Basisregistratie ondergrond (BRO) Innamehandboek

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Basisregistratie ondergrond (BRO) Innamehandboek"

Transcriptie

1 Basisregistratie ondergrond (BRO) Innamehandboek Geotechnisch sondeeronderzoek Datum 4 november 2014 Status Draft

2

3 Colofon Bestuurskern Dir. Ruimtelijke Ontwikkeling Plesmanweg 1-6 Den Haag Contactpersoon D.W. van Barneveld Senior Beleidsmedewerker T M +31(0) Versie 0.5 Auteur TNO Geologische Dienst Nederland

4 Inhoudsopgave 1 Inleiding Doel en doelgroep innamehandboek Samenhang met andere documentatie Leeswijzer Versiehistorie Contactinformatie Inname van geotechnisch sondeeronderzoek Gegevens aanbieden Innameloket of -webservice Het begrip transactie Innametransacties Kwaliteitsregime waaraan registratieobject voldoet Aanbieden via de webservice Voordat de transactie begint De verwerking van een registratieverzoek in het kort De verwerking van een registratieverzoek in meer detail... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd Doen van een registratieverzoek Uitvoeren toegangscontrole.. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd Uitvoeren gegevenscontrole. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd Vastleggen gegevens... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 3.4 De verwerking van een correctieverzoek in het kort De verwerking van een correctieverzoek in meer detail Doen van een correctieverzoek Uitvoeren toegangscontrole.. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd Uitvoeren gegevenscontrole. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Pagina 4 van 36

5 3.5.4 Beoordelen gegevens... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd Vastleggen gegevens... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 4 Specificatie van de transactiegegevens bij inname van geotechnisch sondeeronderzoek Specificatie van de domeinen... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 5 Aanbieden via het loket Pagina 5 van 36

6 1 Inleiding 1.1 Doel en doelgroep innamehandboek In de basisregistratie ondergrond (BRO) wordt een aantal typen gegevens geregistreerd, de registratieobjecten. Een van de registratieobjecten is geotechnisch sondeeronderzoek. Het innamehandboek richt zich op de partijen die geotechnisch sondeeronderzoek aan de registerbeheerder van de BRO aanleveren en beschrijft hoe het proces van gegevensinname globaal verloopt. Het doel is de leveranciers van gegevens, de dataleveranciers, in algemeen begrijpelijke bewoordingen inzicht te geven in de stappen die in dit proces worden doorlopen, in de begrippenwereld die wordt gehanteerd, in de vormen van controle en in de berichten die tussen de leverancier, en de registerbeheerder worden uitgewisseld. 1.2 Samenhang met andere documentatie Voor ieder registratieobject in de BRO worden de volgende beschrijvende documenten opgesteld: een catalogus, de handboeken voor inname en uitgifte; de koppelvlakbeschrijvingen voor inname en uitgifte. In de catalogus staan de definities van alle entiteiten en attributen van het registratieobject beschreven. Tevens zijn hierin een beschrijving van de kardinaliteit (het aantal keer dat de entiteit of het attribuut voorkomt), regels voor het gebruik en de waardes die toegestaan zijn voor de attributen te vinden. Tot slot wordt de samenhang tussen de entiteiten beschreven. De catalogus beschrijft dus de inhoud van de BRO en vormt de basis voor de andere beschrijvende documenten. Een handboek voor inname of uitgifte beschrijft het proces dat bij inname of uitgifte van gegevens wordt doorlopen. Alle registratieobjecten kunnen aangeboden worden via webservices, bepaalde registratieobjecten kunnen ook aangeboden worden via het innameloket. Bij uitgifte is het anders en kan de afnemer voor alle objecten kiezen tussen webservices of DINOloket. In een handboek worden ook de gegevens gedefinieerd die betrekking hebben op het proces van inname of uitgifte. Om te Pagina 6 van 36

7 zien wat er aangeleverd moet worden of wat er uitgeleverd kan worden, heeft men de catalogus nodig. De koppelvlakbeschrijvingen zijn geschreven voor softwareontwikkelaars en zijn bedoeld voor de partijen die de webservices gaan gebruiken. Op basis van de twee vorige typen documenten staat hierin beschreven hoe het registratieobject en de processen van inname of uitgifte worden vertaald naar het technische koppelvlak dat is gerealiseerd door middel van webservices. De koppelvlakbeschrijving gaat dus in op de technische kant van de overdracht van gegevens. Voor geotechnisch sondeeronderzoek is er nog een bijzonder document, de handreiking voor conversie. In die handreiking wordt inzichtelijk gemaakt hoe de informatie uit het GEF-CPT formaat naar IMBRO-XML moet worden omgezet. Het GEF formaat is de thans in het werkveld gebruikte standaard voor uitwisseling, en IMBRO-XML is het formaat dat de BRO vraagt. Deze documenten hangen samen zoals hieronder afgebeeld. Dataleveranciers Data-afnemers Handreiking conversie GEF-CPT Report naar IMBRO-XML Gegevensdefinitie registratieobject Catalogus voor BRO Geotechnisch Sondeeronderzoek Beschrijving transacties Innamehandboek voor BRO Geotechnisch Sondeeronderzoek Uitgiftehandboek voor BRO Geotechnisch Sondeeronderzoek Beschrijving technische realisatie Koppelvlakbeschrijving CPT Innameservice Koppelvlakbeschrijving CPT Uitgifteservice Figuur 1: Samenhang tussen documentatie Pagina 7 van 36

