Was wordt. Legesverordening. tarieventabel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Was wordt. Legesverordening. tarieventabel"

Transcriptie

1 Was wordt Legesverordening tarieventabel

2 Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand 1.1 Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap op: Maandag tot en met vrijdag locatie Zevenbergen tot uur tot uur tot uur uitgezonderd maandagmorgen en woensdagmorgen om en 9.30 uur, deze tijden zijn gratis (alleen locatie Zevenbergen). Maandag tot en met vrijdag locatie Klundert tot uur tot uur tot uur Maandag tot en met vrijdag locatie Willemstad tot uur tot uur tot uur Zaterdag locatie Zevenbergen tot uur tot uur tot uur Zaterdag locatie Klundert tot uur tot uur tot uur Zaterdag locatie Willemstad tot uur tot uur tot uur Percentage verhoging 267,25 764, ,85 291,25 836, ,15 323,00 790, ,00 388,00 885, ,15 485,30 945, ,15 445,50 816, ,00 271,95 777, ,20 296,35 851, ,60 328,65 804, ,30 394,80 900, ,60 493,80 962, ,60 453,30 830, ,30 1,76 % 2

3 1.1.3 Zon en feestdagen Locatie Zevenbergen Locatie Klundert Locatie Willemstad Als feestdagen worden aangemerkt: Nieuwjaarsdag, Goede vrijdag, 1 e en 2e Paasdag, Koninginnedag, Bevrijdingsdag, Hemelvaartsdag, 1 e en 2e Pinksterdag, 1e en 2e Kerstdag en de dagen die als zodanig worden aangegeven bij openbare kennisgeving met uitzondering van de vrijdag na Hemelvaartsdag Het tarief terzake het beschikbaar stellen van getuigen bij een huwelijksvoltrekking en de partnerschapregistratie, bedraagt per getuige Het beschikbaar stellen van getuigen kan alleen tijdens kantooruren Bij het vastleggen van een huwelijksdatum of partnerschapregistratiedatum worden de volgende reserveringskosten in rekening gebracht: Indien geen annulering van de gereserveerde datum plaatsvindt worden de in rekening gebrachte reserveringskosten verrekend met de verschuldigde leges voor het voltrekken van het huwelijk en de partnerregistratie , , , , , ,35 53,25 54,20 1,78% 147,05 149,60 1,73% 1.2 Het tarief bedraagt terzake van de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap in een bijzonder huis ingevolge artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek: Maandag tot en met vrijdag ongeacht het tijdstip waarop het huwelijk wordt voltrokken dan wel het partnerschap wordt geregistreerd. 169,90 172,85 1,73 % Zaterdag ongeacht het tijdstip waarop het huwelijk wordt voltrokken dan wel het partnerschap wordt geregistreerd. 218,30 222,10 1,74 % zon en feestdagen ongeacht het tijdstip waarop het huwelijk wordt voltrokken dan wel het partnerschap wordt geregistreerd: als feestdagen worden aangemerkt: Nieuwjaarsdag, Goede vrijdag, 1e en 2e Paasdag, Koninginnedag, Bevrijdingsdag, Hemelvaartsdag, 1e en 2e Pinksterdag, 1e en 2e Kerstdag en de dagen die als zodanig worden aangegeven bij openbare kennisgeving. 1.3 Het tarief bedraagt terzake van de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap op een alternatieve locatie: Mandag tot en met vrijdag tot uur tot uur tot uur Zaterdag 267,25 271,95 1,76 % 322,80 790, ,00 328,45 804, ,30 3

4 08.00 tot uur tot uur tot uur 445,50 816, ,00 453,30 830, ,30 Zon en feestdagen 1.229, , Het tarief bedraagt terzake van het verstrekken van: Een trouwboekje of partnerschapboekje in normale uitvoering 15,75 16,05 1,90 % een trouwboekje of partnerschapboekje in luxe uitvoering 27,35 27,85 1,83 % een duplicaat van een trouwboekje of partnerschapboekje als bedoeld in ,75 16,03 1,90 % Een duplicaat van een trouwboekje of partnerschapboekje als bedoeld in ,35 27,85 1,83 % Kalligrafie in trouwboekje 22,30 22,70 1,79 % 1.4.5a Kalligrafie per kind in trouwboekje 9,35 9,50 1,60 % 1.5 Het tarief bedraagt terzake van het doen van naspeuringen in de registers van de Burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier 16,25 16,55 1,84 % 1.6 Ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand (Stb. 1879, 72) geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand (Stb. 1969, 36) of zoals dit Besluit laatstelijk is vervangen of gewijzigd. 1.7 Het tarief bedraagt ter zake van het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk. Uitgezonderd maandagmorgen en woensdagmorgen om en uur, deze tijden zijn gratis. 89,60 91,15 1,73 % 4

5 Hoofdstuk 2 Reisdocumenten Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag: tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen 50,90 52,10 2,36 % tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in (zakenpaspoort) 56,90 58,20 2,28 % tot het verstrekken van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort) 50,90 52,10 2,36 % tot het bijschrijven van een kind in een reisdocument als bedoeld in , en direct bij de aanvraag van dit nieuwe reisdocument 8,95 9,20 2,79 % tot het bijschrijven van een kind middels een bijschrijvingssticker in een reeds uitgegeven reisdocument als bedoeld in , en ,90 21,50 2,87 % tot het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart (NIK) 42,85 43,85 2,33 % tot het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart voor een kind t/m 13 jaar 8,95 9,20 2,79 % Het tarief bedraagt terzake van bij het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven van een reisdocument, waarbij aan de aanvrager reeds eerder een reisdocument werd verstrekt, welk document bij de aanvraag niet compleet kan worden overgelegd, worden de leges als bedoeld onder de nummers , , en verhoogd met 24,85 25,30 1,81 % De tarieven als genoemd in de onderdelen tot en met alsmede in worden bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag van 41,00 45,00 9,76 % Het tarief als genoemd in wordt bij een gecombineerde spoedlevering van een nieuw reisdocument als bedoeld in , en en het bijschrijven van één of meer kinderen als bedoeld in , slechts één keer per reisdocument berekend Het tarief als genoemd in onderdeel wordt bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag per bijschrijvingssticker van 19,50 21,40 9,74 % Hoofdstuk 3 Rijbewijzen Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs 28,75 29,75 3,48 % 5

6 1.3.2 Het tarief genoemd in onderdeel wordt bij een spoedlevering vermeerderd met 33,50 33, Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van gegevens uit het Centraal Register Rijbewijzen 5,40 5,50 1,85 % Het opvragen van een origineel van het aanvraagformulier bij verlies of diefstal 5,40 5,50 1,85 % Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een eigen verklaring n.v.t. 23,05 6

7 Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen en 1.4.4, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens moet worden geraadpleegd Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag: tot het verstrekken van gegevens: per verstrekking mondeling per verstrekking schriftelijk per verstrekking via elektronische weg, aangevraagd middels DigiD Voor de toepassing van onderdeel wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon die niet zijn opgenomen in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens: Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag: tot het verstrekken van gegevens: per verstrekking, mondeling per verstrekking, schriftelijk 5,40 5,40 3,65 5,40 5,40 3,65 5,50 5,50 3,70 5,50 5,50 3,70 1,85 % 1,85 % 1,37 % 1,85 % 1,85 % 1,37 % per verstrekking via elektronische weg, aangevraagd middels DigiD Het tarief bedraagt terzake het op verzoek doornemen van de gemeentelijke basisadministratie, voor ieder daaraan besteed kwartier 16,25 16,55 1,85 % Voor het verstrekken van een gewaarmerkt afschrift van een persoonslijst, de aanvrager betreffende, zoals bedoeld in artikel 79, lid 3 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 16,25 16,55 1,85 % In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief, ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot afstemming van gegevens uit de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens via alternatieve media (magneetband of magneetschijf), per afstemming, zoals dat is opgenomen in het Besluit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, artikel 6, vijfde lid, of zoals dit Besluit laatstelijk is vervangen of gewijzigd. Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister 1.5 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een inlichting betreffende de registratie van de aanvrager als kiezer bedoeld in artikel D4 van de Kieswet 5,40 5,50 1,85 % 7

8 Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een bericht als bedoeld in artikel 35 van de Wet bescherming persoonsgegevens: bij verstrekking op papier, indien het afschrift bestaat uit: ten hoogste 100 pagina s, per pagina 0,25 0,25 met een maximum per bericht van 4,50 4,60 2,22 % meer dan 100 pagina s 22,45 22,85 1,78 % bij verstrekking anders dan op papier 4,50 4,60 2,22 % dat bestaat uit een afschrift van een, vanwege de aard van de verwerking, moeilijk toegankelijke gegevensverwerking 22,45 22,85 1,78 % Indien voor hetzelfde bericht op grond van de onderdelen , en meerdere vergoedingen kunnen worden gevraagd, wordt slechts de hoogste gevraagd Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzet als bedoeld in artikel 40 van de Wet bescherming persoonsgegevens 4,50 4,60 2,22 % 8

