Sogeti Nederland B.V.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sogeti Nederland B.V."

Transcriptie

1

2 Het SMART-principe is management- of pedagogenjargon voor het eenvoudig en eenduidig opstellen en controleren van doelstellingen. Doelstellingen zijn formuleringen van doelen. Specifiek; De doelstelling moet eenduidig zijn Meetbaar; Onder welke (meetbare/observeerbare) voorwaarden of vorm is het doel bereikt Acceptabel; Is deze acceptabel genoeg voor de doelgroep en/of management Realistisch; De doelstelling moet haalbaar zijn Tijdgebonden; Wanneer (in de tijd) moet het doel bereikt zijn In plaats van Ambitieus of Aanvaard wordt ook vaak Aanwijsbaar gebruikt (Wie realiseert het doel?). Ook wordt soms het Engelse Achievable gebruikt, doch dit verwijst eerder naar het aspect haalbaarheid. Ook wordt Acceptabel gebruikt. Een bijkomend criterium dat vaak wordt ingebracht, is Relevant (is de doelstelling waardevol voor de organisatie of de betrokkenen?), dat dan weer verband houdt met de aanvaardbaarheid.

3 Sogeti Nederland B.V. 3

4

5 Wanneer BI van tactisch /afdelings tool groeit naar bedrijfsbrede inzet, komt de vraag: Hoe moet dit beheerd gaan worden.

6 Gebruik van 'best practices' over meerdere projecten & afdelingen Bij Marketing werken ze met Agile BI development, zou dat iets voor ons zijn bij Finance? Bij de bouw van het DWH van Finance gebruiken ze modelgedreven DWH generatie, zou dat wat voor ons zijn? Hergebruik: betere (ROI); Inkoop, verkoop en finance zijn dezelfde gegevens aan het verzamelen voor hun rapportage, ieder maakt data-integratie processen. Lagere totale kosten / total cost of ownership (TCO); Wat kost ons dat nou? Al die dingen voor de informatievoorziening? Kan dat niet goeiekoper? Gebruikersacceptatie? 150 universes, 2000 rapporten, nog niet de helft wordt gebruikt! Herhaalbare en mede daardoor voorspelbare implementaties; Hoe zal de implementatie nou weer lopen? Data kwaliteit door governance. En hoe ziet de kwaliteit van al die data er uit? Katrina. Zijn we genoodzaakt voor goede informatie data te reconstrueren?

7 Laten we eens kijken wat we nodig hebben. Onderzoek toont aan dat slechts 10% van de organisaties bi gebruikt op de manier waarop het bedoeld is. Vraag aan de zaal: Hoe is BI bedoeld? Informatie leveren welke het verschil kan maken voor de organisatie, bij het behalen van de strategische doelen. Na forecasting (Voorspellen) komt nog predictive modeling Vraag: Wie van u gebruikt BI om te rapporteren over de behaalde resultaten op strategisch niveau? En op tactisch niveau? En operationeel? Vervolgvraag: Wie gebruikt BI om trendanalyses te doen? Wie gebruikt datamining? Sogeti Nederland B.V. 7

8 Er zijn 3 constateringen, 3 dingen aan de hand -> Organisaties verzamelen grote hoeveelheden gegevens Er lijken voldoende voorwaarden en grondstoffen aanwezig te zijn om een goede flexibele informatievoorziening te maken. Het ontbreekt over het algemeen niet aan kennis en vaardigheden over het ontwerpen en bouwen van datawarehouses, BI tools en informatieanalyse. Er is ook vaak meer dan voldoende data aanwezig om ons inzicht te verschaffen in de prestaties en mogelijkheden van de organisatie. Toch zijn we onvoldoende in staat om uit die gegevens zinvolle, voor het doel geschikte informatie af te leveren. Voldoende grondstoffen, maar er wordt nog zeer weinig gebruik gemaakt van BI op de manier zoals BI bedoeld is. bi projecten leveren vaak niet het door de business verwachte resultaat. Projecten leveren informatie die niet de verwachtte is Met dure tools worden goedkope resultaten behaald. Ervaring: in meerdere opdrachten wordt op basis van de (legacy?) rapportageomgeving gerapporteerd aan de business maar is niet bekend wie wat doet met welke informatie. Ook niet óf het in gebruik is. Afdeling inkoop werkt voor 80% met dezelfde databronnen als finance maar komen toch met andere cijfers. Projecten duren te lang & zijn te kostbaar Geen acceptatie.

