BIJLAGE I FORMATIE DER AFDELINGEN, DIENSTEN EN INSTELLINGEN VAN, RESPECTIEVELIJK RESSORTERENDE ONDER HET DEPARTEMENT VAN LANDBOUW EN VISSERIJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BIJLAGE I FORMATIE DER AFDELINGEN, DIENSTEN EN INSTELLINGEN VAN, RESPECTIEVELIJK RESSORTERENDE ONDER HET DEPARTEMENT VAN LANDBOUW EN VISSERIJ"

Transcriptie

1 ZTTNG 00 RJKSBEGROTNG VOOR HET DENSTJAAR HOOFDSTUK XV LANDBOUW EN VSSERJ BJLAGE t/m VAN DE MEMORE VAN TOELCHTNG Nr. BJLAGE FORMATE DER AFDELNGEN, DENSTEN EN NSTELLNGEN VAN, RESPECTEVELJK RESSORTERENDE ONDER HET DEPARTEMENT VAN LANDBOUW EN VSSERJ Algemene Leiding Secretaris-Generaal... Raadadviseur in alg. dienst Kamerbewaarder.. Overig adm. personeel Rijksambtenaar (A t/m H). Vertaalbureau Schrijver A Financiële Zaken Overig adm. personeel.. 0 Personeelszaken.... Materieel Beheer Leiding Centrale Huishoudelijke Dienst Opzichter A/B/C/D Adj." Magazijnbeheerder Conciërge (C) Rijksambtenaar (A t/m H).. Post- en Archiefzaken Vervoer Leiding, Administratie en Technische Dienst Techn. hoofdassistent (A). Adj." Adm. ambtenaar B e klasse.. Vervoerdienst Adj." Rijksambtenaar (A t/m H). Garage en Reparatiebedrijf Opzichter (A/B) Adm. ambtenaar C e klasse Hoofdschrijver Rijksambtenaar (A t/m H). Juridische en Bedrijfsorganisatorische Zaken Afdelingschef Plv e klasse Adj.-commies A.. Overig adm. personeel 0 Accountantsdienst Hoofd v. d. Ace. dienst.. Hoofdaccountant Accountant e klasse... Accountant Adj.-accountant Adj.-accountant le/e/e kl..... Ass.-accountant A.... Adj.-commies.. 8 Algemene nspectiedienst... Gewestelijk Hoofd.... Adm. hoofdambtenaar (A). Hoofdcontroleur (A).... Adm. ambtenaar A le/e kl. Adj.-hoofdcontroleur... Controleur (A) Adm. ambtenaar B le/e kl... Organisatie en Efficiency... A ngenieur e klasse XV ( vel)

2 Voorlichting Fotograaf A e klasse.... Fotograaf B le/e klasse Rijksambtenaar D... Directie van de Landbouw Algemene Zaken -Generaal -Afdelingschef... Hoofd Grond- en Pachtzaken. nspecteur Wetensch. hoofdambtenaar ngenieur (e klasse).... Wetensch. ambtenaar e kl... Adj." Archief bediende A 0 Stichting nternationaal Agrarisch Centrum (onderdeel e) ngenieur e klasse.... A Commies A Adm. ambtenaar A le/e kl... Centrale Grondkamer Griffier Adm. ambtenaar A e klasse.. Grondkamers Secretaris (A).... Adj.".. Conciërge B/C Landbouwonderwijs nspecteur... ngenieur e klasse Commies Adm. ambtenaar A e klasse. Adm. ambtenaar B e klasse. Landbouwhogeschool Voorzitter Hogeschoolbestuur Hoogleraar Secretaris Lector Bibliothecaris Hoofdsportleider Wetensch. ambtenaar (e kl.). ngenieur e klasse Hortulanus Techn. hoofdambtenaar... Laboratoriumassistent (A).. Techn. hoofdassistent (A).. Techn. ambtenaar (e klasse). Bedrijfsleider (A) Adm. ambtenaar A le/e kl.. Vast assistent Fotograaf A e klasse.... Tekenaar A (e klasse)... Bedrijfschef Bedrijfsboer Opzichter A Adm. ambtenaar B le/e kl.. Hoofdtechnicus Techn. assistent (A) Chef Proefterrein... Middelbaar Onderwijs /.. Leraar/Praktijkleraar.... Onderwijzer/Hulponderwijzer Hoofdassistent A Adm. ambtenaar A e klasse. Adm. ambtenaar B e klasse. Techn. onderwijsassistent... Tuinbaas Amanuensis (A), Conciërge (A)... Landbouwvoorlichting en Onderzoek Algemeen Algemeen directeur nspecteur van de landbouw. (A).... Wetensch. ambtenaar (e kl.) ngenieur (e kl.) Techn. hoofdambtenaar (e kl.) Techn. ambtenaar (e kl.)... Bedrijfsleider Adm. ambtenaar A e kl... Tekenaar A e klasse.... Adm. ambtenaar B le/e kl.. Analist A Lab. bediende Raad voor het Kwekersrecht e klasse.... Adm. ambtenaar C e klasse. 8 Stichting Landbouwhuishoudkundig Onderzoek (onderdeel a) Adj.-directeur Wetensch. ambtenaar (e kl.). Techn. hoofdambtenaar (e kl.) Techn. hoofdassistent A... Landbouwhuishoudkundige Adm. ambtenaar A e klasse. Techn. ambtenaar Techn. assistent (A) Rijksambtenaar F 8 Stichting Centrum voor Piantenfysiologisch Onderzoek (onderdeel b) Wetensch. hoofdambtenaar.. Wetensch. ambtenaar (e kl.). Adm. ambtenaar A le/e kl.. Hoofdassistent... 8 Stichting nstituut voor de Toepassing van Atoomenergie in de Landbouw (onderdeel c) Wetensch. ambtenaar (e kl.). Hoofd van de Administratie. Techn. hoofdambtenaar (e kl.)

3 Adm. hoofdambtenaar A.. Techn. ambtenaar (e klasse) Laboratoriumassistent (A) Adm. ambtenaar A le/e kl Hoofdassistent.... Techn. assistent A.. Adm. ambtenaar B e klasse Dierverzorger Stichting voor Toegepast Biologisch Onderzoek in de Natuur (.T.B.O.N.) (onderdeel d) Wetensch. ambtenaar (e kl.) Adm. hoofdambtenaar. Techn. ambtenaar (e klasse) Hoofdassistent A... Adm. ambtenaar A le/e kl 8 Stichting Technische en Fysische Dienst voor de.andhouw (onderdeel e) Wetensch. ambtenaar (e kl.). Adm. hoofdambtenaar.... Techn. ambtenaar (e klasse). Opzichter A Techn. assistent (A) Hoofdtechnicus Assistent A... 8 Stichting nstituut voor Tuinbouwtechniek (onderdeel f) Wetensch. ambtenaar (e kl.). ngenieur e klasse Techn. hoofdambt. bijz. dienst Techn. hoofdambtenaar (e kl.) Techn. ambtenaar (e kl.).. Bedrijfsleider (A) Adm. ambtenaar A e klasse. Tekenaar A (e klasse)... Opzichter B Adm. ambtenaar B le/e kl.. Fotograaf A e klasse Stichting nstituut voor Veredeling van Tuinbouwgewassen (onderdeel g) Wetensch. ambtenaar (e kl.). ngenieur e klasse Techn. hoofdambtenaar (e kl.) Techn. ambtenaar (e kl.).. Adm. ambtenaar A e klasse Chef fotograaf Tekenaar A Landbouwtechnicus (A)... Adm. ambtenaar B le/e kl.. Ondertuinchef.. 8 Stichting nstituut voor Bewaring en Verwerking van Tuinbouwproducten (onderdeel h) Adj."directeur.... Wetensch. ambtenaar (e kl.) Adm. hoofdambtenaar (A). Techn. hoofdambtenaar Laboratoriumassistent (A). Techn. ambtenaar (e klasse) Adm. ambtenaar A e klasse Adm. ambtenaar B e klasse Assistent A 8 Stichting nstituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek (onderdeel i) Adj."directeur Wetensch. ambtenaar (e kl.). Techn. hoofdambtenaar e kl.. Techn. ambtenaar (e klasse). Adm. ambtenaar A le/e kl.. Laboratoriumassistent.... Fotograaf A!e klasse.... Adm. ambtenaar B e klasse. Opzichter B Stichting nstituut voor de Verwerking van Geneeskrachtige en Aromatische Gewassen (onderdeel j) Wetensch. ambtenaar e klasse 8 Stichting nstituut voor Veevoedingsonderzoek (onderdeel k) Wetensch. hoofdambtenaar Wetensch. ambtenaar (e kl.)... Laboratoriumassistent (A) Adm. ambtenaar A e klasse Hoofdtechnicus Stichting nstituut voor Veeteeltkundig Onderzoek (onderdeel ) Wetensch. hoofdambtenaar Wetensch. ambtenaar (e kl.). Techn. hoofdambt. voor bijz. diensten Adm. hoofdambtenaar A.. Laboratoriumassistent (A).. Adm. ambtenaar A le/e kl.. Hoofdassistent Bedrijfsleider (A) Bedrijfschef Adm. ambtenaar B le/e kl Stichting nstituut voor de Pluimveeteelt (onderdeel m) Wetensch. ambtenaar (e kl.) Adm. hoofdambtenaar (A). Techn. ambtenaar (e klasse) Adm. ambtenaar A le/e kl. Laboratoriumassistent Hoofdassistent... Fotograaf A e klasse Bedrijfsleider A Adm. ambtenaar B le/e kl

4 8 Stichting voor Plantenveredeling (onderdeel n) Adj."directeur.... Wetensch. hoofdambt (A) Wetensch. ambtenaar (e kl Adm. hoofdambtenaar A. ngenieur (e klasse)... Techn. hoofdambtenaar. Bedrijfsleider A Techn. ambtenaar (e kl.)... Adm. ambtenaar A e klasse Laboratoriumassistent.... Adm. ambtenaar B e klasse 8 Stichting nstituut voor Landbouwtechniek en Rationalisatie (onderdeel o) Adj.-directeur (A) Wetensch. hoofdambtenaar Wetensch. ambtenaar e klasse bijzondere diensten ngenieur (e klasse) Techn. hoofdambtenaar (e kl.) Techn. ambtenaar (e klasse). Adm. ambtenaar A le/e kl... Adm. ambtenaar B e klasse. Bedrijfsleider (A) Rijksambtenaar E Hoofdkarteerder (A).... Tekenaar A (e klasse).... Hoofdassistent Opzichter B Karteerder A 8 Stichting nstituut voor Biologisch en Scheikundig Onderzoek (onderdeel q) Wetensch. ambtenaar (e kl.) Techn. hoofdambtenaar e kl bijzondere diensten... Adm. hoofdambtenaar A Techn. ambtenaar (e kl.)... Adm. ambtenaar A le/e kl Laboratoriumassistent (A) Hoofdtechnicus Stichting Proefstation voor de Akker- en Weidebouw (onderdeel r) Pv. directeur (A) Wetensch. ambtenaar (e kl.). ngenieur (e kl.) Techn. hoofdambtenaar (e kl.) Adm. ambtenaar A e kl. e kl. Landbouwhuishoudkundige. Adm. ambtenaar B le/e kl Hoofdtechnicus Stichting Bureau voor Gemeenschappelijke Diensten (onderdeel t) Hoofd van de Stichting.... Hoofd administratie bijzondere diensten Techn. hoofdambtenaar (e kl.) Adm. ambtenaar A le/e kl... Bedrijfsleider A Fotograaf A e klasse.... Hoofdtechnicus Adm. ambtenaar B le/ekl Stichting nstituut voor Bodemvruchtbaarheid (onderdeel u) Wetensch. ambtenaar (e kl.). Techn. hoofdambtenaar (e kl.) Adm. hoofdambtenaar... Laboratorium hoofdassistent Techn. ambtenaar (e klasse)... Laboratoriumassistent (A) Adm. ambtenaar A e klasse ' Tekenaar A Hoofdtechnicus Adm. ambtenaar B e klasse... 8 Stichting voor Bodemkartering (onderdeel p) (A) bijzondere diensten ngenieur (e klasse) Wetensch. ambtenaar (e kl.). Bodemk. hoofdambtenaar (A). Techn. hoofdambtenaar... Techn. ambtenaar (e kl.).. Bodemk. ambtenaar (A)... Chef tekenaar Adm. ambtenaar A le/e kl... Chef fotograaf ts) u 8 Stichting nstituut voor het Onderzoek van de Bewaring, Bewerking en Verwerking van Plantaardige Landbouwprodukten (onderdeel s) Wetensch. ambtenaar (e kl.). bijzondere diensten Techn. hoofdambtenaar (e kl.) Techn. ambtenaar (e kl.).. Adm. ambtenaar A le/e kl... Tekenaar A (e kl.) Laboratoriumassistent Stichting nstituut voor Landbouwbedrijfsgebouwen (onderdeel v) Adj."directeur Hoofd Bouwkundige Afd... Wetensch. ambtenaar (e kl.). ngenieur (ie klasse) Techn. hoofdambtenaar (e kl.) Adm. hoofdambtenaar... Techn. ambtenaar (e kl.).. Adm. ambtenaar A e kl... Tekenaar A e klasse.... Adm. ambtenaar B e klasse

