Notitie International Office 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Notitie International Office 2013"

Transcriptie

1 Notitie International Office 2013 Auteur: Pascal Butterhoff Datum: 14 maart 2014 Versie: 1.0 Status: definitief

2 Documenthistorie Versiehistorie Versie Datum Auteur(s) Opmerkingen mrt-2014 Pascal Butterhoff Eerste opzet mrt-2014 Pascal Butterhoff Reviewopmerkingen Hans Punt verwerkt mrt-2014 Pascal Butterhoff Reviewopmerkingen Joyce Pasman verwerkt Gesprekspartners Datum Naam 16-sep-2013 André Brands 18-sep-2013 Hans Punt 24-sep-2013 Karin Paardenkooper & Inge Broekman 24-sep-2013 Rudy Oude Vrielink 30-sep-2013 Karin Paardenkooper & Inge Broekman 10-okt-2013 Rudy Oude Vrielink 1-nov-2013 André Brands 22-nov-2013 Pien Broenink & Adelien Heutink Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Knelpunten 3 3 Acties/Aanbevelingen 6 4 Bijlage 1: Landschap International Office 9 Bestandsnaam: International Office v10 Auteur: Pascal Butterhoff 2/9

3 1 Inleiding In het voorjaar van 2013 werd er vanuit CES (toen nog S&O) en International Office (IO) een vraag gesteld in het kader van het ondersteunen van het proces met betrekking tot scholarship vanuit het Netherlands Fellowship Programmes (NFP) van Nuffic met een geautomatiseerd informatiesysteem. Het rapporteren aan Nuffic met betrekking tot beschikkingen en kosten werd in het verleden vanuit de UT per faculteit geregeld. Tegenwoordig wil Nuffic dat dit centraal wordt geregeld. Dit betekent voor International Office veel extra werk, waarbij dit werk uit veel handmatig werk bestaat met ondersteuning van diverse Excel-bestanden. Dit is niet alleen extra belastend, maar tevens foutgevoelig. Er is begonnen met het in kaart brengen van het gehele proces met betrekking tot scholarschip. Tevens is gekeken hoe andere instellingen, die tevens zijn aangesloten bij NFP/Nuffic, hiermee omgaan. Er is in dit kader een bezoek gebracht aan het ITC en ISS in Den Haag. Naast de vraag met betrekking tot scholarship bestond er de vraag hoe we om moeten gaan met het RIO-systeem. RIO is een informatiesysteem dat vier jaar geleden is ontwikkeld als tijdelijke oplossing, maar nog steeds dagelijks wordt gebruikt voor ondersteuning van de processen met betrekking tot onder andere visa en housing. Dit is op zich geen probleem, maar de ontwikkeling en het beheer van RIO heeft al die tijd bij één persoon gelegen. Al deze taken zijn op dit moment belegd bij André Brands van het ICTS-ontwikkelcentrum. André heeft aangegeven dat deze kennis gedeeld moet worden en dat het beheer centraal belegd moet worden om de continuïteit van het RIO-systeem en de bijbehorende afhankelijke processen te borgen. In de zomer van 2013 is besloten dat beide verzoeken in een breder kader opgepakt gaan worden. De eerste stap was om het gehele landschap van processen, informatie en systemen in kaart te brengen. Dit is gedaan door verschillende gesprekken te voeren met mensen van zowel ICTS als CES. Tijdens de gesprekken is de huidige situatie besproken en tevens de knelpunten die bij de verschillende mensen leven. De huidige situatie is in een plenaire bijeenkomst tezamen met de onderkende knelpunten besproken en aangescherpt. In een vervolgsessie zijn een aantal aanbevelingen/adviezen op basis van de knelpunten besproken en geprioriteerd. Dit document geeft een overzicht en beschrijving van de onderkende knelpunten. Op basis van deze knelpunten is er een overzicht met actiepunten opgesteld. In dit overzicht wordt aangegeven wat de prioriteit is, wie verantwoordelijk is en wanneer e.e.a. afgerond dient te zijn. 2 Knelpunten Tijdens het in kaart brengen van het huidige landschap met processen, informatie en systemen van International Office zijn tevens de knelpunten en huidige problemen van de verschillende gesprekspartners genoteerd. Daarnaast is er vanuit ICTS gekeken naar optimalisatie voor het gebruik van informatievoorziening. Al deze zaken vallen hier onder de noemer knelpunten, terwijl dit niet in alle gevallen een terechte benaming is. Bestandsnaam: International Office v10 Auteur: Pascal Butterhoff 3/9

4 De volgende knelpunten zijn te onderkennen: - Het proces met betrekking tot scholarship is een probleem. - Actueel houden van studentgegevens in de RIO-applicatie. - De afhankelijkheid van één persoon met betrekking tot beheer van de RIO-applicatie. - Het is lastig om een calamiteitenoverzicht samen te stellen. - Eén bron voor UT-studenten in het buitenland ontbreekt. - Garantiegeld IND synchroniseren met FEZ/Treasury - Het Entrance Acceptance Form is een papieren formulier. - Meerdere rapportagetools (Business Objects en Pentaho). - Handmatige werkzaamheden tussen Monito en de RIO-applicatie met betrekking tot housing-aanvragen. - De Scope-applicatie bevat veel vervuilde informatie. - Informatie met betrekking tot buitenlandse reizen moet onnodig dubbel ingevoerd worden. - Het overzicht in het kader van Transcripts of Records is niet altijd volledig. - Het proces met betrekking tot Exchange agreements kan verder geoptimaliseerd worden. - Exchange-studenten mogelijkheden aanbieden om zelf vakken te kiezen. - Het totaalbeeld waar de student vandaan komt is te marginaal. Het proces met betrekking tot scholarship is een probleem Het proces rondom studenten die vanuit het buitenland bij de UT komen studeren met een NFPbeurs van Nuffic bestaat op dit moment uit veel handmatig werk. Vanuit de beursverstrekker Nuffic wordt er voortaan met één contactpersoon gewerkt in plaats van één aanspreekpunt per faculteit. Dit betekent dat de werkdruk bij International Office met betrekking tot het proces rondom NFPbeurzen is toegenomen. Dit proces zal efficiënter uitgevoerd kunnen worden door gebruik te maken van ondersteuning met geautomatiseerde informatiesystemen. Actueel houden van studentgegevens in de RIO-applicatie De RIO-applicatie wordt gebruikt voor het registreren van diverse informatie voor het ondersteunen van internationale studenten. Bij het registreren van een nieuwe student wordt de studentinformatie overgehaald vanuit het studentinformatiesysteem Osiris. Deze gegevens worden daarna in RIO niet meer bijgewerkt. De afhankelijkheid van één persoon met betrekking tot de RIO-applicatie De RIO-applicatie is in het verleden als tijdelijke oplossing ontwikkeld. Deze oplossing heeft als gevolg dat het in een ontwikkeltaal is gerealiseerd dat niet UT-standaard is en het beheer en alle kennis van de applicatie bij de projectleider/ontwikkelaar ligt. RIO is daarmee grotendeels afhankelijk van één persoon. Het is lastig om een calamiteitenoverzicht samen te stellen De UT is genoodzaakt om een overzicht te hebben van welke UT-studenten/-medewerkers zich waar op de wereld bevinden. Dit is nodig in het geval van een calamiteit. Deze informatie is in principe beschikbaar, maar het zou wenselijk zijn om deze informatie sneller en eenvoudiger beschikbaar te hebben. Eén bron voor studenten in het buitenland ontbreekt Voor het registreren van studenten die in het buitenland zijn voor stage of studie wordt er op dit moment gebruikgemaakt van verschillende bronsystemen. Eén bron voor studenten in het buitenland is een wenselijke situatie. Bestandsnaam: International Office v10 Auteur: Pascal Butterhoff 4/9

