Wat is er nieuw in SAP BusinessObjects Profitability and Cost Management SAP BusinessObjects Profitability and Cost Management 10.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wat is er nieuw in SAP BusinessObjects Profitability and Cost Management SAP BusinessObjects Profitability and Cost Management 10."

Transcriptie

1 Wat is er nieuw in SAP BusinessObjects Profitability and Cost Management SAP BusinessObjects Profitability and Cost Management 10.0

2 Copyright 2012 SAP AG. Alle rechten voorbehouden. SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, SAP BusinessObjects Explorer, Streamwork, SAP HANA en andere producten en diensten van SAP die in dit document worden genoemd, alsook de respectieve logo's, zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van SAP AG in Duitsland en andere landen. Business Objects en het logo van Business Objects, BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal Decisions, Web Intelligence, Xcelsius en andere producten en diensten van Business Objects die in dit document worden genoemd, alsook de respectieve logo's, zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Business Objects Software Ltd. Business Objects is een onderneming van SAP. Sybase en Adaptive Server, ianywhere, Sybase 365, SQL Anywhere en andere producten en diensten van Sybase die in dit document worden genoemd, alsook de respectieve logo's, zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Sybase, Inc. Sybase is een onderneming van SAP. Crossgate, EDDY, B2B 360 en B2B 360 Services zijn gedeponeerde handelsmerken van Crossgate AG in Duitsland en andere landen. Crossgate is een onderneming van SAP. Alle andere genoemde namen van producten en services zijn handelsmerken van hun respectieve bedrijven. Gegevens in dit document zijn uitsluitend bedoeld ter informatie. Nationale productspecificaties kunnen verschillen. Dit materiaal kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Het wordt uitsluitend ter informatie geleverd door SAP AG en de aan haar gelieerde ondernemingen ( SAP Group ), zonder dat hier enige rechten aan kunnen worden ontleend en zonder garantie van enige aard, en SAP Group is niet aansprakelijk voor fouten of omissies met betrekking tot het materiaal. De enige garanties voor producten en diensten van SAP Group zijn de garanties in de uitdrukkelijke garantieverklaringen die bij dergelijke producten en diensten worden geleverd, indien van toepassing. Niets in deze publicatie mag worden opgevat als een aanvullende garantie.

3 Inhoud Hoofdstuk 1 Geschiedenis van de wijzigingen...7 Hoofdstuk 2 Over dit document...9 Hoofdstuk 3 Dit document gebruiken...11 Hoofdstuk Installatie en upgrade...13 De software installeren op Windows Server Hoofdstuk Wat is er nieuw?...15 Algemeen...15 Nieuwe aanmelding bij meerdere systemen...15 Installatie en configuratie...16 Software is beschikbaar als download...16 Ondersteunde platforms...16 Uitbreidingen en wijzigingen in de configuratie...16 Uitbreiding voor Oracle-databasescript: controleren op juiste tekenset...19 Beheer...19 Nieuw: ondersteuning voor SAP Solution Manager...19 Nieuw: ondersteuning voor de systeemlandschapsmap...20 Nieuw: ondersteuning voor end-to-end-analyse van hoofdoorzaken...20 Nieuw: gedetailleerde logboeken met toepassingsgebeurtenissen...21 Nieuw: ondersteuning voor Appsight-console...22 Nieuw: EPO_RESET_SESSIONS-procedure voor back-up en herstel...22 Nieuw: hulpprogramma Externe configuratie...22 Nieuwe beveiligingsdescriptor bepaalt toegang tot opties voor processorregeling...23 Beveiligingsdescriptors en toegangsniveaus voor het beheer van itemeigenschappen en gegevensaliassen...23 Uitbreiding van scherm Beveiligingsdescriptors: nieuwe groeperingen voor beveiligingsdescriptors voor veldtoegang...24 Scherm Meldingen: uitbreidingen in tabblad Beveiliging...24 Uitbreidingen van Gebruikerscontrole

4 Inhoud Gegevensimport en -export...25 Nieuwe functionaliteit voor het exporteren van een gegevensweergave...25 Exportuitbreiding: huidig item exporteren...26 Exportuitbreiding: export-id voor export naar database...26 Importuitbreidingen: mogelijkheid om importselecties op te slaan en opnieuw te gebruiken...27 Nieuwe databaseweergaven...27 Uitbreiding van Gegevenslader: laadtoewijzingen...28 Uitbreiding in Gegevenslader: laden per willekeurige alias...28 Uitbreiding in Data Bridge: import afbreken...29 Modelconstructie...29 Nieuw modeltype: Stukmateriaal...29 Uitbreidingen in de dimensie Valuta's...30 Uitbreiding in Transactiekosten: volumes van activiteitenindicator per divisie...30 Uitbreidingen in toewijzingen van bronindicatoren...31 Uitbreiding van toewijzing van kostenobject: gebruiker kan een divisietype voor standaardindicator definiëren...32 Uitbreiding van Regelbeheer: nieuw filter voor dimensies...33 Regeluitbreiding: ondersteuning voor de InStrRev-functie...33 Nieuwe opties voor standaardmodelberekening...33 Boeken maken...34 Nieuwe rasterwaarden: activiteitswaarden opnieuw toewijzen per regelitems...34 View Builder-uitbreiding: Favorieten-groep voor rasterwaarden...34 Nieuwe optie voor het tekenen van nullen in diagrammen in boeken...35 Nieuwe rasterontwerpoptie: aangepaste labels van assen verwijderen...35 Boekscript: nieuwe BookName()-methode...35 Een SAP BusinessObjects Financial Information Management-taak starten vanuit een boek...36 Console...36 Extra Console-opdrachten voor modelbeheer...36 Nieuwe Console-opdrachten voor Opties voor modelberekening, informatie en toepassingspaspoorten...37 Console: configuratie van nieuw decimaalteken...37 Nieuwe Console-opdrachten voor modeltransport...37 Documentatie...38 Productdocumentatie...38 Uitbreidingen en wijzigingen in de documentatie...41 Nieuwe terminologie...47 Producten voor eindgebruikers...48 Nieuw: opnieuw opstarten en herstel van webclient...48 Uitbreiding van werkbalk in webclient...49 Rapportage...49 Nieuw: 64-bits MDX ODBO Connector en MDX XMLA Provider

