Ontwikkeling Programmamaker websites. Offerte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ontwikkeling Programmamaker websites. Offerte"

Transcriptie

1 1 Ontwikkeling Programmamaker websites Offerte voor Instituut voor Publiek en Politiek (IPP) Amsterdam door Contactivity bv Stationsweg 28, 2312 AV Leiden KvK Rijnland Leiden, 28 April 2010

2 2 1 Introductie IPP heeft Contactivity bv verzocht een prijsindicatie te geven voor het ontwikkelen van twee Programmamaker websites op basis van ez publish. Deze prijsindicatie is gebaseerd op het volgende document: programmamaker voorstel (23/04/2010) en telefonisch overleg met Coen Gelinck. Dit document geeft een overzicht van onze aanpak, de deliverables en het bijbehorende budget. Contactivity is een Community Partner in Nederland van ez systems. Dit Noorse IT bedrijf heeft ez publish ontwikkeld, het zeer succesvolle open source Entreprise Content Management System. Contactivity is al sinds 2002 een actief lid binnen de gemeenschap rond ez publish. Contactivity heeft ruim 25 sites ontwikkeld op basis van ez publish 3.x and 4.x, zowel voor not-for-profit als commerciele klanten. Contactivity draagt actief bij aan de promotie van ez publish door de ontwikkeling van vele extensies, de publicatie van diverse artikelen, en actieve participatie tijdens gebruikersconferenties en partnerbijeenkomsten. Alle ontwikkelaars die bij Contactivity in dienst zijn, worden opgeleid tot certifitied ez publish ontwikkelaars. We zouden het op prijs stellen om dit voorstel met u te mogen bespreken en in te gaan op eventuele inhoudelijke vragen van uw kant naar aanleiding van deze prijsindicatie. 2 Onze aanpak Contactivity ondersteunt klanten in het doorontwikkelen van bestaande websites en het ontwikkelen van nieuwe websites en webtoepassingen. Hierbij adviseren we onze klanten in het gehele traject met betrekking tot: conceptontwikkeling; projectmanagement; design van de user interface; ez publish installatie, configuratie en training; technische ontwikkeling en implementatie; ondersteuning en evaluatie. We vinden een optimale betrokkenheid van onze klanten bij de ontwikkeling of vernieuwing van hun website erg belangrijk. Zonder dergelijke input zal het moeilijk zijn om de nieuwe website in te lijven in de eigen organisatie en werkprocessen. Bovendien, gedurende het ontwikkelingsproces komen er altijd nieuwe ideeën omhoog en steken onverwachte problemen de kop op. Wij bevelen onze klanten daarom aan een projectteam te vormen, voor de duur van het project. We adviseren graag over de samenstelling van dit team In het gehele traject gebruiken wij een pragmatische projectmethodologie. In de eerste stadia van een project investeren we tijd in een heldere beschrijving van de projecteisen, reikwijdte, op te leveren producten, rollen en verantwoordelijkheden. Hiermee zijn we in staat: multidisciplinaire projecten te managen waarbij meerdere partners of afdelingen binnen een organisatie betrokken zijn;

3 3 project overhead tot een minimum te beperken; werkzaamheden efficiënt te plannen en duplicatie van werkzaamheden te voorkomen; afgesproken mijlpalen en deadlines na te komen; en ons flexibel aan te passen aan de behoeften van het projectteam van de klant. Onze projecten omvatten een aantal vooraf gedefinieerde stadia met heldere doelstellingen en op te leveren producten (N.B. de precieze invulling van dit traject zal per project verschillen) : Fase 1: Project definitie 1. project intake (communicatie strategie, doelstellingen, doelgroepprofiel, content planning, functionele eisen) geen onderdeel van deze prijsindicatie; 2. projectplan (reikwijdte en randvoorwaarden, op te leveren producten, planning, rollen en verantwoordelijkheden); en 3. technische intake (CMS platform, content class definities, extensies, etc.). Fase 2: Design van de gebruikersinterface 1. Wire frames van de homepagina, index en content pagina s geen onderdeel van deze prijsindicatie;; 2. Grafisch ontwerp van de homepagina, index en content pagina s en de diverse losse design elementen, zoals headers, factboxes, links, etc. geen onderdeel van deze prijsindicatie; en 3. Omzetten van het grafisch ontwerp naar cross-browser compatible HTML. Fase 3: ez publish installatie, configuratie en training 1. Installatie en configuratie van ez publish en de ondersteunende applicaties; 2. Opzetten site structuur; 3. Coordinatie content migratie/content opladen; en 4. Training. Fase 4: Technische ontwikkeling en implementatie 1. template ontwikkeling; 2. extensie installatie en ontwikkeling; 3. integratie met externe applicaties/sites; en 4. testen; Fase 5: Ondersteuning en evaluatie 1. garantie en ondersteuning; en 2. projectevaluatie. Indien gewenst kunnen we in elk van deze stadia via ons partnernetwerk beschikken over aanvullende specialistische kennis en ondersteuning. Projectintake De project intake markeert de start van onze betrokkenheid in een project. Gedurende deze bespreking(en) gaan we in op relevante onderwerpen zoals doelstellingen, verwachtingen, communicatiestrategie, doelgroep(en), (functionele) eisen en randvoorwaarden. De uitkomst van deze bespreking(en) helpt ons bij het in kaart brengen van eventueel ontbrekende informatie, benodigde expertise en rollen en verantwoordelijkheden binnen het project.

4 4 Projectplan Het projectplan bevat de overeengekomen projectaanpak. Hierin opgenomen zijn: doelstellingen, reikwijdte, randvoorwaarden, op te leveren producten, rollen en verantwoordelijkheden, tijdslijnen, mijlpalen, en communicatie/rapportage afspraken. Technische intake De technische intake heeft als doel om de exacte rijkwijdte van het project vanuit technisch perspectief in kaart te brengen. Het gaat hierbij om afspraken met betrekking randvoorwaarden, mijlpalen en op te leveren producten. Verder worden uitgangspunten vastgelegd met betrekking tot de technische ontwikkeling in termen van functionaliteit, site map en typen content. Het technisch intake rapport bevat informatie over de installatie en configuratie van de server en het content mangement systeem, de content structuur (site map), het content class model, de templates, benodigde extensies, workflows, rollen en rechten in het content mangement systeem, etc. Design van de gebruikers interface Het grafisch ontwerp van de verschillende onderdelen van de website start met wire-frames, een eenvoudige visuele hulp om snel verschillende functionele en content elementen in de lay-out te positioneren. De wire-frames vormen samen met een design brief het uitgangspunt voor een grafisch ontwerper en/of interaction-designer voor het grafisch ontwerp van de website. Nadat het grafisch ontwerp is opgeleverd wordt dit door een front-end developer omgezet in crossbrowser compatible html en stylesheets. ez publish installatie en configuratie De installatie en configuratie van ez publish is de volgende stap in het proces. De benodigde hardware om websites met een content management systeem te laten draaien is afhankelijk van verschillende factoren, zoals het gemiddeld aantal gebruikers, de omvang van de templates, gebruik van grafische elementen en de manier hoe met caching wordt omgegaan. Het installeren en configureren van het systeem omvat de volgende stappen: 1. installatie van benodigde software om het content management systeem te kunnen laten functioneren, zoals een webserver (Apache), scripting taal (PHP) en database (MySQL); 2. installatie en configuratie van het content management systeem; 3. instellen van server-side caching; en 4. testen van de server performance. Opzetten site structuur/content migratie en implementatie Content migratie en implementatie kan direct na de ez publish installatie worden gestart. Vanwege een strikte scheiding van content, ontwerp en functionaliteit in het content management systeem waar wij mee werken (ez publish), kunnen content editors parallel aan webontwikkelaars te werken. Deze aanpak leidt tot aanzienlijke tijdsbesparing in de benodigde implementatietijd. Content editors worden op weg geholpen met een korte introductiecursus, tevens is er voor hen ondersteuning beschikbaar gedurende dit traject. Training Er zijn twee typen training beschikbaar: een content management training voor web editors en andere personen die betrokken zijn bij het aanleveren en onderhouden van content. Deze training biedt deelnemers alle

