bouw mee aan digitaal Antwerpen Kies voor een uitdagende en leerrijke stageplaats in Digipolis

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "bouw mee aan digitaal Antwerpen Kies voor een uitdagende en leerrijke stageplaats in Digipolis"

Transcriptie

1 bouw mee aan digitaal Antwerpen Kies voor een uitdagende en leerrijke stageplaats in Digipolis

2 Antwerpen zet in op digitaal Klaar maar nooit af In 2014 lanceerden we onder de vlag A-stad het digitale platform Een plek die nooit af is. Een plek ook waaraan iedereen kan meebouwen. Maar A-stad is meer dan dat! A-stad betekent ook dat iedereen toegang heeft tot het internet. Via de webpunten van t stad. Of via het gratis wifi-aanbod dat alsmaar uitbreidt. Iedereen digitaal dat is de uitdaging die we aangaan. Achter de schermen bouwen de medewerkers van Digipolis aan future proof oplossingen. Agile, met de meest innovatieve technologieën en altijd op zoek naar manieren om het beter te doen. Doe mee! Ben je op zoek naar een stage? Grote kans dat je bij ons vindt wat je zoekt. Een stage bij Digipolis betekent dat je een concrete bijdrage levert aan de IT-projecten van de stad, met een reële impact op digitaal Antwerpen. Je leert werken in een professionele omgeving waarin voortdurend wordt geëxperimenteerd, maar waar ook de vaste waarden een betekenis hebben. 2 Digipolis Ik koos voor mijn stage-opdracht technologieën die me niet al te bekend zijn. Ik zal dus veel moeten bijleren iets wat ik ook wil maar ik merk dat ik met al mijn vragen gemakkelijk terecht kan bij mijn begeleider of andere werknemers van Digipolis. De sfeer is zeer leuk, je kiest je eigen werkplek en je ziet aan iedereen dat ze hun werk met passie doen. Dit zorgt voor een soort van thuisgevoel. Je weet dat je veilig zit en dat je je geen zorgen moet maken. Jim Bauwens, student Toegepaste Informatica aan de Artesis Plantijn Hogeschool

3 Mogelijke stages voor het academiejaar

4 Analyse en Development User research & agile user testing User experience & interface design De digitale stad is een complex geheel. Efficiënte oplossingen vind je pas als je je gebruikers kent. De eerste stap is dus vaak om mensen, diensten en toepassingen onder de loep te nemen. Door hen te bevragen en hun gedrag te bestuderen tijdens het gebruik van digitale toepassingen, achterhaal je hun noden, motivaties en gedrag. De conclusies van het onderzoek giet je in een rapport dat als basis dient voor de user stories van het verdere project. Hier houdt het echter niet op. Een eerste aanzet voor een wireframing of prototyping moet je aftoetsen met de eindgebruikers. Je gaat dus weer met hen aan tafel zitten, schotelt hen het prototype voor en observeert hun gedrag en/of stelt vragen. Met die feedback kan je opnieuw aan de slag om het prototype te verfijnen. Opdracht: opstellen, uitvoeren en rapporteren van user research en uitvoeren van (agile) user testing. Je werkt nauw samen met UX designers en front end developers. In A-stad en in een aantal recent ontwikkelde toepassingen staat de gebruiker centraal. Door de dienstverlening en de medewerkers van stad Antwerpen grondig te bestuderen, ontdekten we een heleboel zaken die telkens terugkwamen: rollen, functies, gebruikersflows, enz. Op basis hiervan, en volgende het principe van Atomic Design, werken we aan een toolbox vol herbruikbare componenten. User experience (UX) design is voor ons een essentieel onderdeel. Je bestudeert de bestaande onderzoeksresultaten en tekent allerlei interfaces en flows uit. Die beantwoorden niet alleen aan de noden van de gebruikers, maar zijn bijvoorbeeld ook responsive. Interface design bewandelt de fijne lijn tussen droge gebruiksvriendelijkheid en een strakke vormgeving. Tussen technische uitdagingen en oog voor detail. Opdracht: maken van conceptschetsen, wireframes en klikbare prototypes. Je werkt nauw samen met user researches en front end developers. Front end development Het web evolueert aan een razend tempo. Steeds meer toepassingen - die vroeger OS-based waren - verhuizen naar het web, we gebruiken vaker verschillende devices om online te gaan en de mogelijkheden van front end development evolueren drastisch door moderne technologieën zoals AngularJS. Op basis van onze onderzoeksresultaten en de uitgetekende wireframes bouw je aan interactieve prototypes en/of projecten. Je maakt hierbij gebruik van een in-house frontend framework. Opdracht: het bouwen van interactieve prototypes en applicaties via ons eigen front-end framework en moderne webtechnologieën. Je werkt nauw samen met user researchers en user experience designers om betere digitale oplossingen voor de verschillende diensten van de groep Antwerpen uit te werken. 4 Digipolis

