Vertaling van de oorspronkelijke handleiding Veilige stilstandmonitor DA101S / / 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vertaling van de oorspronkelijke handleiding Veilige stilstandmonitor DA101S / / 2013"

Transcriptie

1 Vertaling van de oorspronkelijke handleiding Veilige stilstandmonitor DA101S / / 2013

2 Inhoud 1 Inleiding Gebruikte pictogrammen Veiligheidsinstructies Leveringsomvang Beoogd gebruik Voorwaarden voor de configuratie van de hardware Productonafhankelijke verplichtingen Productafhankelijke verplichtingen Functie Blokschema Functioneringsprincipe Schakelfunctie Schakelpunt instelling Schakeluitgangen en Transistoruitgang Y Impulsgevers (sensoren) Sensorbewaking Impulsvergelijking ingang 1 en Mechanische specificaties aan schakelnokken en openingen Foutmelding Terugmeldcontact Montage Montage van het apparaat Montage van de impulsgevers (sensoren) Rangschikking van de schakelnokken Voorbeeld tandheugel Voorbeeld nokschijf Elektrische aansluiting Aansluitingen (overzicht) Voedingsspanning Schakelpunt instelling Impulsgevers (sensoren) Terugmeldcontact

3 7.6 Schakeluitgangen en Transistoruitgang Y Inbedrijfstelling Weergave-elementen LED-weergave en schakelgedrag Algemeen Externe fout interne fout Onderhoud, reparatie en afvoer Technische gegevens Keuringen / toelatingen Begrippen en afkortingen...25 Het huidige document is een vertaling van de oorspronkelijke handleiding. 3

4 1 Inleiding De handleiding is bestanddeel van het apparaat. De handleiding is geschreven voor vakkundige personen zoals bedoeld in de EMC-richtlijn, laagspanningsrichtlijn en veiligheidsvoorschriften. De handleiding bevat informatie over de juiste omgang met het product. Lees de handleiding vóór het gebruik door, zodat u vertrouwd raakt met gebruiksvoorwaarden, installatie en bedrijf. Volg de veiligheidsinstructies op. 1.1 Gebruikte pictogrammen Instructie voor het uitvoeren van een handeling > Reactie, resultaat Verwijzing Belangrijke aanwijzing Bij het niet in acht nemen hiervan worden functies mogelijk niet goed uitgevoerd of ontstaan er storingen. Informatie Aanvullende aanwijzing. LED uit LED aan LED knippert LED knippert snel 2 LED s knipperen afwisselend 4

5 2 Veiligheidsinstructies Volg de informatie in de handleiding op. Ondeskundig gebruik kan ertoe leiden dat functies mogelijk niet goed worden uitgevoerd. Als gevolg daarvan kan het tot materiële schade of letsel bij personen tijdens het bedrijf van de installatie komen. Neem daarom alle instructies voor de installatie en het gebruik van het apparaat in dit document in acht. Volg ook de veiligheidsinstructies voor het gebruik van de totale installatie op. Wanneer de instructies of normen niet in acht worden genomen, met name bij ingrepen in en/of veranderingen aan het apparaat, is elke aansprakelijkheid en garantie uitgesloten. Het apparaat mag uitsluitend door een elektromonteur die is geschoold in de veiligheidstechniek, ingebouwd, aangesloten en in bedrijf gesteld worden. Neem de relevante technische normen in het kader van de desbetreffende toepassing in acht. Houd bij de installatie rekening met de eisen van de norm EN Alle leidingen moeten worden gelegd en aangesloten volgens de EN ISO D.5.2 (Veiligheid van machines Onderdelen van besturingssystemen met een veiligheidsfunctie). Wanneer het apparaat niet goed functioneert moet u contact opnemen met de fabrikant. Ingrepen in het apparaat zijn niet toegestaan. Koppel het apparaat vóór begin van de werkzaamheden los van de externe spanning. Schakel indien nodig tevens onafhankelijk gevoede relaisbelastingkringen uit. Voer na de installatie van het systeem een complete, functionele controle uit. Gebruik het apparaat alleen bij gespecificeerde omgevingscondities ( 11 Technische gegevens). Vraag de fabrikant naar bijzondere omgevingscondities. Toepassing is uitsluitend toegestaan binnen het beoogde gebruik ( 4 Beoogd gebruik). 5

6 3 Leveringsomvang 1 Veilige stilstandmonitor DA101S inclusief 5 Combicon-stekkers met schroefklemmen 1 Vertaling van de oorspronkelijke handleiding Veilige stilstandmonitor Artikelnummer Mocht een van de genoemde bestanddelen niet aanwezig of beschadigd zijn, neem dan a.u.b. contact op met een van de ifm-filialen. 4 Beoogd gebruik Het apparaat is een 2-kanaals systeem voor impulsverwerking dat een onderschrijding van het toerental of een stilstand van een object herkent. Voor de evaluatie gebruikt het apparaat 2 impulsgevers (pnp-schakelende sensoren met maakcontact -functie). De veilige toestand is wanneer de uitgangscontacten (13-14 en 23-24) van het apparaat geopend zijn. ifm electronic gmbh verleent geen garantie voor de functie en het samenspel van het apparaat met apparaten van een andere fabrikant. De geschiktheid van het apparaat voor een bepaald toepassingsdoel kan niet worden gegarandeerd en dient door de gebruiker zelf te worden gewaarborgd. Het apparaat kan worden gebruikt in toepassingen tot PL e volgens ISO SIL 3 volgens IEC SIL CL 3 volgens EN

7 4.1 Voorwaarden voor de configuratie van de hardware Het apparaat dient met inachtneming van de volgende voorwaarden te worden gebruikt: Productonafhankelijke verplichtingen De veiligheidstechnische vereisten van de betreffende applicatie moeten overeenkomen met de hier vermelde basisvereisten. De technische gegevens vermeld in deze handleiding moeten worden aangehouden. Bij alle extern op het systeem aangesloten veiligheidsstroomkringen moet het ruststroomprincipe worden aangehouden. Door administratieve maatregelen moet in het gebruik de volgende punten gewaarborgd worden: De in het bedrijf zijnde apparaten van het type Veilige stilstandmonitor, DA101S moeten binnen een tijdspanne van maximaal 6 maanden (intermitterend bedrijf) een inschakelingsproces (zelftest) uitvoeren. De zelftest volgt nadat de voedingsspanning is ingeschakeld. ( 7.2 Voedingsspanning) De veiligheidsrelevante relaiscontacten met de juiste zekering van 3,6 A als kortsluitings- / overbelastingsbeveiliging beschermd worden. ( 7.6 Schakeluitgangen en 23-24) Productafhankelijke verplichtingen Bij fouten binnen het apparaat die de als veilig gedefinieerde toestand activeren, dient het apparaat te worden vervangen. Een defect apparaat dient naar de fabrikant te worden teruggestuurd. 7

8 5 Functie 5.1 Blokschema 24 V DC E1 E2 L+ L- S34 S43 S33 S44 Y2 Y6 Y4 Y DC inputs switchpoint power DC controller 1 controller 2 K1 K2 fault Y : Voedingsspanning 2: Ingangen 3: Schakelpunt instelling (bruggen) 4: Terugmeldcontact 5: Schakeluitgangen stilstand 6: Transistoruitgang fout 5.2 Functioneringsprincipe Het apparaat is een 2-kanaals systeem voor impulsverwerking dat een onderschrijding van het toerental of stilstand herkent. Daarvoor neemt het apparaat de pulsreeksen van 2 aangesloten impulsgevers op. De microprocessoren berekenen de frequentie die daaruit voortkomt. Door de frequentie van de werkelijke en gewenste waarde constant te vergelijken, herkent het apparaat het onderschrijden van de ingestelde schakelpunten. 8

9 5.3 Schakelfunctie In de zin van een veilige stilstandmelding trekt de uitgangsrelais bij onderschrijden van het schakelpunt of bij stilstand aan. De uitgangsrelais K1/K2 schakelen (trekken aan), als het ingestelde schakelpunt lager dan 5 % is. Deze schakelen terug (vallen af) als het ingestelde schakelpunt hoger dan 5 % is. [Hz] f 1,05 1,00 0,95 5 % + 5 % t Schakelfunctie bijv. schakelpunt instelling 1 Hz 1: Schakeluitgangen sluiten Melding stilstand 2: Schakeluitgangen openen Melding geen stilstand 5.4 Schakelpunt instelling Via een extern ingangscircuit kan uit 4 ingestelde waarden een schakelpunt worden geselecteerd (0,2 / 0,5 / 1 / 2 Hz). ( 7.3 Schakelpunt instelling) 5.5 Schakeluitgangen en Elk ingangskanaal werkt op een uitgangsrelais. De maaktcontacten van de uitgangsrelais K1/K2 zijn in serie geschakeld. De schakeluitgangen zijn gesloten wanneer beide uitgangsrelais geschakeld hebben. Met de schakeluitgangen kan bijv. een deurvergrendeling worden aangestuurd. 9

