BIJLAGE I FORMATIE DER AFDELINGEN, DIENSTEN EN INSTELLINGEN VAN, RESPECTIEVELIJK RESSORTERENDE ONDER HET DEPARTEMENT VAN LANDBOUW EN VISSERIJ

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BIJLAGE I FORMATIE DER AFDELINGEN, DIENSTEN EN INSTELLINGEN VAN, RESPECTIEVELIJK RESSORTERENDE ONDER HET DEPARTEMENT VAN LANDBOUW EN VISSERIJ"

Transcriptie

1 ZTTNG 00 RJKSBEGROTNG VOOR HET DENSTJAAR HOOFDSTUK XV LANDBOUW EN VSSERJ BJLAGE t/m VAN DE MEMORE VAN TOELCHTNG Nr. BJLAGE FORMATE DER AFDELNGEN, DENSTEN EN NSTELLNGEN VAN, RESPECTEVELJK RESSORTERENDE ONDER HET DEPARTEMENT VAN LANDBOUW EN VSSERJ Algemene Leiding Secretaris-Generaal... Raadadviseur in alg. dienst Kamerbewaarder.. Overig adm. personeel Rijksambtenaar (A t/m H). Vertaalbureau Schrijver A Financiële Zaken Overig adm. personeel.. 0 Personeelszaken.... Materieel Beheer Leiding Centrale Huishoudelijke Dienst Opzichter A/B/C/D Adj." Magazijnbeheerder Conciërge (C) Rijksambtenaar (A t/m H).. Post- en Archiefzaken Vervoer Leiding, Administratie en Technische Dienst Techn. hoofdassistent (A). Adj." Adm. ambtenaar B e klasse.. Vervoerdienst Adj." Rijksambtenaar (A t/m H). Garage en Reparatiebedrijf Opzichter (A/B) Adm. ambtenaar C e klasse Hoofdschrijver Rijksambtenaar (A t/m H). Juridische en Bedrijfsorganisatorische Zaken Afdelingschef Plv e klasse Adj.-commies A.. Overig adm. personeel 0 Accountantsdienst Hoofd v. d. Ace. dienst.. Hoofdaccountant Accountant e klasse... Accountant Adj.-accountant Adj.-accountant le/e/e kl..... Ass.-accountant A.... Adj.-commies.. 8 Algemene nspectiedienst... Gewestelijk Hoofd.... Adm. hoofdambtenaar (A). Hoofdcontroleur (A).... Adm. ambtenaar A le/e kl. Adj.-hoofdcontroleur... Controleur (A) Adm. ambtenaar B le/e kl... Organisatie en Efficiency... A ngenieur e klasse XV ( vel)

2 Voorlichting Fotograaf A e klasse.... Fotograaf B le/e klasse Rijksambtenaar D... Directie van de Landbouw Algemene Zaken -Generaal -Afdelingschef... Hoofd Grond- en Pachtzaken. nspecteur Wetensch. hoofdambtenaar ngenieur (e klasse).... Wetensch. ambtenaar e kl... Adj." Archief bediende A 0 Stichting nternationaal Agrarisch Centrum (onderdeel e) ngenieur e klasse.... A Commies A Adm. ambtenaar A le/e kl... Centrale Grondkamer Griffier Adm. ambtenaar A e klasse.. Grondkamers Secretaris (A).... Adj.".. Conciërge B/C Landbouwonderwijs nspecteur... ngenieur e klasse Commies Adm. ambtenaar A e klasse. Adm. ambtenaar B e klasse. Landbouwhogeschool Voorzitter Hogeschoolbestuur Hoogleraar Secretaris Lector Bibliothecaris Hoofdsportleider Wetensch. ambtenaar (e kl.). ngenieur e klasse Hortulanus Techn. hoofdambtenaar... Laboratoriumassistent (A).. Techn. hoofdassistent (A).. Techn. ambtenaar (e klasse). Bedrijfsleider (A) Adm. ambtenaar A le/e kl.. Vast assistent Fotograaf A e klasse.... Tekenaar A (e klasse)... Bedrijfschef Bedrijfsboer Opzichter A Adm. ambtenaar B le/e kl.. Hoofdtechnicus Techn. assistent (A) Chef Proefterrein... Middelbaar Onderwijs /.. Leraar/Praktijkleraar.... Onderwijzer/Hulponderwijzer Hoofdassistent A Adm. ambtenaar A e klasse. Adm. ambtenaar B e klasse. Techn. onderwijsassistent... Tuinbaas Amanuensis (A), Conciërge (A)... Landbouwvoorlichting en Onderzoek Algemeen Algemeen directeur nspecteur van de landbouw. (A).... Wetensch. ambtenaar (e kl.) ngenieur (e kl.) Techn. hoofdambtenaar (e kl.) Techn. ambtenaar (e kl.)... Bedrijfsleider Adm. ambtenaar A e kl... Tekenaar A e klasse.... Adm. ambtenaar B le/e kl.. Analist A Lab. bediende Raad voor het Kwekersrecht e klasse.... Adm. ambtenaar C e klasse. 8 Stichting Landbouwhuishoudkundig Onderzoek (onderdeel a) Adj.-directeur Wetensch. ambtenaar (e kl.). Techn. hoofdambtenaar (e kl.) Techn. hoofdassistent A... Landbouwhuishoudkundige Adm. ambtenaar A e klasse. Techn. ambtenaar Techn. assistent (A) Rijksambtenaar F 8 Stichting Centrum voor Piantenfysiologisch Onderzoek (onderdeel b) Wetensch. hoofdambtenaar.. Wetensch. ambtenaar (e kl.). Adm. ambtenaar A le/e kl.. Hoofdassistent... 8 Stichting nstituut voor de Toepassing van Atoomenergie in de Landbouw (onderdeel c) Wetensch. ambtenaar (e kl.). Hoofd van de Administratie. Techn. hoofdambtenaar (e kl.)

3 Adm. hoofdambtenaar A.. Techn. ambtenaar (e klasse) Laboratoriumassistent (A) Adm. ambtenaar A le/e kl Hoofdassistent.... Techn. assistent A.. Adm. ambtenaar B e klasse Dierverzorger Stichting voor Toegepast Biologisch Onderzoek in de Natuur (.T.B.O.N.) (onderdeel d) Wetensch. ambtenaar (e kl.) Adm. hoofdambtenaar. Techn. ambtenaar (e klasse) Hoofdassistent A... Adm. ambtenaar A le/e kl 8 Stichting Technische en Fysische Dienst voor de.andhouw (onderdeel e) Wetensch. ambtenaar (e kl.). Adm. hoofdambtenaar.... Techn. ambtenaar (e klasse). Opzichter A Techn. assistent (A) Hoofdtechnicus Assistent A... 8 Stichting nstituut voor Tuinbouwtechniek (onderdeel f) Wetensch. ambtenaar (e kl.). ngenieur e klasse Techn. hoofdambt. bijz. dienst Techn. hoofdambtenaar (e kl.) Techn. ambtenaar (e kl.).. Bedrijfsleider (A) Adm. ambtenaar A e klasse. Tekenaar A (e klasse)... Opzichter B Adm. ambtenaar B le/e kl.. Fotograaf A e klasse Stichting nstituut voor Veredeling van Tuinbouwgewassen (onderdeel g) Wetensch. ambtenaar (e kl.). ngenieur e klasse Techn. hoofdambtenaar (e kl.) Techn. ambtenaar (e kl.).. Adm. ambtenaar A e klasse Chef fotograaf Tekenaar A Landbouwtechnicus (A)... Adm. ambtenaar B le/e kl.. Ondertuinchef.. 8 Stichting nstituut voor Bewaring en Verwerking van Tuinbouwproducten (onderdeel h) Adj."directeur.... Wetensch. ambtenaar (e kl.) Adm. hoofdambtenaar (A). Techn. hoofdambtenaar Laboratoriumassistent (A). Techn. ambtenaar (e klasse) Adm. ambtenaar A e klasse Adm. ambtenaar B e klasse Assistent A 8 Stichting nstituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek (onderdeel i) Adj."directeur Wetensch. ambtenaar (e kl.). Techn. hoofdambtenaar e kl.. Techn. ambtenaar (e klasse). Adm. ambtenaar A le/e kl.. Laboratoriumassistent.... Fotograaf A!e klasse.... Adm. ambtenaar B e klasse. Opzichter B Stichting nstituut voor de Verwerking van Geneeskrachtige en Aromatische Gewassen (onderdeel j) Wetensch. ambtenaar e klasse 8 Stichting nstituut voor Veevoedingsonderzoek (onderdeel k) Wetensch. hoofdambtenaar Wetensch. ambtenaar (e kl.)... Laboratoriumassistent (A) Adm. ambtenaar A e klasse Hoofdtechnicus Stichting nstituut voor Veeteeltkundig Onderzoek (onderdeel ) Wetensch. hoofdambtenaar Wetensch. ambtenaar (e kl.). Techn. hoofdambt. voor bijz. diensten Adm. hoofdambtenaar A.. Laboratoriumassistent (A).. Adm. ambtenaar A le/e kl.. Hoofdassistent Bedrijfsleider (A) Bedrijfschef Adm. ambtenaar B le/e kl Stichting nstituut voor de Pluimveeteelt (onderdeel m) Wetensch. ambtenaar (e kl.) Adm. hoofdambtenaar (A). Techn. ambtenaar (e klasse) Adm. ambtenaar A le/e kl. Laboratoriumassistent Hoofdassistent... Fotograaf A e klasse Bedrijfsleider A Adm. ambtenaar B le/e kl

4 8 Stichting voor Plantenveredeling (onderdeel n) Adj."directeur.... Wetensch. hoofdambt (A) Wetensch. ambtenaar (e kl Adm. hoofdambtenaar A. ngenieur (e klasse)... Techn. hoofdambtenaar. Bedrijfsleider A Techn. ambtenaar (e kl.)... Adm. ambtenaar A e klasse Laboratoriumassistent.... Adm. ambtenaar B e klasse 8 Stichting nstituut voor Landbouwtechniek en Rationalisatie (onderdeel o) Adj.-directeur (A) Wetensch. hoofdambtenaar Wetensch. ambtenaar e klasse bijzondere diensten ngenieur (e klasse) Techn. hoofdambtenaar (e kl.) Techn. ambtenaar (e klasse). Adm. ambtenaar A le/e kl... Adm. ambtenaar B e klasse. Bedrijfsleider (A) Rijksambtenaar E Hoofdkarteerder (A).... Tekenaar A (e klasse).... Hoofdassistent Opzichter B Karteerder A 8 Stichting nstituut voor Biologisch en Scheikundig Onderzoek (onderdeel q) Wetensch. ambtenaar (e kl.) Techn. hoofdambtenaar e kl bijzondere diensten... Adm. hoofdambtenaar A Techn. ambtenaar (e kl.)... Adm. ambtenaar A le/e kl Laboratoriumassistent (A) Hoofdtechnicus Stichting Proefstation voor de Akker- en Weidebouw (onderdeel r) Pv. directeur (A) Wetensch. ambtenaar (e kl.). ngenieur (e kl.) Techn. hoofdambtenaar (e kl.) Adm. ambtenaar A e kl. e kl. Landbouwhuishoudkundige. Adm. ambtenaar B le/e kl Hoofdtechnicus Stichting Bureau voor Gemeenschappelijke Diensten (onderdeel t) Hoofd van de Stichting.... Hoofd administratie bijzondere diensten Techn. hoofdambtenaar (e kl.) Adm. ambtenaar A le/e kl... Bedrijfsleider A Fotograaf A e klasse.... Hoofdtechnicus Adm. ambtenaar B le/ekl Stichting nstituut voor Bodemvruchtbaarheid (onderdeel u) Wetensch. ambtenaar (e kl.). Techn. hoofdambtenaar (e kl.) Adm. hoofdambtenaar... Laboratorium hoofdassistent Techn. ambtenaar (e klasse)... Laboratoriumassistent (A) Adm. ambtenaar A e klasse ' Tekenaar A Hoofdtechnicus Adm. ambtenaar B e klasse... 8 Stichting voor Bodemkartering (onderdeel p) (A) bijzondere diensten ngenieur (e klasse) Wetensch. ambtenaar (e kl.). Bodemk. hoofdambtenaar (A). Techn. hoofdambtenaar... Techn. ambtenaar (e kl.).. Bodemk. ambtenaar (A)... Chef tekenaar Adm. ambtenaar A le/e kl... Chef fotograaf ts) u 8 Stichting nstituut voor het Onderzoek van de Bewaring, Bewerking en Verwerking van Plantaardige Landbouwprodukten (onderdeel s) Wetensch. ambtenaar (e kl.). bijzondere diensten Techn. hoofdambtenaar (e kl.) Techn. ambtenaar (e kl.).. Adm. ambtenaar A le/e kl... Tekenaar A (e kl.) Laboratoriumassistent Stichting nstituut voor Landbouwbedrijfsgebouwen (onderdeel v) Adj."directeur Hoofd Bouwkundige Afd... Wetensch. ambtenaar (e kl.). ngenieur (ie klasse) Techn. hoofdambtenaar (e kl.) Adm. hoofdambtenaar... Techn. ambtenaar (e kl.).. Adm. ambtenaar A e kl... Tekenaar A e klasse.... Adm. ambtenaar B e klasse

