Harjulane Kaitseliidu Harju maleva häälekandja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Harjulane Kaitseliidu Harju maleva häälekandja"

Transcriptie

1 Toimetus ja talitus: Kaarli t. 8. Tel Tellimise hind aastas Üksuste viisi ä SO snt. Üksikult a 1 kr. Harjulane Kaitseliidu Harju maleva häälekandja Tallinna Linna Keskraamatukogu Kuulutuste hind! Kuulutuste küljel.. 6 snt. mm. Esimesel 10 Teksti sees 12, Kaitseliitlastele 50 /o hinnaalandus. Tellimisi võtavad vastu kõik komp. päälikud ja naisosakon. esindajad Nr novembril X aastakäik. IIIIIIIIIIII1HIIHIIIIIIIIIIII!I luiiiiihiiiilh IIIMIIIIIIIIIIIII IIIIIIHIIII1IIII11IIIIIIIIIIIIIIIII Illlllllllllllil UH I I 1,11, IIIIW MW!, W» Mullil mm Ullllllllllllllllllllllllll Illlllllllll IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Illllllllllllllllllllllllllllllllll! SiSU * "^ Maleva P lk - ksk - nr - n r- 5, 55 ja 52; 2) Maleva pik. korraldused; ) Nimede eestistamise aktsioonist; 4) Õppeala; 5) Kehalise kasvatuse ala; 6) Allüksuste pealikute korraldused; 7) Naiskodukaitse ala; 8) Kodutütarde ala; 9) Noorte Kotkaste ala; 10) Kuulutused. Maleva pealiku käskkirjad. HARJU MALEVA PEALIKU KÄSKKIRI Nr. 5. Tallinnas, 6. növientbril Avaldan teadmiseks ja täitmiseks Kaitseliidu ülema ksk. Nr. 7 1 : Viimasel ajal on olnud juhtumeid, kus kaitseliitlasele välja antud relva on kasutanud kurbade ja vägagi kahtsemisväärsete sündmuste täideviimiseks. On olnud õnnetuid sündmusi, kuid on olnud ka juhtumeid, kus kaitseliitlane meelega on haaranud temale välja antud relva järele, et otsa teha endale ehk oma lähemale inimesele. Mina saan aru, et võib juhtuda perekonnas tülisid, saan ka aru, et inimene, kes põeb rasket parandamatut haigust (tiisikust), võib meelt heita, kuid mina ei suuda mõista, miks riisutakse siis endalt või teiselt inimese kallimat vara, s. o. elu ja miks kasutatakse selleks kaitseliidu relva. Relv see on meie Valitsuse ja Rahva suurim usaldus kaitseliitlasele, mis üksiku kodaniku vastu üldse olla võib. Kaitseliitlasele usaldatud relv on ja peab jääma meile pühaduseks, mida keegi rüvetada ei tohi. Kõik kaitseliidu mehed, kes teie sarnase relvaga varustatud olete minu palve teile: ärgu keegi kunagi üldse kätt tõstku teise vastu, sest see on mõrv. Kui aga rasketel silmapilkudel inimlikud nõrkused siiski võimust võtma peaks, siis minu palve kõigile jäägu kaitseliidu relv, meie kõikide pühadus kõrvale. Kasutades meie relva, heidetakse vari kaitseliidule, kes ju pole süüdi milleski. Käesolev käskkiri avaldada kõigis Malevate Teatajais". 2. Avaldan teadmiseks Kaitseliidu ülema ksk. Nr. 7 4 : Vabastan enese palvel leitnant Evald A n t'i Harju Maleva noorema instruktori ametikohalt, arvates 1. oktoobrist s^ a. Õiendus: ljh. Nr. 22/R.". Avaldan teadmiseks Kaitseliidu ülema ksk. Nr. 40 : Avaldan malevate laskemeistervõistlustel malevate meistriteks tulnud kaitseliitlaste võistluste tagajärjed ja kokkuvõtte võistluste tulemustest. (J a a *- 14 Malev Harju Küttide klassis kahe ala peale perekonnaja eesnimi Tulemused punktides E ( EE SM a" fcj "m m hjh a. «g J=- 1 'S te; 10 kokku: Keskmine saavutus iga meisterv. osavõtja kohta E S g il ««Š o, 5 a m JOLLER, Anton ,2 59,4 282,6 Malevate laskemeistervõistlustel mitmes malevas küttide klassis ei ole kinni peetud K. L. M. 7 nõuetest, mis näeb ette, et küttide klasside võistlejad on kohustatud osa võtma punkti- kui ka lahinguilmelisest laskmisest. Nii on suur hulk kütte, kes on kaasa teinud kas ainult punktilaskmise või ainult lahinguilmelise laskmise. Ainult ühel alal küttide klassis on malevate meistervõistlustel võistelnud Petseri malevast 7 meest, Sakala malevast 5 meest, Tallinna Malevast 6 meest, Järva Malevast meest, Saaremaa Malevast 2 meest, Võrumaa Malevast 4 meest, Harju Malevast 2 meest ja Tartumaa Malevast 2 meest.

2 2 H A R J U L A N E Nr. 11 Küttide klassi lahinguilmelises laskmises: Raskekuulipildujast laskmises: s -9 Malev perekonnaja eesnimi saavutused s es Xl 1 5 O Keskmine lulamus võistlustest osavõtjate 6 5 la l e 2. J e M * E-o g 5 E KJ2 S ««g CD ^ Malev perekonnaja eesnimi saavutused S "Sa Keskmine saavutus kõigi osavõtjate kohta.* 1 2 xi.2. ed c š 12 Harju JOLLER, Anton ,58 2,6 59,4 9 Harju JÕEVEER, August 82,0 27, 5 549,6 17 2, Malevate meistriteks tulnud küttide lasketulemused lahinguilmelises laskmises on väga kõrged. Rõhuv enamus meistreid on saavutanud maksimum tabamusi, s. o. 10 tabamust võimalikust 10 tabamusest. Ka malevate meistervõistlustest osavõtnud kõigi küttide keskmiste tulemustega lahinguilmelises laskmises võib rahul olla, välja arvatud paari maleva keskmiste tulemustega, kus keskmine tabamus ei küüni viieni. Pärnu Maleva küttide lahinguilmeliste meistervõistluste protokoll on puudulikult koostatud ega ole näha mitu tabamust keegi saavutas. H U 9 Malev Harju Küttide klassis punkti laskmises: perekonnaja eesnimi KUUSK, Edgar saavutused CD -a cej " JO J4 o W Keskmised tulemused võitslusest osavötj. kohta 2 s CS es.j Ö OH JO OH p ja ja o M 12 8,1 65,6 74,5 22,2 es B <*s CD 2? 'cv 2a 248 Suuremas osas malevates on meistriteks tulnud küttide tulemused punktilaskmises suuremad möödunud aasta meistrite saavutustest samas klassis, vähenenud on meistrite saavutused 5 malevas. Keskmine saavutus kõigi malevate meistervõistlustest osavõtjate kohta on tõusnud 209,2 silmalt 196. a. 214,6 silma peale ehk 2,6%. B Malev Harju perekonnaja eesnimi VÕMMA, Evald Laskurite klassis: saavutused S es «9 T5 J5 "es ZB Keskmine saavutus kõigi osavõtjate kohta "of s Jo!«tl O es 6 B S CS X5 es H 2,9 I cc 12,6 B «O ü M 5 6,5 Malevate meistriteks tulnud laskurite saavutused on head, kui aga vaatleme üldiselt malevate meistervõistlustest laskurite klassis osavõtnud meeste saavutusi, siis näeme, et puudub veel oskus oma relva tule tõhusaks kasutamiseks. Keskmised saavutused laskurite klassis kõigis malevais, v. a. Petseri Malev, võiks olla paremad. Laskurite väljaõppele lahinguümelistele tuleb pöörata suurimat tähelpanu. Malevate rk meistrite tulemustega raskekuulipildujast laskmises võime rahule jääda. Üldiselt aga malevate rk meistervõistlustest kõigi osavõtjate keskmine aeg ühe kuju tabamiseks on suur. Siin annab raskekuulipildurite väljaõppes veel palju ära teha; peamiselt rk tehnilise käsitamise väljaõppe alal. fl J4 11 Malev Harju Väikekaliibri eripüssi klassis: perekonnaja eesnimi SOODE, Elmar saavutused 09 ca 1 5 p OH 0) OH B ja O Keskmine saavutus kõigi osavõtjate kohta es JS es a es OH *õ j o On p o M 92,6 81,8 86,9 261, 2 * B K Väikekaliibri eripüssist laskmises malevate meistriteks tulnud laskurid näitasid veel kord laskespordi järjekordset ja suurt tõusu kaitseliidus. Nii oli keskmine saavutus kõigi malevate meistervõistlustest osavõtjate kohta väikekaliibripüssi klassis 196. a. 250,4 silma, kuna k. a. keskmine saavutus tõusis 256,1 silma peäle, seega tõus 5,7 silma ehk umbes 2,%. Maleva meistrite keskmine saavutus samas klassis 196. a. oli 271,2 silma, käesoleval aastal 278 silma, tõus seega 6,8 silma ehk 2,1%. Ka osavõtt väikekaliibri eripüssi meistervõistlustest on suuresti kasvanud aasta jooksul: 196. a. malevate meistervõistlustest väikekal. eripüssist võttis osa 11 laskurit tõusis käesoleval aastal väikekaliibri eripüssist võistlejate arv 155 peale. J4 9 Malev Harju Väikekaliibripüssi klassis: perekonnaja eesnimi saavutused 2) i ca Ö OH c pu a ja JA O KUKK, Karl Keskmine saavutus kõigi võistlustest osavõtj. kohta CS JO I O CS es i-,p PH " JO d M J4 O M 42,8 1,2 6,6 110,6 la 268 e«'5«a «c» Nimetan ümber allpool nimetatud kompanid üksikuteks rühmadeks, arvates 1. juunist :

3 Nr. 11 H A R_J_U L A N E 1. Riisipere kompani Riisipere üksikuks rühmaks; 2. Varbola kompani Varbola üksikuks rühmaks;. Kiiu kompani Kiiu üksikuks rühmaks ja 4. Aruküla kompani Aruküla üksikuks rühmaks. 5. Kinnitan Kose malevkonna laskemeistriteks 197. aasta peäle järgmised kaitseliitlased: 1. Meisterkütiks punktilaskmises R. L i n k- holm, tag. 198 s. 2. Meisterkütiks lahinguilmeliseslaskmises J. Aljasmets, tag. 129 p.. Meisterlaskuriks R. Kaasik, tag. 74 s. 4. Väikekal. püssimeistriks E. Aaspere 124 s. 6. Eesti Laskurliidu II klassi katse sooritanud kl. Felix Piht, Raasiku komp. lugeda kaitseliidu I klassilaskuriks, arvates 25. veebr. Kl. Albert Mätas, Raiküla komp;. kes sooritanud Eesti Laskurliidu meisterklassi katse lugeda kaitseliidu I klassi kütiks, arvates. sept. ja kl. Richard Uudemets'a, kes on sooritanud Eesti Laskurliidu II klassi katse lugeda kaitseliidu I klassilaskuriks, arvates 20. maist 7. Vabastan omal palvel tervisi, põhjusel Kuusalu malevkonna ratsaüksuste pealiku abi kohalt Al-der D e h n'i, arvates 1. novembrist s. a. 8. Avaldan tänu Al-der D e h n'ile Kuusalu malevkonna ratsaüksuste organiseerimise, juhtimise ja õpetamise eest 12. aasta kestel. 9. Määran Kuusalu malevkonna ratsaüksuste pealiku abiks Paul Rei, arvates 1. novembrist s. a. 10. Vabastan elukoha muutmise tõttu Prangli rajooni ja Prangli saarte üks. rhm. pealiku kohalt Harry J ü r i m a, arvates 1. juulist s. a. 11. Avaldan tänu ja kiitust härra Harry J ü r i m a'le tehtud töö eest Prangli rajoonis. 12. Elukoha muutmise tõttu viin üle Prangli üks. merirühmast Kaiu kompanisse Harry Jürima, arvates 1. juulist s. a. 1. Määran Prangli rajooni ja Prangli saarte üks. merirühma pealiku aj. kohustetäitjaks ümar Prak s'i, arvates 1. juulist s. a. 14. Määran Alois Neemre maleva spordipealiku 2-ks abiks, arvates 1. novembrist s. a. 15. Vabastan ametkolitadelt: Kuivajõe üks. rhm.: Jaan Metua %. jao pealiku kohalt, arvates 15. okt. s. a. I r u kompanis: Jaan Laur H rühma pealiku kohalt; Arved Aru II rühma pealiku abi kohalt, mõlemad arvates 1. nov. s. a. Hageri kompanis: Alfred Karind I rühma pealiku kohalt, arvates 6. okt. s. a. Pääsküla üks. rhm.: Anton Vederik reivurpealiku kohalt ja Valter Aupere varahoidja kohalt, mõlemad arvates 6. nov. s. a. 16. Kinnitan ametikohtadele: Leesi üks. merir.: Juulius Liig rühma pealiku abiks, arvates 1. okt. s. a. Pääsküla üks. rhm.: Valter Aupere reivurpealikuks; Edgar Reintam varahoidjaks, mõlemad arvates 6. nov. s. a. Kaiu kompanis: Arnold Niglasson spordipealikuks, arvates 1. nov. s, a. Iru kompanis: Valter Taavetern II rühma pealikuks; Rudolf Käspri H rühma pealiku abiks ja Gustav Enok kompani varahoidjaks, koik arvates 15. okt. s. a. K u i v a j, õ e üks. rhm.: Anton Tohfer õppepealikuks ja Johannes Arandi 2. jao pealikuks, mõlemad arvates 15. okt. s. a. 17. Alljärgnevad kaitseliitlased on oma perekonnanime muutnud, milline muudatus teha kõikides nimekirjades : 1) Johannes Barnabas Parve" Kohila komp. 2) Alfred Kuurberg Karind" Hageri kmp. ) Alfred Kimann Talvis" Staabi komp. 18. Viin üle üksusest üksusesse: 1) Johannes Lehtme Riisipere kompanist Ellamaa üks. rühma, arvates 15. okt. s. a. 2) Jüri Paimre Saue kompanist Kohila kompanisse, arvates 15. okt. s. a. ) Bernhard Part Kehtna kompanist Valtu kompanisse, arvates 1. okt. s. a. 19. Alljärgnevad tegevliikmed lugeda toetajaiks likmeiks: Peningi komp.: igustav Aav, Osvald Oper, Alfred Heinmets ja Kosmov Villsaar koik arvates 15. okt. s. a. Valtu komp.: Rudolf Schmidt arvates 1 ok. P ä äsküla üks. rhm.: Ferdinand Maksim ja Adonis Neemre mõlemad arvates 5. okt. s. a. 20. Peningi komp. toetajaliige Erich Lasimere lugeda tegevliikmeks, arvates 1. okt. s. a Õiendus: Ijh. Nr. 5.

