VPN Register Association Executives Overzicht goedgekeurde activiteiten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VPN Register Association Executives Overzicht goedgekeurde activiteiten"

Transcriptie

1 Geaccrediteerde scholing ASAE-reis (ID nummer: ) 16 AVVM-NVG cursus mededinging (ID nummer: ) 6 Binding met leden (ID nummer: ) 3 BrancheMeester (ID nummer: ) 3 Managementtraining financieel beleid (ID nummer: ) 16 Masterclass Strategisch samenwerken (ID nummer: ) 3 Scenarioplanning voor branche-organisaties (ID nummer: ) 2 Social Media Seminar voor Verenigingen (SMS2011) (ID nummer: ) 3 Trends in verenigingsmedia (ID nummer: ) 3 Vakbekwaamheid in de branche; echt (n)iets voor een branche-organisatie (ID nummer: ) 3 Vereniging tussen Achterban en Samenleving (ID nummer: ) 36 Verenigingsmedewerker (ID nummer: ) 8 VM Inspiratiesessie (ID nummer: ) 3 VM Jaarcongres (ID nummer: ) 4 VM Voorjaarscongres 3 VPN ALV 2 VPN intervisie (ID nummer: ) 4 VPN themabijeenkomst: De toekomst van de "vereniging" (ID nummer: ) 2 Workshop Competence course (ID nummer: ) 4 Geven van lezingen/doceren 2 dagen voorbereiding + 1 dag uitvoering toekomststrategie vereniging 24 3 x workshop over nut en noodzaak beroepsvereniging 8 Academie voor Verenigingsmanagement - Cursus VerenigingsManager 10 Adres tot B&W Leeuwarden op het visiedocument cultuur 3 basiskennis oppervlaktebehandelingen 3 Bijdrage jubileumsymposium Stichting Stapelbouw 10 Docent AVVM in 2010: VB op 1 juni 2010, VM op 10 september 2010, VB op 12 oktober Per sessie 4 uur voorbereiding en 4 uur uitvoering 24 Docent cursus VB op 24 juni 2011 (8 uur), IC PO Raad op 10 oktober 2011 (8 uur) en cursus VM op 13 oktober 2011 (8 uur) 24 Food Service Round Table, Ferco EU, Brussel 15 Gastcollege 4 Gastles tijdens de Week van het geld 1 Geven lezing bij intervisie bijeenkomst over ontwikkelingen US en vertaling naar Nederlandse situatie 6 geven lobby cursus intern 5 Hoorcollege - Strategie en structuur van een branchevereniging - incl. tentamen en hertentamen 10 introductiecursus 5 Lecture - Master Course Small Business Development - Trade associations: natural allies for small and medium sized enterprises - incl. Exam and Re-exam 10 Lezing - 'Verenigen: nu nog gemakkelijker! Of juist moeilijker? incl. vooronderzoek 10 Lezing code legitiem besturen 5 lezing over de mogelijkheden van zonne-energie 10 Lezing tijdens KNVC-congres ''nieuwe materialen'' 10 lezing voor uneto bestuur 5 lezing voor WISPA congres 5 Pagina 1 van 11

2 lezingen Dag van de Bouwkeramiek 6 LOO-MWD geïnstrueerd en bijgepraat over toekomstige inrichting kamer Jeugdzorgwerkers en consequenties voor initiële opleidingen. 5 Master Thesis - Therèse de Bijl - Sociale media en branche- en beroepsverenigingen: de tussenstand 5 Master's Thesis - Melvin van Drimmelen - The contribution of business associations to the innovativeness of small and medium sized member organizations 10 ontwikkelen en uitvoeren cyclus 5 dd leden werven voor patientenverenigingen 20 Opzet en verzorgen training instructie Qics (nw tijdschrijfsysteem) 6 Opzet en verzorging training en instructie gebruik Windex CC 16 Panellid tijdens "Vastgoed & Energie Congres" van Vastgoedjournaal in Cruise Terminal Rotterdam 8 persentatie verenigingen en stichtingen voor KvK Rotterdam 15 Presentatie geven bij congres van Venum BV 2 Presentatie geven bij Tegova in Lissabon 5 Presentatie over belang stichting en voedselveiligheid 6 Presentatie PE-Online voor VPN bijeenkomst 4 presentatie register op ALV 1 presentatie Verenigingsmanagement USA vs NL 3 Presentatie verzorgd over beroepsregistratie voor een welzijnsorganisatie in Geldrop 3 Round Table Verduurzaming 10 Scriptie begeleider, scriptie mangementadvies in beroepsorganisaties 16 Seminar KvK Rotterdam over organisatorische aspecten van verenigingen en stichtingen 12 Seminar KvK Rotterdam over organisatorische aspecten van verenigingen en stichtingen 12 Snuffelworkshop ZZP Ja of Nee 10 symposium en workshop met stakeholders over adviestaak ZBO Faunafonds 10 Toespraak tot gemeenteraadscommissie cultuur Leeuwarden namens CvdK Parnas 5 Training Branchemanagers Kon. Metaalunie op 17 september 2012 (VM training) 24 Training Social Media tbv secretaresseoverleg 2 Trainingsdag MT V&VN 16 Uitgenodigd door de Stuurgroep Implementatie Professionalisering jeugdzorg / STIPj om de door mij opgestelde projectplannen, -planningen en -begrotingen toe te lichten en te verdedigen. 1 Voorbereiden + houden van presentatie over trends in verenigingsmanagement in Nederland op EMIF beurs in Brussel 4 voorbereiding 7-2 bijeenkomst v an MKb enwissenraet 3 Workshop verzorgd over wettelijk verplichte registratie voor jeugdzorgwerkers tijdens de Manifestatie Jeugdzorg: Zo! 3 Lezen/bijhouden van vakliteratuur Internal branding in de praktijk 4 algemene informatie betreffende de vereniging 12 Architectuur van verenigingen door Frans Huizinga, Peter Tack 12 ASEA 12 Bestuderen boek 7 measures of succes 6 Bijhouden vakliteratuur (boeken/ijdschriften) 12 boek "Heb je even? klankboek voor managers" gelezen 4 boek Branchebrede kwaliteit 8 Boek John Kotter / Onze ijsberg smelt 2 Boek Michiel de Ruijter/ klaar om te wenden 2 boek over relevantie branche verenigingen 3 Boek van Peter Tack / Verenigingsprofessional 3 Pagina 2 van 11

