Dat betekenl minder tijd achter de computer en rneer tijd voor uzelf of een goed gesprek met één van uw relaties. De wereld draait door op uw manier!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dat betekenl minder tijd achter de computer en rneer tijd voor uzelf of een goed gesprek met één van uw relaties. De wereld draait door op uw manier!"

Transcriptie

1

2 SterGom SterCom maakt database applicaties met focus op relatiemanagement (CRM), donatie-projectreg istratie (DPR) en human resource management (HRM). Filosofie Simplicity gets to the point. Dat is onze filosofie: eenvoudig en doeltreffend. Met als subtitel: het is makkelijker om iets moeilijk te maken dan makkelijk. Mission statement Het lijkt alsof de wereld elke dag dynamischer, interactiever en complexer wordt. Maar in wezen blijven veel dingen hetzelfde en valt de mens altijd terug op de essentie: ademen, eten, drinken, slapen en de volgende dag wakker worden. Dat is onze nuchtere kijk op de 'hypetiek'van deze tijd. In onze software vindt u dat terug: geen overkill aan zinloze opties en onbruikbare wizards, wel doeltreffend opgebouwd. Dat is de missie van SterCom. De wereld draait door... op uw manier? Een oververhitte wereld wil u laten geloven dat u moet meedoen aan trendy hypes: gmail, rss feeds, blogs, msn, youtube, hyves, twitter. Het gevolg is dat u wordt overladen met informati en elke dag een overvolle box! U brengt te veel uren door achter de computer, waarop zoveel software is geïnstalleerd, dat het eigenlijk een chaos is. Al uw kostbare gegevens staan versnipperd op de harddisk, steeds vaker onvindbaar, onoverzichtelijk. SterCom software biedt de mogelijkheid om het heft weer in eigen handen te nemen. Eenvoudige software, goed opgezet, alle functies en data onder één dak. Dat betekenl minder tijd achter de computer en rneer tijd voor uzelf of een goed gesprek met één van uw relaties. De wereld draait door op uw manier! Time for change... FileMaker! ln de visie van Ster- Com past de keuze voor FileMaker, een ontwikkelplatform dat flexibiliteit, betrouwbaarheid, veiligheid en snelle ontwikkeltijd als kenmerken heeft. FileMaker heeft in de loop der tijd zijn kwaliteiten bewezen en wordt overal op de wereld door professionals ingezet bij allerlei bedrijfskritische processen. Software as a Service (SaaS) Steeds vaker wordt software niet meer gebruikt vanuit de eigen omgeving van de eindgebruiker maar zorgt de leverancier voor een toepassing die op een externe server staat. Update, aanpassing en back-up zijn uitbesteed aan professionals en u heeft als eindgebruiker alleen maar de voordelen van software die altijd actueel is en aangepast aan uw persoonlijke wensen. Dit noemen we: Software as a Service (SaaS). Ster- Com kan deze service bieden en zorgt voor een snelle verbinding met haar exclusieve server, bereikbaar via een internetverbinding vanaf elke plek op de wereld. Uiteraard kunt u de software ook in uw eigen werkomgeving installeren zonder gebruik te maken van SaaS. De keuze is aan u. Betaalbare standaard software en toch op uw maat SterCom gaat uit van standaard software. Basissoftware met betaalbare basistarieven. Maar met de mogelijkheide standaard oplossingen aan te passen aan uw situatie. In een SaaS opstellingaat de aanpassing niet ten koste van het gebruik: u kunt gewoon door blijven werken terwijl uw wensen door SterCom worden uitgevoerd.