4 4 H A R J U L A N E Nr Harju Maleva koosseisu lugeda vastuvõetuks alljärgnevad kodanikud: Rävala malevk. üldrühma: Rudolf Moormaa arvates 17. aug. s. a. Prangli üks. merirühma: Ilmar Praks arvates 1. juulist s. a. 22. Harju Maleva koossesisust lugeda lahkunuks alljärgnevad kaitseliitlased: Hageri kompanist: Alfred Karind elukoha muutmise tõttu, arvates 6. okt. s. a. Nõva üks. rhm.: A. Nurk loiu osavõtu tõttu, arvates 20. okt. s. a. Raasiku komp.: Alfred Grill surma puhul, arvates 15. sept. s. a. Anton Tikerberi sõjav. mineku tõttu ja Eduard Põdra elukoha muutmise tõttu, mõlemad arvates 1. nov. s. a. Nabala üks. rühmast: Johannes Soorand ja Martin Voosemaa mõlemad arvates 15. sept. s. a. Arved Land sõjav. teenistusse mineku tõttu, arvates 1. okt. s. a. Keila T ehn. komp.: Hans Pikkov surma puhul, arvates 27. sept. s. a. Rudolf Tammekänd ja Valter Reinde mõlemad sõjav. teen. mineku tõttu, arvates 1. okt. s. a. ja Johannes Kalde elukoha muutmise tõttu, arvates 24. okt. s. a. Valtu kompanist: Eduard Lindalu elukoha muutmise tõttu arvates 1. nov. s. a. Maleva Staabi kompanist: Heimar Väljaotsa omal soovil, arvates 22. okt. s. a. ja Evald Ant omal soovil, arvates 1. okt. s. a. Kabala kompanist: August Sokk elukoha muutmise tõttu ja Arkadi Hallik sõjav. teen. mineku tõttu, mõlemad arvates 1. okt. s. a. Kuivajõe üks. rhm.: Otto Kuusemets elukoha muutmise tõttu, arvates 1. okt. s. a. August Klooster, Feliks Nyman ja Hans Ruutu koik arvates 1. okt. s. a. Kaiu kompanist: Kustav Riide, Anton Saarsalu ja Arnold Riismann koik omal soovil, arvates 1. nov. s. a. Raasiku kompanist: August Limberg sõjaväe teen. mineku tõttu, arvates 1. okt. s. a. Aruküla kompanist: Jaan Reisalu sõjav. teenistusse mineku tõttu, Elmar Raidma ja Arnold Raidma mõlemad omal soovil, koik arvates 1. okt. Pä ä äs k ü 1 a üks. rhm.: Artur Tarn j alg sõjaväe teen. mineku tõttu ja Alois Neumann elukoha muutmise tõttu, mõlemad arvates 1. juulist s. a. Oskar Lutsberg ja Adolf Sauemägi mõlemad omal soovil, arvates 5. okt. s. a. Leesi üks. merir.: Johannes Kuuse ja Konstantin Põke mõlemad elukoha muutmise tõttu ja Übert Oberg sõjav. teen. mineku tõttu, kõik arvates 1. nov. s. a. Klooga üks. rhm.: Gerhard Berg elukoha muutmise tõttu, arvates 15. okt. s. a. K. Saar, major, Harju Maleva pealik. HARJU MALEVA PEALIKU KÄSKKIRI Nr. 55. Tallinnas, 8. novembril 1. Kinnitan määratud komisjonide ees klassikatsed täitnud laskurid vastavatesse klassidesse ja luban neil järgmise klassiharjutuste täitmisele asuda, arvates juurde tähendatud aegadest. Esikütti klassis: Paldiski komp.: Karl Kukk, arvates 9. maist II. küttide klassis: Kloostri komp.: Aleksander Raatma, arvates 19. apr a. Staabi komp.: leitn. August Jakobson, arvates 29. juunist Esilaskuri klassis: Keila tehn. komp.: Manfred Fiskar, arvates 29. juunist Saue komp.: August Uues alu, arvates 4. maist I laskuri klassis: Kabala komp.: J. Merila ja A. Uuskann, mõlemad arvates 6. maist Kohila ü. r.: Joh. Sillamäe, arvates 9. maist Kohila komp.: Artur Saviir ja Joh. Valdre, mõlemad arvates 9. maist Järvakandi k.: E. Kivisalu ja A. Kaljumäe, mõlemad arvates 18. maist Keila tehn. komp.: Heino Ruus, Paul Riima ja Otto Pärnsalu, kõik arvates 29. juunist Ellama ü. r.: Richard Karjane, arvates 29. juunist Klooga ü. r.: Eduard Lillemets, August Leitlof ja Elmar Aibart, kõik arvates 29. juunist Kaiu komp.: Joh. Vahtra, August Veelang, Jaan Kruuk ja Karl Metsa, koik arvates 28. maist II laskur klassis: Kabala komp.: E. Hülmann ja A. Sokk, mõlemad arvates 6. maist Saue komp.: Oskar Toms, Osvald Allikson, Johan Kokamägi, Georg Peetson, Joh. Muugamäe, Paul Sams ja Johannes Ernesaks, koik arvates 18. okt a. I r u komp.: Valdik Tamm, August Ennok, Enno Oja, Johannes Lepik, Heinrich Promm, Valter Pahl, Johannes Tomingas, Kalle Haab ja Joh. Peetrimägi, kõik arvates 12. sept a. Saku komp.: Arnold Altof, Johannes Atlas, Mihkel Atlas, Johannes Esko, Eduard Laks, Rudolf Streff, Ed. Sukmit ja Ed. Altof, kõik arvates 11. okt a.; Feliks Einseln, Leonhard Ibus, Martin Nurme ja Gustav Orav, koik arvates 1. sept a. Staabi komp.: Richard Veerma, Tiido Kore, Olev Piirsalu, Rudolf Kuris ja Osvald Viirsoo, koik arvates 0. sept a.

5 Nr. li H A R J U L A N E 5 Rävala mlvk. üldrühm: Mihkel Kulasalu ja August Kulasalu, mõlemad arvates 0. sept a. Kurna ü. r.: Johannes Vare ja D. Roopere, mõlemad arvates 1. nov a. Mõigu ü. r.: Hans Ikmelt, arvates 25. okt a. Rae ü. r.: Volfang Brenner, August Kesa, Mihkel Kold, Roobert Paas, Rudolf Selks ja Jaan Utno, kõik arvates 15. nov a. Pääsküla-Tän. ü. r.: Oskar Lutsberg, Adolf Sauemägi, Ferdinand Maksim, Voldemar Alsok, Artur Tamjalg ja Kristjan Jaakson, kõik arvates 9. aug a. Russalu ü. r.: August Kiisa, Mart Puhm, Rudolf Päidla, Eduard Kokkar, Johannes Karjaste, Juhan Haaviste, Jaan Müürberg, Johannes Vildmann, Jaan Veske, Aleksander Laurik, Johannes Vinkel, Riho Kivisalu, Rudolf Mesner, Ferdinand Gehring, Johannes Randma, Johannes Liiv, Johannes Sassi, Hugo Rähni, Georg Kuusik, Jaan Mürkes, Alfred Rähni, Rudolf Karlson, Karl Kokkar ja Johannes Kokkar, koik arvates 29. juunist R i i s e p e r e komp.: Rudolf Roobas, Rudolf Pajuoja, Jaan Piiroja, Johannes Lehtme, Johannes Maasild, Johannes Leheste, Valdik Lehestik, Johannes Valdman, Arnold Pillerpau, Johannes Einberg, Julius Tui, Johannes Kullikov, August Tamberg, Artur Tiki, Johannes Liipa, Jaan Meinvald, Gustav Griffel, Johannes Veidenthal ja Johannes Lehestik, kõik arvates 29. juunist Ellama ü. r.: Vladimir Tõnisberg, Theodor Sepp, Kar) Külviste, Aleksander Jänes, Jaan Kuuskmaa, Otto Semidor, Rudolf Leismann, Eduard Leismann, Endel Reigo, Edgar Sprest ja Edgar Langin, kõik arvates 29. juunist Paldiski komp.: Rein Kuusk, Heinrich Kauk, Kaarel Rannit, Valdu Leetmaa, August Kirsel, Aleksander Treugut, Karl Kukk, Georg Altorf, Julius Krüüsel, Aleksander Võting, Aleksander Tüüsberg, Eduard Lemberg, Oskar Tursk, Reinhold Kuusk, Roman Väli, Arnold Purm, Eduard Graf, Alfred Aderman, Heinrich Kauk, Eduard Laur, Osvald Ingeland, Valentin Nessel, Oskar Huk, Edgar Hamm, Rudolf Tammist, Elmar Tüürberg, Valentin Krüüsel, Alfred Kaasik, Felix Rootsi, Voldemar Aring, Vassili Jupitov, Markus Tooru, Julius Aring, Valter Elling, Ralf Aring, Heinrich Puumann, Johannes Busch, Heinrich Trikk, Harald Puström, Heinrich Lepp, Eduard Kask, August Viik, Julius Puumann, Herbert Liivak ja Heinrich Soots, kõik arvates 29. juunist Nabala ii. r.: Jaan Kressel, Hunvart Sets, Vold. Kalmus, Bernard Erdel, Otto Ruutopõld, Ferdinand Mäe, Arvet Hermann, Johannes Vaino, Jüri Jaanus, Oskar Koitjärv, Jaan Reinmann, Ed. Kutsar, Hartvig Helilaid, Richard Metsar ja Martin Voosemaa, kõik arvates 9. aug a. Kohila komp.: K Veever, J. Urv, V. Kaupmees ja J. Erg, kõik arvates 9. maist Kohila ü. r.: E. Kentmann, A. Volar, A. Tammet, A. Raud ja E. Papelpuu, koik arvates 9. maist Järvakandi komp,: Anton Jaanus, A. Tõke ja O. Neeme, kõik arvates 18. maist Keila tehn. komp.: Evald Isok, Harri Miller, Otto Pärnsalu, Valter Reinde, Richard Freimann, Oskar Ventsel, Felix Ojala, Mihail Järvere, Eduard Ronk, Adolf Sarmo, Oskar Kullerkann, Voldemar Ehrmann, Jüri Raa, Priit Simson, Oskar Liblik, Valter Reinde, Johannes Freimann, Joh. Jürgenthal, Al-der Entman, Al-der Saar, August Jürner, Voldemar Sarmo, Anton Henk, Gustav Härm, Toomas Teiman, Karl Murumägi, Hans Küünrus, Aavo Ridali, Rudolf Neumann, Johannes Kalde, Madis Mathiesen, Oskar Miller, Joosep Hallaste, Voldemar Vaino, Hans Kreuzvald, Artemi Puusepp, Robert Viher ja Arnold Väli, kõik arvates 29. juunist Klooga ü. r.: Nikolai Tammer, Eduard Eestma, Arno Kurve, Heinrich Saagim, Ants Erm, August Aj ala ja Robert Aibast, koik arvates 0. maist Kaiu komp.: Elmar Tilk ja Joh. Riismann, mõlemad arvates 28. maist K. $ a a r, major, Harju Maleva pealik. HARJU MALEVE PEALIKU KÄSKKIRI Nr. 52. Tallinnas, 6. novembril 1. Instruktor leitnant August Jakobson ilmus Lahingkooli õppekursuselt tagasi ja asus oma ametkohuste täitmisele, arvates 1. novembrist s. a. Õiendus: Ijh. Nr Arveametnik Eduard Erilane viibis korralisel puhkusel 5. augustist kuni 5. sept. s. a. Õiendus: Ijh. Nr II j. kirjutaja Voldemar Kulasalu viibis korralisel puhkusel: 10. augustist kuni 20. aug. s. a. ja. septembrist kuni 21. septembrini s. a. Õiendus: Ijh. Nr K. Saar, major, Harju Maleva pealik. Maleva pealiku korraldused. i Malevkondade-, kompanide- ja üksikute rühmade pealikute (kui pealik vabandaval põhjusel ei saa ilmuda, saadab abi) töökoosolek peetakse Tallinnas, Tallinna Maleva suures õppesaalis 12. detsembril s. a. algusega kell 10.00, millest palun osa võtta eelpool nimetatud pealikuil, maleva juhatuse liikmeil ja maleva erialade pealikuil. Päevakord: 1. Protokollija valimine. 2. Maleva 197/8. a. õppetegevuse kava läbiarutamine.. Kaitseliidupäev 2. juunil. ja Võidupüha pühitsemine

