Informatieavond IB-patronen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatieavond IB-patronen"

Transcriptie

1 28 februari 2013 Informatieavond IB-patronen IB-Patronen community Jaap Arbouw Ralf Boersma Bart Bokhorst Rinus Braak Renato Kuiper Onno Massar Jan Mendrik Kees Louwerse Jan van Prooijen Hanno Steenbergen Kees Terlouw Jaap van der Veen

2 Inhoud Programma I Opzet van patronen Jaap van der Veen (MinFin) II Rationale van de patronen IIIArchitectuuraanpak Renato Kuiper (VKA) IVBeschouwingsmodellen en thema s V Pauze VIPatronen Koppelvlakken Onno Massar (VKA) Logische toegang Encryptie Rinus Braak (DICTU) Continuïteit I Evaluatie Forum: Onno- Rinus- Renato- Jaap

3 Patroon Wat is het? Generieke oplossing voor een specifiek probleem Probleem: Doorbuigen van materialen bij grote overspanning Oplossing: Driehoek zet buigkracht om in druk- en trekkracht -> Daardoor ontstaat een lichte en stijve constructie Patroon = bouwsteen 11 x toegepast Doel: verkorten ontwikkeltijd, hergebruik en uniformiteit van opereren

4 Opzet van een IB-patroon Context Probleem meerdere malen inloggen Webservices provider Web browser Identity provider Oplossing URL SAML verzoek 1 2 Service verzoek 2 3 Authenticatieverzoek Verificatie context bewaard 4 Authenticatie 3 Service toegang verleend 5 Service 4 SAML antwoord : Assertion

5 Opzet in Open Group template IB-Criteria: Context Probleem Oplossing Afwegingen Implicaties Welke B I V - C criteria worden geraakt? Situatie waarin het probleem zich voordoet Welk risico moet worden gereduceerd? Welke IB-functies dragen bij aan de oplossing? Voor- en nadelen en argumenten die zijn gehanteerd De impact van de oplossing op zijn toepassingsgebied Voorbeelden Welke implementaties zijn bekend? Gerelateerde Welke patronen hebben relaties met dit patroon? patronen

6 Bouwstenen van een veilige IT-infrastructuur 21 Encryptie 26 Secure mail 23 PKI Identity Provider 17 Federated IAM 20 Vertrtoegangspad 18 Single Sign On TTP Klant 13 Koppelnetwerken 10 Interne koppelvlakken 9 Externe koppelvlakken On Semi Vertrouwd Zeer Extern DMZ Draagbare media Beheer / Audit Office Client 14 IAM 19 Portaal Kluis LOG 27 Logging 28 SIEM 30 Disaster Recovery 31 Backup Restore 25 Sleutelhuis Org1 Org 2 32 Uitbesteding 29 BCM 1 Zonering 2 Client 4 Virtualisatie 5 Netwerk Normen Continuiteit Encryptie Koppelnet-1 Basiskoppelnetwerk Koppelnet-2 3 Server 6 Printer Toegang Koppelvlak BKN BKN Generiek

7 Relatie patronen met IB functies en normen Normen IT-voorzieningen Beschikbaarheid Continuïteits voorzieningen Geprogrammeerde controles Zonering IB- functies Integriteit & Vertrouwelijkheid Filtering Onweerlegbaarheid berichtuitwisseling Identificatie Authenticatie Autorisatie Controleerbaarheid Controle Alarmering Rapportering Systeem integriteit Vastleggen van gebeurtenissen Controleren - Client - Server - Server - Koppelvlakken - Virtualisatie - BCM - Disaster Recovery - Backup & Restore Elektronische handtekening Koppelvlakken - Zoneringsmodel - Koppelvlakken - Encryptie - Vertrouwd Toegangspad - Portaal - Single Sign On - Netwerken - Secure Mail - PKI - Sleutelhuis Logging SIEM - Identity Management - Access Management - Federated IAM Beschouwingsmodellen Patronen - Client - Server - Netwerk - Koppelvlak