3 Arp relaties Welke activiteiten u ook uitvoert in uw organisatie of in uw persoonlijke leven, alles loopt via relaíies. Dit zijn personen of organisaties. Relaties vragen om I t'il l'il.r l relatie m a n a g e m e nt. Goed rel atiema n a gement gaat r------a-d*------ell dt*; efitu-----lr rr-----]f-r----:- 3 I. abdd ]l. nmme.w---lf hd;-----lf l:- tegenwoordig niet meer zonder custome relationship management (crm). Dat wil zeggen dat u zich v u.t) n Áb rcra:cs l3 ) HoFo &6 b'.hr6 5.6Í d.d.i6d, Iu4v,.dd!3V IS t!' Ë*- * *, ro.o1 2os a ", via de persoonlijke of organisatorische context van Esridhohoè ffio1xd6 /'l \c hr r de relatie een beeld vormt van de behoeftepatronen -!a.$ fr*"r."." so1&n 6 n:- IryI v Enoatryrounoaton 05ol x& g glt.,r.r*" csar dg O van die relatie en deze orobeert le matchen met de T-T-lf6b"rchoFiF o2or ftoe O ANP invulling die u daaraan zou kunnen geven. Het is in \l dat kader van belang om alles wat u weet over uw T relaties en alles wat u doet met uw relaties vast te Ieggen, te documenteren. Om vervolgens in de zg. cockpitview alle gegevens De onmisbare functies van Arp in één blik te kunnen overzien: adresgegevens, - relatie adressen en relatie gegevens bewaren bereikbaarheid, documenten, overeenkomsten, factu ren, verjaardagen, projecten, contactpersonen, - contactpersonen inschrijven - familie- en gezinsleden inschrijven actiepunten, contactnotities. - logo's en pasfoto's toevoegen Keep in touch met uw relaties! - groepen relaties en contactpersonen aanmaken met trefwoorden De wereld om ons heen verandert - groepen relaties en contactpersonen mailen of en snel. Ontwikkelingen gaan per - brieven, faxen en bijlagen doen uitgaan (interne tekstmodule) dag. Belangrijk is dat u uw relaties snel kunt terugvinden en gemakkelijk - se/ecíies kunt etiketten printen (adres, afzender, logo) - automatische invoer van adres en aanhef bij documenten maken. Mailings in een handomdraai opzetten, uitnodigingen verzenden, dossiers inzien, lijsten - standaard teksten oproepen bij documenten - actiepunte noteren, per relatie of organisatiebreed samenstellen, het moet allemaal als vanzelfsprekend functioneren. U wilt dat alle nieuwe gegevens - contactnotities schrijven, gekoppeld aan relatie realtime beschikbaar ziin. voor u en ook voor - verjaardagslijst samenstellen uw - gespreksnotities schrijven (los van relaties) collega's. - notities schrijven (los van relaties) Voor wie is Arp geschikt? - notulen opstellen Arp is geschikt voor particulieren, kleine bedrijven en - journaal, dagboek bijhouden zzp' ers (zelfstandigen zonder personeel). - automatisch overeenkomsten genereren MetArp projecten - werkuren en kilometerstanden bijhouden (voor projecten, opdrachten e.d.) komen daar bij: fondsen, vermogensbeheerders en sponsoren, die doneren als hun - offertes, orderbevestigingen en facturen verzenden - kennisdatabase aanleggen (voor onderzoekers) core business beschouwen. - geheime gegevens bewaren (pincodes e.d.) Waarom Arp gebruiken? - korte berichten inspreken en bewaren (voicememo) Omdat Arp alle gegevens - gescande documenten bewaren (papierarme werkomgeving) in een omgeving bewaart en u meteen aan de slag kunt. Arp organiseert uw bedrijf, uw activiteiten, uw leven. Daarvoor heeft u in principe geen andere programma's meer nodig. Arp bewaart zijn gegevens op één plek en maakt daarmee een einde aan de versnippering van informatie! lr-. Ro alo naraconó^r I tur.!. Arp is overzichtelijk, voorkomt lange zoektijden en.. = I B.si J vdr B orobó.,! Q U n 5 I q verlies van data. Dat levert u een aanzienlijke Í4dsbesparing op en de geruststelling dat uw hdlf lf veilig en betrouwbaar zijn opgeslagen. Werkomgeving voor Arp Arp kan werken op een standalone computer of in een netwerk omgeving. Ook een SaaS opstelling is mogelijk, waardoor u via een internetverbinding overal ter wereld uw gegevens kunt bereiken. Vod.rd.rum = fcrales) O.d6M.p O MrÉcKlioi6rk I d I sor.2o Bnèí vivdh!3s.ponlu.ro I 9 Bonv.nsch{tuèr Polroirosquo s I I rdmodo o J.nv$ddv6ru &dirc = Oíodcn. Odoóovcslgtrson - Faduren. Pakbonncr Opo.smand I g 0 Fddluf 2ao22o6 ru9tor M.soÍsd 239t9 O { I ffi!k-i if {wil--f- edft;-f--nfm-

