Adjunctdirecteur Oriëntatie en Toeleiding Entreeopleidingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Adjunctdirecteur Oriëntatie en Toeleiding Entreeopleidingen"

Transcriptie

1 Profiel Adjunctdirecteur Oriëntatie en Toeleiding Entreeopleidingen 6 maart 2015 Ontdek jezelf. En je vak. Opdrachtgever ID College Voor meer informatie over de functie Marcel ten Berge, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) (06) Voor sollicitatie Niets uit dit profiel mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Leeuwendaal gereproduceerd worden.

2 Inhoudsopgave 1 Organisatie Ambitie, missie en visie Organigram 5 2 De functie van Adjunct Directeur Oriëntatie en Toeleiding 6 3 Profiel 8 4 De arbeidsvoorwaarden9 5 De selectieprocedure 10 6 Reacties 11 profiel/adjunctdirecteur Oriëntatie en Toeleiding Entreeopleidingen/ID College/6 maart van 11

3 1 Organisatie Het ID College biedt middelbaar beroepsonderwijs, cursussen en trainingen aan studenten. De instelling beschikt over twaalf vestigingen in Alphen aan den Rijn, Gouda, Leidschendam- Voorburg, Leiden, Katwijk, Woerden en Zoetermeer. De instelling biedt een breed palet aan MBOopleidingen, voortgezet algemeen volwassenonderwijs en een aanbod met cursussen en trainingen. Bij het ID College staat het geven van onderwijs en de interactie tussen student en docent centraal. In het onderwijsconcept Flex-ID gaat het om het aan studenten bieden van een goede start, persoonlijke begeleiding, een helder rooster en keuzeblokken binnen uitdagend beroepsonderwijs. Studenten leren niet alleen een vak, maar ontwikkelen zich ook persoonlijk en leren hun weg te vinden in de maatschappij. ID College wil dat jongeren en volwassenen zich optimaal kunnen voorbereiden op de arbeidsmarkt, op participatie in de samenleving en op het vervolgonderwijs. Om het beste uit studenten te halen is ook de organisatiestructuur van het ID College aangepast. Het ID College kent zeven onderwijsdomeinen; Economie, Gezondheidszorg, Welzijn, Dienstverlening, Techniek & ICT, Oriëntatie & Toeleiding en Bedrijfsopleidingen. De domeinen bestaan ieder uit meerdere (onderwijs)teams, hoofden, teamleiders, docenten en ondersteunend personeel (zie hieronder bij organigram). Ieder domein heeft een eigen directeur en adjunct-directeur. Daaronder bevinden zich direct de verschillende onderwijsteams die worden aangestuurd door de (deels meewerkend) teamleiders. De nieuwe structuur is opgebouwd vanuit de onderwijsteams die ieder op zich zelf een veilig leerklimaat bieden met goed beroepsonderwijs waarin de studenten hun talenten optimaal kunnen ontplooien. Zodoende ligt het onderwijskundig leiderschap op teamniveau, het resultaatverantwoordelijk management op domeinniveau en het integraal management op het niveau van het College van Bestuur. Afgelopen jaar is begonnen met de inrichting van het domein Oriëntatie en Toeleiding. Sinds begin 2015 is de nieuwe structuur van het domein Oriëntatie en Toeleiding een feit. In de nieuwe structuur is men voor het Onderwijs Servicecentrum (OSC) overgegaan naar vier regionale OSC teams (Alphen/Woerden, Leiden/Katwijk, Gouda en Zoetermeer/Leidschendam) waarin de studentbegeleiding, passend onderwijs en de verzuimbegeleiding samenwerkt. De vier onderwijsteams binnen het domein Oriëntatie & Toeleiding kennen dezelfde regio-indeling waardoor er samenwerking is tussen onderwijsteamleiders en hoofden OSC. Voor het domein Oriëntatie en Toeleiding zijn we op zoek naar een enthousiaste en ervaren Adjunct directeur die bijdraagt aan de ambities van het ID College en het eigen domein. profiel/adjunctdirecteur Oriëntatie en Toeleiding Entreeopleidingen/ID College/6 maart van 11