5 5 kennis en vaardigheden voor het toevoegen en beheren van content in het content management systeem. een technische training voor IT medewerkers/webmasters gericht op technisch onderhoud en kleine aanpassingen in het content management systeem en de beschikbare templates. Documentatie Tijdens de training en na oplevering van het project wordt documentatie beschikbaar gemaakt met betrekking tot het onderhoud en beheer van de website in het content management systeem. Indien gewenst kan er na oplevering documentatie worden opgeleverd die specifiek ingaat op de website en extensies zoals deze zijn opgeleverd. Technische ontwikkeling en implementatie De technische ontwikkeling en implementatie start na het afronden en goedkeuren van het projectplan en de technische intake. In de ontwikkelcyclus worden drie producten opgeleverd: alfa versie, bestaat uit een functionale back-end van ez publish (inclusief site structuur en content klasse definitie) en de bijbehorende page -layout en content klasse templates. beta versie, bestaat uit de geupdate templates en alle maatwerk functionaliteit, inclusief extensies en integratie met externe applicaties/sites. de release kandidaat, de complete oplossing na het oplossen van geconstateerde fouten en na toevoeging van content. Garantie en ondersteuning Na oplevering van de finale versie gaat een vooraf overeengekomen garantieperiode van start. Gedurende deze periode worden eventueel geconstateerde fouten kostenloos hersteld. Daarnaast kan, gebaseerd op specifieke behoeften, een onderhouds- en support contract worden afgesloten. Evaluatie Ongeveer drie maanden na oplevering van de website plannen we een evaluatie bijeenkomst in. In deze bespreking komen ervaringen en feedback aan bod. Indien nodig, worden vervolgstappen voor verbetering of verdere ontwikkeling gedefinieerd. 3 Deliverables De te leveren producten voor dit project omvatten: de technische intake meeting; installatie van de site in ez publish; het omzetten van het grafisch design naar HTML code; het ontwikkelen van de benodige CMS templates; en het ontwikkelen van de benodigde extensies. 3.1 De technische intake meeting De technische intake meeting wordt gebruikt om de opdracht en het gewenste resultaat verder af te bakenen. Het project wordt verder gespecificeerd in termen van budget, planning, creatieve

6 6 input, technische vereisten en de omvang van het project in het algemeen (zo precies mogelijk gedefinieerd als mogelijk op basis van de beschikbare informatie). Naar aanleiding van de technische intake kan het noodzakelijk zijn de oorspronkelijke offerte bij te stellen. Het technisch intake rapport voor dit specifieke project zal als volgt worden ingedeeld: content structuur (sitemap); content klassen model; benodigde ez publish extensions; en gedetailleerde planning, inclusief deadlines. 3.2 Installatie van de site in ez publish Er zal gebruik worden gemaakt van een bestaande ez publish installatie van IPP (bij voorkeur ez publish versie 4.3). Voor beide Programmamakers websites zal worden aangemaakt: een aparte siteaccess (frontend en backend) en een aparte database. Wij gaan er in deze offerte vanuit dat IPP deze installatie zelf klaar zal zetten. 3.3 Omzetten grafisch design naar HTML code Nadat het grafisch ontwerp is opgeleverd wordt dit door een front-end developer omgezet in cross-browser compatible html en stylesheets. Van belang hierbij is dat IPP vooraf alle eisen met betrekking tot de toegankelijkheid van de website formuleert. Het kan hierbij gaan om toegangelijkheid met betrekking tot mensen met een functiebeperking of senioren, maar ook om toegankelijkheid van de site voor mensen met weinig bandbreedte. Ook de eisen met betrekking tot de ondersteunde browsers en browser versies, het gebruik van Flash objecten, frames, Javascript, etc. dienen vooraf te worden geformuleerd, zodat de front-end developer hiermee rekening kan houden. 3.4 CMS templates In content management systemen zijn content en design van elkaar gescheiden. Terwijl content betrekking heeft op het opslaan en structureren van informatie, is het doel van het design om vast te leggen hoe de content wordt weergegeven. Het ez publish content management systeem gebruikt templates om het gewenste design aan de web pagina mee te geven. De ontwikkeling van templates in ez publish heeft betrekking op de integratie van de HTML codes en de functies om de content dynamisch uit de database op te halen. De specifieke template code van ez publish maakt het mogelijk informatie uit het content management systeem op te halen. Het grootste deel van het ontwikkelingsproces bestaat uit het schrijven van de template code voor de weergave van de homepagina, landing pagina s, content pagina s en de verschillende content types. Voor deze sites zijn twee layout templates nodig: een stellingen pagelayout (inclusief thema menu) en content page (zonder thema menu). Daarnaast zal het content management system een aantal content typen middels templates moeten kunnen weergeven. Voor de meeste content types moeten drie templates worden ontwikkeld: voor de weergave van de item in een listing ( line ), voor de weergave van het volledige item ( full ), en voor de weergave van een item in een

7 7 rich-text veld ( embedded ). Voor de volgende content klassen moeten templates worden ontwikkeld: (sub-)thema, stellingen en resultaat. 3.5 ez publish Extensies Voor dit project site zijn twee nieuwe ez publish extensies nodig: een extensie waarmee geselecteerde stellingen tijdelijk kunnen worden opgeslagen in een shopping cart en daarna definitief in een resultaat object. Een tweede extensie moet het mogelijk maken om de stellingen ook verplicht lineair te kunnen doorlopen, op basis van de sortering van de items op de backend. Het gaat hierbij om een lineair pad dat niet afhankelijk is van antwoorden op eerdere vragen, i.e. alle gebruikers doorlopen hetzelfde pad. De site en extensies zullen zodanig worden ontwikkeld dat deze in de toekomst ook voor andere sites kunnen worden gebruikt. De derde extensie moet het mogelijk maken een link naar de resultaat pagina (met een overzicht van alle stellingen per deelnemer) te plaatsen in Hyves, Facebook of Twitter.

