Lookbook. HAN Cultuurbalie. Helpdesk voor Cultureel Ondernemerschap

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Lookbook. HAN Cultuurbalie. Helpdesk voor Cultureel Ondernemerschap"

Transcriptie

1 Lookbook HAN Cultuurbalie Helpdesk voor Cultureel Ondernemerschap

2

3 Voorwoord De HAN Cultuurbalie is het kenniscentrum van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen voor ondernemers in de kunst- en cultuursector in de regio Nijmegen. De HAN Cultuurbalie is ontstaan als reactie op het groot aantal aanvragen voor ondersteuning bij verdergaande professionalisering uit de eerder genoemde sector, zoals die binnenkwamen bij de Minor Theater- en Muziekmanagement aan de HAN. Om op deze vragen structureel antwoord te kunnen geven is de HAN Cultuurbalie opgericht. De ongeveer 1500 Nijmeegse cultuurondernemers die professioneel of semiprofessioneel met hun passie bezig zijn kunnen terecht bij de HAN Cultuurbalie. De HAN Cultuurbalie heeft als doel om de lokale kunst- en cultuursector te laten profiteren van kennisontwikkeling, kennisdistributie en kennisadoptie. De middelen die daarbij worden ingezet zijn onder andere het aanbieden van stagiaires, onderzoek, trainingen en workshops, detachering van docenten, een kennisbank, event-ondersteuning, broedplaatsen, samenwerkingstrajecten en minorprojecten. De diverse individuele onderzoeks- en kennisontwikkelingsprojecten moeten op termijn gaan leiden tot kennisbundeling. Een van de middelen daarvoor is de eerder genoemde kennisbank, waar men openbaar cultuurkennis uit kan halen. Een ander hulpmiddel dat door de HAN Cultuurbalie is ontwikkeld, is de Culture Score Card. Dit is een quickscan om de commerciële prestatie van cultuurbedrijven in kaart te brengen. Het is al bij enige tientallen bedrijven uitgetest en de bedoeling is om het op bredere schaal te gaan toepassen en te specificeren per sector. Het toekomstdoel van de HAN Cultuurbalie is een circuit van kenniscirculatie van praktijkgerichte kennis tussen het culturele veld, de overheid en de HAN waarbij kennisintensivering en innovatie leidend zijn.

4 Leeswijzer In dit Lookbook kunt u voorbeelden vinden van onderzoeken en vraagstukken die de HAN Cultuurbalie tot een goed eind heeft gebracht. Dit is slechts een selectie uit de vele succesverhalen. Op het eind zal er ook meer informatie over de Culture Score Card te vinden zijn. Wilt u meer informatie over de HAN Cultuurbalie of bent u benieuwd wat zij voor u kan betekennen? Op de achterkant van dit Lookbook kunt u vinden hoe u in contact kan komen met de HAN Cultuurbalie. De volgende culturele instellingen zullen achtereenvolgens langs komen in dit Lookbook: Music Lab Fake ID Music Meeting t Mozaiek De laatste wens Museum het Valkhof De Reehorst De Liedjesfabriek De-Affaire De Agnietenhof Jeugdtheater Kwatta Moncq Records Culture Score Card

5 Music Lab Marketingplan Hoe tevreden zijn de bezoekers? Geschreven door studenten van de minor Muziek- en Theatermanagement voor het M-Lab in Amsterdam, een cultuurbedrijf dat musicalproducties ontwikkelt en verspreidt in Nederland en daarbuiten. Uitgebreid kwantitatief onderzoek bij diverse theaters in Nederland onder theaterbezoekers toonde aan dat men behoorlijk tevreden is over het aanbod van M-Lab en in de nabije toekomst graag nieuwe voorstellingen wil blijven bezoeken. De omvangrijke en goede bezoekersdatabase biedt veel meer mogelijkheden tot segmentatie, gerichte promotie en acquisitie voor voorstellingen.

