ORMIT ENJOY TALENT TOTAL IDENTITY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ORMIT ENJOY TALENT TOTAL IDENTITY"

Transcriptie

1 ORMIT ENJOY TALENT TOTAL IDENTITY

2 profiel DE CONTEXT STRATEGIE CREATIEf CONCEpT COMMUNICATIEpROGRAMMA ONLINE STRATEGIE ACTIVATIEpROGRAMMA 2

3 profiel Ormit is specialist in talent en leiderschapsontwikkeling. Ieder jaar selecteert de organisatie uit een groep van zo n 800 young potentials 75 topkandidaten. Deze unieke talenten worden via intensieve opleidingstrajecten, met een gemiddelde tijdsduur van twee jaar, ontwikkeld tot toekomstige leiders. ORMIT werkt samen met een groot aantal organisaties uit verschillende sectoren. De onderneming is opgericht in 1994 en heeft inmiddels circa 250 mensen in dienst. ORMIT, met vestigingen in Nederland en België. ORMIT is in 2010 verzelfstandigd. In het ORMIT-netwerk participeren onder andere: ABN AMRO, Akzo Nobel, ANWB, ASML, Belastingdienst, Dela, Delta Lloyd, DSM, Ericsson, Essent, GVB, ING, KLM, KWf, Nuon, Ohra, Ordina, philips, pon, postnl, prorail, Rabobank, RDW, Shell, T-Mobile, Unilever, Unicef en Ziggo. 3

4 Visie ALLEEN MENSEN MAKEN HET VERSCHIL De context Ieder heeft het vermogen om zijn eigen grenzen te verleggen STEPHEN R. COVEY Door vergrijzing neemt het arbeidspotentieel in Nederland af. Tegelijkertijd stelt een nieuwe generatie andere eisen aan werk en werkgevers. Talent kiest bewust zelf waar men wil werken. Veranderingen in de markt treden steeds sneller op. Kennis veroudert... De markt kan hier in onvol doende mate op inspelen, laat staan anticiperen. Zo worden passende vaardigheden onvoldoende ontwikkeld en vacatures niet naar wens ingevuld. Bovendien zijn straks de huidige hiërarchische organisatiestructuren niet meer de norm. HET profiel ORMIT vormt een onmisbare schakel met de arbeidsmarkt. De organisatie verbindt de vraag naar talent aan het juiste aanbod. Volgens de visie van ORMIT maken alleen mensen het verschil. Hoe mensen samenwerken en hun talent inzetten bepaalt de sterkte van organisaties en daarmee het aan passings vermogen aan de steeds veranderende om geving. Voor organisaties is het daarom nood zaak om talenten te herkennen en zich daarmee te verbinden. ORMIT geeft antwoord op vragen uit de markt. Reageert op de daar heersende dynamiek met de doelmatige en betrokken ontwikkeling van talent. Met de overtuiging dat gerichte groei van persoonlijk leiderschap duur zaam succes oplevert. ORMIT werkt volgens een krachtige formule voor talentontwikkeling. De organisatie vindt, creëert en ontwikkelt mensen en sluit daarmee aan op de benodigde verandering, verbetering en versterking van onder nemingen. Zo mobiliseert en organiseert ORMIT in stroom, ontwikkeling, doorstroom en het verbinden van talent. ORMIT neemt als kennisnetwerk verantwoordelijkheid voor een positieve ontwikkeling van de arbeidsmarkt. Samen met het netwerk van participanten realiseert de organisatie ambities en dromen van mensen en ondernemingen. In gezamenlijk ondernemerschap gaat de organisatie de uitdaging voor een nieuw toekomstperspectief aan. 4

5 IDENTITEIT ORMIT staat voor persoonlijk leiderschap. Dit principe zien wij als het middelpunt van de identiteit. Het continue door ontwikkelen van persoonlijke eigenschappen en vaardigheden is een randvoorwaarde om het onder scheid te (blijven) maken in onze kennisintensieve economie. En dat geldt niet alleen voor individuen, maar ook voor onder nemingen en de samenleving in het algemeen. ORMIT wordt gekenmerkt door een open en integere persoonlijk heid. Op basis van de passie voor het vak gebied en de mens georiënteerde betrokkenheid bij personen gaat de organisatie de uitdagingen aan die het vakgebied karakter iseren. Het is een organisatie die resultaat gericht is, zelf ontplooiing op zeer professionele wijze stimuleert en (persoonlijke) groei creëert. positionering Enjoy talent. Vanuit haar mentaliteit maakt ORMIT een duidelijk statement. Geniet van elkaar. Geniet van jezelf. Maar bovenal: geniet van je talent! En dat geldt voor iedereen. Studenten, bedrijfsleven, medewerkers en uit eindelijk de hele maatschappij. 5

6 Wereldbeeld HET WERELD ECONOMISCH FORUM IN DAVOS 2012 EEN NIEUW perspectief Vroeger was het makkelijk. Wie leiding gaf aan een team, een afdeling of een onderneming, had vanzelfsprekend kennis, verantwoordelijkheid en macht. Als de directeur besloot om rechtsaf te gaan, dan ging het hele bedrijf rechtsaf. En mocht hij halverwege van mening veranderen, dan keek niemand daar raar van op. Hij was de directeur, dus hij moest beslissen. Maar vroeger is niet meer. Nu de industriële economie plaats maakt voor de kenniseconomie, is de rol van de manager ingrijpend veranderd. De moderne manager moet luisteren in plaats van commanderen, vertrouwen geven in plaats van controleren, en delegeren in plaats van centraliseren. persoonlijk LEIDERSCHAp Bij persoonlijk leiderschap hebben principes als geloof in eigen kunnen, eerlijkheid, verantwoordelijkheid en samenwerking de overhand. Bedrijven zijn niet langer gebaat bij conventionele managementpraktijken, waarin het controleren en kort houden van medewerkers centraal staat. Er bestaat momenteel een oneven wichtige situatie tussen de gewenste resultaten die bedrijven willen halen en de productie middelen: men wil steeds meer gouden eieren, maar men verzorgt de kip die ze legt steeds minder. Bedrijven moeten er juist alles aan doen om optimaal gebruik te maken van de volledige potentie van hun medewerkers. 6

7 Grondhouding EEN EIGEN KOERS Dit gaat rechtstreeks in tegen het beeld dat geschetst wordt in populaire boeken die de laatste tijd onze best seller lijsten bestormen. Het zijn voor zichzelf sprekende titels als Hoe word ik een rat?, Intensieve menshouderij of Het maandagmorgengevoel. Werk wordt niet met positieve zaken als plezier of zelfontplooiing geassocieerd, laat staan met het genieten van je talent... Werken is sleur, werken is afzien en als het gaat om de betrokkenheid en motivatie van medewerkers, is het tobben in organisaties. Deze organisatiecynici geven mede werkers het advies om zoveel mogelijk in hun lot te berusten: neem zoveel mogelijk afstand van je werk, probeer de kantjes er vanaf te lopen, ga verantwoordelijk heden uit de weg en val vooral niet op. Tegenover dit cynische perspectief plaatsten we met de positionering van ORMIT een geheel ander beeld. probeer in je werk en in je leven je volledige potentie te ontplooien en probeer daarnaast anderen te inspireren om hetzelfde te doen. Wat boeit jou als individu werkelijk, wat inspireert je en wat geeft je voldoening? Het gaat erom te achter halen bij welke activiteiten of welk werk je zelf het gevoel krijgt daadwerkelijk een bijdrage te leveren. presteren IS MENSENWERK Een goede leider helpt de mensen in de organisatie om zich te ontplooien en leert ze anderen te inspireren hetzelfde te doen. Mensen hebben een werkomgeving nodig waarin zij hun talenten en passie kwijt kunnen, waarin ze zichtbaar bijdragen aan de missie en de doelen van hun organisatie. 7

