N I V E A U 3 ICT B E G E L E I D E R S H A N D L E I D I N G Bestelnummer 006ICTPT0009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "N I V E A U 3 ICT B E G E L E I D E R S H A N D L E I D I N G. 69368535 Bestelnummer 006ICTPT0009"

Transcriptie

1 (Crebo 90230) N I V E A U 3 ICT IT Solutions 2 8 Opleiding Medewerker Beheer ICT B E G E L E I D E R S H A N D L E I D I N G Bestelnummer 006ICTPT0009

2 2009 Stichting Consortium Beroepsonderwijs Leden werkgroep: S. Eisma, S. Wassenaar Ontwikkelgroepleider: T. Vos Eindredactie: M. Brok, E. Kanis Omslag/ Lay-out Studio Blanche Foto's/figuren: Stichting Consortium Beroepsonderwijs Ondanks alle inspanningen is het mogelijk dat de stichting Consortium Beroepsonderwijs niet alle copyrights van de in de uitgave opgenomen illustraties geregeld heeft. Degene die meent alsnog rechten te kunnen doen gelden, wordt verzocht contact op te nemen met de Stichting. MicrowebEdu 2009 Stichting Consortium Beroepsonderwijs Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, namelijk elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van de Stichting Consortium Beroepsonderwijs.

3 INTRODUCTIE OP DE PROJECTTAAK STAP 1 ORIËNTATIE STAP 2 PLANNING EN VOORBEREIDING STAP 3 UITVOERING STAP 4 OPLEVERING EN EVALUATIE BIJLAGE 1 POP-FORMULIER BIJLAGE 2 WERKBONNEN IT SOLUTIONS WERKBON 1 IT SOLUTIONS WERKBON 2 IT SOLUTIONS WERKBON 3 IT SOLUTIONS WERKBON 4 IT SOLUTIONS WERKBON 5 IT SOLUTIONS WERKBON 6 IT SOLUTIONS WERKBON 7 IT SOLUTIONS WERKBON 8 IT SOLUTIONS WERKBON 9 IT SOLUTIONS WERKBON 10 IT SOLUTIONS WERKBON 11 IT SOLUTIONS WERKBON 12 IT SOLUTIONS

4 WERKBON 13 IT SOLUTIONS WERKBON 14 IT SOLUTIONS WERKBON 15 IT SOLUTIONS BIJLAGE 3 FUNCTIONERINGSFORMULIER BIJLAGE 4 MONITOR PT BIJLAGE 5 KWALIFICATIES MEDEWERKER BEHEER ICT. 61 BIJLAGE 6 TECHNISCH ONTWERP

5 INTRODUCTIE OP DE PROJECTTAAK In deze projecttaak richten we ons met name op het onderhoud en beheer van servers. Het onderhoud en beheer is onderverdeeld in: 1 het voorkomen van storingen 2 het lokaliseren en verhelpen van storingen. Beschrijving van de werkzaamheden Je onderhoudt, test en beveiligt de diverse onderdelen van het systeem om zo (ver)storingen te voorkomen. Je lokaliseert - zelfs onder tijdsdruk en kritiek - storingen, achterhaalt de oorzaak ervan en verhelpt ze. Zo nodig demonteer en test je systemen en componenten. Voorafgaand, tijdens en na afloop van het beheren van hard- en software documenteer je storingen, oplossingen en uitgevoerde werkzaamheden. Je beseft wat de gevolgen zijn voor het beheer wanneer er innovaties worden doorgevoerd. Je doet eventueel verbetervoorstellen om toekomstige werkzaamheden te optimaliseren. Van de gebruikte componenten, de bestede uren en het uitgevoerde werk houd je tijdens al je werkzaamheden een administratie bij. Je legt verantwoording af over je werkzaamheden aan je direct leidinggevende door middel van een schriftelijke of mondelinge rapportage. In deze projecttaak werk je op basis van schriftelijke werkinstructies (werkbonnen). Probeer ook onder tijdsdruk kwalitatief en kwantitatief goed werk op te leveren. Fasen van een projecttaak Elke projecttaak bevat vier fasen namelijk: Oriëntatie Planning en Voorbereiding Uitvoering Oplevering en Evaluatie 5

6 1 In de eerste stap (Oriëntatie) bereid je je voor op de uit te voeren taak. Je leest de opdracht goed door en probeert te achterhalen wat de bedoeling is van de taak. De vraag is hier wat je precies moet doen om de projecttaak goed uit te voeren. 2 Bij de tweede stap (Planning en Voorbereiding) ga je nadenken over hoe je de opdracht gaat uitvoeren. Je treft voorbereidingen om de taak goed en gestructureerd te laten verlopen. Je kunt denken aan werkplanning, aan het bestellen van onderdelen, componenten of software. 3 De derde stap is de Uitvoering. Praktisch gezien beginnen nu de werkzaamheden. 4 De laatste stap in het geheel is Oplevering en Evaluatie. Je kijkt terug op wat je hebt gedaan en hoe je het hebt gedaan. Vragen als: "Wat heb ik geleerd?" en "Wat zou ik volgende keer anders doen?", beantwoord je hier. Naast vakmanschap heb je in je werk nog te maken met andere vaardigheden. Voorbeelden hiervan zijn: 1 Goed met tijdsdruk en kritiek kunnen omgaan. 2 Je verantwoordelijk voelen voor de gevolgen van jouw werkzaamheden voor het bedrijf en de medewerkers. 3 Verbetervoorstellen doen om toekomstige werkzaamheden te verbeteren en gemakkelijker te maken. 4 Precies en klantvriendelijk zijn. 5 Ook onder tijdsdruk kwalitatief en kwantitatief goed werk opleveren. 6 Creatief zijn in het vinden van oplossingen. 7 Instructies en procedures opvolgen. 6

7 In deze projecttaak In deze projecttaak ben je, net zoals in projecttaak 7, werknemer bij het bedrijf IT Solutions. Dit bedrijf richt zich op hard- en softwareoplossingen in netwerkomgevingen. Samen met je collega krijg je opdrachten van je chef. Jullie voeren die opdrachten dan ook samen uit. De opdrachten in deze projecttaak hebben vooral te maken met het voorkomen en oplossen van storingen van een Windows server. Om het bovenstaande uit te voeren krijg je opdrachten. Deze staan in de bijlagen in de vorm van werkbonnen. Als er iets niet duidelijk is, kun je vragen stellen aan je leidinggevende (de docent). Als aan alle opdrachten voldaan is, gaat je leidinggevende met jou evalueren. Diverse rollen In deze taak zijn er diverse rollen: De eigenaar van het bedrijf IT Solutions Deze rol heeft de vakdocent. Van hem krijg je de opdrachten. De klant of opdrachtgever Je lost de storingen van de server voor de klant op en richt het netwerk en de server zo in dat storingen zo min mogelijk voorkomen. Werknemer Jij bent zelf de werknemer van het computerbedrijf. De projectbegeleider De projectbegeleider begeleidt niet zozeer WAT je doet, maar meer HOE je de taak uitvoert. 7

8 Wat kun je na deze projecttaak Als je deze projecttaak goed uitvoert, oefen je de volgende vakmatige vaardigheden: Fouten (waar mogelijk) zelfstandig oplossen, rekening houdend met de geldende procedures. De storing zo snel mogelijk achterhalen en oplossen, eventueel met een tijdelijke workaround. Een correcte en volledige storingsdocumentatie maken. Server software werkend maken waardoor de continuïteit van het informatiesysteem gewaarborgd is. Storingen tijdig signaleren en voorkomen door het uitvoeren van preventieve onderhouds-, test- en beveiligingsactiviteiten. Verbetervoorstellen doen die bijdragen aan een efficiënter gebruik en beheer van de server software en de effectiviteit van de beheerwerkzaamheden. Je ontwikkelt in deze taak de volgende competenties: Formuleren en rapporteren Materialen en middelen inzetten Analyseren Creëren en innoveren Kwaliteit leveren Instructies en procedures opvolgen Met druk en tegenslag omgaan Voor een omschrijving hiervan zie bijlage 5 (Kwalificaties Medewerker Beheer ICT). Projectbegeleider en vakdocent Deze projecttaak is geschreven op B/C niveau. Dit wil zeggen dat de taken complexer worden. De leerling wordt geacht zelfstandiger te zijn en de begeleiding is minder. Echter, de reflectievaardigheden worden nog wel aangestuurd. 8

9 Portfolio In deze projecttaak volg je vier stappen. Neem de stappen in de juiste volgorde. Van elke stap verzamel je bewijzen (in te leveren resultaten), die in je portfolio komen. Je zorgt zelf voor de samenstelling van je portfolio. In de tabel staat welke producten bij welke stap horen. Stap Producten portfolio 1. Oriëntatie Doel van de projecttaak (een A4) Bijgewerkt POP-formulier (bijlage 1) 2. Planning en Voorbereiding Lijst met software en keys, overzicht beschikbare handleidingen, benodigde hardware Planning werkzaamheden 3. Uitvoering Werkbonnen Ingevuld portfolioformulier 4. Oplevering en Evaluatie Bijgewerkt POP-formulier (bijlage 1) Bijgewerkt functioneringsformulier (bijlage 3) Ingevulde monitor (bijlage 4) 9