5 Garantiegeld IND synchroniseren met FEZ/Treasury Er is een wens dat de garantiegelden met betrekking tot IND vanuit het RIO-systeem gesynchroniseerd gaan worden met FEZ/Treasury. Op dit moment is dit nog papierwerk. Het entrance acceptance form is een papieren formulier Het entrance acceptance form zoals deze door internationale studenten wordt gebruikt is een papieren formulier. Het bijbehorende proces kan verder geoptimaliseerd worden door gebruik te maken van geautomatiseerde ondersteuning in de vorm van workflow. Meerdere rapportagetools Binnen het huidige landschap van International Office zijn op dit moment meerdere rapportagetools te onderkennen die gebruikt worden om de noodzakelijke rapportages te genereren. Op dit moment wordt gebruikgemaakt van zowel Business Objects als Pentaho. Handmatige werkzaamheden tussen Monito en de RIO-applicatie Aanvragen met betrekking tot housing worden op dit moment ondersteund door gebruik te maken van zowel Monito als de RIO-applicatie. De gegevensuitwisseling tussen beide informatiesystemen gebeurt handmatig. Scope-applicatie bevat veel vervuilde informatie De Scope-applicatie wordt gebruikt als CRM-oplossing voor internationale master-studenten. Deze applicatie bevat op dit moment veel informatie die niet actueel is. Informatie met betrekking tot buitenlandse reizen dubbel invoeren Het Studenten-Mobiliteitssysteem (SMS) wordt gebruikt voor het registreren van UT-studenten die hun stage in het buitenland doen of daar afstuderen. Deze studenten dienen tevens, net als de medewerkers, buitenlandse reizen te registreren in REIS. Dit registreren van buitenlandse reizen is noodzakelijk in verband met de reisverzekering. Studenten in het buitenland moeten op dit moment zowel in REIS als in SMS handmatig worden geregistreerd. Het overzicht in het kader van transcripts of records is niet altijd volledig Buitenlandse studenten die een aantal vakken en/of cursussen volgen aan de UT ontvangen bij vertrek een Transcript of Records. Dit overzicht toont de gevolgde cursussen. Aangezien de te volgen cursussen tussentijds weleens gewijzigd worden is het transcript of records niet in alle gevallen juist en volledig. Het proces met betrekking tot exchange agreements kan verder geoptimaliseerd worden Exchange agreements houdt in dat er afspraken gemaakt worden met andere (wereldwijde) instellingen voor het uitwisselen van studenten. De bijbehorende contracten worden opgesteld en opgeslagen in Decos. De afspraken (zoals hoeveel studenten, welke periode, etc.) dienen beter bewaakt te worden zodat er meer voordeel uit de exchange agreements gehaald kan worden. Exchange-studenten mogelijkheden aanbieden om zelf vakken te kiezen Exchange-studenten dienen voorzieningen te krijgen waarmee ze zelf de te volgen vakken kunnen selecteren. Het totaalbeeld rondom de student is te marginaal Binnen de UT is op verschillende plaatsen informatie omtrent studenten beschikbaar. Door deze informatie meer samen te voegen kan er een completer beeld van de student ontstaan waardoor Bestandsnaam: International Office v10 Auteur: Pascal Butterhoff 5/9

6 deze bij studie, stage en afstuderen beter ondersteund kunnen worden vanuit de verschillende faculteiten en diensten. 3 Acties/Aanbevelingen In het vorige hoofdstuk zijn de knelpunten beschreven die te onderkennen zijn binnen het huidige landschap van processen en informatievoorziening binnen International Office. Dit hoofdstuk beschrijft een aantal acties en aanbevelingen om deze knelpunten zoveel mogelijk op te lossen. De acties worden hieronder in een tabel beschreven. K/L maakt onderscheid in een actie voor de korte of lange termijn, de prio (riteit) is hoog, middel of laag. Vervolgens staat genoemd wie de trekker van het actiepunt is en de eventuele datum waarop een punt gereed moet zijn. Nr Omschrijving K/L Prio Trekker Datum 01 Proces Scholarship als tijdelijke oplossing door FSA ondersteunen. 02 Osiris is dé bron voor studentinformatie. Zowel voor gebruik in andere applicaties zoals RIO/SMS als voor volledigheid. K H Pascal Gestart L M Pascal 03 RIO-applicatie richting instellingssysteem. K H Joyce Gestart 04 SMS is bestempeld als informatiesysteem voor studenten in het buitenland. GW en ITC dienen ook aan te sluiten. 05 Betere afstemming SMS/RIO/REIS ivm calamiteitenoverzicht. 06 Zoeken naar mogelijkheid om in de toekomst meer soorten beurzen te registreren. 07 Enterance Acceptance Form digitaal maken en onderdeel van een workflow laten zijn. 08 Onderzoek naar geautomatiseerde ondersteuning studentenmobiliteit. 09 Opschonen Scope als CRM voor international masters. Wellicht wordt dit onderdeel van één UT- CRM-oplossing. 10 MISUT er is steeds meer management- en stuurinformatie nodig voor IO vanuit MISUT. K H Joyce/Hans L L Karin/Pascal L L Pascal L L Karin/Inge/(Simone) L M Pascal L L M&C L M Joyce / Karin 11 Transcript of Records proces. K H Hans 12 Administratieve ondersteuning Exchange agreements. L L 13 Afstemmen faculteiten via i-overleg. K H Karin Maart 14 Hieronder wordt per actiepunt een aanvullende beschrijving gegeven. Bestandsnaam: International Office v10 Auteur: Pascal Butterhoff 6/9

