HANBOEK WAVENET-MANAGER. VERSIE: april 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HANBOEK WAVENET-MANAGER. VERSIE: april 2012"

Transcriptie

1 HANBOEK VERSIE: april 2012

2 2 1.0 BELANGRIJKE INFORMATIE INLEIDING MOGELIJKE NETWERKSTRUCTUREN IN HET WAVENET COMPONENTEN PROCEDURE SYSTEEMEISEN INSTALLATIE WAVENET MANAGER-SOFTWARE STARTEN WAVENET MANAGER HANDMATIG VANUIT HET LSM WACHTWOORD NETZWERK ID RADIOKANAAL WAVENET BEHEER CENTRAL-, ROUTER- EN LOCKNODES CN_U(X), CN_S(X), RN_E(X), RN_W(X) CONFIGURATIE CN_U(X), CN_S(X), RN_E(X), RN_W(X) ONDERHOUD CONFIGURATIE LN_(X) RESETTEN VAN CENTRAL- EN ROUTERNODES, LN.R/C ALLEEN WAVENET-CONFIGURATIE CENTRAL- EN ROUTERNODES WAVENET-CONFIGURATIE LN.R/C RESETTEN TCP/IP-CONFIGURATIE RN.E(X)/RN.W(X) 15

3 3 1.0 BELANGRIJKE INFORMATIE SimonsVoss Technologies AG behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande aankondiging productveranderingen uit te voeren. Daarom kunnen beschrijvingen en illustraties in dit document afwijken van de meest recente product- en softwareversies. Te allen tijde is in twijfelgevallen het Duitse origineel de inhoudelijke referentie. Drukfouten en vergissingen voorbehouden. Meer informatie over de producten van SimonsVoss vindt u op internet op Door verkeerd geïnstalleerde en/of verkeerd geprogrammeerde componenten kan een deur worden geblokkeerd. SimonsVoss Technologies AG is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een foutieve installatie, zoals materiële of andere schade of het feit dat de toegang naar gewonde of in gevaar verkerende personen kan worden geblokkeerd! Dragers van elektronische medische implantaten (pacemakers, gehoorapparaten etc.) moeten een afstand van ten minste 30 cm tussen het implantaat en de netwerkcomponenten aanhouden; hier moeten ze individueel op attent worden gemaakt. Veiligheidshalve dienen dragers van implantaten zich door hun arts te laten voorlichten over de mogelijke gevaren van draadloze modules (868/915 MHz). 2.0 INLEIDING Met de WaveNet Manager van SimonsVoss kunnen draadloze en/of kabelnetwerken zelfstandig worden opgezet. Er moet uitgebreide kennis over de applicatiesoftware (LSM), WaveNet-technologie en de SV-hardwarecomponenten aanwezig zijn. Verder is kennis op het gebied van IT-beheer TCP/IP, LAN/WAN en COM-port vereist. De WaveNet Manager maakt het mogelijk alle netwerkknooppunten in een draadloos/kabelnetwerk (Central-, Router- en LockNodes) van SimonsVoss automatisch te adresseren (hex-adres). Met een scan worden alle reeds geïnstalleerde netwerkknooppunten geregistreerd. Elke component stuurt zijn eigen chip-id aan de WaveNet Manager terug. Vervolgens wordt in de WaveNet Manager een netwerkstructuur afgebeeld en het automatisch gegenereerde hex-adres + chip- ID weergegeven. Deze structuur (= topologie [hex-adres]) wordt na het afsluiten van de WaveNet Manager aan het LSM doorgegeven. De topologie (LSMWNNet_XXYY_NetID.csv) kan ook handmatig in het LSM (versienummer lager dan 3.1) geïmporteerd worden. Dankzij de automatische configuratie zijn de geselecteerde sluitingen in het netwerk opgenomen en kunnen door de applicatiesoftware (LSM) beheerd worden. Een WaveNet dat met de WaveNet Manager geconfigureerd is, kan op elk moment gewijzigd, uitgebreid of gereset worden.