5 Inhoud Taal...49 Ondersteuning voor 20 gebruikersinterfacetalen...50 Hoofdstuk Bekende problemen en beperkingen...51 Bekende problemen...51 Installatie en configuratie...51 Gegevensimport en -export...52 Modelconstructie...53 Boeken maken...54 Rapportage...54 Producten voor eindgebruikers...55 Bekende beperkingen...57 Modelconstructie...57 Boeken maken...57 Producten voor eindgebruikers...58 Index 61 5

6 Inhoud 6

7 Geschiedenis van de wijzigingen Geschiedenis van de wijzigingen De huidige versie van dit document is versie 1.2. In de volgende tabel vindt u een overzicht van de belangrijkste wijzigingen in voorgaande en huidige versies van dit document. Opmerking: SAP BusinessObjects Profitability and Cost Management-documenten worden tussen releases bijgewerkt. U kunt de recentste versie van een document downloaden via de SAP Help Portal op Versie Versie 1.0 (10 mei 2011) Versie 1.1 augustus 2011 Versie 1.2 november 2011 Belangrijke wijzigingen Eerste versie van het document Wat is er nieuw voor SAP BusinessObjects Profitability and Cost Management 10.0 Het volgende bekende probleem is toegevoegd: het hulpprogramma SAP System Landscape Directory Registration wordt niet gestart wanneer het wordt uitgevoerd via een opdrachtpromptvenster (ADAPT ). Het volgende bekende probleem is verwijderd omdat het is opgelost: de User Management Client Version wordt niet gedetecteerd wanneer PCMConfigure.exe wordt gestart met de opstartschakeloptie na de eerste installatie (ADAPT ). Het onderwerp Uitbreidingen in de dimensie Valuta's heeft een extra alinea om het doel van de groeperingen van maateenheidvaluta's te verduidelijken. Updates in de documentatie sinds de vorige release worden besproken in het nieuwe onderwerp Addendum in documentatie. Het onderwerp Nieuwe databaseweergaven is aangepast door de weergavenamen voor de SM- en BW-versies van de weergaven te corrigeren. Het onderwerp Ondersteuning voor 19 gebruikersinterfacetalen is aangepast om te verduidelijken dat Portugees (Braziliaans) de ondersteunde taal is (ADAPT ). 7

8 Geschiedenis van de wijzigingen 8

9 Over dit document Over dit document Dit document is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij de installatie, configuratie of het beheer van SAP BusinessObjects Profitability and Cost Management In dit document vindt u een lijst met nieuwe functies, uitbreidingen en wijzigingen in deze release van het product. In dit document vindt u ook een overzicht van de bekende problemen en beperkingen van deze release. Het is raadzaam dit document te lezen voordat u deze release installeert of er een upgrade naar uitvoert. Ga naar de SAP Help Portal en selecteer het tabblad SAP BusinessObjects voor aanvullende notities en informatie die na de vrijgave van dit document beschikbaar worden. 9

10 Over dit document 10

11 Dit document gebruiken Dit document gebruiken In dit document worden nieuwe functies en updates beschreven voor de software en de documentatie van SAP BusinessObjects Profitability and Cost Management versie Deze worden beschreven in de volgende gedeelten: Nieuwe voorzieningen Bekende problemen De meeste secties van dit document hebben dezelfde indeling en zijn als volgt gerangschikt in verschillende onderdelen van het product: Algemeen: items die meer dan een onderdeel beslaan, zoals wijzigingen in aanmeldingen Setup en configuratie: informatie over wijzigingen in de installatie en configuratie van de software, zoals nieuwe minimale vereisten. Beheer: beheertaken zoals beveiliging, systeeminformatie en controlefuncties Gegevens importeren/exporteren: inclusief Data Bridge, Data Loader en import- en exportfuncties. Modelconstructie: voor items die specifiek worden gebruikt voor de modelinfrastructuur en dimensiefuncties. Boeken samenstellen: voor items die specifiek worden gebruikt voor het samenstellen van boeken, zoals rasters, Gegevensverkenner en boekontwerp. Console: wijzigingen met betrekking tot het hulpprogramma Console en de opdrachten Documentatie: wijzigingen en uitbreidingen van de documentatie Producten voor eindgebruikers: voor items die specifiek worden gebruikt door eindgebruikers, zoals Webclient of Boekviewer. Verwerkingsfuncties: de toepassing Werkbeheer. Rapportage: waaronder Rapportbeheer, MDX ODBO Connector en de MDX XMLA Provider Taal: items die te maken hebben met de taalfuncties van de toepassing en met taalpakketten. 11

