Installatiehandleiding router

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Installatiehandleiding router"

Transcriptie

1 NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA USA juli v1.0

2 2008 door NETGEAR, Inc. Alle rechten voorbehouden. Handelsmerken NETGEAR en het NETGEAR-logo zijn gedeponeerde handelsmerken en RangeMax en Smart Wizard zijn handelsmerken van NETGEAR. Inc. Microsoft, Windows en Windows NT zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation. Andere merk- en productnamen zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve eigenaars. Verklaring van de voorwaarden NETGEAR behoudt zich het recht voor om het in dit document beschreven product zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen in het belang van de verbetering van het interne ontwerp, de functionaliteit en/of de betrouwbaarheid. NETGEAR is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik of de toepassing van het (de) hierin beschreven product(en) of circuit(s). ii

3 Inhoudsopgave Aan de slag met de draadloze router...1 Uw nieuwe router uitpakken... 1 Dit hebt u nodig om te beginnen... 5 Twee installatiemethodes: installatie met de Smart Wizard of handmatige installatie... 6 Installatie met de Smart Wizard... 6 Handmatige installatie... 7 Toegang tot de draadloze router na installatie De firmware bijwerken Een draadloze basisverbinding instellen en testen De relevante draadloze beveiliging implementeren Productregistratie, ondersteuning en documentatie Problemen oplossen Standaard probleemoplossing Probleemoplossing met het ping-hulpprogramma Standaard configuratie Fabrieksinstellingen Het standaard wachtwoord en de fabrieksinstellingen herstellen Relevante documenten iii

4 iv

5 Aan de slag met de draadloze router Gefeliciteerd met uw aankoop van de NETGEAR WGR614v9 draadloze G-router. Controleer voordat u uw router installeert de inhoud van de verpakking (raadpleeg Uw nieuwe router uitpakken). Bekijk het voor- en achterpaneel van uw router (met name de lampjes) en de belangrijke informatie op het etiket van de router (raadpleeg Etiket op de onderzijde op pagina 5). Uw nieuwe router uitpakken De productverpakking dient de volgende items te bevatten: De router Een standaard die aan uw router kan worden geklikt Een netvoedingsadapter (verschilt per regio) Een gele Ethernet-kabel De installatie-cd met: de Smart Wizard -installatieassistent (Autorun.exe) een pdf-versie van deze handleiding een koppeling naar de online gebruikershandleiding Kaarten met garantie- en ondersteuningsinformatie Als een van de onderdelen defect is, ontbreekt of is beschadigd, dient u contact met uw NETGEARdealer op te nemen. Bewaar het karton en de originele verpakking voor het geval u het product ter reparatie dient te retourneren. Aan de slag met de draadloze router 1

6 De router installatieklaar maken: 1. Verwijder de beschermende film voorzichtig van beide zijden van de router. 2. Plaats uw router op een geschikte locatie (in de buurt van het ethernetmodem en bereikbaar voor de ethernetkabels van uw computer(s)). 3. Installeer uw router door een van de volgende stappen uit te voeren: Plaats de router in de verticale positie door de router in de meegeleverde standaard te klikken (niet afgebeeld). Plaats de router in de horizontale positie (zie Afbeelding 1). Afbeelding 1 2 Aan de slag met de draadloze router

7 Voorpaneel router Afbeelding U kunt de statuslampjes aan de voorzijde van de router gebruiken om de status te controleren. Tabel 1. Omschrijving van de statuslampjes Item Functie Activiteit Omschrijving 1 Voeding Aan De router is ingeschakeld. Knippert langzaam De firmware is corrupt. Raadpleeg De basisfuncties werken niet op pagina 20 voor instructies over het herstellen van de firmware van de router. De router is niet ingeschakeld. Uit 2 Test Aan Het systeem is bezig met initialiseren. Knippert De firmware wordt bijgewerkt of de fabrieksinstellingen worden hersteld. Uit Het systeem is gereed en actief. 3 Draadloos Aan De radio van de draadloze router is ingeschakeld. Uit De radio van de draadloze router is uitgeschakeld. 4 Internet Aan (oranje) De Ethernet-kabel is aangesloten, maar de router heeft geen internetadres. Aan (groen) De router heeft een internetadres. Knippert Er worden gegevens met het internet uitgewisseld. Aan de slag met de draadloze router 3

8 Tabel 1. Omschrijving van de statuslampjes (vervolg) Item Functie Activiteit Omschrijving 5 LAN (Local Area Network) Aan (groen) Knippert (groen) Aan (oranje) Knippert (oranje) Uit Er is een apparaat dat 100 Mbps ondersteunt op de LAN-poort aangesloten. Er worden gegevens verzonden met een snelheid van 100 Mbps. De LAN-poort heeft een verbinding gedetecteerd met een apparaat dat 10 Mbps ondersteunt. Er worden gegevens verzonden met een snelheid van 10 Mbps. Er is geen verbinding op deze LAN-poort gedetecteerd. Achterpaneel router De aansluitingen en overige die onder deze afbeelding worden genoemd bevinden zich op de achterzijde van de WGR614v9-router. Afbeelding De achterzijde van de router: 1. Uitgang voor de netvoedingsadapter 2. Vier lokale (LAN) 10/100 Mbps Ethernet-poorten om de router op de lokale computers aan te sluiten 3. Internet (WAN)-Ethernet-poort om de router op een kabel- of DSL-modem aan te sluiten 4. Knop voor het herstellen van de fabrieksinstellingen 5. Draadloze antenne 4 Aan de slag met de draadloze router

9 Etiket op de onderzijde Op het etiket aan de onderzijde van de router vindt u het serienummer, informatie over de poortaansluitingen en de statuslampjes en de standaard aanmeldingsgegevens. Afbeelding 4 Dit hebt u nodig om te beginnen U hebt het volgende nodig om de router te kunnen installeren: Een Internet abonnement van een provider. De configuratie-informatie die u van uw Internet Service Provider (ISP) hebt gekregen. Afhankelijk van hoe uw internetaccount is ingesteld, hebt u mogelijk de volgende gegevens nodig om met de router verbinding met het internet te maken: Host- en domeinnamen Aanmeldingsnaam en wachtwoord voor internettoegang (vaak een adres plus wachtwoord) Adressen van de domeinnaamserver (DNS) Vast of statisch IP-adres Uw ISP zou u alle informatie moeten hebben gegeven die u nodig hebt om verbinding met het internet te maken. Als u deze informatie niet kunt vinden, kunt u uw ISP hier om vragen. Als u een kabelmodem hebt, dient u de computer te gebruiken waarop u de internetdienst oorspronkelijk hebt geïnstalleerd. Aan de slag met de draadloze router 5

10 Twee installatiemethodes: installatie met de Smart Wizard of handmatige installatie Er zijn twee manieren waarop u uw router kunt installeren: Installatie met de Smart Wizard. Dit is de gemakkelijkste methode. De wizard leidt u door het installatieproces, voert verschillende stappen automatisch uit, controleert of er aan de noodzakelijke voorwaarden is voldaan en of de stappen die u uitvoert met succes zijn voltooid. Voor deze methode hebt u een pc met Microsoft Windows nodig. Handmatige installatie. Deze methode is het meest geschikt als u de wizard op de cd niet kunt gebruiken, een bestaande router vervangt of over voldoende technische kennis beschikt. Volg de instructies in deze handleiding op om de router te installeren. Gebruik de installatiemethode die voor u het gemakkelijkste is. Installatie met de Smart Wizard Het installatieproces met de wizard neemt ongeveer twintig minuten in beslag. 1. Plaats de NETGEAR-cd in een pc met Windows. De cd wordt automatisch opgestart en detecteert de taal die u op uw pc gebruikt. Accepteer de taalkeuze of kies een andere taal. Blader als de cd niet automatisch wordt opgestart naar de cd en dubbelklik op. 2. Klik als het welkomstscherm wordt weergegeven op Setup (Installatie) om de Smart Wizard te starten. Volg de instructies in de wizard op. Na afloop van de installatie plaatst de Smart Wizard een Router_Setup.html-bestand op het bureaublad van de computer zodat u de routerinstellingen kunt bekijken. Verder wordt er ook een snelkoppeling voor aanmelding bij de router op het bureaublad geplaatst zodat u snel toegang krijgt tot het hoofdmenu van de router. 6 Aan de slag met de draadloze router

11 Handmatige installatie De installatie van de router bestaat uit twee stappen: 1. Sluit de router op de ADSL- of kabelmodem aan en sluit een computer op de router aan (raadpleeg De router aansluiten). De computer dient zo te zijn ingesteld dat deze de TCP-/IP-netwerkinstellingen via DHCP automatisch van de router krijgt. Dit is meestal zo. Als u niet zeker weet of dit het geval is, dient u de wizard op de cd te gebruiken om deze instelling automatisch te activeren of de documentatie bij de computer te raadplegen. 2. Configureer de router voor gebruik met uw internetdienst (raadpleeg Toegang tot de draadloze router na installatie op pagina 10). De router aansluiten De router aansluiten: 1. Sluit de router, de computer en de modem aan. a. Zet de computer uit. b. Zet de kabel- of ADSL-breedbandmodem uit en haal de stekker uit het stopcontact. c. Zoek de Ethernet-kabel (1) waarmee uw computer op de modem is aangesloten. 1 2 Afbeelding 5 d. Haal de kabel alleen uit de modem (2). Aan de slag met de draadloze router 7

12 e. Sluit het andere uiteinde van de kabel (1) aan op een LAN-poort van de router, bijvoorbeeld LAN-poort 4 (3). 1 3 Afbeelding 6 f. Sluit het ene uiteinde van de met de router meegeleverde gele kabel (5) op de gele internetpoort van de router aan (4) en sluit het andere uiteinde op de modem aan (2) Afbeelding 7 Uw netwerkkabels zijn nu aangesloten en u bent klaar om uw netwerk op te starten. 8 Aan de slag met de draadloze router

