Taxuskever. TEELTBEGELEIDING WK 40 (7 oktober 2017)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Taxuskever. TEELTBEGELEIDING WK 40 (7 oktober 2017)"

Transcriptie

1 TEELTBEGELEIDING WK 40 (7 oktober 2017) Taxuskever De laatste jaren gaat de ei-afzet van taxuskever tot ver in het najaar, vorig jaar eind november, door. Vooral op percelen met veel aantasting is dit iets om rekening mee te houden. De omstandigheden voor inzet van aaltjes zijn ook nog goed, zolang de bodemtemperatuur een 3-4-tal uren op graden komt op de dag kan het aaltje Heterorhabditis worden gebruikt. Steinernema feltiae werkt tot ongeveer 8 graden. Dit zijn de best werkende en goedkoopste oplossingen voor nu. Bij lagere temperaturen is de inzet van (een mix met) Steinernema krausei, een aaltje dat tot 5 graden werkt, een optie. Naast deze aaltjes kan ook een toepassing met BIO 1020 een extra aanpak zijn tegen dit probleem. Deze schimmel pakt zowel de kevers als larven in de grond aan. Let erop dat de toepassing van beide producten goed volgens het gebruiksvoorschrift wordt uitgevoerd. Het gaat om levende organismen en moeten dan ook zorgvuldig toegepast worden. Uit ervaring weten we dat, hoe meer bodembiologische ondersteuning, zoals groencompost en compostthee, er in uw kwekerij gebruikt wordt, hoe beter de resultaten van deze toepassingen zijn. Onkruidbestrijding VIBURNUM EN HYDRANGEA Er kunnen nu nog weekhuidmijten in de groeipunten worden waargenomen. Bestrijding werkt het beste met Cantack en Scelta. Een goed schema is bijvoorbeeld in de kas 2 x Cantack, 1 x Vertimec en eindigen met 2 x Scelta. Dit werkt ook goed tegen spint. Ons inziens kan Vertimec beter niet in de laatste bespuitingen gebruikt worden daar het spint-eitjes slecht doodt, deze zijn door het veelvuldig gebruik van Vertimec behoorlijk resistent geworden. Cantack kan wat scherp zijn in de kas!!! Bespuiting tegen weekhuidmijten werkt het beste in de zeer vroege ochtend, daar ze in de nacht bovenin de planten zitten. Om deze tijd hoef je dan niet zo vroeg je bed uit als midden in de zomer!!! Weekhuidmijten komen regelmatig ook voor in pioenen. Daar deze nu wel gemaaid zijn heeft bestrijding weinig nut op dit moment. NIET GEOOGSTE TAKKEN Het is in alle gevallen beter om niet geoogste takken (éénjarig gewas, restanten etc.) pas na de winter in februari maart te snoeien. Het is een extra bescherming van uw gewas tegen vorst. Dit wil niet zeggen dat u persé takken van diverse gewassen moet laten staan: Wij oogsten zeer veel zaken met de motor-heggenzaag, hierbij zijn de planten (rozen, sneeuwbes, Hypericum etc. ) gelijk gesnoeid. Hergroei laten wij echter wel staan. Gewassen als Viburnum tinus (selecties), Photinia, Skimmia, Baccharis, Cotinus c. R. Purple, Hedera, Hydrangea macr. (buitenteelten), Leycesteria en bijna alle jonge aanplant moeten niet kaal worden gezet voor de winter: Dit kan uitval tot gevolg hebben. In het voorjaar krijgt u tijdig snoei-adviezen: De snoei verschilt per gewas en per jaar. Ga niet eerder aan de slag! (Of bel ons even in voorkomende gevallen). 1

2 (NACHT)VORSTEN Indien koude nachten worden voorspeld: Hypericum bessen kunnen geen vorst hebben, ze worden snel zwart, Sneeuwbes kan wel wat hebben, met Ilex bessen, rozenbottels, Callicarpa en Malus appels zijn niet snel problemen te verwachten, slechts een werkelijke periode met ijs in de sloot kan bij Malus de houdbaarheid van de appels sterk verminderen. Skimmia kan beter voor een strengere vorstperiode geoogst worden en in zakken bewaard op een koele plek of koelcel, het oogsten van deze bloemen tijdens vorst is voor de bloem en de plant minder goed, dit geldt ook voor Hedera. Een artikel als Skimmia is eigenlijk een prachtige tijdvuller : Wij hebben in 2010 (met een barre wintermaand december) eind november (dus voor de winter) het materiaal geknipt en in zakken weggezet, ons personeel had de gehele maand december werk en de prijzen waren ook nog eens buitengewoon. De bewaartijd van Skimmia is erg groot, ook Hedera kan wel wat hebben, maar kan niet net als Skimmia meerdere maanden bewaard worden. Als u een koelcel hebt kunt u de zakken in de cel zetten, maar gewoon een koele plaats (wel vorstvrij) in de schuur is ook ok. Wilgen, Corylus en Cornus kunnen zonder problemen tijdens vorst geoogst worden ROZENBOTTEL (herhaling) Let ook hier (per soort) op de hardheid van de bottel. Dit verschilt per locatie, grondsoort en jaar. Let tijdens de verwerking op de hardheid van de bottels! Wacht niet tot ze zacht worden, hiermee doet u uzelf en ook uw collega s tekort: Het schaadt het vertrouwen van de handel in alle bottels! Veel regen geeft snellere rijping!!!! VORSTSCHADE (update) Alle door ons geleverde heesters doorstaan een normale winter. De vraag is echter wel wat we onder normaal moeten verstaan. Temperaturen die een kortere periode dalen naar ca. 14 in de rustperiode van het gewas (december-januari) zouden weinig problemen moeten geven. Gevaarlijker zijn extreem lage temperaturen in oktober als het gewas nog niet voldoende afgerijpt is. Ook een koude periode in februari na een zeer zachte periode in januari kan problemen geven, dit was in 2012 het geval, de schade was behoorlijk groot. Elk gewas reageert weer anders: Viburnum tinus is gevoelig voor uitdroging, een lange winterse periode met veel zon en wind kan schade geven. Hypericum is gevoeliger voor late winters en zware nachtvorsten, vooral indien voorafgegaan door een zachtere periode, terwijl Weigela juist weer gevoelig kan zijn voor vroege nachtvorsten. De gewassen die in onze brochure voor winterhardheid het predicaat uitstekend meekrijgen zijn over het algemeen bestand tegen Scandinavische winters (-20 of zelfs lager). Buitengewone omstandigheden kunnen overigens altijd uitzonderlijke gevolgen hebben. Een gewas, dat vroeger altijd/meestal werd afgedekt is Hypericum. Tegenwoordig doen we dat vaak/meestal niet meer. 2

