Waarom de nmd HyperDrive wizard te beperkt was?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Waarom de nmd HyperDrive wizard te beperkt was?"

Transcriptie

1 Waarom de nmd HyperDrive wizard te beperkt was? Maak kennis met de nmd HyperDrive Stageplaats: Nomadesk Stagementor: dhr. De Buf Miguel Stagebegeleider: mevr. Deraedt Ann Project aangeboden door Gilles Van der Coelden VOOR HET BEHALEN VAN DE GRAAD VAN BACHELOR IN DE New Media and Communication Technology Howest Academiejaar

2

3 Woord vooraf Deze stage met bachelorproef is het resultaat geworden van mijn opleiding NMCT. Hierbij leerde ik verworven competenties aan te wenden voor het oplossen van specifieke problemen in de IT-wereld. Na het succesvol doorlopen van mijn middelbare studies Informatica-Beheer, die ik gevolgd heb in de Broedersschool te Sint-Niklaas, ben ik op zoek gegaan naar een richting die voldeed aan mijn interesses. Mijn stage bij Nomadesk in Sint-Martens-Latem, omvatte het vernieuwen en uitbreiden van de HyperDrive wizard. Hiervoor had ik verschillende bekende, maar ook nieuwe technologieën nodig, die ik verder in dit document zal verduidelijken. Tijdens de stage mocht ik rekenen op de steun en hulp van verschillende vakbekwame mensen, die me de steun en nodige tips en tricks gaven om het stageproject tot een goed einde te brengen. Waarvoor dank! Deze uiteenzetting betracht een bescheiden kennisbijdrage te leveren aan de geïnteresseerde gebruiker of mogelijke potentiële gebruikers van de nmd HyperDrive van Nomadesk. Graag zou ik van deze gelegenheid nog gebruik willen maken om de mensen die me dagdagelijks gesteund hebben te bedanken. Voor elke leerkracht, leerling, stagebegeleider, stagementor en alle mensen die geïnteresseerd waren in mijn opdracht: Dank je wel! Geniet van dit document, hopelijk worden jullie er iets wijzer van.

4 Verklarende woordenlijst ANSI American National Standards Institute Is verantwoordelijk voor het vastleggen van standaarden in de Verenigde Staten. API Application Programming Interface is een verzameling definities op basis waarvan een computerprogramma kan communiceren met een ander programma of onderdeel (meestal in de vorm van bibliotheken). Cloud computing Is via het internet op aanvraag beschikbaar stellen van gegevens, hardware of software. Cross-browser Wanneer een website op meerdere webbrowsers kan werken. DAS Direct Attached Storage DAS is een opslagmedium dat direct aangesloten is op een computersysteem en die gegevens vasthouden als de computer niet aan staat. DHCP Dynamic Host Configuration Protocol is een computerprotocol dat beschrijft hoe een computer dynamisch zijn netwerkinstelling van een DHCP-server kan verkrijgen. DNS Domain Name System is het systeem en netwerkprotocol dat op het Internet gebruikt wordt om namen van computers naar numerieke adressen (IP-adressen) te vertalen en omgekeerd. FQDN Fully Qualified Domain Name Volledige aanduiding van een domein, bvb. Nomadesk.be. FTP File Transfer Protocol FTP is een protocol dat uitwisseling van bestanden tussen computers vergemakkelijkt. Het standaardiseert

5 Hypervisor iscsi een aantal handelingen die tussen besturingssystemen vaak verschillen. Zorgt ervoor dat er meerdere besturingssystemen tegelijkertijd op een computersysteem kunnen draaien. internet Small Computer System Interface iscsi is een netwerkprotocol ontwikkeld door de Internet Engineering Task Force (IETF). Het wordt gebruikt om SCSI-commando s te verzenden over TCP/IP netwerken, dit kan een Local area network, een Wide area network of het internet zijn. De bedoeling van dit protocol is om verbindingen op te stellen tussen opslagapparaten, servers en clients. Wanneer een opslagfaciliteit niet rechtstreeks verbonden is met de server, zal iscsi dit wel zo doen lijken. JSON Mount Primetime propriëtaire software systemen SaaS Javascript Object Notation is een gestandaardiseerd gegevensformaat. JSON maakt gebruik van voor de mens leesbare tekst in de vorm van data-objecten die bestaan uit een of meerdere attributen met bijbehorende waarde. Het proces dat plaats vindt wanneer een computer een opslagapparaat wilt gebruiken. is een uit de Verenigde Staten afkomstige term die vooral gebruikt wordt binnen de televisiewereld. Hiermee wordt de tijd van de dag aangeduid die het gunstigst is voor het behalen van hoge kijkcijfers. wordt door de Free Software Foundation (FSF) gedefinieerd als elke software die niet aan de criteria van FSF voor vrije software voldoet. Software as a Service Is software die als een onlinedienst wordt aangeboden. De klant hoeft de software niet aan te schaffen, maar

6 SMTP SSH SSL Certificaten XML sluit bijvoorbeeld een contract per maand per gebruiker af, eventueel in combinatie met andere parameters. Simple Mail Transfer Protocol Standaard manier om een te verzenden over het internet. Secure Shell is een protocol uit de toepassingslaag van de TCP/IPprotocolgroep Secure Sockets Layer SSL Certificaten zijn kleine gegevensbestanden die een cryptografische sleutel hebben om de details van een organisatie digitaal te encrypteren. Extensible Markup Language (XML) is een standaard van het World Wide Web Consortium voor de syntaxis van formele opmaaktalen waarmee men gestructureerde gegevens kan weergeven in de vorm van platte tekst. Deze presentatie is zowel machineleesbaar als leesbaar voor de mens.

