen van een MER. Ontheffingsbeslissing. Project:

Ontheffing tot het opstellen van een MER. Ontheffingsbeslissing. Project: Vlaamse Overheid Departement Leefmilieu, Natuur en Energie Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20, bus 8 1000 BRUSSEL tel: 02/553.80.79 fax: 02/553.80.75 Ontheffing tot het opstellen van een

Nadere informatie

Een overzicht van de mer-procedure en bespreking van de terinzagelegging van de kennisgeving

Een overzicht van de mer-procedure en bespreking van de terinzagelegging van de kennisgeving WOORD VOORAF: Een overzicht van de mer-procedure en bespreking van de terinzagelegging van de kennisgeving De bedoeling van dit voorwoord is om een kort overzicht te geven van de mer-procedure. Tevens

Nadere informatie

K a artmateriaal

K a artmateriaal RUP Nanove gedeeltelijke herziening 1 1. 2. K a artmateriaal afwijkingen ten opzichte van het RUP register van percelen waarop de regeling van planschade, planbaten, kapitaalschade of gebruikersschade

Nadere informatie

Project/onderwerp RUP Paalsteenlaan - Van Kerckemstraat - Plenaire vergadering verslag Ons kenmerk Datum 23/05/2016 Provincie Limburg

Project/onderwerp RUP Paalsteenlaan - Van Kerckemstraat - Plenaire vergadering verslag Ons kenmerk Datum 23/05/2016 Provincie Limburg VERSLAG Project/onderwerp RUP Paalsteenlaan - Van Kerckemstraat - Plenaire vergadering verslag Ons kenmerk 2302633017 Datum 23/05/2016 Plaats Provincie Limburg Bijlagen Adviezen van: Ruimte Vlaanderen

Nadere informatie

Parkeeronderzoek Parkeergarage Paardenveld Utrecht. December 2014 en januari 2015

Parkeeronderzoek Parkeergarage Paardenveld Utrecht. December 2014 en januari 2015 Parkeeronderzoek Parkeergarage Paardenveld Utrecht December 0 en januari 05 Hoofdlijnen Parkeeronderzoek in de parkeergarage Paardenveld in Utrecht Vrijdag 9 en zaterdag 0 december 0 en dinsdag 6 en donderdag

Nadere informatie

Overzicht adviezen planmer-screening RUP Herlokalisatie voetbalplein Linkhout

Overzicht adviezen planmer-screening RUP Herlokalisatie voetbalplein Linkhout Overzicht adviezen planmer-screening RUP Herlokalisatie voetbalplein Linkhout De in vet gemarkeerde cijfers verwijzen naar een wederwoord op het ontvangen advies, te vinden aan het einde van de nota. Instantie

Nadere informatie

Gemeentebestuur Tessenderlo Markt z/n 3980 Tessenderlo tel: fax: Website: SCHOOT

Gemeentebestuur Tessenderlo Markt z/n 3980 Tessenderlo tel: fax: Website:  SCHOOT Gemeentebestuur Tessenderlo Markt z/n 3980 Tessenderlo tel: 013 66 17 15 fax: 013 67 36 93 Website: www.tessenderlo.be SCREENING VAN DE PLAN-MER-PLICHT GEINTEGREERD ADVIES GEMEENTELIJK RUP SCHOOT Ilgatlaan

Nadere informatie

Resultaat zitting: GR op 04/02/2013 bevoegdheid: Ruimtelijke ordening

Resultaat zitting: GR op 04/02/2013 bevoegdheid: Ruimtelijke ordening Nota aan GR status: Beslist op GR Resultaat zitting: GR op 04/02/2013 bevoegdheid: Ruimtelijke ordening RUP Groeningebeek: ontwerp. Voorlopige vaststelling. Goedkeuren. Samenvatting Het voorontwerp RUP

Nadere informatie

RUP Bavikhove Dorp West. Publieke raadpleging tem Informatievergadering

RUP Bavikhove Dorp West. Publieke raadpleging tem Informatievergadering RUP Bavikhove Dorp West Publieke raadpleging 19.06 tem 17.08.2017 Informatievergadering 26.06.2017 Wat is een RUP? - RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN (vroeger BPA) - Inhoud grafisch plan: indeling in zones stedenbouwkundige