5 Tekenaar B e klasse. 8 Rijksland bouwproefstation te Maastricht Wetensch. hoofdambtenaar. Wetensch. ambtenaar (e ld.) Adm. hoofdambtenaar A.. Adm. ambtenaar A le/e kl. Laboratoriumassistent (A). Adm. ambtenaar B e klasse Laborant A 88 Zuivelstation... Wetensch. ambtenaar (e kl.). Laboratoriumassistent (A).. Adm. ambtenaar A le/e kl... Adm. ambtenaar B e kl... Hoofdtechnicus.. 0 Rijksproefstation voor Zaadcontrole Wetensch. ambtenaar e klasse Adm. hoofdambtenaar... Laboratoriumassistent (A).. Adm. ambtenaar B le/e klasse... nstituut voor Rassenonderzoek van Landbouwgewassen Adj."directeur Wetensch. ambtenaar (e kl.). bijzondere diensten Adm. hoofdambtenaar A... Techn. hoofdambtenaar (e kl.) Bedrijfsleider A Adm. ambtenaar A le/e klasse Tekenaar A e klasse.... Techn. ambtenaar (e kl.).. Adm. ambtenaar B e klasse Landbouwvoorlichting /consulent /directeur.. (A) Wet. hoofdambtenaar (A).. ngenieur (e kl.) Wet. ambtenaar (c kl.)... Techn. hoofdambtenaar (e kl.) Adm. ambtenaar le/ckl.... Tekenaar A e klasse.... Techn. ambtenaar (e kl.).. Analist A Adm. ambtenaar B le/e kl... Laborant A Hulpassistent Veeartsenijkundige Dienst Algemeen nspecteur Wetensch. ambtenaar e klasse nspectie nspecteur Adj."inspecteur Adm. ambtenaar A e klasse Opzichter Adm. ambtenaar B e klasse 0 Stichting voor Diergeneeskundig Onderzoek Algemeen adm. zaken.... Bedrijfsleider A Adm. ambtenaar A e klasse. Adm. ambtenaar B e klasse. Adm. ambtenaar C e klasse. Adm. ambtenaar C e klasse.... Proefboerderij Bedrijfsleider A.... Afdeling Amsterdam Wetensch. hoofdambtcnaar (A) Wetensch. ambtenaar e kl Adm. ambtenaar A le/e kl Opzichter (A) Afdeling Rotterdam (Afd. chef).... Plv. directeur Wetensch. hoofdambtcnaar (A) Wetensch. ambtenaar e kl... Labor.hoofdassistent (A)... Adm. ambtenaar A le/e kl.. Laboratoriumassistent.... Opzichter Adm. ambtenaar B e /ekl Plantenziektenkundige Dienst A.... Wetensch. ambtenaar (e kl.). Hoofd van de Administratie. Techn. hoofdambtenaar (e kl.) bijzondere diensten Techn. ambtenaar ( e klasse). Adm. ambtenaar A e klasse. Laboratoriumassistent A... Adm. ambtenaar A e klasse. Adm. ambtenaar B e klasse. Controleur A Chef procfterrein Fotograaf A le/e klasse.. Tekenaar A Analist Hoofdtechnicus.. Stichting Laboratorium voor nsckticidenonderzoek Wetensch. hoofdambtenaar.. Wetensch. ambtenaar (e kl.). Adm. ambtenaar A e klasse. Adm. ambtenaar C e klasse. Rijksambtenaar F Cultuurtechnische Dienst Adj."directeur Hoofd Fin. adm. en Beheerz.. nspecteur /.. (A) Bibliothecaris.... ngenieur (e klasse) bijzondere diensten

6 Techn. hoofdambtenaar (e kl.) Wetensch. ambtenaar.... e klasse.... Hoofdopzichter Techn. ambtenaar (e klasse). Opzichter bijzondere diensten. Adm. ambtenaar A le/e kl... Chef fotograaf Hoofdassistent Opzichter A/B Analist A Adm. ambtenaar B le/e klasse Tekenaar A (e klasse)..... Stichting nstituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding (onderdeel a) Adj."directeur Wetensch. ambtenaar (e kl.). Techn. hoofdambtenaar (e kl.) Techn. ambtenaar (e klasse). Adm. ambtenaar A le/e klasse Tekenaar A e klasse.... Hoofdassistent Adm. ambtenaar B e klasse... Stichting nternationaal nstituut voor Landaamvinning en Cultuurtechniek (onderdeel b) Wetensch. hoofdambtenaar. ngenieur (e klasse).... Wetensch. ambtenaar e klasse Adm. hoofdambtenaar.. Techn. ambtenaar e klasse Staatsbosbeheer Algemeen nspecteur Juridisch ambtenaar A.... Adm. ambtenaar A le/e klasse Adm. ambtenaar B le/e klasse Tekenaar A Rijksinstituut voor Veldbiologisch Onderzoek in de Natuur -A Wetensch. hoofdambtenaar.. Wetensch. ambtenaar (e kl.). Techn. hoofdambtenaar... Tekenaar A Adm. ambtenaar A e klasse Adm. ambtenaar B le/e klasse waarvan O.K.W Natuurbescherming t.l.v. het Min. van nspecteur ngenieur (e klasse) Techn. hoofdambtenaar... Adm. hoofdambtenaar... Techn. ambtenaar (e klasse). Adm. ambtenaar A le/e klasse Adm. ambtenaar B le/e klasse waarvan t.l.v. Min. van O.K.W. Landschapsverzorging nspecteur ngenieur (e klasse) Techn. hoofdambtenaar... Adm. hoofdambtenaar.... Adm. ambtenaar A le/e klasse Techn. ambtenaar (e klasse). Adm. ambtenaar B e klasse. Tekenaar B e klasse.... Domeinbeheer nspecteur ngenieur (e klasse) Adm. hoofdambtenaar A... Techn. hoofdambtenaar (e kl.) Techn. ambtenaar e klasse.. Adm. ambtenaar A le/e klasse Opziener der gebouwen... Adm. ambtenaar B le/e klasse Tekenaar A Algemeen Bosbouwkundige Aangelegenheden nspecteur ngenieur (e klasse) Techn. hoofdambtenaar (lekt.) Adm. ambtenaar A le/e klasse Techn. ambtenaar (e klasse). Adm. ambtenaar B le/e klasse Tekenaar A e klasse.... Rijksambtenaar E Stichting ter Verbetering van Voortkwekingsmateriaal van Houtopstanden Wetensch. hoofdambtenaar.. Adm. ambtenaar A e klasse... Stichting Bosbouwproefstation (onderdeel f) Wetensch. hoofdambtenaar.. Wetensch. ambtenaar (e kl.). Techn. hoofdambtenaar (e kl.) Techn. ambtenaar (e klasse). Laboratoriumassistent (A).. Adm. ambtenaar A le/e klasse Fotograaf A e klasse.... Adm. ambtenaar B le/e klasse.. 0 Faunabeheer Wetensch. hoofdambtenaar.. Wetensch. ambtenaar e klasse Techn. ambtenaar e klasse.. Hoofdassistent Adm. ambtenaar B e klasse. Controleur A/B Documentatie en Publikaties Commies A Bibliotheekbediende B....

7 Stichting Centrum voor Landbouwpublikaties en Landbouwdocumentatie ngenieur (e klasse) Wetensch. ambtenaar.... Rijksambtenaar E 8 Bureau van de A Tekenaar B le/e/eklasse.. Fotograaf B e/e klasse... Leerling tekenaar.. 0 Directie van de Visserijen Algemeen Adj.-commies A nspectie Hoofdinspecteur ngenieur (e klasse) nspecteur e klasse e nspecteur ter walvisvaart. Techn. hoofdambtenaar... Techn. hoofdopziener.... nspecteur ter walvisvaart.. Adm. ambtenaar A le/e klasse Hoofdcontroleur Gezagvoerder Onderz. vaartuig Techn. ambtenaar Techn. opziener (A) Machinist Adm. ambtenaar B e klasse Stuurman v.h.onderz. vaartuig Controleur Rijksambtenaar D Secretaris Adj.-commies A Adm. ambtenaar B le/e klasse Rijksambtenaar F Directie van de VoedseN voorziening Algemeen -Generaal (e klasse)... Commies A Akkerbouw, Zuivel Veehouderij en (Afdelingschef)... Refrendaris (e klasse).... ngenieur e klasse Kamer voor de Binnenvisserij Economische Tuinbouwen Visserijaangelegenheden Afdelingschef..... (e klasse) Exportbevordering en lnformatie Buitenland Adj."directeur Adj."ingenieur Adj,-commies (A) Programmeringen Documentatie Agrarische Handel en Nijverheid (Afdelingschef)... (e klasse)... ngenieur e klasse Adj." Directie nternationale Economische Samenwerking (Afdelingschef) A (e klasse) Adj.-commies A.... Agrarische Buitenland Vertegen woordiging (Binnendienst) (Afdelingschef)... voor Visserij On- Rijksinstituut derzoek Wetensch. hoofdambtenaar.. Wetensch. ambtenaar (e ld.). Laboratoriumhoofdassistent. Laboratoriumassistent (A).. Techn. ambtenaar e klasse.. Adm. ambtenaar A e klasse. Adm. ambtenaar B e klasse. Techn. assistent 8 Handelsaange- Buitenlandse legenheden (Afdelingschef).... (e klasse).... Commies A Adj." Agrarische Vertegenwoordiging Buitenland (Buitenlandse Dienst) Raadadviseur i.a.d afdelingschef.... (A) ngenieur e klasse (e klasse)... Commies

8 8 Personeel vreemde nationaliteit Bureau P.V.C. - apparaat Provinciaal Apparaat Voedselvoorzieningsin- en Verkoopbureau Hoofdopzichter (A) Techn. hoofdassistent (A)... Hoofdassistent A Adm. ambtenaar A le/e klasse Opzichter A/B/C/D Adm. ambtenaar B e klasse. Analist A Stichting Voor licht ingsbureau voor de Voeding (onderdeel a) Wetensch. ambtenaar e klasse Rijksambtenaar F -generaal Af: T.l.v. het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 0 8 BJLAGE OVERZCHT VAN HET AANTAL PERSONEN WERKZAAM, RESPECTEVELJK BEGROOT BJ HET MNSTERE VAN LANDBOUW EN VSSERJ EN DE DAARONDER RESSORTERENDE DENSTEN EN NSTELLNGEN Werkelijke sterkte Geraamde sterkte Ministerie Algemene Leiding Afdelingen van algemene aard Directie van de Landbouw Algemene Zaken Landbouwonderwijs Landbouwvoorlichting en Onderzoek.... Tuinbouw Veeartsenijkundige Dienst Veeteelt en Zuivel Akker- en Weidebouw Plantenziektenkundige Dienst Cultuurtechnische Dienst Staatsbosbeheer Faunabeheer Documentatie en Publikaties Bureau van de Visserij Directie van de Visserijen Kamer voor de Binnenvisserij Directie van de Voedselvoorziening Algemeen Agrarische Vertegenwoordiging Buitenland.. Provinciale Voedselcommissarissen Voedselvoorzieningsin- en Verkoopbureau.. Stichting Voorlichtingsburaeu voor de Voeding M »j >) ) >) 08 -Generaal J ) Exclusief personeel Rijksinstituut voor Veldbiologisch Onderzoek in de Natuur (Rivon) en Natuurbescherming.

