Basisregistratie ondergrond (BRO) Innamehandboek

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Basisregistratie ondergrond (BRO) Innamehandboek"

Transcriptie

1 Basisregistratie ondergrond (BRO) Innamehandboek Geotechnisch sondeeronderzoek Datum 4 november 2014 Status Draft

2

3 Colofon Bestuurskern Dir. Ruimtelijke Ontwikkeling Plesmanweg 1-6 Den Haag Contactpersoon D.W. van Barneveld Senior Beleidsmedewerker T M +31(0) Versie 0.5 Auteur TNO Geologische Dienst Nederland

4 Inhoudsopgave 1 Inleiding Doel en doelgroep innamehandboek Samenhang met andere documentatie Leeswijzer Versiehistorie Contactinformatie Inname van geotechnisch sondeeronderzoek Gegevens aanbieden Innameloket of -webservice Het begrip transactie Innametransacties Kwaliteitsregime waaraan registratieobject voldoet Aanbieden via de webservice Voordat de transactie begint De verwerking van een registratieverzoek in het kort De verwerking van een registratieverzoek in meer detail... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd Doen van een registratieverzoek Uitvoeren toegangscontrole.. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd Uitvoeren gegevenscontrole. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd Vastleggen gegevens... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 3.4 De verwerking van een correctieverzoek in het kort De verwerking van een correctieverzoek in meer detail Doen van een correctieverzoek Uitvoeren toegangscontrole.. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd Uitvoeren gegevenscontrole. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Pagina 4 van 36

5 3.5.4 Beoordelen gegevens... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd Vastleggen gegevens... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 4 Specificatie van de transactiegegevens bij inname van geotechnisch sondeeronderzoek Specificatie van de domeinen... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 5 Aanbieden via het loket Pagina 5 van 36

6 1 Inleiding 1.1 Doel en doelgroep innamehandboek In de basisregistratie ondergrond (BRO) wordt een aantal typen gegevens geregistreerd, de registratieobjecten. Een van de registratieobjecten is geotechnisch sondeeronderzoek. Het innamehandboek richt zich op de partijen die geotechnisch sondeeronderzoek aan de registerbeheerder van de BRO aanleveren en beschrijft hoe het proces van gegevensinname globaal verloopt. Het doel is de leveranciers van gegevens, de dataleveranciers, in algemeen begrijpelijke bewoordingen inzicht te geven in de stappen die in dit proces worden doorlopen, in de begrippenwereld die wordt gehanteerd, in de vormen van controle en in de berichten die tussen de leverancier, en de registerbeheerder worden uitgewisseld. 1.2 Samenhang met andere documentatie Voor ieder registratieobject in de BRO worden de volgende beschrijvende documenten opgesteld: een catalogus, de handboeken voor inname en uitgifte; de koppelvlakbeschrijvingen voor inname en uitgifte. In de catalogus staan de definities van alle entiteiten en attributen van het registratieobject beschreven. Tevens zijn hierin een beschrijving van de kardinaliteit (het aantal keer dat de entiteit of het attribuut voorkomt), regels voor het gebruik en de waardes die toegestaan zijn voor de attributen te vinden. Tot slot wordt de samenhang tussen de entiteiten beschreven. De catalogus beschrijft dus de inhoud van de BRO en vormt de basis voor de andere beschrijvende documenten. Een handboek voor inname of uitgifte beschrijft het proces dat bij inname of uitgifte van gegevens wordt doorlopen. Alle registratieobjecten kunnen aangeboden worden via webservices, bepaalde registratieobjecten kunnen ook aangeboden worden via het innameloket. Bij uitgifte is het anders en kan de afnemer voor alle objecten kiezen tussen webservices of DINOloket. In een handboek worden ook de gegevens gedefinieerd die betrekking hebben op het proces van inname of uitgifte. Om te Pagina 6 van 36

7 zien wat er aangeleverd moet worden of wat er uitgeleverd kan worden, heeft men de catalogus nodig. De koppelvlakbeschrijvingen zijn geschreven voor softwareontwikkelaars en zijn bedoeld voor de partijen die de webservices gaan gebruiken. Op basis van de twee vorige typen documenten staat hierin beschreven hoe het registratieobject en de processen van inname of uitgifte worden vertaald naar het technische koppelvlak dat is gerealiseerd door middel van webservices. De koppelvlakbeschrijving gaat dus in op de technische kant van de overdracht van gegevens. Voor geotechnisch sondeeronderzoek is er nog een bijzonder document, de handreiking voor conversie. In die handreiking wordt inzichtelijk gemaakt hoe de informatie uit het GEF-CPT formaat naar IMBRO-XML moet worden omgezet. Het GEF formaat is de thans in het werkveld gebruikte standaard voor uitwisseling, en IMBRO-XML is het formaat dat de BRO vraagt. Deze documenten hangen samen zoals hieronder afgebeeld. Dataleveranciers Data-afnemers Handreiking conversie GEF-CPT Report naar IMBRO-XML Gegevensdefinitie registratieobject Catalogus voor BRO Geotechnisch Sondeeronderzoek Beschrijving transacties Innamehandboek voor BRO Geotechnisch Sondeeronderzoek Uitgiftehandboek voor BRO Geotechnisch Sondeeronderzoek Beschrijving technische realisatie Koppelvlakbeschrijving CPT Innameservice Koppelvlakbeschrijving CPT Uitgifteservice Figuur 1: Samenhang tussen documentatie Pagina 7 van 36

8 1.3 Leeswijzer Hoofdstuk 1 geeft het doel en de doelgroep, de samenhang met andere documenten en de versiehistorie van dit innamehandboek. Hoofdstuk 2 geeft een inleiding op de inname van geotechnisch sondeeronderzoek. Hierbij wordt ingegaan op de keuzen die een dataleverancier moet maken als hij gegevens wil gaan aanbieden. Hoofdstuk 3 legt uit hoe het aanbieden van gegevens via de webservice verloopt. Het vertelt ook welke gegevens een dataleverancier moet meesturen met zijn verzoek en welke gegevens hij terug kan verwachten als antwoord. Hoofdstuk 4 geeft een specificatie van de gegevens die nodig zijn om de inname goed te laten verlopen. Hoofdstuk 5 ten slotte vertelt hoe de inname via het loket verloopt. Dit hoofdstuk is in deze versie nog niet ingevuld. 1.4 Versiehistorie Versie Datum Omschrijving verandering Versie 0.1 September 2012 Eerste opzet Versie 0.5 Oktober 2014.[LO1] 1.5 Contactinformatie Voor vragen, suggesties of opmerkingen kunt u via contact opnemen met de servicedesk van de Basisregistratie ondergrond (BRO). Pagina 8 van 36

9 2 Inname van geotechnisch sondeeronderzoek 2.1 Gegevens aanbieden Niet iedere organisatie mag gegevens aan de BRO aanbieden. Een organisatie moet zich eerst als dataleverancier bij de BRO hebben laten registreren. De registratie is gekoppeld aan een bepaald type registratieobject. Om geotechnisch sondeeronderzoek aan te mogen bieden moet een organisatie zich dus als dataleverancier van geotechnisch sondeeronderzoek bij de BRO hebben laten registreren. Wanneer het om een bronhouder gaat die zelf gegevens wil aanbieden, dan is er sprake van een bilaterale overeenkomst en kan de bronhouder zich direct als dataleverancier bij de BRO laten registreren. Wanneer het niet om een bronhouder gaat maar om een intermediaire partij die namens een bronhouder gegevens wil aanleveren, dan is de bronhouder als derde partij nodig. Als een organisatie zich laat registreren, dan moet die ook aangeven van welke functionaliteit zij gebruik wilt maken, en dat wil zeggen aangeven op welke manier zij de gegevens wilt aanbieden. 2.2 Innameloket of -webservice Geotechnisch sondeeronderzoek kan op twee verschillende manier aan de BRO worden aangeboden, via het innameloket of via de innamewebservice. Wanneer de dataleverancier gebruik maakt van de webservice dan heeft hij een eigen applicatie nodig om de gegevens aan te bieden. Hij laat zijn systeem dan direct gegevens overdragen aan het systeem van de registerbeheerder van de BRO, het BRO-systeem. Via het loket verloopt de overdracht in twee stappen. De dataleverancier biedt eerst de gegevens aan het loket aan en maakt daarbij op het loket bepaalde keuzen. Vervolgens biedt het loket de gegevens ter registratie aan (andere componenten van) het BRO-systeem aan. Inname via het loket vraagt meer menselijke handelingen, maar biedt wel meer keuzevrijheid dan inname via de webservice. Pagina 9 van 36

