Beleggen bij de Rabobank

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleggen bij de Rabobank"

Transcriptie

1 Beleggen bij de Rabobank Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren. Voordat u bij de Rabobank gaat beleggen, vinden wij het belangrijk dat u weet hoe wij tegen beleggen aankijken, wat we verstaan onder doelrisicoprofielen en hoe wij portefeuilles samenstellen. In dit document leggen we dat voor u uit. Als u met ons in gesprek gaat inventariseren wij eerst uw financiële doelen. Blijkt beleggen voor u een goede keuze om uw financiële doelen te bereiken? Dan brengen wij in beeld op welke manier u dit het beste kunt doen. Manieren van beleggen bij de Rabobank Met dit document kunt u zich een beeld vormen van beleggen bij de Rabobank. Bij de Rabobank kunt u op drie verschillende manieren beleggen: laten beleggen (vermogensbeheer), beleggen met advies, en zelf beleggen ( execution only dienstverlening). Bij deze drie manieren van beleggen biedt de Rabobank verschillende bedieningsconcepten aan. Welk bedieningsconcept het beste bij u past, bepaalt u samen met de Rabobank. De keuze hangt af van uw persoonlijke situatie. Bij laten beleggen besteedt u het beheer van uw portefeuille binnen de gemaakte afspraken uit aan ervaren vermogensbeheerders. Beleggen met advies is een serieuze optie als u zelf de beleggingsbeslissingen wilt nemen en daarbij gebruik wilt maken van persoonlijk beleggingsadvies. Indien u kiest voor zelf beleggen krijgt u geen beleggingsadvies. U dient dan zelf te bepalen of uw kennis en ervaring voldoende zijn om de risico s, de passendheid van het bedieningsconcept en uw beleggingen te beoordelen. De informatie in dit document is slechts voor een deel van toepassing bij zelf beleggen. De beleggingsconcepten die we binnen de Rabobank kennen zijn: Individueel Vermogensbeheer Rabo Beheerd Beleggen fondsen Rabo Rendemix Individueel Advies Beleggen Rabo Select Beleggen Rabo Direct Beleggen Meer informatie hierover kunt u krijgen van uw adviseur van de Rabobank en kunt u vinden in een aparte brochure per beleggingsconcept op Bij alle beleggingsconcepten kunt u gebruik maken van de Rabo Beleggen bij de Rabobank 1

