BIJLAGE I FORMATIE DER AFDELINGEN, DIENSTEN EN INSTELLINGEN VAN, RESPECTIEVELIJK RESSORTERENDE ONDER HET DEPARTEMENT VAN LANDBOUW EN VISSERIJ

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BIJLAGE I FORMATIE DER AFDELINGEN, DIENSTEN EN INSTELLINGEN VAN, RESPECTIEVELIJK RESSORTERENDE ONDER HET DEPARTEMENT VAN LANDBOUW EN VISSERIJ"

Transcriptie

1 ZTTNG 00 RJKSBEGROTNG VOOR HET DENSTJAAR HOOFDSTUK XV LANDBOUW EN VSSERJ BJLAGE t/m VAN DE MEMORE VAN TOELCHTNG Nr. BJLAGE FORMATE DER AFDELNGEN, DENSTEN EN NSTELLNGEN VAN, RESPECTEVELJK RESSORTERENDE ONDER HET DEPARTEMENT VAN LANDBOUW EN VSSERJ Algemene Leiding Secretaris-Generaal... Raadadviseur in alg. dienst Kamerbewaarder.. Overig adm. personeel Rijksambtenaar (A t/m H). Vertaalbureau Schrijver A Financiële Zaken Overig adm. personeel.. 0 Personeelszaken.... Materieel Beheer Leiding Centrale Huishoudelijke Dienst Opzichter A/B/C/D Adj." Magazijnbeheerder Conciërge (C) Rijksambtenaar (A t/m H).. Post- en Archiefzaken Vervoer Leiding, Administratie en Technische Dienst Techn. hoofdassistent (A). Adj." Adm. ambtenaar B e klasse.. Vervoerdienst Adj." Rijksambtenaar (A t/m H). Garage en Reparatiebedrijf Opzichter (A/B) Adm. ambtenaar C e klasse Hoofdschrijver Rijksambtenaar (A t/m H). Juridische en Bedrijfsorganisatorische Zaken Afdelingschef Plv e klasse Adj.-commies A.. Overig adm. personeel 0 Accountantsdienst Hoofd v. d. Ace. dienst.. Hoofdaccountant Accountant e klasse... Accountant Adj.-accountant Adj.-accountant le/e/e kl..... Ass.-accountant A.... Adj.-commies.. 8 Algemene nspectiedienst... Gewestelijk Hoofd.... Adm. hoofdambtenaar (A). Hoofdcontroleur (A).... Adm. ambtenaar A le/e kl. Adj.-hoofdcontroleur... Controleur (A) Adm. ambtenaar B le/e kl... Organisatie en Efficiency... A ngenieur e klasse XV ( vel)

2 Voorlichting Fotograaf A e klasse.... Fotograaf B le/e klasse Rijksambtenaar D... Directie van de Landbouw Algemene Zaken -Generaal -Afdelingschef... Hoofd Grond- en Pachtzaken. nspecteur Wetensch. hoofdambtenaar ngenieur (e klasse).... Wetensch. ambtenaar e kl... Adj." Archief bediende A 0 Stichting nternationaal Agrarisch Centrum (onderdeel e) ngenieur e klasse.... A Commies A Adm. ambtenaar A le/e kl... Centrale Grondkamer Griffier Adm. ambtenaar A e klasse.. Grondkamers Secretaris (A).... Adj.".. Conciërge B/C Landbouwonderwijs nspecteur... ngenieur e klasse Commies Adm. ambtenaar A e klasse. Adm. ambtenaar B e klasse. Landbouwhogeschool Voorzitter Hogeschoolbestuur Hoogleraar Secretaris Lector Bibliothecaris Hoofdsportleider Wetensch. ambtenaar (e kl.). ngenieur e klasse Hortulanus Techn. hoofdambtenaar... Laboratoriumassistent (A).. Techn. hoofdassistent (A).. Techn. ambtenaar (e klasse). Bedrijfsleider (A) Adm. ambtenaar A le/e kl.. Vast assistent Fotograaf A e klasse.... Tekenaar A (e klasse)... Bedrijfschef Bedrijfsboer Opzichter A Adm. ambtenaar B le/e kl.. Hoofdtechnicus Techn. assistent (A) Chef Proefterrein... Middelbaar Onderwijs /.. Leraar/Praktijkleraar.... Onderwijzer/Hulponderwijzer Hoofdassistent A Adm. ambtenaar A e klasse. Adm. ambtenaar B e klasse. Techn. onderwijsassistent... Tuinbaas Amanuensis (A), Conciërge (A)... Landbouwvoorlichting en Onderzoek Algemeen Algemeen directeur nspecteur van de landbouw. (A).... Wetensch. ambtenaar (e kl.) ngenieur (e kl.) Techn. hoofdambtenaar (e kl.) Techn. ambtenaar (e kl.)... Bedrijfsleider Adm. ambtenaar A e kl... Tekenaar A e klasse.... Adm. ambtenaar B le/e kl.. Analist A Lab. bediende Raad voor het Kwekersrecht e klasse.... Adm. ambtenaar C e klasse. 8 Stichting Landbouwhuishoudkundig Onderzoek (onderdeel a) Adj.-directeur Wetensch. ambtenaar (e kl.). Techn. hoofdambtenaar (e kl.) Techn. hoofdassistent A... Landbouwhuishoudkundige Adm. ambtenaar A e klasse. Techn. ambtenaar Techn. assistent (A) Rijksambtenaar F 8 Stichting Centrum voor Piantenfysiologisch Onderzoek (onderdeel b) Wetensch. hoofdambtenaar.. Wetensch. ambtenaar (e kl.). Adm. ambtenaar A le/e kl.. Hoofdassistent... 8 Stichting nstituut voor de Toepassing van Atoomenergie in de Landbouw (onderdeel c) Wetensch. ambtenaar (e kl.). Hoofd van de Administratie. Techn. hoofdambtenaar (e kl.)

3 Adm. hoofdambtenaar A.. Techn. ambtenaar (e klasse) Laboratoriumassistent (A) Adm. ambtenaar A le/e kl Hoofdassistent.... Techn. assistent A.. Adm. ambtenaar B e klasse Dierverzorger Stichting voor Toegepast Biologisch Onderzoek in de Natuur (.T.B.O.N.) (onderdeel d) Wetensch. ambtenaar (e kl.) Adm. hoofdambtenaar. Techn. ambtenaar (e klasse) Hoofdassistent A... Adm. ambtenaar A le/e kl 8 Stichting Technische en Fysische Dienst voor de.andhouw (onderdeel e) Wetensch. ambtenaar (e kl.). Adm. hoofdambtenaar.... Techn. ambtenaar (e klasse). Opzichter A Techn. assistent (A) Hoofdtechnicus Assistent A... 8 Stichting nstituut voor Tuinbouwtechniek (onderdeel f) Wetensch. ambtenaar (e kl.). ngenieur e klasse Techn. hoofdambt. bijz. dienst Techn. hoofdambtenaar (e kl.) Techn. ambtenaar (e kl.).. Bedrijfsleider (A) Adm. ambtenaar A e klasse. Tekenaar A (e klasse)... Opzichter B Adm. ambtenaar B le/e kl.. Fotograaf A e klasse Stichting nstituut voor Veredeling van Tuinbouwgewassen (onderdeel g) Wetensch. ambtenaar (e kl.). ngenieur e klasse Techn. hoofdambtenaar (e kl.) Techn. ambtenaar (e kl.).. Adm. ambtenaar A e klasse Chef fotograaf Tekenaar A Landbouwtechnicus (A)... Adm. ambtenaar B le/e kl.. Ondertuinchef.. 8 Stichting nstituut voor Bewaring en Verwerking van Tuinbouwproducten (onderdeel h) Adj."directeur.... Wetensch. ambtenaar (e kl.) Adm. hoofdambtenaar (A). Techn. hoofdambtenaar Laboratoriumassistent (A). Techn. ambtenaar (e klasse) Adm. ambtenaar A e klasse Adm. ambtenaar B e klasse Assistent A 8 Stichting nstituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek (onderdeel i) Adj."directeur Wetensch. ambtenaar (e kl.). Techn. hoofdambtenaar e kl.. Techn. ambtenaar (e klasse). Adm. ambtenaar A le/e kl.. Laboratoriumassistent.... Fotograaf A!e klasse.... Adm. ambtenaar B e klasse. Opzichter B Stichting nstituut voor de Verwerking van Geneeskrachtige en Aromatische Gewassen (onderdeel j) Wetensch. ambtenaar e klasse 8 Stichting nstituut voor Veevoedingsonderzoek (onderdeel k) Wetensch. hoofdambtenaar Wetensch. ambtenaar (e kl.)... Laboratoriumassistent (A) Adm. ambtenaar A e klasse Hoofdtechnicus Stichting nstituut voor Veeteeltkundig Onderzoek (onderdeel ) Wetensch. hoofdambtenaar Wetensch. ambtenaar (e kl.). Techn. hoofdambt. voor bijz. diensten Adm. hoofdambtenaar A.. Laboratoriumassistent (A).. Adm. ambtenaar A le/e kl.. Hoofdassistent Bedrijfsleider (A) Bedrijfschef Adm. ambtenaar B le/e kl Stichting nstituut voor de Pluimveeteelt (onderdeel m) Wetensch. ambtenaar (e kl.) Adm. hoofdambtenaar (A). Techn. ambtenaar (e klasse) Adm. ambtenaar A le/e kl. Laboratoriumassistent Hoofdassistent... Fotograaf A e klasse Bedrijfsleider A Adm. ambtenaar B le/e kl