10 2.3 Het begrip transactie Voor de dataleverancier is het een groot verschil of hij gegevens aanbiedt via de innamewebservice of via het innameloket. Maar de overeenkomsten zijn eigenlijk belangrijker omdat het doel altijd hetzelfde is. Via beide wegen biedt de dataleverancier immers gegevens aan met het doel de gegevens op te laten nemen in de basisregistratie. Het komt er altijd op neer dat de dataleverancier een verzoek doet tot overdracht van gegevens en dat de registerbeheerder dat verzoek beoordeelt om, als alles goed is, de gegevens in het systeem op te nemen. Gaat er iets onverhoopt fout, dan wijst de beheerder het verzoek af. Een dataleverancier kan een heleboel geotechnische sondeeronderzoeken tegelijk willen aanbieden, maar de BRO handelt alle verzoeken per object af, en dat wil zeggen één geotechnisch sondeeronderzoek tegelijk. Dus wanneer een dataleverancier tien sondeeronderzoeken tegelijk wil aanbieden, handelt de BRO dat als tien innameverzoeken af. Het proces dat met het indienen van zo n enkelvoudig verzoek gestart wordt heet een transactie. Als er gegevens worden aangeboden spreken we van een innametransactie. Een innametransactie heeft dus betrekking op één geotechnisch sondeeronderzoek. De gegevens van dat ene geotechnisch sondeeronderzoek vormen een geheel en dat heet in de taal van de BRO een brondocument. Een brondocument bevat alle gegevens die de dataleverancier moet en mag aanbieden. Wat dat is staat in de catalogus. Om de transactie, de overdracht van een brondocument van de dataleverancier aan de registerbeheerder van de BRO, ordentelijk te laten verlopen zijn een paar aanvullende gegevens nodig. Die worden de transactiegegevens genoemd. De transactiegegevens zijn de gegevens die nodig zijn in de communicatie tussen de twee partijen en beschrijven het verzoek van de leverancier en het antwoord van de registerbeheerder. 2.4 Innametransacties Een innametransactie begint er altijd mee dat een dataleverancier een brondocument aanbiedt aan de registerbeheerder. Maar er bestaan wel verschillende typen transacties. Het hangt er namelijk van af wat de dataleverancier precies beoogt. De eerste en belangrijkste vraag is of een leverancier gegevens aan de BRO wil overdragen van een object dat nog niet in de Pagina 10 van 36

11 BRO geregistreerd is, of dat hij fouten wil verbeteren in de gegevens die al in de BRO aanwezig zijn. Deze vraagt geldt voor alle typen registratieobjecten. Voor geotechnisch sondeeronderzoek is dit de enige vraag. Voor bepaalde andere objecten is een tweede vraag van belang. Dat is de vraag of de dataleverancier nieuwe gegevens wil toevoegen aan een registratieobject dat al in de BRO aanwezig is. Er zijn in het totaal vier typen innametransacties, 1. Registreren De transactie die tot doel heeft gegevens aan de BRO over te dragen van een object, dat nog niet in de BRO geregistreerd is. 2. Aanvullen De transactie die tot doel heeft nieuwe gegevens over te dragen om die toe te voegen aan een object dat al in de BRO geregistreerd is. 3. Beëindigen registratie De transactie die tot doel heeft een eind te maken aan het toevoegen van gegevens en het aanvullen te beëindigen. 4. Corrigeren De transactie die tot doel heeft onjuiste gegevens van een een object dat al in de BRO geregistreerd is te wijzigen. Registreren en corrigeren zijn zoals gezegd de enige transacties die voor geotechnisch sondeeronderzoek mogelijk zijn. De mogelijkheid gegevens toe te voegen bestaat niet. Het sondeeronderzoek moet altijd als één geheel aan de BRO aangeboden, dus met de eventueel uitgevoerde dissipatietesten. Dat geldt bij registreren en bij corrigeren. Men zou zich kunnen afvragen of er ook een transactie is die tot doel heeft alle gegevens van een registratieobject te verwijderen. Het antwoord daarop is dat dit niet via een webservice kan. De registerbeheerder beslist of de gegevens van een registratieobject verwijderd kunnen worden en daar gaat altijd een onderzoek aan vooraf. Bovendien zullen nooit alle gegevens uit de registratie verwijderd worden. Overigens is de procedure die de registerbeheerder daarbij moet volgen op dit moment nog niet uitgewerkt. 2.5 Kwaliteitsregime waaraan registratieobject voldoet Pagina 11 van 36

12 De Basisregistratie ondergrond stelt stringente eisen aan de gegevens van registratieobjecten. Er zijn echter veel gegevens die zijn verzameld vóór de datum waarop de wet-bro in werking is getreden en die veelal niet aan deze stringente eisen voldoen. Omdat die gegevens wel waardevol zijn, heeft de wetgever besloten dat de basisregistratie ook die gegevens moet bevatten. Zodoende kent de BRO twee kwaliteitsregimes voor registratieobjecten: 1.het eerste is het kwaliteitsregime waarbij een registratieobject aan de meest stringente eisen voldoet: IMBRO; 2.het tweede is het kwaliteitsregime waarbij een registratieobject (daterend van vóór de inwerkingtreding van de wet) aan minder stringente eisen voldoet: IMBRO/A. De objecten die zich naar de stringente regels voegen, zijn te herleiden tot een brondocument dat in IMBRO is aangeleverd, en de tweede vorm tot een brondocument dat in IMBRO/A is aangeleverd. Om aansluiting op de BRO te vergemakkelijken is een periode van transitie voorzien. In de periode van transitie is de aanlevering van brondocumenten in IMBRO en IMBRO/A toegestaan zonder dat er eisen worden gesteld ten aanzien van de datum waarop de gegevens zijn geproduceerd. De periode van transitie is nog niet bepaald en zal per registratieobject kunnen verschillen omdat niet alle objecten op hetzelfde moment onder de wet gaan vallen. In principe geldt dat de transitie begint voordat de wet voor het registratieobject van kracht wordt en tot na die datum duurt. Na afloop van de transitieperiode gelden aanvullende regels; het criterium is daarbij of de gegevens dateren van vóór of na de datum van het einde van de transitieperiode 1. 1 De precieze regels moeten nog worden uitgewerkt. Pagina 12 van 36

13 3 Aanbieden via de webservice 3.1 Voordat de transactie begint Bij inname via de webservice biedt het systeem van de dataleverancier één brondocument tegelijk aan het systeem van de BRO aan. Om een brondocument aan te kunnen bieden moet het systeem van de dataleverancier een aantal dingen weten. Om te beginnen moet het weten welke BRO-webservice moet worden aangeroepen. Het gaat daarbij om het adres waar de innameservice op het internet te vinden is. In het geval van geotechnisch sondeeronderzoek is het adres: Het laatste stukje in het adres (-v0.9) geeft het versienummer van de innameservice aan. Het versienummer verandert met het in gebruik nemen van een nieuwe versie 2. Vervolgens moet het systeem weten of de dataleverancier een object wil registreren of dat hij gegevens wil corrigeren. Die keuze moet de dataleverancier aan zijn eigen systeem kenbaar maken, dan weet het systeem welke functie van de service het moet gebruiken. Als derde moet duidelijk zijn onder welk kwaliteitsregime het brondocument valt, IMBRO of IMBRO/A. Om de overdracht van het brondocument goed te laten verlopen is nog wat aanvullende informatie nodig. In het geval van registreren is het voldoende dat de dataleverancier een eigen kenmerk voor de transactie meegeeft, het transactie-id van de leverancier. In het geval van corrigeren is er meer nodig dan het transactie- ID van de leverancier. De dataleverancier moet namelijk ook aangeven wat de reden is voor de correctie. Dat laatste is nodig om medewerkers van de basisregistratie ondergrond is staat te stellen te beoordelen of het proces van overdracht onder de juiste condities verloopt. Dat betekent bijvoorbeeld dat de databeheerder moet kunnen zien of de dataleverancier niet keer op keer hetzelfde verbetert. De gegevens die via de innamewebservice aan de BRO worden overgedragen staan in het IMBRO-XML formaat. Het IMBRO-XML formaat is de gegevensdefinitie van de BRO omgezet naar de technische taal die voor de uitwisseling van gegevens met het systeem van de BRO gebruikt wordt. De technische uitwerking 2 De versie die in de ketentest voor inname wordt gebruikt is nog niet de definitieve versie. Pagina 13 van 36

14 van dit formaat wordt toegelicht in de betreffende koppelvlakbeschrijvingen. 3.2 De verwerking van een registratieverzoek De verwerking van een registratieverzoek verloopt geheel automatisch, en volgens een vaste opeenvolging van stappen. Dit is waar het in het kort op neerkomt: 1. De dataleverancier stuurt vanuit zijn systeem een registratieverzoek met daarin een registratiebrondocument. 2. Het systeem van de BRO voert een toegangscontrole uit. O Wanneer de toegang wordt geweigerd, ontvangt (het systeem van) de dataleverancier daarvan bericht. 3. Wanneer de dataleverancier toegang tot het systeem heeft gekregen, wordt het registratieverzoek door het systeem van de BRO in ontvangst genomen en begint de controle van het verzoek. Dat betekent vooral dat er gecontroleerd wordt of het registratiebrondocument aan de eisen van de gegevensdefinitie voldoet. O Wanneer de controle fouten oplevert, wordt het verzoek afgewezen en ontvangt (het systeem van) de dataleverancier daarvan bericht. 4. Wanneer de controle geen fouten heeft opgeleverd, wordt het registratieverzoek door het systeem van de BRO geaccepteerd. De aangeboden gegevens worden met de gegevens die de BRO zelf genereert vastgelegd. Het BRO-systeem stuurt de dataleverancier als antwoordbericht dat het registratieverzoek is uitgevoerd. Het registratiebrondocument is dan opgenomen in het register brondocumenten ondergrond en de gegevens zijn eruit gehaald en in de registratie ondergrond vastgelegd. De gegevens zijn dan beschikbaar voor alle data-afnemers. Het verzoek van de data-leverancier en het antwoord die de registerbeheerder daarop geeft worden berichten genoemd. Bij ieder van de vier stappen hoort een bericht, en dat wordt in het onderstaande plaatje uitgebeeld. Pagina 14 van 36