4 Arp projecten Een systeem met aanvraagregistratie, relatiebeheer, projectbeheer, beslu itvormi ngsprocedu re, fi nanciële controle en procesmanagement. Voor wie Arp projecten is geschikt voor fondsen, vermogensbeheerders en sponsoren, die schenkingen ten behoeve van maatschappelijke doelen als hun core busrness beschouwen. Donatie is het project ln dit systeem wordt het proces van doneren aan een organisatie of een individu als een project beschouwd. Een project begint met een gespecificeerd verzoek tot ondersteuning door de aanvragende parlij en eindigt met een gemotiveerde toekenning of afwijzing van het verzoek door de verstrekkende partij. Overzichtelijk donaties beheren Na inschrijving van de aanvrager en de projectgegevens gaat het beheer als vanzelf. Het programma houdt bij welke gegevens nodig zijn, bewaakt de besluitvormingsprocedure, verdeelt de werkzaamheden tussen de projectbehandelaars en houdt de budgetten bij. Het genereert automatisch dossiers, adviezen, lijsten, jaarrapportages, budgetoverzichten en documenten. Toegezonden documenten kunnen in het digitaal dossier worden bewaard. Snelheid en doelmatigheid Omdat Arp projecten werkt met sjablonen is snelheid en doelmatigheid van dit systeem gewaarborgd. Sjablonen zijn standaard teksten die worden ingezet bij het maken van documenten (brieven, s e.d.), adviezen, planningen en voorwaarden. U maakt deze teksten eenmalig zelf aan, vervolgens kunt u ze oproepen en individueel bewerken, voor zover dat nodig is. Het programma beschikt over een eigen tekstmodule, het versnipperen van informatie over verschillende programma's (Word, Excel e.d.) behoort definitief tot het verleden. Bijvoorbeeld U wenst dat elke aanvrager binnen één week een bevestigingsbrief dient te ontvangen. Ee n m al ige h and e I i nge n :. u neemt deze handeling op in de standaard planning (werkprotocol). u stelt een standaard bevestigingsbrief op. Resultaat. Arp projecten signaleert als de bevestigingsbrief niet is uitgegaan. Het maken van de bevestigingsbrief is een kwestie van een klik op de knop. t --- I wo"cnoebalr'yardorrfl D.rufr6r.r'b! Jer hlr 'J Grryi. AnP t.:. :.: "rffff*" DE_r h*d----.lftud I voíor!^ovrr ffi.0220m t v.mr'gócvri ! vordre^c6r 40220m t ! voí0re^c6r s0220m t C9 q H,.bdeêhoF1rS)ch:rc 0r0220m 6 Roa!ryFoundá:Fi S q cl0220m! ! 6 c ! c ! Werken op basis van de synopsis lijst Arp projecten maakt gebruik van de synopsls lijst. Dit is een manier om op basis van een lijst besluiten te nemen. De synopsis lijst kan variabel worden ingesteld. Het bevat altijd de standaardgegevens van projecten waaraan facultatief de volgende onderdelen met één muisklikunnen worden toegevoegd:. projectomschrijvingen. adviezen. besluitmotivaties. laatste standen van zaken. categorieën. De synopsis lijst kan op verschillende manieren worden ingezet:. als te nemen besluiten lijst (omschrijving + adviezen). als feedback lijst (omschrijving + besluitmotivaties). als informatie lijst (omschrijving + standen van zaken). De voordelen van de synopsis lijst:. Snel, u bespaartijd. Geen overbodige papierwinkel. U en uw organisatie (bestuur, beslisniveau) zijn altijd en voled ig geïnformeerd. Netwerk Arp projecten leent zich uitstekend voor gezamenlijk gebruik. Een comfortabele keuze is SaaS (Software as a Service), waarbij het programma op een externe server wordt geplaatst. Hierdoor bent u in staat uw gegevens overal ter wereld fe bereiken via een internetverbindino. Bewaking Arp projecten is erop gericht om u te begeleiden vanaf de inschrijving van de aanvraag tot en met het nemen van een gemotiveerd besluit. U beslist zelf door wie een beslissing wordt genomen op welk moment. Het programma accordeert dit en bewaakt:. of de door u vastgestelde procedure wordt aanqehouden door u of door uw collega's. of u in het besluitvormingsproces iets bent vergeten. ffil}h'