4 4 De radiofrequentie voor Europa en Azië bedraagt 868 MHz en er staan 12 verschillende radiokanalen ter beschikking. Voor de Verenigde Staten is dit 915 MHz en tien kanalen. Er worden twee speciale frequenties voor Hongkong en Maleisië ondersteund. Reeds bestaande WaveNet-installaties die niet met de WaveNet Manager gemaakt zijn, kunnen niet met de WaveNet Manager beheerd worden! In een draadloos netwerk kunnen per netwerk (= netwerk-id) maximaal 1790 routers en per router 25 LockNodes geadresseerd worden. In een kabelnetwerk kunnen 250 routers en per router 250 LockNodes geadresseerd worden. LSM 3.X kan slechts één netwerk (= netwerk-id) beheren! Noteer voor elke installatieplaats het betreffende chip-id, zodat u altijd kunt achterhalen waar de netwerkknooppunten zich precies bevinden! Houd er rekening mee dat een precieze en goed bijgehouden documentatie en het maken van back-ups voor een stabiele werking vereist zijn! 3.0 MOGELIJKE NETWERKSTRUCTUREN IN HET WAVENET TCP/IP, WLAN met WNM.RN.E(X), WNM.RN.W(X), WNM.CN.U(X) USB of WNM.CN.S(X) serieel. Draadloos 868 MHz (915 MHz voor de VS) en/of bekabeld RS COMPONENTEN Central-, Router- en LockNodes moeten WNM-componenten zijn. Alleen componenten die met WNM beginnen (bestelcode), zijn voor autoconfiguratie geschikt. WaveNet Manager: gratis download van internet Zorg ervoor dat er zich in het draadloze bereik alleen WNM-componenten bevinden die geconfigureerd/geprogrammeerd moeten worden. Sluitplansoftware LSM Locking System Management. 5.0 PROCEDURE Alle sluitingen (cilinders, SmartRelais etc.) moeten correct geprogrammeerd zijn en daardoor deel uitmaken van het sluitplan. Bij gebruik van het LSM moeten de CommNode Server en het/de communicatieknooppunt(en) correct geconfigureerd zijn (indien nodig). WNM.RN.E(X) / WNM.RN.W(X) moet met de vereiste netwerkparameters (IP-adres, gateway, SSID etc.) geconfigureerd zijn. Alle benodigde drivers moeten van tevoren geïnstalleerd zijn! Indien nodig configuratie van VPN voor LAN/WAN.

5 5 6.0 SYSTEEMEISEN ALGEMEEN Lokale administratorrechten voor de installatie Communicatie TCP/IP (NetBios actief), LAN (advies: 100 mbps) Windows-domein Acrobat Reader (voor de helpfunctie) CLIENT MINIMALE HARDWARE-EISEN Beeldscherm min. 19 (of groter voor weergave in matrix-view) Processor: 2,66 GHz (of sneller) 2 GB RAM (of meer) Besturingssysteem van de client (vast IP-adres, naamresolutie voor LSM) MS Windows XP Prof. SP3 MS Windows Vista Business MS Windows 7 Professional NET Framework 2.0 (voor LSM) RS-232- en/of USB-interface/LAN-aansluiting Resolutie 1024x INSTALLATIE WAVENET MANAGER-SOFTWARE De WaveNet Manager moet in dezelfde map als het LSM geïnstalleerd worden. 8.0 STARTEN WAVENET MANAGER 8.1 HANDMATIG Voer het bestand WaveNetManager.exe uit. Als er meer dan een WaveNet-topologie aanwezig is, verschijnt er een dialoogvenster om het gewenste netwerk te selecteren. Als er geen topologie wordt geselecteerd (annuleren), start de WaveNet Manager en kan er een nieuw netwerk worden opgezet.

6 6 Dit dialoogvenster verschijnt niet als de WaveNet Manager via het menu uit het LSM opgeroepen is. 8.2 VANUIT HET LSM

7 7 9.0 WACHTWOORD. Het wachtwoord kan vrij worden gekozen, 1-8 tekens. Het wordt in alle WaveNetcomponenten geprogrammeerd. Het is niet mogelijk het wachtwoord achteraf te wijzigen! Het wachtwoord is nodig om te voorkomen dat reeds bestaande/andere netwerken per ongeluk worden geherprogrammeerd NETZWERK ID

