Wasserij Steyl. O n d e rn e rn i ng sp 1 a n. Ondernemingsplan voor de wasserij van Kloosterdorp Steyl Startdatum: Einddatum:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wasserij Steyl. O n d e rn e rn i ng sp 1 a n. Ondernemingsplan voor de wasserij van Kloosterdorp Steyl Startdatum: 25-04-2012 Einddatum: 21-06-2012"

Transcriptie

1

2 Wasserij Steyl O n d e rn e rn i ng sp 1 a n Project Ondernemingsplan voor de wasserij van Kloosterdorp Steyl Startdatum: Einddatum: Opdrachtgever Dhr. Winfried Timmers Beleidsmedewerker Kloosterdorp Steyl Studie Periode 2.4 Ondernemerschap Schooljaar Faculteit Facility IVIanagement Hogeschool Zuyd Heerlen Auteurs Projectleider; Erik Janssen Projectleden: Manouk Bergs Eitjo Duut van Goor Paulo Joustra Bart Keijsers IVlarlies Michels Groep FM 211B Datum uitgave Donderdag 21 juni 2012

3 Voorwoord Voor u ligt het ondernemingsplan voor de wasserij in kloosterdorp Steyl. Gedurende acht weken heeft projectgroep FIVl 211-D hard gewerkt om de totstandkoming van dit ondernemingsplan te realiseren. Ondanks enkele wijzigingen die gemaakt moesten worden aan het verslag gedurende het afgelopen blok, zijn wij erg tevreden met het uiteindelijke resultaat. Voor het tot stand komen van dit plan hebben we Steyl bezocht. Dit om een beeld te kunnen vormen van de locatie waar de onderneming gestart zal worden en om een beeld te vormen van de mogelijkheden die er zijn op de betreffende locatie. In dit ondernemingsplan zijn de resultaten opgenomen van de marktanalyse, wordt het marketingplan beschreven en in het financiële hoofdstuk wordt weergegeven hoe de onderneming gefinancierd zal worden. Graag willen wij een dankwoord uitspreken aan onze opdrachtgever, dhr. Winfried Timmers. Daarnaast willen wij IViarianne Winthagen, onze tutor, bedanken voor de OWG lessen, die de basis hebben gevormd voor de kennis die nodig was bij de uitvoering van dit project. Verder spreken we onze dank uit voor haar waardevolle tips en feedback. Wij hebben met veel plezier gewerkt aan dit project en hopen dat u dit een interessant plan zult vinden! Heerlen, 21 juni 2012 Erik Janssen IVIanouk Bergs EItjo Duut van Goor Paulo Joustra Bart Keijsers Marlies Michels 2

4 Saiiiee attiiig Dit ondernemingsplan is geschreven in het kader van het blok Ondernemerschap aan Hogeschool Zuyd te Heerlen. Het plan is bestemd voor de wasserij in kloosterdorp Steyl. De primaire lezer van dit rapport is dhr. Timmers. De secundaire lezer van dit rapport is mw. Winthagen. De aanleiding voor het schrijven van dit plan is dat kloosterdorp Steyl de wasserij wil behouden, uitbreiden en verbeteren. Daarom wil zij weten wat de mogelijkheden zijn voor het exploiteren van de wasserij. De probleemstelling die bij deze opdracht geformuleerd is, luidt als volgt: Hoe kan de projectgroep binnen acht weken een ondernemingsplan opstellen ter ontwikkeling en verbetering van de wasserij in het kloosterdorp Steyl, dat financieel haalbaar is en tevens de mogelijkheden voor het creëren van een leerwerkbedrijf beschrijft? De doelstelling die vervolgens geformuleerd is, luidt als volgt: Het opstellen van een ondernemingsplan, binnen acht weken, voor het kloosterdorp Steyl ter ontwikkeling en verbetering van de huidige wasserij. Daarnaast moet het ondernemingsplan financieel haalbaar zijn en worden de mogelijkheden voor het creëren van een leerwerkbedrijf onderzocht Om een uitspraak te kunnen doen over de exploitatiemogelijkheden is een marktanalyse uitgevoerd. In deze marktanalyse worden de bedrijfstak, de klanten, de concurrentie, de leveranciers, de distributiemogelijkheden, de overige omgevingsfactoren en de interne organisatie geanalyseerd. Uit deze marktanalyse is gebleken dat er voldoende potentiële klanten zijn in de regio van de wasserij. Naast de huidige klanten van de wasserij, de broeders, zusters en gasten van het kloosterdorp, is het toekomstige zorghotel van het kloosterdorp een potentiële klant. Om de overige capaciteit van de wasserij in te vullen, kunnen verzorgingstehuizen en (kleine) bed & breakfast's uit de regio geworven worden als klant. Daarnaast zijn alle huishoudens uit de omgeving Steyl, Tegelen en Venlo potentiële particulieren klanten. Uit de concurrentieanalyse blijkt dat er concurrenten zijn in de regio. De belangrijkste concurrent bevindt zich in Tegelen, omdat deze wasserij het beste te vergelijken is met de wasserij in Steyl en tevens dicht in de buurt ligt. Voor de wasserij in Steyl is het dus belangrijk om zich van deze wasserij te onderscheiden. Uit de leveranciersanalyse is gebleken dat de macht van de leveranciers niet groot is. Er zijn diverse leveranciers voor wasmiddelen en elektriciteit, waardoor de wasserij zelf een leverancier kan kiezen. De distributieanalyse laat zien dat twee distributievormen mogelijk zijn voor de wasserij. Voor de business-to-business klanten zal de was opgehaald worden. De business-to-consumer klanten zullen de was naar één centraal punt moeten brengen, die gevestigd zijn in de regio, of zij moeten de was naar de wasserij brengen. Uit de analyse 'overige omgevingsfactoren' blijkt dat mensen door de crisis beter op hun uitgaven letten. Dit is een nadeel, omdat mensen hierdoor niet zo snel hun was naar een wasserij brengen. Daar staat tegenover dat mensen meer tijd over willen houden om te relaxen, waardoor zij wel bereid zijn om het doen van de was aan een ander over te laten. Verder blijkt uit deze analyse dat vergrijzing en duurzaamheid trends zijn. Hier kan de wasserij in Steyl goed op inspelen. Bij de interne analyse worden de sterke en zwakke punten van de organisatie benoemd, de SWOTanalyse. Uit de SWOT blijkt dat de locatie, de lage personeelskosten en gericht op duurzaamheid sterke punten zijn van de wasserij. De zwakke punten zijn de onbenutte capaciteit en de onlogische locatie. Na het beschrijven van de marktanalyse is een marketingplan beschreven. Het marketingplan laat zien hoe de wasserij zich wil plaatsen in de markt door middel van het beschrijven van product, prijs, personeel, plaats en promotie. 3

