JAARVERSLAG Colofon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG 2013. Colofon"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2013 Colofon Correspondentieadres: Gerard van Noort Bornsestraat BC Hengelo Telefoon: Rekeningnummer: NL38 INGB tnv St Manengouba te Soest Kamer van Koophandel: Utrecht Belastingdienst: ANBI status RSIN

2 Inhoudsopgave pagina Inleiding 3 Doelstelling en achtergrond 3 Gehandicaptencentrum AHP2V 3 Duurzame energie met behulp van zonnepanelen 5 Aanvraag draagbare spleetlamp 6 Bestuurszaken 6 Contacten 6 Beleid van de stichting in Verslag bezoek nieuwe landbouwterrein 7 Financiëel verslag 9 Jaarverslag

3 Inleiding Het jaar 2013 was een heel goed jaar voor de Stichting. In verschillende al lang lopende situaties, met name betreffende het Gehandicaptencentrum AHP 2 V werd sterke vooruitgang geboekt. Zo kwam eindelijk, na 5 jaar, het landbouwproject van het AHP 2 V van de grond. Onze pogingen om andere partners voor het Gehandicaptencentrum te vinden kreeg in 2013 resultaat in de door Wittekindshof uitgesproken wil tot samenwerking met het Centrum. Voor de toekomst van het Centrum is dit een zeer waardevolle ontwikkeling. Het project duurzame energie met behulp van zonnepanelen voor het Centre Polyvalent de Formation in Mbouo werd met succes afgerond. Het bestuur van de stichting kreeg een nieuw bestuurslid. Ook voor 2013 geldt dat zonder de steun van velen in Nederland en in Kameroen, onze activiteiten niet mogelijk waren geweest. Als bestuur willen we hier graag iedereen bedanken voor deze steun, op wat voor manier dan ook. Doelstellingen en achtergrond Doelstelling: De stichting heeft ten doel het ondersteunen en bevorderen van kleinschalige ontwikkelingsprojecten in Afrika, met name in Kameroen. Ook bestaat de mogelijkheid personen te ondersteunen, met name gericht op onderwijs. De stichting heeft geen winstoogmerk. Achtergrond: De stichting is in 1997 opgericht door mensen die jarenlang in Kameroen hebben gewoond en gewerkt en die op deze manier vorm willen geven aan hun blijvende betrokkenheid bij dit land. Onder de indruk van de ongelijkheid tussen onze situatie en die in Kameroen willen we ons samen met mensen in Kameroen inzetten om deze ongelijkheid te verminderen. Voor de begeleiding van de projecten heeft de stichting een contactpersoon in Kameroen. Projecten in Gehandicaptencentrum AHP 2 V (vroeger CFRASH) Algemeen Het jaar 2013 was druk voor de familie Pokam. Enerzijds waren er de normale activiteiten van het Centrum met 22 internen, anderzijds maakten Zacharie en Denise een reis naar Duitsland en werd het landbouwproject opgestart. Denise houdt zich bijna volledig met de fysiotherapie bezig. Per dag komen er, naast de gehandicapten, 6 10 externe patiënten voor behandeling. In september arriveerden 2 nieuwe Duitse vrijwilligsters. Bezoek aan Wittekindshof (Duitsland) Na het bezoek aan Baham van een delegatie uit Wittekindshof was het nu de beurt aan de familie Pokam om naar Duitsland te komen. Uitgenodigd waren Zacharie en Denise Pokam en hun zoon Arnaud. Het bezoek was gepland van 20 april tot 11 mei, Jaarverslag

4 maar werd vertraagd doordat de visumaanvraag door de Duitse Ambassade werd geweigerd. Pas na enkele telefoongesprekken van de Directie van Wittekindshof met de Ambassadeur in Yaounde kon deze patstelling worden doorbroken. Het bezoek duurde hierdoor van 23 april tot 11 mei. In deze periode maakte de familie Pokam kennis met de vele verschillende activiteiten van Wittekindshof. De korte film waarmee Zacharie in Duitsland het Centrum AHP 2 V presenteerde is te zien op Het voorgenomen uitstapje naar Nederland werd ingekort tot 2 dagen van 6 tot 8 mei. Op 7 mei vond in het Dienstencentrum van de PKN in Utrecht een ontmoeting plaats met Cokkie van 't Leven (ICCO/Kerk in Actie), Pier en Ada Magré, Jaap van Slageren, Ella Oost en enkele bestuursleden van de stichting. Na een korte wandeling door het centrum van Utrecht werd samen gegeten. Op 10 mei waren Anne van Slageren en ondergetekende aanwezig bij het afsluitende gesprek in Bad Oeynhausen. Na de evaluatie van het bezoek werd door beide partijen de wil tot samenwerking uitgesproken. Voor Wittekindshof is het een heel nieuwe ervaring en men wil graag gebruik maken van de kennis en ervaring van de Stichting Manengouba. Een van de afspraken is dat Arnaud in 2014 voor zijn opleiding naar Duitsland zal komen. Eigen inkomsten van het centrum Het landbouwproject is in 2013 eindelijk van start gegaan!!! Sinds 2008 is er sprake van een landbouwproject om voedsel voor de gehandicapten te verbouwen en het overschot te verkopen. Het project was gebaseerd op een giftverklaring van 8 ha grond door de Chef van het dorp Bapi en een startsubsidie van ruim ,00 door ICCO/Kerk in Actie. Ondanks de officiële giftverklaring en talloze pogingen van het Centrum en de Stichting Manengouba is het terrein nooit overgedragen (zie eerdere jaarverslagen). Tijdens het korte verblijf in Nederland van de familie Pokam vond overleg plaats met Cokkie van 't Leven van ICCO/Kerk in Actie. Hierbij werd vastgesteld dat een soortgelijk project op een andere locatie acceptabel was, maar dat het project wel binnen een jaar opgestart moest worden en dat er een regelmatige verslaglegging moest komen. Pokam Zacharie kon aantonen dat het bedrag van de eerste aanbetaling van het project, ,00, nog steeds beschikbaar is op een aparte bankrekening. In juli deed de mogelijkheid zich voor een terrein van 5,5 ha te kopen in Soukpen, in de vlakte van de Noun. Snel handelen was geboden omdat er ook andere geïnteresseerden waren. Met goedkeuring van het bestuur van het Centrum werd een voorschot van FCFA ( 1.450,00), de helft van de overeengekomen prijs, betaald. In afwachting van de goedkeuring van ICCO/Kerk in Actie werd met geleend geld direct begonnen met het schoonmaken van het terrein, om snel een deel van de grond in te zaaien en zo nog van de regentijd te profiteren. ICCO/Kerk in Actie ging akkoord met de aankoop van de grond. Aan het eind van 2013 werden de eerste bonen geoogst. Zie elders het verslag van mijn bezoek aan het terrein in oktober. Inmiddels is iemand gevonden die de agro-pastorale opleiding volgt in Mbouo. Het is geweldig dat dit landbouwproject eindelijk is opgestart. Het zal zeker nog enkele jaren duren voor het beoogde doel, voorzien in een substantieel deel van de eigen begroting, wordt bereikt. Jaarverslag