10 Aanwijzingen docent Vakdocent In bijlage 2 vindt u de werkbonnen waar de leerlingen in tweetallen aan kunnen werken. U kunt de opdrachten/werkbonnen zelf toevoegen of wijzigen. Ook zijn er handleidingen toegevoegd in deze begeleidershandleiding. Het is de bedoeling dat leerlingen op dit niveau leren richtlijnen en procedures nauwkeurig te volgen. In de werkbonnen vindt u een aantal storingen, die u zelf door middel van scripts of anderszins in een server of werkstation kunt inbrengen. Vervolgens laat u de leerling naar een oplossing zoeken. De schrijvers zijn ervan uitgegaan dat het installeren van besturingssystemen of Ghost klonen uitgevoerd kunnen worden in een virtuele omgeving zoals VMWare of Virtual PC. U bent daar uiteraard vrij in. MVT Veel handleidingen voor het inrichten en installeren van software zijn in het Engels. U kunt de idioom behandelen, analyseren, (mondeling) samenvatten of vertalen. Leren, Loopbaan en Burgerschap De begeleider 'Leren, Loopbaan en Burgerschap' (voorheen MCV) adviseren wij dit project te begeleiden met een aantal ondersteunende workshops. Deze kunnen afdelingoverstijgend en desgewenst gezamenlijk worden aangeboden. De onderwerpen van de workshops zijn: Competenties en competent zijn in het algemeen. Wat betekent het dat iemand competent is om zijn beroep uit te oefenen? Het kwalificatiedossier maakt één en ander concreet. Waarden en normen algemeen. Bedrijfsculturen. Welke waarden en normen zijn belangrijk voor IT Solutions waar jij werkt? Projectbegeleider De projecttaken kunnen voorbereid worden in projectgroepen van 8 tot 10 leerlingen De leerlingen voeren de taken echter uit in groepen van twee. De keuze voor de groepsgrootte is aan u. De leerlingen houden een Portfolio bij. Daarin komen de producten die zij opleveren. Op basis van deze (digitale of fysieke) documentenmap kunnen zij begeleid of bevraagd worden. Aandachtspunten tijdens de projectbesprekingen kunnen zijn: het werken in projectgroepen, leerstijlen, vergaderen en overleggen, projectmatig werken, planning, leren door te ervaren, probleemaanpak. Competentie V (Met druk en tegenslag omgaan) kan worden gecontroleerd door observaties van docenten. U observeert hoe de leerling reageert wanneer bijvoorbeeld installaties niet lukken. Hoe reageert de leerling onder tijdsdruk als hij veel opdrachten in korte tijd moet uitvoeren? Dit kan meegenomen worden in het functioneringsgesprek. 10

11 11

12 STAP 1 orientatie 1ORIËNTATIE DOEL VAN DE STAP In deze fase ga je je oriënteren op de opdracht. Je gaat nu nadenken over wat er precies van je gevraagd wordt. Lees hiervoor de inleiding en de werkbonnen in de bijlagen goed door. Kijk hieronder bij het kopje Activiteiten en In te Leveren Resultaat om verder duidelijkheid over de taak te krijgen. De manier waarop jullie samenwerken en hoe ieder zijn deel van de werkverdeling uitvoert, vormt onderdeel van de beoordeling aan het eind. Voor alle duidelijkheid: In deze projecttaak is de vakdocent Netwerken de eigenaar van IT Solutions. De projectbegeleider (een andere docent) begeleidt jullie bij de manier waarop je je taken uitvoert (het proces). 12

13 Competentieontwikkeling bij deze stap In de beoordelingsmonitor vind je de competenties die bij deze stap worden ontwikkeld. Op te leveren resultaat Doel van de projecttaak (een A4) Bijgewerkt POP-formulier (bijlage 1) Bronnen Introductie op deze projecttaak Werkbonnen in de bijlagen Technisch Ontwerp in bijlage 6 Sjabloon POP-formulier (zie bijlage 1) Basisdocument Niveau 3 (van het Consortium Beroepsonderwijs) K.T. 2 Werkproces Nr. Competenties 2.1 Voorkomen van storingen J Formuleren en rapporteren M Analyseren 2.2 Lokaliseren en verhelpen van storingen J Formuleren en rapporteren M Analyseren Activiteiten Zorg ervoor dat je een helder beeld hebt van wat er van jullie verwacht wordt. Om dit te bereiken, noteer je puntsgewijs wat precies de bedoeling is. Deze lijst leg je voor aan de opdrachtgever. Zorg ervoor dat je activiteiten noteert in je Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP). Noteer ook wat je van deze taak denkt te gaan leren, met andere woorden: welke competenties je gaat ontwikkelen. 13

14 1.1 Leren 1 Wat ga je van deze opdracht leren? 2 Welke competenties ga je hiermee ontwikkelen? (Zie hiervoor de tabel Competentieontwikkeling). Gebruik het POP-formulier in bijlage 1 om dit vast te leggen. 3 Noteer hoe je die competenties in deze projecttaak gaat ontwikkelen. Evalueren en beoordelen De opdrachtgever en/of projectbegeleider controleert of alle punten van de opdracht correct zijn uitgevoerd. Hij houdt de beoordelingsmonitor bij (zie bijlage 4). Je hebt het oriënteren afgerond. De informatie die je hier hebt verzameld, heb je nodig voor de volgende stap. 14

15 Nederlands Keer op keer constateren we een redelijk onvermogen om d's en t's grammaticaal op de juiste plek te zetten. Het blijft dus zinvol dit gevecht weer met ze aan te gaan. Verder worden alle woorden, die aan elkaar horen in het Nederlands, op structurele manier drastisch gescheiden (vergelijk: project plan en projectplan). Om aan deze schrijnende situatie een eind te maken, kunt u de kandidaten hierop wijzen. Individuele taalontwikkeling: A2-B1-B2. Zie verder het Basisdocument van het Consortium BO. MVT Op het gebied van de installatie van software is er veel documentatie in het Engels. U kunt de leerlingen op de hoogte brengen van het vakjargon, leesstrategieën, globaal lezen van technische teksten. Individuele taalontwikkeling: A1-A2-B1. U kunt verder een taalassessment doen op alle vaardigheden. Netwerken U begeleidt de leerlingen bij het bestuderen van de softwareopdrachten. Wij verwijzen naar de Leerlijn voor een overzicht van de vakmatige eisen (zie bij Niv.3 MBI). De nadruk in deze projecttaak ligt op het voorkomen en oplossen van storingen in een client-server omgeving. In het competentiegericht onderwijs ligt het voor de hand - ook voor de vakdocent - om aandacht te hebben voor zaken als formuleren, rapporteren, instructies en procedures op volgen, met druk en tegenslag omgaan. De leerling moet leren zich aan de richtlijnen (de handleidingen en procedures) te houden. Als er aanleiding toe is, moet er wel initiatief en creativiteit (workaround) worden getoond. U kunt u opstellen als observator en geconstateerde zaken alvast in te vullen in het Functioneringsformulier. Projectbegeleider De projectbegeleider begeleidt de leerlingen procesmatig. De Oriëntatiefase is een belangrijke fase. U kunt de leerlingen begeleiden bij het analyseren van de opdracht en hen wijzen op de stappen Oriëntatie, Planning, Uitvoeren, Controle en Evaluatie. U werkt samen met de vakdocent en bewaakt in deze fase vooral de ontwikkeling van competenties: Instructies en procedures opvolgen, Analyseren, Formuleren en rapporteren. Bij het beoordelen en begeleiden gaat het niet alleen om de resultaten van het werkproces. Ook als het werkproces voldoende is, moeten de onderliggende competenties toch afzonderlijk beoordeeld worden. U controleert - eventueel samen met de vakdocent - of alle uit te voeren activiteiten op een A4 staan weergegeven. In bijlage 1 vindt u een POP-formulier. Laat de leerlingen de competenties hier noteren, zodat ze een overzicht krijgen waaraan gewerkt moet worden. Het Consortium BO is van mening dat een leerling 'eigenaar' van zijn eigen leerproces moet worden. Dit kun je bereiken door een leerling te interesseren voor het onderwerp. U kunt bijvoorbeeld vragen: "Als je de onderwerpen van deze projecttaak bekijkt, wat wil jij er dan van leren?" Een leerling moet nieuwsgierig gemaakt worden. Voor het noteren van de leerwens kan het POP-formulier gebruikt worden. In de Inleiding van deze projecttaak staat een overzicht van te leren onderwerpen, waar de leerling voor hem of haar interessante zaken uit kan halen. 15