9 Hoofdstuk 7 Bestuursstukken Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van: een afschrift van de beleidsbegroting 31,10 31,65 1,77 % een afschrift van de produktenbegroting 67,45 68,65 1,78 % een afschrift van het bijlagenboek 25,95 26,40 1,73 % een afschrift van de jaarrekening 31,10 31,65 1,77 % een afschrift van het jaarverslag 36,30 36,95 1,79 % Een afschrift van de bijlagen van de jaarrekening 25,95 26,40 1,73 % Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag: Tot het verstrekken van: een geluidsopname van een openbare vergadering van de gemeenteraad, per geluidscassette 9,20 9,35 1,63 % een besluitenlijst van een openbare vergadering van de gemeenteraad, per bladzijde op A4-formaat voor de eerste 10 pagina's, per pagina voor elke volgende pagina, per pagina 0,65 0,20 0,65 0, tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar: op de stukken behorende bij de raadsvergaderingen, behoudens de stukken waarvoor een bijzonder tarief is opgenomen en de bijbehorende besluitenlijst, indien deze stukken worden afgehaald 33,70 34,30 1,78 % op de stukken behorende bij de raadsvergaderingen, behoudens de stukken waarvoor een bijzonder tarief is opgenomen en de bijbehorende besluitenlijst, indien deze stukken worden toegezonden 77,80 79,15 1,74 % Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag: tot het verstrekken van: een afschrift van het verslag van een vergadering van een raadscommissie, per pagina op A4-formaat voor de eerste 10 pagina's, per pagina voor elke volgende pagina, per pagina een afschrift van de stukken behorende bij een vergadering van een raadscommissie, per pagina op A4-formaat voor de eerste 10 pagina's, per pagina voor elke volgende pagina, per pagina tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar: 0,65 0,20 0,65 0,20 0,65 0,20 0,65 0,20 9

10 op de verslagen en de stukken van de vergaderingen van een raadscommissie, indien deze stukken worden afgehaald 15,55 15,80 1,61 % op de verslagen en de stukken van de vergaderingen van een raadscommissie, indien deze stukken worden toegezonden 31,10 31,65 1,77 % Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van: een exemplaar van de Algemene Plaatselijke Verordening 34,65 35,25 1,73 % een exemplaar van een andere dan de onder genoemde strafverordening 11,55 11,75 1,73 % aanvullingen op de onder en genoemde verordeningen, per bladzijde op A4-formaat voor de eerste 10 pagina's, per pagina voor elke volgende pagina, per pagina 0,65 0,20 0,65 0, een exemplaar van een exploitatieverordening, als bedoeld in hoofdstuk VI van de Wet op de Ruimtelijke Ordening 28,90 29,40 1,73 % een exemplaar van een bouwverordening, als bedoeld in hoofdstuk II van de Woningwet 86,70 88,02 1,52 % een exemplaar van de nadere regelen behorende bij de bouwverordening 43,30 44,05 1,73 % een exemplaar van de brandbeveiligingsverordening 43,30 44,05 1,73 % een exemplaar van enige andere gemeentelijke verordening 43,30 44,05 1,73 % de aanvullingen op de onder tot en met genoemde verordeningen, per bladzijde op A4-formaat voor de eerste 10 pagina's, per pagina voor elke volgende pagina, per pagina Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie 0,65 0,20 0,65 0, Ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens uit de kadastrale registratie, inclusief een uitdraai op A4- formaat, geldt het tarief zoals dat is opgenomen in de Regeling tarieven Kadaster of zoals deze Regeling laatstelijk is vervangen of gewijzigd Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van mondelinge gegevens uit de kadastrale registratie, voor zover dit andere gegevens zijn waarvoor kosten in rekening worden gebracht volgens dit hoofdstuk, per verstrekking: 2,85 2,90 10

11 1.8.3 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift of uittreksel uit het gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke beperkingenregistratie, dan wel tot het verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring als bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen: 5,40 5,50 1,85 % Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken 1.9 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag: Ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag geldt het tarief zoals dat is opgenomen in de Regeling leges en afdracht vergoeding afgifte verklaring omtrent het gedrag voor natuurlijke en rechtspersonen (ministeriële regeling d.d. 17 maart 2004) of zoals deze Regeling laatstelijk is vervangen of gewijzigd tot het verkrijgen van een attestatie de vita per schriftelijke verstrekking per verstrekking via elektronische weg, aangevraagd middels DigiD 5,40 3,65 5,50 3,70 1,85 % 1,37 % tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening 5,40 5,50 1,85 % Tot het waarmerken van een portret te wiens naam het stuk is gesteld of van degene die in dat stuk wordt bedoeld 5,40 5,50 1,85 % Tot het verstrekken van een bewijs van Nederlanderschap, niet bestemd tot reispapier per verstrekking schriftelijk per verstrekking via elektronische weg, aangevraagd middels DigiD Tot de afgifte van overige verklaringen omtrent personen per verstrekking schriftelijk per verstrekking via elektronische weg, aangevraagd middels DigiD Ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van de Nederlands nationaliteit door naturalisatie of voor het afleggen van een optie ter verkrijging van het Nederlanderschap op grond van de Rijkswet op het Nederlanderschap, geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Besluit optieen naturalisatiegelden 2002 (Stb. 2002,325) of zoals dit besluit laatstelijk is vervangen of gewijzigd. Hoofdstuk 10 Gemeentearchief 5,40 3,65 5,40 3,65 5,50 3,70 5,50 3,70 1,85 % 1,37 % 1,85 % 1,37 % Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van nasporingen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier 11,75 11,95 1,70 % Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het 11

12 verkrijgen van: een fotokopie van een in het gemeentearchief berustend stuk, per pagina op A-4 formaat: voor de eerste 10 pagina's, per pagina voor elke volgende pagina, per pagina per pagina op A-3 formaat: voor de eerste 10 pagina's, per pagina voor elke volgende pagina, per pagina 0,65 0,20 0,65 0,20 0,90 0,25 0,90 0, een uittreksel uit een in het gemeentearchief berustend stuk 7,30 7,45 2,05 % Het tarief bedraagt terzake van de afgifte van een inlichting, bestaande uit de verstrekking van één persoon uit één van de registers van de burgelijke stand, welke niet zijn overgebracht naar een archiefbewaarplaats, als bedoeld in de archiefwet ,45 4,55 2,25 % Hoofdstuk 11 Huisvestingswet 1.11 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag: tot het verkrijgen van een vergunning tot gehele of gedeeltelijke onttrekking van woonruimte aan de bestemming tot bewoning als bedoeld in artikel 30, eerste lid, onderdeel a, van de Huisvestingswet 76,50 77,85 1,76 % Hoofdstuk 12 Leegstandwet n.v.t. Hoofdstuk 13 Gemeentegarantie n.v.t. Hoofdstuk 14 Standplaatsen 12

13 Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning tot het innemen van een standplaats als bedoeld in artikel van de APV per vierkante meter ingenomen terrein bedraagt, indien de vergunning geldt voor: - een dag dan wel dagdeel meerdere dagen gedurende een periode van maximaal: - een week - een maand - een jaar Als de vergunning voor meerdere jaren wordt verleend wordt het legesbedrag per jaar berekend. 2,50 5,40 10,80 21,65 2,55 5,50 11,00 22,05 2,00 % 1,85 % 1,85 % 1,85 % Hoofdstuk 15 Winkeltijdenwet 1.15 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag: voor een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet of het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet 40,95 41,65 1,71 % Hoofdstuk 16 Kansspelen Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen: Voor een periode van één jaar vermeerderd per speelautomaat met een bedrag van Voor een periode van één jaar tot 4 jaar vermeerderd per speelautomaat per jaar met een bedrag van Voor een periode van 4 jaar of langer 22,50 34,00 22,50 34,00 90,50 136,00 22,50 34,00 22,50 34,00 90,50 136,00 vermeerderd per speelautomaat met een bedrag van Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterij vergunning) 5,55 5,65 1,8 % Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 28 van de Wet op de kansspelen (prijsvraagvergunning) 5,55 5,65 1,8 % Hoofdstuk 17 Kinderopvang 13

14 n.v.t. Hoofdstuk 18 Telecommunicatie n.v.t. Hoofdstuk 19 Verkeer en vervoer Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag: tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) voor zover noodzakelijk voor en direct samenhangend met de uitvoering van bijzondere transporten 33,55 34,15 1,79 % tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (Stb. 459) 33,55 34,15 1,79 % tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 7.1 van het Voertuigenreglement (Stb. 1994, 450) 33,55 34,15 1,79 % Voor een toegangspas vesting Willemstad 0,00 0, Voor een toegangspas vesting Willemstad bij verlies of diefstal of het niet inleveren van de toegangspas 27,40 27,90 1,82 % Tot ontheffing van artikel 10 van de Wegenverkeerswet 1994 voor de doortocht op gemeentelijke wegen bedraagt: 20,45 20,80 1,71 % 14