8 Waarom patronen als SABSA en TOGAF bestaan? Togaf 9 onderkent een deel security dat wordt herschreven Integratie van SABSA en TOGAF loopt Echter: SABSA is breed ingestoken, vanuit Business enablement voor security op basis van risk management, risk appetite tot aan high level technische implementatie Patronen bieden oplossingen voor bestaande problemen op de Informatie-laag (applicaties en gegevens) en Infrastructurele-laag (middeleware, platformen, netwerken,) gebaseerd op best practices PvIB patronen zijn gelinkt aan IB-normen, zowel ISO als NORA De PvIB patronen fungeren als bouwstenen van een Enterprise architectuur En: Deze patronen zijn qua practische bruikbaarheid uniek in de vakliteratuur

9 Architectuuraanpak als model Functies Interacties Objecten B C I V Objectmodel eisen IB-criteria Beschouwingsmodel Model IB-functies IB-normen Overzichtsmodel IB Patronen

10 Model IB-functies Systeemintegriteit WAARMEE WAT HOE Bevat de functies, mechanismen en objecten die we in patronen gebruiken IB - functies Beschikbaarheid Integriteit & Vertrouwelijkheid Controleerbaarheid Continuïteits voorzieningen Geprogrammeerde controles Zonering Filtering Onweerlegbaarheid berichtuitwisseling - Identificatie - Authenticatie - Autorisatie - Controle - Alarmering - Rapportering Deponeren broncode Redundancy Load balancing Backup Restore Escrowcontract Uitwijkvoorziening B&R server In- en uitvoer controles Verwerkingsbeheersing Host IDS software IDP appliance Vastleggen van gebeurtenissen Encryptie IB - mechanismen Poort- / IPadresfiltering Content en virusscanning IDS/IDP Inspectie en misleiding Virus scanner Crypto library Fysieke IB - objecten Filterregel Firewall Key Hash HSM Directory services Elektronische handtekening Directory server RAS 1-factor authenticatie 2-factor authenticatie Niet limitatief Wachtwoord Controleren Mechanisme beheer Vulnerability scanning Loganalyse Objectmanager Alerting services X-509 Monitoring Antivirus Certificaat reports mgt Tokenbeheer Loganalysetool Token Logappliance

11 Opbouw van het document Beheer / Audit Niet Beschouwingsmodel Semi Vertrouwd DMZ Office Kluis Zeer Extern Draagbare media Client Thema s patronen koppelvlakken logische toegang encryptie logging,monitoring,continuïteit

12 Basismodel zonering Zone: - Omgeving waarbinnen gegevens vrijelijk kunnen worden uitgewisseld - Eén en hetzelfde beveiligingsregime a b c Niet K1 Semi K2 Vertrouwd K3 Zeer DMZ d Vertrouwensniveau: is relatief en wordt bepaald door maatregelen in koppelvlakken

13 V e r t r o u w e n s n i v e a u K o p p e l v l a k Beschouwingsmodel zonering Niet Semi - Vertrouwd Ou Oi S V Audit Beheer DMZ 2 Frontoffice Backoffice 3 Kluis Zeer Z Extern Draagbare media 16 Client 14 Legenda Hoog - > Laag Gelijk niveau Laag - > Hoog Beheer & Audit Productie Ontwikkel Experi - menteer Test Niet e derden Extern DMZ Front Back office office Data Ontwikkel 12 7 Vertrouwde derden Werkplek 13 Acceptatie Niet e derden Extern DMZ Vertrouwde derden Front office Back office Data Werkplek Niet Semi - Vertrouwd Zeer Beheer 15 15

14 Beschouwingsmodel Client Beheer / Audit Niet Authenticatie Proxy Load balancer LDAP Context Externe Client Semi Vertrouwd Firewall DMZ IDS Content scan Web Portal Server File & Print server Mail Applicatie server Data Database Zeer Webserver FO Data BO Extern Client Probleem: Awareness, kwetsbaar OS, meer functionaliteit dan nodig, beperkt beveiligbaar Beheerinterface Beheerfuncties Oplossing in functieblokken Beheerder Gebruiker Gebruikersinterface Applicatie Infrastructurele middleware Operating System Hardware Uitvoer en opslag Netwerk Data

