BUSINESS RULES. instrument en methode voor compliance en agility. NGI Den Haag 2008 S. Spreeuwenberg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BUSINESS RULES. instrument en methode voor compliance en agility. NGI Den Haag 2008 S. Spreeuwenberg"

Transcriptie

1 BUSINESS RULES instrument en methode voor compliance en agility NGI Den Haag 2008 S. Spreeuwenberg

2 PRESENTATOR Drs. S. Spreeuwenberg has a background in artificial intelligence and 8 years of experience in business rules modeling and application development were business rules play an important role. She is the co-founder and director of LibRT. LibRT helps customers to assess and improve the quality of business rules. We believe that focus on quality is necessary to profit of all promises of the business rules approach. Silvie is involved in the business rules work group of the OMG working on standardization of business rules and is editor of the European section of the Business Rules Community. LibRT is co-organizer of the European Business Rules Conference. She can be contacted at: 2

3 RuleArts, jointly and equally owned by: Business Rules Solutions Recognized world leader in the business rule approach. Provides the complete set of services and the expertise that enable organizations to apply the business rule approach. Offers public seminars, in-house training, publications, tools, and Proteus, the internationally acclaimed and proven business rule methodology. LibRT LibRT focuses on supporting the delivery of high quality business rules. Provides products and services targeted at effective knowledge management in business applications. Offers VALENS, the industry's first independent product targeted at verifying and validating business rules. RuleArts presents it s business tool RuleXpress

4 THE BUSINESS TOOL FOR EXPRESSING & COMMUNICATING BUSINESS RULES RuleArts presents it s business tool RuleXpress

5 DE ORGANISATIE VAN VANDAAG wordt geconfronteerd met een toenemende vraag haar activiteiten en beslissingen te verantwoorden is afhankelijk van key-players met overzicht, inzicht en kennis van de operationele regels heeft behoefte aan flexibiliteit Regels sturen gedrag Software conform de regels compliance inzicht systeem ontwikkeling Regelbeheersing Regelbeheersing 5

6 AGENDA THEMA 2 THEMA 1 THEMA 3 BELANG & RISICO'S DE ROL VAN REGELS BINNEN EEN ORGANISATIE PLAN VAN AANPAK 6

7 REGELS STUREN GEDRAG leidraad voor gedrag of handeling criterium voor besluitvorming stuur element die een verplichting of noodzakelijkheid met zich mee brengt bedrijfsregel een bedrijf kan de regel opstellen, uitvaardigen, herzien of stopzetten dus geen natuurwetten! 7

8 BEDRIJFSREGELS een heldere formulering een bedrijfsregel is helder geformuleerd, geen proza, zonder onnodige bijzinnen. gestructureerd, condities zijn duidelijk te onderscheiden staat op zichzelf, heeft geen impliciete aannames over context, is declaratief. is ondubbelzinnig, alle gebruikte woorden zijn eenduidig gedefinieerd. 8

9 Marketing Beleid Wetgeving Beleid en overige semigestructureerde en ongestructureerde informatie die niet direct uitvoerbaar is. lsjdflsj dfl;sjdf ;aisjf oisa rjfopmwirrjvowrjfopasjgfl;d jfg,dfsvnoru rhtopweyh teoifhopwaurowjos lwjaeropwu ;sijdlsdkjflkjspidjfuoawu l;isajdf oawujr ksjdflasj oiffj woifj slkdfjopaiwjj foisaidjf paiwj Architecturele business rule: een richtinggevend principe voor de inrichting van operationele processen.

10 BUSINESS RULES EN. requirements business process management enterprise architecture compliance corporate performance management service oriented architecture 10

11 REQUIREMENTS de verschillen tussen bedrijfsregels en requirements de levensduur van een requirement is gelijk aan de levensduur van het systeem waarvoor de requirement is gefomuleerd requirements geven aan waar een systeem aan moet voldoen om naleving van de regels te ondersteunen / garanderen verschillende requirements kunnen de naleving van regels in meer of mindere mate ondersteunen 11

12 REQUIREMENTS hoe verhouden regels en requirements zich tot elkaar? regel 1: Een bestuurder van een auto moet een geldig rijbewijs hebben regel 2: Een rijbewijs is geldig indien aan alle volgende voorwaarden is voldaan: Het rijbewijs is van de bestuurder De geldigheidsdatum van het rijbewijs is later dan de datum van inspectie De bestuurder rijdt in een type voertuig waarvoor het rijbewijs recht geeft. 1. Welke systemen kunnen wij bedenken om naleving van deze regels af te dwingen? 2. Bestaan de regels ook als we geen systeem kunnen bedenken waarmee naleving aan de regels gegarandeerd wordt? 3. Zal het implementeren van een systeem zorgen voor naleving van alle regels? 12

13 BUSINESS PROCESS MANAGEMENT regels moeten gescheiden worden van processen proces geeft volgorde van handelingen aan en welke actoren nodig zijn. het geeft aan wat er gedaan moet worden in reactie op een gebeurtenis door het proces uit te voeren wordt een product of dienst afgerond regels geven richting aan gedrag regels geven aan hoe een stap in het proces uitgevoerd moet worden. EVENT PRODUCT 13

14 PRODUCT VERSUS PROCES REGELS sommige regels gaan over het proces product regels regels die een dienst of product definieeren proces regels regels die beperkingen oplebgen aan de uitvoering van een proces. iedere klacht moet binnen drie weken beantwoord worden. 14

15 TUSSENSTAND regels vullen bestaande methoden aan een stukje geschiedenis over de computer van vandaag door het scheiden van de programma instructies en de verwerking van deze instructies werden computers programmeerbaar. dit trucje hebben we een aantal keer herhaald en resulteert in: meer flexibiliteit minder redundantie / potentieel hergebruik efficiënter werken 15

16 ENTERPRISE ARCHITECTURE twee benaderingen (1) descriptieve: architectuur geeft weer wat een ontwerp is (2) de normatieve: architectuur geeft aan hoe een ontwerp moet worden. Architectuur (2) = een coherente en consistente set van principes en standaarden voor het ontwerp van een systeem IT architectuur voor het ontwerpen van IT systemen Enterprise architectuur voor het ontwerpen van enterprises 16

17 Aandachtsgebied Enterprise Architecture Aandachtsgebied Business Rules Marketing Beleid Wetgeving hoe? Beleid en overige semigestructureerde en ongestructureerde informatie die niet direct uitvoerbaar is. lsjdflsj dfl;sjdf ;aisjf oisa rjfopmwirrjvowrjfopasjgfl;d jfg,dfsvnoru rhtopweyh teoifhopwaurowjos lwjaeropwu ;sijdlsdkjflkjspidjfuoawu l;isajdf oawujr ksjdflasj oiffj woifj slkdfjopaiwjj foisaidjf paiwj Architecturele business rule: een richtinggevend principe voor de inrichting van operationele processen. 17

18 COMPLIANCE het integreren van wet- en regelgeving in de dagelijkse gang van zaken. (H. Gelinck, de science of compliance) opgelegde wet en regelgeving bedrijfsregels uitvoering handhaving 18

19 Aandachtsgebied Business Motivation Model Marketing Beleid Wetgeving Beleid en overige semigestructureerde en ongestructureerde informatie die niet direct uitvoerbaar is. lsjdflsj dfl;sjdf ;aisjf oisa rjfopmwirrjvowrjfopasjgfl;d jfg,dfsvnoru rhtopweyh teoifhopwaurowjos lwjaeropwu ;sijdlsdkjflkjspidjfuoawu l;isajdf oawujr ksjdflasj oiffj woifj slkdfjopaiwjj foisaidjf paiwj waarom? Architecturele business rule: een richtinggevend principe voor de inrichting van operationele processen. waarom? 19

