MEDICATIEMANAGEMENT IN RVT s: KNELPUNTEN EN UITDAGINGEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MEDICATIEMANAGEMENT IN RVT s: KNELPUNTEN EN UITDAGINGEN"

Transcriptie

1 MEDICATIEMANAGEMENT IN RVT s: KNELPUNTEN EN UITDAGINGEN Dr. Apr. Veerle Foulon Onderzoekscentrum voor Farmaceutische Zorg en Farmaco-economie, K.U.Leuven Overzicht 1. Observaties PHEBE studie 2. Toelichting kwalitatief onderzoek K.U.Leuven 3. Knelpunten en mogelijke oplossingen 4. Toekomstperspectieven 5. Waar kan u morgen mee aan de slag? 1

2 Resultaten PHEBE studie INLEIDING : residenten in RVT s (1.5% van de bevolking) 2. Kosten voor geneesmiddelen: 123 miljoen euro (= 5.6 % van het totale budget voor geneesmiddelen) 3. Gemiddelde uitgave per maand en per bewoner voor chronische medicatie: 140 euro (gemiddeld remgeld voor terugbetaalde medicatie: 23 euro; gemiddelde eigen betaling: 27 euro) % van de geneesmiddelen voor RVT s worden geleverd door de lokale apotheker Resultaten PHEBE studie INLEIDING 5. Bewoners nemen tussen 0 en 22 geneesmiddelen; gemiddelde: Hoog verbruik van psycholeptica (68%), laxativa (50%) en antidepressiva (48%) 7. Voorschrijfkwaliteit Overmedicatie / ondermedicatie Foutief voor geschreven medicatie (Te) dure medicatie 2

3 Resultaten PHEBE studie 8. Geneesmiddelenbeheersystemen slecht uitgebouwd 9. Implementatie van formularium en impact op voorschrijven beperkt INLEIDING 10. Kwaliteit geneeesmiddelenbeheersysteem ~ Activiteiten van CRA Activiteiten van apotheker Kwaliteit van het verplegend personeel Visie op zorgverstrekking / medicatiemanagement Aanbevelingen PHEBE studie INLEIDING 1. Maatregelen nodig om implementatie van formularium te verbeteren 2. Afspraken nodig omtrent keuze en gebruik van generische geneesmiddelen 3. Onderzoek nodig ivm mogelijkheden van unit-dosissen 4. Heroriëntatie nodig van de rol van CRA, voorschrijvende arts, toeleverende apotheker en verpleegkundige 3

4 Kwalitatief onderzoek KUL DOEL 1. Welke knelpunten kunnen op niveau van het RVT geïdentificeerd worden? 2. Welke oplossingen worden aangereikt door de betrokkenen? 3. Wat is de haalbaarheid van de voorgestelde oplossingen? 4. Wat betekent dit voor de rol van de apotheker? Methodologie Kwalitatief onderzoek in 3 Vlaamse RVT s: ONDERZOEK Sint-Anna, Beringen Ten Kerselaere, Zonnestraal, Lint Heist-op-den-Berg 4

