Inleiding tot de Bedrijfskunde

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inleiding tot de Bedrijfskunde"

Transcriptie

1 Inleiding tot de Bedrijfskunde Lode Rummens

2 Inleiding In wat volgt, vindt u tabellen met daarin de kernbegrippen, -woorden, -zinnen, en voorbeelden uit de cursus (Prof. Dr. M. Buelens). Deze index werd opgesteld als hulp, om de kernbegrippen, -woorden, -zinnen, en voorbeelden sneller en gemakkelijker terug te vinden in de cursus. In de linkerkolom vindt u telkens het item, in de rechterkolom vindt u het bijbehorende paginanummer in de cursus. Enkele opmerkingen: Indien achter het paginanummer (L) staat geschreven, wordt hiermee bedoelt dat dit item zich op de linkerpagina bevindt. Indien achter het paginanummer (+L) staat geschreven, wordt hiermee bedoelt dat dit item zich zowel op de rechter-, als de linkerpagina bevindt. Indien twee paginanummers elkaar opvolgen (bijv ), wordt hiermee bedoelt dat het item zich bevindt over deze twee pagina s. staat voor idem; hetzelfde paginanummer als de regel daarboven. Lijst opgesteld: Lode Rummens 2

3 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Een bedrijf, geen vanzelfsprekendheid - Boek: pagina 1 - Index: pagina 4 Hoofdstuk 2: Wat is management, en wat is het niet? - Boek: pagina 16 - Index: pagina 6 Hoofdstuk 3: Van eerste naar derde generatie-organisatie - Boek: pagina 35 - Index: pagina 8 Hoofdstuk 4: Denken als een strateeg - Boek: pagina 47 - Index: pagina 10 Hoofdstuk 5: Denken als een organisatiedeskundige - Boek: pagina 70 - Index: pagina 12 Hoofdstuk 6: De overkoepeling: visie, missie en waarden - Boek: pagina 78 - Index: pagina 13 Hoofdstuk 7: Managementcontrole: van corporate governance tot balanced score card - Boek: pagina 85 - Index: pagina 14 Hoofdstuk 8: Emotionele Intelligentie: de basis van teamwork, leiderschap en coaching - Boek: pagina 97 - Index: pagina 16 Hoofdstuk 9: Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen - Boek: pagina Index: pagina 18 Hoofdstuk 10: Operations Management. Managen in het kloppend hart van de organisatie - Boek: pagina Index: pagina 21 Hoofdstuk 11: Inleiding tot het marketingdenken - Boek: pagina Index: pagina 23 Hoofdstuk 12: Inleiding tot het Human Resource Management - Boek: pagina Index: pagina 25 Hoofdstuk 13: Inleiding tot de bedrijfsfinanciering - Boek: pagina Index: pagina 27 Hoofdstuk 14: Ondernemerschap - Boek: pagina Index: pagina 28 3

4 Tabel: KERNBEGRIPPEN ALFABETISCH GERANGSCHIKT ITEM Paginanummer A franchise from society 12 A licence to operate 11 & 12 check and balances ( ) 162 Het Grote Succes 47 Nickel and Dimed (B. Ehrenreich): de enige manier om rijk te worden is via misdaag, geluk ( ) of succes m/e eigen bedrijf ( ) 14 on the job vs off the job ondernemerschap vs ondernemers 185 Operational excellence 131 operations zijn alom tegenwoordig, vaak op die gebieden waar je ze niet zou vermoeden. Enkele voorbeelden. people management, personeelsbeleid, personeelsbeheer, human resources management Politicking : alle bezigheden die gericht zijn op het eigenbelang van de manager 27 Primum vivere deinde filosofari (wie zal de stakeholders betalen)? 10 Shareholder value 88 Sharpening the saw Skills (factor die het best de zeer grote verschillen tussen de twee Angelsaksische landen verklaart) spillover : de werkproblematiek wordt meegenomen naar het thuisfront Ook fysieke en emotionele spillover 90 (L) stroke economy 170 The marketing mindset 40 4

5 the race to the bottom 187 up or out : je bent goed en je wordt gepromoveerd of je bent niet zo goed en dan ben je weg 163 What do managers do? 24 corporate governance codes, of codes voor deugdelijk bestuur 120 Credo van Johnson&Johnson 120 Duurzaamheidsrapport - Kritiek dat deze een vorm van window dressing is maatschappelijk verantwoord ondernemen, duurzaam ondernemen en ethisch ondernemen maken een opgang in het bedrijfsleven race to the bottom : een jacht op steeds goedkopere werkkrachten 114 What the market can bear betekenissen van een bedrijf 1 2 misverstanden: - Boekhoudkundige en financiële cijfers zijn voor een bedrijf slechts hulpmiddelen; zij zijn niet de essentie - De financiële functie is saai 2 principes: - Personeelsbeleid wordt in de lijn gevoerd (lijnverantwoordelijkheden nemen de volledige verantwoordelijkheid op zich) - Personeelsbeleid is een professionele specialisatie (het is een kwestie van systematische know-how) 3 werkzame strategieën: - Kostenleiderschap (laagstekostenstrategie) - Differentiator - Nichespeler % feedback systemen Strategieën: SO / ST / WO / WT 64 (L) 5 D s: Dromen, Denken, Durven, Doen en Doorzetten verschillende visies op kwaliteit: 1. De transcendente benadering ( levenskwaliteit ) 2. De productgebaseerde benadering (is economisch gericht) 3. De klantgerichte definities 4. Productiegerichte definities 5. Waardegerichte definities (aanvaardbare kostprijs)

