bouw mee aan digitaal Antwerpen Kies voor een uitdagende en leerrijke stageplaats in Digipolis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "bouw mee aan digitaal Antwerpen Kies voor een uitdagende en leerrijke stageplaats in Digipolis"

Transcriptie

1 bouw mee aan digitaal Antwerpen Kies voor een uitdagende en leerrijke stageplaats in Digipolis

2 Antwerpen zet in op digitaal Klaar maar nooit af In 2014 lanceerden we onder de vlag A-stad het digitale platform Een plek die nooit af is. Een plek ook waaraan iedereen kan meebouwen. Maar A-stad is meer dan dat! A-stad betekent ook dat iedereen toegang heeft tot het internet. Via de webpunten van t stad. Of via het gratis wifi-aanbod dat alsmaar uitbreidt. Iedereen digitaal dat is de uitdaging die we aangaan. Achter de schermen bouwen de medewerkers van Digipolis aan future proof oplossingen. Agile, met de meest innovatieve technologieën en altijd op zoek naar manieren om het beter te doen. Doe mee! Ben je op zoek naar een stage? Grote kans dat je bij ons vindt wat je zoekt. Een stage bij Digipolis betekent dat je een concrete bijdrage levert aan de IT-projecten van de stad, met een reële impact op digitaal Antwerpen. Je leert werken in een professionele omgeving waarin voortdurend wordt geëxperimenteerd, maar waar ook de vaste waarden een betekenis hebben. 2 Digipolis Ik koos voor mijn stage-opdracht technologieën die me niet al te bekend zijn. Ik zal dus veel moeten bijleren iets wat ik ook wil maar ik merk dat ik met al mijn vragen gemakkelijk terecht kan bij mijn begeleider of andere werknemers van Digipolis. De sfeer is zeer leuk, je kiest je eigen werkplek en je ziet aan iedereen dat ze hun werk met passie doen. Dit zorgt voor een soort van thuisgevoel. Je weet dat je veilig zit en dat je je geen zorgen moet maken. Jim Bauwens, student Toegepaste Informatica aan de Artesis Plantijn Hogeschool

3 Mogelijke stages voor het academiejaar

4 Analyse en Development User research & agile user testing User experience & interface design De digitale stad is een complex geheel. Efficiënte oplossingen vind je pas als je je gebruikers kent. De eerste stap is dus vaak om mensen, diensten en toepassingen onder de loep te nemen. Door hen te bevragen en hun gedrag te bestuderen tijdens het gebruik van digitale toepassingen, achterhaal je hun noden, motivaties en gedrag. De conclusies van het onderzoek giet je in een rapport dat als basis dient voor de user stories van het verdere project. Hier houdt het echter niet op. Een eerste aanzet voor een wireframing of prototyping moet je aftoetsen met de eindgebruikers. Je gaat dus weer met hen aan tafel zitten, schotelt hen het prototype voor en observeert hun gedrag en/of stelt vragen. Met die feedback kan je opnieuw aan de slag om het prototype te verfijnen. Opdracht: opstellen, uitvoeren en rapporteren van user research en uitvoeren van (agile) user testing. Je werkt nauw samen met UX designers en front end developers. In A-stad en in een aantal recent ontwikkelde toepassingen staat de gebruiker centraal. Door de dienstverlening en de medewerkers van stad Antwerpen grondig te bestuderen, ontdekten we een heleboel zaken die telkens terugkwamen: rollen, functies, gebruikersflows, enz. Op basis hiervan, en volgende het principe van Atomic Design, werken we aan een toolbox vol herbruikbare componenten. User experience (UX) design is voor ons een essentieel onderdeel. Je bestudeert de bestaande onderzoeksresultaten en tekent allerlei interfaces en flows uit. Die beantwoorden niet alleen aan de noden van de gebruikers, maar zijn bijvoorbeeld ook responsive. Interface design bewandelt de fijne lijn tussen droge gebruiksvriendelijkheid en een strakke vormgeving. Tussen technische uitdagingen en oog voor detail. Opdracht: maken van conceptschetsen, wireframes en klikbare prototypes. Je werkt nauw samen met user researches en front end developers. Front end development Het web evolueert aan een razend tempo. Steeds meer toepassingen - die vroeger OS-based waren - verhuizen naar het web, we gebruiken vaker verschillende devices om online te gaan en de mogelijkheden van front end development evolueren drastisch door moderne technologieën zoals AngularJS. Op basis van onze onderzoeksresultaten en de uitgetekende wireframes bouw je aan interactieve prototypes en/of projecten. Je maakt hierbij gebruik van een in-house frontend framework. Opdracht: het bouwen van interactieve prototypes en applicaties via ons eigen front-end framework en moderne webtechnologieën. Je werkt nauw samen met user researchers en user experience designers om betere digitale oplossingen voor de verschillende diensten van de groep Antwerpen uit te werken. 4 Digipolis

5 Functionaliteiten van antwerpen.be prototypen in andere technologieën De wereld van de Javascript frameworks evolueert zeer snel. Bij de aanvang van het A-stad project kozen we voor het AngularJS framework maar we evalueren permanent andere front end technologieën, volgen de markttrends op en stellen onze eigen methodes doorlopend in vraag. Om deze technologieën en technieken op een doordachte manier te evalueren, experimenteren we steeds met nieuwe frameworks, technieken en tools. Elke drie maanden evalueren we onze positie tegenover deze frameworks opnieuw en leggen we ze vast voor een volgende periode. Opdracht: bouwen van prototypes. Je werkt nauw samen met de architecten en developers van A-stad. Op basis van de noden van de lopende opdrachten experimenteer je met nieuwe technologische frameworks. Je documenteert en verfijnt je werkmethodes. Mobile app in functie van de dienstverlening van stad Antwerpen Vanuit de bestaande backend systemen van de stad zijn er allerlei synergieën mogelijk om nieuwe applicaties te bouwen. Binnen de stad leven steeds nieuwe ideeën voor innovatieve apps. Vanuit de probleemstellingen die de stad formuleert, kan je ook je eigen suggesties uitwerken tot een volwaardige app. Opdracht: bouwen van een mobile app. Op basis van aan aangeleverd concept of op basis van een eigen idee bouw je een app in functie van de dienstverlening van A-stad. Of/en je bouwt een skeleton app waarop andere apps gebouwd kunnen worden. IoT applicatie De recentere webapplicaties bieden API services aan hun consumers, momenteel vooral client side webapplicaties (geschreven in AngularJs, Meteor,...) of andere backend toepassingen. We verwachten dat steeds meer smart devices deze API services zullen gebruiken en hierdoor meer en meer ingezet worden in nieuwe projecten. De toestellen zijn perfect geschikt om data te registeren of om bepaalde taken uit te voeren in een bedrijfsproces. Opdracht: ontwikkelen van een IoT applicatie op een Raspberry Pi, Tessel, Arduino, Smartwatch.... Je werkt nauw samen met het API team en de medewerkers van infrastructuur.

