Als besloten wordt voor vijf-gelijke-dagen, starten we daarmee bij aanvang van het schooljaar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Als besloten wordt voor vijf-gelijke-dagen, starten we daarmee bij aanvang van het schooljaar"

Transcriptie

1 Antwoorden op vragen van ouders n.a.v. Andere Tijden Inleiding Andere schooltijden is een actueel onderwerp op de scholen in Nederland. Decennialang is er met de schooltijden relatief weinig gebeurd. De laatste jaren zie je het een en ander veranderen. Scholen stappen over naar een ander schooltijdenmodel. De discussie is in een stroomversnelling geraakt. Basisscholen verlaten in hoog tempo de klassieke schooltijden met een lange middagpauze en een vrije woensdagmiddag en gaan over op andere roosters. Vijf jaar geleden hanteerde nog ruim driekwart van de scholen het traditionele schoolmodel. Dit schooljaar ( ) was dat op nog maar 50 procent van de scholen in Nederland het geval en volgend schooljaar ligt dit percentage weer lager. Bij de scholen die zijn afgestapt van de traditionele schooltijden, is met name het vijfgelijke-dagenmodel populair. Eén op de zes scholen hanteert inmiddels dit rooster. De veranderingen in de maatschappij liggen hier aan ten grondslag. Het is aan de medezeggenschapsraden van de afzonderlijke scholen of er overgestapt gaat worden naar dit model. Alvorens de medezeggenschapsraad besluit over haar standpunt, zullen de ouders worden geraadpleegd. Aanleiding Waarom praten we nu over andere schooltijden? Enige jaren geleden heeft obs Bos en Vaart gepeild of de ouders interesse hadden in andere schooltijden, het vijf-gelijke-dagen-model. Op dat moment was er nog weinig ervaring mee in Haarlem en het overgrote deel van de ouders was toen geen voorstander. Er is toen afgesproken dat we na verloop van tijd opnieuw zouden kijken of vijf-gelijke-dagen past bij onze school. Van wie komt het initiatief om de mening te peilen? De oudergeleding van de medezeggenschapsraad heeft het onderwerp schooltijden geagendeerd, omdat zij wil voldoen aan de eerder gemaakte afspraak om na een aantal jaar nogmaals te peilen. Wanneer gaan de andere tijden in? Als besloten wordt voor vijf-gelijke-dagen, starten we daarmee bij aanvang van het schooljaar Hoe ziet het vijf-gelijke-dagen model eruit? Hoe zou het vijf-gelijke-dagen-model op obs Bos en Vaart eruit zien? Alle leerlingen gaan elke dag van 8.30 tot uur naar school. Onderbouw en bovenbouw krijgen even lang les: 25 uur per week De kinderen van de onderbouw (groep 1 t/m 4) gaan iets langer naar school (nu 23 uur en 45 minuten). De kinderen van de bovenbouw (groep 5 t/m 8) gaan iets korter naar school (nu 25 uur en 45 minuten). De grote pauze tussen de middag wordt korter: 45 in plaats van 60 minuten. 1

2 De tussenschoolse opvang, met hierin ruimte en tijd voor eten en buitenspelen, blijft onder het toezicht en verantwoordelijkheid van het schoolteam en medewerkers van Op Stoom. De inzet van ouders in de groepen 1 en 2 blijft hierbij ook noodzakelijk. Start van het nieuwe model in schooljaar Welke andere modellen van schooltijden bestaan er? Naast het traditionele schooltijdenmodel zijn er landelijk inmiddels vijf basismodellen ontwikkeld voor andere schooltijden in het basisonderwijs. Hieronder kort de karakteristieken van elk model: Traditionele tijden schooldagen met apart ochtenddeel (circa uur) en apart middagdeel (ca ) tussen de middag vrij: overblijven of naar huis woensdagmiddag (en onderbouw vaak vrijdagmiddag) vrij variant: het Hoorns model vrijdagmiddag altijd vrij Continurooster schooldagen van 8.30 tot uur woensdagmiddag vrij korte lunchpauze van max. 30 minuten, verplicht eten op school Vijf-gelijke-dagenrooster vijf schooldagen van 8.30 tot 14 uur of tot uur korte lunchpauze van 30 of 45 minuten Bioritme-rooster vijf dagen van 8.30 tot uur leren in op de momenten van maximale alertheid (tussen uur en uur) extra lange middagpauze ( uur) voor sport, cultuur en andere activiteiten; verzorgd door externe (kinderopvang)organisatie woensdagmiddag (en onderbouw vaak vrijdagmiddag) vrij 7 tot 7-model school is dagelijks open van 7.00 tot uur 52 weken per jaar, geen collectieve schoolvakanties geïntegreerd programma van onderwijs, sport en ontspanning Waarom is er gekozen voor het vijf gelijke dagen model? De school kiest voor het model dat het breedst gekozen wordt en waarmee over het algemeen positieve ervaringen zijn. De school kiest voor schooldagen met een pauze van 45 minuten met voldoende tijd voor ontspanning voor leerlingen en leerkrachten en de vrijheid om thuis te lunchen. De ervaringen van andere scholen met vijf gelijke dagen zijn meegenomen in deze keuze. 2

3 Stichting Spaarnesant wil graag met zoveel mogelijk scholen overstappen om sterker te staan in de onderhandelingen en gesprekken met de naschoolse opvang en de diverse verenigingen. Een overgang van een traditioneel schooltijdenmodel naar een vijf gelijke schooldagenmodel ziet het bestuur als realistisch en haalbaar. De school kiest niet voor een continurooster, omdat ze ouders en kinderen die dat willen, de ruimte wil geven om samen thuis te lunchen. Een overgang naar het model van vijf gelijke schooldagen is minder ingrijpend voor gezinnen en scholen dan de overgang naar het bioritme-model of het 7 tot 7-model. Het aantal scholen dat werkt met deze laatste modellen staat niet in verhouding tot het steeds sneller groeiende aantal scholen dat werkt met het vijf gelijke dagen model. Wat is de verandering in het aantal lesuren per week? In het huidige model hebben de kinderen uit de onderbouw 23,75 lesuren per week. De kinderen uit de bovenbouw volgen 25,75 lesuren per week. In het nieuwe model hebben alle groepen een week van 25 lesuren. Voor de kinderen uit de onderbouw betekent dit dus dat ze 1,25 uur langer naar school gaan. Voor de bovenbouw betekent dit dus dat ze 0,75 uur korter naar school gaan. Is er differentiatie in schooltijden tussen onder- en bovenbouw? In theorie zou dit mogelijk zijn, maar veel voordelen van het vijf gelijke dagen model komen op dat moment te vervallen. Wanneer we op obs Bos en Vaart besluiten over te stappen op dit model streven wij naar gelijke schooltijden voor alle leerlingen. Wat zijn de mogelijkheden voor naschoolse activiteiten op school? De school heeft op dit moment geen plannen om zelf naschoolse activiteiten te organiseren op school. Als er andere organisaties zijn met een goed plan dat past bij de school, dan staan wij hiervoor open. De lunch Hoe lang is de lunchpauze bij vijf-gelijke-dagen? In het vijf gelijke dagenmodel kiezen wij voor een lunchpauze van drie kwartier met voldoende tijd voor eten en buitenspelen. Wat zijn de effecten van een kortere middagpauze? We hechten op obs Bos en Vaart veel waarde aan een ruime lunchpauze, zodat kinderen voldoende tijd hebben om rustig te eten en te ontspannen. De kinderen in de bovenbouw hebben voor het eten doorgaans aan een kwartier genoeg. In de onderbouw kost het eten over het algemeen wat meer tijd. Er zijn scholen die een lunchpauze van een half uur hanteren. De ervaring is echter dat dit vrij kort is om los te komen uit de schoolsituatie en goed te ontspannen. Scholen die een lunchpauze van 45 minuten hanteren, zijn hier doorgaans tevreden over. Het biedt kinderen voldoende gelegenheid om rustig te eten en te ontspannen. 3

