8 Groepsbeleid (Group Policies)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "8 Groepsbeleid (Group Policies)"

Transcriptie

1 127 8 Groepsbeleid (Group Policies) Groepsbeleid is een verzameling regels om gebruikers en computers te beheren. Groepsbeleid kan toegepast worden op meerdere domeinen, afzonderlijke domeinen, subgroepen en op individuele systemen. Beleid dat geldt voor afzonderlijke systemen wordt lokaal groepsbeleid genoemd en wordt uitsluitend op het lokale systeem opgeslagen. Alhoewel we niet dieper ingaan op lokaal groepsbeleid, moet je toch eens overwegen om dit eventueel te gebruiken - voor het maken van mirrors - om b.v. de manier van afsluiten in te stellen. Group Policy Objects (GPO s) - lees een groepsbeleidregel - wordt beschouwd als vertragend voor het netwerk. Dit is deels terecht, m aar niet het aantal, wel de inhoud van de opdrachten. Er is dus geen enkele reden om mogelijke instellingen te verzamelen in één GPO. Meer info: Met een groepsbeleid kan je: het register aanpassen: Er wordt een bestand aangemaakt met registerinstellingen die in de sectie voor de gebruiker of de lokale computer van de registerdatabase worden opgeslagen. Gebruikersprofielinstellingen die specifiek zijn voor een gebruiker die zich aanmeldt bij een bepaald werkstation of een bepaalde server worden in het register opgeslagen onder: Hkey_Current_User Computerspecifieke instellingen worden opgeslagen onder: Hkey_local_ Machine Op deze manier is het mogelijk om gebruikers allerlei beperkingen op te leggen zoals: geen knop Uitvoeren, geen Internet Explorer, geen opdrachtprompt (MS-Dos box), enz. scripts toewijzen: Zoals het plaatsen van een snelkoppeling op het bureaublad naar een programma of een website, het kopiëren van bestanden, het aanpassen van menu's, enz. mappen omleiden: Dit wordt voornamelijk gebruikt om de map Mijn documenten' op de server te bewaren. Deze map wordt dan rechtstreeks vanuit de client aangesproken. Hierdoor kan een gebruiker op gelijk welk toestel dat verbonden is met de server zijn bestanden gebruiken. Dit kan ook voor de mappen Bureaublad en Favorieten. toepassingen beheren: Je kan ook software automatisch laten installeren op de clients zonder dat je zelf hoeft tussen te komen. Voorwaarde is natuurlijk dat de software daarvoor geschikt is en er tussendoor geen vervelende vragen moeten beantwoord worden zoals een bevestiging van de licentieovereenkomst. De meeste.msi-pakketten voldoen hieraan.

2 128 Group Policy Preferences (GPP) Nieuw vanaf W indows Server 2008 is de introductie van Group Policy Preferences. Het grote verschil m et de Policies is het niet verplichtend karakter van de Preferences. Een gebruiker kan in principe de Preference aanpassen, m aar m eestal heeft de gebruiker toch die rechten niet. Met Preferences m oet het ook m ogelijk zijn om geen scripts (of cm dlet s) m eer te gebruiken. De m ogelijkheden tot aanpassen zijn veelbelovend, maar jammer genoeg niet altijd toepasbaar in ons netwerk. Een voorbeeldje: Je kan perfect een printer toewijzen aan een gebruiker, m aar de printer m oet toegewezen worden aan de gebruiker in functie van het lokaal waar er wordt ingelogd. Je kan ook alle printers toewijzen aan een gebruiker, m aar dan m oet de printer in het lokaal waar de gebruiker inlogt ingesteld worden als standaardprinter - en liefst worden dan de andere printers verwijderd om gepruts te vermijden. Dit kan niet m et de Preferences. Drive M aps: Koppelt een netwerkm ap aan een stationsletter Niet zinvol: Koppelt een map aan een OU en geen groep. M.a.w. een klas en één leraar van die klas kan niet. Environment: Koppelt een systeem variabele aan een pad. Weinig gebruikt? Files: Kopieert een bestand (of een groep bestanden) van de server naar de clients - op com puterniveau Zinvol (uitvoeren op computerniveau) Folders: Biedt de mogelijkheid om een map aan te maken, te verwijderen, leeg te maken (denk aan temporary files ), aan te passen, enz., maar kan geen map kopiëren die een submap bevat! Niet zinvol Ini File: Biedt de m ogelijkheid om ini-files aan te passen (inhoud aanpassen, verwijderen,...) Weinig gebruikt? Network Shares: Om gedeelde m appen op de clients te beheren Weinig gebruikt? Registry: Mogelijkheid om registerinstellingen op de clients aan te passen Zinvol: maar niet eenvoudig Shortcuts: Zinvol Biedt de m ogelijkheid om op verschillende plaatsen snelkoppelingen te m aken naar bestanden, URL s en Shell Objecten Data Souces: Mogelijkheid om Open Database Connectivity (ODBC) te configureren Weinig gebruikt? Devices: Niet zinvol: Biedt de m ogelijkheid om Devices (USB poorten, diskettestations, enz.) op apparaatbeheer-niveau uit te schakelen. Group Policy bevat betere mogelijkheden om verwisselbare media uit te schakelen. Wat als je een USB-muis gebruikt en de USB-poorten uitschakelt? Folder Options: Mogelijk om de m apopties aan te passen (verborgen bestanden weergeven, steeds m enu-balk weergeven, enz.) Zinvol: werkt zelf in combinatie met een verplicht profiel

