Netwerkbijeenkomst Recht op Inclusief Onderwijs In1school Woensdag 18 juni 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Netwerkbijeenkomst Recht op Inclusief Onderwijs In1school Woensdag 18 juni 2014"

Transcriptie

1 Netwerkbijeenkomst Recht op Inclusief Onderwijs In1school Woensdag 18 juni 2014 Stel je voor: scholen waar jongeren van alle achtergronden met en zonder beperking, samen leren. Elkaar verrijken en versterken, juist door hun verschillen. Dát is het doel van In1school. Onderwijs waar we allemaal beter van worden. Iedereen heeft recht op inclusief onderwijs. Dus wil jij het, dan kan het! Op Woensdag 18 juni organiseerde het project In1school haar eerste netwerkbijeenkomst in Utrecht. Aanwezig waren 16 mensen met verschillende kennis, ervaring en rollen die met elkaar in gesprek gingen over het recht op inclusief onderwijs, hoe dit te realiseren in Nederland. We waren te gast bij Perspectief, Kenniscentrum voor Inclusie en Zeggenschap in Utrecht. Een broedplek voor inclusie en mensen die hieraan willen werken. Agnes van Wijnen, projectleider In1school opende de netwerkmiddag door kort iets te vertellen over het project In1School en de ambities die we hebben. Agnes is politicoloog met een internationale oriëntatie en ruime ervaring in disability rights, non- discriminatie en inclusie.nl.linkedin.com/pub/agnes-van-wijnen/11/871/186 Na een korte voorstelronde gingen de aanwezigen in drie groepen uiteen. In elke groep werd een andere vraag centraal gesteld. De vragen hadden te maken met het realiseren van het recht op inclusief onderwijs in Nederland en de doelstellingen van het project.

2 Op welke manier kunnen we het gesprek, en daarmee de agenda over het onderwijs veranderen naar een gesprek over het recht op inclusief onderwijs? Rondom onderwijs lijken een aantal thema s de boventoon te voeren, zoals de invoering van passend onderwijs, het tekort aan goed opgeleide docenten, de regeldruk en de fabriek die het onderwijs is geworden. Als inclusief onderwijs aan de orde komt, gaat het niet over het recht daarop, maar vooral over het ideaal dat niet realiseerbaar is, de te grote klassen, de overbelasting van docenten, de leerlingen met een zeer intensieve zorgbehoefte die nooit naar school zullen kunnen, de belasting die kinderen met een beperking voor andere leerlingen zijn, en de noodzaak het speciaal onderwijs in stand te houden. Vanuit In1school willen we dit gesprek veranderen en het recht op inclusief onderwijs in de schijnwerpers zetten naar verschillende betrokkenen. Aan dit gesprek namen onder andere deel: Astrid Greven heeft ruime ervaring met het werken aan een inclusieve samenleving binnen Perspectief. Haar interesse voor onderwijs is al langere tijd gewekt, mede door haar ervaringen tijdens haar 12 jarig verblijf in Nieuw Zeeland. In Nederland leidde ze het project IkLeerOok dat gezinnen met kinderen met een beperking ondersteunde in hun wens om deel te nemen aan het regulier onderwijs. nl.linkedin.com/pub/astridgreven/30/357/4bb Gert de Graaf is al jarenlang verbonden aan Stichting Down Syndroom als onderzoeker, medewerker onderwijs en ervaringsdeskundige. Recent promoveerde hij op "Students with Down syndrome in primary education in the Netherlands: regular or special? Effects of school placement on the development and the social network of children with Down syndrome and conditions for inclusive education." Het onderzoek betreft dus het onderwijs aan leerlingen met Downsyndroom, en dan vooral de effecten van plaatsing op een gewone school. nl.linkedin.com/pub/gert-de-graaf/1b/b86/766 Nicole van Mook Nicole is zorgcoördinator en intern begeleider op het Rondeel, een basisschool in Den Bosch. Na de zomer wordt op deze school het concept van co-teaching geïntroduceerd. Niet alleen deze school, maar ook het hele samenwerkingsverband, wil passend onderwijs gaan gebruiken om inclusief onderwijs in te voeren. nl.linkedin.com/pub/nicole-van-mook/40/4a5/b6a Mario Nossin is oprichter en directeur van Perspectief, Kenniscentrum voor Inclusie en Zeggenschap een organisatie die werkt aan een inclusieve samenleving. Perspectief werkt aan verbeteringen van de kwaliteit van leven van mensen en verbindt en inspireert mensen en organisaties rondom inclusie en zeggenschap. Inclusief Onderwijs is een belangrijk onderwerp binnen Perspectief. Door het uitvoeren van projecten en het uitbrengen van de Nederlandse editie van de Index voor Inclusie wordt gewerkt aan het effectueren van het recht op inclusief onderwijs. nl.linkedin.com/pub/mario-nossin/13/55b/7b3 2

3 Inclusief onderwijs is niet alleen een ideaal hoewel het vaak zo gezien wordt: een mooi ideaal maar niet realiseerbaar. Het is ook een recht, een mensenrecht. Eigenlijk moeten scholen "kindgeschikt" gemaakt worden, geschikt voor alle kinderen en de manier waarop zij leren en zich ontwikkelen. Kinderen moeten niet "schoolgeschikt" gemaakt worden. Dat is de wereld op zijn kop. Maar zo gaat het vaak nu in de praktijken. Scholen kunnen zich ontwikkelen tot een netwerk in de buurt en samen met andere organisaties. Het is van belang om argumenten te geven die laten zien dat inclusief onderwijs nu eenmaal beter is voor alle kinderen. Inclusief onderwijs leeft niet zo in Nederland. De uitsluiting van kinderen met een beperking leeft niet, daar is speciaal onderwijs en nu passend onderwijs voor. Strategisch is het goed dat in1school aansluit bij wat er al wel leeft, bijvoorbeeld de discussie over "witte en zwarte scholen" en de afwijzing daarvan. Het debat over en het mechanisme van uitsluiting van kinderen met een beperking op school is vergelijkbaar met rassendiscriminatie. Het levert namelijk segregatie op. We kunnen voortborduren op deze discussie. Tegelijkertijd zou je de discussie nog breder kunnen trekken: het gaat om het recht op inclusief onderwijs voor alle kinderen, alle mensen die onderwijs willen volgen. Tegelijkertijd is er een grote angst, namelijk dat ouders tegen over elkaar komen te staan. Een belangrijk onderdeel van de strategie zal moeten zijn dat je moet investeren in kennis van ouders door voorlichting over inclusief onderwijs en over het recht op inclusief onderwijs. Ouders staan voor belangen van hun kind, als ze het gevoel hebben dat hun kind niet veilig is in regulier onderwijs heeft dat gevolgen, hou daar rekening mee. Er is nog veel kennis te brengen bij ouders en werken aan bewustwording over de rechten die alle kinderen hebben. Een andere belangrijke peiler in het succes van inclusief onderwijs is het leiderschap van schoolleiders en schoolbestuurders om die weg op te gaan. Krachten bundelen is de enige manier om van alle ervaring die er is gebruik te maken. Het helpt je ook bij de keuzes die gemaakt moeten worden. Zorg voor kleine hefboompjes, kleine stapjes zodat mensen het kunnen volgen. Deze kun je verzamelen en delen. De beloning van scholen zit nu op strakke kaders rond kennisprestaties, is leerstofgericht in plaats van gericht op de ontwikkeling van het kind. Met inclusief onderwijs loop je de kans afgerekend te worden op diversiteit. Ook gemeenten zijn een cruciale factor. Als je die als eigenaar van het budget en op grond van de visie kan overtuigen, dan heb je een grote stap gewonnen. De gemeente zegt ja als het een win-win op levert, de vraag is welke is dat? Het veranderpotentieel ligt bij de burgers/ouders. Zij hebben de stem en als ze ook een budget hebben waar ze zelf regie over hebben dan kan er veel gebeuren. Hun verhalen zijn van groot belang, die moeten naar de gemeente gebracht worden. Zo verzamel je ook munitie en massa en kan er een stuwende kracht ontstaan die kan werken aan een diversiteit op school en in de samenleving. Wat zou je aangeklaagd willen zien in het onderwijs? Oftewel hoe kunnen we het recht op inclusief onderwijs afdwingen? De hoofdstrategie van het project is om processen te voeren op strategische doelen. We willen uitsluiting en discriminatie aanvechten en daarmee aandacht trekken voor de structurele schending van het mensenrecht op onderwijs in Nederland, om precies te zijn het recht op inclusief onderwijs. Door strategische procesvoering willen we afdwingen dat in NL het mensenrecht op inclusief onderwijs erkend wordt door de wetgever en dat aanpassing van de huidige wetgeving en het beleid gerealiseerd wordt door de daarvoor verantwoordelijke instanties. Aan dit gesprek namen onder andere deel: Jacqueline Schoonheim is jurist en onderzoeker en ervaringsdeskundige. Zij doet binnen In1school onderzoek naar de stand van zaken van jurisprudentie wat betreft het recht op inclusief onderwijs, wereldwijd. Daarnaast heeft ze een eigen vertaalbureau dat gespecialiseerd is in juridisch vertaalwerk en revisie, maar ook ervaren in het vertalen van sociaal-wetenschappelijke artikelen en Masters en PhD theses. nl.linkedin.com/pub/jacquelineschoonheim/16/792/283/nl Joke Visser is projectleider bij de NSGK en op die manier betrokken bij dit project. Zij is ook projectleider van het project Handicap in de Les. nl.linkedin.com/in/jokevisser 3