3 In enige winters van de laatste jaren had dat echter vaak toch wel weer beter geweest, met in de laatste winters dan weer totaal geen vorst van betekenis. Indien (veel) gesneden is van eerste jaars planten kan sneller vorstschade ontstaan, houd hier rekening mee. Uitgeplante stekken zullen in zware winters meer schade oplopen dan zwaarder materiaal als P9. Bladhoudende gewassen als Hedera, Photinia, Skimmia en Viburnum tinus kunnen in uitdrogingswinters beter worden beschermd tegen zon en wind. De blad-ilexen (Blue Prince, Blue Fantasy) zijn extreem winterhard. Langdurige winters met wisselende omstandigheden zijn ook vaak schadelijker dan winters met constante temperaturen onder nul. Een tegenvaller was toch eigenlijk wel de barre winter van december 2010, door de flinke laag sneeuw en de periode van vorst in het midden van de winter zou je eigenlijk weinig schade verwachten. Toch was er best wel schade hier en daar, bijvoorbeeld in Skimmia. Ook op plekken waar de sneeuw hoog opgewaaid was en dus als een dikke berg boven het gewas lag was vaak toch schade, een dikke laag sneeuw zou je als een heel degelijke bescherming verwachten, maar blijkbaar geven sneeuwdruk en koude als combinatie toch mogelijkheden op schade, hier was dit soms zelfs in winterharde gewassen het geval. Ouder gewas was van Skimmia onder schaduwtunnels loopt normaliter geen schade op, jong gewas soms wel. Indien men plat afdekt met een schaduwnet op een frame moet men het net bij sneeuw verwijderen en kan men toch uitval of schade hebben. Het is in ieder geval aan te raden om afdekmateriaal voorradig te hebben, we hebben lange perioden gehad met nagenoeg geen winter en dan krijg je toch weer een periode van vier jaar met behoorlijke tot zelfs erg schadelijke winters. Het afdekken met dubbel Agrocover van Hypericum gaf in extreme winters zeer goed resultaten, onder enkel doek was toch nog schade. Uiteraard is in een gewone winter met vorst enkel doek prima. BUTISAN en andere mogelijkheden tegen onkruid) Al enkele jaren zien we, wanneer Afalon flow en Butisan ingezet werden in de oktobermaand, de meeste percelen tot maart/april mooi schoon blijven. Echter Afalon Flow is nu niet meer toegelaten dus raden we u aan om dit met Butisan en waar mogelijk AZ ( alleen toegelaten onderdoor in kerstbomen, coniferen en snijheesters) te doen. Nu de grond vochtiger is en als er geen extreme regenval wordt verwacht, kunt u deze behandeling uit gaan voeren. Hoe langer er gewacht wordt hoe langer de nawerking zal zijn. Dit moet natuurlijk wel uitkomen met de andere werkzaamheden, en u moet de behandeling wel uit kunnen voeren (weersomstandigheden). Wanneer er onkruid op staat kan er Finale of Basta aan toegevoegd worden. Let er dan wel op dat er gespoten wordt op een droog onkruid en bij zonnig weer voor een goede werking en dan uiteraard niet over het gewas heen. Butisan S kan zonder problemen over het gewas worden verspoten in perioden dat de nacht-temperaturen beneden de 10 graden zijn. Naspuiten met schoon water ( 1-2 mm) bij hogere temp. is verstandig om contactschade te vermijden. Voor deze toepassing geldt dat er binnen 24 uur na toepassing geen regen van betekenis moet vallen, anders spoelt dit in en is er kans op schade en een tegenvallend effect. 3