8 1.3 Leeswijzer Hoofdstuk 1 geeft het doel en de doelgroep, de samenhang met andere documenten en de versiehistorie van dit innamehandboek. Hoofdstuk 2 geeft een inleiding op de inname van geotechnisch sondeeronderzoek. Hierbij wordt ingegaan op de keuzen die een dataleverancier moet maken als hij gegevens wil gaan aanbieden. Hoofdstuk 3 legt uit hoe het aanbieden van gegevens via de webservice verloopt. Het vertelt ook welke gegevens een dataleverancier moet meesturen met zijn verzoek en welke gegevens hij terug kan verwachten als antwoord. Hoofdstuk 4 geeft een specificatie van de gegevens die nodig zijn om de inname goed te laten verlopen. Hoofdstuk 5 ten slotte vertelt hoe de inname via het loket verloopt. Dit hoofdstuk is in deze versie nog niet ingevuld. 1.4 Versiehistorie Versie Datum Omschrijving verandering Versie 0.1 September 2012 Eerste opzet Versie 0.5 Oktober 2014.[LO1] 1.5 Contactinformatie Voor vragen, suggesties of opmerkingen kunt u via contact opnemen met de servicedesk van de Basisregistratie ondergrond (BRO). Pagina 8 van 36

9 2 Inname van geotechnisch sondeeronderzoek 2.1 Gegevens aanbieden Niet iedere organisatie mag gegevens aan de BRO aanbieden. Een organisatie moet zich eerst als dataleverancier bij de BRO hebben laten registreren. De registratie is gekoppeld aan een bepaald type registratieobject. Om geotechnisch sondeeronderzoek aan te mogen bieden moet een organisatie zich dus als dataleverancier van geotechnisch sondeeronderzoek bij de BRO hebben laten registreren. Wanneer het om een bronhouder gaat die zelf gegevens wil aanbieden, dan is er sprake van een bilaterale overeenkomst en kan de bronhouder zich direct als dataleverancier bij de BRO laten registreren. Wanneer het niet om een bronhouder gaat maar om een intermediaire partij die namens een bronhouder gegevens wil aanleveren, dan is de bronhouder als derde partij nodig. Als een organisatie zich laat registreren, dan moet die ook aangeven van welke functionaliteit zij gebruik wilt maken, en dat wil zeggen aangeven op welke manier zij de gegevens wilt aanbieden. 2.2 Innameloket of -webservice Geotechnisch sondeeronderzoek kan op twee verschillende manier aan de BRO worden aangeboden, via het innameloket of via de innamewebservice. Wanneer de dataleverancier gebruik maakt van de webservice dan heeft hij een eigen applicatie nodig om de gegevens aan te bieden. Hij laat zijn systeem dan direct gegevens overdragen aan het systeem van de registerbeheerder van de BRO, het BRO-systeem. Via het loket verloopt de overdracht in twee stappen. De dataleverancier biedt eerst de gegevens aan het loket aan en maakt daarbij op het loket bepaalde keuzen. Vervolgens biedt het loket de gegevens ter registratie aan (andere componenten van) het BRO-systeem aan. Inname via het loket vraagt meer menselijke handelingen, maar biedt wel meer keuzevrijheid dan inname via de webservice. Pagina 9 van 36

10 2.3 Het begrip transactie Voor de dataleverancier is het een groot verschil of hij gegevens aanbiedt via de innamewebservice of via het innameloket. Maar de overeenkomsten zijn eigenlijk belangrijker omdat het doel altijd hetzelfde is. Via beide wegen biedt de dataleverancier immers gegevens aan met het doel de gegevens op te laten nemen in de basisregistratie. Het komt er altijd op neer dat de dataleverancier een verzoek doet tot overdracht van gegevens en dat de registerbeheerder dat verzoek beoordeelt om, als alles goed is, de gegevens in het systeem op te nemen. Gaat er iets onverhoopt fout, dan wijst de beheerder het verzoek af. Een dataleverancier kan een heleboel geotechnische sondeeronderzoeken tegelijk willen aanbieden, maar de BRO handelt alle verzoeken per object af, en dat wil zeggen één geotechnisch sondeeronderzoek tegelijk. Dus wanneer een dataleverancier tien sondeeronderzoeken tegelijk wil aanbieden, handelt de BRO dat als tien innameverzoeken af. Het proces dat met het indienen van zo n enkelvoudig verzoek gestart wordt heet een transactie. Als er gegevens worden aangeboden spreken we van een innametransactie. Een innametransactie heeft dus betrekking op één geotechnisch sondeeronderzoek. De gegevens van dat ene geotechnisch sondeeronderzoek vormen een geheel en dat heet in de taal van de BRO een brondocument. Een brondocument bevat alle gegevens die de dataleverancier moet en mag aanbieden. Wat dat is staat in de catalogus. Om de transactie, de overdracht van een brondocument van de dataleverancier aan de registerbeheerder van de BRO, ordentelijk te laten verlopen zijn een paar aanvullende gegevens nodig. Die worden de transactiegegevens genoemd. De transactiegegevens zijn de gegevens die nodig zijn in de communicatie tussen de twee partijen en beschrijven het verzoek van de leverancier en het antwoord van de registerbeheerder. 2.4 Innametransacties Een innametransactie begint er altijd mee dat een dataleverancier een brondocument aanbiedt aan de registerbeheerder. Maar er bestaan wel verschillende typen transacties. Het hangt er namelijk van af wat de dataleverancier precies beoogt. De eerste en belangrijkste vraag is of een leverancier gegevens aan de BRO wil overdragen van een object dat nog niet in de Pagina 10 van 36