9 BJLAGE Gemerkt Overzicht van stichtingen en rechtspersonen andere dan stichtingen, die, in enigerlei vorm met rijksgelden werken, en waaraan geen rijksambtenaren zijn verbonden, die een toelage ontvangen. Gemerkt Overzicht van stichtingen en rechtspersonen andere dan stichtingen, die, in enigerlei vorm met rijksgelden werken, en waaraan rijksambtenaren zijn verbonden, die een toelage ontvangen. Gemerkt Overzicht van stichtingen en rechtspersonen andere dan stichtingen, die in generlei vorm met rijksgelden werken, doch waaraan wel rijksambtenaren zijn verbonden, die een toelage ontvangen. Artikel AFDELNG. MNSTERE Onderafdeling. Algemene Leiding Stichting Landbouw Economisch nstituut AFDELNG. DRECTE VAN DE LANDBOUW Artikel 0 Onderafdeling. Algemene Zaken Koninklijk Genootschap voor Landbouwwetenschap te Wageningen Stichting nternationaal Agrarisch Centrum te Wageningen Artikel Onderafdeling. Landbouwonderwijs Cat. Vereniging Genootschap Het Nederlands Landbouw Museum te Wageningen Stichting Het Nederlands Studentensanatorium te Laren (N.H.) Het Museum voor Tropische Landbouw te Deventer.. De Foreign Student Service te Amsterdam Stichting Maandblad voor het Landbouwonderwijs te Utrecht Artikel hogere landbouwscholen en middelbare land- en tuinbouwscholen geëxploiteerd door of namens de navolgende organisaties: de Nederlandse Christelijke Boeren- en Tuindersbond te 's-gravenhage de Katholieke Nederlandse Boeren- en Tuindersbond te 's-gravenhage de Stichting tot Bevordering van het R.K. Landbouwonderwijs in het Bisdom Breda de Aartsdiocesane R.K. Boeren- en Tuindersbond te Arnhem Stichting De Bijzondere Hogere Landbouwschool in Friesland" te Leeuwarden Stichting Hogere en Middelbare Landbouwschool van het K.N.L.C. Vereniging tot Bevordering van het Land- en Tuinbouwonderwijs in de Noordoostpolder te Emmeloord... de Stichting De R.K. Middelbare Landbouwschool te Boxtel" de Stichting van de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond tot Bevordering van het R.K. Land- en Tuinbouwonderwijs in het Bisdom Breda de Koninklijke Nederlandse Heide Maatschappij te Arnhem Stichting Middelbare Landbouwschool van de Groninger Maatschappij van Landbouw te Groningen Bestuur van de Vereniging voor het Christelijk Middelbaar Landbouwonderwijs te Sneek de Onderwijsvereniging van de L.T.B, te Haarlem.. de Stichting tot Bevordering van het R.K. Landbouwonderwijs in Zeeuws-Vlaanderen te Hulst de Vereniging voor Landbouwonderwijs te Roermond. de Maatschappij van Weldadigheid te Frederiksoord.. de Stichting Tuinbouwschool voor meisjes Huis te Lande" te Rijswijk de Friese Christelijke Bocren- en Tuindersbond te Leeuwarden de Groninger Christelijke Boeren- en Tuindersbond te Groningen de Drentse Christelijke Boeren- en Tuindersbond te Assen de Overijsselse Christelijke Boeren- en Tuindersbond te Zwolle de Gelderse Christelijke Boeren- en Tuindersbond te Arnhem de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond te Tilburg.. de Zeeuwse Christelijke Boeren- en Tuindersbond te Goes de Afdeling (Z.D.) Noord-Holland van de Christelijke Boeren- en Tuindersbond te Hoofddorp de Christelijke Middelbare Landbouwschool te Gorinchem de Stichting Warmonderhof" te Warmond Artikel Ongeveer lagere land- en tuinbouwscholen, welke worden geëxploiteerd door of namens de onderstaande organisaties: Aartsdiocesane R.K. Boeren- en Tuindersbond te Arnhem Vereniging tot Bevordering van het Land- en Tuinbouwonderwijs op Christelijke grondslag voor Andel e.o. te Andel voor Purmerend e.o. te Purmerend Vereniging tot Bevordering van het Lager Land- en Tuinbouwonderwijs in de Hoekse Waard te Klaaswaal.. voor Gorredijk e.o. te Boornbergum Vereniging tot het Bevorderen van het Land- en Tuinbouwonderwijs op Christelijke grondslag voor Kampen e.o. te Jsselmuiden Noordbrabantse Christelijke Boerenbond te Tilburg. Afdeling Broek op Langendijk van de C.B.T.B. te Broek op Langendijk Kring Midden Zuid-Holland van de C.B.T.B. te Moerkapelle Afdeling Zelhem van de Christelijke Boeren- en Tuindersbond te Zelhem Vereniging tot Bevordering van het Land- en Tuinbouwonderwijs op Voorne, Putten en Rozenburg te Brielle. Afdeling Alblasserwaard van de Christelijke Boeren- en Tuindersbond te Noordeloos en het Landbouw-Huishoudondcrwijs op Christelijke grondslag voor Gaasterland e.o. te Harich bij Balk.... Amsterdamse Vereniging voor Tuinbouw en Plantkunde te Amsterdam College Burgemeester en Wethouders te Haarlem... R.K. Stichting voor Land- en Tuinbouwonderwijs te Nijmegen voor N.O. Friesland te Blija Ca

10 0 Ca voor Oosterwolde e.o. te Oosterwolde Afdeling Borculo van de Gelderse Mij. van Landbouw te Borculo voor Oldeberkoop e.o. te Oldeberkoop Afdeling Overijssel en de Noordoostpolder van de C.B.T.B. te Zwolle Gelderse C.B.T.B, te Arnhem Afdeling Kollumerland van de C.B.T.B, te Munnekezijl.. te Vries e.o. te Vries Vereniging tot Bevordering van het Tuinbouwonderwijs op het eiland Jsselmonde e.o. te Barendrecht.... Utrechts Landbouw Genootschap te Utrecht de Afdeling Oldebroek van de Christelijke Boeren- en Tuindersbond te Oldebroek de Stichting Lagere Landbouwschool Oosterhesselen te Assen de Kring Vijfherenlanden van de Christelijke Boeren- en Tuindersbond te Everdingen de Vereniging tot Bevordering van het Landbouw-, Tuinbouw- en Landbouwhuishoudonderwijs op Christelijke grondslag voor Maasland en omstreken te Maassluis.. Drentse C.B.T.B. te Assen Zeeuwse Landbouw Maatschappij te Goes Afdeling Aalten van de C.B.T.B. in Nederland te Aalten. Vereniging voor Landbouwonderwijs te Roermond. Stichting Algemene Lagere Landbouwschool van de Gelderse Mij. van Landbouw te Geldermalsen Groninger C.B.T.B. te Groningen Afdeling Varsseveld en Heelweg van de Gelderse Mij. van Landbouw te Arnhem Kring Westland van de C.B.T.B. te Naaldwijk voor Westerbork e.o. te Westerbork Federatie van Landbouwverenigingen in de gemeente Slochteren te Schildwolde Groninger Mij. van Landbouw te Groningen op Goeree-Overflakkee te Sommelsdijk Gewestelijke Afdeling van de C.B.T.B. te Franeker... Vereniging tot Bevordering van het Land- en Tuinbouwonderwijs op Christelijke grondslag voor Hoogeveen e.o. te Kerkenveld Coöperatieve Landbouwvereniging en Graanmaalderij De Bilt e.o." te Bilthoven Vereniging ter Bevordering van het Landbouwonderwijs voor Heerenveen te Oudeschoot Stichting tot Bevordering van het Land- en Tuinbouwonderwijs in de Gemeente Texel te Den Burg Christelijke Veenkoloniale Landbouwbond te Stadskanaal Coöperatieve Boerenleenbank en Handelsvereniging Woudenberg Maarn" te Woudenberg Vereniging ter Bevordering van het Landbouwonderwijs voor Borger e.o. te Borger Gelderse Mij. van Landbouw te Arnhem School van Z.M. Koning Willem en H.M. Koningin Emma der Nederlanden te Velp De Afdeling (Z.D.) Noord-Holland van de C.B.T.B. te Hoofddorp De Vereniging tot nstandhouding van de lagere landbouwschool te Bakkeveen Opvoedings- en Onderwijsstichting St. Marie" te Huybergen (N.B.) Utrechtse Christelijke Boeren- en Tuindersbond te Woerden Onderwijsvereniging van de L.T.B, te Haarlem.... Stichting tot Bevordering van het Christelijk Landbouwonderwijs in de gemeente Staphorst e.o. te Staphorst.. Kring Gouda e.o. van de C.B.T.B. te Oudewater... Ca Kring Putten e.o. van de C.B.T.B. te Voorthuizen... Hollandse Mij. van Landbouw te Den Haag Christelijke Lagere Landbouwschool te Alphen a.d. Rijn in Vlagtwedde te Vlagtwedde Overijsselse Landbouwmaatschappij te Zwolle Veenkoloniale Boerenbond te Veendam Afdeling Oostdongeradeel van de C.B.T.B. te Niawier.. Vereniging ter Bevordering van het Landbouwonderwijs voor Zeeuws-Vlaanderen W.D. te Oostburg.... District Sneek van de Friese C.B.T.B. te Sneek.... i Vereniging ter Bevordering van het Landbouwonderwijs voor Woerden e.o. te Woerden j het District Ferwerd van de Friese Christelijke Boeren- en Tuindersbond te Marrum (Fr.)! het District Bergum van de Friese Christelijke Boeren- en Tuindersbond te Bergum j de voor Wolvega en omstreken te Wolvega de Afdeling Nunspeet van de Christelijke Boeren- en Tuindersbond te Nunspeet i de Stichting voor Land- en Tuinbouwonderwijs in de Wieringermeer te Wieringerwerf ; de St. Gregorius-Stichting te Utrecht de Vereniging tot Bevordering van het Landbouw-, Tuinbouw- en Landbouwhuishoudonderwijs op Christelijke grondslag te Vorden : de in de gemeente Achterkarspelen e.o. te Surhuisterveen. j Afdeling Noordbrabants Westhoek van de C.B.T.B. te Willemstad! te Lemmer e.o. te Lemmer j Vereniging tot Bevordering van het Land- en Tuinbouwonderwijs op Christelijke grondslag voor het Zuidelijk Westerkwartier e.o. te Grootegast-Oldekerk.... Gemeente Voorst te Twello : Gemeente Den Helder te Den Helder i Gemeente Menaldumadeel te Menaldum voor Roordahuizum e.o. te Roordahuizum Genootschap ter Bevordering van de Landbouw in Drenthe te Assen Christelijke Boeren- en Tuindersbond Holland-Brabant te j Haarlem j Vereniging Landbouwonderwijs Noordoostpolder te Emmeloord! Kring W. Gelderland van de Gelderse C.B.T.B. te Well- Ammerzoden Vereniging voor Christelijk Landbouwonderwijs voor Drachten e.o. te Drachten Vereniging voor Christelijk Landbouwonderwijs in de Gemeente Wonseradeel te Wons voor de gemeenten Het Bildt, Menaldumadeel e.o. te Menaldum Afdeling van de Friese C.B.T.B. in de gemeente Dantumadeel te Rinsumageest Stichting Christelijke Lagere Tuinbouwschool voor het Land van Heusden Altena, Biesbosch en Langstraat te Zevenbergen Kring West-Friesland van de C.B.T.B. te Andijk.... Zeeuwse Christelijke Boeren- en Tuindersbond te Goes.. Vereniging District Workum van de Friese C.B.T.B. te Workum Kring Leiden van de C.B.T.B. te Leiden op Terschelling te Hoorn (Terschelling) District Buitenpost van de Friese C.B.T.B. te Buitenpost Gemeente Ameland