5 De wasserij in Steyl focust op duurzaanaheid, culturele waarde voor de klant en hoge kwaliteit. Daarnaast speelt de ambachtelijkheid van de wasserij een grote rol en de invulling van de leerwerkfunctie door middel van het creëren van een sociale werkplek. In de "expected case" is de verkoopprijs gesteld op 3,50 per kilo. Om de onderneming goed te laten draaien, wordt extra personeel aangenomen. Er zal één extra vaste medewerker worden aangenomen, zodat in totaal twee vaste medewerkers beschikbaar zijn om de broeders aan te sturen. Daarnaast wordt een oproepkracht aangenomen om het busje te besturen waarmee de was zal worden opgehaald en gebracht. De promotiemiddelen die worden ingezet, zijn het opzetten van een website en gebruik maken van posters en folders. Daarnaast wordt voor de particulieren markt het deelnemen aan een rondleiding ingezet als promotiemiddel, om zo de klanten kennis te laten maken met het kloosterdorp. Voor de zakelijke markt zullen bedrijven actief worden benaderd. Dit kan via , telefoon of face-to-face. Tot slot is de financiële haalbaarheid van de onderneming onderzocht. Uit de haalbaarheidsanalyse blijkt dat de onderneming potentie heeft. De wasserij zal dan wel zijn klanten moeten uitbreiden. Uitgaande van het "expected case" scenario blijkt dat de wasserij in het eerste jaar ,- winst maakt. In de "best case" maakt de wasserij zo'n euro meer winst, namelijk ,-. In de "worst case" wordt maar één derde van de totale capaciteit benut. Hierbij is uitgegaan van alleen de huidige klanten. Hierdoor maakt de wasserij een klein verlies van 3.600,-. Omdat maar één derde van de capaciteit wordt benut, vanwege het beperkte aantal klanten, kunnen de medewerkers meer tijd besteden aan het werven van nieuwe klanten, waardoor het jaar daarop het verlies weggewerkt zal zijn. 4

6 Voorwoord 2 Samenvatting 3 Hoofdstuk 1 Inleiding 7 Hoofdstuk 2 De onderneming Za ke I i j ke gege ve n s Het product ' Missie en doelstellingen Huisvesting Rechtsvorm Overheid, Verzekeringen De ondernemers 14 Hoofdstuk 3 Analyses Bedrijfstakanalyse Klantenanalyse Concurrentieanalyse Leveranciersanalyse Distributieanalyse Analyse overige omgevingsfactoren Interne analyse 26 Hoofdstuk 4 Marketingstrategie 31 Hoofdstuk 5 Organisatie Personeel en bevoegdheden Productieproces Automatisering Boekhouding en administratie Uitbesteding activiteiten 38 Hoofdstuk 6 Financiën ; Expected case Haalbaarheid 42 Geraadpleegde literatuur 43 Bijlagen 47 5

7 Bijlage I Ondernemerstesten 48 Manouk'Bergs 48 EItjo Duut van Goor 49 Erik Janssen 51 Paulo Joustra 52 Bart Keijsers 53 Marlies Michels 54 Bijlage II Promotieplan Bijlage III Organogram 57 Bijlage IV Flowchart 58 Bijlage V Toelichting financieel 59 Bijlage VI CV's ondernemers 79 Manouk Bergs 79 EItjo Duut van Goor 81 Erik Janssen 83 Paulo Joustra 84 Bart Keijsers 86 Marlies Michels 87 Bijlage VII Inschrijving KvK 89 Bijlage VIII Inschrijving Belastingdienst 93 Bijlage IX Verslag referentieproject 97 Bijlage X Feedback financial 98 6

8 Naar aanleiding van blok 2.4 Ondernemerschap schrijft de projectgroep een ondernemingsplan. Dit rapport is geschreven vanuit de opleiding Facility IVIanagement aan de Hogeschool Zuyd te Heerlen. Probleemstelling Hoe kan de projectgroep binnen acht weken een ondernemingsplan opstellen ter ontwikkeling en verbetering van de wasserij in het kloosterdorp Steyl, dat financieel haalbaar is en tevens de mogelijkheden voor het creëren van een leerwerkbedrijf beschrijft? Doelstelling Het opstellen van een ondernemingsplan, binnen acht weken, voor het kloosterdorp Steyl ter ontwikkeling en verbetering van de huidige wasserij. Daarnaast moet het ondernemingsplan financieel haalbaar zijn en worden de mogelijkheden voor het creëren van een leerwerkbedrijf onderzocht. Operationaliseren probleemstelling en doelstelling Deelvragen: Wat is een ondernemingsplan? Wanneer is het plan financieel haalbaar? Wat is de huidige situatie van de wasserij? Hoe ziet de ideale situatie van de wasserij eruit? Begrippen: Ondernemingsplan: Een plan voor het opstarten van een nieuwe onderneming, bestaande uit een beschrijving van het idee, verschillende analyses, de rechtsvorm en een overzicht van de financiën. Kloosterdorp Steyl: Een historisch dorp gelegen in de gemeente Venlo. Wasserij: Een textielreinigingsbedrijf waar kleding en andere textiel stoffen worden gewassen en gereinigd. Leerwerkbedrijf: Een leerwerkbedrijf is een bedrijf met als primair doel het opleiden van mensen door werk aan te bieden in de praktijk. Werkwijze Aan de hand van het openingscollege is een plan van aanpak opgesteld. Vervolgens heeft de projectgroep Kloosterdorp Steyl bezocht. Tijdens dit bezoek heeft de opdrachtgever een rondleiding gegeven en meer informatie verstrekt over de opdracht. Daarnaast was dit een goede mogelijkheid om de sfeer van het kloosterdorp te proeven. De benodigde informatie om het project te maken heeft de projectgroep verzameld, via literatuurbijeenkomsten en werk-, gast- en hoorcolleges op Hogeschool Zuyd, boeken en internet. Daarnaast is ook informatie verzameld, door onder andere het bezoek aan Steyl, een extra bezoek door een van de projectleden, het referentieproject bij wasserij Nedlin in Elsloo en overige vragen die gesteld zijn via de mail. Vooruitblik ' Het ondernemingsplan is opgebouwd uit verschillende hoofdstukken. In hoofdstuk 2 wordt de onderneming beschreven. Hierin wordt aandacht besteed aan het product wat de wasserij gaat leveren, de missie en doelstellingen, huisvesting, de gekozen rechtsvorm, relevante wet- en regelgeving, de benodigde verzekeringen en de kwaliteiten van de ondernemers. In hoofdstuk 3 zijn verschillende analyses uitgewerkt, waaronder de bedrijfstakanalyse, klantenanalyse, concurrentieanalyse, leveranciersanalyse, distributieanalyse, analyse van overige omgevingsfactoren en de interne analyse. De interne analyse is uitgewerkt aan de hand van het 7S-model, een SWOT- 7

9 analyse en confrontatiematrix. Hoofdstuk 4 behandelt de marketingstrategie. In dit hoofdstuk wordt de marketingmix (vijf P's) beschreven, komt het promotieplan aan bod en wordt de strategie bepaald aan de hand van het model van Treacy & Wiersema. In hoofdstuk 4 wordt de organisatie beschreven. Tot slot wordt in hoofdstuk 5 bekeken of het plan financieel haalbaar is. Hiervoor zijn verschillende begrotingen opgesteld en haalbaarheidsanalyses uitgevoerd. 8