6 Fake ID Marketing Communicatieplan Hoe krijgt deze band meer optredens? In opdracht van de Nijmeegse Pop-Punkband Fake ID hebben studenten een onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om de bekendheid van deze band en daarmee het aantal optredens te verbeteren. Na panelonderzoek onder de doelgroep was het advies om via een penetratiestrategie met hun bestaande genre in een bestaande markt meer optredens en dus een groter marktaandeel te realiseren. Via een guerrilla marketingactie met follow-up zowel op de HAN als op de Radboud Universiteit heeft de band dat gerealiseerd.

7 Music Meeting Marketing Plan Te weinig kaartverkoop Geschreven door een student Commerciële Economie met als doel de kaartverkoop te laten stijgen. Door het deels gratis karakter van het festival nam het aantal bezoekers de laatste jaren wel toe maar de inkomsten niet. Het onderzoek spitste zich toe op het wel gaan heffen van een beperkte entree in combinatie met het plaatsen van hekken uit veiligheidsoverwegingen. De onderzoeksrespondenten stonden er niet negatief tegenover en beide veranderingen zijn inmiddels met succes doorgevoerd; de entree-opbrengst en de publieksveiligheid zijn zichtbaar toegenomen.

8 t Mozaiek Adviesplan Naamsbekendheid vergroten In opdracht van Cultureel en Educatief Centrum t Mozaiek in Wijchen hebben studenten van de minor Muziek- en Theater Management een adviesplan geschreven over identiteit en imago van het theater. Een betere kijk op haar imago geeft meer mogelijkheden om met de marketingcommunicatie op in te haken, een betere band met de bezoekers te krijgen en mogelijk meer inwoners en anderen naar binnen te krijgen. Uit het onderzoek bleek te weinig kennis bij het publiek over wat t Mozaiek nou precies deed. Via social media en guerrilla-acties is t Mozaiek opnieuw in de aandacht van het publiek gekomen.

9 De laatste wens Financieel Adviesrapport Het benaderen van sponsors/financiers Voor de opdrachtgever Mash Productions zijn studenten van de minor Muziek- en Theatermanagement op zoek gegaan naar externe financiers/sponsors voor de theaterproductie Laatste Wens. Met behulp van het Fondsenboek 2012 is voor een tiental potentiële financiers een accountplan geschreven over de manier waarop iedere individuele financier het beste benaderd kan worden. Een maatwerkbenadering die door sponsoren als eis wordt gesteld; het moet passen bij haar bedrijfsidentiteit.

10 Museum het Valkhof Beschrijving Bezoekersprofiel Expositie Hoe ziet de gemiddelde bezoeker eruit? Voor de expositie de Wereld van Katharina in Museum het Valkhof is een bezoekersprofiel beschreven, waarin ook het bestedingsen communicatiegedrag van de bezoekers werd meegenomen. Uitkomst was dat de gemiddelde bezoeker een bezoekster is van ongeveer 60 jaar, hoog opgeleid, uit Gelderland die met de auto naar het museum komt en ook vaker per jaar het museum bezoekt. Communicatie vindt plaats via krantenadvertenties en de website van het museum. Uit het onderzoek bleek ook dat de bezoekers na afloop buiten het museum nog een flink bedrag uitgeven. Subsidie aan het museum wordt zo deels ook nog terugverdiend.

11 De Reehorst Belevingsonderzoek Het verhogen van bezoekersaantallen In het kader van een onderzoeksproject is voor Theater de Reehorst door studenten een belevingsonderzoek gehouden, dit in het kader van de te lage bezoekersaantallen van het theater. Uit het onderzoek blijkt dat de algemene naamsbekendheid hoog is maar dat veel mensen naar andere theaters in de omgeving gaan. Met name het programmaboekje werd als meest bekende en gewaardeerde communicatie instrument benoemd. Voor wat betreft de beleving, de gezelligheid, scoort bijna de helft van de respondenten negatief op sfeer. In het eindrapport werden dan ook vooral op dit terrein aanbevelingen gegeven.

12 De Liedjesfabriek Kwalitatief marktonderzoek Tekort financiële basis Geschreven door een student in het kader van de minor Doelgroepenmarketing voor de stichting De Liedjesfabriek, een nonprofit onderneming die muziekprojecten opzet voor o.a. chronisch zieke kinderen. Het doel van de opdracht was het werven van fondsen c.q. sponsoren om een betere financiële basis te hebben om het aantal (ziekenhuis)projecten jaarlijks uit te breiden naar 20 locaties. Duidelijk werd dat bedrijven graag het imago van het sponsor-object aan hun bedrijf willen koppelen en daarmee hun maatschappelijke betrokkenheid willen tonen en indirect naamsbekendheid willen verwerven.

