SHOPT IT Met opleidingsgids ESCALA. Onze nieuwe stek in het Innovatie Centrum Lokeren bijna klaar!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SHOPT IT 2012. Met opleidingsgids ESCALA. Onze nieuwe stek in het Innovatie Centrum Lokeren bijna klaar!"

Transcriptie

1 SHOPT IT 2012 Met opleidingsgids ESCALA Onze nieuwe stek in het Innovatie Centrum Lokeren bijna klaar! tijdschrift_victor_shopt ITindd 1 28/03/ :29:04

2 2 V-ICT-OR Inhoudstafel 2 Voorwoord 2-10 Tracks Shopt IT Opleidingen met Escala 14 Project KPLO (Kennis Platform Lokale Overheden) 14 Regionale werking 15 Project IPDC (Interbestuurlijke Producten en Diensten Catalogus) 16 Project OSLO (Open Standaarden Lokale Overheden) 16 Project CCSP (Common Citizen Service Platform) 16 Project Citadel on the move 17 Project 3xI (Informatiekwaliteit, Informatieveiligheid en Informatie-architectuur) 18 Project BIOS (Beleidsondersteunende Informatie voor Overheden en samenleving) 19 Project CDLO (Catalogus Digitale Lokale Overheid) 20 ICT Memorandum Voorwoord van de voorzitter Welkom op de 10de editie van V-ICT-OR shopt IT Dit moet een prachtdag worden, vol met interessante en leerrijke kennismomenten Dit tijdens de sessies maar ook op de beursvloer Het wordt een cliché als ik zeg dat onze Vlaamse ICT organisatie bouwt aan de toekomst Deze keer zijn we ook letterlijk aan het bouwen Het nieuwe bedrijvencentrum, waar we na de zomer intrekken, krijgt stilaan vorm We verhuizen met z n allen naar Lokeren Een verhuis die meteen onze complete professionalisering bekrachtigt Na 10 jaar sterke groei is deze een feit Onze Vlaamse ICT organisatie staat, ondersteund door zijn freelancers, sterk in alle organen die vereist zijn om ook u optimaal te laten functioneren Onze regionale werking draait op volle toeren en vanuit de projecten krijgen we stilaan concrete resultaten (zie verder in deze brochure) We staan letterlijk naast u om de volgende jaren de ICT uitdagingen tegemoet te gaan Vandaag met een schitterende Shopt IT, in het najaar met onze derde editie van Manage IT, dit in samenwerking met ECG en VVOS Noteer daarom alvast 6 december 2012 Ik zou in mijn taak tekort schieten mocht ik de bezielers van onze organisatie, die de tijd blijven vinden om deze nog steeds groeiende vereniging een eigen karakter te geven, niet te bedanken Dank dus aan onze raad van bestuur, het dagelijkse bestuur en de mensen uit de dagelijkse werking Dank aan alle sprekers voor hun thematische uiteenzettingen die ons vandaag zullen weten te boeien Dank aan Jan Jambon, fractievoorzitter in de Kamer van Volksvertegenwoordigers om deze dag te openen Dank ook aan de exposanten die bereid waren hun nieuwste technologieën en ontwikkelingen aan ons te tonen en die er samen met hun bedrijven een echte shopdag van gemaakt hebben Rest mij enkel nog de grootste groep te bedanken, met name jullie allemaal Op dagen zoals deze hopen we het rendement te zien van de tijd en energie die we met de net aangehaalde groep van mensen dagdagelijks in onze welvarende vereniging stoppen Geniet van jullie Shop dag en laat ons horen wat je bijleerde tijdschrift_victor_shopt ITindd 2 28/03/ :29:14

3 Track 1: U staat niet alleen, uw overheidspartners voor lokale besturen Aan de slag met de interbestuurlijke producten- en dienstencatalogus (IPDC) Coördinatiecel Vlaams e-government De productencatalogus is bijna klaar Binnenkort kan uw bestuur de productencatalogus gebruiken Deze catalogus biedt vele mogelijkheden De informatiefiches uit de productencatalogus kunnen zowel voor interne informatieverstrekking als voor informatieverstrekking naar het brede publiek gebruikt worden Ze kunnen zowel overgenomen worden op website als in brochure en folders of op een intranet, en ze kunnen evengoed gebruikt worden in een mid office of aan een ontvangstbalie De productencatalogus geeft vrijheid, u bepaalt zelf welke informatiefiches en welke velden u overneemt De productencatalogus wil besturen ondersteunen in een beter informatieverstrekking naar burgers, ondernemers en organisaties Samenwerken staat dan ook centraal in dit project Elk overheidsniveau neemt zijn rol op in het redactieproces Al van bij de opzet wordt nauw samengewerkt Drijvende krachten in het project zijn V-ICT-OR, VVSG, de Vlaamse overheid (CORVE en de Vlaamse Infolijn), VVP en Kortom Wil je zelf als lokaal bestuur meewerken aan het beschrijven van de lokale producten dan kan dat Jan Godderis, Projectbegeleider CORVE lokale overheden, Katrien De Smet, Projectbegeleider CORVE lokale overheden MAGDA GEO brengt 4 Vlaamse beleidsdomeinen dichter bij lokale besturen Coördinatiecel Vlaams e-government en Agentschap Ondernemen Het MAGDA GEO platform brengt geografische informatie dichter bij burgers en de lokale besturen CORVE wil met het MAGDA GEO platform lokale besturen en overheidsdiensten een instrument aanbieden dat alle ondernemingen, onderwijsinstellingen, monumenten en alle gehandicaptenvoorzieningen op kaart aan burgers en ondernemingen ter beschikking stelt De sessie toont aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden aan hoe dit werkinstrument complexe geografische informatie ontsluit Het agentschap ondernemen zoomt mbv Magda GEO in op de economische basiskaart van Vlaanderen, Wij staan naast u! die lokale besturen toelaat om alle ondernemingen op kaart te raadplegen Door integratie met de bedrijventerreinen en bedrijfspercelen van het Agentschap Ondernemen en andere GDI datalagen heeft dit loket een belangrijke rol als uitwisselingsplatform van data in het GDI verhaal Naast de klassieke raadpleegfuncties werden er tal van zoek-, selectie- en editeerfuncties geïmplementeerd die de gebruiker toelaten om op maat analyses te maken die de diverse taken van lokale besturen op het vlak van lokale economie kunnen ondersteunen Lieven Raes, Adviseur data integratie geografische gegevens CORVE, Idris Peiren, GIS Coördinator Agenst-schap Ondernemen Enkele bouwstenen voor e-government: IAM/ AIM FedICT en e-ib Eén van de basisprincipes van e-government bestaat erin administratieve formaliteiten tot een minimum te herleiden Dat betekent dat de overheid niet opnieuw vraagt naar informatie die ze eerder al gekregen heeft Persoons-, bedrijfs- en overheidsgegevens worden opgeslagen in gegevensbanken waarin unieke en oorspronkelijke gegevens bewaard worden Fedict biedt toegang tot deze informatie voor twee doeleinden: het efficiënt en veilig identificeren van gebruikers die toegang proberen te krijgen tot e-government diensten en het efficiënt en veilig opvragen van informatie die wordt verwerkt binnen de toepassingen De Federale Authenticatie Dienst (FAS) biedt op dit ogenblik vooral identificatie- en authenticatie diensten aan op basis van eid en het Burger Token en bekijkt alternatieve mogelijkheden in het kader van mobiele toestellen De Federal Service Bus (FSB) publiceert vandaag ondermeer authentieke Persoonsgegevens (PersonServices) en de authentieke Bedrijfsgegevens (EnterpriseServices) e-ib illustreert hoe deze Federale Authenticatie Dienst (FAS) succesvol wordt aangewend door de Vlaamse overheid ten bate van de lokale overheden Tevens wordt het Vlaams Digitaal TekenPlatform toegelicht Walter Van Assche, directeur-generaal Fedict Wim Martens, Strategiebeheerder, e-government en ICT-Beheer (e-ib) 3 tijdschrift_victor_shopt ITindd 3 28/03/ :29:14

4 4 V-ICT-OR Keuze en beheer van Mobile devices: Tablets, Smartphones, ESCALA Als IT-manager en systembeheerder wordt u steeds meer geconfronteerd met het steeds mobieler worden van informatie met behulp van allerhande devices zoals: Tablets, Smartphones, Tot voor kort was een bedrijf in staat om zelf de keuze te maken betreffende welke devices door bedrijf aangekocht en bijgevolg ook binnen het bedrijf gebruikt werden Ten gevolge van IT consumerization met TRACK 2: Geografische Informatie GIS kennisplatform voor Lokale Overheden - delen en inspireren West-Vlaamse Intercommunale wvi - Intercommunale Leiedal - Vlaamse ICT Organisatie Samenwerken werkt! In 2009 is het Kennisplatform voor Lokale Overheden (KPLO) opgestart KPLO faciliteert vandaag tal van kenniskringen waar ICTverantwoordelijken kennis delen Dit platform is de ideale barometer op het vlak van e-government Verworven kennis wordt teruggekoppeld naar de online community Op vraag van lokale besturen wil V-ICT-OR de nood invullen naar kennisdeling mbt beheer van geografische informatie bij lokale besturen Samen met partners wordt een GIS-community opgestart Bart Boute van WVI, partner in dit project, schetst het GIS speelveld Welke opportuniteiten biedt GIS voor lokale besturen, waar zitten de uitdagingen, wie is betrokken, en wat kan GIS ook concreet voor uw bestuur betekenen Filip Meuris zoomt in op de strategische Gis-werking in de regio Leiedal en in het bijzonder hoe deze evolueerde in de voorbije 15 jaar Goedele Van der Spiegel, coördinator van het GIS kennisplatform, licht een tip van de sluier op over hoe zo n zelflerend netwerk voor GIS-coördinatoren ook u vooruit kan helpen Bart Boute, Expert GIS, West-Vlaamse Intercommunale wvi - dienstverlenende vereniging Filip Meuris, Beleid en advies en innovatie Intercommunale Leiedal Goedele Van der Spiegel, coördinator GIS kennisplatform Vlaamse ICT Organisatie de stijgende Bring Your Own Device (BYOD) trend behoort deze aanpak tot het verleden Steeds meer medewerkers wensen hun persoonlijke device te gebruiken binnen hun werkomgeving en wensen vanuit deze devices toegang tot hun werkomgeving: , agenda, bedrijfsapplicaties, In dit seminarie krijgt u een overzicht betreffende de meest courante devices, OS en, management tips en verkrijgt u beter inzicht in de gevolgen van een BYOD policy voor de IT van een bedrijf Joris de Sutter, Escala GDI 2016 Wat komt er op ons af? Stafdienst Vlaamse Regering Ongeveer 80% van de informatie die door de overheid gebruikt wordt, is van ruimtelijke aard Bij het behandelen van bouwaanvragen, het beslissen over de inplanting van (weg)infrastructuur en het verwerven van natuurgebieden is geografische informatie aan de orde Ook de zoektocht van burgers naar geschikte kinderopvang, huisvesting of zorgcentra kunnen ondersteund worden door geografische gegevens Hetzelfde geldt voor de zoektocht van bedrijven naar beschikbare bedrijfsruimte, locaties om windmolens te realiseren en hun logistieke keten te optimaliseren Tegen 2016 moet de Europese Geografische Data- Infrastrucuur volledig operationeel (INSPIRE-richtlijn) zijn om dergelijke vragen te ondersteunen Tom Callens (Vlaamse overheid) en Heidi Kestens (KPLO project) schetsen hoe die infrastructuur er zal uitzien en tonen de planmatige uitbouw die de Vlaamse overheid, de VVP en VVSG voor ogen hebben Tom Callens, Secretaris stuurgroep GDI-Vlaanderen, Beleidsondersteuner geografische informatie Stafdienst Vlaamse Regering Heidi Kestens, stafmedewerker kennisplatform lokale overheden tijdschrift_victor_shopt ITindd 4 28/03/ :29:17

5 Gis brug naar de burger ESRI BeLux en VVSG Geo applicaties zijn vandaag ingeburgerd bij steden en gemeenten, maar blijven dikwijls in een te technische hoek hangen Hoewel er reeds een aantal mooie voorbeelden te vinden zijn waar GIS gebruikt wordt om verschillende diensten en burgers te betrekken, blijft deze opportuniteit grotendeels onbenut GIS kan een brug slaan naar de burger Enerzijds kan op een laagdrempelige en attractieve wijze informatie worden meegedeeld (denk maar aan het weergeven van de wegeniswerken, het weergeven van containers van groenafval), Anderzijds wordt GIS ook gebruikt om informatie van de burgers te verkrijgen Dit staat ook dicht bij de diverse initiatieven omtrent Crowd Sourcing Het opzetten van een site waarbij burgers foto s en informatie kunnen uploaden over incidenten laat toe om op eenvoudige wijze data in te winnen zonder grote investeringen Frederik Wouters, Manager ESRI Belux Heidi Kestens, stafmedewerker kennisplatform lokale overheden TRACK 3: Digital Asset Management Cisco Unified Data Center Architectuur CISCO De huidige datacenter-architectuur moet ondersteuning bieden voor zeer mobiele werknemers, de proliferatie van apparaten, data-gedreven businessmodellen en moet ook in staat zijn om naadloos te integreren met cloud-toepassingen en diensten Om te voldoen aan deze verschillende eisen biedt Cisco het Unified Data Center-platform, een verenigd datacenter-architectuur die reken-, opslag-, netwerk en beheeroplossingen combineert Dit in een platform ontworpen om IT te automatiseren als een service, in zowel fysieke als virtuele omgevingen Dit leidt tot verhoging van budgetefficiëntie, meer flexibele bedrijfsresponsiviteit en een vereenvoudiging van de IT-operaties Mohamed Agzenay, Data Center Solutions Sales Specialist Cisco Unified Computing System, Een Lokale Authentieke Bron (LAB) voor Personen en Adressen: implementatie PAL Schaubroeck Elke organisatie heeft voor diverse toepassingen en bedrijfsprocessen nood aan persoons- en adresgegevens Veelal komen deze toepassingen Wij staan naast u! Het GRB als bijbel van het Genkse GIS Stad Genk Genk besloot als één van de eerste gemeentes in Vlaanderen te innoveren door het GRB, Het Grootschalig Referentie Bestand van de Vlaamse Overheid, in het GIS te integreren Dit heeft als gevolg dat alle geografische aanpassingen, zoals bv nieuwe straten of structurele aanpassingen zoals een rondpunt, automatisch geïntegreerd worden in het systeem Dankzij de integratie van het GRB in het geografische informatiesysteem is de basis gelegd om nu het systeem open te stellen aan de bevolking Zo moet het vanaf volgend jaar voor de inwoners van Genk mogelijk zijn om zelf informatie, zoals bv openbare info over percelen of verkavelingen, in te winnen Egbert Stulens, GIS-coördinator Stad Genk met hun eigen structuren en manieren om deze gegevens op te slaan en te beheren In veel gevallen worden deze gegevens ook niet onderling gedeeld tussen de verschillende toepassingen, nochtans een must bij uitwisseling van gegevens onder elkaar Dit resulteert dan weer in gegevens van lagere kwaliteit onder de vorm van dubbels, fouten, niet-actuele of onvolledige gegevens, enzoverder Organisaties worden ook meer en meer geconfronteerd met een aanbod van persoons- en/of adresgegevens uit diverse externe authentieke bronnen (Rijksregister, (V)KBO, Ksz, CRAB, ), elk met hun eigen beveiligingsen gebruiksregels Ook deze waardevolle informatie moet eenvoudig, efficiënt en transparant aangewend kunnen worden Hoe stellen we deze gegevens ter beschikking voor de diverse vragende toepassingen, met oog voor kwaliteit en kwaliteitsbewaking, beheersbaarheid, transparantie,? Het antwoord is het opzetten van een LAB of Lokale Authentieke Bron, in dit geval voor Personen en Adressen Het PAL product is een implementatie van dit concept 5 tijdschrift_victor_shopt ITindd 5 28/03/ :29:17

