WHITEPAPER WORKSPACE MANAGER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WHITEPAPER WORKSPACE MANAGER"

Transcriptie

1 WHITEPAPER WORKSPACE MANAGER

2 Whitepaper Workspace Manager Aug 2008 Gepubliceerd door BRAIN FORCE Vendelier PD Veenendaal Nederland Auteursrecht De informatie in dit document, met inbegrip van URL s en andere internetverwijzingen, kan zonder bericht vooraf worden veranderd door BRAIN FORCE en dient slechts ter informatie. Het volledige risico voor het gebruik van dit document, of de resultaten die hierop worden gebaseerd, ligt bij de gebruiker. De gebruiker is verantwoordelijk voor naleving van alle van toepassing zijnde auteursrechten zoals bedoeld in de Auteurswet. Niets uit deze uitgave mag worden gereproduceerd, opgeslagen, of ter beschikking worden gesteld via een informatiesysteem, of in welke vorm of wijze dan ook (elektronisch, mechanisch, door fotokopie, opslag, of anders) worden verveelvoudigd voor enig doel, zonder geschreven toestemming van BRAIN FORCE BRAIN FORCE. Alle rechten voorbehouden. De namen van daadwerkelijke hierin vermelde bedrijven en producten kunnen de handelsmerken van hun respectievelijke eigenaars zijn.

3 MANAGEMENT SAMENVATTING Deze whitepaper beschrijft de werking van Workspace Manager, software van BRAINFORCE ontworpen om werkomgevingen (workspaces) op desktops en (terminal) servers onder controle te brengen en de beheerinspanning te verminderen. Systeembeheerders zijn hierdoor minder tijd kwijt aan het werkplekbeheer en het incident management. Gebruikers profiteren van een hogere beschikbaarheid van hun applicaties en een snellere werking van hun systeem. Workspace Manager is door BRAIN FORCE ontwikkeld om werkplekken te standaardiseren én toch maatwerk aan gebruikers(groepen) te kunnen bieden en de volgende toepassingen te realiseren: Centraal beheer van fysieke en virtuele werkomgevingen Gebruikers krijgen een omgeving op maat, met de applicaties die zij nodig hebben en hun eigen achtergrondafbeelding op het scherm, terwijl die omgeving wel centraal wordt beheerd. Vervangen van complexe en arbeidsintensieve scripting Systeem beheerders kunnen met Workspace Manager snel en eenvoudig wijzigingen in de IT-omgeving uitvoeren, zonder dat ze specifieke scripting kennis nodig hebben. Hierdoor kunnen ze hun interne klanten beter helpen en zijn ze minder tijd kwijt aan desktop- en incidentmanagement. Beheren van gemengde Windows omgevingen en Citrix farms Met Workspace Manager kunnen meerdere typen en varianten van besturingssystemen, bijvoorbeeld een Engels en een Nederlandse Windows XP versie, vanuit één centrale console worden beheerd en onderhouden. Dit bespaard tijd en maakt het beheer eenvoudiger omdat het niet meer nodig is om voor elk type werkstation en bijvoorbeeld taal van het besturingsysteem, verschillende scripts en Group Policy instellingen te gebruiken. Nieuwe hardware en OEM-installaties automatisch afconfigureren De standaard PC instellingen van het bedrijf worden sneller doorgevoerd op nieuwe hardware die standaard voorzien is van een Windows installatie, inclusief OEM licentie. De installatie hoeft niet onnodig verwijderd te worden en opnieuw te worden geïnstalleerd en ook overbodige applicaties die meegeleverd worden, kunnen automatisch worden verwijderd. Flexibel werken: werkomgevingen automatisch laten aanpassen aan de situatie van gebruiker Workspace Manager maakt werkomgevingen locatie- en persoonsonafhankelijk en past de werkomgeving van gebruikers aan op hun situatie en het gewenste toegangsniveau, bijvoorbeeld overal op kantoor of thuis waar automatisch de printers binnen bereik beschikbaar worden gesteld. Software on-demand beschikbaar stellen Workspace Manager vult Microsoft SMS aan met de directe beschikbaarheid van software applicaties. Meerdere typen virtuele applicaties distribueren Met Workspace Manager kunnen applicaties in meerdere distributieformaten (MSI, VMware ThinApp en Microsoft Application Virtualization) beschikbaar worden gesteld. Gesloten en open omgevingen beheren Workspace Manager kan zowel gebruikt worden in open omgevingen als in gesloten omgevingen. Wat doet Workspace Manager Het maakt het mogelijk om de configuratie, applicaties en gebruikersprofielen centraal te beheren. Dit kunnen fysieke of virtuele desktops en servers zijn. Gaat standaardisatie normaal gesproken ten koste van de flexibiliteit, Workspace Manager maakt het juist mogelijk om de werkomgeving aan te laten sluiten op de specifieke werksituatie van de gebruiker. Workspace manager is te gebruiken in organisaties waarin Windows clients, Terminal Servers en/of Citrix gebruikt worden in een Microsoft omgeving.

4 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 6 2 ACHTERGROND EN UITDAGINGEN Een stap vooruit Waarom Workspace Manager Powermanagement 9 3 WORKSPACE MANAGER: WAT IS HET? 10 4 WORKSPACE MANAGER: WAT KAN HET? Key Features 11 5 BRAIN FORCE WORKSPACE MANAGER: VOOR WIE IS HET? 12 6 BRAIN FORCE WORKSPACE MANAGER: HOE WERKT HET? Filters Containers Taken Drive Mapping Environment Variable Folder Internet Snelkoppeling Snelkoppelingen MSI-bestanden Printer Connecties Programma Registry waarde Script Msi shortcut MSP Windows folder settings Vista folder settings IE proxy settings IE Homepage SoftGrid Package Message dialog File Copy Thinapp Package MS-Dos Shortcut Soorten Filters en Operators 22

5 6.5 Verhoogde rechten Ontwikkelen / Testen / Acceptatie / productie Volgorde van uitvoer Rapportage en Zoeken Logging van taken Workspace Manager Client Onder de motorkap: Workspace Manager Workspace Manager Console Workspace Manager Client Logging De technische voordelen van Workspace Manager 29 7 WORKSPACE MANAGER EN BEHEER Locked-down omgevingen Workspace Manager in samenwerking met andere producten Microsoft Windows Vista Microsoft Windows XP Microsoft Windows 2000 Professional Microsoft Windows Server 2003 Terminal Services Citrix Presentation Server Microsoft Windows Server 2003/Active Directory 31 8 SYSTEM REQUIREMENTS Management Console Client 32 9 HOE VERHOUDT WORKSPACE MANAGER ZICH TOT Logon Management: Traditionele scripting Logon Management: LogonProcessor Desired State: Group Policies Software Distributie: Group Policies Software Distributie: SMS Software Distributie: Scripting MMC VOORBEELDSCENARIO S Klant heeft stabiele omgeving met een Kixtart logonscript Klant heeft een gemengde omgeving Klant migreert van een Novell NDS naar een Microsoft Active Directory Klant heeft een Citrix farm bestaande uit 14 servers Klant koopt pc s welke al voorzien zijn van Windows Vista OVER BRAIN FORCE 39

6 1 INLEIDING BRAIN FORCE heeft een beheeroplossing ontwikkeld, waarmee werkomgevingen (workspaces) op desktops en (terminal) servers eenvoudig geconfigureerd kunnen worden. Dit kunnen fysieke of virtuele desktops en servers zijn. Het doel van BRAIN FORCE Workspace Manager is om in gestandaardiseerde IT-infrastructuur snel in te kunnen spelen op wijzigende behoeften van gebruikers. Workspace Manager biedt IT-beheerders een hulpmiddel om snel wijzigingen in de omgeving aan te kunnen brengen en alle werkplekken en gebruikersprofielen permanent up-to-date te houden. Workspace Manager zorgt ervoor dat een free-seating model met een persoonlijke omgeving per gebruiker eenvoudig te realiseren en te beheren is. Workspace Manager voert zijn acties uit wanneer de computer opstart, bij het aanmelden van een gebruiker, bij het maken of verbreken van een netwerkverbinding en bij het hervatten van een sessie op de computer. Workspace Manager is ideaal voor organisaties die de instellingen per PC, server en/of gebruiker eenvoudig centraal willen beheren zonder ingewikkelde scripting. Het biedt hen de mogelijkheid snel volledige controle te krijgen over het change management. Zowel bij de inrichting van een nieuwe omgeving als in een bestaande omgeving zal Workspace Manager zorgen voor een beheerbare werkomgeving. Workspace Manager bestaat uit een Management Console voor de beheerder(s), met daarnaast een agent op iedere werkplek en/of server. Vervolgens kunnen configuratietaken centraal worden gedefinieerd, zoals: aanmaken van snelkoppelingen, drive- en printerconnecties, installatie van MSI, VMware ThinApp (Thinstall), Microsoft Application Virtualization (SoftGrid) of MSP-packages, wijzigingen in het register, opstarten van programma s en instellingen van de Explorer. Workspace Manager biedt de mogelijkheid de IT-omgeving in groepen op te delen en taken per groep toe te wijzen. Taken worden uitgevoerd op basis van zelf samen te stellen filters, waarbij deze kunnen bestaan uit een groot aantal verschillende componenten, zoals het aanwezig zijn van specifieke bestanden, registersleutels en variabelen, of het lid zijn van een bepaalde groep. In deze whitepaper wordt verder ingegaan op de mogelijkheden en de werking van Workspace Manager. Aan de hand van praktijkvoorbeelden worden diverse scenario s geschetst, waarin het product een zinvolle toevoeging op de bestaande of de in te richten omgeving is BRAIN FORCE Pagina 6 van 40