7 Proces Scholarship als tijdelijke oplossing door FSA ondersteunen Binnen het ITC wordt de FSA-applicatie gebruikt als ondersteuning voor het proces rondom verschillende soorten beurzen. Na enig onderzoek tussen IO en ICTS is besloten om FSA bij IO in te zetten om het proces met betrekking tot NFP-beurzen van Nuffic te ondersteunen. Op dit moment is IO in samenwerking met ITC bezig met het testen en leren van het FSA-systeem. Osiris is dé bron voor studentinformatie Het studentinformatiesysteem Osiris is te allen tijde de bron voor studentinformatie. In de huidige situatie wordt in RIO gebruikgemaakt van de informatie uit Osiris, maar is dit in RIO muteerbaar. Dit is niet de gewenste situatie. Deze optimalisatie van studentinformatie is niet een IO-specifiek actiepunt, maar een UT-totaal aandachtspunt. RIO-applicatie richting instellingssysteem De RIO-applicatie dient algemeen belegd te worden. Het beheer dient belegd te worden bij functioneel beheer en de ontwikkeling centraal bij het ontwikkelcentrum. De huidige ontwikkeltool is niet een standaard die binnen de UT wordt gebruikt. Het is wellicht zinvol om RIO als instellingssysteem te classificeren. SMS is bestempeld als informatiesysteem voor studenten in het buitenland Met uitzondering van de faculteiten GW en ITC gebruikt de gehele UT de SMS-applicatie voor UTstudenten die zich in het buitenland bevinden voor o.a. stage. Het is zinvol om GW ook gebruik te laten maken van SMS. Voor ITC geldt hetzelfde, maar dat kan qua planning beter gebeuren nadat de integratie UT-ITC is afgerond. Betere afstemming SMS/RIO/REIS met betrekking tot calamiteitenoverzicht De huidige situatie maakt het opstellen van een calamiteitenoverzicht lastig. De informatiesystemen SMS, RIO en REIS tezamen bevatten alle informatie die noodzakelijk is voor een calamiteitenoverzicht. Het is zinvol om een met-één-druk-op-de-knop-overzicht te kunnen samenstellen. Zoeken naar mogelijkheid om in de toekomst meer soorten beurzen te registreren Voor het ondersteunen van het proces met betrekking tot de NFP-beurzen is als tijdelijke oplossing gekozen voor de FSA-applicatie. Aangezien er in de toekomst meerdere soorten beurzen verwacht worden binnen de UT is een onderzoek naar algemeen gebruik van een beursondersteuningsoplossing aan te raden. Dit betekent niet per definitie dat FSA daarvoor niet geschikt zou zijn. Entrance Acceptance Form digitaal maken en onderdeel van een workflow laten zijn Het bestaande entrance acceptance form is een papieren formulier dat geprint moet worden om vervolgens ingevuld terug te sturen. Dit formulier dient digitaal gemaakt te worden en onderdeel van een workflow-proces te worden. Hierdoor kunnen zaken sneller afgehandeld worden. Onderzoek naar geautomatiseerde ondersteuning studentenmobiliteit In het huidige landschap van IO zijn verschillende knelpunten en aandachtspunten terug te herleiden naar studentenmobiliteit. Het is zinvol om een breder onderzoek uit te voeren waarin de volgende onderwerpen centraal staan: - Eén oplossing voor RIO en SMS? - Eénmalig registreren uitgaande studenten en reisverzekeringen - Mogelijkheden gebruik Osiris-IO onderzoeken. Universiteit Utrecht gebruikt dit. Bestandsnaam: International Office v10 Auteur: Pascal Butterhoff 7/9

8 - Onderzoek naar MoveOn - Koppeling Osiris-AO for Exchange en Oracle-HR ivm exchange stagairs - Ondersteuning Transcript of Records - Totaalbeeld studenten/-groepen - Student meer ondersteunen door middel van Self-Service. (o.a. kiezen van vakken via website/osiris). Opschonen Scope als CRM voor international masters De Scope-applicatie wordt op dit moment gebruikt als CRM-oplossing voor international masters. Voor het beter gebruiken van Scope is het zinvol om de applicatie op te schonen. Alvorens een start te maken met deze opschoning is het in eerste instantie zinvol om te onderzoeken in hoeverre Scope blijft bestaan naast een nieuw te implementeren UT-brede CRM-oplossing. MISUT IO heeft in de toekomst steeds meer management- en stuurinformatie nodig. Deze informatie dient afkomstig te zijn vanuit MISUT. Transcript of Records - proces In dit document is bij de knelpunten beschreven dat het transcript of records dat wordt opgeleverd niet altijd juist en volledig is. Er wordt in dit kader een onderscheid gemaakt tussen ondersteuning vanuit een informatiesysteem en een proces. Met betrekking tot een informatiesysteem wordt dit onderwerp meegenomen bij onderzoek naar studentenmobiliteit. Het is van belang dat in eerste instantie het proces omtrent dit onderwerp helder is. Administratieve ondersteuning Exchange agreements Voor het verkrijgen van een beter inzicht in de voortgang van gemaakte afspraken in het kader van exchange agreements is het zinvol om dit proces geautomatiseerd te ondersteunen. Hierdoor kunnen de gemaakte afspraken uit de contracten concreter worden uitgevoerd. Afstemmen faculteiten via i-overleg Het afstemmen van bovenstaande actiepunten met de leden van het i-overleg. Bestandsnaam: International Office v10 Auteur: Pascal Butterhoff 8/9

9 4 Bijlage 1: Landschap International Office

Tussenrapportage project professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen September 2011

Tussenrapportage project professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen September 2011 Universitair Informatiemanagement Kenmerk: SECR/UIM/11/0914/FS Datum: 14-09-11 Tussenrapportage project professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen September 2011 1. Inleiding Begin 2011

Nadere informatie

Mobiliteit: Stage en placements

Mobiliteit: Stage en placements VAN DATUM AUTEURS Werkgroep stages Oktober 2014 Mr Akse CES, HR, Faculteiten Dr Ferwerda Mr Korsten Drs Paardenkooper Drs Strubbe ONDERWERP: Werkprocedures voor stage en placement Mobiliteit: Stage en

Nadere informatie

Yes we can! Buitenlandse studenten via Studielink. Buitenlandse studenten via Studielink. Metten Knüppe De Haagse Hogeschool

Yes we can! Buitenlandse studenten via Studielink. Buitenlandse studenten via Studielink. Metten Knüppe De Haagse Hogeschool Buitenlandse studenten via Studielink Metten Knüppe De Haagse Hogeschool De Haagse Hogeschool Centrale Studenten Inschrijving International Office TIS-DHBRV GHZ ESCM AFM MHR FM PABO MC SPORT TIS-D SP Vroegâh

Nadere informatie

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Beheer helpdesk... 3 1.1. Settings... 3 1.2. Applicaties... 4 1.3. Prioriteiten... 5 1.4. Gebruik mailtemplates...

Nadere informatie

Eilandoplossingen of maatwerk in je ERP? Waarom een front office platform veel slimmer is voor de food branche

Eilandoplossingen of maatwerk in je ERP? Waarom een front office platform veel slimmer is voor de food branche Eilandoplossingen of maatwerk in je ERP? Waarom een front office platform veel slimmer is voor de food branche (Middel)grote bedrijven in de food branche - zoals voedingsmiddelenproducenten en organisaties

Nadere informatie

Informatie- en applicatie doel-architectuur Albeda College en Zadkine (incl. voorziene koppelingen)

Informatie- en applicatie doel-architectuur Albeda College en Zadkine (incl. voorziene koppelingen) Bijlage 10 Informatie- en applicatie doel-architectuur Albeda College en Zadkine (incl. voorziene koppelingen) Bijlage het Bestek Openbare Europese Aanbesteding SIS Gehele of gedeeltelijke overneming of

Nadere informatie

AllSolutions 10.0.24. Online samenwerken. Algemeen

AllSolutions 10.0.24. Online samenwerken. Algemeen AllSolutions 10.0.24 Online samenwerken Documenten bij een entiteit aan kringen koppelen Met kringen kunt u samenwerken met personen in een bepaalde groep. Bijvoorbeeld alle medewerkers binnen uw bedrijf,

Nadere informatie

Handleiding GBO Helpdesk voor aanmelders

Handleiding GBO Helpdesk voor aanmelders Inhoud 1 Inleiding... 2 2 In- en uitloggen... 3 2.1 Webadres GBO Helpdesk... 3 2.2 Inloggen... 3 2.3 Wachtwoord wijzigen... 4 2.4 Uitloggen... 4 3 Incidenten... 5 3.1 Incident aanmelden... 5 3.2 Bijlage

Nadere informatie

Service Level Management DAP Template

Service Level Management DAP Template Service Level Management DAP Template Versie 1.0 27 juli 2011 Definitief Auteur : Bart de Best Akkoord : Bart de Best Datum : 27 mei 2011 Versie : 1.0 Referentie : DAP template Pagina : I Colofon Titel

Nadere informatie

Optimaliseren afsluiten rapportage proces: juist nu!