5 Functionaliteiten van antwerpen.be prototypen in andere technologieën De wereld van de Javascript frameworks evolueert zeer snel. Bij de aanvang van het A-stad project kozen we voor het AngularJS framework maar we evalueren permanent andere front end technologieën, volgen de markttrends op en stellen onze eigen methodes doorlopend in vraag. Om deze technologieën en technieken op een doordachte manier te evalueren, experimenteren we steeds met nieuwe frameworks, technieken en tools. Elke drie maanden evalueren we onze positie tegenover deze frameworks opnieuw en leggen we ze vast voor een volgende periode. Opdracht: bouwen van prototypes. Je werkt nauw samen met de architecten en developers van A-stad. Op basis van de noden van de lopende opdrachten experimenteer je met nieuwe technologische frameworks. Je documenteert en verfijnt je werkmethodes. Mobile app in functie van de dienstverlening van stad Antwerpen Vanuit de bestaande backend systemen van de stad zijn er allerlei synergieën mogelijk om nieuwe applicaties te bouwen. Binnen de stad leven steeds nieuwe ideeën voor innovatieve apps. Vanuit de probleemstellingen die de stad formuleert, kan je ook je eigen suggesties uitwerken tot een volwaardige app. Opdracht: bouwen van een mobile app. Op basis van aan aangeleverd concept of op basis van een eigen idee bouw je een app in functie van de dienstverlening van A-stad. Of/en je bouwt een skeleton app waarop andere apps gebouwd kunnen worden. IoT applicatie De recentere webapplicaties bieden API services aan hun consumers, momenteel vooral client side webapplicaties (geschreven in AngularJs, Meteor,...) of andere backend toepassingen. We verwachten dat steeds meer smart devices deze API services zullen gebruiken en hierdoor meer en meer ingezet worden in nieuwe projecten. De toestellen zijn perfect geschikt om data te registeren of om bepaalde taken uit te voeren in een bedrijfsproces. Opdracht: ontwikkelen van een IoT applicatie op een Raspberry Pi, Tessel, Arduino, Smartwatch.... Je werkt nauw samen met het API team en de medewerkers van infrastructuur.

6 Open source componenten Digipolis Digipolis bouwde verschillende herbruikbare componenten waarvan er enkele beschikbaar zijn in open source communities ( bv. https://github.com/ Antwerp-Operating-System, EF7 support in https://github.com/npgsql/ npgsql ). De ambitie is om dit verder te zetten en andere componenten te identificeren die we open source kunnen aanbieden. Opdracht : evalueren, voorbereiden en documenteren van bestaande componenten binnen A-stad om te lanceren als open source component. In samenspraak met het architectenteam bepalen welke componenten strategisch interessant zijn om open source aan te bieden. Het leerkrachtenportaal van Stedelijk Onderwijs Het autonoom gemeentebedrijf Stedelijk Onderwijs Antwerpen gebruikt sinds 2005 het WISA-systeem voor de schooladministratie (financiële, leerlingen- en personeelsprocessen). Door de oprichting van het autonome gemeentebedrijf, nieuwe wettelijke vereisten en de nood aan optimalisatie van de interne processen werken we nu aan een nieuw platform. Om deze verandering succesvol door te voeren, werd het G3-programma opgezet. In 2014 startten we alvast met de vervanging van het financieel platform, de optimalisatie van de financiële processen en lanceerden we de eerste versie van het G3-portaal, een gebruikersportaal voor het personeel van de scholen. Opdracht: ontwikkelen van apps voor leerkrachten binnen dit nieuwe portaal, zoals het financieel klasmanagement (= het doorgeven van onkosten). De ontwikkeling gebeurt in onze.net-omgeving en met asp.net, php, Drupal, C#, Java, enz.

