Met Blackboard Learn Content Management kunnen gebruikers studiemateriaal, digitale inhoud en elektronische portfolio's beheren in een leeromgeving.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Met Blackboard Learn Content Management kunnen gebruikers studiemateriaal, digitale inhoud en elektronische portfolio's beheren in een leeromgeving."

Transcriptie

1 Content Management > Vereisten Content Management Deze onderwerpen zijn van toepassing op alle eindgebruikers van Content Collection en Blackboard Learn - Content Management, waaronder studenten, cursusleiders, bibliothecarissen en andere leden van een onderwijsomgeving. Met Blackboard Learn Content Management kunnen gebruikers studiemateriaal, digitale inhoud en elektronische portfolio's beheren in een leeromgeving. Vereisten Content Collection is alleen beschikbaar als uw instelling licenties voor Content Management heeft gekocht. Content Collection is beschikbaar als het tabblad Content Collection wordt weergegeven in de gebruikersinterface van Blackboard Learn. Blackboard Learn Release 9.1 Werken met Content Management en Content Collection - Pagina 1

2 Navigeren in Content Collection > Content Collection-menu Navigeren in Content Collection Content Collection maakt deel uit van Blackboard Learn als uw instelling beschikt over een licentie voor Content Management. Als u zich kunt aanmelden bij Blackboard Learn en u over een dergelijke licentie beschikt, hebt u toegang tot Content Collection. Selecteer na het aanmelden boven aan het scherm het tabblad Content Collection. Het is mogelijk dat de systeembeheerder beperkingen heeft ingesteld voor de toegang tot Content Collection of de naam van het tabblad heeft aangepast. Als u zich hebt aangemeld en Content Collection niet kunt vinden, neemt u voor ondersteuning contact op met de systeembeheerder van uw instelling. Content Collection-menu Het menu bevindt zich in de navigatiekolom aan de linkerkant en bevat twee navigatieweergaven: mapweergave en snelkoppelingsweergave. Deze weergaven worden aangegeven met pictogrammen boven in het scherm. Standaard wordt de snelkoppelingsweergave gebruikt. De huidige weergave wordt automatisch opgeslagen bij het afmelden en hersteld wanneer u weer naar Content Collection gaat. Gebruikers kunnen de rechterzijde van het frame slepen om de grootte van het Content Collection-menu aan te passen. Opmerking: de systeembeheerder kan instellen dat gebruikers geen andere navigatieweergave mogen inschakelen. Menuweergaven In de snelkoppelingsweergave zijn knoppen beschikbaar waarmee elk inhoudsgebied kan worden geopend, alsmede bladwijzers. Het menu Ga naar biedt toegang tot portfolio's, samenwerkingstools en andere tools, zoals Persoonlijke instellingen. In deze weergave hebt u vanuit het Content Collection-menu niet direct toegang tot mappen die zijn genest in elk gebied De mapweergave is veel gedetailleerder. In deze weergave worden ook de mappen in elk inhoudsgebied weergegeven en beschikt u over de optie elke map uit te vouwen of te sluiten om de submappen weer te geven. Naast de inhoudsgebieden bevat de mapweergave ook een menu Ga naar. Via dit menu hebt u snel toegang tot portfolio's, werkstromen en tools. Inhoudsframe Het inhoudsframe neemt het grootste deel van het scherm in beslag om de huidige weergave weer te geven. In deze weergave kunt u werken met inhoud. In het inhoudsframe zijn bovendien verscheidene navigatiefuncties opgenomen. U kunt de grootte van het inhoudsframe ten opzichte van het Content Collection-menu aanpassen door te klikken op de rand tussen de twee panelen en deze vervolgens te slepen. Spoor met broodkruimels (breadcrumbs) Boven aan het inhoudsframe wordt een spoor met zogenaamde broodkruimels (breadcrumbs) weergegeven. Hieraan kan de gebruiker zien waar hij of zij zich bevindt in Content Collection en wat het bijbehorende navigatiepad is. Klik op een item in het spoor om naar die map te gaan. Tussen de mappen staan knoppen waarmee u een vervolgkeuzelijst kunt openen. Klik op een knop om een lijst weer te geven met opties voor de bijbehorende map. Blackboard Learn Release 9.1 Werken met Content Management en Content Collection - Pagina 2

3 Navigeren in Content Collection > Actiebalk Actiebalk De actiebalk wordt onder het spoor met broodkruimels weergegeven. De balk bevat knoppen voor het uitvoeren van acties die specifiek zijn voor die pagina. Inhoudslijst In de inhoudslijst worden de mappen en items weergegeven in de huidige map. Daarnaast kunnen pagina's worden weergegeven met de functies voor het beheren van items en mappen. Wanneer u de inhoud van de map weergeeft, kunt u de mappen en items sorteren door te klikken op de kolomtitels. Blackboard Learn Release 9.1 Werken met Content Management en Content Collection - Pagina 3

4 Webmappen gebruiken > Voordat u begint Webmappen gebruiken WebDAV is bedoeld voor het delen van bestanden via internet, ongeacht het gebruikte platform (Microsoft Windows of Apple Mac OS ). Als WebDAV is geconfigureerd voor Blackboard Learn, kunnen gebruikers inhoud op dezelfde wijze benaderen als inhoud op gewone netwerkstations of in mappen op hun computer. De meeste besturingssystemen bieden ondersteuning voor WebDAV. U hoeft alleen maar het webadres van de map, een geldige gebruikersnaam en een geldig wachtwoord op te geven. Voordat u begint De systeembeheerder moet de functie Webmappen inschakelen voor alle cursussen. Webmappen gebruiken Met webmappen worden een map en alle submappen en bestanden in die map gekoppeld aan het besturingssysteem. Vervolgens kunnen de bestanden worden benaderd met elke geschikte toepassing voor weergeven en bewerken. Opmerking: wanneer de webmap is geopend, moet u niet de knop Omhoog gebruiken om naar andere gebieden in de map te navigeren. Bestandsnamen In bestandsnamen kunnen de tekens a-z, 0-9, de punt (.) en het onderstrepingsteken (_) worden gebruikt. Daarnaast worden alle standaard ISO 8859-tekens (geen vreemde tekens of symbolen) ondersteund. Alle spaties in de naam van het geladen bestand worden geconverteerd naar onderstrepingstekens (_). Speciale tekens worden niet ondersteund in bestandsnamen. Voor bestands- en mapnamen kunt u maximaal 255 tekens gebruiken. Het totale pad naar een bestand of map mag uit niet meer dan 400 tekens bestaan. Een webmap instellen in Mac OS X 1. Ga naar Cursusbestanden. 2. Klik op de actiebalk op Webmap instellen. 3. Vraag de beheerder om het adres voor WebDAV. Als u zich in de map bevindt die u wilt instellen als een webmap, klikt u op Webmap openen. Er verschijnt een instructievak, Webmappen gebruiken, met de URL die nodig is voor de koppeling. Kopieer het adres, zodat u het later kunt plakken. Selecteer in de Finder het menu Ga en vervolgens Verbind met server. Plak in het venster Verbinden met server de eerder gekopieerde URL in het veld Serveradres. Klik op Verbind. Als u op het plusteken naast het geplakte adres klikt, wordt het adres toegevoegd aan het vak Favoriete servers en hoeft u het adres niet elke keer te kopiëren. Als er een verificatievenster van WebDAV verschijnt, typt u uw gebruikersnaam en wachtwoord voor Blackboard en klikt u op OK. Als er verbinding is met de webmap, verschijnt er een pictogram op het bureaublad van de Mac om het netwerk aan te geven. Het pictogram Blackboard Learn Release 9.1 Werken met Content Management en Content Collection - Pagina 4