Optimaliseren afsluiten rapportage proces: juist nu! 18 Optimaliseren afsluiten rapportage proces: juist nu! Belang van snelle en betrouwbare informatie groter dan ooit Drs. Wim Kouwenhoven en drs. Maarten van Delft Westerhof Drs. W.P. Kouwenhoven is manager

Nadere informatie

Vaals, juni 2013 Versie 1.2. PLAN VAN AANPAK Informatievoorziening & Automatisering De route voor de toekomst 2013-2015

Vaals, juni 2013 Versie 1.2. PLAN VAN AANPAK Informatievoorziening & Automatisering De route voor de toekomst 2013-2015 Vaals, juni 2013 Versie 1.2 PLAN VAN AANPAK Informatievoorziening & Automatisering De route voor de toekomst 2013-2015 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Plan van aanpak 1.1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 Actiepunten

Nadere informatie

Whitepaper implementatie workflow in een organisatie

Whitepaper implementatie workflow in een organisatie Whitepaper implementatie workflow in een organisatie Auteur: Remy Stibbe Website: http://www.stibbe.org Datum: 01 mei 2010 Versie: 1.0 Whitepaper implementatie workflow in een organisatie 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 Nieuwsbrief BeheerVisie Nieuwsbrief BeheerVisie 2015, Editie 2 Nieuws BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 BeheerVisie geeft advies MeldDesk App Message Router MeldDesk Gebruikers Forum Nieuwe MeldDesk

Nadere informatie

Automatische Workflow

Automatische Workflow Automatische Workflow Uitwerking nieuwe functionaliteit Coachview.net Dé nieuwe manier van samenwerken 09-07-2013 Inleiding Dit document beschrijft de uitwerking van de gewenste functionaliteit van het

Nadere informatie

Release datum: 11 juni 2012

Release datum: 11 juni 2012 Highlights 1 HSExpert versie 5.2 Begin juni is versie 5.2 van HSExpert gereleased. In versie 5.2 zijn vooral wijzigingen op het RiAxion (Arbo) dossier doorgevoerd. Daarnaast zijn er wat kleinere wijzigingen

Nadere informatie

Snel te implementeren. Inpasbaar in uw situatie

Snel te implementeren. Inpasbaar in uw situatie Everything4Office ProjectManager Software voor Project Management Snel te implementeren Inpasbaar in uw situatie Economisch zeer verantwoord Everything4Office Software, Tolnasingel 1, 2411 PV Bodegraven

Nadere informatie

Gedetailleerde versie info@mirada.nl

Gedetailleerde versie info@mirada.nl Gedetailleerde versie info@mirada.nl Mirada BV Agenda Wat is Time IT? Wanneer heb je Time IT nodig? Hoe gebruik je Time IT? Implementatie en test trajecten Van chaos naar Structuur.. Wat is Time IT Het

Nadere informatie

UT Student en Onderwijs instellingssystemen - Autorisatiebeleid

UT Student en Onderwijs instellingssystemen - Autorisatiebeleid UT Student en Onderwijs instellingssystemen - Autorisatiebeleid Versiebeheer: Versie Auteur Datum Opmerking 0.1 N. Oumnad 27.09.2013 Schrijven concept versie 0.2 E. Diepman N. Oumnad 24.10.2013 Nakijken

Nadere informatie

Gebruik model bij Politieacademie. Kees van Wijngaarden

Gebruik model bij Politieacademie. Kees van Wijngaarden Gebruik model bij Politieacademie Kees van Wijngaarden Inhoud Vertrekpunt Gewenste situatie Business strategie op basis OW logistiek model Onderwijsplanning 2014 Vertrekpunt Situatieschets na het vertrek

Nadere informatie

Kennisdeling Procesmanagement

Kennisdeling Procesmanagement Kennisdeling Procesmanagement Transparantie in Kwaliteit: succes gegarandeerd op basis van de (Referentie) InformatieArchitectuur André Wessels ROC van Twente Jan Kouwenhoven Mavim/The Weels Inventors

Nadere informatie

HORA BIJ DE HVA. Tine de Mik (t.de.mik@hva.nl)

HORA BIJ DE HVA. Tine de Mik (t.de.mik@hva.nl) HORA BIJ DE HVA Tine de Mik (t.de.mik@hva.nl) 1 TOEPASSING HORA In IT governance, sourcing en architectuuradvies 2 IT GOVERNANCE HVA Stuurgroep ICT Informatieregie Secretariaat (PPM, informatie, sourcing,

Nadere informatie

KA 1 Credit Mobility Hoger Onderwijs. Joy Plokker

KA 1 Credit Mobility Hoger Onderwijs. Joy Plokker KA 1 Credit Mobility Hoger Onderwijs Joy Plokker Inhoud Structuur van het Erasmus+ programma Budget hoger onderwijs Call 2015 Erasmus Charter for Higher Education Inter-institutional Agreement (IIA) KA1

Nadere informatie

HCM Processes and Forms

HCM Processes and Forms HCM Processes and Forms Adobe Interactive Forms XSS Homepage Framework Portal Susan van Someren, Miroslav Medic (Xbow IT) Zeist, 2 maart 2010 Inhoud Introductie Aanleiding HCM Processes and Forms Wat is

Nadere informatie

Handleiding Activiteiten Microsoft CRM 2016

Handleiding Activiteiten Microsoft CRM 2016 Handleiding Activiteiten Microsoft CRM 2016 Revisie: versie 1.0 Datum: 23/03/2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Handleiding activiteiten... 3 1.3 Referentiedocumenten...

Nadere informatie

MELDDESK. Het systeem voor het registreren, afhandelen en rapporteren. van meldingen in de gemeente!