6 o H A R J U L A N E Nr Laskeasjandus: a) laskeradade soetamine ja ehitamine; b) karikavõistlused; c) laskevõistlused teiste organisatsioonidega ja omavahel. 5. Organisatsiotonüised küsimused: a) kompanide ja üks. rühmade allüksuste koosseisude korraldamine; b) laskeklubide ja treeninggruppide organiseerimine parematest laskuritest ja noortest; c) noorte organiseerimine; d) suusk-rattur üksused; e) spordiklubid; f) propaganda pealikud kompanides ja üks. rühmades. 6. Üldised sisekorra nõuded. 7. Majanduslised küsimused: a) laskeklubide ja treeninggruppide varustamine laskemoonaga; b) täpsus- ja väikekal.-püsside soetamine; c) vormiriietus; d) seltskondlikud summad; e) aruanded. 8. Arvepidamine ja asjaajamine. 9. Koosolekul algatud küsimused. II Seda pealikut või malevlast, kellele 24. okt. s. a. Maleva patrullvõistlustel, Pirita-Kosel, sai tarvitamiseks välja antud Soome kompass ja seda unustas tagasi andmata, tuua kompass tagasi Maleva Staapi v. instr. kapten A. Välja kätte. Avaldan teadmiseks Harju Maavalitsuse esimehe ringk. 0. sept. s. a. Nr. 696: Kolmas ja viimane maksuvaba aasta nimede eestistamisel lõpeb 1. jaanuariks 198. Kasutades soodustatud aja järeljäänud nädalaid, korraldatakse üle riigi viimane üldine rünnak võõrnimedele, hüüdsõna all: Eesti Vabariigi 20-ks aastaks igal eestlasel olgu eesti nimi! Harjumaal on hulk valdu, kus nimede eestistamise alal tööd on veel palju, ja ainult üksikud vallad on jõudnud ülesseatud eesmärgini. Nimede Eestistamise Liidu andmetel on senised nimede eestistamise tulemused Harjumaa valdades järgmised: Nõrgad (alla 0%): Tuhala 16%, Kõnnu 21%, Juuru 25%, Saku 25%, Saue 26%, Vääna 28%. Rahuldavad (0 60%): Anija 0%, Ingliste 0%, Kloostri 1%), Varbola 1%, Kuivajõe 5%, Kohila 6%, Triigi 6%, Pranglisaarte 7%, Rapla 40%, Riisepere 40%, Keila 41%, Kodasoo 41%, Nabala 41%, Kernu 42%, Raiküla 42%, Kiiu 4%, Kabala 45%, Kolga 50%, Kuimetsa 50%, Nõva 54%, Hageri 57%, Kaiu 59%. Head (60 80%): Vihterpalu 60%, Raasiku 65%, Kehtna 68%, Naissaare 68%, Viimsi 68%, Pelil KÕIGILE MALEVA MAJ.-ADMINISTRATDV- ÜKSUSTE PEALIKUTELE JA NAISKODU KAITSE JAOSKONDADE ESINAISTELE. Kaitseliidu õppemääruste I osa 48 kohaselt üksuste pealikutel esitada maleva staapi hiljemalt 12. dets. s. ta. üksuste õppetegevuse aruanded vorm Nr. 4 kohaselt. Aluseks ja materjaliks õppetegevuse aruannete koostamisel on üksuse kaitseliidu teenistuse päevaraamatud. Aruannetes käsitada õppetegevust 1. detsembrist 196. a. kuni 0. nov. Ühes õppetegevuse aruandega saata maleva staapi kõigil üksuste pealikutel teatelehed vormiriietega varustatud kaitseliitlaste kohta järgmise lahtritega: 1. Täieliku varustusega: a) omal kulul ja b) asutuste ja maj.-adm.-üksuste kulul. 2. Vormiga ilma palituta: a) omal kulu ja b) asutuste ja maj.-adm.- üksuste kulul.. Ainult vormimütsi ja käelindiga ja 4. Vormita (ainult käelindiga). Peäle nimetatute esitada üksustel ja naiskodukaitse jaoskondadel samaks tähtajaks aruanded propaganda tegevuse kohta üksustes ja jaoskondades, vastates järgmistele küsimustele: 1. Kui palju on peetud: a) sisemisi koosolekuid, b) üldiseid kõnekoosolekuid, d) klubi ja liikmete õhtuid, e) pidustusi, g) muid üldise iseloomuga kokkutulekuid. 2. Missugused huviringid töötavad üksustes ja milles on avaldunud nende töö aasta jooksul.. Selgitustöö iseloomulisemaid ettevõtteid aasta jooksul ja 4. Vahekord ja koostöö kohapealsete teiste organisatsioonidega. K. Saar, major, Harju Maleva pealik. Nimede eestistamise aktsioonist. ningi 69%, Kurna 72%, Jõelehtme 7%, Ravila 76%, Rae 80%. Eeskujulikud (üle 80%): Nehatu 81%, Keila alev 98%, Alavere 100%, Harku 100%, Järvakandi 100%, Laitse 100%. Kuna erakorraliselt soodustatud aega nimede eestistamiseks jääb veel vaid kolm kuud, tuleb see aeg ära kasutada nimede muutmise tegevuseks võimalikult suure pingega, sest maksulisest nimedemuutmisest ei saa loota enam suuri tulemusi, iseäranis maal. Seepärast palun vallavalitsusi, koole ja seltskondlikke organisatsioone nimede eestistamise kui riiklikult ja rahvuslikult tähtsa kultuuraktsiooni lõpuleviimiseks kohtadel eeloleva kolme kuu jooksul teha koik, mis võimalik. Eriti panen seda südamele vallasekretäridele-perekonnaseisuametmkele, kellest suurel määral oleneb nimede eestistamise edukus maal. Kuid väga tähtis ja hinnatav on siin ka koolide ja seltskondlikkude organisatsioonide ning nende tegelaste eeskuju ja selgitus- ning propagandatöö. Selleks oodatakse nüüd kõigilt erilist hoogu ja selleks soovin kõigile jõudu ja edu." K. S a a r, major, Harju Maleva pealik.

7 Nr. 11 HA R J U L A _/N E? Õppeala. Novembri/detsembri kuudel korraldatakse õppused-tegevused: I. Kontrollkogunemised. Kontrollkogunemisi toimetan isiklikult instruktorite ja Maleva Staabi ametnikkude kaasabil alljärgnevalt: Kurna üks. rühmale 2. nov. s. a. kell 9.00 Saiisti koolimajas; Hageri kompanile 2. nov. s. a. kell 1.00, Hageri al. koolimajas; Kernu komp. 24. nov. s. a. kell 9.00 Vanaõue talus; Tuula ü. r. 24. nov. s. a. kell Tuula koolimajas; Klooga ü. r. 0. nov. s. a. kell 9.00 Klooga koolimajas ja Joa ümbruse meestele kell 1.00 Käesalu koolimajas; Peningi komp. 1. dets. s. a. kell 9.00 komp. kodus; Alavere komp. 1. dets. s. a. kell 1.00 Alavere koolimajas; Triigi komp. 2. dets. s. a. kell 9.00 Äksi meiereis ja kell 1.00 Ardu koolimajas; Juuru komp.. dets. kell 9.00 Juuru vallamajas; Rapla komp. Hagudi rühmale. dets. s. a. kell 1.00 Hagudi raudteejaamas; Jõelehtme komp. 4. dets. s. a. kell 9.00 Jõelehtme koolimajas; Kodasoo komp. 4. dets. s. a. kell 1.00 Kodasoo koolimajas; Saku komp., Saku asunduse rühmale 5. dets. s. a. kell 9.00 komp. kodus; Saku komp., Saku valla rühmale 5. dets. s. a. kell 1.00 Saku vallamajas; Järvakandi komp. 7. dets. s. a. kell 9.00 Järvakandi seltsimajas; Kehtna komp. 7. dets. s. a. kell 1.00 Kehtna mõisas; Paldiski komp. 8. dets. s. a. kell 9.00 komp. kodus; Kompanide ja üks. rühmade pealikute ülesandeks kontrollkogunewiistel on: 1. esitada üksus ülesrivistatult kontrolliteostajale; 2. üksuse esitamisel anda kontr olliteos t a j ale üksuse kaitseliitlaste täielik nimekiri alljaotuste järele (rühmad, jaod) ja varustuse väljajagamise nimekiri. Kui osa varustust välja andmata, siis selle peäle eraldi nimekiri oma allkirjaga esitada;. koguda kontrollkogunemise päevaks kõik raamatud ja kaustad, missugused üksustes peetakse ja esitada need kontrolliteostajale. Kõigi kaitseliitlaste ülesandeks on kontrollkogunemisel: 1. kaasa võtta kõik välja antud relvad, varustus ja liikmekaart; 2. ilmuda kontrollkogunemisele täpselt määratud ajaks, tähendatud kogunemiskohta;. tõsta ülesse küsimusi, mis takistavad koha peal kaitseliidu elu ja tegevuse arenemist. Kontrollkogunemiselt puudumine on lubamatu. Kontrollkogunemisele mitteilmumise korral võetakse vabandav põhjus arvesse ainult siis, kui kaitseliitlane sellest oma vahetule pealikule varakult on ettekandnud (juhul kui kaitseliitlane ise mitteilmumist võis ette näha) ja pealik selle loeb põhjendatuks. Ei võinud kl. oma mitteilmumist ettenäha (enda või perekonnaliikme haigus jne.) ja sellest varakult ettekanda, kannab tema sellest hiljemalt 7 päeva jooksul, arvates korraldatud kogunemisest üksuse pealikule ette. Üksuste pealikud saadavad ettekanded minule edasi lisades juurde oma arvamise või juhatuse otsuse. II klassikatsed. Instruktorite poolt korraldatakse novembri- ja detsembri kuudel klassikatseid ühes laske juhatajate õppustega ja laskeradade ehitus-täiendustöödega. Klassikatsed. Nende üksustes, kus vastavad klassiharjutused peetud, korraldatakse klassikatsed, nagu allpool näidatud. Klassikatsetele lubatakse ainult neid kaitseliitlasi, kes ettenähtud klassiharjutused täitnud. Laskerada ehitus-täiendustöid tuleb hoolega jätkata praegusel vabamal ajal instruktorite poolt koostatud kavade järgi. Vajaduse korral pöörata instruktori poole üles kerkinud küsimuste lahendamiseks. Laske ju hata jäte õppuseid teostada laskeradadel praktiliselt ja näitlikult uue laskekooli nõuete elluviimiseks. Klassikatsed Keila õppepiirkonnas. Riisipere komp. 4. detsembril Riisipere laskerajal. Algus kell 11.00, lõpp kell Osa võtavad kaitseliitlased, kes vastavad klassiharjutused täitnud ja kõik laskejuhatajad (tel. Riisipere 8). Keila komp. 5. detsembril Keila laskerajal. Algus kell 10.00, lõpp kell Osa võtavad kaitseliitlased, kes vastavad klassiharjutused täitnud ja koik laskejuhatajad (tel. Keila 18). Klooga ü. r. 5. detsembril Keila laskerajal. Algus kell 12.00, lõpp kell Osa võtavad kaitseliitlased, kes vastavad klassiharjutused täitnud ja kõik laskejuhatajad (tel. Keila 18). Paldiski komp. 19. detsembril Paldiski las- 'kerajal. Algus kell 11.00, lõpp kell Osa võtavad kaitseliitlased, kes vastavad klassiharjutused täitnud ja koik laskejuhatajad (tel. Paldiski 5).

8 8 H A R J U L A N E Nr. 11 Klassikatsed Kapla õppepiirkonnas. Ingliste ü. r. 26. novembril s. a. Kädva laskerajal. Algus kell 11.00, lõpp kell Osa võtavad kõik laskurid, kes vastavad klassiharjutused täitnud, kõik algajad ja kõik laskejuhatajad (telef. Lelle 1-n). Juuru komp. ja Juuru ü. r. r. 0. novembril s. a. kompani laskerajal. Algus kell 10.00, lõpp kell Osa võtavad kõik laekurid, kes vastavad klassiharjutused täitnud, koik algajad ja kõik laskejuhatajad (tel. Juuru ). Kaiu komp. 4. detsembril s. a. kompani laskerajal. Algus kell 10.00, lõpp kell Osa võtavad kõik laskurid, kes vastavad klassiharjutused täitnud, koik algajad ja koik laskejuhatajad (tel. Juuru 2-II). Üldkorraldus! kõigi klassikat sete kohta: 1. kõigil laskejuhatajatel kaasa võtta laskeraamatud ja esitada osavõtjate tagajärjed instruktorile enne katseid; 2. kõigil klassikatsetele ettenähtud kaitseliitlaste! ja laskejuhatajatel olla laskerajal määratud ajal, et viivitusi ette ei tuleks. III. Karikavõistlused. Kompanide- ja üksikute rühmade pealikutel, kus laskerajad vähegi lubavad, läbiviia karikavõistlused uute määruste järgi, hiljemalt 15. dets. s. a. ja protokollid kahes teisendis saata Maleva Staapi 20. dets. Kuna karikavõistlused arendavad kõigi kaitseliitlaste laskeosavust, siis nende korraldamisel olgu kõigil eesmärgiks igast üksusest osavõtjaid 100%, üksuse keskmine silm vähemalt 50 ja iga üksikul mehel 5 lasuga ringmärki mitte alla 0 silma. Vahekohtunikkude küsimuse lahendab üksuse pealik eelmiste aastate eeskujul ja teatab vahekohtunikkude nimed Maleva Staapi hiljemalt 20. novembriks s. a. K. Saa r, major, Harju Maleva pealik. Kehaline kasvatus. HARJUTUSPÄEVAD HARJUMAA SPORDI INSTRUKTOR A. KUKKE JUHATUSEL ON: novembril kel],,,,, Keilas, Sakus, Alaveres, Kehras, Kohilas, Turbas, Hagudis, Keavas, 1. detsembril Sakus, Kohilas, Kuusalus, Hagudis, Kohilas, Laagril, Keilas, Raasikul, Kõikses, Hagudis, Kohilas. K. Saa r, major, Harju Maleva pealik. Allüksustepealikute korraldused. HARJU MALEVA RÄVALA MALEVKONNA PEALIKU KÄSKKIRI Nr novembril Kopli malevkonnaga peetud sõprusvõistlusest võtsid osa Staabi kompaniist J. Reispass, A. Lustipuur, A. Teer, G. Mikiver, V. AUikvee ja kpt. Välja; Pääsküla ü/r. H. Miilvee; Mõigu ü/r. Hans Sepp; Saue komp. Avo Reamets; Saku komp. V. Miilkop, K. Mildeberg; Väida ü/r. A. Veinla ja Rae ü/r. K. Põldmäe. Kohtunikkudena kpt. Lind ja pik. Eylandt ning Staabi komp. pik. Elbrecht. Esimese nelja hulka sattusid ja auhindu said: Väikekal. püssist G Mikiver Staabi komp. I koht 271 silma; A. Teer Staabi komp. IV koht 264 silma. Sõjapüssist A. Reamets Saue komp. UI koht 102 silma. Püstolist K. Mildeberg Saku komp. IH koht 1 tab. 116 silma; V. Miilkop Saku komp. IV koht, 1 tab. 110 silma. Vahekord Kopli malevaga kujunes järgmiseks: Sõjapüssist sai Kopli malevk. 4 pk. 197 silma; Rävala malevk. 21 pk. 99 silma. Väikekal. sai Kopli malevk. 29 pk. 100 silma; Rävala malevk. 26 pk silma. Püstolist sai Kopli malevk. 4 pk. 569 silma; Rävala malevk. 21 pik. 486 silma. Üldse Kopli malevk. 97 p. 266 silma ja Rävala malevk. 68 pk silma. 'Seega Kopli malevkonna edu 29 pk. 84 silmaga. Võistluse tulemusena võitis rändauhinna Kopli malevkond TL kõrda.