5 Verloop van de studie ONDERZOEK 1. Observatie van het medicatieverloop per RVT processtroomdiagram 2. Identificatie van knelpunten opstellen leidraad interview 3. Semi-gestructureerde interviews met directie, artsen (CRA), apotheker en verpleegkundigen 4. Kwalitatieve analyse van de interviews 5. Identificatie van knelpunten en mogelijke oplossingen ARTS 24 CRA controleert en filtert ingegeven GM van VPK ARTS onderzoekt patiënt - ARTS schrijft GM voor (papieren VS) - en vult GM + posologie aan op medicatieplan Tijdstip x op dag x - VPK legt GM klaar ( s nachts, in VM, in NM) - en noteert dit op medicatieplan 20 - VPK controleert GM - en duidt dit aan VPK / verzorgende geeft GM op juiste tijdstip 7 OTC niet van toepassing Bezoek ARTS Patiënt heeft last Nieuw OTC GM Moet voorgeschreven worden OTC van toepassing Patiënt heeft GM al in kast - GM toedienen - Aanvullen op medicatieplan RVT - VPK controleert gekregen GM - en sorteert per patiënt in kast 12 Na weekend naar APR van RVT gaan 9 VS doorbellen of 23 faxen naar APR Eventueel gebruik van GM uit noodkast als start Na 13u30 Weekend VS centraal verzamelen Verzamelen VS per afdeling APR komt VS halen Voor 13u30 CRA als huisarts - VPK telt elk weekend uit hoeveel/welke GM opnieuw moeten voorgeschreven worden - en opschrijven in schrift Routinebezoek ARTS Andere ARTS VPK telt in weekend GM uit als ARTS die week komt - en opschrijven op communicatieblad huisarts in patiëntendossier 15 - Nieuwe afspraak maken met ARTS - en noteren Om de twee weken VPK geeft nieuwe GM of veranderingen in in IRIS-programma Afdrukken medicatieplan voor 14 dagen Opname nieuwe patiënt Opstellen medicatieplan met ARTS Opgebruiken van GM van thuis Ondertekenen van formulier door FAMILIE dat RVT medicatie van patiënt beheert APR VS sorteren per afdeling 22 GM worden in agenda opgeschreven 24 18u: chauffeur van ESCAPO brengt GM naar RVT - Afstempelen VS datum GM klaarzetten in bak - en stempel apotheek GM klaarleggen in bak - Etiketten kleven Afleveringsnota - en GM van afleveringsnota tellen + etiketten = 3 e controle juist GM In computer ingeven Afdrukken van Facturen 1 keer per maand, in 4-voud Nummer RVT Naam patiënt SIS-kaart controle ARTS GM scannen = 2 e controle juist GM klaargenomen 11 Contra-indicaties Medicatiehistoriek Interacties Controle Zelfde generiek Wijziging dosis Attest Zorgprestaties Elke vrijdag overzicht van VS en attesten die nog binnengebracht moeten worden 18 LEGENDE GM = Geneesmiddel APR = Apotheker VPK = Verpleegkundige VS = Voorschrift Startpunt Keuze Activiteit Activiteit met deelactiviteiten Verloop activiteit Informatiestroom Uitleg 5

6 ARTS 24 CRA controleert en filtert ARTS onderzoekt patiënt ingegeven GM van VPK ARTS schrijft GM voor (papieren VS) - en vult GM + posologie aan op medicatieplan Tijdstip x op dag x 20 - VPK legt GM klaar ( s nachts, in VM, in NM) - en noteert dit op medicatieplan - VPK controleert GM - en duidt dit aan VPK / verzorgende geeft GM op juiste tijdstip 7 OTC niet van toepassing Bezoek ARTS Patiënt heeft last Nieuw OTC GM Moet voorgeschreven worden OTC van toepassing Patiënt heeft GM al in kast - GM toedienen - Aanvullen op medicatieplan RVT 12 - VPK controleert gekregen GM - en sorteert per patiënt in kast Na weekend naar APR van RVT gaan 9 VS doorbellen of 23 faxen naar APR Eventueel gebruik van GM uit noodkast als start Na 13u30 Weekend APR komt VS halen Voor 13u30 Knelpunten: 14. Arts onderzoekt patiënt niet altijd als hij op bezoek komt (bezoek soms beperkt tot snel voorschrijven van GM) 9. Voorschriften worden meestal doorgebeld, omdat er maar één fax centraal ter beschikking staat. Bij telefonisch doorgeven van GM kunnen veel meer fouten gebeuren of het kan zijn dat de informatie die wordt doorgegeven onvoldoende is. 20. Het klaarleggen van de medicatie per bewoner neemt ongelooflijk veel tijd in beslag en er kunnen ook wel eens fouten insluipen. 6

7 Knelpunten en mogelijke oplossingen (1) 1. Gebrek aan communicatie Arts-apotheker: suggesties door apotheker worden vaak niet geapprecieerd Hoofdverpleegkundige-apotheker: Oplossing? rol apotheker is onduidelijk Structureel overleg Knelpunten en mogelijke oplossingen (2) 2. Geneesmiddel-gerelateerde problemen / fouten Gebrek aan kennis: Verpleegkundigen bezitten te weinig kennis over toedieningsvormen, bijwerkingen, interacties, Gebrek aan medicatiebewaking: Noch arts noch apotheker neemt verantwoordelijkheid op Geen duidelijke afspraken Oplossing? Vorming voor verpleegkundigen, door apotheker RVT formularium Duidelijke omlijning verantwoordelijkheden 7