4 Katinka Slump is onderwijsadvocaat geweest en betrokken bij veel zaken gericht op thuiszitters en andere kinderen die het recht op onderwijs niet kunnen effectueren. Op dit moment is ze de drijvende kracht achter de coöperatie Ouderkracht voor 't kind en werkt ze als adviseur vanuit haar eigen bedrijf. nl.linkedin.com/pub/katinkaslump/13/5b4/664 Jacky Nieuwboer is als onderzoeker binnen In1school betrokken bij het onderzoek naar relevante jurisprudentie. Zij is eerder juridisch adviseur geweest bij het College voor de Rechten van de Mens en nu freelance onderzoeker voor artikel 1. nl.linkedin.com/pub/jacky-nieuwboer/11/249/586 Mariska Neefjes is stagiaire bij het project In1school. Mariska studeert rechten aan de Maastricht University. Haar Masterscriptie gaat over het recht op inclusief onderwijs en is bijna klaar. nl.linkedin.com/pub/mariskaneefjes/27/925/1ab Bestaande jurisprudentie: De Raad van State heeft aan de hand van het kinderrechtenverdrag beoordeeld dat de artikelen omtrent onderwijs te weinig concreet zijn om leerlingenvervoer als onderdeel te zien van het recht op onderwijs. Het is aannemelijk dat het recht op inclusief onderwijs niet specifiek genoeg zijn om er direct gebruik te van kunnen maken in de rechtbank. Huidig onderwijsstelsel: Volgens Katinka moet dit worden gezien als een soort contract tussen overheid en schoolbesturen. Ouders staan eigenlijk buiten het systeem. Karina Schaapman heeft zich hierbij de vraag gesteld waarom ouders uit dit contract geen rechten kunnen ontlenen. Dit is wellicht waar, maar het grootste probleem is dat ouders niet procederen. De Rechtbank Haarlem heeft ook een keer gezegd dat het onderwijsrecht te ingewikkeld is voor een kort geding. Daarbij komt dat rechters te weinig kennis hebben van het onderwijsrecht. De geschikte instantie: In Nederland is geen gespecialiseerd tribunaal. Het is spijtig dat er naast de pachtkamer en belastingkamer geen onderwijskamer is. Het College van de Rechten van de Mens is volgens Katinka geen geschikte instantie om een klacht in te dienen. NB: Belangrijk is om in te spelen op de preventieve werking van het recht. Daarom moeten ouders en onderwijsgevers goed worden geïnformeerd. Agenda van onderwijsjuristen; recht op onderwijs in de grondwet is één van de eikpunten. Inclusief onderwijs is wellicht nog beter om in de grondwet te hebben. (Een belangrijk persoon op dit gebied is Theo Storimans) Daarnaast vinden onderwijsjuristen de implementatie van de CRPD belangrijk. Ook de toegankelijkheid van regelgeving moet voor worden gestreden. Uit Katinka s verhaal bleek dat thuisonderwijs ook één van de eikpunten is. Procesvoering: procesvoeren zonder rechten is volgens Katinka een lotto, daarom moet worden gedaan alsof ratificatie al klaar is en een recht al bestaat. Belangrijk is om geen te hoge verwachtingen te hebben van 4

5 procesvoering. Procederen moet volgens Katinka vooral worden gezien als een manier om items op tafel te leggen. Belangrijke punten die in acht moeten worden genomen: regelgeving die inclusie tegenwerkt moet worden geïnventariseerd. Daarnaast zijn de investeringsverantwoordelijkheden een belangrijk punt als je wilt gaan procederen. Het is volgens de participanten ook belangrijk om de (structurele) knelpunten te inventariseren. Hierbij is van onderaf beginnen belangrijk. Wie aan klagen?: Volgens Katinka is het lastig om de overheid aan te klagen als zij het argument gebruiken dat zij slechts verantwoordelijk zijn voor de bekostiging. Dit is precies het argument wat gegeven is door van Bijsterveld in het kader van passend onderwijs. Schoolbesturen? Wellicht kunnen schoolbesturen worden aangeklaagd in relatie tot aannameproblemen. Samenwerkingsverbanden? De vraag is of een samenwerkingsverband een juridisch persoon is welke je kunt aanklagen. (NB: Mario gelooft niet in procederen, omdat het vaak niks oplevert) Onderwerpen voor procesvoering: quota & spreiding. Jacky heeft aangegeven dat er al een rechtszaak in de database staat omtrent quota & spreiding. Het is belangrijk dat draaglast niet wordt gekoppeld aan quota. Ook het onderwerp toelating/verwijdering in de context van quota kan interessant zijn. Een ander onderwerp is integratie v. inclusie. Verder is het belangrijk om structurele gaten te vinden en aan te spreken. Toelating en verwijdering. Ook het treffen van onvoldoende aanpassingen kan een onderwerp zijn. Toegankelijkheid van onder andere gebouwen. Hoe moet er geprocedeerd worden?: Collectief procederen, bijvoorbeeld namens een stichting of belangenorganisatie. Je kunt een groep nemen, bijvoorbeeld down kinderen die nu in het regulier onderwijs zitten. Een argument om een dergelijke groep te kiezen is omdat deze groep goed ligt. Bij deze groep zou je dan moeten inventariseren hoe de groep vast loopt als het basisonderwijs is afgerond. Daarnaast moet je de problemen in cluster 3 aantonen. Er zit een gat na het basisonderwijs. Is regulier voortgezet onderwijs met gepaste ondersteuning mogelijk? Er is al een zaak waarin wordt gezegd dat praktijkonderwijs geen oplossing is. Als de groep thuiszitters wordt gekozen dan is het interessant volgens Katinka om de strafrechter te gebruiken. Essentieel is om bij het kiezen van een groep te zorgen dat deze groep nog een tijd belang heeft bij het proces. Dit betekent bij het voorbeeld van Down kinderen dat je down kinderen in groep 5/6 als groep neemt, omdat zij nog wel 2 jaar belang houden. Het is belangrijk om een zaak te nemen die een breed onderwerp aanzwengelt, waardoor er een maatschappelijke discussie ontstaat. Deze maatschappelijke discussie kan ontstaan als gevolg van procesvoering. Strafrechter: vooral nuttig bij thuiszitters. Vanwege emoties is het zeer lastig om de ouders te veroordelen. Er kan een beroep worden gedaan op de overmacht van ouders. Vaak wordt het Rechterlijk pardon gebruikt (gering feit), zelfs als een kind al lang thuis zit. Bij een rechterlijk pardon kan niet in hoger beroep worden gegaan. Hierbij nog een link naar een recent artikel van Katinka Slump over het onderwijs(voor)recht: 5