7 Analyse digitale communicatiestrategie Samen met een aantal collega s stippel je een digitale communicatiestrategie uit voor de domeinen cultuur, sport, jeugd en onderwijs. Je analyseert en concretiseert verschillende trajecten tot een afgestemde en gedragen visie. Hiervoor neem je deel aan state-of-theart technologische projecten en bouw je snel een ruim netwerk uit. Opdracht: mee uittekenen van een digitale communicatiestrategie voor cultuur, sport, jeugd en onderwijs van stad Antwerpen. Analyse integratie cursusaanbod in antwerpen.be Wie thuis geen computer heeft of met een computer wil leren werken, kan terecht in één van de webpunten van de stad Antwerpen. Het cursusaanbod en de inschrijvingen worden beheerd via de toepassing Monitor Sociale Economie en ontsloten via Doel is om het cursusaanbod in antwerpen.be te integreren zodat je via de website kan zoeken op mogelijke cursussen, kan inschrijven, er een integratie is met de A-kaart, enz. Opdracht: analyse van de integratie van het cursusaanbod en een inschrijvingsmodule in Monitor Stadsontwikkeling Een grafische module voor het beheer van processen De Monitor Stadsontwikkeling is een webtoepassing voor de opvolging en het beheer van de administratieve dossiers bij de bedrijfseenheid Stadsontwikkeling van stad Antwerpen. Een 200-tal medewerkers gebruikt de monitor zowel op kantoor als op het terrein (via een tablet of smartphone). De toepassing bestaat uit een gemeenschappelijk deel voor alle dossiers en een specifiek deel voor bepaalde dossiertypes. De opvolging van het proces dat een bepaald dossier doorloopt, is een belangrijk gegeven in het gemeenschappelijk stuk. Deze processen configureren we in een voorbereidende fase volgens onderstaande werkwijze: 1. De gebruikers tekenen de processtappen voor een bepaald dossiertype grafisch uit in een tekenprogramma. 2. Een beheerder configureert de uitgetekende stappen via de beheermodule in de monitor. 3. Het proces wordt getest in de opvolgingsmodule van de monitor. De tekening en de configuratie worden daarna bijgewerkt. De eerste twee stappen gebeuren onafhankelijk van elkaar. Het vergt daarom veel discipline om de tekening uit stap drie te synchroniseren met de configuratie van een proces. Dit willen we verbeteren door de ontwikkeling van een grafische module die de getekende processtappen omzet in de juiste configuratie van het getekende proces. Opdracht: de ontwikkeling van een grafische module voor de configuratie van de processen voor de Monitor Stadsontwikkeling. Ook een verantwoorde keuze van een tekenpakket hoort bij deze opdracht. De ontwikkeling gebeurt in onze.net-omgeving met een SQL-server als databank.

