Wasserij Steyl. O n d e rn e rn i ng sp 1 a n. Ondernemingsplan voor de wasserij van Kloosterdorp Steyl Startdatum: Einddatum:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wasserij Steyl. O n d e rn e rn i ng sp 1 a n. Ondernemingsplan voor de wasserij van Kloosterdorp Steyl Startdatum: 25-04-2012 Einddatum: 21-06-2012"

Transcriptie

1

2 Wasserij Steyl O n d e rn e rn i ng sp 1 a n Project Ondernemingsplan voor de wasserij van Kloosterdorp Steyl Startdatum: Einddatum: Opdrachtgever Dhr. Winfried Timmers Beleidsmedewerker Kloosterdorp Steyl Studie Periode 2.4 Ondernemerschap Schooljaar Faculteit Facility IVIanagement Hogeschool Zuyd Heerlen Auteurs Projectleider; Erik Janssen Projectleden: Manouk Bergs Eitjo Duut van Goor Paulo Joustra Bart Keijsers IVlarlies Michels Groep FM 211B Datum uitgave Donderdag 21 juni 2012

3 Voorwoord Voor u ligt het ondernemingsplan voor de wasserij in kloosterdorp Steyl. Gedurende acht weken heeft projectgroep FIVl 211-D hard gewerkt om de totstandkoming van dit ondernemingsplan te realiseren. Ondanks enkele wijzigingen die gemaakt moesten worden aan het verslag gedurende het afgelopen blok, zijn wij erg tevreden met het uiteindelijke resultaat. Voor het tot stand komen van dit plan hebben we Steyl bezocht. Dit om een beeld te kunnen vormen van de locatie waar de onderneming gestart zal worden en om een beeld te vormen van de mogelijkheden die er zijn op de betreffende locatie. In dit ondernemingsplan zijn de resultaten opgenomen van de marktanalyse, wordt het marketingplan beschreven en in het financiële hoofdstuk wordt weergegeven hoe de onderneming gefinancierd zal worden. Graag willen wij een dankwoord uitspreken aan onze opdrachtgever, dhr. Winfried Timmers. Daarnaast willen wij IViarianne Winthagen, onze tutor, bedanken voor de OWG lessen, die de basis hebben gevormd voor de kennis die nodig was bij de uitvoering van dit project. Verder spreken we onze dank uit voor haar waardevolle tips en feedback. Wij hebben met veel plezier gewerkt aan dit project en hopen dat u dit een interessant plan zult vinden! Heerlen, 21 juni 2012 Erik Janssen IVIanouk Bergs EItjo Duut van Goor Paulo Joustra Bart Keijsers Marlies Michels 2

4 Saiiiee attiiig Dit ondernemingsplan is geschreven in het kader van het blok Ondernemerschap aan Hogeschool Zuyd te Heerlen. Het plan is bestemd voor de wasserij in kloosterdorp Steyl. De primaire lezer van dit rapport is dhr. Timmers. De secundaire lezer van dit rapport is mw. Winthagen. De aanleiding voor het schrijven van dit plan is dat kloosterdorp Steyl de wasserij wil behouden, uitbreiden en verbeteren. Daarom wil zij weten wat de mogelijkheden zijn voor het exploiteren van de wasserij. De probleemstelling die bij deze opdracht geformuleerd is, luidt als volgt: Hoe kan de projectgroep binnen acht weken een ondernemingsplan opstellen ter ontwikkeling en verbetering van de wasserij in het kloosterdorp Steyl, dat financieel haalbaar is en tevens de mogelijkheden voor het creëren van een leerwerkbedrijf beschrijft? De doelstelling die vervolgens geformuleerd is, luidt als volgt: Het opstellen van een ondernemingsplan, binnen acht weken, voor het kloosterdorp Steyl ter ontwikkeling en verbetering van de huidige wasserij. Daarnaast moet het ondernemingsplan financieel haalbaar zijn en worden de mogelijkheden voor het creëren van een leerwerkbedrijf onderzocht Om een uitspraak te kunnen doen over de exploitatiemogelijkheden is een marktanalyse uitgevoerd. In deze marktanalyse worden de bedrijfstak, de klanten, de concurrentie, de leveranciers, de distributiemogelijkheden, de overige omgevingsfactoren en de interne organisatie geanalyseerd. Uit deze marktanalyse is gebleken dat er voldoende potentiële klanten zijn in de regio van de wasserij. Naast de huidige klanten van de wasserij, de broeders, zusters en gasten van het kloosterdorp, is het toekomstige zorghotel van het kloosterdorp een potentiële klant. Om de overige capaciteit van de wasserij in te vullen, kunnen verzorgingstehuizen en (kleine) bed & breakfast's uit de regio geworven worden als klant. Daarnaast zijn alle huishoudens uit de omgeving Steyl, Tegelen en Venlo potentiële particulieren klanten. Uit de concurrentieanalyse blijkt dat er concurrenten zijn in de regio. De belangrijkste concurrent bevindt zich in Tegelen, omdat deze wasserij het beste te vergelijken is met de wasserij in Steyl en tevens dicht in de buurt ligt. Voor de wasserij in Steyl is het dus belangrijk om zich van deze wasserij te onderscheiden. Uit de leveranciersanalyse is gebleken dat de macht van de leveranciers niet groot is. Er zijn diverse leveranciers voor wasmiddelen en elektriciteit, waardoor de wasserij zelf een leverancier kan kiezen. De distributieanalyse laat zien dat twee distributievormen mogelijk zijn voor de wasserij. Voor de business-to-business klanten zal de was opgehaald worden. De business-to-consumer klanten zullen de was naar één centraal punt moeten brengen, die gevestigd zijn in de regio, of zij moeten de was naar de wasserij brengen. Uit de analyse 'overige omgevingsfactoren' blijkt dat mensen door de crisis beter op hun uitgaven letten. Dit is een nadeel, omdat mensen hierdoor niet zo snel hun was naar een wasserij brengen. Daar staat tegenover dat mensen meer tijd over willen houden om te relaxen, waardoor zij wel bereid zijn om het doen van de was aan een ander over te laten. Verder blijkt uit deze analyse dat vergrijzing en duurzaamheid trends zijn. Hier kan de wasserij in Steyl goed op inspelen. Bij de interne analyse worden de sterke en zwakke punten van de organisatie benoemd, de SWOTanalyse. Uit de SWOT blijkt dat de locatie, de lage personeelskosten en gericht op duurzaamheid sterke punten zijn van de wasserij. De zwakke punten zijn de onbenutte capaciteit en de onlogische locatie. Na het beschrijven van de marktanalyse is een marketingplan beschreven. Het marketingplan laat zien hoe de wasserij zich wil plaatsen in de markt door middel van het beschrijven van product, prijs, personeel, plaats en promotie. 3

5 De wasserij in Steyl focust op duurzaanaheid, culturele waarde voor de klant en hoge kwaliteit. Daarnaast speelt de ambachtelijkheid van de wasserij een grote rol en de invulling van de leerwerkfunctie door middel van het creëren van een sociale werkplek. In de "expected case" is de verkoopprijs gesteld op 3,50 per kilo. Om de onderneming goed te laten draaien, wordt extra personeel aangenomen. Er zal één extra vaste medewerker worden aangenomen, zodat in totaal twee vaste medewerkers beschikbaar zijn om de broeders aan te sturen. Daarnaast wordt een oproepkracht aangenomen om het busje te besturen waarmee de was zal worden opgehaald en gebracht. De promotiemiddelen die worden ingezet, zijn het opzetten van een website en gebruik maken van posters en folders. Daarnaast wordt voor de particulieren markt het deelnemen aan een rondleiding ingezet als promotiemiddel, om zo de klanten kennis te laten maken met het kloosterdorp. Voor de zakelijke markt zullen bedrijven actief worden benaderd. Dit kan via , telefoon of face-to-face. Tot slot is de financiële haalbaarheid van de onderneming onderzocht. Uit de haalbaarheidsanalyse blijkt dat de onderneming potentie heeft. De wasserij zal dan wel zijn klanten moeten uitbreiden. Uitgaande van het "expected case" scenario blijkt dat de wasserij in het eerste jaar ,- winst maakt. In de "best case" maakt de wasserij zo'n euro meer winst, namelijk ,-. In de "worst case" wordt maar één derde van de totale capaciteit benut. Hierbij is uitgegaan van alleen de huidige klanten. Hierdoor maakt de wasserij een klein verlies van 3.600,-. Omdat maar één derde van de capaciteit wordt benut, vanwege het beperkte aantal klanten, kunnen de medewerkers meer tijd besteden aan het werven van nieuwe klanten, waardoor het jaar daarop het verlies weggewerkt zal zijn. 4

6 Voorwoord 2 Samenvatting 3 Hoofdstuk 1 Inleiding 7 Hoofdstuk 2 De onderneming Za ke I i j ke gege ve n s Het product ' Missie en doelstellingen Huisvesting Rechtsvorm Overheid, Verzekeringen De ondernemers 14 Hoofdstuk 3 Analyses Bedrijfstakanalyse Klantenanalyse Concurrentieanalyse Leveranciersanalyse Distributieanalyse Analyse overige omgevingsfactoren Interne analyse 26 Hoofdstuk 4 Marketingstrategie 31 Hoofdstuk 5 Organisatie Personeel en bevoegdheden Productieproces Automatisering Boekhouding en administratie Uitbesteding activiteiten 38 Hoofdstuk 6 Financiën ; Expected case Haalbaarheid 42 Geraadpleegde literatuur 43 Bijlagen 47 5

7 Bijlage I Ondernemerstesten 48 Manouk'Bergs 48 EItjo Duut van Goor 49 Erik Janssen 51 Paulo Joustra 52 Bart Keijsers 53 Marlies Michels 54 Bijlage II Promotieplan Bijlage III Organogram 57 Bijlage IV Flowchart 58 Bijlage V Toelichting financieel 59 Bijlage VI CV's ondernemers 79 Manouk Bergs 79 EItjo Duut van Goor 81 Erik Janssen 83 Paulo Joustra 84 Bart Keijsers 86 Marlies Michels 87 Bijlage VII Inschrijving KvK 89 Bijlage VIII Inschrijving Belastingdienst 93 Bijlage IX Verslag referentieproject 97 Bijlage X Feedback financial 98 6