4 Een pauze van drie kwartier heeft tevens als voordeel dat kinderen die in de buurt van school wonen, alsnog de gelegenheid hebben om thuis te lunchen. Wordt tussenschoolse opvang verplicht bij vijf-gelijke-dagen? De tussenschoolse opvang is nu niet verplicht en wordt dat ook niet. Hoe gaat de TSO verzorgd worden als dit voor 5 dagen geregeld moet worden? Uitgangspunt is dat de TSO van minstens dezelfde kwaliteit moet zijn als de TSO in het huidige model. De school zal in totaal meer uren opvang in moeten huren. Daar staat tegenover dat ook de kinderen meer uren zullen overblijven. Door een verlaging van het tarief per dag opvang kunnen we de kosten voor 5 dagen TSO voor de bovenbouw gelijk houden. Alleen voor de onderbouw zal, indien er op alle dagen van de TSO gebruik gemaakt wordt, een verhoging van de kosten zijn. Dit omdat zowel de woensdag als de vrijdag gefaciliteerd zullen worden. Kan ik, indien er voor het vijf-gelijke-dagen-model gekozen wordt, een wijziging aanbrengen in mijn behoefte voor TSO? Ja dat kan. We zullen, indien we in schooljaar overgaan naar het vijf-gelijke-dagen-model, de mogelijkheid bieden om na de kerstvakantie een wijziging in het aantal dagen TSO per week door te geven. Dit omdat we ons voor kunnen stellen dat een overgang best eens een andere behoefte met zich mee kan brengen dan initieel gedacht. Financieel Heb ik meer kosten aan naschoolse opvang bij vijf-gelijke-dagen? De kosten voor opvang zijn afhankelijk van de keuzes die u hierin maakt en de manier waarop uw opvangorganisatie of gastouder het tarief berekent. Voor de meest recente informatie verwijzen wij naar de kinderopvangorganisaties zelf. Op Stoom geeft aan dat hun tarieven al zijn afgestemd op vijf gelijke dagen. Kinderopvang Haarlem laat haar tarief afhangen van het tijdstip dat de school uitgaat. Zij hebben een rekentool beschikbaar gesteld waarmee u uw persoonlijke situatie kunt doorrekenen. Op maandag, dinsdag en donderdag wordt de opvangmiddag drie kwartier langer. Op woensdag wordt de opvangmiddag 2 uur korter. Op vrijdag wordt de opvangmiddag 1 uur en 45 minuten langer voor de onderbouw en 45 minuten korter voor de bovenbouw. Wat betekenen vijf-gelijke-dagen financieel voor de school en Spaarnesant? Voor de school en voor Spaarnesant heeft vijf-gelijke-dagen geen financieel voor- of nadeel. Peiling Wie mag zijn mening geven? Ieder gezin met kinderen in groep 6 of lager, ontvangt na 20 april een met een link naar de peiling. De peiling sluit twee weken later. Er kan dus één keer per gezin worden gestemd. Wij zijn gescheiden. Kunnen we allebei meedoen? 4

5 We gaan er vanuit dat gescheiden ouders gezamenlijk bespreken wat voor hun situatie het beste is. Lukt het echt niet, dan kan de directie op verzoek een extra toegang tot de peiling geven. Mijn jongste kind zit in groep 7 of 8, waarom mag ik niet meedoen met de peiling? Als besloten wordt tot vijf-gelijke-dagen, dan wordt dit ingevoerd in schooljaar Uw jongste kind is dan al van school. Wordt er gevraagd naar de mening van de kinderen? Nee. Kinderen hebben geen ervaring met een andere tijdsindeling. Zij kunnen de opties niet goed vergelijken. Als de vraag aan de kinderen zou worden voorgelegd, is het onduidelijk wat er met de uitkomsten moet worden gedaan. Wat gebeurt er met de uitslag? De uitslag van de ouderpeiling wordt gepubliceerd op de website en in de weekbrief. De uitslag is input voor het besluit van de medezeggenschapsraad. Besluit Wie besluit er over schooltijden? Uiteindelijk is het de schooldirectie die het besluit neemt, maar de stem van de ouders in de medezeggenschapsraad is heel bepalend. Namelijk: De oudergeleding van de medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht over de schooltijden. Dit is bepaald in de Wet op de Medezeggenschap. Voor een verandering van de schooltijden is een ouderpeiling door de oudergeleding verplicht. De personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht rondom de werk- en rusttijden. Het gaat dan vooral om de uitwerking van het model. Hoe gaat de medezeggenschapsraad bepalen of zij zal instemmen? De oudergeleding van de medezeggenschapsraad zal zelfstandig besluiten of zij zal instemmen met vijf-gelijke-schooldagen. Hierbij houdt zij uiteraard rekening met de resultaten van de ouderpeiling. De personeelsgeleding kijkt of de rust- en werktijden het voorgestelde vijf-gelijke-schooldagen acceptabel zijn. Daarnaast houden zij ook een teampeiling. Hiermee kunnen zij de oudergeleding en de directie nog beter informeren en adviseren. Wanneer wordt het besluit genomen? De medezeggenschapsraad zal in de vergadering van 26 juni bepalen of zij instemt met een wijziging van de schooltijden. Het besluit wordt voor de zomervakantie in de weekbrief en op de website gepubliceerd. Effecten van vijf-gelijke-dagen op de kinderen Wat zijn de voor- en nadelen van vijf gelijke schooldagen? 5

6 Over het algemeen zijn ouders tevreden over het vijf gelijke dagen model. Dit blijkt o.a. uit de Vijf gelijke schooldagen monitor in opdracht van o.a. het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Ook hebben we dit nagevraagd bij scholen in Haarlem die al zijn overgestapt. Voordelen zijn onder andere: - Meer rust op school Men ervaart dat de duidelijke structuur, elke dag hetzelfde, prettig is voor de kinderen. Alle kinderen hebben hetzelfde schema De kortere middagpauze zorgt dat er minder gedoe is, dat aan het begin van de middag opgelost moet worden. - Effectievere lestijd De kortere middagen maken dat er efficiënter met de tijd wordt omgegaan. De middag is minder lang, het is makkelijker om de kinderen bij de les te houden. - Zinvollere besteding van naschoolse uren (door BSO en thuis) Kinderen vinden het prettig om na school meer tijd te hebben BSO s geven aan dat ze meer ruimte hebben voor activiteiten Alle kinderen hebben hetzelfde schema, dit scheelt een keer halen op vrijdag voor ouders met kinderen in onder- en bovenbouw. - Efficiëntere besteding uren na lestijd door leerkrachten Nadelen zijn onder andere: - Organisatie van de lunchpauze Bij sommige scholen is uitdagend om de pauzes van leerkrachten en kinderen goed af te stemmen. - Korte tijd om te eten voor de kinderen tussen de middag Ouders en leerkrachten hebben soms het idee dat het eten te gehaast moet. Het is belangrijk dat de lunch echt op tijd begint. - Lange woensdagmiddag en lange vrijdagmiddag vrij vervallen Dit geeft minder ruimte voor gezelligheid en partijtjes, of een lang weekend dat vroeg start. De sport van jonge kinderen (de F-jes) op woensdag is soms vrij vroeg, waardoor er gehaast moet worden. Er is voor leerkrachten minder ruimte om lessen voor te bereiden op woensdagmiddag. - Onvoldoende rust voor leerkrachten De korte middagpauze maakt dat er dan weinig tijd is om de middag voor te bereiden. - Te korte overgangsperiode bij sommige scholen Voor een deel van de ouders was het lastig tijdig hun weekritme en de activiteiten van de kinderen aan te passen aan de nieuwe schooltijden. De overgangsperiode bij obs Bos en Vaart zal daarom lang zijn. De nieuwe tijden gaan in per schooljaar Er zijn minder duidelijke effecten op: - arbeidsparticipatie door ouders - gebruik van BSO op woensdagmiddag en vrijdagmiddag - combineren van zorg en werk 6

