Verslag gemeenteraad dinsdag 05 maart 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag gemeenteraad dinsdag 05 maart 2013"

Transcriptie

1 Verslag gemeenteraad dinsdag 05 maart 2013 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig: Kurt Vanryckeghem: Voorzitter-Burgemeester Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussement, Kristof Chanterie, Pietro Iacopucci, Peter Desmet, Bart Kindt: Schepenen Joost Kerkhove: Schepen van rechtswege Veerle Deconinck, Jules Godefroid, Willy Benoit, Henri Dewitte, Mario Verhellen, Maria Polfliet, Xavier Wyckhuyse, Davine Dujardin, Henri Destoop, Hilde Dewever, Connie Devos, Heidi Vandenbroeke, Delphine Cloet, Philip Himpe, Ellen Devriendt, Marc Vercruysse, Koen Delie, Charka Dewaele, Kathleen Ravelingien, Jan Balduck, Geert Deroose, Tonny Demuytere, Xander Pruvoost, Martine Vandevelde, Nele Coussement: Raadsleden Guido De Langhe: Secretaris Verontschuldigd/Afwezig: Kurt Vanryckeghem: Voorzitter-Burgemeester afwezig voor 48.((cfr. art. 27 GD) - vervanging voorzitterschap: Veerle Deconinck) Willy Benoit: Raadslid afwezig voor 26., 27. Mario Verhellen: Raadslid afwezig voor 59., 60. Xavier Wyckhuyse: Raadslid afwezig voor 20. Davine Dujardin: Raadslid afwezig voor 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. Heidi Vandenbroeke: Raadslid afwezig voor Vraag 2., Vraag 3., 58., 59., 60. Verslaggevers commissievergadering dd. 26 februari 2013: -commissie interne zaken: raadslid, mevrouw Connie Devos -commissie grondgebiedszaken: raadslid, de heer Koen Delie -commissie externe zaken: raadslid, mevrouw Hilde Dewever De vergadering vangt aan om: uur OVEREENKOMSTIG HET ARTIKEL 26 VAN HET REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE WORDT, BIJ DE GEHEIME STEMMINGEN, HET BUREAU ALS VOLGT SAMENGESTELD: KURT VANRYCKEGHEM, BURGEMEESTER-VOORZITTER JONGSTE RAADSLEDEN: PUNTEN 2 & 4: XANDER PRUVOOST EN ELLEN DEVRIENDT PUNT 5: ELLEN DEVRIENDT EN DELPHINE CLOET PUNTEN 8,9,11,13,15,17,19,48: XANDER PRUVOOST EN DAVINE DUJARDIN Openbare zitting 1. mededelingen - Volgende commissie: dinsdag 26 maart 2013 om 18.15u. - Volgende gemeenteraad: dinsdag 2 april 2013 om 19.00u. Gemeenteraadszitting dinsdag 05 maart

2 - Besluit van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur van 8 februari 2013 houdende de geldigverklaring van de verkiezing van de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn - Besluit van de Deputatie van 31 januari 2013 houdende de gedeeltelijke geldigverklaring van de verkiezing van de effectieve leden en opvolgers van Waregem voor de politieraad van de zone Mira. Afwezigheden bij dit punt: Davine Dujardin: Raadslid 2. benoemen voorzitter van de algemene commissie - Raadslid, de heer Mario Verhellen, zegt dat de oppositie de kandidatuur van Veerle Deconinck ingediend heeft. Zij willen consequent zijn met de voorstellen die ingediend werden i.v.m. het huishoudelijk reglement. Zij menen dat het aan het raadslid met de meeste anciënniteit toekomt om de algemene commissie te leiden. Iedereen weet dat Veerle heel wat ervaring heeft, zowel in de gemeenteraad als in het OCMW. Zij was ook lid van de provincieraad. Veerle kan beslist een bruggenbouwer zijn tussen de oppositie en de meerderheid. Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 39; Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 5 februari 2013 houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad; Gelet op de ingediende kandidaturen van de verschillende fracties voor het voorzitterschap van de algemene commissie; Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 26 februari 2013; Gelet op de uitslag van de geheime stemming: Uitslag van de geheime stemming in openbare zitting: - aantal uitgedeelde stembriefjes: 32 - aantal opgehaalde stembriefjes: 32 - geldig uitgebrachte stemmen: 32 Kandidaat: Ja Neen Deconinck Veerle 11 0 Dewever Hilde 21 0 Art. 1: Mevr. Hilde Dewever wordt benoemd als voorzitter van de algemene commissie. - aantal uitgedeelde stembriefjes: 32 - aantal opgehaalde stembriefjes: 32 - geldig uitgebrachte stemmen: 32 Kandidaat: Ja Neen Deconinck Veerle 11 0 Dewever Hilde 21 0 Afwezigheden bij dit punt: Davine Dujardin: Raadslid 3. machtigen tot het voeren van de eretitel van het mandaat van gemeenteraadslid / schepen Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het Gemeentedecreet; Gelet op het stedelijk reglement goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 5 februari 2013 houdende het machtigen tot het voeren van de eretitel van het mandaat van schepen of gemeenteraadslid; Gelet op artikel 1 1 van dit stedelijk reglement dat bepaalt dat een aftredend raadslid dat zijn ambt gedurende twaalf jaar in dezelfde gemeente heeft uitgeoefend en wiens gedrag onberispelijk is geweest, door de gemeenteraad tot het voeren van de eretitel van zijn mandaat kan worden gemachtigd; Gelet op artikel 1 2 van dit stedelijk reglement dat bepaalt dat een aftredend schepen die zijn ambt gedurende tenminste zes jaar in dezelfde gemeente heeft uitgeoefend en wiens gedrag onberispelijk is geweest, door de gemeenteraad tot het voeren van de eretitel van zijn mandaat kan worden gemachtigd, op voorwaarde dat hij in dezelfde gemeente, voor of na zijn ambt als schepen, ten minste twaalf jaar een mandaat van gemeenteraadslid heeft bekleed; Overwegende dat volgende mandatarissen aan de voorwaarden voldoen: Gemeenteraadszitting dinsdag 05 maart

3 Vantieghem Georges, Churchillaan 1/0008 te 8790 Waregem schepen van 03/01/1995 tot 02/01/2007 raadslid van 02/01/2007 tot 02/01/2013 François Freddy, Ruitersdreef 101 te 8790 Waregem raadslid van 01/09/1971 tot 02/01/2013 Adams Guy, Kraaienveld 4 te 8790 Waregem raadslid van 03/01/1995 tot 04/02/2003 raadslid van 02/01/2007 tot 02/01/2013 Lefevre Jaak, Ruifeleinde 54 te 8791 Waregem raadslid van 03/01/2001 tot 02/01/2013 Van den Eynde Guy, Karelmeers 26 te 8790 Waregem raadslid van 03/01/2001 tot 02/01/2013; Gelet op het akkoord van de betrokkenen om de titel van hun mandaat te voeren; Overwegende dat betrokkenen in de uitoefening van hun mandaat bijzonder verdienstelijk zijn geweest en hun gedrag onberispelijk; Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 26 februari 2013; Gelet op de uitslag van de stemming: voor: 32 tegen: 0 onthoudingen: 0 Art. 1: Art. 2: De gemeenteraad machtigt volgende personen om de titel van hun mandaat te voeren zijnde: - de heer Vantieghem Georges: ereschepen - de heer François Freddy: eregemeenteraadslid - de heer Adams Guy: eregemeenteraadslid - de heer Lefevre Jaak: eregemeenteraadslid - de heer Van den Eynde Guy: eregemeenteraadslid. Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de vermelde eremandatarissen. - voor: 32 Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussement, Kristof Chanterie, Pietro Iacopucci, Peter Desmet, Bart Kindt, Veerle Deconinck, Jules Godefroid, Willy Benoit, Henri Dewitte, Mario Verhellen, Maria Polfliet, Xavier Wyckhuyse, Henri Destoop, Hilde Dewever, Connie Devos, Heidi Vandenbroeke, Delphine Cloet, Philip Himpe, Ellen Devriendt, Marc Vercruysse, Koen Delie, Charka Dewaele, Kathleen Ravelingien, Jan Balduck, Geert Deroose, Tonny Demuytere, Xander Pruvoost, Martine Vandevelde, Nele Coussement - tegen: 0 - onthoudingen: 0 Afwezigheden bij dit punt: Davine Dujardin: Raadslid 4. Toerisme Leiestreek vzw: voordracht van 1 vertegenwoordiger in de raad van bestuur Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het Gemeentedecreet; Gelet op het Decreet op de Intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001; Gelet op de statuten van vzw Toerisme Leiestreek; Gelet op de installatie van de nieuwe gemeenteraad op 2 januari 2013; Gelet op het schrijven van vzw Toerisme Leiestreek ontvangen op 29 november 2012 betreffende de bestuursmandaten; Overwegende dat stad Waregem de mogelijkheid heeft voor de volgende bestuursperiode ( ) een kandidaat voor te dragen voor de raad van bestuur van vzw Toerisme Leiestreek; Overwegende dat Waregem behoort tot de cluster Waregem-Dentergem-Oostrozebeke-Wielsbeke-Anzegem en het aangewezen is overleg te plegen met de betrokken besturen inzake de voordracht van kandidaten; Gelet op het overleg met de betrokken besturen in de cluster op 6 februari 2013, waarin overeengekomen is dat Waregem ook een kandidaat zal voordragen voor de raad van bestuur; Overwegende dat de raad van bestuur benoemd wordt door de eerstvolgende algemene vergadering van vzw Toerisme Leiestreek; Gelet op de ingediende kandidatuur; Gemeenteraadszitting dinsdag 05 maart

