Kennis over Markten. PIANOo congres 26 mei 2011, te Amersfoort. Roel van Pelt (RWS) Kees van Ommeren (Decisio)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kennis over Markten. PIANOo congres 26 mei 2011, te Amersfoort. Roel van Pelt (RWS) Kees van Ommeren (Decisio)"

Transcriptie

1 Kennis over Markten PIANOo congres 26 mei 2011, te Amersfoort Roel van Pelt (RWS) Kees van Ommeren (Decisio) Frank Rozemeijer (Solvint)

2 Beleid RWS Rijkswaterstaat is een toonaangevende opdrachtgever Rijkswaterstaat is een resultaatgedreven, deskundige en vernieuwende organisatie waarmee het prima samenwerken is. Daartoe ontwikkelt RWS zijn opdrachtgeverschap, stimuleert marktpartijen in de vernieuwing en pakt door in de nieuwe werkwijze Professionaliseren Stimuleren Doorpakken nieuwe opdrachtgeverschap p marktpartijen werkwijze Van het budget van 5 miljard wordt 4 miljard uitbesteed! Zo groot is de rol van de markt! 2

3 Consistent en herkenbaar marktbeleid Duurzame concurrerende markt Goede prijs/kwaliteitverhouding Permanent werken aan efficiency aanbestedingsproces 3

4 Onderzoeksvragen RWS Rijkswaterstaat is niet de enige grote (publieke) opdrachtgever. Vragen: Hoe krijgen andere grote publieke en private opdrachtgevers een beeld van hun leveranciersmarkt (wat willen ze weten en hoe screenen zij de markt)? Wat voor systematiek gebruiken deze partijen om de dynamiek van de markt en haar krachtenspel te analyseren? Hanteren zij per marktsegment dezelfde methodiek of verschilt deze? Hoe berekenen zij de effecten van hun beleid op de markt? Naar welke indicatoren kijken ze en waarom? Hoe passen private opdrachtgevers, aan de hand van de analyse, de benaderingswijze van de markt aan? Waarin verschillen zij ten opzichte van RWS? Welke andere indicatoren en methoden heeft RWS als toonaangevend opdrachtgever nog nodig? Hoe zou RWS de gevonden instrumenten kunnen toepassen en wat betekent dit voor haar organisatie (inzake tijd, geld, veranderingen, etc.)? 4

5 Organisaties Gem. Rotterdam Min. van Defensie ProRail NS Stork Fokker ASML Philips Achmea BAM Siemens Rabobank Friesland- Campina PIANOo Essent 5

6 Centrale workshop vragen: Wat is marktkennis? Hoe verzamel je marktkennis? Hoe benut je die kennis in je organisatie? 6

7 Wanneer inkoopmarktanalyse? Type organisatie Inkoop van projecten versus inkoop van materialen voor serieproductie Individuele id keuze van betrokken inkoper/proceseigenaar i Business impact In te kopen product/dienst raakt de core business Spend volume komt boven bepaald bedrag uit Grote druk om eigen bruto marge te verbeteren Uniek nieuw product/dienst (innovatie) Supply Market impact Indien men inschat een impact op de markt te kunnen hebben Indien sprake is van grote dynamiek, snelle ontwikkelingen (vb high-tech markt) Risico overwegingen Indien de markt niet optimaal lijkt te functioneren Indien er marktrisico s aanwezig zijn Veel verschillende redenen voor inkoopmarktanalyses 7

8 Welke marktkennis? In elk geval: Prijsontwikkelingen en trends Welke leveranciers zijn actief op de markt en hoe ze met elkaar concurreren Financiële positie/gezondheid van leveranciers En in bepaalde gevallen: Kostenstructuur (b.v. grondstofprijzen en arbeidsloon) Interne processen en interne spend gegevens Beschikbare capaciteit op de markt als geheel en bij specifieke leveranciers en de consequenties voor levertijden, voorraden, etc. Welke leveranciers werken samen (of fuseren) met wie? Wat doen de concurrenten en de klanten? Technologische ontwikkeling en trends Leveranciersperformance Mate van wederzijdse afhankelijkheid tussen leverancier en afnemer(s) 8

9 Welke marktkennis? 5. Marktcontext 4. Leveranciersinformatie 1. Markstructuur -kennis Situatie op de inkoopmarkt 2. Supply chain kennis 3. Vraagkant van de markt 9