10 Hoofdsl (jiml'^rneining Dit hioofdstul< besclirijft de algemene informatie over het kloosterdorp, de plannen voor de wasserij en het ambachtelijke ervan. De missie en doelstellingen zijn beschreven en vervolgens de huisvesting. Er wordt uitgelegd waarom voor de huidige rechtsvorm is gekozen en met welke wet- en regelgeving rekening gehouden moet worden. Vervolgens wordt uitgelegd welke verzekeringen voor de wasserij van toepassing zijn en tot slot worden de ondernemerskwaliteiten van de projectgroep voorgelegd. 2.1 Zakelifke gegevens De organisatie waarvoor de opdracht wordt uitgevoerd: Missiehuis St. Michaël, l<loosterdorp Steyl Sint Michaëlstraat BL Steyl missiehuis(5)stevl.eu Opdrachtgever: Winfried Timmers Beleidsmedewerker Kloosterdorp Steyl is een uniek klein dorp gelegen in de gemeente Venlo. Het kloosterdorp is in de jaren 70 van de 19*^ eeuw opgericht door de Duitse pater Arnold Janssen. Hij was uitgeweken naar Nederland omdat de katholieke kerk in Duitsland onder druk stond. Tegenwoordig wonen er ruim 4000 mensen in het kloosterdorp en wordt het regelmatig bezocht. Het kloosterdorp is bekend over de hele wereld, onder een kleine groep mensen. Het kloosterdorp.wordt ook veel bezocht door broeders en zusters over de hele wereld, die er vervolgens voor een langdurige tijd blijven wonen. Momenteel is de oude wasserij van Steyl het enige nog over gebleven ambacht van het dorp. De bedoeling is om verloren ambachten zoals de bakkerij, de drukkerij en de timmerwerkplaats weer terug te brengen. Ud Het doel van dit ondernemingsplan is het leveren van een concreet plan waarmee de wasserij van kloosterdorp'steyl kan worden behouden, verbeterd en uitgebreid. Het hoofddoel betreft.de handhaving van de huidige wasserij. Om dit te bereiken, staan onderstaande aspecten centraal. Behoud van bestaande klanten Momenteel wordt de capaciteit van de wasserij niet geheel benut. De huidige klanten bestaan uit de broeders en zusters van Steyl en het missiehuis. Deze bestaande klanten zullen in de nieuwe situatie worden behouden. Verbeterpunten Er zijn enkele verbeterpunten voor de wasserij. Zo zal de oude wasmachine moeten worden vervangen en wordt duurzaamheid één van de speerpunten van de wasserij. 9

11 Ambachtelijkheid De werkzaamheden in de wasserij bestaan grotendeels uit handwerk, wat garant staat voor een hoge kwaliteit. Bijvoorbeeld het verstellen, strijken en het traditioneel drogen van de was. Ambachtelijkheid hoort bij kloosterdorp Steyl, vandaar dat dit ook terug komt in de wasserij. Uitbreiding van klanten, diensten en productie Er zijn plannen voor het realiseren van een zorghotel in kloosterdorp Steyl. De uitbreiding van het aantal klanten kan door de komst van het zorghotel tot uiting komen. In de rest van dit rapport wordt er rekening mee gehouden dat dit hotel wordt gerealiseerd. Daarnaast wordt ook de mogelijkheid onderzocht om andere klanten uit de regio aan te trekken. Dit zijn van de ene kant particuliere klanten (B2C) en van de andere kant zakelijke klanten zoals verzorgingstehuizen en hotels. Het dienstenaanbod in de huidige situatie bestaat uit: wassen, strijken, drogen, vouwen en verstellen. Het uitbreiden van deze diensten is in principe niet nodig, vooral omdat andere diensten, zoals bijvoorbeeld stomen, weer extra machines en investeringen vergen. Ook wordt gekeken naar de mogelijkheid van een haal- en brengservice. Deze dienst neemt de klant werk uit handen en kan daardoor een extra motivatie zijn om de wasserij te gebruiken. Daarnaast wordt onderzocht of het mogelijk is om rondleidingen te verzorgen bij de wasserij. Deze rondleidingen kunnen zorgen voor extra inkomsten en daarnaast geeft het klanten en andere geïnteresseerden inzicht in hoe de wasserij in het kloosterdorp functioneert en waarin de wasserij zich onderscheidt van andere wasserijen. Mogelijkheid leerwerkfunctie De invulling van een leerwerkfunctie kan op meerdere manieren. In het kloosterdorp wordt de werkwijze van de wasserij door de broeders en door de vaste medewerkster onderling doorgegeven naar volgende generaties. Dit is belangrijk met het oog op het behoud van de wasserij als ambachtelijke werkplaats. Daarnaast kan de wasserij worden ingericht als sociale werkplek, waarbij mensen met een lichte handicap al werkend leren en werkervaring opdoen. Ook de broeder die de verstelwerkzaamheden verricht, zal dit vak moeten doorgeven aan de nieuwe generatie, zodat dit werk ook in de toekomst aangeboden kan worden aan de klant. Optimaal benutten capaciteit en middelen De huidige vaste medewerkster van de wasserij werkt 20 uur per week en wordt hierbij geassisteerd door de broeders die wonen in het kloosterdorp. De rest van de week wordt de wasserij niet gebruikt. De capaciteit kan dus eenvoudig worden uitgebreid zonder grote uitbreidingen (gebouw) of investeringen (inventaris). De wasserij heeft momenteel twee wasmachines waarvan één vervangen zal moeten worden, omdat deze verouderd is en regelmatig stuk gaat. De capaciteit per machine is ongeveer 30 kilo, dus in totaal is de capaciteit ongeveer 60 kilo per wasbeurt. Rekening houden met duurzaamheid Duurzaamheid is een belangrijk aspect voor de wasserij, omdat duurzaamheid centraal staat in de maatschappij en kloosterdorp Steyl zich hier nauw bij betrokken voelt. Er kan op verschillende manieren rekening worden gehouden met duurzaahiheid. Vooral op het gebied van duurzaam inkopen en energieverbruik is veel mogelijk. Zo kan de wasserij besluiten om biologisch wasmiddel en andere duurzame producten te gebruiken. Ook kan de wasserij-gebruikmaken van het ketelhuis in het kloosterdorp. In dit ketelhuis wordt water op een energiezuinige manier verwarmd voor de wasserij en de verwarming van de kloosters. 10