8 Naar aanleiding van blok 2.4 Ondernemerschap schrijft de projectgroep een ondernemingsplan. Dit rapport is geschreven vanuit de opleiding Facility IVIanagement aan de Hogeschool Zuyd te Heerlen. Probleemstelling Hoe kan de projectgroep binnen acht weken een ondernemingsplan opstellen ter ontwikkeling en verbetering van de wasserij in het kloosterdorp Steyl, dat financieel haalbaar is en tevens de mogelijkheden voor het creëren van een leerwerkbedrijf beschrijft? Doelstelling Het opstellen van een ondernemingsplan, binnen acht weken, voor het kloosterdorp Steyl ter ontwikkeling en verbetering van de huidige wasserij. Daarnaast moet het ondernemingsplan financieel haalbaar zijn en worden de mogelijkheden voor het creëren van een leerwerkbedrijf onderzocht. Operationaliseren probleemstelling en doelstelling Deelvragen: Wat is een ondernemingsplan? Wanneer is het plan financieel haalbaar? Wat is de huidige situatie van de wasserij? Hoe ziet de ideale situatie van de wasserij eruit? Begrippen: Ondernemingsplan: Een plan voor het opstarten van een nieuwe onderneming, bestaande uit een beschrijving van het idee, verschillende analyses, de rechtsvorm en een overzicht van de financiën. Kloosterdorp Steyl: Een historisch dorp gelegen in de gemeente Venlo. Wasserij: Een textielreinigingsbedrijf waar kleding en andere textiel stoffen worden gewassen en gereinigd. Leerwerkbedrijf: Een leerwerkbedrijf is een bedrijf met als primair doel het opleiden van mensen door werk aan te bieden in de praktijk. Werkwijze Aan de hand van het openingscollege is een plan van aanpak opgesteld. Vervolgens heeft de projectgroep Kloosterdorp Steyl bezocht. Tijdens dit bezoek heeft de opdrachtgever een rondleiding gegeven en meer informatie verstrekt over de opdracht. Daarnaast was dit een goede mogelijkheid om de sfeer van het kloosterdorp te proeven. De benodigde informatie om het project te maken heeft de projectgroep verzameld, via literatuurbijeenkomsten en werk-, gast- en hoorcolleges op Hogeschool Zuyd, boeken en internet. Daarnaast is ook informatie verzameld, door onder andere het bezoek aan Steyl, een extra bezoek door een van de projectleden, het referentieproject bij wasserij Nedlin in Elsloo en overige vragen die gesteld zijn via de mail. Vooruitblik ' Het ondernemingsplan is opgebouwd uit verschillende hoofdstukken. In hoofdstuk 2 wordt de onderneming beschreven. Hierin wordt aandacht besteed aan het product wat de wasserij gaat leveren, de missie en doelstellingen, huisvesting, de gekozen rechtsvorm, relevante wet- en regelgeving, de benodigde verzekeringen en de kwaliteiten van de ondernemers. In hoofdstuk 3 zijn verschillende analyses uitgewerkt, waaronder de bedrijfstakanalyse, klantenanalyse, concurrentieanalyse, leveranciersanalyse, distributieanalyse, analyse van overige omgevingsfactoren en de interne analyse. De interne analyse is uitgewerkt aan de hand van het 7S-model, een SWOT- 7

9 analyse en confrontatiematrix. Hoofdstuk 4 behandelt de marketingstrategie. In dit hoofdstuk wordt de marketingmix (vijf P's) beschreven, komt het promotieplan aan bod en wordt de strategie bepaald aan de hand van het model van Treacy & Wiersema. In hoofdstuk 4 wordt de organisatie beschreven. Tot slot wordt in hoofdstuk 5 bekeken of het plan financieel haalbaar is. Hiervoor zijn verschillende begrotingen opgesteld en haalbaarheidsanalyses uitgevoerd. 8

10 Hoofdsl (jiml'^rneining Dit hioofdstul< besclirijft de algemene informatie over het kloosterdorp, de plannen voor de wasserij en het ambachtelijke ervan. De missie en doelstellingen zijn beschreven en vervolgens de huisvesting. Er wordt uitgelegd waarom voor de huidige rechtsvorm is gekozen en met welke wet- en regelgeving rekening gehouden moet worden. Vervolgens wordt uitgelegd welke verzekeringen voor de wasserij van toepassing zijn en tot slot worden de ondernemerskwaliteiten van de projectgroep voorgelegd. 2.1 Zakelifke gegevens De organisatie waarvoor de opdracht wordt uitgevoerd: Missiehuis St. Michaël, l<loosterdorp Steyl Sint Michaëlstraat BL Steyl missiehuis(5)stevl.eu Opdrachtgever: Winfried Timmers Beleidsmedewerker Kloosterdorp Steyl is een uniek klein dorp gelegen in de gemeente Venlo. Het kloosterdorp is in de jaren 70 van de 19*^ eeuw opgericht door de Duitse pater Arnold Janssen. Hij was uitgeweken naar Nederland omdat de katholieke kerk in Duitsland onder druk stond. Tegenwoordig wonen er ruim 4000 mensen in het kloosterdorp en wordt het regelmatig bezocht. Het kloosterdorp is bekend over de hele wereld, onder een kleine groep mensen. Het kloosterdorp.wordt ook veel bezocht door broeders en zusters over de hele wereld, die er vervolgens voor een langdurige tijd blijven wonen. Momenteel is de oude wasserij van Steyl het enige nog over gebleven ambacht van het dorp. De bedoeling is om verloren ambachten zoals de bakkerij, de drukkerij en de timmerwerkplaats weer terug te brengen. Ud Het doel van dit ondernemingsplan is het leveren van een concreet plan waarmee de wasserij van kloosterdorp'steyl kan worden behouden, verbeterd en uitgebreid. Het hoofddoel betreft.de handhaving van de huidige wasserij. Om dit te bereiken, staan onderstaande aspecten centraal. Behoud van bestaande klanten Momenteel wordt de capaciteit van de wasserij niet geheel benut. De huidige klanten bestaan uit de broeders en zusters van Steyl en het missiehuis. Deze bestaande klanten zullen in de nieuwe situatie worden behouden. Verbeterpunten Er zijn enkele verbeterpunten voor de wasserij. Zo zal de oude wasmachine moeten worden vervangen en wordt duurzaamheid één van de speerpunten van de wasserij. 9

11 Ambachtelijkheid De werkzaamheden in de wasserij bestaan grotendeels uit handwerk, wat garant staat voor een hoge kwaliteit. Bijvoorbeeld het verstellen, strijken en het traditioneel drogen van de was. Ambachtelijkheid hoort bij kloosterdorp Steyl, vandaar dat dit ook terug komt in de wasserij. Uitbreiding van klanten, diensten en productie Er zijn plannen voor het realiseren van een zorghotel in kloosterdorp Steyl. De uitbreiding van het aantal klanten kan door de komst van het zorghotel tot uiting komen. In de rest van dit rapport wordt er rekening mee gehouden dat dit hotel wordt gerealiseerd. Daarnaast wordt ook de mogelijkheid onderzocht om andere klanten uit de regio aan te trekken. Dit zijn van de ene kant particuliere klanten (B2C) en van de andere kant zakelijke klanten zoals verzorgingstehuizen en hotels. Het dienstenaanbod in de huidige situatie bestaat uit: wassen, strijken, drogen, vouwen en verstellen. Het uitbreiden van deze diensten is in principe niet nodig, vooral omdat andere diensten, zoals bijvoorbeeld stomen, weer extra machines en investeringen vergen. Ook wordt gekeken naar de mogelijkheid van een haal- en brengservice. Deze dienst neemt de klant werk uit handen en kan daardoor een extra motivatie zijn om de wasserij te gebruiken. Daarnaast wordt onderzocht of het mogelijk is om rondleidingen te verzorgen bij de wasserij. Deze rondleidingen kunnen zorgen voor extra inkomsten en daarnaast geeft het klanten en andere geïnteresseerden inzicht in hoe de wasserij in het kloosterdorp functioneert en waarin de wasserij zich onderscheidt van andere wasserijen. Mogelijkheid leerwerkfunctie De invulling van een leerwerkfunctie kan op meerdere manieren. In het kloosterdorp wordt de werkwijze van de wasserij door de broeders en door de vaste medewerkster onderling doorgegeven naar volgende generaties. Dit is belangrijk met het oog op het behoud van de wasserij als ambachtelijke werkplaats. Daarnaast kan de wasserij worden ingericht als sociale werkplek, waarbij mensen met een lichte handicap al werkend leren en werkervaring opdoen. Ook de broeder die de verstelwerkzaamheden verricht, zal dit vak moeten doorgeven aan de nieuwe generatie, zodat dit werk ook in de toekomst aangeboden kan worden aan de klant. Optimaal benutten capaciteit en middelen De huidige vaste medewerkster van de wasserij werkt 20 uur per week en wordt hierbij geassisteerd door de broeders die wonen in het kloosterdorp. De rest van de week wordt de wasserij niet gebruikt. De capaciteit kan dus eenvoudig worden uitgebreid zonder grote uitbreidingen (gebouw) of investeringen (inventaris). De wasserij heeft momenteel twee wasmachines waarvan één vervangen zal moeten worden, omdat deze verouderd is en regelmatig stuk gaat. De capaciteit per machine is ongeveer 30 kilo, dus in totaal is de capaciteit ongeveer 60 kilo per wasbeurt. Rekening houden met duurzaamheid Duurzaamheid is een belangrijk aspect voor de wasserij, omdat duurzaamheid centraal staat in de maatschappij en kloosterdorp Steyl zich hier nauw bij betrokken voelt. Er kan op verschillende manieren rekening worden gehouden met duurzaahiheid. Vooral op het gebied van duurzaam inkopen en energieverbruik is veel mogelijk. Zo kan de wasserij besluiten om biologisch wasmiddel en andere duurzame producten te gebruiken. Ook kan de wasserij-gebruikmaken van het ketelhuis in het kloosterdorp. In dit ketelhuis wordt water op een energiezuinige manier verwarmd voor de wasserij en de verwarming van de kloosters. 10