4 1.1 Ambitie, missie en visie Ambitie Het ID College heeft een sterke drive en ambitie en wil binnen afzienbare tijd bij de beste drie ROC s van Nederland horen. Het ID College streeft naar een zo hoog mogelijk maatschappelijk rendement en dat betekent dat alle studenten de school met een diploma verlaten. ID College wil de onderwijspartner in de regio worden, samenwerken aan de ontwikkeling van studenten, onderwijs en de regio. ID College wil een lerende organisatie zijn die openstaat voor veranderingen en permanent streeft naar verbetering van het onderwijs en ondersteunende processen. Ontwikkelingen die passen binnen de kaders van een solide bedrijfsvoering. Missie ID College wil dat jongeren en volwassenen zich optimaal kunnen voorbereiden op de arbeidsmarkt, op participatie in de samenleving en op vervolgonderwijs. Daarom biedt ID College vraaggericht en uitstekend georganiseerd onderwijs aan. Het motto daarbij is: Ontdek jezelf. En je vak. Visie De samenleving verandert voortdurend. De arbeidsmarkt vraagt op alle niveaus om meer en andere kwalificaties van startende arbeidskrachten. Nieuwe technologieën stellen hoge eisen aan mensen en de steeds meer internationaal georiënteerde en multiculturele samenleving vraagt om een nieuwe kijk op burgerschap. Sociale vaardigheden, zelfstandig werken, samenwerken, initiatief tonen en problemen oplossen worden steeds belangrijker. Ook studenten veranderen. Zij hebben andere verwachtingen, kenmerken en leervragen dan vroeger. De komende jaren zal het ID College het onderwijsaanbod aanpassen aan deze veranderingen. De organisatie werkt daarin samen met andere onderwijsinstellingen, bedrijven, maatschappelijke instellingen en overheden. Samen wil het ID College ervoor zorgen dat studenten het beste uit zichzelf halen. profiel/adjunctdirecteur Oriëntatie en Toeleiding Entreeopleidingen/ID College/6 maart van 11

5 1.2 Organigram profiel/adjunctdirecteur Oriëntatie en Toeleiding Entreeopleidingen/ID College/6 maart van 11

6 2 De functie van Adjunct Directeur Oriëntatie en Toeleiding Het domein Oriëntatie & Toeleiding richt zich op het bieden van goed, efficiënt en modern Entree onderwijs (MBO 1) dat optimaal aansluit bij de behoeften van studenten, bedrijfsleven en maatschappij. Ook biedt het domein Oriëntatie & Toeleiding vanuit het OSC een voor alle domeinen goede ondersteunende begeleidingsstructuur. Het domein Oriëntatie & Toeleiding wordt in zijn geheel integraal en in nauwe samenwerking aangestuurd door de directeur die eindverantwoordelijk is en de adjunct directeur. Er is binnen de directie Oriëntatie & Toeleiding sprake van een onderlinge taak- en portefeuilleverdeling. Bij de adjunct directeur ligt de focus op het onderwijs, de aansturing van de vier regionale onderwijsteams (Alphen/Woerden, Leiden/Katwijk, Gouda en Zoetermeer/Leidschendam), de ontwikkeling van de Entree Opleidingen en het aansturen van onderwijs gerelateerde projecten. De adjunct directeur is mede verantwoordelijk voor de uitvoering van het HRM-beleid voor het onderwijzend personeel binnen het domein O&T. De directeur richt zich daarnaast op de aansturing van het Onderwijs Servicecentrum en de te leveren ondersteuning en begeleiding van studenten. De adjunct directeur is een belangrijke schakel in het realiseren van de onderwijskundige en bedrijfsmatige doelstellingen van het domein Oriëntatie & Toeleiding. Belangrijke thema s die spelen betreffen o.a. het door vertalen van de nieuwe kwalificatiedossiers naar de onderwijsprogramma s van het Entree onderwijs binnen het kader van Flex-ID. Een proces dat is opgestart maar door de nieuwe adjunct directeur verder met de betrokken professionals zal worden opgepakt. De adjunct directeur is tevens gericht op het goed positioneren van het Entree onderwijs richting de markt en samenwerkingspartners zoals gemeenten, bedrijfsleven en het voortgezet onderwijs. De adjunct directeur vertegenwoordigt het Entree Onderwijs ook extern bij regionale en landelijke overlegstructuren (bijvoorbeeld MKB Zuid-Holland, VOA, MBO Raad). Voor de adjunct directeur Oriëntatie en Toeleiding gelden de volgende algemene resultaatgebieden en bijbehorende resultaatindicatoren. Resultaatgebieden Beleid ontwikkelen en realiseren Financiële doelstellingen behalen Resultaatindicatoren Beleidsvoorstellen, ideeën en concepten zijn actueel en effectief afgestemd op in- en externe maatschappelijk/politieke ontwikkelingen. Er is een effectieve bijdrage geleverd aan het strategische meerjaren beleid van de organisatie. Het organisatiebeleid is juist vertaald naar doelstellingen voor (onderdelen van) de aandachtsgebieden/portefeuilles Het jaarplan is volgens afspraken gerealiseerd. Er is tijdig en binnen gestelde kaders en richtlijnen zorg gedragen voor randvoorwaarden. Knelpunten zijn tijdig gesignaleerd en hierop is correcte actie ondernomen. Begroting is tijdig en realistisch opgesteld en resultaten zijn behaald. profiel/adjunctdirecteur Oriëntatie en Toeleiding Entreeopleidingen/ID College/6 maart van 11

