BUSINESS RULES. instrument en methode voor compliance en agility. NGI Den Haag 2008 S. Spreeuwenberg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BUSINESS RULES. instrument en methode voor compliance en agility. NGI Den Haag 2008 S. Spreeuwenberg"

Transcriptie

1 BUSINESS RULES instrument en methode voor compliance en agility NGI Den Haag 2008 S. Spreeuwenberg

2 PRESENTATOR Drs. S. Spreeuwenberg has a background in artificial intelligence and 8 years of experience in business rules modeling and application development were business rules play an important role. She is the co-founder and director of LibRT. LibRT helps customers to assess and improve the quality of business rules. We believe that focus on quality is necessary to profit of all promises of the business rules approach. Silvie is involved in the business rules work group of the OMG working on standardization of business rules and is editor of the European section of the Business Rules Community. LibRT is co-organizer of the European Business Rules Conference. She can be contacted at: 2

3 RuleArts, jointly and equally owned by: Business Rules Solutions Recognized world leader in the business rule approach. Provides the complete set of services and the expertise that enable organizations to apply the business rule approach. Offers public seminars, in-house training, publications, tools, and Proteus, the internationally acclaimed and proven business rule methodology. LibRT LibRT focuses on supporting the delivery of high quality business rules. Provides products and services targeted at effective knowledge management in business applications. Offers VALENS, the industry's first independent product targeted at verifying and validating business rules. RuleArts presents it s business tool RuleXpress

4 THE BUSINESS TOOL FOR EXPRESSING & COMMUNICATING BUSINESS RULES RuleArts presents it s business tool RuleXpress

5 DE ORGANISATIE VAN VANDAAG wordt geconfronteerd met een toenemende vraag haar activiteiten en beslissingen te verantwoorden is afhankelijk van key-players met overzicht, inzicht en kennis van de operationele regels heeft behoefte aan flexibiliteit Regels sturen gedrag Software conform de regels compliance inzicht systeem ontwikkeling Regelbeheersing Regelbeheersing 5

6 AGENDA THEMA 2 THEMA 1 THEMA 3 BELANG & RISICO'S DE ROL VAN REGELS BINNEN EEN ORGANISATIE PLAN VAN AANPAK 6

7 REGELS STUREN GEDRAG leidraad voor gedrag of handeling criterium voor besluitvorming stuur element die een verplichting of noodzakelijkheid met zich mee brengt bedrijfsregel een bedrijf kan de regel opstellen, uitvaardigen, herzien of stopzetten dus geen natuurwetten! 7

8 BEDRIJFSREGELS een heldere formulering een bedrijfsregel is helder geformuleerd, geen proza, zonder onnodige bijzinnen. gestructureerd, condities zijn duidelijk te onderscheiden staat op zichzelf, heeft geen impliciete aannames over context, is declaratief. is ondubbelzinnig, alle gebruikte woorden zijn eenduidig gedefinieerd. 8

9 Marketing Beleid Wetgeving Beleid en overige semigestructureerde en ongestructureerde informatie die niet direct uitvoerbaar is. lsjdflsj dfl;sjdf ;aisjf oisa rjfopmwirrjvowrjfopasjgfl;d jfg,dfsvnoru rhtopweyh teoifhopwaurowjos lwjaeropwu ;sijdlsdkjflkjspidjfuoawu l;isajdf oawujr ksjdflasj oiffj woifj slkdfjopaiwjj foisaidjf paiwj Architecturele business rule: een richtinggevend principe voor de inrichting van operationele processen.

10 BUSINESS RULES EN. requirements business process management enterprise architecture compliance corporate performance management service oriented architecture 10

11 REQUIREMENTS de verschillen tussen bedrijfsregels en requirements de levensduur van een requirement is gelijk aan de levensduur van het systeem waarvoor de requirement is gefomuleerd requirements geven aan waar een systeem aan moet voldoen om naleving van de regels te ondersteunen / garanderen verschillende requirements kunnen de naleving van regels in meer of mindere mate ondersteunen 11

12 REQUIREMENTS hoe verhouden regels en requirements zich tot elkaar? regel 1: Een bestuurder van een auto moet een geldig rijbewijs hebben regel 2: Een rijbewijs is geldig indien aan alle volgende voorwaarden is voldaan: Het rijbewijs is van de bestuurder De geldigheidsdatum van het rijbewijs is later dan de datum van inspectie De bestuurder rijdt in een type voertuig waarvoor het rijbewijs recht geeft. 1. Welke systemen kunnen wij bedenken om naleving van deze regels af te dwingen? 2. Bestaan de regels ook als we geen systeem kunnen bedenken waarmee naleving aan de regels gegarandeerd wordt? 3. Zal het implementeren van een systeem zorgen voor naleving van alle regels? 12