12 2.3 Missicï en doelstelliiigen Missie De missie is liet belioucien van de enige nog functionerende ambachtelijl<e werl<plaats in het l<loosterdorp.deze werl<plaats is de werl<plaats voor de broeders, die zorgen voor een hoog l<waliteitsniveau en schone was. De wasserij vervuld een leerwerl<functie zodat de l<ennis van de broeders niet verloren gaat. Dit alles wordt gerealiseerd met het oog op duurzaamheid en gastvriendschap. Werkterrein De wasserij in kloosterdorp Steyl is een werkplek voor broeders. De wasserij en het dorp streven naar het behouden van de enige nog functionerende werkplaats in het dorp. Daarnaast wordt ook gestreefd naar een hoog kwaliteitsniveau. De kernactiviteiten van de wasserij zijn: Wassen; Strijken; Drogen; Vouwen; Verstellen. Het verstelwerk wordt gedaan door een broeder die kleermaker is geweest. Door het invoeren van de leerwerkfunctie zal deze broeder zijn kennis en vaardigheden doorgeven aan een jongere generatie, zodat deze kennis niet verloren gaat. Bestaansrecht De klanten van de wasserij bestaan voornamelijk uit de broeders en zusters van Steyl, het missiehuis en haar gasten. Met de komst van het zorghotel in Steyl zal het aantal klanten aanzienlijk toenemen. Voor de klanten is het belangrijk dat hun was schoon is als ze het terugkrijgen. Ze moeten erop kunnen vertrouwen dat het kwaliteitsniveau van het geleverde werk voldoende is. Betekenis voor stakeholders De wasserij streeft naar tevreden klanten, leveranciers en medewerkers. Het is belangrijk dat er in een prettige sfeer gewerkt kan worden, zodat de broeders en zusters het naar hun zin hebben. Voor het kloosterdorp is het belangrijk dat de wasserij behouden blijft, omdat het de enige nog functionerende werkplaats in het kloosterdorp is. Het kloosterdorp voelt zich nauw betrokken bij de maatschappij, vandaar dat in de wasserij rekening wordt gehouden met duurzaamheid. Een voorbeeld hiervan is duurzaam inkopen, dit is reeds beschreven in paragraaf 1.2. Normen, waarden en overtuigingen De normen en waarden die centraal staan in de wasserij zijn: Gastvriendschap, met het oog op respect voor de medemens. Deze norm vindt zijn oorsprong in de katholieke achtergrond van het kloosterdorp. Hoge kwaliteit, om de klanten zo goed mogelijk te kunnen helpen. Deze kwaliteit wordt gegarandeerd doordat de broeders en zusters het werk serieus opvatten en het leuk vinden om hun tijd door te brengen in de wasserij. Leerwerkfunctie, met het oog op behoud van de wasserij. Door de werkwijze door te geven en de wasserij daarnaast in te richten als sociale werkplek, kan de wasserij behouden blijven voor de toekomst en draagt de onderneming bij aan de maatschappij. Rust en harmonie, met het oog op de broeders en zusters die wonen in het kloosterdorp. 11

13 Intenties en ambities Het kloosterdorp streeft naar het behoud van de werkplaatsen. Dit wordt in de wasserij, de enige nog functionerende werkplaats, dan ook doorgevoerd. Om in de toekomst geen kennis verloren te laten gaan, wordt een leerwerkbedrijf opgezet. Op deze manier kunnen jongere generaties de kennis en vaardigheden van de oudere generaties overnemen. De onderneming heeft ook de ambitie om het aantal klanten uit te breiden. Naast het zorghotel dat in de nabije toekomst gevestigd wordt in het kloosterdorp, zal ook geprobeerd worden particuliere en zakelijke klanten uit de regio binnen te halen. Visie De visie van kloosterdorp Steyl ten aanzien van de wasserij is het behouden, verbeteren en uitbreiden hiervan en te zorgen dat de wasserij een rendabele onderneming wordt. Met het oog op behoud, wordt een leerwerkbedrijf opgezet om de werkwijze door te geven aan jongere generaties. Met het oog op verbetering wordt gericht op duurzaamheid en daarnaast de maatschappelijke functie in de vorm van een sociale werkplek. Uitbreiden kan vooral door de wasserij de hele week te gaan gebruiken en meer klanten te bedienen. De visie voor de toekomst is om de wasserij op maximale capaciteit te laten draaien. Doelstellingen Het opzetten van een leerwerkbedrijf binnen een halfjaar. Het léveren van hoge kwaliteit; waarbij minimaal een acht gescoord moet worden op klanttevredenheid. Het streven naar een duurzame wasserij; door minimaal 50% van de wasproducten duurzaam in te kopen. Het bevorderen van klantrelaties; door klanten te betrekken bij de wasserij (bijvoorbeeld door middel van rondleidingen en lezingen). Het uitbreiden van de wasserij; door binnen vijfjaar de maximale capaciteit te benutten. 2.4 Hiiis'vestiiig Huisvesting is een belangrijk onderdeel van een onderneming. Elke onderneming heeft de juiste huisvesting nodig om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Het voordeel bij kloosterdorp Steyl is dat de huisvesting (inclusief productiemiddelen) reeds aanwezig is. Deze zal gehuurd moeten worden van kloosterdorp Steyl. De huur zal worden bepaald in overleg met kloosterdorp Steyl. De wasserij bestaat uit drie bouwlagen, namelijk kelder, begane grond en de eerste verdieping. Ook is een goederenlift aanwezig, waarmee de was makelijker van verdieping naar verdieping vervoerd kan worden. In de kelder wordt de was op natuurlijke wijze gedroogd. De wasserij heeft slechts één droger en door de kelder te gebruiken, kunnen grote hoeveelheden kleding tegelijkertijd gedroogd worden. Op de begane grond bevinden zich twee wasmachines, een droger, een mangel en een strijkpers. Daarnaast kan de was hier ook tijdelijk opgeslagen worden tot deze terug kan naar de kloosters (en in de toekomst naar het zorghotel en mogelijke nieuwe klanten). Om klanten te ontvangen die de was komen brengen of ophalen, komt op de begane grond een kleine balie. De werkzaamheden van de balie zullen worden gedaan door één van de aanwezige personeelsleden. De baliewerkzaamheden zullen niet veel tijd in beslag nemen, omdat deze alleen gedaan moeten worden als iemand zijn was komt brengen of ophalen. Het opslaan van de was kan ook op zolder gedaan worden. Verder is op de zolder een ruimte ingericht waar één van de broeders de verstelwerkzaamheden doet. 12

14 Het is niet nnogelijl< onn liet gebouw verder uit te breiden, omdat ernaast een oude bakkerij gevestigd is. Ook zijn de gebouwen in het kloosterdorp monumentaal, waardoor geen grote aanpassingen gedaan mogen worden. Uitbreiding van de wasserij is echter niet nodig om de wascapaciteitte kunnen uitbreiden. De wasserij wordt namelijk in de huidige situatie maximaal 20 uur per week gebruikt. Het plein voor de wasserij biedt voldoende ruimte voor een kleine vrachtwagen of busje om wasgoed te laden en lossen. Verder hoeven geen grote voertuigen in de buurt van de wasserij te komen, dus voor leveranciers en transport is voldoende ruimte beschikbaar. 2.5 ReclitS orin Voor deze onderneming is gekozen om een besloten vennootschap op te richten. Door een besloten vennootschap op te richten wordt de wasserij btw-plichtig. Over inkopen wordt reeds btw betaald en als BV kan deze doorgerekend worden naar de klant. Dit kan veel kosten besparen. Naast de btw mag de wasserij als BV ook de concurrentie aangaan met andere wasserijen. Als stichting is dit niet toegestaan met het oog op oneerlijke concurrentie. Als gekozen zou worden voor een stichting zou de financiering van de stichting kunnen plaatsvinden middels fondsenwerving, donaties, collectes en dergelijke en niet door eigen winst en investeringen. In dit geval zou dus wederom de oneerlijke concurrentie gelden en is het dus beter om een BV op te richten. 2.6 Overlieid Een onderneming moet rekening houden met wet- en regelgeving. Naast de standaardwetten als de Arbowet, moet in dit geval ook rekening worden gehouden met de monumentenwet, brandveiligheid en het bestemmingsplan. Ook dient rekening gehouden te worden met regels van de Belastingdienst en Kamer van Koophandel (KvK). Tot slot is ook oneerlijke concurrentie een belangrijk punt om als onderneming rekening mee te houden. Arbowet In de Arbowet zijn regels opgenomen over arbeidsomstandigheden in Nederlandse bedrijven. Door dit vast te leggen, garandeert de overheid voor alle werknemers een gezonde en veilige werkplek. De wasserij in Steyl zal zich aan deze regels moeten houden, door gevaarlijke, verouderde apparatuur te vervangen en veiligheidsmaatregelen te nemen, bijvoorbeeld bij de mangel. Hierbij moet rekening worden gehouden met de eisen van NEN Belastingdienst en KvK Een wasserij valt voor de belastingdienst binnen het kasstelsel. Dit betekent dat de btw wordt berekend op-basis van de kas- en bankadministratie. De btw die een wasserij uitgeeft, kan worden afgetrokken. De wasserij moet zich inschrijven bij de Kamer van Koophandel. De Kamer van Koophandel houdt een handelsregister bij waarin alle rechtspersonen staan vermeld. Hierdoor is het voor een onderneming makkelijk te zien met wie er zaken wordt gedaan. Monumentenwet Doordat het kloosterdorp een monumentale status heeft, moet rekening worden gehouden met de Monumentenwet. In de Monumentenwet 1988 is geregeld hoe gebouwde monumenten en 13