7 Afwijkingen van begroting zijn tijdig gesignaleerd en hierop is passend actie ondernomen. Managementinformatie is tijdig en volledig aangeleverd aan de juiste betrokkenen. Adviezen zijn adequaat. Medewerkers aansturen Er is een juiste kwantitatieve en kwalitatieve bezetting om werkzaamheden uit te voeren volgens vastgestelde kwaliteitsnormen. Onderwijskundige processen en bedrijfsvoeringprocessen inrichten, realiseren en optimaliseren Het organisatiebrede personeelsbeleid is correct uitgevoerd. De medewerkertevredenheid ligt op of boven het afgesproken resultaat. Het ziekteverzuim ligt op of onder het afgesproken percentage. Er zijn effectieve verbeterslagen binnen (onderdelen van) de aandachtsgebieden/portefeuilles gerealiseerd. Processen verlopen volgens kwaliteitsafspraken en zijn effectief en adequaat op elkaar afgestemd. Rapportages zijn tijdig en volledig aan betrokkenen aangeleverd. Netwerk onderhouden De stakeholderstevredenheid ligt op of boven het afgesproken resultaat. De omzet van scholing en advies ten opzichte van de totale baten is volgens de afgesproken norm gerealiseerd. Het marktaandeel is volgens afgesproken norm gerealiseerd. De kernwaarden en (beleids)standpunten van het ID College zijn correct en effectief uitgedragen. profiel/adjunctdirecteur Oriëntatie en Toeleiding Entreeopleidingen/ID College/6 maart van 11

8 3 Profiel Kennis en ervaring: Relevante opleiding (bijv. onderwijskunde, pedagogiek), academisch werk-/denkniveau, aanvullende managementopleiding. Meerjarige integrale managementervaring binnen het onderwijs (bij voorkeur MBO 1 of 2, voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs), mogelijk in combinatie met werkervaring binnen het bedrijfsleven en/of de overheid. Ervaring met het managen van veranderingstrajecten en projecten. Minimaal aantoonbare affiniteit met de doelgroep van de Entree opleidingen. Onderwijskundig en bedrijfsmatig (financieel) sterk. Bekend met gemeentelijke projectsubsidies. Gedragscriteria en vaardigheden: Organisatiesensitiviteit. Authentiek, eerlijk, integer. Visie op de actuele ontwikkelingen in het onderwijs. Verbindend, samenwerkingsgericht. Creatief, oplossingsgericht. Resultaatgericht. Planmatig, structurerend. Koersvast. Netwerker (in- en extern), strategische samenwerkingspartner die zich gemakkelijk beweegt in de werelden van het onderwijs. profiel/adjunctdirecteur Oriëntatie en Toeleiding Entreeopleidingen/ID College/6 maart van 11