Nadere informatie

RUP Nanove. T O E L I C H T I N G S N O T A f a s e o n t w e r p. v e r s i e G R 1. R i n g l a a n O p w i j k

RUP Nanove. T O E L I C H T I N G S N O T A f a s e o n t w e r p. v e r s i e G R 1. R i n g l a a n O p w i j k RUP Nanove gedeeltelijke herziening T O E L I C H T I N G S N O T A f a s e o n t w e r p v e r s i e G R 1 R i n g l a a n 2 0 1 7 4 5 O p w i j k t e l. 0 5 2 / 3 6 5 1 1 1 D+A CONSULT, Studiebureau

Nadere informatie

Gemeente Etten-Leur. Parkeeronderzoek. Onderzoek naar parkeerdruk in de wijk Centrum-Oost

Gemeente Etten-Leur. Parkeeronderzoek. Onderzoek naar parkeerdruk in de wijk Centrum-Oost Gemeente Etten-Leur Parkeeronderzoek Onderzoek naar parkeerdruk in de wijk Centrum-Oost Gerwin Foesenek 6 augustus 2015 Inhoudsopgave 1) Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Vraag... 3 1.3 Doelstelling...

Nadere informatie

Het betreffende verzoek tot raadpleging werd door het departement RWO ontvangen op 02/07/2015.

Het betreffende verzoek tot raadpleging werd door het departement RWO ontvangen op 02/07/2015. Gemeentebestuur Bornem Hingenesteenweg (bor) 13 2880 BORNEM uw kenmerk ontvangen via mail vragen naar/e-mail Ellen Van de Water ellen.vandewater@rwo.vlaanderen.be ons kenmerk 2.14/12007/107.1 telefoonnummer

Nadere informatie

Betreft: Advies plan MER screening gemeentelijk RUP Syntra Winterslag (SCRPL17172)

Betreft: Advies plan MER screening gemeentelijk RUP Syntra Winterslag (SCRPL17172) Vlaamse overheid Adviezen en Vergunningen Vlaams-Brabant en Limburg Koningin Astridlaan 50 bus 5 3500 HASSELT Tractebel Engineering NV Dhr. Peter Corens Ilgatlaan 23 3500 Hassel T 011 74 24 50 aves.lim.anb@lne.vlaanderen.be

Nadere informatie

Gemeente Midden-Delfland. Aanpak overlast wijkvreemde parkeerders Den Hoorn Resultaten parkeeronderzoek

Gemeente Midden-Delfland. Aanpak overlast wijkvreemde parkeerders Den Hoorn Resultaten parkeeronderzoek Gemeente Midden-Delfland Aanpak overlast wijkvreemde parkeerders Den Hoorn Resultaten parkeeronderzoek Gemeente Midden-Delfland Aanpak overlast wijkvreemde parkeerders Den Hoorn Resultaten parkeeronderzoek

Nadere informatie

Goedkeuringsverslag van het plan-mer voor het provinciaal RUP Dendermonde-West

Goedkeuringsverslag van het plan-mer voor het provinciaal RUP Dendermonde-West Vlaamse overheid Departement Leefmilieu, Natuur en Energie Afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid Dienst Milieueffectrapportage Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20, bus 8 1000 BRUSSEL

Nadere informatie

Rondzendbrief VLBR-RP/

Rondzendbrief VLBR-RP/ Rondzendbrief VLBR-RP/2017-01 Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 1. Inhoud van deze rondzendbrief Naar aanleiding van het decreet tot wijziging van de regelgeving voor ruimtelijke uitvoeringsplannen

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 23 januari 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/2 Uitvoering RSPA : PRUP Wortel-Kolonie en omgeving

