8 Groepsbeleid (Group Policies)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "8 Groepsbeleid (Group Policies)"

Transcriptie

1 127 8 Groepsbeleid (Group Policies) Groepsbeleid is een verzameling regels om gebruikers en computers te beheren. Groepsbeleid kan toegepast worden op meerdere domeinen, afzonderlijke domeinen, subgroepen en op individuele systemen. Beleid dat geldt voor afzonderlijke systemen wordt lokaal groepsbeleid genoemd en wordt uitsluitend op het lokale systeem opgeslagen. Alhoewel we niet dieper ingaan op lokaal groepsbeleid, moet je toch eens overwegen om dit eventueel te gebruiken - voor het maken van mirrors - om b.v. de manier van afsluiten in te stellen. Group Policy Objects (GPO s) - lees een groepsbeleidregel - wordt beschouwd als vertragend voor het netwerk. Dit is deels terecht, m aar niet het aantal, wel de inhoud van de opdrachten. Er is dus geen enkele reden om mogelijke instellingen te verzamelen in één GPO. Meer info: Met een groepsbeleid kan je: het register aanpassen: Er wordt een bestand aangemaakt met registerinstellingen die in de sectie voor de gebruiker of de lokale computer van de registerdatabase worden opgeslagen. Gebruikersprofielinstellingen die specifiek zijn voor een gebruiker die zich aanmeldt bij een bepaald werkstation of een bepaalde server worden in het register opgeslagen onder: Hkey_Current_User Computerspecifieke instellingen worden opgeslagen onder: Hkey_local_ Machine Op deze manier is het mogelijk om gebruikers allerlei beperkingen op te leggen zoals: geen knop Uitvoeren, geen Internet Explorer, geen opdrachtprompt (MS-Dos box), enz. scripts toewijzen: Zoals het plaatsen van een snelkoppeling op het bureaublad naar een programma of een website, het kopiëren van bestanden, het aanpassen van menu's, enz. mappen omleiden: Dit wordt voornamelijk gebruikt om de map Mijn documenten' op de server te bewaren. Deze map wordt dan rechtstreeks vanuit de client aangesproken. Hierdoor kan een gebruiker op gelijk welk toestel dat verbonden is met de server zijn bestanden gebruiken. Dit kan ook voor de mappen Bureaublad en Favorieten. toepassingen beheren: Je kan ook software automatisch laten installeren op de clients zonder dat je zelf hoeft tussen te komen. Voorwaarde is natuurlijk dat de software daarvoor geschikt is en er tussendoor geen vervelende vragen moeten beantwoord worden zoals een bevestiging van de licentieovereenkomst. De meeste.msi-pakketten voldoen hieraan.

2 128 Group Policy Preferences (GPP) Nieuw vanaf W indows Server 2008 is de introductie van Group Policy Preferences. Het grote verschil m et de Policies is het niet verplichtend karakter van de Preferences. Een gebruiker kan in principe de Preference aanpassen, m aar m eestal heeft de gebruiker toch die rechten niet. Met Preferences m oet het ook m ogelijk zijn om geen scripts (of cm dlet s) m eer te gebruiken. De m ogelijkheden tot aanpassen zijn veelbelovend, maar jammer genoeg niet altijd toepasbaar in ons netwerk. Een voorbeeldje: Je kan perfect een printer toewijzen aan een gebruiker, m aar de printer m oet toegewezen worden aan de gebruiker in functie van het lokaal waar er wordt ingelogd. Je kan ook alle printers toewijzen aan een gebruiker, m aar dan m oet de printer in het lokaal waar de gebruiker inlogt ingesteld worden als standaardprinter - en liefst worden dan de andere printers verwijderd om gepruts te vermijden. Dit kan niet m et de Preferences. Drive M aps: Koppelt een netwerkm ap aan een stationsletter Niet zinvol: Koppelt een map aan een OU en geen groep. M.a.w. een klas en één leraar van die klas kan niet. Environment: Koppelt een systeem variabele aan een pad. Weinig gebruikt? Files: Kopieert een bestand (of een groep bestanden) van de server naar de clients - op com puterniveau Zinvol (uitvoeren op computerniveau) Folders: Biedt de mogelijkheid om een map aan te maken, te verwijderen, leeg te maken (denk aan temporary files ), aan te passen, enz., maar kan geen map kopiëren die een submap bevat! Niet zinvol Ini File: Biedt de m ogelijkheid om ini-files aan te passen (inhoud aanpassen, verwijderen,...) Weinig gebruikt? Network Shares: Om gedeelde m appen op de clients te beheren Weinig gebruikt? Registry: Mogelijkheid om registerinstellingen op de clients aan te passen Zinvol: maar niet eenvoudig Shortcuts: Zinvol Biedt de m ogelijkheid om op verschillende plaatsen snelkoppelingen te m aken naar bestanden, URL s en Shell Objecten Data Souces: Mogelijkheid om Open Database Connectivity (ODBC) te configureren Weinig gebruikt? Devices: Niet zinvol: Biedt de m ogelijkheid om Devices (USB poorten, diskettestations, enz.) op apparaatbeheer-niveau uit te schakelen. Group Policy bevat betere mogelijkheden om verwisselbare media uit te schakelen. Wat als je een USB-muis gebruikt en de USB-poorten uitschakelt? Folder Options: Mogelijk om de m apopties aan te passen (verborgen bestanden weergeven, steeds m enu-balk weergeven, enz.) Zinvol: werkt zelf in combinatie met een verplicht profiel

3 129 Internet Settings: Mogelijk om alle opties van de Internet Explorer in te stellen, zoals Startpagina( s), proxy-instellingen, enz. Zinvol: maar ook mogelijk met Group Policy. Bovendien kun je met Group Policy ook het vervelende scherm voor eerste aanmelding uitschakelen ( Prevent performance of First Run Customize settings, te combineren met Go Directly to home page ) Local Users and Groups: Mogelijkheid om lokale gebruikers en groepen aan te passen, toe te voegen, enz. Zinvol: voor b.v. programmeren in.net om de groep Debug Users uit te breiden met een groep van leerlingen Network Options: Mogelijkheid om een VPN en/of DUN (Dial-Up Networking) te installeren op de clientcom puters. Momenteel niet zinvol Power Options: Maakt het mogelijk om (vooral voor laptops) energie-instellingen in te stellen. Niet zinvol (voor desktoptoestellen): De instelling van de knoppen Sleep, Hibernation, Stand-by,... doe je best via Group Policy Printers: Mogelijkheid om printer(s) toe te voegen aan een OU gebruikers. Ook een printer als standaardprinter instellen is m ogelijk Commentaar: Printers toekennen is profielgebonden. Jammer dat je geen printer kunt toewijzen aan een OU computers. Toch is deze mogelijkheid een stuk krachtiger dan de mogelijkheid via Group Policy, die zeer omslachtig is en bovendien geen mogelijkheid heeft om een standaardprinter in te stellen. Met een script dus... Regional Options: Mogelijkheid om regionale instellingen aan te passen. Niet zinvol: Moet correct gebeuren bij de installatie van de client. Jammer genoeg kun je via deze instelling niet de toetsenbordinstellingen aanpassen, want dat is wel nodig. Scheduled Task: Maakt het m ogelijk om onderhoudstaken (b.v. de Disk Cleanup W izard ) of scripts op ingestelde tijdstippen uit te voeren Weinig gebruikt? Services: Mogelijkheid om services uit te schakelen of het opstarttype aan te passen Zinvol: (alhoewel). Heel wat services worden onnodig gestart en worden beter uitgeschakeld, maar dit doe je best voordat de computers gekopieerd worden. Een interessante lijst van services die mogen uitgschakeld worden vind je terug op de website van Black Viper. Het uitschakelen van overbodige services komt de performantie sterk ten goede. Start M enu: Mogelijkheid om verschillende Start Menu s aan te m aken. Niet zinvol: Ook het Start Menu maakt deel uit van het profiel van de gebruiker. Het Start Menu zal eerder afhankelijk zijn van de software die al dan niet op de computers staat. Bron: An Overview of Group Policy Preferences