3 breed maatschappelijke ontwikkelingen en vakliteratuur 12 Business Model Generatie 12 de 7 eigenschappen van effectief leiderschap 7 De Creditmanager 1 Div boeken over organisatiemanagement 12 een maand aan het binnenhof 3 Handboek sociale media voor branche- & beroepsverenigingen 8 Hoe kan het fout gaan in de vastgoedwereld 5 In het oog van de oorkaan 12 Lezen boek situationeel Leiderschap van Hersey Blanchard 6 Lezen de 7 eigenschappen van effectief leiderschap Stephen Covey 8 lezen het grote lobbyboek 6 Lezen 'the goal' het doel van Goldratt 8 lezen van boek en gebruiken van de inhoud bij opstellen beleids- en actieplan 12 Lezen van en interviews beluisteren over "Race for Relevance", Harrison Coerver 10 Lezen redactionele stukken voor VM redactieraad 6 Management boek 5 OGSM Businessplan op 1 A4 2 polderdenken gelezen 4 Race for Relevance - 5 radical changes for associations 12 SERmagazine 12 Strategische samenwerking brancheorganisaties 4 The End of Membership As We Know It 12 Voorbereiden 'internal brandingtraject' 4 Overige deskundigheidsbevordering Afstemmen competentieprofiel VPN met competentieprofiel Metaalunie in werkgroep 4 ALV en presentatie PE dossier 2 Association day en bezoek IMEX FRankfurt 12 AVVM executive meetings, "maatschappelijk ondernemen en duurzaamheid" 2 Avvm masterclass Branche als broedplats van innovatie 4 AVVM Module scenario's gehouden bij VNO-NCW 6 Basistraining financieel beleid - VM Training 9 Begeleiden stagaires die ledentevredenheidsonderzoek hebben uitgevoerd 5 begeleiden/coachen intervisie sessies met MSC studenden op Nyenrode 8 Begeleider/meelezer bij scriptie 'Servicekosten bij verhuur van kantoren' (MSRE scriptie aan de Amsterdam School of Real Estate) 20 Begeleider/meelezer scriptie "De belevingswaarde van het verblijfsgebied in winkelcentra" (MRE (Master of Real Estate) scriptie aan TiasNimbas) 20 Begeleider/meelezer scriptie "Energy conservation in shopping centers" (MSc scriptie aan TU Eindhoven) 20 Begeleider/meelezer scriptie "Receptvorming voor risicoparticipatief vastgoedmanagement in opdracht van beleggers" (MRE (Master of Real Estate) scriptie aan TiasNimbas 20 Begeleiding samengaan beroepsorganisaties in IT (Ngi en NGN) 100 Begeleiding strategiesessie bestuur beroepsvereniging 6 Begeleiding van een afstudeerder HBO Commerciele economie 10 Besloten sessie Vereniging Credit Management Bureaus 3 besturen, incl Raad van Advies 20 Pagina 3 van 11

