Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5"

Transcriptie

1 Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5 Versie 2, juli Smartsite Software B.V.

2 Smartsite Dynamic Web System

3 Disclaimer Hoewel deze handleiding met de grootste zorgvuldigheid tot stand is gekomen kan Smartsite Software B.V. geen aansprakelijkheid aanvaarden, expliciet noch impliciet, voor eventuele fouten of onnauwkeurigheden. Smartsite Software B.V. is niet aansprakelijk voor (in)directe gevolgen voortvloeiend uit het gebruik van deze handleiding. Niets uit deze uitgave mag, op welke wijze dan ook, worden vermenigvuldigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Copyright Smartsite Software B.V Smartsite Software B.V.

4 Smartsite Dynamic Web System

5 Inhoudsopgave Gebruikte Typografie... i Tekstaanduidingen... iii Marge-aanduidingen... iv Voorwoord... 1 Inleiding... 3 Doelgroep... 3 Support Achtergrondinformatie Smartsite Webserver algemeen Dynamische samengestelde content De Smartsite-oplossing Keuze van de http-server Database keuze Content en hiërarchie De contents tabel Wat is meta-informatie? Wat betekent meta-informatie voor Smartsite? Erven en instellen van eigenschappen Erven van meta-informatie Erven van rechten voor raadplegen en bewerken Werking van de Servercache Het renderen van een pagina Servercache in detail Veranderingen in stijl of translation Genereren van cache Smartsite Software B.V.

6 4 Stijlen Stijlsjablonen Een stijl activeren Stijl en servercache Translations Geneste translations Stijlvoorbeelden Links Soorten links Link Integrity Check System (LICS) Componenten Rechten en security Site-indeling Role Based Management Een aantal korte security voorbeelden Samenvattend schema Setup content management Berichten Editieverschillen Security voor bezoekers Groepen aanmaken voor bezoekers Users aanmaken voor bezoekers Browse access instellen voor bezoekers Security voor gebruikers Users aanmaken Users koppelen aan groepen Groepen aanmaken Groepen koppelen aan rollen Rollen aanmaken Rollen koppelen aan acties Acties aanmaken Security actions Relatieoverzicht Startusergroup Integrated Windows Authentication Minimaal noodzakelijke rechten Smartsite Dynamic Web System

7 7 SmartEditor configuratie Gebruikte privileges SmartEditor macro's Smartsite editie advies Content Management Site Management Data connectivity Software development kit Security Samenvattend Messages systeem System messages MessageQueue en events Import en export Import-functies Import mogelijkheden Word-documenten importeren Tekst- en HTML-documenten importeren Export-functies Importeren of refereren Forms Wizard Formulieropbouw De form handler Het bekijken van verzonden formulieren Management information Het SMI systeem Management informatie algemeen Beschikbare gegevens Visitor tracking Smartsite Software B.V.

8 13 Planning en organisatie Maatwerk Na de oplevering SE macro s Macro s algemeen Ingebouwde macro s Shared properties Standaard macrotype VAR Geregistreerde macro s Verschillende componenten Beschrijving Datamodel Content en Rechten Velden in de Contents tabel Enkelvoudige relaties Meer op meer relaties Aanpassen datamodel Contenttype in detail Contents.xml Begrippenlijst Index Smartsite actie reference Smartsite componenten Colofon Smartsite Dynamic Web System

9 i Gebruikte Typografie Hoofdstuktitel Hierboven is de formattering van de hoofdstuktitel toegepast in de titel 'Gebruikte typografie'. Inleiding hoofdstuk Elk hoofdstuk wordt vooraf gegaan door een inleidend stuk tekst. Deze inleiding is te herkennen aan de hier gebruikte formattering. Paragraaftitel Dit formaat is gebruikt voor paragraaftitels Subparagraaftitel Voor subparagraaftitels wordt de bovenstaande formattering gebruikt. Paragraaf en sub-paragraaf tekst Alle paragraaftekst in deze handleiding is gedrukt in het font 'Frutiger 45 Light' grootte 8. Actietekst Wanneer in de lopende tekst de naam van een actie wordt gebruikt is dat door middel van deze formattering aangegeven. Opsommingstekens Wanneer in de tekst opsommingen zijn aangegeven worden bullets gebruikt zoals hieronder zichtbaar is: item 1 item 2 item Smartsite Software B.V.

10 ii Genummerde lijsten Waar in de tekst genummerde lijsten zijn gebruikt wordt deze opmaak gebruikt: 1. Eerste item 2. Tweede item 3. Derde item. Voorbeeldcode Code voorbeelden worden in dit lettertype (Courier New) weegegeven. Smartsite Dynamic Web System

11 iii Tekstaanduidingen Let op: Belangrijke informatie wordt weergegeven in kaders en is voorzien van speciale iconen. Bij 'Let op' wordt een uitroepteken gebruikt. Het is aan te raden deze tekst goed te lezen.! Noten: Noten worden weergegeven in een kader met een schrijvende hand in de marge Smartsite Software B.V.