5 Tekenaar B e klasse. 8 Rijksland bouwproefstation te Maastricht Wetensch. hoofdambtenaar. Wetensch. ambtenaar (e ld.) Adm. hoofdambtenaar A.. Adm. ambtenaar A le/e kl. Laboratoriumassistent (A). Adm. ambtenaar B e klasse Laborant A 88 Zuivelstation... Wetensch. ambtenaar (e kl.). Laboratoriumassistent (A).. Adm. ambtenaar A le/e kl... Adm. ambtenaar B e kl... Hoofdtechnicus.. 0 Rijksproefstation voor Zaadcontrole Wetensch. ambtenaar e klasse Adm. hoofdambtenaar... Laboratoriumassistent (A).. Adm. ambtenaar B le/e klasse... nstituut voor Rassenonderzoek van Landbouwgewassen Adj."directeur Wetensch. ambtenaar (e kl.). bijzondere diensten Adm. hoofdambtenaar A... Techn. hoofdambtenaar (e kl.) Bedrijfsleider A Adm. ambtenaar A le/e klasse Tekenaar A e klasse.... Techn. ambtenaar (e kl.).. Adm. ambtenaar B e klasse Landbouwvoorlichting /consulent /directeur.. (A) Wet. hoofdambtenaar (A).. ngenieur (e kl.) Wet. ambtenaar (c kl.)... Techn. hoofdambtenaar (e kl.) Adm. ambtenaar le/ckl.... Tekenaar A e klasse.... Techn. ambtenaar (e kl.).. Analist A Adm. ambtenaar B le/e kl... Laborant A Hulpassistent Veeartsenijkundige Dienst Algemeen nspecteur Wetensch. ambtenaar e klasse nspectie nspecteur Adj."inspecteur Adm. ambtenaar A e klasse Opzichter Adm. ambtenaar B e klasse 0 Stichting voor Diergeneeskundig Onderzoek Algemeen adm. zaken.... Bedrijfsleider A Adm. ambtenaar A e klasse. Adm. ambtenaar B e klasse. Adm. ambtenaar C e klasse. Adm. ambtenaar C e klasse.... Proefboerderij Bedrijfsleider A.... Afdeling Amsterdam Wetensch. hoofdambtcnaar (A) Wetensch. ambtenaar e kl Adm. ambtenaar A le/e kl Opzichter (A) Afdeling Rotterdam (Afd. chef).... Plv. directeur Wetensch. hoofdambtcnaar (A) Wetensch. ambtenaar e kl... Labor.hoofdassistent (A)... Adm. ambtenaar A le/e kl.. Laboratoriumassistent.... Opzichter Adm. ambtenaar B e /ekl Plantenziektenkundige Dienst A.... Wetensch. ambtenaar (e kl.). Hoofd van de Administratie. Techn. hoofdambtenaar (e kl.) bijzondere diensten Techn. ambtenaar ( e klasse). Adm. ambtenaar A e klasse. Laboratoriumassistent A... Adm. ambtenaar A e klasse. Adm. ambtenaar B e klasse. Controleur A Chef procfterrein Fotograaf A le/e klasse.. Tekenaar A Analist Hoofdtechnicus.. Stichting Laboratorium voor nsckticidenonderzoek Wetensch. hoofdambtenaar.. Wetensch. ambtenaar (e kl.). Adm. ambtenaar A e klasse. Adm. ambtenaar C e klasse. Rijksambtenaar F Cultuurtechnische Dienst Adj."directeur Hoofd Fin. adm. en Beheerz.. nspecteur /.. (A) Bibliothecaris.... ngenieur (e klasse) bijzondere diensten

6 Techn. hoofdambtenaar (e kl.) Wetensch. ambtenaar.... e klasse.... Hoofdopzichter Techn. ambtenaar (e klasse). Opzichter bijzondere diensten. Adm. ambtenaar A le/e kl... Chef fotograaf Hoofdassistent Opzichter A/B Analist A Adm. ambtenaar B le/e klasse Tekenaar A (e klasse)..... Stichting nstituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding (onderdeel a) Adj."directeur Wetensch. ambtenaar (e kl.). Techn. hoofdambtenaar (e kl.) Techn. ambtenaar (e klasse). Adm. ambtenaar A le/e klasse Tekenaar A e klasse.... Hoofdassistent Adm. ambtenaar B e klasse... Stichting nternationaal nstituut voor Landaamvinning en Cultuurtechniek (onderdeel b) Wetensch. hoofdambtenaar. ngenieur (e klasse).... Wetensch. ambtenaar e klasse Adm. hoofdambtenaar.. Techn. ambtenaar e klasse Staatsbosbeheer Algemeen nspecteur Juridisch ambtenaar A.... Adm. ambtenaar A le/e klasse Adm. ambtenaar B le/e klasse Tekenaar A Rijksinstituut voor Veldbiologisch Onderzoek in de Natuur -A Wetensch. hoofdambtenaar.. Wetensch. ambtenaar (e kl.). Techn. hoofdambtenaar... Tekenaar A Adm. ambtenaar A e klasse Adm. ambtenaar B le/e klasse waarvan O.K.W Natuurbescherming t.l.v. het Min. van nspecteur ngenieur (e klasse) Techn. hoofdambtenaar... Adm. hoofdambtenaar... Techn. ambtenaar (e klasse). Adm. ambtenaar A le/e klasse Adm. ambtenaar B le/e klasse waarvan t.l.v. Min. van O.K.W. Landschapsverzorging nspecteur ngenieur (e klasse) Techn. hoofdambtenaar... Adm. hoofdambtenaar.... Adm. ambtenaar A le/e klasse Techn. ambtenaar (e klasse). Adm. ambtenaar B e klasse. Tekenaar B e klasse.... Domeinbeheer nspecteur ngenieur (e klasse) Adm. hoofdambtenaar A... Techn. hoofdambtenaar (e kl.) Techn. ambtenaar e klasse.. Adm. ambtenaar A le/e klasse Opziener der gebouwen... Adm. ambtenaar B le/e klasse Tekenaar A Algemeen Bosbouwkundige Aangelegenheden nspecteur ngenieur (e klasse) Techn. hoofdambtenaar (lekt.) Adm. ambtenaar A le/e klasse Techn. ambtenaar (e klasse). Adm. ambtenaar B le/e klasse Tekenaar A e klasse.... Rijksambtenaar E Stichting ter Verbetering van Voortkwekingsmateriaal van Houtopstanden Wetensch. hoofdambtenaar.. Adm. ambtenaar A e klasse... Stichting Bosbouwproefstation (onderdeel f) Wetensch. hoofdambtenaar.. Wetensch. ambtenaar (e kl.). Techn. hoofdambtenaar (e kl.) Techn. ambtenaar (e klasse). Laboratoriumassistent (A).. Adm. ambtenaar A le/e klasse Fotograaf A e klasse.... Adm. ambtenaar B le/e klasse.. 0 Faunabeheer Wetensch. hoofdambtenaar.. Wetensch. ambtenaar e klasse Techn. ambtenaar e klasse.. Hoofdassistent Adm. ambtenaar B e klasse. Controleur A/B Documentatie en Publikaties Commies A Bibliotheekbediende B....

7 Stichting Centrum voor Landbouwpublikaties en Landbouwdocumentatie ngenieur (e klasse) Wetensch. ambtenaar.... Rijksambtenaar E 8 Bureau van de A Tekenaar B le/e/eklasse.. Fotograaf B e/e klasse... Leerling tekenaar.. 0 Directie van de Visserijen Algemeen Adj.-commies A nspectie Hoofdinspecteur ngenieur (e klasse) nspecteur e klasse e nspecteur ter walvisvaart. Techn. hoofdambtenaar... Techn. hoofdopziener.... nspecteur ter walvisvaart.. Adm. ambtenaar A le/e klasse Hoofdcontroleur Gezagvoerder Onderz. vaartuig Techn. ambtenaar Techn. opziener (A) Machinist Adm. ambtenaar B e klasse Stuurman v.h.onderz. vaartuig Controleur Rijksambtenaar D Secretaris Adj.-commies A Adm. ambtenaar B le/e klasse Rijksambtenaar F Directie van de VoedseN voorziening Algemeen -Generaal (e klasse)... Commies A Akkerbouw, Zuivel Veehouderij en (Afdelingschef)... Refrendaris (e klasse).... ngenieur e klasse Kamer voor de Binnenvisserij Economische Tuinbouwen Visserijaangelegenheden Afdelingschef..... (e klasse) Exportbevordering en lnformatie Buitenland Adj."directeur Adj."ingenieur Adj,-commies (A) Programmeringen Documentatie Agrarische Handel en Nijverheid (Afdelingschef)... (e klasse)... ngenieur e klasse Adj." Directie nternationale Economische Samenwerking (Afdelingschef) A (e klasse) Adj.-commies A.... Agrarische Buitenland Vertegen woordiging (Binnendienst) (Afdelingschef)... voor Visserij On- Rijksinstituut derzoek Wetensch. hoofdambtenaar.. Wetensch. ambtenaar (e ld.). Laboratoriumhoofdassistent. Laboratoriumassistent (A).. Techn. ambtenaar e klasse.. Adm. ambtenaar A e klasse. Adm. ambtenaar B e klasse. Techn. assistent 8 Handelsaange- Buitenlandse legenheden (Afdelingschef).... (e klasse).... Commies A Adj." Agrarische Vertegenwoordiging Buitenland (Buitenlandse Dienst) Raadadviseur i.a.d afdelingschef.... (A) ngenieur e klasse (e klasse)... Commies

8 8 Personeel vreemde nationaliteit Bureau P.V.C. - apparaat Provinciaal Apparaat Voedselvoorzieningsin- en Verkoopbureau Hoofdopzichter (A) Techn. hoofdassistent (A)... Hoofdassistent A Adm. ambtenaar A le/e klasse Opzichter A/B/C/D Adm. ambtenaar B e klasse. Analist A Stichting Voor licht ingsbureau voor de Voeding (onderdeel a) Wetensch. ambtenaar e klasse Rijksambtenaar F -generaal Af: T.l.v. het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 0 8 BJLAGE OVERZCHT VAN HET AANTAL PERSONEN WERKZAAM, RESPECTEVELJK BEGROOT BJ HET MNSTERE VAN LANDBOUW EN VSSERJ EN DE DAARONDER RESSORTERENDE DENSTEN EN NSTELLNGEN Werkelijke sterkte Geraamde sterkte Ministerie Algemene Leiding Afdelingen van algemene aard Directie van de Landbouw Algemene Zaken Landbouwonderwijs Landbouwvoorlichting en Onderzoek.... Tuinbouw Veeartsenijkundige Dienst Veeteelt en Zuivel Akker- en Weidebouw Plantenziektenkundige Dienst Cultuurtechnische Dienst Staatsbosbeheer Faunabeheer Documentatie en Publikaties Bureau van de Visserij Directie van de Visserijen Kamer voor de Binnenvisserij Directie van de Voedselvoorziening Algemeen Agrarische Vertegenwoordiging Buitenland.. Provinciale Voedselcommissarissen Voedselvoorzieningsin- en Verkoopbureau.. Stichting Voorlichtingsburaeu voor de Voeding M »j >) ) >) 08 -Generaal J ) Exclusief personeel Rijksinstituut voor Veldbiologisch Onderzoek in de Natuur (Rivon) en Natuurbescherming.

9 BJLAGE Gemerkt Overzicht van stichtingen en rechtspersonen andere dan stichtingen, die, in enigerlei vorm met rijksgelden werken, en waaraan geen rijksambtenaren zijn verbonden, die een toelage ontvangen. Gemerkt Overzicht van stichtingen en rechtspersonen andere dan stichtingen, die, in enigerlei vorm met rijksgelden werken, en waaraan rijksambtenaren zijn verbonden, die een toelage ontvangen. Gemerkt Overzicht van stichtingen en rechtspersonen andere dan stichtingen, die in generlei vorm met rijksgelden werken, doch waaraan wel rijksambtenaren zijn verbonden, die een toelage ontvangen. Artikel AFDELNG. MNSTERE Onderafdeling. Algemene Leiding Stichting Landbouw Economisch nstituut AFDELNG. DRECTE VAN DE LANDBOUW Artikel 0 Onderafdeling. Algemene Zaken Koninklijk Genootschap voor Landbouwwetenschap te Wageningen Stichting nternationaal Agrarisch Centrum te Wageningen Artikel Onderafdeling. Landbouwonderwijs Cat. Vereniging Genootschap Het Nederlands Landbouw Museum te Wageningen Stichting Het Nederlands Studentensanatorium te Laren (N.H.) Het Museum voor Tropische Landbouw te Deventer.. De Foreign Student Service te Amsterdam Stichting Maandblad voor het Landbouwonderwijs te Utrecht Artikel hogere landbouwscholen en middelbare land- en tuinbouwscholen geëxploiteerd door of namens de navolgende organisaties: de Nederlandse Christelijke Boeren- en Tuindersbond te 's-gravenhage de Katholieke Nederlandse Boeren- en Tuindersbond te 's-gravenhage de Stichting tot Bevordering van het R.K. Landbouwonderwijs in het Bisdom Breda de Aartsdiocesane R.K. Boeren- en Tuindersbond te Arnhem Stichting De Bijzondere Hogere Landbouwschool in Friesland" te Leeuwarden Stichting Hogere en Middelbare Landbouwschool van het K.N.L.C. Vereniging tot Bevordering van het Land- en Tuinbouwonderwijs in de Noordoostpolder te Emmeloord... de Stichting De R.K. Middelbare Landbouwschool te Boxtel" de Stichting van de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond tot Bevordering van het R.K. Land- en Tuinbouwonderwijs in het Bisdom Breda de Koninklijke Nederlandse Heide Maatschappij te Arnhem Stichting Middelbare Landbouwschool van de Groninger Maatschappij van Landbouw te Groningen Bestuur van de Vereniging voor het Christelijk Middelbaar Landbouwonderwijs te Sneek de Onderwijsvereniging van de L.T.B, te Haarlem.. de Stichting tot Bevordering van het R.K. Landbouwonderwijs in Zeeuws-Vlaanderen te Hulst de Vereniging voor Landbouwonderwijs te Roermond. de Maatschappij van Weldadigheid te Frederiksoord.. de Stichting Tuinbouwschool voor meisjes Huis te Lande" te Rijswijk de Friese Christelijke Bocren- en Tuindersbond te Leeuwarden de Groninger Christelijke Boeren- en Tuindersbond te Groningen de Drentse Christelijke Boeren- en Tuindersbond te Assen de Overijsselse Christelijke Boeren- en Tuindersbond te Zwolle de Gelderse Christelijke Boeren- en Tuindersbond te Arnhem de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond te Tilburg.. de Zeeuwse Christelijke Boeren- en Tuindersbond te Goes de Afdeling (Z.D.) Noord-Holland van de Christelijke Boeren- en Tuindersbond te Hoofddorp de Christelijke Middelbare Landbouwschool te Gorinchem de Stichting Warmonderhof" te Warmond Artikel Ongeveer lagere land- en tuinbouwscholen, welke worden geëxploiteerd door of namens de onderstaande organisaties: Aartsdiocesane R.K. Boeren- en Tuindersbond te Arnhem Vereniging tot Bevordering van het Land- en Tuinbouwonderwijs op Christelijke grondslag voor Andel e.o. te Andel voor Purmerend e.o. te Purmerend Vereniging tot Bevordering van het Lager Land- en Tuinbouwonderwijs in de Hoekse Waard te Klaaswaal.. voor Gorredijk e.o. te Boornbergum Vereniging tot het Bevorderen van het Land- en Tuinbouwonderwijs op Christelijke grondslag voor Kampen e.o. te Jsselmuiden Noordbrabantse Christelijke Boerenbond te Tilburg. Afdeling Broek op Langendijk van de C.B.T.B. te Broek op Langendijk Kring Midden Zuid-Holland van de C.B.T.B. te Moerkapelle Afdeling Zelhem van de Christelijke Boeren- en Tuindersbond te Zelhem Vereniging tot Bevordering van het Land- en Tuinbouwonderwijs op Voorne, Putten en Rozenburg te Brielle. Afdeling Alblasserwaard van de Christelijke Boeren- en Tuindersbond te Noordeloos en het Landbouw-Huishoudondcrwijs op Christelijke grondslag voor Gaasterland e.o. te Harich bij Balk.... Amsterdamse Vereniging voor Tuinbouw en Plantkunde te Amsterdam College Burgemeester en Wethouders te Haarlem... R.K. Stichting voor Land- en Tuinbouwonderwijs te Nijmegen voor N.O. Friesland te Blija Ca

10 0 Ca voor Oosterwolde e.o. te Oosterwolde Afdeling Borculo van de Gelderse Mij. van Landbouw te Borculo voor Oldeberkoop e.o. te Oldeberkoop Afdeling Overijssel en de Noordoostpolder van de C.B.T.B. te Zwolle Gelderse C.B.T.B, te Arnhem Afdeling Kollumerland van de C.B.T.B, te Munnekezijl.. te Vries e.o. te Vries Vereniging tot Bevordering van het Tuinbouwonderwijs op het eiland Jsselmonde e.o. te Barendrecht.... Utrechts Landbouw Genootschap te Utrecht de Afdeling Oldebroek van de Christelijke Boeren- en Tuindersbond te Oldebroek de Stichting Lagere Landbouwschool Oosterhesselen te Assen de Kring Vijfherenlanden van de Christelijke Boeren- en Tuindersbond te Everdingen de Vereniging tot Bevordering van het Landbouw-, Tuinbouw- en Landbouwhuishoudonderwijs op Christelijke grondslag voor Maasland en omstreken te Maassluis.. Drentse C.B.T.B. te Assen Zeeuwse Landbouw Maatschappij te Goes Afdeling Aalten van de C.B.T.B. in Nederland te Aalten. Vereniging voor Landbouwonderwijs te Roermond. Stichting Algemene Lagere Landbouwschool van de Gelderse Mij. van Landbouw te Geldermalsen Groninger C.B.T.B. te Groningen Afdeling Varsseveld en Heelweg van de Gelderse Mij. van Landbouw te Arnhem Kring Westland van de C.B.T.B. te Naaldwijk voor Westerbork e.o. te Westerbork Federatie van Landbouwverenigingen in de gemeente Slochteren te Schildwolde Groninger Mij. van Landbouw te Groningen op Goeree-Overflakkee te Sommelsdijk Gewestelijke Afdeling van de C.B.T.B. te Franeker... Vereniging tot Bevordering van het Land- en Tuinbouwonderwijs op Christelijke grondslag voor Hoogeveen e.o. te Kerkenveld Coöperatieve Landbouwvereniging en Graanmaalderij De Bilt e.o." te Bilthoven Vereniging ter Bevordering van het Landbouwonderwijs voor Heerenveen te Oudeschoot Stichting tot Bevordering van het Land- en Tuinbouwonderwijs in de Gemeente Texel te Den Burg Christelijke Veenkoloniale Landbouwbond te Stadskanaal Coöperatieve Boerenleenbank en Handelsvereniging Woudenberg Maarn" te Woudenberg Vereniging ter Bevordering van het Landbouwonderwijs voor Borger e.o. te Borger Gelderse Mij. van Landbouw te Arnhem School van Z.M. Koning Willem en H.M. Koningin Emma der Nederlanden te Velp De Afdeling (Z.D.) Noord-Holland van de C.B.T.B. te Hoofddorp De Vereniging tot nstandhouding van de lagere landbouwschool te Bakkeveen Opvoedings- en Onderwijsstichting St. Marie" te Huybergen (N.B.) Utrechtse Christelijke Boeren- en Tuindersbond te Woerden Onderwijsvereniging van de L.T.B, te Haarlem.... Stichting tot Bevordering van het Christelijk Landbouwonderwijs in de gemeente Staphorst e.o. te Staphorst.. Kring Gouda e.o. van de C.B.T.B. te Oudewater... Ca Kring Putten e.o. van de C.B.T.B. te Voorthuizen... Hollandse Mij. van Landbouw te Den Haag Christelijke Lagere Landbouwschool te Alphen a.d. Rijn in Vlagtwedde te Vlagtwedde Overijsselse Landbouwmaatschappij te Zwolle Veenkoloniale Boerenbond te Veendam Afdeling Oostdongeradeel van de C.B.T.B. te Niawier.. Vereniging ter Bevordering van het Landbouwonderwijs voor Zeeuws-Vlaanderen W.D. te Oostburg.... District Sneek van de Friese C.B.T.B. te Sneek.... i Vereniging ter Bevordering van het Landbouwonderwijs voor Woerden e.o. te Woerden j het District Ferwerd van de Friese Christelijke Boeren- en Tuindersbond te Marrum (Fr.)! het District Bergum van de Friese Christelijke Boeren- en Tuindersbond te Bergum j de voor Wolvega en omstreken te Wolvega de Afdeling Nunspeet van de Christelijke Boeren- en Tuindersbond te Nunspeet i de Stichting voor Land- en Tuinbouwonderwijs in de Wieringermeer te Wieringerwerf ; de St. Gregorius-Stichting te Utrecht de Vereniging tot Bevordering van het Landbouw-, Tuinbouw- en Landbouwhuishoudonderwijs op Christelijke grondslag te Vorden : de in de gemeente Achterkarspelen e.o. te Surhuisterveen. j Afdeling Noordbrabants Westhoek van de C.B.T.B. te Willemstad! te Lemmer e.o. te Lemmer j Vereniging tot Bevordering van het Land- en Tuinbouwonderwijs op Christelijke grondslag voor het Zuidelijk Westerkwartier e.o. te Grootegast-Oldekerk.... Gemeente Voorst te Twello : Gemeente Den Helder te Den Helder i Gemeente Menaldumadeel te Menaldum voor Roordahuizum e.o. te Roordahuizum Genootschap ter Bevordering van de Landbouw in Drenthe te Assen Christelijke Boeren- en Tuindersbond Holland-Brabant te j Haarlem j Vereniging Landbouwonderwijs Noordoostpolder te Emmeloord! Kring W. Gelderland van de Gelderse C.B.T.B. te Well- Ammerzoden Vereniging voor Christelijk Landbouwonderwijs voor Drachten e.o. te Drachten Vereniging voor Christelijk Landbouwonderwijs in de Gemeente Wonseradeel te Wons voor de gemeenten Het Bildt, Menaldumadeel e.o. te Menaldum Afdeling van de Friese C.B.T.B. in de gemeente Dantumadeel te Rinsumageest Stichting Christelijke Lagere Tuinbouwschool voor het Land van Heusden Altena, Biesbosch en Langstraat te Zevenbergen Kring West-Friesland van de C.B.T.B. te Andijk.... Zeeuwse Christelijke Boeren- en Tuindersbond te Goes.. Vereniging District Workum van de Friese C.B.T.B. te Workum Kring Leiden van de C.B.T.B. te Leiden op Terschelling te Hoorn (Terschelling) District Buitenpost van de Friese C.B.T.B. te Buitenpost Gemeente Ameland

11 Cat. Ongeveer 88!and- en tuinbouwvakscholen, geëxploiteerd door of namens de navolgende organisaties: de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij te Arnhem de Stichting Vakschool voor zuivelbereiders te Hoorn.. de Limburgse Land- en Tuinbouwbond te Roermond.. de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond te Tilburg.. de Stichting Practijkcentrum voor Landbouwmechanisatie te Utrecht de Veilingsvereniging Pomona" te Loppersum.... de Stichting Proeftuin te Noordbroek de Stichting Proeffruitbedrijf voor de kleibouwstreek te St. Anna Parochie de Veilingsvereniging De Afslag" te Berlikum.... de Aartsdiocesane R.K. Boeren- en Tuindersbond te Arnhem de Stichting Fruitteeltvakschool en Fruitteeltdemonstratiebedrijf te Terwolde de Kwekersvereniging Huissen en Omstreken" te Huissen het Bestuur van de Tuinbouwvakschool voor de Fruitteelt te Beuningen de Stichting Boom en vrucht" te Kesteren de Coöp. Bloemistenvereniging te Lent de Stichting tot verbetering van de Fruitcultuur te Geldermalsen de Contact Commissie uit de Kon. Ned. Mij. voor tuinbouw en plantkunde t.b.v. Onderwijsbelangen in de provincie Utrecht te Utrecht de Centrale onderwijs Commissie Hoveniersopleiding te 's-gravenhage de Vereniging Proeftuin Hollands-Utrechts Veendistrict" te Sloten het Bestuur van de Tuinbouwvakschool voor de Bloemsierkunst de Vereniging Proefstation voor Groenten- en Fruitteelt onder Glas te Naaldwijk de Vereniging tot Bevordering van het Pluimveeteeltvakonderwijs in Gelderland en Utrecht te Arnhem.... de Vereniging tot Bevordering van het Pluimveeteeltvakonderwijs in het Noorden en het Oosten van het Land te Zwolle de Vereniging tot Bevordering van het Tuinbouwonderwijs op het eiland Jsselmonde en omstreken te Barendrecht de Vereniging voor Landbouwonderwijs te Roermond.. de Stichting Landbouwscholingsbedrijf Noordoostpolder te Emmeloord de Stichting Praktijkschool voor de Werktuigencommissie West-Zeeuws Vlaanderen te Groede de Stichting nstituut voor Tuinbouwtechniek Bestuur van de Stichting Pluimveeteelt Praktijkschool te Horst Friese Tuinbouwvereniging te Leeuwarden Commissie voor Landbouwonderwijs in de Usselmeerpolders te Emmeloord De Plaatselijke Onderwijs Commissie te Enschede... Coöperatieve Vereniging Wijhe en omstreken" te Wijhe Vakcommissie voor Tuinbouwonderwijs Arnhem en omstreken te Arnhem Gelderse Maatschappij van Landbouw te Arnhem... het Bestuur van de Tuinbouwvakschool voor groente- en klein fruit te Ewijk Vereniging tot Bevordering van de Tuinbouw in de Bommelerwaard te Zaltbommel Nederlandse Fruittelersorganisatie, Kring Utrecht te Bunnik het Bestuur van de Tuinbouwvakscholen te Beverwijk, Roelofarendsveen, Castricum, Hoofddorp en Kortenhoef te Amsterdam-West Vereniging tot Bevordering van het Tuinbouwonderwijs op Schouwen-Duiveland te Haamstede Cat. Onderwijscommissie der 's-gravenhaagse Tuinbouwverenigingen Stichting tot exploitatie van Tuinbouwvakscholen in Zecland en West Noord-Brabant te Goes Vakschool voor bloembollenteelt te Middelharnis... Comité voor Tuinbouwonderwijs Naarden-Bussum co." te Naarden Stichting voor Tuinbouwonderwijs en Tuinbouwvoorlichting te Paterswolde Drents Landbouwgenootschap te Assen Coöperatieve Fruit- en Groenteveiling te Harlingen... de A.B.T.B. Wijk bij Duurstede te Langbroek.... Afdeling Gronigen van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij van Tuinbouw en Plantkunde en de Kring Bloemist-Hoveniers te Groningen Onderafdeling. Landbouwvoorlichting en Onderzoek Artikel 8 Stichting Landbouwhuishoudkundig Onderzoek te Wageningen Stichting Centrum voor Plantenfysiologisch Onderzoek te Wageningen Stichting nstituut voor de Toepassing van Atoomenergie in de Landbouw te Wageningen Stichting voor Toegepast Biologisch Onderzoek in de Natuur (.T.B.O.N.) te Arnhem Stichting Technische en Fysische Dienst voor de Landbouw te Wageningen Stichting nstituut voor Tuinbouwtechniek Stichting nstituut voor Veredeling van Tuinbouwgewassen Stichting nstituut voor Bewaring en Verwerking van Tuinbouwproducten Stichting nstituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek Stichting nstituut voor de Verwerking van Geneeskrachtige en Aromatische Gewassen te Groningen Stichting nstituut voor Veevoedingsonderzoek Hoorn" te Hoorn Stichting nstituut voor Veeteeltkundig Onderzoek Schoonoord" te Zeist Stichting nstituut voor de Pluimveeteelt het Spelderholt" te Beekbergen De Vereniging tot Exploitatie van het Veevoedingsproefbedrijf Hoorn" te Hoorn Stichting voor Plantenveredeling... Stichting nstituut voor Landbouwtechniek en Rationalisatie te Wageningen Stichting voor Bodemkartering te Wageningen.... Stichting nstituut voor Biologisch en Scheikundig Onderzoek van Landbouwgewassen te Wageningen.... Stichting Proefstation voor de Akker- en Weidebouw te Wageningen Stichting nstituut voor het Onderzoek van de Bewaring, Bewerking en Verwerking van Plantaardige Landbouwprodukten te Wageningen Stichting Bureau voor Gemeenschappelijke Diensten te Wageningen Stichting nstituut voor Bodemvruchtbaarheid te Groningen Stichting nstituut voor Landbouwbedrijfsgebouwen te Wageningen Artikel 8 Stichting tot Exploitatie van het Proefstation voor de Bloemisterij in Nederland te Aalsmeer Stichting Proefstation voor de Groenteteelt in de volle grond in Nederland te Alkmaar Vereniging Proefstation voor de Boomkwekerij te Boskoop

12 Cat. Vereniging Proefstation voor de Bloembollencultuur te Lisse Vereniging Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder Glas te Naaldwijk Vereniging Proefstation voor de Fruitteelt in de volle grond te Wilhelminadorp Vereniging Proeftuin Hollands-Utrechts Veendistrict te Amsterdam Vereniging Proeftuin De Duinstreek van Holland" te Heemskerk Stichting Tuinbouwvoorbeeldbedrijf Noordbroek te Noordbroek Gemeente Hoogezand-Sappemeer (Proeftuin Sappemeer) Stichting Proefbijenstand Ambrosiushoeve te Tilburg.. Stichting Fruitteeltdemonstratiebedrijf voor de Jsselstreek te Terwolde Stichting Proeftuin Beemster te Beemster Stichting Proeftuin Noord Limburg te Venlo Vereniging Vleutens Proeftuin te Vleuten Vereniging tot Bevordering en Verbetering van de Tuinbouw in de Bommelerwaard te Zaltbommel Stichting Tuinbouwproefbedrijf Zeeuws-Vlaanderen te Philippine Vereniging Naar Beter Fruit" te Barendrecht.... Vereniging Meer onderzoek groenteteelt" te Barendrecht (proeftuin Vierpolders) Stichting Tuinbouwproefbedrijf Geestmerambacht te Oudkarspel Tuinbouvvstichting De Twee Provinciën te Paterswolde.. Vereniging Procffruitbedrijf voor de Kleibouwstreek te St. Anna Parochie Friese Tuinbouwvereniging te Leeuwarden Stichting Boom en Vrucht" te Opheusden Stichting Proeftuin Bovenkarspel" te Hoorn Stichting Proeftuin Breezand" te Breezand Stichting tot Verbetering van de Fruitcultuur te Geldermaisen Stichting tot Bevordering van de Fruitteelt in Limburg te Maastricht Stichting Kruidentuin te Doornspijk Stichting Proeftuin Lent te Lent Stichting Kruidentuin te Buitenpost Stichting Nederlandse Uienfederatie te Middelharnis.. Vereniging Proeftuin Rijnsburg en Omstreken te Rijnsburg Stichting Proefstation voor de Champignoncultuur te Horst Stichtse Fruittuin te Werkhoven (Utrecht) Vereniging voor tuinbouwvoorlichting en -onderzoek in de Jsselmeerpolders te Emmeloord Stichting tot Bevordering van de Tuinbouw in Z.O.-Drenthe te Erica Vereniging tot bevordering van de fruitteelt in de Jsselmeerpolders te Emmeloord De Selectiemesterijen () Oosting nstituut voor Kleinveeteelt te Emmen.... Stichting Proefbedrijf voor Pluimveeteelt (proefbedrijf te Horst) te Roermond Stichting Proefbedrijf voor Pluimveeteelt te Maarheeze Stichting voor het Fokkerijwezen bij de Pluimveehouderij te De Bilt Nederlands Proefbedrijf voor de Slachtpluimveeteelt te Haarlem Stichting Proefbedrijf voor Pluimvee in Gelderland te Barneveld De Vereniging Pluimveeproefbedrijf Overijssel/Gelderland" te Delden Stichting Fries/Gronings Pluimveeproefbedrijf te Marum. Stichting Keuringsdienst Zeeland (Proefboerderij in de Wilhelminapolder) Stichting Drentse Proefboerderij Kooyenburg" te Assen Stichting Proefboerderij Zuid-Hollandse Eilanden te Westmaas Cat. Vereniging tot Exploitatie van de proefboerderij Overijssel te Heino" te Zwolle Vereniging tot Exploitatie van proefboerderijen in de kleien zavelstreken in de provincie Groningen te Groningen Stichting Practische Landbouwvoorlichting" Stichting Proefboerderij Zeeland te Goes Friese Maatschappij van Landbouw te Leeuwarden (Proefboerdcrij Rijperkeik) Vereniging tot Exploitatie van Proefboerderijen in de Veenkoloniën te Veendam Stichting Proefboerderij in het Zuid-Hollands-Utrechtsveenweidegebied te Utrecht Stichting Proefboerderij Noord-Holland te Alkmaar... Stichting Proefboerderij in de Noordoostpolder te Emmeloord N.C.B. Tilburg (proefboerderij Cranendonck" te Maarheze) Stichting Proefboerderij Prof. dr. J. M. van Bemmelhoeve" te Wieringermeer Stichting Proefbedrijf De Vredepeel" te Roermond.. Stichting Proefboerderij Selmien" te Leeuwarden... Stichting Proefboerderij Wijnandsrade te Roermond... Stichting Proefboerderij Campsplaats te Horst Laboratorium voor Bloembollenonderzoek te Lisse... Gemeente Aalsmeer (Scringenpark) Hout nstituut T.N.O. te Delft Centraal Bloembollencomité te Haarlem Centraal Veevocderbureau in Nederland te Wageningen. Stichting Nederlands Graancentrum te Wageningen... Stichting Centraal Orgaan voor Zaaizaad en Pootgoed te Wageningen Stichting voor de bevordering van de teelt van 0iehoudende Zaden te Wageningen Stichting Mechanisatie Centrum te Wageningen.... Nederlandse Algemene Keuringsdienst te Wageningen.. Stichting Provinciaal Onderzoekcentrum in Zeeland te Goes Stichting Provinciaal Onderzoekcentrum in Drenthe te Emmen Stichting Provinciaal Onderzoekcentrum in Friesland te Leeuwarden Stichting Provinciaal Onderzoekcentrum in Limburg te Roermond Stichting Provinciaal Onderzoekcentrum in Noord-Brabant te Tilburg Stichting Provinciaal Onderzoekcentrum in Overijssel te Hengelo Stichting Provinciaal Onderzoekcentrum in Noord-Holland te Schagen Stichting Onderzoekcentrum voor de Landbouw in de Usselmeerpolders te Emmeloord Stichting Provinciaal Onderzoekcentrum in Groningen te Groningen Stichting Provinciaal Onderzoekcentrum in Zuid-Holland te Rotterdam Stichting Provinciaal Onderzoekcentrum in Utrecht te Utrecht. Vereniging Peulvruchten Studie Combinatie te Wageningen Stichting Fonds ter bevordering van de Veredeling van Landbouwgewassen te Wageningen Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor Boomkwekerijgewassen Stichting Compost te Amsterdam Artikel Stichting Landbouwbelang Alblasserwaard Vijfherenlanden te Dordrecht Stichting tot ontwikkeling van de N.W.-Veluwe te Harderwijk

13 Cat. Stichting Streekverbetering Zuid-Westerkwartier te Grotegast Friese Maatschappij van Landbouw te Leeuwarden... Drents Landbouw Genootschap te Assen C.B.T.B. te Assen C.B.T.B. te Zwolle C.B.T.B. te Utrecht C.B.T.B. te Leeuwarden C.B.T.B. te Arnhem A.B.T.B. te Arnhem - Stichting Agrarisch Welzijn Nieuwleuzen te Zwolle... Overijsselse Landbouw Maatschappij te Zwolle.... Aartsdiocesane Boeren- en Tuindersbond te Almelo... Gelderse Maatschappij van Landbouw te Arnhem... Utrechts Landbouw Genootschap te Utrecht Hollandse Maatschappij van Landbouw. Katholieke Land- en Tuinbouwbond te Haarlem.... Zeeuwse Landbouw Maatschappij te Goes Noordbrabantse Christelijke Boerenbond te Tilburg... Limburgse Land- en Tuinbouwbond te Roermond... Veenkoloniale Boerenbond te Veendam Christelijke Boeren- en Tuindersbond Holland-Brabant" te Haarlem Christelijke Veenkoloniale Boerenbond te Gasselternijveen Artikel Stichting Nederlandse Draf- en Rensport Koninklijke Vereniging Het Nederlandse Trekpaard" te 's-gravenhage Vereniging tot Bevordering van de Landbouwtuigpaardfokkerij in Nederland (V.L.N.) te Utrecht Vereniging Noord-Nederlandse Warmbloed Paardenstamboek (N.W.P.) te Groningen Koninklijke Vereniging Het Fries Paardenstamboek" te Leeuwarden Vereniging Het Nederlandse Hackney Stamboek" te Worth- Rheden Vereniging Het Nederlandse New Forest-pony Stamboek" te Amersfoort Vereniging Het Nederlandse Shetlandpony Stamboek" te Worth-Rheden Vereniging Het Nederlandse Fjordenpaardenstamboek" te Zwolle Vereniging De Nederlandse Arabieren Club" te Leiden. Vereniging Het Nederlands Welsh Pony Stamboek" te Sleen.. Vereniging Nederlands Stamboek voor Jslandse Ponies" te Amersfoort De in elke provincie werkzame Provinciale Commissie tot Bevordering van Rijkswege van de Rundveefokkerij.. Groninger Varkensstamboek te Groningen Varkensstamboek in Friesland te Leeuwarden.... Drents Varkensstamboek te Assen Varkensstamboek voor Overijssel te Zwolle Varkensstamboek voor Gelderland te Arnhem.... De Vereniging Het Stichtse Varkensstamboek" te Utrecht Noord-Hollands Groot Yorkshire Varkensstamboek te Alkmaar Zuid-Hollands Groot Yorkshire Varkensstamboek Varkensstamboek voor Zeeland te Middelburg.... Noord-Brabants Varkensstamboek te St. Oedenrode... Limburgs Varkensstamboek te Roermond Centraal Bureau voor de Varkensfokkerij in Nederland te Utrecht Bond van Geitenfokverenigingen in de provincie Groningen te Groningen Bond van Friese Geitenfokverenigingen te Leeuwarden.. Bond van Geitenfokverenigingen in Drenthe te Assen. Bond van Geitenfokverenigingen in Overijssel te Zwolle Provinciale Commissie tot Bevordering van de geitenfokkerij in Gelderland te Arnhem Commissie voor de geitenfokkerij in Utrecht te Utrecht Vereniging tot Verbetering van het geitenras in Noord- Holland te Berkhout Provinciale Bond van Geitenfokverenigingen in Zuid-Holland te Gorinchem Vereniging tot Verbetering van het geitenras in Zeeland te Middelburg Cat. Provinciale Bond van Geitenfokverenigingen in Noord- Brabant te Etten Nederlandse Organisatie voor de Geitenfokkerij te Utrecht Texels schapenstamboek in Friesland te Leeuwarden. Vereniging tot Verbetering van het schapenras in Zeeland te Middelburg Vereniging Het Texels Schapenstamboek voor Noord- Brabant" te Ginneken Vereniging tot Verbetering van de schapenfokkerij in Limburg te Wijnandsrade Stichting Fonds Nederlandse Veefokkerij" te's-gravenhage Het in elke provincie werkzame Provinciale Veevoederbureau Onderafdeling V. Veeartsenijkundige Dienst Artikel 0 Stichting voor Diergeneeskundig Onderzoek Onderafdeling V. Plantenziektenkundige Dienst Artikel Stichting Laboratorium voor nsekticidenonderzoek te Wageningen Onderafdeling V. Cultuurtechnische Dienst Artikel Stichting nstituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding te Wageningen Stichting nternationaal nstituut voor Landaanwinning en Cultuurtechniek te Wageningen Stichting De Cruquius" Stichting Studiecentrum Wegenbouw" Stichting Beheer Landbouwgronden te Utrecht.... Onderafdeling V. Staatsbosbeheer Artikel Pinetum Schovenhorst onder Putten te Putten.... Stichting Bosbouwproefstation De Dorschkamp" te Wageningen Artikel Stichting Het Noord-Hollands Landschap te Amsterdam- Zuid Stichting Het Gelders Landschap te Arnhem Stichting Het Rijster Bos te Leeuwarden Stichting Het Utrechts Landschap te Utrecht Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten te Amsterdam Stichting Fonds van Aanleg, Onderhoud en Beheer van Wandelparken te Leiden Vereniging tot Werkverschaffing aan behoeftige ingezetenen van de gemeente Heerde

14 Cat.! Stichting Museum van Oudheden voor de Provincie en Stad Groningen te Groningen Stichting Het Limburgs Landschap te Maastricht... Stichting Gooi's Natuurreservaat te Haarlem Vereniging t Fryske Gea te Leeuwarden Stichting op Toutenburg" te Rijperkerk Stichting Lunters Buurtbos te Lunteren Waterschap Westerwolde te Bellingwolde Artikel Jachtfonds Artikel Onderafdeling V. Faunabeheer Onderafdeling X. Documentatie en Publikaties Stichting Centrum voor Landbouwpublikaties en -Landbouwdocumentatie te Wageningen AFDELNG. VSSERJ Onderafdeling. Directie van de Visserijen Artikel Nederlandse Vereniging ten behoeve van zeelieden van elke nationaliteit te Amsterdam AFDELNG V. DRECTE VAN DE VOEDSELVOORZENNG Onderafdeling V. Uitgaven van algemene aard Artikel Stichting Voorlichtingsbureau voor de Voeding Stichting Commissie voor Huishoudelijke" en Gezinsvoorlichting Stichting voor Huishoudelijke Voorlichting ten Plattelande Stichting Produktiviteitscentrum voor het Visbedrijf te 's-gravenhage

Overijssel FRYSLÂN DRENTHE FLEVO- LAND DUITSLAND. Zwolle GELDERLAND. Steenwijk* Giethoorn* Hardenberg* Kampen* Vecht* Ommen* Nijverdal* Almelo

Overijssel FRYSLÂN DRENTHE FLEVO- LAND DUITSLAND. Zwolle GELDERLAND. Steenwijk* Giethoorn* Hardenberg* Kampen* Vecht* Ommen* Nijverdal* Almelo Vecht* 1 met namen Overijssel FRYSLÂN DRENTHE Steenwijk* Giethoorn* FLEVO- LAND Hardenberg* Kampen* DUITSLAND Zwolle Ommen* SALLAND* IJssel Deventer Nijverdal* Rijssen* Almelo Oldenzaal* TWENTE Hengelo

Nadere informatie

Toiletreclame Regionale Tarieven Indoormedia

Toiletreclame Regionale Tarieven Indoormedia Volume netwerk Horeca Doelgroep 13-49 Alkmaar 1 2 weken 34 17 10 950,- 135,- 495,- 115,- Almere 1 2 weken 17 8 5 475,- 115,- 250,- 110,- Amersfoort 1 2 weken 50 25 15 1.425,- 150,- 745,- 125,- Amsterdam

Nadere informatie

SNS rechtsvoorgangers

SNS rechtsvoorgangers Overzicht van de bestemming van de archieven van de rechtsvoorgangers van de Samenwerkende Nederlandse Spaarbanken (SNS) In deze versie zijn de verschillen tussen Scope, inleiding(en) en stamboom gecontroleerd

Nadere informatie

RDC Regio-indeling Nederland

RDC Regio-indeling Nederland RDC Regio-indeling Nederland De RDC Regio-indeling Nederland is gebaseerd op gebieden met een socio-demografische samenhang. Elke regio wordt in AutoMotive Dashboard verder uitgesplitst in Nederlandse

Nadere informatie

Alkmaar BCC BCC. Almere-Buiten BCC. Amersfoort BCC. Amsterdam BCC. Apeldoorn BCC. Arnhem BCC. Barendrecht BCC. Beek BCC. Bergen op Zoom BCC

Alkmaar BCC BCC. Almere-Buiten BCC. Amersfoort BCC. Amsterdam BCC. Apeldoorn BCC. Arnhem BCC. Barendrecht BCC. Beek BCC. Bergen op Zoom BCC Almere-Buiten Barendrecht Beek Bergen op Zoom Beverwijk Den Helder Ede Emmen Heerlen Helmond Hengelo Hilversum Hoogeveen Hoorn Leidschendam Lelystad Middelburg Muiden Oosterhout Oss Purmerend Roosendaal

Nadere informatie

Een programma van sportbonden en NOC*NSF dat sportief gedrag stimuleert en ongewenst gedrag aanpakt.

Een programma van sportbonden en NOC*NSF dat sportief gedrag stimuleert en ongewenst gedrag aanpakt. Theatertour VSK 2012/ 13 Nieuwegein 26juli 2012 Een programma van sportbonden en NOC*NSF dat sportief gedrag stimuleert en ongewenst gedrag aanpakt. Jaaroverzicht I Datum Plaats 24 september Amersfoort

Nadere informatie

Drenthe. Meldpunt Discriminatie Drenthe. Bezoekadres: Eemland 5b, 9405 KD Assen. Postadres: Postbus 954, 9400 A Assen. Tel.

Drenthe. Meldpunt Discriminatie Drenthe. Bezoekadres: Eemland 5b, 9405 KD Assen. Postadres: Postbus 954, 9400 A Assen. Tel. Drenthe Meldpunt Discriminatie Drenthe Bezoekadres: Eemland 5b, 9405 KD Assen Postadres: Postbus 954, 9400 A Assen Tel. 06 1357 48 87 info@meldpuntdiscriminatiedrenthe.nl http://www.meldpuntdiscriminatiedrenthe.nl

Nadere informatie

BCC AMSTERDAM BUITENVELDERT MEDIA MARKT AMSTERDAM NOORD

BCC AMSTERDAM BUITENVELDERT MEDIA MARKT AMSTERDAM NOORD ALKMAAR ALKMAAR ALKMAAR ALKMAAR ALMERE ALMERE ALMERE ALMERE-BUITEN ALPHEN A/D RIJN AMSTELVEEN AMSTELVEEN AMSTELVEEN ASSEN ASSEN BARENDRECHT BARENDRECHT BARNEVELD BEEK BERGEN OP ZOOM BERGEN OP ZOOM BERKEL

Nadere informatie

IN EERSTE HALFJAAR 2002. Paula van der Brug en Robert Selten. April 2005. Het aantal gestarte trajecten in het eerste halfjaar van 2002.

IN EERSTE HALFJAAR 2002. Paula van der Brug en Robert Selten. April 2005. Het aantal gestarte trajecten in het eerste halfjaar van 2002. Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek UITSTROOM UIT DE UITKERING NA START REÏNTEGRATIETRAJECT IN EERSTE HALFJAAR 2002 Paula van der Brug en Robert Selten April 2005 Op 1 januari

Nadere informatie

CRITERIA PRODUCTRATING INBOEDELVERZEKERING PRIJS

CRITERIA PRODUCTRATING INBOEDELVERZEKERING PRIJS CRITERIA PRODUCTRATING INBOEDELVERZEKERING PRIJS Om tot de ProductRating Prijs te komen heeft MoneyView de gemiddelde marktpositie van elk product berekend over 28.656 fictieve klantprofielen. Deze klantprofielen

Nadere informatie

Zeven weken lang acties met Allure

Zeven weken lang acties met Allure Zeven weken lang acties met Allure 13 april t/m 29 mei 2015 * Mits toegepast en onderhouden volgens voorgeschreven verfsysteem. Kijk op sigma.nl/voorjarenklaar voor de voorwaarden. Met 10 jaar garantie*

Nadere informatie

Zes weken lang acties met Sigmapearl

Zes weken lang acties met Sigmapearl Zes weken lang acties met Sigmapearl 14 september t/m 25 oktober 2015 Nu ook in Satin. Doekje erover. Klaar! Sigmapearl Clean Matt. Waarschijnlijk de best reinigbare matte muurverf ter wereld. Verras uw

Nadere informatie

Vereniging Eigen Huis - Rioolheffing steekproef 109 gemeenten (per november 2014)

Vereniging Eigen Huis - Rioolheffing steekproef 109 gemeenten (per november 2014) Vereniging Eigen Huis - Rioolheffing steekproef 109 gemeenten (per november 2014) Ranglijst rioolheffing Gemeente Rioolheffing Meerpersoons 2014 Rioolheffing Meerpersoons 2015 Verandering Rioolheffing

Nadere informatie

LANDELIJKE VERSPREIDING POSTERS, FLYERS EN MAGAZINES

LANDELIJKE VERSPREIDING POSTERS, FLYERS EN MAGAZINES LANDELIJKE VERSPREIDING POSTERS, FLYERS EN MAGAZINES Hieronder volgt een overzicht van de aantallen posters en flyers in de meest gevraagde steden alsmede de tarieven die we hiervoor hanteren. We zijn

Nadere informatie

Rapport Totaaltelling MEDIAWIJSHEID-gerelateerde maatschappelijke stagiaires in bibliotheken / Schooljaar 2010-2011

Rapport Totaaltelling MEDIAWIJSHEID-gerelateerde maatschappelijke stagiaires in bibliotheken / Schooljaar 2010-2011 Rapport Totaaltelling MEDIAWIJSHEID-gerelateerde maatschappelijke stagiaires in bibliotheken / Schooljaar 2010-2011 Dit rapport bevat de totaaltelling van mediawijsheid-gerelateerde maatschappelijke stagiaires

Nadere informatie

Leden GV Centric 2015 Belastingsamenwerking Rivierenland Bestuursdienst Ommen-Hardenberg De Friese Meren Gemeenschappelijk Belastingkantoor

Leden GV Centric 2015 Belastingsamenwerking Rivierenland Bestuursdienst Ommen-Hardenberg De Friese Meren Gemeenschappelijk Belastingkantoor Leden GV Centric 2015 Belastingsamenwerking Rivierenland Bestuursdienst Ommen-Hardenberg De Friese Meren Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn Gemeenschappelijke Regeling A2 Gemeenten Gemeente

Nadere informatie

De keiharde lakweken 2 februari t/m 13 maart 2015. De keiharde lak voor binnen.

De keiharde lakweken 2 februari t/m 13 maart 2015. De keiharde lak voor binnen. De keiharde lakweken 2 februari t/m 13 maart 2015 De keiharde lak voor binnen. Zes weken lang keiharde acties Van 2 februari t/m 13 maart 2015 staat uw Sigma verkooppunt in het teken van de nieuwe kwaliteit

Nadere informatie

Rapportage (N)WW< 25 jaar. Augustus 2013

Rapportage (N)WW< 25 jaar. Augustus 2013 Rapportage (N)WW< 25 jaar Augustus 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Signalen 2 WW-uitkeringen 3 Niet-werkende werkzoekenden 7 Colofon 18 Rapportage (N)WW< 25 jaar 1 Signalen WW-uitkeringen < 25 jaar

Nadere informatie

2005 Monuta Uitvaartzorg en -verzekeringen

2005 Monuta Uitvaartzorg en -verzekeringen Procentueel sterkst gestegen grafkosten in de provincie Drenthe Drenthe 1 Dr Aa & Hunze 998 78,58% Periode 30 jaar 2 Dr De Wolden 704 58,86% 3 Dr Borger-Odoorn 433 52,80% Gemeenten met de hoogste grafkosten

Nadere informatie

Provincie Groningen. Provincie Friesland

Provincie Groningen. Provincie Friesland Groningen Ikea Groningen Sontweg 9 9723 AT GRONINGEN Provincie Groningen Winschoten NS Station bij de bushaltes Stationsweg 22 9671 AN Winschoten Delfzijl Station, aan de voorzijde Kornputplein 1 9934

Nadere informatie

Opstaplocaties en vertrektijden

Opstaplocaties en vertrektijden Provincie Groningen Groningen Ikea Groningen Sontweg 9 9723 AT GRONINGEN VERTREKTIJD: 08.15 UUR Delfzijl Station, aan de voorzijde Kornputplein 1 9934 EA Delfzijl VERTREKTIJD: 07.45 UUR Winschoten NS Station

Nadere informatie

Scholingsbeleid. Kwaliteitsvisie

Scholingsbeleid. Kwaliteitsvisie Registratie outcomeparameters Procedure melden inspectie Procedure melden incidenten Procedure voor interne klachten Scholingsbeleid Certificering vóór 2006 Kwaliteitscommissie/functionaris Kwaliteitsjaarverslag

Nadere informatie

Ruwe sterftecijfers ziekenhuizen

Ruwe sterftecijfers ziekenhuizen Ruwe sterftecijfers ziekenhuizen Klinische opname Ziekenhuis Plaats Dagopname Dagmortaliteit Klinische mortaliteit % dag % kliniek Stg. Medisch Centrum Alkmaar Alkmaar 30.641 33.947 0 765 0,00 2,25 Ziekenhuisgroep

Nadere informatie

Referentielijst ontwikkeltrajecten

Referentielijst ontwikkeltrajecten Referentielijst ontwikkeltrajecten Up-to-date scan Bestuursdienst Amsterdam DCMR Rotterdam Gemeente Aa en Hunze Gemeente Alkmaar Gemeente Almelo Gemeente Almere Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost Gemeente

Nadere informatie

Najaar 2015 WOONINSPIRATIE 20% KORTING OP GORDIJNEN & PVC VLOEREN. Kijk voor nog meer inspiratie op www.colorsathome.nl

Najaar 2015 WOONINSPIRATIE 20% KORTING OP GORDIJNEN & PVC VLOEREN. Kijk voor nog meer inspiratie op www.colorsathome.nl Najaar 2015 WOONINSPIRATIE Kijk voor nog meer inspiratie op www.colorsathome.nl 20% KORTING OP GORDIJNEN & PVC VLOEREN STEEN & STAAL Steen & staal, aangevuld met grof hout, zorgen voor een industriële

Nadere informatie

Referentielijst ontwikkeltrajecten

Referentielijst ontwikkeltrajecten Referentielijst ontwikkeltrajecten Up-to-date scan Bestuursdienst Amsterdam DCMR Rotterdam Gemeente Aa en Hunze Gemeente Alkmaar Gemeente Almelo Gemeente Almere Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost Gemeente

Nadere informatie

REFERENTIELIJST GEMEENTEN. Bestuurssecretaresse. Teamleider Bestuurssecretariaat. Directiesecretaresse. Procesbegeleider Agendakamer.

REFERENTIELIJST GEMEENTEN. Bestuurssecretaresse. Teamleider Bestuurssecretariaat. Directiesecretaresse. Procesbegeleider Agendakamer. REFERENTIELIJST GEMEENTEN Almere Teamleider Bestuurssecretariaat Alkmaar Procesbegeleider Agendakamer Teamleider Amersfoort Amsterdam Amsterdam Dienst ICT Directie- bestuurssecretaresse Amsterdam Dienst

Nadere informatie

Bijlage 1: Uitwerking per regio

Bijlage 1: Uitwerking per regio De locatiekeuzes worden in deze bijlage per regio weergegeven. Daarbij volg ik de grenzen van het arrondissement / de politie-eenheid. 1. Regio Noord-Nederland eenheid Noord-Nederland leidt eenduidig tot

Nadere informatie

Première Rapport. Week#: 1620 12-5-2016. Alleen leden. Cinemien (ABC Theatrical Distribution B.V.) Truman # Kopieën: 20 Land v.

Première Rapport. Week#: 1620 12-5-2016. Alleen leden. Cinemien (ABC Theatrical Distribution B.V.) Truman # Kopieën: 20 Land v. Cinemien (ABC Theatrical Distribution B.V.) Truman # Kopieën: 20 Land v. Herkomst: ES Alkmaar Amersfoort Filmhuis Alkmaar midden zaal Lieve Vrouw 1 Grachtzaal Amsterdam Cinecenter Zaal 2 Amsterdam EYE

Nadere informatie

Steeds minder startersleningen beschikbaar

Steeds minder startersleningen beschikbaar RAPPORT Starterslening in Nederland Steeds minder startersleningen beschikbaar Uitgevoerd in opdracht van www.starteasy.nl INHOUD Starterslening in Nederland Steeds minder startersleningen beschikbaar

Nadere informatie

Provincie Friesland Postbus 20120 8900 HM Leeuwarden

Provincie Friesland Postbus 20120 8900 HM Leeuwarden Overzicht van contactpersonen bij: Provincie en Plusregio COA, team plaatsing Decentraal COA, contactpersonen bestuurlijke contacten COA, medewerkers helpdesk, ambtelijke contacten en servicelijn Ministerie

Nadere informatie

Eerste Aanzet Stamboom Achmea Zorg

Eerste Aanzet Stamboom Achmea Zorg Eerste Aanzet Stamboom Achmea Zorg Achmea Zorg, samengesteld uit: Onderling Medisch Steunfonds (Shell) [Noordwijk, opgericht 1952; oz 1952] overdracht portefeuille 2006. Zorgverzekeraar OZF [Hengelo, opgericht

Nadere informatie

Bestellen, versturen en betalen via Greetz.nl en Post NL bezorgd de kaart op het aangegeven adres.

Bestellen, versturen en betalen via Greetz.nl en Post NL bezorgd de kaart op het aangegeven adres. Bestellen, versturen en betalen via Greetz.nl en Post NL bezorgd de kaart op het aangegeven adres. Je kunt via internet een Valentijnskaart bestellen, versturen en betalen. Deze kaart wordt gewoon met

Nadere informatie

natuursteen polijsten natuursteen polijsten natuursteen polijsten natuursteen polijsten natuursteen polijsten natuursteen polijsten marmer polijsten

natuursteen polijsten natuursteen polijsten natuursteen polijsten natuursteen polijsten natuursteen polijsten natuursteen polijsten marmer polijsten almelo almere amersfoort amsterdam apeldoorn arnhem amsterdam belgisch hardsteen belgische hardsteen blauwe hardsteen boxmeer breda vloer schuren vloer schuren vloer schuren schuren schuren schuren vloeren

Nadere informatie

D C B F. Welke provincie ligt in het midden van het land? Utrecht of Drenthe? Utrecht

D C B F. Welke provincie ligt in het midden van het land? Utrecht of Drenthe? Utrecht X E F G I L J K Thuistopo. oem de letter (behalve de X) en zeg welke provincie het is. = Friesland, = oord-olland, = Utrecht, = Zuid-olland, E = Groningen, F = renthe, G = Flevoland, = Gelderland, I =

Nadere informatie

CMHF is een van die Centrales en deze vertegenwoordigt de FvOv-verenigingen in het IGO.

CMHF is een van die Centrales en deze vertegenwoordigt de FvOv-verenigingen in het IGO. . IGO Regio-indeling In het MBO en HBO wordt het overleg gevoerd door collega s van de UNIENFTO, ook FvOv/CMHF. Het overleg over zaken die voortvloeien uit de CAO-MBO of de CAO-HBO op instellingsniveau

Nadere informatie

Tabellenboek klantcontacten arbeidsadviseur

Tabellenboek klantcontacten arbeidsadviseur Tabellenboek klantcontacten arbeidsadviseur Registraties 2 e 2008 per regio en vestiging TNO-rapport Percentages zijn kolompercentages. Elk percentage is getoetst met de Pearson Chi-kwadraat toets. Elk

Nadere informatie

Kruidvat Kerstmarktactie Opstapplaatsen en -tijden

Kruidvat Kerstmarktactie Opstapplaatsen en -tijden Provincie Drenthe Er zijn helaas geen opstpplaatsen (meer) beschikbaar in deze provincie Provincie Flevoland Er zijn helaas geen opstpplaatsen (meer) beschikbaar in deze provincie Provincie Friesland Drachten

Nadere informatie

Toelichting: U mag deze tool vrij gebruiken voor het bepalen van uw leerdoelen voor de training of cursus beoordelingsgesprekken.

Toelichting: U mag deze tool vrij gebruiken voor het bepalen van uw leerdoelen voor de training of cursus beoordelingsgesprekken. HULP BIJ HET BEPALEN VAN UW LEERDOELEN VOOR DE TRAINING OF CURSUS BEOORDELINGSGESPREKKEN Algemene gegevens Uw naam: Naam organisatie waar u werkt: Uw mobiele nummer: Uw email-adres. Uw functie: Huidige

Nadere informatie

U kunt nog steeds subsidie aanvragen!

U kunt nog steeds subsidie aanvragen! U kunt nog steeds subsidie aanvragen! Het beste halen uit mensen en organisaties, zodat ze optimaal kunnen functioneren. Dat is het doel van het A+O fonds Gemeenten. Om dit doel te bereiken, ondersteunen

Nadere informatie

Naamloos. Floor Point natuursteen vloeren polijsten

Naamloos. Floor Point natuursteen vloeren polijsten almelo almere amersfoort amsterdam apeldoorn arnhem amsterdam belgisch hardsteen belgische hardsteen blauwe hardsteen boxmeer breda betonvloer schuren betonvloer schuren betonvloer schuren beton schuren

Nadere informatie

Bundel. scherpgeprijsde aanbiedingen! 11 t/m 15 april. 16133 Sigma bundelboekje voorjaar 2011.indd 1 15-03-11 15:59

Bundel. scherpgeprijsde aanbiedingen! 11 t/m 15 april. 16133 Sigma bundelboekje voorjaar 2011.indd 1 15-03-11 15:59 Bundel Dagen scherpgeprijsde aanbiedingen! 11 t/m 15 april 16133 Sigma bundelboekje voorjaar 2011.indd 1 15-03-11 15:59 Wanddecoratiebundel E 150, - - 10 liter Sigmatex Superlatex Matt - ProGold Glasweefsel

Nadere informatie

Toewijzingsvoorstel Jaar: 2015 Tranche:

Toewijzingsvoorstel Jaar: 2015 Tranche: Toewijzingsvoorstel Jaar: 2015 Tranche: Id Naam Plaats Eindspecialisatie InstroomPersonen InstroomFTE 2412004 Centrum voor Jeugd en Gezin Rijnmond Rotterdam Arts infectieziektenbestrijding 1e fase 0 0,00

Nadere informatie

Zes weken lang keiharde acties.

Zes weken lang keiharde acties. Zes weken lang keiharde acties. 18 januari t/m 28 februari 2016 De keiharde lak voor binnen. LTA + -technologie beschermt tegen huidvet en slijtage DE VOORDELEN VAN SIGMA S2U NOVA. LTA + -technologie beschermt

Nadere informatie

Tarievenkaart commercieel, 2013

Tarievenkaart commercieel, 2013 Tarievenkaart commercieel, 2013 Opvallen doe je met... CITYDOGS DISPLAY NETWERK 3.376 locaties in de 50 grootste binnensteden van Nederland. 2 wekelijke campagneperioden. CITYDOGS FLYERING 23.290 locaties

Nadere informatie

Factsheets Nederland. Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt. medio 2015. www.dtz.nl

Factsheets Nederland. Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt. medio 2015. www.dtz.nl Factsheets Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt medio 215 www.dtz.nl 1 Factsheet kantorenmarkt medio 215 Kantoorbanen 2.236.85 214 t.o.v. 213,9% Aanbod 8.36 m 2,6% Voorraad 49.533. m 2,1% Opname 497. m 2 1

Nadere informatie

Omgevingscan timemanagement

Omgevingscan timemanagement Omgevingscan timemanagement Uw naam: Functie: voorbeeldrt werkvoorbereiders INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... Inleiding... Eerste indruk... Vergaderingen... Cultuur... Werkomgeving... Verantwoordelijkheden...

Nadere informatie

Rapportage (N)WW< 27 jaar. Augustus 2015

Rapportage (N)WW< 27 jaar. Augustus 2015 Rapportage (N)WW< 27 jaar Augustus 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden 12 Toelichting NWW/WW/WBB 17 Colofon 18 Rapportage (N)WW< 27 jaar 1 WW-uitkeringen < 27

Nadere informatie

4SPORT TRAINING CENTER GEMEENTEWINNAAR ALPHEN AAN DEN RIJN NR. 19 VAN NEDERLAND, SILVER AWARD CIJFER 9,21 EN 145 STEMMEN

4SPORT TRAINING CENTER GEMEENTEWINNAAR ALPHEN AAN DEN RIJN NR. 19 VAN NEDERLAND, SILVER AWARD CIJFER 9,21 EN 145 STEMMEN 4SPORT TRAINING CENTER GEMEENTEWINNAAR ALPHEN AAN DEN RIJN NR. 19 VAN NEDERLAND, SILVER AWARD CIJFER 9,21 EN 145 STEMMEN ACTIVE LADIES 3 e PLAATS PROVINCIE ZUID-HOLLAND NR. 15 VAN NEDERLAND, SILVER AWARD

Nadere informatie

Overzicht wijzigingen CAFAS database t/m Q1 2016

Overzicht wijzigingen CAFAS database t/m Q1 2016 Ablasserdam Dordrecht (+ Spijkenisse) A0 Centercom 01.05.2013 9/01.07.2013 Bergen op zoom Roosendaal+Breda A0 Centercom 01.07.2013 10/01.10.2013 Bloemendaal Haarlem+Haarlemmermeer A0 Centercom 01.10.2011

Nadere informatie

Planningsoverzicht per 1 april 2015

Planningsoverzicht per 1 april 2015 Planningsoverzicht per 1 april 2015 Planning van aanbieden van de slimme meter tot 2020 Drenthe COEVORDEN 7741 Enexis 2015 Kwartaal 1 41,3% Groningen GRONINGEN 9746 Enexis 2015 Kwartaal 1 54,1% Groningen

Nadere informatie

Regionale spreiding van geletterdheid in Nederland

Regionale spreiding van geletterdheid in Nederland Regionale spreiding van geletterdheid in Nederland Figuur 1. geletterdheid per gemeente Regionale spreiding van geletterdheid in Nederland Ineke Bijlsma 1, Jan van den Brakel 2, Rolf van der Velden 1 en

Nadere informatie

MAASTRICHT. 2. Limburg. 1. Limburg. Maastricht. 4. Limburg. 3. Limburg. 1. De provincie Limburg 2. Limburg en hoofdstad. 3. De hoofdstad Maastricht

MAASTRICHT. 2. Limburg. 1. Limburg. Maastricht. 4. Limburg. 3. Limburg. 1. De provincie Limburg 2. Limburg en hoofdstad. 3. De hoofdstad Maastricht 1. Limburg 2. Limburg Maastricht 1. De provincie Limburg 2. Limburg en hoofdstad 3. De hoofdstad Maastricht 1. De provincie Limburg 2. Limburg en hoofdstad 3. De hoofdstad Maastricht 3. Limburg 4. Limburg

Nadere informatie

Rapportage (N)WW 55plus. Augustus 2013

Rapportage (N)WW 55plus. Augustus 2013 Rapportage (N)WW 55plus Augustus 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Signalen 2 WW-uitkeringen 3 Niet-werkende werkzoekenden 7 Colofon 14 Rapportage (N)WW 55plus 1 Signalen WW-uitkeringen >=55 jaar - Lopende

Nadere informatie

Bezoek cultuurinstellingen

Bezoek cultuurinstellingen Staat van 2014 Bezoek cultuurinstellingen Hoeveel cultuurinstellingen bezoekt een inwoner gemiddeld per jaar? Een inwoner bezoekt gemiddeld 2,23 cultuurinstellingen per jaar De bezoek cultuurinstellingen

Nadere informatie

Gelet op artikel 21b, eerste lid, van de Wet op de rechterlijke organisatie; De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van

Gelet op artikel 21b, eerste lid, van de Wet op de rechterlijke organisatie; De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van Besluit van houdende aanwijzing van zittingsplaatsen van rechtbanken en gerechtshoven (Besluit zittingsplaatsen gerechten) Op de voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van 2012, nr., Gelet

Nadere informatie

De waarde van winkels

De waarde van winkels De waarde van winkels Gerard Marlet Nederlandse Raad Winkelcentra 20 januari 2015 Smart people, strong cities (Cpb) aandeel hoogopgeleiden 50,9% tot 79,2% 46,5% tot 50,9% 39,8% tot 46,5% 37,7% tot 39,8%

Nadere informatie

Rapportage NWW 55plus december 2011

Rapportage NWW 55plus december 2011 Rapportage NWW 55plus ember 2011 NWW vergeleken met een jaar geleden: - aantal werkzoekende 55plussers vrijwel onveranderd (108.200) - toename aantal vrouwen (+1,2%) - meer NWW 55plus met informaticaberoep

Nadere informatie

file:///k /My%20Documents/pdf/Vertrokken-Raadsleden-2009-11-01.htm

file:///k /My%20Documents/pdf/Vertrokken-Raadsleden-2009-11-01.htm NR Gemeentenaam Inwoners Prov Count Geslacht Partij Reden Jaar 1 Aa en Hunze 25322 D 1 m PvdA wethouder eigen gemeente 1998 1 Aa en Hunze 25322 D 2 m PvdA wethouder eigen gemeente 2006 1 Aa en Hunze 25322

Nadere informatie

Directie Limburg Project: 6 sluisdeuren Locatie: Maasbracht Planning: tussen 2002-2004, 2 deuren per jaar Leverancier: Hupkes

Directie Limburg Project: 6 sluisdeuren Locatie: Maasbracht Planning: tussen 2002-2004, 2 deuren per jaar Leverancier: Hupkes 1. Rijkswaterstaat Project: vangrail Locatie: mogelijk in heel NL Opdrachtgever: RWS Planning: over een jaar waarschijnlijk in Alkmaar, Den Bosch, Roermond-Venlo of via aannemer Directie Limburg Project:

Nadere informatie

Meander. Aardrijkskunde WERKBOEK

Meander. Aardrijkskunde WERKBOEK 5 Meander Aardrijkskunde WERKBOEK 5 Meander Aardrijkskunde WERKBOEK Eindredactie: Carla Wiechers Leerlijnen: Mark van Heck Auteurs: Marc ter Horst, Jacques van der Pijl THEMA 4 thema 4 les 1 Wat eten

Nadere informatie

Lokaal en landelijk de handen ineen

Lokaal en landelijk de handen ineen Lokaal en landelijk de handen ineen 1 Lokaal en landelijk de handen ineen Als lid van de NVN staat u er niet alleen voor. We bieden u hulp, advies, een luisterend oor, lotgenotencontact, ontmoeting en

Nadere informatie

Ziekenhuis: positie op ranglijst plus plaatsnaam

Ziekenhuis: positie op ranglijst plus plaatsnaam Ziekenhuis: positie op ranglijst plus plaatsnaam Percentage van de ondervraagden dat specialisme goed vindt Anaesthesie/pijnbestrijding Oss, Ziekenhuis Bernhoven 56 Rotterdam, Ikazia ziekenhuis 47 Nieuwegein/Utrecht,

Nadere informatie

De dienstregeling gaat veranderen. Ook die van u.

De dienstregeling gaat veranderen. Ook die van u. Geldig vanaf 10 december 2006 De dienstregeling gaat veranderen. Ook die van u. Meer weten? www.ns.nl! Inleiding Op zondag 10 december is het zover, dan gaat de nieuwe dienstregeling in. Anders dan in

Nadere informatie

Naam_Organisatie Belastingsamenwerking Rivierenland Gemeente Achtkarspelen Gemeente Alkmaar Gemeente Almelo Gemeente Almere Gemeente Alphen aan den

Naam_Organisatie Belastingsamenwerking Rivierenland Gemeente Achtkarspelen Gemeente Alkmaar Gemeente Almelo Gemeente Almere Gemeente Alphen aan den Naam_Organisatie Belastingsamenwerking Rivierenland Gemeente Achtkarspelen Gemeente Alkmaar Gemeente Almelo Gemeente Almere Gemeente Alphen aan den Rijn Gemeente Amersfoort Gemeente Amstelveen Gemeente

Nadere informatie

Uitslag beste scholen W4Kangoeroewedstrijd 2014 Middelbare scholen (VO)

Uitslag beste scholen W4Kangoeroewedstrijd 2014 Middelbare scholen (VO) Uitslag beste scholen W4Kangoeroewedstrijd 2014 Middelbare scholen (VO) Schoolnaam Plaats Score VMBO 1 1. Jc Pleysierschool Afd. Westerbeek College 's-gravenhage 77.9 2. Beatrix College Tilburg 77.6 2.

Nadere informatie

Staatssecretaris Infrastructuur en Milieu. 16 november ProRail / Nederlandse Spoorwegen. 28 november Arriva / Veolia / Connexxion

Staatssecretaris Infrastructuur en Milieu. 16 november ProRail / Nederlandse Spoorwegen. 28 november Arriva / Veolia / Connexxion Staatssecretaris Infrastructuur en Milieu 2012 16 november / 28 november Arriva / Veolia / Connexxion 10 december / 11 december Nederlandse Vereniging voor Duurzame Biobrandstoffen Koninklijke Luchtvaart

Nadere informatie

LEDEN LEDENRAAD. Protestantse Kerk Nederland (voorheen Nederlandse Hervormde Kerk): 20 leden. Dhr. A.P. Beekman Krabbendijk Zeeland

LEDEN LEDENRAAD. Protestantse Kerk Nederland (voorheen Nederlandse Hervormde Kerk): 20 leden. Dhr. A.P. Beekman Krabbendijk Zeeland LEDEN LEDENRAAD Protestantse Kerk Nederland (voorheen Nederlandse Hervormde Kerk): 20 leden Woonplaats Dhr. A.P. Beekman Krabbendijk Zeeland Mw. M.J.T. den Besten-Blom Harderwijk Gelderland Mw. E. Bette

Nadere informatie

Standerdmolen 10, 3995 AA Houten 18-12-2009 18-12-2009 Markt 22, 3961 BC Wijk Bij Duurstede 21-12-2009 21-12-2009

Standerdmolen 10, 3995 AA Houten 18-12-2009 18-12-2009 Markt 22, 3961 BC Wijk Bij Duurstede 21-12-2009 21-12-2009 plaats van vaccinatie naam priklocatie adres priklocatie Heythuysen Cultureel Centrum "de Zaal" Datum 1e prikdag Datum laatste prikdag St Antoniusstraat 2, 6093 GA, Heythuysen 22-12-2009 22-12-2009 Weert

Nadere informatie

Lijst 18 Anti Europa Partij

Lijst 18 Anti Europa Partij Lijst 18 Anti Europa Partij De Anti Europa Partij heeft in alle kieskringen een kandidatenlijst ingediend, die niet identiek is in de verschillende kieskringen. Dit betekent dat deze partij in heel Nederland

Nadere informatie

Stand van zaken certificering voor natuurbeherende organisaties Versie 20 januari 2016 Naam organisatie Provincie Volgens KHB datum ontvangst aanvraag

Stand van zaken certificering voor natuurbeherende organisaties Versie 20 januari 2016 Naam organisatie Provincie Volgens KHB datum ontvangst aanvraag Stand van zaken certificering voor natuurbeherende organisaties Versie 20 januari 2016 Naam organisatie Provincie Volgens KHB datum ontvangst aanvraag Datum toekenning certificaat Type certificaat Unie

Nadere informatie

Arbeidsrecht 2014. Juridische wegwijzer

Arbeidsrecht 2014. Juridische wegwijzer Arbeidsrecht 2014 Juridische wegwijzer Inhoudsopgave 1 Inleiding Nederlandse arbeidsrechtspraak 1.1 De organisatie van de rechtspraak 1.2 De kantonrechter 1.3 De dagvaardingsprocedure 1.4 De verzoekschriftprocedure

Nadere informatie

OPDRACHT NEDERLAND: EEN LICHT LAND IN DE WERELD

OPDRACHT NEDERLAND: EEN LICHT LAND IN DE WERELD OPDRACHT In het kader van de vijfde Nacht van de Nacht op 24 oktober 2009, is een onderzoek uitgevoerd naar wat het donkerste gebied van Nederland en ook wat het donkerste gebied van elke provincie is.

Nadere informatie

Algemene Rooms-Katholieke Ambtenaren-Vereniging

Algemene Rooms-Katholieke Ambtenaren-Vereniging Plaatsingslijst Archief Algemene Rooms-Katholieke Ambtenaren-Vereniging Archiefnummer: Archiefnaam: ARKA Sector: Stands- en vakorganisaties Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1919-1983 Katholiek

Nadere informatie

Voormalige korpsnaam (indien beschikbaar) Datum ruiming

Voormalige korpsnaam (indien beschikbaar) Datum ruiming Datum ruiming Jaar Maand Plaats Objectomschrijving 1 Objectomschrijving 2 Objectomschrijving 3 Planten Moederplanten Stekjes Voormalige korpsnaam (indien beschikbaar) 1/01/11 2011 januari Gouda Hollands

Nadere informatie

WHITEPAPER Alles over CNG

WHITEPAPER Alles over CNG WHITEPAPER Alles over CNG Betekenis CNG CNG is de afkorting van Compressed Natural Gas, ofwel: aardgas onder druk. Voor de productie van aardgas is geen raffinage nodig. Het aardgas wordt door het ondergrondse

Nadere informatie

AANBIEDINGSBRIEF PAMFLET

AANBIEDINGSBRIEF PAMFLET AANBIEDINGSBRIEF PAMFLET Genemuiden, 26 april 2013 Geachte dame/heer, Zoals u bekend is, heeft de onderwijsraad aan de staatssecretaris een advies uitgebracht waar men vraagt om een actief beleid inzake

Nadere informatie

Inventaris van de leggers van de administratie der Domeinen, afkomstig van het Ministerie van Financiën en van het Amortisatiesyndicaat, 1819-ca.

Inventaris van de leggers van de administratie der Domeinen, afkomstig van het Ministerie van Financiën en van het Amortisatiesyndicaat, 1819-ca. Nummer archiefinventaris: 2.08.17 Inventaris van de leggers van de administratie der Domeinen, afkomstig van het Ministerie van Financiën en van het Amortisatiesyndicaat, 1819-ca. 1976 Auteur: Centrale

Nadere informatie

Informatiegids voor de oudere patiënt

Informatiegids voor de oudere patiënt Informatiegids voor de oudere patiënt voor patiënten, hun partners, kinderen en mantelzorgers Voorwoord 02 In deze brochure worden vragen beantwoord zoals: - Wat doet een geriater? - Voor wie is een bezoek

Nadere informatie

Traject/station Wat Verbetering

Traject/station Wat Verbetering Bijlage 2 Verbeteringen in ontwerp dienstregeling 2007 In deel II en bijlage II van het besluit over de dienstregeling 2007 (kenmerk CC/PA/KK-342) hebben wij u een aantal verbeteringen in de dienstregeling

Nadere informatie

Den Haag, 17 mei 2000

Den Haag, 17 mei 2000 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 mei 2000 Hierbij leg ik aan uw Kamer over, conform artikel 10a, lid 6 van de Welzijnswet 1994, de tekst van de algemene maatregel

Nadere informatie

Informatiegids voor de oudere patiënt

Informatiegids voor de oudere patiënt Informatiegids voor de oudere patiënt voor patiënten, hun partners, kinderen en mantelzorgers Voorwoord Inhoudsopgave In deze brochure worden vragen beantwoord zoals: - Wat doet een geriater? - Voor wie

Nadere informatie

Stationspostkantoren AMSTERDAM AMSTERDAM-STATION AMSTERDAM-CENTRAAL STATION

Stationspostkantoren AMSTERDAM AMSTERDAM-STATION AMSTERDAM-CENTRAAL STATION Stationspostkantoren Bij de afdrukken van de tweeletter- en kleinrondstempels van de stationskantoren zijn géén afdrukken aangebracht van nummerstempels, die verwijzen naar die stations. Uitzondering is

Nadere informatie

Leges gastouder Landelijk Register Kinderopvang

Leges gastouder Landelijk Register Kinderopvang Leges gastouder Landelijk Register Kinderopvang Leges gastouder Landelijk Register Kinderopvang Leges gastouder Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen Sommige gemeenten brengen leges in rekening

Nadere informatie

J. Korf. manager verkoop: manager aftersales: manager financiën: manager marketing: manager occasions/remarketing: manager personeel en organisatie:

J. Korf. manager verkoop: manager aftersales: manager financiën: manager marketing: manager occasions/remarketing: manager personeel en organisatie: Koops Furness (1/5) directie: manager verkoop: manager aftersales: manager financiën: manager marketing: manager occasions/remarketing: manager personeel en organisatie: A.H. de Koning J. Korf J. Korf

Nadere informatie

van Stichting Administratiekantoor Dataland Datum: 1 december 2010

van Stichting Administratiekantoor Dataland Datum: 1 december 2010 Betreft: Verslag gecombineerde aandeelhouders- en certificaathoudersvergadering DataLand B.V. en Bestuursvergadering van Stichting Administratiekantoor Dataland Datum: 1 december 2010 Locatie: VNG ten

Nadere informatie

Platform Detailhandel Nederland 1 van 7. Gemeente. Emmen

Platform Detailhandel Nederland 1 van 7. Gemeente. Emmen Gemeenten moeten vaart maken met rooftassenverbod Uit onderzoek van het Platform Detailhandel Nederland naar de 50 grootste gemeenten blijkt dat in slechts 13 plaatsen de winkeliers gesteund worden met

Nadere informatie

16-11-2015 1. Actieplan Fietsparkeren Totaal locaties / aantal fietsenplaatsen binnen huidige beschikking

16-11-2015 1. Actieplan Fietsparkeren Totaal locaties / aantal fietsenplaatsen binnen huidige beschikking 16-11-2015 1 Bijlage 2 Actieplan Fietsparkeren Totaal locaties / aantal fietsenplaatsen binnen huidige beschikking Locatie Oplevering Almelo CS (2e fase) 98 Q2 2013 Almelo (fase 3) 264 Q4 2013 Almere Muziekwijk

Nadere informatie

Landelijk. Mochten vragen onbeantwoord blijven, neem dan gerust contact op met ons. Tel: 0167-52 68 68 E-mail: info@magma.nl

Landelijk. Mochten vragen onbeantwoord blijven, neem dan gerust contact op met ons. Tel: 0167-52 68 68 E-mail: info@magma.nl Moet uw aankleding en versiering in uw gebouw brandvertragend laten behandelen? Heeft u een erkend applicateur nodig voor brandwerende afdichting? Magma heeft verschillende erkende applicateurs in Nederland.

Nadere informatie

WERKONTWIKKELINGSKRINGEN 2014 GEZONDHEIDSZORG

WERKONTWIKKELINGSKRINGEN 2014 GEZONDHEIDSZORG WERKONTWIKKELINGSKRINGEN 2014 GEZONDHEIDSZORG Er worden in 2014 WOK s georganiseerd, waarvoor je je kunt inschrijven. Gewesten De WOK s vinden per gewest plaats, zodat je altijd in de gelegenheid bent

Nadere informatie

Houders van het FSC Certificaat / Holders of the PEFC chain of custody certificate. Telefoonnummer / Phone number

Houders van het FSC Certificaat / Holders of the PEFC chain of custody certificate. Telefoonnummer / Phone number Houders van het FSC Certificaat / Holders of the PEFC chain of custody certificate Nederland / Netherlands Bedrijf / Drenthe Gorcum B.V., Koninklijke Van Assen 0592 37 95 55 SKH-COC-000377 03/2008 03/2018

Nadere informatie

Tabel 1: Bevolking naar kenmerken en werkgelegenheid

Tabel 1: Bevolking naar kenmerken en werkgelegenheid Tabel 1: Bevolking naar kenmerken en werkgelegenheid Bevolking Bevolking 2020 Groene druk Grijze druk Potentiële beroepsbevolk ing Potentiële beroepsbevolk Arbeidspartici ing 2020 patie Beroepsbevolk ing

Nadere informatie

Dienstregeling 2012 Provincie Utrecht

Dienstregeling 2012 Provincie Utrecht Dienstregeling 2012 Provincie Utrecht 6 1 Afwijkende dienstregeling tijdens feestdagen en vakanties Op feestdagen en in de zomerperiode hanteert Connexxion een afwijkende dienstregeling. Een aantal lijnen

Nadere informatie

Werkgeversvereniging. Plaatsingslijst

Werkgeversvereniging. Plaatsingslijst Plaatsingslijst Archief Katholieke Jonge Werkgeversvereniging Archiefnummer: 177 Archiefnaam: KJWV Sector: Stands- en vakorganisaties Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1916-1967 Katholiek Documentatie

Nadere informatie

Onderzoek betaald parkeren (per minuut) in gemeenten

Onderzoek betaald parkeren (per minuut) in gemeenten Onderzoek betaald parkeren (per minuut) in gemeenten Inleiding Er zijn twee initiatiefwetsvoorstellen ingediend om betaald parkeren per minuut op straat en in parkeergarages verplicht te stellen voor gemeenten

Nadere informatie

Overzicht openbaar vervoer concessies in Nederland uitgave 2005

Overzicht openbaar vervoer concessies in Nederland uitgave 2005 Overzicht openbaar vervoer concessies in Nederland uitgave 2005 Overzicht openbaar vervoerconcessies in Nederland uitgave 2005 Ruim drie jaar na invoering van de Wet personenvervoer is een groot aantal

Nadere informatie

GEWIJZIGDE ADVERTENTIESLUITTIJDEN EN UITGAVEN ROND DE FEESTDAGEN HUIS-AAN-HUISKRANTEN HOLLAND COMBINATIE

GEWIJZIGDE ADVERTENTIESLUITTIJDEN EN UITGAVEN ROND DE FEESTDAGEN HUIS-AAN-HUISKRANTEN HOLLAND COMBINATIE GEWIJZIGDE ADVERTENTIESLUITTIJDEN EN UITGAVEN ROND DE FEESTDAGEN HUIS-AAN-HUISKRANTEN HOLLAND COMBINATIE Maandag 21 april (2 e paasdag) zijn onze kantoren gesloten. Regio Editie Titelcode Verschijning

Nadere informatie

IGZ-rapport Zorg voor vrijheid: overzicht scores en acties van bezochte instellingen (N=86)

IGZ-rapport Zorg voor vrijheid: overzicht scores en acties van bezochte instellingen (N=86) IGZ-rapport Zorg voor vrijheid: overzicht scores en acties van bezochte instellingen (N=86) In dit overzicht treft u de 86 bezochte instellingen aan inclusief de scores voor de zes aandachtsgebieden die

Nadere informatie

KIES VOOR HART EN SPORT... DATA KIES PROJECTEN KIES VOOR. Data twaalf jaar Kies voor Hart en Sport HART EN SPORT

KIES VOOR HART EN SPORT... DATA KIES PROJECTEN KIES VOOR. Data twaalf jaar Kies voor Hart en Sport HART EN SPORT KIES VOOR HART EN SPORT... Data twaalf jaar Kies voor Hart en Sport DATA KIES PROJECTEN KIES VOOR HART EN SPORT KIES VOOR HART EN SPORT Sport en bewegen is leuk en nog gezond ook! Dat is het motto van

Nadere informatie