15 Dataleverancier Basisregistratie Ondergrond (BRO) Stap 1: Doen van een registratieverzoek Registratieverzoek Toegang geweigerd Stap 2: Uitvoeren toegangscontrole Registratieverzoek afgewezen Stap 3: Uitvoeren gegevenscontrole Registratieverzoek uitgevoerd Stap 4: Vastleggen gegevens Systeem van de dataleverancier Systeem van de BRO Figuur 2: Verwerking van een registratieverzoek 3.3 De berichten die bij registratie worden uitgewisseld Het registratieverzoek De dataleverancier stuurt vanuit zijn systeem een registratieverzoek. Het belangrijkste onderdeel van het bericht is het registratiebrondocument. Om communicatie over het verzoek mogelijk te maken, moet de data-leverancier het verzoek een eigen kenmerk meegeven en dat wordt het extern transactie-id genoemd. Andere belangrijke transactiegegevens, bijvoorbeeld dat het om een registratieverzoek gaat voor geotechnisch sondeeronderzoek en de aanduiding van het kwaliteitsregime waaronder het brondocument valt, zitten al in de functie besloten die door de data-leverancier in de webservice wordt aangesproken. Stap 1: Doen van een registratieverzoek Registratieverzoek extern transactie-id Registratiebrondocument Het registratiebrondocument bevat alle gegevens die in de catalogus voor geotechnisch sondeeronderzoek zijn gespecificeerd, met uitzondering van: Pagina 15 van 36

16 - het attribuut bro-id - het attribuut registratietijdstip - het attribuut registratiestatus - het attribuut in onderzoek - het attribuut tijdstip laatste transactie - de entiteit gestandaardiseerde positie Die gegevens worden namelijk door de BRO gegenereerd Toegang geweigerd Het systeem van de BRO voert bij ieder innameverzoek twee controles uit: Het systeem controleert of de dataleverancier bij de BRO geregistreerd is als dataleverancier van geotechnisch sondeeronderzoek, en het systeem controleert of de dataleverancier al het recht heeft gekregen voor het gebruik van de innamewebservice voor geotechnisch sondeeronderzoek. Als bij het uitvoeren van de toegangscontrole blijkt dat de toegang moet worden geweigerd, ontvangt (het systeem van) de dataleverancier hiervan bericht. In het bericht van weigering staat alleen dat de dataleverancier geen rechten heeft. Stap 2: Uitvoeren toegangscontrole Toegang geweigerd U beschikt niet over de juiste rechten Registratieverzoek afgewezen Voor alle innameverzoeken geldt dat de aangeboden gegevens door het BRO-systeem gecontroleerd worden. Dat betekent dat het registratieverzoek op de volgende aspecten wordt beoordeeld: zijn de verplichte gegevens aanwezig? zijn de gegevens van het voorgeschreven type (numeriek, alfanumeriek, enz.) en hebben ze de juiste lengte? hebben de gegevens een toegestane waarde? voldoen de gegevens aan de (aanvullende) regels die in de catalogus of in dit innamehandboek (zie hoofdstuk 4) zijn vastgelegd? Als de BRO bij de controle van het registratieverzoek tegen fouten aanloopt, ontvangt (het systeem van) de dataleverancier bericht van afwijzing. Pagina 16 van 36

17 Stap 3: Uitvoeren gegevenscontrole Registratieverzoek afgewezen Verwijzing naar het registratieverzoek Gegevens van ontvangst Gegevens van afwijzing Het bericht van afwijzing bestaat uit verschillende onderdelen. Het belangrijkste wordt gevormd door de gegevens van afwijzing. Daarin wordt vooral informatie gegeven over de in het verzoek geconstateerde fouten. Dit stuk informatie wordt het foutenblok genoemd. In het foutenblok wordt opgenomen: - op welk regelnummer van het brondocument de fout is geconstateerd - bij welk attribuut de fout is geconstateerd - wat de fout is. Het bericht van afwijzing bevat verder een verwijzing naar het registratieverzoek, en de gegevens die de BRO bij de ontvangst van het verzoek heeft gegenereerd. Het complete bericht van afwijzing van een registratieverzoek ziet er als volgt uit: Registratieverzoek afgewezen Verwijzing naar het registratieverzoek Gegevens van ontvangst Gegevens van afwijzing extern transactie-id dataleverancier type transactie component kwaliteitsregime tijdstip van ontvangst bro transactie-id tijdstip van afwijzing door het systeem bronhouder object-id bronhouder foutenblok Registratieverzoek uitgevoerd Wanneer alles goed is gegaan en de gegevens in de BRO zijn vastgelegd, ontvangt (het systeem van) de dataleverancier het bericht dat het registratieverzoek is uitgevoerd. Pagina 17 van 36

18 Stap 4: Vastleggen gegevens Registratieverzoek uitgevoerd Verwijzing naar het registratieverzoek Gegevens van ontvangst Gegevens van acceptatie Gegevens van verwerking Het bericht van verwerking bestaat ook weer uit verschillende onderdelen. Het belangrijkste wordt gevormd door de gegevens van verwerking. Daarin staat wanneer het object is geregistreerd en wat de BRO-ID is, de identificatie van het object in de BRO dat voortaan in het formele berichtenverkeer moet worden gebruikt. Het bericht van verwerking bevat, net als het bericht van afwijzing, een verwijzing naar het registratieverzoek, en de gegevens die de BRO bij de ontvangst van het verzoek heeft gegenereerd. Ten slotte worden ook de gegevens over de acceptatie van het verzoek in het bericht opgenomen. Het complete bericht van verwerking van een registratieverzoek ziet er als volgt uit: Registratieverzoek uitgevoerd Verwijzing naar het registratieverzoek Gegevens van ontvangst Gegevens van acceptatie Gegevens van verwerking extern transactie-id dataleverancier type transactie component kwaliteitsregime tijdstip van ontvangst bro transactie-id tijdstip van acceptatie door het systeem bronhouder object-id bronhouder tijdstip van registratie bro-id Pagina 18 van 36

19 3.4 De verwerking van een correctieverzoek De verwerking van een correctieverzoek verloopt iets anders dan dat van een registratieverzoek. De eerste stappen in de verwerking zijn nog hetzelfde, maar nadat het BRO-systeem heeft gecontroleerd of alles goed is, neemt de databeheerder de controle over. Dit is waar het in het kort op neerkomt: 1. De dataleverancier stuurt vanuit zijn systeem een correctieverzoek met daarin een correctiebrondocument. In het verzoek geeft hij aan waarom hij het verzoek indient. 2. Het systeem van de BRO voert een toegangscontrole uit. o Wanneer de toegang wordt geweigerd, ontvangt (het systeem van) de dataleverancier daarvan bericht. 3. Wanneer de dataleverancier toegang tot het systeem heeft gekregen, wordt het correctieverzoek door het systeem van de BRO in ontvangst genomen en begint de controle van het verzoek. Dat betekent vooral dat er gecontroleerd wordt of het correctiebrondocument aan de eisen van de gegevensdefinitie voldoet. o Wanneer de controle fouten oplevert, wordt het verzoek afgewezen en ontvangt (het systeem van) de dataleverancier daarvan bericht. o Wanneer de controle geen fouten oplevert, ontvangt (het systeem van) de dataleverancier bericht van acceptatie 4. Vervolgens neemt de databeheerder de verwerking over en beoordeelt de reden van het correctieverzoek o Indien zijn beoordeling aangeeft dat er iets fout gaat, ontvangt de dataleverancier een waarin de databeheerder toelicht waarom hij het verzoek heeft moeten afwijzen. 5. Wanneer de databeheerder geen problemen ziet, wordt het verzoek doorgeleid naar het systeem van de BRO. De aangeboden gegevens worden met de gegevens die de BRO zelf genereert vastgelegd. Het BRO-systeem stuurt de dataleverancier per bericht dat het correctieverzoek is uitgevoerd. Het correctiebrondocument is dan opgenomen in het register brondocumenten ondergrond en de correcte gegevens zijn eruit gehaald en in de registratie ondergrond vastgelegd. De gegevens zijn dan beschikbaar voor alle data-afnemers. Pagina 19 van 36