5 Webmappen gebruiken > Een webmap instellen in Windows heeft de naam van de gebruiker als er verbinding is met de map Mijn inhoud. Dubbelklik op het pictogram om de map te openen. 4. Voeg bestanden toe aan de netwerkmap van de Mac. Nadat u de map hebt geopend op de lokale computer, zoekt u het bestand of de map die u wilt overbrengen. Sleep items tussen de twee mappen. Bestanden die u naar de webmap sleept, worden daar als kopie opgeslagen en zijn nu beschikbaar in Cursusbestanden. Als alle bestanden zijn gekopieerd, sluit u het venster en sleept u het pictogram van het netwerk naar de prullenbak om de verbinding met de webmap te verbreken. Als u dat niet doet, blijft het pictogram op het bureaublad staan totdat u de computer uitschakelt. Er is dan al die tijd verbinding met de server. Als u een gemeenschappelijke computer gebruikt, hebben andere gebruikers dan toegang tot alle inhoud van uw map Cursusbestanden. Nadat u de webmap hebt gebruikt, ziet u enkele extra bestanden, zoals dubbele bestandsnamen die beginnen met._ of.ds Store. Deze bestanden kunt u verwijderen. Een webmap instellen in Windows 1. Ga naar Cursusbestanden. 2. Klik op de actiebalk op Webmap instellen. 3. Bepaal de URL van de webmap die u wilt instellen als een WebDAV-map. Kopieer de URL, zodat u deze later kunt plakken. 4. Voeg een netwerklocatie toe aan uw computer. Hiermee kunt u een snelkoppeling maken naar de webmap. Klik in het menu Start van Windows op Mijn netwerklocaties. Kies Netwerklocatie toevoegen in het menu Netwerktaken. Als de wizard Netwerklocatie toevoegen verschijnt, kiest u Andere netwerklocatie kiezen om een snelkoppeling te maken. Plak de eerdere gekopieerde URL voor de webmap en klik op Volgende. Typ een naam voor de netwerklocatie en klik op Volgende. Klik op Voltooien om de wizard af te sluiten. De webmap wordt geopend en wordt nu weergegeven in Mijn netwerklocaties. U wordt gevraagd uw gebruikersnaam en wachtwoord op te geven. 5. Sleep items van de map op uw computer naar de WebDAV-map. Klik in het menu Start van Windows op Mijn netwerklocaties en selecteer de eerder gemaakte locatie. Open via het menu Start de lokale map op uw computer waarmee u wilt werken. Sleep nu bestanden tussen Mijn netwerklocaties en de lokale map. Bestanden die u naar de webmap in Mijn netwerklocaties sleept, worden daar als kopie opgeslagen (ze worden geüpload naar de Blackboardserver) en zijn nu beschikbaar in Cursusbestanden. Blackboard Learn Release 9.1 Werken met Content Management en Content Collection - Pagina 5

6 Webmappen gebruiken > Een webmap instellen in Windows Als alle bestanden zijn gekopieerd, verbreekt u de verbinding met de webmap. Als u dat niet doet, wordt de verbinding gehandhaafd totdat u de computer uitschakelt. Als u een gemeenschappelijke computer gebruikt, hebben andere gebruikers dan toegang tot alle inhoud van uw map Cursusbestanden. Blackboard Learn Release 9.1 Werken met Content Management en Content Collection - Pagina 6

7 360 Overzicht > Inhoud van het overzicht 360 Overzicht In het 360 overzicht kunt u alle gegevens zien van inhoudsitems die zijn opgeslagen in Content Collection. U kunt niet alleen alle basiskenmerken van een item zien, maar ook informatie over koppelingen naar het item en eventuele metagegevens die aan het item zijn gekoppeld. U kunt het 360 overzicht openen via het contextmenu van een item. Inhoud van het overzicht De pagina 360 Overzicht bevat de volgende gegevens: Inhoudsopgave Eigenschappen Opmerkingen Versies Vermeldingen in catalogus met leerobjecten Machtigingen Passen Koppelingen Traceergegevens Metagegevens Blackboard Learn Release 9.1 Werken met Content Management en Content Collection - Pagina 7