6 Open source componenten Digipolis Digipolis bouwde verschillende herbruikbare componenten waarvan er enkele beschikbaar zijn in open source communities ( bv. https://github.com/ Antwerp-Operating-System, EF7 support in https://github.com/npgsql/ npgsql ). De ambitie is om dit verder te zetten en andere componenten te identificeren die we open source kunnen aanbieden. Opdracht : evalueren, voorbereiden en documenteren van bestaande componenten binnen A-stad om te lanceren als open source component. In samenspraak met het architectenteam bepalen welke componenten strategisch interessant zijn om open source aan te bieden. Het leerkrachtenportaal van Stedelijk Onderwijs Het autonoom gemeentebedrijf Stedelijk Onderwijs Antwerpen gebruikt sinds 2005 het WISA-systeem voor de schooladministratie (financiële, leerlingen- en personeelsprocessen). Door de oprichting van het autonome gemeentebedrijf, nieuwe wettelijke vereisten en de nood aan optimalisatie van de interne processen werken we nu aan een nieuw platform. Om deze verandering succesvol door te voeren, werd het G3-programma opgezet. In 2014 startten we alvast met de vervanging van het financieel platform, de optimalisatie van de financiële processen en lanceerden we de eerste versie van het G3-portaal, een gebruikersportaal voor het personeel van de scholen. Opdracht: ontwikkelen van apps voor leerkrachten binnen dit nieuwe portaal, zoals het financieel klasmanagement (= het doorgeven van onkosten). De ontwikkeling gebeurt in onze.net-omgeving en met asp.net, php, Drupal, C#, Java, enz.

7 Analyse digitale communicatiestrategie Samen met een aantal collega s stippel je een digitale communicatiestrategie uit voor de domeinen cultuur, sport, jeugd en onderwijs. Je analyseert en concretiseert verschillende trajecten tot een afgestemde en gedragen visie. Hiervoor neem je deel aan state-of-theart technologische projecten en bouw je snel een ruim netwerk uit. Opdracht: mee uittekenen van een digitale communicatiestrategie voor cultuur, sport, jeugd en onderwijs van stad Antwerpen. Analyse integratie cursusaanbod in antwerpen.be Wie thuis geen computer heeft of met een computer wil leren werken, kan terecht in één van de webpunten van de stad Antwerpen. Het cursusaanbod en de inschrijvingen worden beheerd via de toepassing Monitor Sociale Economie en ontsloten via Doel is om het cursusaanbod in antwerpen.be te integreren zodat je via de website kan zoeken op mogelijke cursussen, kan inschrijven, er een integratie is met de A-kaart, enz. Opdracht: analyse van de integratie van het cursusaanbod en een inschrijvingsmodule in Monitor Stadsontwikkeling Een grafische module voor het beheer van processen De Monitor Stadsontwikkeling is een webtoepassing voor de opvolging en het beheer van de administratieve dossiers bij de bedrijfseenheid Stadsontwikkeling van stad Antwerpen. Een 200-tal medewerkers gebruikt de monitor zowel op kantoor als op het terrein (via een tablet of smartphone). De toepassing bestaat uit een gemeenschappelijk deel voor alle dossiers en een specifiek deel voor bepaalde dossiertypes. De opvolging van het proces dat een bepaald dossier doorloopt, is een belangrijk gegeven in het gemeenschappelijk stuk. Deze processen configureren we in een voorbereidende fase volgens onderstaande werkwijze: 1. De gebruikers tekenen de processtappen voor een bepaald dossiertype grafisch uit in een tekenprogramma. 2. Een beheerder configureert de uitgetekende stappen via de beheermodule in de monitor. 3. Het proces wordt getest in de opvolgingsmodule van de monitor. De tekening en de configuratie worden daarna bijgewerkt. De eerste twee stappen gebeuren onafhankelijk van elkaar. Het vergt daarom veel discipline om de tekening uit stap drie te synchroniseren met de configuratie van een proces. Dit willen we verbeteren door de ontwikkeling van een grafische module die de getekende processtappen omzet in de juiste configuratie van het getekende proces. Opdracht: de ontwikkeling van een grafische module voor de configuratie van de processen voor de Monitor Stadsontwikkeling. Ook een verantwoorde keuze van een tekenpakket hoort bij deze opdracht. De ontwikkeling gebeurt in onze.net-omgeving met een SQL-server als databank.

8 Business Intelligence

9 Business Intelligence Correcte en kwalitatief hoogstaande rapporten en analyses zijn cruciaal in de ondersteuning van een beleid. De groep Antwerpen kan hiervoor rekenen op een performante Business Intelligence (BI)-omgeving die de gegevens in de verschillende softwaretoepassingen verzamelt en ontsluit. Ongeveer 1000 medewerkers bij stad, OCMW, Zorgbedrijf, Lokale Politie Antwerpen, AG Stedelijk Onderwijs, enz. maken hiervan gebruik. Naast de optimale inzet van financiële en personele resources, vergemakkelijkt BI de samenwerking en gegevensuitwisseling tussen personen en diensten. Enkele cijfers: in 2014 werden meer dan requests (rapporten, analyses, ad hoc bevragingen,...) naar de omgeving gelanceerd door bijna gebruikers. Voor de verder uitbouw van onze BI-omgeving hebben we verschillende stageopdrachten, zowel voor technische als voor analytische profielen. Opdracht: uitwerken van een of meerdere specifieke rapporteringsopdrachten en de verdere uitbouw van de stedelijke BI-omgeving. De ontwikkeling gebeurt met de IBM Cognos tools en MS-SSIS. Business analytics: de toekomst voorspellen Tot op heden verklaren we vooral gebeurtenissen uit het verleden. Maar we kunnen die informatie ook gebruiken om te voorspellen wat er zal gebeuren. Of nog een stapje verder: om te anticiperen op wat er zal gebeuren. Kunnen we Antwerpen veiliger maken door voorspellende analyses op criminaliteitscijfers? Kunnen we ervoor zorgen dat alle studenten meer kansen hebben om hun diploma te halen? Kunnen we de armoede terugdringen door de beperkte middelen gerichter in te zetten? Kunnen sociale media leiden tot een betere dienstverlening? Opdracht: onderzoek naar de meerwaarde van business analytics voor een overheidsbedrijf. Wat is de toegevoegde waarde van een tool als IBM SPSS Modeler?

10 SAP en financiële randapplicaties Optimalisatie en monitoring van koppelingen in SAP Financials Binnen het Gemeenschappelijk Financieel Platform (SAP) worden meerdere randsystemen gekoppeld met de SAP-boekhouding. Dit gebeurt onder meer via web-services, files, frameworks, enz. Voor een aantal standaardkoppelingen (bv. het aanmaken van een factuur) zijn er generieke koppelingen gedefinieerd. Verder is GFP gekoppeld met zowat iedere belangrijke toepassing binnen de stedelijke administratie die financiële gegevens verwerkt (o.a. payroll, debiteurenbeheer, klantenbeheer, belastingen, facility beheer), waarvoor specifieke koppelingen werden geschreven. Opdracht: uitwerken van een verbeterd kader en tool(s) om de werking en performantie van deze interfaces optimaal te monitoren.