11 BRO geregistreerd is, of dat hij fouten wil verbeteren in de gegevens die al in de BRO aanwezig zijn. Deze vraagt geldt voor alle typen registratieobjecten. Voor geotechnisch sondeeronderzoek is dit de enige vraag. Voor bepaalde andere objecten is een tweede vraag van belang. Dat is de vraag of de dataleverancier nieuwe gegevens wil toevoegen aan een registratieobject dat al in de BRO aanwezig is. Er zijn in het totaal vier typen innametransacties, 1. Registreren De transactie die tot doel heeft gegevens aan de BRO over te dragen van een object, dat nog niet in de BRO geregistreerd is. 2. Aanvullen De transactie die tot doel heeft nieuwe gegevens over te dragen om die toe te voegen aan een object dat al in de BRO geregistreerd is. 3. Beëindigen registratie De transactie die tot doel heeft een eind te maken aan het toevoegen van gegevens en het aanvullen te beëindigen. 4. Corrigeren De transactie die tot doel heeft onjuiste gegevens van een een object dat al in de BRO geregistreerd is te wijzigen. Registreren en corrigeren zijn zoals gezegd de enige transacties die voor geotechnisch sondeeronderzoek mogelijk zijn. De mogelijkheid gegevens toe te voegen bestaat niet. Het sondeeronderzoek moet altijd als één geheel aan de BRO aangeboden, dus met de eventueel uitgevoerde dissipatietesten. Dat geldt bij registreren en bij corrigeren. Men zou zich kunnen afvragen of er ook een transactie is die tot doel heeft alle gegevens van een registratieobject te verwijderen. Het antwoord daarop is dat dit niet via een webservice kan. De registerbeheerder beslist of de gegevens van een registratieobject verwijderd kunnen worden en daar gaat altijd een onderzoek aan vooraf. Bovendien zullen nooit alle gegevens uit de registratie verwijderd worden. Overigens is de procedure die de registerbeheerder daarbij moet volgen op dit moment nog niet uitgewerkt. 2.5 Kwaliteitsregime waaraan registratieobject voldoet Pagina 11 van 36

12 De Basisregistratie ondergrond stelt stringente eisen aan de gegevens van registratieobjecten. Er zijn echter veel gegevens die zijn verzameld vóór de datum waarop de wet-bro in werking is getreden en die veelal niet aan deze stringente eisen voldoen. Omdat die gegevens wel waardevol zijn, heeft de wetgever besloten dat de basisregistratie ook die gegevens moet bevatten. Zodoende kent de BRO twee kwaliteitsregimes voor registratieobjecten: 1.het eerste is het kwaliteitsregime waarbij een registratieobject aan de meest stringente eisen voldoet: IMBRO; 2.het tweede is het kwaliteitsregime waarbij een registratieobject (daterend van vóór de inwerkingtreding van de wet) aan minder stringente eisen voldoet: IMBRO/A. De objecten die zich naar de stringente regels voegen, zijn te herleiden tot een brondocument dat in IMBRO is aangeleverd, en de tweede vorm tot een brondocument dat in IMBRO/A is aangeleverd. Om aansluiting op de BRO te vergemakkelijken is een periode van transitie voorzien. In de periode van transitie is de aanlevering van brondocumenten in IMBRO en IMBRO/A toegestaan zonder dat er eisen worden gesteld ten aanzien van de datum waarop de gegevens zijn geproduceerd. De periode van transitie is nog niet bepaald en zal per registratieobject kunnen verschillen omdat niet alle objecten op hetzelfde moment onder de wet gaan vallen. In principe geldt dat de transitie begint voordat de wet voor het registratieobject van kracht wordt en tot na die datum duurt. Na afloop van de transitieperiode gelden aanvullende regels; het criterium is daarbij of de gegevens dateren van vóór of na de datum van het einde van de transitieperiode 1. 1 De precieze regels moeten nog worden uitgewerkt. Pagina 12 van 36

13 3 Aanbieden via de webservice 3.1 Voordat de transactie begint Bij inname via de webservice biedt het systeem van de dataleverancier één brondocument tegelijk aan het systeem van de BRO aan. Om een brondocument aan te kunnen bieden moet het systeem van de dataleverancier een aantal dingen weten. Om te beginnen moet het weten welke BRO-webservice moet worden aangeroepen. Het gaat daarbij om het adres waar de innameservice op het internet te vinden is. In het geval van geotechnisch sondeeronderzoek is het adres: https://www.broservices.nl/wus/iscpt-v0.9. Het laatste stukje in het adres (-v0.9) geeft het versienummer van de innameservice aan. Het versienummer verandert met het in gebruik nemen van een nieuwe versie 2. Vervolgens moet het systeem weten of de dataleverancier een object wil registreren of dat hij gegevens wil corrigeren. Die keuze moet de dataleverancier aan zijn eigen systeem kenbaar maken, dan weet het systeem welke functie van de service het moet gebruiken. Als derde moet duidelijk zijn onder welk kwaliteitsregime het brondocument valt, IMBRO of IMBRO/A. Om de overdracht van het brondocument goed te laten verlopen is nog wat aanvullende informatie nodig. In het geval van registreren is het voldoende dat de dataleverancier een eigen kenmerk voor de transactie meegeeft, het transactie-id van de leverancier. In het geval van corrigeren is er meer nodig dan het transactie- ID van de leverancier. De dataleverancier moet namelijk ook aangeven wat de reden is voor de correctie. Dat laatste is nodig om medewerkers van de basisregistratie ondergrond is staat te stellen te beoordelen of het proces van overdracht onder de juiste condities verloopt. Dat betekent bijvoorbeeld dat de databeheerder moet kunnen zien of de dataleverancier niet keer op keer hetzelfde verbetert. De gegevens die via de innamewebservice aan de BRO worden overgedragen staan in het IMBRO-XML formaat. Het IMBRO-XML formaat is de gegevensdefinitie van de BRO omgezet naar de technische taal die voor de uitwisseling van gegevens met het systeem van de BRO gebruikt wordt. De technische uitwerking 2 De versie die in de ketentest voor inname wordt gebruikt is nog niet de definitieve versie. Pagina 13 van 36