8 8 4 Tentatieve Planning Een tentatief overzicht van taken en mijlpalen wordt gepresenteerd in de onderstaande tabel. 1. Intake Taak Eigenaar Deadline 1.1 technisch intake overleg IPP /Contactivity 05/05/ aanlevering additionale informatie IPP 05/ 05/ oplevering technische intake Contactivity 05/ 05/ goedkeuring van het technisch intake rapport 2. Grafisch design/front-end ontwikkeling IPP 06/05/ omzetting grafisch design naar HTML?? 07/05/ integratie HTML in de CMS templates Contactivity 11/05/ Installatie/configuratie 3.1 installatie/configuratie ez publish op ontwikkelserver 3.2 installatie/configuratie ez publish op de productieserver Contactivity 07/05/2010 IPP/Contactivity 07/05/ testen van de productieserver Contactivity 07/05/ Back-end ontwikkeling 4.1 opzetten site structuur en content klassen Contactivity 07/05/ maatwerk ontwikkeling Contactivity 20/05/ integratie met externe applicaties (Hyves,Facebook, Twitter) 5. Content Contactivity 24/05/ oplevering plan voor content IPP 07/05/ content migratie/opladen IPP 17/05/ Oplevering 6.1 Alfa versie Contactivity 16/05/ Beta versie Contactivity 20/05/ Launch IPP /Contactivity 21/05/2010

9 9 5 Budget De begroting voor het ontwikkelen van twee Programmamaker websites in ez publish 4.x zijn naar schatting minimaal 4.866,94 (excl. BTW en optionals) per site en maximaal 8.551,94 (excl. BTW, inclusief optionals) per site, en bestaat uit de volgende posten. Kosten Kosten Gem. kosten Site 1 Site 2 per site uren fee Euro uren fee Euro Euro 1 Project Management 1.1 technische intake meeting 1,5 93,75 140,63 1,5 93,75 140,63 Total 1,5 140,63 1,5 140,63 140,63 2 Front-end ontwikkeling 2.1 Grafisch design (optioneel) 16 85, , , , Omzetten grafisch design naar HTML (optioneel) 12 68,75 825, ,75 825, Ontwikkelen pagelayout template 8 93,75 750, ,75 750, Ontwikkelen content templates 24 93, , , ,00 Total , , ,00 3 Back-end development 3.1 opzetten content klassen en site structuur 2 93,75 187, ,75 187, ontwikkelen 'shopping cart' extensie voor stellingen 16 93, , ,75 0, ontwikkelen 'lineair model' stellingen (optioneel) 8 93,75 750, ,75 0, API integratie FaceBook (optioneel) 8 93,75 750, ,75 0, API integratie Twitter (optioneel) 8 93,75 750, ,75 0, API integratie Hyves (optional) 8 93,75 750, ,75 0,00 Total , , ,50 5 Overige kosten 5.1 reis en andere kleine uitgaven 25,00 0, management fee (10% over total fees) 1.001,31 551,31 Total 111, ,31 63,5 551,31 788,81 Totaal exclusief optionals 5.854, , ,94 Totale kosten optionals* 5.185, , ,00 Totaal inclusief alle optionals , , ,94 Alle genoemde bedragen zijn excl. 19% btw en gebaseerd op de thans beschikbare informatie. * optionals zijn: grafisch design, omzetten naar HTML, lineair model, API integratie Facebook/Twitter/Hyves Alle totaalbedragen zijn een aanneemsom voor de ontwikkeling van twee websites in publish 4.x. Op basis van additionele documentatie en verder overleg tussen IPP en Contactivity is het mogelijk dat deze offerte bijgesteld moeten worden. Bij het opstellen van dit budget zijn we ervan uitgegaan dat De site zal worden gehost op de bestaande ez publish installatie van IPP; Een extern grafisch bureau waarschijnlijk het grafisch design zal aanleveren; IPP zelf zal zorgdragen voor de eventuele migratie van content vanuit andere systemen naar het ez publish content management systeem, dan wel het handmatig aanmaken en invoeren van content items (behalve de sitemap en content met een voorbeeld functie); IPP de template teksten zal aanleveren; en IPP verantwoordelijk zal zijn voor het contact/management naar de klanten. Op verzoek kan een additionele offerte worden uitgebracht voor elk van deze posten. Contactivity s betalingsvoorwaarden zijn: 50% van de aanneemsom bij de ondertekening van het contract; 50% van de aanneemsom na de afronding van het project. Betalingen dienen plaats te vinden binnen de wettelijke termijn van 30 dagen na ontvangst van de rekening.

FUMAGGO WEB SOLUTIONS

FUMAGGO WEB SOLUTIONS FUMAGGO WEB SOLUTIONS Aanpassen design partijenwijzer.nl Offerte voor ProDemos Den Haag Fumaggo Web Solutions Lammenschansweg 93, 2313 DK Leiden KvK Rijnland 52202992 Leiden, 20 juni 2012 2 1 Introductie

Nadere informatie

Content Management Systeem Specifieke modules van het Steenstra CMS 2011

Content Management Systeem Specifieke modules van het Steenstra CMS 2011 Content Management Systeem Specifieke modules van het Steenstra CMS 2011 2. Overzicht en specificering van additionele modules Naast de basis implementatie is het Steenstra CMS systeem uit te breiden met

Nadere informatie

Offerte voor het bouwen van een website Klant: Ideefiks, IdeeKids

Offerte voor het bouwen van een website Klant: Ideefiks, IdeeKids Offerte voor het bouwen van een website Klant: Ideefiks, IdeeKids Consultant: Dirk Derom Inhoudstafel Algemene structuur van de website...6 Front pagina...6 Pagina IDEEFIKS/IDEEKIDS...6 Functionaliteit...10

Nadere informatie

OpenX Hosting. Opties en Alternatieven

OpenX Hosting. Opties en Alternatieven OpenX Hosting Opties en Alternatieven Versie 1.0 Groningen, 9 juni 2009 Opgesteld door: Copyright 2009 ErikGeurts.com B.V. Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D Auteur : P. van der Meer, Ritense B.V. Datum : 17 juli 2008 Versie : 1.3 2008 Ritense B.V. INHOUD 1 VERSIEBEHEER...1 2 PROJECT

Nadere informatie

Publishing & Printing Company B.V.

Publishing & Printing Company B.V. STAPPENPLAN WEBSITE Versie 1.3 Publishing & Printing Company B.V. Weth. Sangersstraat 38 (0)46-437 73 11 KVK 140.41959 6191 NA Beek web@pp-company.nl BTW NL 0085.52.861.B01 Algemene voorwaarden www.pp-company.nl

Nadere informatie

Webhosting Online Beginnen met Joomla v1.0

Webhosting Online Beginnen met Joomla v1.0 Webhosting Online Beginnen met Joomla v1.0 1 Inleiding KPN stelt met een abonnement op Webhosting Online Linux gratis het content management systeem Joomla voor u beschikbaar. Dit populaire programma om

Nadere informatie

Zicht - Content Management Systeem een algemene beschrijving

Zicht - Content Management Systeem een algemene beschrijving Zicht - Content Management Systeem een algemene beschrijving Versie april/2008 Zicht nieuwe media ontwerpers 2008 1 Inleiding Een Content Management Systeem (CMS) is een webapplicatie waarmee je zonder