6 dollar question 149 Aan de activa-zijde - Investeringsbeslissingen Aan de passiva-zijde - Er is geld nodig om het vermogen op te bouwen Aangeleerde hulpeloosheid 38 Adam Smith: - Passage: By pursuing his own interest he frequently promotest hat of the society more effectually than when he really intends to promote it. ( ) - de onzichtbare hand Antwoord zoeken op vijf vragen: - Vraag één: de macht van de leveranciers - Vraag twee: de macht van de klant - Vraag drie: de macht van substituut-producten - Vraag vier: de macht van toetreders - Vraag vijf: de intensiteit van de huidige concurrenten (+L 56) 56 (+L) 56 (+L) 56 (+L) 56 (+L) Assessment Begin altijd met het eindresultaat voor ogen: waar wil ik staan op welk moment? 2. Voorbereiding is het geheim van alle succes: het falen van de voorbereiding is de voorbereiding van het falen 3. Maak een verschil tussen de triviale kleintjes en de essentiële grote (Pareto-principe of de 80/20 regel) 4. Werk steeds met hefbomen Begrip bedrijfscultuur : de samenhang van waarden, mythes, helden en symbolen die betekenis geeft aan alle stakeholders. Het is een gemeenschappelijk geloof, het credo v/d ganse organisatie, een gemeenschappelijke overtuiging, Behoeften: verwijst naar een tekort of een gemis dat iemand ervaart; worden beschouwd als niet concreet, eerder abstract Beloning Materiële vs. Niet-materiële beloningen Benaderingen bedrijfsvoering 3 Bennis en Nanus: raplex (rapid + complex) 5 Beoordeling 168 Beschrijvingen van Type E Personality 190 6

7 Brent Spar: Shell vs. Greenpeace 110 (L) BSC: definitie van Robert Kaplan en David Norton 94 BSC: resultaten bekijken van een organisatie vanuit vier perspectieven: financieel, klant, interne business processen en groei 94 Bureaucratie Business process reengineering (BPR of BPRE) 72 Centrale of primaire stakeholders 13 Certificatie: is de bevestiging van de goede werking van een kwaliteitssysteem 143 Charismatisch: - ealiseren: appel op het betere in ons - Inspireren, intellectuele intelligentie - Individualiseren: we voelen ons persoonlijk aangesproken - Intentionaliseren: zet aan tot actie 102 (L) 102 (L) 102 (L) 102 (L) 102 (L) Charles Handy (beroemdste management denker) 16 Chiquita bananen (groene sticker: samenwerking NGO Rainforest Alliance) 116 Christen Clayton: disruptieve technologie : technologieën die aanvankelijk de dingen wat minder goed doen maar door hun razendsnelle ontwikkeling de gevestigde waarde ( incumbant ) snel voor schut zetten. Coaching: het daadwerkelijk helpen van een andere persoon bij het formuleren en bereiken van hun doelstellingen Code Lippens voor beursgenoteerde bedrijven. 120 Code Buysse voor KMO s Commentaar bij de klassieke benadering 21 Commissie Brundlandt definieert Duurzame Ontwikkeling: een ontwikkeling die voorziet in de noden van de huidige generatie zonder daarmee voor toekomstige generaties de mogelijkheden in gevaar te brengen om ook in hun behoeften te voorzien. 115 Communicator/ It s mainly talk 27 Complexiteit en traagheid van de tweede generatie 41 Componenten van maatschappelijk verantwoord ondernemen 117 Consensus rond intelligent, dominant, vol zelfvertrouwen, energiek, competent Corporate Governance Wie heeft het recht of de plicht de organisatie te controleren? 101 (L) 10 7

8 Corporate governance of deugdelijk bestuur 86 Cultuur voorgesteld in verschillende lagen: - Gemeenschappelijke filosofie - Humor - Rituelen en ceremonieel - Helden en heldenverhalen - Symbolen Customer intimacy (klantenpartnerschap) 61 Daniël Goleman: boek Emotionele Intelligentie 97 De 4 P s van de marketingmix zijn: - Interdependent: geen enkele P staat los van de anderen ( ) - Multifunctioneel: de P s zijn niet statisch maar kunnen in verschillende richtingen variëren ( ) - Gedeeltelijk uitwisselbaar: soms wordt er veel nadruk gelegd op één P en wordt een andere P verwaarloosd ( ) De basisprincipes van teamwork: - Elk probleem is ons probleem ( ) - Goede afspraken ( ) - Elk teamlid is belangrijk ( ) - Iedereen staat 100% achter het doel, de werkwijze en het uitgestippelde plan ( ) - De gemeenschappelijke visie is tot stand gekomen na grondige en open discussie, waar constructief conflict centraal staat ( ) - Fouten in het team worden door het team zelf gecorrigeerd ( ) De drie basiselementen nader bekeken 74 De financiers leiden de dans 180 De gedragsmatige aanpak van managementcontrole 90 De grote strategische vragen - Waar ga ik actief zijn? - Hoe ga ik succesvol anders zijn? - Met wie ga ik succes halen? 54 De illusie van controle 52 De invloed van kwaliteit op de kosten: Qualtity is free 141 (+L) De manager geeft de voorkeur aan directe mondelinge communicatie 27 De manager heeft een voorkeur voor concrete specifieke activiteiten 26 8