13 2. Start het netwerk in de juiste volgorde op. Als u het netwerk niet in de juiste volgorde (opnieuw) opstart, is het misschien niet mogelijk om een verbinding met het internet tot stand te brengen. a. Steek eerst de stekker van de kabel- of DSL-modem in het stopcontact en zet de modem aan. Wacht 2 minuten. b. Sluit nu de netvoedingsadapter op de router aan en steek de stekker in het stopcontact. Wacht 1 minuut. c. Zet tot slot de computer aan. Als u een DSL-verbinding hebt en software gebruikt om verbinding met het internet te maken, dient u deze software niet uit te voeren. Selecteer hiervoor op het tabblad Verbindingen van Internet Explorer (onder Extra > Internetopties) de optie Nooit een verbinding kiezen. Afbeelding d. Controleer het volgende aan de hand van de statuslampjes van de router: Voeding. Het netvoedingslampje (1) dient continu groen te branden. Test. Het testlampje (2) dient continu oranje te branden als de router wordt ingeschakeld en gaat vervolgens uit. Draadloos. Het lampje voor draadloze verbinding (3) dient te branden. Internet. Het lampje van de internetpoort (4) dient te branden. Controleer als het lampje niet brandt of de Ethernet-kabel juist op de internetpoort van de router is aangesloten en of de modem is ingeschakeld. Aan de slag met de draadloze router 9

14 LAN. Een van de LAN-lampjes (5) dient te branden. Groen betekent dat uw computer communiceert met een snelheid van 100 Mbps en oranje dat uw computer communiceert met een snelheid van 10 Mbps. Als geen van de LAN-lampjes brandt, dient u te controleren of de Ethernet-kabel tussen de computer en de router aan beide uiteinden juist is aangesloten en of de computer is ingeschakeld. Raadpleeg Voorpaneel router op pagina 3 voor meer informatie over de statuslampjes. Raadpleeg De basisfuncties werken niet op pagina 20 voor meer informatie als de statuslampjes niet branden zoals beschreven. Toegang tot de draadloze router na installatie Nadat u de router handmatig hebt geïnstalleerd, dient u een browservenster te openen en u bij de router aan te melden om de draadloze installatie te voltooien. Als u de router met behulp van de installatie-cd hebt geïnstalleerd, dient u zich bij de router aan te melden om de instellingen te wijzigen. Toegang tot de router met behulp van de aanmeldingsnaam en het wachtwoord: 1. Voer in de adresbalk van uw browser in en druk op Enter. Afbeelding 9 U kunt verbinding met de router maken door een van de onderstaande URL's in de adresbalk van uw browser in te voeren en op Enter te drukken: Aan de slag met de draadloze router

15 Er wordt een aanmeldingsscherm weergegeven (Afbeelding 10). Afbeelding Voer als hier om wordt gevraagd admin in als de gebruikersnaam en password als het wachtwoord voor de router. Beide dienen zonder hoofdletters te worden ingevoerd. Om veiligheidsredenen heeft de router een eigen gebruikersnaam en wachtwoord. De gebruikersnaam en het wachtwoord van de router zijn niet de gebruikersnaam en het wachtwoord die u gebruikt om verbinding met het internet te maken. De website van de router wordt weergegeven. Als er geen activiteit is of u zich niet afmeldt, meldt de router u na 5 minuten inactiviteit automatisch af. 3. Als u de gebruikersnaam en het wachtwoord hebt gewijzigd, dient u uw nieuwe gebruikersnaam en wachtwoord in te voeren. Raadpleeg Ik kan me niet bij de router aanmelden op pagina 22 als u problemen hebt bij het aanmelden. Klik om de ondersteuningsinformatie of de gebruikershandleiding van de router te bekijken op Knowledge Base (Kennisbank) of Documentation (Documentatie) onder Web Support (Ondersteuning via het internet) in het hoofdmenu. Aan de slag met de draadloze router 11

16 De firmware bijwerken NETGEAR streeft ernaar de werking en de functies van uw router voortdurend te verbeteren. Om het voor u eenvoudig te maken om van de beste en recentste functies van uw router te profiteren, voorziet NETGEAR in een reeks verschillende methoden om uw product bij te werken. Met de Smart Wizard-installatieassistent kunt u als onderdeel van de installatie op updates controleren en deze installeren. De router beschikt over een updatefunctie waarmee u op updates kunt controleren en deze kunt installeren. U dient bij de router te zijn aangemeld om van deze functie gebruik te maken. Als deze opties (de fabrieksinstellingen) zijn geselecteerd, controleert de router telkens als u zich aanmeldt op nieuwe firmware: Check for Updated Firmware Upon Log-in (Controleren op bijgewerkte firmware bij aanmelding) op het scherm Firmware Update (Firmware bijwerken) Check for New Version Upon Log-in (Controleren op nieuwe versie bij aanmelding) op het scherm Router Upgrade (Router-upgrade) Verwijder om deze instelling uit te schakelen de vinkjes uit de vakjes. De firmware bijwerken nadat u uw router hebt ingesteld: 1. Meld u bij de router aan (raadpleeg Toegang tot de draadloze router na installatie op pagina 10). Het venster Thank You (Bedankt) en het scherm Firmware Update Assistant (Firmwareupdateassisent) worden weergegeven. Afbeelding De router controleert de NETGEAR-database op nieuwe firmware-imagebestanden. Als er geen nieuwe firmwareversie beschikbaar is, wordt het bericht No New Firmware Version Available 12 Aan de slag met de draadloze router

17 (Geen nieuwe firmwareversie beschikbaar) weergegeven. (Als u Cancel (Annuleren) selecteert, kunt u later alsnog op nieuwe firmware controleren. Raadpleeg Handmatig op nieuwe router firmware controleren: op pagina 13.) 3. Klik als er nieuwe firmware beschikbaar is en u deze wilt downloaden op Yes (Ja) en sla het bestand op uw vaste schijf op. De firmware-image is meestal een.img- of.chk-bestand en hoeft niet te worden gedecomprimeerd voordat u dit kunt gebruiken om uw router bij te werken. Als het bestand een.zip-bestand is, is de image echter gecomprimeerd en dient u dit bestand uit te pakken voordat u het kunt gebruiken. Op Windows-computers kan het WinZip-programma worden gebruikt om het bestand uit te pakken. De bijgewerkte firmware op uw router installeren: 1. Selecteer als het scherm Firmware Update (Firmware bijwerken) niet automatisch wordt weergegeven Router Upgrade (Router-upgrade) onder Maintenance (Onderhoud) in het hoofdmenu. Het scherm Router Upgrade (Router-upgrade) wordt weergegeven. 2. Klik op Browse (Bladeren) en blader naar de uitgepakte firmware-image die u naar uw pc hebt gedownload (het bestand eindigt op.img of.chk). 3. Klik nadat u het bestand hebt geselecteerd op Upload (Uploaden) om de software naar de router te verzenden. Het uploadproces neemt enkele minuten in beslag. Als het uploadproces is voltooid, wordt de router opnieuw opgestart. Ga nooit online, schakel de router en de computer niet uit en doe niets anders met de router totdat de router volledig opnieuw is opgestart. Wacht als het testlampje niet langer knippert een paar seconden voordat u de router gebruikt. 4. Selecteer nadat de router opnieuw is opgestart Router Status (Status van de router) onder Maintenance (Onderhoud) in het hoofdmenu. Controleer de firmwareversie om na te gaan of de router de nieuwe software heeft geïnstalleerd. Volg als u tijdens de installatie No (Nee) hebt geselecteerd en later alsnog op nieuwe firmware wilt controleren de onderstaande procedure. NETGEAR beveelt aan de huidige firmwareversie van uw router te bepalen voordat u op de NETGEAR-website op updates controleert. Ga vervolgens naar de NETGEAR-website en selecteer het modelnummer van deze router. Download als er een nieuwe versie van de firmware beschikbaar is de firmware naar uw computer en upgrade uw router. Handmatig op nieuwe router firmware controleren: 1. Meld u bij de router aan (raadpleeg Toegang tot de draadloze router na installatie op pagina 10). 2. Selecteer Router Status (Status van de router) onder Maintenance (Onderhoud) in het hoofdmenu. Noteer als het scherm Router Status (Status van de router) wordt weergegeven het versienummer van de routerfirmware. 3. Ga naar en selecteer Downloads (Downloads) in de menubalk. Aan de slag met de draadloze router 13

18 4. Selecteer WGR614v9 in de meerkeuzelijst Product Selection (Productselectie). De pagina voor productondersteuning voor uw router wordt weergegeven. 5. Vergelijk onder Downloads (Downloads) de recentste firmwareversie die wordt aangeboden met de firmwareversie op het statusscherm van uw router. 6. Klik als de versie op de NETGEAR-website recenter is op het versienummer. Klik vervolgens met de rechtermuisknop op Right-click and Save to Download (Opslaan om te downloaden) en sla het bestand op uw vaste schijf op. 7. Volg de procedure in De bijgewerkte firmware op uw router installeren: op pagina 13 op om het updateproces te voltooien. Raadpleeg als u er met deze methoden niet in slaagt om de update uit te voeren de online gebruikershandleiding voor meer informatie. De gebruikershandleiding is beschikbaar via de koppeling Documentation (Documentatie) in het hoofdmenu van de router (of via de koppeling op de installatie-cd). Een draadloze basisverbinding instellen en testen Volg de instructies op om een draadloze basisverbinding in te stellen en te testen. Zodra u een draadloze basisverbinding hebt ingesteld, kunt u de beveiligingsinstellingen naar wens aanpassen. Een draadloze basisverbinding instellen en testen: 1. Meld u bij de router aan (raadpleeg Toegang tot de draadloze router na installatie op pagina 10). Als uw router is ingesteld om automatisch op firmware-updates te controleren (fabrieksinstellingen), wordt er bij elke aanmelding op nieuwe firmware gecontroleerd. Schakel als u deze functie wilt uitschakelen het vakje bij een van de volgende opties uit: Check for Updated Firmware Upon Log-in (Controleren op bijgewerkte firmware bij aanmelding) op het scherm Firmware Update (Firmware bijwerken) Check for New Version Upon Log-in (Controleren op nieuwe versie bij aanmelding) op het scherm Router Upgrade (Router-upgrade) 2. Selecteer om de installatiewizard weer te geven Setup Wizard (Installatiewizard) in het hoofdmenu. 14 Aan de slag met de draadloze router