5 Nieuwbouwproject Nieuwbouw van de huisvesting van de gehandicapten is al enkele jaren een grote en gerechtvaardigde wens van het Centrum AHP 2 V. Toen het Centrum in 1997 begon kreeg het de beschikking over drie naast elkaar gelegen klaslokalen in een schoolgebouw. Aan een zijde werden enkele toiletten en douches aangebouwd en de lokalen werden met triplexplaten omgevormd tot verschillende kamers en kantoorruimtes. Deze situatie is na bijna 20 jaar gebruik echt niet acceptabel meer. In 2011 schonk de Prefect van Baham een stuk grond voor deze nieuwbouw, met de verplichting binnen 4 jaar te bouwen. Dit stuk grond grenst aan het eerder toegewezen stuk grond waarop het gebouw voor de fysiotherapie staat. Er werden plannen gemaakt en bouwtekeningen vervaardigd. Boven deze plannen hing de laatste jaren echter steeds de schaduw van de onzekere toekomst van het Centrum. Er bestonden nog geen duidelijke eigen inkomsten door een ogenschijnlijk vastgelopen landbouwproject. De belangrijkste partner van het Centrum was de Stichting Manengouba, die maar weinig financiële middelen bezit. Het was duidelijk dat het in deze situatie niet gemakkelijk zou zijn subsidie te krijgen voor een investering in nieuwbouw van meer dan ,00. Onze boodschap aan Pokam Zacharie was de laatste jaren steeds: eerst moet het landbouwproject goed van start gaan, en pas daarna kunnen we denken aan de nieuwbouw. Halverwege het jaar 2013 startte het landbouwproject en kwam de samenwerking met Wittekindshof van de grond, zodat we met volle energie konden nadenken over het nieuwbouwproject. De definitieve bouwplannen werden vastgesteld. De begrotingen voor de bouw en de inrichting bedragen samen ,00. In 2014 kan de fondsenwerving beginnen. 2. Duurzame energie met behulp van zonnepanelen. In het vorige jaarverslag werd over dit project gemeld dat begin december 2012 het contract getekend is tussen het Centre Polyvalent de Formation (CPF) in Mbouo, de Eglise Evangélique du Cameroun en de Stichting Manengouba. De uitvoering was in handen van de firma Yandalux, een in Duitsland gevestigde onderneming die zich richt op zonne-energie in Afrikaanse landen. De uitvoering liep enkele maanden vertraging op, omdat de zonnepanelen pas in april 2013 de haven van Douala konden verlaten. Begin mei vond de installatie plaats, die drie dagen duurde. De studenten van de opleiding tot installateur van zonne-energie hebben onder controle van hun supervisor NZENDJANG Arnaud meegewerkt bij de installatie. De samenwerking tussen Yandalux en het CPF was goed. De eerste dag betrof het plaatsen van een console op het dak waarop de zonnepanelen werden geplaatst; verder het leggen van de verbindingen naar de ruimte met de accu s. De tweede dag werden de bestaande elektriciteitsleidingen van het gebouw aangepast en aangesloten op de accu s. Ook werd de bliksemafleider geplaatst. De derde dag, 5 mei 2013, kon het systeem getest worden. Toen zich daar geen problemen voordeden, volgde de officiële ingebruikneming. Eind november 2013, een half jaar na de oplevering, vond de laatste betaling plaats. Jaarverslag

6 3. Aanvraag draagbare spleetlamp In oktober werd een aanvraag ontvangen van dr Elisabeth Herz van de Manna Eye Clinic in Nkongsamba. De Manna Eye Clinic heeft een mobiel team waarmee tot ver buiten de kliniek op meer dan 20 plaatsen consultaties worden verricht. Voor dit werk wil men graag een draagbare spleetlamp hebben, zodat ter plaatse vastgesteld kan worden of iemand geopereerd moet worden. Nu moeten patiënten vaak eerst naar Nkongsamba komen om te onderzoeken of een operatie nodig is. In de offerte voor een dergelijke spleetlamp, die we kregen, gaat het om een bedrag van 3.850,00 exclusief BTW. De stichting heeft besloten om de helft van de aanschaf van de spleetlamp te bekostigen. De uitvoering vond nog niet plaats in Bestuurszaken De discussie over de toekomst van de stichting, begonnen tijdens de laatste Manengouba-dag werd binnen het bestuur afgerond. De stichting blijft voorlopig bestaan. De mogelijkheid van het werven van nieuwe donateurs, eventueel met behulp van Facebook en Twitter werd besproken. Besloten werd de website te vernieuwen en daarbij rekening te houden met het gebruik van genoemde media. Er vond een bestuurswisseling plaats. Anton Stegeman trad toe tot het bestuur en Paul van der Veen trok zich terug. Paul was vanaf het begin in 1997 bestuurslid, eerst als penningmeester, later als algemeen bestuurslid. In september werd bij een etentje afscheid genomen van Paul. Namens het bestuur wil ik Paul hier hartelijk bedanken voor zijn jarenlange waardevolle en plezierige inzet voor de stichting. Het bestuur vergaderde 3 keer, waarvan 1 keer telefonisch. De samenwerking met Nfotabong Jean Eric verliep zonder problemen. We stelden geld beschikbaar voor de aanschaf van een nieuwe laptop. Bestuurssamenstelling per : Anne Henk van Slageren, voorzitter Gerard van Noort, secretaris Dirk van Wijk, penningmeester Mirjam van der Veen Anton Stegeman Haren Hengelo Soest Utrecht Zeist Contacten In 2012 bestonden contacten met de volgende organisaties: - Impulsis - Kerk in Actie - St Christelijke Ziekenverzorging in Nederland - Wittekindshof (Duitsland) - Vereinte Evangelische Mission (Duitsland) - Zukunft für Kinder (Duitsland) - Utamtsi (Duitsland) - Association Cameroun Bonne Arrivée (Suisse) - Humanitäre Hilfe Landsberg (Duitsland) - Meyra Retail en Services Jaarverslag

7 - Protestantse Gemeente Hengelo - Protestantse Gemeente Zeist West - Waalse Gemeente Den Haag - Diaconessenkring Bronovo - Vereniging Vrienden van Kameroen Beleid van de stichting in 2014 De Stichting gaat door met de financiële steun aan het Centrum AHP 2 V in Baham. De Stichting zal ook in 2014 de Duitse partners VEM en Wittekindshof be naderen om tot een goede afstemming van de activiteiten te komen. Het starten van het landbouwproject betekent een uitbreiding van de fina nciële administratie van het Centrum. De Stichting zal naar mogelijkheden zoeken om deze uitbreiding transparant in te passen in de financiële admi nistratie. De Stichting zal zich bezig houden met het werven van fondsen voor de beoog de nieuwbouw. De website van de Stichting Manengouba zal in 2014 worden gerenoveerd. Verslag bezoek aan het nieuwe landbouwterrein op 15 oktober Op dinsdag 15 oktober vertrek ik al vroeg van Nkongsamba naar Baham. Met Pokam Zacharie heb ik de afspraak dat we om 11 uur samen met Chef Kamguia Joseph en met de landbouwtechnicus Michel vertrekken naar het nieuwe landbouwterrein. Chef Kamguia kan er helaas niet bij zijn, zodat we met zijn drieën gaan. De afstand van Baham naar het terrein is 29 km. Op de weg van Bandjoun naar Bangangte slaan we thv Bayangam links een secundaire weg in. Na enkele km loopt deze weg naar beneden en komt via een vrij steile afdaling in de vlakte van de rivier de Noun. Dat is een grote vlakte, met veel plantages. Een aantal Bamilekes heeft hier grote terreinen. De weg die we volgen is door Fotso Victor geasfalteerd, al wel wat jaartjes geleden, zodat er al weer behoorlijk wat gaten in de weg zitten. We rijden door dorpjes, die hier voor de plantage-arbeiders gebouwd zijn, met school en kerk. Eenmaal in de vlakte gaat de weg over in een zandweg. We steken via een oude Duitse brug de rivier de Noun over. Zo komen we in Soukpen waar het terrein ligt. Vanaf de weg naar het terrein is ongeveer meter lopen. Het terrein zelf is licht glooiend, min of meer rechthoekig en licht aflopend naar de beek die de grens vormt. Het valt mij op dat de grond een fijne en losse structuur heeft, zonder stenen. In juli is de eerste aanbetaling gedaan en bij mijn bezoek is het half oktober. In die periode (regentijd) is al veel werk verzet op dit terrein dat al jarenlang niet bebouwd werd. De wilde begroeiing is verwijderd en ligt op grote hopen. Er zijn verschillende soorten bonen geplant, er staan inmiddels 170 kleine (kook)bananen, er is een rij kleine avocado boompjes geplant, er zijn macabo s en er is mais gepoot. Met name aan de periferie is het terrein in gebruik genomen. De gedachte is: mochten er problemen zijn over het terrein en de begrenzing ervan, dan zal dat (via de buren) het snelst naar voren komen als de randen in gebruik genomen worden. Jaarverslag

