Lijst van publicaties G.J.A. Hamilton

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Lijst van publicaties G.J.A. Hamilton 1980-1985 1985-1990"

Transcriptie

1 Lijst van publicaties G.J.A. Hamilton Waarneming in de huisartsenpraktijk, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 1979 p Bij tuchtmaatregel medewerker opzeggen? Inzet, 1980 nr. 10 p De ziekenfondsen: bewakers van kwaliteit en kosten, Nederlands Tandartsenblad, 1982 p De nieuwe modelovereenkomst ziekeninrichting-ziekenfonds, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 1983 p Noot bij College van Beroep voor het Bedrijfsleven, 1 augustus 1982 (Tardief beroep tegen beschikking van het Centraal Orgaan Tarieven Gezondheidszorg), Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 1983 p Een geval van misbruik van de WTG, Inzet 1984, nr. 5 p Ziekenfondsrechtspraak, syllabus voor de PAO-cursus Gezondheidsrechtspraak, Erasmus Universiteit Rotterdam, voorjaar De plannen van het kabinet-lubbers inzake het stelsel van ziektekostenverzekeringen, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 1984 p Ontwikkelingen rond de contracteerverplichting van de ziekenfondsen, Kontakt, uitgave van de Vereniging van Directeuren van Ziekenfondsen, oktober 1984, p Hoe de privacy wordt beschermd, Inzet 1985, nr. 2, p Privacy protection in the Dutch social health insurance system, Wereld Congres Medisch Recht, Gent, augustus Vestigingsbeleid op basis van ontheffing van de plicht tot het aangaan van overeenkomsten door ziekenfondsen, Bundel PAO-cursus Planning en de eerstelijnsgezondheidszorg, Geoplan, januari Noot bij Arrondissemententsrechtbank Haarlem, 26 november 1985 (Honorering verrichtingen met behulp van computer-tomograaf), Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 1986, p Contribution of the mutual sector to strengthening the Community's external relations, symmary speech conference Economic and Social Committee of the European Communities: the cooperative, mutual and non-profit sector, contributions to the building of Europe, 20 and 21 November 1986, Brussels, Economic and Social Committee, 1987 p Contracteervrijheid voor de ziekenfondsen, Inzet 1987, nr. 2 p Noot bij Centrale Raad van Beroep, 19 maart 1987 (harttransplantatie in het buitenland), Rechtspraak Ziekenfondswet en AWBZ (RZA), 1987 nr Overzicht jurisprudentie toelatingsgeschillen Ziekenfondswet, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 1988 p De Ziekenfondswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, syllabus voor de PAO-cursus Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke ziektekostenverzekeringen, Rijksuniversiteit Leiden, september Gezondheidszorg, zorgverzekering en de toenemende invloed van het Europees recht, Inleiding Directeurendagen Brussel, november 1988, uitgave VNZ. 20. De zorgverzekering en Europa 1992, Ziekenhuis Management Magazine, januari 1989, p Klachtopvang en ziekenfondsen, syllabus voor de PAO-cursus in de serie "Rechten van de patiënt": de patiënt als klager, Universiteit van Amsterdam, februari The Social Health Insurance Funds and Parallel Imports of Pharmaceutical Products, in: Patent Law and Pharmaceutical Products, ELSA and Medical-Pharmaceutical Research, 1989.

2 23. De betekenis van 1992 voor de sociale ziektekostenverzekering, Europa-nummer Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 1989 p Rechtsbescherming in het nieuwe stelsel van zorgverzekering, in: Rechtsbescherming in de zorgverzekering, nu en in de toekomst, Kluwer Deventer, november La sécurité sociale en Hollande, Revue de la mutualité, publication de la Fédération nationale de la mutualité française, no. 139, december 1989, p (themanummer: Une Protection Sociale Pour l'europe) Kwaliteit van zorg tegen elke prijs?! in Omtrent Verantwoordelijkheid, Verslag van het symposium Omtrent verantwoordelijkheid, Pharmacom, maart 1990, p Het wetsvoorstel beperking contracteerplicht ziekenfondsen/maximumtarieven, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 1990 p Patterns of organization of primary health care: present situation and new solutions, rapport voor de World Health Organization, 28 september 1990 (Working Group on Policies for the Development of Health Services in a Health for All Framework), Lugano October Van convenanten en grote accoorden, bijdrage aan het Liber Amicorum Mr. E.D. Harderwijk (secretaris der Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie), Den Haag 1990, p Zorgverzekeringsrecht in ontwikkeling, Gezichtspunt, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 1990 p Europe and the social health insurance in the Netherlands, Colloquium Pharmaceuticum, Berlijn 22 en 23 april 1991, Congresdocumenten. 32. De ziektekostenverzekering in Nederland, hoofdstuk in De mutualiteit vandaag en morgen, standaardwerk aangeboden aan Robert Van den Heuvel, Landsbond der Christelijke Mutualiteiten, Kluwer Rechtswetenschappen Antwerpen, Naar een Europees zorgverzekeringsbeleid, Kontakt, Uitgave van de Vereniging van Direkteuren van Ziekenfondsen in Nederland, juni Innovation of health insurance, the development in the Netherlands, Wereldcongres voor medisch recht, Gent (Belgium) 18-22/VIII/1991, Verslagen, Volume I, p Stand van de wetgeving medio 1991, in G.J.A. Hamilton (red.), Zorgcontracten in de jaren negentig, reeks zorgverzekeringsrecht VNZ, ISBN X, 1991, p Verantwoordelijkheid voor kwaliteit, Gezichtspunt, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 1991, p Zorgstelsels in Europa, Indruk, december 1991, uitgave bij gelegenheid van het jubileumcongres: Nieuwe grenzen voor de zorg. 38. Ziekenfonds, vrije artsenkeuze en second opinion, Kind en ziekenhuis, 14e jaargang nr. 4 december 1991, p De identiteit van de zorgverzekeraar, Inzet Special bij afscheid R. Heidinga, hoofdredacteur van Inzet, december 1991, p Boekrecensie van P. de Vries, Financiering van de gezondheidszorg, Leerboek voor het hoger en universitair onderwijs, Kluwer, Deventer, 1991, in Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 1992 p Perspectief van zorg en markt, boekrecensie van H.E.G.M. Hermans, Zorg en markt in historisch en huidig perspectief, Kluwer Sovac Reeks 1991, in Inzet , p Verzorgingshuizen, Repliek vanuit een verzekeringsoptiek, in: Zorgvisies, Prijs & Kwaliteit, reeks Ontwikkelingen in de gezondheidszorg deel 15, Stichting Sympoz, ISBN geb., Amstelveen, 1992, p Assurance maladie, L'expérience hollandaise, Chroniques de la S.é.D.é.I.s., Sociétés d'études et de documentation économiques, industrielles et sociales, ISSN , Tome XLI, no. 7, 15 Juillet 1992, p Mutualité assurance: la concurrence exacerbée sur le marché de la santé aux Pays-Bas, in: La Mutualité en Europe, à l'est, en Amérique latine, boekenreeks La Revue de l'economie Sociale, ISSN , 1992, p Zorgstelsels en tandheelkundige hulp in Europa, Nederlands Tandartsenblad, themanummer Europa na 1992, oktober 1992, nr. 20 p