4 Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 26 februari 2013; Gelet op de geheime stemming; Uitslag van de geheime stemming in openbare zitting: - aantal uitgedeelde stembriefjes: 32 - aantal opgehaalde stembriefjes: 32 - geldig uitgebrachte stemmen: 28 Kandidaat: Ja Neen Coussement Chantal 28 0 Art. 1: Art. 2: Mevr. Chantal Coussement, schepen, wonende Liebaardstraat 120, 8792 Waregem wordt voorgedragen als lid van de raad van bestuur van vzw Toerisme Leiestreek. Afschrift van deze beslissing zal aan de voorzitter van vzw Toerisme Leiestreek en aan de voorgedragen kandidaat worden overgemaakt. - aantal uitgedeelde stembriefjes: 32 - aantal opgehaalde stembriefjes: 32 - geldig uitgebrachte stemmen: 28 Kandidaat: Ja Neen Coussement Chantal 28 0 Afwezigheden bij dit punt: Davine Dujardin: Raadslid 5. Toerisme Leiestreek vzw: voordracht van 1 vertegenwoordiger als toegetreden lid ten persoonlijken titel in de algemene vergadering Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het Gemeentedecreet; Gelet op het Decreet op de Intergemeentelijke samenwerking dd. 06/07/2001; Gelet op de statuten van vzw Toerisme Leiestreek; Gelet op de installatie van de nieuwe gemeenteraad op 2 januari 2013; Gelet op het schrijven van vzw Toerisme Leiestreek ontvangen op 29 november 2012 betreffende de bestuursmandaten; Overwegende dat het nodig is voor de volgende bestuursperiode ( ) over te gaan tot de voordracht van een kandidaat voor het mandaat van toegetreden lid ten persoonlijken titel, zonder stemrecht, in de Algemene Vergadering van vzw Toerisme Leiestreek; Overwegende dat dit mandaat dient ingevuld te worden door een politiek mandataris, verkozen op een lijst waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt van het college van burgemeester en schepenen; Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 26 februari 2013; Gelet op de ingediende kandidaturen vanuit de oppositie; Gelet op de geheime stemming; Uitslag van de geheime stemming in openbare zitting: - aantal uitgedeelde stembriefjes: 32 - aantal opgehaalde stembriefjes: 32 - geldig uitgebrachte stemmen: 32 Kandidaat: Ja Neen Pruvoost Xander 32 0 Art. 1: Art. 2: dhr. Xander Pruvoost, raadslid (N-VA), wonende Gentseweg 107, 8792 Waregem, wordt voorgedragen bij vzw Toerisme Leiestreek als lid ten persoonlijken titel. Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan vzw Toerisme Leiestreek en aan de voorgedragen kandidaat. - aantal uitgedeelde stembriefjes: 32 - aantal opgehaalde stembriefjes: 32 Gemeenteraadszitting dinsdag 05 maart

5 - geldig uitgebrachte stemmen: 32 Kandidaat: Ja Neen Pruvoost Xander 32 0 Afwezigheden bij dit punt: Davine Dujardin: Raadslid 6. Gaselwest: buitengewone algemene vergadering van 22 maart 2013: goedkeuren agenda Gelet op het Gemeentedecreet; Gelet op het feit dat de stad voor de activiteit distributienetbeheer elektriciteit en/of gas deelneemt aan de intercommunale vereniging Intercommunale maatschappij voor gas en elektriciteit van het westen, afgekort tot GASELWEST; Gelet op het feit dat de stad per aangetekend schrijven ontvangen op 21 december 2013, opgeroepen werd om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van Gaselwest op vrijdag 22 maart 2013 om 18.00u. in Salons Maelstede te Kuurne; Gelet op het dossier met documentatiestukken dat tegelijkertijd aan de stad overgemaakt werd; Gelet op het feit dat de gemeenteraad zijn goedkeuring dient te hechten aan deze agenda met als enig agendapunt: 1. Statutaire ontslagnemingen en benoemingen; Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 26 februari 2013; Gelet op de uitslag van de stemming: voor: 32 tegen: 0 onthoudingen: 0 Art. 1: Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de buitengewone algemene vergadering van Gaselwest op vrijdag 22 maart Art. 2: De vertegenwoordiger van de stad die zal deelnemen aan de buitengewone algemene vergadering van Gaselwest op vrijdag 22 maart 2013, op te dragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormelde artikelen. Art. 3: Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde beslissing en ondermeer de intercommunale vereniging GASELWEST hiervan op de hoogte te stellen per schrijven gericht aan het secretariaat, p/a Eandis, Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle. - voor: 32 Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussement, Kristof Chanterie, Pietro Iacopucci, Peter Desmet, Bart Kindt, Veerle Deconinck, Jules Godefroid, Willy Benoit, Henri Dewitte, Mario Verhellen, Maria Polfliet, Xavier Wyckhuyse, Henri Destoop, Hilde Dewever, Connie Devos, Heidi Vandenbroeke, Delphine Cloet, Philip Himpe, Ellen Devriendt, Marc Vercruysse, Koen Delie, Charka Dewaele, Kathleen Ravelingien, Jan Balduck, Geert Deroose, Tonny Demuytere, Xander Pruvoost, Martine Vandevelde, Nele Coussement - tegen: 0 - onthoudingen: 0 Afwezigheden bij dit punt: Davine Dujardin: Raadslid 7. Psilon: buitengewone algemene vergadering van 27 maart 2013: goedkeuren agenda Gelet op het Gemeentedecreet; Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het decreet van 06 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd. 07 september 2004 houdende deelname aan de Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen; Gelet op de uitnodiging tot de buitengewone algemene vergadering op woensdag 27 maart 2013 van PSILON (Vereniging voor Crematoriumbeheer Zuid-West-Vlaanderen) met bijhorende stukken ontvangen per aangetekend schrijven op 22 januari 2013, met volgende agenda: 1. Aanduiding bestuurders 2. Kennisname bestuurders met raadgevende stem; Gemeenteraadszitting dinsdag 05 maart

6 Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 26 februari 2013; Gelet op de uitslag van de stemming: voor: 32 tegen: 0 onthoudingen: 0 Art. 1: Art. 2: De gemeenteraad geeft zijn goedkeuring aan de agenda met bijhorende stukken m.b.t. deze punten waarbij een beslissing moet genomen worden, die voorgelegd zal worden op de algemene vergadering van Psilon op 27 maart Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van de hierbij genomen beslissing en stelt ondermeer PSILON hiervan op de hoogte. - voor: 32 Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussement, Kristof Chanterie, Pietro Iacopucci, Peter Desmet, Bart Kindt, Veerle Deconinck, Jules Godefroid, Willy Benoit, Henri Dewitte, Mario Verhellen, Maria Polfliet, Xavier Wyckhuyse, Henri Destoop, Hilde Dewever, Connie Devos, Heidi Vandenbroeke, Delphine Cloet, Philip Himpe, Ellen Devriendt, Marc Vercruysse, Koen Delie, Charka Dewaele, Kathleen Ravelingien, Jan Balduck, Geert Deroose, Tonny Demuytere, Xander Pruvoost, Martine Vandevelde, Nele Coussement - tegen: 0 - onthoudingen: 0 Afwezigheden bij dit punt: Davine Dujardin: Raadslid 8. Psilon: buitengewone algemene vergadering van 27 maart 2013: aanduiden vertegenwoordigers Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het Gemeentedecreet; Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, meer bepaald op art. 44, 3e lid, dat bepaalt dat de benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering; Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd. 7 september 2004 houdende deelname aan de Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen; Gelet op de uitnodiging tot de buitengewone algemene vergadering op woensdag 27 maart 2013 van PSILON (Vereniging voor Crematoriumbeheer Zuid-West-Vlaanderen) met bijhorende stukken ontvangen per aangetekend schrijven op 22 januari 2013; Gelet op art. 33 van de statuten van de vereniging, dat bepaalt dat de algemene vergadering samengesteld wordt door vertegenwoordigers uit de deelnemende gemeenteraden en het aantal vertegenwoordigers wordt bepaald door de gemeenteraden, met een maximum van één vertegenwoordiger per begonnen schijf van inwoners; Overwegende dat de stad Waregem ingevolge voorvermeld art. 33 recht heeft op 2 stemgerechtigde vertegenwoordigers; Overwegende dat de stad Waregem over aandelen beschikt die stemmen vertegenwoordigen in de algemene vergadering; Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 26 februari 2013; Gelet op de ingediende kandidaturen; Uitslag van de geheime stemming in openbare zitting: - aantal uitgedeelde stembriefjes: 32 - aantal opgehaalde stembriefjes: 32 - geldig uitgebrachte stemmen: 29 (1 e effectief vertegenwoordiger) 28 (2 e effectief vertegenwoordiger) 28 (1 e plaatsvervangend vertegenwoordiger) 28 (2 e plaatsvervangend vertegenwoordiger) 1 e effectief vertegenwoordiger: Ja Destoop Henri 29 Nee: 0 1 e plaatsvervangend vertegenwoordiger: Ja Polfliet Maria 28 Nee: 0 Gemeenteraadszitting dinsdag 05 maart

7 2 e effectief vertegenwoordiger: Ja Vercruysse Marc 28 Nee: 0 2 e plaatsvervangend vertegenwoordiger: Ja Godefroid Jules 28 Nee: 0 Art. 1: Art. 2: Art. 3: Dhr. Henri Destoop, raadslid, Franklin Rooseveltlaan 4/022, 8790 Waregem en mevr. Maria Polfliet, raadslid, Spitaalstraat 84, 8790 Waregem als respectievelijk volmachtdrager en plaatsvervangend volmachtdrager van stad Waregem aan te duiden, om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van PSILON op 27 maart Zij worden opgedragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen bij de bespreking van de agenda tijdens deze zelfde zitting. Dhr. Marc Vercruysse, raadslid, Leenakkerstraat 8, 8791 Waregem en dhr. Jules Godefroid, raadslid, Wortegemseweg 34, 8790 Waregem als respectievelijk volmachtdrager en plaatsvervangend volmachtdrager van stad Waregem aan te duiden, om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van PSILON op 27 maart Zij worden opgedragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen bij de bespreking van de agenda tijdens deze zelfde zitting. Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij genomen beslissing en ondermeer PSILON hiervan op de hoogte te stellen. - aantal uitgedeelde stembriefjes: 32 - aantal opgehaalde stembriefjes: 32 - geldig uitgebrachte stemmen: 29 (1 e effectief vertegenwoordiger) 28 (2 e effectief vertegenwoordiger) 28 (1 e plaatsvervangend vertegenwoordiger) 28 (2 e plaatsvervangend vertegenwoordiger) 1 e effectief vertegenwoordiger: Ja Destoop Henri 29 Nee: 0 1 e plaatsvervangend vertegenwoordiger: Ja Polfliet Maria 28 Nee: 0 2 e effectief vertegenwoordiger: Ja Vercruysse Marc 28 Nee: 0 2 e plaatsvervangend vertegenwoordiger: Ja Godefroid Jules 28 Nee: 0 Afwezigheden bij dit punt: Davine Dujardin: Raadslid 9. W.I.V.: voordracht van 1 vertegenwoordiger in het directiecomité Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het Gemeentedecreet; Gelet op het Decreet op de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001; Gelet op de statuten van W.I.V. (West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Wevelgem-Bissegem), in het bijzonder art. 46; Gelet op de installatie van de nieuwe gemeenteraad op 2 januari 2013; Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 5 februari 2013 houdende de voordracht van 2 kandidaten voor de raad van bestuur van W.I.V.; Overwegende dat Waregem uit deze 2 verkozenen één kandidaat mag voordragen als lid van het directiecomité; Gelet op de ingediende kandidatuur; Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 26 februari 2013; Gelet op de geheime stemming; Uitslag van de geheime stemming in openbare zitting: - aantal uitgedeelde stembriefjes: 33 - aantal opgehaalde stembriefjes: 33 Gemeenteraadszitting dinsdag 05 maart