19 Afbeelding Voer een van de volgende stappen uit: Klik op Yes (Ja). De wizard leidt u door de basisinstellingen (ga verder met stap 8). Klik op No. I Want To Configure the Router Myself (Nee, ik wil de router zelf configureren) en ga vervolgens verder met de volgende stap. 4. Selecteer Wireless Settings (Draadloze instellingen) onder Setup (Installatie) in het hoofdmenu. 5. Houd er rekening mee dat de standaard SSID (Service Set Identification Key) NETGEAR is. De SSID van alle draadloze adapters moet overeenkomen met de SSID die u in de router configureert. Als deze niet overeenkomen, kunt u geen draadloze verbinding tot stand brengen. 6. Selecteer de regio waarin de draadloze interface wordt gebruikt. 7. Klik op Apply (Toepassen) om de wijzigingen op te slaan. Als u de router vanaf een draadloze computer configureert en u de SSID, het kanaal of de beveiligingsinstellingen van de router verandert, wordt de draadloze verbinding verbroken als u op Apply (Toepassen) klikt. Vervolgens dient u de draadloze instellingen van uw computer te wijzigen zodat deze overeenkomen met de nieuwe instellingen van de router. 8. Configureer en test uw computers voor draadloze verbindingen. 9. Configureer de draadloze adapter van uw computers zo dat deze dezelfde SSID (draadloze netwerknaam) hebben als de router. Controleer of deze draadloos verbinding maken en of ze via DHCP een IP-adres van de router verkrijgen. Aan de slag met de draadloze router 15

20 De relevante draadloze beveiliging implementeren Binnenshuis kunnen computers een verbinding tot stand brengen via g draadloze netwerken op een afstand van ruim 100 meter. Deze afstanden kunnen anderen buiten uw directe omgeving de mogelijkheid bieden om toegang tot uw netwerk te krijgen. In tegenstelling tot bekabelde netwerken worden draadloze gegevenstransmissies niet door muren gehinderd en kunnen ze door iedereen met een compatibele adapter worden ontvangen. Gebruik daarom de beveiligingsfuncties van uw draadloze apparatuur. De router beschikt over zeer efficiënte beveiligingsfuncties. Gedetailleerde informatie hierover vindt u in de gebruikershandleiding, die beschikbaar is via een koppeling op de installatie-cd en in het hoofdmenu van uw router. Volg de instructies in deze handleiding en op de hulpschermen van de router op om de beveiligingsfuncties in overeenstemming met uw behoeften in te stellen. Draadloze beveiliging inschakelen: 1. Meld u bij de router aan (raadpleeg Toegang tot de draadloze router na installatie op pagina 10). 2. Selecteer Wireless Settings (Draadloze instellingen) onder Setup (Installatie) in het hoofdmenu. 3. Selecteer bij Security Options (Beveiligingsopties) de gewenste beveiliging. None (Geen). (Niet aanbevolen.) WEP (WEP). Deze optie biedt beveiliging die compatibel met mijn apparatuur is (niet aanbevolen als betrouwbaar). WPA-PSK (TKIP) (WPA-PSK (TKIP)). Deze optie biedt de betrouwbaarste beveiliging die compatibel met mijn apparatuur is. WPA2-PSK (AES) (WPA2-PSK (AES)). Deze optie biedt de betrouwbaarste beveiliging die compatibel met mijn apparatuur is. WPA-PSK (TKIP) + WPA2-PSK (AES) or Mixed Mode (WPA-PSK (TKIP) + WPA2- PSK (AES) of Gemengde modus). Deze optie biedt de meest betrouwbare beveiliging en is het eenvoudigst om te implementeren, maar is mogelijk niet compatibel met oudere adapters. Volg de instructies in de gebruikershandleiding of op de hulpschermen van de router op als u hulp nodig hebt bij het instellen van de beveiligingsfuncties. 4. Klik op Apply (Toepassen) om de instellingen op te slaan. 16 Aan de slag met de draadloze router

21 Productregistratie, ondersteuning en documentatie Registreer uw product op U dient het product te registreren voordat u gebruik van de telefonische ondersteuningsdienst van NETGEAR kunt maken. Ga naar voor productupdates en ondersteuning via het internet. De documentatie staat op de cd, op de ondersteuningswebsite en op de documentatiewebsite. Klik als de router verbinding met het internet heeft in het menu Web Support (Ondersteuning via het internet) op de koppeling Knowledge Base (Kennisbank) voor ondersteuningsinformatie of op Documentation (Documentatie) voor documentatie voor de router. Aan de slag met de draadloze router 17

22 18 Aan de slag met de draadloze router

23 Problemen oplossen In dit hoofdstuk staat informatie over het oplossen van problemen met de router. De volgende problemen komen aan bod: Veelvoorkomende problemen De basisfuncties werken niet op pagina 20 Ik kan me niet bij de router aanmelden op pagina 22 De internetverbinding werkt niet op pagina 22 Het pad van een pc naar de router testen op pagina 25 Het pad van een pc naar het internet testen op pagina 25 Standaard probleemoplossing Hier volgen een aantal tips voor het oplossen van eenvoudige problemen. Veelvoorkomende problemen Controleer op deze veelvoorkomende problemen. Start uw netwerk altijd in deze volgorde op: 1. Zet de modem uit en haal de stekker uit het stopcontact. Zet vervolgens de router en uw computer uit. 2. Zet de modem aan en wacht twee minuten. 3. Zet de router aan en wacht een minuut. 4. Zet de computer aan. Controleer of de Ethernet-kabels juist zijn aangesloten: 1. Het internetstatuslampje op de router brandt als de Ethernet-kabel tussen de router en de modem juist is aangesloten en de modem en de router beide zijn ingeschakeld (raadpleeg Voorpaneel router op pagina 3). 2. Voor elke ingeschakelde computer die juist met een Ethernet-kabel op de router is aangesloten, gaat het bijbehorende LAN-poortstatuslampje van de router branden (raadpleeg Voorpaneel router op pagina 3). Op het etiket aan de onderzijde van de router vindt u het nummer van de verschillende LAN-poorten terug (raadpleeg Etiket op de onderzijde op pagina 5). Problemen oplossen 19

24 Controleer of de netwerkinstellingen van de computer juist zijn: 1. Controleer of de via LAN aangesloten computers zijn geconfigureerd om via DHCP automatisch een IP-adres te verkrijgen. Raadpleeg voor meer informatie de met uw computer meegeleverde documentatie of Relevante documenten op pagina Controleer of het MAC-adres vereist is. Als u een kabelmodem hebt, dient u over het algemeen het MAC-adres van de bij de account geregistreerde computer te gebruiken. Selecteer als dit het geval is in het gedeelte Router MAC Address (MAC-adres van de router) van het scherm Basic Settings (Basisinstellingen) de optie Use this Computer's MAC Address (MAC-adres van de computer gebruiken). Klik op Apply (Toepassen) om de instellingen op te slaan. Start het netwerk in de juiste volgorde opnieuw op. Controleer de statuslampjes op de router om te zien of deze juist werkt. Stel als het netvoedingslampje twee minuten na het inschakelen van de router niet groen brandt de router opnieuw in aan de hand van de instructies in Het standaard wachtwoord en de fabrieksinstellingen herstellen op pagina 28. De basisfuncties werken niet Controleer nadat u de router hebt ingeschakeld de volgende statuslampjes: 1. Controleer nadat u de router hebt ingeschakeld of het netvoedingslampje brandt. a. Controleer of het netsnoer juist op de router is aangesloten en of de netvoedingsadapter juist op een functionerende stroombron is aangesloten. b. Controleer of u de netvoedingsadapter gebruikt die door NETGEAR met dit product is meegeleverd. Als het probleem niet is opgelost, is er een probleem met de hardware en dient u contact met de technische ondersteuning op te nemen. 2. Controleer of het testlampje binnen een paar seconden gaat branden. Dit wil zeggen dat de zelftestprocedure wordt uitgevoerd. 3. Controleer na ongeveer 30 seconden of: a. het testlampje uit is; b. de LAN-poortlampjes van alle aangesloten LAN-poorten branden; c. de internetpoort is aangesloten en het bijbehorende lampje brandt; d. het lampje van de draadloze poort brandt. 20 Problemen oplossen

25 Als het lampje van een van de poorten brandt, is er verbinding met het aangesloten apparaat. Als er een apparaat dat 100 Mbps ondersteunt op een LAN-poort is aangesloten, dient u te controleren of het lampje van de poort groen brandt. Als er een apparaat dat 10 Mbps ondersteunt op de poort is aangesloten, brandt het lampje oranje. Raadpleeg Voorpaneel router op pagina 3 voor meer informatie over de statuslampjes. Het netvoedingslampje knippert langzaam en ononderbroken groen: De firmware van de router is corrupt. 1. Controleer of de computer op de router is aangesloten en of de router is ingeschakeld. 2. Plaats de met uw router meegeleverde installatie-cd in uw computer. Blader als de cd niet automatisch wordt opgestart naar de cd en dubbelklik op Autorun-bestand dat met een hoofdletter A begint. of het 3. Klik in het cd-menu eerst op Supporting Software (Ondersteuningssoftware) en vervolgens op Netgear Firmware Recovery Utility (Herstelprogramma voor Netgear-firmware). Volg de aanwijzingen op het scherm op om de firmware te herstellen. Met de installatie van het hulpprogramma wordt er een snelkoppeling naar het herstelprogramma van NETGEAR op de desktop geplaatst. 4. Volg nadat de firmware is hersteld de aanwijzingen op het scherm op om de configuratieinstellingen te herstellen. Het testlampje gaat niet branden of blijft branden: Als de router wordt ingeschakeld, gaat het testlampje gedurende ongeveer 30 seconden branden en vervolgens gaat het weer uit. Als het testlampje niet gaat branden of blijft branden, is er een probleem met de router. 1. Zet als alle lampjes, waaronder het testlampje, één minuut na het inschakelen nog steeds branden de router uit en weer aan om te zien of het probleem zo wordt verholpen. 2. Herstel de fabrieksinstellingen van de router. Hierdoor wordt het IP-adres van de router ingesteld op Deze procedure wordt uitgelegd in Het standaard wachtwoord en de fabrieksinstellingen herstellen op pagina 28. Als het probleem niet is opgelost, is er een probleem met de hardware en dient u contact met de technische ondersteuning op te nemen. Problemen oplossen 21