13 BUSINESS PROCESS MANAGEMENT regels moeten gescheiden worden van processen proces geeft volgorde van handelingen aan en welke actoren nodig zijn. het geeft aan wat er gedaan moet worden in reactie op een gebeurtenis door het proces uit te voeren wordt een product of dienst afgerond regels geven richting aan gedrag regels geven aan hoe een stap in het proces uitgevoerd moet worden. EVENT PRODUCT 13

14 PRODUCT VERSUS PROCES REGELS sommige regels gaan over het proces product regels regels die een dienst of product definieeren proces regels regels die beperkingen oplebgen aan de uitvoering van een proces. iedere klacht moet binnen drie weken beantwoord worden. 14

15 TUSSENSTAND regels vullen bestaande methoden aan een stukje geschiedenis over de computer van vandaag door het scheiden van de programma instructies en de verwerking van deze instructies werden computers programmeerbaar. dit trucje hebben we een aantal keer herhaald en resulteert in: meer flexibiliteit minder redundantie / potentieel hergebruik efficiënter werken 15

16 ENTERPRISE ARCHITECTURE twee benaderingen (1) descriptieve: architectuur geeft weer wat een ontwerp is (2) de normatieve: architectuur geeft aan hoe een ontwerp moet worden. Architectuur (2) = een coherente en consistente set van principes en standaarden voor het ontwerp van een systeem IT architectuur voor het ontwerpen van IT systemen Enterprise architectuur voor het ontwerpen van enterprises 16

17 Aandachtsgebied Enterprise Architecture Aandachtsgebied Business Rules Marketing Beleid Wetgeving hoe? Beleid en overige semigestructureerde en ongestructureerde informatie die niet direct uitvoerbaar is. lsjdflsj dfl;sjdf ;aisjf oisa rjfopmwirrjvowrjfopasjgfl;d jfg,dfsvnoru rhtopweyh teoifhopwaurowjos lwjaeropwu ;sijdlsdkjflkjspidjfuoawu l;isajdf oawujr ksjdflasj oiffj woifj slkdfjopaiwjj foisaidjf paiwj Architecturele business rule: een richtinggevend principe voor de inrichting van operationele processen. 17

18 COMPLIANCE het integreren van wet- en regelgeving in de dagelijkse gang van zaken. (H. Gelinck, de science of compliance) opgelegde wet en regelgeving bedrijfsregels uitvoering handhaving 18

19 Aandachtsgebied Business Motivation Model Marketing Beleid Wetgeving Beleid en overige semigestructureerde en ongestructureerde informatie die niet direct uitvoerbaar is. lsjdflsj dfl;sjdf ;aisjf oisa rjfopmwirrjvowrjfopasjgfl;d jfg,dfsvnoru rhtopweyh teoifhopwaurowjos lwjaeropwu ;sijdlsdkjflkjspidjfuoawu l;isajdf oawujr ksjdflasj oiffj woifj slkdfjopaiwjj foisaidjf paiwj waarom? Architecturele business rule: een richtinggevend principe voor de inrichting van operationele processen. waarom? 19

20 CORPORATE PERFORMANCE MANAGEMENT uitvoering van de bedrijfsstrategie optimalizeren en bewerkstelligen dat ook op de werkvloer de strategische doelstellingen worden nagestreefd. (BPM magazine 2007) meten is weten Hoe goed doen we het? Key Performance Indicators Centraal gegevens verzamelen Noodzaak uniforme definities regel: Eenklachtmoetbinnen3 weken worden behandeld. kpi: doorlooptijd klacht afhandeling 20

21 Aandachtsgebied Corporate Performance Management Marketing Beleid Wetgeving hoe? Beleid en overige semigestructureerde en ongestructureerde informatie die niet direct uitvoerbaar is. hoe? lsjdflsj dfl;sjdf ;aisjf oisa rjfopmwirrjvowrjfopasjgfl;d jfg,dfsvnoru rhtopweyh teoifhopwaurowjos lwjaeropwu ;sijdlsdkjflkjspidjfuoawu l;isajdf oawujr ksjdflasj oiffj woifj slkdfjopaiwjj foisaidjf paiwj Architecturele business rule: een richtinggevend principe voor de inrichting van operationele processen. 21