20 CORPORATE PERFORMANCE MANAGEMENT uitvoering van de bedrijfsstrategie optimalizeren en bewerkstelligen dat ook op de werkvloer de strategische doelstellingen worden nagestreefd. (BPM magazine 2007) meten is weten Hoe goed doen we het? Key Performance Indicators Centraal gegevens verzamelen Noodzaak uniforme definities regel: Eenklachtmoetbinnen3 weken worden behandeld. kpi: doorlooptijd klacht afhandeling 20

21 Aandachtsgebied Corporate Performance Management Marketing Beleid Wetgeving hoe? Beleid en overige semigestructureerde en ongestructureerde informatie die niet direct uitvoerbaar is. hoe? lsjdflsj dfl;sjdf ;aisjf oisa rjfopmwirrjvowrjfopasjgfl;d jfg,dfsvnoru rhtopweyh teoifhopwaurowjos lwjaeropwu ;sijdlsdkjflkjspidjfuoawu l;isajdf oawujr ksjdflasj oiffj woifj slkdfjopaiwjj foisaidjf paiwj Architecturele business rule: een richtinggevend principe voor de inrichting van operationele processen. 21

22 SERVICE ORIENTED ARCHITECTURE afstemming klant - leverancier interactie impliceert afstemmen bedrijfsregels verdeling regels over services: 1. generieke service met klant specifieke regels 2. per onderwerp / domein een kennis service 22

23 SERVICE ORIENTED ARCHITECTURE Ministerie van Onderwijs Salaris administratie kantoor web request Staal industrie web service web request cao regels 23

24 AGENDA THEMA 2 THEMA 1 THEMA 3 BELANG & RISICO'S DE ROL VAN REGELS BINNEN EEN ORGANISATIE PLAN VAN AANPAK 24

25 Marketing Beleid Wetgeving Beleid en overige semigestructureerde en ongestructureerde informatie die niet direct uitvoerbaar is. key players

26 KEY PLAYERS schrijven systeem specificaties zijn betrokken bij organisatie ontwerp processen herkomst regel wordt niet vastgelegd een regel kan in verschillende specificaties terechtkomen de specificaties zijn niet goed valideerbaar door de business onduidelijk op basis van welke regels een beslissing of dienst tot stand is gekomen 26

27 PROBLEMEN moeilijkheden bij het aantonen dat de regels in de operationele uitvoering worden nageleefd, zelfs als ze zijn geautomatiseerd moeilijkheden met de uitleg van wat het 'systeem' heeft berekend moeilijk business verantwoordelijk te maken voor specificaties geen expliciete relatie tussen operationeel gedrag en beleid geen toegankelijk overzicht van de geïmplementeerde regels gevolgen wijzigingen in wet en regelgeving dus ook moeilijk te overzien 27

28 EEN KWESTIE VAN BALANS gevolg minder wendbaar compliance moeilijk aantoonbaar telkens dezelfde (hoge) kosten bij wijzigingen risico s voor bedrijfsvoering als key players de organisatie verlaten 28

29 $ $ PROCESSEN - REGELS -KPI'S Eenklachtmoetbinnen3 weken worden behandeld. KPI : doorlooptijd klacht afhandeling Iedere deelnemer heeft recht op de aanvullingsregeling 55 indien de deelnemer op 1 januari 2005 jonger is dan 55 jaar.. KPI : consistente toepassing regel 29

30 CONTINUE VERBETERING IN EEN CLOSED LOOP valkuilen meten is achteraf weten tuurinformatie versus stuurinformatie korte termijn perspectief uitdagingen certificering vraagt om vooraf weten transformatie stuurinformatie in gedrag transparantie en klantvriendelijkheid $$Uitleg en begrip Inzicht in handelen Feedback over performance 30

31 AGENDA THEMA 2 THEMA 1 THEMA 3 BELANG & RISICO'S DE ROL VAN REGELS BINNEN EEN ORGANISATIE PLAN VAN AANPAK 31

32 WAT BIEDT DE BUSINESS RULES AANPAK? methodiek voor het opstellen van regels templates, vocabulaire, structuur, mapping naar IT en processen proces voor regelwijzigingen verantwoordelijkheden, verificatie en validatie administratie voor regels, traceerbaarheid en nalevinginformatie snel kunnen vinden van de juiste regels, compliance aantonen, rapportage, naleving technologische hulpmidellen diverse producten die beheer en implemementatie ondersteunen 32

33 METHODIEK BUSINESS RULES voor de business begrijpelijke taal geen syntax of programmeer paradigma onafhankelijk van technologie regel kan gebruikt worden in software, in procedure, in handboek of in folder precies, niet ambigu terminologie wordt gedefinieerd in vocabulaire definities, synoniemen en homoniemen vastleggen relaties tussen concepten vastleggen "Businesspeople" are the ultimate owners of business rules. The IT department should use business rule technology to lead the business to a rule. Gartner

34 BEGIJPELIJKE TAAL business rules in IT systemen namespace klant { public class Klant { void BepaalKlantStatus() { if( besteedbedrag_dit_jaar > 100 && besteedbedrag_vorig_jaar > 100 && besteedbedrag_tweejaargeleden > 100) status = KlantStatusEnum.VasteKlant; } program vaste klant; update klant set status = 'vaste klant' where besteedbedrag_dit_jaar > 100 besteedbedrag_vorig_jaar > 100 besteedbedrag_tweejaargeleden > 100; StatusVasteKlant(Klant) if Besteedbedrag_dit_jaar_min_100(Klant), Besteedbedrag_vorig_jaar_min_100(Klant), Besteedbedrag_tweejaargeleden_min_100(Klant) 34

35 ONAFHANKELIJK VAN TECHNOLOGIE IT Webmaster Business Expertise Call center Operations Quality Assessment 35

36 METHODIEK voorbeeld term definitie "klant" marketing afdeling een organisatie of individu die in het afgelopen jaar minimaal één bestelling geplaatst en betaald heeft. verkoop afdeling een organisatie of individu die in de afgelopen drie maanden interesse heeft getoond in de aanschaf van minimaal één product. 36

37 EEN UITSTAPJE NAAR DE TAALKUNDE 37

38 METHODIEK feiten relaties tussen concepten definieren betekenis prijs totaal bestel bedrag heeft heeft bestel items bestaat uit bestelling plaatst klant heeft is bestel datum vaste klant 38

39 METHODIEK regels regels gebruiken de termen uit het vocabulaire regels leggen beperkingen op aan feiten een klant is altijd een vaste klant indien de klant een bestelling plaatst met een totaal bestel bedrag van Euro benodigde feit typen: klant is een vaste klant klant plaatst bestelling bestelling heeft totaal bestelbedrag 39

40 METHODIEK de regel formulering in natuurlijke taal natuurlijk, natuurlijk, maar wel gecontroleerd een regel heeft een onderwerp een regel heeft tenminste één rule-key-word een regel kan een conditionele uitdrukking bevatten <onderwerp> is altijd <bijvoegelijk nw. / zelfstandig nw> indien <conditionele uitdrukking> 40

