VPN Register Association Executives Overzicht goedgekeurde activiteiten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VPN Register Association Executives Overzicht goedgekeurde activiteiten"

Transcriptie

1 Geaccrediteerde scholing ASAE-reis (ID nummer: ) 16 AVVM-NVG cursus mededinging (ID nummer: ) 6 Binding met leden (ID nummer: ) 3 BrancheMeester (ID nummer: ) 3 Managementtraining financieel beleid (ID nummer: ) 16 Masterclass Strategisch samenwerken (ID nummer: ) 3 Scenarioplanning voor branche-organisaties (ID nummer: ) 2 Social Media Seminar voor Verenigingen (SMS2011) (ID nummer: ) 3 Trends in verenigingsmedia (ID nummer: ) 3 Vakbekwaamheid in de branche; echt (n)iets voor een branche-organisatie (ID nummer: ) 3 Vereniging tussen Achterban en Samenleving (ID nummer: ) 36 Verenigingsmedewerker (ID nummer: ) 8 VM Inspiratiesessie (ID nummer: ) 3 VM Jaarcongres (ID nummer: ) 4 VM Voorjaarscongres 3 VPN ALV 2 VPN intervisie (ID nummer: ) 4 VPN themabijeenkomst: De toekomst van de "vereniging" (ID nummer: ) 2 Workshop Competence course (ID nummer: ) 4 Geven van lezingen/doceren 2 dagen voorbereiding + 1 dag uitvoering toekomststrategie vereniging 24 3 x workshop over nut en noodzaak beroepsvereniging 8 Academie voor Verenigingsmanagement - Cursus VerenigingsManager 10 Adres tot B&W Leeuwarden op het visiedocument cultuur 3 basiskennis oppervlaktebehandelingen 3 Bijdrage jubileumsymposium Stichting Stapelbouw 10 Docent AVVM in 2010: VB op 1 juni 2010, VM op 10 september 2010, VB op 12 oktober Per sessie 4 uur voorbereiding en 4 uur uitvoering 24 Docent cursus VB op 24 juni 2011 (8 uur), IC PO Raad op 10 oktober 2011 (8 uur) en cursus VM op 13 oktober 2011 (8 uur) 24 Food Service Round Table, Ferco EU, Brussel 15 Gastcollege 4 Gastles tijdens de Week van het geld 1 Geven lezing bij intervisie bijeenkomst over ontwikkelingen US en vertaling naar Nederlandse situatie 6 geven lobby cursus intern 5 Hoorcollege - Strategie en structuur van een branchevereniging - incl. tentamen en hertentamen 10 introductiecursus 5 Lecture - Master Course Small Business Development - Trade associations: natural allies for small and medium sized enterprises - incl. Exam and Re-exam 10 Lezing - 'Verenigen: nu nog gemakkelijker! Of juist moeilijker? incl. vooronderzoek 10 Lezing code legitiem besturen 5 lezing over de mogelijkheden van zonne-energie 10 Lezing tijdens KNVC-congres ''nieuwe materialen'' 10 lezing voor uneto bestuur 5 lezing voor WISPA congres 5 Pagina 1 van 11

2 lezingen Dag van de Bouwkeramiek 6 LOO-MWD geïnstrueerd en bijgepraat over toekomstige inrichting kamer Jeugdzorgwerkers en consequenties voor initiële opleidingen. 5 Master Thesis - Therèse de Bijl - Sociale media en branche- en beroepsverenigingen: de tussenstand 5 Master's Thesis - Melvin van Drimmelen - The contribution of business associations to the innovativeness of small and medium sized member organizations 10 ontwikkelen en uitvoeren cyclus 5 dd leden werven voor patientenverenigingen 20 Opzet en verzorgen training instructie Qics (nw tijdschrijfsysteem) 6 Opzet en verzorging training en instructie gebruik Windex CC 16 Panellid tijdens "Vastgoed & Energie Congres" van Vastgoedjournaal in Cruise Terminal Rotterdam 8 persentatie verenigingen en stichtingen voor KvK Rotterdam 15 Presentatie geven bij congres van Venum BV 2 Presentatie geven bij Tegova in Lissabon 5 Presentatie over belang stichting en voedselveiligheid 6 Presentatie PE-Online voor VPN bijeenkomst 4 presentatie register op ALV 1 presentatie Verenigingsmanagement USA vs NL 3 Presentatie verzorgd over beroepsregistratie voor een welzijnsorganisatie in Geldrop 3 Round Table Verduurzaming 10 Scriptie begeleider, scriptie mangementadvies in beroepsorganisaties 16 Seminar KvK Rotterdam over organisatorische aspecten van verenigingen en stichtingen 12 Seminar KvK Rotterdam over organisatorische aspecten van verenigingen en stichtingen 12 Snuffelworkshop ZZP Ja of Nee 10 symposium en workshop met stakeholders over adviestaak ZBO Faunafonds 10 Toespraak tot gemeenteraadscommissie cultuur Leeuwarden namens CvdK Parnas 5 Training Branchemanagers Kon. Metaalunie op 17 september 2012 (VM training) 24 Training Social Media tbv secretaresseoverleg 2 Trainingsdag MT V&VN 16 Uitgenodigd door de Stuurgroep Implementatie Professionalisering jeugdzorg / STIPj om de door mij opgestelde projectplannen, -planningen en -begrotingen toe te lichten en te verdedigen. 1 Voorbereiden + houden van presentatie over trends in verenigingsmanagement in Nederland op EMIF beurs in Brussel 4 voorbereiding 7-2 bijeenkomst v an MKb enwissenraet 3 Workshop verzorgd over wettelijk verplichte registratie voor jeugdzorgwerkers tijdens de Manifestatie Jeugdzorg: Zo! 3 Lezen/bijhouden van vakliteratuur Internal branding in de praktijk 4 algemene informatie betreffende de vereniging 12 Architectuur van verenigingen door Frans Huizinga, Peter Tack 12 ASEA 12 Bestuderen boek 7 measures of succes 6 Bijhouden vakliteratuur (boeken/ijdschriften) 12 boek "Heb je even? klankboek voor managers" gelezen 4 boek Branchebrede kwaliteit 8 Boek John Kotter / Onze ijsberg smelt 2 Boek Michiel de Ruijter/ klaar om te wenden 2 boek over relevantie branche verenigingen 3 Boek van Peter Tack / Verenigingsprofessional 3 Pagina 2 van 11

3 breed maatschappelijke ontwikkelingen en vakliteratuur 12 Business Model Generatie 12 de 7 eigenschappen van effectief leiderschap 7 De Creditmanager 1 Div boeken over organisatiemanagement 12 een maand aan het binnenhof 3 Handboek sociale media voor branche- & beroepsverenigingen 8 Hoe kan het fout gaan in de vastgoedwereld 5 In het oog van de oorkaan 12 Lezen boek situationeel Leiderschap van Hersey Blanchard 6 Lezen de 7 eigenschappen van effectief leiderschap Stephen Covey 8 lezen het grote lobbyboek 6 Lezen 'the goal' het doel van Goldratt 8 lezen van boek en gebruiken van de inhoud bij opstellen beleids- en actieplan 12 Lezen van en interviews beluisteren over "Race for Relevance", Harrison Coerver 10 Lezen redactionele stukken voor VM redactieraad 6 Management boek 5 OGSM Businessplan op 1 A4 2 polderdenken gelezen 4 Race for Relevance - 5 radical changes for associations 12 SERmagazine 12 Strategische samenwerking brancheorganisaties 4 The End of Membership As We Know It 12 Voorbereiden 'internal brandingtraject' 4 Overige deskundigheidsbevordering Afstemmen competentieprofiel VPN met competentieprofiel Metaalunie in werkgroep 4 ALV en presentatie PE dossier 2 Association day en bezoek IMEX FRankfurt 12 AVVM executive meetings, "maatschappelijk ondernemen en duurzaamheid" 2 Avvm masterclass Branche als broedplats van innovatie 4 AVVM Module scenario's gehouden bij VNO-NCW 6 Basistraining financieel beleid - VM Training 9 Begeleiden stagaires die ledentevredenheidsonderzoek hebben uitgevoerd 5 begeleiden/coachen intervisie sessies met MSC studenden op Nyenrode 8 Begeleider/meelezer bij scriptie 'Servicekosten bij verhuur van kantoren' (MSRE scriptie aan de Amsterdam School of Real Estate) 20 Begeleider/meelezer scriptie "De belevingswaarde van het verblijfsgebied in winkelcentra" (MRE (Master of Real Estate) scriptie aan TiasNimbas) 20 Begeleider/meelezer scriptie "Energy conservation in shopping centers" (MSc scriptie aan TU Eindhoven) 20 Begeleider/meelezer scriptie "Receptvorming voor risicoparticipatief vastgoedmanagement in opdracht van beleggers" (MRE (Master of Real Estate) scriptie aan TiasNimbas 20 Begeleiding samengaan beroepsorganisaties in IT (Ngi en NGN) 100 Begeleiding strategiesessie bestuur beroepsvereniging 6 Begeleiding van een afstudeerder HBO Commerciele economie 10 Besloten sessie Vereniging Credit Management Bureaus 3 besturen, incl Raad van Advies 20 Pagina 3 van 11

