o, Gameenle Alkmaar - Gemeente Heiloo Projecinr,: arabjewoud MER Bedniventerrem iuni revisie 04 Boekelermeer Zuid 2 en Zuid 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "o, Gameenle Alkmaar - Gemeente Heiloo Projecinr,: 10478-92617 arabjewoud MER Bedniventerrem iuni 1999. revisie 04 Boekelermeer Zuid 2 en Zuid 3"

Transcriptie

1 , Gameenle Alkmaar - Gemeente Heil Prjecinr,: arabjewud MER Bedniventerrem iuni 1. revisie 04 Bekelermeer Zuid 2 en Zuid 3 Kaarlen Kaarten Aldeling Bdem. Water en Milieu G:\..\217^008-5.RAP

2 ?^newud ^^^ Bedrijventerrein Bekelermeer-Zuid 2 en Zuid 3 Kaen 1 1 Plangebied en bedh venterreinen in de ragi (in nlwikkelpng l bestaand met ruimle) PDRACHTGEVER GEMEENTE ALKMAAR - GEMEENTE HEIL kr N A PRJECT NH SCHAAL WIJZ C1 GET HE EC. ^ PRJ.L. JvR DATUM 3MEn

3 e iewud ^^^ Bedrijventerrein Bekelermeer-Zuid 2 en Zuid 3 ran

4 ?MHw.»ii M^R Bedrijventerrein Bekelermeer-Zuid 2 en Zuid 3.>>' ^th.- # ^ ^ 3*- Legenda Bedrijventerrein BekeLermeer-Nrd? Bedrijventerrein Bekelermeer-Zuid 1 [" 1 Bedrijventerrein Bekei (Akerslt) Tekmstige afslag Rijksweg A ] Bedrijventerrein Bekelermeer-Zuid 2 y Bedrijventerrein Bekelermeer-Zuid 3 af =8.^ «*',^ 1 Kaart 1.3: Plangebied PDRACHTGEVER: GEMEENTE ALKMAAR - GEMEENTE HEIL /k PRJECT NR. 200 t 00 8D0m SCHAAL: wuz. Cl GET. T.M GEC, ^ PRJ.L. JvB DATUM 3 mei 1

5 e niewud '^^^ Bedrijventerrein Bekelermeer-Zuid 2 en Zuid 3 ra van bijznders belekenis vr natuur, landschap en t>detn, tav ans cn sl ld e rings gebied van bijznders Delakenis VCK natuur, landschap an bdem tevens uitwerkingsgebied natuur, landschap en bdam wninguwlcalie ^^ bedrijventerrelnk>catte reginaal/lkaal Kaart 2 1. SIreskplan Nrd-Hlland-Nrd PDRACHTGEVER. GEMEENTE ALXMAAR - GEMEENTE HEIL t m N A PRJECT NR SCHAAL n V t WUZ. C GET. HE GE. PRJL. Jvß DATUM 3MEI1

6 e. ^ ra nie wud MER Bedrijventerrein Bekelermeer-Zuid 2 en Zuid 3 VERKLARING: Dulnan en Nrdzaahual Blnn«ndulnranil Veenweldagablvd Graslandan bullan hat vevnweicjegebled Merssssn Grt«wataran an hun evers Bssen en f«cr«atl0gebladan Glse stuwwal Brakke mlllau'a ==^EE ^^^^ -X- ff Ulcht-bfakke aiamantan Varbindingszönes Landachapsalementen «endenklan (rtan Gewenst«ntwikkeling nieuwe bssen/racraatlegabladan Kaart 2 2. Prvinciaal scigisctia nldslrucljur PDRACHTGEVER: GEMEENTE ALKMAAR - GEMEENTE HEIL m N A

7 e l MER Bedrijventerrein Bekelermeer-Zuid 2 en Zuid 3 '^>f/i^ v/m/ : ' '.^-5. m^m ^ ^ if!* Legenda ^^^^ Ringslt (~) Geluidgevelige bestemming (~) Arctielgische vindplaatsen ^yt) Glbale ligging kenmerkend bedrijf A' StraalpQd, buwhgte max. 33m. Gastransprtleiding Aardgastransprtleiding Watertransprtleiding Gebiedsntsluiting Afsluiting vr gemtriseerd verkeer Kaart UA: Randvrwardenstellende aspecten PDRACHTGEVER: GEMEENTE ALKMAAR Sm GEMEENTE HEIL A PRJECT NR, SCHAAL: 1: WIJZ. Cl GET. T.M, GEC. ^ PRDJ.L. JvB DATUM 3 mei 1

8 e l MER Bedrijventerrein Bekelermeer-Zuid 2 en Zuid 3 'm ^ ^^i.>v\>;^ Verkeersple Kimeer t ''"l.^ A A-t %. I N^. A '.^'. V HEILQ >^f^ If > "ï - * Legenda penbaar ververlijnen: 1 ALkmaar-Egmnd aan Zee vv. 17/18 Alkmaar-VeLsen Nrd (Hgvens) vv. 178 Alkmaar-Uitgeest vv Bestaande fietsrute Kaart ^.2: Verkeerssituafie penbaar verver en fietsrutes PDRACHTGEVER: GEMEENTE ALKMAAR - GEMEENTE HEIL Sm Ä PRJECT NR t7b-z17 SCHAAL' 1.20,000 WIJZ. Cl GET. GEC. PRJ.L. T.M. ^ JvE DATUM 3 mei 1

9 MER Bedrijventerrein Bel<elermeer-Zuid 2 en Zuid 3 ^;^' '-'V ' >, smaal Bekei,' * i-2.00/-2.00' f m, -2.30,,t.^200\ 'VuiLstrt- ' ' ' ' plaats / ' /Bekeler, plder /-1.70/-1,B,,^ i0 V I /^ -1.5 en hger /^"^ ;g^^.^ Bedrijventerrein Bekei Legenda Grens peilvak / 1 ',/ Hfdwatergang ^ ^ Stuw ~ ' ^-" ^ Mnsternamepunten waterbdem met nummer Mnsternamepunten ppervlaktewater met nummer -2.30/-2.40 Zmer / Winter peil Kaart 4.3: Waterhuishudkundige situatie PDRACHTGEVER: GEMEENTE ALKMAAR - GEMEENTE HEIL Q0n PRJECT NR SCHAAL: WIJZ. GET. GEC. PRJ.L. DATUM i,7b Cl TM. Jvß 3 mei 1

10 MER Uitbreiding bedrijventerrein Bekelermeer-Zuid 2 en Zuid 3 ^W^^ ^V"'' ALKMAAR ' ÏSA^^ jlr i^^ '.^- V i * -»./? f *' I* Legenda Autnme ntwikkeling, cnturen excl. afscherming Situatie inclusief vrnemen/mma, cnturen excl. afscherming Grens vrgenmen bedrijventerrein Kaart it.u: 50 db(a) cnturen Wegverkeer, variant 1 PDRACHTGEVER: GEMEENTE ALKMAAR - GEMEENTE HEIL A PRJECT NR. 70Q Ua 00 aan lm in'.7b-217 SCHAALl:25.D0 WIJZ GET. E.V. GEC. PRJ.L. JvE DATUM 3 mei 1

11 ^ - MER Uitbreiding bedrijventerrein Bekelermeer-Zuid 2 en Zuid 3 mlnvvd ^^?^, HEIL ="8. ^ te' l V' *.«ff Legenda Autnme ntwikkeling, cnturen excl. afscherming Situatie inclusief vrnemen/mma, cnturen excl. afscherming Grens vrgenmen bedrijventerrein Kaart U.S: 50 db(a} cnturen Wegverkeer met aansluiting p LageLaan, variant 2 PDRACHTGEVER: GEMEENTE ALKMAAR - GEMEENTE HEIL h PRJECT NR. 200 i-ia bat) saitm mm i,7b-217 SCHAAL 1-25.DD WIJZ GET. E.V. GEC. PRJ.L. JvB DATUM 3 mei 1

12 ran jewud '^^^ Bedrijventerrein Bekeiermeer-Zuid 2 en Zuid 3 Kaart b 1 SaEisiea 'uimlelijka slrucluui 'Staüsrand müer STADSRAND MDEL PDRACHTGEVEH. GEMEENTE ALKMAAR - GEMEENTE HEIL m N A PRJECT NH SCHA>«. n.v.x. WIJZ. C GET HE GEC. ^ PRJ.L. JvB DATUM 3 ME11

13 ^niewud '^^^ Bedrijventerrein Bekelermeer-Zuid 2 en Zuid 3 VERKLARINQ: ammnwgrani ^^^1 Lkala bsdrijvighaid g I (MgallikI fallltv-pint K ^ i Hfdnwiuliing I Raginala badrijvighaid 1> I Zakrihting 3' nuluiting 3^t~1 Bsdrijvan in hat gian! -ftj Ranrute 1/ if il Badriivan In hal ilcht Watar- an greniiruciuur l^f'** ) lmgel< kaj vaarwaggebndan badrijvighaid [ H Lflidiriganstrk Xaarl 5 2 Ruim(e(i *i nlwikkelingsmdal PDRACHTGEVER GEMEENTE ALKMAAR - GEMEENTE HEIL m N A PRJECT NR. 47B-217 SCHAAL n.vl WiJZ C GET HE GEC ^ PRJ.L JvB DATUM 3 ME11

14 structuurplan bedrijventerrein Bckelcrmccr-zuid 2 en 3 Gemeente Alkmaar en Meil Kaart : TERREINSEGMENTATIE Leg»nda LUabwin vlgh«d Zvarsindustifs Gfrtti md»!, har»prtm\ dlsülbudsbmrljvwi Vtarveg gebndwi bacfl vigh*ld LIditi Induitrtt HgiiBanigB bkhjvigmd RtngiMii Hfdfilultlna ERRATA Datum: dinsdag 15 juni 1

15 ^niewud '^^^ Bedrijventerrein Bekelermeer-Zuid 2 en Zuid 3 Lsganda Lh«l«bMrl v4ghild Zvart iciauialt GrTKith mail, tran ifmrt- <r 3liviD(.iitbMmv«n Ucnie Irduftrlg Hgiuunfigs tmdrtmghild PItngrtni ' ^ ' McriMijhfli! Kaan 5 3 Bedri lasagmenlatie PDRACHTGEVER: GEMEENTE ALKMAAR GEMEENTE HEIL m N A PRJECT NR SCHAAL WIJZ. C GET HE EC. ^ PRJ L. JvB DATUM 3 MEI 1