22 SERVICE ORIENTED ARCHITECTURE afstemming klant - leverancier interactie impliceert afstemmen bedrijfsregels verdeling regels over services: 1. generieke service met klant specifieke regels 2. per onderwerp / domein een kennis service 22

23 SERVICE ORIENTED ARCHITECTURE Ministerie van Onderwijs Salaris administratie kantoor web request Staal industrie web service web request cao regels 23

24 AGENDA THEMA 2 THEMA 1 THEMA 3 BELANG & RISICO'S DE ROL VAN REGELS BINNEN EEN ORGANISATIE PLAN VAN AANPAK 24

25 Marketing Beleid Wetgeving Beleid en overige semigestructureerde en ongestructureerde informatie die niet direct uitvoerbaar is. key players

26 KEY PLAYERS schrijven systeem specificaties zijn betrokken bij organisatie ontwerp processen herkomst regel wordt niet vastgelegd een regel kan in verschillende specificaties terechtkomen de specificaties zijn niet goed valideerbaar door de business onduidelijk op basis van welke regels een beslissing of dienst tot stand is gekomen 26

27 PROBLEMEN moeilijkheden bij het aantonen dat de regels in de operationele uitvoering worden nageleefd, zelfs als ze zijn geautomatiseerd moeilijkheden met de uitleg van wat het 'systeem' heeft berekend moeilijk business verantwoordelijk te maken voor specificaties geen expliciete relatie tussen operationeel gedrag en beleid geen toegankelijk overzicht van de geïmplementeerde regels gevolgen wijzigingen in wet en regelgeving dus ook moeilijk te overzien 27

28 EEN KWESTIE VAN BALANS gevolg minder wendbaar compliance moeilijk aantoonbaar telkens dezelfde (hoge) kosten bij wijzigingen risico s voor bedrijfsvoering als key players de organisatie verlaten 28

29 $ $ PROCESSEN - REGELS -KPI'S Eenklachtmoetbinnen3 weken worden behandeld. KPI : doorlooptijd klacht afhandeling Iedere deelnemer heeft recht op de aanvullingsregeling 55 indien de deelnemer op 1 januari 2005 jonger is dan 55 jaar.. KPI : consistente toepassing regel 29

30 CONTINUE VERBETERING IN EEN CLOSED LOOP valkuilen meten is achteraf weten tuurinformatie versus stuurinformatie korte termijn perspectief uitdagingen certificering vraagt om vooraf weten transformatie stuurinformatie in gedrag transparantie en klantvriendelijkheid $$Uitleg en begrip Inzicht in handelen Feedback over performance 30

31 AGENDA THEMA 2 THEMA 1 THEMA 3 BELANG & RISICO'S DE ROL VAN REGELS BINNEN EEN ORGANISATIE PLAN VAN AANPAK 31

32 WAT BIEDT DE BUSINESS RULES AANPAK? methodiek voor het opstellen van regels templates, vocabulaire, structuur, mapping naar IT en processen proces voor regelwijzigingen verantwoordelijkheden, verificatie en validatie administratie voor regels, traceerbaarheid en nalevinginformatie snel kunnen vinden van de juiste regels, compliance aantonen, rapportage, naleving technologische hulpmidellen diverse producten die beheer en implemementatie ondersteunen 32

33 METHODIEK BUSINESS RULES voor de business begrijpelijke taal geen syntax of programmeer paradigma onafhankelijk van technologie regel kan gebruikt worden in software, in procedure, in handboek of in folder precies, niet ambigu terminologie wordt gedefinieerd in vocabulaire definities, synoniemen en homoniemen vastleggen relaties tussen concepten vastleggen "Businesspeople" are the ultimate owners of business rules. The IT department should use business rule technology to lead the business to a rule. Gartner

34 BEGIJPELIJKE TAAL business rules in IT systemen namespace klant { public class Klant { void BepaalKlantStatus() { if( besteedbedrag_dit_jaar > 100 && besteedbedrag_vorig_jaar > 100 && besteedbedrag_tweejaargeleden > 100) status = KlantStatusEnum.VasteKlant; } program vaste klant; update klant set status = 'vaste klant' where besteedbedrag_dit_jaar > 100 besteedbedrag_vorig_jaar > 100 besteedbedrag_tweejaargeleden > 100; StatusVasteKlant(Klant) if Besteedbedrag_dit_jaar_min_100(Klant), Besteedbedrag_vorig_jaar_min_100(Klant), Besteedbedrag_tweejaargeleden_min_100(Klant) 34