3 46. Noot bij uitspraak voorzitter College van Beroep voor het Bedrijfsleven 16 juli 1992 (Aanwijzing inzake het in acht nemen van een macrobudget), Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, oktober 1992, jurisprudentienummer 1992/54 p Tekstuitgave 1992 AWBZ/ZFW Modelovereenkomsten, 2 dln, samenstelling en inleiding, Kluwer Deventer Zorgverzekering en mededinging, Gezichtspunt, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, december 1992, p Noot bij uitspraak Belgische arbitragehof 2 april 1992 (Aanvullende verzekeringsactiviteiten van ziekenfondsen en landsbonden), Rechtspraak ZFW, AWBZ e.a. (RZA), 1992/6, nr. 192, p Changes in Europe and Their Effects on Health Care, in Official Proceedings 14th International Conference Jersey - June 1992 International Federation of Health Funds, p Gezondheidszorg en Europees recht, bespreking van H.D.C. Roscam Abbing, Patient en Gezondheidszorg in het Recht van de Europese Gemeenschap, preadvies Vereniging voor Gezondheidsrecht 16 april 1993, Inzet 1993, nr. 4, p Zorg en verzekering in Europees perspectief, inleiding voor 7e Studiecongres Vereniging HEAD, Gezondheidsmarkt Europa, Head Congresspecial, 23 april 1993, p Zorg en verzekering in Europees perspectief, Ziekenhuis Management Magazine, nummer 6, juni 1993, p (bewerking van vorengenoemde inleiding). 54. Noot bij arrest Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, 17 februari 1993, nr. C-159/91 en C-160/91 (arrest Poucet), RZA 1993 nr.94, p Nieuwe Europese kijk op zorgverzekeringen, rubriek Euratio, Inzet, juni/juli 1993, p Een herkenbare plaats voor de medische professional in de organisatie van de zorgverzekeraar, VAGZ Magazine, mei 1993, p 'Meer dan ooit moeten wij ons sterk maken', hoofdpassages uit toespraak bij de aanvaarding van de functie van voorzitter van de Association Internationale de la Mutualité, Inzet, november 1993, p De consument in het stelsel van ziektekostenverzekeringen, in: Consumentenboek gezondheidszorg, over de positie van patiënten en verzekerden, De Tijdstroom Utrecht, ISBN , Tekstuitgave 1993 AWBZ/ZFW Uitkomsten van overleg/modelovereenkomsten, 2 dln. samenstelling en inleiding, Kluwer Deventer Leveringsplicht, Gezichtspunt, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, december 1993, p Overzicht jurisprudentie toelatingsgeschillen Ziekenfondswet en AWBZ , Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, december 1993, p De zorgverzekeraar bestaat niet, inleiding bij de presentatie van het Consumentenboek Gezondheidszorg, 30 november 1993, Inzet januari 1994, p Hoe verder met de AIM, Kontakt, uitgave van de Vereniging van Directeuren van Zorgverzekeraars, 43e jaargang nr. 1 maart 1994, p Noot bij Hof 's Hertogenbosch, 8 februari 1994, nr. 471/92/HE, RZA 1994, nr. 99, p (Bevoegdheid Commissie ex art. 5 Inleidende Bepalingen bij honoreringsregeling medische specialisten). 64. Tekstuitgave 1994 AWBZ/ZFW Uitkomsten van overleg/modelovereenkomsten, 2 dln. samenstelling en inleiding, Kluwer Deventer Copenhagen's legacy: 'imperative' business choices, letter from the President, AIMS, News from AIM Association Internationale de la Mutualité, vol. 1, no. 3 May-June 1994, p Harttransplantatie en grenzen aan de zorg, Opinie, Nederlands Juristenblad, 23 september 1994 afl. 33, p Zorgaanspraken in Ziekenfondswet en AWBZ, Medisch Contact 30 september 1994, nr. 39 p Harttransplantatie en zorgverzekering, De Beursbengel, november 1994, 57e jaargang nr. 629, p Zorgvernieuwing, Gezichtspunt, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, december 1994, p Comment se deroulera la privatisation aux Pays-Bas? in: La privatisation de la protection sociale: renouveau ou declin, Rencontre co-organisé par l'institut de la Protection Sociale Européenne et le Counseil de l'europe, Strasbourg - 7 en 8 Juillet 1994, p

4 71. Joint policies help paint a brighter picture, letter from the President, AIMS, news from AIM Association Internationale de la Mutualité, vol. 1, no. 6, November-December 1994, p Pflegeversicherung hakt knopen door, Zorgverzekeraars Magazine, januari 1995, p Stelsel van zorg, invloed internationale regelgeving in: Leergang gezondheidsrecht, module 5, Stelsel van gezondheidszorg, cursusleider: Prof. mr J. Legemaate, p Geestelijke verzorging en zorgverzekering, in: Noodzaak en noodzakelijke kwaliteit van de geestelijke verzorging in ziekenhuizen, verslag van het expert seminar gehouden op 9 november 1994 Academisch Ziekenhuis Vrije Universiteit, Vereniging van Geestelijke Verzorgers in Zorginstellingen, januari 1995, p Noot bij Centrale Raad van Beroep, 24 januari 1995, nr. 1992/5, RZA 1995, nr. 68, p (vrije keuze fysiotherapeut, EVRM-Verdrag, Europees mededingingsrecht). 76. Zorgverzekeraars in glazen huis, Zorgverzekeraars Magazine, juli/augustus 1995, p Tekstuitgave 1995 AWBZ/ZFW Uitkomsten van overleg/modelovereenkomsten, 2 dln. samenstelling en inleiding, Kluwer Deventer With solidarity at bay, what other defender, if not AIM, AIMS, News from AIM Association Internationale de la Mutualité, vol. 2, no. 2, March-June Ziektekostenverzekering in Europees perspectief, Medisch Contact, 1995 nr. 46, 17 november 1995, p Zorgstelsel - van Verleden naar Toekomst, jubileumuitgave Kontakt, Vereniging van Directeuren van Zorgverzekeraars, november 1995, Recht op gezondheidszorg en recht op privacy, Gezichtspunt, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, december 1995, p Boekrecensie van F.M. Noordam, Inleiding Sociale-zekerheidsrecht, 2e druk, 1994, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 1995 nr. 7 p Boekrecensie van F.J.M. Meiland e.a., Selectie en wachtlijsten in de gezondheidszorg, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 1995 nr. 8, p Health insurance is special: EU regulations must recognize this, AIMS, Vol. 2, No. 3, 1995, p Neue Aufgaben und Funktionen für Krankenkassen in einem wettbewerblichen Umfeld, in: Münsterische Sozialrechtstagung Symposium zur deutschen und niederländischen Krankenversicherung, 9 und 10. Juni 1995 in Enschede, Münsteraner Reihe 41, p Boekrecensie van P.H.J. Laurs (red.), Handboek Opneming en Verblijf, 1995, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 1996 nr. 2, p Einde primaat verloskundige, Zorgverzekeraars Magazine, maart 1996, p Noot bij President Arrondissementsrechtbank Utrecht, 21 december 1995 (concurrerende apothekers), Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 1996/21, p Noot bij arrest Hof van Justitie EG, 16 november 1995, nr. C-244/94 (Fédération Française des sociétés d'assurances), Rechtspraak Zorgverzekering (RZA) 1996, Tekstuitgave 1996 AWBZ/ZFW Uitkomsten van overleg/modelovereenkomsten, 2 dln. samenstelling en inleiding, Kluwer Deventer Hoe het buitenland wachtlijstproblematiek voorkomt, Zorgverzekeraars Magazine, oktober 1996, p Participatiemodel model blijven, Gezichtspunt, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, december 1996, p Competition and solidarity in European health care systems, European Journal of Health Law 1996, vol. 4 p Competition and Solidarity, Opening speech to high level international symposium organized by AIM in cooperation with the European Commission, June 13 and 14, 1996, Proceedings published by the Association Internationale de la Mutualité, April Mededinging op de Europese zorgverzekeringsmarkten, Kontakt, uitgave Vereniging van Directeuren van Zorgverzekeraars in Nederland, april 1997, p Paying for Health, the New Partnership, International Conference of the Association Internationale de la Mutualité Dublin, October 1996, President's conclusions, Proceedings of the conference, AIM Geneva, May

