Mooij, Gabor Meer doen met public relations

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Mooij, Gabor Meer doen met public relations"

Transcriptie

1 Non-Fictie Mooij, Gabor Meer doen met public relations Meer doen met public relations / Gabor Mooij ; coo rdinatie/fondsredactie: Ingrid Lenting. - Alphen aan den Rijn : Vakmedianet, pagina's ; 25 cm. (Secretaresse assistent. Wijzers, ISSN Communiceren). - Op omslag: Management support. - Met literatuuropgave. ISBN : 091 : 11 Bedrijf en Beroep I : : : : 12 Communicatie I : : Tegenwoordig is public relations (pr) veel meer dan het zorgen voor publiciteit via de pers. Dat komt vooral door de ontwikkeling van de sociale media en andere internetmogelijk- heden, waardoor u een boodschap razendsnel direct aan doelgroepen kunt overbrengen. U hebt als secretaresse eigenlijk ook voortdurend met pr te maken, zelfs als dat niet tot uw formele functie omschrijving behoort. De telefoongesprekken die u voert, de mailtjes die u stuurt en beantwoordt en de bijeenkomsten die u helpt organiseren, horen allemaal bij de pr van uw organisatie. In deze Secretaresse Assistent Wijzer leest u wat pr precies inhoudt en hoe u pr kunt vormgeven Kiekebosch, Harrie Journalistiek van nu Journalistiek van nu : maatschappijgericht en multimediaal / Harrie Kiekebosch ; m.m.v. Willem Zeijl. - Bussum : Uitgeverij Coutinho, pagina's ; 24 cm. - Met literatuuropgave, register. ISBN Journalisten krijgen steeds meer een dubbele rol. Enerzijds moeten zij nieuwsfeiten omzetten in snelle, lezersgerichte teksten, video's en foto's en anderzijds vraagt de maatschappij meer en meer om duiding. Studieboeken gaan nog altijd vooral over traditionele journalistiek, maar de opleidingen vragen om een basisboek dat alle (nieuwe) vormen van journalistiek behandelt. Journalistiek van nu voldoet aan die vraag. Dit is het eerste basisboek dat maatschappijgerichte journalistiek centraal stelt: een combinatie van traditionele en populaire journalistiek, aangevuld met civic journalism en verspreid via verschillende kanalen (crossmediaal). Journalistiek van nu bestaat uit 3 delen. Deel 1 gaat in op het veranderende journalistieke vak. Deel 2, dat het begrip 'nieuws' behandelt, gaat onder andere over: Bureauredactie, Selecteren van Nieuws, Tekstschrijven, Vorm, Opbouw en Achtergrondjournalistiek. Wetten en regels rond journalistiek staan in deel 3. Voor wie Van de journalist in opleiding tot de mediaprofessional die het publiek wil blijven bereiken: Journalistiek van nu is voor iedereen in het vak een nieuw standaardwerk. 1

2 Non-Fictie Cornelis, Gustaaf C. Eerlijke wetenschap Eerlijke wetenschap : waarom hebben wetenschapsmensen een geweten nodig? / Gustaaf C. Cornelis. - Leuven : LannooCampus, [2013] pagina's ; 22 cm. - Met literatuuropgave. ISBN : 135 : 13 Wetenschap en Techniek : : Wat is er toch aan de hand in de academische wereld? Het ene na het andere geval van wetenschappelijke fraude haalt de media! In binnen- en buitenland reageren universitaire wereld en maatschappij met onbegrip, ongeloof en verontwaardiging. Het debat over wetenschappelijke integriteit en de nefaste invloed daarop van de almaar toenemende publicatiedruk woedt volop. Dreigt het vertrouwen in het wetenschappelijke wereldbeeld en in de wetenschappelijke onderzoeksmethode volledig teloor te gaan? Is het niet de hoogste tijd om die ontoelaatbare misbruiken in de wetenschap uit te roeien? Dit boek presenteert waarden aan studenten, criteria aan wetenschapsmensen en argumenten aan beleidsmakers om misbruiken, fraude en plagiaat te voorkomen. Aan de verbijsterde leek biedt de analyse een verhelderend inzicht. Eerlijke wetenschap is een onderhoudend (wetenschapsfilosofisch) essay over wetenschap en ethiek. Het biedt een onderbouwd en genuanceerd antwoord op een beschamende realiteit, voorbij de intuïtieve en emotionele uitspraken van sommige betrokkenen in de publieke ruimte. 2