20 Dataleverancier Basisregistratie Ondergrond (BRO) Stap 1: Doen van een correctieverzoek Correctieverzoek Toegang geweigerd Stap 2: Uitvoeren toegangscontrole Correcieverzoek afgewezen Stap 3: Uitvoeren gegevenscontrole Systeem van de dataleverancier Correctieverzoek geaccepteerd Mail Mail Correctieverzoek alsnog afgewezen Correctieverzoek uitgevoerd Stap 5: Vastleggen gegevens Systeem van de BRO Stap 4: Beoordelen gegevens Databeheerder Figuur 3: Verwerking van een correctieverzoek 3.5 De berichten die bij correctie worden uitgewisseld Het correctieverzoek De dataleverancier stuurt vanuit zijn systeem een correctieverzoek. Het belangrijkste onderdeel van het bericht is het correctiebrondocument. Om communicatie over het verzoek mogelijk te maken, moet de data-leverancier het verzoek een eigen kenmerk meegeven en dat wordt het extern transactie-id genoemd. Verder moet hij de reden voor de correctie aangeven. Hij heeft daarbij een keuze uit drie mogelijkheden: o Correctie van het kwaliteitsregime. Dit is een ingrijpende correctie omdat een verandering van het kwaliteitsregime altijd betekent dat in andere gegevens die eerder door de dataleverancier zijn aangeleverd ook een of meer verbeteringen moeten worden doorgevoerd. o Correctie van de zgn. administratieve gegevens. Dit betekent dat het kwaliteitsregime correct is maar dat ten minste een van de hieronder opgesomde zgn. administratieve gegevens gecorrigeerd moet worden: rapportagedatum bronhouder kader aanlevering kader inwinning object-id bronhouder uitvoerder (van geotechnisch sondeeronderzoek) Pagina 20 van 36

21 uitvoerder van horizontale plaatsbepaling uitvoerder van verticale plaatsbepaling o De andere gegevens die eerder door de dataleverancier zijn aangeleverd worden de onderzoeksgegevens genoemd. Met deze correctie mogen ook fouten in de onderzoeksgegevens verbeterd worden. Correctie van de zgn. onderzoeksgegevens. Dit betekent dat het kwaliteitsregime en de administratieve gegevens correct zijn, maar er een verbetering in de onderzoeksgegevens moet worden doorgevoerd. Andere belangrijke transactiegegevens, bijvoorbeeld dat het om een correctieverzoek gaat voor geotechnisch sondeeronderzoek en de aanduiding van het kwaliteitsregime waaronder het brondocument valt, zitten al in de functie besloten die door de data-leverancier in de webservice wordt aangesproken. Stap 1: Doen van een correctieverzoek Correctieverzoek extern transactie-id reden correctie Correctiebrondocument Het correctiebrondocument bevat alle gegevens die in de catalogus voor geotechnisch sondeeronderzoek zijn gespecificeerd, met uitzondering van: o het attribuut registratietijdstip o het attribuut registratiestatus o het attribuut in onderzoek o het attribuut tijdstip laatste transactie o de entiteit gestandaardiseerde positie Die gegevens zijn namelijk door de BRO gegenereerd Toegang geweigerd Het systeem van de BRO voert bij ieder innameverzoek twee controles uit: Het systeem controleert of de dataleverancier bij de BRO geregistreerd is als dataleverancier van geotechnisch sondeeronderzoek, en het systeem controleert of de dataleverancier al het recht heeft gekregen voor het gebruik van de innamewebservice voor geotechnisch sondeeronderzoek. Pagina 21 van 36

22 Als bij het uitvoeren van de toegangscontrole blijkt dat de toegang moet worden geweigerd, ontvangt (het systeem van) de dataleverancier hiervan bericht. In het bericht van weigering staat alleen dat de dataleverancier geen rechten heeft. Stap 2: Uitvoeren toegangscontrole Toegang geweigerd U beschikt niet over de juiste rechten Correctieverzoek afgewezen Voor alle innameverzoeken geldt dat de aangeboden gegevens door het BRO-systeem gecontroleerd worden. Dat betekent dat het correctieverzoek op de volgende aspecten wordt beoordeeld: zijn de verplichte gegevens aanwezig? zijn de gegevens van het voorgeschreven type (numeriek, alfanumeriek, enz.) en hebben ze de juiste lengte? hebben de gegevens een toegestane waarde? voldoen de gegevens aan de (aanvullende) regels die in de catalogus of in dit innamehandboek (zie hoofdstuk 4) zijn vastgelegd? Bij een correctieverzoek voor geotechnisch sondeeronderzoek gelden de volgende aanvullende controles: - controle of het BRO-ID, de identificatie van het geotechnisch sondeeronderzoek, in de BRO bekend is - controle of de dataleverancier dezelfde is als de dataleverancier die bij het BRO-ID dat in de registratie is vastgelegd - controle of als het kwaliteitsregime moet veranderen als de reden voor correctie de waarde correctie van kwaliteitsregime is meegegeven. - controle of bij een correctie binnen hetzelfde kwaliteitsregime als reden voor correctie een andere waarde dan correctie van kwaliteitsregime is meegegeven. Als de BRO bij de controle van het correctieverzoek tegen fouten aanloopt, ontvangt (het systeem van) de dataleverancier bericht van afwijzing. Pagina 22 van 36

Basisregistratie ondergrond (BRO) Innamehandboek

Basisregistratie ondergrond (BRO) Innamehandboek Basisregistratie ondergrond (BRO) Innamehandboek Grondwatermonitoringput Datum Augustus 2015 Versie 0.6 Colofon Bestuurskern Dir. Ruimtelijke Ontwikkeling Plesmanweg 1-6 Den Haag Algemeen contact Programmabureau

Nadere informatie

Basisregistratie ondergrond (BRO) Uitgiftehandboek

Basisregistratie ondergrond (BRO) Uitgiftehandboek Basisregistratie ondergrond (BRO) Uitgiftehandboek Grondwatermonitoringput Datum augustus 2015 Versie 0.6 Colofon Bestuurskern Dir. Ruimtelijke Ontwikkeling Plesmanweg 1-6 Den Haag Contactpersoon M.R.H.E.

Nadere informatie

Basisregistratie ondergrond (BRO) Uitgiftehandboek

Basisregistratie ondergrond (BRO) Uitgiftehandboek Basisregistratie ondergrond (BRO) Uitgiftehandboek Geotechnisch sondeeronderzoek Datum 1 juni 2015 Versie 0.8 Colofon Bestuurskern Dir. Ruimtelijke Ontwikkeling Plesmanweg 1-6 Den Haag Algemeen contact

Nadere informatie

Basisregistratie Ondergrond (BRO) Een handreiking voor conversie

Basisregistratie Ondergrond (BRO) Een handreiking voor conversie Basisregistratie Ondergrond (BRO) Een handreiking voor conversie Van GEF-CPT Report naar IMBRO-XML, het formaat voor de BRO Datum: 28 mei 2015 Versie: 1.0 Colofon Bestuurskern Dir. Ruimtelijke Ontwikkeling

Nadere informatie

Basisregistratie Ondergrond (BRO) Handleiding voor innameloket Geotechnisch Sondeeronderzoek. Datum 4 juli 2017 Status Versie 1.0

Basisregistratie Ondergrond (BRO) Handleiding voor innameloket Geotechnisch Sondeeronderzoek. Datum 4 juli 2017 Status Versie 1.0 Basisregistratie Ondergrond (BRO) Handleiding voor innameloket Geotechnisch Sondeeronderzoek Datum 4 juli 2017 Status Versie 1.0 Inhoudsopgave Inleiding... 4 Doelgroep... 4 Leeswijzer... 4 Zelfstandig

Nadere informatie

Basisregistratie Ondergrond (BRO) Een handreiking voor conversie

Basisregistratie Ondergrond (BRO) Een handreiking voor conversie Basisregistratie Ondergrond (BRO) Een handreiking voor conversie Van GEF-CPT Report naar IMBRO-XML, het formaat voor de BRO Datum 30 november 2015 Versie November 2015 BRO-Handreiking conversie Van GEF-CPT

Nadere informatie

Basisregistratie Ondergrond (BRO) Koppelvlakbeschrijving

Basisregistratie Ondergrond (BRO) Koppelvlakbeschrijving Basisregistratie Ondergrond (BRO) Koppelvlakbeschrijving GMW Innamewebservice Datum 19 augustus 2015 Status 0.6 Colofon Bestuurskern Dir. Ruimtelijke Ontwikkeling Plesmanweg 1-6 Den Haag Algemeen contact

Nadere informatie

Basisregistratie Ondergrond (BRO) Catalogus

Basisregistratie Ondergrond (BRO) Catalogus Basisregistratie Ondergrond (BRO) Catalogus Grondwatermonitoringput Datum augustus 2015 Versie 0.6 BRO-Catalogus Grondwatermonitoringput, versie 0.6 Colofon Bestuurskern Dir. Ruimtelijke Ontwikkeling

Nadere informatie

Basisregistratie Ondergrond

Basisregistratie Ondergrond Basisregistratie Ondergrond 1 2 Basisregistratie Ondergrond Eén landelijke database met de gegevens over bodem en ondergrond Bij wet geregeld dat de database er moet zijn, hoe die gevuld wordt, hoe die

Nadere informatie

Basisregistratie Ondergrond (BRO) Uitgiftehandboek

Basisregistratie Ondergrond (BRO) Uitgiftehandboek Basisregistratie Ondergrond (BRO) Uitgiftehandboek Geotechnisch sondeeronderzoek Datum 29 maart 2016 Versie 0.92 Colofon Bestuurskern Dir. Ruimtelijke Ontwikkeling Plesmanweg 1-6 Den Haag Algemeen contact

Nadere informatie

Basisregistratie Ondergrond (BRO) Handleiding voor aansluiten op webservices. Datum 13 januari 2017 Status Versie 1.0

Basisregistratie Ondergrond (BRO) Handleiding voor aansluiten op webservices. Datum 13 januari 2017 Status Versie 1.0 Basisregistratie Ondergrond (BRO) Handleiding voor aansluiten op webservices Datum 13 januari 2017 Status Versie 1.0 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Doelgroep... 5 Leeswijzer... 5 Zelfstandig aan de slag...