4 Group Policy Management Vanaf Windows Server 2003 R2 bestaat er de mogelijkheid om Group Policies apart te beheren. Tot dan werd een Policy ingesteld via de eigenschappen van een OU. Vanad de versie Server 2008 is het gebruik van de Group Policy Management de enige mogelijkheid. Open Group Policy Management (via snelkoppeling op het bureaublad) (Start, Administrative tools) Heel interessant is de m ogelijkheid om de instellingen op te vragen van een GPO via Settings GPO s worden gemaakt in de map Group Policy Objects. Je moet ze daarna nog koppelen aan een OU

5 Default Domain Policy - Default Domain Controller Policy In vorige versies was het mogelijk om het beveiligingsbeleid in te stellen via de Administrative tools. (Domain Controller Security Policy en Domain Security Policy). Er bestaat wel de Local Security Policy, maar de instellingen daar zijn niet te wijzigen. Reden is dat Microsoft probeert te verhinderen dat deze instellingen worden aangepast. Maar wie het zijn collega s aandoet 24 verschillende wachtwoorden te m oeten gebruiken voordat ze terug een oud wachtwoord m ogen invoeren, zal waarschijnlijk toch enig gevloek m oeten ondergaan. Ook de andere instellingen (wachtwoord m oet vernieuwd worden na 42 dagen) zal op weinig enthousiasme onthaald worden... maar daar moeten ze maar mee leren leven... Merk ook op dat er een onderscheid gemaakt wordt tussen de Domain Policy en de Domain Controller Policy. Andere instellingen kiezen voor de dom eincontroller is waarschijnlijk niet relevant. Belangrijker is wie je toegang geeft tot de dom eincontroller en gezien dit enkel adm inistrators zijn, zal enige voorzichtigheid wel autom atisch gebeuren. Belangrijk is wel als je wijzigingen doorvoert niet te m issen tussen beide. Klik rechts op Default Domain Policy Kies Edit Open Computer Configuration Open Policies Open Windows Settings Open Security Settings Klik op Account Policies Klik op Password Policy! Password Policy

6 132! Dubbelklik op: Enforce password history Verander 24 > 1 Klik op OK De andere instellingen aanpassen doe je best niet zodat er een goed beveiligingsbeleid geldt zie theoretische aanvulling 11.6! Account Lockout Policy Is het zinvol om dit in te schakelen? De login -nam en van de leerlingen en de leerkrachten zijn gekend. Proberen leerlingen (... of een collega...) iem and zijn wachtwoord te raden en is het dan niet beter om het account tijdelijk te blokkeren? Waarschijnlijk wel, tot wanneer een klas gesplitst wordt over twee computerlokalen - en één helft toch wel een toets heeft... maar alle accounts zijn geblokkeerd... Verander dit toch m aar naar de standaardinschakeling: Dubbelklik op: Account lockout duration Plaats een vinkje bij: Define this policy setting Klik op OK Dit zijn dan de standaardinstellingen, desgewenst kunnen deze ook aangepast worden.

7 133! Kerberos Policy Kerberos is een standaard authenticatie protocol dat ervoor zorgt dat gebruikers van een netwerk zich op een veilige m anier kunnen aanm elden en hun identiteit bewijzen, zonder steeds opnieuw te m oeten aanm elden. De Kerberos functie betekent dat een Kerberos server aan een ingelogde gebruiker een Ticket toekent. Dit ticket blijft gedurende de hele sessie geldig en wordt vertrouwd door andere servers die het protocol kennen. Als de gebruiker uitlogt, wordt de sessie afgebroken en is het ticket niet langer geldig. Het gebruik hiervan is zeer zinvol, Kerberos wordt ook bij andere systemen toegepast en is erkend als een veilig autheniticatie-algoritm e. Bovendien bevat Kerberos een aantal voorzorgsm aatregelen die ervoor zorgen dat wachtwoorden na het invoeren beveiligd worden tegen aanvallen. Merk op dat tijdsynchronisatie in deze policy belangrijk is en dat de tijdsynchronisatie tussen de clients, de dom eincontroller en een externe tijdserver correct m oeten verlopen. 8.2 Voorbeelden van Group Policy Objects Geen Configuratiescherm e Schakel het configuratiescherm uit voor de OU 1 graad Controleer de uitvoering op de client Open de map Group Policy Objects Klik rechts in de geopende map Selecteer New Geen naam in: GeenConfiguratiescherm klik op OK

8 134 Klik rechts op: GeenConfiguratiescherm Klik op Edit Een zeer belangrijke keuze moet hier gem aakt worden: is de Policy gebruikersniveau of computerniveau? In het begin zeker verwarrend omdat de instellingen bij beide voorkomen en men het gevoel heeft dit door elkaar te mogen gebruiken.... niets is minder waar... De theorie is eenvoudig; al wat in het persoonlijk profiel staat is User Configuration. M.a.w. het uitzicht van alle venster, menu s, enz., maar ook b.v. de printerinstellingen. Voor Computer Configuation kies je zeker als er iets m oet geïnstalleerd of gekopieerd worden. Een gewone gebruiker heeft deze rechten niet en op elk toestel inloggen als adm instrator is ook niet zinvol. Een Com puter Configuration heeft dit recht wel via de groep System User Configuration Policies worden uitgevoerd bij Aanmelden /Herstarten Computer Configuration Policies worden enkel uitgevoerd bij Herstarten, Een ander probleem is het terugvinden van de GPO. Na het openen van een aantal submappen vind je wel iets terug... maar soms is het niet zo eenvoudig en is het willekeurig zoeken bijna onmogelijk

9 135 In de Adm inistrative Templates (.admx) zijn er m omenteel 3103 GPO s... leuk, maar niet zo eenvoudig om daarin uw weg te vinden... Een m ogelijke oplossing: Microsoft heeft een rekenblad ontworpen (zoekterm: Group Pollicy Settings Reference for W indows and W indows server ). Gebruik het rekenblad voor Server 2008 R2 Zoek de juiste benaming van de GPO en zoek de locatie via een query Open : Administrative Templates, All Settings Klik bovenaan op de knop: Action Klik op Filter Options... Geef in: prohibit control panel Verander Any naar All Klik op OK

10 136 Op de tweede lijn vinden we de gevraagde GPO. Dubbelklik op: Prohibit access tot the Control Panel Selecteer Enabled Merk op dat ook de snelkoppeling naar Control Panel uit het startm enu wordt verwijderd Klik op OK en sluit de Editor af Vergeet niet om de GPO te slepen naar de OU waarop er m oet toegepast worden! Sluit het Group Policy Management

11 Groepsbeleid onmiddellijk uitvoeren Als er een groepsbeleid wordt geconfigureerd in de Active Directory dan wordt dit niet onm iddellijk doorgegeven aan de clients. Norm aal gesproken wordt er om de 90 m inuten vernieuwd, met een mogelijke uitloop van 30 minuten eerder of later. GPUpdate: /force: Door deze instructie uit te voeren worden alle lokale en alle groepsbeleidsinstellingen die zijn opgeslagen in de Active Directory, m et inbegrip van beveiligingsinstellingen, uitgevoerd. W ordt deze param eter gebruikt, dan worden alle verwerkingsoptim aliseringen genegeerd en alle instellingen opnieuw toegepast. Klik op de server op Start, Run Tik in: GPUpdate /force Groepsbeleid controleren op Client Log in op de client met een gebruiker uit de eerste graad b.v. 1HA.Tim Het onderdeel Configuartiescherm is uit het Start Menu verdwenen Ook alle koppelingen naar onderdelen in het Configuratiescherm werken niet meer. Probeer b.v. om rechts op het bureaublad te klikken en de scherm resolutie te veranderen.