4 8 Stichting voor Plantenveredeling (onderdeel n) Adj."directeur.... Wetensch. hoofdambt (A) Wetensch. ambtenaar (e kl Adm. hoofdambtenaar A. ngenieur (e klasse)... Techn. hoofdambtenaar. Bedrijfsleider A Techn. ambtenaar (e kl.)... Adm. ambtenaar A e klasse Laboratoriumassistent.... Adm. ambtenaar B e klasse 8 Stichting nstituut voor Landbouwtechniek en Rationalisatie (onderdeel o) Adj.-directeur (A) Wetensch. hoofdambtenaar Wetensch. ambtenaar e klasse bijzondere diensten ngenieur (e klasse) Techn. hoofdambtenaar (e kl.) Techn. ambtenaar (e klasse). Adm. ambtenaar A le/e kl... Adm. ambtenaar B e klasse. Bedrijfsleider (A) Rijksambtenaar E Hoofdkarteerder (A).... Tekenaar A (e klasse).... Hoofdassistent Opzichter B Karteerder A 8 Stichting nstituut voor Biologisch en Scheikundig Onderzoek (onderdeel q) Wetensch. ambtenaar (e kl.) Techn. hoofdambtenaar e kl bijzondere diensten... Adm. hoofdambtenaar A Techn. ambtenaar (e kl.)... Adm. ambtenaar A le/e kl Laboratoriumassistent (A) Hoofdtechnicus Stichting Proefstation voor de Akker- en Weidebouw (onderdeel r) Pv. directeur (A) Wetensch. ambtenaar (e kl.). ngenieur (e kl.) Techn. hoofdambtenaar (e kl.) Adm. ambtenaar A e kl. e kl. Landbouwhuishoudkundige. Adm. ambtenaar B le/e kl Hoofdtechnicus Stichting Bureau voor Gemeenschappelijke Diensten (onderdeel t) Hoofd van de Stichting.... Hoofd administratie bijzondere diensten Techn. hoofdambtenaar (e kl.) Adm. ambtenaar A le/e kl... Bedrijfsleider A Fotograaf A e klasse.... Hoofdtechnicus Adm. ambtenaar B le/ekl Stichting nstituut voor Bodemvruchtbaarheid (onderdeel u) Wetensch. ambtenaar (e kl.). Techn. hoofdambtenaar (e kl.) Adm. hoofdambtenaar... Laboratorium hoofdassistent Techn. ambtenaar (e klasse)... Laboratoriumassistent (A) Adm. ambtenaar A e klasse ' Tekenaar A Hoofdtechnicus Adm. ambtenaar B e klasse... 8 Stichting voor Bodemkartering (onderdeel p) (A) bijzondere diensten ngenieur (e klasse) Wetensch. ambtenaar (e kl.). Bodemk. hoofdambtenaar (A). Techn. hoofdambtenaar... Techn. ambtenaar (e kl.).. Bodemk. ambtenaar (A)... Chef tekenaar Adm. ambtenaar A le/e kl... Chef fotograaf ts) u 8 Stichting nstituut voor het Onderzoek van de Bewaring, Bewerking en Verwerking van Plantaardige Landbouwprodukten (onderdeel s) Wetensch. ambtenaar (e kl.). bijzondere diensten Techn. hoofdambtenaar (e kl.) Techn. ambtenaar (e kl.).. Adm. ambtenaar A le/e kl... Tekenaar A (e kl.) Laboratoriumassistent Stichting nstituut voor Landbouwbedrijfsgebouwen (onderdeel v) Adj."directeur Hoofd Bouwkundige Afd... Wetensch. ambtenaar (e kl.). ngenieur (ie klasse) Techn. hoofdambtenaar (e kl.) Adm. hoofdambtenaar... Techn. ambtenaar (e kl.).. Adm. ambtenaar A e kl... Tekenaar A e klasse.... Adm. ambtenaar B e klasse

5 Tekenaar B e klasse. 8 Rijksland bouwproefstation te Maastricht Wetensch. hoofdambtenaar. Wetensch. ambtenaar (e ld.) Adm. hoofdambtenaar A.. Adm. ambtenaar A le/e kl. Laboratoriumassistent (A). Adm. ambtenaar B e klasse Laborant A 88 Zuivelstation... Wetensch. ambtenaar (e kl.). Laboratoriumassistent (A).. Adm. ambtenaar A le/e kl... Adm. ambtenaar B e kl... Hoofdtechnicus.. 0 Rijksproefstation voor Zaadcontrole Wetensch. ambtenaar e klasse Adm. hoofdambtenaar... Laboratoriumassistent (A).. Adm. ambtenaar B le/e klasse... nstituut voor Rassenonderzoek van Landbouwgewassen Adj."directeur Wetensch. ambtenaar (e kl.). bijzondere diensten Adm. hoofdambtenaar A... Techn. hoofdambtenaar (e kl.) Bedrijfsleider A Adm. ambtenaar A le/e klasse Tekenaar A e klasse.... Techn. ambtenaar (e kl.).. Adm. ambtenaar B e klasse Landbouwvoorlichting /consulent /directeur.. (A) Wet. hoofdambtenaar (A).. ngenieur (e kl.) Wet. ambtenaar (c kl.)... Techn. hoofdambtenaar (e kl.) Adm. ambtenaar le/ckl.... Tekenaar A e klasse.... Techn. ambtenaar (e kl.).. Analist A Adm. ambtenaar B le/e kl... Laborant A Hulpassistent Veeartsenijkundige Dienst Algemeen nspecteur Wetensch. ambtenaar e klasse nspectie nspecteur Adj."inspecteur Adm. ambtenaar A e klasse Opzichter Adm. ambtenaar B e klasse 0 Stichting voor Diergeneeskundig Onderzoek Algemeen adm. zaken.... Bedrijfsleider A Adm. ambtenaar A e klasse. Adm. ambtenaar B e klasse. Adm. ambtenaar C e klasse. Adm. ambtenaar C e klasse.... Proefboerderij Bedrijfsleider A.... Afdeling Amsterdam Wetensch. hoofdambtcnaar (A) Wetensch. ambtenaar e kl Adm. ambtenaar A le/e kl Opzichter (A) Afdeling Rotterdam (Afd. chef).... Plv. directeur Wetensch. hoofdambtcnaar (A) Wetensch. ambtenaar e kl... Labor.hoofdassistent (A)... Adm. ambtenaar A le/e kl.. Laboratoriumassistent.... Opzichter Adm. ambtenaar B e /ekl Plantenziektenkundige Dienst A.... Wetensch. ambtenaar (e kl.). Hoofd van de Administratie. Techn. hoofdambtenaar (e kl.) bijzondere diensten Techn. ambtenaar ( e klasse). Adm. ambtenaar A e klasse. Laboratoriumassistent A... Adm. ambtenaar A e klasse. Adm. ambtenaar B e klasse. Controleur A Chef procfterrein Fotograaf A le/e klasse.. Tekenaar A Analist Hoofdtechnicus.. Stichting Laboratorium voor nsckticidenonderzoek Wetensch. hoofdambtenaar.. Wetensch. ambtenaar (e kl.). Adm. ambtenaar A e klasse. Adm. ambtenaar C e klasse. Rijksambtenaar F Cultuurtechnische Dienst Adj."directeur Hoofd Fin. adm. en Beheerz.. nspecteur /.. (A) Bibliothecaris.... ngenieur (e klasse) bijzondere diensten