4 Bestuurslidmaatschap VPN - jaar betaalde supervisie 14 Bezoek aan Locatus congres over ontwikkelingen in de retail. Deelname een discussiegroepen 4 bijdragen ontwikkeling competentie profiel 2 Bijeenkomst europese beroepsorganisaties / verenigingen 8 Bijeenkomst MKB Nederland en WVS, keuzes voor 2011 en ledenwinning 3 Bijeenkomst Platform O & O Fondsen, Zaltbommel 2 Bijeenkomst VPN & MKB-NL: Branches, keuzes voor 2011 en ledenwinning 3 Bijeenkomst VPN-BSAE 3 Bijwonen congres Inman Connect te new york 8 Bijwonen European Valuation Conference 4 Bilderbergconferentie VNO-NCW 16 Brainstormsessie over vervolg VPN incl. register 4 Branche bijeenkomst bij VNO-NCW 4 brancheoverleg Koninklijke Metaalunie 4 Brandhouse - train the trainer 16 Business Course voor startende ondernemers, bij Utrechtse Ondernemers Academie 40 coaching bij fusieproces 15 Coaching directeur Vereniging Publieke Dienstverleners i.o. (20 uur); Opzet maken en starten met schrijven Praktijkboek verenigingsmanagement (20 uur) 40 Coaching door procosol/ 4 Coaching van directeur Staalfederatie 55 Coachingstraject verenigingsstrategie 5 College Executive meetings AVVM en Nyenrode 4 conferentie aanbestedingsweg VNO-NCW 4 conferentie IBAN/SEPA VNO-NCW 4 Conferentie 'Leden de baas?', Movisie, Utrecht 5 conferentie werkkostenregeling VNO-NCW 4 Congres Document Creation & Output Management Congres "Week van de Ondernemer" 8 congres Inspiratie voor morgen (S2B) 4 congres Maatschappelijk Facilitair Contracteren van NEVI/Mercure 6 Congres nieuwe visie op congressen en ledenbinding 6 Congres Succes met aanbesteden Facto Magazine 4 Congres Trends in verengingsmedia 3 Congres verduurzaming Platform verduurzaming en min. EZ 5 Corporate identity Atriumgroep 1 Cursus Basis Adviesvaardigheden 12 Cursus Beïnvloedingsvaardigheden 12 Cursus Hoger Managament ICM 80 Cursus PE-online 5 Cursus Presenteren georganiseerd door Metaalunie Academy 6 Cursus Regia 6 Cursus Sociale Psychologie 24 Cursus Strategische samenwerking 3 cursus succesvol zakendoen met je website 6 Pagina 4 van 11

5 Cursus Timemanagement (dag 8 uur) 6 Cursus Wat zijn competenties van de NEN 4 Cursus website teksten schrijven 4 cursus zakelijk gebruik linked-in Atriumgroep 1 Debat en discussie over de vraag of de maatschappelijk werker anno 2012 een maatschappelijk werker nieuwe stijl is 3 Deelgenomen als forumlid tijdens debat met deskundigen 1 Deelname aan 1e bijeenkomst werkgroep Wetgeving 2 Deelname aan begeleidingscommissie DANS (van het NJi) 2 deelname aan dag van de verenigingsdirecteur 3 deelname aan Deutscher Vërbande Kongress 8 Deelname aan Schrijf/Projectgroep Actieplan Professionalisering Jeugdzorg 2 Deelname congres Leden de baas - zie agenda 4 Deelname EMIF-conferentie Brussel 2 deelname NCD-bijeenkomst: Bevlogenheid, professie of passie? 4 Dilemma's, ethiek en integriteit, Prof dr R. Jeurissen, Nyenrode, in het kader van PE van NVR 6 directeurenoverleg VNO-NCW 4 div overleg, telefoontjes etc ivm vpn voorzitterschap 12 Een daagse Cursus Feed Back geven door bureau Van der Spek 6 effectieve belangenbehartiging Business Europe, Brussel 6 ESAE AGM + spreker 3 European Business Summit & European Association Summit, 6 European Public Affairs Action Day Evaluatie 6 Event voor verenigingsprof. "Succesvolle samenwerking of fusie" 3 Executive Meeting AVVM - Strategie naar een innovatieve branchevereniging 3 Executive Meeting AVVM i.s.m. Nyenrode Business Universiteit 4 Executive meeting AVVM op Nyenrode. Eerste Module: Marketing en communicatie 4 Expeditie Verandermanagement o.l.v. Marco de Witte en op initiatief Interselect Group (Gorinchem) 16 Feedback geven voor branchemanagers 8 Generatie XYZ bij Panteia Zoetermeer 5 Gesprek met en offerte uitbrengen aan LOSR 10 Gesprek met Sandra Hennephof van Team Landelijke Taken Belastingdienst, belegd bij de Belastingdienst Oost-Brabant 2 Gesprekken met Jeugdzorg Nederland en FCB over de invoering van branchestandaarden 6 Governance in semi publieke sector 6 Heidag met Raad van Toezicht: cursus over Good Governance door Governance Support 4 Het imago en de reputatie van de brancheorganisatie: Bewerken, Verwerken en versterken 5 Howards Home - Nieuwegein 3 Howards Plaza - Rotterdam 3 Icca Business Workshops Marseille 6 ICT voor branche-organisaties 3 In company workshop financiën en beleid 3 Incompany cursus positioneren en onderscheiden 16 Incompany training bestuurlijke herorientatie, olv rob thijsse advies met bureau nvr 3 In-company training Doelgericht Schrijven van VM-academy 9 Incompany training over inrichting van brancheorganisaties 4 Pagina 5 van 11