16 MER Bedrijventerrein Bekelermeer-Zuid 2 en Zuid 3,/ 3^ Legenda Bel<elermeer-Zuid 3 (Milieucategrie 1 t/m 4) 1 Bel(elermeer-Zuid 2 ' {Milieucategrie 2 t/m 4) Bekelermeer-Zuid 2 (Milieucategrie 2 t/m 5, waarbij vr 5 geldt dat maximaal 24 hectare kan wrden tegegeven, inclusief het tegewezen terrein bij Fase 1) Geluidscntur 50dB(A) bestaande Bedrijventerreinen Kaart 5.4; Vrnemen met bijbehrende interne znering PDRACHTGEVER: GEMEENTE ALKMAAR - GEMEENTE HEIL A PRJECT NR. 20D i 00 em SCHAAL: 1:20,000 WIJZ. C2 GET, HE G C, ^ PRJ.L. JvB DATUM juni 1

17 MER Bedrijventerrein Bekelermeer-Zuid 2 en Zuid 3 ^ ^ ^ V / *..>*:''^ «* t^. 7 Legenda ^^^^^ Milieuctegrie 2-1* f I Milieuctegrie 3 MiLieuctegrie 4 J^ïJ^^^ In principe categrie 2 GeLuidscntur 50dB{A) bestaande Bedrijventerreinen Milieuctegrie 5 Kaart 5.5: Meest milieuvriendelijk alternatief met bijbehrende interne znering PDRACHTGEVER: GEMEENTE ALKMAAR? am - GEMEENTE HEIL A PRJECT Nfl. ( SCHAAL: 1 znnn WIJZ, C2 GET, HE GEC. PRJ-L- Jv DATUM iuni 1

18 inimvd ^^^ Bedrijventerrein Bekelermeer-Zuid 2 en Zuid 3 -e, :jin^^2ii *t>. \. '^-^lätk^^^^ii- " "*"* - i-*^» ^. - ^ >)...'«I,' " '^"^. Efwimlu«* Plder?,.,r**\ ^51 u. Da Drie Kn ^^^t^ty^i^] r %

19 p^- MER Bedrijventerrein Bekelermeer-Zuid 2 en Zuid 3 ^^^^^^K wf^i^m tu^-^^ä.^^ ' Legenda Bedrijventerrein Bekelermeer Geluidscntur ^5dB{A) Geluidscntur 50dB(A) GeLuidscntur 55dB(A) Geluidscntur 0dB(A) Kaart.2: Geluidcnturen MMA (glbaal) PDRACHTGEVER: GEHEENTE ALKMAAR - GEMEENTE WL 20a t 00 Bffl PRJECT NR. SCHAAL: WIJ2. GEI. GEC. PRJ.L. DATUM \ /.7B-217 1: C HE ^ Jvö 3 mei 1

20 , Gemeente Alkmaar - Gemeeme Heil Prjecinr,: rnjewud MER Bedrijventerrein juni 1, revisie 04 BekelermeerZuid 2 en Zuid 3 Bijlage 1 Bijlage 1: C20-cnvenant van Alkmaar Aldeiing Bdem, Water en Milieu G:\..\217\008-5.RAP

21 , Gemeente Alkmaat Gemeente Heil Prjectnt : ranjawud MER Bedtuventerrem juni 1, fevisie 04 Bekelermae: Zuid 2 en Zuid 3 Bijlage 1, Blad 1 van 2 Bijlage 1: C20-cnvenant van Alkmaar In het cnvenant zijn, naast de grenscrrecties, de vlgende afspraken vastgelegd: - Het gebied begrensd dr de Kanaaldijk, de Kanaalweg, de Ringslt en een denkbeeldige lijn p circa 280 meter ten nrden van de Kanaalw/eg wrdt bestemd vr de lkale bedrijvigheid uit Heil, Limmen en/f Egmnd enerzijds en Akerslt anderzijds, - Wningbuw ten zuiden van de randweg Alkmaar p grndgebied van Heil wrdt uitgeslten. - De ndzaak van extra verkeersmaatregelen, bijvrbeeld een zuidelijke ntsluiting, dan wei afsluiting, dan wel realisering van andere verbindingen wrdt berdeeld aan de hand van een gezamenlijk p te stellen lange-termijnvisie p de verkeersafwikkeling rndm het bedrijventerrein Bekelermeer. In die visie, p te stellen dr DHV. wrden de relevante algemene ntwikkelingen van het verkeer, met name de autnme grei, en de specifieke ntwikkelingen vr de regi vr de lange termijn betrkken. De vrgestelde maatregelen vr het realiseren van een nieuwe infrastructuur vr het verkeer wrden getetst aan de vlgende punten:. Het weren van sluipverkeer en het vrkmen van nieuwe verkeersstrmen dr de bebuwde kmmen van Heil en eventueel Egmnd en Limmen.. Het vrkmen dat de rute dr Akerslt gaat functineren als een zuidelijke ntsluiting van het terrein.. Beperking van verkeer p en z mgelijk ntlasting van de lkale wegenstructuur met name p de Kennemerstraatweg.. Eventuele uitbreiding van de capaciteit van de aansluitingen p het landelijk wegennet wrdt zdanig gedimensineerd dat realisering wrdt nagestreefd direct naast f bij bestaande structuren vr het (drgaande) verkeer. Belangrijk del bij deze aanpak is het vrkmen van verdere aantasting van het resterende agrarisch/pen gebied,. De bedrijven in de Bekelermeer die nu geriënteerd zijn p de bestaande infrastructuur wrden z veel mgelijk aangeslten p het nieuw te ntwikkelen wegennet binnen het te ntwikkelen bedrijventerrein. Alkmaar en Heil hebben begrip vr het standpunt van Akerslt dat een zuidelijke afwikkeling van het verkeer via de Kanaalweg en de Geesterweg met wrden vrkmen. Alkmaar en Akerslt hebben in het bijznder begrip vr het standpunt van Heil mede in relatie tt de reeds bestaande prblematiek; bij het pstellen van een gezamenlijke visie zal de pvatting van Heil daarm mede richtinggevend zijn vr de in de visie aan te dragen plssingen. - Ter vrkming van sluipverkeer dr Heil en Akerslt p de krte termijn wrden z ndig vruitlpend p de maatregelen p basis van de lange-termijnvisie acties ndernmen. De Niienburgerweg in Heil zal vanaf het bedrijventerrein Bekelermeer alleen vr met gemtriseerd verkeer wrden afgeslten. - In het belang van de landschappelijke inpassing wrdt vrzien in een grenstrk van 1 5 m breedte in cmbinatie met een fiets- en nderhudsstrk ter breedte van 5 m direct stelijk van de Ringslt. Het fietspad wrdt p een lgische wijze aangeslten p bestaande en ng te ntwikkelen infrastructuur. - De maximale buwhgte aan de westelijke en zuidelijke rand van het gebied (een strk van circa 80 m) wrdt beperkt tt circa m. In het verige gebied wrdt een buwhgte van 15 m tegestaan met een maximum van 20 m. Atdaling Bdem, Wateren Milieu G:\.,\217\008-5.RAP

22 ranjawitd Gemeente Alkmaar - Gemeema Heil MER Bedrijvenleirein Bekelermeer Zui 2 en Zuid 3 Prjectnr.: luni 1, revisie 04 Bi lage 1, Blad 2 van 2 Kwaliteit en hgwaardigheid zijn richtinggevende principes bij aanleg, inrichting en uitgifte van het bedrijventerrein. In verband hiermee geldt de hierna te nemen milieucategneindeling. p het westelijke gedeelte van het bedrijventerrein vrden in principe bedrijven tegelaten met een milieubelasting van milieucalegrie 1 t/m 3, met de mgelijkheid tt vrijstelling vr categrie 4. p het stelijke gedeelte (ten sten van de Bekelermeerweg) wrdt in principe categrie 1 t/m 4 tegestaan. In dit gebied wrdt de mgelijkheid van maximaal 24 ha vr milieucategrie 5 ten beheve van (herlvestiging van reginale bedrijvigheid tegevegd. Deze hectares zijn inclusief de tegewezen hectares vr Bekelermeer-Zuid 1, maar exclusief de strtplaats van de firma Grt aan de Kanaaldijk. p het bedrijventerrein Bekelermeer geidt als streefnrm vr telating een gemiddeld aantal arbeidsplaatsen van 40 werknemers per ha nett bedrijfsterrein. ntwikkeling van het bedrijventerrein Bekelermeer vindt z veel mgelijk plaats van nrd naar zuid, dat wil zeggen vanuit het huidige, als bedrijventerrein Bekelermeer-Nrd aangeduide terrein. Aldeling Bdem, Waier en Milieu G:\..\217\008-5,RAP

23 , Gemeenie Alkmaai Gemeenie Heil ftiectr»,: ranjewud M H Bednjwenteffem (uni 1. revisie 04 Be keiermeer Zuid 2 en Zuid 3 Bijlage 2 Bijlage 2: Vrraad bedrijventerrein in Nrd-Kennemerland (situatie per 1 januari 17) (uit: Evaluatie Streekplan Nrd-Hlland-Nrd) Aldeling Bdem, Water en Milieu G:\.A217\008-5.RAP

24 ranjewud Gemeente Alkmaar - Gemeente Heil MER Bed'i venierrein Bekelermeer Zuid 2 en Zuid 3 Pfjecinr,: juni 1, reviste 04 Bijlage 2. Blad 1 van 1 Bijlage 2: Vrraad bedrijventerrein in Nrd-Kennemerland (situatie per 1 januari 17, uit Evaluatie Streekplan Nrd-Hlland-Nrd) Terrein Uitgeefbaar Beverkg Bergermeer/Viaanse Mlen Nieuwe Schermerweg Bekelermeer Bekelermeer-Zuid" verig 1,0 1, ,0 p.m Subttaal Alkmaar 21, Zandhrst 1» II Zandhrst III Beveland verig 1,5 27,8 11, 0 Subttaal Heerhugwaard 40, Zuiderdei 7,0 verig Subttaal LangecJi k 7,0 verig Nrd-Kennemerland 0 Ttaal Nrd-Kennemerland, = 2,5 " Bestemmingsplan vastgesteld cnfrm streekplan (tt 1 januari 18 gemeente Heill. Per 1 januari 17 was in Nrd-Kennemerland ± 8 ha bedrijventerrein in vrraad. In de Bekelermeer-Zuid 1 is 23 ha in recent vastgesteld bestemmingsplan te te vegen. Afdeling Bdem, Water en Milieu G:\,.\217\008-5,HAP