16 STAP 2 planning en voorbereiding 2PLANNING EN VOORBEREIDING DOEL VAN DE STAP In deze stap ga je je werkzaamheden plannen en voorbereiden. Je hebt de Oriëntatie afgerond. Je weet nu wat de projecttaak in grote lijnen inhoudt. In deze stap ga je je voorbereiden op de realisatiefase. In deze fase ga je de opdrachten van je chef bestuderen. Deze kun je vinden in bijlage 2 (de Werkbonnen). Ga per opdracht na wat je denkt nodig te hebben en noteer dat. Denk bijvoorbeeld aan benodigde hardware, handleidingen, software, licentiecodes (keys), installatie cd's. 16

17 Competentieontwikkeling bij deze stap In de beoordelingsmonitor vind je de competenties die bij deze stap worden ontwikkeld. Op te leveren resultaat Lijst met software en keys, overzicht beschikbare handleidingen, benodigde hardware Planning werkzaamheden Bronnen Resultaten Stap 1 Boek Netwerken en Hardware Internet Bijlage 2 (Werkbonnen) K.T. 2 Werkproces Nr. Competenties 2.1 Voorkomen van storingen J Formuleren en rapporteren L M T Materialen en middelen inzetten Analyseren Instructies en procedures opvolgen 2.2 Lokaliseren en verhelpen van storingen J Formuleren en rapporteren L M T Materialen en middelen inzetten Analyseren Instructies en procedures opvolgen 17

18 Activiteiten Maak op basis van de gegevens van de Oriëntatiefase een planning. Maak daarin ook een kolom met de benodigde materialen en middelen. Bespreek het concept met je opdrachtgever (vakdocent), voordat je de definitieve planning inlevert. Evalueren en beoordelen De volgende zaken worden gecontroleerd: Is de planning correct? Is er een overzicht van de benodigde materialen? Vakdocent Netwerken U kunt de leerlingen wijzen op de Microsoft sites als microsoft.com, waar problemen in het Nederlands of Engels worden besproken. Het is sowieso zinvol te onderzoeken of leerlingen de juiste zoektermen intypen om problemen via het internet op te lossen. Projectbegeleider Samen met de vakdocent beoordeelt u of de planning haalbaar en logisch is. U controleert vervolgens of de leerlingen zich aan die planning houden. Zoals bij Stap 1 is aangegeven, houdt u contact met de vakdocent over het werkproces. Als dat niet goed gaat, analyseert u de onderliggende competenties. 18

19 STAP 3 uitvoering 3UITVOERING DOEL VAN DE STAP Het doel van deze stap is het uitvoeren van de opdrachten. Na en ook tijdens de uitvoering ga je je werk controleren en eventueel herstellen. In deze fase worden de werkbon-opdrachten uitgevoerd. Vergeet niet per werkbon de Urenverantwoording en de lijst met de gebruikte materialen in te vullen. De werkbonnen worden door je chef ondertekend. Een kopie daarvan komt in je portfolio. Bronnen Documenten uit de Plannings- en Voorbereidingsfase Het Technisch Ontwerp Vakmatige literatuur Internet Werkbonnen 19

20 Competentieontwikkeling bij deze stap In de beoordelingsmonitor vind je de competenties die bij deze stap worden ontwikkeld. Op te leveren resultaat Werkbonnen Ingevuld Portfolioformulier K.T. 2 Werkproces Nr. Competenties 2.1 Voorkomen van storingen L Materialen en middelen inzetten M O S T Analyseren Creëren en innoveren Kwaliteit leveren Instructies en procedures opvolgen 2.2 Lokaliseren en verhelpen van storingen L Materialen en middelen inzetten M O S T V Analyseren Creëren en innoveren Kwaliteit leveren Instructies en procedures opvolgen Met druk en tegenslag omgaan 20

21 Activiteiten Je zorgt ervoor dat de opdrachten van je chef zoveel mogelijk volgens de planning worden uitgevoerd. Wanneer je de planning niet kunt halen, informeer je je werkgever. Je werkt volgens de procedures die gelden bij IT Solutions. Hierbij kun je denken aan collegialiteit, dus goed samenwerken, op tijd zijn, zorgvuldig werken en afspraken nakomen. Bij de uitvoering van de werkzaamheden ben je accuraat. Dat wil in dit geval zeggen dat het TO nauwkeurig wordt uitgevoerd. Je vult het formulier Urenverantwoording in en je werkt je Portfolio bij. Vakdocent Netwerken U beoordeelt of de leerlingen zich aan de planning houden. Bij problemen neemt u contact op met de projectbegeleider. In de ondersteunende lessen kunt u aandacht besteden aan relevante onderwerpen. Op de werkbon is er ruimte voor een handtekening bij correcte oplevering. Hierbij kunt u vragen naar het vakmatige begrip en de participatie van elke groepslid. Projectbegeleider Een belangrijke taak van de projectbegeleider is het in de gaten houden van de planning en de voortgang. Hierover kunt u contact houden met de vakdocent en de leerlingen. Verder is natuurlijk de samenwerking een aandachtspunt. Ook kunt u de competentieontwikkeling, genoemd bij elke fase, in de gaten houden en bespreekbaar maken. U heeft inzicht in de vorderingen van elke groep. Dit overzicht wordt bijgehouden door de vakdocent. 21

22 STAP 4 4OPLEVERING EN EVALUATIE DOEL VAN DE STAP In deze stap gaan jullie samen met de opdrachtgever kijken of je aan zijn wensen en eisen hebt voldaan. Ook ga je evalueren HOE je hebt gefunctioneerd. Oplevering en evaluatie Tijdens de laatste stap wordt bekeken HOE je het werk hebt gedaan en WAT je hebt gedaan. Concreet betekent dit dat de projecttaak wordt opgeleverd en beoordeeld en dat je functioneren wordt geëvalueerd. Je hebt een functioneringsgesprek op basis van het functioneringsformulier in bijlage 3. Dit formulier wordt zowel door de werkgever als de werknemer ingevuld en vormt de basis van de beoordeling. Hierbij wordt ook de procesbegeleider betrokken. Vragen over het eigen leerproces komen aan bod. Welke competenties zijn ontwikkeld en op welke manier? Welke werkwijze past bij jou? Wat ging er goed of niet zo goed? Wat zou je een volgende keer veranderen? Je legt al deze informatie vast in je POP. Je legt ook vast welke competenties je moet ontwikkelen in de volgende projecttaak. Verder moet in dit gesprek de urenverantwoording nog aan de orde komen. Je bekijkt samen - naar aanleiding van de ingevulde werkbonnen - hoeveel uur je aan de taken hebt besteed. Aan het einde van het gesprek wordt de monitor nog ingevuld. 22

23 Bronnen Documenten uit je POP Het POP-formulier (bijlage 1) Ingevulde en geaccordeerde werkbonnen Urenverantwoording op de werkbonnen Functioneringsformulier (bijlage 3) Op te leveren resultaat Bijgewerkt POP-formulier (bijlage 1) Bijgewerkt Functioneringsformulier (bijlage 3) Ingevulde Monitor (bijlage 4) 23

24 Competentieontwikkeling bij deze stap In de beoordelingsmonitor vind je de competenties die bij deze stap worden ontwikkeld. K.T. 2 Werkproces Nr. Competenties 2.1 Voorkomen van storingen L Materialen en middelen inzetten M O S T Analyseren Creëren en innoveren Kwaliteit leveren Instructies en procedures opvolgen 2.2 Lokaliseren en verhelpen van storingen L Materialen en middelen inzetten M O S T Analyseren Creëren en innoveren Kwaliteit leveren Instructies en procedures opvolgen Activiteiten V Met druk en tegenslag omgaan 1 Invullen Functioneringsformulier (bijlage 3) Zorg voor een correct ingevuld beoordelingsformulier. Zowel de leidinggevende als jij vult het in. Bespreek de verschillen. Verzamel alle bewijsstukken. Deze komen in je Portfolio. Je moet kunnen aantonen dat je de projecttaak goed hebt uitgevoerd. 2 Het Functioneringsgesprek (Eventueel) Criteriumgericht Interview. Hier moet je vragen beantwoorden over het vakgebied. Voorbeeld: Wat waren de vragen van de klant? Hoe heb je daarop geantwoord en welke kennis heb je verworven? Voer het interview met je vakdocent. Hierbij gebruik je de verzamelde documentatie uit je Portfolio. 3 POP-formulier, Functioneringsformulier en Monitor invullen 24

25 De vakmatige en procesmatige beoordeling kan apart geschieden. In het Basisdocument van Medewerker beheer ICT vindt u een uitleg over het Criteriumgericht Interview. Vakdocent In een Criteriumgericht Interview kan de leerling bijvoorbeeld aangeven waarom hij bepaalde keuzes heeft gemaakt. U kunt er ook voor kiezen om deze vragen tijdens de uitvoerende stap te stellen. Projectbegeleider Tijdens de laatste stap, het Beoordelen en Evalueren, wordt een beroep gedaan op de kritische houding en reflectievaardigheden van de leerling. Hij moet zijn eigen functioneren onderwerpen aan een kritische controle, waarbij evaluerende vragen over het afgelegde proces moeten worden beantwoord. Evaluatie door projectbegeleider: De leerling heeft vooraf in het POP-gesprek aangegeven wat hij wil leren. Is dat gerealiseerd? Beoordeling De beoordeling kan plaatsvinden op basis van de zgn. 360º feedback. Dat wil zeggen dat de leidinggevende en een of meer medeleerlingen in het project een beoordeling uitspreken over de leerling. U kunt hiervoor ook het functioneringsformulier gebruiken. 25

