o, Gameenle Alkmaar - Gemeente Heiloo Projecinr,: arabjewoud MER Bedniventerrem iuni revisie 04 Boekelermeer Zuid 2 en Zuid 3

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "o, Gameenle Alkmaar - Gemeente Heiloo Projecinr,: 10478-92617 arabjewoud MER Bedniventerrem iuni 1999. revisie 04 Boekelermeer Zuid 2 en Zuid 3"

Transcriptie

1 , Gameenle Alkmaar - Gemeente Heil Prjecinr,: arabjewud MER Bedniventerrem iuni 1. revisie 04 Bekelermeer Zuid 2 en Zuid 3 Kaarlen Kaarten Aldeling Bdem. Water en Milieu G:\..\217^008-5.RAP

2 ?^newud ^^^ Bedrijventerrein Bekelermeer-Zuid 2 en Zuid 3 Kaen 1 1 Plangebied en bedh venterreinen in de ragi (in nlwikkelpng l bestaand met ruimle) PDRACHTGEVER GEMEENTE ALKMAAR - GEMEENTE HEIL kr N A PRJECT NH SCHAAL WIJZ C1 GET HE EC. ^ PRJ.L. JvR DATUM 3MEn

3 e iewud ^^^ Bedrijventerrein Bekelermeer-Zuid 2 en Zuid 3 ran

4 ?MHw.»ii M^R Bedrijventerrein Bekelermeer-Zuid 2 en Zuid 3.>>' ^th.- # ^ ^ 3*- Legenda Bedrijventerrein BekeLermeer-Nrd? Bedrijventerrein Bekelermeer-Zuid 1 [" 1 Bedrijventerrein Bekei (Akerslt) Tekmstige afslag Rijksweg A ] Bedrijventerrein Bekelermeer-Zuid 2 y Bedrijventerrein Bekelermeer-Zuid 3 af =8.^ «*',^ 1 Kaart 1.3: Plangebied PDRACHTGEVER: GEMEENTE ALKMAAR - GEMEENTE HEIL /k PRJECT NR. 200 t 00 8D0m SCHAAL: wuz. Cl GET. T.M GEC, ^ PRJ.L. JvB DATUM 3 mei 1

5 e niewud '^^^ Bedrijventerrein Bekelermeer-Zuid 2 en Zuid 3 ra van bijznders belekenis vr natuur, landschap en t>detn, tav ans cn sl ld e rings gebied van bijznders Delakenis VCK natuur, landschap an bdem tevens uitwerkingsgebied natuur, landschap en bdam wninguwlcalie ^^ bedrijventerrelnk>catte reginaal/lkaal Kaart 2 1. SIreskplan Nrd-Hlland-Nrd PDRACHTGEVER. GEMEENTE ALXMAAR - GEMEENTE HEIL t m N A PRJECT NR SCHAAL n V t WUZ. C GET. HE GE. PRJL. Jvß DATUM 3MEI1

6 e. ^ ra nie wud MER Bedrijventerrein Bekelermeer-Zuid 2 en Zuid 3 VERKLARING: Dulnan en Nrdzaahual Blnn«ndulnranil Veenweldagablvd Graslandan bullan hat vevnweicjegebled Merssssn Grt«wataran an hun evers Bssen en f«cr«atl0gebladan Glse stuwwal Brakke mlllau'a ==^EE ^^^^ -X- ff Ulcht-bfakke aiamantan Varbindingszönes Landachapsalementen «endenklan (rtan Gewenst«ntwikkeling nieuwe bssen/racraatlegabladan Kaart 2 2. Prvinciaal scigisctia nldslrucljur PDRACHTGEVER: GEMEENTE ALKMAAR - GEMEENTE HEIL m N A

7 e l MER Bedrijventerrein Bekelermeer-Zuid 2 en Zuid 3 '^>f/i^ v/m/ : ' '.^-5. m^m ^ ^ if!* Legenda ^^^^ Ringslt (~) Geluidgevelige bestemming (~) Arctielgische vindplaatsen ^yt) Glbale ligging kenmerkend bedrijf A' StraalpQd, buwhgte max. 33m. Gastransprtleiding Aardgastransprtleiding Watertransprtleiding Gebiedsntsluiting Afsluiting vr gemtriseerd verkeer Kaart UA: Randvrwardenstellende aspecten PDRACHTGEVER: GEMEENTE ALKMAAR Sm GEMEENTE HEIL A PRJECT NR, SCHAAL: 1: WIJZ. Cl GET. T.M, GEC. ^ PRDJ.L. JvB DATUM 3 mei 1

8 e l MER Bedrijventerrein Bekelermeer-Zuid 2 en Zuid 3 'm ^ ^^i.>v\>;^ Verkeersple Kimeer t ''"l.^ A A-t %. I N^. A '.^'. V HEILQ >^f^ If > "ï - * Legenda penbaar ververlijnen: 1 ALkmaar-Egmnd aan Zee vv. 17/18 Alkmaar-VeLsen Nrd (Hgvens) vv. 178 Alkmaar-Uitgeest vv Bestaande fietsrute Kaart ^.2: Verkeerssituafie penbaar verver en fietsrutes PDRACHTGEVER: GEMEENTE ALKMAAR - GEMEENTE HEIL Sm Ä PRJECT NR t7b-z17 SCHAAL' 1.20,000 WIJZ. Cl GET. GEC. PRJ.L. T.M. ^ JvE DATUM 3 mei 1

9 MER Bedrijventerrein Bel<elermeer-Zuid 2 en Zuid 3 ^;^' '-'V ' >, smaal Bekei,' * i-2.00/-2.00' f m, -2.30,,t.^200\ 'VuiLstrt- ' ' ' ' plaats / ' /Bekeler, plder /-1.70/-1,B,,^ i0 V I /^ -1.5 en hger /^"^ ;g^^.^ Bedrijventerrein Bekei Legenda Grens peilvak / 1 ',/ Hfdwatergang ^ ^ Stuw ~ ' ^-" ^ Mnsternamepunten waterbdem met nummer Mnsternamepunten ppervlaktewater met nummer -2.30/-2.40 Zmer / Winter peil Kaart 4.3: Waterhuishudkundige situatie PDRACHTGEVER: GEMEENTE ALKMAAR - GEMEENTE HEIL Q0n PRJECT NR SCHAAL: WIJZ. GET. GEC. PRJ.L. DATUM i,7b Cl TM. Jvß 3 mei 1

10 MER Uitbreiding bedrijventerrein Bekelermeer-Zuid 2 en Zuid 3 ^W^^ ^V"'' ALKMAAR ' ÏSA^^ jlr i^^ '.^- V i * -»./? f *' I* Legenda Autnme ntwikkeling, cnturen excl. afscherming Situatie inclusief vrnemen/mma, cnturen excl. afscherming Grens vrgenmen bedrijventerrein Kaart it.u: 50 db(a) cnturen Wegverkeer, variant 1 PDRACHTGEVER: GEMEENTE ALKMAAR - GEMEENTE HEIL A PRJECT NR. 70Q Ua 00 aan lm in'.7b-217 SCHAALl:25.D0 WIJZ GET. E.V. GEC. PRJ.L. JvE DATUM 3 mei 1