8 Business Intelligence

9 Business Intelligence Correcte en kwalitatief hoogstaande rapporten en analyses zijn cruciaal in de ondersteuning van een beleid. De groep Antwerpen kan hiervoor rekenen op een performante Business Intelligence (BI)-omgeving die de gegevens in de verschillende softwaretoepassingen verzamelt en ontsluit. Ongeveer 1000 medewerkers bij stad, OCMW, Zorgbedrijf, Lokale Politie Antwerpen, AG Stedelijk Onderwijs, enz. maken hiervan gebruik. Naast de optimale inzet van financiële en personele resources, vergemakkelijkt BI de samenwerking en gegevensuitwisseling tussen personen en diensten. Enkele cijfers: in 2014 werden meer dan requests (rapporten, analyses, ad hoc bevragingen,...) naar de omgeving gelanceerd door bijna gebruikers. Voor de verder uitbouw van onze BI-omgeving hebben we verschillende stageopdrachten, zowel voor technische als voor analytische profielen. Opdracht: uitwerken van een of meerdere specifieke rapporteringsopdrachten en de verdere uitbouw van de stedelijke BI-omgeving. De ontwikkeling gebeurt met de IBM Cognos tools en MS-SSIS. Business analytics: de toekomst voorspellen Tot op heden verklaren we vooral gebeurtenissen uit het verleden. Maar we kunnen die informatie ook gebruiken om te voorspellen wat er zal gebeuren. Of nog een stapje verder: om te anticiperen op wat er zal gebeuren. Kunnen we Antwerpen veiliger maken door voorspellende analyses op criminaliteitscijfers? Kunnen we ervoor zorgen dat alle studenten meer kansen hebben om hun diploma te halen? Kunnen we de armoede terugdringen door de beperkte middelen gerichter in te zetten? Kunnen sociale media leiden tot een betere dienstverlening? Opdracht: onderzoek naar de meerwaarde van business analytics voor een overheidsbedrijf. Wat is de toegevoegde waarde van een tool als IBM SPSS Modeler?

10 SAP en financiële randapplicaties Optimalisatie en monitoring van koppelingen in SAP Financials Binnen het Gemeenschappelijk Financieel Platform (SAP) worden meerdere randsystemen gekoppeld met de SAP-boekhouding. Dit gebeurt onder meer via web-services, files, frameworks, enz. Voor een aantal standaardkoppelingen (bv. het aanmaken van een factuur) zijn er generieke koppelingen gedefinieerd. Verder is GFP gekoppeld met zowat iedere belangrijke toepassing binnen de stedelijke administratie die financiële gegevens verwerkt (o.a. payroll, debiteurenbeheer, klantenbeheer, belastingen, facility beheer), waarvoor specifieke koppelingen werden geschreven. Opdracht: uitwerken van een verbeterd kader en tool(s) om de werking en performantie van deze interfaces optimaal te monitoren.

11 Opdrachten IT infrastructuur en systeembeheer

12 Opstellen dataclassificatie Samen met de security officer van Digipolis en de informatieveiligheidsconsulenten van stad Antwerpen werk je een dataclassificatie uit voor de actieve toepassingen en data-bronnen. Opstellen IT security catalogus De uitwerking van een security catalogus op het niveau van de eindgebruikers, zodat onze klanten op elk ogenblik een duidelijk zicht hebben op de security services die wij hen kunnen bieden en tegen welke (rand)voorwaarden. Opstellen IT services catalogus De uitwerking van een IT services catalogus op het niveau van de eindgebruiker, zodat onze klanten op elk ogenblik een duidelijk zicht hebben op de IT-dienstverlening die wij hen kunnen bieden en tegen welke (rand) voorwaarden. Pc-techniekers De eerstelijns ondersteuning is een team dat de basisondersteuning van heel de stedelijke administratie Antwerpen voor haar rekening neemt. De medewerkers van stad Antwerpen geven alle storingen, verzoeken en klachten over de ICT-werkomgeving door via het ICT-loket (Zendesk). Vanuit dit centrale loket worden de meldingen dan verder doorgegeven aan de dichtstbijzijnde medewerker(s). Je staat mee in voor de ondersteuning van de gebruikers op hun werkplek en je bent verantwoordelijk voor het dagelijkse beheer ervan. Je analyseert incidenten en problemen (meldingen) en biedt de eindgebruiker concrete oplossingen aan. Indien nodig escaleer je naar de gepaste personen of diensten. Concrete taken van de medewerker eerstelijns ondersteuning zijn onder meer: Analyseren en verhelpen van storingen op de werkplek van de eindgebruikers; Adviseren en ondersteunen van technische randapparaten (bv. multimedia/beamers); Adviseren en ondersteunen van de eindgebruiker in zijn ICT werkomgeving; (Her)installeren van de werkplek van de eindgebruiker; Installatie en uitlevering van nieuwe werkplekken in het kader van life cycle management, nieuwe werknemers en verhuizingen; Verschaffen van toegang tot het stedelijke datanetwerk (bv. patching); Aanpassen van bestaande computerconfiguraties aan wijzigende behoeften (toepassingen, hardware). Er zijn opdrachten voor meerdere stagiaires, ook voor studenten deeltijds leren. Projectleider IT infrastructuur Samen met een senior projectleider beheer je de levenscyclus van enkele IT-infrastructuurprojecten (infrastructuurprojecten in het algemeen, bekabelingswerken in het bijzonder). Samen met de klant bepaal je de doelstellingen en op te leveren resultaten, je legt de verantwoordelijkheden vast en stelt een plan van aanpak op. Je volgt de voortgang op en controleert de kwaliteit. Je verzorgt de communicatie tussen de verschillende partijen en staat in voor een goede overdracht van het project naar de afdeling continuïteit. 12 Digipolis