12 2.3 Missicï en doelstelliiigen Missie De missie is liet belioucien van de enige nog functionerende ambachtelijl<e werl<plaats in het l<loosterdorp.deze werl<plaats is de werl<plaats voor de broeders, die zorgen voor een hoog l<waliteitsniveau en schone was. De wasserij vervuld een leerwerl<functie zodat de l<ennis van de broeders niet verloren gaat. Dit alles wordt gerealiseerd met het oog op duurzaamheid en gastvriendschap. Werkterrein De wasserij in kloosterdorp Steyl is een werkplek voor broeders. De wasserij en het dorp streven naar het behouden van de enige nog functionerende werkplaats in het dorp. Daarnaast wordt ook gestreefd naar een hoog kwaliteitsniveau. De kernactiviteiten van de wasserij zijn: Wassen; Strijken; Drogen; Vouwen; Verstellen. Het verstelwerk wordt gedaan door een broeder die kleermaker is geweest. Door het invoeren van de leerwerkfunctie zal deze broeder zijn kennis en vaardigheden doorgeven aan een jongere generatie, zodat deze kennis niet verloren gaat. Bestaansrecht De klanten van de wasserij bestaan voornamelijk uit de broeders en zusters van Steyl, het missiehuis en haar gasten. Met de komst van het zorghotel in Steyl zal het aantal klanten aanzienlijk toenemen. Voor de klanten is het belangrijk dat hun was schoon is als ze het terugkrijgen. Ze moeten erop kunnen vertrouwen dat het kwaliteitsniveau van het geleverde werk voldoende is. Betekenis voor stakeholders De wasserij streeft naar tevreden klanten, leveranciers en medewerkers. Het is belangrijk dat er in een prettige sfeer gewerkt kan worden, zodat de broeders en zusters het naar hun zin hebben. Voor het kloosterdorp is het belangrijk dat de wasserij behouden blijft, omdat het de enige nog functionerende werkplaats in het kloosterdorp is. Het kloosterdorp voelt zich nauw betrokken bij de maatschappij, vandaar dat in de wasserij rekening wordt gehouden met duurzaamheid. Een voorbeeld hiervan is duurzaam inkopen, dit is reeds beschreven in paragraaf 1.2. Normen, waarden en overtuigingen De normen en waarden die centraal staan in de wasserij zijn: Gastvriendschap, met het oog op respect voor de medemens. Deze norm vindt zijn oorsprong in de katholieke achtergrond van het kloosterdorp. Hoge kwaliteit, om de klanten zo goed mogelijk te kunnen helpen. Deze kwaliteit wordt gegarandeerd doordat de broeders en zusters het werk serieus opvatten en het leuk vinden om hun tijd door te brengen in de wasserij. Leerwerkfunctie, met het oog op behoud van de wasserij. Door de werkwijze door te geven en de wasserij daarnaast in te richten als sociale werkplek, kan de wasserij behouden blijven voor de toekomst en draagt de onderneming bij aan de maatschappij. Rust en harmonie, met het oog op de broeders en zusters die wonen in het kloosterdorp. 11

13 Intenties en ambities Het kloosterdorp streeft naar het behoud van de werkplaatsen. Dit wordt in de wasserij, de enige nog functionerende werkplaats, dan ook doorgevoerd. Om in de toekomst geen kennis verloren te laten gaan, wordt een leerwerkbedrijf opgezet. Op deze manier kunnen jongere generaties de kennis en vaardigheden van de oudere generaties overnemen. De onderneming heeft ook de ambitie om het aantal klanten uit te breiden. Naast het zorghotel dat in de nabije toekomst gevestigd wordt in het kloosterdorp, zal ook geprobeerd worden particuliere en zakelijke klanten uit de regio binnen te halen. Visie De visie van kloosterdorp Steyl ten aanzien van de wasserij is het behouden, verbeteren en uitbreiden hiervan en te zorgen dat de wasserij een rendabele onderneming wordt. Met het oog op behoud, wordt een leerwerkbedrijf opgezet om de werkwijze door te geven aan jongere generaties. Met het oog op verbetering wordt gericht op duurzaamheid en daarnaast de maatschappelijke functie in de vorm van een sociale werkplek. Uitbreiden kan vooral door de wasserij de hele week te gaan gebruiken en meer klanten te bedienen. De visie voor de toekomst is om de wasserij op maximale capaciteit te laten draaien. Doelstellingen Het opzetten van een leerwerkbedrijf binnen een halfjaar. Het léveren van hoge kwaliteit; waarbij minimaal een acht gescoord moet worden op klanttevredenheid. Het streven naar een duurzame wasserij; door minimaal 50% van de wasproducten duurzaam in te kopen. Het bevorderen van klantrelaties; door klanten te betrekken bij de wasserij (bijvoorbeeld door middel van rondleidingen en lezingen). Het uitbreiden van de wasserij; door binnen vijfjaar de maximale capaciteit te benutten. 2.4 Hiiis'vestiiig Huisvesting is een belangrijk onderdeel van een onderneming. Elke onderneming heeft de juiste huisvesting nodig om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Het voordeel bij kloosterdorp Steyl is dat de huisvesting (inclusief productiemiddelen) reeds aanwezig is. Deze zal gehuurd moeten worden van kloosterdorp Steyl. De huur zal worden bepaald in overleg met kloosterdorp Steyl. De wasserij bestaat uit drie bouwlagen, namelijk kelder, begane grond en de eerste verdieping. Ook is een goederenlift aanwezig, waarmee de was makelijker van verdieping naar verdieping vervoerd kan worden. In de kelder wordt de was op natuurlijke wijze gedroogd. De wasserij heeft slechts één droger en door de kelder te gebruiken, kunnen grote hoeveelheden kleding tegelijkertijd gedroogd worden. Op de begane grond bevinden zich twee wasmachines, een droger, een mangel en een strijkpers. Daarnaast kan de was hier ook tijdelijk opgeslagen worden tot deze terug kan naar de kloosters (en in de toekomst naar het zorghotel en mogelijke nieuwe klanten). Om klanten te ontvangen die de was komen brengen of ophalen, komt op de begane grond een kleine balie. De werkzaamheden van de balie zullen worden gedaan door één van de aanwezige personeelsleden. De baliewerkzaamheden zullen niet veel tijd in beslag nemen, omdat deze alleen gedaan moeten worden als iemand zijn was komt brengen of ophalen. Het opslaan van de was kan ook op zolder gedaan worden. Verder is op de zolder een ruimte ingericht waar één van de broeders de verstelwerkzaamheden doet. 12

14 Het is niet nnogelijl< onn liet gebouw verder uit te breiden, omdat ernaast een oude bakkerij gevestigd is. Ook zijn de gebouwen in het kloosterdorp monumentaal, waardoor geen grote aanpassingen gedaan mogen worden. Uitbreiding van de wasserij is echter niet nodig om de wascapaciteitte kunnen uitbreiden. De wasserij wordt namelijk in de huidige situatie maximaal 20 uur per week gebruikt. Het plein voor de wasserij biedt voldoende ruimte voor een kleine vrachtwagen of busje om wasgoed te laden en lossen. Verder hoeven geen grote voertuigen in de buurt van de wasserij te komen, dus voor leveranciers en transport is voldoende ruimte beschikbaar. 2.5 ReclitS orin Voor deze onderneming is gekozen om een besloten vennootschap op te richten. Door een besloten vennootschap op te richten wordt de wasserij btw-plichtig. Over inkopen wordt reeds btw betaald en als BV kan deze doorgerekend worden naar de klant. Dit kan veel kosten besparen. Naast de btw mag de wasserij als BV ook de concurrentie aangaan met andere wasserijen. Als stichting is dit niet toegestaan met het oog op oneerlijke concurrentie. Als gekozen zou worden voor een stichting zou de financiering van de stichting kunnen plaatsvinden middels fondsenwerving, donaties, collectes en dergelijke en niet door eigen winst en investeringen. In dit geval zou dus wederom de oneerlijke concurrentie gelden en is het dus beter om een BV op te richten. 2.6 Overlieid Een onderneming moet rekening houden met wet- en regelgeving. Naast de standaardwetten als de Arbowet, moet in dit geval ook rekening worden gehouden met de monumentenwet, brandveiligheid en het bestemmingsplan. Ook dient rekening gehouden te worden met regels van de Belastingdienst en Kamer van Koophandel (KvK). Tot slot is ook oneerlijke concurrentie een belangrijk punt om als onderneming rekening mee te houden. Arbowet In de Arbowet zijn regels opgenomen over arbeidsomstandigheden in Nederlandse bedrijven. Door dit vast te leggen, garandeert de overheid voor alle werknemers een gezonde en veilige werkplek. De wasserij in Steyl zal zich aan deze regels moeten houden, door gevaarlijke, verouderde apparatuur te vervangen en veiligheidsmaatregelen te nemen, bijvoorbeeld bij de mangel. Hierbij moet rekening worden gehouden met de eisen van NEN Belastingdienst en KvK Een wasserij valt voor de belastingdienst binnen het kasstelsel. Dit betekent dat de btw wordt berekend op-basis van de kas- en bankadministratie. De btw die een wasserij uitgeeft, kan worden afgetrokken. De wasserij moet zich inschrijven bij de Kamer van Koophandel. De Kamer van Koophandel houdt een handelsregister bij waarin alle rechtspersonen staan vermeld. Hierdoor is het voor een onderneming makkelijk te zien met wie er zaken wordt gedaan. Monumentenwet Doordat het kloosterdorp een monumentale status heeft, moet rekening worden gehouden met de Monumentenwet. In de Monumentenwet 1988 is geregeld hoe gebouwde monumenten en 13

15 archeologische monumenten aangewezen kunnen worden als wettelijk beschermd monument. De Monumentenwet 1988 heeft niet alleen betrekking op de aanwijzing van rijksmonumenten, maar ook op bescherming van stads- en dorpsgezichten en op de omgang met archeologische waarden en opgravingen. Door deze wet mogen kloosters en andere delen van het dorp in beperkte mate verbouwd worden. Bestemmingsplan Kloosterdorp Steyl wordt in de bestemmingsplannen gezien als een beschermd dorpsgezicht. Het dorp valt dus niet alleen onder de Monumentenwet, maar ook de gemeente besteedt veel aandacht aan het behouden van het dorp. De nieuwe wasserij zal dus moeten blijven passen binnen de uitstraling van het dorp. Dit houdt in dat de wasserij moet oppassen met verbouwingen en rekening moet houden met waardevolle elementen. Bij verbouwingen moet altijd een bouwvergunning en een monumentenvergunning worden aangevraagd. 2.7 erz ;kerïiigeii Om bepaalde risico's binnen de onderneming in te perken zullen ook verzekeringen afgesloten moeten worden. Zo zullen de activa van het bedrijf verzekerd moeten worden. Het gebouw is eigendom van de verhuurder, kloosterdorp Steyl. De apparatuur in het gebouw zal wel door de onderneming zelf verzekerd moeten worden. Hieronder zijn de verzekeringen beschreven die de wasserij zal moeten afsluiten. Goederen- en inventarisverzekering Deze verzekering zal moeten worden afgesloten zodat de schade gedekt wordt, wanneer voorraden of apparatuur verloren gaan door inbraak of brand. Bedrijfsschadeverzekering Deze verzekering dekt net als bovengenoemde verzekering de kosten als gevolg van inbraak of brand. Het verschil is dat de bedrijfsschadeverzekering de kosten dekt, die voortkomen uit het tijdelijk stil liggen van de wasserij. Bovenstaande twee verzekeringen vergoeden dus de bezittingen van het bedrijf en eventuele kosten die gemaakt worden doordat het bedrijf stil komt te liggen. In beide gevallen gaat het om schade door inbraak of brand. Goederentransportverzekering Deze verzekering dekt de schade die veroorzaakt wordt tijdens het vervoer van goederen. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan verlies van goederen of wanneer het busje een ongeluk krijgt. Omdat de was opgehaald zal worden bij zakelijke klanten en bij de centrale punten, zal vervoer belangrijk zijn. Daarom is ook deze verzekering belangrijk voor de wasserij. Conclusie ondernemingstesten Alle leden van de projectgroep hebben twee of drie ondernemingstesten gedaan. De resultaten hiervan zijn samengevoegd en vergeleken. In bijlage I zijn alle afzonderlijke resultaten te vinden. Hieronder is een overzicht van vier kenmerken uit de ondernemerstest van de KvK (Kamer van Koophandel) weergegeven. 14