41 PROCES VOOR REGELBEHEERSING best practices besteed aandacht aan een wijzigingsproces voor regels bedenk welke rollen en verantwoordelijkheden betrokken zijn incorporeer diverse feedback momenten naar opsteller van beleid en wetgeving besteed veel aandacht aan verificatie en validatie onderken verschillende soorten wijzigingen met bijbehorende doorlooptijden integreer een 'closed loop' op basis van nalevinginformatie en KPI s 41

42 ADMINISTRATIE BUSINESS RULES compliance, nalevinginformatie, zachman groepeer regels naar herkomst en gebruik administreer welke regels betrokken zijn bij welke beslissing management informatie over regels: wat: hoe: waar: wie: wanneer: waarom: wat is de regel? hoe wordt de regel uitgevoerd? voor welke rechtseenheden geldt deze regel? welke partijen zijn betrokken bij naleving van de regel? welke wijzigingen zijn van invloed op naleving van de regel? wat is de motivatie voor deze regel? 42

43 BEHEER REGELS IS CONTINU PROCES Stel, applicatie A en applicatie D hebben dezelfde regels nodig. Wie is de eigenaar van de regels? En hoe zorgen we voor een consistente interpretatie? We vervangen na een aantal jaar de applicatie A in project 5. Wie heeft dan de regels beheerd in de periode tussen project 1 en project 5? bron: Tony Morgan 43

44 ERVARINGEN verbetering communicatie meer samenwerking wederzijds begrip IT / Business duidelijker beeld bij wijzigingen 44

45 HELP, gaat dit allemaal niet teveel tijd kosten? NEE de tijd die je verliest met organiseren, win je met zoeken en vinden EN als je de denkstappen niet expliciet maakt dan wordt je afhankelijk van key players de interpretatie van beleid en regelgeving wordt traceerbaar en daardoor is minder review tijd nodig en wie gaat dat dan doen? het zal gemakkelijker zijn medewerkers te vinden met competenties op 1 niveau dan met competenties op alle drie de niveaus 45

46 ONDERSTEUNENDE HULPMIDDELLEN diverse producten onder de noemer(s): rule engine business rule engine business rules management suite (BRMS) requirements management repository business proces management suite enterprise architecture repository Business rules platforms are an increasingly popular alternative to conventional programming to automate decisions, analysis to action, and policy compliance. Forrester, 2006 markt heeft traditie met het automatiseren van regels, dit is aan het veranderen synergie met diverse gerelateerde producten mogelijk 46

47 TECHNIEK 47

48 TECHNIEK business rules in IT systemen namespace klant { public class Klant { void BepaalKlantStatus() { if( besteedbedrag_dit_jaar > 100 && besteedbedrag_vorig_jaar > 100 && besteedbedrag_tweejaargeleden > 100) status = KlantStatusEnum.VasteKlant; } program vaste klant; update klant set status = 'vaste klant' where besteedbedrag_dit_jaar > 100 besteedbedrag_vorig_jaar > 100 besteedbedrag_tweejaargeleden > 100; StatusVasteKlant(Klant) if Besteedbedrag_dit_jaar_min_100(Klant), Besteedbedrag_vorig_jaar_min_100(Klant), Besteedbedrag_tweejaargeleden_min_100(Klant) 48

49 TECHNIEK business rules in IT systemen bedrijfsregels technische regels mapping 49

50 TECHNIEK 50

51 TECHNIEK business rules engines met inferentie strategie wat is een inferentie strategie? een algoritme, die een redenering met regels op een efficiënte manier kan uitvoeren, voor een specifieke situatie. twee redeneer methoden: data gedreven welke regels moet ik toepassen op deze situatie? doelgedreven welke regels moet ik toepassen als ik deze uitkomst wil weten? 51

52 TECHNIEK business rules engines met inferentie strategie regels moeten aan bepaalde syntax voldoen klant.status = 'vaste klant' IF klant.bestellingbedrag_dit_jaar > EN klant.bestellingbedrag_vorig_jaar > EN klant.bestellingbedrag_twee_jaar_geleden > bovenstaande wordt ook wel de formele versie van de business rule genoemd. de meeste inference engines ondersteunen regels die iets afleiden of berekenen 52

53 TECHNIEK business rules engines zonder inferentie strategie vaak gekoppeld aan een database tool business rules worden vertaald naar: database constraints, triggers, stored procedures, queries, relatie tabellen. 53

54 PRODUCTEN Gespecialiseerde rule management producten Management ondersteuning Begint te komen Geen executie Sterk in executie Algemene edit en beheer omgevingen Low Bijna alle rule engines voor programmeurs 54

55 ROI Harvest rules on a project basis Re-use your rules between projects Needed resources at moment in time Accumulated investment in time Time line 55

56 BUSINESS RULES COMMUNITY links business rules journal en portal (portal voor Europa) duitse business rules portal / europese business rules conferentie amerikaanse business rules conferentie 56

57 BUSINESS RULES COMMUNITY auteurs roger burlton oprichter business process group barbara von hall bedrijfsregels en requirements analyse tony morgan goede en praktische inleiding voor IT-ers ron ross 'father of the business rules' voor de business 57

58 BUSINESS RULES COMMUNITY in nederland nederlands business rules platform 5 bijeenkomsten per jaar en werkgroepen special issue BPM magazine oktober / november SDU ICT reeks te verschijnen zomer 2008 gaat in op de organisatorische en strategische consequenties van de Business Rules Aanpak 58

59 MORGEN BIJEENKOMST BRPN 15:30 18:00 nbc-greenvillage nieuwegein Lothar Kleinhaarhuis van ELQ i.s.m. Leo Hermans van Everest. Hoe is ELQ erin geslaagd om snel te penetreren in de Nederlandse markt voor risicovolle hypotheken en om haar business snel aan te blijven passen aan het groeiende inzicht in de (nieuwe) markt en aan de wijzigingen daarin? Er is sprake van ongebruikelijke wendbaarheid in de praktijk zowel wat betreft de bedrijfsvoering en het risicobeleid als wat betreft de business applicaties. Met de nog steeds alom gebruikelijke software engineering aanpak voor implementatie van business logica was dit onmogelijk geweest. 59

60 VRAGEN

61 More on what rulexpress is and isn t Business perspective... RuleXpress is to business people and business analysts as MS Word is to writers. IT perspective... RuleXpress is to business people and business analysts... as MS Visual Studio is to software developers. RuleArts presents it s business tool RuleXpress

62 What RuleXpress is not?! a rule or inference engine. a modeling environment (e.g., UML tools such as Rational Rose). a text processor. a spreadsheet. a taxonomy/terminology tool. a controlled English tool. a traditional requirements management tool. a general knowledge management tool. RuleArts presents it s business tool RuleXpress

63 RuleXpress: what s new Built for use by business people and business analysts on their terms. Easy to use. Extensible, customizable, localizable. As-you-go quality assessment. As-you-go teaching... self-instructional. Rule verification at the business level. Visualization at the business level. True natural-language support and deep semantic analysis. Down-to-earth knowledge management for everyday business activities. Completely methodology-independent. RuleArts presents it s business tool RuleXpress

64 RuleXpress, screen-prints collaboration customers communication COMMUNITY company RuleArts presents it s business tool RuleXpress

65 Easy and business friendly user interface Activities and Tasks Helper: Manageable Items Specialized Editor RuleArts presents it s business tool RuleXpress

66 Your Rules at Your Fingertips RuleArts presents it s business tool RuleXpress

67 Consistent Use of Terminology in Your Rules When you write rules: Drag and drop defined terms See definitions of terms Formatting of rule statement indicates which terms are undefined RuleArts presents it s business tool RuleXpress