11 ^ - MER Uitbreiding bedrijventerrein Bekelermeer-Zuid 2 en Zuid 3 mlnvvd ^^?^, HEIL ="8. ^ te' l V' *.«ff Legenda Autnme ntwikkeling, cnturen excl. afscherming Situatie inclusief vrnemen/mma, cnturen excl. afscherming Grens vrgenmen bedrijventerrein Kaart U.S: 50 db(a} cnturen Wegverkeer met aansluiting p LageLaan, variant 2 PDRACHTGEVER: GEMEENTE ALKMAAR - GEMEENTE HEIL h PRJECT NR. 200 i-ia bat) saitm mm i,7b-217 SCHAAL 1-25.DD WIJZ GET. E.V. GEC. PRJ.L. JvB DATUM 3 mei 1

12 ran jewud '^^^ Bedrijventerrein Bekeiermeer-Zuid 2 en Zuid 3 Kaart b 1 SaEisiea 'uimlelijka slrucluui 'Staüsrand müer STADSRAND MDEL PDRACHTGEVEH. GEMEENTE ALKMAAR - GEMEENTE HEIL m N A PRJECT NH SCHA>«. n.v.x. WIJZ. C GET HE GEC. ^ PRJ.L. JvB DATUM 3 ME11

13 ^niewud '^^^ Bedrijventerrein Bekelermeer-Zuid 2 en Zuid 3 VERKLARINQ: ammnwgrani ^^^1 Lkala bsdrijvighaid g I (MgallikI fallltv-pint K ^ i Hfdnwiuliing I Raginala badrijvighaid 1> I Zakrihting 3' nuluiting 3^t~1 Bsdrijvan in hat gian! -ftj Ranrute 1/ if il Badriivan In hal ilcht Watar- an greniiruciuur l^f'** ) lmgel< kaj vaarwaggebndan badrijvighaid [ H Lflidiriganstrk Xaarl 5 2 Ruim(e(i *i nlwikkelingsmdal PDRACHTGEVER GEMEENTE ALKMAAR - GEMEENTE HEIL m N A PRJECT NR. 47B-217 SCHAAL n.vl WiJZ C GET HE GEC ^ PRJ.L JvB DATUM 3 ME11

14 structuurplan bedrijventerrein Bckelcrmccr-zuid 2 en 3 Gemeente Alkmaar en Meil Kaart : TERREINSEGMENTATIE Leg»nda LUabwin vlgh«d Zvarsindustifs Gfrtti md»!, har»prtm\ dlsülbudsbmrljvwi Vtarveg gebndwi bacfl vigh*ld LIditi Induitrtt HgiiBanigB bkhjvigmd RtngiMii Hfdfilultlna ERRATA Datum: dinsdag 15 juni 1

15 ^niewud '^^^ Bedrijventerrein Bekelermeer-Zuid 2 en Zuid 3 Lsganda Lh«l«bMrl v4ghild Zvart iciauialt GrTKith mail, tran ifmrt- <r 3liviD(.iitbMmv«n Ucnie Irduftrlg Hgiuunfigs tmdrtmghild PItngrtni ' ^ ' McriMijhfli! Kaan 5 3 Bedri lasagmenlatie PDRACHTGEVER: GEMEENTE ALKMAAR GEMEENTE HEIL m N A PRJECT NR SCHAAL WIJZ. C GET HE EC. ^ PRJ L. JvB DATUM 3 MEI 1

16 MER Bedrijventerrein Bekelermeer-Zuid 2 en Zuid 3,/ 3^ Legenda Bel<elermeer-Zuid 3 (Milieucategrie 1 t/m 4) 1 Bel(elermeer-Zuid 2 ' {Milieucategrie 2 t/m 4) Bekelermeer-Zuid 2 (Milieucategrie 2 t/m 5, waarbij vr 5 geldt dat maximaal 24 hectare kan wrden tegegeven, inclusief het tegewezen terrein bij Fase 1) Geluidscntur 50dB(A) bestaande Bedrijventerreinen Kaart 5.4; Vrnemen met bijbehrende interne znering PDRACHTGEVER: GEMEENTE ALKMAAR - GEMEENTE HEIL A PRJECT NR. 20D i 00 em SCHAAL: 1:20,000 WIJZ. C2 GET, HE G C, ^ PRJ.L. JvB DATUM juni 1

17 MER Bedrijventerrein Bekelermeer-Zuid 2 en Zuid 3 ^ ^ ^ V / *..>*:''^ «* t^. 7 Legenda ^^^^^ Milieuctegrie 2-1* f I Milieuctegrie 3 MiLieuctegrie 4 J^ïJ^^^ In principe categrie 2 GeLuidscntur 50dB{A) bestaande Bedrijventerreinen Milieuctegrie 5 Kaart 5.5: Meest milieuvriendelijk alternatief met bijbehrende interne znering PDRACHTGEVER: GEMEENTE ALKMAAR? am - GEMEENTE HEIL A PRJECT Nfl. ( SCHAAL: 1 znnn WIJZ, C2 GET, HE GEC. PRJ-L- Jv DATUM iuni 1

18 inimvd ^^^ Bedrijventerrein Bekelermeer-Zuid 2 en Zuid 3 -e, :jin^^2ii *t>. \. '^-^lätk^^^^ii- " "*"* - i-*^» ^. - ^ >)...'«I,' " '^"^. Efwimlu«* Plder?,.,r**\ ^51 u. Da Drie Kn ^^^t^ty^i^] r %

19 p^- MER Bedrijventerrein Bekelermeer-Zuid 2 en Zuid 3 ^^^^^^K wf^i^m tu^-^^ä.^^ ' Legenda Bedrijventerrein Bekelermeer Geluidscntur ^5dB{A) Geluidscntur 50dB(A) GeLuidscntur 55dB(A) Geluidscntur 0dB(A) Kaart.2: Geluidcnturen MMA (glbaal) PDRACHTGEVER: GEHEENTE ALKMAAR - GEMEENTE WL 20a t 00 Bffl PRJECT NR. SCHAAL: WIJ2. GEI. GEC. PRJ.L. DATUM \ /.7B-217 1: C HE ^ Jvö 3 mei 1

20 , Gemeente Alkmaar - Gemeeme Heil Prjecinr,: rnjewud MER Bedrijventerrein juni 1, revisie 04 BekelermeerZuid 2 en Zuid 3 Bijlage 1 Bijlage 1: C20-cnvenant van Alkmaar Aldeiing Bdem, Water en Milieu G:\..\217\008-5.RAP