15 archeologische monumenten aangewezen kunnen worden als wettelijk beschermd monument. De Monumentenwet 1988 heeft niet alleen betrekking op de aanwijzing van rijksmonumenten, maar ook op bescherming van stads- en dorpsgezichten en op de omgang met archeologische waarden en opgravingen. Door deze wet mogen kloosters en andere delen van het dorp in beperkte mate verbouwd worden. Bestemmingsplan Kloosterdorp Steyl wordt in de bestemmingsplannen gezien als een beschermd dorpsgezicht. Het dorp valt dus niet alleen onder de Monumentenwet, maar ook de gemeente besteedt veel aandacht aan het behouden van het dorp. De nieuwe wasserij zal dus moeten blijven passen binnen de uitstraling van het dorp. Dit houdt in dat de wasserij moet oppassen met verbouwingen en rekening moet houden met waardevolle elementen. Bij verbouwingen moet altijd een bouwvergunning en een monumentenvergunning worden aangevraagd. 2.7 erz ;kerïiigeii Om bepaalde risico's binnen de onderneming in te perken zullen ook verzekeringen afgesloten moeten worden. Zo zullen de activa van het bedrijf verzekerd moeten worden. Het gebouw is eigendom van de verhuurder, kloosterdorp Steyl. De apparatuur in het gebouw zal wel door de onderneming zelf verzekerd moeten worden. Hieronder zijn de verzekeringen beschreven die de wasserij zal moeten afsluiten. Goederen- en inventarisverzekering Deze verzekering zal moeten worden afgesloten zodat de schade gedekt wordt, wanneer voorraden of apparatuur verloren gaan door inbraak of brand. Bedrijfsschadeverzekering Deze verzekering dekt net als bovengenoemde verzekering de kosten als gevolg van inbraak of brand. Het verschil is dat de bedrijfsschadeverzekering de kosten dekt, die voortkomen uit het tijdelijk stil liggen van de wasserij. Bovenstaande twee verzekeringen vergoeden dus de bezittingen van het bedrijf en eventuele kosten die gemaakt worden doordat het bedrijf stil komt te liggen. In beide gevallen gaat het om schade door inbraak of brand. Goederentransportverzekering Deze verzekering dekt de schade die veroorzaakt wordt tijdens het vervoer van goederen. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan verlies van goederen of wanneer het busje een ongeluk krijgt. Omdat de was opgehaald zal worden bij zakelijke klanten en bij de centrale punten, zal vervoer belangrijk zijn. Daarom is ook deze verzekering belangrijk voor de wasserij. Conclusie ondernemingstesten Alle leden van de projectgroep hebben twee of drie ondernemingstesten gedaan. De resultaten hiervan zijn samengevoegd en vergeleken. In bijlage I zijn alle afzonderlijke resultaten te vinden. Hieronder is een overzicht van vier kenmerken uit de ondernemerstest van de KvK (Kamer van Koophandel) weergegeven. 14

16 Kenmerk \ Naam Bart Erik Paulo Marlies Manouk EItjo Motivatie Persoonskenmerl<en Kwaliteit Kennis en ervaring Ir = > 70% = 60% - 70% = 50% - 60% = <50% De ondernemer Uit deze test blijkt dat veel projectleden behoefte hebben aan zekerheid. Dit zie je ook terug in het feit dat de projectleden te snel ofte langzaam beslissingen nemen. Dit probleem wordt vergroot door een tekort aan kennis en ervaring met ondernemen. Om dit probleem op te lossen, is kennis nodig van experts of andere startende ondernemers. Bij elk projectlid kwam terug dat hij of zij graag van anderen wil leren. Een ander groot probleem is dat elk projectlid problemen heeft met beslissingen. Het grootste deel is afwachtend, Is een twijfelaar of heeft moeite met knopen doorhakken. Daarnaast neemt een enkeling te snel beslissingen. Hier moet een middenweg gevonden worden, zodat beslissingen snel en efficiënt genomen kunnen worden. Dit kan door goed in teamverband te werken. Meerdere projectleden hebben aangegeven dat dit hen goed afgaat. Enkele groepsleden geven aan weinig drang naar zelfstandigheid te hebben. Ook dit kan worden opgevangen door in teamverband te werken. Tevens kan het werken in teamverband de motivatie opkrikken. De mens Veel projectleden geven aan niet graag meer dan 40 uur per week in de onderneming te steken. Ze willen wel zo af en toe wat langer doorwerken, maar niet standaard. Bij een startende onderneming ben je vaak veel meer tijd kwijt. Ook hier is het dus weer belangrijk om in groepsverband te werken zodat de taken verdeeld kunnen worden. Alle projectleden hebben behoefte aan financiële zekerheid. De één noemt het sparen, anderen richten zich dp rondkomen of een stabiele situatie hebben met een gezin, zonder grote financiële risico's. Sleutel tot succes De sleutel tot succes is het werken in teamverband. Doordat alle projectleden op één na niet geïnteresseerd zijn in het zelfstandig ondernemerschap, is het werken in een groep de oplossing. Zo kunnen de projectleden elkaar motiveren tot betere resultaten en.kan de groep succesvol worden. 15