8 Knelpunten en mogelijke oplossingen (3) 3. Gebrek aan middelen Tijdsgebrek: Door klaarzetten van medicatie, geen tijd voor kwaliteit Arts verliest tijd met administratie Tekort aan personeel: Te weinig aandacht voor medicatie Oplossing? Software Elektronisch voorschrift Automatisch verdeelsysteem/gefractioneerde aflevering > verdere toelichting les 3 Knelpunten en mogelijke oplossingen (4) 4. Gebrek aan algemene structuur Taak CRA onvoldoende omschreven Contact tussen RVT en apotheker niet gestructureerd Organisatie binnen het RVT: hoofdverpleegkundigen, manier van werken artsen, manier van werken Oplossing? 1 arts voor alle bewoners Duidelijke afspraken 8

9 Knelpunten en mogelijke oplossingen (5) 5. Problemen met voorschriften Achterstallige voorschriften, attesten, SIS-kaarten Niet-leesbare voorschriften Onvoldoende informatie bij telefonische bestellingen Onvoldoende informatie ivm posologie Oplossing? Software Elektronisch voorschrift Knelpunten en mogelijke oplossingen (6) 6. Stockproblemen Manueel tellen: tijdrovend geeft aanleiding tot fouten Bestellen van teveel medicatie Oplossing? Automatisering van stockbeheer 9

10 Mogelijke oplossingen: overzicht 1. Informatica automatisering Les 1, Les 3 2. Medische farmaceutisch overleg 3. Vorming Les 6 4. Klinische farmacie? Les 2 Vraag naar MFO: noodzaak Apotheker: Telefonisch contact moet behouden worden, maar we zouden ook eens echt op het terrein moeten gaan. Zo een keer per maand op het overleg aanwezig zijn. Ik wil deze avond zelfs al met MFO beginnen als ze willen. Dat is dringend hé! Als er iets moet veranderen, is dat het eerste hé! MFO is hot item. Maar het moet goed gegeven worden. To the point met dingen uit het leven gegrepen. Zo van: hier se kijk: mannen, zo komt het voor. 10

11 Arts: Vraag naar MFO: onderwerpen Als er een medisch-farmaceutisch overleg wordt georganiseerd zou men moeten kunnen overleggen over het schrappen van de medicatie. Dat is iets wat zeker moet gebeuren. Apotheker: Het is wel nuttig dat wij bijvoorbeeld één keer per jaar, de tien belangrijkste interacties die voorkomen in het RVT inventariseren en op zo n MFO op tafel gooien Directie: Vraag naar MFO: vorm Ik denk dat dit overleg best de volgende vorm zou aannemen. Er wordt iets voorgeschreven. De apotheker heeft zicht op het globale medicatiegebruik. De apotheker kan de arts contacteren om suggesties te doen volgens de afspraken over welke suggesties aan de arts gedaan worden. 11

12 Directie: Vraag naar MFO: implementatie ik denk dat voor een stukje de stap voor stap aanpak heel nuttig zou zijn... Er zullen zeker artsen zijn die niet positief zullen reageren Verpleegkundige: In een klassiek overleg ga je net die deur niet open zetten, denk ik, omdat iedereen zijn eigen wereldje wil beschermen. Vraag naar vorming op het vlak van farmacotherapie Verpleegkundige: Wel soms, een generisch product, dat je een medicament krijgt en dat we niet altijd goed weten van wat dat het vervangproduct is Directie: ik denk dat het heel belangrijk is dat ook de zorgkundigen toch ook weet hebben voornamelijk dan van toedieningswijzen van medicatie: mag medicatie geplet worden, mogen pleisters geknipt worden, wat zijn de bijwerkingen van medicatie etc. Op dit moment is dit, denk ik, toch nog heel beperkt. De zorgkundigen krijgen nu een opleiding van een aantal maanden; die weten over medicatie, in alle eerlijkheid, geen fluit af. 12

13 Vraag naar vorming op het vlak van farmacotherapie Apotheker: het enige waar ik iets in zie in het systeem van vandaag dat is dus om ook zo n soort bijscholingsmomenten te organiseren en dat staat zeker op de planning ook. En dan kunnen we bijvoorbeeld een keer over retard-vormen spreken. Zoiets zouden we dan zelf organiseren, dat zou echt wel passen Rol van de apotheker: toekomst? Begrip referentie-apotheker / CAA Les 5 DENKPISTES Nota APB Nota KLAV juni 2008 Nota FOD (Werknota CRA) oktober 2008 KLAV, juni

14 Referentie-apotheker: takenpakket DENKPISTES 1. deelnemen, op geregelde tijdstippen, aan overlegvergaderingen met de raadgevend arts; 2. deelnemen, op geregelde tijdstippen, aan zowel individuele als collectieve overlegvergaderingen met de behandelende artsen; 3. deelnemen aan de organisatie van de continuïteit van de medische zorg; 4. meewerken aan het opstellen en gebruik van een geneesmiddelenformularium. 5. organiseren, op geregelde tijdstippen, van zowel individuele als collectieve overlegvergaderingen met de toeleverende apothekers; KLAV, juni 2008 DENKPISTES 6. meewerken aan de organisatie van het overleg met het medisch korps teneinde hen te informeren aangaande indicatie, dosis, duur van gebruik, wijze van toediening, werking, neveneffecten, interacties en kostprijs van de geneesmiddelen; 7. deelnemen en meewerken aan het veiligheidsmanagement en het preventiebeleid van het RVT 8. organiseren van bijscholingsactiviteiten waarop alle toeleverende apothekers worden uitgenodigd; 9. meewerken aan de organisatie van de bijscholingsactiviteiten van verpleegkundig, verzorgend en paramedisch personeel, alsook aan de uitbouw van de algemene hygiëne in de instelling; 10. aandacht besteden aan de palliatieve zorg in het rust- en verzorgingstehuis, in het bijzonder aan de opleiding terzake van het verzorgend, paramedisch en verpleegkundig personeel. KLAV, juni

15 Farmanager Bejaardenzorg IN PROGRESS 1. Aandacht voor de verschillende aspecten verbonden aan het leveren aan RVT s 2. Stimuleren van apothekers om een beter zicht te krijgen op het medicatiemanagement in RVT s 3. Ondersteunen van apothekers bij Organiseren vorming > Les 6 Farmanager Opstarten MFO > Les 6 Farmanager Farmanager, BAF-KLAV, 2008 Huidige situatie? 1. Gebruik van algemene checklist Doel: Huidige situatie in beeld brengen + Kwaliteitsverbetering nastreven TOOLS Methode: -Bevraging a.h.v. checklist -Actiepunten bepalen om tekortkomingen op te vangen -Na bepaalde termijn opnieuw evalueren en bijsturen 15

16 Huidige situatie? 2. Gebruik van processtroomdiagram Doel: Huidige situatie in beeld brengen + Knelpunten traceren TOOLS Methode: -Processen uittekenen -Knelpunten aanduiden -Wat zijn mogelijke oplossingen? Structuur en afspraken? MFO? Vorming personeel? Gefractioneerde aflevering? 16

Tarifering per eenheid Individuele medicatievoorbereiding Fractionering. Wordt 1 januari 2015 een bittere pil?

Tarifering per eenheid Individuele medicatievoorbereiding Fractionering. Wordt 1 januari 2015 een bittere pil? Tarifering per eenheid Individuele medicatievoorbereiding Fractionering Wordt 1 januari 2015 een bittere pil? Agenda Historiek Definities & terminologie Huidige situatie Het werkveld 01/01/2015 Gevolgen

Nadere informatie

Doel. Inhoud. Medicijnbeheer en verstrekking

Doel. Inhoud. Medicijnbeheer en verstrekking Medicijnbeheer en verstrekking Doel Het verantwoord (laten) beheren en verstrekken van medicijnen aan cliënten met als doel dat de juiste cliënt de juiste medicatie op het juiste tijdstip en de juiste

Nadere informatie

Management van de huisartsenpraktijk met een toenemend aantal artsen onder één dak: dagelijks overleg en concrete organisatie hiervan.

Management van de huisartsenpraktijk met een toenemend aantal artsen onder één dak: dagelijks overleg en concrete organisatie hiervan. Management van de huisartsenpraktijk met een toenemend aantal artsen onder één dak: dagelijks overleg en concrete organisatie hiervan. Onraedt Lien Promotor: Prof. Jo Goedhuys Co-Promotor: Dr. Danielle

Nadere informatie

Draaiboek voor de coach. Geletterdheid op de werkvloer

Draaiboek voor de coach. Geletterdheid op de werkvloer Draaiboek voor de coach Geletterdheid op de werkvloer Het project Geletterdheid op de werkvloer (GODW) en het maken van het draaiboek werden gefinancierd door het Europees Sociaal Fonds en de Vlaamse Overheid.

Nadere informatie

Medischwetenschappelijk onderzoek. Algemene informatie voor de proefpersoon

Medischwetenschappelijk onderzoek. Algemene informatie voor de proefpersoon Medischwetenschappelijk onderzoek Algemene informatie voor de proefpersoon Inhoud Inleiding 3 Medisch-wetenschappelijk onderzoek 4 Wat is medisch-wetenschappelijk onderzoek? Wat zijn proefpersonen? Hoe

Nadere informatie

Leren uit incidenten

Leren uit incidenten Leren uit incidenten Het melden, registreren en ren van agressie en geweldsincidenten bij personeel in ziekenhuizen en aanverwante instellingen Veiligezorg Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen (StAZ) Centrum

Nadere informatie

medischw e t e n s c h a p p e l i j k o n d e r z o e k

medischw e t e n s c h a p p e l i j k o n d e r z o e k medischw e t e n s c h a p p e l i j k o n d e r z o e k opzet risico s toetsingscommissie 2 Inhoud m e d i s c h w e t e n s c h a p p e l i j k onderzoek Voorwoord 2 Inleiding 4 Medisch-wetenschappelijk

Nadere informatie

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S Rapportage over de samenwerking van thuiszorgmedewerkers met mantelzorgers en andere organisaties Marieke van Wieringen

Nadere informatie

Registratie van buitenlandse specialisten 2. Sterke medische zorg voor kwetsbare ouderen. KNMG-standpunt

Registratie van buitenlandse specialisten 2. Sterke medische zorg voor kwetsbare ouderen. KNMG-standpunt Registratie van buitenlandse specialisten 2 Sterke medische zorg voor kwetsbare ouderen KNMG-standpunt Beleid & Advies Opleiding & Registratie Medisch Contact & Artsennet Colofon Sterke medische zorg voor

Nadere informatie

HANDLEIDING KWALITEITSVERBETERING ZIEKENHUISZORG VANUIT DE ERVARING VAN PATIËNTEN

HANDLEIDING KWALITEITSVERBETERING ZIEKENHUISZORG VANUIT DE ERVARING VAN PATIËNTEN HANDLEIDING KWALITEITSVERBETERING ZIEKENHUISZORG VANUIT DE ERVARING VAN PATIËNTEN Auteurs: Femke Vennik, Hester van de Bovenkamp, Ilse Raats, Femke de Wit, Ella Visserman, Kor Grit Datum: Augustus 2013

Nadere informatie

GETTING CRM RIGHT. Tips & Tricks voor een succesvolle CRM WHITE PAPER

GETTING CRM RIGHT. Tips & Tricks voor een succesvolle CRM WHITE PAPER WHITE PAPER GETTING CRM RIGHT Tips & Tricks voor een succesvolle CRM CRM (Customer Relationship Management) vindt vandaag de dag ook in de KMO steeds meer ingang bij de automatisering en stroomlijning

Nadere informatie

Handleiding focusgroep onderzoek

Handleiding focusgroep onderzoek Handleiding focusgroep onderzoek In deze handleiding komt aan de orde: 1. wat een focusgroep is; 2. wanneer een focusgroep onderzoek bruikbaar is; 3. plaats van het focusgroep onderzoek in de verbeter

Nadere informatie

Wie is wie? De expertise-artsen en hun opdracht

Wie is wie? De expertise-artsen en hun opdracht Wie is wie? De expertise-artsen en hun opdracht Mag de arbeidsgeneesheer informatie opvragen bij mijn huisarts? Wat als ik niet akkoord ga met de beslissing van de arbeidsgeneesheer? Kan de controlearts

Nadere informatie

Binnen het functioneringsgesprek is ook ruimte om de behoefte of noodzaak van een opleiding te bespreken en daarop actie te ondernemen.

Binnen het functioneringsgesprek is ook ruimte om de behoefte of noodzaak van een opleiding te bespreken en daarop actie te ondernemen. Leidraad Consult over: het functioneringsgesprek Functioneringsgesprekken verlopen vaak problematisch. Zowel leidinggevenden als medewerkers zien er nogal eens tegenop en zijn achteraf teleurgesteld over

Nadere informatie

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Praktische gids Met dank aan onze collega s van de FOD Mobiliteit en Vervoer voor hun medewerking Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke

Nadere informatie

Kanker... in gesprek met je arts

Kanker... in gesprek met je arts Kanker... in gesprek met je arts Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Het eerste contact met uw arts 4 Artsen zijn ook mensen 8 Begrijpen en onthouden 10 Vragen vóór de diagnose 13 Vragen over diagnose

Nadere informatie

Van evalueren kun je leren

Van evalueren kun je leren Van evalueren kun je leren Voorwoord Wie zich bezighoudt met cliëntenparticipatie doet er goed aan om van tijd tot tijd stil te staan bij de praktijk van dat moment. Cliëntenparticipatie is niet iets wat

Nadere informatie

Hoge bloeddruk is een stille doder. Wat is er van aan? En wat kunnen we zelf doen om de bloeddruk onder controle te houden?

Hoge bloeddruk is een stille doder. Wat is er van aan? En wat kunnen we zelf doen om de bloeddruk onder controle te houden? Elk jaar in maart wordt het eerste krantje van het jaar naar alle patiënten van het buurtgezondheidscentrum gestuurd. We zetten de gemaakte afspraken voor een goede werking nog eens op een rijtje, zodat

Nadere informatie

Zorg zelf voor Betere Medicatieveiligheid. Toolkit

Zorg zelf voor Betere Medicatieveiligheid. Toolkit Zorg zelf voor Betere Medicatieveiligheid Toolkit Colofon Dit is een uitgave van Vilans, kenniscentrum langdurende zorg. Vilans is het onafhankelijke kenniscentrum voor werkers en organisaties die langdurige

Nadere informatie

Ouderen over ondersteuning en zorg

Ouderen over ondersteuning en zorg Ouderen over ondersteuning en zorg Kwaliteitscriteria voor ondersteuning en zorg vanuit ouderenperspectief met extra aandacht voor kwetsbare ouderen, waaronder migrantenouderen CSO Zorgbelang Nederland

Nadere informatie

DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING

DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING JULI 2014 Inhoud WAAROM DEZE BROCHURE?... 4 DE TEGEMOETKOMINGEN... 5 De inkomensvervangende tegemoetkoming 5 Wat? 5 Kan ik een inkomensvervangende

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK GGz Eindhoven Caroline Place en Harry Michon Trimbos-instituut, Utrecht 2013 Colofon Financiering Dit onderzoek is onderdeel van en financieel mogelijk gemaakt door het Programma

Nadere informatie

Medischwetenschappelijk. onderzoek. Algemene informatie voor de proefpersoon

Medischwetenschappelijk. onderzoek. Algemene informatie voor de proefpersoon Medischwetenschappelijk onderzoek Algemene informatie voor de proefpersoon Inhoud Inleiding 5 Medisch-wetenschappelijk onderzoek 6 Wat is medisch-wetenschappelijk onderzoek? Wat zijn proefpersonen? Wie

Nadere informatie

Klantbelang Centraal; een blijvende uitdaging ook voor Compliance

Klantbelang Centraal; een blijvende uitdaging ook voor Compliance Klantbelang Centraal; een blijvende uitdaging ook voor Compliance Bijdrage van Ruud de Hollander, hoofd Toezichtgroepen Financiële Ondernemingen, tijdens het jaarseminar Verbond van Verzekeraars Compliance

Nadere informatie

De patiënt als consument Noden en wensen van chronisch zieke patiënten

De patiënt als consument Noden en wensen van chronisch zieke patiënten De patiënt als consument Noden en wensen van chronisch zieke patiënten Psychiatrisch Ziekenhuis St. Jan de Deo, Gent in samenwerking met het Vlaams Patiëntenplatform vzw Opdracht van het Federaal Ministerie

Nadere informatie

DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29

DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29 DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29 Inhoudstafel WAAROM DEZE BROCHURE? TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN 1/ Wat is de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden? 2/ Kan ik een

Nadere informatie

Argus. Registratie van vrijheidsbeperkende interventies in de geestelijke gezondheidszorg. Dwang en drang

Argus. Registratie van vrijheidsbeperkende interventies in de geestelijke gezondheidszorg. Dwang en drang Argus Registratie van vrijheidsbeperkende interventies in de geestelijke gezondheidszorg Colofon Deze handleiding is opgesteld in opdracht van het patiëntveiligheidsprogramma ggz Veilige zorg, ieders zorg.

Nadere informatie

Persoonlijk opleidingsplan. Hulpmiddelen voor de werknemer

Persoonlijk opleidingsplan. Hulpmiddelen voor de werknemer Persoonlijk opleidingsplan Hulpmiddelen voor de werknemer Elk bedrijf heeft bepaalde doelstellingen. Maar ook de werknemers van een bedrijf, jij en je collega s, hebben eigen doelen. Zoals: beter worden

Nadere informatie