4 Bestuurslidmaatschap VPN - jaar betaalde supervisie 14 Bezoek aan Locatus congres over ontwikkelingen in de retail. Deelname een discussiegroepen 4 bijdragen ontwikkeling competentie profiel 2 Bijeenkomst europese beroepsorganisaties / verenigingen 8 Bijeenkomst MKB Nederland en WVS, keuzes voor 2011 en ledenwinning 3 Bijeenkomst Platform O & O Fondsen, Zaltbommel 2 Bijeenkomst VPN & MKB-NL: Branches, keuzes voor 2011 en ledenwinning 3 Bijeenkomst VPN-BSAE 3 Bijwonen congres Inman Connect te new york 8 Bijwonen European Valuation Conference 4 Bilderbergconferentie VNO-NCW 16 Brainstormsessie over vervolg VPN incl. register 4 Branche bijeenkomst bij VNO-NCW 4 brancheoverleg Koninklijke Metaalunie 4 Brandhouse - train the trainer 16 Business Course voor startende ondernemers, bij Utrechtse Ondernemers Academie 40 coaching bij fusieproces 15 Coaching directeur Vereniging Publieke Dienstverleners i.o. (20 uur); Opzet maken en starten met schrijven Praktijkboek verenigingsmanagement (20 uur) 40 Coaching door procosol/ 4 Coaching van directeur Staalfederatie 55 Coachingstraject verenigingsstrategie 5 College Executive meetings AVVM en Nyenrode 4 conferentie aanbestedingsweg VNO-NCW 4 conferentie IBAN/SEPA VNO-NCW 4 Conferentie 'Leden de baas?', Movisie, Utrecht 5 conferentie werkkostenregeling VNO-NCW 4 Congres Document Creation & Output Management Congres "Week van de Ondernemer" 8 congres Inspiratie voor morgen (S2B) 4 congres Maatschappelijk Facilitair Contracteren van NEVI/Mercure 6 Congres nieuwe visie op congressen en ledenbinding 6 Congres Succes met aanbesteden Facto Magazine 4 Congres Trends in verengingsmedia 3 Congres verduurzaming Platform verduurzaming en min. EZ 5 Corporate identity Atriumgroep 1 Cursus Basis Adviesvaardigheden 12 Cursus Beïnvloedingsvaardigheden 12 Cursus Hoger Managament ICM 80 Cursus PE-online 5 Cursus Presenteren georganiseerd door Metaalunie Academy 6 Cursus Regia 6 Cursus Sociale Psychologie 24 Cursus Strategische samenwerking 3 cursus succesvol zakendoen met je website 6 Pagina 4 van 11

5 Cursus Timemanagement (dag 8 uur) 6 Cursus Wat zijn competenties van de NEN 4 Cursus website teksten schrijven 4 cursus zakelijk gebruik linked-in Atriumgroep 1 Debat en discussie over de vraag of de maatschappelijk werker anno 2012 een maatschappelijk werker nieuwe stijl is 3 Deelgenomen als forumlid tijdens debat met deskundigen 1 Deelname aan 1e bijeenkomst werkgroep Wetgeving 2 Deelname aan begeleidingscommissie DANS (van het NJi) 2 deelname aan dag van de verenigingsdirecteur 3 deelname aan Deutscher Vërbande Kongress 8 Deelname aan Schrijf/Projectgroep Actieplan Professionalisering Jeugdzorg 2 Deelname congres Leden de baas - zie agenda 4 Deelname EMIF-conferentie Brussel 2 deelname NCD-bijeenkomst: Bevlogenheid, professie of passie? 4 Dilemma's, ethiek en integriteit, Prof dr R. Jeurissen, Nyenrode, in het kader van PE van NVR 6 directeurenoverleg VNO-NCW 4 div overleg, telefoontjes etc ivm vpn voorzitterschap 12 Een daagse Cursus Feed Back geven door bureau Van der Spek 6 effectieve belangenbehartiging Business Europe, Brussel 6 ESAE AGM + spreker 3 European Business Summit & European Association Summit, 6 European Public Affairs Action Day Evaluatie 6 Event voor verenigingsprof. "Succesvolle samenwerking of fusie" 3 Executive Meeting AVVM - Strategie naar een innovatieve branchevereniging 3 Executive Meeting AVVM i.s.m. Nyenrode Business Universiteit 4 Executive meeting AVVM op Nyenrode. Eerste Module: Marketing en communicatie 4 Expeditie Verandermanagement o.l.v. Marco de Witte en op initiatief Interselect Group (Gorinchem) 16 Feedback geven voor branchemanagers 8 Generatie XYZ bij Panteia Zoetermeer 5 Gesprek met en offerte uitbrengen aan LOSR 10 Gesprek met Sandra Hennephof van Team Landelijke Taken Belastingdienst, belegd bij de Belastingdienst Oost-Brabant 2 Gesprekken met Jeugdzorg Nederland en FCB over de invoering van branchestandaarden 6 Governance in semi publieke sector 6 Heidag met Raad van Toezicht: cursus over Good Governance door Governance Support 4 Het imago en de reputatie van de brancheorganisatie: Bewerken, Verwerken en versterken 5 Howards Home - Nieuwegein 3 Howards Plaza - Rotterdam 3 Icca Business Workshops Marseille 6 ICT voor branche-organisaties 3 In company workshop financiën en beleid 3 Incompany cursus positioneren en onderscheiden 16 Incompany training bestuurlijke herorientatie, olv rob thijsse advies met bureau nvr 3 In-company training Doelgericht Schrijven van VM-academy 9 Incompany training over inrichting van brancheorganisaties 4 Pagina 5 van 11

6 Incompany training Thijsse Advies, met bestuur nvr 8 Incompany training/traject Rob Thijsse 36 Initiatiefnemer, hoofd- en eindredacteur van 'Handboek Vastgoedmanagement', M. Vermeulen en M. Wieman, Noordhoff Uitgevers, Inleiding webteksten schrijven voor mobiele toepassingen 2 Innovatie in Communicatie van de branchevereniging 4 Innovatie-estafette/startevenement Horizon intensief met voorzitter voorbereiden op interview in VM (twee kapiteins) vwb inhoud, bevoegheden en taken van voorzitter vs directeur. Zeer leerzaam voor allebei 2 Interme trainnig bij Wispa ovwer de inrichting van branche-organisaties 4 Intern Metaalunie overleg branchemanagers en directeuren 2 International Organisations Management 20 Interne Cursus Verenigingsmedewerker o.l.v. Erik Fischer en Marike Kuperus 1 Interne Intervisie geleid door Avistra 4 Interne intervisie-bijeenkomst Wispa 3 Interne KMU workshop Sturen op output 3 Interne Wispa cursus "positioneren en onderscheiden" 16 Interne workshop content marketing 3 Interne workshop Mededinging o.l.v. Marco Slotboom Simmons & Simmons 3 Interne workshop PR & communicatie i.s.m. bureau Duomedia (B) 1 Interne Workshop Social Media 3 Interview voor het blad Factor 15 (van de Raad voor de Kinderbescherming) 2 Intervisie - uitwisseling met KNCV over congresorganisatie 4 Intervisie (Pactteam) sessie MKB NL 5 Intervisie bijeenkomst afdeling Branches KMU 3 Intervisie verenigingsmanagers 8 intervisie, Pact bijeenkomst mkb nederland 4 Intervisiebijeenkomst MVO Nederland voor brancheorganisaties 2 intervisiesessie afdeling branches KMU 3 Jaarcongres DGVM Düsseldorf (Duitse beroepsorganisatie verenigingsmanagement) 8 Kansrijke, niche productietechnieken van enkelstuks of kleine series van complexe, nauwkeurige producten 3 Leergang Public Affairs in perspectief door Universiteit Leiden Campus Den Haag 20 Leergang Public Affairs in perspectief door Universiteit Leiden Campus Den Haag 12 leergang public affairs, campus den haag, universiteit leiden 80 Leider strategische dag OSB op 15 november 2010 (8 uur) 8 Lezing en demo Social Media in Business 3 Lezing, debat en interactieve discussie NVMW over maatschappelijk werk methodiek 3 Pagina 6 van 11