8 ORMIT thema s ORMIT activiteiten ORMIT eigenschappen ORMIT associaties Talent Input Throughput Output Outcome Act Realise Move Make conscious Share Talent Management Leadership Results Stage Develop Focus Identify Co-create Talented leadership. Talented Talented Talented Talent management leadership Talented results Talented Talented Talent Talent Talented staging to develop to focus identified co-creators Talented to develop New Insight Share Happy Pride Young Comprehensive Participative Enjoying Eager Enjoy talent. Young Comprehensive Talent to Enjoy Eager talent talent participate talent talent Now Today Real Future Ever Moments Opportunities Matches Understanding Style Real talent. Moments Opportunities Matching Understanding Talented for talent for talent talent talent style Management Managing Management Managing talent Management leadership Managing Results Managing Managing Managing Managing Co-create the stage develop focus identity management Managing Comprehensive Managing Enjoy Pride the young management participation management management Moments Management Matching Understanding Management to manage opportunities management Management style ORMIT thema s Leadership Leadership Leadership Leadership talent management Leadership Results Results Results by Results by by talent management leadership Staging talent. Leadership results Stage Staging Staging Staging Staging Staging talent management leadership results stages Leaders Leaders Lead Leaders to Lead to stage to develop focus identify co-creation Leaders to stage Results Results to Results to Results to Results to Results to results stage develop focus identify co-create Staging Staging Staging Staging management focus identity co-creation development Staging identity Young Lead to Leaders of Laeders Results to be leadership insights participation to enjoy eager on Leaders to enjoy The resultive Results to Resultive Results Results to be young sense participation to enjoy eager on Staging Staging Staging Staging Staging the young notion participation joy the pride Leaders Leaders for Matching Leaders for moments opportunities leadership that understand Results for Resultive Resultive Resultive a moment opportunities matches understanding Staging Staging Staging Staging the moments opportunities the right match understanding Leading style Results on style Staging style Develop Developing Developing Developing Developing talent management leadership results Developing the stage Develop develop Developing Developing Developing focus identity co-creation Developing Developing Developing Develop to Developing the young intention participation Enjoying the eager Developing the moments Developing opportunities Developing the matches Developing understanding Developing style Focus Focussing Focus on Focus on Focus on talent management leadership on results Focus Focus on Focus on the stage development focus Focus, identify Focus to co-create Focus on Focus on Focus on Focus to Focus for the young comprehension participation enjoy the eager Focussing on Focussing on Focus Focus on Focussing moments opportunities to match understanding on style ORMIT associaties ORMIT eigenschappen ORMIT activiteiten Identify Co-create Young Comprehensive Identifying Identifying Identified Identifying talent management leaders results Co-creating Co-creating Co-creating Co-creating talent management leadership results Young Young Young Young talent management leadership by result Comprehensive Comprehensive Comprehensive Comprehensive talent management leadership results Participative Participative Participative Participative Participative talent management leadership results Enjoying Eager Moments Opportunities Matches Enjoying Enjoying Enjoying Enjoying talent management leadership results Eager on Eager Eager Eager on talent management leaders results Moments Moments for Moments Moments of talent management to lead for results Opportunities Opportunities Opportunities Opportunities for talent for managementfor leadership for results Matching Matching Matching Matching talent management leadership results Understanding Understanding Understanding Understanding Understanding talent management leadership results Style Identified leaders Young leadership Style Style of Style of Style to of talent management leadership results Identifying Identifying Identifying Identifying the stage develeopment your focus identity Identifying co-creators Co-creating Co-creating Co-creating Co-creating Co-creating the stage development focus identity co-creation Rejuvenating Young Young Young Young the stage development focus identity co-creators Comprehensive Comprehensive Comprehensive Comprehensive Comprehensive stages development yet focussed identity co-creation Participative Participative Participative Participative Participative stage development focus identity co-creation Enjoying the stage. Enjoying Enjoying Enjoying Enjoying Enjoying the stage development the focus identity co-creation Eager Eager Eager Eager Eager on stage to develop to focus to identify to co-create Moments Moments Moments Moments Moments to stage to develop of focus of identity of co-creation Opportunities Opportunities Opportunities Opportunities Opportunities on stage to develop to focus on to identity to co-create Matching Matching Matching Matching Matching the stage development your focus identity co-creation Matching your focus Understanding Understanding Understanding Understanding Understanding the stage development focus identity co-creation Style of Style to Style of Style of Style of staging develop focussing identity co-creation Identifying Identifying Identifying Identify Identifying young talent participation to enjoy pride Co-creating Co-creating Co-creating Co-creating Co-creating with young talent participation joy eagerness Forever Young Young Young The young young intention participators joy and the eager Comprehensive Comprehensive Comprehensive Comprehensive Comprehensive youngsters comprehensive participators enjoyment eagerness Participative Participative Participative Participative Participative young talent ideas participative joy eagerness Enjoying Enjoying the Enjoying Enjoying Enjoying the young notion participation joy the eager Eager Eager to be Eager to Eager to Eager to and young comprehensive participate enjoy eager Moments of joy. Moments for Moments Moments of Moments Moments of the young of notion participation of joy eagerness Opportunities Opportunities for Opportunities Opportunities Opportunities for the young comprehension to participate to enjoy to be eager Matching Matching Matching Matching Matching the young notion participation enjoy eagerness Matching participation Identifying Identifying Identifying Identify to Identifying moments opportunities the matches understanding style Co-creating Co-creating Co-creating Co-creating Co-creating moments opportunities matches understanding style Young Young Young Young Young moments opportunities matches understanding style Comprehensive Comprehensive Comprehensive Comprehensive Concepts moments opportunities matches understanding for style Participation Participation Participative Participative Participative moments opportunities matches understanding style Enjoying Enjoying Enjoying Enjoying Enjoying the moments opportunities the match understanding style Eager Eager on Eager on Eager of Eager moments opportunities the match understanding style Moments of moments Moments full Moments Moments of Moments of opportunities for matches understanding of style Opportunities Opportunities Opportunities Opportunities of Opportunities to moments Opportunities to match understanding for style Matching Matching Matching Matching Matching moments opportunities matches understanding style Understanding Understanding Understanding Understanding Understanding Understanding Understanding Understanding Understanding Understanding the young notion participation to enjoying the eager moments opportunities matches understanding style Shaping Styling Styling Styling Shaping the young comprehension participation joy eagerness Today opportunities. Moments. Enjoy the style. Moments Opportunities Style Possibilities to Style for style for style matches understand Style Talented leadership. Staging talent. Enjoying the stage. Moments of joy. Today opportunities. Enjoy the style. Real talent. Enjoy talent. Talented leadership. Staging talent. Enjoy talent. Moments of joy. Today opportunities. Enjoy the style. 8

9 VAN TREfWOORDEN NAAR pay-off De propositie van ORMIT komt tot leven in de creatieve vertaling. Hierbij beantwoorden we ook de vraag hoe we het merk gaan communiceren. Daarvoor maken we gebruik van de pay-off. DE BOODSCHAp We communiceren met trainees, huidige en potentiële deelnemers (MT-leden, alumni), en participanten van Ormit. Onze boodschap aan hen is: je wilt succesvol zijn, een mooi rendement maken, groeien. Daar heb je de kracht van mensen voor nodig, want alleen mensen maken het verschil. Zij zorgen voor innovatiekracht, productiviteit, concurrentiekracht en tevreden klanten. Om goede mensen te vinden, te boeien en te binden, te motiveren en hun kracht optimaal te benutten en dat ook nog efficiënt te organiseren moeten ze talentontwikkeling op topniveau bedrijven... Ormit helpt om dat te realiseren. BONDIG ÉN CREATIEf Met een matrixmodel brengen we alle relevante informatie structureel in kaart. Zo dringen we op gedegen wijze door tot de kern van de boodschap: verschillende invals hoeken worden gekozen om te onderzoeken welke gevoelens of associaties aan de merknaam kunnen worden toegevoegd. Na een selectie volgt weer een slag. Kort, krachtig en pakkend zijn nu de creatieve criteria waar mee we werken. Het resultaat is de pay-off Enjoy talent. Hiermee bena drukken we de specifieke en bijzondere eigen schappen van de doel groep, de toegevoegde waarde die het voor iedereen oplevert en de visie van de onderneming erachter. Het werkwoord Enjoy is actief en positief geladen. En daarmee wordt de pay-off een effectief middel om het merk te laden. In lijn met de internationale strategie van de onderneming is de pay-off Engelstalig. 9

10 IbrahimPalaz ORMIT Enjoy talent MAAK KENNIS MET DE PASSIE VAN IBRAHIM PALAZ persoonlijk LEIDERSCHAp In lijn met de positieve energie van de mentaliteit van ORMIT is een huisstijl ontwikkeld die wordt gekenmerkt door positieve vormen en contrastrijke kleuren. Met eigen wijze lettertypes, het spelen met corps groottes en een eigen zinnige beeldtaal benadrukken we de spanning binnen het speelveld. De visie van ORMIT klinkt door in de persoonlijke statements die de communicatie maakt: het is open, optimistisch, betrokken, belevend en onge dwongen. De energie achter Enjoy talent wordt tast baar gemaakt. persoonlijke WAARDE EN BENADERING Maak kennis met de positieve kracht van ORMIT. De communicatiemiddelen vangen dit gevoel en geven de mentaliteit én ervaring van de organisatie weer. Het zijn uitingen van het levens gevoel van de betrokken individuen: fris, zelfbewust, kleurrijk en doelgericht. We maken het verschil en dat komt niet alleen tot uiting in onze persoonlijke aanpak, maar ook in de verschijningsvorm van de middelen. Ze zijn speciaal en waardevol. 10

11 HEB JIJ PASSIE? Ormit ter DE ONTWIKKELING VAN LEIDERS IS ONS STARTPUNT Ontwikkelen van een organisatie, begint bij de ontwikkeling van de medewerkers. Elke persoon heeft unieke kwaliteiten en kan daarmee het verschil maken. Een succesvolle leider levert een belangrijke bijdrage aan het opbloeien van deze kwaliteiten en is daarmee in staat om tot optimale resultaten voor een organisatie te komen. Niet alleen door zelf het verschil te maken, maar ook door anderen te inspireren en te stimuleren om dit te doen. Leadership WIE WIL JE ZIJN ALS MANAGER EN MENS? WAT ZIJN DE GEVOLGEN VAN VERGRIJZING EN ONTGROENING? HOE WORD JE DE BESTE WERKGEVER? WAT IS DE O-FACTOR? WIE WINT DE WAR FOR TALENT? ORMIT ExperienceBlog persoonlijk GESpREK positieve overtuigingen ondersteunen je zelfvertrouwen, geven je kracht en moed en er ontstaat verbinding, een dialoog. Enjoy talent is een authentiek statement dat raakt aan alle persoonlijke kenmerken van ORMIT. En aan die van alle mensen en ondernemingen die in contact komen met de organisatie. Thematiek, positie innemen en het uitdragen van de visie staan centraal. ALL INSPIRATION PARTICIPATION CONNECTION CAREERS PRESS CONTACT GO YOUR OWN WAY! RECENTE BIJDRAGE If you never go, Sarah Bongers 22 June 2012 you never know! Tussen de techneuten Tags ASML, Eindhoven, ondernemerschap, soft skills, techneuten Wist je dat 90% van alle microchips ter wereld gemaakt worden op machines van ASML? Bij deze marktleider ben ik deze week begonnen met mijn laatste ORMIT opdracht. Een heel technisch bedrijf dus, en ik was stiekem een beetje bang dat het wel heel erg zou verschillen van ORMIT: veel mannen, Lees Artikel Love Life! Tags Betrokkenheid, Fight, Genieten, KWF Kankerbestrijding Volgens mijn MBTI-type ben ik een uitbundige levensgenieter (en dan mag jij raden welk type ik ben!). Gelukkig kan ik mezelf daar wel in vinden, althans, ik doe mijn Wim Faassen FlorisZijderveld best om er zo veel mogelijk van te genieten. Niet alleen privé leuke dingen doen en 16 May 2012 genieten van de mensen om je heen, Lees Artikel Dress to Impress Tags aanpassen, dress to impress, ORMIT Hoi Barbara, Weet je dat ik er vorig jaar tijdens mij sollicitatie bij ORMIT achterkwam dat dress Bobbie Kleijne to impress ook wel degelijk van toepassing is op het bedrijfsleven? Lees Artikel 28 June 2012 Bertokkenheid! Tags aanpassen, dress to impress, ORMIT Volgens mijn MBTI-type ben ik een uitbundige levensgenieter (en dan mag jij raden welk type ik ben!). ALLEEN MENSEN MAKEN HET VERSCHIL Alle bloggers DE BLOGGERS LAATSTE REACTIES Hetty van Ee on Trotse ouders Posted Jun 09, 2012 Wat een herkenbare blog! Ik zie de trotse ouders en familieleden. Ervaar hun belangstelling en betrokkenheid. Zowel bij toevallige... Hetty van Ee on Love Life! Posted Jun 08, 2012 Dag Wim, In deze blog schrijf je o.a. over KWF en Alpe d'huzes. Ik schrijf dit op de terugweg... HETTY on De Biltvorming Posted Feb 03, 2012 Dag Henri, Mooi hoor een genuanceerde blog met eenduidelijk beeld van de vele kanten van het traineeship bij ORMIT! Leuk om te... 11