35 ONAFHANKELIJK VAN TECHNOLOGIE IT Webmaster Business Expertise Call center Operations Quality Assessment 35

36 METHODIEK voorbeeld term definitie "klant" marketing afdeling een organisatie of individu die in het afgelopen jaar minimaal één bestelling geplaatst en betaald heeft. verkoop afdeling een organisatie of individu die in de afgelopen drie maanden interesse heeft getoond in de aanschaf van minimaal één product. 36

37 EEN UITSTAPJE NAAR DE TAALKUNDE 37

38 METHODIEK feiten relaties tussen concepten definieren betekenis prijs totaal bestel bedrag heeft heeft bestel items bestaat uit bestelling plaatst klant heeft is bestel datum vaste klant 38

39 METHODIEK regels regels gebruiken de termen uit het vocabulaire regels leggen beperkingen op aan feiten een klant is altijd een vaste klant indien de klant een bestelling plaatst met een totaal bestel bedrag van Euro benodigde feit typen: klant is een vaste klant klant plaatst bestelling bestelling heeft totaal bestelbedrag 39

40 METHODIEK de regel formulering in natuurlijke taal natuurlijk, natuurlijk, maar wel gecontroleerd een regel heeft een onderwerp een regel heeft tenminste één rule-key-word een regel kan een conditionele uitdrukking bevatten <onderwerp> is altijd <bijvoegelijk nw. / zelfstandig nw> indien <conditionele uitdrukking> 40

41 PROCES VOOR REGELBEHEERSING best practices besteed aandacht aan een wijzigingsproces voor regels bedenk welke rollen en verantwoordelijkheden betrokken zijn incorporeer diverse feedback momenten naar opsteller van beleid en wetgeving besteed veel aandacht aan verificatie en validatie onderken verschillende soorten wijzigingen met bijbehorende doorlooptijden integreer een 'closed loop' op basis van nalevinginformatie en KPI s 41

42 ADMINISTRATIE BUSINESS RULES compliance, nalevinginformatie, zachman groepeer regels naar herkomst en gebruik administreer welke regels betrokken zijn bij welke beslissing management informatie over regels: wat: hoe: waar: wie: wanneer: waarom: wat is de regel? hoe wordt de regel uitgevoerd? voor welke rechtseenheden geldt deze regel? welke partijen zijn betrokken bij naleving van de regel? welke wijzigingen zijn van invloed op naleving van de regel? wat is de motivatie voor deze regel? 42

43 BEHEER REGELS IS CONTINU PROCES Stel, applicatie A en applicatie D hebben dezelfde regels nodig. Wie is de eigenaar van de regels? En hoe zorgen we voor een consistente interpretatie? We vervangen na een aantal jaar de applicatie A in project 5. Wie heeft dan de regels beheerd in de periode tussen project 1 en project 5? bron: Tony Morgan 43

44 ERVARINGEN verbetering communicatie meer samenwerking wederzijds begrip IT / Business duidelijker beeld bij wijzigingen 44

45 HELP, gaat dit allemaal niet teveel tijd kosten? NEE de tijd die je verliest met organiseren, win je met zoeken en vinden EN als je de denkstappen niet expliciet maakt dan wordt je afhankelijk van key players de interpretatie van beleid en regelgeving wordt traceerbaar en daardoor is minder review tijd nodig en wie gaat dat dan doen? het zal gemakkelijker zijn medewerkers te vinden met competenties op 1 niveau dan met competenties op alle drie de niveaus 45

46 ONDERSTEUNENDE HULPMIDDELLEN diverse producten onder de noemer(s): rule engine business rule engine business rules management suite (BRMS) requirements management repository business proces management suite enterprise architecture repository Business rules platforms are an increasingly popular alternative to conventional programming to automate decisions, analysis to action, and policy compliance. Forrester, 2006 markt heeft traditie met het automatiseren van regels, dit is aan het veranderen synergie met diverse gerelateerde producten mogelijk 46

47 TECHNIEK 47

48 TECHNIEK business rules in IT systemen namespace klant { public class Klant { void BepaalKlantStatus() { if( besteedbedrag_dit_jaar > 100 && besteedbedrag_vorig_jaar > 100 && besteedbedrag_tweejaargeleden > 100) status = KlantStatusEnum.VasteKlant; } program vaste klant; update klant set status = 'vaste klant' where besteedbedrag_dit_jaar > 100 besteedbedrag_vorig_jaar > 100 besteedbedrag_tweejaargeleden > 100; StatusVasteKlant(Klant) if Besteedbedrag_dit_jaar_min_100(Klant), Besteedbedrag_vorig_jaar_min_100(Klant), Besteedbedrag_tweejaargeleden_min_100(Klant) 48

