Bijlage 2 Pedagogisch beleidsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage 2 Pedagogisch beleidsplan"

Transcriptie

1 Bijlage 2 Pedagogisch beleidsplan Er zijn verschillende pedagogische stromingen en elk mens hanteert de opvoeding op zijn eigen manier. De Wet kinderopvang en het Convenant Kwaliteit Kinderopvang 1 bepalen het wettelijke kader waar de pedagogiek in de kinderopvang op gericht moet zijn. De pedagogiek in de kinderopvang moet in ieder geval gericht zijn op : o Samenwerking met ouders; o Het bieden van veiligheid en verbondenheid; o Het overdragen van waarden en normen; o Het verwerven van sociale en persoonlijke competenties. Voor de pedagogische onderbouwing gaat de wet uit van de opvoedingsdoelen van professor J.M.A. Riksen-Walraven. Zij omschrijft deze doelen als volgt: Als de vier pedagogische basisdoelen van opvoeding van kinderen in gezin en kinderopvang beschouw ik het aanbieden aan kinderen van: A. Een gevoel van emotionele veiligheid; B. Gelegenheid tot het ontwikkelen van persoonlijke competenties 2 ; C. Gelegenheid tot het ontwikkelen van sociale competenties; D. De kans om zich waarden en normen, de cultuur van een samenleving, eigen te maken. Deze vier basisdoelen hanteert Kroostopvang om de opvoeding van het gastkind te beschrijven. De uitwerking van elk doel geeft een beeld van de manier waarop Kroostopvang naar de opvoeding, ofwel de pedagogiek in de gastouderopvang kijkt. 1. De vier opvoedingsdoelen 1.1. Het waarborgen van emotionele veiligheid van de kinderen Het bieden van een gevoel van veiligheid is de meest belangrijke pedagogische doelstelling. Het bieden van veiligheid (zowel fysiek als emotioneel) draagt bij tot het welbevinden van het kind. Een goed welbevinden bij kinderen zorgt ervoor dat zij in staat zijn zich verder te ontwikkelen en dat biedt de gastouder de mogelijkheid om de andere pedagogische basisdoelen te realiseren. Om het welbevinden van kinderen te stimuleren zorgt de gastouder voor: o Een vertrouwde relatie met het gastkind en tussen de gastkinderen; o Een geborgen en rustige sfeer met herkenbare elementen in het dagritme; o Structuur en continuïteit in de dagelijkse handelingen; o Een veilige en hygiënische omgeving. De gastouder is het vaste gezicht in de opvang voor het kind. In de omgang met het gastkind zorgt de gastouder dat ze een positieve benadering heeft; ze zorgt dat het kind zich erkend voelt. Dit alles zorgt dat een kind zich geliefd voelt, zich goed zal kunnen hechten en een vertrouwensband met de gastouder aangaat. De gastouderopvang is altijd kleinschalig, waardoor het gastkind met enkele andere kinderen in de opvang te maken krijgt. In een vertrouwde groep kunnen kinderen gevoelens van verbondenheid en sociale verantwoordelijkheid ontwikkelen. De inrichting van de omgeving kan een bijdrage leveren aan een gevoel van geborgenheid. Bijvoorbeeld door aandacht voor geluiden (niet te hard of te aanwezig), licht en kleur. De gastouder biedt de gastkinderen een dagritme aan met terugkerende elementen en momenten die voor het kind herkenbaar zijn en duidelijkheid geven. Deze zekerheid geeft het kind een vertrouwd en veilig gevoel. 1 Afgesproken landelijke kwaliteitseisen tussen betrokken partijen uit de branche gastouderopvang. 2 Onder competenties kun je verstaan kennis, vaardigheden en houding

2 Jaarlijks vindt er door de gastouderbegeleider van Kroostopvang een controle plaats van de veiligheidsrisico s in de woning van de gastouder. Deze risico inventarisatie wordt gecontroleerd door de GGD. De gastouder is zich bewust van veiligheidsaspecten en hygiëne tijdens de opvang en zij handelt hiernaar. De actiepunten die uit de risico-inventarisatie naar voren komen voert de gastouder volgens afspraak uit Ontwikkeling en leren van persoonlijke vaardigheden Het ontwikkelen en leren van persoonlijke vaardigheden doelt op persoonskenmerken zoals zelfstandigheid, zelfvertrouwen, flexibiliteit en creativiteit. Een goede ontwikkeling hiervan stelt een kind in staat om allerlei problemen op een juiste manier aan te pakken en zich goed aan te passen aan veranderende omstandigheden. Bij jonge kinderen is spel het belangrijkste middel om de vaardigheden te oefenen en te ontwikkelen. De gastouder stimuleert de ontwikkeling van deze vaardigheid door: o Inrichting van de ruimte en aanbod van materialen en activiteiten; o Het uitlokken en begeleiden van spel; o Aanwezigheid van bekende leeftijdsgenoten of zorgen voor het ontmoeten van bekende leeftijdsgenoten. De inrichting moet zodanig zijn dat een kind zich veilig voelt en ongestoord kan spelen. Naarmate kinderen elkaar beter kennen, spelen zij beter samen en is hun spel van hoger niveau. Kinderen moeten voldoende worden uitgedaagd voor motorisch spel. Spel waarbij de grove en de fijne motoriek aan bod komt. Kinderen leren niet alleen door spel en speciaal ontworpen leersituaties, maar ook door het meedoen aan zinvolle dagelijkse activiteiten en door contacten buiten de opvangplek. Denk hierbij aan het helpen tafeldekken, boodschappen doen of het oud papier wegbrengen. Gastouders moeten de voorwaarden scheppen voor spelactiviteiten, door aanbod van materialen en activiteiten die aansluiten bij de interesse en het ontwikkelingsniveau van het kind. Zij doet dit door zelf deel te nemen aan (spel)activiteiten, daarin leermomenten te creëren en een kind te helpen een stapje verder te komen Ontwikkeling en leren van sociale vaardigheden Sociale vaardigheden omvat een scala aan sociale kennis en handelingen in de omgang met anderen. Bijvoorbeeld het zich in een ander kunnen verplaatsen, kunnen communiceren, samenwerken, anderen helpen, conflicten voorkomen en oplossen en het ontwikkelen van sociale verantwoordelijkheid. Kinderen kunnen dit leren in de omgang met de gastouder, de huisgenoten en de andere gastkinderen. De gastouder gaat ook met de gastkinderen naar buiten, waardoor zij het gastkin leert om de sociale vaardigheden te ontwikkelen in de omgang met anderen in zijn omgeving zoals de buurvrouw, de slager of de buschauffeur. Vanuit een sfeer van vertrouwen en veiligheid begeleidt de gastouder het gastkind in het leren van sociale vaardigheden. Voor het kind is het belangrijk om te leren omgaan met positieve maar ook negatieve ervaringen. Als een kind dit op een goede manier leert, heeft het een stevige basis om allerlei ervaringen aan te gaan die in een mensenleven voorbij komen. Een gastouder zal het gastkind altijd vanuit een positieve benadering begeleiden waarbij vooral aandacht is voor het belonen van het gedrag van het kind.

