JAARVERSLAG 2011 De Balije in De Meern UTRECHTSE MAATSCHAPPIJ TOT STADSHERSTEL N.V.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG 2011 De Balije in De Meern UTRECHTSE MAATSCHAPPIJ TOT STADSHERSTEL N.V."

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2011 De Balije in De Meern UTRECHTSE MAATSCHAPPIJ TOT STADSHERSTEL N.V.

2

3 UTRECHTSE MAATSCHAPPIJ TOT STADSHERSTEL N.V Verslag over het zevenentwintigste boekjaar van de vennootschap De Balije in De Meern

4

5 In dit jaarverslag laten wij u de renovatie zien van de balije door de ogen van amateurfotografen, snapshots van week tot week. de beelden tonen de veelzijdigheid van het proces en de betrokkenheid van bedenkers en uitvoerders. een zichtbaar proces van een historisch maar verwaarloosd pand dat wordt tot een modern multifunctioneel gebouw waar de historische kenmerken zorgvuldig zijn bewaard. een nieuw oud gebouw met een maatschappelijke functie in de meern. JAARVERSLAG 2011 UTRECHTSE MAATSCHAPPIJ TOT STADSHERSTEL N.V.

6

7

8 JAARVERSLAG 2011 UTRECHTSE MAATSCHAPPIJ TOT STADSHERSTEL N.V. utrechtse maatschappij tot stadsherstel n.v. Inhoudsopgave Bericht van de Raad van Commissarissen 7 Verslag van de directie Bouwgeschiedenis boerderij De Balije door Ir. Jan van der Hoeve 26 Jaarrekening Raad van Commissarissen J.H. Zwart, directeur Timpaan BV te Aalsmeer, voorzitter Mr. M.J.C. van Galen te Houten Mr. B.F. Keulen te Utrecht Directie Mevrouw Drs. R.C. Willeumier Financiële administratie Mevrouw Th.M. Willard Bouwkundige zaken Mevrouw Ir. J. Hofstede De heer J.A.M. van Rijn Adres Doelenstraat 40, 3512 XJ Utrecht telefoon (030) fax (030) website: Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht, nr Accountants Baker Tilly Berk NV te Utrecht Bankiers Rabobank Utrecht en omstreken UA rekeningnummer Van Lanschot Bankiers NV te Utrecht rekeningnummer ING Bank NV te Utrecht rekeningnummer Triodos Bank NV te Zeist rekeningnummer Legaten en schenkingen Als u de Utrechtse Maatschappij tot Stadsherstel N.V. met een legaat of schenking wilt verblijden dan is het raadzaam dit ten name van de Stichting Stadsherstel Droste Fonds te doen. De Stichting Stadsherstel Droste Fonds is een rechtspersoon welke uitsluitend of nagenoeg uitsluitend een maatschappelijk belang beoogt en een ANBI-status heeft. Over een legaat of schenking aan de Stichting wordt vanaf 1 januari 2006 geen schenkings- of successierecht meer geheven. Schenkingen aan het fonds kunnen aftrekbaar zijn van uw inkomen. Indien u een periodieke schenking (minimaal 5 jaar) wilt doen aan het fonds, is deze zelfs geheel aftrekbaar van uw inkomen. Rekeningnummer van de Stichting Stadsherstel Droste Fonds bij de ABN- AMRO Bank is Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Renée C. Willeumier.

9 Aan de aandeelhouders van de Utrechtse Maatschappij tot Stadsherstel N.V was een jaar waarin Stadsherstel op haar monumentale basis een positief jaarresultaat kon realiseren. De verantwoorde, beleids matige onderhoudsplannen en de intensieve contacten met de huurders vormden ook nu een stevig fundament, waardoor grote financiële verrassingen in het beheer uitbleven. De economische recessie is niet aan onze N.V. voorbijgegaan, maar de gevolgen ervan zijn te overzien. De Nederlandse samenleving vertegenwoordigd door het Rijk hecht nog steeds grote waarde aan ons mooie erfgoed, maar kent tegelijkertijd minder financiële middelen toe om dat monumenten erfgoed te behouden en te restaureren. Gewijzigde rijksregelingen op het monumentale vlak vertonen nu eenmaal maar zelden een verhoging van de financiële middelen. Op dit punt bewijst de Stadsherstelformule zich in de huidige tijd. Een verstandige bedrijfsvoering die gecombineerd wordt met de realisatie van maatschappelijk wenselijke doelen maakt onze N.V. tot een niet weg te denken en gewaardeerde organisatie. De aanpak bij de monumentale boerderij De Balije is een goed voorbeeld van die verstandige bedrijfsvoering. De restauratie van deze boerderij gesitueerd in de Vinex-wijk Leidsche Rijn en een zeer aansprekend gebouw was een uitstekende keuze. Het er gezond uitzien, het goede toekomstperspectief en de gezonde financiële basis onder onze N.V. maken het ons mogelijk rekening te houden met een somberder economische omgeving en toch vast te houden aan ons vigerende dividendbeleid: een uit te keren dividend van 5% is daarom ook dit jaar alleszins verantwoord. Grote waardering willen wij uitspreken voor de gerealiseerde resultaten in 2011 en in het bijzonder voor het werk van de directie en haar medewerkers. Dit is het laatste jaarverslag dat onder verantwoordelijkheid van onze directeur, drs. R.C. Willeumier, wordt uitgebracht. Om uiteenlopende redenen kan het eerder bekend gemaakte rooster van aftreden van de leden van ons College niet worden gevolgd. De heer J.H. Zwart heeft besloten om tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders van 24 mei 2012 terug te treden. De heer Zwart, oud wethouder van de gemeente Utrecht, is dan 21 jaar commissaris van Stadsherstel geweest. Hij heeft onder meer een belangrijke rol gespeeld bij de verwerving van enkele aansprekende onderdelen van de portefeuille van Stad sherstel. Wij zijn hem zeer erkentelijk voor zijn inzet voor Stadsherstel en de steeds bijzonder collegiale samenwerking. Het ligt in de bedoeling dat tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders in mei 2012 twee nieuwe commissarissen worden benoemd, dat mr M.J.C. van Galen in 2014 terugtreedt en mr B.F. Keulen in 2015 en dat tijdig voordien ons College weer uit vijf leden bestaat. Utrecht, 18 april 2012 J.H. Zwart Mr. M.J.C. van Galen Mr. B.F. Keulen 7 bericht van de raad van commissarissen JAARVERSLAG 2011 UTRECHTSE MAATSCHAPPIJ TOT STADSHERSTEL N.V. Wij zijn Renée buitengewoon erkentelijk voor de wijze waarop en de inzet waarmee zij in de afgelopen jaren Stadsherstel een blijvend gerespecteerde positie in het Utrechtse heeft bezorgd.

10 inleiding JAARVERSLAG 2011 UTRECHTSE MAATSCHAPPIJ TOT STADSHERSTEL N.V. verslag van de directie 8 Het jaar 2011 was voor het personeel van UMS een heel druk jaar. Vele overuren werden gemaakt; het was een bruisend jaar. Wij zijn trots op de resultaten. Leven is veranderen en dat hebben wij uitgebreid ervaren dit afgelopen boekjaar. Boerderij De Balije met Zomerhuis in De Meern heeft een volledige transformatie ondergaan. De oude, uit de 15de of 16de eeuw stammende, dwarshuisboerderij die er zompig en aangetast door zwam en houtrot bij stond, is letterlijk omgetoverd in een transparante, heldere en frisse kinderdag opvang. Het Zomerhuis is een eigentijds restaurant geworden. De gemeente had een prijsvraag uitgeschreven met als doel de indiener van het beste plan de watertoren op Rotsoord te laten verwerven. Wij zijn tweede geworden met een mooi en werkbaar concept dat wij wellicht nog eens voor een andere watertoren kunnen gebruiken. Voorts hebben wij een deel van het mooie pand Minrebroederstraat 5 aangepakt. De huurder had dringend meer vierkante meters nodig voor zijn groeiende personeelsbestand. Wij hebben aan zijn wens gevolg gegeven en de middeleeuwse kelder met kaarsennissen uitgegraven en geschikt gemaakt als vergader- en lunchruimte. Het resultaat komt het monumentale karakter van het gebouw zeker ten goede en bovendien is het een verbetering van het gebruik. Helaas is een bijzondere huurder dit jaar voortijdig overleden. Jay Elfring, oprichter van Centrum Well, was een van de eerste huurders van het Doelenhuis. Zijn wekelijkse tai-chilessen gaven een heel bijzondere kleuring aan de grote middeleeuwse refter met uitzicht op de binnentuin met eeuwenoude kastanjeboom. Wij zijn blij dat zijn lessen door zijn medewerkers zullen worden voortgezet. In de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 25 mei 2010 had de toenmalige voorzitter van de Raad van Commissarissen, de heer B.F. Keulen, aangegeven dat de Raad zich zou gaan verjongen. In 2010 is de heer B.J. Krouwel vertrokken en in 2011 is de heer N.J. Westdijk afgetreden. De heer Westdijk bereikte in 2011 de zeventigjarige leeftijd. Statutair gezien is dat ook de leeftijdsgrens voor een commissaris bij Stadsherstel. De heer Westdijk heeft de zilveren UMS-penning gekregen onder meer voor zijn inzet om tot een samenwerking met het Utrechts Monumentenfonds te komen. De heer Westdijk gaf altijd blijk van een scherpzinnige en creatieve denktrant. De Raad had de aanvulling tijdelijk opgeschort in afwachting van mogelijke samenwerking met de Stichting Utrechts Monumentenfonds. Inmiddels is overleg met nieuwe kandidaten in volle gang. Tijdens het schrijven van het jaarverslag bleek dat wij een buitengewoon mooi financieel resultaat hebben behaald dank zij een onverwacht fiscaal voordeel.