26 BIJLAGE 1 POP-FORMULIER POP-formulier 1. De projecttaak wordt afgesloten met een beoordeling. Naam beoordelaar:.. op - -. Te.... (de locatie) 2. Beschrijf in eigen woorden wat je gaat maken en uitvoeren in deze projecttaak. 3. Vul de kolommen in (overleg eventueel met praktijkopleider/projectbegeleider/docent) Gebruik de beoordelingsmonitor voor de volgende punten: A. Bij elke stap staat In te leveren resultaat. Schrijf op wat je niet kunt. B. Schrijf op welke competenties je verder wilt ontwikkelen. Wat wil ik leren (ontwikkelingsdoel) Hoe ga ik dat doen (Ontwikkelactiviteit) Wat wil ik bereiken (Gewenst resultaat) Wanneer (planning) Benodigde ondersteuning en faciliteiten (Bij welke lessen, workshops ga ik dat leren of ga ik dat uitzoeken via internet of ga ik daar oefeningen of opdrachten voor uitvoeren of doe ik zelfstudieopdrachten?) 26

27 4. Vul hieronder jouw planning in. Geef bij elke stap de geplande startdatum en einddatum aan. Vul later de werkelijke data in. Zo kun je zien of je je aan de planning gehouden hebt. Jouw plan Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Geplande startdatum: Geplande einddatum: Startdatum: Einddatum: 5. Ondertekening Leerling: Praktijkopleider/ docent/ begeleider: Datum: 27

28 BIJLAGE 2 WERKBONNEN IT SOLUTIONS WERKBON 1 IT SOLUTIONS Zuyderzeeweg KK Lelystad Tel: mobiel: website: Solutions.org mail: Gegevens werknemer: nr Naam Opdrachtgever: Naam Gemeente Flevostad Adres Schoolweg 5 PC 9202 TW Drachten Telefoon Mobiel Wij bevestigen dat genoemde werknemer onderstaande activiteiten tot tevredenheid voor ons heeft verricht. paraaf Omschrijving probleem / te verrichten werkzaamheden: De scripts en bestanden zijn te downloaden van Voor de gemeente Flevostad moet een client-server netwerk worden ingericht. In een interne opdracht wordt het volgende gevraagd: Installatie van de server volgens specificaties beschreven in het Technisch Ontwerp. De AD wordt geïnstalleerd via het volgende unattended bestand: script_aanmakenad.txt. Een handleiding hiervoor vind je in script_aanmakenad_uitleg.txt. Voor het statische IP-adres zie het Technisch Ontwerp. OU in de AD worden geïnstalleerd volgens script make_ou_flevostad_real.vbs Gebruikers worden via het CSV-bestand gebruikers_flevostad.cvs toegevoegd aan de AD met het commando in cmd.exe CSVDE -i -f gebruikers_flevostad.csv. Let op: Om gebruikers te importeren stel je in dat je geen minimale wachtwoordlengte is en dat er blanco (niet-ingevulde) wachtwoorden mogelijk zijn. Maak aantekeningen van de instellingen en stel vervolgens alles in op 0. Na invoegen van de gebruikers zet je de instellingen weer terug. Gebruikers worden handmatig aan de juiste global group toegevoegd. Global groups worden handmatig aan de juiste domain local group toegevoegd. Alle in het TO genoemde printers worden via een driver op de server geïnstalleerd en gedeeld De mappenstructuur op de schijf wordt handmatig aangemaakt. De Domain local groups worden aan de juiste shares en printers toegekend. Het bestand loginscript_flevostad.vbs wordt gekopieerd naar de share Netlogon. Het login script wordt handmatig toegekend aan alle gebruikers. Opmerking: Je kunt voor voorbeeldscripts kijken op 28

29 Verantwoording gebruikte materialen en uren Lijst gebruikte onderdelen: Urenstaat: (15 min=0,25 uur, 30 min = 0,5 uur, 45 min = 0,75 uur) Datum van tot Gewerkte uren Gereden km Omschrijving verrichte werkzaamheden Totaal gewerkte uren 29

30 WERKBON 2 IT SOLUTIONS Zuyderzeeweg KK Lelystad Tel: mobiel: website: mail: Gegevens werknemer: nr Naam Opdrachtgever: Naam Gemeente Flevostad Adres Schoolweg 5 PC 9202 TW Drachten Telefoon Mobiel Wij bevestigen dat genoemde werknemer onderstaande activiteiten tot tevredenheid voor ons heeft verricht. paraaf Omschrijving probleem / te verrichten werkzaamheden: Voor de gemeente Flevostad moet een client-server netwerk worden ingericht. In een interne opdracht wordt het volgende gevraagd: -Installeer een (virtueel) werkstation bestand ws_unattended.txt of maak een standaardinstallatie. -Maak het werkstation lid van het domain. De scripts en bestanden zijn te downloaden van 30

31 Verantwoording gebruikte materialen en uren Lijst gebruikte onderdelen: Urenstaat: (15 min=0,25 uur, 30 min = 0,5 uur, 45 min = 0,75 uur) Datum van tot Gewerkte uren Gereden km Omschrijving verrichte werkzaamheden Totaal gewerkte uren 31

32 WERKBON 3 IT SOLUTIONS Zuyderzeeweg KK Lelystad Tel: mobiel: website: mail: Gegevens werknemer: nr Naam Opdrachtgever: Naam Gemeente Flevostad Adres Amsterdamsestraatweg 212 PC 9207 BB Almere Telefoon Mobiel Wij bevestigen dat genoemde werknemer onderstaande activiteiten tot tevredenheid voor ons heeft verricht. paraaf Omschrijving probleem / te verrichten werkzaamheden: Om het onderstaande te simuleren moet script_storing_server.vbs op de server worden uitgevoerd. Nadat de server is geïnstalleerd is er een aantal problemen ontstaan. Los onderstaande problemen op en documenteer ze: Gebruiker Leendert Benjert kan niet inloggen. Gebruiker Aad Vingerling heeft geen home directory bij inloggen. Erik Bos kan vanaf vandaag niet meer inloggen. Gisteren nog wel. Andrea Sikkema krijgt de melding bij het inloggen: "User profile not loaded correctly". Birgit Witte kan niet meer inloggen. Bob de Vries krijgt plotseling de verkeerde software toegewezen en heeft ineens andere rechten. Eventueel door docent in te brengen storingen: Gebruiker T kan wel bij de home directory via de share van de server maar heeft geen drive mappings. Gebruiker U kan niet afdrukken naar de printer (rechten). Groep gebruikers wil graag afdrukken naar andere printer. Gebruiker V kan niet bij de share van de afdeling (NTFS en Share rechten) Gebruiker W heeft te vaak geprobeerd in te loggen met verkeerd wachtwoord en kan nu niet meer inloggen. Gebruiker X mag van de chef alleen maar inloggen tussen acht uur 's morgens en 13:00 's middags. Gebruikersgroep A wordt naar verkeerde mapping gerouteerd (verkeerd opstartscript). 32

Houdingsaspecten 2.1: Voorkomen van (ver)storingen 2.2: Lokaliseren en verhelpen van (ver)storingen 1 e beoordeling 2 e beoordeling eindbeoordeling

Houdingsaspecten 2.1: Voorkomen van (ver)storingen 2.2: Lokaliseren en verhelpen van (ver)storingen 1 e beoordeling 2 e beoordeling eindbeoordeling Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak ICT medewerker 2012-2013 Kerntaak 2: Onderhouden en beheren van hard- en software Kwalificatie en crebocode Medewerkerbeheer ICT 95070 Leeromgeving

Nadere informatie

Werken op een servicedesk

Werken op een servicedesk 10 BEROEPSTAAK Werken op een servicedesk Opleiding MEDEWERKER ICT 69310128 Bestelnummer 00615780011 COLOFON Leden werkgroep Wilfred Kempers en Ton Zuijderduin Ontwikkelgroepleider Taco Vos Eindredactie

Nadere informatie

2 Stappen en fasen. 006128860006-bw.indd 8 19-09-13 12:35

2 Stappen en fasen. 006128860006-bw.indd 8 19-09-13 12:35 2 Stappen en fasen 8 ICT-beheerder - Netwerkbeheerder 006128860006-bw.indd 8 19-09-13 12:35 De projectwijzers brengen je in realistische situaties die te maken hebben met het ICT-vakgebied zodat je niet

Nadere informatie

Kerntaak 1: Installeren van hard- en software

Kerntaak 1: Installeren van hard- en software Kerntaak 1: Installeren van hard- en software Werkproces 1.1: Assembleren van systemen De medewerker beheer ICT assembleert informatiesystemen in stand-alone situaties en netwerkomgevingen. Hij selecteert