7 Op de schoolfinanciën wordt geen (negatief) effect gezien. Is het wegvallen van de woensdagmiddag een bezwaar? Het wegvallen van de woensdagmiddag wordt bij de scholen die wij spraken soms genoemd als bezwaar, o.a. in verband met het organiseren van partijtjes. Ook zou het een bezwaar kunnen zijn omdat dit rustmoment wegvalt. Daar staat tegenover dat de schooldagen straks korter zijn en er dus meer rustmomenten in de week mogelijk zijn. Een rustmoment op woensdag is overigens betrekkelijk. De woensdagmiddag bestaat vaak uit halen en brengen naar diverse activiteiten, partijtjes, spelen bij vriendjes en vriendinnetjes, etc. Dit wekt vaak juist onrust in de hand. Het wegnemen hiervan vormt voor scholen juist aanleiding om het vijfgelijke-dagen model in te voeren. Zijn de effecten voor jonge kinderen anders dan voor oudere kinderen? Omdat het voor de hechting van jonge kinderen goed is om nog veel tijd thuis - dichtbij hun ouder(s) - te zijn, is het aantal verplichte schooluren van kleuters traditioneel lager dan van oudere kinderen. Deelname aan groepsopvoeding is voor hen bovendien vermoeiend, omdat veel prikkels voor hen nieuw zijn. Zij kunnen er nog niet selectief mee omgaan. Toch brengt een grote groep kinderen al op jonge leeftijd veel tijd buiten het ouderlijk huis door. Veel van die situaties worden thans gekenmerkt door veel wisselende momenten, veel verschillende gezichten en niet altijd inzet van voldoende geschoold personeel. Volgens Jeanette Doornenbal, Lector Integraal Jeugdbeleid aan de Hanzehogeschool in Groningen, is op de vraag hoeveel uren per dag jonge kinderen verplicht in een groep kunnen doorbrengen, geen sluitend wetenschappelijk antwoord mogelijk. Een stabiel dagritme en vaste pedagogische medewerkers die rust, veiligheid en persoonlijke aandacht kunnen geven lijken daarbij belangrijker dan de hoeveelheid tijd die kinderen buitenshuis doorbrengen. De tijd die jonge kinderen in een groep kunnen doorbrengen hangt samen met een veelheid van factoren. Is er een goede afwisseling tussen opvang, opvoeding, onderwijs, ontwikkeling en niet te vergeten ontspanning? Daarnaast zijn algemene wat-werkt-principes van belang zoals respect, vertrouwen en continuïteit, aandachtig zijn, positieve feedback geven en voldoende aansluiting bij de belevingswereld en leefwereld van het kind. Dat het vijf gelijke schooldagen model een extra belasting betekent voor het jonge kind, wordt door de scholen die reeds werken met dit model niet gerapporteerd. Zie ook: Maatschappelijke effecten en belangen Welke veranderingen in de maatschappij zijn er dat deze verandering nu wordt ingevoerd? Belangrijke veranderingen in de maatschappij zijn de groeiende vraag naar (goed opgeleide) werknemers en dreigende tekorten op de arbeidsmarkt; toename van het aantal eenoudergezinnen en tweeverdieners, die werk en zorg moeten combineren; vrouwenemancipatie die gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen nastreeft met als uiting o.a. economische zelfstandigheid van de vrouw en het besef dat de traditionele indeling van de schooldag berust op historische gegevens, die niet noodzakelijk overeenkomen met de wensen en behoeften van 7

8 kinderen en ouders in deze tijd. Er is door deze factoren een breed maatschappelijk debat op gang gekomen, die de traditionele dagindeling en rolverdeling tussen gezin, school en instellingen voor vrije tijd ter discussie stelt. Het debat is in 2006 in een stroomversnelling gekomen, omdat in dat jaar de regelgeving rondom schooltijden is aangepast. Scholen kregen toen meer ruimte om zelf de onderwijstijd in te delen. Invoering van andere tijden neemt vanaf dat moment van jaar tot jaar steeds sneller toe. Wat is het verschil in belang tussen werkende en niet werkende ouders? Net als bij de meeste andere scholen is er op obs Bos en Vaart een toename van het aantal tweeverdieners en eenoudergezinnen. Werkende ouders hebben belang bij goed functionerende kinderopvang en vrije tijd voorzieningen, die flexibel kunnen inspelen op verschillende behoeften, afhankelijk van hun werktijden en vrije tijd. Niet-werkende ouders hebben meer mogelijkheden om zelf kinderen na schooltijd op te vangen en zullen wellicht daarom minder behoefte aan andere tijden hebben. Wat betekent vijf-gelijke-dagen voor sportverenigingen en culturele instellingen? Het idee is dat door vijf gelijke schooldagen sportvelden, muziekruimtes en andere faciliteiten beter benut kunnen worden. (Sport)verenigingen kunnen hun tijden voor basisschoolkinderen pas aanpassen als ze daarvoor voldoende begeleiding kunnen regelen en als er voldoende kinderen op bepaalde tijden kunnen komen. Hoe meer scholen er overgaan, hoe makkelijker dat wordt. In de praktijk zien we nu dat sommige kinderen in de bovenbouw direct na school doorgaan naar hun (sport)club. Soms is het zelfs nodig om zich al in de pauze om te kleden. Als meer ouders kiezen voor naschoolse opvang op woensdag of vrijdag, stijgt de capaciteit van opvangorganisaties, wat wachtlijsten kan verminderen. Meningen en standpunten Wat vindt de medezeggenschapsraad zelf? De MZR heeft geen vooropgezet standpunt. De MZR organiseert een proces van meningsvorming. Hiertoe behoren het organiseren van een informatieavond, beantwoorden van vragen van ouders op de site, en een ouderraadpleging. Op basis daarvan bepaalt de MZR haar standpunt. Binnen de medezeggenschapsraad zijn mensen met een persoonlijke voorkeur voor de huidige schooltijden, en mensen met een voorkeur voor vijf-gelijke-dagen. De oudergeleding ziet geen zwaarwegende bezwaren rondom het algemene welzijn van de kinderen of rondom de schoolorganisatie bij vijf-gelijke-dagen of bij handhaving van het huidige model. Wat vindt het schoolteam? De mening van het personeel wordt in de komende weken gepeild. Ook voor het schoolteam geldt dat voorkeur voor het ene of het andere model mede afhangt van hun persoonlijke situatie. Wat vindt Spaarnesant? 8

9 Obs Bos en Vaart valt onder het bestuur van de Stichting Spaarnesant. Het bestuur en de directeuren van de scholen van Spaarnesant hebben in 2012 het initiatief genomen om met elkaar te onderzoeken of de tijd rijp is voor het model van vijf gelijke schooldagen. Inmiddels is bijna driekwart van de scholen (16 van de 22) van de stichting Spaarnesant overgestapt naar vijf gelijke schooldagen. Welke voordelen ziet het bestuur en de directeuren van Spaarnesant om over te gaan op het model? Meer rust en regelmaat voor de kinderen. De maatschappij verandert en de scholen moeten hierop inspelen. De ervaringen van scholen en besturen die overstappen zijn overwegend positief. Het is de verwachting dat steeds meer scholen naar vijf-gelijke-dagen zullen gaan. Spaarnesant is hiervan voorstander. Dit maakt bijvoorbeeld samenwerken tussen scholen makkelijker en geeft andere organisaties de kans hun aanbod beter af te stemmen. Elke school is uniek, de afweging ligt daarom bij de school. Wat is de ervaring op scholen die vijf-gelijke-dagen hebben ingevoerd? Over het algemeen zijn de scholen (ouders, directie en team) die zijn overgestapt positief. Hun ervaringen zijn zoveel mogelijk verwerkt in de beantwoording van deze vragen. Een te korte lunchpauze wordt soms als een knelpunt gezien. Daarom kiest obs Bos en Vaart voor een middagpauze van 45 minuten. Wat waren de vorige keer de belangrijkste argumenten tégen van ouders? Ouders die voor behoud van de huidige schooltijden stemden, deden dit deels vanuit praktische persoonlijke overwegingen. Ook waren er vragen of dit een bezuiniging betekende. En er waren ouders die zich afvroegen of opvang en (sport)verenigingen in Haarlem al klaar waren voor vijfgelijke-dagen. Bovendien waren er ouders die eerst effecten voor kinderen en schoolorganisatie op andere scholen wilden afwachten, voor obs Bos en Vaart zou overgaan. Inmiddels zijn er meer ervaringen elders en lijken deze vooral positief. Vijf-gelijke-dagen levert geen financieel voor- of nadeel op voor de school of Spaarnesant. De CAO is beter ingericht voor vijfgelijke-dagen. We zijn daarom benieuwd hoe de ouders van nu tegen vijf-gelijke-dagen aankijken. Meer informatie Meer informatie is te vinden op de volgende websites: gelijkedagenmonitor/5-gelijkedagenmonitor.pdf 9

Vijf gelijke schooldagen op de Piramide? Vragen van ouders geïnventariseerd...

