Management Decision Making van 'Nice to Know' naar 'Need to Know'

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Management Decision Making van 'Nice to Know' naar 'Need to Know'"

Transcriptie

1 Informatiemanagement: Lessons Learned, rekenvoorbeelden en valkuilen Management Decision Making van 'Nice to Know' naar 'Need to Know' White Paper Deel 2 (2012) Gepubliceerd door Auteur: Peter Reij Jupiterhof EA Maarn Nederland T

2 I. Executive Summary Linio White Paper van 'Nice to Know' naar 'Need to Know' Deel 2 Management krijgt in veel gevallen onvoldoende kwalitatieve informatie om adequate beslissingen te kunnen nemen; men werkt met beperkte en onvolledige managementinformatie. Dit is ongeacht de sector of branche, en onafhankelijk van de softwareapplicaties, analyse-tools of technische systemen. In de praktijk speelt deze problematiek zowel bij startende ondernemingen als bij de meer 'mature' bedrijven. De oplossing bestaat uit een effectieve aanpak met de volgende zes stappen: 1. Het vaststellen welke stuurparameters er gelden (KPI s en KRI s). 2. Analyse en beoordeling van noodzakelijke data en bepalen van definities. 3. Datakwaliteit vaststellen en verbeteren, plus herzien van dataprocessen. 4. Formeren van een Reporting Council (of rapportageteam), en borgen van deze methodiek. 5. Inrichten rapportageproces en beheer, gevolgd door opzetten van effectieve rapportages. 6. Interne communicatie voor management én stakeholders. Deze benadering werkt en resulteert in extra omzet, kostenreductie, verlaging van werkkapitaal en verbetering van EBITDA! Referenties van verschillende bedrijven geven een beeld van de resultaten die dit in de praktijk oplevert. Verder tonen twee voorbeelden het gebruik van een rekenmodel met realistische cijfers. De financiële effecten zijn weergegeven voor een onderneming met 100,- miljoen en voor een met 10,- miljoen omzet. In deze White Paper komen Lessons Learned uit de praktijk van informatiemanagement aan de orde. Naast de rekenvoorbeelden is er aandacht voor potentiële valkuilen en risico s, en voor aanbevelingen om die te vermijden. Dit is het tweede deel van een serie White Papers die Linio uitgeeft over informatiemanagement en Management Decision Making. Deel 1 werd in 2011 gepubliceerd en gaat over de problematiek van informatiemanagement en managementbeslissingen, en de verstandige aanpak daarvan. Deel 3 is in voorbereiding en bespreekt de opzet van een Reporting Council en Best Practises op het gebied van Management Decision Making. Over Linio is een onafhankelijk bedrijf dat zich onder andere richt op Information Management, met als doel het verbeteren van Management Decision Making en Business Intelligence. Vanuit een brede internationale ervaring heeft Linio een praktische kijk op deze materie. Zonder een voorkeur uit te spreken voor softwareapplicaties, analysetools of andere technische kunstjes : het (commerciële) succes van de onderneming en het functioneren van het management staat voorop. Het faciliteren van de juiste 'gereedschappen' voor managers, om betere beslissingen te nemen en daarmee de onderneming of het bedrijf (profit, non-profit of not-for-profit) effectiever te besturen. Dat is waar Linio voor staat! 2

3 II. Oplossen van managementproblematiek Inleiding In de eerste White Paper van Linio werd de problematiek van informatiemanagement en Management Decision Making duidelijk: management krijgt onvoldoende kwalitatieve informatie om adequate beslissingen te kunnen nemen; men werkt met beperkte en onvolledige managementinformatie. Dit is ongeacht de sector of branche, en onafhankelijk van de softwareapplicaties, analyse-tools of technische systemen voor Business Intelligence. Een misvatting is dat BI puur bij de ICT afdeling belegd zou moeten worden. Mede ingegeven door initiële en vaak forse investeringen voor technische componenten: ontwerp, bouw en inrichting van een datawarehouse met specifieke koppelingen naar bronsystemen om benodigde data samen te brengen. De technische uitrusting is dan wel opgeleverd en blijft eigendom van ICT, maar de business heeft geen toegang tot gewenste managementinformatie. In de praktijk speelt de geschetste problematiek bij startende ondernemingen en bij de meer 'mature' bedrijven (profit, non-profit of not-for-profit). Ervaring leert, ook in de praktijk van Linio, dat er in hoofdzaak zes stappen nodig zijn om het management informatie systeem (MIS) en daarmee de Business Decision Making voor managers fundamenteel te verbeteren. Doel is immers het faciliteren van de juiste 'gereedschappen', om adequate beslissingen te nemen en daarmee de onderneming of het bedrijf effectiever te besturen. Anders gezegd: Have the right information available throughout the organisation, for the right staff, at the right moment, in the correct format, to manage the company in the preferred direction. Het betreft de volgende zes stappen: 1- Vaststellen welke stuurparameters voor de business gelden (KPI s en KRI s): a. Bepalen van relevante stuurparameters voor de onderneming. b. Bewustzijn over het belang van Nice-to-Know vs. Need-to-Know. c. Afstemmen met senior management welke business drivers geldig zijn. d. Definiëren van de business case, opstellen van een plan-van-aanpak en afspreken van verwachtingen. Toewijzen van verantwoordelijkheden en bevoegdheden. 2- Analyse, beoordelen en aanpassen van noodzakelijke data (o.a. data-audit): a. Uitvoeren van een data-audit of quick scan. b. Beschikbaarheid bepalen van relevante data. c. Werkzaamheden voor evalueren en verbeteren van datakwaliteit en dataverrijking. 3- Processen vaststellen/verbeteren: a. Optimaliseren van dataprocessen: advies over verbeteren van dataprocessen en datakwaliteit, alsmede het borgen van datakwaliteit. b. Listmanagement: querying en selectiewerk in database omgevingen (o.a. marketing en supply chain). Afstemmen waar men deze activiteiten uitvoert en wie dit doet. c. Gerelateerde activiteiten (door derden): advies en inrichting van ETL, DWH, datamarts, incl. architectuur. 4- Organisatie: a. Structureren van huidige rapportages; samenstellen van een Reporting Grid. b. Organiseren van een Reporting Council of rapportageteam, ook wel Business Intelligence Competence Center genoemd (in de derde White Paper van Linio over informatiemanagement komt dit nader aan de orde). c. Bewaken van processen, rollen en verantwoordelijkheden. d. Projectbegeleiding van alle activiteiten binnen deze zes stappen. e. Outsourcing of insourcing: dit geldt als een mogelijk alternatief bij beperkte interne deskundigheid of ontbrekende resources. 3

4 5- Inrichten rapportageproces en beheer, plus opzetten van effectieve rapportages: a. Definities (+ borgen!) van parameters, data en informatie binnen het gehele bedrijf. b. Ontwerpen, ontwikkelen en implementeren van rapportages en (marketing) management dashboards: prototyping, ontwikkeling en productie. c. Bepalen wie rapporten bouwt, wijzigt, gebruikt. d. Huisregels voor het aanpassen van standaard rapportages (KRI s en KPI s, dashboards, scorecards) en creëren van nieuwe rapporten. e. Toegangsregels tot data: autorisatie. f. Naamgeving, categorieën e.d. g. Borging van oplossingen binnen het bedrijf + versiebeheer. h. Verzendlijstbeheer en distributie van rapportages. 6- Interne communicatie rond Information Management: a. Verkrijgen van user acceptance in de gehele organisatie. b. Bewustmaking van veranderingen: welke rapportages gebruikt men nu, wat zijn de beperkingen, welke onderwerpen zijn hierbij te verbeteren en welke wijzigingen mogen gebruikers in de nieuwe situatie verwachten. c. Managen van interne veranderingen: hulp inroepen van interne ambassadeurs, presentaties door senior management en super-users, die verbeteringen en voordelen van de veranderingen op operationeel niveau verduidelijken. Lessons Learned: ervaringen uit de praktijk samengevat In de praktijk blijken zo n 60% van Business Intelligence en informatiemanagement projecten te mislukken of gedeeltelijk te falen. Oorzaak: onzorgvuldige planning, problemen met datakwaliteit, gebrekkig projectmanagement, missen van deadlines en onduidelijke vereisten (lees business requirements). Hier zijn de volgende lessen uit te trekken. Lessons Learned 1: Focus op Business Value De eerste stap van de genoemde zes vormt de basis van het succesvol verbeteren van informatiemanagement. Het is een absolute voorwaarde om met de overige vijf stappen in passende volgorde een goed resultaat te bereiken. Senior management dient duidelijk inzicht te hebben in relevante stuurparameters van het bedrijf; betrokkenheid van deze managers bij informatiemanagement is een must! Heldere communicatie over de zogenaamde Source of Truth; afspraken over welke databronnen gebruikt worden en over de definities van data en informatie. Er geldt in het gehele bedrijf slechts één waarheid. Het is noodzakelijk expertise binnen de onderneming (subject matter experts) te betrekken bij het gehele traject van informatiemanagement en BI. Hanteer een complete, realistische en duidelijke planning (plan-van-aanpak). Communiceer eenduidige over de projectvoortgang rond informatiemanagement en de behaalde successen: verbetering van winstgevendheid, vermindering van kosten, verhoogde klanttevredenheid en het bereiken van concurrentievoorsprong. Voorbeeld Handelsonderneming ABC begon haar aanpak van informatiemanagement met het vaststellen van de belangrijkste Kritische Resultaat Indicatoren, waaronder omzet, winst, uren, contractwaarde en voorraad. Per KRI werden werkgroepen gevormd, die de KRI s volgens een standaardindeling beschreven (zie KPI/KRI-indeling). Er werd vastgesteld wie verantwoordelijk zijn voor deze KRI. Vervolgens bouwde men het benodigde dashboard, met gebruik van actuele data uit het ERP-systeem. De Reporting Council bewaakte de algehele voortgang per werkgroep bij deze aanpak, alsmede de definities en de kwaliteit. Bij eventuele wijzigingen van rapportages (die de business nodig achtte) speelde deze council een centrale rol. Een van de betrokkenen bij dit bedrijf geeft aan dat niet alles van tevoren is te ondervangen. Bij ons is het een interatief proces en er blijken gaandeweg toch nog wijzigingen nodig te zijn. 4