12 138 Mogelijke controle: Ga naar een MS-DOS box (Start, zoekscherm, tik in cmd en <Enter>) Tik in: Gpresult /r W erkt het groepsbeleid niet dan kun jehier controleren of de GPO werd uitgevoerd. Is dit het geval, dan bevat de GPO een fout. Is dit niet het geval dan kun je best eens herstarten Mapomleiding In hst. 5 hebben we een verplicht profiel gemaakt voor de leerlingen. In hst. 7 hebben we de map DocLeer aangemaakt met mapquota op de server voor de documenten van de leerlingen. Deze map is gedeeld met lees- en schrijfrechten voor iedereen. Wat nu nog moet gebeuren is een GPO maken die de mapomleiding uitvoert bij het aanmelden. Maak een nieuw Groepsbeleid: MapOmleidingLln Klik op OK Klik rechts op MapOmleidingLln Klik op Edit... Klik op User Configuration Policies Windows Settings Folder Redirection Klik rechts op Documents Klik op Properties

13 139 Verander bij Setting : Not configured naar: Basic - Redirect everyone s folder to the same location Laat je nooit verleiden om een Path terug te vinden via de knop Browse.... Dit is bijna altijd fout om dat steeds verwezen wordt naar de lokale schijf en hier een netwerkpad moet ingegeven worden. Geef in bij Root Path \\windows7server\docleer Klik op Apply... dit is erger dan de Middeleeuwen... Klik op Yes Ga vervolgens naar het tabblad Settings Verwijder het vinkje bij: Grant the user exclusive rights to Documents Wanneer je dit niet doet kun je als adminstrator deze map niet meer nakijken. Nadeel is wel dat iedereen toegang heeft tot deze mappen. Dit lossen we later op met een script. Klik op OK

14 140 De GPO te koppelen aan de OU Leerlingen Gpupdate /force uit te voeren via de knop Run Pad controleren op de Client Log in op de Client Klik rechts op: Documenten Bij de Bibliotheeklocaties m oet de verwijzing naar de server staan. Is dit niet het geval dan kan het zijn dat er al met deze gebruiker werd aangem eld en er een lokaal profiel bestaat. Het maakt niet uit of er gewerkt wordt met een lokaal, verplicht of zwervend profiel. De map C:\gebruikers\...\ Docum ents krijgt voorrang op de serverm ap. Verwijder het profiel van deze gebruiker, via de computereigenschappen. Het is niet omdat de koppeling bestaat de map werd aangemaakt. Hiervoor is het nodig dat er een map/bestand aangemaakt wordt in de map Mijn Documenten. IJverige collega s willen b.v. de eerste les vanuit MS-W ord een document bewaren in de map Mijn Documenten, maar gezien die nog niet is aangemaakt... Laat leerlingen/collega s (zeker in het begin) deze eigenschap controleren, want dit is de enige mogelijkheid om iets te bewaren als er gewerkt wordt met een verplicht profiel. Geef ook nog eens mee dat documenten op het bureaublad bij een verplicht profiel niet bewaard worden. W erk je met een zwervend profiel dan kun je rare dingen tegenkomen (althans volgens de collega s...), de documenten zijn omgeleid en op elke computer terug te vinden, maar die documenten op het bureaublad slechts op sommigen... t ja...

15 Actie voor aan/uit- knop aanpassen Het is best deze mogelijkheden aan te passen om problemen te voorkomen. Afsluiten hebben we reeds vervangen door Afm elden in het verplicht profiel omdat anders na elke les de computer wordt afgesloten wat niet zinvol is. Ook op andere tijdstippen (over de middag b.v.) is het zinvol om de computers te laten aanstaan voor updates, virusscan, enz. Eventueel kunnen de com puters altijd afgesloten worden d.m.v. een script. User GPO: Change Start Menu power button > Enabeld en instellen op Log off Door het gebruik van een verplicht profiel is deze knop ingesteld op Afm elden. De gebruiker kan dit eventueel nog wijzigen via de eigenschappen van het startmenu. Gebruik je deze GPO dan is de instelling niet meer wijzigbaar: User GPO: Remove and prevent access to the Shut Down, Restart, Sleep and Hibernate commands Vrij drastische GPO. Doet juist niet wat we willen. Opnieuw opstarten en Afsluiten zijn wel interessant in het keuzem enu, Andere Gebruiker en Vergrendelen m oeten we zeker uitschakelen. Computer GPO: User GPO: Hide entry points for Fast User Switching > Enabeld Remove lock computer > Enabeld Andere gebruiker is uitgeschakeld, Vergrendelen werkt niet meer, alleen Slaapstand is nog een probleem. Computer GPO: Allow Standby States (S1-S3) When Sleeping (Plugged In) > Disabled... grrr... de gpo Select the Sleep Buttin Action (Plugged In) werkt niet. Na ruim 4 uur zoeken is dit de oplossing. De knop Vergrendelen doet niets, Opnieuw opstarten is nog steeds m ogelijk, evenals Afsluiten Andere gebruiker en Slaapstand is uitgeschakeld

16 142 Samenvatting: Maak een GPO AanUitAanpassen met deze instellingen

17 Voorbeelden van Group Preferences Plaats een snelkoppeling naar een URL op het bureaublad Plaats een snelkoppeling naar de website van Black Viper op het bureaublad en voor de leerlingen van 6IB en noem deze snelkoppeling Uitschakelen services. Maak een nieuwe GPO: URLDesktop6IB Klik op OK Een snelkoppeling kan gem aakt worden op verschillende locaties. Maar opnieuw moeten we ons de vraag stellen is de locatie bereikbaar als gebruiker of als com puter? Desktop zal een User-policy zijn All Users Desktop een Com puter-policy SendTo een Com puter-policy. Hou er rekening mee dat als je een Verplicht profiel gebruikt de gebruikersaanpassingen verdwijnen bij het Afmelden Klik rechts op URLDesktop 6IB Klik op Edit Ga naar User Configuration, Windows Settings, Shortcuts Klik rechts op Shortcuts en kies New, Shortcut

18 144 Vul in: Action: Update Update is bijna altijd de goede keuze omdat dit ook Create en Replace toepast. Target type: URL Location: Desktop Target URL: Icon file path: <nummertje 13> Klik op OK... jawel... Log in op de client (6IB.Sarah) Op het bureaublad staat deze snelkoppeling

19 Bestand kopiëren en achtergrond aanpassen Kopieer het bestand UA.jpg naar C:\W indows\w eb\wallpaper\w indows Zorg ervoor dat deze afbeelding als achtergrond gebruikt wordt Kopieer het bestand Kopieer: UA.jpg > NetLogon op de server Maak een nieuwe GPO aan: CopyAchtergrond Klik rechts op deze GPO Klik op Edit Ga naar: Com puter Configuration Preferences W indows Settings Files Kik rechts op Files, Properties Geef in: Soucre file: \\windows7server\netlogon\ua.jpg Destination File: C:\windows\web\wallpaper\windows\UA.jpg Merk op dat bij de Destination de naam van het bestand herhaald wordt! Klik op Apply Ga naar het tabblad Common Selecteer: Apply once and do not reapply Klik op OK Voer de GPO uit, maar vergeet niet om de GPO eerst te koppelen aan School.cno!

20 Achtergrond instellen De achtergrond instellen is geen Preference -instelling, maar wel een Policy Maak een nieuwe GPO: Achtergrond Klik rechts op de GPO en klik op Edit Ga naar: User Configuration Policies Adm inistrative Tem plates Desktop Desktop Dubbelklik op: Desktop Wallpaper Klik op Enabled Geef in bij Wallpaper Name : C:\windows\web\wallpaper\ windows\ua.jpg Geef in bij Wallpaper Style : Fill Klik op OK Deze m ethode is te verkiezen als deze achtergrond altijd gebruikt wordt. Moet de achtergrond tijdelijk veranderd worden (...gedichtjesdag...), dan is het zeker niet nodig om de achtergrond eerst te kopiëren. Plaats de achtergrond in de map netlogon en verander de Wallpaper Name naar: \\windows7server\netlogon\gedicht.jpg Vroeger was het ook noodzakelijk (in combinatie m et een verplicht profiel) dat de afbeelding een.bmp was. Dit is niet meer nodig, maar vergeet niet dat een.jpg geconverteerd wordt in het geheugen en daar zeer veel ruimte in beslag neemt.