9 De manager werkt afwisselend en versnipperd 26 De manager werkt langdurig 24 De strateeg kijkt naar buiten: hij is bekommerd om een superieure positionering 57 De verantwoordelijkheden van de financiële functie 177 De vragen: 148 Wie is onze echte klant? Wat wil de klant? Vertrekken we wel van onze klant? Kunnen we onze klantengroep beter omschrijven? Welke klantenbehoeften willen we invullen? Definitie strategie Definitie emotionele intelligentie: emotionele intelligentie is het vermogen om op effectieve wijze om te gaan met eigen en andermans emoties 98 Definitie MVO door Belgische Federale Overheid 116 Definitie MVO van de Europese Commissie in haar Groenboek: CSR is een concept waarbij bedrijven in het kader van hun bedrijfsactiviteiten en in hun relaties met andere partijen vrijwillig aandacht aan sociale kwesties en het milieu schenken. 111 Definitie stakeholder 121 Definitie strategisch management 47 Delocalisatie: het verplaatsen van belangrijke activiteiten van het bedrijf naar een ander land of andere streek 145 Deming-wiel of PDCA-cyclus: tekening+uitleg 141 Derde generatie bedrijven: paradijs op aarde? 45 Derde generatieorganisaties 41 Disfuncties van de derde organisatie 44 Disfuncties van de tweede generatie 41 Disfuncties van eerste generatie-organisaties 38 Doelgericht karakter van management 18 Doelgroepbepaling: 3 fasen te onderscheiden 154 Doelgroepkeuze of targeting (fase 2): Strategische keuzes en de grootte en groei van het segment en de middelen van het bedrijf Downsizing: lagen wegknippen uit de bedrijfspiramide (L) 9

10 Drie F-en (friends, family, fools); het startgeld 5 Drie grote methodologische problemen: managementpraktijken scoren, betrouwbare antwoorden krijgen en medewerking verkrijgen Drie relevante aspecten: 1. OM creëert waarde 2. Die waarde wordt gecreëerd door goederen of diensten 3. Input wordt omgezet tot output Drie soorten stakeholders: - Latente stakeholders - Eisende stakeholders - Uiterst prominente stakeholders Duurzame ontwikkeling 115 Ecologische voetafdruk 115 (L) Een aantal gemeenschappelijke kenmerken die 1 ste en 2 de generatie delen 41 Een basismodel voor organisatieontwerp 70 Een breed gamma aan definities voor MVO (CSR: Corporate Social Responsability) 110 Een entrepreneur is zelden een uitvinder 191 Een overzicht van de belangrijkste HR-processen 165 Eerste generatieorganisaties 36 Effectieve vraag 151 Effectiviteit/efficiëntie (en andere E s ) 17 (L) Efficiency (relatie tussen ingezette middelen en behaalde resultaten) 19 Efficiënt karakter van management 19 Eigendomsrecht 13 Empathie: het vermogen om relevante talenten op te sporen, inspelen op diversiteit, op grote culturele verschillen 104 Empowerment 37 Energiek gemotiveerd: passie voor hun werk, gedrevenheid om doelstellingen te bereiken, tomeloze energie en volharding 104 E-persoonlijkheid EQ is een profiel 99 10

11 EQ: twee hoofddimensies: intrapersoonlijk en interpersoonlijk 99 EQ: vijf dimensies: - Zelfbewustzijn - Zelf-regulering - Energiek gemotiveerd - Empathie - Sociale vaardigheid Ernstige literatuur samenvatten in drie thema s: - Kandidaat 1: interne locus van controle - Kandidaat 2: wereld van de emotionele intelligentie (John Kotter) - Kandidaat 3: de EQ-wereld, nl. de sociale intelligentie Essentie van marketing: passie voor de klant, obsessie door de klant, de klant kronen, de klant is het begin en het einde (Peter Drucker) Ethische codes of waardenstatement: vrijwillige engagementen die organisaties, sectoren of specifieke beroepen maken inzake bepaalde waarden en/of handelingen die ze verrichten Europese benadering/rijnlandmodel 14 Exclusiviteit 156 Factor mens 162 FCUK Campagne 110 (L) Gedrag (3 de element driehoek) 71 Gedrag (basiselement 2): twee dimensies 75 Gelaagde visie Gestegen in complexiteit: - Sale and leaseback - Junk bonds (rommelobligaties) - Nieuwe vorm van afgeleid product - 35 (+L) 181 GIGO: Garbage in, garbage out 176 Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 184 Globalisering (het vervagen van territoriale grenzen) 113 Globalisering: waardoor?

12 Goede bestuurders hebben veel tijd voor het bedrijf dat ze besturen. If you want something done, as kit a busy man to do it. 90 Goede bestuurders zijn onafhankelijk 89 Goederen diensten Henry Mintzberg: baanbrekend werk 23 Het 4P-model 157 (voetnoot) Het bedrijf als een bundel relationele contracten (Kay) 7 Het begint vaak met een SWOT-analyse 62 Het begrip bedrijfscultuur 72 Het begrip beheerscontrole 85 (+L) Het Deming-wiel: de basisfilosofie van Deming 140 Het profiel van een goede bestuurder: professioneel 88 Het uitgangspunt van The balanced score card 93 Hoe belangrijk is de financiële functie? 174 Hoe de markt opdelen? (naar geografische, demografische, psychologische kenmerken) 155 Hoe zullen we succesvol zijn? 57 Hoe? Operationaliseren van maatschappelijk verantwoord ondernemen 119 Horizontaal vs. Verticaal geïntegreerd 163 (L) Innovatiebron: systeeminnovatie en nieuwe productieconcepten 118 (L) Insourcing:een belangrijk proces in uw bedrijf laten plaatsvinden door 3 e partij 145 Inspelen op technologische uitdagingen 136 Institutioneel leiderschap 29 Instroom: iedereen competent, iedereen moet passen, 166 Integrale kwaliteitszorg (IKZ): zal op zeer systematische wijze zoeken naar de grondoorzaak van de problemen en de oorzaken trachten op systematische wijze weg te werken 139 Is de inhoud van het managementwerk veranderd? 28 12