6 Techn. hoofdambtenaar (e kl.) Wetensch. ambtenaar.... e klasse.... Hoofdopzichter Techn. ambtenaar (e klasse). Opzichter bijzondere diensten. Adm. ambtenaar A le/e kl... Chef fotograaf Hoofdassistent Opzichter A/B Analist A Adm. ambtenaar B le/e klasse Tekenaar A (e klasse)..... Stichting nstituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding (onderdeel a) Adj."directeur Wetensch. ambtenaar (e kl.). Techn. hoofdambtenaar (e kl.) Techn. ambtenaar (e klasse). Adm. ambtenaar A le/e klasse Tekenaar A e klasse.... Hoofdassistent Adm. ambtenaar B e klasse... Stichting nternationaal nstituut voor Landaamvinning en Cultuurtechniek (onderdeel b) Wetensch. hoofdambtenaar. ngenieur (e klasse).... Wetensch. ambtenaar e klasse Adm. hoofdambtenaar.. Techn. ambtenaar e klasse Staatsbosbeheer Algemeen nspecteur Juridisch ambtenaar A.... Adm. ambtenaar A le/e klasse Adm. ambtenaar B le/e klasse Tekenaar A Rijksinstituut voor Veldbiologisch Onderzoek in de Natuur -A Wetensch. hoofdambtenaar.. Wetensch. ambtenaar (e kl.). Techn. hoofdambtenaar... Tekenaar A Adm. ambtenaar A e klasse Adm. ambtenaar B le/e klasse waarvan O.K.W Natuurbescherming t.l.v. het Min. van nspecteur ngenieur (e klasse) Techn. hoofdambtenaar... Adm. hoofdambtenaar... Techn. ambtenaar (e klasse). Adm. ambtenaar A le/e klasse Adm. ambtenaar B le/e klasse waarvan t.l.v. Min. van O.K.W. Landschapsverzorging nspecteur ngenieur (e klasse) Techn. hoofdambtenaar... Adm. hoofdambtenaar.... Adm. ambtenaar A le/e klasse Techn. ambtenaar (e klasse). Adm. ambtenaar B e klasse. Tekenaar B e klasse.... Domeinbeheer nspecteur ngenieur (e klasse) Adm. hoofdambtenaar A... Techn. hoofdambtenaar (e kl.) Techn. ambtenaar e klasse.. Adm. ambtenaar A le/e klasse Opziener der gebouwen... Adm. ambtenaar B le/e klasse Tekenaar A Algemeen Bosbouwkundige Aangelegenheden nspecteur ngenieur (e klasse) Techn. hoofdambtenaar (lekt.) Adm. ambtenaar A le/e klasse Techn. ambtenaar (e klasse). Adm. ambtenaar B le/e klasse Tekenaar A e klasse.... Rijksambtenaar E Stichting ter Verbetering van Voortkwekingsmateriaal van Houtopstanden Wetensch. hoofdambtenaar.. Adm. ambtenaar A e klasse... Stichting Bosbouwproefstation (onderdeel f) Wetensch. hoofdambtenaar.. Wetensch. ambtenaar (e kl.). Techn. hoofdambtenaar (e kl.) Techn. ambtenaar (e klasse). Laboratoriumassistent (A).. Adm. ambtenaar A le/e klasse Fotograaf A e klasse.... Adm. ambtenaar B le/e klasse.. 0 Faunabeheer Wetensch. hoofdambtenaar.. Wetensch. ambtenaar e klasse Techn. ambtenaar e klasse.. Hoofdassistent Adm. ambtenaar B e klasse. Controleur A/B Documentatie en Publikaties Commies A Bibliotheekbediende B....

7 Stichting Centrum voor Landbouwpublikaties en Landbouwdocumentatie ngenieur (e klasse) Wetensch. ambtenaar.... Rijksambtenaar E 8 Bureau van de A Tekenaar B le/e/eklasse.. Fotograaf B e/e klasse... Leerling tekenaar.. 0 Directie van de Visserijen Algemeen Adj.-commies A nspectie Hoofdinspecteur ngenieur (e klasse) nspecteur e klasse e nspecteur ter walvisvaart. Techn. hoofdambtenaar... Techn. hoofdopziener.... nspecteur ter walvisvaart.. Adm. ambtenaar A le/e klasse Hoofdcontroleur Gezagvoerder Onderz. vaartuig Techn. ambtenaar Techn. opziener (A) Machinist Adm. ambtenaar B e klasse Stuurman v.h.onderz. vaartuig Controleur Rijksambtenaar D Secretaris Adj.-commies A Adm. ambtenaar B le/e klasse Rijksambtenaar F Directie van de VoedseN voorziening Algemeen -Generaal (e klasse)... Commies A Akkerbouw, Zuivel Veehouderij en (Afdelingschef)... Refrendaris (e klasse).... ngenieur e klasse Kamer voor de Binnenvisserij Economische Tuinbouwen Visserijaangelegenheden Afdelingschef..... (e klasse) Exportbevordering en lnformatie Buitenland Adj."directeur Adj."ingenieur Adj,-commies (A) Programmeringen Documentatie Agrarische Handel en Nijverheid (Afdelingschef)... (e klasse)... ngenieur e klasse Adj." Directie nternationale Economische Samenwerking (Afdelingschef) A (e klasse) Adj.-commies A.... Agrarische Buitenland Vertegen woordiging (Binnendienst) (Afdelingschef)... voor Visserij On- Rijksinstituut derzoek Wetensch. hoofdambtenaar.. Wetensch. ambtenaar (e ld.). Laboratoriumhoofdassistent. Laboratoriumassistent (A).. Techn. ambtenaar e klasse.. Adm. ambtenaar A e klasse. Adm. ambtenaar B e klasse. Techn. assistent 8 Handelsaange- Buitenlandse legenheden (Afdelingschef).... (e klasse).... Commies A Adj." Agrarische Vertegenwoordiging Buitenland (Buitenlandse Dienst) Raadadviseur i.a.d afdelingschef.... (A) ngenieur e klasse (e klasse)... Commies

8 8 Personeel vreemde nationaliteit Bureau P.V.C. - apparaat Provinciaal Apparaat Voedselvoorzieningsin- en Verkoopbureau Hoofdopzichter (A) Techn. hoofdassistent (A)... Hoofdassistent A Adm. ambtenaar A le/e klasse Opzichter A/B/C/D Adm. ambtenaar B e klasse. Analist A Stichting Voor licht ingsbureau voor de Voeding (onderdeel a) Wetensch. ambtenaar e klasse Rijksambtenaar F -generaal Af: T.l.v. het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 0 8 BJLAGE OVERZCHT VAN HET AANTAL PERSONEN WERKZAAM, RESPECTEVELJK BEGROOT BJ HET MNSTERE VAN LANDBOUW EN VSSERJ EN DE DAARONDER RESSORTERENDE DENSTEN EN NSTELLNGEN Werkelijke sterkte Geraamde sterkte Ministerie Algemene Leiding Afdelingen van algemene aard Directie van de Landbouw Algemene Zaken Landbouwonderwijs Landbouwvoorlichting en Onderzoek.... Tuinbouw Veeartsenijkundige Dienst Veeteelt en Zuivel Akker- en Weidebouw Plantenziektenkundige Dienst Cultuurtechnische Dienst Staatsbosbeheer Faunabeheer Documentatie en Publikaties Bureau van de Visserij Directie van de Visserijen Kamer voor de Binnenvisserij Directie van de Voedselvoorziening Algemeen Agrarische Vertegenwoordiging Buitenland.. Provinciale Voedselcommissarissen Voedselvoorzieningsin- en Verkoopbureau.. Stichting Voorlichtingsburaeu voor de Voeding M »j >) ) >) 08 -Generaal J ) Exclusief personeel Rijksinstituut voor Veldbiologisch Onderzoek in de Natuur (Rivon) en Natuurbescherming.