12 iv Marge-aanduidingen SLEUTELWOORDEN Sleutelwoorden: In de handleiding is een index aanwezig. De belangrijkste sleutelwoorden staan echter ook in de marge aangegeven ter hoogte van de tekst waarin het sleutelwoord wordt gebruikt. Tips: tip: in dit kader In de handleiding worden tips geboden om het gebruik van Smartsite te worden alle tips vergemakkelijken. Tips kunnen ook betrekking hebben op algemene vermeld. conventies van Internet. Smartsite Dynamic Web System

13 1 Voorwoord Voor je ligt de Smartsite Site Management handleiding. In deze handleiding beschrijven we de achterliggende concepten voor het beheren en onderhouden van websites gemaakt met Smartsite. Achterliggende concepten Smartsite is een Content Management Systeem met een open structuur. Alle gebruikte data in de databases is toegankelijk en het is goed mogelijk zelf componenten aan het systeem toe te voegen. Ook data van andere systemen kan binnen Smartsite eventueel worden getoond en/of worden bewerkt. Smartsite legt geen beperkingen op wat betreft de opzet of opmaak van de site. Ook is de gebruiker volledig vrij in de keuze van de programma's waarmee het grafisch ontwerp van de site wordt gemaakt. Centraal binnen Smartsite staat het toekennen van bepaalde kenmerken aan content, zodat het later mogelijk is deze automatisch terug te vinden en ernaar te verwijzen. Naast het uitvoeren van algemene taken omtrent het bewerken van content is het ook mogelijk binnen Smartsite aan te geven wie welke taken waar in de site mag uitvoeren. Het instellen van deze rechten wordt uitvoerig besproken in deze handleiding. Toekennen van kenmerken Rechten Wanneer in deze handleiding gebruik wordt gemaakt van 'Hij' mag uiteraard ook 'Zij' gelezen worden. Het gebruik van alleen 'Hij' is uitsluitend bedoeld voor verbetering van de leesbaarheid. De informatie in deze handleiding is voor een deel gebaseerd op praktijksituaties en op ervaringen van gebruikers en resellers. Wij willen daarom graag iedereen bedanken die heeft bijgedragen aan de totstandkoming van deze handleiding. Opmerkingen, ideeën en aanbevelingen ter verbetering van deze handleiding zijn welkom. Delft, juli Smartsite Software B.V.

14 2 Smartsite Dynamic Web System

15 3 Inleiding Deze handleiding richt zich op het dagelijks beheer van reeds opgeleverde en in productie zijnde Smartsite websites. Details over het opzetten van sites komen in de developers cursussen aan bod. Developers cursussen In de redacteurenhandleiding hebben we geleerd hoe content onderhouden kan worden. Binnen de Site management handleiding gaat het voornamelijk om het onderhouden van sites. Het is niet aan te raden deze handleiding te lezen zonder enige praktische ervaring met de Smartsite Manager of zonder de redacteurencursus te hebben gevolgd. Doelgroep Deze handleiding is in eerste instantie bedoeld voor: - Hoofdredacteuren Belast met het aansturen van een redactie, eindverantwoordelijke voor de publicaties. - Webmasters In het bezit van (bijna) alle gebruiksrechten op een bepaald systeem. Verantwoordelijk voor de goede werking en bereikbaarheid van het systeem. - Technisch projectleiders Voor projectleiders die wat meer van Smartsite willen weten om een goed beeld te krijgen van de werking van Smartsite en achterliggende concepten. - Sitebouwers Personen die volledige Smartsite sites implementeren. - Ontwikkelaars. Verantwoordelijk voor het ontwikkelen van modules, voor het toevoegen van extra functionaliteit aan de site of aan de Manager. Verder is deze handleiding geschikt voor iedereen die een beter inzicht wil krijgen in de concepten achter het werken met en het beheren van Smartsite. Voor uitleg over het invoeren en bewerken van content met Smartsite is een aparte redacteurenhandleiding beschikbaar. Redacteurenhandleiding De handleiding is niet bedoeld voor vormgevers. Een van de achterliggende gedachten van Smartsite is dat een vormgever een ontwerp maakt op de manier zoals hij gewend is. (Met GoLive, DreamWeaver, FireWorks, Flash, Illustrator, PhotoShop of welk ander programma dan ook). Het ontwerp wordt later omgezet in een aantal stijlen, zodat deze direct bruikbaar zijn binnen Smartsite. Deze implementatie van het grafisch ontwerp wordt uitgevoerd door een sitebouwer. Voorwaarde is dat deze persoon de Smartsite Site Building Training moet hebben gevolgd Smartsite Software B.V.

16 4 Servicereleases Deze handleiding heeft Smartsite versie 4.5 als uitgangspunt; het is mogelijk dat er kleine verschillen tussen de opgenomen schermafbeeldingen en de huidige versie optreden als gevolg van servicereleases. Smartsite wordt geleverd in drie edities: Standard, Professional en de Enterprise edition. In deze handleiding worden de mogelijkheden van de Enterprise edition besproken. Op het moment dat een functie of toepassing in één van de andere edities niet beschikbaar is of een ander resultaat oplevert, wordt dit expliciet vermeld. Om de handleiding zo helder en overzichtelijk mogelijk te maken is op een aantal plaatsen gebruik gemaakt van schema's en illustraties. In deze handleiding wordt een aantal Engelse termen gebruikt (bijvoorbeeld voor de menu acties binnen de Smartsite Manager). Deze zijn met opzet niet vertaald. Achterin deze handleiding is een lijst met Nederlandse vertalingen van acties opgenomen. Acties Hiërarchisch Voor de duidelijkheid: de acties die binnen Smartsite worden uitgevoerd zijn gerelateerd aan de rechten van de gebruiker. Het is dus mogelijk dat in een specifieke situatie bepaalde acties in menu's ontbreken. De reden hiervan is dat de toegekende rechten in deze situatie verschillen met toegekende rechten tijdens het maken van deze handleiding. Het eerste deel van deze handleiding geeft een algemene beschrijving van Smartsite, de werking van de webserver, het hiërarchisch model en het overerven van kenmerken. Vervolgens worden meer gevorderde onderwerpen besproken zoals het instellen van rechten en het gebruik van macro's. Afsluitend worden het datamodel en enkele organisatorische aspecten van het werken met Smartsite behandeld. De hoofdstukken en paragrafen in de handleiding zijn zo opgebouwd dat onderwerpen in één keer vrij diepgaand worden behandeld. Dit houdt in dat hoofdstukken of paragrafen aan het eind zeer gedetailleerd en/of technisch kunnen worden. Bij het doorlezen hiervan moet de lezer zich afvragen tot in welk detail het nodig is de achtergrond van Smartsite te begrijpen. In veel gevallen kan probleemloos naar een volgende paragraaf worden gesprongen. Het huidige cursusaanbod omvat drie cursussen voor developers (de Site Building Training, de Site Development Training en de Site Advanced Development Training). Speciaal voor redacteuren is de redacteurencursus, met bijbehorende redacteurenhandleiding. Daarnaast is er een cursus voor Smartsite beheerders: de Site Managementcursus. De installatie van Smartsite wordt behandeld in een aparte installatiecursus. Smartsite Dynamic Web System