Vijf gelijke schooldagen op de Piramide? Vragen van ouders geïnventariseerd... Vijf gelijke schooldagen op de Piramide? Vragen van ouders geïnventariseerd...... Inleiding Andere schooltijden is een actueel onderwerp op de scholen in Nederland. Decennia lang is er met de schooltijden

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over vijf gelijke dagenmodel

Veel gestelde vragen over vijf gelijke dagenmodel Veel gestelde vragen over vijf gelijke dagenmodel Waarom moeten de schooltijden veranderen, het gaat toch al jaren goed zo? Het klopt dat de schooltijden al vele jaren onveranderd zijn. Maar intussen is

Nadere informatie

Ouderinformatieavond SCHOOLTIJDEN

Ouderinformatieavond SCHOOLTIJDEN Ouderinformatieavond SCHOOLTIJDEN Aanleiding voor deze avond Signalen van team en ouders (tevredenheidsonderzoek) Tendens binnen de Groeiling Veranderingen in de maatschappij Doel van deze avond Informatie

Nadere informatie

VEEL GESTELDE VRAGEN OVER ANDERE SCHOOLTIJDEN

VEEL GESTELDE VRAGEN OVER ANDERE SCHOOLTIJDEN VEEL GESTELDE VRAGEN OVER ANDERE SCHOOLTIJDEN Waarom de overstap naar andere schooltijden? We verwachten dat bij invoering van Andere Schooltijden met korte middagpauze er meer rust en regelmaat voor de

Nadere informatie

VRAGENLIJST CONTINUROOSTER

VRAGENLIJST CONTINUROOSTER VRAGENLIJST CONTINUROOSTER Beste ouders, Via deze brief willen we u informeren over het continurooster. We willen uw mening vragen of het continurooster eventueel moet worden ingevoerd op onze school.

Nadere informatie

Andere schooltijden?

Andere schooltijden? Andere schooltijden? Informatieavond 13 november 2017 Wat gaan we vanavond doen? 1. Aanleiding gesprek over andere schooltijden 2. Rol/rechten van ouders en team 3. Welke mogelijke modellen zijn er? 4.

Nadere informatie

Het 5-gelijkedagenrooster

Het 5-gelijkedagenrooster Het 5-gelijkedagenrooster Informatie voor ouders op een rij Deel 1: Veel gestelde vragen en de antwoorden Deel 2: Argumentenkaart met de veel gehoorde voor- en nadelen over het 5-gelijkedagenmodel. MR

Nadere informatie

We willen voor dit traject 2 jaar uittrekken, zoals we al in een eerdere nieuwsbrief hebben aangegeven.

We willen voor dit traject 2 jaar uittrekken, zoals we al in een eerdere nieuwsbrief hebben aangegeven. Extra Nieuwbrief over Andere schooltijden. In een eerdere nieuwsbrief hebben we aangegeven dat we willen gaan verkennen of andere schooltijden een optie zijn voor onze school. We vinden de mening van de

Nadere informatie

Informatie avond Schooltijden

Informatie avond Schooltijden Informatie avond Schooltijden Tijdspad schooltijden Mei Juni September Oktober December 2012 30 mei: ouderavond: ouders en leerkrachten informeren over de mogelijke modellen digitale enquête ouders digitale

Nadere informatie

Informatieavond 5-gelijkedagenrooster

Informatieavond 5-gelijkedagenrooster Informatieavond 5-gelijkedagenrooster Programma Inleiding Presentatie Ouders van Waarde Mariecke Schipper Pauze- schriftelijk vragen indienen Vragenronde met forum Afsluiting Met de (school)tijd mee informatieavond

Nadere informatie

Het worden andere tijden!

Het worden andere tijden! Het worden andere tijden! 1.0 Redenen voor andere schooltijden (bron: verschillende onderzoeken door scholen) Waarom zou een school willen overstappen op andere tijden? Kort gezegd gaat het erom meer rust

Nadere informatie

VEEL GESTELDE VRAGEN OVER ANDERE SCHOOLTIJDEN

VEEL GESTELDE VRAGEN OVER ANDERE SCHOOLTIJDEN VEEL GESTELDE VRAGEN OVER ANDERE SCHOOLTIJDEN Waarom de overstap naar andere schooltijden? We verwachten dat bij invoering van Andere Schooltijden met korte middagpauze er meer rust en regelmaat voor de

Nadere informatie

Ouderbijeenkomst. Andere schooltijden?

Ouderbijeenkomst. Andere schooltijden? Ouderbijeenkomst Andere schooltijden? 1 3 Noem wat er in u opkomt, als u denkt aan andere schooltijden? ANDERE goede SCHOOLTIJDEN samenwerking school en ouders 4 Tijden veranderen Sinds 2006: wet flexibele

Nadere informatie

Informatiedocument continurooster voor De Marlijn december 2014

Informatiedocument continurooster voor De Marlijn december 2014 Informatiedocument continurooster voor De Marlijn december 2014 Beste ouders / verzorgers van De Marlijn, Eerder bent u al geïnformeerd dat we als school bezig zijn met een onderzoek naar de wenselijkheid

Nadere informatie

INFORMATIEPAKKET HUIDIGE MODEL EN 5-GELIJKE DAGEN MODEL

INFORMATIEPAKKET HUIDIGE MODEL EN 5-GELIJKE DAGEN MODEL Bladzijde [1] INFORMATIEPAKKET HUIDIGE MODEL EN 5-GELIJKE DAGEN MODEL Februari 2016 Beste ouder(s)/verzorger(s), Hierbij ontvangt u ten behoeve van de ouderraadpleging over het voorstel Naar andere schooltijden?

Nadere informatie

Andere schooltijden op de

Andere schooltijden op de Andere schooltijden op de Geachte ouders/verzorgers van de Alfonsuskinderen, Inleiding Tijdens de informatieavond van 23 april j.l. heeft u informatie van ons ontvangen m.b.t. veranderende schooltijden.

Nadere informatie

WELKOM DINSDAG 29 NOVEMBER 2016

WELKOM DINSDAG 29 NOVEMBER 2016 WELKOM DINSDAG 29 NOVEMBER 2016 1 Welkom en introductie Irma Verkerk, directeur 2 Andere schooltijden: waarom? Eef Niezing, college van bestuur 3 Ondernomen stappen (proces) tot nu toe Irma Verkerk, directeur

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Nieuwe schooltijden?

Informatiebijeenkomst Nieuwe schooltijden? Informatiebijeenkomst Nieuwe schooltijden? Agenda Informatieavond 1. Aanleiding voor deze informatiebijeenkomst 2. Maatschappelijk en wettelijk kader 3. Mogelijke schooltijdenmodellen op een rij 4. Met

Nadere informatie

Andere Tijden in onderwijs Hoe delen we de tijd in? Cypressenhof 26 november 2015

Andere Tijden in onderwijs Hoe delen we de tijd in? Cypressenhof 26 november 2015 Andere Tijden in onderwijs Hoe delen we de tijd in? Cypressenhof 26 november 2015 Programma Het traject Andere Tijden + vervolg Andere Tijden, wat houdt dat in Onze plannen in de praktijk Reactie van team

Nadere informatie

Vervolg. 2 e informatieavond Andere schooltijden?

Vervolg. 2 e informatieavond Andere schooltijden? Vervolg 2 e informatieavond Andere schooltijden? Agenda Doel van deze avond Terugblik Concrete invulling van voorkeursmodellen Ouderraadpleging Vragen en slot Terugblik Twee informatieavonden in mei: Aanleiding

Nadere informatie

Informatie Vijf-gelijke-dagen-model.

Informatie Vijf-gelijke-dagen-model. Informatie Vijf-gelijke-dagen-model. Directie, Team en MR zijn voornemens om het 5 gelijke dagen schoolrooster in te voeren. Wij willen u hierover tijdens de ouderavond op 23 februari informeren. Hieronder

Nadere informatie

Ouderbijeenkomst. Andere schooltijden?

Ouderbijeenkomst. Andere schooltijden? Ouderbijeenkomst Andere schooltijden? 1 3 Positiebepaling: waar staat u nu, wat is nu uw keuze? traditionele schooltijden andere schooltijden Ga in gesprek met uw buur op de lijn: Geef en luister naar

Nadere informatie

[CONTINUROOSTER] Wat is een continurooster (CR)?