11 Hoofdstuk 1 Externe ontwikkelingen en hun invloed op onze vennootschap 1.1 Gevolgen van MoMo voor WaBo, Brim en herbestemming In 2011 is verder gevolg gegeven aan het beleidsstuk van november 2008 van de toenmalige minister dr. R.H.A. Plasterk van het ministerie van OCW dat heet: Een lust, geen last, visie op de Modernisering van de Monumentenzorg, kortweg MoMo genoemd. Krachtiger en eenvoudiger regelgeving was een belangrijk onderwerp in het beleidsstuk. In 2010 is de invoering van de Wet algemene Bepalingen omgevingsrecht (WaBo) voltooid en die heeft in 2011 zijn beslag gekregen. De doelstelling en kern van de WaBo zijn dat totaal vijfentwintig verschillende vergunningen (o.a. bouwvergunningen, monumentenvergunning, kap- en sloopvergunningen) worden gebundeld in één omgevingsvergunning. Een uitzondering hierop is de archeologievergunning die niet is opgenomen. In het vorige jaarverslag is daar uitgebreid bij stilgestaan. Vereenvoudiging van de Brim-regeling (Besluit regeling instandhouding monumenten) en het meer inzichtelijk maken van de verschillende subsidies waren de opgave voor Het bleek geen gemakkelijke opgave. Bijvoorbeeld het inleveren van de Brim-aanvraag op één bepaalde datum (niet ervoor en niet erna) leidde tot chaotische taferelen bij de voordeur van de Rijksdienst in Amersfoort. Mede vanwege het wie het eerst komt, het eerst maalt -principe stonden of lagen er al mensen vanaf middernacht voor de deur. Ten slotte bleken er 2000 aanvragen te zijn ingediend waarvan er maar 400 konden worden gehonoreerd. Door loting kwam de toekenning van gelden tot stand. Er was beloofd dat de aanvragen die niet gehonoreerd waren in 2011, met voorrang zouden worden behandeld in Stadsherstel heeft hier geen nadeel van ondervonden want ons aanvraagmoment, het betreft hier een doorlooptijd van 6 jaar, viel niet in Over de hoogte van de subsidie is ook veel te doen geweest. Kerken in het bijzonder, waren in 2011 nog zeer bevoordeeld. Eind september 2011 meldt de Staatscourant dat de subsidieplafonds van kerken en overige monumenten, niet zijnde woonhuizen, worden verlaagd. Was het subsidieplafond voor een kerk , dit wordt verlaagd tot De subsidie voor andere monumenten wordt gehalveerd: van naar De subsidie voor de categorie woonhuizen is niet veranderd en aangezien Stadsherstel voornamelijk woonhuizen in haar bezit heeft, zal zij weinig nadeel ondervinden van deze wijziging. Het subsidieplafond voor woonhuizen is Met een subsidiepercentage van 25% verdeeld over 6 jaar betekent dit per jaar per pand of, liever gezegd: per monumentennummer. Hier wringt ook nog eens de schoen, want in het verleden zijn monumentennummers niet consequent toegekend. Soms heeft een groot ensemble van meerdere gebouwen één nummer en soms heeft en hofje met zes woningen zes monumentennummers. Het is een kwestie van geluk hebben. In de loop van het jaar was er veel ontevredenheid over de wijze van subsidietoekenning en men stelde ook vragen over de hoogte van de subsidie per categorie. De kerken bleken een beslag van meer dan 77% op het gehele jaarbudget te leggen. Bovendien is door het hanteren van de maximaal subsidiabele kosten van een gebouw de subsidie geen maat voor de werkelijke behoefte. De conclusie luidde dat het beschikbare budget ontoereikend is voor de vraag en zeker niet voor de behoefte. Om die reden is in 2011, in opdracht van OCW, een rapport gemaakt met als doel op een andere wijze de subsidiebehoefte voor onderhoud te benaderen. Dit rapport is gemaakt door Arcadis en Hylkema Consultants B.V. Dit rapport bevat de volgende conclusies. Uitgangspunt is dat eigenaren zekerheid moeten hebben en continuïteit moeten ervaren ten aanzien van hun financiële ondersteuning. Loting is uit den boze. In 2011 wordt gedacht aan een beschikbaar budget voor 2013 van in totaal 48,5 miljoen als harde randvoorwaarde. De vraag is, hoe kan versobering bereikt worden, want de aanvragen zijn vele malen hoger dan het budget. In het rapport wordt voorgesteld dat monumenten die gezond zijn, gezond moeten blijven. Monumenten die er slecht aan toe zijn, zullen van de regeling worden uitgesloten evenals monumenten die eigendom zijn van fiscaal relevante partijen. Een uitzondering wordt gemaakt voor Aangewezen Organisaties voor Monumentenbehoud (AOM s) waartoe ook Stadsherstel behoort en andere monumen tenbeheersorganisaties en eigenaren van (grotere) 9 verslag van de directie JAARVERSLAG 2011 UTRECHTSE MAATSCHAPPIJ TOT STADSHERSTEL N.V.

12

13

14 JAARVERSLAG 2011 UTRECHTSE MAATSCHAPPIJ TOT STADSHERSTEL N.V. toelichting op de winst- verslag en van verliesrekening de directie over 2011 (in eur) 12 complexen van gebouwd en groen erfgoed. Maatwerk is een ander uitgangspunt. De hoogte van de subsidie moet worden gerelateerd aan de behoefte van het individuele monument. Uitgaande van maatwerk is men tot de conclusie gekomen dat de koppeling van subsidie aan de herbouwwaarde meer recht doet aan de onderhoudsbehoefte van het individuele monument dan koppeling van de subsidie aan maximaal subsidiabele kosten, zoals dat voorheen gold. In 2012 moet uitgezocht worden of het redelijk is dat voor integrale instandhouding van een monument een jaarlijkse investering nodig is van 2% van de herbouwwaarde en voor kort cyclisch onderhoud een jaarlijkse investering van gemiddeld 1% van de herbouwwaarde. Sober onderhoud van het exterieur kan volgens de makers van het rapport worden gerealiseerd met een gemiddelde jaarlijkse investering van 0,5% per jaar. Hierbij moet in aanmerking worden genomen dat, gezien de hoogte van het subsidiebudget, ook hier weer met subsidiepercentages gewerkt zal gaan worden. Als wij uitgaan van de herbouwwaarde van onze panden dan komen wij op een jaarlijks onderhoudsbudget van iets meer dan 1%. Het is voor ons ondoenlijk nog meer aan de panden te spenderen gezien de financiële verplichtingen aan derden. Wij zijn dan ook benieuwd tot welk resultaat dit leidt na toetsing van deze percentages in het veld. Een ander belangrijk beleidspunt van MoMo was het bevorderen van herbestemmingen met financiële middelen. Het grote probleem voor de komende decennia zal zijn de leegstand van kerken, scholen, watertorens en industriële complexen. Vanwege hun cultuurhistorische waarde zijn deze zeer interessant voor herontwikkelingsplannen. Voor de Utrechtse Maatschappij tot Stadsherstel N.V. die volgens haar doelstelling en missie vooral woonhuizen restaureert en heeft gerestaureerd - mede door de beperking die de vrijstelling van vennootschapsbelasting destijds met zich meebracht - betekent het dat, om in aanmerking te komen voor vorengenoemde subsidies, gekeken moet gaan worden naar herbestemming, eventueel van kerken, scholen en industrieel erfgoed. Zoals in de inleiding al is vermeld, hebben wij geprobeerd de watertoren Heuveloord in Rotsoord te verkrijgen. Dat is niet gelukt. In 2011 is een nieuwe subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten gemaakt. Deze regeling beoogt twee doelen. Het ene is de haalbaarheid van een herbestemming te onderzoeken. Het andere is bedoeld om het betreffende monument wind- en waterdicht te maken. Wij hebben ook een subsidie voor het haalbaarheidsonderzoek naar de mogelijkheden van herbestemming van de watertoren aangevraagd. Verder is in 2011 een nieuwe regeling aangekondigd die in 2012 van kracht zal zijn; de Restauratiefondsplus hypotheek. Deze hypotheek is bedoeld voor grootschalige restauratie- en herbestemmingprojecten van rijksmonumenten die geen woonhuis zijn. Staatssecretaris Halbe Zijlstra van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen heeft voor een periode van 6 jaar ruim 100 miljoen beschikbaar gesteld. Bij deze hypotheek kan een bedrag van minimaal worden geleend tegen een rente die 5% ligt onder de marktrente met een minimum van 1.5%. Willen wij in aanmerking komen voor een dergelijke financiering, die heel aantrekkelijk is, dan moeten wij wel eerst een rijksmonument verwerven dat niet aangemerkt is als woonhuismonument. 1.2 Compensatieregeling afschaffing vrijstelling vennootschapsbelasting Zoals wij in het vorige jaarverslagen schreven, is een compensatieregeling ontworpen ten behoeve van stadsherstelorganisaties die voorheen vrijgesteld waren van vennootschapsbelasting en wél dividend uitkeerden. Dit heeft ertoe geleid dat OCW in de jaren 2009 en 2010 een ten behoeve van stadsherstellichamen geoormerkte subsidie beschikbaar heeft gesteld ter grootte van 2 miljoen per jaar. Deze subsidie dient echter gerelateerd te zijn aan te maken subsidiabele bouwkosten voor een monument dat nog niet eerder door de betreffende organisatie is gerestaureerd. Voor Stadsherstel betekent dit, dat wij door de aankoop en restauratie van boerderij De Balije, aanspraak hebben kunnen maken op genoemde subsidie. Het gaat om een bedrag van Zonder deze subsidie hadden wij de restauratie van De Balije nooit kunnen uitvoeren. Wij wisten bij aanvang dat het complex in slechte staat verkeerde maar bij ontmanteling van het gebouw was de situatie nog erger dan wij hadden gedacht en begroot. In 2011 hebben wij weer een subsidieaanvraag ingediend voor de jaren 2011 en Wij konden ditmaal echter geen aanspraak maken op hetzelfde bedrag omdat wij niet wederom een restauratie met een omvang vergelijkbaar met die van De Balije op stapel