12 Dit document gebruiken 12

13 Installatie en upgrade Installatie en upgrade Instructies voor de installatie van SAP BusinessObjects Profitability and Cost Management 10.0 vindt u in de SAP BusinessObjects Profitability and Cost Management Installation Guide. Instructies voor een upgrade naar SAP BusinessObjects Profitability and Cost Management 10.0 kunt u vinden in de SAP BusinessObjects Profitability and Cost Management Upgrade Guide. Beide documenten zijn beschikbaar op de SAP Help Portal: Verwante onderwerpen Documentatie downloaden 4.1 De software installeren op Windows Server 2003 Het installatiepakket van SAP BusinessObjects Profitability and Cost Management 10.0 is groot. Wanneer u probeert een groot MSI-pakket (Windows Installer) te installeren, ontvangt u misschien het volgende foutbericht op 32-bits Windows Server 2003: Fout Het bestand <bestandsnaam> is geweigerd door het beleid voor digitale ondertekening. U kunt dit probleem oplossen door de update voor Windows Server 2003 (KB925336) te downloaden en installeren, dat u kunt vinden op het Microsoft Downloadcentrum op loads/en/details.aspx?familyid=8effe1d be2b-42c9ae5b9071&displaylang=en. 13

14 Installatie en upgrade 14

15 Wat is er nieuw? In deze sectie worden de nieuwe functies en uitbreidingen van SAP BusinessObjects Profitability and Cost Management 10.0 beschreven. 5.1 Algemeen Nieuwe aanmelding bij meerdere systemen Gebruikers kunnen zich nu bij meerdere systemen aanmelden. U kunt de software configureren zodat gebruikers over de volgende opties in het dialoogvenster "Aanmelden" beschikken: Ze kunnen een server selecteren waarbij ze zich willen aanmelden in een lijst die u hebt geconfigureerd Ze kunnen een server waarbij ze zich willen aanmelden, in een tekstvakje invoeren. Ze kunnen een verificatietype selecteren in een lijst die u configureert Aanmelding bij meerdere systemen wordt ook ondersteund door de MDX ODBO Connector. Als u dus een verbinding met Profitability and Cost Management tot stand brengt via de MDX ODBO Connector, ziet u het dialoogvenster "Aanmelden" met de aanmeldingsopties voor meerdere systemen die u hebt geconfigureerd. Ondersteuning voor aanmelding bij meerdere systemen biedt een hoge mate van beschikbaarheid van het product, en is nuttig wanneer gebruikers tussen omgevingen wisselen, bijvoorbeeld van een ontwikkelingsomgeving naar een productieomgeving. Bovendien kunnen beheerders verbinding maken met lokale systemen. Voor clients met meerdere omgevingen worden de eigendomskosten verlaagd, omdat de clients niet opnieuw hoeven te worden geconfigureerd voor toegang tot verschillende omgevingen. Opmerking: Alle clients en servers in een omgeving moeten dezelfde versie van de software uitvoeren, omdat aanmelding bij meerdere systemen anders niet werkt. Meer informatie over het configureren van aanmelding bij meerdere systemen kunt u vinden in de SAP BusinessObjects Profitability and Cost Management Installation Guide. 15

16 5.2 Installatie en configuratie Software is beschikbaar als download SAP BusinessObjects Profitability and Cost Management 10.0 is beschikbaar als download. Zorg dat u de juiste versie hebt gedownload van het SAP Software Distribution Center op de SAP Service MarketPlace op Instructies voor het downloaden van de software kunt u vinden in de volgende SAP Note: Zie de Installatiehandleiding voor SAP BusinessObjects Profitability and Cost Management voor meer informatie Ondersteunde platforms Een lijst van de platforms die worden ondersteund door SAP BusinessObjects Profitability and Cost Management 10.0 kunt u vinden in de SAP BusinessObjects Profitability and Cost Management Master Guide en de PAM (Product Availability Matrix) voor het product op de SAP Support Portal op Uitbreidingen en wijzigingen in de configuratie Het configuratiehulpprogramma in SAP BusinessObjects Profitability and Cost Management 10.0 heeft een aantal uitbreidingen en wijzigingen. SAP BusinessObjects Profitability and Cost Management 10.0 biedt integratie met SAP en andere toepassingen en oplossingen die ondersteuning bieden voor diagnoses, analyse van hoofdoorzaken en procedures voor het oplossen van problemen. Ondersteuning bestaat uit: Gedetailleerde logboeken met toepassingsgebeurtenissen End-to-end tracering Ondersteuning voor SAP Solution Manager en de System Landscape Directory Ondersteuning voor CA Wily Introscope Externe configuratie 16