3 1.4. Overdracht van waarden en normen De samenleving waarin wij wonen heeft kenmerkende waarden en normen, er is sprake van een bepaalde cultuur. Elk gezin kent naast deze cultuur ook eigen waarden en normen. Kinderen moeten de kans krijgen om de cultuur eigen te maken en de waarden en normen van zowel hun eigen gezin als die van het gastgezin te leren. Tijdens de opvang ervaart een kind door de reactie van de gastouder de grenzen van goed en slecht, van anders, van mogen en moeten. Het gedrag van de gastouder geeft niet alleen richting, maar is ook een voorbeeld, omdat kinderen gedrag kopiëren. Het vieren van feesten zijn per cultuur en veelal per gezin verschillend. De gastouder stemt met de ouders af welke feesten gevierd worden in de opvang en op welke wijze. Zij houdt daarbij zoveel mogelijk rekening met de wensen van de vraagouders, maar zal altijd op haar eigen manier invulling aan de activiteiten geven. De gastouder heeft een open houding naar andere culturen, gewoontes of leefwijzen en zorgt dat een kind zich erkend voelt. Dit geeft vertrouwen en nodigt ook uit om nieuwsgierig te zijn naar anders, waardoor het kind meer leert over zijn omgeving. 2. De middelen voor pedagogisch handelen Tijdens de opvang zorgt de gastouder voor de opvoeding van de kinderen. Opvoeding is iets wat een kind, zelfs een baby (met oogcontact en door te reageren) zelf ook stimuleert. Elk kind roept een andere reactie op bij de opvoeder, vraagt als het ware om een andere opvoeding. Een kind ontwikkelt zich ook op zijn eigen specifieke manier en niet alle kinderen zijn in gelijke mate op te voeden. Elk kind is geboren met eigen unieke eigenschappen en temperament waar de gastouder in de opvoeding mee om moet gaan. De gehele dag gaat de opvoeding door met soms kleine signalen van het kind waar de gastouder op kan reageren. Wat het kind van het opvoedproces overhoudt is een kijk op zichzelf, een kijk op hoe het binnen de sociale omgeving is. Het is dus héél belangrijk wat een kind in de eerste jaren meekrijgt; een positieve benadering, met veel positieve bevestiging van de ontwikkelingen van het kind en erkenning wie het kind is. Om het opvoedproces praktisch uit te voeren heeft de gastouder de beschikking over verschillende middelen. In de volgende paragrafen worden de vijf middelen beschreven, welke de gastouder gebruikt om de opvoedingsdoelen te realiseren De omgeving en materialen Een omgeving of ruimte heeft effect op mensen. Een ruimte kan veilig aanvoelen of te koud zijn waardoor je er liever niet bent. De ruimte waarin de gastkind(eren) opgevangen worden is het woonhuis van de gastouder zelf. Dit betekent dat de gastouder haar woning zo moet inrichten dat zij tijdens haar opvang de basisdoelen kan realiseren. De ruimte waar de opvoeding en opvang plaatsvindt moet voor het kind een veilige plek zijn. De gastouder zorgt dat de risico-inventarisatie uitgevoerd wordt. De actiepunten die hieruit voortkomen worden door de gastouder aangepakt. Verder zorgt ze bijvoorbeeld voor voldoende rookmelders, een verbanddoos en een goede achterwachtregeling. De opvang moet een plek zijn die een kind uitnodigt tot ontwikkeling. Hierbij valt te denken aan: voldoende vrije ruimte om te bewegen, uitnodigend speelgoed, materiaal waar het kind bij kan, goed geluid (niet te veel lawaai, of te aanwezig geluid).

4 De slaapkamer is een aparte ruimte waar een kind ook echt kan rusten in een fijn bed met vertrouwde knuffels. De buitenspeelruimte van de gastouder is veilig voor de kinderen en de inrichting is afgestemd op de leeftijd. Door te spelen oefenen kinderen alle sociale, emotionele, cognitieve (=lerende) en communicatieve vaardigheden die ze nodig hebben. Voor de opvang zorgt de gastouder dat ze spelmateriaal heeft dat is afgestemd op de ontwikkeling van de kinderen. Spelvormen die veel voorkomen bij jonge kinderen: o Bewegingsspel; o Fantasie- of rollenspel; o Speel- leerspelletjes; o Onderzoekend- en constructiespel. Het spelmateriaal is op ooghoogte of binnen handbereik van de kinderen, om kinderen te stimuleren ermee te gaan spelen. Dit geldt ook voor het knutselmateriaal zoals kleurpotloden en papier. De lijmpotjes en scharen staan voor de gastouder binnen handbereik, maar voor het kind op een veilige plek. Door het zien van het materiaal komen ze op het idee om ermee te spelen. Soms is materiaal helemaal niet nodig en zal het spel bestaan uit rennen, rollen, stampen of dansen. Zie hier het belang van de vrije speelruimte. Het gebruik van muziek door liedjes zingen, muziekinstrumenten of radio kan als extra ondersteuning dienen om te komen tot leuk samenspel Het ritme Met het ritme in de opvang bij de gastouder wordt bedoeld de terugkerende indeling. Een herkenbaar ritme voor de dag, de handelingen en de groepsamenstelling (Lisa komt altijd op donderdag, Jos op vrijdag). Dit geeft kinderen zekerheid wat weer goed is voor hun welbevinden. De gastouder biedt de gastkinderen een dagritme aan die past bij de ontwikkeling en behoefte van het kind. Het dagritme heeft een goede balans tussen activiteit en rust, structuur en flexibiliteit. Voor kinderen geeft dagritme duidelijkheid en als er rekening gehouden wordt met het individuele kind zie je een positief effect op het gedrag van het kind. Met een ritme in de handelingen worden de verschillende rituelen bedoeld die binnen elk gezin aanwezig zijn. Bijvoorbeeld bij binnenkomst altijd je schoenen op het rek, voor het eten een liedje zingen of het lezen van een boekje voor het slapen gaan. Rituelen zijn belangrijk om de wereld voorspelbaar te maken voor een kind. De groep kinderen is in de gastouderopvang nooit groot. Een gastouder mag maximaal 5 kinderen onder de 4 jaar inclusief haar eigen kinderen (tot 10 jaar) opvangen. Als de gastouder ook schoolgaande kinderen opvangt mag de groep niet groter zijn dan maximaal 6 kinderen onder de 10 jaar inclusief haar eigen kinderen. Niet elke gastouder vangt het maximale aantal kinderen op, waardoor de opvang echt kleinschalig te noemen is. Voor kinderen is dit zeer prettig omdat zij met een overzichtelijke groep rekening kunnen houden, er niet teveel lawaai en prikkels zijn die de hele dag (onverwacht) op hen afkomen. Uit onderzoek door de Universiteit Leiden is aangetoond dat dit vooral voor hele jonge kinderen een zeer positief effect heeft op het welbevinden, kinderen voelen zich prettig in kleinschalige opvang De houding van de gastouder In het pedagogisch handelen is de houding van de gastouder enorm belangrijk. Hoe komt een gastouder over op het kind en hoe reageert ze op wat er gebeurt. Dit alles is van invloed op het kind en op de ontwikkeling.