3 129 Internet Settings: Mogelijk om alle opties van de Internet Explorer in te stellen, zoals Startpagina( s), proxy-instellingen, enz. Zinvol: maar ook mogelijk met Group Policy. Bovendien kun je met Group Policy ook het vervelende scherm voor eerste aanmelding uitschakelen ( Prevent performance of First Run Customize settings, te combineren met Go Directly to home page ) Local Users and Groups: Mogelijkheid om lokale gebruikers en groepen aan te passen, toe te voegen, enz. Zinvol: voor b.v. programmeren in.net om de groep Debug Users uit te breiden met een groep van leerlingen Network Options: Mogelijkheid om een VPN en/of DUN (Dial-Up Networking) te installeren op de clientcom puters. Momenteel niet zinvol Power Options: Maakt het mogelijk om (vooral voor laptops) energie-instellingen in te stellen. Niet zinvol (voor desktoptoestellen): De instelling van de knoppen Sleep, Hibernation, Stand-by,... doe je best via Group Policy Printers: Mogelijkheid om printer(s) toe te voegen aan een OU gebruikers. Ook een printer als standaardprinter instellen is m ogelijk Commentaar: Printers toekennen is profielgebonden. Jammer dat je geen printer kunt toewijzen aan een OU computers. Toch is deze mogelijkheid een stuk krachtiger dan de mogelijkheid via Group Policy, die zeer omslachtig is en bovendien geen mogelijkheid heeft om een standaardprinter in te stellen. Met een script dus... Regional Options: Mogelijkheid om regionale instellingen aan te passen. Niet zinvol: Moet correct gebeuren bij de installatie van de client. Jammer genoeg kun je via deze instelling niet de toetsenbordinstellingen aanpassen, want dat is wel nodig. Scheduled Task: Maakt het m ogelijk om onderhoudstaken (b.v. de Disk Cleanup W izard ) of scripts op ingestelde tijdstippen uit te voeren Weinig gebruikt? Services: Mogelijkheid om services uit te schakelen of het opstarttype aan te passen Zinvol: (alhoewel). Heel wat services worden onnodig gestart en worden beter uitgeschakeld, maar dit doe je best voordat de computers gekopieerd worden. Een interessante lijst van services die mogen uitgschakeld worden vind je terug op de website van Black Viper. Het uitschakelen van overbodige services komt de performantie sterk ten goede. Start M enu: Mogelijkheid om verschillende Start Menu s aan te m aken. Niet zinvol: Ook het Start Menu maakt deel uit van het profiel van de gebruiker. Het Start Menu zal eerder afhankelijk zijn van de software die al dan niet op de computers staat. Bron: An Overview of Group Policy Preferences

4 Group Policy Management Vanaf Windows Server 2003 R2 bestaat er de mogelijkheid om Group Policies apart te beheren. Tot dan werd een Policy ingesteld via de eigenschappen van een OU. Vanad de versie Server 2008 is het gebruik van de Group Policy Management de enige mogelijkheid. Open Group Policy Management (via snelkoppeling op het bureaublad) (Start, Administrative tools) Heel interessant is de m ogelijkheid om de instellingen op te vragen van een GPO via Settings GPO s worden gemaakt in de map Group Policy Objects. Je moet ze daarna nog koppelen aan een OU