6 Incompany training Thijsse Advies, met bestuur nvr 8 Incompany training/traject Rob Thijsse 36 Initiatiefnemer, hoofd- en eindredacteur van 'Handboek Vastgoedmanagement', M. Vermeulen en M. Wieman, Noordhoff Uitgevers, Inleiding webteksten schrijven voor mobiele toepassingen 2 Innovatie in Communicatie van de branchevereniging 4 Innovatie-estafette/startevenement Horizon intensief met voorzitter voorbereiden op interview in VM (twee kapiteins) vwb inhoud, bevoegheden en taken van voorzitter vs directeur. Zeer leerzaam voor allebei 2 Interme trainnig bij Wispa ovwer de inrichting van branche-organisaties 4 Intern Metaalunie overleg branchemanagers en directeuren 2 International Organisations Management 20 Interne Cursus Verenigingsmedewerker o.l.v. Erik Fischer en Marike Kuperus 1 Interne Intervisie geleid door Avistra 4 Interne intervisie-bijeenkomst Wispa 3 Interne KMU workshop Sturen op output 3 Interne Wispa cursus "positioneren en onderscheiden" 16 Interne workshop content marketing 3 Interne workshop Mededinging o.l.v. Marco Slotboom Simmons & Simmons 3 Interne workshop PR & communicatie i.s.m. bureau Duomedia (B) 1 Interne Workshop Social Media 3 Interview voor het blad Factor 15 (van de Raad voor de Kinderbescherming) 2 Intervisie - uitwisseling met KNCV over congresorganisatie 4 Intervisie (Pactteam) sessie MKB NL 5 Intervisie bijeenkomst afdeling Branches KMU 3 Intervisie verenigingsmanagers 8 intervisie, Pact bijeenkomst mkb nederland 4 Intervisiebijeenkomst MVO Nederland voor brancheorganisaties 2 intervisiesessie afdeling branches KMU 3 Jaarcongres DGVM Düsseldorf (Duitse beroepsorganisatie verenigingsmanagement) 8 Kansrijke, niche productietechnieken van enkelstuks of kleine series van complexe, nauwkeurige producten 3 Leergang Public Affairs in perspectief door Universiteit Leiden Campus Den Haag 20 Leergang Public Affairs in perspectief door Universiteit Leiden Campus Den Haag 12 leergang public affairs, campus den haag, universiteit leiden 80 Leider strategische dag OSB op 15 november 2010 (8 uur) 8 Lezing en demo Social Media in Business 3 Lezing, debat en interactieve discussie NVMW over maatschappelijk werk methodiek 3 Pagina 6 van 11

7 marktteam overleg Voeding en Zorg 3 marktteamoverleg Voeding en zorg Atriumgroep 3 Marktteam-overleg Zakelijke diensten en industrie 3 Marktteam-overleg Zakelijke diensten en industrie (ID nummer: ) 2 Marktteam-overleg Zakelijke diensten en industrie (ID nummer: ) 5 Marktteam-overleg Zakelijke diensten en industrie (ID nummer: ) 2 Marktteam-overleg Zakelijke diensten en industrie (ID nummer: ) 3 Marktvisie en bewerking 2 Marktvisie en bewerking 2 Marktvisie en bewerking 6 Marktvisie en bewerking 3 MBA in één dag 8 Mededingingsrecht Nederlandse praktijk 12 medeorganisator confenrentie Nog Houdbaar, min EZ en alliantie Verduurzaming voedsel 8 Media / interview training 6 meeloop assessment examen Stichtingen Contractcatering 4 Mini symposium STN 3 MKB Nederland bijeenkomst 4 moderator bij vaksessie mbt de wet incassokosten (haagse lobby) 3 MOS Synergiebijeenkomst 3 MVO Nederland Summer School "Duurzaam leiderschap: boven het maaiveld" in Kasteel Woerden ( uur) 3 MVO Nederland Summer School "Shared value business modelling" bij Kirkman Company in Baarn 3 Nationaal Bedrijventerrein Congres van Elba Media ( uur) 7 NEN cursus wat zijn competenties 4 NMa cursus Compliance 4 NVMW-jaarcongres 3 Ondernemers congres 8 Ondernemerscongres Noord Nederland 8 Ontvangen training klachten en bezwaar 3 ontwikkelen nieuwe ledenmodellen bij ANWB 6 Ontwikkeling competentie profiel 2 Ontwikkeling Opleiding Vastgoedexploitatie (tweede leergang) aan de Amsterdam School of Real Estate (ASRE) 40 Ontwikkeling Opleiding Vastgoedexploitatie aan de Amsterdam School of Real Estate (ASRE) 80 Ontwikkeling Opleiding Vastgoedexploitatie aan de Amsterdam School of Real Estate (ASRE) 80 Opleiding Leidinggeven aan Programma's (De Baak) 20 oprichting belangenorganisatie amateurkunst (NAKK) 12 OPstellen competentieprofiel 4 opstellen competentieprofiel branchemanager KMU 2 opstellen competentieprofiel branchemanager KMU 1 opstellen competentieprofiel branchemanager KMU 1 opzet stategie voor nieuw op te richten beroepsvereniging 8 overleg met voorzitte rbelgische zusterorganisatie in Brussel 1 Overleg project team Oog voor Leden 2 Overleg project team Oog voor Leden 2 Persoonlijke opleiding strategisch beleidsplan 2 Pagina 7 van 11