17 5 Support Smartsite wordt verkocht via een Netwerk van resellers. Deze worden Value Added Resellers genoemd. Een Value Added Reseller heeft als taken het implementeren van Smartsites en het geven van begeleiding. Daarnaast kan een Value Added Reseller op verzoek uitbreidingen van het datamodel maken of extra modules ontwikkelen. Naast Value Added Resellers werkt Smartsite samen met Professional Partners. Een Professional Partner neemt een deel van het Smartsite traject voor zijn rekening. Datamodel De Value Added Reseller die een site heeft geïmplementeerd is het aanspreekpunt voor eindgebruikers in het geval van vragen of problemen. De Value Added Reseller neemt dus de support op zich. Voor zowel eindgebruikers, Value Added Resellers als voor Professional Partners is toegang tot de Smartsite Supportsite (http://support.smartsite.nl) mogelijk. Supportsite Hiervoor is een gebruikersnaam en een wachtwoord noodzakelijk dat door de eindgebruiker kan worden aangevraagd bij de contactpersoon van de betreffende Value Added Reseller Smartsite Software B.V.

18 6 Smartsite Dynamic Web System

19 7 1 Achtergrondinformatie Smartsite De serverzijde van Smartsite kan op een aantal verschillende manieren worden ingericht. Hierbij wordt steeds een bepaalde webserver en databaseserver gekozen. De webserver verstuurt de opgevraagde informatie naar de bezoeker. De database wordt gebruikt voor het gestructureerd opslaan van alle informatie. Webserver, Databaseserver In dit hoofdstuk wordt een aantal verschillende soorten webservers besproken; ook wordt ingegaan op de keuze van webserver en database server. 1.1 Webserver algemeen Een webserverapplicatie zorgt ervoor dat het mogelijk is voor bezoekers een website te bezoeken. Het bezoeken van een site is niets anders dan het opvragen van verschillende bestanden (zoals HTML-pagina's, afbeeldingen en Word bestanden) van de webserver. HTML Internet / Extranet / Intranet Request Response Webserver Figuur 1-1: Opbouw algemene webserver. De webserver kijkt naar de verzoeken (Requests) die binnenkomen en stuurt de betreffende bestanden - als deze gevonden zijn - terug naar de aanvrager. Een webserver heeft een directory toegewezen gekregen waarin bestanden staan die toegankelijk zijn voor bezoekers. Als een bestand niet is gevonden of als de webserver het verzoek niet begrijpt krijgt de aanvrager een foutmelding (de welbekende error 404, document not found) te zien. De informatie die de webserver terugstuurt wordt de Response genoemd. Requests Response Een website is bekend via zijn URL (universal resource locator, bijvoorbeeld Deze URL wordt door een DNS (domain name server) omgezet in een IP-adres. Het IP-adres is een reeks van vier getallen zoals Wanneer het IP-adres bekend is, is het mogelijk de server verzoeken (requests) te gaan sturen om zo informatie op te vragen Smartsite Software B.V.

20 8 In principe kan iedere PC met een netwerkkaart dienst doen als webserver. Daar is verder alleen een webserverapplicatie en een Internetverbinding voor nodig. Statische content De hier beschreven webserver geeft statische content; dat wil zeggen dat de verstuurde informatie ergens in kant-en-klare vorm van bestanden aanwezig is op de harddisk van de webserver. Als de informatie op de server niet meer actueel is, of als nieuwe informatie moet worden toegevoegd, is het noodzakelijk de bestanden op de server aan te passen. Hiervoor is het vereist kennis te bezitten over HTML, over de eigenschappen van de webserver en over FTP (File Transfer Protocol, dat wordt gebruikt om de bestanden naar en van de server te verplaatsen). Aangezien niet iedereen over deze kennis beschikt en omdat kleine fouten kunnen leiden tot ernstige problemen met de site (bijvoorbeeld verbroken verwijzingen) mag meestal alleen een webmaster de informatie aanpassen. Dit betekent dat alle wijzigingen door de webmaster moeten worden verwerkt, wat een bottleneck vormt in het proces van actueel houden van de website. 1.2 Dynamische samengestelde content Dynamisch Naast statische content bestaat er ook dynamisch samengestelde content. semengestelde content Hierbij wordt de informatie die naar de bezoeker wordt teruggestuurd speciaal voor die bezoeker samengesteld. Dat samenstellen gebeurt door het uitvoeren van een bepaald programma op de server. Dat programma kan geschreven zijn in een scripttaal zoals ASP (Active Server Pages) voor Microsoft IIS (Internet Information Services). De scripttaal staat tussen de HTML in de pagina's op de server. Als de webserver regels scriptcode ontdekt, worden deze uitgevoerd, wat meestal weer HTML oplevert. Het resultaat van het uitvoeren wordt naar de gebruiker verzonden. HTML ASP Internet / Extranet / Intranet Request Response Webserver Externe databases Figuur 1-2: Opbouw webserver met dynamische content. Voor de bezoeker maakt het niet uit of content dynamisch wordt samengesteld of niet. In beide gevallen krijgt de bezoeker de gevraagde informatie opgestuurd. Deze informatie bestaat meestal uit een HTMLdocument. Alleen verschilt de manier waarop de informatie tot stand is gekomen (gelezen van schijf of opgebouwd d.m.v. de uitvoer van een programma). Het programma op de server zal in de meeste gevallen een Smartsite Dynamic Web System