15 hadden staan. Wij hopen echter in 2012 toch nog een bedrag te ontvangen, dat wij zullen bestemmen voor deelrestauraties aan ons bezit. 1.3 Compensatieregeling afschaffing vrijstelling overdrachtsbelasting Tot 1 mei 2009 gold voor een monumentenorganisatie een vrijstelling van overdrachtsbelasting bij de aankoop van een rijksmonument. De 6% voordeel die een dergelijke organisatie daarmee verdiende, was een prikkel om rijksmonumenten aan te kopen. Vanaf 1 mei heeft de staatssecretaris van Financiën de vrijstelling uitgebreid naar alle groepen eigenaren op grond van een gerechtelijke uitspraak die luidt dat uitsluiten van bepaalde groepen eigenaren tot rechtsongelijkheid leidt. Vervolgens is de regeling in 2010 geheel afgeschaft. Het kabinet heeft vervolgens 22 AOM s, waaronder Stadsherstel, gecompenseerd. In 2011 hebben wij ons deel ontvangen. Bij deze regeling geldt overigens wel dat bij overlegging van de facturen aan de rijksdienst de definitieve subsidiehoogte wordt vastgesteld. Over de exacte hoogte durven wij dus op dit moment geen uitspraak te doen. 1.4 Energie Investerings Aftrek (EIA) Ter bevordering van de duurzaamheid is vanuit de overheid een maatregel getroffen die Energie Investerings Aftrek heet. Voor boerderij De Balije hebben wij in 2011 een verzoek ingediend om voor deze aftrek in aanmerking te komen. Zoals het er nu naar uitziet zullen wij, gezien de maatregelen die wij hebben getroffen op het gebied van duurzaamheid, in 2012 voor deze aftrek in aanmerking komen. 1.5 Recessie en gevolgen voor Stadsherstel Ook Stadsherstel krijgt te maken met de gevolgen van de teruggang van de economie. Sommige zakelijke huurders krijgen geen opdrachten meer en zeggen de huur op. Dit laatste is gebeurd met het vertaalbureau Language Unlimited gevestigd in het voormalige klooster, het Doelenhuis. Het vertaalbureau had meer dan 200 m2 tot zijn beschikking, opgedeeld in hoofdzakelijk kleine werkruimten. Als kloosterlingen waren de vertalers altijd ijverig aan het werk. Het is zeer spijtig dat deze huurder van het eerste uur na bijna 20 jaar is vertrokken. Wij hebben nieuwe huurders gevonden. De recessie heeft ook geleid tot bezuiniging op de gemeentelijke budgetten. Dit heeft niet direct zijn weerslag op de bedrijfsvoering van Stadsherstel maar heeft wel invloed op de gemeentelijke subsidies die het wonen boven winkels aantrekkelijk moeten maken Hoofdstuk 2 activiteiten in Restauratie rijksmonument boerderij De Balije in De Meern Het betreft hier een dwarshuisboerderij met een naastgelegen Zomerhuis. De oudste datering is van de zestiende, misschien wel vijftiende eeuw, en betreft de kelder met een bakstenen kruisgewelf. De gebouwen dateren uit de achttiende en negentiende eeuw. Nadat wij bouwkundig onderzoek hebben laten verrichten en kostenramingen hebben gemaakt, zijn wij met het Projectbureau Leidsche Rijn van de gemeente Utrecht in onderhandeling getreden. De opstallen zijn getaxeerd en op basis van een marktconforme waarde zijn we tot overeenstemming over de aankoop gekomen. In 2010 is de ontwikkelovereenkomst getekend. In januari 2011 is de grond in erfpacht uitgegeven (eeuwig durend afgekocht). Onder de boerderij door loopt de oude Romeinse weg (limes) en vlak bij de boerderij wordt in situ (ook onder de grond) een Romeins schip (platbodem De Meern 4) bewaard. Iets verder naar het oosten maar niet op ons terrein zijn twee Romeinse wachttorens aangetroffen. Ten westen van De Balije is een tweede Romeinse platbodem opgegraven (De Meern 1) Al deze vondsten dateren uit de tweede helft van de eerste dan wel uit de tweede eeuw na Christus. Deze bijzondere locatie brengt met zich mee dat een uitgebreid archeologisch onderzoek noodzakelijk was. Dit onderzoek heeft Bureau voor Archeologie MUG voor ons uitgevoerd. Tijdens het onderzoek zijn binnen in de stal van de boerderij afzettingen van de limes aangetroffen. Een weglichaam van 2-3 meter breed wordt gekenmerkt door bruine zandige klei met roestvlekken zonder gelaagdheid. Er zijn enkele eikenhouten palen gevonden in een rij, die samen het weglichaam van de wegstructuur vormen. Twee palen waren zo lang en zaten zo vast dat zij niet in hun geheel met een kraan geborgen konden worden. De weg wordt qua ontstaan geschat op 100 na Christus. Dendrochronologisch onderzoek kan misschien uitwijzen wat de precieze datering is. Ook zijn er tussen de verschillende bodemlagen pakketten grind gevonden. Dit is waarschijnlijk materiaal van een verspoelde (veroorzaakt door de buiten de oevers tredende rivier) eerste grensweg. Ook zijn er fragmenten bouwmateriaal gevonden van de oude, eerdere buitengevel van de stal en twee gemetselde waterputten. Verder is er veel steengoed en 13 verslag van de directie JAARVERSLAG 2011 UTRECHTSE MAATSCHAPPIJ TOT STADSHERSTEL N.V.

16 JAARVERSLAG 2011 UTRECHTSE MAATSCHAPPIJ TOT STADSHERSTEL N.V. toelichting op de winst- verslag en van verliesrekening de directie over 2011 (in eur) 14 aardewerk gevonden uit de 18de en 19de eeuw. Wij zullen aan de gemeente vragen of wij daarvan enkele exemplaren mogen tentoonstellen in een van de gebouwen. Anders verdwijnen deze historisch waardevolle zaken in een depot. In de buurt van de boerderij wordt in 2012 een informatiezuil geplaatst met toelichting op deze historische plek. Met de aankoop van deze boerderij spelen wij geheel in op de nieuwe trend, herontwikkelen van rijksmonumenten met oog voor de omgeving en sociale cohesie. Wij hebben in deze boerderij, die gelegen is in een kinderrijke nieuwbouwwijk, een kinderdagverblijf gerealiseerd met een woning voor een beheerder. Het Zomerhuis is een laagdrempelig en kindvriendelijk restaurant geworden, waar ouders en kinderen ook in het weekeinde een hapje kunnen eten. Wij hebben Koko Kinderopvang BV als exploitant voor het kinderdagverblijf gekozen. De keus is op Koko gevallen omdat deze organisatie vooral kinderen uit Vleuten-De Meern zal willen plaatsen. Deze kinderdagverblijforganisatie heeft geen landelijke wachtlijst. Hiermee verwachten wij dat de ouders op de fiets zullen komen en het autogebruik minimaal zal zijn. In 2010 was reeds samen met Koko en de interieurarchitect Cita Architecten BV uit Utrecht een indeling in het gebouw gemaakt zodat er drie kindergroepen en veertig buitenschoolseopvangplaatsen (bsoplaatsen) kunnen worden gerealiseerd. De restauratiearchitect voor de gebouwen was Jan Willem Kuipers van het Bureau Delfgou BV. Samen zijn wij erin geslaagd een prachtig ontwerp te maken, gericht op de kracht en kwaliteiten van het bestaande gebouw. Zo wordt bijvoorbeeld het weinige licht in de stal optimaal benut, waardoor de ruimten nu zelfs als licht en heel open worden ervaren. Ondanks het gegeven dat een kinderdagverblijf om vele apart afgescheiden ruimten vraagt, heeft de architect een oplossing gevonden, waarbij men toch de ruimte en indruk van de hele boerderij blijft ervaren. Dit heeft hij bereikt door de kleine sanitaire ruimten en slaapkamers onder hilden te plaatsen en twee vides te creëren. Ook het restaurant heeft een bijzondere open sfeer doordat het dakbeschot in het zicht is gebracht en er een vide is gemaakt. De restauratie is erop gericht geweest, om zo veel mogelijk materiaal te behouden en te herstellen. Helaas is er veel minder hout bewaard gebleven dan aanvankelijk werd gedacht. Houtrot en zwam hadden hun werk gedaan. Op die plekken waar nieuw materiaal moest worden gebruikt, is gekozen voor duurzame bouwmethoden en traditionele houtbewerking. In maart 2011 zijn wij met de restauratie gestart. (In 2010 hadden wij al een noodkap op het gebouw geplaatst om het voor verder verval te behoeden.) Bouwbedrijf Koninklijke Woudenberg uit Ameide was uit de aanbesteding als laagste inschrijver naar voren gekomen. Een aantal onderaannemers hebben wij apart geselecteerd, zoals de rietdekker, de installateur en de schilder. Dit hebben wij met opzet gedaan om absoluut zeker te zijn van voldoende kwaliteit. Riet voor het dak kwam uit De Weerribben, installaties voldoen aan alle eisen die de Arbowet, de GGD, de brandweer en het bouwbesluit, stellen aan een kinderdagverblijf. Voorts garandeert de schilder dat de volgende onderhoudsbeurt pas over drie jaar nodig zal zijn. Het hele bouwproces heeft zich toch binnen 12 maanden voltrokken. Wij hebben geluk gehad dat de winter pas in 2012 is ingetreden zodat zelfs in de kerstvakantie kon worden doorgewerkt. Kosten noch moeite zijn gespaard wat ook duidelijk zichtbaar is in de kwaliteit. Zonder de subsidies zoals verderop in het jaarverslag beschreven, was het geen haalbaar project geweest. Aan de binnenzijde van de daken is het dakbeschot in het zicht afgewerkt met brede delen en niet met gipsplaten. De trappen zijn van essenhout en zijn op zich zelf al sculpturen zoals de aannemer zo treffend zei. Cita, de interieurarchitect, heeft het lichte en luchtige concept gemaakt met veel wit en met oranje tinten die door de schilder fraai verwerkt zijn. De oudeboerderijdetails contrasteren mooi met het moderne interieur. Aan de buitenzijde daarentegen is de oude boerderij in stijl gebleven, benadrukt door het dikke rieten dak. Op fraaie maar wel moderne wijze is toch lichttoetreding gerealiseerd. Voor het Zomerhuis hebben wij een enthousiaste jonge kok-ondernemer gevonden die het heeft aangedurfd op een plek waar nog nooit horeca is geweest, te starten met een laagdrempelig en toch zeer verzorgd restaurant. Er is goed nagedacht over een compacte invulling van het keukengebeuren zodat er maximaal gebruik gemaakt kan worden van de overige ruimte om gasten te ontvangen. s Zomers zullen ouders en buurtbewoners op een ruim terras kunnen genieten van de zon en hun spelende kinderen. Tegenover de boerderij bevindt zich namelijk een bouwspeeltuin. Het daarbij behorende gebouw, de oorspronkelijke paardenstal, is reeds door de gemeente gerestaureerd maar is onderdeel van het ensemble. Met de beheerder van dit gebouw

17 hebben wij goede afspraken kunnen maken zodat wij elkaar over en weer behulpzaam kunnen zijn. Dit blijkt nu ook. De boerderij ligt in een kom in het laagste gedeelte van de wijk. Slechts vijftig centimeter diep mag er worden gegraven. Om kinderspeeltoestellen goed te verankeren is dit te weinig. Om die reden is vergunning aangevraagd van een ingehuurde archeoloog de nodige voorzieningen aan te mogen brengen. De werkzaamheden moeten daarop wachten. Voordat de vergunning er is zal het kinderdagverblijf al in gebruik zijn en de wet schrijft voor dat kinderen ook buiten moeten kunnen spelen. De beheerder van de bouwspeelplaats heeft zijn toestemming gegeven dat in de tussentijd van de bouwspeelplaats gebruik gemaakt mag worden door de kinderen van de bso. De omgeving van de boerderij is de laatste jaren sterk veranderd; niet langer is hier akkerbouw en veeteelt. Het is een echte nieuwbouwbuurt geworden waarbinnen het oude boerderijensemble zich verbaasd bevindt. De context van de boerderij is dus verdwenen. Toch heeft de gemeente haar best gedaan aanknopingspunten te creëren met het verleden door een stratenpatroon te ontwerpen dat gebaseerd is op de sloten en toepaden van weleer. In deze nieuwe buurt straalt een mooi gebouwencomplex de bewoners tegemoet. Wij lijken erin geslaagd te zijn de wens van de gemeente te vervullen. Een sfeervolle ontmoetingsplaats die heden en verleden verbindt en oud en jong wil ontvangen. 2.2 Duurzaamheid Bij duurzaamheid denken wij aan energiebesparende of -bezuinigende ingrepen, de definitie van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu voor een duurzame ontwikkeling: een ontwikkeling die voorziet in de behoefte van een huidige generatie zonder dat daarmee het voorzien in behoeften van toekomstige generaties in gevaar wordt gebracht. In het jaarverslag over 2009, dat voor een groot deel was gewijd aan de duurzaamheid van een monument, is een stuk opgenomen van de hand van Brigit Dulski en Evert Jan Nusselder over de duurzaamheidsmogelijkheden voor boerderij De Balije op basis van het Du(duurzaam)Mo(monumenten)- systeem. Met behulp van het DuMo-systeem is onderzocht of de duurzaamheidsprestatie te verbeteren is met behoud van de aanwezige cultuurhistorische waarden. Tijdens de herbestemming hebben wij geprobeerd zo veel mogelijk kansen te benutten die er zijn op het gebied van duurzaamheid. Vanuit de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed wordt er veel aandacht besteed aan duurzaamheid bij beheer, renovatie en restauratie. Onlangs is een handboek uitgegeven door deze rijksdienst genaamd Duurzaam Erfgoed, Uitgeverij Terra Lannoo In dit werk staat op bladzijde 86 een foto, die laat zien hoe wij met oude en nieuwe materialen zijn omgegaan in boerderij De Balije. Kennelijk was dit een goed voorbeeld. Het DuMo-systeem gaat ervan uit dat sommige delen van een monument een hoge Mo-coëfficiënt (hoge monumentale waarde) hebben, zodat daar weinig duurzame maatregelen genomen kunnen worden. Anderzijds, als een deel een lage Mocoëfficiënt heeft, kan er juist wel van alles worden gedaan om de duurzaamheid te bewerkstelligen. De Mo-coëfficiënt van De Balije varieert van 1 tot 1,4. Maximaal kan een waarde van 3 worden behaald. Vanwege de zeer slechte bouwkundige toestand waarin de boerderij zich bevond, waren er wel goede aanpassingsmogelijkheden om de duurzaamheid te verbeteren. In dit geval bedoelen wij met duurzaamheid de toepassing van energiesparende maatregelen zoals: De ramen waren dusdanig verrot en vernield, dat er nieuwe ramen en kozijnen moesten worden geplaatst. In de nieuwe ramen is speciaal dun isolatieglas van 10 mm gebruikt. De buitenluiken die er vroeger zaten, werden opnieuw aangebracht. De luiken kunnen s avonds en s nachts gesloten blijven. Er wordt energie bespaard door transmissieverliezen s nachts te beperken. Bovendien is het gebruik van luiken vanuit het perspectief van cultuurbehoud wenselijk. De gevels zijn voorzien van binnenisolatie. De oude betengeling van buitenmuren is nu vervangen door voorzetwanden met een eigentijdse isolerende techniek. Doordat de vloerliggers op de begane grond van het woonhuisgedeelte vergaan waren, bleek het mogelijk om bij het herstellen van de vloer, hoogwaardige vloerisolatie aan te brengen. Ook onder de vloeren in de stal en het Zomerhuis is isolatie aangebracht. Het rieten dak moest integraal vernieuwd worden. Samen met de architect en de rietdekker is gekozen voor een schroefkap met isolatie die zich onder het riet bevindt. Ook het dak van het voorhuis en het Zomerhuis zijn voorzien van hoogwaardige isolatie. Wij hebben vloerverwarming toegepast daar waar dat mogelijk was. De nieuwe dakramen zijn voorzien van isolerend glas. De nieuw toepaste verlichting in het kinderdagverblijf is hoogfrequent en energiezuinig. 15 verslag van de directie JAARVERSLAG 2011 UTRECHTSE MAATSCHAPPIJ TOT STADSHERSTEL N.V.

18

19

20 JAARVERSLAG 2011 UTRECHTSE MAATSCHAPPIJ TOT STADSHERSTEL N.V. toelichting op de winst- verslag en van verliesrekening de directie over 2011 (in eur) 18 In de quickscan die destijds door Birgit Dulski is gemaakt en waarin aanbevelingen waren gedaan, wordt aangeraden vooral het hout te hergebruiken. Echter bij de uitvoering moest vanwege de slechte kwaliteit en aantasting toch veel hout worden vervangen. Een andere wijziging na de quickscan is, dat de zolderverdieping van het Zomerhuis niet meer als aangrenzende onverwarmde ruimte is uitgevoerd, maar deels als vide onderdeel is geworden van het restaurant. Ook is er vanwege ervaringen met andere panden van Stadsherstel, geen stadsverwarming toegepast, maar is gekozen voor een andere energiezuinige warmtevoorziening. Van de 29 projecten die het Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie (NIBE) heeft onderzocht, blijkt De Balije een DuMo-profiel te hebben dat hoog scoort. Helaas is het nog niet zover dat door middel van deze benadering monumenten al een passend energielabel kunnen krijgen. 2.3 watertoren Heuveloord in Rotsoord In 2010 heeft de gemeente een wedstrijd uitgeschreven waarin de mogelijkheid werd geboden de watertoren in Rotsoord te verkrijgen voor een bedrag van ,- met een subsidie van (maximaal) ,-. In het verleden hadden wij al bij Vitens op deze watertoren geboden maar de verkoper heeft de voorkeur aan de gemeente gegeven. De gemeente wil graag grip houden op het nieuw te ontwikkelen gebied waar over enkele jaren een nieuw treinstation zal komen. Het industriegebiedje, waar ook de Pastoefabriek is gevestigd, biedt een nieuwe en kansrijke ontwikkeling. Het bouwbedrijf De Boo gaat verdwijnen en Jebber (combinatie van Mitros en SSH) zal een groot aantal woningen realiseren. De watertoren is weliswaar geen rijksmonument maar wel een gemeentelijk monument. Het is het herkenningpunt van Rotsoord. Onze bouwkundige Jenny Hofstede heeft in nauwe samenwerking met het architectenduo Rocha Tombal en Inbo een uitgewerkt plan voor herbestemming gerealiseerd. De watertoren in Delft, herontwikkeld door Rocha Tombal, heeft als referentiemodel gediend. Zo waren wij er zeker van dat wij de goede onderdelen van het ontwerp, dat al een aantal jaren functioneert, konden integreren in deze watertoren. Elke watertoren heeft zijn eigen aardigheden. Daarom wordt elk ontwerp anders. Wij hebben veel aandacht besteed aan het monumentale karakter en de beleving van het gebouw aan de binnenzijde en hebben oog gehad voor een doelmatig gebruik en een haalbare exploitatie. Immers, watertorens staan nu eenmaal niet bekend als makkelijk te exploiteren. Om die reden hebben wij contact gezocht met het bureau Inbo. Dit bureau heeft haalbaarheidsonderzoeken gedaan om er zeker van te zijn dat de invulling, met voornamelijk kortstondige verhuurbare ruimten en flexplekken voor kunstenaars en zzp ers, ook een realistische zou blijken te zijn. Wij zijn uitgegaan van een bescheiden programma dat in deze moeilijke tijden kan renderen. Op de begane grond is een nieuwe aanbouw ontworpen die de toren als het ware omarmt. Deze aanbouw die er los-vast is bijgezet, dient om meer mogelijkheden op de begane grond te bieden en een open, uitnodigend ontwerp te kunnen realiseren en tevens om de verbinding met het water en de stad tot stand te brengen. Vanaf het terras van het restaurant dat in de aanbouw is gesitueerd, zouden de gasten vice versa naar de stad kunnen varen. Boven op de toren is voorlopig alleen een zit- en uitkijkmogelijkheid. Gezien de logistieke problemen die een dergelijk smalle toren met zich meebrengt en daardoor alleen de mogelijkheid van een klein liftje biedt, hebben wij niet gekozen voor een restaurant boven op het gebouw. Het was voor ons een teleurstelling dat wij niet eerste zijn geworden. 2.4 Restauratie kelder Minrebroederstraat 5 De huurder van kantoorruimte Minrebroederstraat 5 had voor een efficiënte bedrijfsvoering meer vloeroppervlakte nodig. Omdat alle ruimten in het pand al benut waren, opperde hij, de ongebruikte monumentale kelder onder het pand geschikt te maken en deze vervolgens erbij te huren. Het betreft hier middeleeuwse kelders met gewelven. De verschillende ruimten met kaarsennissen maken het tot een bijzonder geheel. Het plan van de huurder was om er een lunchruimte en overlegplekken te realiseren. Er was echter geen goede verbinding van de kantoorruimten met de kelder en evenmin was er een gemakkelijke vluchtroute. Beide moesten gemaakt worden. Ook kwam er nog een aantal andere consequenties naar voren. Een van de belangrijkste was het restaureren van de gewelven en een andere oplossing zoeken voor het probleem van onvoldoende stahoogte in de kelders. Wij waren niet direct voornemens dit omvangrijke werk aan te pakken. Aangezien de betreffende huurder in onze ogen iemand is, die met veel zorg en liefde het pand gebruikt, hebben wij na aanvankelijke aarzelingen toch aan zijn verzoek gehoor gegeven. Er is een bouwvergunning en archeologievergunning door ons aangevraagd en een Wabo vergunning waarna de kelder uitgegraven kon worden om overal

Informatieblad (aangepaste regeling m.i.v. 1 oktober 2012) Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten

Informatieblad (aangepaste regeling m.i.v. 1 oktober 2012) Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten Winkel met streekproducten in voormalige schuur bij een tot restaurant herbestemde boerderij in Bunnik. Informatieblad (aangepaste regeling m.i.v. 1 oktober 2012) Subsidieregeling stimulering herbestemming

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE. Regelingen voor eigenaren van gemeentelijke monumenten

INFORMATIEBROCHURE. Regelingen voor eigenaren van gemeentelijke monumenten INFORMATIEBROCHURE Regelingen voor eigenaren van gemeentelijke monumenten regelingen voor eigenaren van gemeentelijke monumenten Inleiding De gemeente Doesburg is bijzonder rijk aan erfgoed. De binnenstad

Nadere informatie

Toelichting aanvraag schetsplan Restauratie, verbouwing en uitbreiding Rijnsburgerweg 152 Leiden. Programma

Toelichting aanvraag schetsplan Restauratie, verbouwing en uitbreiding Rijnsburgerweg 152 Leiden. Programma 5 april 2016-1/7 Toelichting aanvraag schetsplan Restauratie, verbouwing en uitbreiding Rijnsburgerweg 152 Leiden Programma Het huis gaat bewoond worden door een gezin met jonge kinderen. Het programma

Nadere informatie

Doel Het doel van het Brim 2013 en de Sim is de instandhouding van beschermde monumenten. Het kan daarbij gaan om:

Doel Het doel van het Brim 2013 en de Sim is de instandhouding van beschermde monumenten. Het kan daarbij gaan om: INLEIDING De Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) is gebaseerd op het Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten 2013 (Brim 2013). Het Brim 2013 is een kapstok - regeling met een paar

Nadere informatie

Toelichting behorend bij de Concept Subsidieregeling Historisch Stadsbeeld 2015 (toelichting op de artikelen waar nodig) Afkorting: SHS

Toelichting behorend bij de Concept Subsidieregeling Historisch Stadsbeeld 2015 (toelichting op de artikelen waar nodig) Afkorting: SHS Toelichting behorend bij de Concept Subsidieregeling Historisch Stadsbeeld 2015 (toelichting op de artikelen waar nodig) Afkorting: SHS Artikel 1 Begrippen Dit artikel geeft aan op welke projecten, gebieden

Nadere informatie

TE KOOP Saksische boerderij t Loeg 4 Anderen Drenthe. Vraagprijs: 925.000,- k.k. www.reliplan.nl

TE KOOP Saksische boerderij t Loeg 4 Anderen Drenthe. Vraagprijs: 925.000,- k.k. www.reliplan.nl TE KOOP Saksische boerderij t Loeg 4 Anderen Drenthe Vraagprijs: 925.000,- k.k. www.reliplan.nl 2 Object Object Dit unieke object betreft een Saksische boerderij uit 1793 Ligging Midden in het idyllische

Nadere informatie

Investeren in monumentaal vastgoed. 14 mei 2014

Investeren in monumentaal vastgoed. 14 mei 2014 Investeren in monumentaal vastgoed 14 mei 2014 Monument: lust of last? Lust! Ondernemen in een monument begint bij het Restauratiefonds Instandhouding Nederlandse monumenten; Voor monumenteigenaren; Revolving

Nadere informatie

Subsidieverordening gemeentelijke monumenten Montfoort 2005

Subsidieverordening gemeentelijke monumenten Montfoort 2005 Subsidieverordening gemeentelijke monumenten Montfoort 2005 Artikel 1 - Begripsbepalingen Deze verordening verstaat onder: Hoofdstuk 1 - Algemene bepalingen 1. Monument: a. Alle vóór tenminste vijftig

Nadere informatie

P r o v i n c i e F l e v o l a n d

P r o v i n c i e F l e v o l a n d Aan: Provinciale Staten Onderwerp: Provinciaal restauratie-uitvoeringsprogramma 2003-2008. Statenvergadering: 2 oktober 2003 Agendapunt: 10 1. Wij stellen u voor: Het Provinciaal restauratie-uitvoeringsprogramma

Nadere informatie

Leeuwarder Restauratiefonds

Leeuwarder Restauratiefonds Financiële regeling voor eigenaren van gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden in Leeuwarden Leeuwarder Restauratiefonds Leeuwarden heeft een van de mooiste historische binnensteden van Noord-Nederland.

Nadere informatie

Financiële mogelijkheden instandhouding monumenten

Financiële mogelijkheden instandhouding monumenten Financiële mogelijkheden instandhouding monumenten Nationaal Restauratiefonds Restauratiefinancier sinds 1985 (onafhankelijke) particuliere stichting Behoud van beschermingswaardige panden rijksmonumenten,

Nadere informatie

30 800 VIII Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2007

30 800 VIII Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2007 vra2007ocw-23 30 800 VIII Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2007 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld (wordt door griffie

Nadere informatie

SAMENVATTING KWALITEITSHANDBOEK WERVEN AAN DE GRACHT

SAMENVATTING KWALITEITSHANDBOEK WERVEN AAN DE GRACHT Kwaliteit van de werven De grachten weerspiegelen de rijke historie van Utrecht en bieden een blik in het ontstaan van de stad. Samen met de Dom bepalen de grachten met de werven het beeld van de stad.

Nadere informatie

Rotterdams Restauratiefonds 2006

Rotterdams Restauratiefonds 2006 Rotterdams Restauratiefonds 2006 2 Een stad vol bijzondere monumenten Rotterdam is rijk aan bouwwerken uit diverse periodes. Moderne architectuur en monumenten gaan daarbij hand in hand. Neem het rijksmonument

Nadere informatie

DIERBAAR IS DUURZAAM 5/6/2013 INHOUD ENERGIEBESPARING IN HOF VAN DELFT BIJ VOOROORLOGSE WONINGEN. Ilse Rijneveld

DIERBAAR IS DUURZAAM 5/6/2013 INHOUD ENERGIEBESPARING IN HOF VAN DELFT BIJ VOOROORLOGSE WONINGEN. Ilse Rijneveld DIERBAAR IS DUURZAAM ENERGIEBESPARING IN HOF VAN DELFT BIJ VOOROORLOGSE WONINGEN Ilse Rijneveld afdeling Veiligheid, Advies monumenten Gemeente Delft INHOUD ENERGIEBESPARING HOF VAN DELFT: VOOROORLOGSE

Nadere informatie

Heerder erfgoed, belangrijk voor de toekomst

Heerder erfgoed, belangrijk voor de toekomst Gemeentelijke monumenten Heerder erfgoed, belangrijk voor de toekomst www.heerde.nl Beste eigenaren en gebruikers van gemeentelijke monumenten U mag best trots zijn op uw monument! Een plek met historie,

Nadere informatie

Toplocatie Tolberg. Ruim 8.550 m² aan mogelijkheden

Toplocatie Tolberg. Ruim 8.550 m² aan mogelijkheden Toplocatie Tolberg Ruim 8.550 m² aan mogelijkheden Algemeen Aan de rand van Roosendaal is in de jaren 70 van de vorige eeuw de wijk Tolberg ontwikkeld. De boerderij en de bijgebouwen met aangrenzende buitenruimten,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 32 156 Monumentenzorg Nr. 53 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Inspectie rapport. Opname rapport Bosrand 16 Dwingeloo. Ing. B. Wortelboer

Inspectie rapport. Opname rapport Bosrand 16 Dwingeloo. Ing. B. Wortelboer Inspectie rapport Opname rapport Bosrand 16 Dwingeloo Ing. B. Wortelboer 28 mei 2015 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Inleiding... 4 1. Historische weging... 5 1.1. Opname binnenzijde voorhuis... 5 1.2. Opname

Nadere informatie

HUIS 20X3 - projectdocumentatie. Inzending ARC 16 - Innovatie Award

HUIS 20X3 - projectdocumentatie. Inzending ARC 16 - Innovatie Award HUIS 20X3 - projectdocumentatie Inzending ARC 16 - Innovatie Award HUIS 20X3 - ZIERIKZEE Locatie Oude Haven 17, Zierikzee Oplevering bouwkundig Januari 2016 Netto oppervlakte ca.120m2 Architect Tim de

Nadere informatie

Gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening Baarn 2006;

Gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening Baarn 2006; Burgemeester en wethouders van Baarn Overwegende dat het wenselijk is aanvullende regels te geven voor de subsidieverlening ten behoeve van de organisatie van activiteiten op het gebied van gemeentelijke

Nadere informatie

De oude aula op de Essenhof (Tekst: Jeanine Katsman)

De oude aula op de Essenhof (Tekst: Jeanine Katsman) De oude aula op de Essenhof (Tekst: Jeanine Katsman) Tussen juli 2009 en januari 2010 is de oude aula op begraafplaats De Essenhof gerestaureerd. De aula heeft meer dan 20 jaar leeg gestaan, met name omdat

Nadere informatie

Financiering Duurzaamheid en Monumenten. Maarten Maresch (IBPM)

Financiering Duurzaamheid en Monumenten. Maarten Maresch (IBPM) Financiering Duurzaamheid en Monumenten Maarten Maresch (IBPM) Opbouw presentatie Europese subsidiemogelijkheden energie Nederlandse subsidie mogelijkheden energie Fiscale ondersteuning Financieringsondersteuning

Nadere informatie

Brim 2013. Toelichting op de nieuwe regeling. Renate Pekaar SCEZ 17 oktober 2012

Brim 2013. Toelichting op de nieuwe regeling. Renate Pekaar SCEZ 17 oktober 2012 Brim 2013 Toelichting op de nieuwe regeling Renate Pekaar SCEZ 17 oktober 2012 Programma Korte terugblik Brim, Brim 2011 en overgangsjaar 2012 Belangrijkste wijzigingen Brim 2013 Vragen? Mogen ook tussendoor

Nadere informatie

B.. Budget restauratie rijksmonumenten provincie Groningen 2013-2016

B.. Budget restauratie rijksmonumenten provincie Groningen 2013-2016 B.. Budget restauratie rijksmonumenten provincie Groningen 2013-2016 2016 Artikel 1 Algemeen De provincie Groningen heeft een budget beschikbaar voor restauratie en herbestemming van rijksmonumenten in

Nadere informatie

Rapenburg 75 en 77 Leiden. Architectenbureau Gerrit van der Vijver BNA. In opdracht van dhr. C. Houbolt en mevr. E. Wolters

Rapenburg 75 en 77 Leiden. Architectenbureau Gerrit van der Vijver BNA. In opdracht van dhr. C. Houbolt en mevr. E. Wolters Architectenbureau Gerrit van der Vijver BNA Behoort bij beschikking van Burgemeester en Wethouders van Leiden Wabo 142562 / 1586089 Rapenburg 75 en 77 Leiden In opdracht van dhr. C. Houbolt en mevr. E.

Nadere informatie

Algemeen Heeft de monumentenstatus alleen betrekking op de buitenkant of ook op de binnenkant?

Algemeen Heeft de monumentenstatus alleen betrekking op de buitenkant of ook op de binnenkant? Veelgestelde vragen Uw pand is voorgedragen als gemeentelijk monument. Wat betekent dit voor u? De gemeente Venlo heeft de meest gestelde vragen en antwoorden op een rij gezet. Staat uw vraag er niet bij,

Nadere informatie

levendige voorziening in Naam Leidsche auteur Rijn Centrum Utrecht

levendige voorziening in Naam Leidsche auteur Rijn Centrum Utrecht Voorbeeld Ondernemers van gezocht, een titel over die programma s twee regels en activiteiten Voorbeeld willen van leveren een subtitel voor een levendige voorziening in Naam Leidsche auteur Rijn Centrum

Nadere informatie

Elk seizoen een nieuw interieur

Elk seizoen een nieuw interieur 52 Stijlvol Wonen B i n n e n k i j k e n Elk seizoen een nieuw interieur De kans dat Anke en Geert ooit uitgekeken raken op hun interieur, is wel heel erg klein. De inrichting wordt namelijk regelmatig

Nadere informatie

Herenstraat 84 en 84a te Voorhout.

Herenstraat 84 en 84a te Voorhout. Herenstraat 84 en 84a te Voorhout. Vrijblijvende aanbieding Geachte heer/mevrouw, In opdracht van familie Van der Ploeg, bemiddelen wij in de verkoop van de woonhuizen gelegen aan de Herenstraat 84 en

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Inkomstenbelasting. Aftrek van uitgaven voor monumentenpanden

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Inkomstenbelasting. Aftrek van uitgaven voor monumentenpanden STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 13664 15 september 2009 Inkomstenbelasting. Aftrek van uitgaven voor monumentenpanden 7 september 2009 Nr. CPP2009/1290M

Nadere informatie

TE KOOP. Verwersdijk NH Delft k.k.

TE KOOP. Verwersdijk NH Delft k.k. TE KOOP Verwersdijk 32 2611NH Delft 1.450.000 k.k. KENMERKEN Prijs 1.450.000 k.k. Postcode 2611NH Ligging Aan water, In centrum Woningtype Geschakelde woning Woonruimte 850m² Perceeloppervlakte 358m² Kamers

Nadere informatie

Monumenten en beschermde gezichten Vergunningvrije werkzaamheden. Informatieblad

Monumenten en beschermde gezichten Vergunningvrije werkzaamheden. Informatieblad Informatieblad Monumenten en beschermde gezichten Vergunningvrije werkzaamheden Bent u eigenaar van een rijksmonument of van een pand in een beschermd stads- of dorpsgezicht? Wilt u het pand opknappen,

Nadere informatie

TE KOOP Kapel Nieuw Vredenhof Van Oldenbarneveltlaan 15, Haarlem

TE KOOP Kapel Nieuw Vredenhof Van Oldenbarneveltlaan 15, Haarlem TE KOOP Kapel Nieuw Vredenhof Van Oldenbarneveltlaan 15, Haarlem Kerkgebouw + dienstwoning met ruime bestemming herontwikkeling tot woningbouw mogelijk Omschrijving Het object betreft een vrijstaand voormalige

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2004/326

Raadsvoorstel 2004/326 Raadsvoorstel 2004/326 Onderwerp Portefeuillehouder Raadsvergadering H. Tuning Samenleving en Welzijn Datum 28 september 2004/27299 Samenvatting Het inmiddels bijna 140 jaar Oude Raadhuis dient enerzijds

Nadere informatie

KETELHUIS CERESPLEIN, BREDA

KETELHUIS CERESPLEIN, BREDA Object: Oppervlakte: Parkeren: Huurprijs: Huurtermijn: Bierbrouwerij De Drie Hoefijzers is één van de meest kenmerkende panden in Breda met een rijke historie. In dit monument was een belangrijke brouwerij

Nadere informatie

Meijendel Wassenaar. Renovatie Bezoekerscentrum Nieuwbouw Paardenstal

Meijendel Wassenaar. Renovatie Bezoekerscentrum Nieuwbouw Paardenstal Meijendel Wassenaar Renovatie Bezoekerscentrum Nieuwbouw Paardenstal Inleiding In de duinen bij Wassenaar ligt duinboerderij Meijendel. Begin negentiende eeuw werd landbouw gepleegd in de duinen en zijn

Nadere informatie

Duurzaam erfgoed. Energiebesparing bij Monumenten en panden in Beschermde stadsgezichten

Duurzaam erfgoed. Energiebesparing bij Monumenten en panden in Beschermde stadsgezichten Duurzaam erfgoed Energiebesparing bij Monumenten en panden in Beschermde stadsgezichten Monumenten zijn gebouwen die bewezen hebben dat ze duurzaam zijn. Ze gaan soms al eeuwenlang mee als vertegenwoordigers

Nadere informatie

100% 90% winnaar. Dutch Health Tec Academy, Utrecht. Voor minder dan de helft van de nieuwbouwprijs, mooi onderwijsgebouw neergezet

100% 90% winnaar. Dutch Health Tec Academy, Utrecht. Voor minder dan de helft van de nieuwbouwprijs, mooi onderwijsgebouw neergezet Dutch Health Tec Academy, Utrecht 100% transformatie van leegstaande bedrijfshal met kantoor naar onderwijsgebouw en kenniscentrum 90% hergebruik van bestaand casco winnaar van de VGME Award 2011 Voor

Nadere informatie

De Rietvelden 1.1 VLEUTERWEIDE (VLEUTEN)

De Rietvelden 1.1 VLEUTERWEIDE (VLEUTEN) De Rietvelden 1.1 VLEUTERWEIDE (VLEUTEN) Mattenbieslaan Dwergbieslaan Huurprijzen van 825,- tot 1025,- per maand De Rietvelden 1.1 te Vleuterweide (VLEUTEN) Leidsche Rijn Wonen in Leidsche Rijn Utrecht

Nadere informatie

HERBESTEMMINGSPLAN MULTIFUNCTIONEEL CENTRUM KABZEEL TE APPINGEDAM

HERBESTEMMINGSPLAN MULTIFUNCTIONEEL CENTRUM KABZEEL TE APPINGEDAM HERBESTEMMINGSPLAN MULTIFUNCTIONEEL CENTRUM KABZEEL TE APPINGEDAM Inhoud 1. Inleiding 2. Plan van aanpak 3. Kosten 4. Planning Bijlagen - Tekeningen - Foto s Datum: 20 Januari 2013 1. Inleiding In 2010

Nadere informatie

Stolpboerderij op een prachtige plek. Grondoppervlakte 5.820 m² Woonoppervlakte 481 m² Aantal kamers 9. www.engelvoelkers.com/amsterdam.

Stolpboerderij op een prachtige plek. Grondoppervlakte 5.820 m² Woonoppervlakte 481 m² Aantal kamers 9. www.engelvoelkers.com/amsterdam. Stolpboerderij op een prachtige plek Grondoppervlakte 5.820 m² Woonoppervlakte 481 m² Aantal kamers 9 Vraagprijs 1.375.000 EUR www.engelvoelkers.com/amsterdam Beschrijving Op een prachtige plek in een

Nadere informatie

Geschakelde woning met een persoonlijke

Geschakelde woning met een persoonlijke Geschakelde woning met een persoonlijke inbreng Hans en Wilma hebben lang getwijfeld, verhuizen of verbouwen. De keuze is op het laatste gevallen. Met hulp van Het Fundament Architectuur en Slijkhuis Interieur

Nadere informatie

Onderwerp: Vaststelling van de "Subsidieverordening gemeentelijke monumenten en beeldbepalende en karakteristieke panden Stede Broec 2009".

Onderwerp: Vaststelling van de Subsidieverordening gemeentelijke monumenten en beeldbepalende en karakteristieke panden Stede Broec 2009. BIJLAGENUMMER 37 Overeenkomstig voorstel besloten in de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op 11 juni 2009 AAN DE RAAD Stede Broec, 18 mei 2009 Onderwerp: Vaststelling van de "Subsidieverordening

Nadere informatie

TE HUUR: Beukenrodelaan 2 K 3941 ZP Doorn - P/M. Landgoed Beukenrode Doorn. Patist Makelaardij en Taxatiebureau

TE HUUR: Beukenrodelaan 2 K 3941 ZP Doorn - P/M. Landgoed Beukenrode Doorn. Patist Makelaardij en Taxatiebureau TE HUUR: Beukenrodelaan 2 K 3941 ZP Doorn - P/M Landgoed Beukenrode Doorn Patist Makelaardij en Taxatiebureau 2 patistmakelaardij.nl "Sparrenhof", 2K Fraai gelegen Kantoorgebouw bestaande uit 2 verdiepingen

Nadere informatie

Monumenten in Midden-Delfland

Monumenten in Midden-Delfland Monumenten in Midden-Delfland In de gemeente Midden-Delfland staan veel monumenten. Deze geven de diverse dorpskernen ieder hun eigen sfeer en uitstraling. De gemeente Midden-Delfland is Cittaslow gecertificeerd.

Nadere informatie

Beschermd monument of beeldbepalend pand?

Beschermd monument of beeldbepalend pand? 6 e Cultuur n e e t historisch Apeldoorn e m g Beschermd monument of beeldbepalend pand? Van aanwijzing tot restauratie Bent u (toekomstig) bezitter van een monument, beeldbepalend pand of maakt uw pand

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. mei stipe fan:

Jaarverslag 2013. mei stipe fan: Jaarverslag 2013 mei stipe fan: opgesteld door de raad van toezicht op 4 juni 2014 1 Inhoud Algemeen 3 Activiteiten 4 Samenwerking 6 MonumentenMonitor Fryslân 7 2 Algemeen Stichting Monumentenwacht Fryslân

Nadere informatie

Bijlage 5: Onderbouwing cultuurhistorische waarden woonboerderij Esp 9/9a te Bakel en de omgeving

Bijlage 5: Onderbouwing cultuurhistorische waarden woonboerderij Esp 9/9a te Bakel en de omgeving Bijlage 5: Onderbouwing cultuurhistorische waarden woonboerderij Esp 9/9a te Bakel en de omgeving De woonboerderij op de locatie Esp 9/9a te Bakel welke volgens de site Bagviewer is gebouwd in 1832 is

Nadere informatie

Stichting Behoud GAS!Fabriek

Stichting Behoud GAS!Fabriek Stichting Behoud GAS!Fabriek Jaarverslag 2015 Inhoudsopgave Bestuursverslag Algemene informatie 2 Visie, missie en doelstelling 2 Beleid en strategie 2 Activiteiten 2 Financiën 3 Vooruitblik 3 Jaarrekening

Nadere informatie

MONUMENTEN UPDATE. Financiële ruimte om uw monument te verbouwen

MONUMENTEN UPDATE. Financiële ruimte om uw monument te verbouwen MONUMENTEN UPDATE Financiële ruimte om uw monument te verbouwen Slim investeren, uw monument in topconditie Monumenten Update: financiële ruimte om uw monument te verbouwen Door onderstaande deelnemende

Nadere informatie

Stap in de vernieuwing van de wijk

Stap in de vernieuwing van de wijk Stap in de vernieuwing van de wijk Samen kijken naar de beste aanpak voor uw woning Van verouderd naar eigentijds en fijn wonen Resultaten onderzoek Intermaris wil voor de toekomst weten waar de mogelijkheden

Nadere informatie

Algemene Monumenten informatie

Algemene Monumenten informatie Informatiemap deel A Algemene Monumenten informatie In dit deel A van de informatiemap wordt kort ingegaan op de volgende algemene onderwerpen betreffende monumenten en het eilandelijke monumentenbeleid.

Nadere informatie

Zuiderkerk Groningen. Groningen adres Stationsstraat 12 kerkgemeenschap gereformeerd gebouwd 1901 architect. plaats

Zuiderkerk Groningen. Groningen adres Stationsstraat 12 kerkgemeenschap gereformeerd gebouwd 1901 architect. plaats Zuiderkerk Groningen plaats Groningen adres Stationsstraat 12 kerkgemeenschap gereformeerd gebouwd 1901 architect Tjeerd Kuipers verbouwd 1985 architect Sijpkes en Oving, Groningen eigenaar 25 aantal wooneenheden

Nadere informatie

co z Bouwhistorisch onderzoek

co z Bouwhistorisch onderzoek co z Bouwhistorisch onderzoek Boerderij aan de Graafdijk oost 24b te Molenaarsgraaf nummer: 2507 datum : 26-05 -2015 opdrachtgever Fam. K. de Jong IJsselstein 26-05- 2015 Wout van Vliet Bouwkundige Prins

Nadere informatie

TE KOOP - ZAANKERK Botenmakersstraat 112-114 - Zaandam. Vraagprijs: 525.000,-

TE KOOP - ZAANKERK Botenmakersstraat 112-114 - Zaandam. Vraagprijs: 525.000,- TE KOOP - ZAANKERK Botenmakersstraat 112-114 - Zaandam Vraagprijs: 525.000,- www.reliplan.nl 2 Object Object Dit unieke object bestaat uit een kerk, consistorie (uitbouw) en kosterswoning Ligging - De

Nadere informatie

Woerden Stadshart Woerden, 1500 m2 winkels, 15 stadswoningen, restauratie pastorie

Woerden Stadshart Woerden, 1500 m2 winkels, 15 stadswoningen, restauratie pastorie Woerden Stadshart Woerden, 1500 m winkels, 15 stadswoningen, restauratie pastorie Opdrachtgever: Multi Development Ontwerp: 003 Uitvoering: 006 Architectenmaatschap Groeneweg & Van der Meijden Wijnstraat

Nadere informatie

Uw keuken en interieur Alles naar wens, een ultieme beleving

Uw keuken en interieur Alles naar wens, een ultieme beleving DEKKERS-FRANSEN Uw keuken en interieur Alles naar wens, een ultieme beleving Het juiste gevoel De keuken is vaak het hart van een woonhuis. Een belangrijke plek in uw leefomgeving. Daar wilt u zich thuis

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Nadere subsidieregels Restauratie Monumenten

PROVINCIAAL BLAD. Nadere subsidieregels Restauratie Monumenten PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van de provincie Limburg Nr. 3944 8 september 2017 Nadere subsidieregels Restauratie Monumenten 2017-2018 Gedeputeerde Staten van Limburg Maken ter voldoening aan het

Nadere informatie

e jaargetijden 4Herengracht 498. Amsterdam.

e jaargetijden 4Herengracht 498. Amsterdam. e jaargetijden 4Herengracht 498. Amsterdam. 4 es Saisons Herengracht 498. Amsterdam. 4 keer een foto van de ornamenten 4 jaargetijden FOTOGRAFEREN! L es4saisons Herengracht 498. Kantoor met charisma in

Nadere informatie

BELEIDSPLAN VAN DE STICHTING OUDHEIDKAMER TE ALBLASSERDAM 2013-2017

BELEIDSPLAN VAN DE STICHTING OUDHEIDKAMER TE ALBLASSERDAM 2013-2017 BELEIDSPLAN VAN DE STICHTING OUDHEIDKAMER TE ALBLASSERDAM 2013-2017 Inleiding. De doelstellingen van het beleidsplan 2008-2010 zijn nagenoeg volledig gerealiseerd. De volgende zaken zijn daarbij uitgevoerd:

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het lid De Liefde over Brimsubsidies.

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het lid De Liefde over Brimsubsidies. a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

TE KOOP AANGEBODEN. Monumentale woonboerderij met omliggende landerijen. Wagenstraat 78 te Wagenberg

TE KOOP AANGEBODEN. Monumentale woonboerderij met omliggende landerijen. Wagenstraat 78 te Wagenberg TE KOOP AANGEBODEN Monumentale woonboerderij met omliggende landerijen Wagenstraat 78 te Wagenberg Op een unieke locatie in het buitengebied tussen Made en Wagenberg gelegen, aan de buitenzijde prachtig

Nadere informatie

Smienthof 51 - Zwolle

Smienthof 51 - Zwolle Smienthof 51 - Zwolle Vraagprijs 255.000,= k.k. Smienthof 51 - Zwolle Perfect afgewerkte en uitgebouwde eengezinswoning Als u de ruimte zoekt en modern wooncomfort, bent u hier aan het juiste adres. Deze

Nadere informatie

De passief gerenoveerde Binnengasthuizen worden monumentaal

De passief gerenoveerde Binnengasthuizen worden monumentaal 238 Binnengasthuisstraat, Zwolle renovatie van 40 woningen tot 32 monumentale Passiefhuizen VILLANOVA architecten, Rotterdam, 2012 De passief gerenoveerde Binnengasthuizen worden monumentaal De historische

Nadere informatie

STUDIOSCHAEFFER ARCHITECTEN BNA

STUDIOSCHAEFFER ARCHITECTEN BNA VILLA TERRE NEUVE - BRUMMEN 07-10-2009 STUDIOSCHAEFFER ARCHITECTEN BNA PEGASUSSTRAAT 7-2516AR DEN HAAG - TEL: 070-3222757 - INFO@STUDIOSCHAEFFER.NL STUDIOSCHAEFFER ARCHITECTEN BNA Pegasusstraat 7 2516

Nadere informatie

WONING BROCHURE. Burg.Flugi van Aspermontlaan 8. Doesburg

WONING BROCHURE. Burg.Flugi van Aspermontlaan 8. Doesburg WONING BROCHURE Burg.Flugi van Aspermontlaan 8 Doesburg Zeer geachte belangstellende Allereerst danken wij u, mede namens de eigenaar van de woning aan de Burg.Flugi van Aspermontlaan 8 te Doesburg, voor

Nadere informatie

BOUWKUNDIGE STAND VAN ZAKEN (D.D. 28-05-2014) MULTIFUNCTIONEEL CENTRUM KABZEEL TE APPINGEDAM

BOUWKUNDIGE STAND VAN ZAKEN (D.D. 28-05-2014) MULTIFUNCTIONEEL CENTRUM KABZEEL TE APPINGEDAM BOUWKUNDIGE STAND VAN ZAKEN (D.D. 28-05-2014) MULTIFUNCTIONEEL CENTRUM KABZEEL TE APPINGEDAM Fase 1 In het afgelopen jaar is in de 1 e fase het casco van de Gereformeerde kerk en de voormalige pastorie

Nadere informatie

Kansrijk ondernemen in monumenten

Kansrijk ondernemen in monumenten Whitepaper Kansrijk ondernemen in monumenten S VOOR HERBESTEMMING EN FINANCIERING Wat ziet u als u langs een leegstaande kerk, een monumentaal bedrijfspand of een niet gebruikte kazerne rijdt? Is het de

Nadere informatie

eemhaven amersfoort Eén haven, twee kades: herinrichting zet Eemhaven op de kaart

eemhaven amersfoort Eén haven, twee kades: herinrichting zet Eemhaven op de kaart eemhaven amersfoort Eén haven, twee kades: herinrichting zet Eemhaven op de kaart 300 meter passantensteiger: 60 boten dubbelliggen 30 meter sloepensteiger: 10 sloepen pagina 61 Sloof Steiger Boom Fietspad

Nadere informatie

Inkomstenbelasting. Aftrek van uitgaven voor

Inkomstenbelasting. Aftrek van uitgaven voor Inkomstenbelasting. Aftrek van uitgaven voor monumentenpanden 1 Inkomstenbelasting. Aftrek van uitgaven voor monumentenpanden Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, Sector brieven

Nadere informatie

COBRA KWARTIER. Amstelveen

COBRA KWARTIER. Amstelveen COBRA KWARTIER Amstelveen Innovatief Transformeren van wonen naar werken 3 Cobra Kwartier: luxe huurappartementen in voormalige kantoortoren Een voormalig kantoorgebouw aan het Kostverlorenhof in Amstelveen

Nadere informatie

MONUMENTEN. UPDATE Financiële ruimte om uw monument te verbouwen

MONUMENTEN. UPDATE Financiële ruimte om uw monument te verbouwen MONUMENTEN UPDATE Financiële ruimte om uw monument te verbouwen Slim investeren, uw monument in topconditie Monumenten Update: financiële ruimte om uw monument te verbouwen Door onderstaande deelnemende

Nadere informatie

inzending ARC15 Interieur Award Waal Vlaardingen

inzending ARC15 Interieur Award Waal Vlaardingen Waal Vlaardingen Opdrachtgever Waal, Vlaardingen Adres Schiedamsedijk 22, Vlaardingen Opgave herontwikkeling kantoorgebouw: interieur Ontwerp Van Ouwerkerk Architecten, Rotterdam Projectarchitect Arnold

Nadere informatie

Subsidieregeling stedelijke vernieuwing gemeente Kampen

Subsidieregeling stedelijke vernieuwing gemeente Kampen GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Kampen. Nr. 80814 31 december 2014 Subsidieregeling stedelijke vernieuwing gemeente Kampen Het college van burgemeester en wethouders van Kampen; gelezen het

Nadere informatie

H Historische gebouwen zijn tastbare bewijzen van een rijk en. Financieel wegwijs in de monumentenwereld. Fiscale voordelen, subsidies en leningen

H Historische gebouwen zijn tastbare bewijzen van een rijk en. Financieel wegwijs in de monumentenwereld. Fiscale voordelen, subsidies en leningen Fiscale voordelen, subsidies en leningen Financieel wegwijs in de monumentenwereld Wonen in een historisch pand is een droom van velen. Niet alleen vanwege de tastbare sporen van het verleden, maar ook

Nadere informatie

Kerkstraat 37G Noordwijkerhout. Voor meer informatie kunt u altijd even binnen lopen of raadpleeg onze site. www.larosmakelaardij.nl of www.funda.