6 Hoe kan In1school een netwerk/beweging zijn waarin we belangen, krachten en acties kunnen bundelen om zo de omslag die nodig is te bereiken? Verschillende personen en organisaties zijn in NL betrokken bij inclusief onderwijs, en meer in het algemeen hervorming in het onderwijs. Binnen allerlei groepen van betrokkenen is er wel een meestal klein groepje voorstanders van inclusief onderwijs. In1school ziet het bij elkaar brengen en op elkaar aansluiten van die mensen en groepen als een middel om de beweging naar het recht op inclusief onderwijs te versterken en vergroten. De vraag is hoe we dat het beste kunnen doen. Aan dit gesprek namen deel: Jean Paul Hofkens is mede eigenaar van het buro Nul25 dat scholen, instellingen en overheden, samen of zelfstandig, adviseert om de ruimte voor de toekomst vorm te geven. Ruimte voor toekomst, voor mensen in de leeftijd van nul tot 25 jaar. Jean Paul richt zich voornamelijk op het ontwerpen, adviseren en begeleiden van huisvestingsprocessen in het onderwijs, de gezondheidszorg en voor overheden. nl.linkedin.com/in/cvjeanpaulhofkens Nina Timmermans is en eigenaar van People & Possibilities, buddy/rolmodel voor kinderen en jongeren, freelance consultant voor o.a. de Raad van Europa, schrijver juridisch essay Onbekend maakt onbemind: de Nederlandse worsteling met de ratificatie van het VN-verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap". Dit essay bevat een pleidooi voor (de effectuering van de rechten op) inclusief onderwijs en mensenrechteneducatie. nl.linkedin.com/in/ninatimmermans Lieke Scheewe is programma coördinator voor Light for the World, een NGO die werkt aan het promoten van gezondheid en gelijke kansen voor mensen met visuele beperkingen in ontwikkelingslanden. Lieke is ervaringsdeskundige en werkt met name in Bangladesh nl.linkedin.com/pub/lieke-scheewe/9/b39/448 Berdi de Jonge is directeur van de inclusieve school de Korenaar. Deze school werkt al jaren aan een vernieuwend concept van inclusief onderwijs. Passend onderwijs zal de school gebruiken om inclusief onderwijs helemaal door te voeren. Jose Smits is onderzoeker en betrokken bij In1school voor het onderzoek rondom het onderdeel politiek en beleid. Daarnaast is ze bestuurslid van Inclusion Europe, country expert voor ANED en de Vereniging Inclusie Nederland. nl.linkedin.com/pub/jose-smits/9/5/627 Heleen Hartholt is jurist en betrokken bij het project In1school als projectuitvoerder. Daarnaast voert zij het onderzoek naar de praktijken van inclusief onderwijs uit zowel wereldwijd als in Nederland. zij werkt van uit haar eigen buro, Buro Troje aan maatschappelijke projecten als buitenboordmotor en organisator, onder andere van ontmoetingen waarin het delen van verhalen centraal staat. nl.linkedin.com/in/heleenhartholt/nl 6

7 Er is duidelijk behoefte aan een netwerk en beweging waarin mensen elkaar kunnen ontmoeten en kennis, kontakten en andere informatie over inclusief onderwijs kunnen delen. Het blijkt dat er ook al een aantal van dat soort bewegingen aan het ontstaan zijn zoals Operation Education, Club van 100 en Kunne Kunne. Het is goed om te onderzoeken of deze bewegingen aan kunnen sluiten bij In1school of dat In1school deze kan versterken. Netwerken kunnen niet vrijblijvend zijn en niet ongeorganiseerd. Tegelijkertijd moet de verbinding er juist voor zorgen dat mensen in hun eigen omgeving/werk het juist kunnen blijven doen. De vraag rijst ook hoe we het speciaal onderwijs hierin mee kunnen nemen? Net als bestuurders van scholen en samenwerkingsverbanden en gemeenten. Schoolreisjes zijn van belang om bij elkaar in de keuken en het netwerk te kijken. Halen en brengen is de basis, voeding die twee kanten op gaat en zo wederkerigheid bevordert. "delen is het nieuwe geven". Er is wel een trekker voor nodig en In1school lijkt hier heel geschikt voor. Mensen willen ook graag kontakten, verhalen en kennis delen en horen wie waar mee bezig is. BN-ers die als ambassadeur van het netwerk kunnen optreden kunnen helpen. Concrete tips en links Operation Education wil laten zien waarom het onderwijs anders moet én hoe het anders kan. Er zijn heel veel mensen die deze visie delen - die hier volmondig achter staan maar zich nog roepende in de woestijn voelen omdat ze geen idee hebben dat er zoveel andere zijn die er ook zo over denken. Bij een veelvoud hiervan kriebelt het op z n minst: er klopt iets niet. Operation Education is een non-profit organisatie waar inmiddels 500 mensen bij zijn aangesloten en zo n 20 professionals op wekelijkse en soms dagelijkse basis aan werken - op vrijwillige basis, in de vrije uren. We willen een digitaal platform bouwen waar het verbinden, versterken en zichtbaar maken vele malen beter kan dan via de reeds bestaande kanalen. De organisatie die dit mogelijk maakt is in de basis heel klein - maar het effect is heel groot. Iederéén die de visie deelt, is œ Operation Education, je opereert volledig vanuit je eigen expertise, kracht, motivatie, talent of bedrijf. Wij faciliteren enkel het zichtbaar maken van wat er al is en de beweging. en zie artikel Trouw hierover; en in Sprout; De Club van 100 is opgericht in Graz op 22 mei 2014 en heeft als doel de vier pilotscholen uit 's- Hertogenbosch te ondersteunen, die gaan starten met co-teaching in een integratiegroep. Het gaat om de volgende scholen: t Schrijverke, Antonius Abt, Het Rondeel en de Vlieger.De Club van 100 bestaat uit mensen die aangeven de projecten een warm hart toe te dragen. Mensen die desgevraagd bereid zijn te helpen op een manier en een moment dat zij zelf zullen bepalen. De Club van 100 is het fundament voor het brede draagvlak dat voor de pilots nodig is. Voor de vier scholen is het een schatkist van kennis en ervaring om te koesteren en te gebruiken als dat nodig is. Meer info bij Wendie Hardeman van Nul25. Edith Hooge, professor onderwijsbestuur. nl.linkedin.com/in/edithhooge Proefschrift Leo Lentz Universiteit Utrecht over begrijpelijkheid die zich niet laat afdwingen door wetsteksten: Oratie Leo Lentz: Wetten voor begrijpelijkheid van teksten werken niet - Geesteswetenschappen - Universiteit Utrecht Marcel van Herpen en als partners idem Margot Steenhof, thuisonderwijzer en oprichter van Niet naar school. Ingrado, landelijke brancheorganisatie voor leerplicht en rmc draagt actief bij aan het beschermen van het recht op onderwijs. Ingrado wil dit bereiken door het bevorderen van effectief beleid voor de participatie van jeugdigen in onderwijs en werk, en van goede voorwaarden voor het werk van haar leden. Brechtje Paymans proefschrift De zorgplicht van scholen: de grondslag en reikwijdte van de civielrechtelijke zorgvuldigheidsnorm van scholen jegens leerlingen Theo Storimans, onderwijsinspectie over het onderzoek naar islamscholen Joke Sperling is lector bij het lectoraat Onderwijsrecht. Ze studeerde rechten aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en Harvard Law School in de Verenigde Staten. Ze heeft gewerkt als advocaat en als zelfstandig adviseur over onderwijsrecht. Heleen Hartholt, In1school september

VN-VERDRAG HANDICAP VAN VERDRAG NAAR INCLUSIE. 16 punten voor volwaardige deelname van mensen met een beperking aan de samenleving

VN-VERDRAG HANDICAP VAN VERDRAG NAAR INCLUSIE. 16 punten voor volwaardige deelname van mensen met een beperking aan de samenleving VN-VERDRAG HANDICAP VAN VERDRAG NAAR INCLUSIE 16 punten voor volwaardige deelname van mensen met een beperking aan de samenleving Van verdrag naar inclusie 16 punten voor volwaardige deelname van mensen

Nadere informatie

Impressie Werkbijeenkomst Coalitie voor Inclusie 30-09-08

Impressie Werkbijeenkomst Coalitie voor Inclusie 30-09-08 Impressie Werkbijeenkomst Coalitie voor Inclusie 30-09-08 Op dinsdag 30 september kwamen zo n 25 mensen in Utrecht bijeen om met elkaar te kijken welke onderwerpen van belang zijn om als Coalitie verder

Nadere informatie

Inclusief onderwijs aan kinderen met Downsyndroom. Gert de Graaf, Stichting Downsyndroom, Nederland

Inclusief onderwijs aan kinderen met Downsyndroom. Gert de Graaf, Stichting Downsyndroom, Nederland Inclusief onderwijs aan kinderen met Downsyndroom Gert de Graaf, Stichting Downsyndroom, Nederland www.downsyndroom.nl/reviewinclusive Aantal kinderen met Downsyndroom (4-13 jaar) dat in Nederland naar

Nadere informatie

Voor wie is de Week van passend onderwijs bedoeld?