26 Controleer als de lampjes van de LAN-poorten en de internetpoort niet branden als de Ethernet-verbinding tot stand wordt gebracht of: 1. de Ethernet-kabel juist op de router en de computer is aangesloten; 2. de aangesloten computer is ingeschakeld; 3. u hetzelfde type Ethernet-kabel gebruikt als met de router is meegeleverd. Ik kan me niet bij de router aanmelden Als u zich niet bij de router kunt aanmelden, dient u het volgende te controleren: de Ethernet-verbinding tussen de computer en de router als u een computer met Ethernetverbinding gebruikt (zoals beschreven in het vorige gedeelte). de aanmeldingsgegevens. De standaard gebruikersnaam is admin en het wachtwoord is password. Zorg ervoor dat Caps Lock is uitgeschakeld wanneer u deze informatie invoert. Java, JavaScript of ActiveX dient op uw browser te zijn ingeschakeld. Als u Internet Explorer gebruikt, dient u op Vernieuwen te klikken om ervoor te zorgen dat het Java-applet wordt geladen. Sluit de browser en start deze opnieuw op. De internetverbinding werkt niet Als de router geen verbinding met het internet kan maken, dient u te controleren of de internetverbinding actief is. Controleer vervolgens of de router een internetadres ontvangt. Controleer of de internetverbinding werkt: 1. De internetverbinding. Controleer eerst of de kabel- of ADSL-modem een goede internetverbinding heeft. De statuslampjes op de kabel- of ADSL-modem geven aan of de verbinding in orde is. Raadpleeg de documentatie bij de modem of bel uw Internet Service Provider voor meer informatie over het controleren van de verbinding van de modem. 2. Het internetlampje van de draadloze router brandt of knippert groen. Als het internetlampje groen brandt of knippert, is de internetverbinding in orde en zijn de kabels juist aangesloten. 3. Het internetlampje van de draadloze router knippert oranje. Als het internetlampje oranje knippert, probeert de router een internetverbinding met de serviceprovider tot stand te brengen. Het lampje dient na enkele minuten groen te worden. Controleer als dit niet gebeurt de internetverbinding van de modem. 4. Het internetlampje van de draadloze router brandt niet. Als het internetlampje niet brandt, dient u te controleren of de Ethernet-kabel juist op de kabel- of ADSL-modem en de computer is aangesloten en of zowel de modem als de router is ingeschakeld. 22 Problemen oplossen

27 Een IP-adres verkrijgen Als de router geen verbinding met het internet kan maken en het internetlampje oranje brandt of knippert, dient u te controleren of de router een internet-ip-adres van uw serviceprovider ontvangt. Als u geen statisch IP-adres hebt, vraagt de router automatisch een IP-adres aan bij uw serviceprovider. Het IP-adres via de browserinterface controleren: 1. Meld u bij de router aan. 2. Gebruik Router Status (Status van de router) onder Maintenance (Onderhoud) om te controleren of er een IP-adres voor de internetpoort wordt weergegeven. Als wordt weergegeven, ontvangt de router geen IP-adres van uw serviceprovider. Als de router geen IP-adres van uw serviceprovider ontvangt, kan dit de volgende oorzaken hebben: Uw serviceprovider vereist aanmelding. Vraag uw serviceprovider of PPP over Ethernet (PPPoE)-aanmelding vereist is. De servicenaam, de gebruikersnaam of het wachtwoord is mogelijk verkeerd ingesteld. Raadpleeg Problemen met PPPoE oplossen. Mogelijk controleert uw serviceprovider de hostnaam van uw computer. Wijs in het menu Basic Settings (Basisinstellingen) de hostnaam van de computer van uw ISPaccount aan de router toe. Mogelijk mag van uw serviceprovider slechts één Ethernet MAC-adres verbinding met het internet maken en controleert de provider het MAC-adres van uw computer. Voer in dit geval een van de volgende stappen uit: Vertel uw serviceprovider dat u een nieuw netwerkapparaat hebt aangeschaft en vraag deze het MAC-adres van de router te gebruiken. Configureer de router zo dat deze het MAC-adres van uw computer spooft. Dit kan via het menu Basic Settings (Basisinstellingen). Raadpleeg de online hulp via het hoofdmenu van de router. Problemen met PPPoE oplossen Problemen met de PPPoE-verbinding oplossen: 1. Meld u bij de router aan. 2. Selecteer Router Status (Status van de router) onder Maintenance (Onderhoud) in het hoofdmenu. 3. Klik op de knop Connection Status (Status van de verbinding). 4. Als bij alle stappen OK wordt weergegeven, is de PPPoE-verbinding in orde. 5. Als bij een van de stappen Failed (Mislukt) wordt weergegeven, kunt u proberen om de verbinding te herstellen door op Connect (Verbinden) te klikken. De router blijft proberen om verbinding te maken. Problemen oplossen 23

28 Als u na een paar minuten nog steeds geen verbinding kunt maken, gebruikt u mogelijk een verkeerde servicenaam, een verkeerde gebruikersnaam of een verkeerd wachtwoord. Het is mogelijk dat er een provisioning probleem met uw ISP is. Tenzij u de verbinding handmatig instelt, voert de router geen verificatie met PPPoE uit totdat er gegevens naar het netwerk worden verzonden. Problemen met surfen op het internet oplossen Als de router een IP-adres ontvangt, maar de computer geen webpagina's van het internet kan laden, dient u het volgende te controleren. Uw computer herkent de adressen van de DNS-servers mogelijk niet. Een DNS-server is een host op het internet die internetnamen (zoals www-adressen) in numerieke IP-adressen omzet. Uw ISP verstrekt meestal de adressen van een of twee DNS-servers die u kunt gebruiken. Als u tijdens de configuratie van de router een DNS-adres hebt ingevoerd, dient u uw computer opnieuw op te starten. U kunt uw computer ook handmatig met DNS-adressen configureren, zoals uitgelegd in de documentatie bij uw computer. Uw computer heeft de router mogelijk niet als de standaard gateway geconfigureerd. Start de computer opnieuw op en controleer of het adres ( ) van de router als het standaard gateway-adres van de computer is ingesteld. Het standaard adres van de router is De router schakelt echter automatisch op een ander adres over als deze een conflict detecteert met het adres dat de router van de modem ontvangt. In dit geval dient u zich via bij de router aan te melden en het LAN-IP-adres te controleren. Selecteer LAN IP Setup (LAN-IP instellen) onder Advanced (Geavanceerd) in het hoofdmenu. Noteer het IP-adres onder LAN TCP/IP Setup (LAN-TCP/IP instellen). Dit adres dient met het standaard IP-adres van de gateway van de computer overeen te komen. Probleemoplossing met het ping-hulpprogramma De meeste computers en routers beschikken over een diagnosehulpmiddel dat ping wordt genoemd. Bij een ping wordt een verzoek naar het doelapparaat verzonden. Dat apparaat geeft vervolgens antwoord. Met het ping-hulpprogramma kunnen problemen met netwerken eenvoudig worden opgelost. In dit gedeelte vindt u geavanceerde technieken om problemen op te lossen. 24 Problemen oplossen

29 Het pad van een pc naar de router testen U kunt de router pingen om te controleren of het LAN-pad van de computer naar de router juist is ingesteld. 1. Klik in de Windows-taakbalk op Start en selecteer Uitvoeren. 2. Voer in het veld Ping in, gevolgd door het adres van de router (zie het onderstaande voorbeeld): ping 3. Klik op OK. Er verschijnt een bericht zoals in het onderstaande voorbeeld: Pinging with 32 bytes of data Als het pad werkt, verschijnt het volgende bericht: Reply from : bytes=32 time=nn ms TTL=xxx Als het pad niet werkt, verschijnt het volgende bericht: Request timed out Ping request could not find host Please check the name and try again. Als het pad niet juist functioneert, hebt u mogelijk een van de volgende problemen: Slechte fysieke verbindingen Controleer of het lampje van de LAN-poort brandt. Als het lampje niet brandt, dient u de instructies in De basisfuncties werken niet op pagina 20 op te volgen. Controleer of de betreffende lampjes van de netwerkinterfacekaart van de computer branden. Onjuiste netwerkconfiguratie Controleer of de besturingssoftware van de Ethernet-kaart en de TCP-/IP-software beide zijn geïnstalleerd en op uw pc zijn geconfigureerd. Het pad van een pc naar het internet testen Nadat u hebt gecontroleerd of het pad tussen de computer en de router juist werkt, dient u het pad van uw pc naar het internet te testen. Voer in Windows Start > Uitvoeren... het volgende in: PING -n 10 <IP address> waarbij <IP address> het IP-adres van een extern apparaat zoals de DNS-server van uw ISP is. Als het pad juist functioneert, worden antwoorden zoals in het vorige gedeelte weergegeven. Als u geen antwoorden ontvangt: Problemen oplossen 25

30 Controleer of uw pc het IP-adres van de router als de standaard gateway heeft ingesteld. Als de IP-configuratie van uw pc via DHCP wordt toegewezen, is deze informatie niet zichtbaar op het netwerkconfiguratiescherm van uw pc. Controleer of het IP-adres van de router als de standaard TCP-/IP-gateway is ingesteld. Controleer of het netwerkadres van uw pc (het gedeelte van het IP-adres aangegeven door het netmasker) verschilt van het netwerkadres van het externe apparaat. Als uw ISP een hostnaam aan uw pc heeft toegewezen, dient u die hostnaam bij Account Name (Accountnaam) in het menu Basic Settings (Basisinstellingen) in te voeren. 26 Problemen oplossen

31 Standaard configuratie Fabrieksinstellingen In dit gedeelte staan de fabrieksinstellingen en de technische specificaties van de WGR614v9 draadloze G-router. Tabel 2. Fabrieksinstellingen van de draadloze router Functie Fabrieksinstelling Netwerkprotocol en compatibiliteit met normen Gegevens- en routingprotocollen: Netvoedingsadapter Noord-Amerika: Groot-Brittannië, Australië: Europa: Japan: Alle regio's (uitgang): Fysieke specificaties Afmetingen: Gewicht: TCP/IP, DHCP, PPPoE, PPTP, Bigpond, Dynamic DNS en UPnP 120 V, 60 Hz, ingang 240 V, 50 Hz, ingang 230 V, 50 Hz, ingang 100 V, 50/60 Hz, ingang 12 V DC bij 1,0 A uitgang 28 x 175 x 119 mm 0,26 kg Omgevingsspecificaties Temperatuur tijdens bedrijf: 0 tot 40 C Vochtigheidsgraad tijdens bedrijf: Maximale relatieve vochtigheid 90%, niet condenserend Elektromagnetische straling Voldoet aan de vereisten van: FCC Deel 15; EN ; EN (CE LVD) Standaard configuratie 27