8 Professionaliteit en Vitaliteit 1 Project Team Meeting 2 Project Team Oog voor leden 2 Projectmatig begeleiden complex ICT project 10 PTU congres 3 Redactie te publiceren e-book 12 Rondetafel bijeenkomst Min. Justitie / Incassokosten 4 Samen sterk of verdeel en heers 2 Scholing: De kunst van het besturen. 6 Seminar "Prestatiecontracten: gegarandeerd een duurzame prestatie", DWA ( uur) 5 Seminar "Samen Sterk of Verdeel en Heers" 4 Seminar "toekomstige rol branche organisaties in de ambachtseconomie" 4 Seminar algemene voorwaarden 2 Seminar S2B "Het nieuwe Verenigen" 3 Sessie Marktvisie 6 Sessie Professionaliteit en Vitaliteit 6 SIC Nationaal Industriedebat, Thema onderwijs 6 Social Media 2 start en begeleiding werkgroep code legitiem besturen 20 strategiedag Atriumgroep (directie) 6 Strategiesessie 6 Strategische Analyse/meerjaren beleidsplan opgesteld 20 Succesvol afronden cursus NLP Practioneer 10 Symposium Servant Leadership UvA 4 Symposium Toezicht bij de Les 4 Synergiebijeenkomst met bestuurders van klanten (verengingen) Motivation Office Support 3 Team 8 Teamoverleg voedings en zorg Atriumgroep 3 TEGOVA congres en jaarvergadering / ALV (general assamblee) 12 Telefonische coaching van Hilde Backus 1 themabijeenkomst Ontwikkeling van de vereniging 2 themabijeenkomst energie monitoring levert geld op 3 themabijeenkomst kwaliteitslabels 3 Toezicht houden en besturen: hoe staat het met het vertrouwen 4 Training "Brancheverenigingen aan de slag met ISO 26000" ( uur) 7 training Discussie en Debattechnieken 6 training Lobby en Beleidsbeinvloeding 6 Training meerwaarde van samenwerken 8 Training Persoonlijke Effectiviteit en Presentatie (Bestuursadviesgroep ZPG) 14 Training PPE (Persoonlijke Presentatie en Effectiviteit) 6 Training project matig werken aan de hand van het strategisch beleidsplan 12 Training Schrijftechnieken 6 training schrijven lobbyplan, berenschot 4 Tweedaagse cursus webteksten schrijven van bureau Verduin & Overgouw 10 Tweedaagse master class scenario planning 15 Pagina 8 van 11

9 Tweedaagse training onder leiding van VM over rends en ontwikkelingen in verenigingenland 12 Tweedaagse Trends en betekenis voor brancheorganisatie en professional 12 Uitdagingen voor Groothandelsbranches 2 Uitwerken toekomstscenario's toeleverketen ism uitbesteders, designers, productontwikkelaars en kennisinstellingen 8 Veranderen verenigingsstrategie 2 Vervolgtraining projectmatig werken 5 verzorgen en begeleiden strategiesessie Stichting Keurmerk Uitvaartzorg 6 verzorgen van een seminar over mededingingswetgeving en brancheorganisaties 6 VM bijeenkomst marketing trends 5 VM training Beleidsnotities schrijven 9 VNO / NCW seminar 4 Voorzitterschap van beroepscommissie ABvC 10 VPN PR Commissie 2 Vullen PE dossier ivm onvoldoende geaccrediteerde scholing 15 webinar "wet Martk & Overheid voor brancheorganisaties en hun leden" 1 Webinar Hoe bouw je een social audience 4 Websites voor Verenigingen 3 werkgroep small clients 4 Werkgroep Small Clients Atriumgroep 3 Wetgevingsoverleg met het oog op toekomstige wettelijke verplichting tot registratie in de jeugdzorg. 5 Workshop "De kunst van Besturen" georganiseerd door Bestuurderscentrum 6 Workshop "Good governance, verantwoordelijkheid en verantwoording", Nationaal Register 4 Workshop "In beeld voor een commissariaat", Nationaal Register 4 Workshop Feedback en Gesprekstechnieken 6 Workshop Gedoemanagement 2 Workshop Improvisation as a skill for coaches and therapists 6 Workshop leden winnen door proflering 6 workshop leerpunten uit VM congres atriumgroep 2 Workshop Sturen op Output 3 XYZ Generatie bijeenkomst Panteia/VM 4 Zomerpraet "Polderen na de verkiezingen" 4 Zomerpraet Het binnenhof van buiten bekeken 2 Zomerpraet Wissenraet Van Spaendonck 2 Scholing (niet vooraf geaccrediteerd) Cursus Klachtenmanagement ISO Persoonlijke Coaching door Jos Wesselink 2 verenigingsmanager 40 Workshop beroepsonderwijs door m. Mulder (in company) 3 workshop social media (2 middagen) 6 Schrijven van artikel Overeenstemming over rubricering servicekostenbenchmark kantoren, Vastgoedmarkt, SDU, juni Pagina 9 van 11