17 Hoofdstuk 3 Analyses In dit hoofdstuk worden de analyses getoond en onderbouwd. De uitgevoerde analyses zijn achtereenvolgens: bedrijfstakanalyse, klantenanalyse, concurrentieanalyse, leveranciersanalyse, distributieanalyse en analyse overige omgevingsfactoren. De laatste analyse is de interne analyse. Deze wordt onderbouwd aan de hand van het 7S-model, een SWOT (strengths, weaknesses, opportunities en threats) analyse en een confrontatiematrix. Branchevereniging voor wasserijen De enige grote branchevereniging voor wasserijen is de Federatie Textielbeheer Nederland (FTN). Deze vereniging is een fusie van Nederlandse Vereniging van Wasserij- en Linnenverhuurbedrijven (NVW), de Research Vereniging Textielverzorging (RVT) en de Vereniging voor Toepassing en Hergebruik Textiel (VTHT) en is op 1 januari 2005 ontstaan. Vrijwel alle vooraanstaande wasserijen zijn bij deze vereniging aangesloten. De voordelen van een brancheorganisatie Een brancheorganisatie is een bundeling van meerdere bedrijven uit dezelfde branche, die de belangen van haar leden behartigt. De branchevereniging verschaft specifieke diensten voor de wasserijsector. ^ Collectieve belangenbehartiging De collectieve belangenbehartiging bestaat onder meer uit: Deelname aan cao-onderhandelingen. De branchevereniging onderhandelt voor haar leden met werknemersorganisaties over de arbeidsvoorwaarden. Overleggen en onderhandelen met de overheid, de politiek en andere maatschappelijke organisaties over voorstellen die betrekking hebben op de branche. Stimuleren van marktontwikkelingen door middel van projecten. Voorlichting en informatie geven aan klanten. IVIarktonderzoeken laten uitvoeren over zaken die in de branche spelen. Opstellen van standaard branchevoorwaarden. Voordelen lidmaatschap Er zijn verschillende redenen voor de wasserij in Steyl om aan te sluiten bij FTN: Leden staan sterker bij onderhandelingen. Consumenten beschouwen het lidmaatschap van een bekende brancheorganisatie vaak als 'keurmerk'. Leden krijgen individuele dienstverlening en actuele informatie. Kosten lidmaatschap Het is onduidelijk wat de kosten zijn voor inschrijving bij FTN. Bij veel verenigingen is de prijs gerelateerd aan de omvang van het bedrijf, de omzet en/of het aantal werknemers. ie 16

18 5 krachtenmodel van Porter I Bedielglngen nieuwe toetiedeis A n Kiacht van level ancieis ''.OIKUIientlir int-rn:it'?it Kucht MM afnem-^i-^ Bediek iii-j dooi v^ubotitiitèii Kracht van leveranciers Wat is de onderhandelingspositie van de organisatie? De onderhandelingspositie tussen de onderneming en leverancier heeft een aanzienlijke bijdrage in de aantrekkelijkheid van de bedrijfstak. Het heeft invloed op de prijsstelling, kwaliteit en continuïteit van de organisatie. Onderstaande punten zijn van toepassing op de wasserijsector: Er zijn veel concurrerende leveranciers van wasproducten op de markt. Leveranciers hebben weinig invloed op de markt. De grote hoeveelheid leveranciers en de grote verscheidenheid die elk levert, maakt het voor hen lastig invloed uit te oefenen. Er zijn geen hoge kosten wanneer men wil overstappen op een andere leverancier. In grote mate is het product gestandaardiseerd. Het is niet mogelijk om zelf het product te produceren. Kracht van afnemers Naast de was van het kloosterdorp zelf, zijn er een aantal particulieren afnemers en bedrijven. De onderhandelingspositie tussen een onderneming en afnemer heeft een aanzienlijke bijdrage in de aantrekkelijkheid van een bedrijfstak. Het heeft invloed op de prijsstelling, kwaliteit en continuïteit van een organisatie. Hieronder staan verschillende factoren die invloed uitoefenen op de onderhandelingspositie van een afnemer in de wasserijsector: Er wordt door afnemers maar een erg klein deel afgenomen in verhouding tot de totale markt. Vaak kan een betere prijs bedongen worden bij afname van een hoog volume. Het belang is niet groot voor de particuliere afnemer, veel van hen kunnen thuis de was doen. Voor bedrijven als hotels, restaurants en ziekenhuizen is het belang wel groot. Deze bedrijven hebben soms wel een eigen wasserij. De dienst is homogeen gestandaardiseerd, dit betekent dat de meeste bedrijven in de sector dezelfde dienst aanbieden met dezelfde middelen. Het kost niets om op een andere dienstverlener over te stappen. Er is een culturele meerwaarde voor de afnemer. Kopers zijn goed geïnformeerd over de dienst en zijn op de hoogte van kosten en opbrengsten. 17

19 Mate waarin substituten en complementaire goederen verkrijgbaar zijn De volgende substituten zijn er voor wasserijen: Wasserettes Thuis wassen Handmatig wassen Dreiging van nieuwe toetreders Hieronder staan verschiilende factoren die bepalen in welke mate nieuwe toetreders een bedreiging vormen: Schaalvoordelen: bestaande aanbieders genieten van schaalvoordelen waardoor ze lagere kosten maken. Toegang tot distributiekanalen: het is niet gemakkelijk het verkoopkanaal te betreden. Gevestigde merken: het is moeilijk om met grote gevestigde namen te concurreren. Conclusie Het is erg lastig om als nieuwe toetreder deze markt te penetreren. Er zijn veel gevestigde merken die het moeilijk maken klanten te trekken. De beste verweermiddelen hiertegen zijn de prijs en de kwaliteit. Bedrijven en vooral particulieren kunnen eenvoudig overstappen naar andere aanbieders en gezien het feit dat de sector homogeen gestandaardiseerd is, is de prijs het belangrijkste verschil voor veel klanten. Daarnaast kan de klant bij een wasserij een hogere kwaliteit verwachten, dan wanneer hij de was thuis doet. Met de kwaliteit zal wasserij Steyl de markt moeten veroveren. Veel particulieren kunnen thuis wassen waardoor ze niet snel naar wasserijen zullen gaan. Daarnaast is het voor particulieren ook handiger om naar wasserettes te gaan. Om particulieren te trekken, kunnen vaste verzamelpunten ingesteld worden om het makkelijker te maken de wasserij van het kloosterdorp te bereiken. Een andere reden voor particulieren om voor het kloosterdorp te kiezen, is de culturele meerwaarde. Het is mogelijk extra waarde toe te voegen aan de dienst, bijvoorbeeld door een rondleiding of door lezingen aan te bieden. Leveranciers hebben weinig invloed op deze markt. Er zijn veel concurrenten en het is makkelijk om over te stappen naar een andere leverancier. Om de wasserij van het kloosterdorp goed te laten draaien zijn uiteraard klanten nodig. Momenteel heeft de wasserij al een aantal klanten. De was afkomstig van het missiehuis wordt hier gewassen en was van de broeders en zusters en gasten van het kloosterdorp. Met de was afkomstig van het missiehuis en inwoners van het kloosterdorp is de maximumcapaciteit echter nog lang niet bereikt. Omdat de wasserij momenteel maar 20 uur per week draait. Wordt de capaciteit van de wasserij uitgebreid door op zoek te gaan naar nieuwe klanten. Zorghotel In de nabije toekomst zal in het kloosterdorp mogelijk een zorghotel komen. Omdat dit zorghotel vuile was zal hebben en de wasserij op zoek is naar klanten, is het vanzelfsprekend dat alle was afkomstig van het zorghotel gewassen zal worden in de eigen wasserij. Hiermee wordt een deel van de vraag naar nieuwe klanten ingevuld. Een voordeel hiervan is dat de vervoerskosten zeer laag zullen zijn vanwege de korte afstand tussen het zorghotel en de wasserij. Daarnaast zijn de kosten voor het zorghotel laag, omdat de was gewassen wordt in het eigen dorp. 18