Nadere informatie

Basisregistratie Ondergrond

Basisregistratie Ondergrond Basisregistratie Ondergrond De rol van GEO-ICT bedrijven Stephan Gruijters Geologische Dienst van Nederland - TNO 1 Stelsel van Basisregistraties uitkering (BLAU) Inkomen (BRI) Persoon (RNI) Persoon (GBA)

Nadere informatie

13: Inloop Pauze Afsluiting

13: Inloop Pauze Afsluiting Agenda 13:00-13.15 Inloop 1. Welkom (huishoudelijke mededelingen) Wilfred Visser 2. Voorstelronde 3. Wat is beschikbaar (documentatie en hoe te lezen) 4. Rollen en rechten 5. Installeren SoapUI 6. JRE

Nadere informatie

Basisregistratie Ondergrond (BRO) Catalogus

Basisregistratie Ondergrond (BRO) Catalogus Basisregistratie Ondergrond (BRO) Catalogus Geotechnisch sondeeronderzoek Datum 27 juni 2017 Versie 1.0 Pagina 2 van 112 Colofon Bestuurskern Dir. Ruimtelijke Ontwikkeling Rijnstraat 8 2515 XP Den Haag

Nadere informatie

Basisregistratie Ondergrond (BRO) Uitgiftehandboek

Basisregistratie Ondergrond (BRO) Uitgiftehandboek Basisregistratie Ondergrond (BRO) Uitgiftehandboek Booronderzoek Bodemkundige boormonsterbeschrijving Datum 28 januari 209 Versie.. Colofon Algemeen contact Programmabureau BRO Directoraat-Generaal Bestuur,

Nadere informatie

Basisregistratie Ondergrond, BRO

Basisregistratie Ondergrond, BRO 2-7-2013 1 Basisregistratie Ondergrond, BRO Ruud Mutsaers Geologische Dienst Nederland - TNO 2-7-2013 2 2-7-2013 3 Gebruik van de ondergrond 2-7-2013 4 Wat betekent de BRO Overheid regelt de informatievoorziening

Nadere informatie

Basisregistratie Ondergrond (BRO) Een handreiking voor conversie

Basisregistratie Ondergrond (BRO) Een handreiking voor conversie Basisregistratie Ondergrond (BRO) Een handreiking voor conversie Van GEF-CPT Report naar IMBRO-XML, het formaat voor de BRO Datum 12 nuari 2017 Versie Januari 2017 Colofon Bestuurskern Dir. Ruimtelijke

Nadere informatie

Start BRO-systeem Grondwatermonitoringput per 4 juli 2017

Start BRO-systeem Grondwatermonitoringput per 4 juli 2017 Mededeling Start BRO-systeem Grondwatermonitoringput per 4 juli 2017 Wat betekent dat voor u? I N L E I D I N G Vooruitlopend op de Algemene Maatregel van Bestuur, die is gekoppeld aan de Wet Basisregistratie

Nadere informatie

Aandachtspunten en vragen en antwoorden LO3.9. 1 Aandachtspunten met betrekking tot nationaliteitsgegevens

Aandachtspunten en vragen en antwoorden LO3.9. 1 Aandachtspunten met betrekking tot nationaliteitsgegevens Aandachtspunten en vragen en antwoorden LO3.9 1 Aandachtspunten met betrekking tot nationaliteitsgegevens Let op! Alles in het navolgende gedeelte gaat over de bijhouding van gegevens na 31 januari 2015.

Nadere informatie

Informatieobjecten zijn systematisch beschreven

Informatieobjecten zijn systematisch beschreven AP17 Informatieobjecten zijn systematisch beschreven Statement De aan de dienst gerelateerde informatieobjecten zijn systematisch beschreven en op passende wijze gemodelleerd. Afgeleid van BP2 (vindbaar)

Nadere informatie

Jaarboek 2012 Handhaving. Handhaving

Jaarboek 2012 Handhaving. Handhaving Jaarboek 2012 22 4 23 4.1 Controle en handhaving 24 Jaarboek Pensioen- en bedrijfstakeigen regelingen in de sector bouwnijverheid 2012 4.1 Controle en handhaving Een goede controle op de afgedragen premies

Nadere informatie

Handleiding Portaal. Digipoort. Versie 1.55. Datum 25 januari 2012

Handleiding Portaal. Digipoort. Versie 1.55. Datum 25 januari 2012 Handleiding Portaal Digipoort Versie 1.55 Datum 25 januari 2012 Colofon Projectnaam Digipoort Versienummer 1.55 Organisatie Servicecentrum Logius Postbus 96810 2509 JE Den Haag T 0900 555 4555 servicecentrum@logius.nl

Nadere informatie

Checklist testen Lopende zaken MijnOverheid. Versie 1.1

Checklist testen Lopende zaken MijnOverheid. Versie 1.1 Checklist testen Lopende zaken MijnOverheid Versie 1.1 Datum Status 01 oktober Definitief Definitief Checklist testen Lopende zaken MijnOverheid 01 oktober 2013 Colofon Projectnaam MijnOverheid Versienummer

Nadere informatie

Basisregistratie Ondergrond, BRO

Basisregistratie Ondergrond, BRO 21-6-2013 1 Basisregistratie Ondergrond, BRO Ruud Mutsaers Geologische Dienst Nederland - TNO Slappe Bodem 21-6-2013 2 21-6-2013 3 Gebruik van de ondergrond 21-6-2013 4 Wat betekent de BRO Overheid regelt

Nadere informatie

BRO GMW Ketentest vragen

BRO GMW Ketentest vragen Vragenlijst ketentest GMW Aan: deelnemers ketentest GMW Onderwerp: Vragenlijst voor eindevaluatie BRO GMW ketentest Van: Wilfred en Erik Ingevuld door KWR Met vriendelijke groet, Wilfred Visser en Erik

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Digikoppeling Serviceregister

Gebruikershandleiding Digikoppeling Serviceregister Gebruikershandleiding Digikoppeling Serviceregister Versie 1.0 Datum 07/11/2014 Status Definitief Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555 4555 (10 ct p/m) e. servicecentrum@logius.nl

Nadere informatie

Functionele en technische meldingen

Functionele en technische meldingen 0.1 Foutmeldingen BAG Bevragen Functionele en technische meldingen Datum 28 januari 2013 Versie 0.1 ConceptNiet gevonden: wijzig het profiel: "Standaard" Versiehistorie Versie datum locatie omschrijving

Nadere informatie

Functioneel ontwerp. Regisseur

Functioneel ontwerp. Regisseur Functioneel ontwerp Regisseur Datum: Woensdag 2 maart 2005 Auteur: L. Kuunders Versie: 0.3 E-mail: leon@kuunders.info Functioneel Ontwerp Regisseur Pagina: 1 Inhoudsopgave INLEIDING... 3 FUNCTIONALITEIT

Nadere informatie

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis 142.1 Inleiding Titel Aanwinsten Geschiedenis wordt gebruikt om toevoegingen en verwijderingen van bepaalde locaties door te geven aan een centrale catalogus instantie.

Nadere informatie

In samenwerking met de Expertgroep BCM

In samenwerking met de Expertgroep BCM Vraag en antwoord categorie 04 Nationaliteit Versie 1.1 Datum 12 november 2018 Status Definitief In samenwerking met de Expertgroep BCM Toelichting In de vraag en antwoord wordt vaak verwezen naar een

Nadere informatie

In samenwerking met de Expertgroep BCM

In samenwerking met de Expertgroep BCM Vraag en antwoord categorie 04 Nationaliteit Versie 1.2 Datum 20 februari 2019 Status Definitief In samenwerking met de Expertgroep BCM Toelichting In de vraag en antwoord wordt vaak verwezen naar een

Nadere informatie

Basisregistratie Ondergrond (BRO) Van Peilbuis Tot Portal (VPTP) Hans van der Meij. Geologische Dienst Nederland, TNO

Basisregistratie Ondergrond (BRO) Van Peilbuis Tot Portal (VPTP) Hans van der Meij. Geologische Dienst Nederland, TNO Basisregistratie Ondergrond (BRO) Van Peilbuis Tot Portal (VPTP) Hans van der Meij Geologische Dienst Nederland, TNO Onderwerpen GDN/TNO, Wie zijn wij? De Basisregistratie Ondergrond BRO in vogelvlucht

Nadere informatie

Functionaliteit: lvwoz-processor 1. In deze versie worden de opentunnel.extra eigenschappen van berichten correct geretourneerd naar OpenTunnel.