4 Verstandig is om bij deze middelen Grounded of Codacide toe te voegen om inspoeling bij mogelijk zware regenbuien te voorkomen. Lees wel goed het etiket m.b.t. de beperking van Butisan S en andere middelen die metazachloor bevatten. Naast de middelen Butisan en AZ kunt u ook het middel Springbok (combinatie van Frontier en Butisan S) inzetten. Deze neemt klein kruiskruid slecht mee, iets waar we eerder Afalon Flow bij adviseerde, maar dat mag nu niet meer. Advies dosering van Springbok 1,7 ltr per ha en mag ook 1 keer per jaar gebruikt worden. Dit middel werkt als bodemherbicide tegen een breed scala aan onkruiden. Percelen die grenzen aan oppervlaktewater/sloten moet vanaf de insteek van de sloot tot 14 meter in perceel met 90% driftreducerende doppen gespoten worden. Overleg met uw adviseur hoe en wat toe te passen wanneer u hiermee aan de slag wilt. Het middel Wing P mag in de sierheesters en vaste planten pas ingezet worden tussen 1 november en 1 april, nu dus nog niet! Als men pas geplant heeft kan men beter niet direct Butisan spuiten. Wacht tot de grond enigszins bezonken is, dit verschilt per grondsoort. Als de grond erg korrelig is, zal de werking minder zijn en de kans op inspoeling is op nog zachte net bewerkte grond een stuk groter. Spuit niet op te lichte zandgronden met een organische stofgehalte onder de 3%. Gebruik op deze gronden altijd een hechter!!! Niet over Callicarpa en Viburnum! Nogmaals: Let op de beperkingen en regels, de boetes zijn zeer hoog!!! ROESTBESTRIJDINGEN U kunt de komende week eventueel de laatste roestbestrijdingen uitvoeren, als u echt schoon bent is dit mogelijk overbodig. Uiteraard zullen de nieuwe (en oudere) roestresistente of hoog tolerante soorten geen bespuitingen nodig hebben. HYPERICUM (+diverse gewassen) Vooral de wat vroeger geoogste soorten Hypericum zijn flink hergroeid. Het is een zeer ernstige fout deze hergroei voor de winter weg te snoeien (dit advies werd door andere leveranciers wel eens gegeven). De hergroei is een belangrijke zaak voor de overwintering, het maakt de plant veel weerbaarder bij vorst. Het argument, dat het makkelijker is de plant met afgeknipt gewas af te dekken in de winter mag geen rol spelen. Het is dan waarschijnlijk nog beter niet af te dekken. Indien u in een zeer strenge winter af moet dekken, is het geen probleem als takken breken of ombuigen, zelfs een half gebroken tak biedt de plant nog bescherming tegen het winterweer. Stelregel kan in elk gewas zijn: Laat alles wat u voor de winter niet gebruikt op het gewas staan, het versterkt de plant. Er zijn overigens ook planten, die u in de winter wel mag snoeien, dit vindt u te zijner tijd wel weer tijdig op uw Internetbegeleiding. 4

5 KORTE LENGTES (herhaling) Kortere lengtes (blad- en bes-ilex) en korte gewassen als Skimmia worden na Sinterklaas niet altijd goed gewaardeerd. Reden hiervoor is dat de bulk van de kerststukjes wel gemaakt is en de vraag erg afhankelijk is van hoe de verkoop aan de consument verloopt. Komt er veel navraag, dan kan de prijs van vooral Skimmia zelfs nog behoorlijk oplopen, zo niet dan kan ze stevig dalen. Ik kan me herinneren, dat we met de korte lengtes gezien de prijsvorming in 2001 eens gestopt zijn om in het voorjaar de rest maar af te zetten, overigens ook met wisselende resultaten. Gezien de structurele voorjaarsaanvoer van de laatste jaren zal dit nu minder problemen geven. Overigens bestaat voor kerstartikelen ook de mogelijkheid om per kilo te veilen (in zakken of in dozen), u kunt zo korte lengtes, die niet lonend te sorteren zijn, los per kilo afzetten. SKIMMIA (herhaling) U kunt overwegen de code Rubinetta (15050) niet te gebruiken. Gebruik dan Rubella. Niemand die het verschil ziet, (wijzelf ook bijna niet), maar de handel verkoopt massaal Rubella en aangezien de karren tegenwoordig (bijna) niet meer bekeken worden, ervaart de koper dit als een (mogelijk) ander product. De kopers met verstand van zaken, kopen de Rubinetta soms voor een veel lagere prijs op, hangen er Rubella aan, en hebben zo een prachtig koopje! Nogmaals: Er is bijna geen verschil tussen de bloemen, wel soms in opbrengst. Het enige verschil tussen Rubinetta en Rubella is de veel rijkere bloei van de eerste. Rubella heeft beurtjaren, waarin ze niet bloeit, Rubinetta bloeit altijd en zelfs in jaren, dat Rubella ook voluit bloeit, bevat Rubinetta minimaal ca. 25 % meer bloei. Aanplant van Rubella is een foute keuze, door de mindere opbrengst in de vele jaren daarna. Gezien de geringe aanvoer van Rubinetta op de klok blijkt wel dat bijna alle klanten reeds hun conclusies hebben getrokken, daar het merendeel van de aanvoer waarschijnlijk wel eigenlijk Rubinetta is. Doordat Rubinetta hierdoor een (in naam) klein product blijft, zal dit waarschijnlijk nooit veranderen, wat overigens niet erg is, als u de goede soort maar hebt staan. De prijsvorming is deze herfst gewoon weer goed, (zie onder) vergelijkingen met vorig seizoen kunnen slechts gemaakt worden als de lengtes in aanmerking worden genomen, anders ontstaat een onjuist beeld, we zullen er later in het seizoen op terug komen. Skimmia wordt ook erg veel bemiddeld. Het is belangrijk op de juiste manier te snijden, een Skimmia mag niet kaal gesneden worden! Als u voor het eerst in een voor u nieuw Skimmia-gewas gaat snijden is het wijs om ons even voor te laten snijden! ILEX Voor Ilex verticillata Magical Berry geldt enigszins hetzelfde verhaal, ze wordt vaak onder de code Rode Bes geveild. De handel (de inkopers) is/zijn vaak nogal traditioneel.. Zie de gele en oranje soorten indien mogelijk voor Sinterklaas af te zetten, meestal zakt de prijs in december, daar dan rood de kerstkeur is. 5