7 2 ACHTERGROND EN UITDAGINGEN Bij organisaties waar de IT-omgeving niet goed op orde is, zijn IT-beheerders de hele dag bezig met het oplossen van incidenten. Ze hollen van het ene probleem naar het andere. Daardoor hebben ze weinig tijd voor de optimalisatie van hun dienstverlening. Dat is niet meer van deze tijd. Tegen de achtergrond dat bedrijfskritische activiteiten sterk afhankelijk zijn van het functioneren van IT en IT op haar beurt talloze mogelijkheden biedt tot nieuwe en innovatieve manieren van werken, zoeken organisaties naar oplossingen voor een flexibele infrastructuur. Dit vergt planning van de IT-infrastructuur, die continu in beweging is. Het Infrastructuur Optimalisatie Model van Microsoft (IO-model) beschrijft stadia, waarin de ITinfrastructuur van een organisatie zich kan bevinden en geeft de mate van volwassenheid aan. De kracht van het IO-model is dat het de voorwaarden van de IT-infrastructuur, waaraan moet zijn voldaan om succesvol een volgende stap te maken, expliciet maakt. Figuur 1 Het Infrastructuur Optimalisatie Model In de basisfase wordt de IT-infrastructuur op een ad-hoc wijze beheerd en is de beschikbaarheid sterk afhankelijk van individuele medewerkers. De kosten per werkplek zijn hoog en de IT-afdeling handelt reactief. Organisaties die zich in de gestandaardiseerde fase bevinden, kenmerken zich door een effectieve operationele controle door standaarden, richtlijnen en centrale servers. Er zijn duidelijke afspraken, waaraan de inzet van IT voldoet. De IT-afdeling heeft haar zaken op orde en handelt voorspelbaar. De kosten per werkplek liggen aanzienlijk lager dan in de basisfase, echter de service naar de gebruikers toe is nog steeds reactief en vergt veel handmatig werk. De introductie van IT-beleid, standaarden en procedures wordt door eindgebruikers beschouwd als een beperking in hun flexibiliteit en in sommige gevallen ook hun productiviteit BRAIN FORCE Pagina 7 van 40

8 De stap naar de gerationaliseerde fase gaat gepaard met de inzet van technologische middelen, die het IT-beheer automatiseren en zijn afgestemd op de bedrijfsbehoeften. Werkplekken worden zero-touch uitgerold en zijn door middel van component gebaseerd beheer en deployment software flexibel aan te passen. Door de invoering van geautomatiseerde change management processen is er een sterke integratie met de gebruikersorganisatie en dalen de kosten per werkplek nog verder. Applicaties worden snel gepackaged en gedistribueerd naar gebruikers en voldoen aan de eisen en wensen van de organisatie. Vooral de korte reactietijden vergroten de tevredenheid van eindgebruikers. Waar in een gestandaardiseerde IT-infrastructuur de IT-afdeling haar eigen huishouding keurig op orde heeft maar de afstemming met de gebruikersorganisatie marginaal is, daar is in een gerationaliseerde omgeving sprake van een sterke integratie tussen IT en de eindgebruikers organisatie. In een gerationaliseerde ITinfrastructuur tillen de realisatie van proactieve processen, ondersteuning van het primaire proces van de organisatie en een hoge graad van automatisering de IT-infrastructuur naar een hoger plan. Er zijn nog weinig organisaties die zich volledig in de dynamische fase bevinden en waar IT als water uit de kraan stroomt. Hoewel de kosten per werkplek hier hoger liggen, wordt IT als een strategische asset ingezet en sterk ingegeven door de bedrijfsplannen. 2.1 EEN STAP VOORUIT De oplossingen van BRAIN FORCE voor infrastructuur oplossingen zijn erop gericht organisaties een solide IT-infrastructuur te bieden en nieuwe technologie samenhangend in een korte oplevertijd succesvol aan te bieden. Al jaren worden IT-infrastructuren onder beheer gebracht door middel van standaardisatie- en rationalisatietrajecten. De daarvoor ontwikkelde best-practices voor onder andere de werkplek- en serverinrichting structureren de IT-omgeving, verschaffen de juiste technische hulpmiddelen en leveren procedures voor het beheer. Ten aanzien van Windows Vista becijferde Gartner onlangs: It will cost less for organizations with well-managed PCs to migrate to Windows Vista than those whose PCs are less tightly managed. i Door een strikte standaardisering van de configuratie wordt de IT-omgeving centraal gestuurd en onderhouden. Standaardisering en rationalisering van de te beheren objecten (onder andere: werkplekken, servers en applicaties) leidt tot flexibiliteit voor een organisatie en ruimte voor toepassing van nieuwe technologie. De succesvolle projecten (onder andere Windows Vista bij Vanboeijen, Exchange 2007 bij het Rijksmuseum Amsterdam en Forefront security bij het Tjongerschans) tonen dit aan. Standaardisatie van werkplekken is een van de grootste efficiency slagen, waarmee veel geld bespaard kan worden. Workspace Manager is een concreet softwareproduct voor automatisch werkplekbeheer, waarmee alle standaarden kunnen worden doorgevoerd en flexibel kan worden ingespeeld op wijzigende behoeften vanuit de gebruikers. 2.2 WAAROM WORKSPACE MANAGER In veel organisaties wordt het beheer van de client-omgeving uitgevoerd middels verschillende tools, waaronder Group Policies, software distributie tools, disk-imaging oplossingen en logon scripts. Het nadeel van deze methoden is dat er specifieke kennis benodigd is, de gebruikte hulpmiddelen veel werk met zich meebrengen voor kleine wijzigingen en gebruiker- of groepspecifieke distributie vaak lastig te realiseren is. Gevolg is dat beheerders veel wijzigingen handmatig doorvoeren, veelal zonder dit te documenteren, en dat de beheertaken sterk persoons- en afdelingsafhankelijk zijn. In de meeste organisaties worden tijdens het aanmelden van een gebruiker scripts uitgevoerd om wijzigingen door te voeren en om de juiste gebruikersomgeving te creëren. Tijdens het aanmelden worden drive- en printerconnecties gemaakt, software updates uitgevoerd, de Windows-configuratie gewijzigd en/of programma s uitgevoerd. Veelal wordt voor deze scripts gebruik gemaakt van zelfgemaakte VBScripting, 2008 BRAIN FORCE Pagina 8 van 40

9 KIX32 en/of Command-scripts. Omdat beheerders de logon scripts zelf schrijven is het ontwerp en onderhoud sterk afhankelijk van de persoon of de afdeling. De scripts vragen veel onderhoud en veel beheerders hebben moeite met de syntaxis van dergelijke scripts. Een fout tijdens het aanpassen van een script is daardoor snel gemaakt en heeft vaak direct gevolgen voor veel gebruikers. Hierdoor wordt de gebruiker belemmerd in het uitvoeren van zijn of haar werkzaamheden. De grootte en de complexiteit van de scripts bemoeilijken de prestaties en het onderhoud van het werkplekbeheer. Het duurt vaak lang voordat gebruikersbehoeften doorgevoerd kunnen worden. En niet zelden zorgt de inspanning om de scripts aan te passen ervoor dat wijzigingen dan toch maar handmatig doorgevoerd worden. Werkomgevingen gaan dan steeds meer van de standaarden verschillen, waardoor het werkplekbeheer op de langere termijn steeds ondoorzichtiger wordt. Alle taken in deze scripts worden uitgevoerd tijdens het aanmeldproces van de gebruiker. Door de omvang van de scripts duurt het inlogproces voor gebruikers vaak erg lang. Juist deze wachttijd wordt door veel gebruikers als zeer vervelend ervaren. Bovendien is een aantal zaken, zoals het instellen van een standaardprinter gebaseerd op de locatie van een werkstation, zeer moeilijk en weinig flexibel te regelen met deze scripts. Kortom, met het toenemende belang van directe beschikbaarheid van functionaliteiten, heeft scripting als methode om werkomgevingen te beheren haar grenzen bereikt. Workspace Manager vult de behoefte naar een hulpmiddel in om een werkomgeving eenvoudig, snel en gecontroleerd te kunnen aanpassen op de gebruikersituatie. Belangrijk hierbij zijn de prestaties voor de ervaring van de gebruiker, zoals de aanmeldtijd. Workspace Manager geeft de werkomgeving direct vrij aan de gebruiker en voert op de achtergrond de taken uit (controle en aanpassen). 2.3 POWERMANAGEMENT Huidige werkstations en laptops bieden ondersteuning vanuit het powermanagement voor het laten slapen van de pc, waarbij de gebruiker zijn pc dus niet meer volledig hoeft af te sluiten. Belangrijker daarbij is dat een gebruiker, zodra deze opnieuw gaat werken, zijn PC niet hoeft op te starten en zich niet opnieuw hoeft aan te melden. Dit bespaart de gebruiker veel tijd. Deze techniek wordt al volledig ondersteund door Windows XP en is zelfs het standaardgedrag van Windows Vista. Gevolg is dat de traditionele logonscripts niet meer worden uitgevoerd en de door de beheerder geprogrammeerde wijzigingen niet worden geïmplementeerd. Er ontstaat dus een leemte in het beheer. Workspace Manager is niet afhankelijk van alleen het aanmelden door een gebruiker, maar voert zijn acties uit op basis van een scala aan events. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om een update te installeren op een pc zodra deze beschikbaar is, maar kan ook automatisch de dichtstbijzijnde printer gekoppeld worden zodra een laptopgebruiker zijn laptop ergens binnen het bedrijf aan het netwerk koppelt. Met Workspace Manager hebben gebruikers dus zonder opnieuw de pc of laptop te restarten de beschikking over de correcte instellingen. Tevens is het mogelijk dat de gebruiker tijdens het werken zelf zijn instellingen opnieuw laat controleren en doorvoeren BRAIN FORCE Pagina 9 van 40

10 3 WORKSPACE MANAGER: WAT IS HET? BRAIN FORCE Workspace Manager stelt de beheerder in staat om met een grafische beheerconsole relevante zaken bij het beheren van een werkplek, of serverinrichting en gebruikersinstellingen centraal te regelen. Objecten die beheerd worden zijn onder andere (virtuele) werkplekken, laptops en (terminal) servers. De Workspace Manager Agent voert de gebruikersspecifieke taken uit. Computerspecifieke taken, zoals het installeren van een software-update, worden al uitgevoerd direct na het aanzetten van een werkomgeving. De gebruiker hoeft hier dus niet op te wachten. BRAIN FORCE Workspace Manager beperkt dus de wachttijd van een gebruiker tijdens het aanmelden en de inspanning om de scripts te beheren neemt af. Indien een actie wijzigingen in de configuratie aanbrengt, waarvoor de gebruiker zelf niet voldoende rechten heeft, kan deze actie uitgevoerd worden met verhoogde rechten, zonder dat de gebruiker misbruik van dit proces kan maken. In tegenstelling tot de standaardscripts wordt bij een actie, die niet correct kan worden uitgevoerd, de volgende actie gewoon gestart, zodat de gehele cyclus wordt doorlopen en niet halverwege wordt afgebroken. De gebruiker kan veelal zijn werk blijven uitvoeren en mist alleen de functionaliteit van de niet juist uitgevoerde actie. Figuur 2 Workspace Manager Console 2008 BRAIN FORCE Pagina 10 van 40

11 4 WORKSPACE MANAGER: WAT KAN HET? Workspace Manager is ontworpen om het beheren van een werkplek, terminal server en gebruikerinstellingen sneller en eenvoudiger te maken dan middels scripts, group policies of standaard software distributieoplossingen. Workspace Manager gebruikt een Microsoft MMC 3.0 interface voor het beheren van de uit te voeren taken. In figuur 2 Workspace Manager Console wordt een overzicht van de beschikbare taken in Workspace Manager gegeven. Hierbij kan onderscheid worden gemaakt in acties die uitgevoerd dienen te worden ten behoeve van het gebruikte computersysteem en acties die van toepassing zijn op de actieve gebruiker. Alle taken worden uitgevoerd op basis van ingestelde filters. Een filter kan opgebouwd worden uit één of een combinatie van meerdere eigenschappen van zowel de gebruiker als de gebruikte pc. 4.1 KEY FEATURES Workspace Manager kent de volgende specifieke kenmerken Niet alleen afhankelijk van het aanmeldproces; Snel en gecontroleerd wijzigingen doorvoeren; Complexe functies beheren zonder scriptingkennis; Client ondersteunt Windows 2000, XP, 2003 en Vista; Beheer van zowel locked-down als volledig open omgevingen; Gebruik van verhoogde rechten; Hardware onafhankelijk; Geschikt voor gebruik met Terminal Server en/of Citrix Presentation Server; Software installeren op werkomgevingen (setups, msi, VMware ThinApp, Microsoft Application Virtualization) BRAIN FORCE Pagina 11 van 40

12 5 BRAIN FORCE WORKSPACE MANAGER: VOOR WIE IS HET? Alle organisaties, waarin Windows clients gebruikt worden binnen een Microsoft Active Directory omgeving, hebben baat bij de inzet van Workspace Manager. Het maakt daarbij niet uit of deze omgeving bestaat uit een mix van besturingssystemen en hardware op basis van volledig open werkplekken, of dat de gebruikte werkplekken allemaal conform dezelfde standaard volledig locked-down zijn. Het beheer van de omgeving wordt eenvoudiger voor beheerders en gebruikers worden geholpen met die functionaliteiten die normaal gesproken handmatige acties vereisen. Ook in een Server Based Computing omgeving bewijst Workspace Manager zijn dienst door op eenvoudige wijze iedere gebruiker een persoonlijke desktop aan te bieden met zijn/haar applicaties en instellingen. Voor gebruikers betekent Workspace Manager directe beschikbaarheid van functionaliteit en dat hun werkomgeving zichzelf aanpast aan de situatie waarin gewerkt wordt. Een voorbeeld: een gebruiker heeft op zijn laptop enkele netwerkdrives beschikbaar. Werkt hij elders, bijvoorbeeld thuis dan heeft hij standaard niet de beschikking over deze netwerkdrives. Workspace Manager kan er voor zorgen dat deze netwerkdrives dan niet zichtbaar zijn en dus niet voor mindere prestaties van de werkomgeving leiden. Op het moment dat er een VPN verbinding is opgezet met het bedrijfsnetwerk maakt Workspace Manager de relevante netwerkdrives weer beschikbaar BRAIN FORCE Pagina 12 van 40

13 6 BRAIN FORCE WORKSPACE MANAGER: HOE WERKT HET? De Workspace Manager informatie, zoals deze wordt beheerd vanuit de Management Console, wordt primair opgeslagen in een Microsoft SQL database. Voor het publiceren van deze database naar de werkstations wordt gebruik gemaakt van een takenlijst in de vorm van een versleuteld.xml bestand. Dit bestand wordt verspreid via de standaard aanwezige Netlogon share op het Windows Active Directory domein, waardoor deze vanaf elke locatie bereikbaar is. Om overmatig netwerkverkeer te beperken maakt de client gebruik van een lokale cache, die alleen wordt bijgewerkt indien noodzakelijk. Op de client PC of Terminal Server is de Workspace Manager service actief, die de toestand van het systeem controleert en systeemspecifieke taken uitvoert. Tijdens het aanmelden van een gebruiker wordt bovendien de Workspace Manager Agent gestart. Deze zorgt voor de uitvoer van alle gebruikersspecifieke taken. 6.1 FILTERS Alle taken worden uitgevoerd op basis van ingestelde filters. Een filter kan opgebouwd worden uit één of een combinatie van meerdere eigenschappen van zowel de gebruiker als de gebruikte pc. Een filter kan bijvoorbeeld controleren op naam van de gebruiker of een werkstation, het lidmaatschap van een bepaalde groep, een gebruikte Organizational Unit (OU), de IP-configuratie, de aanwezigheid van een bestand of registersleutel en diverse specifieke eigenschappen van het besturingsysteem, zoals de taal, de versie en zelfs het patchniveau. Voor al deze filters geldt dat gebruik gemaakt kan worden van verschillende operators, zoals is (niet) gelijk aan, groter dan, kleiner dan en lid van/geen lid van. Filters kunnen bovendien gebaseerd worden op een datum, zodat een bepaalde functionaliteit alleen op, tot, of vanaf een bepaalde datum gebruikt kan worden BRAIN FORCE Pagina 13 van 40

14 6.2 CONTAINERS Om het beheer te vereenvoudigen wordt gebruik gemaakt van containers, waarin taken worden gegroepeerd. Op het hoogste niveau zijn twee containers al voorgedefinieerd, namelijk die van Computers en Users. Hierin worden de taken gedefinieerd, die gelden voor respectievelijk de computer, of de gebruiker. Door een filter te plaatsen op een container, kunnen alle taken binnen deze container gebruik maken van de eigenschappen van dit filter. Overigens is het mogelijk om voor individuele taken binnen de container aangepaste filtering toe te passen, waarmee optimale flexibiliteit is gegarandeerd. Ook is het mogelijk om containers binnen containers te plaatsen, waardoor filters hergebruikt en eventueel aangevuld kunnen worden. 6.3 TAKEN Binnen de Workspace Manager Management Console worden uit te voeren taken onderverdeeld in een aantal type taken. In de volgende paragrafen worden de verschillende typen taken toegelicht. Figuur 3 Taak typen 2008 BRAIN FORCE Pagina 14 van 40

15 6.3.1 DRIVE MAPPING Een actie, die vrijwel altijd tijdens het inlogproces wordt uitgevoerd, is het verbinden van enkele driveletters met netwerkshares. Deze acties kunnen vanaf nu worden uitgevoerd door BRAIN FORCE Workspace Manager. Het koppelen van netwerkverbindingen wordt niet alleen uitgevoerd bij het aanmelden op een werkstation, maar ook bij het opnieuw verbinden met een netwerk, of als het werkstation uit de slaapstand komt ENVIRONMENT VARIABLE Middels deze functie is het eenvoudig om environment variabelen te zetten, iets wat met traditionele scripting soms lastig kan zijn. Variabelen geplaatst onder de computer-node zijn specifiek voor het gebruikte werkstation, variabelen geplaatst onder de user-node worden gedefinieerd als gebruikers-variabele FOLDER Via de actie Folder kunnen folders worden aangemaakt, verwijderd, of leeggemaakt. Folders op de homedrive van de gebruiker kunnen eenvoudig worden aangemaakt om op deze manier een standaard opslagstructuur voor documenten te creëren. Folders op het lokale werkstation kunnen bewerkt worden door de taak te plaatsen onder de computer-node BRAIN FORCE Pagina 15 van 40

16 6.3.4 INTERNET SNELKOPPELING Naast de standaard snelkoppelingen is het mogelijk koppelingen naar internetpagina s aan te maken. Door deze URL s in het startmenu te plaatsen kunnen webapplicaties eenvoudig worden aangeboden aan de medewerkers. Uiteraard is het ook mogelijk om deze snelkoppelingen bij de favorieten te plaatsen SNELKOPPELINGEN Om (standaard) snelkoppelingen - in bijvoorbeeld het startmenu, of op het bureaublad - aan de gebruikers aan te bieden, kunnen er snelkoppelingen gedefinieerd worden. Van elke snelkoppeling wordt opgegeven waar deze gecreëerd moet worden, bijvoorbeeld in het Startmenu onder Programma s, inclusief de bijbehorende submap. Verder worden alle normale gegevens van een snelkoppeling ingevoerd. Tijdens het aanmelden van een gebruiker zullen de snelkoppelingen worden aangemaakt. Door gebruik te maken van de gewenste filters kunnen bijvoorbeeld alleen die snelkoppelingen van applicaties aangeboden worden waar een gebruiker ook werkelijk recht op heeft MSI-BESTANDEN BRAIN FORCE Workspace Manager kent een speciale functie voor het installeren van MSI-files. U kunt, afhankelijk van bijvoorbeeld het groepslidmaatschap van een gebruiker, of computer, door Workspace Manager een MSI-file eventueel met bijbehorende MST-file laten installeren. Hiervoor hoeft de gebruiker geen beheerdersrechten op een werkstation te hebben BRAIN FORCE Pagina 16 van 40

17 6.3.7 PRINTER CONNECTIES Ook het koppelen van printers kan worden uitgevoerd door BRAIN FORCE Workspace Manager. Een groot voordeel van het automatisch aanmaken van printerverbindingen is dat deze, indien gewenst, aangemaakt kunnen worden afhankelijk van waar het werkstation, waarop de gebruiker werkt, zich bevindt. Hierbij kan een geselecteerde printer ook automatisch als standaard printer worden geconfigureerd. De juiste stuurprogramma s voor de printer worden automatisch geïnstalleerd vanaf de printserver door middel van het point and print -mechanisme in Windows. De gebruiker hoeft op die manier nooit meer na te denken welke printer hij moet gebruiken. Wanneer een laptop gebruiker pas later een netwerkverbinding maakt worden de gedefinieerde printers automatisch bijgewerkt PROGRAMMA Met de functie Program kunnen alle acties gedaan worden die niet standaard in BRAIN FORCE Workspace Manager zijn opgenomen. Alle externe commando s kunnen gestart worden. Naar keuze kan op de uitvoering worden gewacht, of kan Workspace Manager doorgaan, onafhankelijk van het externe commando. Bij het aanmaken van een dergelijke actie kan bovendien gekozen worden of met de uitvoer van de overige acties gewacht moet worden tot de externe applicatie klaar is, of dat de overige acties direct uitgevoerd mogen worden. Door te voorkomen dat onnodig wordt gewacht op lopende processen, wordt het aanmeldproces vanuit het oogpunt van de gebruiker aanzienlijk versneld REGISTRY WAARDE Met Workspace Manager kunnen instellingen in het register aangemaakt, gewijzigd en/of verwijderd worden. Hierdoor kunnen specifieke Windows en applicatie-instellingen eenvoudig gewijzigd worden, waarbij zowel de werkstationconfiguratie als gebruikersinstellingen aangepast kunnen worden op basis van de beschikbare filters BRAIN FORCE Pagina 17 van 40

18 SCRIPT In BRAIN FORCE Workspace Manager kunnen scripts worden opgenomen, zodat het onderhoud van deze aanvullende scripts eenvoudig vanuit Workspace Manager kan worden uitgevoerd. Workspace Manager ondersteunt het gebruik van batch-files, VB-scripts, Java scripts, Powershell en KIXtart scripts. Eventuele bestaande ontwikkelde stukken code kunnen middels deze functionaliteit naadloos worden opgenomen in de Workspace Manager database, waarbij de uitgebreide filtering en foutafhandeling van Workspace Manager zorgt voor extra functionaliteit en stabiliteit van de bestaande scripting MSI SHORTCUT Naast normale shortcuts kunnen er ook advertised shortcuts worden geplaatst op de client. Dit zijn snelkoppelingen naar een MSI en voorwaarde is dat deze MSI geïnstalleerd is op de client computer MSP Om een geïnstalleerde applicatie te patchen, kan men gebruik maken van de MSP taak. Door het opgeven van de locatie en naam van de patch weet de Agent genoeg om de MSP uit te kunnen voeren. Optioneel kan er worden gekozen voor het invullen van additionele properties en parameters. Ook is het mogelijk de MSP eerst op de lokale machine van de client te plaatsen, alvorens de patch te installeren BRAIN FORCE Pagina 18 van 40

19 WINDOWS FOLDER SETTINGS De opties om te bepalen wat een gebruiker wel of niet mag zien in Windows Explorer, de bekende Folder Options, zijn in Workspace Manager te configureren en worden door de Agent toegepast. Voor elke optie kan worden bepaald of deze Aan of Uit moet, of dat deze onveranderd moet blijven VISTA FOLDER SETTINGS Microsoft heeft in Windows Vista de folder options gewijzigd en daarom is hier in Workspace Manager een aparte taak voor. Bij het creëren van deze taak wordt er automatisch een filter aangemaakt, waardoor deze alleen op Vista machines uitgevoerd zal worden IE PROXY SETTINGS Om te kunnen bepalen wat de proxy instellingen in Internet Explorer op de client dienen te zijn, kan men gebuik maken van dit taaktype. Het invulscherm is identiek aan dat van Internet Explorer zelf BRAIN FORCE Pagina 19 van 40

20 IE HOMEPAGE Bepaal als beheerder de standaard homepages(s) van uw clients. Denk bijvoorbeeld aan uw intranet of SharePoint als homepage! Zoals in IE 7, is het mogelijk om meerdere homepages op te geven SOFTGRID PACKAGE Met deze taak is het mogelijk om een SoftGrid applicatie te installeren op de PC van de gebruiker. Geef aan waar de applicatie staat door de osd file aan te wijzen en bepaal welke bestandstypen moeten worden geassocieerd met deze applicatie. Ook is het mogelijk om de applicatie alvast in de cache van de PC te laden MESSAGE DIALOG Met deze taak is het mogelijk om berichten te tonen aan gebruikers door middel van dialoog vensters. Een dialoog venster kent drie typen: een error, een ter informatie en een waarschuwing. De door de beheerder ingevoerde tekst wordt in het venster aan de gebruiker getoond BRAIN FORCE Pagina 20 van 40

Virtueel of Fysiek. Uitdagingen bij migratie naar Windows 7

Virtueel of Fysiek. Uitdagingen bij migratie naar Windows 7 Het jaar 2011/2012 staat voor veel organisaties in het teken van Windows 7. De overstap van Windows XP naar Windows 7 lijkt in eerste instantie eenvoudig te zijn maar blijkt in de praktijk toch complex.

Nadere informatie

uziconnect Installatiehandleiding

uziconnect Installatiehandleiding uziconnect Installatiehandleiding VANAD Enovation is een handelsnaam van ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een

Nadere informatie

Shopt IT 2014 Ivo Depoorter Pagina 2 van 19. 1 Belangrijkste doeleinden logon scripts. 2 Klassieke werkwijze

Shopt IT 2014 Ivo Depoorter Pagina 2 van 19. 1 Belangrijkste doeleinden logon scripts. 2 Klassieke werkwijze Shopt-IT 2014 Het einde van Logon scripts? 1 Belangrijkste doeleinden logon scripts... 2 2 Klassieke werkwijze... 2 3 Logon scripts nu via Group Policy... 3 4 Scripting of GPO preferences instellingen

Nadere informatie

uziconnect Installatiehandleiding

uziconnect Installatiehandleiding uziconnect Installatiehandleiding VANAD Enovation is een handelsnaam van ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een

Nadere informatie

Wijzigingen volledig onder controle en geborgd

Wijzigingen volledig onder controle en geborgd Installation Management Platform IMProve 2014 is het ultieme hulpmiddel om het beheer van uw (terminal) serverfarm continu, stap voor stap, op een hoger niveau te brengen. Gedocumenteerd, geborgd en reproduceerbaar

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe.

Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe. Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe. Algemeen Met de KYOCERA scannen naar Exact Globe beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar Exact Globe. Met deze oplossing

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 DocumentManager

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 DocumentManager Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 DocumentManager Algemeen Met de KYOCERA Scannen naar UNIT4 DocumentManager beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar UNIT4 DocumentManager

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software.

Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software. Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software. Algemeen Met de KYOCERA scannen naar van Brug Software beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar het Notarieel

Nadere informatie

Handleiding Inloggen met SSL VPN

Handleiding Inloggen met SSL VPN Handleiding Inloggen met SSL VPN Beveiligd verbinding maken met het bedrijfsnetwerk via de Desktop Portal Versie: 24 april 2012 Handleiding SSL-VPN Pagina 1 van 10 Inleiding SSL VPN is een technologie

Nadere informatie

Installatie- en gebruikshandleiding Risicoverevening. 11 april 2007 ZorgTTP

Installatie- en gebruikshandleiding Risicoverevening. 11 april 2007 ZorgTTP Installatie- en gebruikshandleiding Risicoverevening 11 april 2007 ZorgTTP Inleiding In het kader van Risicoverevening wordt gepseudonimiseerd informatie aangeleverd aan het College voor Zorgverzekeringen

Nadere informatie

Functionele beschrijving: Scannen naar AFAS Profit.

Functionele beschrijving: Scannen naar AFAS Profit. Functionele beschrijving: Scannen naar AFAS Profit. Algemeen Met de Kyocera Scannen naar AFAS Profit beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar AFAS Profit. Met deze oplossing

Nadere informatie

Inhoud 0 Inleiding 1 Algemene netwerkbegrippen De installatie van Windows Server 2003

Inhoud 0 Inleiding 1 Algemene netwerkbegrippen De installatie van Windows Server 2003 vii Inhoud 0 Inleiding 1 0.1 In dit hoofdstuk 1 0.2 Dit boek 1 0.3 De taken van een netwerkbeheerder 3 0.4 Microsoft Windows-besturingssystemen 4 0.5 PoliForm bv 7 0.6 Dit boek doorwerken 8 0.7 De installatie

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 Cura Documentmanagement.

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 Cura Documentmanagement. Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 Cura Documentmanagement. Algemeen Met KYOCERA scannen naar UNIT4 Cura Documentmanagement beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen

Nadere informatie

Installatie Remote Backup

Installatie Remote Backup Juni 2015 Versie 1.2 Auteur : E.C.A. Mouws Pagina 1 Inhoudsopgave BusinessConnect Remote Backup... 3 Kenmerken... 3 Beperkingen... 3 Gebruik op meerdere systemen... 3 Systeemeisen... 4 Support... 4 Installatie...

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar Trivium FORTUNA.

Functionele beschrijving: scannen naar Trivium FORTUNA. Functionele beschrijving: scannen naar Trivium FORTUNA. Algemeen Met KYOCERA scannen naar Trivium FORTUNA beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar Trivium FORTUNA. Met

Nadere informatie

OU s en gebruikers. Lab 3.8. Doel: Je weet hoe je users kan aanmaken en hoe je het overzichtelijk houdt met OU s.

OU s en gebruikers. Lab 3.8. Doel: Je weet hoe je users kan aanmaken en hoe je het overzichtelijk houdt met OU s. OU s en gebruikers 8 Lab 3.8 Doel: Je weet hoe je users kan aanmaken en hoe je het overzichtelijk houdt met OU s. Hoofdstuk 8 OU s Andere OU s Voordelen van het gebruik van OU s is dat deze overzichtelijkheid

Nadere informatie

Windows 7 juist nu! Frank Spuls v-fspuls@microsoft.com 11 november 2009

Windows 7 juist nu! Frank Spuls v-fspuls@microsoft.com 11 november 2009 juist nu! Frank Spuls v-fspuls@microsoft.com 11 november 2009 Inspelen op veranderingen Hoofdkantoor Werkenop afstand Mobiele en flexibele medewerkers Bijkantoren 2 Slide 3 Voornaamste conclusies Er is

Nadere informatie

KeyLink B.V. KeyLink CTI Client Installation Manual - Dutch

KeyLink B.V. KeyLink CTI Client Installation Manual - Dutch KeyLink B.V. KeyLink CTI Client Installation Manual - Dutch Product(en): Versie: KeyLink CTI software V4.13.1 Document Versie: 1.16 Datum: 8 januari 2013 Auteur: Technical Support Overzicht Dit document

Nadere informatie

ManualMaster Systeem 6.1 (ManualMaster Administrator, ManualMaster WebAccess en ManualMaster WebEdit)

ManualMaster Systeem 6.1 (ManualMaster Administrator, ManualMaster WebAccess en ManualMaster WebEdit) Let op: de versie op de gebruikerswebsite kan worden bijgewerkt! Het kan dus zijn dat uw geprinte versie verouderd is. Van toepassing op ManualMaster Systeem 6.1 (ManualMaster Administrator, ManualMaster

Nadere informatie

Installatie en configuratie 1.1. Licentie Systeem. Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening

Installatie en configuratie 1.1. Licentie Systeem. Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening 1.1 Installatie en configuratie, Licentie Systeem Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening Copyright Deze publicatie is een uitgave van Crotec BV, s-hertogenbosch (KvK Oost Brabant 1715 9294)

Nadere informatie

NSS volumes in een bestaande tree aanspreken vanuit Domain Services for Windows

NSS volumes in een bestaande tree aanspreken vanuit Domain Services for Windows NSS volumes in een bestaande tree aanspreken vanuit Domain Services for Windows Elders in dit werk hebt u kunnen lezen hoe DSfW ingezet kan worden als alternatief voor Active Directory. Dit heeft echter

Nadere informatie

5/8 Patch management

5/8 Patch management Management Services 5/8 Patch management 5/8.1 Beheer van patches met Subscription Management Tool 5/8.1.1 Inleiding Een moderne Linux-server moet regelmatig worden bijgewerkt met de laatste versie van

Nadere informatie

VMware ThinApp. Application Virtualization Platform that enables complex software to be delivered as self-contained EXE files

VMware ThinApp. Application Virtualization Platform that enables complex software to be delivered as self-contained EXE files VMware ThinApp Application Virtualization Platform that enables complex software to be delivered as self-contained EXE files Edwin Friesen Senior Solution Consultant @ Ictivity B.V. edwin.friesen@ictivity.nl

Nadere informatie

Installatiehandleiding. Facto minifmis

Installatiehandleiding. Facto minifmis Installatiehandleiding Facto minifmis 1. Installatie Facto MiniFMIS 1.1 Achtergrond Facto MiniFMIS biedt facilitaire organisaties een eenvoudige en gebruikersvriendelijke hulpmiddel bij het uitvoeren van

Nadere informatie

Optifile Server Installatie

Optifile Server Installatie Optifile Server Installatie Datum: Versie: de koppeling tussen Essibox en 2 mei 2012 1.0 Omschrijving: Dit document beschrijft de installatieprocedure voor Optifile software op een nieuwe server. Optifile

Nadere informatie

5/5 Red Carpet. 5/5.1 Inleiding

5/5 Red Carpet. 5/5.1 Inleiding Management Services 5/5 Red Carpet 5/5.1 Inleiding Met de overname van Ximian is Novell ook eigenaar geworden van de Red Carpet-technologie. Hoewel het aannemelijk is dat het hier een tijdelijke oplossing

Nadere informatie

Pervasive Server V9 Installatiegids

Pervasive Server V9 Installatiegids Pervasive Server V9 Installatiegids 1 Inhoudsopgave 1. Om te beginnen... 3 2. Systeemeisen... 3 2.1 Server... 3 2.1.1 Hardware... 3 2.1.2 Software... 3 2.2 Client... 3 2.2.1 Hardware... 3 2.2.2 Software...

Nadere informatie

NetPay Desktop Reporting. Rapportage voor Xafax NetPay

NetPay Desktop Reporting. Rapportage voor Xafax NetPay NetPay Desktop Reporting Rapportage voor Xafax NetPay Inhoud 1.0.0 NetPay Desktop Reporting... 3 1.1.0 Minimumeisen... 3 1.2.0 NetPay instellingen... 3 1.2.1 Access Rights groepen... 3 1.2.2 Gebruikers

Nadere informatie

BRIGHT-NET INSTALLATIE HANDLEIDING

BRIGHT-NET INSTALLATIE HANDLEIDING BRIGHT-NET INSTALLATIE HANDLEIDING JOS VAN DER SANDEN VERSIE 0.1 3 JAN 2011 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 4 2. Voorbereiding... 5 2.1 Downloads... 5 2.2 Server... 5 2.3 Client... 5 3. Installatie... 6

Nadere informatie

NOD32 Antivirus Systeem Versie 2. Handleiding voor Installatie V1_0606/2003 Copyright 2003 ESET, LLC

NOD32 Antivirus Systeem Versie 2. Handleiding voor Installatie V1_0606/2003 Copyright 2003 ESET, LLC NOD32 Antivirus Systeem Versie 2 Handleiding voor Installatie V1_0606/2003 Copyright 2003 ESET, LLC 2 Inhoud 1. Introductie... 3 2. Installeren van NOD32 versie 2.........4 2.1 Eerste installatie.........4

Nadere informatie

Configureren van een VPN L2TP/IPSEC verbinding. In combinatie met:

Configureren van een VPN L2TP/IPSEC verbinding. In combinatie met: Configureren van een VPN L2TP/IPSEC verbinding In combinatie met: Inhoudsopgave 1. Voorbereiding.... 3 2. Domaincontroller installeren en configuren.... 4 3. VPN Server Installeren en Configureren... 7

Nadere informatie

Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager

Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager Inhoudsopgave 1. Algemeen - 3-2. Installatie PostgreSQL database server - 4-3. Installatie FTP server - 9-4. Aanmaken account in FileZilla server - 13

Nadere informatie

10/5 Integratie met Windows

10/5 Integratie met Windows Integratie 10/5 Integratie met Windows 10/5.1 Novell Domain Services for Windows 10/5.1.1 Inleiding Tot de belangrijkste vernieuwingen in Open Enterprise Server 2 SP 1 dat in december 2008 is uitgekomen,

Nadere informatie

Configureren van een VPN L2TP/IPSEC verbinding

Configureren van een VPN L2TP/IPSEC verbinding Configureren van een VPN L2TP/IPSEC verbinding Inhoudsopgave 1. Voorbereiding.... 3 2. Domain Controller Installeren... 4 3. VPN Configuren... 7 4. Port forwarding.... 10 5. Externe Clients verbinding

Nadere informatie

Installatie en configuratie documentatie

Installatie en configuratie documentatie Installatie en configuratie documentatie Assistance Web Portal v. 2.58, 2.60 Voor Windows 2003 / 2008 / XP / Vista / Windows 7 Assistance PSO handleiding, uitgegeven door Assistance Software. Alle rechten

Nadere informatie

Remote Back-up Personal

Remote Back-up Personal handleiding Remote Back-up Personal Versie 4 1 INLEIDING... 3 1.1 SYSTEEMEISEN... 3 1.2 BELANGRIJKSTE FUNCTIES... 3 2 INSTALLATIE BACK-UP MANAGER... 4 2.1 VOLLEDIGE DATA BESCHIKBAARHEID IN 3 STAPPEN...

Nadere informatie

Technische documentatie Klankie 2010 voor systeembeheerders/installateurs

Technische documentatie Klankie 2010 voor systeembeheerders/installateurs Technische documentatie Klankie 2010 voor systeembeheerders/installateurs Van harte gefeliciteerd met uw aankoop van Klankie 2010, de netwerkversie. Deze documentatie is bedoeld voor degene die de netwerkinstallatie

Nadere informatie

HANDLEIDING Installatie TESTS 2012

HANDLEIDING Installatie TESTS 2012 HANDLEIDING Installatie TESTS 2012 INHOUDSOPGAVE: Algemeen:... 2 Installatie instructies voor stand-alone computer.. 2 Uitsluitend voor netwerk-installatie.. 6 Client installatie deel 1... 6 Deel 2 netwerkinstallatie:

Nadere informatie

Upgrade naar People Inc 3.5.0

Upgrade naar People Inc 3.5.0 I Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 1 1.1 Installeren... van de upgrade 2 1.2 Uitvoeren... van de upgrade 5 1.3 Installatie... Applicatie Server 9 1.4 Installatie... Gebruikers programma's 15 1.5 Afronding...

Nadere informatie

Documentatie. Remote Access Voorziening Etam (RAVE)

Documentatie. Remote Access Voorziening Etam (RAVE) Documentatie Remote Access Voorziening Etam (RAVE) Versie 1.5 Datum: 16 april 2009 1. INLEIDING 3 2. ÉÉNMALIGE INSTALLATIE CITRIX WEB CLIENT 4 3. VERBINDING MAKEN MET HOOFDKANTOOR 9 3.1 Starten RAVE 10

Nadere informatie

ZIEZO Remote Back-up Personal

ZIEZO Remote Back-up Personal handleiding ZIEZO Remote Back-up Personal Versie 4 1 INLEIDING... 3 1.1 SYSTEEMEISEN... 3 1.2 BELANGRIJKSTE FUNCTIES... 3 2 INSTALLATIE BACK-UP MANAGER... 4 2.1 VOLLEDIGE DATA BESCHIKBAARHEID IN 3 STAPPEN...

Nadere informatie

Installatie en configuratie documentatie

Installatie en configuratie documentatie Installatie en configuratie documentatie Assistance Web Portal v. 2.x Voor Windows 2003 / XP / Vista Assistance PSO handleiding, uitgegeven door Assistance Software. Alle rechten voorbehouden. Niets uit

Nadere informatie

Windows Xp professional op de werkstations en Windows 2000 op de Server

Windows Xp professional op de werkstations en Windows 2000 op de Server Windows Xp professional op de werkstations en Windows 2000 op de Server Uitleg over het implementeren van Microsoft Windows XP Professional op de werkstations en de bijbehorende management tools. Dit boekje

Nadere informatie

Xerox Device Agent, XDA-Lite. Beknopte installatiehandleiding

Xerox Device Agent, XDA-Lite. Beknopte installatiehandleiding Xerox Device Agent, XDA-Lite Beknopte installatiehandleiding XDA-Lite - introductie XDA-Lite is software ontwikkeld voor het verzamelen van gegevens van machines, met als voornaamste doel de automatische

Nadere informatie

Installatiehandleiding - Deel 2 DocTrails.NET Connector

Installatiehandleiding - Deel 2 DocTrails.NET Connector Installatiehandleiding - Deel 2 DocTrails.NET Connector D Soft nv 28-8-2007 Inleiding 2 1 Inleiding De DocTrails.NET Connector laat u toe om berichten via het BlueRidge DocTrails platform naar uw handelspartners

Nadere informatie

INSTALLATIE-INSTRUCTIE VIDA INHOUD

INSTALLATIE-INSTRUCTIE VIDA INHOUD VIDA INSTALLATIE-INSTRUCTIES VIDA 2015 INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 VOOR DE INSTALLATIE... 4 2.1 Checklist Voor de installatie... 4 2.2 Producten van derden... 4 2.2.1 Adobe Reader... 5 2.3 Microsoft Windows-gebruikersaccount...

Nadere informatie

Installatie/Update/Intake formulier.

Installatie/Update/Intake formulier. Installatie/Update/Intake formulier. APPLICATIENAAM: APPLICATIEVERSIE: PACKAGE NAAM: APPLICATIETAAL: NL INDIEN ANDERS: INTAKE\INSTALLATIE DATUM: PRODUCTIE DATUM: 0 ORGANISATIE In dit hoofdstuk wordt alle

Nadere informatie

Handleiding Migratie. Bronboek Professional

Handleiding Migratie. Bronboek Professional Handleiding Migratie Bronboek Professional Laatste wijziging: 25/02/2015 Inhoudsopgave Controles en acties vooraf pag. 1 Installatie en configuratie Microsoft SQL met de Bronboek Helpdesk Tool pag. 3 Migratie

Nadere informatie

Handleiding installatie Rental Dynamics

Handleiding installatie Rental Dynamics Handleiding installatie Rental Dynamics Versie: 1.1 Datum: 9 januari 2015 1. Inleiding Deze handleiding beschrijft de procedure voor de installatie van Rental Dynamics en de benodigde software. In hoofdstuk

Nadere informatie

Pervasive Server V9 Installatiegids

Pervasive Server V9 Installatiegids Pervasive Server V9 Installatiegids 17 mei yyyy - 1 - Inhoudsopgave 1. Om te beginnen...3 2. Systeemeisen...3 2.1 Server...3 2.1.1 Hardware...3 2.1.2 Software...3 2.2 Client...3 2.2.1 Hardware...3 2.2.2

Nadere informatie

Agenda. doelstelling situering voor- en nadelen functionaliteit opbouw voorwaarden besluitvorming

Agenda. doelstelling situering voor- en nadelen functionaliteit opbouw voorwaarden besluitvorming 12/10/2010 1 Agenda doelstelling situering voor- en nadelen functionaliteit opbouw voorwaarden besluitvorming 2 doelstelling (nood aan) Windows 2008R2 situeren overzicht geven functionaliteit praktische

Nadere informatie

Installatie Handleiding voor: TiC Narrow Casting Certified. System Integrators

Installatie Handleiding voor: TiC Narrow Casting Certified. System Integrators Installatie Handleiding voor: TiC Narrow Casting Certified System Integrators Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager Inhoudsopgave 1. Algemeen - 3-2. Installatie PostgreSQL database server -

Nadere informatie

Installatie handleiding Reinder.NET.Optac

Installatie handleiding Reinder.NET.Optac Installatie handleiding Reinder.NET.Optac Versie : 2012.1.0.1 Inhoudsopgave 1 Systeemvereisten... 2 2 Pincode... 2 3 Licentie... 2 4 Installatie... 2 5 Eerste gebruik... 4 Titel Pagina 1 van 6 23-1-2012

Nadere informatie

INSTALLATIEHANDLEIDING

INSTALLATIEHANDLEIDING INSTALLATIEHANDLEIDING Update van uw Mamut programma EEN GEDETAILLEERDE STAP-VOOR-STAP BESCHRIJVING VAN HOE U EEN UPDATE KUNT MAKEN VAN UW MAMUT BUSINESS SOFTWARE PROGRAMMA (VAN VERSIE 9.0 OF NIEUWER).

Nadere informatie

VMware Identity Manager Desktop gebruiken. VMware Identity Manager 2.8 VMware Identity Manager 2.9.1

VMware Identity Manager Desktop gebruiken. VMware Identity Manager 2.8 VMware Identity Manager 2.9.1 VMware Identity Manager Desktop gebruiken VMware Identity Manager 2.8 VMware Identity Manager 2.9.1 VMware Identity Manager Desktop gebruiken U vindt de recentste technische documentatie op de website

Nadere informatie

Intramed procedure. Intramed en Windows 7. 1. Upgraden naar Windows 7

Intramed procedure. Intramed en Windows 7. 1. Upgraden naar Windows 7 1. Upgraden naar Windows 7 Voorbereiding Als u straks gebruik wilt maken van een applicatie die nu op een andere computer draait, raden wij u aan om voordat u tot de installatie overgaat alle eventuele

Nadere informatie

Datum 15 juni 2006 Versie 1.0.6. Exchange Online. Handleiding voor gebruiker Release 1.0

Datum 15 juni 2006 Versie 1.0.6. Exchange Online. Handleiding voor gebruiker Release 1.0 Datum 1.0.6 Exchange Online Handleiding voor gebruiker Release 1.0 1.0.6 Inhoudsopgave 1 Instellingen e-mail clients 2 1.1 Gebruik via Outlook 2003 2 1.2 Gebruik via ActiveSync 15 1.3 Gebruik via andere

Nadere informatie

Installatiehandleiding SafeSign en PKI Klasse X certificaten

Installatiehandleiding SafeSign en PKI Klasse X certificaten Installatiehandleiding SafeSign en PKI Klasse X certificaten Juni 2014 2014 Copyright KPN Lokale Overheid Alle rechten voorbehouden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KPN Lokale overheid

Nadere informatie

Welkom bij IT-Workz. Etten-Leur, 16 november 2010. Altijd en overal werken en leren. Applicatie en Desktop Delivery met Quest vworkspace

Welkom bij IT-Workz. Etten-Leur, 16 november 2010. Altijd en overal werken en leren. Applicatie en Desktop Delivery met Quest vworkspace Welkom bij IT-Workz Altijd en overal werken en leren Applicatie en Desktop Delivery met Quest vworkspace Etten-Leur, 16 november 2010 IT-Workz is de verzelfstandigde Dienst ICT van het ROC West-Brabant.

Nadere informatie

Logicworks CRM en Microsoft SQL Server 2005 (Express) Introductie

Logicworks CRM en Microsoft SQL Server 2005 (Express) Introductie Logicworks CRM en Microsoft SQL Server 2005 (Express) - Introductie - Microsoft SQL Server 2005 Express installeren - Microsoft SQL Server 2005 Express configureren - Database collation - Logicworks CRM

Nadere informatie

De polling is er nu dan ook in een service variant en kan dus in plaats van de normale polling gebruikt worden.

De polling is er nu dan ook in een service variant en kan dus in plaats van de normale polling gebruikt worden. FAQ 1. Inleiding TwPoll is een proces dat continu loopt. Bij veel bedrijven wordt dan ook de polling op een server geplaatst. Wanneer een server om een of andere rede uit valt zal de polling niet automatisch

Nadere informatie

Remote Access Voorziening Etam (RAVE)

Remote Access Voorziening Etam (RAVE) Remote Access Voorziening Etam (RAVE) Versie 1.6 Datum 2 juli 2009 1. INLEIDING 3 2. INSTALLATIE CITRIX CLIENT 4 3. VERBINDING MAKEN MET HOOFDKANTOOR 7 3.1 Starten RAVE 8 3.2 Taakbalk verbergen 9 3.3 Afsluiten

Nadere informatie

Pervasive Server V10 SP3 Installatiegids

Pervasive Server V10 SP3 Installatiegids Pervasive Server V10 SP3 Installatiegids 1 Inhoudsopgave Pervasive Server V10 SP3 Installatiegids... 1 Inhoudsopgave... 2 1. Om te beginnen... 3 2. Systeemeisen... 3 2.1 Server... 3 2.1.1 Hardware... 3

Nadere informatie

Om de gegevens aan te bieden aan de NBC benchmark heeft u de volgende gegevens nodig:

Om de gegevens aan te bieden aan de NBC benchmark heeft u de volgende gegevens nodig: NBC Benchmark Verkoop informatie naar NBC Benchmark Document beheer Versie Datum Status Auteur(s) Opmerking 1.0 20 februari 2012 Definitief Carol Esmeijer 1.1 29 juni 2012 Definitief Carol Esmeijer Taakplanner

Nadere informatie

Als u de installatie-cd van Pervasive in cd-romspeler stopt wordt het installatiemenu automatisch gestart.

Als u de installatie-cd van Pervasive in cd-romspeler stopt wordt het installatiemenu automatisch gestart. Voordat u Intramed en Pervasive gaat installeren is het belangrijk dat u eerst in Windows een account met wachtwoord aanmaakt. U gaat als volgt te werk: 1. Klik op de Windows button 2. Klik op Configuratiescherm

Nadere informatie

Standaard Asta Powerproject Client Versie 13 Installatiedocument v1

Standaard Asta Powerproject Client Versie 13 Installatiedocument v1 Standaard Asta Powerproject Client Versie 13 Installatiedocument v1 22 oktober 2015 Voor vragen of problemen kunt u contact opnemen via: telefoonnummer 030-2729976. Of e-mail naar support@powerproject.nl.

Nadere informatie

Installatie SQL: Server 2008R2

Installatie SQL: Server 2008R2 Installatie SQL: Server 2008R2 Download de SQL Server 2008.exe van onze site: www.2work.nl Ga naar het tabblad: Downloads en meld aan met: klant2work en als wachtwoord: xs4customer Let op! Indien u een

Nadere informatie

Dit is een greep uit mijn stageverslag. 4. Citrix migratie

Dit is een greep uit mijn stageverslag. 4. Citrix migratie Dit is een greep uit mijn stageverslag 4. Citrix migratie Tijdens de eerste weken van mijn stage ben ik bezig geweest met het migreren van computer on wheels(cow s). Daarnaast heb ik ook de gebruikers

Nadere informatie

Taxis Pitane SQL beheerder. Censys BV - Eindhoven

Taxis Pitane SQL beheerder. Censys BV - Eindhoven Taxis Pitane SQL beheerder Censys BV - Eindhoven Inhoud Wat is Taxis Pitane SQL beheerder?... 3 Kenmerken van de software... 3 De juiste SQL server editie voor uw organisatie... 3 SQL Server 2008 Express...

Nadere informatie

Beginnen met businessdesk

Beginnen met businessdesk Beginnen met businessdesk Inleiding De businessdesk oplossingen van Desk Solutions zijn specifieke oplossingen die u een flexibele desktop omgeving leveren zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over

Nadere informatie

INSTALLATIE HANDLEIDING

INSTALLATIE HANDLEIDING INSTALLATIE HANDLEIDING REKENSOFTWARE MatrixFrame MatrixFrame Toolbox MatrixGeo 1 / 9 SYSTEEMEISEN Werkstation met minimaal Pentium 4 processor of gelijkwaardig Beeldschermresolutie 1024x768 (XGA) Windows

Nadere informatie

Plan van aanpak Meesterproef 2: Workflowbeheer Voorwoord

Plan van aanpak Meesterproef 2: Workflowbeheer Voorwoord Plan van aanpak Meesterproef 2: Workflowbeheer Voorwoord Dit is het PVA versie 2. Dit wil zeggen dat ik de informatie op het gebeid van de netwerk instellingen en de setup heb verwerkt en uitgebreid heb

Nadere informatie

Het werken met policies onder samba3 Steve Weemaels 01-03-2005

Het werken met policies onder samba3 Steve Weemaels 01-03-2005 Het werken met policies onder samba3 Steve Weemaels 01-03-2005 1. Poledit: Poledit is een tool die we gaan gebruiken om policies te specifiëren. Zaken zoals: toegang tot opties in het control panel, uitzicht

Nadere informatie

Rodin installatiehandleiding (vanaf versie 2.1.xxx.x)

Rodin installatiehandleiding (vanaf versie 2.1.xxx.x) Rodin installatiehandleiding (vanaf versie 2.1.xxx.x) Introductie De Rodin applicatie bestaat uit een programma en een database. Het programma zal altijd lokaal op uw computer worden geïnstalleerd, terwijl

Nadere informatie

Standaard Asta Powerproject Client Versie 12 Installatiedocument v1

Standaard Asta Powerproject Client Versie 12 Installatiedocument v1 Standaard Asta Powerproject Client Versie 12 Installatiedocument v1 4 september 2012 Voor vragen of problemen kunt u contact opnemen via telefoonnummer 030-2729976. Of e-mail naar support@powerproject.nl.

Nadere informatie

Installatie King Task Centre

Installatie King Task Centre Installatie King Task Centre In deze handleiding wordt beschreven hoe u het King Task Centre moet installeren. Deze handleiding geldt voor zowel een nieuwe installatie, als voor een upgrade van een bestaande

Nadere informatie

Handleiding Internet Veiligheidspakket Windows & Mac Versie april 2014

Handleiding Internet Veiligheidspakket Windows & Mac Versie april 2014 Handleiding Internet Veiligheidspakket Windows & Mac Versie april 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Bestellen van het Internet Veiligheidspakket 4 Hoofdstuk 3. Installatie 9 3.1

Nadere informatie

Internet Veiligheidspakket van KPN Handleiding Windows XP, Vista, 7,8 Versie 13.04.19

Internet Veiligheidspakket van KPN Handleiding Windows XP, Vista, 7,8 Versie 13.04.19 Internet Veiligheidspakket van KPN Handleiding Windows XP, Vista, 7,8 Versie 13.04.19 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Systeemeisen... 4 3 Installatie... 5 4 Gebruik en instellingen... 12 4.1 Algemeen...

Nadere informatie

Terminal Services. Document: Terminal Services T.b.v. relatie: Isaeus Auteur: Martin Waltmans Versie: 2.3 Datum: 20-3-2007 KB nummer: 100010

Terminal Services. Document: Terminal Services T.b.v. relatie: Isaeus Auteur: Martin Waltmans Versie: 2.3 Datum: 20-3-2007 KB nummer: 100010 Terminal Services Dit document beschrijft hoe op afstand kan worden ingelogd op een Terminal Server. Lees dit document zorgvuldig, voordat u voor het eerst hiervan gebruik maakt! Isaeus Solutions Tel:

Nadere informatie

Net2CountedAccess. Handleiding 1.0

Net2CountedAccess. Handleiding 1.0 1.0 INTOACCESS B.V. THE INTEGRATORS A.Hofmanweg 5A 2031 BH Haarlem The Netherlands info@intoaccess.com www.intoaccess.com +31(0)23 7505 128 Page 2 of 13 Net2CountedAccess Index Installatie en configuratie

Nadere informatie

Functionele beschrijving integratie Bluebeam Revu ECM systemen

Functionele beschrijving integratie Bluebeam Revu ECM systemen ECM Pro Solutions Telefoon: (+31) 046 8509263 Website: www.ecmprosolutions.com Email: info@ecmprosolutions.com KvK 56313047 Functionele beschrijving integratie Bluebeam Revu ECM systemen Versie Status

Nadere informatie

Updateprocedure in vogelvlucht... 2. Stap 1: Updatebestanden downloaden... 3. Stap 2: Controle vooraf... 4

Updateprocedure in vogelvlucht... 2. Stap 1: Updatebestanden downloaden... 3. Stap 2: Controle vooraf... 4 Updatehandleiding versie 2.14 Administratie- en leerlingvolgsysteem LVS2000 Inhoud van dit document: Updateprocedure in vogelvlucht... 2 Stap 1: Updatebestanden downloaden... 3 Stap 2: Controle vooraf...

Nadere informatie

Single sign on kan dé oplossing zijn

Single sign on kan dé oplossing zijn Whitepaper Single sign on kan dé oplossing zijn door Martijn Bellaard Martijn Bellaard is lead architect bij TriOpSys en expert op het gebied van security. De doorsnee ICT-omgeving is langzaam gegroeid

Nadere informatie

Installatie Accowin (versie 2)

Installatie Accowin (versie 2) Installatie Accowin (versie 2) Versie 2.0 Inhoudsopgave 1. Download Accowin... 2 2. Accowin2Setup uitvoeren... 3 2.1 Selecteer componenten...3 2.2 Selectie van installatie directory...4 2.2.1 Client locatie...

Nadere informatie

PictoWorks Netwerk infrastructuur

PictoWorks Netwerk infrastructuur PictoWorks Netwerk infrastructuur dongle server file server validatie bestandsuitwisseling Op de file server bevindt zich de client-software van PictoWorks: {PictoWorks-directory} thumbs\ pictogrammen\

Nadere informatie

NIS Notarieel Informatie Systeem

NIS Notarieel Informatie Systeem INSTALLATIEHANDLEIDING CONVISO ID-SCAN NIS Notarieel Informatie Systeem Sportlaan 2h, 818 BE Heerde T (0578) 693646, F (0578) 693376 www.vanbrug.nl, info@vanbrug.nl 2014 Van Brug Software B.V. Hoewel deze

Nadere informatie

mymanualsolarapp - What s Your Solar Power Today?

mymanualsolarapp - What s Your Solar Power Today? mymanualsolarapp - Inleiding De manual versie is speciaal gemaakt voor zonnesysteem eigenaren die hun pc niet de hele dag aan willen laten staan of geen computer gekoppelde inverter systemen hebben. Door

Nadere informatie

Werken op afstand via internet

Werken op afstand via internet HOOFDSTUK 12 Werken op afstand via internet In dit hoofdstuk wordt uitgelegd wat er nodig is om op afstand met de ROS artikel database te kunnen werken. Alle benodigde programma s kunnen worden gedownload

Nadere informatie

Windows Server 2008 helpt museum met het veilig delen van informatie

Windows Server 2008 helpt museum met het veilig delen van informatie Windows Server 2008 helpt museum met het veilig delen van informatie Het Rijksmuseum Amsterdam beschikt over een collectie Nederlandse kunstwerken vanaf de Middeleeuwen tot en met de twintigste eeuw. Het

Nadere informatie

Beveiligingsbeleid Perflectie. Architectuur & Procedures

Beveiligingsbeleid Perflectie. Architectuur & Procedures Beveiligingsbeleid Perflectie Architectuur & Procedures 30 november 2015 Versiebeheer Naam Functie Datum Versie Dimitri Tholen Software Architect 12 december 2014 0.1 Dimitri Tholen Software Architect

Nadere informatie

1. Hardware Installatie...3 2. Installatie van Quasyscan...6 A. Hoe controleren of je een actieve internetverbinding hebt?...6 B.

1. Hardware Installatie...3 2. Installatie van Quasyscan...6 A. Hoe controleren of je een actieve internetverbinding hebt?...6 B. Quasyscan 1. Hardware Installatie...3 2. Installatie van Quasyscan...6 A. Hoe controleren of je een actieve internetverbinding hebt?...6 B. Zodra er een internetverbinding tot stand is gebracht...7 C.

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Remote Backup

Gebruiksaanwijzing Remote Backup Gebruiksaanwijzing Remote Backup December 2015 Versie 1.3 Auteur : E.C.A. Mouws Pagina 1 Inhoudsopgave BusinessConnect Remote Backup... 3 Ondersteunde browsers... 3 Inloggen in portal... 3 Gebruik op meerdere

Nadere informatie

Upgrade Web Client met ESS naar 3.5.0

Upgrade Web Client met ESS naar 3.5.0 Upgrade Web Client met ESS naar 3.5.0 I Upgrade Web Client met ESS naar 3.5.0 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Upgrade Web Client met ESS naar versie 3.5.0 1 1.1 Stap... 0 - Voorbereidingen 1 1.2 Stap... 1 -

Nadere informatie

Installatie Avalanche Webview

Installatie Avalanche Webview Installatie Avalanche Webview Deze handleiding beschrijft de stappen om software voor Avalanche Webview op een huidige omgeving te updaten en te installeren. 1. Deïnstalleer de huidige Avalanche Webview

Nadere informatie

Cloud2 Online Backup - CrashplanPRO

Cloud2 Online Backup - CrashplanPRO Cloud2 Online Backup - CrashplanPRO Handleiding- CrashplanPRO - Online Backup Download de clients hier: Windows 32- bit: http://content.cloud2.nl/downloads/back01- cra.backupnoc.nl/crashplan_x86.exe Windows

Nadere informatie

MA!N Rapportages en Analyses

MA!N Rapportages en Analyses MA!N Rapportages en Analyses Auteur Versie CE-iT 1.2 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Microsoft Excel Pivot analyses... 4 2.1 Verbinding met database... 4 2.2 Data analyseren... 5 2.3 Analyses verversen... 6

Nadere informatie

HANDLEIDING DMS Plugin Installatie, configuratie & werking

HANDLEIDING DMS Plugin Installatie, configuratie & werking HANDLEIDING DMS Plugin Installatie, configuratie & werking Dit document is de handleiding voor de installatie, configuratie en werking van de DMS Plugin. Versie 1-12/09/2005 Inhoudstafel 1 Installatie...

Nadere informatie

Desktop Delivery: een zakelijke afweging

Desktop Delivery: een zakelijke afweging Desktop Delivery: een zakelijke afweging Client - Server, SBC, virtuele desktops, virtuele applicaties of een virtueel besturingssysteem? Er zijn genoeg mogelijkheden om desktop functionaliteit aan de

Nadere informatie

Handleiding Reinder.NET.Tasks.SQL versie 2

Handleiding Reinder.NET.Tasks.SQL versie 2 Handleiding Reinder.NET.Tasks.SQL versie 2 Reinder Stolte Tramstraat 33 8771RR Nijland Inhoudsopgave 1 Algemeen... 2 2 Installeren en configureren... 3 3 Taken instellen... 4 3.1 Taskname (Taaknaam) verplicht

Nadere informatie