6 6 V-ICT-OR Kunnen markttendensen zoals Cloud Computing en Mobile Printing uw documentenstroom optimaliseren? Canon Mobiliteit en beschikbaarheid van informatie is tegenwoordig de sleutel tot succes om uw interne en externe klanten snel en efficiënt te kunnen bedienen Mobile Printing en Cloud Computing zijn maar enkele voorbeelden van technologische ondersteuning voor deze markttendensen Maar hoe kunnen deze technologieën efficiënt bijdragen tot het optimaliseren van uw bedrijfsprocessen? Tijdens deze informatiesessie verneemt u hoe deze nieuwe technologieën de documentenstroom binnen uw organisatie kunnen veranderen TRACK 4: Linked Open Data Citadel on the Move OpenData voor een betere publieke dienstverlening Coördinatiecel Vlaams e-government - Vlaamse ICT ORganisatie Tim Berners-Lee, de uitvinder van het world wide web, beschouwt open data als de volgende stap in de ontwikkeling van internet Wat is dat nu eigenlijk, Open Data? Wat is het verschil met Linked Open Data? Deze korte introductie zoomt in op de principes Citadel on the Move is een Europees project met 14 partners uit verschillende lidstaten waaronder V-ICT-OR, de stad Gent en Corve De ambitie is om alle gemeenten in Europa vlot in staat te stellen hun dienstverlening te verbeteren Citadel on the Move wil het gemakkelijker maken om Open Data te gebruiken voor het bouwen van innovatieve mobiele applicaties Op dit moment zijn de vaak nog schaarse Open data moeilijk toegankelijk en bruikbaar voor ICT-ontwikkelaars Laat staan dat burgers er zelf vlot mee aan de slag kunnen Citadel on the Move wil dit verhelpen via open datastandaarden en een canvas waardoor burgers zelf mobiele applicaties kunnen bouwen die in heel Europa kunnen gebruikt en gedeeld worden Geert Mareels, Vlaams e-governmentmanager Raf Buyle, Programmabeheerder V-ICT-OR Haal het maximum uit PARKEERretributiebonnen Bpost Presentatie van de pilotcase voor een efficiëntere inning van retributiebonnen, dankzij de succesvolle samenwerking tussende gemeente Anderlecht en Bpost business Daarin staat de functionele integratie van deadministratieve opvolging van retributiebonnen centraal Aan de slag met open data: Stad Gent - IBBT Multimedialab Erik Mannens (IBBT Multimedialab) schetst vanuit verschillende invalshoeken de mogelijkheden en de realisaties en de resultaten op onderzoeksvlak van open data via buitenlandse initiatieven Bart Rosseau (Stad Gent) schetst het traject dat het Gentse Stadsbestuur tot vandaag afgelegd heeft om te komen tot hun dataportaal (http://datagentbe) en de realisaties van Apps For Ghent, en hoe open data een eerste stap zijn in een transformatie van besturen naar een open overheid Bart Rosseau, Coördinator-expert Departement Strategie en Coördinatie - Stad Gent Erik Mannens, Research Unit Leader - Universiteit Gent - IBBT Vlaanderen kiest voor Open Data Coördinatiecel Vlaams e-government - Open Knowledge Foundation Belgium vzw De opendata-beweging is geen beweging van indignados of activisten die ijveren voor een auteursrechtenvrij systeem Het is een beweging van CEO s, beleidsmakers, politici, studenten, entrepreneurs, onderzoekers, die ervoor kiezen om derden het recht te geven om met hun data aan de slag te gaan Voor een organisatie, zowel overheid als bedrijven, biedt dit heel wat nieuwe perspectieven die een grote meerwaarde kunnen opleveren zowel voor de organisatie als voor de derde partijen tijdschrift_victor_shopt ITindd 6 28/03/ :29:20

7 De Open Knowledge Foundation Belgium vzw heeft als missie in 2012 een brug te bouwen tussen ontwikkelaars en dataeigenaars Op 23 september 2011 nam de Vlaamse Regering akte van de conceptnota open data De conceptnota schetst de beleidscontext en het regelgevend kader voor open data in Vlaanderen en bevat een visie, strategie en voorstel van plan van aanpak om binnen de Vlaamse overheid met open data aan de slag te gaan In deze nota wordt verder gedefinieerd op welke wijze de Vlaamse Overheid het gegeven open data verder wil uitbouwen en concretiseren De conceptnota en het plan van aanpak zullen ook implicaties hebben naar de andere overheidsniveaus (lokaal, regionaal, nationaal en internationaal) Noel Van Herreweghe, adviseur CORVE Pieter Colpaert, OKFN Belgium TRACK 5: Cloudcomputing Office 365: De vertrouwde samenwerkingsen productiviteitsprogramma s van Microsoft Office, geleverd via de cloud Microsoft Microsoft Office 365 combineert Microsoft Office met de online services Exchange, SharePoint en Lync Deze all-in-one cloud service zorgt ervoor dat u overal en altijd toegang heeft tot uw , documenten, contactpersonen en agenda s, vanop vrijwel elk apparaat en op een beveiligde manier Dit bevordert samenwerking en productiviteit Office 365 werd onlangs geïmplementeerd bij het Regionaal Sociaaleconomisch Overlegcomité (RESOC) Antwerpen RESOC gebruikt Office 365 voor haar eigen interne organisatie en kan bovendien op efficiënte wijze tal van documenten bezorgen aan participanten in externe organisaties, zoals steden, gemeenten en Wij staan naast u! I-Points: digitale toeristische antennes in het straatbeeld van Kortrijk Stad Kortrijk - Fusebox De stad Kortrijk plant een netwerk van toeristische informatiekiosken Deze I-Points zijn attractieve en interactieve publieke computers met groot aanraakscherm Ze krijgen een plaats op drukke plaatsen in de stad en in Kortrijk Xpo Het beheersplatform combineert verschillende externe databronnen en brengt die allemaal in één intuïtieve kaart op het scherm Het voordeel van deze aanpak is dat behalve bij de opstart in principe geen extra redacteurswerk nodig is Gebruikte bronnen zijn op dit ogenblik de website van de stad en de databanken van Uit in Vlaanderen, Toerisme Vlaanderen en een externe databank die Toerisme Kortrijk gratis kan gebruiken Aansluitend volgt de koppeling met de lokale bedrijvengids De interactie met de bezoeker gebeurt via diverse startanimaties (in ontwikkeling) die aangestuurd worden via het beeld van 2 webcams of in een latere fase een Microsoft Kinect De animaties trekken de aandacht van de bezoeker op het medium en maken duidelijk dat het een interactief medium betreft Luk Van Beneden, IT-directeur stad Kortrijk Francis Devriendt, Beheerder infrastructuur Stad Kortrijk Stefaan Ponnet, Manager Fusebox provincies Het gebruik van een geïntegreerd platform (intra-, extra-, en internet) zorgt ervoor dat RESOC op eenvoudige wijze kan communiceren met eigen medewerkers, de deelnemende overheidsinstellingen én het ruimere publiek via de publieke website De kracht van Office 365 ligt niet alleen in het beheer van documenten maar ook in het aanreiken van informatie op verschillende niveaus, waarvan documenten één facet is We brengen u graag dit klantenverhaal ter illustratie Gunter Staes, Product Manager Microsoft Peter Viellefont, Manager Vortalities 7 tijdschrift_victor_shopt ITindd 7 28/03/ :29:20

8 8 V-ICT-OR Gemeente Zedelgem kiest voor Google Apps Capgemini, gemeente Zedelgem en Nuvia De gemeente Zedelgem en de Vlaamse dienst voor arbeidsbemiddeling voelen zich thuis in de cloud Hun bestaande mailoplossing wordt vervangen door Google Apps Zedelgem treedt met de keuze voor de in de cloud gehoste berichten- en samenwerkingstoepassingen van Google in de voetsporen van Houthalen- Helchteren en de VDAB In totaal gaat het om een 200-tal werknemers van de gemeente die via pc, laptop, smartphone of tablet kunnen connecteren De presentatie toont live de voordelen van het Google ecosysteem voor een lokaal bestuur De gemeenteseretaris en communicatieambtenaar lichten kort de strategie toe Daarna duiken we in de praktijk met interactieve vanuit het standpunt van de eindgebruikers met ondermeer budgetprognoses, agendabeheer, archivering, Google Docs, Google Mail & Chat Johan Nagels, Capgemini Heidi Malengier, gemeentesecretaris Zedelgem Joris Schutyser, Dienst communicatie en ICT Zedelgem Philippe Creytens en Bart Verhaegen, Nuvia Het dynamisch DataCenter uitgelicht, Ferranti Het eigen dynamisch datacenter wordt tegenwoordig vaak aangeduid als de Private Cloud Om een dynamisch datacenter op te zetten, dient de basisinfrastructuur juist ingericht te zijn TRACK 6: Informatiemanagement Business intelligence in the cloud voor lokale besturen Stad Sint-Niklaas - BICC, Lessius Hogeschool Van het overheidsbeleid wordt verwacht dat het steunt op objectieve en geactualiseerde gegevens Burgers verlangen terecht dat de overheid proactief optreedt en dat het beleid anticipeert op nieuwe trends Via Business Intelligence wordt beleidsinformatie vanuit de operationele ICT-toepassingen inzichtelijk voorgesteld Aalter, Oudenaarde, Roeselare, Lokeren, Diksmuide, Sint-Niklaas en Stad Gent ontwikkelen samen een piloot die gericht is op het verzamelen en Het belangrijkste kenmerk voor een dynamisch datacenter is dat de juiste beheerstools aanwezig zijn en alle workflows zoveel mogelijk geautomatiseerd zijn Daarmee zijn kosten volledig inzichtelijk en is de ROI van een investering direct meetbaar Het dynamische datacenter wordt daarmee van strategische waarde voor uw bedrijf, doordat het niet langer als kostenpost wordt gezien, maar echt ondersteunend aan de business is Arne Peleman Digitalisering van de bouwaanvraag Departement RWO en gemeente Knokke-Heist Meldingen en aanvragen voor een stedenbouwkundige vergunning met een eenvoudige of uitgebreide dossiersamenstelling zullen vanaf januari 2013 digitaal kunnen ingediend worden Het project digitale bouwaanvraag is een samenwerking tussen het beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed (RWO) en het beleidsdomein Bestuurszaken Dit zal zorgen voor een grote administratieve vereenvoudiging De essentie van het project ligt in het centraal uitwisselingsplatform waar alle betrokken instanties toegang hebben tot de relevante aanvraaggegevens en de generieke intakemodule via een internetloket De presentatie zal toelichting geven bij de aanpak en scope van het project, het verloop van de digitale procedure en de implicaties voor de lokale besturen bij de behandeling van de digitale dossiers Paul Van Lindt, projectleider Digitale Bouwaanvraag RWO, Bart Verlinde, Stafmedewerker GIS Knokke-Heist analyseren van informatie over burgers, bedrijven, beslissingsprocessen en financiële trends, teneinde beslissingsondersteunende informatie te verkrijgen De cloud lijkt een goede denkpiste Vooral omdat men zich zware investeringen (in software, hardware, onderhoud ) en veel zorgen rond de inrichting van IT-infrastructuur bespaart Ivan Stuer, ICT manager Stad en OCMW in Sint-Niklaas Hans Tubbax, Lector Business Intelligence Lessius Mechelen, medewerker van het expertisecentrum BICC tijdschrift_victor_shopt ITindd 8 28/03/ :29:22