9 Samenvattend, waarom: Om het rendement op investeringen te verhogen. Door meer en beter gebruik te maken van betere informatie. Het uitnutten van technologie en investeringen. Zorgen voor meer en betere gebruikersacceptatie. De deelneming van gebruikers in het BICC maakt dat veel makkelijker. Etc. Sogeti Nederland B.V. 9

10

11

12 Sogeti Nederland B.V. 12

13 Sogeti Nederland B.V. 13

14 Besturen van de keten voor business intelligence van ontwikkeling, beheer en exploitatie, vanuit één centraal punt om het rendement op investeringen te verhogen. De informatieproductieketen is een keten die alle afdelingen van een organisatie doorkruist en waarin veel verschillende expertises samenkomen. Sogeti Nederland B.V. 14

15 Strategie Het BICC begrijpt en monitort de strategische informatiebehoeften van de organisatie en ontwikkelt en beheert (stuurt) de gegevensstrategie, de BI methode, contracten en leveranciers en informatie- en dataarchitectuur. Het BICC houdt nauw contact met het management om te zorgen voor advisering, strategische afstemming en zorgt voor sponsorschap. Het BICC regelt ook de informatie (&data) governance voor BI en regelt, binnen de geïntegreerde data architectuur, het data management. Communicatie Strategische afstemming met management, sponsorschap en advisering. Kennisdeling, Informeren van de organisatie van de mogelijkheden van BI tools en trends en communiceren van successen, mogelijkheden en gerealiseerde winsten om bewustzijn, draagvlak en acceptatie te creëren. Training van eindgebruikers in BI concepten en bedrijfsspecifieke toepassingen en coachen. Operatie Productie van informatie. Geavanceerde analyses, statistisch modelleren en datamining. Rapporten leveren. Ontwikkeling Inrichting van data governance, Bouwen van datamonitors die de data op kwaliteit. Ontwikkelen van standaarden en richtlijnen, data- en metadatadefinities (metadata), BI applicaties, rapporten, scorecards, analyses en hulpmiddelen om analyses te maken. Data profiling scripts, ETL mappings en processen en database scripts, Informatie, data, BI- en datawarehouse architectuur, back-up procedures en ontwerpen van gegevensopslag, datawarehousing en de business intelligence oplossing. Testontwerp en uitvoering, documentatie, ontwerpen van de bi oplossing inclusief infrastructuur. Beheer Het draaien van de periodieke data-integratie processen. Gebruikersbeheer van de BI toepassingen en de infrastructuur (performance). Het BICC geeft brede ondersteuning aan de BI implementatie op de beheergebieden informatie en data (management), projecten, metagegevens, datakwaliteit, standaarden en richtlijnen, analyse, pakketten, ETL, gegevensopslag, datawarehouse, architectuur, testen, contracten en leveranciers. Verder nog tools, methodes, documentatie, infrastructuur, security en in een geïntegreerde data architectuur, de referentie- en masterdata. Human resources en finance Facturering/doorbelasting activiteiten, planning & control van het BICC, rekruteren en opleiden van medewerkers en het managen van offshore activiteiten. Sogeti Nederland B.V. 15