11 Cat. Ongeveer 88!and- en tuinbouwvakscholen, geëxploiteerd door of namens de navolgende organisaties: de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij te Arnhem de Stichting Vakschool voor zuivelbereiders te Hoorn.. de Limburgse Land- en Tuinbouwbond te Roermond.. de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond te Tilburg.. de Stichting Practijkcentrum voor Landbouwmechanisatie te Utrecht de Veilingsvereniging Pomona" te Loppersum.... de Stichting Proeftuin te Noordbroek de Stichting Proeffruitbedrijf voor de kleibouwstreek te St. Anna Parochie de Veilingsvereniging De Afslag" te Berlikum.... de Aartsdiocesane R.K. Boeren- en Tuindersbond te Arnhem de Stichting Fruitteeltvakschool en Fruitteeltdemonstratiebedrijf te Terwolde de Kwekersvereniging Huissen en Omstreken" te Huissen het Bestuur van de Tuinbouwvakschool voor de Fruitteelt te Beuningen de Stichting Boom en vrucht" te Kesteren de Coöp. Bloemistenvereniging te Lent de Stichting tot verbetering van de Fruitcultuur te Geldermalsen de Contact Commissie uit de Kon. Ned. Mij. voor tuinbouw en plantkunde t.b.v. Onderwijsbelangen in de provincie Utrecht te Utrecht de Centrale onderwijs Commissie Hoveniersopleiding te 's-gravenhage de Vereniging Proeftuin Hollands-Utrechts Veendistrict" te Sloten het Bestuur van de Tuinbouwvakschool voor de Bloemsierkunst de Vereniging Proefstation voor Groenten- en Fruitteelt onder Glas te Naaldwijk de Vereniging tot Bevordering van het Pluimveeteeltvakonderwijs in Gelderland en Utrecht te Arnhem.... de Vereniging tot Bevordering van het Pluimveeteeltvakonderwijs in het Noorden en het Oosten van het Land te Zwolle de Vereniging tot Bevordering van het Tuinbouwonderwijs op het eiland Jsselmonde en omstreken te Barendrecht de Vereniging voor Landbouwonderwijs te Roermond.. de Stichting Landbouwscholingsbedrijf Noordoostpolder te Emmeloord de Stichting Praktijkschool voor de Werktuigencommissie West-Zeeuws Vlaanderen te Groede de Stichting nstituut voor Tuinbouwtechniek Bestuur van de Stichting Pluimveeteelt Praktijkschool te Horst Friese Tuinbouwvereniging te Leeuwarden Commissie voor Landbouwonderwijs in de Usselmeerpolders te Emmeloord De Plaatselijke Onderwijs Commissie te Enschede... Coöperatieve Vereniging Wijhe en omstreken" te Wijhe Vakcommissie voor Tuinbouwonderwijs Arnhem en omstreken te Arnhem Gelderse Maatschappij van Landbouw te Arnhem... het Bestuur van de Tuinbouwvakschool voor groente- en klein fruit te Ewijk Vereniging tot Bevordering van de Tuinbouw in de Bommelerwaard te Zaltbommel Nederlandse Fruittelersorganisatie, Kring Utrecht te Bunnik het Bestuur van de Tuinbouwvakscholen te Beverwijk, Roelofarendsveen, Castricum, Hoofddorp en Kortenhoef te Amsterdam-West Vereniging tot Bevordering van het Tuinbouwonderwijs op Schouwen-Duiveland te Haamstede Cat. Onderwijscommissie der 's-gravenhaagse Tuinbouwverenigingen Stichting tot exploitatie van Tuinbouwvakscholen in Zecland en West Noord-Brabant te Goes Vakschool voor bloembollenteelt te Middelharnis... Comité voor Tuinbouwonderwijs Naarden-Bussum co." te Naarden Stichting voor Tuinbouwonderwijs en Tuinbouwvoorlichting te Paterswolde Drents Landbouwgenootschap te Assen Coöperatieve Fruit- en Groenteveiling te Harlingen... de A.B.T.B. Wijk bij Duurstede te Langbroek.... Afdeling Gronigen van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij van Tuinbouw en Plantkunde en de Kring Bloemist-Hoveniers te Groningen Onderafdeling. Landbouwvoorlichting en Onderzoek Artikel 8 Stichting Landbouwhuishoudkundig Onderzoek te Wageningen Stichting Centrum voor Plantenfysiologisch Onderzoek te Wageningen Stichting nstituut voor de Toepassing van Atoomenergie in de Landbouw te Wageningen Stichting voor Toegepast Biologisch Onderzoek in de Natuur (.T.B.O.N.) te Arnhem Stichting Technische en Fysische Dienst voor de Landbouw te Wageningen Stichting nstituut voor Tuinbouwtechniek Stichting nstituut voor Veredeling van Tuinbouwgewassen Stichting nstituut voor Bewaring en Verwerking van Tuinbouwproducten Stichting nstituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek Stichting nstituut voor de Verwerking van Geneeskrachtige en Aromatische Gewassen te Groningen Stichting nstituut voor Veevoedingsonderzoek Hoorn" te Hoorn Stichting nstituut voor Veeteeltkundig Onderzoek Schoonoord" te Zeist Stichting nstituut voor de Pluimveeteelt het Spelderholt" te Beekbergen De Vereniging tot Exploitatie van het Veevoedingsproefbedrijf Hoorn" te Hoorn Stichting voor Plantenveredeling... Stichting nstituut voor Landbouwtechniek en Rationalisatie te Wageningen Stichting voor Bodemkartering te Wageningen.... Stichting nstituut voor Biologisch en Scheikundig Onderzoek van Landbouwgewassen te Wageningen.... Stichting Proefstation voor de Akker- en Weidebouw te Wageningen Stichting nstituut voor het Onderzoek van de Bewaring, Bewerking en Verwerking van Plantaardige Landbouwprodukten te Wageningen Stichting Bureau voor Gemeenschappelijke Diensten te Wageningen Stichting nstituut voor Bodemvruchtbaarheid te Groningen Stichting nstituut voor Landbouwbedrijfsgebouwen te Wageningen Artikel 8 Stichting tot Exploitatie van het Proefstation voor de Bloemisterij in Nederland te Aalsmeer Stichting Proefstation voor de Groenteteelt in de volle grond in Nederland te Alkmaar Vereniging Proefstation voor de Boomkwekerij te Boskoop

12 Cat. Vereniging Proefstation voor de Bloembollencultuur te Lisse Vereniging Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder Glas te Naaldwijk Vereniging Proefstation voor de Fruitteelt in de volle grond te Wilhelminadorp Vereniging Proeftuin Hollands-Utrechts Veendistrict te Amsterdam Vereniging Proeftuin De Duinstreek van Holland" te Heemskerk Stichting Tuinbouwvoorbeeldbedrijf Noordbroek te Noordbroek Gemeente Hoogezand-Sappemeer (Proeftuin Sappemeer) Stichting Proefbijenstand Ambrosiushoeve te Tilburg.. Stichting Fruitteeltdemonstratiebedrijf voor de Jsselstreek te Terwolde Stichting Proeftuin Beemster te Beemster Stichting Proeftuin Noord Limburg te Venlo Vereniging Vleutens Proeftuin te Vleuten Vereniging tot Bevordering en Verbetering van de Tuinbouw in de Bommelerwaard te Zaltbommel Stichting Tuinbouwproefbedrijf Zeeuws-Vlaanderen te Philippine Vereniging Naar Beter Fruit" te Barendrecht.... Vereniging Meer onderzoek groenteteelt" te Barendrecht (proeftuin Vierpolders) Stichting Tuinbouwproefbedrijf Geestmerambacht te Oudkarspel Tuinbouvvstichting De Twee Provinciën te Paterswolde.. Vereniging Procffruitbedrijf voor de Kleibouwstreek te St. Anna Parochie Friese Tuinbouwvereniging te Leeuwarden Stichting Boom en Vrucht" te Opheusden Stichting Proeftuin Bovenkarspel" te Hoorn Stichting Proeftuin Breezand" te Breezand Stichting tot Verbetering van de Fruitcultuur te Geldermaisen Stichting tot Bevordering van de Fruitteelt in Limburg te Maastricht Stichting Kruidentuin te Doornspijk Stichting Proeftuin Lent te Lent Stichting Kruidentuin te Buitenpost Stichting Nederlandse Uienfederatie te Middelharnis.. Vereniging Proeftuin Rijnsburg en Omstreken te Rijnsburg Stichting Proefstation voor de Champignoncultuur te Horst Stichtse Fruittuin te Werkhoven (Utrecht) Vereniging voor tuinbouwvoorlichting en -onderzoek in de Jsselmeerpolders te Emmeloord Stichting tot Bevordering van de Tuinbouw in Z.O.-Drenthe te Erica Vereniging tot bevordering van de fruitteelt in de Jsselmeerpolders te Emmeloord De Selectiemesterijen () Oosting nstituut voor Kleinveeteelt te Emmen.... Stichting Proefbedrijf voor Pluimveeteelt (proefbedrijf te Horst) te Roermond Stichting Proefbedrijf voor Pluimveeteelt te Maarheeze Stichting voor het Fokkerijwezen bij de Pluimveehouderij te De Bilt Nederlands Proefbedrijf voor de Slachtpluimveeteelt te Haarlem Stichting Proefbedrijf voor Pluimvee in Gelderland te Barneveld De Vereniging Pluimveeproefbedrijf Overijssel/Gelderland" te Delden Stichting Fries/Gronings Pluimveeproefbedrijf te Marum. Stichting Keuringsdienst Zeeland (Proefboerderij in de Wilhelminapolder) Stichting Drentse Proefboerderij Kooyenburg" te Assen Stichting Proefboerderij Zuid-Hollandse Eilanden te Westmaas Cat. Vereniging tot Exploitatie van de proefboerderij Overijssel te Heino" te Zwolle Vereniging tot Exploitatie van proefboerderijen in de kleien zavelstreken in de provincie Groningen te Groningen Stichting Practische Landbouwvoorlichting" Stichting Proefboerderij Zeeland te Goes Friese Maatschappij van Landbouw te Leeuwarden (Proefboerdcrij Rijperkeik) Vereniging tot Exploitatie van Proefboerderijen in de Veenkoloniën te Veendam Stichting Proefboerderij in het Zuid-Hollands-Utrechtsveenweidegebied te Utrecht Stichting Proefboerderij Noord-Holland te Alkmaar... Stichting Proefboerderij in de Noordoostpolder te Emmeloord N.C.B. Tilburg (proefboerderij Cranendonck" te Maarheze) Stichting Proefboerderij Prof. dr. J. M. van Bemmelhoeve" te Wieringermeer Stichting Proefbedrijf De Vredepeel" te Roermond.. Stichting Proefboerderij Selmien" te Leeuwarden... Stichting Proefboerderij Wijnandsrade te Roermond... Stichting Proefboerderij Campsplaats te Horst Laboratorium voor Bloembollenonderzoek te Lisse... Gemeente Aalsmeer (Scringenpark) Hout nstituut T.N.O. te Delft Centraal Bloembollencomité te Haarlem Centraal Veevocderbureau in Nederland te Wageningen. Stichting Nederlands Graancentrum te Wageningen... Stichting Centraal Orgaan voor Zaaizaad en Pootgoed te Wageningen Stichting voor de bevordering van de teelt van 0iehoudende Zaden te Wageningen Stichting Mechanisatie Centrum te Wageningen.... Nederlandse Algemene Keuringsdienst te Wageningen.. Stichting Provinciaal Onderzoekcentrum in Zeeland te Goes Stichting Provinciaal Onderzoekcentrum in Drenthe te Emmen Stichting Provinciaal Onderzoekcentrum in Friesland te Leeuwarden Stichting Provinciaal Onderzoekcentrum in Limburg te Roermond Stichting Provinciaal Onderzoekcentrum in Noord-Brabant te Tilburg Stichting Provinciaal Onderzoekcentrum in Overijssel te Hengelo Stichting Provinciaal Onderzoekcentrum in Noord-Holland te Schagen Stichting Onderzoekcentrum voor de Landbouw in de Usselmeerpolders te Emmeloord Stichting Provinciaal Onderzoekcentrum in Groningen te Groningen Stichting Provinciaal Onderzoekcentrum in Zuid-Holland te Rotterdam Stichting Provinciaal Onderzoekcentrum in Utrecht te Utrecht. Vereniging Peulvruchten Studie Combinatie te Wageningen Stichting Fonds ter bevordering van de Veredeling van Landbouwgewassen te Wageningen Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor Boomkwekerijgewassen Stichting Compost te Amsterdam Artikel Stichting Landbouwbelang Alblasserwaard Vijfherenlanden te Dordrecht Stichting tot ontwikkeling van de N.W.-Veluwe te Harderwijk