Nadere informatie

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak ICT- en mediabeheer 2012-2013 Kerntaak 3: Beheren van (onderdelen van) informatie- of mediasystemen Kwalificatie en crebocode ICT-beheerder 95321 Leeromgeving

Nadere informatie

Installeren van software op maat

Installeren van software op maat 5 BEROEPSTAAK Installeren van software op maat Opleiding MEDEWERKER ICT 69310118 Bestelnummer 00615780006 COLOFON Leden werkgroep ICT Wilfred Kempers, Douwe Jan Pol en Ton Zuijderduin Ontwikkelgroepleider

Nadere informatie

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak ICT medewerker 2012-2013 Kerntaak 1: Installeren van hard- en software Kwalificatie en crebocode Medewerker beheer ICT 95070 Leeromgeving Buitenschools

Nadere informatie

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak ICT medewerker 2012-2013 Kerntaak 2: Onderhouden en beheren van hard- en software Kwalificatie en crebocode Medewerker ICT 95060 Leeromgeving Buitenschools

Nadere informatie

Assembleren van een computer op maat

Assembleren van een computer op maat 2 BEROEPSTAAK Assembleren van een computer op maat Opleiding MEDEWERKER ICT 69310112 Bestelnummer 00615780003 COLOFON Leden werkgroep Wilfred Kempers, Douwe Jan Pol en Ton Zuijderduin Werkgroepleider Willem

Nadere informatie

Handleiding kandidaat Examenproject: Een account voor je baas

Handleiding kandidaat Examenproject: Een account voor je baas Handleiding kandidaat Examenproject: Een account voor je baas kwalificatie: Medewerker ICT (CREBO: 95060/ 2010-2011) kerntaak 1: Installeren van hard- en software kwalificatie: Medewerker ICT (CREBO: 95060/

Nadere informatie

Praktijkopdracht. Instructie student. Kwalificerend. Ondernemer horeca/bakkerij Meewerkend horeca ondernemer. Uitstroom : Meewerkend horeca ondernemer

Praktijkopdracht. Instructie student. Kwalificerend. Ondernemer horeca/bakkerij Meewerkend horeca ondernemer. Uitstroom : Meewerkend horeca ondernemer Praktijkopdracht Kwalificerend Instructie student Ondernemer horeca/bakkerij Meewerkend horeca ondernemer Uitstroom : Meewerkend horeca ondernemer Niveau : 4 Crebonr. : 25185 Kerntaak : B1-K2 Dossier :

Nadere informatie

SECTORWERKSTUK 2013-2014

SECTORWERKSTUK 2013-2014 SECTORWERKSTUK 2013-2014 1 HET SECTORWERKSTUK Het sectorwerkstuk is een verplicht onderdeel voor alle leerlingen uit het Mavo. Het maken van een sectorwerkstuk is een manier waarop je, als eindexamenkandidaat,

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opdrachten

Nadere informatie

WERKBON Project-/bonnummer: WP 1.5 Omschrijving: Server installeren en configureren

WERKBON Project-/bonnummer: WP 1.5 Omschrijving: Server installeren en configureren WERKBON Project-/bonnummer: 3.03.01 WP 1.5 Omschrijving: Server installeren en configureren Werknemer: Datum uitvoering: Pieter de Lange 23 oktober Opdrachtgever: Naam: Bouwbedrijf CvA Adres: Amersfoortsestraat

Nadere informatie

Kwalificatiedossier MBO: ICT support Profiel(en):

Kwalificatiedossier MBO: ICT support Profiel(en): Kwalificatiedossier MBO: ICT support Profiel(en): Medewerker ICT Medewerker beheer ICT Dit dossier is een conceptversie en is vrijgegeven ten behoeve van de praktijktest. Opleidingsdomein: Informatie en

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 1 e herziene druk: november 2013 ISBN:

Nadere informatie

SW-B-K1-W2 (C) Maakt een plan van aanpak. Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: Cohort: Geldig vanaf

SW-B-K1-W2 (C) Maakt een plan van aanpak. Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: Cohort: Geldig vanaf SW-B-K1-W2 (C) Maakt een plan van aanpak Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: 23185 Cohort: Geldig vanaf 01-08-2015 Colofon * Daar waar hij staat, wordt ook zij bedoeld en omgekeerd. * Waar cliënt staat, kan

Nadere informatie

Handleiding kandidaat Examenproject: Inspectie

Handleiding kandidaat Examenproject: Inspectie Handleiding kandidaat Examenproject: Inspectie kwalificatie: Medewerker ICT (CREBO: 95060 2010-2011) kerntaak 2: Onderhouden en beheren van hard- en software Kwalificatie: Medewerker ICT (CREBO: 95060/

Nadere informatie

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak ICT medewerker 2012-2013 Kerntaak 3: Ondersteunen van systeemgebruikers Kwalificatie en crebocode Medewerker beheer ICT 95070 Leeromgeving Buitenschools

Nadere informatie

Stagegids voor de BOL-opleiding Medewerker Beheer ICT (95070) Beoordelingsdocument

Stagegids voor de BOL-opleiding Medewerker Beheer ICT (95070) Beoordelingsdocument Stagegids voor de BOL-opleiding Medewerker Beheer ICT (95070) Beoordelingsdocument Rijn IJssel, Techniek & ICT ICT-opleidingen: Medewerker Beheer ICT Crebo: 95070 Voorwoord De beroepspraktijkvorming of

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Medewerker ICT mbo-beroep, niveau 2. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair?

MBO-beroep in beeld. Medewerker ICT mbo-beroep, niveau 2. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair? MBO-beroep in beeld Medewerker ICT mbo-beroep, niveau 2 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied. Bent

Nadere informatie

Autoschadehersteller. Crebonummer 91750 / 95030. PvB 01. Voertuig afleveringsklaarmaken na reparatie. Handleiding Proeve van Bekwaamheid

Autoschadehersteller. Crebonummer 91750 / 95030. PvB 01. Voertuig afleveringsklaarmaken na reparatie. Handleiding Proeve van Bekwaamheid Autoschadehersteller Crebonummer 91750 / 95030 PvB 01 Voertuig afleveringsklaarmaken na reparatie Handleiding Proeve van Bekwaamheid Voor de beoordelaar Handleiding PvB Carrosserietechniek voor de beoordelaar.

Nadere informatie

Praktijkopdracht. Instructie student. Kwalificerend. Bediening Zelfstandig werkend gastheer/- vrouw. Uitstroom : Zelfstandig werkend gastheer/-vrouw

Praktijkopdracht. Instructie student. Kwalificerend. Bediening Zelfstandig werkend gastheer/- vrouw. Uitstroom : Zelfstandig werkend gastheer/-vrouw Praktijkopdracht Kwalificerend Instructie student Bediening Zelfstandig werkend gastheer/- vrouw Uitstroom : Zelfstandig werkend gastheer/-vrouw Niveau : 3 Crebonr. : 25171 Kerntaak : P2-K3 Dossier : Vanaf

Nadere informatie

Deelnemersinformatie Beoordeling Eerste Autotechnicus. Crebocode 93420, dossier 2013-2014

Deelnemersinformatie Beoordeling Eerste Autotechnicus. Crebocode 93420, dossier 2013-2014 Deelnemersinformatie Beoordeling Eerste Autotechnicus Deelnemersinformatie Beoordeling Eerste Autotechnicus Versie 130901 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Kerntaken, werkprocessen en competenties... 3 Wat

Nadere informatie

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak ICT- en mediabeheer 2012-2013 Kerntaak 2: Implementeren van (onderdelen van) informatie- of mediasystemen Kwalificatie en crebocode ICT-beheerder 95321

Nadere informatie

Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling

Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling ---- 2 0 1 2-2 0 1 3 ---- Masterplan Onderhoudsmonteur Installatietechniek niveau 2, crebo 95472 Naam student: Bedrijf: : nummer: Praktijkbegeleider: -begeleider:

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. Medewerker beheer ICT

Landelijke Kwalificaties MBO. Medewerker beheer ICT Landelijke Kwalificaties MBO Medewerker beheer ICT Sector: Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Branche: Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Cohort: 2008-2009 VBScript error: The script

Nadere informatie

Voorbeelden van taken op de werkplek voor de ICT-medewerker. Kwalificatie: Medewerker beheer ICT

Voorbeelden van taken op de werkplek voor de ICT-medewerker. Kwalificatie: Medewerker beheer ICT Voorbeelden van taken op de werkplek voor de ICT-medewerker Kwalificatie: Medewerker beheer ICT Kwalificatiedossier ICT-medewerker 2012-2013, 2013-2014 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Overzicht van het kwalificatiedossier

Nadere informatie

Werken in de Praktijk

Werken in de Praktijk 12 BEROEPSTAAK Werken in de Praktijk Opleiding MEDEWERKER ICT 69310132 Bestelnummer 00615780013 COLOFON Leden werkgroep ICT Wilfred Kempers, Douwe Jan Pol en Ton Zuijderduin Werkgroepleider Techniek Willem