9 4 De arbeidsvoorwaarden U kunt bij het ID College écht bijdragen aan de ambities en doorontwikkeling van de organisatie, management, medewerkers én natuurlijk de kwaliteit van het onderwijs. Fulltime functie (36,86 uur per week), parttime (80 %) bespreekbaar. Salaris (full time) max ,-- bruto per maand (schaal 14 CAO BVE), exclusief vakantiegeld en dertiende maand. Standplaats Alphen aan den Rijn en Gouda. Er wordt gestart met een jaarcontract dat na één jaar bij goed functioneren wordt omgezet in een vast dienstverband. profiel/adjunctdirecteur Oriëntatie en Toeleiding Entreeopleidingen/ID College/6 maart van 11

10 5 De selectieprocedure De selectie kent twee fasen: 1 Voorselectie door bureau Leeuwendaal Gesprekken door de adviseur van Leeuwendaal met kandidaten op kantoor van Leeuwendaal in Woerden of Rijswijk in de in de periode van 23 maart tot 1 april. 2 Selectiegesprekken bij ID College, assessment De vervolgprocedure bij het ID College is in de weken van 6 april en 13 april gepland. Een assessment, CV-check en referentieonderzoek kunnen onderdeel uitmaken van de procedure. profiel/adjunctdirecteur Oriëntatie en Toeleiding Entreeopleidingen/ID College/6 maart van 11

11 6 Reacties Bij interesse ontvangen wij graag uw CV met motivatiebrief zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vóór 23 maart aanstaande. U kunt uw reactie kenbaar maken via de vacature op de site Voor nadere informatie zie: profiel/adjunctdirecteur Oriëntatie en Toeleiding Entreeopleidingen/ID College/6 maart van 11

Profiel. Manager Behandeling. 14 april 2015. Opdrachtgever InteraktContour

Profiel. Manager Behandeling. 14 april 2015. Opdrachtgever InteraktContour Profiel Manager Behandeling 14 april 2015 Opdrachtgever InteraktContour Voor meer informatie over de functie Marcel ten Berge, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 06-2900 47 45 Voor sollicitatie

Nadere informatie

Groenhorst Maartensdijk zoekt een

Groenhorst Maartensdijk zoekt een Groenhorst Maartensdijk werkt aan aantrekkelijk, betekenisvol vmbo-onderwijs voor jonge mensen die in de sector natuur, voedsel en leefomgeving willen werken. Dit doet zij door praktijkgericht en kleinschalig

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

Ontwikkeling in Verbondenheid. Kom verder 2013 2016

Ontwikkeling in Verbondenheid. Kom verder 2013 2016 Ontwikkeling in Verbondenheid Kom verder 2013 2016 INHOUD 1. Ons vertrekpunt 1.1 Verbinding 1.1 Koers 2013-2016: een stap verder 2. CVO gaat verder 2.1 Levensbeschouwelijk vorming in dialoog 2.2 Mediawijs

Nadere informatie

Bestuursverslag... 5. Jaarrekening 2010... 33

Bestuursverslag... 5. Jaarrekening 2010... 33 Jaarverslag 2010 ROC Midden Nederland Colofon Uitgave: ROC Midden Nederland, Utrecht, 2011. Coördinatie teksten en cijfers: dienst Finance, Planning & Control. Productie en realisatie: dienst Marketing

Nadere informatie

Koersen op duurzaamheid

Koersen op duurzaamheid Koersplan 2012-2017 Koersen op duurzaamheid Start 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Afronding 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1 2 Start 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Afr Inhoud Inleiding 5 1. Ons profiel 6 1.1

Nadere informatie

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control Kennis van de Overheid Maatschappelijke opgaven Van versnipperde ondersteuning naar public business control Ontwikkelingen in het openbaar bestuur gaan zo snel en zijn dermate complex dat de traditionele