25 . Gemeente Alkmaar - Gemeente Heil Prjectnt.; ranjewud MER Bednivemerrein juni 1. revisie 04 Bekelermeer Zuid 2 en Zuid 3 i lage 3 Bijlage 3: Meetgegevens ppervlaktewaterkwaliteit (verstrekt dr het Hgheemraadschap Uitwaterende Sluizen) Afdeling Bdem, Water en Milieu G;\..\217\00B-5.RAP

26 Legenda uitdraai tetsingsfesullaten: Tetsing: ENW - water Tetsing aan de grenswaarden genemd in de Evaluatie Nta Water 14, Water vr Karperachtigen Tetsing aan de nrmen genemd in de Wet Verntreiniging ppervlaktewater vr (vis)water geschikt vr karperachtigen Zwemwater Tetsing aan de nrmen genemd in de wet Verntreiniging ppervlaktewater vr zwemwateren. Peride: De peride waarver getetst wrdt Parameter Eentieid Aantal Minimum Gemiddelde Maximum Grenswaarde ENW De analyseparameter. De eenheid waarin de analyseparameter uitgedrukt wrdt. Het aantal mnsters in de peride waarver getetst wrdt (smmige parameters wrden alleen ver de zmerperide van april t/m september getetst) Hel minimum gevnden gehalte van een parameter. Het gemiddelde gevnden gehalte van een parameter. Het maximum gevnden gehalte van een parameter. Het tetsingsrecept zals genemd in de ENW, met: 0P betekent: <= betekent: >= betekent: GEM betekent: ZG betekent: MED betekent: zdat: enz. Aantal verschrijdingen Resultaat 0P <= waarde betekent: 0P >= waarde betekent: GEM <= waarde betekent: Het tetsingsresultaat, met: n (-) vr een aantal mnsters van 1 t/m, de hgste f de laagste waarneming. vr een aantal mnsters van 11 t/m 20 de p een na hgste f p een na laagste waarneming, vr een aantal mnsters van 21 t/m 30, de p twee na hgste f laagste waarneming. enz. kleiner dan f gelijk aan. grter dan f gelijk aan. het gemiddelde van de waarnemingsreeks, het gemiddelde van de waarnemingsreeks gedurende het zmerhalfjaar (april t/m september) de middelste waarde van de gesrteerde reeks waarnemingen {de mediaan). de hgste (zie bven) waarneming met kleiner f gelijk zijn aan waarde. de laagste {zie bven) waarneming met grter f gelijk zijn aan waarde. het gemiddelde van de waarnemingen met kleiner f gelijk zijn aan waarde. Het aantal keren dal individuele waarnemingen de grenswaarde verschrijden. parameter vldet aan de grenswaarde parameter vldet niet aan de grenswaarde parameter is niet tetsbaar parameter vldet niet aan grenswaarde, echter de grenswaarde is alleen van tepassing p stagnante eutrfieringsgevelige wateren. J

27 V a n (0 *«3, H M < 0) C It. c ra 0) c l c ra a D) ^ ;^ c M a c U r-< ni (ft ** < t- > I»-jiD(NicNtj)r-- N ] i n i n f N m w ' - T - r - i p p «) 8., (^ ïv ^ 1 «c *^ rt E l => ) > A A II V 0) CL Ü. CL CL CL. öööèluüè a)0>0)0)0>nnnna>i II V D LU a a. _ en i D. Q. > en ^ " n t N c a 30iu3tDf~-tDnciii cööcmó'-^ciö'^i^öörsiö-^dr-itsi.e CN»~ 1^- lrt'-ï'-'-'- K fm 'T- Q. h- i 3 ^ 01 3 u <A n <u > n a. i *- 1 n ra 5 j z E < 1 < dl :2i c J3 ^ (ft ^^ ra ra c 1- ra ^ ^ a i ) >(Mcf--i(D<inr'J>r^(N r ^ ' - i a > u i ' «' f l - i r t i ' - r ^ - - i - CM c r- r^ g i / i r ^ c u n c M c (M m c u i < i -» v v f N t N M - v ' - ' i t f nmr-.r^'-<d ó j ö ö us uri.- t CM ^ V V C«ï«>(MrMfM(M(CJ(0<0<DfMCMfMCMfMCM(M(N ra ' - ' - ' - ' " *" T -» ^. -, - ^ < c V UI ^ i i_l Tl- C S E S S E E E? ' Ë E S '? E E E ).* '5 Ä = * s, *.X. X H " " * 'c 0) en en Q. Q. Z E E C C C ra ^,,_ Tf c J CT «^ ^ *** 3 ra (0 3 3 D TJ ra l» (^ UI "^j^.-^ë ra c: (0 ra ra (5 C3 ra ra u "7 'T " '>s 2 Xn c c ^. CD ra ra " 3 ra» E cü ra CD Ë m > CL j ^ tu 3 3 ; u ^ : E f JC c i 3 3 Ü H N N N 1- H 1- < U H )x: N N N N C ) ai a E ra E 'S c

28 Parameter Temperatuur Zuurstf Zuurgraad Zuurgraad Drzicht Ttaal-fsfaat (in P) Ttaal-fsfaat (in P) Ttaal-slikstf (in N) Chirfyi-a Ammniak Chlride Thermtl, clibaclerién Kper Zink Zwevend stf Zuurstf {nrm 4 mg/l) Zuurstf (nrm 3 mg/l) Tetsing. cnw -water N41 Kanaal, bij Alkmaar tpv batculebrug. Eenheid Aantal ^C 11 mg/l 11 zuur 11 basisch 11 m mg P/l j 11 mg P/l z mg N/l ug/l mg N/l 11 mg/l 31 MP N/ml ug/l ug/l mg/l mg/14 mg/l 3 Pefk>cle:van ^ Vm num Gemiddelde Htaximum , , , , , , ,00 <.00 4, ,52.0 Grenswaatde 0P <= P >= 500 0P >=.50 0P <=.00 ZG >= 0,40 GEM<= 0,15 ZG <= 015 ZG <= 2.20 ZG <= P <= P <= MED <= 20,00 0P <= P <= P >= P >= 3.00 Tetsing aan grenswaarde Aantal verschrijdingen Resultaat n B^2

29 Parameter Kleur (zintuiglijk) Geur (zintuiglijk) Temperatuur Zuurstf Zuurgraad Zuurgraad Drzicht Ttaal-fsfaat (in P) Ttaal-fsfaat (in P) Ttaal-stikstf (in N) Ctilrfyl-a Ammniak Ctilride Ttiermtl clibacteriën Kper Zink Zwevend stf Zuurstf (nrm 4 mg/l) Zuurstf (nrm 3 mg/l) Tetsing. cnw-water Peride: van ^ t/m N-H Kanaal, bij Alkmaar tpv basculebrug. Eenheid BC mg/l zuur basisch m mg P/l j mg P/i z mg N/l ug/l mg N/l mg/l MPN/ml ug/l ug/l mg/l mg/l 4 mg/l 3 Aantal Minimum Gemiddelde Maximum ,00 0,00 0, , , , , , , , , ,00 < 0,83,42.83 < 30, < :, , Grenswaarde 0P <= 1,00 Tetsing aan grenswaarde Aantal verschrijdingen Resultaat 0 0P <= 1,00 0 0P <= P >= P >= P <=.00 0 ZG >= GEM<= ZG <= (-) ZG <= ZG <= P <= P <= MED<= 20,00 0 0P <= P <= P >= P >= Datum afdnjk: 2--8 Bladz

30 # I ê f i N r s i N N : ^ - ( W > 0 - ) H H N N NN - l C C ' ' ' " - ^ - c 01 ~ CD CD ^ ^ ^ ^ 11 lu s " g ^ ^ 3 3. = 3 < d =:. U. ïi U.!?- C! ^ ( l -V üï Q: s- 01 2,-<: a ^ ) Q> a CL Q IQ IQ. I a> 3 ^^lli H J3 T3 (D u ^ -1 -r^ 3 ü. n s «C -1 l'.^ -=: l l ( w» S ê 3 3 3? W Z 2 "ü 3 0 CT tn ^ S :S :ï ^ ë 3 <a a a > hjmmn>t-jr(n)n)tj>a)0)n>>rrr-jk)ir2. 0) U i l / > M i J i f ~» J - «J L n - ' 0 ^ ' ^ j ö r ^ M Ö ö ö ' - ^ w w b i ' u i b i ^ ö ö W > V i *. *. Q ;-J 7-J -ü A (Ji ^ -,1 ) 0 <c ( a> Ln k)!ti KJ LJ i -1-1 t -J -* NJ ) -» t r-j w t» -vi -1 0 b) (,) tn b) b) ^ -> c ^ 13 ) (*> 0 -» t Ä *> -^ 0^ 0 gi Q» 3 Q! ö» -1 M 5 - _ k ^ - > - > j k ( D «i C 0 0 a - ' ( 0 3 (DtCl-'i3>ÖÖÖÖi3Uïi31<0(Db>bl(DulÖÖE ( D C 7 > A. ( D ( J i l ï I <D (D ID ld t <D CD N N N Q N (C C ( <Q "0 0 "0 m 0 0 D -0 0 T m Q 0 0 "0 0 0 V V A A A A A A A A A A V A V V A II II II II II 11 II II II II II II II [ II II II 3 II < W b b W NJ t K ) ö ö b ö b ö Ö K j M - ' - ' Ä Ö w i ö ö ö b t r i C r i < n u - ' - * - ' ^ - ' t ( D ' t n 0 1 K J Q "5! 3' n 3 I ' '^' g V