Nadere informatie

Vaardighedenhiërarchie Blauwdruk

Vaardighedenhiërarchie Blauwdruk CREBOTRAJECT Medewerker ICT Algemene informatie Crebotraject Gebaseerd op de blauwdruk 95060 Medewerker ICT 1.0 versie: Ontwerper: Hans van Rheenen Ontwerpdatum: 03-07-2012 Versie: 1.3 Domein: Techniek

Nadere informatie

Handleiding Proeve van Bekwaamheid voor de deelnemer. Dossiers VMBO

Handleiding Proeve van Bekwaamheid voor de deelnemer. Dossiers VMBO Handleiding Proeve van Bekwaamheid voor de deelnemer Dossiers VMBO Inhoudsopgave Inleiding... 3 Informatie Proeve... 4 Kerntaak, werkprocessen, competenties en beoordelingscriteria... 4 De beoordeling

Nadere informatie

Kerntaak 2: Realiseert en bewerkt licht, beeld en/of geluid

Kerntaak 2: Realiseert en bewerkt licht, beeld en/of geluid Kerntaak 2: Realiseert en bewerkt licht, beeld en/of geluid Werkproces 2.2: Verzamelt AV-materiaal en -apparatuur, bouwt deze op en na afloop weer af De verzamelt en controleert op aanwijzing van de Fotograaf

Nadere informatie

Assembleren van een computer op maat (versie 3)

Assembleren van een computer op maat (versie 3) 2 BEROEPSTAAK Assembleren van een computer op maat (versie 3) Opleiding Medewerker ICT > Medewerker ICT [Crebo 95060] Artikelnummer: 00676350002 Colofon De beroepstaken zijn tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Handleiding EVC-procedure

Handleiding EVC-procedure Handleiding EVC-procedure Informatie voor de kandidaat VAPRO Basisoperator VAPRO A VAPRO B VAPRO C december 2007 Inhoud 1 Inleiding...3 2 De EVC-procedure...4 2.1 Afnemen van een quick scan...4 2.2 Verzamelen

Nadere informatie

Logistiek in het MKB

Logistiek in het MKB Keuzedeel mbo Logistiek in het MKB gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0062 Penvoerder: Sectorkamer mobiliteit, transport, logistiek en maritiem Gevalideerd door: Sectorkamer Mobiliteit,

Nadere informatie

Veel begeleiding [vakdocent, instructeur]

Veel begeleiding [vakdocent, instructeur] Opleiding Alle opleidingen ICT oriëntatie Netwerkbeheer en ICT beheer Periode Cluster 1 ALA IB/NB Alle opleidingen Taakklasse 1 Ontwikkelaar F. Zuijdendorp / J. Kaatee Complexiteit Taakklasse 1 determinatieproject

Nadere informatie

BPV BEOORDELINGSFORMULIER. Naam: BPV bedrijf: BPV periode:

BPV BEOORDELINGSFORMULIER. Naam: BPV bedrijf: BPV periode: BPV BEOORDELINGSFORMULIER Naam: BPV bedrijf: BPV periode: Opleiding: 95323 Netwerkbeheerder BPV eindbeoordeling Deze eindbeoordeling is gebaseerd op de beoordelingsformulieren. BPV BPV I Oriënterend BPV

Nadere informatie

BPV-praktijkboek. Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent

BPV-praktijkboek. Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent BPV-praktijkboek Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent Crebocode 90440, dossier 2013-2014 Bedrijfsnaam :. Naam Student : Cohort :.. Wat is een BPV werkboek Dit BPV werkboek maakt onderdeel uit van de Opleiding

Nadere informatie

Opleidingsgebied ICT. 2 e beoordeling: Eindbeoordeling:

Opleidingsgebied ICT. 2 e beoordeling: Eindbeoordeling: Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak Applicatie- en mediaontwikkeling 2012-2013, 2013-2014 Kerntaak 1: Ontwerpen van de applicatie, (cross)media-uiting of game Kwalificatie en crebocode

Nadere informatie

Kerntaak 1: Vervaardigt elektrotechnische (deel-)producten

Kerntaak 1: Vervaardigt elektrotechnische (deel-)producten Kerntaak 1: Vervaardigt elektrotechnische (deel-)producten Werkproces 1.1: Voorbereiden werkzaamheden De monteur verzamelt en leest relevante informatie (werkinstructies, tekeningen, schetsen, installatie-,

Nadere informatie

Functieprofiel: Ondersteuner ICT Functiecode: 0405

Functieprofiel: Ondersteuner ICT Functiecode: 0405 Functieprofiel: Ondersteuner ICT Functiecode: 0405 Doel Registreren en (laten) oplossen van vragen en storingen van ICT-gebruikers binnen de richtlijnen van de afdeling, teneinde bij te dragen aan efficiënt

Nadere informatie

Organisatie van werkzaamheden

Organisatie van werkzaamheden Organisatie van werkzaamheden Colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. 0522-235235 info@edu-actief.nl www.edu-actief.nl Auteurs: Rubus Opleidingspartners, Richard Prins Inhoudelijke redactie: Jessica Satink

Nadere informatie

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Kerntaak 1 Organiseert het leerproces van de (lerende) medewerker in de praktijk Werkproces Prestatie-indicator Examenproduct

Nadere informatie

CBL STAGEWERKBOEK Verkoper handleiding

CBL STAGEWERKBOEK Verkoper handleiding CBL STAGEWERKBOEK Verkoper handleiding centraal bureau levensmiddelenhandel 1 stagewerkboek handleiding voor de praktijkopleider (Verkoper) 1 Copyright 2012 OVD Educatieve Uitgeverij bv Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. Terugblikken en vooruitkijken (3) Crebonummer 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Proeve van Bekwaamheid. Terugblikken en vooruitkijken (3) Crebonummer 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Proeve van Bekwaamheid Terugblikken en vooruitkijken (3) Crebonummer 93500 Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE Kwalificatiedossier 2012-2013 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak ICT medewerker 2012-2013 Kerntaak 3: Ondersteunen van systeemgebruikers Kwalificatie en crebocode Medewerker ICT 95060 Leeromgeving Buitenschools (BPV

Nadere informatie

Functieprofiel Ondersteuner ICT Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Ondersteuner ICT Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Ondersteuner ICT Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Registreren en (laten) oplossen van vragen en storingen van ICTgebruikers binnen de richtlijnen van de afdeling, teneinde bij

Nadere informatie

CBL STAGEWERKBOEK Afdelingsmanager handleiding

CBL STAGEWERKBOEK Afdelingsmanager handleiding CBL STAGEWERKBOEK Afdelingsmanager handleiding centraal bureau levensmiddelenhandel 1 stagewerkboek handleiding voor de praktijkopleider (Afdelingsmanager) 1 Copyright 2012 OVD Educatieve Uitgeverij bv

Nadere informatie

Persoonlijk Actieplan (PAP)

Persoonlijk Actieplan (PAP) B 1.4 Persoonlijk Actieplan (PAP) Stagiair(e) Opleiding Bedrijf Praktijkopleider Stagedocent Nick Albregtse Interactief Vormgeven (IV) Kees Internetbureau Michiel Snijder Jan Verduijn Datum 26 09 2013

Nadere informatie

SW-B-K1-W3 (C) Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: Cohort: Geldig vanaf

SW-B-K1-W3 (C) Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: Cohort: Geldig vanaf SW-B-K1-W3 (C) Versterkt de eigen kracht van de groep Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: 23185 Cohort: Geldig vanaf 01-08-2015 Colofon * Daar waar hij staat, wordt ook zij bedoeld en omgekeerd. * Waar cliënt

Nadere informatie

Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling

Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling ---- 2 0 1 2-2 0 1 3 ---- Masterplan Eerste Monteur Werktuigkundige Installaties niveau 3, crebo 94282 Naam student: Bedrijf: : nummer: Praktijkbegeleider: -begeleider:

Nadere informatie

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Voorwoord Voor u ligt een proeve van bekwaamheid voor de opleiding Helpende Zorg & Welzijn, niveau 2, voor de kerntaak 1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Deze proeve sluit

Nadere informatie

CBL STAGEWERKBOEK Eerste verkoper handleiding

CBL STAGEWERKBOEK Eerste verkoper handleiding CBL STAGEWERKBOEK Eerste verkoper handleiding centraal bureau levensmiddelenhandel 1 stagewerkboek handleiding voor de praktijkopleider (Eerste verkoper) 1 Copyright 2012 OVD Educatieve Uitgeverij bv Alle

Nadere informatie

OPDRACHTFORMULIER. De opdrachtomschrijving. Hoe ga je de opdracht uitvoeren? Wanneer ga je de opdracht uitvoeren?

OPDRACHTFORMULIER. De opdrachtomschrijving. Hoe ga je de opdracht uitvoeren? Wanneer ga je de opdracht uitvoeren? OPDRACHTFORMULIER Naam leerling Inschrijfnummer Cohort vanaf 2013 ROC begeleider BPV-bedrijf Kwalificatieprofiel Uitstroomdifferentiatie Naam Adres Plaats Contactpersoon Crebonummer 90440 Niveau 1 Kerntaak

Nadere informatie

MZ-PBSD-B-K1-W3 (C) Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: Cohort: Geldig vanaf

MZ-PBSD-B-K1-W3 (C) Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: Cohort: Geldig vanaf MZ-PBSD-B-K1-W3 (C) Ondersteunt de cliënt bij wonen en huishouden Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: 23181 Cohort: Geldig vanaf 01-08-2015 Colofon Daar waar zij staat, wordt ook hij bedoeld en omgekeerd.