10 5.6 Transistoruitgang Y7 De transistoruitgang Y7 geeft een signaal uit zonder veiligheidsfunctie voor de communicatie met een PLC. Status Tijdens bedrijf (geen fouten) Fout Transistoruitgang Y7 HIGH (IN) LOW (UIT) De karakteristieke gegevens van de uitgang zijn compatibel met de karakteristieke gegevens van de ingang van positieve ingangen van het type 1, 2, 3 volgens EN Impulsgevers (sensoren) Als impulsgevers worden 2 pnp-schakelende sensoren met uitgangsfunctie maakcontact aan het apparaat aangesloten. De positie van de sensoren en de uitvoering van het te detecteren element is niet willekeurig omdat een sensor steeds gedempt moet zijn. ( 6.3 Rangschikking van de schakelnokken) 5.8 Sensorbewaking Om een valse stilstandmelding te vermijden worden de sensoren tijdens het bedrijf van de installatie constant bewaakt Impulsvergelijking ingang 1 en 2 Door de impulsen continu te vergelijken wordt nagegaan of de impulsfrequenties van de twee sensoren van elkaar afwijken. Als tijdens het bedrijf een sensor uitvalt door een mechanische of elektrische fout, dan worden de anders identieke impulsreeks (f1 f2) onderbroken. Dit wordt in de zin van de veilige stilstandsbewaking niet als onderschrijding van het toerental beschouwd. De uitgangsrelais K1/K2 schakelen niet, er verschijnt een foutmelding Mechanische specificaties aan schakelnokken en openingen De puls/pause-rangschikking van de schakelnokken en openingen zorgt ervoor dat minstens een sensor steeds gedempt is. Daardoor mag de opening tussen de schakelnokken niet zodanig groot zijn dat beide sensoren gelijktijdig voor een opening staan en niet gedempt worden. 10

11 Het apparaat bewaakt permanent of aan deze verplichting is voldaan. Bij een schending van deze verplichting ontstaat er een storing en wordt het apparaat in de veilige stand gebracht. ( 6.3 Rangschikking van de schakelnokken) 5.9 Foutmelding Als het apparaat een storing herkent, worden de schakeluitgangen in de veilige toestand gehouden. De LED Fault brandt en de transistoruitgang Y7 wordt geopend (toestand LOW ). Definitie veilige toestand : Uitgangsrelais K1/K2 vallen af Schakeluitgangen en worden geopend geen stilstandsmelding De foutmelding wordt door het onderbreken van de voedingsspanning teruggezet Terugmeldcontact Het apparaat bewaakt met een terugmeldcontact de positie van de vergrendeling. Als een beweging start, vallen de uitgangsrelais K1/K2 af. De schakeluitgangen worden geopend. De uitgangs-led s K1/K2 knipperen als het terugmeldcontact geopend is. Als de ingangsfrequentie groter is dan het schakelpunt en het terugmeldcontact wordt geopend, knipperen de uitgangs-led s K1/K2 Bij een daaropvolgende stilstand en als het retourcircuit open blijft, trekken de uitgangsrelais K1/K2 niet aan. De schakeluitgangen blijven geopend. Er komt geen foutmelding. Transistoruitgang Y7 blijft gesloten (toestand HIGH ). ( 7.5 Terugmeldcontact) 11

12 6 Montage 6.1 Montage van het apparaat Het apparaat op een DIN-rail in een stof- en waterdichte behuizing monteren (min. IP54 - vervuilingsgraad 2). 6.2 Montage van de impulsgevers (sensoren) Impulsgevers mechanisch gescheiden van elkaar monteren. (Niet samen aan een bevestigingselement.) 6.3 Rangschikking van de schakelnokken De schakelnokken en de openingen moeten zodanig geplaatst zijn dat steeds minstens een sensor gedempt is ( 5.8 Sensorbewaking) Voorbeeld tandheugel D 3 x D D 3 x D 5 x D Mechanische specificaties 12

13 6.3.2 Voorbeeld nokschijf D 5 x D 3 x D D Mechanische specificaties 13

14 7 Elektrische aansluiting Gebruik alleen 60/75 C koperdraden. Gebruik niet bezette klemmen niet als steunpuntklemmen. 7.1 Aansluitingen (overzicht) A3 A2 A1 A3 A2 S33 Y4 S34 S43 Y5 Y6 S44 Y7 A1 L- Y2 L+ C C1 C2 C Combicon-stekker Stekker Klem Aansluiting A1 L-, L+ Voedingsspanning ( 7.2) 14 Y2 Schakelpunt instelling (bruggen) ( 7.3) A2 Y4, Y5 Terugmeldcontact ( 7.5) Y6 Schakelpunt instelling (bruggen) ( 7.3) Y7 Transistoruitgang ( 7.7) A3 S34, S43 Impulsingangen ( 7.4) S33, S44 Schakelpunt instelling (bruggen) Voedingsspanning sensoren C1 13, 14 Schakeluitgang 1 C2 23, 24 Schakeluitgang 2 ( 7.3) ( 7.4) ( 7.6)

15 7.2 Voedingsspanning Voedingsspanning van het apparaat aansluiten op de aansluitklemmen L+ en L-. In geval van storing kan het apparaat om veiligheidsredenen alleen door scheiding van de voedingsspanning opnieuw gestart worden. Het is daarom aan te raden om een RESET-knop in serie met L+ te installeren. 24 V DC 24 V DC RESET A1 L- Y2 L+ A1 L- Y2 L+ Voedingsspanning RESET-knop Het externe voedingsapparaat moet een veilige scheiding hebben. In geval van storing mag de voedingsspanning de waarde van 60 V DC voor maximaal 200 ms overschrijden zonder de waarde van 120 V DC te overschrijden. Nadat de voedingsspanning of een RESET is geactiveerd, voert het apparaat een zelfdiagnose uit. Deze zelfdiagnose duurt ca. 6 seconden. Daarna is het apparaat gereed voor gebruik. 15

16 7.3 Schakelpunt instelling Het gewenste schakelpunt met een vast bedrade brug aan de klemmen S33, S44, Y2 of Y6 instellen. Schakelpunt alleen in spanningsvrije toestand wijzigen. In de ingeschakelde toestand veroorzaakt een wijziging in het ingangscircuit een foutmelding van het apparaat. Ingangscircuit Ingangscircuit 0,2 Hz S33 S44 Y2 Y6 1,0 Hz S33 S44 Y2 Y6 0,5 Hz S33 S44 Y2 Y6 2,0 Hz S33 S44 Y2 Y6 7.4 Impulsgevers (sensoren) PNP-schakelende sensoren met functie maakcontact gebruiken. Voedingsspanning van de sensoren op de klemmen S33 und S44 aansluiten. Massaverbinding van de sensoren op klemmen L- und Y4 aansluiten. 1 2 L- L+ L- L+ A1 L- Y2 L+ E1 E2 A2 Y4 Y5 Y6 Y7 A3 S33 S34 S43 S44 24 V DC 24 V DC Impulsgevers (sensoren) 16 Stroomopname van de sensoren in acht nemen. Sensoren extern voeden als de stroomopname hoger ligt dan de stroombelasting van de klemmen S33 en S44 ( 11 Technische gegevens).