49 TECHNIEK business rules in IT systemen bedrijfsregels technische regels mapping 49

50 TECHNIEK 50

51 TECHNIEK business rules engines met inferentie strategie wat is een inferentie strategie? een algoritme, die een redenering met regels op een efficiënte manier kan uitvoeren, voor een specifieke situatie. twee redeneer methoden: data gedreven welke regels moet ik toepassen op deze situatie? doelgedreven welke regels moet ik toepassen als ik deze uitkomst wil weten? 51

52 TECHNIEK business rules engines met inferentie strategie regels moeten aan bepaalde syntax voldoen klant.status = 'vaste klant' IF klant.bestellingbedrag_dit_jaar > EN klant.bestellingbedrag_vorig_jaar > EN klant.bestellingbedrag_twee_jaar_geleden > bovenstaande wordt ook wel de formele versie van de business rule genoemd. de meeste inference engines ondersteunen regels die iets afleiden of berekenen 52

53 TECHNIEK business rules engines zonder inferentie strategie vaak gekoppeld aan een database tool business rules worden vertaald naar: database constraints, triggers, stored procedures, queries, relatie tabellen. 53

54 PRODUCTEN Gespecialiseerde rule management producten Management ondersteuning Begint te komen Geen executie Sterk in executie Algemene edit en beheer omgevingen Low Bijna alle rule engines voor programmeurs 54

55 ROI Harvest rules on a project basis Re-use your rules between projects Needed resources at moment in time Accumulated investment in time Time line 55

56 BUSINESS RULES COMMUNITY links business rules journal en portal (portal voor Europa) duitse business rules portal / europese business rules conferentie amerikaanse business rules conferentie 56

57 BUSINESS RULES COMMUNITY auteurs roger burlton oprichter business process group barbara von hall bedrijfsregels en requirements analyse tony morgan goede en praktische inleiding voor IT-ers ron ross 'father of the business rules' voor de business 57

58 BUSINESS RULES COMMUNITY in nederland nederlands business rules platform 5 bijeenkomsten per jaar en werkgroepen special issue BPM magazine oktober / november SDU ICT reeks te verschijnen zomer 2008 gaat in op de organisatorische en strategische consequenties van de Business Rules Aanpak 58

59 MORGEN BIJEENKOMST BRPN 15:30 18:00 nbc-greenvillage nieuwegein Lothar Kleinhaarhuis van ELQ i.s.m. Leo Hermans van Everest. Hoe is ELQ erin geslaagd om snel te penetreren in de Nederlandse markt voor risicovolle hypotheken en om haar business snel aan te blijven passen aan het groeiende inzicht in de (nieuwe) markt en aan de wijzigingen daarin? Er is sprake van ongebruikelijke wendbaarheid in de praktijk zowel wat betreft de bedrijfsvoering en het risicobeleid als wat betreft de business applicaties. Met de nog steeds alom gebruikelijke software engineering aanpak voor implementatie van business logica was dit onmogelijk geweest. 59

60 VRAGEN

61 More on what rulexpress is and isn t Business perspective... RuleXpress is to business people and business analysts as MS Word is to writers. IT perspective... RuleXpress is to business people and business analysts... as MS Visual Studio is to software developers. RuleArts presents it s business tool RuleXpress

62 What RuleXpress is not?! a rule or inference engine. a modeling environment (e.g., UML tools such as Rational Rose). a text processor. a spreadsheet. a taxonomy/terminology tool. a controlled English tool. a traditional requirements management tool. a general knowledge management tool. RuleArts presents it s business tool RuleXpress

63 RuleXpress: what s new Built for use by business people and business analysts on their terms. Easy to use. Extensible, customizable, localizable. As-you-go quality assessment. As-you-go teaching... self-instructional. Rule verification at the business level. Visualization at the business level. True natural-language support and deep semantic analysis. Down-to-earth knowledge management for everyday business activities. Completely methodology-independent. RuleArts presents it s business tool RuleXpress

64 RuleXpress, screen-prints collaboration customers communication COMMUNITY company RuleArts presents it s business tool RuleXpress

65 Easy and business friendly user interface Activities and Tasks Helper: Manageable Items Specialized Editor RuleArts presents it s business tool RuleXpress