68 Organize Your Rules in Groups RuleArts presents it s business tool RuleXpress

69 Find Your Rules using Filters RuleArts presents it s business tool RuleXpress

70 Assess the quality for your vocabulary and rules RuleArts presents it s business tool RuleXpress

71 Assess the quality, quality rules RuleArts presents it s business tool RuleXpress

72 Assess the quality, individual quality grade RuleArts presents it s business tool RuleXpress

73 Your Business Metadata Extensible RuleArts presents it s business tool RuleXpress

74 Dictionary lookup to help you defining terms RuleArts presents it s business tool RuleXpress

75 Drill down dependency between rules and terms RuleArts presents it s business tool RuleXpress

76 Add and view relationships between rules RuleArts presents it s business tool RuleXpress

77 Collaboration in a team RuleArts presents it s business tool RuleXpress

78 Automatically detect conflicting edits RuleArts presents it s business tool RuleXpress

79 Report to your peers (based on XML) RuleArts presents it s business tool RuleXpress

80 Graphical fact modelling RuleArts presents it s business tool RuleXpress

Business Rules: het scheiden van kennis en processen 17 september 2014

Business Rules: het scheiden van kennis en processen 17 september 2014 Business Rules: het scheiden van kennis en processen 17 september 2014 Business rules scheiden kennis van processen 1 Agenda 18:30-18:40 Opening 18:40-19:15 Het scheiden van kennis en processen Peter Nobels,

Nadere informatie

Enterprisearchitectuur

Enterprisearchitectuur Les 2 Enterprisearchitectuur Enterprisearchitectuur ITarchitectuur Servicegeoriënteerde architectuur Conceptuele basis Organisatiebrede scope Gericht op strategie en communicatie Individuele systeemscope

Nadere informatie

BiZZdesign. Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools. Research & Development

BiZZdesign. Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools. Research & Development BiZZdesign Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools Research & Development 1 Profile CV Joost Niehof Name Grade Nationality Residence Role Joost

Nadere informatie

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente?

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Enterprise Architectuur een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Wie zijn we? > Frederik Baert Director Professional Services ICT @frederikbaert feb@ferranti.be Werkt aan een Master

Nadere informatie

Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems

Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems Frans Mofers Nederland cursusmateriaal & CAA's alle cursusmateriaal vrij downloadbaar als PDF betalen voor volgen cursus cursussite

Nadere informatie

InforValue. Laat de waarde van Informatie uw bedrijfsdoelstellingen versterken. Informatie Management

InforValue. Laat de waarde van Informatie uw bedrijfsdoelstellingen versterken. Informatie Management Laat de waarde van Informatie uw bedrijfsdoelstellingen versterken Informatie Informatie on Demand Referentie Architectuur Informatie Technologie is belangrijk voor Informatie. Uw organisatie heeft stabiele

Nadere informatie

Model Driven Software Development: Geen toekomst maar realiteit. 4 juni 2009, WTC, Amsterdam.

Model Driven Software Development: Geen toekomst maar realiteit. 4 juni 2009, WTC, Amsterdam. Model Driven Software Development: Geen toekomst maar realiteit. 4 juni 2009, WTC, Amsterdam. Welke hoort in dit rijtje niet thuis? Weg- en waterbouw Huizen- en kantoorbouw Stedenbouw Auto- en vliegtuigbouw

Nadere informatie

Enterprise Portfolio Management

Enterprise Portfolio Management Enterprise Portfolio Management Strategische besluitvorming vanuit integraal overzicht op alle portfolio s 22 Mei 2014 Jan-Willem Boere Vind goud in uw organisatie met Enterprise Portfolio Management 2

Nadere informatie

KIM. Slimme acties ondernemen

KIM. Slimme acties ondernemen KIM Slimme acties ondernemen CONTROLE KWIJT? Herkent u dit soort ervaringen ook? Uw organisatie heeft allerlei systemen in huis, maar Niemand weet echt meer hoe het systeem exact werkt Voor kleine wijzigingen

Nadere informatie

Business Rules: het scheiden van kennis en processen 17 september 2014

Business Rules: het scheiden van kennis en processen 17 september 2014 Business Rules: het scheiden van kennis en processen 17 september 2014 1 Agenda 18:30-18:40 Opening 18:40-19:15 Het scheiden van kennis en processen Peter Nobels, Management Consultant, Sogeti 19:15-19:45

Nadere informatie

Model driven Application Delivery

Model driven Application Delivery Model driven Application Delivery Fast. Flexible. Future-proof. How Agis streamlines health procurement using Mendix Model driven Application Platform Mendix in a nutshell Mendix delivers the tools and

Nadere informatie

Denken in processen. Peter Matthijssen. Business Model Innovation. Business Process Management. Lean Management. Enterprise Architecture

Denken in processen. Peter Matthijssen. Business Model Innovation. Business Process Management. Lean Management. Enterprise Architecture Denken in processen Peter Matthijssen Introductie BiZZdesign Consultancy Training Tools Best practices Business Model Innovation Business Process Management Lean Management Enterprise Architecture Wereldwijd

Nadere informatie

integrating your business

integrating your business integrating your business Codit is een IT expert in business integratie en levert wereldwijd diensten in consultancy, technologie en managed services. Door de integratie van een centraal technologisch

Nadere informatie

Ambiguïteit in een bedrijfsregel is niet gewenst

Ambiguïteit in een bedrijfsregel is niet gewenst business rules Ambiguïteit in een bedrijfsregel is niet gewenst SBVR NIEUWE STANDAARD Dit artikel geeft een overzicht van de nieuwste inzichten en ontwikkelingen uit de business rules gemeenschap op het

Nadere informatie

ArchiMate voor kennismodellen van NORA en haar dochters. Marc Lankhorst 16 oktober 2013

ArchiMate voor kennismodellen van NORA en haar dochters. Marc Lankhorst 16 oktober 2013 ArchiMate voor kennismodellen van NORA en haar dochters Marc Lankhorst 16 oktober 2013 Agenda 13:00 introductie ArchiMate-status en -ontwikkelingen en NORA-kennismodel 14:00 parallelle workshops rond de

Nadere informatie

Kwaliteitsmanagement: de verandering communiceren!

Kwaliteitsmanagement: de verandering communiceren! Kwaliteitsmanagement: de verandering communiceren! (de mens in het proces) Ronald Vendel Business Development manager Ruim 20 jaar ervaring Gestart in 1990 Software specialisme: Procesmanagement (BPM)

Nadere informatie

CMM 3: levert het wat op?

CMM 3: levert het wat op? CMM 3: levert het wat op? Philips Analytical De noodzaak en voordelen van Software Process Improvement Wie is Philips Analytical? Waarom is voor ons software proces verbetering zo essentieel? Hoe hebben

Nadere informatie

Continuous testing in DevOps met Test Automation

Continuous testing in DevOps met Test Automation Continuous ing in met Continuous testing in met Marco Jansen van Doorn Tool Consultant 1 is a software development method that emphasizes communication, collaboration, integration, automation, and measurement

Nadere informatie

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT 1 25/2/2016 Biocide CLOSED CIRCUIT 2 Regulatory background and scope Biocidal products regulation (EU) nr. 528/2012 (BPR), art. 19 (4): A biocidal product shall not be authorised for making available on

Nadere informatie

Continuous Delivery. Sander Aernouts

Continuous Delivery. Sander Aernouts Continuous Delivery Sander Aernouts Info Support in een notendop Maatwerk softwareontwikkeling van bedrijfskritische kantoorapplicaties Business Intelligence oplossingen Managed IT Services Eigen Kenniscentrum

Nadere informatie

Big Data en Testen samen in een veranderend speelveld. Testnet 10 april 2014 Paul Rakké

Big Data en Testen samen in een veranderend speelveld. Testnet 10 april 2014 Paul Rakké Big Data en Testen samen in een veranderend speelveld Testnet 10 april 2014 Paul Rakké Kernvraag Is het testen van Big Data omgevingen, applicaties en de data anders dan het testen van meer traditionele

Nadere informatie

De juiste requirements juist

De juiste requirements juist De juiste requirements juist Een voorwaarde voor succesvolle applicatie ontwikkeling Arno van Herk Managing partner Synergio B.V. a.van.herk@synergio.nl 2011 Een brug naar onze presentatie Uniface is Compuware's

Nadere informatie

Test rapportage Waarom eigenlijk?

Test rapportage Waarom eigenlijk? Testrapportage Boodschappers van de koning? Test rapportage Waarom eigenlijk? TestNet voorjaarsevenement 2015 Jurian van de Laar Jurian van de Laar @JurianvdL 30 april 2015 @JurianvdL Jurian van de Laar

Nadere informatie

Test Automatisering? Mislukken Slagen gegarandeerd! Ruud Teunissen - Polteq Test Services BV

Test Automatisering? Mislukken Slagen gegarandeerd! Ruud Teunissen - Polteq Test Services BV Test Automatisering? Mislukken Slagen gegarandeerd! Ruud Teunissen - Polteq Test Services BV Mislukken Slagen gegarandeerd 2 Mislukken Slagen gegarandeerd Management verwacht onmiddellijk R.O.I. Doel:

Nadere informatie

Betekent SOA het einde van BI?

Betekent SOA het einde van BI? Betekent SOA het einde van BI? Martin.vanden.Berg@sogeti.nl 18 september 2007 Agenda Wat is SOA? Wat is BI? Wat is de impact van SOA op BI? Sogeti Nederland B.V. 1 Agenda Wat is SOA? Wat is BI? Wat is

Nadere informatie

VALUE ENGINEERING: THE H E G A G ME! E

VALUE ENGINEERING: THE H E G A G ME! E VALUE ENGINEERING: THE GAME! Involvement Process for Technical Projects Feedback/Learning/Knowledge Management Involvem ment Business Process Engineering Estimating Project Director Detailed Engineering

Nadere informatie

ARE methodiek Het ontwikkelen van Informatie Elementen

ARE methodiek Het ontwikkelen van Informatie Elementen ARE methodiek Het ontwikkelen van Informatie Elementen WI1: Het opstarten van het project Milestone 1 WI2: Ontwikkel een Vison WI3: Modelleer het Business Domain WI4: Creëer een Glossary WI7: Beheer wijzigingen

Nadere informatie

Offshore Outsourcing van Infrastructure Management

Offshore Outsourcing van Infrastructure Management Offshore Outsourcing van Infrastructure Management an emerging opportunity dr. Erik Beulen Atos Origin/Tilburg University 1 Agenda Introductie Ontwikkelingen Risicovergelijking Best practices Conclusies

Nadere informatie

Risk & Requirements Based Testing

Risk & Requirements Based Testing Risk & Requirements Based Testing Tycho Schmidt PreSales Consultant, HP 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice Agenda Introductie

Nadere informatie

Introduction to IBM Cognos Express = BA 4 ALL

Introduction to IBM Cognos Express = BA 4 ALL Introduction to IBM Cognos Express = BA 4 ALL Wilma Fokker, IBM account manager BA Ton Rijkers, Business Project Manager EMI Music IBM Cognos Express Think big. Smart small. Easy to install pre-configured

Nadere informatie

Business Process Management

Business Process Management Business Process Management Prof. dr. Manu De Backer Universiteit Antwerpen Katholieke Universiteit Leuven Hogeschool Gent Wat is een bedrijfsproces? Een verzameling van (logisch) gerelateerde taken die

Nadere informatie

Software Processen. Ian Sommerville 2004 Software Engineering, 7th edition. Chapter 4 Slide 1. Het software proces

Software Processen. Ian Sommerville 2004 Software Engineering, 7th edition. Chapter 4 Slide 1. Het software proces Software Processen Ian Sommerville 2004 Software Engineering, 7th edition. Chapter 4 Slide 1 Het software proces Een gestructureerd set van activiteiten nodig om een software systeem te ontwikkelen Specificatie;

Nadere informatie

Business Architectuur vanuit de Business

Business Architectuur vanuit de Business Business Architectuur vanuit de Business CGI GROUP INC. All rights reserved Jaap Schekkerman _experience the commitment TM Organization Facilities Processes Business & Informatie Architectuur, kun je vanuit

Nadere informatie

Oracle Application Server Portal Oracle Gebruikersgroep Holland Oktober 2003

Oracle Application Server Portal Oracle Gebruikersgroep Holland Oktober 2003 Oracle Application Server Portal Oracle Gebruikersgroep Holland Oktober 2003 Page 1 1 Kees Vianen Senior Sales Consultant Technology Solutions Oracle Nederland Agenda Geschiedenis van Oracle Portal Portal

Nadere informatie

Architecten-debat 21 juni 2006 PI GvIB Themamiddag. Renato Kuiper. Principal Consultant Information Security

Architecten-debat 21 juni 2006 PI GvIB Themamiddag. Renato Kuiper. Principal Consultant Information Security Architecten-debat 21 juni 2006 PI GvIB Themamiddag Renato Kuiper Principal Consultant Information Security 1 De spreker Principal Consultant Information Security Hoofdredacteur Informatiebeveiliging 15

Nadere informatie

Waarde creatie door Contract Management

Waarde creatie door Contract Management Waarde creatie door Contract Management Value Next voor opdrachtgever en opdrachtnemer Herman van den Hoogen M: 06-53.96.36.14 www.hoogen- Procurement.com Nick Piscaer M: 06-37.60.03.12 nick.piscaer@ziggo.nl

Nadere informatie

ADVANCED KNOWLEDGE SERVICES (AKS )

ADVANCED KNOWLEDGE SERVICES (AKS ) ADVANCED KNOWLEDGE SERVICES (AKS ) EEN KRACHTIG NIEUW BUSINESS IMPROVEMENT PARADIGMA OM COMPLEXITEIT TE BEHEERSEN DEMO AKS BUSINESS BENEFITS: VAKANTIEDAGEN SOP EEN KRACHTIG NIEUW BUSINESS IMPROVEMENT PARADIGMA

Nadere informatie

De kracht van BI & Architectuur

De kracht van BI & Architectuur Samen boeken we succes De kracht van BI & Architectuur in de praktijk Business Intelligence Symposium 2009 Emiel van Bockel BI Awards 2009 2 Voorstellen Emiel van Bockel - Manager Information Services

Nadere informatie

Benefits Management. Continue verbetering van bedrijfsprestaties

Benefits Management. Continue verbetering van bedrijfsprestaties Benefits Management Continue verbetering van bedrijfsprestaties Agenda Logica 2010. All rights reserved No. 2 Mind mapping Logica 2010. All rights reserved No. 3 Opdracht Maak een Mindmap voor Kennis Management

Nadere informatie

From business transactions to process insights. BPM Round Table, TU/e 26 mei 2014

From business transactions to process insights. BPM Round Table, TU/e 26 mei 2014 From business transactions to process insights BPM Round Table, TU/e 26 mei 2014 Agenda 1 2 3 4 Korte introductie Process mining in de audit Enkele voorbeelden Uitdagingen & de toekomst 1 Korte introductie

Nadere informatie

Introductie ArchiMate

Introductie ArchiMate Introductie ArchiMate NAF Insight De Meern, 8 maart 2012 Egon Willemsz, enterprise architect UWV Programma Waarom ArchiMate? Praktijkvoorbeelden Samenvatting concepten Van start met ArchiMate Tot besluit

Nadere informatie

Data Governance van visie naar implementatie

Data Governance van visie naar implementatie make connections share ideas be inspired Data Governance van visie naar implementatie Frank Dietvorst (PW Consulting) deelprogrammamanager Caesar - Vernieuwing Applicatie Landschap Leendert Paape (SAS

Nadere informatie

Auteurs: Jan van Bon, Wim Hoving Datum: 9 maart 2009. Cross reference ISM - COBIT

Auteurs: Jan van Bon, Wim Hoving Datum: 9 maart 2009. Cross reference ISM - COBIT Auteurs: Jan van Bon, Wim Hoving Datum: 9 maart 2009 Cross reference ISM - COBIT ME: Monitor & Evaluate Cross reference ISM - COBIT Management summary Organisaties gebruiken doorgaans twee soorten instrumenten

Nadere informatie

Verhogen wendbaarheid, terugdringen maatwerk. Ton van Leeuwen, Atos Consulting Frank Buytendijk, Be Informed

Verhogen wendbaarheid, terugdringen maatwerk. Ton van Leeuwen, Atos Consulting Frank Buytendijk, Be Informed Verhogen wendbaarheid, terugdringen maatwerk Ton van Leeuwen, Atos Consulting Frank Buytendijk, Be Informed Ton van Leeuwen is executive business consultant bij Atos Consulting. Hij heeft bijna vijftien

Nadere informatie

Ad Hoc rapportage of constante sturing. Presentatie door: Paul Brands Regional Account Executive

Ad Hoc rapportage of constante sturing. Presentatie door: Paul Brands Regional Account Executive 1 Ad Hoc rapportage of constante sturing Presentatie door: Paul Brands Regional Account Executive Agenda 2 Wie zijn wij? Duurzaam ondernemen / Informatie voorziening. Veranderende inzichten. Knelpunten

Nadere informatie

2 e webinar herziening ISO 14001

2 e webinar herziening ISO 14001 2 e webinar herziening ISO 14001 Webinar SCCM 25 september 2014 Frans Stuyt Doel 2 e webinar herziening ISO 14001 Planning vervolg herziening Overgangsperiode certificaten Korte samenvatting 1 e webinar

Nadere informatie

Talentmanagement in tijden van crisis

Talentmanagement in tijden van crisis Talentmanagement in tijden van crisis Drs. Bas Puts Page 1 Copyright Siemens 2009. All rights reserved Mission: Achieving the perfect fit Organisatie Finance Sales Customer Engineering Project management

Nadere informatie

ArchiMate. en Configuration Management Databases (CMDB s)

ArchiMate. en Configuration Management Databases (CMDB s) ArchiMate en Configuration Management Databases (CMDB s) Wie ben ik. Hans van Drunen Hans.vanDrunen@atos.net +31 (0)6 224 889 05 Lid van de NAF werkgroep ArchiMate gebruikers en tools 2 Agenda Wat zijn

Nadere informatie

Introduction Henk Schwietert

Introduction Henk Schwietert Introduction Henk Schwietert Evalan develops, markets and sells services that use remote monitoring and telemetry solutions. Our Company Evalan develops hard- and software to support these services: mobile

Nadere informatie

Architectuur principes binnen CP. Walter Huberts NAF Insight, 6 juli 2009 www.ing.com

Architectuur principes binnen CP. Walter Huberts NAF Insight, 6 juli 2009 www.ing.com Architectuur principes binnen CP Walter Huberts NAF Insight, 6 juli 2009 www.ing.com Agenda Context Organisatie Architectuur Architectuurproduct Het ontwikkelen van principes Principes in relatie tot architectuurproducten

Nadere informatie

IPFOS. Bestuurders Conferentie. Scenario planning voor verzekeraars onder solvency II Onno de Vrij, Head of Risk andfraud-sas

IPFOS. Bestuurders Conferentie. Scenario planning voor verzekeraars onder solvency II Onno de Vrij, Head of Risk andfraud-sas IPFOS Bestuurders Conferentie Scenario planning voor verzekeraars onder solvency II Onno de Vrij, Head of Risk andfraud-sas SCENARIO PLANNING DE TOEKOMST VOOR PENSIOENFONDSEN? Onno de Vrij, SAS HET

Nadere informatie

Project Portfolio Management. Doing enough of the right things

Project Portfolio Management. Doing enough of the right things Project Portfolio Management Doing enough of the right things BPUG, Hilversum, 24 juni, 2015 Inhoud 1 2 3 4 Introductie Het belang van portfolio management Project portfolio management volgens MoP 3a 3b

Nadere informatie

Taco Schallenberg Acorel

Taco Schallenberg Acorel Taco Schallenberg Acorel Inhoudsopgave Introductie Kies een Platform Get to Know the Jargon Strategie Bedrijfsproces Concurrenten User Experience Marketing Over Acorel Introductie THE JARGON THE JARGON

Nadere informatie

Consistent, transparant én wendbaar inspelen op de klantwens via Dynamic Case Management. Case study DEKRA

Consistent, transparant én wendbaar inspelen op de klantwens via Dynamic Case Management. Case study DEKRA Consistent, transparant én wendbaar inspelen op de klantwens via Dynamic Case Management Case study DEKRA DEKRA Als wereldwijde leider in de automotive dienstverlening is DEKRA voortdurend actief bezig

Nadere informatie

Business & IT Alignment deel 1

Business & IT Alignment deel 1 Business & IT Alignment deel 1 Informatica & Economie Integratie 1 Recap Opdracht 1 Wat is integratie? Organisaties Strategie De omgeving van organisaties AH Bonuskaart AH Bonuskaart Economisch Geïntegreerd

Nadere informatie

High Performance Workplace - uw toekomstige werkplek -

High Performance Workplace - uw toekomstige werkplek - High Performance Workplace - uw toekomstige werkplek - High Performance Workplace DE DIGITALE WERKPLEK VAN DE TOEKOMST VOOR UW MEDEWERKERS! Ondernemingen beleven spannende tijden. Ze staan onder enorme

Nadere informatie

Maak kennis met. donderdag 19 november 2015

Maak kennis met. donderdag 19 november 2015 Maak kennis met wie is GeeFirm GeeFirm Ervaring en referenties in allerlei sectoren Synmotive Internet Overal Cloud - Telecom - Web - IT 24 x 7 support 100% web based office onderdeel van AllSolutions

Nadere informatie

VAN LEREN NAAR PRESTEREN

VAN LEREN NAAR PRESTEREN VAN LEREN NAAR PRESTEREN DE WEG NAAR WERKPLEKGEORIENTEERDE E-LEARNING JANINE VAN ZOEST NEW MORE APPLY SOLVE CHANGE Apply Synergies 10% FORMEEL LEREN 70% WERKPLEK LEREN 20% SOCIAAL LEREN (mentoring & coaching)

Nadere informatie

Kennismanagement. HiP Consulting Carla Bastiaansen

Kennismanagement. HiP Consulting Carla Bastiaansen Kennismanagement HiP Carla Bastiaansen Redenen om eens te praten over kennis We groeien snel en ik kan niet snel genoeg goede mensen binnenkrijgen en opleiden. Cruciale kennis en expertise wandelt de deur

Nadere informatie

Wat is Interaction Design?

Wat is Interaction Design? Wat is Interaction Design? Wat is interaction design? Designing interactive products to support the way people communicate and interact in their everyday and working lives. Preece, Sharp and Rogers (2015)

Nadere informatie

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond.

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond. Opgaven in Nederlands. Alle opgaven hebben gelijk gewicht. Opgave 1 Gegeven is een kasstroom x = (x 0, x 1,, x n ). Veronderstel dat de contante waarde van deze kasstroom gegeven wordt door P. De bijbehorende

Nadere informatie

Customer Experience Management

Customer Experience Management Customer Experience Tele Train Grensverleggend klantcontact Tele Train. Grensverleggend klantcontact. Rendementsverbetering door optimale klantinteractie Een greep uit vragen die bij onze klanten leven

Nadere informatie

XTREMIO WAT IS HET OORDEEL VAN DE GEBRUIKER?

XTREMIO WAT IS HET OORDEEL VAN DE GEBRUIKER? WAT IS HET OORDEEL VAN DE GEBRUIKER? POWERED BY INHOUDSOPGAVE Inleiding 02 Wat zijn de redenen tot aanschaf? 03 Wat levert XtremIO organisaties in de praktijk op? 03 Voor welke bedrijfskritische applicaties

Nadere informatie

Selling software anno 2014, een vak apart? Reint Jan Holterman 14 mei 2014

Selling software anno 2014, een vak apart? Reint Jan Holterman 14 mei 2014 Selling software anno 2014, een vak apart? Reint Jan Holterman 14 mei 2014 Even voorstellen Marketingadvies voor softwarebedrijven Marketing strategie Product positionering Content creatie Interim marketing

Nadere informatie

APMG-International Webinar. ITIL Editie 2011 Wednesday 16 Mei 2012 / 15:30 CET Presented by Karel Höster

APMG-International Webinar. ITIL Editie 2011 Wednesday 16 Mei 2012 / 15:30 CET Presented by Karel Höster www.apmg-international.com APMG-International Webinar (In samenwerking met Ultracomp Academy) ITIL Editie 2011 Wednesday 16 Mei 2012 / 15:30 CET Presented by Karel Höster www.apmg-international.com ITIL

Nadere informatie

HET GAAT OM INFORMATIE

HET GAAT OM INFORMATIE Aan leiding C OB IT HET GAAT OM INFORMATIE Informatie is belangrijk voor het functioneren van een organisatie Informatie wordt gegenereerd, gebruikt, bewaard, ontsloten, verwijderd Informatietechnologie

Nadere informatie

Proces to model en model to execute

Proces to model en model to execute Proces to model en model to execute Een end-to-end (bedrijfs)proces (figuur 1) is het geheel van activiteiten die zich, op een bepaalde plaats door een bepaalde rol, in bepaalde volgorde opvolgen en waarvan

Nadere informatie

End-to-End testen: de laatste horde

End-to-End testen: de laatste horde End-to-End testen: de laatste horde Dieter Arnouts Agenda Begrip End-to-End testen in het test proces Praktische aanpak End-to-End Test Omgeving Uitdagingen End-to-End testen: De laatste horde 11/10/2010

Nadere informatie

Seminar BSC & IBM Cognos 8 22 September 2009 Yves Baggen- Solution Architect BI Charles van der Ploeg Partner en adviseur van Decido

Seminar BSC & IBM Cognos 8 22 September 2009 Yves Baggen- Solution Architect BI Charles van der Ploeg Partner en adviseur van Decido Seminar BSC & IBM Cognos 8 22 September 2009 Yves Baggen- Solution Architect BI Charles van der Ploeg Partner en adviseur van Decido 2008 IBM Corporation 2 3 Vraag? Hoe goed kent u uw bedrijfsvisie en

Nadere informatie

Bescherming van (software) IP bij uitbesteding van productie

Bescherming van (software) IP bij uitbesteding van productie 12.15 12.40 Bescherming van (software) IP bij uitbesteding van productie Gerard Fianen INDES-IDS BV The choice of professionals Wie zijn wij? Tools, software components and services for the development,

Nadere informatie

Een centrale Operations bridge met Service Level Management

Een centrale Operations bridge met Service Level Management HP Software: Apps meet Ops 2015 Een centrale Operations bridge met Service Level Management Marcel de Wit/ March 31 st, 2015 HP Software: Apps meet Ops 2015 Operations Bridge "A physical location where

Nadere informatie

Microsoft Dynamics CRM & Integrated Innovation

Microsoft Dynamics CRM & Integrated Innovation Microsoft Dynamics CRM & Integrated Innovation 22 mei 2008 Qurius Page 1 Agenda Uitdagingen People Ready Business Integrated Innovation Case: FNV Bondgenoten Qurius en samenvatting Qurius Page 2 Uitdagingen

Nadere informatie

openelectronic Health Record

openelectronic Health Record openehr openelectronic Health Record Kwaliteitsverbetering door standaardisatie Martin van der Meer woensdag 17 november 2010 1 Agenda Huidige stand van zaken? Wat moet er gebeuren? openehr architectuur

Nadere informatie

Organizational Change Driven by Vision & Courage

Organizational Change Driven by Vision & Courage Organizational Change Driven by Vision & Courage Breda, 26 Maart 2013 12 Juni 2006 H R U P D A T E H O T L I N E : ++ 4 1 2 1 6 1 8 6 1 1 8 2 Why do we need to change? All affiliates have full fledged

Nadere informatie

DRIVEN BY AMBITION SUCCESVOL EXACT IMPLEMENTEREN IN DE PRIVATE CLOUD

DRIVEN BY AMBITION SUCCESVOL EXACT IMPLEMENTEREN IN DE PRIVATE CLOUD DRIVEN BY AMBITION SUCCESVOL EXACT IMPLEMENTEREN IN DE PRIVATE CLOUD WOENSDAG 11 MEI INN STYLE, MAARSSEN Introduction Huub van Langerak Expert team Marc Eilander Expert team 3 Agenda Exact private cloud

Nadere informatie

Conferentie Examinering in de bpv 31 mei 2013 Workshop : handboeken BPV en het buitenland

Conferentie Examinering in de bpv 31 mei 2013 Workshop : handboeken BPV en het buitenland Conferentie Examinering in de bpv 31 mei 2013 Workshop : handboeken BPV en het buitenland Andre van Voorst : sr adviseur Kenwerk / Examenwerk Mirjam Hensels : projectleider BPV Handboeken Programma Inleiding

Nadere informatie

Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels)

Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels) Staten-Generaal Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels) Subject: Sustainable Flemish SDI Nature: Mobilising, Steering Organisers:

Nadere informatie

ISO/IEC in een veranderende IT wereld

ISO/IEC in een veranderende IT wereld ISO/IEC 20000 in een veranderende IT wereld Dolf van der Haven, Verizon Enterprise Solutions 16 juni 2016 ISO/IEC 20000 in een veranderende IT wereld 1 Achtergrond Dolf van der Haven ITSM Guru with a Human

Nadere informatie

Architectuur en Programma Management

Architectuur en Programma Management Architectuur en Programma Management Organisaties zijn vaak onvoldoende in staat om grotere en complexere projecten uit te voeren waardoor een kluwen aan informatiesystemen met hoge beheerkosten ontstaat.