17 7.5 Terugmeldcontact Terugmeldcontact op ingang A2 (Y4-Y5) aansluiten. Karakteristieke gegevens van de ingang in acht nemen ( 11 Technische gegevens). Als de bewakingsfunctie niet nodig is, kunnen de klemmen Y4-Y5 permanent overbrugd worden. A2 Y4 Y5 Y6 Y7 A2 Y4 Y5 Y6 Y7 Zonder bewaking met brug 1: Terugmeldcontact (verbreker) 7.6 Schakeluitgangen en De te sturen last aansluiten op uitgangen C1 (13-14) en/of C2 (23-24). Maximale und minimale belasting in acht nemen ( 11 Technische gegevens). C C ,6 A K1 3,6 A K2 L1 L+ N GND L1 L+ N GND Schakeluitgangen 17

18 7.7 Transistoruitgang Y7 Transistoruitgang Y7 op de signaalingang van de PLC aansluiten. Karakteristieke gegevens van de uitgang in acht nemen ( 11 Technische gegevens). A2 Y4 Y5 Y6 Y7 Fault SPS Transistoruitgang 18

19 8 Inbedrijfstelling Het apparaat is na het activeren van de voedingsspanning en de zelfdiagnose gereed voor gebruik. Na montage en elektrische aansluiting controleren of het apparaat veilig functioneert. 9 Weergave-elementen E1 K1 K2 E2 Power Fault Weergave-elementen LED Kleur Betekenis (tijdens bedrijf) E 1 geel Ingangssignaal kanaal 1 K 1 Uitgangsrelais kanaal 1 E 2 geel Ingangssignaal kanaal 2 K 2 Uitgangsrelais kanaal 2 Power groen Voedingsspanning Fault rood Fout Gedetailleerde toestandsbeschrijving en foutbeschrijving ( 9.1 LED-weergave en schakelgedrag) 19

20 9.1 LED-weergave en schakelgedrag Algemeen Status Power Fault K1, K2 E1, E2 Uitgangen 13-14, Transistor Y7 Stilstand *) IN HIGH geen stilstand *) UIT HIGH Terugmeldcontact (verbreker) *) UIT HIGH Over-/onderspanning *) *) *) HIGH Gebruikte pictogrammen ( 1.1) *) huidige status Externe fout Status Power Fault K1, K2 E1, E2 Uitgangen 13-14, Transistor Y7 S33 en S44 Kortsluiting tegen UIT LOW massa of U B Ingangen 1 en 2 gelijktijdig 0 UIT LOW Relaisstoring, bijv. contacten vastgelast door overbelasting of UIT LOW levensduur bereikt Ontoelaatbaar impulsverschil tussen UIT LOW de ingangen (f1 f2) Ontoelaatbare schakelpuntomstelling tijdens het bedrijf UIT LOW Gebruikte pictogrammen ( 1.1) 20

21 9.1.3 interne fout Status Power Fault K1, K2 E1, E2 Uitgangen 13-14, Transistor Y7 Interne fout apparaat UIT LOW Via de LED Power wordt een knippercode uitgevoerd. Deze knippercode zorgt ervoor dat de fabrikant de interne fout van het apparaat kan analyseren. Wordt de foutmelding ondanks het onderbreken van de voedingsspanning niet teruggezet, moet het apparaat vervangen worden ( Productafhankelijke verplichtingen). 10 Onderhoud, reparatie en afvoer Bij vakkundig gebruik zijn er geen maatregelen voor onderhoud en reparatie noodzakelijk. Productonafhankelijke voorwaarden in acht nemen ( 4.1.1). Na een storing het apparaat op veilige werking controleren. Het apparaat mag alleen door de fabrikant gerepareerd worden. Voer het apparaat na gebruik milieuvriendelijk af conform de geldige nationale voorschriften. 21

22 11 Technische gegevens Safety Standstill Monitor Verwerkingssystemen 1: Combicon stekker met schroefklemmen 2: Bevestiging op draagrail Made in Germany Producteigenschappen Safety Standstill Monitor Bewakingunit voor stilstand in veiligheidstoepassingen met aanloopbewaking voor 2 pnp schakelende sensoren 4 schakelpunten instelbaar Foutmelding Voldoet aan: EN ISO : Categorie 4 PL e IEC 61508: SIL 3 Toepassingsgebied Toepassing aanloopoverbrugging Elektrische eigenschappen Elektrische uitvoering Bewaking van draaiende of lineaire bewegingen op onderschreiden van een ingestelde waarde (stilstand) Na de eerste keer inschakelen van de voedingsspanning wacht de stilstandmonitor eerst op pulsen op de ingang voordat bij een volgende stilstand de vrijgavecontacten worden gesloten. De afscherming kan niet worden geöpend voordat de machine is gestart. Relais Voedingsspanning Stroomopname Beschermklasse [V] [ma] 24 DC (19, DC); incl. 5 % rimpel 200 II Opwarmtijd [s] 6 Sensorvoeding 24 V DC / 50 ma Ingang Ingangseigenschappen impulsingangen S34, S43: "1": 11 V, 10 ma "0": 5 V, 2 ma ingangsspanning: 36 V Ingangsfrequentie [Hz]

23 Uitgangen Uitgangsfunctie Contactbelasting 2 veiligheids gerelateerde schakeluitgangen (potentiaalvrije contacten); 1 storingsuitgang (Pschakelend) 6 A, 250 V AC / 24 V DC ( 6 ma) Schakelcycli (mechanisch) > x 10³ Schakelcycli (elektrisch) 1: schakelcycli; 2: schakelstroom Max. schakelvermogen AC1: 250 V / 6 A (DIN EN / EN ) AC15: 230 V / 3 A DC1: 24 V / 6 A DC13: 24 V / 5 A / 0.1 Hz UL 508: B300 / R300 Kortsluitbeveiliging De contacten zijn af te zekeren voor een maximale stroom van < 3,6 A. Schakelpunten 0,2 / 0,5 / 1,0 / 2,0 Hz Schakelfunctie schakeluitgangen en gesloten bij stilstand Transistoruitgang Y7 geopend (LOW) bij fout Nauwkeurigheid / Afwijkingen Hysterese [%] ± 5 Omgevingsvariabelen Omgevingstemperatuur [ C] Beschermklasse IP 20 Veiligheidsclassificatie Levensduur TM (Mission Time) Testinterval T1 Veiligheidstechnische [h] [jaar] [1/h] , (20 jaar) 0,5 betrouwbaarheid PFHd 3,38 E-09 Mechanische eigenschappen Materiaal behuizing PA (Polyamide) Gewicht [kg] 0,288 Aanwijzen / bedieningen Weergave Spanning groen Fout rood Schakelstatus 2x geel Ingangssignaal 2x geel Elektrische aansluiting Aansluiting Toebehoren Toebehoren (bijgeleverd) Stekkerplaats Phoenixkontakt MSTBO Combicon stekker met schroefklemmen 23

24 Opmerkingen Opmerkingen Aanvullende richtlijnen in samenhang met de culus toelating (UL 508): Maximale omgevingstemperatuur 55 C (in schakelkast). De veiligheidsfunctionaliteit wordt niet door UL beoordeeld. De toelating is in overeenstemming met de UL 508 voor algemene applicaties. Alleen 60/75 C koperen aders gebruiken. Voor gebruik in omgevingen met een vervuilingsgraad 2. Gelijke polariteit (fase) op de uitgangscontacten. Verpakkingseenheid [stuk] 1 ifm electronic gmbh Friedrichstraße Essen Technische wijzigingen voorbehouden. DA101S Keuringen / toelatingen Het apparaat is getest en gecertificeerd door TÜV-Nord. Het apparaat is ontwikkeld en getest met inachtneming van de volgende richtlijnen en normen: 2006/42/EG Machinerichtlijn 2004/108/EG EMC-richtlijn 73/23/EEG resp. 93/68 laagspanningsrichtlijn ISO : 2008 Veiligheid van machines - veiligheidsrelevante delen van besturingen IEC 61508: 2011 Functionele veiligheid van veiligheidsgerelateerde elektrische/ elektronische/programmeerbare elektronische systemen EN : (1997) (voor zover van toepassing) Elektrische uitrusting van machines UL

25 13 Begrippen en afkortingen Cat. Categorie Categorie Classificatie van de veiligheidsrelevante delen van een besturing met betrekking tot hun resistentie t.o.v. fouten. CCF Common Cause Failure Uitval als gevolg van een gezamenlijke oorzaak. DC Diagnostic Coverage Dekkingsgraad foutendiagnose MTTF Mean Time To Failure Gemiddelde tijd tot fout MTTF D PFH (PFH D ) Mean Time To Dangerous Failure Probability of (dangerous) Failure per Hour Gemiddelde tijd tot een tot gevaar leidende uitval. Waarschijnlijkheid van een (tot gevaar leidende) uitval per uur PL Performance Level PL conform ISO SIL Safety Integrity Level SIL 1-4 conform IEC PLC Programmable Logic Controller 25

Handleiding verwerkingseenheid categorie 4 (EN 954-1) met relaisuitgangen voor fail-safe sensoren (nood-uitschakeling) G15005

Handleiding verwerkingseenheid categorie 4 (EN 954-1) met relaisuitgangen voor fail-safe sensoren (nood-uitschakeling) G15005 Handleiding verwerkingseenheid categorie 4 (EN 954-1) met relaisuitgangen voor fail-safe sensoren (nood-uitschakeling) G15005 NL 701636 / 03 01 / 2006 Inhoud Inleiding...3 1 Veiligheidsaanwijzingen...3