66 Your Rules at Your Fingertips RuleArts presents it s business tool RuleXpress

67 Consistent Use of Terminology in Your Rules When you write rules: Drag and drop defined terms See definitions of terms Formatting of rule statement indicates which terms are undefined RuleArts presents it s business tool RuleXpress

68 Organize Your Rules in Groups RuleArts presents it s business tool RuleXpress

69 Find Your Rules using Filters RuleArts presents it s business tool RuleXpress

70 Assess the quality for your vocabulary and rules RuleArts presents it s business tool RuleXpress

71 Assess the quality, quality rules RuleArts presents it s business tool RuleXpress

72 Assess the quality, individual quality grade RuleArts presents it s business tool RuleXpress

73 Your Business Metadata Extensible RuleArts presents it s business tool RuleXpress

74 Dictionary lookup to help you defining terms RuleArts presents it s business tool RuleXpress

75 Drill down dependency between rules and terms RuleArts presents it s business tool RuleXpress

76 Add and view relationships between rules RuleArts presents it s business tool RuleXpress

77 Collaboration in a team RuleArts presents it s business tool RuleXpress

78 Automatically detect conflicting edits RuleArts presents it s business tool RuleXpress

79 Report to your peers (based on XML) RuleArts presents it s business tool RuleXpress

80 Graphical fact modelling RuleArts presents it s business tool RuleXpress

Principes voor Workspace Management Services

Principes voor Workspace Management Services Scriptie IT Audit VU 2006-2007 Principes voor Workspace Management Services opgesteld door Scriptie team 714 Versie 1.1 AUTEURS : H.J. Hopman; J.M.A. Conquet DATUM : 24 Mei 2007 Principes voor Workspace

Nadere informatie

Governance en IT-projecten

Governance en IT-projecten Vrije Universiteit Amsterdam IT Audit opleiding Governance en IT-projecten Normatief kader voor het opzetten, uitvoeren en monitoren van IT-projecten Naam: drs. J. (Jasper) de Vries Adres: Barwerd 12 9746

Nadere informatie

Ev E e v nt t o p p 3 juni 2 008 3 juni 2008 BRPN

Ev E e v nt t o p p 3 juni 2 008 3 juni 2008 BRPN Event op 3 juni 2008 Mededelingen LinkedIn Werkgroepen BRPN Meeting 9 September CBS (SBVR NIAM) Oktober Achmea November ABP (onder voorbehoud) Januari IND samen met BPM Forum Overige relevante data: EBRC

Nadere informatie

SAMENVATTING ITIL V3 FOUNDATION

SAMENVATTING ITIL V3 FOUNDATION V3 Sa me nva t t i ng Service Management Servicemanagement is het geheel van gespecialiseerde capabilities waarmee een organisatie waarde levert aan de klant in de vorm van services. (capabilities = resources,

Nadere informatie

Portals en SOA. Competence Center Infrastructural Software Services

Portals en SOA. Competence Center Infrastructural Software Services Portals en SOA Competence Center Infrastructural Software Services Meer informatie Voor vragen over deze whitepaper of meer informatie kunt u contact opnemen met Info Support door te bellen naar +31 (0)

Nadere informatie

Software Architecture and Requirements Engineering

Software Architecture and Requirements Engineering Software Architecture and Requirements Engineering Wouter Swierstra Software Project en Game Project September 18, 2014 Credits Deze slides zijn gebaseerd op die van de cursus Software Architectuur van

Nadere informatie

Inzicht in de wijziging van een bedrijfsregel. De invoering van SEPA in een informatiesysteem binnen een internationale financiële organisatie

Inzicht in de wijziging van een bedrijfsregel. De invoering van SEPA in een informatiesysteem binnen een internationale financiële organisatie Inzicht in de wijziging van een bedrijfsregel De invoering van SEPA in een informatiesysteem binnen een internationale financiële organisatie Student Sebastiaan Vrielink Studentnummer 851265037 Datum presentatie

Nadere informatie

Operational Excellence vereist excellente procesondersteuning. De eisen aan bedrijfsvoeringsystemen worden steeds hoger. Eindredactie: Jaap de Mare

Operational Excellence vereist excellente procesondersteuning. De eisen aan bedrijfsvoeringsystemen worden steeds hoger. Eindredactie: Jaap de Mare Operational Excellence vereist excellente procesondersteuning De eisen aan bedrijfsvoeringsystemen worden steeds hoger Eindredactie: Jaap de Mare Bronnen De inhoud van dit boek is grotendeels gebaseerd

Nadere informatie

ITIL, meerwaarde in de praktijk?