21 9 database aanspreken om daaruit gegevens op te vragen die binnen de webpagina getoond moeten worden. Het programma voor het dynamisch opbouwen van content kan gemaakt zijn in een scripttaal maar kan ook een COM (Component Object Model) component zijn, dat bijvoorbeeld geschreven is in Visual Basic of Delphi en als kant-en-klare module wordt uitgevoerd op de server. Het gebruik van dynamische content is een goede manier om de website actueel te houden. Helaas vergt het nogal veel kennis en tijd van een webmaster om een systeem te maken en te beheren waarmee dynamische content volgens alle wensen van een organisatie kan worden gemaakt en beheerd. Voor dit probleem biedt Smartsite de oplossing. 1.3 De Smartsite-oplossing Wanneer gebruik gemaakt wordt van Smartsite wordt alle informatie die een Alle informatie bezoeker van een website opvraagt dynamisch gegenereerd uit een database. dynamisch gegenereerd Hierbij wordt de Smartsite Manager gebruikt als applicatie om de inhoud van de database op een snelle en gebruikersvriendelijke manier aan te passen. Zowel het gebruik van pagina's in de vorm van HTML-bestanden als het gebruik van ASP is in dit geval optioneel. HTML ASP Stijlen in geheugen Internet / Extranet / Intranet Request Response Webserver Smartsite Content / tree Style Security Pagina Externe databases Figuur 1-3: Opbouw webserver met alle content uit database. De pagina's van een Smartsite staan niet als HTML-bestanden in een directory van de server. De pagina's worden opgebouwd uit informatie uit een database. Om de gewenste pagina te laten zien is het nodig een nummer op te geven in de URL. Dit nummer is het unieke itemnummer dat wordt gebruikt om alle informatie van het item op te kunnen zoeken en vervolgens te tonen. Het itemnummer wordt meegegeven door in de URL een id op te geven. Een URL ziet er dan bijvoorbeeld als volgt uit: Uniek itemnummer Het itemnummer verwijst naar een item (de content). Het item bevat vervolgens een verwijzing naar de stijl waarmee de inhoud wordt vormgegeven. Het document wordt samengesteld door inhoud en stijl te combineren. Daarbij kunnen dynamische elementen zoals macro's, COM Smartsite Software B.V.

22 10 componenten en scripts aanwezig zijn. Deze worden eerst op de server uitgevoerd; het uiteindelijke resultaat (meestal HTML) wordt weer naar de bezoeker teruggestuurd. Zie onderstaande figuur: Itemnummer Stijl uit geheugen Content opzoeken S a m e n v o e g e n Macro / COM / Script uitvoeren HTML naar bezoeker Figuur 1-4: Het opbouwen van de HTML voor de bezoeker. Smartsite Manager Het beheren van de informatie van een Smartsite site vindt plaats via de Smartsite Manager. Deze applicatie die volledig op de server draait is net als een gewone HTML-pagina via een webbrowser toegankelijk. Via de Smartsite Manager is de informatie op de webserver dynamisch aan te passen. In principe is het mogelijk alle handelingen die betrekking hebben op content en Site Management binnen de Manager uit te voeren. Smartsite kan zo worden ingesteld dat redacteuren zonder HTML-kennis de site kunnen beheren en aanpassen. Een webmaster is alleen nog nodig bij het ontwerp en de inrichting van de site en op het moment dat de site ingrijpend moet worden gewijzigd (bijvoorbeeld wanneer er besloten is een nieuwe huisstijl te gaan invoeren). Maar ook dan worden de meeste handelingen binnen de Smartsite Manager uitgevoerd. Over het algemeen zijn de macro's en COM-componenten opgenomen in de gebruikte stijl. Het is ook mogelijk dat deze elementen in de content voorkomen. Dit betekent echter wel dat ze dan mogelijk aan te passen zijn door redacteuren. Hier moet voorzichtig mee worden omgegaan omdat fouten bij het gebruik van macro's kunnen leiden tot vreemd gedrag van de site voor de bezoeker. Het is voor de bezoekers niet zichtbaar of zij een site ondersteund door Smartsite bezoeken of een site opgebouwd uit statische HTML-bestanden. Alleen de parameter die wordt meegegeven aan de URL is een aanwijzing dat de site wordt ondersteund door een database. XML Het maakt voor Smartsite niets uit welke HTML-versie wordt gebruikt of welke JavaScript-code naar de bezoekers wordt gestuurd. Eenvoudig gezegd maakt Smartsite een tekstbestand door een stijl te combineren met content. Vervolgens worden de resultaten van uitgevoerde macro's, scripts en objecten toegevoegd. De stijl hoeft zelfs niet uit HTML te bestaan; indien gewenst kan een stijl gemaakt worden voor de uitvoer van XML of een ander tekstgebaseerd formaat (zoals WML pagina's, tekstbestanden, etc.). De keuze voor het formaat van de uiteindelijke uitvoer wordt gemaakt door de eigenaar van de website en wordt in de stijl bepaald. Smartsite Dynamic Web System