20 Regio l<loosterdorp Om de overgebleven capaciteit van de wasserij in te vullen, zal naar klanten worden gezocht in de regio van Steyl. De doelgroep van de wasserij zijn zowel de business-to-business (B2B) klanten als de business-to-consumer (B2C) klanten. Het voordeel van B2B is dat de wasserij contracten af kan sluiten voor een bepaalde tijd en hierdoor een vaste inkomstenbron heeft. De doelgroep die de wasserij voor ogen heeft, zijn met name verzorgingstehuizen, omdat dit het beste aansluit bij het kloosterdorp. Daarnaast blijkt uit de analyse van omgevingsfactoren, beschreven in paragraaf 2.6, dat vergrijzing een steeds grotere rol gaat spelen in de maatschappij. Dat betekent dat het aantal personen in verzorgingstehuizen gaat stijgen en daarmee stijgt dus ook de hoeveelheid was van verzorgingstehuizen. Ziekenhuizen worden niet opgenomen als doelgroep, omdat de wasserij in Steyl te klein is voor de grote hoeveelheid was van ziekenhuizen. Als alternatief kan worden gekeken naar horecabedrijven zoals restaurants, cafés en hotels. Door deze potentiële klanten te benaderen, kan de wasserij streven naar een maximale capaciteit. Het voordeel van B2C is dat de wasserij een grote groep potentiële klanten krijgt. Alle huishoudens in de regio van Steyl, Tegelen en Venlo zijn potentiële klanten. Gezien de capaciteit van de wasserij is het realistisch om de B2B klanten te zoeken in kleine verzorgingstehuizen en bed & breakfast's. Dit vanwege het feit dat de wasserij geen grote hoeveelheden was aan kan. Speerpunten voor de toekomst voor B2C klanten kunnen zijn om specifiek te richten op de doelgroep ouderen. Dit in combinatie met andere diensten zoals: maaltijdservice, thuiszorg, enz. Dit past bij de kernwaarde van het kloosterdorp, gastvriendschap, want zo bestaat de dienst niet meer alleen uit het leveren van schone was, maar wordt er ook iets gedaan voor de medemens. Potentiële B2B klanten Zoals hierboven beschreven is, zijn er meerdere potentiële klanten in de B2B sector. Allereerst de verzorgingshuizen. Deze zijn in overvloed aanwezig. Zeven verzorgingscentra zijn gevestigd in een straal van tien kilometer rondom de wasserij. Deze zijn: De zorggroep Venlo; Niveb; De zorggroep Tegelen; Top-Care Venlo; IVIaria Auxiliatrix; Verzorgingstehuis de Berendonck; Meeuwbeemd. In de regio van het kloosterdorp zijn veel hotels en overnachtingsmogelijkheden te vinden. Dit is een voordeel voor de wasserij. In een straal van ongeveer zes kilometer om het kloosterdorp zijn al negen hotels en Bed en Breakfasts gevestigd. Deze zijn: Bildenberg hotel De Bovenste Molen; Kasteel Dussen; Alandi; De Be rekt; Sandton Chateau de Raay; Hotel Juliana; Hotel Rembrandt; Bed en Breakfast De Rozenhorst; Bed en Breakfast Villa Wambacherbos. 19

Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan.

Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan. Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan. Voorwoord U heeft een fantastisch idee en u kunt niet wachten om aan de slag te gaan als ondernemer. Geduld is echter een schone zaak. Om onverwachte

Nadere informatie

DE ZONNEBLOEM OOK VOOR 40-65 JARIGEN

DE ZONNEBLOEM OOK VOOR 40-65 JARIGEN DE ZONNEBLOEM OOK VOOR 40-65 JARIGEN Uitgevoerd in opdracht van de Zonnebloem provincie Overijssel Bacheloropdracht Technische Bedrijfskunde Roel Kikkert September 2010 Enschede Begeleider UT: Dr. R. van

Nadere informatie

Inleiding organisatiekunde Toolbox

Inleiding organisatiekunde Toolbox Inleiding organisatiekunde Toolbox Loek ten Berge Marco Oteman m.m.v. Johan van Kooten bussum 2011 Dit extra materiaal hoort bij de vierde, herziene uitgave van Inleiding organisatiekunde van Loek ten

Nadere informatie

CRM in de bioscopenbranche. Voorwoord

CRM in de bioscopenbranche. Voorwoord Voorwoord CRM in de bioscopenbranche Het rapport dat nu voor u ligt, is mijn afstudeerscriptie CRM in de bioscopenbranche. Ik wil graag een aantal personen bedanken voor hun bijdrage aan de totstandkoming

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Media innovation. Mariken van Himbergen Datum: 18 juni 2015

Media innovation. Mariken van Himbergen Datum: 18 juni 2015 Vak: Docenten: Media innovation Eric Goossens en Mariken van Himbergen Datum: 18 juni 2015 Klas: CCV2A (AD2) Door: Dennis Bos 512419 - Jeffrey van Ingen 537772 Martijn Kommers 544704 Tim Overmars 537996

Nadere informatie

Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid

Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid F3010 1 Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid Drs. J. de Bruijn Ontleend aan het boek Uitbesteding, Samsom bv, 1999.

Nadere informatie

Gerry Grooten Henri Naaijer Wilmer Porte Christian van Urk. Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal ADVIESRAPPORT DUURZAAM EEXTERVEENSCHEKANAAL

Gerry Grooten Henri Naaijer Wilmer Porte Christian van Urk. Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal ADVIESRAPPORT DUURZAAM EEXTERVEENSCHEKANAAL Gerry Grooten Henri Naaijer Wilmer Porte Christian van Urk Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal ADVIESRAPPORT DUURZAAM EEXTERVEENSCHEKANAAL Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal Auteurs:

Nadere informatie

Marktonderzoek. Het 2e leven (H2L) 1 November 2010 Student: Rob Grondhuis S0153699. Dr. P.C. Schuur

Marktonderzoek. Het 2e leven (H2L) 1 November 2010 Student: Rob Grondhuis S0153699. Dr. P.C. Schuur Marktonderzoek Het 2e leven (H2L) Effectief en efficiënt service verlenen op een maatschappelijk verantwoorde wijze 1 November 2010 Student: Rob Grondhuis S0153699 Begeleiders: Dr. J.M.G. Heerkens Dr.