9 KPLO: Evoluties bij lokale overheden Het nieuwe samenwerken Vlaamse ICT Organisatie en ICMS Het is een gegeven dat de cultuur rond internet de laatste jaren enorm veranderd is Het is ook een feit dat mede/kenniswerkers meer flexibiliteit eisen rond hun prestaties Dit niet alleen naar jobinhoud maar ook naar any-time, any-place, any-where enerzijds en anderzijds naar de favoriete tools die ze wensen te gebruiken Nieuwe Werken is meer dan flexwerken Het nieuwe werken zonder een doordacht informatiebeheer en kennisbeheer is niet realistisch En dit heeft ook een impact op de werking van lokale overheden Privé vinden we mekaar relatief makkelijk op het internet Professioneel ontbreken vaak de juiste omgevingen omdat er net iets meer verantwoordelijkheden, controle, betrouwbaarheid en dergelijke aspecten noodzakelijk zijn Intern in uw organisatie kan u met cloud20 oplossingen een grote stap vooruit zetten De grenzen stoppen vandaag echter niet meer aan de gemeente- of stadsgrens Uw collega s hebben dezelfde informatieen kennisbehoeften, uitdagingen en problemen V-ICT-OR, samen met VVSG en ICMS, zag deze evolutie aankomen De projectpartners bieden met KPLO een betrouwbaar gemeenschappelijk platform om vandaag en in de toekomst het nieuwe (kennis) werken voor de sector te realiseren Dit online kennisdeling- en communityplatform vormt samen met de uitgebouwde regionale kenniskringen in gans Vlaanderen het hart van dit project Via deze initiatieven wil V-ICT-OR het uitwisselen van kennis en ervaring faciliteren tussen lokale besturen Daarnaast ontstaan er uit deze kenniskringen andere vormen van samenwerking zoals het samenaankopen van computermateriaal, het samen opstellen van beleidsplannen, veiligheidsplannen of raamcontracten, Manu Coene, V-ICT-OR Hans Van Heghe, ICMS Wij staan naast u! Belang van open datastandaarden voor Lokale Overheden Digipolis en CIPAL - consortiumpartners van OSLO De tijd dat een organisatie haar eigen IT-toepassingen bouwde, en daardoor impact had op standaardisering van data en interfaces, is lang voorbij In de wereld van cloudoplossingen, apps, sociale media, big data, is het arsenaal aan beschikbare IT-oplossingen ruimer dan ooit tevoren, maar tegelijk ook ondoorzichtiger, verwarder, ongrijpbaarder Het efficiënt en flexibel laten samenwerken van IT-toepassingen is meer en meer een uitdaging geworden Standaardisering op niveau van data is in deze context een belangrijke hefboom Goede afspraken op gebied van datasyntax, -semantiek en -content laten toe om diverse oplossingen met elkaar te combineren In deze sessie wordt ingegaan op verschillende voorbeelden waarin datastandaarden een effectieve impact hebben op het samenwerken tussen ITtoepassingen, zowel binnen de organisatie, als in de interactie met externe partijen Voor CIPAL is openheid onontbeerlijk om op lange termijn succesvol te zijn als IT-dienstenleverancier Open standaarden en samenwerking tussen verschillende IT-partners zijn noodzakelijk Open standaarden zullen besturen toelaten klantvriendelijker, efficiënter en kwalitatiever te werken Als klap op de vuurpijl aan een lagere exploitatiekost Het standaardiseren van kerndata zoals contact- en dossiergegevens is levensnoodzakelijk We willen echter de lat hoger leggen en meewerken aan standaard uitwisselingsprotocollen voor bijvoorbeeld facturen, tijdsregistratie en beleidsinformatie Besturen formuleren pas recentelijk concrete verwachtingen omtrent openheid terwijl het huidige IT-landschap gespreid over tientallen jaren tot stand kwam CIPAL gelooft niet in een big bang investering maar wel in een pad van geleidelijkheid op weg naar meer openheid Tijdens deze sessie zullen we, getoetst aan praktijkvoorbeelden, onze visie toelichten en tevens duidelijk maken hoe de service bus te positioneren in een aanpak naar meer openheid Paul Van der Cruyssen, Enterprise architect Digipolis Koen Renders, Unit manager Mid- en Front Office CIPAL 9 tijdschrift_victor_shopt ITindd 9 28/03/ :29:23

10 10 V-ICT-OR Application control en data leakage prevention Check Point Tijdens deze sessie ontdekt u hoe u Next generation Firewalls veel verder gaan dan een oordeel vellen over source en destination IP & poort nummer en of het verkeer al dan niet is toegestaan Door middel van de Application control blade kan men vaststellen over welke applicatie het gaat (uit een database met duizenden applicaties inlusief Web 20 en social networking, los van het poortnummer of zelfs evasion technieken) en bijgevolg ook dit soort verkeer controleren De policy is bovendien TRACK 7: Security Hoe biedt u draadloze verbinding aan burgers en personeel, performant en toch veilig? De impact van nieuwe technologieën en sociale media SAIT Zenitel Ook in een gemeentebestuur worden sociale media en nieuwe technologieën zoals tablet PC s en mobiele applicaties steeds meer een normaliteit Bovendien hebben ze zeker een meerwaarde in de werking van een gemeentebestuur Zowel interne gebruikers als burgers of bedrijven zien in vele gevallen de voordelen in van deze nieuwe manier van communiceren en werken Maar het toegankelijk maken van informatie impliceert dat er langs informatica zijde een groot aantal nieuwe uitdagingen zijn zoals beveiliging, beschikbaarheid van informatie, etc Deze presentatie toont op een pragmatische wijze aan welke technologische middelen er vandaag beschikbaar zijn om deze nieuwe manier van communiceren/werken mogelijk te maken De focus ligt voornamelijk op het uitbouwen van een performant draadloos netwerk, onontbeerlijk voor de ondersteuning van al deze nieuwe toepassingen, alsook op de beveiliging ervan in al zijn aspecten Danny Laurier Cloud-o-nomics Belgacom Maak optimaal gebruik van uw IT-budgetten Ontdek de opportuniteiten van cloud computing Wat met de veiligheid en de privacy? In welke scenario s kan u cloud optimaal inzetten om de dienstenverlening van uw bestuur te gaan optimaliseren? ook helemaal geörienteerd op de gebruiker (link met AD of andere databases) in plaats van hun IP adres Zelfs https verkeer kan worden gescand en de policy kan erop worden toegepast Met de Check Point DLP Software Blade is het mogelijk om te voorkomen dat confidentiële gegevens per ongeluk de organisatie zouden verlaten via het netwerk De next generation firewall is in staat om dataverkeer te gaan onderzoeken op applicatieniveau en om in real time ervoor te zorgen dat confidentiële gegevens worden tegengehouden vooraleer ze richting het internet (of zelfs naar andere departementen binnen dezelfde organisatie) zouden vertrekken Welke oplossingen zijn er ter beschikking vanuit de datacenters van Belgacom, allen gevestigd in België Hoe kan ik die oplossingen makkelijk integreren in mijn bestaande omgeving(en)? Op al deze en nog meer vragen bieden wij u graag een antwoord tijdens onze sessie Pieter D haens BeCloud Evangelist Ivo s nieuwe gereedschap Moet hij nog worden voorgesteld? Elk jaar opnieuw weet hij zijn publiek te boeien met interessante tools, weetjes, die het leven van de systeembeheerder makkelijker maken Dit jaar heeft hij het vooral over de sysinternals Een suite van gratis tools die soms het verschil maken Ivo De Poorter Praktische ICT-benchmark van lokale besturen Vera Sedert 2011 worden lokale besturen die met elkaar een samenwerkingsovereenkomst afsluiten om door te groeien tot virtuele centrumsteden door het provinciebedrijf VERA grondig gescand Het is de bedoeling om van samenwerkende besturen een vrij gedetailleerde nulmeting te maken, zodat de partners van elkaar weten hoever ze staan De samenwerkingsscan beslaat 8 domeinen: ICT-beleid, organisatie, financiën, veiligheid, hardware, netwerk, bureautica en software Hiervoor heeft VERA een instrument ontwikkeld dat aan de besturen ter beschikking wordt gesteld De filosofie achter de nulmeting en de resultaten van de eerste 35 gescande lokale besturen worden toegelicht tijdschrift_victor_shopt ITindd 10 28/03/ :29:25

11 Opleidingen met onze partner Escala Al vele jaren vertrouwen we een groot deel van onze opleidingen toe aan Escala Ze zijn partner in alle betekenissen van het woord Een relatie die onze leden geen windeieren legt Vaak hebben ze na één cursus al het lidgeld terug verdiend Hoe een brede kijk op IT houden via de IT Club Met de IT-Club -formule mikt ESCALA er op om via korte sessies een aantal IT-topics uit te lichten, gaande van heel technische onderwerpen tot thema s die veeleer ingaan op IT-management en beleidsaspecten Binnen de centrale dienst informatica vinden we het erg belangrijk om de vinger aan de pols te houden en op de hoogte te blijven van nieuwe tendensen Voor een team dat voornamelijk bestaat uit generalisten, vormt de IT-club één van de informatiekanalen die wij graag gebruiken om ons te informeren en te oriënteren in het steeds breder wordende IT-landschap Het lidmaatschap laat toe dat de drempel voor collega s heel erg laag is om een aantal topics per jaar uit te pikken die aansluiten bij de functie of specialisatie of die passen binnen lopende of toekomstige projecten Soms kan dat een eerste kennismaking zijn met een bepaald onderwerp met als bedoeling het later verder uit te diepen In andere gevallen volstaat het om een globaal beeld te krijgen over een topic Het wordt door de collega s geapprecieerd dat de sprekers veelal hun onderwerpen kunnen brengen vanuit een gedegen praktijkervaring en dat een informatieavond bijgevolg de louter theoretische benadering overstijgt Een heel belangrijk aspect binnen de formule is de mogelijkheid buiten de eigen context te kijken en mensen te ontmoeten die, vaak vanuit een andere invalshoek of bedrijfssector, toch met gelijkaardige problemen en vragen geconfronteerd worden Dikwijls is het verfrissend om op een erg informele manier contacten te leggen en netwerken uit te bouwen Jan Speecke, Broeders van Liefde Wij staan naast u! Een klantgerichte dienstverlening begint bij IT SERVICE MANAGEMENT - ITIL - v30 Vandaag de dag liggen openbare besturen, voornamelijk door de komst van de nieuwe media, constant onder vuur: ze moeten dag en nacht bereikbaar zijn, iedereen verwacht een snelle en correcte behandeling en alles liefst tegen een zo laag mogelijke kostprijs Dit is uiteraard alleen maar mogelijk door het voeren van een beleid dat sterk ondersteund wordt door een degelijk uitgebouwde ICT-dienst, waar klantvriendelijkheid en servicegerichtheid de cruciale woorden vormen Daarom heeft de provincie West-Vlaanderen beslist om in 2010 de ICT-dienst geleidelijk aan om te vormen van een best effort organisatie naar een service provider en hiervoor het raamwerk van ITIL te gebruiken We moesten immers het warm water niet opnieuw uitvinden Een dergelijk ingrijpend traject start je niet zomaar, je hebt behoefte aan voldoende theoretische kennis, maar ook aan praktisch inzicht Daarom hebben een viertal personen van de ICT-dienst eind 2009 de driedaagse opleiding ITIL Foundation Class v30 bij Syntra West vzw gevolgd Waarom Syntra West vzw? Hun lesgever heeft een grondige theoretische kennis, maar staat ook in de dagelijkse praktijk Deze succesvolle combinatie was voor ons onontbeerlijk Ondertussen hebben wij een hele weg afgelegd Dat we een juiste keuze hebben gemaakt, bewijst het feit dat wij extra faciliteiten willen toevoegen om onze servicegerichtheid verder te verbeteren Een aanrader voor iedereen die de nodige kennis van ITIL wil opdoen Vincent Tytens, ICT-verantwoordelijke, Provinciebestuur West-Vlaanderen 11 tijdschrift_victor_shopt ITindd 11 28/03/ :29:35