2 Beleggen App. Hiermee heeft u als belegger direct en gemakkelijk inzicht in uw portefeuille. De Rabo Beleggen App is door elk type belegger te gebruiken. Het enige dat u nodig heeft is een smartphone of tablet (Apple of Android) met internetverbinding, een Rabo Effectenrekening en Rabo Internetbankieren. De informatie in dit document geldt naast beleggen met advies en laten beleggen ook voor bankspaarproducten waarbij belegd wordt, zoals de Rabo Opbouw Hypotheek en Rabo Toekomst Beleggen. Wilt u na het lezen van deze informatie gaan beleggen? Dan kunnen wij in een oriënterend gesprek aangeven wat voor u en/of uw situatie van belang is, wat dat betekent als u bij de Rabobank gaat beleggen en u aanvullende informatie geven over het bedieningsconcept dat het beste bij u past. Let op: Dit document geeft een algemene beschrijving van beleggen bij de Rabobank. Afhankelijk van uw doel en bedieningsconcept kan hiervan worden afgeweken. De bepaling van uw doelrisicoprofiel Als beleggen voor u een geschikte oplossing blijkt om uw doelen te bereiken, dan bepalen wij samen met u welk doelrisicoprofiel bij u past. Het doelrisicoprofiel geeft de risico/ rendementsverhouding weer van een beleggingsportefeuille. De risico/rendementsverhouding van ieder doelrisicoprofiel is gebaseerd op de strategische mix van aandelen en obligaties die bij ieder doelrisicoprofiel hoort (met uitzondering van de doelrisicoprofielen hoofdsomgarantie en speculatief ). Het doelrisicoprofiel zegt niets over het risico van de specifieke beleggingen in uw beleggingsportefeuille. De Rabobank onderscheidt zeven doelrisicoprofielen: Hoofdsomgarantie Zeer defensief Defensief Neutraal Offensief Zeer offensief Speculatief De doelrisicoprofielen Hoofdsomgarantie en Speculatief worden slechts bij een beperkt aantal beleggingsconcepten aangeboden. Uw adviseur van de Rabobank kan u hier meer over vertellen. Hoe bepalen wij uw doelrisicoprofiel? Om u goed te kunnen bedienen, vraagt de Rabobank u onder meer naar uw financiële positie, naar het doel dat u met beleggen nastreeft, en naar uw kennis en ervaring op beleggingsgebied. Ook vragen we u wanneer u uw doel wilt bereiken, hoeveel risico u (op jaarbasis) kunt en wilt lopen, en welke bedieningswijze u wenst. Op basis van uw antwoorden bekijken we welke manier van beleggen passend is om uw doel te bereiken. Verwacht rendement en risicogrenzen per doelrisicoprofiel Elk doelrisicoprofiel heeft een verwacht rendement. Dit is het gemiddelde jaarrendement dat een goed gespreide beleggingsportefeuille naar verwachting oplevert. Dit is gebaseerd op het doelrisicoprofiel in combinatie met uw beleggingsdoel op een termijn van 10 tot 15 jaar. Elk doelrisicoprofiel kent naast het verwachte rendement ook een neerwaarts risico. Het neerwaartse risico geeft het verlies weer dat een doelrisicoprofiel in een slecht scenario kan opleveren op een termijn van één jaar. Het neerwaartse risico is uitgedrukt in een percentage en heeft een betrouwbaarheid van 97,5%. Dit betekent dat er een statistische kans van 2,5% is dat het verlies op jaarbasis meer is dan het neerwaartse risico aangeeft. In zeer negatieve scenario s kan het rendement dus negatiever zijn dan het neerwaartse risico in het onderstaande schema. In het onderstaande schema ziet u voor ieder doelrisicoprofiel het verwachte rendement en het neerwaartse risico op jaarbasis. Tevens is de geadviseerde minimale beleggingshorizon voor ieder doelrisicoprofiel opgenomen. Beleggen bij de Rabobank 2