32 Tabel 2. Fabrieksinstellingen van de draadloze router Functie Fabrieksinstelling Interface-specificaties LAN: WAN: 10BASE-T of 100BASE-Tx, RJ-45 10BASE-T of 100BASE-Tx, RJ-45 Het standaard wachtwoord en de fabrieksinstellingen herstellen U kunt de fabrieksinstellingen herstellen en de gebruikersnaam van de router opnieuw op admin, het wachtwoord opnieuw op password en het IP-adres opnieuw op instellen. Tijdens deze procedure worden alle momenteel geldende configuratie-instellingen gewist en de fabrieksinstellingen hersteld. De fabrieksinstellingen herstellen: 1. Gebruik een scherp voorwerp, bijvoorbeeld een pen of een paperclip, om de knop voor het herstellen van de fabrieksinstellingen op het achterpaneel van de router ongeveer 20 seconden ingedrukt te houden totdat het testlampje gaat knipperen (raadpleeg Achterpaneel router op pagina 4). 2. Laat de knop voor het herstellen van de fabrieksinstellingen los en wacht totdat de router opnieuw is opgestart en het testlampje niet langer brandt. De fabrieksinstellingen worden hersteld en u krijgt met behulp van de fabrieksinstellingen vanaf uw webbrowser toegang tot de router. 28 Standaard configuratie

33 Relevante documenten In deze tabel vindt u koppelingen naar het referentiemateriaal met meer informatie over de technologieën in uw NETGEAR-product. Tabel 3. Referentiemateriaal Document Basisgegevens TCP/IPnetwerk (Engels) Uw netwerk klaarmaken (Engels) Verklarende woordenlijst (Engels) Koppeling Relevante documenten 29

34 30 Relevante documenten

35 Registratie en certificaten Productregistratie, ondersteuning en documentatie Registreer uw product op U dient zich te registreren voordat u onze telefonische ondersteuningsdienst kunt gebruiken. Ga naar voor productupdates en ondersteuning via het internet. De documentatie staat op de cd, de ondersteuningswebsite en de documentatiewebsite. Klik als de router met het internet is verbonden op de koppeling KnowledgeBase (Kennisbank) voor ondersteuningsinformatie of op Documentation (Documentatie) voor de online gebruikershandleiding van de router. De maximale draadloze signaalsnelheid is afgeleid van de specificaties in IEEE-norm De daadwerkelijke overdrachtssnelheid varieert. Netwerkomstandigheden en omgevingsfactoren zoals het volume van het netwerkverkeer, bouw- en constructiematerialen en netwerkoverhead verlagen de daadwerkelijke snelheid van de gegevensoverdracht. Conformiteitsverklaring van de Federal Communications Commission (FCC): verklaring betreffende radiofrequentie Dit apparaat is getest en in overeenstemming bevonden met de grenswaarden voor een digitaal apparaat Klasse B conform deel 15 van de FCC-regels. Deze grenswaarden bestaan om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storing in een particuliere installatie. Door deze apparatuur wordt radiofrequentie-energie gegenereerd, gebruikt en mogelijk uitgestraald. Als de apparatuur onjuist wordt geïnstalleerd en gebruikt, kan radiostoring worden veroorzaakt. Er is echter geen garantie dat in een bepaalde installatie geen storing zal optreden. Als het apparaat storing in radio- of televisieontvangst veroorzaakt, hetgeen kan worden vastgesteld wanneer de apparatuur wordt uiten aangezet, kunt u met de volgende maatregelen trachten de storing te verhelpen: Verander de positie van de ontvangstantenne. Zet de apparatuur en het ontvangende apparaat verder bij elkaar vandaan. Sluit de apparatuur niet aan op hetzelfde stopcontact als het ontvangende apparaat. Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp. 31

36 32

Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten

Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u de router dient aan te sluiten en hoe u hiermee verbinding met het internet kunt maken. Wat zit er in de doos? De

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Problemen oplossen

Hoofdstuk 2 Problemen oplossen Hoofdstuk 2 Problemen oplossen In dit hoofdstuk staat informatie over het oplossen van problemen met de router. Snelle tips Hier volgen een aantal tips voor het oplossen van eenvoudige problemen. Start

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten

Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u de router dient aan te sluiten en hoe u hiermee verbinding met het internet kunt maken. Wat zit er in de doos? De

Nadere informatie

Installatiehandleiding router. NETGEAR, Inc. 4500 Great America Parkway Santa Clara, CA 95054 Verenigde Staten

Installatiehandleiding router. NETGEAR, Inc. 4500 Great America Parkway Santa Clara, CA 95054 Verenigde Staten Installatiehandleiding router NETGEAR, Inc. 4500 Great America Parkway Santa Clara, CA 95054 Verenigde Staten 208-10048-01 17-01-2006 2006 door NETGEAR, Inc. Alle rechten voorbehouden. Handelsmerken NETGEAR

Nadere informatie

Het draadloze Router Installatie Handboek

Het draadloze Router Installatie Handboek Het draadloze Router Installatie Handboek NETGEAR, Inc. 4500 Great America Parkway Santa Clara, CA 95054 Verenigde Staten 208-10079-01 2006-03 2006 door NETGEAR, Inc. Alle rechten voorbehouden. Handelsmerken

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Problemen oplossen

Hoofdstuk 2 Problemen oplossen Hoofdstuk 2 Problemen oplossen Dit hoofdstuk geeft informatie over het oplossen van problemen met uw draadloze ADSL modem router. Na de omschrijving van het probleem worden er instructies gegeven om u

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten

Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe u de router op uw Local Area Network (LAN) installeert en verbinding maakt met het internet. Er wordt uitgelegd hoe

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten

Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe u de router op uw Local Area Network (LAN) installeert en verbinding maakt met het internet. Er wordt uitgelegd hoe

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten

Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe u de router op uw Local Area Network (LAN) installeert en verbinding maakt met het internet. Er wordt uitgelegd hoe

Nadere informatie

Het draadloze Router Installatie Handboek

Het draadloze Router Installatie Handboek Het draadloze Router Installatie Handboek NETGEAR, Inc. 4500 Great America Parkway Santa Clara, CA 95054 Verenigde Staten 208-10065-01 2006-03 2006 door NETGEAR, Inc. Alle rechten voorbehouden. Handelsmerken

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten

Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe u de router op uw Local Area Network (LAN) installeert en verbinding maakt met het internet. Er wordt uitgelegd hoe

Nadere informatie

Installatie. NETGEAR 802.11ac Wireless Access Point WAC120. Inhoud van de verpakking

Installatie. NETGEAR 802.11ac Wireless Access Point WAC120. Inhoud van de verpakking Handelsmerken NETGEAR, het NETGEAR-logo en Connect with Innovation zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van NETGEAR, Inc. en/of diens dochterondernemingen in de Verenigde Staten en/of andere

Nadere informatie

Inhoud van de verpakking

Inhoud van de verpakking Handelsmerken NETGEAR, het NETGEAR-logo en Connect with Innovation zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van NETGEAR, Inc. en/of diens dochterondernemingen in de Verenigde Staten en/of andere

Nadere informatie

N300 Wi-Fi-router (N300R)

N300 Wi-Fi-router (N300R) Easy, Reliable & Secure Installatiehandleiding N300 Wi-Fi-router (N300R) Handelsmerken Merk- en productnamen zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve eigenaars. Informatie kan

Nadere informatie

N150 Wi-Fi-router (N150R)

N150 Wi-Fi-router (N150R) Easy, Reliable & Secure Installatiehandleiding N150 Wi-Fi-router (N150R) Handelsmerken Merk- en productnamen zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve eigenaars. Informatie kan

Nadere informatie

Installatiehandleiding voor de N300 draadloze router WNR2000v3

Installatiehandleiding voor de N300 draadloze router WNR2000v3 Installatiehandleiding voor de N300 draadloze router WNR2000v3 NETGEAR, Inc. 350 E. Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Augustus 2010 208-10662-01 v1.0 2010 door NETGEAR, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Inhoud van de verpakking

Inhoud van de verpakking Handelsmerken NETGEAR, het NETGEAR-logo en Connect with Innovation zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van NETGEAR, Inc. en/of diens dochterondernemingen in de Verenigde Staten en/of andere

Nadere informatie

Installatiehandleiding Draadloze ADSL Modem Router

Installatiehandleiding Draadloze ADSL Modem Router Installatiehandleiding Draadloze ADSL Modem Router NETGEAR, Inc. 4500 Great America Parkway Santa Clara, CA 95054 USA 2005-10 2005 door NETGEAR, Inc. Alle rechten voorbehouden. Handelsmerken NETGEAR is

Nadere informatie

Installatie. NETGEAR ac Wireless Access Point WAC120. Inhoud van de verpakking

Installatie. NETGEAR ac Wireless Access Point WAC120. Inhoud van de verpakking Handelsmerken NETGEAR, het NETGEAR-logo en Connect with Innovation zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van NETGEAR, Inc. en/of diens dochterondernemingen in de Verenigde Staten en/of andere

Nadere informatie

R6200v2 Smart Wi-Fi-router Installatiehandleiding

R6200v2 Smart Wi-Fi-router Installatiehandleiding Handelsmerken NETGEAR, het NETGEAR-logo en Connect with Innovation zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van NETGEAR, Inc. en/of diens dochterondernemingen in de Verenigde Staten en/of andere

Nadere informatie

Installatiehandleiding voor de N150 draadloze router

Installatiehandleiding voor de N150 draadloze router Installatiehandleiding voor de N150 draadloze router NETGEAR, Inc. 350 E. Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA juli 2010 208-10687-01 v1.0 2010 door NETGEAR, Inc. Alle rechten voorbehouden. Handelsmerken

Nadere informatie

Installatiehandleiding voor de N300 draadloze Gigabit-router

Installatiehandleiding voor de N300 draadloze Gigabit-router Installatiehandleiding voor de N300 draadloze Gigabit-router NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA juni 2010 208-10521-03 v1.0 2010 door NETGEAR, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

