Lijst van publicaties G.J.A. Hamilton

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Lijst van publicaties G.J.A. Hamilton 1980-1985 1985-1990"

Transcriptie

1 Lijst van publicaties G.J.A. Hamilton Waarneming in de huisartsenpraktijk, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 1979 p Bij tuchtmaatregel medewerker opzeggen? Inzet, 1980 nr. 10 p De ziekenfondsen: bewakers van kwaliteit en kosten, Nederlands Tandartsenblad, 1982 p De nieuwe modelovereenkomst ziekeninrichting-ziekenfonds, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 1983 p Noot bij College van Beroep voor het Bedrijfsleven, 1 augustus 1982 (Tardief beroep tegen beschikking van het Centraal Orgaan Tarieven Gezondheidszorg), Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 1983 p Een geval van misbruik van de WTG, Inzet 1984, nr. 5 p Ziekenfondsrechtspraak, syllabus voor de PAO-cursus Gezondheidsrechtspraak, Erasmus Universiteit Rotterdam, voorjaar De plannen van het kabinet-lubbers inzake het stelsel van ziektekostenverzekeringen, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 1984 p Ontwikkelingen rond de contracteerverplichting van de ziekenfondsen, Kontakt, uitgave van de Vereniging van Directeuren van Ziekenfondsen, oktober 1984, p Hoe de privacy wordt beschermd, Inzet 1985, nr. 2, p Privacy protection in the Dutch social health insurance system, Wereld Congres Medisch Recht, Gent, augustus Vestigingsbeleid op basis van ontheffing van de plicht tot het aangaan van overeenkomsten door ziekenfondsen, Bundel PAO-cursus Planning en de eerstelijnsgezondheidszorg, Geoplan, januari Noot bij Arrondissemententsrechtbank Haarlem, 26 november 1985 (Honorering verrichtingen met behulp van computer-tomograaf), Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 1986, p Contribution of the mutual sector to strengthening the Community's external relations, symmary speech conference Economic and Social Committee of the European Communities: the cooperative, mutual and non-profit sector, contributions to the building of Europe, 20 and 21 November 1986, Brussels, Economic and Social Committee, 1987 p Contracteervrijheid voor de ziekenfondsen, Inzet 1987, nr. 2 p Noot bij Centrale Raad van Beroep, 19 maart 1987 (harttransplantatie in het buitenland), Rechtspraak Ziekenfondswet en AWBZ (RZA), 1987 nr Overzicht jurisprudentie toelatingsgeschillen Ziekenfondswet, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 1988 p De Ziekenfondswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, syllabus voor de PAO-cursus Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke ziektekostenverzekeringen, Rijksuniversiteit Leiden, september Gezondheidszorg, zorgverzekering en de toenemende invloed van het Europees recht, Inleiding Directeurendagen Brussel, november 1988, uitgave VNZ. 20. De zorgverzekering en Europa 1992, Ziekenhuis Management Magazine, januari 1989, p Klachtopvang en ziekenfondsen, syllabus voor de PAO-cursus in de serie "Rechten van de patiënt": de patiënt als klager, Universiteit van Amsterdam, februari The Social Health Insurance Funds and Parallel Imports of Pharmaceutical Products, in: Patent Law and Pharmaceutical Products, ELSA and Medical-Pharmaceutical Research, 1989.

2 23. De betekenis van 1992 voor de sociale ziektekostenverzekering, Europa-nummer Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 1989 p Rechtsbescherming in het nieuwe stelsel van zorgverzekering, in: Rechtsbescherming in de zorgverzekering, nu en in de toekomst, Kluwer Deventer, november La sécurité sociale en Hollande, Revue de la mutualité, publication de la Fédération nationale de la mutualité française, no. 139, december 1989, p (themanummer: Une Protection Sociale Pour l'europe) Kwaliteit van zorg tegen elke prijs?! in Omtrent Verantwoordelijkheid, Verslag van het symposium Omtrent verantwoordelijkheid, Pharmacom, maart 1990, p Het wetsvoorstel beperking contracteerplicht ziekenfondsen/maximumtarieven, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 1990 p Patterns of organization of primary health care: present situation and new solutions, rapport voor de World Health Organization, 28 september 1990 (Working Group on Policies for the Development of Health Services in a Health for All Framework), Lugano October Van convenanten en grote accoorden, bijdrage aan het Liber Amicorum Mr. E.D. Harderwijk (secretaris der Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie), Den Haag 1990, p Zorgverzekeringsrecht in ontwikkeling, Gezichtspunt, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 1990 p Europe and the social health insurance in the Netherlands, Colloquium Pharmaceuticum, Berlijn 22 en 23 april 1991, Congresdocumenten. 32. De ziektekostenverzekering in Nederland, hoofdstuk in De mutualiteit vandaag en morgen, standaardwerk aangeboden aan Robert Van den Heuvel, Landsbond der Christelijke Mutualiteiten, Kluwer Rechtswetenschappen Antwerpen, Naar een Europees zorgverzekeringsbeleid, Kontakt, Uitgave van de Vereniging van Direkteuren van Ziekenfondsen in Nederland, juni Innovation of health insurance, the development in the Netherlands, Wereldcongres voor medisch recht, Gent (Belgium) 18-22/VIII/1991, Verslagen, Volume I, p Stand van de wetgeving medio 1991, in G.J.A. Hamilton (red.), Zorgcontracten in de jaren negentig, reeks zorgverzekeringsrecht VNZ, ISBN X, 1991, p Verantwoordelijkheid voor kwaliteit, Gezichtspunt, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 1991, p Zorgstelsels in Europa, Indruk, december 1991, uitgave bij gelegenheid van het jubileumcongres: Nieuwe grenzen voor de zorg. 38. Ziekenfonds, vrije artsenkeuze en second opinion, Kind en ziekenhuis, 14e jaargang nr. 4 december 1991, p De identiteit van de zorgverzekeraar, Inzet Special bij afscheid R. Heidinga, hoofdredacteur van Inzet, december 1991, p Boekrecensie van P. de Vries, Financiering van de gezondheidszorg, Leerboek voor het hoger en universitair onderwijs, Kluwer, Deventer, 1991, in Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 1992 p Perspectief van zorg en markt, boekrecensie van H.E.G.M. Hermans, Zorg en markt in historisch en huidig perspectief, Kluwer Sovac Reeks 1991, in Inzet , p Verzorgingshuizen, Repliek vanuit een verzekeringsoptiek, in: Zorgvisies, Prijs & Kwaliteit, reeks Ontwikkelingen in de gezondheidszorg deel 15, Stichting Sympoz, ISBN geb., Amstelveen, 1992, p Assurance maladie, L'expérience hollandaise, Chroniques de la S.é.D.é.I.s., Sociétés d'études et de documentation économiques, industrielles et sociales, ISSN , Tome XLI, no. 7, 15 Juillet 1992, p Mutualité assurance: la concurrence exacerbée sur le marché de la santé aux Pays-Bas, in: La Mutualité en Europe, à l'est, en Amérique latine, boekenreeks La Revue de l'economie Sociale, ISSN , 1992, p Zorgstelsels en tandheelkundige hulp in Europa, Nederlands Tandartsenblad, themanummer Europa na 1992, oktober 1992, nr. 20 p