5 B lad ren 0 ct-., Lay-oul: sl-prolertll L,-. -f'}- Record: { Fmiocton ) - ÍoÍug naaí rolatieíoírnuli6í VoÍEniging van Gobruikers ( PEied Ang Pt "Wct èsbtui*ffi í fi--j--t-v""p"e fif--l t P'"j""t t""krr"l"s.rtiltl ff--j--tj"tdrrs* filrt I t-2"* invemen---l là:ó:'-'1:"a"ra"dsrí*.e.1[6e9ir'fr nt:...]lb+rlre'.!êáu:calríerellltê.{olgslêp:8ês"lenllb sluit:ioegêkfdll5b1u6:opénl Totaal: L4 Onge50rt. Naam project I; AanvÍaagdatum rj ProjectnurnmeÍ F Ingekoren via ContaclpeËoon voor dit prcjbct Zonder keuze rcrdl automadsch de hoofd conl:tcrpeísmn gel(ozen als trf, batci Íun wdl uttgavoero. Project Gcbruikcrs 1 2::g Leegrwa'. r. D.J.[t. Geachle mevrouh Leegwater Vereniging van Gebruikeís Mevrouw D J.M. Leegwater Jan van Nasaustraat ,Q1 GB DEN HÀAG R. LÊêgwater, D.J.M. r.:- Delgroap P Doelg omvang 125 Kunsteraars A Publiciteit KaaítYeíkoop Plaats proje i Ë Start prolect 30.03"2009 P Einde proj ct F Rekaning nr F Rekening tnv F Rekaning ow Biilrage [:! Biílragê soon FactuuÍovemame GevEagd8 bijdragb in geld -) F Tolala k6ttr van hct prcjact tr tr Biilragen uilandere bíon Eigon biiirage f,j Lopende aanvragan bí anderef rt 6ffiiffi;-t ^1"1i1* slíl1i'.""il?r"3il ee.d eí'c T-----il;i-----l i"-ffi-la.""" L I ro!í tud'f Mdr 2oo0o

6

Workanizr CRM Functionaliteiten

Workanizr CRM Functionaliteiten Workanizr CRM Functionaliteiten Relatiebeheer... 2 Beheren van bedrijfs- en relatiegegevens... 2 CRM op maat... 2 Categorisering... 2 Zoeken en filteren... 2 Zoekfunctie... 2 Filters... 3 Contacten en

Nadere informatie

DocuSoft CRM relatiebeheer voor het MKB

DocuSoft CRM relatiebeheer voor het MKB DocuSoft CRM relatiebeheer voor het MKB Binnen ondernemingen gaat het onderdeel communicatie een steeds grotere rol spelen naarmate het aantal personeelsleden toeneemt en/of de structuur van het bedrijf

Nadere informatie

Informatieset Uw ICT, altijd en overal

Informatieset Uw ICT, altijd en overal Informatieset Uw ICT, altijd en overal Tendenz ICT is aangesloten bij: Wie zijn wij? TendenZ ICT is uw ervaren ICT-partner die u adviseert, ondersteunt en volledig kan ontzorgen op het gebied van al uw

Nadere informatie

CRM in uw Internet Marketing Strategie. Automatisch klantrelaties opbouwen. Alex van Ginneken

CRM in uw Internet Marketing Strategie. Automatisch klantrelaties opbouwen. Alex van Ginneken CRM in uw Internet Marketing Strategie Automatisch klantrelaties opbouwen Alex van Ginneken 1 Van dezelfde auteur: - Internet marketing, Word online marktleider in uw branche - E-mail marketing, Opzetten