14 van dit formaat wordt toegelicht in de betreffende koppelvlakbeschrijvingen. 3.2 De verwerking van een registratieverzoek De verwerking van een registratieverzoek verloopt geheel automatisch, en volgens een vaste opeenvolging van stappen. Dit is waar het in het kort op neerkomt: 1. De dataleverancier stuurt vanuit zijn systeem een registratieverzoek met daarin een registratiebrondocument. 2. Het systeem van de BRO voert een toegangscontrole uit. O Wanneer de toegang wordt geweigerd, ontvangt (het systeem van) de dataleverancier daarvan bericht. 3. Wanneer de dataleverancier toegang tot het systeem heeft gekregen, wordt het registratieverzoek door het systeem van de BRO in ontvangst genomen en begint de controle van het verzoek. Dat betekent vooral dat er gecontroleerd wordt of het registratiebrondocument aan de eisen van de gegevensdefinitie voldoet. O Wanneer de controle fouten oplevert, wordt het verzoek afgewezen en ontvangt (het systeem van) de dataleverancier daarvan bericht. 4. Wanneer de controle geen fouten heeft opgeleverd, wordt het registratieverzoek door het systeem van de BRO geaccepteerd. De aangeboden gegevens worden met de gegevens die de BRO zelf genereert vastgelegd. Het BRO-systeem stuurt de dataleverancier als antwoordbericht dat het registratieverzoek is uitgevoerd. Het registratiebrondocument is dan opgenomen in het register brondocumenten ondergrond en de gegevens zijn eruit gehaald en in de registratie ondergrond vastgelegd. De gegevens zijn dan beschikbaar voor alle data-afnemers. Het verzoek van de data-leverancier en het antwoord die de registerbeheerder daarop geeft worden berichten genoemd. Bij ieder van de vier stappen hoort een bericht, en dat wordt in het onderstaande plaatje uitgebeeld. Pagina 14 van 36

15 Dataleverancier Basisregistratie Ondergrond (BRO) Stap 1: Doen van een registratieverzoek Registratieverzoek Toegang geweigerd Stap 2: Uitvoeren toegangscontrole Registratieverzoek afgewezen Stap 3: Uitvoeren gegevenscontrole Registratieverzoek uitgevoerd Stap 4: Vastleggen gegevens Systeem van de dataleverancier Systeem van de BRO Figuur 2: Verwerking van een registratieverzoek 3.3 De berichten die bij registratie worden uitgewisseld Het registratieverzoek De dataleverancier stuurt vanuit zijn systeem een registratieverzoek. Het belangrijkste onderdeel van het bericht is het registratiebrondocument. Om communicatie over het verzoek mogelijk te maken, moet de data-leverancier het verzoek een eigen kenmerk meegeven en dat wordt het extern transactie-id genoemd. Andere belangrijke transactiegegevens, bijvoorbeeld dat het om een registratieverzoek gaat voor geotechnisch sondeeronderzoek en de aanduiding van het kwaliteitsregime waaronder het brondocument valt, zitten al in de functie besloten die door de data-leverancier in de webservice wordt aangesproken. Stap 1: Doen van een registratieverzoek Registratieverzoek extern transactie-id Registratiebrondocument Het registratiebrondocument bevat alle gegevens die in de catalogus voor geotechnisch sondeeronderzoek zijn gespecificeerd, met uitzondering van: Pagina 15 van 36

16 - het attribuut bro-id - het attribuut registratietijdstip - het attribuut registratiestatus - het attribuut in onderzoek - het attribuut tijdstip laatste transactie - de entiteit gestandaardiseerde positie Die gegevens worden namelijk door de BRO gegenereerd Toegang geweigerd Het systeem van de BRO voert bij ieder innameverzoek twee controles uit: Het systeem controleert of de dataleverancier bij de BRO geregistreerd is als dataleverancier van geotechnisch sondeeronderzoek, en het systeem controleert of de dataleverancier al het recht heeft gekregen voor het gebruik van de innamewebservice voor geotechnisch sondeeronderzoek. Als bij het uitvoeren van de toegangscontrole blijkt dat de toegang moet worden geweigerd, ontvangt (het systeem van) de dataleverancier hiervan bericht. In het bericht van weigering staat alleen dat de dataleverancier geen rechten heeft. Stap 2: Uitvoeren toegangscontrole Toegang geweigerd U beschikt niet over de juiste rechten Registratieverzoek afgewezen Voor alle innameverzoeken geldt dat de aangeboden gegevens door het BRO-systeem gecontroleerd worden. Dat betekent dat het registratieverzoek op de volgende aspecten wordt beoordeeld: zijn de verplichte gegevens aanwezig? zijn de gegevens van het voorgeschreven type (numeriek, alfanumeriek, enz.) en hebben ze de juiste lengte? hebben de gegevens een toegestane waarde? voldoen de gegevens aan de (aanvullende) regels die in de catalogus of in dit innamehandboek (zie hoofdstuk 4) zijn vastgelegd? Als de BRO bij de controle van het registratieverzoek tegen fouten aanloopt, ontvangt (het systeem van) de dataleverancier bericht van afwijzing. Pagina 16 van 36