3 46. Noot bij uitspraak voorzitter College van Beroep voor het Bedrijfsleven 16 juli 1992 (Aanwijzing inzake het in acht nemen van een macrobudget), Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, oktober 1992, jurisprudentienummer 1992/54 p Tekstuitgave 1992 AWBZ/ZFW Modelovereenkomsten, 2 dln, samenstelling en inleiding, Kluwer Deventer Zorgverzekering en mededinging, Gezichtspunt, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, december 1992, p Noot bij uitspraak Belgische arbitragehof 2 april 1992 (Aanvullende verzekeringsactiviteiten van ziekenfondsen en landsbonden), Rechtspraak ZFW, AWBZ e.a. (RZA), 1992/6, nr. 192, p Changes in Europe and Their Effects on Health Care, in Official Proceedings 14th International Conference Jersey - June 1992 International Federation of Health Funds, p Gezondheidszorg en Europees recht, bespreking van H.D.C. Roscam Abbing, Patient en Gezondheidszorg in het Recht van de Europese Gemeenschap, preadvies Vereniging voor Gezondheidsrecht 16 april 1993, Inzet 1993, nr. 4, p Zorg en verzekering in Europees perspectief, inleiding voor 7e Studiecongres Vereniging HEAD, Gezondheidsmarkt Europa, Head Congresspecial, 23 april 1993, p Zorg en verzekering in Europees perspectief, Ziekenhuis Management Magazine, nummer 6, juni 1993, p (bewerking van vorengenoemde inleiding). 54. Noot bij arrest Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, 17 februari 1993, nr. C-159/91 en C-160/91 (arrest Poucet), RZA 1993 nr.94, p Nieuwe Europese kijk op zorgverzekeringen, rubriek Euratio, Inzet, juni/juli 1993, p Een herkenbare plaats voor de medische professional in de organisatie van de zorgverzekeraar, VAGZ Magazine, mei 1993, p 'Meer dan ooit moeten wij ons sterk maken', hoofdpassages uit toespraak bij de aanvaarding van de functie van voorzitter van de Association Internationale de la Mutualité, Inzet, november 1993, p De consument in het stelsel van ziektekostenverzekeringen, in: Consumentenboek gezondheidszorg, over de positie van patiënten en verzekerden, De Tijdstroom Utrecht, ISBN , Tekstuitgave 1993 AWBZ/ZFW Uitkomsten van overleg/modelovereenkomsten, 2 dln. samenstelling en inleiding, Kluwer Deventer Leveringsplicht, Gezichtspunt, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, december 1993, p Overzicht jurisprudentie toelatingsgeschillen Ziekenfondswet en AWBZ , Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, december 1993, p De zorgverzekeraar bestaat niet, inleiding bij de presentatie van het Consumentenboek Gezondheidszorg, 30 november 1993, Inzet januari 1994, p Hoe verder met de AIM, Kontakt, uitgave van de Vereniging van Directeuren van Zorgverzekeraars, 43e jaargang nr. 1 maart 1994, p Noot bij Hof 's Hertogenbosch, 8 februari 1994, nr. 471/92/HE, RZA 1994, nr. 99, p (Bevoegdheid Commissie ex art. 5 Inleidende Bepalingen bij honoreringsregeling medische specialisten). 64. Tekstuitgave 1994 AWBZ/ZFW Uitkomsten van overleg/modelovereenkomsten, 2 dln. samenstelling en inleiding, Kluwer Deventer Copenhagen's legacy: 'imperative' business choices, letter from the President, AIMS, News from AIM Association Internationale de la Mutualité, vol. 1, no. 3 May-June 1994, p Harttransplantatie en grenzen aan de zorg, Opinie, Nederlands Juristenblad, 23 september 1994 afl. 33, p Zorgaanspraken in Ziekenfondswet en AWBZ, Medisch Contact 30 september 1994, nr. 39 p Harttransplantatie en zorgverzekering, De Beursbengel, november 1994, 57e jaargang nr. 629, p Zorgvernieuwing, Gezichtspunt, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, december 1994, p Comment se deroulera la privatisation aux Pays-Bas? in: La privatisation de la protection sociale: renouveau ou declin, Rencontre co-organisé par l'institut de la Protection Sociale Européenne et le Counseil de l'europe, Strasbourg - 7 en 8 Juillet 1994, p