8 - geldig uitgebrachte stemmen: 33 Kandidaat: Ja Neen Himpe Philip 33 0 Art. 1: Art. 2: de heer Philip Himpe, raadslid, wonende Jules Haerinckstraat 1, 8790 Waregem wordt voorgedragen bij W.I.V. als lid van het directiecomité. Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de voorzitter van W.I.V. en aan de voorgedragen kandidaat. - aantal uitgedeelde stembriefjes: 33 - aantal opgehaalde stembriefjes: 33 - geldig uitgebrachte stemmen: 33 Kandidaat: Ja Neen Himpe Philip 33 0 Afwezigheden bij dit punt: 10. W.I.V.: algemene vergadering van 20 maart 2013: goedkeuren agenda Gelet op het Gemeentedecreet; Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; Gelet op het feit dat de stad Waregem aangesloten is bij de West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Wevelgem-Bissegem, genaamd W.I.V.; Gelet op de uitnodiging tot de algemene vergadering van W.I.V. op woensdag 20 maart 2013, met bijhorende stukken ontvangen per aangetekend schrijven op 7 januari 2013, met volgende agenda: 1. Benoeming van een nieuwe raad van bestuur, met name van de stemgerechtigde leden en van maximum vijf leden met raadgevende stem 2. Varia. Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 26 februari 2013; Gelet op de uitslag van de stemming: voor: 33 tegen: 0 onthoudingen: 0 Art. 1: De gemeenteraad keurt de agenda met bijhorende stukken goed die voorgelegd zal worden op de algemene vergadering van W.I.V. op 20 maart Art. 2: De gemeenteraad belast het college van burgemeester en schepenen met de uitvoering van de hierbij genomen beslissing en stelt ondermeer de intercommunale W.I.V. hiervan op de hoogte. - voor: 33 Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussement, Kristof Chanterie, Pietro Iacopucci, Peter Desmet, Bart Kindt, Veerle Deconinck, Jules Godefroid, Willy Benoit, Henri Dewitte, Mario Verhellen, Maria Polfliet, Xavier Wyckhuyse, Davine Dujardin, Henri Destoop, Hilde Dewever, Connie Devos, Heidi Vandenbroeke, Delphine Cloet, Philip Himpe, Ellen Devriendt, Marc Vercruysse, Koen Delie, Charka Dewaele, Kathleen Ravelingien, Jan Balduck, Geert Deroose, Tonny Demuytere, Xander Pruvoost, Martine Vandevelde, Nele Coussement - tegen: 0 - onthoudingen: 0 Afwezigheden bij dit punt: 11. W.I.V.: algemene vergadering van 20 maart 2013: aanduiden vertegenwoordigers Gelet op het Gemeentedecreet; Gemeenteraadszitting dinsdag 05 maart

9 Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, meer bepaald op artikel 44, 3e lid, dat bepaalt dat de benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering; Gelet op het feit dat de stad Waregem aangesloten is bij de West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Wevelgem-Bissegem (W.I.V.); Gelet op de uitnodiging tot de algemene vergadering van W.I.V. op woensdag 20 maart 2013, met bijhorende stukken ontvangen per aangetekend schrijven op 7 januari 2013; Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 26 februari 2013; Gelet op de ingediende kandidaturen; Uitslag van de geheime stemming in openbare zitting: - aantal uitgedeelde stembriefjes: 33 - aantal opgehaalde stembriefjes: 33 - geldig uitgebrachte stemmen: 29 (effectief vertegenwoordiger) 28 (plaatsvervangend vertegenwoordiger) effectief vertegenwoordiger: Ja Ravelingien Kathleen 29 Nee: 0 plaatsvervangend vertegenwoordiger: Ja Devos Connie 28 Nee: 0 Art. 1: Art. 2: mevr. Kathleen Ravelingien, raadslid, Hoogmolenstraat 86, 8790 Waregem en mevr. Connie Devos, raadslid, Kruishoutemseweg 28, 8790 Waregem als respectievelijk volmachtdrager en plaatsvervangend volmachtdrager van stad Waregem aan te duiden, om deel te nemen aan de algemene vergadering van W.I.V. op 20 maart Zij worden opgedragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen bij de goedkeuring van de agenda tijdens deze zelfde zitting. Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij genomen beslissing en ondermeer de intercommunale W.I.V. hiervan op de hoogte te stellen. - aantal uitgedeelde stembriefjes: 33 - aantal opgehaalde stembriefjes: 33 - geldig uitgebrachte stemmen: 29 (effectief vertegenwoordiger) 28 (plaatsvervangend vertegenwoordiger) effectief vertegenwoordiger: Ja Ravelingien Kathleen 29 Nee: 0 plaatsvervangend vertegenwoordiger: Ja Devos Connie 28 Nee: 0 Afwezigheden bij dit punt: 12. WVI: buitengewone algemene vergadering van 28 maart 2013: goedkeuren agenda Gelet op het Gemeentedecreet; Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; Gelet op het feit dat de stad Waregem aangesloten is bij de West-Vlaamse Intercommunale voor Economische Expansie, Huisvestingsbeleid en Technische Bijstand cvba, genaamd WVI; Gelet op de uitnodiging tot de algemene vergadering van WVI op donderdag 28 maart 2013, met bijhorende stukken ontvangen per aangetekend schrijven op 4 januari 2013, met volgende agenda: 1. Goedkeuring verslag van de buitengewone algemene vergadering van 5 december Benoeming leden regionale comités Oostende-Brugge, Roeselare-Tielt, Westhoek 3. Benoeming leden raad van bestuur 4. Akteneming van de gemeenteraadsbeslissingen houdende aanduiding leden met raadgevende stem in de raad van bestuur en bepaling van de rangorde 5. Mededelingen Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 26 februari 2013; Gelet op de uitslag van de stemming: Gemeenteraadszitting dinsdag 05 maart

10 voor: 33 tegen: 0 onthoudingen: 0 Art. 1: De agenda met bijhorende stukken die voorgelegd zal worden op de buitengewone algemene vergadering van WVI op 28 maart 2013 wordt goedgekeurd. Art. 2: De gemeenteraad belast het college van burgemeester en schepenen met de uitvoering van de hierbij genomen beslissing en stelt ondermeer de intercommunale WVI hiervan op de hoogte. - voor: 33 Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussement, Kristof Chanterie, Pietro Iacopucci, Peter Desmet, Bart Kindt, Veerle Deconinck, Jules Godefroid, Willy Benoit, Henri Dewitte, Mario Verhellen, Maria Polfliet, Xavier Wyckhuyse, Davine Dujardin, Henri Destoop, Hilde Dewever, Connie Devos, Heidi Vandenbroeke, Delphine Cloet, Philip Himpe, Ellen Devriendt, Marc Vercruysse, Koen Delie, Charka Dewaele, Kathleen Ravelingien, Jan Balduck, Geert Deroose, Tonny Demuytere, Xander Pruvoost, Martine Vandevelde, Nele Coussement - tegen: 0 - onthoudingen: 0 Afwezigheden bij dit punt: 13. WVI: buitengewone algemene vergadering van 28 maart 2013: aanduiden vertegenwoordigers Gelet op het Gemeentedecreet; Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, meer bepaald op artikel 44, 3e lid, dat bepaalt dat de benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering; Gelet op het feit dat de stad Waregem aangesloten is bij de West-Vlaamse Intercommunale voor Economische Expansie, Huisvestingsbeleid en Technische Bijstand cvba, genaamd WVI; Gelet op de uitnodiging tot de buitengewone algemene vergadering op donderdag 28 maart 203 van WVI met bijhorende stukken ontvangen per aangetekend schrijven op 4 januari 2013; Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 26 februari 2013; Gelet op de ingediende kandidaturen; Uitslag van de geheime stemming in openbare zitting: - aantal uitgedeelde stembriefjes: 33 - aantal opgehaalde stembriefjes: 33 - geldig uitgebrachte stemmen: 30 (effectief vertegenwoordiger) 29 (plaatsvervangend vertegenwoordiger) effectief vertegenwoordiger: Ja Godefroid Jules 30 Nee: 0 plaatsvervangend vertegenwoordiger: Ja Vercruysse Marc 29 Nee: 0 Art. 1: Art. 2: dhr. Jules Godefroid, raadslid, Wortegemseweg 34, 8790 Waregem en dhr. Marc Vercruysse, raadslid, Leenakkerstraat 8, 8791 Waregem als respectievelijk volmachtdrager en plaatsvervangend volmachtdrager van stad Waregem aan te duiden, om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van WVI op 28 maart Zij worden opgedragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen bij de goedkeuring van de agenda tijdens deze zelfde zitting. Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij genomen beslissing en ondermeer de intercommunale WVI hiervan op de hoogte te stellen. - aantal uitgedeelde stembriefjes: 33 - aantal opgehaalde stembriefjes: 33 - geldig uitgebrachte stemmen: 30 (effectief vertegenwoordiger) 29 (plaatsvervangend vertegenwoordiger) Gemeenteraadszitting dinsdag 05 maart