15 Mechanismen per functieblok en IB functie Functieblok Beheer interface Geprogramm Continuïteit Zonering Filtering Identificatie controles Authenticatie Vragen om toestemming van gebruiker Telefonisch of chatcontact met helpdesk Autorisatie Gescheiden account voor beheer- en gebruikersfunct Vaststellen gebeurtenissen Logging van elke beheerhandeling Controleren Alarmeren Handhaven van IB-functies Systeem integriteit IB-Functies Invoer en gebruikers interface Media-encryptie Virus/malware scanning + Personal firewall 1- of 2-factor Minimaliseren rechten Applicatie Broncode deponeren Controle op: - Invoer - Verwerking - Uitvoer -Gebruikers accounts -Functionele accounts -Vollopen buffers -IB events -Applicatielog Handhaven IB -functies -Hardening -Sandbox -Applicatiepatch Infrastruct middleware Operating System Rollback vanaf image op disk Rollback vanaf image op disk - Deployment - Configuratie - TLS/SSL - Alleen noodzakelijke functionaliteit Ongebruikte poorten uitgeschakeld of verwijderd Intrusion detectie Personal firewall - Pincodeopstart - Systeem ww -Pincode -opstart -Systeem ww Gebruikers account voor toegang tot applicaties Gebruikers account toegang tot apparaat Virus/Malware meldingen Personal firewall meldingen OS logging beveiligingsevents Alarm op virus/ malware Handhaven IB-functies -Hardening -Sandbox -Systeempatch -Vulnerabilityscan -Hardening -Codescan/hash -OS-patch -Vulnerabilityscan IB mechanismen Hardware Reserve onderdelen Afgesloten systeemkast -BIOS ww -Tokens Fysieke sleutel -Sylog -Klok NTP, temperatuur, defecten CPU load, buffer - overflow, netwerkbandbreedte -Hardening -Firmwarepatch Uitvoer en opslag Backup&Restore automatisch of op gebruikers commando Media-encryptie - HDD / SSD - CD/DVD/Bray - USB devices Ww gescheiden van toepassinggegevens opgeslagen Temp-bestanden alleen voor systeembeheer toegankelijk Foutloos berichtenverkeer en opslag (RAID)

16 Pauze

17 Thema Koppelvlakken Beheer / Audit Niet Context Semi Vertrouwd DMZ Office Kluis Zeer Extern Draagbare media Client Problemen: 1 Verschil in vertrouwensniveau vervalt bij rechtstreekse koppeling 2 Scheiding van verantwoordelijkheden niet handhaafbaar bij rechtstreekse koppeling 3 Geen controle mogelijk van integriteit, validiteit of classificatie van uitwisseling gegevens 4 Ongewenste communicatie tussen en onderlinge beïnvloeding van de zones 5 Lekkage van informatie in de koppeling tussen zones 6 Single point of failure van de koppeling

18 Koppelvlakken tussen zones Niet e derden Extern Vertrouwde derden DMZ Front Back office office Werkplek Data Niet e derden Extern Vertrouwde derden DMZ Front Back office office Werkplek Data Audit Beheer Niet Semi Vertrouwd Ou Oi S V DMZ Frontoffice Backoffice 3 Kluis Zeer Z Extern Draagbare media 16 Client 14 Legenda Hoog -> Laag Gelijk niveau Laag -> Hoog Beheer & Audit Niet Semi- Vertrouwd Zeer Vertrouwensniveau Koppelvlak Productie Ontwikkel Experimenteer 15 Ontwikkel Test 15 Beheer 7 13 Acceptatie 15

19 Oplossing koppelvlak Koppelvlak Zone A Zone B Continuiteits voorziening Filtering Zonering Logging Zonering Alarmering IB- functies Inspectie Transformatie Misleiding Redundancy Load Balancing IB- mechanismen Poortfiltering IP-adresfiltering WAF Proxy - Reversed P NAT Fysiek ACL Netwerkpakketinspectie Virus/Malware scanning Content scanning Applicatieinspectie IDS / IDP Syslog voor SIEM SSL eindpunt IPSec eindpunt Honeypot SIEM

20 Patroon Extern koppelvlak Beheer / Audit Niet Niet 1 DMZ Semi Vertrouwd Zeer Extern DMZ Draagbare media Office Client Kluis 8 Problemen: Alle koppelvlak problemen Vastleggen Continuïteit Zonering Filtering Alarmering Systeem integriteit gebeurtenissen IB-Functies Ou Oi Dubbele uitvoering van infrastruct voorziening - Dubbele uitvoering van infrastruct voorziening - Load balancing -Proxy (WAF) -Transformatie (NAT) -SSL-/IPSec beginpunt -Reversed Proxy (WAF) -Pakket- Appl inspectie -Transformatie (NAT) -SSL-eindpunt -Misleiding (Honeypot) -Poortfiltering -IP-adresfiltering -Virus/malware scan -Geautoriseerde protocollen -Virus/malware/ contentscanning -Poort / IP-adresfiltering Van policy afwijkend communicatiegedrag Van policy afwijkend communicatiegedrag -IB-events -Drempelwaarden -Handhaving IB-funct -Intrusion Detection -IB-events -Drempelwaarden -Handhaving IB-funct -Hardening -Patches -Hardening -Patches IB-mechanismen