6 TOELATINGEN Levering biologisch insecticide Met52 OD vertraagd Onlangs sloten Bayer Crop Science en Novozymes BioAg een distributieovereenkomst voor het biologisch insecticide Met52 OD. Helaas heeft de productie van Met52 OD vertraging opgelopen. Novozymes stelt alles in het werk om zo snel mogelijk Met52 OD voor de Nederlandse markt beschikbaar te hebben. Zodra er meer duidelijkheid is over de eerste levering wordt u geïnformeerd. De vertraging van Met52 OD heeft geen gevolgen voor de leveringen van Bio HERREGISTRATIE NeemAzal-T/S (op basis van werkzame stof azadirachtin) Dit insecticide voor professioneel gebruik wordt toegelaten in de (onbedekte) teelten van aardappel, appel, en openbaar groen en in zowel de bedekte als onbedekte teelten van bloemisterijgewassen, boomkwekerijgewassen en vaste planten. INGETROKKEN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN FLOREVER (12643N) Florever op basis van werkzame stof natriumzilver-thiosulfaat wordt ingetrokken. Dit is een voorbehandelingsmiddel voor o.a. anjers en Delphinium. Er zijn alternatieven. WIJZIGINGEN BIO 1020 (12589N) Dit insectenbestrijdingsmiddel op basis van metharhizium anisopliae strain F52 voor professioneel gebruik en niet-professioneel gebruik wordt uitgebreid voor professioneel gebruik in de teelt van wortel-en knolgewassen, extra toepassingen in bloemisterijgewassen (onbedekte teelt), extra toepassingen in boomkwekerijgewassen (bedekte teelt), vaste planten, bloemenzaadteelt, veredeling en zaadteelt (bedekte teelt), veredeling en bloemenzaadteelt en groenbemestersgewassen. (alleen voor ons relevante teelten zijn genoemd) VERLEENDE VEILCODES Er zijn nogal wat nieuwe veilcodes verleend, van veel nieuwe selecties is nog geen materiaal uitgeleverd, dus de veilcodes zijn nog niet relevant nu, ze staan t.z.t. op de site van de VKC. (tik op internet: Floricode productcode zoeken) Van de volgende soorten is wel materiaal uitgeleverd of kan nog geleverd worden: 6

7 Rosa Magical Red Romance (bottelroos) Symphoricarpos orb. Magical Purple Hydrangea m. Magical Amazone Classic Hypericum in. Magical Summersun (gele bes) : Hypericum in. Magical Cherry (vh Summercherry) dikke ronde bruine bes: (de oude Cherry code was erg roestgevoelig en wordt niet meer geleverd en geteeld, deze vervalt dus) Over het algemeen vragen wij zeer tijdig een code aan, het kan er echter een enkele keer bij inschieten, het vervelende is dan dat er vaak dan een code aangevraagd moet worden terwijl het product al staat te wachten, wel is het zo dat de VKC snel werkt: het is binnen een week geregeld normaliter. Mocht u de code niet vinden: waarschuw of vraag ons. Overigens moet voor een code aanvraag en verlening tegenwoordig nog een aardig bedrag worden betaald Lijst Invasieve soorten breidt uit. (bron LTO) Zoals regelmatig in het vaknieuws te lezen is, komen er vaak nieuwe soorten op de EU lijst invasieve soorten. Het is van essentieel belang dat we vanuit de boomkwekerij- en vaste planten sector hier bovenop zitten, om op die manier te voorkomen dat belangrijk soorten op deze lijst komen en dus niet meer geteeld of verhandeld mogen worden. De LTO vakgroep Bomen en Vaste Planten heeft in haar vergadering van 25 september besloten een plantenexpert hiervoor in te zetten, die deze ontwikkelingen nauw volgt en indien nodig actie neemt. Daarmee kan voorkomen worden dat belangrijke soorten op deze lijst komen en niet meer geteeld of verhandeld kunnen worden. Het is zaak dat we er bovenop blijven zitten. Als we als sector niet goed opletten, wordt in Brussel bedacht en bepaald wat we niet meer mogen telen en verhandelen. 7