MELDDESK. Het systeem voor het registreren, afhandelen en rapporteren. van meldingen in de gemeente! MELDDESK Het systeem voor het registreren, afhandelen en rapporteren van meldingen in de gemeente! MELDDESK WANT UW BURGER IS TOCH GEEN BIJZAAK! MeldDesk is een toonaangevend informatiesysteem voor gemeenten

Nadere informatie

Ondersteuning proces Prestatiemeten door IV. Wat is nieuw en wat blijft hetzelfde

Ondersteuning proces Prestatiemeten door IV. Wat is nieuw en wat blijft hetzelfde Ondersteuning proces Prestatiemeten door IV Wat is nieuw en wat blijft hetzelfde Ondersteuning proces Prestatiemeten door IV Wat is nieuw en wat blijft hetzelfde Datum 30 april 2015 Status Definitief Inhoudsopgave

Nadere informatie

Orange Carpet. SISLINK Conferentie 18 juni Welmoed Lockefeer en Frits Gronsveld

Orange Carpet. SISLINK Conferentie 18 juni Welmoed Lockefeer en Frits Gronsveld Orange Carpet SISLINK Conferentie 18 juni 2010 Welmoed Lockefeer en Frits Gronsveld welmoed.lockefeer@vka.nl/ frits.gronsveld@vka.nl Eerste stappen Aanleiding Orange Carpet Verkennend onderzoek (Nuffic/

Nadere informatie

Faculty of Geosciences. Pre-departure Meeting. Faculty of Geosciences. Faculty of Geosciences

Faculty of Geosciences. Pre-departure Meeting. Faculty of Geosciences. Faculty of Geosciences Pre-departure Meeting Inhoud Wat doet International Officer (IO) Hoe bereik ik IO Stappen tot nu toe Aanmelding bij gast-universiteit Belangrijke documenten Erasmusbeurs Huisvesting Verzekering Visum Na

Nadere informatie

beoordeling kwaliteit buitenlandse stage

beoordeling kwaliteit buitenlandse stage beoordeling kwaliteit buitenlandse stage COSPA 11 maart 2013 Jetse Reijenga, TU/e definitie van kwaliteit voldoen aan de algemene leerdoelen van de onderwijsinstelling voldoen aan de persoonlijke leerdoelen

Nadere informatie

Service Level Rapportage

Service Level Rapportage Service Level Rapportage Service Level Agreement nummer S115 Service Level Agreement naam HomeWURk Applicaties n.v.t. Naam klant Naam contactpersoon klant Hans van Haren Naam Service manager M.A. Otte

Nadere informatie

Peridos. Zorgverlenersrapportages. Datum: 3-7-2014. Landelijk beheer Peridos. Versie: 1.1

Peridos. Zorgverlenersrapportages. Datum: 3-7-2014. Landelijk beheer Peridos. Versie: 1.1 Peridos Zorgverlenersrapportages Plaats: Utrecht Datum: 3-7-2014 Auteur: Landelijk beheer Peridos Versie: 1.1 Status: Definitief Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 Wijzigingsbeheer 4 Distributie 4 Referenties

Nadere informatie

Visie op Digitaal Zaakgericht werken

Visie op Digitaal Zaakgericht werken Visie op Digitaal Zaakgericht werken Aanleiding om digitaal zaakgericht te gaan werken Digitaal Zaakgericht werken is een belangrijke ontwikkeling die al geruime tijd speelt binnen de overheid, en bij

Nadere informatie

LIMS van de toekomst...

LIMS van de toekomst... LIMS van de toekomst... Dr R.P. Verkooijen Medische Microbiologie & Infectieziekten Erasmus MC Rotterdam R.P. Verkooijen & M. Vogel Medische Microbiologie & Infectieziekten Knelpunten tentamenverwerking

Nadere informatie

SURF SIS-conferentie

SURF SIS-conferentie SURF SIS-conferentie Deny Smeets: Directeur ICA (IC-Academie); Hoofd Service Unit ICT 18 juni 2009 HAN StudieInformatieSysteem HAN organisatie Faculteiten Service Bedrijf HAN ICT-organisatie HAN SIS informatiesystemen

Nadere informatie

Voorbeelden generieke inrichting Digikoppeling

Voorbeelden generieke inrichting Digikoppeling Voorbeelden generieke inrichting Versie 1.1 Datum 19/12/2014 Status Definitief Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555 4555 (10 ct p/m) e. servicecentrum@logius.nl Documentbeheer

Nadere informatie

Quadro is het CRM-pakket van Doppio-L dat standaard software combineert met maatwerk.

Quadro is het CRM-pakket van Doppio-L dat standaard software combineert met maatwerk. Q Een Customer Relationship Management-systeem (CRM-systeem) ondersteunt uw bedrijf en uw medewerkers. Doordat alle afspraken, contactgegevens, wensen, lopende acties, etc. worden vastgelegd in één systeem,

Nadere informatie

Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten & Logius & Gebruikersverenigingen / Samenwerkingsverbanden & Leveranciers

Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten & Logius & Gebruikersverenigingen / Samenwerkingsverbanden & Leveranciers ADDENDUM: betreffende het implementeren en gebruiken van de standaard Zaak en Document services incl. MijnOverheid / Lopende Zaken. (Addendum op de SAMENWERKINGSOVEREENKOMST KWALITEITSINSTITUUT NEDERLANDSE

Nadere informatie

Rapport Richtlijn gebruik productiegegevens

Rapport Richtlijn gebruik productiegegevens Rapport Richtlijn gebruik productiegegevens Documenthistorie Datum en versienummer Auteur Opmerking Versie 1.0, 20 december 2005 M. van der Werff, B. de Wit Ter vaststelling door DPB Goedkeuring Datum

Nadere informatie

Kilometers van hier zijn ze soms mijlen verder

Kilometers van hier zijn ze soms mijlen verder Kilometers van hier zijn ze soms mijlen verder Studie of stage in het buitenland? wilweg.nl Studie of stage in het buitenland? Wil jij je horizon verbreden? Een onvergetelijke tijd beleven? Vrienden hebben

Nadere informatie

Trainingsmateriaal Osiris 6. Tentamenbureau

Trainingsmateriaal Osiris 6. Tentamenbureau Trainingsmateriaal Osiris 6. Tentamenbureau Utwente, [Publish Date] Versie: 0.1, Statusdocument: Concept, Auteur: Laurens Smit ii Revisie Datum Versie Status Omschrijving Auteur Reviews Datum Versie Problemen

Nadere informatie

Studentenmobiliteit door standaardisering

Studentenmobiliteit door standaardisering Kies Op Maat Studentenmobiliteit door standaardisering SIS-conferentie Noordwijk, 17 juni 2010 Hans van Driel Overzicht Kies Op Maat intro Plaats in de keten Demo Perspectief instelling Perspectief student

Nadere informatie

mdesk Eén systeem voor het registreren, monitoren en afhandelen van meldingen in het openbaar domein

mdesk Eén systeem voor het registreren, monitoren en afhandelen van meldingen in het openbaar domein mdesk Eén systeem voor het registreren, monitoren en afhandelen van meldingen in het openbaar domein Meldingen snel in de juiste banen leiden Een omgevallen boom, volle vuilnisbakken, fietswrakken of losse

Nadere informatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie DIENST Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie Advies over en ondersteuning bij het initieel inrichten/optimaliseren

Nadere informatie

Zorgplan maken, wijzigen of inzien

Zorgplan maken, wijzigen of inzien Zorgplan maken, wijzigen of Inleiding Een zorgplan geeft doelen met een streefdatum en bijbehorende acties weer. Meerdere zorgplannen kunnen ingevoerd worden, maar er kan maar één zorgplan actief zijn.