17 Stap 3: Uitvoeren gegevenscontrole Registratieverzoek afgewezen Verwijzing naar het registratieverzoek Gegevens van ontvangst Gegevens van afwijzing Het bericht van afwijzing bestaat uit verschillende onderdelen. Het belangrijkste wordt gevormd door de gegevens van afwijzing. Daarin wordt vooral informatie gegeven over de in het verzoek geconstateerde fouten. Dit stuk informatie wordt het foutenblok genoemd. In het foutenblok wordt opgenomen: - op welk regelnummer van het brondocument de fout is geconstateerd - bij welk attribuut de fout is geconstateerd - wat de fout is. Het bericht van afwijzing bevat verder een verwijzing naar het registratieverzoek, en de gegevens die de BRO bij de ontvangst van het verzoek heeft gegenereerd. Het complete bericht van afwijzing van een registratieverzoek ziet er als volgt uit: Registratieverzoek afgewezen Verwijzing naar het registratieverzoek Gegevens van ontvangst Gegevens van afwijzing extern transactie-id dataleverancier type transactie component kwaliteitsregime tijdstip van ontvangst bro transactie-id tijdstip van afwijzing door het systeem bronhouder object-id bronhouder foutenblok Registratieverzoek uitgevoerd Wanneer alles goed is gegaan en de gegevens in de BRO zijn vastgelegd, ontvangt (het systeem van) de dataleverancier het bericht dat het registratieverzoek is uitgevoerd. Pagina 17 van 36

18 Stap 4: Vastleggen gegevens Registratieverzoek uitgevoerd Verwijzing naar het registratieverzoek Gegevens van ontvangst Gegevens van acceptatie Gegevens van verwerking Het bericht van verwerking bestaat ook weer uit verschillende onderdelen. Het belangrijkste wordt gevormd door de gegevens van verwerking. Daarin staat wanneer het object is geregistreerd en wat de BRO-ID is, de identificatie van het object in de BRO dat voortaan in het formele berichtenverkeer moet worden gebruikt. Het bericht van verwerking bevat, net als het bericht van afwijzing, een verwijzing naar het registratieverzoek, en de gegevens die de BRO bij de ontvangst van het verzoek heeft gegenereerd. Ten slotte worden ook de gegevens over de acceptatie van het verzoek in het bericht opgenomen. Het complete bericht van verwerking van een registratieverzoek ziet er als volgt uit: Registratieverzoek uitgevoerd Verwijzing naar het registratieverzoek Gegevens van ontvangst Gegevens van acceptatie Gegevens van verwerking extern transactie-id dataleverancier type transactie component kwaliteitsregime tijdstip van ontvangst bro transactie-id tijdstip van acceptatie door het systeem bronhouder object-id bronhouder tijdstip van registratie bro-id Pagina 18 van 36

19 3.4 De verwerking van een correctieverzoek De verwerking van een correctieverzoek verloopt iets anders dan dat van een registratieverzoek. De eerste stappen in de verwerking zijn nog hetzelfde, maar nadat het BRO-systeem heeft gecontroleerd of alles goed is, neemt de databeheerder de controle over. Dit is waar het in het kort op neerkomt: 1. De dataleverancier stuurt vanuit zijn systeem een correctieverzoek met daarin een correctiebrondocument. In het verzoek geeft hij aan waarom hij het verzoek indient. 2. Het systeem van de BRO voert een toegangscontrole uit. o Wanneer de toegang wordt geweigerd, ontvangt (het systeem van) de dataleverancier daarvan bericht. 3. Wanneer de dataleverancier toegang tot het systeem heeft gekregen, wordt het correctieverzoek door het systeem van de BRO in ontvangst genomen en begint de controle van het verzoek. Dat betekent vooral dat er gecontroleerd wordt of het correctiebrondocument aan de eisen van de gegevensdefinitie voldoet. o Wanneer de controle fouten oplevert, wordt het verzoek afgewezen en ontvangt (het systeem van) de dataleverancier daarvan bericht. o Wanneer de controle geen fouten oplevert, ontvangt (het systeem van) de dataleverancier bericht van acceptatie 4. Vervolgens neemt de databeheerder de verwerking over en beoordeelt de reden van het correctieverzoek o Indien zijn beoordeling aangeeft dat er iets fout gaat, ontvangt de dataleverancier een waarin de databeheerder toelicht waarom hij het verzoek heeft moeten afwijzen. 5. Wanneer de databeheerder geen problemen ziet, wordt het verzoek doorgeleid naar het systeem van de BRO. De aangeboden gegevens worden met de gegevens die de BRO zelf genereert vastgelegd. Het BRO-systeem stuurt de dataleverancier per bericht dat het correctieverzoek is uitgevoerd. Het correctiebrondocument is dan opgenomen in het register brondocumenten ondergrond en de correcte gegevens zijn eruit gehaald en in de registratie ondergrond vastgelegd. De gegevens zijn dan beschikbaar voor alle data-afnemers. Pagina 19 van 36