8 Aan de laagste kant van het terrein loopt een beek. Bij het schoonmaken van het terrein wordt in dit deel ook een bron gevonden, waaruit schoon water naar boven komt. Er is al voorzichtig uit gedronken. Min of meer centraal op het terrein staat een hut van carabottes en golfplaten. Ik heb me laten vertellen dat ten tijde van de aankoop van het terrein je de hut niet kon zien, zo hoog en dicht was het olifantsgras. Sinds juli is deze hut opgeknapt, waterdicht gemaakt en versterkt. Hier kun je schuilen tegen de regen of tegen de felle zon. Een sleutelrol in dit verhaal speelt madame overzicht terrein Mabe Jeannette, die we ontmoeten bij het terrein. Deze vrouw kende de oorspronkelijke eigenares en heeft bemiddeld bij de onderhandelingen. Jeannette weet goed hoe een plantage gerund moet worden en heeft op dit moment de directe leiding. Ze regelt dagloners als dat nodig is en betaalt die ook. Er bestaat een goede verstandhouding met Zacharie. Jeannette kan vlak bij het terrein overnachten als dat nodig is. Deze hele organisatie maakt een stabiele en goede indruk. Het terrein zelf maakt ook een zeer verzorgde indruk, en er wordt met veel enthousiasme gewerkt. In de aansluitende discussies hebben we het over het feit dat er een onderkomen gebouwd moet worden tussen de weg en het terrein, om te kunnen slapen en om materiaal en gereedschap op te slaan. Er moet ook iemand opgeleid worden die samen kan werken met Jeannette. De oude auto van de familie Borger moet worden opgeknapt, met name moet er een dieselmotor in, ter vervanging van de benzinemotor die zeer onzuinig rijdt. Zacharie wil graag biologisch werken, zonder kunstmest. Het is ook fijn om te zien hoe Zacharie weer meer ontspannen is. De hele voorgeschiedenis met het terrein van Bapi heeft hem jarenlang stress gegeven. Hij begint nu weer te ontspannen en dat is geweldig. voor de cabane voor de cabane Hengelo mei 2014 Jaarverslag

9 Stichting Manengouba Financieel verslag 2013 Balans Activa Passiva Vorderingen Eigen vermogen Geldmiddelen Nog te betalen Exploitatierekening Algemene giften Geoormerkte giften Overige opbrengsten Totaal ingekomen giften Projecten algemeen Projecten geoormerkt Totaal uitgaande giften Saldo Onkosten Vrijwilligers vergoeding Ontvangen rente Exploitatie (tekort)/overschot Jaarverslag

10 Verloop Eigen Vermogen Vermogen per 1/ Exploitatie (tekort)/overschot Vermogen per 31/ Toelichting op balansposten Lening Op 14 augustus 2008 heeft de Stichting een zesjarige lening verstrekt aan de administrateur van de Stichting in Kameroen, de heer J.E. Nfotabong, voor de financiering van de studiekosten van zijn dochter. In 2011 is de looptijd van deze lening met één jaar verlengd en is het aflossingsschema aangepast. De jaarlijks af te lossen termijn neemt toe in de tijd. De laatste termijn zal worden voldaan in augustus De rente op de lening was oorspronkelijk vastgesteld op 3,5%. In verband met de lage marktrente is de rente op de lening dit jaar verlaagd naar 3%. De jaarlijkse vrijwilligersvergoeding voor J.E. Nfotabong wordt op een rekening bij de ASN bank gestort. In 2013 heeft J.E. Nfotabong een bedrag ad 780 van de rekening in Kameroen opgenomen. Begin 2014 is dit bedrag teruggeboekt van de ASN rekening van J.E. Nfotabong naar de ING rekening van de Stichting. Tot die tijd staat het bedrag als te vorderen op de balans. In 2013 heeft J.E. Nfotabong een bedrag van 100 in rekening courant opgenomen. Dit bedrag wordt in april 2014 terugbetaald. Stand lening (3,0%) per 31 december Aflossing in Stand lening 31 december Opname vrijwilligersvergoeding 780 Opname in rekening courant 100 Totaal te vorderen Jaarverslag

11 Geldmiddelen ING betaalrekening ING spaarrekening ASN Rekening Kameroen Nog te betalen posten In het financiële verslag 2012 is een bedrag van dubbel in de nog te betalen posten opgenomen. In het onderliggende verslag is de dubbeltelling in de vergelijkende cijfers 2012 geëlimineerd. Het nog te betalen bedrag ultimo 2013 betreft een bedrag aan geoormerkte giften dat nog moet worden doorgestort naar Kameroen. Toelichting op exploitatierekening Ingekomen giften In 2013 zijn geen bijzondere giften ontvangen. Onder de post Overige zijn opbrengsten uit collectes verantwoord. De geoormerkte giften betreffen giften ten behoeve van individuele personen. In het meeste gevallen gaat het om een bijdrage ter dekking van de opleidingskosten. Uitgaande giften Specificatie projecten algemeen Projecten Ondersteuning AH2PV Zonneproject Transport goederen Reiskosten tbv projecten Totaal Geoormerkte uitgaande giften Jaarverslag

12 De geoormerkte uitgaande giften zijn in de regel gelijk aan de geoormerkte inkomende giften. Het hogere bedrag aan uitgaande giften ( 61) wordt veroorzaakt door een vertraagde nabetaling van een gift die al in 2001 door de stichting is ontvangen. Specificatie onkosten Kamer van koophandel 0 24 Notariskosten 0 60 Bureaukosten 0 90 Betalingsverkeer Internet site Vertaalbureau Reiskosten Overig Totaal kosten Nederland Telecom Betalingsverkeer Bureaukosten Computer Reiskosten 70 0 Vergoeding 0-30 Totaal kosten Kameroen Totaal Onder de post Overig zijn kosten opgenomen in het kader van de ontvangst van de familie Pokam in Nederland en de kosten in verband met het afscheid van een bestuurslid. Specificatie ontvangen rente Lening Nfotabong ING spaarrekening ASN Soest maart Jaarverslag

NIEUWSBRIEF. Gehandicaptencentrum AHP 2 V. Hengelo, mei 2014

NIEUWSBRIEF. Gehandicaptencentrum AHP 2 V. Hengelo, mei 2014 NIEUWSBRIEF De STICHTING MANENGOUBA werd in 1997 opgericht met als doel het bevorderen en ondersteunen van ontwikkelingsactiviteiten in Kameroen. De stichting is opgericht door mensen die jarenlang in

Nadere informatie

JAARVERSLAG Colofon

JAARVERSLAG Colofon JAARVERSLAG 2011 Colofon Correspondentieadres: Gerard van Noort Bornsestraat 63 7556 BC Hengelo Telefoon: 074 2434152 E-mail: gavannoort@hetnet.nl Rekeningnummer: ING 761 86 86 tnv St Manengouba te Soest

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Hengelo, juni 2013

NIEUWSBRIEF. Hengelo, juni 2013 NIEUWSBRIEF De STICHTING MANENGOUBA werd in 1997 opgericht met als doel het bevorderen en ondersteunen van ontwikkelingsactiviteiten in Kameroen. De stichting is opgericht door mensen die jarenlang in

Nadere informatie

Stichting Huis van Ontmoeting en Gebed

Stichting Huis van Ontmoeting en Gebed JAARREKENING 2014 Algemeen 1. Kamer van Koophandel / ANBI De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amersfoort onder nummer 53082176. De Belastingdienst heeft de stichting aangemerkt

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Assen, juni 2015 1

Jaarverslag 2014 Assen, juni 2015 1 Jaarverslag 2014 Assen, juni 2015 1 Inhoud Inhoud...2 1.Jaarverslag...3 2.Jaarrekening 2014...5 3. Overige gegevens...11 2 1. Jaarverslag 1.1. Algemene informatie Stichting Vrienden Leonardo Assen Boomgaard