Nadere informatie

Gemeente Mill en St. Hubert. Parkeeronderzoek centrum Mill

Gemeente Mill en St. Hubert. Parkeeronderzoek centrum Mill Gemeente Mill en St. Hubert Parkeeronderzoek centrum Mill Gemeente Mill en St. Hubert Parkeeronderzoek centrum Mill Datum 28 oktober 2009 MSH005/Hdt/0067 Kenmerk Eerste versie Documentatiepagina Opdrachtgever(s)

Nadere informatie

Rapportage. Parkeeronderzoek Stationsgebied Wijchen. April Eindrapportage. Gemeente Wijchen Mw. C. Bitter

Rapportage. Parkeeronderzoek Stationsgebied Wijchen. April Eindrapportage. Gemeente Wijchen Mw. C. Bitter Rapportage Parkeeronderzoek Stationsgebied Eindrapportage Opdrachtgever Gemeente Mw. C. Bitter Opdrachtnemer Dufec Onderzoekt wat mensen beweegt Mark Mulders, Bart Dolstra Dufec houdt zich bezig met data.

Nadere informatie

Parkeeronderzoek Huyck Aertsenstraat te Breukelen. in opdracht van Dols Project Ontwikkeling

Parkeeronderzoek Huyck Aertsenstraat te Breukelen. in opdracht van Dols Project Ontwikkeling Parkeeronderzoek Huyck Aertsenstraat te Breukelen in opdracht van Dols Project Ontwikkeling Parkeeronderzoek Huyck Aertsenstraat te Breukelen versie: concept datum: 15 maart 2012 projectnummer: 11063 opdrachtgever:

Nadere informatie

VERWERKING ADVIEZEN VERZOEK TOT RAADPLEGING RUP AANPASSING BPA SPORTPARK RAVELS IN RAVELS DOSSIERNUMMER SCRPL13077

VERWERKING ADVIEZEN VERZOEK TOT RAADPLEGING RUP AANPASSING BPA SPORTPARK RAVELS IN RAVELS DOSSIERNUMMER SCRPL13077 VERWERKING ADVIEZEN VERZOEK TOT RAADPLEGING RUP AANPASSING BPA SPORTPARK RAVELS IN RAVELS DOSSIERNUMMER SCRPL13077 1 Proces verzoek tot raadpleging 1.1 Overzicht proces Voor het RUP Aanpassing BPA Sportpark

Nadere informatie

Boerenhuisje (1) Baardegemstraat 19, Opwijk (Vlaams-Brabant) Verbouwd of gesloopt (zichtbaar op luchtfoto)

Boerenhuisje (1) Baardegemstraat 19, Opwijk (Vlaams-Brabant) Verbouwd of gesloopt (zichtbaar op luchtfoto) 53/183 43-03/26000512 7.2.7.9 Inventaris bouwkundig erfgoed (bron: www.onroerenderfgoed.be, adres controle op 17/07/2007, inventaris geraadpleegd op 23-01-2014 deze inventaris is overgenomen en werd niet

Nadere informatie

Omschrijving: Hoeve-brouwerij met mouterij Goossens, Isabellastraat 16. De Vlaamse minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed,

Omschrijving: Hoeve-brouwerij met mouterij Goossens, Isabellastraat 16. De Vlaamse minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed, Bijlage 4. Behandeling van de adv iezen en bezwaren b ij het ministerieel besluit tot definitieve bescherming als monument van de hoeve- brouwerij met mout erij Goossens in Dilbeek ( Schepd aal) Provinde:

Nadere informatie

PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE OVERHEID 7 november 2012 VLAAMSE REGERING KIEST VOOR BREED OVERLEG BIJ UITVOERING PLANNEN HAVEN VAN ANTWERPEN

PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE OVERHEID 7 november 2012 VLAAMSE REGERING KIEST VOOR BREED OVERLEG BIJ UITVOERING PLANNEN HAVEN VAN ANTWERPEN PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE OVERHEID 7 november 2012 VLAAMSE REGERING KIEST VOOR BREED OVERLEG BIJ UITVOERING PLANNEN HAVEN VAN ANTWERPEN Centraal Netwerk geïnstalleerd Vandaag werd in Antwerpen het

Nadere informatie

Ontheffing tot het opstellen van een MER. Ontheffingsbeslissing. Project: Aanleg hoogspanningsleiding Zandvliet-Lillo.