20 Dataleverancier Basisregistratie Ondergrond (BRO) Stap 1: Doen van een correctieverzoek Correctieverzoek Toegang geweigerd Stap 2: Uitvoeren toegangscontrole Correcieverzoek afgewezen Stap 3: Uitvoeren gegevenscontrole Systeem van de dataleverancier Correctieverzoek geaccepteerd Mail Mail Correctieverzoek alsnog afgewezen Correctieverzoek uitgevoerd Stap 5: Vastleggen gegevens Systeem van de BRO Stap 4: Beoordelen gegevens Databeheerder Figuur 3: Verwerking van een correctieverzoek 3.5 De berichten die bij correctie worden uitgewisseld Het correctieverzoek De dataleverancier stuurt vanuit zijn systeem een correctieverzoek. Het belangrijkste onderdeel van het bericht is het correctiebrondocument. Om communicatie over het verzoek mogelijk te maken, moet de data-leverancier het verzoek een eigen kenmerk meegeven en dat wordt het extern transactie-id genoemd. Verder moet hij de reden voor de correctie aangeven. Hij heeft daarbij een keuze uit drie mogelijkheden: o Correctie van het kwaliteitsregime. Dit is een ingrijpende correctie omdat een verandering van het kwaliteitsregime altijd betekent dat in andere gegevens die eerder door de dataleverancier zijn aangeleverd ook een of meer verbeteringen moeten worden doorgevoerd. o Correctie van de zgn. administratieve gegevens. Dit betekent dat het kwaliteitsregime correct is maar dat ten minste een van de hieronder opgesomde zgn. administratieve gegevens gecorrigeerd moet worden: rapportagedatum bronhouder kader aanlevering kader inwinning object-id bronhouder uitvoerder (van geotechnisch sondeeronderzoek) Pagina 20 van 36

21 uitvoerder van horizontale plaatsbepaling uitvoerder van verticale plaatsbepaling o De andere gegevens die eerder door de dataleverancier zijn aangeleverd worden de onderzoeksgegevens genoemd. Met deze correctie mogen ook fouten in de onderzoeksgegevens verbeterd worden. Correctie van de zgn. onderzoeksgegevens. Dit betekent dat het kwaliteitsregime en de administratieve gegevens correct zijn, maar er een verbetering in de onderzoeksgegevens moet worden doorgevoerd. Andere belangrijke transactiegegevens, bijvoorbeeld dat het om een correctieverzoek gaat voor geotechnisch sondeeronderzoek en de aanduiding van het kwaliteitsregime waaronder het brondocument valt, zitten al in de functie besloten die door de data-leverancier in de webservice wordt aangesproken. Stap 1: Doen van een correctieverzoek Correctieverzoek extern transactie-id reden correctie Correctiebrondocument Het correctiebrondocument bevat alle gegevens die in de catalogus voor geotechnisch sondeeronderzoek zijn gespecificeerd, met uitzondering van: o het attribuut registratietijdstip o het attribuut registratiestatus o het attribuut in onderzoek o het attribuut tijdstip laatste transactie o de entiteit gestandaardiseerde positie Die gegevens zijn namelijk door de BRO gegenereerd Toegang geweigerd Het systeem van de BRO voert bij ieder innameverzoek twee controles uit: Het systeem controleert of de dataleverancier bij de BRO geregistreerd is als dataleverancier van geotechnisch sondeeronderzoek, en het systeem controleert of de dataleverancier al het recht heeft gekregen voor het gebruik van de innamewebservice voor geotechnisch sondeeronderzoek. Pagina 21 van 36

22 Als bij het uitvoeren van de toegangscontrole blijkt dat de toegang moet worden geweigerd, ontvangt (het systeem van) de dataleverancier hiervan bericht. In het bericht van weigering staat alleen dat de dataleverancier geen rechten heeft. Stap 2: Uitvoeren toegangscontrole Toegang geweigerd U beschikt niet over de juiste rechten Correctieverzoek afgewezen Voor alle innameverzoeken geldt dat de aangeboden gegevens door het BRO-systeem gecontroleerd worden. Dat betekent dat het correctieverzoek op de volgende aspecten wordt beoordeeld: zijn de verplichte gegevens aanwezig? zijn de gegevens van het voorgeschreven type (numeriek, alfanumeriek, enz.) en hebben ze de juiste lengte? hebben de gegevens een toegestane waarde? voldoen de gegevens aan de (aanvullende) regels die in de catalogus of in dit innamehandboek (zie hoofdstuk 4) zijn vastgelegd? Bij een correctieverzoek voor geotechnisch sondeeronderzoek gelden de volgende aanvullende controles: - controle of het BRO-ID, de identificatie van het geotechnisch sondeeronderzoek, in de BRO bekend is - controle of de dataleverancier dezelfde is als de dataleverancier die bij het BRO-ID dat in de registratie is vastgelegd - controle of als het kwaliteitsregime moet veranderen als de reden voor correctie de waarde correctie van kwaliteitsregime is meegegeven. - controle of bij een correctie binnen hetzelfde kwaliteitsregime als reden voor correctie een andere waarde dan correctie van kwaliteitsregime is meegegeven. Als de BRO bij de controle van het correctieverzoek tegen fouten aanloopt, ontvangt (het systeem van) de dataleverancier bericht van afwijzing. Pagina 22 van 36

Handleiding. Uitwisseling met BRON

Handleiding. Uitwisseling met BRON Handleiding Uitwisseling met BRON 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Vooraf... 4 3. Installatie... 5 Installeren certificaat... 5 Testen certificaat... 6 Voor reguliere uitwisseling eerst registratieoverzicht