2 Installatie Windows Server 2008 R2 Standard

2 Installatie Windows Server 2008 R2 Standard 10 2 Installatie Windows Server 2008 R2 Standard 2.1 Mogelijke proefopstellingen 2.1.1 64-bit computer, zonder Virtualization Technology Minimaal 2GB geheugen Netwerkkaart Naar Internet, waarschijnlijk

Nadere informatie

Meerdere gebruikersaccounts aanmaken

Meerdere gebruikersaccounts aanmaken Meerdere gebruikersaccounts aanmaken In Windows XP heeft u de mogelijkheid om met meerdere gebruikersaccounts te werken. Werken er meerdere personen op de computer dan ontkomt u er al niet meer aan en

Nadere informatie

Windows server 2012. Wesley de Marie. Wesley

Windows server 2012. Wesley de Marie. Wesley Windows server 2012 Wesley Windows server 2012 Naam: Klas: MICNIO2B Leerjaar: Leerjaar 1/2 Inhoud Installeren van windows server 2012... 3 Naam wijzigen... 4 IPV6 uitschakelen... 5 IP toewijzen aan je

Nadere informatie

6 Aanmaken van OU s, gebruikers en groepen

6 Aanmaken van OU s, gebruikers en groepen 106 6 Aanmaken van OU s, gebruikers en groepen 6.1 Organizational Unit (OU) Een Organizational Unit (OU) of organisatie-eenheid is het basisobject van de Active Directory. Een OU kan objecten bevatten

Nadere informatie

Windows Xp professional op de werkstations en Windows 2000 op de Server

Windows Xp professional op de werkstations en Windows 2000 op de Server Windows Xp professional op de werkstations en Windows 2000 op de Server Uitleg over het implementeren van Microsoft Windows XP Professional op de werkstations en de bijbehorende management tools. Dit boekje

Nadere informatie

DHCP Scope overzetten van Windows Server 2003 R2 naar Windows Server 2012

DHCP Scope overzetten van Windows Server 2003 R2 naar Windows Server 2012 DHCP Scope overzetten van Windows Server 2003 R2 naar Windows Server 2012 Inhoudsopgave 1. Windows Server 2012 voorbereiden... 3 2. Rollen installeren op Windows Server 2012... 6 3. DHCP Scopes overzetten...

Nadere informatie

Hoe download en installeer ik de software 15.2? Lees voordat u begint dit document volledig door en sluit alle programma s af.

Hoe download en installeer ik de software 15.2? Lees voordat u begint dit document volledig door en sluit alle programma s af. Hoe download en installeer ik de software 15.2? Lees voordat u begint dit document volledig door en sluit alle programma s af. Let op! Als u nog offertes hebt opgeslagen in CBS 14.2, kunt u deze alleen

Nadere informatie

Standard Parts Installatie Solid Edge ST3

Standard Parts Installatie Solid Edge ST3 Hamersveldseweg 65-1b 3833 GL LEUSDEN 033-457 33 22 033-457 33 25 info@caap.nl www.caap.nl Bank (Rabo): 10.54.52.173 KvK Utrecht: 32075127 BTW: 8081.46.543.B.01 Standard Parts Installatie Solid Edge ST3

Nadere informatie

Configureren van een VPN L2TP/IPSEC verbinding. In combinatie met:

Configureren van een VPN L2TP/IPSEC verbinding. In combinatie met: Configureren van een VPN L2TP/IPSEC verbinding In combinatie met: Inhoudsopgave 1. Voorbereiding.... 3 2. Domaincontroller installeren en configuren.... 4 3. VPN Server Installeren en Configureren... 7

Nadere informatie

Handleiding Inloggen met SSL VPN

Handleiding Inloggen met SSL VPN Handleiding Inloggen met SSL VPN Beveiligd verbinding maken met het bedrijfsnetwerk via de Desktop Portal Versie: 24 april 2012 Handleiding SSL-VPN Pagina 1 van 10 Inleiding SSL VPN is een technologie

Nadere informatie

Configureren van een VPN L2TP/IPSEC verbinding

Configureren van een VPN L2TP/IPSEC verbinding Configureren van een VPN L2TP/IPSEC verbinding Inhoudsopgave 1. Voorbereiding.... 3 2. Domain Controller Installeren... 4 3. VPN Configuren... 7 4. Port forwarding.... 10 5. Externe Clients verbinding

Nadere informatie

Connectivity SQL Er kan geen verbinding worden gemaakt met de SQL server

Connectivity SQL Er kan geen verbinding worden gemaakt met de SQL server Connectivity SQL Er kan geen verbinding worden gemaakt met de SQL server Introductie Probleem: Het lukt het niet om verbinding te maken met de SQL server. Of: op het werkstation komt de melding na het

Nadere informatie

NSS volumes in een bestaande tree aanspreken vanuit Domain Services for Windows

NSS volumes in een bestaande tree aanspreken vanuit Domain Services for Windows NSS volumes in een bestaande tree aanspreken vanuit Domain Services for Windows Elders in dit werk hebt u kunnen lezen hoe DSfW ingezet kan worden als alternatief voor Active Directory. Dit heeft echter

Nadere informatie

Installatie SQL Server 2014

Installatie SQL Server 2014 Installatie SQL Server 2014 Download de SQL Server Express net advanced Services van de website: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=42299 klik op Download. Als u een 64 bit variant

Nadere informatie

Installing XDMS - Client.

Installing XDMS - Client. XDMS Installing XDMS - Client. Toleindestraat 7/0101 B-9080 Beervelde T +32 9 353 90 20 F +32 9 353 90 29 info@xpower.be www.xpower.be VAT BE 0451.526.090 IBAN: BE51 4182 0548 6162 BIC: KREDBEBB Inhoudstafel

Nadere informatie

Gebruik van de Citrix Desktop Environment TU Delft

Gebruik van de Citrix Desktop Environment TU Delft weblogin.tudelft.nl Gebruik van de Citrix Desktop Environment TU Delft Citrix ICA Client Weblogin.tudelft.nl in het gebruik Bestemd voor: Medewerkers TU Delft Versie: 0.3 Datum: 02-03-2009 Eigenaar: SSC

Nadere informatie

Installeren van het programma Shop Pro

Installeren van het programma Shop Pro Installeren van het programma Shop Pro HET PROGRAMMA WERKT MOMENTEEL NOG NIET ONDER MS VISTA. GEBRUIK BINNEN EEN VIRTUELE MACHINE OP EEN VISTA-COMPUTER WORDT NOG UITGETEST. Deze handleiding met eventuele

Nadere informatie

MULTIFUNCTIONELE DIGITALE SYSTEMEN. Windows Server 2003, Server 2008 & Scan-to-file

MULTIFUNCTIONELE DIGITALE SYSTEMEN. Windows Server 2003, Server 2008 & Scan-to-file MULTIFUNCTIONELE DIGITALE SYSTEMEN Windows Server 2003, Server 2008 & Scan-to-file Waarschuwing Dit document is bedoeld voor systeembeheerders. Het wordt aanbevolen een back-up te maken alvorens wijziging(en)

Nadere informatie

Alle systemen. Voor het eerst aan het werk met Windows 7 en Office 2010. Bestemd voor: Medewerkers Versie: 0.1 Datum: 06-09-2010 Eigenaar: SSC ICT

Alle systemen. Voor het eerst aan het werk met Windows 7 en Office 2010. Bestemd voor: Medewerkers Versie: 0.1 Datum: 06-09-2010 Eigenaar: SSC ICT Alle systemen Voor het eerst aan het werk met Windows en Office 2010 Bestemd voor: Medewerkers Versie: 0.1 Datum: 06-09-2010 Eigenaar: SSC ICT De eerste keer werken met Windows en Office 2010 Voordat u

Nadere informatie

Installeren van het programma Shop Pro versie 6

Installeren van het programma Shop Pro versie 6 Installeren van het programma Shop Pro versie 6 HET PROGRAMMA WERKT ZOWEL ONDER WINDOWS XP, WINDOWS VISTA ALS WINDOWS 7. 1 Inhoud van de cd Op de cd staan 4 mappen Drivers Dit zijn bijkomende drivers voor

Nadere informatie

Installatie van sqlserver

Installatie van sqlserver Installatie van sqlserver Download SQLserver 2005 Express basis van de website van 2work: www.2work.nl, tabblad downloads; beveiligde zone. De inlog gegevens kunnen via de helpdesk aangevraagd worden.