13 Aankoop

14 De wet op de overheidsopdrachten en flexibiliteit: verzoenbaar? Digipolis ontwikkelt niet alleen applicaties maar koopt er ook aan. Voor deze aankoop moeten we de wetgeving op de overheidsopdrachten toepassen, wat soms moeilijk rijmt met de flexibiliteit die nodig is in de IT-sector. Het vraagt dan ook de nodige kennis en vindingrijkheid om hiermee zo soepel mogelijk te kunnen omgaan. Opdracht: onderzoek naar de mogelijkheden binnen de wetgeving op de overheidsopdrachten om soft- en hardware en diensten op een soepele en doeltreffende manier aan te kopen. Als student Logistiek Administratief bediende bracht ik de eerste weken van mijn stage door in het magazijn. Na 2 dagen deed ik magazijnontvangsten en afhalingen en kreeg ik een carte blanche om het magazijn op te ruimen. Nu werk ik op de aankoopafdeling om de knepen van het vak te leren. Wat me enorm opvalt bij Digipolis is de vriendelijkheid en de toffe sfeer. Iedereen staat altijd met raad en daad klaar en ik voel me helemaal betrokken in het team. Racheda Ben Sellam, VDAB-opleiding Dienstverlening op maat Digipolis draagt de dienstverlening naar haar klanten hoog in het vaandel. Onze dienst Logistiek Klantenmanagement zoekt niet enkel naar de juiste soft- en hardwareproducten (smartphones, tablets, bureauticasoftware, tekenprogramma s, enz.) voor de klant, maar zorgt ook voor de aankoop, de logistieke afhandeling en de levering ervan. Een job die elke dag anders is en waarvoor je geregeld je vindingrijkheid moet aanspreken. Opdracht: je draait volwaardig mee in het team. Je hebt veel telefonisch contact met klanten en gaat ook geregeld mee op klantenbezoek. Je leert werken met het ERP-pakket Microsoft Dynamics en schaaft je administratieve vaardigheden (artikelbeheer, leveranciersbeheer, opvolging van bestellingen, enz.) bij. 14 Digipolis