17 Het Configuratiehulpprogramma heeft een aantal nieuwe schermen en opties om deze opties te configureren: Het scherm "Beschikbare opties" heeft twee nieuwe opties: Service voor externe configuratie Het Configuratiehulpprogramma heeft nieuwe schermen voor het instellen en activeren van externe configuratie. U selecteert een installatietype, voert een poortnummer in voor communicatie tussen computers, en voert een geldige account in waarop de service voor externe configuratie moet worden uitgevoerd. Er is een nieuw scherm met de naam "Geavanceerde serveropties", dat u gebruikt om schermen op te roepen om de opties voor serverregistratie, paspoortopties van de toepassingen NCS (Native Component Supportability) te configureren. Met deze laatste twee opties worden tracering en het verzamelen van gegevens geconfigureerd, die worden gebruikt voor analyse van hoofdoorzaken. Opties voor integratie met SAP-systeem Er is een nieuw scherm beschikbaar, "SLD-verbinding", waarin u de verbinding configureert zodat de toepassing de systeemlandschapsgegevens naar de systeemlandschapsmap kan sturen. Uitbreidingen in de gebruikersaanmelding betekenen dat het Configuratiehulpprogramma als volgt is gewijzigd: Een nieuw scherm, "Aanmeldingsopties", waarin u de verificatiemethoden kunt configureren die gebruikers kunnen selecteren wanneer ze zich aanmelden, bijvoorbeeld voor het configureren van Eenmalige aanmelding en het inschakelen van secundaire aanmelding. Het nieuwe venster "Opties voor meerdere systemen". Hierin configureert u een lijst met servers waarbij gebruikers zich kunnen aanmelden en geeft u op of gebruikers een server kunnen invoeren waarbij ze zich in het dialoogvenster "Aanmelden" kunnen aanmelden. Meer informatie over deze en andere wijzigingen in de configuratie van het product kunt u vinden in de SAP BusinessObjects Profitability and Cost Management Installation Guide. Verwante onderwerpen Uitbreiding van Configuratiehulpprogramma: mogelijkheid om Werkbeheer uit te schakelen Nieuw: ondersteuning voor end-to-end-analyse van hoofdoorzaken Nieuw: ondersteuning voor SAP Solution Manager Nieuw: ondersteuning voor de systeemlandschapsmap Nieuwe aanmelding bij meerdere systemen Nieuw: hulpprogramma Externe configuratie Uitbreiding van Configuratiehulpprogramma: mogelijkheid om Werkbeheer uit te schakelen 17

18 In het Configuratiehulpprogramma ziet u op het venster "Installatietype voor werkbeheer kiezen" de optie om Werkbeheer uit te schakelen, net zoals bij Rapportbeheer. Dit is handig als u niet van plan bent Werkbeheer te gebruiken, omdat zo wordt voorkomen dat overbodige serviceprocessen op de achtergrond worden uitgevoerd. Meer informatie over de configuratie van Werkbeheer kunt u vinden in de SAP BusinessObjects Profitability and Cost Management Installation Guide Nieuwe opties voor de configuratie van schijfruimteniveaus: minimumschijfruimte en waarschuwing bij weinig schijfruimte Het is nu mogelijk de hoeveelheid beschikbare schijfruimte te configureren waarbij waarschuwingen worden geactiveerd wanneer een model wordt geopend. Afhankelijk van uw computermogelijkheden wilt u de toepassing misschien met meer of minder dan de standaardniveaus uitvoeren. Deze niveaus konden voorheen niet worden gewijzigd in de toepassing, maar kunnen nu tijdens configuratie handmatig worden ingesteld. Klik in het scherm "Modelmap kiezen" van het Configuratiehulpprogramma op Geavanceerd om het nieuwe dialoogvenster "Schijfruimteniveaus" op te roepen. U kunt de minimumhoeveelheid schijfruimte instellen die voor modelresultaten beschikbaar moet zijn voordat verschillende niveaus van modelwaarschuwing worden geactiveerd: Voer de minimumhoeveelheid schijfruimte in die beschikbaar moet zijn voordat een kritieke waarschuwing wordt geregistreerd en modelberekening stopt. Voer de minimumhoeveelheid schijfruimte in die beschikbaar moet zijn voordat een waarschuwing wordt geregistreerd. Meer informatie over het configureren van schijfruimteniveaus kunt u vinden in de SAP BusinessObjects Profitability and Cost Management Installation Guide Uitbreiding in installatie van Werkbeheer en Rapportbeheer De server- en clientonderdelen van de hulpprogramma's Werkbeheer en Rapportbeheer zijn gescheiden en kunnen nu los van elkaar worden geïnstalleerd. Dit betekent dat de clientinterfaces van Werkbeheer en Rapportbeheer veiliger op clientcomputers kunnen worden geïnstalleerd, omdat ze niet opnieuw kunnen worden geconfigureerd als Werkbeheer- en Rapportbeheer-servers. Meer informatie over de installatie van onderdelen kunt u vinden in de SAP BusinessObjects Profitability and Cost Management Installation Guide. Raadpleeg de Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Profitability and Cost Management Werkbeheer en de Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Profitability and Cost Management Rapportbeheer voor meer informatie over de hulpprogramma's. 18

19 5.2.4 Uitbreiding voor Oracle-databasescript: controleren op juiste tekenset Problemen kunnen zich voordoen wanneer databasesortering is ingesteld op niet-hoofdlettergevoelig en serversortering is ingesteld op hoofdlettergevoelig. Dit probleem voor Oracle-databases wordt opgelost doordat het script om een Oracle-databaseschema te maken, OracleSchema.cmd, nu valideert of tekensets goed zijn ingesteld voor de database. Als de tekensets niet goed zijn, wordt het script niet langer uitgevoerd. Meer informatie over het maken van het databaseschema kunt u vinden in de SAP BusinessObjects Profitability and Cost Management Database Administrator's Guide. Opmerking: Dit probleem is opgelost voor Microsoft SQL Server-databases in versie 7.5 Support Package Beheer Nieuw: ondersteuning voor SAP Solution Manager SAP BusinessObjects Profitability and Cost Management 10.0 kan worden geïntegreerd met SAP Solution Manager om te profiteren van de voordelen die het systeem voor beheer van de levenscyclus van een toepassing biedt. SAP Solution Manager biedt integratie en samenwerking van meerdere SAPen niet-sap-hulpprogramma's, en fungeert als een gecentraliseerd platform dat hulpprogramma's, toegang tot informatie en een gateway naar desap Support Organization biedt. Voor deze versie van het product kan SAP Solution Manager helpen bij het beheer en de ondersteuning van de volgende scenario's in uw Profitability and Cost Management-omgeving: Servicedesk Oplossingscontrole Wijzigingsbeheer Analyse van hoofdoorzaken Meer informatie over SAP Solution Manager kunt u vinden in de SAP BusinessObjects Profitability and Cost Management Master Guide en de Application Life-Cycle Management-informatie op de SAP Support Portal op 19