9 Nr. 11 H A R J U L A N E 9 Patrullvõistlusest võtsid osa patrullid Staabi kompaniist 1 patrull, Saku komp. 1 patrull ja Pääsküla ü/r. 1 patrull. Kohtadele tulid: I kohale malevkonnas kui ka malevas Staabi kompanii patrull, võites J. PärtseFi poolt väljapandud rändauhinna I kõrda, II kohale malevkonnas ja III kohale malevas tuli Saku komp. ning III kohale malevkonnas Pääsküla ü/r. Edaspidi kavatsen patrullvõistlused malevkonnale ära pidada kevadeti, mispärast üksustel tuleb juba nüüd teha ettevalmistusi selleks võistluseks. Et see võistlus on ette nähtud peamiselt üksuste juhtkonnale, siis on vajalik, et iga üksus võistlusest võtab osa vähemalt ühe patrulliga.. Noorte Kotkaste malevkonna pealikut palun koostada kava noorte kotkaste patrullvõistuste korraldamiseks ja seda teostama hakata. 4. Avaldan malevkonna väärtasjade loterii võitude nimekirja: Seeria nr. 1. (punane) 2. (kollane) 4. (Roosa) Pileti nr. nr Võidu nr. nr Asja nimetus. Värviline kauss Suhkrutoos Värviline kauss Võitja valikul Taskurätik siidist n Jf Kristall vaas Tuhatoos Heeringataldrek Värviline kauss Taskurätik siidist Klaas kauss Kristall vaas Heeringataldrek., Taskurätik Kristall vaas Värviline kauss Heeringataldrek Taskurätik Suhkrutoos Heeringataldrek Taskurätik Juustualus Suhkrutoos Hõbelusikad Seeria nr. 5. (Valge) 10. (sinine) Pileti Võidu Asja nimetus, nr.nr. nr. nr Värviline kauss Heeringataldrek Supikulp Juustualus Värviline kauss Magusalusikas Tuhatoos Taskurätik Kristall vaas Taskurätik Heeringataldrek Suhkrutoos värviline Kauss värviline Suvekingad k Taskurätik Heeringataldrek Klaas kauss Riie Joogiklaas värviline Värviline kauss 15. detsembrini väljavõtmata võidud langevad malevkonnale. Asju antakse välja Sõjaväe Majandusühisusest igal tööpäeval kella 9 17-ni. J. Heinaru, ltn. ARUKÜLA KOMPANII KAITSELIITLASTELE. Komp. kontrollkogumine ühes jooksva asja ajamisega on 28. nov. kell Aruküla koolimajas. Ilmuda kõigil ühes väljaantud varustuse ja relvadega. J. Loopere, Komp. pealik. NABALA ÜKS. KÜHMA KAITSELIITLASTELE. Rühma karikavõistlused peetakse 14. nov. s. a., algusega kell rühma laskerajal, millest osavõtmine kõigil sunduslik. Laskejuhatajal laskerada selleks ajaks kõrda seada. A. Härma, Ü/r. pealiku k. t. HAGERI KOMPANI KAITSELIITLASTELE. Kompani laskevõistlused peetakse 21. novembril s. a. algusega kell Kompanii koguda võistlustele minekuks Hageri alevikku kell Osavõtmine kõigile tegevliikmeile kohuslik. A. O j a, ltn. Kompani pealik.

10 10 H A R J Ü L A N E Nr. 11 N a i s k o d u kaitse ala. HARJU MALEVA PEALIKU KÄSKKIRI Nr. 54. Tallinnas, 6. novembril 1. Vabastan omal soovil Naiskodukaitse Juuru jaoskonna esinaise kohalt Leida Adamson'i, arvates 20. apr. s. a. Õiendus: ljh. Nr Avaldan tänu prl. Leida Adamso n'ile tehtud töö eest jaoskonna juhtimisel.. Määran Naiskodukaitse Juuru jaoskonna esinaiseks Salme Koi k'i, arvates 20. apr. s. a. Õiendus: ljh. Nr Luban Naiskodukaitse Keila I jaoskonna esinaise L. Talomaa tervisparanduslisele puhkusele 1. novembrist kuni 1. dets. s. a. Jaoskonna esinaise kohuseid L. Talomaa äraolekul täita abi esinaisel A. I s o k'il. Õiendus: ljh. Nr Naiskodukaitse Kodasoo jaoskonnast lugeda lahkunuks Elviine Nugi ja Aina Ergma, mõlemad elukoha muutmise tõttu, arvates 1. okt. s. a. 6. Naiskodukaitse Valtu jaoskonna liige Ida Puuliik on uueks perekonnanimeks omanud Puumurm, milline muudatus teha kõikides nimekirjades. Õiendus: ljh. Nr Minu ksk. Nr ja nov a. muutmiseks lugeda Aino Piirsalu Ida Soobiku asemel Naiskoduk. Harju Ringkonna juhatuse liikmeks, kuni põhikirjas ettenähtud aja möödumiseni, arvates 15. oktoobrist 196. a. K. Saar, major, Harju Maleva pealik. KÕIKIDELE JAOSKONDADELE. 1. Ringkiri. Ringkonna X aastapäeva pidulik aktus korraldatakse Tallinnas, 28. novembril algusega kell (kell 4 p. 1.), Tütarlaste Kommertsgümnaasiumi saalis, Pärnu mnt Aktuse kava: Avamäng orkestrilt. Avasõna. Koorilaule Ringkonna laulukoorilt. Aktuse kõne. Sooloettekandeid. Tegevuse aruanne. Tervitused. Lõppsõna. 2. Aastapäevale sõitjaile riigiraudteedel sõit on tasuta. Sõidu liitrid Maleva Staabist välja võtta jaoskondade esinaistel. Peale aktuse korraldatakse soovijaile lõunasöök, Tallinna Maleva õppesaalis, Kaarli t. 10. Osavõtumaks Kr tasuda hiljemalt 25. novembriks s. a. Maleva Staapi maleva sekretärile.. 4. Kõikidel laulukoori liikmetel laulud hästi äraõppida ja tingimata aastapäeval esinemisest osavõtta, et koori esinemine oleks võimas, kuna aastapäeva aktusest võtavad osa mitte ainult meie Ringkonna liikmed, vaid ka Naiskodukaitse ja kaitseliidu kõrgemad juhid. 5. Laulukoori eelproov on 28. nov. Tütarlaste Kommertsgümnaasiumi saalis, Pärnu 1, kell (kell 2 p. 1.). 6. Aastapäevale ilmuda nk. vormis. M. Voore, Ringkonna esinaine.

11 Nr. 11 H A R J U L A N E li Rodut ii tarde ala. KODUTÜTARDE HARJU RINGKONNA- VANEMA TEATIS Nr. 10. Tallinnas, 14. septembril 1. Avaldan teadmiseks kõigile kodu tütarde rühmavan e ja rühmavanema abidele Kaitseliidu Ülema ringkirjast Nr. 80-R väljavõtted: Noorsoo organiseerimine on viidud riikliku kasvatustöö osaks ja riik soodustab kõigi vahenditega, et meie noorsugu kasvaks kindlas riiklikus ja rahvuslikus vaimus. Kaitseliit on noori samadel alustel organiseerinud rea aastate kestel Noorte Kotkaste ja Kodutütarde organisatsiooni loomisega ja toetamisega. Järelikult on ka kaitseliidu tööle noorsoo organiseerimise seaduse ja järgnevate määrustega saabunud vastav tunnustus. Nüüd on meil seda rohkem põhjust noorte tööd edasi arendada, et kasvatada meie riigile tubleid ja teovõimsaid kodanikke ning ühtlasi kaitseliidule ja naiskodukaitsele tulevasi kohustetundlikke ja aktiivseid liikmeid. Et kaitseliidu ja tema eriorganisatsiooni Noorte Kotkaste ning Naiskodukaitse ja Kodutütarde sidet tihedamaks muuta, selleks pean vajalikuks kõigi noorte vanemate juhtide kaitseliidu (resp. naiskodukaitse) liikmeks astumise. See loob kõige soodsamad eeldused tihedaks koostööks Kaitseliidu ja Noorte Kotkaste ning Naiskodukaitse ja Kodutütarde organisatsiooni vahel. Selle juures aga oleksid noorte juhid vabastatud kaitseliidu (resp. naiskodukaitse) töö kohustest ja nad seisaksid üksuse vastavates erinimekirjades." Palun kõiki kodutütarde juhte, kes veel pole naiskodukaitse liikmed, vastavalt ülaltoodud ringkirja korraldusile, astuda võimalikult pea, kas tegev- või toetajaliikmena vastavasse naiskodukaitse jaoskonda. Tulevikus vanemate noorte juhtide määramisel on Kaitseliidu Ülem seadnud eeltingimuseks nõude, et määratav oleks naiskodukaitse liige. Loodame, et need korraldused ja põhimõtted aitavad nii noorte kui ka kaitseliidu ja naiskodukaitse töö eduks kaasa ja et kõik naiskodukaitse esinaised noorte tööle suhtuvad sama innu ja hoolega nagu naiskodukaitse tööle., M. Arak, Ringkonnavanem. KODUTÜTARDE HARJU RINGKONNA- VANEMA TEATIS Nr. 11. Tallinnas, 15. septembril 1. Avaldan teadmiseks Kaitseliidu Ülema ringkirja Nr. 81-R: Mitmed organisatsioonid on oma ettevõtete ja pidupäevade ning õhtute läbiviimiseks suurelt kaasa tõmmanud meie noorteorganisatsioonide Noorte Kotkaste ja Kodutütarde liikmeskonda ja juhtivaid jõude. Mõnel pool on kujunenud isegi arusaamine, et noored kotkad ja kodutütred peavadki iga kohaliku suurema või vähema sündmuse ja ettevõtte puhul välja tulema kas korrapidajaiks, spaleeriks, käskjalgateks või täitma aktuse või peo ettekannete programmilist osa. On juhtunud, et kohalikke noortejuhte just kui käsu korras" võõraste poolt, s. o. väljaspoolt kaitseliitu või naiskodukaitset, tööle rakendatakse ja paljudki meie juhid on selliseid ^käske" heatahtlikult püüdnud täita. Iga ettevõtte juures tööle rakendada ja rakendada noori võtab võimaluse täie intensiivsusega pühendada omale tööle ja otseste ülesannete edukale täitmisele. Ometi nõuab meie organisatsioonide laialdane programm, meie noorte suured sihid ja noorsoo kasvatamine üldse sihikindlat tööd oma kavade täitmiseks. Kaasatöötamine igale ettevõttele ja korraldatavale peole väsitab aga nii juhte kui noori ning seega ei suudeta oma otseses töös enam küllaldaselt edu saavutada. Selle kõrval tuleb ilmsiks nähe, et tahetakse meie organiseeritud noorte üksuseid võtta liikmeks ka teiste noorteorganisatsioonide koosseisu. Kõigile sellistele kokkuleppe-ettepanekutele on kaitseliit suhtunud eitavalt. Nende vastuvõtmine looks olukorra, et teised organisatsioonid omade keskuste kaudu võivad hakata korraldusi tegema, millised meie noorte otsest tööd takistavad või neid selle juurest eemale võivad viia. Ka ei või kuidagi soovitavaks pidada üksuse mitmesuunalist alluvust. Kõikide eelloetletud olukordade vältimiseks tuleb kõigil noortejuhtidel tähele panna järgmist: üleriiklikult korraldatavatele ettevõtetele, pidustustele ja aktsioonidele tuleb noorte üksustega kaasa töötada, kui selleks korraldus tehtud Noorte Kotkaste peavanema või Kodutütarde peavanema, kummagil oma organisatsioonis või kui Kaitseliidu ülemalt antud erikorraldus noorte kaasatöötamiseks; ülemalevaliises ulatuses toimuvate ettevõtete ja pidustuste puhul noori rakendada kaastööle vastava maleva, resp. ringkonna vanema korraldusel või kaitseliidu maleva pealiku erikorraldusel; vähema ulatusega (malevkond-jaoskond, rühmad) ettevõtete juures võib kaasa töötada vastava noorte vanema otsusel, silmas pidades, et noorte eneste töö selle tõttu ei takistuks. Kõikidel juhtudel otsuse tegemise eel kontrollida, kas ettenähtav ülesanne on noorte jõu- ja ülesannetekohane ja kas selles kaasatöötamine on riikliku, rahvusliku või noorte üldarengu seisukohalt kõlapinda leidev. Noorte üksused ei või organisatsioonina kuuluda ühegi teise organisatsiooni liikmeks muidu, kui selleks saadud eri luba või üldeeskirjad vastavalt peavanemalt või Kaitseliidu ülemalt. Nende korralduste järele käies võime saavutada oma noorteorganisatsioonide töös vajalikke tagajärgi ja olla tugevad ning kindlad ülesseatud sihtide saavutamiseks."

12 12 H Ä t t J U L A N E Nr Kinnitan kohtadele: Juuru rühmas: rühmavanema abiks Linda Äiatare, arvates 20. juunist s. a. Rae rühmas: rühmavanemaks Elisabeth Rei, arv. 1. okt. s. a.; rühmavanema abiks Salme Kesa, arvates. juunist s. a. Kehtna II rühmas: rühmavanemaks Ida Zirk, arvates 1. sept. s. a. Triigi rühmas: rühmavanemaks Elvi Saaliste, arvates 5. nov, s. a. Vabastan kohtadelt: Prangli rühmas: rühmavanema kohalt Hilda Jürima, elukoha muutmise tõttu, arvates 25. juulist Kehtna II rühmas: rühmavanema kohalt Elisabeth Siimon'i, elukoha muutmise tõttu, arvates 1. septembrist s. a. Rae rühmas: rühmavanema kohalt Hilda Paltson, elukoha muutmise tõttu, arvates 1. oktoobrist M. Arak, Ringkonna vanem. KODUTÜTARDE HARJU RINGKONNAVANEMA TEATIS Nr. 1. Tallinnas, 8. novembril Kodutütarde Harju Ringkonna rühmavanemate töökoosolekust pühapäeval, 17. okt. võtsid osa: Haridusministeeriumi Noorteosakonna noortejuht hr. kolonel Vellerind, KL. Harju Maleva pealik hr. major K. Saa r, NK. Harju Maleva pealik hr. major Kulasalu, abi hr. V. Tammet s, NK. Harju Maleva instruktor hr. V. Kulasalu, NK. Ohukotsu rühma vanakotkas hr. A. R õ õ m, Kodutütarde Harju Ringkonnavanem pr. M. Ara k, abi pr. A. Latt e, Kd. Harju Ringkonna instruktor prl. E. R e b an e, rühmavanemad ja esindajad: 1. Emma Külvi Kabala rühmavanem 2. Selma Kiisa Ohukotsu rühmavanema abi. Silvi Tamme palu Loksa rühmavanem 4. Leida Poom Saku rühmavanema abi 5. Marta Võting Harju-Risti rühmavanem 6. Anna Saltsberg Järvakandi rühma esindaja 7. Ester Annuste Kloostri rühmavanem 8. Aili Põldvere Ohtu rühmavanem 9. Aita Karu Nissi rühmavanem 10. Elsa Jaks Ääsmäe rühmavanem 11. Helmi R5õrn Ohukotsu rühmavanem 12. Olga Karell Nehatu rühmavanem 1. Nelly Paalberg Viinistu rühmavanem 14. Marta Tamm Raiküla rühmavanem 15. Alide Sooster Anija rühmavanem 16. Jakoibine Helemäe Hirvli rühmavanem 17. Eevi Kivimaa Kehtna I rühmavanem 18. Brigitte O 1 au Pähkla rühmavanem 19. Linda R a i dm a Kodasoo rühmavanem 20. Elisabeth Uutma JÕelehtme rühmavanem 21. Agnes Kirsipuu Pikva rühmavanem 22. Alma Kallast o Kuivajõe rühmavanem 2. Helmi Kruuste Plato lastekodu rühma esindaja 24. Aline Laiapea Valtu rühmavanem 25. Linda Sinikas Valtu rühma esindaja 26. Salme Riismaa Kädva rühma esind. 27. Alma Kurve Laitse rühmavanem 28. Ella Sass Käesalu rühmavanem 29. Elise Väli Keila jaoskonn vanem 0. Helmi Kal vik Haljava rühmavanem 1. Leida Saarma Hageri rühma esindaja 2. Hele Rajasmaa Jägala rühmavanem. Maret Ai nio Alavere rühmavanem 4. Hermi Jakobson Keila rühmavanem 5. Marie Dubas Maardu rühmavanema abi 6. Elvine 7. Linda Kullamäe Kohila rühmavanem Teesalu Kose rühmavanem 8. Gretchen Sarapuu Pikavere rühmavanem 9. Selma Mikiver Järvakandi teh. rühmavanem 40. Helmes Israel Ruila rühmavanem 41. Elvi Saaliste Triigi rühmavanem 42. Alma Kannike Härmi rühmavanem 4. E. Puusepp Pikavere rühmavanema abi 44. Ida Zirk Kehtna II rühmavanem 45. Leida Allika Kädva rühma esindaja 46. Vanda Leetmaa Paldiski rühmavanem 47. Karoline V o r m a n Pääsküla rühmavanem 48. Aurelie Uudemäe Aude väi ja rühmavanem 49. Aino Liiv Nõva rühmavanem 50. Elisabeth Niin Ardu rühmavanem. Õppepäeva juhatas Ringkonnavanem pr. M. Arak, protokollis pr. E. Väli. Esimesena kõneles koi. J. Vellerind, teemal: Noorte tööalal". Noorsoo töö sihiks olgu sangarite kasvatamine. Nimi kodutütar", peab tuletama kodutütrele meelde oma kodu ja selle kaudu peab ühendust tundma kodumaaga, riigiga. Kuna organisatsioonis on rohkem võimalik tähelpanu pöörata lapse isikupärastele omadustele, rohkem võimalusi algatusvõime arendamiseks kui koolis, siis peaksid iga kooli juures tegutsema noorte organisatsioonid, ja ideaalne oleks kui organiseeritute % läheneks Koondused olgu ennemini harva, kuid hästi ettevalmistatud ja nõnda, et nad üksi ei tekitaks noortes elamusi, vaid ka juhis eneses. Tähtis on noorte töös hea eeskuju, näiteks: elurõõmu ja isamaalsusega. Tuleb juhtida noori nii, et nad tunneksid loomulikuna töö jätkamist NKK. ja Kaitseliidus. NKK päämine ülesanne nüüdsest peäle peakski olema noorte kasvatamine, majandusliku külje eest hoolitsemine.