5 Opvoeden is een proces wat de hele dag plaatsvindt. Door een actieve houding kan de gastouder reageren op het gedrag van het kind. De gastouder moet tijdens de opvang continu luisteren, kijken en zich inleven. Kinderen kijken naar de gastouder en doen haar gedrag na, kopiëren het taalgebruik en de manier van omgang. Een gastouder moet zelf het goede voorbeeld geven en zich bewust zijn hoe zij overkomt op een kind De communicatie van de gastouder Hiermee wordt bedoeld alles wat de gastouder zegt, dus het praten, uitleggen, luisteren, het stellen van grenzen. Een gastouder moet dit allemaal met liefde, warmte en begrip in haar stem doen om ervoor te zorgen dat het kind de omgang als veilig en prettig ervaart. Kinderen praten anders dan volwassenen. Niet alleen hun woordkeuze maar ook de fase van hun ontwikkeling en de wijze waarop ze de wereld ervaren, zorgt voor een andere manier van praten dan volwassenen. In gesprek met een kind zal de gastouder altijd het kind erkennen en serieus nemen. Het kind op een gewone (dus geen kinderlijk taalgebruik) manier aanspreken zonder te oordelen. Aan de vraag, het gedrag of de wens van het kind wordt op deze manier door de gastouder aandacht gegeven. Als een kind iets wil wat het niet kan, of iets doet wat niet mag zal de gastouder de grens aangeven. Het kind begrenzen betekent dat de gastouder de wens of het gedrag wel erkent, maar niet beloont. Bijvoorbeeld tijdens de opvang zegt de gastouder tegen de kleuter die de straat op wil stappen: Ik zie dat je heel graag op je blote voeten buiten loopt, maar op straat trekken we onze schoenen aan. Wil je je sportschoenen of je sandalen aantrekken?. De manier waarop de gastouder met de kinderen praat is positief. Zij is zich bewust dat een positieve beloning een groter effect heeft op het kind dan straffen. Een positieve sfeer helpt om te leren, hierbij valt ook te denken aan samen lachen of grapjes maken. De gastouder weet dat ze met humor veel meer voor elkaar krijgt dan altijd heel serieus iets aan een kind vragen. De ontspanning van het lachen zorgt ervoor dat een kind open staat om te leren, te ontdekken en dus te ontwikkelen De samenwerking met ouders De gastouder en de ouders van het gastkind moeten hun handelen met elkaar bespreken en afstemmen anders wordt het voor het kind onduidelijk. Het afstemmen begint al bij een eerste kennismaking nog voor de opvang start. De gastouder zal haar pedagogische werkplan aan de ouders voorleggen en zij hebben dan de gelegenheid om te beoordelen of ze het een prettig pedagogisch klimaat voor hun kind vinden. Als ouders gekozen hebben voor de opvang bij de gastouder is regelmatig overleg noodzakelijk. De gastouder kan hierbij gebruik maken van het Kroostdagboekje. Jaarlijks zijn er evaluatiemomenten tussen gastouder en ouders waarop de opvang en het pedagogisch handelen opnieuw besproken en afgestemd wordt. 3. De gastouder en het pedagogisch beleidsplan De opvang van de gastouder bestaat voor een belangrijk deel uit de opvoeding van het gastkind. Het pedagogisch beleid van Kroostopvang moet iets zijn waar de gastouder op terug kan vallen, waar ze door gevoed wordt in haar werk en waar ze op aangesproken kan worden. Het pedagogisch plan van Kroostopvang moet daarom werkbaar zijn voor de gastouder en continu terugkomen in de begeleiding, de evaluaties en in de (bij)scholing. In deze paragraaf wordt beschreven hoe Kroostopvang de omslag van pedagogisch beleidsplan naar pedagogiek in de praktijk maakt.

6 3.1. Het pedagogisch werkplan De gastouder maakt een eigen pedagogisch werkplan waarin ze haar handelen beschrijft. Ze doet dit aan de hand van de vijf middelen die beschreven zijn in paragraaf 2.2. Met haar handelen wil ze uiteindelijk de vier opvoedingdoelen realiseren. Een pedagogisch werkplan zorgt voor een stuk bewustwording in het handelen van de gastouder. Bij de kennismaking met de ouders van een nieuw gastkind moet de gastouder opnieuw haar werkplan laten zien, waardoor ze kritisch blijft naar haar handelen en het aanpast naar de veranderende situatie. Als bijlage vind je een voorbeeld van een pedagogisch werkplan Evaluatie en begeleiding De gastouder krijgt vanuit het gastouderbureau begeleiding van een gastouderbegeleider. Zij bezoekt de gastouder tijdens de jaarlijkse risico inventarisatie en spreekt haar tijdens het jaarlijkse voortgangsgesprek met de vraagouder(s). Aandachtspunten die voortkomen uit de evaluatie worden zo snel mogelijk aangepakt door de betrokkenen Bijscholing, cursus en opleidingen Door het volgen van trainingen raakt de gastouder vertrouwd met de pedagogische visie. Kroostopvang biedt jaarlijks in samenwerking met deskundigen verschillende trainingen aan die betrekking hebben op de opvang van gastkinderen. In de trainingen komt het pedagogisch handelen aan bod, waarbij er aandacht is voor de verschillende middelen die de gastouder tot haar beschikking heeft. De kennis die zij hiermee opdoet kan zij gebruiken in haar dagelijkse praktijk als gastouder en verwerken in haar werkplan. De website Kroost&Training biedt een actueel overzicht van het aanbod per maand. Kroostopvang zal jaarlijks de trainingen evalueren, aanpassen en eventueel uitbreiden met nieuwe trainingen die inspelen op de actualiteit in de kinderopvang Door de overheid verplicht gestelde nascholing De overheid stelt als eis dat een gastouder moet beschikken over minimaal een MBO 2 Helpende Zorg en Welzijn diploma of een diploma dat hier aan gelijkgesteld is 3. Kroostopvang begeleidt kandidaat gastouders, indien nodig, naar dit MBO 2 diploma. Daarnaast moet een gastouder de volgende nascholing volgen: o EHBO aan Kinderen; o Signaleren kindermishandeling; o Hygiëne en veiligheid; o Pedagogisch handelen; o Eventuele andere door de branche aan te wijzen nascholing. 3 Voor informatie over opleidingen die kwalificeren voor het gastouderschap kijk op

Gastouderbureau BumbleBee

Gastouderbureau BumbleBee Pedagogisch beleidsplan De Wet kinderopvang en het Convenant Kwaliteit Kinderopvang 1 bepalen het wettelijke kader waar de pedagogiek in de kinderopvang op gericht moet zijn. Voor de pedagogische onderbouwing

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch beleidsplan Pedagogisch beleidsplan Ieder kind is uniek en mag zich naar eigen tempo en karakter ontwikkelen. Home gastouderbureau gaat ervan uit dat een kind zich ontwikkelt vanuit een wisselwerking tussen aangeboren

Nadere informatie

Pedagogisch beleid House & Kids

Pedagogisch beleid House & Kids Pedagogisch beleid House & Kids Het opvangen van kinderen van anderen is een grote verantwoordelijkheid. Zeker als kinderen voor langere tijd naar een gastouder gaan, zoals het geval is in de gastouderopvang.

Nadere informatie

Het pedagogisch beleidsplan zorgt ervoor dat vraagouders de gastouder kunnen aanspreken op haar beloften.

Het pedagogisch beleidsplan zorgt ervoor dat vraagouders de gastouder kunnen aanspreken op haar beloften. Pedagogisch beleid Kinderopvang is een kwestie van vertrouwen. Vraagouders vertrouwen de gastouders en het gastouderbureau hun allerliefste bezit toe. Zij moeten de zekerheid hebben dat hun kind ook in

Nadere informatie

Pedagogisch kader Kinderdagverblijf Filios

Pedagogisch kader Kinderdagverblijf Filios Pedagogisch kader Kinderdagverblijf Filios Onderdeel van: Pagina 1 van 5 Inleiding In het pedagogisch kader staan onze uitgangspunten en basisdoelen die ten grondslag liggen aan ons pedagogisch handelen.