13 Cat. Stichting Streekverbetering Zuid-Westerkwartier te Grotegast Friese Maatschappij van Landbouw te Leeuwarden... Drents Landbouw Genootschap te Assen C.B.T.B. te Assen C.B.T.B. te Zwolle C.B.T.B. te Utrecht C.B.T.B. te Leeuwarden C.B.T.B. te Arnhem A.B.T.B. te Arnhem - Stichting Agrarisch Welzijn Nieuwleuzen te Zwolle... Overijsselse Landbouw Maatschappij te Zwolle.... Aartsdiocesane Boeren- en Tuindersbond te Almelo... Gelderse Maatschappij van Landbouw te Arnhem... Utrechts Landbouw Genootschap te Utrecht Hollandse Maatschappij van Landbouw. Katholieke Land- en Tuinbouwbond te Haarlem.... Zeeuwse Landbouw Maatschappij te Goes Noordbrabantse Christelijke Boerenbond te Tilburg... Limburgse Land- en Tuinbouwbond te Roermond... Veenkoloniale Boerenbond te Veendam Christelijke Boeren- en Tuindersbond Holland-Brabant" te Haarlem Christelijke Veenkoloniale Boerenbond te Gasselternijveen Artikel Stichting Nederlandse Draf- en Rensport Koninklijke Vereniging Het Nederlandse Trekpaard" te 's-gravenhage Vereniging tot Bevordering van de Landbouwtuigpaardfokkerij in Nederland (V.L.N.) te Utrecht Vereniging Noord-Nederlandse Warmbloed Paardenstamboek (N.W.P.) te Groningen Koninklijke Vereniging Het Fries Paardenstamboek" te Leeuwarden Vereniging Het Nederlandse Hackney Stamboek" te Worth- Rheden Vereniging Het Nederlandse New Forest-pony Stamboek" te Amersfoort Vereniging Het Nederlandse Shetlandpony Stamboek" te Worth-Rheden Vereniging Het Nederlandse Fjordenpaardenstamboek" te Zwolle Vereniging De Nederlandse Arabieren Club" te Leiden. Vereniging Het Nederlands Welsh Pony Stamboek" te Sleen.. Vereniging Nederlands Stamboek voor Jslandse Ponies" te Amersfoort De in elke provincie werkzame Provinciale Commissie tot Bevordering van Rijkswege van de Rundveefokkerij.. Groninger Varkensstamboek te Groningen Varkensstamboek in Friesland te Leeuwarden.... Drents Varkensstamboek te Assen Varkensstamboek voor Overijssel te Zwolle Varkensstamboek voor Gelderland te Arnhem.... De Vereniging Het Stichtse Varkensstamboek" te Utrecht Noord-Hollands Groot Yorkshire Varkensstamboek te Alkmaar Zuid-Hollands Groot Yorkshire Varkensstamboek Varkensstamboek voor Zeeland te Middelburg.... Noord-Brabants Varkensstamboek te St. Oedenrode... Limburgs Varkensstamboek te Roermond Centraal Bureau voor de Varkensfokkerij in Nederland te Utrecht Bond van Geitenfokverenigingen in de provincie Groningen te Groningen Bond van Friese Geitenfokverenigingen te Leeuwarden.. Bond van Geitenfokverenigingen in Drenthe te Assen. Bond van Geitenfokverenigingen in Overijssel te Zwolle Provinciale Commissie tot Bevordering van de geitenfokkerij in Gelderland te Arnhem Commissie voor de geitenfokkerij in Utrecht te Utrecht Vereniging tot Verbetering van het geitenras in Noord- Holland te Berkhout Provinciale Bond van Geitenfokverenigingen in Zuid-Holland te Gorinchem Vereniging tot Verbetering van het geitenras in Zeeland te Middelburg Cat. Provinciale Bond van Geitenfokverenigingen in Noord- Brabant te Etten Nederlandse Organisatie voor de Geitenfokkerij te Utrecht Texels schapenstamboek in Friesland te Leeuwarden. Vereniging tot Verbetering van het schapenras in Zeeland te Middelburg Vereniging Het Texels Schapenstamboek voor Noord- Brabant" te Ginneken Vereniging tot Verbetering van de schapenfokkerij in Limburg te Wijnandsrade Stichting Fonds Nederlandse Veefokkerij" te's-gravenhage Het in elke provincie werkzame Provinciale Veevoederbureau Onderafdeling V. Veeartsenijkundige Dienst Artikel 0 Stichting voor Diergeneeskundig Onderzoek Onderafdeling V. Plantenziektenkundige Dienst Artikel Stichting Laboratorium voor nsekticidenonderzoek te Wageningen Onderafdeling V. Cultuurtechnische Dienst Artikel Stichting nstituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding te Wageningen Stichting nternationaal nstituut voor Landaanwinning en Cultuurtechniek te Wageningen Stichting De Cruquius" Stichting Studiecentrum Wegenbouw" Stichting Beheer Landbouwgronden te Utrecht.... Onderafdeling V. Staatsbosbeheer Artikel Pinetum Schovenhorst onder Putten te Putten.... Stichting Bosbouwproefstation De Dorschkamp" te Wageningen Artikel Stichting Het Noord-Hollands Landschap te Amsterdam- Zuid Stichting Het Gelders Landschap te Arnhem Stichting Het Rijster Bos te Leeuwarden Stichting Het Utrechts Landschap te Utrecht Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten te Amsterdam Stichting Fonds van Aanleg, Onderhoud en Beheer van Wandelparken te Leiden Vereniging tot Werkverschaffing aan behoeftige ingezetenen van de gemeente Heerde

14 Cat.! Stichting Museum van Oudheden voor de Provincie en Stad Groningen te Groningen Stichting Het Limburgs Landschap te Maastricht... Stichting Gooi's Natuurreservaat te Haarlem Vereniging t Fryske Gea te Leeuwarden Stichting op Toutenburg" te Rijperkerk Stichting Lunters Buurtbos te Lunteren Waterschap Westerwolde te Bellingwolde Artikel Jachtfonds Artikel Onderafdeling V. Faunabeheer Onderafdeling X. Documentatie en Publikaties Stichting Centrum voor Landbouwpublikaties en -Landbouwdocumentatie te Wageningen AFDELNG. VSSERJ Onderafdeling. Directie van de Visserijen Artikel Nederlandse Vereniging ten behoeve van zeelieden van elke nationaliteit te Amsterdam AFDELNG V. DRECTE VAN DE VOEDSELVOORZENNG Onderafdeling V. Uitgaven van algemene aard Artikel Stichting Voorlichtingsbureau voor de Voeding Stichting Commissie voor Huishoudelijke" en Gezinsvoorlichting Stichting voor Huishoudelijke Voorlichting ten Plattelande Stichting Produktiviteitscentrum voor het Visbedrijf te 's-gravenhage

thema 1 Nederland en het water topografie

thema 1 Nederland en het water topografie thema 1 Nederland en het water topografie Argus Clou Aardrijkskunde groep 6 oefenkaart met antwoorden Malmberg s-hertogenbosch thema 1 Nederland en het water topografie Gebergten Vaalserberg Plaatsen Almere

Nadere informatie

Overijssel FRYSLÂN DRENTHE FLEVO- LAND DUITSLAND. Zwolle GELDERLAND. Steenwijk* Giethoorn* Hardenberg* Kampen* Vecht* Ommen* Nijverdal* Almelo

Overijssel FRYSLÂN DRENTHE FLEVO- LAND DUITSLAND. Zwolle GELDERLAND. Steenwijk* Giethoorn* Hardenberg* Kampen* Vecht* Ommen* Nijverdal* Almelo Vecht* 1 met namen Overijssel FRYSLÂN DRENTHE Steenwijk* Giethoorn* FLEVO- LAND Hardenberg* Kampen* DUITSLAND Zwolle Ommen* SALLAND* IJssel Deventer Nijverdal* Rijssen* Almelo Oldenzaal* TWENTE Hengelo

Nadere informatie

Toiletreclame Regionale Tarieven Indoormedia

Toiletreclame Regionale Tarieven Indoormedia Volume netwerk Horeca Doelgroep 13-49 Alkmaar 1 2 weken 34 17 10 950,- 135,- 495,- 115,- Almere 1 2 weken 17 8 5 475,- 115,- 250,- 110,- Amersfoort 1 2 weken 50 25 15 1.425,- 150,- 745,- 125,- Amsterdam

Nadere informatie

SNS rechtsvoorgangers

SNS rechtsvoorgangers Overzicht van de bestemming van de archieven van de rechtsvoorgangers van de Samenwerkende Nederlandse Spaarbanken (SNS) In deze versie zijn de verschillen tussen Scope, inleiding(en) en stamboom gecontroleerd

Nadere informatie

2e Paasdag maandag 17 april

2e Paasdag maandag 17 april T-Shop 14 zondag 16 Alkmaar 10:00-18:00 gesloten gesloten gesloten gesloten gesloten gesloten Almelo 10:00-17:00 gesloten gesloten gesloten gesloten gesloten gesloten Almere Traverse 10:00-18:00 gesloten

Nadere informatie

RDC Regio-indeling Nederland

RDC Regio-indeling Nederland RDC Regio-indeling Nederland De RDC Regio-indeling Nederland is gebaseerd op gebieden met een socio-demografische samenhang. Elke regio wordt in AutoMotive Dashboard verder uitgesplitst in Nederlandse

Nadere informatie

Alkmaar BCC BCC. Almere-Buiten BCC. Amersfoort BCC. Amsterdam BCC. Apeldoorn BCC. Arnhem BCC. Barendrecht BCC. Beek BCC. Bergen op Zoom BCC

Alkmaar BCC BCC. Almere-Buiten BCC. Amersfoort BCC. Amsterdam BCC. Apeldoorn BCC. Arnhem BCC. Barendrecht BCC. Beek BCC. Bergen op Zoom BCC Almere-Buiten Barendrecht Beek Bergen op Zoom Beverwijk Den Helder Ede Emmen Heerlen Helmond Hengelo Hilversum Hoogeveen Hoorn Leidschendam Lelystad Middelburg Muiden Oosterhout Oss Purmerend Roosendaal

Nadere informatie

Woningen. Prijzen en transacties. Provincie / Steden. Marktgegevens en prognoses. Transactieprijzen koopwoningen in mediaan 2016

Woningen. Prijzen en transacties. Provincie / Steden. Marktgegevens en prognoses. Transactieprijzen koopwoningen in mediaan 2016 Woningen 2017 Provincie / Steden Marktgegevens en prognoses Prijzen en transacties Aantal inwoners 2016 Aantal woningen 2016 Woningvoorraad/ huishoudens/inwoners 2020 2025 Koopwoningen Aantal verkochte

Nadere informatie

Een programma van sportbonden en NOC*NSF dat sportief gedrag stimuleert en ongewenst gedrag aanpakt.

Een programma van sportbonden en NOC*NSF dat sportief gedrag stimuleert en ongewenst gedrag aanpakt. Theatertour VSK 2012/ 13 Nieuwegein 26juli 2012 Een programma van sportbonden en NOC*NSF dat sportief gedrag stimuleert en ongewenst gedrag aanpakt. Jaaroverzicht I Datum Plaats 24 september Amersfoort

Nadere informatie

donderdag 14 november :10 2 Blerick Borne Boskoop Bovenkarspel Flora Bovenkarspel-Grootebroek Boxtel Breda Breda-Prinsenbeek Breukelen Brummen

donderdag 14 november :10 2 Blerick Borne Boskoop Bovenkarspel Flora Bovenkarspel-Grootebroek Boxtel Breda Breda-Prinsenbeek Breukelen Brummen donderdag 14 november 2013 14:10 1 Overzicht stations Locatie Abcoude Alkmaar Alkmaar Noord Almelo Almelo de Riet Almere Buiten Almere Centrum Almere Muziekwijk Almere Oostvaarders Almere Parkwijk Alphen

Nadere informatie

Uitslagen stemmingen buitengewone ALV VNG 17 november 2014 Account Gemeente Agenda Item Uitslag Aa en Hunze 4. Invulling vacatures in bestuur

Uitslagen stemmingen buitengewone ALV VNG 17 november 2014 Account Gemeente Agenda Item Uitslag Aa en Hunze 4. Invulling vacatures in bestuur Uitslagen stemmingen buitengewone ALV VNG 17 november 2014 Account Gemeente Agenda Item Uitslag 12345 Aa en Hunze 4. Invulling vacatures in bestuur en commissies JA 12348 Aalten 4. Invulling vacatures

Nadere informatie

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN van het raadslid R.J. van Lente. sv 57 RIS Corr.no. 2000/32266/DSB Den Haag, 7 november 2000

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN van het raadslid R.J. van Lente. sv 57 RIS Corr.no. 2000/32266/DSB Den Haag, 7 november 2000 Gemeente Den Haag BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN van het raadslid R.J. van Lente sv 57 RIS 080551 Corr.no. 2000/32266/DSB Den Haag, 7 november 2000 Treintaxi De gemeenteraad Het raadslid, de heer drs

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Uitvoering Wet op het financieel toezicht ( Wft ), De Nederlandsche Bank

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Uitvoering Wet op het financieel toezicht ( Wft ), De Nederlandsche Bank STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 5743 15 februari 2016 Uitvoering Wet op het financieel toezicht ( Wft ), De Nederlandsche Bank De Nederlandsche Bank N.V.

Nadere informatie

Kleine Synode van de Protestantse Kerk in Nederland

Kleine Synode van de Protestantse Kerk in Nederland 1 Kleine Synode van de Protestantse Kerk in Nederland Voorlopig besluit tot herindeling van de gemeenten in classes als gevolg van het besluit van de generale synode d.d. april 2016 inzake het rapport

Nadere informatie

Voorstel tot herindeling van de gemeenten in classes

Voorstel tot herindeling van de gemeenten in classes 10 Voorstel tot herindeling van de gemeenten in classes Kleine Synode 23 november 2016 KS 16-15 Voorstel tot herindeling van de gemeenten in classes als gevolg van het besluit van de generale synode d.d.

Nadere informatie

Drenthe. Meldpunt Discriminatie Drenthe. Bezoekadres: Eemland 5b, 9405 KD Assen. Postadres: Postbus 954, 9400 A Assen. Tel.