Nadere informatie

Maak het betrouwbaar houden van het Digitaal KlantDossier mogelijk

Maak het betrouwbaar houden van het Digitaal KlantDossier mogelijk Maak het betrouwbaar houden van het Digitaal KlantDossier mogelijk Handleiding configureren correctieservice in Suwinet-Inkijk Mei 2011 1.! Digitaal klantdossier heeft alleen waarde als je erop kunt vertrouwen

Nadere informatie

ideal Merchant Integratie Gids

ideal Merchant Integratie Gids ideal Merchant Integratie Gids Versie 3.3.1 (februari 2015) Februari 2015 Currence Copyright Currence ideal B.V.. Voorwaarden De ideal Merchant Integratie Gids wordt door de producteigenaar Currence beschikbaar

Nadere informatie

DGBC Handleiding voor BREEAM-NL assessments

DGBC Handleiding voor BREEAM-NL assessments DGBC Handleiding voor BREEAM-NL assessments BREEAM-NL Handleiding voor Licentiehoudende Organisaties en Geregistreerde Assessoren ten behoeve van assessments tegen de BREEAM-NL-schema's Inleiding BRE Global

Nadere informatie

Ontheffingen WWB. Nota van bevindingen

Ontheffingen WWB. Nota van bevindingen Nota van bevindingen Colofon Programma Participatie Datum April 2013 Nummer NvB 13/02a Pagina 2 van 57 Inhoud Colofon 2 1 Samenvatting en conclusies 5 1.1 Aanleiding en achtergrond 5 1.2 Doelstelling 5

Nadere informatie

Leidraad 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Vastgesteld bij bestuursbesluit op 18 december 2008

Leidraad 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Vastgesteld bij bestuursbesluit op 18 december 2008 Leidraad 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Vastgesteld bij bestuursbesluit op 18 december 2008 1 Leidraden 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Leidraad 14 2 Leidraad OPDRACHTEN IN DE MKB-PRAKTIJK 3 Deze leidraad,

Nadere informatie

Handleiding Aansluiten op Digipoort t.b.v. DigiInkoop/E-Factureren (voor Bedrijven)

Handleiding Aansluiten op Digipoort t.b.v. DigiInkoop/E-Factureren (voor Bedrijven) Handleiding Aansluiten op Digipoort t.b.v. DigiInkoop/E-Factureren (voor Bedrijven) Versie 1.4 Datum februari 2015 Status Definitief Colofon Projectnaam DigiInkoop en E-facturatie Versienummer 1.4 Contactpersoon

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

WHITE PAPER PROJECT START ARCHITECTUUR

WHITE PAPER PROJECT START ARCHITECTUUR WHITE PAPER PROJECT START ARCHITECTUUR JOOST LUIJPERS WHITE PAPER PROJECT START ARCHITECTUUR Joost Luijpers Versie: 1.0 Copyright Sogeti Nederland B.V. te Vianen Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Voorwaarden. Beleggingsrekening fbto.nl

Voorwaarden. Beleggingsrekening fbto.nl Voorwaarden Beleggingsrekening Beleggingsrekening fbto.nl Voorwaarden FBTO Beleggingsrekening 1. Voorwaarden: goed om te lezen U bent: de rekeninghouder De Beleggingsrekening staat op uw naam. Wij zijn:

Nadere informatie

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie

Terugmelden, waarom niet? Eindrapport

Terugmelden, waarom niet? Eindrapport Terugmelden, waarom niet? Eindrapport auteurs Ko Mies, Tessa van den Berg, Tom Kronenburg, Ton Monasso project 003160 versie 1.0 datum 10 januari 2013 Managementsamenvatting Het Programma Stelsel van Basisregistraties

Nadere informatie

Advies werkgroep 3 aan IenM Voorstellen voor een beter gebruik van de BAG

Advies werkgroep 3 aan IenM Voorstellen voor een beter gebruik van de BAG Advies werkgroep 3 aan IenM Voorstellen voor een beter gebruik van de BAG 1 Advies werkgroep 3 aan IenM Voorstellen voor een beter gebruik van de BAG 15 januari 2015, versie 1.0, definitieve versie, publieksversie

Nadere informatie

Gids voor het mini-éénloketsysteem van de btw

Gids voor het mini-éénloketsysteem van de btw EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL BELASTINGEN EN DOUANE-UNIE Indirecte belastingen en fiscaal beheer Btw Brussel, 23 oktober 2013 Gids voor het mini-éénloketsysteem van de btw Inhoudsopgave Achtergrond...

Nadere informatie

CONCEPT. NBA-handreiking nr. xxx Toelichting op regelgeving bij een accountantskantoor met een beperkt aantal assurance-opdrachten

CONCEPT. NBA-handreiking nr. xxx Toelichting op regelgeving bij een accountantskantoor met een beperkt aantal assurance-opdrachten Dit document maakt gebruik van bladwijzers. CONCEPT NBA-handreiking nr. xxx Toelichting op regelgeving bij een accountantskantoor met een beperkt aantal assurance-opdrachten Consultatieperiode loopt tot

Nadere informatie

Eerste hulp bij. aanbesteden. Over valkuilen en hoe ze te vermijden [EHBA]

Eerste hulp bij. aanbesteden. Over valkuilen en hoe ze te vermijden [EHBA] Over valkuilen en hoe ze te vermijden Eerste hulp bij aanbesteden Voorwoord Beste ondernemer, Voor u ligt de vernieuwde versie van Eerste Hulp Bij Aanbesteden. Deze handleiding is een coproductie van Van

