ORMIT ENJOY TALENT TOTAL IDENTITY

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ORMIT ENJOY TALENT TOTAL IDENTITY"

Transcriptie

1 ORMIT ENJOY TALENT TOTAL IDENTITY

2 profiel DE CONTEXT STRATEGIE CREATIEf CONCEpT COMMUNICATIEpROGRAMMA ONLINE STRATEGIE ACTIVATIEpROGRAMMA 2

3 profiel Ormit is specialist in talent en leiderschapsontwikkeling. Ieder jaar selecteert de organisatie uit een groep van zo n 800 young potentials 75 topkandidaten. Deze unieke talenten worden via intensieve opleidingstrajecten, met een gemiddelde tijdsduur van twee jaar, ontwikkeld tot toekomstige leiders. ORMIT werkt samen met een groot aantal organisaties uit verschillende sectoren. De onderneming is opgericht in 1994 en heeft inmiddels circa 250 mensen in dienst. ORMIT, met vestigingen in Nederland en België. ORMIT is in 2010 verzelfstandigd. In het ORMIT-netwerk participeren onder andere: ABN AMRO, Akzo Nobel, ANWB, ASML, Belastingdienst, Dela, Delta Lloyd, DSM, Ericsson, Essent, GVB, ING, KLM, KWf, Nuon, Ohra, Ordina, philips, pon, postnl, prorail, Rabobank, RDW, Shell, T-Mobile, Unilever, Unicef en Ziggo. 3

4 Visie ALLEEN MENSEN MAKEN HET VERSCHIL De context Ieder heeft het vermogen om zijn eigen grenzen te verleggen STEPHEN R. COVEY Door vergrijzing neemt het arbeidspotentieel in Nederland af. Tegelijkertijd stelt een nieuwe generatie andere eisen aan werk en werkgevers. Talent kiest bewust zelf waar men wil werken. Veranderingen in de markt treden steeds sneller op. Kennis veroudert... De markt kan hier in onvol doende mate op inspelen, laat staan anticiperen. Zo worden passende vaardigheden onvoldoende ontwikkeld en vacatures niet naar wens ingevuld. Bovendien zijn straks de huidige hiërarchische organisatiestructuren niet meer de norm. HET profiel ORMIT vormt een onmisbare schakel met de arbeidsmarkt. De organisatie verbindt de vraag naar talent aan het juiste aanbod. Volgens de visie van ORMIT maken alleen mensen het verschil. Hoe mensen samenwerken en hun talent inzetten bepaalt de sterkte van organisaties en daarmee het aan passings vermogen aan de steeds veranderende om geving. Voor organisaties is het daarom nood zaak om talenten te herkennen en zich daarmee te verbinden. ORMIT geeft antwoord op vragen uit de markt. Reageert op de daar heersende dynamiek met de doelmatige en betrokken ontwikkeling van talent. Met de overtuiging dat gerichte groei van persoonlijk leiderschap duur zaam succes oplevert. ORMIT werkt volgens een krachtige formule voor talentontwikkeling. De organisatie vindt, creëert en ontwikkelt mensen en sluit daarmee aan op de benodigde verandering, verbetering en versterking van onder nemingen. Zo mobiliseert en organiseert ORMIT in stroom, ontwikkeling, doorstroom en het verbinden van talent. ORMIT neemt als kennisnetwerk verantwoordelijkheid voor een positieve ontwikkeling van de arbeidsmarkt. Samen met het netwerk van participanten realiseert de organisatie ambities en dromen van mensen en ondernemingen. In gezamenlijk ondernemerschap gaat de organisatie de uitdaging voor een nieuw toekomstperspectief aan. 4

5 IDENTITEIT ORMIT staat voor persoonlijk leiderschap. Dit principe zien wij als het middelpunt van de identiteit. Het continue door ontwikkelen van persoonlijke eigenschappen en vaardigheden is een randvoorwaarde om het onder scheid te (blijven) maken in onze kennisintensieve economie. En dat geldt niet alleen voor individuen, maar ook voor onder nemingen en de samenleving in het algemeen. ORMIT wordt gekenmerkt door een open en integere persoonlijk heid. Op basis van de passie voor het vak gebied en de mens georiënteerde betrokkenheid bij personen gaat de organisatie de uitdagingen aan die het vakgebied karakter iseren. Het is een organisatie die resultaat gericht is, zelf ontplooiing op zeer professionele wijze stimuleert en (persoonlijke) groei creëert. positionering Enjoy talent. Vanuit haar mentaliteit maakt ORMIT een duidelijk statement. Geniet van elkaar. Geniet van jezelf. Maar bovenal: geniet van je talent! En dat geldt voor iedereen. Studenten, bedrijfsleven, medewerkers en uit eindelijk de hele maatschappij. 5

6 Wereldbeeld HET WERELD ECONOMISCH FORUM IN DAVOS 2012 EEN NIEUW perspectief Vroeger was het makkelijk. Wie leiding gaf aan een team, een afdeling of een onderneming, had vanzelfsprekend kennis, verantwoordelijkheid en macht. Als de directeur besloot om rechtsaf te gaan, dan ging het hele bedrijf rechtsaf. En mocht hij halverwege van mening veranderen, dan keek niemand daar raar van op. Hij was de directeur, dus hij moest beslissen. Maar vroeger is niet meer. Nu de industriële economie plaats maakt voor de kenniseconomie, is de rol van de manager ingrijpend veranderd. De moderne manager moet luisteren in plaats van commanderen, vertrouwen geven in plaats van controleren, en delegeren in plaats van centraliseren. persoonlijk LEIDERSCHAp Bij persoonlijk leiderschap hebben principes als geloof in eigen kunnen, eerlijkheid, verantwoordelijkheid en samenwerking de overhand. Bedrijven zijn niet langer gebaat bij conventionele managementpraktijken, waarin het controleren en kort houden van medewerkers centraal staat. Er bestaat momenteel een oneven wichtige situatie tussen de gewenste resultaten die bedrijven willen halen en de productie middelen: men wil steeds meer gouden eieren, maar men verzorgt de kip die ze legt steeds minder. Bedrijven moeten er juist alles aan doen om optimaal gebruik te maken van de volledige potentie van hun medewerkers. 6