20 5.3.2 Nieuw: ondersteuning voor de systeemlandschapsmap Als onderdeel van de ondersteuning voor SAP Solution Manager en end-to-end-analyse van hoofdoorzaken biedt SAP BusinessObjects Profitability and Cost Management 10.0 ondersteuning voor de systeemlandschapsmap (SLD). De systeemlandschapsmap is een container voor alle eigenschappen en gegevens die betrekking hebben op een systeem, en verstrekt deze informatie aan hulpprogramma's om het beheer van uw systeemlandschap te vergemakkelijken. SAP BusinessObjects Profitability and Cost Management levert informatie aan de SLD door de SLD een XML-bestand te sturen met details van het systeemlandschap. Hiervoor moet u Profitability and Cost Management aan de SLD koppelen door verbindingsgegevens in te voeren in een nieuw scherm in het Configuratiehulpprogramma genaamd "SLD-verbinding" in te voeren. Aan het eind van de configuratie voert het Configuratiehulpprogramma automatisch opdrachtregelopdrachten uit om het XML-bestand te maken en dit beveiligd naar de SLD te sturen. Meer informatie over de SLD kunt u vinden in de SAP BusinessObjects Profitability and Cost Management Master Guide en de gegevens over het SAP Developers Network op Meer informatie over het configureren van de verbinding tussen SAP BusinessObjects Profitability and Cost Management en de SLD kunt u vinden in de SAP BusinessObjects Profitability and Cost Management Installation Guide Nieuw: ondersteuning voor end-to-end-analyse van hoofdoorzaken SAP BusinessObjects Profitability and Cost Management 10.0 biedt een diagnostische oplossing voor uw omgeving, met ondersteuning voor: Bereikbepaling Gegevensverzameling Toepassingspaspoorten en paspoortverwerking SAP Solution Manager CA Wily Introscope Startprogramma voor end-to-end tracering Bereikbepalingsgegevens bieden informatie over alle onderdelen en methodes die worden gebruikt door elke taak die een gebruiker uitvoert. Deze informatie kan worden gebruikt om de hoofdoorzaak van problemen te bepalen en problemen op het systeem op te lossen. Analyse van hoofdoorzaken voor SAP BusinessObjects Profitability and Cost Management wordt geïmplementeerd door ondersteuning voor CA Wily Introscope en SAP Solution Manager. CA Wily Introscope is een toepassing die is geïntegreerd met SAP Solution Manager om gegevens te verzamelen 20

21 en end-to-end tracering uit te voeren op geïnstalleerde softwareonderdelen. U kunt CA Wily Introscope gebruiken voor het volgende: Specifieke problemen traceren met het SAP-ondersteuningsteam Prestaties en veranderingen in prestaties controleren Processen opsporen die grote hoeveelheden bronnen verbruiken End-to-end tracering wordt ondersteund door de implementatie van paspoortverwerking, waarin toepassingspaspoorten als unieke id's voor onderdelen fungeren. Zo kan de stroom van een gebruiker door het systeem worden gevolgd met hulpprogramma's zoals Startprogramma voor end-to-end-tracering. Het Startprogramma voor end-to-end-tracering start de paspoorttracering en geeft informatie door aan SAP Solution Manager en CA Wily Introscope voor analyse. Implementatie van een diagnostische oplossing met CA Wily Introscope kan de eigendomskosten verminderen voor configuratie, servicecontrole, analyse van hoofdoorzaken en ondersteuning. Meer informatie over het instellen en implementeren van end-to-end-analyse van hoofdoorzaken kunt u vinden in de SAP BusinessObjects Profitability and Cost Management Installation Guide en de SAP BusinessObjects Profitability and Cost Management Administrator's Guide Nieuw: gedetailleerde logboeken met toepassingsgebeurtenissen Behalve gebeurtenisregistratie in het gebeurtenislogboek van de Microsoft Windows Toepassingsserver, genereert SAP BusinessObjects Profitability and Cost Management 10.0 gedetailleerde logboeken met toepassingsgebeurtenissen voor onderdelen. U kunt deze logboeken gebruiken om de oorzaak van problemen te achterhalen en problemen op te lossen. U kunt de locatie en complexiteit van de gegevens van het gebeurtenislogboek configureren wanneer u de toepassing configureert. U kunt bijvoorbeeld het volgende opgeven: Het doellogboekbestand voor elk toepassingsonderdeel Het niveau van de gegevens die dagelijks door een onderdeel worden bijgehouden Het minimumniveau voor berichten voordat ze in het bestand worden weergegeven Meer informatie over de configuratie en het gebruik van de logboekbestanden kunt u vinden in de SAP BusinessObjects Profitability and Cost Management Installation Guide and the SAP BusinessObjects Profitability and Cost Management Administrator's Guide. De gebeurtenislogboeken hebben een GLF-indeling (Generic Log File) en kunnen worden weergegeven in Kladblok of in de SAP Snap-In voor Microsoft Management Console (SAP MMC) versie 7.20 patch-niveau 71 en later, dat een gebruiksvriendelijke interface biedt voor het weergeven van logboekbestanden. Meer informatie over de SAP MMC kunt u vinden in de SAP BusinessObjects Profitability and Cost Management Master Guide. 21