21 , Gemeente Alkmaat Gemeente Heil Prjectnt : ranjawud MER Bedtuventerrem juni 1, fevisie 04 Bekelermae: Zuid 2 en Zuid 3 Bijlage 1, Blad 1 van 2 Bijlage 1: C20-cnvenant van Alkmaar In het cnvenant zijn, naast de grenscrrecties, de vlgende afspraken vastgelegd: - Het gebied begrensd dr de Kanaaldijk, de Kanaalweg, de Ringslt en een denkbeeldige lijn p circa 280 meter ten nrden van de Kanaalw/eg wrdt bestemd vr de lkale bedrijvigheid uit Heil, Limmen en/f Egmnd enerzijds en Akerslt anderzijds, - Wningbuw ten zuiden van de randweg Alkmaar p grndgebied van Heil wrdt uitgeslten. - De ndzaak van extra verkeersmaatregelen, bijvrbeeld een zuidelijke ntsluiting, dan wei afsluiting, dan wel realisering van andere verbindingen wrdt berdeeld aan de hand van een gezamenlijk p te stellen lange-termijnvisie p de verkeersafwikkeling rndm het bedrijventerrein Bekelermeer. In die visie, p te stellen dr DHV. wrden de relevante algemene ntwikkelingen van het verkeer, met name de autnme grei, en de specifieke ntwikkelingen vr de regi vr de lange termijn betrkken. De vrgestelde maatregelen vr het realiseren van een nieuwe infrastructuur vr het verkeer wrden getetst aan de vlgende punten:. Het weren van sluipverkeer en het vrkmen van nieuwe verkeersstrmen dr de bebuwde kmmen van Heil en eventueel Egmnd en Limmen.. Het vrkmen dat de rute dr Akerslt gaat functineren als een zuidelijke ntsluiting van het terrein.. Beperking van verkeer p en z mgelijk ntlasting van de lkale wegenstructuur met name p de Kennemerstraatweg.. Eventuele uitbreiding van de capaciteit van de aansluitingen p het landelijk wegennet wrdt zdanig gedimensineerd dat realisering wrdt nagestreefd direct naast f bij bestaande structuren vr het (drgaande) verkeer. Belangrijk del bij deze aanpak is het vrkmen van verdere aantasting van het resterende agrarisch/pen gebied,. De bedrijven in de Bekelermeer die nu geriënteerd zijn p de bestaande infrastructuur wrden z veel mgelijk aangeslten p het nieuw te ntwikkelen wegennet binnen het te ntwikkelen bedrijventerrein. Alkmaar en Heil hebben begrip vr het standpunt van Akerslt dat een zuidelijke afwikkeling van het verkeer via de Kanaalweg en de Geesterweg met wrden vrkmen. Alkmaar en Akerslt hebben in het bijznder begrip vr het standpunt van Heil mede in relatie tt de reeds bestaande prblematiek; bij het pstellen van een gezamenlijke visie zal de pvatting van Heil daarm mede richtinggevend zijn vr de in de visie aan te dragen plssingen. - Ter vrkming van sluipverkeer dr Heil en Akerslt p de krte termijn wrden z ndig vruitlpend p de maatregelen p basis van de lange-termijnvisie acties ndernmen. De Niienburgerweg in Heil zal vanaf het bedrijventerrein Bekelermeer alleen vr met gemtriseerd verkeer wrden afgeslten. - In het belang van de landschappelijke inpassing wrdt vrzien in een grenstrk van 1 5 m breedte in cmbinatie met een fiets- en nderhudsstrk ter breedte van 5 m direct stelijk van de Ringslt. Het fietspad wrdt p een lgische wijze aangeslten p bestaande en ng te ntwikkelen infrastructuur. - De maximale buwhgte aan de westelijke en zuidelijke rand van het gebied (een strk van circa 80 m) wrdt beperkt tt circa m. In het verige gebied wrdt een buwhgte van 15 m tegestaan met een maximum van 20 m. Atdaling Bdem, Wateren Milieu G:\.,\217\008-5.RAP

22 ranjawitd Gemeente Alkmaar - Gemeema Heil MER Bedrijvenleirein Bekelermeer Zui 2 en Zuid 3 Prjectnr.: luni 1, revisie 04 Bi lage 1, Blad 2 van 2 Kwaliteit en hgwaardigheid zijn richtinggevende principes bij aanleg, inrichting en uitgifte van het bedrijventerrein. In verband hiermee geldt de hierna te nemen milieucategneindeling. p het westelijke gedeelte van het bedrijventerrein vrden in principe bedrijven tegelaten met een milieubelasting van milieucalegrie 1 t/m 3, met de mgelijkheid tt vrijstelling vr categrie 4. p het stelijke gedeelte (ten sten van de Bekelermeerweg) wrdt in principe categrie 1 t/m 4 tegestaan. In dit gebied wrdt de mgelijkheid van maximaal 24 ha vr milieucategrie 5 ten beheve van (herlvestiging van reginale bedrijvigheid tegevegd. Deze hectares zijn inclusief de tegewezen hectares vr Bekelermeer-Zuid 1, maar exclusief de strtplaats van de firma Grt aan de Kanaaldijk. p het bedrijventerrein Bekelermeer geidt als streefnrm vr telating een gemiddeld aantal arbeidsplaatsen van 40 werknemers per ha nett bedrijfsterrein. ntwikkeling van het bedrijventerrein Bekelermeer vindt z veel mgelijk plaats van nrd naar zuid, dat wil zeggen vanuit het huidige, als bedrijventerrein Bekelermeer-Nrd aangeduide terrein. Aldeling Bdem, Waier en Milieu G:\..\217\008-5,RAP

23 , Gemeenie Alkmaai Gemeenie Heil ftiectr»,: ranjewud M H Bednjwenteffem (uni 1. revisie 04 Be keiermeer Zuid 2 en Zuid 3 Bijlage 2 Bijlage 2: Vrraad bedrijventerrein in Nrd-Kennemerland (situatie per 1 januari 17) (uit: Evaluatie Streekplan Nrd-Hlland-Nrd) Aldeling Bdem, Water en Milieu G:\.A217\008-5.RAP

24 ranjewud Gemeente Alkmaar - Gemeente Heil MER Bed'i venierrein Bekelermeer Zuid 2 en Zuid 3 Pfjecinr,: juni 1, reviste 04 Bijlage 2. Blad 1 van 1 Bijlage 2: Vrraad bedrijventerrein in Nrd-Kennemerland (situatie per 1 januari 17, uit Evaluatie Streekplan Nrd-Hlland-Nrd) Terrein Uitgeefbaar Beverkg Bergermeer/Viaanse Mlen Nieuwe Schermerweg Bekelermeer Bekelermeer-Zuid" verig 1,0 1, ,0 p.m Subttaal Alkmaar 21, Zandhrst 1» II Zandhrst III Beveland verig 1,5 27,8 11, 0 Subttaal Heerhugwaard 40, Zuiderdei 7,0 verig Subttaal LangecJi k 7,0 verig Nrd-Kennemerland 0 Ttaal Nrd-Kennemerland, = 2,5 " Bestemmingsplan vastgesteld cnfrm streekplan (tt 1 januari 18 gemeente Heill. Per 1 januari 17 was in Nrd-Kennemerland ± 8 ha bedrijventerrein in vrraad. In de Bekelermeer-Zuid 1 is 23 ha in recent vastgesteld bestemmingsplan te te vegen. Afdeling Bdem, Water en Milieu G:\,.\217\008-5,HAP