Nadere informatie

Gewenst resultaat. Vakkennis en vaardigheden. Prestatie-indicator

Gewenst resultaat. Vakkennis en vaardigheden. Prestatie-indicator Kerntaak 1 Ontwikkelen van (onderdelen van) informatie- of mediasystemen 1.1 werkproces: Stelt de vraag en/of informatiebehoefte van de opdrachtgever vast taal: Nederlandse de actuele de binnen de organisatie

Nadere informatie

Troubleshooting (versie 3)

Troubleshooting (versie 3) 6 BEROEPSTAAK Troubleshooting (versie 3) Opleiding Medewerker ICT Artikelnummer: 00676350006 Colofon De beroepstaken zijn tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van Stichting Consortium Beroepsonderwijs

Nadere informatie

Werken als specialist in de mode

Werken als specialist in de mode 1 2 3 4 5 Werken als specialist in de mode Specialist mode/maatkleding Wat laat je zien? Je toont passie voor het maken van mode Je zet je talenten in en staat open voor reacties Je ontwikkelt een eigen

Nadere informatie

Vertaaldocument huidig format naar verbeterd format kwalificatiedossier ICT-beheer ECABO 2007-2008

Vertaaldocument huidig format naar verbeterd format kwalificatiedossier ICT-beheer ECABO 2007-2008 Vertaaldocument huidig format naar verbeterd format kwalificatiedossier ICT-beheer ECABO 2007-2008 Vertaaldocument IB, juni 2007 Pagina 1 van 12 Vertaaldocument IB, juni 2007 Pagina 2 van 12 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Competentieprofiel beoordelaar

Competentieprofiel beoordelaar Competentieprofiel beoordelaar LTTR, SHE en SLEBB Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in

Nadere informatie

Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon: Naam studieloopbaanbegeleider: Telefoon:

Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon:   Naam studieloopbaanbegeleider: Telefoon: Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon: E-mail: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Naam studieloopbaanbegeleider:

Nadere informatie

Kerntaak 1: Verricht voorbereidende werkzaamheden voor de realisatie van een media-uiting

Kerntaak 1: Verricht voorbereidende werkzaamheden voor de realisatie van een media-uiting Kerntaak 1: Verricht voorbereidende werkzaamheden voor de realisatie van een media-uiting Werkproces 1.1: Organiseert (eigen) werkzaamheden en werkplek De maakt een planning of volgt de planning die voor

Nadere informatie

1e Autospuiter. Crebonummer PvB 01 8SPU-D01SO. Voorbewerken en spuiten van ondergronden. Handleiding Proeve van Bekwaamheid.

1e Autospuiter. Crebonummer PvB 01 8SPU-D01SO. Voorbewerken en spuiten van ondergronden. Handleiding Proeve van Bekwaamheid. 1e Autospuiter Crebonummer 91780 PvB 01 8SPU-D01SO Voorbewerken en spuiten van ondergronden Handleiding Proeve van Bekwaamheid Voor de deelnemer Handleiding PvB Carrosserietechniek voor de deelnemer 1

Nadere informatie

Begeleiders Handleiding

Begeleiders Handleiding Begeleiders Handleiding handleiding voor de ondernemer, praktijkbegeleider of docent Onderdeel van de Opleidingen Verkopen in de Gemengde Branche en Verkopen in de Speelgoedbranche Retail Trainingen Begeleiders

Nadere informatie

[STUDIEHANDLEIDING SLB EN EXAMINERING BPV ] Studiehandleiding studieloopbaanbergeleiding en examinering.

[STUDIEHANDLEIDING SLB EN EXAMINERING BPV ] Studiehandleiding studieloopbaanbergeleiding en examinering. 2014/2015 ROC van Amsterdam studieloopbaanbergeleiding en examinering leerjaar 3 Schooljaar 2014/2015 Annika Morrice, Ali el Amraoui [STUDIEHANDLEIDING SLB EN EXAMINERING BPV ] Studiehandleiding studieloopbaanbergeleiding

Nadere informatie

Pervasive Server V9 Installatiegids

Pervasive Server V9 Installatiegids Pervasive Server V9 Installatiegids 1 Inhoudsopgave 1. Om te beginnen... 3 2. Systeemeisen... 3 2.1 Server... 3 2.1.1 Hardware... 3 2.1.2 Software... 3 2.2 Client... 3 2.2.1 Hardware... 3 2.2.2 Software...

Nadere informatie

EXAMEN KEUZEDEEL VERRIJKING LEERVAARDIGHEDEN Code: K INFORMATIE VOOR DE BEOORDELAAR

EXAMEN KEUZEDEEL VERRIJKING LEERVAARDIGHEDEN Code: K INFORMATIE VOOR DE BEOORDELAAR EXAMEN KEUZEDEEL VERRIJKING LEERVAARDIGHEDEN Code: K0440 3. INFORMATIE VOOR DE BEOORDELAAR Versie 1.1 31.10.2016 INHOUD Inleiding... 3 Het examen... 3 Cesuur... 3 Afronding... 4 BIJLAGEN... 5 BIJLAGE 1a

Nadere informatie

Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer. Dossiers VMBO

Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer. Dossiers VMBO Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer Dossiers VMBO Inhoudsopgave Inleiding... 3 Informatie BPV-beoordeling... 4 Kerntaak, werkprocessen, competenties, beoordelingscriteria en Arbo-regels... 4

Nadere informatie

Competenties. Overzicht

Competenties. Overzicht Competenties Competenties voor het vmbo zijn nog niet ontwikkeld. Deze hieronder genoemde competenties zijn samen met docenten en bedrijfsleven afgeleid van de competenties die zijn opgesteld voor het

Nadere informatie

Bijlage I - Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP)

Bijlage I - Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) Bijlage I - Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) POP-formulier ( zie toelichting) Persoonlijke gegevens Naam student Whitney Cheung Opleiding Interactief vormgeving ID-nummer 213060231 Groep/klas IV2A Mobiel/Email

Nadere informatie

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak ICT- en mediabeheer 2012-2013 Kerntaak 1: Ontwikkelen van (onderdelen van) informatie- of mediasystemen Kwalificatie en crebocode ICT-beheerder 95321

Nadere informatie

Crebonummer PvB 02 8HAT-DO2AO. Aandrijfsystemen en onderstellen. Handleiding Proeve van Bekwaamheid. Voor de deelnemer

Crebonummer PvB 02 8HAT-DO2AO. Aandrijfsystemen en onderstellen. Handleiding Proeve van Bekwaamheid. Voor de deelnemer 1 e Autoschadehersteller Crebonummer 91760 PvB 02 8HAT-DO2AO Aandrijfsystemen en onderstellen Handleiding Proeve van Bekwaamheid Voor de deelnemer Handleiding PvB Carrosserietechniek voor de deelnemer

Nadere informatie

Werken in de praktijk

Werken in de praktijk 8 BEROEPSTAAK Werken in de praktijk Opleiding Medewerker ICT > Medewerker ICT [Crebo 95060] Artikelnummer: 00676350008 Colofon Deze uitgave is gerealiseerd onder verantwoordelijkheid van de Stichting Consortium

Nadere informatie

Beroepsopdracht 2: werken volgens plan / Zorghulp /september

Beroepsopdracht 2: werken volgens plan / Zorghulp /september 1 Beroepsopdracht 2: werken volgens plan / Zorghulp /september 2012 1 Zorghulp Inhoudsopgave Verantwoording... 2 Inleiding... 3 Opdracht 1... 4 Opdracht 2... 7 Opdracht 3... 10 Resultaatoverzicht... 11

Nadere informatie

jar en Medewerker Beheer ICT Kerntaak 1: Installeren hard- en software

jar en Medewerker Beheer ICT Kerntaak 1: Installeren hard- en software Opleiding Ontwikkelaar Complexiteit Begeleiding Duur Focus op Inhoud van de ALA Medewerker Beheer ICT Kerntaak : Installer hard- software Marian Woerde Taakklasse ALAa Veel begeleiding wek. Assembler van

Nadere informatie

DEEL A COMPETENTIEOPDRACHT LFG 2

DEEL A COMPETENTIEOPDRACHT LFG 2 DEEL A COMPETENTIEOPDRACHT COMPETENTIEOPDRACHT TOEZICHTHOUDER 1. INLEIDING Een belangrijk werkveld in de zwembadsector is het werken als lifeguard in een zwembad. Dit kan zowel in publiek zwembad, een

Nadere informatie

Windows Xp professional op de werkstations en Windows 2000 op de Server

Windows Xp professional op de werkstations en Windows 2000 op de Server Windows Xp professional op de werkstations en Windows 2000 op de Server Uitleg over het implementeren van Microsoft Windows XP Professional op de werkstations en de bijbehorende management tools. Dit boekje