Ontheffing tot het opstellen van een MER. Ontheffingsbeslissing. Project: Aanleg hoogspanningsleiding Zandvliet-Lillo. Vlaamse overheid Departement Leefmilieu, Natuur en Energie Afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid Dienst Milieueffectrapportage Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 BRUSSEL Tel. (02)553 80 79 - Fax

Nadere informatie

Op 26 april 2017 om 10:26 schreef Wim Studio Wim CARREIN

Op 26 april 2017 om 10:26 schreef Wim Studio Wim CARREIN Wim Studio Wim CARREIN Van: kristof.delwiche@mow.vlaanderen.be namens AWV, Wegen.vlaamsbrabant, Mer [mer.wegen.vlaamsbrabant@mow.vlaanderen.be] Verzonden: dinsdag 9 mei 2017 8:42 Aan: Wim Studio Wim CARREIN

Nadere informatie

Betreft: Advies over de planmer-screening met betrekking tot wijziging RUP zonevreemd bedrijf Nieuwmoer te Kalmthout Aanvrager: gemeente Kalmthout

Betreft: Advies over de planmer-screening met betrekking tot wijziging RUP zonevreemd bedrijf Nieuwmoer te Kalmthout Aanvrager: gemeente Kalmthout Vlaamse Overheid Koning Albert II laan 20 bus 16 1000 BRUSSEL T 02 214 21 11 F 02 553 21 05 www.vmm.be Urbis et Terra Schaffensestraat 3 3290 DIEST uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk bijlagen 2/2/2017

Nadere informatie

1. Inventarisatie. Zie kaart 1: Inventarisatie parkeervoorzieningen. Aantal parkeerplaatsen 1. Assesteenweg (langsparkeren) Locatie

1. Inventarisatie. Zie kaart 1: Inventarisatie parkeervoorzieningen. Aantal parkeerplaatsen 1. Assesteenweg (langsparkeren) Locatie 1. Inventarisatie Deze nota bijkomend onderzoek 2 kadert in de opmaak van het mobiliteitsplan van de gemeente Ternat. Dit bijkomend onderzoek werd uitgevoerd in navolging van de Provincial Auditcommissie

Nadere informatie

Bestemmingsplan buitengebied Wageningen

Bestemmingsplan buitengebied Wageningen Bestemmingsplan buitengebied Wageningen Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 12 augustus 2013 / rapportnummer 2755 40 1. Oordeel over het MER De gemeente Wageningen wil haar bestemmingsplan voor

Nadere informatie

Provincie Limburg 3 e directie Infrastructuur, Ruimtelijke Ordening, Milieu en Natuur Universiteitslaan 1 B-3500 Hasselt

Provincie Limburg 3 e directie Infrastructuur, Ruimtelijke Ordening, Milieu en Natuur Universiteitslaan 1 B-3500 Hasselt Provincie Limburg 3 e directie Infrastructuur, Ruimtelijke Ordening, Milieu en Natuur Universiteitslaan 1 B-3500 Hasselt SCREENING VAN DE PLAN-MER-PLICHT GEINTEGREERD ADVIES PROVINCIAAL RUP Herbestemming

Nadere informatie

GEMEENTE KORTENBERG DEEL II: GRAFISCH LUIK. Provincie Vlaams Brabant Arrondissement Leuven Gemeente Kortenberg RUP VIERHUIZEN RU KOG 2008/056

GEMEENTE KORTENBERG DEEL II: GRAFISCH LUIK. Provincie Vlaams Brabant Arrondissement Leuven Gemeente Kortenberg RUP VIERHUIZEN RU KOG 2008/056 Provincie Vlaams Brabant Arrondissement Leuven Gemeente Kortenberg GEMEENTE KORTENBERG RUP VIERHUIZEN RU KOG 2008/056 DEEL II: GRAFISCH LUIK voorlopig vastgesteld d.d. 10/03/2014 RUP VIERHUIZEN KORTENBERG