16 Kenmerk \ Naam Bart Erik Paulo Marlies Manouk EItjo Motivatie Persoonskenmerl<en Kwaliteit Kennis en ervaring Ir = > 70% = 60% - 70% = 50% - 60% = <50% De ondernemer Uit deze test blijkt dat veel projectleden behoefte hebben aan zekerheid. Dit zie je ook terug in het feit dat de projectleden te snel ofte langzaam beslissingen nemen. Dit probleem wordt vergroot door een tekort aan kennis en ervaring met ondernemen. Om dit probleem op te lossen, is kennis nodig van experts of andere startende ondernemers. Bij elk projectlid kwam terug dat hij of zij graag van anderen wil leren. Een ander groot probleem is dat elk projectlid problemen heeft met beslissingen. Het grootste deel is afwachtend, Is een twijfelaar of heeft moeite met knopen doorhakken. Daarnaast neemt een enkeling te snel beslissingen. Hier moet een middenweg gevonden worden, zodat beslissingen snel en efficiënt genomen kunnen worden. Dit kan door goed in teamverband te werken. Meerdere projectleden hebben aangegeven dat dit hen goed afgaat. Enkele groepsleden geven aan weinig drang naar zelfstandigheid te hebben. Ook dit kan worden opgevangen door in teamverband te werken. Tevens kan het werken in teamverband de motivatie opkrikken. De mens Veel projectleden geven aan niet graag meer dan 40 uur per week in de onderneming te steken. Ze willen wel zo af en toe wat langer doorwerken, maar niet standaard. Bij een startende onderneming ben je vaak veel meer tijd kwijt. Ook hier is het dus weer belangrijk om in groepsverband te werken zodat de taken verdeeld kunnen worden. Alle projectleden hebben behoefte aan financiële zekerheid. De één noemt het sparen, anderen richten zich dp rondkomen of een stabiele situatie hebben met een gezin, zonder grote financiële risico's. Sleutel tot succes De sleutel tot succes is het werken in teamverband. Doordat alle projectleden op één na niet geïnteresseerd zijn in het zelfstandig ondernemerschap, is het werken in een groep de oplossing. Zo kunnen de projectleden elkaar motiveren tot betere resultaten en.kan de groep succesvol worden. 15

17 Hoofdstuk 3 Analyses In dit hoofdstuk worden de analyses getoond en onderbouwd. De uitgevoerde analyses zijn achtereenvolgens: bedrijfstakanalyse, klantenanalyse, concurrentieanalyse, leveranciersanalyse, distributieanalyse en analyse overige omgevingsfactoren. De laatste analyse is de interne analyse. Deze wordt onderbouwd aan de hand van het 7S-model, een SWOT (strengths, weaknesses, opportunities en threats) analyse en een confrontatiematrix. Branchevereniging voor wasserijen De enige grote branchevereniging voor wasserijen is de Federatie Textielbeheer Nederland (FTN). Deze vereniging is een fusie van Nederlandse Vereniging van Wasserij- en Linnenverhuurbedrijven (NVW), de Research Vereniging Textielverzorging (RVT) en de Vereniging voor Toepassing en Hergebruik Textiel (VTHT) en is op 1 januari 2005 ontstaan. Vrijwel alle vooraanstaande wasserijen zijn bij deze vereniging aangesloten. De voordelen van een brancheorganisatie Een brancheorganisatie is een bundeling van meerdere bedrijven uit dezelfde branche, die de belangen van haar leden behartigt. De branchevereniging verschaft specifieke diensten voor de wasserijsector. ^ Collectieve belangenbehartiging De collectieve belangenbehartiging bestaat onder meer uit: Deelname aan cao-onderhandelingen. De branchevereniging onderhandelt voor haar leden met werknemersorganisaties over de arbeidsvoorwaarden. Overleggen en onderhandelen met de overheid, de politiek en andere maatschappelijke organisaties over voorstellen die betrekking hebben op de branche. Stimuleren van marktontwikkelingen door middel van projecten. Voorlichting en informatie geven aan klanten. IVIarktonderzoeken laten uitvoeren over zaken die in de branche spelen. Opstellen van standaard branchevoorwaarden. Voordelen lidmaatschap Er zijn verschillende redenen voor de wasserij in Steyl om aan te sluiten bij FTN: Leden staan sterker bij onderhandelingen. Consumenten beschouwen het lidmaatschap van een bekende brancheorganisatie vaak als 'keurmerk'. Leden krijgen individuele dienstverlening en actuele informatie. Kosten lidmaatschap Het is onduidelijk wat de kosten zijn voor inschrijving bij FTN. Bij veel verenigingen is de prijs gerelateerd aan de omvang van het bedrijf, de omzet en/of het aantal werknemers. ie 16

18 5 krachtenmodel van Porter I Bedielglngen nieuwe toetiedeis A n Kiacht van level ancieis ''.OIKUIientlir int-rn:it'?it Kucht MM afnem-^i-^ Bediek iii-j dooi v^ubotitiitèii Kracht van leveranciers Wat is de onderhandelingspositie van de organisatie? De onderhandelingspositie tussen de onderneming en leverancier heeft een aanzienlijke bijdrage in de aantrekkelijkheid van de bedrijfstak. Het heeft invloed op de prijsstelling, kwaliteit en continuïteit van de organisatie. Onderstaande punten zijn van toepassing op de wasserijsector: Er zijn veel concurrerende leveranciers van wasproducten op de markt. Leveranciers hebben weinig invloed op de markt. De grote hoeveelheid leveranciers en de grote verscheidenheid die elk levert, maakt het voor hen lastig invloed uit te oefenen. Er zijn geen hoge kosten wanneer men wil overstappen op een andere leverancier. In grote mate is het product gestandaardiseerd. Het is niet mogelijk om zelf het product te produceren. Kracht van afnemers Naast de was van het kloosterdorp zelf, zijn er een aantal particulieren afnemers en bedrijven. De onderhandelingspositie tussen een onderneming en afnemer heeft een aanzienlijke bijdrage in de aantrekkelijkheid van een bedrijfstak. Het heeft invloed op de prijsstelling, kwaliteit en continuïteit van een organisatie. Hieronder staan verschillende factoren die invloed uitoefenen op de onderhandelingspositie van een afnemer in de wasserijsector: Er wordt door afnemers maar een erg klein deel afgenomen in verhouding tot de totale markt. Vaak kan een betere prijs bedongen worden bij afname van een hoog volume. Het belang is niet groot voor de particuliere afnemer, veel van hen kunnen thuis de was doen. Voor bedrijven als hotels, restaurants en ziekenhuizen is het belang wel groot. Deze bedrijven hebben soms wel een eigen wasserij. De dienst is homogeen gestandaardiseerd, dit betekent dat de meeste bedrijven in de sector dezelfde dienst aanbieden met dezelfde middelen. Het kost niets om op een andere dienstverlener over te stappen. Er is een culturele meerwaarde voor de afnemer. Kopers zijn goed geïnformeerd over de dienst en zijn op de hoogte van kosten en opbrengsten. 17

19 Mate waarin substituten en complementaire goederen verkrijgbaar zijn De volgende substituten zijn er voor wasserijen: Wasserettes Thuis wassen Handmatig wassen Dreiging van nieuwe toetreders Hieronder staan verschiilende factoren die bepalen in welke mate nieuwe toetreders een bedreiging vormen: Schaalvoordelen: bestaande aanbieders genieten van schaalvoordelen waardoor ze lagere kosten maken. Toegang tot distributiekanalen: het is niet gemakkelijk het verkoopkanaal te betreden. Gevestigde merken: het is moeilijk om met grote gevestigde namen te concurreren. Conclusie Het is erg lastig om als nieuwe toetreder deze markt te penetreren. Er zijn veel gevestigde merken die het moeilijk maken klanten te trekken. De beste verweermiddelen hiertegen zijn de prijs en de kwaliteit. Bedrijven en vooral particulieren kunnen eenvoudig overstappen naar andere aanbieders en gezien het feit dat de sector homogeen gestandaardiseerd is, is de prijs het belangrijkste verschil voor veel klanten. Daarnaast kan de klant bij een wasserij een hogere kwaliteit verwachten, dan wanneer hij de was thuis doet. Met de kwaliteit zal wasserij Steyl de markt moeten veroveren. Veel particulieren kunnen thuis wassen waardoor ze niet snel naar wasserijen zullen gaan. Daarnaast is het voor particulieren ook handiger om naar wasserettes te gaan. Om particulieren te trekken, kunnen vaste verzamelpunten ingesteld worden om het makkelijker te maken de wasserij van het kloosterdorp te bereiken. Een andere reden voor particulieren om voor het kloosterdorp te kiezen, is de culturele meerwaarde. Het is mogelijk extra waarde toe te voegen aan de dienst, bijvoorbeeld door een rondleiding of door lezingen aan te bieden. Leveranciers hebben weinig invloed op deze markt. Er zijn veel concurrenten en het is makkelijk om over te stappen naar een andere leverancier. Om de wasserij van het kloosterdorp goed te laten draaien zijn uiteraard klanten nodig. Momenteel heeft de wasserij al een aantal klanten. De was afkomstig van het missiehuis wordt hier gewassen en was van de broeders en zusters en gasten van het kloosterdorp. Met de was afkomstig van het missiehuis en inwoners van het kloosterdorp is de maximumcapaciteit echter nog lang niet bereikt. Omdat de wasserij momenteel maar 20 uur per week draait. Wordt de capaciteit van de wasserij uitgebreid door op zoek te gaan naar nieuwe klanten. Zorghotel In de nabije toekomst zal in het kloosterdorp mogelijk een zorghotel komen. Omdat dit zorghotel vuile was zal hebben en de wasserij op zoek is naar klanten, is het vanzelfsprekend dat alle was afkomstig van het zorghotel gewassen zal worden in de eigen wasserij. Hiermee wordt een deel van de vraag naar nieuwe klanten ingevuld. Een voordeel hiervan is dat de vervoerskosten zeer laag zullen zijn vanwege de korte afstand tussen het zorghotel en de wasserij. Daarnaast zijn de kosten voor het zorghotel laag, omdat de was gewassen wordt in het eigen dorp. 18