10 18 blogposts van 1/1/2013 tot 1/7/2013 over verschillende issues bij verenigingen. Gemiddeld 325 woorden per blogpost, 305 woorden gerekend Artikelen over Voedselveiligheid & Kwaliteit voor VMT 3 Algemene ledenvergadering, formaliteit of haarlemmerolie 3 Arbo en de keramische industrie 2 Artikel "Initiatieven tot duurzaamheid ontberen visie en centrale regie", Vastgoedmarkt/SDU, oktober Artikel "Ontwikkelingen en trends in vastgoedmanagement", deel 1 in Grondzaken in de Praktijk/SDU, juni Artikel "Ontwikkelingen en trends in vastgoedmanagement", deel 2 in Grondzaken in de Praktijk/SDU, september Artikel "Samen werken aan de verduurzaming van de Nederlandse winkelvastgoedmarkt" in het NRW Jubileum Magazine, april Artikel "Studieboek als impuls voor kwaliteitsverbetering", VM Verenigingsmanagement, april Artikel De toekomst van de verenigingsecretaris 4 Artikel geschreven voor VM magazine nr 1 van Artikel in BoekmanCahier 95, zomer 2013: Koude wind waait uit alle richtingen; lokale aansturing van openbare bibliotheken 2 artikel in vakblad Z+R 2 Artikel over verenigingsmanagement 2 artikel Trouw 2 Artikel 'ZZP: ja of nee?' voor El Maestro, blad van de European Guitar Teachers Association 3 artikle voor VM: Branchevereniging zet stempel op liberalisering Nederlandse postmarkt 4 Blog 'Lost in Transition' op 2 blog verenigingsmanagement op site Stichtingen en Verenigingen 15 Certificering - registratie voor Verenigingsprofessionals 1 Checklist - Extern versus 'eigen' verenigingsbureau 2 Checklist - Het verschil tussen 'niet slecht' en 'echt goed' 2 Checklist - Ledenbehoud als strategische opgave 2 Checklist - Leiding geven aan professionals 2 Checklist - Lobbyen onder nieuwe politieke verhoudingen 2 Checklist - Werken met een klein verenigingsbureau 2 Checklist - Zelfregulering 2 Cobouw: baksteen is geen metselwerk 2 Column VPN voor VM 2 Democratie in het Twittertijdperk 4 Diversiteit in achterbanorganisaties 4 enkele blogjes over adviseren als verenigingsmanager: 2 Factsheet ontwerp voor branche organisatie/ stichting 10 Handboek sociaal plan 10 Hoofd- en eindredactie van "Gedragscodes in de Nederlandse vastgoedsector" 7 Ingezonden artikel Financieele Dagblad 2 Journaal Flora- en fauna: Muizen en mezen, over de adviezen aan Rijk en provincie door het Faunafonds 7 NPMB Magazine: Jos van Bussel over de Bezuinigingsplannen en initiatieven waar nog muziek in zit! 2 Opiniestuk Friesch Dagblad: Leeuwarder Kunstmenu is hooguit een amuse 1 persbericht NVvM 1 Professionalisering in het kader van een Leven Lang Leren 3 Publicatie Baksteen woest aantrekkelijk 2 publicatie Cobouw 2 Publicatie Financieele Dagblad 2 Publicatie Gelderlander 2 Pagina 10 van 11

11 stukje in FD 1 Texas Takeaways, 10 leerpunten van het ASAE congres 2012 in Dallas 4 Traditionele keramiek: Hoezo traditionele keramiek 2 van abstracte doelen naar concrete resultaten 15 VM magazine 'Klaar om te wenden' december 2011 en 'Metaondernemerschap in branches' in februari VM magazine 'Nieuw model verenigingsmanagement' 2010, 'Van budget naar issues of andersom' 2005, 'Innovatie' 2009, 'Kennis en Vaardigheden' 2009, 'Baanbrekend in China' Vrijwel dagelijks schrijven van een weblog over de activiteiten van een beroepsorganisatie van makelaars en taxateurs: In totaal zijn er tot op heden 375 blogsgeschreven 16 Wekelijks schrijven van een weblog over de activiteiten van een beroepsorganisatie van makelaars en taxateurs: In totaal zijn er tot op heden > 470 blogs geschreven 16 Pagina 11 van 11

Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC)

Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC) NBA-VRC Opleidingen Najaar 2014 Omdat kennis telt Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC) nbavrc.nl sopgave Voorwoord 3 Overzicht per kennisgebied najaar 2014 4 Chronologisch overzicht

Nadere informatie

Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC)

Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC) NBA-VRC Opleidingen Voorjaar 2015 Omdat kennis telt Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC) nbavrc.nl sopgave Voorwoord 3 Overzicht per kennisgebied voorjaar 2015 4 Chronologisch overzicht