12 12 Opleidingsgids voor de ICT Manager, IT Professional, IT END User, CAD & GIS Professional Technical IT skills voor ICT Manager, IT Professional Operating Systemen Server & Applicatie Virutalisatie Security en Authenticatie Unified Communication & Collaboration Database Management Systemen Content Management Systemen Opleiding Fast Course 6292: Installing and Configuring Windows 7 Client Fast Course 6292: Installing and Configuring Windows 7 Client Fast Course 6416: Updating your Network Infrastructure and Active Directory Technology skills to Windows Server 2008 MS Windows Power Shell - v20 Fast Course 10215: Implementing and Managing Microsoft Server Virtualization VMware ESXi 5X- VMWare vsphere 5 Essentials: Implementing, configuring and troubleshooting VMware ESXi 5X- VMWare vsphere 5 Essentials: Implementing, configuring and troubleshooting Advanced VMware ESXi 5X - VMWare vsphere 5: Clustering & High Availability Upgrading your technical skills to VMWare ESXi/ESX 5x - VMWare vsphere Essentials Upgrading your technical skills to VMWare ESXi/ESX 5x - VMWare vsphere Essentials Upgrading your technical skills to VMWare ESXi/ESX 5x - VMWare vsphere Essentials VASCO - axsguard Gatekeeper 7X Core VASCO - axsguard Gatekeeper 7X - Modules MS Windows Exchange Server 2010 Implementing & Administering Fast Course 50353: MS SharePoint 2010 Overview for IT Professionals Fast Course 10174: Configuring and Administering MS SharePoint 2010 Fast Course 10774: Writing Queries with MS SQL Server 2012 Transact-SQL - Nieuw! Fast Course 10774: Writing Queries with MS SQL Server 2012 Transact-SQL - Nieuw! Fast Course 10775: Administering Microsoft SQL Server 2012 Database - Nieuw! Fast Course 10775: Administering Microsoft SQL Server 2012 Database - Nieuw! Fast Course 10776: Developing Microsoft SQL Server 2012 Database - Nieuw! Open Source CMS: Drupal 7 Basis Open Source CMS: Drupal 7 Basis Open Source CMS: Advanced Class Drupal 7: CCK & views technieken (Web) Programmeren Leren programmeren in C#NET 4X - Introductie ADONET 4X (5) Professioneel werken met HTML5, CSS3 en javascript Professioneel werken met HTML5, CSS3 en javascript Professioneel werken met HTML5, CSS3 en javascript MS-Excel 2010 VBA Webmaster (basis) Webmaster (basis) Webmaster (basis) Cloud en Mobile Computing Toegepaste IT Skills In de kijker: One day topic voor ICT Managers, IT Professionals MS Office Skills voor de IT End User Technical Skills voor GIS Coördinatoren Office Administrator Customize & optimize Office SharePoint Online samenwerken met Google Documenten (basis) ipad als krachtige businesstool in een professionele omgeving ITIL Foundation Class v30 (met ITIL Certificatie voorbereiding) ITIL Foundation Class v30 (met ITIL Certificatie voorbereiding) ITIL Foundation Class v30 (met ITIL Certificatie voorbereiding) ITIL Foundation Class v30 examen (telkens op laatste lesdag) Prince2 - Foundation Prince2 - Foundation Prince2 - Foundation Prince2 - Practioner Competentiemanagement in de praktijk: Best practice en tools Het Nieuwe Werken: Your first hands-on experience? Sociale netwerken voor openbare besturen One day topic: Impact of IPv6 on your IT Infrastructure One day topic: Impact of IPv6 on your IT Infrastructure One day topic: Impact of IPv6 on your IT Infrastructure One day topic: Keuze, integratie en beheer van Mobile devices: Windows 8, Androide, ipad? One day topic: Keuze, integratie en beheer van Mobile devices: Windows 8, Androide, ipad? One day topic: Keuze, integratie en beheer van Mobile devices: Windows 8, Androide, ipad? One day topic: What s new in SQL Server 2012 One day topic: What s new in SQL Server 2012 One day topic: What s new in SQL Server 2012 One day topic: What s new in System Center 2012 One day topic: What s new in System Center 2012 One day topic: What s new in System Center 2012 One day topic: Windows 8 - What you should know One day topic: Windows 8 - What you should know One day topic: Windows 8 - What you should know MS-Office 2010 voor helpdeskmedewerkers (Upgrade naar Office 2010) MS-Outlook 2010 & timemanagement MS-Word 2010: Sjablonen en Formulieren MS-Excel 2010: Draaitabellen en databanken Click your Own topic - MS Excel 2010 Click your Own topic - MS Word 2010 Microsoft Office Specialist - Word Microsoft Office Specialist - Excel Leren werken met prezi Tien-vinger-typen Infosessie: GIS bij lokale besturen - meer dan kaarten alleen ArcGIS 100 niv I - Inleiding tot ArcView ArcGIS 100 niv II - Uitdieping van ArcView GIS-coördinatie in de gemeente Gebruik van het GRB bij lokale besturen AutoCAD Map 3D (1) Een sessie is een blok van 3 uur opleiding (of soms 3,5 uur voor bepaalde Technical IT Skills opleidingen) Een sessie is bvb een voormiddag(sessie) (VM) van 9:00 tot 12:00 of een namiddag(sessie) (NM) van 13:00 tot 16:00 of een avond(sessie) (VM) van 18:30 tot 21:30 Een Dag opleiding = VM + NM samen (2) Prijzen zijn inclusief 21% BTW V-ICT-OR leden genieten in de meeste gevallen van zeer mooie korting (tot - 20% op de standaard kostprijs) (3) Opleidingen geduid met een Vinkje in de kolom Betaalbaar met Software Assurence Voucher kunnen betaald worden met GRATIS Microsoft Trainings Vouchers Eén trainingsvoucher = 1 dag gratis opleiding De meeste openbare besturen beschikken over dergelijke gratis trainingsvouchers die verkregen worden via hun Microsoft Software Volume Licensing agreement Opgelet deze vouchers zijn slechts geldig tot de vervaldatum van uw contract! tijdschrift_victor_shopt ESCALA-tabelindd ITindd /03/ /03/12 16:29:05 14:34

13 Aantal sessies(1) Tijdstip(1) Start Datum Lesplaats Standaard Kostprijs (2) (niet V-ICT-OR leden) Kostprijs voor V-ICT-OR leden (tot 20% korting!) Opleiding betaalbaar met Microsoft SA Vouchers (3) 4 avond 12 dec 12 Kortrijk 847,00 677,60 4 dag 5 nov 12 Kontich 847,00 677,60 8 avond 4 dec 12 Kortrijk 1694, ,20 4 op aanvraag 8 avond 4 sept 12 Kortrijk 1694, ,20 6 avond 25 sept 12 Kortrijk 1234,20 992,20 6 dag 19 sept 12 Kontich 1234,20 992,20 4 avond 13 nov 12 Kortrijk 847,00 677,60 4 dag 6 nov 12 Kortrijk 847,00 677,60 4 dag 15 nov 12 Kontich 847,00 677,60 4 dag 10 okt 12 Hasselt 847,00 677,60 2 dag 19 okt 12 Kortrijk 605,00 484,00 6 dag 9 nov 12 Kortrijk 1210,00 968,00 8 avond 13 dec 12 Kortrijk 762,30 677,60 4 avond 13 sept 12 Kortrijk 847,00 677,60 8 op aanvraag 8 avond 1 okt 12 Kortrijk 1694, ,20 8 dag 22 nov 12 Kontich 1694, ,20 8 avond 10 okt 12 Kortrijk 1694, ,20 8 dag 6 dec 12 Kontich 1694, ,20 8 op aanvraag 8 avond 19 nov 12 Kortrijk 750,20 605,00 8 dag 6 nov 12 Kontich 750,20 605,00 6 dag 6 dec 12 Kortrijk 586,85 605,00 20 dag 8 nov 12 Gentbrugge 1427, ,70 4 dag 26 nov 12 Kortrijk 399,30 320,65 4 dag 18 okt 12 Hasselt 399,30 320,65 4 dag 20 nov 12 Kontich 399,30 320,65 6 dag 5 dec 12 Kortrijk 423,50 338,80 25 dag 2 okt 12 Roeselare 847,00 762,30 25 avond 23 okt 12 Kortrijk 847,00 762,30 25 avond 2 okt 12 Brugge 847,00 762,30 4 dag 19 nov 12 Kortrijk 762,30 605,00 2 dag 10 dec 12 Kortrijk 381,15 302,50 4 voormiddag 10 nov 12 Brugge 212,96 191,66 2 avond 6 nov 12 Brugge 147,62 132,96 6 avond 8 okt 12 Kortrijk 1113,20 740,00 6 dag 22 nov 12 Brugge 1113,20 740,00 6 dag 7 nov 12 Kontich 1113,20 740,00 1 varia varia varia 254,10 254,10 6 avond 16 okt 12 Kortrijk 1694, ,00 6 dag 10 dec 12 Hasselt 1694, ,00 6 dag 28 nov 12 Kontich 1694, ,00 4 op aanvraag 1 op aanvraag 1 voormiddag 11 okt 12 Kortrijk 181,50 145,20 2 dag 27 sept 12 Kortrijk 363,00 290,40 2 dag 25 sept 12 Kortrijk 363,00 290,40 2 dag 24 sept 12 Kontich 363,00 290,40 2 dag 5 okt 12 Hasselt 363,00 290,40 2 dag 15 okt 12 Kortrijk 363,00 290,40 2 dag 23 okt 12 Kontich 363,00 290,40 2 dag 3 okt 12 Hasselt 363,00 290,40 2 dag 25 okt 12 Kortrijk 363,00 290,40 2 dag 24 okt 12 Kontich 363,00 290,40 2 dag 8 okt 12 Hasselt 363,00 290,40 2 dag 7 nov 12 Kortrijk 363,00 290,40 2 dag 25 okt 12 Kontich 363,00 290,40 2 dag 9 okt 12 Hasselt 363,00 290,40 2 dag 28 sept 12 Kortrijk 363,00 290,40 2 dag 25 sept 12 Kontich 363,00 290,40 2 dag 4 okt 12 Hasselt 363,00 290,40 op aanvraag 2 dag 9 okt 12 Kortrijk 116,16 104,06 op aanvraag op aanvraag 1 avond 19 nov 12 Kortrijk 62,92 56,87 1 avond 20 nov 12 Kortrijk 62,92 56,87 op aanvraag op aanvraag 1 namiddag 10 okt 12 Brugge 56,87 52,03 2 voormiddag 19 okt 12 Roeselare 153,67 139,15 1 voormiddag 9 okt 12 Kortrijk GRATIS GRATIS 4 dag 4 dec 12 Kortrijk 1028,50 925,65 6 dag 18 dec 12 Kortrijk 1452, ,8 2 dag 24 okt 12 Kortrijk 544,50 490,05 2 dag 14 nov 12 Kortrijk 544,50 490,05 6 dag 5 nov 12 Kortrijk 389,62 350,66 (4) Dagopleidingen worden steeds voorzien van een broodjeslunch (inbegrepen in inschrijfrecht) over de middag Voor opleidingen bestaande uit 20 en meer sessies is broodjeslunch niet inbegrepen (5) Voor deze opleiding dient de deelnemer zijn eigen laptop mee te brengen Alle opleidingen kunnen eveneens ingericht worden als een maatopleiding Vraag vrijblijvend een offerte aan! Alle prijzen en organisatiegegevens onder voorbehoud van wijzigingen en drukfouten ESCALA-tabelindd 3 28/03/12 14:34 tijdschrift_victor_shopt ITindd 13 28/03/ :29:06

14 14 V-ICT-OR Wij staan naast u! 14 Project: KennisPlatform Lokale Overheden (KPLO) Wat? Het KennisPlatform Lokale Overheden is een project dat kennisuitwisseling over ICT wil bevorderen tussen verschillende lokale overheden Waarom? Omdat lokale overheden dagelijks dezelfde uitdagingen en problemen hebben Omdat wanneer ze kennis met elkaar delen, ze sneller en efficiënter kunnen handelen Hoe? Het Kennisplatform steunt zijn werking op drie pijlers: Community Website Op de webstek kan men iedereen terugvinden die net als u bezig is met dezelfde uitdagingen Collega s discussiëren er met elkaar, ideeën borrelen op, problemen worden besproken en vaak ook opgelost Deze website is geïnspireerd op facebook, linkedin en twitter Ga een kijkje nemen op: wwwv-ict-orbe/community Voor meer Informatie: Een samenwerkingsverband tussen: Regionale werking, VVSG, EFRO, EU, VIA, ICMS Regionale Kenniskringen Elke IT-er uit lokale overheden heeft te maken met min of meer dezelfde uitdagingen en obstakels Even samen komen en elkaar vertellen hoe alles verloopt is ontzettend leerrijk Op termijn zijn er nog andere mogelijkheden, denk maar aan samenaankoop, het samen opstellen van beleidsplannen en veiligheidsplannen Neem een kijkje op wwwv-ict-orbe/ kenniscentrum/kennisplatform KPLO Kennisbank De KPLO kennisbank is naadloos geïntegreerd met de communitywebsite Het is een zoekplatform waar u niet alleen documenten, maar ook relevante personen, kan terugvinden in relatie tot uw vraag U vindt hem terug op wwwv-ict-orbe Bij elke zoekopdracht wordt de databank aangesproken In het kader van het KPLO-project (kennisplatform voor lokale overheden), werden door V-ICT-OR en VVSG reeds in verschillende regio s in Vlaanderen, kenniskringen voor ICT-ers uit lokale overheden opgestart Momenteel zijn er een 15-tal regionale kenniskringen actief in Vlaanderen Het KPLO-project wil de kennisdeling tussen ICT-ers in lokale overheden stimuleren om de werking van de gemeentelijke diensten efficiënter te maken en de kwaliteit van de dienst-verlening naar de burger toe, te verbeteren De regionale kenniskringen vormen, samen met het online kennisdeling- en communityplatform, het hart van dit project tijdschrift_victor_shopt ITindd 14 28/03/ :29:10

15 Wij staan naast u! Project: Interbestuurlijke Producten en Dienstencatalogus (IPDC) Wat? De productencatalogus wordt de referentiedatabank over overheidsdienstverlening Die kan door overheidsdiensten gratis overgenomen worden, ongeacht het gekozen formaat (print, website, mobiel, ) Door het bouwen van één kwaliteitsvol en up-to-date overzicht realiseren we een enorme efficiëntiewinst Waarom? Omdat kwaliteitsvolle informatie over het aanbod van de overheid (overheden) moeilijk te vinden is Het informatieaanbod is versnipperd, weinig op elkaar afgestemd en zelden up-to-date Het lokaal up-to-date houden van de ganse overheidsdienstverlening kost ook handen vol geld Doelstellingen? Duidelijke en begrijpbare informatie voor de klant Wegwijsinformatie: begrijpbare kerninformatie + doorlinken naar specialistische informatie Een eenduidige catalogus van de overheidsdienstverlening Overneembaar en wijzigbaar No wrong door : lokaal bestuur, Vlaamse overheid, thematische sites Versterken van de communicatie van alle overheden Hoe? Het IPDC is een nieuwe authentieke bron voor producten en diensten van de overheid Dankzij een maximale betrokkenheid van de verschillende actoren gedurende het project, kwam een catalogus tot stand die enerzijds zal bijdragen tot een gestandaardiseerde omschrijving van de overheidsdienstverleningen anderzijds elk product en elke dienstverlening uniek kan identificeren Dit was enkel mogelijk door een doorgedreven samenwerking tussen alle relevante partners waarbij de semantiek van de producten over de verschillende bestuurslagen heen afgestemd werd Dankzij dit uniek productnummer kan een lokaal bestuur koppelingen leggen met andere systemen (zoals de boekhouding, procesbeheer, ) en hierdoor statistieken opbouwen die van onschatbare waarde zijn voor het beleid Deze beleidsondersteunende rapporten kunnen op termijn inzicht geven in de aard van de dienstverlening, het aantal aanvragen, de kostprijs, de doorlooptijd en de relatie met het meerjarenplan (beheer- en beleidscyclus bij lokale besturen) Een samenwerkingsverband tussen: En de Vlaamse Overheid: CORVE, Vlaamse Infolijn:1700, e-ib, Stad Antwerpen, Vlaamse Provincies, VERA, CIPAL, kortom, cevi Project: Open Standaarden Lokale Overheden (OSLO) Wat? Het project Open Standaarden Lokale Overheden zal open standaarden voor lokale overheden opstellen Waarom? Omdat de uitwisseling en koppeling van gegevens tussen verschillende diensten en overheden nog steeds zeer moeilijk verloopt ten gevolge van het gebrek aan datastandaarden Per koppeling moet er momenteel nog steeds elke keer een prijzige connector worden gebouwd, hierdoor blijft het aantal koppelingen zeer beperkt Doel? Het objectief van het project Datastandaarden is tweeledig: (1) Een generiek datakader /een open standaard mbt kerndata ontwikkelen en (2) Deze gedefinieerde standaarden laten bekrachtigen, bijvoorbeeld door een uitbreiding van het e-gov decreet 15 tijdschrift_victor_shopt ITindd 15 28/03/ :29:13