5 Oorspronkelijke definities worden herzien en dat zorgt nu eenmaal voor meerwerk. Dit is eigenlijk niet te voorkomen in dit soort projecten en de Reporting Council gaat hier heel praktisch mee om. Wij zijn echt wijzer geworden met voortschrijdend inzicht. Een veelgehoorde waarschuwing, ook bij dit bedrijf, is dat men niet tientallen parameters hanteert. We kunnen alles trachten te automatiseren, maar ergens trekken we een grens. Bedenk dus van tevoren wat je echt belangrijk vindt en maak goede afspraken over wat je wel en niet in je rapportages op wilt nemen. Nog een andere tip: Focus je op één KPI tegelijk en niet op alle KPI s in een keer, anders gaat de focus verloren. Door ze één voor één aan te pakken, behandel je de materie in een keer en kun je een KPI netjes afronden voor je naar de volgende gaat. Uiteindelijk geeft dit het beste en snelste resultaat. Lessons Learned 2: Datakwaliteit is cruciaal voor betrouwbare informatie De kwaliteit van bedrijfsgegevens is een van de meest elementaire onderdelen van betrouwbare managementinformatie. Recent Nederlands onderzoek naar datakwaliteit toont dat rond 35% van de zakelijke beslissers de huidige data binnen hun informatiesystemen en datawarehouse wantrouwt! Het is daarom noodzakelijk data en bronsystemen te analyseren en te beoordelen. Bij aanvang van een BI-verbetertraject, maar ook periodiek. Er zijn voorbeelden van bedrijven waar met steekproeven elke week structureel gekeken wordt naar datakwaliteit. Een bekende manier om dit uit te voeren is een data-audit of quick scan, en omvat een technische en functionele controle: a. Bepalen of data relevant is en de juiste referenties heeft van bronnen en tabellen (o.a. controles van formaten en domeinen). b. Vaststellen of data consistent en compleet is, en welke incompleet (zoals vullingsgraad van velden, minimum/maximum waarden en doublures). c. Beoordelen van betrouwbaarheid, geldigheid en toegankelijkheid. d. Analyseren of data voldoet aan de zogenaamde business rules. e. Controle van dataprocessen en gegevensbeheer: bijvoorbeeld de manier waarop klanten of gebruikers data invoeren en de wijze van datamigratie vanuit verschillende bronbestanden. Een data-audit moet duidelijk maken welke wijzigingen en verbeteringen nodig zijn. Hieruit volgt dan de keuze voor een specifieke aanpak om datakwaliteit en dataverrijking te verbeteren. Lessons Learned 3: BI vraagstukken ICT- of business-problemen? Managementrapportage moet vanuit de business komen en niet vanuit de mogelijkheden die (IT-)systemen bieden. Men is zich ervan bewust dat de oplossing niet gezocht moet worden in het BI-systeem zelf: dus niet in het softwarepakket, datawarehouse of andere technische componenten. De verbeteringen liggen op het raakvlak tussen ICT en de business. Het is essentieel dat ook senior management weet heeft van de definities en inhoud van de aangepaste, maatwerk rapportages : het is immers verantwoordelijk voor beslissingen die lager in de organisatie genomen worden. Betrokkenheid vanuit de bedrijfstop met de juiste managementinformatie toont het commitment dat de gehele organisatie behoort te hebben. Voorbeeld De directie (CEO) van een internationaal mediabedrijf (met o.a. specialistische uitgeverijen) verzoekt de CFO, voor een brede groep managers, KPI s beschikbaar te maken. De bestaande stuurparameters met verkoopaantallen voldoen niet, rapportages zijn te beperkt en de business dient meer inzicht te krijgen in wat men werkelijk presteert. Hoe is dit aan te pakken? Wie worden er betrokken en hoe snel kan men werken? Wie bewaakt de nieuwe KPI s en rapportages die beschikbaar zijn? De directie heeft kennelijk geen zicht op een juiste benadering en kan ook (nog) niet aangeven welke besturingsinformatie men wil. Bij het bespreken van een dergelijk plan-van-aanpak met directieleden moet er duidelijkheid zijn over de transitie van data-naar-informatie-naar kennis-naar-beslissingen. Het bekende adagium Nice-to-Know vs. Need-to-Know komt weer aan de orde. 5

6 Naast deze betrokkenheid van hogerhand speelt de hele gebruikersorganisatie een belangrijke rol bij veranderingen van informatiemanagement. Communicatie naar alle gebruikers is essentieel voor acceptatie en succesvolle uitrol: dit vraagt om duidelijkheid over de verwachtingen, het nut van veranderingen en wat dit voor de individuele medewerker betekent. Kortom, de basis van succesvol change management. Cruciaal is een eenduidig beeld te hebben over de stuurparameters: men kijkt naar o.a. omzet per productgroep, netto marge per publicatie, kostprijzen en kostentoewijzingen. Dit vormt het startpunt van het business navigation project, geaccordeerd door de directie. De Reporting Council krijgt van senior management de officiële opdracht en informeert bij voorkeur wekelijks de CFO en tweewekelijks de directie, gedurende de eerste vier maanden. Praktijkvoorbeelden en rekenmodel Ervaring leert dat met bovenstaande aanpak de Business Decision Making voor managers fundamenteel is te verbeteren, onafhankelijk van de softwareapplicaties, analyse tools of technische systemen. Dit geldt voor diverse branches en sectoren, zowel voor Business Intelligence als voor Marketing Intelligence en Customer Intelligence. In uiteenlopende situaties resulteert deze aanpak in financiële voordelen en besparingen: de volgende praktijkvoorbeelden geven aan welke dat zijn. Concrete voorbeelden uit de praktijk Branche: Verzekeringen Door verbeterde kwaliteit van klantendata blijken er opmerkelijk minder fouten en doublures op te treden bij het klantcontact. De vermindering van irritaties bij de klanten is opvallend: na ongeveer 7 maanden is het verloop van huidige klanten van 11% naar 9% gedaald. Daarbij is ruim ,- bespaard aan correcties van klantdata. Tijdsduur voor veranderingstraject: 7 maanden. Branche: Loterijen Kwaliteit van gegevens over geboortedata en adressen van relaties is vrij slecht; van ongeveer 35-40% is de geboortedatum onbekend en in 60-65% van de gevallen vrijwel zeker onjuist (deze relaties zijn wel erg vaak op 1 januari jarig!). Dit betekent dat direct marketing, gericht op retentie, een stuk moeilijker en duurder wordt. Met een strategie van Customer Intimacy wordt het dan vrij lastig om relaties/klanten bijvoorbeeld met hun verjaardag te feliciteren. Verder kan men sommige klanten alleen per brief benaderen en dat is relatief kostbaar. De hedendaagse benadering per kost aanmerkelijk minder geld. Tijdsduur voor veranderingstraject: niet van toepassing. Branche: Bankwezen De werkgroep Customer Intelligence (afdeling Marketing) moet bepalen welke tactische beslissingen er nodig zijn om succesvol specifieke klantengroepen te behouden; per jaar blijkt er 12% te vertrekken naar de concurrentie. Het is onduidelijk wat het rendement is van de huidige marketingbestedingen. Na het bepalen, definiëren en vastleggen van een viertal specifieke marketingstuurparameters worden deze nu in maandelijkse rapportages weergegeven en effectief gebruikt: Percentage van het marketingbudget besteed aan klantretentie. Maandomzet per nieuwe klant (het begrip nieuwe klant is nu helder en eenduidig gedefinieerd). Omzetratio online-verkoop/verkoop via klantenservice. Actuele marketinguitgaven t.o.v. budget Door verbeterde kwaliteit van klantendata blijken er minder fouten en doublures te ontstaan bij het klantcontact: na 7 maanden is het verloop van 12% naar 10% gedaald. De gerealiseerde besparing van het totale marketingbudget is dan circa ,-. Tijdsduur voor project: 8 maanden. 6