16

17 Voorwaarde min. level 2 * TLM = Top Level Management According to Gartner, there are 5 maturity levels: Unaware Tactical Focussed Strategic Pervasive Level 1: Unaware Total Lack of Awareness Spreadsheet and Information Anarchy One-off Report Requests Level 2: Tactical No Business Sponsor, IT executive in charge Limited Users - mainly managers and executives Data Inconsistency and stovepiped systems Level 3: Focused Funding from business units on a project-by-project basis Specific set of users is realizing value Successful focus on a specific business need BI Competency Center in place Level 4: Strategic Establish a balanced portfolio of standards Business objectives drive BI and performance manangement systems Deploy an Enterprise metrics framework Governance policies are defined and enforced Level 5: Pervasive Use of BI is extended to suppliers and customers Analytics are inserted into and around the business processes Information is trusted across the company

18 Waarderen: In BI Strategie assessment BICC missie en visie In Ontwerp fase: Definieer scope; identificeer gaten en overlappen van dienstverlening tussen de afdelingen en kijk naar de mogelijheid van synergie. Is input voor Business Case. Meetbare doelen en voorspelbare uitkomsten worden bepaald. Ontwikkel: Neem bij voorkeur een bestaande methodiek over en maak hem geschikt voor de gehele scope van het BICC. Invoeren: Niet te grote stappen. Communicatie! Review. Sogeti Nederland B.V. 18

19 Sogeti Nederland B.V. 19

20 Waar het BICC organisatorisch opgehangen wordt is afhankelijk van de factoren sponsorschap, geld/budget, de grootste (potentiële) klant, waar de grootste daadkracht te vinden is en waar het grootste effect bereikt wordt. A. Planning & control (Finance) A. Een BICC krijgt vaak niet de juiste plaats én verantwoordelijkheid binnen de organisatie. Als je een BICC goed wilt laten landen en functioneren, moet je het als organisatie rechtstreeks onder de verantwoordelijkheid van de CFO laten vallen in plaats van onder de CIO. (Manager Planning en Control!) B. Voordelen: Korte lijnen naar de business, aandacht van de juiste mensen, centrale plaasting, hele concern kan profiteren. B. B. Business C. IT A. Voordelen: Korte lijnen; Verantwoordelijkheid bij de business B. Nadelen: gevaar van prioriteit bij eigen afdeling A. Nadeel: Omdat in een BICC de demand en supply kant samen vertegenwoordigd zijn is het moeilijk deze te laten vallen onder de beheerder van de supply-zijde. B. Kan geen voordelen bedenken. D. Stafafdeling (rapporteren aan de CIO/CxO) A. Voordelen: Centraal beheerd, op strategisch niveau B. Kan geen nadelen bedenken E. Anders A. Aparte divisie, is moelijk in verband met mandaat en stellen prioriteiten, lijkt op platsing bij IT B. Kan geen voordelen bedenken. Ervaringen leren dat het beste resultaat en sturing bereikt wordt indien het BICC als een stafafdeling wordt opgezet(d), IT (C) wordt algemeen als minst geschikte oplossing gezien. Sogeti Nederland B.V. 20

21 BICC fysiek: Een permanente werkplek voor alle leden van het BICC. Als voordelen Duidelijkheid omtrent plaats en financiering in de organisatie Permanente focus op BI activiteiten Nadelen zijn: Mogelijke afstand met de business Teveel wij-zij gevoel Fysiek BICC met detachering Het BICC is een fysieke organisatie maar de leden zitten (deels) gedetacheerd bij de verschillende afdelingen waar de activiteiten uitgevoerd worden. Voordelen: Centrale funding, minder nadelen van de centrale fysieke BICC Nadelen: Complexer beheer en sturing (planning e.d.) Virtuele BICC s medewerkers niet voltijds met het BICC bezig, geen aparte werkplek, gewoon op de eigen werkplek gewerkt, deels voor het BICC. De voordelen hiervan zijn: Snellere invoering in de organisatie Meer klantparticipatie in BICC en daardoor meer kwaliteit in de rapportages Geen wijzigingen of toevoegingen in de organisatiestructuur Niet direct grote budgetverhogingen nodig Geen nieuw personeel nodig De nadelen: Managers met eigen agenda s Visie mogelijk beperkt tot eigen afdeling waardoor silovorming en handelen per bedrijfsonderdeel Communicatie behoeft mogelijk extra aandacht Invullen van vacatures is mogelijk complexer Financiering is mogelijk complexer Mengvorm virtuele en fysieke organisatie. Een deel van activiteiten centraal, administratie, helpdesk, management etc. Deel niet voltijds ingevuld: virtueel. De voordelen van beide vormen worden gecombineerd. De nadelen zijn minimaal. Losse BI afdelingen vooral bij geografische verspreiding of totaal geen behoefte is aan integratie; geen mogelijkheid tot synergie is tussen de verschillende losse BI afdelingen.