15 Hoofdstuk 20 Diversen Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van: gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina 2,40 2,45 2,08 % afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen: per pagina op papier van A4-formaat voor de eerste 10 pagina s, per pagina voor elke volgende pagina, per pagina per pagina op papier van een ander formaat voor de eerste 10 pagina s, per pagina voor elke volgende pagina, per pagina 0,65 0,20 0,65 0,20 0,90 0,25 0,90 0, per pagina in kleur op papier van A4-formaat 1,05 1, per pagina in kleur op papier van A3-formaat 2,10 2,15 2,38 % kaarten, tekeningen en lichtdrukken, al dan niet behorend bij de in de onderdelen en genoemde stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per kaart, tekening of lichtdruk - op A4 formaat - op A4 formaat in kleur - op A3 formaat - op A3 formaat in kleur - op A2 formaat - op A2 formaat in kleur - op A1 formaat - op A1 formaat in kleur - op A0 formaat - op A0 formaat in kleur 5,65 11,25 11,25 22,55 16,90 33,80 22,55 45,10 28,20 56,35 5,75 11,45 11,45 22,95 17,20 34,40 22,95 45,90 28,70 57,35 1,95 % 1,78 % 1,78 % 1,77 % 1,78 % 1,78 % 1,78 % 1,77 % 1,77 % 1,77 % stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina 4,70 4,80 2,13 % De onder artikel genoemde tarieven worden verhoogd indien de stukken onder artikel worden ingebonden met: 15

16 -een Moerdijk kaft: -een transparante of blauwe kaft: -een metalen Wir-O De onder artikel en genoemde tarieven worden verhoogd indien de stukken worden gelamineerd: -per pasformaat: -per A5-formaat: -per A4-formaat: -per A3-formaat: Het tarief bedraagt terzake van het in Behandeling nemen van een aanvraag tot Het verkrijgen van een vergunning c.q. Toestemming voor het hebben onder, op of Boven voor de openbare dienst bestemde Grond van: a. een kiosk, kraam of salonwagen b. een automaat of vitrine c. feestversiering, masten e.d. d. rijwielblokken e. kabels, buizen en leidingen t.b.v. nutsbedrijven 1,60 1,10 1,60 0,25 0,35 0,50 0,90 43,40 43,40 28,90 28,90 116,95 1,60 1,10 1,60 0,25 0,35 0,50 0,90 44,15 44,15 29,40 29,40 119,00 1,73 % 1,73 % 1,73 % 1,73 % Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van de aanvraag tot verkrijging van een gewaarmerkt doorlopend register als bedoeld in artikel van de Algemene plaatselijke verordening (verkoopregister) 28,90 29,40 1,73 % Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, als bedoeld in de Algemene plaatselijke verordening voor het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen en grof huisafval door anderen dan de inzameldienst 8,80 8,95 1,70 % Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor het houden van een inzameling van geld of goed (collectevergunning, kledinginzamelingvergunning), als bedoeld in artikel van de Algemene Plaatselijke Verordening bedraagt: -voor een eenmalige vergunning: -voor een doorlopende vergunning voor de periode van één jaar: 17,30 37,90 17,60 38,55 1,73 % 1,72 % Het tarief bedraagt terzake van het geven van hulp bij het raadplegen van registers (al dan niet geautomatiseerd), kaarten, dossiers, tekeningen, schetsen, kadastrale plans en leggers -voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen - per daaraan besteed kwartier of gedeelte daarvan 20,35 20,70 1,72 % Het tarief bedraagt terzake van het geven van hulp bij het invullen van formulieren, het aanvragen van stukken en dergelijke -voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is 16

17 opgenomen per daaraan bestede 5 minuten of gedeelte daarvan 6,80 6,90 1,47 % Het tarief voor het verrichten van werkzaamheden ter bestrijding van een wespennest, inclusief het gebruik van materialen en middelen, bedraagt 18,30 18,60 1,64 % Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van ontheffing zoals bedoeld in artikel van het Reglement Milieustraat gemeente Moerdijk: 11,75 vervallen Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een digitaal Word- of Excelbestand: Met een bestandsgrootte tot en met 512 Kb: Met een bestandsgrootte groter dan 512 Kb: Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een luchtfoto: Op A4 formaat: Op A3 formaat: 27,95 55,85 29,95 30,90 28,45 56,85 30,45 31,45 1,79 % 1,79 % 1,67 % 1,78 % Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een verzoek tot inschrijving en plaatsing op de wachtlijst voor een vaste ligplaats in de jachthaven Willemstad 105,00 106,85 1,76 % Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een verzoek tot jaarlijkse verlenging tot inschrijving en plaatsing op de wachtlijst voor een vaste ligplaats in de jachthaven Willemstad 26,25 26,70 1,71 % Ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag voor een verblijfsvergunning geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Voorschrift Vreemdelingen 2000 of zoals dit voorschrift bij ministeriële beschikking laatstelijk is vervangen of gewijzigd Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om verstrekking van een digitale topografische kaart bedraagt: -voor het uitwisselingsformaat: -per hectare: Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag: voor het verstrekken van kopieën van documenten op grond van artikel 7, eerste lid, onder a, van de Wet openbaarheid van bestuur bedraagt: -voor minder dan 6 kopieën -voor 6 tot 13 kopieën -voor 14 of meer kopieën, per kopie voor het verstrekken van een uittreksel van een document of een samenvatting van de inhoud van een document op grond van artikel 7, eerste lid, onder c, van de Wet openbaarheid van bestuur bedraagt per pagina 12,10 28,90 0,00 4,50 0,35 12,30 29,40 0,00 4,60 0,35 1,65 % 1,73 % 2,22 % 2,25 2,30 2,22 % 17

18 Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in de kapverordening 14,45 14,70 1,73 % 18

19 Titel 2 Vergunningen, ontheffingen en meldingen 2.1 Algemeen In dit hoofdstuk wordt de heffing van de bouwgerelateerde leges beschreven. De leges die de gemeente kan heffen zijn leges voor aanvragen in het kader van de: a. Woningwet; b. Wet ruimtelijke ordening; a. gemeentelijke bouwverordening; b. Monumentenwet 1988 en de gemeentelijke erfgoedverordening. c. Algemene Plaatselijke Verordening d. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Voor zover in dit hoofdstuk geen begripsomschrijving is opgenomen, geldt voor de gehanteerde begrippen hetgeen daaronder wordt verstaan in deze wettelijke bepalingen. De legesheffing in dit hoofdstuk wordt toegepast op activiteiten waarvoor een aanvraag om omgevingsvergunning zoals bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) moet worden ingediend. Binnen deze hoofdcategorieën gelden nader aangeduide subindelingen. Ook is nog een restcategorie opgenomen. 2.2 Omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder a van de Wabo (bouwen) Algemeen Op grond van onderdeel worden leges geheven, die samenhangen met het in behandeling nemen van aanvragen tot beoordeling van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder a van de Wabo Wanneer de gemeente deze aanvraag in behandeling neemt, toetst zij onder meer op criteria die geformuleerd staan in het bestemmingsplan, de bouwverordening en het Bouwbesluit. Voor toetsing aan welstandscriteria geldt de verhoging van leges, genoemd in onderdeel Begripsbepaling bouwkosten 19

20 Het berekenen van de leges in t/m gebeurd op basis van de door de raad vastgestelde bouwkostenlijst Moerdijk, inclusief de daarin opgenomen uitgangspunten. Onder bouwkosten wordt verstaan: alle kosten die betrekking hebben op de bouw, behalve: - Grondkosten (verwervingskosten, kosten voor bouwrijp maken, nutsvoorzieningen en terreininrichting); - Inrichtingskosten (bedrijfsinstallaties en apparatuur), met uitzondering van inrichtingskosten die onlosmakelijk met het bouwwerk zijn verbonden. - Honoraria voor architecten en adviseurs; - Kosten voor grondonderzoek; - Verzekeringspremies; Omzetbelasting en andere heffingen. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in dit hoofdstuk onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft Het tarief voor van het in behandeling nemen van: Vervallen Vervallen Een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwwerk als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo bedraagt per volledige woning: 3.216, ,00 1,74% 20