Nadere informatie

HetSchoolvoorbeeld.nl

HetSchoolvoorbeeld.nl HetSchoolvoorbeeld.nl maakt websites voor het onderwijs die u zelf met het bekroonde en gebruiksvriendelijke programma Word- Press inhoudelijk kunt beheren. De vakkundigheid van het team van HetSchoolvoorbeeld.nl

Nadere informatie

pagina 1 van 5 Deze voorwaarden zijn toepasbaar op alle websites gemaakt door The Fat Lady.

pagina 1 van 5 Deze voorwaarden zijn toepasbaar op alle websites gemaakt door The Fat Lady. pagina 1 van 5 Algemene Voorwaarden Website The Fat Lady 6 maart 2017 Algemene Voorwaarden Deze voorwaarden zijn toepasbaar op alle websites gemaakt door The Fat Lady. Wireframes Na de briefing door de

Nadere informatie

Connect Social Business. Plan van Aanpak voor mijn stage bij ConnectSB

Connect Social Business. Plan van Aanpak voor mijn stage bij ConnectSB Connect Social Business Plan van Aanpak voor mijn stage bij ConnectSB Joey Kaan September 28, 2014 Inhoudsopgave 1 Achtergronden 1 2 Probleemstelling & Doelstelling 2 2.1 Leren Professioneel Functioneren..................

Nadere informatie

Connect Social Business. Plan van Aanpak voor mijn stage bij ConnectSB

Connect Social Business. Plan van Aanpak voor mijn stage bij ConnectSB Connect Social Business Plan van Aanpak voor mijn stage bij ConnectSB Joey Kaan September 21, 2014 Inhoudsopgave 1 Achtergronden 4 2 Probleemstelling & Doelstelling 5 2.1 Leren Professioneel Functioneren..................

Nadere informatie

Technologie en Interactie 3.2: software architectuur

Technologie en Interactie 3.2: software architectuur Technologie en Interactie 3.2: software architectuur Manual IAM-TDI-V2-Technologie en Interactie. Jaar 0809 blok 2 Oktober 2008 Fons van Kesteren 1/8 Inhoud Technologie en Interactie 3.2: software architectuur...

Nadere informatie

Project plan. Erwin Hannaart Sander Tegelaar 61849 62407

Project plan. Erwin Hannaart Sander Tegelaar 61849 62407 Project plan Erwin Hannaart Sander Tegelaar 61849 62407 I4C2 I4C1 1 Inhoudsopgave Doel en doelgroep van het project... 3 Beschrijving van het project... 4 Benodigde materialen... 5 Te verwachten resultaten,

Nadere informatie

Cursus Analyse voor Web Applicaties 1. Webdesign / Web Programmeren Analyse voor web applicaties SDM methode + Basis UML

Cursus Analyse voor Web Applicaties 1. Webdesign / Web Programmeren Analyse voor web applicaties SDM methode + Basis UML Cursus Analyse voor Web Applicaties 1 Organisatie Opleiding Module Onderwerp Syntra AB Webdesign / Web Programmeren Analyse voor web applicaties SDM methode + Basis UML Analyse op basis van SDM en UML

Nadere informatie

WEBDESIGN & Joomla 3.6

WEBDESIGN & Joomla 3.6 WEBDESIGN & Joomla 3.6 Mobile R3ADY / US3R Friendly Alles wat je moet weten over Joomla 2014-2017, Roy Sahupala WEBDESIGN & Joomla Belangrijke opmerking De methodes en programma s in deze handleiding zijn

Nadere informatie

Document oplevering designs Hansschuiling.nl

Document oplevering designs Hansschuiling.nl Document oplevering designs Hansschuiling.nl Document oplevering designs Auteur: Dirk Ottenheijm Opdrachtgever: Hans Schuiling Datum: 14-10-2011 McCloud Online idiots www.mccloudoi.nl info@mccloudoi.nl

Nadere informatie

Stappenplan. De ontwikkeling van een interface doorloopt bij Studio Wolf vier stappen. Deze stappen verduidelijken de weg naar het eindresultaat.

Stappenplan. De ontwikkeling van een interface doorloopt bij Studio Wolf vier stappen. Deze stappen verduidelijken de weg naar het eindresultaat. Stappenplan Een interface is in principe alles wat de communicatie tussen de gebruiker en de computer bepaalt of vorm geeft. Het is het deel van de website of webapplicatie dat de interactie met de gebruiker

Nadere informatie

VERENIGINGSWIJZER.NL PROJECTPLAN

VERENIGINGSWIJZER.NL PROJECTPLAN Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit der Exacte Wetenschappen Project Multimedia Peter van Ulden Studentnr. 1494759 VERENIGINGSWIJZER.NL PROJECTPLAN INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding...3 2 Project omschrijving...4

Nadere informatie

SBO WEBSITES BOUWEN IN 7 STAPPEN

SBO WEBSITES BOUWEN IN 7 STAPPEN SBO WEBSITES BOUWEN IN 7 STAPPEN STAPPENPLAN WEBSITE BOUWEN Online ondernemers behalen drie procent meer omzet dan hun offline collega's, zo blijkt uit onderzoek. Een goede reden om als mkb er online aanwezig

Nadere informatie

Specificaties Front End voor de ONBETWIST Database

Specificaties Front End voor de ONBETWIST Database Specificaties Front End voor de ONBETWIST Database Deliverable 2.2 Hans Cuypers en Jan Willem Knopper Inleiding Binnen ONBETWIST zal een organisatie opgezet worden die zorg draagt voor de standaardisatie

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR DE ZOEKMACHINE VRIENDELIJKHEID VAN COMMERCIËLE,

ONDERZOEK NAAR DE ZOEKMACHINE VRIENDELIJKHEID VAN COMMERCIËLE, ONDERZOEK NAAR DE ZOEKMACHINE VRIENDELIJKHEID VAN COMMERCIËLE, CLOSED SOURCE CMSEN Versie: 2.0 Dit onderzoek betreft de zoekmachine vriendelijkheid van commerciële CMS-systemen, m.a.w. systemen waar de

Nadere informatie

PORTAL HYDRON. Marco Tangelder - Clickfactor Bram Voogel - Oracle

PORTAL HYDRON. Marco Tangelder - Clickfactor Bram Voogel - Oracle PORTAL HYDRON Marco Tangelder - Clickfactor Bram Voogel - Oracle Inhoud Introductie Hydron The Case Design Probleemstelling Design Oplossing Design Implementatie Portal implementatie Samenvatting Lessons

Nadere informatie

Offerte webdesign www.polderknowledge.nl

Offerte webdesign www.polderknowledge.nl Offerte webdesign www.polderknowledge.nl 1 We houden het kort Bedankt voor uw aanvraag en fijn dat u de tijd neemt dit voorstel door te lezen. In dit voorstel kunt u kort en bondig lezen hoe het project

Nadere informatie

Voorstel # ECC1501. Voorstel: #ECC1501. Email: info@socialelephant.nl Telefoon: +31(0)641101693 Auteur: Nico van der Zaan

Voorstel # ECC1501. Voorstel: #ECC1501. Email: info@socialelephant.nl Telefoon: +31(0)641101693 Auteur: Nico van der Zaan Voorstel # ECC1501 Inhoudsopgave OPDRACHTOMSCHRIJVING WERKZAAMHEDEN ONTWIKKELEN VAN EEN WEBSITE ONTWERP REALISEREN VAN HET ONTWERP PLAATSEN VAN DE DOOR EUROPEAN CREDIT CONTROL AANGELEVERDE CONTENT VERPLAATSEN

Nadere informatie

icafe Project Joeri Verdeyen Stefaan De Spiegeleer Ben Naim Tanfous

icafe Project Joeri Verdeyen Stefaan De Spiegeleer Ben Naim Tanfous icafe Project Joeri Verdeyen Stefaan De Spiegeleer Ben Naim Tanfous 2006-2007 Inhoudsopgave 1 2 1.1 Programmeertaal PHP5..................... 2 1.2 MySQL database......................... 3 1.3 Adobe Flash...........................