10 Welke marktkennis? Kennisdomein Kennisaspecten Instrumenten 1. Marktstructuur- - Omschrijving product/dienst Porter s 5-Forces model kennis 2. Supply Chain kennis 3. Vraagkant van de markt 4. Leveranciersinformatie - Definitie en omvang markt (incl. groei) - Aantal spelers en marktaandeel - Marktsegmentatie - Toe- en uittredingsbarrières - Eigenaarstructuur achter de marktpartijen - Mate van concentratie (monopolie, etc.) - Type concurrentie (prijs, service, merk,..) - Welke spelers zijn actief in de keten -Wie voegt welke waarde toe? - Hoe complex is de keten en waar liggen de verbetermogelijkheden? - Duurzaamheid in de keten? - Wie zijn de dominante partijen in de keten? - Specificatie: specifiek versus marktstandaard - Interne vraag: wat, wanneer, van wie, etc. - Aantrekkelijkheid als klant - Afhankelijkheid van leverancier -Prijzen -Kwaliteit - Beoordeling (past performance) 5. Marktcontext - Verplichte marktregels (overheid, industrie, etc.) - Invloed van maatschappelijke ontwikkelingen Product Life Cycle Concentratie ratio (CR4 of HHI) Commodity Price Index Industry profitability index Internet/deskrerearch Supply Chain Mapping Value Engineering g Value Stream Mapping TCO analyse LEAN (7 waste analysis) CSR analyse Supply Risk Assessment Inkoopportfolio Leveranciersportfolio Specificatie/bestek Stakeholder analyse Forecasting & planning Leveranciersmonitor Benchmarks Netwerken TenderNed Netwerken van aanbesteders 10

11 Onze respondenten in het Inkoop ontwikkelmodel l 11

12 Structurele marktanalyse? Value chain oriëntatie Positie inkoop ontwikkelmodel Uit de interviews komt een duidelijk verband naar voren tussen de fase in het inkoopontwikkelmodel en de intensiteit van inkoopmarktanalyse naar voren Transactionele oriëntatie Incidenteel Structureel Mate van inzet instrument marktanalyse 12

13 Beeld uit interviews: Twee extremen Concurrentiemodel - Gericht op maximalisering concurrentie - Decentraal aangestuurde marktanalyse - Inkoop als aparte afdeling - Fase 1 t/m 3 Inkoop ontwikkelmodel - Minder nadruk op leverancierbeoordeling Partnershipmodel - Gericht op partnership met leveranciers/keten - Centraal aangestuurde marktanalyse - Integrale inkoop/inkoop als functie - Fase 4 t/m 6 Inkoop ontwikkelmodel - Grote nadruk op leverancierbeoordeling -Beperkte personele inzet opmarktanalyses - Grote personele inzet op marktanalyses - Weinig interne kennis over inkoopmarkten - Veel interne kennis over inkoopmarkten Focus op: -Prijzen - Markt: mogelijke leveranciers - Kosten Focus op: - Verbeteringen bij partner(s) - Value maximalisering (TCO) - Technologische ontwikkelingen 13

14 Centrale workshop vragen: Wat is marktkennis? Hoe verzamel je marktkennis? Hoe benut je die kennis in je organisatie? 14

15 Wie doet marktanalyse? Wie marktonderzoek uitvoert is diffuus: Commodity manager Inkopers/ Tender managers Multidisciplinaire teams Data-analisten Centrale stafafdeling Externe bureaus/kennis Wie hangt af van toegevoegde waarde Omdat de business zelf haar markten in het algemeen al goed kent, moeten inkopers hun toegevoegde waarde aantonen. Inspanningen Omvang marktanalyseafdeling varieert van 1 tot >100 fte 15

16 Hoe doet men marktanalyse? Zelf markt in de gaten houden en gebruik maken van je intuïtie Financiële scan uitvoeren (eventueel via D&B, Graydon, etc) Externe benchmark gegevens kopen Branchenetwerken mobiliseren Branche- en Vaktijdschriften en websites raadplegen Deskresearch (internet, jaarverslagen, brancherapporten) Beurzen bezoeken Kennisdelen met collega inkopers van andere bedrijven en/of NEVI Gespecialiseerde inkoper aanstellen Onafhankelijke marktonderzoek laten uitvoeren door derden Leveranciers prestatiemeting (vb. GSRS van Philips) Huidige leveranciers raadplegen Kennis en ervaring binnen eigen organisatie mobiliseren Request for Information (RFI) / Marktconsultatie uitvoeren M.b.v. centrale database Op basis van interne spend analyse 16

17 Hoe doet men marktanalyse? Pragmatische aanpak, theoretisch kader blijft op achtergrond Modellen/tools weinig genoemd Vastlegging marktkennis meestal wel geborgd Zolang inkopers doelen halen is management minder kritisch op marktkennis Type marktanalyse is afhankelijk van beoogde impact Hoe -vraag is ook afhankelijk van doel: Impact op waarde en innovatie vergt meer informatie en dan impact op prijs- en kostenniveau 17