5 Default Domain Policy - Default Domain Controller Policy In vorige versies was het mogelijk om het beveiligingsbeleid in te stellen via de Administrative tools. (Domain Controller Security Policy en Domain Security Policy). Er bestaat wel de Local Security Policy, maar de instellingen daar zijn niet te wijzigen. Reden is dat Microsoft probeert te verhinderen dat deze instellingen worden aangepast. Maar wie het zijn collega s aandoet 24 verschillende wachtwoorden te m oeten gebruiken voordat ze terug een oud wachtwoord m ogen invoeren, zal waarschijnlijk toch enig gevloek m oeten ondergaan. Ook de andere instellingen (wachtwoord m oet vernieuwd worden na 42 dagen) zal op weinig enthousiasme onthaald worden... maar daar moeten ze maar mee leren leven... Merk ook op dat er een onderscheid gemaakt wordt tussen de Domain Policy en de Domain Controller Policy. Andere instellingen kiezen voor de dom eincontroller is waarschijnlijk niet relevant. Belangrijker is wie je toegang geeft tot de dom eincontroller en gezien dit enkel adm inistrators zijn, zal enige voorzichtigheid wel autom atisch gebeuren. Belangrijk is wel als je wijzigingen doorvoert niet te m issen tussen beide. Klik rechts op Default Domain Policy Kies Edit Open Computer Configuration Open Policies Open Windows Settings Open Security Settings Klik op Account Policies Klik op Password Policy! Password Policy

6 132! Dubbelklik op: Enforce password history Verander 24 > 1 Klik op OK De andere instellingen aanpassen doe je best niet zodat er een goed beveiligingsbeleid geldt zie theoretische aanvulling 11.6! Account Lockout Policy Is het zinvol om dit in te schakelen? De login -nam en van de leerlingen en de leerkrachten zijn gekend. Proberen leerlingen (... of een collega...) iem and zijn wachtwoord te raden en is het dan niet beter om het account tijdelijk te blokkeren? Waarschijnlijk wel, tot wanneer een klas gesplitst wordt over twee computerlokalen - en één helft toch wel een toets heeft... maar alle accounts zijn geblokkeerd... Verander dit toch m aar naar de standaardinschakeling: Dubbelklik op: Account lockout duration Plaats een vinkje bij: Define this policy setting Klik op OK Dit zijn dan de standaardinstellingen, desgewenst kunnen deze ook aangepast worden.

7 133! Kerberos Policy Kerberos is een standaard authenticatie protocol dat ervoor zorgt dat gebruikers van een netwerk zich op een veilige m anier kunnen aanm elden en hun identiteit bewijzen, zonder steeds opnieuw te m oeten aanm elden. De Kerberos functie betekent dat een Kerberos server aan een ingelogde gebruiker een Ticket toekent. Dit ticket blijft gedurende de hele sessie geldig en wordt vertrouwd door andere servers die het protocol kennen. Als de gebruiker uitlogt, wordt de sessie afgebroken en is het ticket niet langer geldig. Het gebruik hiervan is zeer zinvol, Kerberos wordt ook bij andere systemen toegepast en is erkend als een veilig autheniticatie-algoritm e. Bovendien bevat Kerberos een aantal voorzorgsm aatregelen die ervoor zorgen dat wachtwoorden na het invoeren beveiligd worden tegen aanvallen. Merk op dat tijdsynchronisatie in deze policy belangrijk is en dat de tijdsynchronisatie tussen de clients, de dom eincontroller en een externe tijdserver correct m oeten verlopen. 8.2 Voorbeelden van Group Policy Objects Geen Configuratiescherm e Schakel het configuratiescherm uit voor de OU 1 graad Controleer de uitvoering op de client Open de map Group Policy Objects Klik rechts in de geopende map Selecteer New Geen naam in: GeenConfiguratiescherm klik op OK

8 134 Klik rechts op: GeenConfiguratiescherm Klik op Edit Een zeer belangrijke keuze moet hier gem aakt worden: is de Policy gebruikersniveau of computerniveau? In het begin zeker verwarrend omdat de instellingen bij beide voorkomen en men het gevoel heeft dit door elkaar te mogen gebruiken.... niets is minder waar... De theorie is eenvoudig; al wat in het persoonlijk profiel staat is User Configuration. M.a.w. het uitzicht van alle venster, menu s, enz., maar ook b.v. de printerinstellingen. Voor Computer Configuation kies je zeker als er iets m oet geïnstalleerd of gekopieerd worden. Een gewone gebruiker heeft deze rechten niet en op elk toestel inloggen als adm instrator is ook niet zinvol. Een Com puter Configuration heeft dit recht wel via de groep System User Configuration Policies worden uitgevoerd bij Aanmelden /Herstarten Computer Configuration Policies worden enkel uitgevoerd bij Herstarten, Een ander probleem is het terugvinden van de GPO. Na het openen van een aantal submappen vind je wel iets terug... maar soms is het niet zo eenvoudig en is het willekeurig zoeken bijna onmogelijk