8 Inhoud maken en wijzigen > Inhoud maken Inhoud maken en wijzigen Inhoud maken U kunt overal binnen het systeem inhoud maken en opslaan in Content Collection. Hieronder ziet u de manieren waarop u inhoud kunt maken en met inhoud kunt werken. Een map maken: mappen zijn opslaglocaties voor andere mappen en items. Mappen kunnen in elke map worden gemaakt. Wanneer een gebruiker een map wil maken, moet deze over de machtigingen Lezen en Schrijven beschikken voor de map waarin de nieuwe map wordt opgenomen. Wanneer bijvoorbeeld alleen de cursusleider over de machtigingen Lezen en Schrijven beschikt voor de hoofdmap, kan alleen de cursusleider een map maken in deze map. Items maken: Items zijn bestanden die zijn opgeslagen in Content Collection. Items kunnen worden gemaakt binnen elke map, op voorwaarde dat de gebruiker die het item maakt beheerbevoegdheden heeft voor de map waar het nieuwe item wordt gemaakt. Als bijvoorbeeld alleen de cursusleider beheerbevoegdheden heeft voor de map van een cursus, kan alleen de cursusleider hier een item maken. Externe koppelingen maken: Koppelingen met externe websites kunnen worden toegevoegd aan Content Collection als externe koppelingen. Een gedefinieerde website-url voor een externe koppeling kan achteraf worden gewijzigd. Item mailen: als u een item mailt naar bepaalde gebruikers, wordt er een koppeling verstuurd met een pas die toegang biedt tot het inhoudsitem. Inhoud bewerken Alle mappen, items en koppelingen kunt u wijzigen door in het contextmenu van het item de optie Bewerken te kiezen. Mappen vergrendelen Een vergrendeling beveiligt een map (de naam en de instellingen ervan) tegen wijzigingen. Wanneer Vergrendel deze map wordt geselecteerd, kunnen de items in de map worden bewerkt, maar niet worden verwijderd of verplaatst. Met de optie Vergrendel deze map inclusief inhoud worden zowel de map als de inhoud ervan beveiligd. Als u deze optie selecteert, worden alle submappen en items in de map vergrendeld. Deze mappen en items kunnen niet worden bewerkt, verplaatst of verwijderd. Wanneer een map is vergrendeld, kan de gebruiker de items in de map ook niet wijzigen via de webmap, bijvoorbeeld door een item rechtstreeks naar de webmap te kopiëren. Een map maken 1. Ga naar Content Collection. 2. Ga naar de map waaraan u de nieuwe map wilt toevoegen. 3. Klik op de actiebalk op Map maken. Als de knop Map maken niet wordt weergegeven, beschikt u niet over de vereiste machtigingen om een map toe te voegen op de huidige locatie. 4. Typ een naam voor de map in het veld dat verschijnt onder de actiebalk. Blackboard Learn Release 9.1 Werken met Content Management en Content Collection - Pagina 8

9 Inhoud maken en wijzigen > Een item maken 5. Klik op Maken en aanpassen om opties in te stellen voor de map of klik op Verzenden om de bewerking te voltooien. 6. Als u Maken en aanpassen hebt geselecteerd, verschijnt de pagina Map bewerken. Selecteer opties voor het aanpassen van de map en klik op Verzenden. Een item maken 1. Ga naar de cursus waaraan u een item wilt toevoegen. 2. Wijs op de actiebalk Bouwen aan en selecteer het item dat u wilt toevoegen. Als de knop Bouwen niet wordt weergegeven, beschikt u niet over de vereiste machtigingen om een item toe te voegen op de huidige locatie. 3. Voer een naam in voor het item. Als u het selectievakje onder de naam inschakelt, wordt een eventueel bestaand bestand met deze naam automatisch overschreven. 4. Gebruik de teksteditor om de inhoud van het item te maken. 5. Selecteer een of meer van de volgende opties: Bestand vergrendelen: een item kan alleen worden ontgrendeld door de persoon het item heeft vergrendeld. Vergrendeling voorkomt wijzigingen aan het item. Als een bestand wordt uitgecheckt, wordt het automatisch vergrendeld. Opmerkingen delen: als de opmerkingen zijn gedeeld, kunnen gebruikers met leesmachtiging opmerkingen weergeven en toevoegen. Versiebeheer inschakelen: Als versiebeheer is ingeschakeld, wordt bij het overschrijven of bewerken van een bestand een nieuwe versie gemaakt. Tracering inschakelen: Als tracering is ingeschakeld, wordt elk geval dat een gebruiker met een item werkt geregistreerd. 6. Klik op Verzenden. Het item wordt toegevoegd aan Content Collection. Een externe koppeling maken 1. Ga naar de map waaraan u de koppeling wilt toevoegen. 2. Wijs op de actiebalk de optie Bouwen aan en klik op Externe koppeling. Gebruik in dit veld niet de tekens '%' en '?'. 3. Als u bestanden met dezelfde naam wilt overschrijven, schakelt u het desbetreffende selectievakje in. 4. Voer het volledige webadres in van de koppeling. Wanneer u een URL toevoegt, moet u de volgende notatie gebruiken: niet of blackboard.com. 5. Selecteer een of meer van de volgende opties: Bestand vergrendelen: een item kan alleen worden ontgrendeld door de persoon het item heeft vergrendeld. Vergrendeling voorkomt wijzigingen aan het item. Als een bestand wordt uitgecheckt, wordt het automatisch vergrendeld. Blackboard Learn Release 9.1 Werken met Content Management en Content Collection - Pagina 9

10 Inhoud maken en wijzigen > Een item mailen Opmerkingen delen: als de opmerkingen zijn gedeeld, kunnen gebruikers met leesmachtiging opmerkingen weergeven en toevoegen. Versiebeheer inschakelen: Als versiebeheer is ingeschakeld, wordt bij het overschrijven of bewerken van een bestand een nieuwe versie gemaakt. Tracering inschakelen: Als tracering is ingeschakeld, wordt elk geval dat een gebruiker met een item werkt geregistreerd. 6. Klik op Verzenden. Een item mailen 1. Ga naar de map met het item of de map die u per wilt versturen. 2. Schakel het selectievakje in van het item dat u wilt mailen. 3. Klik op Items en. 4. Voer het adres in van alle personen die het item moeten ontvangen. Scheid meerdere adressen in hetzelfde veld door komma's. Het veld CC: is handig om iemand die niet tot de hoofdontvangers behoort, opmerkzaam te maken op het bericht. adressen in het veld Bcc: kunnen niet door andere ontvangers worden gezien. 5. U kunt het standaardbericht naar wens aanpassen, maar verwijder of wijzig de URL niet. Als u de URL wijzigt of verwijdert, hebben gebruikers geen toegang tot het item. 6. Klik op Verzenden. Blackboard Learn Release 9.1 Werken met Content Management en Content Collection - Pagina 10