Nadere informatie

Klant. Klant - Branche: Industrie - > 20000 employees - Vestigingen in > 25 landen. Specifiek - Profitabele, kosten gedreven strategy

Klant. Klant - Branche: Industrie - > 20000 employees - Vestigingen in > 25 landen. Specifiek - Profitabele, kosten gedreven strategy Klant Klant - Branche: Industrie - > 20000 employees - Vestigingen in > 25 landen Specifiek - Profitabele, kosten gedreven strategy IT characteristics - Constante verandering: organsiatie, techniek, processen.

Nadere informatie

Best Practice Seminar 15 OKTOBER 2015

Best Practice Seminar 15 OKTOBER 2015 Best Practice Seminar 15 OKTOBER 2015 13.30: Welkom Best Practice Seminar 13.35: Opdracht: binnen 8 weken Principal Toolbox implementeren Taco Roest, MN Services 14.20: Koffie 14.45: De verandering heeft

Nadere informatie

Richtlijnen voor het ontwerpen een Intranetportal Door Bas Fockens

Richtlijnen voor het ontwerpen een Intranetportal Door Bas Fockens Richtlijnen voor het ontwerpen een Intranetportal Door Bas Fockens Copyright Datacon www.datacon.nl Wat is een intranetportal? Een intranet is een online gepersonaliseerde en geïntegreerde toegang tot

Nadere informatie

It s CMMI Jim, but not as we know it! CMMI toegepast op een Compliance organisatie Door Jasper Doornbos Improvement Focus

It s CMMI Jim, but not as we know it! CMMI toegepast op een Compliance organisatie Door Jasper Doornbos Improvement Focus It s CMMI Jim, but not as we know it! CMMI toegepast op een Compliance organisatie Door Jasper Doornbos Improvement Focus Inhoud Compliance vakgebied en organisatie CMMI software en systems engineering

Nadere informatie

Introductie in flowcharts

Introductie in flowcharts Introductie in flowcharts Flow Charts Een flow chart kan gebruikt worden om: Processen definieren en analyseren. Een beeld vormen van een proces voor analyse, discussie of communicatie. Het definieren,

Nadere informatie

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014 Process Mining and audit support within financial services KPMG IT Advisory 18 June 2014 Agenda INTRODUCTION APPROACH 3 CASE STUDIES LEASONS LEARNED 1 APPROACH Process Mining Approach Five step program

Nadere informatie

Software Defined Datacenter Visie van Cisco. Erwin uit de Bos Datacenter Strategie Specialist NL euitdebo@cisco.com Versie: 5 februari 2015

Software Defined Datacenter Visie van Cisco. Erwin uit de Bos Datacenter Strategie Specialist NL euitdebo@cisco.com Versie: 5 februari 2015 Software Defined Datacenter Visie van Cisco Erwin uit de Bos Datacenter Strategie Specialist NL euitdebo@cisco.com Versie: 5 februari 2015 Tomorrow Starts Here. Make amazing things happen by connecting

Nadere informatie

BI appliance op maat. Ruud Geerlings

BI appliance op maat. Ruud Geerlings BI appliance op maat Ruud Geerlings Programma Factoren binnen BI BI Appliances BIbox Toepassing BIbox Samenvatting Faalfactoren BI-projecten Business Betrokkenheid Veranderingen Technieken Faalfactoren

Nadere informatie

Succes = Noodzaak x Visie x Draagvlak 2. Case: Implementatie Requirements Lifecycle management bij Rabobank International

Succes = Noodzaak x Visie x Draagvlak 2. Case: Implementatie Requirements Lifecycle management bij Rabobank International Succes = x Visie x Draagvlak 2 Case: Implementatie Requirements Lifecycle management bij Rabobank International dinsdag 3 oktober 2006 Spider Congres Agenda Inventarisatie SPI-knelpunten Implementatie

Nadere informatie

Curriculum 2014-2015 Afkortingen Bachelor Informatica Propedeuse Postpropedeuse Start Vervolg Afsluiting 60,0 Gebonden keuze (8,6 EC) Afsluiting

Curriculum 2014-2015 Afkortingen Bachelor Informatica Propedeuse Postpropedeuse Start Vervolg Afsluiting 60,0 Gebonden keuze (8,6 EC) Afsluiting Curriculum 2014-2015 Opleidingen Open Universiteit, faculteit Management, Science & Technology, wetenschapsgebied Informatica en informatiekunde, geldig vanaf 1-9-2014 Afkortingen European Credits (studiepunten)

Nadere informatie

Digital municipal services for entrepreneurs

Digital municipal services for entrepreneurs Digital municipal services for entrepreneurs Smart Cities Meeting Amsterdam October 20th 2009 Business Contact Centres Project frame Mystery Shopper Research 2006: Assessment services and information for

Nadere informatie

Testen en BASEL II. Dennis Janssen. Agenda. Wat is BASEL II? Testen van BASEL II op hoofdlijnen

Testen en BASEL II. Dennis Janssen. Agenda. Wat is BASEL II? Testen van BASEL II op hoofdlijnen Testen en BASEL II Dennis Janssen Test Research Centre LogicaCMG 1 Agenda Wat is BASEL II? Testen van BASEL II op hoofdlijnen BASEL II als hulpmiddel om positie testen te versterken Samenvatting 2 1 Basel

Nadere informatie

VMWORLD 2011 US WRAP

VMWORLD 2011 US WRAP VMWORLD 2011 US WRAP UP VIKTOR VAN DEN BERG MARCEL VAN OS WELKOM ELKOM & A & AGENDA Viktor van den Berg, Dutch VMUG Leader Marcel van Os, Senior Technical Trainer @ XTG Agenda VMUG Update (Viktor) VMware

Nadere informatie

Curriculum 2015-2016 Afkortingen Bachelor Informatica Propedeuse Postpropedeuse Start Vervolg Afsluiting 60,0 Gebonden keuze (8,6 EC) Afsluiting

Curriculum 2015-2016 Afkortingen Bachelor Informatica Propedeuse Postpropedeuse Start Vervolg Afsluiting 60,0 Gebonden keuze (8,6 EC) Afsluiting Curriculum 2015-2016 Opleidingen Open Universiteit, faculteit Management, Science & Technology, wetenschapsgebied Informatica en informatiekunde, geldig vanaf 1-9-2015 Afkortingen European Credits (studiepunten)

Nadere informatie

General info on using shopping carts with Ingenico epayments

General info on using shopping carts with Ingenico epayments Inhoudsopgave 1. Disclaimer 2. What is a PSPID? 3. What is an API user? How is it different from other users? 4. What is an operation code? And should I choose "Authorisation" or "Sale"? 5. What is an

Nadere informatie

Kikkers en Heilige Koeien UvAConext & standaarden voor het primaire onderwijs en onderzoek proces

Kikkers en Heilige Koeien UvAConext & standaarden voor het primaire onderwijs en onderzoek proces Kikkers en Heilige Koeien UvAConext & standaarden voor het primaire onderwijs en onderzoek proces SURF Seminar September 2015 Frank Benneker, ICTS Universiteit van Amsterdam Perspectief ICTS & OO dienstverlening

Nadere informatie

Enable all people to travel by plane

Enable all people to travel by plane Enable all people to travel by plane 3 Transavia from the air Enable all people to travel (by plane) Accessible, friendly, unforgetable Passenger experience index 74 Fuel 381 mln liters 104 destinations

Nadere informatie