Nadere informatie

Imtech Document Center. Imtech ICT. Van sales opportunity tot projectuitvoering

Imtech Document Center. Imtech ICT. Van sales opportunity tot projectuitvoering Imtech ICT Van sales opportunity tot projectuitvoering Imtech Document Center Imtech ICT Integrated Solutions Hogeweg 41 NL-5301 LJ Zaltbommel T +31 418 57 07 50, www.imtech.nl/is info.is@imtech.nl Inhoud

Nadere informatie

W AT I S M O G E L I J K M E T O T Y S E E N C O M P L E E T O V E R Z I C H T V A N M O D U L E S E N F U N C T I O N A L I T E I T E N

W AT I S M O G E L I J K M E T O T Y S E E N C O M P L E E T O V E R Z I C H T V A N M O D U L E S E N F U N C T I O N A L I T E I T E N W AT I S M O G E L I J K M E T O T Y S E E N C O M P L E E T O V E R Z I C H T V A N M O D U L E S E N F U N C T I O N A L I T E I T E N OTYS Recruiting Technology helpt u met kandidaat tracking, communicatie

Nadere informatie

Alle informatie altijd en overal direct bij de hand. Document Management Systeem in SharePoint

Alle informatie altijd en overal direct bij de hand. Document Management Systeem in SharePoint Alle informatie altijd en overal direct bij de hand Document Management Systeem in SharePoint Het simpele gegeven alleen al, dat een gemiddelde medewerker op kantoor tot maar liefst acht uur per week besteedt

Nadere informatie

Carma CRM Kennismaking

Carma CRM Kennismaking Carma CRM Kennismaking Ingenieursbureau B-ware b.v. Postbus 230 7500 AE Enschede Telefoon: (053) 789 09 87 www.carma.ws www.b-ware.nl Carma CRM: De klant centraal, uw bedrijf voorop! KENNISMAKING Bekende

Nadere informatie

CRM Online Uw klantrelaties online beheren.

CRM Online Uw klantrelaties online beheren. CRM Online Uw klantrelaties online beheren. Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 De dienst CRM Online...4 2.1 CRM Online Basic Relatiebeheer...4 2.2 CRM Online Professional Uitgebreid relatiebeheer en facturatie...5

Nadere informatie

PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1

PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1 PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1 Inhoudsopgave Achtergrond informatie over de navigatie binnen PerfectView... 4 A... 6 Aanhef & Adressering... 6 Activiteiten... 6 Toelichting verkoopactiviteiten...

Nadere informatie

CRM software het kloppend hart voor fondsenwervende organisaties

CRM software het kloppend hart voor fondsenwervende organisaties CRM software het kloppend hart voor fondsenwervende organisaties Oktober 2013 Copyright Bluedesk CRM Samenvatting Fondsenwervende organisaties ontlenen hun bestaansrecht aan de toestroom van financiële

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Exact Online. Het Nieuwe Verkopen. CRM in de cloud. www.exactonline.be

Exact Online. Het Nieuwe Verkopen. CRM in de cloud. www.exactonline.be Exact Online Het Nieuwe Verkopen CRM in de cloud www.exactonline.be 02 crm in de cloud Inhoud Introductie 1 Managementsamenvatting 4 2 Het belang van CRM 6 3 CRM in de praktijk 8 4 CRM en het verkooptraject

Nadere informatie

Altijd accurate gegevens

Altijd accurate gegevens Win-winsituatie door professioneel platform Altijd accurate gegevens DOOR MARGREET KOSTER Hoe vaak wordt aan u gevraagd uw persoons- of bedrijfsgegevens in te vullen? Het lijkt alsof de hele wereld e-mails,

Nadere informatie

Informatieset. Informatieset. Act! CRM

Informatieset. Informatieset. Act! CRM Informatieset Act! CRM Een relatiedatabase toegespitst op uw bedrijfsomgeving, die overzichtelijk en eenvoudig in gebruik is en altijd en overal benaderbaar, waar u ook bent. Dat is de wens van velen.