13 ISO-normen: ISO Jack Welch & Stephen Covey: the seven habits of highly effective people 90 Jacques de Rijcke: 7 kernbegrippen die het marketinggebeuren in kaart brengen 148 Jan Callewaert: In het kader van gezond bedrijfsbeheer op langere termijn is risicospreiding zelfs zeer aan te raden Japanse / Amerikaanse benadering (L) Jeff Bezoz: Amazon.com 189 John Elkington: Cannibals with Forks : willen we een rechtvaardige samenleving hebben, die de natuurlijke hulpbronnen zodanig gebruikt dat ze de draagkracht van de aarde niet overstijgt, dan moeten we tegelijkertijd zoeken naar een optimale toestand op economisch, ecologisch en maatschappelijk vlak. John Kotter: merkte op dat (top)managers zich duidelijk minder systematisch, minder bedachtzaam, minder goed georganiseerd opstellen. Joseph Schumpeter: de term ondernemerschap: De entrepreneur doorbreekt het bestaande evenwicht, vooral door innovatie en zorgt op die manier voor uitzonderlijke economische meerwaarde door creatieve destructie Kenmerken derde generatieorganisaties 42 Kenmerken eerste generatieorganisaties 36 Kenmerken IKZ Kenmerken tweede generatieorganisaties 39 Kenmerken van een goede strategie (strategie zoals de krijgskundigen dat zien) 49 Kosten (tweede generatie): duur! 41 KPMG (Groot Auditbureau) en G250 (Global 250: 250 grootste bedrijven) 110 (L) Kwalitatieve drivers van toekomstige performantie 86 Kwaliteit van het management 30 Kwaliteit: kwaliteitsfouten voorkomen, 135 Kwaliteitskosten: 4 soorten kosten: 1. Conformiteitskosten 2. Kosten van non-conformiteit 3. Kosten voor het nodeloos overtreffen van kwaliteit 4. Opportuniteitskosten

14 Kwaliteitsmanagement 138 Kwaliteitssystemen 142 La raison d être (bestaansreden) 79 Labels: geven aan of een bedrijf bepaalde verantwoordelijkheidsprincipes in acht genomen heeft: - Bio-label voor biologisch voedsel - FSC-label voor duurzaam beheerd hout - MSC-label voor duurzaam beheerde visbestanden - Max Havelaar voor fair-trade producten 125 Leiderschap en leidinggeven 100 Leiderschap: definitie 101 Logistiek Management Logistieke problemen zijn taaie problemen; het zijn belangrijke problemen die tot de kern behoren van het operations management Low-end producer: een producent die heel goedkoop produceert, maar vaak ten koste van de kwaliteit Maakt management wel een verschil? 30 Management is in onze cultuur een beetje ideologie geworden 23 Management verloopt via mensen 20 Managementcontrole (budgetsysteem) + 3 subsystemen 19 Managementomgeving 86 Marketing management ( Markteting management is management ) Het is een proces van analyseren en plannen, van implementeren en van opvolgen van diverse marktgerichte programma s 154 Marketing mindset 147 Markten: waar transacties tussen verschillende partijen plaatsvinden 153 Marktetingmix: bestaat uit de 4 P s: 1. Product: ook de attributen ( ) 2. Prijs 3. Plaats (distributie) 4. Promotie (communicatie) Marktrelatie wordt vervangen door hiërarchische relatie 7 14

15 Marktsegmentatie (fase 1): het proces waarbij je klanten op systematische en relevante wijze indeelt in voor het bedrijf / de bedrijfsstrategie relevante groepen Maslow-piramide (L) Maximalisatie van de bedrijfswaarde maximalisatie van de winst 174 Micklethwait en Woolridge: apart juridisch statuut 3 Mijlpalenonderzoek 28 Milton Friedman: The responsability of business is to increase its profits : Het is de taak van een manager om de doelen van de eigenaars te realiseren, binnen de mogelijkheden van de wetgeving en ethische gewoonten. Min of meer zinvolle alternatieven voor management: Macht, traditie, passie, actie, interpreteren, Missie 78 Mitchell, Agle en Wood: hanteren 3 criteria om een stakeholder te classificeren: macht, legitimiteit en dringendheid 122 Moeilijkheden voor overheden die globalisering meebrengt Moeizame leerprocessen 39 Most decisions are wrong, most experiments fail (Kay) 5 Motiverend belonen 170 Netwerkachtige structuren 44 Normatieve definitie 18 (L) Offshoring: het verplaatsen van een volledig bedrijf naar het buitenland 145 Ondernemers creëren waarde 184 Ondernemerschap als hoeksteen van het kapitalisme 187 Ondernemerschap: Definitie Hans Crijs 182 Ondernemerschap: Definitie Jan Callewaert 182 Onderscheid tussen eigenaar, ondernemer, bedrijfsleider en manager - Eigenaar: heeft controle over zijn bezit ( ) - Ondernemer: iemand die het proces van ondernemerschap voert, een stichter Entrepreneur: om iemand te omschrijven die een groeigericht proces van ondernemerschap voert - Bedrijfsleider: dragen de eindverantwoordelijkheid voor een

