WHITEPAPER WORKSPACE MANAGER

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WHITEPAPER WORKSPACE MANAGER"

Transcriptie

1 WHITEPAPER WORKSPACE MANAGER

2 Whitepaper Workspace Manager Aug 2008 Gepubliceerd door BRAIN FORCE Vendelier PD Veenendaal Nederland Auteursrecht De informatie in dit document, met inbegrip van URL s en andere internetverwijzingen, kan zonder bericht vooraf worden veranderd door BRAIN FORCE en dient slechts ter informatie. Het volledige risico voor het gebruik van dit document, of de resultaten die hierop worden gebaseerd, ligt bij de gebruiker. De gebruiker is verantwoordelijk voor naleving van alle van toepassing zijnde auteursrechten zoals bedoeld in de Auteurswet. Niets uit deze uitgave mag worden gereproduceerd, opgeslagen, of ter beschikking worden gesteld via een informatiesysteem, of in welke vorm of wijze dan ook (elektronisch, mechanisch, door fotokopie, opslag, of anders) worden verveelvoudigd voor enig doel, zonder geschreven toestemming van BRAIN FORCE BRAIN FORCE. Alle rechten voorbehouden. De namen van daadwerkelijke hierin vermelde bedrijven en producten kunnen de handelsmerken van hun respectievelijke eigenaars zijn.

3 MANAGEMENT SAMENVATTING Deze whitepaper beschrijft de werking van Workspace Manager, software van BRAINFORCE ontworpen om werkomgevingen (workspaces) op desktops en (terminal) servers onder controle te brengen en de beheerinspanning te verminderen. Systeembeheerders zijn hierdoor minder tijd kwijt aan het werkplekbeheer en het incident management. Gebruikers profiteren van een hogere beschikbaarheid van hun applicaties en een snellere werking van hun systeem. Workspace Manager is door BRAIN FORCE ontwikkeld om werkplekken te standaardiseren én toch maatwerk aan gebruikers(groepen) te kunnen bieden en de volgende toepassingen te realiseren: Centraal beheer van fysieke en virtuele werkomgevingen Gebruikers krijgen een omgeving op maat, met de applicaties die zij nodig hebben en hun eigen achtergrondafbeelding op het scherm, terwijl die omgeving wel centraal wordt beheerd. Vervangen van complexe en arbeidsintensieve scripting Systeem beheerders kunnen met Workspace Manager snel en eenvoudig wijzigingen in de IT-omgeving uitvoeren, zonder dat ze specifieke scripting kennis nodig hebben. Hierdoor kunnen ze hun interne klanten beter helpen en zijn ze minder tijd kwijt aan desktop- en incidentmanagement. Beheren van gemengde Windows omgevingen en Citrix farms Met Workspace Manager kunnen meerdere typen en varianten van besturingssystemen, bijvoorbeeld een Engels en een Nederlandse Windows XP versie, vanuit één centrale console worden beheerd en onderhouden. Dit bespaard tijd en maakt het beheer eenvoudiger omdat het niet meer nodig is om voor elk type werkstation en bijvoorbeeld taal van het besturingsysteem, verschillende scripts en Group Policy instellingen te gebruiken. Nieuwe hardware en OEM-installaties automatisch afconfigureren De standaard PC instellingen van het bedrijf worden sneller doorgevoerd op nieuwe hardware die standaard voorzien is van een Windows installatie, inclusief OEM licentie. De installatie hoeft niet onnodig verwijderd te worden en opnieuw te worden geïnstalleerd en ook overbodige applicaties die meegeleverd worden, kunnen automatisch worden verwijderd. Flexibel werken: werkomgevingen automatisch laten aanpassen aan de situatie van gebruiker Workspace Manager maakt werkomgevingen locatie- en persoonsonafhankelijk en past de werkomgeving van gebruikers aan op hun situatie en het gewenste toegangsniveau, bijvoorbeeld overal op kantoor of thuis waar automatisch de printers binnen bereik beschikbaar worden gesteld. Software on-demand beschikbaar stellen Workspace Manager vult Microsoft SMS aan met de directe beschikbaarheid van software applicaties. Meerdere typen virtuele applicaties distribueren Met Workspace Manager kunnen applicaties in meerdere distributieformaten (MSI, VMware ThinApp en Microsoft Application Virtualization) beschikbaar worden gesteld. Gesloten en open omgevingen beheren Workspace Manager kan zowel gebruikt worden in open omgevingen als in gesloten omgevingen. Wat doet Workspace Manager Het maakt het mogelijk om de configuratie, applicaties en gebruikersprofielen centraal te beheren. Dit kunnen fysieke of virtuele desktops en servers zijn. Gaat standaardisatie normaal gesproken ten koste van de flexibiliteit, Workspace Manager maakt het juist mogelijk om de werkomgeving aan te laten sluiten op de specifieke werksituatie van de gebruiker. Workspace manager is te gebruiken in organisaties waarin Windows clients, Terminal Servers en/of Citrix gebruikt worden in een Microsoft omgeving.