7 marktteam overleg Voeding en Zorg 3 marktteamoverleg Voeding en zorg Atriumgroep 3 Marktteam-overleg Zakelijke diensten en industrie 3 Marktteam-overleg Zakelijke diensten en industrie (ID nummer: ) 2 Marktteam-overleg Zakelijke diensten en industrie (ID nummer: ) 5 Marktteam-overleg Zakelijke diensten en industrie (ID nummer: ) 2 Marktteam-overleg Zakelijke diensten en industrie (ID nummer: ) 3 Marktvisie en bewerking 2 Marktvisie en bewerking 2 Marktvisie en bewerking 6 Marktvisie en bewerking 3 MBA in één dag 8 Mededingingsrecht Nederlandse praktijk 12 medeorganisator confenrentie Nog Houdbaar, min EZ en alliantie Verduurzaming voedsel 8 Media / interview training 6 meeloop assessment examen Stichtingen Contractcatering 4 Mini symposium STN 3 MKB Nederland bijeenkomst 4 moderator bij vaksessie mbt de wet incassokosten (haagse lobby) 3 MOS Synergiebijeenkomst 3 MVO Nederland Summer School "Duurzaam leiderschap: boven het maaiveld" in Kasteel Woerden ( uur) 3 MVO Nederland Summer School "Shared value business modelling" bij Kirkman Company in Baarn 3 Nationaal Bedrijventerrein Congres van Elba Media ( uur) 7 NEN cursus wat zijn competenties 4 NMa cursus Compliance 4 NVMW-jaarcongres 3 Ondernemers congres 8 Ondernemerscongres Noord Nederland 8 Ontvangen training klachten en bezwaar 3 ontwikkelen nieuwe ledenmodellen bij ANWB 6 Ontwikkeling competentie profiel 2 Ontwikkeling Opleiding Vastgoedexploitatie (tweede leergang) aan de Amsterdam School of Real Estate (ASRE) 40 Ontwikkeling Opleiding Vastgoedexploitatie aan de Amsterdam School of Real Estate (ASRE) 80 Ontwikkeling Opleiding Vastgoedexploitatie aan de Amsterdam School of Real Estate (ASRE) 80 Opleiding Leidinggeven aan Programma's (De Baak) 20 oprichting belangenorganisatie amateurkunst (NAKK) 12 OPstellen competentieprofiel 4 opstellen competentieprofiel branchemanager KMU 2 opstellen competentieprofiel branchemanager KMU 1 opstellen competentieprofiel branchemanager KMU 1 opzet stategie voor nieuw op te richten beroepsvereniging 8 overleg met voorzitte rbelgische zusterorganisatie in Brussel 1 Overleg project team Oog voor Leden 2 Overleg project team Oog voor Leden 2 Persoonlijke opleiding strategisch beleidsplan 2 Pagina 7 van 11

8 Professionaliteit en Vitaliteit 1 Project Team Meeting 2 Project Team Oog voor leden 2 Projectmatig begeleiden complex ICT project 10 PTU congres 3 Redactie te publiceren e-book 12 Rondetafel bijeenkomst Min. Justitie / Incassokosten 4 Samen sterk of verdeel en heers 2 Scholing: De kunst van het besturen. 6 Seminar "Prestatiecontracten: gegarandeerd een duurzame prestatie", DWA ( uur) 5 Seminar "Samen Sterk of Verdeel en Heers" 4 Seminar "toekomstige rol branche organisaties in de ambachtseconomie" 4 Seminar algemene voorwaarden 2 Seminar S2B "Het nieuwe Verenigen" 3 Sessie Marktvisie 6 Sessie Professionaliteit en Vitaliteit 6 SIC Nationaal Industriedebat, Thema onderwijs 6 Social Media 2 start en begeleiding werkgroep code legitiem besturen 20 strategiedag Atriumgroep (directie) 6 Strategiesessie 6 Strategische Analyse/meerjaren beleidsplan opgesteld 20 Succesvol afronden cursus NLP Practioneer 10 Symposium Servant Leadership UvA 4 Symposium Toezicht bij de Les 4 Synergiebijeenkomst met bestuurders van klanten (verengingen) Motivation Office Support 3 Team 8 Teamoverleg voedings en zorg Atriumgroep 3 TEGOVA congres en jaarvergadering / ALV (general assamblee) 12 Telefonische coaching van Hilde Backus 1 themabijeenkomst Ontwikkeling van de vereniging 2 themabijeenkomst energie monitoring levert geld op 3 themabijeenkomst kwaliteitslabels 3 Toezicht houden en besturen: hoe staat het met het vertrouwen 4 Training "Brancheverenigingen aan de slag met ISO 26000" ( uur) 7 training Discussie en Debattechnieken 6 training Lobby en Beleidsbeinvloeding 6 Training meerwaarde van samenwerken 8 Training Persoonlijke Effectiviteit en Presentatie (Bestuursadviesgroep ZPG) 14 Training PPE (Persoonlijke Presentatie en Effectiviteit) 6 Training project matig werken aan de hand van het strategisch beleidsplan 12 Training Schrijftechnieken 6 training schrijven lobbyplan, berenschot 4 Tweedaagse cursus webteksten schrijven van bureau Verduin & Overgouw 10 Tweedaagse master class scenario planning 15 Pagina 8 van 11

9 Tweedaagse training onder leiding van VM over rends en ontwikkelingen in verenigingenland 12 Tweedaagse Trends en betekenis voor brancheorganisatie en professional 12 Uitdagingen voor Groothandelsbranches 2 Uitwerken toekomstscenario's toeleverketen ism uitbesteders, designers, productontwikkelaars en kennisinstellingen 8 Veranderen verenigingsstrategie 2 Vervolgtraining projectmatig werken 5 verzorgen en begeleiden strategiesessie Stichting Keurmerk Uitvaartzorg 6 verzorgen van een seminar over mededingingswetgeving en brancheorganisaties 6 VM bijeenkomst marketing trends 5 VM training Beleidsnotities schrijven 9 VNO / NCW seminar 4 Voorzitterschap van beroepscommissie ABvC 10 VPN PR Commissie 2 Vullen PE dossier ivm onvoldoende geaccrediteerde scholing 15 webinar "wet Martk & Overheid voor brancheorganisaties en hun leden" 1 Webinar Hoe bouw je een social audience 4 Websites voor Verenigingen 3 werkgroep small clients 4 Werkgroep Small Clients Atriumgroep 3 Wetgevingsoverleg met het oog op toekomstige wettelijke verplichting tot registratie in de jeugdzorg. 5 Workshop "De kunst van Besturen" georganiseerd door Bestuurderscentrum 6 Workshop "Good governance, verantwoordelijkheid en verantwoording", Nationaal Register 4 Workshop "In beeld voor een commissariaat", Nationaal Register 4 Workshop Feedback en Gesprekstechnieken 6 Workshop Gedoemanagement 2 Workshop Improvisation as a skill for coaches and therapists 6 Workshop leden winnen door proflering 6 workshop leerpunten uit VM congres atriumgroep 2 Workshop Sturen op Output 3 XYZ Generatie bijeenkomst Panteia/VM 4 Zomerpraet "Polderen na de verkiezingen" 4 Zomerpraet Het binnenhof van buiten bekeken 2 Zomerpraet Wissenraet Van Spaendonck 2 Scholing (niet vooraf geaccrediteerd) Cursus Klachtenmanagement ISO Persoonlijke Coaching door Jos Wesselink 2 verenigingsmanager 40 Workshop beroepsonderwijs door m. Mulder (in company) 3 workshop social media (2 middagen) 6 Schrijven van artikel Overeenstemming over rubricering servicekostenbenchmark kantoren, Vastgoedmarkt, SDU, juni Pagina 9 van 11