Drenthe. Meldpunt Discriminatie Drenthe. Bezoekadres: Eemland 5b, 9405 KD Assen. Postadres: Postbus 954, 9400 A Assen. Tel. Drenthe Meldpunt Discriminatie Drenthe Bezoekadres: Eemland 5b, 9405 KD Assen Postadres: Postbus 954, 9400 A Assen Tel. 06 1357 48 87 info@meldpuntdiscriminatiedrenthe.nl http://www.meldpuntdiscriminatiedrenthe.nl

Nadere informatie

B Baarle Nassau mhz 6875 kbd QAM-64

B Baarle Nassau mhz 6875 kbd QAM-64 A Aalten-Bredevoort 7461 304 mhz 6875 kbd QAM-64 Almere 8200 304 mhz 6875 kbd QAM-64 Alphen aan den Rijn 1000 304 mhz 6875 kbd QAM-64 Amersfoort 3900 304 mhz 6875 kbd QAM-64 Amstelveen 1000 304 mhz 6875

Nadere informatie

BCC AMSTERDAM BUITENVELDERT MEDIA MARKT AMSTERDAM NOORD

BCC AMSTERDAM BUITENVELDERT MEDIA MARKT AMSTERDAM NOORD ALKMAAR ALKMAAR ALKMAAR ALKMAAR ALMERE ALMERE ALMERE ALMERE-BUITEN ALPHEN A/D RIJN AMSTELVEEN AMSTELVEEN AMSTELVEEN ASSEN ASSEN BARENDRECHT BARENDRECHT BARNEVELD BEEK BERGEN OP ZOOM BERGEN OP ZOOM BERKEL

Nadere informatie

CRITERIA PRODUCTRATING OPSTALVERZEKERING PRIJS

CRITERIA PRODUCTRATING OPSTALVERZEKERING PRIJS CRITERIA PRODUCTRATING OPSTALVERZEKERING PRIJS Om tot de ProductRating Prijs te komen heeft MoneyView de gemiddelde marktpositie van elk product berekend over 28.368 fictieve klantprofielen. Deze klantprofielen

Nadere informatie

CRITERIA PRODUCTRATING INBOEDELVERZEKERING PRIJS

CRITERIA PRODUCTRATING INBOEDELVERZEKERING PRIJS CRITERIA PRODUCTRATING INBOEDELVERZEKERING PRIJS Om tot de ProductRating Prijs te komen heeft MoneyView de gemiddelde marktpositie van elk product berekend over 28.656 fictieve klantprofielen. Deze klantprofielen

Nadere informatie

IN EERSTE HALFJAAR 2002. Paula van der Brug en Robert Selten. April 2005. Het aantal gestarte trajecten in het eerste halfjaar van 2002.

IN EERSTE HALFJAAR 2002. Paula van der Brug en Robert Selten. April 2005. Het aantal gestarte trajecten in het eerste halfjaar van 2002. Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek UITSTROOM UIT DE UITKERING NA START REÏNTEGRATIETRAJECT IN EERSTE HALFJAAR 2002 Paula van der Brug en Robert Selten April 2005 Op 1 januari

Nadere informatie

2. Het vierde lid vervalt, onder vernummering van het vijfde tot en met achtste lid tot vierde tot en met zevende lid.

2. Het vierde lid vervalt, onder vernummering van het vijfde tot en met achtste lid tot vierde tot en met zevende lid. 32 021 Wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie, de Wet op de rechterlijke indeling, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en enkele andere wetten naar aanleiding van de evaluatie van

Nadere informatie

Zeven weken lang acties met Allure

Zeven weken lang acties met Allure Zeven weken lang acties met Allure 13 april t/m 29 mei 2015 * Mits toegepast en onderhouden volgens voorgeschreven verfsysteem. Kijk op sigma.nl/voorjarenklaar voor de voorwaarden. Met 10 jaar garantie*

Nadere informatie

Vereniging Eigen Huis - Rioolheffing steekproef 109 gemeenten (per november 2014)

Vereniging Eigen Huis - Rioolheffing steekproef 109 gemeenten (per november 2014) Vereniging Eigen Huis - Rioolheffing steekproef 109 gemeenten (per november 2014) Ranglijst rioolheffing Gemeente Rioolheffing Meerpersoons 2014 Rioolheffing Meerpersoons 2015 Verandering Rioolheffing

Nadere informatie

Rapport Totaaltelling MEDIAWIJSHEID-gerelateerde maatschappelijke stagiaires in bibliotheken / Schooljaar 2010-2011

Rapport Totaaltelling MEDIAWIJSHEID-gerelateerde maatschappelijke stagiaires in bibliotheken / Schooljaar 2010-2011 Rapport Totaaltelling MEDIAWIJSHEID-gerelateerde maatschappelijke stagiaires in bibliotheken / Schooljaar 2010-2011 Dit rapport bevat de totaaltelling van mediawijsheid-gerelateerde maatschappelijke stagiaires

Nadere informatie

Vaatkeurmerk x x x x x x. x x x

Vaatkeurmerk x x x x x x. x x x PAV Academisch Medisch Centrum (AMC) Amsterdam Admiraal De Ruyter Ziekenhuis, Loc.Goes Loc. Zierikzee Loc. Vlissingen Albert Schweitzer Ziekenhuis (ASZ) Loc. Sliedrecht Loc. Zwijndrecht Alrijne Ziekenhuis,

Nadere informatie

Wie Waar Wanneer 2016

Wie Waar Wanneer 2016 Wie Waar Wanneer 2016 Vaardigheidstoetsen voor de Brandweer kijk op de site www.abwc.nl Provinciale vaardigheidstoets Klasse 112 1e Ronde Gewestelijk Klasse 112 PLOEGEN 1e RONDE 5 maart Zeeland 10 Tholen

Nadere informatie

Zes weken lang acties met Sigmapearl

Zes weken lang acties met Sigmapearl Zes weken lang acties met Sigmapearl 14 september t/m 25 oktober 2015 Nu ook in Satin. Doekje erover. Klaar! Sigmapearl Clean Matt. Waarschijnlijk de best reinigbare matte muurverf ter wereld. Verras uw

Nadere informatie

Waar moeten we bouwen en waar (nog) niet. Gerard Marlet 11 oktober 2016

Waar moeten we bouwen en waar (nog) niet. Gerard Marlet 11 oktober 2016 Waar moeten we bouwen en waar (nog) niet Gerard Marlet 11 oktober 2016 De triomf van de stad... 400.000 Prijs standaardwoning (in euro's) 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 Gemiddelde van

Nadere informatie

LANDELIJKE VERSPREIDING POSTERS, FLYERS EN MAGAZINES

LANDELIJKE VERSPREIDING POSTERS, FLYERS EN MAGAZINES LANDELIJKE VERSPREIDING POSTERS, FLYERS EN MAGAZINES Hieronder volgt een overzicht van de aantallen posters en flyers in de meest gevraagde steden alsmede de tarieven die we hiervoor hanteren. We zijn

Nadere informatie

Leden GV Centric 2015 Belastingsamenwerking Rivierenland Bestuursdienst Ommen-Hardenberg De Friese Meren Gemeenschappelijk Belastingkantoor

Leden GV Centric 2015 Belastingsamenwerking Rivierenland Bestuursdienst Ommen-Hardenberg De Friese Meren Gemeenschappelijk Belastingkantoor Leden GV Centric 2015 Belastingsamenwerking Rivierenland Bestuursdienst Ommen-Hardenberg De Friese Meren Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn Gemeenschappelijke Regeling A2 Gemeenten Gemeente

Nadere informatie

De keiharde lakweken 2 februari t/m 13 maart 2015. De keiharde lak voor binnen.

De keiharde lakweken 2 februari t/m 13 maart 2015. De keiharde lak voor binnen. De keiharde lakweken 2 februari t/m 13 maart 2015 De keiharde lak voor binnen. Zes weken lang keiharde acties Van 2 februari t/m 13 maart 2015 staat uw Sigma verkooppunt in het teken van de nieuwe kwaliteit

Nadere informatie

Provincie Groningen. Provincie Friesland

Provincie Groningen. Provincie Friesland Groningen Ikea Groningen Sontweg 9 9723 AT GRONINGEN Provincie Groningen Winschoten NS Station bij de bushaltes Stationsweg 22 9671 AN Winschoten Delfzijl Station, aan de voorzijde Kornputplein 1 9934

Nadere informatie

Referentielijst ontwikkeltrajecten

Referentielijst ontwikkeltrajecten Referentielijst ontwikkeltrajecten Up-to-date scan Bestuursdienst Amsterdam DCMR Rotterdam Gemeente Aa en Hunze Gemeente Alkmaar Gemeente Almelo Gemeente Almere Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost Gemeente

Nadere informatie

Opstaplocaties en vertrektijden

Opstaplocaties en vertrektijden Provincie Groningen Groningen Ikea Groningen Sontweg 9 9723 AT GRONINGEN VERTREKTIJD: 08.15 UUR Delfzijl Station, aan de voorzijde Kornputplein 1 9934 EA Delfzijl VERTREKTIJD: 07.45 UUR Winschoten NS Station

Nadere informatie

Referentielijst ontwikkeltrajecten

Referentielijst ontwikkeltrajecten Referentielijst ontwikkeltrajecten Up-to-date scan Bestuursdienst Amsterdam DCMR Rotterdam Gemeente Aa en Hunze Gemeente Alkmaar Gemeente Almelo Gemeente Almere Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost Gemeente

Nadere informatie

Wie Waar Wanneer. Vaardigheidstoetsen voor de Brandweer. kijk op de site

Wie Waar Wanneer. Vaardigheidstoetsen voor de Brandweer. kijk op de site Wie Waar Wanneer 2014 Vaardigheidstoetsen voor de Brandweer kijk op de site www.abwc.nl Provinciale vaardigheidstoets Klasse 112 1e Ronde Gewestelijk Klasse 112 PLOEGEN 1e RONDE 15 maart Gelderland 10

Nadere informatie

2005 Monuta Uitvaartzorg en -verzekeringen

2005 Monuta Uitvaartzorg en -verzekeringen Procentueel sterkst gestegen grafkosten in de provincie Drenthe Drenthe 1 Dr Aa & Hunze 998 78,58% Periode 30 jaar 2 Dr De Wolden 704 58,86% 3 Dr Borger-Odoorn 433 52,80% Gemeenten met de hoogste grafkosten

Nadere informatie

Noordoostpolder. Urk. Harderwijk. Ermelo. Putten

Noordoostpolder. Urk. Harderwijk. Ermelo. Putten Regio-overzicht Westerveld Hollands Kroon gedijk Opmeer Koggenland Heerhugowaard Staphorst De Wolden Hoog Alkmaar Beemster Zeevang Dalfsen Ommen Wormerland Landsmeer Oostzaan Purmerend Waterland Edam Oldebroek

Nadere informatie

Ruwe sterftecijfers ziekenhuizen

Ruwe sterftecijfers ziekenhuizen Ruwe sterftecijfers ziekenhuizen Klinische opname Ziekenhuis Plaats Dagopname Dagmortaliteit Klinische mortaliteit % dag % kliniek Stg. Medisch Centrum Alkmaar Alkmaar 30.641 33.947 0 765 0,00 2,25 Ziekenhuisgroep

Nadere informatie

Robots houden groei arbeidsmarkt (nog) niet tegen

Robots houden groei arbeidsmarkt (nog) niet tegen Robots houden groei arbeidsmarkt (nog) niet tegen AMSTERDAM - Het aantal banen dat verloren gaat aan automatisatie is nog steeds kleiner dan de vraag naar werknemers van vlees en bloed. Het aantal vacatures

Nadere informatie

Leden GV Centric 2016 Belastingsamenwerking Rivierenland De Fryske Mârren Dienst Dommelvallei Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn

Leden GV Centric 2016 Belastingsamenwerking Rivierenland De Fryske Mârren Dienst Dommelvallei Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn Leden GV Centric 2016 Belastingsamenwerking Rivierenland De Fryske Mârren Dienst Dommelvallei Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn Gemeenschappelijke Regeling Meerinzicht Gemeente Achtkarspelen

Nadere informatie

Bijlage 1: Uitwerking per regio

Bijlage 1: Uitwerking per regio De locatiekeuzes worden in deze bijlage per regio weergegeven. Daarbij volg ik de grenzen van het arrondissement / de politie-eenheid. 1. Regio Noord-Nederland eenheid Noord-Nederland leidt eenduidig tot

Nadere informatie

REFERENTIELIJST GEMEENTEN. Bestuurssecretaresse. Teamleider Bestuurssecretariaat. Directiesecretaresse. Procesbegeleider Agendakamer.