16 16 V-ICT-OR Het datakader zal zowel zorgen voor een vlotter interbestuurlijk gegevensverkeer tussen de besturen (koppeling met authentieke bronnen) en als een vlotter intrabestuurlijk gegevensverkeer binnen een bestuur (tussen de verschillende toepassingen) Hoe? Eerst zullen de bestaande authentieke gegevensbronnen en veelgebruikte datavormen, waarmee lokale overheden momenteel werken, geïnventariseerd worden Daarna zal gekeken worden welke vereenvoudigingen en welke noodzakelijk verrijkingen kunnen worden doorgevoerd, zodat de te creëren datastandaard werkbaar is voor alle lokale besturen en rekening houdt met mogelijke uitbreidingen in de nabije toekomst Na de inventarisatie en analyse zal er, in overleg met lokale overheden, de betrokken leveranciers en de Vlaamse Overheid, een effectieve datastandaard opgesteld worden Project: Common Citizen Service Platform (CCSP) Wat? Dit project verenigd lokale besturen die geïnteresseerd zijn in het werken met customer relationship management (CRM) applicaties Een serviceplatform biedt namelijk talloze mogelijkheden om een moderne, professionele en klantgerichte overheidsorganisaties te ondersteunen Waarom? Omdat nog te veel lokale besturen die dezelfde doelstellingen willen verwezenlijken met veelal dezelfde software amper met elkaar samenwerken Hierdoor betalen alle gemeenten afzonderlijk veel meer voor de gewenste ontwikkelingen en komt er van standaardisering niet veel in huis Hierin brengt dit project verandering Hoe? Er wordt afgesproken dat elke gemeente zijn ervaring, kennis en gebouwde ontwikkelingen ter beschikking stelt van de groep Zo kan men de belangrijke valkuilen vermijden, opgedane ervaring delen en elkaars gebouwde ontwikkelingen bestuderen om zo sneller vooruit te kunnen gaan Hiervoor komen de betrokken gemeenten maandelijks bij mekaar Daarnaast wordt ook in kaart gebracht welke noden en behoeften de betrokken gemeenten hebben en wordt er gezocht naar gemeenschappelijke oplossingen Wie? Binnen dit project delen momenteel 12 lokale besturen hun ontwikkelingen op basis van MS Dynamics CRM en de koppelingen van dit platform met de authentieke bronnen: VKBO, Lokaal bevolkingsregister, (G)RAB Uiteraard staan we ook open om het delen van ontwikkelingen op basis van andere CRM platformen te faciliteren URL: wwwv-ict-orbe/kenniscentrum/ccsp Een samenwerkingsverband tussen: Aalter, Brugge, Boechout, Boutersem, Digipolis Gent, Diksmuide, Lokeren, Sint-Niklaas, Maaseik, Maldegem, Menen, Mol, Oudenaarde Zedelgem Project: Citadel on the move Wat? Citadel on the Move is een Europees project met 14 partners uit verschillende lidstaten waaronder V-ICT- OR, de stad Gent en Corve De ambitie is om alle gemeenten in Europa vlot in staat te stellen hun dienstverlening te verbeteren Waarom? Gemeenten staan als overheidsniveau het dichtst bij burgers en ondernemingen, en staan in voor heel wat dienstverlening Maar ondanks talrijke beleidsdocumenten en handboeken over e-government op lokaal niveau en Smart Cities, krijgen deze concepten al te vaak geen of onvoldoende uitvoering in de realiteit van elke dag Hoe? Citadel on the Move zal een reeks mobiele applicaties, die de data die een gemeente aan inwoners of toeristen wil bezorgen, vlot toegankelijk maken Het kan volstaan om een enkele applicatie te installeren om in eender welke gemeente in Europa gelijkaardige data te kunnen consulteren Zo zal je met dit soort applicaties vlot toeristische informatie, tabellen van openbaar vervoer, trajecten van fietspaden, parkeerplaatsen ed kunnen vinden waar je je ook bevindt Dit soort toepassingen bestaat al in enkele steden, met Citadel on the Move komt die technologie binnen handbereik van elke gemeente in Europa URL: wwwv-ict-orbe/kenniscentrum/open-data tijdschrift_victor_shopt ITindd 16 28/03/ :29:15

17 Wij staan naast u! Project: Informatiekwaliteit, Informatieveiligheid en Informatiearchitectuur (3xI) Wat? Het project 3xI wil, naast uitgebreide informatievoorziening, vooral de focus leggen op het daadwerkelijk stimuleren van innovatieve acties bij bedrijven op het vlak van informatie-management bij de lokale overheid Waarom? Omdat bedrijven nog te veel aanbodgericht hun producten verkopen, in plaats van na te gaan welke noden en behoeften lokale besturen hebben en hier vraaggericht op in te spelen Vandaar dat 3xI bedrijven wil helpen om innovatieve, vraaggerichte producten te ontwikkelen Hoe? Via thematische werkgroepen en individuele adviezen aan bedrijven willen we komen tot een vernieuwing van het aanbod aan lokale besturen Bedrijven worden uitgenodigd om mee te werken aan concrete cases inzake informatie-kwaliteit, -veiligheid en -architectuur Dit aan de hand van een 5-tal concrete cases: Brokers voor interbestuurlijke gegevensuitwisseling Single Sign On en andere beveiligingsissues Datawarehousing en beleidsinformatie Digitale kluizen of PIP s Web 20-technologie voor data-valorisatie In het kader van dit project (a) worden vernieuwende concepten gepromoot op kennisdagen ten einde leveranciers en lokale besturen te sensibiliseren, (b) wordt de dialoog aangegaan met vele leveranciers van lokale overheden, (c) werden er reeds meerdere haalbaarheidsstudies ingediend bij het IWT, (d) wordt er continue getracht duidelijkheid te krijgen omtrent informatieveiligheid bij de verschillende betrokken overheidsdiensten, (e) wordt het Mid-office verhaal en haar noodzakelijke voorwaarden uitvoerig in the picture geplaatst, (f ) werden er reeds een 5-tal kennisdagen georganiseerd, (g) wordt de mogelijkheid en de ruimte geschept om andere vernieuwde projecten te ontkieming te laten komen, etc Dit project reikt de hand aan ICT-leveranciers van lokale besturen en geeft hen een duidelijke rol als medepartner in het e-government verhaal URL: Een samenwerkingsverband tussen: IWT, Lessius Mechelen, Informatieveiligheid Binnen het 3xI project besteden we momenteel speciale aandacht aan het aspect informatieveiligheid Dit is intussen vertrouwde materie voor de OCMW s, die bij wet verplicht werden om de nodige maatregelen te treffen in het kader van hun verbinding naar de kruispuntbank sociale zekerheid Dat ook gemeenten verplicht zijn een veiligheidsconsulent en veiligheidsplan te hebben is al minder goed bekend Naast de wettelijke aspecten rond continuïteit van informatiestromen en bescherming van privacygevoelige gegevens, willen we de gemeenten en OCMW s ook bewust maken van het belang van informatiebeveiliging voor hun eigen werking De digitale wereld is minder tastbaar dan de papieren administratie met ambtenaren in stofjassen die angstvallig sleutels van archieven bewaken en stempels en zegels nooit uit het oog verliezen Met de komst van informatietechnologie lijkt men deze bescherming wat uit het oog verloren te hebben Informatie op een netwerk is echter op een ander niveau kwetsbaarder door potentieel verlies, inbraak, ongewilde wijziging, onleesbaarheid Maar toch blijkt bescherming van digitale informatie niet echt te leven, of onderschatten lokale besturen (maar ook privebedrijven) de kwetsbaarheid Bescherming van informatie kan niet worden overgelaten aan de ICT afdeling, maar is een kerntaak van alle medewerkers 17 tijdschrift_victor_shopt ITindd 17 28/03/ :29:18

18 18 V-ICT-OR We willen hulp bieden op vier niveaus: 1 Technologisch advies: Dit omvat onder meer beveiliging van netwerk, servers, infrastructuur, antivirus, back-up, SLA s, redudantie, archivering 2 Duidelijkheid scheppen in voorschriften en wetgeving, dit in samenspraak met de KSZ en de POD- MI Zo proberen we machtigingen, privacywetgeving, etc duidelijk te krijgen 3 Speciale aandacht voor bewustmaking van het bestuur, want onbekend is onbemind 4 Checklists, korte audits en risicoanalyses (obv ISO-standaarden) Informatie-architectuur Mid-office is een term die gebruikt wordt voor een verzameling van gegevens en toepassingen die optreedt als schakel tussen de front-office en back-office Een Mid-office kan tegemoet komen aan de noden van zowel de burger en de medewerker als van de beslissingsnemer De voornaamste problemen die een Mid-office wil aanpakken zijn: De verspreide en niet-gekoppelde data en gegevens verenigen Het afstemmen en beheersbaar maken van verschillende communicatiekanalen De verticale, verzuilde, niet geïntegreerde applicaties integreren De logica achter een Mid-office is dat men de informatie uit de verschillende applicaties gaat halen en ze naar een andere virtuele laag gaat brengen Zo komt een entiteit, persoon of organisatie op een generische (algemene) laag te zitten, die opnieuw kan gekoppeld worden aan de onderliggende systemen waar deze specifieke informatie nodig is Vermits quasi alle data-elementen reeds aanwezig zijn in de verschillende lagen van de overheid (lokaal, gewestelijk en federaal) zou het invoeren van een Mid-office een grote meerwaarde betekenen voor gemeenten en steden Authentieke bronnen, zoals het rijksregister en de verrijkte kruispuntbank voor ondernemingen, zouden zo relatief makkelijk beschikbaar gemaakt kunnen worden Beleidsondersteunende Informatie voor Overheden en Samenleving (BIOS) Wat? V-ICT-OR vzw zet, in samenwerking met BICC (Lessius Hogeschool), een pilootproject op dat gericht is op de automatisering van beleidsinformatie/managementrapporten Waarom? We willen aantonen dat het automatiseren van managementrapporten haalbaar is en een grote meerwaarde zou betekenen voor lokale besturen Enkele voordelen zijn: Beslissingsnemers kunnen zo hun keuzes baseren op objectieve feiten ipv veronderstellingen en hun buikgevoel Hierdoor kan men proactief optreden en nieuwe trends anticiperen ipv reactief achter de trends aan te hollen De automatisatie levert een grote tijdswinst op in vergelijk met hoe nu management-rapporten samengesteld worden Op deze manier kan belangrijke beleidsinformatie maandelijks ipv jaarlijks aangereikt worden Hoe? Dit project omvat dus het automatisch verzamelen en combineren van informatie over burgers, bedrijven, beslissingsprocessen en financiële trends, teneinde beslissings-ondersteunende informatie te verkrijgen Lokale besturen beschikken namelijk over ontzettend veel informatie over de werking en dienstverlening naar hun klanten (burgers, bedrijven en verenigingen) Maar deze data is verspreid over de organisatie en vaak verouderd Hogere overheden beschikken eveneens over authentieke gegevensbronnen met waardevolle informatie over burgers en bedrijven Als we deze gegevens automatisch zouden kunnen samenbrengen om hieruit nuttige indicatoren voor het beleid te puren, zou dit een enorme stap vooruit zijn tijdschrift_victor_shopt ITindd 18 28/03/ :29:23

19 Wij staan naast u! Initieel wordt er gefocust op een beperkt aantal kengetallen die automatisch beschikbaar gemaakt worden Heb je een goed idee omtrent welke indicatoren of KPI de lokale besturen zouden wakker schudden? Suggesties zijn altijd welkom bij Dit project kwam tot stand in kader van het 3xI-project Meer specifiek is het een implementatie van één van de 5 cases, namelijk Datawarehousing en beleidsinformatie Een samenwerkingsverband tussen: IWT, BICC, Project: Catalogus Digitale Lokale Overheid (CDLO) Wat? In het kader van Open Government stichtte V-ICT-OR vzw een databank ter bevordering van transparantie binnen het gebruik van de overheidstoepassingen, leveranciers en projecten Waarom? Omdat de marktspelers zelf deze informatie niet willen vrijgeven Om maximale transparantie binnen de overheid te creëren, de kern van Open Government Om lokale overheden een duidelijk overzicht te geven op het marktaanbod, dit kan hun helpen bij het opzetten van een nieuw bestek Om overzichtelijke catalogus te bieden aan nieuwe zoekende ICT-ers, dit vergemakke-lijkt de inwerkperiode Omdat lokale overheden die dezelfde applicaties gebruiken elkaar kunnen helpen bij ontwikkelingen Om rapporteringen en benchmarking mogelijk te maken voor geheel Vlaanderen maar ook ten dienst van regionale kenniskringen Hoe? Concreet kan elke medewerker van een lokale overheid een account aanmaken op de V-ICT-OR website Een V-ICT-OR medewerker zal dan nagaan of deze persoon lid is van een overheidsinstantie Indien wel krijgt deze persoon toegang tot de CDLO-databank Met deze databank geven we iedereen binnen de lokale overheden een zicht op welke gemeenten en steden welke leveranciers en applicaties gebruiken Noodzakelijke voorwaarde is uiteraard dat voor elke gemeente een medewerker uit die gemeente invult welke programma s er gebruikt worden Daarnaast kunnen steden en gemeenten ook hun belangrijke projecten ingeven zodat ook andere gemeenten weten waarmee men bezig is De CDLO-databank steunt op het Wikipedia-principe De input van de databank dient dus door de gebruikers/ de lokale overheden zelf aangebracht te worden 19 tijdschrift_victor_shopt ITindd 19 28/03/ :29:25