21 Een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwwerk als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo, met uitzondering van de genoemde aanvragen in of bij een bouwsom van: Kolom 1 Kolom 2 a b 0, ,00 0,00 1,696 % met een minimum van , , ,00 1,496 % , , ,00 1,197 % ,01 hoger ,00 De leges worden berekend over de bouwsom, tegen een tarief daarnaast vermeld waarbij in het tarief telkens is vermeld: onder letter a de leges bij een bouwsom als daarnaast is vermeld in kolom 1 onder letter b het legespercentage over het gedeelte van de bouwsom, gelegen tussen de daarnaast in de kolommen 1 en 2 vermelde bouwsommen Een aanvraag voor een bouwvergunning eerste fase, als bedoeld in artikel 56a, tweede lid, van de Woningwet bij een bouwsom van: Kolom 1 Kolom 2 a b 0, ,00 0,00 0,609 % met een minimum van , , ,00 0,406 % , , ,00 0,20 % ,01 Hoger ,00 De leges worden berekend over de bouwsom, tegen een tarief daarnaast vermeld waarbij in het tarief telkens is vermeld: onder letter a de leges bij een bouwsom als daarnaast is vermeld in kolom 1 onder letter b het legespercentage over het gedeelte van de bouwsom, gelegen tussen de daarnaast in de kolommen 1 en 2 vermelde bouwsommen. 164,00 167,00 1,83 % 164,00 167,00 1,83 % + perc. kolom b gewijzigd Als een aanvraag om een bouwvergunning eerste fase betrekking heeft op één complete woning wordt niet het bovenstaande bedrag maar het volgende bedrag in rekening gebracht: 934,00 950,00 1,71 % 21

22 Een aanvraag voor een bouwvergunning tweede fase als bedoeld in artikel 56a, derde lid, van de Woningwet bij een bouwsom van: Kolom 1 Kolom 2 a b 0, ,00 0,00 1,269% met een minimum van , , ,00 1,167 % , , ,00 1,065 % ,01 hoger ,00 De leges worden berekend over de bouwsom, tegen een tarief daarnaast vermeld waarbij in het tarief telkens is vermeld: onder letter a de leges bij een bouwsom als daarnaast is vermeld in kolom 1 onder letter b het legespercentage over het gedeelte van de bouwsom, gelegen tussen de daarnaast in de kolommen 1 en 2 vermelde bouwsommen. 164,00 167,00 1,83 % + perc. kolom b gewijzigd Als een aanvraag om een bouwvergunning tweede fase betrekking heeft op één complete woning wordt niet het bovenstaande bedrag maar het volgende bedrag in rekening gebracht: 2.282, ,00 Voor algemeen geldende kortingen en toeslagen zie verder artikel Omgevingsvergunningen voor een activiteit als bedoeld in arikel 2.1 lid 1 onder c (planologische strijdigheid) Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a van de Wabo en toepassing is gegeven aan artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º of van de Wabo of artikel 2.12, tweede lid van de Wabo wordt het vastgestelde bedrag op basis van 2.2 en/ of 2.5 verhoogd met: 410,00 417,00 1,71 % Het bedrag in wordt eveneens in rekening gebracht als de omgevingsvergunningprocedure voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo waarbij toepassing is gegeven aan artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º of van de Wabo of artikel 2.12, tweede lid van de Wabo uitsluitend moet worden gevolgd voor het gebruik van een perceel, object of inrichting, dus niet in combinatie met een andere aanvraag. 22

23 2.2.5 Het tarief voor het in behandeling nemen van een verzoek tot wijziging van het bestemmingsplan ex artikel 3.6 en volgende van de Wet ruimtelijke ordening bedraagt 5.239, , Het tarief voor het in behandeling nemen van een verzoek tot maken van een nieuw bestemmingsplan ex. Artikel 3.8 en volgende van de Wet ruimtelijke ordening bedraagt , , Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c van de Wabo waarbij toepassing wordt gegeven aan artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo bedraagt: 9.959, , Naast deze kosten zijn tevens de kosten voor het maken van een nieuw bestemmingsplan ex. Artikel 3.13 en volgende van de Wet ruimtelijke ordening verschuldigd Van de tarieven in en/of artikel wordt 75% in rekening gebracht op het moment dat is besloten het verzoek te honoreren en de procedure daadwerkelijk wordt opgestart. Het restant (25%) van het genoemd tarief wordt in rekening gebracht zodra de herziening dan wel wijziging van het bestemmingsplan onherroepelijk is geworden Van de tarieven in onder 1 en/of artikel onder 2 wordt 75% in rekening gebracht op het moment dat is besloten het verzoek te honoreren en de procedure daadwerkelijk wordt opgestart. Het restant (25%) van het genoemd tarief wordt in rekening gebracht zodra de herziening dan wel wijziging van het bestemmingsplan onherroepelijk is geworden , ,00 1,76 % De noodzakelijke kosten van de stedenbouwkundige onderbouwing, alsmede de daarvoor benodigde onderzoeken zijn voor rekening van de aanvrager (geen dienst van de Gemeente Moerdijk). Voor algemeen geldende kortingen en toeslagen zie verder artikel Omgevingsvergunning voor een activiteit genoemd in artikel 2.1 lid 1 onder g en h en artikel 2.2 lid 1 onder a van de Wabo (slopen) Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g van de Wabo, artikel 2.1, eerste lid, onder h van de Wabo of artikel 2.2, lid 1 onder a van de Wabo bedraagt: 245,00 249,00 1,63 % Voor algemeen geldende kortingen en toeslagen zie verder artikel

24 2.4 Omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo (monument) Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo bedraagt: 574,00 584,00 1,74 % Voor algemeen geldende kortingen en toeslagen zie verder artikel omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b van de Wabo (aanlegvergunning) Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b van de Wabo bedraagt: 245,00 249,00 1,63 % Voor algemeen geldende kortingen en toeslagen zie verder artikel

25 2.10 Overige vergunninggerelateerde producten Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een uitstalvergunning op grond van artikel van de APV bedraagt: 164,00 167,00 1,83 % Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een ontheffing van een knalapparaat op grond van artikel van de APV bedraagt: 40,95 41,65 1,71 % Het tarief voor het in behandeling nemen van een verzoek tot het verstrekken van bestemmingsplangegevens op perceelsniveau bedraagt: 20,45 20,80 1,71 % Het tarief voor het in behandeling nemen van een verzoek tot het verstrekken van bodemkwaliteitsgegevens op perceelsniveau bedraagt: 20,45 20,80 1,71 % Het tarief voor het in behandeling nemen van een verzoek tot het op naam overschrijven van een verleende beschikking, mits wettelijk toegestaan, bedraagt 81,80 83,25 1,77 % Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag waarbij de aanvraag betrekking heeft op een afwijking van een eerder verleende beschikking uit hoofdstuk 2.1 t/m 2.7 bedraagt: Voorwaarde is dat het gaat om een ondergeschikte wijziging ten opzichte van de geldende vergunning betreft dan wel een ondergeschikte wijziging in de inrichting ten opzichte van de geldende vergunning betreft en de geldende vergunning die niet ouder is dan 1 jaar. 164, ,00 1,83 % Het tarief voor het in behandeling nemen van een verzoek tot ontheffing op het stookverbod op grond van het Stookbeleid gemeente Moerdijk bedraagt: 20,45 20,80 1,71 % Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een beschikking voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen bedraagt 81,80 83,25 1,77 % Voor algemeen geldende kortingen en toeslagen zie verder artikel Algemene toeslagen en kortingen Toeslagen Als een aanvraag om omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder a van de Wabo op grond van artikel 6.2 van het Bor moet worden getoetst aan het Welstandstandsbeleid wordt: Als alleen hoeft te worden getoetst aan de loketcriteria en de welstandscommissie hierover niet hoeft te adviseren wordt het legesbedrag voor de vergunning verhoogd met 25,05 25,50 1,80 % 25

26 Als de welstandscommissie hierover wel moet adviseren wordt het legesbedrag voor een: - een omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder a van de Wabo met bouwkosten tot ,- of voor één woning ( ) verhoogd met 50,85 51,75 1,77 % - een omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder a van de Wabo met bouwkosten van ,- t/m ,- verhoogd met 284,00 289,00 1,76 % - een omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder a van de Wabo met bouwkosten van ,- en hoger verhoogd met 818,00 832, Voor het bedrag in wordt een plan maximaal twee keer voorgelegd aan welstandscommissie. Als hetzelfde plan daarna nogmaals moet worden voorgelegd wordt het legesbedrag per keer verhoogd met: 50,85 51,75 1,77 % Als de monumentencommissie moet adviseren over een aanvraag om omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder f of g van de Wabo wordt het legesbedrag verhoogd met: 50,85 51,75 1,77 % Als in het kader van een procedure uit titel 2 op grond van enig wettelijk voorschrift advies ingewonnen moet worden waaraan kosten zijn verbonden, dan worden deze kosten aan de aanvrager van de vergunning in rekening gebracht. Hiertoe behoren in ieder geval de Agrarische Adviescommissie en het Landelijk bureau Bibob. Afwijkende leges en kortingen Als een aanvraag uit de hoofdstukken 2.2, 2.3, 2.4 of 2.5 buiten behandeling wordt gelaten of door de aanvrager schriftelijk wordt ingetrokken vóór dat een besluit is genomen, wordt 25% van het eigenlijke legesbedrag in rekening gebracht. Kosten die gemaakt worden voor externe adviseurs en procedures uit 2.2 komen niet voor teruggave in aanmerking. Als voor hetzelfde plan binnen 6 maanden een hernieuwde ontvankelijke aanvraag wordt gedaan, worden de leges van de eerste aanvraag met het nieuwe plan verrekend Als voor een object/gebouw/inrichting na inwerkingtreding van de Wabo een aanvraag om omgevingsvergunning wordt ingediend die betrekking heeft op meerdere activiteiten genoemd in artikel 2.1 en 2.2 van de Wabo wordt een korting verstrekt van: 26