15 Antwerpen.be-centrum: de digitale kloof dichten Het antwerpen.be-centrum organiseert sinds 2001 cursussen voor Antwerpenaars die willen kennismaken met computer, internet, multimedia en tablets. Een team enthousiaste vrijwilligers (Digitale ConsulAnten) staat dag in dag uit klaar om mensen verder te helpen. Jaarlijks vinden duizenden cursisten hun weg naar het antwerpen.be-centrum. De meesten doorlopen een uitgebreid opleidingstraject. Onze belangrijkste doelgroep zijn zij die het grootste risico lopen om de digitale boot te missen. Een aangepaste aanpak is dan ook cruciaal. We hechten zeer veel aandacht aan laagdrempeligheid, eenvoud, een aangepast tempo, interactiviteit, enz. Er zijn verschillende stagemogelijkheden bij het antwerpen.be-centrum. Zo kan je burgers op geregelde tijdstippen een half uurtje individueel helpen als ze vragen hebben over hun eigen toestel (laptop, pc, gsm, smartphone, tablet) of over sociale media. Of je kruipt in de rol van begeleider en ondersteunt de lesgever, stelt de cursisten op hun gemak, helpt hen tijdens de les, bewaakt het tempo en evalueert de les samen met de lesgever. Een andere mogelijkheid is dat je deel uitmaakt van het onthaalteam van het antwerpen.be-centrum/digipolis en administratieve taken uitvoert.

16 Colofon Verantwoordelijke uitgever Peter Crombecq Fotografie Stad Antwerpen Postadres Digipolis Antwerpen Generaal Armstrongweg Antwerpen Tel:

Denk en bouw mee aan digitaal Antwerpen

Denk en bouw mee aan digitaal Antwerpen Denk en bouw mee aan digitaal Antwerpen 1 Digipolis 2 Digipolis Een passie voor ICT? Lees vooral verder. Digipolis 3 Antwerpen zet in op digitaal Antwerpen zet in op digitaal. Maar dan digitaal-tot-op-het-bot.

Nadere informatie

nieuwsbrief december 2013 - nr 04 Virtuele centrumsteden Virtuele Centrumsteden

nieuwsbrief december 2013 - nr 04 Virtuele centrumsteden Virtuele Centrumsteden Virtuele centrumsteden Virtuele Centrumsteden Klaar voor digitale handtekening - infosessie februari 2014 Voorwoord Voorwoord 2 3 Voorwoord 4-10 Virtuele centrumsteden: 4 Noord 5 SOCiAL 6 STAD 7 Hageland

Nadere informatie

AANBOD NAJAAR 2015. www.syntrawest.be

AANBOD NAJAAR 2015. www.syntrawest.be Avondopleidingen AANBOD NAJAAR 2015 www.syntrawest.be INHOUDSTAFEL AVONDOPLEIDINGEN - AANBOD NAJAAR 2014 2 Ondernemerschap & bedrijfsbeheer...4 Media & ICT...8 Techniek...26 Automotive & mobiliteit...26

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Activiteitenverslag

JAARVERSLAG. Activiteitenverslag JAARVERSLAG Activiteitenverslag 2008 DIGIPOLIS PAG. INHOUD > Visie > Synergie Antwerpen - Gent Antwerpen > Synergie Antwerpen > Stad Antwerpen > OCMW Antwerpen > Lokale politie Antwerpen > Brandweer Antwerpen

Nadere informatie

Stageopdrachten 2012/2013

Stageopdrachten 2012/2013 Stageopdrachten 2012/2013 Stageopdrachten Inleiding Onderzoeksgebieden Agile en Dynamics CRM Analyze en scoping testprocessen bij Dynamics CRM BizBuz: de Message Bus in Retail Customer Profiling & Marketing

Nadere informatie

Ontwikkelen dossierbeheersysteem in CRM 2011

Ontwikkelen dossierbeheersysteem in CRM 2011 Ontwikkelen dossierbeheersysteem in CRM 2011 Project aangeboden door Serbruyns Matthias voor het behalen van de graad van Bachelor in de New Media and Communication Technology Academiejaar 2012-2013 Stageplaats

Nadere informatie

RealDolmen Student Guide 2012-2013

RealDolmen Student Guide 2012-2013 RealDolmen Student Guide 2012-2013 Table of contents Table of contents... 2 1 RealDolmen... 3 1.1 Onze Visie & Missie... 3 1.1.1 Visie... 3 1.1.2 Missie... 3 2 Waarden... 4 3 RealDolmen acaddemict Junior