31 l u n) Ï I» c C n n 5 u c V l c. N a w c cmfdin tni n u w II > i n i n f s u i ^ ' - ' - r - i T- 1- m m td l ö ö ö r v i ö ö ö ö ö t (N n 1- CM T- -"tr E S II II II ÏV V V 0) k- II A Q. ^ Q. 0- ly Ü CI i>>ct>a)nnnnctia>üiicna> ir V II A a Q. E CM 00 T CM c l 3 m c l m cn < C m ( J "-; c E ö Ö t h- 00 cd ^ d d iri d d d d Wl <d ^ ïd r*-i r- tm T en i/> ^ T T- M ^ c S ^ C > 1 4) (M en r n t «CM (,- in in CD ^ C m cn l c c <D CD ifl V q V l c in CM * c c 0. l d d r-i cd cd cd d d d cd ad d c cd CM ^ ih cd cd ad "D ( r-. c CM ^ T3 1 - "- Ë w di 3 UI in M c UI ) ID (D * m n If) l (D > <3)» at E ö d CNJ ^ P^ r-^ ö d rsi ^ d ai (M d r-^ ^ d 3 ^ V c^ i^ c 3 E u M c n 2 Ë 01 > V *-. Ï n 5 E z 'U CM J (M (N tm (N <D CM <0 CD (D CM (N <N C CM r-i CM CN (M < T l ;^ 3 c n M _; 4-1 V «c n, IsJ I 'v in z 3 0) T J CT CT UI E N E r ( ^ «^ : Z z _^ w Z E E E l 3 Ë V C Z ^ CT E E CT. ) l ~ai l E 3 E E E ^ 3 CT ^ 1- "5 ) *tf V -p C 1 5. '^ «ï > Q. Q. Z c c c l^lll II tl -i _L _L Q. tü W CT CT N nj «C t- ^ C ^ -n m dn E 3 Z. Z. (D C ni _0 <U Ö h - N N N Q l - H I - 0 < ( J l / ) l - ^ N N f 'S T F I^LIët l CT E E ^r c - E E uï ^ S- > " =1 3 N N «: ai CM E 13 E 3 T Q

32 Tetsing. NW -water Pe^xle: van t/m Parameter Geur (zintuiglijk) Temperatuur Zuurstf Zuurgraad Zuurgraad Drzicht Ttaal-fsfaat (in P) Ttaal-fsfaat (in P) Ttaal-stikstf (in N) Chlrfyl-a Ammniak Chlride Sulfaat Thermtl. clibacteriën Kper Zink Zwevend stf Zuurstf (nrm 4 mg/l) Zuurstf (nrm 3 mg/l) N-H Kanaal, bi] Alkmaar tpv bascuicbrug. Eenheid 0C mg/l zuur basisch m mg P/l j mg P/l z mg N/l ug/l mg N/l mg/l mg S04/I MPN/ml ug/l ug/l mg/l mg/l 4 mg/l 3 Aantal Minimum Gemiddelde Maximum ,00 0, , , ,00 47, ,00 0,02 0,07 130,00 174, ,27, ,.23 24,74 51,1.00,00 <.00 4, ,07 12, Grenswaarde 0P <= P <= P >= P >=.50 0P <=.00 ZG >= 0.40 GEM<= 0.15 ZG <= G <= 2.20 ZG <= 0,00 0P <= P <= 200,00 0P <= 0,00 MED<= P <= P <= 30,00 0P >= 4,00 0P >= 3.00 Tetsing aan grenswaarde Aantal verschrijdingen Resultaat {-) [^urrfttdr^ 2S#-g0

33 Parameter Geur (zintuiglijk) Temperatuur Zuurstf Zuurgraad Zuurgraad Drzicht Tt aal-fsfaat (in P) Ttaal-fsfaat (in P) Ttaal-stikstf (in N) Chlrfyl-a Ammniak Chlride Sulfaat Kper Zink Zwevend stf Zuurstf (nrm 4 mg/l) Zuurstf (nrm 3 mg/l) Tets ing. ENW watei Peride; van t/m N-H Kanaal, bij Alkmaar tpv basculebrug. Tetsing aan grenswaarde Aantal Eenheid Aantal Minimum Gemiddelde Maximum Grenswaarde verschrijdingen Resultaat P <= C ,00 0P <= mg/l P >= zuur P >= 50 0 basisch P <=.00 0 m ZG >= mg P/l j GEW <= mg P/l z ZG <= 015 (-) mg N/l ZG <= ug/l ZG <= mg N/l P <= mg/l P <= mg S04/I P <= ug/l P <= ug/l P <= mg/l < mg/l P >= mg/l P >= Datum afdruk: 2--8 Bladz

34 Parameter Geur (zintuiglijk) Temperatuur Zuurstf Zuurgraad Zuurgraad Drzicht Ttaal-fsfaat (in P) Ttaal-fsfaat (in P) Ttaal-stikstf (in N) Chlrfyl-a Ammniak Chlride Sulfaat Kper Zink Zwevend stf Zuurstf (nrm 4 mg/l) Zuurstf (nrm 3 mg/l) Tetsing. ENW - water Peride: van ui Vm N-H Kanaal, bij Alkmaar tpv bascummig. Eenheid 0C mg/l zuur basisch m mg P/l j mg P/l z mg N/l ug/l mg N/l mg/l mg S04/I ug/l ug/l mg/l mg/l 4 mg/l 3 Aantal 4 4 MJidmum Gemiddelde IMaximum 0,00 0,00 0,00 5, ,00 3,0 7, , , ,73 1,00 0,14 0, , , , , ,01 170, ,00 138, ,70 2, ,0 7,74, Grenswaarde 0P <= 0 Tetsing aan grenswaarde Aantal verschrijdingen Resultaat 0 0P <= 25,00 0 0P >= P >= P <=.00 0 ZG >= GEM<= 0,15 - ZG <= 0,15 5 (-) ZG <= 2,20 3 ZG <= P <= 0,02 0 0P <= P <= 0,00-0P <= 3,00 5-0P <= 30,00 3-0P >= _ 0P >= [urr^dn0 2^0-^ B, \^2

35 Tetsing. ENW - water Peride; van t/m Parameter Kleur (zintuiglijk) Geur (zintuiglijk) Temperatuur Zuurstf Zuurgraad Zuurgraad Drzicht Ttaal-fsfaat {in P) Ttaal-fsfaat (in P) Ttaal-stikstf (in N) Ctilrfyl-a Ammniak Chlride Sulfaat Thermtl. clibacteriën Zwevend stf Zuurstf (nrm 4 mg/l) Zuurstf (nrm 3 mg/l) Bij duiker aan nrdzijde Kanaalweg Eenfieid BC mg/l zuur basisch m mg P/l j mg P/l 2 mgn/l ug/l mgn/l mg/l mg S04/I MPN/ml mg/l mg/l 4 mg/l 3 Aantal 5 g g g num Gemiddelde Maximum , c , i ,5g g , g g Grenswaarde Tetsing aan grenswaarde Aantal verscfirijdingen Resultaat gp <= P <= P <= P >= P >= 50 0 SP <=.00 0 ZG >= 0,40 1 GEM<= G <= 0.15 (-) ZG <= G <= P <= P <= P <= 0, MED<= P >= P >= Datum afdruk Bladz

36 Tetsing. ENW-water Peride: van wi-01-fi3 t/m Parameter Geur (zintuiglijk) Vuil (zintuiglijk) Temperatuur Zuurstf Zuurgraad Zuurgraad Drzicht Ttaal-fsfaat (in P) Ttaal-fsfaat (in P) Ttaal-stikstf (in N) Chlrfyl-a Ammniak Ctilride Sulfaat Ttiermtl. clibacteriën Zwevend stf Zuurstf (nrm 4 mg/l) Zuurstf (nrm 3 mg/t) Bij duiker aan nrdzijde Kanaahmg Eenheid 0C mg/l zuur basisch m mg P/i j mg P/l z mg N/l ug/l mg N/l mg/l mg S04/I MPN/ml mg/l mg/l 4 mg/l 3 Aantal 8 num Gemiddelde Maximum , , ,40 > , , , , ,33 200,00 0, ,0 2.00, Grenswaarde 0P <= 0P <= 0P <= 0P >= 0P >= 0P <= ZG >= GEM<= ZG <= ZG <= ZG <= 0P <= 0P <= 0P <= MED<= 0P >= 0P >= , Tetsing aan grenswaarde Aantal verschrijdingen Resultaat lftutt#rdr# 2S#-0

37 Tetsing. ENW - water Peride: van t/m Parameter Geur (zintuiglijk) Temperatuur Zuurstf Zuurgraad Zuurgraad Drzicht Tlaal-tsfaat (in P) Ttaal-fsfaat (in P) Ttaal-stikstf (in N) Chlrfy!-a Ammniak Chlride Sulfaat Thermtl clibacteriën Zuurstf (nrm 4 mg/l) Zuurstf (nrm 3 mg/l) Bij duiker aan nrdzijde Kanaalweg Eenheid ec mg/l zuur basisch m mg P/l j mg P/l z mg N/l ug/l mg N/l mg/l mg S04/I MPN/ml mg/l 4 mg/l 3 Aantal num Gemiddelde Maximum 0, ,20, , ,8 80 0,30 0,38 > ,45 2, , , , ,00 0,03 180, ,00 0, , ,12 2,00 1,20,3 15, , Tetsing aan grenswaarde Aantal verschrijdingen Resultaat 0 Grenswaarde 0P <= P <= P >= P >= P <=.00 0 ZG >= 0, n GEIUI<= 0,15 - ZG <= 0,15 (-) ZG <= ZG <= 0,00 0 0P <= P <= P <= MED<= P >= P >= _ Datum afdruk: 2--8 Bladz 11

38 Tetsing,. NW - water Peride: van «1-01- t/m Parameter Geur (zintuigllji Temperatuur Zuurstf Zuurgraad Zuurgraad Drzicht Ttaal-fsfaat (in P) Ttaal-fsfaat (in P) Ttaal-stikstf (in N) Chlrfyl-a Ammniak Chlride Sulfaat Thermtl. clibacleriën Zuurstf (nrm 4 mg/l) Zuurstf (nrm 3 mg/l) Zuidelijke maaltcht, afver van de Belwlenneer, Eenheid 0C mg/l zuur basisch m mg P/l j mg P/l z mg N/l ug/l mg N/l mg/l mg S04/I WlPN/ml mg/l 4 mg/l 3 Aantal Minimum Gemiddelde Maximum.C , , ,70 0, , , , Grenswaarde 0P <= P <= P >= P >=.50 0P <=.00 ZG >= 040 GEM<= 0.15 ZG <= 0.15 ZG <= 2.20 ZG <= P <= P <= 200,00 0P <= 0.00 MED<= 20,00 0P >= P >= 3.00 Tetsing aan grenswaarde Aantal verschrijdingen Resultaat

39 , Gemeente Alkmaar Gemeente Heil Prjectnr.: ranjswud MER Beamvenietfein iuni 1. teuisie 04 Bekelermeer Zuid 2 en Zuid 3 Bijlage 4 Bijlage 4: Meetgegevens luchtkwaliteit (uit: publicatie 'Luchtkwaliteitjaarverzicht 1, RIVM, juni 18) Atdeling BQem. Watst en Milieu G:\..\3217\008-5.RAP