8 8 Het standaard netwerk-id is: DDDD (default). Alle nog niet geprogrammeerde WaveNet-componenten bezitten dit netwerk-id. Op een later tijdstip moet handmatig een nieuw netwerk-id verstrekt worden (zie 10.3). Met een bliksemschicht wordt aangegeven dat de configuratie in dit segment voor deze component niet kon worden uitgevoerd (zie ook 11.1) RADIOKANAAL Alle nog niet geprogrammeerde WaveNet-componenten bezitten een standaardfrequentie (standaard radiokanaal). Op een later tijdstip moet handmatig een ander radiokanaal gekozen worden. Het standaard radiokanaal wordt altijd in aanvulling op het handmatig gekozen kanaal gebruikt. Zo kunnen in reeds bestaande draadloze netwerken nieuwe componenten toegevoegd worden. Er wordt dus tijdelijk op twee verschillende frequenties na elkaar gezonden. In normaal bedrijf wordt slechts één radiofrequentie gebruikt WAVENET Door (in de WaveNet Manager) op WaveNet_11_5 of WaveNet_8_8 te dubbelklikken of er met de rechter muisknop op te klikken, kan het beheer worden gestart. Topologie actualiseren: Automatische configuratie van het gehele netwerk, gevolgd door de weergave in de WaveNet Manager van alle bereikte netwerkknooppunten/- componenten met hun hex-adres en chip-id. Dit kan, afhankelijk van de grootte, enkele minuten duren. Zoeken naar CN_U(X), RN_E(X) of RN_W(X): Er wordt alleen naar deze componenten gezocht (zie 11.2 Zoekresultaat). Zoeken naar chip-id: In het gehele netwerk/topologie zoeken naar een component op basis van zijn chip-id.

9 9 Toevoegen: CN_U(X), CN_S(X), RN_E(X) of RN_W(X): Deze componenten worden direct via een COM-port of IP-adres aan de topologie toegevoegd. WaveNet-statistiek: Geeft alle geconfigureerde WN-componenten weer. Als er een nieuw netwerk herkend of gemaakt moet worden, moet een netwerk-id worden ingevoerd. Mogelijke tekens: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F max. vier tekens. De adressen 0000, 0001, DDDD en FFFF zijn niet als netwerk-id toegestaan. Daarnaast moet er ook een radiofrequentie handmatig worden geselecteerd. Daarbij kan gekozen worden uit de kanalen en 12 zijn speciale frequenties, die voor Hongkong en/of Maleisië gebruikt mogen worden. Kanaal 11 en 12 mogen ook in Europa worden gebruikt. Bovendien kan het subnetmasker worden geselecteerd, waarmee tevens het aantal segmenten wordt vastgelegd. Als het dialoogvenster met Ja wordt afgesloten, worden het netwerk-id en de radiofrequentie in de nieuwe componenten geprogrammeerd. Bij reeds bestaande netwerken verschijnt dit dialoogvenster niet. Door middel van het subnetmasker wordt de toekomstige adressering (adres en masker) bepaald.

10 BEHEER CENTRAL-, ROUTER- EN LOCKNODES 11.1 CN_U(X), CN_S(X), RN_E(X), RN_W(X) CONFIGURATIE Door in de WaveNet Manager op een CentralNode te dubbelklikken of er met de rechter muisknop op te klikken kan het beheer worden gestart. Controleren: De configuratie van de betreffende component wordt gecontroleerd. Vervangen met chip-id: Om een component te vervangen, kan de nieuwe component door het invoeren van zijn chip-id aan het geselecteerde segment toegevoegd worden. De configuratie wordt naar het nieuwe netwerkknooppunt gekopieerd. Let op: 1. Als het IP-adres van de CentralNode veranderd is, kan het vervangen meteen gebeuren. 2. Als het IP-adres gelijk blijft, moeten de twee segmenten (slave/master) eerst uit het LSM verwijderd worden (WaveNet beheren). 3. Als de COM-port gewijzigd wordt, kan de vervanging worden uitgevoerd, maar de nieuwe COM-port moet in het LSM worden ingevoerd (lokaal aansluitapparaat). 4. Als de COM-port gelijk blijft, moeten de twee segmenten (slave/master) eerst uit het LSM verwijderd worden (WaveNet beheren). Als het -symbool bij een component wordt weergegeven, kan geprobeerd worden een nieuwe configuratie te programmeren zonder het chip-id te veranderen, zodat de nieuwe configuratie aan het geselecteerde mastersegment kan worden toegevoegd.