Nadere informatie

Inleiding. Pedagogische verantwoordelijkheid van Regionaal Gastouderbureau Harlekijn. Pedagogische visie en doelstellingen

Inleiding. Pedagogische verantwoordelijkheid van Regionaal Gastouderbureau Harlekijn. Pedagogische visie en doelstellingen Inleiding Dit pedagogisch beleidsplan gaat over wat Regionaal Gastouderbureau Harlekijn belangrijk vindt met betrekking tot het opvoeden van kinderen binnen de gastouderopvang. Hierbij maakt Regionaal

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Nanny Association

Pedagogisch beleid Nanny Association Pedagogisch beleid Nanny Association Het opvangen van kinderen van anderen is een grote verantwoordelijkheid. Zeker als kinderen voor langere tijd worden opgevangen in de woning van de ouders. Er is dan

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Kinderopvang Haarlem Spelend Groeien

Pedagogisch beleid Kinderopvang Haarlem Spelend Groeien Pedagogisch beleid Kinderopvang Haarlem Spelend Groeien Inleiding Kinderopvang Haarlem heeft één centraal pedagogisch beleid. Dit is de pedagogische basis van alle kindercentra van Kinderopvang Haarlem.

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan. Kid@home

Pedagogisch beleidsplan. Kid@home Pedagogisch beleidsplan Kid@home Pedagogisch beleidsplan Inhoud: 1. Inleiding 2. Pedagogische visie 3. Verzorging 4. Emotionele veiligheid 5. Persoonlijke competenties 6. Sociale competenties 7. Normen

Nadere informatie

Pedagogisch beleid gastouderbureau OOK-Thuis

Pedagogisch beleid gastouderbureau OOK-Thuis Pedagogisch beleid gastouderbureau OOK-Thuis Opvang door Nanny s Inleiding Kinderen moeten zich bij Kinderopvang OOK prettig voelen. Dat is waar alles om draait. Wij willen dat de opvang aantrekkelijk

Nadere informatie

Visie (Pedagogisch werkplan)

Visie (Pedagogisch werkplan) Visie (Pedagogisch werkplan) Gastouderopvang De Krummeltjes stelt zich tot doel om een omgeving te bieden waarin kinderen kunnen opgroeien tot zelfstandige en evenwichtige mensen met respect voor anderen

Nadere informatie

Pedagogisch beleid gastouderbureau OOK-Thuis

Pedagogisch beleid gastouderbureau OOK-Thuis Pedagogisch beleid gastouderbureau OOK-Thuis Inleiding Kinderen moeten zich bij Kinderopvang OOK prettig voelen. Dat is waar alles om draait. Wij willen dat de opvang aantrekkelijk is voor alle kinderen

Nadere informatie

Pedagogisch Beleid. Nanny Association

Pedagogisch Beleid. Nanny Association Pedagogisch Beleid Nanny Association Rijen, juni 2006 Inhoud Inleiding 1. Nanny Association 2. Profiel nanny 3. Functie- en taakomschrijving 4. Accommodatie en materiaal 5. Ouderbeleid 6. Pedagogische

Nadere informatie

Inleiding. Daarnaast is het belangrijk, dat de kinderen het naar hun zin hebben bij DOL FIJN en zichzelf kunnen zijn, waarbij plezier voorop staat!

Inleiding. Daarnaast is het belangrijk, dat de kinderen het naar hun zin hebben bij DOL FIJN en zichzelf kunnen zijn, waarbij plezier voorop staat! Inleiding Dit is het pedagogisch beleidsplan van DOL FIJN. Dit beleidsplan is van toepassing op de gastouderopvang. Daarnaast is er een pedagogisch beleidsplan voor de kinderdagverblijven, buitenschoolse

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch beleidsplan Pedagogisch beleidsplan Inleiding Kinderopvang is een kwestie van vertrouwen. Vraagouders vertrouwen de gastouders en het gastouderbureau hun allerliefste bezit toe. Zij moeten de zekerheid hebben dat

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan gastouderbureau Kind-Zijn

Pedagogisch beleidsplan gastouderbureau Kind-Zijn Pedagogisch beleidsplan gastouderbureau Kind-Zijn Kind zijn in de wereld van vandaag, waarin ouders ook werken en studeren. Wij zorgen voor kleinschalige en flexibele opvang in een gezinssituatie. Onze

Nadere informatie

Observeerbare Termen. Pedagogisch basisdoel: Sociale en emotionele veiligheid. Pedagogisch basisdoel: Sociale en emotionele veiligheid 2

Observeerbare Termen. Pedagogisch basisdoel: Sociale en emotionele veiligheid. Pedagogisch basisdoel: Sociale en emotionele veiligheid 2 1 Observeerbare Termen Pedagogisch basisdoel: Sociale en emotionele veiligheid Leeftijdscategorie De kinderen worden opgevangen in een schone en veilige omgeving. 2 4 jaar 1. De leidster instrueert kind

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Gastouderbureau Nederland

Pedagogisch beleid Gastouderbureau Nederland Pedagogisch beleid Gastouderbureau Nederland Het opvangen van kinderen van anderen is een grote verantwoordelijkheid. Zeker als kinderen voor langere tijd naar een gastouder gaan, zoals het geval is in

Nadere informatie

Pedagogisch Beleid 1

Pedagogisch Beleid 1 Pedagogisch Beleid 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. De basis: de wet kinderopvang 3. Pedagogische beleidsregels 3.1 het bieden van emotionele veiligheid en geborgenheid. 3.2 het stimuleren van het gevoel

Nadere informatie

PEDAGOGISCH Beleid Gastouderbureau van Twente

PEDAGOGISCH Beleid Gastouderbureau van Twente PEDAGOGISCH Beleid Gastouderbureau van Twente Inleiding Met dit Pedagogisch beleid willen wij u graag informeren over onze visie op opvoeden, welke voorwaarden worden gesteld en welke afspraken gemaakt

Nadere informatie

Pedagogische Beleidsplan Gastouderbureau Velizo

Pedagogische Beleidsplan Gastouderbureau Velizo Pedagogische Beleidsplan Gastouderbureau Velizo Inleiding Gastouderopvang onderscheidt zich van kinderopvang in kindercentra o.a. door: 1. Huiselijke sfeer 2. Flexibiliteit 3. Eén vaste persoon die het

Nadere informatie

Welkom Boek. Deel 2; Pedagogisch beleid. Welkom-Kind Z.O. Friesland Willinge Prinsstraat PE Oldeberkoop

Welkom Boek. Deel 2; Pedagogisch beleid. Welkom-Kind Z.O. Friesland Willinge Prinsstraat PE Oldeberkoop Welkom Boek Deel 2; Pedagogisch beleid Welkom-Kind Z.O. Friesland Willinge Prinsstraat 22 8421 PE Oldeberkoop www.gastouder-friesland.nl info@welkomkindfriesland.nl 0516-850338 Inhoudsopgave: Inleiding

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch beleidsplan Pedagogisch beleidsplan Inhoudsopgave Inleiding... 3 Pedagogische visie... 4 o Mijn doelstelling... 4 Emotionele veiligheid... 4 Persoonlijke competentie... 5 Sociale competentie... 6 Overdracht van normen