13 Nr. 11 H A R J U L A N E 1 Vormiriietus lastes peab äratama ühistunnet, ühtekuuluvuse ja ka uhkustunnet. Vormi kantagu suurematel kogunemistel, seal pääseb ta paremini mõjule. Tuleb lastevanemais huvi äratada organisatsiooni vastu, kutsudes neid osa võtma pidulikkudest koondustest ja teistest üritustest. Informatsiooni suvisest tegevusest kandis ette Ringkonnavanema abi pr. A. Lätte. Rühma tegevusest refereeris instr. prl. E. Rebane. Ta mainis, et rühma töö on ainult siis edukas, kui see toimub teadlikult, ja kui rakendatakse töökavva tüdrukuid huvitavad tööalad. Üleringkonnalist laagrit 198. a. suvel ei tule. Laagrid korraldatakse Loksa-Viinistu ja Kõnnu rühmades (ühine laager). Õppepäev lõppes sõprusringis võimsa ühislauluga: Kas tunned maad". M. A r a k, Ringkonna vanem. KODUTÜTARDE INSTRUKTORI NOVEMBRIKUU TÖÖKAVA. 1. Staabis. 2.,.. Saustis Laitses. 7. Keilas. 8. Staabis Riisiperes. 11. Nissis. 12. Valdas. 1. Vasalemmas. 14. Kloostris Staabis. 17. Jälgimäel. 18. Ääsmäel. 19. Ruilas. 20. Kernus. 21. Varbolas Staabis. 24. Tartus Puhkepäev. 27. Staabi rühmas. 28. Tallinnas, N. K. K. aastapäev. 29. Kallaveres. 0. Staabis. M. Arak, Ringkonnavanem. Noorte Kotkaste ala. NOORTEKOTKASTE HARJU MALEVAVANEMA KÄSKKIRI Nr. 80. Tallinnas, 8. novembril 1. Kinnitan kohtadele: Rapla rühmas: vanakotkaks ltn. K. Kerjan, arvates 2. sept. s. a. Kuimetsa haukaperes: vanahaukaks Anton Kruusimägi, arvates 15. okt. s. a. Nehatu haukaperes: vanahaukaks Feliks Tamm, arvates 1. nov. s. a. Ohukotsu rühmas: kotka k. t. vanakotkas A. Rõõm, arvates 24. aug a.; kotka abiks Jaan Kiisa, arvates 15. okt. s. a. Vabastan kohtadelt: Ohukotsu rühmas: kotkas Al-der Laane, surma tõttu, arvates 24. aug a.; abikotka kohalt Sergei Sepp, elukoha muutmise tõttu, arvates 14. okt. Kuimetsa haukaperes: vanahaugas Richard Kuurberg, elukoha muutmise tõttu, arvates 15. okt. Rapla rühmas: vanakotkas A. Uuepõllu, elukoha muutmise tõttu, arvates 2. sept. s. a.. Kinnitan Suru rühma kaelaräti värviks terashall rukilille sinise äärega, arvates 8. nov. s. a. Ardu Ülendan pesafeötkad kotkapoegadeks: rühmas Hansel Tihane, arvates 1. nov. 5. Ülendan algajad pesakotkasteks: Suru rühmas: Valter Piibenberg ja Feliks Allemann, arvates 29. märtsist s. a. Hageri rühmas: Oskar Hõim, Vello Sunni, Arved Kraas ja Kaidor Aas, kõik arvates. nov. s. a. Staabi Õpperühmas: Ants Saulep, Helmut Lomper ja Ants Paju, kõik arvates 25. okt. s. a. Põllumehe erikatse: 6. Kinnitan järgmised erikatsed: Ruila rühmas: Alfred Ilumets, Helmut Ilumets, Rudolf Israel, Ants Simson, kõik arvates 15. oktoobrist s. a. Staabi Õpperühmas: J. Vimberg, arvates 25. okt. s. a. Anija rühmas: Oskar Kalev, arvates. nov. I järgu laskuri erikatse: Staabi Õpperühmast: Ants Saulep, Vello Arak, Rein Saulep, kõik arvates 25. okt. s. a. II järgu laskuri erikatse: Staabi Õpperühmas: Aarne Arak, arvates 25. okt. s. a.

14 !4 H A R J U L A N E Nr. 11 Elektrimontööri erikatse: Taimeteadlase erikatse: Staabi Õpperühmas: Erich Otsma, Rein Ohukotsu rühmas: Jaan Kiisa, arvates 12. Saulep, Jaan Ilbak, Johannes Vimberg, kõik arvates oktoobrist s. a. 25. okt. s. a.; Ants Saulep, arvates. nov. s. a. ^_..,. Näitleja erikatse: Koduse abimehe erikatse: Ohukotsu rühmas: Eduard Kaljumäe, arva- Ohukotsu rühmas: Jaan Kiisa, arvates tes 14. okt. s. a. 25. okt. s. a. Metsniku erikatse: Aniia rühmas: Oskar Kalev, arvates nov a Ardu rühmas: Alfred Kesa, arvates. novemb- - ri^t s r\ Staabi Õpperühmas: Vello Kallion, Ants Saulep, Ants Paju, Helmut Lomper, Aarne Arak, Rein Jälgija erikatse: Saulep, kõik arvates. nov. s. a. M,..,,, Staabi haukaperes: Jaan Kulasalu, arvates Koguja erikatse: 5. nov. s. a. Ardu rühmas: Endel Talbak, arvates. nov. Anija rühmas: Rein Mänd, arvates 1. okt. 197 a Esnmese abiandja erikatse: Ujuja erikatse: Ardu rühmas: Endel Talbak, arvates. nov. Ruila rühmas: Uil jar Neeme, arvates 15. ok- toobrist s. a. _,, Muusikamehe erikatse: Kodumaatundja erikatse: Staabi Õpperühmas: Rein Saulep, arva- Ruila rühmas: Hüjar Neeme, arvates 15. ok- Juhi tes 25. erikatse: okt. s. a. toobrist s. a. Staabi Õpperühmas: Erich Otsma, arvates 25. okt. s. a. Ardu rühmas: Endel Talbak, arvates. nov. Köitja erikatse: Taiduri erikatse: Ruila rühmas: Alfred Ilumets, Helmut Ilumets.,... ^ -. m. U ja Ants Simson, koik arvates 15. okt. s. a. m f ^ Endel ' arvates ' ' ' O. Suursööt, Teejuhi erikatse: Malevavanem. Ruila rühmas: Alfred Ilumets, arvates 15. ok-. _ toobrist S. a. Väljaandja: Harju Maleva Staap. Ardu rühmas: Alfred Kesa, arvates. nov. s.a. Vastutav toimetaja: K. Saar. Kaitseliitlased, naiskodukaitse liikmed, kodutütarde ja noorkotkaste juhid! Noorte tööga tutvumist võimaldab Teile Noorte Kotkaste juhtide ajakiri KOTKAS Ajakiri KOTKAS" ilmub 12 kõrda aastas. Ajakirja tellimisi võtavad vastu noortemalevate staabid, instruktorid, postiasutused ja ajakirja talitus (Tartus, Võidu 10, tel ). Tellimishind: aastas kr. 1.50, 6 kuud kr ja kuud kr Järgmine Harjulane" ilmub 2. novembril s. a. Materjal allüksustelt palutakse saata Maleva Staapi hiljemalt 15. nov. s. a.

15 Nr. 11 H A R J Ü L A N E 15 Maleva asjade loterii väljaloosimine on kindlasti 5. dets. s. a. Rutake loteriipiletite müümisega ja ostmisega tähtaega ei pikendata. chn Kompani majanduspealikut Hans Pilvar'i mälestavad kurbuses Keila Tehn. kompani, Naiskodukaitse Keila 2 jaoskond ja Noorte Kotkaste Keila Põhjapoegade rühm. ctl Kodutütart Linda Paenurm'e mälestavad kurbuses NSKK Valtu jaoskond ja Kodutütarde Valtu rühm.

16 H A R J U L A N E Kõigile kompanide ja üksikrühmade pealikutele ning naiskodukaitse jaoskondade esinaistele. 5. detsembril s. a. on maleva juhatuse asjade loterii väljaloosimine pikendamist ei ole mulgil tingimusel. See päev on ligidal, kuid paljud loteriipiletid on veel üksustes ja jaoskondades müümata. Et koik kodanikud, kes maleva piires elavad, oleksid teadlikud maleva loterii väljaloosimise tähtpäevast, et tõesti iga kodanik, kellel see raskusi ei sünnita, oleks selleks tähtpäevaks maleva juhatuse loteriipileti omanik korraldatakse üle maakonna laupäeval 27. ja pühapäeval, 28. novembril s. a. maleva loteriipiletite müügi RÜMN/lKPÄEVflD Selleks päevaks palun üksuste pealikuid loteriipiletite müügiks teha järgmised eeltööd ja korraldused: 1. rünnakpäevast osavõtma paluda koik kaitseliitlased, naiskodukaitse liikmed, noorkotkad ja kodutütred; 2. jaotada üksuse piirkond rajoonideks, määrata kindlaks piletite müügipunktid, punktijuhatajad ja loterii loositähtede müüjate koosseis;. kogumine punktidesse tuleb nii määrata, et tegevus võiks alata 27. novembril s. a. (ühelajal valla piirides) ja lõpeks siis kui kõik loteriitähed on müüdud; 4. pealikud, koos jaoskondade esinaistega ja juhatustega palun rünnakpäeva ettevalmistustööd piinliku hoolega läbi viia nii, et rünnakpäev kõigiti õnnestuks; 5. tuleb hoolt kanda, et ühelgi kaitseliitlasel ega naiskodukaitse liikmel enesel ei puuduks ka mõned loositähed; 6. peale eeltoodu korraldada igas kompanis ja üks. rühmas 27/28. nov. s. a. (kui piletisi järgi on) peo-õhtud, kus pääsetähtedena kasutada loteriipiletid. Loodan üksuste ja jaoskondade heatahtlikku suhtumist ühisele ja üksmeelsele koostööle piletite müümise alal, olles teadlikud, et teised rahahankimise viisid praegu on kitsendatud. Ühtlasi teatan, et maleva staabil üksustelt (resp. jaoskondadelt) loteriipiletis! tagasi võtta enam ei ole võimalik, sellepärast palun koik ära teha, et piletitest viimaseni lahti saada. Kui aga mõni üksus (resp. jaoskond) piletisi peaks tagasi saatma, siis nemad müüdud piletite peält %% (25) ei saa. Piletite müügist saadud raha saata Maleva Staapi, hiljemalt 1. dets. s. a. 6. novembril K. S a a r, major, Harju Maleva pealik, V. Tamme ts, Maleva sekretär. Trükikoda KairfcrÜkk", Tallinn, Rüütli

J A P U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I G I T K U I H U U K O Z A E I Z J L O G P B E L V H P

J A P U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I G I T K U I H U U K O Z A E I Z J L O G P B E L V H P 1 80 Cijfers(45) Beschikbare letters: A B E G H I J K L O S T U V J A U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I V K I B G T H G I T K U O H B I I H U U K O Z A E I Z J L O G G J B A Z E S H

Nadere informatie

ď ď ď Ľ ť ď ť á ď ŕ í ŕ ď ť ŕť ť Ú ŕ í ď Ú é í éé Ľ í ť éé ŕ ď í ď í ŕ Ú Ť ť ť ť Ť ť ď í í ď ť Ô Ô í í ť éé í í ď Ť Ľ ď ď ď ť ď í ť ď ď ď í ŕ ŕ ŕ í ť á ť ť Ĺ ď ŕ ď á ť ď ď í ŕ ť ď ď ŕ ť ŕ ťí ď č Ô Ľ ŕ

Nadere informatie

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT Dit is een vereenvoudigde lijst met spijkerschrifttekens uit Mesopotamië. Deze lijst maakt het mogelijk de tijdens de workshop Graven om te Weten bestudeerde tablet te vertalen.

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m I b u w k k p l t H I C 6 4 4 0 3 X G l v r s t d z h d l d g t l z! B s t k l t, D k u v r h t k p v -p r d Bu c kt W h p d t u d b s t r s u l t t v r k r p r d u c t, d t v r v r d g d s m t d l l r

Nadere informatie

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng Pagina 1 van 14 Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng 3 Z Al s u z ag dat de punt ac ht e r "SUCCES" e e n kl e i ne o was had u uw e e r s t e goe de c ont r ol e t e pakke n. Ooooooooo z i t dat z o!!!!!!