Nadere informatie

Installeren van het programma:

Installeren van het programma: Versie: 1.0 Gemaakt door: Whisper380 Eigenaar: Whisper380-computerhulp.net Datum: 20-2-2011 Inhoudsopgave Installeren van het programma:...3 Configureren van het programma:...7 Mappen aanmaken:...9 Groepen

Nadere informatie

Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC

Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC Laatste revisie: 29 juli 2009 Inhoudsopgave Inleiding... 2 1 Installatie ODBC driver... 2 2 Systeeminstellingen in AbiFire5... 3 2.1 Aanmaken extern profiel...

Nadere informatie

Handleiding: CitrixReceiver installeren voor thuisgebruik.

Handleiding: CitrixReceiver installeren voor thuisgebruik. Handleiding: CitrixReceiver installeren voor thuisgebruik. Deze handleiding is gemaakt om een privé pc geschikt te maken om op het netwerk van MEE te kunnen werken. Zodra het met de onderstaande stappen

Nadere informatie

Installatiehandleiding bij overzetten op nieuwe computer

Installatiehandleiding bij overzetten op nieuwe computer Installatiehandleiding bij overzetten op nieuwe computer Dit stappenplan kunt u gebruiken als u een nieuwe computer heeft aangeschaft om een oude computer te vervangen. Er is een ander document voor de

Nadere informatie

Wat te doen na de aanschaf van:

Wat te doen na de aanschaf van: Wat te doen na de aanschaf van: - Een nieuw werkstation - Een nieuwe server Inhoud Inleiding... 2 De juiste werkomgeving... 2 Eén computer, één gebruiker... 2 De database op een server en één of meerdere

Nadere informatie

1) Domeinconfiguratie van Windows 9x clients & Windows Millennium

1) Domeinconfiguratie van Windows 9x clients & Windows Millennium 1) Domeinconfiguratie van Windows 9x clients & Windows Millennium Hier gaat het dus over Windows 95, Windows 98 of Millennium. Hoe kun je het aanmelden op het domein activeren? Vooreerst dient men Client

Nadere informatie

Handleiding Telewerken met Windows. Inleiding. Systeemvereisten. Inhoudsopgave

Handleiding Telewerken met Windows. Inleiding. Systeemvereisten. Inhoudsopgave Handleiding Telewerken met Windows Inhoudsopgave Inleiding Systeemvereisten Software installatie Inloggen op de portal Problemen voorkomen Probleemoplossingen Inleiding Voor medewerkers van de GGD is het

Nadere informatie

Shopt IT 2014 Ivo Depoorter Pagina 2 van 19. 1 Belangrijkste doeleinden logon scripts. 2 Klassieke werkwijze

Shopt IT 2014 Ivo Depoorter Pagina 2 van 19. 1 Belangrijkste doeleinden logon scripts. 2 Klassieke werkwijze Shopt-IT 2014 Het einde van Logon scripts? 1 Belangrijkste doeleinden logon scripts... 2 2 Klassieke werkwijze... 2 3 Logon scripts nu via Group Policy... 3 4 Scripting of GPO preferences instellingen

Nadere informatie

Installatie SQL Server 2012

Installatie SQL Server 2012 Installatie SQL Server 2012 Download de SQL Server express net Advanced Services van de website: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=29062 klik op Download. Als u een 64 bit variant

Nadere informatie

Pagina 1 van 6. Instellen van de browser instellingen Internet Explorer 7 Engels

Pagina 1 van 6. Instellen van de browser instellingen Internet Explorer 7 Engels Instellen van de browser instellingen Internet Explorer 7 Engels Inleiding Voor de juiste werking van ZorgDomein is het noodzakelijk dat de browserinstellingen van Internet Explorer op de juiste wijze

Nadere informatie

Installatie handleiding TiC Narrow Casting Player. (voor intern gebruik)

Installatie handleiding TiC Narrow Casting Player. (voor intern gebruik) Installatie handleiding TiC Narrow Casting Player (voor intern gebruik) Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 BIOS instellen... 4 Windows 7 installatie... 5 Windows 7 configureren... 11 Tweak

Nadere informatie

Vervang UW SERVERNAAM, UW SERVERNAAM ZONDER VPN en COMPUTERNAAM door de naam van de server en computer welke wij u doorgegeven hebben.

Vervang UW SERVERNAAM, UW SERVERNAAM ZONDER VPN en COMPUTERNAAM door de naam van de server en computer welke wij u doorgegeven hebben. VPN ONDER WINDOWS 7 VOOR JE BEGINT Deze handleiding is geschreven voor Windows 7. Bij het doorlopen van de handleiding zal je regelmatig handelingen moeten uitvoeren. Hierbij wordt een vaste schrijfwijze

Nadere informatie

Handleiding Sportlink Club

Handleiding Sportlink Club Handleiding Sportlink Club Dit document is automatisch gegenereerd. We raden u aan de handleiding online te raadplegen via www.sportlinkclub.nl/support. 1. Installatiehandleiding.........................................................................................

Nadere informatie

Installatiehandleiding. Facto minifmis

Installatiehandleiding. Facto minifmis Installatiehandleiding Facto minifmis 1. Installatie Facto MiniFMIS 1.1 Achtergrond Facto MiniFMIS biedt facilitaire organisaties een eenvoudige en gebruikersvriendelijke hulpmiddel bij het uitvoeren van

Nadere informatie

Procedure voor het inrichten van een TIC cliënt + Installeren van de TIC Narrow Casting cliënt software

Procedure voor het inrichten van een TIC cliënt + Installeren van de TIC Narrow Casting cliënt software Procedure voor het inrichten van een TIC cliënt + Installeren van de TIC Narrow Casting cliënt software Inhoud Inleiding... 2 Bios instellen... 3 Windows 10 installatie... 4 Windows configureren... 10

Nadere informatie

Wijzigen Standaard Wachtwoord (Siemens 5400/5450/SE565)

Wijzigen Standaard Wachtwoord (Siemens 5400/5450/SE565) Wijzigen Standaard Wachtwoord (Siemens 5400/5450/SE565) Indien de ADSL router en computer correct zijn aangesloten en u via de computer toegang heeft tot het internet, kan het configuratie menu van de

Nadere informatie

Denit Backup instellen op een Linux server

Denit Backup instellen op een Linux server Denit Backup instellen op een Linux server Deze handleiding beschrijft de stappen om de back-up software van Ahsay in te stellen. AANMAKEN BACK-UP SET... 2 DE SCHEDULER INSTELLEN... 4 HET FILTER INSTELLEN...

Nadere informatie

Installatie SQL: Server 2008R2

Installatie SQL: Server 2008R2 Installatie SQL: Server 2008R2 Download de SQL Server 2008.exe van onze site: www.2work.nl Ga naar het tabblad: Downloads en meld aan met: klant2work en als wachtwoord: xs4customer Let op! Indien u een

Nadere informatie

Installatie. NB: de software wordt in principe altijd lokaal geïnstalleerd.