Nadere informatie

Pedagogisch Beleid 1

Pedagogisch Beleid 1 Pedagogisch Beleid 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina 2 1 Inleiding pagina 3 2 De basis: de wet kinderopvang pagina 3 3 Pedagogische beleidsregels pagina 4 3.1 het bieden van emotionele veiligheid en

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan. Inleiding. BSO Vrij Spel

Pedagogisch beleidsplan. Inleiding. BSO Vrij Spel Pedagogisch beleidsplan Inleiding U heeft gekozen voor Vrij Spel en mag erop vertrouwen dat wij goed voor uw kind zullen zorgen. Uw kind zal in uw afwezigheid liefdevol en veilig worden opgevangen. Wij

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan

Pedagogisch Beleidsplan Pedagogisch Beleidsplan 2017-2018 Marianne Strijker- Borsje Inhoud Inleiding... 2 Grondslag... 2 4 opvoedingsdoelen... 2 Het bieden van een gevoel van emotionele en fysieke veiligheid... 3 Het bieden van

Nadere informatie

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN KOBA

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN KOBA PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN KOBA versie 4, februari 2010 Inleiding Eén van de kwaliteitseisen in de Wet Kinderopvang is dat een gastouderbureau een pedagogisch beleidsplan heeft. In dit plan staan de uitgangspunten

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan

Pedagogisch Beleidsplan Pedagogisch Beleidsplan Inleiding Dit pedagogische beleidsplan is opgesteld ter ondersteuning van de vraagouders en gastouders. Het vormt het uitgangspunt van gastouderbureau Tante Muis van waaruit de

Nadere informatie

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN GASTOUDERBUREAU KIDSMATCH

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN GASTOUDERBUREAU KIDSMATCH PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN GASTOUDERBUREAU KIDSMATCH Niets uit deze uitgave mag zonder nadrukkelijke toestemming van Gastouderbureau KidsMatch worden overgenomen of gedupliceerd. Gastouderbureau KidsMatch

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Kinderdagverblijf de Harlekijn

Pedagogisch beleid Kinderdagverblijf de Harlekijn 1 Inhoud Inleiding... 3 Visie Kinderdagverblijf de Harlekijn... 4 Een gevoel van emotionele veiligheid en geborgenheid bieden... 5 Veiligheid en geborgenheid... 5 Persoonlijke competentie... 7 Ieder kind

Nadere informatie

Pedagogisch Beleid 1

Pedagogisch Beleid 1 Pedagogisch Beleid 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. De basis: de wet kinderopvang 3. Pedagogische beleidsregels 3.1 het bieden van emotionele veiligheid en geborgenheid. 3.2 het stimuleren van het gevoel

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel gastouder

Beroepscompetentieprofiel gastouder Beroepscompetentieprofiel gastouder Het voorliggende beroepscompetentieprofiel is vastgesteld door de Convenantpartijen op 29 mei 2009. In het kader van de uitvoering van kinderopvang zoals bedoeld in

Nadere informatie

Pedagogisch Werkplan Gastouder

Pedagogisch Werkplan Gastouder Pedagogisch Werkplan Gastouder Versie Januari 2016 Pedagogisch werkplan gastouder De Wet Kinderopvang stelt als eis dat één keer per jaar het pedagogisch beleid met de gastouder wordt besproken. Het Pedagogisch

Nadere informatie

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN GASTOUDERBUREAU BANDITA

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN GASTOUDERBUREAU BANDITA PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN GASTOUDERBUREAU BANDITA PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN GASTOUDERBUREAU BANDITA Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Pedagogische visie Gastouderbureau Bandita 3 2.1 Pedagogische basisregels

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Flexkidz

Pedagogisch beleid Flexkidz Pedagogisch beleid Flexkidz Voor u ligt het verkorte pedagogisch beleidsplan van Flexkidz. Hier beschrijven we in het kort de pedagogische visie en uitgangspunten. In dit pedagogisch beleidsplan beschrijven

Nadere informatie

Pedagogisch Werkplan BSO In de Manne

Pedagogisch Werkplan BSO In de Manne Pedagogisch Werkplan BSO In de Manne Inhoud: 1. Inleiding 2. Indeling van de groepen 3. Dagindeling 4. Het team 5. Emotionele veiligheid 6. Persoonlijke competentie 7. Sociale competentie 8. Waarden en

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Gastouderbureau Nederland

Pedagogisch beleid Gastouderbureau Nederland Pedagogisch beleid Gastouderbureau Nederland Het opvangen van kinderen van anderen is een grote verantwoordelijkheid. Zeker als kinderen voor langere tijd naar een gastouder gaan, zoals het geval is in

Nadere informatie

Pedagogisch Beleid Gastouderopvang

Pedagogisch Beleid Gastouderopvang Pedagogisch Beleid Gastouderopvang Vertrouwen, vakwerk, ervaren Kinderopvang is een kwestie van vertrouwen. Ouders vertrouwen hun kinderen toe aan gastouders zodat zij de mogelijkheid krijgen om zorg en

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch beleidsplan Pedagogisch beleidsplan Versie 4: oktober 2014 INHOUD INLEIDING...3 HOOFDSTUK 1 PEDAGOGISCHE DOELEN...4 HOOFDSTUK 2 VEILIGHEID EN WELBEVINDEN...6 HOOFDSTUK 3 WAARDEN EN NORMEN...9 HOOFDSTUK 4 OPVOEDING

Nadere informatie

PEDAGOGISCH BELEID KINDERDAGVERBLIJF HOJPIEPELOJ TE BREDA

PEDAGOGISCH BELEID KINDERDAGVERBLIJF HOJPIEPELOJ TE BREDA PEDAGOGISCH BELEID KINDERDAGVERBLIJF HOJPIEPELOJ TE BREDA Breda, september 2005 INLEIDING: In de wet kinderopvang wordt o.a. aangegeven wat de overheid verstaat onder kwaliteit in de kinderopvang: verantwoorde

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan Gastouderopvang Leuk enzo!

Pedagogisch werkplan Gastouderopvang Leuk enzo! Pedagogisch werkplan Gastouderopvang Leuk enzo! In het pedagogisch werkplan komt tot uitdrukking hoe ik met de kinderen omga en waarom ik dat zo doe. Als christelijke gastouder draag ik ook christelijke

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan gastouder

Pedagogisch werkplan gastouder Pedagogisch werkplan gastouder Versie 2017 Het pedagogisch werkplan beschrijft wat je doet als gastouder op de werkvloer, hoe je het doet en waarom je het zo doet. Pedagogisch werkplan gastouder De Wet

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan

Pedagogisch Beleidsplan Goed doorlezen en bespreken met ouders, gastouders en bemiddelingsmedewerker! Pedagogisch Beleidsplan Inleiding Dit pedagogische beleidsplan is opgesteld ter ondersteuning van de vraagouders en gastouders.