13 De-Affaire Strategisch marketingplan Te weinig financiële zekerheid De Affaire is een alternatief muziekfestival dat tijdens de zomerfeesten in het Valkhofpark plaatsvindt. Een Small Business student van de HAN onderzocht of er meer rendabele activiteiten op te zetten zouden zijn om de financiële positie van het festival in de toekomst te versterken. Het buitenfestival is sterk weersgebonden heeft daardoor grote risico s. Uit het strategisch marketingplan kwam het advies om het festival veel meer te promoten via social media en een vriendencampagne met crowdfunding op te zetten. Verder zou een volledig middagprogrammering zorgen voor meer overloop van het vierdaagse publiek naar het Valkhofpark.

14 De Agnietenhof Strategisch Marketing Communicatieplan Inzet van Social Media Voor de opdrachtgever Schouwburg en Filmtheater de Agnietenhof in Tiel hebben een tweetal studenten een Strategisch Communicatieplan geschreven met de focus op de inzet van social media. De doelgroep van bezoekers heeft behoefte aan moderne communicatiemedia, maar gezien de beschikbare financiën moet inzet en het beheer hiervan low budget worden gehouden. In combinatie daarmee gaven de bezoekers aan dat er behoefte was aan kortingsacties, sneakpreviews en meer programmeringsinformatie. En dat de social media aan elkaar moeten worden gekoppeld en aan de website.

15 Jeugdtheater Kwatta Online communicatie-plan Groter publiek bereiken In een tijd van overheidsbezuinigingen op cultuur is het zaak om efficiëntere en effectievere communicatiekanalen met de doelgroep te vinden. Dat geldt ook voor de opdracht van Kwatta aan drie studenten van de minor Muziek- en theatermanagement: Hoe kan digitale marketing beter worden ingezet dan tot nu toe om een groter publiek te bereiken en meer publiek naar voorstellingen te krijgen. Een selectie van de onderzoeksadviezen betreft o.a. investeer in mobiel internet, maak van Facebook vriendenpagina een likepagina, website mobiel-vriendelijker maken, online flyer en QR-code oppakken, Twitter effectiever inzetten.

16 Moncq Records Marketingcommunicatieplan Te weinig naamsbekendheid Voor jazz platenlabel Moncq uit Den Bosch is een onderzoek gedaan door een groep studenten van de minor Muziek- en Theatermanagement. Het onderzoek was gefocust op het vergroten van de naamsbekendheid van het label en daardoor het vergroten van de Gypsy Jazzmarkt in Nederland. Gezien de kleinschaligheid van het bedrijf Moncq zijn de adviezen low budget gebleven en wordt er geadviseerd om online-kanalen meer in te zetten zoals Spotify en actiever gebruik te maken van YouTube, Facebook en Twitter. Ook om meer cross mediale media te gaan inzetten omdat het effect dan goedkoop verdubbelt.

17 Culture Score Card De Culture Score Card is een analyse- en aktieformat die bij ondernemers in de Gelderse kunst- en cultuursector ingezet kan worden om de markt- en klantrelaties te verbeteren en het rendement te verhogen. De Culture Score Card is ontwikkeld door de HAN Cultuurbalie zelf en kan worden ingezet onder culturele ondernemers in de provincie Gelderland. Daarbinnen zijn diverse deelmarkten mogelijk, zoals podia, gezelschappen, muziek- en theatergroepen, educatieve instellingen en zelfstandige kunstenaars. In de Quick-scan komen onderwerpen aan bod zoals strategische keuzes, toegepaste marketing-mix, uitgevoerd marktonderzoek, interne/externe analyse, resultaatmetingen, social media, bedrijfsvoering en managementstijl. Het doel van de Culture Score Card is het versterken van de commerciele slagkracht van culturele ondernemers in Gelderland en is een goed middel voor het vercommercialiseren van de culturele sector.