[CONTINUROOSTER] Wat is een continurooster (CR)? Wat is een continurooster (CR)? [CONTINUROOSTER] In een continurooster hebben de kinderen twee keer een korte pauze op school (één van een kwartier en één van een half uur) en zijn zij vroeg vrij. Flevosprong

Nadere informatie

Met de (school)tijd mee informatieavond over andere schooltijden

Met de (school)tijd mee informatieavond over andere schooltijden Met de (school)tijd mee informatieavond over andere schooltijden DE OUDERORGANISATIE VAN CHRISTELIJK ONDERWIJS & KINDEROPVANG Met de (school)tijd mee Wat komt aan de orde? Waarom? 5-gelijke-dagen-naar-school

Nadere informatie

Informatieavond Andere Schooltijden. woensdag 20 april 2016

Informatieavond Andere Schooltijden. woensdag 20 april 2016 Informatieavond Andere Schooltijden woensdag 20 april 2016 Aanleiding voor de informatieavond Landelijke trend : op steeds meer scholen wordt onderzoek gedaan naar andere schooltijden en /of een continurooster.

Nadere informatie

Presentatie Andere Tijden

Presentatie Andere Tijden Presentatie Andere Tijden Medezeggenschapsraad van tijdschema 20.00 uur achtergrondinformatie in de hal 20.20 uur opdracht: in gesprek in lokalen 20.50 uur vervolg in de hal 21.00 uur afsluiting 1 geschiedenis

Nadere informatie

2. Waarom is de overblijf zoals die nu georganiseerd wordt niet langer mogelijk?

2. Waarom is de overblijf zoals die nu georganiseerd wordt niet langer mogelijk? Veel gestelde vragen Andere schooltijden? Onderstaande lijst van vragen en antwoorden is opgesteld door leden van de werkgroep Andere schooltijden? en is bedoeld om antwoord te geven op de vragen die op

Nadere informatie

1. Naar gelijke schooltijden maakt een pas op de plaats

1. Naar gelijke schooltijden maakt een pas op de plaats Nieuwsbulletin voor ouders over het project Naar gelijke schooltijden No 3, Februari 2012 Vorig jaar is het project Naar gelijke schooltijden van start gegaan. Binnen de Stichting Openbaar Onderwijs Noord

Nadere informatie

Terugblik op het Schoolcafé Andere Schooltijden, 23 mei 2013

Terugblik op het Schoolcafé Andere Schooltijden, 23 mei 2013 Terugblik op het Schoolcafé Andere Schooltijden, 23 mei 2013 Op 23 mei woonden circa 30 ouders het 'Schoolcafe' over andere schooltijden bij. Net als veel andere scholen, oriënteert ook De Schelven zich

Nadere informatie

Vervolg. 2 e informatieavond Andere schooltijden?

Vervolg. 2 e informatieavond Andere schooltijden? Vervolg 2 e informatieavond Andere schooltijden? Agenda Doel van deze avond Terugblik Concrete invulling van voorkeursmodellen Ouderraadpleging Vragen en slot Terugblik Twee informatieavonden in mei: Aanleiding

Nadere informatie

Andere Tijden in onderwijs Hoe delen we de tijd in? Burcht Rietheim 14 januari 2016

Andere Tijden in onderwijs Hoe delen we de tijd in? Burcht Rietheim 14 januari 2016 Andere Tijden in onderwijs Hoe delen we de tijd in? Burcht Rietheim 14 januari 2016 Programma Welkom Waarom een verkenning van Andere Tijden Informatie Andere Tijden Praktijk ervaringen en resultaten onderzoek

Nadere informatie

T.a.v. de MR deelraad NHJ locatie V. Betreft: Voorstel andere schooltijden Beste MR leden.

T.a.v. de MR deelraad NHJ locatie V. Betreft: Voorstel andere schooltijden Beste MR leden. T.a.v. de MR deelraad NHJ locatie V. Betreft: Voorstel andere schooltijden Beste MR leden. Na de wetswijziging in 2006 hebben de scholen meer vrijheid gekregen de schooltijden zelf in te richten. Vanaf

Nadere informatie

5 gelijke dagen. Naar alle waarschijnlijkheid zullen de leerkrachten van de groepen 3 t/m 8 om en

5 gelijke dagen. Naar alle waarschijnlijkheid zullen de leerkrachten van de groepen 3 t/m 8 om en Nieuwsbrief 5 3 december 2014 Beste ouders, verzorgers, Dinsdag 25 november was de 2 e de voorlichtingsavond. De inhoud van de informatie was vrijwel gelijk aan de eerdere voorlichtingsavond van 3 november.

Nadere informatie

Andere tijden op Villa Vlinderhof

Andere tijden op Villa Vlinderhof Andere tijden op Villa Vlinderhof Werkgroep Andere tijden Odette Schrauwers (ouder) Ruud van Hamont (ouder, MR) Marjo Lagarde (leerkracht) Tamara van Meerkerk (leerkracht, MR) Mariëlle Vercammen (directrice,

Nadere informatie

Naar andere schooltijden 2015-2016 Besluit

Naar andere schooltijden 2015-2016 Besluit Naar andere schooltijden 2015-2016 Besluit KBS Kameleon Stradivariusstraat 159 3822 DP Amersfoort 033 4550488 kameleon@kpoa.nl www.kbskameleon.nl Inleiding Het bestuur van de stichting voor Katholiek Primair

Nadere informatie

Andere (school)tijden in het onderwijs en op De Windroos. Informatie voor ouders en verzorgers

Andere (school)tijden in het onderwijs en op De Windroos. Informatie voor ouders en verzorgers Andere (school)tijden in het onderwijs en op De Windroos Informatie voor ouders en verzorgers Andere tijden in het onderwijs Opzet van deze bijeenkomst Waarom andere tijden? Traject tot nu toe Wat is het,

Nadere informatie

Andere schooltijden??

Andere schooltijden?? Andere schooltijden?? Doel van de avond: Ouders informeren zodat zij een gefundeerde keus kunnen maken over een eventuele wijziging van schooltijden. Vanavond: 1. Van initiatief tot nu 2. maatschappelijke

Nadere informatie

Andere schooltijden? Waarom? Hoe? En dan?

Andere schooltijden? Waarom? Hoe? En dan? Andere schooltijden? Waarom? Hoe? En dan? Andere schooltijden? Sinds wanneer? Sinds 1 augustus 2006, met de invoering van de Wet Flexibilisering Schooltijden, hebben scholen bij de inrichting van de onderwijstijd

Nadere informatie

Continurooster? Voorlichtingsbijeenkomst ouders 28 november 2012

Continurooster? Voorlichtingsbijeenkomst ouders 28 november 2012 Continurooster? Voorlichtingsbijeenkomst ouders 28 november 2012 Agenda Inleiding Het continurooster Voor- en nadelen continurooster Consequenties? Aanpak Afsluiting Inleiding Waarom de schooltijden veranderen:

Nadere informatie

Vraag 1. Van de ouders die de enquête hebben ingevuld heeft 43,9 % 1 kind, 49,7% 2 kinderen, 5,8% 3 kinderen en 0,6% 4 kinderen op Villa Vlinderhof.

Vraag 1. Van de ouders die de enquête hebben ingevuld heeft 43,9 % 1 kind, 49,7% 2 kinderen, 5,8% 3 kinderen en 0,6% 4 kinderen op Villa Vlinderhof. Deel 1 Vraag 1. Van de ouders die de enquête hebben ingevuld heeft 43,9 % 1 kind, 49,7% 2 kinderen, 5,8% 3 kinderen en 0,6% 4 kinderen op Villa Vlinderhof. Vraag 2. De kinderen van de respondenten zitten

Nadere informatie

obs De Border, op weg naar 5 gelijke schooldagen

obs De Border, op weg naar 5 gelijke schooldagen obs De Border, op weg naar 5 gelijke schooldagen Een voorgenomen besluit ter instemming aan de oudergeleding MR en ter advisering aan de personeelsgeleding MR. Wendy van der Meer december 2014 Inleiding

Nadere informatie

Vragen van de MR aan CSV nav voorstel Continurooster

Vragen van de MR aan CSV nav voorstel Continurooster 1. (Snelheid van) het proces: Wat is de aanleiding om het continurooster ineens op de agenda te zetten? Hoeveel scholen van Kalisto hebben een vorm van continurooster en hoeveel hebben variant A en hoeveel

Nadere informatie

Reacties op de stellingen. Er hadden zich 72 ouders aangemeld. Er waren 57 ouders aanwezig.