REFERENTIELIJST GEMEENTEN. Bestuurssecretaresse. Teamleider Bestuurssecretariaat. Directiesecretaresse. Procesbegeleider Agendakamer. REFERENTIELIJST GEMEENTEN Almere Teamleider Bestuurssecretariaat Alkmaar Procesbegeleider Agendakamer Teamleider Amersfoort Amsterdam Amsterdam Dienst ICT Directie- bestuurssecretaresse Amsterdam Dienst

Nadere informatie

Première Rapport. Week#: 1620 12-5-2016. Alleen leden. Cinemien (ABC Theatrical Distribution B.V.) Truman # Kopieën: 20 Land v.

Première Rapport. Week#: 1620 12-5-2016. Alleen leden. Cinemien (ABC Theatrical Distribution B.V.) Truman # Kopieën: 20 Land v. Cinemien (ABC Theatrical Distribution B.V.) Truman # Kopieën: 20 Land v. Herkomst: ES Alkmaar Amersfoort Filmhuis Alkmaar midden zaal Lieve Vrouw 1 Grachtzaal Amsterdam Cinecenter Zaal 2 Amsterdam EYE

Nadere informatie

Scholingsbeleid. Kwaliteitsvisie

Scholingsbeleid. Kwaliteitsvisie Registratie outcomeparameters Procedure melden inspectie Procedure melden incidenten Procedure voor interne klachten Scholingsbeleid Certificering vóór 2006 Kwaliteitscommissie/functionaris Kwaliteitsjaarverslag

Nadere informatie

Wie Waar Wanneer 2017

Wie Waar Wanneer 2017 Wie Waar Wanneer 27 Vaardigheidstoetsen voor de Brandweer kijk op de site www.abwc.nl Provinciale vaardigheidstoets Klasse 2 e Ronde Gewestelijk Klasse 2 PLOEGEN e RONDE maart Overijssel Ens 3 Zeeland

Nadere informatie

Najaar 2015 WOONINSPIRATIE 20% KORTING OP GORDIJNEN & PVC VLOEREN. Kijk voor nog meer inspiratie op www.colorsathome.nl

Najaar 2015 WOONINSPIRATIE 20% KORTING OP GORDIJNEN & PVC VLOEREN. Kijk voor nog meer inspiratie op www.colorsathome.nl Najaar 2015 WOONINSPIRATIE Kijk voor nog meer inspiratie op www.colorsathome.nl 20% KORTING OP GORDIJNEN & PVC VLOEREN STEEN & STAAL Steen & staal, aangevuld met grof hout, zorgen voor een industriële

Nadere informatie

Rapportage (N)WW< 25 jaar. Augustus 2013

Rapportage (N)WW< 25 jaar. Augustus 2013 Rapportage (N)WW< 25 jaar Augustus 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Signalen 2 WW-uitkeringen 3 Niet-werkende werkzoekenden 7 Colofon 18 Rapportage (N)WW< 25 jaar 1 Signalen WW-uitkeringen < 25 jaar

Nadere informatie

Stad Adres Openingstijden Aalsmeer (warenhuis) Oosteinderweg AV

Stad Adres Openingstijden Aalsmeer (warenhuis) Oosteinderweg AV Stad Adres Openingstijden Aalsmeer (warenhuis) Oosteinderweg 249 1432 AV 0297-346660 Alkmaar Laat 90 1811 EK 072-5129059 Almelo Grotestraat 36 7607 CP 06-53878562 Almere (warenhuis) Washingtonstraat 45

Nadere informatie

Thema 4 Platteland. Samenvatting. Meander Samenvatting groep 5

Thema 4 Platteland. Samenvatting. Meander Samenvatting groep 5 Meander Samenvatting groep 5 Thema 4 Platteland Samenvatting Landbouw Bijna alles wat je eet, komt van de landbouw. De akkerbouwer verbouwt bijvoorbeeld aardappelen, tarwe of mais. Hij strooit eerst mest

Nadere informatie

Bijl age B hor ende bij het besl uit op bezwaar in de zaak 5211 boomkweker ijen

Bijl age B hor ende bij het besl uit op bezwaar in de zaak 5211 boomkweker ijen Gemeenten waarbij de betrokken ondernemingen in 1998 onderling contact hebben opgenomen, de Gemeente Betrokken onderneming Documentnummer Alphen aan de Rijn 04200593390201 Amsterdam Baarsjes 04200593390205,

Nadere informatie

Eerste Aanzet Stamboom Achmea Zorg

Eerste Aanzet Stamboom Achmea Zorg Eerste Aanzet Stamboom Achmea Zorg Achmea Zorg, samengesteld uit: Onderling Medisch Steunfonds (Shell) [Noordwijk, opgericht 1952; oz 1952] overdracht portefeuille 2006. Zorgverzekeraar OZF [Hengelo, opgericht

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag Wethouder Volksgezondheid! Wijkenaanpak Directie Publieke Rijnstraat 50 Postbus 20350 2500 EJ Den Haag www.

Nadere informatie

Steeds minder startersleningen beschikbaar

Steeds minder startersleningen beschikbaar RAPPORT Starterslening in Nederland Steeds minder startersleningen beschikbaar Uitgevoerd in opdracht van www.starteasy.nl INHOUD Starterslening in Nederland Steeds minder startersleningen beschikbaar

Nadere informatie

natuursteen polijsten natuursteen polijsten natuursteen polijsten natuursteen polijsten natuursteen polijsten natuursteen polijsten marmer polijsten

natuursteen polijsten natuursteen polijsten natuursteen polijsten natuursteen polijsten natuursteen polijsten natuursteen polijsten marmer polijsten almelo almere amersfoort amsterdam apeldoorn arnhem amsterdam belgisch hardsteen belgische hardsteen blauwe hardsteen boxmeer breda vloer schuren vloer schuren vloer schuren schuren schuren schuren vloeren

Nadere informatie

Provincie Friesland Postbus 20120 8900 HM Leeuwarden

Provincie Friesland Postbus 20120 8900 HM Leeuwarden Overzicht van contactpersonen bij: Provincie en Plusregio COA, team plaatsing Decentraal COA, contactpersonen bestuurlijke contacten COA, medewerkers helpdesk, ambtelijke contacten en servicelijn Ministerie

Nadere informatie

Bevolking: gemeentelijke indeling in regio's

Bevolking: gemeentelijke indeling in regio's Bevolking: gemeentelijke indeling in regio's Bevolking per 1 januari 2015 Gemeente inwoners Gemeente inwoners Aa en Hunze 25.203 Marum 10.311 Achtkarspelen 27.983 Menaldumadeel 13.612 Ameland 3.590 Menterwolde

Nadere informatie

Comfortabel met de taxi van en naar het station. Informatie over reizen met de taxi

Comfortabel met de taxi van en naar het station. Informatie over reizen met de taxi Comfortabel met de taxi van en naar het station Informatie over reizen met de taxi Inhoudsopgave 3 Deeltaxi 4 Treintaxi 5 Regiotaxi Gelderland 5 Regiotaxi Noordwest-Overijssel, Salland, Vechtdal 6 Regiotaxi

Nadere informatie

Kruidvat Kerstmarktactie Opstapplaatsen en -tijden

Kruidvat Kerstmarktactie Opstapplaatsen en -tijden Provincie Drenthe Er zijn helaas geen opstpplaatsen (meer) beschikbaar in deze provincie Provincie Flevoland Er zijn helaas geen opstpplaatsen (meer) beschikbaar in deze provincie Provincie Friesland Drachten

Nadere informatie

Verdeelplan PG Jaar 2018

Verdeelplan PG Jaar 2018 Verdeelplan PG Jaar 2018 ID Naam Plaats Specialisatie Instroom personen Instroom fte 2412004 Centrum voor Jeugd en Gezin Rijnmond Rotterdam Jeugdarts 1e fase 6 6,00 2412004 Centrum voor Jeugd en Gezin

Nadere informatie

25 Maart 2017 Papendrecht

25 Maart 2017 Papendrecht 25 Maart 2017 Papendrecht Wedstrijdleider Mark van Wijk Telefoonnummer 06-55706902 08.00 uur begin briefing Tijd Junioren LD Aspiranten LD 9:00 - Giessenlanden 9:30 Geldermalsen Zederik (Ameide) 10:15

Nadere informatie

Naamloos. Floor Point natuursteen vloeren polijsten

Naamloos. Floor Point natuursteen vloeren polijsten almelo almere amersfoort amsterdam apeldoorn arnhem amsterdam belgisch hardsteen belgische hardsteen blauwe hardsteen boxmeer breda betonvloer schuren betonvloer schuren betonvloer schuren beton schuren

Nadere informatie

PO2502 SWV Oost Achterhoek ,74% PO2503 SWV Primair Passend Onderwijs ,55%

PO2502 SWV Oost Achterhoek ,74% PO2503 SWV Primair Passend Onderwijs ,55% Bijlage: Overzicht inzet financiële middelen per samenwerkingsverband SWV Naam Saldo baten en lasten 0001 Reformatorisch 2001 Stichting 20-01 2101 Stg. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Friesland

Nadere informatie

Bestellen, versturen en betalen via Greetz.nl en Post NL bezorgd de kaart op het aangegeven adres.

Bestellen, versturen en betalen via Greetz.nl en Post NL bezorgd de kaart op het aangegeven adres. Bestellen, versturen en betalen via Greetz.nl en Post NL bezorgd de kaart op het aangegeven adres. Je kunt via internet een Valentijnskaart bestellen, versturen en betalen. Deze kaart wordt gewoon met

Nadere informatie

Inventarisatie verkiezingen tot 1 januari Herindelingsverkiezingen

Inventarisatie verkiezingen tot 1 januari Herindelingsverkiezingen Inventarisatie verkiezingen tot 1 januari 2008 leden van het Europees Parlement 10 juni 2004 leden van de gemeenteraden maart 2006 leden van de provinciale staten maart 2007 leden van de Tweede Kamer der

Nadere informatie

Bundel. scherpgeprijsde aanbiedingen! 11 t/m 15 april. 16133 Sigma bundelboekje voorjaar 2011.indd 1 15-03-11 15:59

Bundel. scherpgeprijsde aanbiedingen! 11 t/m 15 april. 16133 Sigma bundelboekje voorjaar 2011.indd 1 15-03-11 15:59 Bundel Dagen scherpgeprijsde aanbiedingen! 11 t/m 15 april 16133 Sigma bundelboekje voorjaar 2011.indd 1 15-03-11 15:59 Wanddecoratiebundel E 150, - - 10 liter Sigmatex Superlatex Matt - ProGold Glasweefsel

Nadere informatie

CMHF is een van die Centrales en deze vertegenwoordigt de FvOv-verenigingen in het IGO.

CMHF is een van die Centrales en deze vertegenwoordigt de FvOv-verenigingen in het IGO. . IGO Regio-indeling In het MBO en HBO wordt het overleg gevoerd door collega s van de UNIENFTO, ook FvOv/CMHF. Het overleg over zaken die voortvloeien uit de CAO-MBO of de CAO-HBO op instellingsniveau

Nadere informatie

D C B F. Welke provincie ligt in het midden van het land? Utrecht of Drenthe? Utrecht

D C B F. Welke provincie ligt in het midden van het land? Utrecht of Drenthe? Utrecht X E F G I L J K Thuistopo. oem de letter (behalve de X) en zeg welke provincie het is. = Friesland, = oord-olland, = Utrecht, = Zuid-olland, E = Groningen, F = renthe, G = Flevoland, = Gelderland, I =

Nadere informatie

Ruwe Sterftecijfers Ziekenhuizen

Ruwe Sterftecijfers Ziekenhuizen Ziekenhuis Plaats DagOpname Klinische Opname Franciscus Ziekenhuis Roosendaal 13.986 15.21 Atrium Medisch Centrum Parkstad Heerlen 31.453 30.128 Orbis medisch en zorgconcern Sittard-Geleen 28.194 18.29

Nadere informatie

Wie Waar Wanneer 2015

Wie Waar Wanneer 2015 Wie Waar Wanneer 2015 Vaardigheidstoetsen voor de Brandweer kijk op de site www.abwc.nl Provinciale vaardigheidstoets Klasse 112 1e Ronde Gewestelijk Klasse 112 PLOEGEN 1e RONDE 7 maart Utrecht 9 10 Elst

Nadere informatie

% Groei bvo kantoren t.o.v (landelijk -3,4%) Opname 2016 in m² Aanbod 2016 in m²

% Groei bvo kantoren t.o.v (landelijk -3,4%) Opname 2016 in m² Aanbod 2016 in m² Kantoren 2017 Provincie / Steden Marktgegevens Bandbreedte huurprijzen in /m² Aantal inwoners 2016 Voorraad 2016 in m² Gemiddelde opname 2011-2015 in m² Opname 2016 in m² Aanbod 2016 in m² % Groei bvo

Nadere informatie

Tarievenkaart commercieel, 2013

Tarievenkaart commercieel, 2013 Tarievenkaart commercieel, 2013 Opvallen doe je met... CITYDOGS DISPLAY NETWERK 3.376 locaties in de 50 grootste binnensteden van Nederland. 2 wekelijke campagneperioden. CITYDOGS FLYERING 23.290 locaties

Nadere informatie

Overzicht openbaarvervoerconcessies in Nederland uitgave 2008

Overzicht openbaarvervoerconcessies in Nederland uitgave 2008 Overzicht openbaarvervoerconcessies in Nederland uitgave 2008 Overzicht openbaarvervoerconcessies in Nederland uitgave 2008 Het jaarlijks overzicht van de planning van de aanbesteding van openbaarvervoerconcessies

Nadere informatie

Tabellenboek klantcontacten arbeidsadviseur

Tabellenboek klantcontacten arbeidsadviseur Tabellenboek klantcontacten arbeidsadviseur Registraties 2 e 2008 per regio en vestiging TNO-rapport Percentages zijn kolompercentages. Elk percentage is getoetst met de Pearson Chi-kwadraat toets. Elk

Nadere informatie

Zes weken lang keiharde acties.