Functionaliteit: lvwoz-processor 1. In deze versie worden de opentunnel.extra eigenschappen van berichten correct geretourneerd naar OpenTunnel. WAARDERINGSKAMER MEMO Datum: 25 september 2015 Betreft: Overzicht release LV WOZ Versie 7.2.10 Datum inproductiename: 30-9-2015 Functionaliteit: lvwoz-processor 1. In deze versie worden de opentunnel.extra

Nadere informatie

Bancaire Infrastructurele Voorziening Fout- en statusmeldingen. Implementatie conform koppelvlak WUS 2.0 Bedrijven

Bancaire Infrastructurele Voorziening Fout- en statusmeldingen. Implementatie conform koppelvlak WUS 2.0 Bedrijven Bancaire Infrastructurele Voorziening Fout- en statusmeldingen Implementatie conform koppelvlak WUS 2.0 Bedrijven Versie 0.1 Datum 28 november 2017 Status Definitief Colofon Projectnaam SBR Banken Bancaire

Nadere informatie

Procesbeschrijving Punch out aansluiting DigiInkoop

Procesbeschrijving Punch out aansluiting DigiInkoop Procesbeschrijving Punch out aansluiting DigiInkoop Versie 1.1 Datum 28 mei 2014 Status Definitief Colofon Projectnaam DigiInkoop Versienummer 1.1 Contactpersoon Centraal Functioneel Beheer DigiInkoop

Nadere informatie

DECLARATIEBERICHT EN FACTUURBERICHT IWMO303 EN IJW303. Veel gestelde vragen over het gebruik van de standaardberichten 303D en 303F

DECLARATIEBERICHT EN FACTUURBERICHT IWMO303 EN IJW303. Veel gestelde vragen over het gebruik van de standaardberichten 303D en 303F DECLARATIEBERICHT EN FACTUURBERICHT IWMO303 EN IJW303 Veel gestelde vragen over het gebruik van de standaardberichten 303D en 303F Versie 1 December 2016 Declaratiebericht en factuurbericht (iwmo303 en

Nadere informatie

Handleiding zelfstandig ondernemers Afbouw en Natuursteen

Handleiding zelfstandig ondernemers Afbouw en Natuursteen Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid mede namens de bedrijfstakeigen regelingen in uw sector Handleiding zelfstandig ondernemers Afbouw en Natuursteen De uitvoering van de pensioen-

Nadere informatie

Handboek voor de LEVERANCIER

Handboek voor de LEVERANCIER Inhuurdesk V. Vos Inhuurdesk@ns.nl Versie 1.0 December 2010 Pagina 1 van 16 Inhoudsopgave 1. Processchema... 3 2. Aanmelden als leverancier... 4 2.1 Ontvangen van de gebruikersnaam en een wachtwoord...

Nadere informatie

2BA Deeplink Gebruiksbeschrijving

2BA Deeplink Gebruiksbeschrijving 2BA Deeplink Gebruiksbeschrijving Document versie: 1.0 SCVN 02 Uitgiftedatum: 2006-5-1 Status: Conceptueel Auteur: 2BA Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Wat is deeplink?... 3 2 Deeplink gebruiken... 4

Nadere informatie

De terugmeldingsverplichting. Datum 22 mei 2014

De terugmeldingsverplichting. Datum 22 mei 2014 De terugmeldingsverplichting Datum 22 mei 2014 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1 De terugmeldvoorziening (TMV)... 4 2 Juridisch kader... 5 3 Procedure op hoofdlijnen... 6 3.1 Algemeen... 6 3.2 De melding

Nadere informatie

Cordares Werkgeversdiensten

Cordares Werkgeversdiensten 3 U bent niet alleen ondernemer, maar ook werkgever. En omdat u werkgever bent, hebt u een aantal verplichtingen ten aanzien van uw personeel. Dit vloeit voort uit de arbeidsovereenkomst en uit de CAO

Nadere informatie

0.1 LVBAG Bevragen Productbeschrijving. versie 1.0. Datum. 10 augustus Document versie. 1.0 ConceptICT Services Keten RZDirectie IT

0.1 LVBAG Bevragen Productbeschrijving. versie 1.0. Datum. 10 augustus Document versie. 1.0 ConceptICT Services Keten RZDirectie IT 0.1 LVBAG Bevragen Productbeschrijving versie 1.0 Datum 10 augustus 2016 Document versie 1.0 ConceptICT Services Keten RZDirectie IT Versiehistorie Versie datum Omschrijving 1.0 10-08-2016 Definitieve

Nadere informatie

Juliana van Stolberglaan 3 2595 CA Den Haag Postbus 93144 2509 AC Den Haag www.agentschapnl.nl. [Handleiding Generieke interface Energielabels.

Juliana van Stolberglaan 3 2595 CA Den Haag Postbus 93144 2509 AC Den Haag www.agentschapnl.nl. [Handleiding Generieke interface Energielabels. Juliana van Stolberglaan 3 2595 CA Den Haag Postbus 93144 2509 AC Den Haag www.agentschapnl.nl Handleiding Generieke interface Energielabels Documentnaam [Handleiding Generieke interface Energielabels.doc]

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding 0.1 BGT Controleservice Gebruikershandleiding Datum 6 maart 2014 Versie 1.3 Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 Eisen aan de levering...4 3 Uit te voeren controles...5 4 Uitvoering Controle...6 4.1 Controleren

Nadere informatie

Beheervoorziening BSN - Overzicht functionaliteiten

Beheervoorziening BSN - Overzicht functionaliteiten Beheervoorziening BSN - Overzicht functionaliteiten Versie 2.9 Datum 10 maart 200 Inhoud Inhoud 2 Inleiding 3 1.1 Definities 3 1.2 Referenties 3 2 Functionaliteit BV BSN 2.1 Globale use case beschrijving

Nadere informatie

BRP-BZM Use Case Realisations Guidelines

BRP-BZM Use Case Realisations Guidelines BRP-BZM Use Case Realisations Guidelines Versie 2.0 02-09-2011 Definitief Versiehistorie Datum Versie Auteur 23-12-2010 0.1 Eerste versie R.F. Schaaf 04-01-2011 1.0 Feedback verwerkt R. Schaaf en D. Geluk

Nadere informatie

StUF XML schemavalidatie minimale eis aan software Proces & Voorwaarden

StUF XML schemavalidatie minimale eis aan software Proces & Voorwaarden StUF XML schemavalidatie minimale eis aan software Proces & Voorwaarden [Geef tekst op] Inhoud 1. Proces en voorwaarden Stuf XML schemavalidatie... 3 1.1 Situatie... 3 1.2 StUF Regiegroep... 3 1.3 Proces...

Nadere informatie

ANTWOORD. Norm antwoorden. Ja, 98% Nee maar Ja, Nee maar Ja, 98% 98% in maximaal 2 werkdagen. Nee maar Ja, 98% Nee maar Ja, 90% Nee maar Ja, 90%

ANTWOORD. Norm antwoorden. Ja, 98% Nee maar Ja, Nee maar Ja, 98% 98% in maximaal 2 werkdagen. Nee maar Ja, 98% Nee maar Ja, 90% Nee maar Ja, 90% erificatiepunten bestandscontroles erplicht/ erelateerde wettelijke Norm Toegestane 1. Worden mutaties die voortkomen uit reguliere brondocumenten en processen-verbaal van constatering alsmede schriftelijke

Nadere informatie

AFO 241 - Leveranciers

AFO 241 - Leveranciers AFO 241 - Leveranciers 241.1 Inleiding[//] Het systeem hanteert een authority bestand voor leveranciers waarin alle leveranciers opgenomen worden. Bij het invoeren van een bestelling wordt een leverancier

Nadere informatie

Processen en juridische aspecten LV WOZ

Processen en juridische aspecten LV WOZ Processen en juridische aspecten LV WOZ LV WOZ Inlichtingen Peter van den Heuij T 070-3427816 p.p.a.heuij@minfin.nl Datum 23 mei 2011 Auteur Ruud Kathmann Bijlage: Inleiding Voor de aanbesteding van de

Nadere informatie

3.1 Aansluiting en inschrijving bij Cordares

3.1 Aansluiting en inschrijving bij Cordares 3 Werkgeversdiensten 3.1 Aansluiting en inschrijving bij Cordares 18 3.2 De opgave loon en premie (olp) 19 3.3. Controle en Handhaving 22 3.4 De nota 26 17 Werkgeversdiensten U bent niet alleen ondernemer,

Nadere informatie

Terugmelden in Verbeterdekaart.nl

Terugmelden in Verbeterdekaart.nl Instructie Terugmelden in Verbeterdekaart.nl Kadaster (TMS) SVB-BGT (MMS) 1 Inleiding Terugmelden op de BGT: nu via Verbeter de kaart! Sinds 16 juni 2016 is de nieuwe BGT terugmeldapplicatie Verbeter de

Nadere informatie

FOUTAFHANDELINGEN TIJDENS HET AANLEVEREN VAN BESTANDEN VOOR KNOOPPUNTDIENSTEN WMO EN JW

FOUTAFHANDELINGEN TIJDENS HET AANLEVEREN VAN BESTANDEN VOOR KNOOPPUNTDIENSTEN WMO EN JW FOUTAFHANDELINGEN TIJDENS HET AANLEVEREN VAN BESTANDEN VOOR KNOOPPUNTDIENSTEN WMO EN JW Versie 1.0 Datum November 2015 Auteur Communicatie Inlichtingenbureau 1 Inleiding... 4 Aanlevermethoden bestanden...