Nadere informatie

Handleiding Tracer ICT CRM/ERP software

Handleiding Tracer ICT CRM/ERP software Handleiding Tracer ICT CRM/ERP software Tracer 4.0 een zeer uitgebreide combinatie van Relatiebeheer (CRM) en Bedrijfsmiddelenbeheer (ERP) software oplossingen. Bedrijf : Tracer ICT Blad 2 van 58 Inhoudsopgave

Nadere informatie

7T software bouwstenen voor een heldere toekomst

7T software bouwstenen voor een heldere toekomst 7T software bouwstenen voor een heldere toekomst E D I T I E Handel & Verhuur 7T software bouwstenen voor een heldere toekomst Beschrijving van de mogelijkheden van de 7T software, voor het gebruik door

Nadere informatie

Collaboration for Business. Whitepaper. Van enkelvoudig samenwerken naar een volledig geïntegreerd sociaal business model.

Collaboration for Business. Whitepaper. Van enkelvoudig samenwerken naar een volledig geïntegreerd sociaal business model. Whitepaper Collaboration for Business Van enkelvoudig samenwerken naar een volledig geïntegreerd sociaal business model. T +31 418 57 07 00, F +31 418 57 07 50 1. Introductie Steeds meer organisaties komen

Nadere informatie

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers, 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: social media anno nu... 4 1.1 Hoeveel mensen maken er gebruik

Nadere informatie

Whitepaper: CRM in de cloud Het Nieuwe Verkopen

Whitepaper: CRM in de cloud Het Nieuwe Verkopen Whitepaper: CRM in de cloud Het Nieuwe Verkopen Inhoudsopgave 1 Managementsamenvatting 4 2 Belang van CRM 5 Definitie CRM 5 Klantcontact en CRM 5 De klantrelatie centraal 5 Van spreadsheet naar CRM software

Nadere informatie

Het CRM 100% succes boek. Hoe zorg je voor een succesvolle implementatie van Microsoft Dynamics CRM Online

Het CRM 100% succes boek. Hoe zorg je voor een succesvolle implementatie van Microsoft Dynamics CRM Online Het CRM 100% succes boek Hoe zorg je voor een succesvolle implementatie van Microsoft Dynamics CRM Online Managementsamenvatting Een succesvolle CRM implementatie heeft niets met techniek te maken maar

Nadere informatie

Handleiding SpinOffice CRM April 2013

Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Als nieuwe gebruiker van SpinOffice CRM is het van belang een goed beeld te hebben van de mogelijkheden van onze slimme applicatie. SpinOffice voegt een centraal adressenbestand

Nadere informatie

Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie

Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie In het begin van een nieuw jaar wordt vaak aandacht besteed aan ontwikkelingen en trends die hun stempel gaan drukken op 2014.

Nadere informatie

Handleiding. alexioncrm. alexion. s o f t w a r e

Handleiding. alexioncrm. alexion. s o f t w a r e Handleiding alexioncrm alexion s o f t w a r e INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 6 Missie... 6 Inleiding... 6 Doelstellingen... 7 Support via Hulp op Afstand... 8 1 Basis Alexion CRM... 9 1.1

Nadere informatie

Webservice meldingen ProUrl

Webservice meldingen ProUrl Productinformatie REMS REMS Algemeen REMS CloudComputing Systeem REMS CC systeem user REMS OnSite systeem user ControlPanel Verwerking Connectivity Auditing Organize Webservice meldingen ProUrl CRM Relaties

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

Quality as a Service. Waarom QaaS? CeneSam, Februari 2014

Quality as a Service. Waarom QaaS? CeneSam, Februari 2014 Quality as a Service Waarom QaaS? CeneSam, Februari 2014 Inleiding Waarom QaaS? of anders gezegd Waarom zou u vandaag nog moeten beginnen met Quality as a Service? Via dit document willen wij u niet alleen

Nadere informatie

TEAM FINANCIEEL De softwareoplossing voor de boekhouder

TEAM FINANCIEEL De softwareoplossing voor de boekhouder TEAM FINANCIEEL De softwareoplossing voor de boekhouder AccountView BV H.J.E. Wenckebachweg 200 Postbus 9400 1006 AK Amsterdam Tel. 020 355 29 10 Fax 020 617 14 78 E-mail: sales@accountview.com Internet:

Nadere informatie