20 Regio l<loosterdorp Om de overgebleven capaciteit van de wasserij in te vullen, zal naar klanten worden gezocht in de regio van Steyl. De doelgroep van de wasserij zijn zowel de business-to-business (B2B) klanten als de business-to-consumer (B2C) klanten. Het voordeel van B2B is dat de wasserij contracten af kan sluiten voor een bepaalde tijd en hierdoor een vaste inkomstenbron heeft. De doelgroep die de wasserij voor ogen heeft, zijn met name verzorgingstehuizen, omdat dit het beste aansluit bij het kloosterdorp. Daarnaast blijkt uit de analyse van omgevingsfactoren, beschreven in paragraaf 2.6, dat vergrijzing een steeds grotere rol gaat spelen in de maatschappij. Dat betekent dat het aantal personen in verzorgingstehuizen gaat stijgen en daarmee stijgt dus ook de hoeveelheid was van verzorgingstehuizen. Ziekenhuizen worden niet opgenomen als doelgroep, omdat de wasserij in Steyl te klein is voor de grote hoeveelheid was van ziekenhuizen. Als alternatief kan worden gekeken naar horecabedrijven zoals restaurants, cafés en hotels. Door deze potentiële klanten te benaderen, kan de wasserij streven naar een maximale capaciteit. Het voordeel van B2C is dat de wasserij een grote groep potentiële klanten krijgt. Alle huishoudens in de regio van Steyl, Tegelen en Venlo zijn potentiële klanten. Gezien de capaciteit van de wasserij is het realistisch om de B2B klanten te zoeken in kleine verzorgingstehuizen en bed & breakfast's. Dit vanwege het feit dat de wasserij geen grote hoeveelheden was aan kan. Speerpunten voor de toekomst voor B2C klanten kunnen zijn om specifiek te richten op de doelgroep ouderen. Dit in combinatie met andere diensten zoals: maaltijdservice, thuiszorg, enz. Dit past bij de kernwaarde van het kloosterdorp, gastvriendschap, want zo bestaat de dienst niet meer alleen uit het leveren van schone was, maar wordt er ook iets gedaan voor de medemens. Potentiële B2B klanten Zoals hierboven beschreven is, zijn er meerdere potentiële klanten in de B2B sector. Allereerst de verzorgingshuizen. Deze zijn in overvloed aanwezig. Zeven verzorgingscentra zijn gevestigd in een straal van tien kilometer rondom de wasserij. Deze zijn: De zorggroep Venlo; Niveb; De zorggroep Tegelen; Top-Care Venlo; IVIaria Auxiliatrix; Verzorgingstehuis de Berendonck; Meeuwbeemd. In de regio van het kloosterdorp zijn veel hotels en overnachtingsmogelijkheden te vinden. Dit is een voordeel voor de wasserij. In een straal van ongeveer zes kilometer om het kloosterdorp zijn al negen hotels en Bed en Breakfasts gevestigd. Deze zijn: Bildenberg hotel De Bovenste Molen; Kasteel Dussen; Alandi; De Be rekt; Sandton Chateau de Raay; Hotel Juliana; Hotel Rembrandt; Bed en Breakfast De Rozenhorst; Bed en Breakfast Villa Wambacherbos. 19

Het Vijfkrachtenmodel van Porter

Het Vijfkrachtenmodel van Porter Het Vijfkrachtenmodel van Porter (een concurrentieanalyse en de mate van concurrentie binnen een bedrijfstak) 1 Het Vijfkrachtenmodel van Porter Het vijfkrachtenmodel is een strategisch model wat de aantrekkelijkheid

Nadere informatie

Saxionstudent.nl Blok1

Saxionstudent.nl Blok1 Samenvatting eindopdracht Trends en ontwikkelingen op consumentenniveau Macro In dit eind rapport hebben we de navigatiesystemen markt in kaart gebracht. In de macro, meso en micro omgevingen hebben we

Nadere informatie

Hoofdstuk 31. Ondernemingsplan. Persoonlijk plan Marketingplan Financieel plan Organisatieplan

Hoofdstuk 31. Ondernemingsplan. Persoonlijk plan Marketingplan Financieel plan Organisatieplan www.jooplengkeek.nl Ondernemingsplan Persoonlijk plan Marketingplan Financieel plan Organisatieplan Persoonlijk plan Persoonsgegevens Motivatie om ondernemer te worden Sterke punten & zwakke punten 1 Ondernemingsplan

Nadere informatie

U heeft zojuist een voorbeeld ondernemingsplan gedownload vanuit MKB Bankadvies. Wij wensen u veel succes. Vragen?...info@mkbbankadvies.

U heeft zojuist een voorbeeld ondernemingsplan gedownload vanuit MKB Bankadvies. Wij wensen u veel succes. Vragen?...info@mkbbankadvies. U heeft zojuist een voorbeeld ondernemingsplan gedownload vanuit MKB Bankadvies. Wij wensen u veel succes. Vragen?...info@mkbbankadvies.nl Samenvatting Het woord samenvatting zegt hier natuurlijk eigenlijk

Nadere informatie

Eper Stoom- en Wasserij

Eper Stoom- en Wasserij Eper Stoom- en Wasserij bv Eper Stoom- en Wasserij Voor een onvergetelijke eerste indruk! Tafels voorzien van prachtig linnen Handdoeken keurig gevouwen Beddengoed netjes geseald Wij leveren en wassen.

Nadere informatie

Eper Stoom- en Wasserij

Eper Stoom- en Wasserij Eper Stoom- en Wasserij Eper Stoom- en Wasserij bv Voor een onvergetelijke eerste indruk! Tafels voorzien van prachtig linnen Handdoeken keurig gevouwen Beddengoed netjes geseald Wij leveren en wassen.

Nadere informatie

Starten met een plan. Alles op een rij. Robert Loontjens & Anne de Jong

Starten met een plan. Alles op een rij. Robert Loontjens & Anne de Jong Starten met een plan Alles op een rij Robert Loontjens & Anne de Jong Even voorstellen Robert Loontjens en Anne de Jong Accountmanager MKB Rabobank Parkstad Limburg (045) 533 44 44 bedrijven@parkstadlimburg.rabobank.nl

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2015-2019 Kinderboerderij de Veldhoeve Plaats Helmond Datum 13-05-2015 Opdrachtgever Kinderboerderij de Veldhoeve Opgesteld door WBV Volksbelang Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Organisatie...

Nadere informatie

Belangrijke stappen in je voorbereiding

Belangrijke stappen in je voorbereiding Belangrijke stappen in je voorbereiding Een bedrijf starten kan op allerlei manieren: fulltime, parttime of als zzp'er. Wat je ook kiest, je moet goed voorbereid aan de slag. Onderstaande punten helpen

Nadere informatie

Eper Stoom- en Wasserij

Eper Stoom- en Wasserij Eper Stoom- en Wasserij Eper Stoom- en Wasserij bv Voor een onvergetelijke eerste indruk! Tafels voorzien van prachtig linnen Handdoeken keurig gevouwen Beddengoed netjes geseald Wij leveren en wassen.

Nadere informatie

Strategische zelfanalyse

Strategische zelfanalyse Strategische zelfanalyse Vol vertrouwen de WMO tegemoet Wat betekent de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning voor uw organisatie? Hoe houdt u goed rekening met de modernisering van de AWBZ?

Nadere informatie

DESTEP analyse. De zes onderdelen van de DESTEP analyse:

DESTEP analyse. De zes onderdelen van de DESTEP analyse: DESTEP analyse De DESTEP analyse is een model dat veel gebruikt wordt bij het maken van een externe analyse van een bedrijf. De DESTEP analyse behandelt de macro-economische factoren. Hier kan een bedrijf

Nadere informatie

Het ondernemingsplan

Het ondernemingsplan Meesterproef Dienstverlening & Commercie Meesterproef D&C - Ondernemingsplan Het ondernemingsplan Pleincollege Nuenen Schooljaar 2015/2016 1 Inhoud 1. Korte inleiding... 3 2. Het ondernemingsplan... 4

Nadere informatie

In 9 stappen ondernemer. Tips & tricks bij het starten van je eigen onderneming

In 9 stappen ondernemer. Tips & tricks bij het starten van je eigen onderneming In 9 stappen ondernemer Tips & tricks bij het starten van je eigen onderneming Inhoudsopgave Stap 1: ben ik wel ondernemer? Stap 2: wat wordt mijn product of dienst? Stap 3: wie zijn mijn klanten en waar

Nadere informatie

daarvoor bestemde accessoires.

daarvoor bestemde accessoires. Ondernemingsplan 1. Verkoop van elektrische sigaretten en daarvoor bestemde accessoires. Extendix Trading Company Datum: 18-1-2014 Startdatum prognose: 18-1-2014 Prognoseperiode: januari 2014 http://www.tuxx.nl/

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 6. 1 Introductie 7 Ondernemerschap in Nederland 8 Drie manieren om een bedrijf te starten 8 IK als ondernemer 9

Inhoud. Inleiding 6. 1 Introductie 7 Ondernemerschap in Nederland 8 Drie manieren om een bedrijf te starten 8 IK als ondernemer 9 Inhoud Inleiding 6 1 Introductie 7 Ondernemerschap in Nederland 8 Drie manieren om een bedrijf te starten 8 IK als ondernemer 9 2 Instanties in Nederland 13 Belangrijke instanties voor ondernemers 14 Kamer

Nadere informatie

Quickscan Gasterij de Plaetse

Quickscan Gasterij de Plaetse Quickscan Gasterij de Plaetse - Type onderneming: Horeca - Rechtsvorm: Eenmanszaak/V.O.F. - Btw-Tarief: 6% & 21% - Locatie: Breda - Gewenste startdatum: Augustus 2017 - Personeel: Ja (±10 werknemers) -

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Mijnondernemingsplan.rtf Pagina 2 van 20Mijnondernemingsplan.rtf Pagina 2 van 20

Inhoudsopgave. Mijnondernemingsplan.rtf Pagina 2 van 20Mijnondernemingsplan.rtf Pagina 2 van 20 Ondernemingsplan Inhoudsopgave 1. Ondernemer... 4 1.1. Persoonlijke gegevens... 4 1.1.1. Persoonlijke gegevens... 4 1.1.2. Opleiding... 4 1.1.3. Arbeidssituatie... 4 1.2. Medeondernemer... 4 1.2.1. Medeondernemer(s)...

Nadere informatie

Dit bestand niet correct? Meld misbruik op www.saxionstudent.nl. Saxionstudent.nl Blok1

Dit bestand niet correct? Meld misbruik op www.saxionstudent.nl. Saxionstudent.nl Blok1 Inleiding Dit verslag is geschreven in het kader voor het project Desk & Fieldresearch. Het project is voor het eerste studiejaar van de opleiding Commerciële Economie, aan Saxion Hogeschool te Enschede.