7 Grondhouding EEN EIGEN KOERS Dit gaat rechtstreeks in tegen het beeld dat geschetst wordt in populaire boeken die de laatste tijd onze best seller lijsten bestormen. Het zijn voor zichzelf sprekende titels als Hoe word ik een rat?, Intensieve menshouderij of Het maandagmorgengevoel. Werk wordt niet met positieve zaken als plezier of zelfontplooiing geassocieerd, laat staan met het genieten van je talent... Werken is sleur, werken is afzien en als het gaat om de betrokkenheid en motivatie van medewerkers, is het tobben in organisaties. Deze organisatiecynici geven mede werkers het advies om zoveel mogelijk in hun lot te berusten: neem zoveel mogelijk afstand van je werk, probeer de kantjes er vanaf te lopen, ga verantwoordelijk heden uit de weg en val vooral niet op. Tegenover dit cynische perspectief plaatsten we met de positionering van ORMIT een geheel ander beeld. probeer in je werk en in je leven je volledige potentie te ontplooien en probeer daarnaast anderen te inspireren om hetzelfde te doen. Wat boeit jou als individu werkelijk, wat inspireert je en wat geeft je voldoening? Het gaat erom te achter halen bij welke activiteiten of welk werk je zelf het gevoel krijgt daadwerkelijk een bijdrage te leveren. presteren IS MENSENWERK Een goede leider helpt de mensen in de organisatie om zich te ontplooien en leert ze anderen te inspireren hetzelfde te doen. Mensen hebben een werkomgeving nodig waarin zij hun talenten en passie kwijt kunnen, waarin ze zichtbaar bijdragen aan de missie en de doelen van hun organisatie. 7

8 ORMIT thema s ORMIT activiteiten ORMIT eigenschappen ORMIT associaties Talent Input Throughput Output Outcome Act Realise Move Make conscious Share Talent Management Leadership Results Stage Develop Focus Identify Co-create Talented leadership. Talented Talented Talented Talent management leadership Talented results Talented Talented Talent Talent Talented staging to develop to focus identified co-creators Talented to develop New Insight Share Happy Pride Young Comprehensive Participative Enjoying Eager Enjoy talent. Young Comprehensive Talent to Enjoy Eager talent talent participate talent talent Now Today Real Future Ever Moments Opportunities Matches Understanding Style Real talent. Moments Opportunities Matching Understanding Talented for talent for talent talent talent style Management Managing Management Managing talent Management leadership Managing Results Managing Managing Managing Managing Co-create the stage develop focus identity management Managing Comprehensive Managing Enjoy Pride the young management participation management management Moments Management Matching Understanding Management to manage opportunities management Management style ORMIT thema s Leadership Leadership Leadership Leadership talent management Leadership Results Results Results by Results by by talent management leadership Staging talent. Leadership results Stage Staging Staging Staging Staging Staging talent management leadership results stages Leaders Leaders Lead Leaders to Lead to stage to develop focus identify co-creation Leaders to stage Results Results to Results to Results to Results to Results to results stage develop focus identify co-create Staging Staging Staging Staging management focus identity co-creation development Staging identity Young Lead to Leaders of Laeders Results to be leadership insights participation to enjoy eager on Leaders to enjoy The resultive Results to Resultive Results Results to be young sense participation to enjoy eager on Staging Staging Staging Staging Staging the young notion participation joy the pride Leaders Leaders for Matching Leaders for moments opportunities leadership that understand Results for Resultive Resultive Resultive a moment opportunities matches understanding Staging Staging Staging Staging the moments opportunities the right match understanding Leading style Results on style Staging style Develop Developing Developing Developing Developing talent management leadership results Developing the stage Develop develop Developing Developing Developing focus identity co-creation Developing Developing Developing Develop to Developing the young intention participation Enjoying the eager Developing the moments Developing opportunities Developing the matches Developing understanding Developing style Focus Focussing Focus on Focus on Focus on talent management leadership on results Focus Focus on Focus on the stage development focus Focus, identify Focus to co-create Focus on Focus on Focus on Focus to Focus for the young comprehension participation enjoy the eager Focussing on Focussing on Focus Focus on Focussing moments opportunities to match understanding on style ORMIT associaties ORMIT eigenschappen ORMIT activiteiten Identify Co-create Young Comprehensive Identifying Identifying Identified Identifying talent management leaders results Co-creating Co-creating Co-creating Co-creating talent management leadership results Young Young Young Young talent management leadership by result Comprehensive Comprehensive Comprehensive Comprehensive talent management leadership results Participative Participative Participative Participative Participative talent management leadership results Enjoying Eager Moments Opportunities Matches Enjoying Enjoying Enjoying Enjoying talent management leadership results Eager on Eager Eager Eager on talent management leaders results Moments Moments for Moments Moments of talent management to lead for results Opportunities Opportunities Opportunities Opportunities for talent for managementfor leadership for results Matching Matching Matching Matching talent management leadership results Understanding Understanding Understanding Understanding Understanding talent management leadership results Style Identified leaders Young leadership Style Style of Style of Style to of talent management leadership results Identifying Identifying Identifying Identifying the stage develeopment your focus identity Identifying co-creators Co-creating Co-creating Co-creating Co-creating Co-creating the stage development focus identity co-creation Rejuvenating Young Young Young Young the stage development focus identity co-creators Comprehensive Comprehensive Comprehensive Comprehensive Comprehensive stages development yet focussed identity co-creation Participative Participative Participative Participative Participative stage development focus identity co-creation Enjoying the stage. Enjoying Enjoying Enjoying Enjoying Enjoying the stage development the focus identity co-creation Eager Eager Eager Eager Eager on stage to develop to focus to identify to co-create Moments Moments Moments Moments Moments to stage to develop of focus of identity of co-creation Opportunities Opportunities Opportunities Opportunities Opportunities on stage to develop to focus on to identity to co-create Matching Matching Matching Matching Matching the stage development your focus identity co-creation Matching your focus Understanding Understanding Understanding Understanding Understanding the stage development focus identity co-creation Style of Style to Style of Style of Style of staging develop focussing identity co-creation Identifying Identifying Identifying Identify Identifying young talent participation to enjoy pride Co-creating Co-creating Co-creating Co-creating Co-creating with young talent participation joy eagerness Forever Young Young Young The young young intention participators joy and the eager Comprehensive Comprehensive Comprehensive Comprehensive Comprehensive youngsters comprehensive participators enjoyment eagerness Participative Participative Participative Participative Participative young talent ideas participative joy eagerness Enjoying Enjoying the Enjoying Enjoying Enjoying the young notion participation joy the eager Eager Eager to be Eager to Eager to Eager to and young comprehensive participate enjoy eager Moments of joy. Moments for Moments Moments of Moments Moments of the young of notion participation of joy eagerness Opportunities Opportunities for Opportunities Opportunities Opportunities for the young comprehension to participate to enjoy to be eager Matching Matching Matching Matching Matching the young notion participation enjoy eagerness Matching participation Identifying Identifying Identifying Identify to Identifying moments opportunities the matches understanding style Co-creating Co-creating Co-creating Co-creating Co-creating moments opportunities matches understanding style Young Young Young Young Young moments opportunities matches understanding style Comprehensive Comprehensive Comprehensive Comprehensive Concepts moments opportunities matches understanding for style Participation Participation Participative Participative Participative moments opportunities matches understanding style Enjoying Enjoying Enjoying Enjoying Enjoying the moments opportunities the match understanding style Eager Eager on Eager on Eager of Eager moments opportunities the match understanding style Moments of moments Moments full Moments Moments of Moments of opportunities for matches understanding of style Opportunities Opportunities Opportunities Opportunities of Opportunities to moments Opportunities to match understanding for style Matching Matching Matching Matching Matching moments opportunities matches understanding style Understanding Understanding Understanding Understanding Understanding Understanding Understanding Understanding Understanding Understanding the young notion participation to enjoying the eager moments opportunities matches understanding style Shaping Styling Styling Styling Shaping the young comprehension participation joy eagerness Today opportunities. Moments. Enjoy the style. Moments Opportunities Style Possibilities to Style for style for style matches understand Style Talented leadership. Staging talent. Enjoying the stage. Moments of joy. Today opportunities. Enjoy the style. Real talent. Enjoy talent. Talented leadership. Staging talent. Enjoy talent. Moments of joy. Today opportunities. Enjoy the style. 8