Nadere informatie

Pedagogisch plan Bengels kinderopvang

Pedagogisch plan Bengels kinderopvang Pedagogisch plan Bengels kinderopvang Pedagogisch beleidsplan Bengels Inleiding In dit beleidsplan laten we u kennis maken met het pedagogisch beleid van kinderopvang Bengels. Het pedagogisch beleid geeft

Nadere informatie

Info boekje voor ouders Gastouderbureau MIAvoorgezinnen

Info boekje voor ouders Gastouderbureau MIAvoorgezinnen Info boekje voor ouders Gastouderbureau MIAvoorgezinnen Inhoudsopgave 1. Verantwoorde kinderopvang... 2 2. Pedagogisch beleid... 2 3. Kind/gastouder ratio... 4 4. Bemiddelingswerkwijze... 4 5. Begeleiding

Nadere informatie

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN (VERSIE 1.6 januari 2010)

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN (VERSIE 1.6 januari 2010) PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN (VERSIE 1.6 januari 2010) 1. Inleiding: Met de Wet Kinderopvang die per januari 2005 is ingegaan, worden er diverse kwaliteitseisen gesteld aan de Gastouderopvang. Eén van deze

Nadere informatie

PEDAGOGISCH Beleid Gastouderbureau van Twente

PEDAGOGISCH Beleid Gastouderbureau van Twente PEDAGOGISCH Beleid Gastouderbureau van Twente Inleiding Met dit Pedagogisch beleid willen wij u graag informeren over onze visie op opvoeden, welke voorwaarden worden gesteld en welke afspraken gemaakt

Nadere informatie

Het Pedagogisch Beleidsplan

Het Pedagogisch Beleidsplan 2015 BSO de Bosplaats M Moura MSvan Wijnen Het Pedagogisch Beleidsplan 1 Inleiding Voor u ligt het pedagogisch beleidsplan van BSO de Bosplaats. Dit pedagogisch beleidsplan is een leidraad van waaruit

Nadere informatie

Informatie voor gastouders

Informatie voor gastouders Informatie voor gastouders Semarangplantsoen 23, 1335 GV Almere, T 036-5337598, info@flevokidscare.nl, www.flevokidscare.nl Inhoudsopgave pag. 1. Introductie 3 2. Wat is gastouderopvang? 4 2.1 Wet kinderopvang

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Gastouderbureau Ziezo.

Pedagogisch beleid Gastouderbureau Ziezo. Pedagogisch beleid Gastouderbureau Ziezo. Inhoud: Deel I Algemeen 1. Vooraf 2. Doelstelling van het gastouderbureau 3. Pedagogisch doel 4. Visie op de ontwikkeling van kinderen Deel II Pedagogisch beleid

Nadere informatie

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN G.O.B. DE DUIVENTIL. Gastouderbureau De Duiventil

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN G.O.B. DE DUIVENTIL. Gastouderbureau De Duiventil PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN G.O.B. DE DUIVENTIL INHOUD 1. Inleiding... 3 2. Pedagogische visie van De Duiventil... 4 3. De praktijk: een veilige en vertrouwde opvang... 6 4. Respect en aandacht... 6 5. Stimuleren

Nadere informatie

Hoe kijken wij naar kinderen? Pedagogisch beleid

Hoe kijken wij naar kinderen? Pedagogisch beleid Hoe kijken wij naar kinderen? Pedagogisch beleid Inleiding Wij vinden het belangrijk dat u uw kind met een gerust hart naar één van onze kindercentra brengt. In deze brochure laten wij u zien dat wij

Nadere informatie

1. Kinderopvang Friesland: Visie en kwaliteit. 2. Kinderopvang Friesland en Thomas Gordon. 3. Kinderopvang Friesland en opvoeden

1. Kinderopvang Friesland: Visie en kwaliteit. 2. Kinderopvang Friesland en Thomas Gordon. 3. Kinderopvang Friesland en opvoeden Pagina 1 van 5 1. Kinderopvang Friesland: Visie en kwaliteit 2. Kinderopvang Friesland en Thomas Gordon 3. Kinderopvang Friesland en opvoeden 4. Kinderopvang Friesland en talenten 5. Kinderopvang Friesland

Nadere informatie

Inspectierapport Visscher (VGO) Steiger BV GRONINGEN Registratienummer

Inspectierapport Visscher (VGO) Steiger BV GRONINGEN Registratienummer Inspectierapport Visscher (VGO) Steiger 35 9732BV GRONINGEN Registratienummer 290635214 Toezichthouder: GGD Groningen In opdracht van gemeente: Groningen Datum inspectie: 30-09-2015 Type onderzoek: Jaarlijks

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan

Pedagogisch Beleidsplan Pedagogisch Beleidsplan Gastouderbureau Bij Monique 1 Voorwoord Hoe werken wij? Via de website van gastouderbureau Bij Monique kunnen zowel ouders als gastouders zich kosteloos inschrijven. Of een ouder

Nadere informatie

Pedagogisch plan Gastouderbureau LoKoWo

Pedagogisch plan Gastouderbureau LoKoWo Pedagogisch plan Gastouderbureau LoKoWo 1 Voorwoord Voor u ligt het pedagogisch plan van gastouderbureau LoKoWo. In dit plan zetten wij uiteen op welke wijze wij belangrijke aspecten met betrekking tot

Nadere informatie

PEDAGOGISCH BELEID VAN DE SKPC

PEDAGOGISCH BELEID VAN DE SKPC PEDAGOGISCH BELEID VAN DE SKPC Veilige, kindvriendelijke opvang creëren. Dat is het hoofddoel van de SKPC. Het klinkt eenvoudig, maar hoe gaat dat in de dagelijkse praktijk van de diverse opvangvormen

Nadere informatie

Samenvatting pedagogisch beleid Kinderopvang Natuurlijk. Doel Doelstelling Doelgroep

Samenvatting pedagogisch beleid Kinderopvang Natuurlijk. Doel Doelstelling Doelgroep Samenvatting pedagogisch beleid Kinderopvang Natuurlijk. Het pedagogisch beleidsplan is bedoeld als leidraad bij de opvang van de kinderen van Chr. Kinderopvang Natuurlijk. Alle medewerkers van het kinderdagverblijf

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan van. Gastouderbureau Gemoede lijk

Pedagogisch beleidsplan van. Gastouderbureau Gemoede lijk Pedagogisch beleidsplan van Gastouderbureau Gemoede lijk Inhoudsopgave 1. Wie zijn wij 2. Visie, doel en beleid 2.1. Pedagogische visie 2.2. Pedagogisch doel 2.3. Pedagogisch beleid 2.3.1. Selectie gastouders

Nadere informatie

Gastouder in de praktijk

Gastouder in de praktijk Gastouder in de praktijk Informatieboekje van Het Nederlands Gastouderbureau Het Nederlands Gastouderbureau Het beste voor uw kind Het Nederlands Gastouderbureau Het beste voor uw kind Welkom! Geachte

Nadere informatie

Informatieboekje. Gastouderopvang Lisanne

Informatieboekje. Gastouderopvang Lisanne Informatieboekje Gastouderopvang Lisanne Inhoudsopgave Blz. 2 Gastouderopvang Lisanne Blz. 3 Beschikbaarheid Blz. 3 Bereikbaarheid Blz. 3 Gastouderopvang van gastouder Lisanne Blz. 3 Hoe werkt gastouderopvang

Nadere informatie

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN Inhoud Hoofdstuk Pagina 1. Inleiding 2 2. Pedagogische visie van Mare 3 3. De praktijk: een veilige en vertrouwde opvang 4 4. Respect en aandacht 5 5. Stimuleren van de ontwikkelingsgebieden

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan Peuterspeelzaal De Torteltuin Mariaschool Paterswolde