23 Keuze van de http-server De Professional en Enterprise-edition van Smartsite ondersteunen de volgende http-servers: Microsoft Internet Information Service (IIS), in productieomgevingen Smartserver, in ontwikkelomgevingen (indien gewenst ook productieomgevingen). Smartserver De Standard edition maakt alleen gebruik van de Smartserver. Figuur 1-5: De instellingen van Smartserver. Smartserver wordt voornamelijk gebruikt in test- en ontwikkelomgevingen omdat het ontwikkelen onder Smartserver eenvoudiger is dan het ontwikkelen onder IIS. IIS vereist bepaalde specifieke security settings voordat ontwikkeling mogelijk is. Tevens gaat het starten en stoppen van Smartserver veel sneller. Daar Smartserver specifiek voor Smartsite is geschreven, is het traceren van eventuele fouten in de website eenvoudiger. Security settings 1.5 Database keuze Smartsite ondersteunt - afhankelijk van de gekozen editie - de volgende databases: MSDE (Microsoft Data Engine, de 'light' versie van Microsoft SQL Server; vereist geen aanschaf van een aparte licentie) Microsoft SQL Server versie 7 of 2000 Oracle Smartsite Software B.V.

24 12 Fulltext indexing Management Information Microsoft SQL en MSDE zijn wat werking betreft identiek; het verschil is dat het aantal gelijktijdig beschikbare databaseverbindingen bij MSDE kleiner is en dat MSDE niet beschikt over een Enterprise-Manager waarmee de database kan worden beheerd. Daarnaast bevat MSDE ook geen fulltext indexing en werkt het trager dan Microsoft SQL server. Voor sites met veel bezoekers is het aanbevolen een aparte databaseserver in te richten. De Smartsite Management Information module maakt gebruik van een aparte SQL 2000 database die desgewenst op dezelfde of een aparte server kan worden ondergebracht. Indien zowel de database als de http-server op dezelfde machine worden ondergebracht is het aan te raden meer dan één processor te gebruiken. Smartsite Dynamic Web System

25 13 2 Content en hiërarchie De inhoud van een website, de content, wordt in een hiërarchische boomstructuur in de database opgeslagen. Om de content ook op andere manieren in te delen, te groeperen of te categoriseren wordt gebruik gemaakt van meta-informatie. 2.1 De contents tabel In Smartsite staat alle content van de website in een database. In een database worden gegevens die bij elkaar horen in één tabel opgeslagen. De tabel is vergelijkbaar met een lade van een kaartenbak. De belangrijkste tabel in een Smartsite database is de Contents tabel. In deze tabel worden - afhankelijk van de projectwensen - alle eigenschappen van de items in de website opgeslagen. Een pagina in de browser kan gebruik maken van alle velden die voorkomen in de Contents tabel (title, body, description) of gerelateerde tabellen. De gerelateerde tabellen zoals Keywords en Category kunnen dienen als metainformatie voor zoekopdrachten. Contents tabel Meta-informatie id=1 parent=0 id=2 parent=1 id=3 parent=1 id=4 parent=1 id=5 parent=2 id=6 parent=2 id=7 parent=3 id=8 parent=3 id=9 parent=4 id=10 parent=4 Figuur 2-1: Parents en children. Informatie wordt binnen de website opgeslagen in items. De items staan in de Contents tabel. Een item wordt in de vorm van een pagina weergegeven in de browser van de bezoeker van een site. Binnen Smartsite wordt gesproken over ouders (parents) en kinderen (children). Ieder item in de Contents tabel heeft een uniek nummer. Bij het aanmaken van een nieuw item wordt het unieke nummer van dat item en het nummer van de parent vastgelegd in de tabel. Hierdoor bestaat er een directe parent-child relatie tussen items en is het mogelijk de hiërarchie in een boomstructuur weer te geven. De parent-child relatie is de basis voor het doorgeven ofwel overerven van kenmerken van ouders aan kinderen. Hiërarchie De hiërarchische boomstructuur van de site neemt een centrale plaats in binnen Smartsite en wordt voor veel uiteenlopende doeleinden gebruikt: Smartsite Software B.V.