10 18 blogposts van 1/1/2013 tot 1/7/2013 over verschillende issues bij verenigingen. Gemiddeld 325 woorden per blogpost, 305 woorden gerekend Artikelen over Voedselveiligheid & Kwaliteit voor VMT 3 Algemene ledenvergadering, formaliteit of haarlemmerolie 3 Arbo en de keramische industrie 2 Artikel "Initiatieven tot duurzaamheid ontberen visie en centrale regie", Vastgoedmarkt/SDU, oktober Artikel "Ontwikkelingen en trends in vastgoedmanagement", deel 1 in Grondzaken in de Praktijk/SDU, juni Artikel "Ontwikkelingen en trends in vastgoedmanagement", deel 2 in Grondzaken in de Praktijk/SDU, september Artikel "Samen werken aan de verduurzaming van de Nederlandse winkelvastgoedmarkt" in het NRW Jubileum Magazine, april Artikel "Studieboek als impuls voor kwaliteitsverbetering", VM Verenigingsmanagement, april Artikel De toekomst van de verenigingsecretaris 4 Artikel geschreven voor VM magazine nr 1 van Artikel in BoekmanCahier 95, zomer 2013: Koude wind waait uit alle richtingen; lokale aansturing van openbare bibliotheken 2 artikel in vakblad Z+R 2 Artikel over verenigingsmanagement 2 artikel Trouw 2 Artikel 'ZZP: ja of nee?' voor El Maestro, blad van de European Guitar Teachers Association 3 artikle voor VM: Branchevereniging zet stempel op liberalisering Nederlandse postmarkt 4 Blog 'Lost in Transition' op 2 blog verenigingsmanagement op site Stichtingen en Verenigingen 15 Certificering - registratie voor Verenigingsprofessionals 1 Checklist - Extern versus 'eigen' verenigingsbureau 2 Checklist - Het verschil tussen 'niet slecht' en 'echt goed' 2 Checklist - Ledenbehoud als strategische opgave 2 Checklist - Leiding geven aan professionals 2 Checklist - Lobbyen onder nieuwe politieke verhoudingen 2 Checklist - Werken met een klein verenigingsbureau 2 Checklist - Zelfregulering 2 Cobouw: baksteen is geen metselwerk 2 Column VPN voor VM 2 Democratie in het Twittertijdperk 4 Diversiteit in achterbanorganisaties 4 enkele blogjes over adviseren als verenigingsmanager: 2 Factsheet ontwerp voor branche organisatie/ stichting 10 Handboek sociaal plan 10 Hoofd- en eindredactie van "Gedragscodes in de Nederlandse vastgoedsector" 7 Ingezonden artikel Financieele Dagblad 2 Journaal Flora- en fauna: Muizen en mezen, over de adviezen aan Rijk en provincie door het Faunafonds 7 NPMB Magazine: Jos van Bussel over de Bezuinigingsplannen en initiatieven waar nog muziek in zit! 2 Opiniestuk Friesch Dagblad: Leeuwarder Kunstmenu is hooguit een amuse 1 persbericht NVvM 1 Professionalisering in het kader van een Leven Lang Leren 3 Publicatie Baksteen woest aantrekkelijk 2 publicatie Cobouw 2 Publicatie Financieele Dagblad 2 Publicatie Gelderlander 2 Pagina 10 van 11

11 stukje in FD 1 Texas Takeaways, 10 leerpunten van het ASAE congres 2012 in Dallas 4 Traditionele keramiek: Hoezo traditionele keramiek 2 van abstracte doelen naar concrete resultaten 15 VM magazine 'Klaar om te wenden' december 2011 en 'Metaondernemerschap in branches' in februari VM magazine 'Nieuw model verenigingsmanagement' 2010, 'Van budget naar issues of andersom' 2005, 'Innovatie' 2009, 'Kennis en Vaardigheden' 2009, 'Baanbrekend in China' Vrijwel dagelijks schrijven van een weblog over de activiteiten van een beroepsorganisatie van makelaars en taxateurs: In totaal zijn er tot op heden 375 blogsgeschreven 16 Wekelijks schrijven van een weblog over de activiteiten van een beroepsorganisatie van makelaars en taxateurs: In totaal zijn er tot op heden > 470 blogs geschreven 16 Pagina 11 van 11

LEERGANG VERENIGINGSMANAGEMENT AVVM

LEERGANG VERENIGINGSMANAGEMENT AVVM LEERGANG VERENIGINGSMANAGEMENT AVVM IN SAMENWERKING MET NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 INLEIDING De uitdagingen voor de branche- en beroepsverenigingen zijn legio. Factoren als branchevervaging, kritische

Nadere informatie

De Nederlandse Associatie

De Nederlandse Associatie De Nederlandse Associatie Passie voor verenigen Inspireren verbinden leren De samenleving verandert in hoog tempo door innovatie, technologie en marktwerking. Verenigingen moeten meebewegen. Relevant blijven.

Nadere informatie

Sander Donkers. Profiel. Opleiding Training. Kerncompetenties. 3 december 1979, woonachtig te Rotterdam 06 28 25 10 42 s.donkers@facilityestate.

Sander Donkers. Profiel. Opleiding Training. Kerncompetenties. 3 december 1979, woonachtig te Rotterdam 06 28 25 10 42 s.donkers@facilityestate. CURRICULUM VITAE Sander Donkers 3 december 1979, woonachtig te Rotterdam 06 28 25 10 42 s.donkers@facilityestate.nl Profiel Sander Donkers is een gedreven professional die zijn ervaring heeft opgedaan

Nadere informatie

Het accrediteren van scholings- en andere PE-activiteiten geschiedt door de Accreditatiecommissie.

Het accrediteren van scholings- en andere PE-activiteiten geschiedt door de Accreditatiecommissie. Reglement voor Registratie en Toetsing inzake het Register Erkende Verenigings Professionals (Register AE) en de Accreditatie van scholingsactiviteiten Inleiding In 2008 heeft de Algemene Ledenvergadering

Nadere informatie

HR BUSINESS PARTNERS. Ralph van der Kleij VISIE & AANPAK KIRKMAN COMPANY

HR BUSINESS PARTNERS. Ralph van der Kleij VISIE & AANPAK KIRKMAN COMPANY HR BUSINESS PARTNERS VISIE & AANPAK KIRKMAN COMPANY Ralph van der Kleij Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke

Nadere informatie

Het bedrijfsleven in de regio centraal. Detail Ontwerp nieuwe Kamer van Koophandel

Het bedrijfsleven in de regio centraal. Detail Ontwerp nieuwe Kamer van Koophandel Het bedrijfsleven in de regio centraal Detail Ontwerp nieuwe Kamer van Koophandel KvK Den Haag, KvK Rotterdam, KvK Zuidwest Nederland & Syntens maart 2013 KvK verandert mee met maatschappij Samenleving

Nadere informatie

V&VN we gaan ervoor. Onderwerpen. 10 november 2015. drs. Myriam L.A. Crijns, hoofdvereniging V&VN V&VN. Hot issues / actualiteit

V&VN we gaan ervoor. Onderwerpen. 10 november 2015. drs. Myriam L.A. Crijns, hoofdvereniging V&VN V&VN. Hot issues / actualiteit V&VN we gaan ervoor 10 november 2015 drs. Myriam L.A. Crijns, hoofdvereniging V&VN Onderwerpen V&VN Hot issues / actualiteit Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden 2 1 Beelden over V&VN? 3

Nadere informatie

Persoonlijke ontwikkeling

Persoonlijke ontwikkeling Persoonlijke ontwikkeling Training Duurzame inzetbaarheid Training Office 365 Training Office 365 gevorderden Training Word basis Training Word vervolg Training Excel basis Training Excel vervolg Training

Nadere informatie

LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS

LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS Graag vertel ik u in deze brochure over Leiders van Morgen, een Management Development (MD) netwerk dat october 2010 van start gaat. Voor meer

Nadere informatie

GOED BESTUUR VANUIT DRIE PERSPECTIEVEN

GOED BESTUUR VANUIT DRIE PERSPECTIEVEN NVZD najaarscongres 25 november 2015, Nyenrode Business Universiteit, Breukelen GOED BESTUUR VANUIT DRIE PERSPECTIEVEN Naar permanente leiderschapsontwikkeling Ambitie De NVZD wil met dit congres onderstrepen

Nadere informatie

Vaktijdschrift voor professionals van verenigingen, branche- en beroepsorganisaties - Nummer #1 - maart 2013. Nieuwe markten ontwikkelen

Vaktijdschrift voor professionals van verenigingen, branche- en beroepsorganisaties - Nummer #1 - maart 2013. Nieuwe markten ontwikkelen Vaktijdschrift voor professionals van verenigingen, branche- en beroepsorganisaties - Nummer #1 - maart 2013 Nieuwe markten ontwikkelen think Holland Leden helpen met kredieten? Spagaat tussen beleid en

Nadere informatie

Zelfleiderschap HIGH QUALITY PEOPLE HAVE HIGH QUALITY LIVES KWALITEIT, SUCCES EN AUTHENTICITEIT IN LEVEN EN WERK

Zelfleiderschap HIGH QUALITY PEOPLE HAVE HIGH QUALITY LIVES KWALITEIT, SUCCES EN AUTHENTICITEIT IN LEVEN EN WERK Cor van Leeuwen Zelfleiderschap HIGH QUALITY PEOPLE HAVE HIGH QUALITY LIVES KWALITEIT, SUCCES EN AUTHENTICITEIT IN LEVEN EN WERK Benut je vermogens en verhoog je authentieke impact. Vrijheid, onafhankelijkheid,

Nadere informatie

DE TOEKOMST BELEGD. Strategienota VBA en Jaarplan VBA De standaard in kwaliteit en integriteit.

