JAARVERSLAG Colofon

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG 2013. Colofon"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2013 Colofon Correspondentieadres: Gerard van Noort Bornsestraat BC Hengelo Telefoon: Rekeningnummer: NL38 INGB tnv St Manengouba te Soest Kamer van Koophandel: Utrecht Belastingdienst: ANBI status RSIN

2 Inhoudsopgave pagina Inleiding 3 Doelstelling en achtergrond 3 Gehandicaptencentrum AHP2V 3 Duurzame energie met behulp van zonnepanelen 5 Aanvraag draagbare spleetlamp 6 Bestuurszaken 6 Contacten 6 Beleid van de stichting in Verslag bezoek nieuwe landbouwterrein 7 Financiëel verslag 9 Jaarverslag

3 Inleiding Het jaar 2013 was een heel goed jaar voor de Stichting. In verschillende al lang lopende situaties, met name betreffende het Gehandicaptencentrum AHP 2 V werd sterke vooruitgang geboekt. Zo kwam eindelijk, na 5 jaar, het landbouwproject van het AHP 2 V van de grond. Onze pogingen om andere partners voor het Gehandicaptencentrum te vinden kreeg in 2013 resultaat in de door Wittekindshof uitgesproken wil tot samenwerking met het Centrum. Voor de toekomst van het Centrum is dit een zeer waardevolle ontwikkeling. Het project duurzame energie met behulp van zonnepanelen voor het Centre Polyvalent de Formation in Mbouo werd met succes afgerond. Het bestuur van de stichting kreeg een nieuw bestuurslid. Ook voor 2013 geldt dat zonder de steun van velen in Nederland en in Kameroen, onze activiteiten niet mogelijk waren geweest. Als bestuur willen we hier graag iedereen bedanken voor deze steun, op wat voor manier dan ook. Doelstellingen en achtergrond Doelstelling: De stichting heeft ten doel het ondersteunen en bevorderen van kleinschalige ontwikkelingsprojecten in Afrika, met name in Kameroen. Ook bestaat de mogelijkheid personen te ondersteunen, met name gericht op onderwijs. De stichting heeft geen winstoogmerk. Achtergrond: De stichting is in 1997 opgericht door mensen die jarenlang in Kameroen hebben gewoond en gewerkt en die op deze manier vorm willen geven aan hun blijvende betrokkenheid bij dit land. Onder de indruk van de ongelijkheid tussen onze situatie en die in Kameroen willen we ons samen met mensen in Kameroen inzetten om deze ongelijkheid te verminderen. Voor de begeleiding van de projecten heeft de stichting een contactpersoon in Kameroen. Projecten in Gehandicaptencentrum AHP 2 V (vroeger CFRASH) Algemeen Het jaar 2013 was druk voor de familie Pokam. Enerzijds waren er de normale activiteiten van het Centrum met 22 internen, anderzijds maakten Zacharie en Denise een reis naar Duitsland en werd het landbouwproject opgestart. Denise houdt zich bijna volledig met de fysiotherapie bezig. Per dag komen er, naast de gehandicapten, 6 10 externe patiënten voor behandeling. In september arriveerden 2 nieuwe Duitse vrijwilligsters. Bezoek aan Wittekindshof (Duitsland) Na het bezoek aan Baham van een delegatie uit Wittekindshof was het nu de beurt aan de familie Pokam om naar Duitsland te komen. Uitgenodigd waren Zacharie en Denise Pokam en hun zoon Arnaud. Het bezoek was gepland van 20 april tot 11 mei, Jaarverslag