11 effectief vertegenwoordiger: Ja Godefroid Jules 30 Nee: 0 plaatsvervangend vertegenwoordiger: Ja Vercruysse Marc 29 Nee: 0 Afwezigheden bij dit punt: 14. Imog: buitengewone algemene vergadering van 19 maart 2013: goedkeuren agenda Gelet op het Gemeentedecreet; Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; Gelet op het feit dat de stad Waregem aangesloten is bij de intergemeentelijke maatschappij voor openbare gezondheid in het gewest Kortrijk, genaamd IMOG; Gelet op de uitnodiging tot de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van IMOG op 19 maart 2013, met bijhorende stukken ontvangen per aangetekend schrijven op 20 december 2012, met volgende agenda: 1. Samenstelling van het bureau 2. Goedkeuren statutenwijziging 3. Benoeming van de nieuwe bestuurders 4. Actualisering kapitaal cfr. art. 10 van de statuten 5. Vaststellen presentiegelden 6. Varia; Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 26 februari 2013; Gelet op de uitslag van de stemming: voor: 33 tegen: 0 onthoudingen: 0 Art. 1: Art. 2: De gemeenteraad keurt de agenda goed met bijhorende stukken m.b.t. deze punten waarbij een beslissing moet genomen worden, die voorgelegd zal worden op de buitengewone algemene vergadering van Imog op 19 maart Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van de hierbij genomen beslissing en stelt de intergemeentelijke maatschappij IMOG op de hoogte. - voor: 33 Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussement, Kristof Chanterie, Pietro Iacopucci, Peter Desmet, Bart Kindt, Veerle Deconinck, Jules Godefroid, Willy Benoit, Henri Dewitte, Mario Verhellen, Maria Polfliet, Xavier Wyckhuyse, Davine Dujardin, Henri Destoop, Hilde Dewever, Connie Devos, Heidi Vandenbroeke, Delphine Cloet, Philip Himpe, Ellen Devriendt, Marc Vercruysse, Koen Delie, Charka Dewaele, Kathleen Ravelingien, Jan Balduck, Geert Deroose, Tonny Demuytere, Xander Pruvoost, Martine Vandevelde, Nele Coussement - tegen: 0 - onthoudingen: 0 Afwezigheden bij dit punt: 15. Imog: buitengewone algemene vergadering van 19 maart 2013: aanduiden vertegenwoordigers Gelet op het Gemeentedecreet; Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, meer bepaald op artikel 44, 3e lid, dat bepaalt dat de benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering; Gelet op het feit dat de stad Waregem aangesloten is bij de intergemeentelijke maatschappij voor openbare gezondheid in het gewest Kortrijk, genaamd IMOG; Gemeenteraadszitting dinsdag 05 maart

12 Gelet op de uitnodiging tot de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van IMOG op 19 maart 2013, met bijhorende stukken ontvangen per aangetekend schrijven op 20 december 2012; Gelet op artikel 42 van de statuten van Imog, dat stelt dat het aantal leden dat elke deelnemende gemeente kan afvaardigen om te zetelen in de algemene vergadering wordt bepaald op basis van de bevolkingscijfers en de kapitaalinbreng en dat elke gemeente minstens één afgevaardigde mag aanduiden. Elke gemeente kan bijkomende afgevaardigden aanduiden per volledige schijf van twintig procent van respectievelijk haar bevolkingscijfer in verhouding tot het totale bevolkingscijfer van het gemeentelijk ambtsgebied van de vereniging, en haar kapitaalinbreng in verhouding tot het totale maatschappelijke kapitaal van de vereniging; Gelet op het feit dat de stad Waregem bijgevolg het recht heeft 1 bijkomende vertegenwoordiger / plaatsvervanger aan te duiden; Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie op 26 februari 2013; Gelet op de ingediende kandidaturen; Uitslag van de geheime stemming in openbare zitting: - aantal uitgedeelde stembriefjes: 33 - aantal opgehaalde stembriefjes: 33 - geldig uitgebrachte stemmen: 30 (1 e effectief vertegenwoordiger) 30 (2 e effectief vertegenwoordiger) 30 (1 e plaatsvervangend vertegenwoordiger) 29 (2 e plaatsvervangend vertegenwoordiger) 1 e effectief vertegenwoordiger: Ja Dewever Hilde 30 Nee: 0 1 e plaatsvervangend vertegenwoordiger: Ja Polfliet Maria 30 Nee: 0 2 e effectief vertegenwoordiger: Ja Destoop Henri 30 Nee: 0 2 e plaatsvervangend vertegenwoordiger: Ja Vercruysse Marc 29 Nee: 0 Art. 1: Art. 2: Art. 3: Mevr. Hilde Dewever, raadslid, Kapellestraat 21, 8790 Waregem, en mevr. Maria Polfliet, raadslid, Spitaalstraat 84, 8790 Waregem als respectievelijk volmachtdrager en plaatsvervangend volmachtdrager van stad Waregem aan te duiden om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van IMOG op 19 maart Zij worden opgedragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen bij de bespreking van de agenda tijdens deze zelfde zitting. dhr. Henri Destoop, raadslid, Franklin Rooseveltlaan 4/022, 8790 Waregem en dhr. Marc Vercruysse, raadslid, Leenakkerstraat 8, 8791 Waregem als respectievelijk volmachtdrager en plaatsvervangend volmachtdrager van stad Waregem aan te duiden om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van IMOG op 19 maart Zij worden opgedragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen bij de bespreking van de agenda tijdens deze zelfde zitting. Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij genomen beslissing en ondermeer de intergemeentelijke maatschappij Imog hiervan op de hoogte te stellen. - aantal uitgedeelde stembriefjes: 33 - aantal opgehaalde stembriefjes: 33 - geldig uitgebrachte stemmen: 30 (1 e effectief vertegenwoordiger) 30 (2 e effectief vertegenwoordiger) 30 (1 e plaatsvervangend vertegenwoordiger) 29 (2 e plaatsvervangend vertegenwoordiger) 1 e effectief vertegenwoordiger: Ja Dewever Hilde 30 Nee: 0 1 e plaatsvervangend vertegenwoordiger: Ja Polfliet Maria 30 Nee: 0 2 e effectief vertegenwoordiger: Ja Destoop Henri 30 Gemeenteraadszitting dinsdag 05 maart

13 Nee: 0 2 e plaatsvervangend vertegenwoordiger: Ja Vercruysse Marc 29 Nee: 0 Afwezigheden bij dit punt: 16. Leiedal: buitengewone algemene vergadering van 26 maart 2013: goedkeuren agenda Gelet op het Gemeentedecreet; Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; Gelet op het feit dat de stad Waregem aangesloten is bij de Intercommunale Maatschappij voor Ruimtelijke Ordening, Economische Expansie en Reconversie van het Gewest Kortrijk, genaamd Leiedal; Gelet op de uitnodiging tot de buitengewone algemene vergadering van Leiedal van 26 maart 2013, met bijhorende stukken aangetekend ontvangen op 9 januari 2013, met als enig agendapunt: 1. Benoemen van de bestuurders Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 26 februari 2013; Gelet op de uitslag van de stemming: voor: 33 tegen: 0 onthoudingen: 0 Art. 1: De gemeenteraad geeft zijn goedkeuring aan de agenda met bijhorende stukken die voorgelegd zullen worden op de buitengewone algemene vergadering op 26 maart Art. 2: De gemeenteraad belast het college van burgemeester en schepenen met de uitvoering van de hierbij genomen beslissing en ondermeer de intercommunale Leiedal hiervan op de hoogte te stellen. - voor: 33 Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussement, Kristof Chanterie, Pietro Iacopucci, Peter Desmet, Bart Kindt, Veerle Deconinck, Jules Godefroid, Willy Benoit, Henri Dewitte, Mario Verhellen, Maria Polfliet, Xavier Wyckhuyse, Davine Dujardin, Henri Destoop, Hilde Dewever, Connie Devos, Heidi Vandenbroeke, Delphine Cloet, Philip Himpe, Ellen Devriendt, Marc Vercruysse, Koen Delie, Charka Dewaele, Kathleen Ravelingien, Jan Balduck, Geert Deroose, Tonny Demuytere, Xander Pruvoost, Martine Vandevelde, Nele Coussement - tegen: 0 - onthoudingen: 0 Afwezigheden bij dit punt: 17. Leiedal: buitengewone algemene vergadering van 26 maart 2013: aanduiden vertegenwoordigers Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het Gemeentedecreet; Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, meer bepaald op artikel 44, 3 de lid, dat bepaalt dat de benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering; Gelet op het feit dat de stad Waregem aangesloten is bij de Intercommunale Maatschappij voor Ruimtelijke Ordening, Economische Expansie en Reconversie van het Gewest Kortrijk, genaamd Leiedal; Gelet op de uitnodiging naar de buitengewone algemene vergadering van Leiedal van 26 maart 2013, met bijhorende stukken aangetekend ontvangen op 9 januari 2013; Overwegende dat 1 vertegenwoordiger moet aangeduid worden om de stad te vertegenwoordigen op deze algemene vergadering; Overwegende dat de stad Waregem 7892 aandelen bezit die 7892 stemmen vertegenwoordigen; Gelet op de ingediende kandidaturen; Gemeenteraadszitting dinsdag 05 maart