Nadere informatie

Parkeerdrukmeting Van Bijnkershoeklaan e.o. Gemeente Utrecht

Parkeerdrukmeting Van Bijnkershoeklaan e.o. Gemeente Utrecht Parkeerdrukmeting Van Bijnkershoeklaan e.o. Gemeente Utrecht april 2015 Opdrachtgever: Gemeente Utrecht Contactpersoon: Mevr. T. Seton Auteur: Dhr. R. Pasveer Rapporttype: Eindrapport Plaats/datum: Tilburg,

Nadere informatie

Buro SRO. Parkeeronderzoek Singer Laren

Buro SRO. Parkeeronderzoek Singer Laren Buro SRO Parkeeronderzoek Singer Laren Buro SRO Parkeeronderzoek Singer Laren Datum 8 januari 2015 Kenmerk SRO014/Bkd/0028.01 Eerste versie www.goudappel.nl goudappel@goudappel.nl Documentatiepagina Opdrachtgever(s)

Nadere informatie

RUP Oude Dokken Gent

RUP Oude Dokken Gent Vlaamse Overheid Departement Leefmilieu, Natuur en Energie Afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid Dienst Milieueffectrapportage Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 BRUSSEL

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 5 schepen E. Gryson Dienst technische dienst Volgnummer dossier Onderwerp Stedenbouw en ruimtelijke ordening. Ontwerp Ruimtelijk

Nadere informatie

ARCHEOLOGIENOTA. KNOKKE- HEIST KRAAIENNESTPLEIN (prov. WEST-VLAANDEREN) VERSLAG VAN RESULTATEN BUREAUONDERZOEK

ARCHEOLOGIENOTA. KNOKKE- HEIST KRAAIENNESTPLEIN (prov. WEST-VLAANDEREN) VERSLAG VAN RESULTATEN BUREAUONDERZOEK ARCHEOLOGIENOTA KNOKKE- HEIST KRAAIENNESTPLEIN (prov. WEST-VLAANDEREN) VERSLAG VAN RESULTATEN BUREAUONDERZOEK Auteurs: Bart BARTHOLOMIEUX, Gwendy WYNS Monument Vandekerckhove nv Oostrozebekestraat 54 8770

Nadere informatie

Parkeerbehoefte berekenen, niet schatten

Parkeerbehoefte berekenen, niet schatten (Bijdragenr. 71) Parkeerbehoefte berekenen, niet schatten Sjoerd Stienstra (ir. Sj. Stienstra Adviesbureau stedelijk verkeer BV) Samenvatting: Parkeerkentallen geven slechts een globale benadering van

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 1 schepen E. Feys Dienst technische dienst Volgnummer dossier 13 Onderwerp Stedenbouw en ruimtelijke ordening. Ontwerp gemeentelijk

Nadere informatie

Ontheffing tot het opstellen van een MER. ontheffingsbeslissing. Project: Project AVEVE NV op Aarschotsesteenweg te Wilsele (Leuven) Initiatiefnemer:

Ontheffing tot het opstellen van een MER. ontheffingsbeslissing. Project: Project AVEVE NV op Aarschotsesteenweg te Wilsele (Leuven) Initiatiefnemer: Vlaamse overheid Departement Leefmilieu, Natuur en Energie Afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid Koning Albert II-laan 20, bus 8 1000 BRUSSEL tel: 02/553.80.79 fax: 02/553.80.75 Ontheffing tot het

Nadere informatie

Herinrichting kop Jaarbeursterrein Utrecht. lijnen ME AAN

Herinrichting kop Jaarbeursterrein Utrecht. lijnen ME AAN Herinrichting kop Jaarbeursterrein Utrecht lijnen ME AAN 1 INLEIDING Overeenkomstig het Masterplan Stationsgebied willen Holland Casino, Wolff Cinema Groep en de Koninklijke Nederlandse Jaarbeurs op de