22 Het mandaat voor het BICC met bemensing vanuit verschillende hoeken en functies van de organisatie moet helder zijn. Er nemen mensen vanuit de business én de IT aan deel. Ondersteuning door het hoger management (executive sponsorschap) is onontbeerlijk voor succes. De omvang, organisatorische ophanging en financiering is afhankelijk van de organisatie en situatie. Sogeti Nederland B.V. 22

23 Sogeti Nederland B.V. 23

24

25 Voorbeelden Best practices en hergebruik: Afdeling inkoop komt er achter dat de tooling van finance uitstekend geschikt is voor haar doel en 70% van de benodigde DI al gedaan is. Lagere TCO: Na de analyses van het BICC van tools en platformen worden keuzes gemaakt. Rest door hergebruik en betere afstemming. Gebruikers acceptatie: Gebruikers zijn zelf betrokken, werken mee aan het product. Acceptatie wordt hoger. Implementaties: Bijhouden en documenteren van implementatie, onderdeel van takenpakket BICC, en inzicht in de veranderende informatiebehoefte door participatie business. DQ: IT kon niet verantwoordelijk zijn voor de inhoud van databases. Nu business mede verantwoordelijk wordt zijn de eisen aan de kwaliteit (Governance) veel duidelijker en er wordt gezamenlijk aan data en informatie kwaliteit gewerkt.

26

27

28

Business Intelligence (BI) ontwikkel. een intelligente enterprise. Your business technologists. Powering progress

Business Intelligence (BI) ontwikkel. een intelligente enterprise. Your business technologists. Powering progress Business Intelligence (BI) ontwikkel een intelligente enterprise Your business technologists. Powering progress Ontwikkel een intelligente enterprise Informatie wordt gegenereerd door elke activiteit,

Nadere informatie

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen A C A D E M Y Facilitators van eigen verantwoordelijkheid Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen ACADEMY Inhoudsopgave ITSM workshops ITSM en ITIL Awareness 7 ISO/IEC 20000 Awareness 7 Management

Nadere informatie

www.pwc.nl Marktstudie financiële functie Goed voorbereid op de toekomst

www.pwc.nl Marktstudie financiële functie Goed voorbereid op de toekomst www.pwc.nl Marktstudie financiële functie Goed voorbereid op de toekomst Maart 2014 2 Marktstudie financiële functie PwC Inhoud Introductie 6 Samenvatting 8 Financiële functie als business partner 9 Inzicht

Nadere informatie

Informatiemanagersurvey 2012-2013

Informatiemanagersurvey 2012-2013 Application Services the way we see it Informatiemanagersurvey 2012-2013 Onderzoek naar Business Information Management (BIM) binnen Nederlandse organisaties ü ü Auteurs: Niels Roest, Michail Theuns en

Nadere informatie

GETTING CRM RIGHT. Tips & Tricks voor een succesvolle CRM WHITE PAPER

GETTING CRM RIGHT. Tips & Tricks voor een succesvolle CRM WHITE PAPER WHITE PAPER GETTING CRM RIGHT Tips & Tricks voor een succesvolle CRM CRM (Customer Relationship Management) vindt vandaag de dag ook in de KMO steeds meer ingang bij de automatisering en stroomlijning

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering?