Installatie. NB: de software wordt in principe altijd lokaal geïnstalleerd. Installatie VR-plus bestaat eigenlijk uit twee gedeelten: 1. de database: deze bevat de vestigingsgegevens. 2. de software: dit programma is de schil om de database heen en stelt de gebruiker in staat

Nadere informatie

Het opzetten van een VPN verbinding (Virtual Private Network)

Het opzetten van een VPN verbinding (Virtual Private Network) Het opzetten van een VPN verbinding (Virtual Private Network) Versie: 20 april 2009 (Wouter Marra) Vragen en opmerkingen: fadbalie@geo.uu.nl, tel: 2098 Door gebruik te maken van een VPN verbinding kunt

Nadere informatie

Handleiding bij het gebruik van het bibsource portaal

Handleiding bij het gebruik van het bibsource portaal Handleiding bij het gebruik van het bibsource portaal Inhoudsopgave 1.0 introductie... 2 2. 0 Voor je begint Software vereisten... 2 2.1 VPN client installeren (voor toegang thuis)... 2 2.2 Citrix Receiver

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Scan+ Introductie Met Scan+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

Wachtwoord HvA- ID wijzigen - Zelfsupport/eigen computer: Windows

Wachtwoord HvA- ID wijzigen - Zelfsupport/eigen computer: Windows Wachtwoord HvA- ID wijzigen - Zelfsupport/eigen computer: Windows Kies een rustig moment uit en lees de instructies goed door. Het is belangrijk dat je de juiste stappen doorloopt om je wachtwoord met

Nadere informatie

Instructies bij eerste gebruik na migratie van uw PC

Instructies bij eerste gebruik na migratie van uw PC Instructies bij eerste gebruik na migratie van uw PC Uw computer is aangepast om gebruik te maken van de nieuwe Centrale ICT dienstverlening. Voordat u de PC gaat gebruiken voor uw normale werk is het

Nadere informatie

Introductie Werken met Office 365

Introductie Werken met Office 365 Introductie Werken met Office 365 Een introductie voor gebruikers Inhoud Inleiding... 4 Aanmelden bij Office 365... 4 Werken met Office 365 Outlook... 5 Werken met Outlook 2007/2010... 5 Werken met de

Nadere informatie

INSTALLATIE ENEM HARDE SCHIJF SOFTWARE

INSTALLATIE ENEM HARDE SCHIJF SOFTWARE INSTALLATIE ENEM HARDE SCHIJF SOFTWARE Hieronder vindt u een stap-voor-stap beschrijving van de installatie van de ENEM Harde Schijf (AFS) drivers op uw Windows pc. Mocht u tijdens de installatie problemen

Nadere informatie

HANDLEIDING VIEW DESKTOP. Handleiding VIEW Desktop. P. de Gooijer. Datum: 09-01-2013 Versie: 1.3

HANDLEIDING VIEW DESKTOP. Handleiding VIEW Desktop. P. de Gooijer. Datum: 09-01-2013 Versie: 1.3 HANDLEIDING VIEW DESKTOP Document: Auteur: Datum: 09-01-2013 Versie: 1.3 Handleiding VIEW Desktop M. Huibers P. de Gooijer Inleiding Het Hoornbeeck College en Van Lodenstein maakt gebruik van VMware View.

Nadere informatie

Popsy Financials. Overstap Access-MSDE

Popsy Financials. Overstap Access-MSDE Popsy Financials Overstap Access-MSDE 1 Inhoudstafel 1/17 1 Installatie van een MSDE server... 3 1.1 Microsoft SQL Express 2008... 3 1.2 Aanmaken van ODBC connectie naar de server... 9 1.3 Voorbereiding

Nadere informatie

Windows 8, Windows 8.1, deel II

Windows 8, Windows 8.1, deel II Windows 8, Windows 8.1, deel II Opstarten op bureaublad Daar we toch de gewoonte hebben om via het bureaublad te werken, is het misschien handig om de PC te laten opstarten op het bureaublad in plaats

Nadere informatie

Installatie King Task Centre

Installatie King Task Centre Installatie King Task Centre In deze handleiding wordt beschreven hoe u het King Task Centre moet installeren. Deze handleiding geldt voor zowel een nieuwe installatie, als voor een upgrade van een bestaande

Nadere informatie

TOEGANGSCONTROLE. Installatie Handleiding. AxiomV Client v5.2.x

TOEGANGSCONTROLE. Installatie Handleiding. AxiomV Client v5.2.x TOEGANGSCONTROLE Installatie Handleiding AxiomV Client v5.2.x Versie 5.2.x uitgave juni 2012 HLB31V1.0 Pagina 1 van 12 Installatie Handleiding Inleiding Geachte klant, Deze handleiding beschrijft de installatie

Nadere informatie

Het opzetten van een VPN (Virtual Private Network)

Het opzetten van een VPN (Virtual Private Network) Het opzetten van een VPN (Virtual Private Network) NB Dit is een voorlopige handleiding. VPN is momenteel in een testfase. Vragen en opmerkingen SVP doormailen naar fadbalie@geo.uu.nl Inhoudsopgave Pagina

Nadere informatie

Xiris handleiding Onderhoudsmodule & database onderhoud

Xiris handleiding Onderhoudsmodule & database onderhoud Xiris handleiding Onderhoudsmodule & database onderhoud Copyright 2011 FP-Ruys. FP-Ruys kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die het gevolg is van enig fout in deze handleiding of verkeerd

Nadere informatie

Inrichting Windows XP Pro werkstation in schoollan

Inrichting Windows XP Pro werkstation in schoollan Inrichting Windows XP Pro werkstation in schoollan Om een Windows XP Pro computer toe te voegen aan schoollan moet de computer van tevoren bekend zijn in het domein en moet deze geautoriseerd worden door

Nadere informatie

Beveiligingstips voor je laptop

Beveiligingstips voor je laptop Beveiligingstips voor je laptop Paswoord Policy Om je gegevens ze veilig mogelijk te bewaren zijn er enkele tips: Verander regelmatig je wachtwoord Dit doe je door na het aanmelden op ctrl-alt-del te drukken

Nadere informatie

Denit VMware vcenter Installatie VPN Client en VMware vsphere Client

Denit VMware vcenter Installatie VPN Client en VMware vsphere Client Denit VMware vcenter Installatie VPN Client en VMware vsphere Client Deze handleiding beschrijft de stappen van de installatie van de VPN cliënt en de VMware vsphere Client. Versie 1.4 1) Installatie VPN

Nadere informatie

EM6250 Firmware update V030507

EM6250 Firmware update V030507 EM6250 Firmware update V030507 EM6250 Firmware update 2 NEDERLANDS/ENGLISH Table of contents 1.0 (NL) Introductie... 3 2.0 (NL) Firmware installeren... 3 3.0 (NL) Release notes:... 5 1.0 (UK) Introduction...

Nadere informatie

Installeer de C54PSERVU in Windows Vista

Installeer de C54PSERVU in Windows Vista Installeer de C54PSERVU in Windows Vista In dit document wordt beschreven hoe u uw printer in combinatie met de Conceptronic C54PSERVU kan installeren in Windows Vista. 1. Printer installeren Voordat u

Nadere informatie

Inhoud Wat is mobiel werken?... 2 Installeren VPN Client... 3 Laptop... 3 Windows 8... 4 Windows 7... 10 Mac OS X... 16 Linux... 16 Tablet...

Inhoud Wat is mobiel werken?... 2 Installeren VPN Client... 3 Laptop... 3 Windows 8... 4 Windows 7... 10 Mac OS X... 16 Linux... 16 Tablet... 333 Inhoud Wat is mobiel werken?... 2 Installeren VPN Client... 3 Laptop... 3 Windows 8... 4 Windows 7... 10 Mac OS X... 16 Linux... 16 Tablet... 18 ios (ipad)... 18 Android... 21 Windows... 21 Smartphone...