ITIL, meerwaarde in de praktijk? VLAAMSE INGENIEURS KAMER KATHOLIEKE HOGESCHOOL KEMPEN ITIL, meerwaarde in de praktijk? Editie 10 - jaargang 2002-2003 Barry Nauta Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 IT beheer 5 2.1 Ontwikkeling in de IT......................

Nadere informatie

Integral Learning Centre

Integral Learning Centre Cursuscatalogus 2011-2012 1 Asset Management Control Alg. Techniek en Bedrijfskunde Specifiek DEFENSIE: Wapen Systeem Management & Materieellogistiek Integrated Logistics Support & Product Data Management

Nadere informatie

Effectiviteit van GRC -Tools

Effectiviteit van GRC -Tools - Ali Çolak & Hasib Haq Post Graduate IT-Audit Opleiding VU Team 945 VU Coach: Rob Christiaanse Bedrijfscoach Guillaume Speear RE CISA Alex van Doorn RE RA Auteurs: Ali Çolak Hasib Haq Student Nr: 1689908

Nadere informatie

Whitepaper. Richtlijnen voor procesmodelleren Competence Center Requirements & Analysis

Whitepaper. Richtlijnen voor procesmodelleren Competence Center Requirements & Analysis Whitepaper Richtlijnen voor procesmodelleren Competence Center Requirements & Analysis Hoofdkantoor Kruisboog 42 3905 TG Veenendaal Tel. +31(0)318-55 20 20 Fax +31(0)318-55 23 55 Kenniscentrum De Smalle

Nadere informatie

ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel?

ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel? ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel? Colofon Auteur: Ing. Roel Konieczny rkoniecz@sci.kun.nl Opleiding: Opdracht: Universiteit: Subfaculteit: Informatiekunde ICT complexiteit

Nadere informatie

MASTERCLASS INSTITUTE

MASTERCLASS INSTITUTE MASTERCLASS INSTITUTE PROGRAMMA-OVERZICHT 2015-2016 MASTERCLASSES PROCLASSES INTERNATIONAL CLASSES Topseries voor (senior) management en professionals over cutting edge topics die de wereld, uw organisatie

Nadere informatie

TWB Deel II Hoofdstuk 08 ICT Standaarden

TWB Deel II Hoofdstuk 08 ICT Standaarden Auteur: ReTiBo Projectteam Datum Uitgifte: 16/03/2011 Versie: 03.00 TWB Deel II Hoofdstuk 08 ICT Standaarden Dit document vervangt integraal Deel II Hoofdstuk 08 ICT Standaarden 1. Inleiding 1.1. Samenvatting

Nadere informatie

IT-governance en de IT-portfolio

IT-governance en de IT-portfolio IT-governance en de IT-portfolio Versie: 1.00 Datum: 17 augustus 2012 Gérard de Smaele Open Universiteit Nederland, Faculteit Managementwetenschappen Masteropleiding Business Process Management and IT

Nadere informatie

ITIL begrippenlijst en afkortingen. Nederlands

ITIL begrippenlijst en afkortingen. Nederlands ITIL Nederlandse begrippenlijst v2.0, 31 januari 2013 gebaseerd op de English glossary v1.0, 29 juli 2011 ITIL begrippenlijst en afkortingen Nederlands 1 Dankbetuigingen We zijn dank verschuldigd aan degenen

Nadere informatie

ITIL begrippenlijst en afkortingen. Nederlands

ITIL begrippenlijst en afkortingen. Nederlands ITIL Nederlandse begrippenlijst v2.0, 31 januari 2013 gebaseerd op de English glossary v1.0, 29 juli 2011 ITIL begrippenlijst en afkortingen Nederlands Deze begrippenlijst mag gratis gedownload worden.

Nadere informatie

INSPIRE Infrastructure for Spatial Information in Europe. Member State Report: Nederland, 2012

INSPIRE Infrastructure for Spatial Information in Europe. Member State Report: Nederland, 2012 Infrastructure for Spatial Information in Europe Member State Report: Nederland, 2012 Title Member state report, Nederland, 2012 Creator IenM / Geonovum Date 2 mei 2013 Subject Rapportage invoering INSPIRE

Nadere informatie

SharePoint. samenwerken

SharePoint. samenwerken SharePoint document management record management samenwerken SharePoint 2013 slim, makkelijk en duurzaam samenwerken 11 december 2014 de basis opbouw rollen en rechten inrichten van je eigen site inrich@ng:

Nadere informatie

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering?