20 20 V-ICT-OR ICT Memorandum 2012 Wat? Het ICT Memorandum 2012 is een gezamenlijk initiatief van gemeentesecretarissen, ICT- en communicatieambtenaren Het is een oproep naar onze beleidsmakers om de nodige ICT- investeringen uit te voeren en de ICT-ondersteuning voor gemeenten en steden uit te breiden Waarom? Burgers wensen dezelfde mate van digitalisering van een overheid als van een commercieel bedrijf In vergelijking met commerciële bedrijven echter hinkt de overheid sterk achterop Vlaanderen ondersteunt te weinig vernieuwende initiatieven om deze achterstand weg te werken Er moet doeltreffend en efficiënt omgaan worden met de publieke middelen Dit kan door een overkoepelend e-government uit te bouwen dat lokale besturen kunnen benutten Het Citadel Statement, het actieplan om e-government bij steden en gemeenten te ondersteunen, gaat hier dieper op in Vele burgers en vele ambtenaren willen graag meewerken aan een betere toekomst (cfr verhalen rond open data, interbestuurlijke samenwerking) maar worden vaak vergeten bij het voorbereiden van projecten en van beleid De BBC cyclus (nieuwe richtlijnen van de Vlaamse Overheid) vraagt een graad van automatisering die er momenteel bij vele lokale besturen niet is Het is dringend tijd dat de vele computerprogramma s van de overheden met elkaar kunnen communiceren Momenteel komt het erop neer dat alle programma s een verschillende taal spreken en er bijna geen tolken beschikbaar zijn (cfr connectoren en datastandaarden) Het beleid en management over alle lagen van de overheid is zich weinig tot niet bewust van het cruciale belang van ICT en informatiemanagement voor het optimaal functioneren van die overheid Hoe verder? Niettegenstaande de Vlaamse Overheid reeds belangrijke inspanningen heeft geleverd, is er behoefte aan een structurele dialoog Vandaag verenigen zich een aantal dynamische actoren met duidelijke strategische visie op lokaal vlak (V-ICT-OR, ECG, KORTOM) in de stuurgroep lokaal e-government Van hieruit wordt er samen een consortium van dienstenleveranciers OSLO (Open Standaarden voor Lokale Overheden) een standaard voor gegevensuitwisseling ontwikkeld De stuurgroep reikt de hand naar de Vlaamse Overheid om samen te werken naar een beter afgestemd beleid en het definiëren van een aantal projecten die de huidige drempels moeten ondervangen Conclusie? V-ICT-OR, ECG, KORTOM en CORVE houden daarom een warm pleidooi voor meer investeringen in (a) een degelijk uitgerust overkoepelend e-government ter ondersteuning van gemeenten (bvb bij BCC), (b) officiële open datastandaarden, (c) vernieuwende initiatieven, (d) interbestuurlijke samenwerkingsverbanden Een samenwerkingsverband tussen: ECG, kortom,, CORVE tijdschrift_victor_shopt ITindd 20 28/03/ :29:28

V-ICT-OR Shopt IT 2012 De tiende editie Programma

V-ICT-OR Shopt IT 2012 De tiende editie Programma V-ICT-OR Shopt IT 2012 De tiende editie Programma 8:45 Opening van de deuren en verwelkoming met koffie 9:45 Welkomstspeech van de voorzitter 9:55 Plenaire sessie met Volksvertegenwoordiger en schepen

Nadere informatie

Werkplekvisie. Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision

Werkplekvisie. Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision Werkplekvisie Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision De essentie De gebruiker centraal Verschillende doelgroepen Verschillende toepassingen Verschillende locaties Het beschikbaar

Nadere informatie

Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT

Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT Slimmer samenwerken met SharePoint Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT Workflows, forms, reports en data WAAROM KIEZEN VOOR K2? Of u nu workflows moet maken voor items in SharePoint

Nadere informatie

CREËER UW EIGEN ONLINE WERKPLEK MET WORKSPACE 365

CREËER UW EIGEN ONLINE WERKPLEK MET WORKSPACE 365 CREËER UW EIGEN ONLINE WERKPLEK MET WORKSPACE 365 Workspace 365 Creëer uw eigen online werkplek Tegenwoordig werken veel medewerkers via verschillende devices. Hierdoor is er steeds meer behoefte aan een

Nadere informatie

Microsoft trainingen en certificeringen: dé bouwstenen voor uw carrière in de ICT

Microsoft trainingen en certificeringen: dé bouwstenen voor uw carrière in de ICT trainingen en certificeringen: dé bouwstenen voor uw carrière in de ICT www.globalknowledge.nl/microsoft info@globalknowledge.nl www.globalknowledge.nl trainingen & certificeringen: dé bouwstenen voor

Nadere informatie

Shopt IT CCSP goes on!

Shopt IT CCSP goes on! Shopt IT CCSP goes on! Uw CRM OSLO compliant 30 april 2015 10.40 11.30 uur V-ICT-OR Vlaamse ICT Organisatie CCSP agenda 10.40 CCSP - Johan van der Waal 10.55 Aalter - Els De Wulf 11.10 Samenvatting 11.20

Nadere informatie

De gemiddelde burger bestaat niet

De gemiddelde burger bestaat niet De gemiddelde burger bestaat niet Met Business Intelligence naar doelgroepgericht beleid Peter Verrykt Unit Manager Business Intelligence @RealDolmen September 19, 2011 Slide 1 Initiatiefnemers RealDolmen

Nadere informatie

Lokale besturen + Gov Cloud + Open Source = e-government 10 Open Data en de Cloud Studiedag Politeia en Maarifa Gent, 22 februari 2013

Lokale besturen + Gov Cloud + Open Source = e-government 10 Open Data en de Cloud Studiedag Politeia en Maarifa Gent, 22 februari 2013 Lokale besturen + Gov Cloud + Open Source = e-government 10 Open Data en de Cloud Studiedag Politeia en Maarifa Gent, 22 februari 2013 Jan Verlinden Diensthoofd ICT Gemeente Schoten Leidraad Schoten Ict

Nadere informatie

TechReady - NextGen Productivity

TechReady - NextGen Productivity TechReady - NextGen Productivity 08:30 09:00 Ontbijt 09:00 10:00 Keynote 10:00 10:15 Pauze Hans van der Meer (Microsoft) & Danny Burlage (Wortell) TRACKS 1. Ervaringen uit de praktijk 2. Productiviteit

Nadere informatie

Het project. Digitale Bouwaanvraag

Het project. Digitale Bouwaanvraag Het project Beleidskader Beslissing Vlaamse Regering 4 juni 2010 Regeerakkoord 2009 2014 - administratieve vereenvoudiging - klantvriendelijke overheid, - e-government, - innovatieve ontwikkelingen, -

Nadere informatie

Maak kennis met. donderdag 19 november 2015

Maak kennis met. donderdag 19 november 2015 Maak kennis met wie is GeeFirm GeeFirm Ervaring en referenties in allerlei sectoren Synmotive Internet Overal Cloud - Telecom - Web - IT 24 x 7 support 100% web based office onderdeel van AllSolutions

Nadere informatie

o o o o E-mail Documenten beheer Kennis borging Vergaderen

o o o o E-mail Documenten beheer Kennis borging Vergaderen o o o o E-mail Documenten beheer Kennis borging Vergaderen Nieuwste versie van Office-desktoptoepassingen Licenties per gebruiker voor 5 computers incl Mac en mobiel Office-toepassingen naar een pc streamen

Nadere informatie

Factsheet Enterprise Mobility

Factsheet Enterprise Mobility Factsheet Enterprise Mobility www.vxcompany.com Informatie willen we overal, altijd en op elk device beschikbaar hebben. Privé, maar zeker ook zakelijk. Met het gebruik van mobile devices zoals smartphones

Nadere informatie

Cursussen Doorlooptijd Prijs in. I-Tracks Electr. Leerplein per module 2 maand beschikbaar 350,00. Cursus Duur Cursusdag / startdata Prijs in

Cursussen Doorlooptijd Prijs in. I-Tracks Electr. Leerplein per module 2 maand beschikbaar 350,00. Cursus Duur Cursusdag / startdata Prijs in Planning voorjaar 2009. Algemeen Alle genoemde prijzen zijn excl. BTW, literatuur en examengeld tenzij anders bij de cursusbeschrijving staat vermeld. Lestijden Open Leercentrum: 9.00 12.00 uur, 13.00

Nadere informatie

Be here, be there, be everywhere Maak meer mogelijk met videosamenwerking

Be here, be there, be everywhere Maak meer mogelijk met videosamenwerking Be here, be there, be everywhere Maak meer mogelijk met videosamenwerking VideoSamenwerking Met het oog op zakelijk succes Videosamenwerking (collaboration) is een snelle en effectieve oplossing voor face

Nadere informatie

Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services. Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud

Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services. Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud Oud scenario - Small Business Server 2011 Waarom afscheid nemen? Alweer 6(!) jaar oud Kans op

Nadere informatie

Open Standaard voor Lokale Overheden

Open Standaard voor Lokale Overheden Open Standaard voor Lokale Overheden Een betere én elektronische dienstverlening Burgers en bedrijven klagen vaak terecht over een inefficiënte overheid. Vaak moeten gegevens telkens opnieuw worden ingediend

Nadere informatie

De geboorte van een standaard

De geboorte van een standaard 1 De geboorte van een standaard OSLO 31 Mei 2013 9u12 3,54 kg 3XI: DOELSTELLINGEN Stimuleren van innovatieve acties bij bedrijven op het vlak van informatiemanagement bij lokale besturen, om zo te komen

Nadere informatie

Microsoft Office 365 voor bedrijven. Remcoh legt uit

Microsoft Office 365 voor bedrijven. Remcoh legt uit Microsoft Office 365 voor bedrijven Remcoh legt uit Beter samenwerken, ook onderweg Starten met Office 365 is starten met het nieuwe werken. Met Office 365 heeft u namelijk de mogelijkheid om altijd en

Nadere informatie

Van vroeger nu en straks 24/02/2011

Van vroeger nu en straks 24/02/2011 Geert Mareels Vlaams egovernment Manager Geert.mareels@bz.vlaanderen.be E-government in Vlaanderen Van vroeger nu en straks 24/02/2011 EIB CORVE 24/02/2011 Deel 1 :Van Vroeger 1 E-government rond de eeuwwisseling

Nadere informatie

Waarom deelnemen aan een ICT project voor KMO s? Business aliniëren met ICT. Chris Block 5/3/12

Waarom deelnemen aan een ICT project voor KMO s? Business aliniëren met ICT. Chris Block 5/3/12 Waarom deelnemen aan een ICT project voor KMO s? Business aliniëren met ICT Chris Block 5/3/12 De KMO heeft veel vraagtekens over ICT Onze informatica is onvoldoende aangepast aan onze bedrijfsvoering

Nadere informatie

Basis bestek generieke componenten Samen aanbesteden

Basis bestek generieke componenten Samen aanbesteden Basis bestek generieke componenten Samen aanbesteden Gekozen voor beschrijving van zeer kleine modules Principe van atomaire services: Makkelijker migreren naar de cloud Makkelijker in herbruikbaarheid

Nadere informatie

1 Dienstbeschrijving Lancom Workspace 365

1 Dienstbeschrijving Lancom Workspace 365 1 Dienstbeschrijving Lancom Workspace 365 2 Inleiding Lancom biedt haar klanten reeds sinds 2007 de mogelijkheid om te gaan werken van uit een Cloud model waarbij de servers in een datacenter van Lancom

Nadere informatie

Altijd en overal in de cloud. Al uw data en applicaties vanaf elk device bereikbaar voor uw medewerkers

Altijd en overal in de cloud. Al uw data en applicaties vanaf elk device bereikbaar voor uw medewerkers Altijd en overal in de cloud Al uw data en applicaties vanaf elk device bereikbaar voor uw medewerkers Zorgeloos in de cloud De wereld verandert voortdurend en ook ons werkmodel bevindt zich in een fase

Nadere informatie

KlantVenster. Klantgericht werken met KlantVenster LAAT ICT VOOR U WERKEN! Een veelzijdig platform ter ondersteuning van uw bedrijfsdoelstellingen

KlantVenster. Klantgericht werken met KlantVenster LAAT ICT VOOR U WERKEN! Een veelzijdig platform ter ondersteuning van uw bedrijfsdoelstellingen KlantVenster Klantgericht werken met KlantVenster Een veelzijdig platform ter ondersteuning van uw bedrijfsdoelstellingen Een modulair opgebouwde oplossing, die de basis vormt voor online dienstverlening

Nadere informatie

Verandering en innovatie in de zorg met de REGIE Zorg app

Verandering en innovatie in de zorg met de REGIE Zorg app Verandering en innovatie in de zorg met de REGIE Zorg app De zorg app Regie is ontwikkeld om cliënten meer inzicht en controle te geven en tegelijkertijd efficiënter te werken. Veranderingen in de zorg

Nadere informatie

Factsheet((NL)( Intranet,(Extranet,(Social(&(more

Factsheet((NL)( Intranet,(Extranet,(Social(&(more Multi Enterprise Social Network Platform 10 redenen om mee te doen Factsheet((NL)( Intranet,(Extranet,(Social(&(more Intranet, Extranet, Social Organiseer mensen en informatie op natuurlijke wijze TransportLAB

Nadere informatie

End-note. Sven Noomen Wouter Heutmekers

End-note. Sven Noomen Wouter Heutmekers End-note Sven Noomen Wouter Heutmekers 2 Ok, en morgenvroeg? Voorstellen 25111978 14 8 4 6 23 25031981 12 3 1 1339 3 Think BIG Act SMALL 2011 Scale FAST 4 5 6 Visie & strategie Strategie Ondersteuning

Nadere informatie

DE PRIVATE CLOUD. Johan Bos & Erik de Meijer

DE PRIVATE CLOUD. Johan Bos & Erik de Meijer DE PRIVATE CLOUD Johan Bos & Erik de Meijer Agenda Wat is Cloud? Waarom Private Cloud? Wanneer Private Cloud? Een stappenplan Vragen Quiz Ga naar www.kahoot.it of download de app Gefeliciteerd! 2017 EXACT

Nadere informatie

Overzicht van het Office 365 portfolio bij Copaco Nederland

Overzicht van het Office 365 portfolio bij Copaco Nederland Overzicht van het portfolio bij Copaco Nederland Nadat het portfolio van Copaco Nederland in 2013 al flink werd uitgebreid, vindt u vanaf 1 december 2013 nog meer artikelen in onze prijslijst. Nieuw zijn

Nadere informatie

Moderne vormen van samenwerken Maarten Groeneveld

Moderne vormen van samenwerken Maarten Groeneveld Moderne vormen van samenwerken Maarten Groeneveld Samenwerken Het moderne kantoor met Office 365 Maarten Groeneveld ICT Adviseur - ICT Architectuur - Sourcing - Business & IT Alignment 1. Introductie Visie

Nadere informatie

Ervaar het Beste van Online. In-Store.