7 Lijst van figuren en tabellen Figuur 1: Logo Nomadesk... 2 Figuur 2: Printscreen stageopdracht... 4 Figuur 3: nmd HyperDrive architectuur model Figuur 4: Selecteer toetsenbord instellingen Figuur 5: Selecteer tijdzone Figuur 6: Kies een wachtwoord Figuur 7: Device configuration Figuur 8: Beschikbare Ethernet apparaten Figuur 9: DHCP configuratie Figuur 10: Selecteer DNS configuratie Figuur 11: DNS Configuratie Figuur 12: Je nmd HyperDrive VA kan nu worden opgezet Figuur 13: Geef je gekozen wachtwoord in Figuur 14: Overzicht Storage configuratie Figuur 15: Overzicht beschikbare disks Figuur 16: Overzicht Database configuratie Figuur 17: Overzicht Webserver configuratie Figuur 18: Overzicht Authenticatie configuratie Figuur 19: Overzicht Mail configuratie Figuur 20: Overzicht Licentie configuratie Figuur 21: Licentie configuratie opgehaald Figuur 22: Overzicht Advanced configuratie Figuur 23: Installatie voltooid Figuur 24: Cartoon databases Figuur 25: Logo MS SQL Server Figuur 26: Logo PostgreSQL Figuur 27: Logo Oracle databases Figuur 28: Logo MySQL databases... 35

8 Figuur 29: Logo Windows Server Active Directory Figuur 30: Logische structuur Active Directory Figuur 31: GPO-Editor Figuur 32: Mythologisch figuur 'Kerberos' Figuur 33: Printscreens van de 'oude' nmd HyperDrive wizard Figuur 34: Structuur oude nmd HyperDrive wizard Figuur 35: Structuur vernieuwde nmd HyperDrive Figuur 36: wireframe algemene pagina Figuur 37: Wireframe van algemene pagina met popup Figuur 38: Eerste ontwerp in HTML / CSS Figuur 39: Aanmelden op de nmd HyperDrive wizard Figuur 40: Storage configuration Figuur 41: Selecteer disk Figuur 42: Authentication configuration Tabel 1: Ondersteunende talen API's Tabel 2: Vergelijking MS SQL & PostgreSQL Tabel 3: Verschillen in SQL-talen... 34

9 Inhoudsopgave Woord vooraf... Verklarende woordenlijst... Lijst van figuren en tabellen... Inhoudsopgave... Inleiding Nomadesk Het bedrijf Producten... 3 Public cloud... 3 On Premises... 3 nmd HyperDrive De opdracht Waarom Nomadesk? nmd HyperDrive De mogelijkheden in het breed Architectuur model nmd HyperDrive Virtual Appliance componenten Installatie en configuratie van de nmd HyperDrive Installatie Configuratie Storage configuratie Database configuratie Webserver configuratie... 19

10 Authenticatie configuratie SMTP configuratie Licentie configuratie Advanced configuratie Commit Microsoft SQL of PostgreSQL? Wat is SQL? Geschiedenis van de taal Waarom werd SQL in het leven geroepen? Hoe zit dit alles in elkaar? Microsoft SQL Geschiedenis Versies PostgreSQL Geschiedenis Versies Vergelijking Prestaties SQL-syntax Zijn er alternatieven? Oracle MySQL Active Directory of /paswoord? Waarom opsplitsen?... 36

11 5.2. Active Directory Logische structuur GPO s (Group Policy Object s) Kerberos / Paswoord UX-Design De oude nmd HyperDrive wizard UI UX-design process User needs Site objectives Information architecture Information design Visual design Eindbesluit Referentielijst... 49

12 Inleiding De zoektocht naar een stageplaats liep initieel niet van een leien dakje. Laat ons zeggen dat ik 3 dagen voor het begin van de stage nog geen zekerheid had. Op vrijdagmiddag 19 september 2014 kreeg ik een verlossend telefoontje van Miguel De Buf. Later in de dag had ik een afspraak met hen en tegen s avonds was alles geregeld. In deze bachelorproef ga ik onderzoeken waarom de nmd HyperDrive wizard moest worden uitgebreidt en waarom deze stage voor Nomadesk interessant is. Ik bespreek kort de voornaamste punten waaraan ik vijftien weken gewerkt heb. En toon jullie het product dat in de toekomst door Nomadesk en hun klanten zal worden gebruikt. Tevens bespreek ik de transformatie van de UI en waarom dit nuttig is voor het bedrijf Nomadesk. 1

13 1. Nomadesk Een korte kijk op het bedrijf Nomadesk. Wie ze zijn en wat ze doen. 1.1 Het bedrijf Nomadesk is een Europees SaaS bedrijf dat in 2004 is opgericht door drie gemotiveerde ondernemers: Filip Tack, Peter Geldhof & Miguel De Buf. De focus van het bedrijf richt zich op Enterprise File Sharing & Synchronization technology. In de volksmond houdt dit in dat bestanden zich in the cloud bevinden. Hierdoor kunnen gebruikers en vooral bedrijven bestanden openen, delen, synchroniseren en beveiligen van overal online en offline! Figuur 1: Logo Nomadesk Nomadesk richt zich vooral op resellers, service providers en zakelijke klanten, die de producten van Nomadesk aanbieden aan hun klanten en medewerkers. Meestal onder een andere benaming, ook wel brand genoemd. De meeste cloud gebaseerde file sharing diensten bieden enkel het online opslaan van bestanden, meestal zelf niet beveiligd tegen indringers. Hierdoor zijn dikwijls bedrijfsgevoelige data onbeveiligd blootgesteld aan het wereldwijdeweb. Nomadesk daarentegen beveiligt hun data en die van alle gebruikers wel, waardoor de risico s van het illegaal verspreiden van gebruikers hun bestanden en gevoelige informatie fel verminderd wordt. Dit doen ze door virtuele harde schijven, ook wel Vaults genoemd, aan te maken op de computers van de gebruikers, die gemount en beveiligd zijn. Bestanden kunnen simpelweg gesleept worden in deze Vaults. 2