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering? Change Management Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart Tijd voor een verandering? Pagina 1 van 79 Tijd voor een verandering? Pagina 2 van 79 Voorwoord Na het goede verloop

Nadere informatie

7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen

7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen 7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen Organisaties die zich op dit moment (opnieuw) in een CRM software selectie traject begeven, hebben een grote uitdaging. Daar waar vroeger

Nadere informatie

Effectiviteit van GRC -Tools

Effectiviteit van GRC -Tools - Ali Çolak & Hasib Haq Post Graduate IT-Audit Opleiding VU Team 945 VU Coach: Rob Christiaanse Bedrijfscoach Guillaume Speear RE CISA Alex van Doorn RE RA Auteurs: Ali Çolak Hasib Haq Student Nr: 1689908

Nadere informatie

Collaboration for Business. Whitepaper. Van enkelvoudig samenwerken naar een volledig geïntegreerd sociaal business model.

Collaboration for Business. Whitepaper. Van enkelvoudig samenwerken naar een volledig geïntegreerd sociaal business model. Whitepaper Collaboration for Business Van enkelvoudig samenwerken naar een volledig geïntegreerd sociaal business model. T +31 418 57 07 00, F +31 418 57 07 50 1. Introductie Steeds meer organisaties komen

Nadere informatie

ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel?

ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel? ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel? Colofon Auteur: Ing. Roel Konieczny rkoniecz@sci.kun.nl Opleiding: Opdracht: Universiteit: Subfaculteit: Informatiekunde ICT complexiteit

Nadere informatie

SAMENVATTING ITIL V3 FOUNDATION

SAMENVATTING ITIL V3 FOUNDATION V3 Sa me nva t t i ng Service Management Servicemanagement is het geheel van gespecialiseerde capabilities waarmee een organisatie waarde levert aan de klant in de vorm van services. (capabilities = resources,

Nadere informatie

Portals en SOA. Competence Center Infrastructural Software Services

Portals en SOA. Competence Center Infrastructural Software Services Portals en SOA Competence Center Infrastructural Software Services Meer informatie Voor vragen over deze whitepaper of meer informatie kunt u contact opnemen met Info Support door te bellen naar +31 (0)

Nadere informatie

ITIL, meerwaarde in de praktijk?

ITIL, meerwaarde in de praktijk? VLAAMSE INGENIEURS KAMER KATHOLIEKE HOGESCHOOL KEMPEN ITIL, meerwaarde in de praktijk? Editie 10 - jaargang 2002-2003 Barry Nauta Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 IT beheer 5 2.1 Ontwikkeling in de IT......................

Nadere informatie

Speciale editie Portfolio Active Professionals

Speciale editie Portfolio Active Professionals M A G A Z I N E Speciale editie Portfolio Active Professionals AFVAL & MILIEU DETACHERING ICT CRM PERFORMANCE MANAGEMENT TEST CONSULTANCY V o o r w o o r d Active Professionals is sinds de oprichting in

Nadere informatie

Het CRM 100% succes boek. Hoe zorg je voor een succesvolle implementatie van Microsoft Dynamics CRM Online

Het CRM 100% succes boek. Hoe zorg je voor een succesvolle implementatie van Microsoft Dynamics CRM Online Het CRM 100% succes boek Hoe zorg je voor een succesvolle implementatie van Microsoft Dynamics CRM Online Managementsamenvatting Een succesvolle CRM implementatie heeft niets met techniek te maken maar

Nadere informatie

Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten

Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten Versie 1.0 Datum april 2012 Status definitief Colofon Projectnaam Locatie Contactpersoon Bijlage(n) 1 Auteurs DR en Quintor Project BAS,

Nadere informatie

Sourcing-regie wordt kernactiviteit

Sourcing-regie wordt kernactiviteit Sourcing Governance Framework White paper Sourcing-regie wordt kernactiviteit Het bestaansrecht van de interne IT-organisatie Regie in de ICT-keten Een aantal jaren geleden maakten de eerste organisaties

Nadere informatie

Business case. Online contact centers

Business case. Online contact centers Business case Online contact centers 1 Versie Inhoud 1. Inleiding... 3 2. De verschillende alternatieven... 3 2.1 Optie 1: inhouse contactcenter... 3 2.2 Optie 2: facilitair contactcenter... 4 2.3 Online