9 BJLAGE Gemerkt Overzicht van stichtingen en rechtspersonen andere dan stichtingen, die, in enigerlei vorm met rijksgelden werken, en waaraan geen rijksambtenaren zijn verbonden, die een toelage ontvangen. Gemerkt Overzicht van stichtingen en rechtspersonen andere dan stichtingen, die, in enigerlei vorm met rijksgelden werken, en waaraan rijksambtenaren zijn verbonden, die een toelage ontvangen. Gemerkt Overzicht van stichtingen en rechtspersonen andere dan stichtingen, die in generlei vorm met rijksgelden werken, doch waaraan wel rijksambtenaren zijn verbonden, die een toelage ontvangen. Artikel AFDELNG. MNSTERE Onderafdeling. Algemene Leiding Stichting Landbouw Economisch nstituut AFDELNG. DRECTE VAN DE LANDBOUW Artikel 0 Onderafdeling. Algemene Zaken Koninklijk Genootschap voor Landbouwwetenschap te Wageningen Stichting nternationaal Agrarisch Centrum te Wageningen Artikel Onderafdeling. Landbouwonderwijs Cat. Vereniging Genootschap Het Nederlands Landbouw Museum te Wageningen Stichting Het Nederlands Studentensanatorium te Laren (N.H.) Het Museum voor Tropische Landbouw te Deventer.. De Foreign Student Service te Amsterdam Stichting Maandblad voor het Landbouwonderwijs te Utrecht Artikel hogere landbouwscholen en middelbare land- en tuinbouwscholen geëxploiteerd door of namens de navolgende organisaties: de Nederlandse Christelijke Boeren- en Tuindersbond te 's-gravenhage de Katholieke Nederlandse Boeren- en Tuindersbond te 's-gravenhage de Stichting tot Bevordering van het R.K. Landbouwonderwijs in het Bisdom Breda de Aartsdiocesane R.K. Boeren- en Tuindersbond te Arnhem Stichting De Bijzondere Hogere Landbouwschool in Friesland" te Leeuwarden Stichting Hogere en Middelbare Landbouwschool van het K.N.L.C. Vereniging tot Bevordering van het Land- en Tuinbouwonderwijs in de Noordoostpolder te Emmeloord... de Stichting De R.K. Middelbare Landbouwschool te Boxtel" de Stichting van de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond tot Bevordering van het R.K. Land- en Tuinbouwonderwijs in het Bisdom Breda de Koninklijke Nederlandse Heide Maatschappij te Arnhem Stichting Middelbare Landbouwschool van de Groninger Maatschappij van Landbouw te Groningen Bestuur van de Vereniging voor het Christelijk Middelbaar Landbouwonderwijs te Sneek de Onderwijsvereniging van de L.T.B, te Haarlem.. de Stichting tot Bevordering van het R.K. Landbouwonderwijs in Zeeuws-Vlaanderen te Hulst de Vereniging voor Landbouwonderwijs te Roermond. de Maatschappij van Weldadigheid te Frederiksoord.. de Stichting Tuinbouwschool voor meisjes Huis te Lande" te Rijswijk de Friese Christelijke Bocren- en Tuindersbond te Leeuwarden de Groninger Christelijke Boeren- en Tuindersbond te Groningen de Drentse Christelijke Boeren- en Tuindersbond te Assen de Overijsselse Christelijke Boeren- en Tuindersbond te Zwolle de Gelderse Christelijke Boeren- en Tuindersbond te Arnhem de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond te Tilburg.. de Zeeuwse Christelijke Boeren- en Tuindersbond te Goes de Afdeling (Z.D.) Noord-Holland van de Christelijke Boeren- en Tuindersbond te Hoofddorp de Christelijke Middelbare Landbouwschool te Gorinchem de Stichting Warmonderhof" te Warmond Artikel Ongeveer lagere land- en tuinbouwscholen, welke worden geëxploiteerd door of namens de onderstaande organisaties: Aartsdiocesane R.K. Boeren- en Tuindersbond te Arnhem Vereniging tot Bevordering van het Land- en Tuinbouwonderwijs op Christelijke grondslag voor Andel e.o. te Andel voor Purmerend e.o. te Purmerend Vereniging tot Bevordering van het Lager Land- en Tuinbouwonderwijs in de Hoekse Waard te Klaaswaal.. voor Gorredijk e.o. te Boornbergum Vereniging tot het Bevorderen van het Land- en Tuinbouwonderwijs op Christelijke grondslag voor Kampen e.o. te Jsselmuiden Noordbrabantse Christelijke Boerenbond te Tilburg. Afdeling Broek op Langendijk van de C.B.T.B. te Broek op Langendijk Kring Midden Zuid-Holland van de C.B.T.B. te Moerkapelle Afdeling Zelhem van de Christelijke Boeren- en Tuindersbond te Zelhem Vereniging tot Bevordering van het Land- en Tuinbouwonderwijs op Voorne, Putten en Rozenburg te Brielle. Afdeling Alblasserwaard van de Christelijke Boeren- en Tuindersbond te Noordeloos en het Landbouw-Huishoudondcrwijs op Christelijke grondslag voor Gaasterland e.o. te Harich bij Balk.... Amsterdamse Vereniging voor Tuinbouw en Plantkunde te Amsterdam College Burgemeester en Wethouders te Haarlem... R.K. Stichting voor Land- en Tuinbouwonderwijs te Nijmegen voor N.O. Friesland te Blija Ca

10 0 Ca voor Oosterwolde e.o. te Oosterwolde Afdeling Borculo van de Gelderse Mij. van Landbouw te Borculo voor Oldeberkoop e.o. te Oldeberkoop Afdeling Overijssel en de Noordoostpolder van de C.B.T.B. te Zwolle Gelderse C.B.T.B, te Arnhem Afdeling Kollumerland van de C.B.T.B, te Munnekezijl.. te Vries e.o. te Vries Vereniging tot Bevordering van het Tuinbouwonderwijs op het eiland Jsselmonde e.o. te Barendrecht.... Utrechts Landbouw Genootschap te Utrecht de Afdeling Oldebroek van de Christelijke Boeren- en Tuindersbond te Oldebroek de Stichting Lagere Landbouwschool Oosterhesselen te Assen de Kring Vijfherenlanden van de Christelijke Boeren- en Tuindersbond te Everdingen de Vereniging tot Bevordering van het Landbouw-, Tuinbouw- en Landbouwhuishoudonderwijs op Christelijke grondslag voor Maasland en omstreken te Maassluis.. Drentse C.B.T.B. te Assen Zeeuwse Landbouw Maatschappij te Goes Afdeling Aalten van de C.B.T.B. in Nederland te Aalten. Vereniging voor Landbouwonderwijs te Roermond. Stichting Algemene Lagere Landbouwschool van de Gelderse Mij. van Landbouw te Geldermalsen Groninger C.B.T.B. te Groningen Afdeling Varsseveld en Heelweg van de Gelderse Mij. van Landbouw te Arnhem Kring Westland van de C.B.T.B. te Naaldwijk voor Westerbork e.o. te Westerbork Federatie van Landbouwverenigingen in de gemeente Slochteren te Schildwolde Groninger Mij. van Landbouw te Groningen op Goeree-Overflakkee te Sommelsdijk Gewestelijke Afdeling van de C.B.T.B. te Franeker... Vereniging tot Bevordering van het Land- en Tuinbouwonderwijs op Christelijke grondslag voor Hoogeveen e.o. te Kerkenveld Coöperatieve Landbouwvereniging en Graanmaalderij De Bilt e.o." te Bilthoven Vereniging ter Bevordering van het Landbouwonderwijs voor Heerenveen te Oudeschoot Stichting tot Bevordering van het Land- en Tuinbouwonderwijs in de Gemeente Texel te Den Burg Christelijke Veenkoloniale Landbouwbond te Stadskanaal Coöperatieve Boerenleenbank en Handelsvereniging Woudenberg Maarn" te Woudenberg Vereniging ter Bevordering van het Landbouwonderwijs voor Borger e.o. te Borger Gelderse Mij. van Landbouw te Arnhem School van Z.M. Koning Willem en H.M. Koningin Emma der Nederlanden te Velp De Afdeling (Z.D.) Noord-Holland van de C.B.T.B. te Hoofddorp De Vereniging tot nstandhouding van de lagere landbouwschool te Bakkeveen Opvoedings- en Onderwijsstichting St. Marie" te Huybergen (N.B.) Utrechtse Christelijke Boeren- en Tuindersbond te Woerden Onderwijsvereniging van de L.T.B, te Haarlem.... Stichting tot Bevordering van het Christelijk Landbouwonderwijs in de gemeente Staphorst e.o. te Staphorst.. Kring Gouda e.o. van de C.B.T.B. te Oudewater... Ca Kring Putten e.o. van de C.B.T.B. te Voorthuizen... Hollandse Mij. van Landbouw te Den Haag Christelijke Lagere Landbouwschool te Alphen a.d. Rijn in Vlagtwedde te Vlagtwedde Overijsselse Landbouwmaatschappij te Zwolle Veenkoloniale Boerenbond te Veendam Afdeling Oostdongeradeel van de C.B.T.B. te Niawier.. Vereniging ter Bevordering van het Landbouwonderwijs voor Zeeuws-Vlaanderen W.D. te Oostburg.... District Sneek van de Friese C.B.T.B. te Sneek.... i Vereniging ter Bevordering van het Landbouwonderwijs voor Woerden e.o. te Woerden j het District Ferwerd van de Friese Christelijke Boeren- en Tuindersbond te Marrum (Fr.)! het District Bergum van de Friese Christelijke Boeren- en Tuindersbond te Bergum j de voor Wolvega en omstreken te Wolvega de Afdeling Nunspeet van de Christelijke Boeren- en Tuindersbond te Nunspeet i de Stichting voor Land- en Tuinbouwonderwijs in de Wieringermeer te Wieringerwerf ; de St. Gregorius-Stichting te Utrecht de Vereniging tot Bevordering van het Landbouw-, Tuinbouw- en Landbouwhuishoudonderwijs op Christelijke grondslag te Vorden : de in de gemeente Achterkarspelen e.o. te Surhuisterveen. j Afdeling Noordbrabants Westhoek van de C.B.T.B. te Willemstad! te Lemmer e.o. te Lemmer j Vereniging tot Bevordering van het Land- en Tuinbouwonderwijs op Christelijke grondslag voor het Zuidelijk Westerkwartier e.o. te Grootegast-Oldekerk.... Gemeente Voorst te Twello : Gemeente Den Helder te Den Helder i Gemeente Menaldumadeel te Menaldum voor Roordahuizum e.o. te Roordahuizum Genootschap ter Bevordering van de Landbouw in Drenthe te Assen Christelijke Boeren- en Tuindersbond Holland-Brabant te j Haarlem j Vereniging Landbouwonderwijs Noordoostpolder te Emmeloord! Kring W. Gelderland van de Gelderse C.B.T.B. te Well- Ammerzoden Vereniging voor Christelijk Landbouwonderwijs voor Drachten e.o. te Drachten Vereniging voor Christelijk Landbouwonderwijs in de Gemeente Wonseradeel te Wons voor de gemeenten Het Bildt, Menaldumadeel e.o. te Menaldum Afdeling van de Friese C.B.T.B. in de gemeente Dantumadeel te Rinsumageest Stichting Christelijke Lagere Tuinbouwschool voor het Land van Heusden Altena, Biesbosch en Langstraat te Zevenbergen Kring West-Friesland van de C.B.T.B. te Andijk.... Zeeuwse Christelijke Boeren- en Tuindersbond te Goes.. Vereniging District Workum van de Friese C.B.T.B. te Workum Kring Leiden van de C.B.T.B. te Leiden op Terschelling te Hoorn (Terschelling) District Buitenpost van de Friese C.B.T.B. te Buitenpost Gemeente Ameland