21 Thema logische toegang Beheer / Audit Klanten Niet Authenticatie Proxy Context Mobiele werkers Semi Vertrouwd Firewall DMZ IDS Content scan Web Portal Server Applicatie server Data Zakelijke partners Remote services Zeer Webserver FO/BO Problemen: 1 Identiteit van een subject is niet uniek 2 Registratieprocessen bevatten niet alle objecten die behoren tot een organisatie 3 Samenhang ontbreekt in registraties van identiteiten en hun toegangsrechten 4 Kwaliteit van identiteitsgegevens is ontoereikend 5 Need to know dilemma Starre rollenmodellen werken contraproductief 6 Definieren van toegangsrechten is een moeizaam en langdurig proces 7 Verantwoordelijk management heeft geen overzicht en inzicht in verstrekte rechten 8 Autorisatieproces onwerkbaar, hoge beheerlast en complexiteit door hoge granulariteit 9 Procedures en technieken ontbreken om vast te stellen wie wat heeft gezien en gedaan 10 Inspanning voor handmatige uitvoering van wijzigingen wordt te groot 11 Toegangsrechten worden niet ingetrokken na wijziging taken medewerker Extern Client intern Organisatie en beheer

22 Oplossing organisatie en beheer logische toegang 1 Centraal beheer van identiteiten en subjecten (Identity Management - IdM) 2 Beheer van toegangsregels en toegangsrechten op objecten (Access Management - AM) 3 Provisioning van toegangsrechten en runtime geven van toegang (AM) Clearancelevelbeheer Clearance level Klant relatie Naam wijzigen Instromen Uitstromen Plaatsen Reorganiseren Pasbeheer Bedrijfspas Certificaat beheer Certificaat Persoon Werkrelatie Arbeidsplaats Afdeling Account beheer IT-account Configuratie beheer IT-component Toekenning Class / Role / Assert/ Clearance Autorisatie Autorisatie beheer SUBJECTEN beheer van identiteiten en autorisaties OBJECTEN beheer van middelen, toegangscriteria en classificaties Toegangsregel beheer Toegangsregel Actie Privilege beheer Criteria beheer Classificatiebeheer Criterium Classificatie IT-Middel Middelen beheer

23 Oplossing techniek logische toegang 1 Centraal beheer van identiteiten en subjecten (Identity Management - IdM) 2 Beheer van toegangsregels en toegangsrechten op objecten (Access Management - AM) 3 Provisioning van toegangsrechten en runtime geven van toegang (AM) Subject vraagt toegang Eigenaar kent rechten toe Client 4 IT-Middel DAC 7 3 Authentication Service Policy Enforcement Point (PEP) 8 IT-Middel RBAC/ MAC 2 6 Organisatie Identity en Policy Repository (PIP) Policy Decision Point (PDP) AM 1 IdM 5 Identity Administration Policy_repository Administration (PAP) HRM CRM Pas + certificaat Toegangsrechten gekoppeld aan centraal opgeslagen attributen

24 Thema Encryptie Beheer / Audit Context Medewerker Berichten Bestanden via Niet Semi Vertrouwd DMZ Office Kluis Zeer Klant Telecom Media Extern Draagbare media Client Medewerker Problemen: 1 Gegevens tijdens verwerking in tijdelijke opslag ; lekkage, ongeautoriseerd gebruik 2 Gegevens op transport; idem + verlies en diefstal in draagbare media 3 Gegevens in langdurige opslag; ongeautoriseerd gebruik