Voor wie is de Week van passend onderwijs bedoeld? Ongetwijfeld heeft iedereen wel eens de term PASSEND ONDERWIJS voorbij zien komen. Samenwerkingsverbanden, schoolbesturen en scholen zijn al een aantal jaar druk bezig alles vorm te geven zoals het in

Nadere informatie

Concept Voorstel Conferentie VN Verdrag voor mensen met een beperking. Versie 2.0 27-03-09

Concept Voorstel Conferentie VN Verdrag voor mensen met een beperking. Versie 2.0 27-03-09 Concept Voorstel Conferentie VN Verdrag voor mensen met een beperking. Versie 2.0 27-03-09 Aanleiding De Coalitie voor Inclusie is een beweging van mensen en organisaties die het maatschappelijke draagvlak

Nadere informatie

Bijlage 1. Overzicht geschillen en procedures

Bijlage 1. Overzicht geschillen en procedures Bijlage 1. Overzicht geschillen en procedures 1. Schoolbestuur heeft een geschil met ouders rond toelating en verwijdering. 2. Schoolbestuur of ouder heeft geschil met samenwerkingsverband over toelaatbaarheid

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten Generaal Vaste Kamercommissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Postbus BJ Den Haag.

Tweede Kamer der Staten Generaal Vaste Kamercommissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Postbus BJ Den Haag. Postbus 1223 3500 BE Utrecht Tweede Kamer der Staten Generaal Vaste Kamercommissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Herculesplein 215 3584 AA Utrecht T 030-236 37 29 E info@platformvg.nl

Nadere informatie

gelijke behandeling en passend onderwijs 25 maart 2014 Actieweek passend onderwijs

gelijke behandeling en passend onderwijs 25 maart 2014 Actieweek passend onderwijs gelijke behandeling en passend onderwijs 25 maart 2014 Actieweek passend onderwijs Voorstellen Domenica Ghidei lid van het College voor de Rechten van de Mens Dick Houtzager lid van het College voor de

Nadere informatie

Impressie Consultatieve Bijeenkomst Coalitie voor Inclusie 28 juni 2012

Impressie Consultatieve Bijeenkomst Coalitie voor Inclusie 28 juni 2012 Impressie Consultatieve Bijeenkomst Coalitie voor Inclusie 28 juni 2012 Projectvoorstel Verdrag om de Hoek: participeren is een werkwoord. Mario Nossin licht het projectvoorstel toe. In de eerdere activiteiten

Nadere informatie

Van gunsten naar rechten voor leerlingen met beperkingen. Het VN-Verdrag over de rechten van personen met een handicap en onderwijs

Van gunsten naar rechten voor leerlingen met beperkingen. Het VN-Verdrag over de rechten van personen met een handicap en onderwijs Van gunsten naar rechten voor leerlingen met beperkingen Het VN-Verdrag over de rechten van personen met een handicap en onderwijs Feiten New York 13 december 2006 Verdrag + Optioneel Protocol (rechtsbescherming)

Nadere informatie

Ratificatie VN-verdrag 2006a

Ratificatie VN-verdrag 2006a Ratificatie VN-verdrag 2006a Op 13 december 2006 hebben de Verenigde Naties het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap aangenomen. Op 30 maart 2007 ondertekende Nederland dit Verdrag.

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

Defence for Children

Defence for Children Defence for Children Defence for Children zet zich in voor de rechten van kinderen in Nederland en daarbuiten. Met onderzoek, lobby, voorlichting, juridisch advies en acties strijdt Defence for Children

Nadere informatie

Passend onderwijs Bergen,Gennep en Mook Informatie voor alle ouders

Passend onderwijs Bergen,Gennep en Mook Informatie voor alle ouders Passend onderwijs Bergen,Gennep en Mook Informatie voor alle ouders Inhoudsopgave: Inleiding Hoofdstuk 1 Passend onderwijs in een notendop Hoofdstuk 2 Het ondersteuningsprofiel Hoofdstuk 3 Aanmelden Hoofdstuk

Nadere informatie

VN-verdrag inzake personen met een handicap

VN-verdrag inzake personen met een handicap VN-verdrag inzake personen met een handicap Welkom en introductie + Judith Jansen, handicap + studie + Jenny E. Goldschmidt, Universiteit Utrecht opening > welkom en introductie > deze workshop Deze workshop

Nadere informatie

17 juni 2011. Introductie internationaal onderzoek naar tolerantie

17 juni 2011. Introductie internationaal onderzoek naar tolerantie Symposium Verschil moet er zijn? 17 juni 2011 Introductie internationaal onderzoek naar tolerantie Programma 13.30 Introductie en welkom door dr. Inge Versteegt, mede namens prof. Dr. Veit Bader en dr.

Nadere informatie

Concrete aanpak van (dreigend) thuiszitten:

Concrete aanpak van (dreigend) thuiszitten: Concrete aanpak van (dreigend) thuiszitten: dit is wat wij doen > Bundeling van krachten Activiteiten Passend onderwijs zonder thuiszitters een illusie? Wij denken van niet. Of eigenlijk weten we dat wel

Nadere informatie

Ouderenzorg en mensenrechten

Ouderenzorg en mensenrechten Ouderenzorg en mensenrechten Prof.mr. J.C.J. Dute Symposium Ouderenzorg en mensenrechten 8 december 2012, Utrecht Onderwerpen Wat is/doet het College voor de Rechten van de Mens? Project Ouderenzorg en

Nadere informatie

concept indicatorenset Monitor Passend Onderwijs en Jeugdhulp

concept indicatorenset Monitor Passend Onderwijs en Jeugdhulp concept indicatorenset Monitor Passend Onderwijs en Jeugdhulp dinsdag 2 december 2014 toelichting Om de hulp en ondersteuning voor kinderen en gezinnen zowel op school als thuis in samenhang te realiseren

Nadere informatie

EUROPEAN DISABILITY FORUM...

EUROPEAN DISABILITY FORUM... Deïnstitutionalisering en de rechten van personen met een handicap perspectief van Europese Unie... An-Sofie Leenknecht, EDF Human Rights Officer, Brussel, 26 november 2014 EUROPEAN DISABILITY FORUM Vertegenwoordigen

Nadere informatie

Theateractiviteiten voor, door en met mensen met een verstandelijke beperking.

Theateractiviteiten voor, door en met mensen met een verstandelijke beperking. Studio Sterk: Sterker door Participatief Drama Theateractiviteiten voor, door en met mensen met een verstandelijke beperking. Theater als middel om een stem te geven aan mensen die nauwelijks gehoord worden.