11 Cat. Ongeveer 88!and- en tuinbouwvakscholen, geëxploiteerd door of namens de navolgende organisaties: de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij te Arnhem de Stichting Vakschool voor zuivelbereiders te Hoorn.. de Limburgse Land- en Tuinbouwbond te Roermond.. de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond te Tilburg.. de Stichting Practijkcentrum voor Landbouwmechanisatie te Utrecht de Veilingsvereniging Pomona" te Loppersum.... de Stichting Proeftuin te Noordbroek de Stichting Proeffruitbedrijf voor de kleibouwstreek te St. Anna Parochie de Veilingsvereniging De Afslag" te Berlikum.... de Aartsdiocesane R.K. Boeren- en Tuindersbond te Arnhem de Stichting Fruitteeltvakschool en Fruitteeltdemonstratiebedrijf te Terwolde de Kwekersvereniging Huissen en Omstreken" te Huissen het Bestuur van de Tuinbouwvakschool voor de Fruitteelt te Beuningen de Stichting Boom en vrucht" te Kesteren de Coöp. Bloemistenvereniging te Lent de Stichting tot verbetering van de Fruitcultuur te Geldermalsen de Contact Commissie uit de Kon. Ned. Mij. voor tuinbouw en plantkunde t.b.v. Onderwijsbelangen in de provincie Utrecht te Utrecht de Centrale onderwijs Commissie Hoveniersopleiding te 's-gravenhage de Vereniging Proeftuin Hollands-Utrechts Veendistrict" te Sloten het Bestuur van de Tuinbouwvakschool voor de Bloemsierkunst de Vereniging Proefstation voor Groenten- en Fruitteelt onder Glas te Naaldwijk de Vereniging tot Bevordering van het Pluimveeteeltvakonderwijs in Gelderland en Utrecht te Arnhem.... de Vereniging tot Bevordering van het Pluimveeteeltvakonderwijs in het Noorden en het Oosten van het Land te Zwolle de Vereniging tot Bevordering van het Tuinbouwonderwijs op het eiland Jsselmonde en omstreken te Barendrecht de Vereniging voor Landbouwonderwijs te Roermond.. de Stichting Landbouwscholingsbedrijf Noordoostpolder te Emmeloord de Stichting Praktijkschool voor de Werktuigencommissie West-Zeeuws Vlaanderen te Groede de Stichting nstituut voor Tuinbouwtechniek Bestuur van de Stichting Pluimveeteelt Praktijkschool te Horst Friese Tuinbouwvereniging te Leeuwarden Commissie voor Landbouwonderwijs in de Usselmeerpolders te Emmeloord De Plaatselijke Onderwijs Commissie te Enschede... Coöperatieve Vereniging Wijhe en omstreken" te Wijhe Vakcommissie voor Tuinbouwonderwijs Arnhem en omstreken te Arnhem Gelderse Maatschappij van Landbouw te Arnhem... het Bestuur van de Tuinbouwvakschool voor groente- en klein fruit te Ewijk Vereniging tot Bevordering van de Tuinbouw in de Bommelerwaard te Zaltbommel Nederlandse Fruittelersorganisatie, Kring Utrecht te Bunnik het Bestuur van de Tuinbouwvakscholen te Beverwijk, Roelofarendsveen, Castricum, Hoofddorp en Kortenhoef te Amsterdam-West Vereniging tot Bevordering van het Tuinbouwonderwijs op Schouwen-Duiveland te Haamstede Cat. Onderwijscommissie der 's-gravenhaagse Tuinbouwverenigingen Stichting tot exploitatie van Tuinbouwvakscholen in Zecland en West Noord-Brabant te Goes Vakschool voor bloembollenteelt te Middelharnis... Comité voor Tuinbouwonderwijs Naarden-Bussum co." te Naarden Stichting voor Tuinbouwonderwijs en Tuinbouwvoorlichting te Paterswolde Drents Landbouwgenootschap te Assen Coöperatieve Fruit- en Groenteveiling te Harlingen... de A.B.T.B. Wijk bij Duurstede te Langbroek.... Afdeling Gronigen van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij van Tuinbouw en Plantkunde en de Kring Bloemist-Hoveniers te Groningen Onderafdeling. Landbouwvoorlichting en Onderzoek Artikel 8 Stichting Landbouwhuishoudkundig Onderzoek te Wageningen Stichting Centrum voor Plantenfysiologisch Onderzoek te Wageningen Stichting nstituut voor de Toepassing van Atoomenergie in de Landbouw te Wageningen Stichting voor Toegepast Biologisch Onderzoek in de Natuur (.T.B.O.N.) te Arnhem Stichting Technische en Fysische Dienst voor de Landbouw te Wageningen Stichting nstituut voor Tuinbouwtechniek Stichting nstituut voor Veredeling van Tuinbouwgewassen Stichting nstituut voor Bewaring en Verwerking van Tuinbouwproducten Stichting nstituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek Stichting nstituut voor de Verwerking van Geneeskrachtige en Aromatische Gewassen te Groningen Stichting nstituut voor Veevoedingsonderzoek Hoorn" te Hoorn Stichting nstituut voor Veeteeltkundig Onderzoek Schoonoord" te Zeist Stichting nstituut voor de Pluimveeteelt het Spelderholt" te Beekbergen De Vereniging tot Exploitatie van het Veevoedingsproefbedrijf Hoorn" te Hoorn Stichting voor Plantenveredeling... Stichting nstituut voor Landbouwtechniek en Rationalisatie te Wageningen Stichting voor Bodemkartering te Wageningen.... Stichting nstituut voor Biologisch en Scheikundig Onderzoek van Landbouwgewassen te Wageningen.... Stichting Proefstation voor de Akker- en Weidebouw te Wageningen Stichting nstituut voor het Onderzoek van de Bewaring, Bewerking en Verwerking van Plantaardige Landbouwprodukten te Wageningen Stichting Bureau voor Gemeenschappelijke Diensten te Wageningen Stichting nstituut voor Bodemvruchtbaarheid te Groningen Stichting nstituut voor Landbouwbedrijfsgebouwen te Wageningen Artikel 8 Stichting tot Exploitatie van het Proefstation voor de Bloemisterij in Nederland te Aalsmeer Stichting Proefstation voor de Groenteteelt in de volle grond in Nederland te Alkmaar Vereniging Proefstation voor de Boomkwekerij te Boskoop