25 Oplossing Encryptie Algoritmebeheer Sleutel- en certificaatbeheer Sleutelhuis Beleid Symmetrische-algoritmen Asymmetrische-algoritmen Hashing-algoritmen Organisatie Processen Beleid Sleutel-levenscyclus Certificaat-levenscyclus Algoritme Cryptografie Crypto-engine Sleutel(s) Bestand Sleutels Versleuteld Hashing-engine Versleuteld Ontsleuteld 1 Symmetrisch; alle informatie versleuteld en ontsleuteld met één geheime sleutel 2 Asymmetrisch; met sleutelpaar: private en publieke sleutel wiskundig verbonden 3 Hash; data één-weg verwerkt tot een uniek controlegetal met standaard algorithme

26 Oplossing Encryptie Applicatie Secure HTTP, encryptie van een bericht Applicatie Presentatie Sessie HTTPS (TLS over HTTP), encryptie van een sessie Presentatie Sessie Transport layer Netwerk Data link Fysiek IPSec encryptie van data in een netwerktunnel PPTP encryptie van data in een netwerktunnel Data lijn encryptie door netwerkprovider Transport layer Netwerk Data link Fysiek

27 Symmetrische encryptie Inhoud Versleuteld bericht Inhoud Zender Ontvanger Versleutelen met Key + algoritme Ontsleutelen met Key + algoritme KEK / Encryptie sleutel Vertrouwde uitwisseling sleutel Sleutelbeheer IB-functies Identificatie Authenticatie Zonering Zonering IB-Mechanismen Token Wachtwoord Biometrie PKI Token Encryptie Encryptie

28 Thema Bedrijfscontinuïteit (BCM) Beheer / Audit Context Problemen: 1 Totale uitval van IT en/of organisatie 2 SLA s gelden niet bij crisis Website niet bereikbaar Geen transacties mogelijk On Semi- Vertrouwd Zeer Extern Proxy IDS/IDP Contentscan Firewall Webserver DMZ App server Fileserver Database Printer Storage FO/BO Client PC-Client LDAP Directory Applserver SAN Data Fasering Normaal Crisisfase Nazorgfase Normaal Aandachtsfase ITIL Bedrijfsvolume Normale bedrijfsvoering Incident RTO (Recovery Time Objective) Noodwerkwijze Vastgesteld minimum serviceniveau Nazorg Normale bedrijfsvoering SLA MTPD (Maximum Tolerable Period of Disruption) SLA Werkwijze Regulier incidentmanagement Disaster recovery Reconstructie bedrijfsproces Inhalen achterstand Regulier incidentmanagement

29 Oplossing BCM CP Continuïteitsplan Oplossingsrichtingen beschreven vanuit de business DRP Disaster Recovery Plan Oplossingsrichtingen beschreven vanuit IT Oplossing Herstelplan / Uitwijkplan - Stap 1: Applicatie ABC - Stap 2: Applicatie PQR - Stap 3: Applicatie XYZ - Installatie handleidingen Fasering van herstellen IT voorzieningen 1 Crisisteam neemt bij crisis de centrale besturing van de organisatie over 2 Continuïteits Plan (CP) lijnmanagement zorgt voor opstellen én testen van CP 3 Disaster Recovery Plan (DRP) vanuit CP wordt DRP opgesteld met fasering herstel 4 Periodiek testen CP en DRP s lijnmanagement = verantwoordelijk

30 Oplossing BCM techniek Beheer / Audit On Proxy App server Backup & Recovery PDA Externe werkplek Semi Vertrouwd Zeer IDS/IDP Contentscan Firewall Webserver DMZ Fileserver Database Printer FO/BO SAN Storage Dbase Dbase Data Kluis Extern Client PC-Client Uitwijk & Co-locatie Beheer / Audit Beheer / Audit LDAP App server Proxy Niet Niet Proxy Vitale systemen App server LDAP Directory Mainframe Data SAN Storage Fileserver Database Printer FO/BO IDS/IDP Contentscan Firewall Webserver DMZ Semi- Vertrouwd Zeer Semi- Vertrouwd Zeer IDS/IDP Contentscan Firewall Webserver DMZ Fileserver Database Printer FO/BO Storage Directory Mainframe SAN Data Client Extern Extern Client PC-Client PC-Client Co-locatie Primaire locatie

31 Resumé Wat zijn patronen? Gestolde vakkennis Generieke oplossing voor een specifiek probleem Beeldtaal voor architect en ontwerper Bouwblokken voor veilige IT-voorzieningen Doel & scope van IB-patronen Beveiliging van IT-voorzieningen Bevorderen van hergebruik Verkorting van IT-ontwikkeltijd Uniformiteit in uitvoering Opzet van patronen Standaard indeling, Open Group template Onderscheid beschouwingsmodel / patroon = Samenhang oplossingen voor generiek /specifiek probleem

32 Evaluatie Helpen deze patronen jullie verder? Is dit abstractieniveau bruikbaar? Wat kan er beter en wat is nodig als vervolg? Wie helpt mee met doorontwikkelen?