Nadere informatie

Vergunningaanvraag voor het leveren van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers. Aanvraagformulier Versie 5.0

Vergunningaanvraag voor het leveren van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers. Aanvraagformulier Versie 5.0 Vergunningaanvraag voor het leveren van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers 1/22 Aanvraagformulier Versie 5.0 Met dit formulier kan een vergunning voor het leveren van elektriciteit en/of gas

Nadere informatie

Koppelvlakbeschrijving statusservice Bancaire Infrastructurele Voorzieningen. Het ophalen van statusinformatie bij de BIV

Koppelvlakbeschrijving statusservice Bancaire Infrastructurele Voorzieningen. Het ophalen van statusinformatie bij de BIV Koppelvlakbeschrijving statusservice Bancaire Infrastructurele Voorzieningen Het ophalen van statusinformatie bij de BIV Versie 1.o Juni 2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Doel en Doelgroep... 3

Nadere informatie

Handreiking gebruik basisregistraties voor de omgevingsdiensten

Handreiking gebruik basisregistraties voor de omgevingsdiensten Handreiking gebruik basisregistraties voor de omgevingsdiensten 1 Versie 1.0 Datum: 04-04-2014 Mark van den Broek Ruud Boot Wimfred Grashoff Deze handreiking is opgesteld in opdracht van het Interprovinciaal

Nadere informatie

L276_14_Bewaren en Bewijzen:L276_14_Bewaren en bewijzen 20-03-2007 14:31 Pagina A Bewaren en Bewijzen

L276_14_Bewaren en Bewijzen:L276_14_Bewaren en bewijzen 20-03-2007 14:31 Pagina A Bewaren en Bewijzen Bewaren en Bewijzen Bewaren en Bewijzen Een productie van: Colofon Dit is een uitgave van ECP.NL. Deze uitgave is een volledige herziening van de uitgave Bewaren en bewijzen (1998) van ECP.NL en het Nederlands

Nadere informatie

Gebruik en Achtergrond Digikoppeling Certificaten

Gebruik en Achtergrond Digikoppeling Certificaten Gebruik en Achtergrond Digikoppeling Certificaten Versie 1.1 Datum 6 januari 2010 Colofon Projectnaam Versienummer Organisatie Digikoppeling Definitief Servicecentrum Logius Postbus 96810 2509 JE Den Haag

Nadere informatie

Scriptie onderzoeksemester

Scriptie onderzoeksemester Scriptie onderzoeksemester Auteurs Opdrachtgever Hugo Zonderland esser-emmerik Document Opdrachtgever Scriptie onderzoeksemester esser-emmerik Herman Versteegt herman@esser-emmerik.nl Wouter van Emmerik

Nadere informatie

Meten is Weten II. Handleiding voor het definiëren en meten van administratieve lasten voor het bedrijfsleven

Meten is Weten II. Handleiding voor het definiëren en meten van administratieve lasten voor het bedrijfsleven Meten is Weten II Handleiding voor het definiëren en meten van administratieve lasten voor het bedrijfsleven 1 Voorwoord Voor u ligt de handleiding voor het bepalen van de administratieve lasten voor het

Nadere informatie

Handboek digitale vervanging archiefbescheiden Gemeente Hof van Twente

Handboek digitale vervanging archiefbescheiden Gemeente Hof van Twente Handboek digitale vervanging archiefbescheiden Gemeente Hof van Twente Versie/registratienr. Omschrijving Opsteller Datum B&W besluit Datum inwerkingtreding Versie 1.0 TESZ 43439 Definitief E. Wolthuis-Krooshoop

Nadere informatie

Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo

Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Opdrachtgever: Vo-raad Utrecht, oktober 2014 Oberon Dr. Joke Kruiter & dr. Marleen

Nadere informatie

Protocollaire Zorg. Curasoft: meer dan alleen ondersteuning?

Protocollaire Zorg. Curasoft: meer dan alleen ondersteuning? Protocollaire Zorg Curasoft: meer dan alleen ondersteuning? Dit onderzoek in het kader van de bachelor opdracht Gezondheidswetenschappen verbonden aan de Universiteit Twente zal protocollaire zorg belichten.

Nadere informatie

Levering Elektriciteit & Gas

Levering Elektriciteit & Gas Offerteleidraad Levering Elektriciteit & Gas Aanbestedingsprocedure met als kenmerk: EG 2011/S 238-384297 Opdrachtgever/Aanbestedende dienst: gemeente Zaanstad Aanbestedingsplatform: www.commerce-hub.com

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

TECHNISCH NOTA RDR E-PLATFORM Stap1

TECHNISCH NOTA RDR E-PLATFORM Stap1 Versie 6. 01/10/2012 1. Inleiding. TECHNISCH NOTA RDR E-PLATFORM Stap1 De verzekeringsondernemingen zoeken een enkel elektronisch kanaal om de uitwisseling van de RDR gegevens af te werken. Dit kanaal

Nadere informatie

Dick Brouwer, namens de projectgroep Verbeteren bestuurlijk besluitvormingsproces

Dick Brouwer, namens de projectgroep Verbeteren bestuurlijk besluitvormingsproces Bijlage 3 Notitie STAF BESTUUR EN DIRECTIE aan c.c. van onderwerp Het College Dick Brouwer, namens de projectgroep Verbeteren bestuurlijk besluitvormingsproces Kaders archivering en ontsluiting team SBSBD

Nadere informatie