DE TOEKOMST BELEGD. Strategienota VBA en Jaarplan VBA De standaard in kwaliteit en integriteit. DE TOEKOMST BELEGD Strategienota VBA 2013-2015 en Jaarplan VBA 2014-2015 1 Adres Symphony Toren Gustav Mahlerplein 109-111 1082 MS Amsterdam www.nvba.nl 2 DE TOEKOMST BELEGD Strategienota VBA 2013-2015

Nadere informatie

Praktijkgerichte Scholing tot praktijkmanager

Praktijkgerichte Scholing tot praktijkmanager Praktijkgerichte Scholing tot praktijkmanager Leergang voor de praktijkmedewerker/praktijkmanager van de tandarts/huisartsenpraktijk. voor data of voor in-company verzoeken 1 De praktijkmanager kan een

Nadere informatie

Persoonlijke ontwikkeling

Persoonlijke ontwikkeling Persoonlijke ontwikkeling Training Duurzame inzetbaarheid Training Word basis Training Word vervolg Training Excel basis Training Excel vervolg Training PowerPoint Training Outlook Training Digitale vaardigheden

Nadere informatie

Persoonlijke ontwikkeling

Persoonlijke ontwikkeling Persoonlijke ontwikkeling Training De gezonde bedrijfskantine Training Duurzaam leven & werken Training Duurzame inzetbaarheid Training Word basis Training Word vervolg Training Excel basis Training Excel

Nadere informatie

Leiderschap gericht op zelforganisatie & performance

Leiderschap gericht op zelforganisatie & performance Leiderschap gericht op zelforganisatie & performance LEERGANG RGO MANAGER VOOR EFFECTIEF EN EFFICIËNT LEIDERSCHAP 1 van 6 Wat is de leergang RGO Manager? Wil je doelgerichter leren managen? Wil je meer

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding... 2 Doelgroepen, lidmaatschap en partnermodellen... 2 Organisatiestructuur... 2 Bestuursmodel... 3. Taskforces...

Inhoudsopgave. Inleiding... 2 Doelgroepen, lidmaatschap en partnermodellen... 2 Organisatiestructuur... 2 Bestuursmodel... 3. Taskforces... Inhoudsopgave Inleiding... 2 Doelgroepen, lidmaatschap en partnermodellen... 2 Organisatiestructuur... 2 Bestuursmodel... 3 Taskforces... 4 DNA Organisatie en rollen Pagina 1 Bestuur Taskforces Bureau

Nadere informatie

ICT CAMPUS GROEIVERSNELLER IN FOODVALLEY

ICT CAMPUS GROEIVERSNELLER IN FOODVALLEY ICT CAMPUS GROEIVERSNELLER IN FOODVALLEY ICT CAMPUS ICT Campus, part of FoodValley: 1. verbindt ondernemers uit verschillende sectoren en kennisinstellingen met elkaar; 2. faciliteert deze bedrijven en

Nadere informatie

Overzicht van alle trainingsonderwerpen

Overzicht van alle trainingsonderwerpen Ace! Management Partners Training Coaching Consulting Interim Management Den Haag Amsterdam Den Bosch Rotterdam Zwolle Utrecht Arnhem Amersfoort Breda Eindhoven Maastricht Brussel Antwerpen Investeren

Nadere informatie

Jaap Bregman. Profiel. Kerncompetenties. Opleiding Training. 17 september 1985, Rotterdam

Jaap Bregman. Profiel. Kerncompetenties. Opleiding Training. 17 september 1985, Rotterdam Jaap Bregman 17 september 1985, Rotterdam 06 14 055 843 j.bregman@facilityestate.nl Profiel Vanuit een bedrijfskundige en facilitaire achtergrond richt Jaap zich op de mogelijkheden die ondersteunende

Nadere informatie

Ledenvergadering. 26 november 2013 Nyenrode Business Universiteit

Ledenvergadering. 26 november 2013 Nyenrode Business Universiteit Ledenvergadering 26 november 2013 Nyenrode Business Universiteit 1. Opening Welkom 2. Verslag ledenvergadering a. Verslag ledenvergadering 18 juni 2013 a. Lobby, actualiteiten en samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2016. Op weg naar een zichtbaarder KNCV

Beleidsplan 2012-2016. Op weg naar een zichtbaarder KNCV Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging Beleidsplan 2012-2016 Op weg naar een zichtbaarder KNCV www.kncv.nl Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging Beleidsplan 2012-2016 algemene opzet KNCV missie

Nadere informatie

Masterclass Value of Information. Waarde creëren voor de business

Masterclass Value of Information. Waarde creëren voor de business Masterclass Value of Information Waarde creëren voor de business Informatie en informatietechnologie maken het verschil bij de ontwikkeling van nieuwe business ideeën. Met informatie kunnen nieuwe innovatieve

Nadere informatie

Masterclass IT Savvy. Impact van trends

Masterclass IT Savvy. Impact van trends Masterclass IT Savvy Impact van trends Regelmatig komen onderzoeksbureaus zoals Gartner en McKinsey met rapporten waarin nieuwe trends worden aangekondigd. Belangrijke vraag, en niet eenvoudig te beantwoorden,

Nadere informatie

Rotary & Nyenrode. Cursus voor Surinaamse ondernemers

Rotary & Nyenrode. Cursus voor Surinaamse ondernemers Rotary & Nyenrode Cursus voor Surinaamse ondernemers Nieuwsbrief, februari 2011 een training gericht op professionalisering van (beginnende) Surinaamse ondernemers Gesprekspartners Rotary Interland Commissie

Nadere informatie

ALGEMENE LEDEN VERGADERING Amsterdam, 27 mei 2015

ALGEMENE LEDEN VERGADERING Amsterdam, 27 mei 2015 ALGEMENE LEDEN VERGADERING Amsterdam, 27 mei 2015 Agenda ALV 1. Opening / Mededelingen 2. Notulen vorige vergadering d.d. 20 mei 2014 3. Jaarrekening en Bestuursverslag 2014 4. Voorstel contributieverhoging

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO IT & Process Management De Post HBO opleiding IT & Process Management duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in Utrecht. Hierin volgt

Nadere informatie

TOELATINGSEISEN STUDIEBELASTING EXAMEN EN CERTIFICERING FISCAAL VOORDEEL KOSTEN

TOELATINGSEISEN STUDIEBELASTING EXAMEN EN CERTIFICERING FISCAAL VOORDEEL KOSTEN TOELATINGSEISEN Sales Leadership maakt deel uit van het programma Leadership in Marketing & Sales. Deelname aan het programma is aan een aantal voorwaarden verbonden. U kunt de opleiding Accountmanager

Nadere informatie

ALGEMENE LEDEN VERGADERING

ALGEMENE LEDEN VERGADERING Woensdag 4 juni 2014 ALGEMENE LEDEN VERGADERING ALV 4 juni 2014 1 Agenda Welkom, introductie, rondje door de zaal; nieuwe gezichten? Financiën Goedkeuring jaarrekening 2013 / bestuursbeleid, Forecast 2014

Nadere informatie

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN EEN NIEUW SOORT ONDERNEMERSCHAP RESULTAAT KOERS VISIE PERSOONLIJK LEIDERSCHAP MEERWAARDE & RENDEMENT WAARDEN BEWUST WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN ANNO 2013 Waarden Bewust Ondernemen

Nadere informatie

UITNODIGING. In het hart van. De vereniging. Op zoek naar excellente teams van bestuurders en professionals. donderdag 15 mei, Panteia te Zoetermeer

UITNODIGING. In het hart van. De vereniging. Op zoek naar excellente teams van bestuurders en professionals. donderdag 15 mei, Panteia te Zoetermeer UITNODIGING In het hart van De vereniging donderdag 15 mei, Panteia te Zoetermeer In het hart van De Vereniging De Vereniging is één van de oudste samenwerkingsvormen. Zij is gebaseerd op vrijwillige afspraken