Nadere informatie

ACCES > OWNERSHIP. Danny van Sas

ACCES > OWNERSHIP. Danny van Sas Juni 2013 ACCES > OWNERSHIP 1 Afstudeeronderzoek naar de mogelijkheid van het delen van spullen op buurtniveau en de die rol een fysieke plek hierin kan betekenen Dit onderzoek is uitgevoerd ter afronding

Nadere informatie

basis Stevig fundament als

basis Stevig fundament als Stevig fundament als basis Vilans en MOVISIE, september 2012 door Cecil Scholten Jolanda Elferink Handreiking Organisatie en coördinatie van het vrijwilligerswerk in verpleeg- en verzorgingshuizen en gehandicaptenorganisaties

Nadere informatie

CRM in de theaterwereld;

CRM in de theaterwereld; CRM in de theaterwereld; Een goed idee of toch maar niet? Eindexamenscriptie Anouk H.A.M. Verbaarschot Student aan de NHTV, internationale hogeschool Breda, opleiding HTRO; hoger toeristisch recreatief

Nadere informatie

Logistieke. sierteeltsector

Logistieke. sierteeltsector Logistieke samenwerking in de sierteeltsector Succesvolle samenwerking in de distributie: de casus van marktplaats Plantion in Ede. Datum: 25 september 2012 Projectnummer: 052.0253 TNO-060-DTM-2012-02532

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

De meerwaarde van etnische diversiteit: goed voor de business. Een serie casestudies onder mkb-bedrijven

De meerwaarde van etnische diversiteit: goed voor de business. Een serie casestudies onder mkb-bedrijven De meerwaarde van etnische diversiteit: goed voor de business Een serie casestudies onder mkb-bedrijven TNO Kwaliteit van Leven Een uitgave van Div, met medewerking van het ministerie van Sociale Zaken

Nadere informatie

WIE SPRINGT ER IN HET GAT VAN DE TERUGTREKKENDE OVERHEID?

WIE SPRINGT ER IN HET GAT VAN DE TERUGTREKKENDE OVERHEID? WIE SPRINGT ER IN HET GAT VAN DE TERUGTREKKENDE OVERHEID? Thesis MBA-Health, april 2014 Erasmus CMDZ Rotterdam Anja Winkelaar & Annet van Ginkel Begeleider Prof.dr. Aad de Roo INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave

Nadere informatie

Vrije Economische Zone

Vrije Economische Zone Vrije Economische Zone Bedrijfsbegeleider: Paul Janssen Kennislab begeleider: Jan-Willen Wesselink HvA begeleider: Johan Kalkoven In Samenwerking met: SADC Gemaakt door: Jesper van Tol 500608406 Mark Vleij

Nadere informatie

Succesvolle PV-exploitaties via de Regeling Verlaagd Tarief. Handboek voor energie-initiatieven

Succesvolle PV-exploitaties via de Regeling Verlaagd Tarief. Handboek voor energie-initiatieven Succesvolle PV-exploitaties via de Regeling Verlaagd Tarief Handboek voor energie-initiatieven Voorwoord In Groningen ontstaan steeds meer initiatieven van bewonersgroepen op het gebied van energiebesparing

Nadere informatie

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Nederlandse Organisatie voor toegepastnatuurwetenschappelijk onderzoek TNO S. de Vries, C. van de Ven, M. Nuyens,

Nadere informatie

DE FINANCIËLE KOSTEN EN BATEN VAN SAMENWERKEN AAN MOBILITEIT

DE FINANCIËLE KOSTEN EN BATEN VAN SAMENWERKEN AAN MOBILITEIT DE FINANCIËLE KOSTEN EN BATEN VAN SAMENWERKEN AAN MOBILITEIT DE FINANCIËLE KOSTEN EN BATEN VAN SAMENWERKEN AAN MOBILITEIT INHOUDSOPGAVE Voorwoord 5 Samenvatting 7 Inleiding 11 1 Activiteiten 13 1.1 Inleiding

Nadere informatie

Uw marketingplan in vijftien stappen

Uw marketingplan in vijftien stappen Uw marketingplan in vijftien stappen Uw marketingplan in vijftien stappen Gaucheretstraat 90 BE-1030 Brussel België T +32 2 504 87 11 F +32 2 504 88 99 info@fitagency.be www.flanderstrade.be twitter.com/fitagency

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO mei 2012 1 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Woord vooraf. A. Algemeen. B. Opstarten (voor zorgboeren) C. Deelnemers. D. Begeleiding van deelnemers. E. Organisatie. F.

INHOUDSOPGAVE. Woord vooraf. A. Algemeen. B. Opstarten (voor zorgboeren) C. Deelnemers. D. Begeleiding van deelnemers. E. Organisatie. F. INHOUDSOPGAVE Woord vooraf 1. Woord vooraf A. Algemeen 1. Een zorgboerderij; wat moet ik me daarbij voorstellen? 2. Stand van zaken in Nederland B. Opstarten (voor zorgboeren) 1. Overwegingen bij het starten

Nadere informatie

GROEIEN DOET BLIJVEN?

GROEIEN DOET BLIJVEN? UNIVERSITEIT UTRECHT FACULTEIT SOCIALE WETENSCHAPPEN BACHELORPROJECT ALGEMENE SOCIALE WETENSCHAPPEN - HUMAN RESOURCE MANAGEMENT - GROEIEN DOET BLIJVEN? EEN STUDIE NAAR HET BINDEN VAN TALENTEN AAN EEN ORGANISATIE

Nadere informatie

Ondernemingsplan Q.Q.D B.V. Q. Jong A Tai

Ondernemingsplan Q.Q.D B.V. Q. Jong A Tai Ondernemingsplan Q.Q.D B.V. Naam: Q. Jong A Tai Projectnaam: Q.Q.D (Quentin s Quality Design) Datum: 28 april 2015 Klas: MM2C INHOUDSOPGAVE 1. De ondernemer... 3 1.1 Persoonlijke gegevens:... 3 1.2 Persoonlijke

Nadere informatie

Artikel 12 Fvw, zinvol? Een onderzoek naar de werking en huidige betekenis van artikel 12 Fvw.

Artikel 12 Fvw, zinvol? Een onderzoek naar de werking en huidige betekenis van artikel 12 Fvw. Artikel 12 Fvw, zinvol? Een onderzoek naar de werking en huidige betekenis van artikel 12 Fvw. Student: Nick Bakker Studentnummer: 0097357 Studie: Bedrijfskunde Faculteit: Management en Bestuur Universiteit

Nadere informatie

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Meerjaren Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2014 2017 (MUD 2014 2017) 2 Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

Lokale economische agenda Oegstgeest 2014-2016 Januari 2014

Lokale economische agenda Oegstgeest 2014-2016 Januari 2014 Januari 2014 Hoofdstuk 1: Inleiding 1.1. Aanleiding De aanleiding om dit beleid op te stellen is meerledig geweest. Ten eerste heeft de gemeenteraad in januari 2013 de startnotitie economisch beleid gemeente

Nadere informatie

BEDRIJFSPLAN RIJN EN IJSSEL ENERGIE COÖPERATIE RIJN EN IJSSEL ENERGIE COÖPERATIE BEDRIJFSPLAN

BEDRIJFSPLAN RIJN EN IJSSEL ENERGIE COÖPERATIE RIJN EN IJSSEL ENERGIE COÖPERATIE BEDRIJFSPLAN BEDRIJFSPLAN RIJN EN IJSSEL ENERGIE COÖPERATIE RIJN EN IJSSEL ENERGIE COÖPERATIE BEDRIJFSPLAN 1 2 Dit bedrijfsplan is opgesteld door Green Spread in opdracht van de gemeente Arnhem. Oktober 2012 Utrechtseweg

Nadere informatie