11 Herbruikbare objecten maken > Een item mailen Herbruikbare objecten maken Gebruikers kunnen overal in Blackboard Learn herbruikbare objecten maken. Deze inhoud kan vervolgens overal in het systeem worden gebruikt. Herbruikbare objecten kunt u maken binnen een cursus. De desbetreffende optie wordt weergegeven onder de teksteditor op de eerste pagina van het formulier voor het maken van inhoud. Als u het selectievakje Opslaan als herbruikbaar object hebt ingeschakeld, verschijnt er een nieuw veld met het pad naar de locatie waar het object wordt opgeslagen in Content Collection. De standaardlocatie voor het opslaan van een herbruikbaar object is de map van een cursus binnen Content Collection. U kunt echter bladeren om een andere map te selecteren. Als u bijvoorbeeld al submappen hebt toegevoegd aan de cursusmap, kunt u de nieuwe herbruikbare inhoud ook opslaan in een van die submappen. Blackboard Learn Release 9.1 Werken met Content Management en Content Collection - Pagina 11

12 Inhoud kopiëren en verplaatsen > Machtigingen Inhoud kopiëren en verplaatsen Wanneer u een item of map kopieert, wordt een exacte replica van dat item of die map gemaakt. Het item of de map kan worden gekopieerd naar dezelfde locatie of een nieuwe locatie. De naam van het item of de map wordt niet gewijzigd wanneer u het item of de map kopieert naar een andere locatie. Wanneer u de kopie opslaat in dezelfde map als het origineel, wordt de oorspronkelijke bestands- of mapnaam voorafgegaan door de tekst 'Kopie van'. Wanneer de naam van het gekopieerde item of de gekopieerde map overeenkomt met de naam van een item of map in de doelmap, wordt u gevraagd of het bestaande item moet worden overschreven. Het is mogelijk meerdere items en mappen te selecteren en te kopiëren zodat inhoud eenvoudig kan worden gedeeld tussen mappen. Dit is met name handig wanneer les wordt gegeven over verschillende gedeelten van dezelfde cursus. Voor elk gedeelte kan een aparte map worden gebruikt voor verschillende sets gebruikers, maar aan het begin van de cursus komt de inhoud van deze mappen overeen. Door mappen en items te verplaatsen, worden deze uit de huidige locatie verwijderd en opgeslagen op een andere locatie. Het is mogelijk meerdere items en mappen te selecteren en te verplaatsen zodat een grote hoeveelheid inhoud eenvoudig kan worden verplaatst. Machtigingen In de volgende tabel ziet u welke machtiging nodig is voor bepaalde bewerkingen. Benodigde machtiging Lezen Schrijven Verwijderen Actie Kopiëren en verplaatsen Kopiëren en verplaatsen Verplaatsen Een inhoudsitem of map kopiëren 1. Ga naar de map waar het item of de map is opgeslagen die u wilt kopiëren. 2. Schakel het selectievakje in van het item of de map (of meerdere items en mappen) dat/die u wilt kopiëren. 3. Klik op Kopiëren. 4. Voer het pad in naar de doelmap waar u de kopie van het item of de map wilt opslaan, inclusief de naam van het item of de map. U kunt ook klikken op Bladeren om de doelmap te zoeken en te selecteren. 5. Schakel het selectievakje in als u mappen of items wilt verwijderen uit de doelmap die dezelfde naam hebben als mappen of items die u verplaatst naar de doelmap. 6. Klik op Verzenden. Een item of een map verplaatsen 1. Ga naar de map waar het item of de map is opgeslagen dat/die u wilt verplaatsen. 2. Schakel het selectievakje in van het item of de map (of meerdere items en mappen) dat/die u wilt kopiëren. 3. Klik op Verplaatsen. Blackboard Learn Release 9.1 Werken met Content Management en Content Collection - Pagina 12

13 Inhoud kopiëren en verplaatsen > Een item of een map verplaatsen 4. Voer het pad in naar de doelmap waar het item of de map moet worden opgeslagen. U kunt ook klikken op Bladeren om een map te zoeken en te selecteren. 5. Schakel het selectievakje in als u mappen of items wilt verwijderen uit de doelmap die dezelfde naam hebben als mappen of items die u verplaatst naar de doelmap. 6. Klik op Verzenden. Blackboard Learn Release 9.1 Werken met Content Management en Content Collection - Pagina 13

14 Mappen en items > Mappen Mappen en items In Content Collection worden inhoudsbestanden opgeslagen als items. Items worden geordend in een boomstructuur waarin geneste mappen en items worden weergegeven, inclusief inhoudsgebieden. Dit betekent dat elke map andere mappen en items kan bevatten. Opmerking: gebruikers kunnen geen items en mappen met dezelfde namen maken in één gebied van Content Collection, bijvoorbeeld in Mijn inhoud. Mappen In een map kunnen zowel items als andere mappen worden opgeslagen. Met uitzondering van de map op het hoogste niveau (/) bevinden alle mappen zich in andere mappen. Inhoudsgebieden zijn mappen die zijn opgeslagen onder de map op het hoogste niveau. Toegang tot de map op het hoogste niveau is normaal gesproken voorbehouden aan de beheerder. De grootte van elke map kan worden beperkt om ongebreidelde groei te voorkomen. De maximumgrootte voor elke map is definitief, maar flexibel binnen de map zodat bepaalde submappen groter kunnen worden dan andere. Items Een item is een bestand dat is opgeslagen in Content Collection. Items zijn automatisch beschikbaar voor de gebruiker die het item heeft toegevoegd. Wanneer ook andere gebruikers het item moeten kunnen weergeven, moet dit worden gedeeld. De functies met betrekking tot machtigingen, opmerkingen en metagegevens zijn gelijk voor items en mappen. Voor items zijn nog diverse andere beheerfuncties beschikbaar die niet worden gebruikt voor mappen. Items en mappen beheren De volgende opties zijn beschikbaar in het contextmenu van een item of map. Opmerkingen: Opmerkingen zijn opgeslagen teksten van gebruikers. Opmerkingen zijn meningen of instructies over de inhoud van een item of map. Passen: Er kunnen passen worden gemaakt voor een item zodat iedereen, ook personen zonder gebruikersaccount, gecontroleerde toegang hebben tot het item. Wanneer een gebruiker inhoud weergeeft via een pas, heeft hij of zij geen toegang tot andere gebieden van Content Collection. Met passen kan alleen de machtiging Lezen of de machtiging Lezen/schrijven worden toegekend om samenwerking mogelijk te maken. Passen zijn zeer nuttig wanneer u bestanden wilt delen met iemand die geen Content Collection-gebruiker is. Met een pas hoeven deze personen zich niet aan te melden, maar kunnen ze het bestand via een URL direct benaderen. Machtigingen: Een gebruiker kan de inhoud van mappen alleen weergeven als de eigenaar van de map de gebruiker toegang tot de map heeft gegeven. De cursusleider kan een map voor zijn cursus bijvoorbeeld beschikbaar maken voor studenten. Wanneer gebruikers worden toegevoegd aan een map, worden aan hen machtigingen toegekend om hun acties binnen de map te bepalen. Er zijn vier typen machtigingen: Lezen, Schrijven, Verwijderen en Beheren. Blackboard Learn Release 9.1 Werken met Content Management en Content Collection - Pagina 14