Nadere informatie

Installeren van het programma Shop Pro versie 6

Installeren van het programma Shop Pro versie 6 Installeren van het programma Shop Pro versie 6 HET PROGRAMMA WERKT ZOWEL ONDER WINDOWS XP, WINDOWS VISTA ALS WINDOWS 7. 1 Inhoud van de cd Op de cd staan 4 mappen Drivers Dit zijn bijkomende drivers voor

Nadere informatie

3 Installatie Vmware Player 3.1

3 Installatie Vmware Player 3.1 25 3 Installatie Vmware Player 3.1 Om m eerde besturingssystem en en netwerken te testen gebruiken we een virtualisatietoepassing. Dit is een program ma dat ons toelaat om bovenop een besturingssysteem,

Nadere informatie

Wachtwoord HvA- ID wijzigen - HvA- laptop buiten HvA

Wachtwoord HvA- ID wijzigen - HvA- laptop buiten HvA Wachtwoord HvA- ID wijzigen - HvA- laptop buiten HvA Het wijzigen van je wachtwoord op je HvA- laptop buiten de HvA is een lastige procedure. We raden je aan om dit op een HvA- locatie te doen. Dan gelden

Nadere informatie

Installatie Mplus Touch Screen Kassa

Installatie Mplus Touch Screen Kassa Installatie Mplus Touch Screen Kassa Deze handleiding beschrijft de installatie van Mplus Touch Screen Kassa en de installatie van Mplus Touch Screen Kassa Update. Index Hoofdstuk 1 - Downloaden van de

Nadere informatie

Installatie Solid Edge ST5

Installatie Solid Edge ST5 Installatie Solid Edge ST5! NEEM DIT DOCUMENT DOOR VOORDAT U UW HUIDIGE SOLID EDGE VERSIE GAAT VERWIJDEREN! LET OP!! SOLID EDGE ST5 KUNT U NIET MEER OP WINDOWS XP INSTALLEREN LET OP!! DE ST5 LICENSE MANAGER

Nadere informatie

Leg de CD-rom Solid Edge ST3 in de cd-drive van je computer. Normaal verschijnt volgend kader vanzelf.

Leg de CD-rom Solid Edge ST3 in de cd-drive van je computer. Normaal verschijnt volgend kader vanzelf. Solid Edge ST3 Installeren Vooraleer je Solid Edge ST3 installeert, moet je er zeker van zijn dat de oude versie verwijderd is! Raadpleeg stappenplan "Solid Edge ST2 verwijderen". Je hebt minimaal Windows

Nadere informatie

Installatie MicroSoft SQL server 2012 Express

Installatie MicroSoft SQL server 2012 Express Installatie MicroSoft SQL server 2012 Express Het installeren van deze MicroSoft SQL server 2012 Express dient te gebeuren door iemand met volledige rechten op het systeem. Wij adviseren dit door een systeembeheerder

Nadere informatie

WoordenSTART in een netwerk installeren

WoordenSTART in een netwerk installeren WoordenSTART in een netwerk installeren WoordenSTART is een programma voor het jongste kind en behandelt de basiswoorden die beheerst dienen te worden voordat een kind aan het aanvankelijk leesonderwijs

Nadere informatie

Updateprocedure in vogelvlucht... 2. Stap 1: Updatebestanden downloaden... 3. Stap 2: Controle vooraf... 4

Updateprocedure in vogelvlucht... 2. Stap 1: Updatebestanden downloaden... 3. Stap 2: Controle vooraf... 4 Updatehandleiding versie 2.14 Administratie- en leerlingvolgsysteem LVS2000 Inhoud van dit document: Updateprocedure in vogelvlucht... 2 Stap 1: Updatebestanden downloaden... 3 Stap 2: Controle vooraf...

Nadere informatie

Er zijn diverse andere software platformen en providers die werken met SIP, maar in dit voorbeeld gaan we uit van de volgende software:

Er zijn diverse andere software platformen en providers die werken met SIP, maar in dit voorbeeld gaan we uit van de volgende software: Er zijn diverse andere software platformen en providers die werken met SIP, maar in dit voorbeeld gaan we uit van de volgende software: Counterpath Bria SIP client. Net2 Entry Configuration Utility (SIP

Nadere informatie

Externe toegang met ESET Secure Authentication. Daxis helpdesk@daxis.nl Versie 2.0

Externe toegang met ESET Secure Authentication. Daxis helpdesk@daxis.nl Versie 2.0 Externe toegang met ESET Secure Authentication Daxis helpdesk@daxis.nl Versie 2.0 Inhoudsopgave: Inhoudsopgave:... 1 Inleiding:... 2 Stap 1: Download eenmalig Eset Secure Authentication op uw smartphone...

Nadere informatie

Installatie- en gebruikshandleiding Jetro 4.2

Installatie- en gebruikshandleiding Jetro 4.2 Installatie- en gebruikshandleiding Jetro 4.2 versie 1.01 Inhoudsopgave 1. VOORDAT U MET DE INSTALLATIE VAN START GAAT... 3 2. INSTALLATIE VAN DE JETRO COCKPIT CLIENT 4.2:... 4 3. 1E MAAL OPSTARTEN VAN

Nadere informatie

De polling is er nu dan ook in een service variant en kan dus in plaats van de normale polling gebruikt worden.

De polling is er nu dan ook in een service variant en kan dus in plaats van de normale polling gebruikt worden. FAQ 1. Inleiding TwPoll is een proces dat continu loopt. Bij veel bedrijven wordt dan ook de polling op een server geplaatst. Wanneer een server om een of andere rede uit valt zal de polling niet automatisch

Nadere informatie

Handleiding installatie en gebruik VPN

Handleiding installatie en gebruik VPN Handleiding installatie en gebruik VPN 2 Handleiding Installatie en gebruik VPN Inhoud Deel I Introductie 3 Deel II De te volgen stappen 4 1 Aanvragen en activeren van uw VPN account 4 2 Downloaden connectie

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding Installatiehandleiding TiSM- PC 10, 25, 100 en PRO Behorende bij TiSM Release 11.1 R e v i s i e 1 1 1 0 28 De producten van Triple Eye zijn onderhevig aan veranderingen welke zonder voorafgaande aankondiging

Nadere informatie

Een Windows XP-netwerk maken

Een Windows XP-netwerk maken Een Windows XP-netwerk maken Inleiding Deze beschrijving geldt voor Windows XP Professional (Home edition komt in zekere maten overeen met Professional), Nederlandse versie. Ook geldt dit document alleen

Nadere informatie

Installatie en gebruikershandleiding Cyso Hosted Exchange MacOS X Uw gegevens:

Installatie en gebruikershandleiding Cyso Hosted Exchange MacOS X Uw gegevens: Installatie en gebruikershandleiding Cyso Hosted Exchange MacOS X Uw gegevens: Gebruikersnaam, bijvoorbeeld: et001 E-mail adres, bijvoorbeeld: tjebbe@exchangetest.nl wachtwoord, bijvoorbeeld: 89Kotahe

Nadere informatie

Gebruikershandleiding FSW-terminal server

Gebruikershandleiding FSW-terminal server Gebruikershandleiding FSW-terminal server Uitgegeven door: Helpdesk DIOS Lokatie: 1B01, naast de Servicedesk Faculteit Sociale Wetenschappen Pieter de la Court gebouw Wassenaarseweg 52 2333 AK Leiden Versie:

Nadere informatie

Table of contents 2 / 15

Table of contents 2 / 15 Office+ 1 / 15 Table of contents Introductie... 3 Installatie... 4 Installatie... 4 Licentie... 7 Werken met Office+... 8 Instellingen... 8 Office+ i.c.m. module Relatiebeheer... 9 Office+ i.c.m. module

Nadere informatie

Inloggen Uitloggen RES Workspace Manager: Nieuwe applicaties Wachtwoord wijzigen Printers... 6

Inloggen Uitloggen RES Workspace Manager: Nieuwe applicaties Wachtwoord wijzigen Printers... 6 How to in Cloud Inhoudsopgave Inloggen... 3 Uitloggen... 3 RES Workspace Manager: Nieuwe applicaties... 4 Wachtwoord wijzigen... 5 Printers... 6 Bureaublad snelkoppelingen maken... 7 Snelkoppeling naar

Nadere informatie

Handleiding Remote Werkplek

Handleiding Remote Werkplek Handleiding Remote Werkplek MS Windows Versie: 1.4 Remote Werkplek Datum: 25-10-2016 Aanmelden op Remote Werkplek Met de Remote Werkplek, kunt u gebruik maken van de meeste applicaties die ook op uw werkplek

Nadere informatie

Om gebruik te maken van het draadloze netwerk Eduroam, zal het programma SecureW2 geïnstalleerd moeten worden.