11 11 Resetten/verwijderen: De geselecteerde component wordt gereset en vervolgens uit het scherm WaveNet Manager verwijderd. De component bezit weer de standaard configuratie (standaard netwerk-id: DDDD/radiokanaal: standaard). Naar een ander mastersegment verplaatsen: Niet mogelijk CN_U(X), CN_S(X), RN_E(X), RN_W(X) ONDERHOUD Mastersegment doorzoeken: Zoekresultaat: Leidt naar het overzicht een mogelijke configuratie in dit mastersegment. De drie kolommen beschrijven en evalueren (RSSI) de bereikte componenten/knooppunten van het geselecteerde mastersegment. Bij bekabelde componenten staat de RSSI-waarde altijd op 0 (nul).

12 12 De drie kolommen beschrijven en evalueren (RSSI) de bereikte componenten/knooppunten van het geselecteerde mastersegment. Bij bekabelde componenten staat de RSSI-waarde altijd op 0 (nul). Knooppunten in dit segment: In deze kolom worden alle componenten/ knooppunten weergegeven die door het vooraf geselecteerde mastersegment beheerd worden. Knooppunten van andere segmenten: In deze kolom worden alle knooppunten weergegeven die weliswaar draadloos door dit mastersegment bereikt kunnen worden, maar niet tot dit mastersegment behoren. Nieuwe knooppunten: In deze kolom worden alle nieuwe knooppunten weergegeven die nog niet aan een mastersegment zijn toegewezen. De knooppunten kunnen aan dit mastersegment worden toegewezen door erop te dubbelklikken of door ze naar de eerste kolom (knooppunten in dit segment) te slepen. De toewijzing kan enkele seconden tot enkele minuten duren, aangezien de routingtabel geactualiseerd moet worden. RSSI (dbm): Received Signal Strength Indication = sterkte ontvangen signaal indicatie voor de sterkte van de ontvangst. Hoe negatiever de waarde in dbm, hoe slechter de te verwachten kwaliteit van het radiosignaal! Pad actualiseren: Nog niet geprogrammeerde componenten worden automatisch op basis van de RSSI-waarde in het pad opgenomen. Zoeken naar chip-id: Nadat een mastersegment is geselecteerd, kan een andere component via zijn chip- ID gezocht worden. Het geselecteerde mastersegment en de segmenten daaronder worden doorzocht. Ping: Voor de geselecteerde component wordt een beschikbaarheidstest uitgevoerd. Opnieuw starten: Start de geselecteerde component opnieuw op.

13 CONFIGURATIE LN_(X) Door in de WaveNet Manager op een LockNode te dubbelklikken of er met de rechter muisknop op te klikken kan het beheer worden gestart. Controleren: De configuratie van de betreffende component wordt gecontroleerd. Vervangen met chip-id: Bij het vervangen van een component kan de nieuwe component door het invoeren van zijn chip-id aan het geselecteerde segment toegevoegd worden. De configuratie wordt naar het nieuwe netwerkknooppunt gekopieerd. Als het -symbool bij een component wordt weergegeven, kan geprobeerd worden een nieuwe configuratie te programmeren zonder het chip-id te veranderen. Resetten/verwijderen: De geselecteerde component wordt gereset en vervolgens uit het scherm WaveNet Manager verwijderd. De component bezit weer de standaard configuratie (standaard netwerk-id: DDDD/radiokanaal: standaard). Naar een ander mastersegment verplaatsen: Mogelijkheid om de verbinding te testen en evt. naar een ander segment te verplaatsen.

14 14 Hierbij geldt: hoe negatiever de RSSI-waarde, hoe slechter de draadloze verbinding! Door op het betreffende item te dubbelklikken of het te selecteren en vervolgens op de OK-knop te klikken, kan de LN_(X) / RN_(X) naar een ander segment verplaatst worden. De routingtabel wordt bij het toevoegen van routers automatisch geactualiseerd. Bij het verplaatsen van RN_(X) kan er een uitroepteken (!) voor een router staan. Deze router kan dan niet geselecteerd worden. De oorzaak hiervan ligt in de reeds bestaande netwerkstructuur. De router wordt in zo n geval enkel voor de volledigheid weergegeven.