Nadere informatie

Acht stappen voor JSF

Acht stappen voor JSF Acht stappen voor JSF Inleiding In deze tutorial zullen we JSF (Java server faces) installeren. Wat we niet beschrijven is hoe te werken met JSF, over dit onderwerp zijn er genoeg boeken en internetsites

Nadere informatie

Project Portfolio Management Altijd en overal inzicht PMO

Project Portfolio Management Altijd en overal inzicht PMO Project Portfolio Management Altijd en overal inzicht PMO Een eenvoudige en toegankelijke oplossing Thinking Portfolio is een snel te implementeren software applicatie. Een krachtig web-based hulpmiddel

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR DE ZOEKMACHINE VRIENDELIJKHEID VAN COMMERCIËLE,

ONDERZOEK NAAR DE ZOEKMACHINE VRIENDELIJKHEID VAN COMMERCIËLE, ONDERZOEK NAAR DE ZOEKMACHINE VRIENDELIJKHEID VAN COMMERCIËLE, CLOSED SOURCE CMSEN Versie: 2.0 Dit onderzoek betreft de zoekmachine vriendelijkheid van commerciële CMS-systemen, m.a.w. systemen waar de

Nadere informatie

WebHare Professional en Enterprise

WebHare Professional en Enterprise WebHare Professional en Enterprise Publicatie module Site inrichting handleiding Datum 19 november 2002 Aantal pagina s: 31 Versie: 2.01 Doelgroep Sysops Gebruikers met site aanmaak rechten Gebruikers

Nadere informatie

ZÉLF JE WORDPRESS WEBSITE MAKEN?

ZÉLF JE WORDPRESS WEBSITE MAKEN? WordPress installeren ZÉLF JE WORDPRESS WEBSITE MAKEN? WordPress Academy Nederland helpt je op weg met onze Basiscursus INHOUD P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P 10 Wat is WordPress? Voordat je écht kan beginnen

Nadere informatie

Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I

Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I WOSI Ruud Jungbacker en Michael de Vries - Technisch ontwerp Website Document historie Versie(s) Versie Datum Status Omschrijving / wijzigingen 0.1 20 nov 2008 Concept

Nadere informatie

Handleiding CMS. Auteur: J. Bijl Coldfusion Consultant

Handleiding CMS. Auteur: J. Bijl Coldfusion Consultant Handleiding CMS Auteur: J. Bijl Coldfusion Consultant Inhoudsopgave 1.0 Inleiding 3 2.0 Introductie CMS en websites 4 3.0 Inloggen in beheer 5 4.0 Dashboard 6 4.1 Bezoekers totalen 6 4.2 Bezoekers 7 4.3

Nadere informatie

Erreur : source de la référence non trouvée 1/7

Erreur : source de la référence non trouvée 1/7 Belangrijke informatie betreffende het gebruik van deze template: Tekst in zwart is generiek voor alle offertes en mag niet gewijzigd worden tenzij na schriftelijk akkoord van Fedict. Tekst in blauw is

Nadere informatie

Vault Easy Best Practice voor AutoCAD

Vault Easy Best Practice voor AutoCAD www.cadac.com Vault Easy Best Practice voor AutoCAD Inhoudsopgave 1 Waarom Vault Easy (VE) 3 2 Organice Vault 3 3 Engineering Omgeving 3 4 Benodigde software voor 4 users 4 5 Project team 4 6 Implementatie

Nadere informatie

Sitecore Author Experience

Sitecore Author Experience Sitecore Author Experience In 3 stappen naar blijere CMS-gebruikers bij CZ Sitecore User Group Nederland, 8 december 2015 10-12-2015 Bas Evers (@everbass) Agenda Over (digitaal) CZ Contentstrategie bij

Nadere informatie

Connect Social Business. Plan van Aanpak voor mijn stage bij ConnectSB

Connect Social Business. Plan van Aanpak voor mijn stage bij ConnectSB Connect Social Business Plan van Aanpak voor mijn stage bij ConnectSB Joey Kaan September 29, 2014 Inhoudsopgave 1 Achtergronden 1 2 Probleemstelling & Doelstelling 2 2.1 Leren Professioneel Functioneren..................

Nadere informatie

Offerte website. Taal & Talent, Jorijn Tragter Thomas Hop, PingOnline Offerte vernieuwde website

Offerte website. Taal & Talent, Jorijn Tragter Thomas Hop, PingOnline Offerte vernieuwde website Offerte website Aan Van Betreft Datum Taal & Talent, Jorijn Tragter Thomas Hop, PingOnline Offerte vernieuwde website 4 februari Achtergrond Taal & talent is niet tevreden over de huidige website. De Wordpress

Nadere informatie

De voordelen van Drupal

De voordelen van Drupal Drupal is een open source Content Management System (CMS). Daarnaast kun je Drupal zien als een framework, dit betekent dat je modules (oftewel mini-applicaties) kunt implementeren in je installatie van

Nadere informatie

Implementatiekosten en baten van SURFconext. Versie: 0.5 Datum: 06/06/2013 Door: Peter Clijsters

Implementatiekosten en baten van SURFconext. Versie: 0.5 Datum: 06/06/2013 Door: Peter Clijsters Implementatiekosten en baten van SURFconext Versie: 0.5 Datum: 06/06/2013 Door: Peter Clijsters Dit document geeft een antwoord op de vraag hoeveel een aansluiting op SURFconext kost. Introductie... 1

Nadere informatie

Croon Procurement Service

Croon Procurement Service Wat is een CMS? Een content-beheersysteem of Content Management Systeem is een softwaretoepassing, meestal een web-applicatie, die het mogelijk maakt dat mensen eenvoudig, zonder veel technische kennis,

Nadere informatie

LES 1: AAN DE SLAG MET WORDPRESS. Lesoverzicht: Aan de slag Wat is WordPress CMS Front-end Back-end Samenvatting. Tijd: 5 minuten

LES 1: AAN DE SLAG MET WORDPRESS. Lesoverzicht: Aan de slag Wat is WordPress CMS Front-end Back-end Samenvatting. Tijd: 5 minuten LES 1: AAN DE SLAG MET WORDPRESS Lesoverzicht: Aan de slag Wat is WordPress CMS Front-end Back-end Samenvatting Tijd: 5 minuten Doel: Aan het einde van deze les weet je wat WordPress is en kun je benoemen

Nadere informatie

JOOMLA WEBSITE SPECIFICATIES VERSIE 1201

JOOMLA WEBSITE SPECIFICATIES VERSIE 1201 1 1 JOOMLA WEBSITE SPECIFICATIES 1.1 Specificaties Voor onze Joomla websites gelden de volgende specificaties: 1. Search Engine Optimization (SEO) We maken de website in opzet geschikt voor Search Engine

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe.

Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe. Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe. Algemeen Met de KYOCERA scannen naar Exact Globe beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar Exact Globe. Met deze oplossing

Nadere informatie

Over de schutting: Tour top 100

Over de schutting: Tour top 100 Over de schutting: Tour top 100 Project 4 fase 2 Mediadeveloper 30-09-2014 VERTROUWELIJK Pagina 1 van 5 Contents Inleiding... 3 Situatie... 3 Eisen van de opdrachtgever... 3 Eisen van de opleiding... 4

Nadere informatie

STRABRECHT COLLEGE WORDPRESS WEBSITE

STRABRECHT COLLEGE WORDPRESS WEBSITE STRABRECHT COLLEGE WORDPRESS WEBSITE Na het bekijken van de aangeleverde.psd bestanden, blijkt er nog veel onduidelijkheden over de functionaliteit van de website. Met name wat de elementen zijn en de

Nadere informatie

Soort tarief / werkzaamheden

Soort tarief / werkzaamheden Pagina: 1 of 5 1. Uurtarieven Duraserve hanteert verschillende uurtarieven per discipline. Tarief 2.1 is het tarief voor specifieke werkzaamheden uitgevoerd door onze teams in Roemenie en/of Oekraïne gemanaged

Nadere informatie

WESTPOINTDIGITAL MOBILE APPS DEVELOPMENT

WESTPOINTDIGITAL MOBILE APPS DEVELOPMENT WESTPOINTDIGITAL MOBILE APPS DEVELOPMENT MOBILE APPS TEAM Ons team bestaat uit slimme, samenwerkende innovatieve mensen die geïnspireerd zijn uw business op verschillende manieren te verbeteren. Onze ontwikkelaars

Nadere informatie

Richtlijnen voor het ontwerpen een Intranetportal Door Bas Fockens

Richtlijnen voor het ontwerpen een Intranetportal Door Bas Fockens Richtlijnen voor het ontwerpen een Intranetportal Door Bas Fockens Copyright Datacon www.datacon.nl Wat is een intranetportal? Een intranet is een online gepersonaliseerde en geïntegreerde toegang tot

Nadere informatie

ActiveBuilder Handleiding

ActiveBuilder Handleiding ActiveBuilder Handleiding Auteur: TalkActive I/S Datum: Juli 2004 Versie: R. 1.01 Taal: Nederlands Copyright 2004 - Talk Active alle rechten voorbehouden. Inhoud: 1. INTRODUCTIE...2 2. SNEL STARTEN...3

Nadere informatie

Bestaat er serieus onderwijs in het maken van websites?

Bestaat er serieus onderwijs in het maken van websites? Bestaat er serieus onderwijs in het maken van websites? InGrUnDes, onderzoek naar InformationGridUnitDesign door Hans Frederik 12 april 2006 www.alexisbv.nl Agenda Vraagstelling Kaders Onderzoek Kwalificatieprofielen

Nadere informatie

JORR CMS Resellers. JORR IT Havenpark 29 4301 JG Zierikzee www.jorr-it.net 0111 422 622

JORR CMS Resellers. JORR IT Havenpark 29 4301 JG Zierikzee www.jorr-it.net 0111 422 622 JORR CMS Resellers JORR IT Havenpark 29 4301 JG Zierikzee www.jorr-it.net 0111 422 622 JORR IT, een betrouwbare partner De manier waarop we communiceren veranderd erg snel. Steeds meer communicatie gebeurd

Nadere informatie

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Inleiding In het kader van het Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) is afgesproken dat alle decentrale

Nadere informatie

Connect Social Business

Connect Social Business Connect Social Business Joey Kaan September 2014 Inhoudsopgave 1 Achtergronden 4 2 Probleemstelling & Doelstelling 5 2.1 Leren Professioneel Functioneren.................. 5 2.2 Facebook API leren door

Nadere informatie

Alle genoemde bedragen zijn ex BTW (21%), tenzij anders vermeld.

Alle genoemde bedragen zijn ex BTW (21%), tenzij anders vermeld. Hieronder volgen de Algemene Voorwaarden van Elephant sees Elephant (hierna te noemen Opdrachtnemer ), die ook te vinden zijn op de website www.elephantseeselephant.com: Meerwerk Werkzaamheden niet begroot

Nadere informatie

WebHare Professional en Enterprise

WebHare Professional en Enterprise WebHare Professional en Enterprise Systeem module Systeem configuratie handleiding Datum: 19 november 2002 Aantal pagina s: 20 Versie: 2.01 Doelgroep: Sysops Inhoudsopgave Inleiding... 1 1 Vooraf... 2

Nadere informatie

Waarom WordPress? Wat is WordPress? Bloggen en website Uniek design is mogelijk Makkelijk zelf te beheren

Waarom WordPress? Wat is WordPress? Bloggen en website Uniek design is mogelijk Makkelijk zelf te beheren Waarom WordPress? Wordpress is een bijzonder gebruiksvriendelijk systeem, zowel voor de gebruiker als de webbouwer. Iedereen kan er redelijk snel mee leren werken. Het zelf beheren van pagina s, nieuws,

Nadere informatie

CMS Handleiding. Opgesteld door

CMS Handleiding. Opgesteld door CMS Handleiding Opgesteld door Alleen beschikbaar voor klanten v1.2 24-01-2008 Index 1. Inloggen... 3 2. De CMS Omgeving... 5 NAVIGATIE... 5 MENU... 6 CONTENT... 6 3. Content Wijzigen... 7 DE WERKBALK...

Nadere informatie

Regio IJmond / Gemeente Bloemendaal

Regio IJmond / Gemeente Bloemendaal Regio IJmond / Gemeente Bloemendaal --- Typo3 in Gemeenteland --- 16 juni 2007 Ernst van Altena / Gerrit Vijlbrief IJmond Beverwijk Heemskerk Uitgeest Velsen Bestuurlijke samenwerking. Uitgangspunten samenwerking

Nadere informatie

Archipol 6 voor gebruikers

Archipol 6 voor gebruikers Archipol 6 voor gebruikers Agenda Evolutie installed base Sterkten Archipol versie 6 Extra document types Module wapens Beheer Notulen 3 Archipol installed base Versie 4 : 31 % Versie 5 : 29 % Versie 6

Nadere informatie

Inhoudsopgave Disclaimer... 3 Voorwoord... 4 Inleiding... 5 Het downloaden van XAMPP... 7 Het installeren van XAMPP... 8 Joomla installeren op

Inhoudsopgave Disclaimer... 3 Voorwoord... 4 Inleiding... 5 Het downloaden van XAMPP... 7 Het installeren van XAMPP... 8 Joomla installeren op 1 Inhoudsopgave Disclaimer... 3 Voorwoord... 4 Inleiding... 5 Het downloaden van XAMPP... 7 Het installeren van XAMPP.... 8 Joomla installeren op XAMPP... 15 Handige links... 16 2 Disclaimer Bij de samenstelling