Nadere informatie

Al g e m e e n : O p a l o n z e a a n b i ed i n g en, a a n v a a r d i n g en, m ed ed el i n g en en o v er een k o m s t en v o o r o n d er s t a a n d e v er r i c h t i n g en z i j n u i t s l

Nadere informatie

Het relatieblad van Severinus

Het relatieblad van Severinus H lil Siu JUNI 2015 TEBERDE Aii Si l Ci Mi, Ki D Kli M, ill ii Bif W l ui, i u u l lië BIJZONDER IN SAMENLEVEN E l lië ui f i l D, i lf i ll lif l Z uffl i fli f, uj l H fi i l i, lui i l Ci Mi li l i

Nadere informatie

!"#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/

!#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/ !"#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/!"#$% &'()*+,*-.*(/ !"#$%&''()$((#$*&++,$(#$((#$(-+.(--/ !"""#$%"&'(()*"))%"+',,-")%"))%").,/)..0 !!"#$%&''()$ ((#$*&++,$(# ((#$(-+.(--/!"#$% &'()*+,*-.*(/ 0++*++%+++++1++$++$++2

Nadere informatie

Bij la ge 1 Ver keers bor den met om schrij ving

Bij la ge 1 Ver keers bor den met om schrij ving Bij la ge 1 Ver keers bor den met om schrij ving........................................................................ Snelheid A1 Maxi mum snel heid A2 Einde maxi mum snel heid A3 Maxi mum snel heid

Nadere informatie

Lezen, Schrijven, Orthographiëeren

Lezen, Schrijven, Orthographiëeren J. OP DE BEECK SCHOOLHOOFD St-Mariaburg (Brasschaat) EERSTE ONDER'WIJS IN Lezen, Schrijven, Orthographiëeren bewerkt naar het Programma der Lagere Scholen 1 VAN BORD NAAR BOEK L IER JOZEF VAN IN & Co,

Nadere informatie

hr,w! il("v' ^Ju Sl^ lnul ffix d,ue *LV & stu.nsl " upt[xn i'v a-ls g;rpr\,j t1[ Ê.8 A B c D E F G 1 k 3 Sommen maken met Excel

hr,w! il(v' ^Ju Sl^ lnul ffix d,ue *LV & stu.nsl  upt[xn i'v a-ls g;rpr\,j t1[ Ê.8 A B c D E F G 1 k 3 Sommen maken met Excel B s ^ =g \ s Ë_! -a_ ry È_ lr -' A - fl = rd s. li - Als je moe soppen voorda je me de ele aak kaar en, sa e esandan op onder de naam: Sommen-r. n deze aak kun je e gemakvan een rekenlad zelf ondekken.

Nadere informatie

Voorbereid voor de kom st van Jezus

Voorbereid voor de kom st van Jezus Voorbereid voor de kom st van Jezus 1. Inleiding n. a. v Tit u s 2: 1-1 5 E é n v a n d e k e n m e r k e n v a n e e n c h r i s t e n, e e n v o l g e l i n g v a n J e z u s, is d a t H ij J e z u s

Nadere informatie

DIPLOMA. KNM(b. sl' #2hotWN De Jury. Concertwedstrijd Veld hoven. Vereniging: Harmonie Orkest Vleuten. Dirigent: Arjan van Gaasbeek.

DIPLOMA. KNM(b. sl' #2hotWN De Jury. Concertwedstrijd Veld hoven. Vereniging: Harmonie Orkest Vleuten. Dirigent: Arjan van Gaasbeek. DIPLOMA Concetwedstijd Veld hoven 29 novembe 2OL4 Veeniging: Hamonie Okest Vleuten Plaats: Vleuten Diigent: Ajan van Gaasbeek Divisie: 2" divisie Aantal punten: Veplicht gedeelte: Colossus Thomas Doss

Nadere informatie

Geef alarm (druk alarmknop in, verwittig uw contactpersoon) Geef alarm (druk brandknop in, verwittig uw contactpersoon)

Geef alarm (druk alarmknop in, verwittig uw contactpersoon) Geef alarm (druk brandknop in, verwittig uw contactpersoon) 0. 1 1 0.00-0. -0 15.9-0 3.17-0.71-0.59 0.1 9 0. 1 7 0.31 0.2 5-0.44 0.21 0.3 5 0.20 0.1 1 0.32 0. 28 0.17 0. 0 4 R=7.5m Huls t-ha ag 3 b eto npaa ltje s -0.5 0-0.4 6 0.0 2-0.3 3-0.35 0.20-0. 29 B E ST

Nadere informatie

b/vw cai tel wtw Renvooi wand- en dakopbouw installatie kozijnen tekst omschrijving symbool omschrijving sanitair / keuken vloeropbouw berging

b/vw cai tel wtw Renvooi wand- en dakopbouw installatie kozijnen tekst omschrijving symbool omschrijving sanitair / keuken vloeropbouw berging Renvoo keuren vogens echnsche Omschrjvng wan- en akopbouw nsaae kozjnen eks omschrjvng symboo omschrjvng venerene spouw soae beon voor keur seen ze echnsche Omschrjvng opsepek wasmachne/wasroger cenrae

Nadere informatie

Dienstregeling 2015 KBS Sluis Klein Willebroek

Dienstregeling 2015 KBS Sluis Klein Willebroek regeling 2015 KBS Sluis Klein Willebroek lijst van : januari 2015 Sluis Klein Willebroek donderdag 01 jan - - - - 13:34-00:00 Nieuwjaar vrijdag 02 jan - - 11:06 18:06 02:12 14:36 07:00 zaterdag 03 jan

Nadere informatie

Adres post code Soort monument Woonplaats

Adres post code Soort monument Woonplaats Monumenten Gemeente Oisterwijk Gemeentelijke monumentenlijst Adres post code Soort monument Woonplaats Baaneind 6 5059 AS boerderij Heukelom Heukelomseweg 29 5059 AJ boerderij Heukelom Heukelomseweg 34

Nadere informatie

heatwave small OK! Onderdelen - Parts - Teile Ø 8 mm Ø 10 mm p q Montagehandleiding - Instructions de montage Montageanleiting - Mounting instructions

heatwave small OK! Onderdelen - Parts - Teile Ø 8 mm Ø 10 mm p q Montagehandleiding - Instructions de montage Montageanleiting - Mounting instructions heatwave small Montagehandleiding - Instructions de montage Montageanleiting - Mounting instructions Het is mogelijk de Heatwave over een volledig bereik van 360 te monteren. 778 mm Il est ossible de monter

Nadere informatie

BEZUGSQUELLEN Land Land K.Nr.

BEZUGSQUELLEN Land Land K.Nr. 1106 Schuhhaus van Camp b.v. Herr P. ten Hoor Dorpstraat 81-6741 AC-Lunteren 0031 318 482 520 p.tenhoor@chello.nl 1107 Oudman Schoenen BV Herr Oudman Verl. Hereweg 34-9722 AD-Groningen 0031 50 52 74 916

Nadere informatie

14 e Jaargang nummer 2 Verschijnt 2x per maand 10-09-2015

14 e Jaargang nummer 2 Verschijnt 2x per maand 10-09-2015 flyer no 2 1 14 e Jaargang nummer 2 Verschijnt 2x per maand 10-09-2015 Voorzitter: Gert van Kalsbeek Tel: 5282065 e-mail: gertvankalsbeek@gmail.com Penningmeester en Secretariaat: Rene Akerboom Tel: 5290129

Nadere informatie

Wens 1: Visie en werkwijze Starten met adviseren

Wens 1: Visie en werkwijze Starten met adviseren Wens 1: Visie en werkwijze Starten met adviseren Visie In de pleidin Starten met adviseren (SAV) staan de basisvaardiheden p het ebied van adviseren centraal. De pleidin is ntwrpen vr de delrep startende

Nadere informatie

KLANT RAPPORTAGE. [ Informatie bijgwerkt tot en met 20 jan 2015 ] [Geraporteerde informatie is over periode: 02 jan 2014 tot en met 31 dec 2014]

KLANT RAPPORTAGE. [ Informatie bijgwerkt tot en met 20 jan 2015 ] [Geraporteerde informatie is over periode: 02 jan 2014 tot en met 31 dec 2014] KLANT RAPPORTAGE [ Informatie bijgwerkt tot en met 2 jan 215 ] [Geraporteerde informatie is over periode: 2 jan 214 tot en met 31 dec 214] Factuurrelatie: Hogeschool Utrecht kantoorpapier (1167) Oudenoord

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Maten omrekenen

Hoofdstuk 1 Maten omrekenen Hoostuk 1 Matn omrknn Opstap Enhn n hanig matn O-1a O-2a Ht gwiht van n puppy is 325 gram. Elln loopt 100 mtr in 15,3 sonn. D lngt van kantin is 27,3 mtr. D inhou van n pak mlk is 1,5 litr. En hoolarp

Nadere informatie

Axioma Custom Media Lt. Gen. Van Heutszlaan 4 3743 JN Baarn 035 548 81 40 informatie@axioma.nl www.axioma.nl

Axioma Custom Media Lt. Gen. Van Heutszlaan 4 3743 JN Baarn 035 548 81 40 informatie@axioma.nl www.axioma.nl Axioma Custom Media Lt. Gen. Van Heutszlaan 4 3743 JN Baarn 035 548 81 40 informatie@axioma.nl www.axioma.nl Beklijf P/a muzyq - ruimte 4.06 Atlantisplein 1 1093 NE Amsterdam 06 11390997 info@beklijf.nu

Nadere informatie

Wens 1: Visie en werkwijze - Projectmatig werken voor projectmedewerkers

Wens 1: Visie en werkwijze - Projectmatig werken voor projectmedewerkers Wens 1: Visie en erkijze - Projectmati erken voor projectmedeerkers Visie De basisopleidin projectmati erken voor projectmedeerkers (PWP) is bestemd voor medeerkers die binnenkort starten in een project

Nadere informatie

ENKEL- EN DUBBELWERKENDE CILINDERS, Ø 8-25 mm

ENKEL- EN DUBBELWERKENDE CILINDERS, Ø 8-25 mm ENKEL- EN DUBBELWERKENDE CILINDERS, - mm VOLGENS ISO 6432 - CETOP - AFNOR ISOCLAIR - SERIE 435 - TYPES: C-AS, CC-AS 2 P2-NL-R2 ISOCLAIR CILINDERS - mm WERKINGSSCHEMA CILINDERS NIET VOORZIEN VAN MAGNETISCHE

Nadere informatie

C. von Schwartzenberg 1/8. 1b Bij situatie II is er sprake van een evenredig verband. bij p = 12,50 hoort q = 6500. W is evenredig met S,

C. von Schwartzenberg 1/8. 1b Bij situatie II is er sprake van een evenredig verband. bij p = 12,50 hoort q = 6500. W is evenredig met S, G&R havo A eel C vo Schwarzeberg 1/8 1a Bij I wor y vier keer zo klei (us he viere eel) ; bij II wor y (precies als ) ook vier keer zo groo 1b Bij siuaie II is er sprake va ee evereig verba a (rech)evereig

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF ARCHITEKT A.J. JOLING STICHTING

NIEUWSBRIEF ARCHITEKT A.J. JOLING STICHTING NIEUWSBRIEF ARCHITEKT A.J. JOLING STICHTING nummer 1, mei 2013 Beste (achter)nichten en (achter)neven Joling. Allereerst willen wij hen, die zich als donateur van de Architekt A.J.Joling Stichting hebben

Nadere informatie

Weekbrief 24 Seizoen 2010/2011 18 januari 2011

Weekbrief 24 Seizoen 2010/2011 18 januari 2011 Weekbrief 24 Seizoen 2010/2011 18 januari 2011 André de Waal Telefoon Mobiel Email nternet Msn Mobiel Lidie Mobiel Frank Mobiel Mieke 078 6816836 06 22953456 andre@bramengaarde126.nl http://blog.bramengaarde126.nl

Nadere informatie

De nieuwe efficiëntie in de betonfabriek

De nieuwe efficiëntie in de betonfabriek De nieue efficiënie in e beonfabriek iconor... bk e revoluie in e bouerel. Nie r nie iner. He eare sys kan sava als e bouijze voor e 21se u: e isolaiebou ehoe. iconor laas e isolaie craal in alle syse

Nadere informatie

bardienst 2014 steutel word door roy opgehaald 19.00-23.00 koningsspelen openen vr 25 april roy janssen openen 19.00-23.00 ria theelen 9.00-12.

bardienst 2014 steutel word door roy opgehaald 19.00-23.00 koningsspelen openen vr 25 april roy janssen openen 19.00-23.00 ria theelen 9.00-12. Datum naam Tijdstip Datum naam Tijdstip di 22 april huub dijks marij houben wo 23 april marij houben marij houben do 24 april marij houben tennis inn imke kuijpers steutel word door roy opgehaald koningsspelen

Nadere informatie

herfstvakantie vr. 23 okt. herfstvakantie

herfstvakantie vr. 23 okt. herfstvakantie Speeldata 2015-2016 dag datum van tot omschrijving competitie wo 26 aug. jeugd 18.00 20.00 vrij spelen wo 2 sept. jeugd 18.00 20.00 training wo 9 sept. jeugd 18.00 20.00 training senioren 20.00 22.30 CKS

Nadere informatie

Surfen over glad ijs; ICT-implementatiestrategieën in het hoger onderwijs vanuit veranderkundig perspectief

Surfen over glad ijs; ICT-implementatiestrategieën in het hoger onderwijs vanuit veranderkundig perspectief Surfen over glad ijs; ICT-implementatiestrategieën in het hoger onderwijs vanuit veranderkundig perspectief Henk Sligte Judith Schoonenboom Peter J. Dekker Klari-Janne Polder To cite this version: Henk

Nadere informatie

Alberich van Montmorency (9 generaties) Tweede Generatie

Alberich van Montmorency (9 generaties) Tweede Generatie Alberich van Montmorency (9 generaties) 1. Alberich van Montmorency, ook bekend als Alberich van Orleans, geb. 900, (zoon van Alberich I van Gatinais). Hij trouwde met Elfleda van Engeland, geb. 910. +

Nadere informatie

EXTRA special over Estland

EXTRA special over Estland 3 Nordic 21E JAARGANG NUMMER 3 / herfst 2013 BLAREN OP HET PELGRIMSPAD VIKING-EXPOSITIE KOPENHAGEN NOORSE ZUIDKUST LANGANES, IJSLAND KONINKRIJK VAN ZWEEDS GLAS Finse Kota s RECHTSTREEKS NAAR DE NOORSE

Nadere informatie

Dit is wat de IVW u allemaal. oplevert

Dit is wat de IVW u allemaal. oplevert Dit is wt IVW u llml oplt D uitstk liggig i mtopoolgio Amstm jlg omstiti, it gbi hft l l zichzlf. Ht zij cht ms i ctif zij smwk, i succs mk. Voo zichzlf oo lk. Ht twk IVW splt i blgijk ol. E cti igig,

Nadere informatie

Kaderlijst SC Botlek Laatste wijziging Veertig Morgenweg 2 zaterdag 31-10-2015 3202LN SPIJKENISSE

Kaderlijst SC Botlek Laatste wijziging Veertig Morgenweg 2 zaterdag 31-10-2015 3202LN SPIJKENISSE Kaderlijst SC Botlek Locatie Laatste wijziging Veertig Morgenweg 2 zaterdag 31-10-2015 3202LN SPIJKENISSE Telefoon 0181-613130 Correspondentieadres Postbus 115 3200AC SPIJKENISSE COMMISSIE/FUNCTIE NAAM

Nadere informatie

6_LENGTEMATEN EN SCHAAL

6_LENGTEMATEN EN SCHAAL 6_LENGTEMATEN EN SCHAAL SCHAALLIJNEN I Voor het rekenen met schaal moetje een aantal maten kennen. De belangrijkste daarbij zijn: centimeter meter kilometer m In het tuinontwerp hieronder staat geen schaal.