R6300v2 intelligente wifi-router Installatiehandleiding

R6300v2 intelligente wifi-router Installatiehandleiding Handelsmerken NETGEAR, het NETGEAR-logo en Connect with Innovation zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van NETGEAR, Inc. en/ of diens dochterondernemingen in de Verenigde Staten en/of andere

Nadere informatie

AC1600 Smart WiFi Router

AC1600 Smart WiFi Router Handelsmerken NETGEAR, het NETGEAR-logo en Connect with Innovation zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van NETGEAR, Inc. en/of diens dochterondernemingen in de Verenigde Staten en/of andere

Nadere informatie

Installatiehandleiding ADSL Modem Router

Installatiehandleiding ADSL Modem Router Installatiehandleiding ADSL Modem Router NETGEAR, Inc. 4500 Great America Parkway Santa Clara, CA 95054 USA 208-10032-01 2006-2 2006 door NETGEAR, Inc. Alle rechten voorbehouden. Handelsmerken NETGEAR

Nadere informatie

Installatiehandleiding Draadloze ADSL Modem Router

Installatiehandleiding Draadloze ADSL Modem Router Installatiehandleiding Draadloze ADSL Modem Router NETGEAR, Inc. 4500 Great America Parkway Santa Clara, CA 95054 USA 208-10039-01 2006-2 2006 door NETGEAR, Inc. Alle rechten voorbehouden. Handelsmerken

Nadere informatie

Installatiehandleiding voor de N600 Dual Band draadloze Gigabit-router WNDR3700

Installatiehandleiding voor de N600 Dual Band draadloze Gigabit-router WNDR3700 Installatiehandleiding voor de N600 Dual Band draadloze Gigabit-router WNDR3700 NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA juni 2010 208-10382-03 v1.0 2010 door NETGEAR, Inc. Alle rechten

Nadere informatie

Beknopte handleiding. NETGEAR Trek N300 Travel Router and Range Extender. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN.

Beknopte handleiding. NETGEAR Trek N300 Travel Router and Range Extender. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN. Beknopte handleiding NETGEAR Trek N300 Travel Router and Range Extender Model PR2000 NETGEAR Reset Internet/LAN LAN USB WiFi Internet Power USB Aan de slag Bedankt voor uw aanschaf van de NETGEAR Trek

Nadere informatie

Installatiehandleiding Powerline 500 Wi-Fi-access point XWNB5602

Installatiehandleiding Powerline 500 Wi-Fi-access point XWNB5602 Installatiehandleiding Powerline 500 Wi-Fi-access point XWNB5602 Inhoud Inhoud van de verpakking................................ 3 Hardware-eigenschappen................................ 4 Beschrijving

Nadere informatie

Installatiehandleiding voor de EX6100 WiFi Range Extender

Installatiehandleiding voor de EX6100 WiFi Range Extender Installatiehandleiding voor de EX6100 WiFi Range Extender Aan de slag De NETGEAR WiFi Range Extender vergroot de afstand van een WiFinetwerk door het bestaande WiFi-signaal te versterken en de algehele

Nadere informatie

Installatiehandleiding voor de Powerline 500 Wi-Fi toegangspunt XWNB5201

Installatiehandleiding voor de Powerline 500 Wi-Fi toegangspunt XWNB5201 Installatiehandleiding voor de Powerline 500 Wi-Fi toegangspunt XWNB5201 Technische ondersteuning Bedankt dat u voor NETGEAR producten hebt gekozen. Zoek, nadat u uw product hebt geïnstalleerd, het serienummer

Nadere informatie

Installatiehandleiding voor de Powerline 500 WiFi toegangspunt XWN5001

Installatiehandleiding voor de Powerline 500 WiFi toegangspunt XWN5001 Installatiehandleiding voor de Powerline 500 WiFi toegangspunt XWN5001 Technische ondersteuning Bedankt dat u voor NETGEAR producten hebt gekozen. Zoek, nadat u uw product hebt geïnstalleerd, het serienummer

Nadere informatie

CAP1300 Beknopte installatiehandleiding

CAP1300 Beknopte installatiehandleiding CAP1300 Beknopte installatiehandleiding 09-2017 / v1.0 Inhoud van de verpakking I Productinformatie... 3 I-1 Inhoud van de verpakking... 3 I-2 Systeemvereisten... 4 I-3 Hardware-overzicht... 4 I-4 LED-status...

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding Installatiehandleiding Wireless Network Broadband Router WL-114 In deze handleiding worden alleen de meest voorkomende situaties behandeld. Raadpleeg de volledige gebruikershandleiding op de cd-rom voor

Nadere informatie

N150 draadloze micro-usbadapter

N150 draadloze micro-usbadapter N150 draadloze micro-usbadapter WNA1000M installatiehandleiding In deze handleiding wordt de Express-installatie met de NETGEAR Smart Wizard en de installatie van Windows standalone stuurprogramma's uitgelegd.

Nadere informatie

Installatie. Powerline 500 Model XAVB5221

Installatie. Powerline 500 Model XAVB5221 Installatie Powerline 500 Model XAVB5221 Inhoud van de verpakking In sommige regio's wordt er een installatie-cd met het product meegeleverd. 2 Aan de slag Powerline-netwerkoplossingen bieden u een alternatief

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor de WNDR4500

Gebruikershandleiding voor de WNDR4500 Gebruikershandleiding voor de WNDR4500 Handleiding voor het gebruik van met de WNDR4500-router ReadySHARE Printer ReadySHARE-toegang Desktop NETGEAR Genie Time Machine 2012 NETGEAR, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Beknopte handleiding. AC750 WiFi Range Extender. Model EX3800

Beknopte handleiding. AC750 WiFi Range Extender. Model EX3800 Beknopte handleiding AC750 WiFi Range Extender Model EX3800 Aan de slag De NETGEAR WiFi Range Extender vergroot de afstand van een WiFi-netwerk door het bestaande WiFi-signaal te versterken en de algehele

Nadere informatie

Technische ondersteuning. Inhoud van de verpakking. Installatiehandleiding N300 draadloze ADSL2+-modemrouter DGN2200v4

Technische ondersteuning. Inhoud van de verpakking. Installatiehandleiding N300 draadloze ADSL2+-modemrouter DGN2200v4 Technische ondersteuning Bedankt dat u voor NETGEAR-producten hebt gekozen. NETGEAR raadt aan de officiële NETGEAR-bronnen voor ondersteuning te gebruiken. Zoek nadat u uw product hebt geïnstalleerd het

Nadere informatie

N300 WiFi Range Extender

N300 WiFi Range Extender Installatiehandleiding N300 WiFi Range Extender Model WN3000RP Aan de slag De NETGEAR WiFi Range Extender vergroot de afstand van een WiFinetwerk door het bestaande WiFi-signaal te versterken en de algehele

Nadere informatie

WN2000RPT WiFi Range Extender - Installatiehandleiding

WN2000RPT WiFi Range Extender - Installatiehandleiding WN2000RPT WiFi Range Extender - Installatiehandleiding Aan de slag De NETGEAR WiFi Range Extender vergroot de afstand van een WiFinetwerk door het bestaande WiFi-signaal te versterken en de algehele signaalkwaliteit

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Linksys PLEK500 Powerline-netwerkadapter Inhoud Overzicht...............3 Kenmerken.................... 3 Hoe Powerline-netwerken werken........... 4 Installatievoorbeeld.......................

Nadere informatie

Doe meer. Nighthawk X4S WiFi Range Extender. Model EX7500

Doe meer. Nighthawk X4S WiFi Range Extender. Model EX7500 Doe meer Nighthawk X4S WiFi Range Extender Model EX7500 Verbinding maken met het uitbreidingsnetwerk Nadat u klaar bent met de installatie van uw Nighthawk extender, kunt u al uw apparaten via een WiFi-

Nadere informatie

Downloaded from www.vandenborre.be. WN1000RP WiFi Booster for Mobile - Installatiehandleiding

Downloaded from www.vandenborre.be. WN1000RP WiFi Booster for Mobile - Installatiehandleiding WN1000RP WiFi Booster for Mobile - Installatiehandleiding Inhoud Aan de slag........................................... 3 Uw WiFi-booster....................................... 4 Voorpaneel en zijpaneel..............................

Nadere informatie

Installatiehandleiding voor de Powerline 500 Nano (set van drie, XAVT5601)

Installatiehandleiding voor de Powerline 500 Nano (set van drie, XAVT5601) Installatiehandleiding voor de Powerline 500 Nano (set van drie, XAVT5601) 2012 NETGEAR, Inc. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, overgedragen, overgeschreven,

Nadere informatie

Installatiehandleiding voor de Powerline Nano500 set XAVB5101

Installatiehandleiding voor de Powerline Nano500 set XAVB5101 Installatiehandleiding voor de Powerline Nano500 set XAVB5101 2012 NETGEAR, Inc. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, overgedragen, overgeschreven, in een opslagsysteem

Nadere informatie

Beknopte handleiding. AC1200 WiFi Range Extender Model EX6150

Beknopte handleiding. AC1200 WiFi Range Extender Model EX6150 Beknopte handleiding AC1200 WiFi Range Extender Model EX6150 Aan de slag De NETGEAR WiFi Range Extender vergroot de afstand van een WiFi-netwerk door het bestaande WiFi-signaal te versterken en de algehele

Nadere informatie

Doe meer. Nighthawk X6S AC3000 Tri-Band WiFi Range Extender. Model EX8000

Doe meer. Nighthawk X6S AC3000 Tri-Band WiFi Range Extender. Model EX8000 Doe meer Nighthawk X6S AC3000 Tri-Band WiFi Range Extender Model EX8000 De extender in de access point-modus gebruiken U kunt de extender ook gebruiken als WiFi access point. Tri-band WiFi is beschikbaar

Nadere informatie

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snelle Start Gids

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snelle Start Gids BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Snelle Start Gids Billion BIPAC-711C2/710C2 ADSL Modem / Router Voor meer gedetailleerde instructies over het configureren en gebruik van de ADSL Modem/Router,

Nadere informatie

BiGuard 2. ibusiness Security Gateway Home-Office. Startgids

BiGuard 2. ibusiness Security Gateway Home-Office. Startgids BiGuard 2 ibusiness Security Gateway Home-Office Startgids BiGuard 2 ibusiness Security Gateway Home-Office Inleiding De BiGuard 2 is een compact apparaat met 8 switch-poorten en ingebouwde VPN- en Firewallfuncties.