Nadere informatie

Ouders, schoolondersteuningsprofiel en medezeggenschap

Ouders, schoolondersteuningsprofiel en medezeggenschap Ouders, schoolondersteuningsprofiel en medezeggenschap Floor Kaspers December 2013 (gevalideerd 1-10-2017) Handreiking Inhoud Inleiding 2 1. Wat is het schoolondersteuningsprofiel? 3 Wat staat er in ieder

Nadere informatie

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG MEET THE EXPERTS KENNISMAKING MET LEAN IN DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG DOOR DR. VINCENT WIEGEL OP 16 OKTOBER 2014 VERBINDENDE CONTROL DOOR MR. DR. HARRIE AARDEMA OP 6 NOVEMBER 2014 INKOOP

Nadere informatie

VN ambassadeurs aan de slag. platform sociale netwerken 7 april 2017, Vilans, Utrecht Jeroen Veltheer, Coalitie voor Inclusie

VN ambassadeurs aan de slag. platform sociale netwerken 7 april 2017, Vilans, Utrecht Jeroen Veltheer, Coalitie voor Inclusie VN ambassadeurs aan de slag platform sociale netwerken 7 april 2017, Vilans, Utrecht Jeroen Veltheer, Coalitie voor Inclusie Het verhaal van het VN verdrag overbrengen naar anderen Werken aan het VN verdrag

Nadere informatie

CIVIC CROWDFUNDING VOOR EINDHOVEN

CIVIC CROWDFUNDING VOOR EINDHOVEN Raadsnummer 15R6401 CIVIC CROWDFUNDING VOOR EINDHOVEN Inleiding Crowdfunding is een vorm van financiering voor projecten en ondernemingen. Een grote groep mensen legt een klein bedrag in om een project

Nadere informatie

Onderwijs. Omdat een andere blik je leven verrijkt

Onderwijs. Omdat een andere blik je leven verrijkt Onderwijs vanuit bekeken Omdat een andere blik je leven verrijkt Omarm diversiteit Voor de samenleving is diversiteit zeer waardevol. Het is essentieel voor het verhogen van de creativiteit en het verbeteren

Nadere informatie

Tussenverslag Project IkLeerOok

Tussenverslag Project IkLeerOok Tussenverslag Project IkLeerOok Januari 2011 Doel en aanpak project IkLeerOok Het project IkLeerOok heeft als doelstelling om de leeromgeving van kinderen/jongeren met een beperking te verbeteren waardoor

Nadere informatie

GOED BESTUUR VANUIT DRIE PERSPECTIEVEN

GOED BESTUUR VANUIT DRIE PERSPECTIEVEN NVZD najaarscongres 25 november 2015, Nyenrode Business Universiteit, Breukelen GOED BESTUUR VANUIT DRIE PERSPECTIEVEN Naar permanente leiderschapsontwikkeling Ambitie De NVZD wil met dit congres onderstrepen

Nadere informatie

volledige kaart voor Wat zijn voor verschillende belanghebbenden voor en tegen het mengen van leerlingen in het basisonderwijs?

volledige kaart voor Wat zijn voor verschillende belanghebbenden voor en tegen het mengen van leerlingen in het basisonderwijs? Wat zijn verschillende belanghebbenden argumenten en tegen het mengen van leerlingen in het basisonderwijs? Mengen vergroot de ontwikkelingskansen van leerlingen Zwakkere leerlingen kunnen zich optrekken

Nadere informatie

TRIPLE T. Rapportage Passend onderwijs (uitwerking onderdeel Triple T)

TRIPLE T. Rapportage Passend onderwijs (uitwerking onderdeel Triple T) TRIPLE T Rapportage Passend onderwijs (uitwerking onderdeel Triple T) Passend onderwijs Een ontwikkeling die parallel loopt aan de transitie Jeugdzorg en die met name vanwege de sterk inhoudelijke samenhang

Nadere informatie

Inclusie kinderen met specifieke zorgbehoefte/handicap. Borrelen en bruisen 10 december 2013

Inclusie kinderen met specifieke zorgbehoefte/handicap. Borrelen en bruisen 10 december 2013 Inclusie kinderen met specifieke zorgbehoefte/handicap Borrelen en bruisen 10 december 2013 Inclusie binnen Kind en Gezin Strategische ambitie van K&G opgenomen in ondernemingsplan 2013-2014 'Te werken

Nadere informatie

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA VOORWOORD Hoe leiden we elke student op tot de professional voor de wereld van morgen? Met de blik op 2025 daagt die vraag

Nadere informatie

Nieuwsbrief Winter 2016

Nieuwsbrief Winter 2016 Nieuwsbrief Winter 2016 Themanummer VN - Verdrag Niet vergeten Gehandicaptenraad Westervoort Molenacker 79 6932 JG Westervoort Tel: 06 24 25 22 00 Email: Website: info@gehandicaptenraadwestervoort.nl www.gehandicaptenraadwestervoort.nl

Nadere informatie

17R071. Initiatief voorstel. Zeist toegankelijk voor iedereen Niets over ons zonder ons

17R071. Initiatief voorstel. Zeist toegankelijk voor iedereen Niets over ons zonder ons Initiatief voorstel 17R071 Zeist toegankelijk voor iedereen Niets over ons zonder ons Ronde Tafel : Nog in te plannen Debat : Nog in te plannen Raadsvergadering : Nog in te plannen Informatie bij : Ans

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Internationalisering > wegnemen barrières grensoverschrijdend vervoer > werken waar je wilt > meer innovatie over de grenzen heen Internationalisering Maastricht is de meest internationale

Nadere informatie

PRODUCTENOVERZICHT TRAININGEN EN PROCESBEGELEIDING

PRODUCTENOVERZICHT TRAININGEN EN PROCESBEGELEIDING PRODUCTENOVERZICHT TRAININGEN EN PROCESBEGELEIDING Algemene uitgangspunten: Verzorgen en ontwikkelen van trainingen, workshops en opleidingen gericht op kwaliteit, inclusie en zeggenschap, De insteek is

Nadere informatie

CHARTER. Netherlands Academy of Philanthropy

CHARTER. Netherlands Academy of Philanthropy CHARTER Netherlands Academy of Philanthropy De Netherlands Academy of Philanthropy De Netherlands Academy of Philanthropy (NAP) is een samenwerkingsverband tussen de Maatschappelijke Alliantie en hoogleraren

Nadere informatie

Provinciale bijeenkomsten gemeentelijke financiën en de 3 decentralisaties in het sociaal domein

Provinciale bijeenkomsten gemeentelijke financiën en de 3 decentralisaties in het sociaal domein Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Provinciale bijeenkomsten gemeentelijke financiën en de 3 decentralisaties in het sociaal domein Zijn we allemaal aangesloten? Zijn alle gemeenten

Nadere informatie

Nieuwsbrief passend onderwijs

Nieuwsbrief passend onderwijs November 2014 Uitgelicht Pionieren in passend onderwijs: ervaringen van ouders Wat vinden ouders van de ondersteuning aan hun kind binnen passend onderwijs? Ouders binnen de samenwerkingsverbanden Sterk

Nadere informatie

Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel

Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel Opbouw presentatie Voorblad 2: Watermerk Typ hier de titel Voorblad 2: Watermerk Typ hier de titel Waarom passend onderwijs? Minder thuiszitters. Meer

Nadere informatie

Aannamebeleid Emile Weslyschool Maastricht

Aannamebeleid Emile Weslyschool Maastricht Aannamebeleid Emile Weslyschool Maastricht In werking vanaf 1 augustus 2014 Samen aan de slag voor de beste onderwijsplek voor uw kind! Aannamebeleid EWS, J.D. Pagina 1 Inleiding Vanaf 1 augustus 2014

Nadere informatie

JURIDISCHE INS & OUTS LEERLINGENVERVOER

JURIDISCHE INS & OUTS LEERLINGENVERVOER JURIDISCHE INS & OUTS LEERLINGENVERVOER Jeroen Peters Juridisch specialist leerlingenvervoer Even voorstellen Jeroen Peters Ruim 25 jaar ervaring bij en voor gemeenten Adviseur leerlingenvervoer bij kleine

Nadere informatie

De toekomst van consultancy

De toekomst van consultancy De toekomst van consultancy Course Assignment Management Consulting 5 oktober 2013 Teska Koch 2518936 Teska.koch@hotmail.com Word count: 1.510 Een kijkje in de glazen bol: Wat is de toekomst van consultancy?

Nadere informatie

Buildsightdag. Nieuwbouw en/of renovatie en/of transformatie 10 september 2014 / 12.00 uur tot 17.30 uur / Verkadefabriek Den-Bosch

Buildsightdag. Nieuwbouw en/of renovatie en/of transformatie 10 september 2014 / 12.00 uur tot 17.30 uur / Verkadefabriek Den-Bosch Buildsightdag Nieuwbouw en/of renovatie en/of transformatie 10 september 2014 / 12.00 uur tot 17.30 uur / Verkadefabriek Den-Bosch Over Buildsight Buildsight levert al bijna 20 jaar informatie aan overheid,

Nadere informatie

Recht op gelijke behandeling voor leerlingen met een handicap of een chronische ziekte

Recht op gelijke behandeling voor leerlingen met een handicap of een chronische ziekte Recht op gelijke behandeling voor leerlingen met een handicap of een chronische ziekte Basis- en voortgezet onderwijs Basis- en voortgezet onderwijs Recht op gelijke behandeling voor leerlingen met een

Nadere informatie

Mini conferentie VSO-PrO Regio Utrecht 6 december Met grote dank aan

Mini conferentie VSO-PrO Regio Utrecht 6 december Met grote dank aan Mini conferentie VSO-PrO Regio Utrecht 6 december 2016 Met grote dank aan Opening Op 6 december ontmoetten schoolleiders, afdelingsleiders, teamleiders, zorgcoördinatoren en orthopedagogen VSO en PrO,

Nadere informatie

Beleidsplan Liberi Foundation

Beleidsplan Liberi Foundation Beleidsplan 2016 2021 Liberi Foundation Inhoudsopgave 1. Over Liberi Foundation 2. Beleid 3. Ideologische grondslag 4. Communicatie 5. Inkomsten / uitgaven en vermogensbeheer 6. Bestuur Met dit beleidsplan

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE TEGEN RACISME EN INTOLERANTIE

EUROPESE COMMISSIE TEGEN RACISME EN INTOLERANTIE CRI(97)36 Version néerlandaise Dutch version EUROPESE COMMISSIE TEGEN RACISME EN INTOLERANTIE TWEEDE ALGEMENE BELEIDSAANBEVELING VAN DE ECRI: SPECIALE ORGANEN OP NATIONAAL NIVEAU GERICHT OP DE BESTRIJDING

Nadere informatie

Betreft: Participeren en studeren in het buitenland. Knelpunten voor studenten met een functiebeperking

Betreft: Participeren en studeren in het buitenland. Knelpunten voor studenten met een functiebeperking Steunpunt Inclusief hoger Onderwijs Sint-Jorisstraat 71 8000 Brugge Betreft: Participeren en studeren in het buitenland. Knelpunten voor studenten met een functiebeperking Het Steunpunt Inclusief Hoger

Nadere informatie

ICT in Digi-Taal Presentatie titel

ICT in Digi-Taal Presentatie titel ICT in Digi-Taal Presentatie titel de rol van human centered ICT Ingrid Mulder Lector Human Centered ICT Hogeschool Rotterdam Rotterdam, 00 januari 2007 Engels en Digi-Taal in het basisonderwijs Rotterdam,

Nadere informatie

Samen maken we het passend!

Samen maken we het passend! Samen maken we het passend! Publieksversie Ondersteuningsplan 20142014 Samenwerkingsverband Primair Onderwijs MiddenHolland Dit is de publieksversie van het Ondersteuningsplan van het Samenwerkingsverband

Nadere informatie

Sport- en beweegvragen van kwetsbare doelgroepen/ mensen met een beperking in het sociale wijkteam en de rol van MEE

Sport- en beweegvragen van kwetsbare doelgroepen/ mensen met een beperking in het sociale wijkteam en de rol van MEE Sport- en beweegvragen van kwetsbare doelgroepen/ mensen met een beperking in het sociale wijkteam en de rol van MEE MEE maakt meedoen mogelijk 10 maart 2016, Lerende Netwerken, sport en bewegen in de

Nadere informatie

Tijd rijp voor verplichte scheidingsbemiddeling

Tijd rijp voor verplichte scheidingsbemiddeling Tijd rijp voor verplichte scheidingsbemiddeling Nieuwsbrief NGR 14.03.03 De Nederlandse Gezinsraad (NGR) constateert dat er een breed maatschappelijk draagvlak is voor verplichte scheidingsbemiddeling.

Nadere informatie

KIJKEN MET ANDERE OGEN... PASSEND ONDERWIJS. Hoe werkt het in het samenwerkingsverband V(S)O Nijmegen en omgeving?

KIJKEN MET ANDERE OGEN... PASSEND ONDERWIJS. Hoe werkt het in het samenwerkingsverband V(S)O Nijmegen en omgeving? KIJKEN MET ANDERE OGEN... PASSEND ONDERWIJS Hoe werkt het in het samenwerkingsverband V(S)O Nijmegen en omgeving? PASSEND ONDERWIJS... MINDER NIEUW DAN HET LIJKT De invoering van passend onderwijs. Al

Nadere informatie

Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado

Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado Februari 2017 1 1. Inleiding Ingrado is een landelijke opererende vereniging waarvan de gemeenten en de RMC-regio s lid zijn. Binnen die gemeenten en regio s zijn

Nadere informatie

OPHEFFING VAN HET SYSTEEM VAN VRIJSTELLING VAN LEERPLICHT

OPHEFFING VAN HET SYSTEEM VAN VRIJSTELLING VAN LEERPLICHT AANBEVELING 151 / 18 oktober 2016 1 OPHEFFING VAN HET SYSTEEM VAN VRIJSTELLING VAN LEERPLICHT Inhoud 1. Betrokken bevoegdheden... 1 2. Context... 1 3. Verplichtingen onder het Internationaal Verdrag inzake

Nadere informatie

Integraal werken aan onderwijszorgarrangementen in de regio. Lunteren, mei 2015 Dick Rasenberg en Gerard Bouma

Integraal werken aan onderwijszorgarrangementen in de regio. Lunteren, mei 2015 Dick Rasenberg en Gerard Bouma Integraal werken aan onderwijszorgarrangementen in de regio Lunteren, mei 2015 Dick Rasenberg en Gerard Bouma Programma 1. Uw situatie en uw vraag in beeld 2. Relevante informatie voor (het ontwikkelen

Nadere informatie

Ethisch management. Prof Dr. Annick Willem Jens De Rycke. ALM Antwerpen 29/04/2014

Ethisch management. Prof Dr. Annick Willem Jens De Rycke. ALM Antwerpen 29/04/2014 Ethisch management Prof Dr. Annick Willem Jens De Rycke ALM Antwerpen 29/04/2014 Decreet Gemiddelde score's per thema 4,16 4,11 4,33 4,47 3,98 3,77 Rechten vh Kind Inclusie Diversiteit Fairplay Integriteit

Nadere informatie

Ruimte voor Talent in Gelderland Professionaliseringstrajecten Excellentie, Wetenschap en Techniek

Ruimte voor Talent in Gelderland Professionaliseringstrajecten Excellentie, Wetenschap en Techniek Ruimte voor Talent in Gelderland Professionaliseringstrajecten Excellentie, Wetenschap en Techniek - Staat talentherkenning en ontwikkeling bij u op school de komende jaren op de agenda? - Wilt u een rijke

Nadere informatie

Spreektekst Leraar register

Spreektekst Leraar register Spreektekst Leraar register voorzitter, Vandaag is het de dag van de leraar, En iedereen die naar school is geweest weet uit zijn eigen ervaring hoe de leraar het verschil kan maken. Maar ook langjarig

Nadere informatie

Van individuele casuïstiek naar casusoverstijgende oplossing?!

Van individuele casuïstiek naar casusoverstijgende oplossing?! Van individuele casuïstiek naar casusoverstijgende oplossing?! Kort verslag van een OC+-initiatief rond thuiszittende leerlingen uit het primair onderwijs in de regio Eindhoven November 2012 Een publicatie

Nadere informatie

ENQUÊTE: toetsing op maat

ENQUÊTE: toetsing op maat ENQUÊTE: toetsing op maat Bezoekers van de website van de PO-Raad konden hun mening geven over toetsing op maat. Tussen 22 januari en 6 februari 2013 hebben 201 mensen de enquête volledig ingevuld. De

Nadere informatie

Inclusief onderwijs? beno.schraepen@ap.be

Inclusief onderwijs? beno.schraepen@ap.be Inclusief onderwijs? beno.schraepen@ap.be Nieuwe inzichten Kennis, rechten, beeldvorming 21 ste eeuw: Andere beeldvorming Vn-verdrag Gelijke rechten van personen in een handicapsituatie Apart zetten =

Nadere informatie

Verslag Wat ouders verwachten van Passend onderwijs - Amsterdam

Verslag Wat ouders verwachten van Passend onderwijs - Amsterdam Verslag Wat ouders verwachten van Passend onderwijs - Amsterdam Thema: Passend onderwijs in Amsterdam: wat verandert er volgend schooljaar voor mijn kind Organisatie: Onderwijs Consumenten Organisatie

Nadere informatie

Handreiking. Ouders, schoolondersteuningsprofiel en medezeggenschap. steunpunt medezeggenschap passend onderwijs. Floor Kaspers

Handreiking. Ouders, schoolondersteuningsprofiel en medezeggenschap. steunpunt medezeggenschap passend onderwijs. Floor Kaspers Handreiking steunpunt Ouders, schoolondersteuningsprofiel en Floor Kaspers December 2013 Inhoud Inleiding 2 1. Wat is het schoolondersteuningsprofiel? 3 Wat staat er in ieder schoolondersteuningsprofiel?

Nadere informatie

2-DAAGSE CURSUS. Anti-pestcoördinator

2-DAAGSE CURSUS. Anti-pestcoördinator 2-DAAGSE CURSUS Anti-pestcoördinator Naar een zo pestvrij mogelijke school! Deze cursus is iets voor uw school als u: Pesten op uw school beter wilt signaleren, voorkomen en oplossen Leerlingen alle kansen

Nadere informatie

VN-verdrag: wat is het? Platform sociale netwerken, 7 april 2017 Inge Redeker, Vilans

VN-verdrag: wat is het? Platform sociale netwerken, 7 april 2017 Inge Redeker, Vilans VN-verdrag: wat is het? Platform sociale netwerken, 7 april 2017 Inge Redeker, Vilans Wat gaan we doen vandaag? Wat is het VN-Verdrag (klein college) Hoe werkt gemeente Ede aan VN-Verdrag? Project met

Nadere informatie

Bijlage 5 Toelating en aanmelding

Bijlage 5 Toelating en aanmelding Bijlage 5 Toelating en aanmelding Versie: 20-11-2014 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Aanmelding van leerlingen... 3 Toelating van leerlingen... 3 Uitzonderingen... 4 Schorsen en verwijderen... 5 2 Inleiding

Nadere informatie

Buna Tetu (kort overzicht)

Buna Tetu (kort overzicht) Buna Tetu (kort overzicht) Kinderen met een handicap tellen ook mee! Stichting Joni Social Education Project Voor een samenleving waarin iedereen zich thuis kan voelen Achtergrond project Ouders van gehandicapte

Nadere informatie

Armoede vanuit kinderrechtenperspectief

Armoede vanuit kinderrechtenperspectief Armoede vanuit kinderrechtenperspectief Netwerkdag kinderarmoede Antwerpen Bruno Vanobbergen Kinderrechtencommissaris 24 november 2015 Bouwstenen van mijn verhaal Kinderrechten: wat ze (niet) zijn Kinderrechtencommissariaat

Nadere informatie

Hare Excellentie J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Postbus BJ DEN HAAG

Hare Excellentie J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Postbus BJ DEN HAAG Hare Excellentie J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Postbus 16375 2500 BJ DEN HAAG Onderwerp Internetconsultatie passend onderwijs CGB-advies 2011/02 Datum

Nadere informatie

Organiseren van samenwerking in het jeugddomein

Organiseren van samenwerking in het jeugddomein Organiseren van samenwerking in het jeugddomein De overkoepelende resultaten van vier afstudeeronderzoeken Publiek Management In opdracht van Integraal Toezicht Jeugdzaken (ITJ) hebben vier studenten Bestuurs-

Nadere informatie

Registeropleiding Financieel Recht Certified Specialist Financial Law (CSFL )

Registeropleiding Financieel Recht Certified Specialist Financial Law (CSFL ) Eggens Instituut Module 4: Integrale PARP en Zorgplicht Registeropleiding Financieel Recht Certified Specialist Financial Law (CSFL ) Registeropleiding Financieel Recht Certified Specialist Financial Law

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Verordening leerlingenvervoer gemeente Heusden 2015

Raadsvoorstel. Onderwerp Verordening leerlingenvervoer gemeente Heusden 2015 Raadsvoorstel Inleiding Het passend onderwijs is op 1 augustus 2014 ingegaan. Enkele daarmee samenhangende wetswijzigingen hebben een relatie met het leerlingenvervoer. Deze wijzigingen en de afstemming

Nadere informatie

Datum 13 oktober 2015 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over het bericht 'Aantal vechtscheidingen groeit explosief'

Datum 13 oktober 2015 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over het bericht 'Aantal vechtscheidingen groeit explosief' 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

2-DAAGSE CURSUS. Anti-pestcoördinator

2-DAAGSE CURSUS. Anti-pestcoördinator 2-DAAGSE CURSUS Anti-pestcoördinator Naar een zo pestvrij mogelijke school! Deze cursus is iets voor uw school als u: Pesten op uw school beter wilt signaleren, voorkomen en oplossen Leerlingen alle kansen

Nadere informatie

Groepstraining Kinderen uit de Knel

Groepstraining Kinderen uit de Knel Groepstraining Kinderen uit de Knel Ouders en kinderen uit de klem van de vechtscheiding start. Startpunt! Over ons Startpunt! is een associatie van vier ervaren mediators met hun wortels in de psychologie,

Nadere informatie

Bijlage: korte beschrijving kandidaten

Bijlage: korte beschrijving kandidaten Bijlage: korte beschrijving kandidaten Lisa Westerveld was jarenlang actief in de studentenbeweging en de medezeggenschap op de Radboud Universiteit in Nijmegen. Ze was onder meer voorzitter van de Universitaire

Nadere informatie

Spreiding van allochtone leerlingen in het basisonderwijs te Maassluis April 2003

Spreiding van allochtone leerlingen in het basisonderwijs te Maassluis April 2003 Spreiding van allochtone leerlingen in het basisonderwijs te Maassluis April 2003 Aanleiding In november 2001 nam de gemeenteraad van Maassluis een motie aan om draagvlak te bevorderen voor het realiseren

Nadere informatie

PROFIEL BELEIDSMEDEWERKER SAMENWERKINGSVERBAND PRIMAIR ONDERWIJS DE MEIERIJ

PROFIEL BELEIDSMEDEWERKER SAMENWERKINGSVERBAND PRIMAIR ONDERWIJS DE MEIERIJ @ PROFIEL BELEIDSMEDEWERKER SAMENWERKINGSVERBAND PRIMAIR ONDERWIJS DE MEIERIJ Maart 2017 voor meer informatie over de functie: Dhr. B. Wesseldijk directeur-bestuurder telefoon 06-14331004 Mevr. M. Maas

Nadere informatie

Onderwijs. Omdat een andere blik je leven verrijkt

Onderwijs. Omdat een andere blik je leven verrijkt Onderwijs vanuit bekeken Omdat een andere blik je leven verrijkt Omarm diversiteit Voor de samenleving is diversiteit zeer waardevol. Het is essentieel voor het verhogen van de creativiteit, verbeteren

Nadere informatie

Het VN Verdrag inzake de Rechten van Personen met een handicap FOD Sociale Zekerheid Vereniging voor de Verenigde Naties 4 december 2013