11 Opdrachten IT infrastructuur en systeembeheer

12 Opstellen dataclassificatie Samen met de security officer van Digipolis en de informatieveiligheidsconsulenten van stad Antwerpen werk je een dataclassificatie uit voor de actieve toepassingen en data-bronnen. Opstellen IT security catalogus De uitwerking van een security catalogus op het niveau van de eindgebruikers, zodat onze klanten op elk ogenblik een duidelijk zicht hebben op de security services die wij hen kunnen bieden en tegen welke (rand)voorwaarden. Opstellen IT services catalogus De uitwerking van een IT services catalogus op het niveau van de eindgebruiker, zodat onze klanten op elk ogenblik een duidelijk zicht hebben op de IT-dienstverlening die wij hen kunnen bieden en tegen welke (rand) voorwaarden. Pc-techniekers De eerstelijns ondersteuning is een team dat de basisondersteuning van heel de stedelijke administratie Antwerpen voor haar rekening neemt. De medewerkers van stad Antwerpen geven alle storingen, verzoeken en klachten over de ICT-werkomgeving door via het ICT-loket (Zendesk). Vanuit dit centrale loket worden de meldingen dan verder doorgegeven aan de dichtstbijzijnde medewerker(s). Je staat mee in voor de ondersteuning van de gebruikers op hun werkplek en je bent verantwoordelijk voor het dagelijkse beheer ervan. Je analyseert incidenten en problemen (meldingen) en biedt de eindgebruiker concrete oplossingen aan. Indien nodig escaleer je naar de gepaste personen of diensten. Concrete taken van de medewerker eerstelijns ondersteuning zijn onder meer: Analyseren en verhelpen van storingen op de werkplek van de eindgebruikers; Adviseren en ondersteunen van technische randapparaten (bv. multimedia/beamers); Adviseren en ondersteunen van de eindgebruiker in zijn ICT werkomgeving; (Her)installeren van de werkplek van de eindgebruiker; Installatie en uitlevering van nieuwe werkplekken in het kader van life cycle management, nieuwe werknemers en verhuizingen; Verschaffen van toegang tot het stedelijke datanetwerk (bv. patching); Aanpassen van bestaande computerconfiguraties aan wijzigende behoeften (toepassingen, hardware). Er zijn opdrachten voor meerdere stagiaires, ook voor studenten deeltijds leren. Projectleider IT infrastructuur Samen met een senior projectleider beheer je de levenscyclus van enkele IT-infrastructuurprojecten (infrastructuurprojecten in het algemeen, bekabelingswerken in het bijzonder). Samen met de klant bepaal je de doelstellingen en op te leveren resultaten, je legt de verantwoordelijkheden vast en stelt een plan van aanpak op. Je volgt de voortgang op en controleert de kwaliteit. Je verzorgt de communicatie tussen de verschillende partijen en staat in voor een goede overdracht van het project naar de afdeling continuïteit. 12 Digipolis

13 Aankoop

14 De wet op de overheidsopdrachten en flexibiliteit: verzoenbaar? Digipolis ontwikkelt niet alleen applicaties maar koopt er ook aan. Voor deze aankoop moeten we de wetgeving op de overheidsopdrachten toepassen, wat soms moeilijk rijmt met de flexibiliteit die nodig is in de IT-sector. Het vraagt dan ook de nodige kennis en vindingrijkheid om hiermee zo soepel mogelijk te kunnen omgaan. Opdracht: onderzoek naar de mogelijkheden binnen de wetgeving op de overheidsopdrachten om soft- en hardware en diensten op een soepele en doeltreffende manier aan te kopen. Als student Logistiek Administratief bediende bracht ik de eerste weken van mijn stage door in het magazijn. Na 2 dagen deed ik magazijnontvangsten en afhalingen en kreeg ik een carte blanche om het magazijn op te ruimen. Nu werk ik op de aankoopafdeling om de knepen van het vak te leren. Wat me enorm opvalt bij Digipolis is de vriendelijkheid en de toffe sfeer. Iedereen staat altijd met raad en daad klaar en ik voel me helemaal betrokken in het team. Racheda Ben Sellam, VDAB-opleiding Dienstverlening op maat Digipolis draagt de dienstverlening naar haar klanten hoog in het vaandel. Onze dienst Logistiek Klantenmanagement zoekt niet enkel naar de juiste soft- en hardwareproducten (smartphones, tablets, bureauticasoftware, tekenprogramma s, enz.) voor de klant, maar zorgt ook voor de aankoop, de logistieke afhandeling en de levering ervan. Een job die elke dag anders is en waarvoor je geregeld je vindingrijkheid moet aanspreken. Opdracht: je draait volwaardig mee in het team. Je hebt veel telefonisch contact met klanten en gaat ook geregeld mee op klantenbezoek. Je leert werken met het ERP-pakket Microsoft Dynamics en schaaft je administratieve vaardigheden (artikelbeheer, leveranciersbeheer, opvolging van bestellingen, enz.) bij. 14 Digipolis

15 Antwerpen.be-centrum: de digitale kloof dichten Het antwerpen.be-centrum organiseert sinds 2001 cursussen voor Antwerpenaars die willen kennismaken met computer, internet, multimedia en tablets. Een team enthousiaste vrijwilligers (Digitale ConsulAnten) staat dag in dag uit klaar om mensen verder te helpen. Jaarlijks vinden duizenden cursisten hun weg naar het antwerpen.be-centrum. De meesten doorlopen een uitgebreid opleidingstraject. Onze belangrijkste doelgroep zijn zij die het grootste risico lopen om de digitale boot te missen. Een aangepaste aanpak is dan ook cruciaal. We hechten zeer veel aandacht aan laagdrempeligheid, eenvoud, een aangepast tempo, interactiviteit, enz. Er zijn verschillende stagemogelijkheden bij het antwerpen.be-centrum. Zo kan je burgers op geregelde tijdstippen een half uurtje individueel helpen als ze vragen hebben over hun eigen toestel (laptop, pc, gsm, smartphone, tablet) of over sociale media. Of je kruipt in de rol van begeleider en ondersteunt de lesgever, stelt de cursisten op hun gemak, helpt hen tijdens de les, bewaakt het tempo en evalueert de les samen met de lesgever. Een andere mogelijkheid is dat je deel uitmaakt van het onthaalteam van het antwerpen.be-centrum/digipolis en administratieve taken uitvoert.

16 Colofon Verantwoordelijke uitgever Peter Crombecq Fotografie Stad Antwerpen Postadres Digipolis Antwerpen Generaal Armstrongweg Antwerpen Tel:

Bouw mee aan digitaal Antwerpen

Bouw mee aan digitaal Antwerpen Bouw mee aan digitaal Antwerpen KIES VOOR EEN UITDAGENDE EN LEERRIJKE STAGE IN DIGIPOLIS 1 Vorig jaar vonden 25 enthousiaste studenten een stageplek bij Digipolis Antwerpen. Zij droegen op verschillende

Nadere informatie

Denk en bouw mee aan digitaal Antwerpen

Denk en bouw mee aan digitaal Antwerpen Denk en bouw mee aan digitaal Antwerpen 1 Digipolis 2 Digipolis Een passie voor ICT? Lees vooral verder. Digipolis 3 Antwerpen zet in op digitaal Antwerpen zet in op digitaal. Maar dan digitaal-tot-op-het-bot.

Nadere informatie

Stappenplan. De ontwikkeling van een interface doorloopt bij Studio Wolf vier stappen. Deze stappen verduidelijken de weg naar het eindresultaat.

Stappenplan. De ontwikkeling van een interface doorloopt bij Studio Wolf vier stappen. Deze stappen verduidelijken de weg naar het eindresultaat. Stappenplan Een interface is in principe alles wat de communicatie tussen de gebruiker en de computer bepaalt of vorm geeft. Het is het deel van de website of webapplicatie dat de interactie met de gebruiker

Nadere informatie

Aanspreekpunt voor studenten Informatica van Avans Hogeschool voor stage en afstuderen.