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

De koers van het Staring College: visie, missie en doelen per beleidsterrein

De koers van het Staring College: visie, missie en doelen per beleidsterrein Schoolplan Staring College 2014-2018 Het schoolplan: doel en ontstaansgeschiedenis 1. Inleiding 1.1 Doel schoolplan 1.2 Bouwtekening schoolplan 1.3 Schoolplan als basis 2. Het Staring College 2.1 Locaties

Nadere informatie

SUCCES ÉN GELUK IN DE WERELD VAN VANDAAG ÉN MORGEN SAMENVATTING STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2014-2018 FEBRUARI 2014

SUCCES ÉN GELUK IN DE WERELD VAN VANDAAG ÉN MORGEN SAMENVATTING STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2014-2018 FEBRUARI 2014 SUCCES ÉN GELUK IN DE WERELD VAN VANDAAG ÉN MORGEN SAMENVATTING STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2014-2018 FEBRUARI 2014 1 2 INHOUD Algemene gegevens... 4 Voorwoord... 5 Inleiding - waarom een strategisch beleidsplan?...

Nadere informatie

Programmamanager Mens & Natuur

Programmamanager Mens & Natuur Programmamanager Mens & Natuur Beschrijving van Organisatie & Positie Adessium Referentie: 28202 De informatie die in dit document is opgenomen is vertrouwelijk. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding

Nadere informatie

Elk talent loont. Schoolplan 2014-2019. Sophianum, Scholengemeenschap Landsraderweg 3 6271 NT Gulpen 043-4505310 www.sophianum.nl info@sophianum.

Elk talent loont. Schoolplan 2014-2019. Sophianum, Scholengemeenschap Landsraderweg 3 6271 NT Gulpen 043-4505310 www.sophianum.nl info@sophianum. Elk talent loont Schoolplan 2014-2019 concept Sophianum, Scholengemeenschap Landsraderweg 3 6271 NT Gulpen 043-4505310 www.sophianum.nl info@sophianum.nl pag. 1 Sophianum Schoolplan 2014-2019 Inhoud Inhoudsopgave

Nadere informatie

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 INOS, Stichting Katholiek Onderwijs Breda Postadres Postbus 3513 4800 DM Breda Bezoekadres ANNAstede Haagweg 1 4814 GA Breda T 076 561 16 88 F 076 564 04 42 W www.inos.nl

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG. Datum 16 december 2013 Kwaliteitsafspraken mbo

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG. Datum 16 december 2013 Kwaliteitsafspraken mbo >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Middelbaar Beroeps Onderwijs IPC 2150 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK 0 INHOUD 1. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN POP 2 2. GESPEREKSCYCLUS - Gesprekken met je direct leidinggevende 4 3. HOE MAAK JE EEN POP 7 Stap 1 Welke

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

Jaarverslag. rsg de Borgen

Jaarverslag. rsg de Borgen Jaarverslag rsg de Borgen 2011 Raad van Toezicht Voorwoord 1 Organisatie 1.1 rsg de Borgen 1.2 Organisatie 1.3 Missie en visie 1.4 Strategische beleidsdoelen 1.5 Leerlingenaantallen 2 Kwaliteit 2.1 Onderwijsontwikkelingen

Nadere informatie

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs 2 toezicht houden onder de loep Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

Pim HR Scan. Zuiver Zorg. organisatie: adres: Waardenlaan 95 3345 PQ Poldervliet. Hoofd adm/hr Manager

Pim HR Scan. Zuiver Zorg. organisatie: adres: Waardenlaan 95 3345 PQ Poldervliet. Hoofd adm/hr Manager Pim HR Scan organisatie: Zuiver Zorg adres: Waardenlaan 95 3345 PQ Poldervliet contactpersoon: Karen Janzen Hoofd adm/hr Manager 1 contactinformatie: www.vraagpim.nl contact@vraagpim.nl drs. Math Hoenen

Nadere informatie

Kwaliteitszorgstelsel All Inn Kapperscollege (2013-2015)