Nadere informatie

Directie. Vormgeving, Concept development. Administratie. Logistiek Sales Marketing

Directie. Vormgeving, Concept development. Administratie. Logistiek Sales Marketing Quickscan Danique Beeks Studentnummer: 2054232 Advanced Business Creation Stagebedrijf: JH Busines Promotions Bedrijfsbegeleider: John van den Heuvel Datum: 26 augustus 2013 JH Business Promotions heeft

Nadere informatie

Per slot van rekening bieden wij meer dan alleen schone was

Per slot van rekening bieden wij meer dan alleen schone was Per slot van rekening bieden wij meer dan alleen schone was U kunt direct kosten besparen door zelf het badgoed te wassen! Vuile was wordt in een hotel vaak gezien als één geheel, dat men of zelf wast

Nadere informatie

De gereedschapskist van de informatiespecialist (2)

De gereedschapskist van de informatiespecialist (2) De gereedschapskist van de informatiespecialist (2) Kees Westerkamp Informatiespecialisten krijgen in hun werk steeds vaker te maken met het schrijven van beleidsnotities en marketingadviezen. Hiervoor

Nadere informatie

HET STRATEGISCH BELEIDSPLAN

HET STRATEGISCH BELEIDSPLAN HET STRATEGISCH BELEIDSPLAN Vooraf Iedere speelotheek (SOT) moet om de paar jaren een nieuwe (meerjarig) beleidsplan samenstellen. De redenen kunnen zeer divers zijn, het doel blijft hetzelfde, namelijk:

Nadere informatie

Gebruikershandleiding bij de posters ondernemerschap. Datum: oktober 2012

Gebruikershandleiding bij de posters ondernemerschap. Datum: oktober 2012 Gebruikershandleiding bij de posters ondernemerschap Datum: oktober 2012 1 Voorwoord Alsjeblieft, vijf posters met belangrijke thema s die onlosmakelijk verbonden zijn met ondernemerschap. Dit lesmateriaal

Nadere informatie

VRAGENLIJST JOnG. Mail het formulier met jouw antwoorden naar Dionne Neven (Regioadviseur MKB Limburg): Neven@mkblimburg.nl

VRAGENLIJST JOnG. Mail het formulier met jouw antwoorden naar Dionne Neven (Regioadviseur MKB Limburg): Neven@mkblimburg.nl VRAGENLIJST JOnG JOnG is een initiatief van en voor jonge ondernemers. Tot de doelgroep behoren Ondernemers in de eerste 5 jaar van hun ondernemerschap. JOnG stelt zich tot doel de individuele ondernemers

Nadere informatie

KREDIETAANVRAAG. Stappen:

KREDIETAANVRAAG. Stappen: KREDIETAANVRAAG Stappen: 1. De Ondernemer 2. De Onderneming en de kredietaanvraag 3. Het Business Model van de onderneming 4. Het Financiële Plan 5. Bijlage(n) Kredietaanvraag Stichting Impulsfonds Utrecht

Nadere informatie

Samenvatting mediapartners Shopping2020

Samenvatting mediapartners Shopping2020 Samenvatting eindrapport expertgroep Online Ondernemen Webwinkeliers te optimistisch over overlevingskansen. Op basis van data van de Kamer van Koophandel (N=26.250), een online enquête (N=500) en interviews

Nadere informatie

Kamer van Koophandel Centraal Gelderland

Kamer van Koophandel Centraal Gelderland Kamer van Koophandel Centraal Gelderland Programma: > Oriëntatie o.a. Ondernemersvaardigheden Wet- & Regelgeving > Marketing > > Overig Een eigen bedrijf beginnen? Eerst even langs je kamer van koophandel

Nadere informatie

PROJECT ONDERNEMEN FRIESLAND COLLEGE 2012-2013 LOOPBAAN & BURGERSCHAP ECONOMISCHE DOMEIN 1.2

PROJECT ONDERNEMEN FRIESLAND COLLEGE 2012-2013 LOOPBAAN & BURGERSCHAP ECONOMISCHE DOMEIN 1.2 PROJECT ONDERNEMEN FRIESLAND COLLEGE 2012-2013 LOOPBAAN & BURGERSCHAP ECONOMISCHE DOMEIN 1.2 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 Opdracht... 4 Doelen... 4 Inhoud... 4 Werkwijze... 5 Productinhouden en beoordeling...

Nadere informatie

Stappenplan Begin uw eigen indoor speeltuin en/of trampolinepark

Stappenplan Begin uw eigen indoor speeltuin en/of trampolinepark Stappenplan Begin uw eigen indoor speeltuin en/of trampolinepark Stappenplan Het openen van een indoor speeltuin of trampolinepark doet u niet van de ene op de andere dag. Om u goed op weg te helpen hebben

Nadere informatie

Informatieblad Ondernemingsplan

Informatieblad Ondernemingsplan Informatieblad Ondernemingsplan 1. Inleiding Verloskundigen met een eigen praktijk zijn ondernemers. Door de toenemende concurrentie wordt er echter een groot beroep gedaan op het ondernemerschap zodat

Nadere informatie

EEN EIGEN ONDERNEMING STARTEN ALS WEDDING PLANNER. Deel 2

EEN EIGEN ONDERNEMING STARTEN ALS WEDDING PLANNER. Deel 2 Master Executive in Wedding Management EEN EIGEN ONDERNEMING STARTEN ALS WEDDING PLANNER Deel 2 [LES 2] Event & Media Education. Alle rechten voorbehouden. Elke vorm van kopiëren of verspreiding van de

Nadere informatie

Starterspakket. Wij bieden een oplossing als jij minder goed bent in administratie, speciaal op maat gemaakt voor in de sportwereld.

Starterspakket. Wij bieden een oplossing als jij minder goed bent in administratie, speciaal op maat gemaakt voor in de sportwereld. Wat kan PvN voor jou betekenen? Is administratie niet je sterkste punt? Heb je vooral zin om je op de leuk kanten van het ondernemer te richten? Of wil je gewoon zeker weten dat alles goed geregeld wordt?

Nadere informatie

Ondernemersplan. Bedrijfsnaam

Ondernemersplan. Bedrijfsnaam Ondernemersplan Bedrijfsnaam 1. De ondernemer 1.1 Persoonlijke gegevens Naam : Adres : Postcode : Woonplaats : Telefoonnummer : E-mailadres : Geboortedatum : Geboorteplaats : Nationaliteit : Burgerservicenummer

Nadere informatie

Handleiding bij het schrijven van jouw Sensationele Businessplan

Handleiding bij het schrijven van jouw Sensationele Businessplan Handleiding bij het schrijven van jouw Sensationele Businessplan MODULE 10 WEEK 12 + 13 Gebruik deze handleiding om jouw eigen businessplan (ondernemersportfolio) te schrijven. Algemene Opmerkingen: Zinnen

Nadere informatie

Checklist. Startende Ondernemer

Checklist. Startende Ondernemer Checklist Startende Ondernemer De voorbereiding: 1. Bepaal de vijf W s: 1. Wat zijn de producten/diensten die worden aangeboden? 2. Waarom wordt dit bedrijf succesvol? 3. Wat wordt de doelgroep? 4. Welke

Nadere informatie

Wat is maatschappelijk verantwoord ondernemen?

Wat is maatschappelijk verantwoord ondernemen? Wat is maatschappelijk verantwoord ondernemen? Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) wordt ook wel maatschappelijk ondernemen, maatschappelijk betrokken ondernemen, duurzaam ondernemen of ethisch

Nadere informatie

Beleidsplan Joop Holsbergen Stichting Inhoudsopgave:

Beleidsplan Joop Holsbergen Stichting Inhoudsopgave: Beleidsplan Joop Holsbergen Stichting Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2. Analyse van de Stichting Visie Missie Doelstellingen 3. Interne ontwikkelingen Museum Bestuur MVO Activiteiten Financiën 4. Externe

Nadere informatie

1. Een ondernemingsplan ontwikkelen

1. Een ondernemingsplan ontwikkelen 1. Een ondernemingsplan ontwikkelen Voordat je als zelfstandig ondernemer aan de slag gaat, is het zinvol om je plannen op papier te zetten. Jouw ondernemingsplan is eigenlijk een plan van aanpak. Je geeft

Nadere informatie

Checklist passie en poen

Checklist passie en poen Checklist passie en poen Aandachtspunten voor succesvol sociaal ondernemen gericht op de arbeidsparticipatie van mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie Inleiding In het rapport Sociaal ondernemen:

Nadere informatie

SWOT-ANALYSE. SWOT en confrontatiematrix aangeboden door www.managementmodellensite.nl 1

SWOT-ANALYSE. SWOT en confrontatiematrix aangeboden door www.managementmodellensite.nl 1 SWOT-ANALYSE De SWOT-analyse is een breed toegepaste manier om kansen en bedreigingen voor en sterkten en zwakten van de organisatie in beeld te brengen. Vaak blijft het bij het benoemen van deze vier

Nadere informatie

DE GEREEDSCHAPSKIST VAN DE INFORMATIESPECIALIST (2)

DE GEREEDSCHAPSKIST VAN DE INFORMATIESPECIALIST (2) DE GEREEDSCHAPSKIST VAN DE INFORMATIESPECIALIST (2) Kees Westerkamp Informatiespecialisten krijgen in hun werk steeds vaker te maken met het schrijven van beleidsnotities en marketingadviezen. Hiervoor

Nadere informatie

Een gebouw inrichten. Lesbrief over inrichting en afwerking. Project Topstages www.ontdektechniek.nu

Een gebouw inrichten. Lesbrief over inrichting en afwerking. Project Topstages www.ontdektechniek.nu Een gebouw inrichten Lesbrief over inrichting en afwerking Project Topstages www.ontdektechniek.nu Deel A: Voorbereiding Inleiding Het Mondial College krijgt binnenkort een nieuw gebouw. In dit gebouw

Nadere informatie

Wasservice wasserij Smeele

Wasservice wasserij Smeele Wasservice wasserij Smeele Wasserij Smeele is een bedrijf dat al sinds 2 mei 1822 door de familie Smeele gerund wordt. De huidige leiding is al sinds 1984 in functie, zodat we kunnen zeggen dat zij de

Nadere informatie

WELKOM BIJ NIMA-B MARKETING

WELKOM BIJ NIMA-B MARKETING WELKOM BIJ MEDIAONDERNEMERSCHAP NIMA-B MARKETING Annemieke Boer Module Coördinator Nima B a.boer@hva.nl WAT GAAN WE VANDAAN DOEN Uitleg module Boek en tentamen Tips Het marketingplanningsproces Wat weet

Nadere informatie

Junior Company op vmbo basis, kader en gemengd (profiel dienstverlening en producten)

Junior Company op vmbo basis, kader en gemengd (profiel dienstverlening en producten) Junior Company op vmbo basis, kader en gemengd (profiel dienstverlening en producten) Tijdens Junior Company richten de leerlingen hun eigen company op en deze runnen ze één schooljaar. Ze verdelen functies,