Nadere informatie

Business Plan. Organisatie: GIDSnetwerk Datum: 11.04.2014 Periode: 01/2014-12/2017

Business Plan. Organisatie: GIDSnetwerk Datum: 11.04.2014 Periode: 01/2014-12/2017 Business Plan Organisatie: GIDSnetwerk Datum: 11.04.2014 Periode: 01/2014-12/2017 Business Plan Agenda 1 Visie & Business Model 2 Strategie 3 Team & Organisatie 4 Implementatie 5 Financien 1. Visie & Business

Nadere informatie

DGBC Events. Jaarplanning Versie 12 januari 2016

DGBC Events. Jaarplanning Versie 12 januari 2016 DGBC Events Jaarplanning 2016 Versie 12 januari 2016 Inhoudsopgave Over DGBC Missie en Visie Rollen Onze focus 2015 2017 Onze thema s Hoe pakken wij dat aan? Opleidingen Overzicht Events Jaarplanning Events

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO Development & Innovatie De Post HBO opleiding Development & Innovatie duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in Utrecht. Hierin volgt

Nadere informatie

toonaangevend in toezicht

toonaangevend in toezicht toonaangevend in toezicht Toonaangevend in toezicht De Nederlandse Vereniging voor Toezichthouders in Zorg en Welzijn is een onafhankelijke, kritische vereniging die staat voor een een verantwoordelijk

Nadere informatie

Certified Public Manager Program (CPM) voor Senior Public Controllers

Certified Public Manager Program (CPM) voor Senior Public Controllers Certified Public Manager Program (CPM) voor Senior Public Controllers The European professional practice qualification for public service leaders Inschrijving vóór 1 juli 2016 = 10% korting op inschrijvingskosten

Nadere informatie

Scholingsaanbod najaar 2013. voor actieve vrijwilligers van ANBO

Scholingsaanbod najaar 2013. voor actieve vrijwilligers van ANBO Scholingsaanbod najaar 2013 voor actieve vrijwilligers van ANBO Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2.... 4 3. Aanbod... 5 3.1 Workshop Webmaster... 5 3.2 Workshop Beleidsbeïnvloeding Wmo... 6 3.3 Workshop

Nadere informatie

EXECUTIVE MEETINGS VERENIGINGSMANAGEMENT

EXECUTIVE MEETINGS VERENIGINGSMANAGEMENT EXECUTIVE MEETINGS VERENIGINGSMANAGEMENT IN SAMENWERKING MET NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 INLEIDING Werken in een vereniging is beleid maken, besturen en managen in een heel specifieke context. Dat vraagt

Nadere informatie

Young Captains Program

Young Captains Program Young Captains Young Captains Program Een duik in de noodzakelijke competenties voor een toekomstige Board Room positie exclusief voor kandidaten van de Young Captain Award Juni 2016 Voor wie - Kandidaten

Nadere informatie

AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT. Masterclass Informatiemanagement

AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT. Masterclass Informatiemanagement AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT Masterclass Informatiemanagement AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT INTRODUCTIE Informatie is voor elke organisatie een cruciale asset. Efficiënte uitvoering van

Nadere informatie

MASTERCLASS DE DIGITALE OVERHEID SERVICE-INNOVATIE IN DE 21STE EEUW

MASTERCLASS DE DIGITALE OVERHEID SERVICE-INNOVATIE IN DE 21STE EEUW PROFESSIONAL LEARNING & DEVELOPMENT EXECUTIVE EDUCATION MASTERCLASS DE DIGITALE OVERHEID SERVICE-INNOVATIE IN DE 21STE EEUW MASTERCLASS DE DIGITALE OVERHEID SERVICE-INNOVATIE IN DE 21STE EEUW De publieke

Nadere informatie

FUNDAMENTEN VAN LEIDERSCHAP

FUNDAMENTEN VAN LEIDERSCHAP FUNDAMENTEN VAN LEIDERSCHAP PERSOONLIJK LEIDERSCHAP EN PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 ALS JE GEEN PLAN MAAKT VOOR JE EIGEN LEVEN WORD JE INGEZET IN ANDERMANS PLANNEN REMCO CLAASSEN

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO Verandermanagement & Leadership De Post HBO opleiding Verandermanagement & leadership duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in Utrecht.

Nadere informatie

Betreft: Gratis adviseur voor de dag van de verpleging

Betreft: Gratis adviseur voor de dag van de verpleging Betreft: Gratis adviseur voor de dag van de verpleging De gezondheidszorg is continue in beweging, de afgelopen jaren is er veel veranderd en dat zal de komende jaren zeker zo blijven. De marktwerking,

Nadere informatie

Bijlage 3 : Behoeften/Wensen/Bijdragen/Kansen van ondernemers

Bijlage 3 : Behoeften/Wensen/Bijdragen/Kansen van ondernemers Groot groter dan 250 werknemers Behoeften: Als er vanuit het ondernemershuis op thema bijeenkomsten worden georganiseerd en actief (grote) ondernemingen worden betrokken. Invulling geven aan een social

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013. Platform Mantelzorg Amsterdam

JAARVERSLAG 2013. Platform Mantelzorg Amsterdam JAARVERSLAG 2013 Het PMA behartigt op basis van een onafhankelijke positie de collectieve belangen van mantelzorgers in Amsterdam. Dit gebeurt onder andere door middel van gevraagde en ongevraagde adviezen

Nadere informatie

Resultaat break-out sessies. 2 september: toekomst van ISO 26000

Resultaat break-out sessies. 2 september: toekomst van ISO 26000 Resultaat break-out sessies 2 september: toekomst van ISO 26000 1 Inhoud A. Integratie groep 1 B. Integratie groep 2 C Erkenning D. Branchespecifiek E: MVO en innovatie 2 De vragen per focusgebied 1. Wat

Nadere informatie

Een nieuwe toezichthouder is een kans.

Een nieuwe toezichthouder is een kans. Een nieuwe toezichthouder is een kans. Search & Selectie, NR Academy en Kenniscentrum VERNIEUWING VANUIT ERVARING Een nieuwe commissaris of toezichthouder is een kans en een stimulans voor goed bestuur.

Nadere informatie

NOREA Visie 2020. - Brigitte Beugelaar. 14 september 2015

NOREA Visie 2020. - Brigitte Beugelaar. 14 september 2015 NOREA Visie 2020 - Brigitte Beugelaar 14 september 2015 NOREA, de beroepsorganisatie van IT-auditors Opgericht in 1992 1635 registerleden 253 aspirant-leden, d.w.z. in opleiding 123 geassocieerde leden,

Nadere informatie

Trendonderzoek 2014. Opleiding en ontwikkeling in de corporatiesector

Trendonderzoek 2014. Opleiding en ontwikkeling in de corporatiesector Trendonderzoek 2014 Opleiding en ontwikkeling in de corporatiesector Samenvatting Verantwoordelijkheid voor ontwikkeling vaker bij medewerker en manager 17,3% van medewerkers wil met opleiding de eigen

Nadere informatie

Functieprofiel Manager Corporate Communicatie TLN

Functieprofiel Manager Corporate Communicatie TLN Functieprofiel Manager Corporate Communicatie TLN TLN Manager Corporate Communicatie Transport en Logistiek Nederland (TLN) is dé ondernemersorganisatie voor de sector transport en logistiek. TLN verbindt

Nadere informatie

Het gebruik van wetenschappelijke kennis bij het managen van vastgoed in de gemeentelijke sector

Het gebruik van wetenschappelijke kennis bij het managen van vastgoed in de gemeentelijke sector Het gebruik van wetenschappelijke kennis bij het managen van vastgoed in de gemeentelijke sector 1 Inhoudsopgave Introductie Onderzoekskader Methodologie Resultaten Conclusie Aanbevelingen 2 Introductie

Nadere informatie

Advies Project. Eerste Rozendwarsstraat 1G 1016 PC Amsterdam. t 020 623 48 34 f 084 749 89 53 m 06 20 01 15 11

Advies Project. Eerste Rozendwarsstraat 1G 1016 PC Amsterdam. t 020 623 48 34 f 084 749 89 53 m 06 20 01 15 11 Hoe vaak draait het niet om communicatie? Een professionele organisatie bestaat uit mensen die actief en effectief communiceren. Ik, Bas Douma, sta op interim-basis uw organisatie, project en/of afdeling

Nadere informatie

Charter NAP Young Professionals. Draft 14 april 2016. Special Interest Group (SIG) YOUNG PROFESSIONALS

Charter NAP Young Professionals. Draft 14 april 2016. Special Interest Group (SIG) YOUNG PROFESSIONALS Draft 14 april 2016 Special Interest Group (SIG) YOUNG PROFESSIONALS Ontwikkel je als Persoon, Professional en Participant in de keten (3P s) Powered by NAP Missie: Jonge ingenieurs en junior management

Nadere informatie

Registratiecriteria jeugdzorgwerkers d.d. 29 februari 2016

Registratiecriteria jeugdzorgwerkers d.d. 29 februari 2016 Registratiecriteria jeugdzorgwerkers d.d. 29 februari 2016 Bijlage I: Eisen tot registratie jeugdzorgwerker De eisen tot registratie zijn ondergebracht in twee regelingen: 1) voor jeugdzorgwerkers die

Nadere informatie

Functieprofiel Directeur AEDES

Functieprofiel Directeur AEDES Functieprofiel Directeur AEDES AEDES Directeur Aedes is de branchevereniging van woningcorporaties in Nederland. De leden van Aedes werken aan duurzaam en betaalbaar wonen in leefbare buurten en woonkernen.

Nadere informatie

Europees Instituut Interim Management Nyenrode. Onderdeel van het Professional Service Instituut Nyenrode PSI

Europees Instituut Interim Management Nyenrode. Onderdeel van het Professional Service Instituut Nyenrode PSI Europees Instituut Interim Management Nyenrode Onderdeel van het Professional Service Instituut Nyenrode PSI Professional Service Instituut Nyenrode Gericht op alle vormen van professional services, zoals

Nadere informatie

ENTANGLE - Nieuwsbrief

ENTANGLE - Nieuwsbrief INHOUD Projectachtergrond 1 Projectomschrijving 2 Partners 3 Kick ck-off meeting in Brussel 4 Rethinking Education 4 Contactgegevens en LLP 5 ENTANGLE vindt zijn oorsprong in de dagelijkse praktijk binnen

Nadere informatie

Nederland. Programmamanagement volgens PMI 21 maart 2006

Nederland. Programmamanagement volgens PMI 21 maart 2006 PMI Nederland Programmamanagement volgens PMI 21 maart 2006 Even voorstellen Betty Nieuwenburg (IPMA-B) project- en programmamanager IPMA-assessor Voorzitter PMI-programmagroep Programmamanagement Onderwerpen

Nadere informatie

Template voor Event evaluatie geavanceerde uitgebreide versie. Inhoudsopgave. Hoofdsectie...1. 01 Inhoud (vaste sectie)...2

Template voor Event evaluatie geavanceerde uitgebreide versie. Inhoudsopgave. Hoofdsectie...1. 01 Inhoud (vaste sectie)...2 Template voor Event evaluatie geavanceerde uitgebreide versie Inhoudsopgave Hoofdsectie...1 01 Inhoud (vaste sectie)...2 02 Sprekers/ trainers/ organisatie (vaste sectie)...3 03 Organisatie (vaste sectie)...4

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Profiel. Opleiding Training. Kennis Vaardigheden. Nevenactiviteiten

Curriculum Vitae. Profiel. Opleiding Training. Kennis Vaardigheden. Nevenactiviteiten Curriculum Vitae Jaap Bregman MSc 17 september 1985, woonachtig te Rotterdam 06 14 05 58 43 j.bregman@facilityestate.nl Enthousiast Sociaal Onderzoekend Nuchter Eigenwijs Profiel Door zijn studie en werkervaring

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Masterclass Plan van Aanpak Schrijven De Masterclass Plan van Aanpak Schrijven duurt 1 dag en omvat 2 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Meerjaren-Beleidsplan 2014

Meerjaren-Beleidsplan 2014 Meerjaren-Beleidsplan 2014 ALV, 2 oktober 2012 Inleiding Ambities IPMA Nederland voor 2014: IPMA Nederland is hét center of expertise voor projectmanagement in Nederland Doel van IPMA-NL: Verbeteren Projectmngt

Nadere informatie

Stichting Encour. Beleidsplan

Stichting Encour. Beleidsplan Stichting Encour Beleidsplan Visie Door het toepassen van Bijbelse financiële principes op elk gebied van het leven neemt stress af en worden mensen schuldenvrij: het geld is niet de baas over de mensen,

Nadere informatie

Brug8. Productlijn (Verenigings-) Professionals

Brug8. Productlijn (Verenigings-) Professionals Brug8 Productlijn (Verenigings-) Professionals Brug8 Hoe werken wij? Zorgen voor beweging Creatief, efficiënt en betrokken Met de voeten in de klei; vanuit de praktijk, voor de praktijk Breed scala aan

Nadere informatie

Master Class Privacy

Master Class Privacy S F VISUAL Master Class Privacy Kennis en vaardigheden voor de Functionaris Gegevensbescherming van morgen De Master Class Privacy is bedoeld voor toekomstige Functionarissen Gegevensbescherming bij publieke

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over Permanente Educatie voor corporatiebestuurders

Veelgestelde vragen over Permanente Educatie voor corporatiebestuurders Veelgestelde vragen over Permanente Educatie voor corporatiebestuurders versie 14 oktober 2015 Het besturen van een woningcorporatie in een snel veranderende maatschappij vraagt om actuele kennis en vaardigheden.

Nadere informatie

Medezeggenschap verzilveren

Medezeggenschap verzilveren Steven van Slageren Medezeggenschap verzilveren 2 maart 2010 OR-ervaring niet meenemen in je loopbaan is een vorm van kapitaalsvernietiging Medezeggenschap verzilveren Stappenplan/spoorboekje/handleiding:

Nadere informatie

Online communicatie strategie & leiderschap (postdoctorale opleiding)

Online communicatie strategie & leiderschap (postdoctorale opleiding) Online communicatie strategie & leiderschap (postdoctorale opleiding) Strategisch online communicatiemanagement; de uitdaging voor de communicatieprofessional De toename aan vooral digitale media en kanalen,

Nadere informatie

Registratiecriteria jeugdzorgwerkers

Registratiecriteria jeugdzorgwerkers Registratiecriteria jeugdzorgwerkers Bijlage I: Eisen tot registratie jeugdzorgwerker De eisen tot registratie zijn ondergebracht in twee regelingen: 1. voor jeugdzorgwerkers die werkzaam zijn in de jeugdzorg

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Controlling & Accounting De cursus Controlling & Accounting duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus IT & Process Management De cursus IT & Process Management duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Functieprofiel Manager Communicatie & Public Affairs GGD GHOR Nederland

Functieprofiel Manager Communicatie & Public Affairs GGD GHOR Nederland Functieprofiel Manager Communicatie & Public Affairs GGD GHOR Nederland GGD GHOR Nederland Manager Communicatie & Public Affairs GGD GHOR is de vereniging voor publieke gezondheid en veiligheid in Nederland.

Nadere informatie

Hightech Talent Masterclass

Hightech Talent Masterclass Hightech Talent Masterclass Doelstelling 3 Technische professionals leren anders Praktijkgerichte samenwerking Individueel Assessment Masterclass overzicht 6 Wat levert dit programma de deelnemers op?

Nadere informatie

Een Training Die Een Stap Verder Gaat. Donderdag 16 januari 2014, Utrecht

Een Training Die Een Stap Verder Gaat. Donderdag 16 januari 2014, Utrecht Donderdag 16 januari 2014, Utrecht Intensieve Training Sociale Media voor marketing-en communicatie professionals in het onderwijs Met 2 interessante praktijkpresentaties van: Ingmar Volmer : Sociale Media

Nadere informatie

VAN BELEID NAAR BUSINESS Een methode om écht te gaan ondernemen

VAN BELEID NAAR BUSINESS Een methode om écht te gaan ondernemen VAN BELEID NAAR BUSINESS Een methode om écht te gaan ondernemen AANLEIDING De creatieve industrie is een sector die de economische en culturele waarde van betekenis centraal stelt en exploiteert. Deze

Nadere informatie

MKB-Nederland Noord. Folder Lokale Partners

MKB-Nederland Noord. Folder Lokale Partners MKB-Nederland Noord Folder Lokale Partners Samen haar lokale partners werkt MKB-Nederland aan krachtige en effectieve lobby op lokaal niveau. Dit document legt uit wat het Lokaal Partnerschap precies inhoudt

Nadere informatie

Nieuwsbrief juni 2015

Nieuwsbrief juni 2015 Nieuwsbrief juni 2015 In deze zomerse nieuwsbrief maken we het thema van het Jaarcongres ECP 2015 bekend, zoomen we in op het congres Digitaal Zakendoen en eid met als hoogtepunt de presentatie van het