Het VN Verdrag inzake de Rechten van Personen met een handicap FOD Sociale Zekerheid Vereniging voor de Verenigde Naties 4 december 2013 Implementing the UNCRPD Het VN Verdrag inzake de Rechten van Personen met een handicap FOD Sociale Zekerheid Vereniging voor de Verenigde Naties 4 december 2013 Wat is het VN-Verdrag? UNCRPD = United Nations

Nadere informatie

Bevorderen van integratie op de politieke agenda

Bevorderen van integratie op de politieke agenda Bevorderen van integratie op de politieke agenda Door Hans Teegelbeckers, VOS/ABB Sinds de jaren 80 wordt een maatschappelijke discussie gevoerd over etnische segregatie in het Nederlands onderwijs, de

Nadere informatie

UITNODIGING. 5 juni 2012: CORPORATE UNIVERSITY EVENT 5 JUNI ROTTERDAM SCHOOL OF MANAGEMENT ERASMUS UNIVERSITY SAVE THE DATE

UITNODIGING. 5 juni 2012: CORPORATE UNIVERSITY EVENT 5 JUNI ROTTERDAM SCHOOL OF MANAGEMENT ERASMUS UNIVERSITY SAVE THE DATE ROTTERDAM SCHOOL OF MANAGEMENT ERASMUS UNIVERSITY EXECUTIVE EDUCATION AND ORGANISATIONAL DEVELOPMENT SAVE THE DATE 5 JUNI 14:00-17:30 RSM Open Programmes UITNODIGING 5 juni 2012: CORPORATE UNIVERSITY EVENT

Nadere informatie

Onderwijs. Omdat een andere blik je leven verrijkt

Onderwijs. Omdat een andere blik je leven verrijkt Onderwijs vanuit bekeken Omdat een andere blik je leven verrijkt Kinderen met autisme Kinderen met autisme hebben een andere manier van informatieverwerking. Daardoor ervaren zij de omgeving en sociale

Nadere informatie

Bezorg uw school een superteam! Een eigen zorg- en adviesteam: dichterbij dan u denkt

Bezorg uw school een superteam! Een eigen zorg- en adviesteam: dichterbij dan u denkt Bezorg uw school een superteam! Een eigen zorg- en adviesteam: dichterbij dan u denkt Een zorg- en adviesteam: een goede zet voor school, gezin én kind. Scholen in het (voortgezet) speciaal onderwijs kunnen

Nadere informatie

Gezocht: Coördinator voor Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Eindhoven (30-07)

Gezocht: Coördinator voor Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Eindhoven (30-07) Gezocht: Coördinator voor Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Eindhoven (30-07) Hebt u affiniteit met Passend Onderwijs? Hebt u aantoonbare ervaring met bovenschoolse werkzaamheden of bent u werkzaam

Nadere informatie

Passend Onderwijs voor uw kind

Passend Onderwijs voor uw kind Passend Onderwijs voor uw kind Hoe werkt het in het Samenwerkingsverband VO VSO Nijmegen en omgeving? Informatie voor ouders Nijmegen 14-8-2014 Passend Onderwijs voor uw kind... minder nieuw dan het lijkt

Nadere informatie

Vragen gesteld op de ouderavond op 11 februari 2014 gehouden in De Boemerang te Naaldwijk

Vragen gesteld op de ouderavond op 11 februari 2014 gehouden in De Boemerang te Naaldwijk Vragen gesteld op de ouderavond op 11 februari 2014 gehouden in De Boemerang te Naaldwijk 1: En wat kunnen jullie betekenen voor hoogbegaafde kinderen. Het is aan de school om aanbod te hebben voor hoogbegaafde

Nadere informatie

Petra Habets Advies & Ontwikkeling

Petra Habets Advies & Ontwikkeling Dit is een printversie van de website van Petra Habets Advies & Ontwikkeling, accent bestuurskundig advies: www.petrahabets.nl Petra Habets Advies & Ontwikkeling, uw partner op het snijvlak van bestuur

Nadere informatie

Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie opvang en vrijetijd van kinderen. Ronde van Vlaanderen 2016

Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie opvang en vrijetijd van kinderen. Ronde van Vlaanderen 2016 Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie opvang en vrijetijd van kinderen Ronde van Vlaanderen 2016 2 - VVSG - Ronde van Vlaanderen maart 2016 Inhoud Op Vlaamse regering (18 december 2015) goedgekeurde

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Verordening leerlingenvervoer gemeente Bunnik 2015. Aan de raad,

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Verordening leerlingenvervoer gemeente Bunnik 2015. Aan de raad, RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 23-04-2015 15-020 Onderwerp Verordening leerlingenvervoer gemeente Bunnik 2015 Aan de raad, Onderwerp Verordening leerlingenvervoer gemeente Bunnik 2015 Gevraagde

Nadere informatie

CASTRICUM. Thema: Jong Volwassenheid

CASTRICUM. Thema: Jong Volwassenheid Dinsdag 25 januari 2011 CASTRICUM Thema: Jong Volwassenheid HANDIGE WEBSITES: STUDIE, WERK, WONEN. STUDIE http://www.meenwh.nl/viewobje.asp?ac=show&obj_id=417 Deze brochure mbt autisme in het onderwijs.

Nadere informatie

Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond Publieksversie voor scholen en ouders

Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond Publieksversie voor scholen en ouders Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond Publieksversie voor scholen en ouders Passend Onderwijs is goed onderwijs Passend onderwijs in IJmond 1 Het samenwerkingsverband Voor iedere

Nadere informatie

Een nieuwe toezichthouder is een kans.

Een nieuwe toezichthouder is een kans. Een nieuwe toezichthouder is een kans. Search & Selectie, NR Academy en Kenniscentrum VERNIEUWING VANUIT ERVARING Een nieuwe commissaris of toezichthouder is een kans en een stimulans voor goed bestuur.

Nadere informatie

marit.vanluijn@vanuitautismebekeken.nl

marit.vanluijn@vanuitautismebekeken.nl Symposium Autisme in verbinding met zorg en onderwijs 2 maart 2016 marit.vanluijn@vanuitautismebekeken.nl Omdat een andere blik je leven verrijkt! Missie waar streven we naar? Een inclusieve samenleving,

Nadere informatie

E-health: geef de zorgprofessional een centrale rol Waarom het noodzakelijk is dat bestuurders nieuwe zorgmethoden faciliteren

E-health: geef de zorgprofessional een centrale rol Waarom het noodzakelijk is dat bestuurders nieuwe zorgmethoden faciliteren 1/5 E-health: geef de zorgprofessional een centrale rol Waarom het noodzakelijk is dat bestuurders nieuwe zorgmethoden faciliteren Joren Roelofs en Wijnand Weerdenburg E-health heeft de toekomst, daar

Nadere informatie

GSE Nationale Conferentie Masterclass Need to Change. Donderdag 17 november 2016 Hotel Van der Valk, Almere

GSE Nationale Conferentie Masterclass Need to Change. Donderdag 17 november 2016 Hotel Van der Valk, Almere GSE Nationale Conferentie 2016 Masterclass Need to Change Donderdag 17 november 2016 Hotel Van der Valk, Almere 1 2 Sponsoren GSE Nationale Conferentie 2016 Dit jaar staat de nationale conferentie van

Nadere informatie

Passend onderwijs. Lid van het dagelijks bestuur, Liesbeth Verheggen

Passend onderwijs. Lid van het dagelijks bestuur, Liesbeth Verheggen Passend onderwijs De AOb heeft zich uitgesproken vóór het behouden van zoveel mogelijk leerlingen binnen het reguliere onderwijs. Maar de AOb voegde daar altijd aan toe dat passend onderwijs dan wel op

Nadere informatie

Actualiteitencollege Leerlingenvervoer en Passend onderwijs. Hilversum Forse- inspira-edag 2014 Jeroen Peters

Actualiteitencollege Leerlingenvervoer en Passend onderwijs. Hilversum Forse- inspira-edag 2014 Jeroen Peters Actualiteitencollege Leerlingenvervoer en Passend onderwijs Hilversum Forse- inspira-edag 2014 Jeroen Peters Even voorstellen Jeroen Peters Ruim 25 jaar ervaring bij en voor gemeenten Adviseur leerlingenvervoer

Nadere informatie