8 PRIJSPRAATJE Dit is het deel van het jaar waarin veel van onze gewassen in ons klimaat geoogst worden. Het overzicht is derhalve behoorlijk groot. Over het algemeen mogen we niet mopperen lijkt ons SCABIOSA (+ruim 2,6 miljoen) stelen brachten 21,5 cent op (-3,6) Kijken we alleen naar NL aanvoer: dik 3 miljoen stelen ( ) brachten 24,9 cent op (-1,1). HYDRANGEA Na de buitengewoon goede prijsvorming van 2016 met een plus van 17 centen lijkt het gewoon niet stuk te kunnen: Ook dit jaar weer betere cijfers tot nog toe: NL aanvoer: stuks ( ) brachten 1,248 op (+9,2 cent!!!!) Buitenlandse aanvoer richting NL zet niet door: wederom een behoorlijke daling in stuks: stelen ( stuks) brachten 1,141 op (+3,7). Wat we zien is dat veel telers die er indertijd (jaren 90 tot begin 2000) aan begonnen met kleinere of verouderde kassen gaan genieten van hun welverdiende pensioen en er dus mee stoppen of in beperkte mate met minder planten nog wat doorgaan. Dit vormt een uitstekende tegenhanger voor de uitbreidingen en nieuwe projecten! HYPERICUM stelen (+4,9 miljoen) brachten 20 cent op (-0,5). NL productie: stelen (-1,8 miljoen) gingen voor 19,5 cent weg (+2,8) Opvallen is hier de verschillen tussen echt oude soorten die nog steeds aangevoerd worden en sommige nieuwe soorten, zoals de lang oogstbare Magical Impression die gewoon ruim 3 maal zoveel opbrengt ten opzichte van sommige oudjes: Vernieuwen loont!!! SYMPHORICARPOS Dik 4,5 miljoen stelen ( ) brachten 22,4 cent op (plus 0,6). Sneeuwbes is toch eigenlijk tegenwoordig een populair product waar de prijsvorming altijd ongeveer hetzelfde is. Ook hier brengen nieuwe soorten uiteraard meer op meestal. ILEX (bes) Er kwamen takken op de markt, ze brachten 0,888 op. Daar er verleden jaar niet veel aangevoerd werden nog kunnen we niet met verleden jaar vergelijken. Rode bes : voor 82,3 cent, Golden Verboom voor 1,041, dan schieten er ca stelen kleurtjes over, deze brachten ook bijzonder goed op. Zoals eerder gezegd: Zorg dat uw kleurtjes (meest oranjetinten) voor Sinterklaas weg zijn, daarna zakt de prijs van de niet rode soorten meestal. 8

9 RUBUS (braam) stelen ( ) gingen weg voor 29,8 cent (+1,5). Bijna alles, stuks, kwam uit NL, deze brachten gemiddeld nog iets meer op: 30,2 cent (+1,3). ROZENBOTTEL najaarsbottels brachten 45,1 cent op (+ 4,6), de aanvoer was nagenoeg gelijk (+118 stelen). SKIMMIA Ook net als Hortensia een gewas waarvan men blijkbaar niet genoeg kan krijgen: bosjes ( ) brachten 2,281 euro op (+5,1 cent) Dik Rubella/Rubinetta ( ) gingen voor 2,166 weg (-4,8 cent) Kew Green ( ) deden maar liefst 2,698 (+28,6 cent!!!) De rest bestond uit andere soortjes die slechts beperkte aanvoerders hadden. PAEONIA Tegenwoordig ook (zij het beperkt) aanvoer in de nazomer/herfst, veelal uit Chili stuks ( ) brachten 1,527 euro op (-1,414). De prijsdaling is uiteraard toe te schrijven aan de veel grotere aanvoer. Mogelijk had men in Chili een warm voorjaar. VIBURNUM OP. ROSEUM De aanvoer buiten het gewone seizoen (wk 23 tot nu toe) was stuks ( ), de prijs was redelijk stabiel 1,095 (-2,3). De gewone aanvoer van week 1-22 bedroeg dik 11 miljoen stelen (+bijna 1 miljoen) en bracht 0,487 op (-6,7). CALLICARPA Vroege Callicarpa wordt goed betaald, daar er nog weinig aanvoer is wordt niet alles vermeld in de statistieken, maar lengte 100 (1.040 stuks) brachten 2,763 euro op, verder werden langere lengtes aangevoerd, deze zullen uiteraard nog duurder zijn geweest, maar worden niet weergegeven nog. Overigens zitten er fraaie kleuren aan te komen als wit, zicht lilaroze en zeer diep purperkleurig. GYPSOPHYLA stelen (+11 miljoen) deden met deze meer-aanvoer uiteraard wat minder (-3,9), 5 miljoen stelen uit NL (+dik 1 miljoen) deden het aanzienlijk beter, maar leverden ook wel in met een middenprijs van 36,5 cent (-6,1) 9

10 MALUS Dik Sentinel ( ) deden 80 cent (+18,1), overig deed 93,7 cent (-6,5), de andere kleurtjes zijn niet te achterhalen in de statistieken. DELPHINIUM Dubbelbloemigen: Er kwamen uit NL bijna 3,5 miljoen stelen ( ) ze brachten 72,9 cent op (-0,8). Daarnaast waren er 5,37 miljoen enkelbloemigen voor 37,2 cent (-1) VIBURNUM op. COMPACTUM Bijna 1,3 miljoen stelen ( ) brachten 47,2 cent op (+2,4). ERYNGIUM 18,7 miljoen (+ bijna 2 miljoen) brachten 28,7 cent op (-2,3) Er kwamen er 1,7 miljoen ( ) uit NL, deze brachten 39,7 cent op (-10,2) SEDUM (+bijna 1 miljoen) brachten13,4 cent op (-1,4). Opvallend is bij Sedum dat de zeer productieve rode Magical Lizzy ondertussen toch nummer drie in aanvoer is en met 22,7 gemiddeld ook nog veel meer opbrengt dan de geijkte soorten. Ook Matrona en Jose Aubergine doen het overigens flink beter met middenprijzen van even boven de 18 cent. 10