40 rniewud Gemeente Alkmaar. Gemeente Heil MER Bedrijventerrein Bekeletmeer-Zuid 2 en Zuid 3 Prjectnr.: ' jum 1, revisie 04 Bi lage 4, Blad 1 van 1 Bijlage 4: Meetgegevens luchtkwaliteit De gegevens ver de luchtkwaliteit zijn ntleend uit de publicatie 'Luchtkwaliteit, Jaarverzicht 1', RIVM, juni 18. Dit betreft de laatst uitgegeven versie ver de luchtkwaliteit in Nederland, In deze rapprtage zijn nder andere de meetwaarden pgenmen van het landelijke meetnet in Nederland. In dit net vrmen de plaatsen Kwadijk en Wieringerwerf de dichtst bij Alkmaar gelegen meetstatins. Waar mgelijk is naar deze lcaties verwezen. De in tabel 1 pgenmen cncentratieniveaus betreft de gemiddelde gemeten waarden ver 14 vermeld. Daarnaast z(]n weergegeven de gemiddelde waarden in Nederland. Ter vergelijking zijn de geldende grenswaarden (nrmen) vr de cmpnenten aangegeven. NB: Naast grenswaarden wrden in Nederland richt- en streefwaarden gehanteerd. Deze hebben in de meeste gevallen geen wettelijke status. Bestaande situatie Tabel 1: verzicht achtergrndniveau, cnfrm Landelijk Meetnet Cmpnent Kwadijk /^g/m' Wletingerwerf Nederland gemiddelde Nrm //g/m' Stikslfkiden: INx). 8-percemiel jaargemiddelde Zwaveldixide:. B-percentiel - 50-percentiel , Ammniak: - 8-percentiel jaargemiddelde PAK; - 8percentiBl ' jaargemiddelde ,3' 1.0* Zwevende dee II je s: - (ijnatt (PM) jaargemiddelde Zwarte rk: - 8 percentiel - 50'percentiel , zn: - max, uurgemiddelde - greiseizen gemiddelde Benzeen: - jaargemiddelde 1.3 Klmnxide: - -perchntiel 1,0" " weergegeven in ng/m' weergegeven in mg'm' Aldeling Bdem, Water en Milieu G:\..\217\008-5.RAP

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

3 i. s er' O O IQ (O. III il Z '- - -» a> -j ro A A (O A -' O N> CD O *» IO. co -sj. 00 oo co en co co ro cn co co en co

3 i. s er' O O IQ (O. III il Z '- - -» a> -j ro A A (O A -' O N> CD O *» IO. co -sj. 00 oo co en co co ro cn co co en co c ) a c j»r r > H H H N N N H \ I c C J 7 7 C U E E E P. 5. f] ( id''fj S r 'N' ' ^ ) C/l a a ti. n E 5 re c' c -* 0)

Nadere informatie

Formulier UK/S. 2. Gegevens aanvrager (De aanvrager dient tevens subsidieontvanger te zijn) Aanvrager: Postadres: Postcode: Contactpersoon:

Formulier UK/S. 2. Gegevens aanvrager (De aanvrager dient tevens subsidieontvanger te zijn) Aanvrager: Postadres: Postcode: Contactpersoon: Frmulier UK/S Indienen bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu, DG Milieu en Internatinaal, directie Klimaat, Lucht en Geluid, p/a Bureau Sanering Verkeerslawaai, Pstbus 97, 3440 AB, Werden. 1.

Nadere informatie

LANDSCHAPPELIJKE INPASSING ZONNEPARK MIDDELBURG 14-07-2015

LANDSCHAPPELIJKE INPASSING ZONNEPARK MIDDELBURG 14-07-2015 LANDSCHAPPELIJKE INPASSING ZONNEPARK MIDDELBURG 14072015 ZONNEPARK TORENWEG GrenLeven is vrnemens m p de lcatie aan de Trenweg in de gemeente Middelburg een nieuw znnepark te realiseren ten beheve van

Nadere informatie

BiovergistingprojectKolkenbosch

BiovergistingprojectKolkenbosch BivergistingprjectKlkenbsch Ontstaan Delstelling Drlpen traject Huidige status Partners Onderzeken Financieel Tekmst He ntstaan? Drpsbelangenvereniging Helluw Stichting Bimassa Helluw Werkgrep Stuurgrep

Nadere informatie

Projectomschrijvingen van het Uitvoeringsprogramma 2012-2015 Visie Openbaar Vervoer 2020

Projectomschrijvingen van het Uitvoeringsprogramma 2012-2015 Visie Openbaar Vervoer 2020 Vrdracht Prvinciale Staten van Nrd-Hlland Vrdracht Haarlem, juli 2012 Onderwerp: Uitveringsprgramma 2012-2015 Visie Openbaar Verver 2020 Bijlage: Prjectmschrijvingen van het Uitveringsprgramma 2012-2015

Nadere informatie

Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Directoraat-Genemal Rijkswaterstaat. Adviesdienst Verkeer en Vervoer

Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Directoraat-Genemal Rijkswaterstaat. Adviesdienst Verkeer en Vervoer Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directraat-Genemal Rijkswaterstaat Adviesdienst Verkeer en Verver He is MELDWERK ntstaan? «. ">. "'T» In 1987 hebben de beheerders van rijkswegen afgesprken wegwerkzaamheden

Nadere informatie

Procesdocument Klankbordgroep Schakenbosch

Procesdocument Klankbordgroep Schakenbosch Prcesdcument Klankbrdgrep Schakenbsch Tijdens de klankbrdgrepvergadering van 23 juni 2010 is de afspraak gemaakt met de leden van de klankbrdgrep m duidelijkheid te geven ver het prces, de kaders, de verschillende

Nadere informatie

Subsidietoetsingskader VVE gemeente Raalte 2015. Doelstelling subsidie:

Subsidietoetsingskader VVE gemeente Raalte 2015. Doelstelling subsidie: Subsidietetsingskader VVE gemeente Raalte 2015 Delstelling subsidie: Op grnd van de Wet OKE (Ontwikkelingskansen dr kwaliteit en educatie zijn gemeenten verantwrdelijk vr de Vrschlse educatie. Gemeenten

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : F.K.L. Spijkervet DB CATEGORIE : B-STUK (Beleidsstuk) VERGADERING D.D. : 30 september 2014 NUMMER : WM/MIW/SSl/8372 OPSTELLER : J.M.U. Geerse, 0522-276864

Nadere informatie

Windenergie met beleid

Windenergie met beleid Windenergie met beleid Inhud I n h u d 2 Fe ite n wi n de n er g ie M er dij k 3 Fe ite n wi n de n er g ie en r eg i 4 Fe ite n wi n de n er g ie i n N r d Br a b a nt 5 Be lei d v a n c l le ge v a n

Nadere informatie

kader grondprijzen 2013

kader grondprijzen 2013 kader grndprijzen 2013 Meer infrmatie: www.tilburg.nl De raad heeft Het kader vr de grndprijzen gemeente Tilburg 2013 vastgesteld p 18 maart 2013 1 Inhudspgave kader Grndprijzen 2013 a.telichting residuele

Nadere informatie

L i mb u r g s e L a n d m a r k s

L i mb u r g s e L a n d m a r k s L i mb u r g s e L a n d m a r k s P r o g r a m m a I n v e s t e r e n i n S t ed e n e n D o r p e n, l i j n 2 ; D e L i m b u r g s e I d e n t i t e i t v e r s i e 1. 0 D o c u m e n t h i s t o

Nadere informatie

Werkwijze uitspraken en de RO Standaarden. 1 Aanleiding. 2 Leeswijzer

Werkwijze uitspraken en de RO Standaarden. 1 Aanleiding. 2 Leeswijzer Werkwijze uitspraken en de RO Standaarden Onderwerp Verwerken van rechterlijke uitspraken Aan Gebruikers RO Standaarden Van Genvum, beheerder RO Standaarden Datum 24 ktber 2013 Status Publiek 1 Aanleiding

Nadere informatie

Bijlage: 1. Voortgangsrapportage 2007 Uitvoeringsprogramma RR2020.

Bijlage: 1. Voortgangsrapportage 2007 Uitvoeringsprogramma RR2020. regiraad vergadering 13 februari 2008 agendapunt 12 Onderwerp: Vrtgangsrapprtage 2007 Uitveringsprgramma RR2020. Bijlage: 1. Vrtgangsrapprtage 2007 Uitveringsprgramma RR2020. Telichting: In december 2005

Nadere informatie

Reglement betreffende een Provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale subsidie.

Reglement betreffende een Provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale subsidie. Reglement betreffende een Prvinciale herkenbaarheid bij elke vrm van prvinciale subsidie. DE PROVINCIERAAD VAN WEST - VLAANDEREN, Overwegende dat het belang van de prvinciale herkenbaarheid, naar aanleiding

Nadere informatie

Regeling: strategisch plan duurzame ontwikkeling werknemer

Regeling: strategisch plan duurzame ontwikkeling werknemer Regeling: strategisch plan duurzame ntwikkeling werknemer Lptijd : 1 maart 2017 t/m 31 december 2018 Aanbd vr metalektrbedrijven He verandert u daadwerkelijk het gedrag en de werkwijze van teams/afdelingen

Nadere informatie

Bijlage IVa Sjabloon voor de verdeling van werkzaamheden voor onderwijzend personeel in de kunsteducatie

Bijlage IVa Sjabloon voor de verdeling van werkzaamheden voor onderwijzend personeel in de kunsteducatie Bijlage IVa Sjabln vr de verdeling van werkzaamheden vr nderwijzend persneel in de kunsteducatie Sjabln vr de verdeling van werkzaamheden vr nderwijzend persneel in de kunsteducatie LOGA-partijen vinden

Nadere informatie

Uitwerking Landelijke Leidraad en Procedure Wijziging Acute Zorgaanbod Versie 6.0, ROAZ regio s VUmc en AMC

Uitwerking Landelijke Leidraad en Procedure Wijziging Acute Zorgaanbod Versie 6.0, ROAZ regio s VUmc en AMC Uitwerking Landelijke Leidraad en Prcedure Wijziging Acute Zrgaanbd Versie 6.0, ROAZ regi s VUmc en AMC nuari 2016 1 Uitwerking Het Landelijk Netwerk Acute Zrg (LNAZ) heeft een leidraad met een prcedure

Nadere informatie

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar Maak van 2015 juw persnlijk prfessinaliseringsjaar en wrd Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Deze status wrdt bereikt na certificering dr het nafhankelijke

Nadere informatie

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen.