Aanspreekpunt voor studenten Informatica van Avans Hogeschool voor stage en afstuderen. Aanspreekpunt voor studenten Informatica van Avans Hogeschool voor stage en afstuderen. Innovatie & inspiratieprogramma + werkplek @ Jamfabriek (code A02) Heeft u een idee, project of opdracht, neem dan

Nadere informatie

OPTIMIZE Vacature. JAVA Developer. Divisie Just Software

OPTIMIZE Vacature. JAVA Developer. Divisie Just Software OPTIMIZE Vacature JAVA Developer Divisie Just Software Just Software ontwikkelt en levert reeds meer dan 15 jaar haar eigen geïntegreerde softwareoplossingen voor het beheer van administratieve processen

Nadere informatie

Marlin Family. Marlin

Marlin Family. Marlin PCA Mobile PCA Mobile Organisatie PCA Mobile BV maakt deel uit van de Mobile Solution Group en biedt met ruim 40 enthousiaste collega s een veelomvattend pakket van innovatieve en gebruiksvriendelijke

Nadere informatie

Opdrachthoudende vereniging DIGIPOLIS Directiecomité van 17 februari 2016 Overzichtslijst

Opdrachthoudende vereniging DIGIPOLIS Directiecomité van 17 februari 2016 Overzichtslijst Opdrachthoudende vereniging DIGIPOLIS Directiecomité van 17 februari 2016 Overzichtslijst Aanwezigheden Aanwezig: Franky Loveniers Martine De Regge Liliane De Cock Bestuurders Verontschuldigd: Koen Palinckx

Nadere informatie

Your Future, our boost!

Your Future, our boost! Your Future, our boost! www.e-boost.be 1 E-BOOST: WIE ZIJN WE, WAT DOEN WE? e-boost, da s een groep van 4 jonge wolven en ervaren rotten in het vak die Drupal ademen, denken, dromen... Altijd op zoek naar

Nadere informatie

Connect Social Business. Plan van Aanpak voor mijn stage bij ConnectSB

Connect Social Business. Plan van Aanpak voor mijn stage bij ConnectSB Connect Social Business Plan van Aanpak voor mijn stage bij ConnectSB Joey Kaan September 28, 2014 Inhoudsopgave 1 Achtergronden 1 2 Probleemstelling & Doelstelling 2 2.1 Leren Professioneel Functioneren..................

Nadere informatie

Connect Social Business. Plan van Aanpak voor mijn stage bij ConnectSB

Connect Social Business. Plan van Aanpak voor mijn stage bij ConnectSB Connect Social Business Plan van Aanpak voor mijn stage bij ConnectSB Joey Kaan September 21, 2014 Inhoudsopgave 1 Achtergronden 4 2 Probleemstelling & Doelstelling 5 2.1 Leren Professioneel Functioneren..................

Nadere informatie

Connect Social Business

Connect Social Business Connect Social Business Joey Kaan September 2014 Inhoudsopgave 1 Achtergronden 4 2 Probleemstelling & Doelstelling 5 2.1 Leren Professioneel Functioneren.................. 5 2.2 Facebook API leren door

Nadere informatie

Van concept naar een klikbaar prototype

Van concept naar een klikbaar prototype UXkids case study: Van concept naar een klikbaar prototype Keywords: Koninklijke Bibliotheek, Website, Prototype, User tests, Usability, UX, Kinderen 9-12 jaar. Als onderdeel van het netwerk van openbare

Nadere informatie

Agile werken: zó doen we dat

Agile werken: zó doen we dat Agile werken: zó doen we dat Bij Freshheads werken we graag volgens de Agile aanpak. De voordelen? Verhoogde efficiëntie en flexibiliteit, snellere resultaten en grotere betrokkenheid. Maar hoe gaat het

Nadere informatie

Boeiende vacatures bij Invenso en Convenso

Boeiende vacatures bij Invenso en Convenso Boeiende vacatures bij Invenso en Convenso Invenso en Convenso zijn op zoek naar gedreven mensen die met hart en ziel willen meebouwen aan ons succesverhaal. Is een van de onderstaande profielen op jouw

Nadere informatie

Blended Learning met Canvas. De complete e-learning oplossing voor opleidingsinstituten

Blended Learning met Canvas. De complete e-learning oplossing voor opleidingsinstituten Blended Learning met Canvas De complete e-learning oplossing voor opleidingsinstituten Als opleider weet u als geen ander hoe belangrijk het is om kennis snel en succesvol over te dragen. Daarnaast wilt

Nadere informatie

ANOUK ROUMANS TO CODE OR NOT TO CODE.

ANOUK ROUMANS TO CODE OR NOT TO CODE. ANOUK ROUMANS ANOUK ROUMANS TO CODE OR NOT TO CODE. 00 HOOFDVRAAG 00 HOOFDVRAAG Is het relevant voor een UX-designer om development kennis te hebben op gebied van apps? 00 INHOUDSOPGAVE 00 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

College van 25 september 2015

College van 25 september 2015 College van 25 september 2015 Stad keurt projectdefinitie voor heraanleg openbaar domein Gedempte Zuiderdokken goed (AG VESPA A93 nr. 07896)... 2 Groep stad Antwerpen zet maximaal in op digitale synergie

Nadere informatie

Opdrachthoudende vereniging DIGIPOLIS Directiecomité van 29 juni 2016 Overzichtslijst

Opdrachthoudende vereniging DIGIPOLIS Directiecomité van 29 juni 2016 Overzichtslijst Opdrachthoudende vereniging DIGIPOLIS Directiecomité van 29 juni 2016 Overzichtslijst Aanwezigheden Aanwezig: Franky Loveniers Koen Palinckx Martine De Regge Liliane De Cock Bestuurders Verontschuldigd:

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Systeembeheerder. Graad B1-B3

Functiebeschrijving. Systeembeheerder. Graad B1-B3 Functiebeschrijving Systeembeheerder Graad B1-B3 1 1 Systeembeheerder 1.1 Rol De systeembeheerder is verantwoordelijk voor het operationeel houden van de ICT-infrastructuur en voor de installatie, configuratie

Nadere informatie

OpenText RightFax. Intuitive Business Intelligence. Whitepaper. BI/Dashboard oplossing voor OpenText RightFax

OpenText RightFax. Intuitive Business Intelligence. Whitepaper. BI/Dashboard oplossing voor OpenText RightFax OpenText RightFax Intuitive Business Intelligence Whitepaper BI/Dashboard oplossing voor OpenText RightFax Beschrijving van de oplossing, functionaliteit & implementatie Inhoud 1 Introductie 2 Kenmerken

Nadere informatie

Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT

Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT Slimmer samenwerken met SharePoint Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT Workflows, forms, reports en data WAAROM KIEZEN VOOR K2? Of u nu workflows moet maken voor items in SharePoint

Nadere informatie

Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit

Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit Beheer kan efficiënter en met hogere kwaliteit Leveranciers van beheertools en organisaties die IT-beheer uitvoeren prijzen

Nadere informatie

Informaticabeheer Generation Development Technical Paper (Developing the next generation for you)

Informaticabeheer Generation Development Technical Paper (Developing the next generation for you) Informaticabeheer Generation Development Technical Paper (Developing the next generation for you) Auteurs: Mattijs Eggermont, Brent Alleweireldt, Cedric Cornelis, Nick Cornelis, Jasper Deblieck en Jordy

Nadere informatie

Richtlijnen voor het ontwerpen een Intranetportal Door Bas Fockens

Richtlijnen voor het ontwerpen een Intranetportal Door Bas Fockens Richtlijnen voor het ontwerpen een Intranetportal Door Bas Fockens Copyright Datacon www.datacon.nl Wat is een intranetportal? Een intranet is een online gepersonaliseerde en geïntegreerde toegang tot

Nadere informatie

Mick. Hierbij het profiel van Java developer Mick! Mick stelt zichzelf voor aan de hand van onderstaande vragen.