Nadere informatie

Drukkerij Van de Sande Ambachtshof 1, 2632 BB Nootdorp

Drukkerij Van de Sande Ambachtshof 1, 2632 BB Nootdorp Dij V S Amcf, 2632 BB N Dij V S - SD - S Pi - Bc.l Hii - Iiw - H Cll - D Ec - Fmiliijf - Mw 200 Amcf - T mi - Omij - Gmlij cii Dllli Aciii - P P: w,, wii - P: iil,, i, l - Af P: ij, ill, w, c, zi Oz l

Nadere informatie

10km René van Vliet 44.04. 15km Astrid Beerten 1.20.12

10km René van Vliet 44.04. 15km Astrid Beerten 1.20.12 Den Helder NK Militairen 29-09-2010 21.1km Jeroen Schmidt 1.19.56 Utrecht Singelloop 26-09-2010 Mark Groote Bromhaar 40.15 Ramon Lentink 40.44 Alex Lethen 42.34 Haarlem ZK Achmealoop 26-09-2010 21.1km

Nadere informatie

Broodje gezond. - 1 snee volkorenbrood. - 1 plak beenh am - 1 plak 2 0+ kaas - 1 tomaat, i n plakjes - 3 augurken, i n plakjes

Broodje gezond. - 1 snee volkorenbrood. - 1 plak beenh am - 1 plak 2 0+ kaas - 1 tomaat, i n plakjes - 3 augurken, i n plakjes Broodje gezond Bereiding: geen - 1 snee volkorenbrood - h alvari ne - 1 plak beenh am - 1 plak 2 0+ kaas - 1 tomaat, i n plakjes - 3 augurken, i n plakjes - 1 el (ci troen)mayonai se - 1 sch aaltje rauwkost

Nadere informatie

.I V{! 1L.I. SF{ L;V[; I11 Ni

.I V{! 1L.I. SF{ L;V[; I11 Ni - Saneringsbe /anviaig Beleids lav. 11)1)1,iiIti(»ifttiiI 1 iv ii Irlif,tt 1 1 ) 1 ((liii [th1tuni fl S 1

Nadere informatie

17. Sociale kaart Zuid-Holland

17. Sociale kaart Zuid-Holland 17. Sociale kaart Zuid-Holland Landelijke telefoonnummers: Advies en Meldpunt Kindermishandeling 0900-1231230 Kindertelefoon 0800-0432 Landelijk Bureau Slachtofferhulp 0900-0101 Transact (seksueel geweld)

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ HET VERHAAL OVER DE HEEMSTEEDSE FAMILIE VAN DER WEIDEN

BIJLAGE BIJ HET VERHAAL OVER DE HEEMSTEEDSE FAMILIE VAN DER WEIDEN BIJLAGE BIJ HET VERHAAL OVER DE HEEMSTEEDSE FAMILIE VAN DER WEIDEN In deze bijlage bevinden zich drie overzichten en een kaart: 1: Tijdlijn en overzicht van de wasserijen van Van der Weiden tussen 1755

Nadere informatie

Stand Selectiewedstrijd Individueel

Stand Selectiewedstrijd Individueel Hoofdklasse HA 1 Herman Depenbrock 1.443 1.452 2.895 144,75 2 Marcel Viand 1.415 1.402 2.817 140,85 3 Eric Mensen 1.390 1.408 2.798 139,90 4 Harm Zoutman 1.383 1.412 2.795 139,75 5 Sjaak de Vries 1.409

Nadere informatie

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ LH 262 BK JV 151 FA KR 069 MU ET 160 TK VK 010 MT JE 139 EN AW 228 WI KT 247 BI BT 172 FA PW 261 BK HF 119 EN NF 107

Nadere informatie

$%%%&'$%'$&&( ) *++ &,"$ ''*++%"%%& -$'./" ' " " 0.$&"%$" ".1*+"..1*/ (

$%%%&'$%'$&&( ) *++ &,$ ''*++%%%& -$'./ '   0.$&%$ .1*+..1*/ ( !" # $%%%&'$%'$&&( ) *++ &,"$ ''*++%"%%& -$'./" ' " " 0.$&"%$" ".1*+"..1*/ ( ".&.$2130.$%$($* $ $..$ &.$.$*%1*" &(./. $4("."$"3 &*$%%&2(&.$ 1$$$50 6".1** $"0.$%$$' $*&77,( 1*$ "'-$ $'," %.'"/.$2,,%$&*$.$&&

Nadere informatie

Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4

Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4 Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4 Ee n r u i m t e l i j ke c o n o m i s c h C r a d l e 2 C r a d l e p e r s p e c t i e f v o o r -L i N m o b o u r ; d g p a r t i ë l e h e r

Nadere informatie

qfqbi=o^moo^mmloq== bccb`qbkpqrafb=g^`eqi=_bebbo=bk= p`e^ab_bpqofgafkd=fk=k^qro^= =k^qro^= OMMMJdb_fbabk db_fbabk= ^CtJê~ééçêí=NMPS= áå=çéçê~åüí=î~å=

qfqbi=o^moo^mmloq== bccb`qbkpqrafb=g^`eqi=_bebbo=bk= p`e^ab_bpqofgafkd=fk=k^qro^= =k^qro^= OMMMJdb_fbabk db_fbabk= ^CtJê~ééçêí=NMPS= áå=çéçê~åüí=î~å= qfqbio^moo^mmloq ^CtJê~ééçêíNMPS bccb`qbkpqrafbg^`eqi_bebbobk p`e^ab_bpqofgafkdfkk^qro^ k^qro^ OMMMJdb_fbabk db_fbabk áåçéçê~åüíî~å ^äíéåäìêöctóãéåö~ ^äíéåäìêöctóãéåö~b`lildfp`elkabowlbh b`lildfp`elkabowlbh

Nadere informatie

Inkortingsregels betreffende de straatnaam

Inkortingsregels betreffende de straatnaam Bijlage 1 Inkortingsregels betreffende de straatnaam In rubriek 08/58.11.10 Straatnaam wordt de officiële door het gemeentebestuur vastgestelde straatnaam opgenomen. Als de officiële straatnaam echter

Nadere informatie

groep4 Thema 4 week 1 taalboek

groep4 Thema 4 week 1 taalboek T 4 w 1 Tl gp4 cif lb Di i vi v Tl cif v cil cl. I bl z pig g. G Eucif/Ryl Jgbl H ccp, ll, lu wv z ii gblv. Mlbg 1 u 2015 Ni ui z uigv g w vvlvuig /f pb g il v u, fpi, icfil f p wl wz z vfg cifl ig v uigv.

Nadere informatie

www.mist7.de Parameter-Datenbank für ESU-Lokpilot Stand 02.04.04 Seite 1 von 12

www.mist7.de Parameter-Datenbank für ESU-Lokpilot Stand 02.04.04 Seite 1 von 12 Seite 1 von 12 Werksempfehlung Brawa 3 56 32 24 Werksempfehlung Brawa E 95 Brawa 0241 DR 10 10 12 21 25 56 32 24 50 km/h Brawa 5-polig schräggenutet Jürgen Knaup 216 Brawa 5-polig schräggenutet Brawa 0383

Nadere informatie

TOETSKALENDER OBS DE PIONIER SCHOOLJAAR 2014-2015

TOETSKALENDER OBS DE PIONIER SCHOOLJAAR 2014-2015 TOETSKALENDER OBS DE PIONIER SCHOOLJAAR 2014-1 kalender - groep 1+2 onderdeel 26 jan. t/m 6 febr. 20 mei t/m 5 juni Cito 1 Rekenen voor Kleuters digitaal Muismodule M1/M2 E1/E2 Cito 2 Taal voor kleuters

Nadere informatie

B u i t e n r i n g P a r k s t a d L i m b u r g

B u i t e n r i n g P a r k s t a d L i m b u r g Bestuurlijk standpunt Voorkeurs t r a c é B u i t e n r i n g P a r k s t a d L i m b u r g Provincie Limburg Pagina 1 27 mei 2008 2 1. I n l e i d i n g De Buitenring Parkstad Limburg ( de Buitenring

Nadere informatie

ENERGIE II NL 1'\ 1 ,) COLLECTIEF. aár trzit IIMITS'I:

ENERGIE II NL 1'\ 1 ,) COLLECTIEF. aár trzit IIMITS'I: ( II NL 1'\ 1 ENERGIE I,) COLLECTIEF aár trzit IIMITS'I: Dit is NL Energiecollectief /**".1*\ WIJ zijn een gemotiveerde groep energieadviseurs. Dát is NL Energiecollectief in een notendop. Onze passie:

Nadere informatie

Organigram RODA '23. VOORZITTER Wim Meuleman. KANTINE EVENEMENTEN Myriam Visser. Hoofd Jeugdopl. Leon van Splunter. Planning Ilona Jelsma

Organigram RODA '23. VOORZITTER Wim Meuleman. KANTINE EVENEMENTEN Myriam Visser. Hoofd Jeugdopl. Leon van Splunter. Planning Ilona Jelsma ORGANIGRAM RODA '23 Dagelijks Bestuur (DB) VOORZITTER Wim Meuleman VOETBAL VOORZITTER Yvonne Hogerwerf FINANICIELE ZAKEN José Cubo TECHNISCHE ZAKEN Henri v Schaick KANTINE EVENEMENTEN FACILITAIRE ZAKEN

Nadere informatie

Opgave 7 Het regiem van de Rijn en zijrivieren in Duitsland

Opgave 7 Het regiem van de Rijn en zijrivieren in Duitsland Leefomgeving Opgave 7 Het regiem van de Rijn en zijrivieren in Duitsland Bestudeer de bronnen 1 en 2 uit het bronnenboekje die bij deze opgave horen. 3p 26 In welk jaargetijde komen het vaakst piekafvoeren

Nadere informatie

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Forum Kijkkring: groot-klein- Zwemmen Babbelkring Afwerken moetwerkjes. Kalenderkring middelgroot > Landen België, Polen Moetwerkje: Spel bij Ka- en Turkije.

Nadere informatie

NEW! ZUIVER PERSONAL TRAINING PACKAGES

NEW! ZUIVER PERSONAL TRAINING PACKAGES NE W! ZUIVER L A N O PERS TRAINING S E G A K C PA BEREIK JOUW SPORTIEVE DOEL BINNEN 3 MAANDEN MET EEN PERSONAL TRAINER! Wi j fv, pirr r f r i hp zij i r ij? Ki vr éé v Zivr Pr Trii Pc S v prfi j ri j priv

Nadere informatie

BEISPIEL FÜR DIE STEUERUNG DER car system-fahrzeuge VOR DER FEUERWACHE 130988

BEISPIEL FÜR DIE STEUERUNG DER car system-fahrzeuge VOR DER FEUERWACHE 130988 BEISPIEL FÜR DIE STEUERUNG DER car system-fahrzeuge VOR DER FEUERWACHE 130988 Der Sensor SE1 wird optional an der Spur eingebaut, wo das Fahrzeug als letztes zurück kommt. Anschluß an der beiliegenden

Nadere informatie

EVALUATIE VAN 1 JAAR SALDUZ- WET

EVALUATIE VAN 1 JAAR SALDUZ- WET EVALUATIE VAN 1 JAAR SALDUZ- WET Kwantitatief luik Studiedag «t Salduz beter gaan?! Hoe de toekomstige EU-richtlijnen implementeren in onze regelgeving?» DSB Marie FRANSSENS 27 maart 2013 Inleiding kwantitatief

Nadere informatie

Organisatieverandering donderdag 18.30-20.00 Dr. W.J. van Noort SBS A.0.06 15-okt Hoorcollege 2022 6454657H

Organisatieverandering donderdag 18.30-20.00 Dr. W.J. van Noort SBS A.0.06 15-okt Hoorcollege 2022 6454657H Master Management van de Publieke Sector Rooster 2015-2016 Er kunnen geen rechten worden ontleend aan dit rooster. Er kunnen door omstandigheden (bv. Locatie) wijzigingen optreden. Deze versie is gepubliceerd

Nadere informatie

NOE De betonbekisting. NOEboard. De hightech bekistingbeplating. Technische informatie. Stand: 03.2010

NOE De betonbekisting. NOEboard. De hightech bekistingbeplating. Technische informatie. Stand: 03.2010 NOE De betonbekisting NOEboard De hightech bekistingbeplating Technische informatie Stand: 03.2010 Technische informatie NOEboard innovatieve plaatopbouw NOEboard is een hightech bekistingbeplating die

Nadere informatie

Avond voor bewonerscommissies. 13 november 2012

Avond voor bewonerscommissies. 13 november 2012 Avod voor bworscommsss 13 ovmbr 212 Prormm Wlkom! Kuz voor w v/d dr odrwrp Adr odrwrp vold bjkoms Ircv bjkoms: 2:1 VOC: Frs v Dusscho Tom v d Br 2:5 Bro 213: Dor Lomm 21: Jrpl voor bd: Advsurs lfomv 3

Nadere informatie

lentefeest fête laïque

lentefeest fête laïque Communie lentefeest fête laïque Communion 2014 Deel je mooiste moment, van begin tot eind! Partagez vos meilleurs moments, du début à la fin! De aankondiging Laat iedereen weten dat jullie kind zijn of

Nadere informatie

ONS KENMERK DOORKIESNUMMER 010-219 1124

ONS KENMERK DOORKIESNUMMER 010-219 1124 gemeente Schiedam Aan de leden van de gemeenteraad van Schiedam Burgemeester Pstbus 1 3 HA SCHIEDAM Stadskantr Stadserf 1 3112 DZ SCHIEDAM T 010 246 55 55 F 010 473 59 78 W www.schiedam.nl UW KENMERK l'w

Nadere informatie

De kracht van het. PensioenLab. Formuleboek 2012-2014

De kracht van het. PensioenLab. Formuleboek 2012-2014 D Pi Ful 2012-2014 PNIN 2014 wwwill Pi i iiii CNV J FNV J VCP Yu Pil i wi PiFi FVP I w z 60 j ili ui l u w ull i w ii i l i l u D iz Pi z l il l u Pi wil u w i iiii? K wwwill ()ii M il : PGGM yu M D Nl