12 Cat. Vereniging Proefstation voor de Bloembollencultuur te Lisse Vereniging Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder Glas te Naaldwijk Vereniging Proefstation voor de Fruitteelt in de volle grond te Wilhelminadorp Vereniging Proeftuin Hollands-Utrechts Veendistrict te Amsterdam Vereniging Proeftuin De Duinstreek van Holland" te Heemskerk Stichting Tuinbouwvoorbeeldbedrijf Noordbroek te Noordbroek Gemeente Hoogezand-Sappemeer (Proeftuin Sappemeer) Stichting Proefbijenstand Ambrosiushoeve te Tilburg.. Stichting Fruitteeltdemonstratiebedrijf voor de Jsselstreek te Terwolde Stichting Proeftuin Beemster te Beemster Stichting Proeftuin Noord Limburg te Venlo Vereniging Vleutens Proeftuin te Vleuten Vereniging tot Bevordering en Verbetering van de Tuinbouw in de Bommelerwaard te Zaltbommel Stichting Tuinbouwproefbedrijf Zeeuws-Vlaanderen te Philippine Vereniging Naar Beter Fruit" te Barendrecht.... Vereniging Meer onderzoek groenteteelt" te Barendrecht (proeftuin Vierpolders) Stichting Tuinbouwproefbedrijf Geestmerambacht te Oudkarspel Tuinbouvvstichting De Twee Provinciën te Paterswolde.. Vereniging Procffruitbedrijf voor de Kleibouwstreek te St. Anna Parochie Friese Tuinbouwvereniging te Leeuwarden Stichting Boom en Vrucht" te Opheusden Stichting Proeftuin Bovenkarspel" te Hoorn Stichting Proeftuin Breezand" te Breezand Stichting tot Verbetering van de Fruitcultuur te Geldermaisen Stichting tot Bevordering van de Fruitteelt in Limburg te Maastricht Stichting Kruidentuin te Doornspijk Stichting Proeftuin Lent te Lent Stichting Kruidentuin te Buitenpost Stichting Nederlandse Uienfederatie te Middelharnis.. Vereniging Proeftuin Rijnsburg en Omstreken te Rijnsburg Stichting Proefstation voor de Champignoncultuur te Horst Stichtse Fruittuin te Werkhoven (Utrecht) Vereniging voor tuinbouwvoorlichting en -onderzoek in de Jsselmeerpolders te Emmeloord Stichting tot Bevordering van de Tuinbouw in Z.O.-Drenthe te Erica Vereniging tot bevordering van de fruitteelt in de Jsselmeerpolders te Emmeloord De Selectiemesterijen () Oosting nstituut voor Kleinveeteelt te Emmen.... Stichting Proefbedrijf voor Pluimveeteelt (proefbedrijf te Horst) te Roermond Stichting Proefbedrijf voor Pluimveeteelt te Maarheeze Stichting voor het Fokkerijwezen bij de Pluimveehouderij te De Bilt Nederlands Proefbedrijf voor de Slachtpluimveeteelt te Haarlem Stichting Proefbedrijf voor Pluimvee in Gelderland te Barneveld De Vereniging Pluimveeproefbedrijf Overijssel/Gelderland" te Delden Stichting Fries/Gronings Pluimveeproefbedrijf te Marum. Stichting Keuringsdienst Zeeland (Proefboerderij in de Wilhelminapolder) Stichting Drentse Proefboerderij Kooyenburg" te Assen Stichting Proefboerderij Zuid-Hollandse Eilanden te Westmaas Cat. Vereniging tot Exploitatie van de proefboerderij Overijssel te Heino" te Zwolle Vereniging tot Exploitatie van proefboerderijen in de kleien zavelstreken in de provincie Groningen te Groningen Stichting Practische Landbouwvoorlichting" Stichting Proefboerderij Zeeland te Goes Friese Maatschappij van Landbouw te Leeuwarden (Proefboerdcrij Rijperkeik) Vereniging tot Exploitatie van Proefboerderijen in de Veenkoloniën te Veendam Stichting Proefboerderij in het Zuid-Hollands-Utrechtsveenweidegebied te Utrecht Stichting Proefboerderij Noord-Holland te Alkmaar... Stichting Proefboerderij in de Noordoostpolder te Emmeloord N.C.B. Tilburg (proefboerderij Cranendonck" te Maarheze) Stichting Proefboerderij Prof. dr. J. M. van Bemmelhoeve" te Wieringermeer Stichting Proefbedrijf De Vredepeel" te Roermond.. Stichting Proefboerderij Selmien" te Leeuwarden... Stichting Proefboerderij Wijnandsrade te Roermond... Stichting Proefboerderij Campsplaats te Horst Laboratorium voor Bloembollenonderzoek te Lisse... Gemeente Aalsmeer (Scringenpark) Hout nstituut T.N.O. te Delft Centraal Bloembollencomité te Haarlem Centraal Veevocderbureau in Nederland te Wageningen. Stichting Nederlands Graancentrum te Wageningen... Stichting Centraal Orgaan voor Zaaizaad en Pootgoed te Wageningen Stichting voor de bevordering van de teelt van 0iehoudende Zaden te Wageningen Stichting Mechanisatie Centrum te Wageningen.... Nederlandse Algemene Keuringsdienst te Wageningen.. Stichting Provinciaal Onderzoekcentrum in Zeeland te Goes Stichting Provinciaal Onderzoekcentrum in Drenthe te Emmen Stichting Provinciaal Onderzoekcentrum in Friesland te Leeuwarden Stichting Provinciaal Onderzoekcentrum in Limburg te Roermond Stichting Provinciaal Onderzoekcentrum in Noord-Brabant te Tilburg Stichting Provinciaal Onderzoekcentrum in Overijssel te Hengelo Stichting Provinciaal Onderzoekcentrum in Noord-Holland te Schagen Stichting Onderzoekcentrum voor de Landbouw in de Usselmeerpolders te Emmeloord Stichting Provinciaal Onderzoekcentrum in Groningen te Groningen Stichting Provinciaal Onderzoekcentrum in Zuid-Holland te Rotterdam Stichting Provinciaal Onderzoekcentrum in Utrecht te Utrecht. Vereniging Peulvruchten Studie Combinatie te Wageningen Stichting Fonds ter bevordering van de Veredeling van Landbouwgewassen te Wageningen Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor Boomkwekerijgewassen Stichting Compost te Amsterdam Artikel Stichting Landbouwbelang Alblasserwaard Vijfherenlanden te Dordrecht Stichting tot ontwikkeling van de N.W.-Veluwe te Harderwijk

13 Cat. Stichting Streekverbetering Zuid-Westerkwartier te Grotegast Friese Maatschappij van Landbouw te Leeuwarden... Drents Landbouw Genootschap te Assen C.B.T.B. te Assen C.B.T.B. te Zwolle C.B.T.B. te Utrecht C.B.T.B. te Leeuwarden C.B.T.B. te Arnhem A.B.T.B. te Arnhem - Stichting Agrarisch Welzijn Nieuwleuzen te Zwolle... Overijsselse Landbouw Maatschappij te Zwolle.... Aartsdiocesane Boeren- en Tuindersbond te Almelo... Gelderse Maatschappij van Landbouw te Arnhem... Utrechts Landbouw Genootschap te Utrecht Hollandse Maatschappij van Landbouw. Katholieke Land- en Tuinbouwbond te Haarlem.... Zeeuwse Landbouw Maatschappij te Goes Noordbrabantse Christelijke Boerenbond te Tilburg... Limburgse Land- en Tuinbouwbond te Roermond... Veenkoloniale Boerenbond te Veendam Christelijke Boeren- en Tuindersbond Holland-Brabant" te Haarlem Christelijke Veenkoloniale Boerenbond te Gasselternijveen Artikel Stichting Nederlandse Draf- en Rensport Koninklijke Vereniging Het Nederlandse Trekpaard" te 's-gravenhage Vereniging tot Bevordering van de Landbouwtuigpaardfokkerij in Nederland (V.L.N.) te Utrecht Vereniging Noord-Nederlandse Warmbloed Paardenstamboek (N.W.P.) te Groningen Koninklijke Vereniging Het Fries Paardenstamboek" te Leeuwarden Vereniging Het Nederlandse Hackney Stamboek" te Worth- Rheden Vereniging Het Nederlandse New Forest-pony Stamboek" te Amersfoort Vereniging Het Nederlandse Shetlandpony Stamboek" te Worth-Rheden Vereniging Het Nederlandse Fjordenpaardenstamboek" te Zwolle Vereniging De Nederlandse Arabieren Club" te Leiden. Vereniging Het Nederlands Welsh Pony Stamboek" te Sleen.. Vereniging Nederlands Stamboek voor Jslandse Ponies" te Amersfoort De in elke provincie werkzame Provinciale Commissie tot Bevordering van Rijkswege van de Rundveefokkerij.. Groninger Varkensstamboek te Groningen Varkensstamboek in Friesland te Leeuwarden.... Drents Varkensstamboek te Assen Varkensstamboek voor Overijssel te Zwolle Varkensstamboek voor Gelderland te Arnhem.... De Vereniging Het Stichtse Varkensstamboek" te Utrecht Noord-Hollands Groot Yorkshire Varkensstamboek te Alkmaar Zuid-Hollands Groot Yorkshire Varkensstamboek Varkensstamboek voor Zeeland te Middelburg.... Noord-Brabants Varkensstamboek te St. Oedenrode... Limburgs Varkensstamboek te Roermond Centraal Bureau voor de Varkensfokkerij in Nederland te Utrecht Bond van Geitenfokverenigingen in de provincie Groningen te Groningen Bond van Friese Geitenfokverenigingen te Leeuwarden.. Bond van Geitenfokverenigingen in Drenthe te Assen. Bond van Geitenfokverenigingen in Overijssel te Zwolle Provinciale Commissie tot Bevordering van de geitenfokkerij in Gelderland te Arnhem Commissie voor de geitenfokkerij in Utrecht te Utrecht Vereniging tot Verbetering van het geitenras in Noord- Holland te Berkhout Provinciale Bond van Geitenfokverenigingen in Zuid-Holland te Gorinchem Vereniging tot Verbetering van het geitenras in Zeeland te Middelburg Cat. Provinciale Bond van Geitenfokverenigingen in Noord- Brabant te Etten Nederlandse Organisatie voor de Geitenfokkerij te Utrecht Texels schapenstamboek in Friesland te Leeuwarden. Vereniging tot Verbetering van het schapenras in Zeeland te Middelburg Vereniging Het Texels Schapenstamboek voor Noord- Brabant" te Ginneken Vereniging tot Verbetering van de schapenfokkerij in Limburg te Wijnandsrade Stichting Fonds Nederlandse Veefokkerij" te's-gravenhage Het in elke provincie werkzame Provinciale Veevoederbureau Onderafdeling V. Veeartsenijkundige Dienst Artikel 0 Stichting voor Diergeneeskundig Onderzoek Onderafdeling V. Plantenziektenkundige Dienst Artikel Stichting Laboratorium voor nsekticidenonderzoek te Wageningen Onderafdeling V. Cultuurtechnische Dienst Artikel Stichting nstituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding te Wageningen Stichting nternationaal nstituut voor Landaanwinning en Cultuurtechniek te Wageningen Stichting De Cruquius" Stichting Studiecentrum Wegenbouw" Stichting Beheer Landbouwgronden te Utrecht.... Onderafdeling V. Staatsbosbeheer Artikel Pinetum Schovenhorst onder Putten te Putten.... Stichting Bosbouwproefstation De Dorschkamp" te Wageningen Artikel Stichting Het Noord-Hollands Landschap te Amsterdam- Zuid Stichting Het Gelders Landschap te Arnhem Stichting Het Rijster Bos te Leeuwarden Stichting Het Utrechts Landschap te Utrecht Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten te Amsterdam Stichting Fonds van Aanleg, Onderhoud en Beheer van Wandelparken te Leiden Vereniging tot Werkverschaffing aan behoeftige ingezetenen van de gemeente Heerde