14 Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 26 februari 2013; Uitslag van de geheime stemming in openbare zitting: - aantal uitgedeelde stembriefjes: 33 - aantal opgehaalde stembriefjes: 33 - geldig uitgebrachte stemmen: 30 (effectief vertegenwoordiger) 30 (plaatsvervangend vertegenwoordiger) effectief vertegenwoordiger: Ja Vercruysse Marc 30 Nee: 0 plaatsvervangend vertegenwoordiger: Ja Dewever Hilde 30 Nee: 0 Art. 1: Art. 2: Dhr. Marc Vercruysse, raadslid, Leenakkerstraat 8, 8791 Waregem en mevr. Hilde Dewever, raadslid, Kapellestraat 21, 8790 Waregem als respectievelijk volmachtdrager en plaatsvervangend volmachtdrager van stad Waregem aan te duiden, om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van Leiedal op 26 maart Zij worden opgedragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen bij de bespreking van de agenda tijdens deze zelfde zitting. Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij genomen beslissing en ondermeer de intercommunale Leiedal op de hoogte te stellen. - aantal uitgedeelde stembriefjes: 33 - aantal opgehaalde stembriefjes: 33 - geldig uitgebrachte stemmen: 30 (effectief vertegenwoordiger) 30 (plaatsvervangend vertegenwoordiger) effectief vertegenwoordiger: Ja Vercruysse Marc 30 Nee: 0 plaatsvervangend vertegenwoordiger: Ja Dewever Hilde 30 Nee: 0 Afwezigheden bij dit punt: 18. Figga: buitengewone algemene vergadering van 22 maart 2013: goedkeuren agenda Gelet op het Gemeentedecreet; Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op artikel 57 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, waarin bepaald wordt dat Figga binnen de eerste drie maanden van het jaar volgend op de gemeenteraadsverkiezingen tot de algehele vernieuwing van de bestuursorganen moet overgaan; Gelet op het feit dat de stad aangesloten is voor de energievoorziening bij de intercommunale Gaselwest cvba en aangesloten is bij de zuivere financieringsintercommunale FIGGA; Gelet op het feit dat de stad werd opgeroepen per aangetekend schrijven ontvangen op 10 januari 2013 om deel te nemen aan de zitting van de buitengewone algemene vergadering van FIGGA op 22 maart 2013; Overwegende dat de agenda van de algemene vergadering van FIGGA van 22 maart 2013 volgende agendapunten bevat: 1. De voordrachten van de gemeenteraden voor de benoemingen aan de algemene vergadering van de deelnemers 2. Installatievergadering statutaire benoemingen; Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 26 februari 2013; Gelet op de uitslag van de stemming: voor: 33 tegen: 0 onthoudingen: 0 Art. 1: Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering van Figga dd. 22 maart 2013 zoals ter kennis gebracht aan de gemeenteraad. Art. 2: De vertegenwoordigers van de gemeente die zullen deelnemen aan de zitting van de algemene vergadering van Figga van 22 maart 2013 op te dragen hun stemgedrag af te stemmen op de Gemeenteraadszitting dinsdag 05 maart

15 Art. 3: beslissing genomen in onderhavig raadsbesluit en als dusdanig die op de agenda geplaatste punten van de algemene vergadering van Figga van 22 maart 2013, waarvoor een beslissing moet genomen worden, goed te keuren. Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij genomen beslissing en er onder meer kennis van te geven aan: Figga, p/a INTERMIXT, Ravensteingalerij 4 b 2, 1000 Brussel - voor: 33 Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussement, Kristof Chanterie, Pietro Iacopucci, Peter Desmet, Bart Kindt, Veerle Deconinck, Jules Godefroid, Willy Benoit, Henri Dewitte, Mario Verhellen, Maria Polfliet, Xavier Wyckhuyse, Davine Dujardin, Henri Destoop, Hilde Dewever, Connie Devos, Heidi Vandenbroeke, Delphine Cloet, Philip Himpe, Ellen Devriendt, Marc Vercruysse, Koen Delie, Charka Dewaele, Kathleen Ravelingien, Jan Balduck, Geert Deroose, Tonny Demuytere, Xander Pruvoost, Martine Vandevelde, Nele Coussement - tegen: 0 - onthoudingen: 0 Afwezigheden bij dit punt: 19. Figga: buitengewone algemene vergadering van 22 maart 2013: aanduiden vertegenwoordigers Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het Gemeentedecreet; Gelet op het artikel 44, 1e en 3e alinea van het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, waarbij bepaald wordt dat de gemeenten-vennoten hun vertegenwoordiger op een algemene vergadering van een intercommunale vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat dergelijke benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering; Gelet op het feit dat de stad aangesloten is voor de energievoorziening bij de intercommunale Gaselwest cvba en aangesloten is bij de zuivere financieringsintercommunale FIGGA; Gelet op het feit dat de stad werd opgeroepen per aangetekend schrijven ontvangen op 10 januari 2013 om deel te nemen aan de zitting van de algemene vergadering van FIGGA op 22 maart 2013; Gelet op het artikel 26, 2e paragraaf van de statuten van FIGGA dat stelt dat het aantal leden dat elke vennoot kan afvaardigen om te zetelen in de algemene vergadering wordt bepaald op basis van de bevolkingscijfers en de kapitaalinbreng, namelijk dat elke gemeente die meer dan inwoners telt of een kapitaalinbreng van meer dan euro heeft verricht, ten hoogste 1 bijkomende vertegenwoordiger/plaatsvervanger kan aanduiden; Gelet op het feit dat de stad meer dan inwoners telt en bijgevolg het recht heeft 1 bijkomende vertegenwoordiger/plaatsvervanger aan te duiden; Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 26 februari 2013; Gelet op de ingediende kandidaturen; Uitslag van de geheime stemming in openbare zitting: - aantal uitgedeelde stembriefjes: 33 - aantal opgehaalde stembriefjes: 33 - geldig uitgebrachte stemmen: 30 (1 e effectief vertegenwoordiger) 30 (2 e effectief vertegenwoordiger) 31 (1 e plaatsvervangend vertegenwoordiger) 30 (2 e plaatsvervangend vertegenwoordiger) 1 e effectief vertegenwoordiger: Ja Benoit Willy 30 Nee: 0 1 e plaatsvervangend vertegenwoordiger: Ja Godefroid Jules 31 Nee: 0 2 e effectief vertegenwoordiger: Ja Polfliet Maria 30 Nee: 0 2 e plaatsvervangend vertegenwoordiger: Ja Gemeenteraadszitting dinsdag 05 maart

16 Dewever Hilde 30 Nee: 0 Art. 1: Art. 2: Art. 3: dhr. Willy Benoit, raadslid, Holstraat 56/b31, 8790 Waregem en dhr. Jules Godefroid, raadslid, Wortegemseweg 34, 8790 Waregem als respectievelijk volmachtdrager en plaatsvervangend volmachtdrager van stad Waregem aan te duiden, om deel te nemen aan de algemene vergadering van Figga op 22 maart Zij worden opgedragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen bij de goedkeuring van de agenda tijdens deze zelfde zitting. mevr. Maria Polfliet, raadslid, Spitaalstraat 84, 8790 Waregem en mevr. Hilde Dewever, raadslid, Kapellestraat 21, 8790 Waregem als respectievelijk volmachtdrager en plaatsvervangend volmachtdrager van stad Waregem aan te duiden, om deel te nemen aan de algemene vergadering van Figga op 22 maart Zij worden opgedragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen bij de goedkeuring van de agenda tijdens deze zelfde zitting. Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij genomen beslissing en ondermeer hiervan kennis te geven aan het secretariaat van het intergemeentelijk samenwerkingsverband FIGGA, p/a Ravensteingalerij 4 bus 2, 1000 Brussel. - aantal uitgedeelde stembriefjes: 33 - aantal opgehaalde stembriefjes: 33 - geldig uitgebrachte stemmen: 30 (1 e effectief vertegenwoordiger) 30 (2 e effectief vertegenwoordiger) 31 (1 e plaatsvervangend vertegenwoordiger) 30 (2 e plaatsvervangend vertegenwoordiger) 1 e effectief vertegenwoordiger: Ja Benoit Willy 30 Nee: 0 1 e plaatsvervangend vertegenwoordiger: Ja Godefroid Jules 31 Nee: 0 2 e effectief vertegenwoordiger: Ja Polfliet Maria 30 Nee: 0 2 e plaatsvervangend vertegenwoordiger: Ja Dewever Hilde 30 Nee: 0 Afwezigheden bij dit punt: 20. stedelijk brandweerpersoneel: vacant verklaren van 1 betrekking van luitenant-vrijwilliger en vaststellen bevorderingsvoorwaarden Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het Gemeentedecreet; Gelet op het Koninklijk Besluit van 19 april 1999 tot vaststelling van de geschiktheids- en bekwaamheidscriteria alsmede van de benoembaarheids- en bevorderingsvoorwaarden voor de officieren van de openbare brandweerdiensten, zoals gewijzigd bij Koninklijk Besluit van 14 december 2001 en Koninklijk Besluit van 8 april 2003; Gelet op het organiek reglement en het reglement van inwendige orde, laatst gewijzigd in de gemeenteraad van 1 juli 2008; Gelet op het vrijwilligerskader van de stedelijke brandweer van Waregem, waarbij o.a. voorzien wordt in vier betrekkingen van officier-vrijwilliger, in de graad van luitenant of onderluitenant, waarvan er momenteel drie betrekkingen ingevuld zijn, nl. twee in de graad van onderluitenant en een in de graad van luitenant; Gelet op het voorstel om een betrekking van luitenant-vrijwilliger vacant te verklaren en bij bevordering te bezetten; Overwegende dat conform het vermelde Koninklijk Besluit de kandidaten kunnen bevorderd worden tot luitenant-vrijwilliger die - houder zijn van de graad van onderluitenant (de onmiddellijk lagere graad) en die ten minste drie jaar graadanciënniteit tellen Gemeenteraadszitting dinsdag 05 maart