Nadere informatie

Automatisatie van multi tenant hosting op een Cloudplatform

Automatisatie van multi tenant hosting op een Cloudplatform Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Toegepaste informatica Netwerken en systeembeheer Automatisatie van multi tenant hosting op een Cloudplatform Publiek en privaat Cloudportaal CAMPUS Geel

Nadere informatie

In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs

In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs White Paper In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs Een sociaal intranet op basis van SharePoint moet goed worden voorbereid. Uiteindelijk zullen er een groot

Nadere informatie

DE NIEUWSTE VACATURES VIND JE STEEDS BOVENAAN IN DE BUNDEL

DE NIEUWSTE VACATURES VIND JE STEEDS BOVENAAN IN DE BUNDEL VACATUREBUNDEL B-pool: Versie van woensdag 3 juni 2015 Antwerpen telt meer dan een half miljoen inwoners, met evenveel wensen en noden. De bewoners leggen de lat hoog voor een gesmeerde dienstverlening

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Activiteitenverslag

JAARVERSLAG. Activiteitenverslag JAARVERSLAG Activiteitenverslag 2009 DIGIPOLIS PAG. INHOUD > Visie > Synergie Antwerpen - Gent Antwerpen > Synergie Antwerpen > Stad Antwerpen > OCMW Antwerpen > Zorgbedrijf Antwerpen > Lokale politie

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

Open Data Handleiding 2.0

Open Data Handleiding 2.0 Open Data Handleiding 2.0 Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data mbv het Vlaams Open Data Platform Contactpersoon: Noël Van Herreweghe Programma-manager Open Data bij

Nadere informatie

Carante Groep. in 2011

Carante Groep. in 2011 Carante Groep in 2011 1 VOORWOORD De dynamiek en ontwikkelingen in de wereld om ons heen vragen van organisaties in de care sector een permanente alertheid, hoge kwaliteitsstandaards en professionaliteit.

Nadere informatie

GETTING CRM RIGHT. Tips & Tricks voor een succesvolle CRM WHITE PAPER

GETTING CRM RIGHT. Tips & Tricks voor een succesvolle CRM WHITE PAPER WHITE PAPER GETTING CRM RIGHT Tips & Tricks voor een succesvolle CRM CRM (Customer Relationship Management) vindt vandaag de dag ook in de KMO steeds meer ingang bij de automatisering en stroomlijning

Nadere informatie

Het Klant Contact Centrum van gemeenten als frontoffice voor de hele overheid

Het Klant Contact Centrum van gemeenten als frontoffice voor de hele overheid Gemeente heeft Antwoord Het Klant Contact Centrum van gemeenten als frontoffice voor de hele overheid Utrecht, 15 januari 2007 Gemeente heeft Antwoord Het klantcontactcentrum van gemeenten als frontoffice

Nadere informatie

Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie

Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie In het begin van een nieuw jaar wordt vaak aandacht besteed aan ontwikkelingen en trends die hun stempel gaan drukken op 2014.

Nadere informatie

Competentiebilan. Het competentiebilan: een instrument voor de toekomst

Competentiebilan. Het competentiebilan: een instrument voor de toekomst Het competentiebilan: een instrument voor de toekomst 1 Voorwoord Competentiebilan RESOC Kempen en VDAB geloven, samen met de partners die bij de ontwikkeling van het competentiebilan betrokken waren,

Nadere informatie

BUSINESS PROCESS LEARNING. Solution paper. Geïntegreerd en flexibel leren gekoppeld aan het werkproces

BUSINESS PROCESS LEARNING. Solution paper. Geïntegreerd en flexibel leren gekoppeld aan het werkproces BUSINESS PROCESS LEARNING Solution paper Geïntegreerd en flexibel leren gekoppeld aan het werkproces Inhoud 1 De kracht van Business Process Learning 3 1.1 Visie 3 1.2 Onderbouwing visie 4 2 Beschrijving

Nadere informatie

Afstudeer- en stage opdrachten

Afstudeer- en stage opdrachten Afstudeer- en stage opdrachten Over Quintor Software development is een fantastisch werkgebied. Telkens zijn er nieuwe technologieën, methodes, tools en toepassingen. Het vraagt toewijding en passie om