3 Non-Fictie Jong, H. de Ee n Bijbel, twee Testamenten Ee n Bijbel, twee Testamenten : of het ongelijk van Marcion / H. de Jong. - Franeker : Van Wijnen, [2013] p ; 22 cm ISBN : : : : : 27 Religie : I : : Veel mensen kunnen tegenwoordig de Bijbel heel kort samenvatten: God is liefde. Niet dat dit fout is, maar hoe zit het dan met het Oude Testament? Staat bijvoorbeeld het bevel aan het volk Israël om de oorspronkelijke bevolking van Palestina uit te roeien daar niet lijnrecht tegenover? Hoezo liefde? Het zinnetje 'God is liefde' kan er gemakkelijk toe leiden dat we het Oude Testament buiten spel zetten. Een van de eersten die dat in de kerkgeschiedenis deed was Marcion. Hij schoof het Oude Testament terzijde omdat hij het niet kon verenigen met het Nieuwe, en zuiverde dat laatste van alle verwijzingen naar het O.T. Deze Marcion is voor de kerk door heel haar geschiedenis heen een gevaar gebleven, omdat zijn denkbeelden belangrijke vertegenwoordigers van het christendom telkens opnieuw hebben aangesproken. In dit boek houdt de schrijver zich bezig met de verhouding tussen Oude en Nieuwe Testament en met de vraag hoe het zit met het gelijk of ongelijk van Marcion. Zijn opvatting heeft vanwege haar eenvoud iets aantrekkelijks, maar zij tast niettemin de kern van de Bijbelse boodschap aan Vreugdenhil, Gerrit C. Onheil dat voorbijgaat Onheil dat voorbijgaat : psalm 91 en de (oudoosterse) bedreiging door demonen / Dr. Gerrit C. Vreugdenhil. - Zoetermeer : Boekencentrum Academic, [2013] pagina's : illustraties ; 25 cm. - Met literatuuropgave. - Met samenvatting in het Engels. ISBN Geesten en demonen zijn geen verleden tijd. In deze studie wordt aan de hand van Psalm 91 onderzocht hoe men ten tijde van het Oude Testament omging met geesten en demonen en wat daarvan de relevantie is voor de gelovige vandaag. In de Westerse cultuur staan mensen steeds meer open voor bovennatuurlijke en paranormale zaken. In boeken, films en op internet uiten mensen hun belangstelling voor de onzichtbare wereld van geesten en demonen. Uit het Nieuwe Testament blijkt dat dit ernstig negatieve gevolgen kan hebben. Aan de hand van Psalm 91 wordt in deze studie onderzocht hoe men ten tijde van het Oude Testament omging met de realiteit van demonen. De beelden van bedreiging uit de psalm worden grondig geanalyseerd op hun demonische betekenis. Vanuit de psalm wordt voor de hedendaagse gelovige in dit boek een antwoord gezocht op de bedreiging door demonen. 3

4 Non-Fictie O'Malley, John W. Trent Trent : what happened at the Council / John W. O'Malley. - Cambridge, Massachusetts : The Belknap Press of Harvard University Press, pagina's : illustraties, kaart ; 22 cm. - Met literatuuropgave, index. ISBN : : 27 Religie : : The Council of Trent ( ), the Catholic Church's attempt to put its house in order in response to the Protestant Reformation, has long been praised and blamed for things it never did. Now, in this first full one-volume history in modern times, John W. O'Malley brings to life the volatile issues that pushed several Holy Roman emperors, kings and queens of France, and five popes--and all of Europe with them--repeatedly to the brink of disaster. During the council's eighteen years, war and threat of war among the key players, as well as the Ottoman Turks' onslaught against Christendom, turned the council into a perilous enterprise. Its leaders declined to make a pronouncement on war against infidels, but Trent's most glaring and ironic silence was on the authority of the papacy itself. The popes, who reigned as Italian monarchs while serving as pastors, did everything in their power to keep papal reform out of the council's hands--and their power was considerable. O'Malley shows how the council pursued its contentious parallel agenda of reforming the Church while simultaneously asserting Catholic doctrine. Like What Happened at Vatican II. 4

5 Non-Fictie Mortelmans, Dimitri Handboek kwalitatieve onderzoeksmethoden Handboek kwalitatieve onderzoeksmethoden / Dimitri Mortelmans. - 4e, herz. dr. Leuven ; Den Haag : Acco, p : ill ; 25 cm. - 1e dr.: Leuven ; Voorburg : Acco, Met index, lit. opg. ISBN : : 10 Mens en Maatschappij : : : : 10 Mens en Maatschappij : : De invalshoek van het boek is praktijkgeoriënteerd met een speciale aandacht voor startende onderzoekers en studenten. De theoretische benadering van de onderwerpen wordt afgewisseld met voorbeelden uit gepubliceerd werk en materiaal uit de dagelijkse onderzoekspraktijk. De voorbeelden zijn gekozen uit Nederlandstalig én internationaal onderzoek. Voor studenten wordt elk hoofdstuk afgerond met korte zelftesten die toelaten om zelf je vorderingen in de verwerking van het boek na te gaan. Het handboek is verdeeld in vier grote delen. 1.Het eerste deel situeert de kwalitatieve onderzoeksmethode historisch en vergelijkt de eigenheid van het kwalitatieve met de eigenheid van kwantitatief onderzoek. 2.Het tweede deel kijkt naar de start : het schrijven van de probleemstelling, het nemen van cruciale beslissingen bij het opzetten van het onderzoek en het werken met kwalitatieve steekproeven. 3.Deel drie behandelt de dataverzamelingsmethoden die regelmatig terugkomen in kwalitatieve onderzoeken. Er wordt ingegaan op het diepte-interview, de focusgroep, mixed methods en het wetenschappelijk observeren. 4.Het laatste deel gaat dieper in op de verwerking van kwalitatieve gegevens. Hoe kwalitatieve data analyseren en wat met de kwalitatieve rapportage? Zaal, Maarten Overtreding vermijden of naleving bevorderen? Overtreding vermijden of naleving bevorderen? : hoe mensen kunnen worden aangezet tot regelnaleving hangt af van het gedrag van hun groepsgenoten / Maarten Zaal, Naomi Ellemers. - Den Haag : Boom Lemma uitgevers, p : ill ; 24 cm. (Handhaving en gedrag). - Titelp. vermeldt: Universiteit Leiden. - Met lit. opg. ISBN In het huidige onderzoek is gekeken naar manieren waarop regelgevers en handhavers het beste kunnen inspelen op zo'n situatie. De resultaten van drie onderzoeken laten zien dat mensen, in situaties waarin veel anderen de regels overtreden, gemotiveerd kunnen worden tot naleving door in te spelen op hun verlangen zich positief van anderen te onderscheiden. Wanneer anderen de regels overtreden loopt het individu namelijk weliswaar weinig risico zich door overtreding negatief van anderen te onderscheiden, maar het heeft ook de mogelijkheid zich door naleving positief van anderen te onderscheiden. Door in te spelen op dit verlangen tot positief onderscheid is het dus mogelijk om naleving te bevorderen in situaties waarin overtreding de norm lijkt. De resultaten suggereren dat het voor regelgevers en handhavers belangrijk is om het prijzenswaardige van naleving te benadrukken, in plaats van het accent te leggen op het verwerpelijke van overtreding, wanneer ze proberen een sociale norm tot overtreding te doorbreken. Dit boek is bestemd voor toezichthouders en handhavers. Daarnaast is deze uitgave ook relevant voor wetenschappers op het grensoverschrijdende gebied van criminologie, bestuurskunde, organisatiekunde en rechten. 5