14 Cat.! Stichting Museum van Oudheden voor de Provincie en Stad Groningen te Groningen Stichting Het Limburgs Landschap te Maastricht... Stichting Gooi's Natuurreservaat te Haarlem Vereniging t Fryske Gea te Leeuwarden Stichting op Toutenburg" te Rijperkerk Stichting Lunters Buurtbos te Lunteren Waterschap Westerwolde te Bellingwolde Artikel Jachtfonds Artikel Onderafdeling V. Faunabeheer Onderafdeling X. Documentatie en Publikaties Stichting Centrum voor Landbouwpublikaties en -Landbouwdocumentatie te Wageningen AFDELNG. VSSERJ Onderafdeling. Directie van de Visserijen Artikel Nederlandse Vereniging ten behoeve van zeelieden van elke nationaliteit te Amsterdam AFDELNG V. DRECTE VAN DE VOEDSELVOORZENNG Onderafdeling V. Uitgaven van algemene aard Artikel Stichting Voorlichtingsbureau voor de Voeding Stichting Commissie voor Huishoudelijke" en Gezinsvoorlichting Stichting voor Huishoudelijke Voorlichting ten Plattelande Stichting Produktiviteitscentrum voor het Visbedrijf te 's-gravenhage

Multifunctionele landbouw in de provincie, aantal bedrijven, spreiding en omzet van multifunctionele activiteiten per provincie

Multifunctionele landbouw in de provincie, aantal bedrijven, spreiding en omzet van multifunctionele activiteiten per provincie Multifunctionele landbouw in de provincie, aantal, spreiding en omzet van multifunctionele activiteiten per provincie Aïde Roest Arnoud Schouten LEI-nota 09-021 Augustus 2009 Projectcode 31741 LEI Wageningen

Nadere informatie

Arrangementen voortgezet onderwijs (exclusief praktijkonderwijs) per gemeente per 1/9/2012 en 1/9/2013

Arrangementen voortgezet onderwijs (exclusief praktijkonderwijs) per gemeente per 1/9/2012 en 1/9/2013 Arrangementen voortgezet onderwijs (exclusief praktijkonderwijs) per gemeente per 1/9/2012 en 1/9/2013 onderwijssoort (Meerdere items) onderwijssoort (Meerdere items) Aantal van arrangement2012 Kolomlabels

Nadere informatie

De veiligheidsregio. Wet veiligheidsregio s: hoe, wat en waarom?

De veiligheidsregio. Wet veiligheidsregio s: hoe, wat en waarom? De veiligheidsregio Wet veiligheidsregio s: hoe, wat en waarom? BZK staat voor een goed functionerend openbaar bestuur, een veilige samenleving en een overheid waar burgers op kunnen vertrouwen. Daarmee

Nadere informatie

Demografische kerncijfers per gemeente 2009

Demografische kerncijfers per gemeente 2009 Demografische kerncijfers per gemeente 2009 Centraal Bureau voor de Statistiek Den Haag/Heerlen, 2009 Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil = (indien voorkomend

Nadere informatie

2013 2014 2020 2030 2040 Nederland 256845 263800 (+3%) 310622 (+21%) 426103 (+66%) 538141 (+110%)

2013 2014 2020 2030 2040 Nederland 256845 263800 (+3%) 310622 (+21%) 426103 (+66%) 538141 (+110%) Prognose dementie datum: 23-01-2013 www.alzheimer-nederland.nl Prognose aantal mensen met dementie in Nederland 2013 2014 2020 2030 2040 Nederland 256845 263800 (+3%) 310622 (+21%) 426103 (+66%) 538141

Nadere informatie

Gemeente Beschikbaar bedrag (x 1 )

Gemeente Beschikbaar bedrag (x 1 ) Bijlage: beschikbare middelen voor de huishoudelijke hulp toelage per gemeente Gemeente Beschikbaar bedrag (x 1 ) Appingedam 93.227 Bedum 50.350 Bellingwedde 60.587 De Marne 64.264 Deifziji 173.796 Eemsmond

Nadere informatie

Demografische kerncijfers per gemeente 2013

Demografische kerncijfers per gemeente 2013 Demografische kerncijfers per gemeente 2013 Demografische kerncijfers per gemeente 2013 Verklaring van tekens. Gegevens ontbreken * Voorlopig cijfer ** Nader voorlopig cijfer x Geheim Nihil (Indien voorkomend

Nadere informatie

Demografische kerncijfers per gemeente 2014

Demografische kerncijfers per gemeente 2014 Demografische kerncijfers per gemeente 2014 Verklaring van tekens. Gegevens ontbreken * Voorlopig cijfer ** Nader voorlopig cijfer x Geheim Nihil (Indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met 0 (0,0)

Nadere informatie

voordeel/nadeel t.o.v. berekening januari 2014

voordeel/nadeel t.o.v. berekening januari 2014 Wmo: Financiële gevolgen meicirculaire 2015 (bedragen in ) gemeente Budget per inwoner 2015 voordeel/nadeel t.o.v. berekening januari 2014 Ouder-Amstel 7-80 Schiermonnikoog 12-109 Oostzaan 57-10 Lansingerland

Nadere informatie

Uitstroom Nazorgkandidaten per geslacht en gemeente gesorteerd op afnemend aantal, heel 2014

Uitstroom Nazorgkandidaten per geslacht en gemeente gesorteerd op afnemend aantal, heel 2014 Uitstroom Nazorgkandidaten per geslacht en gemeente gesorteerd op afnemend aantal, heel 2014 man vrouw totaal Ned in % van landelijk totaal (excl. niet geregistreerd) Geen Nederlandse postcode geregistreerd,

Nadere informatie

Wie zit waar? 75% van de gemeenten in Nederland. Clear Channel Hillenaar. Gemeenten Concessie

Wie zit waar? 75% van de gemeenten in Nederland. Clear Channel Hillenaar. Gemeenten Concessie Wie zit waar? Clear Channel Hillenaar n Concessie 298 231 Inwoners 12,9 miljoen Totaal aantal gemeenten in NL 393 Totaal aantal in NL 16,8 miljoen Aanwezig in ruim 75% van de gemeenten in Nederland n gemeente