27 % op de leges voor een aanvraag als bedoeld in en indien de aanvraag om omgevingsvergunning tevens betrekking heeft op: - een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 onder d van de Wabo of - een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 onder d van de Wabo of - een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 onder d van de Wabo waarop artikel 3.10 lid 3 van de Wabo van toepassing is % op de leges voor een aanvraag bedoeld in indien de aanvraag om omgevingsvergunning tevens betrekking heeft op: - bouwvergunning c.q. een omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 onder a of - milieuvergunning c.q een omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 onder d van de Wabo of - milieumelding c.q een omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 onder d van de Wabo waarop artikel 3.10 lid 3 van de Wabo van toepassing is % op de leges genoemd in en indien de aanvraag om omgevingsvergunning tevens betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 onder d van de Wabo én op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 onder d van de Wabo waarop artikel 3.10 lid 3 van de Wabo al dan niet van toepassing is % op de leges voor een aanvraag als bedoeld in indien de aanvraag om omgevingsvergunning tevens betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 onder a % op de leges bij combinatie met een op een aanvraag als bedoeld in indien de aanvraag om omgevingsvergunning tevens betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 onder a: % op de leges voor een geluidsontheffing bij combinatie met een willekeurige andere vergunning Op de leges voor de aanvraag als bedoeld in wordt een korting verstrekt van 20% indien meerdere woningen in één aanvraag worden aangevraagd. Deze korting geldt per vergelijkbare type woning (bijvoorbeeld twee-onder-één-kap of projectbouw) Op de leges voor toetsing aan de loketcriteria wordt een korting verstrekt van 100% als de toetsing aantoonbaar door de aanvrager zelf is uitgevoerd. 27

28 Op de leges voor de aanvraag als bedoeld in 2.2.3, wordt een korting verstrekt van 100% als op de aanvraag geen besluit is genomen binnen de daarvoor geldende wettelijke termijn en op de aanvraag artikel 3.9 lid 3 van de Wabo van toepassing is (fictief besluit). 28

29 Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn Hoofdstuk 1 Horeca Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning ingevolge artikel 3 of 4 van de Drank- en Horecawet -met een commercieel doel -met een niet commercieel doel Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een ontheffing of een verklaring als bedoeld in artikel 35 en andere ontheffingsmogelijkheden volgens de Drank en Horecawet bedraagt, - met een commercieel doel 245,40 81,80 81,80 20,45 249,70 83,25 83,25 20,80 1,77 % 1,77 % 1,71 % - met een niet commercieel doel Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een ontheffing op het verbod, als bedoeld in artikel 2.29 van de APV (sluitingsuur cafés en dergelijke inrichtingen) bedraagt: 40,95 41,65 1,71 % Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een terrasvergunning op grond van artikel 2.10 van de APV voor de periode van 1 maart tot 1 november, per jaar dat de vergunning wordt verleend 81,80 83,25 1,77 % Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een exploitatievergunning op grond van artikel 2.28 van de APV bedraagt: 327,20 332,95 1,78 % Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een speelautomatenhal vergunning op grond van artikel van de APV bedraagt: 327,20 332,95 1,78 % Als voor een object/ gebouw/ inrichting op hetzelfde adres op hetzelfde moment meerdere aanvragen worden ingediend (waarbij de gemeente het bevoegde gezag is) die gelijktijdig kan worden behandeld en/ of waarop gelijktijdig kan worden besloten wordt een korting verstrekt van: % op de leges voor een exploitatievergunning bij combinatie met een: - willekeurige andere vergunning voor hetzelfde pand % op de leges voor een vergunning voor een speelautomatenhal bij combinatie met een - willekeurige andere vergunning voor hetzelfde pand Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een terrasvergunning op grond van artikel van de APV voor de periode van 1 maart tot 1 november, per jaar dat de vergunning wordt verleend 81,80 83,25 1,77 % 29

30 Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning op grond van artikel 2.25 en 5.23 van de APV bedraagt: - met een commercieel doeleind - met een niet-commercieel doeleind Dit bedrag is inclusief de eventueel benodigde geluidsontheffing Als voor meerdere evenementen tegelijkertijd vergunning wordt aangevraagd zijn per evenement leges verschuldigd. Over het totaal wordt dan een korting verstrekt van 50%. 163,60 20,40 166,45 20,75 1,74 % 1,72 % Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven 3.3 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om: een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 3.4 van de APV voor een seksinrichting 573,55 583, voor een escortbedrijf 573,55 583, Een administratieve wijziging van een exploitatievergunning, als bedoeld in artikel 2.28 van de APV voor een seksinrichting 81,80 83,25 1,77 % voor een escortbedrijf 81,80 83,25 1,77 % Hoofdstuk 4 Splitsingsvergunning woonruimte n.v.t. Hoofdstuk 5 Leefmilieuverordening n.v.t. Hoofdstuk 6 Brandbeveiligingsverordening Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning als bedoeld in artikel 2 lid 1 van de Brandbeveiligingsverordening bedraagt: 245,00 249,00 1,63 % 30

31 3.6.2 Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 onder d van de Wabo bedraagt: - met een bruto vloeroppervlak tot en met 1000 m² - met een bruto vloeroppervlak vanaf 1000 m² tot en met 5000 m² - met een bruto vloeroppervlak vanaf m² :Als het gaat over een vergunning voor het tijdelijk (korter dan 30 dagen) in gebruik houden van een (al dan niet tijdelijk) bouwwerk ten behoeve van een evenement: - met een commercieel doel - met een niet commercieel doel 737, , ,00 245,00 81,80 750, , ,00 249,00 83,25 1,76 % 1,77 % 1,74 % 1,63 % 1,77 % Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking 3.7 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking 81,80 83,25 1,77 % 31

Transponeringstabel, behorende bij 2 e wijziging legesverordening Titel 2 Vergunningen, ontheffingen en meldingen

Transponeringstabel, behorende bij 2 e wijziging legesverordening Titel 2 Vergunningen, ontheffingen en meldingen Transponeringstabel, behorende bij 2 e wijziging legesverordening 2010 De 2 e wijziging gaat uitsluitend over tekstuele aanpassingen in Titel 2 in het kader van de inwerkingtredning van de Wet algemene

Nadere informatie

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening Indeling tarieventabel

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening Indeling tarieventabel Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2015. Indeling tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Hoofdstuk 9 Hoofdstuk

Nadere informatie

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2010. Indeling tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Hoofdstuk 9 Hoofdstuk

Nadere informatie

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2010.

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2010. Tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2010. Indeling tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8

Nadere informatie

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2014. Indeling tarieventabel

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2014. Indeling tarieventabel Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2014. Indeling tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Hoofdstuk 9 Hoofdstuk

Nadere informatie

2e gewijzigde tarieventabel behorende bij Legesverordening Sint-Oedenrode 2016

2e gewijzigde tarieventabel behorende bij Legesverordening Sint-Oedenrode 2016 2e gewijzigde tarieventabel behorende bij Legesverordening Sint-Oedenrode 2016 Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand 1.1.1 Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk

Nadere informatie

Tarieventabel leges. Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening Indeling tarieventabel

Tarieventabel leges. Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening Indeling tarieventabel Tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2011. Indeling tarieventabel Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand Hoofdstuk 2 Reisdocumenten Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

Nadere informatie

1.3.1 Het tarief bedraagt ter zake het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een inlichting, zonder abonnement 9,00 9,36 9,30

1.3.1 Het tarief bedraagt ter zake het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een inlichting, zonder abonnement 9,00 9,36 9,30 Bijlage B: Aanpassingen legesverordening voor 2008 in vergelijking met 2007 Prijs Prijs Nieuwe omschrijving/tijden Huwelijk Prijs 2007 2008 (+4%) 2008 1 Algemeen bestuur 1.1 Algemeen 1.1.1 Een gunstige

Nadere informatie

Tarieventabel leges. Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening Indeling tarieventabel

Tarieventabel leges. Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening Indeling tarieventabel Tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2015. Indeling tarieventabel Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand Hoofdstuk 2 Reisdocumenten Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

Nadere informatie

Tarieventabel. Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2008.

