Commons Naamsvermelding NietCommercieel GeenAfgeleideWerken 2.5 Netherlands License. Bekijk de licentie. (voornaam of voorletters) Peter

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Commons Naamsvermelding NietCommercieel GeenAfgeleideWerken 2.5 Netherlands License. Bekijk de licentie. (voornaam of voorletters) Peter"

Transcriptie

1 Soort document: Artikel SenS ID: Hoofdcategorie Organisatie Format: pdf Rubriek(en) Procesmanagement Trefwo(o)rd(en) Draagvlak, verandering, sturing Niveau Advance Titel: Waarom het aansturen en veranderen van organisaties zo lastig is. Kan procesmanagement een oplossing bieden? Omschrijving: In dit artikel worden enkele belangrijke oorzaken van problemen bij de aansturing van organisaties en veranderingsprocessen aangegeven. Wanneer kan procesmanagement helpen bij het oplossen van deze problemen en waar moet je bij een procesmatige benadering op letten.. Jaar van uitgifte 2006 Tijdschrift n.v.t. Nummer Bladzijden Van tot en met Licentie Auteur(s): Commons Naamsvermelding NietCommercieel GeenAfgeleideWerken 2.5 Netherlands License. Bekijk de licentie. (achternaam) Schenkeveld (voornaam of voorletters) Peter Info auteur(s) Peter Schenkeveld is een bedrijfskundige met een ruime ervaring in veranderingsprocessen bij zowel profit als non profit organisaties. Hij is mede oprichter en eigenaar van organisatie adviesburo SenS. Opslagplaats Knowledge Base Management Verandermanagement Bijlage: artikel 1

2 Waarom is aansturen en veranderen soms zo lastig? kan procesmanagement een oplossing bieden? Aansturing en verandering; een teleurstellende ervaring? In veel organisaties zijn de ervaringen met het aansturen van de organisatie of delen daarvan en het doorvoeren van veranderingen nogal eens teleurstellend. Vaak wordt met goede moed aan een bepaald verbetering of veranderingsproject begonnen of worden initiatieven opgestart, maar veel deze initiatieven en projecten halen de eindstreep niet of er is aan de eindstreep nog maar weinig over van de eens zo fraaie doelstellingen. Waardoor ontstaan deze teleurstellende ervaringen? degene die een verandering initieert en graag wil realiseren functioneert vaak in een netwerk van afhankelijkheden. Hij kan de verandering niet eenzijdig opleggen en is van anderen afhankelijk. soms zijn de problemen zo complex dat er geen eenduidige inhoudelijke oplossing voor bestaat. Hierdoor is degene die de verandering wenst, vaak onvoldoende overtuigend voor andere partijen. Andere partijen hebben andere definities van het probleem, zien andere oplossingen en hebben daarvoor hun eigen argumenten. Nader onderzoek levert in deze situaties vaak weinig op. Ze bevestigen partijen in hun eigen gelijk en de onzekerheid neemt alleen maar toe. veel veranderingen worden sterk projectmatig opgezet: scherpe probleemdefinities, heldere doelen, strakke planningen. In veel gevallen heeft een projectbenadering echter een beperkte betekenis, omdat partijen hiermee niet gedwongen worden om de probleemdefinitie, de doelen en de planningen maar voetstoots te accepteren. In essentie gaat het erom dat de partijen die betrokken zijn bij sturing of verandering zich niet laten overtuigen door uitsluitend inhoudelijke argumenten. Ze hebben eigen opvattingen en oplossingrichtingen, die ze te weinig terug zien in de voorstellen van de initiatiefnemer. Ze voelen zich onvoldoende betrokken. De oplossing ligt in een proces van interactie. Er zal overlegt en onderhandelt moeten worden over het bepalen van de problemen en het kiezen voor bepaalde oplossingen. Procesbenadering Als we sturings of veranderingsvraagstukken op een procesmatige wijze aanpakken betekent dit dat: er vooraf tussen de betrokken partijen afspraken gemaakt worden over de manier waarop het (besluitvormings)proces zal gaan verlopen het accent van de afspraken verschuift van de inhoud naar de wijze van totstandkoming de procesafspraken voldoende ruimte moeten bieden aan de eigen belangen van de betrokken partijen. Kortom bij een inhoudelijke benadering vindt de aansturing plaats door personen met een inhoudelijke oriëntatie, terwijl bij een procesmatige benadering de aansturing plaatsvindt 2