Nadere informatie

150 MBIT DRAADLOZE ACCESS POINT ROUTER

150 MBIT DRAADLOZE ACCESS POINT ROUTER 150 MBIT DRAADLOZE ACCESS POINT ROUTER Snel installatiegids DN-70490 Inhoudsopgave Inhoud verpakking... Pagina 1 Netwerkverbindingen bouwen... Pagina 2 Netwerk instellen... Pagina 3 Inhoud verpakking Voordat

Nadere informatie

EW-7416APn v2 & EW-7415PDn Macintosh Installatiegids

EW-7416APn v2 & EW-7415PDn Macintosh Installatiegids EW-7416APn v2 & EW-7415PDn Macintosh Installatiegids 09-2012 / v2.0 0 Voordat u begint Voordat u dit access point in gebruik neemt dient u eerst te controleren of alle onderdelen in de verpakking aanwezig

Nadere informatie

BIPAC 7402G. 802.11g ADSL VPN Firewall Router. Snelle Start Gids

BIPAC 7402G. 802.11g ADSL VPN Firewall Router. Snelle Start Gids BIPAC 7402G 802.11g ADSL VPN Firewall Router LEDs aan de Voorzijde Voor meer gedetailleerde instructies over het configureren en gebruik van de 802.11g ADSL VPN Firewall Router, zie de online handleiding.

Nadere informatie

EnGenius Snelle Installatie Gids

EnGenius Snelle Installatie Gids EnGenius Snelle Installatie Gids Voor uw EnGenius Wireless Access Point Inhoud van de verpakking Pak de doos uit en controleer de inhoud: EnGenius Wired Wireless Access Point Categorie 5 Ethernet-kabel

Nadere informatie

Installatie. N600 WiFi Range Extender Model WN3500RP

Installatie. N600 WiFi Range Extender Model WN3500RP Installatie N600 WiFi Range Extender Model WN3500RP Aan de slag De NETGEAR WiFi Range Extender vergroot de afstand van een WiFi-netwerk door het bestaande WiFi-signaal te versterken en de algehele signaalkwaliteit

Nadere informatie

myguard 7202 / 7202G (802.11g) Security ADSL2+ Router Snelle Start Gids

myguard 7202 / 7202G (802.11g) Security ADSL2+ Router Snelle Start Gids myguard 7202 / 7202G (802.11g) Security ADSL2+ Router Snelle Start Gids myguard (802.11g) Security ADSL2+ Router Voor meer gedetailleerde instructies over het configureren en gebruik van de (802.11g)

Nadere informatie

BIPAC 5102 / 5102S / 5102G

BIPAC 5102 / 5102S / 5102G BIPAC 5102 / 5102S / 5102G (802.11g) ADSL2+ Modem/Router Snelle Start Gids Billion BIPAC 5102 / 5102S / 5102G ADSL2+ Modem/Router Voor meer gedetailleerde instructies over het configureren en gebruik

Nadere informatie

BIPAC-5100 / 5100W. (Draadloze) ADSL Router. Snelle Start Gids

BIPAC-5100 / 5100W. (Draadloze) ADSL Router. Snelle Start Gids BIPAC-5100 / 5100W (Draadloze) ADSL Router Snelle Start Gids Billion BIPAC-5100 / 5100W ADSL Router Voor meer gedetailleerde instructies aangaande het configureren en gebruik van de (Draadloze) ADSL Firewall

Nadere informatie

BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router

BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router Snelle Start Gids Billion BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router Voor meer gedetailleerde instructies over het configureren en gebruik van de VoIP ADSL Modem/Router, zie

Nadere informatie

Installatiehandleiding voor de N150 draadloze router WNR1000v3

Installatiehandleiding voor de N150 draadloze router WNR1000v3 Installatiehandleiding voor de N150 draadloze router WNR1000v3 NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA juni 2010 208-10557-03 v1.0 2010 door NETGEAR, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Universal WiFi Range Extender Powerline Edition (XAVNB2001) Installatiehandleiding

Universal WiFi Range Extender Powerline Edition (XAVNB2001) Installatiehandleiding Universal WiFi Range Extender Powerline Edition (XAVNB2001) Installatiehandleiding Technische ondersteuning Bedankt dat u voor NETGEAR producten hebt gekozen. Zoek, nadat u uw product hebt geïnstalleerd,

Nadere informatie

Nederlandse versie. Inleiding. Inhoud van de verpakking. Specificaties. Aanvullende specificaties WWW.SWEEX.COM

Nederlandse versie. Inleiding. Inhoud van de verpakking. Specificaties. Aanvullende specificaties WWW.SWEEX.COM LW140 Wireless Broadband Router 140 Nitro XM LW140UK Wireless Broadband Router 140 Nitro XM Inleiding Allereerst hartelijk bedankt voor de aanschaf van de Sweex Wireless Broadband Router 140 Nitro XM.

Nadere informatie

DRAADLOZE 11N 300MBPS BREEDBAND ROUTER

DRAADLOZE 11N 300MBPS BREEDBAND ROUTER DRAADLOZE 11N 300MBPS BREEDBAND ROUTER Korte Installatiehandleiding DN-70591 INTRODUCTIE De DN-70591 is een gecombineerd product voor een bedrade/draadloze netwerkverbinding, specifiek ontworpen voor de

Nadere informatie

Inleiding. Inhoud van de verpakking. Nederlandse versie. LC000070 Sweex Wireless Broadband Router 11g

Inleiding. Inhoud van de verpakking. Nederlandse versie. LC000070 Sweex Wireless Broadband Router 11g LC000070 Sweex Wireless Broadband Router 11g Inleiding Allereerst hartelijk bedankt voor de aanschaf van de Sweex Wireless Router 11g. Met behulp van deze router kunt u snel en efficiënt een draadloos

Nadere informatie

Downloaded from WN3100RP Universal Pass Through WiFi Range Extender Installatiehandleiding

Downloaded from  WN3100RP Universal Pass Through WiFi Range Extender Installatiehandleiding WN3100RP Universal Pass Through WiFi Range Extender Installatiehandleiding Aan de slag Met de WN3100RP WiFi Extender kunt u het Wi-Fi-bereik uitbreiden, verder dan het reguliere bereik van uw draadloze

Nadere informatie

Powerline 600 Mbps PassThru 4-port XAVB6504 Installatiehandleiding

Powerline 600 Mbps PassThru 4-port XAVB6504 Installatiehandleiding Powerline 600 Mbps PassThru 4-port XAVB6504 Installatiehandleiding Inhoud Inhoud van de verpakking................................ 3 Hardware-eigenschappen................................ 4 Beschrijving

Nadere informatie

Installatie. N300 WiFi Range Extender Model EX2700

Installatie. N300 WiFi Range Extender Model EX2700 Installatie N300 WiFi Range Extender Model EX2700 Aan de slag De NETGEAR WiFi Range Extender vergroot de afstand van een WiFi-netwerk door het bestaande WiFi-signaal te versterken en de algehele signaalkwaliteit

Nadere informatie

Powerline 500 Nano PassThru 2-port XAVB5602 Installatiehandleiding

Powerline 500 Nano PassThru 2-port XAVB5602 Installatiehandleiding Powerline 500 Nano PassThru 2-port XAVB5602 Installatiehandleiding Inhoud Inhoud van de verpakking................................ 3 Hardware-eigenschappen................................ 4 Beschrijving

Nadere informatie

INSTALLATIE HANDLEIDING

INSTALLATIE HANDLEIDING INSTALLATIE HANDLEIDING Powerwifi USB Router in combinatie met de Powerwifi USB buitenantenne INLEIDING De Powerwifi USB Router kan worden gebruikt in combinatie met de Powerwifi USB buitenantenne. Hierdoor

Nadere informatie

BENQ_ESG103QG_DU.book Page i Tuesday, July 30, 2002 9:05 PM. Inhoudsopgave

BENQ_ESG103QG_DU.book Page i Tuesday, July 30, 2002 9:05 PM. Inhoudsopgave BENQ_ESG103QG_DU.book Page i Tuesday, July 30, 2002 9:05 PM Inhoudsopgave Introductie van ESG103/ESG104 breedband routers......................... 1 Systeem vereisten.....................................................

Nadere informatie

Beknopte handleiding. AC1200 WiFi Range Extender Model EX6150

Beknopte handleiding. AC1200 WiFi Range Extender Model EX6150 Beknopte handleiding AC1200 WiFi Range Extender Model EX6150 Aan de slag De NETGEAR WiFi Range Extender vergroot de afstand van een WiFi-netwerk door het bestaande WiFi-signaal te versterken en de algehele

Nadere informatie

Installatie & Ondersteuning. Zyxel router

Installatie & Ondersteuning. Zyxel router Installatie & Ondersteuning Zyxel router Inhoudsopgave: 1. Welkom 2. Aansluiten 2.1 De router 2.2 In de doos 2.3 Aansluiten 2.4 Installeren 3. Vagen & Garantie 3.1 Veelgestelde vragen 3.2 Reset van de

Nadere informatie

INSTALLATIE HANDLEIDING

INSTALLATIE HANDLEIDING INSTALLATIE HANDLEIDING Powerwifi USB Router in combinatie met de Powerwifi USB buitenantenne INLEIDING De Powerwifi USB Router kan worden gebruikt in combinatie met de Powerwifi USB buitenantenne. Hierdoor

Nadere informatie

BIPAC-7402 / 7402W (Draadloze )ADSL VPN Firewall Router met 3DES Accelerator Snelle Start Gids

BIPAC-7402 / 7402W (Draadloze )ADSL VPN Firewall Router met 3DES Accelerator Snelle Start Gids BIPAC-7402 / 7402W (Draadloze )ADSL VPN Firewall Router met 3DES Accelerator Snelle Start Gids Billion BIPAC-7402 / 7402W (Draadloze) ADSL VPN Firewall Router met 3DES Accelerator Voor meer gedetailleerde

Nadere informatie

Het installeren van de software.

Het installeren van de software. Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Het installeren van de software.... 2 De Printserver Bekabeld Configureren... 8 Instellen van je IP adres... 10 Netwerk poorten configureren... 12 Een printer Toevoegen....