5 97. De consument in het stelsel van ziektekostenverzekeringen, in: Consumentenboek gezondheidszorg, over de positie van patiënten en verzekerden, De Tijdstroom Utrecht, ISBN , herziene versie 1997, p. D Noot bij Centrale Raad van Beroep, 26 januari 1997, Rechtspraak Zorgverzekering (RZA) 1997, nr. 37 (harttransplantatie in België). 99. Zorg, verzekering en de nieuwe Mededingingswet, Concurrentie met behoud van solidariteit, Medisch Contact, jaargang 52, 6 juni 1997, p Zorgplicht en hulpverleningsplichten binnen het kader van de wettelijke ziektekostenverzekeringen, 10 jaar RZA (Rechtspraak Zorgverzekering), , p Tekstuitgave 1997 AWBZ/ZFW Uitkomsten van overleg/modelovereenkomsten, 2 dln. samenstelling en inleiding, Kluwer Deventer Europa knaagt aan nationale zorgstelsels, Gezichtspunt, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, december 1997, p Noot bij Hof van Justitie, 28 april 1998, zaken C-120/95 en C-158/96, (arresten Decker en Kohll) Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 1998/57 en 1998/58, p AIM settles in Brussels, President s letter, AIMS, no. 1, 1998 p Stagnerende integratie, Gezichtspunt, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, oktober 1998, The Court follows the patient, Editorial, AIMS, no. 2, 1998 p Health funds and the promotion of active citizenship, President s letter, AIMS, no. 3, 1998, p Tekstuitgave 1998 AWBZ/ZFW Uitkomsten van overleg/modelovereenkomsten, 2 dln. samenstelling en inleiding, Kluwer Deventer Gesundheistleistungen ohne Grenzen in der Europäischen Union, Internationales Symposium, Bericht, veröffentlicht Februar 1999, AIM, Die Urteile Kohll & Decker: Revolution oder Evolution, p. 3, und Schlusswort, p Fair rules and independent information in pharmaceuticals, President s letter, AIMS, no. 4, 1999, p Towards a fourth generation of European insurance directives, President s letter AIMS, no. 5, 1999, p A new EU Commission and a new EU Parliament: more focus on health issues, President s letter, AIMS, no. 6, 1999, p Zorgmonopolies wat blijft er nog te kiezen, Gezichtspunt, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, oktober 1999, p Over de muren heen, Transmuralisering en geestelijke verzorging gezien vanuit het perspectief van de zorgverzekeraar, Tijdschrift Geestelijke Verzorging, 4de jaargang, oktober 1999, p Die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs zur Leistungspflicht der Krankenversicherung aus der Sicht der Regierung und der gesetzlichen Krankenverscherung der Niederlande, in: Perspektiven der PKV in Europa, Köln 1999, p De consument in het stelsel van ziektekostenverzekeringen, in: Consumentenboek gezondheidszorg, over de positie van patiënten en verzekerden, De Tijdstroom Utrecht, ISBN , herziene versie 1999, p. D (VWS-periode) 117. De WTZ als Europeesrechtelijk knelpunt, Wat mij opvalt, Zorg & Verzekering, 2000 nr. 1, p Ontwikkeling van de nevenschikking privaat/publiek in de Nederlandse zorgverzekering, Zorg & Verzekering, 2000, nr. 3, p Decker en Kohll voorbij, Gezichtspunt, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 2000, nr. 6, p Drie Europese oktober-arresten, Wat mij opvalt, Zorg & Verzekering, 2000 nr. 9, p Krankenversicherungen Wettbewerber und/oder Verbrauchervertreter, in: Bürgerbeteiligung im Gesundheitswesen Eine Länderübergreifende Herausforderung, Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, Köln 2000, p Entwicklung des Nebeneinanders von Privat- und Sozialversicherung in den Niederlanden, Zeitschrift für die gesamte Versicherungswissenschaft, 2000 nr. 2/3, p

6 123. Gezondheidszorg en mededingingsrecht, in: A.T. Ottow en A.F. Eeken, De rol van het mededingingsrecht in gereguleerde markten, Boom Juridische Uitgevers Den Haag, 2001, p ; 124. Zorg en verzekering in de jurisprudentie van het EG-Hof van justitie ( ), rechtspraak Zorgverzekering (RZA), 2001/5a, p ; 125. Smits/Peerbooms: de bom die niet afging, Gezichtspunt, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2001/6 p. 353; 126. Interne markt en (aanvullende) ziektekostenverzekeringen, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 2001, nr. 1, p Does healthcare provision lack rationality, introduction, in: Rationality in healthcare provision, The role of evidence-based guidelines in medicine, AIM Brussels, 2001, p De algemene ziektekostenverzekering van Aruba, in G.J.A. Hamilton (red.), Met paraaf van WJZ, liber amicorum mr J.A. Janssen, Ministerie van VWS, ISBN , maart 2001, en in: Zorg en verzekering, 2001(2), p ; 129. Een nieuwe fase voor zorg en verzekering, Wat mij opvalt, Zorg en verzekering, 2001(6), p. 530; 130. European Integration and National Health Care Systems: A Challenge for Social Policy International Conference 7 & 8 December 2001, Conclusions Workshop 3: impact of the single market rules on health care systems, : een spannend politiek jaar, Wat mij opvalt, Zorg & Financiering, 1/2-2002, p. 1 (nr.1) Europa en de non-profitsector, in: Paul Dekker (redactie), Particulier initiatief en publiek belang, Beschouwingen over de aard en toekomst van de Nederlandse non-profitsector, Sociaal en Cultureel Planbureau, Den Haag, maart 2002, ISBN , p ; 133. Patiënt, gezondheidszorg en Europees recht, in: J.C.J. Dute, J.K.M. Gevers en G.R.J. de Groot (red.), Omzien naar de toekomst, 35 jaar preadviezen voor de Vereniging voor Gezondheidrecht, Bohn Stafleu van Loghum, Houten/Diegem 2002, ISBN , p ; 134. Publiek belang en mededinging in de gezondheidszorg, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2002, p ; 135. Die Finanzierung des niederländischen Gesundheitswesens, Gesundheit und Gesellschaft Wissenschaft, 3/2002 (Juli), 2. Jg. p ; 136. Recht op zorg en budgettaire kaders, Gezichtspunt, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 2002, p. 381; 137. Boekbespreking: De anesthesioloog in de tuchtrechtspraak , I. Christiaans- Dingelhoff en J.H. Hubben; De apotheker in de tuchtrechtspraak , I. Christiaans-Dingelhoff en J.H. Hubben, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 2002, p ; 138. Private insurance for all, in: AIM International Conference, Universalisation of medical care and action by the mutual health funds, Association International de la Mutualité, Marrakech, 2002, p ; 139. Europese volksgezondheidministers: het heft in eigen hand, Zorg en Financiering , p Taken en bevoegdheden in de gezondheidsdzorg, Een beknopt overzicht, Zorg & Financiering, 2003, nr. 2, p Private Insurance for All in the Dutch Health Care System?, European Journal of Health Law 1:53-61, Boekbespreking: E.A. van Nieuwland-Landheer en W.J.M. Peters (samenstelling) Wet voorzieningen gehandicapten. Zes jaar jurisprudentie Wvg, Den Haag; VNG Uitgeverij 2000, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, nr. 3/2003, p Het arrest Müller-Fauré en Van Riet: Europese rechter wijzigt regels Nederlandse zorgverzekering, Zorg & Financiering, 2003 nr. 6, p Noot bij arrest Müller-Fauré en Van Riet (zaak C-385/99), Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2003/53, nr. 6/2003, p Zorgverzekeringen en Europees recht, Consumentenboek gezondheidszorg, p. D , suppl. 31, Ziekenfonds onderneming?, Wat mij opvalt, Zorg & Financiering, , nr. 917, p. 1. 6

7 147. Europese Grondwet en gezondheidszorg, Gezichtspunt, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, nr. 7/2003, p Gezondheidszorg en Europees recht, in reeks: Vraagbaak Medisch Specialist, Bohn Stafleu Van Loghum, 2003, 69 p Free movement and cross-border cooperation in Europe: The role of hospitals. Conclusions of the conference, in Proceedings Hope and Workshop June 2003, p Kabinet kiest voor wettelijk geregelde privaatrechtelijke zorgverzekering, Zorg & Financiering, , p De consument in het stelsel van ziektekostenverzekeringen (herziene versie), Consumentenboek gezondheidszorg, supplement 33, 2004, p. D Mobiliteit van patiënten en de ontwikkelingen in de gezondheidszorg in de Europese Unie, Consumentenboek gezondheidszorg, 2004, p. I G Alom hervormingen in de gezondheidszorg, Wat mij opvalt, Zorg & Financiering, , p Denkproces op hoog niveau over de mobiliteit van patiënten en de ontwikkelingen in de gezondheidszorg in de Europese Unie, Ter inleiding, Zorg & Financiering, , p EU accession and social and private health insurance, in: André den Exter (editor) The Budapest Meeting, EU accession and its consequences for candidate countries health systems. Year book 2003, Erasmus University Press, ISBN , 2004, p Noot bij arrest AOK Bundesverband (gevoegde zaken C-264/01, C-306/01, C-354/01 en C-355/01, d.d. 16 maart 2004), Tijdschrift voor gezondheidsrecht, 2004 nr. 3, p Iedereen particulier, Wat mij opvalt, Zorg & Financiering , 1147, p Zorg voor de gezondheidszorg blijvend op Europese agenda, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 2004, nr. 6, p Contracteerplicht ten aanzien van beroepsbeoefenaren in loondienst? Het toelatingsgeschil Hoogovens, RZA Klassiek, 2004 p Hoofdlijnen van de nieuwe zorgverzekering, Consumentenboek gezondheidszorg, supplement 36, 2004, p. D D Surinaams gezondheidsrecht in ontwikkeling, Surinaams Juristenblad, december 2004, p Nieuwe zorgverzekering, voorwoord bij Themanummer Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 1/2005, p Met E.B. van Veen: De Zorgverzekeringswet in Europees(rechtelijk) perspectief, Themanummer Nieuwe Zorgverzekering, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 1/2005, p Europees steunrecht laat ruimte voor solidariteit, Wat mij opvalt, Zorg & Financiering , 543, p Met G.R.J. de Groot en J. Legemaate: Zorgkwaliteit in een competitieve verzekeringsmarkt, Zorg & Financiering, , 841, p A new Private Universal Dutch Health Insurance in the Netherlands, in: André den Exter (ed.) Competitive Social health Insurance; Year book 2004, Erasmus University Press, ISBN X, 2005, p Een zorgverzekering voor iedereen. Zorgverzekeringswet en Wet op de zorgtoeslag, in reeks PS-special, 2005, 3, ISBN , Kluwer, Deventer, 2005, 238 p Equal Access and Financing of Health Services in Europe, in: J.K.M. Gevers c.s. (editors), Health Law, Human Rights and the Biomedicine Convention, Essays in Honour of Henriette Roscam Abbing, Martinus Nijhoff Publishers, ISBN , Leiden, The Netherlands, 2005, p Een zorgverzekering die past in Europa, preadvies voor de Nederlandse Vereniging voor Europeees Recht, Tijdschrift voor Europees en Economisch Recht, SEW, 2005, nr. 10, p Die Niederlande reformieren ihre Krankenversicherung, Führung und Wirtschaft im Krankenhaus (F&W), 6/2005, p Over de Rubicon, Gezichtspunt, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 2005 nr. 7, p Gegevensverkeer in de zorg en privacybescherming, Wat mij opvalt, Zorg & Financiering, 2005, nr. 8 p. 1 7