3 Doelrisicoprofiel Verwacht rendement 1 Neerwaarts risico in slecht scenario Minimale beleggingshorizon Hoofdsomgarantie 3,0% 0% 0 jaar Zeer defensief 4,4% -3% 0 jaar Defensief 5,1% -10% 2 jaar Neutraal 5,8% -15% 5 jaar Offensief 6,5% -25% 10 jaar Zeer offensief 7,2% -35% 15 jaar Speculatief % - maanden. Als het ingeschatte neerwaartse risico van uw portefeuille hoger is dan van uw doelrisicoprofiel, krijgt u hiervan bericht en kunt u uw portefeuille aanpassen. Let op: Wij waarschuwen u als het ingeschatte risico van uw totale portefeuille te hoog wordt. Wij waarschuwen u niet als uw beleggingsportefeuille of delen daarvan in waarde dalen. Hier moet u dus zelf op letten. 1 Voor de actuele prognoserendementen per beleggingsconcept verwijzen wij u naar het document hierover op 2 Het doelrisicoprofiel speculatief kent geen prognoserendement en geen minimale beleggingshorizon. Dit doelrisicoprofiel is bedoeld voor actieve beleggers met een speculatieve beleggingsinstelling die bereid zijn hun hele vermogen in een jaar te verliezen. Het profiel is niet gebaseerd op een standaardmix van beleggingscategorieën. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Let op: Rendementen kunnen ook fors tegenvallen. In het schema gaat het om prognoses, niet om garanties. Er kunnen zich onvoorziene situaties voordoen die (zelfs bij een laag risico) een grote invloed kunnen hebben op het risico en rendement van uw beleggingen. Zo kunnen er grote negatieve uitschieters zijn in rendementen door bijvoorbeeld bijzondere marktomstandigheden, bepaalde wetswijzigingen of terroristische aanslagen. Deze negatieve uitschieters kunnen zich meerdere jaren na elkaar voordoen. U dient zich er van bewust te zijn dat u in een extreem slecht scenario uw inleg zelfs volledig kunt verliezen. Indien u bij uw beleggingen gebruik maakt van een effectenkrediet, dan wel op een andere manier met geleend geld belegt, loopt u zelfs het risico een restschuld over te houden. Hoe bewaakt de Rabobank het risico binnen uw portefeuille? Regelmatige controle van het risico van uw beleggingsportefeuille. De Rabobank controleert regelmatig of het ingeschatte risico van uw beleggingsportefeuille nog steeds binnen het voor u vastgestelde doelrisicoprofiel past. Ook bij ieder beleggingsadvies doen we dat. We hebben alle beleggingstitels in ons assortiment ondergebracht in risicocategorieën. Op basis van deze risico-indeling berekenen we het mogelijke neerwaartse risico van uw beleggingsportefeuille voor de komende twaalf Vermogensbeheer Bij vermogensbeheer (laten beleggen) onderneemt de beheerder actie indien nodig en wordt u niet geconfronteerd met berichten over risico-overschrijdingen. Wijzigingen in uw situatie? In de periodieke onderhoudsgesprekken die we met u voeren, inventariseren wij of er wijzigingen in uw wensen, doelen en persoonlijke omstandigheden zijn die uw doelrisicoprofiel beïnvloeden. Zonodig passen we uw doelrisicoprofiel en het advies voor uw portefeuille daaraan aan. Hoe wordt er belegd binnen de diverse doelrisicoprofielen? Ieder doelrisicoprofiel bevat twee beleggingscategorieën met elk een eigen risico-rendementsverhouding: aandelen en obligaties. De verdeling over deze categorieën noemen we de beleggingsmix. Ieder doelrisicoprofiel kent een specifieke beleggingsmix. Zo bestaat het doelrisicoprofiel zeer defensief hoofdzakelijk uit obligaties en voor een beperkt deel uit aandelen, terwijl het bij het doelrisicoprofiel zeer offensief precies andersom is. Beleggingsmix De spreiding over de beleggingscategorieën (de beleggingsmix) is het meest bepalend voor het verwachte rendement en risico van een beleggingsportefeuille. Daarnaast is het ook van belang om een goede spreiding aan te brengen binnen deze beleggingscategorieën. Zo brengen we binnen de aandelencategorie een spreiding aan over regio s en sectoren. Binnen obligaties doen we dat onder meer over staatsobligaties, bedrijfsobligaties en obligaties van financiële instellingen. Beleggen bij de Rabobank 3