Pedagogisch Beleidsplan Peuterspeelzaal De Torteltuin Mariaschool Paterswolde Pedagogisch Beleidsplan Peuterspeelzaal De Torteltuin Mariaschool Paterswolde Inhoud: 1. Inleiding 2. Dagindeling / werkwijze peuterspeelzaal 3. Emotionele veiligheid 4. Persoonlijke competentie 5. Sociale

Nadere informatie

7.10.1 Pedagogisch beleid Gastouderopvang

7.10.1 Pedagogisch beleid Gastouderopvang Vertrouwen, vakwerk, ervaren Kinderopvang is een kwestie van vertrouwen. Ouders vertrouwen hun kinderen toe aan gastouders zodat zij de mogelijkheid krijgen om zorg en werken te combineren. Kinderopvang

Nadere informatie

Pedagogisch beleid 0 4 jaar. een samenvatting. Juni 2015

Pedagogisch beleid 0 4 jaar. een samenvatting. Juni 2015 Pedagogisch beleid 0 4 jaar een samenvatting Juni 2015 Waarom een pedagogisch beleid? Ons pedagogisch beleid geeft de visie van Kinderopvang Purmerend weer op het opvoeden van kinderen in een andere situatie

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang

Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang Introductie Introductie Het pedagogisch beleid van de tussenschoolse opvang SKN s Eetclub biedt een kader dat de overblijfkrachten en de coördinatoren tussenschoolse

Nadere informatie

Pedagogisch beleid GOB 'Kop van Noord-Holland' Stichting Kinderopvang Den Helder April 2016 Versie 2 Pagina 2

Pedagogisch beleid GOB 'Kop van Noord-Holland' Stichting Kinderopvang Den Helder April 2016 Versie 2 Pagina 2 Pedagogisch beleid Stichting Kinderopvang Den Helder April 2016 Versie 2 Pagina 2 Pedagogisch beleid gastouderopvang Gastouderbureau 'Kop van Noord-Holland' bestaat sinds 1995 en is onderdeel van Stichting

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan. Gastouderbureau

Pedagogisch Beleidsplan. Gastouderbureau Pedagogisch Beleidsplan Gastouderbureau Surplus Kinderopvang Inhoudsopgave Inleiding blz. 2 1. Organisatie Surplus Gastouderopvang 1.1 Doelstelling blz. 2 1.2 Aanbod blz. 2 1.3 Werkwijze blz. 2 1.4 Kwaliteit

Nadere informatie

Januari Beleidsplan Gastouderopvang StapvoorStap

Januari Beleidsplan Gastouderopvang StapvoorStap Januari 2010 Beleidsplan Gastouderopvang StapvoorStap Inleiding Mijn naam is Ouassima, ik ben geboren op 4 maart 1984 geboren te Aalsmeer. In 2003 ben ik begonnen als stagiaire op een kinderdagverblijf

Nadere informatie

1.1. Het creëren van een veilige en vertrouwde omgeving

1.1. Het creëren van een veilige en vertrouwde omgeving Pedagogisch Beleidsplan 1.1. Het creëren van een veilige en vertrouwde omgeving Een veilige en vertrouwde omgeving is de basis van waaruit een kind zich kan gaan ontwikkelen. Het is dus belangrijk dat

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang het Zwammeke

Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang het Zwammeke Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang het Zwammeke Inhoud 1. Inleiding 2. Onze visie 3. Doelstellingen 4. Pedagogische uitgangspunten voor het kind 5. Pedagogische uitgangspunten voor de groepsleiding

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan. Gastouderbureau Koekeloere. Jacoba Hiemstra van Houten

Pedagogisch beleidsplan. Gastouderbureau Koekeloere. Jacoba Hiemstra van Houten Pedagogisch beleidsplan Gastouderbureau Koekeloere Jacoba Hiemstra van Houten Inhoudsopgave Inleiding 2 1. Organisatie Gastouderbureau Koekeloere 3 1.1 Algemene doelstelling 3 1.2 Pedagogische doelstelling

Nadere informatie

Maatwerk Bemiddeling

Maatwerk Bemiddeling Brochure gastouderopvang voor Gast- en Vraagouders. Maatwerk Gastouderbemiddeling is een bureau dat regionaal werkzaam is op het gebied van gastouderopvang. Maatwerk richt zich uitsluitend op het regelen

Nadere informatie

TIKO Kinderopvang / informatie gastouder

TIKO Kinderopvang / informatie gastouder 1 Informatie voor gastouders over gastouderopvang Gastouderopvang: een kleinschalige vorm van kinderopvang die plaats vindt bij een gastouder thuis, in een gezinssituatie, dicht bij huis of werk, op vaste

Nadere informatie

Het kind centraal. Pedagogisch beleidsplan van kinderdagverblijf Small

Het kind centraal. Pedagogisch beleidsplan van kinderdagverblijf Small Het kind centraal Het kind centraal 1 Kinderdagverblijf Small Apeldoornselaan 294-304, 2573 XL Den Haag E info@kinderdagverblijfsmall.nl I www.kinderdagverblijfsmall.nl 2 Het kind centraal 4 Inleiding

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Kidscasa

Pedagogisch beleid Kidscasa Pedagogisch beleid Kidscasa Doel van Kidscasa. Het zorg dragen voor een zo breed mogelijk aanbod van professionele kinderopvang. Het aanbod is gericht op kinderen van 0 tot 12 jaar (of zolang zij de basisschool

Nadere informatie

Pedagogisch Beleid Gastouderbureau

Pedagogisch Beleid Gastouderbureau Pedagogisch Beleid Gastouderbureau Inhoudsopgave 1.0 Inleiding 1.1 Algemene doelstelling 1.2 Pedagogische doelstelling 1.2.1 Emotionele veiligheid 1.2.1.1 Wennen 1.2.1.2 Afscheid 1.2.2 Persoonlijke competenties

Nadere informatie

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN 0 4 JAAR

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN 0 4 JAAR PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN 0 4 JAAR Inhoudsopgave Inleiding... 3 Kinderen... 4 Ik ben ik en jij bent jij... 4 Veiligheid... 4 Vertrouwde relaties... 4 Structuur en voorspelbaarheid... 5 Een gezonde omgeving...

Nadere informatie

2 Algemene doelstelling en visie

2 Algemene doelstelling en visie 2 Algemene doelstelling en visie 2.1 Algemene doelstelling De groene kikker heeft als doel huiselijke en persoonlijke kinderopvang te bieden, die optimaal tegemoet komt aan de behoeften van de kinderen.

Nadere informatie

Kwaliteitsvisie kinderopvang voor pedagogisch medewerkers en gastouders

Kwaliteitsvisie kinderopvang voor pedagogisch medewerkers en gastouders Kwaliteitsvisie kinderopvang voor pedagogisch medewerkers en gastouders Visie De pedagogische kwaliteiten van medewerkers bepalen voor een zeer groot deel de kwaliteit van de kinderopvang, passend bij

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan

Pedagogisch Beleidsplan h uis OPP n h uis O r or povpa e OU K i n de Kind OU ROJR J SAVSOVOO A P P a vnagn ga a a n Pedagogisch Beleidsplan Een kwaliteitswaarborg voor kinderopvang aan huis 3512 TC Utrecht 06-53471062 1. Voorwoord

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan Gastouderbureau

Pedagogisch Beleidsplan Gastouderbureau Pedagogisch Beleidsplan Gastouderbureau Versie 1.1 Januari 2016 Inleiding Dit is het pedagogisch beleidsplan van gastouderbureau VOOR KINDEREN. Dit beleidsplan is van toepassing op gastouderopvang. Herkenbaar

Nadere informatie

Wanneer het kind zich veilig en geborgen voelt en beschikt over voldoende zelfvertrouwen, kan hij leren zijn eigen zelfstandigheid te vergroten.