3 door personen met een procesoriëntatie. De deelnemers aan het proces hebben ieder voor zich wel een inhoudelijke orientatie. Een procesmanager zorgt ervoor dat het veranderingsproces goed verloopt: dat partijen zich aan de afspraken houden, dat er goed wordt gecommuniceerd, dat besluiten conform de afgesproken regels worden genomen enz. Belangrijkste voor en nadelen van procesmanagement Als belangrijkste voordelen van procesmanagement kunnen worden genoemd: realisatie van draagvlak reductie van inhoudelijke onzekerheid verrijking van probleemdefinities en oplossingen incorporatie van dynamiek transparantie van besluitvorming depolitisering van de besluitvorming Als belangrijkste risico s van procesmanagement kunnen worden genoemd: procesmanagement als dekmantel uitleggen in plaats van overleggen beheersen in plaats van ruimte geven procesmanagement vervangt de andere managementstijlen volledig risico van trage besluitvorming; andere managementstijlen blijven nodig procesmanagement leidt tot verarming van de besluitvorming een grijs en grauw compromis; veel partijen, vele belangen niet consistent; willekeurige compensatie verliezers geen confrontatie denkbeelden; ontbreken inhoudelijke visie Als deze risico s tijdig onderkent worden, kunnen ze echter goed worden beheerst, zodat de negatieve effecten niet hoeven op te treden. Belangrijkste elementen van het ontwerp van een proces De belangrijkste elementen bij het ontwerpen van processen zijn: openheid core values voortgang inhoud Openheid De initiatiefnemer neemt een open houding aan en neemt niet eenzijdig besluiten. Andere partijen geven mede richting aan besluitvorming en kunnen aangeven welke onderwerpen zij graag op de agenda zien. 3

4 Belangrijkste principes: alle relevante partijen worden bij het proces betrokken bij aanvang worden geen inhoudelijke keuzes maar procesafspraken gemaakt transparantie van proces en procesmanagement Core values Niet alleen de core values van de organisatie verdienen bescherming. Ook de eigen kernwaarden van de betrokken partijen moeten beschermt worden. Partijen die zich committeren aan het proces moeten er zeker van kunnen zijn dat hun kernwaarden voldoende bescherming krijgen. Belangrijkste principes: kernwaarden van zowel de organisatie als de betrokken partijen worden voldoende beschermd commitment aan proces; niet bij voorbaat aan resultaat commitment kan door partijen worden uitgesteld het proces kent exit regels Voortgang Om trage en stroperige besluitvorming te voorkomen is het noodzakelijk om bij het ontwerp van het proces ervoor te zorgen dat het proces voldoende vaart en voortgang kent. Belangrijkste principes: proces kent winstmogelijkheden en prikkels voor coöperatief gedrag proces kent zware personele bezetting omgeving van proces draagt bij aan versnelling van proces conflicten worden zo diep mogelijk in proces weggelegd command and control wordt als aanjager van proces benut Inhoud Er kan inhoudelijk sprake zijn van scherpe belangentegenstellingen. Dit kan leiden tot inconsistente of inhoudelijk zwakke besluiten. Het is dan ook belangrijk om de inhoudelijke kwaliteit te waarborgen. Belangrijkste principes: maak onderscheid tussen experts en belanghebbenden, maar laat ze wel samenwerken; ieder vanuit zijn of haar eigen rol. zorg dat eerst inhoudelijke variëteit ontstaat en daarna gewerkt wordt aan inhoudelijke selectie. Ieder proces dient recht te doen aan alle vier de kernelementen. De procesmanager zal hierover moeten waken. Maar voordat het proces daadwerkelijk van start kan gaan zullen betrokken partijen moeten beseffen dat ze elkaar nodig hebben om een bepaald probleem op te lossen. Overigens kan een procesmanager ook een rol spelen bij dit bewustwordingsproces. 4

5 Bronnen: Bruijn, de J.A., Heuvelhof, ten E.F., Veld, in t R.J. (2002) Procesmanagement, Over procesmanagement en besluitvorming, Schoonhoven, Academic Service. 5

6 6

rganisatie Survey-feedback I N S T R U M E N T E N F I L E : C 1 0 5 0 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen versterken

rganisatie Survey-feedback I N S T R U M E N T E N F I L E : C 1 0 5 0 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen versterken rganisatie OS t u r i n g s - i n s t r u m e n t e n v o o r d e m a n a g e r F I L E : C 1 0 5 0 Survey-feedback I N S T R U M E N T E N J u l i 2 0 0 3 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen

Nadere informatie

Een automatiseringsproject,

Een automatiseringsproject, Een automatiseringsproject, een kwestie van alleen een systeem plaatsen? Organisatie Projectmanagement Procesmanagement Waarom de organisatie, projectmanagement en procesmanagement een belangrijke rol

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 We houden contact Burgerparticipatie in Velsen Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 College van Burgemeester en wethouders van Velsen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

Gecontroleerde projectuitvoering in interactie met omgeving

Gecontroleerde projectuitvoering in interactie met omgeving PRINCE2 meer dan verstarring Gecontroleerde projectuitvoering in interactie met omgeving Toen mij gevraagd werd voor deze special een artikel over PRINCE2 te schrijven, heb ik getwijfeld. Daar is al zoveel

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Werken aan programma s

Werken aan programma s Werken aan programma s Hoofdstuk 4: Beslissen Een programma vraagt voortdurend om het maken van keuzes. Starten we deze nieuwe activiteiten op, gaan we door op de ingezette koers of moeten we die misschien

Nadere informatie

STADSHAVENS ROTTERDAM TUSSEN INHOUD EN PROCES

STADSHAVENS ROTTERDAM TUSSEN INHOUD EN PROCES WET-DAAM 28-08-2006 14:10 Pagina 45 STADSHAVENS ROTTERDAM TUSSEN INHOUD EN PROCES Elke stedelijke gebiedsontwikkelingsopgave is uniek. Een succesvolle werkwijze bij de ene opgave biedt geen enkele garantie

Nadere informatie

Weerstand is een bekend fenomeen voor leidinggevenden, verandermanagers

Weerstand is een bekend fenomeen voor leidinggevenden, verandermanagers artikelcode: 0159 Omgaan met weerstand Mensen die leidinggeven aan veranderprocessen ervaren regelmatig hoe lastig het is de weerstand te managen die daarbij vaak optreedt. Snelle actie leidt in veel gevallen

Nadere informatie

De benutting van vereveningsmogelijkheden bij de realisatie van multifunctionele accommodaties binnen een netwerk van actoren

De benutting van vereveningsmogelijkheden bij de realisatie van multifunctionele accommodaties binnen een netwerk van actoren Masterthesis De benutting van vereveningsmogelijkheden bij de realisatie van multifunctionele accommodaties binnen een netwerk van actoren Januari 2010 Masterthesis Planologie, Faculteit der Managementwetenschappen,

Nadere informatie

Omgaan met weerstand. 1. Wat is weerstand? 05012010 iw

Omgaan met weerstand. 1. Wat is weerstand? 05012010 iw Omgaan met weerstand 05012010 iw Wat je ook wilt veranderen in een organisatie, vroeg of laat roept je actie ook tegenkrachten op. Rationele bezwaren en praktische belemmeringen, maar ook tegenkrachten

Nadere informatie

Handleiding RSPW. Projectmanagement. op zijn Rotterdams. Werken aan fysieke projecten op z n Rotterdams

Handleiding RSPW. Projectmanagement. op zijn Rotterdams. Werken aan fysieke projecten op z n Rotterdams Projectmanagement op zijn Rotterdams De visie op projectmatig werken volgens de Rotterdamse Standaard binnen de fysieke diensten De Rotterdamse Standaard voor projectmatig werken Handleiding RSPW Werken

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid

Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid F3010 1 Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid Drs. J. de Bruijn Ontleend aan het boek Uitbesteding, Samsom bv, 1999.

Nadere informatie

Van evalueren kun je leren

Van evalueren kun je leren Van evalueren kun je leren Voorwoord Wie zich bezighoudt met cliëntenparticipatie doet er goed aan om van tijd tot tijd stil te staan bij de praktijk van dat moment. Cliëntenparticipatie is niet iets wat

Nadere informatie

U1209163. Aan de leden van de Verenigde Vergadering van het Waterschap Hollandse Delta Postbus 4103 2980 GC RIDDERKERK. Geachte leden, Aanleiding

U1209163. Aan de leden van de Verenigde Vergadering van het Waterschap Hollandse Delta Postbus 4103 2980 GC RIDDERKERK. Geachte leden, Aanleiding DATUM VERZONDEN 2 8 NOV. 2012c ONTACTPERSOON N. van Eck UW BRIEF VAN DOORKIESNUMMER 088"9743344 UW KENMERK E-MAILADRES ONS KENMERK U AANTAL BIJLAGEN "3" INGEKOMEN NR. ONDERWERP Aanbieding rapport prioritering

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

PROJECTOVERDRACHT: HOE VERLEID JE DE LIJNORGANISATIE?