11 LTO Glaskracht Nederland organiseert op woensdag 11 oktober een gewasbijeenkomst voor Ilextelers. We zijn te gast op het bedrijf van Dick van der Meer. Op dit bedrijf wordt naast Pioen ook Ilex geteeld. Teeltactualiteiten zoals gewasbescherming, sortiment, bemesting, bestuivings-ervaringen en kwaliteit van de bessen zullen behandeld worden. Wilma Windhorst is aanwezig om haar ervaringen toe te lichten. Tevens zal er aandacht besteed worden aan de afzetontwikkelingen door Mark Eveleens van de firma Holex. PROGRAMMA uur Ontvangst uur Rondleiding over het bedrijf uur Afzet ontwikkelingen en mogelijkheden uur Teeltactualiteiten door Wilma Windhorst (Agropoli) uur Rondvraag uur Afsluiting LOCATIE T.P.M. van der Meer: Blijverpolder 6, 2374AC, Oud Ade MEER INFORMATIE Neem voor meer informatie contact op met Aad Vernooy, mobiel , In LTO Glaskracht Nederland werken LTO Noord Glaskracht, ZLTO en LLTB samen aan landelijke activiteiten op het gebied van sectorale belangenbehartiging, vaktechniek en innovatie voor de aangesloten glastuinbouwondernemers. 11

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 18289 2 juli 2014 Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken 24 juni 2014 nr. 14099747, houdende tijdelijke

Nadere informatie

Voorbeeld. Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor mens en milieu te voorkomen

Voorbeeld. Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor mens en milieu te voorkomen Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor mens en milieu te voorkomen Artikelnaam: Teldor Artikelnummer: 2494705 Toelatingsnummer: 12130 N - W4 Aard van het preparaat: granulaat of korrel Werkzame stof:

Nadere informatie

fungicide suspensie concentraat 400 g/l pyrimenthanil 4 x 5 l GEVAAR

fungicide suspensie concentraat 400 g/l pyrimenthanil 4 x 5 l GEVAAR Scala Toelatingsnummer 11555 N W.4 Productgroep: Formulering: De identiteit van alle stoffen in het mengsel die bijdragen tot de indeling van het mengsel: Werkzame stof: Verpakking: Gevarenaanduidingen:

Nadere informatie

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT Switch WGGA, 12819 N W.3 WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT Toegestaan is uitsluitend het gebruik als schimmelbestrijdingsmiddel door middel van een gewasbehandeling in: a. de teelt van peulvruchten b. de teelt

Nadere informatie

Voor vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Product- en Conceptontwikkeling, T: 0174 63 24 78 of 0174 63 42 97.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Product- en Conceptontwikkeling, T: 0174 63 24 78 of 0174 63 42 97. Nieuwsbrief Primeur Week 34/ 2011 Geachte heer/mevrouw, Bijgaand sturen wij u de laatste informatie over de FleurPrimeurs en PlantPrimeurs verkrijgbaar bij vanaf week 34. De FleurPrimeurs en PlantPrimeurs

Nadere informatie

400 g/l pendimethalin

400 g/l pendimethalin Stomp 400 SC Toelatingsnummer 10766 N W.14 Productgroep: herbicide Formulering: suspensie concentraat Werkzame stof: 400 g/l pendimethalin N: Milieugevaarlijk Waarschuwingszinnen: 50/53 Zeer vergiftig

Nadere informatie

50% dimethomorf. 51/53 Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

50% dimethomorf. 51/53 Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. Paraat Toelatingsnummer 11432 N W.7 Productgroep: fungicide Formulering: spuitpoeder Werkzame stof: 50% dimethomorf N: Milieugevaarlijk Waarschuwingszinnen: 51/53 Vergiftig voor in het water levende organismen;

Nadere informatie

Consultancy duurzaam gebruik van meeldauwmiddelen

Consultancy duurzaam gebruik van meeldauwmiddelen Consultancy duurzaam gebruik van meeldauwmiddelen DLV Plant Postbus 7001 6700 CA Wageningen Agro Business Park 65 6708 PV Wageningen T 0317 49 15 78 F 0317 46 04 00 In opdracht van: Begeleidende groep

Nadere informatie

landbouw en natuurlijke omgeving 2011 plantenteelt gesloten teelten CSPE KB minitoets bij opdracht 3

landbouw en natuurlijke omgeving 2011 plantenteelt gesloten teelten CSPE KB minitoets bij opdracht 3 landbouw en natuurlijke omgeving 2011 plantenteelt gesloten teelten CSPE KB minitoets bij opdracht 3 variant a Naam kandidaat Kandidaatnummer Meerkeuzevragen Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1).

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. De Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. De Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 6208 28 maart 2012 Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 21 maart 2012, nr.

Nadere informatie

Paraat. BASF Nederland B. V., Divisie Agro WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT. Toelatingsnummer 11432 N W.7 Productgroep: fungicide Formulering:

Paraat. BASF Nederland B. V., Divisie Agro WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT. Toelatingsnummer 11432 N W.7 Productgroep: fungicide Formulering: Paraat Toelatingsnummer 11432 N W.7 Productgroep: fungicide Formulering: spuitpoeder Werkzame stof: 50% dimethomorf Verpakking: 10 x 1 l en 1 x 10 l Gevarenaanduidingen: H412 Schadelijk voor in het water

Nadere informatie

Groene Detailhandel. Een- en tweejarigen antwoorden 1. Een- en tweejarige tuinplanten Antwoorden

Groene Detailhandel. Een- en tweejarigen antwoorden 1. Een- en tweejarige tuinplanten Antwoorden Een- en tweejarige tuinplanten Antwoorden 1 Omschrijf met eigen woorden wat eenjarige planten zijn. Aan het einde van het seizoen vormen ze zaad en sterven af. Met andere woorden de meeste eenjarige kun

Nadere informatie

Presentatie. Afsterven steenfruitbomen. Klantendag Stonefruitconsult. Echteld Donderdag 7 maart. Met medewerking van Marcel Wenneker van PPO