Zes weken lang keiharde acties. Zes weken lang keiharde acties. 18 januari t/m 28 februari 2016 De keiharde lak voor binnen. LTA + -technologie beschermt tegen huidvet en slijtage DE VOORDELEN VAN SIGMA S2U NOVA. LTA + -technologie beschermt

Nadere informatie

Toelichting: U mag deze tool vrij gebruiken voor het bepalen van uw leerdoelen voor de training of cursus beoordelingsgesprekken.

Toelichting: U mag deze tool vrij gebruiken voor het bepalen van uw leerdoelen voor de training of cursus beoordelingsgesprekken. HULP BIJ HET BEPALEN VAN UW LEERDOELEN VOOR DE TRAINING OF CURSUS BEOORDELINGSGESPREKKEN Algemene gegevens Uw naam: Naam organisatie waar u werkt: Uw mobiele nummer: Uw email-adres. Uw functie: Huidige

Nadere informatie

Referentielijst - Pagina 1

Referentielijst - Pagina 1 Up-to-date scan Bestuursdienst Amsterdam DCMR Rotterdam Gemeente Aa en Hunze Gemeente Alkmaar Gemeente Almelo Gemeente Almere Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost Gemeente Beek Gemeente Bellingwedde Gemeente

Nadere informatie

U kunt nog steeds subsidie aanvragen!

U kunt nog steeds subsidie aanvragen! U kunt nog steeds subsidie aanvragen! Het beste halen uit mensen en organisaties, zodat ze optimaal kunnen functioneren. Dat is het doel van het A+O fonds Gemeenten. Om dit doel te bereiken, ondersteunen

Nadere informatie

Overzicht wijzigingen CAFAS database t/m Q1 2016

Overzicht wijzigingen CAFAS database t/m Q1 2016 Ablasserdam Dordrecht (+ Spijkenisse) A0 Centercom 01.05.2013 9/01.07.2013 Bergen op zoom Roosendaal+Breda A0 Centercom 01.07.2013 10/01.10.2013 Bloemendaal Haarlem+Haarlemmermeer A0 Centercom 01.10.2011

Nadere informatie

Toewijzingsvoorstel Jaar: 2015 Tranche:

Toewijzingsvoorstel Jaar: 2015 Tranche: Toewijzingsvoorstel Jaar: 2015 Tranche: Id Naam Plaats Eindspecialisatie InstroomPersonen InstroomFTE 2412004 Centrum voor Jeugd en Gezin Rijnmond Rotterdam Arts infectieziektenbestrijding 1e fase 0 0,00

Nadere informatie

Bevolking: gemeentelijke indeling in regio s. Regio s

Bevolking: gemeentelijke indeling in regio s. Regio s Bevolking: gemeentelijke indeling in regio s Regio s Bevolking per 1 januari 2013 Gemeente inwoners Gemeente inwoners Aa en Hunze 25.541 Loppersum 10.292 Achtkarspelen 28.110 Marum 10.382 Ameland 3.525

Nadere informatie

Collectie Stadsarchief Amsterdam: kaarten Topografische Dienst (Kadaster) schaal 1:25.000

Collectie Stadsarchief Amsterdam: kaarten Topografische Dienst (Kadaster) schaal 1:25.000 Collectie Stadsarchief Amsterdam: kaarten Topografische Dienst (Kadaster) schaal 1:25.000 Marc Hameleers / Ate Kahrel Algemene kenmerken Toegangsnummer: 10050 Periode: 1936-heden Archiefvormer Stadsarchief

Nadere informatie

Factsheets Nederland. Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt. medio 2015. www.dtz.nl

Factsheets Nederland. Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt. medio 2015. www.dtz.nl Factsheets Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt medio 215 www.dtz.nl 1 Factsheet kantorenmarkt medio 215 Kantoorbanen 2.236.85 214 t.o.v. 213,9% Aanbod 8.36 m 2,6% Voorraad 49.533. m 2,1% Opname 497. m 2 1

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Zitting 980-98 Rijksbegroting voor het jaar 98 6 400 Begroting van uitgaven Hoofdstuk VII Departement van Binnenlandse Zaken Nr. NOTA VAN VERBETERING Ontvangen 6 oktober

Nadere informatie

Rapportage (N)WW< 27 jaar. Augustus 2015

Rapportage (N)WW< 27 jaar. Augustus 2015 Rapportage (N)WW< 27 jaar Augustus 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden 12 Toelichting NWW/WW/WBB 17 Colofon 18 Rapportage (N)WW< 27 jaar 1 WW-uitkeringen < 27

Nadere informatie

Concept. Wedstrijdprogramma. Wijzigingen voorbehouden

Concept. Wedstrijdprogramma. Wijzigingen voorbehouden Concept Wedstrijdprogramma 2015 Wijzigingen voorbehouden 28 Maart 2015 Amerongen Tijd Junioren LD Aspiranten LD 8:30 - - 9:00 Geldermalsen Veenendaal 9:30 Giessenlanden Neder-Betuwe 10:15 Veenendaal Gorinchem

Nadere informatie

Ondanks verbod: gemeenten hanteren inkomensgrenzen voor vervoer en ondersteuning

Ondanks verbod: gemeenten hanteren inkomensgrenzen voor vervoer en ondersteuning 30 november 2012 Onderzoeksverslag Inkomensgrenzen Wmo, ANBO DIR1211629 n.barendsen@anbo.nl Ondanks verbod: gemeenten hanteren inkomensgrenzen voor vervoer en ondersteuning Een grote meerderheid van de

Nadere informatie

4SPORT TRAINING CENTER GEMEENTEWINNAAR ALPHEN AAN DEN RIJN NR. 19 VAN NEDERLAND, SILVER AWARD CIJFER 9,21 EN 145 STEMMEN

4SPORT TRAINING CENTER GEMEENTEWINNAAR ALPHEN AAN DEN RIJN NR. 19 VAN NEDERLAND, SILVER AWARD CIJFER 9,21 EN 145 STEMMEN 4SPORT TRAINING CENTER GEMEENTEWINNAAR ALPHEN AAN DEN RIJN NR. 19 VAN NEDERLAND, SILVER AWARD CIJFER 9,21 EN 145 STEMMEN ACTIVE LADIES 3 e PLAATS PROVINCIE ZUID-HOLLAND NR. 15 VAN NEDERLAND, SILVER AWARD

Nadere informatie

MAASTRICHT. 2. Limburg. 1. Limburg. Maastricht. 4. Limburg. 3. Limburg. 1. De provincie Limburg 2. Limburg en hoofdstad. 3. De hoofdstad Maastricht

MAASTRICHT. 2. Limburg. 1. Limburg. Maastricht. 4. Limburg. 3. Limburg. 1. De provincie Limburg 2. Limburg en hoofdstad. 3. De hoofdstad Maastricht 1. Limburg 2. Limburg Maastricht 1. De provincie Limburg 2. Limburg en hoofdstad 3. De hoofdstad Maastricht 1. De provincie Limburg 2. Limburg en hoofdstad 3. De hoofdstad Maastricht 3. Limburg 4. Limburg

Nadere informatie

6 Bijlage : Highlights uit de duurzaamheidsmeter, provinciaal en gemeentelijk

6 Bijlage : Highlights uit de duurzaamheidsmeter, provinciaal en gemeentelijk 6 Bijlage : Highlights uit de duurzaamheidsmeter, provinciaal en gemeentelijk 6 Bijlage : Highlights uit de duurzaamheidsmeter, provinciaal en gemeentelijk... 32 6.1 Brede deelname... 32 6.2 Tilburg wint...

Nadere informatie

Bijlage 1 Gemeenten die (nog) niet deelnemen aan LAA peildatum: mei 2017

Bijlage 1 Gemeenten die (nog) niet deelnemen aan LAA peildatum: mei 2017 Bijlage 1 Gemeenten die (nog) niet deelnemen aan LAA peildatum: mei 2017 Gemeentenaam Inwoners Provincie Deelname in voorbereiding 1 Gemeente Aa en Hunze 25.243 Drenthe 2 Gemeente Aalburg 13.038 Noord-Brabant

Nadere informatie

Regionale spreiding van geletterdheid in Nederland

Regionale spreiding van geletterdheid in Nederland Regionale spreiding van geletterdheid in Nederland Figuur 1. geletterdheid per gemeente Regionale spreiding van geletterdheid in Nederland Ineke Bijlsma 1, Jan van den Brakel 2, Rolf van der Velden 1 en

Nadere informatie

Bezoek cultuurinstellingen

Bezoek cultuurinstellingen Staat van 2014 Bezoek cultuurinstellingen Hoeveel cultuurinstellingen bezoekt een inwoner gemiddeld per jaar? Een inwoner bezoekt gemiddeld 2,23 cultuurinstellingen per jaar De bezoek cultuurinstellingen

Nadere informatie

De waarde van winkels

De waarde van winkels De waarde van winkels Gerard Marlet Nederlandse Raad Winkelcentra 20 januari 2015 Smart people, strong cities (Cpb) aandeel hoogopgeleiden 50,9% tot 79,2% 46,5% tot 50,9% 39,8% tot 46,5% 37,7% tot 39,8%

Nadere informatie

Planningsoverzicht per 1 april 2015

Planningsoverzicht per 1 april 2015 Planningsoverzicht per 1 april 2015 Planning van aanbieden van de slimme meter tot 2020 Drenthe COEVORDEN 7741 Enexis 2015 Kwartaal 1 41,3% Groningen GRONINGEN 9746 Enexis 2015 Kwartaal 1 54,1% Groningen

Nadere informatie

De keiharde lakweken 2 februari t/m 13 maart De keiharde lak voor binnen.

De keiharde lakweken 2 februari t/m 13 maart De keiharde lak voor binnen. De keiharde lakweken 2 februari t/m 13 maart 2015 De keiharde lak voor binnen. Zes weken lang keiharde acties Van 2 februari t/m 13 maart 2015 staat uw Sigma verkooppunt in het teken van de nieuwe kwaliteit

Nadere informatie

Omgevingscan timemanagement

Omgevingscan timemanagement Omgevingscan timemanagement Uw naam: Functie: voorbeeldrt werkvoorbereiders INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... Inleiding... Eerste indruk... Vergaderingen... Cultuur... Werkomgeving... Verantwoordelijkheden...

Nadere informatie

file:///k /My%20Documents/pdf/Vertrokken-Raadsleden-2009-11-01.htm

file:///k /My%20Documents/pdf/Vertrokken-Raadsleden-2009-11-01.htm NR Gemeentenaam Inwoners Prov Count Geslacht Partij Reden Jaar 1 Aa en Hunze 25322 D 1 m PvdA wethouder eigen gemeente 1998 1 Aa en Hunze 25322 D 2 m PvdA wethouder eigen gemeente 2006 1 Aa en Hunze 25322

Nadere informatie

Naam_Organisatie Belastingsamenwerking Rivierenland Gemeente Achtkarspelen Gemeente Alkmaar Gemeente Almelo Gemeente Almere Gemeente Alphen aan den

Naam_Organisatie Belastingsamenwerking Rivierenland Gemeente Achtkarspelen Gemeente Alkmaar Gemeente Almelo Gemeente Almere Gemeente Alphen aan den Naam_Organisatie Belastingsamenwerking Rivierenland Gemeente Achtkarspelen Gemeente Alkmaar Gemeente Almelo Gemeente Almere Gemeente Alphen aan den Rijn Gemeente Amersfoort Gemeente Amstelveen Gemeente

Nadere informatie