22 5.3.5 Nieuw: ondersteuning voor Appsight-console SAP BusinessObjects Profitability and Cost Management 10.0 biedt ondersteuning voor AppSight Console. AppSight Console is een toepassing van derden voor oplossingsbeheer waarmee problemen op clientcomputers extern kunnen worden opgelost. Meer informatie over AppSight Console kunt u vinden in de SAP BusinessObjects Profitability and Cost Management Administrator's Guide en de SAP BusinessObjects Profitability and Cost Management Master Guide Nieuw: EPO_RESET_SESSIONS-procedure voor back-up en herstel Een nieuwe procedure die in de database wordt opgeslagen, EPO_RESET_SESSIONS, helpt bij back-up en herstel. Nadat u een database hebt hersteld, voert u EPO_RESET_SESSIONS uit om records te verwijderen die in de EPO_SESSION_INFO-tabel staan. Hiermee worden gebruikerssessies gesloten die mogelijk open stonden toen u de back-up uitvoerde. Meer informatie over de database herstellen en de opgeslagen procedure gebruiken kunt u vinden in de SAP BusinessObjects Profitability and Cost Management Database Administrator's Guide Nieuw: hulpprogramma Externe configuratie Het nieuwe hulpprogramma Externe configuratie is een centraal beheerhulpprogramma waarmee u uw SAP BusinessObjects Profitability and Cost Management-landschap extern kunt onderhouden. Externe configuratie is beschikbaar als Windows- of webversie. Met Externe configuratie kunt u het volgende doen: Configuratiebestanden ophalen voor lokale en externe computers Het hulpprogramma Configure starten en configuratiebestanden maken Configuratiebestanden distribueren naar externe computers De opties voor Serverlogboekregistratie instellen waarmee het niveau en de complexiteit van gebeurtenisregistratie voor lokale en externe computers worden bepaald Rapporten van het hulpprogramma Systeeminformatie voor lokale en externe computers weergeven De hulpprogramma's Systeeminformatie, Gebruikerscontrole en Servicebeheer starten en gebruiken Bootstrap-controle uitvoeren door services op externe computers te stoppen en starten 22

23 De voordelen van externe configuratie zijn: minder tijd vereist voor het onderhoud van configuratie, de mogelijkheid om configuraties over meerdere computers te verdelen, en de mogelijkheid om configuratieen systeeminformatie van externe computers te verzamelen. Meer informatie over het hulpprogramma Externe configuratie kunt u vinden in de SAP BusinessObjects Profitability and Cost Management Administrator's Guide. Toegang tot het hulpprogramma Externe configuratie wordt bepaald door de beveiligingsdescriptor Remote Configuration Security. Meer informatie kunt u vinden in de SAP BusinessObjects Profitability and Cost Management Security Guide Nieuwe beveiligingsdescriptor bepaalt toegang tot opties voor processorregeling De nieuwe beveiligingsdescriptor CPU Constraint Security bepaalt toegang tot de modelberekeningsopties waarmee u processorregeling kunt toepassen. Zo kunnen beheerders bepalen welke gebruikers de volgende opties kunnen instellen: Maximaal CPU-gebruik Eerste CPU-gebruik Achtergrondberekening Meer informatie over de descriptor CPU Constraint Security kunt u vinden in de SAP BusinessObjects Profitability and Cost Management Security Guide Beveiligingsdescriptors en toegangsniveaus voor het beheer van itemeigenschappen en gegevensaliassen Een nieuwe beveiligingsdescriptor, Itemeigenschappen beheren, bepaalt wie itemeigenschappen kan beheren. Voorheen konden alleen leden van de gebruikersgroep ADMINISTRATORS eigenschappen beheren. Met de nieuwe beveiligingsdescriptor kunt u een gebruiker toestemming verlenen om eigenschappen te beheren, zonder deze gebruiker een ADMINISTRATOR te maken, waarbij meer rechten worden verleend dan nodig of gewenst zijn. U kunt een gebruiker ook machtiging verlenen om eigenschapsinstellingen te wijzigen zonder tegelijk machtiging te verlenen om eigenschappen te beheren. De beveiligingsdescriptor heeft de volgende toegangsniveaus: Volledige toegang: de gebruiker heeft toegang tot het dialoogvenster "Eigenschappen beheren" en kan eigenschappen maken, verwijderen, bewerken en hun naam wijzigen. Gegevens bewerken: de gebruiker heeft toegang tot de functionaliteit om eigenschapsinstellingen te bewerken via de snelmenuoptie van het dimensiescherm, maar heeft geen toegang tot het dialoogvenster "Eigenschappen beheren" om eigenschappen te maken of verwijderen. 23