Nadere informatie

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. BISL Business Information Services Library Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2

Nadere informatie

Kenmerk: BOZ IO/ex/ Huishoudelijk reglement

Kenmerk: BOZ IO/ex/ Huishoudelijk reglement Kenmerk: BOZ IO/ex/15.0076 30 06 2015 Huishoudelijk reglement examencommissie IO/IDE Artikel 1 Algemene bepalingen Overeenkomstig het faculteitsreglement (CTW, artikel 11) is de examencommissie Industrieel

Nadere informatie

Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage April Realisatie van het Sectorloket-systeem

Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage April Realisatie van het Sectorloket-systeem Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage April 2004 Realisatie van het Sectorloket-systeem Opdrachtgever: stichting Inlichtingenbureau Status Versie Datum Definitief 1.0 27 april 2004 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Integratie van Syllabus in de logistieke keten, wat levert dat op?

Integratie van Syllabus in de logistieke keten, wat levert dat op? Integratie van Syllabus in de logistieke keten, wat levert dat op? SISLink Conferentie 2010 Jacco Jasperse Informatie- en procesmanager Manager Dienst Studentvoorzieningen (Studentenbureau, Roosterbureau,

Nadere informatie

Peridos Handleiding Openstaande Labaanvragen NIPT

Peridos Handleiding Openstaande Labaanvragen NIPT Peridos Handleiding Openstaande Labaanvragen NIPT Plaats: Utrecht Datum: 03-07-2017 Auteur: Landelijk beheer Peridos Versie: 1.0 1. Inleiding Peridos ondersteunt de digitale labworkflow voor de NIPT. Het

Nadere informatie

Zaakgericht documentmanagement. Jacob Hop en?? BCT

Zaakgericht documentmanagement. Jacob Hop en?? BCT Zaakgericht documentmanagement Jacob Hop en?? BCT Aventus Apeldoorn, Deventer, Zutphen 180 MBO opleidingen 10.050 MBO studenten 936 medewerkers VAVO en NT2 deelnemers Twynstra Gudde 20 november 2014 2

Nadere informatie

STU/International Office. Going Abroad. Maart 2017 Technische Natuurkunde. Petri van de Vorst STU/international office

STU/International Office. Going Abroad. Maart 2017 Technische Natuurkunde. Petri van de Vorst STU/international office STU/International Office Going Abroad Maart 2017 Technische Natuurkunde Petri van de Vorst STU/international office STU/International Office 2 Informatie over: Studie en stage in het buitenland Exchange

Nadere informatie

Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT

Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT Slimmer samenwerken met SharePoint Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT Workflows, forms, reports en data WAAROM KIEZEN VOOR K2? Of u nu workflows moet maken voor items in SharePoint

Nadere informatie

Proces afspraken na implementatie WaaS

Proces afspraken na implementatie WaaS Proces afspraken na implementatie WaaS versie: 1.0 datum: April 2013 auteur: Beheer en Implementatie BNL Versiebeheer Versie Datum Status Auteurs Opmerkingen 1.0 18-4-2013 Definitief Pascal Navarro en

Nadere informatie

AllSolutions 10.0.13. Online samenwerken. Basis. Besturing. Autorisatie. Logging. Business monitoring - alerts

AllSolutions 10.0.13. Online samenwerken. Basis. Besturing. Autorisatie. Logging. Business monitoring - alerts AllSolutions 10.0.13 Online samenwerken Tekstopmaak prikbord ook in e-mails opgenomen Vanaf versie 10.0.12 kunt u de tekst van prikbordberichten opmaken. U heeft hierbij de volgende mogelijkheden: accentueren,

Nadere informatie

Wijzigingen 2012-2013

Wijzigingen 2012-2013 Wijzigingen 2012-2013 1. Nieuwe lay-out & snelheidsverbetering 2. Overzichten op maat 3. Verbeteringen gebruiksvriendelijkheid: DOD importeren Waarschuwingen bij didactisch blok IQ blok Alleen definitieve

Nadere informatie

Release Notes Carta 15.0

Release Notes Carta 15.0 Release Notes Carta 15.0 Datum: 15-03-2015 Auteur: Hans Wijntjes Project: Carta 15.0 Versie: 1.1 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Importfunctie verbeterd... 3 3 Samenvoegen, mailen en export... 3 3.1 Samenvoegen

Nadere informatie

Resultaten IBIS project. SISLink conferentie 19 juni 2009 Bote Folkertsma, Studielink

Resultaten IBIS project. SISLink conferentie 19 juni 2009 Bote Folkertsma, Studielink Resultaten IBIS project SISLink conferentie 19 juni 2009 Bote Folkertsma, Studielink Onderwerpen Projectdoel en -resultaten Analyse knelpunten IBIS concept Hoe verder Projectdoel IBIS Verkenning van de

Nadere informatie

Taakcluster Operationeel support

Taakcluster Operationeel support Ideeën en plannen kunnen nog zo mooi zijn, uiteindelijk, aan het eind van de dag, telt alleen wat werkelijk is gedaan. Hoofdstuk 5 Taakcluster Operationeel support V1.1 / 01 september 2015 Hoofdstuk 5...

Nadere informatie

Business case Digikoppeling

Business case Digikoppeling Business case Digikoppeling Versie 1.0 Datum 02/06/2014 Status Definitief Van toepassing op Digikoppeling versies: 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900

Nadere informatie

Artikelbeheer Intratuin geoptimaliseerd met FlowFabric

Artikelbeheer Intratuin geoptimaliseerd met FlowFabric Case Artikelbeheer Intratuin geoptimaliseerd met FlowFabric FLOWFABRIC OPTIMISATION ENGINEERS Applicatie FlowFabric brengt toekomstplannen Intratuin binnen handbereik Intratuin is meer dan een tuincentrum,

Nadere informatie

Studeren in het buitenland Kirsten Boersma-van Nierop Hilde de Leeuw 26 september 2014

Studeren in het buitenland Kirsten Boersma-van Nierop Hilde de Leeuw 26 september 2014 Studeren in het buitenland Kirsten Boersma-van Nierop Hilde de Leeuw 26 september 2014 Programma voorlichtingsbijeenkomst Voorwaarden en uitwisselingscontracten Kirsten Boersma-van Nierop (BMW) Praktische

Nadere informatie

AFSTUDEER OPDRACHT IMPLEMENTATIE SERVICE MANAGEMENT

AFSTUDEER OPDRACHT IMPLEMENTATIE SERVICE MANAGEMENT AFSTUDEER OPDRACHT IMPLEMENTATIE SERVICE MANAGEMENT AUTHOR(S) : Edwin Koolman DOCUMENT NUMMER : VERSIE : 1.0 BRON : STATUS : DOCUMENT DATUM : 23 Nov 2007 AANTAL PAGINA S : VRIJGEGEVEN DOOR : Ivo Dongen

Nadere informatie

De app kan gedownload worden in de Appstore en de Playstore door te zoeken op sportlinked of via www.sportlinked.nl.

De app kan gedownload worden in de Appstore en de Playstore door te zoeken op sportlinked of via www.sportlinked.nl. Downloaden De app kan gedownload worden in de Appstore en de Playstore door te zoeken op sportlinked of via www.sportlinked.nl. Registreren Nadat de applicatie is gedownload en geïnstalleerd kan de gebruiker

Nadere informatie

One Fox ECM-Sync for Microsoft Dynamics ONTSLUIT UW DOCUMENTEN UIT OPENTEXT ECM IN MICROSOFT DYNAMICS.