4 71. Joint policies help paint a brighter picture, letter from the President, AIMS, news from AIM Association Internationale de la Mutualité, vol. 1, no. 6, November-December 1994, p Pflegeversicherung hakt knopen door, Zorgverzekeraars Magazine, januari 1995, p Stelsel van zorg, invloed internationale regelgeving in: Leergang gezondheidsrecht, module 5, Stelsel van gezondheidszorg, cursusleider: Prof. mr J. Legemaate, p Geestelijke verzorging en zorgverzekering, in: Noodzaak en noodzakelijke kwaliteit van de geestelijke verzorging in ziekenhuizen, verslag van het expert seminar gehouden op 9 november 1994 Academisch Ziekenhuis Vrije Universiteit, Vereniging van Geestelijke Verzorgers in Zorginstellingen, januari 1995, p Noot bij Centrale Raad van Beroep, 24 januari 1995, nr. 1992/5, RZA 1995, nr. 68, p (vrije keuze fysiotherapeut, EVRM-Verdrag, Europees mededingingsrecht). 76. Zorgverzekeraars in glazen huis, Zorgverzekeraars Magazine, juli/augustus 1995, p Tekstuitgave 1995 AWBZ/ZFW Uitkomsten van overleg/modelovereenkomsten, 2 dln. samenstelling en inleiding, Kluwer Deventer With solidarity at bay, what other defender, if not AIM, AIMS, News from AIM Association Internationale de la Mutualité, vol. 2, no. 2, March-June Ziektekostenverzekering in Europees perspectief, Medisch Contact, 1995 nr. 46, 17 november 1995, p Zorgstelsel - van Verleden naar Toekomst, jubileumuitgave Kontakt, Vereniging van Directeuren van Zorgverzekeraars, november 1995, Recht op gezondheidszorg en recht op privacy, Gezichtspunt, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, december 1995, p Boekrecensie van F.M. Noordam, Inleiding Sociale-zekerheidsrecht, 2e druk, 1994, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 1995 nr. 7 p Boekrecensie van F.J.M. Meiland e.a., Selectie en wachtlijsten in de gezondheidszorg, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 1995 nr. 8, p Health insurance is special: EU regulations must recognize this, AIMS, Vol. 2, No. 3, 1995, p Neue Aufgaben und Funktionen für Krankenkassen in einem wettbewerblichen Umfeld, in: Münsterische Sozialrechtstagung Symposium zur deutschen und niederländischen Krankenversicherung, 9 und 10. Juni 1995 in Enschede, Münsteraner Reihe 41, p Boekrecensie van P.H.J. Laurs (red.), Handboek Opneming en Verblijf, 1995, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 1996 nr. 2, p Einde primaat verloskundige, Zorgverzekeraars Magazine, maart 1996, p Noot bij President Arrondissementsrechtbank Utrecht, 21 december 1995 (concurrerende apothekers), Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 1996/21, p Noot bij arrest Hof van Justitie EG, 16 november 1995, nr. C-244/94 (Fédération Française des sociétés d'assurances), Rechtspraak Zorgverzekering (RZA) 1996, Tekstuitgave 1996 AWBZ/ZFW Uitkomsten van overleg/modelovereenkomsten, 2 dln. samenstelling en inleiding, Kluwer Deventer Hoe het buitenland wachtlijstproblematiek voorkomt, Zorgverzekeraars Magazine, oktober 1996, p Participatiemodel model blijven, Gezichtspunt, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, december 1996, p Competition and solidarity in European health care systems, European Journal of Health Law 1996, vol. 4 p Competition and Solidarity, Opening speech to high level international symposium organized by AIM in cooperation with the European Commission, June 13 and 14, 1996, Proceedings published by the Association Internationale de la Mutualité, April Mededinging op de Europese zorgverzekeringsmarkten, Kontakt, uitgave Vereniging van Directeuren van Zorgverzekeraars in Nederland, april 1997, p Paying for Health, the New Partnership, International Conference of the Association Internationale de la Mutualité Dublin, October 1996, President's conclusions, Proceedings of the conference, AIM Geneva, May