7 Branche: Telecom Sales management, de service- en klachtenafdeling en business management gebruiken totaal 281 rapporten: daarvan blijken er 29 doublures te zijn, 47 niet langer van toepassing, 135 verouderd en 7 ongedefinieerd. Van de resterende 63 gewenste rapporten is slechts in 60% van de gevallen bruikbare documentatie beschikbaar. Een rationalisatie volgt van rapportages, passend bij het CRM-datamodel, informatiebehoeften en stuurparameters: het betreft ca klanten in de zakelijke markt. Afstemming met gebruikersgroepen volgt; de rapportagestructuur en definities zijn nu vastgelegd. Daarna worden nieuwe rapportages gebouwd in het vernieuwde CRM-systeem. Aanzienlijke kostenbesparingen (schattingen tussen ,- en ,- per jaar) voor IT, mede door het wegvallen van onderhoud en productie van overbodige rapporten. Er ontstaat een efficiëntieverbetering en verhoogde transparantie voor gebruikers en business analisten. En de basis is gelegd voor snel en efficiënt aanpassen van bestaande rapportages en voor het creëren van nieuwe rapporten. Tijdsduur voor veranderingstraject: 5 maanden. Branche: Telecom Een verbeteringopdracht voor managementrapportages omvat een grondige aanpassing van dataprocessen, naast uniformiteit van definities en rapportages. Dit is dringend nodig omdat veel rapporten zeer arbeidsintensief zijn, een enorme werkdruk veroorzaken en geen essentiële informatie bevatten voor de verschillende managers. Een diepgaande analyse van business requirements brengt duidelijkheid, ook over de juiste definities en de datakwaliteit. Diverse overbodige Excel rapporten worden geëlimineerd. Een stappenplan helpt bij het oplossen van knelpunten rond de benodigde databronnen en bij het bouwen van verbeterde rapportages, die voortaan automatisch beschikbaar zijn. Deze aanpak resulteert in een besparing van ten minste 3 FTE's op jaarbasis. Tijdsduur van project: 8 maanden. Branche: Chemische Industrie EMEA hoofdkantoor Het marketingteam kiest voor Product Line Rationalisation om het voorraadniveau (=werkkapitaal) te verlagen. Een cross-functional-team (product managers - IT Supply Chain Analyst) neemt het initiatief. Data-analyses en calculaties volgens GMROI-methode blijken een effectieve aanpak. Met transparante financiële data en dit rekenmodel is het resultaat in het 1e jaar ruim 7 miljoen vermindering van werkkapitaal door reducties van voorraadvolumes en voorraadwaarde. Tijdsduur voor implementatie: 3 maanden. Branche: Media/Uitgeverijen Regelmatig is van klanten de contactinformatie niet te achterhalen of slechts op algemeen niveau bekend, terwijl producten (= abonnementen) wel correct bij de klant worden bezorgd. Abonnementsprijzen zijn vaak onbekend en gemaakte afspraken voor elektronische producten (exacte titels, aantal gebruikers etc.) worden niet volledig geregistreerd. Essentiële klantinzichten ontbreken en rapportages geven daarom een onjuist beeld. Gevolg: management heeft een onvolledig overzicht van opbrengsten en kosten, en kan geen correcte beslissingen nemen op basis van deze incomplete informatie. Een andere constatering is dat in het Data Warehouse sommige velden bij mutaties overschreven worden en de historie niet goed wordt bewaard. Opvallend is een willekeurige beslissing in het verleden met tamelijk grote nasleep. Zo is de datum van een fusie (10 jaar geleden!) nu goed terug te zien in het Data Warehouse: een groot deel van de abonnementen heeft als startdatum deze fusiedatum. Blijkbaar was de startdatum van die abonnementen niet bekend en werd bij dit verplichte datumveld de datum van samenvoeging van de databases ingevuld. Tijdsduur voor corrigerende maatregelen: 10 maanden. Rekenmodel: financiële voordelen en besparingen Linio heeft vanuit deze praktijkvoorbeelden en de ervaringen met informatiemanagement, een rekenmodel samengesteld. Dit vormt een hulpmiddel om een beeld te krijgen van de financiële impact rond het verbeteren van informatiemanagement. Het maakt duidelijk dat de benadering (met de genoemde zes stappen) werkt en resulteert in extra omzet, kostenreductie, verlaging van werkkapitaal en verbetering van EBITDA! 7

8 In de eerste White Paper editie van Linio over Management Decision Making, werd gesproken over de concrete voordelen van deze aanpak. Namelijk: Financiële voordelen Quick Win s en tastbare resultaten Accuratesse en functionaliteit van het Management Informatie Systeem Concurrentievoordeel De volgende voorbeelden tonen gedetailleerde berekeningen voor elk van deze categorieën. Cijfers van het aantal gebruikers, de tijdsbesparingen per maand en verschillende uurtarieven (afhankelijk van de rol en werkzaamheden van medewerkers) komen in beeld. Dit rekenmodel bevat twee voorbeelden met realistische, conservatieve cijfers: voor een onderneming met 100,- miljoen en voor een met 10,- miljoen omzet. 8

9 Toelichting: o Het betreft hier aannames: conservatief, realistisch en neutraal berekend in Euro. o Deze cijfers zijn schattingen voor ondernemingen met bestaande data- en BI-systemen, en met een bestaande informatie-infrastructuur. o * = schattingen van jaarlijks terugkerende extra opbrengsten, besparingen en kosten. o OPEX gerelateerd zonder extra CAPEX. Er spelen geen uitgaven naast al bestaande BI-ICT investeringen. Aanname: deze voorbeelden zullen geen effect hebben op CAPEX. o Situatie geldt voor het 1e jaar; in volgende jaren vallen financiële resultaten mogelijk gunstiger uit, afhankelijk van de bedrijfsomstandigheden. o Calculaties op jaarbasis, uitgaande van 11 maanden (rekeninghoudend met vakanties, afwezigheid, bijzonder verlof). o De rekenvoorbeelden zijn indicatief en kunnen per sector of branche variëren. 9

10 Valkuilen Naast het positieve beeld dat ontstaat uit deze Lessons Learned en de rekenvoorbeelden, zijn er ook valkuilen te benoemen. Het is nodig deze te bespreken, simpelweg als waarschuwing, en belangrijker nog extra aandacht te besteden aan het vermijden van deze valkuilen. Valkuil 1 Gebrekkige aandacht voor strategische hindernissen rond BI en informatiemanagement Ieder bedrijf, elke onderneming, business unit en zelfs een bedrijfsafdeling heeft verschillende kenmerken, werkmethoden en uitdagingen wanneer het over informatiemanagement gaat. Toch zijn er drie algemene strategische hindernissen aan te wijzen. Bij elk daarvan zijn aanbevelingen te geven: 1. De doelstellingen en het strategische belang van de Business Intelligence en BIanalytics zijn onvoldoende duidelijk. Aanbeveling: senior management zet de koers uit, bewaakt de communicatie over het verbetertraject en begeleidt het plan-van-aanpak voor informatiemanagement. De Reporting Council krijgt deze taken toegewezen en heeft de verantwoording bij het uitvoeren van deze stappen. Dit kwam hierboven al aan de orde met de opmerkingen over de eerste stap van het zes-stappenplan. 2. Terminologie is onduidelijk en definities zijn verwarrend. Definities van stuurparameters en data zijn niet volledig; dit maakt het moeilijk de strategische waarde van BI en informatiemanagement vast te stellen. Vaak is hier tijdens de voorbereiding en bij de implementatie van een BI-applicatie al veel tijd aan besteed. Toch kan aan de gebruikerskant (eindgebruikers, supervisors en managers) nog het nodige onduidelijk blijven. Aanbeveling: belangrijke taak voor de Reporting Council is de definities van alle data en stuurparameters te beheren en dit helder af te stemmen met de verschillende afdelingen als finance, management, ICT, supply chain, gebruikers en de business. 3. Kritische bedrijfsprocessen, informatiemanagement en technologie zijn niet of niet volledig op elkaar afgestemd. Aanbeveling: zorg in het plan-van-aanpak voor helder onderscheid in strategische, tactische en operationele aspecten; het is een taak van de Reporting Council dit duidelijk te benoemen en te bewaken. Strategisch keuzes: de beoordeling door senior management van stuurparameters voor de onderneming. Met de urgentie om managementinformatie te laten voldoen aan hedendaagse eisen en bedrijfsresultaten te vergelijken met deze parameters. Tactische afwegingen: het ontwerpen, ontwikkelen en beheer van rapportages. Dit betreft ook de interne processen, de definities van de parameters en de rol van medewerkers bij de benodigde managementinformatie. Datakwaliteit komt aan de orde en regels voor het verbeteren (en borgen) van datakwaliteit en dataprocessen. Operationele uitvoering: het feitelijke bouwen en distribueren van rapporten, dashboards en eerdergenoemde KRI s en KPI s. Dit omvat ook releasemanagement en het gebruik van rapporten, scorecards en dashboards. Valkuil 2 Onvoldoende betrokkenheid van management bij organisatorische veranderingen 1. Onvoldoende ondersteuning van Executives en Senior Management van het bedrijf. Aanbeveling: ten minste één persoon van het senior management (Executive niveau) dient zich actief te bemoeien met het volledige traject van verbeteringen van managementinformatie. Dit is een must! 10

11 In alle communicatie naar de betrokkenen dient zij/hij duidelijk te maken welke belangen er spelen voor de onderneming: het is een essentieel onderdeel van de interne communicatie, om draagvlak te creëren, de sense of urgency duidelijk te maken en user acceptance te verkrijgen in de hele organisatie. 2. Gebrekkige samenwerking tussen afdelingen als finance, ICT en de business om BI-applicaties te accepteren, te activeren en te onderhouden. Aanbeveling: in het plan-van-aanpak moet duidelijk staan wie betrokken worden bij afspraken over processen van data- en informatiestromen. Workshops met business units, afdelingen, ICT en werkgroepen kunnen helpen dit duidelijk te maken. Men wijst taken en verantwoordelijkheden toe aan afdelingen, functies en individuen. Ook benoemt men regels over datatoegang, beheer, autorisaties en data-eigendom. 3. Onduidelijke verwachtingen bij eindgebruikers en middenkader: draagvlak van BI-gebruik ligt bij de zogenaamde Power Users in plaats van de eindgebruikers. Aanbeveling: de Reporting Council is verantwoordelijk voor alle communicatie rond managementinformatie. Hiermee wordt helder wie rapporten en dashboards bouwt, distribueert en gebruikt. Dat geldt ook voor het behandelen van wijzigingen in rapportages en dashboards: er dienen afspraken te zijn tussen gebruikers en deze Council over processen van prototyping, goedkeuring en releasemanagement. 4. Trainingsbehoeften plus de taken van Power Users en eindgebruikers zijn onvoldoende duidelijk in de BI Business Case en het Project Plan. Aanbeveling: acceptatie door gebruikers van gewijzigde managementrapportages vereist uiteraard adequate training en voldoende nazorg. Ook duurt het implementatietraject bij voorkeur kort (bijvoorbeeld binnen enkele maanden). Verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de Reporting Council. 5. Onvoldoende aandacht voor verandermanagement: vóór, tijdens en ná implementatie. Aanbeveling: Change Management is een essentieel onderdeel van de succesvolle verbeteringen rond managementinformatie: acceptatie door gebruikers hangt sterk af van de verandercultuur die er heerst binnen het bedrijf. Succes en gebruik van vernieuwde, aangepaste managementrapportages kan men immers niet afdwingen. Hier geldt het adagium You can bring a horse to water, you can t make it drink. Valkuil 3 Total Cost of Ownership In discussies, publicaties en tal van praktijkgevallen komen de investeringen en opbrengsten van Business Intelligence projecten aan de orde. Vaak met teleurstellende conclusies! Men kijkt naar de aanschafprijs van een BI-tool en houdt nauwelijks rekening met de TCO (Total Cost of Ownership) van de Business Intelligence of informatiemanagement oplossing binnen het gehele bedrijf. Deze kosten worden niet helder en vaak onvoldoende gebudgetteerd: dat kan leiden tot mislukken van een BI-project. Vaak is er een groot verschil tussen de ambities van de ICT afdeling en de verwachtingen van de business : de eerste groep zoekt een tool, de laatste wil een oplossing. Verder wordt niet op een eenduidige manier gerekend wat de Return on Investment (ROI) is van het volledige en operationeel Management Informatie Systeem. Rekensommen concentreren zich in hoofdzaak op aanschaf, ontwikkelkosten, customisation en implementatie van software. Daarnaast kosten het oplossen van de complexiteit rond datakwaliteit, architectuur en dataschoning ook geld. Net als het opzetten van interfaces naar bronsystemen en verschillende bedrijfsapplicaties. En wat te denken van training, verandermanagement en de begeleiding van eindgebruikers. Kortom, extra zaken waar een Reporting Council verantwoordelijk voor is. Deze onderwerpen komen aan de orde in White Paper deel 3. Een belangrijk thema dat vaak onderbelicht blijft is de gebruikszekerheid en prestatie van het BIsysteem : het kan gebeuren dat bij een relatief goedkoop BI-pakket de tijdsduur van zogenaamde ETL-processen lang is, waardoor functionaliteit voor de gebruikers wordt beperkt. Er blijft dan onduidelijkheid over toegevoegde waarde van de BI oplossing voor de gehele organisatie. 11

12 Belangrijk: extra investeringen in geavanceerde, voorspellende analysetools (voor zogenaamde predictive analytics) kunnen niet altijd opwegen tegen de beperkte winst die men hiermee behaalt. Anders gezegd: de werkelijk voordelen van scenarioplanning en prognoses, zoals extra omzet, hogere winstgevendheid, lagere kosten, kunnen interessant zijn, maar moeten in verhouding staan tot de echte investeringen in systemen en organisatie om tot beslissingen hierover te komen. Conclusies: [ A ] Zorg voor heldere definities, impact en verwachtingen van een BI-project. Neem dit mee in de business case en creëer transparantie over de scope, tijdpad, budget, aantal gebruikers, aantal belanghebbenden van managementinformatie, relevante kosten, opbrengsten, Cost-of-Ownership en ROI. Bovengenoemde zes stappen kunnen een leidraad zijn bij het benoemen hiervan. [ B ] Het beoordelen en vergelijken van rekenvoorbeelden is een complexe materie. Situaties verschillen per bedrijf, MIS en zijn meestal branchespecifiek. Men behoort rekening te houden met relevante kosten, als aangegeven, naast de BI-investeringen. Dit maakt het opstellen en afwegen van een Business Case er niet eenvoudiger op, maar vergroot wel de financiële transparantie. Linio wil graag een rol spelen bij het verbeteren van Information Management Deze White Paper is gebaseerd op ruime ervaring met informatiemanagement bij verschillende bedrijven, zowel B2B als B2C. Linio wil deze kennis delen met anderen, om bewustwording te creëren van het begrip 'Nice to Know vs. Need to Know' en te helpen met de juiste aanpak. Over Linio is een onafhankelijk bedrijf dat zich onder andere richt op Information Management, met als doel het verbeteren van Management Decision Making. Vanuit een brede internationale ervaring heeft Linio een praktische kijk op deze materie. Zonder een voorkeur uit te spreken voor softwareapplicaties, analysetools of andere technische kunstjes : het (commerciële) succes van de onderneming en het functioneren van het management staat voorop. Of het nu gaat over Business Intelligence of Marketing (Customer) Intelligence. Linio denkt mee vanuit de business doelstellingen: de technische oplossing is een hulpmiddel om die doelen te bereiken. Het faciliteren van de juiste 'gereedschappen' voor managers, om betere beslissingen te nemen en daarmee de onderneming of het bedrijf (profit, non-profit of not-for-profit) effectiever te besturen. Dat is waar Linio voor staat! Neem voor meer informatie contact op met Peter Reij: ( naar 12

Management Decision Making van 'Nice to Know' naar 'Need to Know'

Management Decision Making van 'Nice to Know' naar 'Need to Know' Informatiemanagement: wat is er aan te verbeteren en hoe pakken we dat aan? Management Decision Making van 'Nice to Know' naar 'Need to Know' White Paper Deel 1 (2011) www.linio.nl Gepubliceerd door Auteur:

Nadere informatie

Business Intelligence. Toepassing BI Database en Datawarehouse BI proces BI Organisatie Implementatie BI

Business Intelligence. Toepassing BI Database en Datawarehouse BI proces BI Organisatie Implementatie BI Business Intelligence Toepassing BI Database en Datawarehouse BI proces BI Organisatie Implementatie BI Toepassing BI (Operationele) sturing Financieel (BBSC) Performance NIET voor ondersteuning proces

Nadere informatie

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. BISL Business Information Services Library Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2

Nadere informatie

Managementinformatie bij gemeenten: er is nog veel winst te behalen

Managementinformatie bij gemeenten: er is nog veel winst te behalen Onderzoeksrapport Managementinformatie bij gemeenten: er is nog veel winst te behalen Trends en ontwikkelingen in het gebruik van Business Intelligence en het toepassen van managementinformatie binnen

Nadere informatie

Managementinformatie bij gemeenten: er is nog veel winst te behalen

Managementinformatie bij gemeenten: er is nog veel winst te behalen Onderzoeksrapport Managementinformatie bij gemeenten: er is nog veel winst te behalen Trends en ontwikkelingen in het gebruik van Business Intelligence en het toepassen van managementinformatie binnen

Nadere informatie

Data transformeren naar actiegerichte inzichten REPORTS ANALYTICS

Data transformeren naar actiegerichte inzichten REPORTS ANALYTICS Data transformeren naar actiegerichte inzichten REPORTS to ANALYTICS Voordelen Voor de Business professional Vanaf dag 1 heb je waardevolle inzichten die voor een jumpstart van uw business intelligence

Nadere informatie

Dragon1 EA Tool. Business case webbased EA tool. Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode!

Dragon1 EA Tool. Business case webbased EA tool. Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode! Dragon1 EA Tool Business case webbased EA tool Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode! uw organisatie, datum, versie #.#, documentstatus eigenaar/budgetverantwoordelijke: Kies op deze

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PMO IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. PMO PROJECT MANAGEMENT OFFICE Een Project Management Office voorziet projecten,

Nadere informatie

Gratis kaart. Complete en betaalbare MKB-oplossing

Gratis kaart. Complete en betaalbare MKB-oplossing Complete en betaalbare MKB-oplossing De Oracle Business Intelligence Suite is een open en complete oplossing waarmee u iedereen binnen de organisatie van de juiste informatie kunt voorzien: De gegevens

Nadere informatie

Doe eens gek! Houd rekening met de mensen in uw organisatie bij het implementeren van ICT oplossingen.

Doe eens gek! Houd rekening met de mensen in uw organisatie bij het implementeren van ICT oplossingen. Doe eens gek! Houd rekening met de mensen in uw organisatie bij het implementeren van ICT oplossingen. ERP, CRM, workflowmanagement en documentmanagement systemen, ze hebben één ding gemeen: Veel van de

Nadere informatie

Samen met Hogeschool Rotterdam?

Samen met Hogeschool Rotterdam? 1 Kennismaking 2 Samen met Hogeschool Rotterdam? 3 4 Waar ben ik enthousiast over? (Big) data analytics 5 1. Heeft u last van fouten in klantdata? 2. Wat zijn de gevolgen in omzet en kosten bij 1% data

Nadere informatie

Business Case Beverages Group Verkiezing Supply Chain Professional 2011

Business Case Beverages Group Verkiezing Supply Chain Professional 2011 Business Case Beverages Group Verkiezing Supply Chain Professional 2011 Patrick Gunther 11 April 2011 Business Case Patrick Gunther April 2011 1 1. Inleiding Deze business case geeft een overzicht van

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bewust willen en kunnen 4. Performance Support 5. Informele organisatie 5. Waarom is het zo moeilijk? 6

Inhoudsopgave. Bewust willen en kunnen 4. Performance Support 5. Informele organisatie 5. Waarom is het zo moeilijk? 6 Inleiding De afgelopen vijftien jaar hebben we veel ervaring opgedaan met het doorvoeren van operationele efficiencyverbeteringen in combinatie met ITtrajecten. Vaak waren organisaties hiertoe gedwongen

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management Exact Synergy Enterprise Krachtiger Financieel Management 1 Inleiding Waar gaat het om? Makkelijke vragen zijn vaak het moeilijkst te beantwoorden. Als het hectische tijden zijn, moet u soms veel beslissingen

Nadere informatie

Solvency II: Een ander soort uitdaging voor BI?

Solvency II: Een ander soort uitdaging voor BI? Solvency II: Een ander soort uitdaging voor BI? Sogeti / Ovum BI & IM Symposium, 4 oktober 2010 Tako de Roode Client Executive Finance Verzekeren Sogeti Nederland Albert van Braam Manager Solvency II Competence

Nadere informatie

In 3 stappen naar de juiste keuze voor marketing software

In 3 stappen naar de juiste keuze voor marketing software In 3 stappen naar de juiste keuze voor marketing software 4orange, 2014 Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl 2 Hoe kunnen de juiste keuzes voor marketing software gemaakt worden? In

Nadere informatie

Optimaliseren afsluiten rapportage proces: juist nu!

Optimaliseren afsluiten rapportage proces: juist nu! 18 Optimaliseren afsluiten rapportage proces: juist nu! Belang van snelle en betrouwbare informatie groter dan ooit Drs. Wim Kouwenhoven en drs. Maarten van Delft Westerhof Drs. W.P. Kouwenhoven is manager

Nadere informatie

Hoe intelligent of dom is Nederland? De resultaten van het Nationaal BI Survey 2006

Hoe intelligent of dom is Nederland? De resultaten van het Nationaal BI Survey 2006 Hoe intelligent of dom is Nederland? De resultaten van het Nationaal BI Survey 2006 in samenwerking met: dinsdag 11 december 2007 Passionned 2003-2007 1 Uitleg De diapresentatie toont de meest opmerkelijke

Nadere informatie

Procestool; sleutel tot succes?

Procestool; sleutel tot succes? Procestool; sleutel tot succes? Gerard Hebenaar Gerard Hebenaar Adviesgilde 1 Even voorstellen.. Gerard Hebenaar Bedrijfskunde Adviesvaardigheden 15 jaar ervaring in de consultancy Verkoop en advies van

Nadere informatie

Data Quality Een vereiste voor elke datagedreven organisatie

Data Quality Een vereiste voor elke datagedreven organisatie 2-daagse training Data Quality Een vereiste voor elke datagedreven organisatie Initiatief en organisatie In samenwerking met Wat leert u in deze training? De eisen die de GDPR aan uw datakwaliteit stelt;

Nadere informatie

Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen

Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen Codeless White Paper Roland Worms, Directeur Wouter van der Ven, Lead Software Architect Inhoudsopgave 1. Introductie 2. Het IT dilemma. Als standaard

Nadere informatie

Opgaven - De intelligente organisatie 3 e editie

Opgaven - De intelligente organisatie 3 e editie Opgaven hoofdstuk 1 1. Benoem het voornaamste voordeel van BI voor organisaties. 2. Uit welke processen bestaan de grote en kleine BI cyclus? 3. Wat is het verschil tussen contextuele en transactionele

Nadere informatie

Project Portfolio Management. Doing enough of the right things

Project Portfolio Management. Doing enough of the right things Project Portfolio Management Doing enough of the right things BPUG, Hilversum, 24 juni, 2015 Inhoud 1 2 3 4 Introductie Het belang van portfolio management Project portfolio management volgens MoP 3a 3b

Nadere informatie

ConQuaestor Summer Game Week

ConQuaestor Summer Game Week ConQuaestor Summer Game Week Glue It: lean management bij productiebedrijven Alles moet snel én alles moet goed. U heeft te maken met (toenemende) eisen en wensen van klanten op het gebied van kwaliteit,

Nadere informatie

Siza Dorp Groep in drie gangen. Relevante ontwikkelingen Waar komen we vandaan? Zorg voor de toekomst!

Siza Dorp Groep in drie gangen. Relevante ontwikkelingen Waar komen we vandaan? Zorg voor de toekomst! Siza Dorp Groep We verlenen zorg aan 2700 cliënten Lichamelijk gehandicapten Verstandelijk gehandicapten Audio/visueel gehandicapten Psychiatrische aandoening Alleen dagbesteding 2.800 medewerkers (1.750

Nadere informatie

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company Het BiSL-model Een whitepaper van The Lifecycle Company Met dit whitepaper bieden we u een overzicht op hooflijnen van het BiSL-model. U vindt een overzicht van de processen en per proces een beknopte

Nadere informatie

WHITEPAPER INGREDIËNTEN VOOR SUCCESVOLLE B2B MARKTBEWERKING

WHITEPAPER INGREDIËNTEN VOOR SUCCESVOLLE B2B MARKTBEWERKING WHITEPAPER INGREDIËNTEN VOOR SUCCESVOLLE B2B MARKTBEWERKING UW PARTNER IN B2B MARKETING INTELLIGENCE Inleiding Het vak van de B2B marketeer is uitdagend. Sinds de crisis zijn de budgetten structureel verlaagd.

Nadere informatie

The Road to Working Capital Excellence. Werken aan structurele verbeteringen door het tussen de oren krijgen van werkkapitaal

The Road to Working Capital Excellence. Werken aan structurele verbeteringen door het tussen de oren krijgen van werkkapitaal The Road to Working Capital Excellence Werken aan structurele verbeteringen door het tussen de oren krijgen van werkkapitaal The road to Working Capital Excellence Vraag Aanpak Toepassing Resultaat Quick

Nadere informatie

Upgrade of Her-implementatie PeopleSoft FMS bij DNB

Upgrade of Her-implementatie PeopleSoft FMS bij DNB Upgrade of Her-implementatie PeopleSoft FMS bij DNB Release cq support status 2002 Europese aanbesteding 2003 Implementatie 4 modules (GL,AP,PO,IN) Huidige versie 8.8 (upgrade 2005) uitbreiding modules.

Nadere informatie

Lean Six-Sigma. HealthRatio Operational Excellence

Lean Six-Sigma. HealthRatio Operational Excellence Lean Six-Sigma HealthRatio Operational Excellence De zorg werkt in een roerige omgeving Veel veranderingen leggen extra druk op zorginstellingen om goedkoper, efficiënter en transparanter te kunnen werken.

Nadere informatie

Whitepaper ERP Vreemde ogen

Whitepaper ERP Vreemde ogen Whitepaper ERP Vreemde ogen Citrien Procesconsult Braamweg 77 3768 CE SOEST T 06 14 27 19 97 W www.roaldvanderheide.nl E info@roaldvanderheide.nl Vraagstelling Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie

Nadere informatie

Haal het beste uit uw gegevens met geïntegreerde Business Intelligence

Haal het beste uit uw gegevens met geïntegreerde Business Intelligence Exact Insights powered by QlikView Haal het beste uit uw gegevens met geïntegreerde Business Intelligence Met Exact Insights zet u grote hoeveelheden data moeiteloos om in organisatiebrede KPI s en trends.

Nadere informatie

Projectmanagement De rol van een stuurgroep

Projectmanagement De rol van een stuurgroep Projectmanagement De rol van een stuurgroep Inleiding Projecten worden veelal gekenmerkt door een relatief standaard projectstructuur van een stuurgroep, projectgroep en enkele werkgroepen. De stuurgroep

Nadere informatie

CRM vanuit organisatorisch perspectief

CRM vanuit organisatorisch perspectief Highlights survey CRM in Nederland 2009/2010 CRM vanuit organisatorisch perspectief MarketCap International BV 13 Januari 2010 AGENDA o over de survey en de populatie o actief met en focus op CRM o hulp

Nadere informatie

Van big data naar smart data. Stappenplan voor B2B leadgeneratie.

Van big data naar smart data. Stappenplan voor B2B leadgeneratie. Van big data naar smart data. Stappenplan voor B2B leadgeneratie. Van big data naar smart data Door big data te verzamelen en om te zetten in werkelijk bruikbare smart data creëert u nieuwe inzichten,

Nadere informatie

HET SUCCES VAN QLIKVIEW. Breda, 31 augustus 2011 Leon de Ridder, UNIT4

HET SUCCES VAN QLIKVIEW. Breda, 31 augustus 2011 Leon de Ridder, UNIT4 HET SUCCES VAN QLIKVIEW Breda, 31 augustus 2011 Leon de Ridder, UNIT4 UNIT4 BI SOLUTIONS Leon de Ridder UNIT4, beursgenoteerd, 24 landen Specialist in BI & Financial Management Sinds 1996 actief, > 800

Nadere informatie

De Nieuwe Generatie Dealer Management Oplossing. Ontworpen om u te helpen groeien.

De Nieuwe Generatie Dealer Management Oplossing. Ontworpen om u te helpen groeien. De Nieuwe Generatie Dealer Management Oplossing. Ontworpen om u te helpen groeien. De automobielbranche ondergaat wereldwijd enorme veranderingen. Bedrijven in de sector worden steeds meer geconfronteerd

Nadere informatie

Kritieke succesfactoren bij ERP-implementaties in het MKB

Kritieke succesfactoren bij ERP-implementaties in het MKB Kritieke succesfactoren bij ERP-implementaties in het MKB ERP nu ook geschikt voor midden- en kleinbedrijf Was Enterprise Resource Planning (ERP) tot aan het begin van het millennium vooral voor de grote

Nadere informatie

Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community

Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community Opkomst van Social Media verandert klant contact Trend Beschrijving Consequenties Gebruik Social Media Ruim 70% van de

Nadere informatie

Projectmanagementenquête 2007

Projectmanagementenquête 2007 Projectmanagementenquête 2007 Handvatten voor succesvolle projecten 21 maart 2007 Bisnez Management in samenwerking met het IT Trends Institute en de Vrije Universiteit van Amsterdam copyright by Bisnez

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM Exact Synergy Enterprise Krachtiger Klantbeheer CRM 1 Inleiding Waar gaat het om? De klant komt op de eerste plaats. Maar geldt dat voor al uw klanten? En om hoeveel (potentiële) klanten gaat het; tientallen,

Nadere informatie

Data Governance van visie naar implementatie

Data Governance van visie naar implementatie make connections share ideas be inspired Data Governance van visie naar implementatie Frank Dietvorst (PW Consulting) deelprogrammamanager Caesar - Vernieuwing Applicatie Landschap Leendert Paape (SAS

Nadere informatie

Toekomstbestending maken van selectie tool Rekening houdend met strikte privacy wetgeving

Toekomstbestending maken van selectie tool Rekening houdend met strikte privacy wetgeving Toekomstbestending maken van selectie tool Rekening houdend met strikte privacy wetgeving Kurt.Merchiers@colruytgroup.com Functioneel Analist Roel.Van.Assche@sas.com Consultant Agenda Vervanging van de

Nadere informatie

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can Canon s visie op digitale transformatie van organisaties you can Digitale transformatie van organisaties Als we kijken naar de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van communicatie in de afgelopen

Nadere informatie

Cursus PowerPivot voor Excel 2016 Level I

Cursus PowerPivot voor Excel 2016 Level I Cursus PowerPivot voor Excel 2016 Level I Lesvormen: Kosten: Duur: Taal: Planning: Cursuslocaties SignOn: Op uw bedrijfslocatie: Categorie: Individueel, In-company maatwerk, Open inschrijving (klassikale

Nadere informatie

Kwaliteitsmanagement: de verandering communiceren!

Kwaliteitsmanagement: de verandering communiceren! Kwaliteitsmanagement: de verandering communiceren! (de mens in het proces) Ronald Vendel Business Development manager Ruim 20 jaar ervaring Gestart in 1990 Software specialisme: Procesmanagement (BPM)

Nadere informatie

Whitepaper implementatie workflow in een organisatie

Whitepaper implementatie workflow in een organisatie Whitepaper implementatie workflow in een organisatie Auteur: Remy Stibbe Website: http://www.stibbe.org Datum: 01 mei 2010 Versie: 1.0 Whitepaper implementatie workflow in een organisatie 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Kennismanagement. Wereldwijde kennis tot waarde maken voor de organisatie, over geografische en functionele grenzen heen.

Kennismanagement. Wereldwijde kennis tot waarde maken voor de organisatie, over geografische en functionele grenzen heen. Kennismanagement Wereldwijde kennis tot waarde maken voor de organisatie, over geografische en functionele grenzen heen. Tony Wegewijs, Business Learning Consultant (voorheen Heineken) AGENDA DE HEINEKEN

Nadere informatie

Werkwijze Verbetering & Vernieuwing (V&V)

Werkwijze Verbetering & Vernieuwing (V&V) Werkwijze Verbetering & Vernieuwing (V&V) Inhoudsopgave Nut en Noodzaak Eerste resultaten Afgestemde werkwijze Wijze van terugkoppeling aan directie 2 Vernieuwing & Verbetering: noodzaak en onderscheid

Nadere informatie

Uitkomsten Inzicht Verdienmodel voor Intermediairbedrijven

Uitkomsten Inzicht Verdienmodel voor Intermediairbedrijven Uitkomsten Inzicht Verdienmodel voor Intermediairbedrijven Intermediairs Verwacht u dat uw product- en dienstenportefeuille ingrijpend gaat wijzigen? Verwacht u dat uw klant-markt combinaties ingrijpend

Nadere informatie

Ontwikkelen en implementeren van Artikelgroep / Categorie strategieën Anil Joshi Associate Trainer

Ontwikkelen en implementeren van Artikelgroep / Categorie strategieën Anil Joshi Associate Trainer Ontwikkelen en implementeren van Artikelgroep / Categorie strategieën Anil Joshi Associate Trainer THE NETHERLANDS CHINA BRASIL AUSTRIA THE UNITED KINGDOM Agenda Wat is CSD? Wat zijn de voordelen? Hoe

Nadere informatie

De controller met ICT competenties

De controller met ICT competenties De controller met ICT competenties Whitepaper door Rob Berkhof Aangeboden door NIVE Opleidingen De controller met ICT competenties De huidige samenleving is nauwelijks meer voor te stellen zonder informatisering.

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning

Enterprise Resource Planning Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 2 Re-engineering en systemen voor Enterprise Resource Planning Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen De factoren

Nadere informatie

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can Canon s visie op digitale transformatie van organisaties you can Digitale transformatie van organisaties Als we kijken naar de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van communicatie in de afgelopen

Nadere informatie

Juryrapport. Essent Belgium NV

Juryrapport. Essent Belgium NV Juryrapport Essent Belgium NV Deelname Data Quality Award 2010 Deelnemers Naam: Mark Humphries Functie: Data Manager Inleiding De door Essent Belgium ingediende case moet worden bezien tegen de achtergrond

Nadere informatie

Process management aan het werk Business discovery als motor achter waarde creatie. Hans Somers Programmamanager B/CA Gegevens, Belastingdienst

Process management aan het werk Business discovery als motor achter waarde creatie. Hans Somers Programmamanager B/CA Gegevens, Belastingdienst Process management aan het werk Business discovery als motor achter waarde creatie Hans Somers Programmamanager B/CA Gegevens, Belastingdienst Procesmanagement aan het werk Business discovery als motor

Nadere informatie

Governance en Business Intelligence

Governance en Business Intelligence Governance en Business Intelligence Basis voor de transformatie van data naar kennis Waarom inrichting van BI governance? Zorgorganisaties werken over het algemeen hard aan het beschikbaar krijgen van

Nadere informatie

Projectmanagement onderzoek. www.bitti.nl. Meest succesvolle projectmanagement methodiek is PINO. 6 december 2006 Barry Derksen MSc MMC CISA CGEIT RI

Projectmanagement onderzoek. www.bitti.nl. Meest succesvolle projectmanagement methodiek is PINO. 6 december 2006 Barry Derksen MSc MMC CISA CGEIT RI Projectmanagement onderzoek Meest succesvolle projectmanagement methodiek is PINO 6 december 2006 Barry Derksen MSc MMC CISA CGEIT RI Agenda Aanleiding & werkwijze Projecten mislukken Projectmethodieken

Nadere informatie

Nieuwe BI-omgeving van ApplicationNet is waardevolle bron van informatie voor facturatie, rapportages, kostenbesparing en marketing

Nieuwe BI-omgeving van ApplicationNet is waardevolle bron van informatie voor facturatie, rapportages, kostenbesparing en marketing Nieuwe BI-omgeving van ApplicationNet is waardevolle bron van informatie voor facturatie, rapportages, kostenbesparing en marketing Organisatie Werkplek Online is de private cloud oplossing van ApplicationNet

Nadere informatie

De verborgen schatten van ERP Een onderzoek naar ERP-optimalisatie bij middelgrote bedrijven. succeed IT. better results together

De verborgen schatten van ERP Een onderzoek naar ERP-optimalisatie bij middelgrote bedrijven. succeed IT. better results together De verborgen schatten van ERP Een onderzoek naar ERP-optimalisatie bij middelgrote bedrijven succeed IT better results together Een onderzoek naar ERP-optimalisatie bij middelgrote bedrijven in handel

Nadere informatie

Green Order voor (potentiële) Lean & Green Awardwinnaars. Beschrijving & case

Green Order voor (potentiële) Lean & Green Awardwinnaars. Beschrijving & case voor (potentiële) Lean & Green Awardwinnaars Beschrijving & case 18 mei 2011 Inhoud Inhoud beschrijving Kern van de tool Aanpak Mensen & middelen Resultaat Case beschrijving / best practice Toepassing

Nadere informatie

7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen

7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen 7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen Organisaties die zich op dit moment (opnieuw) in een CRM software selectie traject begeven, hebben een grote uitdaging. Daar waar vroeger

Nadere informatie

Het wordt tijd om afscheid te nemen van oude producten, bijbehorende processen en legacy-systemen. Vernieuwing

Het wordt tijd om afscheid te nemen van oude producten, bijbehorende processen en legacy-systemen. Vernieuwing Colosseus Vixion Onze organisatie combineert expertise in twee essentiële disciplines: IT en consultancy. Deze komen samen in een totaaloplossing, waarin onze applicatie Sequence TM centraal staat. Met

Nadere informatie

Kennisdeling Procesmanagement

Kennisdeling Procesmanagement Kennisdeling Procesmanagement Transparantie in Kwaliteit: succes gegarandeerd op basis van de (Referentie) InformatieArchitectuur André Wessels ROC van Twente Jan Kouwenhoven Mavim/The Weels Inventors

Nadere informatie

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6 Inhoud Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 3 Relatie tussen ICT en 3 Outsourcen ICT: Wat? 3 Cloud Services 3 Service Level Agreement 3 Software

Nadere informatie

Open Source Business Intelligence bij het Inlichtingenbureau

Open Source Business Intelligence bij het Inlichtingenbureau Red Dolphin ICT Services BV Open Source Business Intelligence bij het Inlichtingenbureau - Ervaringen met het gebruik van Pentaho binnen DKD NOiV jaarcongres 18 maart 2010 Agenda Wat is Open Source Business

Nadere informatie

BUSINESS CASE. Datamigratiespecialist T2S begeleidt Veenman bij ERP-implementatie

BUSINESS CASE. Datamigratiespecialist T2S begeleidt Veenman bij ERP-implementatie BUSINESS CASE Datamigratiespecialist T2S begeleidt Veenman bij ERP-implementatie Veenman, leverancier van afdrukapparatuur en document management oplossingen, heeft in 2012 succesvol het nieuwe ERP-systeem

Nadere informatie

Haaglanden Medisch Centrum

Haaglanden Medisch Centrum Cloud oplossing in Haaglanden Medisch Centrum 26 september 2016 Agenda I. Introductie Haaglanden MC II. Situatieschets (voor implementatie) III. Probleemstelling huidige situatie IV. Doelstelling V. Pakket

Nadere informatie

TimeManager. ERP voor Dienstverleners. SalesManager Software 2013 The Customer Centric Software Company

TimeManager. ERP voor Dienstverleners. SalesManager Software 2013 The Customer Centric Software Company TimeManager ERP voor Dienstverleners SalesManager Software 2013 The Customer Centric Software Company 2 Inleiding Bent u werkzaam in Professional Services? Met onze geïntegreerde CRM en Project Management

Nadere informatie

Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio

Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio Eenvoudig in gebruik Snelle implementatie Betrouwbaar in de cloud Vast maandbedrag Onbeperkt aantal gebruikers PMO Portfoliomanagement Programma s en

Nadere informatie

Registratie Data Verslaglegging

Registratie Data Verslaglegging Registratie Data Verslaglegging Registratie Controleren en corrigeren Carerix helpt organisaties in het proces van recruitment en detachering. De applicatie voorziet op een eenvoudige wijze in de registratie

Nadere informatie

Primavera bij ProRail. Integraal projectmanagement meer dan 1200 projecten op de rails 10 september 2013

Primavera bij ProRail. Integraal projectmanagement meer dan 1200 projecten op de rails 10 september 2013 Primavera bij ProRail Integraal projectmanagement meer dan 1200 projecten op de rails 10 september 2013 Martin Zoontjens, Business Information Manager ProRail Projecten 2 Agenda Introductie ProRail De

Nadere informatie

Zijn ERP Systemen log?

Zijn ERP Systemen log? Zijn ERP Systemen log? Intelligent op weg Waar gaat het om? ERP is een verzamelnaam voor toepassingen welke door organisaties worden gebruikt ter ondersteuning van de primaire bedrijfsprocessen. Een aantal

Nadere informatie

Whitepaper. Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie te vergroten. ..het effect van vreemde ogen.. VERTROUWELIJK. www.implementatie-erp.

Whitepaper. Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie te vergroten. ..het effect van vreemde ogen.. VERTROUWELIJK. www.implementatie-erp. Whitepaper Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie te vergroten..het effect van vreemde ogen.. VERTROUWELIJK W E www.implementatie-erp.nl info@opdic.nl Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie

Nadere informatie

E-Learning productie. Hulp on the moment of need

E-Learning productie. Hulp on the moment of need E-Learning productie Software Creëren IT gebruikersdocumentatie Hulp on the moment of need Corporate Learning Talent Management Over tts tts knowledge matters. tts zorgt voor kennisoverdracht en de ontwikkeling

Nadere informatie

Acceptatiemanagement meer dan gebruikerstesten. bridging it & users

Acceptatiemanagement meer dan gebruikerstesten. bridging it & users Acceptatiemanagement meer dan gebruikerstesten bridging it & users Consultancy Software Training & onderzoek Consultancy CEPO helpt al meer dan 15 jaar organisaties om integraal de kwaliteit van hun informatiesystemen

Nadere informatie

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000 Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 11 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER...

Nadere informatie

Realiseer uw inkoopambities met behulp van Data Workshop Dun & Bradstreet

Realiseer uw inkoopambities met behulp van Data Workshop Dun & Bradstreet Workshop Dun & Bradstreet NEVI INKOOPDAG 2015 BJÖRN VAN RAAK MIKE VAN KESSEL ROSANNA VAN DER WOUDE Agenda Introductie Dun & Bradstreet Welke trends & uitdagingen zien wij in de markt? Interactieve break-out

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PMO PROJECT HANDBOEK IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. PMO PROJECT MANAGEMENT OFFICE Een Project Management Office voorziet

Nadere informatie

Project Portfolio Management Altijd en overal inzicht PMO

Project Portfolio Management Altijd en overal inzicht PMO Project Portfolio Management Altijd en overal inzicht PMO Een eenvoudige en toegankelijke oplossing Thinking Portfolio is een snel te implementeren software applicatie. Een krachtig web-based hulpmiddel

Nadere informatie

BI appliance op maat. Ruud Geerlings

BI appliance op maat. Ruud Geerlings BI appliance op maat Ruud Geerlings Programma Factoren binnen BI BI Appliances BIbox Toepassing BIbox Samenvatting Faalfactoren BI-projecten Business Betrokkenheid Veranderingen Technieken Faalfactoren

Nadere informatie

Nationale Controllersdag 2016 9 juni 2016. Financial Control Framework Van data naar rapportage

Nationale Controllersdag 2016 9 juni 2016. Financial Control Framework Van data naar rapportage Nationale Controllersdag 2016 9 juni 2016 Financial Control Framework Van data naar rapportage Inhoudsopgave Even voorstellen Doel van de workshop Positie van Finance & Control Inrichting van management

Nadere informatie

SAP Customer Success Story Farmaceutica Retail & distributie Multipharma. Meer daadkracht dankzij gestroomlijnde BI-oplossingen

SAP Customer Success Story Farmaceutica Retail & distributie Multipharma. Meer daadkracht dankzij gestroomlijnde BI-oplossingen Meer daadkracht dankzij gestroomlijnde BI-oplossingen Multipharma Sector Farmaceutica Producten en diensten Retail en distributie Website multipharma.yours.be SAP oplossingen SAP BusinessObjects Business

Nadere informatie

Praktijkcase Migratie van Livelink naar Sharepoint. Copyright Open Docs bv

Praktijkcase Migratie van Livelink naar Sharepoint. Copyright Open Docs bv Praktijkcase Migratie van Livelink naar Sharepoint Copyright Open Docs bv Agenda Introductie FrieslandCampina Toelichting FrieslandCampina Intranet Migratie Open Docs 2 Klantcase Migratie Livelink bij

Nadere informatie

VOICE OF THE CUSTOMER

VOICE OF THE CUSTOMER 4/20/ E-BOOK VOICE OF THE CUSTOMER Gratis e-book leansixsigmatools.nl Introductie Bij Six Sigma staat het denken vanuit de behoeften van de klant centraal. Juist de vertaling van de stem(men) van de klant(en)

Nadere informatie

Begrippenlijst Inzicht in de wereld van big data, marketing en analyse

Begrippenlijst Inzicht in de wereld van big data, marketing en analyse Begrippenlijst Inzicht in de wereld van big data, marketing en analyse 4orange, 13 oktober 2015 Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl 2 Inhoud Achtergrond & Aanleiding... 3 A... 3 B...

Nadere informatie

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Sense Template. Toegevoegde waarde vanuit inhoud

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Sense Template. Toegevoegde waarde vanuit inhoud Sense Template BluefieldFinance Toegevoegde waarde vanuit inhoud De Organisatie Opgericht 2007 Bluefield Finance is als onderdeel van Bluefield Partners in 2007 opgericht door 2 ervaren financials met

Nadere informatie

Tips & Tricks: Tip van de maand januari 2009

Tips & Tricks: Tip van de maand januari 2009 Tips & Tricks: Tip van de maand januari 2009 Project Management met Teamcenter 2007 Door: Ramon van Raak Beheert u complexe projecten dan weet u als geen ander dat de projectvoorbereiding de basis legt

Nadere informatie

Een complete oplossing voor uw CRM-vraagstuk!

Een complete oplossing voor uw CRM-vraagstuk! Een complete oplossing voor uw CRM-vraagstuk! Alles wat u moet weten om te gaan groeien met CRM. 1. Inleiding: Wat is CRM 2. Efficiëntie & productiviteit 3. Effectiviteit & CRM strategie 4. Managementinformatie

Nadere informatie

In 3 stappen naar de juiste keuze voor marketing software

In 3 stappen naar de juiste keuze voor marketing software In 3 stappen naar de juiste keuze voor marketing software 4orange, 2014 Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl 2 Hoe kunnen de juiste keuzes voor marketing software gemaakt worden? In

Nadere informatie

HET BLOEMMODEL. Peter van Leeuwen Directeur Instellingen ING Mid Corporates

HET BLOEMMODEL. Peter van Leeuwen Directeur Instellingen ING Mid Corporates HET BLOEMMODEL Peter van Leeuwen Directeur Instellingen Mid Corporates MID CORPORATES Doelgroep Bedrijven met omzet > 5 en < 250 miljoen of > 50 werknemers Instellingen uit gezondheidszorg of Public Sector

Nadere informatie

Kennissessie Strategic Control

Kennissessie Strategic Control Kennissessie Strategic Control Marnix Lankhorst / Jeroen Jansen v Woerden, 6 juli 2016 vsfinal Ontvangst Welkom in Kasteel Woerden! 1-9-2016 2 Wat gaan we doen deze middag? Ontvangst 15.00 15.15 Introductie

Nadere informatie

Haal het optimale uit Unit4 Personeel & Salaris Premium Service Packs

Haal het optimale uit Unit4 Personeel & Salaris Premium Service Packs Haal het optimale uit Unit4 Personeel & Salaris Premium Service Packs In business for people. Haal het optimale uit Unit4 Personeel & Salaris Bij de implementatie van onze HR- en salarissoftware wilt u

Nadere informatie

Case Closed. Foto: Roy Beusker

Case Closed. Foto: Roy Beusker Case Closed Foto: Roy Beusker De Nationale Postcode Loterij, de Sponsor Bingo Loterij en de BankGiro Loterij vormen gezamenlijk de Goede Doelen Loterijen in Nederland. Deze loterijen streven ernaar een

Nadere informatie

Churn Welke klanten dreigen weg te lopen?

Churn Welke klanten dreigen weg te lopen? Churn Welke klanten dreigen weg te lopen? Prof. dr. P.C. Verhoef Dr. J.E. Wieringa Rapport CIC-2011-01 ISBN 978-90-367-4989-3 CIC 2 Inhoud Inleiding: de betekenis van churn voor bedrijven pag. 3 pag. 11

Nadere informatie

Het Analytical Capability Maturity Model

Het Analytical Capability Maturity Model Het Analytical Capability Maturity Model De weg naar volwassenheid op het gebied van Business Intelligence. WHITEPAPER In deze whitepaper: Wat is het Analytical Capability Maturity Model (ACMM)? Een analyse

Nadere informatie

Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Specialisten Managers Adviseurs Algemeen functioneel beheer applicatiebeheer informatiemanagement

Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Specialisten Managers Adviseurs Algemeen functioneel beheer applicatiebeheer informatiemanagement Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Alle deelnemers hebben hun functienaam opgegeven. De volgende functienamen zijn gemeld: Specialisten o Functioneel beheerder (9x) o Functioneel applicatiebeheerder

Nadere informatie

white paper 2 Selectie ehrm oplossing: Hoe kom ik tot de juiste keuze?

white paper 2 Selectie ehrm oplossing: Hoe kom ik tot de juiste keuze? white paper 2 Selectie ehrm oplossing: Hoe kom ik tot de juiste keuze? 1 Voorwoord 1. ehrm oplossing: impact van de keuze 2. Overzicht oplossingen 3. Project organisatie voor ehrm 4. Van ambitie tot keuze

Nadere informatie

NIMA/SMA SALES EXAMEN B1.2 28 JANUARI 2014. b. Noem vier onderdelen van het accountplan voor Novi food die bijzondere aandacht vragen.

NIMA/SMA SALES EXAMEN B1.2 28 JANUARI 2014. b. Noem vier onderdelen van het accountplan voor Novi food die bijzondere aandacht vragen. NIMA/SMA SALES EXAMEN B1.2 28 JANUARI 2014 Antworden DEEL ACCOUNTMANAGEMENT DEEL ACCOUNTMANAGEMENT Totaal 55 punten Vraag 9 (15 punten) a. Noem twee functies van een accountplan. b. Noem vier onderdelen

Nadere informatie