Wanneer het kind zich veilig en geborgen voelt en beschikt over voldoende zelfvertrouwen, kan hij leren zijn eigen zelfstandigheid te vergroten. PEDAGOGISCHE VISIE Algemeen Als gastouderbureau zijn wij verantwoordelijk voor verantwoorde kinderopvang in een huiselijke omgeving. We geven daarom aan welke aspecten we belangrijk vinden bij de opvang

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan Gastouderbureau. OR jaarverslag 2009 1

Pedagogisch werkplan Gastouderbureau. OR jaarverslag 2009 1 Pedagogisch werkplan Gastouderbureau OR jaarverslag 2009 1 Emotionele veiligheid Persoonlijke competentie in opvang en Partner sociale competentie Pedagogische doelen gastouders opvoeding waarden en normen

Nadere informatie

Brochure gastouderopvang gast- en vraagouder(s) Gastouderbureau Maatwerk Bemiddeling

Brochure gastouderopvang gast- en vraagouder(s) Gastouderbureau Maatwerk Bemiddeling Brochure gastouderopvang gast- en vraagouder(s) Gastouderbureau Maatwerk Bemiddeling Laura Hofman Augustus 2017 Inhoudsopgave 1. Gastouderopvang voor gast- en vraagouder(s)... 1 2. Gastouderopvang... 1

Nadere informatie

Pedagogisch beleid van De Veenborg

Pedagogisch beleid van De Veenborg Pedagogisch beleid van De Veenborg 1. Het bieden van veiligheid In dit kader bedoelen we met het bieden van veiligheid het bieden van emotionele veiligheid. Dit vormt de basis van elke ontwikkeling. Als

Nadere informatie

VOORBEELD UIT HET PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN. VEILIGHEID EN GEBORGENHEID BIEDEN - BABY S

VOORBEELD UIT HET PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN. VEILIGHEID EN GEBORGENHEID BIEDEN - BABY S VOORBEELD UIT HET PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN. VEILIGHEID EN GEBORGENHEID BIEDEN - BABY S ALGEMEEN: EMOTIONELE EN FYSIEKE VEILIGHEID BABY S Het pedagogisch beleidsplan geeft de grenzen (pedagogisch medewerker/kindratio

Nadere informatie

Inspectierapport Iacono (VGO) Blekenweg JR Haren Gn Registratienummer

Inspectierapport Iacono (VGO) Blekenweg JR Haren Gn Registratienummer Inspectierapport Iacono (VGO) Blekenweg 117 9753JR Haren Gn Registratienummer 211984012 Toezichthouder: GGD Groningen In opdracht van gemeente: Haren Datum inspectie: 13-06-2017 Type onderzoek : Jaarlijks

Nadere informatie

Pedagogische basisdoelen. In de gastouderopvang

Pedagogische basisdoelen. In de gastouderopvang Pedagogische basisdoelen In de gastouderopvang Pedagogische basisdoelen Ieder gastouderbureau heeft een pedagogisch beleidsplan Dat is gebaseerd op 4 basisdoelen die zijn geformuleerd door Riksen Walraven

Nadere informatie

Verkorte versie van de pedagogische visie en beleid van Happy Kids kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang.

Verkorte versie van de pedagogische visie en beleid van Happy Kids kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang. Verkorte versie van de pedagogische visie en beleid van Happy Kids kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang. Kinderen worden beschermd en gekoesterd door hun ouder(s) of verzorgers. Daar wordt de basis

Nadere informatie

Pedagogisch Beleid. Inschrijving

Pedagogisch Beleid. Inschrijving Pedagogisch Beleid Inschrijving U vertrouwt ons uw kind toe en wij willen ook het allerbeste voor uw kind. In dit gesprek kunt u meer over uw kind vertellen.zijn er bijzonderheden waar wij rekening mee

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch beleidsplan Pedagogisch beleidsplan Het gastouderbureau van Kinderopvang Mathil heeft een pedagogisch beleidsplan samengesteld, conform de Wet Kinderopvang. Het pedagogisch beleid is de basis van verantwoorde kinderopvang,

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan Gastouderbureau

Pedagogisch beleidsplan Gastouderbureau 2012 1 Pedagogisch beleidsplan Gastouderbureau Versie 2.1, 14-05-2012 Metagegevens Auteur Zef Knooren, Houder Goedkeuring Dennis Gelissen, Manager kinderopvang Henri Heeren, Pedagogisch medewerker Eline

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan versie 4.0

Pedagogisch beleidsplan versie 4.0 Pedagogisch beleidsplan versie 4.0 Metagegevens Auteur Naam: Functie: Jolijn Hendriks Houder Goedkeuring Naam: Functie: Michael Hendriks Houder Naam: Functie: Mary Roest Voorzitter oudercommissie Naam:

Nadere informatie

Brochure gastouderopvang

Brochure gastouderopvang Brochure gastouderopvang Net zo fijn als thuis Informatie voor gastouders Gastouderbureau t Kwakersnest Postbus 2111 1990 AC Velserbroek 023 5769951 info@kwakersnest.nl www.kwakersnest.nl Welkom bij Kwakersnest

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan Uit&Thuis

Pedagogisch beleidsplan Uit&Thuis Pedagogisch beleidsplan Uit&Thuis Gastouderopvang is een kwestie van vertrouwen. Ouders moeten de zekerheid hebben dat hun kind ook in hun afwezigheid een verantwoorde opvoeding in een veilige omgeving

Nadere informatie

INLEIDING. Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Aarzelt u niet en neem vrijblijvend contact met ons op. Adresgegevens

INLEIDING. Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Aarzelt u niet en neem vrijblijvend contact met ons op. Adresgegevens INLEIDING Hartelijk dank voor uw belangstelling als gastouder in onze organisatie. Stichting Kinderopvang Heerhugowaard (SKH) beheert het gastouderbureau in Heerhugowaard. Gastouder zijn, is leuk en kan

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan GASTOUDERBUREAU BIBALOE

Pedagogisch Beleidsplan GASTOUDERBUREAU BIBALOE Pedagogisch Beleidsplan GASTOUDERBUREAU BIBALOE Pedagogisch Beleidsplan 2015 Pagina 1 INHOUDSOPGAVE 1. VOORWOORD... 3 2. UITGANGSPUNT... 4 3. SELECTIE EN DESKUNDIGHEID... 5 3.1 Selectie gastouders... 5

Nadere informatie

Samen de Wereld Kleuren. Pedagogische visie

Samen de Wereld Kleuren. Pedagogische visie Samen de Wereld Kleuren Pedagogische visie 2 SWK-Kinderopvang Samen de Wereld Kleuren Samen de Wereld Kleuren SWK-Kinderopvang: Samen de Wereld Kleuren Onze kinderopvangorganisaties hebben aandacht voor

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan Gastouderopvang

Pedagogisch beleidsplan Gastouderopvang Pedagogisch beleidsplan Gastouderopvang 1. Algemene organisatie van de gastouderopvang 1.1. Wat is gastouderopvang? Gastouderopvang is de opvang van kinderen in de eigen woning van de gastouder. Het kind

Nadere informatie