Tarieventabel. Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2008. Tarieventabel Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2008. Indeling tarieventabel Hoofdstuk 1 Algemeen Hoofdstuk 2 Bestuursstukken Hoofdstuk 3 Burgerlijke stand Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit

Nadere informatie

T A R I E V E N T A B E L

T A R I E V E N T A B E L T A R I E V E N T A B E L 2 0 0 4. Hoofdstuk 1 Algemeen. 1.1 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van: 1.1.1 gewaarmerkte afschriften van stukken,

Nadere informatie

Tarieventabel leges Bernheze 2017 Registratiekenmerk: /862447

Tarieventabel leges Bernheze 2017 Registratiekenmerk: /862447 Tarieventabel leges Bernheze 2017 Registratiekenmerk: 861806/862447 Tarieventabel bij de Legesverordening Bernheze 2017 Indeling tarieventabel Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

Nadere informatie

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2015.

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2015. Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Hoofdstuk 9 Hoofdstuk 10 Hoofdstuk 11 Hoofdstuk 12 Hoofdstuk 13 Hoofdstuk 14 Hoofdstuk 15 Hoofdstuk

Nadere informatie

Overzicht oude en nieuwe legestarieven

Overzicht oude en nieuwe legestarieven Overzicht oude en nieuwe legestarieven 2016-2017 Tarieventabel 2016 Tarieventabel 2017 Artikel Tekst Tarief Artikel Tekst Tarief Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand Titel 1 Algemene

Nadere informatie

Pagina 1. Overzicht leges die uit de verordening gaan

Pagina 1. Overzicht leges die uit de verordening gaan Pagina 1 Overzicht leges die uit de verordening gaan Inhoud Overzicht leges die uit de verordening gaan 1 Titel 1 Algemene dienstverlening 3 Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand 3 Hoofdstuk 2 Reisdocumenten 3

Nadere informatie

Tarieventabel Leges 2016 behorende bij de Legesverordening 2016

Tarieventabel Leges 2016 behorende bij de Legesverordening 2016 Tarieventabel Leges 2016 behorende bij de Legesverordening 2016 Het College van burgemeester en wethouders van Beek; Gelet op artikel 10 van de Legesverordening 2016 gemeente Beek; B E S L U I T : vast

Nadere informatie

Tarieventabel behorend bij de Legesverordening 2015

Tarieventabel behorend bij de Legesverordening 2015 Tarieventabel behorend bij de Legesverordening 2015 Indeling tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Hoofdstuk 9 Hoofdstuk

Nadere informatie

Gemeente Dantumadiel tarieventabel behorende bij de legesverordening 2014

Gemeente Dantumadiel tarieventabel behorende bij de legesverordening 2014 Gemeente Dantumadiel tarieventabel behorende bij de legesverordening 2014 Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand 1.1 Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of

Nadere informatie

" # $ %& ' ( ) * + +, * + + (-. *)/* * * 2 *)2 *. *),., * + + (-. *)/* *! # *),, * + +. *)/*! 2 *) 3 *, *, *)3. /*), 1 0 4 *)3., *! *, + + *. *,, * 0!

 # $ %& ' ( ) * + +, * + + (-. *)/* * * 2 *)2 *. *),., * + + (-. *)/* *! # *),, * + +. *)/*! 2 *) 3 *, *, *)3. /*), 1 0 4 *)3., *! *, + + *. *,, * 0! ! " # $ %& ' ( ) * + +, * + + (-. *)/* * 0 1 ( * 2 *)2 *. *),., * + + (-. *)/* *! # *),, * + +. *)/*! 2 *) 3 *, *, *)3. /*), 1 0 4 *)3., *! *, + + *. *,, * 0! 0 1 $ 2 3 *)3 * * 4, 5 *. 62 * 7" 1 2 *. *)/*

Nadere informatie

Gemeente Dantumadiel tarieventabel behorende bij de legesverordening 2015

Gemeente Dantumadiel tarieventabel behorende bij de legesverordening 2015 Titel 1 Gemeente Dantumadiel tarieventabel behorende bij de legesverordening 2015 Algemene dienstverlening 2015 1,015 Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand 1.1 Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk

Nadere informatie

Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1

Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 BURGERLIJKE STAND Huwelijk/geregistreerd partnerschap 1.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een huwelijksvoltrekking,

Nadere informatie

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2011.

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2011. Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2011. Indeling tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Hoofdstuk 9 Hoofdstuk

Nadere informatie

Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Verstrekkingen uit het Kiezersregister

Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Verstrekkingen uit het Kiezersregister LEGESTABEL 2014 GEMEENTE SINT-MICHIELSGESTEL Tarieventabel, behorende bij de legesverordening 2010. Indeling tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk

Nadere informatie

Wim Schellingerhout Onderwerp: Verordening op de heffing en de invordering van leges 2015 Intern doorkiesnummer: 1753

Wim Schellingerhout Onderwerp: Verordening op de heffing en de invordering van leges 2015 Intern doorkiesnummer: 1753 Raadsvergadering 16 december 2014 Agendapunt: Besluit Document / Decos Nummer: N bis 14/5 1 /542 Ambtenaar Wim Schellingerhout Onderwerp: Verordening op de heffing en de invordering van leges 2015 Intern

Nadere informatie

Tarieventabel Behorend bij de Legesverordening Halderberge Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Tarieventabel Behorend bij de Legesverordening Halderberge Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Indeling tarieventabel Tarieventabel 2013 Behorend bij de Legesverordening Halderberge 2013 Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Hoofdstuk

Nadere informatie

Tarieventabel Leges 2014 behorende bij de Legesverordening 2014 eerste wijziging

Tarieventabel Leges 2014 behorende bij de Legesverordening 2014 eerste wijziging Tarieventabel Leges 2014 behorende bij de Legesverordening 2014 eerste wijziging Het College van burgemeester en wethouders van Beek; Gelet op artikel 10 van de Legesverordening 2014 gemeente Beek; B E

Nadere informatie

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet; LEGESVERORDENING 2012

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet; LEGESVERORDENING 2012 Nr. 10A-1 De raad der gemeente Marum; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 2 december 2011, nr. 11.12.10 ; gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van

Nadere informatie

Tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening Indeling tarieventabel

Tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening Indeling tarieventabel Tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2010. Indeling tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8

Nadere informatie

Tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening gemeente Heerde 2011 Indeling tarieventabel

Tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening gemeente Heerde 2011 Indeling tarieventabel Tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening gemeente Heerde 2011 Indeling tarieventabel Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

Nadere informatie

De raad van de gemeente Ferwerderadiel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 november 2013, nummer 11/64j;13

De raad van de gemeente Ferwerderadiel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 november 2013, nummer 11/64j;13 Sector : I/II/III Nr. : 11/64j.13 De raad van de gemeente Ferwerderadiel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 november 2013, nummer 11/64j;13 gelet op de artikelen 156, eerste en

Nadere informatie

1.4.1 Voor een postabonnement op de openbare besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders

1.4.1 Voor een postabonnement op de openbare besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening burgergerichte diensten Maastricht 2011. HOOFDSTUK 1. ALGEMENE DIENST 1.1 Voor afschriften van of uittreksels uit stukken, die volgens de gemeentewet of

Nadere informatie

Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2011.

Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2011. Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2011. Indeling tarieventabel Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand Hoofdstuk 2 Reisdocumenten Hoofdstuk 3 Rijbewijzen Hoofdstuk

Nadere informatie

Tarieventabel 2011, behorende bij de Legesverordening 2011, vastgesteld bij raadsbesluit van 16 december 2010.

Tarieventabel 2011, behorende bij de Legesverordening 2011, vastgesteld bij raadsbesluit van 16 december 2010. TARIEVENTABEL 2011 Tarieventabel 2011, behorende bij de Legesverordening 2011, vastgesteld bij raadsbesluit van 16 december 2010. Indeling tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Indeling tarieventabel 2014

Indeling tarieventabel 2014 V 116943 Indeling tarieventabel 2014 Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand Hoofdstuk 2 Reisdocumenten Hoofdstuk 3 Rijbewijzen Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie

Nadere informatie

Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2016 Teylingen

Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2016 Teylingen Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2016 Teylingen Indeling tarieventabel: Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Tarieventabel 2010 behorende bij de legesverordening 2010

Tarieventabel 2010 behorende bij de legesverordening 2010 Tarieventabel 2010 behorende bij de legesverordening 2010 Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand Artikel Omschrijving Tarief 1.1.1 Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een

Nadere informatie

Tarieventabel leges behorende bij de Verordening Leges 2014 II vastgesteld in de openbare vergadering van de raad op 26 juni 2014

Tarieventabel leges behorende bij de Verordening Leges 2014 II vastgesteld in de openbare vergadering van de raad op 26 juni 2014 Tarieventabel leges behorende bij de Verordening Leges 2014 II vastgesteld in de openbare vergadering van de raad op 26 juni 2014 Indeling tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning Tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2012. Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Hoofdstuk 9 Hoofdstuk