15 Mappen en items > Items en mappen beheren Met machtigingen kan inhoud worden weergegeven en tegelijkertijd worden beveiligd tegen onbevoegde wijzigingen. Met machtigingen kunnen gebruikers items en mappen lezen en bewerken die zijn toegevoegd aan Content Collection. Gebruikers moeten over machtigingen beschikken om inhoud rechtstreeks vanuit Content Collection en via koppelingen in cursussen en portfolio's te kunnen benaderen. De volgende machtigingen zijn beschikbaar in Content Collection: o o o o Lezen: gebruikers kunnen items of mappen weergeven. Schrijven: gebruikers kunnen wijzigingen doorvoeren in items en mappen. Verwijderen: gebruikers kunnen items verwijderen uit de map of de map zelf verwijderen. Beheren: gebruikers kunnen wijzigingen doorvoeren in de eigenschappen en instellingen van items en mappen. Tracering: Tracering wordt gebruikt om te zien welke bewerkingen andere gebruikers uitvoeren op een item. Via deze functie wordt bijgehouden wanneer een exemplaar van het bestrand wordt gewijzigd of gelezen. Daarnaast wordt aangegeven welke gebruiker welke actie heeft uitgevoerd. Deze functie is nuttig voor het beheren van wijzigingen. Cursusleiders kunnen deze functie gebruiken om te controleren of studenten een item hebben gelezen. Versies: Er wordt gewerkt met versies zodat bij samenwerking eerdere versies niet worden overschreven. Elke versie wordt opgeslagen als een afzonderlijke versie die kan worden uitgecheckt en ingecheckt om wijzigingen te beheren. Alleen gebruikers die een versie hebben uitgecheckt, kunnen wijzigingen doorvoeren in het bestand. Metagegevens: er kunnen metagegevens worden toegevoegd aan een map zodat deze eenvoudig kan worden gevonden. De inhoud van de map kan eenvoudig kan worden geïdentificeerd door een beschrijving toe te voegen. Blackboard Learn Release 9.1 Werken met Content Management en Content Collection - Pagina 15

16 Inhoud beheren via mappen > Mappen ordenen Inhoud beheren via mappen Mappen ordenen Het is raadzaam mappen zo te ordenen dat u machtigingen per map kunt beheren in plaats van per bestand. U kunt bijvoorbeeld een map maken voor alle bestanden die worden gebruikt in een groepsproject. Op die manier kunt u de gehele map delen met de groepsleden en hoeft u geen machtigingen te beheren voor afzonderlijke items die zijn opgeslagen in verschillende mappen. Aan een map op het hoogste niveau, bijvoorbeeld de gebruikersmap, moet alleen de machtiging Lezen worden toegekend. Wanneer een machtiging wordt toegevoegd of gewijzigd voor de map op het hoogste niveau, moet u controleren of aan de persoonlijke submappen en bestanden in de map niet per ongeluk machtigingen zijn toegekend waardoor bepaalde informatie niet meer wordt beveiligd. Mappen delen Wanneer u mappen en bestanden toevoegt aan Content Collection, moet u rekening houden met de gebruikers en gebruikerslijsten waarmee de inhoud zal worden gedeeld. Probeer mappen te maken waarvan alle items moeten worden gedeeld met dezelfde gebruikers. Wanneer items die worden gedeeld met dezelfde gebruikers zich in verschillende mappen bevinden, wordt het beheren van deze items lastig. Wanneer u bijvoorbeeld documenten wilt maken die toegankelijk moeten zijn voor alle gebruikers in de instelling, moet u een map maken die wordt gedeeld met alle systeemgebruikers en de betreffende items toevoegen aan deze map. Bestanden delen Bestanden zijn automatisch beschikbaar voor de gebruiker die het bestand heeft toegevoegd. Wanneer ook andere gebruikers het bestand moeten kunnen weergeven, moet deze worden gedeeld. Voor bestanden gelden dezelfde machtigingen als voor de map waarin deze bestanden zijn opgenomen. Voegt u een bestand toe aan een map waarvoor bepaalde gebruikers of gebruikerslijsten al over de machtigingen Lezen en Schrijven beschikken, dan hebben deze gebruikers dezelfde machtigingen voor het nieuwe toegevoegde bestand. Overschrijvenoptie in mappen Wanneer u machtigingen voor een bovenliggende map wijzigt of toevoegt, kunt u aangeven dat alle bestanden en submappen deze machtigingen moeten overnemen. Wanneer u bijvoorbeeld de machtigingen Lezen en Schrijven toevoegt aan de map terwijl voor een item in de map al de machtigingen Lezen, Schrijven en Verwijderen zijn ingesteld, wordt de machtiging Verwijderen uit dat bestand verwijderd. Voor alle submappen en bestanden in deze map worden de machtigingen Lezen en Schrijven toegekend. Wanneer u deze optie niet selecteert, worden eventuele extra machtigingen voor deze map automatisch overgenomen voor de bestanden en submappen in de map. De bestaande machtigingen worden echter niet verwijderd. Wanneer u bijvoorbeeld de machtigingen Lezen, Schrijven en Beheren toevoegt aan de map terwijl voor een item in de map al de machtigingen Lezen, Schrijven en Verwijderen zijn ingesteld, wordt de machtiging Beheren toegevoegd. Blackboard Learn Release 9.1 Werken met Content Management en Content Collection - Pagina 16

17 Inhoud beheren via mappen > Overschrijvenoptie in mappen Nadat u machtigingen voor een map hebt gewijzigd, kunt u de machtigingen voor een item wijzigen, maar deze worden overschreven zodra de machtigingen voor de bovenliggende map worden gewijzigd. Dit is een reden waarom het beheren van machtigingen aanzienlijk eenvoudiger wordt wanneer items met hetzelfde doel en voor dezelfde gebruikers zijn opgeslagen in één map. Blackboard Learn Release 9.1 Werken met Content Management en Content Collection - Pagina 17