4 In de tabel hieronder ziet u de door ons binnen het nieuwe beleggingskader gehanteerde strategische beleggingsmix per doelrisicoprofiel. De doelrisicoprofielen hoofdsomgarantie en speculatief staan hier niet bij, omdat deze profielen een afwijkende manier van beleggen hebben. Als uw adviseur samen met u tot een van deze twee doelrisicoprofielen komt, zal deze dit uiteraard aan u toelichten. De door ons in de praktijk geadviseerde weging kan afwijken van de onderstaande verdelingen, bijvoorbeeld als we een beleggingscategorie meer of minder aantrekkelijk vinden. Dit is afhankelijk van onze actuele visie op de financiële markten. Doelrisicoprofiel Zeer defensief De vier pijlers van beleggen bij de Rabobank Beleggen is bij de Rabobank geen doel op zich, maar een middel om uw doelen te bereiken. Op lange termijn kunnen beleggingen in het algemeen een hoger rendement maar ook een hoger risico opleveren dan sparen. Hoe hoger het verwachte rendement, hoe groter het risico dat zich forse afwijkingen van dit verwachte rendement voordoen. Onze beleggingsfilosofie voor samen en laten beleggen, oftewel beleggingsadvies en vermogensbeheer, is gebaseerd op vier pijlers. Pijler 1: lifecycle-methodiek Een van de belangrijkste pijlers onder onze beleggingsfilosofie is dat we - mede afhankelijk van uw beleggingsdoel - u adviseren conform de lifecycle methodiek. Dit houdt in dat we adviseren om het risicoprofiel van uw portefeuille te verlagen naarmate de einddatum van uw beleggingshorizon dichterbij komt. Dit doen we om te voorkomen dat u in de laatste fase van uw belegingshorizon geconfronteerd wordt met een groter verlies dan u goed kunt maken. Het verlagen van het risicoprofiel als gevolg van de lifecycle-methodiek komt aan de orde in de periodieke onderhoudsgesprekken met u. Defensief Neutraal Offensief Zeer offensief Gewicht aandelen 10% 30% 50% 70% 90% Gewicht obligaties 90% 70% 50% 30% 10% Pijler 2: evenwichtige portefeuilleopbouw De tweede pijler is de opbouw van een verantwoorde, evenwichtig samengestelde portefeuille. We adviseren om uw portefeuille goed te spreiden: niet alleen over beleggingscategorieën, maar juist ook binnen de categorieën. Door een goede spreiding van uw beleggingsportefeuille neemt het risico af, zonder dat dit ten koste gaat van het verwachte rendement. De invloed van een tegenvaller is dan namelijk kleiner en kan makkelijker opgevangen worden door de andere beleggingen in uw portefeuille. Pijler 3: regelmatig herbalanceren Een derde belangrijke pijler onder onze beleggingsfilosofie is het regelmatig herbalanceren van uw portefeuille. De koersen van aandelen en obligaties stijgen en dalen onder invloed van de economische ontwikkelingen. Daardoor verandert de beleggingsmix van uw portefeuille in de loop der tijd. We adviseren u daarom om uw portefeuille weer in balans te brengen met uw oorspronkelijke uitgangpunten als het gewicht van de verschillende beleggingscategorieën aanzienlijk is veranderd. Het risico van uw portefeuille kan door koersschommelingen namelijk te hoog of juist te laag worden. Als het risico te hoog is, dan is de verwachte kans op verlies groter dan past bij uw persoonlijke doelrisicoprofiel. Als het risico te laag is, dan is de kans groter dat u onvoldoende rendement op de lange termijn gaat realiseren en komen uw doelen mogelijk in gevaar. Pijler 4: maatschappelijk verantwoord beleggen De vierde pijler is maatschappelijk verantwoord beleggen. Wij streven naar een goed rendement, maar niet ten koste van alles. Als maatschappelijk betrokken bank willen we u zo veel mogelijk op een maatschappelijk verantwoorde manier laten beleggen. Bovendien geloven wij dat de risico/rendementsverhouding van portefeuilles op deze manier kan worden verbeterd. Ons beleid ten aanzien van maatschappelijk verantwoord beleggen sluit aan bij algemene en internationaal erkende standaarden op het gebied van mens, milieu en goed bestuur. De uitgangspunten hiervoor zijn gebaseerd op de Global Compact en Principles for Responsible Investing van de Verenigde Naties en ons eigen beleid ten aanzien van controversiële wapens. We passen deze uitgangspunten zoveel mogelijk toe in onze beleggingsdienst- Beleggen bij de Rabobank 4