9 VAN TREfWOORDEN NAAR pay-off De propositie van ORMIT komt tot leven in de creatieve vertaling. Hierbij beantwoorden we ook de vraag hoe we het merk gaan communiceren. Daarvoor maken we gebruik van de pay-off. DE BOODSCHAp We communiceren met trainees, huidige en potentiële deelnemers (MT-leden, alumni), en participanten van Ormit. Onze boodschap aan hen is: je wilt succesvol zijn, een mooi rendement maken, groeien. Daar heb je de kracht van mensen voor nodig, want alleen mensen maken het verschil. Zij zorgen voor innovatiekracht, productiviteit, concurrentiekracht en tevreden klanten. Om goede mensen te vinden, te boeien en te binden, te motiveren en hun kracht optimaal te benutten en dat ook nog efficiënt te organiseren moeten ze talentontwikkeling op topniveau bedrijven... Ormit helpt om dat te realiseren. BONDIG ÉN CREATIEf Met een matrixmodel brengen we alle relevante informatie structureel in kaart. Zo dringen we op gedegen wijze door tot de kern van de boodschap: verschillende invals hoeken worden gekozen om te onderzoeken welke gevoelens of associaties aan de merknaam kunnen worden toegevoegd. Na een selectie volgt weer een slag. Kort, krachtig en pakkend zijn nu de creatieve criteria waar mee we werken. Het resultaat is de pay-off Enjoy talent. Hiermee bena drukken we de specifieke en bijzondere eigen schappen van de doel groep, de toegevoegde waarde die het voor iedereen oplevert en de visie van de onderneming erachter. Het werkwoord Enjoy is actief en positief geladen. En daarmee wordt de pay-off een effectief middel om het merk te laden. In lijn met de internationale strategie van de onderneming is de pay-off Engelstalig. 9

10 IbrahimPalaz ORMIT Enjoy talent MAAK KENNIS MET DE PASSIE VAN IBRAHIM PALAZ persoonlijk LEIDERSCHAp In lijn met de positieve energie van de mentaliteit van ORMIT is een huisstijl ontwikkeld die wordt gekenmerkt door positieve vormen en contrastrijke kleuren. Met eigen wijze lettertypes, het spelen met corps groottes en een eigen zinnige beeldtaal benadrukken we de spanning binnen het speelveld. De visie van ORMIT klinkt door in de persoonlijke statements die de communicatie maakt: het is open, optimistisch, betrokken, belevend en onge dwongen. De energie achter Enjoy talent wordt tast baar gemaakt. persoonlijke WAARDE EN BENADERING Maak kennis met de positieve kracht van ORMIT. De communicatiemiddelen vangen dit gevoel en geven de mentaliteit én ervaring van de organisatie weer. Het zijn uitingen van het levens gevoel van de betrokken individuen: fris, zelfbewust, kleurrijk en doelgericht. We maken het verschil en dat komt niet alleen tot uiting in onze persoonlijke aanpak, maar ook in de verschijningsvorm van de middelen. Ze zijn speciaal en waardevol. 10