9 135 In de Adm inistrative Templates (.admx) zijn er m omenteel 3103 GPO s... leuk, maar niet zo eenvoudig om daarin uw weg te vinden... Een m ogelijke oplossing: Microsoft heeft een rekenblad ontworpen (zoekterm: Group Pollicy Settings Reference for W indows and W indows server ). Gebruik het rekenblad voor Server 2008 R2 Zoek de juiste benaming van de GPO en zoek de locatie via een query Open : Administrative Templates, All Settings Klik bovenaan op de knop: Action Klik op Filter Options... Geef in: prohibit control panel Verander Any naar All Klik op OK

10 136 Op de tweede lijn vinden we de gevraagde GPO. Dubbelklik op: Prohibit access tot the Control Panel Selecteer Enabled Merk op dat ook de snelkoppeling naar Control Panel uit het startm enu wordt verwijderd Klik op OK en sluit de Editor af Vergeet niet om de GPO te slepen naar de OU waarop er m oet toegepast worden! Sluit het Group Policy Management

11 Groepsbeleid onmiddellijk uitvoeren Als er een groepsbeleid wordt geconfigureerd in de Active Directory dan wordt dit niet onm iddellijk doorgegeven aan de clients. Norm aal gesproken wordt er om de 90 m inuten vernieuwd, met een mogelijke uitloop van 30 minuten eerder of later. GPUpdate: /force: Door deze instructie uit te voeren worden alle lokale en alle groepsbeleidsinstellingen die zijn opgeslagen in de Active Directory, m et inbegrip van beveiligingsinstellingen, uitgevoerd. W ordt deze param eter gebruikt, dan worden alle verwerkingsoptim aliseringen genegeerd en alle instellingen opnieuw toegepast. Klik op de server op Start, Run Tik in: GPUpdate /force Groepsbeleid controleren op Client Log in op de client met een gebruiker uit de eerste graad b.v. 1HA.Tim Het onderdeel Configuartiescherm is uit het Start Menu verdwenen Ook alle koppelingen naar onderdelen in het Configuratiescherm werken niet meer. Probeer b.v. om rechts op het bureaublad te klikken en de scherm resolutie te veranderen.

12 138 Mogelijke controle: Ga naar een MS-DOS box (Start, zoekscherm, tik in cmd en <Enter>) Tik in: Gpresult /r W erkt het groepsbeleid niet dan kun jehier controleren of de GPO werd uitgevoerd. Is dit het geval, dan bevat de GPO een fout. Is dit niet het geval dan kun je best eens herstarten Mapomleiding In hst. 5 hebben we een verplicht profiel gemaakt voor de leerlingen. In hst. 7 hebben we de map DocLeer aangemaakt met mapquota op de server voor de documenten van de leerlingen. Deze map is gedeeld met lees- en schrijfrechten voor iedereen. Wat nu nog moet gebeuren is een GPO maken die de mapomleiding uitvoert bij het aanmelden. Maak een nieuw Groepsbeleid: MapOmleidingLln Klik op OK Klik rechts op MapOmleidingLln Klik op Edit... Klik op User Configuration Policies Windows Settings Folder Redirection Klik rechts op Documents Klik op Properties

13 139 Verander bij Setting : Not configured naar: Basic - Redirect everyone s folder to the same location Laat je nooit verleiden om een Path terug te vinden via de knop Browse.... Dit is bijna altijd fout om dat steeds verwezen wordt naar de lokale schijf en hier een netwerkpad moet ingegeven worden. Geef in bij Root Path \\windows7server\docleer Klik op Apply... dit is erger dan de Middeleeuwen... Klik op Yes Ga vervolgens naar het tabblad Settings Verwijder het vinkje bij: Grant the user exclusive rights to Documents Wanneer je dit niet doet kun je als adminstrator deze map niet meer nakijken. Nadeel is wel dat iedereen toegang heeft tot deze mappen. Dit lossen we later op met een script. Klik op OK