Om gebruik te maken van het draadloze netwerk Eduroam, zal het programma SecureW2 geïnstalleerd moeten worden. 1 Installatie van SecureW2 Om gebruik te maken van het draadloze netwerk Eduroam, zal het programma SecureW2 geïnstalleerd moeten worden. Het is natuurlijk mogelijk dat de Secure W2 Client reeds op uw

Nadere informatie

Installatie procedure Wis@d

Installatie procedure Wis@d Installatie procedure Wis@d 14 augustus 2012 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Installatie procedure Wis@d 2 1.1 Voorbereidend werk............................... 2 1.1.1 Downloaden applicaties.........................

Nadere informatie

mydesktop Anywhere Deze mydesktop Anyhwere oplossing biedt een aantal voordelen:

mydesktop Anywhere Deze mydesktop Anyhwere oplossing biedt een aantal voordelen: mydesktop Anywhere Binnen A-Hak bestaat er de mogelijkheid om te werken op een online virtuele werkplek, dit noemen wij de mydesktop Anyhwere. Deze werkplek bieden wij aan vanuit de A-Hak Private Cloud.

Nadere informatie

1. Wat heb je nodig? Hoe werkt het? Multifactor authenticatie Verbinding maken... 2

1. Wat heb je nodig? Hoe werkt het? Multifactor authenticatie Verbinding maken... 2 Handleiding thuiswerken bij de Gemeente Meppel. Inhoudsopgave 1. Wat heb je nodig?... 2 2. Hoe werkt het?... 2 2.1 Multifactor authenticatie... 2 2.2 Verbinding maken... 2 3. Starten: installatie van ConnectMeppelSetup.exe...

Nadere informatie

1. Inloggen op Everyware

1. Inloggen op Everyware Full Manual Inhoudstafel 1. Inloggen op Everyware...3 1.1 Via de Everyware website...3 1.2 Via uw lokale computer...4 2. Aan de slag met Everyware...5 3. Printen met Everyware...7 4. Uw Everyware-sessie...9

Nadere informatie

OU s en gebruikers. Lab 3.8. Doel: Je weet hoe je users kan aanmaken en hoe je het overzichtelijk houdt met OU s.

OU s en gebruikers. Lab 3.8. Doel: Je weet hoe je users kan aanmaken en hoe je het overzichtelijk houdt met OU s. OU s en gebruikers 8 Lab 3.8 Doel: Je weet hoe je users kan aanmaken en hoe je het overzichtelijk houdt met OU s. Hoofdstuk 8 OU s Andere OU s Voordelen van het gebruik van OU s is dat deze overzichtelijkheid

Nadere informatie

Installatie Handleiding voor: TiC Narrow Casting Certified. System Integrators

Installatie Handleiding voor: TiC Narrow Casting Certified. System Integrators Installatie Handleiding voor: TiC Narrow Casting Certified System Integrators Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager Inhoudsopgave 1. Algemeen - 3-2. Installatie PostgreSQL database server -

Nadere informatie

Inhoud 0 Inleiding 1 Algemene netwerkbegrippen De installatie van Windows Server 2003

Inhoud 0 Inleiding 1 Algemene netwerkbegrippen De installatie van Windows Server 2003 vii Inhoud 0 Inleiding 1 0.1 In dit hoofdstuk 1 0.2 Dit boek 1 0.3 De taken van een netwerkbeheerder 3 0.4 Microsoft Windows-besturingssystemen 4 0.5 PoliForm bv 7 0.6 Dit boek doorwerken 8 0.7 De installatie

Nadere informatie

IAAS - QUICK START GUIDE

IAAS - QUICK START GUIDE IAAS - QUICK START GUIDE Contents IAAS QUICK START GUIDE... 2 STAPPEN... 2 AANMAKEN VAPP... 2 NETWERK BESCHIKBAAR MAKEN IN VAPP... 3 UITROLLEN WINDOWS SERVERS... 3 VERSIES VAN WINDOWS SERVER TEMPLATES...

Nadere informatie

Veel gestelde vragen nieuwe webloginpagina

Veel gestelde vragen nieuwe webloginpagina Veel gestelde vragen nieuwe webloginpagina Op deze pagina treft u een aantal veel gestelde vragen aan over het opstarten van de nieuwe webloginpagina http://weblogin.tudelft.nl: 1. Ik krijg de melding

Nadere informatie

TaskCentre Web Service Connector: Creëren van requests in Synergy Enterprise

TaskCentre Web Service Connector: Creëren van requests in Synergy Enterprise TaskCentre Web Service Connector: Creëren van requests in Synergy Enterprise Inhoudsopgave 1. Voorbereiding... 4 2. Web Service Connector tool configuratie... 5 3. TaskCentre taak voor het aanmaken van

Nadere informatie

Eerste keer inloggen op het JEP portaal na migratie.

Eerste keer inloggen op het JEP portaal na migratie. Eerste keer inloggen op het JEP portaal na migratie. Versie 1.0 Datum 20 januari 2014 Status Definitief Colofon Afzendgegevens Contactpersoon Auteurs Justitiële Informatiedienst Egbert Gorterstraat 6

Nadere informatie

Procedure Access - MSDE

Procedure Access - MSDE Procedure Access - MSDE Inhoudstafel INSTALLATIE VAN EEN MSDE SERVER 2 Microsoft SQL Express 2005 2 Microsoft SQL Express 2008 6 AANMAKEN VAN DE ODBC CONNECTIE NAAR DE SERVER 12 VOORBEREIDING VAN DE SERVER

Nadere informatie

Wij heten u van harte welkom als nieuwe gebruiker van Cloud24You Express!

Wij heten u van harte welkom als nieuwe gebruiker van Cloud24You Express! Welkom, Wij heten u van harte welkom als nieuwe gebruiker van Cloud24You Express! Onze dienst Cloud24You Express is speciaal ontwikkeld voor klanten die wél kiezen voor een hoge kwaliteit en beschikbaarheid,

Nadere informatie

Installatie Domein Windows 2000

Installatie Domein Windows 2000 Nodig : a. installatie van Windows 2000 server afgewerkt b. installatie van Windows 2000 Service Pack 4.0 afgewerkt c. toekennen Ip-adres aan de server afgewerkt Bij het heropstarten van de server krijgt

Nadere informatie

U krijgt de melding dat uw browser geen cookies aanvaardt? Volg dan onderstaande weg om ze wel te accepteren.

U krijgt de melding dat uw browser geen cookies aanvaardt? Volg dan onderstaande weg om ze wel te accepteren. HELP BIJ HET RAADPLEGEN VAN HET PORTAAL HDP Hoe internet-cookies aanvaarden? U krijgt de melding dat uw browser geen cookies aanvaardt? Volg dan onderstaande weg om ze wel te accepteren. Internet Explorer

Nadere informatie

Download Location: Dit is de lokatie waar de PDF bestanden tijdelijk geplaatst zullen worden. Dit is een plaats op uw eigen harde schijf.

Download Location: Dit is de lokatie waar de PDF bestanden tijdelijk geplaatst zullen worden. Dit is een plaats op uw eigen harde schijf. CONFIGURATIE CONNECTIE Laten we beginnen bij het begin: Dit is het IMAP configuratie venster. Wanneer het programmaa actief is, zal niets n instelbaar zijn. Onder het kopje Connection dient u uw IMAP login

Nadere informatie

EVRY ONLINE OP ANDROID

EVRY ONLINE OP ANDROID EVRY ONLINE OP ANDROID VOOR JE BEGINT Deze handleiding is geschreven voor Android en getest op een Android telefoon met versie 4.3. Andere versies van Android wijken mogelijk af van deze handleiding. Bij

Nadere informatie