Reacties op de stellingen. Er hadden zich 72 ouders aangemeld. Er waren 57 ouders aanwezig. Reacties op de stellingen. Er hadden zich 72 ouders aangemeld. Er waren 57 ouders aanwezig. A. 1. Een continurooster geeft rust, regelmaat en duidelijkheid aan de kinderen. Eens Op school wel, buiten school

Nadere informatie

Monitor Andere schooltijden. Factsheet mei 2011

Monitor Andere schooltijden. Factsheet mei 2011 Monitor Andere schooltijden Factsheet mei 2011 Monitor nieuwe schooltijden - Factsheet 2011 De schooltijden in het Nederlandse basisonderwijs zijn in beweging. Steeds meer scholen gaan over op nieuwe

Nadere informatie

Continurooster. Informatiebrochure voor ouders

Continurooster. Informatiebrochure voor ouders Continurooster Informatiebrochure voor ouders Inhoud: Inleiding:... 2 Aanleiding... 3 Redenen om een continurooster in te voeren... 4 Het continurooster: vijf-gelijke-dagen-model... 6 De lunch:... 7 Pleinwacht

Nadere informatie

Omnis KindCentra Overzicht veelgestelde vragen

Omnis KindCentra Overzicht veelgestelde vragen Omnis KindCentra Overzicht veelgestelde vragen Overzicht veelgestelde vragen 15 april 2014 v6 1 Veelgestelde vragen Vragen over andere tijden algemeen 1. Waarom vind Omnis dit belangrijk? Het is voor kinderen

Nadere informatie

Er zijn rond de 110 mensen aanwezig, waaronder ook een aantal raadsleden.

Er zijn rond de 110 mensen aanwezig, waaronder ook een aantal raadsleden. Aanleiding De projectgroep MFA Vries is, na een aantal gesprekken hierover, tot de conclusie gekomen dat zij unaniem positief staat ten opzichte van het invoeren van een continurooster op de basisscholen

Nadere informatie

O.b.s. De Hasselbraam Anna Polaktuin JS Heerhugowaard

O.b.s. De Hasselbraam Anna Polaktuin JS Heerhugowaard O.b.s. De Hasselbraam Anna Polaktuin 26 1705 JS Heerhugowaard www.dehasselbraam.com Continurooster m.i.v. schooljaar 2013-2014 Inhoud Voorwoord... 3 1. Waarom een continurooster?... 4 1.1 Inleiding...

Nadere informatie

Continurooster Jozefschool

Continurooster Jozefschool Continurooster Jozefschool beleid continurooster 1 / 11 Inhoud 1. Inleiding... 4 2. Totstandkoming... 5 3. Schooltijden... 6 3.1 Overgangsregeling.... 6 4. Voor- en nadelen continurooster... 7 5. De praktijk...

Nadere informatie

Schooltijden, een keuze! bs Antonius, dinsdag 23 feb 2016

Schooltijden, een keuze! bs Antonius, dinsdag 23 feb 2016 Schooltijden, een keuze! bs Antonius, dinsdag 23 feb 2016 Agenda De aanleiding Het proces Informatie over bestaande concepten Het vervolg Vragen en gesprekken Afsluiting Aanleiding Vorig schooljaar: ruime

Nadere informatie

Plan van aanpak 4-gelijke-dagen en een korte woensdag

Plan van aanpak 4-gelijke-dagen en een korte woensdag Plan van aanpak 4-gelijke-dagen en een korte woensdag 2017-2018 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord 2. Waarom het 4-gelijke-dagenmodel? 3. Uitwerking 4-gelijke-dagenmodel 4. Overig 1. Voorwoord BS De Vijfmaster

Nadere informatie

Traditionele schooldag

Traditionele schooldag Aan de slag naar andere tijden Andere Tijden Jan Littink Deventer PO Andere Tijden 8 juni 2015 Traditionele schooldag Aan de slag met de schooldag? 1 Vanaf jaren 80 Aan de slag met de schooldag? Verandering

Nadere informatie

5 gelijke dagen: ja of nee

5 gelijke dagen: ja of nee 5 gelijke dagen: ja of nee Informatieboekje voor de ouders / verzorgers 6 februari 2017 PAGINA 2 Een ouder vertelt over de voordelen van het 5 gelijke dagen model PAGINA 3 Een ouder vertelt over de voordelen

Nadere informatie

Evt. andere schooltijden 17 april 2012

Evt. andere schooltijden 17 april 2012 Evt. andere schooltijden 17 april 2012 Aandachtspunten 2011-2012 Aangekondigd op de algemene ouderavond: Tijd voor andere schooltijden? Onderzoek naar mogelijkheden Onderzoek naar belangstelling Team en

Nadere informatie

*Woensdagmiddag en vrijdagmiddag vrij (dan school van 8.30-12.15 uur) * geen verplicht overblijven, maar lunch met TSO of thuis

*Woensdagmiddag en vrijdagmiddag vrij (dan school van 8.30-12.15 uur) * geen verplicht overblijven, maar lunch met TSO of thuis OVERZICHT DISCUSSIE SCHOOL- EN OPVANGTIJDEN De volgende modellen zijn door de werkgroep bekeken: 1. Huidige model Schooltijden: 8.30 11.45 en 12.45-15.00 uur *Woensdagmiddag en vrijdagmiddag vrij (dan

Nadere informatie

Ouderraadpleging andere schooltijden. Koningin Wilhelmina School te Lekkerkerk

Ouderraadpleging andere schooltijden. Koningin Wilhelmina School te Lekkerkerk Ouderraadpleging andere schooltijden Koningin Wilhelmina School te Lekkerkerk Opdrachtgever Koningin Wilhelmina School te Lekkerkerk Opgesteld door Hanneke Oosting Datum 5 december 2014 Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

3 Vragen over de lunchpauze en tussenschoolse opvang

3 Vragen over de lunchpauze en tussenschoolse opvang De Vraag en Antwoord is op 16 juni bijgewerkt. Er zijn een aantal dingen duidelijk geworden en dit is hierin verwerkt. Beste ouders en verzorgers. Op de informatieavond van dinsdag 21 februari heeft u

Nadere informatie

Oriëntatie op en informatie over andere schooltijden

Oriëntatie op en informatie over andere schooltijden Oriëntatie op en informatie over andere schooltijden CBS De Regenboog Ridderkerk Maart 2016 1 Inhoud Vooraf 1 Inleiding 2 Wat is verplicht? 3 Welke modellen zijn er? 4 Waarom? 7 Welke wensen hebben ouders,

Nadere informatie

continurooster 4 of 5 gelijke dagen G.A. de Ridderschool, 12 oktober 2015 Jan de Vos

continurooster 4 of 5 gelijke dagen G.A. de Ridderschool, 12 oktober 2015 Jan de Vos continurooster 4 of 5 gelijke dagen G.A. de Ridderschool, 12 oktober 2015 Jan de Vos Programma Welkom (voorzitter MR) Informatieve uitleg 2 modellen (Jan de Vos) 4 gelijke dagen en woensdagochtend 5 gelijke

Nadere informatie

Basisschool St. Bernardus Postbus 27, 4750 AA Oud Gastel telefoon: website :

Basisschool St. Bernardus Postbus 27, 4750 AA Oud Gastel telefoon: website : 2014-2015 Basisschool St. Bernardus Postbus 27, 4750 AA Oud Gastel telefoon: 0165-511870 e-mail: bsbernardus@bsbernardus.nl website : www.bsbernardus.nl NIEUWSBRIEF 121a De afgelopen week is er een informatieavond

Nadere informatie

Plan van aanpak 5-gelijke-dagen model 2014-2015

Plan van aanpak 5-gelijke-dagen model 2014-2015 Plan van aanpak 5-gelijke-dagen model 2014-2015 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord 2. Waarom het 5 gelijke dagenmodel? 3. Uitwerking 5 gelijke dagenmodel 4. Overig 5. Evaluatie 1. Voorwoord BS De Hinkstap gaat

Nadere informatie

OP WEG NAAR EEN CONTINUROOSTER? 15-06-2016

OP WEG NAAR EEN CONTINUROOSTER? 15-06-2016 OP WEG NAAR EEN CONTINUROOSTER? 15-06-2016 WELKOM EINDDOEL VAN DEZE AVOND - Weet ik wat andere schooltijden zijn en een continurooster is; - Weet ik wat de voordelen en nadelen zijn; - Weet ik welke verschillende

Nadere informatie

Resultaten Enquête Continurooster

Resultaten Enquête Continurooster Resultaten Enquête Continurooster 1. Hoeveel Enquêtes zijn er ingevuld en op school ingeleverd? 51 van de 60 gezinnen. 2. Met de volgende verdeling van de kinderen over de groepen: groep 1-2 33 kinderen

Nadere informatie

VRAGEN VAN OUDERS OVER HET HUIDIGE SCHOOLTIJDENMODEL.