Nadere informatie

De historische verdeling van de jeugdhulpkosten voor voogdijkinderen en 18-plussers

De historische verdeling van de jeugdhulpkosten voor voogdijkinderen en 18-plussers voor kinderen en sers Notitie voor de Meicirculaire 2015 Datum 8 juni 2015 Pagina 1 van 18 voor kinderen en sers Colofon Uitgegeven door Den Haag, Sociaal en Cultureel Planbureau Rijnstraat 50 2515 xp

Nadere informatie

BAFLO (DEN ANDEL) PROTESTANT CEMETERY 0 1 1 Groningen BARENDRECHT GENERAL CEMETERY 0 1 1 Zuid-Holland BARNEVELD (VOORTHUIZEN) GENERAL CEMETERY

BAFLO (DEN ANDEL) PROTESTANT CEMETERY 0 1 1 Groningen BARENDRECHT GENERAL CEMETERY 0 1 1 Zuid-Holland BARNEVELD (VOORTHUIZEN) GENERAL CEMETERY The database below, from The Commonwealth War Graves Commission, shows the 476 locations across the Netherlands where Commonwealth casualties from the two World Wars are commemorated.. Cemetery Location

Nadere informatie

Hoe vaak wordt een delict in uw gemeente gepleegd? Score op 10.000 inwoners per soort delict

Hoe vaak wordt een delict in uw gemeente gepleegd? Score op 10.000 inwoners per soort delict In Den Haag zijn er 50,5 inbraken per 10.000 inwoners. 1. 40. 37. 9. 26. 44. 35. 10. 30. 43. 13. 18. 17. 5. 33. 8. 14. 24. 4. 12 25. 16. 45. 2. 34. 41. 39. 15. 27. 42. 23. 29. 19. 21. 7. 36. 31. 28. 22.

Nadere informatie

Dagtekening Aa en Hunze 31-01-15 Aalburg 28-02-15 Aalsmeer 31-01-15 Aalten 27-02-15 Achtkarspelen 12-02-15 Alblasserdam 28-02-15 Albrandswaard

Dagtekening Aa en Hunze 31-01-15 Aalburg 28-02-15 Aalsmeer 31-01-15 Aalten 27-02-15 Achtkarspelen 12-02-15 Alblasserdam 28-02-15 Albrandswaard Dagtekening Aa en Hunze 31-01-15 Aalburg 28-02-15 Aalsmeer 31-01-15 Aalten 27-02-15 Achtkarspelen 12-02-15 Alblasserdam 28-02-15 Albrandswaard 28-02-15 Alkmaar 28-02-15 Almelo 28-02-15 Almere 28-02-15

Nadere informatie

zon zoekt gemeenten Vergelijking zonne-energie in gemeenten

zon zoekt gemeenten Vergelijking zonne-energie in gemeenten zon zoekt gemeenten Vergelijking zonne-energie in gemeenten 2 NAtuur & Milieu zon zoekt gemeenten INHOUD Samenvatting 3 Voorwoord 5 Werkwijze en verantwoording 6 Groei zonne-energie in Nederland 7 Vergelijking

Nadere informatie

Na de WW in de bijstand. De doorstroom van WW naar bijstand per gemeente tot en met 2015

Na de WW in de bijstand. De doorstroom van WW naar bijstand per gemeente tot en met 2015 Na de WW in de bijstand De doorstroom van WW naar bijstand per gemeente tot en met 2015 Inhoudsopgave Samenvatting 2 1. Inleiding 3 2. Van WW naar bijstand 4 2.1. Doorstroom van WW naar bijstand groeit

Nadere informatie

Aantal ontvangen klachten per gemeente

Aantal ontvangen klachten per gemeente -0-0 0 0 0 Aa en Hunze Aalsmeer Aalten Achtkarspelen Alblasserdam Albrandswaard 0 Alkmaar 0 Alle n Alphen aan den Rijn Alphen-Chaam Ameland Amersfoort Amstelveen Apeldoorn Appingedam Arnhem Baarle-Nassau

Nadere informatie

Gemiddelde neerslaghoeveelheid in mm tijdvak 1981-2010

Gemiddelde neerslaghoeveelheid in mm tijdvak 1981-2010 District 1 jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec W L Z H jaar ** 010 Hollum 71.3 51.0 57.6 36.3 54.3 65.8 76.5 84.6 86.7 92.8 90.1 79.0 202.5 148.2 226.9 269.7 846.0 30 011 West Terschelling

Nadere informatie

Zitting 1965-1966 - 8335

Zitting 1965-1966 - 8335 Zitting 1965-1966 - 8335 Wijziging van hoofdstuk XIV (Departement van Landbouw en Visserij) der rijksbegroting voor het dienstjaar 1964 \% MEMORIE VAN TOELICHTING Nr. 3 Ter toelichting op het ontwerp van

Nadere informatie

GESCHIEDENIS VAN SPAARBANKEN IN NEDERLAND1

GESCHIEDENIS VAN SPAARBANKEN IN NEDERLAND1 GESCHIEDENIS VAN SPAARBANKEN IN NEDERLAND1 Oprichting Vanaf 1817 werden de eerste spaarbanken in Nederland opgericht. Initiatiefnemers waren de verschillende lokale departementen van de Maatschappij tot

Nadere informatie

Ontslag om bedrijfseconomische. Informatie voor werkgevers en werknemers

Ontslag om bedrijfseconomische. Informatie voor werkgevers en werknemers Ontslag om bedrijfseconomische redenen Informatie voor werkgevers en werknemers Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden.

Nadere informatie

Het Staatsexamen Nederlands als tweede taal (NT2)

Het Staatsexamen Nederlands als tweede taal (NT2) Het Staatsexamen Nederlands als tweede taal (NT2) Het Staatsexamen NT2 is in 1992 ingesteld door de minister van Onderwijs en Wetenschappen als landelijk erkend examen. Het examen is afgestemd op het taalgebruik

Nadere informatie

Voor de algemene vergadering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) woensdag 18 juni 2014, van 11.00 12.25 uur, te Hendrik-Ido-Ambacht.

Voor de algemene vergadering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) woensdag 18 juni 2014, van 11.00 12.25 uur, te Hendrik-Ido-Ambacht. AGENDA Algemene Ledenvergadering woensdag 18 juni 2014 Voor de algemene vergadering van de (VNG) woensdag 18 juni 2014, van 11.00 12.25 uur, te Hendrik-Ido-Ambacht. Huishoudelijke zaken 01. Opening De

Nadere informatie

VERPLICHTSTELLINGSBESCHIKKINGEN

VERPLICHTSTELLINGSBESCHIKKINGEN VERPLICHTSTELLINGSBESCHIKKINGEN STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL Verplichtstelling voor de groothandel in aardappelen, groenten of fruit. 29 oktober 1964/Nr.

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 15826 13 augustus 2012 Deelregeling Cultuureducatie met Kwaliteit in het primair onderwijs Fonds voor Cultuurparticipatie

Nadere informatie

Laadpaal nummer Adres Postcode Plaats Gemeente

Laadpaal nummer Adres Postcode Plaats Gemeente DB0184 Balkengracht 2 9405 CG Assen Assen 2 52,995027 6,528939 Drenthe REE565 Duitslandlaan 1 9403 DL Assen Assen 1 53,02675 6,577111 Drenthe REE213 Nijlandstraat 141 9401 AL Assen Assen 2 52,998497025

Nadere informatie

Lijst met aangesloten werkgevers Overzicht van aangesloten en vrijgestelde werkgevers per 31 juli 2013.

Lijst met aangesloten werkgevers Overzicht van aangesloten en vrijgestelde werkgevers per 31 juli 2013. Lijst met aangesloten werkgevers Overzicht van aangesloten en vrijgestelde werkgevers per 31 juli 2013. Een werkgever zoeken? U kunt gebruik maken van de zoekfunctie in Adobe Acrobat Reader. Toets op Ctrl

Nadere informatie

cursussen en examentrainingen staatsexamens nt2

cursussen en examentrainingen staatsexamens nt2 cursussen en examentrainingen staatsexamens nt2 adressenoverzicht 2013-2014 Staatsexamens Nederlands als tweede taal CURSUSSEN EN EXAMENTRAININGEN STAATSEXAMENS NT2 2 ADRESSENOVERZICHT 2013-2014 3 Inhoud

Nadere informatie

Inspectieprogramma Basiseisen voor een goed archiefbeheer

Inspectieprogramma Basiseisen voor een goed archiefbeheer Erfgoedinspectie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Inspectieprogramma Basiseisen voor een goed archiefbeheer 2008-2012 Eindrapportage Inspectieprogramma Basiseisen voor een goed archiefbeheer

Nadere informatie