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen. Categrie C Per aspect van het framewrk zijn nrmen pgesteld. Vetgedrukt zijn de verplichte nrmen. Organisaties die nder categrie C vallen, zullen verder zijn met het implementeren van kwaliteitssystemen

Nadere informatie

Bijlage 4. Toetsingskader ontwerp levensloopbestendig Zeist-Oost

Bijlage 4. Toetsingskader ontwerp levensloopbestendig Zeist-Oost Bijlage 4 Tetsingskader ntwerp levenslpbestendig Zeist-Ost 1. Opzet Het tetsingskader Levenslpbestendig Zeist-Ost bestaat uit een aantel nderdelen. Een algemeen deel gaat ver de levenslpbestendige wijk:

Nadere informatie

Op deze gronden mogen ten behoeve van de bestemming uitsluitend worden gebouwd:

Op deze gronden mogen ten behoeve van de bestemming uitsluitend worden gebouwd: Artikel 20 Wnen 20.1 Bestemmingsmschrijving De vr "Wnen" (W) aangewezen grnden zijn bestemd vr: a. het wnen in een wning; b. bijbehrende erven, terreinen en vrzieningen, zals ntsluitingswegen ten beheve

Nadere informatie

Cycloon-beleidsplan 2011 2013. Noord Nederland. Drenthe, Friesland, Groningen

Cycloon-beleidsplan 2011 2013. Noord Nederland. Drenthe, Friesland, Groningen Cycln-beleidsplan 2011 2013 Nrd Nederland Drenthe, Friesland, Grningen Auteur: Stuurgrep Cycln Datum: 1 juni 2011 Versie: 0-5 Clfn Titel: Cycln-beleidsplan 2011-2013 Auteur: Stuurgrep Cycln Nrd Nederland

Nadere informatie

Confidentieel. 16 januari 2013 2013/11989. Sectorbrief Themaonderzoek Uitbesteding Vermogensbeheer. Geacht bestuur,

Confidentieel. 16 januari 2013 2013/11989. Sectorbrief Themaonderzoek Uitbesteding Vermogensbeheer. Geacht bestuur, Tezicht pensienfndsen en beleggingsndernemingen Middelgrte en kleine pensienfndsen Pstbus 98 1000 AB Amsterdam Cnfidentieel Datum Bijlage(n) 1 Onderwerp Sectrbrief Themanderzek Uitbesteding Vermgensbeheer

Nadere informatie

Agendanummer: Begrotingswijz.: Onderwerp : doorontwikkeling windenergie. Aan de raad van de gemeente Waalwijk Waalwijk, 18 september 2012

Agendanummer: Begrotingswijz.: Onderwerp : doorontwikkeling windenergie. Aan de raad van de gemeente Waalwijk Waalwijk, 18 september 2012 Agendanummer: Begrtingswijz.: CR2 Onderwerp : drntwikkeling windenergie Kenmerk: 12-0024868 Aan de raad van de gemeente Waalwijk Waalwijk, 18 september 2012 0. Samenvatting Uw Raad heeft vr de ambitie

Nadere informatie

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 Vr- en Vregschlse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 1. Inleiding Vr- en Vregschlse Educatie, als nderdeel van het bredere beleidsterrein nderwijsachterstandbeleid, wrdt sinds 2002 in Winterswijk vrmgegeven.

Nadere informatie

Inspectie Leefomgeving en Transport Ministerie var\ Infrastructuur en Milieu

Inspectie Leefomgeving en Transport Ministerie var\ Infrastructuur en Milieu [DATUM, ^TVANGST_. /ADVOOOR_Lf!:^ -! itkn/, \ Inspectie Leefmgeving en Transprt Ministerie var\ Infrastructuur en Milieu > Returadres Pstbus 16191 2500 BD Den Haag Het cllege van burgemeester en wethuders

Nadere informatie

Rapport. Bekend maakt bemind Onderzoek naar de bekendheid van en waardering voor het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak

Rapport. Bekend maakt bemind Onderzoek naar de bekendheid van en waardering voor het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak Rapprt Bekend maakt bemind Onderzek naar de bekendheid van en waardering vr het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak Over het CAOP Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum p het gebied van arbeidszaken

Nadere informatie

W I M D Beleidsplan Versie 1 februari 2013

W I M D Beleidsplan Versie 1 februari 2013 W M I D Beleidsplan Versie 1 februari 2013 Vraf Vr u ligt het beleidsplan van de Stichting Wninitiatief Midden-Delfland (Stichting WIMD). Het plan mvat een verzicht van de delstellingen, activiteiten en

Nadere informatie

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen Samenvatting Deelprjecten Ouderen Samen Vughtse Ouderen aan het Wrd In januari 2007 zijn dr het Prject Ouderen Samen vier bijeenkmsten gerganiseerd waarvr alle Vughtse inwners van 55 jaar en uder waren

Nadere informatie

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers Oprep erkenning en subsidiëring van grepsgericht aanbd pvedingsndersteuning dr vrijwilligers In het kader van het versterken van aanbd pvedingsndersteuning in de Huizen van het Kind lanceert Kind en Gezin

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Stein F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, juni 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S t e i

Nadere informatie

Actieplan leeftijdsbewust personeelsbeleid 2013-2023

Actieplan leeftijdsbewust personeelsbeleid 2013-2023 Nvember 2013 Actieplan leeftijdsbewust persneelsbeleid 2013-2023 Actie 1: Ontwikkelen van een stagebeleid. Stagiaires zijn ptentiële nieuwe cllega s. Een stageperide kunnen we aanzien als een inwerkperide.

Nadere informatie

Zienswijzenota. Behorend bij het. Inpassingsplan provincie Gelderland Aansluiting de Teuge en herbestemming bij de Baankstraat

Zienswijzenota. Behorend bij het. Inpassingsplan provincie Gelderland Aansluiting de Teuge en herbestemming bij de Baankstraat Zienswijzenta Behrend bij het Inpassingsplan prvincie Gelderland Aansluiting de Teuge en herbestemming bij de Baankstraat (gemeente Brummen en gemeente Zutphen) Inhudspgave 1. Inleiding... 2 1.1 Prcedure

Nadere informatie

Introductie MVO Prestatieladder

Introductie MVO Prestatieladder Intrductie De is een certificeerbare nrm vr Maatschappelijke Verantwrdelijkheid van Organisaties (MVO). De nrm is gemaakt vr rganisaties die hun eigen MVO ambities en perfrmance aantnbaar willen maken,

Nadere informatie

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015 Beleidsregels vrziening jbcaching Participatiewet 2015 1-7-2015 Jbcaching Reginale beleidsregels jbcaching Participatiewet regi Achterhek Inleiding Jbcaching gaat ver het ndersteunen van mensen bij het

Nadere informatie

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n I n é é n d a g k a n r e l i g i e u s e r f g o e d v a n m e e r d e r e g e n e r a t i e

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 Versie Zomer 2014

Beleidsplan 2014 Versie Zomer 2014 Beleidsplan 2014 Versie Zmer 2014 Pagina 1 van 6 Beleidsplan 2014 Supprt t Cnnect Vraf Vr u ligt het beleidsplan van de Stichting SUPPORT TO CONNECT. Het plan mvat een verzicht van de delstellingen, activiteiten

Nadere informatie

Gedragscode voor de leden van de Beroepsvereniging van Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen

Gedragscode voor de leden van de Beroepsvereniging van Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen Gedragscde vr de leden van de Berepsvereniging van Nederlandse Stedebuwkundigen en Planlgen Gedragscde vr de leden van de Berepsvereniging van Nederlandse Stedebuwkundigen en Planlgen Inhudspgave Hfdstuk

Nadere informatie

H O E D U U R I S L I M B U R G?

H O E D U U R I S L I M B U R G? H O E D U U R I S L I M B U R G? N AD E R E I N F O R M A T I E S T A T E N C O M M I S S I E S OV E R O N D E R AN D E R E A F V A L S T O F F E N H E F F I N G E N I N L I M B U R G 1 6 a u g u s t u

Nadere informatie

Bomen over Bomen. Bomen en de APV

Bomen over Bomen. Bomen en de APV Bmen ver Bmen Bmen en de APV Apeldrn, december 2007 Bmen en de APV Inhud Pagina Bmen en de APV...3 1. Inleiding...5 1.1 Aanleiding...5 1.2 Del...5 1.3 Prduct...5 1.4 Plangebied...6 1.5 Status...6 1.6

Nadere informatie

Beheerplan voor bouwhistorische objecten

Beheerplan voor bouwhistorische objecten Beheerplan vr buwhistrische bjecten 2.7.1 Inleiding Met een beschermd stadsgezicht, ngeveer 1500 mnumenten en een uniek laatmiddeleeuws bdemarchief heeft Drdrecht een mvangrijke bven- en ndergrndse cultuurhistrische

Nadere informatie

Bijlagen. A plan van aanpak 2009-2010. adviesbevoegdheden CCR. samenwerkingsovereenkomst CCR-RvB. jaarcyclus. E begroting-uitgaven 2010

Bijlagen. A plan van aanpak 2009-2010. adviesbevoegdheden CCR. samenwerkingsovereenkomst CCR-RvB. jaarcyclus. E begroting-uitgaven 2010 Bijlagen A plan van aanpak 2009-2010 B C D adviesbevegdheden CCR samenwerkingsvereenkmst CCR-RvB jaarcyclus E begrting-uitgaven 2010 F schema adviesaanvragen 2010 Bijlage A: CCR plan van aanpak 2009-2010

Nadere informatie

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1 Prjectaanvraag Versterking sciale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1. Aanleiding Eind 2012 heeft Prvinciale Staten van de prvincie Fryslân keuzes gemaakt mtrent de 'kerntakendiscussie'.

Nadere informatie

Controleprotocol Sociaal Domein

Controleprotocol Sociaal Domein Cntrleprtcl Sciaal Dmein Cntrleprtcl vr de accuntantscntrle bij: dr de gemeenten in de regi Amersfrt* gesubsidieerde rganisaties vr Jeugdzrg en WMO dr de gemeenten in de regi Amersfrt f dr de gemeente

Nadere informatie

n Keukeninformatie...

n Keukeninformatie... n Keukeninfrmatie... Blk 3 Pakket 2 Eigenhuis Keukens is geselecteerd als prjectleverancier vr dit prject. Deze brchure geeft u infrmatie ver de afspraken welke zijn gemaakt met betrekking tt de keuken.