Nadere informatie

Tips voor Goed Verenigingsbestuur

Tips voor Goed Verenigingsbestuur Tips voor Goed Verenigingsbestuur Ervaringen, inzichten en handvatten voor de praktijk Artikelen verschenen op een persoonlijk weblog 'goedverenigingsbestuurtips' in de periode oktober 2006 november 2010

Nadere informatie

Intern accountants en overheidsaccountants

Intern accountants en overheidsaccountants NBA Opleidingen Najaar 2014 Omdat kennis telt Intern accountants en overheidsaccountants Permanente educatie voor RA s en AA s nbaopleidingen.nl sopgave Voorwoord 3 Overzicht per kennisgebied najaar 2014

Nadere informatie

Belangenbehartiging. Professionalisering. Werkgeverszaken

Belangenbehartiging. Professionalisering. Werkgeverszaken jaarverslag 05 06 Belangenbehartiging Voor uw collectieve en individuele belangenbehartiging kunt u bij de AVS terecht. Onze adviseurs onderhandelen in allerlei overlegsituaties, bijvoorbeeld over nieuwe

Nadere informatie

Minorengids 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT NOVEMBER 2014

Minorengids 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT NOVEMBER 2014 Minorengids 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT NOVEMBER 2014 MINORENGIDS 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT VERSIE 1.3 VASTGESTELD DOOR COLLEGE VAN BESTUUR 2 SEPTEMBER 2014,

Nadere informatie

MANAGEMENT A C A D E M Y

MANAGEMENT A C A D E M Y IT MANAGEMENT A C A D E M Y B E WA A R E X E M P L A A R A G E N DA N A J A A R 2 0 1 0 M E E T I N G P L A Z A U T R E C H T DE JUISTE BAGAGE VOOR DE IT MANAGER VAN VANDAAG 30 september 2010 Van Bedrijfsstrategie

Nadere informatie

NYENRODE BUSINESS UNIVERSITEIT 2013-2014

NYENRODE BUSINESS UNIVERSITEIT 2013-2014 NYENRODE BUSINESS UNIVERSITEIT 2013-2014 LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP NYENRODE. A REWARD FOR LIFE WELKOM OP NYENRODE! Wil jij in de toekomst het verschil maken? Wil je niet alleen kennis

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Vereniging Wikimedia Nederland Jaarplan 2013 - deel 2 Activiteitenbeschrijving

Vereniging Wikimedia Nederland Jaarplan 2013 - deel 2 Activiteitenbeschrijving Vereniging Wikimedia Nederland Jaarplan 2013 - deel 2 Activiteitenbeschrijving vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Wikimedia Nederland op 23 september 2013 1 I. COMMUNITY: ondersteunen

Nadere informatie

Klimaatverbond Nederland gaat voor transitie

Klimaatverbond Nederland gaat voor transitie Klimaatverbond Nederland gaat voor transitie Jaarverslag 2013/2014 Klimaatverbond Nederland Mei 2015 COLOFON Klimaatverbond Nederland Oude Kraan 72, 6811 LL Arnhem Postbus 9, 6800 AA Arnhem Telefoon: 026-8450826

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van de

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Missie en doelstellingen

1. Inleiding. 2. Missie en doelstellingen 1. Inleiding Het lectoraat International Business and Communication is gestart in mei 2008 met de aanstelling van de verantwoordelijk lector. Begin 2009 zijn de eerste kenniskringleden aangesteld en zijn

Nadere informatie

el Basiskennis Financieel ma arktgericht Communicere iddle management Notuleen Onderhandel eelsmanagement Presenteren

el Basiskennis Financieel ma arktgericht Communicere iddle management Notuleen Onderhandel eelsmanagement Presenteren lgemeen management Arbeid echt Arbeidsvoorwaard oachend leidinggeven Debiteuenbeheer Cursussen en Doorgroeien na e start trainingen voor ArbeidsrechtFinan el Basiskennis Financieel ma ondernemende agement

Nadere informatie

Deel 3: Lectoratenoverzicht Domein Bouw & Ruimte

Deel 3: Lectoratenoverzicht Domein Bouw & Ruimte Deel 3: Lectoratenoverzicht Domein Bouw & Ruimte Inhoudsopgave Naam instantie Naam lectoraat Pagina Avans Hogeschool Innovatie Bouwproces en Techniek 3 Christelijke Hogeschool Windesheim Area Development

Nadere informatie

Course Strategic Health Management

Course Strategic Health Management Course Strategic Health Management Become a Master of Health Management InHealth Orteliuslaan 1-27 3528 InHealth BA Utrecht Orteliuslaan 1-27 3528 T 0343 BA Utrecht 59 49 63 E info@inhealth.nl T 0343 59

Nadere informatie

de MBO krant Door laagdrempelige docentenstages kunnen praktijkopleider en docent hun relatie verbeteren, stelt Joop Eijkelenboom,

de MBO krant Door laagdrempelige docentenstages kunnen praktijkopleider en docent hun relatie verbeteren, stelt Joop Eijkelenboom, onderwijs dat werkt nummer 14 september 2010 Het afgelopen jaar hebben 25 studenten op zeven mbo-instellingen hun Job Academy-stage positief doorlopen. Onder wie Celesta Pluijmaeckers. Een interview. Door