25 . Gemeente Alkmaar - Gemeente Heil Prjectnt.; ranjewud MER Bednivemerrein juni 1. revisie 04 Bekelermeer Zuid 2 en Zuid 3 i lage 3 Bijlage 3: Meetgegevens ppervlaktewaterkwaliteit (verstrekt dr het Hgheemraadschap Uitwaterende Sluizen) Afdeling Bdem, Water en Milieu G;\..\217\00B-5.RAP

26 Legenda uitdraai tetsingsfesullaten: Tetsing: ENW - water Tetsing aan de grenswaarden genemd in de Evaluatie Nta Water 14, Water vr Karperachtigen Tetsing aan de nrmen genemd in de Wet Verntreiniging ppervlaktewater vr (vis)water geschikt vr karperachtigen Zwemwater Tetsing aan de nrmen genemd in de wet Verntreiniging ppervlaktewater vr zwemwateren. Peride: De peride waarver getetst wrdt Parameter Eentieid Aantal Minimum Gemiddelde Maximum Grenswaarde ENW De analyseparameter. De eenheid waarin de analyseparameter uitgedrukt wrdt. Het aantal mnsters in de peride waarver getetst wrdt (smmige parameters wrden alleen ver de zmerperide van april t/m september getetst) Hel minimum gevnden gehalte van een parameter. Het gemiddelde gevnden gehalte van een parameter. Het maximum gevnden gehalte van een parameter. Het tetsingsrecept zals genemd in de ENW, met: 0P betekent: <= betekent: >= betekent: GEM betekent: ZG betekent: MED betekent: zdat: enz. Aantal verschrijdingen Resultaat 0P <= waarde betekent: 0P >= waarde betekent: GEM <= waarde betekent: Het tetsingsresultaat, met: n (-) vr een aantal mnsters van 1 t/m, de hgste f de laagste waarneming. vr een aantal mnsters van 11 t/m 20 de p een na hgste f p een na laagste waarneming, vr een aantal mnsters van 21 t/m 30, de p twee na hgste f laagste waarneming. enz. kleiner dan f gelijk aan. grter dan f gelijk aan. het gemiddelde van de waarnemingsreeks, het gemiddelde van de waarnemingsreeks gedurende het zmerhalfjaar (april t/m september) de middelste waarde van de gesrteerde reeks waarnemingen {de mediaan). de hgste (zie bven) waarneming met kleiner f gelijk zijn aan waarde. de laagste {zie bven) waarneming met grter f gelijk zijn aan waarde. het gemiddelde van de waarnemingen met kleiner f gelijk zijn aan waarde. Het aantal keren dal individuele waarnemingen de grenswaarde verschrijden. parameter vldet aan de grenswaarde parameter vldet niet aan de grenswaarde parameter is niet tetsbaar parameter vldet niet aan grenswaarde, echter de grenswaarde is alleen van tepassing p stagnante eutrfieringsgevelige wateren. J

27 V a n (0 *«3, H M < 0) C It. c ra 0) c l c ra a D) ^ ;^ c M a c U r-< ni (ft ** < t- > I»-jiD(NicNtj)r-- N ] i n i n f N m w ' - T - r - i p p «) 8., (^ ïv ^ 1 «c *^ rt E l => ) > A A II V 0) CL Ü. CL CL CL. öööèluüè a)0>0)0)0>nnnna>i II V D LU a a. _ en i D. Q. > en ^ " n t N c a 30iu3tDf~-tDnciii cööcmó'-^ciö'^i^öörsiö-^dr-itsi.e CN»~ 1^- lrt'-ï'-'-'- K fm 'T- Q. h- i 3 ^ 01 3 u <A n <u > n a. i *- 1 n ra 5 j z E < 1 < dl :2i c J3 ^ (ft ^^ ra ra c 1- ra ^ ^ a i ) >(Mcf--i(D<inr'J>r^(N r ^ ' - i a > u i ' «' f l - i r t i ' - r ^ - - i - CM c r- r^ g i / i r ^ c u n c M c (M m c u i < i -» v v f N t N M - v ' - ' i t f nmr-.r^'-<d ó j ö ö us uri.- t CM ^ V V C«ï«>(MrMfM(M(CJ(0<0<DfMCMfMCMfMCM(M(N ra ' - ' - ' - ' " *" T -» ^. -, - ^ < c V UI ^ i i_l Tl- C S E S S E E E? ' Ë E S '? E E E ).* '5 Ä = * s, *.X. X H " " * 'c 0) en en Q. Q. Z E E C C C ra ^,,_ Tf c J CT «^ ^ *** 3 ra (0 3 3 D TJ ra l» (^ UI "^j^.-^ë ra c: (0 ra ra (5 C3 ra ra u "7 'T " '>s 2 Xn c c ^. CD ra ra " 3 ra» E cü ra CD Ë m > CL j ^ tu 3 3 ; u ^ : E f JC c i 3 3 Ü H N N N 1- H 1- < U H )x: N N N N C ) ai a E ra E 'S c

28 Parameter Temperatuur Zuurstf Zuurgraad Zuurgraad Drzicht Ttaal-fsfaat (in P) Ttaal-fsfaat (in P) Ttaal-slikstf (in N) Chirfyi-a Ammniak Chlride Thermtl, clibaclerién Kper Zink Zwevend stf Zuurstf {nrm 4 mg/l) Zuurstf (nrm 3 mg/l) Tetsing. cnw -water N41 Kanaal, bij Alkmaar tpv batculebrug. Eenheid Aantal ^C 11 mg/l 11 zuur 11 basisch 11 m mg P/l j 11 mg P/l z mg N/l ug/l mg N/l 11 mg/l 31 MP N/ml ug/l ug/l mg/l mg/14 mg/l 3 Pefk>cle:van ^ Vm num Gemiddelde Htaximum , , , , , , ,00 <.00 4, ,52.0 Grenswaatde 0P <= P >= 500 0P >=.50 0P <=.00 ZG >= 0,40 GEM<= 0,15 ZG <= 015 ZG <= 2.20 ZG <= P <= P <= MED <= 20,00 0P <= P <= P >= P >= 3.00 Tetsing aan grenswaarde Aantal verschrijdingen Resultaat n B^2

29 Parameter Kleur (zintuiglijk) Geur (zintuiglijk) Temperatuur Zuurstf Zuurgraad Zuurgraad Drzicht Ttaal-fsfaat (in P) Ttaal-fsfaat (in P) Ttaal-stikstf (in N) Ctilrfyl-a Ammniak Ctilride Ttiermtl clibacteriën Kper Zink Zwevend stf Zuurstf (nrm 4 mg/l) Zuurstf (nrm 3 mg/l) Tetsing. cnw-water Peride: van ^ t/m N-H Kanaal, bij Alkmaar tpv basculebrug. Eenheid BC mg/l zuur basisch m mg P/l j mg P/i z mg N/l ug/l mg N/l mg/l MPN/ml ug/l ug/l mg/l mg/l 4 mg/l 3 Aantal Minimum Gemiddelde Maximum ,00 0,00 0, , , , , , , , , ,00 < 0,83,42.83 < 30, < :, , Grenswaarde 0P <= 1,00 Tetsing aan grenswaarde Aantal verschrijdingen Resultaat 0 0P <= 1,00 0 0P <= P >= P >= P <=.00 0 ZG >= GEM<= ZG <= (-) ZG <= ZG <= P <= P <= MED<= 20,00 0 0P <= P <= P >= P >= Datum afdnjk: 2--8 Bladz

30 # I ê f i N r s i N N : ^ - ( W > 0 - ) H H N N NN - l C C ' ' ' " - ^ - c 01 ~ CD CD ^ ^ ^ ^ 11 lu s " g ^ ^ 3 3. = 3 < d =:. U. ïi U.!?- C! ^ ( l -V üï Q: s- 01 2,-<: a ^ ) Q> a CL Q IQ IQ. I a> 3 ^^lli H J3 T3 (D u ^ -1 -r^ 3 ü. n s «C -1 l'.^ -=: l l ( w» S ê 3 3 3? W Z 2 "ü 3 0 CT tn ^ S :S :ï ^ ë 3 <a a a > hjmmn>t-jr(n)n)tj>a)0)n>>rrr-jk)ir2. 0) U i l / > M i J i f ~» J - «J L n - ' 0 ^ ' ^ j ö r ^ M Ö ö ö ' - ^ w w b i ' u i b i ^ ö ö W > V i *. *. Q ;-J 7-J -ü A (Ji ^ -,1 ) 0 <c ( a> Ln k)!ti KJ LJ i -1-1 t -J -* NJ ) -» t r-j w t» -vi -1 0 b) (,) tn b) b) ^ -> c ^ 13 ) (*> 0 -» t Ä *> -^ 0^ 0 gi Q» 3 Q! ö» -1 M 5 - _ k ^ - > - > j k ( D «i C 0 0 a - ' ( 0 3 (DtCl-'i3>ÖÖÖÖi3Uïi31<0(Db>bl(DulÖÖE ( D C 7 > A. ( D ( J i l ï I <D (D ID ld t <D CD N N N Q N (C C ( <Q "0 0 "0 m 0 0 D -0 0 T m Q 0 0 "0 0 0 V V A A A A A A A A A A V A V V A II II II II II 11 II II II II II II II [ II II II 3 II < W b b W NJ t K ) ö ö b ö b ö Ö K j M - ' - ' Ä Ö w i ö ö ö b t r i C r i < n u - ' - * - ' ^ - ' t ( D ' t n 0 1 K J Q "5! 3' n 3 I ' '^' g V

31 l u n) Ï I» c C n n 5 u c V l c. N a w c cmfdin tni n u w II > i n i n f s u i ^ ' - ' - r - i T- 1- m m td l ö ö ö r v i ö ö ö ö ö t (N n 1- CM T- -"tr E S II II II ÏV V V 0) k- II A Q. ^ Q. 0- ly Ü CI i>>ct>a)nnnnctia>üiicna> ir V II A a Q. E CM 00 T CM c l 3 m c l m cn < C m ( J "-; c E ö Ö t h- 00 cd ^ d d iri d d d d Wl <d ^ ïd r*-i r- tm T en i/> ^ T T- M ^ c S ^ C > 1 4) (M en r n t «CM (,- in in CD ^ C m cn l c c <D CD ifl V q V l c in CM * c c 0. l d d r-i cd cd cd d d d cd ad d c cd CM ^ ih cd cd ad "D ( r-. c CM ^ T3 1 - "- Ë w di 3 UI in M c UI ) ID (D * m n If) l (D > <3)» at E ö d CNJ ^ P^ r-^ ö d rsi ^ d ai (M d r-^ ^ d 3 ^ V c^ i^ c 3 E u M c n 2 Ë 01 > V *-. Ï n 5 E z 'U CM J (M (N tm (N <D CM <0 CD (D CM (N <N C CM r-i CM CN (M < T l ;^ 3 c n M _; 4-1 V «c n, IsJ I 'v in z 3 0) T J CT CT UI E N E r ( ^ «^ : Z z _^ w Z E E E l 3 Ë V C Z ^ CT E E CT. ) l ~ai l E 3 E E E ^ 3 CT ^ 1- "5 ) *tf V -p C 1 5. '^ «ï > Q. Q. Z c c c l^lll II tl -i _L _L Q. tü W CT CT N nj «C t- ^ C ^ -n m dn E 3 Z. Z. (D C ni _0 <U Ö h - N N N Q l - H I - 0 < ( J l / ) l - ^ N N f 'S T F I^LIët l CT E E ^r c - E E uï ^ S- > " =1 3 N N «: ai CM E 13 E 3 T Q

32 Tetsing. NW -water Pe^xle: van t/m Parameter Geur (zintuiglijk) Temperatuur Zuurstf Zuurgraad Zuurgraad Drzicht Ttaal-fsfaat (in P) Ttaal-fsfaat (in P) Ttaal-stikstf (in N) Chlrfyl-a Ammniak Chlride Sulfaat Thermtl. clibacteriën Kper Zink Zwevend stf Zuurstf (nrm 4 mg/l) Zuurstf (nrm 3 mg/l) N-H Kanaal, bi] Alkmaar tpv bascuicbrug. Eenheid 0C mg/l zuur basisch m mg P/l j mg P/l z mg N/l ug/l mg N/l mg/l mg S04/I MPN/ml ug/l ug/l mg/l mg/l 4 mg/l 3 Aantal Minimum Gemiddelde Maximum ,00 0, , , ,00 47, ,00 0,02 0,07 130,00 174, ,27, ,.23 24,74 51,1.00,00 <.00 4, ,07 12, Grenswaarde 0P <= P <= P >= P >=.50 0P <=.00 ZG >= 0.40 GEM<= 0.15 ZG <= G <= 2.20 ZG <= 0,00 0P <= P <= 200,00 0P <= 0,00 MED<= P <= P <= 30,00 0P >= 4,00 0P >= 3.00 Tetsing aan grenswaarde Aantal verschrijdingen Resultaat {-) [^urrfttdr^ 2S#-g0

33 Parameter Geur (zintuiglijk) Temperatuur Zuurstf Zuurgraad Zuurgraad Drzicht Tt aal-fsfaat (in P) Ttaal-fsfaat (in P) Ttaal-stikstf (in N) Chlrfyl-a Ammniak Chlride Sulfaat Kper Zink Zwevend stf Zuurstf (nrm 4 mg/l) Zuurstf (nrm 3 mg/l) Tets ing. ENW watei Peride; van t/m N-H Kanaal, bij Alkmaar tpv basculebrug. Tetsing aan grenswaarde Aantal Eenheid Aantal Minimum Gemiddelde Maximum Grenswaarde verschrijdingen Resultaat P <= C ,00 0P <= mg/l P >= zuur P >= 50 0 basisch P <=.00 0 m ZG >= mg P/l j GEW <= mg P/l z ZG <= 015 (-) mg N/l ZG <= ug/l ZG <= mg N/l P <= mg/l P <= mg S04/I P <= ug/l P <= ug/l P <= mg/l < mg/l P >= mg/l P >= Datum afdruk: 2--8 Bladz

34 Parameter Geur (zintuiglijk) Temperatuur Zuurstf Zuurgraad Zuurgraad Drzicht Ttaal-fsfaat (in P) Ttaal-fsfaat (in P) Ttaal-stikstf (in N) Chlrfyl-a Ammniak Chlride Sulfaat Kper Zink Zwevend stf Zuurstf (nrm 4 mg/l) Zuurstf (nrm 3 mg/l) Tetsing. ENW - water Peride: van ui Vm N-H Kanaal, bij Alkmaar tpv bascummig. Eenheid 0C mg/l zuur basisch m mg P/l j mg P/l z mg N/l ug/l mg N/l mg/l mg S04/I ug/l ug/l mg/l mg/l 4 mg/l 3 Aantal 4 4 MJidmum Gemiddelde IMaximum 0,00 0,00 0,00 5, ,00 3,0 7, , , ,73 1,00 0,14 0, , , , , ,01 170, ,00 138, ,70 2, ,0 7,74, Grenswaarde 0P <= 0 Tetsing aan grenswaarde Aantal verschrijdingen Resultaat 0 0P <= 25,00 0 0P >= P >= P <=.00 0 ZG >= GEM<= 0,15 - ZG <= 0,15 5 (-) ZG <= 2,20 3 ZG <= P <= 0,02 0 0P <= P <= 0,00-0P <= 3,00 5-0P <= 30,00 3-0P >= _ 0P >= [urr^dn0 2^0-^ B, \^2

35 Tetsing. ENW - water Peride; van t/m Parameter Kleur (zintuiglijk) Geur (zintuiglijk) Temperatuur Zuurstf Zuurgraad Zuurgraad Drzicht Ttaal-fsfaat {in P) Ttaal-fsfaat (in P) Ttaal-stikstf (in N) Ctilrfyl-a Ammniak Chlride Sulfaat Thermtl. clibacteriën Zwevend stf Zuurstf (nrm 4 mg/l) Zuurstf (nrm 3 mg/l) Bij duiker aan nrdzijde Kanaalweg Eenfieid BC mg/l zuur basisch m mg P/l j mg P/l 2 mgn/l ug/l mgn/l mg/l mg S04/I MPN/ml mg/l mg/l 4 mg/l 3 Aantal 5 g g g num Gemiddelde Maximum , c , i ,5g g , g g Grenswaarde Tetsing aan grenswaarde Aantal verscfirijdingen Resultaat gp <= P <= P <= P >= P >= 50 0 SP <=.00 0 ZG >= 0,40 1 GEM<= G <= 0.15 (-) ZG <= G <= P <= P <= P <= 0, MED<= P >= P >= Datum afdruk Bladz

36 Tetsing. ENW-water Peride: van wi-01-fi3 t/m Parameter Geur (zintuiglijk) Vuil (zintuiglijk) Temperatuur Zuurstf Zuurgraad Zuurgraad Drzicht Ttaal-fsfaat (in P) Ttaal-fsfaat (in P) Ttaal-stikstf (in N) Chlrfyl-a Ammniak Ctilride Sulfaat Ttiermtl. clibacteriën Zwevend stf Zuurstf (nrm 4 mg/l) Zuurstf (nrm 3 mg/t) Bij duiker aan nrdzijde Kanaahmg Eenheid 0C mg/l zuur basisch m mg P/i j mg P/l z mg N/l ug/l mg N/l mg/l mg S04/I MPN/ml mg/l mg/l 4 mg/l 3 Aantal 8 num Gemiddelde Maximum , , ,40 > , , , , ,33 200,00 0, ,0 2.00, Grenswaarde 0P <= 0P <= 0P <= 0P >= 0P >= 0P <= ZG >= GEM<= ZG <= ZG <= ZG <= 0P <= 0P <= 0P <= MED<= 0P >= 0P >= , Tetsing aan grenswaarde Aantal verschrijdingen Resultaat lftutt#rdr# 2S#-0

37 Tetsing. ENW - water Peride: van t/m Parameter Geur (zintuiglijk) Temperatuur Zuurstf Zuurgraad Zuurgraad Drzicht Tlaal-tsfaat (in P) Ttaal-fsfaat (in P) Ttaal-stikstf (in N) Chlrfy!-a Ammniak Chlride Sulfaat Thermtl clibacteriën Zuurstf (nrm 4 mg/l) Zuurstf (nrm 3 mg/l) Bij duiker aan nrdzijde Kanaalweg Eenheid ec mg/l zuur basisch m mg P/l j mg P/l z mg N/l ug/l mg N/l mg/l mg S04/I MPN/ml mg/l 4 mg/l 3 Aantal num Gemiddelde Maximum 0, ,20, , ,8 80 0,30 0,38 > ,45 2, , , , ,00 0,03 180, ,00 0, , ,12 2,00 1,20,3 15, , Tetsing aan grenswaarde Aantal verschrijdingen Resultaat 0 Grenswaarde 0P <= P <= P >= P >= P <=.00 0 ZG >= 0, n GEIUI<= 0,15 - ZG <= 0,15 (-) ZG <= ZG <= 0,00 0 0P <= P <= P <= MED<= P >= P >= _ Datum afdruk: 2--8 Bladz 11

38 Tetsing,. NW - water Peride: van «1-01- t/m Parameter Geur (zintuigllji Temperatuur Zuurstf Zuurgraad Zuurgraad Drzicht Ttaal-fsfaat (in P) Ttaal-fsfaat (in P) Ttaal-stikstf (in N) Chlrfyl-a Ammniak Chlride Sulfaat Thermtl. clibacleriën Zuurstf (nrm 4 mg/l) Zuurstf (nrm 3 mg/l) Zuidelijke maaltcht, afver van de Belwlenneer, Eenheid 0C mg/l zuur basisch m mg P/l j mg P/l z mg N/l ug/l mg N/l mg/l mg S04/I WlPN/ml mg/l 4 mg/l 3 Aantal Minimum Gemiddelde Maximum.C , , ,70 0, , , , Grenswaarde 0P <= P <= P >= P >=.50 0P <=.00 ZG >= 040 GEM<= 0.15 ZG <= 0.15 ZG <= 2.20 ZG <= P <= P <= 200,00 0P <= 0.00 MED<= 20,00 0P >= P >= 3.00 Tetsing aan grenswaarde Aantal verschrijdingen Resultaat

39 , Gemeente Alkmaar Gemeente Heil Prjectnr.: ranjswud MER Beamvenietfein iuni 1. teuisie 04 Bekelermeer Zuid 2 en Zuid 3 Bijlage 4 Bijlage 4: Meetgegevens luchtkwaliteit (uit: publicatie 'Luchtkwaliteitjaarverzicht 1, RIVM, juni 18) Atdeling BQem. Watst en Milieu G:\..\3217\008-5.RAP

40 rniewud Gemeente Alkmaar. Gemeente Heil MER Bedrijventerrein Bekeletmeer-Zuid 2 en Zuid 3 Prjectnr.: ' jum 1, revisie 04 Bi lage 4, Blad 1 van 1 Bijlage 4: Meetgegevens luchtkwaliteit De gegevens ver de luchtkwaliteit zijn ntleend uit de publicatie 'Luchtkwaliteit, Jaarverzicht 1', RIVM, juni 18. Dit betreft de laatst uitgegeven versie ver de luchtkwaliteit in Nederland, In deze rapprtage zijn nder andere de meetwaarden pgenmen van het landelijke meetnet in Nederland. In dit net vrmen de plaatsen Kwadijk en Wieringerwerf de dichtst bij Alkmaar gelegen meetstatins. Waar mgelijk is naar deze lcaties verwezen. De in tabel 1 pgenmen cncentratieniveaus betreft de gemiddelde gemeten waarden ver 14 vermeld. Daarnaast z(]n weergegeven de gemiddelde waarden in Nederland. Ter vergelijking zijn de geldende grenswaarden (nrmen) vr de cmpnenten aangegeven. NB: Naast grenswaarden wrden in Nederland richt- en streefwaarden gehanteerd. Deze hebben in de meeste gevallen geen wettelijke status. Bestaande situatie Tabel 1: verzicht achtergrndniveau, cnfrm Landelijk Meetnet Cmpnent Kwadijk /^g/m' Wletingerwerf Nederland gemiddelde Nrm //g/m' Stikslfkiden: INx). 8-percemiel jaargemiddelde Zwaveldixide:. B-percentiel - 50-percentiel , Ammniak: - 8-percentiel jaargemiddelde PAK; - 8percentiBl ' jaargemiddelde ,3' 1.0* Zwevende dee II je s: - (ijnatt (PM) jaargemiddelde Zwarte rk: - 8 percentiel - 50'percentiel , zn: - max, uurgemiddelde - greiseizen gemiddelde Benzeen: - jaargemiddelde 1.3 Klmnxide: - -perchntiel 1,0" " weergegeven in ng/m' weergegeven in mg'm' Aldeling Bdem, Water en Milieu G:\..\217\008-5.RAP

PLAN-MER. i.k.v. ex-ante evaluatie Programma EFRO 2014-2020 Kennisgeving/ontwerprapport

PLAN-MER. i.k.v. ex-ante evaluatie Programma EFRO 2014-2020 Kennisgeving/ontwerprapport PLAN-MER i.k.v. ex-ante evaluatie Prgramma EFRO 2014-2020 Kennisgeving/ntwerprapprt COLOFON Opdracht: Plan MER i.k.v. ex-ante evaluatie prgramma EFRO 2014-2020 Kennisgeving / ntwerp-mer Opdrachtgever:

Nadere informatie

PLAN-MER. i.k.v. ex-ante evaluatie Interreg V-programma Grensregio Vlaanderen-Nederland 2014-2020 Eindrapport

PLAN-MER. i.k.v. ex-ante evaluatie Interreg V-programma Grensregio Vlaanderen-Nederland 2014-2020 Eindrapport PLAN-MER i.k.v. ex-ante evaluatie Interreg V-prgramma Grensregi Vlaanderen-Nederland 2014-2020 Eindrapprt COLOFON Opdracht: Plan MER i.k.v. ex-ante evaluatie Interreg V-prgramma Vlaanderen-Nederland 2014-2020

Nadere informatie

Recreatieve gebiedsanalyse Ameland, Terschelling, Vlieland, Texel

Recreatieve gebiedsanalyse Ameland, Terschelling, Vlieland, Texel Recreatieve gebiedsanalyse Ameland, Terschelling, Vlieland, Texel Uitzicht vanaf het hgste punt van Friesland: vuurbetsduin Vlieland COLOFON Auteurs: Elzinga & Oterdm Prcesmanagement Verbeelder: Opdrachtgever:

Nadere informatie

De voorraad fossiele brandstoffen is eindig. Op termijn zullen we andere bronnen voor onze energievoorziening moeten gebruiken.

De voorraad fossiele brandstoffen is eindig. Op termijn zullen we andere bronnen voor onze energievoorziening moeten gebruiken. 5.2.7 Energie Wat is het thema en waarm is het belangrijk? Het thema energie gaat ver het gebruik van energie in de gebuwde mgeving vr verwarming, keling, verlichting en industriële en agrarische prcessen.

Nadere informatie

De Nieuwe Woningcorporatie

De Nieuwe Woningcorporatie De Nieuwe Wningcrpratie Buwstenen vr de inrichting van de rgan i- satie Daan Drr, Businessleader Slimmer rganiseren, Atrivé Maaike Wittenberg, rganisatieadviseur Prt6 december 2012 Dit prject is mede mgelijk

Nadere informatie

HET AUTONOME HUIS VOOR MEER ZELFVOORZIENING

HET AUTONOME HUIS VOOR MEER ZELFVOORZIENING 1 HET AUTONOME HUIS VOOR MEER ZELFVOORZIENING NIEUWSBRIEF NR 12 -- NOV jaargang 2013 De inhud van deze gratis nieuwsbrief mag gebruikt wrden vr publicaties en nderricht, mits brnvermelding en de vermelding

Nadere informatie

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc.

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc. BIJLAG Bijlage nr. 1 Bestek nderhandelingsprcedure znder bekendmaking vr het ntwikkelen van de website www.vgc.be OFFRTAANVRAAG VOOR DINSTN BSTK NR. DLA/COM/13. 02 Onderhandelingsprcedure znder bekendmaking

Nadere informatie

Overlegplatform Sport voor Allen. Uitbouwen van een lokaal Sport voor Allen beleid

Overlegplatform Sport voor Allen. Uitbouwen van een lokaal Sport voor Allen beleid Overlegplatfrm Sprt vr Allen Uitbuwen van een lkaal Sprt vr Allen beleid Synthesenta werkgrep 1 gedgekeurd dr het Overlegplatfrm Sprt vr Allen p19/12/2005 Op het Overlegplatfrm Sprt vr Allen van 16 december

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 KMO S Voordelen van een kleine onderneming : Nadelen van een kleine onderneming: Functies in een onderneming:(4 pijlers)

Hoofdstuk 1 KMO S Voordelen van een kleine onderneming : Nadelen van een kleine onderneming: Functies in een onderneming:(4 pijlers) Hfdstuk 1 KMO S zijn ndernemingen die niet meer dan 1 van de vlgende criteria verschrijden : -gemiddeld aantal werknemers

Nadere informatie

Invulling Vlaamse Vertrouwensbarometer

Invulling Vlaamse Vertrouwensbarometer %SURMHFW2QWZHUSYDQHHQ9ODDPVH YHUWURXZHQVEDURPHWHU Invulling Vlaamse Vertruwensbarmeter Steven Van Rsbrek Dr. Steven Van de Walle Dr. Jarl K. Kampen Prf. Dr. Geert Buckaert Rapprt D/2005/10106/029 December

Nadere informatie

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling Op weg naar betere Lease Unlimited B.V. klanttevredenheid via de rute van klachtenbehandeling Universiteit Twente Faculteit Management en Bestuur Bachelrpdracht Bedrijfskunde Versie: Eindversie Datum:

Nadere informatie

Customer Due Diligence Beleid

Customer Due Diligence Beleid Custmer Due Diligence Beleid Syntrus Achmea Vermgensbeheer B.V. Versie 1.0, nvember 2014 Custmer Due Diligence Beleid Syntrus Achmea Vermgensbeheer B.V. 1 van 14 Inhudspgave 1 INLEIDING... 4 1.1 REIKWIJDTE

Nadere informatie

Waarom zou je kiezen voor M&O?