5 97. De consument in het stelsel van ziektekostenverzekeringen, in: Consumentenboek gezondheidszorg, over de positie van patiënten en verzekerden, De Tijdstroom Utrecht, ISBN , herziene versie 1997, p. D Noot bij Centrale Raad van Beroep, 26 januari 1997, Rechtspraak Zorgverzekering (RZA) 1997, nr. 37 (harttransplantatie in België). 99. Zorg, verzekering en de nieuwe Mededingingswet, Concurrentie met behoud van solidariteit, Medisch Contact, jaargang 52, 6 juni 1997, p Zorgplicht en hulpverleningsplichten binnen het kader van de wettelijke ziektekostenverzekeringen, 10 jaar RZA (Rechtspraak Zorgverzekering), , p Tekstuitgave 1997 AWBZ/ZFW Uitkomsten van overleg/modelovereenkomsten, 2 dln. samenstelling en inleiding, Kluwer Deventer Europa knaagt aan nationale zorgstelsels, Gezichtspunt, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, december 1997, p Noot bij Hof van Justitie, 28 april 1998, zaken C-120/95 en C-158/96, (arresten Decker en Kohll) Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 1998/57 en 1998/58, p AIM settles in Brussels, President s letter, AIMS, no. 1, 1998 p Stagnerende integratie, Gezichtspunt, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, oktober 1998, The Court follows the patient, Editorial, AIMS, no. 2, 1998 p Health funds and the promotion of active citizenship, President s letter, AIMS, no. 3, 1998, p Tekstuitgave 1998 AWBZ/ZFW Uitkomsten van overleg/modelovereenkomsten, 2 dln. samenstelling en inleiding, Kluwer Deventer Gesundheistleistungen ohne Grenzen in der Europäischen Union, Internationales Symposium, Bericht, veröffentlicht Februar 1999, AIM, Die Urteile Kohll & Decker: Revolution oder Evolution, p. 3, und Schlusswort, p Fair rules and independent information in pharmaceuticals, President s letter, AIMS, no. 4, 1999, p Towards a fourth generation of European insurance directives, President s letter AIMS, no. 5, 1999, p A new EU Commission and a new EU Parliament: more focus on health issues, President s letter, AIMS, no. 6, 1999, p Zorgmonopolies wat blijft er nog te kiezen, Gezichtspunt, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, oktober 1999, p Over de muren heen, Transmuralisering en geestelijke verzorging gezien vanuit het perspectief van de zorgverzekeraar, Tijdschrift Geestelijke Verzorging, 4de jaargang, oktober 1999, p Die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs zur Leistungspflicht der Krankenversicherung aus der Sicht der Regierung und der gesetzlichen Krankenverscherung der Niederlande, in: Perspektiven der PKV in Europa, Köln 1999, p De consument in het stelsel van ziektekostenverzekeringen, in: Consumentenboek gezondheidszorg, over de positie van patiënten en verzekerden, De Tijdstroom Utrecht, ISBN , herziene versie 1999, p. D (VWS-periode) 117. De WTZ als Europeesrechtelijk knelpunt, Wat mij opvalt, Zorg & Verzekering, 2000 nr. 1, p Ontwikkeling van de nevenschikking privaat/publiek in de Nederlandse zorgverzekering, Zorg & Verzekering, 2000, nr. 3, p Decker en Kohll voorbij, Gezichtspunt, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 2000, nr. 6, p Drie Europese oktober-arresten, Wat mij opvalt, Zorg & Verzekering, 2000 nr. 9, p Krankenversicherungen Wettbewerber und/oder Verbrauchervertreter, in: Bürgerbeteiligung im Gesundheitswesen Eine Länderübergreifende Herausforderung, Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, Köln 2000, p Entwicklung des Nebeneinanders von Privat- und Sozialversicherung in den Niederlanden, Zeitschrift für die gesamte Versicherungswissenschaft, 2000 nr. 2/3, p