4 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 6 2 ACHTERGROND EN UITDAGINGEN Een stap vooruit Waarom Workspace Manager Powermanagement 9 3 WORKSPACE MANAGER: WAT IS HET? 10 4 WORKSPACE MANAGER: WAT KAN HET? Key Features 11 5 BRAIN FORCE WORKSPACE MANAGER: VOOR WIE IS HET? 12 6 BRAIN FORCE WORKSPACE MANAGER: HOE WERKT HET? Filters Containers Taken Drive Mapping Environment Variable Folder Internet Snelkoppeling Snelkoppelingen MSI-bestanden Printer Connecties Programma Registry waarde Script Msi shortcut MSP Windows folder settings Vista folder settings IE proxy settings IE Homepage SoftGrid Package Message dialog File Copy Thinapp Package MS-Dos Shortcut Soorten Filters en Operators 22

5 6.5 Verhoogde rechten Ontwikkelen / Testen / Acceptatie / productie Volgorde van uitvoer Rapportage en Zoeken Logging van taken Workspace Manager Client Onder de motorkap: Workspace Manager Workspace Manager Console Workspace Manager Client Logging De technische voordelen van Workspace Manager 29 7 WORKSPACE MANAGER EN BEHEER Locked-down omgevingen Workspace Manager in samenwerking met andere producten Microsoft Windows Vista Microsoft Windows XP Microsoft Windows 2000 Professional Microsoft Windows Server 2003 Terminal Services Citrix Presentation Server Microsoft Windows Server 2003/Active Directory 31 8 SYSTEM REQUIREMENTS Management Console Client 32 9 HOE VERHOUDT WORKSPACE MANAGER ZICH TOT Logon Management: Traditionele scripting Logon Management: LogonProcessor Desired State: Group Policies Software Distributie: Group Policies Software Distributie: SMS Software Distributie: Scripting MMC VOORBEELDSCENARIO S Klant heeft stabiele omgeving met een Kixtart logonscript Klant heeft een gemengde omgeving Klant migreert van een Novell NDS naar een Microsoft Active Directory Klant heeft een Citrix farm bestaande uit 14 servers Klant koopt pc s welke al voorzien zijn van Windows Vista OVER BRAIN FORCE 39

6 1 INLEIDING BRAIN FORCE heeft een beheeroplossing ontwikkeld, waarmee werkomgevingen (workspaces) op desktops en (terminal) servers eenvoudig geconfigureerd kunnen worden. Dit kunnen fysieke of virtuele desktops en servers zijn. Het doel van BRAIN FORCE Workspace Manager is om in gestandaardiseerde IT-infrastructuur snel in te kunnen spelen op wijzigende behoeften van gebruikers. Workspace Manager biedt IT-beheerders een hulpmiddel om snel wijzigingen in de omgeving aan te kunnen brengen en alle werkplekken en gebruikersprofielen permanent up-to-date te houden. Workspace Manager zorgt ervoor dat een free-seating model met een persoonlijke omgeving per gebruiker eenvoudig te realiseren en te beheren is. Workspace Manager voert zijn acties uit wanneer de computer opstart, bij het aanmelden van een gebruiker, bij het maken of verbreken van een netwerkverbinding en bij het hervatten van een sessie op de computer. Workspace Manager is ideaal voor organisaties die de instellingen per PC, server en/of gebruiker eenvoudig centraal willen beheren zonder ingewikkelde scripting. Het biedt hen de mogelijkheid snel volledige controle te krijgen over het change management. Zowel bij de inrichting van een nieuwe omgeving als in een bestaande omgeving zal Workspace Manager zorgen voor een beheerbare werkomgeving. Workspace Manager bestaat uit een Management Console voor de beheerder(s), met daarnaast een agent op iedere werkplek en/of server. Vervolgens kunnen configuratietaken centraal worden gedefinieerd, zoals: aanmaken van snelkoppelingen, drive- en printerconnecties, installatie van MSI, VMware ThinApp (Thinstall), Microsoft Application Virtualization (SoftGrid) of MSP-packages, wijzigingen in het register, opstarten van programma s en instellingen van de Explorer. Workspace Manager biedt de mogelijkheid de IT-omgeving in groepen op te delen en taken per groep toe te wijzen. Taken worden uitgevoerd op basis van zelf samen te stellen filters, waarbij deze kunnen bestaan uit een groot aantal verschillende componenten, zoals het aanwezig zijn van specifieke bestanden, registersleutels en variabelen, of het lid zijn van een bepaalde groep. In deze whitepaper wordt verder ingegaan op de mogelijkheden en de werking van Workspace Manager. Aan de hand van praktijkvoorbeelden worden diverse scenario s geschetst, waarin het product een zinvolle toevoeging op de bestaande of de in te richten omgeving is BRAIN FORCE Pagina 6 van 40

7 2 ACHTERGROND EN UITDAGINGEN Bij organisaties waar de IT-omgeving niet goed op orde is, zijn IT-beheerders de hele dag bezig met het oplossen van incidenten. Ze hollen van het ene probleem naar het andere. Daardoor hebben ze weinig tijd voor de optimalisatie van hun dienstverlening. Dat is niet meer van deze tijd. Tegen de achtergrond dat bedrijfskritische activiteiten sterk afhankelijk zijn van het functioneren van IT en IT op haar beurt talloze mogelijkheden biedt tot nieuwe en innovatieve manieren van werken, zoeken organisaties naar oplossingen voor een flexibele infrastructuur. Dit vergt planning van de IT-infrastructuur, die continu in beweging is. Het Infrastructuur Optimalisatie Model van Microsoft (IO-model) beschrijft stadia, waarin de ITinfrastructuur van een organisatie zich kan bevinden en geeft de mate van volwassenheid aan. De kracht van het IO-model is dat het de voorwaarden van de IT-infrastructuur, waaraan moet zijn voldaan om succesvol een volgende stap te maken, expliciet maakt. Figuur 1 Het Infrastructuur Optimalisatie Model In de basisfase wordt de IT-infrastructuur op een ad-hoc wijze beheerd en is de beschikbaarheid sterk afhankelijk van individuele medewerkers. De kosten per werkplek zijn hoog en de IT-afdeling handelt reactief. Organisaties die zich in de gestandaardiseerde fase bevinden, kenmerken zich door een effectieve operationele controle door standaarden, richtlijnen en centrale servers. Er zijn duidelijke afspraken, waaraan de inzet van IT voldoet. De IT-afdeling heeft haar zaken op orde en handelt voorspelbaar. De kosten per werkplek liggen aanzienlijk lager dan in de basisfase, echter de service naar de gebruikers toe is nog steeds reactief en vergt veel handmatig werk. De introductie van IT-beleid, standaarden en procedures wordt door eindgebruikers beschouwd als een beperking in hun flexibiliteit en in sommige gevallen ook hun productiviteit BRAIN FORCE Pagina 7 van 40

8 De stap naar de gerationaliseerde fase gaat gepaard met de inzet van technologische middelen, die het IT-beheer automatiseren en zijn afgestemd op de bedrijfsbehoeften. Werkplekken worden zero-touch uitgerold en zijn door middel van component gebaseerd beheer en deployment software flexibel aan te passen. Door de invoering van geautomatiseerde change management processen is er een sterke integratie met de gebruikersorganisatie en dalen de kosten per werkplek nog verder. Applicaties worden snel gepackaged en gedistribueerd naar gebruikers en voldoen aan de eisen en wensen van de organisatie. Vooral de korte reactietijden vergroten de tevredenheid van eindgebruikers. Waar in een gestandaardiseerde IT-infrastructuur de IT-afdeling haar eigen huishouding keurig op orde heeft maar de afstemming met de gebruikersorganisatie marginaal is, daar is in een gerationaliseerde omgeving sprake van een sterke integratie tussen IT en de eindgebruikers organisatie. In een gerationaliseerde ITinfrastructuur tillen de realisatie van proactieve processen, ondersteuning van het primaire proces van de organisatie en een hoge graad van automatisering de IT-infrastructuur naar een hoger plan. Er zijn nog weinig organisaties die zich volledig in de dynamische fase bevinden en waar IT als water uit de kraan stroomt. Hoewel de kosten per werkplek hier hoger liggen, wordt IT als een strategische asset ingezet en sterk ingegeven door de bedrijfsplannen. 2.1 EEN STAP VOORUIT De oplossingen van BRAIN FORCE voor infrastructuur oplossingen zijn erop gericht organisaties een solide IT-infrastructuur te bieden en nieuwe technologie samenhangend in een korte oplevertijd succesvol aan te bieden. Al jaren worden IT-infrastructuren onder beheer gebracht door middel van standaardisatie- en rationalisatietrajecten. De daarvoor ontwikkelde best-practices voor onder andere de werkplek- en serverinrichting structureren de IT-omgeving, verschaffen de juiste technische hulpmiddelen en leveren procedures voor het beheer. Ten aanzien van Windows Vista becijferde Gartner onlangs: It will cost less for organizations with well-managed PCs to migrate to Windows Vista than those whose PCs are less tightly managed. i Door een strikte standaardisering van de configuratie wordt de IT-omgeving centraal gestuurd en onderhouden. Standaardisering en rationalisering van de te beheren objecten (onder andere: werkplekken, servers en applicaties) leidt tot flexibiliteit voor een organisatie en ruimte voor toepassing van nieuwe technologie. De succesvolle projecten (onder andere Windows Vista bij Vanboeijen, Exchange 2007 bij het Rijksmuseum Amsterdam en Forefront security bij het Tjongerschans) tonen dit aan. Standaardisatie van werkplekken is een van de grootste efficiency slagen, waarmee veel geld bespaard kan worden. Workspace Manager is een concreet softwareproduct voor automatisch werkplekbeheer, waarmee alle standaarden kunnen worden doorgevoerd en flexibel kan worden ingespeeld op wijzigende behoeften vanuit de gebruikers. 2.2 WAAROM WORKSPACE MANAGER In veel organisaties wordt het beheer van de client-omgeving uitgevoerd middels verschillende tools, waaronder Group Policies, software distributie tools, disk-imaging oplossingen en logon scripts. Het nadeel van deze methoden is dat er specifieke kennis benodigd is, de gebruikte hulpmiddelen veel werk met zich meebrengen voor kleine wijzigingen en gebruiker- of groepspecifieke distributie vaak lastig te realiseren is. Gevolg is dat beheerders veel wijzigingen handmatig doorvoeren, veelal zonder dit te documenteren, en dat de beheertaken sterk persoons- en afdelingsafhankelijk zijn. In de meeste organisaties worden tijdens het aanmelden van een gebruiker scripts uitgevoerd om wijzigingen door te voeren en om de juiste gebruikersomgeving te creëren. Tijdens het aanmelden worden drive- en printerconnecties gemaakt, software updates uitgevoerd, de Windows-configuratie gewijzigd en/of programma s uitgevoerd. Veelal wordt voor deze scripts gebruik gemaakt van zelfgemaakte VBScripting, 2008 BRAIN FORCE Pagina 8 van 40

9 KIX32 en/of Command-scripts. Omdat beheerders de logon scripts zelf schrijven is het ontwerp en onderhoud sterk afhankelijk van de persoon of de afdeling. De scripts vragen veel onderhoud en veel beheerders hebben moeite met de syntaxis van dergelijke scripts. Een fout tijdens het aanpassen van een script is daardoor snel gemaakt en heeft vaak direct gevolgen voor veel gebruikers. Hierdoor wordt de gebruiker belemmerd in het uitvoeren van zijn of haar werkzaamheden. De grootte en de complexiteit van de scripts bemoeilijken de prestaties en het onderhoud van het werkplekbeheer. Het duurt vaak lang voordat gebruikersbehoeften doorgevoerd kunnen worden. En niet zelden zorgt de inspanning om de scripts aan te passen ervoor dat wijzigingen dan toch maar handmatig doorgevoerd worden. Werkomgevingen gaan dan steeds meer van de standaarden verschillen, waardoor het werkplekbeheer op de langere termijn steeds ondoorzichtiger wordt. Alle taken in deze scripts worden uitgevoerd tijdens het aanmeldproces van de gebruiker. Door de omvang van de scripts duurt het inlogproces voor gebruikers vaak erg lang. Juist deze wachttijd wordt door veel gebruikers als zeer vervelend ervaren. Bovendien is een aantal zaken, zoals het instellen van een standaardprinter gebaseerd op de locatie van een werkstation, zeer moeilijk en weinig flexibel te regelen met deze scripts. Kortom, met het toenemende belang van directe beschikbaarheid van functionaliteiten, heeft scripting als methode om werkomgevingen te beheren haar grenzen bereikt. Workspace Manager vult de behoefte naar een hulpmiddel in om een werkomgeving eenvoudig, snel en gecontroleerd te kunnen aanpassen op de gebruikersituatie. Belangrijk hierbij zijn de prestaties voor de ervaring van de gebruiker, zoals de aanmeldtijd. Workspace Manager geeft de werkomgeving direct vrij aan de gebruiker en voert op de achtergrond de taken uit (controle en aanpassen). 2.3 POWERMANAGEMENT Huidige werkstations en laptops bieden ondersteuning vanuit het powermanagement voor het laten slapen van de pc, waarbij de gebruiker zijn pc dus niet meer volledig hoeft af te sluiten. Belangrijker daarbij is dat een gebruiker, zodra deze opnieuw gaat werken, zijn PC niet hoeft op te starten en zich niet opnieuw hoeft aan te melden. Dit bespaart de gebruiker veel tijd. Deze techniek wordt al volledig ondersteund door Windows XP en is zelfs het standaardgedrag van Windows Vista. Gevolg is dat de traditionele logonscripts niet meer worden uitgevoerd en de door de beheerder geprogrammeerde wijzigingen niet worden geïmplementeerd. Er ontstaat dus een leemte in het beheer. Workspace Manager is niet afhankelijk van alleen het aanmelden door een gebruiker, maar voert zijn acties uit op basis van een scala aan events. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om een update te installeren op een pc zodra deze beschikbaar is, maar kan ook automatisch de dichtstbijzijnde printer gekoppeld worden zodra een laptopgebruiker zijn laptop ergens binnen het bedrijf aan het netwerk koppelt. Met Workspace Manager hebben gebruikers dus zonder opnieuw de pc of laptop te restarten de beschikking over de correcte instellingen. Tevens is het mogelijk dat de gebruiker tijdens het werken zelf zijn instellingen opnieuw laat controleren en doorvoeren BRAIN FORCE Pagina 9 van 40

10 3 WORKSPACE MANAGER: WAT IS HET? BRAIN FORCE Workspace Manager stelt de beheerder in staat om met een grafische beheerconsole relevante zaken bij het beheren van een werkplek, of serverinrichting en gebruikersinstellingen centraal te regelen. Objecten die beheerd worden zijn onder andere (virtuele) werkplekken, laptops en (terminal) servers. De Workspace Manager Agent voert de gebruikersspecifieke taken uit. Computerspecifieke taken, zoals het installeren van een software-update, worden al uitgevoerd direct na het aanzetten van een werkomgeving. De gebruiker hoeft hier dus niet op te wachten. BRAIN FORCE Workspace Manager beperkt dus de wachttijd van een gebruiker tijdens het aanmelden en de inspanning om de scripts te beheren neemt af. Indien een actie wijzigingen in de configuratie aanbrengt, waarvoor de gebruiker zelf niet voldoende rechten heeft, kan deze actie uitgevoerd worden met verhoogde rechten, zonder dat de gebruiker misbruik van dit proces kan maken. In tegenstelling tot de standaardscripts wordt bij een actie, die niet correct kan worden uitgevoerd, de volgende actie gewoon gestart, zodat de gehele cyclus wordt doorlopen en niet halverwege wordt afgebroken. De gebruiker kan veelal zijn werk blijven uitvoeren en mist alleen de functionaliteit van de niet juist uitgevoerde actie. Figuur 2 Workspace Manager Console 2008 BRAIN FORCE Pagina 10 van 40

11 4 WORKSPACE MANAGER: WAT KAN HET? Workspace Manager is ontworpen om het beheren van een werkplek, terminal server en gebruikerinstellingen sneller en eenvoudiger te maken dan middels scripts, group policies of standaard software distributieoplossingen. Workspace Manager gebruikt een Microsoft MMC 3.0 interface voor het beheren van de uit te voeren taken. In figuur 2 Workspace Manager Console wordt een overzicht van de beschikbare taken in Workspace Manager gegeven. Hierbij kan onderscheid worden gemaakt in acties die uitgevoerd dienen te worden ten behoeve van het gebruikte computersysteem en acties die van toepassing zijn op de actieve gebruiker. Alle taken worden uitgevoerd op basis van ingestelde filters. Een filter kan opgebouwd worden uit één of een combinatie van meerdere eigenschappen van zowel de gebruiker als de gebruikte pc. 4.1 KEY FEATURES Workspace Manager kent de volgende specifieke kenmerken Niet alleen afhankelijk van het aanmeldproces; Snel en gecontroleerd wijzigingen doorvoeren; Complexe functies beheren zonder scriptingkennis; Client ondersteunt Windows 2000, XP, 2003 en Vista; Beheer van zowel locked-down als volledig open omgevingen; Gebruik van verhoogde rechten; Hardware onafhankelijk; Geschikt voor gebruik met Terminal Server en/of Citrix Presentation Server; Software installeren op werkomgevingen (setups, msi, VMware ThinApp, Microsoft Application Virtualization) BRAIN FORCE Pagina 11 van 40

12 5 BRAIN FORCE WORKSPACE MANAGER: VOOR WIE IS HET? Alle organisaties, waarin Windows clients gebruikt worden binnen een Microsoft Active Directory omgeving, hebben baat bij de inzet van Workspace Manager. Het maakt daarbij niet uit of deze omgeving bestaat uit een mix van besturingssystemen en hardware op basis van volledig open werkplekken, of dat de gebruikte werkplekken allemaal conform dezelfde standaard volledig locked-down zijn. Het beheer van de omgeving wordt eenvoudiger voor beheerders en gebruikers worden geholpen met die functionaliteiten die normaal gesproken handmatige acties vereisen. Ook in een Server Based Computing omgeving bewijst Workspace Manager zijn dienst door op eenvoudige wijze iedere gebruiker een persoonlijke desktop aan te bieden met zijn/haar applicaties en instellingen. Voor gebruikers betekent Workspace Manager directe beschikbaarheid van functionaliteit en dat hun werkomgeving zichzelf aanpast aan de situatie waarin gewerkt wordt. Een voorbeeld: een gebruiker heeft op zijn laptop enkele netwerkdrives beschikbaar. Werkt hij elders, bijvoorbeeld thuis dan heeft hij standaard niet de beschikking over deze netwerkdrives. Workspace Manager kan er voor zorgen dat deze netwerkdrives dan niet zichtbaar zijn en dus niet voor mindere prestaties van de werkomgeving leiden. Op het moment dat er een VPN verbinding is opgezet met het bedrijfsnetwerk maakt Workspace Manager de relevante netwerkdrives weer beschikbaar BRAIN FORCE Pagina 12 van 40

13 6 BRAIN FORCE WORKSPACE MANAGER: HOE WERKT HET? De Workspace Manager informatie, zoals deze wordt beheerd vanuit de Management Console, wordt primair opgeslagen in een Microsoft SQL database. Voor het publiceren van deze database naar de werkstations wordt gebruik gemaakt van een takenlijst in de vorm van een versleuteld.xml bestand. Dit bestand wordt verspreid via de standaard aanwezige Netlogon share op het Windows Active Directory domein, waardoor deze vanaf elke locatie bereikbaar is. Om overmatig netwerkverkeer te beperken maakt de client gebruik van een lokale cache, die alleen wordt bijgewerkt indien noodzakelijk. Op de client PC of Terminal Server is de Workspace Manager service actief, die de toestand van het systeem controleert en systeemspecifieke taken uitvoert. Tijdens het aanmelden van een gebruiker wordt bovendien de Workspace Manager Agent gestart. Deze zorgt voor de uitvoer van alle gebruikersspecifieke taken. 6.1 FILTERS Alle taken worden uitgevoerd op basis van ingestelde filters. Een filter kan opgebouwd worden uit één of een combinatie van meerdere eigenschappen van zowel de gebruiker als de gebruikte pc. Een filter kan bijvoorbeeld controleren op naam van de gebruiker of een werkstation, het lidmaatschap van een bepaalde groep, een gebruikte Organizational Unit (OU), de IP-configuratie, de aanwezigheid van een bestand of registersleutel en diverse specifieke eigenschappen van het besturingsysteem, zoals de taal, de versie en zelfs het patchniveau. Voor al deze filters geldt dat gebruik gemaakt kan worden van verschillende operators, zoals is (niet) gelijk aan, groter dan, kleiner dan en lid van/geen lid van. Filters kunnen bovendien gebaseerd worden op een datum, zodat een bepaalde functionaliteit alleen op, tot, of vanaf een bepaalde datum gebruikt kan worden BRAIN FORCE Pagina 13 van 40

14 6.2 CONTAINERS Om het beheer te vereenvoudigen wordt gebruik gemaakt van containers, waarin taken worden gegroepeerd. Op het hoogste niveau zijn twee containers al voorgedefinieerd, namelijk die van Computers en Users. Hierin worden de taken gedefinieerd, die gelden voor respectievelijk de computer, of de gebruiker. Door een filter te plaatsen op een container, kunnen alle taken binnen deze container gebruik maken van de eigenschappen van dit filter. Overigens is het mogelijk om voor individuele taken binnen de container aangepaste filtering toe te passen, waarmee optimale flexibiliteit is gegarandeerd. Ook is het mogelijk om containers binnen containers te plaatsen, waardoor filters hergebruikt en eventueel aangevuld kunnen worden. 6.3 TAKEN Binnen de Workspace Manager Management Console worden uit te voeren taken onderverdeeld in een aantal type taken. In de volgende paragrafen worden de verschillende typen taken toegelicht. Figuur 3 Taak typen 2008 BRAIN FORCE Pagina 14 van 40

15 6.3.1 DRIVE MAPPING Een actie, die vrijwel altijd tijdens het inlogproces wordt uitgevoerd, is het verbinden van enkele driveletters met netwerkshares. Deze acties kunnen vanaf nu worden uitgevoerd door BRAIN FORCE Workspace Manager. Het koppelen van netwerkverbindingen wordt niet alleen uitgevoerd bij het aanmelden op een werkstation, maar ook bij het opnieuw verbinden met een netwerk, of als het werkstation uit de slaapstand komt ENVIRONMENT VARIABLE Middels deze functie is het eenvoudig om environment variabelen te zetten, iets wat met traditionele scripting soms lastig kan zijn. Variabelen geplaatst onder de computer-node zijn specifiek voor het gebruikte werkstation, variabelen geplaatst onder de user-node worden gedefinieerd als gebruikers-variabele FOLDER Via de actie Folder kunnen folders worden aangemaakt, verwijderd, of leeggemaakt. Folders op de homedrive van de gebruiker kunnen eenvoudig worden aangemaakt om op deze manier een standaard opslagstructuur voor documenten te creëren. Folders op het lokale werkstation kunnen bewerkt worden door de taak te plaatsen onder de computer-node BRAIN FORCE Pagina 15 van 40

16 6.3.4 INTERNET SNELKOPPELING Naast de standaard snelkoppelingen is het mogelijk koppelingen naar internetpagina s aan te maken. Door deze URL s in het startmenu te plaatsen kunnen webapplicaties eenvoudig worden aangeboden aan de medewerkers. Uiteraard is het ook mogelijk om deze snelkoppelingen bij de favorieten te plaatsen SNELKOPPELINGEN Om (standaard) snelkoppelingen - in bijvoorbeeld het startmenu, of op het bureaublad - aan de gebruikers aan te bieden, kunnen er snelkoppelingen gedefinieerd worden. Van elke snelkoppeling wordt opgegeven waar deze gecreëerd moet worden, bijvoorbeeld in het Startmenu onder Programma s, inclusief de bijbehorende submap. Verder worden alle normale gegevens van een snelkoppeling ingevoerd. Tijdens het aanmelden van een gebruiker zullen de snelkoppelingen worden aangemaakt. Door gebruik te maken van de gewenste filters kunnen bijvoorbeeld alleen die snelkoppelingen van applicaties aangeboden worden waar een gebruiker ook werkelijk recht op heeft MSI-BESTANDEN BRAIN FORCE Workspace Manager kent een speciale functie voor het installeren van MSI-files. U kunt, afhankelijk van bijvoorbeeld het groepslidmaatschap van een gebruiker, of computer, door Workspace Manager een MSI-file eventueel met bijbehorende MST-file laten installeren. Hiervoor hoeft de gebruiker geen beheerdersrechten op een werkstation te hebben BRAIN FORCE Pagina 16 van 40

17 6.3.7 PRINTER CONNECTIES Ook het koppelen van printers kan worden uitgevoerd door BRAIN FORCE Workspace Manager. Een groot voordeel van het automatisch aanmaken van printerverbindingen is dat deze, indien gewenst, aangemaakt kunnen worden afhankelijk van waar het werkstation, waarop de gebruiker werkt, zich bevindt. Hierbij kan een geselecteerde printer ook automatisch als standaard printer worden geconfigureerd. De juiste stuurprogramma s voor de printer worden automatisch geïnstalleerd vanaf de printserver door middel van het point and print -mechanisme in Windows. De gebruiker hoeft op die manier nooit meer na te denken welke printer hij moet gebruiken. Wanneer een laptop gebruiker pas later een netwerkverbinding maakt worden de gedefinieerde printers automatisch bijgewerkt PROGRAMMA Met de functie Program kunnen alle acties gedaan worden die niet standaard in BRAIN FORCE Workspace Manager zijn opgenomen. Alle externe commando s kunnen gestart worden. Naar keuze kan op de uitvoering worden gewacht, of kan Workspace Manager doorgaan, onafhankelijk van het externe commando. Bij het aanmaken van een dergelijke actie kan bovendien gekozen worden of met de uitvoer van de overige acties gewacht moet worden tot de externe applicatie klaar is, of dat de overige acties direct uitgevoerd mogen worden. Door te voorkomen dat onnodig wordt gewacht op lopende processen, wordt het aanmeldproces vanuit het oogpunt van de gebruiker aanzienlijk versneld REGISTRY WAARDE Met Workspace Manager kunnen instellingen in het register aangemaakt, gewijzigd en/of verwijderd worden. Hierdoor kunnen specifieke Windows en applicatie-instellingen eenvoudig gewijzigd worden, waarbij zowel de werkstationconfiguratie als gebruikersinstellingen aangepast kunnen worden op basis van de beschikbare filters BRAIN FORCE Pagina 17 van 40

18 SCRIPT In BRAIN FORCE Workspace Manager kunnen scripts worden opgenomen, zodat het onderhoud van deze aanvullende scripts eenvoudig vanuit Workspace Manager kan worden uitgevoerd. Workspace Manager ondersteunt het gebruik van batch-files, VB-scripts, Java scripts, Powershell en KIXtart scripts. Eventuele bestaande ontwikkelde stukken code kunnen middels deze functionaliteit naadloos worden opgenomen in de Workspace Manager database, waarbij de uitgebreide filtering en foutafhandeling van Workspace Manager zorgt voor extra functionaliteit en stabiliteit van de bestaande scripting MSI SHORTCUT Naast normale shortcuts kunnen er ook advertised shortcuts worden geplaatst op de client. Dit zijn snelkoppelingen naar een MSI en voorwaarde is dat deze MSI geïnstalleerd is op de client computer MSP Om een geïnstalleerde applicatie te patchen, kan men gebruik maken van de MSP taak. Door het opgeven van de locatie en naam van de patch weet de Agent genoeg om de MSP uit te kunnen voeren. Optioneel kan er worden gekozen voor het invullen van additionele properties en parameters. Ook is het mogelijk de MSP eerst op de lokale machine van de client te plaatsen, alvorens de patch te installeren BRAIN FORCE Pagina 18 van 40

19 WINDOWS FOLDER SETTINGS De opties om te bepalen wat een gebruiker wel of niet mag zien in Windows Explorer, de bekende Folder Options, zijn in Workspace Manager te configureren en worden door de Agent toegepast. Voor elke optie kan worden bepaald of deze Aan of Uit moet, of dat deze onveranderd moet blijven VISTA FOLDER SETTINGS Microsoft heeft in Windows Vista de folder options gewijzigd en daarom is hier in Workspace Manager een aparte taak voor. Bij het creëren van deze taak wordt er automatisch een filter aangemaakt, waardoor deze alleen op Vista machines uitgevoerd zal worden IE PROXY SETTINGS Om te kunnen bepalen wat de proxy instellingen in Internet Explorer op de client dienen te zijn, kan men gebuik maken van dit taaktype. Het invulscherm is identiek aan dat van Internet Explorer zelf BRAIN FORCE Pagina 19 van 40

20 IE HOMEPAGE Bepaal als beheerder de standaard homepages(s) van uw clients. Denk bijvoorbeeld aan uw intranet of SharePoint als homepage! Zoals in IE 7, is het mogelijk om meerdere homepages op te geven SOFTGRID PACKAGE Met deze taak is het mogelijk om een SoftGrid applicatie te installeren op de PC van de gebruiker. Geef aan waar de applicatie staat door de osd file aan te wijzen en bepaal welke bestandstypen moeten worden geassocieerd met deze applicatie. Ook is het mogelijk om de applicatie alvast in de cache van de PC te laden MESSAGE DIALOG Met deze taak is het mogelijk om berichten te tonen aan gebruikers door middel van dialoog vensters. Een dialoog venster kent drie typen: een error, een ter informatie en een waarschuwing. De door de beheerder ingevoerde tekst wordt in het venster aan de gebruiker getoond BRAIN FORCE Pagina 20 van 40

Built from the cloud up

Built from the cloud up smart business smart IT by icento jaargang 1 oktober 2012 Windows Server 2012 DirectAccess Vanaf afstand veilig data en applicaties benaderen op uw netwerk Windows Server 2012 Hyper-V 3.0 Efficient beheer

Nadere informatie

8/2 GroupWise. 8/2.1 GroupWise als groupwareoplossing

8/2 GroupWise. 8/2.1 GroupWise als groupwareoplossing Mail & Messaging 8/2 GroupWise 8/2.1 GroupWise als groupwareoplossing Als bijzondere toepassing voor de communicatie in netwerken (het werken in groepen) moet beslist het product GroupWise van Novell worden

Nadere informatie

SharePointCustomer SharePoint Ontwikkeling

SharePointCustomer SharePoint Ontwikkeling SharePointCustomer SharePoint Ontwikkeling 1 P a g e 1 CONTENTS 2 Farm vs SandBox vs Apps... 5 3 tools, strategie en mogelijkheden voor het monitoren... 7 3.1 Overview van de monitoring tools... 7 3.2

Nadere informatie

Smartsite ixperion en Microsoft Sharepoint 2010

Smartsite ixperion en Microsoft Sharepoint 2010 Seneca B.V. Elektronicaweg 31 2628 XG Delft Nederland T +31(0)15-251 37 00 F +31(0)15-251 37 01 E info@seneca.nl I www.seneca.nl Een Seneca Whitepaper Smartsite ixperion en Microsoft Sharepoint 2010 Nieuwe

Nadere informatie

INFORMATIEBEVEILIGING

INFORMATIEBEVEILIGING INFORMATIEBEVEILIGING EN HET NIEUWE WERKEN Afstudeerscriptie IT audit opleiding Postgraduate opleiding Vrije Universiteit Amsterdam April 2011 Adriaan van Nieuwmegen Gerlof Miedema 1 VOORWOORD Er is een

Nadere informatie

CLOUD COMPUTING MINOR EAD 15/1/2010. Versie: 1.0. Opdrachtgever: Rody Middelkoop

CLOUD COMPUTING MINOR EAD 15/1/2010. Versie: 1.0. Opdrachtgever: Rody Middelkoop 15/1/2010 Versie: 1.0 Opdrachtgever: Rody Middelkoop MINOR EAD CLOUD COMPUTING Cloud Computing en Enterprise Application Development Studenten: Thijs Smeenk Joris Peters Matthijs Bloemendal Student nr.:

Nadere informatie

Whitepaper Productvergelijkingen cloud infrastructuur

Whitepaper Productvergelijkingen cloud infrastructuur Whitepaper Productvergelijkingen cloud infrastructuur Datum : 05-12-2012 Versie : 1.0 Copyright Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit document mag worden vermenigvuldigd en/of op andere wijze openbaar

Nadere informatie

Technische Opzet TimeTell versie 8

Technische Opzet TimeTell versie 8 Technische Opzet TimeTell versie 8 TIMETELL BV www.timetell.nl Balen van Andelplein 2 2273 KH, Voorburg 070-3114811 info@timetell.nl Helpdesk 070-3114810 helpdesk@timetell.nl Inhoud 1. Inleiding... 4 2.

Nadere informatie

Whitepaper. Web to print in de Cloud

Whitepaper. Web to print in de Cloud Whitepaper Web to print in de Cloud Albert Noppen en Roelof Janssen, Media Alliantie Juni 2011 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE 2 1. INLEIDING 3 2. MARKETING RESOURCE MANAGEMENT 4 2.1 Organisaties willen meer

Nadere informatie

Overstappen op Linux voor Windows gebruikers

Overstappen op Linux voor Windows gebruikers Overstappen op Linux voor Windows gebruikers Een stap voor stap installatie handleiding en introductie in Linux document versie 0.72_1 Op dit werk is de Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-

Nadere informatie

ProCall Enterprise. Effectief en optimaal communiceren en samenwerken Business-class Unified Communications software

ProCall Enterprise. Effectief en optimaal communiceren en samenwerken Business-class Unified Communications software Nu met mobility en collaboration functionaliteiten vernieuwd design Effectief en optimaal communiceren en samenwerken Business-class Unified Communications software // Unified Communications & classic

Nadere informatie

Effectief en verantwoord inzetten van tablets, BYOD-beleid en clouddiensten bij gemeenten en overheid!

Effectief en verantwoord inzetten van tablets, BYOD-beleid en clouddiensten bij gemeenten en overheid! Effectief en verantwoord inzetten van tablets, BYOD-beleid en clouddiensten bij gemeenten en overheid! Tips en valkuilen Checklisten voor BYOD, Clouddiensten en invoering tablets Met concept BYOD, Tablet

Nadere informatie

WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN

WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN 1 WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN V1.02 Mark Jansen 2 WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN 1 LEES DIT EERST! 4 Disclaimer 4 Copyright 4 INLEIDING 5 WAAROM IS SNELHEID ZO BELANGRIJK? 6 Gebruikerservaring van bezoekers

Nadere informatie

Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice

Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice Inhoudsopgave 1. INLEIDING 2 2. VISIE OP ANTWOORD EN DIENSTVERLENING 4 3. VISIE OP ZAAKGERICHT WERKEN 6 4. VISIE OP ORGANISATORISCHE ASPECTEN 8 5.

Nadere informatie

november 2014 Desktop Destiny e Book De belangrijkste IT-workspace whitepapers van onze businesspartners: P O W E R E D

november 2014 Desktop Destiny e Book De belangrijkste IT-workspace whitepapers van onze businesspartners: P O W E R E D november 2014 Desktop Destiny e Book De belangrijkste IT-workspace whitepapers van onze businesspartners: P O W E R E D B Y Beste lezer, De traditionele IT-werkplek is de afgelopen jaren radicaal veranderd.

Nadere informatie

Privacy & security in de cloud een verkenning van tools en technieken

Privacy & security in de cloud een verkenning van tools en technieken Privacy & security in de cloud een verkenning van tools en technieken Project : SURFworks Projectjaar : 2012 Projectmanager : Jocelyn Manderveld Auteur(s) : Wouter Bokhove, Maarten Wegdam Reviewer(s) Opleverdatum

Nadere informatie

Informatieset Uw ICT, altijd en overal

Informatieset Uw ICT, altijd en overal Informatieset Uw ICT, altijd en overal Tendenz ICT is aangesloten bij: Wie zijn wij? TendenZ ICT is uw ervaren ICT-partner die u adviseert, ondersteunt en volledig kan ontzorgen op het gebied van al uw

Nadere informatie

Bachelor eindproject

Bachelor eindproject Technische Universiteit Delft Bachelor eindproject Faculteit: Electrotechniek, Wiskunde en Informatica Sectie: Web Information Systems DENC Docs Studenten: Martijn Berger (1123076) Michael Croes (1265180)

Nadere informatie

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering?

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering? Change Management Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart Tijd voor een verandering? Pagina 1 van 79 Tijd voor een verandering? Pagina 2 van 79 Voorwoord Na het goede verloop

Nadere informatie

GESLOTEN RIJKSCLOUD. Functionele Doelarchitectuur

GESLOTEN RIJKSCLOUD. Functionele Doelarchitectuur GESLOTEN RIJKSCLOUD Functionele Doelarchitectuur Status Definitief, vastgesteld in ICCIO Versie 1.0 Datum 27 juni 2013 Samenvatting Aanleiding Cloud computing is, kortgezegd, het met een computer, tablet

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding TiC Narrow Casting versie 3.2 TiC Narrow Casting versie 3.2 1 van 41 Inhoudsopgave Onderwerp Pagina Over TiC Narrow Casting 3 Contactgegevens 4 Systeemeisen 5 Ondersteunde bestandsformaten

Nadere informatie

White paper: introductie van Cloud Computing

White paper: introductie van Cloud Computing White paper: introductie van Cloud Computing Introductie Cloud computing De explosieve groei van cloud oplossingen en diensten in de afgelopen periode is een situatie die vergelijkbaar is met de meeste

Nadere informatie

Windows 2000. Tips, Trucs en Achtergronden. Gino Damen 18 december 2001 Versie 1.8

Windows 2000. Tips, Trucs en Achtergronden. Gino Damen 18 december 2001 Versie 1.8 Windows 2000 Tips, Trucs en Achtergronden Gino Damen 18 december 2001 Versie 1.8 Inhoudsopgave Upgraden naar Windows 2000?... 1 De systeem eisen... 2 Hardware compatibiliteit... 2 Software compatibiliteit...

Nadere informatie

IN3405 Bachelor project 2012

IN3405 Bachelor project 2012 IN3405 Bachelor project 2012 ERP Systeem voor Bokstijn Feestartikelen Datum 27 juni 2012 Studenten n-willem van Velzen 1509411 David Hoepelman 1521969 Bart van Vuuren 1364693 Bedrijf Bokstijn Feestartikelen

Nadere informatie

Framework. Traject Assistent. PinkRoccade. Amsterdam RPG. Staalmeesterslaan 410 Postbus 57005 1040 CG Amsterdam

Framework. Traject Assistent. PinkRoccade. Amsterdam RPG. Staalmeesterslaan 410 Postbus 57005 1040 CG Amsterdam Framework PinkRoccade Traject Assistent Amsterdam RPG Staalmeesterslaan 410 Postbus 57005 1040 CG Amsterdam Plaats Amsterdam Datum 12 juli 2002 Afdeling FDS Auteur N van S L Versie 1.1 Status Definitief

Nadere informatie

Voorwoord. info@salesmanager.nl www.salesmanager.nl. Geachte lezer,

Voorwoord. info@salesmanager.nl www.salesmanager.nl. Geachte lezer, Voorwoord Geachte lezer, Hartelijk dank voor uw interesse in de producten van SalesManager Software B.V. Wij stellen uw belangstelling zeer op prijs. Dit document laat u op een duidelijke en beknopte wijze

Nadere informatie

Mededeling met betrekking tot het auteursrecht

Mededeling met betrekking tot het auteursrecht Parallels Panel Mededeling met betrekking tot het auteursrecht ISBN: Niet beschikbaar Parallels 660 SW 39 th Street Suite 205 Renton, Washington 98057 USA Telefoon: +1 (425) 282 6400 Fax: +1 (425) 282

Nadere informatie

Virtualisatie en IT-auditing. Scriptie ter afronding van de postgraduate IT-audit opleiding aan de VU Definitieve versie

Virtualisatie en IT-auditing. Scriptie ter afronding van de postgraduate IT-audit opleiding aan de VU Definitieve versie Virtualisatie en IT-auditing Scriptie ter afronding van de postgraduate IT-audit opleiding aan de VU Definitieve versie Auteur: M.J.Montero Teamnummer: 722 VU begeleider (extern): dr. Rene Matthijsse Bedrijfscoach

Nadere informatie

Ontwikkelen dossierbeheersysteem in CRM 2011

Ontwikkelen dossierbeheersysteem in CRM 2011 Ontwikkelen dossierbeheersysteem in CRM 2011 Project aangeboden door Serbruyns Matthias voor het behalen van de graad van Bachelor in de New Media and Communication Technology Academiejaar 2012-2013 Stageplaats

Nadere informatie