15 RESETTEN VAN CENTRAL- EN ROUTERNODES, LN.R/C 12.1 ALLEEN WAVENET-CONFIGURATIE CENTRAL- EN ROUTERNODES 1. Onderbreek de stroomvoorziening (de stekker eruit trekken) 2. Wacht 20 seconden 3. Verwijder het deksel van de behuizing (4 schroeven) 4. Druk de knop op de printplaat in (vlakbij de stekker voor de energievoorziening) en houd deze ingedrukt 5. Sluit de stroom weer aan (stekker) 6. Laat de knop los als de rode led gaat branden (na ongeveer twee seconden) 7. De WaveNet-configuratie is gereset (standaardwaarden) 12.2 WAVENET-CONFIGURATIE LN.R/C 1. Onderbreek de stroomvoorziening (aansluitkabel bij LN.C/de twee batterijen bij LN.R) 2. Wacht 20 seconden 3. Verwijder het deksel van de behuizing (de kant van het deksel met het opschrift SimonsVoss voorzichtig opwippen) 4. Druk de knop op de printplaat in en houd deze ingedrukt 5. Sluit de stroom weer aan (zie punt 1.) 6. Laat de knop los als de rode led permanent brandt 7. De WaveNet-configuratie is gereset (standaardwaarden) 12.3 RESETTEN TCP/IP-CONFIGURATIE RN.E(X)/RN.W(X) 1. Onderbreek de stroomvoorziening (de stekker eruit trekken) 2. Wacht 20 seconden 3. Verwijder het deksel van de behuizing (4 schroeven) 4. Druk de knop op de printplaat in (vlakbij de stekker voor de energievoorziening) en houd deze ingedrukt 5. Sluit de stroom weer aan (stekker) 6. Houd de knop ingedrukt totdat de rode en groene leds beurtelings knipperen 7. Laat de knop los 8. De TCP-IP-configuratie is gewist

Gebruikshandleiding WOW! Software 5.0.0

Gebruikshandleiding WOW! Software 5.0.0 Gebruikshandleiding WOW! Software 5.0.0 1327_NL / Versie:12/03/2014 Software installatie 1 Software installatie Plaats de meegeleverde DVD "WOW! X.X.X" in het DVD station van uw computer. De installatie

Nadere informatie

dlan 1200+ WiFi ac The Network Innovation

dlan 1200+ WiFi ac The Network Innovation dlan 1200+ WiFi ac The Network Innovation devolo dlan 1200+ WiFi ac 2014 devolo AG Aken (Duitsland) Alle informatie in deze documentatie is na zorgvuldige controle samengesteld, geldt echter niet als toezegging

Nadere informatie

NETWERKHANDLEIDING. Ingebouwde multiprotocol Ethernetafdrukserver en draadloze Ethernetafdrukserver

NETWERKHANDLEIDING. Ingebouwde multiprotocol Ethernetafdrukserver en draadloze Ethernetafdrukserver Ingebouwde multiprotocol Ethernetafdrukserver en draadloze Ethernetafdrukserver NETWERKHANDLEIDING Deze gebruikershandleiding voor het netwerk biedt nuttige informatie over bedrade en draadloze netwerkinstellingen

Nadere informatie

ABUS 16-kanaals NAS TVVR70020

ABUS 16-kanaals NAS TVVR70020 ABUS 16-kanaals NAS TVVR70020 Gebruikershandleiding Versie 1.0 en over de gebruikershandleiding Nederlands Deze gebruiksaanwijzing hoort bij dit product. Er staan belangrijke aanwijzingen in betreffende

Nadere informatie

Vodafone Mobile Broadband

Vodafone Mobile Broadband Gebruikershandleiding: Vodafone Mobile Broadband Gebruikershandleiding: Vodafone Mobile Broadband Inhoudsopgave Introductie 3 Systeemvereisten 3 Software downloaden en installeren 4 Standaard gebruik 7

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding // Mamut Business Software Installatiehandleiding Introductie Deze handleiding is bedoeld om de installatie en eerste opstart van Mamut Business Software te vereenvoudigen. De structuur van de handleiding

Nadere informatie

Veiligheidswaarschuwing

Veiligheidswaarschuwing Veiligheidswaarschuwing! 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Let op Plaats geen objecten binnen een straal van 15 cm van de eenheid. De eenheid bereikt hoge temperaturen, wat het risico op brandwonden veroorzaakt. Gebruik

Nadere informatie

Wireless kabel/dslgatewayrouter. Routeur câble/adsl sans fil

Wireless kabel/dslgatewayrouter. Routeur câble/adsl sans fil P74219df_F5D7230-4_man.qxd 10-03-2003 15:44 Page 1 Wireless kabel/dslgatewayrouter Voor het delen van uw breedband-internetaansluiting en bestanden Routeur câble/adsl sans fil Partagez votre accès Internet

Nadere informatie

Gebruik de telefoon niet in een explosieve omgeving. Neem de restricties in acht, en volg alle voorschriften en reglementen op.