6 Non-Fictie Uitslag, Marion Rouwconflict Rouwconflict : regie op het hart / Marion Uitslag, Tineke Rodenburg. - Utrecht : Uitgeverij STILI NOVI, [2013] pagina's : illustraties ; 25 cm ISBN : : 10 Mens en Maatschappij : : : : 10 Mens en Maatschappij I : : Het boek Rouwconflict, regie op het hart geeft een samenhangende kijk op verlies en conflict zodat de betrokken personen met dit inzicht de regie kunnen (her)pakken. Verliezen en conflicten zijn onderling sterk verbonden. Aan de hand van het nieuwe HART-model tonen de auteurs wat er gebeurt en waar beschadigingen kunnen optreden als gevolg van een verlies of conflict. Met het daaropvolgend geïntroduceerde REGIE-model kunnen de beschadigde elementen van het HART worden hersteld. Rouwconflict geeft vervolgens praktische toepassingen hoe conflicten en verliezen in samenhang aan te pakken. Rouwconflict is opgebouwd uit twee gedeelten. In het eerste deel wordt de verbinding tussen verliezen en conflicten uitgewerkt. Het tweede deel beschrijft de werking en de effecten van verliezen en conflicten Bombaerts, Gunter Emanciperen kun je leren Emanciperen kun je leren : kracht en macht, altijd en overal / Gunter Bombaerts. Tielt : Lannoo, [2013] pagina's : illustraties ; 24 cm. - Met literatuuropgave. ISBN Emanciperen kun je leren voert een pleidooi voor emancipatie en empowerment. Maatschappelijke discussies over gevoelige thema's verzanden vaak in gepolariseerde situaties. Gunter Bombaerts vertrekt evenwel van de positieve boodschap dat er altijd en overal een mogelijkheid is om kracht en macht op te bouwen. Samen met de betrokken actoren kun je immers een groep creëren op zo'n manier dat de uitdagingen hanteerbaar worden en de tegenstellingen kleiner. Dit kan bijvoorbeeld door de groep anders samen te stellen, de cultuur van de groep te veranderen of de betekenissen die de groep gebruikt aan te passen. Dit inzicht wordt toegepast binnen emancipatie en empowerment en concreet geïllustreerd vanuit vier situaties: kinderen in armoede in de jeugdbeweging, 50plussers op de werkvloer, inspraak in beslissingen over kernafval en het hoofddoekendebat op school. Voor elk van de vier voorbeelden wordt een centrale stelling uitgewerkt als illustratie van de theorie. Jeugdbewegingen kunnen emancipatorisch zijn, maar dit is erg precair en daarom moeten ze realistisch zijn over wat ze doen en kunnen. 6

7 Non-Fictie Vols, M. Woonoverlast en het recht op prive leven Woonoverlast en het recht op prive leven : de aanpak van overlastveroorzakers in Nederland, Engeland, Wales en Belgie / Michel Vols. - Den Haag : Boom Juridische uitgevers, [2013] p : fig ; 24 cm. - (Openbare orde & veiligheid ; 2). - Proefschrift Rijksuniversiteit Groningen. - Met lit. opg. - Met samenvatting in het Engels. ISBN : : 10 Mens en Maatschappij : : : : : Dit onderzoek is gericht op de vraag hoe de lokale overheid woonoverlast bestrijdt in Nederland, Engeland, Wales en België. Bij de uitoefening van haar bevoegdheden bevindt zij zich in een lastige spagaat. Enerzijds wordt van haar verlangd dat zij actief optreedt om het recht op privéleven van de overlastslachtoffers te beschermen. Anderzijds dient zij zich op grond van grondwettelijke en verdragsverplichtingen zo veel mogelijk te onthouden van interventie in het privéleven van de overlastveroorzaker. Vergeleken met onze buurlanden beschikt de Nederlandse lokale overheid slechts over paardenmiddelen. Het bevoegde bestuursorgaan kan overlastgevende woningen slechts sluiten. De bevoegdheden in de Engelse en Belgische wetgeving maken een genuanceerdere aanpak mogelijk. De bevoegde autoriteit kan door middel van gerichte gedragsaanwijzingen vroegtijdig aan de overlast een einde maken. Dat komt zowel de overlastslachtoffers als de overlastveroorzaker ten goede. De auteur pleit voor het introduceren van een soortgelijk instrumentarium in Nederland Gatrell, Peter The making of the modern refugee The making of the modern refugee / Peter Gatrell. - First edition. - Oxford : Oxford University Press, XII, 312 pagina's : illustraties ; 24 cm. - Met literatuuropgave, index. ISBN The Making of the Modern Refugee is a comprehensive history of global population displacement in the twentieth century. It takes a new approach to the subject, exploring its causes, consequences, and meanings. History, the author shows, provides important clues to understanding how the idea of refugees as a "problem" embedded itself in the minds of policy-makers and the public, and poses a series of fundamental questions about the nature of enforced migration and how it has shaped society throughout the twentieth century across a broad geographical area--from Europe and the Middle East to South Asia, South-East Asia and sub-saharan Africa. Wars, revolutions, and state formation are invoked as the main causal explanations of displacement, and are considered alongside the emergence of a twentieth-century refugee regime linking governmental practices, professional expertise, and humanitarian relief efforts. 7