Nadere informatie

Handleiding inductieve veiligheidssensor GI505S 701831 / 03 06 / 2010

Handleiding inductieve veiligheidssensor GI505S 701831 / 03 06 / 2010 Handleiding inductieve veiligheidssensor GI505S 701831 / 03 06 / 2010 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Symboolverklaring 3 2 Veiligheidsinstructies 4 2.1 Veiligheidstechnische eisen aan de applicatie 4 3 Leveringsomvang

Nadere informatie

Handleiding AS-i veiligheidsmonitor AC001S / AC002S AC003S / AC004S / / 2008

Handleiding AS-i veiligheidsmonitor AC001S / AC002S AC003S / AC004S / / 2008 Handleiding AS-i veiligheidsmonitor NL AC001S / AC002S AC003S / AC004S 7390446 / 01 01 / 2008 Inhoud Veiligheidsinstructies... 3 Toepassingsgebieden... 4 Beschrijving van de werking en aanwijzingen voor

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Evaluatie-elektronica voor stromingssensoren VS / / 2013

Gebruiksaanwijzing Evaluatie-elektronica voor stromingssensoren VS / / 2013 Gebruiksaanwijzing Evaluatie-elektronica voor stromingssensoren VS3000 7097 / 01 07 / 2013 Inhoud 1 Inleiding...2 2 Veiligheidsaanwijzingen...3 3 Gebruik volgens de voorschriften... Montage....1 Montage

Nadere informatie

MOD-I-XP. Vooraanzicht. Kenmerken. MOD-I-XP_ _NL Technische wijzigingen voorbehouden Pagina 1 van 8. Modem voor externe gegevensoverdracht

MOD-I-XP. Vooraanzicht. Kenmerken. MOD-I-XP_ _NL Technische wijzigingen voorbehouden Pagina 1 van 8. Modem voor externe gegevensoverdracht Vooraanzicht Kenmerken ISDN-industriemodem (digitaal gebruik) voor externe gegevensoverdracht in systeemoplossingen met de Frigodata XP-software Aansluiting op de gateway GTW-XP via lintkabel Aansluiting

Nadere informatie

Toepassingsgebied Applicatie Totalisator functie Montage aansluiting op pijp via adapter

Toepassingsgebied Applicatie Totalisator functie Montage aansluiting op pijp via adapter Made in Germany Toepassingsgebied Applicatie Totalisator functie Montage aansluiting op pijp via adapter Media Medien geleidende vloeibare media vloeistofgroep 2 volgens de PED (Pressure Equipment Directive)

Nadere informatie

AC5243. AS-Interface AirBox met snelmontagetechniek. Made in Germany

AC5243. AS-Interface AirBox met snelmontagetechniek. Made in Germany Made in Germany Toepassingsgebied Mediumtemperatuur [ C] -10...50 Elektrische eigenschappen Voedingsspanning [V] 26,5...31,6 DC Stroomopname [ma] < 10 Max. stroomopname uit AS-i [ma] 280 Extra voeding

Nadere informatie

Toepassingsgebied Media Vloeibare media; water; Glycol-oplossingen; koelsmeermiddel; oliën

Toepassingsgebied Media Vloeibare media; water; Glycol-oplossingen; koelsmeermiddel; oliën bovenste deel van de behuizing draaibaar 360 Made in Germany Toepassingsgebied Media Vloeibare media; water; Glycol-oplossingen; koelsmeermiddel; oliën Medien Olie 1 met viscositeit: 10 mm²/s (40 C) Olie

Nadere informatie

Toepassingsgebied Applicatie Totalisator functie Montage aansluiting op pijp via adapter

Toepassingsgebied Applicatie Totalisator functie Montage aansluiting op pijp via adapter Made in Germany Toepassingsgebied Applicatie Totalisator functie Montage aansluiting op pijp via adapter Media Medien geleidende vloeibare media vloeistofgroep 2 volgens de PED (Pressure Equipment Directive)

Nadere informatie

E Geschakelde voeding 24 V DC

E Geschakelde voeding 24 V DC 1 Jumper single-/parallelbedrijf 2 potentiometer 24...28 V DC 3 LED DC-ok 4 LED Overload 5 aansluitklemmen DC-ok Uitgang 6 aansluitklemmen Shut-Down ingang Elektrische eigenschappen Frequentie AC [Hz]

Nadere informatie

Online-datasheet UE48-2OS2D2 UE48-2OS VEILIGHEIDSRELAIS

Online-datasheet UE48-2OS2D2 UE48-2OS VEILIGHEIDSRELAIS Online-datasheet UE48-2OS2D2 UE48-2OS A B C D E F Afbeelding kan afwijken Bestelinformatie Type Artikelnr. UE48-2OS2D2 6024915 Meer apparaatuitvoeringen en accessoires www.sick.com/ue48-2os H I J K L M

Nadere informatie

Bedieningshandleiding. Analoge ingang 4-kanaals

Bedieningshandleiding. Analoge ingang 4-kanaals Bedieningshandleiding 1. Systeminformatie Dit apparaat is een product van het KNX/EIB-systeem en voldoet aan de KNX-richtlijnen. Voor een goed begrip is gedetailleerde vakkennis door KNX/EIBscholing een

Nadere informatie

Documentatie RM-BV 12. Filterregeling

Documentatie RM-BV 12. Filterregeling Documentatie RM-BV 12 Filterregeling Inhoud 1 Veiligheidsinstructies...3 2 Beschrijving van het toestel...4 3 Toestelversies...4 4 Montage...5 5 Display- en instelelementen / Elektrische aansluitingen...8

Nadere informatie

HANDLEIDING - LEVEL INDICATOR M A N U A L

HANDLEIDING - LEVEL INDICATOR M A N U A L HANDLEIDING - LEVEL INDICATOR M A N U A L Ondanks de grootst mogelijke zorgvuldigheid die Tasseron Electronics B.V. aan haar producten en de bijbehorende handleidingen besteedt, kunnen er onvolkomenheden

Nadere informatie

Handboek. MOVITRAC B Veilige uitschakeling applicaties. Uitgave 06/ / NL

Handboek. MOVITRAC B Veilige uitschakeling applicaties. Uitgave 06/ / NL Motorreductoren \ Industrial Gears \ Aandrijfelektronica \ Aandrijfautomatisering \ Service Veilige uitschakeling applicaties Uitgave 06/007 68688 / NL Handboek SEW-EURODRIVE Driving the world Inhoudsopgave

Nadere informatie

Bedieningshandleiding

Bedieningshandleiding Bedieningshandleiding 1. Veiligheidsinstructies Attentie! Inbouw en montage van elektrische apparaten mogen uitsluitend door een landelijk erkend installatiebedrijf worden uitgevoerd! Daarbij de geldende

Nadere informatie

NRS 2-4. Gebruiksaanwijzing 810552-00 HN-schakelaar NRS 2-4

NRS 2-4. Gebruiksaanwijzing 810552-00 HN-schakelaar NRS 2-4 NRS 2-4 Gebruiksaanwijzing 810552-00 HN-schakelaar NRS 2-4 Inhoudsopgave blz. Belangrijke instructies Veiligheidsinstructies...7 Waarschuwing...7 Verklaringen Verpakkingsinhoud...8 Systeembeschrijving...8

Nadere informatie

ABB i-bus KNX KNX-voeding met diagnosefunctie, 320 ma/640 ma, DIN-rail SV/S 30.320.2.1, 2CDG110145R0011, SV/S 30.640.5.

ABB i-bus KNX KNX-voeding met diagnosefunctie, 320 ma/640 ma, DIN-rail SV/S 30.320.2.1, 2CDG110145R0011, SV/S 30.640.5. Technische gegevens 2CDC501052D3101 ABB i-bus KNX Beschrijving De KNX-voedingen genereren en bewaken de KNX-systeemspanning (SELV). Met de geïntegreerde smoorspoel wordt de buslijn van de voeding losgekoppeld.