14 1.2 Producten Nomadesk biedt hun product in drie vormen aan. Elk van deze producten kan op zijn beurt worden doorverkocht. Public cloud Nomadesk Public Cloud fungeert als een virtuele harde schijf op je computer. Hierdoor heeft de gebruiker zowel online als offline toegang tot zijn bestanden, overal en altijd! Of hij nu op een vaste PC, laptop of GSM werkt, zijn bestanden zijn steeds beschikbaar. On Premises Nomadesk On Premises is volledig configureerbaar zoals jij het wilt. Je data wordt opgeslagen waar jij het wilt en bovendien kan je alles verkrijgen in je eigen huisstijl. Bij On Premises maak je zoveel accounts aan als je zelf wilt. Het is 100% schaalbaar. nmd HyperDrive Met nmd HyperDrive heb je dezelfde mogelijkheden als met On Premises, alleen is dit alles voor minder grote bedrijven. Het is dus minder schaalbaar. Dit alles is eenvoudig op te zetten via een wizard en kan perfect stand-alone of in een Windows omgeving werken. Althans, dat is mijn stageopdracht. 3

15 1.2.1 De opdracht Figuur 2: Printscreen stageopdracht De huidige wizard vereist gebruik van een Active Directory en MS SQL omgeving. De bedoeling van deze stage is dat bovengenoemde vereisten in de toekomst opties worden. Zo kan je i.p.v. MS SQL ook PostgreSQL gebruiken of in plaats van gebruik te maken van een Active Directory omgeving gewoon via een adres en een zelfgekozen wachtwoord gebruiken. Dit alles moet uiteraard cross-browser zijn en het eindresultaat, uw eigen nmd HyperDrive, moet perfect werken op eender welk device het gebruikt wordt. Een hele opdracht, maar wat een uitdaging! Waarom biedt Nomadesk deze stage aan? Wel, dit is eenvoudig uit te leggen via een klein verhaaltje. We stellen ons even voor dat we een boekhouder kennen met een tiental personen die voor hem werken. Onze boekhouder beschikt in zijn IT-infrastructuur niet over een Active Directory, laat staan zijn eigen MS SQL database. Bovendien wil onze boekhouder graag zijn bestanden op zijn eigen geheugen en niet in de cloud. Al is het natuurlijk wel gemakkelijk als je de functionaliteit van de cloud kunt gebruiken op je eigen lokale geheugen. Wel, om tegemoet te komen aan de vraag van onze boekhouder wil Nomadesk de wizard voor de nmd HyperDrive laten aanpassen. Beschikt onze boekhouder niet over een MS SQL database? Geen probleem, PostgreSQL kan net hetzelfde en is bovendien gratis. Geen Active Directory omgeving aanwezig? Geen probleem, u kan gemakkelijk inloggen via een zelfgekozen adres en wachtwoord. De 4

16 functionaliteiten zijn hetzelfde, maar het doelpubliek wordt gigantisch uitgebreidt! Waarom Nomadesk? Nomadesk is een innovatief bedrijf dat al sinds de start van cloud computing actief is. Cloud computing zal in de toekomst meer dan nu de IT-wereld beheren. Even deel mogen uitmaken van dit geheel kan enkel mijn kennen en kunnen verbeteren. Bovendien werken er bij Nomadesk meerdere IT ers die echte kraks in hun vak zijn. Nogmaals, dit kan mij en mijn ontwikkeling als IT er enkel ten goede komen. 5

17 2. nmd HyperDrive Een korte kijk op de nmd HyperDrive. Ik licht de mogelijkheden kort toe en geef wat meer uitleg De mogelijkheden in het breed nmd HyperDrive is een virtual appliance server die een business file sharing en synchronisation oplossing biedt. Hierbij maak je gebruik van je eigen datacenter. Bovendien worden bij nmd HyperDrive geen data opgeslagen op de Nomadesk infrastructuur. Alles wordt opgeslagen op je eigen storage. Om het principe van Nomadesk kort en bondig uit te leggen: een Dropbox alternatief voor bedrijven, maar dan veiliger. ENCRYPTED LOCAL DRIVE Nomadesk maakt een beveiligde ruimte op de gebruiker zijn locale harde schijf, genaamd een Vault. Alle mappen en bestanden die op deze Vault opgeslagen staan zijn beveiligd met een 256-bit versleuteling. Wanneer de Nomadesk toepassing gesloten is, zijn de vaults onzichtbaar. Dat is zo voor niet-gemachtigde derden. Door de toepassing te starten en in te loggen met een persoonlijk wachtwoord worden je Vaults opnieuw zichtbaar. Dit alles werkt perfect in verschillende bestandsbeheer toepassingen (e.g. Windows Explorer, Mac Finder). THEFTGUARD REMOTE WIPE Stel, je computer of mobiele toestel is gestolen. Nomadesk maakt gebruik van een uniek serienummer dat gekoppeld wordt aan elk toestel. Daardoor bestaat de mogelijkheid om alle bestanden te verwijderen van het desbetreffende toestel. Dieven kunnen dus niet aan de haal gaan met je bestanden. Bovendien is het mogelijk om je gestolen toestel te localiseren op Google Maps. 6