17 - bij gebrek aan hierboven bedoelde kandidaten, de kandidaten die houder zijn van de graad van onderluitenant (de onmiddellijk lagere graad) en die minder dan drie jaar graadanciënniteit tellen; Overwegende dat conform het vermelde Koninklijk Besluit de kandidaten voor luitenant-vrijwilliger aan de volgende voorwaarden moeten voldoen: - houder zijn van het brevet van officier - houder zijn van het brevet van technicus-brandvoorkoming - een gunstig verslag gekregen hebben van de officier-dienstchef; Overwegende dat de vacante betrekking bij dienstnota aan de officieren-vrijwilligers bekend gemaakt moet worden; Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 26 februari 2013; Gelet op de uitslag van de stemming: voor: 32 tegen: 0 onthoudingen: 0 Art. 1: Bij het stedelijk vrijwilligersbrandweerkorps wordt een betrekking van luitenant vacant verklaard die bij bevordering bezet zal worden. Art. 2: De kandidaten voor deze bevordering moeten aan de volgende voorwaarden voldoen: - houder zijn van de graad van onderluitenant (de onmiddellijk lagere graad) en die ten minste drie jaar graadanciënniteit tellen - bij gebrek aan hierboven bedoelde kandidaten, de kandidaten die houder zijn van de graad van onderluitenant (de onmiddellijk lagere graad) en die minder dan drie jaar graadanciënniteit tellen - houder zijn van het brevet van officier - houder zijn van het brevet van technicus-brandvoorkoming - een gunstig verslag gekregen hebben van de officier-dienstchef. Art. 3: De officieren-vrijwilligers zullen bij dienstnota in kennis gesteld worden van de vacantverklaring van deze betrekking van luitenant-vrijwilliger, de te vervullen voorwaarden voor bevordering en de uiterste datum voor het indienen van de kandidaturen. - voor: 32 Kurt Vanryckeghem, Rik Soens, Jo Neirynck, Chantal Coussement, Kristof Chanterie, Pietro Iacopucci, Peter Desmet, Bart Kindt, Veerle Deconinck, Jules Godefroid, Willy Benoit, Henri Dewitte, Mario Verhellen, Maria Polfliet, Davine Dujardin, Henri Destoop, Hilde Dewever, Connie Devos, Heidi Vandenbroeke, Delphine Cloet, Philip Himpe, Ellen Devriendt, Marc Vercruysse, Koen Delie, Charka Dewaele, Kathleen Ravelingien, Jan Balduck, Geert Deroose, Tonny Demuytere, Xander Pruvoost, Martine Vandevelde, Nele Coussement - tegen: 0 - onthoudingen: 0 Afwezigheden bij dit punt: Xavier Wyckhuyse: Raadslid 21. stedelijk brandweerpersoneel: vacant verklaren van 8 betrekkingen van korporaal-vrijwilliger en vaststellen bevorderingsproef met het aanleggen van een bevorderingsreserve Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het Gemeentedecreet; Gelet op het organiek reglement en het reglement van inwendige orde, laatst gewijzigd in de gemeenteraad van 1 juli 2008; Gelet op het vrijwilligerskader van de stedelijke brandweer van Waregem, waarbij o.a. voorzien wordt in achttien betrekkingen van korporaal waarvan er momenteel tien betrekkingen ingevuld zijn; Gelet op het voorstel om de acht niet ingevulde betrekkingen van korporaal vacant te verklaren en een bevorderingsproef te organiseren met het aanleggen van een bevorderingsreserve voor deze functie; Overwegende dat de bevorderingsvoorwaarden en de bevorderingsproef vastgelegd zijn in artikel 19 van het organiek reglement; Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 26 februari 2013; Gelet op de uitslag van de stemming: voor: 33 tegen: 0 Gemeenteraadszitting dinsdag 05 maart

SAMENWERKINGSVERBANDEN VERTEGENWOORDIGING STAD WAREGEM

SAMENWERKINGSVERBANDEN VERTEGENWOORDIGING STAD WAREGEM SAMENWERKINGSVERBANDEN VERTEGENWOORDIGING STAD WAREGEM Inhoud 1. INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBANDEN 2 2. projectverenigingen 4 3. OPENBARE INSTELLINGEN WAAR STAD LID VAN IS 5 4. VZW S 6 5. BOUWMAATSCHAPPIJEN

Nadere informatie

Gemeenteraad 06 februari 2007

Gemeenteraad 06 februari 2007 Gemeenteraad 06 februari 2007 Aanwezig: Kürt Vanryckeghem: Burgemeester-Voorzitter Rik Soens, Chantal Coussement, Kristof Chanterie, Jo Neirynck, Peter Desmet, Pietro Iacopucci, Henri Dewitte: Schepenen

Nadere informatie

SAMENWERKINGSVERBANDEN VERTEGENWOORDIGING STAD WAREGEM

SAMENWERKINGSVERBANDEN VERTEGENWOORDIGING STAD WAREGEM SAMENWERKINGSVERBANDEN VERTEGENWOORDIGING STAD WAREGEM Inhoud 1. INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBANDEN 2 2. PROJECTVERENIGINGEN 4 3. OPENBARE INSTELLINGEN WAAR STAD LID VAN IS 4 4. VZW S 5 5. BOUWMAATSCHAPPIJEN

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 06 mei 2014

Verslag gemeenteraad dinsdag 06 mei 2014 Verslag gemeenteraad dinsdag 06 mei 2014 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

SAMENWERKINGSVERBANDEN VERTEGENWOORDIGING STAD WAREGEM

SAMENWERKINGSVERBANDEN VERTEGENWOORDIGING STAD WAREGEM SAMENWERKINGSVERBANDEN VERTEGENWOORDIGING STAD WAREGEM Inhoud 1. INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBANDEN 2 2. PROJECTVERENIGINGEN 5 3. OPENBARE INSTELLINGEN WAAR STAD LID VAN IS 5 4. VZW S 6 5. BOUWMAATSCHAPPIJEN

Nadere informatie

Gemeenteraad 06 mei 2008

Gemeenteraad 06 mei 2008 Gemeenteraad 06 mei 2008 Aanwezig: Kurt Vanryckeghem: Burgemeester-Voorzitter Rik Soens, Chantal Coussement, Kristof Chanterie, Jo Neirynck, Peter Desmet, Pietro Iacopucci, Henri Dewitte: Schepenen Freddy

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 05 mei 2015

Verslag gemeenteraad dinsdag 05 mei 2015 Verslag gemeenteraad dinsdag 05 mei 2015 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 03 december 2013

Verslag gemeenteraad dinsdag 03 december 2013 Verslag gemeenteraad dinsdag 03 december 2013 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 07 mei 2013

Verslag gemeenteraad dinsdag 07 mei 2013 Verslag gemeenteraad dinsdag 07 mei 2013 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 03 november 2015

Verslag gemeenteraad dinsdag 03 november 2015 Verslag gemeenteraad dinsdag 03 november 2015 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 03 mei 2016

Verslag gemeenteraad dinsdag 03 mei 2016 Verslag gemeenteraad dinsdag 03 mei 2016 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

Beknopte omschrijving gemeenteraad dinsdag 13 januari 2015

Beknopte omschrijving gemeenteraad dinsdag 13 januari 2015 Beknopte omschrijving gemeenteraad dinsdag 13 januari 2015 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten

Nadere informatie

Gemeenteraad 06 november 2007

Gemeenteraad 06 november 2007 Gemeenteraad 06 november 2007 Aanwezig: Kurt Vanryckeghem: Burgemeester-Voorzitter Rik Soens, Chantal Coussement, Kristof Chanterie, Jo Neirynck, Peter Desmet, Pietro Iacopucci, Henri Dewitte: Schepenen

Nadere informatie

Aanwezig: Kürt Vanryckeghem: Burgemeester-Voorzitter VOORZITTER DAVINE DUJARDIN EN ANN-SOPHIE KINDT, LEDEN,

Aanwezig: Kürt Vanryckeghem: Burgemeester-Voorzitter VOORZITTER DAVINE DUJARDIN EN ANN-SOPHIE KINDT, LEDEN, Provincie : Arrondissement : West-Vlaanderen Kortrijk STAD WAREGEM Gemeenteplein 2 8790 WAREGEM LIJST MET DE BEKNOPTE OMSCHRIJVING van de besluiten van de Gemeenteraad genomen in zitting van 06 februari

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 05 februari 2013

Verslag gemeenteraad dinsdag 05 februari 2013 Verslag gemeenteraad dinsdag 05 februari 2013 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

Zitting van 2 maart 2010

Zitting van 2 maart 2010 Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad Zitting van 2 maart 2010 Aanwezig: Kurt Vanryckeghem Rik Soens, Chantal Coussement, Kristof Chanterie Jo Neirynck, Peter Desmet, Pietro Iacopucci, Henri Dewitte

Nadere informatie

Beknopte omschrijving gemeenteraad dinsdag 05 november 2013

Beknopte omschrijving gemeenteraad dinsdag 05 november 2013 Beknopte omschrijving gemeenteraad dinsdag 05 november 2013 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 18 april 2011 worden ter goedkeuring voorgelegd

Nadere informatie

1902 ( ) Nr. 1 5 februari 2013 ( ) stuk ingediend op. Voorstel van decreet. van de heer Filip Dewinter

1902 ( ) Nr. 1 5 februari 2013 ( ) stuk ingediend op. Voorstel van decreet. van de heer Filip Dewinter stuk ingediend op 1902 (2012-2013) Nr. 1 5 februari 2013 (2012-2013) Voorstel van decreet van de heer Filip Dewinter houdende wijziging van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking,

Nadere informatie

Voorbereiding beknopte omschrijving van de besluiten van de gemeenteraad van 16 december 2010

Voorbereiding beknopte omschrijving van de besluiten van de gemeenteraad van 16 december 2010 opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig: Kurt Vanryckeghem Voorzitter Rik Soens,

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad donderdag 18 december 2014

Verslag gemeenteraad donderdag 18 december 2014 Verslag gemeenteraad donderdag 18 december 2014 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad 9 november 2010

Verslag gemeenteraad 9 november 2010 Verslag gemeenteraad 9 november 2010 opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig: Kurt

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 01 december 2015

Verslag gemeenteraad dinsdag 01 december 2015 Verslag gemeenteraad dinsdag 1 december 215 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/7/25 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

van De raad voor maatschappelijk welzijn is vergaderd in de vergaderzaal van het sociaal huis in openbare zitting.

van De raad voor maatschappelijk welzijn is vergaderd in de vergaderzaal van het sociaal huis in openbare zitting. Notulen van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 2016-05-23 De voorzitter heeft de raad voor maatschappelijk welzijn van Liedekerke bijeengeroepen. De raadsleden hebben de oproeping

Nadere informatie

Gemeenteraad 05 mei 2009

Gemeenteraad 05 mei 2009 Gemeenteraad 05 mei 2009 Aanwezig: Kurt Vanryckeghem: Burgemeester-Voorzitter Rik Soens, Chantal Coussement, Kristof Chanterie, Jo Neirynck, Peter Desmet, Pietro Iacopucci, Henri Dewitte: Schepenen Freddy

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 03 juli 2012

Verslag gemeenteraad dinsdag 03 juli 2012 Verslag gemeenteraad dinsdag 03 juli 2012 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 12 januari 2016

Verslag gemeenteraad dinsdag 12 januari 2016 Verslag gemeenteraad dinsdag 12 januari 2016 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

- Volgende commissie: 27 juni 2017 om 18.15u. - Volgende gemeenteraad: 4 juli 2017 om 19.00u. - Afwezigheden bij dit punt: Philip Himpe: Raadslid

- Volgende commissie: 27 juni 2017 om 18.15u. - Volgende gemeenteraad: 4 juli 2017 om 19.00u. - Afwezigheden bij dit punt: Philip Himpe: Raadslid Verslag gemeenteraad dinsdag 06 juni 2017 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad woensdag 03 september 2014