Nadere informatie

Online-datasheet UE10-3OS2D0 UE10-3OS VEILIGHEIDSRELAIS

Online-datasheet UE10-3OS2D0 UE10-3OS VEILIGHEIDSRELAIS Online-datasheet UE10-3OS2D0 UE10-3OS A B C D E F Afbeelding kan afwijken Bestelinformatie Type Artikelnr. UE10-3OS2D0 6024917 Meer apparaatuitvoeringen en accessoires www.sick.com/ue10-3os Gedetailleerde

Nadere informatie

Online-datasheet UE45-3S13D33 UE45-3S1 VEILIGHEIDSRELAIS

Online-datasheet UE45-3S13D33 UE45-3S1 VEILIGHEIDSRELAIS Online-datasheet UE45-3S13D33 UE45-3S1 A B C D E F Afbeelding kan afwijken Bestelinformatie Type Artikelnr. UE45-3S13D33 6024912 Meer apparaatuitvoeringen en accessoires www.sick.com/ue45-3s1 H I J K L

Nadere informatie

Online-datasheet UE43-3MF2D3 UE43-3MF VEILIGHEIDSRELAIS

Online-datasheet UE43-3MF2D3 UE43-3MF VEILIGHEIDSRELAIS Online-datasheet UE43-3MF2D3 UE43-3MF A B C D E F Afbeelding kan afwijken Bestelinformatie Type Artikelnr. UE43-3MF2D3 6024897 Meer apparaatuitvoeringen en accessoires www.sick.be/ue43-3mf H I J K L M

Nadere informatie

KNX/EIB Voedingseenheid 640 ma onderbrekingsvrij. 1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. Best.nr. : 1079 00. Bedieningshandleiding

KNX/EIB Voedingseenheid 640 ma onderbrekingsvrij. 1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. Best.nr. : 1079 00. Bedieningshandleiding Best.nr. : 1079 00 Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies De inbouw en montage van elektrische apparaten mag alleen door een elektromonteur worden uitgevoerd. Als de handleiding niet wordt opgevolgd,

Nadere informatie

Serie 19 - Interventiemodulen

Serie 19 - Interventiemodulen Serie 19 - Interventiemodulen SERIE 19 Auto-Off-On interventiemodule 19.21.0.0.0000 Auto/Off/On interventiemodule, bedoeld voor automatische besturing van pompen, ventilatoren en motorgroepen. Of, in geval

Nadere informatie

Systeem 2000 Trappenhuisverlichtingsautomaat, Basiselement impulsgever. 1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat

Systeem 2000 Trappenhuisverlichtingsautomaat, Basiselement impulsgever. 1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat DIN-rail trappenhuisverlichtingsautomaat Best.nr. : 0821 00 Basiselement impulsgever Best.nr. : 0336 00 Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies De inbouw en montage van elektrische apparaten mag

Nadere informatie

PRS 9. Gebruiksaanwijzing Programmaschakelaar PRS 9

PRS 9. Gebruiksaanwijzing Programmaschakelaar PRS 9 PRS 9 Gebruiksaanwijzing 810534-00 Programmaschakelaar PRS 9 Afmetingen / Overzicht PRS 9 Test 128,5 169 30,48 (6TE) Fig. 1 A B C D E PRS 9 I H G F Test J Fig. 2 MAX 95 % IP 10 MAX 70 C 2 Legenda A B C

Nadere informatie

Elektrische servomotoren

Elektrische servomotoren 4 573 SQS35.53, SQS65.5 met nulspanningsterugloop, zonder handbediening SQS35.00, SQS65, SQS85.00 zonder nulspanningsterugloop, met handbediening Elektrische servomotoren voor afsluiters met 5,5 mm slag

Nadere informatie

Adapter voor KNX en relais

Adapter voor KNX en relais Adapter voor KNX en relais Bestelnr.: 7590 00 32 Bedienings- en montagehandleiding 1 Veiligheidsinstructies Elektrische apparaten mogen uitsluitend worden ingebouwd en gemonteerd door elektromonteurs.

Nadere informatie

1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. Jaloeziemanagement Motorstuureenheid Standaard AC 230 V ~ Art. nr. 230 ME. Bedieningshandleiding

1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. Jaloeziemanagement Motorstuureenheid Standaard AC 230 V ~ Art. nr. 230 ME. Bedieningshandleiding Art. nr. 230 ME Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies De inbouw en montage van elektrische apparaten mag alleen door een elektromonteur worden uitgevoerd. Ernstig letsel, brand of materiële schade

Nadere informatie

Speel op veilig! Reyskens B. 1

Speel op veilig! Reyskens B. 1 Speel op veilig! Reyskens B. 1 Doel van het veiligheidscircuit. De machine bij bevel veilig stoppen met als resultaat: geen gevaar (beweging) meer, mogelijke aansturingen van energie beletten het starten

Nadere informatie

voorschrift Voor de installateur Interface 0-10 V --> ebus AAN DE INSTALLATEUR

voorschrift Voor de installateur Interface 0-10 V --> ebus AAN DE INSTALLATEUR Installatie voorschrift AAN DE INSTALLATEUR Voor de installateur Installatiehandleiding Met het toestel dat u gaat plaatsen, installeert u een kwaliteitsproduct. Ondanks de bekendheid met het AWBconcept

Nadere informatie

Installatie handleiding Emergency Battery System.

Installatie handleiding Emergency Battery System. Installatie handleiding Emergency Battery System. 391796 EBS Compact 1000/3 (3 phase) 1 391800.00 Dit is een beknopte installatiehandleiding, voor een complete handleiding zie www.famostar.nl INSTALLATIE

Nadere informatie

URN 2. Gebruiksaanwijzing 810537-00 Netvoedingsapparaat URN 2

URN 2. Gebruiksaanwijzing 810537-00 Netvoedingsapparaat URN 2 URN 2 Gebruiksaanwijzing 810537-00 Netvoedingsapparaat URN 2 Afmetingen / functionele elementen 128,5 169 30,01 (6TE) Fig. 1 A C B MAX 70 C MAX 95 % Fig. 2 2 Legenda A B C 32-polige klemmenstrook LED bedrijf

Nadere informatie

Jaloezie- en rolluikbesturingssysteem Basiselement jaloezie- en rolluikbesturing zonder parallelaansluiting

Jaloezie- en rolluikbesturingssysteem Basiselement jaloezie- en rolluikbesturing zonder parallelaansluiting Best. nr. : 0399 00 Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies De inbouw en montage van elektrische apparaten mag alleen door een elektromonteur worden uitgevoerd. Ernstig letsel, brand of materiële

Nadere informatie

Handleiding HANDLEIDING. Licon_Handleiding v5.1.doc Revisie: 5.1

Handleiding HANDLEIDING. Licon_Handleiding v5.1.doc Revisie: 5.1 Handleiding HANDLEIDING Document: Licon_Handleiding v5.1.doc Revisie: 5.1 1 Revisie overzicht Rev. Datum Omschrijving 0.2.8 26-01-2009 Nieuwe layout 0.2.9 29-01-2009 Verduidelijking door LB 0.3.0 06-03-2009

Nadere informatie

1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. Universeel-seriedimmer-basiselement. Universeel-seriedimmer-basiselement. Best.nr.

1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. Universeel-seriedimmer-basiselement. Universeel-seriedimmer-basiselement. Best.nr. Universeel-seriedimmer-basiselement Best.nr. : 2263 00 Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies De inbouw en montage van elektrische apparaten mag alleen door een elektromonteur worden uitgevoerd.

Nadere informatie

1 Veiligheidsinstructies

1 Veiligheidsinstructies Universeel-seriedimmer-basiselement Best.nr. : 2263 00 Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies De inbouw en montage van elektrische apparaten mag alleen door een elektromonteur worden uitgevoerd.

Nadere informatie

Montage- en gebruiksaanwijzing. Module M2 voor BDC-i440 besturingen

Montage- en gebruiksaanwijzing. Module M2 voor BDC-i440 besturingen BDC-i440 M2 nl Montage- en gebruiksaanwijzing Module M2 voor BDC-i440 besturingen Belangrijke informatie voor: de monteur / de elektricien / de gebruiker Aan de betreffende personen doorgeven! De gebruiker

Nadere informatie

PI2205. Combi-druksensor. 1 alfanumeriek display 4-digit 2 status-led's 3 programmeerknop. Made in Germany

PI2205. Combi-druksensor. 1 alfanumeriek display 4-digit 2 status-led's 3 programmeerknop. Made in Germany 1 alfanumeriek display 4-digit 2 status-led's 3 programmeerknop Made in Germany Toepassingsgebied Applicatie hygiënische omgeving Media pasteuze media en vaste stoffen; vloeibare en gasvormige media Mediumtemperatuur

Nadere informatie

1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. Voedingseenheid. Art.-Nr.: 2005 REG. Art.-Nr.: 2002 REG. Bedieningshandleiding

1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. Voedingseenheid. Art.-Nr.: 2005 REG. Art.-Nr.: 2002 REG. Bedieningshandleiding Voedingseenheid 320 ma Voedingseenheid 640 ma Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies De inbouw en montage van elektrische apparaten mag alleen door een elektromonteur worden uitgevoerd. Als de

Nadere informatie

INSTALLATIE INSTRUCTIES Alleen geschikt als permanente installatie, onderdelen genoemd in de handleiding kunnen niet buiten gemonteerd worden.