11 HEB JIJ PASSIE? Ormit ter DE ONTWIKKELING VAN LEIDERS IS ONS STARTPUNT Ontwikkelen van een organisatie, begint bij de ontwikkeling van de medewerkers. Elke persoon heeft unieke kwaliteiten en kan daarmee het verschil maken. Een succesvolle leider levert een belangrijke bijdrage aan het opbloeien van deze kwaliteiten en is daarmee in staat om tot optimale resultaten voor een organisatie te komen. Niet alleen door zelf het verschil te maken, maar ook door anderen te inspireren en te stimuleren om dit te doen. Leadership WIE WIL JE ZIJN ALS MANAGER EN MENS? WAT ZIJN DE GEVOLGEN VAN VERGRIJZING EN ONTGROENING? HOE WORD JE DE BESTE WERKGEVER? WAT IS DE O-FACTOR? WIE WINT DE WAR FOR TALENT? ORMIT ExperienceBlog persoonlijk GESpREK positieve overtuigingen ondersteunen je zelfvertrouwen, geven je kracht en moed en er ontstaat verbinding, een dialoog. Enjoy talent is een authentiek statement dat raakt aan alle persoonlijke kenmerken van ORMIT. En aan die van alle mensen en ondernemingen die in contact komen met de organisatie. Thematiek, positie innemen en het uitdragen van de visie staan centraal. ALL INSPIRATION PARTICIPATION CONNECTION CAREERS PRESS CONTACT GO YOUR OWN WAY! RECENTE BIJDRAGE If you never go, Sarah Bongers 22 June 2012 you never know! Tussen de techneuten Tags ASML, Eindhoven, ondernemerschap, soft skills, techneuten Wist je dat 90% van alle microchips ter wereld gemaakt worden op machines van ASML? Bij deze marktleider ben ik deze week begonnen met mijn laatste ORMIT opdracht. Een heel technisch bedrijf dus, en ik was stiekem een beetje bang dat het wel heel erg zou verschillen van ORMIT: veel mannen, Lees Artikel Love Life! Tags Betrokkenheid, Fight, Genieten, KWF Kankerbestrijding Volgens mijn MBTI-type ben ik een uitbundige levensgenieter (en dan mag jij raden welk type ik ben!). Gelukkig kan ik mezelf daar wel in vinden, althans, ik doe mijn Wim Faassen FlorisZijderveld best om er zo veel mogelijk van te genieten. Niet alleen privé leuke dingen doen en 16 May 2012 genieten van de mensen om je heen, Lees Artikel Dress to Impress Tags aanpassen, dress to impress, ORMIT Hoi Barbara, Weet je dat ik er vorig jaar tijdens mij sollicitatie bij ORMIT achterkwam dat dress Bobbie Kleijne to impress ook wel degelijk van toepassing is op het bedrijfsleven? Lees Artikel 28 June 2012 Bertokkenheid! Tags aanpassen, dress to impress, ORMIT Volgens mijn MBTI-type ben ik een uitbundige levensgenieter (en dan mag jij raden welk type ik ben!). ALLEEN MENSEN MAKEN HET VERSCHIL Alle bloggers DE BLOGGERS LAATSTE REACTIES Hetty van Ee on Trotse ouders Posted Jun 09, 2012 Wat een herkenbare blog! Ik zie de trotse ouders en familieleden. Ervaar hun belangstelling en betrokkenheid. Zowel bij toevallige... Hetty van Ee on Love Life! Posted Jun 08, 2012 Dag Wim, In deze blog schrijf je o.a. over KWF en Alpe d'huzes. Ik schrijf dit op de terugweg... HETTY on De Biltvorming Posted Feb 03, 2012 Dag Henri, Mooi hoor een genuanceerde blog met eenduidelijk beeld van de vele kanten van het traineeship bij ORMIT! Leuk om te... 11