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering? Change Management Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart Tijd voor een verandering? Pagina 1 van 79 Tijd voor een verandering? Pagina 2 van 79 Voorwoord Na het goede verloop

Nadere informatie

Business Intelligence en de dagelijkse werkpraktijk van middelmanagers De kloof tussen twee sturingsopvattingen

Business Intelligence en de dagelijkse werkpraktijk van middelmanagers De kloof tussen twee sturingsopvattingen Business Intelligence en de dagelijkse werkpraktijk van middelmanagers De kloof tussen twee sturingsopvattingen Afstudeeronderzoek Master Zorgmanagement Instituut Beleid en Management Gezondheidszorg Erasmus

Nadere informatie

Niet ICT-specialisten die wel in contact komen met het ICT beleid uit openbare besturen, social profit en nonprofitorganisaties

Niet ICT-specialisten die wel in contact komen met het ICT beleid uit openbare besturen, social profit en nonprofitorganisaties OPLEIDINGEN ESCALA Basis ICT begrippen voor niet ICT-specialisten Iedereen komt in aanraking met ICT op het werk. ICT is niet meer weg te denken bij een goede werking van een bestuur of een organisatie.

Nadere informatie

SharePointCustomer SharePoint Ontwikkeling

SharePointCustomer SharePoint Ontwikkeling SharePointCustomer SharePoint Ontwikkeling 1 P a g e 1 CONTENTS 2 Farm vs SandBox vs Apps... 5 3 tools, strategie en mogelijkheden voor het monitoren... 7 3.1 Overview van de monitoring tools... 7 3.2

Nadere informatie

bholdfiles IAM en concurrentiekracht Complexiteit verminderen Drie stappen naar in control Van der Staaij: Herken de thema s

bholdfiles IAM en concurrentiekracht Complexiteit verminderen Drie stappen naar in control Van der Staaij: Herken de thema s Voorjaar bholdfiles 2007 T h e n e w s r e v i e w o f b h o l d c o m p a n y Beheer en controle over gebruikersautorisaties maakt organisaties behalve compliant ook efficiënter, fitter en leniger. Een

Nadere informatie

Business Intelligence (BI) ontwikkel. een intelligente enterprise. Your business technologists. Powering progress

Business Intelligence (BI) ontwikkel. een intelligente enterprise. Your business technologists. Powering progress Business Intelligence (BI) ontwikkel een intelligente enterprise Your business technologists. Powering progress Ontwikkel een intelligente enterprise Informatie wordt gegenereerd door elke activiteit,

Nadere informatie

Bedrijfsjuristen Monitor 2010

Bedrijfsjuristen Monitor 2010 Bedrijfsjuristen Monitor 2010 Een initiatief van Cover (niet afdrukken) inhoud Voorwoord 4 6 Management summary Suzanne Drion & Martijn Haks, interview 8 Loek Penders, interview 12 22 Belang van opleiding

Nadere informatie

OPENHEID VAN ORGANISATIES EN DE DIGITALE ARCHITECTUUR: OVERLEVEN OF HET VERSCHIL MAKEN

OPENHEID VAN ORGANISATIES EN DE DIGITALE ARCHITECTUUR: OVERLEVEN OF HET VERSCHIL MAKEN OPENHEID VAN ORGANISATIES EN DE DIGITALE ARCHITECTUUR: OVERLEVEN OF HET VERSCHIL MAKEN OPENBARE LES 27 MAART 2009 DR. IR. JOHAN VERSENDAAL LECTORAAT/ EXTENDED ENTERPRISE STUDIES ING. WIEBE WIERSEMA LECTORAAT/

Nadere informatie

TITEL TOOLS EN DIENSTEN VOOR LEARNING ANALYTICS

TITEL TOOLS EN DIENSTEN VOOR LEARNING ANALYTICS TITEL TOOLS EN DIENSTEN VOOR LEARNING ANALYTICS 2 Tools en diensten voor learning analytics VOORWOORD In deze brochure vindt u informatie over enkele tools en diensten voor learning analytics. De toolbeschrijvingen

Nadere informatie

Visie Op Enterprise Service Bus. Technologie onafhankelijke definitie op basis van marktvisies

Visie Op Enterprise Service Bus. Technologie onafhankelijke definitie op basis van marktvisies Visie Op Enterprise Service Bus Technologie onafhankelijke definitie op basis van marktvisies Meer informatie Voor vragen over deze whitepaper of meer informatie kunt u contact opnemen met Info Support

Nadere informatie