18 Inhoud ordenen in mappen > Informatie over de gebruikersmap Inhoud ordenen in mappen Voordat u inhoud toevoegt aan Content Collection, moet u plannen hoe u de inhoud wilt beheren. Op die manier kunt u inhoud ordenen op een manier die het best aansluit op uw behoeften. In Content Collection worden bestanden geordend in een boomstructuur waarin ook geneste mappen en inhoudsgebieden worden weergegeven. Dit betekent dat elke map andere submappen en bestanden kan bevatten. De term 'items' heeft betrekking op bestanden en mappen. In een map kunt u zowel bestanden als andere mappen opslaan. Mappen zijn automatisch beschikbaar voor de gebruiker die de map heeft toegevoegd. Wanneer ook andere gebruikers de map en de inhoud ervan moeten kunnen weergeven, moet deze worden gedeeld. Met uitzondering van de hoofdmap bevinden alle mappen zich in andere mappen. Hoofdmappen zijn mappen waarin alle andere mappen zijn opgenomen. Inhoudsgebieden, zoals Gebruikers, Cursussen, Instelling en Bibliotheek, zijn mappen die zijn opgeslagen onder de hoofdmap. Opmerking: een bovenliggende map mag niet twee submappen met dezelfde naam bevatten. In de gebruikersmap mogen bijvoorbeeld niet twee mappen met de naam Groepsprojecten worden gemaakt. Een map mag ook niet twee bestanden met dezelfde naam bevatten. Informatie over de gebruikersmap Wanneer een gebruiker Content Collection voor het eerst opent, wordt een gebruikersmap gemaakt. De naam van deze map komt overeen met de gebruikersnaam. De gebruiker kan dit gebied naar wens ordenen. Opmerking: de beheerder bepaalt of voor alle gebruikers een map met gebruikersnaam wordt gemaakt of alleen voor gebruikers met bepaalde rollen. Inhoud opslaan Gebruikers moeten de gebruikersmap zo ordenen dat persoonlijke en gedeelde bestanden eenvoudig kunnen worden geopend en beheerd. De gebruikersmap is geschikt voor het opslaan van persoonlijke bestanden en documenten die nog niet zijn voltooid. Dit gebied kan ook worden gebruikt als werkruimte voor groepssamenwerking. Hieronder wordt een aantal voorbeelden beschreven van mappen die nuttig kunnen zijn: Persoonlijke map: Een werkgebied waarin lopende projecten worden opgeslagen. Deze map wordt niet gedeeld met andere gebruikers. Groepsmappen: Mappen voor groepssamenwerking die worden gedeeld met andere groepsleden en waarin gezamenlijk aan projecten kan worden gewerkt. Mappen voor persoonlijk cursusmateriaal: Wanneer de gebruiker een cursusleider is, kan een map in dit gebied worden gebruikt om persoonlijke cursusgegevens, zoals cijfers van studenten, op te slaan. Machtigingen toekennen Voor de gebruikersmap op het hoogste niveau moet u alleen de machtiging Lezen toekennen. Wanneer u extra machtigingen toekent voor deze map, wordt beheren en ordenen van de inhoud lastig. Wanneer u voor de map op het hoogste niveau de machtiging Lezen toekent aan Blackboard Learn Release 9.1 Werken met Content Management en Content Collection - Pagina 18

19 Inhoud ordenen in mappen > Ruimte voor persoonlijke en openbare inhoud andere gebruikers, moet u niet vergeten de machtigingen te verwijderen voor de submappen of items met persoonlijke gegevens. Ruimte voor persoonlijke en openbare inhoud Het is zeer nuttig aparte mappen te maken voor persoonlijke inhoud en openbare inhoud. Een persoonlijke map kan bijvoorbeeld papers en projecten bevatten waaraan u nog werkt, terwijl een andere map professionele inhoud bevat die u nog niet wilt delen, zoals cv's en sollicitatiebrieven. Wanneer u een document wilt delen, kunt u het kopiëren of verplaatsen naar een openbare map. Wanneer een cursusleider bijvoorbeeld aan een cursusdocument werkt, kan hij of zij een conceptversie maken in een persoonlijke map. Zodra het document is voltooid, kan het vervolgens worden verplaatst naar een openbare map. De gedeelde map wordt gedeeld met alle gebruikers die zijn ingeschreven voor de klas (openbare ruimte die alleen beschikbaar is voor cursusleden). Een persoonlijke map maken Net als andere mappen in Content Collection worden ook persoonlijke mappen gemaakt met de optie Map maken op de actiebalk. Of een map persoonlijk is, hangt af van de toegekende machtigingen voor die map. Een gebruiker kan bijvoorbeeld in zijn of haar gebruikersmap een submap maken en geen machtigingen voor de map toekennen aan anderen. Een openbare map maken Net als persoonlijke mappen worden ook openbare mappen gemaakt met de optie Map maken op de actiebalk. Of een map beschikbaar is voor meerdere gebruikers en gebruikersgroepen, hangt af van de toegekende machtigingen voor die map. Elke gebruiker met de machtiging Beheren kan het item delen met een grotere groep gebruikers. In een gebruikersmap kan bijvoorbeeld een openbare map worden gemaakt en gedeeld met een gebruikersgroep die samenwerkt aan een project. Blackboard Learn Release 9.1 Werken met Content Management en Content Collection - Pagina 19

20 De gebruikersmap ordenen > Inhoud opslaan De gebruikersmap ordenen Wanneer een gebruiker Content Collection voor het eerst opent, wordt een gebruikersmap gemaakt. De naam van deze map komt overeen met de gebruikersnaam. De gebruiker kan dit gebied naar wens ordenen. Opmerking: de beheerder bepaalt of voor alle gebruikers een map met gebruikersnaam wordt gemaakt of alleen voor gebruikers met bepaalde rollen. Inhoud opslaan Gebruikers moeten de gebruikersmap zo ordenen dat persoonlijke en gedeelde bestanden eenvoudig kunnen worden geopend en beheerd. De gebruikersmap is geschikt voor het opslaan van persoonlijke bestanden en documenten die nog niet zijn voltooid. Dit gebied kan ook worden gebruikt als werkruimte voor groepssamenwerking. Hieronder wordt een aantal voorbeelden beschreven van mappen die nuttig kunnen zijn: Persoonlijke map: Een werkgebied waarin lopende projecten worden opgeslagen. Deze map wordt niet gedeeld met andere gebruikers. Groepsmappen: Mappen voor groepssamenwerking die worden gedeeld met andere groepsleden en waarin gezamenlijk aan projecten kan worden gewerkt. Mappen voor persoonlijk cursusmateriaal: Wanneer de gebruiker een cursusleider is, kan een map in dit gebied worden gebruikt om persoonlijke cursusgegevens, zoals cijfers van studenten, op te slaan. Machtigingen toekennen Voor de gebruikersmap op het hoogste niveau moet u alleen de machtiging Lezen toekennen. Wanneer u extra machtigingen toekent voor deze map, wordt beheren en ordenen van de inhoud lastig. Wanneer u voor de map op het hoogste niveau de machtiging Lezen toekent aan andere gebruikers, moet u niet vergeten de machtigingen te verwijderen voor de submappen of items met persoonlijke gegevens. Blackboard Learn Release 9.1 Werken met Content Management en Content Collection - Pagina 20

bla bla Open-Xchange Server Gebruikershandleiding

bla bla Open-Xchange Server Gebruikershandleiding bla bla Open-Xchange Server Gebruikershandleiding Open-Xchange Server Open-Xchange Server: Gebruikershandleiding publicatie datum woensdag, 29. augustus 2012 v.6.20.7 Copyright 2006-2012 OPEN-XCHANGE Inc.,

Nadere informatie

Deel 1 Kennismaking. Docent: Jos Nys. (september 2010)

Deel 1 Kennismaking. Docent: Jos Nys. (september 2010) Deel 1 Kennismaking Docent: Jos Nys (september 2010) Inhoud 1. Wat is een CMS?... 3 2. Wat is?... 4 3. WampServer installeren... 9 4. downloaden en installeren...11 5. Front end back end... 13 6. Het Navigatiemenu...

Nadere informatie

Compad Bakkerij Support Handleiding

Compad Bakkerij Support Handleiding Compad Compad Bakkerij Support Handleiding Geldig tot en met: 8 augustus 2012 Latest Content: i:\handboek\compad bakkerij\compad bakkerij supportboek.docx Auteur: Carol Esmeijer, Compad Software Compad

Nadere informatie

Handleiding voor Pinnacle Studio 18

Handleiding voor Pinnacle Studio 18 Handleiding voor Pinnacle Studio 18 Inclusief Pinnacle Studio Plus en Pinnacle Studio Ultimate Inhoud Voordat u begint................................. 1 Afkortingen en conventies...............................

Nadere informatie

LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5

LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5 LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5 Datum Versie 1-2-2011 1.0 LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5 1 1. Inleiding... 5 1.1. Functionaliteit CRM relatiebeheer...5 1.2. Single versus multi-user versie...6 2. De software

Nadere informatie

Gebruikershandleiding WebEx Meeting Center. voor hosts, presentatoren en deelnemers

Gebruikershandleiding WebEx Meeting Center. voor hosts, presentatoren en deelnemers Gebruikershandleiding WebEx Meeting Center voor hosts, presentatoren en deelnemers Copyright 1997 2012 Cisco and/or its affiliates. Alle rechten voorbehouden. WEBEX, CISCO, Cisco WebEx, het CISCO-logo

Nadere informatie

Mededeling met betrekking tot het auteursrecht

Mededeling met betrekking tot het auteursrecht Parallels Panel Mededeling met betrekking tot het auteursrecht ISBN: Niet beschikbaar Parallels 660 SW 39 th Street Suite 205 Renton, Washington 98057 USA Telefoon: +1 (425) 282 6400 Fax: +1 (425) 282

Nadere informatie

Nieuw in versie 3.2 1

Nieuw in versie 3.2 1 Nieuw in versie 3.2 1 Introductie... 3 Nieuwe functies in it's learning 3.2... 3 Nieuwe teksteditor... 3 Nuttige functies in de editor... 4 Berichten... 6 Acties... 7 Berichtfilters... 7 De map Concepten...

Nadere informatie

Handleiding SpinOffice CRM April 2013

Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Als nieuwe gebruiker van SpinOffice CRM is het van belang een goed beeld te hebben van de mogelijkheden van onze slimme applicatie. SpinOffice voegt een centraal adressenbestand

Nadere informatie

Parallels Operations Automation 5.4. Handleiding voor abonnees. Herziening 9.33 (juli 2012)

Parallels Operations Automation 5.4. Handleiding voor abonnees. Herziening 9.33 (juli 2012) Parallels Operations Automation 5.4 Handleiding voor abonnees Herziening 9.33 (juli 2012) Copyright 1999-2012 Parallels IP Holdings GmbH en zijn filialen. Alle rechten voorbehouden. Parallels IP Holdings

Nadere informatie

PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1

PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1 PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1 Inhoudsopgave Achtergrond informatie over de navigatie binnen PerfectView... 4 A... 6 Aanhef & Adressering... 6 Activiteiten... 6 Toelichting verkoopactiviteiten...

Nadere informatie

het werk mag kopiëren, verspreiden en doorgeven; het werk mag remixen en of er afgeleide werken mag van maken

het werk mag kopiëren, verspreiden en doorgeven; het werk mag remixen en of er afgeleide werken mag van maken COPYRIGHT Niets uit dit werk mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, geluidsband, elektronisch of op welk andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke

Nadere informatie

Help gebruiken. Help gebruiken Inhoud Index Vorige 1

Help gebruiken. Help gebruiken Inhoud Index Vorige 1 Help gebruiken Help gebruiken Inhoud Index Vorige 1 Help gebruiken On line Help gebruiken De Adobe Acrobat Reader-toepassing bevat een volledige documentatie in een toegankelijk, op PDF-gebaseerd Help-systeem.

Nadere informatie

FileMaker Pro 13. Gebruikershandleiding

FileMaker Pro 13. Gebruikershandleiding FileMaker Pro 13 Gebruikershandleiding 2007-2013 FileMaker, Inc. Alle rechten voorbehouden. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, California 95054, VS FileMaker en Bento zijn handelsmerken

Nadere informatie

Handleiding Net-Book 5. Net-Book. Internet zoals het bedoeld is!