Nadere informatie

Case 1 Restaurant met een nieuwe formule

Case 1 Restaurant met een nieuwe formule Case 1 Restaurant met een nieuwe formule Jan Meers heeft enige jaren geleden zijn bedrijf verkocht. Met de bedoeling om de rest van zijn leven alleen nog maar leuke dingen te doen. Na een paar jaren golfen,

Nadere informatie

Junior Company op vmbo basis, kader en gemengd (profiel economie en ondernemen)

Junior Company op vmbo basis, kader en gemengd (profiel economie en ondernemen) Junior Company op vmbo basis, kader en gemengd (profiel economie en ondernemen) Tijdens Junior Company richten de leerlingen hun eigen company op en deze runnen ze één schooljaar. Ze verdelen functies,

Nadere informatie

Basismodel dienstenmarketing. Klant

Basismodel dienstenmarketing. Klant Naam: Basismodel dienstenmarketing Hippische diensten / Hippische producten Concurrentie en andere omgevingsinvloeden Dienstverlener Klant Relatie Dienstverleningsproces Dienst/Product Welke diensten biedt

Nadere informatie

INTERNATIONAAL MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN: ONDERZOEK

INTERNATIONAAL MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN: ONDERZOEK INTERNATIONAAL MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN: ONDERZOEK INHOUD 1. Uitgangspunten 2. Doelgroep - achtergrondkenmerken 3. IMVO - algemeen 4. IMVO voor het eigen bedrijf/ bedrijf waar het voor werkt

Nadere informatie

VERSE INFORMATICA JAM HEERLEN. Naam: Cheng Zhao Ov: Klas: CML01.D Mentor: Mevrouw Klein Vakdocent: Meneer Laouaji

VERSE INFORMATICA JAM HEERLEN. Naam: Cheng Zhao Ov: Klas: CML01.D Mentor: Mevrouw Klein Vakdocent: Meneer Laouaji 28-3-2017 VERSE JAM HEERLEN INFORMATICA Naam: Cheng Zhao Ov: 86053 Klas: CML01.D Mentor: Mevrouw Klein Vakdocent: Meneer Laouaji Inhoud Voorwoord... 2 Missie/visie... 2 Doelstelling... 2 SWOT analyse...

Nadere informatie

BELEIDSPLAN

BELEIDSPLAN STICHTING TIMMERWERKPLAATS FERWOUDE BELEIDSPLAN 2016 2020 Stichting Timmerwerkplaats Ferwoude P/a de Finne 23 9022 AZ Mantgum Email Telefoonnummer: 058 250 29 20 KvK 856982477 Inhoud Voorwoord...3 Inleiding...4

Nadere informatie

Managementsamenvatting adviesrapport platform voor Mensen met een Verstandelijke Beperking (MMEB)

Managementsamenvatting adviesrapport platform voor Mensen met een Verstandelijke Beperking (MMEB) Managementsamenvatting adviesrapport platform voor Mensen met een Verstandelijke Beperking (MMEB) In de interne analyse wordt er gebruikt gemaakt van het 7S model van McKinsey, bestaande uit de onderdelen:

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN VOORBEELD

ONDERNEMINGSPLAN VOORBEELD graficus jr. Themamodules met voorbereiding op de ecommerce Webshop ONDERNEMINGSPLAN VOORBEELD MAAK WERK VAN JE ZAAK! Het ondernemingsplan Een goede voorbereiding vergroot je kans op succes. Het opstellen

Nadere informatie

Starters zien door de wolken toch de zon

Starters zien door de wolken toch de zon M201206 Starters zien door de wolken toch de zon drs. A. Bruins Zoetermeer, mei 2012 Starters zien door de wolken toch de zon Enkele jaren nadat zij met een bedrijf zijn begonnen, en met enkele jaren financieel-economische

Nadere informatie

Logo WebCommuniqué met de achtergrondkleur van de website

Logo WebCommuniqué met de achtergrondkleur van de website Logo WebCommuniqué met de achtergrondkleur van de website Inleiding Ik schrijf dit plan vanwege het feit dat ik een eenmansbedrijf op wil gaan starten in de webdesign branche en dit omdat ik de laatste

Nadere informatie

Aanleiding voor het onderzoek

Aanleiding voor het onderzoek Aanleiding voor het onderzoek Gemeente Heerlen, juni 2013, alle zondagen koopzondag; wekelijkse koopzondag Centrum gestart m.i.v. september 2013 Heroverweging wekelijkse koopzondag in 2015 Breed gedragen

Nadere informatie

Carnavalsfeest Carnabeats SWOT analyse en confrontatiemix

Carnavalsfeest Carnabeats SWOT analyse en confrontatiemix Carnavalsfeest Carnabeats SWOT analyse en confrontatiemix Dit jaar was de opdacht om een communicatieplan voor de organisatie Carnabeats te schrijven. Hierdoor heb ik een SWOT analyse en een confrontatiemix

Nadere informatie

Ken je markt. graficus jr. Themamodules met voorbereiding op de ecommerce Webshop KEN JE MARKT

Ken je markt. graficus jr. Themamodules met voorbereiding op de ecommerce Webshop KEN JE MARKT graficus jr. Themamodules met voorbereiding op de ecommerce Webshop KEN JE MARKT Inhoudsopgave Inleiding 1. Marktkansen inschatten 2. Onderzoek verrichten 3. Toegevoegde waarde 4. Goederen inkopen 5. De

Nadere informatie

Ondernemerschap in Nederland

Ondernemerschap in Nederland Ondernemerschap in Nederland Je neemt deel aan het profiel Ondernemerschap. Dit betekent dat je erover denkt om in de toekomst als ondernemer te gaan werken. Dat is anders dan werken in loondienst. Dan

Nadere informatie

Cp7. het bedrijfsplan

Cp7. het bedrijfsplan Cp7 het bedrijfsplan Een onderneming starten begint met een idee. U heeft een idee over wat u wilt verkopen en aan wie u dat wilt verkopen. U denkt ook na over een goede plaats voor uw onderneming. Voordat

Nadere informatie

Een marketingplan in twaalf stappen

Een marketingplan in twaalf stappen Reekx is gespecialiseerd in het adviseren van organisaties en detacheren van specialisten op het gebied van het efficiënt managen van informatiestromen. Kijk op onze website www.reekx.nl voor actuele informatie

Nadere informatie

Uitwerkingen examen saunacentrum De Badhoeve

Uitwerkingen examen saunacentrum De Badhoeve Uitwerkingen examen saunacentrum De Badhoeve De Amerikaanse psycholoog Mclelland heeft veelvuldig onderzoek gedaan naar kenmerkend gedrag van ondernemers. Zijn stelling is dat ondernemers ooit ondernemer

Nadere informatie

EXPLOITATIEBEGROTING DE BLINKERD 2.0

EXPLOITATIEBEGROTING DE BLINKERD 2.0 Concept Door Pirovano Planeconomie en Grondbeleid In opdracht van de Gemeente Bergen 12 januari 2013 Hoofdstuk: Doel en uitgangspunten INHOUD 1 Doel en uitgangspunten... 3 1.1 Doel van dit rapport... 3

Nadere informatie

Pagina 1 van 7. Vergelijking student company - CE Ondernemerschap opgesteld door Stichting Jong Ondernemen en Kenniscentrum Handel 2 juli 2013

Pagina 1 van 7. Vergelijking student company - CE Ondernemerschap opgesteld door Stichting Jong Ondernemen en Kenniscentrum Handel 2 juli 2013 Vergelijking student company - CE Ondernemerschap opgesteld door Stichting Jong Ondernemen en Kenniscentrum Handel 2 juli 2013 A. Inleiding Veel opleidingen werken al jaren met de programma s van Stichting

Nadere informatie

Milieu Management V1.4

Milieu Management V1.4 V1.4 Milieu Management Pagina 1 van 6 V1.4 Inhoudsopgave 1. ALGEMEEN 3 2. INLEIDING 3 3. DOELSTELLING 3 4. BEPALEN PRIORITEITEN 3 5. INKOOP 4 6. MANAGEMENT INFORMATIE 4 7. COMMUNICATIE 5 8. EVALUATIE 6

Nadere informatie

FranchiseFormule. All e s ov e r de sa m e n w e r k i n g. m e t Fi n a n c i ë l e Me e s t e r s

FranchiseFormule. All e s ov e r de sa m e n w e r k i n g. m e t Fi n a n c i ë l e Me e s t e r s FranchiseFormule All e s ov e r de sa m e n w e r k i n g m e t Fi n a n c i ë l e Me e s t e r s Samenwerking met Financiële Meesters Financiële Meesters heeft een nieuwe franchiseformule ontwikkeld voor

Nadere informatie

Resultaten Branche Quiz MKB Advies Congres

Resultaten Branche Quiz MKB Advies Congres Resultaten Branche Quiz MKB Advies Congres Wilt u meer weten over over branches? Kijk op www.goudseupdate.nl Hier hebben wij interessante én leuke informatie voor u verzameld! 1. Welke soort groothandels

Nadere informatie

NIMA Business Marketing B1 - Examennummer 12495-3 juli 2010. Case: Transport Exceptionel (100 punten)

NIMA Business Marketing B1 - Examennummer 12495-3 juli 2010. Case: Transport Exceptionel (100 punten) Antwoordmodel Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend. Over de antwoordindicaties kan niet worden gecorrespondeerd voordat de uitslag van het examen bekend is. Bent u het niet eens met

Nadere informatie

het Ashridge-missiemodel: Doel strategie - waarden en gedragsnormen mag ook

het Ashridge-missiemodel: Doel strategie - waarden en gedragsnormen mag ook Open vragen 01 Visie/missie en marktomvang Bij de ontwikkeling van een visie en een missie speelt de vraag hoe de markten en de behoefte van de afnemers op die markten er uit zien, een belangrijke rol

Nadere informatie

Samen geven we richting aan de koers van de NKC

Samen geven we richting aan de koers van de NKC Samen geven we richting aan de koers van de NKC ₀ ₀ ₀ In de aanloop naar de klimaattop in Parijs is eind 2014 de Nederlandse Klimaatcoalitie van start gegaan om CO2 reductie bij bedrijven en andere organisaties

Nadere informatie

Qredits. Ondernemingsplan (in geval van startend bedrijf)

Qredits. Ondernemingsplan (in geval van startend bedrijf) Qredits Microkrediet in Nederland Ondernemingsplan (in geval van startend bedrijf) 1/12 Inhoudsopgave 1. De ondernemer 3 1.1. Persoonlijke gegevens 3 1.2. Persoonlijke motieven 4 1.3. Persoonlijke kwaliteiten

Nadere informatie

Tuinbouw wil efficiënt omgaan met energie

Tuinbouw wil efficiënt omgaan met energie Tuinbouw wil efficiënt omgaan met energie Handelsplatform, marktplaats voor energie in de tuinbouw De glastuinder van nu is een allround manager die van alle markten thuis moet zijn om zijn bedrijf economisch

Nadere informatie

Plan van aanpak. Promotie, premiums en trendwatching. Annika Woud - MM2a - 11 mei Voor Carla Kastelein - Management

Plan van aanpak. Promotie, premiums en trendwatching. Annika Woud - MM2a - 11 mei Voor Carla Kastelein - Management Plan van aanpak Promotie, premiums en trendwatching Annika Woud - MM2a - 11 mei 2015 Voor Carla Kastelein - Management 1 Inhoudsopgave Inleiding In mijn project ga ik mij verdiepen in de promotie, premiums

Nadere informatie

Als je wel wat Marketing Hulp Kunt gebruiken...