Presentatie. Afsterven steenfruitbomen. Klantendag Stonefruitconsult. Echteld Donderdag 7 maart. Met medewerking van Marcel Wenneker van PPO oetermeer Presentatie Afsterven steenfruitbomen Klantendag Stonefruitconsult Echteld Donderdag 7 maart Met medewerking van Marcel Wenneker van PPO Boomuitval Grotere verliezen aan bomen binnen steenfruit

Nadere informatie

Nieuwsbrief Primeur Week 38/ 2012

Nieuwsbrief Primeur Week 38/ 2012 Nieuwsbrief Primeur Week 38/ 2012 Geachte heer/mevrouw, Bijgaand sturen wij u de laatste informatie over de FleurPrimeurs en PlantPrimeurs verkrijgbaar bij vanaf week 38. De FleurPrimeurs en PlantPrimeurs

Nadere informatie

Helleborus Hybriden. Teeltbeschrijving Helleborus Hybriden

Helleborus Hybriden. Teeltbeschrijving Helleborus Hybriden Witte Paal 341 1742 LE Schagen the Netherlands Tel.: 0031 (0)224-590 173 Fax: 0031 (0)224-590 925 E-mail; info@green-works.nl www.green-works.nl Helleborus Hybriden Teeltbeschrijving Helleborus Hybriden

Nadere informatie

5 L Nimrod is een geregistreerd handelsmerk FUNGICIDE

5 L Nimrod is een geregistreerd handelsmerk FUNGICIDE Nimrod Vloeibaar Unieke meeldauw bestrijding in vele gewassen Gewas Aardbei, appel, boomkwekerijgewas, komkommer, roos, vaste plant FUNGICIDE Werkzame stof: Bupirimaat 250 g/l (27,2 % w/w) Formulering:

Nadere informatie

Informatie over diverse lezingen wat betreft planten hobby en reizen met digitale foto s.

Informatie over diverse lezingen wat betreft planten hobby en reizen met digitale foto s. Digitale lezingen door Geert Borgonje te Raalte. Informatie over diverse lezingen wat betreft planten hobby en reizen met digitale foto s. Voor meer informatie; gwmborgonje@ziggo.nl of 0572-354045 Benodigde

Nadere informatie

Bijeenkomst PN DA. Hans Smeets. Adviseur DLV plant BV

Bijeenkomst PN DA. Hans Smeets. Adviseur DLV plant BV Bijeenkomst PN DA Jongenelen oktober 2013 Hans Smeets. Adviseur DLV plant BV Waarom een grondanalyse? Inzicht krijgen in de beschikbare voeding voor de plant; Hoofdelementen; Sporenelementen; ph van de

Nadere informatie

Elk deel van de puzzel moet kloppen. Wat verbruikt een volwassen aanplant?? Ontwikkelingen in de teelt. Wat is beschikbaar voor de boom?

Elk deel van de puzzel moet kloppen. Wat verbruikt een volwassen aanplant?? Ontwikkelingen in de teelt. Wat is beschikbaar voor de boom? Ontwikkelingen in de teelt Programma - Voeding - bestuiving - boomopbouw Rene Albers, Fruitconsult Elk deel van de puzzel moet kloppen Gewasbescherming Bestuiving Wat verbruikt een volwassen aanplant??

Nadere informatie

meststoffen vloeibare bladmeststoffen groei door kennis

meststoffen vloeibare bladmeststoffen groei door kennis meststoffen 2013 vloeibare bladmeststoffen groei door kennis Foliplus Foliplus bladmeststoffen is een complete range van vloeibare meststoffen voor toepassing op het blad. CropSolutions heeft de beste

Nadere informatie

Boxer WG en aanbevelingen, 10701 N W.10 bij etiketinstructie versie 10

Boxer WG en aanbevelingen, 10701 N W.10 bij etiketinstructie versie 10 Boxer WG en aanbevelingen, 10701 N W.10 bij etiketinstructie versie 10 Wettelijk Gebruiksvoorschrift Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als onkruidbestrijdingsmiddel in de volgende sgebieden

Nadere informatie

Spirit Fungicide Werkzame stof: Aard van het preparaat: Resistentiecode: Scan voor gebruik Toelatingsnummer: 13168N Toelatingshouder: Productname

Spirit Fungicide Werkzame stof: Aard van het preparaat: Resistentiecode: Scan voor gebruik Toelatingsnummer: 13168N Toelatingshouder: Productname Spirit Bescherming tegen onder andere vuur tijdens de groei en bloei Fungicide Werkt preventief en curatief door de combinatie van 2 actieve stoffen Ter bestrijding van schimmels in diverse teelten zoals

Nadere informatie

KENNISBUNDEL. Biologische aardappelen. Mei 2013 ZIEKTEN EN PLAGEN / INSECTEN. www.dlvplant.nl TEELTTECHNISCHE ASPECTEN LOOFDODEN

KENNISBUNDEL. Biologische aardappelen. Mei 2013 ZIEKTEN EN PLAGEN / INSECTEN. www.dlvplant.nl TEELTTECHNISCHE ASPECTEN LOOFDODEN KENNISBUNDEL Biologische aardappelen Mei 2013 TEELTTECHNISCHE ASPECTEN LOOFDODEN ZIEKTEN EN PLAGEN / VIRUSZIEKTEN ZIEKTEN EN PLAGEN / PHYTOPHTHORA INFESTANS ZIEKTEN EN PLAGEN / RHIZOCTONIA SOLANI DE SMAAK

Nadere informatie

landbouw en natuurlijke omgeving 2010 landbouw-breed CSPE KB minitoets bij opdracht 17

landbouw en natuurlijke omgeving 2010 landbouw-breed CSPE KB minitoets bij opdracht 17 landbouw en natuurlijke omgeving 2010 landbouw-breed SPE KB minitoets bij opdracht 17 variant a Naam kandidaat Kandidaatnummer Meerkeuzevragen Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). Geef verbeteringen

Nadere informatie

Je kunt nu de heesters snoeien die al zijn uitgebloeid. Ook buxushaagjes kun je alvast knippen. Geef ze daarna extra mest voor goede hergroei.