12 Ormit ter TIME FOR TECH TALK Wist jij dat 90% van alle microchips ter wereld worden gemaakt op machines van ASML? FLORIS ZIJDERVELD Management Trainee bij ASML Leadership ERD EDREVEN IËNTEERD DVERMOGEN Incompany Programma KRITISCHE MASSA ORMIT Talent ALL INSPIRATION PARTICIPATION CONNECTION CAREERS PRESS CONTACT Multicompany Programma open INNoVATIE In-Company Programma KRITISCHE MASSA Quisque lorem massa, euismod semper pretium a, fringilla pretium augue id nisl at quam aliquam. BART VAN DIJK Zes maanden Manager Trainee bij TNT Multi-Company Programma MANAGEMENT EMENT. tempor in pretium eu, egestas vel nibh. Integer eu massa libero. Donec rutrum erat sit amet augue tristique ac tristique. Maecenas nec nulla magna Donec vestibulum imperdiet libero eu ultrices. Donec a tellus ut sem malesuada consequat. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Donec consectetur ultrices nisi, quis imperdiet lectus eleifend quis. Vivamus faucibus euismod velit. Duis et aliquet sapien. Vestibulum eu est ut eros scelerisque sodales. Fusce vel nunc in elit hendrerit congue. Maecenas non justo mauris. Maecenas ultricies malesuada tellus et facilisis. Cras ornare magna ut lacus consequat id vehicula libero imperdiet. Praesent ullamcorper lectus id est viverra congue. Multi-Company Programma OPEN INNOVATIE persoonlijk portret EN product Authenticiteit is een belangrijk creatief uitgangspunt. De fotomodellen die worden gebruikt zijn zelfverzekerd gefotografeerd, vaak in een bijzondere situatie of om geving. Ze staan midden in het leven, zien hun kansen en gaan voor hun idealen. We maken voor de bewijsvoering van de producten van ORMIT gebruik van de over tuigings kracht van persoonlijke testimonials. Samenwerking vormt daarbij een aanvullende invalshoek. Aliquam porta erat ut diam Ullamcorper id consequat lacus commodo. Cras adipiscing euismod ante, sit amet rhoncus purus accumsan ut. Cras vulputate aliquam vulputate. Praesent porta nibh in nisl condimentum elementum. Vivamus eros lacus, porta eu porttitor nec, gravida at leo. Ut neque purus, ultricies sit amet posuere at, auctor at metus. Quisque fermentum turpis id elit fringilla venenatis. Vestibulum ante ORMIT ipsum Talent primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Donec nec est purus. Integer rutrum iaculis dui, non gravida felis lacinia ac. Fusce in nisi felis. Fusce enim odio, feugiat et condimentum et, Dapibus eget ligula. Pellentesque consectetur, nunc a pulvinar venenatis, nisl diam fringilla libero, sit amet malesuada keep urna me augue informed sed leo. quis sem metus, ORMIT vel viverra Belgieleo. Mauris feugiat sodales justo, eu mattis dui aliquam id. Phasellus ullamcorper metus in felis ultricies viverra. Nulla ac nisl ultrices augue elementum pulvinar id vel tortor. In in arcu neque. Aenean hendrerit consectetur risus ALL INSPIRATION PARTICIPATION CONNECTION CAREERS PRESS CONTACT id venenatis. Donec mi nunc, egestas et sodales non, dignissim at sapien. Sed porttitor elementum rhoncus. Etiam laoreet egestas lectus ut vestibulum. Vestibulum placerat tincidunt pellentesque. Sed et scelerisque orci. Nulla consectetur lacinia sodales. Duis et tellus turpis, ut bibendum WIL dui. JIJ JOUW DROOM GO Morbi id ante diam YOUR WAARMAKEN? Pellentesque ut augue non dui dapibus consectetur a sit amet diam. Donec vel est a velit lacinia OWN lacinia id at felis. Curabitur JE iaculis PERSOONLIJK quam leo, eu scelerisque felis. LEIDERSCHAP Vivamus gravida, magna eu WAY! dignissim pulvinar, nibh nulla dapibus nisi, nec aliquet elit orci eget diam. Fusce convallis ullamcorper lorem, et ultrices sapien VERDER sagittis eu. Donec facilisis ONTWIKKELEN? euismod dui, eu semper lectus ultricies vitae. If you never go, Praesent ultricies, nibh in congue aliquet, ligula velit molestie quam, sed semper mauris eros ut odio. you never know! Aenean sed libero velit, vel EN faucibus GENIETEN est. Aenean VAN eget DE commodo dolor. Quisque euismod, augue id Bij de Rabobank verblijf GROEI VAN JOUW TALENT? vehicula molestie, neque ligula ik 50% van de tijd in het KIJK OP: 3 buitenland. 4 Ik ontmoet OF BEL Pulvinar leo Sed mattis Lorem dui ac augue mensen uit verschillende culturen en ontdek alke dagiets nieuws. FLORIS ZIJDERVELD Management agementtr Trainee bij Rabobank BEN JIJ ONZE NIEUWE COLLEGA? CRAS MOLLIS EGESTAS ULTRICIES Aliquam erat volutpat, donec ut sem eget elit rutrum volutpat in ut odio... lees verder SED IN RISUS AT ANTE Blandit luctus non vel leo, phasellus id elit sed dolor commodo semper... lees verder DONEC IN LACUS EGET NUNC CONVALLIS Tincidunt at in elit. Donec fringilla mauris et dolor consectetur accumsan... lees verder DONEC IACULIS COMMODO Fermentum praesent, ut non augue et mauris ornare interdum non in metus. lees verder IN- HOUSE DAG Kom naar de in-house dag en ervaar hoe we jouw tallent verder kunnen helpen MELD JE AAN KEY PARTICIPANTEN Meer participanten 12

13 It s personal Ormit ter It s personal Ormit ter Enjoy talent Leadership Carrier Navigator Enjoy talent Leadership Carrier Navigator ORMIT Enjoy talent ORMIT Enjoy talent FASHION VICTIM? Bij Philips is het juist een kleurrijke bedoening! Mijn collega van design komt uit China en mijn coach is een New Yorker. Sarah Bongers Management Trainee bij Philips Design BEN JIJ EEN TRENDSETTER? DURF JIJ DE NIEUWE LIJN UIT TE ZETTEN? EN GENIETEN VAN WAT JOUW TALENT BETEKENT VOOR DE TOEKOMST? KIJK OP: OF BEL persoonlijk profiel Jij persoonlijk staat centraal. Wat jou motiveert en drijft. Wat jij zoekt in een nieuwe functie. En wat jouw competenties en kwaliteiten zijn. ORMIT is present in het hier en nu. Hier ben ik! 13

14

15

16 WHIte paper Hoe ontwikkelt u talent? ormit Bv Dorpsstraat HH De Bilt Postbus AA De Bilt The Netherlands T +31 (0) F +31 (0) total IdentIty De Heer H. P. Brandt Pedro de Medinalaan XK Amsterdam Date Uw referentie Onze referentie Contact persoon Hetty van ee Algemeen directeur ORMIT T Onderwerp: een nieuw identiteit ORMIT Geachte heer Brandt Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc et sapien nunc. Aliquam bibendum euismod enim, vitae sodales libero sagittis vitae. Proin lobortis urna non nulla aliquam scelerisque. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Nunc nec libero mauris, in gravida libero. In ac nulla suscipit orci fringilla lacinia. Nam suscipit, odio quis ultrices malesuada, lectus lorem egestas lorem, id vulputate enim mauris eget massa. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Donec at urna odio. Duis sodales tellus ut ipsum condimentum nec fermentum libero faucibus. Morbi vel leo odio, vitae dapibus massa. Duis quis lectus ut nunc lacinia tincidunt quis a velit. Nam eget augue et quam iaculis tempor. Aliquam dolor massa, molestie vitae feugiat et, lacinia ornare ipsum. Quisque id erat tincidunt mi feugiat sollicitudin eget quis arcu. Aliquam eu nisi sed nibh suscipit aliquet. Proin vel malesuada ante. Fusce euismod auctor neque et adipiscing. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Donec ut eros in mi posuere accumsan cursus id turpis. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Vestibulum adipiscing lectus sit amet tellus sagittis sit amet convallis mi rutrum. Proin convallis odio in metus tincidunt sollicitudin. Nam nunc lacus, placerat id fermentum ut, tempor eu odio. Phasellus posuere tortor vel arcu condimentum nec porttitor leo interdum. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam non mollis est. Aenean congue malesuada ullamcorper. Aliquam erat volutpat. Nunc interdum cursus elementum. Integer a congue lorem. Nunc vitae rutrum magna. Donec libero lorem, aliquam et venenatis vel, consectetur eget sem. Nullam molestie fermentum odio, in ullamcorper ipsum venenatis sit amet. Sed viverra magna vel mauris tristique vel consectetur neque suscipit. Duis quis viverra libero. Het ontwikkelen van talent wordt in toenemende mate van strategisch belang voor organisaties. Met de juiste mensen op de juiste plek kan een bedrijf het verschil maken, doel stellingen realiseren en zich onderscheiden van de concurrent. daar naast is de belangrijkste aan trekkingskracht voor talent een bedrijf waar leer en ontwikkel mogelijkheden zijn. een belangrijk gegeven bij de na derende war FOR TALENT. daar mee wordt de vraag hoe u talent ontwikkeling nu daad werkelijk praktisch vorm geeft steeds vaker gesteld. ormit heeft een duidelijke visie op hoe u talent het beste kunt ontwikkelen. Uitgangspunt is dat ontwikkeling van talent alleen werkt als het echt verankerd is in de organisatie en integraal wordt aangepakt. Ontwikkeling is in onze visie zoveel meer dan alleen een training. In onze visie kent een goed ontwikkelprogramma de volgende onderdelen: 1 weten welk talent u nodig hebt 2 Talent herkennen 3 Talent aandacht geven 4 Durf te differentiëren 5 Zet mensen in op hun talent (en kracht) 6 Cultuur 7 Binden van talent 8 Transparant en consistent zijn Met vriendelijke groet, Hetty van Ee Hetty van Ee Algemeen Directeur M +31 (0) Dorpsstraat HH De Bilt The Netherlands T +31 (0) F +31 (0) Het ontwikkelen van talent wordt in toenemende mate van strategisch belang voor organisaties. Met de juiste mensen op de juiste plek kan een bedrijf het verschil maken, doelstellingen realiseren en zich onder scheiden van de concurrent. Multi-Company Programma OPEN INNOVATIE In-Company Programma KRITISCHE MASSA Het ontwikkelen van talent wordt in toenemende mate van strategisch belang voor organisaties. Met de juiste mensen op de juiste plek kan een bedrijf het verschil maken, doelstellingen realiseren en zich onder Het ontwikkelen van talent wordt in toenemende mate van strategisch belang voor organisaties. Met de juiste mensen op de juiste plek kan een bedrijf het verschil maken, doelstellingen realiseren en zich onder scheiden van de concurrent.

17 Hoe ontwikkelen wij talent? s=(t= +i) *a Het ontwikkelen van talent wordt in toenemende mate van strategisch belang voor organisaties. Met de juiste mensen op de juiste plek kan ORMIT heeft een duidelijke visie op hoe u talent het beste kunt ontwikkelen. Uitgangspunt is dat ontwikkeling van talent alleen werkt als het echt verankerd is in de organisatie en integraal wordt aangepakt. Ontwikkeling is in onze visie zoveel meer dan alleen een training. In onze visie kent een goed ontwikkelprogramma de volgende onderdelen: organisatiesucces talent Doel is het gestelde organisatiesucces. Uitgangspunt is het hiervoor benodigde nog aan te te trekken en / of aanwezige talent. Op basis hiervan bepaalt, initieert en begeleidt ORMIT de acties om het organisatiesucces te behalen inzicht actie een bedrijf het verschil maken, doelstellingen realiseren en zich onderscheiden van de concurrent. Daarnaast is de belangrijkste aantrekkingskracht voor talent een bedrijf waar leer- en ontwikkelmogelijkheden zijn. Een belangrijk gegeven bij de naderende WA T. Daar mee wordt de vraag hoe u talentontwikkeling nu FOR TALENT T WAR daadwerkelijk praktisch vorm geeft steeds vaker gesteld. Weten welk talent u nodig hebt Talent herkennen Talent aandacht geven Durf te differentiëren Zet mensen in op hun talent (en kracht) Cultuur Binden van talent Transparant en consistent zijn WAT IS DE O-FACTOR? Am, ut et endae nis eos aut facesed un ED QUE RE DOLENESCIA VOLUPTI Nam quam inus dignisimus endaerit utem velless eceaquia non eos essum illatibus, cus aliquasimi, sitas ute rem qui quiam aut est et od mos evenitio. Ed que re dolenescia volupti dolorenis cones del ipiti quam, ut esti aut eatus magnit, volorios ariore, cullaccatis et eictibus sumquia et que cuptis eatem volupta dessiminus es autatecese pliqui a sincidentia sunt. Cearionsequi dem recabo. Feratist volor aut harum ne name con re omniatem. Entiis dolorum eniatem il il id quam repressi consedi deliciae delluptatur, experfere, nos dollit fugition pori non ea de mod ut quos idendaernat eossim adit, sitas andi audae volupta eptiore scipsae pudae. Nem faccus in net aspelluptae conecturiate laboritas dolecus eatem ra imolut la quasperepe nullabo. Obitatur aspienda sin evelesectia dit eossit, ut mil ent mos iduntib uscilia sendandam, quam quatur sitatusae conse everro et quid moles iurio mi, ommost, omnis et unt eicient et etur aut andis erior sam idelibus re dis iduntet as des unt que si illab is aut eatis que modipsam re ipidesed maxim aspe voloreritem re, ne pratium rem escient latur, od quia inverum rerchil lectotam, necatur maximpo reptas dolut etusam, ommolorum asit que invent que de volum est, simus eum eost, con nos earios sus aut que voluptate sum, sundus, occuptat. LOVE LIFE TO THE MAX! Pudicite rem harum volecatur aliquidem hit fugiatem earcim ex ex et molecuptios autatia porporp oreperovide molorio tenimene. Lique est, quo qui sed magnis exeriae preped. BART VAN DIJK Programma Manager bij PHILIPS PS REPRESENTATIEVE SET MIDDELEN Persoonlijkheid speelt een belangrijke rol bij de middelen. De visitekaartjes bevatten een persoonlijke boodschap. De corporate brochure heeft het karakter van een (persoonlijk) geschenk. 17

18 ORMIT alumni

19

20 ORMIT België

LICENTIEOVEREENKOMST SOFTWARE

LICENTIEOVEREENKOMST SOFTWARE LICENTIEOVEREENKOMST SOFTWARE De ondergetekenden: 1. De te Amsterdam gevestigde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BasicSoftware, kantoorhoudende te Amsterdam (1017HD) aan de Condensatorweg

Nadere informatie

NPS score: -77 Lorem Ipsum Donec sodales lorem in libero rhoncus, ac egestas augue rhoncus.

NPS score: -77 Lorem Ipsum Donec sodales lorem in libero rhoncus, ac egestas augue rhoncus. Pakkende titel van de infographic Subtitel of introtekst: Praesent id congue lorem, eget ultricies sapien. Quisque vel nunc id quam porttitor feugiat non et quam. Donec vulputate mauris at consectetur

Nadere informatie

styleguide POWERNATION

styleguide POWERNATION styleguide Inleiding De branding van Powernation word uitgebereid beschreven in deze styleguide. Powernation is het nieuwe bedrijf dat producten verkoopt in alle populaire categorieën van sport. Hiermee

Nadere informatie

ZAGIS - Inkopen voor ziekenhuisapotheken

ZAGIS - Inkopen voor ziekenhuisapotheken ZAGIS - Inkopen voor ziekenhuisapotheken 6 oktober 2015 -Robert van der Linde Meer tijd om in te kopen 1 De inhoud raakt ondergeschikt aan de administratie Brieven maken, offertes ontvangen en verwerken,

Nadere informatie

COMPANY NAME. Onderwerpregel 2. Opdrachtgever. Inschrijving / Offerte. Onderwerpregel 1. Onderwerpregel 3. ten behoeve van

COMPANY NAME. Onderwerpregel 2. Opdrachtgever. Inschrijving / Offerte. Onderwerpregel 1. Onderwerpregel 3. ten behoeve van Inschrijving / Offerte COMPANY NAME Onderwerpregel 1 Onderwerpregel 2 Onderwerpregel 3 ten behoeve van Opdrachtgever Opdrachtgever naamsvermelding Pagina 1 Opdrachtgever naamsvermelding Pagina 2 USB-stick

Nadere informatie

Beste masterproef ooit al geschreven

Beste masterproef ooit al geschreven Beste masterproef ooit al geschreven Een Auteur Tweede Auteur Thesis voorgedragen tot het behalen van de graad van Master of Science in de ingenieurswetenschappen: elektrotechniek, optie Elektronica en

Nadere informatie

TITEL SUBTITEL OF PROJECTNUMMER

TITEL SUBTITEL OF PROJECTNUMMER Verslag/nota - template cover zonder contactgegevens vaste positie corporate logo cover (100%) Arial Bold 30/40pt Arial Regular 20/30pt (caps) TITEL SUB Arial Regular 12/16pt Ruimte voor aanvullende tekst

Nadere informatie

Huisstijl-Boek -- Cards 4 Free

Huisstijl-Boek -- Cards 4 Free Huisstijl-Boek -- Cards 4 Free Door: Peter van der Meulen Mr Iniawei 1 9219 VR De Tike petervdmeulen.rfdgra.nl Inhoud Pagina 4 Pagina 5 pagina 6 pagina 7 2 HuisstijlBoek -- Cards4Free Dezign Samenvatting

Nadere informatie

Functioneel Ontwerp. Mousegestures

Functioneel Ontwerp. Mousegestures Functioneel Ontwerp Mousegestures Mogelijke single mousegestures Tijdens het laden van de applicatie kan de gebruiker verschillende gestures proberen. De handelingen hebben effect op de bal. Als de handeling

Nadere informatie

L AVION Huisstijlhandboek

L AVION Huisstijlhandboek Huisstijlhandboek Bastian Schilderink Inhoudsopgave Logo Typografie Kleurgebruik Huisstijlelementen Toepassingen huisstijl pagina 3 pagina 4 pagina 5 pagina 6 pagina 7 briefpapier volgvel envelop visitekaartje

Nadere informatie

Voor vragen: http://www.richard3332.nl/ of mail naar Richard3332@gmail.com

Voor vragen: http://www.richard3332.nl/ of mail naar Richard3332@gmail.com Welkom bij mijn website tutorial (Deel 4) Ik ga uit van Microsoft XP voor de duidelijkheid. Ik heb dus geen idee of de programma s die ik gebruik ook op Vista werken. Notepad++ werkt zowieso op xp en Vista.