Nadere informatie

Stichting Alodo. Amsterdam. Jaarverslag 2012

Stichting Alodo. Amsterdam. Jaarverslag 2012 Stichting Alodo Amsterdam Jaarverslag 2012 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave... 1 2 Bestuursverslag... 2 2.1 Gegevens organisatie... 2 2.2 Doelstelling... 2 2.3 Bestuurders... 2 3 Verslag van de activiteiten

Nadere informatie

Stichting Alodo. Amsterdam. Jaarverslag 2013

Stichting Alodo. Amsterdam. Jaarverslag 2013 Stichting Alodo Amsterdam Jaarverslag 2013 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave... 1 2 Bestuursverslag... 2 2.1 Gegevens organisatie... 2 2.2 Doelstelling... 2 2.3 Bestuurders... 2 3 Verslag van de activiteiten

Nadere informatie

Stichting Hopeful Children Center

Stichting Hopeful Children Center JAARREKENING 2013 Stichting Hopeful Children Center Wolweverslaan 13 3454 GK De Meern (NL) +31 (0)30 662 20 35 info@hopefulchildrencenter.org www.hopefulchildrencenter.org INHOUDSOPGAVE 1 VERSLAG 1.1 Algemeen

Nadere informatie

Materiële vaste activa Gebouwen 125.485 286.809 Muziekinstrumenten 18.683 173 Vervoermiddelen 2.936 -

Materiële vaste activa Gebouwen 125.485 286.809 Muziekinstrumenten 18.683 173 Vervoermiddelen 2.936 - Bijlage 4.2 bij rapport d.d. 30 september 2013 4.2 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER () A C T I V A 31-12- 31-12- VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Gebouwen 125.485 286.809 Muziekinstrumenten 18.683

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2014

Financieel jaarverslag 2014 Financieel jaarverslag 2014 2014 was wederom een financieel goed maar uitdagend jaar voor de Stichting Roeivalidatie. Door nieuwe investeringen, de verdere stijging van de kosten van huisvesting, de daling

Nadere informatie

Stichting Werkgroep Oost-Europa

Stichting Werkgroep Oost-Europa Jaarverslag 2010 Vastgesteld te Rijsenhout, 7 juni 2011 1 Bestuursverslag 1.1 Algemeen Hierbij presenteren wij het jaarverslag 2010 van Stichting, gevestigd te Rijsenhout, en ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

Stichting Alodo. Amsterdam. Jaarverslag 2014

Stichting Alodo. Amsterdam. Jaarverslag 2014 Stichting Alodo Amsterdam Jaarverslag 2014 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave... 1 2 Bestuursverslag... 2 2.1 Gegevens organisatie... 2 2.2 Doelstelling... 2 2.3 Bestuurders... 2 3 Verslag van de activiteiten

Nadere informatie

EHTA. Eerste Hulp Thuis Administratie Oprichter Els Hergaarden. Financieel verslag 2014

EHTA. Eerste Hulp Thuis Administratie Oprichter Els Hergaarden. Financieel verslag 2014 EHTA Eerste Hulp Thuis Administratie Oprichter Els Hergaarden Financieel verslag 2014 Zwolle, mei 2015 1 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 3 1.1 Oprichting... 3 1.2 Doelstelling... 3 1.3 Bestuur... 3 2. Begroting

Nadere informatie

Stichting CHAVAH. Jaarrekening. Stichting CHAVAH

Stichting CHAVAH. Jaarrekening. Stichting CHAVAH Jaarrekening Stichting CHAVAH 2015 1 Inhoudsopgave BESTUURSVERSLAG 3 JAARREKENING 2015 6 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 7 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014-15 8 TOELICHTING BEHORENDE TOT DE JAARREKENING 2015

Nadere informatie

Stichting Development Assistance Cameroon

Stichting Development Assistance Cameroon Stichting Development Assistance Cameroon Jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Algemeen 3 Balans per 31 december 2015 4 Toelichting 5 Bestuursfonds 7 2 Algemeen De stichting Development Assistance Cameroon

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage s-gravenhage Jaarrekening 2014 18 juni 2015-1 - Inhoud Blad Jaarrekening 2014 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2014 (na bestemming batig saldo) 8 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G

J A A R V E R S L A G J A A R V E R S L A G 2014 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Doelstelling... 3 Balans... 4 Staat van Baten en Lasten... 5 Toelichting op Balans... 6 Toelichting op Baten en Lasten... 7 Kasstroomoverzicht 65

Nadere informatie

Stichting Hopeful Children Center

Stichting Hopeful Children Center JAARREKENING 2014 Stichting Hopeful Children Center Wolweverslaan 13 3454 GK De Meern (NL) +31 (0)30 662 20 35 info@hopefulchildrencenter.org www.hopefulchildrencenter.org INHOUDSOPGAVE 1 VERSLAG 1.1 Algemeen

Nadere informatie

Stichting Exploitatie Grasboom Leusden. Jaarrekening 2016

Stichting Exploitatie Grasboom Leusden. Jaarrekening 2016 Stichting Exploitatie Grasboom Leusden Jaarrekening 2016 Indeling Bestuursverslag 2016 1 Balans per 31 december 2016 2 Exploitatierekening 2016 3 Toelichting op de balans 2016 4 Toelichting op de exploitatierekening

Nadere informatie

COLLEGE VAN DIAKENEN GEREFORMEERDE KERK TE ERMELO EXPLOITATIEREKENING

COLLEGE VAN DIAKENEN GEREFORMEERDE KERK TE ERMELO EXPLOITATIEREKENING COLLEGE VAN DIAKENEN GEREFORMEERDE KERK TE ERMELO BALANS EN EXPLOITATIEREKENING 2014 Balans per 31-12-2013 Uitstaande leningen 2.350 Eigen Vermogen 37.514 Liquide middelen: Reserve uitstaande leningen

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2012

Financieel Jaarverslag 2012 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Financieel Jaarverslag 2012 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

definitieve jaarrekening 2014

definitieve jaarrekening 2014 Stichting Week van de Chronisch Zieken definitieve jaarrekening 2014 dd: 26 februari 2014 INHOUDSOPGAVE PAGINA JAARREKENING Balans 1 Staat van baten en lasten 2 Waarderingsgrondslagen 3 Toelichting op

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 STICHTING VRIENDEN VAN HET JEUGD- EN JONGERENCENTRUM DON BOSCO APELDOORN. Inhoudsopgave. Inhoudsopgave... blz. 2. Voorwoord... blz.

JAARVERSLAG 2014 STICHTING VRIENDEN VAN HET JEUGD- EN JONGERENCENTRUM DON BOSCO APELDOORN. Inhoudsopgave. Inhoudsopgave... blz. 2. Voorwoord... blz. JAARVERSLAG 2014 JAARVERSLAG 2014 STICHTING VRIENDEN VAN HET JEUGD- EN JONGERENCENTRUM DON BOSCO APELDOORN Inhoudsopgave Inhoudsopgave... blz. 2 Voorwoord... blz. 3 Jaarverslag... blz. 4 Ondernomen activiteiten

Nadere informatie

Stichting Werkgroep Oost-Europa

Stichting Werkgroep Oost-Europa Jaarverslag 2011 Vastgesteld te Rijsenhout, 16 mei 2012 1 Bestuursverslag 1.1 Algemeen Hierbij presenteren wij het jaarverslag 2011 van Stichting, gevestigd te Rijsenhout, en ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

Vereniging de Parel JAARREKENING 2016

Vereniging de Parel JAARREKENING 2016 Vereniging de Parel JAARREKENING 2016 Status: Definitief Versie: 1.0 Datum: 29-03-2017 Staat van Baten en lasten Baten Prognose 2017 2016 2015 Ouderbijdrage vereniging 0 150 300 Giften / Rente 350 458

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 STICHTING JARIKIN. Stichting Jarikin: jaarverslag 2014-1 -