Patronen Informatiebeveiliging

Patronen Informatiebeveiliging IB-Patronen Informatiebeveiliging PvIB versie 10 Patronen Informatiebeveiliging Colofon Datum bijgewerkt : vrijdag 11 januari 2013 Status : Definitief Vindplaats : http://wwwpvibnl Contactadres : jeveen@minfinnl

Nadere informatie

Privacy & security in de cloud een verkenning van tools en technieken

Privacy & security in de cloud een verkenning van tools en technieken Privacy & security in de cloud een verkenning van tools en technieken Project : SURFworks Projectjaar : 2012 Projectmanager : Jocelyn Manderveld Auteur(s) : Wouter Bokhove, Maarten Wegdam Reviewer(s) Opleverdatum

Nadere informatie

Security Operations Center: Een inrichtingsadvies

Security Operations Center: Een inrichtingsadvies PvIB Expertbrief februari 2011 ISSN 1872-4876, jaargang 7 Nr. 3 Februari 2011 Security Operations Center: Een inrichtingsadvies Kelvin Rorive Mark Beerends Lourens Bordewijk Frank Breedijk Haydar Cimen

Nadere informatie

Firewalls en IDS. door Dieter Handschoewerker. Firewalls en IDS Pagina 1/80

Firewalls en IDS. door Dieter Handschoewerker. Firewalls en IDS Pagina 1/80 Firewalls en IDS door Dieter Handschoewerker Firewalls en IDS Pagina 1/80 Inhoudstabel Introductie 4 Deel 1 : Firewalls 5 Definitie van een firewall 5 Kenmerken van een firewall 5 Waartegen een firewall

Nadere informatie

Technische impact van hybride cloud computing op IAM

Technische impact van hybride cloud computing op IAM Naam: G. Kiewiet Studentnummer: 835761448 Datum: 13 december 2011 Technical impact of hybrid cloud computing on IAM Colofon Naam G. Kiewiet Studentnummer 835761448 Datum 13 december 2011 Opleiding Business

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu IMEA - Aansluitvoorwaarden

Ministerie van Infrastructuur en Milieu IMEA - Aansluitvoorwaarden Document D-6 Ministerie van Infrastructuur en Milieu IMEA - Aansluitvoorwaarden Versie 1.0 Datum 15 juli 2014 Status Definitief Colofon Versie 1.0 Contactpersoon Paul Leunissen M 06-5250 6691 Paul.Leunissen@minienm.nl

Nadere informatie

Identity management in kaart gebracht

Identity management in kaart gebracht topic identity management Van positionering naar conceptueel model en aandachtspunten ten aanzien van Identity management in kaart gebracht Steeds meer bedrijven verdiepen zich in identity management (IdM).

Nadere informatie

Onderzoek naar een professionele ICT infrastructuur. Andree Toonk Leendert van Doesburg

Onderzoek naar een professionele ICT infrastructuur. Andree Toonk Leendert van Doesburg Onderzoek naar een professionele ICT infrastructuur Andree Toonk Leendert van Doesburg 2 februari 2004 Samenvatting In de huidige maatschappij worden ICT diensten steeds belangrijker. Een trend is dat

Nadere informatie

De gevolgen van cloud computing voor de werkzaamheden van de mkb-accountant, een uitgebreid onderzoek. (januari 2014)

De gevolgen van cloud computing voor de werkzaamheden van de mkb-accountant, een uitgebreid onderzoek. (januari 2014) De gevolgen van cloud computing voor de werkzaamheden van de mkb-accountant, een uitgebreid onderzoek (januari 2014) De gevolgen van cloud computing voor de werkzaamheden van de mkb-accountant, een uitgebreid

Nadere informatie

VOORBEELD INFORMATIE- BEVEILIGINGSBELEID GEMEENTEN

VOORBEELD INFORMATIE- BEVEILIGINGSBELEID GEMEENTEN VOORBEELD INFORMATIE- BEVEILIGINGSBELEID GEMEENTEN Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Datum Colofon Naam document Voorbeeld