Ervaar het Beste van Online. In-Store. Ervaar het Beste van Online. In-Store. AOPEN maakt gebruik van de laatste ontwikkelingen op het gebied van IT met als doel de digitale communicatie binnen een winkelomgeving te versterken. Door samen te

Nadere informatie

Solutions Een wereld van applicaties tot uw dienst

Solutions Een wereld van applicaties tot uw dienst Solutions Een wereld van applicaties tot uw dienst Met Ricoh vindt u DE oplossing voor UW bedrijf! Vindt u het bestand dat u net scande niet meer terug? Verliest u kostbare tijd met zoeken in uw archieven?

Nadere informatie

GIS en economisch beleid

GIS en economisch beleid GIS en economisch beleid Staten-generaal Vlaanderen Geoland 2 december 2010 Filip Meuris Intercommunale Leiedal Intercommunale Leiedal 07.12.1960 Streekontwikkeling? Van ontwikkeling van bedrijventerreinen

Nadere informatie

GIS: uitdagingen en kansen voor de toekomst

GIS: uitdagingen en kansen voor de toekomst GIS: uitdagingen en kansen voor de toekomst Eddy Janssen (Cevi) Enkele tendensen uitgelicht Cloud ArcGISOnline Cevi GeoloketService Mobiel GIS Meet- en inventarisatietoestellen Smartphone Tablet GIS@bestuur

Nadere informatie

Cloud werkplek anno 2014. Cloud werkplek anno 2014

Cloud werkplek anno 2014. Cloud werkplek anno 2014 Introductie Peter Klix Infrastructuurarchitect Specialisatie networking en desktop concepts Peter.klix@eic.nl Cloud desktop Introductie Desktop concepten door de jaren Infrastructuur Cloud concepten Focus

Nadere informatie

Geef uw onderneming vleugels. Met de soepele werkprocessen

Geef uw onderneming vleugels. Met de soepele werkprocessen Geef uw onderneming vleugels Met de soepele werkprocessen van Dutchict Cloud Online functionaliteiten Managed Cloud Online functio U wilt uw documenten overal kunnen beheren en delen. Maar applicaties

Nadere informatie

E-Government. Leiedal in 120 minuten e-government in drie kwartier. Bob Bulcaen Filip Meuris

E-Government. Leiedal in 120 minuten e-government in drie kwartier. Bob Bulcaen Filip Meuris E-Government Leiedal in 120 minuten e-government in drie kwartier Bob Bulcaen Filip Meuris Geschiedenis E-Government > Inleiding > Geschiedenis Leiedal 1960 ICT-activiteiten: 1. GIS (1992) 2. Websites

Nadere informatie

Hoe kunt u profiteren van de cloud? Whitepaper

Hoe kunt u profiteren van de cloud? Whitepaper Hoe kunt u profiteren van de cloud? Whitepaper Auteur: Roy Scholten Datum: woensdag 16 september, 2015 Versie: 1.1 Hoe u kunt profiteren van de Cloud Met de komst van moderne technieken en de opmars van

Nadere informatie

Open Standaarden voor Lokale Overheden

Open Standaarden voor Lokale Overheden Open Standaarden voor Lokale Overheden Paul Van der Cruyssen - Digipolis Antwerpen Laurens De Vocht - MMLab - iminds Raf Buyle, projectmanager OSLO V-ICT-OR OSLO Consortiumpartners Open Standaarden voor

Nadere informatie

Your View on Business

Your View on Business ANY2INFO PRESENTER Your View on Business On your favorite device Any2info ontwerpt en configureert, met een standaard applicatie, maatwerk datasets, appformulieren en dashboards voor jouw kijk op zaken.

Nadere informatie

Mid- en Front Office OSLO. Koen Renders, Unit Manager Mid- en Front Office CIPAL

Mid- en Front Office OSLO. Koen Renders, Unit Manager Mid- en Front Office CIPAL OSLO Koen Renders, Unit Manager Mid- en Front Office CIPAL Voor OSLO Milieu UC BI Docu ment Jeugd Front Office ECM LAB Process en Biblioth eek Sport BBC Dossier beheer Cultuur Mail Lonen Financi ën Belastin

Nadere informatie

Dicht het security gat - Microsoft SharePoint, OCS, en Exchange met Secure File Sharing Heeft uw organisatie ook een Dropbox probleem?

Dicht het security gat - Microsoft SharePoint, OCS, en Exchange met Secure File Sharing Heeft uw organisatie ook een Dropbox probleem? Dicht het security gat - Microsoft SharePoint, OCS, en Exchange met Secure File Sharing Heeft uw organisatie ook een Dropbox probleem? Executive summary Organisaties maken meer en meer gebruik van online

Nadere informatie

Project Portfolio Management Altijd en overal inzicht PMO

Project Portfolio Management Altijd en overal inzicht PMO Project Portfolio Management Altijd en overal inzicht PMO Een eenvoudige en toegankelijke oplossing Thinking Portfolio is een snel te implementeren software applicatie. Een krachtig web-based hulpmiddel

Nadere informatie

Whitepaper Hybride Cloud Met z n allen naar de cloud.

Whitepaper Hybride Cloud Met z n allen naar de cloud. Whitepaper Hybride Cloud Met z n allen naar de cloud. Inhoudstafel 1. Inleiding 2. Met z n allen naar de cloud? 3. Voordelen van een hybride cloud 4. In de praktijk: Template voor moderne manier van werken

Nadere informatie

VMware TRAININGEN EN CERTIFICERINGEN. Data Center Virtualization Cloud Management & Automation Network Virtualization Desktop & Mobility

VMware TRAININGEN EN CERTIFICERINGEN. Data Center Virtualization Cloud Management & Automation Network Virtualization Desktop & Mobility VMware TRAININGEN EN CERTIFICERINGEN w w w. g l o b a l k n o w l e d g e. n l / v m w a r e Data Center Cloud Management & Network VMware kennis opdoen en vastleggen in het tijdperk van de mobiele cloud

Nadere informatie

BeCloud. Belgacom. Cloud. Services.

BeCloud. Belgacom. Cloud. Services. Cloud Computing Webinar Unizo Steven Dewinter Steven.Dewinter@belgacom.be January 20 th, 2012 Agenda Agenda: Wat is nu precies Cloud Computing? Voordelen & Nadelen Hoe ga ik naar de Cloud? Belgacom Cloud

Nadere informatie

OSLO 3.0 Wat kan ik er nu als gemeente eigenlijk mee?

OSLO 3.0 Wat kan ik er nu als gemeente eigenlijk mee? OSLO 3.0 Wat kan ik er nu als gemeente eigenlijk mee? 30 april 2015 11.40-12.30 uur 1 OSLO 3.0 Waar staan we en waar willen we heen VlaVirGem- Waar zijn we ooit vertrokken en hoe ziet het geheel eruit

Nadere informatie

Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio

Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio Eenvoudig in gebruik Snelle implementatie Betrouwbaar in de cloud Vast maandbedrag Onbeperkt aantal gebruikers PMO Portfoliomanagement Programma s en

Nadere informatie

IBM Connections. Magic XPI. Project uren. fiscaal Financieel

IBM Connections. Magic XPI. Project uren. fiscaal Financieel IBM Connections Magic XPI fiscaal Financieel Project uren Dossier DALE MEARE ACCOUNTANCY Het virtuele en innovatieve accountantskantoor Acuity ondersteunt accountantskantoren met consultancy op het gebied

Nadere informatie

KPN ÉÉN Eén zakelijke oplossing voor totaalcommunicatie

KPN ÉÉN Eén zakelijke oplossing voor totaalcommunicatie KPN ÉÉN Eén zakelijke oplossing voor totaalcommunicatie Communicatiemogelijkheden nemen toe en groeien ook steeds meer naar elkaar toe. Dat biedt praktische voordelen en zakelijke kansen. Toegang tot de

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken in de praktijk

Het Nieuwe Werken in de praktijk Het Nieuwe Werken in de praktijk Business cases en ervaringen Jan van der Meij Geert Wirken 4 april 2012 Inhoud Wat is Het Nieuwe Werken? Bring Your Own Device Cloud Computing Business cases Afronding

Nadere informatie

integrating your business

integrating your business integrating your business Codit is een IT expert in business integratie en levert wereldwijd diensten in consultancy, technologie en managed services. Door de integratie van een centraal technologisch

Nadere informatie

De gemeente van de toekomst: werken waar en wanneer je wilt

De gemeente van de toekomst: werken waar en wanneer je wilt De gemeente van de toekomst: werken waar en wanneer je wilt De digitale overheid verovert steeds meer terrein. Want burgers en bedrijven regelen hun overheidszaken steeds meer online. Dit vraagt om een

Nadere informatie

Waarom Webfysio? www.webfysio.nl - team@webfysio.nl

Waarom Webfysio? www.webfysio.nl - team@webfysio.nl Uw cliënt verdient toch maatwerk zorg? Waarom Webfysio? Uw eigen online en blended maatwerk zorgpakketten aanbieden Uw cliënten ondersteunen met online agenda, notificaties en herinneringen Direct online

Nadere informatie

E-invoicing. Efficiëntere verwerking van al uw binnenkomende facturen. Hans C. Arents

E-invoicing. Efficiëntere verwerking van al uw binnenkomende facturen. Hans C. Arents E-invoicing Efficiëntere verwerking van al uw binnenkomende facturen Hans C. Arents Senior adviseur e-government strategie & programma management Coördinatiecel Vlaams e-government (CORVE) - Departement

Nadere informatie

Open Standaarden voor Lokale Overheden

Open Standaarden voor Lokale Overheden Open Standaarden voor Lokale Overheden OSLO 3.0 ENGAGEMENTSVERKLARING Ondergetekenden, De Vlaamse ICT Organisatie vzw (hierna genoemd V-ICT-OR vzw), gevestigd te 9160 Lokeren, Mosten 13 Industriezone E17-3,

Nadere informatie

Het Office 365 portfolio van Copaco Nederland

Het Office 365 portfolio van Copaco Nederland Het portfolio van Copaco Nederland Het aanbod bij Copaco verandert continu. Zo zijn er onlangs nieuwe abonnementen voor klanten in het midden- en kleinbedrijf (MKB) beschikbaar gekomen. Deze nieuwe plannen

Nadere informatie

Ontdek wat Office 365 voor Uw organisatie kan doen!

Ontdek wat Office 365 voor Uw organisatie kan doen! Microsoft Office 365 / 2013 Office 365 maakt een heel nieuwe werkwijze mogelijk. Office 365 biedt vrijwel overal toegang tot de vertrouwde Microsoft Office-tools, aangevuld met hoogwaardige, eenvoudig

Nadere informatie

Vrijheid van vinden. FileLinx Cloud

Vrijheid van vinden. FileLinx Cloud FileLinx Cloud FileLinx Cloud Vrijheid van vinden FileLinx en Lancom automatisering hebben de handen ineen geslagen. Met trots presenteren wij u FileLinx Cloud! Geen maatwerk software, maar een Out Of

Nadere informatie

ECM - Enterprise Content Management. Daniel Kucharski

ECM - Enterprise Content Management. Daniel Kucharski ECM - Enterprise Content Management Daniel Kucharski IT vraagstukken in de KMO Nood aan gebruiksvriendelijke software afgestemd op specifieke behoeften Geen grote investering in software en hardware Typische

Nadere informatie

Meerdere clouds samensmeden tot één grote, hybride omgeving

Meerdere clouds samensmeden tot één grote, hybride omgeving Cloud of Clouds Meerdere clouds samensmeden tot één grote, hybride omgeving whitepaper CUSTOM 1 Bedrijven maken steeds vaker gebruik van meerdere clouddiensten, omdat ze aan iedereen in de organisatie

Nadere informatie

Marlin Family. Marlin

Marlin Family. Marlin PCA Mobile PCA Mobile Organisatie PCA Mobile BV maakt deel uit van de Mobile Solution Group en biedt met ruim 40 enthousiaste collega s een veelomvattend pakket van innovatieve en gebruiksvriendelijke

Nadere informatie

HOE EENVOUDIG IS HET OM GEBRUIK TE MAKEN VAN CLOUD COMPUTING?