Nadere informatie

HBO bedrijfskunde leergang Facility Management

HBO bedrijfskunde leergang Facility Management FM Academy HBO bedrijfskunde leergang Facility Management De FM Academy biedt u een functiegerichte opleiding met specifieke aandacht voor Facility Management. In deze leergang doen de deelnemers zelf

Nadere informatie

Rapportage Arbeid en Gezondheid

Rapportage Arbeid en Gezondheid Rapportage Arbeid en Gezondheid Een verkenning van relevante partijen, structuren en mogelijkheden voor communicatie, disseminatie en implementatie in kader van het Programma Participatie en Gezondheid

Nadere informatie

Congres Finance & Sustainability in de praktijk. 1 november 2012

Congres Finance & Sustainability in de praktijk. 1 november 2012 Congres Finance & Sustainability in de praktijk 1 november 2012 Congres Finance & Sustainability in de praktijk 1 november 2012 Voorwoord Bij Avans Hogeschool is sinds anderhalf jaar het lectoraat Finance

Nadere informatie

MBA- en managementopleidingen. dé Action Learning business school. www.bsn.eu

MBA- en managementopleidingen. dé Action Learning business school. www.bsn.eu MBA- en managementopleidingen dé Action Learning business school www.bsn.eu dé action learning business school Inhoud 3 Welkom bij dé Action Learning business school 4 Waarom Business School Nederland?

Nadere informatie

NR.02 2015. Innovatie. Vakdag Parkmanagement, 21 mei Leergangen Ondernemersfondsen

NR.02 2015. Innovatie. Vakdag Parkmanagement, 21 mei Leergangen Ondernemersfondsen NR.02 2015 Innovatie Vakdag Parkmanagement, 21 mei Leergangen Ondernemersfondsen Advertentie Voorwoord en inhoud Bent u klaar voor de Participatiewet? Voorwoord Inhoud Werkgevers hebben sinds 1 januari

Nadere informatie

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk belasting belastbaarheid Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk: Factor tijd Roostermanagement Activiteitenanalyse Resultaatgericht

Nadere informatie

Trainingskalender 2014

Trainingskalender 2014 Trainingskalender 2014 Flustraat 35 Tel. 531330 Fax 531340 tahconsulting@sr.net www.tahconsulting.com 2 I n h o u d s o p g a ve p a g i n a Au d i t i n g 5 Preparing f or the Audit Fundamentals Internal/Operational

Nadere informatie

Beursplattegrond Programma seminars Deelnemersoverzicht

Beursplattegrond Programma seminars Deelnemersoverzicht beurswijzer credit expo 2010 Woensdag 17 november 2010 Nieuwegein Business Center Blokhoeve 1 3438 LC Nieuwegein Beursplattegrond Programma seminars Deelnemersoverzicht www.creditexpo.nl FINANCIEEL MANAGEMENT

Nadere informatie

Kennisbank. Lobby middels ICOMIA uitgevoerd. Duurzame alternatieven komen slecht van de grond. Dossier blijft binnen EU actueel.

Kennisbank. Lobby middels ICOMIA uitgevoerd. Duurzame alternatieven komen slecht van de grond. Dossier blijft binnen EU actueel. Overzicht dossiers / thema's 2011-2012 HISWA Vereniging Onderstaand een greep uit de actuele dossiers die in 2011 en 2012 worden uitgevoerd door de managers en specialisten van de afdeling Branchebelangen

Nadere informatie

Contentmarketing voor branche- en beroepsorganisaties

Contentmarketing voor branche- en beroepsorganisaties Association whitepaper Inleiding Het onderwerp contentmarketing staat volop in de belangstelling en is ook zeer relevant. Verenigingen deden al aan contentmarketing voordat het begrip werd geïntroduceerd.

Nadere informatie

Sociale Kleefkracht congres 7 november 2014. 12.734 Facilitaire kosten /werkplek /jaar Uit: Facilitaire Kengetallen Gemeenten boekjaar 2013

Sociale Kleefkracht congres 7 november 2014. 12.734 Facilitaire kosten /werkplek /jaar Uit: Facilitaire Kengetallen Gemeenten boekjaar 2013 Focus!! Magazine van Fier.fm over facilitaire activiteiten jaargang 3 nr 2 2014 6e editie!. Digitale versie? Scan hier: Een organisatie waar met mensen voor mensen wordt gewerkt. Klaas van der Valk 12.734

Nadere informatie

magazine Koning Willem-Alexander op werkbezoek bij Dyade-klant Prago

magazine Koning Willem-Alexander op werkbezoek bij Dyade-klant Prago nummer 1 januari 2014 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs Koning Willem-Alexander op werkbezoek bij Dyade-klant Prago > O2A5 en

Nadere informatie

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Alliantie Voortgezet Onderwijs & Havo Notre Dame des Anges Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Scherpenkampweg 21 Postbus 6618 6545 AK Nijmegen 6503 GC Nijmegen Tel: 024-3790158 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie