EXECUTIVE BRIEFING BETERE BESLISSINGEN NEMEN MET BIG DATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EXECUTIVE BRIEFING BETERE BESLISSINGEN NEMEN MET BIG DATA"

Transcriptie

1 EXECUTIVE BRIEFING BETERE BESLISSINGEN NEMEN MET BIG DATA Om op tijd en snel de juiste zakelijke beslissingen te kunnen nemen, moeten tegenwoordig grote hoeveelheden gestructureerde en ongestructureerde gegevens worden geëvalueerd. Analyses met Big Datatechnologieën helpen om hierbij de juiste antwoorden te vinden. Vroeger was een winkelier klantvriendelijk als hij naast het bier en de ketchup ook houtskool in het schap legde. En daarbij profiteerde hij dan ook nog van het meeneemeffect. Tegenwoordig moet hij heel wat meer doen om de strijd om de gunst van de klant te winnen. In de e-business is het tegenwoordig normaal dat een winkelier op de hoogte is van de voorkeuren, bestelgeschiedenis, kortingsvoorkeuren en zo mogelijk ook de woonplaats van zijn klanten. Maar alleen wie dergelijke gegevens ook kan interpreteren of op een intelligente manier aan elkaar kan koppelen, is in staat om klanten aanbiedingen op maat te presenteren en de klant aan te spreken waar hij op dat moment is, online, thuis op de bank of in een winkelgebied. Daarvoor hebben winkeliers de juiste analyse-instrumenten nodig, maar ook de gegevens die relevant of noodzakelijk zijn voor het doel. In tijden van wereldwijde concurrentie en volatiele markten zijn deze onmisbaar. Ze ondersteunen beleidsmakers bij het optimaliseren van hun bedrijf. Voor winkeliers bieden gegevens bijvoorbeeld duidelijke informatie over het koopgedrag van hun klanten. Bedrijven begrijpen dankzij gegevens de marktverbanden beter, kunnen trends opsporen en herkennen op tijd nieuwe zakelijke kansen. Zo kunnen snellere en betere beslissingen worden genomen en dat alles met het doel om dichter bij de klant te staan en beter te kunnen voldoen aan de eisen van de klant. Door gegevens te analyseren kunnen marketingafdelingen bijvoorbeeld fijnmazige bevolkings- en klantsegmenten maken, en producten en diensten toesnijden op de behoeften van die segmenten. Meteen gedetailleerde segmentering van doelgroepen kunnen de doelgroepen gemakkelijker worden geïdentificeerd, ontstaat minder distributieverlies en worden de kosten voor marketingcampagnes lager. Een telecomaanbieder kan bijvoorbeeld via gegevensanalyse uitzoeken waarom klanten vertrekken, en zo met gerichte maatregelen tegenwicht bieden. De rol van gegevens Veel beleidsmakers en managers erkennen inmiddels de strategische waarde van gegevens. Ze gebruiken relevante gegevensbronnen met informatie over hun producten en klanten en analyseren met Business Intelligence-tools bijvoorbeeld de frequentie waarmee producten worden gekocht of de verandering in de voorraden. Volgens een onderzoek van de softwareleverancier Artegic gaat 75 procent van de ondervraagde bedrijven er vanuit dat het succes van een onderneming alleen aanzienlijk kan worden vergroot door het gebruik van persoonsgegevens uit de online marketing. Met Business Intelligence-tools kan het bedrijf gericht worden aangepast en gestuurd. Het management profiteert duidelijk van de informatie die dit oplevert en kan deze gebruiken als strategisch kompas, om veranderingen in de markt en in het gedrag van klanten te herkennen en daar proactief op te reageren. 1

2 Gegevens worden Big Data Maar ondanks dashboards, grafieken en tabellen kunnen managers niet ontspannen achterover leunen. Want de afgelopen jaren is de Business Intelligence-wereld behoorlijk omgegooid. De oorzaak hiervan is de enorme hoeveelheid gegevens. Waar de informatie die relevant was voor zakelijke beslissingen tot voor kort nog relatief overzichtelijk was, is die de afgelopen jaren geëxplodeerd. Ondertussen wordt vrijwel alles gedigitaliseerd en ontstaan er nieuwe soorten realtime transactiegegevens. En ook machines en computers produceren enorme gegevenshoeveelheden, die kunnen worden gebruikt op hardware die steeds goedkoper en dynamischer wordt. Alleen al een modern vliegtuig genereert in 30 minuten vliegen tot aan 10 terabyte aan gegevens. Bij vluchten per dag ontstaan zo petabytes aan gegevens data. De transformatie naar digitale bedrijfsmodellen en nieuwe toepassingen versterkt de gegevensaanwas ook. Technologieën zoals cloudcomputing, RFID, transactionele systemen, datawarehouses en systemen voor documentenbeheer en Enterprise Content Management zijn belangrijke ontwikkelingen in de context van Big Data. Veel van deze systemen genereren voortdurend nieuwe gegevensstromen. Het beslissende aandeel in de gegevensexplosie komt echter van internet, het toenemende gebruik van mobiele apparaten en vooral de social media zoals Facebook, Twitter, YouTube en dergelijke. Alleen al Facebook produceert bijvoorbeeld dagelijks 2,7 miljard likes en 300 miljoen foto s, en het scant elk half uur 105 TB aan gegevens. Daar komt bij dat gegevenshoeveelheden tegenwoordig niet alleen groot zijn, maar ook aanzienlijk minder gestructureerd dan de vroegere typische bedrijfsgegevens in ERP-systemen. Gegevens uit social media, zoals teksten, afbeeldingen, audio-bestanden en video s, kunnen niet meer in overzichtelijke rijen en kolommen worden gedwongen, zoals vereist is in het relationele databasemodel. Ze zijn ongestructureerd. Volgens het IDC-onderzoek Storage in Deutschland 2013 valt inmiddels al 90 procent van de gegevens onder dit ongestructureerde type, wat betekent dat ze met nieuwe technieken moeten worden verzameld en beoordeeld. (Bron: IDC Storage*) In feite betekent dit dat bedrijven nu te maken hebben met een ongeordende opkomst van grote hoeveelheden gestructureerde, semigestructureerde en ongestructureerde gegevens uit een groot aantal zeer verschillende bronnen. Tegenwoordig kunnen bedrijven juist ongestructureerde gegevens uit sociale netwerken niet meer negeren. Uit s, feedbackformulieren, commentaren en evaluaties in sociale netwerken en discussies in forums kan veel worden geleerd. Het enorme aantal tweets dat elke dag wordt gegenereerd op dit moment ongeveer 12 terabyte is bijvoorbeeld een stevige basis voor trendonderzoek en productontwikkeling. Welke branches profiteren van Big Data? Bedrijven hebben, afhankelijk van hun technische uitrusting, relatief eenvoudig toegang tot grote hoeveelheden bruikbare markt- en klantgegevens en willen de waarde van deze gegevens ook benut- Typische gegevenssoorten van dit moment Gestructureerde gegevens Gegevens die worden weergegeven in tabellen en structuren van relationele databases Semigestructureerde gegevens Gegevens die vaak worden gegenereerd door het gebruik van gegevensuitwisselingsprogramma s tussen bedrijven en die daarom vaak op XML zijn gebaseerd Ongestructureerde gegevens Gegevens uit tekstbestanden, speech-to-text-toepassingen, PDF s, gescande post, presentaties, afbeeldingen, video s, audiobestanden 2

3 ten. Volgens een internationaal IDC-onderzoek in opdracht van T-Systems zijn bij een op de twee bedrijven al Big Data-projecten geïmplementeerd of concreet gepland. Drie van de vier bedrijven die Big Data-projecten hebben ingevoerd, noemen in een SAS-enquête daarbij Business Analytics effectief in de beslissingsfase (bron: SAS Decision Making*). Ze profiteren volgens het onderzoek vooral van een verhoogde rentabiliteit, gereduceerde kosten, gerichter risicobeheer, procesoptimalisatie, snellere besluitvorming en prestatieverbeteringen. De aan Big Data verbonden kosten worden volgens McKinsey ook terugverdiend in harde cash. Als Big Data goed en tijdig worden geanalyseerd, kunnen handelsondernemingen bijvoorbeeld hun marge tot 60 procent verbeteren, en Europese overheden kunnen door efficiëntere processen 250 miljoen euro per jaar besparen, volgens de consultants. Als bedrijven meer zouden weten over de locaties van hun klanten, zouden ze zelfs extra producten met een waarde van 600 miljoen dollar kunnen afzetten. (Bron: McKinsey Big Data*) Tot voor kort hielden alleen typische gebruikers van datawarehousing en Business Intelligence, zoals banken, financiële dienstverleners en sommige grote concerns, zich bezig met geautomatiseerde besluitvormingsprocessen. Maar volgens Experton Group zien nu ook handelsondernemingen, nutsbedrijven en aanbieders op het gebied van life sciences, medicijnen en vele andere markten in toenemende mate in dat gegevens bij het maatschappelijk kapitaal horen, en dus een belangrijke grondstof vormen. (Bron: Experton Big Data) Uitgesplitst op bedrijfsafdeling profiteren met name onderzoek en ontwikkeling, marketing en verkoop, productie, distributie en logistiek, en financiële controle en risicobeheer van Big Data. Op deze vijf gebieden blijken de economische voordelen van Big Data bijzonder indrukwekkend te zijn. Big Data analyseren Ondanks het onomstreden nut is het voor veel bedrijven een uitdaging om de verzamelde gegevens om te zetten in bruikbare informatie. Volgens marktonderzoeksbureau Gartner is in 2015 meer dan 85 procent van de Fortune 500-bedrijven niet in staat Big Data effectief te gebruiken om concurrentievoordeel te behalen. De meeste bedrijven zijn slecht voorbereid op de uitdagingen op het gebied van techniek en beheer die met Big Data gepaard gaan, zeggen de analisten van Gartner. Daarom zullen maar weinig bedrijven in staat zijn deze trend effectief te benutten en concurrentievoordeel te behalen. (Bron: Gartner PI*) De drie factoren gegevenshoeveelheid, gegevensverscheidenheid en verwerkingssnelheid vormen een grote uitdaging voor de conventionele gegevensverwerking en -analyse. Relationele databases zijn van oorsprong en door hun architectuur alleen efficiënt te gebruiken als ze worden ingezet voor frequente transacties op gegevenssetniveau of voor scenario s met kleine tot middelgrote gegevensvolumes. Op het verwerken en analyseren van teraof zelfs exabytes aan gegevens zijn ze niet berekend. Vooral ongestructureerde gegevens kunnen niet of alleen met veel moeite worden opgeslagen in tabelgeoriënteerde, relationele databasesystemen. Omdat er steeds meer gegevens ter evaluatie beschikbaar zijn, hebben bedrijven nieuwe benaderingen en technologieën nodig, volgens het Gartneronderzoek Big Data Opportunities, New Answers and New Questions (Bron: Gartner Big Data*). Nieuwe Big Data-systemen moeten niet alleen de grote hoeveelheden gegevens verwerken, maar ook ongestructureerde gegevens op een betrouwbare manier analyseren en zo snel mogelijk. Voor deze realtime-analyses zijn systemen nodig met extreem snelle databasetoegang en efficiënte parallellisering, om taken over veel computers te verdelen een benadering die in het verleden bekend stond als grid computing. De voorloper op het gebied van dergelijke Big Datatools voor het analyseren van ongestructureerde gegevens was Google. Met het programmeermodel MapReduce heeft het concern de verwerking van grote hoeveelheden gegevens zodanig opgedeeld dat de infrastructuur flexibel kan worden aangepast aan de gegevensomvang. Daaruit ontstond het populaire Open Source-project Hadoop, dat tegenwoordig naast in-memory en NoSQL-databases voor ongestructureerde gegevens de standaard is voor de Big Data-technologie. Op het gebied van bedrijfstoepassingen zette SAP de ontwikkeling in gang met de op in-memory technologie gebaseerde SAP-HANA-database (High Performance Analytic Appliance). Het hart van de Big Data-analyse wordt gevormd door modellen en algoritmen die erop ingericht 3

4 zijn om samenhangen in de gegevensbergen te lokaliseren en patronen en overeenkomsten te herkennen. Deze predictive of Business Analysisoplossingen helpen niet alleen om snel en exact een beeld van het heden te schetsen, maar ook om voorspellingen te doen en zo prognoses voor toekomstige ontwikkelingen te geven. Dat gebeurt op basis van statistische en stochastische methoden, gegevensmodellen en simulaties met best case- en worst case-scenario s, waarbij nieuwe beroepen ontstaan zoals data scientist. Business goals related to decision-making capabilities and agility/speed are significantly connected to a majority of respondents big data strategies and initiatives. (5) To a significant extent (4) (3) To a moderate extent (2) (1) To a limited extent Bron: How Organisations are approaching Big Data, IDG, September 2013 (200 respondenten uit ondernemingen met meer dan 100 medewerkers in Brazilië, Nederland, Oostenrijk, de VS, Zuid-Afrika en Zwitserland) Increasing speed of decision-making Increasing business agility Improving the quality of decision-making Improving the speed of response to IT security issues Improving planning and forecasting capabilities Meeting regulatory/compliance requirements New customer acquisition/retention Using immediate market feedback to improve customer satisfaction Building new business partnerships Improving internal communication Developing new products/services and revenue streams Strengthening existing business partnerships Improving finance/accounting and procurement processes Reducing CAPEX Reducing OPEX To what extent is your organization s big data strategy/big data initiatives connected to each of the following business goals? Base: 155 qualified respondents who have implemented or have plans to implement big data projects (figures in per cent) About half of all respondents have either already deployed or are in the process of implementing big data projects at their organizations. Already deployed/implemented big data initiatives In the process of implementing big data projects Planning to implement big data projects over the next 12 months Planning to implement big data projects within the next months We have no immediate plans to implement big data projects Bron: How Organisations are approaching Big Data, IDG, September 2013 At what stage is your organization currently with the planning and rollout of big data projects? Base: 200 qualified respondents (figures in per cent) 4

5 Data to decisions: de zes stappen Hoe ontstaat zinvolle informatie uit de grote hoeveelheid ongestructureerde tekst-, video- en verbruiksgegevens van Twitter en Facebook? Er ligt een technisch complexe weg tussen de gegevens die binnenkomen bij het bedrijf en de verwerkte informatie die managers gebruiken als basis voor het nemen van beslissingen. Er vinden talloze selectie-, verwerkings- en analyseprocessen plaats. Analytics-expert Ken McLaughlin geeft, na evaluatie van meerdere casestudy s, in zijn blog Data to Decisions zes concrete stappen voor het genereren van beslissingen op basis van Business Analytics-databases. Stap 1: Een doel definiëren Een duidelijk gedefinieerd doel moet aan twee eisen voldoen: het moet bereikbaar en meetbaar zijn. De verzendkosten voor producten met 15 procent verlagen is bijvoorbeeld een duidelijk geformuleerd doel. Stap 2: Alternatieven modelleren Het doel bepaalt de richting, geeft de alternatieven en wijst de weg naar het bereiken van het doel. Voorbeeld: Kosten voor een goedkope verlader versus Kosten voor een geautomatiseerd afwikkelingsproces zijn mogelijke alternatieven. Stap 3: Vereiste gegevens bepalen Vaststellen van de gegevens en statistieken die nodig zijn voor de verschillende alternatieven. In het voorbeeld: eerdere verzendkosten en software- en hardwarekosten voor geautomatiseerde processen. Stap 4: Gegevens verzamelen en organiseren Om de modellen te kunnen evalueren, moeten eerst gegevens worden verzameld en georganiseerd. Stap 5: Gegevens analyseren Voor de daadwerkelijke evaluatie moeten de juiste analysetechniek en vervolgens het beste modelalternatief worden gekozen. Stap 6: Beslissen en uitvoeren Ten slotte moet de actie worden uitgevoerd die de beste resultaten opleverde en moeten de werkelijke resultaten worden gemeten en geregistreerd. Welke risico s zijn er? Een centrale vraag met betrekking tot Big Data is de vraag naar de gegevenskwaliteit: zijn er gegevens die meerdere keren voorkomen, bevatten de gegevens fouten of zijn ze inconsistent, ontbreken er hele gegevenssets? De gebruiker is zich in het algemeen bewust van de betekenis van deze vraag, blijkt uit een onderzoek van Omikron Data Quality. Volgens dat onderzoek gaat 39 procent van de ondervraagden er vanuit dat Big Data-benaderingen tot mislukken gedoemd zijn als de gegevens van slechte kwaliteit zijn. Het is duidelijk dat met een grotere hoeveelheid gegevens de statistische significantie stijgt en men ook beter kan vertrouwen op de resultaten van BIanalyses, volgens het onderzoek. Maar als de uitgangsgegevens al niet kloppen, dubbel of inconsistent zijn, wordt die significantie bedrieglijk: in het ergste geval heb je dan wel wiskundig consistente en schijnbaar duidelijke resultaten, maar ze zijn feitelijk onjuist. Als er dan uit de analyseresultaten ook nog acties worden afgeleid, wat uiteindelijk het doel van BI is, zijn negatieve gevolgen onvermijdelijk. (Bron: Omikron Data Quality*) Voor juiste analyses en prognoses moet de basis, de gegevens, dus kloppen. Binnen het kader van het zogenaamde ETL-proces (Extract, Transform, Load) van de klassieke BI zijn er beproefde manieren en methodes voor het opschonen van vervuilde gegevens voordat de informatie in het datawarehouse terechtkomt. Daarbij horen profiling, cleansing en verrijken en afstemmen met referentiegegevens. 5

6 De uitdaging van datasilo s Een andere essentiële uitdaging (of verdere kernvraag) bij het omgaan met Big Data is de verdeling van de gegevens over parallelle systemen. Enerzijds beheersen, om historische redenen, gegevenssilo s uit bijvoorbeeld CRM-, ERP- en andere systemen nog altijd de architectuur van het gegevensonderhoud, en steeds vaker moeten ze ook de archivering van oude gegevens overnemen. Anderzijds wijzen veel bedrijven door de steeds groter wordende gegevensvolumes de resulterende gegevensstroom alleen nog toe aan verschillende opslaglocaties, zonder ze eerst te verwerken en transformeren. Deze verdeelde en heterogene gegevensverwerkings- en -opslagstructuren zijn niet economisch en niet effectief voor potentiële gegevensanalyses. Ze verhinderen de uitwisseling en integratie van gegevens en maken een holistische benadering van gegevensbeheer moeilijker. Een oplossing kan hier komen van moderne integratietechnologieën, waarmee de gestructureerde, ongestructureerde en semigestructureerde gegevens uit de verschillende bronnen tot één integraal bestanddeel van de bedrijfsbrede gegevens-beheerstrategie worden gemaakt. Hierbij boren softwareoplossingen de gegevensbronnen binnen het hele bedrijf aan. De gegevens worden gelezen en geëxtraheerd en in het daarvoor bestemde opslagsysteem geladen. Bij de volgende stap worden deze gegevens in gegevensmodellen geïmporteerd, met andere gegevens uit andere bronnen verrijkt en vervolgens geëvalueerd. Cloudsystemen zorgen daarbij voor opslagcapaciteit voor grote hoeveelheden gegevens. Geen Big Data zonder vakmensen Voor het succesvol inzetten van Big Data-analyses zijn niet alleen geschikte technologieën nodig, maar ook competent vakpersoneel. Big Data Analytics kan alleen worden uitgevoerd met hoog gekwalificeerde specialisten, die de tools en technologieën beheersen en tegelijkertijd in staat zijn de eisen van het vakgebied te begrijpen en IT-matig te implementeren. In 2003 benoemde Capital One de eerste CDO in de branche. Sindsdien verschijnt de CDO-functie geleidelijk aan steeds vaker op executive-overzichten, vooral bij grote publieke instellingen die worden overspoeld met gegevens. Volgens Gartner heeft 2 procent van de bedrijven wereldwijd een CDO ingesteld. Bij grote bedrijven is dat 6 procent. In 2017 zal het aandeel, volgens de prognose, 20 procent zijn. In Europa is de CDO nog relatief onbekend. Of het echt nodig is om een CDO aan te stellen is omstreden, vooral omdat de functie niet exact is omschreven. Wel dringend nodig zijn echter Big Data-experts, die feitelijk met de gegevens werken. Deze IT-experts moeten andere vaardigheden hebben dan de vakmensen voor conventionele IT-systemen. Naast de technische eisen moeten deze specialisten kunnen omgaan met statistische en stochastische methodes en analytische modellen, en beschikken over een stevige knowhow van de branche. De Experton Group pleit daarom voor nieuwe beroepen, zoals data scientists en data artists. Een data scientist is een gegevensexpert die analysemethodes definieert en de gegevens analyseert. Hij moet breed zijn opgeleid, met kennis van wiskunde en stochastiek, grondbeginselen van het programmeren, SQL en databases, informatietechnologie en netwerken. De voorbereiding en visualisatie komen vervolgens voor rekening van de data artist. Deze is opgeleid op het gebied van grafisch design, psychologie, wat wiskunde, IT en communicatie. Deze beroepen vormen zogezegd de kern van het Big Data-personeel. Deze kerngroep wordt aangevuld met andere nieuwe beroepen, die allemaal worden weergegeven in de tabel op de volgende pagina. In de VS is enige tijd geleden de Chief Data Officer (CDO) op C-niveau ingevoerd. Het zwaartepunt van deze functie ligt bij het beheer van gegevens als activa en bij het omzetten in concrete bedrijfswaarde. 6

7 Big Data-beroepen Functie Inhoud Vereiste knowhow Data scientist Definieert welke analysevormen het beste geschikt zijn en welke ruwe gegevens nodig zijn, en evalueert deze Wiskunde, stochastiek, programmeren, SQL en databases, informatietechnologie en netwerken Data artist Presenteert de evaluaties op een begrijpelijke manier in de vorm van diagrammen en grafieken Grafisch design, psychologie, wiskunde, IT en communicatie Data architect Maakt gegevensmodellen en definieert wanneer welke analysetools moeten worden gebruikt Databases, gegevensanalyse, BI Gegevensingenieur Ziet toe op hardware en software, met name de analyse-systemen en de netwerkcomponenten Hardware- en softwarekennis, programmeren Information broker Verkrijgt informatie en stelt deze ter beschikking, bijvoorbeeld door klantgegevens of inhouse-gegevensbestanden van verschillende bronnen beschikbaar te maken Databases, communicatie, psychologie Wie Big Data-specialisten opleidt Op dit moment kunnen bedrijven echter nauwelijks op dit soort personeel terugvallen. Data scientist en data artist zijn beroepen waarvoor mensen binnen een twee- of driejarige beroeps-opleiding kunnen worden opgeleid, maar die door het brede karakter nu nog niet bestaan, zegt Holm Landrock, Senior Advisor van de Experton Group. Er zijn inderdaad maar weinig bedrijven en organisaties die zich inzetten voor een opleiding voor data scientists en data artists van een grondige opleiding kan geen sprake zijn. IT-bedrijven zoals SAS, EMC en Oracle bieden op zijn minst scholingen en trainingen op dit gebied aan. Ook de Duitse onderzoeksorganisatie Fraunhofer biedt actief trainingen voor data scientists aan. Maar deze snelcursussen zijn een druppel op een gloeiende plaat. De Experton Group beveelt de ICT-branche daarom aan om zo snel mogelijk samen met opleidingsinstellingen (hogescholen, technische scholen, brancheorganisaties en ook de Kamers van Koophandel) nieuwe functiebeschrijvingen te maken. Het opleiden van medewerkers voor de functie van data scientist en andere nieuwe beroepen is geen liefdadigheid, maar een goede basis voor toekomstige Big Dataprojecten en daaruit voortvloeiende blijvende zakelijke successen. 7

8 Welke Big Data-oplossingen zijn er? Er is geen standaardoplossing, maar de afgelopen jaren zijn er verwerkingstechnieken uitgekristalliseerd die nu en de komende jaren als basis dienen voor Big Data-analyses. De ideale manier om de grote hoeveelheid gegevens onder controle te krijgen is het oeroude principe van verdeel en heers. Computertaken worden daarvoor in vele kleine deeltaken ontleed en over meerdere servers verdeeld. Als de-facto standaard voor distributed computing zegeviert het door Google ontwikkelde MapReduce-algoritme. Een typische MapReduce-toepassing berekent enkele terabytes aan gegevens op duizenden machines. MapReduce wordt in de praktijk gebruikt met de softwarebibliotheek Apache Hadoop. Hadoop, dat gegevens in kleinere porties verdeelt en die parallel bewerkt op standaardcomputers, wordt momenteel gezien als de branchestandaard voor Big Dataomgevingen. Met Hadoop kon de Chinese telecomprovider China Mobil bijvoorbeeld het gebruiksgedrag en de verwachte churn-rate van alle klanten analyseren. Met de eerder gebruikte scale up -oplossing kon het bedrijf slechts de gegevens van ongeveer tien procent van de klanten evalueren. Nu konden alle klantgegevens worden meegenomen, zodat de churn-rate met gerichte marketingactiviteiten kon worden verminderd. About two-thirds of respondents are extremely/very likely to consider using or to continue to use in-memory databases. (5) Extremely likely (4) Very likely (3) Somewhat likely (2) Not very likely (1) Not at all likely Not familiar with this type of solution In-memory databases (e.g., SAP HANA, Oracle Exadata) Log file analysis software NoSQL databases Columnar databases Hadoop/MapReduce Bron: How Organisations are approaching Big Data, IDG, September 2013 How likely are you to consider using or to continue to use each of the following big data solutions? Base: 155 qualified respondents who have implemented or have plans to implement big data projects (figures in per cent) In-memory voor realtime-analyses Een Hadoop-cluster kan echter niet alle Big Datataken oplossen. Als de gegevens op een vaste schijf staan, kannibaliseert langzame databasetoegang de tijd die met het parallelliseren is gewonnen. Voor een snellere verwerking van extreem grote hoeveelheden gegevens zijn daarom in-memory databases ontwikkeld. Deze databases slaan de gegevens rechtstreeks in het werkgeheugen (RAM) op en roepen ze daaruit op. Daarmee zijn ze circa 1000 keer sneller dan met de conventionele schijftechnologie. Om maximale prestaties te behalen, laden inmemory databases daarom het gehele gegevensvolume, samen met de databasetoepassingen, in het hoofdgeheugen, dat natuurlijk groot genoeg moet zijn. Op die manier kan de analyse van bedrijfsgegevens nagenoeg in real-time wor- 8

9 den uitgevoerd, in plaats van dat het dagen of weken duurt. Met het intussen erg populaire HANA (High Performance Analytic Appliance) biedt SAP bijvoorbeeld een eigen, op in-memory techniek gebaseerde databasetechnologie, die halverwege 2010 door de geestelijke vader Hasso Plattner en CTO Vishal Sikka van SAP werd ontwikkeld als high-performanceplatform voor de analytische bewerking van grote hoeveelheden gegevens. Ook databasespecialist Oracle biedt inmiddels met Exadata een op in-memory techniek gebaseerd database-systeem aan. In-memory databases zijn intussen geen niche-onderwerp meer. Volgens een door TNS-Infratest in opdracht van T-Systems uitgevoerd onderzoek gebruikt 43 procent van de Duitse bedrijven al inmemory technologieën voor het evalueren van gegevens, of is dat in de nabije toekomst van plan. 90 procent van de gebruikers heeft daar goede of zeer goede ervaringen mee. (Bron: T-Systems New Study*) De meerderheid van de Duitse bedrijven ziet inmemory methodes vooral als aanvullende module voor tijd-kritische analyses. Al bijna 20 procent van de bedrijven ziet er al een belangrijk antwoord in op de uitdagingen van Big Data. Deze bedrijven verwachten dat in-memory systemen een centraal onderdeel van gegevensanalyseomgevingen worden. Voor ongestructureerde gegevens zijn er daarnaast technieken als NoSQL-databases. NoSQL is daarbij een verzamelbegrip voor niet-relationele database-systemen. Tegelijkertijd is het de naam van een beweging weg van de relationele databases naar nieuwe of vergeten databasemodellen. NoS- QL-database-systemen kunnen ongestructureerde gegevens zoals teksten, audiobestanden, video s en beeldmateriaal efficiënt opslaan en verwerken. Overall, respondents believe that in-memory databases best address big data s challenges, but there are significant differences by region. Respondents in EMEA are significantly more likely to favor in-memory databases (60%), compared to only 22% in the US and 14% in Brazil. In-memory databases (e.g., SAP, HANA, Oracle Exadata) NoSQL databases Log file analysis software Columnar databases Hadoop/MapReduce Not sure Bron: How Organisations are approaching Big Data, IDG, September 2013 Which of the following solutions do you believe would best address the challenges associated with big data? Base: 147 qualified respondents who are familiar with two or more big data solutions shown in Q.3 (figures in per cent) Make or buy? Een laatste uitdaging op de weg naar Big Datasucces is de huidige marktsituatie voor Big Dataoplossingen. Meerdere dienstverleners bieden softwaretools op basis van Hadoop aan. Voorbeelden zijn Cloudera, Hortonworks, Datameer en HStreaming, maar ook grote namen als IBM, Intel en EMC. De leveranciers stuiten echter allemaal op dezelfde grenzen. Geen enkele leverancier heeft gestandaardiseerde brancheoplossingen die snel kunnen worden aangepast aan de eisen van de klant. Vaak moeten de systemen in speciale projecten samen met de klant worden ontwikkeld. 9

10 Voor bedrijven die de technologie willen gebruiken, vormt dit een klassieke make or buy -beslissing. Als analyses slechts één keer worden uitgevoerd of als er relatief grote schommelingen in het gegevensvolume of in de vraag naar analyses zijn, dan is het voordeliger om terug te vallen op cloud-based infrastructuren dan om te investeren in eigen hardware. De grootste Hadoop-cluster van Duitsland bevindt zich momenteel in het data-center van T-Systems in München. Bedrijven krijgen hier Big Data of Analytics-as-a-Service toegesneden op het relevante tijdstip en de behoefte. Op middellange tot lange termijn moeten bedrijven echter zelf zorgen voor gegevensbeheer, omdat anders een groot deel van de waardevolle informatie verloren gaat. Alleen als er voortdurend met de gegevens wordt gewerkt, bij het testen van hypotheses en het observeren van veranderingen kan het volledige potentieel van Big Data worden benut. Big Data-oplossingen worden zo een succesfactor, maar ze vergen ook een gerichte transformatie in de richting van de cloud, om de benodigde Big Data-technologieën naadloos in de bestaande infrastructuur te kunnen integreren. Bedrijven moeten bereid zijn aan de bal te blijven en nieuwe ontwikkelingen te integreren. Eén enkel gegevensreservoir dat de Big Data-uitdagingen centraal en ongecompliceerd oplost, zal er ook in de toekomst niet zijn. Naar de mening van Andreas Zilch, analist van de Experton Group, zullen altijd alleen deeloplossingen mogelijk zijn. Dé superoplossing voor Big Data zal er niet komen. De komende tijd worden massief-parallelle systemen verwacht, die door parallelle datacrunching nog omvangrijkere gegevens in nog kortere tijd kunnen analyseren dan met de huidige methodes mogelijk is. Conclusie Om in zeer concurrerende markten met steeds korter wordende productiecycli te kunnen overleven of zelfs te kunnen groeien, moeten bedrijven marktaandelen en verkoopresultaten veilig stellen. Het juiste gebruik van IT maakt daarbij het verschil tussen winnaars en verliezers. Alleen wie heel dicht bij zijn klanten staat, de wensen van de klanten exact kent, Business en IT nauw koppelt en uitlijnt, kan op de lange termijn zijn concurrentiepositie behouden. Bedrijven moeten daarnaast ook in staat zijn om snel goed voorbereide beslissingen te nemen en proactief te handelen. Zo staan ze nu voor de uitdaging om een extreem groeiend gegevensvolume uit steeds meer verschillende gegevensbronnen in steeds kortere tijd te verwerken. Deze gegevens moeten vervolgens worden geanalyseerd, zodat de beslissingen van het bedrijf kunnen worden ondersteund met betere cijfers, gegevens en feiten. *Bronnen: Artegic Marketing in the Digital Age, 2013 Experton Die Entwicklung von Big Data im Jahr 2012 (Experton Big Data) Gartner Big Data Opportunities, New Answers and New Questions, April 2013 (Gartner Big Data) Gartner PI Gartner Reveals Top Predictions for IT-Organizations and Users for 2012 and Beyond (Gartner PI) IDC Storage in Deutschland 2013 (IDC Storage) McKinsey Big data: The next frontier for innovation, competition, and productivity (McKinsey Big Data) Omikron Datenqualität wird zur Herausforderung von Big-Data-Strategien (Omikron Data Quality) SAS-onderzoek Most firms say business analytics boosts decision-making process (SAS Desicion Making) T-Systems-onderzoek Quo vadis Big Data (T-Systems Big Data) T-Systems-PI Neue Studie: Big Data im Fokus der ICT-Entscheider (T-Systems New Study) IDG Business Media GmbH, Germany 1/

BIG DATA. 4 vragen over Big Data

BIG DATA. 4 vragen over Big Data 4 vragen over Big Data Dit ebook geeft in het kort antwoorden op 4 vragen omtrent Big Data. BIG DATA Wat is Big Data? Hoe zet ik een Big Data Strategie op? Wat is het verschil tussen Big Data en BI? Wat

Nadere informatie

Aandachtspunten bij de transitie naar een Big Data-omgeving

Aandachtspunten bij de transitie naar een Big Data-omgeving Aandachtspunten bij de transitie naar een Big Data-omgeving Organisaties worden steeds meer voor de uitdaging gesteld om grote volumes aan data te verwerken en op te slaan. Het gemiddelde volume aan data

Nadere informatie

Big Data: wat is het en waarom is het belangrijk?

Big Data: wat is het en waarom is het belangrijk? Big Data: wat is het en waarom is het belangrijk? 01000111101001110111001100110110011001 Hoeveelheid 10x Toename van de hoeveelheid data elke vijf jaar Big Data Snelheid 4.3 Aantal verbonden apparaten

Nadere informatie

(Big) Data in het sociaal domein

(Big) Data in het sociaal domein (Big) Data in het sociaal domein Congres Sociaal: sturen op gemeentelijke ambities 03-11-2016 Even voorstellen Laudy Konings Lkonings@deloitte.nl 06 1100 3917 Romain Dohmen rdohmen@deloitte.nl 06 2078

Nadere informatie

Big Data en Variabele Data Printing

Big Data en Variabele Data Printing Big Data en Variabele Data Printing Roelof Janssen Definitie Big Data Verwerken en interpreteren van grote en/of gevarieerde dataverzamelingen Doug Laney, Gartner: groeiend volume van data Socialmedia

Nadere informatie

De cloud die gebouwd is voor uw onderneming.

De cloud die gebouwd is voor uw onderneming. De cloud die gebouwd is voor uw onderneming. Dit is de Microsoft Cloud. Elke onderneming is uniek. Van gezondheidszorg tot de detailhandel, van fabricage tot financiële dienstverlening: geen twee ondernemingen

Nadere informatie

Big Data en Testen samen in een veranderend speelveld. Testnet 10 april 2014 Paul Rakké

Big Data en Testen samen in een veranderend speelveld. Testnet 10 april 2014 Paul Rakké Big Data en Testen samen in een veranderend speelveld Testnet 10 april 2014 Paul Rakké Kernvraag Is het testen van Big Data omgevingen, applicaties en de data anders dan het testen van meer traditionele

Nadere informatie

Business Intelligence. Toepassing BI Database en Datawarehouse BI proces BI Organisatie Implementatie BI

Business Intelligence. Toepassing BI Database en Datawarehouse BI proces BI Organisatie Implementatie BI Business Intelligence Toepassing BI Database en Datawarehouse BI proces BI Organisatie Implementatie BI Toepassing BI (Operationele) sturing Financieel (BBSC) Performance NIET voor ondersteuning proces

Nadere informatie

Masterproeven 2012-2013 Wireless & Cable Research Group (WiCa)

Masterproeven 2012-2013 Wireless & Cable Research Group (WiCa) Masterproeven 2012-2013 Wireless & Cable Research Group (WiCa) Aanbevelingssystemen Vakgroep Informatietechnologie Onderzoeksgroep WiCa WiCa Wireless 13 onderzoekers Cable 3 onderzoekers Fysische laag

Nadere informatie

XTREMIO WAT IS HET OORDEEL VAN DE GEBRUIKER?

XTREMIO WAT IS HET OORDEEL VAN DE GEBRUIKER? WAT IS HET OORDEEL VAN DE GEBRUIKER? POWERED BY INHOUDSOPGAVE Inleiding 02 Wat zijn de redenen tot aanschaf? 03 Wat levert XtremIO organisaties in de praktijk op? 03 Voor welke bedrijfskritische applicaties

Nadere informatie

Breng uw socialmedia-prestaties naar een hoger niveau met krachtige socialmedia-analyses

Breng uw socialmedia-prestaties naar een hoger niveau met krachtige socialmedia-analyses LexisNexis Social Analytics MOGELIJK GEMAAKT POWERED DOOR BY Breng uw socialmedia-prestaties naar een hoger niveau met krachtige socialmedia-analyses Met deze tool kunnen bedrijven en PR- en marketingbureaus

Nadere informatie

Het Analytical Capability Maturity Model

Het Analytical Capability Maturity Model Het Analytical Capability Maturity Model De weg naar volwassenheid op het gebied van Business Intelligence. WHITEPAPER In deze whitepaper: Wat is het Analytical Capability Maturity Model (ACMM)? Een analyse

Nadere informatie

De Digitale Transformatie en de impact op IT. Capgemini Edwin Leinse

De Digitale Transformatie en de impact op IT. Capgemini Edwin Leinse De Digitale Transformatie en de impact op IT Capgemini Edwin Leinse 40+ countries and 120+ nationalities (As of December 31, 2015) North America 16 034 Latin America 9 363 Europe 62 301 Middle-East & Africa

Nadere informatie

Internet of Everything (IoE) Top 10 inzichten uit de Cisco-enquête IoE Value Index (Index voor IoE-waarde) onder besluitvormers uit 12 landen

Internet of Everything (IoE) Top 10 inzichten uit de Cisco-enquête IoE Value Index (Index voor IoE-waarde) onder besluitvormers uit 12 landen Internet of Everything (IoE) Top 10 inzichten uit de Cisco-enquête IoE Value Index (Index voor IoE-waarde) onder 7.500 besluitvormers uit 12 landen Joseph Bradley Jeff Loucks Andy Noronha James Macaulay

Nadere informatie

BUSINESS INTELLIGENCE

BUSINESS INTELLIGENCE BUSINESS INTELLIGENCE IT is peoples business Inhoudsopgave 1 HET TEAM 2 ONZE DIENSTEN 3 BI VOLWASSENHEIDS MODEL 4 DE NIVEAUS Start klein Groei Professionaliseer Wees bepalend Voor meer informatie of een

Nadere informatie

Gratis kaart. Complete en betaalbare MKB-oplossing

Gratis kaart. Complete en betaalbare MKB-oplossing Complete en betaalbare MKB-oplossing De Oracle Business Intelligence Suite is een open en complete oplossing waarmee u iedereen binnen de organisatie van de juiste informatie kunt voorzien: De gegevens

Nadere informatie

Haal het beste uit uw gegevens met geïntegreerde Business Intelligence

Haal het beste uit uw gegevens met geïntegreerde Business Intelligence Exact Insights powered by QlikView Haal het beste uit uw gegevens met geïntegreerde Business Intelligence Met Exact Insights zet u grote hoeveelheden data moeiteloos om in organisatiebrede KPI s en trends.

Nadere informatie

Begrippenlijst Inzicht in de wereld van big data, marketing en analyse

Begrippenlijst Inzicht in de wereld van big data, marketing en analyse Begrippenlijst Inzicht in de wereld van big data, marketing en analyse 4orange, 13 oktober 2015 Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl 2 Inhoud Achtergrond & Aanleiding... 3 A... 3 B...

Nadere informatie

Self Service BI. de business

Self Service BI. de business BI in de praktijk Self Service BI Breng de kracht van BI naar de business Luc Alix Sogeti Nederland B.V. Redenen voor Business Intelligence Sneller kunnen beslissen 42 % Beter kunnen beslissen 42 % Concurrentieel

Nadere informatie

Hoe intelligent of dom is Nederland? De resultaten van het Nationaal BI Survey 2006

Hoe intelligent of dom is Nederland? De resultaten van het Nationaal BI Survey 2006 Hoe intelligent of dom is Nederland? De resultaten van het Nationaal BI Survey 2006 in samenwerking met: dinsdag 11 december 2007 Passionned 2003-2007 1 Uitleg De diapresentatie toont de meest opmerkelijke

Nadere informatie

Executive Briefing Gaining Business Benefits from Cloud Computing De Public Cloud wordt aantrekkelijker

Executive Briefing Gaining Business Benefits from Cloud Computing De Public Cloud wordt aantrekkelijker De Public Cloud wordt aantrekkelijker In association with Cloud Computing wordt in organisaties binnen de EMEA-regio steeds vaker de standaard technologie. Weliswaar geven ondernemingen nog altijd de voorkeur

Nadere informatie

Magnutude 2012 Efficient BI. 18 september Joost de Ruyter van Steveninck

Magnutude 2012 Efficient BI. 18 september Joost de Ruyter van Steveninck Magnutude 2012 Efficient BI 18 september Joost de Ruyter van Steveninck 2 Inhoud Is BI nog niet efficiënt? Trends in BI Efficient BI: de trends in praktijk 3 Feedback van de gebruiker Informatie behoefte

Nadere informatie

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware INTEGRATIE CONTINUE INNOVATIE WORKFLOW ONDERSTEUNING ABECON-CONSULTANCY OVER ABECON Microsoft Dynamics Nieuwe kansen in een veranderende media wereld Standaard

Nadere informatie

De financiële impact van BYOD

De financiële impact van BYOD De financiële impact van BYOD Top 10 inzichten uit het wereldwijde -onderzoek Jeff Loucks / Richard Medcalf Lauren Buckalew / Fabio Faria Het aantal BYOD-apparaten in de zes landen van ons onderzoek zal

Nadere informatie

Van big data naar smart data. Stappenplan voor B2B leadgeneratie.

Van big data naar smart data. Stappenplan voor B2B leadgeneratie. Van big data naar smart data. Stappenplan voor B2B leadgeneratie. Van big data naar smart data Door big data te verzamelen en om te zetten in werkelijk bruikbare smart data creëert u nieuwe inzichten,

Nadere informatie

Managementinformatiesysteem

Managementinformatiesysteem Managementinformatiesysteem (aanvulling bij hele boek) Het opzetten van een managementinformatiesysteem Wanneer je een werkstuk moet maken, bijvoorbeeld over de houding van de Nederlanders ten opzichte

Nadere informatie

Begrippenlijst Inzicht in de wereld van big data, marketing en analyse

Begrippenlijst Inzicht in de wereld van big data, marketing en analyse Begrippenlijst Inzicht in de wereld van big data, marketing en analyse 4orange, 2017 Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl 2 Inhoud Achtergrond & Aanleiding... 3 A... 3 B... 3 C... 3

Nadere informatie

Mijn kennismaking met SAP BusinessObjects Cloud

Mijn kennismaking met SAP BusinessObjects Cloud Door Maarten Kooijman, November 2016? Mijn kennismaking met SAP BusinessObjects Cloud Op dit moment zijn er veel nieuwe ontwikkelingen op het gebied van cloud analytics en business intelligence. Eén van

Nadere informatie

Executive Briefing Managing Data Center Performance 2013 en verder

Executive Briefing Managing Data Center Performance 2013 en verder Managing Data Center Performance 2013 en verder Voor bedrijven in het economische gebied EMEA is de grootste uitdaging bij de exploitatie van hun rekencentra het zorgen voor de beschikbaarheid van services

Nadere informatie

HET SUCCES VAN QLIKVIEW. Breda, 31 augustus 2011 Leon de Ridder, UNIT4

HET SUCCES VAN QLIKVIEW. Breda, 31 augustus 2011 Leon de Ridder, UNIT4 HET SUCCES VAN QLIKVIEW Breda, 31 augustus 2011 Leon de Ridder, UNIT4 UNIT4 BI SOLUTIONS Leon de Ridder UNIT4, beursgenoteerd, 24 landen Specialist in BI & Financial Management Sinds 1996 actief, > 800

Nadere informatie

Rapport Credit Management Software 2015-2016. Presentatie: Marcel Wiedenbrugge

Rapport Credit Management Software 2015-2016. Presentatie: Marcel Wiedenbrugge Rapport Credit Management Software 2015-2016 Presentatie: Marcel Wiedenbrugge Credit Expo, 5 november 2015 Agenda 1. Het rapport Credit Management Software 2. CMS. De huidige stand van zaken 3. Hoe ziet

Nadere informatie

IBM Cognos Performance 2010

IBM Cognos Performance 2010 IBM Cognos Performance 2010 Smart Decisions. Better Results. De Meervaart, Amsterdam Woensdag 10 november 2010 09.30-18.15 uur Kom naar IBM Cognos Performance 2010 op 10 november in Amsterdam 33% meer

Nadere informatie

Case Closed. Foto: Roy Beusker

Case Closed. Foto: Roy Beusker Case Closed Foto: Roy Beusker De Nationale Postcode Loterij, de Sponsor Bingo Loterij en de BankGiro Loterij vormen gezamenlijk de Goede Doelen Loterijen in Nederland. Deze loterijen streven ernaar een

Nadere informatie

Profiteer van veranderende technologieën

Profiteer van veranderende technologieën Profiteer van veranderende technologieën Lees hoe Managed Services Providers u kunnen helpen profiteren van de nieuwste ontwikkelingen Uitdagingen en kansen in veranderende technologieën Ontwikkelingen

Nadere informatie

Reference case Atlas Copco. Atlas Copco gebruikt Vodafone M2M om wereldwijd de klantondersteuning te verbeteren. Vodafone Power to you

Reference case Atlas Copco. Atlas Copco gebruikt Vodafone M2M om wereldwijd de klantondersteuning te verbeteren. Vodafone Power to you Atlas Copco gebruikt Vodafone M2M om wereldwijd de klantondersteuning te verbeteren Vodafone Power to you Atlas Copco gebruikt Vodafone M2M om wereldwijd de klantondersteuning te verbeteren Atlas Copco

Nadere informatie

KIM. Slimme acties ondernemen

KIM. Slimme acties ondernemen KIM Slimme acties ondernemen CONTROLE KWIJT? Herkent u dit soort ervaringen ook? Uw organisatie heeft allerlei systemen in huis, maar Niemand weet echt meer hoe het systeem exact werkt Voor kleine wijzigingen

Nadere informatie

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen E-resultaat aanpak Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen 2010 ContentForces Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Hello, are we your marketing analytics partner?

Hello, are we your marketing analytics partner? Hello, are we your marketing analytics partner? Travel Energy Vergroot het marktaandeel in de specifieke product categorieen door de effectiviteit te optimaliseren van het acquisitie budget. Analiseer

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 4 ERP-systemen: verkoop en marketing. Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 4 ERP-systemen: verkoop en marketing. Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 4 ERP-systemen: verkoop en marketing Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen Inzicht krijgen in de werking van de

Nadere informatie

IBM; dataopslag; storage; infrastructuur; analytics; architectuur; big data

IBM; dataopslag; storage; infrastructuur; analytics; architectuur; big data Asset 1 van 10 Big Data Analytics voor Dummies Gepubliceerd op 30 june 2014 Gelimiteerde editie van de populaire Dummies-reeks, speciaal voor managers. Het boek legt uit waarom Big Data Analytics van cruciaal

Nadere informatie

TradeCloud Supply Chain Platform

TradeCloud Supply Chain Platform TradeCloud Supply Chain Platform Voorspelbaar inkopen & produceren Hogere marges Kortere doorlooptijden Sneller reageren op marktveranderingen Productiebedrijven & groothandel concurreren op flexibiliteit,

Nadere informatie

Verschillende softwaresystemen

Verschillende softwaresystemen Verschillende softwaresystemen 4orange, 2016 Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl 2 Verschillende software systemen CRM, Leadmanagement CRM Lead management tools Microsoft Dynamics CRM,

Nadere informatie

Architecten-debat 21 juni 2006 PI GvIB Themamiddag. Renato Kuiper. Principal Consultant Information Security

Architecten-debat 21 juni 2006 PI GvIB Themamiddag. Renato Kuiper. Principal Consultant Information Security Architecten-debat 21 juni 2006 PI GvIB Themamiddag Renato Kuiper Principal Consultant Information Security 1 De spreker Principal Consultant Information Security Hoofdredacteur Informatiebeveiliging 15

Nadere informatie

Het flash datacenter: moderne uitdagingen opgelost

Het flash datacenter: moderne uitdagingen opgelost moderne uitdagingen opgelost Inhoud Moderne datacenters, moderne uitdagingen 03 Versnel uw datacenter 04 Niet alleen snel, maar ook veilig 05 IBM FlashSystem Family 06 2 Moderne datacenters, moderne uitdagingen

Nadere informatie

Factsheet KICKSTARTERS Mirabeau

Factsheet KICKSTARTERS Mirabeau Factsheet KICKSTARTERS Mirabeau KICKSTARTERS We lanceren binnen twee maanden een nieuw digitaal platform waarmee u in hoog tempo business value genereert. De digitale transformatie is in volle gang. Consumenten

Nadere informatie

Incore Solutions Learning By Doing

Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Gestart in November 2007 Consultants zijn ervaren met bedrijfsprocessen en met Business Intelligence Alle expertise onder 1 dak voor een succesvolle

Nadere informatie

ALLIANDER. Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces

ALLIANDER. Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces ALLIANDER Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces Alliander NV beheert energie netwerken die gas en elektriciteit distribueren naar grote delen van Nederland voor huizen, transport,

Nadere informatie

Rapport Onderzoek Visie en ambitie van ICT professionals. In opdracht van:

Rapport Onderzoek Visie en ambitie van ICT professionals. In opdracht van: Rapport Onderzoek Visie en ambitie van ICT professionals In opdracht van: IDG Nederland Arianna Ardia Sr Marktonderzoeker/ Marketing & Sales analist Mei 2011 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting p. 2 2. Opzet

Nadere informatie

Data transformeren naar actiegerichte inzichten REPORTS ANALYTICS

Data transformeren naar actiegerichte inzichten REPORTS ANALYTICS Data transformeren naar actiegerichte inzichten REPORTS to ANALYTICS Voordelen Voor de Business professional Vanaf dag 1 heb je waardevolle inzichten die voor een jumpstart van uw business intelligence

Nadere informatie

DIGITAAL WERKEN OP WEG NAAR 2020

DIGITAAL WERKEN OP WEG NAAR 2020 DIGITAAL WERKEN OP WEG NAAR 2020 Doclogic Full Service Partner Digitaal Werken Richard Dobbe Senior Sales Consultant Even voorstellen Doclogic 1999-2009 Decos Richard Dobbe Senior Sales Consultant Autonomy

Nadere informatie

Van Samenhang naar Verbinding

Van Samenhang naar Verbinding Van Samenhang naar Verbinding Sogeti Page 2 VAN SAMENHANG NAAR VERBINDING Keuzes, keuzes, keuzes. Wie wordt niet horendol van alle technologische ontwikkelingen. Degene die het hoofd koel houdt is de winnaar.

Nadere informatie

D&B Connect. Het maatwerk procesplatform in SAP voor de beoordeling van uw zakenpartners

D&B Connect. Het maatwerk procesplatform in SAP voor de beoordeling van uw zakenpartners Het maatwerk procesplatform in SAP voor de beoordeling van uw zakenpartners Snelle en betrouwbare beslissingsprocessen in SAP D&B Connect is een geïntegreerd procesmanagementplatform voor SAP. Met dit

Nadere informatie

Workshop Low Cost High Value Service Delivery Models

Workshop Low Cost High Value Service Delivery Models Workshop Low Cost High Value Service Delivery Models 9 februari 2012 2011 - All rights reserved Noventum Service Management Consultants Ltd. 1 Low Cost High Value Service Delivery Models Low cost delivery

Nadere informatie

OpenText RightFax. Intuitive Business Intelligence. Whitepaper. BI/Dashboard oplossing voor OpenText RightFax

OpenText RightFax. Intuitive Business Intelligence. Whitepaper. BI/Dashboard oplossing voor OpenText RightFax OpenText RightFax Intuitive Business Intelligence Whitepaper BI/Dashboard oplossing voor OpenText RightFax Beschrijving van de oplossing, functionaliteit & implementatie Inhoud 1 Introductie 2 Kenmerken

Nadere informatie

SAP OPLOSSINGEN VOOR CUSTOMER ENGAGEMENT DE VOLGENDE STAP IN CRM

SAP OPLOSSINGEN VOOR CUSTOMER ENGAGEMENT DE VOLGENDE STAP IN CRM OPLOSSINGEN VOOR CUSTOMER ENGAGEMENT DE VOLGENDE STAP IN CRM oplossingen voor customer engagement en commerce tillen CRM naar een hoger niveau. Dankzij de volledige integratie van marketing, commerce,

Nadere informatie

WORLDWIDE MONITORING & CONTROL

WORLDWIDE MONITORING & CONTROL WORLDWIDE MONITORING & CONTROL HOE ZORGT U VOOR PROACTIEVE ONDERHOUD EN SERVICE? 2 KANSEN EN BEDREIGINGEN VAN DEZE TIJD Globalisering: Digitalisering: Customization: Automatisering: Technologieën: Internationaal

Nadere informatie

Retail analytics. Business Intelligence Cloud Services

Retail analytics. Business Intelligence Cloud Services Retail analytics Business Intelligence Cloud Services Retail Analytics De juiste informatie op het juiste tijdstip Insights Krijg antwoorden! Tegenwoordig worden Retail organisaties geconfronteerd met

Nadere informatie

Lean Six-Sigma. HealthRatio Operational Excellence

Lean Six-Sigma. HealthRatio Operational Excellence Lean Six-Sigma HealthRatio Operational Excellence De zorg werkt in een roerige omgeving Veel veranderingen leggen extra druk op zorginstellingen om goedkoper, efficiënter en transparanter te kunnen werken.

Nadere informatie

BEGRIJP, VERGELIJK EN VERKLAAR UW DATA MET DATAVISUALISATIE POWERED BY

BEGRIJP, VERGELIJK EN VERKLAAR UW DATA MET DATAVISUALISATIE POWERED BY BEGRIJP, VERGELIJK EN VERKLAAR UW DATA MET DATAVISUALISATIE SNELLERE INZICHTEN MET DATAVISUALISATIE Met de uitdrukking een beeld zegt meer dan duizend woorden bent u wellicht bekend. Beelden vertellen

Nadere informatie

CaseMaster CRM Customer Relationship Management

CaseMaster CRM Customer Relationship Management CaseMaster CRM Customer Relationship Management CaseMaster CRM Meer omzet uit uw bestaande of nieuwe relaties halen of een klantprofiel samenstellen doormiddel van een analyse op het aankoopgedrag en vervolg

Nadere informatie

RISK ASSESSMENTS. A Must Do, or.

RISK ASSESSMENTS. A Must Do, or. RISK ASSESSMENTS A Must Do, or. NCSC LIAISON CSA Waar gaan we naar toe Mobile Social Cloud Big Data By 2016 smartphones and tablets will put power In the pockets of a billion global consumers Millennials

Nadere informatie

Investors in People. Willem E.A.J. Scheepers MBA

Investors in People. Willem E.A.J. Scheepers MBA Investors in People. Willem E.A.J. Scheepers MBA LINCOLN STEFFENS I have seen the future and it works IiP = Meer dan Opleiden! (veel meer.) Recent Onderzoek Informeel Leren ( Research voor Onderwijs &

Nadere informatie

End-note. Sven Noomen Wouter Heutmekers

End-note. Sven Noomen Wouter Heutmekers End-note Sven Noomen Wouter Heutmekers 2 Ok, en morgenvroeg? Voorstellen 25111978 14 8 4 6 23 25031981 12 3 1 1339 3 Think BIG Act SMALL 2011 Scale FAST 4 5 6 Visie & strategie Strategie Ondersteuning

Nadere informatie

Minor Data Science (NIOC april)

Minor Data Science (NIOC april) Minor Data Science 2015-2016 (NIOC 2015-23 april) Tony Busker, Jan Kroon en Sunil Choenni (Instituut voor Communicatie, Media- en Informatietechnologie, Hoegeschool Rotterdam) Sunil Choenni en Mortaza

Nadere informatie

MAAK KENNIS MET SAP CRYSTAL SOLUTIONS!

MAAK KENNIS MET SAP CRYSTAL SOLUTIONS! De voordelen van Business Intelligence zijn te groot om te negeren. Snelle, betrouwbare en concrete informatie verbetert niet alleen de bedrijfsprestaties doordat de mogelijkheden in de markt beter worden

Nadere informatie

Victor-Jan Leurs ceo

Victor-Jan Leurs ceo Victor-Jan Leurs ceo Wie is Caase? ontstaan uit Computer SOS (1988) 4 vestigingen, 80 medewerkers The Cloud Integrator in Benelux Partner Van Microsoft & IBM Belangrijkste Benelux partner van Google Wat

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management Exact Synergy Enterprise Krachtiger Financieel Management 1 Inleiding Waar gaat het om? Makkelijke vragen zijn vaak het moeilijkst te beantwoorden. Als het hectische tijden zijn, moet u soms veel beslissingen

Nadere informatie

DEFINITIE BIG DATA VAN GARTNER OVER PUUR DATA

DEFINITIE BIG DATA VAN GARTNER OVER PUUR DATA 2 OVER PUUR DATA Puur Data is specialist op het gebied van next generation Big Data Analytics solutions. Wij kunnen u helpen bij het opzetten van een strategie omtrent big data: wat wilt u bereiken en

Nadere informatie

DATA-AQUILAE. Slimmer met DATA Miniseminar Gebiedsmodellen CORSTENS INFORMATIE-ARCHITECTUUR 31 maart 2015

DATA-AQUILAE. Slimmer met DATA Miniseminar Gebiedsmodellen CORSTENS INFORMATIE-ARCHITECTUUR 31 maart 2015 DATA-AQUILAE Slimmer met DATA Miniseminar Gebiedsmodellen CORSTENS INFORMATIE-ARCHITECTUUR 31 maart 2015 Ad Steenbakkers a.steenbakkers@data-aquilae.nl Begrippenkader Open, Big, Linked Data Wereld van

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 9 Supply Chain Management en de emarkt

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 9 Supply Chain Management en de emarkt Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 9 Supply Chain Management en de emarkt Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen Inzicht krijgen in de koppelingen

Nadere informatie

Trends en gevolgen voor kwaliteitsmanagement. 3 oktober 2011. de kwaliteitsmanager krijgt de handreiking met lean.

Trends en gevolgen voor kwaliteitsmanagement. 3 oktober 2011. de kwaliteitsmanager krijgt de handreiking met lean. Even voorstellen De Week van Kwaliteitsmanagement Trends en gevolgen voor kwaliteitsmanagement 3 oktober 2011 Barry Derksen Business & IT Trends Institute Barry Derksen, Directeur BITTI B.V., Bedrijf met

Nadere informatie

Factsheet BEHEER CONSULTANCY Managed Services

Factsheet BEHEER CONSULTANCY Managed Services Factsheet BEHEER CONSULTANCY Managed Services BEHEER CONSULTANCY Managed Services We geven gedegen advies om de beschikbaarheid van uw platform en daarmee de user experience te verbeteren. Inclusief concrete

Nadere informatie

WELKOM BIJ TELEPERFORMANCE SHOPPING TOMORROW

WELKOM BIJ TELEPERFORMANCE SHOPPING TOMORROW WELKOM BIJ TELEPERFORMANCE SHOPPING TOMORROW 175.000 30% 1.6 miljard Shopping 2020 6 Shopping 2020 Hoofdstuk 28 Social Services Shopping 2020 7 Retail in het social media tijdperk 2. Social Services in

Nadere informatie

De impact van automatisering op het Nederlandse onderwijs

De impact van automatisering op het Nederlandse onderwijs De impact van automatisering op het Nederlandse onderwijs Een verkenning op basis van data-analyse Amsterdam, september 2016 Leiden we op tot werkloosheid? De impact van automatisering op het onderwijs

Nadere informatie

Enterprise Portfolio Management

Enterprise Portfolio Management Enterprise Portfolio Management Strategische besluitvorming vanuit integraal overzicht op alle portfolio s 22 Mei 2014 Jan-Willem Boere Vind goud in uw organisatie met Enterprise Portfolio Management 2

Nadere informatie

Factsheet Backup on demand

Factsheet Backup on demand Factsheet Backup on demand Backup on Demand Uw data altijd veilig Data zijn waardevol voor uw organisatie. U wilt ze dan ook, mocht er iets gebeuren, goed onder handbereik hebben. Aan de andere kant groeit

Nadere informatie

CMM 3: levert het wat op?

CMM 3: levert het wat op? CMM 3: levert het wat op? Philips Analytical De noodzaak en voordelen van Software Process Improvement Wie is Philips Analytical? Waarom is voor ons software proces verbetering zo essentieel? Hoe hebben

Nadere informatie

Caag CRM. info@caagcrm.nl www.caagcrm.nl. Informatie Brochure

Caag CRM. info@caagcrm.nl www.caagcrm.nl. Informatie Brochure Caag CRM info@caagcrm.nl www.caagcrm.nl Informatie Brochure Over Ons Caag CRM is een cloud- based software onderneming. Onze kracht ligt in het ontwikkelen van slimme software oplossingen gebaseerd op

Nadere informatie

Best Practice Seminar 14 NOVEMBER 2013

Best Practice Seminar 14 NOVEMBER 2013 Best Practice Seminar 14 NOVEMBER 2013 14.00: Welkom Best Practice Seminar 14.10: Centraal PMO als middelpunt van projecten en programma s Yvonne Veenma, Stedin 14.50: Pauze 15.30: Governance in een Enterprise

Nadere informatie

LCA, wat kan je er mee. Sustainability consultant gaasbeek@pre sustainability.com

LCA, wat kan je er mee. Sustainability consultant gaasbeek@pre sustainability.com LCA, wat kan je er mee Anne Gaasbeek Anne Gaasbeek Sustainability consultant gaasbeek@pre sustainability.com PRé Consultants PRé is pionier i van LCA sinds 1990; ontwikkelaar van Ecoindicator and ReCiPe

Nadere informatie

Introductie in flowcharts

Introductie in flowcharts Introductie in flowcharts Flow Charts Een flow chart kan gebruikt worden om: Processen definieren en analyseren. Een beeld vormen van een proces voor analyse, discussie of communicatie. Het definieren,

Nadere informatie

Positionering en idee ontwikkeling. zondag 2 december 12

Positionering en idee ontwikkeling. zondag 2 december 12 Positionering en idee ontwikkeling Agenda Review presentaties Customer Journey Positionering Van Cover Story naar Ideeën HKJ s Forced-Fit Huiswerk Customer Journey Vragen? Hoe was het bezoek? Customer

Nadere informatie

Hoe de strijd tussen Marketing en Verkoop oplossen?

Hoe de strijd tussen Marketing en Verkoop oplossen? Hoe de strijd tussen Marketing en Verkoop oplossen? voorstellen Chris Goes van Affekt: 3 x 3 Vraagstukken Hoedanigheid - Marketing management Consultant - Verkoop management Opleider/trainer-coach - Innovatie

Nadere informatie

Workshop: Selection of the perfect S&OP software. Freek Aertsen Martin Daudey

Workshop: Selection of the perfect S&OP software. Freek Aertsen Martin Daudey Workshop: Selection of the perfect S&OP software Freek Aertsen Martin Daudey How to become successful in S&OP Processes Tools People 2 3 The magic quadrant! Traditional view on software ERP?? Forecasting

Nadere informatie

www.pwc.nl Focus op uw business met Big Data Strategische en operationele kansen verzilveren

www.pwc.nl Focus op uw business met Big Data Strategische en operationele kansen verzilveren www.pwc.nl Focus op uw business met Big Data Strategische en operationele kansen verzilveren Intelligence at the moment voor goede strategische beslissingen Big Data belooft intelligence at the moment:

Nadere informatie

Internet of Everything (IoE) Top 10 inzichten uit de Value at Stake-analyse (Analyse potentiële waarde) van IoE voor de publieke sector door Cisco

Internet of Everything (IoE) Top 10 inzichten uit de Value at Stake-analyse (Analyse potentiële waarde) van IoE voor de publieke sector door Cisco Internet of Everything (IoE) Top 10 inzichten uit de Value at Stake-analyse (Analyse potentiële waarde) van IoE voor de publieke sector door Cisco Joseph Bradley Christopher Reberger Amitabh Dixit Vishal

Nadere informatie

de overgang van traditionele naar digitale verwerking van post en documenten Marc Charlier manager corporate communications

de overgang van traditionele naar digitale verwerking van post en documenten Marc Charlier manager corporate communications de overgang van traditionele naar digitale verwerking van post en documenten Marc Charlier manager corporate communications BCT Partners for Value Introductie BCT ECM (Enterprise Content Management) Het

Nadere informatie

MS Dynamics 365 voor MKB

MS Dynamics 365 voor MKB MS Dynamics 365 voor MKB MS Dynamics 365 voor MKB Doel van deze presentatie Door kennisdeling onze relaties in staat stellen de juiste softwarebeslissingen te maken om hun bedrijf door te ontwikkelen Ik

Nadere informatie

Voorkom pijnlijke verrassingen Nieuwe Controleaanpak Belastingdienst. Presentator: Remko Geveke

Voorkom pijnlijke verrassingen Nieuwe Controleaanpak Belastingdienst. Presentator: Remko Geveke Voorkom pijnlijke verrassingen Nieuwe Controleaanpak Belastingdienst Presentator: Remko Geveke Start webinar: 08:30 uur Agenda Nieuwe Controleaanpak Belastingdienst Verticaal Toezicht vs. Horizontaal Toezicht

Nadere informatie

GfK Twitter TV ratings

GfK Twitter TV ratings GfK Twitter TV ratings Paul van Niekerk GfK 31 maart 2015 1 Agenda 1 2 3 GfK Audience Measurement Trends in kijken en keuze voor TV-content GfK Twitter TV ratings 2 GfK Audience Measurement 3 Video optie

Nadere informatie

Business Proces en Social Media

Business Proces en Social Media Business Proces en Social Media G L O M I D C O 1 1 1.1 Inleiding Social media zoals Facebook, LinkedIn en Twitter hebben een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt. Sterker nog, ze zijn niet meer weg te

Nadere informatie

Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit

Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit Beheer kan efficiënter en met hogere kwaliteit Leveranciers van beheertools en organisaties die IT-beheer uitvoeren prijzen

Nadere informatie

In 3 stappen naar de juiste keuze voor marketing software

In 3 stappen naar de juiste keuze voor marketing software In 3 stappen naar de juiste keuze voor marketing software 4orange, 2014 Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl 2 Hoe kunnen de juiste keuzes voor marketing software gemaakt worden? In

Nadere informatie

Big Data bij de Rabobank

Big Data bij de Rabobank Big Data bij de Rabobank Platform Klantgericht Ondernemen, 19 sept 2012 Marcel Kuil en Hilde van Hulten Onderwerpen Big Data bij Rabobank; Wat en waarom? Roadmap Aanleiding Doelstelling Aanpak Inrichting

Nadere informatie

The Control Room of the Future

The Control Room of the Future Even voorstellen: Prodek Automation products Opgericht in 2001 Importeur / distributeur Opleiding / levering / advies / consultancy / dienstverlening Joop de Kwant Directeur Hoe ziet de toekomstige controle

Nadere informatie

Factsheet INSIGHTS Mirabeau

Factsheet INSIGHTS Mirabeau Factsheet INSIGHTS Mirabeau INSIGHTS Mirabeau Organisaties die de user experience optimaliseren op basis van data zijn de winnaars van morgen. Met het online platform als belangrijkste verkoopkanaal en

Nadere informatie

Data Driven Defensie. Kooy Symposium 2016 AI en Big Data. Prof.dr. Paul C. van Fenema. Nederlandse Defensie Academie

Data Driven Defensie. Kooy Symposium 2016 AI en Big Data. Prof.dr. Paul C. van Fenema. Nederlandse Defensie Academie Data Driven Defensie Prof.dr. Paul C. van Fenema Kooy Symposium 2016 AI en Big Data Nederlandse Defensie Academie Niet noodzakelijkerwijs opinie van het Ministerie van Defensie hicago Telefoonlijn 311

Nadere informatie

Door eenvoudiger beheer en lagere Opex stappen meer organisaties over op softwaregedefinieerde storage

Door eenvoudiger beheer en lagere Opex stappen meer organisaties over op softwaregedefinieerde storage Door eenvoudiger beheer en lagere Opex stappen meer organisaties over op softwaregedefinieerde storage Volgens een nieuwe studie stimuleren financiële en operationele voordelen de snelle overstap. OVERZICHT

Nadere informatie

De convergentie naar gemak. Hans Bos, Microsoft @hansbos, hans.bos@microsoft.com

De convergentie naar gemak. Hans Bos, Microsoft @hansbos, hans.bos@microsoft.com De convergentie naar gemak Hans Bos, Microsoft @hansbos, hans.bos@microsoft.com ge mak (het; o) 1. kalmte, bedaardheid: iem. op zijn gemak stellen kalm laten worden 2. het vermogen iets zonder moeite te

Nadere informatie