Als je wel wat Marketing Hulp Kunt gebruiken... Als je wel wat Marketing Hulp Kunt gebruiken... Startbijeenkomst Kennisverbreding Toeristisch Westerveld 26 januari 2016 Voorstellen Paul Wijers Docent hbo-opleiding Toerisme en Hotel 11 jaar recreatiebedrijf

Nadere informatie

SPEEDDATE. Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf

SPEEDDATE. Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf i n l i c h t i n g e n f o r m u l i e r SPEEDDATE Wij verzoeken u dit inlichtenformulier zorgvuldig in te vullen. Wij danken u alvast voor uw medewerking. 1 personalia gegevens aanvrager Achternaam Voornaam

Nadere informatie

Dienstencheques Drechtsteden

Dienstencheques Drechtsteden Dienstencheques Drechtsteden voor extra hulp in het huishouden Heeft u al hulp bij het huishouden en wilt u graag af en toe extra hulp? Bijvoorbeeld voor het ramen wassen, de grote schoonmaak of het wassen

Nadere informatie

Flynth Starters. Je eigen bedrijf als ultieme ambitie. I Ondernemen inspireert I

Flynth Starters. Je eigen bedrijf als ultieme ambitie. I Ondernemen inspireert I Flynth Starters Je eigen bedrijf als ultieme ambitie I Ondernemen inspireert I Je eigen bedrijf als ultieme ambitie Wie een eigen bedrijf wil opzetten, moet beschikken over een flinke dosis ambitie, lef

Nadere informatie

HARTELIJK WELKOM. 18 mei 2011 - Startersdag Unizo. BAERT Alfred

HARTELIJK WELKOM. 18 mei 2011 - Startersdag Unizo. BAERT Alfred HARTELIJK WELKOM 18 mei 2011 - Startersdag Unizo BAERT Alfred Het ondernemingsplan is een plan dat wordt opgesteld om vooraf het succes van de onderneming in te schatten. (max.20 blz.) Er zijn veel modellen

Nadere informatie

1. Deze middle managementopleiding is opgezet vanuit een bepaalde visie over middle management.

1. Deze middle managementopleiding is opgezet vanuit een bepaalde visie over middle management. Oefenvragen Middle Management B - Marketing en Strategie 1. Deze middle managementopleiding is opgezet vanuit een bepaalde visie over middle management. Wat kenmerkt deze visie vooral? 1. Goed middle management

Nadere informatie

Beroepsopdracht: voorbereiden

Beroepsopdracht: voorbereiden 2014 Beroepsopdracht: voorbereiden Priscilla Schaap Netidentity 12-9-2014 Inhoudsopgave Voorbereiden Beschrijf je stagebedrijf... 2 Bedrijfscultuur... 3 SWOT-analyse... 4 Confrontatiematrix... 4 Social

Nadere informatie

Een ondernemingsplan voor een duurzaam product of dienst

Een ondernemingsplan voor een duurzaam product of dienst DUURZAAMHEIDSPROJECT KLAS 11 Inleverdatum: VRIJDAG 17 februari 2017 Een ondernemingsplan voor een duurzaam product of dienst Jullie zijn een productteam die de opdracht krijgt een nieuw duurzaam product

Nadere informatie

De kracht van een sociale organisatie

De kracht van een sociale organisatie De kracht van een sociale organisatie De toegevoegde waarde van zakelijke sociale oplossingen Maarten Verstraeten. www.netvlies.nl Prinsenkade 7 T 076 530 25 25 E mverstraeten@netvlies.nl 4811 VB Breda

Nadere informatie

les 1 inleiding marketing HMC 1. Wat is marketing?

les 1 inleiding marketing HMC 1. Wat is marketing? 1. Wat is marketing? Marketing is afgeleid van het Engelse woord: to market. Dit betekent op de markt brengen. Om een product of dienst succesvol op de markt te brengen, moet een bedrijf rekening houden

Nadere informatie

6Het voorbereidingsdraaiboek

6Het voorbereidingsdraaiboek DC 6Het voorbereidingsdraaiboek In dit dc-thema vind je informatie over het voorbereiden van een evenement. Het is een soort checklist van tien aandachtspunten, om te controleren of je niets vergeten bent.

Nadere informatie

Ondernemingsplan. Naam bedrijf

Ondernemingsplan. Naam bedrijf Ondernemingsplan Naam bedrijf LOGO door naam datum 1 INHOUDSOPGAVE INLEIDING pag HOOFSTUK 1 DE ONDERNEMING 1.1 Bedrijfsnaam 1.2 Bedrijfsidee 1.3 Persoonlijke gegevens HOOFSTUK 2 DRIJFVEREN, PERSOONLIJKE

Nadere informatie

Social Action Research Plan

Social Action Research Plan Social Action Research Plan Social media project Studenten Dennis Visschedijk 438332 Aileen Temming 474094 Stefan Ortsen 481295 Niels Konings 449822 Renee Preijde 482835 Opdrachtgever Stal te Bokkel Daniëlle

Nadere informatie

Start up Case. Sendcloud. Remi van Buul Soufian Touil Ellen Burghoorn 22-03-2015

Start up Case. Sendcloud. Remi van Buul Soufian Touil Ellen Burghoorn 22-03-2015 Start up Case Sendcloud Remi van Buul Soufian Touil Ellen Burghoorn 22-03-2015 Interne analyse Algemene informatie SendCloud SendCloud is opgericht in 2012 door Rob van den Heuvel, Bas Smeulders en Sabi

Nadere informatie

Formulier Business Case Innovatief idee

Formulier Business Case Innovatief idee Formulier Business Case Innovatief idee Let op: een onvolledig ingevulde Business Case wordt niet in behandeling genomen. De toelichting op de business case geeft een beeld van hetgeen er minimaal in de

Nadere informatie

SALARISADMINISTRATIE

SALARISADMINISTRATIE SALARISADMINISTRATIE Zelf doen of uitbesteden? Leuk dat je ons partner kennisdocument hebt gedownload. In kennisdocumenten in samenwerking met horecabranche experts brengen wij je op de hoogte van de voor

Nadere informatie

Het Online Marketingplan. Het Social Media Plan als onderdeel van het Marketing Plan

Het Online Marketingplan. Het Social Media Plan als onderdeel van het Marketing Plan Het Online Marketingplan Het Social Media Plan als onderdeel van het Marketing Plan 1 Wil je een online marketingplan voor jouw organisatie beschrijven? In dit document vind je de opzet voor zo n plan.

Nadere informatie

MARKETINGPLAN. Etiënne Deguelle A.CML01D

MARKETINGPLAN. Etiënne Deguelle A.CML01D MARKETINGPLAN Etiënne Deguelle A.CML01D Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Missie... 1 Visie... 1 Omschrijving doelen... 3 SWOT analyse... 4 Destep analyse... 5 Marketinginstrumenten... 4 Confrontatie matrix...

Nadere informatie

Een eigen bedrijf en dan?

Een eigen bedrijf en dan? Een eigen bedrijf en dan? Hieronder treft u de belangrijkste onderwerpen aan, waarmee u als (startend) ondernemer geconfronteerd kunt worden. Opstellen ondernemingsplan Natuurlijk bent u niet verplicht

Nadere informatie

Je eigen bedrijf. Schooljaar klas 3 BBL/KBL. Handel & Administratie

Je eigen bedrijf. Schooljaar klas 3 BBL/KBL. Handel & Administratie Je eigen bedrijf Schooljaar 2011-2012 klas 3 BBL/KBL Handel & Administratie Inleiding In dit project ga je een eigen bedrijf beginnen. Wat moet je hiervoor doen? Je gaat een ondernemingsplan maken. Onderdeel

Nadere informatie

Ieder jaar weer start een groot aantal mensen

Ieder jaar weer start een groot aantal mensen Bij deze opgave horen informatiebronnen 1 t/m 3. De eerste twee informatiebronnen gaan over het opstarten van een bedrijf. Informatiebron 1 geeft een aantal kenmerken van startende ondernemers, terwijl

Nadere informatie

NIMA B EXAMEN BUSINESS MARKETING ONDERDEEL B JANUARI 2016 VRAGEN EN ANTWOORDINDICATIES NIMA B BUSINESS MARKETING ONDERDEEL 1 (CASE)

NIMA B EXAMEN BUSINESS MARKETING ONDERDEEL B JANUARI 2016 VRAGEN EN ANTWOORDINDICATIES NIMA B BUSINESS MARKETING ONDERDEEL 1 (CASE) VRAGEN EN ANTWOORDINDICATIES NIMA B BUSINESS MARKETING ONDERDEEL 1 (CASE) 26 JANUARI 2016 1 Vragen bij de case WINTECH..GESTRAND IN HET ZICHT VAN DE HAVEN? (totaal 90 punten) Vraag 1 (20 punten) a. Bereken

Nadere informatie

Business Plan Grensoverschrijdende Marketing. Marie-Janine Saris 24 april 2007

Business Plan Grensoverschrijdende Marketing. Marie-Janine Saris 24 april 2007 Business Plan Grensoverschrijdende Marketing Marie-Janine Saris 24 april 2007 Agenda Introductie Waarom een plan? Business Plan versus Marketing Plan Opbouw Business Plan Structuur van een Marketing Plan

Nadere informatie

De Belgische markt voor Babyartikelen 2012

De Belgische markt voor Babyartikelen 2012 De Belgische markt voor Babyartikelen 2012 Rapport samengesteld door: Tom Vansteenkiste Tim Hegeman Nederlandse Kamer van Koophandel voor België en Luxemburg Tervurenlaan 168 bus 2, 1150 Brussel T +32

Nadere informatie

TE KOOP. Prachtig volledig ingericht restaurant & Het onroerend goed bestaande uit bedrijfsruimte en bovengelegen appartementen. 950.000,- k.k.

TE KOOP. Prachtig volledig ingericht restaurant & Het onroerend goed bestaande uit bedrijfsruimte en bovengelegen appartementen. 950.000,- k.k. TE KOOP Prachtig volledig ingericht restaurant & Het onroerend goed bestaande uit bedrijfsruimte en bovengelegen appartementen 950.000,- k.k. DETAILS Objectgegevens Bedrijfsnaam : Restaurant De Burgemeester

Nadere informatie