12 Ormit ter TIME FOR TECH TALK Wist jij dat 90% van alle microchips ter wereld worden gemaakt op machines van ASML? FLORIS ZIJDERVELD Management Trainee bij ASML Leadership ERD EDREVEN IËNTEERD DVERMOGEN Incompany Programma KRITISCHE MASSA ORMIT Talent ALL INSPIRATION PARTICIPATION CONNECTION CAREERS PRESS CONTACT Multicompany Programma open INNoVATIE In-Company Programma KRITISCHE MASSA Quisque lorem massa, euismod semper pretium a, fringilla pretium augue id nisl at quam aliquam. BART VAN DIJK Zes maanden Manager Trainee bij TNT Multi-Company Programma MANAGEMENT EMENT. tempor in pretium eu, egestas vel nibh. Integer eu massa libero. Donec rutrum erat sit amet augue tristique ac tristique. Maecenas nec nulla magna Donec vestibulum imperdiet libero eu ultrices. Donec a tellus ut sem malesuada consequat. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Donec consectetur ultrices nisi, quis imperdiet lectus eleifend quis. Vivamus faucibus euismod velit. Duis et aliquet sapien. Vestibulum eu est ut eros scelerisque sodales. Fusce vel nunc in elit hendrerit congue. Maecenas non justo mauris. Maecenas ultricies malesuada tellus et facilisis. Cras ornare magna ut lacus consequat id vehicula libero imperdiet. Praesent ullamcorper lectus id est viverra congue. Multi-Company Programma OPEN INNOVATIE persoonlijk portret EN product Authenticiteit is een belangrijk creatief uitgangspunt. De fotomodellen die worden gebruikt zijn zelfverzekerd gefotografeerd, vaak in een bijzondere situatie of om geving. Ze staan midden in het leven, zien hun kansen en gaan voor hun idealen. We maken voor de bewijsvoering van de producten van ORMIT gebruik van de over tuigings kracht van persoonlijke testimonials. Samenwerking vormt daarbij een aanvullende invalshoek. Aliquam porta erat ut diam Ullamcorper id consequat lacus commodo. Cras adipiscing euismod ante, sit amet rhoncus purus accumsan ut. Cras vulputate aliquam vulputate. Praesent porta nibh in nisl condimentum elementum. Vivamus eros lacus, porta eu porttitor nec, gravida at leo. Ut neque purus, ultricies sit amet posuere at, auctor at metus. Quisque fermentum turpis id elit fringilla venenatis. Vestibulum ante ORMIT ipsum Talent primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Donec nec est purus. Integer rutrum iaculis dui, non gravida felis lacinia ac. Fusce in nisi felis. Fusce enim odio, feugiat et condimentum et, Dapibus eget ligula. Pellentesque consectetur, nunc a pulvinar venenatis, nisl diam fringilla libero, sit amet malesuada keep urna me augue informed sed leo. quis sem metus, ORMIT vel viverra Belgieleo. Mauris feugiat sodales justo, eu mattis dui aliquam id. Phasellus ullamcorper metus in felis ultricies viverra. Nulla ac nisl ultrices augue elementum pulvinar id vel tortor. In in arcu neque. Aenean hendrerit consectetur risus ALL INSPIRATION PARTICIPATION CONNECTION CAREERS PRESS CONTACT id venenatis. Donec mi nunc, egestas et sodales non, dignissim at sapien. Sed porttitor elementum rhoncus. Etiam laoreet egestas lectus ut vestibulum. Vestibulum placerat tincidunt pellentesque. Sed et scelerisque orci. Nulla consectetur lacinia sodales. Duis et tellus turpis, ut bibendum WIL dui. JIJ JOUW DROOM GO Morbi id ante diam YOUR WAARMAKEN? Pellentesque ut augue non dui dapibus consectetur a sit amet diam. Donec vel est a velit lacinia OWN lacinia id at felis. Curabitur JE iaculis PERSOONLIJK quam leo, eu scelerisque felis. LEIDERSCHAP Vivamus gravida, magna eu WAY! dignissim pulvinar, nibh nulla dapibus nisi, nec aliquet elit orci eget diam. Fusce convallis ullamcorper lorem, et ultrices sapien VERDER sagittis eu. Donec facilisis ONTWIKKELEN? euismod dui, eu semper lectus ultricies vitae. If you never go, Praesent ultricies, nibh in congue aliquet, ligula velit molestie quam, sed semper mauris eros ut odio. you never know! Aenean sed libero velit, vel EN faucibus GENIETEN est. Aenean VAN eget DE commodo dolor. Quisque euismod, augue id Bij de Rabobank verblijf GROEI VAN JOUW TALENT? vehicula molestie, neque ligula ik 50% van de tijd in het KIJK OP: 3 buitenland. 4 Ik ontmoet OF BEL Pulvinar leo Sed mattis Lorem dui ac augue mensen uit verschillende culturen en ontdek alke dagiets nieuws. FLORIS ZIJDERVELD Management agementtr Trainee bij Rabobank BEN JIJ ONZE NIEUWE COLLEGA? CRAS MOLLIS EGESTAS ULTRICIES Aliquam erat volutpat, donec ut sem eget elit rutrum volutpat in ut odio... lees verder SED IN RISUS AT ANTE Blandit luctus non vel leo, phasellus id elit sed dolor commodo semper... lees verder DONEC IN LACUS EGET NUNC CONVALLIS Tincidunt at in elit. Donec fringilla mauris et dolor consectetur accumsan... lees verder DONEC IACULIS COMMODO Fermentum praesent, ut non augue et mauris ornare interdum non in metus. lees verder IN- HOUSE DAG Kom naar de in-house dag en ervaar hoe we jouw tallent verder kunnen helpen MELD JE AAN KEY PARTICIPANTEN Meer participanten 12

13 It s personal Ormit ter It s personal Ormit ter Enjoy talent Leadership Carrier Navigator Enjoy talent Leadership Carrier Navigator ORMIT Enjoy talent ORMIT Enjoy talent FASHION VICTIM? Bij Philips is het juist een kleurrijke bedoening! Mijn collega van design komt uit China en mijn coach is een New Yorker. Sarah Bongers Management Trainee bij Philips Design BEN JIJ EEN TRENDSETTER? DURF JIJ DE NIEUWE LIJN UIT TE ZETTEN? EN GENIETEN VAN WAT JOUW TALENT BETEKENT VOOR DE TOEKOMST? KIJK OP: OF BEL persoonlijk profiel Jij persoonlijk staat centraal. Wat jou motiveert en drijft. Wat jij zoekt in een nieuwe functie. En wat jouw competenties en kwaliteiten zijn. ORMIT is present in het hier en nu. Hier ben ik! 13