14 140 De GPO te koppelen aan de OU Leerlingen Gpupdate /force uit te voeren via de knop Run Pad controleren op de Client Log in op de Client Klik rechts op: Documenten Bij de Bibliotheeklocaties m oet de verwijzing naar de server staan. Is dit niet het geval dan kan het zijn dat er al met deze gebruiker werd aangem eld en er een lokaal profiel bestaat. Het maakt niet uit of er gewerkt wordt met een lokaal, verplicht of zwervend profiel. De map C:\gebruikers\...\ Docum ents krijgt voorrang op de serverm ap. Verwijder het profiel van deze gebruiker, via de computereigenschappen. Het is niet omdat de koppeling bestaat de map werd aangemaakt. Hiervoor is het nodig dat er een map/bestand aangemaakt wordt in de map Mijn Documenten. IJverige collega s willen b.v. de eerste les vanuit MS-W ord een document bewaren in de map Mijn Documenten, maar gezien die nog niet is aangemaakt... Laat leerlingen/collega s (zeker in het begin) deze eigenschap controleren, want dit is de enige mogelijkheid om iets te bewaren als er gewerkt wordt met een verplicht profiel. Geef ook nog eens mee dat documenten op het bureaublad bij een verplicht profiel niet bewaard worden. W erk je met een zwervend profiel dan kun je rare dingen tegenkomen (althans volgens de collega s...), de documenten zijn omgeleid en op elke computer terug te vinden, maar die documenten op het bureaublad slechts op sommigen... t ja...

15 Actie voor aan/uit- knop aanpassen Het is best deze mogelijkheden aan te passen om problemen te voorkomen. Afsluiten hebben we reeds vervangen door Afm elden in het verplicht profiel omdat anders na elke les de computer wordt afgesloten wat niet zinvol is. Ook op andere tijdstippen (over de middag b.v.) is het zinvol om de computers te laten aanstaan voor updates, virusscan, enz. Eventueel kunnen de com puters altijd afgesloten worden d.m.v. een script. User GPO: Change Start Menu power button > Enabeld en instellen op Log off Door het gebruik van een verplicht profiel is deze knop ingesteld op Afm elden. De gebruiker kan dit eventueel nog wijzigen via de eigenschappen van het startmenu. Gebruik je deze GPO dan is de instelling niet meer wijzigbaar: User GPO: Remove and prevent access to the Shut Down, Restart, Sleep and Hibernate commands Vrij drastische GPO. Doet juist niet wat we willen. Opnieuw opstarten en Afsluiten zijn wel interessant in het keuzem enu, Andere Gebruiker en Vergrendelen m oeten we zeker uitschakelen. Computer GPO: User GPO: Hide entry points for Fast User Switching > Enabeld Remove lock computer > Enabeld Andere gebruiker is uitgeschakeld, Vergrendelen werkt niet meer, alleen Slaapstand is nog een probleem. Computer GPO: Allow Standby States (S1-S3) When Sleeping (Plugged In) > Disabled... grrr... de gpo Select the Sleep Buttin Action (Plugged In) werkt niet. Na ruim 4 uur zoeken is dit de oplossing. De knop Vergrendelen doet niets, Opnieuw opstarten is nog steeds m ogelijk, evenals Afsluiten Andere gebruiker en Slaapstand is uitgeschakeld

16 142 Samenvatting: Maak een GPO AanUitAanpassen met deze instellingen

17 Voorbeelden van Group Preferences Plaats een snelkoppeling naar een URL op het bureaublad Plaats een snelkoppeling naar de website van Black Viper op het bureaublad en voor de leerlingen van 6IB en noem deze snelkoppeling Uitschakelen services. Maak een nieuwe GPO: URLDesktop6IB Klik op OK Een snelkoppeling kan gem aakt worden op verschillende locaties. Maar opnieuw moeten we ons de vraag stellen is de locatie bereikbaar als gebruiker of als com puter? Desktop zal een User-policy zijn All Users Desktop een Com puter-policy SendTo een Com puter-policy. Hou er rekening mee dat als je een Verplicht profiel gebruikt de gebruikersaanpassingen verdwijnen bij het Afmelden Klik rechts op URLDesktop 6IB Klik op Edit Ga naar User Configuration, Windows Settings, Shortcuts Klik rechts op Shortcuts en kies New, Shortcut

18 144 Vul in: Action: Update Update is bijna altijd de goede keuze omdat dit ook Create en Replace toepast. Target type: URL Location: Desktop Target URL: Icon file path: <nummertje 13> Klik op OK... jawel... Log in op de client (6IB.Sarah) Op het bureaublad staat deze snelkoppeling

19 Bestand kopiëren en achtergrond aanpassen Kopieer het bestand UA.jpg naar C:\W indows\w eb\wallpaper\w indows Zorg ervoor dat deze afbeelding als achtergrond gebruikt wordt Kopieer het bestand Kopieer: UA.jpg > NetLogon op de server Maak een nieuwe GPO aan: CopyAchtergrond Klik rechts op deze GPO Klik op Edit Ga naar: Com puter Configuration Preferences W indows Settings Files Kik rechts op Files, Properties Geef in: Soucre file: \\windows7server\netlogon\ua.jpg Destination File: C:\windows\web\wallpaper\windows\UA.jpg Merk op dat bij de Destination de naam van het bestand herhaald wordt! Klik op Apply Ga naar het tabblad Common Selecteer: Apply once and do not reapply Klik op OK Voer de GPO uit, maar vergeet niet om de GPO eerst te koppelen aan School.cno!