Gebruik de telefoon niet in een explosieve omgeving. Neem de restricties in acht, en volg alle voorschriften en reglementen op. AAN DE SLAG HET EERSTE GEBRUIK Controleer de inhoud van de verpakking VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Voor uw veiligheid: Lees deze richtlijnen. Het niet opvolgen ervan kan gevaarlijk en/of (bij wet) verboden zijn.

Nadere informatie

Network Scanner Tool R3.1

Network Scanner Tool R3.1 Network Scanner Tool R3.1 Handleiding Versie 3.0.04 Handleiding voor Network Scanner Tool i Copyright 2000-2004 door Sharp Corporation. Alle rechten voorbehouden. Verveelvoudiging, aanpassing of vertaling

Nadere informatie

PCTV Systems DistanTV

PCTV Systems DistanTV PCTV Systems DistanTV PCTV Systems DistanTV Gebruikershandboek NL juli 2009 2008-2009 PCTV Systems S.à r.l. Alle rechten voorbehouden Niets uit dit Handboek mag zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming

Nadere informatie

AXIS 1650-gebruikershandleiding

AXIS 1650-gebruikershandleiding AXIS 1650-gebruikershandleiding De netwerkprint- en scanserver voor printers en multifunctionele producten van Canon Bevat ondersteuning voor CAPT- (Canon Advanced Printing Technology) Canon Advanced Raster

Nadere informatie

het werk mag kopiëren, verspreiden en doorgeven; het werk mag remixen en of er afgeleide werken mag van maken

het werk mag kopiëren, verspreiden en doorgeven; het werk mag remixen en of er afgeleide werken mag van maken COPYRIGHT Niets uit dit werk mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, geluidsband, elektronisch of op welk andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke

Nadere informatie

Snel aan de slag Installatiegids (versie 4.2)

Snel aan de slag Installatiegids (versie 4.2) Internet Control Station Kijk op www.klikaanklikuit.nl /page/ mijn-ics-1000/ voor de meest recente gebruiksaanwijzing en updates. Snel aan de slag Installatiegids (versie 4.2) ICS-1000 Het grootste gemak

Nadere informatie

LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5

LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5 LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5 Datum Versie 1-2-2011 1.0 LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5 1 1. Inleiding... 5 1.1. Functionaliteit CRM relatiebeheer...5 1.2. Single versus multi-user versie...6 2. De software

Nadere informatie

Xelion 6.8 Handleiding Installatie en Beheer December 2014

Xelion 6.8 Handleiding Installatie en Beheer December 2014 Xelion 6.8 Handleiding Installatie en Beheer December 2014 Document versie 6.8 Gedetailleerd overzicht van alle beheerfuncties van Xelion 6. Dit document is bedoeld voor beheerders en operators Ten geleide

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding J URIDISCHE INFORMATIE Copyright 2011 Nuance Communications, Inc. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze publicatie mag worden overgedragen, bewerkt, gekopieerd, opgeslagen in

Nadere informatie

AlphaVision 16. Gebruikershandleiding. Alphatronics b.v.

AlphaVision 16. Gebruikershandleiding. Alphatronics b.v. AlphaVision 16 Gebruikershandleiding Alphatronics b.v. AlphaVision 16 - Gebruikershandleiding 2000 Alphatronics b.v., Nijkerk Uitgave januari 2000 - REV. 0 25-01-2000PV AV16GEBR.QXD INHOUDSOPGAVE Inleiding

Nadere informatie

1U Series DVR Snelstart gids

1U Series DVR Snelstart gids 1U Series DVR Snelstart gids 1 Inhoudsopgave 1 Hardware installatie en aansluiting... 5 1.1 Controleer de uitgepakte DVR... 5 1.2 Over het voorpaneel en achterpaneel... 5 1.3 Na het verwijderen van de

Nadere informatie

Paxton. Ins-30209-NL Net2 PaxLock - Scandic. Technische support. Onderdelenlijst. Benodigd gereedschap 12/09/2014

Paxton. Ins-30209-NL Net2 PaxLock - Scandic. Technische support. Onderdelenlijst. Benodigd gereedschap 12/09/2014 12/09/2014 Paxton Ins-30209-NL Net2 PaxLock - Scandic Technische support +31 76 3333 999 support@paxton-benelux.com Technische ondersteuning is beschikbaar van: maandag t/m vrijdag van 08:30-17:00 (CET)

Nadere informatie

Een internetverbinding draadloos delen

Een internetverbinding draadloos delen Draadloos internet heeft de toekomst, maar het zal nog even duren voordat u dit betaalbaar via uw telecomaanbieder kunt doen. Maar wel kunt u alvast een eigen draadloos netwerk aanleggen om overal in huis

Nadere informatie

Handleiding voor netwerkprinten

Handleiding voor netwerkprinten Handleiding voor netwerkprinten 1 2 3 4 5 6 7 Configuratie van Windows 95/98/Me Configuratie van Windows 2000 Configuratie van Windows XP Configuratie van Windows NT 4.0 Configuratie van NetWare Configuratie

Nadere informatie

range extender/ accesspoint

range extender/ accesspoint Universele draadloze G range extender/ accesspoint Belkin Ltd. Express Business Park, Shipton Way Rushden, NN10 6GL, Groot-Brittannië +44 (0) 1933 35 2000 +44 (0) 1933 31 2000 fax Belkin B.V. Boeing Avenue

Nadere informatie

Network Guide Guide Réseau Netzwerkbetrieb Guía de red Guida alla rete Netwerkhandleiding Guia de Rede

Network Guide Guide Réseau Netzwerkbetrieb Guía de red Guida alla rete Netwerkhandleiding Guia de Rede Network Guide Guide Réseau Netzwerkbetrieb Guía de red Guida alla rete Netwerkhandleiding Guia de Rede Nätverksguide Руководство по работе в сети Regulatory models: W60, W61 010-0756-00 DISPERINDAG No.

Nadere informatie

GALAXY 16/16 PLUS INSTALLATEURSHANDLEIDING

GALAXY 16/16 PLUS INSTALLATEURSHANDLEIDING GALAXY 16/16 PLUS INSTALLATEURSHANDLEIDING Versie: mei 2002 Art.nr.: 16.225 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Direct beginnen 5 3. Configuraties 6 3.1 Inleiding 6 3.2 GalaXy 16 6 3.3 GalaXy 16plus 6 4. Verschillende

Nadere informatie

Handleidung MEDION LIFE P89654 (MD 90224)

Handleidung MEDION LIFE P89654 (MD 90224) Netzwerkfestplatte/NAS mit zwei integrierten Festplatten 2 x 4 TB (2 x 4000 GB)/ Netwerkschijf/NAS met twee ingebouwde harde schijven 2x 4 TB (2x 4000 GB)/ Disque dur réseau/ NAS avec deux disques durs

Nadere informatie

MONITOR ISM / AFx IP-connectiviteit Handleiding V3.1

MONITOR ISM / AFx IP-connectiviteit Handleiding V3.1 MONITOR ISM / AFx IP-connectiviteit Handleiding V3.1 Inhoud Aansprakelijkheidsbeperking... ii Auteursrechten en handelsmerken... ii Contactgegevens... ii Welkom... 1 1.1 Publiek en doelstelling van document...2

Nadere informatie

CopyCentre C20, WorkCentre M20 en WorkCentre M20i Handleiding voor de gebruiker 604P17902

CopyCentre C20, WorkCentre M20 en WorkCentre M20i Handleiding voor de gebruiker 604P17902 CopyCentre C20, WorkCentre M20 en WorkCentre M20i Handleiding voor de gebruiker 604P17902 Vertaald door: The Document Company Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City Hertfordshire

Nadere informatie

INSTALLATIE VAN DE BelD KAARTLEZER

INSTALLATIE VAN DE BelD KAARTLEZER INSTALLATIE VAN DE BelD KAARTLEZER 1. Inleiding Om toegang te krijgen tot het systeem van de Orde van Architecten Vlaamse Raad waarmee u uw digitaal visum kan verkrijgen, dient u te beschikken over een

Nadere informatie

TeamConnect. Oplossing voor vergaderingen en audioconferenties. Gebruiksaanwijzing

TeamConnect. Oplossing voor vergaderingen en audioconferenties. Gebruiksaanwijzing TeamConnect Oplossing voor vergaderingen en audioconferenties Gebruiksaanwijzing 2 TeamConnect Inhoud Inhoud Belangrijke veiligheidsaanwijzingen...5 Inhoud van de verpakking...7 Introductie De TeamConnect-oplossing

Nadere informatie