14

15

16 WHIte paper Hoe ontwikkelt u talent? ormit Bv Dorpsstraat HH De Bilt Postbus AA De Bilt The Netherlands T +31 (0) F +31 (0) total IdentIty De Heer H. P. Brandt Pedro de Medinalaan XK Amsterdam Date Uw referentie Onze referentie Contact persoon Hetty van ee Algemeen directeur ORMIT T Onderwerp: een nieuw identiteit ORMIT Geachte heer Brandt Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc et sapien nunc. Aliquam bibendum euismod enim, vitae sodales libero sagittis vitae. Proin lobortis urna non nulla aliquam scelerisque. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Nunc nec libero mauris, in gravida libero. In ac nulla suscipit orci fringilla lacinia. Nam suscipit, odio quis ultrices malesuada, lectus lorem egestas lorem, id vulputate enim mauris eget massa. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Donec at urna odio. Duis sodales tellus ut ipsum condimentum nec fermentum libero faucibus. Morbi vel leo odio, vitae dapibus massa. Duis quis lectus ut nunc lacinia tincidunt quis a velit. Nam eget augue et quam iaculis tempor. Aliquam dolor massa, molestie vitae feugiat et, lacinia ornare ipsum. Quisque id erat tincidunt mi feugiat sollicitudin eget quis arcu. Aliquam eu nisi sed nibh suscipit aliquet. Proin vel malesuada ante. Fusce euismod auctor neque et adipiscing. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Donec ut eros in mi posuere accumsan cursus id turpis. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Vestibulum adipiscing lectus sit amet tellus sagittis sit amet convallis mi rutrum. Proin convallis odio in metus tincidunt sollicitudin. Nam nunc lacus, placerat id fermentum ut, tempor eu odio. Phasellus posuere tortor vel arcu condimentum nec porttitor leo interdum. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam non mollis est. Aenean congue malesuada ullamcorper. Aliquam erat volutpat. Nunc interdum cursus elementum. Integer a congue lorem. Nunc vitae rutrum magna. Donec libero lorem, aliquam et venenatis vel, consectetur eget sem. Nullam molestie fermentum odio, in ullamcorper ipsum venenatis sit amet. Sed viverra magna vel mauris tristique vel consectetur neque suscipit. Duis quis viverra libero. Het ontwikkelen van talent wordt in toenemende mate van strategisch belang voor organisaties. Met de juiste mensen op de juiste plek kan een bedrijf het verschil maken, doel stellingen realiseren en zich onderscheiden van de concurrent. daar naast is de belangrijkste aan trekkingskracht voor talent een bedrijf waar leer en ontwikkel mogelijkheden zijn. een belangrijk gegeven bij de na derende war FOR TALENT. daar mee wordt de vraag hoe u talent ontwikkeling nu daad werkelijk praktisch vorm geeft steeds vaker gesteld. ormit heeft een duidelijke visie op hoe u talent het beste kunt ontwikkelen. Uitgangspunt is dat ontwikkeling van talent alleen werkt als het echt verankerd is in de organisatie en integraal wordt aangepakt. Ontwikkeling is in onze visie zoveel meer dan alleen een training. In onze visie kent een goed ontwikkelprogramma de volgende onderdelen: 1 weten welk talent u nodig hebt 2 Talent herkennen 3 Talent aandacht geven 4 Durf te differentiëren 5 Zet mensen in op hun talent (en kracht) 6 Cultuur 7 Binden van talent 8 Transparant en consistent zijn Met vriendelijke groet, Hetty van Ee Hetty van Ee Algemeen Directeur M +31 (0) Dorpsstraat HH De Bilt The Netherlands T +31 (0) F +31 (0) Het ontwikkelen van talent wordt in toenemende mate van strategisch belang voor organisaties. Met de juiste mensen op de juiste plek kan een bedrijf het verschil maken, doelstellingen realiseren en zich onder scheiden van de concurrent. Multi-Company Programma OPEN INNOVATIE In-Company Programma KRITISCHE MASSA Het ontwikkelen van talent wordt in toenemende mate van strategisch belang voor organisaties. Met de juiste mensen op de juiste plek kan een bedrijf het verschil maken, doelstellingen realiseren en zich onder Het ontwikkelen van talent wordt in toenemende mate van strategisch belang voor organisaties. Met de juiste mensen op de juiste plek kan een bedrijf het verschil maken, doelstellingen realiseren en zich onder scheiden van de concurrent.

17 Hoe ontwikkelen wij talent? s=(t= +i) *a Het ontwikkelen van talent wordt in toenemende mate van strategisch belang voor organisaties. Met de juiste mensen op de juiste plek kan ORMIT heeft een duidelijke visie op hoe u talent het beste kunt ontwikkelen. Uitgangspunt is dat ontwikkeling van talent alleen werkt als het echt verankerd is in de organisatie en integraal wordt aangepakt. Ontwikkeling is in onze visie zoveel meer dan alleen een training. In onze visie kent een goed ontwikkelprogramma de volgende onderdelen: organisatiesucces talent Doel is het gestelde organisatiesucces. Uitgangspunt is het hiervoor benodigde nog aan te te trekken en / of aanwezige talent. Op basis hiervan bepaalt, initieert en begeleidt ORMIT de acties om het organisatiesucces te behalen inzicht actie een bedrijf het verschil maken, doelstellingen realiseren en zich onderscheiden van de concurrent. Daarnaast is de belangrijkste aantrekkingskracht voor talent een bedrijf waar leer- en ontwikkelmogelijkheden zijn. Een belangrijk gegeven bij de naderende WA T. Daar mee wordt de vraag hoe u talentontwikkeling nu FOR TALENT T WAR daadwerkelijk praktisch vorm geeft steeds vaker gesteld. Weten welk talent u nodig hebt Talent herkennen Talent aandacht geven Durf te differentiëren Zet mensen in op hun talent (en kracht) Cultuur Binden van talent Transparant en consistent zijn WAT IS DE O-FACTOR? Am, ut et endae nis eos aut facesed un ED QUE RE DOLENESCIA VOLUPTI Nam quam inus dignisimus endaerit utem velless eceaquia non eos essum illatibus, cus aliquasimi, sitas ute rem qui quiam aut est et od mos evenitio. Ed que re dolenescia volupti dolorenis cones del ipiti quam, ut esti aut eatus magnit, volorios ariore, cullaccatis et eictibus sumquia et que cuptis eatem volupta dessiminus es autatecese pliqui a sincidentia sunt. Cearionsequi dem recabo. Feratist volor aut harum ne name con re omniatem. Entiis dolorum eniatem il il id quam repressi consedi deliciae delluptatur, experfere, nos dollit fugition pori non ea de mod ut quos idendaernat eossim adit, sitas andi audae volupta eptiore scipsae pudae. Nem faccus in net aspelluptae conecturiate laboritas dolecus eatem ra imolut la quasperepe nullabo. Obitatur aspienda sin evelesectia dit eossit, ut mil ent mos iduntib uscilia sendandam, quam quatur sitatusae conse everro et quid moles iurio mi, ommost, omnis et unt eicient et etur aut andis erior sam idelibus re dis iduntet as des unt que si illab is aut eatis que modipsam re ipidesed maxim aspe voloreritem re, ne pratium rem escient latur, od quia inverum rerchil lectotam, necatur maximpo reptas dolut etusam, ommolorum asit que invent que de volum est, simus eum eost, con nos earios sus aut que voluptate sum, sundus, occuptat. LOVE LIFE TO THE MAX! Pudicite rem harum volecatur aliquidem hit fugiatem earcim ex ex et molecuptios autatia porporp oreperovide molorio tenimene. Lique est, quo qui sed magnis exeriae preped. BART VAN DIJK Programma Manager bij PHILIPS PS REPRESENTATIEVE SET MIDDELEN Persoonlijkheid speelt een belangrijke rol bij de middelen. De visitekaartjes bevatten een persoonlijke boodschap. De corporate brochure heeft het karakter van een (persoonlijk) geschenk. 17

18 ORMIT alumni

19

20 ORMIT België

Versie: 0.6 Auteur: Richard de Vries Datum: 24-12-2009

Versie: 0.6 Auteur: Richard de Vries Datum: 24-12-2009 Versie: 0.6 Auteur: Richard de Vries Datum: --009 Cover Inhoudsopgave / Inhoudsopgave / Versiebeheer Gerefereerde documenten overview 6 Interactie principes 7 Schermlogica 8 Homepage[H] 9 Flow 0 IM Finder

Nadere informatie

DE VERLEIDENDE DIALOOG

DE VERLEIDENDE DIALOOG Eddy Boeve Wat mooi is, hoeft niet goed te converteren. DE VERLEIDENDE DIALOOG als motor voor conversie V2.1 1 http://www.sony.nl/electronics/tv/t/televisies?type=led X-REALITY TM PRO WIGONTWERP X-TENDED

Nadere informatie

////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////// //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// L UT ALIQUIP EX EA COMMODO CONSEQUAT. DUIS AUTEM VEL IURESSDFSDFSDFSDFSDFSDF ////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Management development. Het ontwikkelen van toekomstig leiders

Management development. Het ontwikkelen van toekomstig leiders Management development Het ontwikkelen van toekomstig leiders Management development Weet u wie de aanstormende leiderschapstalenten in uw organisatie zijn? En koestert u deze talenten wel genoeg? Uw jonge

Nadere informatie

Ralph Boeije en Robert van Oirschot. Keihard en duurzaam geld verdienen met kennis

Ralph Boeije en Robert van Oirschot. Keihard en duurzaam geld verdienen met kennis Ralph Boeije en Robert van Oirschot Keihard en duurzaam geld verdienen met kennis INHOUD VOORWOORD 4 1. KENNIS: HET VERBORGEN KAPITAAL 6 2. KAPITALISEREN IN DE OPEN KENNISOMGEVING 16 3. KAPITALISEREN OP

Nadere informatie

People Management. Meer rendement uit talent. Verandering: het verhaal, de mens en het resultaat.

People Management. Meer rendement uit talent. Verandering: het verhaal, de mens en het resultaat. KANSEN VOOR MANAGERS december 2014 People Management Meer rendement uit talent pagina 4 Verandering: het verhaal, de mens en het resultaat. pagina 5 Als je overweegt een MBA te volgen is er een alternatief

Nadere informatie

VerAnder. Management blijft altijd nodig. In welke kleur verandert u? De beste managementboeken voor de sociale sector

VerAnder. Management blijft altijd nodig. In welke kleur verandert u? De beste managementboeken voor de sociale sector Eenmalig magazine voor (midden)managers in zorg en welzijn VerAnder met: 5 dilemma s van middenmanagers Management blijft altijd nodig De beste managementboeken voor de sociale sector In welke kleur verandert

Nadere informatie

Great place to Work. In gesprek met

Great place to Work. In gesprek met In gesprek met Liza Hofland, Coca-Cola Enterprises Niels Bos, HILTI Nederland Harjan Dijkema & Sabine Beute, Solviteers Jacqueline de Block, Business School for Sales Priscilla van de Pol, KPN Wesley Brouwer

Nadere informatie

GROEIEN DOET BLIJVEN?

GROEIEN DOET BLIJVEN? UNIVERSITEIT UTRECHT FACULTEIT SOCIALE WETENSCHAPPEN BACHELORPROJECT ALGEMENE SOCIALE WETENSCHAPPEN - HUMAN RESOURCE MANAGEMENT - GROEIEN DOET BLIJVEN? EEN STUDIE NAAR HET BINDEN VAN TALENTEN AAN EEN ORGANISATIE

Nadere informatie

Beter aquireren in drie stappen... Stimuleren dat acquisitie tot de dagelijkse praktijk hoort

Beter aquireren in drie stappen... Stimuleren dat acquisitie tot de dagelijkse praktijk hoort Beter aquireren in drie stappen... Stimuleren dat acquisitie tot de dagelijkse praktijk hoort Inleiding De gedachte dat de persoon van de professional van doorslaggevende betekenis is bij acquisitie (zie

Nadere informatie

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN Het realiseren van bedrijfsambities Discussie finance professionals SPECIALE UITGAVE DOOR VISMA SOFTWARE Thema AMBITIE VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN De controller als business partner 9 vragen en

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

DIVERSITEIT ERKEN KWALITEIT. Nr.1/september 2010

DIVERSITEIT ERKEN KWALITEIT. Nr.1/september 2010 EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. Nr.1/september 2010 Een handboek voor de diverse werkvloer DIVERSITEIT INCLUSIEF: HR DOSSIER Effectief Bereik de juiste

Nadere informatie

Drijfveren in de. zakelijke dienstverlening

Drijfveren in de. zakelijke dienstverlening Drijfveren in de zakelijke dienstverlening INHOUDSOPGAVE De methode 2 In gesprek met: Pierre Mellegers - Manager Management & Human Resource Development bij Eneco 6 Edwin Kist - Senior Vice President Human

Nadere informatie

Luisterend leiderschap

Luisterend leiderschap Luisterend leiderschap Reputatieonderzoek: de weg naar resultaat De zin van de zaak Lessen voor een excellente afdeling Communicatie Een nuchtere kijk op beeldvorming Crisiscommunicatie: dansen op een

Nadere informatie

SUCCES ÉN GELUK IN DE WERELD VAN VANDAAG ÉN MORGEN SAMENVATTING STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2014-2018 FEBRUARI 2014

SUCCES ÉN GELUK IN DE WERELD VAN VANDAAG ÉN MORGEN SAMENVATTING STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2014-2018 FEBRUARI 2014 SUCCES ÉN GELUK IN DE WERELD VAN VANDAAG ÉN MORGEN SAMENVATTING STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2014-2018 FEBRUARI 2014 1 2 INHOUD Algemene gegevens... 4 Voorwoord... 5 Inleiding - waarom een strategisch beleidsplan?...

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

MVO: People, Planet, Profit.

MVO: People, Planet, Profit. MVO: People, Planet, Profit. hét carrièremagazine voor salesprofessionals! september 2011 3 In gesprek met Getronics op jacht naar talent Bewust Bilderberg over MVO Intercity Zakelijk en hun groei Nsecure

Nadere informatie

Hans van der Loo &Samhoud GA VOORGROOTS! Een welwillende beschouwing over het gedachtegoed van Stephen Covey

Hans van der Loo &Samhoud GA VOORGROOTS! Een welwillende beschouwing over het gedachtegoed van Stephen Covey Hans van der Loo &Samhoud GA VOORGROOTS! Een welwillende beschouwing over het gedachtegoed van Stephen Covey Titel: Ga voor groots! Een welwillende beschouwing over het gedachtegoed van Stephen Covey Auteur:

Nadere informatie

Welkom. bij Djoj training & opleiding

Welkom. bij Djoj training & opleiding Cursusprogramma najaar 2011 Welkom bij Bedrijven hebben te maken met snelle en complexe veranderingen. Dit is niet voor iedereen gemakkelijk. Sterker nog, het beroep dat op flexibiliteit en improvisatievermogen

Nadere informatie

KNOWLEDGE INTO ACTION CREËER EEN LUISTERAAR EN BRENG HEM IN BEWEGING

KNOWLEDGE INTO ACTION CREËER EEN LUISTERAAR EN BRENG HEM IN BEWEGING KNOWLEDGE INTO ACTION CREËER EEN LUISTERAAR EN BRENG HEM IN BEWEGING info@exellior.com September 2014 Copyrights KNOWLEDGE INTO ACTION 2 GEFELICITEERD! U heeft besloten meer te willen weten over de ontwikkeling

Nadere informatie

Ebook Wat wil ik nu echt? - Neem de eerste stap naar Superheld - www.superheld.nu

Ebook Wat wil ik nu echt? - Neem de eerste stap naar Superheld - www.superheld.nu Ebook Wat wil ik nu echt? - Neem de eerste stap naar Superheld - www.superheld.nu HOOFDSTUK 1 Superheld? Herken jij jezelf in de volgende uitspraken? Ik ben afgestudeerd, klaar voor een uitdaging en opzoek

Nadere informatie

Tien STAPPEN VOOR. José Andringa Lidwien Reyn

Tien STAPPEN VOOR. José Andringa Lidwien Reyn Tien STAPPEN VOOR EEN SUCCESVOLLE Community of Practice José Andringa Lidwien Reyn TIEN STAPPEN VOOR EEN SUCCESVOLLE Community of Practice José Andringa Lidwien Reyn ISBN/EAN: 978-90-5748-096-6 2014 Rijksdienst

Nadere informatie

Training Succesvol adviseren

Training Succesvol adviseren Training Succesvol adviseren Het geven van het juiste advies is goed, het geven van het juiste voorbeeld is beter. Hoe belangrijk je eigen gedrag is voor een succesvol verloop van het adviesproces, leer

Nadere informatie

ontwikkel je talent! Handleiding www.coachkaarten.nl

ontwikkel je talent! Handleiding www.coachkaarten.nl ontwikkel je talent! Handleiding www.coachkaarten.nl Inhoudsopgave Coachkaarten, ontwikkel je talent 3 Visie op leren & ontwikkelen 3 Foto s 3 Twee spelregels 4 Werkvormen 5 In gesprek met Coachkaarten

Nadere informatie

Topvrouwen. over vrouwen aan de top. Magazine voor deelnemers van Members Benefits. Ineke Dezentjé Hamming: Ik wil geen quotumvrouw zijn!

Topvrouwen. over vrouwen aan de top. Magazine voor deelnemers van Members Benefits. Ineke Dezentjé Hamming: Ik wil geen quotumvrouw zijn! Vierde kwartaal 2012 3,50 Magazine voor deelnemers van Members Benefits Topvrouwen over vrouwen aan de top Ineke Dezentjé Hamming: Ik wil geen quotumvrouw zijn! Angéline Maas: Meer vrouwen in het management?

Nadere informatie

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers, 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: social media anno nu... 4 1.1 Hoeveel mensen maken er gebruik

Nadere informatie

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult 2014-2015 Catalogus opleidingen en trainingen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Onze visie op ontwikkeling van mensen 5 Hoofdstuk 2 Veranderen -opleiding en trainingsaanbod 2.1.Training gamechangers 7 2.2. Leidinggeven

Nadere informatie

SPIL voor LEIDINGGEVENDEN. MOVE voor MEDEWERKERS

SPIL voor LEIDINGGEVENDEN. MOVE voor MEDEWERKERS SPIL voor LEIDINGGEVENDEN MOVE voor MEDEWERKERS S P I L IN BEWEGING BRENGEN Een leertraject voor leidinggevenden die medewerkers en organisatie in beweging brengen en sturing geven aan veranderingen M

Nadere informatie

Het Achmea Financieel Management Traineeship WE HEBBEN EEN BALANSTOTAAL VAN 100 MILJARD. gaat doen

Het Achmea Financieel Management Traineeship WE HEBBEN EEN BALANSTOTAAL VAN 100 MILJARD. gaat doen Het Achmea Financieel Management Traineeship WE HEBBEN EEN BALANSTOTAAL VAN 100 MILJARD en 4,5 miljoen klanten die benieuwd zijn wat jij ermee gaat doen 1 Met merken als Avéro Achmea, Centraal Beheer Achmea,

Nadere informatie