VRAGEN VAN OUDERS OVER HET HUIDIGE SCHOOLTIJDENMODEL. VRAGEN VAN OUDERS OVER HET HUIDIGE SCHOOLTIJDENMODEL. 01. Als je als school niet meedoet met het 5 gelijke dagen model ga je dan de aansluiting missen met bv. het verenigingsleven? Het verenigingsleven

Nadere informatie

Continurooster Woensdagmiddag Gelijke dagen Huidig rooster. Niet afschaffen

Continurooster Woensdagmiddag Gelijke dagen Huidig rooster. Niet afschaffen Andere Schooltijden Basisschool De Ontdekking Didam, februari 2014 Beste ouders, Enige tijd geleden heeft u een ouderenquête ingevuld m.b.t. het onderwerp schooltijden. Voorafgaand aan deze raadpleging

Nadere informatie

Inventarisatie draagvlak continurooster onder ouders O.B.S. Martenaskoalle

Inventarisatie draagvlak continurooster onder ouders O.B.S. Martenaskoalle Inventarisatie draagvlak continurooster onder ouders O.B.S. Martenaskoalle Bas Verstraten en Sina Brander oudergeleding medezeggenschapsraad aug. 2015 1 Ouders/verzorgers van kinderen uit fasen 1 t/m 15

Nadere informatie

Plan van aanpak 5-gelijke-dagen model

Plan van aanpak 5-gelijke-dagen model Plan van aanpak 5-gelijke-dagen model 2016-2017 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord 2. Waarom het 5 gelijke dagenmodel? 3. Uitwerking 5 gelijke dagenmodel 4. Overig 1. Voorwoord BS Matthias voert m.i.v. schooljaar

Nadere informatie

Continurooster op De Rank

Continurooster op De Rank Continurooster op De Rank Nu: Schooltijden op de basisschool zijn al heel lang ongeveer hetzelfde. Om ons heen zien we de samenleving veranderen en ontstaan er nieuwe pedagogische inzichten. Je kunt je

Nadere informatie

Notulen openbare vergadering Medezeggenschapsraad De Triangel

Notulen openbare vergadering Medezeggenschapsraad De Triangel Notulen openbare vergadering Medezeggenschapsraad De Triangel Datum: 20 december 2011 Aanwezig: Janny Hakkers, Colinda van Milligen, Gezien Stam Afwezig met kennisgeving: Jan-Matthijs Hulsman, Marianne

Nadere informatie

1. Voorwoord. 2. Waarom 5 gelijke dagen?

1. Voorwoord. 2. Waarom 5 gelijke dagen? 1. Voorwoord Basisschool Eerschot gaat m.i.v. het schooljaar 2017-2018 het 5-gelijke dagen model invoeren. Dat betekent dat alle kinderen de lunch op school nuttigen. De middagpauze zal dan komen te vervallen.

Nadere informatie

Continuerooster. Gezamenlijk Positief. Gezamenlijk Negatief. Gezamenlijk algemeen. Individiueel positief. + zelfde ritme voor iedereen 2

Continuerooster. Gezamenlijk Positief. Gezamenlijk Negatief. Gezamenlijk algemeen. Individiueel positief. + zelfde ritme voor iedereen 2 Continuerooster Gezamenlijk Positief Gezamenlijk Negatief Gezamenlijk algemeen Individiueel positief + woensdagmiddag vrijdag 5 + iets meer vrije tijd in de middag 3 + eventueel langere pauzes mogelijk

Nadere informatie

2 e Informatie avond. 5 gelijke dagen model 5 maart Medezeggenschapsraad Paschalisschool. versie 1.0.

2 e Informatie avond. 5 gelijke dagen model 5 maart Medezeggenschapsraad Paschalisschool. versie 1.0. 2 e Informatie avond 5 gelijke dagen model 5 maart 2013 Medezeggenschapsraad Paschalisschool versie 1.0. Agenda 19.30 Introductie & terugblik 19:40 Waar over kunt u uw mening geven? 19:50 Toelichting op

Nadere informatie

A. Aanpassingen TSO in het huidige model

A. Aanpassingen TSO in het huidige model A. Aanpassingen TSO in het huidige model maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 8.30-12.00 en13.15-15.15 woensdag 8.30-12.15 Kleuters vrijdagmiddag vrij. Kinderen gaan naar huis of blijven op school en

Nadere informatie

Rapportage. Nieuwe schooltijden in het basisonderwijs. Utrecht, juni 2015. DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs.

Rapportage. Nieuwe schooltijden in het basisonderwijs. Utrecht, juni 2015. DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Rapportage Nieuwe schooltijden in het basisonderwijs Utrecht, juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Tanya Beliaeva Postbus 681 3500 AR Utrecht telefoon: 030 263 1080 e-mail: info@duo-onderwijsonderzoek.nl

Nadere informatie

Respons enquête schooltijden

Respons enquête schooltijden 12 februari 2016 26 e jaargang nr 23 Weekjournaal 16 februari Open dag! 17 februari Studiedag team; alle kinderen vrij 18,22,23 febr. 10-minutengeprekken groepen 1 t/m 7 26 februari Meesters en juffendag

Nadere informatie

Ouderavond Ander Schooltijden 1 april 2015

Ouderavond Ander Schooltijden 1 april 2015 Ouderavond Ander Schooltijden 1 april 2015 Aanleiding van de ouderavond In 2013 is er vanuit ouders de vraag gekomen over ander schooltijden. De vraag is door MR opgepakt. Er is eind 2013 een oriënterende

Nadere informatie

Plan van aanpak 5-gelijke-dagen model

Plan van aanpak 5-gelijke-dagen model Plan van aanpak 5-gelijke-dagen model 2016-2017 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord 2. Waarom het 5 gelijke dagenmodel? 3. Uitwerking 5 gelijke dagenmodel 4. Overig 1. Voorwoord BS de Zonnewijzer voert m.i.v. schooljaar

Nadere informatie

Nieuwe schooltijden in het basisonderwijs

Nieuwe schooltijden in het basisonderwijs Rapportage Nieuwe schooltijden in het basisonderwijs Utrecht, december 2016 DUO Onderwijsonderzoek drs. Liesbeth van der Woud drs. Vincent van Grinsven Postbus 681 3500 AR Utrecht telefoon: 0302631080

Nadere informatie

Thema Nieuwsbrief Denktank nieuw lesrooster

Thema Nieuwsbrief Denktank nieuw lesrooster Thema Nieuwsbrief Denktank nieuw lesrooster Inhoudsopgave > Terugblik denktank pagina 1 > Resultaten enquête november jl. pagina 2 > Acties naar aanleiding van enquête pagina 3 > Opstellen nieuw lesrooster

Nadere informatie

Continuroosterplan Basisschool De Drijfveer Willemsmulderplein 5 5582JJ Waalre

Continuroosterplan Basisschool De Drijfveer Willemsmulderplein 5 5582JJ Waalre Continuroosterplan Basisschool De Drijfveer Willemsmulderplein 5 5582JJ Waalre Commissie Continurooster Versie juni 2012 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Waarom een Continurooster op De Drijfveer Inleiding

Nadere informatie

Continurooster Jozefschool

Continurooster Jozefschool Continurooster Jozefschool beleid continurooster 1 / 10 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Totstandkoming... 3 3. Voor- en nadelen continurooster... 4 4 Schooltijden... 5 4.1 Urenverantwoording leerlingen over

Nadere informatie

ANDERE SCHOOLTIJDEN 2 0 1 4-2 0 1 5. Franciscusschool Lyceumstraat 2b. Tel. 0541 533561 E-mail: dir.franciscus@konot.nl www.franciscusschool.