18 UNLIMITED STORAGE Harde schijven kunnen crashen en computers kunnen gestolen worden, maar dat wil niet zeggen dat je je gegevens moet verliezen. Iedere keer als er een bestand wordt toegevoegd of gewijzigd, wordt er een backup gemaakt naar de cloud. Zo kan Nomadesk Instant Disaster Recovery toepassen. FILE REVISIONS / BACKUP Beveiliging is ook toepasbaar wanneer bestanden toevallig worden verwijderd. Nomadesk maakt enkele backups per dag van je Vault. Zo kan je eenvoudig bestanden terugplaatsen via je online Nomadesk portal. ONLINE TRASHCAN Wanneer een bestand verwijderd wordt op een gedeelde Vault zijn alle apparaten die deze Vault delen het bestand kwijt. Wou je dit toch niet verwijderen? Geen nood, je kan het eenvoudig terughalen via je online trashcan, ook wel de online vuilbak genoemd. FILELINK In plaats van een groot bestand te versturen via helpt Nomadesk je door eenvoudigweg een link te sturen. Zo kan de geadresseerde het bestand eenvoudig binnenhalen. Nomadesk voorziet hiervoor ook een plugin voor Microsoft Outlook. Ook kan je verschillende instellingen bepalen, zoals de levensduur van het bestand en nog veel meer! 7

19 FOLDERLINK Folderlink laat je toe om toegang te geven tot een volledige map op je beveiligde server. Net zoals bij Filelink krijg je een met daarin de link naar de map. Hier kan je dan bestanden openen, bewerken en uploaden. Als de eigenaar van de map je daartoe toestemming geeft uiteraard. Folderlink is eenvoudig in gebruik en kan andere services zoals FTP vervangen. GET LINK Met een simpele rechtermuisknop op elk bestand in de Nomadesk Vault kan je de korte URL van dat bestand eenvoudig kopiëren. Hierdoor kan je het delen in s, op Twitter, op Facebook, in documenten, ACCESS CONTROL Bestanden uitwisselen met mensen buiten het netwerk zorgt ervoor dat er extra beveiliging nodig is. FileLinks en FolderLinks bevatten opties om links met een wachtwoord te beveiligen, een maximaal aantal downloads toe te laten en een vervaldatum toe te passen. FILE DOWNLOAD TRACKING Zowel FileLink als FolderLink bevatten een mogelijkheid om een te ontvangen wanneer de ontvanger een bestand downloadt. Zo blijf je altijd op de hoogte. 8

20 WEBSITE WIDGET De Nomadesk Embed in your site optie voor mappen laat je toe om een widget te maken voor je website of blog. De widget kan worden gebruikt om inhoud te delen van elke folder van je Vault. Er is zelfs een optie om gebruikers bestanden te laten uploaden naar jouw map. AUTOMATIC SYNC Er is geen reden om je zorgen te maken over het synchroniseren van je bestanden. Sleep je bestanden en mappen eenvoudig in je Vault en Nomadesk doet de rest. Elke keer als je inlogt op je Vault scant Nomadesk de Vault en synchroniseert elk bestand dat is toegevoegd of bewerkt door andere team members. DELTA SYNC Nomadesk maakt gebruik van Delta Sync om het synchronisatieproces te laten versnellen door enkel de delen van het bestand die veranderd zijn te updaten. FILE NOTIFICATIONS Blijf op de hoogte van de wijzigingen aan je bestanden. Nomadesk heeft een mogelijkheid om meldingen te krijgen van een bepaald bestand, map of Vault. Zo blijf je perfect op de hoogte van wat er met je bestanden gebeurt. 9

21 2.2. Architectuur model Het nmd HyperDrive architectuur model zag er oorspronkelijk zo uit: Figuur 3: nmd HyperDrive architectuur model Na mijn stage kun je echter de twee blokken (Active Directory & Datastore) uit de Controller schrappen. Deze zijn nu optioneel geworden in het opzetten van de nmd HyperDrive nmd HyperDrive Virtual Appliance componenten De nmd HyperDrive Virtual Appliance maakt gebruik van 3 hoofdcomponenten. De RES Automation Manager Agent wordt automatisch aangemaakt tijdens de installatie van de nmd HyperDrive Virtual Appliance en is verantwoordelijk voor de uitvoering van de administratieve taken. De Controller is verantwoordelijk voor client-authenticatie en het online dashbord. De Controller communiceert met de centrale datastore en de Microsoft Active Directory. De Storage Node is verantwoordelijk voor de synchronisatie van de data. Deze ondersteund zowel DAS of iscsi-opslag. 10

22 3. Installatie en configuratie van de nmd HyperDrive 3.1. Installatie Om de nmd HyperDrive Virtual Appliance te installeren op je hypervisor kan je de volgende stappen volgen: 1. Download het juiste archief dat geschikt is voor jouw hypervisor. 2. Importeer het op jouw hypervisor. 3. Zorg ervoor dat de netwerk adapter op het juiste netwerk is aangesloten. 4. Start de nmd HyperDrive Virtual Appliance. 5. Selecteer de juiste toetsenbord instellingen Figuur 4: Selecteer toetsenbord instellingen 6. In de volgende stap selecteer je de tijdzone waarin je u bevindt. Figuur 5: Selecteer tijdzone 11

23 7. Daarna kies je een wachtwoord voor de nmd Virtual Appliance. Figuur 6: Kies een wachtwoord 8. In de volgende stappen worden IP- en DSN informatie verzameld. 9. Selecteer Device Configuration en druk op de Enter knop. Figuur 7: Device configuration 12

24 10. In het volgende scherm zie je welke ethernet apparaten geconnecteerd zijn met uw appliance. Figuur 8: Beschikbare Ethernet apparaten 11. Selecteer het juiste ethernet apparaat en druk op de enter knop. U ziet een scherm dat je toelaat om een DHCP of statisch ip-adres te gebruiken. Figuur 9: DHCP configuratie 12. Kies tussen een statisch of dynamisch IP-adres en geef de nodige details in. 13. Klik op Ok en Save. 13

25 14. In het volgende scherm kies je voor DNS configuration en druk op Enter Figuur 10: Selecteer DNS configuratie 15. Dit opent een scherm waarin je de juiste DNS informatie kan meegeven. Wanneer je geen gebruik maakt van DHCP om een hostname aan te maken moet je dit in dit scherm verduidelijken. Figuur 11: DNS Configuratie 16. Vul de hostname (FQDN) in en, indien nodig, de secundaire en tertiaire DNS in. Alsook de correcte domeinnaam dien je in te vullen. 17. Klik op Ok. 18. Klik op Save & Quit om alle informatie te bevestigen. 14

26 19. De nmd HyperDrive Virtual Appliance kan nu worden ingesteld via de web wizard. Figuur 12: Je nmd HyperDrive VA kan nu worden opgezet 20. Open een web browser en surf naar de url die wordt weergegeven in uw console van de Virtual Appliance. 21. Geef het wachtwoord in dat je eerder gekozen hebt. Figuur 13: Geef je gekozen wachtwoord in 22. Selecteer Install New Appliance and klik op Login. 23. Wanneer je ingelogd bent kan je de nmd HyperDrive configureren via de stappen op volgende pagina. 15

27 3.2. Configuratie De configuratie van de nmd HyperDrive bestaat uit een aantal stappen: Storage configuration Database configuration Webserver configuration Authentication configuration Mail configuration License configuration Advanced settings Opgelet, de data in de demo afbeeldingen is gebasseerd op demo data. Verander deze data naar de data van je eigen omgeving. 16

28 Storage configuratie Figuur 14: Overzicht Storage configuratie De eerste stap in het configureren van de nmd HyperDrive is de storage configuratie. 1. In het disk veld, klik op browse om de opslagplaats te selecteren. Het laat je ook toe om een iscsi apparaat toe te voegen. Figuur 15: Overzicht beschikbare disks 2. In het bovenstaand voorbeeld kiezen we voor lokaal geheugen. Klik op Ok en je gaat terug naar het voorgaande scherm. 3. Optioneel: je kan kiezen om deze disk te encrypteren met een wachtwoord. Dit is niet verplicht! 4. Klik op Test om na te kijken of je configuratie correct is. 5. Klik op Next om de database te configureren. 17

29 Database configuratie Figuur 16: Overzicht Database configuratie 1. Eerst moet je selecteren welk type database je wenst te gebruiken. Je kan kiezen tussen Microsoft SQL of PostgreSQL. 2. Afhankelijk van je keuze verschijnt er een scherm met de nodige info die nodig is om de nmd HyperDrive database te configureren. 3. Vul alle velden in 4. Druk op Test om te kijken of je configuratie correct is. 5. Druk op Next om verder te gaan naar de webserver configuratie. 18

30 Webserver configuratie Figuur 17: Overzicht Webserver configuratie Na de database configuratie moet je de webserver instellingen ingeven en geldige certificaten uploaden die gebruikt worden voor je nmd HyperDrive webserver. 1. Kies voor This is a standalone appliance wanneer je een standalone appliance aan het opzetten bent. Wanneer je appliance lid is van een farm, kies voor This appliance is a part of a farm. 2. Kies voor Generate a new self-signed certificate als je (nog) geen geldige SSL-certificaten hebt. De andere velden worden onaanpasbaar gemaakt. 3. Als je geldige SSL-certificaten hebt, verwijder het vinkje bij Generate a new self-signed certificate en geef de details van de certificaten in bij de andere velden. 19

31 4. In het Appliance FQDN veld vul je de domeinnaam van jouw nmd HyperDrive in of de naam waarnaar je appliance moet luisteren. 5. Klik op Test om je configuratie te testen 6. Klik op Next om verder te gaan naar de Authenticatie configuratie Authenticatie configuratie Figuur 18: Overzicht Authenticatie configuratie In de authenticatie configuratie moet je kiezen of je gebruik maakt van Active Directory of de nmd HyperDrive geintegreerde authenticatie. Dit laatste wil zeggen dat je kan inloggen door simpelweg je adres en een zelf gekozen wachtwoord in te geven. 1. Selecteer de optie die je wilt gebruiken. 2. Indien je kiest voor nmd HyperDrive Integrated Authentication kan je meteen de configuratie testen, er zijn geen verdere gegevens vereist. 3. Indien je kiest voor Active Directory (Kerberos), vul de velden correct in om je Active Directory/LDAP te kunnen gebruiken. 4. In de Domains sectie, klik Configure om een of meerdere domeinen die lid zijn van een forest toe te voegen. 20

32 5. Test je configuratie 6. Klik op Next om door te gaan naar de mail configuratie SMTP configuratie Figuur 19: Overzicht Mail configuratie 1. In de SMTP configuratie sectie moet je de SMTP-connectie instellingen meegeven. 2. In de Settings Configuration sectie geef je de adressen in die gebruikt worden door de nmd HyperDrive. Admin is een e- mailadres dat kan gebruikt worden voor het oplossen van problemen. 3. Klik op Test om je configuratie te testen. 4. Klik op next om door te gaan naar de Licentie configuratie. 21

33 Licentie configuratie Figuur 20: Overzicht Licentie configuratie Je moet uw exemplaar van de nmd HyperDrive licentieren. Klik op Activate om ze te activeren en daarna op get license info om dit te testen. Figuur 21: Licentie configuratie opgehaald 22

34 Advanced configuratie Figuur 22: Overzicht Advanced configuratie In de advanced configuratie sectie kan u IP ranges ingeven van waar de nmd HyperDrive Virtual Appliance kan worden bereikt. Tevens kan u RES Automation Manager instellen en de tijdzone van uw domeincontroller ingeven, vooral nodig wanneer je met Active Directory werkt. 23

35 Commit Nadat alle vinkjes op groen staan verschijnt er rechts onderaan je wizard een commit knop. Wanneer je hierop klikt begint de setup met het opzetten van jouw nmd HyperDrive Virtual Appliance. Eens jouw nmd HyperDrive Virtual Appliance klaar is, verschijnt er bovenaan een bericht: You can now logon to nmd HyperDrive. Figuur 23: Installatie voltooid 24

36 4. Microsoft SQL of PostgreSQL? 4.1. Wat is SQL? SQL staat voor Structured Query Language en wordt gebruikt voor communicatie met een database. Volgens ANSI is het de standaard taal voor relationele database management systemen. SQL-instructies worden gebruikt voor taken als het ophalen van gegevens, het bijwerken van gegevens, het deleten van gegevens of gegevens toe te voegen aan een bepaalde tabel binnen een database. De meest gebruikte database management systemen die SQL gebruiken zijn: Oracle, Sybase, Microsoft SQL Server, Access, Postgres, etc. De meeste van hen hebben ook hun eigen aanvullende merkgebonden extensies die normaal gesproken enkel worden gebruikt op hun systeem. De standaard SQL-commando s zoals select, update, insert, delete, create en drop worden voor quasi alles wat je in database kan doen gebruikt Geschiedenis van de taal SQL is ontstaan ergens in de jaren zeventig. IBM, dezer dagen nog steeds actief, heeft deze taal ontwikkeld. De taal is gebasseerd op relationele wiskunde. Deze relationele wiskunde is tot stand gekomen om een theoretische basis te bieden voor de taal. Door middel van een geordende lijst van variabelen identificeert hij de aparte elementen door een naam of attribuut. Bij andere verzamelingen gebeurt de identificatie vooral door een index. Hierdoor krijg je relaties of anders gezegd: een attribuut dat een bepaalde waarde bevat. In de loop van de jaren zijn er verschillende vormen geweest van SQL. Toch was het wachten tot de jaren tachtig wanneer SQL gestandaardiseerd werd. Uiteindelijk komen er nog steeds nieuwe versies van de taal uit. Voorbeelden: SQL 1999, SQL 2003, SQL 2008 en SQL Dit is reeds de zevende versie sinds de standaardisering. 25

37 Waarom werd SQL in het leven geroepen? SQL werd hoofdzakelijk in het leven geroepen voor business mensen die graag hun bedrijf wouden analyseren om zo te weten te komen wat er in het bedrijf allemaal gebeurt. Er was wel één nadeel: om SQL te gebruiken heb je kennis over databanken nodig. En daar beschikte de meeste business mensen niet over, of toch niet voldoende. Hierdoor werd SQL vooral gebruikt door programmeurs. Programmeurs die applicaties ontwikkelde voor de business mensen die graag de analyses van hun bedrijf willen. De programmeurs maken via API s connectie met een database. Deze API s verschillen van programmeertaal tot programmeertaal. API Ondersteunde talen ADO Microsoft Visual Basic, Microsoft Visual C++, Microsoft Visual J++ URL HTML, ASP OLE DB Visual C++ ODBC Visual C++ RDO Visual Basic, Visual J++ DAO Visual Basic, Visual C++ ESQL Visual C++, COBOL DB-Library for C Visual C++ Tabel 1: Ondersteunende talen API's Hoe zit dit alles in elkaar? SQL is onderverdeeld in 3 grote blokken, namelijk: Data Manipulation Language, Data Control Language en de Data Definition Language. 26

38 Data Manipulation Language Deze taal wordt vooral gebruikt om gegevens aan een database toe te voegen, gegevens te verwijderen of te bewerken. De taal bevat, zoals reeds vermeld, commando s om data te manipuleren zonder aan de structuur van de database en de tabellen aan te passen. We spreken hier over de INSERT-, DELETE- en UPDATE-commando s. SELECT hoort hier in principe niet bij, aangezien deze geen data manipuleert in de database. Echter is er wel een vorm van SELECT die hier wél bij hoort (SELECT IN ). Deze zit dan wel in deze groep. In het alledaags gebruikt wordt er echter geen onderscheid gemaakt tussen beide SELECT s en zijn hierdoor een onderdeel van de DML. Data Control Language Deze taal beheert de toegang tot de database. Het bevat commando s om rechten toe te kennen aan bepaalde gebruikers voor die database. Om rechten toe te kennen gebruik je het GRANT-commando. Voorbeeld: GRANT CONNECT. Om rechten te verwijderen doe je net hetzelfde, vervang enkel het woordje connect door REVOKE. Tevens is er nog het COMMIT-commando, deze gaat de actie van een vorig commando permanent maken. ROLLBACK gaat in plaats van de actie permanent te maken, deze ongedaan maken. Data Definition Language Deze taal definieert de database tabellen. De DDL is voor een tabel eigenlijk wat DML is voor data. Je kan een nieuwe tabel aanmaken of een bestaande tabel verwijderen. Uiteraard heeft de DDL ook enkele commando s hiervoor, maar met een andere benaming: CREATE (aanmaken van een tabel), DROP (verwijderen van een tabel), ALTER (wijzigen van een tabel). Figuur 24: Cartoon databases 27

het werk mag kopiëren, verspreiden en doorgeven; het werk mag remixen en of er afgeleide werken mag van maken

het werk mag kopiëren, verspreiden en doorgeven; het werk mag remixen en of er afgeleide werken mag van maken COPYRIGHT Niets uit dit werk mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, geluidsband, elektronisch of op welk andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke

Nadere informatie

Verslag afstudeerstage

Verslag afstudeerstage Verslag afstudeerstage White Label Hosting Jeroen Peters December 2008 Student Mens & Informatica Stenden Hogeschool Voorwoord Dit verslag heb ik geschreven in het kader van mijn afstudeerstage bij de

Nadere informatie

HBO Informatica - Netwerkbeheer

HBO Informatica - Netwerkbeheer HBO Informatica - Netwerkbeheer Projectwerk WEBSERVER EN DYNAMISCHE WEBSITE (Installatie en configuratie van een webserver, en het ontwikkelen van een website in Drupal) Naam: Vanessa Draelants Mentor:

Nadere informatie

Van installatie tot je eerste sale!

Van installatie tot je eerste sale! MagentoBasics Van installatie tot je eerste sale Voorwoord Beste lezer, Allereerst wil ik je bedanken voor het downloaden van deze handleiding. Ik hoop dat jij net zo enthousiast bent als ik was en nog

Nadere informatie

Deel 1 Kennismaking. Docent: Jos Nys. (september 2010)

Deel 1 Kennismaking. Docent: Jos Nys. (september 2010) Deel 1 Kennismaking Docent: Jos Nys (september 2010) Inhoud 1. Wat is een CMS?... 3 2. Wat is?... 4 3. WampServer installeren... 9 4. downloaden en installeren...11 5. Front end back end... 13 6. Het Navigatiemenu...

Nadere informatie

Ontwikkelen dossierbeheersysteem in CRM 2011

Ontwikkelen dossierbeheersysteem in CRM 2011 Ontwikkelen dossierbeheersysteem in CRM 2011 Project aangeboden door Serbruyns Matthias voor het behalen van de graad van Bachelor in de New Media and Communication Technology Academiejaar 2012-2013 Stageplaats

Nadere informatie

WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN

WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN 1 WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN V1.02 Mark Jansen 2 WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN 1 LEES DIT EERST! 4 Disclaimer 4 Copyright 4 INLEIDING 5 WAAROM IS SNELHEID ZO BELANGRIJK? 6 Gebruikerservaring van bezoekers

Nadere informatie

Technische Opzet TimeTell versie 8

Technische Opzet TimeTell versie 8 Technische Opzet TimeTell versie 8 TIMETELL BV www.timetell.nl Balen van Andelplein 2 2273 KH, Voorburg 070-3114811 info@timetell.nl Helpdesk 070-3114810 helpdesk@timetell.nl Inhoud 1. Inleiding... 4 2.

Nadere informatie

CLOUD COMPUTING MINOR EAD 15/1/2010. Versie: 1.0. Opdrachtgever: Rody Middelkoop

CLOUD COMPUTING MINOR EAD 15/1/2010. Versie: 1.0. Opdrachtgever: Rody Middelkoop 15/1/2010 Versie: 1.0 Opdrachtgever: Rody Middelkoop MINOR EAD CLOUD COMPUTING Cloud Computing en Enterprise Application Development Studenten: Thijs Smeenk Joris Peters Matthijs Bloemendal Student nr.:

Nadere informatie

www.wphandleiding.nl 1

www.wphandleiding.nl 1 www.wphandleiding.nl 1 Introductie Met het populaire en gebruiksvriendelijke WordPress CMS kun je eenvoudig alle aspecten van een website (of blog) aanpassen. In de Nederlandstalige WordPress handleiding

Nadere informatie

EEN WORDPRESS HANDBOEK

EEN WORDPRESS HANDBOEK EEN WORDPRESS HANDBOEK COLOFON Algemeen drukwerk: Auteur : Vormgeving: Video tutorials: Angela Diks Ellen Gaasbeek Opname programma: Screenflow 5 Scriptschrijver : Angela Diks Voice over : Angela Diks

Nadere informatie

Automatisatie van multi tenant hosting op een Cloudplatform

Automatisatie van multi tenant hosting op een Cloudplatform Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Toegepaste informatica Netwerken en systeembeheer Automatisatie van multi tenant hosting op een Cloudplatform Publiek en privaat Cloudportaal CAMPUS Geel

Nadere informatie

Starten met TYPO3. This document is published under the Open Content License available from http://www.opencontent.org/opl.shtml

Starten met TYPO3. This document is published under the Open Content License available from http://www.opencontent.org/opl.shtml Starten met TYPO3 Extension Key: doc_tut_quickstart_nl Language: nl Version: 1.0.0 Keywords: forbeginners, foreditors, foradmins Copyright 2000-2010, Documentation Team, This

Nadere informatie

Bachelor eindproject

Bachelor eindproject Technische Universiteit Delft Bachelor eindproject Faculteit: Electrotechniek, Wiskunde en Informatica Sectie: Web Information Systems DENC Docs Studenten: Martijn Berger (1123076) Michael Croes (1265180)

Nadere informatie

www.wphandleiding.nl 1

www.wphandleiding.nl 1 www.wphandleiding.nl 1 Introductie Met het populaire en gebruiksvriendelijke WordPress CMS kun je eenvoudig alle aspecten van een website (of blog) aanpassen. In de Nederlandstalige WordPress handleiding

Nadere informatie

Mr. Parren Mr. Van Geirt Mevr. Erlingen. Groep 5. Netwerkimplementatie. An Liebens Andy Janssens Yoni Millen

Mr. Parren Mr. Van Geirt Mevr. Erlingen. Groep 5. Netwerkimplementatie. An Liebens Andy Janssens Yoni Millen Groep 5 Mr. Parren Mr. Van Geirt Mevr. Erlingen Netwerkimplementatie An Liebens Andy Janssens Yoni Millen INHOUD 1. ALGEMEEN... 1 1.1 Virtueel netwerkschema... 2 1.1.1 Virtueel Netwerkschema... 2 1.2 IP

Nadere informatie

Mededeling met betrekking tot het auteursrecht

Mededeling met betrekking tot het auteursrecht Parallels Panel Mededeling met betrekking tot het auteursrecht ISBN: Niet beschikbaar Parallels 660 SW 39 th Street Suite 205 Renton, Washington 98057 USA Telefoon: +1 (425) 282 6400 Fax: +1 (425) 282

Nadere informatie

Admin Tools Gebruikers Handleiding. Nicholas K. Dionysopoulos

Admin Tools Gebruikers Handleiding. Nicholas K. Dionysopoulos Admin Tools Gebruikers Handleiding Nicholas K. Dionysopoulos Admin Tools Gebruikers Handleiding Nicholas K. Dionysopoulos Publication date January 2011 Abstract Dit boek behandelt het gebruik van de Admin

Nadere informatie

HTML5 DEEL 1 STRUCTUUR VAN DE WEBPAGINA N. WITTEBROODT. In dit deel: 1.1 De wereld van het World Wide Web. 1.2 Wat is HTML en wat is het niet?