PROJECTOVERDRACHT: HOE VERLEID JE DE LIJNORGANISATIE? Trefwoorden Projectmanagement Projectoverdracht Projectimplementatie NAOMI RADEWALT EN MARK ELSTGEEST PROJECTOVERDRACHT: HOE VERLEID JE DE LIJNORGANISATIE? Hoe kan dat nu? We hebben toch een succesvol

Nadere informatie

Klantbelang Centraal; een blijvende uitdaging ook voor Compliance

Klantbelang Centraal; een blijvende uitdaging ook voor Compliance Klantbelang Centraal; een blijvende uitdaging ook voor Compliance Bijdrage van Ruud de Hollander, hoofd Toezichtgroepen Financiële Ondernemingen, tijdens het jaarseminar Verbond van Verzekeraars Compliance

Nadere informatie

Risico s en risicobeheersing Bouwstenen voor beleid

Risico s en risicobeheersing Bouwstenen voor beleid Risico s en risicobeheersing Bouwstenen voor beleid 2 Risico s en risicobeheersing Bouwstenen voor beleid Colofon Dit is een uitgave van de PO-Raad in het kader van het project Eerst kiezen, dan delen.

Nadere informatie

De eerstelijn moet zich anders organiseren Ad Standaart. Juni 2007

De eerstelijn moet zich anders organiseren Ad Standaart. Juni 2007 De eerstelijn moet zich anders organiseren Ad Standaart. Juni 2007 De eerstelijnszorg organiseert zich in hoog tempo. Overal verschijnen centra waar eerstelijnsdisciplines zich onder een dak organiseren.

Nadere informatie

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie

Leidinggeven en begeleiden

Leidinggeven en begeleiden DC 55 Leidinggeven en begeleiden 1 Inleiding Hoewel je geen leiding geeft, heb je direct en indirect wel met veel leidinggevende aspecten te maken, zoals leiderschapsstijlen en managementconcepten. In

Nadere informatie

Strategische communicatie in netwerkprogramma s

Strategische communicatie in netwerkprogramma s DE NETWERKENDE OVERHEID Strategische communicatie in netwerkprogramma s Het werken in netwerken verandert het werk van de ambtenaar. Maar betekent dit dan dat er een complete systeemverandering nodig is

Nadere informatie

foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam

foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam Voorwoord Grootschalige ICT projecten in een complexe politiek bestuurlijke omgeving zijn vaak een geheide garantie

Nadere informatie

Handleiding bij projectvoorstel Anders Organiseren

Handleiding bij projectvoorstel Anders Organiseren OP ESF Vlaanderen 2014-2020 Handleiding oproep Anders organiseren Prioriteit uit OP: 4 Mensgericht ondernemen Handleiding bij projectvoorstel Anders Organiseren Analyse De bedoeling is dat u bij het beantwoorden

Nadere informatie

methodiek bij de aanpak van complexe scheidingen

methodiek bij de aanpak van complexe scheidingen methodiek bij de aanpak van complexe scheidingen 1 methodiek complexe scheidingen methodiek bij de aanpak van complexe scheidingen 2 methodiek complexe scheidingen Voorwoord Als kinderen een scheiding

Nadere informatie

De lerende organisatie in een ambtelijke cultuur

De lerende organisatie in een ambtelijke cultuur De lerende organisatie in een ambtelijke cultuur John Gerrichhauzen, Arno Korsten en Har Fijen 1 2 1 Inleiding Het concept de lerende organisatie geeft aanleiding tot sterk normatief bepaalde standpunten.

Nadere informatie

COÖRDINATIE VAN ZORG

COÖRDINATIE VAN ZORG COÖRDINATIE VAN ZORG Barneveld Ede Nijkerk Scherpenzeel Wageningen Kader: Deze notitie is opgesteld in het kader van het Regiocontract 2008-2011. Provincie Gelderland en Regio de Vallei werken samen aan

Nadere informatie