Nadere informatie

Algemene richtlijnen & instructies voor gebruik van de huisstijl Fnac bij profilerende toepassingen.

Algemene richtlijnen & instructies voor gebruik van de huisstijl Fnac bij profilerende toepassingen. Algemene richtlijnen & instructies voor gebruik van de huisstijl Fnac bij profilerende toepassingen. Inhoud Inleiding...1 De huisstijl...2 - Het Logo - De Huisstijlkleuren Typografie...3 - Broodletter

Nadere informatie

INHOUDS KEUKENS EN RECEPTEN 13-259 BORIS & YVONNE 5

INHOUDS KEUKENS EN RECEPTEN 13-259 BORIS & YVONNE 5 INHOUDS OPGAVE introductie 9 mijn voorraadkast 11 KEUKENS EN RECEPTEN 13-259 bronnen 260 recepten index 263 ingredienten register 264 dankwoord 271 4 BORIS & YVONNE 5 KEUKENS EN recepten boris & YVONNE

Nadere informatie

Brandpepper. Navigatiestructuur.

Brandpepper. Navigatiestructuur. Navigatiestructuur Inhoud 1 Navigatie 2 Wireframes 21 22 23 Diensten 24 Portfolio 25 Contact sitemap Vacatures Diensten Portfolio Cases Onze klanten Contact Lay out Header Navigatie Pagina content Footer

Nadere informatie

Wazzup Real Estate TE KOOP 725.000,- K.K. JACOB CREMERSTRAAT 59 6821 DC ARNHEM. Wazzup Real Estate. Utrechtseweg 310 H02 6812AR Arnhem

Wazzup Real Estate TE KOOP 725.000,- K.K. JACOB CREMERSTRAAT 59 6821 DC ARNHEM. Wazzup Real Estate. Utrechtseweg 310 H02 6812AR Arnhem TE KOOP JACOB CREMERSTRAAT 59 6821 DC ARNHEM Wazzup Real Estate Wazzup Real Estate Utrechtseweg 310 H02 6812AR Arnhem 026 20 20 116 info@wazzuprealestate.nl www.wazzuprealestate.nl 725.000, K.K. In 1 van

Nadere informatie

Stijlboek. jacquelinevanzetten.nl

Stijlboek. jacquelinevanzetten.nl Stijlboek jacquelinevanzetten.nl Kleurgebruik zoals het logo nu. Paars als krachtige kleur voor de koppen en social media iconen. Groen wordt spaarzaam gebruikt, oa in de referenties. Grijs met een zweempje

Nadere informatie

HUISSTIJLHANDBOEK DRUKWERK

HUISSTIJLHANDBOEK DRUKWERK HUISSTIJLHANDBOEK DRUKWERK HUISSTIJLHANDBOEK DRUKWERK Het belang van een huisstijl kan niet onderschat worden. Het consequente gebruik ervan is een eenvoudige doch uiterst efficiënte manier om herkenbaarheid

Nadere informatie

Zoning. Header. Header biedt identiteit en vaste links, los van schermen.

Zoning. Header. Header biedt identiteit en vaste links, los van schermen. Header Zoning Header biedt identiteit en vaste links, los van schermen. De pijltjes aan de zijkanten van het scherm kunnen gebruikt worden om te navigeren tussen de hoofdpagina s Inhoudsopgave Sociaal

Nadere informatie

het extra dikke nazomernummer

het extra dikke nazomernummer TWEËentwintigste jaargang nummer 5 augustus 2013 prijs 5,50 Informatie en reserveringen, neem dan contact op met de afdeling sales en bel naar 023-553 55 00 of mail naar sales@dezaak.nl het extra dikke

Nadere informatie

IDENTITEIT LANDELIJK PLATFORM COMMUNICATION & MULTIMEDIA DESIGN

IDENTITEIT LANDELIJK PLATFORM COMMUNICATION & MULTIMEDIA DESIGN IDENTITEIT LANDELIJK PLATFORM COMMUNICATION & MULTIMEDIA DESIGN Mischa Piepers & Martijn Hoenderop Hogeschool van Arnhem & Nijmegen Voorwoord Het logo is ontstaan door te beginnen met een reflectie van

Nadere informatie

STRIKT VERTROUWELIJK

STRIKT VERTROUWELIJK Referentierapport STRIKT VERTROUWELIJK KANDIDAAT TESTKANDIDAAT FINANCIEEL DIRECTEUR -TESTORGANISATIE 29 oktober 2014 Inhoudsopgave INTRODUCTIE 3 OVER REFQ 4 BASISGEGEVENS 5 PROFIEL 6 REFERENT1 TESTREFERENT1

Nadere informatie

GROEP 14. Huisstijl handboek

GROEP 14. Huisstijl handboek GROEP 14 Huisstijl handboek Groep 14 Groepsleden: Merve Celikkaya, Nick van Tienderen, Janga den Ouden, Darrian Brammerloo, Betul Cengiz. Grafisch Lyceum Rotterdam Inhoudsopgave Inleiding 3 De huisstijl

Nadere informatie

Opdracht Analyse en ontwerp van je website

Opdracht Analyse en ontwerp van je website Door: Dirk van der Sar Informatica 4a1 Opdracht Analyse en ontwerp van je website Opdracht 1 www.ah.nl => tot hoe laat is de Albert Heijn in Nesselande op zaterdag open. De informatie: tot 20.00 uur. Ik

Nadere informatie

Factotum. Ons complete aanbod gebundeld in een handig Actueel Magazine. Aanbod van de maand september 2012

Factotum. Ons complete aanbod gebundeld in een handig Actueel Magazine. Aanbod van de maand september 2012 Ons complete aanbod gebundeld in een handig Actueel Magazine. Aanbod van de maand september 2012 WTC Schiphol Boulevard 383 1118 BJ Luchthaven Schiphol Tel: +31 (0)20 30 80 150 info@factotumdemomakelaar.nl

Nadere informatie

Inleiding: Huisstijl. Wat is een Huisstijl? Waarom een Huisstijl?

Inleiding: Huisstijl. Wat is een Huisstijl? Waarom een Huisstijl? Inleiding: Huisstijl Wat is een Huisstijl? Van Dale omschrijft een huisstijl als de manier waarop een bedrijf zichzelf presenteert door aankleding, kleuren, materiaal e.d. Kortom, een huisstijl is het

Nadere informatie

Houd medewerkers gemotiveerd en betrokken

Houd medewerkers gemotiveerd en betrokken 1 Another designfreebies.org exclusive Volume 1 Number 1 2014 Houd medewerkers gemotiveerd en betrokken In toporganisaties staan er negen engaged werknemers t.o.v. één disengaged medewerker. Gallup 2011

Nadere informatie

Ontwikkelen Projecten: detailweergave

Ontwikkelen Projecten: detailweergave Ontwikkelen Projecten: detailweergave Model Waarderingskader VO 2017 Voortgezet onderwijs The Lorem Ipsum Company Van Diemenstraat 410 1013CR Amsterdam Printdatum 02-03-2017 Portfolio('s) en periode(s)

Nadere informatie

B. Smit. People improve performance. Reflector 360. inleiding. November details competenties. overzicht competenties. persoonlijke ontwikkeling

B. Smit. People improve performance. Reflector 360. inleiding. November details competenties. overzicht competenties. persoonlijke ontwikkeling inleiding overzicht competenties details competenties persoonlijke ontwikkeling B. Smit 1 inleiding Reflector 360 November 2016 overzicht competenties People improve performance details competenties persoonlijke

Nadere informatie

ABCD systematiek Deze systematiek levert een gestructureerde beoordeling van je patiënt op.

ABCD systematiek Deze systematiek levert een gestructureerde beoordeling van je patiënt op. KLEURENSCHEMA Voor het kleurenschema is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de ETZ huisstijl. Zo vormt alles een mooi geheel met elkaar. Wel is natuurlijk gelet op leesbaarheid en gebruik van kleuren in

Nadere informatie

DUURZAME ECONOMIE. 25 kansen op concurrentievoordeel [DUMMIE] [DUMMIE]

DUURZAME ECONOMIE. 25 kansen op concurrentievoordeel [DUMMIE] [DUMMIE] DUURZAME ECONOMIE 2050 25 kansen op concurrentievoordeel [DUMMIE] [DUMMIE] DEZE PUBLICATIE IS SAMENGESTELD DOOR: Teun Morselt - Harald Blonk - Natasja Brands - Maartje Baede - Jorick Boddeke In 4 STAD

Nadere informatie

De Wordpress Workshop

De Wordpress Workshop Bekijk voordat je begint de Wordpress instructievideo (4 minuten) op www.dewordpresstraining.nl en je weet met welk Wordpress thema en welke Wordpress plugin je nodig hebt bij deze instructie. Inhoud 1.

Nadere informatie

- pagina 2 van 27 - paragrafen

- pagina 2 van 27 - paragrafen - - pagina 2 van 27 - algemeen hoofdlijnen inhoud 1. inleiding 2. bestuurlijke hoofdlijn 3. financiële hoofdlijn beleid programma s 1. wonen in Assen 2. werken in Assen 3. meedoen in Assen 4. aantrekkelijk

Nadere informatie

Strategie //// Concept //// Ontwerp //////////////////////////////////////// Mark Moget & Taco Sipma

Strategie //// Concept //// Ontwerp //////////////////////////////////////// Mark Moget & Taco Sipma Strategie //// Concept //// Ontwerp //////////////////////////////////////// Mark Moget & Taco Sipma Beeld Dit is geen spoedcursus Wat maakt beeld zo moeilijk te verzinnen, vinden en/of maken? Wat maakt

Nadere informatie

Weekthema: Afscheid nemen. Belangrijke data Belangrijke data. Rhondcus dolor. De leerlingen werken deze dag aan het project.

Weekthema: Afscheid nemen. Belangrijke data Belangrijke data. Rhondcus dolor. De leerlingen werken deze dag aan het project. Weekthema: Mei 2015 week Beroemd 21 Nr. 6 25 september 2015 Belangrijke data Belangrijke data Hieronder vindt u een overzicht van belangrijke data: Hieronder vindt u een overzicht van belangrijke data

Nadere informatie

Welkom bij de Friese Bond van Binnenvissers. 4 juni 2013

Welkom bij de Friese Bond van Binnenvissers. 4 juni 2013 Welkom bij de Friese Bond van Binnenvissers 4 juni 2013 Inleiding Binnen%de%Nederlandse%Beroepsbinnenvissers%hebben%veer1en% vissers%zich%georganiseerd%als%de%friese%bond%van%binnenvissers% en%vertegenwoordigen%daarmee%een%unieke%posi1e%in%nederland.

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Over EHBO. Logo. Kleuren. Typografie. Elementen. Praktijkvoorbeelden

INHOUDSOPGAVE. Over EHBO. Logo. Kleuren. Typografie. Elementen. Praktijkvoorbeelden HUISSTIJL HANDBOEK INHOUDSOPGAVE Over EHBO Logo Kleuren Typografie Elementen Praktijkvoorbeelden 2 OVER DE EHBO Informatie over KNV EHBO De EHBO er Het werkterrein van de moderne eerste hulpverlener is

Nadere informatie

Huisstijl handboek. Algemene richtlijnen & instructies voor het gebruik van de huisstijl.

Huisstijl handboek. Algemene richtlijnen & instructies voor het gebruik van de huisstijl. Huisstijl handboek Algemene richtlijnen & instructies voor het gebruik van de huisstijl. 1 Colofon Redactie: B2Design, Groningen Vormgeving en opmaak: B2Design, Groningen Fotografie: BPZ Huisstijl ontwikkeling

Nadere informatie

Texel 600 jaar Stad DE NAAM. De naam Texel 600 jaar Stad dient altijd geschreven te worden als: Texel 600 jaar Stad

Texel 600 jaar Stad DE NAAM. De naam Texel 600 jaar Stad dient altijd geschreven te worden als: Texel 600 jaar Stad HUISSTIJLHANDBOEK INTRODUCTIE Om het 600-jarig bestaan van Texel te vieren, is onlangs een identiteit met huisstijl ontwikkeld voor de gebeurtenis en alle evenementen die daarmee gepaard gaan. In dit huisstijlhandboek

Nadere informatie

localphotoprof.com (werktitel) WIREFRAME / FUNCTIONELE BESCHRIJVING

localphotoprof.com (werktitel) WIREFRAME / FUNCTIONELE BESCHRIJVING BIJLAGE 2: localphotoprof.com (werktitel) WIREFRAME / FUNCTIONELE BESCHRIJVING 2014-11-20 pagina titel omschrijving 1 Home Zoekscherm Afwisselende foto op de achtergrond Directe toegang tot belangrijkste

Nadere informatie

meergrevelingen huisstijlhandboek

meergrevelingen huisstijlhandboek meergrevelingen huisstijlhandboek Versie 1.0 juni 2013 2 meergrevelingen inhoud meergrevelingen inhoud 3 Inhoud Inleiding 4 Kleur gebruik 5 Toepassen van logo 6 Toepassen vormgeving 11 Typografie 12 Style

Nadere informatie

Ontwerpen van drukwerk

Ontwerpen van drukwerk 5 Ontwerpen van drukwerk 5.1 Werken met sjablonen 5.2 Poster 5.3 Brochure 5.4 Nieuwsbrief 5.5 Rapport A4 5.6 Werken in series en reeksen 64 65 5.1 Werken met sjablonen stap 1 Open in InDesign het sjabloon

Nadere informatie

Samenvatting: dit document vind je op Toledo en moet hier ingevoegd worden.

Samenvatting: dit document vind je op Toledo en moet hier ingevoegd worden. Titel van de stage opdracht Samenvatting: dit document vind je op Toledo en moet hier ingevoegd worden. Titel van de stage opdracht Woord vooraf IPv6 biedt de industrie een enorme uitdaging. Het was dan

Nadere informatie

Klantrapport. Fixie. Quickscan

Klantrapport. Fixie. Quickscan Klantrapport Fixie Quickscan Inhoud Klanten zijn kostbaar Inleiding en opdracht Dataverantwoording Herkomst klanten Samenvatting klantprofiel Conclusies & aanbevelingen Notities Pagina 4 Pagina 5 Pagina

Nadere informatie

Huisstijlhandboek versie 1.2 - maart 2008

Huisstijlhandboek versie 1.2 - maart 2008 Huisstijlhandboek versie 1.2 - maart 2008 Inhoudstafel Inleiding p. 03 1. Logo MOW p. 05 2. Logo s entiteiten p. 17 3. Typografie p. 27 4. Basisdrukwerk p. 31 5. Afgeleid drukwerk MOW p. 43 6. Afgeleid

Nadere informatie

Weekthema: Afscheid nemen. Belangrijke data Belangrijke data. Rhondcus dolor. Weekthema: Griezelig

Weekthema: Afscheid nemen. Belangrijke data Belangrijke data. Rhondcus dolor. Weekthema: Griezelig Nr. 9 16 oktober 2015 Belangrijke data Belangrijke data Hieronder vindt u een overzicht van belangrijke data: vindt u een overzicht van Hieronder belangrijke data ma voor 11 t/m de komende 26 mei weken

Nadere informatie

Ontwerpen van drukwerk

Ontwerpen van drukwerk 5 Ontwerpen van drukwerk 5.1 Werken met sjablonen 5.2 Poster 5.3 Brochure 5.4 Nieuwsbrief 5.5 Word-sjablonen 5.6 Werken in series en reeksen 5.1 5.1 Werken met sjablonen stap 1 Open in InDesign het sjabloon

Nadere informatie

Weekthema: Afscheid nemen. Belangrijke data Belangrijke data. Rhondcus dolor. Weekthema: Dank je! 20 + 21 november

Weekthema: Afscheid nemen. Belangrijke data Belangrijke data. Rhondcus dolor. Weekthema: Dank je! 20 + 21 november Weekthema: Mei 2015 week Dank 21 je! Nr. 10 30 oktober 2015 Belangrijke data Belangrijke data Hieronder vindt u een overzicht van belangrijke data: vindt u een overzicht van Hieronder belangrijke data

Nadere informatie

2017 IRO NETHERLANDS SUPPLIERS CATALOGUE Met ingang van 2017 zal IRO haar activiteiten, naast olie en gas, uitbreiden naar offshore wind en andere vormen van hernieuwbare energie op zee. Deze verandering

Nadere informatie

Belangrijke data Belangrijke data. Weekthema: Leerling zijn Rhondcus dolor. De leerlingen werken deze dag aan het project.

Belangrijke data Belangrijke data. Weekthema: Leerling zijn Rhondcus dolor. De leerlingen werken deze dag aan het project. Nr. 7 2 oktober 2015 Belangrijke data Belangrijke data Hieronder vindt u een overzicht van belangrijke data: Hieronder vindt u een overzicht van belangrijke data ma voor 11 t/m de komende 26 mei weken

Nadere informatie

BlueBerry. interactie aan de magazines toe te voegen. Hierdoor veranderd een platte pub-

BlueBerry. interactie aan de magazines toe te voegen. Hierdoor veranderd een platte pub- BlueBerry voudige manier publicaties online te plaatsen. Een ontwerper kan hierbij zelf bepalen om het magazine eenvoudig of uitgebreid op te zetten. De uitgebreide opties in het pakket geven ontwerpers

Nadere informatie

Persoonlijke rapportage van B. Smit

Persoonlijke rapportage van B. Smit Persoonlijke rapportage van B. Smit P E O P L E I M P R O V E P E R F O R M A N C E Computerweg 1, 3542 DP Utrecht Postbus 1087, 3600 BB Maarssen tel. 0346-55 90 10 fax 0346-55 90 15 www.picompany.nl servicedesk@picompany.nl

Nadere informatie

2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; Algemene voorwaarden Deze Algemene Voorwaarden van Stichting Webshop Keurmerk zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van

Nadere informatie

SJABLOON WETENSCHAPPELIJK RAPPORT OPMAAK COVER DOOR DIENST EXTERNE COMMUNICATIE

SJABLOON WETENSCHAPPELIJK RAPPORT OPMAAK COVER DOOR DIENST EXTERNE COMMUNICATIE \\\\\\ SJABLOON WETENSCHAPPELIJK RAPPORT OPMAAK COVER DOOR DIENST EXTERNE COMMUNICATIE Mail titel en coverfoto (indien beschikbaar) door naar Olivier Van Impe (o.vanimpe@vmm.be). Titel rapport hier invullen

Nadere informatie

Huisstijl handboek. Algemene richtlijnen & instructies voor het gebruik van de huisstijl.

Huisstijl handboek. Algemene richtlijnen & instructies voor het gebruik van de huisstijl. Huisstijl handboek Algemene richtlijnen & instructies voor het gebruik van de huisstijl. 1 Colofon Redactie: B2Design, Groningen Vormgeving en opmaak: B2Design, Groningen Fotografie: Ruud Krispijn Huisstijl

Nadere informatie

GEO-ICT Postgraduaat. hogent.be/fnt

GEO-ICT Postgraduaat. hogent.be/fnt GEO-ICT Postgraduaat hogent.be/fnt 2016 2017 01 Inleiding 02 Programma 04 Toelatingsvoorwaarden 04 Intakegesprek 05 Organisatie lessen 05 Diploma 06 Infomomenten 06 Kostprijs 06 Modaliteiten 06 Inschrijven

Nadere informatie

Weekthema: Afscheid nemen. Belangrijke data Belangrijke data. Rhondcus dolor. Weekthema: Bijzondere ontmoetingen

Weekthema: Afscheid nemen. Belangrijke data Belangrijke data. Rhondcus dolor. Weekthema: Bijzondere ontmoetingen Weekthema: Mei 2015 week bijzondere 21 ontmoetgen Nr. 16 11 december 2015 Belangrijke data Belangrijke data Hieronder vdt u een overzicht van belangrijke data: vdt u een overzicht van belangrijke Hieronder

Nadere informatie

Basis huisstijl. richtlijnen v.1.0. 1 Basishuisstijl richtlijnen v.1.0

Basis huisstijl. richtlijnen v.1.0. 1 Basishuisstijl richtlijnen v.1.0 Basis huisstijl richtlijnen v.1.0 1 Basishuisstijl richtlijnen v.1.0 Inhoud Inleiding 1 Basis logo 1.1 Basis logo: maatvoering 1.2 Basis logo: positie 1.3 Universiteitszegel 2 Kleuren 3 Typografie: lettertype/fonts

Nadere informatie

Persoonlijke rapportage van B. Smit

Persoonlijke rapportage van B. Smit Persoonlijke rapportage van B. Smit Gegevens deelnemer Naam Organisatie Functie B. Smit PiCompany Intern Manager Productieafdeling Gegevens Reflector 360 Datum 17 maart 2009 Nummer 25177.82301 Profiel

Nadere informatie

Campagnehandboek. Algemene richtlijnen & instructies voor gebruik van de campagne

Campagnehandboek. Algemene richtlijnen & instructies voor gebruik van de campagne Campagnehandboek Algemene richtlijnen & instructies voor gebruik van de campagne Inleiding Dit campagnehandboek geeft een korte introductie van de campagne die door de gemeente Overbetuwe naast de huisstijl

Nadere informatie

Het ontwikkelen van een online advies op maat voor cyberpest slachtoffers

Het ontwikkelen van een online advies op maat voor cyberpest slachtoffers Het ontwikkelen van een online advies op maat voor cyberpest slachtoffers Video Casey Heynes Personen Niels Jacobs (Promovendus) Dr. Trijntje Völlink (co-promotor/dagelijkse begeleider) Dr. Francine Dehue

Nadere informatie

TALENT IS NOT ENOUGH

TALENT IS NOT ENOUGH TALENT IS NOT ENOUGH Het niveau van de internationale autosport is hoog en de competitie sterk. Daarom is het voor Nederlands talent een grote steun dat de KNAF en MP Motorsport de handen ineen hebben

Nadere informatie

Belangrijke data Belangrijke data

Belangrijke data Belangrijke data Nr. 1 2 september 2016 Belangrijke data Belangrijke data Hieronder vindt u een overzicht van belangrijke data: Hieronder vindt u een overzicht van belangrijke data ma voor 11 t/m de komende 26 mei weken

Nadere informatie

digital art 2d - over posters - opdracht drugs poster en website

digital art 2d - over posters - opdracht drugs poster en website digital art 2d - over posters - opdracht drugs poster en website medium is the message The medium is the message is a phrase coined by Marshall McLuhan meaning that the form of a medium embeds itself in

Nadere informatie

Updaten van de (klas) webpagina

Updaten van de (klas) webpagina Updaten van de (klas) webpagina Bij het aanpassen van een webpagina moet je altijd denken in 4 stappen. 1.) Wat moet er op de webpagina komen? (verzamelen van de tekst, foto s, bestanden ) 2.) Plaats de

Nadere informatie

JAARVERSLAG N.E.C. HOLDING B.V. Te Nijmegen inzake de jaarrekening 1 juli 2015 tot en met 30 juni 2016

JAARVERSLAG N.E.C. HOLDING B.V. Te Nijmegen inzake de jaarrekening 1 juli 2015 tot en met 30 juni 2016 JAARVERSLAG N.E.C. HOLDING B.V. Te Nijmegen inzake de jaarrekening 1 juli 2015 tot en met 30 juni 2016 GEDEELTELIJKE OPENBAARMAKING CONFORM ARTIKEL 2:396 VAN HET BURGELIJK WETBOEK #SAMENBETERNEC INHOUD

Nadere informatie

Everyone s a Legend. Ontwerp van gehele Zomercollectie

Everyone s a Legend. Ontwerp van gehele Zomercollectie Everyone s a Legend Ontwerp van gehele Zomercollectie 2007 voor surf, snow -en streetwear label Zembla. Concept, prints, hangtags, knopen, ritsen, borduringen, en overall prints (patronen).- - - - - -

Nadere informatie

Weekthema: Afscheid nemen. Belangrijke data Belangrijke data. Rhondcus dolor. Weekthema: Dat is traditie!

Weekthema: Afscheid nemen. Belangrijke data Belangrijke data. Rhondcus dolor. Weekthema: Dat is traditie! Weekthema: Mei 2015 week Dat 21 is traditie! Nr. 14 27 november 2015 Belangrijke data Belangrijke data Hieronder vindt u een overzicht van belangrijke data: vindt u een overzicht van belangrijke Hieronder

Nadere informatie

Les 10. Voorbereiding. Denk aan de update van de kern!

Les 10. Voorbereiding. Denk aan de update van de kern! Les 10 Denk aan de update van de kern! Voorbereiding 1. DOE DIT EERST: Download de plugin voor Image Field Zoom en plaats deze in de map libraries op de server. (Inloggegevens krijg je in de les) 2. Download

Nadere informatie

BENQUE, BANQUETING BESTELSYSTEEM

BENQUE, BANQUETING BESTELSYSTEEM BENQUE, BANQUETING BESTELSYSTEEM ONLINE CATERING BESTELLEN BENQUE, online banqueting bestelsysteem 1 BENQUE, EEN INTRODUCTIE BENQUE, DAT WERKT HET IDEE.... 3 HET PROGRAMMA, VOOR U ONTWIKKELD... 3 UW KLANT

Nadere informatie

Professionele telezoom voor full-frame camera s

Professionele telezoom voor full-frame camera s Tamron SP 70-200mm F/2.8 Di VC USD Professionele telezoom voor full-frame camera s Uitgerust met Tamron VC (Vibration Compensation) en USD (Ultra Sonic Drive) automatische scherpstelling in werelds meest

Nadere informatie

VORMSTUDIE. Hierbij een korte handleiding waar je op moet letten als je een bestand aanlevert om een boekje te laten printen. 2012-2013.

VORMSTUDIE. Hierbij een korte handleiding waar je op moet letten als je een bestand aanlevert om een boekje te laten printen. 2012-2013. VORMSTUDIE Hierbij een korte handleiding waar je op moet letten als je een bestand aanlevert om een boekje te laten printen. Het bestand, dat we uiteindelijk gaan gebruiken om de printen is een PDF-bestand.

Nadere informatie

Jongeren op de digitale brug, Link in de Kabel geeft ze een duwtje in de rug.

Jongeren op de digitale brug, Link in de Kabel geeft ze een duwtje in de rug. Jongeren op de digitale brug, Link in de Kabel geeft ze een duwtje in de rug. Link in de Kabel digitale brug architecten Riddersstraat 147, 3000 Leuven 016 62 34 45 www.lidk.be Visie 2014 De digitale brug

Nadere informatie

Profiel Registreren Registreren Registreren Succes- Stap 1 Stap 1 Stap 1 wens home Wat is dit? Gids Pers. gids Zender volgorde Categorie volgorde

Profiel Registreren Registreren Registreren Succes- Stap 1 Stap 1 Stap 1 wens home Wat is dit? Gids Pers. gids Zender volgorde Categorie volgorde Profiel Registreren Stap 1 Registreren Stap 1 Registreren Stap 1 Succeswens home Wat is dit? Gids Pers. gids Zender volgorde Categorie volgorde home Morbi dignissim bibendum ligula. Picture Proin at purus

Nadere informatie

Communicatiematerialen Taalhuizen - Bestelhandleiding -

Communicatiematerialen Taalhuizen - Bestelhandleiding - ommunicatiematerialen Taalhuizen - estelhandleiding - ommunicatiematerialen Taalhuizen Versie december 2014 1 ommunicatiematerialen Taalhuizen Voor Taalhuizen heeft Taal voor het Leven diverse communicatiematerialen

Nadere informatie

Deze keer in Saar: Gezonde salades met superfood. Alles over sushi + Maak het zelf. Luchtige cake

Deze keer in Saar: Gezonde salades met superfood. Alles over sushi + Maak het zelf. Luchtige cake Deze keer in Saar: Gezonde salades met superfood Alles over sushi + Maak het zelf Luchtige cake Biefstuk op drie manieren Grieks, Italiaans en Japans De heerlijkste smoothies Maak zelf Sushi Sushi! Luxe,

Nadere informatie

Dutch Designs with lemon portfolio > Portfolio

Dutch Designs with lemon portfolio > Portfolio Dutch Designs with lemon portfolio 2013 > Portfolio portfolio 2013 A Twist of Lemon. A Twist of Lemon Geen smaak die zo goed wordt herinnerd als citroen. Zelfs in gedachten ervaar je deze smaak. Dat vleugje

Nadere informatie

FMVG TU Delft Library. 1 TU Delft Library

FMVG TU Delft Library. 1 TU Delft Library FMVG TU Delft Library 1 TU Delft Library Enkele citaten met betrekking tot het ontwerp gebouw en inrichting terrein. Een bibliotheek roept de gedachte op aan boeken in kasten die tot aan het plafond reiken.

Nadere informatie

INTERVIEW MET VMWARE EEN VEILIG DATACENTER IN MINUTEN IN PLAATS VAN WEKEN

INTERVIEW MET VMWARE EEN VEILIG DATACENTER IN MINUTEN IN PLAATS VAN WEKEN INTERVIEW MET VMWARE EEN VEILIG DATACENTER IN MINUTEN IN PLAATS VAN WEKEN DE TOEKOMST VAN DE INFRASTRUCTUUR IS HYBRIDE Hatem Naguib is technisch verantwoordelijk voor VMware s Networking and Security Business

Nadere informatie

BrainSells case Batenburg Techniek Corporate Identity 38

BrainSells case Batenburg Techniek Corporate Identity 38 BrainSells case Batenburg Techniek Corporate Identity 38 38 Case Het wordt zaak om meer te vertellen wie de Batenburg gelieerde ondernemingen zijn en wat ze doen. Dat gaat beter als één duidelijk herkenbaar

Nadere informatie

correspondentiereek VVV VVV-vestigingsformule februari 2011 januari 2013

correspondentiereek VVV VVV-vestigingsformule februari 2011 januari 2013 VVV huisstijl huisstijl handboek handboek VVV-vestigingsformule correspondentiereek februari 2011 januari 2013 1 VVV vestigingsformule huisstijl handboek januari 2013 Inhoudsopgave Voorwoord / 3 1 Inleiding

Nadere informatie

PLACE YOUR HEADING DUIPISIM DOLUPTATION UTPAT INISL ULLA FACIL ULLUPTAT AD DIAT. PLACE YOUR HEAEDINg APRIL The Hague

PLACE YOUR HEADING DUIPISIM DOLUPTATION UTPAT INISL ULLA FACIL ULLUPTAT AD DIAT. PLACE YOUR HEAEDINg APRIL The Hague PLACE YOUR HEADING DUIPISIM DOLUPTATION UTPAT INISL ULLA FACIL ULLUPTAT AD DIAT The Hague 10 05 2014 PLACE YOUR HEAEDINg APRIL 2008 1 OFFERTE {OPDRACHTGEVER} Appalti Bezoekadres Ethiam lores 1234 XX Tellus

Nadere informatie

Online vindbaarheid. Hoe kom je hogerop in de zoekresultaten?

Online vindbaarheid. Hoe kom je hogerop in de zoekresultaten? Online vindbaarheid Hoe kom je hogerop in de zoekresultaten? Joris Lange, Smart Joomla Websites Ondernemersevent Utrechtse Heuvelrug, 4 oktober 2016 Welkom Van harte welkom op deze stek. Lorem ipsum dolor

Nadere informatie

Een effectiëve WordPress website

Een effectiëve WordPress website Een effectiëve WordPress website Rosanne van Staalduinen Sinds 2011 een eigen bureau in Webdesign & Online marketing Doelgroep: ZZP & MKB Bouwt sinds 2012 alle websites met WordPress Voorstellen Wie ben

Nadere informatie

Bureau voor interactieve media. Wireframe document - V 1.0 Stichting Eigen Gezicht Juni 2010

Bureau voor interactieve media. Wireframe document - V 1.0 Stichting Eigen Gezicht Juni 2010 Bureau voor interactieve media Wireframe document - V.0 Stichting Eigen Gezicht Juni 00 Flowchart - V.0 Pagina / 8 HOME ZOEKEN WAT WE DOEN DE COMMUNITY DE STICHTING NIEUWS CONTACT STEUN ONS ZOEKEN INLOGGEN

Nadere informatie

Regels en richtlijnen voor de visuele identiteit >>

Regels en richtlijnen voor de visuele identiteit >> Regels en richtlijnen voor de visuele identiteit >> Maart 2010 De visuele identiteit van eherkenning Dit handboek bevat regels en richtlijnen voor de visuele identiteit van eherkenning. Het is voor iedereen

Nadere informatie

Test resultaten en interview gids

Test resultaten en interview gids Kandidaat: Ben Penske Assessment Computer Programmer (Dutch) Voltooid: 5 maart 2017 Gemaakt voor: Susan Bookman Test resultaten en Het Computer Programmer (Dutch) assessment meet belangrijke factoren die

Nadere informatie

Vooraf Een greep uit de mogelijkheden: Tabbladen 1. Aan de slag Gebruikersniveaus 2. Artikelen Lid: Redactie: Rechtstreeks mailen naar de redactie

Vooraf Een greep uit de mogelijkheden: Tabbladen 1. Aan de slag Gebruikersniveaus 2. Artikelen Lid: Redactie: Rechtstreeks mailen naar de redactie Handleiding Vooraf Wat heb ik nodig? Wachtwoord vergeten Wachtwoord wijzigen Inloggen lukt niet Tussentijdse controle 2 2 2 2 2 1. Aan de slag 3 3 3 3 1.1 1.2 1.3 1.4 Starten met een nieuwe editie Artikelen

Nadere informatie

Best of Dutch Engineering

Best of Dutch Engineering Best of Dutch Engineering Encyclopaedia of Dutch high-tech system development Inside view of one of the world s most influential and powerful high tech ecosystems PARTNER COUNTRY 2014 1 2 Foreword Lorem

Nadere informatie

Test resultaten en interview gids

Test resultaten en interview gids Kandidaat: Ben Penske Assessment Computer Programmer (Dutch) Voltooid: 24 januari 2017 Gemaakt voor: Susan Bookman Test resultaten en Het Computer Programmer (Dutch) assessment meet belangrijke factoren

Nadere informatie

Webredactie & Content-marketing. Verleiden. Eddy Boeve! doe je met copy! Eddy Boeve eddy@booming.nl

Webredactie & Content-marketing. Verleiden. Eddy Boeve! doe je met copy! Eddy Boeve eddy@booming.nl Webredactie & Content-marketing Verleiden Eddy Boeve! doe je met copy! In de Wildeman Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras ac nisl mauris. Donec semper, nulla at sollicitudin ultricies,

Nadere informatie

De stijl van Den Haag. Een introductie

De stijl van Den Haag. Een introductie De stijl van Den Haag Een introductie 5 juni 2014 Den Haag is de internationale stad van vrede en recht. Een moderne metropool met een omvangrijke geschiedenis en een rijkgeschakeerde bevolking. Dit zie

Nadere informatie

Huisstijlhandboek Waardigheid en trots

Huisstijlhandboek Waardigheid en trots Waardigheid en trots Huisstijlhandboek Waardigheid en trots Alle mogelijkheden en beperkingen op een rij Inhoud 1. Inleiding 3 2. Huisstijlafspraken 3 3. Basiselementen (drukwerk) 4 3.1. Logo 4 3.2. Schrijfwijzer

Nadere informatie

Paraview magazine: nieuw jasje, nieuwe opzet!

Paraview magazine: nieuw jasje, nieuwe opzet! TERUGBLIK Meer tussen hemel en aarde Paranormaal Paragnost Monique van der Klooster voer een Stemmendialoog Gezondheid Gezonde geest in een gezond lichaam: een evenwichtig voedingspatroon voor een fit

Nadere informatie

Het atrium van JFK wordt nu gebouwd. Meer zien? Klik hier!

Het atrium van JFK wordt nu gebouwd. Meer zien? Klik hier! Projecten Het atrium van JFK wordt nu. Meer zien? Klik hier! Etiam rhoncus. Maecenas tempus, ellus eget condi mentum rhoncus, sem quam (tekst: wat zijn/is SL). Ontwerp zelf je SmartLoft Minder hebben meer

Nadere informatie

Test resultaten en interview gids

Test resultaten en interview gids Kandidaat: Ben Penske Assessment Customer Service Representative (Dutch) Voltooid: 6 februari 2017 Gemaakt voor: Susan Bookman Test resultaten en Het Customer Service Representative (Dutch) assessment

Nadere informatie

De stijl van het huis

De stijl van het huis De stijl van het huis Richtlijnen voor gebruik van de Portaal huisstijl versie 1.0 november 2017 Logo toepassing 2 Logo toepassing Bij gebruik in communicatiemiddelen altijd in witte balk bovenaan de uiting

Nadere informatie

VOORSTEL VOOR WWW.AFV-EPE.NL

VOORSTEL VOOR WWW.AFV-EPE.NL VOORSTEL VOOR WWW.AFV-EPE.NL Home Fotobond Nieuw Venster of Tab Actueel Galerie FotoNieuws Links Historie Contact Fshow Fshow Fshow Fshow Nieuw Venster of Tab Niet te veel tekst. Visueel houd en! Databank

Nadere informatie

Dutch Designs with lemon portfolio 2013. > Portfolio + tariefkaart

Dutch Designs with lemon portfolio 2013. > Portfolio + tariefkaart Dutch Designs with lemon portfolio 2013 > Portfolio + tariefkaart portfolio 2013 A Twist of Lemon. A Twist of Lemon Geen smaak die zo goed wordt herinnerd als citroen. Zelfs in gedachten ervaar je deze

Nadere informatie

Tekst en standaarden

Tekst en standaarden Tekst en standaarden Mwbra, hhhhh, hebrrwehh - Isolde Sturkenboom Hogeschool van Amsterdam CMD - Serverside Scripting 1 Vakopzet 1 2 3 5 6 7 8 9 10 HC WC TOETS Includes, formulieren, beveiliging, databases,

Nadere informatie