20 Achtergrond instellen De achtergrond instellen is geen Preference -instelling, maar wel een Policy Maak een nieuwe GPO: Achtergrond Klik rechts op de GPO en klik op Edit Ga naar: User Configuration Policies Adm inistrative Tem plates Desktop Desktop Dubbelklik op: Desktop Wallpaper Klik op Enabled Geef in bij Wallpaper Name : C:\windows\web\wallpaper\ windows\ua.jpg Geef in bij Wallpaper Style : Fill Klik op OK Deze m ethode is te verkiezen als deze achtergrond altijd gebruikt wordt. Moet de achtergrond tijdelijk veranderd worden (...gedichtjesdag...), dan is het zeker niet nodig om de achtergrond eerst te kopiëren. Plaats de achtergrond in de map netlogon en verander de Wallpaper Name naar: \\windows7server\netlogon\gedicht.jpg Vroeger was het ook noodzakelijk (in combinatie m et een verplicht profiel) dat de afbeelding een.bmp was. Dit is niet meer nodig, maar vergeet niet dat een.jpg geconverteerd wordt in het geheugen en daar zeer veel ruimte in beslag neemt.

Windows 2000. Tips, Trucs en Achtergronden. Gino Damen 18 december 2001 Versie 1.8

Windows 2000. Tips, Trucs en Achtergronden. Gino Damen 18 december 2001 Versie 1.8 Windows 2000 Tips, Trucs en Achtergronden Gino Damen 18 december 2001 Versie 1.8 Inhoudsopgave Upgraden naar Windows 2000?... 1 De systeem eisen... 2 Hardware compatibiliteit... 2 Software compatibiliteit...

Nadere informatie

Compad Bakkerij Support Handleiding

Compad Bakkerij Support Handleiding Compad Compad Bakkerij Support Handleiding Geldig tot en met: 8 augustus 2012 Latest Content: i:\handboek\compad bakkerij\compad bakkerij supportboek.docx Auteur: Carol Esmeijer, Compad Software Compad

Nadere informatie

Mr. Parren Mr. Van Geirt Mevr. Erlingen. Groep 5. Netwerkimplementatie. An Liebens Andy Janssens Yoni Millen

Mr. Parren Mr. Van Geirt Mevr. Erlingen. Groep 5. Netwerkimplementatie. An Liebens Andy Janssens Yoni Millen Groep 5 Mr. Parren Mr. Van Geirt Mevr. Erlingen Netwerkimplementatie An Liebens Andy Janssens Yoni Millen INHOUD 1. ALGEMEEN... 1 1.1 Virtueel netwerkschema... 2 1.1.1 Virtueel Netwerkschema... 2 1.2 IP

Nadere informatie

Technische Opzet TimeTell versie 8

Technische Opzet TimeTell versie 8 Technische Opzet TimeTell versie 8 TIMETELL BV www.timetell.nl Balen van Andelplein 2 2273 KH, Voorburg 070-3114811 info@timetell.nl Helpdesk 070-3114810 helpdesk@timetell.nl Inhoud 1. Inleiding... 4 2.

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding // Mamut Business Software Installatiehandleiding Introductie Deze handleiding is bedoeld om de installatie en eerste opstart van Mamut Business Software te vereenvoudigen. De structuur van de handleiding

Nadere informatie

Xelion 6.8 Handleiding Installatie en Beheer December 2014

Xelion 6.8 Handleiding Installatie en Beheer December 2014 Xelion 6.8 Handleiding Installatie en Beheer December 2014 Document versie 6.8 Gedetailleerd overzicht van alle beheerfuncties van Xelion 6. Dit document is bedoeld voor beheerders en operators Ten geleide

Nadere informatie

het werk mag kopiëren, verspreiden en doorgeven; het werk mag remixen en of er afgeleide werken mag van maken

het werk mag kopiëren, verspreiden en doorgeven; het werk mag remixen en of er afgeleide werken mag van maken COPYRIGHT Niets uit dit werk mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, geluidsband, elektronisch of op welk andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke

Nadere informatie

Advisor Master TITAN Managementsoftware Gebruikershandleiding

Advisor Master TITAN Managementsoftware Gebruikershandleiding Advisor Master TITAN Managementsoftware Gebruikershandleiding Software versie 1.0.5c VOORLOPIG Aritech is een divisie van SLC Technologies B.V. Copyright SLC Technologies B.V. 2000. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Starten met TYPO3. This document is published under the Open Content License available from http://www.opencontent.org/opl.shtml

Starten met TYPO3. This document is published under the Open Content License available from http://www.opencontent.org/opl.shtml Starten met TYPO3 Extension Key: doc_tut_quickstart_nl Language: nl Version: 1.0.0 Keywords: forbeginners, foreditors, foradmins Copyright 2000-2010, Documentation Team, This

Nadere informatie

esms Outlook Gebruiksaanwijzing

esms Outlook Gebruiksaanwijzing 1 esms Outlook Gebruiksaanwijzing 2 3 Inhoud Inleiding...3 Installatie en vereisten...3 Vereisten...3 Installatie...4 Registratie...5 Verwijderen...6 Inleiding Hartelijk dank om voor Mobistar PC Messenger

Nadere informatie

Handleidingen 1.0 SugarCRM

Handleidingen 1.0 SugarCRM Handleidingen 1.0 SugarCRM SugarCRM Handleidingen 1.0 SugarCRM In dit document vind je de handleidingen voor SugarCRM zoals aangeboden door ECM2. I. Inleiding 1 1. Inleiding 3 1.1. Adresgegevens... 3 2.

Nadere informatie

Deel 1 Kennismaking. Docent: Jos Nys. (september 2010)

Deel 1 Kennismaking. Docent: Jos Nys. (september 2010) Deel 1 Kennismaking Docent: Jos Nys (september 2010) Inhoud 1. Wat is een CMS?... 3 2. Wat is?... 4 3. WampServer installeren... 9 4. downloaden en installeren...11 5. Front end back end... 13 6. Het Navigatiemenu...

Nadere informatie

Overstappen op Linux voor Windows gebruikers

Overstappen op Linux voor Windows gebruikers Overstappen op Linux voor Windows gebruikers Een stap voor stap installatie handleiding en introductie in Linux document versie 0.72_1 Op dit werk is de Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-

Nadere informatie

WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN

WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN 1 WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN V1.02 Mark Jansen 2 WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN 1 LEES DIT EERST! 4 Disclaimer 4 Copyright 4 INLEIDING 5 WAAROM IS SNELHEID ZO BELANGRIJK? 6 Gebruikerservaring van bezoekers

Nadere informatie

Pervasive Server V9 Installatiegids

Pervasive Server V9 Installatiegids Pervasive Server V9 Installatiegids 1 Inhoudsopgave 1. Om te beginnen... 3 2. Systeemeisen... 3 2.1 Server... 3 2.1.1 Hardware... 3 2.1.2 Software... 3 2.2 Client... 3 2.2.1 Hardware... 3 2.2.2 Software...

Nadere informatie

Mededeling met betrekking tot het auteursrecht

Mededeling met betrekking tot het auteursrecht Parallels Panel Mededeling met betrekking tot het auteursrecht ISBN: Niet beschikbaar Parallels 660 SW 39 th Street Suite 205 Renton, Washington 98057 USA Telefoon: +1 (425) 282 6400 Fax: +1 (425) 282

Nadere informatie

Pervasive Server V9 Installatiegids

Pervasive Server V9 Installatiegids Pervasive Server V9 Installatiegids 17 mei yyyy - 1 - Inhoudsopgave 1. Om te beginnen...3 2. Systeemeisen...3 2.1 Server...3 2.1.1 Hardware...3 2.1.2 Software...3 2.2 Client...3 2.2.1 Hardware...3 2.2.2

Nadere informatie

Deel bergen foto s in Hotmail / Windows Live mail

Deel bergen foto s in Hotmail / Windows Live mail Online foto s delen Tja, dan zit de vakantie er weer (bijna) op. Genoten van de zon, lekker uitgerust, en alle mooie momenten vastgelegd met de camera. Misschien hebt u wel honderden foto's op een geheugenkaartje

Nadere informatie

Admin Tools Gebruikers Handleiding. Nicholas K. Dionysopoulos

Admin Tools Gebruikers Handleiding. Nicholas K. Dionysopoulos Admin Tools Gebruikers Handleiding Nicholas K. Dionysopoulos Admin Tools Gebruikers Handleiding Nicholas K. Dionysopoulos Publication date January 2011 Abstract Dit boek behandelt het gebruik van de Admin