Nadere informatie

Handleiding GBO Helpdesk voor aanmelders

Handleiding GBO Helpdesk voor aanmelders Inhoud 1 Inleiding... 2 2 In- en uitloggen... 3 2.1 Webadres GBO Helpdesk... 3 2.2 Inloggen... 3 2.3 Wachtwoord wijzigen... 4 2.4 Uitloggen... 4 3 Incidenten... 5 3.1 Incident aanmelden... 5 3.2 Bijlage

Nadere informatie

Handreiking Digipoort SMTP, POP3 en FTP Overheden

Handreiking Digipoort SMTP, POP3 en FTP Overheden Handreiking Digipoort SMTP, POP3 en FTP Overheden Versie 1.1.1. Datum 16 september 2010 Status Definitief Colofon Projectnaam Digipoort Versienummer 1.1.1. Organisatie Logius Postbus 96810 2509 JE Den

Nadere informatie

Incassomachtigen. voor bedrijven

Incassomachtigen. voor bedrijven Incassomachtigen voor bedrijven Voor de zakelijke markt kennen we twee soorten machtigingen: de Euro-incassomachtiging en de Bedrijven Euro-incassomachtiging. Deze machtigingen kunnen zowel op papier als

Nadere informatie

Oplossing issue 120. Oplossing De Expertgroep Stelselstandaarden 1 adviseert 2 unaniem te besluiten:

Oplossing issue 120. Oplossing De Expertgroep Stelselstandaarden 1 adviseert 2 unaniem te besluiten: Aan Programmaraad Stelsel van Basisregistraties Cc Betreft Issue120:Generiek domein datum-tijd Van Expertgroep Stelselstandaarden (ESS) Bijlagen Auteur Telefoonnummer Elbert Raadsen 070 888 7834 / 06 3882

Nadere informatie

Beheer en onderhoud GPH

Beheer en onderhoud GPH Beheer en onderhoud GPH Afkomstig van: Sandra van Beek-Jacobs Versie: 1.0 Datum: 25-7-2014 Inhoudsopgave 1. Documenthistorie 3 2. Inleiding 4 2.1 Opbouw document 4 2.2 Doel document 4 2.3 Beheer van het

Nadere informatie

BRO Architectuur. Versienummer 0.8. Datum 27 februari 2013 Status Concept. Disclaimer

BRO Architectuur. Versienummer 0.8. Datum 27 februari 2013 Status Concept. Disclaimer BRO Architectuur Versienummer 0.8 Datum 27 februari 2013 Status Concept Disclaimer Dit document betreft een concept versie van de BRO Architectuur en is als zodanig aan verandering onderhevig. Alle onderdelen

Nadere informatie

Aanlevering geografische gegevens

Aanlevering geografische gegevens Aanlevering geografische gegevens Versie: 3 B 1617d Datum: 01-07-2014 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 2 2 AANLEVERING VAN GEOGRAFISCHE BRONGEGEVENS... 3 2.1 Inleiding... 3 2.2 Wat aan te leveren... 3 2.2.1

Nadere informatie

Terugmelden aan het Handelsregister Versie 1.0 Handreiking voor afnemers

Terugmelden aan het Handelsregister Versie 1.0 Handreiking voor afnemers Servicepunt Basisregistraties I www.stelselinformatiepunt.nl E oplossingen@ictu.nl Trajectbegeleider(s) Robin Wevers Marcel Rietdijk Terugmelden aan het Handelsregister Versie 1.0 Handreiking voor afnemers

Nadere informatie

Handleiding Digipoort Portaal

Handleiding Digipoort Portaal Handleiding Digipoort Portaal Digipoort Versie 1.6 Colofon Projectnaam Digipoort Versienummer 1.6 Organisatie Servicecentrum Logius Postbus 96810 2509 JE Den Haag T 0900 555 4555 servicecentrum@logius.nl

Nadere informatie

Topicus Jeugdzorg VVE- UP. Functionele beschrijving

Topicus Jeugdzorg VVE- UP. Functionele beschrijving Topicus Jeugdzorg VVE- UP Functionele beschrijving Topicus Jeugdzorg, 17 mei 2013 2 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave...2 Versiebeheer...2 2 Inleiding...3 3 Instellingen VVE- UP...4 4 Beheer...5 5 Smartobject

Nadere informatie

BESCHRIJVING ROLSTOELEN STANDAARD

BESCHRIJVING ROLSTOELEN STANDAARD BESCHRIJVING ROLSTOELEN STANDAARD Naam afdeling of projectteam: Relatiebeheer Datum laatste wijziging: December 2010 Initialen laatste auteur: Versie: 1.0 INHOUDSOPGAVE 1 Algemeen...3 2 Bestandsopmaak...3

Nadere informatie

Bronhouderportaal BRO

Bronhouderportaal BRO Bronhouderportaal BRO Tom Moesker projectmanager realisatie Tom Koenraads functioneel ontwerper stichting ICTU Bronhouderportaal BRO Wat is het? een webportaal een webapplicatie een hulpmiddel vòòrportaal

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Digimelding BALI - HR

Gebruikershandleiding Digimelding BALI - HR Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Gebruikershandleiding Digimelding BALI - HR Voor Basisregistraties Versie 3.1 Datum 05 Oktober 2016 Status Definitief Inhoud Inhoud... 2 1 Inleiding...

Nadere informatie

Checklist testen WOZ-inzage MijnOverheid

Checklist testen WOZ-inzage MijnOverheid Checklist testen WOZ-inzage MijnOverheid Versie 1.1 Datum 01 oktober 2013 Status Definitief Definitief Checklist testen WOZ-inzage MijnOverheid 01 oktober 2013 Colofon Projectnaam MijnOverheid Versienummer

Nadere informatie

Toelichting Duurzame Inzetbaarheid (ESF-2014-2020)

Toelichting Duurzame Inzetbaarheid (ESF-2014-2020) Toelichting Duurzame Inzetbaarheid (ESF-2014-2020) In deze toelichting leest u meer over de aanvraagprocedure van de ESF-subsidie voor Duurzame Inzetbaarheid. Ook leest u hierin wat wij van u verwachten

Nadere informatie

WHOIS-beleid.eu-domeinnamen v.1.0. WHOIS-beleid.eu-domeinnamen

WHOIS-beleid.eu-domeinnamen v.1.0. WHOIS-beleid.eu-domeinnamen DEFINITIES De termen zoals gedefinieerd in de Bepalingen en voorwaarden en/of de.eu- Regels voor geschillenbeslechting worden in dit document gebruikt en geschreven met een hoofdletter. PARAGRAAF 1. PRIVACYBELEID

Nadere informatie

Opgave Loon en Premie via Netwerken

Opgave Loon en Premie via Netwerken Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf Stichting Raad voor Arbeidsverhoudingen Schoonmaak- en Glazenwassersbranche Opgave Loon en Premie via Netwerken De uitvoering

Nadere informatie

Handreiking Digipoort X400, SMTP, POP3 en FTP Bedrijven

Handreiking Digipoort X400, SMTP, POP3 en FTP Bedrijven Handreiking Digipoort X400, SMTP, POP3 en FTP Bedrijven Versie 1.01 Datum 16 september 2010 Status Definitief Colofon Projectnaam Digipoort Versienummer 1.01 Organisatie Logius Postbus 96810 2509 JE Den

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 De standaard representatie van historie. Bijlage: Representatie materiële en formele historie

1 Inleiding. 2 De standaard representatie van historie. Bijlage: Representatie materiële en formele historie 1 Inleiding Dit document is ontstaan naar aanleiding van discussies met het programma Modernisering GBA over de omgang met historie binnen de Basisregistratie Personen en binnen StUF. Deze discussies hebben

Nadere informatie

Toelichting Duurzame Inzetbaarheid

Toelichting Duurzame Inzetbaarheid Toelichting Duurzame Inzetbaarheid In deze toelichting leest u meer over de aanvraagprocedure van de ESF-subsidie voor Duurzame Inzetbaarheid. Ook leest u hierin wat wij van u verwachten en wat u van het

Nadere informatie

Bijeenkomst zelfevaluaties 2016/2017. BCM/inhoudelijke controle

Bijeenkomst zelfevaluaties 2016/2017. BCM/inhoudelijke controle Bijeenkomst zelfevaluaties 2016/2017 BCM/inhoudelijke controle Bespreekpunten BCM en Kwaliteitsmonitor Nieuwe onderdelen bij gegevens Inhoudelijke (nieuwe) controles op straatnamen Ontbrekende controles

Nadere informatie

W09-18 v0.4 Aanscherping BSN regels

W09-18 v0.4 Aanscherping BSN regels W09-18 v0.4 Aanscherping BSN regels 1 PROBLEEM 1.1 Omschrijving Na de invoering van BSN op 26 november 2007 is een aantal zaken geconstateerd die in het LO-GBA niet scherp genoeg gedefinieerd zijn. Daarnaast

Nadere informatie

Bancaire Infrastructurele Voorziening Fout- en statusmeldingen

Bancaire Infrastructurele Voorziening Fout- en statusmeldingen Bancaire Infrastructurele Voorziening Fout- en statusmeldingen Implementatie conform koppelvlak WUS 2.0 Bedrijven Opgesteld en vastgesteld door: SBR Nexus www.sbrnexus.nl Publicatie De Bancaire Infrastructurele

Nadere informatie

Berichtspecificatie - JW305 (Aanvang Jeugdhulp)