Nadere informatie

BUSINESS INTELLIGENCE VOOR LOKALE OVERHEDEN

BUSINESS INTELLIGENCE VOOR LOKALE OVERHEDEN BUSINESS INTELLIGENCE VOOR LOKALE OVERHEDEN een studie van het BICC-Thomas More (2012 2013) als bijdrage aan het IWT-project 3 x I. Informatiekwaliteit, Informatieveiligheid en Informatiearchitectuur in

Nadere informatie

toegevoegde waarde Goed partnership is altijd gebaseerd op wederzijds Coverstory Met Skednet Online regel je de roosterplanning

toegevoegde waarde Goed partnership is altijd gebaseerd op wederzijds Coverstory Met Skednet Online regel je de roosterplanning September 2011 Jaargang 24 #2 Met Skednet Online regel je de roosterplanning met enkele muisklikken De nieuwe ERP-oplossing Vidaví is berekend op de toekomst van Pantein VCD beheerst het complete spectrum

Nadere informatie

Collaboration for Business. Whitepaper. Van enkelvoudig samenwerken naar een volledig geïntegreerd sociaal business model.

Collaboration for Business. Whitepaper. Van enkelvoudig samenwerken naar een volledig geïntegreerd sociaal business model. Whitepaper Collaboration for Business Van enkelvoudig samenwerken naar een volledig geïntegreerd sociaal business model. T +31 418 57 07 00, F +31 418 57 07 50 1. Introductie Steeds meer organisaties komen

Nadere informatie

OPLEIDING MAAK ER WERK VAN!

OPLEIDING MAAK ER WERK VAN! Waar staat mijn bedrijf op vlak van opleiding? Hoe overtuig ik mijn werkgever én collega s van het belang van opleiding? Wat zijn de wettelijke bepalingen in verband met opleiding? Wat is een opleidingsplan

Nadere informatie

Oculus Suite. Oog voor uw automatisering

Oculus Suite. Oog voor uw automatisering Oculus Suite Oog voor uw automatisering Inhoud Oculus De standaardoplossing van Pantheon 5 Oculus Suite 7 Oculus Portal 8 Oculus i Opener 9 Oculus ERP 11 Oculus CRM 17 Oculus WMS 18 Oculus DMS 19 Oculus

Nadere informatie

Afstudeeropdrachten Altran Intelligent Systems

Afstudeeropdrachten Altran Intelligent Systems Versie: 17.6 Status: Final Auteur: Richard Holleman Dit document is gepubliceerd door: Altran B.V. Eindhoven, Nederland Commentaar en suggesties kunnen worden gestuurd naar: Altran B.V. Postbus 80060 5600

Nadere informatie

RealDolmen zoekt 40 young graduates

RealDolmen zoekt 40 young graduates Op zoek naar nog meer jobs? Surf naar Jobat.be RealDolmen zoekt 40 young graduates IT-dienstenleverancier RealDolmen wil in september veertig pas afgestudeerde informatici laten starten in zijn acaddemict-traject.

Nadere informatie

Whitepaper: CRM in de cloud Het Nieuwe Verkopen

Whitepaper: CRM in de cloud Het Nieuwe Verkopen Whitepaper: CRM in de cloud Het Nieuwe Verkopen Inhoudsopgave 1 Managementsamenvatting 4 2 Belang van CRM 5 Definitie CRM 5 Klantcontact en CRM 5 De klantrelatie centraal 5 Van spreadsheet naar CRM software

Nadere informatie

Praktijkopdrachten ICT- en mediabeheer. Kwalificatie: ICT-beheerder

Praktijkopdrachten ICT- en mediabeheer. Kwalificatie: ICT-beheerder Praktijkopdrachten ICT- en mediabeheer Kwalificatie: ICT-beheerder Kwalificatiedossier ICT- en mediabeheer 2012-2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Overzicht van het kwalificatiedossier ICT- en mediabeheer...

Nadere informatie