Nadere informatie

Met loonwerk aan de slag

Met loonwerk aan de slag Met loonwerk aan de slag Kerntaken Werkprocessen 1 Voert gemechaniseerd loonwerk uit 1.1 Bereidt opdracht voor 1.2 Organiseert eigen werkzaamheden 1.4 Bereidt uitvoeringslocatie voor 1.5 Voert gemechaniseerde

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. Begeleiden. Crebonummer: Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL NIET KOPIËREN EXAMENBANK PROVE2MOVE

Proeve van Bekwaamheid. Begeleiden. Crebonummer: Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL NIET KOPIËREN EXAMENBANK PROVE2MOVE Proeve van Bekwaamheid Begeleiden Crebonummer: 93500 Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 2 Inhoudsopgave Inleiding 6 Opdracht 6 Beoordelingsformulier: Opdracht

Nadere informatie

EXAMEN KEUZEDEEL VERRIJKING LEERVAARDIGHEDEN Code: K INFORMATIE VOOR DE STUDENT

EXAMEN KEUZEDEEL VERRIJKING LEERVAARDIGHEDEN Code: K INFORMATIE VOOR DE STUDENT EXAMEN KEUZEDEEL VERRIJKING LEERVAARDIGHEDEN Code: K0440 2. INFORMATIE VOOR DE STUDENT Versie 1.0 31.05.2016 Informatie Deze informatie is voor jou omdat je examen gaat doen in het keuzedeel Verrijking

Nadere informatie

Examens hout- en meubelopleidingen in het mbo Niveau 2 en 3

Examens hout- en meubelopleidingen in het mbo Niveau 2 en 3 Examens hout- en meubelopleidingen in het mbo Niveau 2 en 3 Algemeen Wat moet ik doen? Aan het eind van je opleiding doe je examen om te laten zien dat je vakbekwaam bent. In dit informatieblad staat alles

Nadere informatie

Autospuiter. Crebonummer PvB 08. Applicatiefouten herstellen. Handleiding Proeve van Bekwaamheid. Voor de beoordelaar

Autospuiter. Crebonummer PvB 08. Applicatiefouten herstellen. Handleiding Proeve van Bekwaamheid. Voor de beoordelaar Autospuiter Crebonummer 91770 PvB 08 Applicatiefouten herstellen. Handleiding Proeve van Bekwaamheid Voor de beoordelaar Handleiding PvB Carrosserietechniek voor de beoordelaar. 1 Wat is een Proeve van

Nadere informatie

Deelnemer. Handleiding BPVnet. Aanmelden en inloggen. Portaal. Versie 3.5 Januari 2013

Deelnemer. Handleiding BPVnet. Aanmelden en inloggen. Portaal. Versie 3.5 Januari 2013 Deelnemer Alles wat nodig is voor de beroepspraktijkvorming is te vinden in. De leermeester, leerling en docent loggen in op dezelfde digitale omgeving, zodat zij voortdurend de competentieontwikkeling

Nadere informatie

NIET KOPIËREN. Niet iedereen is gelijk EXAMENBANK PROVE2MOVE. Proeve van Bekwaamheid. Crebonummer 93500

NIET KOPIËREN. Niet iedereen is gelijk EXAMENBANK PROVE2MOVE. Proeve van Bekwaamheid. Crebonummer 93500 Proeve van Bekwaamheid Niet iedereen is gelijk Crebonummer 93500 Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE Kwalificatiedossier 2012-2013 Juli 2012 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Medewerker ICT. Mbo-kwalificaties in de sector ICT. Medewerker ICT

Medewerker ICT. Mbo-kwalificaties in de sector ICT. Medewerker ICT Medewerker ICT Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze ontwikkelingen leggen

Nadere informatie

Handleiding kandidaat Examenproject: Demo kabelgoot

Handleiding kandidaat Examenproject: Demo kabelgoot Handleiding kandidaat Examenproject: Demo kabelgoot kwalificatie: Medewerker ICT (CREBO: 95060/ 2010-2011) kerntaak 1: Installeren van hard- en software kwalificatie: Medewerker ICT (CREBO: 95060/ 2010-2011)

Nadere informatie

Operationeel technicus

Operationeel technicus Doel Uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden, alsmede bedienen van installaties/machines, binnen geldende werkprocessen en -afspraken en volgens wet- en regelgeving en interne richtlijnen, teneinde een bijdrage

Nadere informatie

Netwerkbeheerder. Mbo-kwalificaties in de sector ICT. Netwerkbeheerder

Netwerkbeheerder. Mbo-kwalificaties in de sector ICT. Netwerkbeheerder Netwerkbeheerder Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze ontwikkelingen

Nadere informatie

Ondersteuner ICT. Context. Doel

Ondersteuner ICT. Context. Doel Ondersteuner ICT Doel Registreren en (laten) oplossen van vragen en storingen van ICT-gebruikers binnen de richtlijnen van de afdeling, teneinde bij te dragen aan efficiënt en effectief functionerende

Nadere informatie

INSTALLATIEHANDLEIDING

INSTALLATIEHANDLEIDING INSTALLATIEHANDLEIDING Update van uw Mamut programma EEN GEDETAILLEERDE STAP-VOOR-STAP BESCHRIJVING VAN HOE U EEN UPDATE KUNT MAKEN VAN UW MAMUT BUSINESS SOFTWARE PROGRAMMA (VAN VERSIE 9.0 OF NIEUWER).

Nadere informatie

Security in systemen en netwerken 1

Security in systemen en netwerken 1 Keuzedeel mbo Security in systemen en netwerken 1 behorend bij één of meerdere kwalificaties mbo Op dit moment is een wijziging van de WEB in voorbereiding waarmee de positie van keuzedelen in de kwalificatiestructuur

Nadere informatie

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten. Niveau Gevorderd

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten. Niveau Gevorderd OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT Uitvoeren van activiteiten met zorgvragers (Verpleeg- en verzorgingshuiszorg & thuiszorg) Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten Niveau

Nadere informatie

Kerntaak 1: Ontwikkelen van (onderdelen van) informatie- of mediasystemen

Kerntaak 1: Ontwikkelen van (onderdelen van) informatie- of mediasystemen Kerntaak 1: Ontwikkelen van (onderdelen van) informatie- of mediasystemen Werkproces 1.1: Stelt de vraag en/of informatiebehoefte van de opdrachtgever vast De netwerkbeheerder inventariseert de informatiebehoefte

Nadere informatie

Model Praktijkbeoordelaar

Model Praktijkbeoordelaar Model Praktijkbeoordelaar De praktijkbeoordelaar beoordeelt de deelnemer in een afnamelocatie. In de rol van praktijkbeoordelaar, beoordeelt hij 1 of de deelnemer het vereiste niveau van kennis, vaardigheden,

Nadere informatie

Handleiding Plannen van Zorg BBL-CombiCare Gehandicaptenzorg Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg

Handleiding Plannen van Zorg BBL-CombiCare Gehandicaptenzorg Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg Handleiding Plannen van Zorg BBL-CombiCare Gehandicaptenzorg Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg Werkproces VZ-IG 1.1 Stelt (mede) het zorgplan op De verzorgende-ig verzamelt gegevens om de

Nadere informatie

Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer. Dossiers 2013-2014

Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer. Dossiers 2013-2014 Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer Inhoudsopgave Inleiding... 3 Begrippenlijst... 4 Informatie BPV-beoordeling... 6 Kerntaken, werkprocessen, competenties, beoordelingscriteria en Arbo-regels...

Nadere informatie

Assembleren van een computer (versie 3)

Assembleren van een computer (versie 3) 1 BEROEPSTAAK Assembleren van een computer (versie 3) Opleiding Medewerker ICT Artikelnummer: 00676350001 Colofon De beroepstaken zijn tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van Stichting Consortium

Nadere informatie

WERKBON Project-/bonnummer: Omschrijving: Installeer en configureer Windows XP Pro

WERKBON Project-/bonnummer: Omschrijving: Installeer en configureer Windows XP Pro WERKBON Project-/bonnummer: 3.02.01 Omschrijving: Installeer en configureer Windows XP Pro Werknemer: Datum uitvoering: 23 oktober Opdrachtgever: Naam: Bouwbedrijf CvA Adres: Amersfoortsestraat 80 PC en

Nadere informatie

Kerntaak 1: Ontwerpen van de applicatie, (cross)media-uiting of game

Kerntaak 1: Ontwerpen van de applicatie, (cross)media-uiting of game Kerntaak 1: Ontwerpen van de applicatie, (cross)media-uiting of game Werkproces 1.1: Stelt de vraag en/of informatiebehoefte vast De gamedeveloper overlegt met het ontwikkelteam om de technische realisatie

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. ICT-medewerker

Landelijke Kwalificaties MBO. ICT-medewerker Landelijke Kwalificaties MBO ICT-medewerker Crebonummer: 22094, 95060, 95070 Sector: Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Branche: Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Opleidingsdomein:

Nadere informatie