26 14 Het vastleggen van de functionele contentindeling Het openen / bewerken / wissen van items in het dagelijks gebruik Het erven (doorgeven) van eigenschappen, bijvoorbeeld meta-informatie en instellingen van style en servercache Het dynamisch genereren van hyperlinks naar onderliggende kinderen Het toekennen van rechten aan gebruikers, het controleren van rechten en het erven van rechten. De boomstructuur wordt ook wel de Content Tree genoemd. In het volgende deel van de handleiding gaan we nader in op de overerving van eigenschappen door kinderen (items) van ouders (folders). De boomstructuur is te vergelijken met directories (folders) en bestanden (items) binnen Windows. Belangrijk is dat binnen Smartsite een folder zelf ook informatie kan bevatten. Ook een folder kan een pagina aan de bezoekerskant van de site opleveren. 2.2 Wat is meta-informatie? Ontwerpfase Groeperen, vinden en relateren Meta-informatie beschrijft de eigenschappen van informatie. Hierbij gaat het om kenmerken van de informatie, een beschrijving van wat het is en waar het over gaat, wanneer het gemaakt is etc. De kenmerken die worden opgeslagen zijn zelf gekozen door degene die de site bouwt. De kenmerken worden in de ontwerpfase vastgelegd. Het is later mogelijk zelf nog meta-informatie toe te voegen. Het aanpassen van de database en het juist instellen van alle metagegeven vereist echter redelijk veel kennis. Het effect van het bijhouden van meta-informatie groeit naarmate de hoeveelheid gegevens die is opgeslagen verder toeneemt. Wat betekent meta-informatie voor Smartsite? Meta-informatie wordt ingezet om het groeperen, vinden en relateren van content te ondersteunen. Het is bijvoorbeeld mogelijk automatisch een lijst met verwijzingen (hyperlinks) naar items aan te maken op basis van metainformatie of hiërarchie. De meta-informatie binnen Smartsite kan zo worden ingesteld dat alleen het toevoegen van een item al voldoende is om het in de overzichten met verwijzingen te laten verschijnen. De meta-informatie is tevens zeer goed bruikbaar voor het zoeken naar informatie binnen de site. Het voordeel van het gebruik van meta-informatie neemt toe naarmate meer data is voorzien van meta-informatie. Daarom is het van groot belang in een vroegtijdig stadium zorgvuldig te beslissen wat als meta-informatie wordt opgenomen. Een van de doelen van Content Management is het minimaliseren van handelingen. Als een redactielid een item toevoegt in een bepaalde folder zal een aantal eigenschappen van de folder waarschijnlijk ook gelden voor het nieuwe item. Voorbeelden van deze eigenschappen zijn: rubrieksinformatie of de categorie. Deze gegevens van dit item worden meta-informatie genoemd. Meta-informatie wordt gebruikt voor verschillende doeleinden, voornamelijk categoriseren en groeperen van data. Door te selecteren op bepaalde metainformatie kunnen verschillende groeperingen van content worden gemaakt. Smartsite Dynamic Web System

27 15 Bijvoorbeeld alle nieuwsberichten van afdeling ABC uit periode 3. Daarnaast kan meta-informatie ook gebruikt worden voor het dynamisch of intelligent koppelen van de gebruikte vormgeving (lettertype / kleuren / achtergrondplaatje). Het is bijvoorbeeld mogelijk per afdeling automatisch een verschillende achtergrondkleur te gebruiken. Koppelen van vormgeving 2.3 Erven en instellen van eigenschappen Bij erven worden eigenschappen van een folder overgenomen door een nieuw item. Bij de actie Add item selecteer je eerst een folder waaronder je het item wilt toevoegen. De eigenschappen van de geselecteerde folder worden geërfd door het nieuwe, daaronder aangebrachte, item. Erven vindt slechts plaats op het moment dat een item wordt aangemaakt. Niet door het te verplaatsen of te kopiëren. Rechten op items, door wie een item bewerkt of bekeken mag worden, worden ook geërfd. Echter, rechten worden pas geërfd op het moment dat een item een folder wordt. Dit gebeurt omdat er enkel rechten aan folders worden toegekend. Wie welke items mag bewerken of bekijken wordt bepaald door de rechten op de bovenliggende folder. Erven van rechten Het erven helpt het werk van een redacteur makkelijker te maken doordat de redacteur niet steeds bepaalde velden als categorie, afdeling en gebruikte stijl hoeft in te stellen. Doordat er minder hoeft te worden ingesteld ontstaan er ook minder fouten. Welke velden worden overgeërfd en welke niet wordt tijdens de configuratie van Smartsite ingesteld. Het is op een later moment ook nog aan te passen door de Smartsite Value Added Reseller die de implementatie uitvoert. Erven van meta-informatie Het is goed mogelijk bepaalde eigenschappen alleen via overerving toe te kennen en verder niet meer te laten zien tijdens het bewerken / toevoegen van content. Bij het toevoegen van een nieuw item in de content hiërarchie, worden style en servercache geërfd zonder dat een redacteur hier invloed op heeft. De redacteur heeft niet meer de keuze met welke stijl zijn item wordt weergegeven. Het veld Style is niet zichtbaar voor de redacteur en kan daardoor niet worden aangepast. Dit is namelijk zo ingesteld met de actie Setup content management, zie voor meer informatie paragraaf 6.5 Setup content management, op bladzijde 42. Setup content management Of en hoe velden precies van overerving gebruik maken is per site beschreven in het bestand Contents.xml in de system directory van de site. Wanneer gebruik wordt gemaakt van overerving is het belangrijk in de ontwerpfase van de website na te gaan welke gegevens nodig zijn. Wanneer met te weinig meta-informatie rekening wordt gehouden is het mogelijk dat later problemen optreden met het groeperen en zoeken van gegevens. Daarentegen kan teveel meta-informatie leiden tot het vertragen van de site. Ontwerpfase Smartsite Software B.V.

WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN

WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN 1 WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN V1.02 Mark Jansen 2 WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN 1 LEES DIT EERST! 4 Disclaimer 4 Copyright 4 INLEIDING 5 WAAROM IS SNELHEID ZO BELANGRIJK? 6 Gebruikerservaring van bezoekers

Nadere informatie

het werk mag kopiëren, verspreiden en doorgeven; het werk mag remixen en of er afgeleide werken mag van maken

het werk mag kopiëren, verspreiden en doorgeven; het werk mag remixen en of er afgeleide werken mag van maken COPYRIGHT Niets uit dit werk mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, geluidsband, elektronisch of op welk andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke

Nadere informatie

Starten met TYPO3. This document is published under the Open Content License available from http://www.opencontent.org/opl.shtml

Starten met TYPO3. This document is published under the Open Content License available from http://www.opencontent.org/opl.shtml Starten met TYPO3 Extension Key: doc_tut_quickstart_nl Language: nl Version: 1.0.0 Keywords: forbeginners, foreditors, foradmins Copyright 2000-2010, Documentation Team, This

Nadere informatie

Deel 1 Kennismaking. Docent: Jos Nys. (september 2010)

Deel 1 Kennismaking. Docent: Jos Nys. (september 2010) Deel 1 Kennismaking Docent: Jos Nys (september 2010) Inhoud 1. Wat is een CMS?... 3 2. Wat is?... 4 3. WampServer installeren... 9 4. downloaden en installeren...11 5. Front end back end... 13 6. Het Navigatiemenu...

Nadere informatie

MOS Access 2013. Praktijkboek. Basisprincipes De databases. Maken van een database Het theater. Normaliseren en relaties Het tijdschrift

MOS Access 2013. Praktijkboek. Basisprincipes De databases. Maken van een database Het theater. Normaliseren en relaties Het tijdschrift MOS Access 2013 Praktijkboek Basisprincipes De databases Maken van een database Het theater Normaliseren en relaties Het tijdschrift Selectie- en actiequery s Het assurantiekantoor Formulieren ontwerpen

Nadere informatie

HTML5 DEEL 1 STRUCTUUR VAN DE WEBPAGINA N. WITTEBROODT. In dit deel: 1.1 De wereld van het World Wide Web. 1.2 Wat is HTML en wat is het niet?

HTML5 DEEL 1 STRUCTUUR VAN DE WEBPAGINA N. WITTEBROODT. In dit deel: 1.1 De wereld van het World Wide Web. 1.2 Wat is HTML en wat is het niet? HTML5 STRUCTUUR VAN DE WEBPAGINA DEEL 1 In dit deel: 1.1 De wereld van het World Wide Web 1.2 Wat is HTML en wat is het niet? 1.3 Browsers 1.4 Grondbeginselen van HTML 1.5 De 1ste webpagina 1.6 Paginastructuur

Nadere informatie

HBO Informatica - Netwerkbeheer

HBO Informatica - Netwerkbeheer HBO Informatica - Netwerkbeheer Projectwerk WEBSERVER EN DYNAMISCHE WEBSITE (Installatie en configuratie van een webserver, en het ontwikkelen van een website in Drupal) Naam: Vanessa Draelants Mentor:

Nadere informatie

PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1

PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1 PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1 Inhoudsopgave Achtergrond informatie over de navigatie binnen PerfectView... 4 A... 6 Aanhef & Adressering... 6 Activiteiten... 6 Toelichting verkoopactiviteiten...

Nadere informatie

Ontwikkelen dossierbeheersysteem in CRM 2011

Ontwikkelen dossierbeheersysteem in CRM 2011 Ontwikkelen dossierbeheersysteem in CRM 2011 Project aangeboden door Serbruyns Matthias voor het behalen van de graad van Bachelor in de New Media and Communication Technology Academiejaar 2012-2013 Stageplaats

Nadere informatie

Bachelor eindproject

Bachelor eindproject Technische Universiteit Delft Bachelor eindproject Faculteit: Electrotechniek, Wiskunde en Informatica Sectie: Web Information Systems DENC Docs Studenten: Martijn Berger (1123076) Michael Croes (1265180)

Nadere informatie

Handleiding Net-Book 5. Net-Book. Internet zoals het bedoeld is!

Handleiding Net-Book 5. Net-Book. Internet zoals het bedoeld is! Handleiding Net-Book 5 Net-Book Internet zoals het bedoeld is! Colofon Leverancier: Become-IT Herderlaan 8 3851 BD ERMELO Telefoon: 0341-470068 Internet: http://www.become-it.nl Ondersteuning: Per e-mail:

Nadere informatie

IN3405 Bachelor project 2012

IN3405 Bachelor project 2012 IN3405 Bachelor project 2012 ERP Systeem voor Bokstijn Feestartikelen Datum 27 juni 2012 Studenten n-willem van Velzen 1509411 David Hoepelman 1521969 Bart van Vuuren 1364693 Bedrijf Bokstijn Feestartikelen

Nadere informatie

www.wphandleiding.nl 1

www.wphandleiding.nl 1 www.wphandleiding.nl 1 Introductie Met het populaire en gebruiksvriendelijke WordPress CMS kun je eenvoudig alle aspecten van een website (of blog) aanpassen. In de Nederlandstalige WordPress handleiding

Nadere informatie

Verslag afstudeerstage

Verslag afstudeerstage Verslag afstudeerstage White Label Hosting Jeroen Peters December 2008 Student Mens & Informatica Stenden Hogeschool Voorwoord Dit verslag heb ik geschreven in het kader van mijn afstudeerstage bij de

Nadere informatie

ACADEMIC SERVICE. Drupal7

ACADEMIC SERVICE. Drupal7 ACADEMIC SERVICE Drupal7 Basiscursussen verschenen bij Academic Service: Basiscursus Access 2010 Basiscursus Access 2007 Basiscursus Access 2003 Basiscursus Access 2002 Basiscursus Apps ontwikkelen Basiscursus

Nadere informatie

www.wphandleiding.nl 1

www.wphandleiding.nl 1 www.wphandleiding.nl 1 Introductie Met het populaire en gebruiksvriendelijke WordPress CMS kun je eenvoudig alle aspecten van een website (of blog) aanpassen. In de Nederlandstalige WordPress handleiding

Nadere informatie

Handleidingen 1.0 SugarCRM

Handleidingen 1.0 SugarCRM Handleidingen 1.0 SugarCRM SugarCRM Handleidingen 1.0 SugarCRM In dit document vind je de handleidingen voor SugarCRM zoals aangeboden door ECM2. I. Inleiding 1 1. Inleiding 3 1.1. Adresgegevens... 3 2.