Kerkstraat 37G Noordwijkerhout. Voor meer informatie kunt u altijd even binnen lopen of raadpleeg onze site. www.larosmakelaardij.nl of www.funda. Kerkstraat 37G Noordwijkerhout Voor meer informatie kunt u altijd even binnen lopen of raadpleeg onze site www.larosmakelaardij.nl of www.funda.nl Deze charmante grotendeels gerenoveerde vrijstaande woning

Nadere informatie

agendapunt H.04 Aan Verenigde Vergadering RENOVATIE TORENTJE, GEVELS EN DAKEN GEMEENLANDSHUIS Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 20-06-2013

agendapunt H.04 Aan Verenigde Vergadering RENOVATIE TORENTJE, GEVELS EN DAKEN GEMEENLANDSHUIS Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 20-06-2013 agendapunt H.04 1061816 Aan Verenigde Vergadering RENOVATIE TORENTJE, GEVELS EN DAKEN GEMEENLANDSHUIS Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 20-06-2013 I. Vast te stellen het investeringsplan m.b.t. renovatie

Nadere informatie

Portfolio. Architectenmarkt Capelle aan den IJssel

Portfolio. Architectenmarkt Capelle aan den IJssel Portfolio Architectenmarkt Capelle aan den IJssel Kavelwoning.nl de website met moderne zelfbouw woningen voor particulieren Kavelwoning.nl is opgezet door met als doel om het woningaanbod voor particulieren

Nadere informatie

Eewal 43 - Leeuwarden

Eewal 43 - Leeuwarden Eewal 43 - Leeuwarden Vraagprijs 339.500,-- kosten koper Omschrijving Eewal 43 - Leeuwarden MONUMENTAAL GRACHTENPAND MET MOGELIJKHEID VOOR BED EN BREAKFAST, IN HET HISTORISCHE STADSCENTRUM VAN LEEUWARDEN.

Nadere informatie

Monumenten verdienen maatwerk. Met de Monumentenverzekering van Centraal Beheer Achmea

Monumenten verdienen maatwerk. Met de Monumentenverzekering van Centraal Beheer Achmea Monumenten verdienen maatwerk. Met de Monumentenverzekering van Centraal Beheer Achmea Inhoud Verzeker uw monumenten goed. 3 Even uw voordelen op een rij! 4 Zo werkt het. 5 Goed om even te weten. 7 2 Verzeker

Nadere informatie

Koop kantoorpand op Kaai 27 te Aardenburg k.k.

Koop kantoorpand op Kaai 27 te Aardenburg k.k. Koop kantoorpand op 332000 k.k. Aanbiedende partij: Zwinregio Vastgoed Makelaar Email: info@zwinregio.com Telefoon: 0117-420 688 Website: www.zwinregio.com Omschrijving Droomt u van een bijzondere moderne

Nadere informatie

RESTAURATIE en VERBOUWING VESTESTRAAT 146, LEIDEN

RESTAURATIE en VERBOUWING VESTESTRAAT 146, LEIDEN RESTAURATIE en VERBOUWING VESTESTRAAT 146, LEIDEN Datum : Kenmerk : 3 november 2017 1725-002 0. Vestestraat 146, Leiden monumentnummer 435 A. Globale omschrijving werkzaamheden Het plan bestaat uit een

Nadere informatie

BVR Groep BV. RENO+ Renovatieconcept voor particulieren

BVR Groep BV. RENO+ Renovatieconcept voor particulieren BVR Groep BV RENO+ Renovatieconcept voor particulieren BVR Groep BV RENO+ Renovatieconcept voor particulieren 2 BVR Groep BV RENO+ Renovatieconcept voor particulieren Inleiding 3 Over enige tijd gaat de

Nadere informatie

Duurzaamheid: monumenten uit de schaduw. Erfgoedbeurs, gemeenten Winterswijk, Aalten en Oost- Gelre, 2 november 2015

Duurzaamheid: monumenten uit de schaduw. Erfgoedbeurs, gemeenten Winterswijk, Aalten en Oost- Gelre, 2 november 2015 Duurzaamheid: monumenten uit de schaduw Erfgoedbeurs, gemeenten Winterswijk, Aalten en Oost- Gelre, 2 november 2015 Begin bij het begin STAP 1 STAP 2 STAP 3 STAP 4 vermijd gebruik van energie spring zuinig

Nadere informatie

K l o o s t e r k wa rt i e r S i t ta r d. Venster op het verleden

K l o o s t e r k wa rt i e r S i t ta r d. Venster op het verleden K l o o s t e r k wa rt i e r S i t ta r d Venster op het verleden Wonen in weelde Wonen in het hart van Sittard Wonen in het hart van Sittard is wonen in weelde. Genieten van wie sjoon oos Zitterd is.

Nadere informatie

Gemeente Deurne Verslag nr. : Datum : 29 februari 2016 Schriftelijk vastgesteld : 9 maart 2016 : Ruimte en Samenleving : Leefomgeving

Gemeente Deurne Verslag nr. : Datum : 29 februari 2016 Schriftelijk vastgesteld : 9 maart 2016 : Ruimte en Samenleving : Leefomgeving Gemeente Deurne Verslag nr. : 2016.02 Datum : 29 februari 2016 Schriftelijk vastgesteld : 9 maart 2016 Afdeling : Ruimte en Samenleving Team : Leefomgeving Verslaglegger : Nicole Scharp-Hendriks Verslag

Nadere informatie

EEMSKWARTIER GRONINGEN

EEMSKWARTIER GRONINGEN EEMSKWARTIER GRONINGEN titel opdrachtgever projectteam aannemer programma periode Eemskwartier Heijmans Vastgoed Steven Nobel, Marnix van der Meer, Rene de Korte Heijmans Bouw 66 grondgebonden woningen

Nadere informatie

TE KOOP - ZAANKERK Botenmakersstraat Zaandam. Vraagprijs: n.o.t.k.

TE KOOP - ZAANKERK Botenmakersstraat Zaandam. Vraagprijs: n.o.t.k. TE KOOP - ZAANKERK Botenmakersstraat 112-114 - Zaandam Vraagprijs: n.o.t.k. www.reliplan.nl 2 Object Object Dit unieke object bestaat uit een kerk, consistorie (uitbouw) en kosterswoning Ligging - De locatie

Nadere informatie

Aan de commissie VROM

Aan de commissie VROM Made, 8 januari 2002 Commissievergadering d.d. 22 januari 2002 Aan de commissie VROM Agendapunt: Onderwerp: Herontwikkeling Burg. Smitsplein Toelichting: Bijgaand treft u een concept raadsvoorstel aan

Nadere informatie

Dongecentrale te Geertruidenberg

Dongecentrale te Geertruidenberg Dongecentrale te Geertruidenberg Ramingen instandhouding & restauratie in opdracht van 1 e concept CAL201012231 Dongecentrale te Geertruidenberg Inhoudsopgave Inhoudsopgave 0. Totale bouwkosten casco 3

Nadere informatie

Ludolf Bakhuizenstraat 10

Ludolf Bakhuizenstraat 10 Ludolf Bakhuizenstraat 10 Leeuwarden Vraagprijs: 172.000,- k.k. Categorie Woonhuis Inhoud Ca. 271 m3 Soort Object Eengezinswoning Perceel 231 m2 Type Object 2 onder 1 kap Woonoppervlakte Ca. 86 m2 Bouwjaar

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen = Subsidieverordening erfgoed gemeente Oldebroek Nr. 240784 De raad van de gemeente Oldebroek; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 april 2016; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

Nadere informatie

Subsidieregeling restauratie monumenten

Subsidieregeling restauratie monumenten Subsidieregeling restauratie monumenten (geconsolideerde versie, geldend vanaf 1-1-2002 tot 1-1-2006) Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie provincie Drenthe Officiële naam regeling Subsidieregeling

Nadere informatie

HERBESTEMMING OOSTELBEERSE KERK voor stichting dorpshuis oostelbeers

HERBESTEMMING OOSTELBEERSE KERK voor stichting dorpshuis oostelbeers HERBESTEMMING OOSTELBEERSE KERK voor stichting dorpshuis oostelbeers 1411.1260 Betreft een herbestemming van de R.K. Kerk van de H. Andreas en Antonius van Padua; een beschermd Rijksmonument gebouwd in

Nadere informatie

Kennis en ervaring Brede kennis en ervaring, creatieve en kritische houding resulteren in oplossingen die realistisch, efficiënt, esthetisch,

Kennis en ervaring Brede kennis en ervaring, creatieve en kritische houding resulteren in oplossingen die realistisch, efficiënt, esthetisch, Juni: de Meet&Greet in het Haagse stadhuis ben diverse kaveloptanten onze inloopeekuren bezocht amenwerking met de BAM is een inforieavond georganiseerd en zijn de eerste etsontwerpen voor Isabellaland

Nadere informatie

Monumenten in de gemeente Katwijk

Monumenten in de gemeente Katwijk Monumenten in de gemeente Katwijk Met het oog op de toekomst van ons verleden Als u bouwplannen heeft is het belangrijk om te weten of uw pand een beschermd monument is. Informeer tijdig voordat u gaat

Nadere informatie

Subsidieverordening voor onderhoud en restauratie van monumenten

Subsidieverordening voor onderhoud en restauratie van monumenten Subsidieverordening voor onderhoud en restauratie van monumenten Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is

Nadere informatie

ENKHUIZEN, BINNENSTAD EN ZONNECOLLECTOREN. Vereniging Oud Enkhuizen en Stichting Stadsherstel februari 2017

ENKHUIZEN, BINNENSTAD EN ZONNECOLLECTOREN. Vereniging Oud Enkhuizen en Stichting Stadsherstel februari 2017 1 ENKHUIZEN, BINNENSTAD EN ZONNECOLLECTOREN Vereniging Oud Enkhuizen en Stichting Stadsherstel februari 2017 Inhoud 1. inleiding 2. beschermd stadsgezicht 3. de Welstandsnota van Enkhuizen 4. geplaatste

Nadere informatie

WONING BROCHURE. Van Middachtenweg 17. Doesburg

WONING BROCHURE. Van Middachtenweg 17. Doesburg WONING BROCHURE Van Middachtenweg 17 Doesburg Zeer geachte belangstellende Allereerst danken wij u, mede namens de eigenaar van de woning aan de Van Middachtenweg 17 te Doesburg, voor de door u getoonde

Nadere informatie