16 bedrijfskapitaal ( ) - Managers: beheren de bestaande bedrijfsmiddelen ( ) Onethisch gedrag 38 Operationeel excelleren (belofte laagste totale kost ) 61 Opleiding 167 Organisatiestructuur: taakstelling, structuur, gedrag Outsourcing: het uitbesteden aan andere organisaties van activiteiten die niet als core wordt gerekend 70 (L) 145 Overheid als begeleidende hand : inefficiënt, traag, duur, machtsloos 112 Overheidsfalingen: overheid is ook kwetsbaar voor falingen 112 Overzicht van drie generaties management 36 Pareto principe of de 80/20-regel 91 Pareto-efficiëntie Personeelsplanning 165 Philippe Kotler: marketinggoeroe 149 Planning en controle van het operationeel apparaat 135 Porter: opletten om niet tegelijkertijd differentiator en kostenleider te willen zijn 60 Positionering 58 Postionering (fase 3): het product van het bedrijf neemt een zodanige plaats in de ogen van de consument, dat het verschillend is van andere, gelijkaardige producten Principle-agent probleem: aandeelhouders en managers streven soms verschillende doelen na en het probleem is dat er niet altijd informatie beschikbaar is om te weten waarom het management welke beslissing neemt en of de informatie die ze aan de aandeelhouders presenteert wel juist en volledig is Proceskarakter van management (POLC) 17 Production mindset 37 Productleiderschap 62 Productvoordelen / productkenmerk

17 Reclamecampagne Hoover Redenen waarom A meer waard is dan B, met exact dezelfde winstcijfers: - Betere vooruitzichten - Boekhoudkundige problemen - Vice presidents doe not like surprises Re-engineering 5 (L) (L) Resultaten van het onderzoek McKinsey (manier van werken van managers) 32 Risico vermijden 188 Risico; economisch risico; ondernemersrisico 4 Rollen die een coach vervult: - Rol 1: doelverheldering ( the will ) - Rol2: padverheldering - Rol3: training ( the skill ) - Rol4: momentum bewaren: speciale aandacht aan de blijvende motivatie - Rol5: bijsturen waar nodig is: feedback, aanpassen, Ronald Coase 6 Ruil en transactie 153 Sarbanes-Oxley wet: relatie tussen topmanagement en aandeelhouders 13 Schandalen: gesjoemel, oplichterij, vervalsing 45 Secundaire stakeholders 13 Service-level agreement (SLA) 144 Situering Human Resources Management 161 Sociale vaardigheid: hun vermogen hechte teams uit te bouwen, gemakkelijk mensen te overtuigen 105 Stakeholdermodel van Wheeler en Sillanpää 122 Stakeholders versus stockholders 8 Stakeholders: wie zijn ze? 11 Stakeholdersmanagement: wordt vaak gezien als de operationele component van MVO, omdat ( ) 121 Stelling Jack Welch (manager van de 20 ste eeuw) 48 Strategieën 78 17

18 Structure follows strategy 71 Structuur (basiselement 3): twee dimensies: differentiatie en integratie 76 Structuur; structuur stelt de efficiency-vraag (2 de element driehoek) 71 Supply Chain Management: op geïntegreerde wijze de processen bij de leverancier 145 en alle tussenstappen afstemmen op deze van de klant Supply-chain management (Coyle, Bardi en Langley) 128 SWOT-analyse: tabel 63 Taakontwerp 172 Taakontwerp: verschillende benaderingen: - Speciale aandacht voor de materiële werkomgeving - Speciale aandacht voor de mentale belasting - Speciale aandacht voor inspraak 172 Taakstelling (1 ste element driehoek) 70 Taakstelling (basiselement 1): twee dimensies 74 Tabel met voorbeelden operaties : input/transformatie/output 133 Teamwork 108 The balanced score card 92 The one-minute manager 19 Theories of the firm 7 Thomas Friedman: The World is flat 127 Toe-eigenbaar concurrentievoordeel Toetredingsdrempels hebben een uiterst nefast effect op de kwaliteit van het management 57 (+L) 33 Transactiekosten 6 Transparantie 89 Triangulair model van organisatie-ontwerp 70 Triple bottom line of Triple P : People (Milieu), Planet (Sociaal), Profit (Economie) 115 Triple P-bottomline: people, planet, profit 9 Twee eigenschappen team : klein en doelgericht

19 Tweede generatieorganisaties 39 Uitgangspunt 1: er is altijd een keuze door de spelers in je relevante omgeving 50 Uitgangspunt 2: de reële mogelijkheid om anders te zijn Succesvol anders zijn 51 Uitgangspunt 3: je moet kunnen ruilen 52 Uitgangspunten en voorwaarden om strategisch te kunnen denken 50 Uitstroom 171 Universeel karakter van management 17 Van personeelsadministratie tot modern HRM 162 Vandaag de dag leven we in een wereld van organisaties 16 Verantwoordelijkheden opgedeeld in vier onderdelen (Caroll): - Economische Verantwoordelijkheid - Wettelijke Verantwoordelijkheid (Legal Responsability) - Ethische Verantwoordelijkheid - Filantropische Verantwoordelijkheid (Discretionary Responsability) Verantwoordelijkheden: - Verantwoording aan werknemer ( ) - Verantwoording aan de overheid ( ) - Verantwoording aan klanten ( ) - Verantwoording aan rechtenorganisaties (L) Verlangens en wensen (deze maken de behoeften concreet) 150 Verscheidenheid 89 Verschil tussen een visie en een missie Verschillen met andere vormen van gedragsbeïnvloeding - Leidinggeven: afstandelijker - Advies: veel vrijblijvender - Therapie: veel diepgravender - Mentoring: veel algemener Verschillende mensbeelden: - Tayloristisch mensbeeld - Economisch mensbeeld - Darwinistisch mensbeeld Verschillende opleiding: - Initiële basisopleiding - Eerste socialisatietraining - Technische basisopleiding 79 ev

20 - Niet-technische opleidingen Verschuiving van atomen naar bits Verslaggeving: onderneming moet kunnen aantonen of het geïnvesteerde vermogen intact was gebleven, maar ook of er een risico bestond voor de discontinuïteit van de onderneming, met het verlies van banen en geïnvesteerd vermogen als gevolg. 42 (L) 124 Vertrouwensrelaties 8 Vier gelijkwaardige perspectieven - Het financieel perspectief - Het klanten perspectief - Interne business processen - Groeien en leren - Meten en opvolgen Vijf krachten van Porter (+ slides) Visie 79 Voordelen van alles in één hand tegenover nadelen van niet-professioneel personeelsbeleid 162 Voordelen/negatieve neveneffecten 114 Vrije markt en democratische rechtsstaat 187 Vrijwillig aandacht schenken aan sociale kwesties en het milieu 111 Waar zullen we actief zijn? 55 Waarden: beschrijven de basisfilosofie v/e bedrijf, de idealen waar men in gelooft 81 Waarom bestaan bedrijven? 6 Waarom richt niet iedereen een bedrijf op? (risico!) Waarvoor zijn operations managers verantwoordelijk? 1. Het vastleggen van de operatie-strategie 2. Ontwerp van de producten, diensten en processen Wat betekent dat HR strategisch is? Wat betekent MVO? Wat is een team? Een team is een kleine groep mensen met complementaire vaardigheden, een gemeenschappelijk doel, een gemeenschappelijke werkwijze, en wederzijdse verantwoordelijkheid 3 (+L) (L) 110 (L)

21 Wat is emotionele intelligentie? 98 Wat is kwaliteit? 138 Wat is management? Het antwoord van de beschrijvende benaderingen 23 Wat is management? Het antwoord van de normatieve benaderingen. 17 Wat is ondernemerschap? Ondernemerschap is een creatief proces waarbij opportuniteiten gerealiseerd worden waarvoor de middelen nog niet ter beschikking zijn. Wat is operations management? Operations management is het geheel van activiteiten die waarde creëren via goederen en diensten door input om te zetten tot output. (Heizer&Render) Wat komt er eerst, visie of missie? 80 Wat zijn de voordelen van goed stakeholdersmanagement? 123 Welke zijn de stakeholders die van belang zijn voor een onderneming? 122 Welkom in de wondere wereld van de strategen 47 Westers Japans mangement: culturele verklaring 81 Westerse/Oosterse benadering 17 (L) WTK-bestem (Wetenschappelijk, technologisch, kapitalistisch) 18 Zelfbewustzijn: vertrouwen, realistische zelfkennis en relativerend gevoel voor humor 104 Zelfregulering: vertrouwen inboezemen 104 Zuboff en Maxmin 3 Opgesteld: Mei 2007 Lode Rummens 21

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen bij een levensmiddelenfabrikant.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen bij een levensmiddelenfabrikant. Bacheloreindverslag Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen bij een levensmiddelenfabrikant. De stakeholders benadering Auteur: Studie: F.C. Davelaar S0071846 Bachelor Business Administration Begeleider:

Nadere informatie

Leiderschap Samenvatting van het themarapport

Leiderschap Samenvatting van het themarapport Leiderschap Samenvatting van het themarapport Onderdeel van het project: Our Common Future 2.0 2010-2011 Thematrekkers: Willemijn Kemp Deelnemers: Martijn de Bruin; Anna Chojnacka; Alexander Crépin; Carole

Nadere informatie

Marketing. 1. Hoofdstuk 1: marketing

Marketing. 1. Hoofdstuk 1: marketing Marketing 1. Hoofdstuk 1: marketing 1.1 Wat is marketing? Een definitie van marketing: - Kern: klantenrelaties klantwaarde tevredenheid Marketing draait om klantenrelaties je krijgt tevredenheid terug

Nadere informatie

WIE SPRINGT ER IN HET GAT VAN DE TERUGTREKKENDE OVERHEID?

WIE SPRINGT ER IN HET GAT VAN DE TERUGTREKKENDE OVERHEID? WIE SPRINGT ER IN HET GAT VAN DE TERUGTREKKENDE OVERHEID? Thesis MBA-Health, april 2014 Erasmus CMDZ Rotterdam Anja Winkelaar & Annet van Ginkel Begeleider Prof.dr. Aad de Roo INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave

Nadere informatie

Goed bestuur in MKB familiebedrijven

Goed bestuur in MKB familiebedrijven Windesheim zet kennis in werking Windesheim zet kennis in werking ONDERZOEK Goed bestuur in MKB familiebedrijven Lectoraat Familiebedrijven Ondernemers over hun overwegingen en keuzes Driekwart van het

Nadere informatie

KENNISMANAGEMENT. Intelligent omgaan met kennis. Drs. Rob van der Spek Dr. André Spijkervet