ANDERE SCHOOLTIJDEN 2 0 1 4-2 0 1 5. Franciscusschool Lyceumstraat 2b. Tel. 0541 533561 E-mail: dir.franciscus@konot.nl www.franciscusschool. ANDERE SCHOOLTIJDEN Franciscusschool Lyceumstraat 2b 2 0 1 4-2 0 1 5 Tel. 0541 533561 E-mail: dir.franciscus@konot.nl www.franciscusschool.nl 1 1. Inleiding De Francisschool gaat vanaf het schooljaar 2014-2015

Nadere informatie

Continu-rooster Drie-eenheid Oldenzaal Informatieavonden 23 en 24 januari 2012

Continu-rooster Drie-eenheid Oldenzaal Informatieavonden 23 en 24 januari 2012 Continu-rooster Drie-eenheid Oldenzaal Informatieavonden 23 en 24 januari 2012 Inhoud Wat is het? Waarom? Voor- en nadelen voor: De leerling De ouder De leerkracht De financiën De omgeving (andere scholen,

Nadere informatie

1. Waarom een Continurooster op de Dick Brunaschool? 4 1.1 Aanleiding 4 1.2 Voor- en nadelen 4 1.3 Visie op het continurooster 5

1. Waarom een Continurooster op de Dick Brunaschool? 4 1.1 Aanleiding 4 1.2 Voor- en nadelen 4 1.3 Visie op het continurooster 5 Invoeringsplan continurooster 2015-2016 1 Voorwoord De Dick Brunaschool gaat het continurooster invoeren vanaf het schooljaar 2015-2016. Dit betekent dat alle kinderen de lunch op school nuttigen. De middagpauze

Nadere informatie

Andere schooltijden. INFORMATIE VOOR LEERKRACHTEN september 2014. Vijf gelijke dagen lesgeven

Andere schooltijden. INFORMATIE VOOR LEERKRACHTEN september 2014. Vijf gelijke dagen lesgeven Andere schooltijden INFORMATIE VOOR LEERKRACHTEN september 2014 Vijf gelijke dagen lesgeven De scholen binnen Meerkring - maar ook die van de andere grote schoolbesturen in Amersfoort - gaan met ingang

Nadere informatie

Continurooster Protocol. Met extra informatie over op tijd komen en ouders in de groep.

Continurooster Protocol. Met extra informatie over op tijd komen en ouders in de groep. Continurooster Protocol Met extra informatie over op tijd komen en ouders in de groep. Juni 2015 Voorwoord De Thomas van Aquinoschool hanteert vanaf schooljaar 2015 2016 een continurooster. Een continurooster

Nadere informatie

Amsterdam, 1 mei 2015. Beste ouders,

Amsterdam, 1 mei 2015. Beste ouders, Vancouverstraat 3 1056 DT Amsterdam 020-6128000 directie@rosaboekdrukker.net www.rosaboekdrukker.net Amsterdam, 1 mei 2015 Beste ouders, In deze brief informeren wij u over de nieuwe CAO voor het Primair

Nadere informatie

Special Andere Schooltijden

Special Andere Schooltijden Special Andere Schooltijden Inleiding Beste ouders/verzorgers, Wanneer je over het onderwerp andere schooltijden gaat praten, merkten wij als commissie, dat iedereen een mening heeft. Dat is ook logisch;

Nadere informatie

Totaaloverzicht uitslag ouderenquête Andere schooltijden (januari 2014)

Totaaloverzicht uitslag ouderenquête Andere schooltijden (januari 2014) Totaaloverzicht uitslag ouderenquête Andere schooltijden (januari 2014) 1 Reacties: Ben nu niet anders gewend... zie geen extra voordelen zoals het nu is Niets van hierboven 5 dezelfde dagdelen school

Nadere informatie

Andere schooltijden en de werktijdfactor

Andere schooltijden en de werktijdfactor Andere schooltijden en de werktijdfactor Inleiding Andere schooltijden in het onderwijs staan volop in de belangstelling en veel scholen zijn bezig met de invoering ervan. De website www.anderetijdeninonderwijsenopvang.nl

Nadere informatie

Informatie avond (andere) schooltijden WELKOM. 2 november Aanleiding

Informatie avond (andere) schooltijden WELKOM. 2 november Aanleiding Informatie avond (andere) schooltijden WELKOM 2 november 2015 Aanleiding Steeds meer scholen zijn de laatste jaren overgestapt naar een continu rooster Steeds meer ouders tonen interesse voor een continu

Nadere informatie

Ouderavond De Zonnewijzer 5 maart 2013

Ouderavond De Zonnewijzer 5 maart 2013 Ouderavond De Zonnewijzer 5 maart 2013 Inhoud van de avond 19:30 20:15 uur 20:30 21:15 uur Ontwikkelingen tot nu toe Ouder enquête (WMK-PO) Successen De toekomst Zorg en begeleiding (Judith) Continu rooster

Nadere informatie

Werkgroep schooltijden, tijd voor verandering?

Werkgroep schooltijden, tijd voor verandering? Werkgroep schooltijden, tijd voor verandering? Beste ouders/verzorgers en leerkrachten van de Boeier, Dinsdag 13 december zijn wij met een werkgroep bij elkaar geweest om ons te buigen over een onderzoek

Nadere informatie

Informatiebrochure ouders/verzorgers

Informatiebrochure ouders/verzorgers 1 Informatiebrochure ouders/verzorgers Inhoud Inleiding - 3 - Aanleiding - 4 - Redenen om een continurooster in te voeren - 5 - Het continurooster-5-gelijke dagen model - 7 - Wat kan het continurooster

Nadere informatie

Advies andere tijden

Advies andere tijden Advies andere tijden Aan: Directie St Josephschool te Emmeloord Van: Medezeggenschapsraad Datum: Juli 2016 Inhoudsopgave: 1. Aanleiding 2. Totstandkoming 2.1 Informatie 2.2 Gegevens 2.3 Ouderavond 2.4

Nadere informatie

Andere schooltijden. INFORMATIE VOOR LEERKRACHTEN september Vijf gelijke dagen lesgeven. Invoering vijf gelijke schooldagen

Andere schooltijden. INFORMATIE VOOR LEERKRACHTEN september Vijf gelijke dagen lesgeven. Invoering vijf gelijke schooldagen Andere schooltijden INFORMATIE VOOR LEERKRACHTEN september 2016 Vijf gelijke dagen lesgeven Meerkringscholen - maar ook de scholen van de andere grote schoolbesturen in Amersfoort - gaan gefaseerd over

Nadere informatie

UITVOERINGSPLAN NIEUWE SCHOOLTIJDEN BASISSCHOOL DE KLIMOP. juni 2016

UITVOERINGSPLAN NIEUWE SCHOOLTIJDEN BASISSCHOOL DE KLIMOP. juni 2016 UITVOERINGSPLAN NIEUWE SCHOOLTIJDEN BASISSCHOOL DE KLIMOP juni 2016 1 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord 2. Waarom het 5 gelijke dagenmodel? 3. Ingroeiperiode noodzakelijk 4. Uitwerking 5 gelijke dagenmodel 5.

Nadere informatie

Informatieboekje Continurooster

Informatieboekje Continurooster Cbs De Bolster Informatieboekje Continurooster 2015-2016 1 1. Voorwoord Met ingang van het schooljaar 2015-2016 wordt het continurooster ingevoerd op onze school. Dit betekent dat de kinderen overblijven

Nadere informatie

Enquête leertijduitbreiding en continurooster Cornelis Haak School

Enquête leertijduitbreiding en continurooster Cornelis Haak School Enquête leertijduitbreiding en continurooster Cornelis Haak School Adviesrapport MR Cornelis Haak School januari 2013 versie : 3 classificatie : Openbaar INHOUD BLAD 1 INTRODUCTIE EN AANLEIDING 2 2 WERKWIJZE

Nadere informatie

Welkom op de infoavond over het continurooster

Welkom op de infoavond over het continurooster Welkom op de infoavond over het continurooster SCHOOL B 29 OKTOBER 2015 Welkom Wie staat er voor jullie? Gezichten bij de MR: o Karen Beute o Berber Greven o Bertha Groen o Miriam Kist o Jeannette Knol

Nadere informatie