8 173. Health Insurance and the Internal Market, in: Access to Health Care in an Internal Market: Impact for Statutory and Complementary Systems, International conference April 8 th 2005, Bulleting luxembourgeois des questions sociales, 2005, volume 18, p Totstandkoming en invoering van de Zorgverzekeringswet, Zorg & Financiering, 2006, nr. 1, p Die Niederländische Gesundheitsreform 2006 Ein Modell für Deutschland?, Recht und Politik im gesundheitswesen, 2006, nr. 1, p Country Report: Netherlands, in: Klaus-Dirk and Jonas Schreyögg, Towards sustainable health care systems, Strategies in health insurance schemes in France, Germany, Japan and the Netherlands, a comparative study, International Social Security Association, 2006, p (verschenen in het Japans) De Nederlandse zorgverzekering, een model voor Duitsland?, Wat mij opvalt, Zorg & Financiering, 2006, nr. 3. p Europese rechter versterkt rechtspositie NHS-patiënt, Gezichtspunt, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, nr. 6, p De zorg is (ook) altijd een markt geweest, Wat mij opvalt, Zorg & Financiering, 2006, nr. 6, p Leve de mutualiteit!, Wat mij opvalt, Zorg & Financiering, 2006, nr. 10, p Die Niederländische Gesundheitsreform 2006 Ein Modell für Deutschland?, Recht und Politik im gesundheitswesen, 2006, nr. 1, p (Eerste Kamerperiode) 182. Marktwerking en de stelselherziening, in: André den Exter (red.), Gelijkheid en recht op zorg, 2007, Ars Aequi Libri, Nijmegen, ISBN , p Zorgstelsel 2006: de rollen opnieuw verdeeld, in: A.C. Hendriks en H-M. Th. D. Ten Napel (red.) Volksgezondheid in een veellagige rechtsorde, Eenheid en verscheidenheid van norm en praktijk, Kluwer, Alphen aan den Rijn, 2007, ISBN , p Eigen risico en rechte rug, Gezichtspunt, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 2007, nr. 7, p Boekbespreking J.M. van der Most, De zorg of het geld. Natura en restitutie in de zorgverzekering, Den Haag: Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn 2007, 80 p., Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, Nr. 5, p , WegwijzerHoofdlijnen Zorgverzekering, in reeks PS-special, 2008, ISBN , Kluwer, Deventer, 2008, 240 p Privatrechtliche Organisation der gesetzlichen Krankenkassen, Reformperspektiven für Deutschland, Erfahrungen aus den Niederlanden, met Eberhard Wille, ISBN , Nomos Verlagsgesellschaft, Baden Baden, Das Krankenversicherungssystem in den Niederlanden: von der Dualität zur Einheit, Zeitschrift Gesundheitsökonomie und Qualitätsmanagement, Juni 2013; 18: , Georg Thieme Verlag KG 189. Sinds 2008: columns in Zorgvisie 8

De totstandkoming van de Zorgverzekeringswet 2006. Geert Jan Hamilton 13 oktober 2011

De totstandkoming van de Zorgverzekeringswet 2006. Geert Jan Hamilton 13 oktober 2011 De totstandkoming van de Zorgverzekeringswet 2006 Geert Jan Hamilton 13 oktober 2011 Naoorlogs Nijmegen, jaren 50 Huisartsenpraktijk Berg- en Dalseweg 3 Ziekenfondspatiënten op spreekuur Particulieren

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Personal information. Diploma s. Languages. Internships. Working experience. Christophe Lemmens

Curriculum Vitae. Personal information. Diploma s. Languages. Internships. Working experience. Christophe Lemmens Curriculum Vitae Personal information Name: Address: Christophe Lemmens Spoorweglei 31a 2520 Emblem Belgium Birth date: 10 August 1984 Telephone: 3232655822 Mobile phone: 32498632025 E-mail: Christophe.Lemmens@ua.ac.be

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. mr dr R Wijne

CURRICULUM VITAE. mr dr R Wijne CURRICULUM VITAE mr dr R Wijne November 2014 - heden Januari 2014 - heden Juli 2013 - heden Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Functie: Raadsheer-plaatsvervanger Boom Juridische uitgevers Functie: Hoofdredacteur

Nadere informatie

1 Inleiding 9. 2 De fundamenten van het zorgstelsel 11. 3 De structuren in de zorg 25. 4 De aanspraak op zorg 31. 5 De financiering van de zorg 47

1 Inleiding 9. 2 De fundamenten van het zorgstelsel 11. 3 De structuren in de zorg 25. 4 De aanspraak op zorg 31. 5 De financiering van de zorg 47 Voorwoord Wie wil begrijpen hoe het Nederlandse zorgstelsel functioneert en op zoek gaat naar informatie, dreigt er al snel in te verdrinken. Waar te beginnen? Dat geldt ook voor de regels die op de zorg

Nadere informatie

Medisch behandeld worden in de EU

Medisch behandeld worden in de EU Medisch behandeld worden in de EU Waar moet je op letten? epecs European Patients Empowerment for Customised Solutions Algemeen E U R O P E S E REGELGEVING Onze Europese buurlanden 1 zijn veel dichterbij

Nadere informatie

Blaauw 2002 J.H. Blaauw, Het kort geding, (A. Algemeen deel) (serie Recht en Praktijk, deel 10a), Deventer: Kluwer 2002.

Blaauw 2002 J.H. Blaauw, Het kort geding, (A. Algemeen deel) (serie Recht en Praktijk, deel 10a), Deventer: Kluwer 2002. Aangehaalde en geraadpleegde literatuur Asser-Hartkamp 2005 (4-II) A.S. Hartkamp, Mr. C. Asser s Handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht, 4. Verbintenissenrecht. Deel II. Algemene

Nadere informatie

Juillet Août 2012 Juli Augustus 2012

Juillet Août 2012 Juli Augustus 2012 A découvrir Om te ontdekken Juillet Août 2012 Juli Augustus 2012 Brochures Guide pratique à l intention des membres du Conseil d Entreprise Janvier 2012-671 p. Guide pratique pour le comité pour la prévention

Nadere informatie

PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF EUROPEAN HOSPITAL AND HEALTHCARE FEDERATION (HOPE)

PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF EUROPEAN HOSPITAL AND HEALTHCARE FEDERATION (HOPE) KADOC Vlamingenstraat 39 3000 LEUVEN PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF EUROPEAN HOSPITAL AND HEALTHCARE FEDERATION (HOPE) HOPE, 2 BESCHRIJVING PER DOOS 1-20. Plenaire Vergadering 1-5. 1966-1984. 6-10. 1985-1991.

Nadere informatie

Marktwerking in de zorg Zorg of zegen?

Marktwerking in de zorg Zorg of zegen? Marktwerking in de zorg Zorg of zegen? Symposium Medische Afdeling Thijmgenootschap s- Hertogenbosch, 7 maart 2013 Lid Medische O ja O nee Medische Afdeling Symposia van de afgelopen jaren: Eed van Hippocrates.