Nadere informatie

PARKEREN STATIONSOMGEVING DIEREN GEMEENTE RHEDEN. Eindrapport d.d. 8 mei 2013

PARKEREN STATIONSOMGEVING DIEREN GEMEENTE RHEDEN. Eindrapport d.d. 8 mei 2013 PARKEREN STATIONSOMGEVING DIEREN GEMEENTE RHEDEN Eindrapport d.d. 8 mei 2013 1 2 Inhoud 1 INLEIDING 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Uitgangspunten 3 2 HUIDIGE PARKEERSITUATIE 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Huidige parkeercapaciteit

Nadere informatie

Parkeeronderzoek Boxtel Omgeving Albert Heijn

Parkeeronderzoek Boxtel Omgeving Albert Heijn Parkeeronderzoek Boxtel Omgeving Albert Heijn Opdrachtgever Gemeente Boxtel Postbus 10.000 5280 DA Boxtel Opdrachtnemer DTV Consultants B.V. Hans Godefrooij PBO 8362 Breda, juli 2009 Niets uit dit rapport

Nadere informatie

Parkeeronderzoek City Centrum Veldhoven december Definitieve rapportage

Parkeeronderzoek City Centrum Veldhoven december Definitieve rapportage Parkeeronderzoek City Centrum Veldhoven december 0 Definitieve rapportage Empaction B.V. Eindhoven, 9 januari 0 Rapportage parkeeronderzoek City Centrum Veldhoven december 0 Inhoudsopgave Inleiding...3

Nadere informatie

* G G z tr r, s l-t-ï-ó'"ï-i

* G G z tr r, s l-t-ï-ó'ï-i * G G z tr r, s l-t-ï-ó'"ï-i üilil. til il llllltlffi líilltilt ililt ililt ilil lft ltilt Ír ilt Provincie Antwerpen Departement Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit Dienst Ru i mtelijke Planning AANGETEKEND

Nadere informatie

2 Parkeerbehoefte bezoekers van de appartementen

2 Parkeerbehoefte bezoekers van de appartementen Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Eurostadium Brussels

Eurostadium Brussels Vlaamse overheid Departement Leefmilieu, Natuur en Energie Afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid Dienst Milieueffectrapportagebeheer Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 BRUSSEL

Nadere informatie

Toelichtingsnota RUP Reppel te Bocholt. Geosted bvba 91/101

Toelichtingsnota RUP Reppel te Bocholt. Geosted bvba 91/101 Toelichtingsnota RUP Reppel te Bocholt Geosted bvba 91/101 Toelichtingsnota RUP Reppel te Bocholt Geosted bvba 92/101 Toelichtingsnota RUP Reppel te Bocholt Bijlage 1: advies van ANB van 6 december 2011

Nadere informatie

Bijlage IV: Register van percelen waarop de regeling van planschade, planbaten, kapitaalschade of gebruikersschade van toepassing kan zijn

Bijlage IV: Register van percelen waarop de regeling van planschade, planbaten, kapitaalschade of gebruikersschade van toepassing kan zijn Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Historisch gegroeid bedrijf Vergo bvba : Register van percelen waarop de regeling van planschade, planbaten, kapitaalschade of gebruikersschade van toepassing kan

Nadere informatie

Dataset. Parkeeronderzoek Karel Doormanstraat Rijen. November Concept

Dataset. Parkeeronderzoek Karel Doormanstraat Rijen. November Concept Dataset Parkeeronderzoek Karel Doormanstraat Rijen Concept Opdrachtgever Gemeente Gilze en Rijen Gertjan Smit Opdrachtnemer Dufec Onderzoekt wat mensen beweegt Hein Vermeeren, Rob Croes Dufec houdt zich

Nadere informatie

RUP Stedelijk Wonen versterkt woonbeleid Stad Gent

RUP Stedelijk Wonen versterkt woonbeleid Stad Gent RUP Stedelijk Wonen versterkt woonbeleid Stad Gent Het Gentse stadsbestuur maakt een thematisch ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) op, het RUP Stedelijk Wonen. Daarmee wil de Stad stedenbouwkundige problemen