Installatiehandleiding voor Business Intelligence-platform voor Windows

Installatiehandleiding voor Business Intelligence-platform voor Windows SAP BusinessObjects Business Intelligence-platform Documentversie: 4.1 Support Package 3-2014-03-25 Installatiehandleiding voor Business Intelligence-platform voor Windows Inhoudsopgave 1 Documentgeschiedenis....5

Nadere informatie

Aan de slag met het maken van BI-werkruimten SAP BusinessObjects Business Intelligence platform 4.0 Feature Pack 3

Aan de slag met het maken van BI-werkruimten SAP BusinessObjects Business Intelligence platform 4.0 Feature Pack 3 Aan de slag met het maken van BI-werkruimten SAP BusinessObjects Business Intelligence platform 4.0 Feature Pack 3 Copyright 2012 SAP AG. Alle rechten voorbehouden. SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge,

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding J URIDISCHE INFORMATIE Copyright 2011 Nuance Communications, Inc. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze publicatie mag worden overgedragen, bewerkt, gekopieerd, opgeslagen in

Nadere informatie

FileMaker 13. WebDirect Handleiding

FileMaker 13. WebDirect Handleiding FileMaker 13 WebDirect Handleiding 2014 FileMaker, Inc. Alle rechten voorbehouden. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, California 95054, VS FileMaker en Bento zijn handelsmerken van FileMaker,

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding // Mamut Business Software Installatiehandleiding Introductie Deze handleiding is bedoeld om de installatie en eerste opstart van Mamut Business Software te vereenvoudigen. De structuur van de handleiding

Nadere informatie

Beheerdershandleiding voor SAP BusinessObjects-integratieoptie voor Microsoft SharePoint-software

Beheerdershandleiding voor SAP BusinessObjects-integratieoptie voor Microsoft SharePoint-software SAP-integratieoptie voor Microsoft SharePoint-software Document Version: 4.0 Support Package 9-2014-02-18 Beheerdershandleiding voor SAP BusinessObjects-integratieoptie voor Microsoft SharePoint-software

Nadere informatie

Mededeling met betrekking tot het auteursrecht

Mededeling met betrekking tot het auteursrecht Parallels Panel Mededeling met betrekking tot het auteursrecht ISBN: Niet beschikbaar Parallels 660 SW 39 th Street Suite 205 Renton, Washington 98057 USA Telefoon: +1 (425) 282 6400 Fax: +1 (425) 282

Nadere informatie

Advisor Master TITAN Managementsoftware Gebruikershandleiding

Advisor Master TITAN Managementsoftware Gebruikershandleiding Advisor Master TITAN Managementsoftware Gebruikershandleiding Software versie 1.0.5c VOORLOPIG Aritech is een divisie van SLC Technologies B.V. Copyright SLC Technologies B.V. 2000. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

SharePointCustomer SharePoint Ontwikkeling

SharePointCustomer SharePoint Ontwikkeling SharePointCustomer SharePoint Ontwikkeling 1 P a g e 1 CONTENTS 2 Farm vs SandBox vs Apps... 5 3 tools, strategie en mogelijkheden voor het monitoren... 7 3.1 Overview van de monitoring tools... 7 3.2

Nadere informatie

Compad Bakkerij Support Handleiding

Compad Bakkerij Support Handleiding Compad Compad Bakkerij Support Handleiding Geldig tot en met: 8 augustus 2012 Latest Content: i:\handboek\compad bakkerij\compad bakkerij supportboek.docx Auteur: Carol Esmeijer, Compad Software Compad

Nadere informatie

OmegaT - Gebruikershandleiding. Vito Smolej

OmegaT - Gebruikershandleiding. Vito Smolej OmegaT - Gebruikershandleiding Vito Smolej OmegaT - Gebruikershandleiding Vito Smolej publicatie datum Samenvatting Dit document is de officiële gebruikershandleiding voor OmegaT, het gratis Computer Aided

Nadere informatie

bla bla Open-Xchange Server Gebruikershandleiding

bla bla Open-Xchange Server Gebruikershandleiding bla bla Open-Xchange Server Gebruikershandleiding Open-Xchange Server Open-Xchange Server: Gebruikershandleiding publicatie datum woensdag, 29. augustus 2012 v.6.20.7 Copyright 2006-2012 OPEN-XCHANGE Inc.,

Nadere informatie

Oracle Open Office 3 Aan de slag-gids

Oracle Open Office 3 Aan de slag-gids Oracle Open Office 3 Aan de slag-gids Artikelnr. 821 1807 september 2010 Copyright 2010, Oracle en/of geaffilieerde bedrijven. Alle rechten voorbehouden Deze software en gerelateerde documentatie worden

Nadere informatie

Parallels Operations Automation 5.4. Handleiding voor abonnees. Herziening 9.33 (juli 2012)

Parallels Operations Automation 5.4. Handleiding voor abonnees. Herziening 9.33 (juli 2012) Parallels Operations Automation 5.4 Handleiding voor abonnees Herziening 9.33 (juli 2012) Copyright 1999-2012 Parallels IP Holdings GmbH en zijn filialen. Alle rechten voorbehouden. Parallels IP Holdings

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor Nokia Mail for Exchange 3.0

Gebruikershandleiding voor Nokia Mail for Exchange 3.0 Gebruikershandleiding voor Nokia Mail for Exchange 3.0 2009 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia en Nokia Connecting People zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Andere

Nadere informatie

FileMaker Pro 13. Gebruikershandleiding

FileMaker Pro 13. Gebruikershandleiding FileMaker Pro 13 Gebruikershandleiding 2007-2013 FileMaker, Inc. Alle rechten voorbehouden. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, California 95054, VS FileMaker en Bento zijn handelsmerken

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Financial Consolidation Web

Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Financial Consolidation Web SAP BusinessObjects Financial Consolidation Documentversie: 10.0 2015-02-25 Gebruikershandleiding voor SAP BusinessObjects Financial Consolidation Web Inhoud 1 Algemene gebruikersfuncties.... 12 1.1 Aanmelden

Nadere informatie

PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1

PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1 PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1 Inhoudsopgave Achtergrond informatie over de navigatie binnen PerfectView... 4 A... 6 Aanhef & Adressering... 6 Activiteiten... 6 Toelichting verkoopactiviteiten...