Nadere informatie

HANDBOEK POSTWAARDEN NEDERLAND INHOUD t/m afl. 53 14 november 2015

HANDBOEK POSTWAARDEN NEDERLAND INHOUD t/m afl. 53 14 november 2015 HANDBOEK POSTWAARDEN NEDERLAND INHOUD t/m afl. 53 14 november 2015 BAND I Alg. TAR-A TAR-B TAR-C TAR-D TAR-F TAR-I Overzicht v/d aanvullingen 1-53 Ten geleide Voorwoord Tarieven (geel) Tarieven (geel)

Nadere informatie

SPF-metingen op bestaande residentiële. Vlaanderen: vergelijking van verschillende. Jan Hoogmartens(KULeuven)

SPF-metingen op bestaande residentiële. Vlaanderen: vergelijking van verschillende. Jan Hoogmartens(KULeuven) IWT-WP-DIRECT WP Project: S-metingen op bestaande residentiële warmtepompinstallaties in Vlaanderen: vergelijking van verschillende installatieconcepten Projectleiders: Projectuitvoerders: Willy Van Passel

Nadere informatie

Samenstelling Levensloop Platina Fonds in 2015

Samenstelling Levensloop Platina Fonds in 2015 Samenstelling Levensloop Platina Fonds in 2015 januari 813,401 535,514 1,568 1,350,482.89 10,416.12 februari 835,453 519,550 4,203 1,359,207.13 9,964.25 maart 877,904 524,371 3,271 1,405,545.28 10,002.50

Nadere informatie

Den Haag, 28 september. voorziening tot samenwerking Nederland T.a.v. VtsPN - locatie Odijk Postbus 238 AE DRIEBERGEN. Nummer SGRK00080240

Den Haag, 28 september. voorziening tot samenwerking Nederland T.a.v. VtsPN - locatie Odijk Postbus 238 AE DRIEBERGEN. Nummer SGRK00080240 KPMG Audit Postbus AC Amhem Mr. B.M. 7 voorziening tot samenwerking Nederland T.a.v. VtsPN - locatie Odijk Postbus 238 AE DRIEBERGEN Declaratie Den Haag, 28 september Nummer SGRK00080240 (in euro's) Nota

Nadere informatie

!"#$%&''(%)&*+,,!-&./&)"+,-&#,$+,0&#1+)&.+%2%+*+."#*,

!#$%&''(%)&*+,,!-&./&)+,-&#,$+,0&#1+)&.+%2%+*+.#*, "#$%&''(%)&*+,, -&./&)"+,-&#,$+,0&#1+)&.+%2%+*+."#*, "#$%&#'&()&*+,-& RS'(&78%B)H)(*A9E9$%)(9)H&E5JT RE')(Q#);)($*"9)%'):);;)(/+(D#:#)E')(U&;)(/V()'4&E'P&&(%/@'A&&B')C9DE/G9UH&EJ9CB)EO,(B W&%,U*-2D,C9-

Nadere informatie

www.kuyperhof.nl Bouwnummer A1, A2, A8, A14 Vanaf E 205.500,- v.o.n.

www.kuyperhof.nl Bouwnummer A1, A2, A8, A14 Vanaf E 205.500,- v.o.n. Ridderkerk A, A, A, A e, e, e en e verdieping Driekamerappartement m Royale woonkamer/keuken van circa 0 m met veel lichtinval en een aangrenzend balkon. op de eerste verdieping. Privé parkeerplaats op

Nadere informatie

Montage. Montage DC RTS Receiver. Montage Power 2,5 DC. A. Muur montage: B0or 2 gaten v0lgens de m0ntage tekening en srhroef de onderzijde vast.

Montage. Montage DC RTS Receiver. Montage Power 2,5 DC. A. Muur montage: B0or 2 gaten v0lgens de m0ntage tekening en srhroef de onderzijde vast. Montage Montage DC RTS Receiver A. Muur montage: Verwtder deksel door aan beide kanten knijpen. B0or 2 gaten v0lgens de m0ntage tekening en srhroef de onderzijde vast. B. Vastplakken: Verwijder aan de

Nadere informatie

Truma Secumotion. Gebruiksaanwijzing

Truma Secumotion. Gebruiksaanwijzing Truma Secumotion Toepassingsgebied De Truma gasdrukregelaar SecuMotion zorgt voor een gelijkmatige gasdruk van 30 mbar bij een toegestane ingangs druk van 0,3 16 bar. SecuMotion regelt en bewaakt het verbruik

Nadere informatie

9. Onderscheidingstekenen

9. Onderscheidingstekenen ROT-----KL/KMar Sld3/Mar4 (p/stuk) 17-115-2537 Ot, Sld3, Kma, Gvt Sld2/Mar3 (p/stuk) 17-100-0207 Ot, K-Rood, Mar3, Jas Dt, Kmar 17-100-3843 Ot, K-Rood, Mar3, Overh/ Trui/ Regenj, Kmar 17-115-2538 Ot, Sld2,

Nadere informatie

Elektronisch Medicijndoosje. Patiënten gebruiken een Medicijndoosje waarin GPRS/GSM

Elektronisch Medicijndoosje. Patiënten gebruiken een Medicijndoosje waarin GPRS/GSM Real ltime Mdi Medication Monitoring i Elektronisch Medicijndoosje j j Patiënten gebruiken een Medicijndoosje waarin GPRS/GSM technologie is ingebracht is ingebracht Elektronische AdHaler Patiënten gebruiken

Nadere informatie

Rijks- en Gemeentelijke monumenten december 2013

Rijks- en Gemeentelijke monumenten december 2013 Beschermde monumenten in de gemeente Utrecht Adres huisnummer Postcode soort monument A.B.C.-straat 20 3512PX Utrecht Gemeentelijk monument A.B.C.-straat 36 3512PX Utrecht Gemeentelijk monument A.B.C.-straat

Nadere informatie

Kwartierstaat van Joke Ackermans. Generatie I. 1. Joke Ackermans, Generatie II

Kwartierstaat van Joke Ackermans. Generatie I. 1. Joke Ackermans, Generatie II Kwartierstaat van Joke Ackermans Generatie I 1. Joke Ackermans, Generatie II 2. Wiel (Willibrordus Ignatius) Ackermans, 3. Maria (Maria Gerardina Angelina) Hodiamont, Generatie III 4. Sjo (Jozef) Ackermans,

Nadere informatie

Nr. Praktijk naam: Naam tandarts: Adres: Telefoon: Dienst:

Nr. Praktijk naam: Naam tandarts: Adres: Telefoon: Dienst: Nr. Praktijk naam: Naam tandarts: Adres: Telefoon: Dienst: 1 Tandartspraktijk Bornholm Hr. M. Pinke Skagerrak 330, 2133 DX Hoofddorp 023-5614668 21-27 November 2014 2 Tandartsenpraktijk Rijsenhout Mw A.D.P.

Nadere informatie

DELTA LLOYD LIFE 'INZICHTGEVENDE PENSIOENINFORMATIE VOOR KLANT EN TUSSENPERSOON'

DELTA LLOYD LIFE 'INZICHTGEVENDE PENSIOENINFORMATIE VOOR KLANT EN TUSSENPERSOON' DELTA LLOYD LIFE 'INZICHTGEVENDE PENSIOENINFORMATIE VOOR KLANT EN TUSSENPERSOON' De Bel gi sche levens verze ke ringstak van de Del ta Lloyd Group, Del ta Lloyd Li fe (DLL), is een ambitieuse financiële

Nadere informatie

W el k rekenb la d gebru ik j ij?

W el k rekenb la d gebru ik j ij? > VOORBEELD 1 Aan 50 leerli n g e n u it h et v ie r d e j a a r werd gevraa gd welk reke nbl ad z i j h e t l i ef s t g e b r uike n. D e r e s u l t a t e n vi n d j e i n o n d e r s t a a n d e t

Nadere informatie

100 j a a r H a a g s c h e A m a t e u r F o t o g r a f e n V e r e e n i g i n g

100 j a a r H a a g s c h e A m a t e u r F o t o g r a f e n V e r e e n i g i n g 100 j a a r H a a g s c h e A m a t e u r F o t o g r a f e n Vereeniging H a a g s e F o t o g r a f e n v a n N u 100 j a a r H a a g s c h e A m a t e u r F o t o g r a f e n V e r e e n i g i n g

Nadere informatie

PROGRAMMA. vr. 4 okt 20:30 Tour de Chanson Matthias Kadar Ç 16,00 (Internetprijs) / Ç 20,00

PROGRAMMA. vr. 4 okt 20:30 Tour de Chanson Matthias Kadar Ç 16,00 (Internetprijs) / Ç 20,00 PROGRAMMA Klassiek vocale muziek van Hõndel tot Verdi en Wagner, en van Franz Schubert tot Georges Brassens en Ramses Shaffy op verschillende locaties in Zuid Limburg en Aken, met meer dan 100 uitvoerenden,

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Vakantiedata schooljaar 2013 2014:

Nieuwsbrief. Vakantiedata schooljaar 2013 2014: Nieuwsbrief Schooljaar 2013 2014 Vorige week is het nieuwe schooljaar begonnen. We zijn blij dat alle kinderen weer op school zijn en we horen heel veel leuke vakantieverhalen. Ook alle teamleden hebben

Nadere informatie

communion De nieuwe kaarten! Les nouvelles cartes! lentefeest - fête laïque Coverfoto: rumblroyal.com

communion De nieuwe kaarten! Les nouvelles cartes! lentefeest - fête laïque Coverfoto: rumblroyal.com Communie communion lentefeest - fête laïque Coverfoto: rumblroyal.com 2015 De nieuwe kaarten! Les nouvelles cartes! Deel je mooiste moment, van begin tot eind! Partagez vos meilleurs moments, du début

Nadere informatie

Districtsvergadering te Schiedam 24 augustus '11. Districtsvergadering woensdag 24 augustus 2011. Westfrankelandsestraat 11 Schiedam

Districtsvergadering te Schiedam 24 augustus '11. Districtsvergadering woensdag 24 augustus 2011. Westfrankelandsestraat 11 Schiedam Districtsvergadering woensdag 24 augustus 2011 Westfrankelandsestraat 11 Schiedam 1 NBB district Delft 2 1 Agenda 3 Opening en welkom Doel van de bijeenkomst Te bespreken onderwerpen Wensen verenigingen

Nadere informatie

0NTVAN6EN2 0 DEC 2012. Team. Onderwerp

0NTVAN6EN2 0 DEC 2012. Team. Onderwerp 0T6 0 D 0 prvii ::Urh RZDF 9 D. ll v Gdprd Pyhl 0 _ Pb 8000 ~- 08 TH Urh d d v d ii Pb 40 UWG Tl. 00- Fx 00-840.prvii-rh.l D r U bri v U r Bijl 7 d( J0 80D7F99 hkli "b: lli jrrki 0" T Rri Drkir Fxr -ldr

Nadere informatie

Evaluatie)Wet)Ovoz! Opsporing)en)verzekering)onverzekerden)zorgverzekering!

Evaluatie)Wet)Ovoz! Opsporing)en)verzekering)onverzekerden)zorgverzekering! Evaluatie)Wet)Ovoz Opsporing)en)verzekering)onverzekerden)zorgverzekering Datum& 8september2014 Opstellers& mr.e.(ed)maagdelijn,drs.p.j.g.m.(piet)debekker 1 2 Inhoudsopgave& Samenvatting*...*5 1 Inleiding*...*9

Nadere informatie

Who s that? Luister naar het verhaaltje. Kruis het juiste antwoord aan.

Who s that? Luister naar het verhaaltje. Kruis het juiste antwoord aan. two Wo s tat? Test Luister naar et veraaltje. Kruis et juiste antwoord aan. Wat zegt Racel? a I m Britis. b I m Iris. Wat zegt Mitcell? a I m from Sweden. b I m from America. Jerry is... a Mitcell s friend.

Nadere informatie

Beeldverslag Symposium Stichting Chaja Voel je goed!

Beeldverslag Symposium Stichting Chaja Voel je goed! Beeldverslag Symposium Stichting Chaja Voel je goed! Vrijdag 15 november 2013 Stichting Chaja Inleiding Stichting Chaja Oss e.o. biedt alweer vijf jaar een creatief platform aan mensen die zelf of in hun

Nadere informatie

Datum Wedstrijd Plaats 17 en 18 januari Abdijcross / NK Cross Kerkrade 01 februari Mastboscross Breda 14 en 15 februari NK Indoor masters / meerkamp

Datum Wedstrijd Plaats 17 en 18 januari Abdijcross / NK Cross Kerkrade 01 februari Mastboscross Breda 14 en 15 februari NK Indoor masters / meerkamp Datum Wedstrijd Plaats 17 en 18 januari Abdijcross / NK Cross Kerkrade 01 februari Mastboscross Breda 14 en 15 februari NK Indoor masters / meerkamp Apeldoorn (Omnisport) 21 en 22 februari NK Indoor senioren

Nadere informatie

In opdracht van: P.A. Burgos Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur Klein Kwartier 33 Willemstad Curaçao

In opdracht van: P.A. Burgos Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur Klein Kwartier 33 Willemstad Curaçao GGD/LO 14-1104 Meetresultaten luchtkwaliteit 2013 Curaçao Amsterdam, maart 2014 Auteur: D. de Jonge GGD Amsterdam LO afdeling Luchtkwaliteit Postbus 2200 1000 CE AMSTERDAM In opdracht van: P.A. Burgos

Nadere informatie

1 Elmer Bijma 2 Eddy de Boer 3 Sjoerd Brandt 4 Kor Broers 5 Gijs van Dam 6 Ben van Oeveren 7 Jorrit Jongbloed 8 Joost Koelen 9 Daniel Nagel

1 Elmer Bijma 2 Eddy de Boer 3 Sjoerd Brandt 4 Kor Broers 5 Gijs van Dam 6 Ben van Oeveren 7 Jorrit Jongbloed 8 Joost Koelen 9 Daniel Nagel 1 Elmer Bijma 1 : 49.47 2 : 47.89 3 : 46.52 4 : 47.65 5 : 47.15 6 : 42.67 7 : 40.51 8 : 47.86 9 : 49.13 10 : 46.19 11 : 48.02 12 : 48.83 13 : 51.49 14 : 49.90 15 : 46.42 16 : 44.63 17 : 45.30 18 : 46.28

Nadere informatie

Nieu s rief jeugdopleidi g

Nieu s rief jeugdopleidi g Nieu s rief jeugdopleidi g ZATERDAG MAART JAARGANG, NR VOORBEREIDINGEN SEIZOEN - GESTART O da ks dat het huidige seizoe og olop gaa de is, zij de oor ereidi ge op het ieu e seizoe al a start. Door hier

Nadere informatie