Kwaliteitszorgstelsel All Inn Kapperscollege (2013-2015) Kwaliteitszorgstelsel All Inn Kapperscollege (2013-2015) Inhoudsopgave 1. Inleiding Organogram 2. Karakteristieken kwaliteitszorg van AIK 2.1 Missie 2.2 Visie 2.3 Managementomgeving 2.4 Kwaliteitsborging

Nadere informatie

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo Uitvoering sectorinvesteringsplannen mbo en hbo Colofon Uitgave Platform Bèta Techniek Lange Voorhout 20, 2514 EE Den Haag Postbus 556, 2501 CN Den Haag T (070) 311 97 11 F (070) 311 97 10 info@platformbetatechniek.nl

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

Partnership tussen ROC en bedrijfsleven Je hebt elkaar nodig

Partnership tussen ROC en bedrijfsleven Je hebt elkaar nodig Partnership tussen ROC en bedrijfsleven Je hebt elkaar nodig Marjan Glaudé Sjoerd Karsten Uitgave en verspreiding: SCO-Kohnstamm Instituut Nieuwe Prinsengracht 130, Postbus 94208, 1090 GE Amsterdam Tel.:

Nadere informatie

Voorkomen is beter dan uitvallen Docenten willen minder vrijblijvendheid

Voorkomen is beter dan uitvallen Docenten willen minder vrijblijvendheid Voorkomen is beter dan uitvallen Docenten willen minder vrijblijvendheid Docenten uit het MBO over voortijdig schoolverlaten Onderzoek in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Nadere informatie

Wij zijn Da Vinci. Schoolplan Da Vinci College Kagerstraat 2012-2014. Schoolplan Da Vinci College Kagerstraat

Wij zijn Da Vinci. Schoolplan Da Vinci College Kagerstraat 2012-2014. Schoolplan Da Vinci College Kagerstraat Wij zijn Da Vinci Schoolplan Da Vinci College Kagerstraat 2012-2014 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... 3 ONZE SCHOOL... 4 ONZE AMBITIE... 6 ONS ONDERWIJS... 7 ONZE BOUWSTENEN... 8 ONZE VISIE... 10 ONZE ORGANISATIE...

Nadere informatie

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3 Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 9 Contactgegevens school... 9 Contactgegevens Attendiz... 9 Contactgegevens Samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Overtuigend in topkwaliteit. Professionaliseringsplan 2013-2016

Overtuigend in topkwaliteit. Professionaliseringsplan 2013-2016 Overtuigend in topkwaliteit Professionaliseringsplan 2013-2016 Definitieve versie Oktober 2013 Overtuigend in topkwaliteit Inhoudsopgave Vooraf 3 1 Visie op ontwikkeling 4 1.1 Visie 4 1.2 Leidende principes

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding 3

Inhoudsopgave. 1. Inleiding 3 Inhoudsopgave blad 1. Inleiding 3 2. Algemene Informatie 1. Werkgever 4 2. Bestuursbureau CBO Meilân 4 3. Voorwaarden voor een aanstelling bij CBO Meilân 5 1. Grondslag 5 2. Doel 5 3. Missie 5 4. Visie

Nadere informatie

Welzijnswerk is een vak

Welzijnswerk is een vak Welzijnswerk is een vak Naar een landelijk programma professionalisering welzijnswerk Katja van Vliet Nanne Boonstra Rally Rijkschroeff Eindrapportage, juli 2007 Opdrachtgever: FCB Dienstverlenen in Arbeidsmarktvraagstukken

Nadere informatie

Flexibiliseren en uitwisselen als nooit tevoren. 1 april 2006 30 augustus 2008

Flexibiliseren en uitwisselen als nooit tevoren. 1 april 2006 30 augustus 2008 Titel project Flexibiliseren en uitwisselen als nooit tevoren Projectnummer Contactpersoon Begin- en einddatum van het project IA05010 Dhr. J. Berkhout 1 april 2006 30 augustus 2008 A. Uitgangspunten voor

Nadere informatie