INSTALLATIE INSTRUCTIES Alleen geschikt als permanente installatie, onderdelen genoemd in de handleiding kunnen niet buiten gemonteerd worden. NETVOEDINGEN AC-1200 1200.190813 1201EL, 1202EL, 1203EXL, 1205EXL ALGEMENE INFORMATIE Deze netvoedingen zijn alleen bedoeld voor installatie door gekwalificeerde installateurs. Er zijn geen door de gebruiker

Nadere informatie

Debietdetector/ -melder. bij pneumatisch transport. Bedrijfsinstructies. Neue Technik. und Vertrieb

Debietdetector/ -melder. bij pneumatisch transport. Bedrijfsinstructies. Neue Technik. und Vertrieb Debietdetector/ -melder bij pneumatisch transport Bedrijfsinstructies F. BLOCK F B Neue Technik Entwicklung und Vertrieb Inhoudsopgave: 1 Eigenschappen en toepassing 3 2 Montage van de apparaten 4 - Flensmaten

Nadere informatie

1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. Jaloeziemanagement Motorstuureenheid Universeel AC 230 V ~ Art. nr. 232 ME. Bedieningshandleiding

1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. Jaloeziemanagement Motorstuureenheid Universeel AC 230 V ~ Art. nr. 232 ME. Bedieningshandleiding Art. nr. 232 ME Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies De inbouw en montage van elektrische apparaten mag alleen door een elektromonteur worden uitgevoerd. Ernstig letsel, brand of materiële schade

Nadere informatie

Codeslot DCS-3000. Bestnr.: 75 28 86. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

Codeslot DCS-3000. Bestnr.: 75 28 86. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 75 28 86 Codeslot DCS-3000 Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

SV7500. Vortex doorstroommeting. 1 Rc 3/4 DN 20. Made in United States. Toepassingsgebied

SV7500. Vortex doorstroommeting. 1 Rc 3/4 DN 20. Made in United States. Toepassingsgebied 1 Rc 3/4 DN 20 Made in United States Toepassingsgebied Media Vloeibare media uit de fluid-groep 2 volgens Artikel 9 van de richtlijnen voor drukapparatuur (DGRL):; water; demi-water; koelwater Mediumtemperatuur

Nadere informatie

Online data sheet UE23-2MF2D3 UE23-2MF VEILIGHEIDSRELAIS

Online data sheet UE23-2MF2D3 UE23-2MF VEILIGHEIDSRELAIS Online data sheet UE23-2MF2D3 UE23-2MF A B C D E F Afbeelding kan afwijken Bestelinformatie Type Artikelnr. UE23-2MF2D3 6026146 Meer apparaatuitvoeringen en accessoires www.sick.be/ue23-2mf H I J K L M

Nadere informatie

Beschrijving. De spanningsuitgang is beveiligd tegen kortsluiting en overbelasting. De tweekleurige LED geeft de status van het apparaat weer.

Beschrijving. De spanningsuitgang is beveiligd tegen kortsluiting en overbelasting. De tweekleurige LED geeft de status van het apparaat weer. Technische gegevens 2CDC501067D3101 ABB i-bus KNX Beschrijving De KNX-voedingen genereren en bewaken de KNX-systeemspanning (SELV). Met de geïntegreerde smoorspoel wordt de buslijn van de voeding losgekoppeld.

Nadere informatie

Kanaalrookdetectoren, SR-K-.. Omschrijving

Kanaalrookdetectoren, SR-K-.. Omschrijving Kanaalrookdetectoren, SR-K-.. Kanaalrookdetector voor HVAC Rook Voedingsspanning AC/DC 24 Volt of AC 230 Volt Enkelvoudige meetbuis Elektronische controle van de luchtstroming Test en remote reset mogelijk

Nadere informatie

ECR-Nederland B.V. De ECR-Nederland Softstarter ESG-D-27

ECR-Nederland B.V. De ECR-Nederland Softstarter ESG-D-27 ECR-Nederland B.V. De ECR-Nederland Softstarter ESG-D-27 Omschrijving: Compressoren met een draaistroom-asynchroonmotor hebben de karakteristieke eigenschappen dat ze bij het inschakelen het net hoog belasten

Nadere informatie

1 Veiligheidsinstructies. 2 Functie. 3 Informatie voor elektromonteurs 3.1 Montage en elektrische aansluiting. Tronic-trafo

1 Veiligheidsinstructies. 2 Functie. 3 Informatie voor elektromonteurs 3.1 Montage en elektrische aansluiting. Tronic-trafo Tronic-trafo 10-40 W Best.nr. : 0367 00, 0493 57 Tronic-trafo 20-70 W Best.nr. : 0366 00, 0493 58 Tronic-trafo 20-105 W Best.nr. : 0365 00 Tronic-trafo 20-150 W Best.nr. : 0373 00, 0493 55 Tronic-trafo

Nadere informatie

1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. Lichtmanagement. Bedieningshandleiding

1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. Lichtmanagement. Bedieningshandleiding Draaidimmer universeel met incrementaalgever Art.-Nr.: 254 UDIE 1 Neventoestel voor draaidimmer universeel met incrementaalgever Art.-Nr.: 254 NIE 1 Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies De inbouw

Nadere informatie

Online-datasheet. MOC3SA-AAB43D31 Speed Monitor MOTIONCONTROL VEILIGHEIDSCONTROLLER

Online-datasheet. MOC3SA-AAB43D31 Speed Monitor MOTIONCONTROL VEILIGHEIDSCONTROLLER Online-datasheet MOC3SA-AAB43D31 Speed Monitor A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Bestelinformatie Gedetailleerde technische specificaties Veiligheidstechnische karakteristieken Type Artikelnr. MOC3SA-AAB43D31

Nadere informatie

...een product van BEKA

...een product van BEKA Geïntegreerde elektronische besturing S-EP 8 met Hirschmann stekker Inhoudsopgave Pagina EP- pomp met geïntegreerde besturing S-EP 8 Algemeen. Functies en inbouwmaten. Werking Extra functies. Startvrijgave

Nadere informatie

MONTAGE - UND BEDIENUNGSANLEITUNG ANTRIEBSSTEUERUNG UST 2L ASSEMBLING AND OPERATING INSTRUCTIONS DRIVE CONTROL UST 2L

MONTAGE - UND BEDIENUNGSANLEITUNG ANTRIEBSSTEUERUNG UST 2L ASSEMBLING AND OPERATING INSTRUCTIONS DRIVE CONTROL UST 2L MONTAGE - UND BEDIENUNGSANLEITUNG ANTRIEBSSTEUERUNG UST 2L D E U T S C H ASSEMBLING AND OPERATING INSTRUCTIONS DRIVE CONTROL UST 2L E N G L I S H MONTAGE- EN BEDIENINGSHANDLEIDING AANDRIJFBESTURING UST

Nadere informatie

Systeem-schakelversterkers REG 1 kanaals Art.Nr. 0850 00. Systeem-schakelversterkers REG 2 kanaals Art.Nr. 0851 00

Systeem-schakelversterkers REG 1 kanaals Art.Nr. 0850 00. Systeem-schakelversterkers REG 2 kanaals Art.Nr. 0851 00 1 kanaals Art.Nr. 0850 00 2 kanaals Art.Nr. 0851 00 Functioneringsprincipe De systeemschakelunit REG 1 kanaals en de systeemschakelunit REG 2 kanaals zijn nieuwe komponenten voor het observersysteem. De

Nadere informatie

Alarmsirene. Bestnr.: 75 00 08 75 00 09 75 01 36. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

Alarmsirene. Bestnr.: 75 00 08 75 00 09 75 01 36. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 75 00 08 75 00 09 75 01 36 Alarmsirene Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. Universeel-dimmer, Basiselement voor parallelaansluiting

1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. Universeel-dimmer, Basiselement voor parallelaansluiting Universeel-dimmer-basiselement met druk-/draaischakelaar Best.nr. : 1176 00 Basiselement voor parallelaansluiting voor universeel-dimmer-basiselement Best.nr. : 1177 00 Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies

Nadere informatie

Installatie handleiding Emergency Battery System.

Installatie handleiding Emergency Battery System. Installatie handleiding Emergency Battery System. 391795 EBS Compact 480/3 (3 phase) 1 391799.03 Dit is een beknopte installatiehandleiding, voor een complete handleiding zie www.famostar.nl INSTALLATIE

Nadere informatie

Serie 7L - LED-lampen

Serie 7L - LED-lampen Serie - LED-lampen SERIE LED - lampen voor schakelkasten Energiebesparend door LED-techniek Opgenomen vermogen van 5 W Lichtstroom komt overeen met een 75 W gloeilamp Magneet- of schroefbevestiging Met

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING HD-9022. Microprocessor Volledig vrij instelbare controller

GEBRUIKSAANWIJZING HD-9022. Microprocessor Volledig vrij instelbare controller GEBRUIKSAANWIJZING HD-9022 Microprocessor Volledig vrij instelbare controller HD9022 MICROPROCESSOR CONFIGURATIE CONTROLLER De microprocessor gestuurde controller HD9022 is een aflees- en regelunit met

Nadere informatie

1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. Lichtmanagement Draaidimmer conventioneel. Bedieningshandleiding

1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. Lichtmanagement Draaidimmer conventioneel. Bedieningshandleiding met druk-wisselschakelaar met druk-wisselschakelaar Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies De inbouw en montage van elektrische apparaten mag alleen door een elektromonteur worden uitgevoerd. Ernstig

Nadere informatie

1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. Toerenregelaar. Bedieningshandleiding

1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. Toerenregelaar. Bedieningshandleiding Toerenregelaar Art.-Nr.: 245.20 Toerenregelaar Art.-Nr.: 844.20W Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies De inbouw en montage van elektrische apparaten mag alleen door een elektromonteur worden

Nadere informatie

Handleiding AS 100 Nederlands

Handleiding AS 100 Nederlands Handleiding AS 100 Nederlands Gecontroleerd conform: EN 12453 pagina 1 van 6 revisie 06 Nederlands Handleiding AS 100 De besturing AS 100 is geconcipieerd voor het bedrijf van deurinstallaties met 3-fase-motoren

Nadere informatie

Serie 14 - Multifunctie trappenhuis-lichtautomaten 16 A

Serie 14 - Multifunctie trappenhuis-lichtautomaten 16 A Serie elektronische trappenhuis-lichtautomaten 14.01 14.71 17,5 mm breed Tijd instelbaar van 30 s tot 20 min Schakelt de belasting in de nuldoorgang Waarschuwing bij voortijdig afschakelen (type 14.01)

Nadere informatie

Afb.2.: Achteraanzicht

Afb.2.: Achteraanzicht KNX Multiroom-versterker Artikelnr.: MR-AMP4.4 MR-AMP4.8 Bedieningshandleiding Veiligheidsinstructies De inbouw en montage van elektrische apparaten mag alleen door een elektromonteur worden uitgevoerd.

Nadere informatie

Beschrijving. Meting van de baanresultante met de elektronische versterker CV 0203

Beschrijving. Meting van de baanresultante met de elektronische versterker CV 0203 Beschrijving Meting van de baanresultante met de elektronische versterker CV 0203 nl 1. Algemene aanwijzingen 2 2. Functie 2 3. Montage 3 4. Installatie 3 5. Inbedrijfstelling 3 6. Reserveonderdelen 7

Nadere informatie

Algemeen... blz 2. Blokschema... blz 2. Beschrijving besturingseenheid type 1290... blz 2 en 3

Algemeen... blz 2. Blokschema... blz 2. Beschrijving besturingseenheid type 1290... blz 2 en 3 Index Algemeen................................................................... blz Blokschema.................................................................. blz Beschrijving besturingseenheid type

Nadere informatie

Bestnr. 198322 Micro + 198335 Micro 2+ suevia Digitale schakelklok Data Micro +/2+

Bestnr. 198322 Micro + 198335 Micro 2+ suevia Digitale schakelklok Data Micro +/2+ Bestnr. 198322 Micro + 198335 Micro 2+ suevia Digitale schakelklok Data Micro +/2+ Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische

Nadere informatie

Uitbreidbaarheid max. aantal Suconet K/K1 deeln.: met 2 extra netwerkmodules

Uitbreidbaarheid max. aantal Suconet K/K1 deeln.: met 2 extra netwerkmodules Type: PS4 271 MM1 Bestelnummer: 209602 Verkoopstekst Kompaktsteuerung Geïntegreerde setpoint insteller Teller 3 khz Omgevingstemperatuur 0 tot +55 C Netwerk Suconet K Interface programmeerapparaat RS 232C

Nadere informatie

Elektrische apparaten mogen alleen door een elektromonteur worden gemonteerd en aangesloten.

Elektrische apparaten mogen alleen door een elektromonteur worden gemonteerd en aangesloten. enet radiografische repeater tussensteker Art. nr. : FMR100SGWW Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies Elektrische apparaten mogen alleen door een elektromonteur worden gemonteerd en aangesloten.

Nadere informatie

Elektrische apparaten mogen alleen door een elektromonteur worden gemonteerd en aangesloten.

Elektrische apparaten mogen alleen door een elektromonteur worden gemonteerd en aangesloten. Art. nr. : 240PDPETW Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies Elektrische apparaten mogen alleen door een elektromonteur worden gemonteerd en aangesloten. Ernstig letsel, brand of materiële schade

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Schakelversterker N00..A N05..A 80009130 / 00 02 / 2014

Gebruiksaanwijzing Schakelversterker N00..A N05..A 80009130 / 00 02 / 2014 Gebruiksaanwijzing Schakelversterker N00..A N05..A 80009130 / 00 0 / 014 Aanwijzingen voor een veilig gebruik in explosiegevaarlijke bereiken 1 Gebruik Apparaten die stroomkringen met intrinsieke veiligheid

Nadere informatie

Energiekosten-meetapparaat energy control 230

Energiekosten-meetapparaat energy control 230 G E B R U I K S A A N I J Z I N G Bestnr.: 12 06 00 12 06 18 Energiekosten-meetapparaat energy control 230 Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden.

Nadere informatie

EN IEC 62061 Praktisch. September 2010

EN IEC 62061 Praktisch. September 2010 EN IEC 62061 Praktisch September 2010 Inhoud Situatie SRECS en SIL assignment Verificatie SIL Software Besluit Situatie Situatie Geautomatiseerde stapelinstallatie (robot) Risico beoordeling wijst op belangrijk

Nadere informatie

1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. 3 Functie. Lichtmanagement Taststuureenheid. Bedieningshandleiding

1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. 3 Functie. Lichtmanagement Taststuureenheid. Bedieningshandleiding Art.-Nr.: 1240 STE Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies De inbouw en montage van elektrische apparaten mag alleen door een elektromonteur worden uitgevoerd. Als de handleiding niet wordt opgevolgd,

Nadere informatie

Ontvanger met GSM-transmissie GSM 700

Ontvanger met GSM-transmissie GSM 700 HANDLEIDING Ontvanger met GSM-transmissie GSM 700 www.tempolec.be 01. INTRODUCTIE Ontvanger met : - een GSM-transmissie - een uitgang (contact NO / NF spanningsvrij). Mogelijke functie van de uitgang :

Nadere informatie

1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. Tronic-draaidimmer met soft-klik. Best.nr. : Bedieningsen montagehandleiding

1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. Tronic-draaidimmer met soft-klik. Best.nr. : Bedieningsen montagehandleiding Tronic-draaidimmer met soft-klik Best.nr. : 2874 Bedieningsen montagehandleiding 1 Veiligheidsinstructies De inbouw en montage van elektrische apparaten mag alleen door een elektromonteur worden uitgevoerd.

Nadere informatie

Bedieningshandleiding. Vloerverwarmingsthermostaat

Bedieningshandleiding. Vloerverwarmingsthermostaat Bedieningshandleiding 1. Toepassingsgebied Voor het reguleren van de temperatuur van elektrische vloerverwarmingsinstallaties. 2. Functie De vloerthermostaat bestaat uit twee delen: Controleunit voor het

Nadere informatie

Online-datasheet. FX3-XTDS84002 Flexi Soft VEILIGHEIDSCONTROLLERS

Online-datasheet. FX3-XTDS84002 Flexi Soft VEILIGHEIDSCONTROLLERS Online-datasheet FX3-XTDS84002 Flexi Soft A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Bestelinformatie Gedetailleerde technische specificaties Kenmerken Module Type configuratie Mechanische gegevens Afmetingen

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING VLAMING IRRIDELTA HASPELBEVEILIGING 34.HAS.112 Vlaming Groep b.v. 1681PD Zwaagdijk-Oost Telefoon: 0228 565013 Fax: 0228 565015 e-mail: irridelta@vlaming-groep.nl INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Programmeerbare elektronische tijdschakelklok

Programmeerbare elektronische tijdschakelklok G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 62 24 60 Programmeerbare elektronische tijdschakelklok Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets

Nadere informatie

1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. Jaloeziemanagement Motorstuureenheid, DC 24 V. Art.-Nr.: 224 ME. Bedieningshandleiding

1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. Jaloeziemanagement Motorstuureenheid, DC 24 V. Art.-Nr.: 224 ME. Bedieningshandleiding Art.-Nr.: 224 ME Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies De inbouw en montage van elektrische apparaten mag alleen door een elektromonteur worden uitgevoerd. Als de handleiding niet wordt opgevolgd,

Nadere informatie

EN 55011, EN 55022, IEC/EN 61000 4, IEC 60068 2 6, IEC 60068 2 27 afmetingen (B H D) mm 35.5 90 58 (2 TE) Gewicht kg 0,07

EN 55011, EN 55022, IEC/EN 61000 4, IEC 60068 2 6, IEC 60068 2 27 afmetingen (B H D) mm 35.5 90 58 (2 TE) Gewicht kg 0,07 Type: EASY202 RE Bestelnummer: 232186 Verkoopstekst Steuerrelais Relaiserweiterungsmodul met verbindingssteker Bestelinformatie Ingangen Uitgangen Relais 10 A (UL) 2 Toepasbaar voor aanwijzingen easy700

Nadere informatie

Bedieningshandleiding DALI Power Potentiometer

Bedieningshandleiding DALI Power Potentiometer Lichtmanagement Bedieningshandleiding DALI Power Potentiometer 1. Veiligheidsinstructies Inbouw en montage van elektrische apparaten mogen uitsluitend geschieden door een landelijk erkend installatiebedrijf..