One Fox ECM-Sync for Microsoft Dynamics ONTSLUIT UW DOCUMENTEN UIT OPENTEXT ECM IN MICROSOFT DYNAMICS. One Fox ECM-Sync for Microsoft Dynamics ONTSLUIT UW DOCUMENTEN UIT OPENTEXT ECM IN MICROSOFT DYNAMICS. Eenvoudige integratie Minimale installatie & configuratie vereist, waardoor de integratie snel en

Nadere informatie

Kwaliteitsbewaking en testen in ICT beheerorganisaties

Kwaliteitsbewaking en testen in ICT beheerorganisaties DKTP Informatie Technologie Veembroederhof 1 1019 HD Amsterdam Telefoon 020 427 52 21 Kwaliteitsbewaking en testen in ICT beheerorganisaties Voor de meeste projectgroepen die software ontwikkelen vormt

Nadere informatie

Maximo Tips and Tricks

Maximo Tips and Tricks Maximo Tips and Tricks Agenda Tips & Tricks 1. Scherm lay-out on demand 2. Koppelen Excel en Maximo 3. Foto s toevoegen aan records 4. Type ahead functie 5. Scripting voor calculaties en validaties 6.

Nadere informatie

HEAD-Congres 2015. Anders kijken,anders denken, anders doen.

HEAD-Congres 2015. Anders kijken,anders denken, anders doen. HEAD-Congres 2015 Anders kijken,anders denken, anders doen. Even voorstellen: Cordaan Zorginstelling met de basis in Amsterdam en biedt aan 20.000 cliënten: thuiszorg en ondersteuning en begeleiding in

Nadere informatie

Naar een nieuwe website voor het Alfa-college. April, 2011

Naar een nieuwe website voor het Alfa-college. April, 2011 Naar een nieuwe website voor het Alfa-college April, 2011 Wie zijn we? Waar zitten we? Wie zijn we? Portaal Bestuurder M&C Adviseur HRM Docent Student Anoniem Portaal Primair onderwijsproces Onderwijs

Nadere informatie

Handleiding Mobility Online online application Erasmus Study

Handleiding Mobility Online online application Erasmus Study Handleiding Mobility Online online application Erasmus Study Deadlines Dossier Mobility Online In geval van een Erasmus Study moet je dossier in Mobility Online volledig in orde zijn tegen de volgende

Nadere informatie

MEMO. JvdH. Projectenoverzicht Informatievoorziening en ICT Bloemendaal nieuw (jan 2009)

MEMO. JvdH. Projectenoverzicht Informatievoorziening en ICT Bloemendaal nieuw (jan 2009) JvdH MEMO Aan : College van B&W, Commissie Middelen c.c. : Van : Jeroen van der Hulst Datum : 13 januari 2009 Verzenddatum : 13 januari 2009 Onderwerp : Voortgangsrapportage ICT-projecten jan 2009 Ons

Nadere informatie

Matching bij de UU. Sjors van der Beek. Projectleider administratieve en technische implementatie

Matching bij de UU. Sjors van der Beek. Projectleider administratieve en technische implementatie Matching bij de UU Sjors van der Beek Projectleider administratieve en technische implementatie 1 Inhoud Matching bij de UU Het matchingsproces Ontstaansgeschiedenis Matching en onderwijslogistiek 2 Matching

Nadere informatie

Feature checklist NeMO 5 Android

Feature checklist NeMO 5 Android Feature checklist NeMO 5 Android PCA Mobile 2014 Feature Omschrijving Opmerkingen Algemene kenmerken Mobile Only NeMO5 voor Android is een Native Android Applicatie (app) Cloud Vereist geen lokale of gehoste

Nadere informatie

Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage Juni 2004. Realisatie van het Sectorloket-systeem

Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage Juni 2004. Realisatie van het Sectorloket-systeem Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage Juni 2004 Realisatie van het Sectorloket-systeem Opdrachtgever: stichting Inlichtingenbureau Status Versie Datum Concept 1.1 2 augustus 2004 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Self service. 360 o Klantbeeld. Door én met klanten. Grip op markten. Antwoord op dynamiek. Adoptability

Self service. 360 o Klantbeeld. Door én met klanten. Grip op markten. Antwoord op dynamiek. Adoptability Self service 360 o Klantbeeld Door én met klanten Antwoord op dynamiek Adoptability Grip op markten De front office betaalt en de front office bepaalt door Chris Ras, Michel Peters en Roel Corzaan De groei

Nadere informatie

Coachview.net Eenmalige Imports

Coachview.net Eenmalige Imports Coachview.net Eenmalige Imports Versie: Juli 2011, Revisie 2 Coachview.net: 2.1 Auteur(s): Remy Remery Dé nieuwe manier van samenwerken Inhoudsopgave 1. INLEIDING...3 BELANGRIJKSTE TERMEN... 3 2. IMPORT

Nadere informatie

HOE EEN BEDRIJF 180 GRADEN DRAAIT

HOE EEN BEDRIJF 180 GRADEN DRAAIT Exact Online CASE STUDY HOE EEN BEDRIJF 180 GRADEN DRAAIT www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY HOE TENSING BINNEN 1 JAAR 180 GRADEN DRAAIDE Tensing, een mobility en Geo- ICT software

Nadere informatie

Review op uitgevoerde risico-inventarisatie implementatie resultaatgerichte bekostiging

Review op uitgevoerde risico-inventarisatie implementatie resultaatgerichte bekostiging Review op uitgevoerde risico-inventarisatie implementatie resultaatgerichte bekostiging mr. drs. E.P.J. de Boer Rotterdam, Aanleiding en opzet van de review In opdracht van de GR Jeugdhulp Rijnmond is

Nadere informatie

Rijksuniversiteit Groningen - bestuurlijke informatievoorziening Kwaliteitszorg administratieve processen en systemen

Rijksuniversiteit Groningen - bestuurlijke informatievoorziening Kwaliteitszorg administratieve processen en systemen Rijksuniversiteit Groningen - bestuurlijke informatievoorziening Kwaliteitszorg administratieve processen en systemen Applicatie: Document Informatie Systeem (DIS) Eindrapport 6 oktober 2008 Auteur: Henk

Nadere informatie

Master Data Management

Master Data Management Master Data Management Waarom gegevensbeheer de basis is voor een succesvolle onderneming Gegevens zijn de basis voor processen en daarmee een belangrijk asset voor organisaties. Uit onderzoek blijkt dat

Nadere informatie

Zorgboerderij Molenzicht

Zorgboerderij Molenzicht Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Zorgboerderij Molenzicht Boerderijnummer: 747 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Grip op inkoopresultaten met contract compliance NEVI-PIANOo congres 5 juni 2014

Grip op inkoopresultaten met contract compliance NEVI-PIANOo congres 5 juni 2014 Grip op inkoopresultaten met contract compliance NEVI-PIANOo congres 5 juni 2014 Natacha Naumann, Inkoop analist, Universiteit Twente Alex Buursema, Managing consultant, Significant INHOUD Even voorstellen