18 Marktkennis benaderingen Hoog Business impact Groot volume Veel geld Core business Uniek product Innovatie Laag MT benadering - Gestructureerde aanpak - Kennis van leverancier - Kennis van markt - Kennis interne behoefte KT benadering - Ad hoc aanpak - Inkoper kiest zelf - Kennis van leveranciers LT benadering - Continu aanpak - Strategische benadering - Marktkennis - Product/technologie kennis - Kennis van leverancier - Kennis van eigen behoefte MT benadering - Gestructureerde aanpak - Kennis van leverancier - Kennis van markt - Product kennis Hoog Verschillende soorten kennis 1. Markt kennis 2. Product/technologie kennis 3. Kennis van specifieke leverancier(s) 4. Kennis van interne behoefte (Vraag) Impact op de Supply Market Kunnen we markt veranderen? Vl Valt er nog wat te hl halen (kostenbesparing, etc)? Hebben we invloed op leverancier? Zijn we een serieuze speler op de markt? 18

19 Centrale workshop vragen: Wat is marktkennis? Hoe verzamel je marktkennis? Hoe benut je die kennis in je organisatie? 19

20 Het opbouwen van marktkennis DATA INFORMATIE KENNIS Business Intelligence (BI) Totale business uitgaven Vraag Huidige prestatie Business Units Interne financiële budgetten Kwaliteitsrapporten Market Intelligence (MI) Ontwikkelingen leveranciersmarkt Ontwikkelingen bedrijfssector Ontwikkelingen supply chain Prijzen van goederen/diensten Financiële status leveranciers # Leveranciers (vb. fusies, capaciteit) Inkoopstrategie van concurrenten Technologische ontwikkelingen Data is vaak te vinden op verschillende locaties en moet nog worden verwerkt tot informatie. Deze informatie moet vervolgens worden verwerkt in templates die op effectieve wijze moeten worden gecommuniceerd richting de beslissers binnen het inkoopproces. Het gebruik van de informatie in de sourcing/aanbesteding en de resultaten daarvan leiden uiteindelijk tot kennis. Observatie: Het opbouwen van marktkennis is relatief eenvoudig. Het gebruiken van die kennis in de besluitvorming/aanbesteding is vaak een probleem. 20

21 Enkele relevante conclusies Overheden zijn wat beperkt door aanbestedingsregels Maar een gezonde marktdialoog en het scherp houden van leveranciers kan wel degelijk Geen blauwdruk voor inbedding in organisatie, wel stappenplan voor organische invoering 21

22 Stappenplan 22

23 Next steps RWS Het stappenplan is uitgangspunt: In kaart brengen en prioriteren PMC s s. Na vaststelling prioritering PMC s, het instellen van PMC-teams Het volgen ontwikkelingen van onze top 20 leveranciers. e e 23

Kennis over Markten. Rapportage

Kennis over Markten. Rapportage Kennis over Markten Rapportage Kennis over Markten Rapportage April 2011 Pagina 2 van 52 Colofon Opgesteld in opdracht van: Opgesteld door: Rijkswaterstaat Decisio BV in samenwerking met SOLVINT Supply

Nadere informatie

Inkoopstrategie Zeeweringen zet zoden aan de dijk. Een marktverkenning naar aannemers in de waterbouw. Bedrijfsvoering Inkoopondersteuning

Inkoopstrategie Zeeweringen zet zoden aan de dijk. Een marktverkenning naar aannemers in de waterbouw. Bedrijfsvoering Inkoopondersteuning Mediatheekformulier Naam: J. Nellen Datum: 14-08-08 Opleiding Logistiek en economie Soort verslag Afstuderen Auteur J. Nellen Titel en ondertitel Inkoopstrategie Zeeweringen zet zoden aan de dijk Een marktverkenning

Nadere informatie

Organisaties hebben duurzame concurrentievoordelen. nodig. Gerbrand Rustenburg

Organisaties hebben duurzame concurrentievoordelen. nodig. Gerbrand Rustenburg Organisaties hebben duurzame concurrentievoordelen nodig Gerbrand Rustenburg 1 Inhoudsopgave Over de auteur GERBRAND RUSTENBURG heeft verschillende functies bekleed op (internationaal) managementniveau

Nadere informatie

CRM in de bioscopenbranche. Voorwoord

CRM in de bioscopenbranche. Voorwoord Voorwoord CRM in de bioscopenbranche Het rapport dat nu voor u ligt, is mijn afstudeerscriptie CRM in de bioscopenbranche. Ik wil graag een aantal personen bedanken voor hun bijdrage aan de totstandkoming

Nadere informatie

Goed inkopen: een schone zaak

Goed inkopen: een schone zaak PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo Goed inkopen: een schone zaak Een handreiking voor (overheids) inkopers bij de inkoop van schoonmaakdienstverlening PIANOo PIANOo

Nadere informatie

Eindgebruikersonderzoek zakelijke marktsegmenten

Eindgebruikersonderzoek zakelijke marktsegmenten Eindgebruikersonderzoek zakelijke marktsegmenten In opdracht van: OPTA Project: 2010.130 Publicatienummer: 2010.130-1109 Datum: Utrecht, 2 mei 2011 Auteurs: ir. ing. Reg Brennenraedts ir. ing. Jurgen Verweijen

Nadere informatie

Account Management. Alphonse Degryse, ADC commv

Account Management. Alphonse Degryse, ADC commv ACCOUNT MANAGEMENT Alphonse Degryse, ADC commv 1314 ACCOUNT MANAGEMENT ADC commv VEWA 2013 Het copyright van deze publicatie is geregistreerd bij VEWA, Vereniging voor Wetenschappelijke en Educatieve Auteurs.

Nadere informatie

MKB Cloud Barometer 2015 Management Samenvatting Productie In opdracht van: Exact Nederland & KPN

MKB Cloud Barometer 2015 Management Samenvatting Productie In opdracht van: Exact Nederland & KPN MKB Cloud Barometer 2015 Management Samenvatting Productie In opdracht van: Exact Nederland & KPN Peter Vermeulen Pb7 Research 4 mei 2015 peter@pb7.nl 1 Inhoud Inhoud... 1 Achtergrond... 2 De MKB Cloud

Nadere informatie

HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.1. 18 juli 2012. CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, Versie 2.1 1

HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.1. 18 juli 2012. CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, Versie 2.1 1 HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.1 18 juli 2012 CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, Versie 2.1 1 De CO₂-Prestatieladder is eigendom van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen. De

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

Goed Bestuur Zichtbaar Maken in het vo

Goed Bestuur Zichtbaar Maken in het vo Goed Bestuur Zichtbaar Maken in het vo leren inspireren Projectgroep GBZM Goed Bestuur Zichtbaar Maken in het vo APS is een toonaangevend onderwijsadviesbureau op het gebied van leren, onderwijsvormgeving,

Nadere informatie

dromen procesmanagement in 2009

dromen procesmanagement in 2009 dromen procesmanagement in 2009 voorwoord inhoud het realiseren van dromen in 2009 het realiseren van dromen in 2009 3 onderzoeksopzet 5 onderzoeksresultaten 9 conclusies 16 control synthese: 1 + 1 = 1

Nadere informatie

HANDREIKING EXTERN INHUREN

HANDREIKING EXTERN INHUREN HANDREIKING EXTERN INHUREN PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo De inhuur van externe werkkrachten in de publieke sector kortweg externe inhuur vraagt om een zorgvuldige

Nadere informatie

BETERE INTERNE BEHEERSING DANKZIJ INTEGRAAL RISICOMODEL

BETERE INTERNE BEHEERSING DANKZIJ INTEGRAAL RISICOMODEL 26 BETERE INTERNE BEHEERSING DANKZIJ INTEGRAAL RISICOMODEL De invoering van een geïntegreerd risicomodel leidde tot versterking van de interne beheersing bij Kempen & Co. Een risicomodel waarin risk, compliance

Nadere informatie

De implementatie van integrale bedrijfsmanagementsystemen. Lessons Learned in de tuinbouw

De implementatie van integrale bedrijfsmanagementsystemen. Lessons Learned in de tuinbouw De implementatie van integrale bedrijfsmanagementsystemen Lessons Learned in de tuinbouw Robbert Robbemond, Cor Verdouw Februari 2012 Rapport LEI 12-021 LEI, onderdeel van Wageningen UR, Den Haag In opdracht

Nadere informatie

Transformaties in de verzekeringsmarkt. White paper. Een onderzoek naar de toekomstige verzekeraar en zijn consument

Transformaties in de verzekeringsmarkt. White paper. Een onderzoek naar de toekomstige verzekeraar en zijn consument Transformaties in de verzekeringsmarkt White paper Een onderzoek naar de toekomstige verzekeraar en zijn consument Inhoud Inleiding 4 Het onderzoek 5 Trends 7 Verzekeraars moeten een strategische keuze

Nadere informatie

d é k e n n i s a u t o r i t e i t o p h e t g e b i e d v a n i n k o o p

d é k e n n i s a u t o r i t e i t o p h e t g e b i e d v a n i n k o o p PAG 01 White paper Het NIC White paper: Van EMVI naar Best Value Procurement bij gemeenten Gunnen op basis van kwaliteit: meerwaarde voor minder geld Auteur: Ing. Jelle Wenselaar, managing consultant,

Nadere informatie

Zorginkoop heeft de toekomst. Maar vraagt nog een flinke inzet van alle betrokken partijen

Zorginkoop heeft de toekomst. Maar vraagt nog een flinke inzet van alle betrokken partijen Zorginkoop heeft de toekomst Maar vraagt nog een flinke inzet van alle betrokken partijen rvz raad in gezondheidszorg De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg is een onafhankelijk adviesorgaan voor de regering

Nadere informatie

Marktonderzoek. Het 2e leven (H2L) 1 November 2010 Student: Rob Grondhuis S0153699. Dr. P.C. Schuur

Marktonderzoek. Het 2e leven (H2L) 1 November 2010 Student: Rob Grondhuis S0153699. Dr. P.C. Schuur Marktonderzoek Het 2e leven (H2L) Effectief en efficiënt service verlenen op een maatschappelijk verantwoorde wijze 1 November 2010 Student: Rob Grondhuis S0153699 Begeleiders: Dr. J.M.G. Heerkens Dr.

Nadere informatie

r k e t i n g p l a n

r k e t i n g p l a n r k e t i n g p l a n Sanne Celia van Alphen Manon Beukman Kim Heuvelmans Vivian Sromofsky HT-2 Inhoud Het bedrijf... 2 Missie... 2 Visie... 2 Marketingdoelstelling... 3 Externe omgeving... 4 Interne omgeving...

Nadere informatie

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control Kennis van de Overheid Maatschappelijke opgaven Van versnipperde ondersteuning naar public business control Ontwikkelingen in het openbaar bestuur gaan zo snel en zijn dermate complex dat de traditionele

Nadere informatie

Op weg naar werken met BIM

Op weg naar werken met BIM Op weg naar werken met BIM Versie 2.1, april 2012 Auteurs: Kenmerk: Ir. H.J. Fikkers, Van de Bunt Adviseurs Ing. L.R. Nieuwenhuizen, CUR Bouw & Infra Drs. J.P.J. Nijssen, Nijssen Management & Advies Ir.

Nadere informatie

KENNISMANAGEMENT. Intelligent omgaan met kennis. Drs. Rob van der Spek Dr. André Spijkervet

KENNISMANAGEMENT. Intelligent omgaan met kennis. Drs. Rob van der Spek Dr. André Spijkervet KENNISMANAGEMENT Intelligent omgaan met kennis Drs. Rob van der Spek Dr. André Spijkervet Foto voorzijde: Visie en flexibiliteit. Kennismanagement heeft tot doel de kennishuishouding in een organisatie

Nadere informatie

AAN DE SLAG MET BUSINESSARCHITECTUUR

AAN DE SLAG MET BUSINESSARCHITECTUUR AAN DE SLAG MET BUSINESSARCHITECTUUR Hoe businessarchitectuur concreet in te zetten bij het realiseren van businessdoelen White paper Auteurs: Martin van den Berg, Aldert Boersma, Serge Bouwens, Erica

Nadere informatie

Goed bestuur in MKB familiebedrijven

Goed bestuur in MKB familiebedrijven Windesheim zet kennis in werking Windesheim zet kennis in werking ONDERZOEK Goed bestuur in MKB familiebedrijven Lectoraat Familiebedrijven Ondernemers over hun overwegingen en keuzes Driekwart van het

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2012/444

Statenvoorstel nr. PS/2012/444 Statenvoorstel nr. PS/2012/444 Breedband Datum GS-kenmerk Inlichtingen bij 5 juni 2012 2012/0146724 dhr. R v Arkel, telefoon 06 516 16 463 e-mail RG.v.Arkel@overijssel.nl mw. A Bronsema, telefoon 038 499

Nadere informatie

ITIL, meerwaarde in de praktijk?

ITIL, meerwaarde in de praktijk? VLAAMSE INGENIEURS KAMER KATHOLIEKE HOGESCHOOL KEMPEN ITIL, meerwaarde in de praktijk? Editie 10 - jaargang 2002-2003 Barry Nauta Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 IT beheer 5 2.1 Ontwikkeling in de IT......................

Nadere informatie