18 De volgende afbeeldingen zijn gebruikt in dit lookbook: Kwatta: https://www.facebook.com/photo.php?fbid= &set=a &type=1&theater - Copyright Edwin Deen. Liedjesfabriek: editie_2/afbeeldingen/liedjesfabriek_schorten.jpg - Leon Winter en Ruben Dijkstra Music Meeting: copyright: Eric van Nieuwland Laatste wens: https://www.facebook.com/photo.php?fbid= &set= pb &type=3&theater De Affaire: https://www.facebook.com/photo.php?fbid= &set= pb &type=3&theater M-Lab: https://www.facebook.com/photo.php?fbid= &set= pb &type=3&src=https%3a%2f%2ffbcdnsphotos-c-a.akamaihd.net%2fhphotos-ak-frc1%2f736405_ _ _o.jpg&smallsrc=https%3A%2F%2Ffbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net%2Fhphotos-ak-prn1% 2F582372_ _ _n.jpg&size=2048%2C1876 Paul Hoes Museum het Valkhof: Museum_Het_Valkhof_x6g4355.jpg Fake ID: https://www.facebook.com/photo.php?fbid= &set=o &type=3&theater T Mozaiek: https://www.facebook.com/photo.php?fbid= &set=a &type=3&theater Agnietenhof: https://www.facebook.com/photo.php?fbid= &set= pb &type=3&theater De Reehorst: image.jpg_gen/derivatives/fixed_width_500/image jpg Simone Enke Moncq Records: Logo Han:

19

20 Ook benieuwd wat de HAN Cultuurbalie voor uw culturele instelling kan betekenen? Neem dan vrijblijvend contact op en wellicht kan er op uw vraag ook voor u een passend antwoord komen. Voor meer informatie over de HAN Cultuurbalie op: Om contact op te nemen met de HAN Cultuurbalie kunt u bellen met Melanie Visser op of mailen naar:

Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie

Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie oktober 2012 - M.G.A. Ligtvoet-Janssen, W. van der Heide, J.W.K. Bams, J.P. de Wit Tympaan

Nadere informatie

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO):

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): 1 Voorwoord Wist u dat de meerderheid van de MKB-ondernemers maatschappelijk betrokken onderneemt? Dat de manier waarop dat gebeurt, verrassend weinig verschilt

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 25 maart 2013 VOORWOORD 2 INLEIDING / LEESWIJZER 3 TOELICHTING OP BELEIDSTHEMA S CULTUURPLAN 2009-2012 4

Jaarverslag 2012 25 maart 2013 VOORWOORD 2 INLEIDING / LEESWIJZER 3 TOELICHTING OP BELEIDSTHEMA S CULTUURPLAN 2009-2012 4 Jaarverslag 2012 25 maart 2013 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 2 INLEIDING / LEESWIJZER 3 TOELICHTING OP BELEIDSTHEMA S CULTUURPLAN 2009-2012 4 1. Kunsteducatie in de vrije tijd 4 2. Activiteiten op beleidsdoelstellingen

Nadere informatie

Amsterdam Marketing 2013-2018

Amsterdam Marketing 2013-2018 Amsterdam Marketing 2013-2018 5 december 2012 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1: Waarom? 4 Hoofdstuk 2: Citymarketing 5 2.1 Kernwaarden 6 2.2 Visie, Missie & Strategie 6 2.3 Doelgroepen 7 2.4 Verbinden

Nadere informatie

Samenmogelijkmaken. Onderzoeknaardemotivaties vancrowdfundersinnederland. PetervandenAkker,RonaldKleverlaan, GijsbertKorenenKoenvanVliet

Samenmogelijkmaken. Onderzoeknaardemotivaties vancrowdfundersinnederland. PetervandenAkker,RonaldKleverlaan, GijsbertKorenenKoenvanVliet Samenmogelijkmaken Onderzoeknaardemotivaties vancrowdfundersinnederland PetervandenAkker,RonaldKleverlaan, GijsbertKorenenKoenvanVliet Op dit werk is de volgende Creative Commons licentie van toepassing:

Nadere informatie

Leden tevredenheidonderzoek Kwaliteitskring Zwolle

Leden tevredenheidonderzoek Kwaliteitskring Zwolle Leden tevredenheidonderzoek Kwaliteitskring Zwolle Zwolle juni 2008 Adriaan Souman Agnes Veld Henriët Teerling Wan tat Li Levien Rademaker (docent M&L)) Frans Werkhoven (ESI) Inhoud 1. Inleiding... 3 2.