JAARVERSLAG 2014 STICHTING JARIKIN. Stichting Jarikin: jaarverslag 2014-1 - JAARVERSLAG 2014 STICHTING JARIKIN Stichting Jarikin: jaarverslag 2014-1 - Colofon Stichting Jarikin Zijlweg 1 2678 LC De Lier Telefoon: 0174 522859 Telefax: 0174 522851 Email: info@jarikin.nl Internet:

Nadere informatie

Jaarverslag van Stichting ABaCus

Jaarverslag van Stichting ABaCus Jaarverslag van Stichting ABaCus 2011 Jaarverslag Stichting ABaCus 2011 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Ontwikkelingen in 2011 2.1 Bestuursleden in Nederland 2.2 Werkgroepen 2.3 Impulsis 3. De Projecten

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Schitterend. Ondernemingsplan. Weet dat je kunt schitteren

Jaarverslag Stichting Schitterend. Ondernemingsplan. Weet dat je kunt schitteren Jaarverslag 2012 Stichting Schitterend 1 Ondernemingsplan Weet dat je kunt schitteren Stichting Schitterend Postadres Clematislaan 59 2343 VK Oegstgeest Internet www.schitterend.tv E-mail stichtingschitterend@gmail.com

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 Stichting Missionair Diaconaal Centrum te Groningen. April 2016

Jaarverslag 2015 Stichting Missionair Diaconaal Centrum te Groningen. April 2016 Jaarverslag 2015 Stichting Missionair Diaconaal Centrum te Groningen April 2016 Inhoudsopgave Inleiding 3 Jaarverslag van het bestuur 4 Jaarrekening Stichting Missionair Diaconaal Centrum 6 a. Balans per

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2011 - Stichting Ministries Argentinas

Financieel Jaarverslag 2011 - Stichting Ministries Argentinas Stichting Ministries Argentinas Financieel Jaarverslag Boekjaar 2011 Bestuur Stichting Ministries Argentinas 11 Stichting Ministries Argentinas Disselboom 55 3763 ZJ Soest Nederland KvK-nummer: 32112010

Nadere informatie

Stichting Dr. A. Rijpperda Wierdsma Fonds. Jaarrekening 2016

Stichting Dr. A. Rijpperda Wierdsma Fonds. Jaarrekening 2016 Algemene informatie Stichting Dr. A. Rijpperda Wierdsma Fonds Statutaire naam: Stichting Dr. Arnold Rijpperda Wierdsma Fonds Adres: Nicolaas Beetslaan 46 3743 HM Baarn KvK nr.: 41055403 RSIN: 816181470

Nadere informatie

Stichting Kinderen in Ontwikkeling. Jaarverslag 2015

Stichting Kinderen in Ontwikkeling. Jaarverslag 2015 Stichting Kinderen in Ontwikkeling Jaarverslag 2015 Colofon Dit is het jaarverslag 2015 van de Stichting Kinderen in Ontwikkeling, gevestigd te Den Haag. De stichting is opgericht op 2 december 2005 en

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Esperanza Verde

JAARREKENING Stichting Esperanza Verde JAARREKENING 2014 Stichting Esperanza Verde 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave...2 2. Algemeen...3 3. Jaarrekening...5 Staat van baten en lasten over 2014... 5 Toelichting op staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Charilove NL Over de Nieuwsbrief

Charilove NL Over de Nieuwsbrief N I E U W S B R I E F L E N T E 2 0 1 0 Charilove NL Over de Nieuwsbrief Het bestuur houdt u minstens twee maal per jaar op de hoogte van de activiteiten van Charilove in Nederland en in Nigeria. U ontvangt

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage Jaarrekening 2015 25 mei 2016-1 - Inhoud Blad Jaarrekening 2015 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2015 (na bestemming batig saldo) 8 Staat van baten en lasten over 2015 9 Toelichting

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2012

Financieel jaarverslag 2012 Stichting Beth Hanan Financieel jaarverslag 2012 Stichting Beth Hanan 15-2-2013 Status: Concept d.d. 15-02-2013 Blz. 0 Inhoud Inleiding... 2 Financieel overzicht 2012... 3 Balans stichting... 4 Toelichting

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. S t i c h t i n g A l l 4 O n e

Jaarverslag 2014. S t i c h t i n g A l l 4 O n e Jaarverslag 2014 S t i c h t i n g A l l 4 O n e INHOUD I. Jaaroverzicht 2014 pag. 3 1. Begrotingszaken pag. 3 2. Organisatie pag. 3 3. Strategie pag. 3 II. Aandachtspunten 2015 pag. 4 III. Financiële

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Hart voor Cambodja 2015-2018

Beleidsplan. Stichting Hart voor Cambodja 2015-2018 Beleidsplan Stichting Hart voor Cambodja 2015-2018 beleidsplan 2015-2018 pagina 1 Inleiding. In dit beleidsplan legt de Stichting Hart voor Cambodja (Stichting HvC) haar beleidsvoornemens vast voor de

Nadere informatie

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8 JAARVERSLAG 2005 Inhoudsopgave 1. Bestuursverslag...3 1.1 Algemeen...3 1.2 Doelstelling...3 1.3 Bestuur...4 1.4 Comité van aanbeveling...4 1.5 Banden met Tastite...4 1.6 CBF-keurmerk...4 2. Werkzaamheden...5

Nadere informatie

1. Doelstelling van de stichting 3

1. Doelstelling van de stichting 3 JAARVERSLAG 2012 Inhoudsopgave 1. Doelstelling van de stichting 3 2. Verslag over het boekjaar 2012 4 Bestuur 4 Resultaat 4 Uitkeringen 4 Erfstellingen, legaten en giften 5 Slotopmerking 5 3. Jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Geloof en Handel Bunschoten. Jaarrekening 2016

Stichting Geloof en Handel Bunschoten. Jaarrekening 2016 Stichting Geloof en Handel Bunschoten Jaarrekening 2016 Bestuursverslag 2016 Doelstelling, missie en visie Visie: Onrecht kunnen we helpen bestrijden door eerlijke handel te bevorderen. De Stichting stelt

Nadere informatie

JAARREKENING 2013 STICHTING VOEDSELBANK DORDRECHT

JAARREKENING 2013 STICHTING VOEDSELBANK DORDRECHT JAARREKENING 2013 STICHTING VOEDSELBANK DORDRECHT 1 Exploitatie overzicht 2013 Het voor Voedselbank Dordrecht turbulente jaar 2013 ligt achter ons. In juli zijn wij begonnen met het verbouwen van de hal

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 VICTORY HOPE NEDERLAND

JAARVERSLAG 2014 VICTORY HOPE NEDERLAND JAARVERSLAG 2014 VICTORY HOPE NEDERLAND INHOUD 1. Inleiding 2. Financiële verantwoording 2.1 Balans per 31-12-2014 2.2 Staat van baten en lasten 2014 2.3 Toelichting 2.4 Kascontrole 3. Activiteiten 3.1

Nadere informatie

Jaarrapport 2014 Stichting Missionair Diaconaal Centrum te Groningen. Januari 2015

Jaarrapport 2014 Stichting Missionair Diaconaal Centrum te Groningen. Januari 2015 Jaarrapport 2014 Stichting Missionair Diaconaal Centrum te Groningen Januari 2015 Inhoudsopgave Inleiding 3 Jaarverslag van het bestuur 4 Jaarrekening Stichting Missionair Diaconaal Centrum 6 a. Balans

Nadere informatie

Financieel jaarverslag-west 2011 Activtieitenverslag 2011-2012

Financieel jaarverslag-west 2011 Activtieitenverslag 2011-2012 Financieel jaarverslag-west 2011 Activtieitenverslag 2011-2012 datum: 4 juni 2012 Gegevens vereniging: Vereniging Boerderij in de kijker Contactadres vereniging: Annie van de Arend, Demmeriksekade 17,

Nadere informatie

Vereniging voor Vogelbescherming. s-gravenhage en omstreken. Financieel verslag 2014

Vereniging voor Vogelbescherming. s-gravenhage en omstreken. Financieel verslag 2014 Vereniging voor Vogelbescherming s-gravenhage en omstreken Financieel verslag 2014 April 2015 Balans per 31 december 2014 (na voorgestelde resultaatbestemming) ACTIEF 31 dec. 2014 1 sept. 2014 31 dec.

Nadere informatie

De Stichting Exploitatie Groene Wens Boot is opgericht op 17 augustus 2005 en is gevestigd te Ossenzijl, Gemeente Steenwijkerland

De Stichting Exploitatie Groene Wens Boot is opgericht op 17 augustus 2005 en is gevestigd te Ossenzijl, Gemeente Steenwijkerland Stichting Exploitatie Groene Wens Boot te Ossenzijl JAARVERSLAG 2013. Algemeen De Stichting Exploitatie Groene Wens Boot is opgericht op 17 augustus 2005 en is gevestigd te Ossenzijl, Gemeente Steenwijkerland

Nadere informatie

Stichting Passie voor Haïti

Stichting Passie voor Haïti Jaarrekening 2016 Blz. INHOUDSOPGAVE 1 RAPPORT Algemeen 2 Organisatiestructuur 2 JAARSTUKKEN 2016 Jaarrekening Balans per 31 december 2016 3 Programma verantwoording (staat van baten en lasten) 4 Toelichting

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Stichting Missionair Diaconaal Centrum te Groningen. Jaarverslag 2012 Stichting Missionair Diaconaal Centrum te Groningen

Jaarverslag 2012 Stichting Missionair Diaconaal Centrum te Groningen. Jaarverslag 2012 Stichting Missionair Diaconaal Centrum te Groningen Jaarverslag 2012 te Groningen Verslag van het bestuur Inleiding In dit verslag geven we een samenvatting van wat er is gebeurd. Bestuursgegevens Het bestuur bestond per 1 januari 2012 uit de volgende personen:

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 VICTORY HOPE NEDERLAND. KvK nummer 02094816 www.victoryhope.nl BIC ABNANL2A Fiscaal nummer 816869455 Rekening nummer 43.53.35.

JAARVERSLAG 2013 VICTORY HOPE NEDERLAND. KvK nummer 02094816 www.victoryhope.nl BIC ABNANL2A Fiscaal nummer 816869455 Rekening nummer 43.53.35. JAARVERSLAG 2013 VICTORY HOPE NEDERLAND Inhoud 1. Inleiding 2. Financiële verantwoording 2.1 Balans per 31-12-2013 2.2 Staat van baten en lasten 2013 2.3 Toelichting 2.4 Kascontrole 3. Activiteiten 3.1

Nadere informatie

STICHTING WARNSVELDSE MONUMENTEN

STICHTING WARNSVELDSE MONUMENTEN Het bestuur van de Stichting Warnsveldse Monumenten heeft het genoegen u hierbij het rapport van de jaarrekening over 2012 aan te bieden. Dit document bevat: pagina Balans per 31-12-2012 1 Exploitatierekening

Nadere informatie

Toelichting balans 2014 ACTIVA

Toelichting balans 2014 ACTIVA Toelichting balans 2014 ACTIVA Vorderingen De "nog te ontvangen rente" betreft de rente over 2014 die begin 2015 wordt bijgeschreven: ING Zakelijke vermogenspaarrekening 7665666 33 ING Zakelijke vermogenspaarrekening

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Hospice De Patio

Stichting Vrienden van Hospice De Patio Stichting Vrienden van Hospice De Patio Dordrecht Jaarverslaggeving 2011 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening 1. Balans per 31 december 2011 (na resultaatbestemming) 3 2. Staat van baten en lasten over 2011

Nadere informatie

Stichting. Vrienden van Naarderheem

Stichting. Vrienden van Naarderheem Stichting. Vrienden van Naarderheem Jaarverslag 2016 & Beleidsplan rest 2017, 2018 en volgende jaren Juni 2017 Pagina 1 19/6/2017 Jaarverslag 2016 Algemeen De Stichting Vrienden van Naarderheem heeft ten

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG NVBT OVER 2014

FINANCIEEL JAARVERSLAG NVBT OVER 2014 FINANCIEEL JAARVERSLAG NVBT OVER 2014 Nijkerk, 16 april 2015 Versie 1.0 Balans NVBT Balans NVBT per 31-12-2014 Activa 31-12-2014 31-12-2013 Passiva 31-12-2014 31-12-2013 Vaste activa 0 0 Eigen Vermogen

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Interco

Beleidsplan Stichting Interco Beleidsplan Stichting Interco Stichting Interco Groenendaalseweg 35 6871 CN Renkum info@stichting-interco.org www.stichting-interco.org 0317-316690 (vragen naar Malon Hamoen-Giraldi) Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Stichting Sizanani Amsterdam

Stichting Sizanani Amsterdam Stichting Sizanani Amsterdam Rapport jaarrekening 1 maart 2013-28 februari 2014 Adres: Willem Pijperstraat 172 2551 CP s-gravenhage KvK no.: 41213848 1 JAARVERSLAG 2013-2014 INHOUD Paginanummer 1. Bestuur

Nadere informatie

Voor u ligt het jaarverslag 2015 van de Stichting Platform Appél Kerk & Israél.

Voor u ligt het jaarverslag 2015 van de Stichting Platform Appél Kerk & Israél. 1 Algemeen Voor u ligt het jaarverslag 2015 van de Stichting Platform Appél Kerk & Israél. De stichting Platform Appél Kerk & Israël is opgericht bij notariële akte op 03 april 2013 Zij is statutair gevestigd

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Vereniging van Pastoraal Werkenden

Jaarrekening 2014 Vereniging van Pastoraal Werkenden Jaarrekening 2014 Vereniging van Pastoraal Werkenden INHOUDSOPGAVE blz. 1. Balans per 31 december 2014 2 2. Exploitatierekening over 2014 4 3. Toelichting op de balans per 31 december 2014 5 4. Toelichting

Nadere informatie

Stichting Een School in Togo. Jaarcijfers 2013

Stichting Een School in Togo. Jaarcijfers 2013 Stichting Een School in Togo Jaarcijfers 2013 (Inclusief jaarrekening 2013) De School: Instituut Zamenhof, de naam van de School in Lomé, die is geopend op 13 september 2004. Het schoolbestuur is de Tietti-vereniging.

Nadere informatie

E.H.B.O. vereniging "Joannes de Deo" Etten-Leur

E.H.B.O. vereniging Joannes de Deo Etten-Leur E.H.B.O. vereniging "Joannes de Deo" Etten-Leur Balans en resultatenoverzicht Jaarverslag 2014 Publicatie verslag. Etten-Leur, 29 Juni 2015 M.A.M. van den Heykant Penningmeester EHBO vereniging Joannes

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2008

Financieel Jaarverslag 2008 Financieel Jaarverslag 2008 Inhoud 1) Voorwoord van de voorzitter... 3 2) Inleiding... 4 3) Balans... 5 4) Resultaten rekening... 6 5) Toelichting op de balans en resultatenrekening... 7 6) Verslag kascommissie...

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG van de stichting Sociaal Fonds van de Kerken Dordrecht te Dordrecht. per 31 december 2014

FINANCIEEL VERSLAG van de stichting Sociaal Fonds van de Kerken Dordrecht te Dordrecht. per 31 december 2014 FINANCIEEL VERSLAG van de stichting Sociaal Fonds van de Kerken Dordrecht te Dordrecht per 31 december 2014 vastgesteld door het bestuur op 29 november 2016 INHOUDSOPGAVE Pag. Jaarverslag 1 Financieel

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage s-gravenhage Jaarrekening 2012 31 mei 2013-1 - Inhoud Blad Jaarrekening 2012 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2012 8 Staat van baten en lasten over 2012 9 Toelichting op de balans

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Stichting Vrienden van de Pniëlkerk te Almelo. Vastgesteld op 10-05-2012. secretariaat:

Jaarverslag 2011. Stichting Vrienden van de Pniëlkerk te Almelo. Vastgesteld op 10-05-2012. secretariaat: Stichting Vrienden van de Pniëlkerk te Almelo Jaarverslag 2011 Vastgesteld op 10-05-2012 secretariaat: Stichting Vrienden van de Pniëlkerk De Schöppe 20 7609 CB ALMELO vriendenpnielkerk@gmail.com bankrekening

Nadere informatie

Dit is het beleidsplan van De Stichting Ambulante Dagbesteding, opgesteld voor de periode 2015-2016. De stichting is opgericht en notarieel geregistreerd op 22 juli 2015 en gevestigd te Utrecht. Dit beleidsplan

Nadere informatie

Oosterweg 4 6602 HD Wijchen Jaarverslag 2013

Oosterweg 4 6602 HD Wijchen Jaarverslag 2013 Jaarverslag 2013 1. Oprichting en doelstelling De Stichting Wijchen Wereldwijd is in 2009 ontstaan uit een samenwerking tussen De Rooms Katholieke parochie De Twaalf Apostelen en de Protestantse gemeente

Nadere informatie

EHBO - Liessel. Balans en resultatenoverzicht Jaarverslag 2013. Publicatie verslag. Liessel, 26 februari 2014. T. Smits Penningmeester

EHBO - Liessel. Balans en resultatenoverzicht Jaarverslag 2013. Publicatie verslag. Liessel, 26 februari 2014. T. Smits Penningmeester EHBO - Liessel Balans en resultatenoverzicht Jaarverslag 2013 Publicatie verslag. Liessel, 26 februari 2014. T. Smits Penningmeester EHBO vereniging Liessel Lid van koepelorganisatie: Vereniging EHBO Noord

Nadere informatie

Rapport inzake de jaarrekening 2015

Rapport inzake de jaarrekening 2015 Stichting Vrienden van Hospice Wageningen-Renkum Melkweg 1 6707 CZ Wageningen tel: 0317-450047 email: vrienden@hospicewageningenrenkum.nl bankrekening nr.: IBAN NL30 RABO 0155 6526 99 ANBI nr: 8214.91.647

Nadere informatie

BELEIDSPLAN VAN DE STICHTING OUDHEIDKAMER TE ALBLASSERDAM 2013-2017

BELEIDSPLAN VAN DE STICHTING OUDHEIDKAMER TE ALBLASSERDAM 2013-2017 BELEIDSPLAN VAN DE STICHTING OUDHEIDKAMER TE ALBLASSERDAM 2013-2017 Inleiding. De doelstellingen van het beleidsplan 2008-2010 zijn nagenoeg volledig gerealiseerd. De volgende zaken zijn daarbij uitgevoerd:

Nadere informatie

Missions. Jaarverslag Stichting Ambassadors Ministries Missions Postbus AH Aalsmeer

Missions. Jaarverslag Stichting Ambassadors Ministries Missions Postbus AH Aalsmeer Missions Stichting Ambassadors Ministries Missions Postbus 331 1430 AH Aalsmeer Telefoon: 0297348649 Email: info@ambasmin.org Website: www.ambasmin.org IBAN: NL17 INGB 0005724363 KVK: 34300958 Amsterdam

Nadere informatie

MALIBONGWE OPLEIDINGSFONDS VOOR ZWARTE VROUWEN IN ZUID-AFRIKA. Jaarverslag Stichting Malibongwe 2012

MALIBONGWE OPLEIDINGSFONDS VOOR ZWARTE VROUWEN IN ZUID-AFRIKA. Jaarverslag Stichting Malibongwe 2012 Jaarverslag Stichting Malibongwe 2012 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag 2012 van de Stichting Malibongwe. Het jaar 2012 was aanmerkelijk rustiger dan 2011. Algemene informatie en doelstellingen Stichting

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Thuis Sterven

Stichting Vrienden van Thuis Sterven Stichting Vrienden van Thuis Sterven De Ronde Venen Jaarverslag 2015 Pagina 1 van 8 Inhoud 1 Jaarverslag 1.1 Bestuursverslag 3 2 Jaarrekening 5 2.1 Balans per 31 december 2015 6 2.2 Staat van baten en

Nadere informatie

jaarverslag 2011 Stichting Oud in Afrika 6 maart 2012 Kuipershaven 169-3311 AM Dordrecht Postbus 255-3300 AG Dordrecht

jaarverslag 2011 Stichting Oud in Afrika 6 maart 2012 Kuipershaven 169-3311 AM Dordrecht Postbus 255-3300 AG Dordrecht jaarverslag 2011 Stichting Oud in Afrika 6 maart 2012 Kuipershaven 169-3311 AM Dordrecht Postbus 255-3300 AG Dordrecht 078-6351111 mail@oudinafrika.org Bankrekening 473580144 t.n.v. Oud in Afrika, Dordrecht

Nadere informatie

Stichting Development Assistance Cameroon

Stichting Development Assistance Cameroon Stichting Development Assistance Cameroon Jaarrekening 2013 Versie 3.0 Definitief Inhoudsopgave Algemeen 3 Staat van baten en lasten en balans over 2013 4 Toelichting 5 Overzicht projectbijdragen 2013

Nadere informatie

STICHTING FONDSWERVING voor het. Levensbeschouwelijk Centrum Nieuwbouw. Meander Medisch Centrum RAPPORT BETREFFENDEDE JAARREKENING 2013

STICHTING FONDSWERVING voor het. Levensbeschouwelijk Centrum Nieuwbouw. Meander Medisch Centrum RAPPORT BETREFFENDEDE JAARREKENING 2013 STICHTING FONDSWERVING voor het Levensbeschouwelijk Centrum Nieuwbouw Meander Medisch Centrum RAPPORT BETREFFENDEDE JAARREKENING 2013 RAPPORT BETREFFENDE DE JAARREKENING 2013 INHOUDSOPGAVE 1.1 Informatie

Nadere informatie

Stichting Handy- Car(e)

Stichting Handy- Car(e) Stichting Handy- Car(e) J a a r v e r s l a g 2 0 1 3 1 INHOUDSOPGAVE STICHTING HANDY- CAR(E), GEGEVENS... 3 VOORWOORD VOORZITTER... 4 VERSLAG COÖRDINATOR... 5 ACTIVITEITEN... 6 FINANCIEEL VERSLAG 2013...

Nadere informatie

STICHTING MAANDA. Stichting Maanda Deventer

STICHTING MAANDA. Stichting Maanda Deventer Stichting Maanda Deventer 1 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN...3 SAMENSTELLINGSVERKLARING...3 BESTUURSVERSLAG...4 VISIE STICHTING MAANDA:...4 MISSIE STICHTING MAANDA:...4 BELEID STICHTING MAANDA...4 INFORMATIE OVER

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2016 STICHTING CHILDREN'S FOODURE NAARDEN INHOUD 1

JAARVERSLAG 2016 STICHTING CHILDREN'S FOODURE NAARDEN INHOUD 1 JAARVERSLAG 2016 STICHTING CHILDREN'S FOODURE NAARDEN INHOUD 1 Algemeen 2 Staat van herkomst en besteding van de geldmiddelen over 2016 4 Staat van baten en lasten en begrotingen over 2015, 2016 en 2017

Nadere informatie

Stichting WAG Kootwijkerbroek Stroe. Beleidsplan 2015 2016

Stichting WAG Kootwijkerbroek Stroe. Beleidsplan 2015 2016 Stichting WAG Kootwijkerbroek Stroe Beleidsplan 2015 2016 Inhoudsopgave De doelstelling en het werk van de stichting De wijze waarop de stichting geld werft Het beheer en de besteding van het vermogen

Nadere informatie

ACTIVA 31 december december 2015

ACTIVA 31 december december 2015 Balans per 31 december 2016, Stichting Histiocytose nederland ACTIVA 31 december 2016 31 december 2015 Vaste activa Vlottende activa Vorderingen Nog te ontvangen rente 354 640 Vooruitbetaalde bedragen