HTML5 DEEL 1 STRUCTUUR VAN DE WEBPAGINA N. WITTEBROODT. In dit deel: 1.1 De wereld van het World Wide Web. 1.2 Wat is HTML en wat is het niet? HTML5 STRUCTUUR VAN DE WEBPAGINA DEEL 1 In dit deel: 1.1 De wereld van het World Wide Web 1.2 Wat is HTML en wat is het niet? 1.3 Browsers 1.4 Grondbeginselen van HTML 1.5 De 1ste webpagina 1.6 Paginastructuur

Nadere informatie

STAGERAPPORT. Onderzoek naar de feasibility van VMware vcloud Director

STAGERAPPORT. Onderzoek naar de feasibility van VMware vcloud Director STAGERAPPORT Onderzoek naar de feasibility van VMware vcloud Director Naam: Andy Janssens Klas: 3SNB Academiejaar: 2010-2011 Stageplaats: Mecam Provinciale Hogeschool Limburg (PHL) Departement Handelswetenschappen

Nadere informatie

Je eigen succesvolle weblog maken!

Je eigen succesvolle weblog maken! Je eigen succesvolle weblog maken! Bjorn Simmering Ik had al wat langer plannen om een eboek te schrijven, maar ik stelde dit steeds uit of ik maakte er geen tijd voor vrij. Nadat ik een serie artikelen

Nadere informatie

ACADEMIC SERVICE. Drupal7

ACADEMIC SERVICE. Drupal7 ACADEMIC SERVICE Drupal7 Basiscursussen verschenen bij Academic Service: Basiscursus Access 2010 Basiscursus Access 2007 Basiscursus Access 2003 Basiscursus Access 2002 Basiscursus Apps ontwikkelen Basiscursus

Nadere informatie

Windows 2000. Tips, Trucs en Achtergronden. Gino Damen 18 december 2001 Versie 1.8

Windows 2000. Tips, Trucs en Achtergronden. Gino Damen 18 december 2001 Versie 1.8 Windows 2000 Tips, Trucs en Achtergronden Gino Damen 18 december 2001 Versie 1.8 Inhoudsopgave Upgraden naar Windows 2000?... 1 De systeem eisen... 2 Hardware compatibiliteit... 2 Software compatibiliteit...

Nadere informatie

Practicum webwinkel week 4 bouwen van een dynamische website

Practicum webwinkel week 4 bouwen van een dynamische website Practicum webwinkel week 4 bouwen van een dynamische website Inleiding Het web ontwikkelt zich razendsnel; oorspronkelijk als medium om informatie beschikbaar te maken, is het web binnen twee decennia

Nadere informatie

IN3405 Bachelor project 2012

IN3405 Bachelor project 2012 IN3405 Bachelor project 2012 ERP Systeem voor Bokstijn Feestartikelen Datum 27 juni 2012 Studenten n-willem van Velzen 1509411 David Hoepelman 1521969 Bart van Vuuren 1364693 Bedrijf Bokstijn Feestartikelen

Nadere informatie

Projectwerk. Eindproject voorgedragen tot het behalen van het diploma Graduaat Informatica. Jeroen DE MEERLEER

Projectwerk. Eindproject voorgedragen tot het behalen van het diploma Graduaat Informatica. Jeroen DE MEERLEER Academiejaar 2014-2015 Graduaat Informatica Netwerkbeheer Projectwerk Eindproject voorgedragen tot het behalen van het diploma Graduaat Informatica Jeroen DE MEERLEER Promotor: Wim De Bruyn Voorwoord In

Nadere informatie

Onderzoek naar een professionele ICT infrastructuur. Andree Toonk Leendert van Doesburg

Onderzoek naar een professionele ICT infrastructuur. Andree Toonk Leendert van Doesburg Onderzoek naar een professionele ICT infrastructuur Andree Toonk Leendert van Doesburg 2 februari 2004 Samenvatting In de huidige maatschappij worden ICT diensten steeds belangrijker. Een trend is dat

Nadere informatie

Het testen van smart meters

Het testen van smart meters Radboud Universiteit Bachelorscriptie Het testen van smart meters Auteur: Mark Spreeuwenberg Begeleider: Dr. Engelbert Hubbers 12 juli 2010 1 Samenvatting Voor mijn bachelorscriptie heb ik een prototype

Nadere informatie

JOOMLA 3.x. Content Management System (CMS) Online webdesign m.b.v. Joomla. Carl Maegerman www.lesgever.be

JOOMLA 3.x. Content Management System (CMS) Online webdesign m.b.v. Joomla. Carl Maegerman www.lesgever.be JOOMLA 3.x Content Management System (CMS) Online webdesign m.b.v. Joomla Carl Maegerman www.lesgever.be INHOUDSOPGAVE 1 WAT IS JOOMLA?... 5 1.1 WAT IS EEN CMS... 5 1.2 WAAROM JOOMLA GEBRUIKEN... 5 2 WEBSITE

Nadere informatie

Parallels Panel. Gebruikershandleiding. Parallels Plesk Panel 11.0. Revision 1.0

Parallels Panel. Gebruikershandleiding. Parallels Plesk Panel 11.0. Revision 1.0 Parallels Panel Gebruikershandleiding Parallels Plesk Panel 11.0 Revision 1.0 Mededeling met betrekking tot het auteursrecht Parallels IP Holdings GmbH Vordergasse 59 CH-Schaffhausen Zwitserland Telefoon:

Nadere informatie