Nadere informatie

# $ % &' () "! *+, -. / / 0 " ( - (. / / 1 (2 (3 - (! (- (5- ( 6 (5 ) 6 ( - (. / / 1 (2 (3 - ( "

# $ % &' () ! *+, -. / / 0  ( - (. / / 1 (2 (3 - (! (- (5- ( 6 (5 ) 6 ( - (. / / 1 (2 (3 - ( ! " # $ % &' () "! *+, -. / / 0 " ( - (. / / 1 (2 (3 - ( 2 4 *! (- (5- ( 6 (5 ) 6 ( - (. / / 1 (2 (3 - ( " # - (. / / 1 4 3 ) 7/ *8"# 5. / / 9 *. / /. / + / 2 () (5, ) (:(78+ *8780 *87; *8" # ) - ( :(5)

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 december 2012, nr. 12.09.16; LEGESVERORDENING 2013

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 december 2012, nr. 12.09.16; LEGESVERORDENING 2013 Nr. 16A-1 De raad der gemeente Marum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 december 2012, nr. 12.09.16; gelet op de artikelen 156, eerste lid, aanhef en onderdeel h en 229, eerste

Nadere informatie

Tarieventabel behorende bij de Legesverordening Publiekszaken Rotterdam 2015

Tarieventabel behorende bij de Legesverordening Publiekszaken Rotterdam 2015 Tarieventabel behorende bij de Legesverordening Publiekszaken Rotterdam 2015 Hoofdstuk 1 Burgerlijke Stand Tarieven in 1.1 Het tarief bedraagt ter zake van de voltrekking van een huwelijk, de registratie

Nadere informatie

Tarieventabel behorende bij de Legesverordening van 15

Tarieventabel behorende bij de Legesverordening van 15 Titel 1 Hoofdstuk 1 Burgerlijke Stand 1.1.1 Het tarief voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap indien daarbij gebruik wordt gemaakt van de trouwzaal of een andere door

Nadere informatie

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2016.

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2016. Tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2016. Indeling tarieventabel Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse

Nadere informatie

In deze brief willen wij u informeren over het door ons vastgestelde beleid voor het afsluiten van huwelijken na 1 januari 2017.

In deze brief willen wij u informeren over het door ons vastgestelde beleid voor het afsluiten van huwelijken na 1 januari 2017. Postadres Bezoekadres Telefoon 14030 Postbus 513 Slotlaan 20 Telefax (030) 69 14 944 3700 AM Zeist 3701 GK Zeist e-mail zeist66zeist.nl Gemeente Zeist De leden van de Gemeenteraad ONS KENNIERK : 16uit03674

Nadere informatie

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2015.

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2015. Tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2015. Indeling tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8

Nadere informatie

Legesverordening Noord-Beveland 2018

Legesverordening Noord-Beveland 2018 Legesverordening Noord-Beveland 2018 De raad van de gemeente Noord-Beveland; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 november 2017; gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef

Nadere informatie

Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens Tarieventabel Leges Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2011. Treedt in werking op 1 januari 2011. Indeling tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk

Nadere informatie

Tarieventabel Strijen 2009, Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 1998.

Tarieventabel Strijen 2009, Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 1998. Tarieventabel Strijen 2009, Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 1998. Indeling tarieventabel Hoofdstuk 1 Algemeen Hoofdstuk 2 Bestuursstukken Hoofdstuk 3 Burgerlijke stand Hoofdstuk 4 Verstrekkingen

Nadere informatie

Tweede wijziging tarieventabel 2014, behorende bij de eerste wijziging Legesverordening 2014, vastgesteld bij raadsbesluit van 26 juni 2014.

Tweede wijziging tarieventabel 2014, behorende bij de eerste wijziging Legesverordening 2014, vastgesteld bij raadsbesluit van 26 juni 2014. TARIEVENTABEL 2014 Tweede wijziging tarieventabel 2014, behorende bij de eerste wijziging Legesverordening 2014, vastgesteld bij raadsbesluit van 26 juni 2014. Indeling tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk

Nadere informatie

2.2 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het

2.2 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2006 (2e wijziging) gemeentestukken: 2006-28 Hoofdstuk 1 Algemeen 1.1 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 5 november 2013, nummer 316; b e s l u i t :

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 5 november 2013, nummer 316; b e s l u i t : /32911 De raad van de gemeente Ridderkerk; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 5 november 2013, nummer 316; gelet op artikel 229, lid 1, onderdeel b van de Gemeentewet;

Nadere informatie

Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens. Verstrekkingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens

Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens. Verstrekkingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens TARIEVENTABEL LEGES Tarieventabel behorende bij de Legesverordening Indeling tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Hoofdstuk

Nadere informatie

GEMEENTE VAL KENSWAARD. Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 28 januari 2014, nummer 14b&w00037;

GEMEENTE VAL KENSWAARD. Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 28 januari 2014, nummer 14b&w00037; V GEMEENTE VAL KENSWAARD De raad van de gemeente Valkenswaard; Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 28 januari 2014, nummer 14b&w00037; Gelet op artikelen gelet op de

Nadere informatie

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening van Vlagtwedde 2015

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening van Vlagtwedde 2015 Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand 1.1.1 Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk, partnerschapregistratie of het omzetten van een geregistreerd partnerschap

Nadere informatie

Indeling tarieventabel 2018

Indeling tarieventabel 2018 Indeling tarieventabel 2018 wijziging 19-10-2017 Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Hoofdstuk 9 Hoofdstuk 10 Hoofdstuk 11 Hoofdstuk

Nadere informatie

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening van Vlagtwedde 2016

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening van Vlagtwedde 2016 Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening van Vlagtwedde 2016 Tarief 2016 Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand 1.1.1 Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk,

Nadere informatie

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2016 van de gemeente Hattem. Treedt in werking op 1 januari 2016.

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2016 van de gemeente Hattem. Treedt in werking op 1 januari 2016. Tarieventabel Leges Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2016 van de gemeente Hattem. Treedt in werking op 1 januari 2016. Indeling tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3

Nadere informatie

Toezeggingen RTG Bestuur en Financiën d.d. 24 augustus 2010.

Toezeggingen RTG Bestuur en Financiën d.d. 24 augustus 2010. Toezeggingen RTG Bestuur en Financiën d.d. 24 augustus 2010. Beantwoording vraag: waarom worden leges kleiner dan 59,50 niet gerestitueerd? Toegezegd wordt om een vergelijkende tarieven- tabel ter inzage

Nadere informatie

Verstrekkingen uit de basisregistratie personen Verstrekkingen uit het Kiezersregister Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

Verstrekkingen uit de basisregistratie personen Verstrekkingen uit het Kiezersregister Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens Tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2014. Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Hoofdstuk 9 Hoofdstuk

Nadere informatie

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening Titel 1 Algemene dienstverlening

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening Titel 1 Algemene dienstverlening Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2017 Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand 1.1.1 Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een

Nadere informatie

1.4.1 Voor een postabonnement op de openbare besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders

1.4.1 Voor een postabonnement op de openbare besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening burgergerichte diensten Maastricht 2011. HOOFDSTUK 1. ALGEMENE DIENST 1.1 Voor afschriften van of uittreksels uit stukken, die volgens de gemeentewet of

Nadere informatie

Verordening op de heffing en de invordering van leges Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 19 november 2015;

Verordening op de heffing en de invordering van leges Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 19 november 2015; CVDR Officiële uitgave van Eemsmond. Nr. CVDR393109_1 13 december 2016 Verordening op de heffing en de invordering van leges 2016 De raad van de gemeente Eemsmond; Gelezen het voorstel van het college

Nadere informatie

Titel 1 Algemene dienstverlening

Titel 1 Algemene dienstverlening TARIEVENTABEL, BEHORENDE BIJ DE LEGESVERORDENING 2010 Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand 1.1.1 Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een

Nadere informatie

Algemene dienstverlening

Algemene dienstverlening Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand 1.1.1 Voor het sluiten van een huwelijk en voor de registratie van een partnerschap op een andere tijd en wijze dan op grond van het regelement

Nadere informatie

Tarieventabel 2013, behorende bij de Legesverordening 2013, vastgesteld bij raadsbesluit van 6 december 2012.