Nadere informatie

Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij

Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij Afgelopen jaar hebben we diverse pioniers op het gebied van Foto s Ad en Clara Cultuur in de Spiegel geïnterviewd om een beeld te

Nadere informatie

Handboek Meer halen uit sportevenementen Achterliggend handboek bij checklist maatschappelijke spin - off sportevenementen

Handboek Meer halen uit sportevenementen Achterliggend handboek bij checklist maatschappelijke spin - off sportevenementen Handboek Meer halen uit sportevenementen Achterliggend handboek bij checklist maatschappelijke spin - off sportevenementen Marieke de Groot Paul Duijvestijn Handboek Meer halen uit sportevenementen Achterliggend

Nadere informatie

Een merk-waardige relatie met de theaterproducent

Een merk-waardige relatie met de theaterproducent Een merk-waardige relatie met de theaterproducent Een onderzoek naar de mogelijkheden voor een theaterproducent om een relatie op te bouwen met het publiek Daniëlle van Dijk .Voorwoord Na een drukke maar

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2015. SLV Het Stadsmuseum Leidschendam-Voorburg: podium voor kunst, cultuur en geschiedenis TOEN, NU EN IN DE TOEKOMST

Beleidsplan 2012-2015. SLV Het Stadsmuseum Leidschendam-Voorburg: podium voor kunst, cultuur en geschiedenis TOEN, NU EN IN DE TOEKOMST Beleidsplan 2012-2015 SLV Het Stadsmuseum Leidschendam-Voorburg: podium voor kunst, cultuur en geschiedenis TOEN, NU EN IN DE TOEKOMST Vastgesteld door het Bestuur van het Stadsmuseum d.d. 22 maart 2012

Nadere informatie

Kadernota vrijwillige inzet

Kadernota vrijwillige inzet Kadernota vrijwillige inzet Periode 2015-2019 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Aanleiding 5 Hoofdstuk 1: Opmaken balans vrijwillige inzet 7 1.1 Waar heeft de gemeente zich de afgelopen jaren op gericht 7 1.2

Nadere informatie

Aan de slag met Citymarketing Zutphen!

Aan de slag met Citymarketing Zutphen! Aan de slag met Citymarketing Zutphen! De som van alles wat Zutphen +tot Zutphen maakt ( 1 Aan de slag met Citymarketing Zutphen! De som van alles wat Zutphen tot Zutphen maakt 2 ) ( 3 Notitie over citymarketing

Nadere informatie

Hoe een boer een recreant vangt! Handvatten voor agrotoeristische ondernemers om klanten te bereiken

Hoe een boer een recreant vangt! Handvatten voor agrotoeristische ondernemers om klanten te bereiken Handvatten voor agrotoeristische ondernemers om klanten te bereiken Handvatten voor agrotoeristische ondernemers om klanten te bereiken Colofon Kenniscentrum Recreatie, mei 2010 Auteur: Floris Jol, Suzanne

Nadere informatie

Hoe kan een Chinese ICT er Amsterdam liken zonder button?

Hoe kan een Chinese ICT er Amsterdam liken zonder button? Eindverslag Afstuderen ------------------------------------------------------------- Hoe kan een Chinese ICT er Amsterdam liken zonder button? Onderzoek naar de mogelijkheden om hoog opgeleide Chinese

Nadere informatie

InnoSportLab Sport en Beweeg

InnoSportLab Sport en Beweeg Business Model InnoSportLab Sport en Beweeg Datum: 27-10-2011 TU/e studenten: Pieter Bron Rens van Bussel Jeroen van der Meij Inhoudsopgave 3 Introductie 4 Business Model Canvas Huidige situatie Toekomstvisie

Nadere informatie

Martijn Joosten. Het geheim van een succesvolle makelaar. Tip: Print dit e-book uit voor een optimaal resultaat!

Martijn Joosten. Het geheim van een succesvolle makelaar. Tip: Print dit e-book uit voor een optimaal resultaat! Het geheim van een succesvolle makelaar Tip: Print dit e-book uit voor een optimaal resultaat! Marketing voor Makelaars 2 / 41 Over de auteur Ik heet en ik ben off- en online ondernemer, spreker en trainer.

Nadere informatie

CONCEPT Eindrapportage Ondernemershuis Zuidoost Periode 1 april 31 december 2011

CONCEPT Eindrapportage Ondernemershuis Zuidoost Periode 1 april 31 december 2011 Van Postbus 74744, 1070 BS Amsterdam Bachstraat 15, 1077 GE Amsterdam Telefoon (020) 669 90 66 Fax (020) 669 64 76 info@kplusv.nl www.kplusv.nl Rapport CONCEPT Eindrapportage Ondernemershuis Zuidoost Periode

Nadere informatie

r k e t i n g p l a n

r k e t i n g p l a n r k e t i n g p l a n Sanne Celia van Alphen Manon Beukman Kim Heuvelmans Vivian Sromofsky HT-2 Inhoud Het bedrijf... 2 Missie... 2 Visie... 2 Marketingdoelstelling... 3 Externe omgeving... 4 Interne omgeving...

Nadere informatie

Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie

Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie In het begin van een nieuw jaar wordt vaak aandacht besteed aan ontwikkelingen en trends die hun stempel gaan drukken op 2014.

Nadere informatie

Transitiescan 2014 door de BDO Branchegroep Zorg ZORG ÉN OPTIMISME

Transitiescan 2014 door de BDO Branchegroep Zorg ZORG ÉN OPTIMISME Transitiescan 2014 door de BDO Branchegroep Zorg ZORG ÉN OPTIMISME STAGNATIE DREIGT, ALERTHEID BLIJFT GEBODEN 'Zijn Nederlandse zorginstellingen klaar voor de aangekondigde transities in de zorgsector?'

Nadere informatie

Ouders over hun positie in Passend Onderwijs

Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Opdrachtgever: POLSO Utrecht, februari 2009 Oberon Postbus 1423 3500 BK Utrecht tel. 030-2306090 fax 030-2306080

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Conceptversie

Jaarverslag 2012 Conceptversie Jaarverslag 2012 Conceptversie Inhoudsopgave Jaarverslag FNV KIEM 2012 Jaarverslag 2012... 1 Conceptversie... 1 Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3 Projecten... 4 Individuele Belangenbehartiging (IBB)...

Nadere informatie

BETER MINDER, MAAR BETER. Een onderzoek naar de meerwaarde van cultuurcoaches op brede scholen

BETER MINDER, MAAR BETER. Een onderzoek naar de meerwaarde van cultuurcoaches op brede scholen BETER MINDER, MAAR BETER Een onderzoek naar de meerwaarde van cultuurcoaches op brede scholen Beter minder, maar beter Een onderzoek naar de meerwaarde van cultuurcoaches op brede scholen Opdrachtgever:

Nadere informatie

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars Taalcoaching: meer dan taal alleen Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars TAALCOACHING: MEER DAN TAAL ALLEEN Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011)

Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011) goed in direct klantcontact Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011) bekijk onze website op www.pondressocialmarketing.nl Ralph Merkle If you look at the various

Nadere informatie

Samenvatting. Imago-onderzoek

Samenvatting. Imago-onderzoek Imago-onderzoek 1 Samenvatting Dwaande, een campagne om Noordoost Fryslân meer bekendheid te geven, om meer toeristen naar de regio te trekken en om te inspireren en motiveren tot nieuwe initiatieven,

Nadere informatie

Van contact tot contract

Van contact tot contract Van contact tot contract Onderzoek naar de optimalisering van de Beursvloer HIER EEN FOTO Auteurs: Mariska van der Willigen en Nathalie Verdonschot CIVIQ, oktober 2006 CIVIQ stimuleert, vernieuwt en versterkt

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u is een uitgave van Driessen HRM_Payroll.

Nadere informatie