Nadere informatie

De voorraad fossiele brandstoffen is eindig. Op termijn zullen we andere bronnen voor onze energievoorziening moeten gebruiken.

De voorraad fossiele brandstoffen is eindig. Op termijn zullen we andere bronnen voor onze energievoorziening moeten gebruiken. 5.2.7 Energie Wat is het thema en waarm is het belangrijk? Het thema energie gaat ver het gebruik van energie in de gebuwde mgeving vr verwarming, keling, verlichting en industriële en agrarische prcessen.

Nadere informatie

NTA 8009:2007. Veiligheidsmanagementsysteem voor ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszorg verlenen

NTA 8009:2007. Veiligheidsmanagementsysteem voor ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszorg verlenen NTA 8009:2007 Veiligheidsmanagementsysteem vr ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszrg verlenen Unifrm en inzichtelijk veiligheidsmanagementsysteem Openheid ver patiëntveiligheid Basis vr interne

Nadere informatie

Tijdelijke regeling diensten van algemeen economisch belang toegelaten instellingen volkshuisvesting. Q and A s: update d.d.

Tijdelijke regeling diensten van algemeen economisch belang toegelaten instellingen volkshuisvesting. Q and A s: update d.d. Tijdelijke regeling diensten van algemeen ecnmisch belang tegelaten instellingen vlkshuisvesting Q and A s: update d.d. februari 2013 Aanbesteding Hebben wningcrpraties de plicht m maatschappelijk vastged

Nadere informatie

Concept format projectaanvraag

Concept format projectaanvraag Bijlage 1 Cncept frmat prjectaanvraag 1 Welke rganisatie is prjectbeheerder? 2 Welke rganisaties zijn daarnaast betrkken bij het prject: Tegelaten AWBZ-instellingen, Vastgedeigenaar: Gemeente: 3 Welk type

Nadere informatie

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020.

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020. Handleiding Handleiding Cmmunicatie vr Prmtren Eurpees Fnds vr Reginale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020 1 Eurpese Unie Inhud 1 Inleiding... 1 2 De minimale cmmunicatieverplichtingen... 1 a) Weergave

Nadere informatie

Bijzondere Richtlijn Keuringen online webshops

Bijzondere Richtlijn Keuringen online webshops Bijzndere Richtlijn Keuringen nline webshps Telichting tetsing Keuringsraad t.b.v. nline webshps De Keuringsraad hanteert een aangepast tetsingssysteem t.b.v. nline webshps gezien de grtte (aantal prducten)

Nadere informatie

Voorstel aan de Gemeenteraad

Voorstel aan de Gemeenteraad Vrstel aan de Gemeenteraad 13-04-2012 DSO/2012/2302451svdz Onderwerp Regiplan Windenergie en Beleidsvisie tijdelijke windenergie Almere Beleidsveld Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling Prtefeuillehuder H.

Nadere informatie

TOELICHTING KOSTEN MOZAÏEKBEHEER OPEN GRASLAND

TOELICHTING KOSTEN MOZAÏEKBEHEER OPEN GRASLAND STICHTING COLLECTIEF AGRARISCH NATUURBEHEER SCAN TOELICHTING KOSTEN MOZAÏEKBEHEER OPEN GRASLAND BESCHRIJVING De ksten mzaïekbeheer zijn een vergeding vr de ksten die p bedrijfsniveau gemaakt wrden vr het

Nadere informatie

Een goede toekomst voor uw administratie

Een goede toekomst voor uw administratie Een gede tekmst vr uw administratie Is dit uw situatie nu? Is dit uw situatie straks? De praktijk Bij het gebruik maken van nline- bekhuden, wrdt het vr u mgelijk m 24 uur per dag, 7 dagen in de week infrmatie

Nadere informatie

Wat zijn de specifieke omstandigheden van deze locatie waar, bij inpassing van de voorziening, rekening mee gehouden moet worden?

Wat zijn de specifieke omstandigheden van deze locatie waar, bij inpassing van de voorziening, rekening mee gehouden moet worden? Omgevingsscan Achtergrnd prject De gemeente Drdrecht heeft het plan pgevat de prblematiek rndm (merendeels verslaafde) dak- en thuislze mensen in haar stad aan te pakken. In dit kader heeft de gemeente

Nadere informatie

n Keukeninformatie...

n Keukeninformatie... n Keukeninfrmatie... 4-kamerappartement verdiepingen Eigenhuis Keukens is geselecteerd als prjectleverancier vr dit prject. Deze brchure geeft u infrmatie ver de afspraken welke zijn gemaakt met betrekking

Nadere informatie

IKZ DEEL II : De informatieronde

IKZ DEEL II : De informatieronde Vanuit het standpunt van de zn is de schaduw nzichtbaar (Gethe) IKZ DEEL II : De infrmatiernde Het is méér dan een cliché f butade: m aan een breed kwaliteitsbeleid te werken, heb je écht steun, inbreng

Nadere informatie

Transmuraal Programma Management

Transmuraal Programma Management Transmuraal Prgramma Management Een prpsitie van Vitha versie 1 Inhudspgave 1 Inleiding... 3 2 Transmurale behandelpraktijken... 3 2.1 Transmurale zrg nader gedefinieerd... 3 2.2 Transmurale zrg in de

Nadere informatie

Kiezen of delen Quick scan van investeringen van gemeente Eindhoven

Kiezen of delen Quick scan van investeringen van gemeente Eindhoven Kiezen f delen Quick scan van investeringen van gemeente Eindhven Dr Paul J.G. Tang & Rbert-Jaap Vrn Eindhven, 11 december 2012 Dit rapprt is bestemd vr de rganisatie van de pdrachtgever. Verspreiding

Nadere informatie

Aanvraag EXPLOITATIE SPEELAUTOMATENHAL

Aanvraag EXPLOITATIE SPEELAUTOMATENHAL Aanvraag EXPLOITATIE SPEELAUTOMATENHAL Aanvraag vr het verkrijgen van een vergunning vr het expliteren van een speelautmatenhal p grnd van de Speelautmatenhalverrdening Gemeente Tilburg 2014. Aan de burgemeester

Nadere informatie

n Keukeninformatie...

n Keukeninformatie... n Keukeninfrmatie... Blk 3 Pakket 1 Eigenhuis Keukens is geselecteerd als prjectleverancier vr dit prject. Deze brchure geeft u infrmatie ver de afspraken welke zijn gemaakt met betrekking tt de keuken.

Nadere informatie

n Keukeninformatie...

n Keukeninformatie... n Keukeninfrmatie... De Rietkraag 2e fase Type Kievit Eigenhuis Keukens is geselecteerd als prjectleverancier vr dit prject. Deze brchure geeft u infrmatie ver de afspraken welke zijn gemaakt met betrekking

Nadere informatie

Beleidsplan Natuur, Landschap, Infrastructuur en Gebouwen 2010-2015 consistent actief beheer

Beleidsplan Natuur, Landschap, Infrastructuur en Gebouwen 2010-2015 consistent actief beheer Beleidsplan Natuur, Landschap, Infrastructuur en Gebuwen 2010-2015 cnsistent actief beheer Hfdlijnen van beleid, delstellingen en randvrwaarden Vastgesteld p 11 december 2009 1. 1. Inleiding Het Beleidsplan

Nadere informatie

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden;

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden; Vrbeeld handvest De burgemeester, het cllege en de raad van de gemeente Muiden; Gelet p artikel 169, tweede en derde lid, en artikel 180, tweede en derde lid, Gemeentewet; Hebben de vlgende uitgangspunten

Nadere informatie

NOTITIE REGIONAAL REPRESSIEF DEKKINGSPLAN FASE 2 BESTUURLIJKE UITGANGSPUNTEN. 1. Inleiding

NOTITIE REGIONAAL REPRESSIEF DEKKINGSPLAN FASE 2 BESTUURLIJKE UITGANGSPUNTEN. 1. Inleiding NOTITIE REGIONAAL REPRESSIEF DEKKINGSPLAN FASE 2 BESTUURLIJKE UITGANGSPUNTEN 1. Inleiding De pdracht van het AB VrZW bij de vaststelling van het dekkingsplan fase 1 p 18 ktber 2013 luidde: nderzek de mgelijkheden

Nadere informatie

Zicht op asbest. Hoe groot is het probleem?

Zicht op asbest. Hoe groot is het probleem? Zicht p asbest He grt is het prbleem? ing. W.J.H. (Willy) Verbeeten Senir buwinspecteur Afd. Handhaving Objectgebnden Omgevingsdienst RUD Twente (netwerk RUD) Kennispunt Slp en asbest Asbestdeskundige

Nadere informatie

MEMO. Betreft : Overeenkomst naar aanleiding van overleg met vakorganisaties op 17 maart 2015. Aan : Vakorganisaties Van : Directie.

MEMO. Betreft : Overeenkomst naar aanleiding van overleg met vakorganisaties op 17 maart 2015. Aan : Vakorganisaties Van : Directie. EO Betreft : Overeenkmst naar aanleiding van verleg met vakrganisaties p 17 maart 2015 Aan : akrganisaties an : Directie. Ons kenmerk: TvdBvak23032015 Pagina: 1/6 s 1. Omvang en duur van het cntract Cntractduur

Nadere informatie

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica Prgramma Welzijn en Zrg Nieuwe Zrg en Dmtica Aanleiding De mgelijkheden vr het langer zelfstandig thuis blijven wnen, meten wrden verbreed. Technlgische ntwikkelingen die zrg p afstand en het participeren

Nadere informatie

Toelichting bij gebruik Model Legionella Risicoanalyse en Beheersplan koeltoreninstallaties

Toelichting bij gebruik Model Legionella Risicoanalyse en Beheersplan koeltoreninstallaties Telichting bij gebruik Mdel Leginella Risicanalyse en Beheersplan keltreninstallaties 1 Del Het Mdel Leginella Risicanalyse en Beheersplan is te beschuwen als een nderlegger f mdel bij het pstellen van

Nadere informatie

Reactienota inspraak- en overlegprocedure en advies Regionale brandweer inzake het bestemmingsplan Heerenveen-De Greiden

Reactienota inspraak- en overlegprocedure en advies Regionale brandweer inzake het bestemmingsplan Heerenveen-De Greiden Reactienta inspraak- en verlegprcedure en advies Reginale brandweer inzake het bestemmingsplan Heerenveen-De Greiden 1. Inleiding Bij de vaststelling van de Nta van Uitgangspunten vr het nieuwe bestemmingsplan