Nadere informatie

Definities Any Screen Size: Menno Pietersen, Doornkampsteeg 13 5236 BB Den Bosch Cliënt: Tangram B.V., Dr. s Jacoblaan 26, 3707 VK Zeist

Definities Any Screen Size: Menno Pietersen, Doornkampsteeg 13 5236 BB Den Bosch Cliënt: Tangram B.V., Dr. s Jacoblaan 26, 3707 VK Zeist Design en ontwikkeling nieuwe Tangram website Definities : Menno Pietersen, Cliënt: Tangram B.V., Dr. s Jacoblaan 26, 3707 VK Zeist Project omschrijving zal voor de cliënt een moderne, flexibele website

Nadere informatie

Kosten indicatoren / Begrotingen

Kosten indicatoren / Begrotingen Kosten indicatoren / Begrotingen Totaal begroting NIvO Projectbegroting database en website 'Het digitale orgelplatform in Nederland' Periode Ontwikkelingskosten Totalen Stappen Totalen per stap 1 database-ontwerp

Nadere informatie

SPTOOLS SHAREPOINT CONNECTOR -

SPTOOLS SHAREPOINT CONNECTOR - SPTOOLS SHAREPOINT CONNECTOR - 1/6 Inhoudsopgave 1. SPTOOLS... 3 WAT KAN HET?... 3 Document Browser...3 Document Bundels...3 Consistente Data Quality...3 SharePoint workflows en document goedkeuring...3

Nadere informatie

Forum Plugin. Het toevoegen en beschrijven van een nieuwe forum categorie, conferentie, thread en gebruikersgroep.

Forum Plugin. Het toevoegen en beschrijven van een nieuwe forum categorie, conferentie, thread en gebruikersgroep. Forum Plugin Via de forum extensie kunt u via de website met over bepaalde onderwerpen discusieren. De admin kan bepalen over welke onderwerpen gediscusieerd kan worden. Onder een hoofdthema kunt u meerdere

Nadere informatie

PRESTATIESITE WEBPAKKET

PRESTATIESITE WEBPAKKET PRESTATIESITE WEBPAKKET PRESTATIESITE Wij hebben al onze ervaring gebruikt om een gestandaardiseerd webpakket te ontwikkelen met een lay-out welke de focus heeft op leads en new business. Op deze wijze

Nadere informatie

Snel te implementeren. Inpasbaar in uw situatie

Snel te implementeren. Inpasbaar in uw situatie Everything4Office ProjectManager Software voor Project Management Snel te implementeren Inpasbaar in uw situatie Economisch zeer verantwoord Everything4Office Software, Tolnasingel 1, 2411 PV Bodegraven

Nadere informatie

WordPress in het Kort

WordPress in het Kort WordPress in het Kort Een website maken met Wordpress. In minder dan één uur online! Inclusief installatie van een thema en plugins Alle rechten 2013, Rudy Brinkman, BrinkhostDotCom, http://www.brinkhost.nl

Nadere informatie

1-6. Het begeleiden van een compleet project tot een optimale oplossing is mijn passie!

1-6. Het begeleiden van een compleet project tot een optimale oplossing is mijn passie! 1-6 Erik Leonard Erik Leonard Oosterhout (NB) 06 4601 5431 erik.leonard@gmail.com www.linkedin.com/in/erikleonard Wie is Erik? Ik houd me graag bezig met projecten en vraagstukken die opgelost kunnen worden

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 DocumentManager

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 DocumentManager Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 DocumentManager Algemeen Met de KYOCERA Scannen naar UNIT4 DocumentManager beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar UNIT4 DocumentManager

Nadere informatie

WEBDESIGN. & WORDPRESS 2016 editie PRAKTISCH TOEGEPAST. 2016, Roy Sahupala

WEBDESIGN. & WORDPRESS 2016 editie PRAKTISCH TOEGEPAST. 2016, Roy Sahupala WEBDESIGN & WORDPRESS 2016 editie PRAKTISCH TOEGEPAST 2016, Roy Sahupala Belangrijke opmerking De methodes en programma s in deze handleiding zijn zonder inachtneming van enige patenten vermeld. Ze dienen

Nadere informatie

1. Work Breakdown Structure en WBS Dictionary

1. Work Breakdown Structure en WBS Dictionary 1. Work Breakdown Structure en WBS Dictionary CUSTOMER migratie Management Technische Transitie Meetings Status Reporting Administratie Technisch Upgegrade Systemen (3-tier) Delta Analyse & Functioneel

Nadere informatie

HCM Processes and Forms

HCM Processes and Forms HCM Processes and Forms Adobe Interactive Forms XSS Homepage Framework Portal Susan van Someren, Miroslav Medic (Xbow IT) Zeist, 2 maart 2010 Inhoud Introductie Aanleiding HCM Processes and Forms Wat is

Nadere informatie

[ SCRUM. ] Een introductie

[ SCRUM. ] Een introductie [ SCRUM. ] Een introductie [ SCRUM IN HET KORT. ] Scrum is een agile-proces, welke het mogelijk maakt om te focussen op het leveren van het beste resultaat in de kortst mogelijke tijd. Het maakt het mogelijk

Nadere informatie

In dit hoofdstuk maak je kennis met PHP. Hoe werkt deze. programmeertaal? En hoe is het ontstaan? Ook leer je welke editors

In dit hoofdstuk maak je kennis met PHP. Hoe werkt deze. programmeertaal? En hoe is het ontstaan? Ook leer je welke editors 1. Over PHP 1.1 Inleiding In dit hoofdstuk maak je kennis met PHP. Hoe werkt deze programmeertaal? En hoe is het ontstaan? Ook leer je welke editors je kunt gebruiken om PHP-scripts te maken en hoe je

Nadere informatie

XAMPP Web Development omgeving opzetten onder Windows.

XAMPP Web Development omgeving opzetten onder Windows. XAMPP Web Development omgeving opzetten onder Windows. Inhoudsopgave 1. Lees dit eerst... 2 2. Inleiding... 2 1 Xampp downloaden... 2 2 Installatie Xampp 1.7.4 op externe harddisk... 3 3 XAMPP herconfiguren...

Nadere informatie

get smarter every day

get smarter every day DITA & Content Management Systeem als single source voor technische documentatie CURIOUS? Inleiding Zo effectief mogelijk informatie delen Vanuit de ambities van onze klanten ontwerpt, ontwikkelt en ondersteunt

Nadere informatie

Titel Projectplan Versie: 0.0

Titel Projectplan Versie: 0.0 Titel Projectplan Versie: 0.0 Bestandsnaam:Webshop Naam student of studenten Naam eventuele opdrachtgever Vincent van Leeuwen Martijn van Heezik Geen Datum opgesteld: 21 april 2016 Voor akkoord: Datum:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CODEBRIDGE

ALGEMENE VOORWAARDEN CODEBRIDGE ALGEMENE VOORWAARDEN CODEBRIDGE Contactpersoon : Niels den Daas Mobiel : +31 (0)618 84 92 04 Telefoonnummer : +31 (0)172 53 23 09 E-mailadres : niels@codebridge.nl CodeBridge B.V. Projectscope 1. De projectscope

Nadere informatie

Bijlage IV - Programma van Eisen

Bijlage IV - Programma van Eisen Bijlage IV - Programma van Eisen In deze bijlage vindt u alle eisen die Opdrachtgever stelt aan de gevraagde oplossing. Met uw Inschrijving op deze opdracht accepteert u onvoorwaardelijk de hieronder gestelde

Nadere informatie

Redwood Education Benelux Training Programma 2017

Redwood Education Benelux Training Programma 2017 Redwood Education Benelux Training Programma 2017 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Introductie... 2 2 On-site training & maatwerk... 3 3 Basistraining... 4 3.1 Cronacle/ SAP BPA / RunMyJobs Basis Training...