Nadere informatie

I.1.2.1.2 8 NL "Men dient rekening te houden met het feit dat de huidige antivirusclient McAfee is"

I.1.2.1.2 8 NL Men dient rekening te houden met het feit dat de huidige antivirusclient McAfee is I 5 NL Hoeveel IP adressen zijn in gebruik binnen MIN FIN? 90000, telefonie inbegrepen I.1.1 6 NL Welke maintenance windows zijn er voorzien voor de migratie? Het maintenance window voor de verschillende

Nadere informatie

Secure FTP Handleiding

Secure FTP Handleiding Secure FTP Handleiding Aansluiten op Equens Secure File Transfer Final 26-Januari-2015 Classification: Open Version 4.2 Content 1 Inleiding 5 1.1 Onderhoud van dit document 5 1.2 Doelgroep van dit document

Nadere informatie

Rapportage IT Risk Control

Rapportage IT Risk Control Rapportage IT Risk Control Algemene beheersmaatregelen IT Voorbeeld B.V. Rapportage 1 van 22 Klantgegevens: Bedrijfsnaam : Voorbeeld B.V. Afdeling : Adres : Straat 123 Amsterdam Telefoonnummer : 012-3456789

Nadere informatie

Referentiearchitectuur voor Mobiele Apparaten en Applicatie beheer

Referentiearchitectuur voor Mobiele Apparaten en Applicatie beheer Mobility White Paper Referentiearchitectuur voor Mobiele Apparaten en Applicatie beheer Gebruik Citrix XenMobile MDM en de Mobile Solutions Bundle voor het maken van een uniforme mobiliteit oplossing citrix.com

Nadere informatie

SAMENVATTING ITIL V3 FOUNDATION

SAMENVATTING ITIL V3 FOUNDATION V3 Sa me nva t t i ng Service Management Servicemanagement is het geheel van gespecialiseerde capabilities waarmee een organisatie waarde levert aan de klant in de vorm van services. (capabilities = resources,

Nadere informatie

ITIL 2 Processen - Definities / Samenvatting

ITIL 2 Processen - Definities / Samenvatting Achtergrond IT Service Dienstverlening en kwaliteit IT dienstverlening Dienstverleningsproces Ervaring van de klant, klantvragen Kwaliteit (ISO-402) Service model Kwaliteitszorg Kwaliteitsborging Kwaliteitssysteem

Nadere informatie

Producten en Diensten Portfolio Pijler 2

Producten en Diensten Portfolio Pijler 2 Producten en Diensten Portfolio Pijler 2 Voorwoord Beste lezer, U heeft het producten en diensten portfolio van SSC ICT Haaglanden, Pijler 2 in handen. Het portfolio is bedoeld voor klanten/relaties en

Nadere informatie

Bij het authenticatie proces spelen globaal 4 componenten een rol; het spreekt voor zich dat deze onderdelen goed op elkaar moeten zijn afgestemd:

Bij het authenticatie proces spelen globaal 4 componenten een rol; het spreekt voor zich dat deze onderdelen goed op elkaar moeten zijn afgestemd: WHITEPAPER SECURITY SERVICES ACTIVIDENTIY Zorg dat alleen de juiste en bevoegde personen toegang krijgen tot uw informatiesystemen. Een beheeromgeving waarin token en unieke gebruiker-gegevens aan elkaar

Nadere informatie

TACTISCHE BASELINE INFORMATIEBEVEILIGING NEDERLANDSE GEMEENTEN

TACTISCHE BASELINE INFORMATIEBEVEILIGING NEDERLANDSE GEMEENTEN TACTISCHE BASELINE INFORMATIEBEVEILIGING NEDERLANDSE GEMEENTEN 1 Meer informatie Heeft u vragen over onderhavig document? De Informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten beantwoordt deze graag via IBD@kinggemeenten.nl

Nadere informatie

1. Inhoud. Ink42. Your mark in Managed Services.

1. Inhoud. Ink42. Your mark in Managed Services. De oplossingen van Ink42 voor het beheer van uw automatisering zijn maatwerk. De business van ieder van onze klanten is immers uniek, en de samenstelling van de diensten die wij ter ondersteuning leveren