Mick. Hierbij het profiel van Java developer Mick! Mick stelt zichzelf voor aan de hand van onderstaande vragen. Contact the Agency Tim Stienen 0621127816 tim@rockstars.nl Mick Hierbij het profiel van Java developer Mick! Mick stelt zichzelf voor aan de hand van onderstaande vragen. Roepnaam: Mick Bloemheuvel Regio:

Nadere informatie

integrating your business

integrating your business integrating your business Codit is een IT expert in business integratie en levert wereldwijd diensten in consultancy, technologie en managed services. Door de integratie van een centraal technologisch

Nadere informatie

Connect Social Business

Connect Social Business Connect Social Business Plan van Aanpak Joey Kaan September 2014 Inhoudsopgave 1 Achtergronden 4 2 Probleemstelling & Doelstelling 5 2.1 Leren Professioneel Functioneren.................. 5 2.2 Facebook

Nadere informatie

Maak kennis met.net developer Bas uit Utrecht! Bas stelt zichzelf voor aan de hand van onderstaande vragen.

Maak kennis met.net developer Bas uit Utrecht! Bas stelt zichzelf voor aan de hand van onderstaande vragen. Contact the Agency Jasper Bolland 06 52302073 Jasper@rockstars.nl Bas Maak kennis met.net developer Bas uit Utrecht! Bas stelt zichzelf voor aan de hand van onderstaande vragen. Roepnaam: Bas Regio: Utrecht

Nadere informatie

Curriculum Vitae Peter de Leeuw 18 augustus 2015

Curriculum Vitae Peter de Leeuw 18 augustus 2015 Curriculum Vitae Peter de Leeuw 18 augustus 2015 Personalia Naam Adresgegevens Peter de Leeuw Geboortedatum 7 maart 1990 Geboorteplaats Nationaliteit Burgerlijke staat Nederlandse Ongehuwd Telefoon E-mail

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Applicatiebeheerder. Graad B1-B3

Functiebeschrijving. Applicatiebeheerder. Graad B1-B3 Functiebeschrijving Applicatiebeheerder Graad B1-B3 1 1 Applicatiebeheerder 1.1 Rol Als applicatiebeheerder ben je het aanspreekpunt voor het ontwerp, beheer en de instandhouding van de toegewezen applicaties.

Nadere informatie

Hét complete Uitzendbureau in de Cloud. matcher

Hét complete Uitzendbureau in de Cloud. matcher Hét complete Uitzendbureau in de Cloud matcher Een processysteem in plaats van een administratiesysteem Meer dan twee keer zoveel tijd besteden aan sales en zo uw omzet verhogen. e-matcher maakt het mogelijk.

Nadere informatie

O P ZOE K N AA R E EN STAGE PLAATS? O N T D E K O N Z E VACATU RES.

O P ZOE K N AA R E EN STAGE PLAATS? O N T D E K O N Z E VACATU RES. O P ZOE K N AA R E EN STAGE PLAATS? O N T D E K O N Z E VACATU RES. 1 H a l lo, Wij zijn een technische partner dat zich specialiseert in de ontwikkeling van PHP applicaties. Niet gedreven door marketing,

Nadere informatie

Functieprofiel: Ondersteuner ICT Functiecode: 0405

Functieprofiel: Ondersteuner ICT Functiecode: 0405 Functieprofiel: Ondersteuner ICT Functiecode: 0405 Doel Registreren en (laten) oplossen van vragen en storingen van ICT-gebruikers binnen de richtlijnen van de afdeling, teneinde bij te dragen aan efficiënt

Nadere informatie

i-grip op drie decentralisaties

i-grip op drie decentralisaties i-grip op drie decentralisaties Een organisatie die op het juiste moment over betrouwbare en actuele informatie beschikt, kan haar dienstverlening verbeteren, haar bedrijfsvoering bijsturen en betrouwbaar

Nadere informatie

Connect Social Business. Plan van Aanpak voor mijn stage bij ConnectSB

Connect Social Business. Plan van Aanpak voor mijn stage bij ConnectSB Connect Social Business Plan van Aanpak voor mijn stage bij ConnectSB Joey Kaan September 29, 2014 Inhoudsopgave 1 Achtergronden 1 2 Probleemstelling & Doelstelling 2 2.1 Leren Professioneel Functioneren..................

Nadere informatie

WERKEN EN STUDEREN SWITCH2IT BACHELOR IN DE TOEGEPASTE INFORMATICA PXL-IT

WERKEN EN STUDEREN SWITCH2IT BACHELOR IN DE TOEGEPASTE INFORMATICA PXL-IT 2015 2016 WERKEN EN STUDEREN SWITCH2IT BACHELOR IN DE TOEGEPASTE INFORMATICA PXL-IT 1 2 ALGEMEEN DIRECTEUR Hogeschool PXL is een moderne hogeschool: ondernemend, netwerkend, onderzoekend, dienstverlenend,

Nadere informatie

Publishing & Printing Company B.V.

Publishing & Printing Company B.V. STAPPENPLAN WEBSITE Versie 1.3 Publishing & Printing Company B.V. Weth. Sangersstraat 38 (0)46-437 73 11 KVK 140.41959 6191 NA Beek web@pp-company.nl BTW NL 0085.52.861.B01 Algemene voorwaarden www.pp-company.nl

Nadere informatie

Digitaal Loket: kansen of kosten

Digitaal Loket: kansen of kosten Digitaal Loket: kansen of kosten 27 oktober 2011 www.gentleware.nl janjaap.vanweringh@gentleware.nl 06-12.1234.15 1 Onderwerpen Wat is een digitaal loket? Waarom een digitaal loket? Stappenplan Do s en

Nadere informatie

Wat doe je? Vacature Applicatiebeheerder ICT (Deskundige ICT/ B1 - B3)

Wat doe je? Vacature Applicatiebeheerder ICT (Deskundige ICT/ B1 - B3) Vacature Applicatiebeheerder ICT (Deskundige ICT/ B1 - B3) Ook in 2018 blijft Brandweer Zone Antwerpen verder uitbouwen. We streven naar een uitmuntende (brand)veiligheid voor onze burgers, bedrijven en

Nadere informatie

1. Work Breakdown Structure en WBS Dictionary

1. Work Breakdown Structure en WBS Dictionary 1. Work Breakdown Structure en WBS Dictionary CUSTOMER migratie Management Technische Transitie Meetings Status Reporting Administratie Technisch Upgegrade Systemen (3-tier) Delta Analyse & Functioneel

Nadere informatie

Factsheet Enterprise Mobility

Factsheet Enterprise Mobility Factsheet Enterprise Mobility www.vxcompany.com Informatie willen we overal, altijd en op elk device beschikbaar hebben. Privé, maar zeker ook zakelijk. Met het gebruik van mobile devices zoals smartphones

Nadere informatie

WESTPOINTDIGITAL MOBILE APPS DEVELOPMENT

WESTPOINTDIGITAL MOBILE APPS DEVELOPMENT WESTPOINTDIGITAL MOBILE APPS DEVELOPMENT MOBILE APPS TEAM Ons team bestaat uit slimme, samenwerkende innovatieve mensen die geïnspireerd zijn uw business op verschillende manieren te verbeteren. Onze ontwikkelaars

Nadere informatie

Functieprofiel Ondersteuner ICT Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Ondersteuner ICT Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Ondersteuner ICT Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Registreren en (laten) oplossen van vragen en storingen van ICTgebruikers binnen de richtlijnen van de afdeling, teneinde bij

Nadere informatie

Stork maakt leren toegankelijker met Springest Go

Stork maakt leren toegankelijker met Springest Go Stork maakt leren toegankelijker met Springest Go Stork lanceerde in 2014 een online leerportal voor zijn medewerkers. Sindsdien kunnen medewerkers zelfstandig opleidingen zoeken en boeken binnen het aanbod

Nadere informatie

Zaakgericht samenwerken. Visie en Koers

Zaakgericht samenwerken. Visie en Koers Zaakgericht samenwerken Visie en Koers 2009032816 We staan voor diverse ambities en knelpunten Burgers 7x24 inzicht in status aanvragen Efficiënter werken Borgen rechtmatigheid Inzicht bij medewerkers

Nadere informatie

Visieworkshop Zuyd Hogeschool

Visieworkshop Zuyd Hogeschool Visieworkshop Zuyd Hogeschool VANUIT ONDERWIJSVISIE NAAR EEN VISIE OP DLWO Harry Renting Lianne van Elk Aanleidingen programma Mogelijkheden van SURFconext Web2.0 applicatie vrij beschikbaar Ontwikkelingen

Nadere informatie

Is APEX a worthy substitute for Oracle Forms?

Is APEX a worthy substitute for Oracle Forms? your oracle solu+ons partner Is APEX a worthy substitute for Oracle Forms? APEX for mission critical applications: the Groupm business-case By Ronny Boeykens & Stijn Van Raes iadvise o Opgericht in 2004

Nadere informatie

INNOVATION BY MAKING LEARNING BY DOING

INNOVATION BY MAKING LEARNING BY DOING INNOVATION BY MAKING LEARNING BY DOING 1 INNOVATION BY MAKING, LEARNING BY DOING Bij alles wat we doen, hanteren we deze twee principes. Innovation happens by making. The only way to learn innovation is

Nadere informatie

Voorstel bachelor proef Phara

Voorstel bachelor proef Phara Voorstel bachelor proef 2015 Phara Inhoud: voorstel Bachelor proef Referentie: 20150904 Voorstel bachelor proef Phara 2015 Laatste wijziging: 7/09/2015 Aantal pagina s: 9 Voorstel bachelor proef 2015-7/09/2015

Nadere informatie

Producten en prijzen 2012

Producten en prijzen 2012 MBO Kantoorautomatisering Postbus 38 2410 AA Bodegraven Nederland Tel. 0172-65 09 83 Fax 0172-61 83 15 www.instruct.nl instruct@instruct.nl België www.instruct.be instruct@instruct.be Producten en prijzen

Nadere informatie

Applicatiebeheerder (Deskundige ICT/ B1 - B3)

Applicatiebeheerder (Deskundige ICT/ B1 - B3) Applicatiebeheerder (Deskundige ICT/ B1 - B3) Ook in 2016 blijft Brandweer Zone Antwerpen verder uitbouwen. We streven naar een uitmuntende (brand)veiligheid voor onze burgers, bedrijven en andere overheidsdiensten.

Nadere informatie

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware INTEGRATIE CONTINUE INNOVATIE WORKFLOW ONDERSTEUNING ABECON-CONSULTANCY OVER ABECON Microsoft Dynamics Nieuwe kansen in een veranderende media wereld Standaard

Nadere informatie

KPN ÉÉN Eén zakelijke oplossing voor totaalcommunicatie

KPN ÉÉN Eén zakelijke oplossing voor totaalcommunicatie KPN ÉÉN Eén zakelijke oplossing voor totaalcommunicatie Communicatiemogelijkheden nemen toe en groeien ook steeds meer naar elkaar toe. Dat biedt praktische voordelen en zakelijke kansen. Toegang tot de

Nadere informatie

AXI PUBLIC SOFTWARE SOLUTIONS

AXI PUBLIC SOFTWARE SOLUTIONS AXI PUBLIC SOFTWARE SOLUTIONS voor de overheid, door de overheid infosessie 24 april 2014 agenda Public AXI specialisaties Software referenties Solutions #Case Management concept framework demo klanten

Nadere informatie

Contact the Agency. Tim Stienen José

Contact the Agency. Tim Stienen José Contact the Agency Tim Stienen 0621127816 tim@rockstars.nl José Zie hier het profiel van onze Java developer José uit Noord- Brabant. José stelt zich graag voor aan de hand van onderstaande vragen. Hoe

Nadere informatie

Bottleball Onderzoeksverslag MovingMonsters. Uitgevoerd door Arno Classens a.classens@student.fontys.nl

Bottleball Onderzoeksverslag MovingMonsters. Uitgevoerd door Arno Classens a.classens@student.fontys.nl Bottleball Onderzoeksverslag MovingMonsters Uitgevoerd door Arno Classens a.classens@student.fontys.nl 1 1. Inhoudsopgave Wat? Bladzijde 1. Introductie 3 2. Methodologie 4 3. Resultaten 3.1 Oriëntatie

Nadere informatie

Conceptnota A Versie 7.0 A000033_Conceptnota_SF SO.docx Pagina 1 van 6

Conceptnota A Versie 7.0 A000033_Conceptnota_SF SO.docx Pagina 1 van 6 Conceptnota A000033 Raamovereenkomst voor de aanneming van diensten met betrekking tot de implementatie van de Talent Management applicatie SuccessFactors Versie 7.0 A000033_Conceptnota_SF SO.docx Pagina

Nadere informatie

Factsheet Zaakgericht werken in het Onderwijs

Factsheet Zaakgericht werken in het Onderwijs Zaken Klantcontacten Zoeken Antwoord Registraties Factsheet Zaakgericht werken in het Onderwijs Zaakgericht Werken is binnen overheidsorganisaties al een bekend begrip. Vrijwel alle werkprocessen worden

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Persoonlijke gegevens. Straat : Rembrandtplein 81. Geboorte datum : 01/03/1979 Geboorte plaats : Leiden Burgerlijke staat : Ongehuwd

Curriculum Vitae. Persoonlijke gegevens. Straat : Rembrandtplein 81. Geboorte datum : 01/03/1979 Geboorte plaats : Leiden Burgerlijke staat : Ongehuwd Curriculum Vitae Persoonlijke gegevens Achternaam : Lemmers Voornaam : Eric Straat : Rembrandtplein 81 Postcode : 2162 ED Woonplaats : Lisse Geboorte datum : 01/03/1979 Geboorte plaats : Leiden Burgerlijke

Nadere informatie

Nieuwe mogelijkheden Campus Solutions SIS-Congres HvA/UvA 2014. SaNS-Expertisecentrum Hans Janssen

Nieuwe mogelijkheden Campus Solutions SIS-Congres HvA/UvA 2014. SaNS-Expertisecentrum Hans Janssen Nieuwe mogelijkheden Campus Solutions SIS-Congres HvA/UvA 2014 SaNS-Expertisecentrum Hans Janssen Agenda Bredere inzet bestaande mogelijkheden Campus Solutions Modules Campus Solutions Functionaliteit

Nadere informatie

Waarom Webfysio? www.webfysio.nl - team@webfysio.nl

Waarom Webfysio? www.webfysio.nl - team@webfysio.nl Uw cliënt verdient toch maatwerk zorg? Waarom Webfysio? Uw eigen online en blended maatwerk zorgpakketten aanbieden Uw cliënten ondersteunen met online agenda, notificaties en herinneringen Direct online

Nadere informatie

Een gebruiksvriendelijk dashboard voor leerlingen en docenten

Een gebruiksvriendelijk dashboard voor leerlingen en docenten UXkids case study: Een gebruiksvriendelijk dashboard voor leerlingen en docenten Keywords: Muiswerk, Oefensoftware, User tests, Focusgroepen, Usability, UX, Leerlingen 13-15 jaar, Docenten. Het onderwijslandschap

Nadere informatie

En 15 maart 2016 Simply.Flexible

En 15 maart 2016 Simply.Flexible En 15 maart 2016 Simply.Flexible Agenda Even voorstellen Quadira Dennis Wolf Waarom Output Management met Advanced-Forms o Met Dynamics NAV Even voorstellen Advanced-Forms Advanced-Forms in de praktijk

Nadere informatie

End-note. Sven Noomen Wouter Heutmekers

End-note. Sven Noomen Wouter Heutmekers End-note Sven Noomen Wouter Heutmekers 2 Ok, en morgenvroeg? Voorstellen 25111978 14 8 4 6 23 25031981 12 3 1 1339 3 Think BIG Act SMALL 2011 Scale FAST 4 5 6 Visie & strategie Strategie Ondersteuning

Nadere informatie

Microsoft Dynamics CRM & Integrated Innovation

Microsoft Dynamics CRM & Integrated Innovation Microsoft Dynamics CRM & Integrated Innovation 22 mei 2008 Qurius Page 1 Agenda Uitdagingen People Ready Business Integrated Innovation Case: FNV Bondgenoten Qurius en samenvatting Qurius Page 2 Uitdagingen

Nadere informatie

Belastingdienst MCC Visie op mobiel en interactie met burgers en bedrijven

Belastingdienst MCC Visie op mobiel en interactie met burgers en bedrijven Belastingdienst MCC Visie op mobiel en interactie met burgers en bedrijven Bestede digitale tijd Aandeel telefoongebruik in digitale tijd ICT 2.500 FIOD 1.200 Toeslagen 1.200 CA 1.600 Belastingdienst BelTel

Nadere informatie

Microsoft Dynamics 365 / Office 365

Microsoft Dynamics 365 / Office 365 Microsoft Dynamics 365 / Office 365 Jeroen Paters Sales & Business Development Dynamics 365 Mobile : +31 (0) 6 2953 1467 E-mail: jeroen.paters@prodware.nl Agenda Microsoft Dynamics 365 for Sales (CRM)

Nadere informatie

Opdrachthoudende vereniging DIGIPOLIS Directiecomité van 20 april 2016 Overzichtslijst

Opdrachthoudende vereniging DIGIPOLIS Directiecomité van 20 april 2016 Overzichtslijst Opdrachthoudende vereniging DIGIPOLIS Directiecomité van 20 april 2016 Overzichtslijst Aanwezigheden Aanwezig: Franky Loveniers Koen Palinckx Martine De Regge Liliane De Cock Bestuurders Verontschuldigd:

Nadere informatie

Your View on Business

Your View on Business ANY2INFO PRESENTER Your View on Business On your favorite device Any2info ontwerpt en configureert, met een standaard applicatie, maatwerk datasets, appformulieren en dashboards voor jouw kijk op zaken.

Nadere informatie

Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio

Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio Eenvoudig in gebruik Snelle implementatie Betrouwbaar in de cloud Vast maandbedrag Onbeperkt aantal gebruikers PMO Portfoliomanagement Programma s en

Nadere informatie

Factsheet KICKSTARTERS Mirabeau

Factsheet KICKSTARTERS Mirabeau Factsheet KICKSTARTERS Mirabeau KICKSTARTERS We lanceren binnen twee maanden een nieuw digitaal platform waarmee u in hoog tempo business value genereert. De digitale transformatie is in volle gang. Consumenten

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Dossier- en gegevensbeheerder tewerkstellingsmaatregelen sociale economie

Functiebeschrijving: Dossier- en gegevensbeheerder tewerkstellingsmaatregelen sociale economie Functiebeschrijving: Dossier- en gegevensbeheerder tewerkstellingsmaatregelen sociale economie Functiefamilie Dossier- en gegevensbeheerders Voor akkoord Naam leidinggevende Els Claeys Datum + handtekening

Nadere informatie

Simacan Connect verwerkt en harmoniseert verschillende databronnen, zodat deze te gebruiken zijn met eigen databronnen.

Simacan Connect verwerkt en harmoniseert verschillende databronnen, zodat deze te gebruiken zijn met eigen databronnen. Integratie van verkeersinformatie in logistieke processen Simacan, onderdeel van de OVSoftware Groep (www.ovsoftware.nl), richt zich op het verwerken, beschikbaar maken en inzichtelijk maken van grote

Nadere informatie

Opdrachtformulering (pagina 3 van 7)

Opdrachtformulering (pagina 3 van 7) Afstudeerovereenkomst van Tim Wils Bijlage 1 Opdrachtformulering (pagina 3 van 7) Dit project betreft een eigen framework (soort API) waarmee relatief gemakkelijk en in korte tijd eindproducten opgezet

Nadere informatie

OpenIMS 4.2 Portaal Server

OpenIMS 4.2 Portaal Server OpenIMS 4.2 Portaal Server Inhoudsopgave 1 WAT IS EEN ENTERPRISE INFORMATIE PORTAAL?...3 1.1 BESPARINGEN...3 1.2 GERICHT OP EEN SPECIFIEKE DOELGROEP...3 2 OPENIMS PORTAAL SERVER (PS)...4 2.1 CENTRAAL BEHEER...4

Nadere informatie

De objectieve zakenpartner in telecommunicatie SPLIETHOFF VAST-MOBIEL INTEGRATIE

De objectieve zakenpartner in telecommunicatie SPLIETHOFF VAST-MOBIEL INTEGRATIE SPLIETHOFF VAST-MOBIEL INTEGRATIE Voor specifieke vragen kunnen we altijd bij de medewerkers van BTC Teleconsult terecht. De onafhankelijke positie die BTC inneemt past uitstekend bij de behoefte en grootte

Nadere informatie

Verandering en innovatie in de zorg met de REGIE Zorg app

Verandering en innovatie in de zorg met de REGIE Zorg app Verandering en innovatie in de zorg met de REGIE Zorg app De zorg app Regie is ontwikkeld om cliënten meer inzicht en controle te geven en tegelijkertijd efficiënter te werken. Veranderingen in de zorg

Nadere informatie

Responsive web applicaties op Oracle

Responsive web applicaties op Oracle APEX Responsive web applicaties op Oracle Spreker(s) : Datum : E-mail : Arian Macleane & Jacob Beeuwkes 06-06-2013 info@transfer-solutions.com WWW.TRANSFER-SOLUTIONS.COM Outline Trends APEX intro APEX

Nadere informatie

LOGISTIEKE ONDERSTEUNING B

LOGISTIEKE ONDERSTEUNING B Functiefamilie: Niveau: LOGISTIEKE ONDERSTEUNING B Doel van de functiefamilie Instaan voor het beheer of verhuur van het materiaal en de technische installaties bij een dienst en erop toezien dat de administratieve

Nadere informatie

Opdrachthoudende vereniging DIGIPOLIS Directiecomité van 23 april 2014 Overzichtslijst

Opdrachthoudende vereniging DIGIPOLIS Directiecomité van 23 april 2014 Overzichtslijst Opdrachthoudende vereniging DIGIPOLIS Directiecomité van 23 april 2014 Overzichtslijst Aanwezigheden Aanwezig: Liliane De Cock Koen Palinckx Martine De Regge Bestuurders Verontschuldigd: Franky Loveniers

Nadere informatie

Deeltijdse ICT-medewerker SASK

Deeltijdse ICT-medewerker SASK Deeltijdse ICT-medewerker SASK B1-B3 Doel van de functie: Je staat in voor in voor het dagelijks onderhouden, beheren en ondersteunen van de ICT-infrastructuur in functie van de algemene (administratieve)

Nadere informatie

Uw telefooncentrale in de cloud?

Uw telefooncentrale in de cloud? ? ü Kostenbesparend ü Gebruiksvriendelijk ü Innovatieve mogelijkheden Wat is VoIP? VoIP is de afkorting van Voice over IP. VoIP maakt het mogelijk om via het internet of een ander IP-netwerk spraak te

Nadere informatie

01/05. Websites Nederland over. Mobile marketing. Whitepaper #03/2013. Mabelie Samuels internet marketeer

01/05. Websites Nederland over. Mobile marketing. Whitepaper #03/2013. Mabelie Samuels internet marketeer 01/05 Websites Nederland over Mobile marketing Mabelie Samuels internet marketeer 02/05 Mobile marketing Kunt u zich uw eerste mobiele telefoon nog herinneren? Die van mij was een Motorola, versie onbekend,

Nadere informatie

KPN ÉÉN Eén zakelijke oplossing voor totaalcommunicatie

KPN ÉÉN Eén zakelijke oplossing voor totaalcommunicatie KPN ÉÉN Eén zakelijke oplossing voor totaalcommunicatie Communicatiemogelijkheden nemen toe en groeien ook steeds meer naar elkaar toe. Dat biedt praktische voordelen en zakelijke kansen. Toegang tot de

Nadere informatie

Business Workflow innovaties in SAP S/4 HANA

Business Workflow innovaties in SAP S/4 HANA Business Workflow innovaties in SAP S/4 HANA Op dit moment vindt er wereldwijd een technologie gebaseerde bedrijfsrevolutie plaats die op het eerste gezicht geen grenzen kent. Met zeer grote snelheid worden

Nadere informatie

Masterproeven 2013-2014 Wireless & Cable Research Group (WiCa) Aanbevelingssystemen

Masterproeven 2013-2014 Wireless & Cable Research Group (WiCa) Aanbevelingssystemen Masterproeven 2013-2014 Wireless & Cable Research Group (WiCa) Aanbevelingssystemen WiCa Wireless 15 onderzoekers Cable 3 onderzoekers Fysische laag Toepassingslaag Karakterisatie en interactie van draadloze

Nadere informatie

W2P.pro Lastenboek en Vragenlijsten

W2P.pro Lastenboek en Vragenlijsten ideeën.doen.groeien W2P.pro Lastenboek en Vragenlijsten 27 januari 2015 De e-commerce in België loopt op vlak van omzet en volume ongeveer 18 maanden achter in vergelijking met onze buurlanden. Bron. Online

Nadere informatie

mypurchasing Adoptie van uw inkoopprocessen met mypurchasing Mei 2013 - Versie 1.0

mypurchasing Adoptie van uw inkoopprocessen met mypurchasing Mei 2013 - Versie 1.0 mypurchasing Adoptie van uw inkoopprocessen met mypurchasing Mei 2013 - Versie 1.0 1 Introductie... 3 2 Overzicht van scenario s... 4 2.1 myrequisitions... 4 2.2 myguidedbuy... 6 2.3 myconfirmation...

Nadere informatie

1. Werken bij mijn domein

1. Werken bij mijn domein 1. Werken bij mijn domein Kwaliteit is voor jou erg belangrijk. Je voert geregeld code- reviews uit van je collega s, net zoals zij dat bij jou doen. Je houdt rekening met webrichtlijnen en je schrijft

Nadere informatie

NFI Academy. Sleutel tot de expertise van het Nederlands Forensisch Instituut

NFI Academy. Sleutel tot de expertise van het Nederlands Forensisch Instituut NFI Academy Sleutel tot de expertise van het Nederlands Forensisch Instituut NFI Academy Sleutel tot de expertise van het Nederlands Forensisch Instituut Met ruim 500 professionals en expertise in meer

Nadere informatie

Bijeenkomst ICT & Onderwijs 14-11-2013

Bijeenkomst ICT & Onderwijs 14-11-2013 Bijeenkomst ICT & Onderwijs 14-11-2013 Welkom Waarom deze bijeenkomst? Programma Waarom deze bijeenkomst? Recente technische ontwikkelingen bij Drie-O Ontwikkelingen bij andere organisaties Welke vraagstukken

Nadere informatie

Functieomschrijving: hoofd systeemanalist/programmeur

Functieomschrijving: hoofd systeemanalist/programmeur 1. Graad/ Functietitel Functieomschrijving: hoofd systeemanalist/programmeur Hoofd systeemanalist/programmeur 2. Doel van de functie De functie van systeemanalist/programmeur voorziet aspecten van projectleiding

Nadere informatie

NOTA. Inhoud. Stuurgroep Informatica 2014-12-09. ICT-Richtlijn

NOTA. Inhoud. Stuurgroep Informatica 2014-12-09. ICT-Richtlijn FACULTEIT THEOLOGIE EN RELIGIEWETENSCHAPPEN SINT-MICHIELSSTRAAT 4 BUS 3100 3000 LEUVEN DATUM C.C. 2014-12-09 NOTA TAL BLZ. ICT-Richtlijn Aanvullend aan de universitaire gedragslijn 1, waar elk personeelslid

Nadere informatie

Your view on business On your favorite device

Your view on business On your favorite device ANY2INFO OVER ONS Your view on business On your favorite device Any2info is een ICT-onderneming gespecialiseerd in de ontwikkeling van standaard software waarmee mobiele bedrijfsapps kunnen worden gebouwd

Nadere informatie

Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen

Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen Codeless White Paper Roland Worms, Directeur Wouter van der Ven, Lead Software Architect Inhoudsopgave 1. Introductie 2. Het IT dilemma. Als standaard

Nadere informatie

PERSOONLIJKE GEGEVENS

PERSOONLIJKE GEGEVENS PERSOONLIJKE GEGEVENS VOORNAAM Roel GEBOORTEJAAR 1984 WOONREGIO Rotterdam/ Den Haag NATIONALITEIT Nederlands RIJBEWIJS ja WIE IS ROEL? Roel is een SharePoint ontwikkelaar met ruime ervaring op het gebied

Nadere informatie

Gesprek voeren met degene in de vestiging die verantwoordelijk is voor ICT zaken.

Gesprek voeren met degene in de vestiging die verantwoordelijk is voor ICT zaken. ICT Monitor 2014 Introductie: Gesprek voeren met degene in de vestiging die verantwoordelijk is voor ICT zaken. Goede morgen/middag, U spreekt met van 24Interactive Smart Services. We zijn momenteel bezig

Nadere informatie

Afstuderen en stage bij HydroLogic. Werk aan uitdagende ICT-opdrachten!

Afstuderen en stage bij HydroLogic. Werk aan uitdagende ICT-opdrachten! Afstuderen en stage bij HydroLogic Werk aan uitdagende ICT-opdrachten! foto Daniel Lobo ccby2.0 HYDROLOGIC ZOEKT GEDREVEN ICT-STUDENTEN OM BIJ TE DRAGEN AAN HET OPLOSSEN VAN COMPLEXE PROBLEMEN VAN EXTREEM

Nadere informatie

De alles-in-1 Zorgapp

De alles-in-1 Zorgapp De alles-in-1 Zorgapp Tevreden cliënten en medewerkers Impact van zorgapps op de zorgverlening Meerwaarde van zorgapps in het zorgproces De rol van de zorgverlener verandert in rap tempo door nieuwe technologie

Nadere informatie

Uw telefooncentrale in de cloud?

Uw telefooncentrale in de cloud? Uw telefooncentrale in de cloud? Kostenbesparend Gebruiksvriendelijk Innovatieve mogelijkheden Wat is? VoIP is de afkorting van Voice over IP. VoIP maakt het mogelijk om via het internet of een ander IP-netwerk

Nadere informatie