Nadere informatie

Functioneel Ontwerp. Klant : Netvlies Project : Intern project: CRM-systeem Versie : 0.1 Datum : 06-05-2010

Functioneel Ontwerp. Klant : Netvlies Project : Intern project: CRM-systeem Versie : 0.1 Datum : 06-05-2010 Functioneel Ontwerp Klant : Netvlies Project : Intern project: CRM-systeem Versie : 0.1 Datum : 06-05-2010 Documentbeheer In dit hoofdstuk wordt bijgehouden wat de meest actuele versie van het F.O. is

Nadere informatie

Xelion 6.8 Handleiding Installatie en Beheer December 2014

Xelion 6.8 Handleiding Installatie en Beheer December 2014 Xelion 6.8 Handleiding Installatie en Beheer December 2014 Document versie 6.8 Gedetailleerd overzicht van alle beheerfuncties van Xelion 6. Dit document is bedoeld voor beheerders en operators Ten geleide

Nadere informatie

SharePointCustomer SharePoint Ontwikkeling

SharePointCustomer SharePoint Ontwikkeling SharePointCustomer SharePoint Ontwikkeling 1 P a g e 1 CONTENTS 2 Farm vs SandBox vs Apps... 5 3 tools, strategie en mogelijkheden voor het monitoren... 7 3.1 Overview van de monitoring tools... 7 3.2

Nadere informatie

Steven Troch. Website voor het OCMW van Niel. Promotor: prof. dr. ir. Wilfried Philips Begeleider: Rik Bellens

Steven Troch. Website voor het OCMW van Niel. Promotor: prof. dr. ir. Wilfried Philips Begeleider: Rik Bellens Steven Troch Website voor het OCMW van Niel Promotor: prof. dr. ir. Wilfried Philips Begeleider: Rik Bellens Masterproef ingediend tot het behalen van de academische graad van Master in de toegepaste informatica

Nadere informatie

Cursus Dreamweaver 01/01/2004. Voor updates, achtergrondinformatie, voorbeelden en download: Bezoek http://www.ideabox.

Cursus Dreamweaver 01/01/2004. Voor updates, achtergrondinformatie, voorbeelden en download: Bezoek http://www.ideabox. Cursus Dreamweaver 01/01/2004 Voor updates, achtergrondinformatie, voorbeelden en download: Bezoek http://www.ideabox.be/webdesign Cursus Dreamweaver www.ideabox.be/webdesign pagina 1/36 Inleiding Deze

Nadere informatie

E-mail Marketing van A tot Z

E-mail Marketing van A tot Z E-mail Marketing van A tot Z Pagina 1 Versie 1.0 oktober 2008 Copyright Blinker B.V. Introductie Wanneer u met e-mail marketing aan de slag gaat duizelt het u al snel voor de ogen. De meest uiteenlopende

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding TiC Narrow Casting versie 3.2 TiC Narrow Casting versie 3.2 1 van 41 Inhoudsopgave Onderwerp Pagina Over TiC Narrow Casting 3 Contactgegevens 4 Systeemeisen 5 Ondersteunde bestandsformaten

Nadere informatie

WebHare en Microsoft Word

WebHare en Microsoft Word WebHare en Microsoft Word Optimaliseer uw Word documenten voor gebruik met WebHare Werken met alinea s Opmaakprofielen Afbeeldingen Datum: Maart 2010 Aantal pagina's: 26 Versie: 2.6 Doelgroep: Content

Nadere informatie

Handleiding. alexioncrm. alexion. s o f t w a r e

Handleiding. alexioncrm. alexion. s o f t w a r e Handleiding alexioncrm alexion s o f t w a r e INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 6 Missie... 6 Inleiding... 6 Doelstellingen... 7 Support via Hulp op Afstand... 8 1 Basis Alexion CRM... 9 1.1

Nadere informatie

Afstudeerverslag Project budget bewaking en urenregistratie in Sage CRM

Afstudeerverslag Project budget bewaking en urenregistratie in Sage CRM Afstudeerverslag Project budget bewaking en urenregistratie in Sage CRM Erik Vleugel (20010492) 11-01-2006 Referaat Opsomming van begrippen die betrekking hebben op dit verslag: Customer Relationship Management

Nadere informatie

Handleiding SpinOffice CRM April 2013

Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Als nieuwe gebruiker van SpinOffice CRM is het van belang een goed beeld te hebben van de mogelijkheden van onze slimme applicatie. SpinOffice voegt een centraal adressenbestand

Nadere informatie

Inkijkexemplaar. Online Marketing. voor het MBO EDUFOCUS. Home Contact Blog. Marketing. Samen. Ontdek de mogelijkheden van

Inkijkexemplaar. Online Marketing. voor het MBO EDUFOCUS. Home Contact Blog. Marketing. Samen. Ontdek de mogelijkheden van EDUFOCUS Home Contact Blog Ontdek Ontdek de mogelijkheden van Online Marketing Online Marketing voor het Samen Werk samen en deel je ervaringen. Marketing MBO Doe Ontdek aan de hand van opdrachten hoe

Nadere informatie

Mededeling met betrekking tot het auteursrecht

Mededeling met betrekking tot het auteursrecht Parallels Panel Mededeling met betrekking tot het auteursrecht ISBN: Niet beschikbaar Parallels 660 SW 39 th Street Suite 205 Renton, Washington 98057 USA Telefoon: +1 (425) 282 6400 Fax: +1 (425) 282

Nadere informatie