Nadere informatie

1 Dienstbeschrijving all-in beheer

1 Dienstbeschrijving all-in beheer 1 Dienstbeschrijving all-in beheer De all-in beheer overeenkomst van Lancom is modulair opgebouwd. U kunt bij Lancom terecht voor deelgebieden zoals helpdesk ondersteuning of backup, maar ook voor totale

Nadere informatie

DE UNIEKE COMBINATIE VAN ICT- & VERZEKERINGS KENNIS

DE UNIEKE COMBINATIE VAN ICT- & VERZEKERINGS KENNIS DE UNIEKE COMBINATIE VAN ICT- & VERZEKERINGS KENNIS www.bugsbusiness.nl SOFTWARE Imago, software voor de verzekeringsbranche Ons motto is Samen naar de beste oplossing. Welke doelgroep u ook wilt bereiken,

Nadere informatie

Bijeenkomst PeopleSoft 9.1

Bijeenkomst PeopleSoft 9.1 Bijeenkomst PeopleSoft 9.1 Een update Projectteam 11 juli 2013 17-7-2013 Delft University of Technology 1 1 Challenge the future PeopleSoft 9.1 Informatiesessie Doel: Over en weer informatie uitwisselen

Nadere informatie

Invoering nieuwe registratiebeleid add-on geneesmiddelen Stand van zaken in de ziekenhuizen

Invoering nieuwe registratiebeleid add-on geneesmiddelen Stand van zaken in de ziekenhuizen Invoering nieuwe registratiebeleid add-on geneesmiddelen Stand van zaken in de ziekenhuizen Harrie Kemna 16 september 2016 Inhoud I. Resultaten enquête Hoe ver zijn de ziekenhuizen met de invoering van

Nadere informatie

ISS verbetert grip op de organisatie met Microsoft Dynamics AX

ISS verbetert grip op de organisatie met Microsoft Dynamics AX ISS verbetert grip op de organisatie met Microsoft Dynamics AX Met Microsoft Dynamics AX verbetert het Institute of Social Studies zijn backofficeprocessen. Rapportages zijn nu direct beschikbaar en hoeven

Nadere informatie

MeldDesk. Eén systeem voor het registreren, monitoren en afhandelen van meldingen in de openbare ruimte

MeldDesk. Eén systeem voor het registreren, monitoren en afhandelen van meldingen in de openbare ruimte MeldDesk Eén systeem voor het registreren, monitoren en afhandelen van meldingen in de openbare ruimte Meldingen snel in de juiste banen leiden Een omgevallen boom, volle prullenbakken, fietswrakken of

Nadere informatie

Handleiding aanmelding vakkenpakket masterdiploma aanvraag voor studenten

Handleiding aanmelding vakkenpakket masterdiploma aanvraag voor studenten Handleiding aanmelding vakkenpakket masterdiploma aanvraag voor studenten Versie: 5.3 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Intekenen door student... 4 Variant / Specialisatie... 6 Aanpassen

Nadere informatie

PQR Lifecycle Services. Het begint pas als het project klaar is

PQR Lifecycle Services. Het begint pas als het project klaar is PQR Lifecycle Services Het begint pas als het project klaar is IT wordt een steeds crucialer onderdeel van de dagelijkse bedrijfsvoering. Waar u ook bent, het moet altijd beschikbaar en binnen bereik zijn.

Nadere informatie

AccountView Go Workflow documenten handleiding

AccountView Go Workflow documenten handleiding AccountView Go Workflow documenten handleiding Workflow AccountView Go Pagina 1 van 12 Inhoud 1 Business Case... 3 1.1 Maandelijkse rapporten... 3 1.1.1 BTW Aangifte... 3 1.1.2 Openstaande posten debiteuren...

Nadere informatie

Een Persoonlijke & Flexibele Leer en Werkomgeving voor Hogeschool Leiden

Een Persoonlijke & Flexibele Leer en Werkomgeving voor Hogeschool Leiden Een Persoonlijke & Flexibele Leer en Werkomgeving voor Hogeschool Leiden Nico Juist, IM, B&S, Hogeschool Leiden voor Challengeday, project FPLO, SURFnet, 7 maart 2017 Hogeschool Leiden 12000 studenten

Nadere informatie

Algemene informatie 2014/2015

Algemene informatie 2014/2015 1 Algemene informatie 2014/2015 1. Waarom? 2. Wat? 3. Wanneer? 4. Waarheen? 5. Hoe? 2 Uitgangspunten Studie aan partneruniversiteit onderdeel studie UU Vermelding behaalde vakken op diplomasupplement Géén

Nadere informatie

Handleiding Mobility Online online application Erasmus Placement

Handleiding Mobility Online online application Erasmus Placement Handleiding Mobility Online online application Erasmus Placement Deadlines Dossier Mobility Online In geval van Erasmus Placement moet je dossier in Mobility Online volledig in orde zijn tegen de volgende

Nadere informatie

Dé oplossing voor het automatisch herkennen en verwerken van gescande en/of elektronisch aangeleverde documenten binnen Microsoft Dynamics NAV.

Dé oplossing voor het automatisch herkennen en verwerken van gescande en/of elektronisch aangeleverde documenten binnen Microsoft Dynamics NAV. Dé oplossing voor het automatisch herkennen en verwerken van gescande en/of elektronisch aangeleverde documenten binnen Microsoft Dynamics NAV. ONTVANG HERKEN VERWERK ARCHIVEER NAViDocs is de volledig

Nadere informatie

Adviesrapport Bel-me-niet-register - Commissie Telemarketing, november 2011 -

Adviesrapport Bel-me-niet-register - Commissie Telemarketing, november 2011 - Adviesrapport Bel-me-niet-register - Commissie Telemarketing, november 2011 - 1 Voorwoord De DDMA commissie Telemarketing heeft zich tot doel gesteld de belangen van organisaties die telemarketing uitbesteden

Nadere informatie

BlueBank Versie 2 winter 2011

BlueBank Versie 2 winter 2011 BlueBank Versie 2 winter 2011 BlueBased B.V (2011) Auteur: Jeroen IJzerman BlueBank versie 2 BlueBased BV heeft ten behoeve van Stagerage een eigen stagebank gemaakt. Deze stagebank is alleen bedoeld voor

Nadere informatie

Houderschap van een instellingssysteem. Kenmerk: SB/UIM/15/2801/EVS Datum: 3 juni 2015 Auteur: Jan Evers

Houderschap van een instellingssysteem. Kenmerk: SB/UIM/15/2801/EVS Datum: 3 juni 2015 Auteur: Jan Evers Houderschap van een instellingssysteem Kenmerk: SB/UIM/15/2801/EVS Datum: 3 juni 2015 Auteur: Jan Evers Inleiding De UT heeft het houderschap van instellingssystemen belegd bij de directeuren van de diensten.

Nadere informatie

<licentiecategorie> (licentiecategorie waartoe de ingelogde gebruiker behoort)

<licentiecategorie> (licentiecategorie waartoe de ingelogde gebruiker behoort) AllSolutions 10.0.21 Online samenwerken Algemeen Extra systeemvariabelen toegevoegd Op alle plekken in het systeem waar u systeemvariabelen kunt gebruiken (onder meer bij de weergaven, instellingen en

Nadere informatie