Nadere informatie

HUB. non lineair ---

HUB. non lineair --- HUB non lineair 1 juli 2016 2 INLEIDING Digitale workflow De OLON MediaHub non lineair (verder te noemen de MediaHub) is een backend systeem dat de oplossing biedt voor de meest complexe vraagstukken op

Nadere informatie

icafe Een digitaal bestelsysteem voor de horeca Joeri Verdeyen Stefaan De Spiegeleer Naim Ben Tanfous

icafe Een digitaal bestelsysteem voor de horeca Joeri Verdeyen Stefaan De Spiegeleer Naim Ben Tanfous icafe Een digitaal bestelsysteem voor de horeca Joeri Verdeyen Stefaan De Spiegeleer Naim Ben Tanfous 2006-2007 Voorwoord 1 Inhoudsopgave 2 Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 icafe 2.1 Het idee 2.2 Mogelijkheden

Nadere informatie

Programming Content Management Server 2002

Programming Content Management Server 2002 Met behulp van Content Management Server 2002 (CMS) kun je eenvoudig te onderhouden websites bouwen en beheren. De business driver van CMS is het gebruiksvriendelijk beheer van een website, in het bijzonder

Nadere informatie

MSN Channelizer. MSN Portal Team: nlmsnpor@microsoft.com Technische ondersteuning: web@calanza.com

MSN Channelizer. MSN Portal Team: nlmsnpor@microsoft.com Technische ondersteuning: web@calanza.com MSN Nederland MSN Channelizer MSN Portal Team: nlmsnpor@microsoft.com Technische ondersteuning: web@calanza.com Let op:... 1 1 - Introductie... 2 2 - Proces... 2 3 - Channelizer Templates... 3 4 - Richtlijnen

Nadere informatie

Inhoud: Inleiding tot Taak 1.1.14 1 Omschrijving van vacatures 2 Matrix van benodigde 5 Bronvermeldingen 7

Inhoud: Inleiding tot Taak 1.1.14 1 Omschrijving van vacatures 2 Matrix van benodigde 5 Bronvermeldingen 7 Inleiding Taak 10 gaat over het oriënteren op het vakgebied van onze toekomst. Als we straks afgestudeerd zijn zullen we automatisch werk moeten gaan zoeken. Maar welk werk of in welke sector? Dat gaan

Nadere informatie

Test Joomla op je PC 1

Test Joomla op je PC 1 1 Disclaimer Bij de samenstelling van dit ebook is de grootst mogelijke zorg besteed aan de juistheid en correctheid van de informatie die in dit ebook wordt verstrekt. De auteur van dit ebook kan op geen

Nadere informatie

D V1 van de browse en zoek applicatie

D V1 van de browse en zoek applicatie D 1.1.2 V1 van de browse en zoek applicatie Hennie Brugman Auteur : Hennie Brugman 16/09/2010 09:09:00 AM page 1 of 10 1 Documenteigenschappen Rapportage datum: 16 september 2010 Rapportage periode: October

Nadere informatie

Projectdocument Airport Suite. The Wright Company: Zehna van den Berg Steven Both Reinier Maas Adolfo Ochagavía Bas Ouwerkerk Thijs van der Zaan

Projectdocument Airport Suite. The Wright Company: Zehna van den Berg Steven Both Reinier Maas Adolfo Ochagavía Bas Ouwerkerk Thijs van der Zaan Projectdocument Airport Suite The Wright Company: Zehna van den Berg Steven Both Reinier Maas Adolfo Ochagavía Bas Ouwerkerk Thijs van der Zaan December 2013 Contents 1. Overzicht... 4 2. Planning... 5

Nadere informatie

Niveau 2 Medewerker ICT

Niveau 2 Medewerker ICT Wat kunt u van onze studenten verwachten Niveau 2 Medewerker ICT Schooljaar 2012-2013 Semester 2 Klas 2 (20 weken); deze klas is aan het begin van vorig schooljaar begonnen: Voor deze studenten is het

Nadere informatie

ECM - Enterprise Content Management. Daniel Kucharski

ECM - Enterprise Content Management. Daniel Kucharski ECM - Enterprise Content Management Daniel Kucharski IT vraagstukken in de KMO Nood aan gebruiksvriendelijke software afgestemd op specifieke behoeften Geen grote investering in software en hardware Typische

Nadere informatie

Projectdocument Minecraft Mod Builder

Projectdocument Minecraft Mod Builder Projectdocument Minecraft Mod Builder Projectgroep Twintro 11 december 2015 Inhoudsopgave 1 Probleemstelling 2 2 Productbeschrijving 2 3 Requirements analyse 3 3.1 Functional requirements................................

Nadere informatie

Glimworm SAMENWERKEN MET. Dit document bevat: Samenwerken met Glimworm Projectproces Projectvoorwaarden Financieel

Glimworm SAMENWERKEN MET. Dit document bevat: Samenwerken met Glimworm Projectproces Projectvoorwaarden Financieel SAMENWERKEN MET Glimworm Dit document bevat: Samenwerken met Glimworm Projectproces Projectvoorwaarden Financieel CONTACTGEGEVENS Kantooradres: Eerste Weteringplantsoen 8 1017 SK Amsterdam Telefoon: Fax:

Nadere informatie

Uw productassortiment moeiteloos online én op papier met onze database publishing software.

Uw productassortiment moeiteloos online én op papier met onze database publishing software. Uw productassortiment moeiteloos online én op papier met onze database publishing software. De Guidance software pakketten maken het mogelijk om vanuit één centrale database zowel een webshop als catalogus

Nadere informatie

MijnPvdA en Liferay. Liferay Community Event Rotterdam, 17 mei 2011 Wim van Meurs

MijnPvdA en Liferay. Liferay Community Event Rotterdam, 17 mei 2011 Wim van Meurs MijnPvdA en Liferay Liferay Community Event Rotterdam, 17 mei 2011 Wim van Meurs MijnPvdA op Liferay: Agenda Over PvdA, over MijnPvdA MijnPvdA op Liferay? Migratie: een technisch project Resultaten, verwachtingen

Nadere informatie

Joomla! vs Facebook (en andere Social Media)

Joomla! vs Facebook (en andere Social Media) Joomla! vs Facebook (en andere Social Media) Arnold Bergshoeff facebook.com/verfrissendmarketing twitter.com/verfrissendmkt Welke kant op koppelen? Website Content of Functionaliteit naar Facebook Content

Nadere informatie