HOE EENVOUDIG IS HET OM GEBRUIK TE MAKEN VAN CLOUD COMPUTING? Innervate: Januari 2011 WHITEPAPER CLOUD COMPUTING HOE EENVOUDIG IS HET OM GEBRUIK TE MAKEN VAN CLOUD COMPUTING? Lees hier in het kort hoe u zich het best kunt bewegen in de wereld van cloud computing

Nadere informatie

Only Once! Formulieren standaardiseren met OSLO als goede basis!! V-ICT-OR Vlaamse ICT Organisatie

Only Once! Formulieren standaardiseren met OSLO als goede basis!! V-ICT-OR Vlaamse ICT Organisatie Only Once! Formulieren standaardiseren met OSLO als goede basis!! 1 Even voorstellen Johan van der Waal Strategisch adviseur - OSLO Johan.vanderwaal@v-ict-or.be - KING gemeenten NL Johan.van.der.waal@kinggemeenten.nl

Nadere informatie

Webuniversum. www.vlaanderen.be

Webuniversum. www.vlaanderen.be Webuniversum www.vlaanderen.be 1 Webuniversum doelstelling Onze primaire focus is de Vlaamse overheid en lokale besturen. Federale diensten worden maximaal meegenomen Burger kijkt naar de overheid, los

Nadere informatie

Deltion College Zwolle

Deltion College Zwolle Wie Wat Waar (ook wel ) Regionaal Opleidingencentrum in Zwolle (ROC). Het college verzorgt voor ruim 16.000 jongeren en volwassenen beroeps onderwijs op middelbaar niveau. Bij Deltion werken ruim 1.200

Nadere informatie

Een suite van web applicaties om geografische informatie in de organisatie te presenteren

Een suite van web applicaties om geografische informatie in de organisatie te presenteren M A P I N F O E X P O N A R E Een suite van web applicaties om geografische informatie in de organisatie te presenteren INTRODUCTIE VAN MAPINFO EXPONARE MapInfo Exponare is ontwikkeld om gebruikers toegang

Nadere informatie

Waarom Webfysio? www.webfysio.nl - team@webfysio.nl

Waarom Webfysio? www.webfysio.nl - team@webfysio.nl Uw cliënt verdient toch maatwerk zorg? Waarom Webfysio? Uw eigen online en blended maatwerk educatie- & zorgpakketten aanbieden Online communicatie via cliënt specifieke agenda, notificaties en email Direct

Nadere informatie

ict regiowerking in Oost-Vlaanderen Interregionaal ict- en gis-overleg 23 september 2014

ict regiowerking in Oost-Vlaanderen Interregionaal ict- en gis-overleg 23 september 2014 ict regiowerking in Oost-Vlaanderen Interregionaal ict- en gis-overleg 23 september 2014 Overzicht piva egov Kenniskringen van V-ICT-OR Virtuele centrumsteden van VERA Debat piva egov Ondersteuning aan

Nadere informatie

Van Gent naar OSLO en

Van Gent naar OSLO en Van Gent naar OSLO en terug @bartrosseau Apps For Ghent 2011, 2012, 2013 Toenemende complexiteit van data, metadata, standaarden, -> ifv herbruikbaarheid Open Data en Standaarden Open data: Vragen standaarden

Nadere informatie

ALLIANDER. Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces

ALLIANDER. Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces ALLIANDER Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces Alliander NV beheert energie netwerken die gas en elektriciteit distribueren naar grote delen van Nederland voor huizen, transport,

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. Ik hoop dat mijn CV jullie aanspreekt en mochten jullie nog vragen hebben, dan wil ik deze graag beantwoorden in een gesprek.

CURRICULUM VITAE. Ik hoop dat mijn CV jullie aanspreekt en mochten jullie nog vragen hebben, dan wil ik deze graag beantwoorden in een gesprek. CURRICULUM VITAE PERSONALIA Naam Woonplaats Dennis Toet Den Helder Geboortedatum 8 augustus 1989 Rijbewijs PROFIEL Ik ben Dennis Toet, 25 jaar en ik woon sinds 2011 samen met mijn vriendin Cynthia in Breezand

Nadere informatie

Office 365 Implementeren. Joël de Bruijn

Office 365 Implementeren. Joël de Bruijn Office 365 Implementeren Joël de Bruijn Programma Inleiding Waar komen we vandaan? Waar willen we heen? Hoe denken we dat te bereiken? Wat is daar voor nodig? Welke uitdagingen zien we? Welk afspraken

Nadere informatie

Microsoft Dynamics CRM & Integrated Innovation

Microsoft Dynamics CRM & Integrated Innovation Microsoft Dynamics CRM & Integrated Innovation 22 mei 2008 Qurius Page 1 Agenda Uitdagingen People Ready Business Integrated Innovation Case: FNV Bondgenoten Qurius en samenvatting Qurius Page 2 Uitdagingen

Nadere informatie

SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010

SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010 SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010 We staan aan de vooravond van de volgende Internetrevolutie De klassieke werkwijze van organisaties zal

Nadere informatie

SAP Customer Success Story Farmaceutica Retail & distributie Multipharma. Meer daadkracht dankzij gestroomlijnde BI-oplossingen

SAP Customer Success Story Farmaceutica Retail & distributie Multipharma. Meer daadkracht dankzij gestroomlijnde BI-oplossingen Meer daadkracht dankzij gestroomlijnde BI-oplossingen Multipharma Sector Farmaceutica Producten en diensten Retail en distributie Website multipharma.yours.be SAP oplossingen SAP BusinessObjects Business

Nadere informatie

De cloud die gebouwd is voor uw onderneming.

De cloud die gebouwd is voor uw onderneming. De cloud die gebouwd is voor uw onderneming. Dit is de Microsoft Cloud. Elke onderneming is uniek. Van gezondheidszorg tot de detailhandel, van fabricage tot financiële dienstverlening: geen twee ondernemingen

Nadere informatie

Integratietraject stad/ocmw

Integratietraject stad/ocmw Integratietraject stad/ocmw Integratietraject stad/ocmw Stad en OCMW gaan nauwer samenwerken SITUERING TORHOUT SITUERING TORHOUT Enkele gegevens: Ruim 20.000 inwoners Geen deelgemeenten, enkel wijken Oppervlakte:

Nadere informatie

WERKEN EN STUDEREN SWITCH2IT BACHELOR IN DE TOEGEPASTE INFORMATICA PXL-IT

WERKEN EN STUDEREN SWITCH2IT BACHELOR IN DE TOEGEPASTE INFORMATICA PXL-IT 2015 2016 WERKEN EN STUDEREN SWITCH2IT BACHELOR IN DE TOEGEPASTE INFORMATICA PXL-IT 1 2 ALGEMEEN DIRECTEUR Hogeschool PXL is een moderne hogeschool: ondernemend, netwerkend, onderzoekend, dienstverlenend,

Nadere informatie

Gedeelde catalogus voor publieke dienstverlening Een hefboom voor de publieke dienstverlening in uw bestuur

Gedeelde catalogus voor publieke dienstverlening Een hefboom voor de publieke dienstverlening in uw bestuur Gedeelde catalogus voor publieke dienstverlening Een hefboom voor de publieke dienstverlening in uw bestuur Gedeelde catalogus voor publieke dienstverlening wie, wat, waar, wanneer een nieuwe open data

Nadere informatie

Welcome. Barend Vercauteren Koen Van de Vyver. SSID: ESC-GUEST Paswoord: welcome@esc

Welcome. Barend Vercauteren Koen Van de Vyver. SSID: ESC-GUEST Paswoord: welcome@esc Welcome Barend Vercauteren Koen Van de Vyver SSID: ESC-GUEST Paswoord: welcome@esc introductie sinds 1999 Gent, Antwerpen, Kortrijk en Brussel +50 vaste werknemers organisaties en ondernemingen service

Nadere informatie

Samen het interbestuurlijk gegevensverkeer verbeteren. donderdag 11 mei 2017

Samen het interbestuurlijk gegevensverkeer verbeteren. donderdag 11 mei 2017 Samen het interbestuurlijk gegevensverkeer verbeteren donderdag 11 mei 2017 https://overheid.vlaanderen.be/i-monitor 2 - VVSG - Shopt IT 11 mei 2017 Digitaal duwtje voor 27 gemeenten en OCMW s Tot die

Nadere informatie

Uw gemeente of OCMW radicaal digitaal? Tegen 2020?

Uw gemeente of OCMW radicaal digitaal? Tegen 2020? Uw gemeente of OCMW radicaal digitaal? Tegen 2020? VVSG Ronde Van Vlaanderen 2016 2 - Herman Callens Vlaanderen Radicaal Digitaal Vlaanderen Radicaal Digitaal Regeerakkoord wil tegen 2020 alle transacties

Nadere informatie

Microsoft Dynamics CRM 2011 360 kijk op uw relaties

Microsoft Dynamics CRM 2011 360 kijk op uw relaties Microsoft Dynamics CRM 2011 360 kijk op uw relaties 26 september 2013 Programma 10u15: GMI Customer Relationship Management Een oplossing binnen een breder kader (GMI 4D Solution Concept ). Willem van

Nadere informatie

De kracht van (internationaal) samenwerken. Individually, we are one drop. Together, we are an ocean. Ryunosuke Satoro

De kracht van (internationaal) samenwerken. Individually, we are one drop. Together, we are an ocean. Ryunosuke Satoro De kracht van (internationaal) samenwerken Individually, we are one drop. Together, we are an ocean. Ryunosuke Satoro Voorstelling Westtoer - Westtoer = autonoom provinciebedrijf voor Toerisme en Recreatie

Nadere informatie

Contactinformatie via Open Standaarden Potentieel en Praktijk. VDAB Stad Gent V-ICT-OR initiatiefnemers

Contactinformatie via Open Standaarden Potentieel en Praktijk. VDAB Stad Gent V-ICT-OR initiatiefnemers Contactinformatie via Open Standaarden Potentieel en Praktijk Presentatie op maat! Ken je OSLO? Ken je IPDC? hhonors - VICTOR2014 IPDC IPDC Een product is: Is overheidsdienstverlening aan een externe doelgroep,

Nadere informatie

Integraal veranderen met een Enterprise Architectuur

Integraal veranderen met een Enterprise Architectuur Integraal veranderen met een Het nut van werken onder architectuur Hendrik Van Haele Agenda Authentieke bronnen Master data management 2 Koppelingen met Authentieke bronnen bedrijfsregels RR MidOffice

Nadere informatie

egovernment in Vlaamse gemeenten

egovernment in Vlaamse gemeenten WORKSHOP 2: egovernment in Vlaamse gemeenten Sabine Rotthier Elke Boudry egovernment in kleine Vlaamse gemeenten Rapport Diffusie van ICT in kleine Vlaamse gemeenten. Rotthier, S., Boudry, E. & F. De Rynck

Nadere informatie

owncloud centraliseren, synchroniseren & delen van bestanden

owncloud centraliseren, synchroniseren & delen van bestanden owncloud centraliseren, synchroniseren & delen van bestanden official Solution Partner of owncloud Jouw bestanden in de cloud Thuiswerken, mobiel werken en flexwerken neemt binnen organisaties steeds grotere

Nadere informatie

Curriculum Vitae Ishak Atak. www.ishakatak.nl. Naam : Ishak Atak Roepnaam : Ishak. Woonplaats : Utrecht Geboorte datum : 13-05-1983

Curriculum Vitae Ishak Atak. www.ishakatak.nl. Naam : Ishak Atak Roepnaam : Ishak. Woonplaats : Utrecht Geboorte datum : 13-05-1983 Naam : Ishak Atak Roepnaam : Ishak Woonplaats : Utrecht Geboorte datum : 13-05-1983 Tel. : +316-46 17 76 00 Beschikbaar : Full time December 2015 Email: : contact@ishakatak.nl Datum CV : November 2015

Nadere informatie

Stefan Lamberigts Solution Advisor Data Platform. Michiel Coox Solution Advisor Productivity

Stefan Lamberigts Solution Advisor Data Platform. Michiel Coox Solution Advisor Productivity Stefan Lamberigts Solution Advisor Data Platform Michiel Coox Solution Advisor Productivity Uitdagingen en Vragen Doelstelling Burgers en medewerkers willen toegang tot betere informatie, tools, apps

Nadere informatie

Samenwerking Industrie - Onderwijs

Samenwerking Industrie - Onderwijs Praktijkgetuigenis Samenwerking Industrie - Onderwijs E-Link II project om de ICT kennis bij KMO s te verbeteren Chris Block 26/4/12 De KMO s hebben veel vraagtekens over ICT Informatica is onvoldoende

Nadere informatie

Regionale Consolidatie van IT in Waasland Wat levert dit op?

Regionale Consolidatie van IT in Waasland Wat levert dit op? Regionale Consolidatie van IT in Waasland Wat levert dit op? Yves Vanderbeken Chief Technologist HB-Plus VLAVIRGEM wordt werkelijkheid in Regio Waasland! Focus Doel: Ontzorgen van IT Hoe: ontzorgen door

Nadere informatie

1. Begroting 2. Dienstverlening 3. Integratie en connectie. 17 maart 2014 Dirk Vergauwen e-ib. Movi-netwerksessie staatshervorming

1. Begroting 2. Dienstverlening 3. Integratie en connectie. 17 maart 2014 Dirk Vergauwen e-ib. Movi-netwerksessie staatshervorming Movi-netwerksessie staatshervorming ICT en informatiebeheer 17 maart 2014 Dirk Vergauwen e-ib 1 1. Begroting 2. Dienstverlening 3. Integratie en connectie 2 1 1. Begroting: uitgangspunt Budgettaire last

Nadere informatie

Your view on business On your favorite device

Your view on business On your favorite device ANY2INFO OVER ONS Your view on business On your favorite device Any2info is een ICT-onderneming gespecialiseerd in de ontwikkeling van standaard software waarmee mobiele bedrijfsapps kunnen worden gebouwd

Nadere informatie

PRESENTS. CO3 Talent Ontwikkel Programma ICT i.s.m. Bridging the gap between business and talent

PRESENTS. CO3 Talent Ontwikkel Programma ICT i.s.m. Bridging the gap between business and talent PRESENTS CO3 Talent Ontwikkel Programma ICT i.s.m. Bridging the gap between business and talent With Humanic Talent Tracks HUMANIC DEVELOPMENT BUILDING IT PROFESSIONALS AT WORK AMSTERDAM NIJMEGEN - EINDHOVEN

Nadere informatie

Office 365. Auteur: Roy Scholten Datum: 9/11/2015 Versie: 1.3 OPENICT B.V.

Office 365. Auteur: Roy Scholten Datum: 9/11/2015 Versie: 1.3 OPENICT B.V. Office 365. Auteur: Roy Scholten Datum: 9/11/2015 Versie: 1.3 Over Open ICT De afgelopen jaren zijn de technische ontwikkelingen snel gegaan, de typemachine is vervangen door de tablet. De ontwikkelingssnelheid

Nadere informatie

Masterclass. SharePoint 2010 in het Onderwijs

Masterclass. SharePoint 2010 in het Onderwijs Masterclass SharePoint 2010 in het Onderwijs Masterclass SharePoint 2010 in het Onderwijs De driedaagse Masterclass SharePoint 2010 in het Onderwijs heeft als doel deelnemers kennis en vaardigheden bij

Nadere informatie

Any data from any source available at any time as information on your favorite mobile device

Any data from any source available at any time as information on your favorite mobile device MOBILE BUSINESS APPS Any data from any source available at any time as information on your favorite mobile device YOUR VIEW ON BUSINESS Introductie Oplossingen Any2info is een innovatieve ICT-onderneming

Nadere informatie