5 verlening. Meer informatie over maatschappelijk verantwoord beleggen vindt u op rabobank.nl (onder het kopje: verantwoord beleggen). Uw adviseur bij de Rabobank vertelt u er ook graag meer over. Let op: Maatschappelijk verantwoord beleggen geldt meestal niet voor indexfondsen (zogenaamde indextrackers ) aangezien deze fondsen de gehele index passief volgen en doorgaans geen rekening houden met maatschappelijk verantwoord beleggen. Kosten Uw beleggingskosten zijn afhankelijk van het bedieningsconcept waarvoor u kiest. Ieder bedieningsconcept kent eigen tarieven. Daarnaast zijn er algemene tarieven voor diensten als emissies, beheerhandelingen, het administreren en bewaren van effecten (bewaarloon) en voor leveringen en ontvangsten. De specifieke kosten vindt u terug op rabobank.nl in het document Tarieven Beleggen bij de Rabobank. Het beleggingsaanbod van de Rabobank Beleggingsassortiment Afhankelijk van het door u gekozen bedieningsconcept bieden we u een ruim assortiment beleggingstitels waaruit u kunt kiezen en waarover wij u kunnen adviseren. Voordat wij nieuwe beleggingstitels in ons assortiment opnemen, kijken we of het product voldoet aan onze eisen ten aanzien van onder meer verhandelbaarheid, transparantie, complexiteit, kostenbelading en toegevoegde waarde voor u. Voor de assortimenten per bedieningsconcept verwijzen we u naar Een algemene beschrijving van de aard en risico s van de financiële instrumenten waarin u kunt beleggen, vindt u in Bijlage I van de Algemene Voorwaarden voor de Effectendienstverlening van de Rabobank 2007 (AVED 2007), eveneens te vinden op Hier leest u ook meer over de bescherming van uw financiële instrumenten en gelden bij de Rabobank (Bijlage II AVED 2007), het orderuitvoeringsbeleid van de Rabobank (Bijlage III AVED 2007) en vindt u een beknopte beschrijving van het beleid inzake belangenconflicten (Bijlage IV AVED 2007). Actieve beleggingsfondsen en passieve indextrackers Binnen uw portefeuille kunnen we passieve en actieve beleggingsfondsen opnemen. Passieve fondsen (zogenaamde indextrackers ) vinden we vooral geschikt voor liquide, transparante en concurrerende markten waar het lastig is voor actief beheerde fondsen om een concurrentievoordeel te halen. Actieve beleggingsfondsen zijn in onze ogen juist geschikt in minder liquide, minder transparante en minder concurrerende markten, waar professionele beleggers extra rendement kunnen halen. Wij streven naar portefeuilles die de voordelen van deze twee fondstypes combineren. Uit het totale aanbod van actieve fondsen en indextrackers selecteren we de fondsen die volgens ons de beste kwaliteit bieden. Eigen beleggingen van de Rabobank De Rabobank biedt ook eigen financiële instrumenten aan, zoals bijvoorbeeld Rabobank Certificaten en diverse soorten obligaties. Ook deze kunnen - afhankelijk van uw bedieningsconcept - worden opgenomen in uw beleggingsportefeuille. Heeft u na het lezen van deze informatie vragen of wilt u overleggen? Neemt u dan contact op met uw Rabobank. Meer informatie Iedere lokale Rabobank en de andere onderdelen van de Rabobank Groep die als beleggingsonderneming zijn aan te merken, zijn als zodanig geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam. De in deze publicatie opgenomen informatie is geen expliciete of impliciete beleggingsaanbeveling en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Potentiële beleggers dienen hun eventuele beslissing om te beleggen in beleggingsproducten uitsluitend te baseren op het prospectus en de daarvan deel uitmakende beschrijving van risicofactoren, voorwaarden en kosten, alsmede voor zover van toepassing de Essentiële Beleggen bij de Rabobank 5

6 Beleggersinformatie. Bij onderlinge verschillen tussen de hierin opgenomen informatie en het prospectus zal de inhoud van het prospectus prevaleren. Het prospectus en de Essentiële Beleggersinformatie zijn kosteloos verkrijgbaar bij uw lokale Rabobank of via Deze publicatie is met zorg samengesteld, maar kan niet volledig zijn. De informatie is gebaseerd op de situatie per januari Aan de inhoud van deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Als u geen informatie over onze diensten en producten wilt ontvangen, dan kunt u dat kenbaar maken bij de Rabobank. Deze informatie vormt een geheel met de informatie die betrekking heeft op de verschillende bedieningsconcepten die de Rabobank kent. Deze informatie is niet van toepassing indien u bij Schretlen & Co. N.V. een effectenrekening aanhoudt. Lees ook de informatie die betrekking heeft op het bedieningsconcept waarvoor u heeft gekozen door. Rabobank Nederland. Wijzigingen voorbehouden Beleggen bij de Rabobank 6

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

9 11 Relatie aan het woord: William van Ettinger lage rente stelt nieuwe uitdagingen

9 11 Relatie aan het woord: William van Ettinger lage rente stelt nieuwe uitdagingen Beleggingsvisie Extra rendement nog steeds mogelijk Pagina 4 Relatie aan het woord over de lage rente: William van Ettinger Pagina 9 Een kijkje in de keuken van Aegon Pagina 16 Jaargang 18 april 2015 2

Nadere informatie

over vermogen, levens- en inkomensverzekeringen Een aandeel in elkaar

over vermogen, levens- en inkomensverzekeringen Een aandeel in elkaar Uw advies bij de Rabobank over vermogen, levens- en inkomensverzekeringen Een aandeel in elkaar Uw advies U wilt een advies van de Rabobank? Bijvoorbeeld over uw inkomen voor later, zorg voor nabestaanden

Nadere informatie

De rente stijgt: welke gevolgen heeft dat voor u?

De rente stijgt: welke gevolgen heeft dat voor u? De rente stijgt: welke gevolgen heeft dat voor u? Onafhankelijke informatie voor consumenten Wat is renterisico? Als u geld nodig heeft, kunt u een lening afsluiten. U moet het geleende geld wel terugbetalen.

Nadere informatie

In het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft wordt na artikel 81a een artikel ingevoegd, luidende:

In het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft wordt na artikel 81a een artikel ingevoegd, luidende: Besluit van. houdende regels met betrekking tot het aanzetten van cliënten met een beleggingsverzekering tot het maken van een weloverwogen keuze met betrekking tot die beleggingsverzekering Op de voordracht

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN 2

INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN 2 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten op het terrein van de financiële markten (Wijzigingswet financiële markten 2015) MEMORIE VAN TOELICHTING INHOUDSOPGAVE pag. ALGEMEEN

Nadere informatie

De consument en zijn beleggingsverzekering. Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet

De consument en zijn beleggingsverzekering. Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet De consument en zijn beleggingsverzekering Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet 2 / De consument en zijn beleggingsverzekering De consument en zijn beleggingsverzekering Waarom sommige

Nadere informatie

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie

Aflevering 4 - Advies over de rentevastperiode

Aflevering 4 - Advies over de rentevastperiode Aflevering 4 - Advies over de rentevastperiode Het aangaan van een hypothecair krediet is voor consumenten een belangrijke beslissing. De kosten en aflossing van deze lening hebben voor langere termijn

Nadere informatie

Crowdfunding - Naar een duurzame sector

Crowdfunding - Naar een duurzame sector Crowdfunding - Naar een duurzame sector Onderzoek naar (toezicht op) de crowdfundingsector December 2014 Inhoudsopgave Managementsamenvatting... 3 Methodiek en leeswijzer... 5 Verantwoording onderzoek...

Nadere informatie

Productkenmerken en voorwaarden Rabo DoelSparen. Productkenmerken Rabo DoelSparen Algemene voorwaarden Rabo DoelSparen 2013 Algemene Bankvoorwaarden

Productkenmerken en voorwaarden Rabo DoelSparen. Productkenmerken Rabo DoelSparen Algemene voorwaarden Rabo DoelSparen 2013 Algemene Bankvoorwaarden Productkenmerken en voorwaarden Rabo DoelSparen Productkenmerken Rabo DoelSparen Algemene voorwaarden Rabo DoelSparen 2013 Algemene Bankvoorwaarden Productkenmerken Rabo DoelSparen Leeswijzer In dit document

Nadere informatie

Handboek. Werken aan duidelijke klantinformatie

Handboek. Werken aan duidelijke klantinformatie Handboek Werken aan duidelijke klantinformatie Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten

Nadere informatie

Waarom en hoe investeren in private equity. Informatie voor beleggers

Waarom en hoe investeren in private equity. Informatie voor beleggers Waarom en hoe investeren in private equity Informatie voor beleggers november 2005 Deze brochure is een geactualiseerde en uit het Engels vertaalde versie van de publicatie Why and How to Invest in Private

Nadere informatie

uw eerste koopwoning

uw eerste koopwoning uw eerste koopwoning Waar krijgt u mee te maken? We waren al begonnen met zoeken naar een huis. En toen merkten we wat we allemaal moesten regelen. Er komt heel wat kijken bij een nieuwe woning. Vooral

Nadere informatie

Ontheffingen WWB. Nota van bevindingen

Ontheffingen WWB. Nota van bevindingen Nota van bevindingen Colofon Programma Participatie Datum April 2013 Nummer NvB 13/02a Pagina 2 van 57 Inhoud Colofon 2 1 Samenvatting en conclusies 5 1.1 Aanleiding en achtergrond 5 1.2 Doelstelling 5

Nadere informatie

Aanvullende prospectus All Star Clone. Aanvulling op het Prospectus van het Paraplufonds Caesar Capital Paraplufonds

Aanvullende prospectus All Star Clone. Aanvulling op het Prospectus van het Paraplufonds Caesar Capital Paraplufonds Aanvullende prospectus All Star Clone Aanvulling op het Prospectus van het Paraplufonds Caesar Capital Paraplufonds Beheerder: Caesar Capital Fondsbeheer B.V. Datum: 23 juni 2014 Aanvullende Prospectus

Nadere informatie

gen O Verm D DV V e r z e k e r i n g e n - z A k e L i J k r i S i C O B e H e e r - H y p O t H e k e n - p e n S i O e n p L A n n i n g

gen O Verm D DV V e r z e k e r i n g e n - z A k e L i J k r i S i C O B e H e e r - H y p O t H e k e n - p e n S i O e n p L A n n i n g DVD Vermogen Verzekeringen - ZAKELIJK RISICOBEHEER - Hypotheken - pensioenplanning In dit document staat wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel dat kost. Andere financiële dienstverleners hebben ook zo

Nadere informatie

Goed doel, goed verhaal. Publieke managementletter voor de Goededoelensector

Goed doel, goed verhaal. Publieke managementletter voor de Goededoelensector Goed doel, goed verhaal Publieke managementletter voor de Goededoelensector December 2012 Het NIVRA en de NOvAA gaan fuseren en worden samen de NBA: Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants. De leden

Nadere informatie

Handel met voorwetenschap

Handel met voorwetenschap Handel met voorwetenschap Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedrags toezichthouder op de markten van sparen, lenen,

Nadere informatie

MiFID in de praktijk Of wat verandert voor de wholesale

MiFID in de praktijk Of wat verandert voor de wholesale MiFID in de praktijk Of wat verandert voor de wholesale Inleiding De door de Europese Commissie in 1999 uitgewerkte Lissabon Agenda formuleert de ambitieuze doelstelling om tegen 2010 de Europese Unie

Nadere informatie

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V.

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V. De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document is niet bedoeld

Nadere informatie

Evalueren om te leren

Evalueren om te leren Evalueren om te leren Voorwoord Voor u ligt het rapport van de Rekenkamercommissie Leiden naar de effectiviteit van subsidieverlening door de gemeente Leiden. De Rekenkamercommissie wil met dit onderzoek

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN HOOFDSTUK 1 ALGEMENE INLEIDING Met de AOW kent Nederland een oudedagsvoorziening die vrijwel iedere ingezetene het sociaal minimum garandeert. De vanzelfsprekendheid van

Nadere informatie

Module 12: concept. Experimenteel lesprogramma nieuwe economie

Module 12: concept. Experimenteel lesprogramma nieuwe economie Module 12: concept Experimenteel lesprogramma nieuwe economie Verantwoording 2010 Stichting leerplanontwikkeling (SLO), Enschede Het auteursrecht op de modules voor Economie berust bij SLO. Voor deze module

Nadere informatie

Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK

Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK Er zijn BELANGRIJKE verschillen Nederland telt veel verzekeringsmaatschappijen. Elke maatschappij heeft eigen producten

Nadere informatie

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening)

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Nadere informatie

Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land. Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders

Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land. Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op

Nadere informatie