KENNISMANAGEMENT. Intelligent omgaan met kennis. Drs. Rob van der Spek Dr. André Spijkervet KENNISMANAGEMENT Intelligent omgaan met kennis Drs. Rob van der Spek Dr. André Spijkervet Foto voorzijde: Visie en flexibiliteit. Kennismanagement heeft tot doel de kennishuishouding in een organisatie

Nadere informatie

Een literatuuronderzoek naar nieuwe bevindingen op het gebied van kwaliteit en diversiteit

Een literatuuronderzoek naar nieuwe bevindingen op het gebied van kwaliteit en diversiteit Diversiteit en kwaliteit Een literatuuronderzoek naar nieuwe bevindingen op het gebied van kwaliteit en diversiteit In opdracht van NSvP Annemieke van Beek Wilma Henderikse Anneke van Doorne-Huiskes VanDoorneHuiskes

Nadere informatie

Werkboek Transfer van leren

Werkboek Transfer van leren Werkboek Transfer van leren Werkboek Transfer van leren Administratie Werkgelegenheid De auteur is Els Vanhoven van het HRM Centre van de Vlerick Leuven Gent Management School In samenwerking met : Kathleen

Nadere informatie

Deel I Begrijpen van waarden:

Deel I Begrijpen van waarden: De Vries & Van Helsdingen ~ Dienstenmarketing ~ Deel I Begrijpen van waarden: Hfst 1: Wat is dienstenmarketingmanagement? 1.2: Wat is een dienst?: Dienstenmarketing gaat over diensten. We spreken van een

Nadere informatie

GROEIEN DOET BLIJVEN?

GROEIEN DOET BLIJVEN? UNIVERSITEIT UTRECHT FACULTEIT SOCIALE WETENSCHAPPEN BACHELORPROJECT ALGEMENE SOCIALE WETENSCHAPPEN - HUMAN RESOURCE MANAGEMENT - GROEIEN DOET BLIJVEN? EEN STUDIE NAAR HET BINDEN VAN TALENTEN AAN EEN ORGANISATIE

Nadere informatie

Resultaatgericht plannen en sturen in het MKB anno 2012

Resultaatgericht plannen en sturen in het MKB anno 2012 Resultaatgericht plannen en sturen in het MKB anno 2012 Voorwoord Dit artikel hebben wij geschreven om onze kennis en ervaring bij meer dan 100 MKB bedrijven door te geven. Het is bedoeld voor adviseurs

Nadere informatie

Uw marketingplan in vijftien stappen

Uw marketingplan in vijftien stappen Uw marketingplan in vijftien stappen Uw marketingplan in vijftien stappen Gaucheretstraat 90 BE-1030 Brussel België T +32 2 504 87 11 F +32 2 504 88 99 info@fitagency.be www.flanderstrade.be twitter.com/fitagency

Nadere informatie

Frank Voorbeeld. dinsdag 23 augustus 2011

Frank Voorbeeld. dinsdag 23 augustus 2011 dinsdag 23 augustus 2011 Basishoofdstuk Managementhoofdstuk Hoofdstuk Effectieve verkoop Hoofdstuk Persoonlijke ontwikkeling Hoofdstuk Interviews Inhoud Inleiding... 4 Overzicht... 5 Persoonlijke Stijl...

Nadere informatie

Een korte vergelijking van het Scandinavisch, Rijnlands-en Anglo- Amerikaans economisch model

Een korte vergelijking van het Scandinavisch, Rijnlands-en Anglo- Amerikaans economisch model Een korte vergelijking van het Scandinavisch, Rijnlands-en Anglo- Amerikaans economisch model Myriam Lieskamp 05-2009 Inleiding Bovenberg (in NRC Handelsblad, 31-03-2009) stelt dat drie pijlers het economische

Nadere informatie

Optimalisatie van de salescyclus in een business-to-business omgeving Case: Easynet Belgium

Optimalisatie van de salescyclus in een business-to-business omgeving Case: Easynet Belgium Hogeschool Gent Departement Bedrijfsmanagement Mercator Henleykaai 84 9000 Gent Optimalisatie van de salescyclus in een business-to-business omgeving Case: Easynet Belgium Naam: Ben Vander Vennet Studierichting:

Nadere informatie

SUCCES ÉN GELUK IN DE WERELD VAN VANDAAG ÉN MORGEN SAMENVATTING STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2014-2018 FEBRUARI 2014

SUCCES ÉN GELUK IN DE WERELD VAN VANDAAG ÉN MORGEN SAMENVATTING STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2014-2018 FEBRUARI 2014 SUCCES ÉN GELUK IN DE WERELD VAN VANDAAG ÉN MORGEN SAMENVATTING STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2014-2018 FEBRUARI 2014 1 2 INHOUD Algemene gegevens... 4 Voorwoord... 5 Inleiding - waarom een strategisch beleidsplan?...

Nadere informatie

Afstudeeronderzoek: Innovatie NL

Afstudeeronderzoek: Innovatie NL Afstudeeronderzoek: Innovatie NL Hoe draagt de standaardisatie van het innovatie proces bij aan het versterken van de innovatiekracht, enerzijds het verkorten van de time to market en anderzijds het verhogen

Nadere informatie

Het Goede Evenwicht. Difference KPMG THE. Op zoek naar harmonie tussen zakendoen, ethiek en klantgerichtheid. Magazine / november 2014

Het Goede Evenwicht. Difference KPMG THE. Op zoek naar harmonie tussen zakendoen, ethiek en klantgerichtheid. Magazine / november 2014 THE KPMG Difference Magazine / november 2014 Euronext : naar een hoger niveau dankzij transparante beurshandel Het Goede Evenwicht Op zoek naar harmonie tussen zakendoen, ethiek en klantgerichtheid Herman

Nadere informatie

Herziene uitgave. Januari 2006. Risicomanagement. De praktijk in Nederland.