8 Non-Fictie Keller, Timothy Goed werk Goed werk : ons dagelijks werk en Gods plan voor de wereld / Tim Keller ; met Katherine Leary Alsdorf ; [vert. uit het engels door Rene Barkema]. - Franeker : Van Wijnen, [2013] p ; 21 cm. - Vert. van: Every good endeavour : connecting your work to God's work. - New Yoprk : Dutton, ISBN : : 11 Bedrijf en Beroep I : : : : 10 Mens en Maatschappij : : In een wereld waar werk in toenemende mate onzeker en stressvol is, knagen er vaak allerlei vragen: Waarom doe ik dit werk? Waarom is het allemaal zo moeizaam? Kan ik er iets aan veranderen? Tim Keller spreekt al meer dan twintig jaar intensief met studenten, werknemers en leidinggevenden over het onderwerp werk en roeping. Zijn ervaring heeft hij neergelegd in een boek voor iedereen, met Bijbels onderwijs over vragen als: Wat is de zin van ons werk? Hoe kan ik nuttig werken in een omgeving waar de concurrentie moordend is en elke cent omgedraaid moet worden? Hoe kan ik mijn gaven inzetten en wat is mijn roeping? Kan ik mijn normen en waarden vasthouden en toch doorgroeien in mijn vak? Hoe kan ik leven met het besef dat ik onvermijdelijk soms vuile handen maak? Met diep inzicht en vaak verrassende adviezen laat Keller zien dat de wijsheid van de Bijbel ons echt verder brengt als het om ons dagelijks werk gaat. De christelijke visie op werk, dat we werken om anderen te dienen, niet onszelf, brengt evenwicht in ons werk en in ons persoonlijk leven Plessen, W. Arbeidsovereenkomstenrecht en sociaal zekerheidsrecht Arbeidsovereenkomstenrecht en sociaal zekerheidsrecht / W. Plessen ; met medew. van: P.M.M. Massuger. - 11e [gew.] dr. - Groningen [etc.] : Noordhoff, [2013] p : ill ; 24 cm. - [Theorieboek]. - Oorspr. titel: Sociaal en economisch recht voor economische en bedrijfskundige richtingen / R. Barents, W. Plessen. - Alphen aan den Rijn : Samsom H.D. Tjeenk Willink, Met reg. ISBN Arbeidsovereenkomstenrecht en sociaalzekerheidsrecht behandelt de juridische aspecten van het zoeken, vinden en hebben van werk. Werk en werkloosheid zijn onderwerpen die aan grote veranderingen onderhevig zijn. Dit heeft geleid tot een uitgebreid en ingewikkeld stelsel van rechtsregels. Deze 11e herziene druk van Arbeidsovereenkomstenrecht en sociaalzekerheidsrecht bespreekt alle actuele ontwikkelingen op het gebied van arbeidsrecht en sociale zekerheidsrecht. In de nieuwe druk zijn ook de beleidsvoornemens op dit terrein van het nieuwe kabinet verwerkt. Arbeidsovereenkomstenrecht en sociaalzekerheidsrecht behandelt eerst het begrip arbeidsarbeidsovereenkomst, waarna een grote diversiteit aan regels rond arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden aan de orde komt. Zeer uitgebreide aandacht wordt besteed aan het ingewikkelde Nederlandse ontslagrecht. Tevens komen aan de orde het collectieve arbeidsrecht, alsmede het stakings- en medezeggenschapsrecht. Ook de keerzijde van werken komt aan de orde; alle uitkeringen in ons sociaal stelsel worden behandeld: de WW, de regelingen bij arbeidsongeschiktheid, ons zorgstelsel, de AOW, Kinderbijslag etc. Tot slot wordt kort aandacht besteed aan alle internationale organisaties op het gebied van de arbeid. 8

9 Non-Fictie Wickham, Carrie Rosefsky The Muslim Brotherhood The Muslim Brotherhood : evolution of an Islamist movement / Carrie Rosefsky Wickham. - Princeton : Princeton University Press, XVIII, 360 pagina's ; 24 cm. Met literatuuropgave, index. ISBN : : : : 339 : 10 Mens en Maatschappij I : : The Muslim Brotherhood has achieved a level of influence nearly unimaginable before the Arab Spring. The Brotherhood was the resounding victor in Egypt's parliamentary elections, and six months later, a leader of the group was elected president. Yet the implications of the Brotherhood's rising power for the future of democratic governance, peace, and stability in the region is open to dispute. Drawing on more than one hundred in-depth interviews as well as Arabic language sources not previously accessed by Western researchers, Carrie Rosefsky Wickham traces the evolution of the Muslim Brotherhood in Egypt from its founding in 1928 to the fall of Mubarak and the watershed elections of Further, she compares the Brotherhood's trajectory with those of mainstream Islamist groups in Jordan, Kuwait, and Morocco, revealing a wider pattern of change. Wickham highlights the internal divisions of such groups and explores the shifting balance of power among them. She shows that they are not proceeding along a linear path toward greater moderation. Rather, their course has been marked by profound tensions and contradictions, yielding hybrid agendas in which newly embraced themes of freedom and democracy coexist uneasily with illiberal concepts of Shari'a carried over from the past World World political reference atlas World political reference atlas / chief editor Ja nis Turlajs ; cartographers Aldis Builis, Edijs Haberkorns, Janeks Kilups, Oskars Rencis, Alvis S erenda, Ja nis Upmanis, Ru dolfs Vingris, Edmunds Gvido Zvaigzne ; translator Amanda Ja niece. - Ri ga : Ja n a se ta Map Publishers, [2011] pagina's : illustraties, kaarten ; 31 cm ISBN There are approximately 200 countries in the world but some of them usually are not shown on the maps due to uncertain political status. The new World Reference Atlas provides information about all countries irrespective of their status as well as about 600 dependencies and autonomies which are generally based on ethnic, religious or other grounds. The basic part of the atlas consists of regional political maps with highlighted administrative subdivisions and saturate with the latest information. Territories with broad autonomy are depicted in different colourings. Reference chapter includes the most important information about 800 territories of the world - countries, self-proclaimed countries, dependencies, autonomies, overseas and territories with other special status. Reference chapter is illustrated with flags, many of them published for the first time. The atlas ends with index which contains more than geographical names. To describe diversity of different countries better, the atlas includes thematic maps of continents and the world: physical, political, historical, population distribution, religion, ethnic and language maps (also map of official languages), map of writing systems, globalization map and map of political organizations. 9

10 Non-Fictie Handbook The handbook of market design The handbook of market design / edited by Nir Vulkan, Alvin E. Roth and Zvika Neeman. - First edition, 1st impression. - Oxford : Oxford University Press, XXIV, 681 pagina's : illustraties ; 25 cm. - Met literatuuropgave, index. ISBN : : I : : : : 10 Mens en Maatschappij : : Economists often look at markets as given, and try to make predictions about who will do what and what will happen in these markets Market design, by contrast, does not take markets as given; instead, it combines insights from economic and game theory together with common sense and lessons learned from empirical work and experimental analysis to aid in the design and implementation of actual markets In recent years the field has grown dramatically, partially because of the successful wave of spectrum auctions in the US and in Europe, which have been designed by a number of prominent economists, and partially because of the increase use of the Internet as the platform over which markets are designed and run There is now a large number of applications and a growing theoretical literature. The Handbook of Market Design brings together the latest research from leading experts to provide a comprehensive description of applied market design over the last two decades In particular, it surveys matching markets: environments where there is a need to match large two-sided populations to one another, such as medical residents and hospitals, law clerks and judges, or patients and kidney donors It also examines a number of applications related to electronic markets, e-commerce, and the effect of the Internet on competition between exchanges Steil, Benn The battle of Bretton Woods The battle of Bretton Woods : John Maynard Keynes, Harry Dexter White, and the making of a new world order / Benn Steil. - Princeton, NJ : Princeton University Press, [2013]. - VIII, 449 pagina's : illustraties ; 24 cm. - A Council of Foreign Relations book. Met literatuuropgave, index. ISBN When turmoil strikes world monetary and financial markets, leaders invariably call for 'a new Bretton Woods' to prevent catastrophic economic disorder and defuse political conflict. The name of the remote New Hampshire town where representatives of forty-four nations gathered in July 1944, in the midst of the century's second great war, has become shorthand for enlightened globalization. The actual story surrounding the historic Bretton Woods accords, however, is full of startling drama, intrigue, and rivalry, which are vividly brought to life in Benn Steil's epic account. Upending the conventional wisdom that Bretton Woods was the product of an amiable Anglo-American collaboration, Steil shows that it was in reality part of a much more ambitious geopolitical agenda hatched within President Franklin D. Roosevelt's Treasury and aimed at eliminating Britain as an economic and political rival. At the heart of the drama were the antipodal characters of John Maynard Keynes, the renowned and revolutionary British economist, and Harry Dexter White, the dogged, self-made American technocrat. 10

11 Non-Fictie Market-based Market-based banking and the international financial crisis Market-based banking and the international financial crisis / edited by Iain Hardie and David Howarth. - First edition. - Oxford : Oxford University Press, XXII, 262 pagina's : illustraties, grafieken, tabellen ; 24 cm. - Met literatuuropgave, index. ISBN : : 10 Mens en Maatschappij : : : : : Economics and political economy lack the analytical tools to explain the differing impact of the recent international financial crisis that erupted in 2007 on developed economies. The principal contribution of this edited volume is to offer a 'market-based banking' framework which transcends the dominant dichotomous understanding of financial systems in terms of creditbased and capital-based. It demonstrates why this dichotomy is obsolete through an appreciation of the activities of banks. Further, it employs 'marketbased banking' to overcome the inability of existing typologies to explain financial system change. 'Market-based banking' provides a framework that is more reflective of banking in modern financial systems, and one that provides a more successful explanation of the differential impact of the recent financial crisis. The comparative and single-country chapters in this volume compare the extent of 'market-based banking' across eleven countries, including all of the G7 economies. The chapters also consider the impact of the financial crisis in terms of necessary government support and lending to non-financial companies. The edited volume includes work by authors who are widely respected experts in national political economies, finance, financial regulation, banking, central banking, and monetary policy Cursus Cursus belastingrecht Cursus belastingrecht. - Editie / R.P.C.W.M. Brandsma, S.R. Pancham, G.J. van Slooten, D.M. Weber. - Deventer : Kluwer, XXII, 433 pagina's ; 25 cm. Europees belastingrecht. - Verschijnt jaarlijks. ISBN De studentenedities van de Cursus Belastingrecht zijn verkorte uitgaven van de al meer dan 40 jaar succesvolle losbladige uitgave 'Cursus Belastingrecht'. Ze zijn speciaal gemaakt voor het universitaire fiscale onderwijs en andere vergelijkbare opleidingen. Dankzij de uitgewerkte voorbeelden en de hoge actualiteitswaarde zijn de boeken ook zeer bruikbaar als handreiking voor de praktijk. Uniek aan de Cursus Belastingrecht is dat de uitgave de stof systematisch in plaats van artikelsgewijs behandelt. U krijgt hierdoor een beter inzicht in de structuur van de fiscale wetgeving. Natuurlijk komen ook de belangrijkste jurisprudentie en opvattingen in de literatuur aan bod. In deze studenteneditie Europees Belastingrecht komen de voor het onderwijs meest essentiële onderdelen uitgebreid aan de orde. De inhoud van deze studenteneditie Europees Belastingrecht is gebaseerd op de nagenoeg integraal overgenomen tekst uit het desbetreffende Cursus-onderdeel. 11

12 Non-Fictie De Keyzer, Peter Groei maakt gelukkig Groei maakt gelukkig : een optimist over vrije markt en vooruitgang / Peter De Keyzer. - Tielt : Lannoo, [2013] pagina's : illustraties ; 21 cm. - Met literatuuropgave. ISBN : : 10 Mens en Maatschappij I : : : 354 : 10 Mens en Maatschappij : : 'Economie moet blijven groeien.' Dat stelt topeconoom Peter De Keyzer. Een vrije markt en intelligente groei is volgens hem immers noodzakelijk voor onze welvaart. Sterker nog: economische groei is het enige recept voor meer vrijheid, meer optimisme en meer welvaart voor iedereen. Toch lijkt Europa, na een half decennium crisis, niet langer in economische vooruitgang te geloven. Groei maakt gelukkig is een pleidooi voor meer optimisme, voor meer risico, voor meer individualisme, voor minder collectivisme en voor meer vrijheid Axford, Barrie Theories of globalization Theories of globalization / Barrie Axford. - Cambridge : Polity, VII, 235 pagina's ; 25 cm. - Met literatuuropgave, index. ISBN Theories of Globalization offers students and scholars a comprehensive and critical introduction to the concept of globalization. Barrie Axford expertly guides readers through the full range of perspectives on the topic, from international political economy to geography, global anthropology to cultural and communication studies. In so doing he draws out the common threads between competing theories, as well as pinpointing the problems that challenge our understanding of globalization. Key terms such as 'globalism' and 'globality' are carefully explained and central themes like capitalism, governance, culture and history explored in full. In assessing the contribution made by globalization theory, Axford's account also sheds new light on several crucial current issues. These range from the changing shape of democracy and citizen engagement with governance, to issues surrounding 'just war' and humane intervention, and problems relating to empire and postcolonialism. This wide-ranging and detailed new book will be essential reading for students and scholars of international politics, sociology and any area where the concept of globalization is discussed and disputed. 12

Pattyn, Bart Media en mentaliteit

Pattyn, Bart Media en mentaliteit Non-Fictie - 000 2014-15-0201 Pattyn, Bart Media en mentaliteit Media en mentaliteit / Bart Pattyn. - Leuven : LannooCampus, [2014]. - 284 pagina's : illustraties ; 24 cm. - Met literatuuropgave. ISBN

Nadere informatie

Johnson, Alex Improbable libraries

Johnson, Alex Improbable libraries Non-Fictie - 000 2015-21-1373 Johnson, Alex Improbable libraries Improbable libraries / Alex Johnson. - London : Thames & Hudson, 2015. - 240 pagina's : illustraties ; 19 cm. - Met literatuuropgave. ISBN

Nadere informatie

Wright, Alex Cataloging the world

Wright, Alex Cataloging the world Non-Fictie - 000 2015-12-1733 Wright, Alex Cataloging the world Cataloging the world : Paul Otlet and the birth of the information age / Alex Wright. New York : Oxford University Press, [2014]. - 350 pagina's

Nadere informatie

MAGAZINE. Year 1, No 1, april 2015

MAGAZINE. Year 1, No 1, april 2015 Year 1, No 1, april 2015 MAGAZINE Gouden driehoek helpt cybersecurity vooruit Digitale domein beperking én kans voor de nationale economie Cybersecurity hoort thuis in elke boardroom Meer internetveiligheid

Nadere informatie

Bewoners als klant: een gouden kans?

Bewoners als klant: een gouden kans? Drs. Peter van der Graaf Bewoners als klant: een gouden kans? Een onderzoek naar de implementatie-mogelijkheden van Gold Service in Nederland Inhoud Voorwoord 5 English Summary: Implementation of Gold

Nadere informatie

Open by design. Lectorale rede dr. Frans B.A. Jorna. saxion.nl/leefomgeving

Open by design. Lectorale rede dr. Frans B.A. Jorna. saxion.nl/leefomgeving Open by design Over openheid, informatietechnologie, slimme steden en (vooral) slimme burgers Lectorale rede dr. Frans B.A. Jorna saxion.nl/leefomgeving Open by design. Over openheid, informatietechnologie,

Nadere informatie

The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam

The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam I amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam 1 Inhoudsopgave contents Voorwoord Foreword

Nadere informatie

Trust. Verslag. Innovation Lecture 2006. 19 oktober 2006. 19 oktober 2006

Trust. Verslag. Innovation Lecture 2006. 19 oktober 2006. 19 oktober 2006 Trust Making innovation work Verslag Innovation Lecture 2006 1 19 oktober 2006 Jorma Ollila (Shell en Nokia): Innovatief ondernemen vraagt ook politiek elan Wie op 19 oktober alleen wat flarden uit de

Nadere informatie

De overheid als keuze architect?

De overheid als keuze architect? De overheid als keuze architect? Prof.dr. I.D. de Beaufort Prof.dr. M.A. Hajer Prof.dr. M.V.B.P.M. van Hees Dr. A. Klink Prof.dr. H.M. Prast Prof. R.H. Thaler lecture 2009 De overheid als keuzearchitect

Nadere informatie

Bedrijfsjuristen Monitor 2010

Bedrijfsjuristen Monitor 2010 Bedrijfsjuristen Monitor 2010 Een initiatief van Cover (niet afdrukken) inhoud Voorwoord 4 6 Management summary Suzanne Drion & Martijn Haks, interview 8 Loek Penders, interview 12 22 Belang van opleiding

Nadere informatie

LICENTIEREGELING IET Interculturele Effectiviteit Training

LICENTIEREGELING IET Interculturele Effectiviteit Training LICENTIEREGELING IET Interculturele Effectiviteit Training Groningen, november 2014 Inhoudsopgave Licentieregeling IET... 2 1. De IET... 3 Wetenschappelijk verantwoord... 3 Interculturele competenties...

Nadere informatie

Organisatie-ontwerp voor de overheid in een informational, reflexive society

Organisatie-ontwerp voor de overheid in een informational, reflexive society Organisatie-ontwerp voor de overheid in een informational, reflexive society Prof. Dr. J. Strikwerda 14 januari 2010 Leeratelier Strategisch Organisatieontwerp NSOB Onderwerp en strekking van dit seminar

Nadere informatie

competentie Applied Research Research proposal, management summary. Will be anounced on ACI portal. Exam.

competentie Applied Research Research proposal, management summary. Will be anounced on ACI portal. Exam. 1 2 7 5 Applied Research 1 2 3 4 5 Geef aan in hoeverre de competenties verwerkt/ gedekt is in de module. 1. minimaal - 5. maximaal competentie Research proposal, management summary. Will be anounced on

Nadere informatie

Beheren 2.0. Beheren van bouwwerken met BIM

Beheren 2.0. Beheren van bouwwerken met BIM Beheren 2.0 Beheren van bouwwerken met BIM Een onderzoek naar het informatiemanagement in de beheerfase en de mogelijke rol van BIM in de beheerfase bij organisaties in de publieke sector. A.M.J.M. (Arnold)

Nadere informatie

Inhoud leereenheid 8. Meten van cultuur. Introductie 253. Leerkern 254. Zelftoets 280. Terugkoppeling 281. Literatuur 284

Inhoud leereenheid 8. Meten van cultuur. Introductie 253. Leerkern 254. Zelftoets 280. Terugkoppeling 281. Literatuur 284 Inhoud leereenheid 8 Meten van cultuur Introductie 253 Leerkern 254 1 Het raamwerk van Geert Hofstede 254 1.1 PDI of machtafstand 258 1.2 IDV of individualisme 259 1.3 MAS of masculiniteit 260 1.4 UAI

Nadere informatie

BENUTTING VAN OCTROOIEN

BENUTTING VAN OCTROOIEN BENUTTING VAN OCTROOIEN OP RESULTATEN VAN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK ADVIES benutting VAN OCTROOIEN OP RESULTATEN VAN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK voetregel 1 2014 Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

Nadere informatie

2003 Sustainability Report / Rapport

2003 Sustainability Report / Rapport 2003 Sustainability Report / Rapport Statement van de President Dit rapport over Suriname is de laatste bijdrage aan de inlossing van Alcoa's reeds lang bestaande belofte om toegang te verschaffen tot

Nadere informatie

SMBA. July 4 August 23 Opening: July 4, 5 p.m.

SMBA. July 4 August 23 Opening: July 4, 5 p.m. July 4 August 23 Opening: July 4, 5 p.m. Blast Theory James Bridle Constant Dullaart Femke Herregraven Jennifer Lyn Morone Matthew Plummer-Fernandez Template Suzanne Treister Rozenstraat 59 / NL 1016 NN

Nadere informatie

Energie-efficiënt bouwen onder Europese vlag

Energie-efficiënt bouwen onder Europese vlag Energie-efficiënt bouwen onder Europese vlag SESAC demonstratieproject in Delft Energy-efficient building under the flag of Europe SESAC demonstration project in Delft Energie-efficiënt bouwen onder Europese

Nadere informatie

Aan het buitenland gehecht

Aan het buitenland gehecht WETENSCHAPPELIJKE RAAD VOOR HET REGERINGSBELEID Aan het buitenland gehecht over verankering en strategie van nederlands buitenlandbeleid AMSTERDAM UNIVERSITY PRESS Aan het buitenland gehecht De Wetenschappelijke

Nadere informatie

De kogel moet door de kerk Pamflet over de toekomst van de politie

De kogel moet door de kerk Pamflet over de toekomst van de politie De kogel moet door de kerk Pamflet over de toekomst van de politie Auke van Dijk Bob Hoogenboom Frank Hoogewoning Maurice Punch Kees van der Vijver 2 De kogel moet door de kerk Success is simple. Do what's

Nadere informatie

All it takes for environmental research

All it takes for environmental research All it takes for environmental research Inhoudsopgave Contents 4 6 9 12 13 14 16 17 18 19 23 28 30 FONS EIJKELKAMP Verdere internationale expansie Further international expansion JOS VAN ZUILEN Uniek

Nadere informatie

FSA BEDANKT... & Beyond

FSA BEDANKT... & Beyond JUNI 2007 11 JAARGANG NUMMER 4 WWW.FSA.NL & Beyond FSA BEDANKT... Nu de zomer er weer aan komt en het collegejaar op zijn einde loopt, blikken wij terug op een geweldig en innovatief bestuursjaar. Vandaar

Nadere informatie

Antirookvaccin werkt niet. 8-9 Fiji Onderzoek: Zumbalessen op Fiji tegen obesitas. 5 Ukraine UCM graduate talks about life in Kyiv

Antirookvaccin werkt niet. 8-9 Fiji Onderzoek: Zumbalessen op Fiji tegen obesitas. 5 Ukraine UCM graduate talks about life in Kyiv 3 KNAW Wetenschap is veel meer dan een kostenpost 8-9 Fiji Onderzoek: Zumbalessen op Fiji tegen obesitas 5 Ukraine UCM graduate talks about life in Kyiv In verband met Hemelvaart verschijnt er volgende

Nadere informatie

Burgers tonen lef! Narratief onderzoek naar vraagpatronen van burgers en professionals die wonen of werken in de wijk Hambaken in s-hertogenbosch.

Burgers tonen lef! Narratief onderzoek naar vraagpatronen van burgers en professionals die wonen of werken in de wijk Hambaken in s-hertogenbosch. Narratief onderzoek naar vraagpatronen van burgers en professionals die wonen of werken in de wijk Hambaken in s-hertogenbosch. Buro Toonlef! M. van der Sanden oktober 2012 Inhoud Voorwoord 4 Samenvatting

Nadere informatie

VISIES VAN NEDERLANDSE PROFESSIONALS

VISIES VAN NEDERLANDSE PROFESSIONALS NL VISIES VAN NEDERLANDSE PROFESSIONALS ONDER REDACTIE VAN ANDY MOSMANS WHITEPAPER NIMA AWARDS 2012 En u houdt niet van branding, las ik. Ik haat het woord. Ik haat al die moderne uitdrukkingen: bottom

Nadere informatie

ONAFHANKELIJKE CASEMANAGER IN DE VREEMDELINGENKETEN PERSPECTIEVEN VANUIT HET BUITENLAND

ONAFHANKELIJKE CASEMANAGER IN DE VREEMDELINGENKETEN PERSPECTIEVEN VANUIT HET BUITENLAND ONAFHANKELIJKE CASEMANAGER IN DE VREEMDELINGENKETEN PERSPECTIEVEN VANUIT HET BUITENLAND ONAFHANKELIJKE CASEMANAGER IN DE VREEMDELINGENKETEN Perspectieven vanuit het buitenland - eindrapport - Arend Odé

Nadere informatie

The Power of the Object

The Power of the Object The Power of the Object How do museums deal with contested historical issues? How do you exhibit causes, effects and concepts by means of objects? These are just two of the key issues facing contemporary

Nadere informatie

MASTERCLASS INSTITUTE

MASTERCLASS INSTITUTE MASTERCLASS INSTITUTE PROGRAMMA-OVERZICHT 2015-2016 MASTERCLASSES PROCLASSES INTERNATIONAL CLASSES Topseries voor (senior) management en professionals over cutting edge topics die de wereld, uw organisatie

Nadere informatie

Opinio Iuris. Ook digitaal beschikbaar via vintres.nl ISP KOSOVO & MACEDONIË REFUGEES CRISIS STAGE IN STOCKHOLM TTIP EFFICIENCY

Opinio Iuris. Ook digitaal beschikbaar via vintres.nl ISP KOSOVO & MACEDONIË REFUGEES CRISIS STAGE IN STOCKHOLM TTIP EFFICIENCY Opinio Iuris Ook digitaal beschikbaar via vintres.nl ISP KOSOVO & MACEDONIË REFUGEES CRISIS STAGE IN STOCKHOLM TTIP EFFICIENCY VOLUME 23 NO. 3 JULI 2015 GRONINGEN INHOUDSOPGAVE 3 INHOUDSOPGAVE Opinio Iuris

Nadere informatie