Nadere informatie

Bent u een partner voor de finance executive? Toon uw kennis en expertise op CFO.nl #1 nieuws- en kennisplatform voor CFO s en Financieel Directeuren

Bent u een partner voor de finance executive? Toon uw kennis en expertise op CFO.nl #1 nieuws- en kennisplatform voor CFO s en Financieel Directeuren Bent u een partner voor de finance executive? Toon uw kennis en expertise op CFO.nl #1 nieuws- en kennisplatform voor CFO s en Financieel Directeuren CFO.nl CFO Community: het #1 platform voor finance

Nadere informatie

2008 - heden Spin-Sel project- en interimmanagement

2008 - heden Spin-Sel project- en interimmanagement Curriculum Vitae Personalia Naam Adres Mobiel nummer Geboortedatum NaDonaliteit Burgerlijke staat Selma Simonis Blokvenlaan 18 te Waalre 06-51140243 27 augustus 1970 Nederlandse gehuwd, 3 kinderen Profiel

Nadere informatie

Master Innovation & Leadership in Education

Master Innovation & Leadership in Education Master Innovation & Leadership in Education Splinternieuwe opleiding voor het bereiken van het hoogste niveau als schoolleider. Daarmee bedoelen we: in staat zijn de ontwikkeling van een school te leiden

Nadere informatie

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak?

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak? EFFECTIEF LEIDINGGEVEN Een gave of een vak? Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij voegen

Nadere informatie

HET ANTWOORD OP UW VRAGEN

HET ANTWOORD OP UW VRAGEN HET ANTWOORD OP UW VRAGEN Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn actueel en bieden onze opdrachtgevers daarmee het beste

Nadere informatie

Op zoek naar de juiste professional? Smart Recruitment

Op zoek naar de juiste professional? Smart Recruitment Op zoek naar de juiste professional? Smart Recruitment hebbes! Herkenbaar? Het moment dat u met absolute zekerheid weet dat u de juiste kandidaat voor uw bedrijf heeft gevonden? Of dat u gewoon weet dit

Nadere informatie

ACADEMY NAJAAR HOLLAND ACADEMY KALENDER NAJAAR 2014 INNOVATIVE. Nieuw in 2014: Beïnvloedingsvaardigheden voor. One Day Workshop QRM

ACADEMY NAJAAR HOLLAND ACADEMY KALENDER NAJAAR 2014 INNOVATIVE. Nieuw in 2014: Beïnvloedingsvaardigheden voor. One Day Workshop QRM ACADEMY KALENDER NAJAAR 2014 HOLLAND INNOVATIVE ACADEMY NAJAAR 2014 Nieuw in 2014: RF9: Physics of Failure One Day Workshop QRM Beïnvloedingsvaardigheden voor specialisten ACADEMY NAJAAR 2014 is toonaangevend

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over Permanente Educatie voor corporatiebestuurders

Veelgestelde vragen over Permanente Educatie voor corporatiebestuurders Veelgestelde vragen over Permanente Educatie voor corporatiebestuurders Versie: 1 februari 2016 Het besturen van een woningcorporatie in een snel veranderende maatschappij vraagt om actuele kennis en vaardigheden.

Nadere informatie

Het nieuwe elan van de volgende generatie commissarissen.

Het nieuwe elan van de volgende generatie commissarissen. Het nieuwe elan van de volgende generatie commissarissen. Leergang Board Potentials Inspirerende docenten en deelnemers Leergang Board Potentials Voor de nieuwe generatie commissarissen Een commissariaat

Nadere informatie

UITNODIGING. 5 juni 2012: CORPORATE UNIVERSITY EVENT 5 JUNI ROTTERDAM SCHOOL OF MANAGEMENT ERASMUS UNIVERSITY SAVE THE DATE

UITNODIGING. 5 juni 2012: CORPORATE UNIVERSITY EVENT 5 JUNI ROTTERDAM SCHOOL OF MANAGEMENT ERASMUS UNIVERSITY SAVE THE DATE ROTTERDAM SCHOOL OF MANAGEMENT ERASMUS UNIVERSITY EXECUTIVE EDUCATION AND ORGANISATIONAL DEVELOPMENT SAVE THE DATE 5 JUNI 14:00-17:30 RSM Open Programmes UITNODIGING 5 juni 2012: CORPORATE UNIVERSITY EVENT

Nadere informatie

Analyses NIDAP bedrijfsopleidingen en trainingen onderzoek 2012-2013. Overzicht

Analyses NIDAP bedrijfsopleidingen en trainingen onderzoek 2012-2013. Overzicht Analyses NIDAP bedrijfsopleidingen en trainingen onderzoek 2012-2013 Overzicht Kerncijfers opleidings- en trainingsproducten Dit overzicht kan worden verbijzonderd voor branche, bedrijfsgrootte, regio,

Nadere informatie

UITNODIGING. oktober. Innovatie van de zorg door digitaal leiderschap MASTER CLASS. Een masterclass voor bestuurders in de VVT-branche

UITNODIGING. oktober. Innovatie van de zorg door digitaal leiderschap MASTER CLASS. Een masterclass voor bestuurders in de VVT-branche UITNODIGING Innovatie van de zorg door digitaal leiderschap MASTER CLASS Een masterclass voor bestuurders in de VVT-branche 25 oktober ACHTERGROND De digitale revolutie heeft ook zijn impact in de zorg.

Nadere informatie

Opleidingsprogramma Trainees

Opleidingsprogramma Trainees Kennis van de Overheid Opleidingsprogramma Trainees Instroom en doorstroom van Jong Talent Opleidingsprogramma Trainees In de visie van JS Consultancy zorgt een overheidsorganisatie voor een succesvolle

Nadere informatie

Partner in acquisitie

Partner in acquisitie Bureauprofiel Partner in acquisitie Introductie Ontstaan in 2005 uit NFIA en NDL Kantoren in Den Haag en Austin, TX (USA) Expert op het gebied van marketing, acquisitie en locatiekeuze Opdrachtgevers in

Nadere informatie

MASTERCLASS GOOD GOVERNANCE & INTEGRITEIT IN DE PUBLIEKE SECTOR

MASTERCLASS GOOD GOVERNANCE & INTEGRITEIT IN DE PUBLIEKE SECTOR PROFESSIONAL LEARNING & DEVELOPMENT EXECUTIVE EDUCATION MASTERCLASS GOOD GOVERNANCE & INTEGRITEIT IN DE PUBLIEKE SECTOR MASTERCLASS GOOD GOVERNANCE & INTEGRITEIT IN DE PUBLIEKE SECTOR Van overheidsinstanties

Nadere informatie

BOOST YOUR CAREER, COMPANY AND KNOWLEDGE

BOOST YOUR CAREER, COMPANY AND KNOWLEDGE BOOST YOUR CAREER, COMPANY AND KNOWLEDGE 1 Boeiend en verrijkend. Ook verschillend van invalshoeken en belangen Het was mijn doel om van de ervaringen van anderen te leren en dat is geslaagd De rondetafelsessies

Nadere informatie

Positief. over de toekomst. kleine(re) vereniging

Positief. over de toekomst. kleine(re) vereniging Positief over de toekomst kleine(re) vereniging 56 vm juni 2013 13 tekst: Tim van der Rijken, Hedde Rijkes en Marloes Brockhaus Er zijn honderden kleinere branche- en beroepsorganisaties in Nederland.

Nadere informatie

HET ANTWOORD OP UW VRAGEN

HET ANTWOORD OP UW VRAGEN HET ANTWOORD OP UW VRAGEN Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn actueel en bieden onze opdrachtgevers daarmee het beste

Nadere informatie

Sectorgerichte marketing in de advocatuur. Ibo Gülsen IGMPR ibo.gulsen@igmpr.nl 06-53651173

Sectorgerichte marketing in de advocatuur. Ibo Gülsen IGMPR ibo.gulsen@igmpr.nl 06-53651173 Sectorgerichte marketing in de advocatuur Ibo Gülsen IGMPR ibo.gulsen@igmpr.nl 06-53651173 Programma Introductie Wat is sector gerichte marketing? Waarom zou een kantoor het wel/niet moeten doen? Voorwaarden

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Persoonlijke Effectiviteit De cursus Persoonlijke Effectiviteit duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Post HBO Branded Content Strategie

Post HBO Branded Content Strategie Post HBO Branded Content Strategie De Post HBO opleiding Branded Content Strategie duurt ongeveer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in Utrecht. Hierin volgt

Nadere informatie