Herziene uitgave. Januari 2006. Risicomanagement. De praktijk in Nederland. Herziene uitgave. Januari 2006. Risicomanagement De praktijk in Nederland. Herziene uitgave. Januari 2006. Voorwoord Door Prof. dr. J.G.M. Frijns, Voorzitter Monitoring Commissie Corporate Goverance Code

Nadere informatie

Hoe je de klant centraal concreet maakt (en van een noodzaak een duurzaam onderscheid) Roger Peverelli

Hoe je de klant centraal concreet maakt (en van een noodzaak een duurzaam onderscheid) Roger Peverelli Hoe je de klant centraal concreet maakt (en van een noodzaak een duurzaam onderscheid) Roger Peverelli Hoe je de klant centraal concreet maakt (en van een noodzaak een duurzaam onderscheid) Roger Peverelli

Nadere informatie

Veranderingen in het denken over cultuurverandering

Veranderingen in het denken over cultuurverandering Veranderingen in het denken over cultuurverandering Het denken over organisatiecultuur is de afgelopen honderd jaar ingrijpend gewijzigd. In de vorige eeuw ging het vooral om het diagnosticeren en veranderen

Nadere informatie

Goed bestuur in het MKB

Goed bestuur in het MKB Goed bestuur in het MKB Student Eerste examinator Tweede examinator M. Leliveld Drs. Gerrit-Jan Lanting Drs. Wim Fennis N.J. Smeitink Dr. Michiel van der Ven Drs. Wim Fennis Instituut Hogeschool Utrecht,

Nadere informatie

The Art of Management 1. Strategie en Structuur Vereenvoudigen Verbinden Visualiseren

The Art of Management 1. Strategie en Structuur Vereenvoudigen Verbinden Visualiseren The Art of Management 1. Strategie en Structuur Vereenvoudigen Verbinden Visualiseren Het plezier zit hem in het klimmen, op de top blijf je maar even. 1 Dr. M.A. Nieuwenhuis The Art of Management, Deel

Nadere informatie

rijnconsult business review

rijnconsult business review rijnconsult business review in dit nummer De werkelijke betekenis van het nieuwe werken Coming soon to a theatre near to you: de regiegemeente It s not the strongest of the species that survives, not the

Nadere informatie

MEER KLANTWAARDE. Wil Wurtz Marcel Wiedenbrugge MEER KLANT WAARDE. Wil Wurtz en Marcel Wiedenbrugge DOOR SAMENWERKING TUSSEN FINANCE EN COMMERCIE

MEER KLANTWAARDE. Wil Wurtz Marcel Wiedenbrugge MEER KLANT WAARDE. Wil Wurtz en Marcel Wiedenbrugge DOOR SAMENWERKING TUSSEN FINANCE EN COMMERCIE MEER KLANTWAARDE DOOR SAMENWERKING TUSSEN FINANCE EN COMMERCIE Wil Wurtz en Marcel Wiedenbrugge Wil Wurtz Marcel Wiedenbrugge MEER KLANT WAARDE DOOR SAMENWERKING TUSSEN FINANCE EN COMMERCIE DOOR SAMENWERKING

Nadere informatie

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers ZELFSTURENDE TEAMS IN DE THUISZORG Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers Inhoudsopgave Voorwoord 2 Inleiding

Nadere informatie

Voogd & Voogd Verzekeringen. Diane Vroegindeweij [INFORMATIEMANAGEMENT. ROLF BRUINS & BERT PINKSTER] Samenvatting Informatiemanagement

Voogd & Voogd Verzekeringen. Diane Vroegindeweij [INFORMATIEMANAGEMENT. ROLF BRUINS & BERT PINKSTER] Samenvatting Informatiemanagement 2013 Voogd & Voogd Verzekeringen Diane Vroegindeweij [INFORMATIEMANAGEMENT ROLF BRUINS & BERT PINKSTER] Samenvatting Informatiemanagement 1 Hoofdstuk 1 De kenniswerker Kennis is in de westerse maatschappij

Nadere informatie

T B. Jaarverslag 2014

T B. Jaarverslag 2014 arverslag T B Jaarverslag 2014 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bekijk het online jaarverslag 2014 op www.triodos.nl/jaarverslag. Hier staat meer gedetailleerde informatie,

Nadere informatie

Remo Hollaar. Interactieve media als tool voor een persoonlijkere aanpak bij B2B relaties

Remo Hollaar. Interactieve media als tool voor een persoonlijkere aanpak bij B2B relaties Remo Hollaar Interactieve media als tool voor een persoonlijkere aanpak bij B2B relaties Auteur: Remo Hollaar Studentnummer: 0786232 E-mailadres: remo19@gmail.com Website: http://www.remohollaar.nl Hogeschool

Nadere informatie

De kracht van Ketensamenwerking Waarom kennis en kunde in Supply Chain Management de Logistiek gaat verbeteren

De kracht van Ketensamenwerking Waarom kennis en kunde in Supply Chain Management de Logistiek gaat verbeteren De kracht van Ketensamenwerking Waarom kennis en kunde in Supply Chain Management de Logistiek gaat verbeteren Jack AA van der Veen Inaugurele rede uitgesproken bij de openbare aanvaarding van de EVO Leerstoel

Nadere informatie