Nadere informatie

Regent Tracker aansluitingen 1.2 NL. Regent Tracker AANSLUITSCHEMA S

Regent Tracker aansluitingen 1.2 NL. Regent Tracker AANSLUITSCHEMA S Regent Tracker AANSLUITSCHEMA S 1 Inhoud 1. Introductie... 3 1.1. Termen en afkortingen... 3 2. Product Overzicht... 3 2.1. Uiterlijk... 3 2.2. Interface Definities... 4 3. Aan de slag...4 3.1 Electrische

Nadere informatie

Bedieningshandleiding. Netgelijkrichter 24 V, 5 A met UPS Oproepsysteem 834

Bedieningshandleiding. Netgelijkrichter 24 V, 5 A met UPS Oproepsysteem 834 Bedieningshandleiding Netgelijkrichter 24 V, 5 A met UPS 2973 00 Oproepsysteem 834 Veiligheidsaanwijzingen Inbouw en montage van elektrische apparaten mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een elektrotechnicus.

Nadere informatie

ASZ... Potentiometers. Building Technologies Division. ASZxx.3x

ASZ... Potentiometers. Building Technologies Division. ASZxx.3x 7 921 ASZxx.7xx / ASZxx.8xx ASZxx.7xx / ASZxx.8xx ASZxx.9xx Potentiometers ASZ... Voor aanbouw aan de servomotoren SQM... en SQN... voor de elektrischen signalering van de posities van de servomotorassen.

Nadere informatie

Tuincontactdoos met piket

Tuincontactdoos met piket NL Handleiding GS 2 DE GS 4 DE Belangrijk! Lees deze handleiding en bewaar ze. Neem de veiligheidsaanwijzingen in acht. Inhoudsopgave pagina 1 Inleiding... 29 2 Leveringsomvang... 29 3 Conform gebruik...

Nadere informatie

Online-datasheet STR1-SASU10P5 STR1 CONTACTLOZE VEILIGHEIDSSCHAKELAARS

Online-datasheet STR1-SASU10P5 STR1 CONTACTLOZE VEILIGHEIDSSCHAKELAARS Online-datasheet STR1-SASU10P5 STR1 A B C D E F H I J K M N O P Q R S T Bestelinformatie Gedetailleerde technische specificaties Kenmerken Systeemonderdeel Sensorprincipe Aantal veilige outputs 2 Hulpcontact

Nadere informatie

9-5-2011. Door: Gerald van Engeland en Harry Krosse D&F. Wat doet D&F Consulting? Consulting / Software / Training

9-5-2011. Door: Gerald van Engeland en Harry Krosse D&F. Wat doet D&F Consulting? Consulting / Software / Training - Door: Gerald van Engeland en Harry Krosse D&F Onderwerpen: - Introductie D&F - PL - SIL opbouw kwalitatief en kwantitatief, stappenplan - Valkuilen architectuur categorie 2 - Begrippen zoals: - foutuitsluiting

Nadere informatie

Handleiding HCS VB5224

Handleiding HCS VB5224 Handleiding HCS VB5224 Digitale Uitgangsmodule met 4 uitgangen HCS Building Automation Kompasstraat 7, 2901AM Capelle a/d IJssel Postbus 182, 2900AD Capelle a/d IJssel Tel. +31(0)10 458 00 00 Fax +31(0)10

Nadere informatie

ComfoFan S 425 Handleiding voor de installateur Manuel de l installateur

ComfoFan S 425 Handleiding voor de installateur Manuel de l installateur ComfoFan S 425 Handleiding voor de installateur Manuel de l installateur Handleiding voor de gebruiker z.o.z. Manuel de l utilisateur t.s.v.p. Heating Cooling Fresh Air Clean Air Zehnder Group Belgium

Nadere informatie

Serie 13 - Impulsrelais / Relais A

Serie 13 - Impulsrelais / Relais A Serie 13 - Impulsrelais / Relais 8-10 - 12-16 A 13 13.81 - Elektronisch impulsrelais - 1-polig voor railmontage 13.91 - Elektronisch impulsrelais met instelbare tijdfunctie - 1-polig voor inbouwmontage

Nadere informatie

Online-datasheet. TR10-SLM10P TR10 Lock VEILIGHEIDSSLUITINGEN

Online-datasheet. TR10-SLM10P TR10 Lock VEILIGHEIDSSLUITINGEN Online-datasheet TR10-SLM10P A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Bestelinformatie Gedetailleerde technische specificaties Kenmerken Sensorprincipe Aantal veilige outputs 2 Codering Type Meer apparaatuitvoeringen

Nadere informatie

I/O via Ethernet: BL2010-EIO (v1.01)

I/O via Ethernet: BL2010-EIO (v1.01) I/O via Ethernet: BL2010-EIO (v1.01) Via twee controllers BL2010, die op Ethernet worden aangesloten, kunnen via die verbinding de ingangsstatussen van beide controllers naar uitgangen van de andere controller

Nadere informatie

Concept 420 sm (productinformatie) Blad 1 04/2008

Concept 420 sm (productinformatie) Blad 1 04/2008 Concept 420 sm (productinformatie) Blad 1 04/2008 Hoogwaardige, microprocessorgestuurde slangenpomp met stappenmotor voor het doseren van vloeibare media. Uitrusting - 2 potentiometers voor instellen van

Nadere informatie

Jaloezieschakelmodule Bestelnr.: 8522 11 00. Bedienings- en montagehandleiding. 1. Veiligheidsinstructies. 2. Opbouw van het apparaat

Jaloezieschakelmodule Bestelnr.: 8522 11 00. Bedienings- en montagehandleiding. 1. Veiligheidsinstructies. 2. Opbouw van het apparaat Jaloezieschakelmodule Bestelnr.: 8522 11 00 Bedienings- en montagehandleiding 1. Veiligheidsinstructies Inbouw en montage van elektrische apparatuur mogen alleen door een installateur worden uitgevoerd

Nadere informatie

Inhoud. 1. Veiligheidsinstructies

Inhoud. 1. Veiligheidsinstructies 1 2 Inhoud 1. Veiligheidsinstructies... 3 2. Gebruik volgens de voorschriften... 4 3. Omschrijving... 4 4. Toepassingstabel... 4 5. Montage... 4 5.1 Omschrijving van de onderdelen... 5 5.2 Meeneemring

Nadere informatie

Altijd veilig met Rexroth In 10 Stappen naar Performance Level. The Drive & Control Company

Altijd veilig met Rexroth In 10 Stappen naar Performance Level. The Drive & Control Company Altijd veilig met Rexroth In 10 Stappen naar Performance Level The Drive & Control Company Deze brochure is een hulpmiddel bij het ontwerpen van een besturingssysteem, gebaseerd op ISO 13849-1 en ISO 13849-2.

Nadere informatie

Serie 7L - LED-lampen

Serie 7L - LED-lampen Serie - LED-lampen SERIE LED - lampen voor schakelkasten Energiebesparend door LED-techniek Opgenomen vermogen van 5 W Lichtstroom komt overeen met een 75 W gloeilamp Magneet-, schroef- of clipbevestiging

Nadere informatie

Universele dimmer inzetmoduul Gebruiksaanwijzing

Universele dimmer inzetmoduul Gebruiksaanwijzing Systeem 2000 Art. nr.: 0305 00, 0495 07 Functie Universele dimmer voor het schakelen en dimmen van vele soorten lampen zoals: 230 V gloeilampen 230 V halogeenlampen LV-halogeenlampen in combinatie met

Nadere informatie