Tarieventabel 2013, behorende bij de Legesverordening 2013, vastgesteld bij raadsbesluit van 6 december 2012. TARIEVENTABEL 2013 Tarieventabel 2013, behorende bij de Legesverordening 2013, vastgesteld bij raadsbesluit van 6 december 2012. Indeling tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Tarieventabel Leges Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2011

Tarieventabel Leges Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2011 H:\verordeningen\leges tarieventabel 2011 ( 3-deling) Tarieventabel Leges Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2011 Indeling tarieventabel Titel 1: Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2011. Indeling tarieventabel

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2011. Indeling tarieventabel Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2011. Indeling tarieventabel Titel 1 Algemene dienstverlening...2 Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand...2 Hoofdstuk 2 Reisdocumenten...3 Hoofdstuk 3 Rijbewijzen...3

Nadere informatie

Algemene Dienstverlening

Algemene Dienstverlening Titel 1 Algemene Dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgelijke Stand 1.1.1 Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of sluiting van een geregistreerd partnerschap, of omzetting van een geregistreerd

Nadere informatie

Bijlage Tarieventabel 2015, behorende bij de Legesverordening Inhoud

Bijlage Tarieventabel 2015, behorende bij de Legesverordening Inhoud Bijlage Tarieventabel 2015, behorende bij de Legesverordening 2010 Inhoud Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart Hoofdstuk

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 13 november 2012;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 13 november 2012; nummer De raad van de gemeente Pekela; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 13 november 2012; gelet op de artikel 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, artikel

Nadere informatie

Bijlage ; Tarieventabel als bedoeld in artikel 5 van de Legesverordening 2016 vastgesteld bij raadsbesluit van 14 december 2015

Bijlage ; Tarieventabel als bedoeld in artikel 5 van de Legesverordening 2016 vastgesteld bij raadsbesluit van 14 december 2015 Bijlage ; Tarieventabel als bedoeld in artikel 5 van de Legesverordening 2016 vastgesteld bij raadsbesluit van 14 december 2015 Indeling tarieventabel Titel 1 Titel 2 Algemene dienstverlening Hoofdstuk

Nadere informatie

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2017

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2017 Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2017 Indeling tarieventabel Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk

Nadere informatie

Vergelijking tarieven leges

Vergelijking tarieven leges Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap op: 1.1.1.1 Maandag tot en met vrijdag in het

Nadere informatie

Tarieventabel behorende bij de Legesverordening van 18

Tarieventabel behorende bij de Legesverordening van 18 Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2015 Titel 1 Hoofdstuk 1 Burgerlijke Stand 1.1.1 Het tarief voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap indien daarbij gebruik

Nadere informatie

Titel 1 Algemene dienstverlening

Titel 1 Algemene dienstverlening Nr. 18A-2 De raad der gemeente Marum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 3 december 2015, nr. 15.10.18.; gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h en

Nadere informatie

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2013

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2013 Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2013 Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Hoofdstuk 9 Hoofdstuk 10 Hoofdstuk 11 Hoofdstuk

Nadere informatie

Tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening gemeente Heerde Indeling tarieventabel

Tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening gemeente Heerde Indeling tarieventabel Tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening gemeente Heerde 2017. Indeling tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Tarieventabel behorende bij de legesverordening 2011

Tarieventabel behorende bij de legesverordening 2011 Tarieventabel behorende bij de legesverordening 2011 Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand 1.1.1 Het tarief bedraagt ter zake van de voltrekking van een huwelijk of de registratie

Nadere informatie

Behoort bij raadsvoorstel 366i (titel: Verordening op de heffing en de invordering van leges 2017)

Behoort bij raadsvoorstel 366i (titel: Verordening op de heffing en de invordering van leges 2017) INTEGRALE VERORDENING Behoort bij raadsvoorstel 366i (titel: Verordening op de heffing en de invordering van leges 2017) De raad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug; gelezen het voorstel van het college

Nadere informatie

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 oktober 2011;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 oktober 2011; De raad van de gemeente Loppersum; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 oktober 2011; gelet op de artikelen 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b. van de Gemeentewet; b e s l u i

Nadere informatie

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2015.

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2015. Tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2015. (Vastgesteld in de raadsvergadering van 16 december 2014) Indeling tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders; gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet;

gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders; gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet; De Raad van de gemeente Sint Anthonis; gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders; gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet; BESLUIT: vast te

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 november 2012, nummer 11/5712;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 november 2012, nummer 11/5712; Sector : I/II/III Nr. : 11/57j.12 De raad van de gemeente Ferwerderadiel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 november 2012, nummer 11/5712; gelet op de artikelen 156, eerste en

Nadere informatie

Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2010

Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2010 Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2010 Indeling tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Hoofdstuk 9 Hoofdstuk

Nadere informatie

bijlage H Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening Nr /47h Indeling tarieventabel Pagina 1 pagina

bijlage H Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening Nr /47h Indeling tarieventabel Pagina 1 pagina bijlage H Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2016. Nr. 2015 /47h Indeling tarieventabel pagina Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand 2 Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

Nadere informatie

Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam van.9 oktober 2007, GBR015; raadsstuk 2007-3093;

Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam van.9 oktober 2007, GBR015; raadsstuk 2007-3093; Legesverordening Publiekszaken Rotterdam 2008 De Raad van de gemeente Rotterdam, Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam van.9 oktober 2007, GBR015;

Nadere informatie

Nr.: 15-3 Onderwerp: Verordening op de heffing en invordering van Leges 2012

Nr.: 15-3 Onderwerp: Verordening op de heffing en invordering van Leges 2012 Nr.: 15-3 Onderwerp: Verordening op de heffing en invordering van Leges 2012 De raad van de gemeente Lopik; gelezen het voorstel van het college burgemeester en wethouders d.d. 15 november 2011; gelet

Nadere informatie

Tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening Indeling tarieventabel. Algemene dienstverlening

Tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening Indeling tarieventabel. Algemene dienstverlening Tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2012. Indeling tarieventabel Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand Hoofdstuk 2 Reisdocumenten Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

Nadere informatie

Verordening leges Publiekszaken Rotterdam 2014

Verordening leges Publiekszaken Rotterdam 2014 Verordening leges Publiekszaken Rotterdam 2014 De raad van de gemeente Rotterdam, gelet op het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 oktober 2013, met kenmerk AP 020; 13GR2913P;

Nadere informatie

Tarieventabel leges 2016 Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2016

Tarieventabel leges 2016 Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2016 Tarieventabel leges 2016 Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2016 Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Hoofdstuk 9 Hoofdstuk

Nadere informatie

Tarieventabel 2017, behorende bij de verordening op de heffing en invordering van de leges 2014 (Legesverordening 2014)

Tarieventabel 2017, behorende bij de verordening op de heffing en invordering van de leges 2014 (Legesverordening 2014) Tarieventabel 2017, behorende bij de verordening op de heffing en invordering van de leges 2014 (Legesverordening 2014) Inhoudsopgave Titel 1 Algemene Dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand Hoofdstuk

Nadere informatie

Burgerzaken 1. Leges huwelijken/partnerschap 2. Leges diverse uittreksels 3. Leges rijbewijzen 4. Leges reisdocumenten

Burgerzaken 1. Leges huwelijken/partnerschap 2. Leges diverse uittreksels 3. Leges rijbewijzen 4. Leges reisdocumenten TARIEVENTABEL Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2009 Indeling tarieventabel in hoofdstukken I. Bestuurzaken 1. Leges algemeen 2. Leges bestuursstukken 3. Leges gemeentearchief 4. Leges Drank-

Nadere informatie

Tarieventabel Leges Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2013

Tarieventabel Leges Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2013 Tarieventabel Leges Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2013 Indeling tarieventabel Titel 1: Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8

Nadere informatie

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning. In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning. In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking Tarieventabel behorende bij de Legesverordening Indeling tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Hoofdstuk 9 Hoofdstuk 10 Hoofdstuk

Nadere informatie

Tarieventabel leges. Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening Indeling tarieventabel

Tarieventabel leges. Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening Indeling tarieventabel Tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2010. Indeling tarieventabel Titel 1 Algemene dienstverlening blz Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand 3 Hoofdstuk 2 Reisdocumenten 4 Hoofdstuk

Nadere informatie

Titel 1 Algemene dienstverlening

Titel 1 Algemene dienstverlening Inhoud TABEL VAN TARIEVEN behorende bij de "Legesverordening Purmerend 2012". Titel 1 Algemene dienstverlening A Algemeen Bestuur blz. 1. Fotokopieën van gedrukte of getypte stukken, kaarten, tekeningen

Nadere informatie

TARIEVENTABEL BEHORENDE BIJ DE 10e WIJZIGING OP DE VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN LEGES 2002

TARIEVENTABEL BEHORENDE BIJ DE 10e WIJZIGING OP DE VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN LEGES 2002 TARIEVENTABEL BEHORENDE BIJ DE 10e WIJZIGING OP DE VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN LEGES 2002 2008 Hoofdstuk 5 Bouwgerelateerde leges 5.1 Algemeen De bouwgerelateerde leges worden zoveel mogelijk

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD 2009 nr. 9

GEMEENTEBLAD 2009 nr. 9 GEMEENTEBLAD 2009 nr. 9 De raad van de gemeente Maassluis; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 9 april 2009 gelet op het bepaalde in artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a

Nadere informatie

Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2014

Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2014 Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2014 Indeling tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Hoofdstuk 9 Hoofdstuk

Nadere informatie

Tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2013, 2014 en 2015

Tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2013, 2014 en 2015 Tarieventabel leges 2013 2014 2015 Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2013, 2014 en 2015 Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk

Nadere informatie