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 Versie Februari 2012

Beleidsplan 2012 Versie Februari 2012 Beleidsplan 2012 Versie Februari 2012 Pagina 1 van 5 Beleidsplan 2012 Supprt t Cnnect Vraf Vr u ligt het beleidsplan van de Stichting SUPPORT TO CONNECT. Het plan mvat een verzicht van de delstellingen,

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding. Module. Lestijden 40

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding. Module. Lestijden 40 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Ondernemingscmmunicatie Mdule MarketingManagement Cde A2 Lestijden 40 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte ttale studiebelasting (in uren) 1 Mgelijkheid tt JA aanvragen

Nadere informatie

Alleen m.b.t. vergoedingen pedagogisch Instemming. medewerkers (hoofdstuk 1 uit de regeling) Advies

Alleen m.b.t. vergoedingen pedagogisch Instemming. medewerkers (hoofdstuk 1 uit de regeling) Advies Satusverzicht. Cnsultatie Unitmanagers/Lcatiemanagers mei 2011 evaluatie Cnsultatie cliëntenraad Besluit Bestuursgrep 22 april 2003 OR Alleen m.b.t. vergedingen pedaggisch Instemming medewerkers (hfdstuk

Nadere informatie

De Wilde Architecten bna T Gentiaan 1a 8271 DS IJsselmuiden

De Wilde Architecten bna T Gentiaan 1a 8271 DS IJsselmuiden De Wilde Architecten bna T Gentiaan 1a 8271 DS IJsselmuiden T F 038-333 33 53 038-333 33 52 Bank rel. 15.91.96.345 Rabbank IJsselmnd fam. Principaal Mdelweg 1 8000 AR zwlle KvK nr. 05053.320 Reg nr. 1.961101.014

Nadere informatie

re-integratie jobcaoching praktijkleerwerktraject De Pastorie diverse branches social return

re-integratie jobcaoching praktijkleerwerktraject De Pastorie diverse branches social return jbcaching praktijkleerwerktraject De Pastrie scial return Stichting MatchWinners Rermnd jbcaching praktijkleerwerktraject De Pastrie scial return Stichting Matchwinners Rermnd 1. Intr Sinds 2009 biedt

Nadere informatie

BIZ Plan Westermaat Bedrijventerrein Westermaat te Hengelo

BIZ Plan Westermaat Bedrijventerrein Westermaat te Hengelo BIZ Plan Westermaat Bedrijventerrein Westermaat te Hengel Hengel, 4 juni 2010 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. De Experimentwet Bedrijven Investerings Zne 3. Activiteiten van het BIZ 4. Waarm een BIZ 5. De

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Simpelveld F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, j u n i 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k

Nadere informatie

Aanvullingen op handboek Veiligheidsladder (VL) ten behoeve van pilot

Aanvullingen op handboek Veiligheidsladder (VL) ten behoeve van pilot CvD Veiligheidsladder NEN Datum 2016-11-25 Dcumentnummer 2016-004 Betreft Aanvullingen t.b.v. Pilt Datum vastgesteld 2016-12-05 Implementatie Publicatie p website Beslissing Aanvullingen p handbek Veiligheidsladder

Nadere informatie

1) Voorstel tot afschaffing belasting op drankslijterijen

1) Voorstel tot afschaffing belasting op drankslijterijen 1) Vrstel tt afschaffing belasting p drankslijterijen Een tijd geleden werd er dr de regering een hrecaplan vrgesteld. Hierin stnden een aantal maatregelen die dr de betrkken sectr tegejuicht werden, in

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT. Omgevingsvergunning. Besluit

ONTWERPBESLUIT. Omgevingsvergunning. Besluit ONTWERPBESLUIT Datum : Ons kenmerk : 2013.0. Zaaknummer : 130201236 Cntactpersn : mw. J. Elbrecht Telefnnummer : (026) 377 31 39 Omgevingsvergunning Burgemeester en wethuders hebben p 18 februari 2013

Nadere informatie

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. fh grningen bezekadres: Martinikerkhf 12 Aan Prvinciale Staten pstadres: Pstbus 610 9700 AP Grningen lïwywftgprgymc algêrnéen telefnnr: algerneen faxnr.: OSO 316 49 II OSO 316 49 33 Datum Briefnummer Zaaknummer

Nadere informatie

Implementatie van het nieuw geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren

Implementatie van het nieuw geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren Implementatie van het nieuw geestelijk gezndheidsbeleid vr kinderen en jngeren Template vr de beschrijving van het netwerk 1. Inleiding Op 30 maart 2015 werd de Gids naar een nieuw geestelijk gezndheidsbeleid

Nadere informatie

Milieueffectrapportage Music Dome Amsterdam Zuidoost

Milieueffectrapportage Music Dome Amsterdam Zuidoost { Milieueffectrapprtage Music Dme Amsterdam Zuidst Samenvatting prjectr. 1907 162721 Opdrachtgever BlackBx Real Estate B.V. Nrdeinde 19 21 2611 KE DELFT datum vrijgave beschrijvingversie 3.2 gedkeuring

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Energiefonds Overijssel

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Energiefonds Overijssel Inkp- en aanbestedingsbeleid Energiefnds Overijssel 2013 Inhudspgave 1 Inleiding 3 2 Het beleid 4 2.1 Rechtmatigheidsthema's 4 Prcedures 4 Meerwerk en herhalingspdrachten 4 2B-diensten 5 Integriteit 5

Nadere informatie

Training Faciliteren door middel van de moderatiemethode

Training Faciliteren door middel van de moderatiemethode samen beslist beter besluiten Training Faciliteren dr middel van de mderatiemethde Training Techniek Resultaat Tepasbaar. Dynamisch. Interactief. Visueel. Zelfdcumenterend. Overzichtelijk. Betrkkenheid.

Nadere informatie

n Keukeninformatie...

n Keukeninformatie... n Keukeninfrmatie... Eigenhuis Keukens is geselecteerd als prjectleverancier vr dit prject. Deze brchure geeft u infrmatie ver de afspraken welke zijn gemaakt met betrekking tt de keuken. Het aankpen van

Nadere informatie

Rapportage wordt gebruikt om de landelijke inzet te verbeteren.

Rapportage wordt gebruikt om de landelijke inzet te verbeteren. Stichting Aanpak Vertuigcriminaliteit PROGRAMMABUREAU Handleiding aanvragen lkbrmfietsen Inleiding In de praktijk is gebleken dat de inzet van lkbrmfietsen een ged middel is in strijd tegen brmfietsdiefstal.

Nadere informatie

Schadeverzekeringen Zakelijk Zorgverzekeringen. o o

Schadeverzekeringen Zakelijk Zorgverzekeringen. o o Dienstenwijzer Z zijn wij u graag van dienst Op de dienstverlening van ns kantr is de Wet p het financieel tezicht van tepassing. Eén van de eisen die uit deze wet vlgt is dat wij u tijdig infrmeren ver

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidie Provincie Zeeland

Aanvraagformulier subsidie Provincie Zeeland Aanvraagfrmulier subsidie Prvincie Zeeland NAAM ACTIVITEIT / PROJECT Naam GEGEVENS AANVRAGER Naam instelling Adres Instelling Pstcde en wnplaats IBAN-nummer BIC-cde Cntactpersn Functie cntactpersn Telefnnummer

Nadere informatie

6. Opleidingskader voor de procesopleiding Informatiemanagement

6. Opleidingskader voor de procesopleiding Informatiemanagement 6. Opleidingskader vr de prcespleiding Infrmatiemanagement In het prject GROOTER wrden nder andere een aantal pleidingskaders ntwikkeld vr prcessen nder Bevlkingszrg. Hiernder wrdt het pleidingskader vr

Nadere informatie

Vrijblijvende object informatie TE KOOP Schiedamsedijk 70a - 71a 3011 EK Rotterdam

Vrijblijvende object informatie TE KOOP Schiedamsedijk 70a - 71a 3011 EK Rotterdam Email: rijnmnd@hwmakelaars.nl Vrijblijvende bject infrmatie TE KOOP Schiedamsedijk 70a - 71a 3011 EK Rtterdam Email: rijnmnd@hwmakelaars.nl Vrijblijvende bject infrmatie TE KOOP Schiedamsedijk 70a - 71a

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Venray F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k V e n

Nadere informatie

D e h e e r R. d e W i n t e r w o r d t b e n o e m d als a l g e m e e n directeur a.i. v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n

D e h e e r R. d e W i n t e r w o r d t b e n o e m d als a l g e m e e n directeur a.i. v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n Cncept B e g r t i n g 2 1 5 5.2.6 Verbnden partijen Deze p a r a g r a a f g a a t in p d e d e l s t e l l i n g e n, a c t i v i t e i t e n en d e f i n a n c i ë l e m a t e v a n b e t r k k e n

Nadere informatie

Certificatieschema BEI-BLS-VP LS-netten

Certificatieschema BEI-BLS-VP LS-netten Pagina 1 van 7 Stichting Persnscertificatie Energietechniek Alle rechten vrbehuden. Niets uit deze uitgave mag wrden verveelvudigd, pgeslagen in een geautmatiseerd gegevensbestand, f penbaar gemaakt, in

Nadere informatie

van gebruikers, en het toekennen van lees- en schrijfrechten (zie hiervoor http://www.grensregio.eu/project-indienen/ ).

van gebruikers, en het toekennen van lees- en schrijfrechten (zie hiervoor http://www.grensregio.eu/project-indienen/ ). LEIDRAAD AANMELDING Bij het aanmaken van een prjectaanmelding in het digitale e-lket kunnen er verschillende vragen bij u pkmen, zals: He lang mag een tekst zijn? Welk detailniveau wrdt er gevraagd? Waar

Nadere informatie

Zwembadplan Wijk Zwemt! - UITGANGSPUNTEN

Zwembadplan Wijk Zwemt! - UITGANGSPUNTEN Zwembadplan Wijk Zwemt! - UITGANGSPUNTEN Vr u ligt het uitgewerkte plan van WijkZwemt. Dit plan is pgesteld dr de KNZB, 2521, gewn zwemmen en enthusiaste burgers/vrijwilligers vanuit belangengreperingen

Nadere informatie

Checklist Veranderaanpak Inhoud en Proces

Checklist Veranderaanpak Inhoud en Proces list Veranderaanpak Inhud en Prces AdMva 2011 www.admva.nl www.arbcatalgusvvt.nl list Veranderaanpak Inhud en Prces www.arbcatalgusvvt.nl Clfn Sturen p Werkdrukbalans en Energie AdMva 2011 Erna van der

Nadere informatie