Nadere informatie

Alcohol policy in Belgium: recent developments

Alcohol policy in Belgium: recent developments 1 Alcohol policy in Belgium: recent developments Kurt Doms, Head Drug Unit DG Health Care FPS Health, Food Chain Safety and Environment www.health.belgium.be/drugs Meeting Alcohol Policy Network 26th November

Nadere informatie

Bouwen aan vertrouwen: perspectief van de industrie

Bouwen aan vertrouwen: perspectief van de industrie Symposium ter gelegenheid afscheid Ad van Dooren Zelfredzaamheid van patiënten bij gebruik van veilige medicatie. Bouwen aan vertrouwen: perspectief van de industrie Rudolf van Olden, arts Medisch Directeur

Nadere informatie

Multi-disciplinary workshop on Ageing and Wellbeing

Multi-disciplinary workshop on Ageing and Wellbeing Date 7-12-2011 1 Multi-disciplinary workshop on Ageing and Wellbeing Prof. Dr. Inge Hutter Demographer, anthropologist Coordinator Healthy Ageing Alpha Gamma RUG Dean Faculty Spatial Sciences Date 7-12-2011

Nadere informatie

SURFnet User Survey 2006

SURFnet User Survey 2006 SURFnet User Survey 2006 Walter van Dijk Madrid, 21 September 2006 Agenda A few facts General picture resulting from the survey Consequences for the service portfolio Consequences for the yearly innovation

Nadere informatie

Eumedion symposium Nederland vestigingsland aantrekkelijk voor beleggers én ondernemingen

Eumedion symposium Nederland vestigingsland aantrekkelijk voor beleggers én ondernemingen Eumedion symposium Nederland vestigingsland aantrekkelijk voor beleggers én ondernemingen Belastingen: het dilemma van het betalen van een fair share en de verschillende voorkeuren van aandeelhouders en

Nadere informatie

Dirk van Leeuwen. Summary. Experience. Partner at van Leeuwen van der Pluijm

Dirk van Leeuwen. Summary. Experience. Partner at van Leeuwen van der Pluijm Dirk van Leeuwen dirk@leeuwenpluijm.nl Summary Als partner bij van Leeuwen van der Pluijm geef ik cursussen, lezingen en advies over financieel-economisch strafrecht, fraude, compliance en financiële ethiek.

Nadere informatie

List of publications and other results

List of publications and other results List of publications and other results Publications Forthcoming K.M. de Vries, book review: In Search of the Perfect Citizen? The Intersection between Integration, Immigration and Nationality in the EU,

Nadere informatie

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 141

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 141 2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 141 Inhoudsopgave Sancties... 5 Verdieping strafprocesrecht...7 Capita selecta criminologie... 9 European criminal law... 11 Verdieping materieel strafrecht... 13

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen: Corporate Social Responsibility in a Transnational Perspective

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen: Corporate Social Responsibility in a Transnational Perspective Editors: J.J.A. Hamers CA. Schwarz B.T.M. Steins Bisschop Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen: Corporate Social Responsibility in a Transnational Perspective INTERSENTIA METRO TABLE OF CONTENTS Woord

Nadere informatie

Publicaties Dirk Van Daele (2004)

Publicaties Dirk Van Daele (2004) 1 Publicaties Dirk Van Daele (2004) I. BOOKS 1. FIJNAUT, C., GOOSSENS, F., HUTSEBAUT, F. en VAN DAELE, D., Het Belgische politiewezen. Wetgeving - Beleid - Literatuur inzake politie, bestuur en justitie,

Nadere informatie

1.1 ORGANIZATION INFORMATION 1.2 CONTACT INFORMATION 2.1 SCOPE OF CERTIFICATION 2.2 AUDITOR INFORMATION 3.1 AUDIT CONCLUSIONS 3.2 MANAGEMENT SYSTEM EFFECTIVENESS 3.3 OBSERVATIONS Organization Address Name

Nadere informatie

Europese Commissie Directoraat-generaal Gezondheid en consumentenbescherming Raadpleging inzake gezondheidsdiensten B 232 8/102 B-1049 BRUSSEL België

Europese Commissie Directoraat-generaal Gezondheid en consumentenbescherming Raadpleging inzake gezondheidsdiensten B 232 8/102 B-1049 BRUSSEL België Coördinatieorgaan Samenwerkende Ouderenorganisaties Chr. Krammlaan 8 Postbus 222 3500 AE Utrecht Telefoon 030 276 99 85 Europese Commissie Directoraat-generaal Gezondheid en consumentenbescherming Raadpleging

Nadere informatie

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas University of Groningen Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version

Nadere informatie

Telecardiologie: Toekomst of heden?

Telecardiologie: Toekomst of heden? Telecardiologie: Toekomst of heden? Cardio 2010 Johan Vijgen Electrofysioloog Virga Jesse Ziekenhuis Hasselt Telegeneeskunde: definitie Voorwaarden om te slagen Toepassingen cardiologie Rol van de huisarts

Nadere informatie

Lijst met publicaties van P.P.J. van der Meij

Lijst met publicaties van P.P.J. van der Meij Lijst met publicaties van P.P.J. van der Meij 2001 Annotaties bij: o Rechtbank Amsterdam 13 juni 1995, RR 366. o Hof Leeuwarden 7 april 1997, RR 430. o Rechtbank Rotterdam 8 april 1998, RR 471. o Hof Den

Nadere informatie

Cognitive self-therapy A contribution to long-term treatment of depression and anxiety

Cognitive self-therapy A contribution to long-term treatment of depression and anxiety Cognitive self-therapy A contribution to long-term treatment of depression and anxiety Uitgave in de RGOc-reeks, nummer 12 Copyright 2006 Peter C.A.M. den Boer, Groningen Cognitive self-therapy. A contribution

Nadere informatie

Wet toelating zorginstellingen

Wet toelating zorginstellingen Wet toelating zorginstellingen Wet toelating zorginstellingen Tweede, herziene druk Mr. dr. J.J.M Linders Gezondheidswetgeving in de praktijk Redactie: Mr. R.N. van Donk Mr. dr. H.E.G.M. Hermans Mr. dr.

Nadere informatie

Driehoek Arts, Patiënt, Verzekeraar: Het geld of de behandeling? mr. drs. Nicole U.N. Kien, advocaat-partner KienLegal B.V.

Driehoek Arts, Patiënt, Verzekeraar: Het geld of de behandeling? mr. drs. Nicole U.N. Kien, advocaat-partner KienLegal B.V. Driehoek Arts, Patiënt, Verzekeraar: Het geld of de behandeling? mr. drs. Nicole U.N. Kien, advocaat-partner KienLegal B.V. 19 maart 2015 mr. drs. Nicole U.N. Kien Beëdigd als advocaat sinds 1993 Pels

Nadere informatie

HUMAN RIGHTS. Alternative Approaches?

HUMAN RIGHTS. Alternative Approaches? HUMAN RIGHTS Alternative Approaches? Utrecht, 3 april 2008 Peter van Krieken Toegang tot het loket Artseneed - artsenleed Samenleving v. individu 1ste generatie v. 2e generatie rechten China EVRM General

Nadere informatie

6 International Human Rights 2sem

6 International Human Rights 2sem Universiteit: The University of Melbourne 1 ste semester Leuven = 2 de semester Melbourne / 2 de semester Leuven = 1 ste semester Melbourne Vermeldingen ivm semester in kolom opmerkingen verwijzen naar

Nadere informatie

Financiering van het zorgstelsel in historisch perspectief

Financiering van het zorgstelsel in historisch perspectief Financiering van het zorgstelsel in historisch perspectief K.P. Companje Kenniscentrum Historie Zorgverzekeraars Doel van deze presentatie Antwoord op de vraag: Wat was de rol van de ƒ/ in de spreekkamer,

Nadere informatie

MA FR: profiel directe belastingen

MA FR: profiel directe belastingen MA FR: profiel directe belastingen 2008 Universiteit Maastricht MA FR: profiel directe belastingen Page 1 of 157 Inhoudsopgave Ondernemingsrecht... 5 Fiscaal Concernrecht... 7 European Value Added Tax...

Nadere informatie

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 128

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 128 2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 128 Inhoudsopgave Strafrechtelijke sancties... 5 Verdieping strafprocesrecht...7 Capita criminologie... 9 European criminal law... 11 Verdieping materieel strafrecht...

Nadere informatie

Marktwerking in de zorg. Prof Ruud ter Meulen Director Centre for Ethics in Medicine

Marktwerking in de zorg. Prof Ruud ter Meulen Director Centre for Ethics in Medicine Marktwerking in de zorg Prof Ruud ter Meulen Director Centre for Ethics in Medicine Inhoud Wat is marktwerking? Gezondheidszorg: een imperfecte markt Privatisering van de zorg Zorgen over de markt What

Nadere informatie

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 123

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 123 2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 123 Inhoudsopgave Rechtshandeling en overeenkomst... 4 Onrechtmatige daad en schadevergoeding... 6 Family law in Europe... 8 Civiele rechtspleging... 10 Overheid

Nadere informatie

Business Architectuur vanuit de Business

Business Architectuur vanuit de Business Business Architectuur vanuit de Business CGI GROUP INC. All rights reserved Jaap Schekkerman _experience the commitment TM Organization Facilities Processes Business & Informatie Architectuur, kun je vanuit

Nadere informatie

BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE ZEKERHEID

BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE ZEKERHEID FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID ----------- BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE ZEKERHEID -------------- Inhoudstafel JAARGANG 2004 -3 INHOUD Alfabetisch klassement - auteurs - titels Nr. P. Alfabetisch

Nadere informatie

Lijst met publicaties van P.P.J. van der Meij

Lijst met publicaties van P.P.J. van der Meij Lijst met publicaties van P.P.J. van der Meij 2001 Annotaties bij: o Rechtbank Amsterdam 13 juni 1995, RR 366. o Hof Leeuwarden 7 april 1997, RR 430. o Rechtbank Rotterdam 8 april 1998, RR 471. o Hof Den

Nadere informatie

2nd BBS Newsletter. Geachte collega s,

2nd BBS Newsletter. Geachte collega s, 2 februari2016 2nd BBS Newsletter Geachte collega s, De Belgian Back Society (BBS) verheugt zich om u allen een prachtig nieuw jaar toe te wensen. U vindt in deze tweede nieuwsbrief vooral informatie betreffende

Nadere informatie

Relevant publications/relevante publicaties

Relevant publications/relevante publicaties Relevant publications/relevante publicaties Journal articles/tijdschrift artikelen Willems, J., Ehlen, C. G. (2005). Visie op en implementatie van Vraaggestuurd Competentiegericht Maatwerkonderwijs. Tijdschrift

Nadere informatie

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland?

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland? First part of the Inburgering examination - the KNS-test Of course, the questions in this exam you will hear in Dutch and you have to answer in Dutch. Solutions and English version on last page 1. In welk

Nadere informatie

ONEERLIJKE HANDELSPRAKTIJKEN EN HANDHAVING VAN CONSUMENTENBESCHERMING IN DE FINANCIËLE SECTOR. Preadvies voor de Vereniging voor Effectenrecht 2010

ONEERLIJKE HANDELSPRAKTIJKEN EN HANDHAVING VAN CONSUMENTENBESCHERMING IN DE FINANCIËLE SECTOR. Preadvies voor de Vereniging voor Effectenrecht 2010 ONEERLIJKE HANDELSPRAKTIJKEN EN HANDHAVING VAN CONSUMENTENBESCHERMING IN DE FINANCIËLE SECTOR Preadvies voor de Vereniging voor Effectenrecht 2010 DEEL 1 Oneerlijke handelspraktijken en handhaving van

Nadere informatie

Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels)

Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels) Staten-Generaal Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels) Subject: Sustainable Flemish SDI Nature: Mobilising, Steering Organisers:

Nadere informatie

Tentamenrooster 2014-2015: ESL masteropleidingen

Tentamenrooster 2014-2015: ESL masteropleidingen Tentamenrooster 2014-2015: ESL masteropleidingen Blok 1 RL52 Capita arbeidsrecht ma 29-09-2014 18:30 21:30 RM59 Advanced Public International Law I ma 03-11-2014 09:30 12:30 RQ95 Jeugdpsychologie en criminaliteit

Nadere informatie

Co-assurantie, mededinging en Europa

Co-assurantie, mededinging en Europa Co-assurantie, mededinging en Europa Tine Meurs Instituut voor Verzekeringsrecht KU Leuven ACIS Seminar, Bestaansrecht Co-Assurantie vanuit juridisch en economisch perspectief Rotterdam, 25 november 2016

Nadere informatie

Inhoud. Woord vooraf 1 3

Inhoud. Woord vooraf 1 3 Inhoud Woord vooraf 1 3 1 Mondzorg en de samenleving 1 5 1.1 Inleiding 1 5 1.1.1 De wereld verandert 1 5 1.1.2 Professionals in de mondzorg 1 6 1.2 Professionele autonomie 1 7 1.2.1 Autonomie en vertrouwen

Nadere informatie

The chairman of the EPU, Hermann Feiner, and the secretary general of EUROFEDOP had a meeting with the police organisation in Malta

The chairman of the EPU, Hermann Feiner, and the secretary general of EUROFEDOP had a meeting with the police organisation in Malta Algemeen Secretariaat Secrétariat Général Generalsekretariat Secretariat General Secretaría General www.eurofedop.org The chairman of the EPU, Hermann Feiner, and the secretary general of had a meeting

Nadere informatie

Lectoraat Recht in Europa Fouad de Vries LLM MA - Jaarplan 2011-2012

Lectoraat Recht in Europa Fouad de Vries LLM MA - Jaarplan 2011-2012 Lectoraat Recht in Europa Fouad de Vries LLM MA - Jaarplan 2011-2012 I. Jaarplan September: Oktober: November: December: Januari: Blok 2.1 Consumer law herontwikkelen: Intellectual propery law en Distance

Nadere informatie

DEFINITIE EN INTEGRATIE VAN COMPETENTIES VOOR DUURZAME ONTWIKKELING

DEFINITIE EN INTEGRATIE VAN COMPETENTIES VOOR DUURZAME ONTWIKKELING DEFINITIE EN INTEGRATIE VAN COMPETENTIES VOOR DUURZAME ONTWIKKELING Wim Lambrechts Ecocampus Policy Seminar, Antwerpen, 13 december 2012 Responsibility Emotional Intelligence System Orientation Future

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2004 Nr. 15. Europees Sociaal Handvest, met Bijlage; Turijn, 18 oktober 1961

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2004 Nr. 15. Europees Sociaal Handvest, met Bijlage; Turijn, 18 oktober 1961 35 (1961) Nr. 6 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2004 Nr. 15 A. TITEL B. TEKST Europees Sociaal Handvest, met Bijlage; Turijn, 18 oktober 1961 De tekst van het Handvest is geplaatst

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET

TRACTATENBLAD VAN HET 41 (1996) Nr. 3 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2013 Nr. 29 A. TITEL Protocol, opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, betreffende de

Nadere informatie

Sociale Kaart Geestelijke Gezondheidszorg 2013 (Dutch Edition)

Sociale Kaart Geestelijke Gezondheidszorg 2013 (Dutch Edition) Sociale Kaart Geestelijke Gezondheidszorg 2013 (Dutch Edition) If you are searching for the book Sociale Kaart Geestelijke Gezondheidszorg 2013 (Dutch Edition) in pdf form, in that case you come on to

Nadere informatie

Private Governance : Werkt het? Is het genoeg?

Private Governance : Werkt het? Is het genoeg? Private Governance : Werkt het? Is het genoeg? Workshop Public & Private Governance Wageningen UR / MinBuZa Th Hague, February 1, 2013 The Hague, Febr. 1, 2013 Public & Private Governance slide 1 Initiatieven

Nadere informatie

Publicaties prof.mr.dr. J.G. Sijmons

Publicaties prof.mr.dr. J.G. Sijmons Publicaties prof.mr.dr. J.G. Sijmons 2014 Hoe blind is het recht? en Duty to recontact, Genen en Gezondheidsrecht Biowetenschappen en Maatschappij, Zutphen: Tesink april 2014, 33 ste jaargang, p. 69-72

Nadere informatie

Meer dan 40 jaren naamrecht: Prof. Dr. Gerard-René de Groot

Meer dan 40 jaren naamrecht: Prof. Dr. Gerard-René de Groot Meer dan 40 jaren naamrecht: 1973-2016 Prof. Dr. Gerard-René de Groot Gelijke behandeling van mannen en vrouwen 1) Gelijke behandeling van mannen en vrouwen in A) het naamrecht nooit voorrang naam vader

Nadere informatie

BA Nederlands Recht Faculteit der Rechtsgeleerdheid

BA Nederlands Recht Faculteit der Rechtsgeleerdheid BA Nederlands Recht Faculteit der Rechtsgeleerdheid 2008 Universiteit Maastricht BA Nederlands Recht Page 1 of 172 Table of content Inleiding in de rechtswetenschap... 6 Vaardigheden voor juristen A...

Nadere informatie

Europese vergelijking van de aanpak van fouten en fraude in de zorg

Europese vergelijking van de aanpak van fouten en fraude in de zorg Europese vergelijking van de aanpak van fouten en fraude in de zorg Paul Vincke & Daan Molenaar Congres Rechtmatige Zorg Utrecht, 29 november 2016 1 Wat weet u van de Belgische situatie m.b.t. fraude in

Nadere informatie

Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien (Europees Octrooiverdrag) [Vertaling] (bijlage 'Uitvoeringsreglement' niet opgenomen) / 13

Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien (Europees Octrooiverdrag) [Vertaling] (bijlage 'Uitvoeringsreglement' niet opgenomen) / 13 INHOUD Voorwoord / 5 Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien (Europees Octrooiverdrag) [Vertaling] (bijlage 'Uitvoeringsreglement' niet opgenomen) / 13 Inleiding / 13 Eerste deel Algemene en

Nadere informatie

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 126

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 126 2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 126 Inhoudsopgave Ondernemingsrecht... 5 Arbeidsrecht... 7 Insolventierecht... 9 Sociale zekerheid... 10 European labour and social security law... 12 Geschillen

Nadere informatie

World Dutch Shepherd Federation. Beleidplan / Policy

World Dutch Shepherd Federation. Beleidplan / Policy World Dutch Shepherd Federation Beleidplan 2015-2020 / Policy 2015-2020 World Dutch Shepherd Federation toelichting / explanation oprichtingsdatum / date of establishment 26 juni 2014 / June 26th 2014

Nadere informatie

De Rijksbegroting voor dokters

De Rijksbegroting voor dokters Medisch Contact Live 11 december 2013 De Rijksbegroting voor dokters Marco Varkevisser Universitair hoofddocent Economie en Beleid van de Gezondheidszorg Erasmus Universiteit Rotterdam Contact: varkevisser@bmg.eur.nl

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1951 No. 16 Overgelegd aan de Staten-Generaal door de Minister van Buitenlandse Zaken

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1951 No. 16 Overgelegd aan de Staten-Generaal door de Minister van Buitenlandse Zaken 1 (1951) No. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1951 No. 16 Overgelegd aan de Staten-Generaal door de Minister van Buitenlandse Zaken A. TITEL Notawisseling houdende een aanvullende

Nadere informatie

the Netherlands. Health Policy, Volume 63, Issue 3, Page 289-298 Cromwell Press.

the Netherlands. Health Policy, Volume 63, Issue 3, Page 289-298 Cromwell Press. Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Marloes Loermans & Judith de Jong. Veel mensen zijn bereid om voor zorg naar het buitenland te gaan, NIVEL, 2008) worden

Nadere informatie

Archivalia P.A. Blaisse

Archivalia P.A. Blaisse Plaatsingslijst Archivalia P.A. Blaisse Archiefnummer: 784 Archiefnaam: BLAI Sector: Politiek Soort archief: Archivalia van persoon Datering: 1935-1979 Katholiek Documentatie Centrum 2011 1 Verslag van

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE LIST OF PUBLICATIONS

CURRICULUM VITAE LIST OF PUBLICATIONS CURRICULUM VITAE LIST OF PUBLICATIONS Curriculum Vitae Curriculum Vitae Barbara Wilhelmina Cornelia Zwirs werd geboren op 3 oktober 1977 in Alphen aan den Rijn. Daar behaalde zij in 1995 haar Gymnasiumdiploma

Nadere informatie

ALLES WORDT ANDERS. De impact van Internationale HO trends op de Nederlandse markt

ALLES WORDT ANDERS. De impact van Internationale HO trends op de Nederlandse markt ALLES WORDT ANDERS De impact van Internationale HO trends op de Nederlandse markt 1 MIJN ACHTERGROND 2 ALLES WORDT STEEDS SNELLER ANDERS - Ontwikkelingen volgen zich in een steeds hoger tempo op - Studenten

Nadere informatie

Future of the Financial Industry

Future of the Financial Industry Future of the Financial Industry Herman Dijkhuizen 22 June 2012 0 FS environment Regulatory & political pressure and economic and euro crisis 1 Developments in the sector Deleveraging, regulation and too

Nadere informatie

Universiteit: ULB. Master in de Rechten. spe R. code sem Vak Leuven sp LV. Equivalent Vak Buitenland. Zingeving A09C5A 1

Universiteit: ULB. Master in de Rechten. spe R. code sem Vak Leuven sp LV. Equivalent Vak Buitenland. Zingeving A09C5A 1 Universiteit: ULB Vakken met een code DROI-Y- zijn vakken die aan de VUB worden gedoceerd. Van deze vakken mogen de inkomende erasmus belgica studenten max. 2 vakken per semester volgen. Master in de Rechten

Nadere informatie

Acknowledgement. Acknowledgement

Acknowledgement. Acknowledgement Acknowledgement Acknowledgement This study is part of TREND (Trauma RElated Neuronal Dysfunction), a Dutch Consortium that integrates research on epidemiology, assessment technology, pharmacotherapeutics,

Nadere informatie

Frank en Vrij. Thunnissen-bundel. onder redactie van. mr. J.F. de Groot / mr. H.M. Slaghekke

Frank en Vrij. Thunnissen-bundel. onder redactie van. mr. J.F. de Groot / mr. H.M. Slaghekke Frank en Vrij Frank en Vrij Thunnissen-bundel onder redactie van mr. J.F. de Groot / mr. H.M. Slaghekke ISBN 978-90-78066-26-2 NUR 820 Omslagontwerp en binnenwerk: Rob Kluitenberg 2009, Stichting Instituut

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 4 november 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 4 november 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 255 XP DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch

Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch Bottlenecks in Independent Learning: Self-Regulated Learning, Stress

Nadere informatie

Behavioural Insights Applied to Policy Ontsluiten van gedragskennis, een Europees verhaal

Behavioural Insights Applied to Policy Ontsluiten van gedragskennis, een Europees verhaal Behavioural Insights Applied to Policy Ontsluiten van gedragskennis, een Europees verhaal François J. Dessart, PhD Infosessie gedragsinzichtingen Vlaamse Overheid, Brussel 27 september 2016 Behavioural

Nadere informatie

Vvg. Kansen zien, kansen pakken! Leven in de stad van de toekomst. 13 november 2013

Vvg. Kansen zien, kansen pakken! Leven in de stad van de toekomst. 13 november 2013 Kansen zien, kansen pakken! Vvg 13 november 2013 Leven in de stad van de toekomst Louis Bekker City Account Manager Programma manager Onderwijs (PO/MO) Smart Concurrentie Leefbaar Groen Samenwerking Onze

Nadere informatie

EU Defensieonderzoek in. perspectief

EU Defensieonderzoek in. perspectief EU Defensieonderzoek in * Research, innovation and technology perspectief Met de NIDV aan de RIT * Ron Nulkes, directeur NIDV 19 januari 2017 Wat volgt - WAT is/doet de NIDV - EU BELEIDSOMGEVING - EU Defensie

Nadere informatie

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 Instructie Met als doel het studiecurriculum te verbeteren of verduidelijken heeft de faculteit FEB besloten tot aanpassingen in enkele programma s die nu van

Nadere informatie

Optimaliseren van Impact door Alfa- en Gammawetenschappen Aantonen en stimuleren van Societal Impact in synergie met andere wetenschappen

Optimaliseren van Impact door Alfa- en Gammawetenschappen Aantonen en stimuleren van Societal Impact in synergie met andere wetenschappen Optimaliseren van Impact door Alfa- en Gammawetenschappen Aantonen en stimuleren van Societal Impact in synergie met andere wetenschappen Welkom bij het programmaonderdeel: Smart Cities Optimaliseren van

Nadere informatie

Jaarverslag Albeda Leerstoel 2014. Prof. Mr. B. Barentsen Prof. dr. J.J.M. Uijlenbroek

Jaarverslag Albeda Leerstoel 2014. Prof. Mr. B. Barentsen Prof. dr. J.J.M. Uijlenbroek Jaarverslag Albeda Leerstoel 2014 Prof. Mr. B. Barentsen Prof. dr. J.J.M. Uijlenbroek Leiden, mei 2015 2 Verslag Prof. mr. B. Barentsen Indeling werkzaamheden De werkzaamheden van de hoogleraren zijn ingericht

Nadere informatie

Overzicht inschrijvingsvereisten Rechten 2015-2016

Overzicht inschrijvingsvereisten Rechten 2015-2016 Bachelor of Science in de Rechten (180 studiepunten) 1ste bachelorjaar - Modeltraject ( 60 sp verplicht ) Bronnen en beginselen van het recht 1 6 Sociologie I 1 6 Politieke Geschiedenis van België 1 6

Nadere informatie

(Big) Data in het sociaal domein

(Big) Data in het sociaal domein (Big) Data in het sociaal domein Congres Sociaal: sturen op gemeentelijke ambities 03-11-2016 Even voorstellen Laudy Konings Lkonings@deloitte.nl 06 1100 3917 Romain Dohmen rdohmen@deloitte.nl 06 2078

Nadere informatie

Overzicht wijzigingen exameneisen opleidingen / vakken 11-12

Overzicht wijzigingen exameneisen opleidingen / vakken 11-12 Overzicht wijzigingen exameneisen opleidingen / vakken 11-12 1. Naamswijzigingen en vakken die vervallen Per 1-09-11 zijn de volgende vakken van naam veranderd (kolom A), vervangen door een nieuw vak (kolom

Nadere informatie

Remgeldeffecten van het verplichte eigen risico in de zvw

Remgeldeffecten van het verplichte eigen risico in de zvw Remgeldeffecten van het verplichte eigen risico in de zvw Rudy Douven en Hein Mannaerts Ingezonden brief naar aanleiding van Is de Zorgverzekeringswet een succes? In TPEdigitaal 4(1) pp. 1-24 Wynand van

Nadere informatie

1.1.1.Publicaties van Marie Kamphuis

1.1.1.Publicaties van Marie Kamphuis 1.1.1.Publicaties van Marie Kamphuis Chronologisch geordend Alle 11 drukken van Social Casework zijn aanwezig, zie deze lijst Kamphuis, Marie, zonder titel. Anoniem pamflet over winterhulp Nederland (1941)

Nadere informatie

De Relatie Tussen de OESO Richtlijnen voor Multinationale Bedrijven en de Sustainable Development Goals verwachting vs uitnodiging

De Relatie Tussen de OESO Richtlijnen voor Multinationale Bedrijven en de Sustainable Development Goals verwachting vs uitnodiging De Relatie Tussen de OESO Richtlijnen voor Multinationale Bedrijven en de Sustainable Development Goals verwachting vs uitnodiging Alexandra van Selm, Programma-directeur internationaal MVO bij de SER

Nadere informatie

Introduction Henk Schwietert

Introduction Henk Schwietert Introduction Henk Schwietert Evalan develops, markets and sells services that use remote monitoring and telemetry solutions. Our Company Evalan develops hard- and software to support these services: mobile

Nadere informatie

Determinants of disability and functional capacity in patients with chronic low back pain Schiphorst Preuper, Henrica

Determinants of disability and functional capacity in patients with chronic low back pain Schiphorst Preuper, Henrica University of Groningen Determinants of disability and functional capacity in patients with chronic low back pain Schiphorst Preuper, Henrica IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's

Nadere informatie

Kosten en baten van lokale gezondheidspromotie

Kosten en baten van lokale gezondheidspromotie Kosten en baten van lokale gezondheidspromotie Prof. Dr. Lieven Annemans Ghent University, Brussels University Lieven.annemans@ugent.be Lieven.annemans@vub.ac.be VIGeZ April 2013 1 Growth 7% Eén van de

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37 van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37 van de Mededingingswet. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37 van de Mededingingswet. Nummer 2877/17 Betreft zaak: Sint

Nadere informatie

ACADEMISCH CV Kim De Witte personeelsnummer u

ACADEMISCH CV Kim De Witte personeelsnummer u ACADEMISCH CV Kim De Witte personeelsnummer u0056302 I. Opdrachten Docent in de Leergang Pensioenrecht aan de KU Leuven, sinds 2008 tot heden Docent aan de Sociale Hogeschool Heverlee, tijdelijke vervangopdrachten

Nadere informatie

Beschouwingen naar aanleiding van het wetsvoorstel Aanbestedingswet

Beschouwingen naar aanleiding van het wetsvoorstel Aanbestedingswet Beschouwingen naar aanleiding van het wetsvoorstel Aanbestedingswet Preadviezen voor de Vereniging voor Bouwrecht Nr. 38 Beschouwingen naar aanleiding van het wetsvoorstel Aanbestedingswet prof. mr. J.M.

Nadere informatie

Aanbestedingsrecht 2016/2018

Aanbestedingsrecht 2016/2018 Aanbestedingsrecht 2016/2018 Aanbestedingsrecht 2016/2018 onder redactie van: Prof. mr. G.W.A. van de Meent en Mr. A. Stellingwerff Beintema Ars Aequi Libri Nijmegen 2016 ISBN: 978-90-6916-767-1 NUR 823

Nadere informatie

University of Groningen. Quantifying allodynia with Von Frey monofilaments Keizer, Doeke

University of Groningen. Quantifying allodynia with Von Frey monofilaments Keizer, Doeke University of Groningen Quantifying allodynia with Von Frey monofilaments Keizer, Doeke IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it.

Nadere informatie

Europese Commissie Directoraat-generaal Gezondheid en Consumentenbescherming Raadpleging inzake gezondheidsdiensten B2328/102 B1049 BRUSSEL België

Europese Commissie Directoraat-generaal Gezondheid en Consumentenbescherming Raadpleging inzake gezondheidsdiensten B2328/102 B1049 BRUSSEL België Europese Commissie Directoraat-generaal Gezondheid en Consumentenbescherming Raadpleging inzake gezondheidsdiensten B2328/102 B1049 BRUSSEL België Datum 31 januari 2007 Ons kenmerk B170107TRA0112 Onderwerp

Nadere informatie

Non-Discrimination: The Impulse from Europe 3e Nationale Rondetafelconferentie EUMC

Non-Discrimination: The Impulse from Europe 3e Nationale Rondetafelconferentie EUMC Uitnodiging Non-Discrimination: The Impulse from Europe Stadhuis Rotterdam 15 december 2003 Non-Discrimination: The Impulse from Europe Geachte heer/mevrouw, De Europese eenwording is hevig in ontwikkeling.

Nadere informatie

Preventie: de meerwaarde van een mensenrechtenperspectief

Preventie: de meerwaarde van een mensenrechtenperspectief Preventie: de meerwaarde van een mensenrechtenperspectief Prof. mr. J.C.J. Dute Hoogleraar gezondheidsrecht te Nijmegen Lid College voor de Rechten van de Mens Referaat bij NCOG-lezing 1 November 2016

Nadere informatie

University of Groningen. Quantitative CT myocardial perfusion Pelgrim, Gert

University of Groningen. Quantitative CT myocardial perfusion Pelgrim, Gert University of Groningen Quantitative CT myocardial perfusion Pelgrim, Gert IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check

Nadere informatie

INVENTARIS DOCUMENTEN

INVENTARIS DOCUMENTEN INVENTARIS DOCUMENTEN SOCIAAL RECHT Edward Carlier Decreet 19 juli 1973 tot regeling van het gebruik van de talen voor de sociale betrekkingen tussen de werkgevers en de werknemers, alsmede van de voor

Nadere informatie

Rechtsgeleerdheid Faculty of Law

Rechtsgeleerdheid Faculty of Law Rechtsgeleerdheid Faculty of Law 2008 Universiteit Maastricht Rechtsgeleerdheid Page 1 of 143 Table of content Inleiding in de Rechtswetenschap... 5 Vaardigheden voor Juristen A... 7 Inleiding Straf- en

Nadere informatie

Sportopleidingen in Internationaal perspectief

Sportopleidingen in Internationaal perspectief Sportopleidingen in Internationaal perspectief Platform kader Den Haag, 29 maart 2010 Danny Meuken Jan Minkhorst 967 LONDEN DAGEN Het internationale Speelveld GAISF IOC VN (UNESCO) Internationale Sportfederaties

Nadere informatie

University of Groningen. Structured diabetes care in general practice Fokkens, Sudara Andrea

University of Groningen. Structured diabetes care in general practice Fokkens, Sudara Andrea University of Groningen Structured diabetes care in general practice Fokkens, Sudara Andrea IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from

Nadere informatie