Waarom zou je kiezen voor M&O? Waarm zu je kiezen vr M&O? Onderzek naar het keuzegedrag van leerlingen vr het vak Management & Organisatie Grningen, mei 2013 Auteurs Brenda Bergkamp Bvenhuis Arjan Wrd Masterpleiding leraar Algemene

Nadere informatie

Hinder door geluid van windturbines

Hinder door geluid van windturbines TNO-rapprt 2008-D-R1051/B Dsis-effectrelaties p basis van Nederlandse en Zweedse gegevens Milieu en Leefmgeving Van Murik Brekmanweg 6 Pstbus 49 2600 AA Delft www.tn.nl T +31 15 269 68 02 F +31 15 276

Nadere informatie

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK Peter van t Riet, Inge Strijker, Wim Trster Lectraat ICT en Onderwijsinnvatie, Hgeschl Windesheim, Zwlle 2011 INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 ONDERZOEK IN HET HBO... 3 3 VIER SOORTEN ONDERZOEK... 3 Tepassingsgericht

Nadere informatie

REGENWATERWINNING EN -GEBRUIK

REGENWATERWINNING EN -GEBRUIK - - REGENWATERWINNING EN -GEBRUIK De uitvering van een systeem vr de pvang, de pslag en de distributie van regenwater vr beheften die geen drinkwaterkwaliteit vereisen (spreien van de tuin, schnmaak, spelwater

Nadere informatie

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Kieskeurig Een cursus die je helpt bij het kiezen van een vervlgpleiding na de HAVO f het VWO CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Franca Hiddink Hanzehgeschl Grningen / Lectraat Rehabilitatie Crrespndentie: f.j.m.hiddink@pl.hanze.nl

Nadere informatie

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102 Gedragscde Ged Zrgverzekeraarschap Bijlage - ZN-11-102 Inhudspgave Pag. Vrwrd 3 Deel 1 Cde Ged Zrgverzekeraarschap 4 1.1 Inleiding 4 1.1.1 Verantwrdelijkheden van de zrgverzekeraar 4 1.1.2 Basiswaarden

Nadere informatie

Hoofdstuk 1:Politiek, Beleid en Sturing: een positiebepaling . Staat: Markt Gemeenschap Beleid: Sturing:

Hoofdstuk 1:Politiek, Beleid en Sturing: een positiebepaling . Staat: Markt Gemeenschap Beleid: Sturing: Beleidsprcessen Hfdstuk 1:Plitiek, Beleid en Sturing: een psitiebepaling Allcatiemechnismen/verdelingsmechanismen (allcatie is het verdelen, wie beslist er, he? Dr wie wrdt er wat, heveel etc geprduceerd?)

Nadere informatie

Sterktes van nu, de kracht van 2015. Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor vrijwillige inzet

Sterktes van nu, de kracht van 2015. Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor vrijwillige inzet Sterktes van nu, de kracht van 2015 Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen vr vrijwillige inzet MOVISIE Kennis en advies vr maatschappelijke ntwikkeling MOVISIE verzamelt, ntwikkelt en verspreidt kennis

Nadere informatie

Jaarplan 2010 oktober 2009

Jaarplan 2010 oktober 2009 ktber 2009 Inhud pagina Samenvatting 2 1) Belangen behartigen 3 Lbby Agenda 2026 Visie musea en maatschappij Nta Duurzaamheid Museale verwervingen sinds 1933 Cllectiembiliteit / Niet-Verzekeren 2) Diensten

Nadere informatie

www.blueskygroup.nl geschiktheidstoets rekenrente 10 Geschiktheidstoets DNB 12 Geld of goede zorg 18 De bruidsschat certified pensioenexecutive

www.blueskygroup.nl geschiktheidstoets rekenrente 10 Geschiktheidstoets DNB 12 Geld of goede zorg 18 De bruidsschat certified pensioenexecutive Blauw heeft heel veel betekenissen, maar staat wat Blue Sky Grup betreft vr energie. Ok in de lucht. De lucht is blauw mdat de stfdeeltjes en de mleculen van de damp kring de blauwe straling weerkaatsen

Nadere informatie

ZODAT WE NIEMAND VERGETEN!

ZODAT WE NIEMAND VERGETEN! ZODAT WE NIEMAND VERGETEN! In pdracht van het PlatfrmGGz dr haar werkgrep Langdurige zrg PERSPECTIEF VAN MENSEN IN DE LANGDURIGE VERBLIJFSZORG Visie p kwaliteit van langdurige geestelijke gezndheidszrg

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open.

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open. Hfdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen vr een pleiding. Stichting Humanitas zet de deur pen. Het kunstje kun je best wel leren, maar de mensen mesten er verder niet bij zijn. Je met leren

Nadere informatie

1. Onze voornaamste kritieken op het voorstel

1. Onze voornaamste kritieken op het voorstel PROJECT Hervrming GSC-systeem Datum 30 mei 2012 DOCUMENT Standpuntnta Versie Versie 6 - publiek Situering Deze nta wil de standpunten van PV-Vlaanderen ntwikkelen en verduidelijken ver het vrstel van decreet

Nadere informatie

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek gemeente Losser

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek gemeente Losser Wm-klanttevredenheidsnderzek gemeente Lsser De Wm dr de bril van de aanvrager Augustus 2010 Clfn Uitgave I&O Research BV Statinsplein 11 Pstbus 563, 7500 AN Enschede tel. (053) 4825000 Rapprtnummer 2010/

Nadere informatie

Richtlijn. Aspecifieke lage rugklachten

Richtlijn. Aspecifieke lage rugklachten Richtlijn Aspecifieke lage rugklachten Richtlijn Aspecifieke lage rugklachten Clfn Richtlijn Aspecifieke lage rugklachten ISBN 90-76906-58-0 2003, Kwaliteitsinstituut vr de Gezndheidszrg CBO Pstbus 20064,

Nadere informatie

Alle betrokken partijen rondom een pleegzorgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke

Alle betrokken partijen rondom een pleegzorgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke Hfdstuk 7 l Overige Zaken Alle betrkken partijen rndm een pleegzrgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke verantwrdelijkheid vr het z ged mgelijk verlpen van de plaatsing. Overleg en afstemming

Nadere informatie

Implementatie van een organisatiebreed elektronisch dossierbeheer, gebaseerd op de concepten van een MID-Office

Implementatie van een organisatiebreed elektronisch dossierbeheer, gebaseerd op de concepten van een MID-Office Implementatie van een rganisatiebreed elektrnisch dssierbeheer, gebaseerd p de cncepten van een MID-Office Aanvraag tt deelneming Opdracht van aanneming van diensten - 2 Implementatie van een rganisatiebreed

Nadere informatie

Inhoud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Dec1415292

Inhoud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Dec1415292 Inhud van de vakken in de tweede fase van het BRC. 1 Inhud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Inhud De vakken p het Bertrand Russell Cllege in de tweede fase... 3 Prfielkeuzefrmulier HAVO...

Nadere informatie