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2015 Stichting Voedselbank De Bilt

Financieel jaarverslag 2015 Stichting Voedselbank De Bilt Financieel jaarverslag 2015 Stichting Voedselbank De Bilt Algemeen De begroting van 2015 gaf een somber beeld van onze financiële situatie voor dat jaar en voor de toekomst. Het probleem is dat de Voedselbank

Nadere informatie

STICHTING HOSPICE OUDEWATER JAARVERSLAG 2015

STICHTING HOSPICE OUDEWATER JAARVERSLAG 2015 STICHTING HOSPICE OUDEWATER JAARVERSLAG 2015 1 JAARVERSLAG 2015 Activiteiten in 2015 Van de STICHTING HOSPICE OUDEWATER Per 29 december 2014 hebben de secretaris en penningmeester van het oude bestuur

Nadere informatie

Stichting Passie voor Haïti

Stichting Passie voor Haïti Jaarrekening 2014 Blz. INHOUDSOPGAVE 1 RAPPORT Algemeen 2 Organisatiestructuur 2 JAARSTUKKEN 2014 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 3 Programma verantwoording (staat van baten en lasten) 4 Toelichting

Nadere informatie

ANBI status van het Jongerenhuis 1. Algemene gegevens

ANBI status van het Jongerenhuis 1. Algemene gegevens ANBI status van het Jongerenhuis Onze stichting is geregistreerd bij de Belastingdienst als ANBI algemeen nut beogende instelling. Vanwege onze ANBI status krijgen instellingen of particulieren vermindering

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2012

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2012 FINANCIEEL JAARVERSLAG 2012 MELDPUNT VRIJWILLIGERSWERK gemeente De Bilt -3 Inleiding De jaarrekening van het Meldpunt Vrijwilligerswerk gemeente De Bilt is dit jaar voor het laatst opgesplitst in de onderdelen

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Verslag bestuur. 2. Balans per 31 december Staat van baten en lasten over 2012

INHOUDSOPGAVE. Verslag bestuur. 2. Balans per 31 december Staat van baten en lasten over 2012 INHOUDSOPGAVE 1. Verslag bestuur 2. Balans per 31 december 2012 3. Staat van baten en lasten over 2012 4. Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten 5. Controleverklaring 1 STICHTING VRIENDEN

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015 STICHTING CHILDREN'S FOODURE NAARDEN INHOUD 1

JAARVERSLAG 2015 STICHTING CHILDREN'S FOODURE NAARDEN INHOUD 1 JAARVERSLAG 2015 STICHTING CHILDREN'S FOODURE NAARDEN INHOUD 1 Algemeen 2 Staat van herkomst en besteding van de geldmiddelen over 2015 4 Staat van baten en lasten en begrotingen over 2014, 2015 en 2016

Nadere informatie

Gereformeerde Kerk van Ede binnen het verband van de Protestantse Kerk Nederland (PKN) JAARREKENING DIACONIE 2014 GEREFORMEERDE KERK

Gereformeerde Kerk van Ede binnen het verband van de Protestantse Kerk Nederland (PKN) JAARREKENING DIACONIE 2014 GEREFORMEERDE KERK Gereformeerde Kerk van Ede binnen het verband van de Protestantse Kerk Nederland (PKN) JAARREKENING DIACONIE 2014 GEREFORMEERDE KERK INLEIDING Het doet ons genoegen u hierbij de jaarrekening 2014 van de

Nadere informatie

Nico van Dijk, voorzitter; Janny van de Werfhorst-Mulder, secretaris; Martin van Dorp, penningmeester; Wim Balfoort; Fenna Frens en Jan-Paul Timmer

Nico van Dijk, voorzitter; Janny van de Werfhorst-Mulder, secretaris; Martin van Dorp, penningmeester; Wim Balfoort; Fenna Frens en Jan-Paul Timmer ANBI informatie Stichting Protestant Christelijk Hospice De Regenboog Hospice is door de belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Voor wie geld aan Stichting wil nalaten

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 Zeist, 17 januari 2013

Jaarrekening 2013 Zeist, 17 januari 2013 Jaarrekening 2013 Zeist, 17 januari 2013 1. Inleiding De Stichting Lieflandse Vrienden is op 18 juli 1994 opgericht en heeft tot doel: het steunen en ondersteunen van de W.A. van Lieflandschool, openbare

Nadere informatie

Jaarrekening 2010 Stichting Beetje Beter

Jaarrekening 2010 Stichting Beetje Beter Jaarrekening 2010 Stichting Beetje Beter Stichting Beetje Beter Nicolaas Beetslaan 66 2273 RD VOORBURG www.beetjebeter.nl INHOUDSOPGAVE BESTUURSVERSLAG 2 Balans per 31 december 2010 6 Staat van baten en

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Dr. Albronda-van der Nagelfonds

Jaarverslag 2013. Stichting Dr. Albronda-van der Nagelfonds Jaarverslag 2013 Stichting Dr. Albronda-van der Nagelfonds Inhoudsopgave Algemeen blz.3 Balans per 31 december 2013 blz. 4 Staat van baten en lasten blz. 5 Toelichting op de balans per 31 december 2013

Nadere informatie

Stichting De Rietvink en Vrienden van de Rietvink Verslagjaar: 2012 Publicatie t.b.v. status culturele ANBI

Stichting De Rietvink en Vrienden van de Rietvink Verslagjaar: 2012 Publicatie t.b.v. status culturele ANBI Stichting De Rietvink en Vrienden van de Rietvink Verslagjaar: 2012 Publicatie t.b.v. status culturele ANBI De Rietvink en VV De Rietvink 1 december 2013 Publicatie t.b.v. culturele ANBI; verwijzingslijst:

Nadere informatie

STICHTING NON-FOODBANK GOUDA EN OMSTREKEN GOUDA

STICHTING NON-FOODBANK GOUDA EN OMSTREKEN GOUDA STICHTING NON-FOODBANK GOUDA EN OMSTREKEN GOUDA 0 12 juli 2016 INHOUD RAPPORT BLZ 1. Financiële positie JAARREKENING 2015 1. Samenstellingsverklaring 2. Balans per 31 december 3. Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Jaarrekening Present Steenwijkerland

Jaarrekening Present Steenwijkerland Jaarrekening 2015 Present Steenwijkerland 31-03-2016-1- STICHTING PRESENT STEENWIJKERLAND Postbus 303 8330 AH Steenwijk E-mail: info@presentsteenwijkerland.nl www.presentsteenwijkerland.nl KvK 08210076

Nadere informatie

Stichting Koppie-Au. Voorwoord

Stichting Koppie-Au. Voorwoord Voorwoord Stichting Koppie-Au heeft een intensief tweede jaar achter de rug. Een jaar waarin veel energie is gestopt in het bouwen van het crowdfunding platform koppie-au.nl en waarin een begin is gemaakt

Nadere informatie

Jaarverslag 2003. De bestuursleden zijn:

Jaarverslag 2003. De bestuursleden zijn: Jaarverslag 2003 Jaarverslag 2003 Op 11 juli 2003 werd de Stichting Kondanani Nederland opgericht. Op die datum is de akte gepasseerd bij notaris Mr.H.L.J.Kamps te Leiden. Tevens staat de Stichting ingeschreven

Nadere informatie

STICHTING KERK EN BUURTWERK LOMBARDIJEN

STICHTING KERK EN BUURTWERK LOMBARDIJEN STICHTING KERK EN BUURTWERK LOMBARDIJEN JAARREKENING 2014 Inhoud 01 Inleiding... 2 02. BALANS PER 31 DECEMBER 2014... 3 03. STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2014... 5 04. GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN BEPALING

Nadere informatie

Beleidsplan stichting "Comedor Infantil" 2015-2020

Beleidsplan stichting Comedor Infantil 2015-2020 Uitgegeven door: Stichting Comedor Infantil Datum: december 2014 Status: Definitief Versienummer: 2.0 Beleidsplan stichting "Comedor Infantil" 2015-2020 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3

Nadere informatie