Nadere informatie

Samenvatting ITIL Service Management

Samenvatting ITIL Service Management Samenvatting ITIL Service Management Anton Rusbach V1.3 23 mei 2006 Inhoudsopgave Inleiding 3 ITIL Procesinrichting 5 Servicedesk 9 Configuratie Management 11 Incident management 14 Problem management

Nadere informatie

Voorbeeldexamen. EXIN Information Security Foundation based on ISO/IEC 27002

Voorbeeldexamen. EXIN Information Security Foundation based on ISO/IEC 27002 Voorbeeldexamen EXIN Information Security Foundation based on ISO/IEC 27002 Editie juli 2014 Copyright 2014 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced, copied or

Nadere informatie

Framework. Traject Assistent. PinkRoccade. Amsterdam RPG. Staalmeesterslaan 410 Postbus 57005 1040 CG Amsterdam

Framework. Traject Assistent. PinkRoccade. Amsterdam RPG. Staalmeesterslaan 410 Postbus 57005 1040 CG Amsterdam Framework PinkRoccade Traject Assistent Amsterdam RPG Staalmeesterslaan 410 Postbus 57005 1040 CG Amsterdam Plaats Amsterdam Datum 12 juli 2002 Afdeling FDS Auteur N van S L Versie 1.1 Status Definitief

Nadere informatie

Programma Start Architectuur Toegang

Programma Start Architectuur Toegang Programma Start Architectuur Toegang Met Rhythm naar één concern Rijk Versie 0.9 Datum: 25 mei 2012 Status: concept Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Oplossingsrichting... 5 2.1. Globale schets... 5 2.2.

Nadere informatie

IT Management Group. Samenvatting ITIL Processen (ITILF)

IT Management Group. Samenvatting ITIL Processen (ITILF) IT Management Group Samenvatting ITIL Processen (ITILF) ITIL is a Registered Trade Mark of the Office of Government Commerce in the United Kingdom and other countries. ITIL Trainingen bij de IT Management

Nadere informatie

L276_14_Bewaren en Bewijzen:L276_14_Bewaren en bewijzen 20-03-2007 14:31 Pagina A Bewaren en Bewijzen

L276_14_Bewaren en Bewijzen:L276_14_Bewaren en bewijzen 20-03-2007 14:31 Pagina A Bewaren en Bewijzen Bewaren en Bewijzen Bewaren en Bewijzen Een productie van: Colofon Dit is een uitgave van ECP.NL. Deze uitgave is een volledige herziening van de uitgave Bewaren en bewijzen (1998) van ECP.NL en het Nederlands

Nadere informatie

Van Username tot Federated Identity. En wat daarna?

Van Username tot Federated Identity. En wat daarna? Van Username tot Federated Identity. En wat daarna? Identity Management een evolutie We hebben allemaal wel één of meer usernames waarmee we voor onze hobby of werk inloggen op computersystemen. Hier is

Nadere informatie

Uitwerkingen van de opdrachten bij IT-servicemanagement volgens ITIL 3e editie Peter Janssen Pearson Education Benelux ISBN 978-90-430-1323-9

Uitwerkingen van de opdrachten bij IT-servicemanagement volgens ITIL 3e editie Peter Janssen Pearson Education Benelux ISBN 978-90-430-1323-9 Uitwerkingen van de opdrachten bij IT-servicemanagement volgens ITIL 3e editie Peter Janssen Pearson Education Benelux ISBN 978-90-430-1323-9 Inhoudsopgave: Toelichting op de antwoorden... 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Built from the cloud up

Built from the cloud up smart business smart IT by icento jaargang 1 oktober 2012 Windows Server 2012 DirectAccess Vanaf afstand veilig data en applicaties benaderen op uw netwerk Windows Server 2012 Hyper-V 3.0 Efficient beheer

Nadere informatie

Het realiseren van een multifunctioneel videoplatform Onderzoek op basis van een Proof of Concept

Het realiseren van een multifunctioneel videoplatform Onderzoek op basis van een Proof of Concept Het realiseren van een multifunctioneel videoplatform Onderzoek op basis van een Proof of Concept Auteur: Joost Damen Datum: 05-06-2012 Versie: 1.0 Plaats: Opdrachtgever: Tilburg Tilburg University Onderwijsinstelling:

Nadere informatie