Nadere informatie

Gemeente. Gedreven. Data. (Big) Rol en positie van gemeenten in een samenleving van Big en Open Data. In samenwerking met

Gemeente. Gedreven. Data. (Big) Rol en positie van gemeenten in een samenleving van Big en Open Data. In samenwerking met (Big) Data Gedreven Gemeente Rol en positie van gemeenten in een samenleving van Big en Open Data In samenwerking met Maart 2015, 1ste editie PDF, Den Haag Auteurs Eric de Kruik, Kwaliteitsinstituut Nederlandse

Nadere informatie

IT-governance en de IT-portfolio

IT-governance en de IT-portfolio IT-governance en de IT-portfolio Versie: 1.00 Datum: 17 augustus 2012 Gérard de Smaele Open Universiteit Nederland, Faculteit Managementwetenschappen Masteropleiding Business Process Management and IT

Nadere informatie

Geslaagd GRC binnen handbereik

Geslaagd GRC binnen handbereik 8 Geslaagd GRC binnen handbereik Brigitte Beugelaar RE RA en drs. Willem van Loon RA CIA Mw. B. Beugelaar RE RA is director bij KPMG IT Advisory en verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de service

Nadere informatie

Producten en Diensten Portfolio Pijler 2

Producten en Diensten Portfolio Pijler 2 Producten en Diensten Portfolio Pijler 2 Voorwoord Beste lezer, U heeft het producten en diensten portfolio van SSC ICT Haaglanden, Pijler 2 in handen. Het portfolio is bedoeld voor klanten/relaties en

Nadere informatie

Noviteiten Novius. Business & Information Management NUMMER 3. In dit derde nummer bestaat het palet uit: Wij wensen u veel leesplezier en inspiratie.

Noviteiten Novius. Business & Information Management NUMMER 3. In dit derde nummer bestaat het palet uit: Wij wensen u veel leesplezier en inspiratie. Voor u ligt de derde uitgave van Noviteiten. De externe nieuwsbrief van Novius met een inspirerend aanbod van artikelen. We zullen u op deze wijze regelmatig bijpraten over voor u relevante onderwerpen

Nadere informatie

dromen procesmanagement in 2009

dromen procesmanagement in 2009 dromen procesmanagement in 2009 voorwoord inhoud het realiseren van dromen in 2009 het realiseren van dromen in 2009 3 onderzoeksopzet 5 onderzoeksresultaten 9 conclusies 16 control synthese: 1 + 1 = 1

Nadere informatie

Samenvatting ITIL Service Management

Samenvatting ITIL Service Management Samenvatting ITIL Service Management Anton Rusbach V1.3 23 mei 2006 Inhoudsopgave Inleiding 3 ITIL Procesinrichting 5 Servicedesk 9 Configuratie Management 11 Incident management 14 Problem management

Nadere informatie

Regie: succesfactor bij outsourcing

Regie: succesfactor bij outsourcing dossier demand & supply Het belang van demand & supply bij uitbesteding Regie: succesfactor bij outsourcing De meeste outsourcingcontracten lopen nu een aantal jaren en zijn in meer of mindere mate ingeregeld.

Nadere informatie

Kennissessie Business Intelligence Strategie & Implementatie

Kennissessie Business Intelligence Strategie & Implementatie Kennissessie Business Intelligence Strategie & Implementatie Spreker Robert Mansour Profiel Business Intelligence expert sinds 1992 Advies en projectmanagement Business management Opleiding Wiskunde &

Nadere informatie

Stageopdrachten 2012/2013

Stageopdrachten 2012/2013 Stageopdrachten 2012/2013 Stageopdrachten Inleiding Onderzoeksgebieden Agile en Dynamics CRM Analyze en scoping testprocessen bij Dynamics CRM BizBuz: de Message Bus in Retail Customer Profiling & Marketing

Nadere informatie