Verslag gemeenteraad woensdag 03 september 2014 Verslag gemeenteraad woensdag 03 september 2014 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad donderdag 19 december 2013

Verslag gemeenteraad donderdag 19 december 2013 Verslag gemeenteraad donderdag 19 december 2013 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 01 oktober 2013

Verslag gemeenteraad dinsdag 01 oktober 2013 Verslag gemeenteraad dinsdag 01 oktober 2013 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 02 december 2014

Verslag gemeenteraad dinsdag 02 december 2014 Verslag gemeenteraad dinsdag 02 december 2014 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 29 maart 2010 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad 04 mei 2010

Verslag gemeenteraad 04 mei 2010 Verslag gemeenteraad 04 mei 2010 opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig: Kurt Vanryckeghem

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 22 december 2015

Verslag gemeenteraad dinsdag 22 december 2015 Verslag gemeenteraad dinsdag 22 december 2015 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

GEMEENTERAAD DD. 30 JANUARI 2013

GEMEENTERAAD DD. 30 JANUARI 2013 Wielsbeke, GEMEENTERAAD DD. 30 JANUARI 2013 Aan de Dames en Heren Gemeenteraadsleden van en te Wielsbeke, Dit is een vriendelijke uitnodiging tot de gemeenteraadszitting van 30 januari 2013 om 20.00 uur

Nadere informatie

Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 11/03/2013

Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 11/03/2013 Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 11/03/2013 Agenda: 1 2 3 4 5 6 7 8 Geldigverklaring verkiezing leden van de raad voor maatschappelijk welzijn. Kennisname. Geldigverklaring verkiezing politieraadsleden.

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 06 september 2016

Verslag gemeenteraad dinsdag 06 september 2016 Verslag gemeenteraad dinsdag 06 september 2016 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad 06 december 2011

Verslag gemeenteraad 06 december 2011 Verslag gemeenteraad 06 december 2011 opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig: Kurt

Nadere informatie

Voer hier uw titel in

Voer hier uw titel in Voer hier uw titel in Voer hier uw tekst in op niveau 1 Tweede niveau Voer Provincie- hier uw en titel in gemeenteraadsverkiezingen Voer hier uw tekst in op niveau 1 Zondag Tweede 14 niveau oktober 2012

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 08 mei 2012

Verslag gemeenteraad dinsdag 08 mei 2012 Verslag gemeenteraad dinsdag 08 mei 2012 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2013

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2013 1 NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2013 Aanwezig: mevr. Monda Wuytack, voorzitter. mevr. Micheline

Nadere informatie

Zitting van 22 januari 2013.

Zitting van 22 januari 2013. Zitting van 22 januari 2013. Aanwezig : MM. Verhaeghe, voorzitter; Servranckx, Peeters, Marchand, Croon, Laureys, Develter, Verstappen en Beens, leden; Dedecker, secretaris. De voorzitter opent de vergadering

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 19 november 2015 ============================================================

MEMORIE VAN TOELICHTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 19 november 2015 ============================================================ GEMEENTEBESTUUR KUURNE MEMORIE VAN TOELICHTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 19 november 2015 ============================================================ VOORSTEL VAN BESLISSINGEN Openbare zitting 1. Goedkeuren

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 2/01/2010 Punt 1: secretariaat - Kennisneming van het ontslag van Willy Vanhooren als burgemeester Eddy Gryson, voorzitter gemeenteraad ; Jacques

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 29 oktober 2012 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 14 januari 2014

Verslag gemeenteraad dinsdag 14 januari 2014 Verslag gemeenteraad dinsdag 14 januari 2014 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

Gemeente MAASMECHELEN Provincie LIMBURG Arrondissement TONGEREN NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

Gemeente MAASMECHELEN Provincie LIMBURG Arrondissement TONGEREN NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Gemeente MAASMECHELEN Provincie LIMBURG Arrondissement TONGEREN ZITTING VAN : 19 februari 2013 NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Pieters Andy - voorzitter Terwingen Raf - Burgemeester Lenssen Georges, Kortleven

Nadere informatie

Beknopte omschrijving gemeenteraad dinsdag 05 mei 2015

Beknopte omschrijving gemeenteraad dinsdag 05 mei 2015 Beknopte omschrijving gemeenteraad dinsdag 05 mei 2015 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten

Nadere informatie

LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 31/01/2013

LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 31/01/2013 LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 31/01/2013 De Gemeenteraad van de gemeente Kluisbergen heeft in zijn zitting van 31 januari 2013 volgende beslissingen genomen: OPENBARE ZITTING: 1.

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van maandag 21 mei 2012

Zitting van de gemeenteraad van maandag 21 mei 2012 Zitting van de gemeenteraad van maandag 21 mei 2012 Aanwezigen : Hofmans L. - Burgemeester Vermeesch R. - Voorzitter Muyshondt T., Verhaegen J., Damen N., De Pooter S., De Schutter S. - schepenen Janssens

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 APRIL 2015.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 APRIL 2015. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 APRIL

Nadere informatie

BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD

BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD G E M E E N T E 8610 Kortemark, 4 november 2011. KORTEMARK BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD De Voorzitter van de Gemeenteraad heeft de eer U uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad

Nadere informatie

Uittreksel uit het notulenboek van de gemeenteraad. Openbare vergadering van 2 januari 2013

Uittreksel uit het notulenboek van de gemeenteraad. Openbare vergadering van 2 januari 2013 STAD TONGEREN ARRONDISSEMENT TONGEREN PROVINCIE LIMBURG Uittreksel uit het notulenboek van de gemeenteraad. Openbare vergadering van 2 januari 2013 Aanwezig: Patrick Dewael, burgemeester-voorzitter (punten

Nadere informatie

ZITTING VAN

ZITTING VAN ZITTING VAN 31.05.2012. AANWEZIG : Jozef Browaeys, burgemeester-voorzitter; Robert De Meuleneire, Cecile Verheyen en Guy Glorieux, schepenen Hendrik Blommaert, schepen - voorzitter OCMW, Sabine Roobroeck,

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 07 april 2015

Verslag gemeenteraad dinsdag 07 april 2015 Verslag gemeenteraad dinsdag 07 april 2015 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

GEMEENTERAAD VAN 30 MAART 2017

GEMEENTERAAD VAN 30 MAART 2017 GEMEENTERAAD VAN 30 MAART 2017 Aanwezig: Jan Stevens, Rik Buyse, Magda Deprez, Rachida Abid, Daisy Haydon, Filiep De Vos, Georges Lambrecht, Marc Debie, Guido Callewaert, Carlos Verbrugghe, Sandra Devos,

Nadere informatie

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 27 oktober 2016

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 27 oktober 2016 ZITTING VAN DE RAAD VAN 24 NOVEMBER 2016 Aanwezig: Willy Cornelis, Voorzitter André Marguillier, Marc Michiels, Johan Neefs, Remy Peelaerts, Ann Sleyp, Roger Swinnen, Rita Van Cleynebreugel, Ann Wils,

Nadere informatie

GEMEENTERAAD VAN 24 NOVEMBER 2016

GEMEENTERAAD VAN 24 NOVEMBER 2016 GEMEENTERAAD VAN 24 NOVEMBER 2016 Aanwezig: Jan Stevens, burgemeester; Rik Buyse, Magda Deprez, Rachida Abid, Daisy Haydon, schepenen; Georges Lambrecht, Hilde Debommarez, Isabelle Decrans, Marc Debie,

Nadere informatie

Beknopte omschrijving gemeenteraad dinsdag 06 mei 2014

Beknopte omschrijving gemeenteraad dinsdag 06 mei 2014 Beknopte omschrijving gemeenteraad dinsdag 06 mei 2014 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 13 januari 2015

Verslag gemeenteraad dinsdag 13 januari 2015 Verslag gemeenteraad dinsdag 13 januari 2015 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

STAD WAREGEM Gemeenteplein WAREGEM

STAD WAREGEM Gemeenteplein WAREGEM Provincie : Arrondissement : West-Vlaanderen Kortrijk STAD WAREGEM Gemeenteplein 2 8790 WAREGEM LIJST MET DE BEKNOPTE OMSCHRIJVING van de besluiten van de Gemeenteraad genomen in zitting van 13 januari

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 03 maart 2015

Verslag gemeenteraad dinsdag 03 maart 2015 Verslag gemeenteraad dinsdag 03 maart 2015 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

Gemeenteraad Zitting van 21 januari 2016 AGENDA

Gemeenteraad Zitting van 21 januari 2016 AGENDA Gemeenteraad Zitting van 21 januari 2016 AGENDA Voor de volgende editie van Wegwijs in Wommelgem zal een groepsfoto genomen worden door fotografe Veerle Hofkens. Alle gemeenteraadsleden worden verwacht

Nadere informatie

Gemeentebestuur De Haan

Gemeentebestuur De Haan Gemeentebestuur De Haan SEC/AD Gemeenteraad dd. 22.05.2014 OVERZICHTSLIJST In uitvoering van art. 252 van het gemeentedecreet, houdende o.a. regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

Zitting van 18 december 2008

Zitting van 18 december 2008 STADSBESTUUR WAREGEM Uittreksel uit het register der notulen van de gemeenteraad Zitting van 18 december 2008 Aanwezig: Kurt Vanryckeghem burgemeester-voorzitter Rik Soens, Chantal Coussement, Kristof

Nadere informatie

Gemeenteraad 04 november 2014

Gemeenteraad 04 november 2014 BADSTAD Blankenberge, 10 november 2014 8370 BLANKENBERGE Gemeenteraad 04 november 2014 1 Mededelingen van de voorzitter OPENBARE ZITTING 2 Aanvraag Vlaams Belang conform artikel 29 van het Gemeentedecreet

Nadere informatie

Verslag vergadering gemeenteraadscommissie algemeen beleid op 08/09/2015

Verslag vergadering gemeenteraadscommissie algemeen beleid op 08/09/2015 Verslag vergadering gemeenteraadscommissie algemeen beleid op 08/09/2015 Aanwezig: C. De Jonghe, voorzitter; G. Soete, M. Declerck, J.M. Dedecker, D. Demarcke, L. Feys-Peelman, K. Devos, commissieleden

Nadere informatie

Dagorde van de gemeenteraad van 18 februari 2013

Dagorde van de gemeenteraad van 18 februari 2013 Dagorde van de gemeenteraad van 18 februari 2013 De voorzitter van de gemeenteraad, bij beslissing van 7 februari 2013, verzoekt de gemeenteraad te vergaderen, te beraadslagen en te beslissen op 18 februari

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR De Haan, 14 mei 2014. 8420 DE HAAN

GEMEENTEBESTUUR De Haan, 14 mei 2014. 8420 DE HAAN GEMEENTEBESTUUR De Haan, 14 mei 2014. 8420 DE HAAN Aan Peter BREEMERSCH, burgemeester; Onderwerp : Kurt DEVOOGHT, voorzitter; gemeenteraad Rudi CATTRYSSE bijeenroeping. Rudy CLAUS Marleen BOUWENS-DE SOETE

Nadere informatie

GECORO WAREGEM Huishoudelijk reglement

GECORO WAREGEM Huishoudelijk reglement GECORO huishoudelijk reglement 2014 blz. 1van 5 GR 04 maart 2014 GECORO WAREGEM Huishoudelijk reglement 1. Doelstellingen van de Gecoro Artikel 1 : De Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening,

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 11 MAART 2013 De zitting wordt geopend om 19u in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 4 april 2016 goed.

Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 4 april 2016 goed. Gemeente Vorselaar Overzicht van de raadsbesluiten van 02 mei 2016 01. Goedkeuring verslag vorige vergadering Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 4 april 2016 goed. 02. Kennisname nazicht

Nadere informatie

Proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering, gehouden te Kortrijk op donderdag 11 december 2014 om uur.

Proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering, gehouden te Kortrijk op donderdag 11 december 2014 om uur. FME/edw a 04 80 00 20141211-P.V..doc 18 december 2014 Proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering, gehouden te Kortrijk op donderdag 11 december 2014 om 16.30 uur. Ten jare tweeduizend en veertien,

Nadere informatie

BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD

BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD G E M E E N T E 8610 Kortemark, 22 februari 2013. KORTEMARK BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD De Voorzitter van de Gemeenteraad heeft de eer U uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD PROVINCIE WEST-VLAANDEREN STAD WERVIK UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 21/12/2007 Aanwezig : Afwezig : Johnny Goos, Burgemeester-Voorzitter; Rik Braem,

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING De voorzitter opent de zitting om 19:30 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda.

OPENBARE ZITTING De voorzitter opent de zitting om 19:30 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda. VERSLAG OCMW-raad DINSDAG 30 MEI 2017 aanwezig Axel Boen, voorzitter Rob Mennes, burgemeester Luc Vandekerkhof, Magda Schellemans, Albert Van Bogaert, Magda Claes, Tanya Jansegers, Ludovicus Remery, Ive

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 10 januari 2017

Verslag gemeenteraad dinsdag 10 januari 2017 Verslag gemeenteraad dinsdag 10 januari 2017 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP STAD BRUGGE MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP ARTIKEL 1: De Stedelijke Raad voor Personen met een Handicap heeft als doel: 1. A. op te treden als volwaardig

Nadere informatie

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK)

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) 1 Erkenning Artikel 1: in de gemeente Kaprijke wordt het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) opgericht conform de richtlijnen van het Besluit

Nadere informatie

De Gemeenteraad, In openbare vergadering,

De Gemeenteraad, In openbare vergadering, STATUTEN MILIEURAAD De Gemeenteraad, In openbare vergadering, Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 22 maart 2004 houdende wijzigingen van de statuten van de milieuraad ingevolge richtlijnen vastgelegd

Nadere informatie

B. Noz neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 2. R. Van Megroot neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 3.

B. Noz neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 2. R. Van Megroot neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 3. ZITTING VAN 17 MEI 2016. Tegenwoordig: R. De Caluwé, burgemeester-voorzitter; P. De Bock M. Fruytier T. Walbrecht, schepenen; R. Van Megroot, OCMW-voorzitter; G. Thierens E. Coppens L. Dieleman-van De

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 05 juli 2016

Verslag gemeenteraad dinsdag 05 juli 2016 Verslag gemeenteraad dinsdag 5 juli 216 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/7/25 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig: Kurt

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 07 oktober 2014

Verslag gemeenteraad dinsdag 07 oktober 2014 Verslag gemeenteraad dinsdag 07 oktober 2014 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KONINKLIJKE BELGISCHE WIELRIJDERSBOND

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KONINKLIJKE BELGISCHE WIELRIJDERSBOND v.z.w. KONINKLIJKE BELGISCHE WIELRIJDERSBOND, Globelaan 49, 1190 Brussel HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KONINKLIJKE BELGISCHE WIELRIJDERSBOND Het huishoudelijk reglement van de v.z.w. Koninklijke Belgische

Nadere informatie

de zitting van de GEMEENTERAAD OP 25 FEBRUARI 2013

de zitting van de GEMEENTERAAD OP 25 FEBRUARI 2013 20130225-1- 3 de zitting van de GEMEENTERAAD OP 25 FEBRUARI 2013 Zitting geopend om 20.00 uur Aanwezig : de Dames en Heren, Dirk Van Mechelen burgemeester-voorzitter, Sabine Van Dooren, Luc Devriese, Luc

Nadere informatie

Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014

Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014 Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014 Aanwezig: C. De Jonghe, voorzitter; Verontschuldigd: ; G. Soete, M. Declerck, K. Claeys-Goemaere, J.M. Dedecker, N. Lejaeghere, D. De Poortere,

Nadere informatie

Memorie van toelichting van de Gemeenteraad van donderdag 18 mei 2017

Memorie van toelichting van de Gemeenteraad van donderdag 18 mei 2017 Memorie van toelichting van de Gemeenteraad van donderdag 18 mei 2017 VOORSTEL VAN BESLISSINGEN GOEDKEUREN VERSLAG VORIGE GEMEENTERAAD 1. Goedkeuren verslag vorige gemeenteraad Het verslag van de gemeenteraad

Nadere informatie

Zitting van 18 februari 2013

Zitting van 18 februari 2013 PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- Zitting van 18 februari 2013 AANWEZIG: de heer Koenraad Van Coppenolle, voorzitter de dames Veerle Daems, Martine Dierickx, Marijke Gidts en Heleen Vangeel

Nadere informatie

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN 1.OPRICHTING Er wordt te Kortenaken een lokaal overleg kinderopvang en onderwijs opgericht, dat als adviesgevend orgaan wordt erkend.

Nadere informatie

1. Aankoop openbaar nut, onroerend goed Zwevegemstraat, Otegem

1. Aankoop openbaar nut, onroerend goed Zwevegemstraat, Otegem 1. Aankoop openbaar nut, onroerend goed Zwevegemstraat, Otegem Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het onroerend goed (1 199 m²), gelegen Zwevegemstraat 9 te Otegem, aan te kopen om reden van openbaar nut.

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 07 juni 2016

Verslag gemeenteraad dinsdag 07 juni 2016 Verslag gemeenteraad dinsdag 07 juni 2016 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

OCMW Zoersel Raad voor Maatschappelijk Welzijn pag. 1/10. RAADSZITTING VAN 16 mei 2013

OCMW Zoersel Raad voor Maatschappelijk Welzijn pag. 1/10. RAADSZITTING VAN 16 mei 2013 Raad voor Maatschappelijk Welzijn pag. 1/10 RAADSZITTING VAN 16 mei 2013 Aanwezig: Katrien Schryvers, voorzitter Alfons Christiaensen, Bert Claessens, Emery Frijters, Pieter Goedemé, Dirck Haest, Geert

Nadere informatie

Artikel 1. In de gemeente Destelbergen wordt een gemeentelijke Adviesraad voor Lokale Economie (ALE) opgericht.

Artikel 1. In de gemeente Destelbergen wordt een gemeentelijke Adviesraad voor Lokale Economie (ALE) opgericht. 23 mei 2013 DE GEMEENTERAAD, Overeenkomstig artikel 28 van het Gemeentedecreet in openbare zitting vergaderd; Overwegende dat de gemeenteraad in uitvoering van de artikelen 199 en 200 van het Gemeentedecreet

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 27 mei 2013 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 27 mei 2013 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 27 mei 2013 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de vergadering van 29 april 2013 worden ter goedkeuring voorgelegd

Nadere informatie

Gemeenteraad 02 mei 2007

Gemeenteraad 02 mei 2007 Gemeenteraad 02 mei 2007 Aanwezig: Kürt Vanryckeghem: Burgemeester-Voorzitter Rik Soens, Chantal Coussement, Kristof Chanterie, Jo Neirynck, Peter Desmet, Pietro Iacopucci, Henri Dewitte: Schepenen Freddy

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 04 februari 2014

Verslag gemeenteraad dinsdag 04 februari 2014 Verslag gemeenteraad dinsdag 04 februari 2014 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

JONGSTE RAADSLEDEN PUNT 4.B): DAVINE DUJARDIN & DELPHINE CLOET PUNTEN 5.C), 6.B), 7.B) & 42.: DAVINE DUJARDIN & ANN-SOPHIE KINDT

JONGSTE RAADSLEDEN PUNT 4.B): DAVINE DUJARDIN & DELPHINE CLOET PUNTEN 5.C), 6.B), 7.B) & 42.: DAVINE DUJARDIN & ANN-SOPHIE KINDT Provincie : Arrondissement : West-Vlaanderen Kortrijk STAD WAREGEM Gemeenteplein 2 8790 WAREGEM LIJST MET DE BEKNOPTE OMSCHRIJVING van de besluiten van de Gemeenteraad genomen in zitting van 06 mei 2008

Nadere informatie

GEMEENTERAAD DD. 30 NOVEMBER 2011

GEMEENTERAAD DD. 30 NOVEMBER 2011 GEMEENTERAAD DD. 30 NOVEMBER 2011 Aanwezig M.M.: Jan Stevens, burgemeester, Filiep De Vos, Marc Debie, Magda Deprez, Rik Buyse, Guido Callewaert (voorzitter OCMW), schepenen Georges Lambrecht, Mia Deloddere-Eeckhout,

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad dinsdag 03 februari 2015

Verslag gemeenteraad dinsdag 03 februari 2015 Verslag gemeenteraad dinsdag 03 februari 2015 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie