Preek 1 Job 42:5. Voor die erediens Sing: Psalm 23-1:1,2,3 Sing: Skrifberyming 14-2 Sing: Lied 579:1,3,6 Afkondigings Stilte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Preek 1 Job 42:5. Voor die erediens Sing: Psalm 23-1:1,2,3 Sing: Skrifberyming 14-2 Sing: Lied 579:1,3,6 Afkondigings Stilte"

Transcriptie

1 1 Preek 1 Job 42:5 (Preek gelewer tydens oggenddiens in Welkom-Noord op Sondag 31 Julie2016) (Dit was die tweede preek van n reeks oor die tema Afrigting vir die lewe en gaan oor die vraag: Hoe hanteer ek verlies?) Voor die erediens Sing: Psalm 23-1:1,2,3 Sing: Skrifberyming 14-2 Sing: Lied 579:1,3,6 Afkondigings Stilte Tydens die erediens: Votum Groetseën Loflied: Lied 464:1,2 Geloofsbelydenis: Twaalf Artikels Die Wet van die Here: Exodus 20:1-17 Sing: Psalm 130-3:1 Gebed Skriflesing: Job 42:1,6 Sing: Psalm 42-3:1,5 Fokus: Job 42:5 Preek: Gebed Diens van barmhartigheid Sing: Lied 577:1,2,5 Wegstuurseën Amen: Skrifberyming 13-3 Tema: Die troos kom wanneer jy God leer ken het vir Wie Hy is. (Die preek is op die volgende vier bladsye)

2 2 Preek: Geliefdes in ons Here Jesus Christus Beserings is deel van sport. Dieselfde geld vir die wedloop van die lewe, wat ons in die geloof moet hardloop. Ons doen ook soms beserings op. Een van die beserings wat ons opdoen, is wanneer ons iets of iemand verloor wat vir ons baie kosbaar is. In vanoggend se preek gaan ek aan hierdie besering aandag gee. Soos julle weet, is die verlies van iets of iemand wat vir jou kosbaar is, n hartseer ervaring. Voorbeelde hiervan is: die dood van n geliefde; as jy jou huweliksmaat as gevolg van egskeiding verloor; as n liefdesverhouding of n goeie vriendskap tot niet gaan; as jy jou gesondheid verloor; as jy jou werk of jou besigheid verloor; as jy jou huis verloor. Dalk treur jy tans oor een of ander groot verlies. Hoe kosbaarder die iets of iemand is wat jy verloor het, hoe groter is jou hartseer. Baie keer troos ons onsself met woorde soos: Die Here het gegee en die Here het geneem. Prys die Naam van die Here. Of: Die Here maak nooit n fout nie. Of: God het met alles n doel. Of: Ons berus in die wil van die hemelse Vader. Of: Sy of haar plek is leeg, maar ons gun hom of haar die ewige rus. Dit is die tipiese woorde wat ons in begrafnisbriewe gebruik om onsself en mekaar te troos. In gevalle waar dit nie n persoon nie is wat ons verloor het nie, maar een of ander iets is wat ons verloor het, troos ons onsself met woorde soos: Ag, dit is wêreldse goed. Of: As ons die goeie van God aanvaar, moet ons nie ook die slegte aanvaar nie? Die troos wat hierdie woorde vir ons gee, hou nie altyd nie. Na n ruk kom die hartseer en n magdom ander emosies maar weer in ons harte op. Dit kan dan gebeur dat jy selfs opstandig raak. Amper soos Job, toe hy sy geboortedag vervloek het. Ja, dieselfde Job wat gesê het, Die Here het gegee, en die Here het geneem. Prys die Naam van die Here, het sy geboortedag vervloek, toe hy gesê het, Die dag waarop ek gebore is, moes nooit aangebreek het nie, die nag toe gesê is n seuntjie het in die wêreld gekom. Dieselfde Job wat gesê het, As ons die goeie van God aanvaar, moet ons nie ook die slegte aanvaar nie?, het ook gesê, Waarom moes God dan die lewenslig gee aan n man wat net swaar kry, waarom moes Hy lewe gee aan n man wat so bitter ly,... Wanneer ons iets of iemand kosbaars verloor, ry ons emosies soms wipplank. Die een dag sal dit met jou goed gaan, dat jy voel jy het oor jou verlies gekom, net om die volgende dag weer terug te val en geweldige hartseer of teleurstelling of woede of watter ander emosie ookal te belewe. Intussen probeer ander mense ons troos. Hulle troos jou met woorde soos: God het sy mooiste blommetjie gepluk. Of: God laat alles ten goede meewerk vir die wat Hom liefhet. Maar soms voel dit vir jou of hierdie trooswoorde jou nie juis help nie. Dit voel vir jou soos n klomp niksseggende gesegdes. Die mense sê wel dinge wat waar is, maar dit voel vir jou nie of dit waar is van jóú nie.

3 3 Dit is amper soos toe Job se vriende vir hom n klomp dinge gesê wat waar is, maar nie waar was van Job nie. Elifas het mooi en waar dinge gesê oor God se goedheid, terwyl Bildad mooi en waar dinge gesê het oor God se regverdigheid en Sofar mooi en waar dinge gesê het oor God se alwetendheid. Die fout wat hulle egter gemaak het, was om hierdie Bybelse waarhede van God los te maak en net so op Job se situasie toe te pas, sonder om die uniekheid van Job se situasie in ag te neem. Hulle het hulle nie in Job se skoene geplaas nie. Dit is die tipiese fout wat mense steeds maak, dat hulle dit nie regkry om hulle in ander se skoene te plaas nie en dan allerhande dwaashede kwytraak. Geliefdes, kan ek as julle dominee my ooit heeltemal in julle skoene plaas, wanneer julle iets of iemand kosbaars verloor? Ek dink nie so nie. Nooit sal ek presies kan weet hoe jy voel, wanneer jy n kind aan die dood afstaan of jou werk verloor of jou lewensmaat verloor, hetsy deur die dood of deur egskeiding nie. Soms gebeur dit dat ek so ietsie van n idee kry van hoe jy voel, wanneer iets soortgelyks met my ook gebeur. Maar daar is heelwat verliese in die lewe wat ek nie ervaring van het nie, omdat dit nie met my gebeur het nie. Dit bring my by ons tema vir die kwartaal en spesifiek die saak waaroor vanoggend se preek gaan. Soos julle weet, is ons tema vir die kwartaal: Afrigting vir die lewe. En die saak waaroor vanoggend se preek gaan, is: Hoe hanteer ek verlies? Nou is die vraag: Hoe kan ek in hierdie preek vir julle afrigting oor hierdie saak gee, as ekself nog nie daar was nie. Die beste afrigters is immers mense wat self vroeër aan daardie sport of item deelgeneem het. Die antwoord is dat ek nie julle afrigter is nie. Die Heilige Gees is julle Afrigter. Dit is Hy wat vir Job gelei het om sy verlies te hanteer. Dit is Hy wat ons lei om ons verliese te hanteer. Kom ons kyk hoe die Heilige Gees vir Job gelei het om sy verlies te hanteer. Dit was n pad van worsteling. Nadat Job basies alles verloor het, het hy met God geworstel. Hy het baie vrae gehad: Waarom het die Here dit aan my gedoen? Ek het Hom so getrou gedien. Waarom straf die Here my dan so? Ja, wanneer ons iets of iemand kosbaars verloor het, maak dinge baie keer nie vir ons sin nie. Jy vra vrae, ook geloofsvrae. Dit kan selfs gebeur dat jy God begin sien as n wrede God wat hard en onregverdig is. Dit kan vir jou begin voel asof God Self nie sin maak nie. Dit kan selfs vir jou voel asof jy jou geloof verloor het. Wanneer God vanaf hoofstuk 38 vir Job antwoord, wys Hy vir Job dat dit eintlik verwaand van Job is om God se besluite in twyfel te wil trek. Job was immers nie daar, toe God alles geskape het nie. Wie het in elk geval alles gemaak? Job of God? En wie sorg nog vir alles? Job of God? En wie bepaal alles wat gebeur? Job of God? In die proses het God vir Job God se grootheid en almag en voorsienigheid en absolute soewereiniteit laat sien, terwyl God ook vir Job sy eie nietigheid en swakheid en afhanklikheid laat sien het.

4 4 En so het Job ontdek dat God se werke onberekenbaar is, dat Hy beter weet en dat ons alles veilig in sy hande kan laat. Ons sien dit in Job se woorde in Job 42:2: Nou weet ek dat U tot alles in staat is en dat U kan uitvoer wat U besluit. Hy ontdek dat hy eintlik dwaas was, toe hy sy vrae gevra het en God as t ware bevraagteken het. Ons sien dit in sy woorde in Job 42:3: Wie is dit wat u bedoelinge wou dwarsboom sonder dat hy die insig gehad het? Ek het oor dinge gepraat wat ek nie begryp het nie: u wonderdade was te groot vir my, ek het dit nie verstaan nie. Job het ontdek dat hyself nie die middelpunt van die heelal is nie. Hy het wel n plek en n rol om te speel, maar dan in afhanklikheid van God en om God te eer, want God staan in die middelpunt van alles. En dan Job se woorde in ons fokusvers: Tot nou toe het ek net gehoor wat mense van U sê, maar nou het ek U self gesien,.. Job het God geken. Maar dit was slegs dit wat vir hom vertel is. Dit was slegs verstandskennis. Nou het iets bygekom. Hy God Self gesien. Hy bedoel nie daarmee dat hy God letterlik met sy oë gesien het nie. Hy bedoel daarmee dat hy n dieper insig gekry het in Wie God is. Hy het God en sy werke beleef. Dit is nou hartskennis ook. Ja, hy het God leer ken vir Wie Hy is en dít het hom tevrede gestel. Wat die Heilige Gees gedoen het, was om vir Job dieper in te lei in sy kennis van Wie God is. Nêrens lees ons dat God al Job se vrae geantwoord het nie. Ons wat die boek Job gelees het, weet dat die Satan vir God gesê het dat Job God net dien, omdat dit met hom goed gaan. Ons weet dat God basies toe vir die Satan gesê het dat hy maar vir Job kan toets en dat dit die rede is hoekom al die teëspoed vir Job getref het. Maar nêrens lees ons dat God vir Job van die gesprek tussen Hom en die Satan vertel het en dat dit die rede is hoekom al die teëspoed Job getref het nie. God verduidelik nie sy besluite nie. Hy hoef nie. Hy gee beloftes. Antwoorde gaan ons nie noodwendig dinge laat verstaan nie, want antwoorde roep meestal nuwe vrae op. Jy kry jou troos en genesing nie daarin dat jy verstaan waarom God sekere dinge doen en toelaat nie. Jy kry jou troos en genesing by die Here self. Jy kry jou troos en genesing in die Wese van die Here. Job se troos het gekom, toe Hy God leer ken het vir Wie Hy is. Daarom is die tema van hierdie preek: Die troos kom wanneer jy God leer ken het vir Wie Hy is. Ons sou dit ook soos volg kon sê: Die troos kom wanneer die Heilige Gees jou lei om God te leer ken vir Wie Hy is. Die troos kom, wanneer jy God leer ken vir Wie Hy as jou Vader is. Die troos kom, wanneer jy ontdek en beleef hoe Hy jou liefhet en jou versorg en met jou n pad loop. Nie met jou verstand weet, omdat dit vir jou gesê is nie, maar met jou hart ervaar en beleef. Die troos kom, wanneer jy God leer ken vir Wie Hy in Christus is. Die troos kom, wanneer jy ontdek en beleef hoe erg Hy vir jou onthalwe gely en uiteindelik aan die kruis gesterf het. Weer eens: Nie met jou verstand weet, omdat dit vir jou gesê is nie, maar met jou hart ervaar en beleef. Die troos kom, wanneer jy Jesus ken as ons Hoëpriester wat medelye met ons swakhede het.

5 Die troos kom, wanneer jy God leer ken vir Wie Hy as Heilige Gees is. Die troos kom, wanneer jy ontdek en beleef hoe die Heilige Gees jou laat glo en op God laat vertrou en jou n nuwe lewe laat lei. 5 Die troos kom, wanneer jy saam met God lewe. Dit kom, wanneer jy die wonder van vrede en vergifnis en alles wat eie is aan hierdie wonderlike nuwe lewe saam met God, belewe. Miskien is dit beter om te sê: Die troos kom, wanneer jy al die dinge wat ek so pas opgenoem het, herontdek. Want, wanneer jy iets of iemand kosbaars verloor, gebeur dit soms dat jy jou verlies veroorsaak dat jy die belewing van hierdie wonderlike dinge verloor. Wanneer jy God leer ken vir Wie Hy is, bring dit jou ook toe verootmoediging. Ons vind dit in Job se woorde in Job 42:6: en nou verag ek myself, nou sit ek berou, in sak en as. Ons dink en praat en doen soms verkeerd, wanneer ons met ons verliese worstel. Ook daardie sonde wat jy dan doen, kan en moet jy voor God kom bely. Jesus Christus het ook daarvoor gesterf. Om daardie sondes voor God te bely en daarvoor vergifnis te ontvang, bring ook troos. Treur jy op die oomblik oor een of ander groot verlies in jou lewe? Mag die Heilige Gees, ons Afrigter vir die geloofswedloop, aan jou rus en aanvaarding gee. Bid vir die genade van die Heilige Gees om jou te troos en aan jou aanvaarding te bring. En al voel dit vir jou of dit nie dadelik werk nie, hou aan om te bid. Onthou, vertroosting en aanvaarding kom dit nie sommer eensklap nie. Dit is n proses. Hou vas aan die Here, jou God. Hy sal die pad saam met jou stap. Wanneer jy val, soos so dikwels gebeur, omdat dit n pad is van val en opstaan, sal Hy jou telkens optel. En uiteindelik sal Hy jou lei om troos en aanvaarding te vind, want Hy sal jou lei om Hom te ken vir Wie Hy is. Amen.

20. Biodiversiteit: die biome van die planeet Aarde

20. Biodiversiteit: die biome van die planeet Aarde SW Aardrykskunde 20. Biodiversiteit: die biome van die planeet Aarde Aktiwiteite 1. Kyk na die volgende foto s. Watter van hierdie organismes speel na jou oordeel die belangrikste rol in die voedselketting.

Nadere informatie

Roep Die Wagters. 24/7 Gebed Riglyne en gebedsmodelle

Roep Die Wagters. 24/7 Gebed Riglyne en gebedsmodelle Roep Die Wagters 24/7 Gebed Riglyne en gebedsmodelle 1 Afdeling 1 - Verhale en modelle van 24/7 gebedswake...4 1.1 Ou Testament...5 1.2 Esseners...5 1.3 Vroeë Christelike kerk...5 1.4 Die Egiptiese woestyn...5

Nadere informatie

INHOUDSOPGAWE. Allerliefste, ek stuur vir jou 'n rooiborsduif. Behoefte aan ongunstige weers- en ander. Cloete, T.T. omstandighede

INHOUDSOPGAWE. Allerliefste, ek stuur vir jou 'n rooiborsduif. Behoefte aan ongunstige weers- en ander. Cloete, T.T. omstandighede INHOUDSOPGAWE 27-Apr-94 Oliphant, Vincent last grave at dimbaza Olivier, Fanie Allerliefste, ek stuur vir jou 'n rooiborsduif Breytenbach, Breyten Antropologie Malan, Lucas Apocrypha XLI Walters, M.M.

Nadere informatie

Door de boer zijn ferme hand

Door de boer zijn ferme hand Zeilboot Mijn leven is een zeilboot die ver op reis moet gaan en Jesus is mijn Stuurman die aan het roer blijft staan God z'n plan voor mijn leven is de wijdheid van die zee en de wind die mij voortdrijft

Nadere informatie

Bart Nel, de opstandeling

Bart Nel, de opstandeling Bart Nel, de opstandeling Johannes van Melle bron. Wereldbibliotheek N.V., Amsterdam 1936 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/mell003bart01_01/colofon.htm 2006 dbnl / erven Johannes van

Nadere informatie

Geschiedenis en ontwikkeling van het Afrikaans

Geschiedenis en ontwikkeling van het Afrikaans TitleGeschiedenis en ontwikkeling van he Author(s) Kawasaki, Yasushi Citation ドイツ 文 學 研 究 (2013), 58: 109-117 Issue Date 2013-03-25 URL http://hdl.handle.net/2433/172341 Right Type Departmental Bulletin

Nadere informatie

Moment, of monument voor Jan Gebaseerd op een eerdere dienst Lang zullen we leven : Gebed van de Ute (een Noord-Amerikaanse Indianenstam)

Moment, of monument voor Jan Gebaseerd op een eerdere dienst Lang zullen we leven : Gebed van de Ute (een Noord-Amerikaanse Indianenstam) Moment, of monument voor Jan Gebaseerd op een eerdere dienst Lang zullen we leven : Het verval van het lichaam is niet iets waar we graag aan denken. Ieder mens hoopt dat een lijdensweg hem bespaart blijft.

Nadere informatie

Congresbundel. Calvijns visie op politiek, arbeid, economie en recht. Referaten en debatbijdragen

Congresbundel. Calvijns visie op politiek, arbeid, economie en recht. Referaten en debatbijdragen Congresbundel Drs. K. van Bekkum Dr. H. van den Belt Drs. M.J.C. Blok MA Prof. dr. R.M. Britz Prof. dr. A.L.Th. de Bruijne Prof. dr. J.J. Graafland Drs. E. van den Hemel Mr. drs. B.D. Hengstmengel Dr.

Nadere informatie

Die ontwikkeling van taalbeheersing en skryfvaardigheidsonderwys in Suid-Afrika

Die ontwikkeling van taalbeheersing en skryfvaardigheidsonderwys in Suid-Afrika LEON DE STADLER EN ERINA BASSON Die ontwikkeling van taalbeheersing en skryfvaardigheidsonderwys in Suid-Afrika 1. Inleiding* Die afgelope paar jaar was daar in Suid- Samenvatting Afrika besondere ontwikkelinge

Nadere informatie

BEWONERS BULLETIN. www.meerpaal.co.za Vierendertigste Jaargang no 11 November 2013 DOOR BEWONERS VOOR BEWONERS

BEWONERS BULLETIN. www.meerpaal.co.za Vierendertigste Jaargang no 11 November 2013 DOOR BEWONERS VOOR BEWONERS BEWONERS BULLETIN Postbus 75048 Lynnwoodrif 0040 meerpaal@worldonline.co.za www.meerpaal.co.za Vierendertigste Jaargang no 11 November 2013 Van het Bestuur Beste Bewoners Onze laatste vergadering was kort

Nadere informatie

Stilte vooraf. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg

Stilte vooraf. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg Stilte vooraf Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg Witte donderdag. Nacht van de overlevering, met een dubbelzinnige betekenis. Het is de overlevering (de traditie) van

Nadere informatie

Welkomstwoord en mededelingen Ik wil juichen voor U, mijn Heer (Op Toonhoogte 271) Ik wil juichen voor U, mijn Heer,

Welkomstwoord en mededelingen Ik wil juichen voor U, mijn Heer (Op Toonhoogte 271) Ik wil juichen voor U, mijn Heer, 1 Welkomstwoord en mededelingen Ik wil juichen voor U, mijn Heer (Op Toonhoogte 271) Ik wil juichen voor U, mijn Heer, Ik erken: U, Heer, bent God met blijdschap in mijn hart. en ik behoor U toe. Ik wil

Nadere informatie

Liturgische teksten en gebeden

Liturgische teksten en gebeden Liturgische teksten en gebeden Votum en groet Votum: Psalm 124:8 Groet: 1 Korintiërs 1:3 of 1 Timoteüs 1:2b of Openbaring 1:4b,5a of Genade zij u en vrede van God de Vader, door onze Heer Jezus Christus

Nadere informatie

Kleine Jantje kreeg een vlieger. Oor die ontwikkeling van die Nederlandse en die Afrikaanse smartlap Carel Jansen en Marijke Meijer Drees

Kleine Jantje kreeg een vlieger. Oor die ontwikkeling van die Nederlandse en die Afrikaanse smartlap Carel Jansen en Marijke Meijer Drees Jansen, C. & Meijer Drees, M. (2006). Kleine Jantje kreeg een vlieger. Oor die ontwikkeling van die Nederlandse en die Afrikaanse smartlap. Tydskrif vir Nederlands en Afrikaans, 13 (2), p. 112-128. 1 Kleine

Nadere informatie

Uitvaart. Orde II Schrift en Gebed. Allen staan terwijl de gestorvene wordt binnengedragen Kaarsen kunnen worden aangestoken

Uitvaart. Orde II Schrift en Gebed. Allen staan terwijl de gestorvene wordt binnengedragen Kaarsen kunnen worden aangestoken Uitvaart Orde II Schrift en Gebed In de kerk intrede Allen staan terwijl de gestorvene wordt binnengedragen Kaarsen kunnen worden aangestoken groet en inleidend woord Genade zij u en vrede van God, onze

Nadere informatie

VAN STADEN. Kronieke van my van Staden geslag. Trekboere. Deur HA van Staden

VAN STADEN. Kronieke van my van Staden geslag. Trekboere. Deur HA van Staden 1 VAN STADEN Kronieke van my van Staden geslag. Trekboere Deur HA van Staden 2 Voorwoord Die onderstaande artikel het in die Brandwag van Vrydag 11 Junie 1965 verskyn. Dit lees as volg: ALTYD PROMINENT

Nadere informatie

Die Stigting van die Kaapkolonie in die Nederlandse Geskiedskrywing

Die Stigting van die Kaapkolonie in die Nederlandse Geskiedskrywing Historia 54,2, November 2009, pp 178-196 Die Stigting van die Kaapkolonie in die Nederlandse Geskiedskrywing Pieter de Klerk * Inleiding Gedurende die sestiende en sewentiende eeu, het vyf Europese moondhede

Nadere informatie

Kleinfonteinnuus. Uitslag oor formalisering hopelik voor September K

Kleinfonteinnuus. Uitslag oor formalisering hopelik voor September K Junie 2012 L E I N F O N T E I N B O E R E B E LANGE OÖPERATIEF BP w w w. k l e i n f o n t e i n. n e t leinfonteinnuus Uitslag oor formalisering hopelik voor September leinfonteiners behoort hopelik

Nadere informatie

Samenzang voor de dienst:

Samenzang voor de dienst: Goede Herderkerk * Kerstmis * 25 december 2013 m.m.v. Hannah Zegers, dwarsfluit * Aron Zegers, gitaar Lotte Broere, zang * Sam Broere en Reina Hermans, piano Kia Wijnstra, orgel Kerkelijk werker Truus

Nadere informatie

1. Priester: Licht en leven vinden we bij God, want Hij wil niet dat de mens

1. Priester: Licht en leven vinden we bij God, want Hij wil niet dat de mens Voorbede Na de homilie van de diaken of de priester volgt de Voorbede. In de Voorbede bidden we als geloofsgemeenschap voor de intenties die in ons hart zijn. Uiteraard gaan de beden in het geval van een

Nadere informatie

8 Bestaan er schapen met vijf poten?

8 Bestaan er schapen met vijf poten? 8 Bestaan er schapen met vijf poten? Schapen in Zuid-Afrika Vandaag zijn we op bezoek bij Jacob Stevens de Vries. Jacob woont in Namaqualand op dertig kilometer van Springbok. Springbok ligt in een smalle

Nadere informatie

naar God Verlangen Thema: juni welkom in de open deur dienst voorganger: ds. W. Dekker muziekteam: Theda, Lisette, Rik Aart-Jan en Nathan

naar God Verlangen Thema: juni welkom in de open deur dienst voorganger: ds. W. Dekker muziekteam: Theda, Lisette, Rik Aart-Jan en Nathan welkom juni in de open deur dienst 19 2016 Thema: Verlangen naar God n.a.v. Psalm 42 voorganger: ds. W. Dekker muziekteam: Theda, Lisette, Rik Aart-Jan en Nathan organist: Christian Boogaard Welkom en

Nadere informatie

1) De ongelovige is blind gemaakt door Satan (2 Korintiërs 4:4).

1) De ongelovige is blind gemaakt door Satan (2 Korintiërs 4:4). BIJBELSTUDIES VOOR JONGE GELOVIGEN LES 4 Les 4 - Redding: Waarom is het voor ieder mens nodig om gered te worden? In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 1) De ongelovige

Nadere informatie

,!7IJ0I6-abbcbg! Zo ben jij! jij! Willem de Vink. tiener BIJBEL

,!7IJ0I6-abbcbg! Zo ben jij! jij! Willem de Vink. tiener BIJBEL Willem de Vink Wie ben jij? Mag de belangrijkste persoon die er bestaat dat zeggen? God de Vader ziet in jou zijn kind. Hij zegt dat jij net zo mooi, waardevol en geliefd bent als Jezus. Wow, zo ben jij!

Nadere informatie

Hartelijk welkom in de kerk! Thema 2 Blij met beleving!

Hartelijk welkom in de kerk! Thema 2 Blij met beleving! Hartelijk welkom in de kerk! Thema 2 Blij met beleving! Mededelingen Wilt u aub uw mobiele telefoons uitzetten i.v.m. storing van de beeldopnames? Lied van de week Lied Thuis in Gods huis Couplet 1 en

Nadere informatie

vet gedrukt: lied gebruikt voor NGKV liedbundel Psalmen voor Evang. liedb. Opwekking Opw. Voor kinderen Taizé

vet gedrukt: lied gebruikt voor NGKV liedbundel Psalmen voor Evang. liedb. Opwekking Opw. Voor kinderen Taizé NGKV liedbundel Groen is kinderlied Geschikt voor orgel Opwekking Evang. liedb. Psalmen voor nu Taizé Opw. Voor kinderen Op toonhoogte Joh. de Heer Alles wordt nieuw E&R GKV bundel vet gedrukt: lied gebruikt

Nadere informatie

Zondag 16 februari 2014. Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help!

Zondag 16 februari 2014. Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help! Zondag 16 februari 2014 Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help! Voorganger: ds. Bram Bregman Organist: dhr. Klaas Keimpema Pianist en dirigent schoolkoor: dir. Adriaan Stuij Welkom -

Nadere informatie

Heilig Jaar van Barmhartigheid

Heilig Jaar van Barmhartigheid Heilig Jaar van Barmhartigheid van 8 december 2015 tot 20 november 2016 Paus Franciscus heeft alle mensen van de hele wereld uitgenodigd voor een heilig Jaar van Barmhartigheid. Dit hele jaar is er extra

Nadere informatie

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Aangepaste dienst Liturgie Voor de dienst speelt de band drie liederen Opwekking 11 Er is een Heer Opwekking 277 Machtig God, sterke Rots

Nadere informatie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Orde van dienst voor zondag 23 maart 2014, 3 e zondag in de 40-dagentijd, doop Robin van den Berg Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 10.00 uur Organist: Ton Timmerman Voorganger: ds.

Nadere informatie

12 artikelen over bidden

12 artikelen over bidden Gebeden bij het boekje: 12 artikelen over bidden Uit de serie: Geloven op goede gronden Uitgave: Stichting Schrift & Belijden uitgaande van de Confessionele Vereniging GEBED BIJ ERNSTIGE ZIEKTE (S.M. Roozenboom,

Nadere informatie

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (1)

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (1) Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (1) Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Over de doop Bij de doop word je in water ondergedompeld of ermee besprenkeld.

Nadere informatie

Liturgie voor de middagdienst van 10 januari 2016, Zwijndrecht

Liturgie voor de middagdienst van 10 januari 2016, Zwijndrecht Liturgie voor de middagdienst van 10 januari 2016, Zwijndrecht Votum en zegengroet Zingen: Psalm 21: 1, 2 en 3 Gebed Lezen: Lucas 24: 13-53 Zingen: Gezang 98: 1-3 Tekst: Zondag 17 HC Preek Thema: Opstanding:

Nadere informatie

DIE STAATSTEORIE VAN JEAN CALVIN IN VERBAND MET DIE WETENSKAP EN STAATSPRAKTYK VAN SY TYD

DIE STAATSTEORIE VAN JEAN CALVIN IN VERBAND MET DIE WETENSKAP EN STAATSPRAKTYK VAN SY TYD DIE STAATSTEORIE VAN JEAN CALVIN IN VERBAND MET DIE WETENSKAP EN STAATSPRAKTYK VAN SY TYD DEUR L. J. DU PLESSIS, M. A., B. EcoN., POTCHEFSTROOM. lil. (Slot.) INHOUD: 5. Hoofstuk I1I: Staatspraktyk van

Nadere informatie

2 augustus 2015-10.00 uur G Gunnink WEST EN OOST

2 augustus 2015-10.00 uur G Gunnink WEST EN OOST 2 augustus 2015-10.00 uur G Gunnink WEST EN OOST Gesproken verwachting en groet Zingen: Psalm 62: 1, 3 Schriftlezing 1 = Psalm 130 Zingen: Psalm 130: 1-4 Gebed Schriftlezing 2 = Job 2 Zingen: Gezang 163:

Nadere informatie

Goud en oorlog. Hoofstuk Agt. Die verhaal van goud

Goud en oorlog. Hoofstuk Agt. Die verhaal van goud Hoofstuk Agt Goud en oorlog Die verhaal van goud Die goudrif, waarvan George Harrison n deel op die plaas Langlaagte aan die Witwatersrand ontdek het, het Suid-Afrika vir ewig verander. Die ontdekking

Nadere informatie

Protestantse Gemeente De Levensbron te Rilland. Tweede zondag in de Advent, 6 december 2015 Kerkdienst van Woord en Sacrament

Protestantse Gemeente De Levensbron te Rilland. Tweede zondag in de Advent, 6 december 2015 Kerkdienst van Woord en Sacrament Protestantse Gemeente De Levensbron te Rilland. Tweede zondag in de Advent, 6 december 2015 Kerkdienst van Woord en Sacrament Voor de dienst luisteren we naar: In de hemel is de Heer (Andre van Zyl). In

Nadere informatie

Tekst: Job 16: 20 Thema: Doge jo wol? Bijzonderheden: Tweede zondag in de 40-dagentijd. Beste mensen,

Tekst: Job 16: 20 Thema: Doge jo wol? Bijzonderheden: Tweede zondag in de 40-dagentijd. Beste mensen, Tekst: Job 16: 20 Thema: Doge jo wol? Bijzonderheden: Tweede zondag in de 40-dagentijd Liturgie: Welkom Gezang 172: 1,3,4 Begroeting Psalm 139: 1,2 Gebed Projektlied: Nieuw leven Kindernevendienst Schriftlezing:

Nadere informatie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Orde van dienst voor zondag 6 juli 2014, 3 e zondag van de zomer Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 9.30 uur Organist: Ad Huetink Voorganger: ds. Kees Benard = = = = = = = = = = = = =

Nadere informatie

LIEDERENBLAD TIME 2 SING 18 september 2011 Thema: Je steentje bijdragen. Refrein

LIEDERENBLAD TIME 2 SING 18 september 2011 Thema: Je steentje bijdragen. Refrein LIEDERENBLAD TIME 2 SING 18 september 2011 Thema: Je steentje bijdragen 19.00 uur LAAT HET FEEST ZIJN IN DE HUIZEN (Opw. 533) Laat het feest zijn in de huizen, mensen dansen op de straat, als het onrecht

Nadere informatie

Protestantse Gemeente te Wapenveld in de Petruskerk 7 jul. 2013 19:00 uur

Protestantse Gemeente te Wapenveld in de Petruskerk 7 jul. 2013 19:00 uur GROOTLETTER LITURGIE AVONDDIENST Protestantse Gemeente te Wapenveld in de Petruskerk 7 jul. 2013 19:00 uur Liturgische kleur: Groen Klap in de handen, o volken, juich God toe met jubelzang. Psalm 47: 2.

Nadere informatie

Vertalen uit het Afrikaans wat zijn de voetangels en klemmen?

Vertalen uit het Afrikaans wat zijn de voetangels en klemmen? Rob van der Veer Vertalen uit het Afrikaans wat zijn de voetangels en klemmen? Rob van der Veer is al sinds het begin van de jaren tachtig actief als vertaler van voornamelijk literair werk. Hij heeft

Nadere informatie

Jezus' Droom: Ook mijn droom? Vormselwake 2014. 22 april 2014 Parochies Heule-Bissegem. 'Bouwen aan een betere wereld!'

Jezus' Droom: Ook mijn droom? Vormselwake 2014. 22 april 2014 Parochies Heule-Bissegem. 'Bouwen aan een betere wereld!' Jezus' Droom: 'Bouwen aan een betere wereld!' Ook mijn droom? Vormselwake 2014 22 april 2014 Parochies Heule-Bissegem Gebedswake H. Vormsel 2014-1 - Federatie Heule-Bissegem Welkom en begroeting Inleiding

Nadere informatie

Liefde is. * lied ps. 122: 1 en 3 * stil gebed votum en groet

Liefde is. * lied ps. 122: 1 en 3 * stil gebed votum en groet Liefde is * lied ps. 122: 1 en 3 * stil gebed votum en groet Onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, Die trouw is en trouw blijft en niet laat varen de werken van Zijn handen.

Nadere informatie

WIE ZINGT MEE? Liturgie aangepaste kerkdienst op zondag 1 november 2015 om 14.30 uur in de Elimkerk te t Harde

WIE ZINGT MEE? Liturgie aangepaste kerkdienst op zondag 1 november 2015 om 14.30 uur in de Elimkerk te t Harde WIE ZINGT MEE? Liturgie aangepaste kerkdienst op zondag 1 november 2015 om 14.30 uur in de Elimkerk te t Harde Voorganger: ds. D. Dekker Organist: dhr. G.G. Kunst Medewerking: het Interkerkelijk Kinderkoor

Nadere informatie

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 12 t/m 14

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 12 t/m 14 Dordtse Leerregels Hoofdstuk 3 en 4 Artikel 12 t/m 14 Werkboek 10 Dordtse Leerregels hoofdstuk 3 en 4 artikel 12 t/m 14 Boven artikel 12 t/m 14 schrijven we : wedergeboorte en geloof In dit werkboek gaat

Nadere informatie

LAMBERTUS HUISMAN Verbi Divini Minister

LAMBERTUS HUISMAN Verbi Divini Minister Rouwdienst ter gelegenheid van het overlijden van Ds. L. Huisman, geboren 03-10-1926, overleden 15-12-2004, op 20 december 2004 door Ds. J. M. Kleppe vanuit de Gereformeerde Kerk Potchefstroom Oos. Wij

Nadere informatie

WWW.ARTTODAY.BE SOUTH-AFRICA POETRY SPECIAL

WWW.ARTTODAY.BE SOUTH-AFRICA POETRY SPECIAL WWW.ARTTODAY.BE SOUTH-AFRICA POETRY SPECIAL INGRID JONKER IK HERHAAL JE Gedichten Vertaling Gerrit Komrij Biografie Henk van Woerden Uitgev. Podium ISBN 978 90 5759 437 3 Selectie gedichten: Ontvlugting

Nadere informatie

Paasmorgen 2011 in de Open Hof te Drunen Voorganger ds. M. Oostenbrink Organist dhr. B. Vermeul Mmv zanggroep Joy. De tuin van de Opstanding

Paasmorgen 2011 in de Open Hof te Drunen Voorganger ds. M. Oostenbrink Organist dhr. B. Vermeul Mmv zanggroep Joy. De tuin van de Opstanding Paasmorgen 2011 in de Open Hof te Drunen Voorganger ds. M. Oostenbrink Organist dhr. B. Vermeul Mmv zanggroep Joy De tuin van de Opstanding Voor de dienst zingt Joy: U hebt de overwinning behaald Fear

Nadere informatie

Gebeden voor jongeren

Gebeden voor jongeren Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Gebeden voor jongeren... 2 Gebed van het licht... 2 Mijn leven tot een licht... 2 Gebed voor sterke benen... 2 Dankgebed... 3 Gebed van Franciscus... 3 Dankgebed als je

Nadere informatie

DE GOD VAN LEVENDEN. Liturgie

DE GOD VAN LEVENDEN. Liturgie Zondag 22 / Gehouden op 17-02-2008 / p.1 DE GOD VAN LEVENDEN Liturgie Votum & groet Zi: Ps. 136:1.2 Lezing van Gods wet Zi: Ps. 16:1.2 Gebed Schriftlezing: Ex. 3:1-6 Zi: Ps. 136:9.10 Matth. 22:23-33 Zi:

Nadere informatie

Eucharistie met ziekenzalving

Eucharistie met ziekenzalving Intredelied: Eucharistie met ziekenzalving Vrede voor jou, hierheen gekomen, zoekend met ons om mens te zijn. Jij maar alleen, jij met je vrienden, jij met je last, verborgen pijn: vrede, genade, God om

Nadere informatie

Orde I Schrift, zegen en gebed

Orde I Schrift, zegen en gebed Orde I Schrift, zegen en gebed groet en inleidend woord Vrede voor jou N en vrede voor jou N. Alles wat goed is en gelukkig maakt, het kome over jullie beiden. Vrede voor u allen, zoals wij hier bij elkaar

Nadere informatie

Pentekostarion. Heer ik roep... zes stichieren, elk stichier wordt herhaald - 676 - De semantron klinkt vroeger vanwege de knielgebeden.

Pentekostarion. Heer ik roep... zes stichieren, elk stichier wordt herhaald - 676 - De semantron klinkt vroeger vanwege de knielgebeden. Pentekostarion tweede Vespers De semantron klinkt vroeger vanwege de knielgebeden. Na psalm 103 de vredeslitanie door de diaken, als die er is, anders door de priester: Laat ons in vrede bidden... en de

Nadere informatie

Liturgie Zondag 31 augustus 2014

Liturgie Zondag 31 augustus 2014 Liturgie Zondag 31 augustus 2014 Afsluitingsdienst Vakantie Bijbel Feest & Zomer Jeugd 2 Daagse Voorganger: Ds. G.J. Codée Organist: Jan Bulk Pianiste: Rina Kruis 1 Orgelspel De kerk loopt vol en we groeten

Nadere informatie

Onze Vader. Amen. www.bisdomdenbosch.nl

Onze Vader. Amen. www.bisdomdenbosch.nl Onze Vader Onze Vader Onze Vader, die in de hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel, Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schuld,

Nadere informatie

Openluchtdienst! speelruimte om te leven!

Openluchtdienst! speelruimte om te leven! Openluchtdienst speelruimte om te leven liturgie bij de openluchtdienst op zondag 15 juni 2014 in de tuin van het Wooldhuis uitgaande van de Protestantse Gemeente Heino-Laag Zuthem voorganger: ds. Hans

Nadere informatie

Teksten bewerkt uit het gezinsboek Ons Dagelijks Brood veertigdagentijd van pastoor M. Hagen door EBP voor www.kinderenbiddenvoorkinderen.

Teksten bewerkt uit het gezinsboek Ons Dagelijks Brood veertigdagentijd van pastoor M. Hagen door EBP voor www.kinderenbiddenvoorkinderen. Bidden Teksten bewerkt uit het gezinsboek Ons Dagelijks Brood veertigdagentijd van pastoor M. Hagen door EBP voor www.kinderenbiddenvoorkinderen.nl en kinderactiviteiten www.lambertuskerk-rotterdam.nl

Nadere informatie

Liturgie voor de dienst van het Woord waarin we de uitstorting van de Heilige Geest gedenken. EENSGEZIND!

Liturgie voor de dienst van het Woord waarin we de uitstorting van de Heilige Geest gedenken. EENSGEZIND! Liturgie voor de dienst van het Woord waarin we de uitstorting van de Heilige Geest gedenken. EENSGEZIND! Voorganger: ds. P. Molenaar Aanvang van de dienst: 10.45 uur. Ouderling van dienst: M. van Maanen

Nadere informatie

De Dordtse Leerregels

De Dordtse Leerregels De Dordtse Leerregels Hoofdstuk1 Artikel 15 t/m 18 Werkboek 4 Dordtse Leerregels hoofdstuk 1 artikel 15 t/m 18 In werkboek 4 leren we weer iets meer over de Dordtse Leerregels. In dit werkboek gaat het

Nadere informatie

Familie naar Psalm 133 Tekst & muziek: Marcel Zimmer 2012 Celmar Music

Familie naar Psalm 133 Tekst & muziek: Marcel Zimmer 2012 Celmar Music Familie naar Psalm 133 2012 Celmar Music Hoe mooi en hoe heerlijk als wij als familie, als broers en als zussen om elkaar geven, en open en eerlijk met elkaar omgaan, de vrede bewaren en eensgezind leven.

Nadere informatie

Thema: Aanvaard elkaar Tekst: Romeinen 15: 7. Liturgie: Paulus, wat doe je nou? Ik kan je nu even niet meer volgen. Je spreekt jezelf gewoon tegen.

Thema: Aanvaard elkaar Tekst: Romeinen 15: 7. Liturgie: Paulus, wat doe je nou? Ik kan je nu even niet meer volgen. Je spreekt jezelf gewoon tegen. Thema: Tekst: Romeinen 15: 7 Liturgie: Lied voor de dienst: EL 212: 1,2: Heer, wat een voorrecht Welkom Lied 971: 1,2,3: Zing een nieuw lied Stilte en begroeting Klein gloria Gebed Kinderkerk Zingen: Samen

Nadere informatie

Lieve ouder, De inhoud van wat je schrijft is persoonlijk. Probeer eerlijk te zijn in wat je schrijft en je gevoelens toe te laten.

Lieve ouder, De inhoud van wat je schrijft is persoonlijk. Probeer eerlijk te zijn in wat je schrijft en je gevoelens toe te laten. Lieve ouder, Langs de één of andere weg ben je in het bezit gekomen van dit boekje, omdat je je kindje verloor door abortus en je het daar moeilijk mee hebt. Dit boekje is een soort dagboek, een leidraad

Nadere informatie

Drempelgebed. De mensen stromen binnen. Het gaat nu echt beginnen de dominee gaat spreken met zijn beroemde preken.

Drempelgebed. De mensen stromen binnen. Het gaat nu echt beginnen de dominee gaat spreken met zijn beroemde preken. Voorhof, 21 april 2013 - Kerk-Schooldienst Thema: Bouwstenen voor een goed leven. Voorganger: ds. Dick Steenks Organist: Ton van Dienst M.m.v. kinderen bovenbouw Julianaschool *** Binnenkomst kerkenraad,

Nadere informatie

Gk155:1,4,5; Luc.23:33-49 (46); LB189; Ps.31:1,2,3; LB358:1-5/6; Ps.3:2

Gk155:1,4,5; Luc.23:33-49 (46); LB189; Ps.31:1,2,3; LB358:1-5/6; Ps.3:2 Gk155:1,4,5; Luc.23:33-49 (46); LB189; Ps.31:1,2,3; LB358:1-5/6; Ps.3:2 De Here Jezus gaf het vol vertrouwen uit handen, en jij/u? 1. Wat kunnen we soms worstelen met iets. Een ander is er soms snel klaar

Nadere informatie

Heer, U zocht mij, toen ik was weggegaan U bracht mij veilig in Uw gezin U vergaf mij, mijn schuld is weggedaan U gaf mijn leven een nieuw begin

Heer, U zocht mij, toen ik was weggegaan U bracht mij veilig in Uw gezin U vergaf mij, mijn schuld is weggedaan U gaf mijn leven een nieuw begin Met Deliver zingen we voor de dienst; Dat is genade! - Opwekking 722 Heer ik dank U Voor wat U heeft gedaan Ik kon niet doorgaan op eigen kracht Maar dankzij Jezus mag ik nu voor U staan U spreekt mij

Nadere informatie

Desember 2011 Dagsê al die belangstellendes in die geskiedenis van ou Pretoria,

Desember 2011 Dagsê al die belangstellendes in die geskiedenis van ou Pretoria, Desember 2011 Dagsê al die belangstellendes in die geskiedenis van ou Pretoria, Dit is nou nege jaar gelede wat ek die eerste Pretoria Brief geskryf het. Dit is n baie lang tyd en ek kan my nie meer n

Nadere informatie

In gesprek met God. In gesprek met God. In gesprek met God. m n. Marlies Medema & Agnes Huizenga

In gesprek met God. In gesprek met God. In gesprek met God. m n. Marlies Medema & Agnes Huizenga Voelt bidden voor jou soms als het doen van een lange reeks verzoekjes aan God? Mis je inspiratie om met God in gesprek te gaan? Dit werkboekje geeft je handvatten om je gesprekken met God eens over een

Nadere informatie

Liturgie. PGA wijkgemeente. Arnhem Zuid

Liturgie. PGA wijkgemeente. Arnhem Zuid Liturgie PGA wijkgemeente Arnhem Zuid Vierplaats De Kandelaar mei 2015 APOSTOLISCHE GELOOFSBELIJDENIS Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus,

Nadere informatie

en kry elke skooldag n bord gekookte kos berei in n moderne kombuis.. Verder gee KarooCare se medewerkers ook studiebeurse aan behoeftige studente

en kry elke skooldag n bord gekookte kos berei in n moderne kombuis.. Verder gee KarooCare se medewerkers ook studiebeurse aan behoeftige studente SPECIAL DUTCH EDITION Ons lig ons hoed hoog Met hierdie Kudu bring ons graag dankbare hulde aan die bestuur en vriende van KarooCare Stigting in Hilversum wat van dag een die ideaal om n nuwe toekoms vir

Nadere informatie

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht Lees : Mattheüs 18:21-35 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was,heeft Hij gelijkenissen verteld

Nadere informatie

Zondag 9 augustus 2015 om 9.30 uur Voorganger: ds. P.W. Dekker, Wierden Organist: Jan Quakkelaar. Stiltemoment. Welkom door de ouderling van dienst

Zondag 9 augustus 2015 om 9.30 uur Voorganger: ds. P.W. Dekker, Wierden Organist: Jan Quakkelaar. Stiltemoment. Welkom door de ouderling van dienst Zondag 9 augustus 2015 om 9.30 uur Voorganger: ds. P.W. Dekker, Wierden Organist: Jan Quakkelaar Stiltemoment Welkom door de ouderling van dienst Aanvangslied: Opwekking 733 1. De zon komt op, maakt de

Nadere informatie

Welkom in de Hoeksteen

Welkom in de Hoeksteen Welkom in de Hoeksteen Themazondag: Christen zijn op maandag Voorganger: ds. Sieds de Jong Lezen : Genesis 1: 26-30 Romeinen 12 : 1-2; 9-21 Filippenzen 4 : 1-9 Matteüs 9 : 35-38 Opwekking 640 Lied 21 :

Nadere informatie

Luc Renders Elisabeth Eybers: een leven in gedichten

Luc Renders Elisabeth Eybers: een leven in gedichten Luc Renders Elisabeth Eybers: een leven in gedichten Op 26 februari 2005 is Elisabeth Eybers negentig jaar geworden. De verjaardag werd met een huldiging in Amsterdam gevierd waarop de dichteres zelf,

Nadere informatie

Ochtenddienst 17 mei 2015. 10:00 uur Hervormde gemeente Numansdorp

Ochtenddienst 17 mei 2015. 10:00 uur Hervormde gemeente Numansdorp Ochtenddienst 17 mei 2015 10:00 uur Hervormde gemeente Numansdorp Ochtenddienst 17 mei 2015 Aangepaste Gezinsdienst Voorganger Organist Trompet Thema : Ds. C.D. van Alphen : Rick-Jan Hitzert m.m.v. K@njerKidZ

Nadere informatie

Pastoor Reneerkens. De volgende mensen zijn er ook bij:

Pastoor Reneerkens. De volgende mensen zijn er ook bij: 2 Papa Mama Peter Meter.... Pastoor Reneerkens De volgende mensen zijn er ook bij: 3 BEGROETING EN WELKOMSTWOORD Alles went, zeggen we wel eens, zelfs het wonder wat altijd weer opnieuw gebeurt, wordt

Nadere informatie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Orde van dienst voor zondag 23 februari 2014, zevende zondag na Epifanie Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 10.00 uur Organist: Ton Timmerman Voorganger: ds. C.Th. Benard = = = = = =

Nadere informatie

DUINZICHTKERK. zondag 14 september 2014

DUINZICHTKERK. zondag 14 september 2014 DUINZICHTKERK zondag 14 september 2014 Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout Voorganger: ds. R. Stiemer; ouderling van dienst: Mevr G.J. Wubs-Postma; diaken van dienst: Mevr. H.J. Laméris-van den Berg; organist:

Nadere informatie

JUBILEUM CONCERT. 26 oktober 2013 Gereformeerde Kerk Andel

JUBILEUM CONCERT. 26 oktober 2013 Gereformeerde Kerk Andel JUBILEUM CONCERT 26 oktober 2013 Gereformeerde Kerk Andel 2. Dirigent: Monica de Geus Musici: Rob Dommisse Ruben van Hemert Martin Verbeek Mirjam de Geus Koen Dommisse Margot Kraaij Henk Teuling Alijda

Nadere informatie

Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse

Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse 11 e zondag van de zomer 31 augustus 2014 Voorganger Ouderling Diaken Organist Koster : ds. Bob Wijnbergen : Herman Nijhuis : Nelleke van Schaardenburgh : Līga Vilmane

Nadere informatie

Vertel me toch je geheim! Gezinsdienst over Simson en Delilah

Vertel me toch je geheim! Gezinsdienst over Simson en Delilah Orde van dienst voor de viering van de eredienst in de Morgensterkerk Vertel me toch je geheim! Gezinsdienst over Simson en Delilah 6 november 2011 DIENST VAN DE VOORBEREIDING Orgelspel Bruce Springsteen

Nadere informatie

Voor de dienst zingen we:

Voor de dienst zingen we: Voor de dienst zingen we: Looft de Here, alle gij volken, prijst Hem, alle gij natiën, want zijn goedertierenheid is machtig over ons, en des Heren trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja (8x) Ben je groot

Nadere informatie

Voortgang. Jaargang 17 (1997 en 1998)

Voortgang. Jaargang 17 (1997 en 1998) bron. Stichting Neerlandistiek VU, Amsterdam / Nodus Publikationen, Münster 1997 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/_voo004199701_01/colofon.php 2011 dbnl i.s.m. 7 Inskripsies in 'n gaapsing

Nadere informatie

Kroontje van de H. Aartsengel Michaël

Kroontje van de H. Aartsengel Michaël Kroontje van de H. Aartsengel Michaël en begin met de eerste grote kraal (1), zeggend: Eerste Groet (1) Door de voorspraak van de H. Michaël en van het Koor der Serafijnen, Heer God, ontsteek in onze harten

Nadere informatie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Orde van dienst voor zondag 1 november 2015, themadienst Mag ik dan bij je schuilen? - over vluchtelingen Met muzikale medewerking van koor Reborn o.l.v. Esther van der Heijden Koffie drinken na de dienst

Nadere informatie

Zoals vermeld in onze vorige nieuwsbrief bezorgen wij U het Zuidafrikaanse verslag van het Jongerenproject 2007 opgesteld door Rentia Bartlett.

Zoals vermeld in onze vorige nieuwsbrief bezorgen wij U het Zuidafrikaanse verslag van het Jongerenproject 2007 opgesteld door Rentia Bartlett. oktober 2007 Ten geleide Zoals vermeld in onze vorige nieuwsbrief bezorgen wij U het Zuidafrikaanse verslag van het Jongerenproject 2007 opgesteld door Rentia Bartlett. Dat de laureaten laaiend enthousiast

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 5 Bidden Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 5 blz. 1 Joris is vader aan het helpen in de tuin. Ze zijn

Nadere informatie

Welkom en mededelingen

Welkom en mededelingen Welkom in deze Jonge gezinnen dienst Thema: Jezus is de Goede Herder Voorganger: Ds J. Hoekman Organist: Marijke Loosman- Pasterkamp Welkom en mededelingen 1 Zingen: Lied 452 ELB Refrein: Jezus is de goede

Nadere informatie

De Levensbron, Rilland Kerkdienst van Woord en Sacrament, zondag 14 februari 2016 Eerste zondag in de Veertigdagentijd: Invocabit

De Levensbron, Rilland Kerkdienst van Woord en Sacrament, zondag 14 februari 2016 Eerste zondag in de Veertigdagentijd: Invocabit De Levensbron, Rilland Kerkdienst van Woord en Sacrament, zondag 14 februari 2016 Eerste zondag in de Veertigdagentijd: Invocabit Voorganger: ds. W. Lolkema Mmv van Gospelband Vision, Tholen De VOORBEREIDING

Nadere informatie

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8 [1] [2] [3] Johannes 3:16 1 Korintiёrs 1:9 Johannes 3:19 God wil met ons omgaan God wil met ons omgaan Zonde brengt scheiding [4] [5] [6] Romeinen 3:23 Marcus 10:45 Romeinen 5:8 Zonde brengt scheiding

Nadere informatie

Orde III Schrift, zegen en gebed

Orde III Schrift, zegen en gebed Orde III Schrift, zegen en gebed bemoediging en groet Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, Ps. 124:8 [die trouw houdt tot in eeuwigheid Ps. 146:6 en niet laat varen het

Nadere informatie

Open Deur-dienst. Open Deuren. Zondag 7 februari 2016. Voorganger: ds. J.T. de Koning Organist: Wim Warnaar m.m.v. de Sionsband

Open Deur-dienst. Open Deuren. Zondag 7 februari 2016. Voorganger: ds. J.T. de Koning Organist: Wim Warnaar m.m.v. de Sionsband Open Deur-dienst Zondag 7 februari 2016 Open Deuren Voorganger: ds. J.T. de Koning Organist: Wim Warnaar m.m.v. de Sionsband Zingen: Samen in de naam van Jezus 1 Samen in de naam van Jezus heffen wij een

Nadere informatie

Jouw persoonlijke notities. momenten. met teksten van Mirjam van der Vegt. Boekencentrum

Jouw persoonlijke notities. momenten. met teksten van Mirjam van der Vegt. Boekencentrum Stille Jouw persoonlijke notities momenten met teksten van Mirjam van der Vegt Boekencentrum Vormgeving omslag en binnenwerk Studio Vrolijk ISBN 978 90 239 2643 6 NUR 707 2012 Uitgeverij Boekencentrum,

Nadere informatie

God bestaat en Hij is belangrijk We hebben God nodig in ons leven Jezus: Zijn leven Jezus: Zijn dood Jezus: Zijn opstanding De Heilige Geest

God bestaat en Hij is belangrijk We hebben God nodig in ons leven Jezus: Zijn leven Jezus: Zijn dood Jezus: Zijn opstanding De Heilige Geest Basiscursus Christelijk geloof Module 1 Les 1: Les 2: Les 3: Les 4: Les 5: Les 6: Les 7: Les 8: God bestaat en Hij is belangrijk We hebben God nodig in ons leven Jezus: Zijn leven Jezus: Zijn dood Jezus:

Nadere informatie

Liturgie van de eredienst; Christelijke Gereformeerde Kerk Alphen aan den Rijn

Liturgie van de eredienst; Christelijke Gereformeerde Kerk Alphen aan den Rijn Liturgie van de eredienst; Christelijke Gereformeerde Kerk Alphen aan den Rijn 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Inleidend orgelspel... 3 Binnenkomen van de kerkenraad... 3 Stil gebed... 4 Mededelingen kerkenraad...

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Het valt mij steeds weer op: Wil je iets begrijpen van het evangelie van Matteüs, dan moet je het Oude Testament er bij houden. Op belangrijke momenten

Nadere informatie

Open je hart en verwacht een wonder van Jezus!

Open je hart en verwacht een wonder van Jezus! Open je hart en verwacht een wonder van Jezus! Voordat je het onderstaande gaat doorlezen wil ik je vragen om het onderstaande gebed te bidden: Almachtige God, Schepper van hemel en aarde, ik mag op dit

Nadere informatie

Aswoensdagviering 13 februari 2013

Aswoensdagviering 13 februari 2013 Aswoensdagviering 13 februari 2013 C jaar Thema Vasten Ja, vasten! Teksten aankleding en symbolen zie iturgische Map Broederlijk delen 2013. ied Een mens te zijn op aarde ZJ 306 str.1/2/4 Welkomstwoord

Nadere informatie

Johannes 16,6-15 - De Geest gaat in ons verder met het werk van Jezus

Johannes 16,6-15 - De Geest gaat in ons verder met het werk van Jezus Johannes 16,6-15 - De Geest gaat in ons verder met het werk van Jezus Liturgie Voorzang Ps 3,1 Stil gebed Votum / groet Zingen Ps 3,2-3 Wet met Romeinen 8,1-4 Zingen Ps 19,5.6 Gebed Lezen: Johannes 15,18-21

Nadere informatie

Er is een leven na de aardse dood

Er is een leven na de aardse dood De zaaier Dunne gouden letters op n dun gouden lijntje op n pikzwart boekomslag Het mannetje op de rugkant met de zaaizak in zijn linkerhand strooit het zaad op goede grond en harde weg Zaaier zaai het

Nadere informatie