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Introductie Maestro

Hoofdstuk 1 Introductie Maestro Maestro Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Introductie Maestro 2 1.1 Versies 3 1.2 Kosten 3 1.3 Hoe neemt de school Maestro in gebruik 4 1.4 Is Maestro veilig? 4 1.5 Oriëntatie en support 4 Hoofdstuk 2 Mobiel apparaat

Nadere informatie

CamTech. RAS Plus. Gebruikershandleiding. Remote Administration System Plus HELPDESK : 0900-27274357. Postbus 218 510 AE Drunen

CamTech. RAS Plus. Gebruikershandleiding. Remote Administration System Plus HELPDESK : 0900-27274357. Postbus 218 510 AE Drunen CamTech RAS Plus Remote Administration System Plus Gebruikershandleiding Postbus 218 510 AE Drunen Thomas Edisonweg 5 5151 DH Drunen HELPDESK : 0900-27274357 techhelp@aras.nl www.aras.nl Remote Administration

Nadere informatie

Introductie Endnote X6

Introductie Endnote X6 Introductie Endnote X6 Inhoudsopgave Inleiding... 2 1. Wat is Endnote X6?... 2 2. Werken via Athena... 3 Deel 1: Opbouw en gebruik van je Endnote X6 library... 4 1. Overlopen scherm... 4 2. Creëren library...

Nadere informatie

Wireless kabel/dslgatewayrouter. Routeur câble/adsl sans fil

Wireless kabel/dslgatewayrouter. Routeur câble/adsl sans fil P74219df_F5D7230-4_man.qxd 10-03-2003 15:44 Page 1 Wireless kabel/dslgatewayrouter Voor het delen van uw breedband-internetaansluiting en bestanden Routeur câble/adsl sans fil Partagez votre accès Internet

Nadere informatie

Parallels Operations Automation 5.4. Handleiding voor abonnees. Herziening 9.33 (juli 2012)

Parallels Operations Automation 5.4. Handleiding voor abonnees. Herziening 9.33 (juli 2012) Parallels Operations Automation 5.4 Handleiding voor abonnees Herziening 9.33 (juli 2012) Copyright 1999-2012 Parallels IP Holdings GmbH en zijn filialen. Alle rechten voorbehouden. Parallels IP Holdings

Nadere informatie

Van installatie tot je eerste sale!

Van installatie tot je eerste sale! MagentoBasics Van installatie tot je eerste sale Voorwoord Beste lezer, Allereerst wil ik je bedanken voor het downloaden van deze handleiding. Ik hoop dat jij net zo enthousiast bent als ik was en nog

Nadere informatie

AXIS 1650-gebruikershandleiding

AXIS 1650-gebruikershandleiding AXIS 1650-gebruikershandleiding De netwerkprint- en scanserver voor printers en multifunctionele producten van Canon Bevat ondersteuning voor CAPT- (Canon Advanced Printing Technology) Canon Advanced Raster

Nadere informatie

AutoArchive. Via File -> Archive kun je voortwee2 manieren archiveren kiezen.

AutoArchive. Via File -> Archive kun je voortwee2 manieren archiveren kiezen. AutoArchive. Archiveren is het opslaan van e-mails naar een bestand, zodat deze items geen ruimte meer innemen in de mailbox op de server. De e-mails blijven visueel in dezelfde mappen of submappen staan.

Nadere informatie

ChamSys MagicQ Probleem oplossingen

ChamSys MagicQ Probleem oplossingen Geen outputs 1/1 ChamSys MagicQ Probleem oplossingen Controleer of de werking van de tafel correct is door het openen van het Output venster en kijk naar de data van de kanalen. Indien deze niet op het

Nadere informatie

ACADEMIC SERVICE. Drupal7

ACADEMIC SERVICE. Drupal7 ACADEMIC SERVICE Drupal7 Basiscursussen verschenen bij Academic Service: Basiscursus Access 2010 Basiscursus Access 2007 Basiscursus Access 2003 Basiscursus Access 2002 Basiscursus Apps ontwikkelen Basiscursus

Nadere informatie

Windows 7 User Account Control van binnenuit Mark Russinovich

Windows 7 User Account Control van binnenuit Mark Russinovich UAC In het kort: Voordelen van standaard gebruikersaccounts User Account Control sinds Windows Vista UAC-modi en gebruik van auto-elevation Windows 7 User Account Control van binnenuit Mark Russinovich

Nadere informatie