4 maar werd vertraagd doordat de visumaanvraag door de Duitse Ambassade werd geweigerd. Pas na enkele telefoongesprekken van de Directie van Wittekindshof met de Ambassadeur in Yaounde kon deze patstelling worden doorbroken. Het bezoek duurde hierdoor van 23 april tot 11 mei. In deze periode maakte de familie Pokam kennis met de vele verschillende activiteiten van Wittekindshof. De korte film waarmee Zacharie in Duitsland het Centrum AHP 2 V presenteerde is te zien op Het voorgenomen uitstapje naar Nederland werd ingekort tot 2 dagen van 6 tot 8 mei. Op 7 mei vond in het Dienstencentrum van de PKN in Utrecht een ontmoeting plaats met Cokkie van 't Leven (ICCO/Kerk in Actie), Pier en Ada Magré, Jaap van Slageren, Ella Oost en enkele bestuursleden van de stichting. Na een korte wandeling door het centrum van Utrecht werd samen gegeten. Op 10 mei waren Anne van Slageren en ondergetekende aanwezig bij het afsluitende gesprek in Bad Oeynhausen. Na de evaluatie van het bezoek werd door beide partijen de wil tot samenwerking uitgesproken. Voor Wittekindshof is het een heel nieuwe ervaring en men wil graag gebruik maken van de kennis en ervaring van de Stichting Manengouba. Een van de afspraken is dat Arnaud in 2014 voor zijn opleiding naar Duitsland zal komen. Eigen inkomsten van het centrum Het landbouwproject is in 2013 eindelijk van start gegaan!!! Sinds 2008 is er sprake van een landbouwproject om voedsel voor de gehandicapten te verbouwen en het overschot te verkopen. Het project was gebaseerd op een giftverklaring van 8 ha grond door de Chef van het dorp Bapi en een startsubsidie van ruim ,00 door ICCO/Kerk in Actie. Ondanks de officiële giftverklaring en talloze pogingen van het Centrum en de Stichting Manengouba is het terrein nooit overgedragen (zie eerdere jaarverslagen). Tijdens het korte verblijf in Nederland van de familie Pokam vond overleg plaats met Cokkie van 't Leven van ICCO/Kerk in Actie. Hierbij werd vastgesteld dat een soortgelijk project op een andere locatie acceptabel was, maar dat het project wel binnen een jaar opgestart moest worden en dat er een regelmatige verslaglegging moest komen. Pokam Zacharie kon aantonen dat het bedrag van de eerste aanbetaling van het project, ,00, nog steeds beschikbaar is op een aparte bankrekening. In juli deed de mogelijkheid zich voor een terrein van 5,5 ha te kopen in Soukpen, in de vlakte van de Noun. Snel handelen was geboden omdat er ook andere geïnteresseerden waren. Met goedkeuring van het bestuur van het Centrum werd een voorschot van FCFA ( 1.450,00), de helft van de overeengekomen prijs, betaald. In afwachting van de goedkeuring van ICCO/Kerk in Actie werd met geleend geld direct begonnen met het schoonmaken van het terrein, om snel een deel van de grond in te zaaien en zo nog van de regentijd te profiteren. ICCO/Kerk in Actie ging akkoord met de aankoop van de grond. Aan het eind van 2013 werden de eerste bonen geoogst. Zie elders het verslag van mijn bezoek aan het terrein in oktober. Inmiddels is iemand gevonden die de agro-pastorale opleiding volgt in Mbouo. Het is geweldig dat dit landbouwproject eindelijk is opgestart. Het zal zeker nog enkele jaren duren voor het beoogde doel, voorzien in een substantieel deel van de eigen begroting, wordt bereikt. Jaarverslag