Nadere informatie

Network Scanner Tool R3.1

Network Scanner Tool R3.1 Network Scanner Tool R3.1 Handleiding Versie 3.0.04 Handleiding voor Network Scanner Tool i Copyright 2000-2004 door Sharp Corporation. Alle rechten voorbehouden. Verveelvoudiging, aanpassing of vertaling

Nadere informatie

Deel 1 Kennismaking. Docent: Jos Nys. (september 2010)

Deel 1 Kennismaking. Docent: Jos Nys. (september 2010) Deel 1 Kennismaking Docent: Jos Nys (september 2010) Inhoud 1. Wat is een CMS?... 3 2. Wat is?... 4 3. WampServer installeren... 9 4. downloaden en installeren...11 5. Front end back end... 13 6. Het Navigatiemenu...

Nadere informatie

Bitdefender Total Security 2015 Handleiding

Bitdefender Total Security 2015 Handleiding HANDLEIDING Bitdefender Total Security 2015 Handleiding Publication date 10/17/2014 Copyright 2014 Bitdefender Wettelijke bepaling Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van dit boek mag worden gereproduceerd

Nadere informatie

Secure FTP Handleiding

Secure FTP Handleiding Secure FTP Handleiding Aansluiten op Equens Secure File Transfer Final 26-Januari-2015 Classification: Open Version 4.2 Content 1 Inleiding 5 1.1 Onderhoud van dit document 5 1.2 Doelgroep van dit document

Nadere informatie

Bitdefender Internet Security 2015 Handleiding

Bitdefender Internet Security 2015 Handleiding HANDLEIDING Bitdefender Internet Security 2015 Handleiding Publication date 10/17/2014 Copyright 2014 Bitdefender Wettelijke bepaling Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van dit boek mag worden

Nadere informatie

FileMaker Go 14. Ontwikkelaarsgids

FileMaker Go 14. Ontwikkelaarsgids FileMaker Go 14 Ontwikkelaarsgids 2011-2015 FileMaker, Inc. Alle rechten voorbehouden. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, California 95054, VS FileMaker en FileMaker Go zijn handelsmerken

Nadere informatie

AXIS 1650-gebruikershandleiding

AXIS 1650-gebruikershandleiding AXIS 1650-gebruikershandleiding De netwerkprint- en scanserver voor printers en multifunctionele producten van Canon Bevat ondersteuning voor CAPT- (Canon Advanced Printing Technology) Canon Advanced Raster

Nadere informatie

Nitro Reader 3 Gebruikershandleiding

Nitro Reader 3 Gebruikershandleiding Nitro Reader 3 Gebruikershandleiding In deze Gebruikershandleiding Welkom bij Nitro Reader 3 1 Het gebruik van deze handleiding 1 Snel de juiste informatie opzoeken 1 Zoeken op trefwoorden: 1 Online deelnemen

Nadere informatie

WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN

WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN 1 WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN V1.02 Mark Jansen 2 WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN 1 LEES DIT EERST! 4 Disclaimer 4 Copyright 4 INLEIDING 5 WAAROM IS SNELHEID ZO BELANGRIJK? 6 Gebruikerservaring van bezoekers

Nadere informatie

INLEIDING... 4 INSTALLATIE... 5 1. STRUCTUUR VISIONPLANNER... 6 1.1 TAAKBALK... 6. 1.1.1 Bestand... 7 1.1.2 Extra... 13

INLEIDING... 4 INSTALLATIE... 5 1. STRUCTUUR VISIONPLANNER... 6 1.1 TAAKBALK... 6. 1.1.1 Bestand... 7 1.1.2 Extra... 13 Inleiding 1 INLEIDING... 4 INSTALLATIE... 5 1. STRUCTUUR VISIONPLANNER... 6 1.1 TAAKBALK... 6 1.1.1 Bestand... 7 1.1.2 Extra... 13 1.2 SCHERMEN, VERWIJZINGEN EN ASSISTENT... 14 1.3 SCHERM... 15 2 TOETSENGEBRUIK...

Nadere informatie

Technische Opzet TimeTell versie 8

Technische Opzet TimeTell versie 8 Technische Opzet TimeTell versie 8 TIMETELL BV www.timetell.nl Balen van Andelplein 2 2273 KH, Voorburg 070-3114811 info@timetell.nl Helpdesk 070-3114810 helpdesk@timetell.nl Inhoud 1. Inleiding... 4 2.

Nadere informatie

LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5

LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5 LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5 Datum Versie 1-2-2011 1.0 LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5 1 1. Inleiding... 5 1.1. Functionaliteit CRM relatiebeheer...5 1.2. Single versus multi-user versie...6 2. De software

Nadere informatie