Handleiding Net-Book 5. Net-Book. Internet zoals het bedoeld is! Handleiding Net-Book 5 Net-Book Internet zoals het bedoeld is! Colofon Leverancier: Become-IT Herderlaan 8 3851 BD ERMELO Telefoon: 0341-470068 Internet: http://www.become-it.nl Ondersteuning: Per e-mail:

Nadere informatie

FileMaker 13. WebDirect Handleiding

FileMaker 13. WebDirect Handleiding FileMaker 13 WebDirect Handleiding 2014 FileMaker, Inc. Alle rechten voorbehouden. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, California 95054, VS FileMaker en Bento zijn handelsmerken van FileMaker,

Nadere informatie

Handleiding. Outlook Web App 2010 - CLOUD. Versie: 22 oktober 2012. Toegang tot uw e-mailberichten via internet

Handleiding. Outlook Web App 2010 - CLOUD. Versie: 22 oktober 2012. Toegang tot uw e-mailberichten via internet Handleiding Outlook Web App 2010 - CLOUD Versie: 22 oktober 2012 Toegang tot uw e-mailberichten via internet Handleiding Multrix Outlook Web App 2010 - CLOUD Voorblad Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 Inloggen...4

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding // Mamut Business Software Installatiehandleiding Introductie Deze handleiding is bedoeld om de installatie en eerste opstart van Mamut Business Software te vereenvoudigen. De structuur van de handleiding

Nadere informatie

Nitro Reader 3 Gebruikershandleiding

Nitro Reader 3 Gebruikershandleiding Nitro Reader 3 Gebruikershandleiding In deze Gebruikershandleiding Welkom bij Nitro Reader 3 1 Het gebruik van deze handleiding 1 Snel de juiste informatie opzoeken 1 Zoeken op trefwoorden: 1 Online deelnemen

Nadere informatie

Parallels Panel. Gebruikershandleiding. Parallels Plesk Panel 11.0. Revision 1.0

Parallels Panel. Gebruikershandleiding. Parallels Plesk Panel 11.0. Revision 1.0 Parallels Panel Gebruikershandleiding Parallels Plesk Panel 11.0 Revision 1.0 Mededeling met betrekking tot het auteursrecht Parallels IP Holdings GmbH Vordergasse 59 CH-Schaffhausen Zwitserland Telefoon:

Nadere informatie

Pinnacle Studio. Uw leven in films. Versie 16. Inclusief Pinnacle Studio Plus en Pinnacle Studio Ultimate

Pinnacle Studio. Uw leven in films. Versie 16. Inclusief Pinnacle Studio Plus en Pinnacle Studio Ultimate Pinnacle Studio Versie 16 Inclusief Pinnacle Studio Plus en Pinnacle Studio Ultimate Uw leven in films Documentatie door AHA! Text Services. Geschreven door Nick Sullivan, Susan M. Scott en Terri Morgan.

Nadere informatie

Network Scanner Tool R3.1

Network Scanner Tool R3.1 Network Scanner Tool R3.1 Handleiding Versie 3.0.04 Handleiding voor Network Scanner Tool i Copyright 2000-2004 door Sharp Corporation. Alle rechten voorbehouden. Verveelvoudiging, aanpassing of vertaling

Nadere informatie

LTO Noord. Handleiding afdelingswebsite. Datum: 30-10-2012 Versie 5.1

LTO Noord. Handleiding afdelingswebsite. Datum: 30-10-2012 Versie 5.1 LTO Noord Handleiding afdelingswebsite Datum: 30-10-2012 Versie 5.1 Inhoud Inleiding... 3 Basisonderdelen van de website... 4 Internet browser opstarten en de website bekijken... 5 Inloggen in CMS achter

Nadere informatie

OmegaT - Gebruikershandleiding. Vito Smolej

OmegaT - Gebruikershandleiding. Vito Smolej OmegaT - Gebruikershandleiding Vito Smolej OmegaT - Gebruikershandleiding Vito Smolej publicatie datum Samenvatting Dit document is de officiële gebruikershandleiding voor OmegaT, het gratis Computer Aided

Nadere informatie

Deel bergen foto s in Hotmail / Windows Live mail

Deel bergen foto s in Hotmail / Windows Live mail Online foto s delen Tja, dan zit de vakantie er weer (bijna) op. Genoten van de zon, lekker uitgerust, en alle mooie momenten vastgelegd met de camera. Misschien hebt u wel honderden foto's op een geheugenkaartje

Nadere informatie

1 De onderdelen van TYPO3

1 De onderdelen van TYPO3 Nederlandse versie 1.03 Webredactie-MC@tudelft.nl 13 mei 2014 Inhoudsopgave 1 De onderdelen van TYPO3... 3 1.1 De basis... 3 1.1.1 Inloggen... 3 1.1.2 Het hoofdmenu... 3 1.1.3 Pagina-/ Bestandsboom...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding J URIDISCHE INFORMATIE Copyright 2011 Nuance Communications, Inc. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze publicatie mag worden overgedragen, bewerkt, gekopieerd, opgeslagen in

Nadere informatie

Advisor Master TITAN Managementsoftware Gebruikershandleiding

Advisor Master TITAN Managementsoftware Gebruikershandleiding Advisor Master TITAN Managementsoftware Gebruikershandleiding Software versie 1.0.5c VOORLOPIG Aritech is een divisie van SLC Technologies B.V. Copyright SLC Technologies B.V. 2000. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

WD My Cloud EX2 Persoonlijke cloudopslag Gebruikershandleiding

WD My Cloud EX2 Persoonlijke cloudopslag Gebruikershandleiding WD My Cloud EX2 Persoonlijke cloudopslag Gebruikershandleiding WD-service en -ondersteuning Mocht u tegen een probleem aanlopen, geeft u ons dan eerst de kans om dit te verhelpen voordat u dit product

Nadere informatie

e-publications Handleiding Centre d Informatique pour la Région Bruxelloise Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest versie 1.

e-publications Handleiding Centre d Informatique pour la Région Bruxelloise Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest versie 1. Centre d Informatique pour la Région Bruxelloise Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest e-publications Handleiding versie 1.0 www.cirb.irisnet.be www.cibg.irisnet.be Document Code: Klant: e-publications

Nadere informatie