Nadere informatie

Installatie. Powerline 500 Model XAVB5622

Installatie. Powerline 500 Model XAVB5622 Installatie Powerline 500 Model XAVB5622 Inhoud van de verpakking In sommige regio's wordt er een installatie-cd met het product meegeleverd. Opmerking: Adapters kunnen per regio verschillen. Uw adapter

Nadere informatie

Beknopte handleiding AC750 WiFi Range Extender. Model EX3800

Beknopte handleiding AC750 WiFi Range Extender. Model EX3800 Beknopte handleiding AC750 WiFi Range Extender Model EX3800 Aan de slag De NETGEAR WiFi Range Extender vergroot de afstand van een WiFi-netwerk door het bestaande WiFi-signaal te versterken en de algehele

Nadere informatie

Beknopte handleiding. N300 WiFi Range Extender Model WN3100RPv2

Beknopte handleiding. N300 WiFi Range Extender Model WN3100RPv2 Beknopte handleiding N300 WiFi Range Extender Model WN3100RPv2 Aan de slag De NETGEAR WiFi Range Extender vergroot de afstand van een WiFi-netwerk door het bestaande WiFi-signaal te versterken en de algehele

Nadere informatie

Technische ondersteuning. Inhoud van de verpakking. Dual Band 11ac Wi-Fi-router R6200 Installatiehandleiding

Technische ondersteuning. Inhoud van de verpakking. Dual Band 11ac Wi-Fi-router R6200 Installatiehandleiding Technische ondersteuning Bedankt dat u voor NETGEAR-producten hebt gekozen. Zoek nadat u uw product hebt geïnstalleerd het serienummer op het etiket van uw product op en gebruik dit om uw product te registreren

Nadere informatie

INSTALLATIE HANDLEIDING Nauticwifi USB Router in combinatie met de Nauticwifi USB buitenantenne

INSTALLATIE HANDLEIDING Nauticwifi USB Router in combinatie met de Nauticwifi USB buitenantenne INSTALLATIE HANDLEIDING Nauticwifi USB Router in combinatie met de Nauticwifi USB buitenantenne Inleiding NLEIDING De Nauticwifi USB Router kan worden gebruikt in combinatie met de Nauticwifi USB buitenantenne.

Nadere informatie

Beknopte handleiding Powerline Model PL1000v2

Beknopte handleiding Powerline Model PL1000v2 Beknopte handleiding Powerline 1000 Model PL1000v2 Inhoud van de verpakking In sommige regio's wordt er een installatie-cd met het product meegeleverd. 2 Aan de slag Powerline-adapters zijn een alternatieve

Nadere informatie

Voor je met de installatie begint controleer of alle benodigde onderdelen aanwezig zijn. In de verpakking dient aanwezig te zijn:

Voor je met de installatie begint controleer of alle benodigde onderdelen aanwezig zijn. In de verpakking dient aanwezig te zijn: H A N D L E I D I N G N I - 7 0 7 5 0 2 1 I N H O U D V A N D E V E R P A K K I N G 4 T E C H N I S C H E S P E C I F I C AT I E 4 T O E P A S S I N G M O G E L I J K H E D E N 4 H A R D W A R E I N S

Nadere informatie

b r o a d b a n d r o u t e r 4 p o r t s 1 0 / m b p s

b r o a d b a n d r o u t e r 4 p o r t s 1 0 / m b p s b r o a d b a n d r o u t e r 4 p o r t s 1 0 / 1 0 0 m b p s h a n d l e i d i n g N I - 7 0 7 5 3 2 n e d e r l a n d s b r o a d b a n d r o u t e r 4 p o r t s 1 0 / 1 0 0 m b p s Allereerst hartelijk

Nadere informatie

Installatie-instructies

Installatie-instructies Installatie-instructies NB Het in deze instructies getoonde productmodel is TL-MR3040, bij wijze van voorbeeld. Voor meer informatie over de installatie raadpleegt u de Engelse installatie-instructies

Nadere informatie

Installatiehandleiding ADSL Modem Router

Installatiehandleiding ADSL Modem Router FullManual.book Page i Tuesday, October 18, 2005 4:08 PM Installatiehandleiding ADSL Modem Router NETGEAR, Inc. 4500 Great America Parkway Santa Clara, CA 95054 USA 2005-10 FullManual.book Page ii Tuesday,

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Wi-Fi Versterker

Gebruikershandleiding. Wi-Fi Versterker Gebruikershandleiding Wi-Fi Versterker De gesprekskosten bedragen 0,18 /minuut 2 INHOUD Introductie van de Wi-Fi versterker... 5 Inhoud van de verpakking... 5 Systeemvereisten... 6 Hardware Installatie...

Nadere informatie

Installatiehandleiding Draadloze ADSL Modem Router

Installatiehandleiding Draadloze ADSL Modem Router Installatiehandleiding Draadloze ADSL Modem Router NETGEAR, Inc. 4500 Great America Parkway Santa Clara, CA 95054 USA 208-10092-01 2006-4 2006 door NETGEAR, Inc. Alle rechten voorbehouden. Handelsmerken

Nadere informatie

Ondersteuning. Bedankt dat u voor NETGEAR-producten hebt gekozen.

Ondersteuning. Bedankt dat u voor NETGEAR-producten hebt gekozen. Aan de slag Ondersteuning Bedankt dat u voor NETGEAR-producten hebt gekozen. Zoek nadat u uw product hebt geïnstalleerd het serienummer op het etiket van uw product op en gebruik dit om uw product te registreren

Nadere informatie

N300 micro-usb-wi-fi-adapter (N300MA)

N300 micro-usb-wi-fi-adapter (N300MA) Easy, Reliable & Secure 2012 On Networks All rights reserved. 240-10825-02 Instructions: If the CD does not start automatically, browse to the CD drive and double-click on autorun.exe. For Mac OS, double-click

Nadere informatie

Voor je met de installatie begint controleer of alle benodigde onderdelen aanwezig zijn. In de verpakking dient aanwezig te zijn:

Voor je met de installatie begint controleer of alle benodigde onderdelen aanwezig zijn. In de verpakking dient aanwezig te zijn: H A N D L E I D I N G N I - 7 0 7 5 1 3 1 I N H O U D V A N D E V E R P A K K I N G 4 T E C H N I S C H E S P E C I F I C AT I E 4 T O E P A S S I N G M O G E L I J K H E D E N 4 H A R D W A R E I N S

Nadere informatie

Edimax Gemini Upgradepakket Wi-Fi-roaming voor thuis RE11 Snelstartgids

Edimax Gemini Upgradepakket Wi-Fi-roaming voor thuis RE11 Snelstartgids Edimax Gemini Upgradepakket Wi-Fi-roaming voor thuis RE11 Snelstartgids 02-2017 / v2.0 I. Productinformatie I-1. Inhoud van de verpakking - RE11S x 2 - CD met meertalige QIG en gebruikershandleiding -

Nadere informatie

Captive Portal Ready PurpleWiFi

Captive Portal Ready PurpleWiFi BELANGRIJKE NOTITIE: U DIENT EEN PURPLEWIFI ACCOUNT HEBBEN OM DIT APPARAAT TE REGISTREREN. Bij het eerste gebruik heeft het apparaat 5 minuten nodig om te starten. Het is belangrijk om dit apparaat aan

Nadere informatie

SpeedTouch 570 Standaard 128 WEP-beveiliging

SpeedTouch 570 Standaard 128 WEP-beveiliging SpeedTouch 570 Standaard 128 WEP-beveiliging 1 Beveiligen 1.1 Draadloos netwerk beveiligen Over het algemeen zijn netwerken gevoeliger voor misbruik door derden dan computers die niet onderling zijn verbonden.

Nadere informatie

WWW.EMINENT-ONLINE.COM. Handleiding EM4030

WWW.EMINENT-ONLINE.COM. Handleiding EM4030 WWW.EMINENT-ONLINE.COM NL Handleiding EM4030 Handleiding: EM4030 Rev. 1 Accesspoint 802.11g Waarschuwing: Als gevolg van Europese regelgeving kan een draadloos apparaat in sommige Europese lidstaten onderwerp

Nadere informatie

Captive Portal Ready Hotspotsystem

Captive Portal Ready Hotspotsystem *** LEES DIT EERST *** Het pakket met het label Captive Portal Ready bevat firmware en managementfunctie(s) van derden. Het product heeft verschillende eigenschappen, configuratie en capaciteiten dan die

Nadere informatie

DRAADLOZE-N MINIROUTER

DRAADLOZE-N MINIROUTER DRAADLOZE-N MINIROUTER Handleiding DN-70182 Open broncode Dit product maakt gebruik van softwarecodes ontwikkeld door derden. Deze softwarecodes vallen onder de GNU Algemene Publieke Licentie (APL), Versie

Nadere informatie

Stap Sluit de kabel vanaf uw modem aan op de Modem-aansluiting van uw router. (u herkent het juiste poortje aan de blauwe kleur)

Stap Sluit de kabel vanaf uw modem aan op de Modem-aansluiting van uw router. (u herkent het juiste poortje aan de blauwe kleur) Stap 1. 1. Sluit de kabel vanaf uw modem aan op de Modem-aansluiting van uw router. (u herkent het juiste poortje aan de blauwe kleur) 2. Sluit de adapter aan op de router en steek de stekker in het stopcontact.

Nadere informatie

Optibel Breedband Telefonie Installatie- en Gebruikershandleiding SPA-2102

Optibel Breedband Telefonie Installatie- en Gebruikershandleiding SPA-2102 Optibel Breedband Telefonie Installatie- en Gebruikershandleiding SPA-2102 Gefeliciteerd met uw keuze voor Optibel telefonie. We hopen dat u tevreden zult zijn met onze service en zien er naar uit de komende

Nadere informatie

Installatie. N300 WiFi Range Extender Model WN3000RPv3

Installatie. N300 WiFi Range Extender Model WN3000RPv3 Installatie N300 WiFi Range Extender Model WN3000RPv3 Aan de slag De NETGEAR WiFi Range Extender vergroot de afstand van een WiFinetwerk door het bestaande WiFi-signaal te versterken en de algehele signaalkwaliteit

Nadere informatie

4.5 Een IP camera toevoegen

4.5 Een IP camera toevoegen 4.5 Een IP camera toevoegen 4.5.1 De IP camera gebruiksklaar maken 1 Draai de antenne vast op de IP camera. 2 Sluit de adapterkabel aan op de IP camera. Steek hierna de stekker van de IP camera in het

Nadere informatie