5 Nieuwbouwproject Nieuwbouw van de huisvesting van de gehandicapten is al enkele jaren een grote en gerechtvaardigde wens van het Centrum AHP 2 V. Toen het Centrum in 1997 begon kreeg het de beschikking over drie naast elkaar gelegen klaslokalen in een schoolgebouw. Aan een zijde werden enkele toiletten en douches aangebouwd en de lokalen werden met triplexplaten omgevormd tot verschillende kamers en kantoorruimtes. Deze situatie is na bijna 20 jaar gebruik echt niet acceptabel meer. In 2011 schonk de Prefect van Baham een stuk grond voor deze nieuwbouw, met de verplichting binnen 4 jaar te bouwen. Dit stuk grond grenst aan het eerder toegewezen stuk grond waarop het gebouw voor de fysiotherapie staat. Er werden plannen gemaakt en bouwtekeningen vervaardigd. Boven deze plannen hing de laatste jaren echter steeds de schaduw van de onzekere toekomst van het Centrum. Er bestonden nog geen duidelijke eigen inkomsten door een ogenschijnlijk vastgelopen landbouwproject. De belangrijkste partner van het Centrum was de Stichting Manengouba, die maar weinig financiële middelen bezit. Het was duidelijk dat het in deze situatie niet gemakkelijk zou zijn subsidie te krijgen voor een investering in nieuwbouw van meer dan ,00. Onze boodschap aan Pokam Zacharie was de laatste jaren steeds: eerst moet het landbouwproject goed van start gaan, en pas daarna kunnen we denken aan de nieuwbouw. Halverwege het jaar 2013 startte het landbouwproject en kwam de samenwerking met Wittekindshof van de grond, zodat we met volle energie konden nadenken over het nieuwbouwproject. De definitieve bouwplannen werden vastgesteld. De begrotingen voor de bouw en de inrichting bedragen samen ,00. In 2014 kan de fondsenwerving beginnen. 2. Duurzame energie met behulp van zonnepanelen. In het vorige jaarverslag werd over dit project gemeld dat begin december 2012 het contract getekend is tussen het Centre Polyvalent de Formation (CPF) in Mbouo, de Eglise Evangélique du Cameroun en de Stichting Manengouba. De uitvoering was in handen van de firma Yandalux, een in Duitsland gevestigde onderneming die zich richt op zonne-energie in Afrikaanse landen. De uitvoering liep enkele maanden vertraging op, omdat de zonnepanelen pas in april 2013 de haven van Douala konden verlaten. Begin mei vond de installatie plaats, die drie dagen duurde. De studenten van de opleiding tot installateur van zonne-energie hebben onder controle van hun supervisor NZENDJANG Arnaud meegewerkt bij de installatie. De samenwerking tussen Yandalux en het CPF was goed. De eerste dag betrof het plaatsen van een console op het dak waarop de zonnepanelen werden geplaatst; verder het leggen van de verbindingen naar de ruimte met de accu s. De tweede dag werden de bestaande elektriciteitsleidingen van het gebouw aangepast en aangesloten op de accu s. Ook werd de bliksemafleider geplaatst. De derde dag, 5 mei 2013, kon het systeem getest worden. Toen zich daar geen problemen voordeden, volgde de officiële ingebruikneming. Eind november 2013, een half jaar na de oplevering, vond de laatste betaling plaats. Jaarverslag

6 3. Aanvraag draagbare spleetlamp In oktober werd een aanvraag ontvangen van dr Elisabeth Herz van de Manna Eye Clinic in Nkongsamba. De Manna Eye Clinic heeft een mobiel team waarmee tot ver buiten de kliniek op meer dan 20 plaatsen consultaties worden verricht. Voor dit werk wil men graag een draagbare spleetlamp hebben, zodat ter plaatse vastgesteld kan worden of iemand geopereerd moet worden. Nu moeten patiënten vaak eerst naar Nkongsamba komen om te onderzoeken of een operatie nodig is. In de offerte voor een dergelijke spleetlamp, die we kregen, gaat het om een bedrag van 3.850,00 exclusief BTW. De stichting heeft besloten om de helft van de aanschaf van de spleetlamp te bekostigen. De uitvoering vond nog niet plaats in Bestuurszaken De discussie over de toekomst van de stichting, begonnen tijdens de laatste Manengouba-dag werd binnen het bestuur afgerond. De stichting blijft voorlopig bestaan. De mogelijkheid van het werven van nieuwe donateurs, eventueel met behulp van Facebook en Twitter werd besproken. Besloten werd de website te vernieuwen en daarbij rekening te houden met het gebruik van genoemde media. Er vond een bestuurswisseling plaats. Anton Stegeman trad toe tot het bestuur en Paul van der Veen trok zich terug. Paul was vanaf het begin in 1997 bestuurslid, eerst als penningmeester, later als algemeen bestuurslid. In september werd bij een etentje afscheid genomen van Paul. Namens het bestuur wil ik Paul hier hartelijk bedanken voor zijn jarenlange waardevolle en plezierige inzet voor de stichting. Het bestuur vergaderde 3 keer, waarvan 1 keer telefonisch. De samenwerking met Nfotabong Jean Eric verliep zonder problemen. We stelden geld beschikbaar voor de aanschaf van een nieuwe laptop. Bestuurssamenstelling per : Anne Henk van Slageren, voorzitter Gerard van Noort, secretaris Dirk van Wijk, penningmeester Mirjam van der Veen Anton Stegeman Haren Hengelo Soest Utrecht Zeist Contacten In 2012 bestonden contacten met de volgende organisaties: - Impulsis - Kerk in Actie - St Christelijke Ziekenverzorging in Nederland - Wittekindshof (Duitsland) - Vereinte Evangelische Mission (Duitsland) - Zukunft für Kinder (Duitsland) - Utamtsi (Duitsland) - Association Cameroun Bonne Arrivée (Suisse) - Humanitäre Hilfe Landsberg (Duitsland) - Meyra Retail en Services Jaarverslag

7 - Protestantse Gemeente Hengelo - Protestantse Gemeente Zeist West - Waalse Gemeente Den Haag - Diaconessenkring Bronovo - Vereniging Vrienden van Kameroen Beleid van de stichting in 2014 De Stichting gaat door met de financiële steun aan het Centrum AHP 2 V in Baham. De Stichting zal ook in 2014 de Duitse partners VEM en Wittekindshof be naderen om tot een goede afstemming van de activiteiten te komen. Het starten van het landbouwproject betekent een uitbreiding van de fina nciële administratie van het Centrum. De Stichting zal naar mogelijkheden zoeken om deze uitbreiding transparant in te passen in de financiële admi nistratie. De Stichting zal zich bezig houden met het werven van fondsen voor de beoog de nieuwbouw. De website van de Stichting Manengouba zal in 2014 worden gerenoveerd. Verslag bezoek aan het nieuwe landbouwterrein op 15 oktober Op dinsdag 15 oktober vertrek ik al vroeg van Nkongsamba naar Baham. Met Pokam Zacharie heb ik de afspraak dat we om 11 uur samen met Chef Kamguia Joseph en met de landbouwtechnicus Michel vertrekken naar het nieuwe landbouwterrein. Chef Kamguia kan er helaas niet bij zijn, zodat we met zijn drieën gaan. De afstand van Baham naar het terrein is 29 km. Op de weg van Bandjoun naar Bangangte slaan we thv Bayangam links een secundaire weg in. Na enkele km loopt deze weg naar beneden en komt via een vrij steile afdaling in de vlakte van de rivier de Noun. Dat is een grote vlakte, met veel plantages. Een aantal Bamilekes heeft hier grote terreinen. De weg die we volgen is door Fotso Victor geasfalteerd, al wel wat jaartjes geleden, zodat er al weer behoorlijk wat gaten in de weg zitten. We rijden door dorpjes, die hier voor de plantage-arbeiders gebouwd zijn, met school en kerk. Eenmaal in de vlakte gaat de weg over in een zandweg. We steken via een oude Duitse brug de rivier de Noun over. Zo komen we in Soukpen waar het terrein ligt. Vanaf de weg naar het terrein is ongeveer meter lopen. Het terrein zelf is licht glooiend, min of meer rechthoekig en licht aflopend naar de beek die de grens vormt. Het valt mij op dat de grond een fijne en losse structuur heeft, zonder stenen. In juli is de eerste aanbetaling gedaan en bij mijn bezoek is het half oktober. In die periode (regentijd) is al veel werk verzet op dit terrein dat al jarenlang niet bebouwd werd. De wilde begroeiing is verwijderd en ligt op grote hopen. Er zijn verschillende soorten bonen geplant, er staan inmiddels 170 kleine (kook)bananen, er is een rij kleine avocado boompjes geplant, er zijn macabo s en er is mais gepoot. Met name aan de periferie is het terrein in gebruik genomen. De gedachte is: mochten er problemen zijn over het terrein en de begrenzing ervan, dan zal dat (via de buren) het snelst naar voren komen als de randen in gebruik genomen worden. Jaarverslag

8 Aan de laagste kant van het terrein loopt een beek. Bij het schoonmaken van het terrein wordt in dit deel ook een bron gevonden, waaruit schoon water naar boven komt. Er is al voorzichtig uit gedronken. Min of meer centraal op het terrein staat een hut van carabottes en golfplaten. Ik heb me laten vertellen dat ten tijde van de aankoop van het terrein je de hut niet kon zien, zo hoog en dicht was het olifantsgras. Sinds juli is deze hut opgeknapt, waterdicht gemaakt en versterkt. Hier kun je schuilen tegen de regen of tegen de felle zon. Een sleutelrol in dit verhaal speelt madame overzicht terrein Mabe Jeannette, die we ontmoeten bij het terrein. Deze vrouw kende de oorspronkelijke eigenares en heeft bemiddeld bij de onderhandelingen. Jeannette weet goed hoe een plantage gerund moet worden en heeft op dit moment de directe leiding. Ze regelt dagloners als dat nodig is en betaalt die ook. Er bestaat een goede verstandhouding met Zacharie. Jeannette kan vlak bij het terrein overnachten als dat nodig is. Deze hele organisatie maakt een stabiele en goede indruk. Het terrein zelf maakt ook een zeer verzorgde indruk, en er wordt met veel enthousiasme gewerkt. In de aansluitende discussies hebben we het over het feit dat er een onderkomen gebouwd moet worden tussen de weg en het terrein, om te kunnen slapen en om materiaal en gereedschap op te slaan. Er moet ook iemand opgeleid worden die samen kan werken met Jeannette. De oude auto van de familie Borger moet worden opgeknapt, met name moet er een dieselmotor in, ter vervanging van de benzinemotor die zeer onzuinig rijdt. Zacharie wil graag biologisch werken, zonder kunstmest. Het is ook fijn om te zien hoe Zacharie weer meer ontspannen is. De hele voorgeschiedenis met het terrein van Bapi heeft hem jarenlang stress gegeven. Hij begint nu weer te ontspannen en dat is geweldig. voor de cabane voor de cabane Hengelo mei 2014 Jaarverslag

9 Stichting Manengouba Financieel verslag 2013 Balans Activa Passiva Vorderingen Eigen vermogen Geldmiddelen Nog te betalen Exploitatierekening Algemene giften Geoormerkte giften Overige opbrengsten Totaal ingekomen giften Projecten algemeen Projecten geoormerkt Totaal uitgaande giften Saldo Onkosten Vrijwilligers vergoeding Ontvangen rente Exploitatie (tekort)/overschot Jaarverslag

10 Verloop Eigen Vermogen Vermogen per 1/ Exploitatie (tekort)/overschot Vermogen per 31/ Toelichting op balansposten Lening Op 14 augustus 2008 heeft de Stichting een zesjarige lening verstrekt aan de administrateur van de Stichting in Kameroen, de heer J.E. Nfotabong, voor de financiering van de studiekosten van zijn dochter. In 2011 is de looptijd van deze lening met één jaar verlengd en is het aflossingsschema aangepast. De jaarlijks af te lossen termijn neemt toe in de tijd. De laatste termijn zal worden voldaan in augustus De rente op de lening was oorspronkelijk vastgesteld op 3,5%. In verband met de lage marktrente is de rente op de lening dit jaar verlaagd naar 3%. De jaarlijkse vrijwilligersvergoeding voor J.E. Nfotabong wordt op een rekening bij de ASN bank gestort. In 2013 heeft J.E. Nfotabong een bedrag ad 780 van de rekening in Kameroen opgenomen. Begin 2014 is dit bedrag teruggeboekt van de ASN rekening van J.E. Nfotabong naar de ING rekening van de Stichting. Tot die tijd staat het bedrag als te vorderen op de balans. In 2013 heeft J.E. Nfotabong een bedrag van 100 in rekening courant opgenomen. Dit bedrag wordt in april 2014 terugbetaald. Stand lening (3,0%) per 31 december Aflossing in Stand lening 31 december Opname vrijwilligersvergoeding 780 Opname in rekening courant 100 Totaal te vorderen Jaarverslag

11 Geldmiddelen ING betaalrekening ING spaarrekening ASN Rekening Kameroen Nog te betalen posten In het financiële verslag 2012 is een bedrag van dubbel in de nog te betalen posten opgenomen. In het onderliggende verslag is de dubbeltelling in de vergelijkende cijfers 2012 geëlimineerd. Het nog te betalen bedrag ultimo 2013 betreft een bedrag aan geoormerkte giften dat nog moet worden doorgestort naar Kameroen. Toelichting op exploitatierekening Ingekomen giften In 2013 zijn geen bijzondere giften ontvangen. Onder de post Overige zijn opbrengsten uit collectes verantwoord. De geoormerkte giften betreffen giften ten behoeve van individuele personen. In het meeste gevallen gaat het om een bijdrage ter dekking van de opleidingskosten. Uitgaande giften Specificatie projecten algemeen Projecten Ondersteuning AH2PV Zonneproject Transport goederen Reiskosten tbv projecten Totaal Geoormerkte uitgaande giften Jaarverslag

12 De geoormerkte uitgaande giften zijn in de regel gelijk aan de geoormerkte inkomende giften. Het hogere bedrag aan uitgaande giften ( 61) wordt veroorzaakt door een vertraagde nabetaling van een gift die al in 2001 door de stichting is ontvangen. Specificatie onkosten Kamer van koophandel 0 24 Notariskosten 0 60 Bureaukosten 0 90 Betalingsverkeer Internet site Vertaalbureau Reiskosten Overig Totaal kosten Nederland Telecom Betalingsverkeer Bureaukosten Computer Reiskosten 70 0 Vergoeding 0-30 Totaal kosten Kameroen Totaal Onder de post Overig zijn kosten opgenomen in het kader van de ontvangst van de familie Pokam in Nederland en de kosten in verband met het afscheid van een bestuurslid. Specificatie ontvangen rente Lening Nfotabong ING spaarrekening ASN Soest maart Jaarverslag

Jaarverslag 2013. EBS De Olijfboom. Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur

Jaarverslag 2013. EBS De Olijfboom. Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur Koningin Wilhelminalaan 16 7415 KS Deventer www.ebsdeolijfboom.nl T: 0570-820225 Jaarverslag 2013 EBS De Olijfboom Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester

Nadere informatie

Stichting Narangi Jaarverslag 2011

Stichting Narangi Jaarverslag 2011 Stichting Narangi Jaarverslag 2011 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Over Narangi 3 2.1 Wat doen we? 3 2.2 Organisatie 3 3 Fondsenwerving 4 3.1 Financiële donaties 4 3.2 Donaties in natura 4 4 Communicatie 5 5 Sanjay,

Nadere informatie

Hoe richt je een stichting op? Handboek voor beginnende wereldverbeteraars

Hoe richt je een stichting op? Handboek voor beginnende wereldverbeteraars Hoe richt je een stichting op? Handboek voor beginnende wereldverbeteraars Hoe richt je een stichting op. Handboek voor beginnende wereldverbeteraars. Hoe richt je een stichting op? Handboek voor beginnende

Nadere informatie

EINDRAPPORTAGE PROJECT WERELDTOOLS OP MAAT STICHTING WERELDWIJD

EINDRAPPORTAGE PROJECT WERELDTOOLS OP MAAT STICHTING WERELDWIJD EINDRAPPORTAGE PROJECT WERELDTOOLS OP MAAT STICHTING WERELDWIJD Periode 01-05-2012 / 30-06-2013 Stichting WereldWijd Klompenstraat 1a 6251 NE Eckelrade wwijd@xs4all.nl www.stichtingwereldwijd.nl 1 Inleiding:

Nadere informatie

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Training financiële zelfredzaamheid en empowerment voor klanten van de Voedselbank Amsterdam Amsterdam, juni 2010 Drs. Hille Hoogland Drs. Adinda van de Beek Voorwoord

Nadere informatie

Wel & Wee. van Pinokio. December 2011 nr 35. Hadesstraat 8, 1363 TK Almere Tel. 036-5352023 ING Bank: 67.57.72.559 ING Bank: 529223 www.pinokio.

Wel & Wee. van Pinokio. December 2011 nr 35. Hadesstraat 8, 1363 TK Almere Tel. 036-5352023 ING Bank: 67.57.72.559 ING Bank: 529223 www.pinokio. Wel & Wee van Pinokio December 2011 nr 35 Hadesstraat 8, 1363 TK Almere Tel. 036-5352023 ING Bank: 67.57.72.559 ING Bank: 529223 www.pinokio.nl Voorwoord Inhoud Voorwoord... 3 Momenten van spanningen...

Nadere informatie

DEEL 1 - BESTUURSVERSLAG

DEEL 1 - BESTUURSVERSLAG JAARVERSLAG 2003 INHOUDSOPGAVE DEEL 1 - BESTUURSVERSLAG 2003 Hoofdstuk 1 De feiten pag. 5 Hoofdstuk 2 Doelstelling en doelgroep pag. 7 Hoofdstuk 3 Ontstaan van de Stichting pag. 8 Hoofdstuk 4 Profiel van

Nadere informatie

De eetgroep Elke 2de donderdag van de maand is er een eetgroep in café de Hollandse kus. Het eten is goed en de sfeer is prima.

De eetgroep Elke 2de donderdag van de maand is er een eetgroep in café de Hollandse kus. Het eten is goed en de sfeer is prima. Coöperatieve Vereniging Pingjum U.A. Jaarverslag over het jaar 2014 PROCES VAN OPRICHTING In het voorjaar van 2014 wil de initiatiefgroep, bestaande uit Margret Vlaar, Geertje Colman, Johannes van der

Nadere informatie

Naar een nieuw Sena. Jaarverslag 2010

Naar een nieuw Sena. Jaarverslag 2010 Naar een nieuw Sena. Jaarverslag 2010 Inhoud BESTUURSVERSLAG 04 DIRECTIEVERSLAG 06 Inleiding 06 Openbaar muziekgebruik 10 Media 11 Buitenland 11 Organisatie 12 Communicatie 12 TOELICHTING OP DE RESULTATEN

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Jaarverslag van het Fonds Slachtofferhulp d.d. 30 april 2014. Fonds Slachtofferhulp

Jaarverslag 2013. Jaarverslag van het Fonds Slachtofferhulp d.d. 30 april 2014. Fonds Slachtofferhulp Jaarverslag 2013 Jaarverslag van het Fonds Slachtofferhulp d.d. 30 april 2014 Fonds Slachtofferhulp Inhoud 1. Verantwoording... 3 Transparantie en verantwoording... 3 Strategie en activiteiten... 4 Doelstellingen

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. afoto: Wim de Knegt

Jaarrekening 2014. afoto: Wim de Knegt Jaarrekening 2014 afoto: Wim de Knegt 1 Jaarrekening 2014 Nederlands Openluchtmuseum Inhoudsopgave a Inhoudsopgave 4 Bestuursverslag 5 Prestatieverantwoording 16 Balans per 31 december 2014 18 Categoriale

Nadere informatie

Nieuwe schuldenaren: huiseigenaren en werknemers in de problemen

Nieuwe schuldenaren: huiseigenaren en werknemers in de problemen 1 Nieuwe schuldenaren: huiseigenaren en werknemers in de problemen Onderdeel van de reeks: Het financiële gedrag van consumenten Nieuwe schuldenaren: huiseigenaren en werknemers in de problemen Onderdeel

Nadere informatie

Schulden lossen we samen op

Schulden lossen we samen op Schulden lossen we samen op Visie op schuldhulpverlening in Deventer vastgesteld door het college van B&W op 3 mei 2011 1 Voorwoord Wie kan het belang van schuldhulpverlening beter verwoorden dan iemand

Nadere informatie

Sociale coöperatie: anders denken en doen

Sociale coöperatie: anders denken en doen [1] Sociale coöperatie: anders denken en doen Het kantelen begint langs de randen Suggesties voor burgers, uitvoerders en bestuurders om anders te denken en anders te doen naar aanleiding van een onderzoek

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Vrijwillig Rechtsadvies Delft

Jaarverslag Stichting Vrijwillig Rechtsadvies Delft Jaarverslag Stichting Vrijwillig Rechtsadvies Delft Januari 2013 Dhr. Lennard Zuijderwijk (voorzitter) Dhr. Diyar Amin (vicevoorzitter) Dhr. Faiq Karim (secretaris) Dhr. Nawid Fakiri (penningmeester) Dhr.

Nadere informatie

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op:

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op: Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014 Onderwerp: Uitnodiging voorjaarsvergadering 2014 Geachte heer/mevrouw, Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole

Nadere informatie

JONGEREN EN GELD. Eindrapportage van een voorlichtingsproject van en voor allochtone jongeren in opdracht van de gemeente Tilburg

JONGEREN EN GELD. Eindrapportage van een voorlichtingsproject van en voor allochtone jongeren in opdracht van de gemeente Tilburg JONGEREN EN GELD Eindrapportage van een voorlichtingsproject van en voor allochtone jongeren in opdracht van de gemeente Tilburg Stichting CliP Rukize Kesmer Bedriye Ataman Marianne van Wezel 1 Voorwoord

Nadere informatie

Nieuwe organisatievormen en financieringsconstructies in de Nederlandse zonnestroommarkt

Nieuwe organisatievormen en financieringsconstructies in de Nederlandse zonnestroommarkt Inventarisatie van Nieuwe organisatievormen en financieringsconstructies in de Nederlandse zonnestroommarkt Inventarisatie door ARCADIS in opdracht van Agentschap NL 1 INLEIDING Hoewel de prijzen van zonnepanelen

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO mei 2012 1 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied

Nadere informatie

A Rocha Nederland Jaarverslag 2014

A Rocha Nederland Jaarverslag 2014 A Rocha Nederland Jaarverslag 2014 Voorjaar 2014: genieten van kievitsbloemen. A Rocha Zwolle op pad met kinderen. 1 Inleiding Wat is belangrijker? Boompjes planten in een natuurgebied om de hoek om een

Nadere informatie

Let s build IT.nl. in het nieuws. dé Vrijetijdverzekeraar. Voorjaar 2005, verhuisuitgave

Let s build IT.nl. in het nieuws. dé Vrijetijdverzekeraar. Voorjaar 2005, verhuisuitgave in het nieuws Voorjaar 2005, verhuisuitgave Klaar voor de toekomst Een verhuizing is een belangrijke mijlpaal voor een bedrijf. Goede huisvesting is een belangrijke voorwaarde om het werk goed te kunnen

Nadere informatie

Ria van der Linde naar Haïti (deel 1)

Ria van der Linde naar Haïti (deel 1) Ria van der Linde naar Haïti (deel 1) Weekblad Westvoorne volgt sinds januari de stichting Vrienden van Haïti Westvoorne. Ria van der Linde-Pollemans uit Rockanje heeft al jarenlang contact met het weeshuis

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 13 December 2013

NIEUWSBRIEF 13 December 2013 NIEUWSBRIEF 13 December 2013 Familie He He Lu Huisvesting Hulpvraag voor het huis Fuling Senior High School nr. 1 Fuling Middle School nr. 5 Nieuwe leerling Ni Ni Dashun Junior High School Stagiairs Regius

Nadere informatie

een onderzoek naar het maatschappelijk rendement van het interkerkelijk diaconaal overleg in lelystad IDO niet voor niets

een onderzoek naar het maatschappelijk rendement van het interkerkelijk diaconaal overleg in lelystad IDO niet voor niets www.stichtingoikos.nl www.ido-lelystad.nl stichting oikos Postbus 19170 3501 DD Utrecht T (030) 236 15 00 oikos@stichtingoikos.nl stichting ido Postbus 453 8200 AL Lelystad T (0320) 258 452 secretariaat@ido-lelystad.nl

Nadere informatie

Geldzorgen op je oude dag

Geldzorgen op je oude dag Onderzoeksverslag voorbereidend onderzoek Geldzorgen op je oude dag uitgebracht door Alleato, Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling Utrecht Utrecht, maart 2011 Alleato, Centrum voor Maatschappelijke

Nadere informatie

Drs. Trudi Nederland Drs. Esmy Kromontono Drs. Marieke Wentink. Een Brandwondenfonds

Drs. Trudi Nederland Drs. Esmy Kromontono Drs. Marieke Wentink. Een Brandwondenfonds Drs. Trudi Nederland Drs. Esmy Kromontono Drs. Marieke Wentink Een Brandwondenfonds Onderzoeksverslag over de financiële knelpunten van mensen met brandwonden en de hiaten in de overheids- en verzekeringsregelingen

Nadere informatie

H E E R L I J K H E D E N

H E E R L I J K H E D E N INHOUD Op korte termijn zijn er twee belangrijke activiteiten in het jubileumjaar van de VOHB. Noteert u vooral 14 april en 24 april in uw agenda. Op 24 april a.s. vieren wij officieel ons 60-jarig jubileum

Nadere informatie

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA).

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA). 1 V E R S L A G * * * * * ** * * * van de meningsvormende vergadering van de raad van de gemeente Vlagtwedde, gehouden op dinsdag 9 april 2013 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Sellingen. Voorzitter:

Nadere informatie

Over het Oranje Fonds Official partners

Over het Oranje Fonds Official partners Taal voor Twee Over het Oranje Fonds Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven met geld, kennis en contacten. Jaarlijks besteedt het Fonds 30 miljoen aan ruim 7.000 sociale initiatieven die er actief

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek NIMO - Project Management Instituut B.V. 07-02-2012 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van NIMO - Project Management Instituut B.V. vanuit verschillende invalshoeken:

Nadere informatie