Nadere informatie

Duurzaam parkeerbeleid. Parkeeronderzoek

Duurzaam parkeerbeleid. Parkeeronderzoek Duurzaam parkeerbeleid Parkeeronderzoek AGENDA Onderzoeksvraag Methodes Conclusies Vragen 2 AGENDA Onderzoeksvraag Methodes Conclusies Vragen 3 Probleemstelling Wat is onderzoeksvraag? >>> Meten is weten

Nadere informatie

Kapelle. Woonzorgcomplex Wemeldinge. Parkeeronderzoek 130183.009393.00 27-11-2013. ing. W.K. Swolfs. auteur(s):

Kapelle. Woonzorgcomplex Wemeldinge. Parkeeronderzoek 130183.009393.00 27-11-2013. ing. W.K. Swolfs. auteur(s): Kapelle Woonzorgcomplex Wemeldinge Parkeeronderzoek identificatie planstatus projectnummer: datum: 130183.009393.00 27-11-2013 projectleider: ing. J.A. van Broekhoven opdrachtgever: PMB Marsaki b.v. auteur(s):

Nadere informatie

Parkeerdrukmeting Aziëlaan en Livingstonelaan Gemeente Utrecht

Parkeerdrukmeting Aziëlaan en Livingstonelaan Gemeente Utrecht Parkeerdrukmeting Aziëlaan en Livingstonelaan Gemeente Utrecht September 2016 Opdrachtgever: Gemeente Utrecht Contactpersoon: Dhr. A. Tsakmakis Auteur: Dhr. R. Pasveer Rapporttype: Eindrapport Plaats/datum:

Nadere informatie

Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Dijlevallei van Werchter tot Hever

Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Dijlevallei van Werchter tot Hever Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Dijlevallei van Werchter tot Hever Startvergadering 27 maart 2013 1 Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Dijlevallei van Werchter tot Hever Agenda Kennismaking

Nadere informatie

HOE REAGEREN OP DE KENNISGEVING VAN EEN PLAN- MILIEUEFFECTRAPPORT?

HOE REAGEREN OP DE KENNISGEVING VAN EEN PLAN- MILIEUEFFECTRAPPORT? HOE REAGEREN OP DE KENNISGEVING VAN EEN PLAN- MILIEUEFFECTRAPPORT? 1. Wat is een milieueffectrapport? Er wordt een bepaald project of plan opgevat in uw gemeente. De uitvoering daarvan zal mogelijk effecten

Nadere informatie

zitting van 20 april 2015

zitting van 20 april 2015 zitting van 20 april 2015 Openbare zitting 01 Gedeeltelijke opheffing rooilijn - Merksemsebaan van Turnhoutsebaan tot Veldstraat Het gemeentebestuur van Wijnegem is bezig met het opmaken van een nieuw

Nadere informatie

RUP NIEUWENRODE. Procesnota. Gemeente Kapelle-op-den-Bos. Marktplein Kapelle-op-den-Bos. Sweco Belgium nv Mechelen, 31 mei 2017

RUP NIEUWENRODE. Procesnota. Gemeente Kapelle-op-den-Bos. Marktplein Kapelle-op-den-Bos. Sweco Belgium nv Mechelen, 31 mei 2017 Gemeente Kapelle-op-den-Bos RUP NIEUWENRODE Procesnota Gemeente Kapelle-op-den-Bos Marktplein 29 1880 Kapelle-op-den-Bos Sweco Belgium nv Mechelen, 31 mei 2017 Pagina 1 van 14 Verantwoording Titel : Gemeente

Nadere informatie

Scopingsadvies Project-MER Productie en bewerking van glas AGC Glass Europe NV in Mol Hervergunning en uitbreiding/wijziging

Scopingsadvies Project-MER Productie en bewerking van glas AGC Glass Europe NV in Mol Hervergunning en uitbreiding/wijziging Vlaamse Overheid Departement Omgeving Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en projecten Milieueffectrapportage Koning Albert II-laan 20 bus 8 1000 Brussel T 02/553 80 79 mer@vlaanderen.be www.omgevingvlaanderen.be

Nadere informatie