6 123. Gezondheidszorg en mededingingsrecht, in: A.T. Ottow en A.F. Eeken, De rol van het mededingingsrecht in gereguleerde markten, Boom Juridische Uitgevers Den Haag, 2001, p ; 124. Zorg en verzekering in de jurisprudentie van het EG-Hof van justitie ( ), rechtspraak Zorgverzekering (RZA), 2001/5a, p ; 125. Smits/Peerbooms: de bom die niet afging, Gezichtspunt, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2001/6 p. 353; 126. Interne markt en (aanvullende) ziektekostenverzekeringen, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 2001, nr. 1, p Does healthcare provision lack rationality, introduction, in: Rationality in healthcare provision, The role of evidence-based guidelines in medicine, AIM Brussels, 2001, p De algemene ziektekostenverzekering van Aruba, in G.J.A. Hamilton (red.), Met paraaf van WJZ, liber amicorum mr J.A. Janssen, Ministerie van VWS, ISBN , maart 2001, en in: Zorg en verzekering, 2001(2), p ; 129. Een nieuwe fase voor zorg en verzekering, Wat mij opvalt, Zorg en verzekering, 2001(6), p. 530; 130. European Integration and National Health Care Systems: A Challenge for Social Policy International Conference 7 & 8 December 2001, Conclusions Workshop 3: impact of the single market rules on health care systems, : een spannend politiek jaar, Wat mij opvalt, Zorg & Financiering, 1/2-2002, p. 1 (nr.1) Europa en de non-profitsector, in: Paul Dekker (redactie), Particulier initiatief en publiek belang, Beschouwingen over de aard en toekomst van de Nederlandse non-profitsector, Sociaal en Cultureel Planbureau, Den Haag, maart 2002, ISBN , p ; 133. Patiënt, gezondheidszorg en Europees recht, in: J.C.J. Dute, J.K.M. Gevers en G.R.J. de Groot (red.), Omzien naar de toekomst, 35 jaar preadviezen voor de Vereniging voor Gezondheidrecht, Bohn Stafleu van Loghum, Houten/Diegem 2002, ISBN , p ; 134. Publiek belang en mededinging in de gezondheidszorg, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2002, p ; 135. Die Finanzierung des niederländischen Gesundheitswesens, Gesundheit und Gesellschaft Wissenschaft, 3/2002 (Juli), 2. Jg. p ; 136. Recht op zorg en budgettaire kaders, Gezichtspunt, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 2002, p. 381; 137. Boekbespreking: De anesthesioloog in de tuchtrechtspraak , I. Christiaans- Dingelhoff en J.H. Hubben; De apotheker in de tuchtrechtspraak , I. Christiaans-Dingelhoff en J.H. Hubben, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 2002, p ; 138. Private insurance for all, in: AIM International Conference, Universalisation of medical care and action by the mutual health funds, Association International de la Mutualité, Marrakech, 2002, p ; 139. Europese volksgezondheidministers: het heft in eigen hand, Zorg en Financiering , p Taken en bevoegdheden in de gezondheidsdzorg, Een beknopt overzicht, Zorg & Financiering, 2003, nr. 2, p Private Insurance for All in the Dutch Health Care System?, European Journal of Health Law 1:53-61, Boekbespreking: E.A. van Nieuwland-Landheer en W.J.M. Peters (samenstelling) Wet voorzieningen gehandicapten. Zes jaar jurisprudentie Wvg, Den Haag; VNG Uitgeverij 2000, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, nr. 3/2003, p Het arrest Müller-Fauré en Van Riet: Europese rechter wijzigt regels Nederlandse zorgverzekering, Zorg & Financiering, 2003 nr. 6, p Noot bij arrest Müller-Fauré en Van Riet (zaak C-385/99), Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2003/53, nr. 6/2003, p Zorgverzekeringen en Europees recht, Consumentenboek gezondheidszorg, p. D , suppl. 31, Ziekenfonds onderneming?, Wat mij opvalt, Zorg & Financiering, , nr. 917, p. 1. 6

7 147. Europese Grondwet en gezondheidszorg, Gezichtspunt, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, nr. 7/2003, p Gezondheidszorg en Europees recht, in reeks: Vraagbaak Medisch Specialist, Bohn Stafleu Van Loghum, 2003, 69 p Free movement and cross-border cooperation in Europe: The role of hospitals. Conclusions of the conference, in Proceedings Hope and Workshop June 2003, p Kabinet kiest voor wettelijk geregelde privaatrechtelijke zorgverzekering, Zorg & Financiering, , p De consument in het stelsel van ziektekostenverzekeringen (herziene versie), Consumentenboek gezondheidszorg, supplement 33, 2004, p. D Mobiliteit van patiënten en de ontwikkelingen in de gezondheidszorg in de Europese Unie, Consumentenboek gezondheidszorg, 2004, p. I G Alom hervormingen in de gezondheidszorg, Wat mij opvalt, Zorg & Financiering, , p Denkproces op hoog niveau over de mobiliteit van patiënten en de ontwikkelingen in de gezondheidszorg in de Europese Unie, Ter inleiding, Zorg & Financiering, , p EU accession and social and private health insurance, in: André den Exter (editor) The Budapest Meeting, EU accession and its consequences for candidate countries health systems. Year book 2003, Erasmus University Press, ISBN , 2004, p Noot bij arrest AOK Bundesverband (gevoegde zaken C-264/01, C-306/01, C-354/01 en C-355/01, d.d. 16 maart 2004), Tijdschrift voor gezondheidsrecht, 2004 nr. 3, p Iedereen particulier, Wat mij opvalt, Zorg & Financiering , 1147, p Zorg voor de gezondheidszorg blijvend op Europese agenda, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 2004, nr. 6, p Contracteerplicht ten aanzien van beroepsbeoefenaren in loondienst? Het toelatingsgeschil Hoogovens, RZA Klassiek, 2004 p Hoofdlijnen van de nieuwe zorgverzekering, Consumentenboek gezondheidszorg, supplement 36, 2004, p. D D Surinaams gezondheidsrecht in ontwikkeling, Surinaams Juristenblad, december 2004, p Nieuwe zorgverzekering, voorwoord bij Themanummer Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 1/2005, p Met E.B. van Veen: De Zorgverzekeringswet in Europees(rechtelijk) perspectief, Themanummer Nieuwe Zorgverzekering, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 1/2005, p Europees steunrecht laat ruimte voor solidariteit, Wat mij opvalt, Zorg & Financiering , 543, p Met G.R.J. de Groot en J. Legemaate: Zorgkwaliteit in een competitieve verzekeringsmarkt, Zorg & Financiering, , 841, p A new Private Universal Dutch Health Insurance in the Netherlands, in: André den Exter (ed.) Competitive Social health Insurance; Year book 2004, Erasmus University Press, ISBN X, 2005, p Een zorgverzekering voor iedereen. Zorgverzekeringswet en Wet op de zorgtoeslag, in reeks PS-special, 2005, 3, ISBN , Kluwer, Deventer, 2005, 238 p Equal Access and Financing of Health Services in Europe, in: J.K.M. Gevers c.s. (editors), Health Law, Human Rights and the Biomedicine Convention, Essays in Honour of Henriette Roscam Abbing, Martinus Nijhoff Publishers, ISBN , Leiden, The Netherlands, 2005, p Een zorgverzekering die past in Europa, preadvies voor de Nederlandse Vereniging voor Europeees Recht, Tijdschrift voor Europees en Economisch Recht, SEW, 2005, nr. 10, p Die Niederlande reformieren ihre Krankenversicherung, Führung und Wirtschaft im Krankenhaus (F&W), 6/2005, p Over de Rubicon, Gezichtspunt, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 2005 nr. 7, p Gegevensverkeer in de zorg en privacybescherming, Wat mij opvalt, Zorg & Financiering, 2005, nr. 8 p. 1 7

8 173. Health Insurance and the Internal Market, in: Access to Health Care in an Internal Market: Impact for Statutory and Complementary Systems, International conference April 8 th 2005, Bulleting luxembourgeois des questions sociales, 2005, volume 18, p Totstandkoming en invoering van de Zorgverzekeringswet, Zorg & Financiering, 2006, nr. 1, p Die Niederländische Gesundheitsreform 2006 Ein Modell für Deutschland?, Recht und Politik im gesundheitswesen, 2006, nr. 1, p Country Report: Netherlands, in: Klaus-Dirk and Jonas Schreyögg, Towards sustainable health care systems, Strategies in health insurance schemes in France, Germany, Japan and the Netherlands, a comparative study, International Social Security Association, 2006, p (verschenen in het Japans) De Nederlandse zorgverzekering, een model voor Duitsland?, Wat mij opvalt, Zorg & Financiering, 2006, nr. 3. p Europese rechter versterkt rechtspositie NHS-patiënt, Gezichtspunt, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, nr. 6, p De zorg is (ook) altijd een markt geweest, Wat mij opvalt, Zorg & Financiering, 2006, nr. 6, p Leve de mutualiteit!, Wat mij opvalt, Zorg & Financiering, 2006, nr. 10, p Die Niederländische Gesundheitsreform 2006 Ein Modell für Deutschland?, Recht und Politik im gesundheitswesen, 2006, nr. 1, p (Eerste Kamerperiode) 182. Marktwerking en de stelselherziening, in: André den Exter (red.), Gelijkheid en recht op zorg, 2007, Ars Aequi Libri, Nijmegen, ISBN , p Zorgstelsel 2006: de rollen opnieuw verdeeld, in: A.C. Hendriks en H-M. Th. D. Ten Napel (red.) Volksgezondheid in een veellagige rechtsorde, Eenheid en verscheidenheid van norm en praktijk, Kluwer, Alphen aan den Rijn, 2007, ISBN , p Eigen risico en rechte rug, Gezichtspunt, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 2007, nr. 7, p Boekbespreking J.M. van der Most, De zorg of het geld. Natura en restitutie in de zorgverzekering, Den Haag: Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn 2007, 80 p., Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, Nr. 5, p , WegwijzerHoofdlijnen Zorgverzekering, in reeks PS-special, 2008, ISBN , Kluwer, Deventer, 2008, 240 p Privatrechtliche Organisation der gesetzlichen Krankenkassen, Reformperspektiven für Deutschland, Erfahrungen aus den Niederlanden, met Eberhard Wille, ISBN , Nomos Verlagsgesellschaft, Baden Baden, Das Krankenversicherungssystem in den Niederlanden: von der Dualität zur Einheit, Zeitschrift Gesundheitsökonomie und Qualitätsmanagement, Juni 2013; 18: , Georg Thieme Verlag KG 189. Sinds 2008: columns in Zorgvisie 8

IViR publicatielijst 2012. Mr. C.A. Alberdingk Thijm Universitair docent; tevens advocaat te Amsterdam.

IViR publicatielijst 2012. Mr. C.A. Alberdingk Thijm Universitair docent; tevens advocaat te Amsterdam. IViR publicatielijst 2012 Mr. C.A. Alberdingk Thijm Universitair docent; tevens advocaat te Amsterdam. Voordrachten: Voordracht seminar Social Media & Recht, Amsterdam, 28 juni. De juridische kant van

Nadere informatie

Over de grenzen van de Nederlandse gezondheidszorg

Over de grenzen van de Nederlandse gezondheidszorg Over de grenzen van de Nederlandse gezondheidszorg Europese regels en ontwikkelingen en de consequenties voor Nederlandse patiënten Wilt u meer exemplaren van deze brochure, stuur dan een e-mail naar pesdelegatie@pvda.nl

Nadere informatie

C U R R I C U L U M V I T A E

C U R R I C U L U M V I T A E C U R R I C U L U M V I T A E PROF. DR. HENRIËTTE MAASSEN VAN DEN BRINK www.tierweb.nl UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTY OF ECONOMICS AND BUSINESS AMSTERDAM SCHOOL OF ECONOMICS TOP INSTITUTE OF EVIDENCE

Nadere informatie

EUROPESE INTEGRATIE EN NATIONALE GEZONDHEIDSZORGSYSTEMEN : EEN UITDAGING VOOR HET SOCIAAL BELEID

EUROPESE INTEGRATIE EN NATIONALE GEZONDHEIDSZORGSYSTEMEN : EEN UITDAGING VOOR HET SOCIAAL BELEID INTERNATIONALE CONFERENTIE 7 en 8 december 2001 - GENT EUROPESE INTEGRATIE EN NATIONALE GEZONDHEIDSZORGSYSTEMEN : EEN UITDAGING VOOR HET SOCIAAL BELEID PROGRAMMA Met deze Conferentie wil het Belgisch Voorzitterschap

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. mr dr R Wijne

CURRICULUM VITAE. mr dr R Wijne CURRICULUM VITAE mr dr R Wijne November 2014 - heden Januari 2014 - heden Juli 2013 - heden Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Functie: Raadsheer-plaatsvervanger Boom Juridische uitgevers Functie: Hoofdredacteur

Nadere informatie

Manifest Er waart een golf van idealisme door Nederland

Manifest Er waart een golf van idealisme door Nederland Manifest Er waart een golf van idealisme door Nederland Door Denktank Prof. dr. Sigrid Hemels (EUR) Prof. dr. Gabriël van den Brink (UvT) Mr. Addie Stehouwer (Nationale Ombudsman) Prof. dr. Sylvester Eijffinger

Nadere informatie

TOCH MAAR EEN VACCINATIEPLICHT?

TOCH MAAR EEN VACCINATIEPLICHT? NEDERLANDS JURISTENBLAD TOCH MAAR EEN VACCINATIEPLICHT? Verenigingen verbieden deel 2: de zaak Martijn Minder rechten voor meer subjecten Ratificatie van Protocol 15 EVRM P. 2794-2851 JAARGANG 88 15 NOVEMBER

Nadere informatie

Studiecentrum AANWINSTEN februari 2007

Studiecentrum AANWINSTEN februari 2007 Studiecentrum AANWINSTEN februari 2007 112 titels CULTUUR EN MAATSCHAPPIJ Tot waar de beide zeeën samenkomen : verbeelding, een sleutel tot intercultureel opvoeden / M. Colpaert, L. Van Lancker [regisseur].

Nadere informatie

Is het EHRM een ALLES-

Is het EHRM een ALLES- NEDERLANDS JURISTENBLAD WAAR GAAT HET DEBAT OVER HET EHRM EIGENLIJK OVER? Nieuwe rechtsorde binnen Nederland Uitdijende aansprakelijkheid in het bestuursrecht p. 605-664 jaargang 86 11 maart 2011 10169200

Nadere informatie

ADOLESCENTEN STRAFRECHT

ADOLESCENTEN STRAFRECHT NEDERLANDS JURISTENBLAD ADOLESCENTEN STRAFRECHT Vergeten initiatiefvoorstellen Financiële productaansprakelijkheid Gebruik in de Opiumwet Europees kooprecht Rawagedeh: een onjuist vonnis P. 2494-2565 JAARGANG

Nadere informatie

Advies Kennisinfrastructuur Public Health:

Advies Kennisinfrastructuur Public Health: RAAD VOOR GEZONDHEIDSONDERZOEK Advies Kennisinfrastructuur Public Health: Kennisverwerving en kennistoepassing RAAD VOOR GEZONDHEIDSONDERZOEK Advies Kennisinfrastructuur Public Health: Kennisverwerving

Nadere informatie

Is de marktwerking in de zorg doorgeschoten?

Is de marktwerking in de zorg doorgeschoten? Is de marktwerking in de zorg doorgeschoten? In s&d 2009/4 bekritiseerden Margo Trappenburg en Martin Buijsen het nieuwe zorgstelsel: marktwerking zou ongelijkheid in de hand werken. Erik Schut betoogt

Nadere informatie

Europees Hof voor de Rechten van de Mens op de helling. De kritiek binnen de EVRM-lidstaten

Europees Hof voor de Rechten van de Mens op de helling. De kritiek binnen de EVRM-lidstaten Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2012 2013 Europees Hof voor de Rechten van de Mens op de helling De kritiek binnen de EVRM-lidstaten Masterproef van de opleiding Master in de

Nadere informatie

De vele gezichten van experimentwetgeving

De vele gezichten van experimentwetgeving d0c0a509304f009b69440430302 2 TVW Tijdschrift voor Wetgeving S. RANCHORDÁS* DOCTRINE De vele gezichten van experimentwetgeving Beproeft alle dingen, behoudt het goede Thessalonicenzen, 5:2 DOCTRINE. Inleiding.

Nadere informatie

Weinig hoop voor versterkte rol Tweede Kamer in controleren van de Europese Unie

Weinig hoop voor versterkte rol Tweede Kamer in controleren van de Europese Unie Weinig hoop voor versterkte rol Tweede Kamer in controleren van de Europese Unie Door: Adriaan Schout, Judith Hoevenaars en Jan Marinus Wiersma Inleiding: Gebrek aan discussie In diverse Europese hoofdsteden

Nadere informatie

Jaarverslag 2001 Departement Fiscale en Economische Vakken

Jaarverslag 2001 Departement Fiscale en Economische Vakken Departement Fiscale en Economische Vakken website http://www.fiscaaleconomisch.leidenuniv.nl Inhoud Jaarverslag 2001 Inhoud Woord vooraf Omschrijving vakgebieden Toegewezen formatie Overzicht van onderwijs-

Nadere informatie

Transparantie en Toezicht:

Transparantie en Toezicht: Transparantie en Toezicht: Heeft (de) Compliance (Officer) nog een toekomst? 4 juni 2015 jan sijbrand Merel van Vroonhoven programma Lexis Diligence Bescherm uw organisatie tegen fraude- en witwaspraktijken

Nadere informatie

Langdurige zorg verzekerd: Over de toekomst van de AWBZ

Langdurige zorg verzekerd: Over de toekomst van de AWBZ 08 03 Langdurige zorg verzekerd: Over de toekomst van de AWBZ advies Langdurige zorg verzekerd: Over de toekomst van de AWBZ Uitgebracht aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Publicatienummer

Nadere informatie

Handboek over het Europese non-discriminatierecht

Handboek over het Europese non-discriminatierecht handboek Handboek over het Europese non-discriminatierecht Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten, 2010. Raad van Europa, 2010. Het manuscript is in juli 2010 afgerond. Verveelvoudiging met bronvermelding

Nadere informatie

Zaken doen in de zorg. een handleiding voor het mkb

Zaken doen in de zorg. een handleiding voor het mkb Zaken doen in de zorg een handleiding voor het mkb wil het mkb op zinvolle wijze in contact brengen met dienstverleners in de gezondheidszorg en de maatschappelijke zorg en wil daarnaast lokale bureaus,

Nadere informatie

Bedrijven, Veiligheid en Mensenrechten

Bedrijven, Veiligheid en Mensenrechten 584 Ars Aequi september 2010 verdieping arsaequi.nl/maandblad Bedrijven, Veiligheid en Mensenrechten Een evaluatie van de Voluntary Principles on Security and Human Rights Nicola Jägers & Evgeni Moyakine*

Nadere informatie

QANU JAARVERSLAG 2011

QANU JAARVERSLAG 2011 QANU JAARVERSLAG 2011 COLOFON Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Catharijnesingel 56 Postbus 8035 3503 RA UTRECHT T 030 230 31 00 F 030 230 31 29 E info@qanu.nl I www.qanu.nl 2012 QANU Tekst

Nadere informatie

AWBZ-zorg in het buitenland

AWBZ-zorg in het buitenland AWBZ-zorg in het buitenland Hoe globaal is ons zorgstelsel Notitie betreffende AWBZ-zorg in het buitenland Den Haag, mei 2007 Inhoudsopgave Aanleiding.. 3 Hoofdstuk 1. Wie heeft aanspraak op AWBZ-zorg

Nadere informatie

Europees contractenrecht: an expensive and time-consuming solution looking for a problem

Europees contractenrecht: an expensive and time-consuming solution looking for a problem Europees contractenrecht: an expensive and time-consuming solution looking for a problem Prof. mr. R.P.J.L. Tjittes en mr. R. Meijer* 140 1. Inleiding Op 1 juli 2010 heeft de Europese Commissie een Groenboek

Nadere informatie

PROGRAMMA DCTF Jaarcongres 2014 "De toekomst van klinisch onderzoek in Nederland Stof tot nadenken"

PROGRAMMA DCTF Jaarcongres 2014 De toekomst van klinisch onderzoek in Nederland Stof tot nadenken PROGRAMMA DCTF Jaarcongres 2014 "De toekomst van klinisch onderzoek in Nederland Stof tot nadenken" 1 Welkom! Het onderzoek op het gebied van de biomedische wetenschappen staat in Nederland op hoog niveau.

Nadere informatie

Congres. Besturen en Beleggen. voor pensioenfondsen in 2014

Congres. Besturen en Beleggen. voor pensioenfondsen in 2014 Congres Besturen en Beleggen voor pensioenfondsen in 2014 Stichting IVP Instituut voor Pensioeneducatie dankt de volgende organisaties voor hun bijdragen om dit congres mogelijk te maken: Voorwoord Welkom

Nadere informatie

De wereld in de regio

De wereld in de regio De wereld in de regio Lezing van prof. dr. Ernst Hirsch Ballin, hoogleraar Nederlands en Europees constitutioneel recht, ter gelegenheid van de Opening van het Academisch Jaar op 1 september 2014 De

Nadere informatie

Ongedocumenteerde kinderen en de toegang tot ziekenhuiszorg. Onderzoeksrapport

Ongedocumenteerde kinderen en de toegang tot ziekenhuiszorg. Onderzoeksrapport Ongedocumenteerde kinderen en de toegang tot ziekenhuiszorg Onderzoeksrapport Pharos, Juni 2010 Colofon juni 2010, Pharos Kennis- en adviescentrum migranten, vluchtelingen en gezondheid, Stichting Kinderpostzegels

Nadere informatie

Aan het buitenland gehecht

Aan het buitenland gehecht WETENSCHAPPELIJKE RAAD VOOR HET REGERINGSBELEID Aan het buitenland gehecht over verankering en strategie van nederlands buitenlandbeleid AMSTERDAM UNIVERSITY PRESS Aan het buitenland gehecht De Wetenschappelijke

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF voorjaar 2000

NIEUWSBRIEF voorjaar 2000 NIEUWSBRIEF voorjaar 2000 Pagina INHOUD 2 3 6 7 8 Bezoek International Board of Overseers; observations Master of Public Policy; een schets van de contouren Het eerste Post-MPA seminar; een terugblik Leergang

Nadere informatie