Berichtspecificatie - JW305 (Aanvang Jeugdhulp) Berichtspecificatie - JW305 (Aanvang Jeugdhulp) Bericht voor meldingsgegevens aanvang Jeugdhulp. # Record 01 VOORLOOPRECORD 02 CLIENTRECORD 07 PRODUCTRECORD (geleverd) 27 ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (geleverd)

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding GAIK Online - Lamineerder Versie: 3.0 Versiedatum: 29 juli 2011 Beheerder: RDW Veendam - R&I-OP-E&T 3 B 0796d Wijzigingen ten opzichte van vorige versie: - Url voor inloggen opgenomen

Nadere informatie

Change Management. beschrijving van procedures

Change Management. beschrijving van procedures Change Management beschrijving van procedures Aan: Projectgroep Ontwikkeling FlorEcom (PROF) Van: G. Heemskerk Betreft: FlorEcom change management Versie: 1.3 Datum: 31 januari 2002 1. Inleiding Deze notitie

Nadere informatie

Handleiding AfterPay. door Patricia Sturm 5 september Versie 2.5 Openbaar

Handleiding AfterPay. door Patricia Sturm 5 september Versie 2.5 Openbaar Handleiding AfterPay door Patricia Sturm 5 september 2016 Versie 2.5 Openbaar Inhoud 1. Introductie... 3 2. AfterPay... 4 2.1. Verloop van een AfterPay transactie... 4 2.2. Aanleveren van een AfterPay

Nadere informatie

Maak het betrouwbaar houden van het Digitaal KlantDossier mogelijk

Maak het betrouwbaar houden van het Digitaal KlantDossier mogelijk Maak het betrouwbaar houden van het Digitaal KlantDossier mogelijk Handleiding configureren correctieservice in Suwinet-Inkijk Mei 2011 1.! Digitaal klantdossier heeft alleen waarde als je erop kunt vertrouwen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. StUF Testplatform Versie 1.3.0

Gebruikershandleiding. StUF Testplatform Versie 1.3.0 Gebruikershandleiding StUF Testplatform Versie 1.3.0 Documentversie: 0.7 Datum 25 november 2014 Status In gebruik Inhoudsopgave 1 INLEIDING...3 2 GEBRUIK MAKEN VAN HET STUF TESTPLATFORM...4 2.1 INLOGGEN

Nadere informatie

SAP Invoice Management (SIM)

SAP Invoice Management (SIM) (SIM) Copyright 2005 Avelon BV Pagina 1 / 10 1 Inleiding Voor veel organisaties is het afhandelen van binnenkomende facturen een handmatig proces dat veel tijd in beslag neemt. Handmatige invoer, tijdrovend

Nadere informatie

Functioneel ontwerp. Omgevingsloket online. Bijlage eherkenning

Functioneel ontwerp. Omgevingsloket online. Bijlage eherkenning Functioneel ontwerp Omgevingsloket online Bijlage eherkenning Februari 2018 Versie 2.13.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 Identificatie 4 1.2 Doel van dit document 4 1.3 Scope en uitgangspunten 4 1.4 Leeswijzer

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Digimelding voor bronhouders BAG

Gebruikershandleiding Digimelding voor bronhouders BAG Gebruikershandleiding Digimelding voor bronhouders BAG Versie 1.0 Datum 11 mei 2015 Status Definitief Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Waarom Terugmelden?... 3 1.2 Gerede Twijfel... 3 1.3 Digimelding voor afnemers...

Nadere informatie

Cliënten handleiding PwC Client Portal

Cliënten handleiding PwC Client Portal Cliënten handleiding PwC Client Portal Mei 2011 (1) 1. Portal van de cliënt Deze beschrijving gaat ervan uit dat u beschikt over inloggegevens voor de portal en over de url van de portal website. Als u

Nadere informatie

Voorwaarden Digilevering

Voorwaarden Digilevering Voorwaarden Digilevering 3 juni 2015 Plaatsbepaling De Voorwaarden Digilevering bevatten de specifieke voorwaarden die gelden tussen Logius en Afnemers en tussen Logius en Basisregistratiehouders bij het

Nadere informatie

Bijlage 5 DECLARATIEPROTOCOL Wlz 2018 TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP LANGDURIGE ZORG

Bijlage 5 DECLARATIEPROTOCOL Wlz 2018 TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP LANGDURIGE ZORG Bijlage 5 DECLARATIEPROTOCOL Wlz 2018 TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP LANGDURIGE ZORG 2018-2020 Zorgverzekeraars Nederland Juni 2017 Reikwijdte van het document Dit document heeft alleen betrekking op declaraties

Nadere informatie

Technische documentatie Overdracht bedrijfsvoorraad B2B AFS 6.2

Technische documentatie Overdracht bedrijfsvoorraad B2B AFS 6.2 Technische documentatie Overdracht bedrijfsvoorraad B2B AFS 6.2 A2SP 1 / 7 Wijzigingshistorie Versie Datum Gewijzigd door Wijzigingen 0.9 14-4-2015 Yves van den Berg Draft A2SP 2 / 7 Inhoud Wijzigingshistorie...

Nadere informatie

HOE EEN MANDAAT AANGEVEN?

HOE EEN MANDAAT AANGEVEN? HOE EEN MANDAAT AANGEVEN? Algemeen De entiteit (organisator, pensioeninstelling of solidariteitsinstelling ) die verantwoordelijk is voor de DB2P-aangiften kan haar aangiften door een andere entiteit laten

Nadere informatie

Toepassingsprofiel Berichtenmodel Omgevingsdocumenten

Toepassingsprofiel Berichtenmodel Omgevingsdocumenten Toepassingsprofiel Berichtenmodel Omgevingsdocumenten Versie 0.61 Geonovum - KOOP Datum 12 januari 2017 Colofon Documentnaam Toepassingsprofiel Berichtenmodel Omgevingsdocumenten Projectnaam Standaard

Nadere informatie

De Beheerorganisatie. Rules & Regulations bepalingen. emandate Service Provider. Versie : 1.0 Datum : februari 2015. emandates

De Beheerorganisatie. Rules & Regulations bepalingen. emandate Service Provider. Versie : 1.0 Datum : februari 2015. emandates De Beheerorganisatie Rules & Regulations bepalingen emandate Service Provider Versie : 1.0 Datum : februari 2015 INHOUDSOPGAVE 1 Algemeen... 3 2 Organisatie... 4 3 Proces... 5 3.1 Aangaan van overeenkomsten...

Nadere informatie

Instructie LRKP. Aanvraag gastouderbureau/kinderdagverblijf/ buitenschoolse opvang/peuterspeelzaal. Januari 2016 Versie 16.1.2

Instructie LRKP. Aanvraag gastouderbureau/kinderdagverblijf/ buitenschoolse opvang/peuterspeelzaal. Januari 2016 Versie 16.1.2 Instructie LRKP Aanvraag gastouderbureau/kinderdagverblijf/ buitenschoolse opvang/peuterspeelzaal Januari 2016 Versie 16.1.2 Inhoudsopgave 1 Processchema... 3 2 Procesbeschrijving... 4 Fase 1: Na ontvangst

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 109 17 juni 2009 Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 8 juni 2009,

Nadere informatie

https://pvo-idbeheer.vlaanderen.be

https://pvo-idbeheer.vlaanderen.be HANDLEIDING Gebruikersbeheer voor intergemeentelijke entiteiten april 2015 De toegang tot het online rapporteringsinstrument van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) verloopt via het gebruikersbeheerplatform

Nadere informatie

1.1 Controles DNB voert verschillende controles uit wanneer een rapportage in het DLR is ingediend. Deze zijn in onderstaand schema aangegeven:

1.1 Controles DNB voert verschillende controles uit wanneer een rapportage in het DLR is ingediend. Deze zijn in onderstaand schema aangegeven: Onderwerp: CRD-IV Alert XBRL Special Februari 2016 Divisie Statistiek Afdeling Bancaire Toezichtstatistieken In deze editie van de CRD-IV Alert XBRL Special gaan we verder in op het verwerkingsproces van

Nadere informatie

Klantteam StiPP 088-008 40 60 950-«aansluitnr»

Klantteam StiPP 088-008 40 60 950-«aansluitnr» «NAAM_WG» «STRAAT_HUISNR» «postcode» «PLAATS» behandeld door telefoonnummer ons kenmerk Klantteam StiPP 088-008 40 60 950-«aansluitnr» onderwerp Aanpassing PDO bericht Bijlage: specificaties PDO bericht

Nadere informatie

Handleiding voor aansluiten op Digilevering

Handleiding voor aansluiten op Digilevering Handleiding voor aansluiten op Digilevering Versie 1.0 Datum 1 augustus 2013 Status definitief Colofon Projectnaam Digilevering Versienummer 1.0 Contactpersoon Servicecentrum Logius Organisatie Logius

Nadere informatie

STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik

STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik DPM Communicatie gereguleerde Versie 7.0 1 augustus 2013 DPM Communicatie gereguleerde Versie 7.0 Versiebeheer

Nadere informatie

1. Milieuklacht... 2 1.1 Handleiding opladen XML in mkros... 2 2. Werken met Refertes... 5

1. Milieuklacht... 2 1.1 Handleiding opladen XML in mkros... 2 2. Werken met Refertes... 5 1. Milieuklacht............................................................................................. 2 1.1 Handleiding opladen XML in mkros......................................................................

Nadere informatie