Je kunt nu de heesters snoeien die al zijn uitgebloeid. Ook buxushaagjes kun je alvast knippen. Geef ze daarna extra mest voor goede hergroei. Lentetips April Vroegbloeiende struiken kan u na de bloei snoeien. Vanaf april ziet onkruid vaak zijn kans. Onbeplante oppervlaktes zijn snel bedekt met ongewenst groen. Schoffelen is dus de boodschap!

Nadere informatie

Reken af met duist in stappen

Reken af met duist in stappen Reken af met duist in stappen Zo blijft resistente duist beheersbaar Duist is een lastig onkruid in wintertarwe. Dat komt met name doordat het een directe concurrent is voor het gewas. Het ontneemt voedsel

Nadere informatie

VRUCHTWISSELING OP KINDERTUINEN BIJ SCHOOL EN BIJ HUIS

VRUCHTWISSELING OP KINDERTUINEN BIJ SCHOOL EN BIJ HUIS VRUCHTWISSELING OP KINDERTUINEN BIJ SCHOOL EN BIJ HUIS 1.V R U C H T W I S S E L I N G Dit verhaal gaat over vruchtwisseling. Vruchtwisseling betekent dat je planten niet steeds op dezelfde plek zaait

Nadere informatie

AGRICHEM PIRIMICARB W1 TOELATINGSNUMMER

AGRICHEM PIRIMICARB W1 TOELATINGSNUMMER AGRICHEM PIRIMICARB W1 TOELATINGSNUMMER : 12236 N AARD VAN HET PREPARAAT : WATER DISPERGEERBAAR GRANULAAT WERKZAME STOF : PIRIMICARB GEHALTE : 50% Bevat pirimicarb. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Nadere informatie

Stomp 400 SC. BASF Nederland B. V., Divisie Agro WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT. Toelatingsnummer 10766 N W.22 Productgroep: herbicide Formulering:

Stomp 400 SC. BASF Nederland B. V., Divisie Agro WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT. Toelatingsnummer 10766 N W.22 Productgroep: herbicide Formulering: Stomp 400 SC Toelatingsnummer 10766 N W.22 Productgroep: herbicide Formulering: suspensie concentraat Werkzame stof: 400 g/l pendimethalin Verpakking: 10 x 1 l en 2 x 10 l Gevarenaanduidingen: WAARSCHUWING

Nadere informatie

Meer en beter gras van Eigen land met onze nieuwe graslandverzorgingsmachine

Meer en beter gras van Eigen land met onze nieuwe graslandverzorgingsmachine Nieuwsbrief nr.1 maart 2015 Technieken en wetgeving veranderen continu. Middels de nieuwsbrief gaan we proberen u een aantal keer per jaar op de hoogte te houden van de actualiteiten en nieuwe ontwikkelingen

Nadere informatie

Workshop Voorjaarsproblemen

Workshop Voorjaarsproblemen Workshop Voorjaarsproblemen Hoe stel ik de juiste diagnose? Bram Hanse, Peter Wilting, Ellen van Oorschot en Marco Bom Valthermond, 24 juni 2015 Workshop Korte uitleg: hoe stel ik de juiste diagnose? Aan

Nadere informatie

Snoeien. Snoeien van hagen: worden meestal gesnoeid in mei en augustus - september Bodembedekkers: alle 2 jaren bij snoeien tot op 5 cm.

Snoeien. Snoeien van hagen: worden meestal gesnoeid in mei en augustus - september Bodembedekkers: alle 2 jaren bij snoeien tot op 5 cm. Snoeien Dode en zieke takken zullen bij alle heesters weggesnoeid worden; lucht en licht moeten in de gesteltakken kunnen doordringen. Uitzondering voor de heesters die een schaduw of halfschaduwplaats

Nadere informatie

Workshop Najaarsproblemen bieten en cichorei

Workshop Najaarsproblemen bieten en cichorei Workshop Najaarsproblemen bieten en cichorei Hoe stel ik de juiste diagnose? Elma Raaijmakers, Peter Wilting, Ellen van Oorschot, Bram Hanse en Marco Bom Rolde, 2 september 2014 Workshop Korte uitleg:

Nadere informatie

Hydrangea macrophylla Magical selectie

Hydrangea macrophylla Magical selectie Hydrangea macrophylla Magical selectie Magical Four Seasons Speciaal geselecteerd Kleurverandering per seizoen Prachtig geschenk De vier seizoenen van de Magical De Hydrangea macrophylla Magical is een

Nadere informatie

Het begin van de winter

Het begin van de winter WINTER 21 december WINTER 2 Het begin van de winter Vanaf 21 juni worden de dagen weer langzaam korter. De zomer duurt tot 22 of 23 september. Dan zijn de dag en de nacht overal even lang. Met andere woorden:

Nadere informatie

Kleine vorm van de Tassmania met de goede eigenschappen.

Kleine vorm van de Tassmania met de goede eigenschappen. Nieuwsbrief Primeur Week 44/ 2012 Geachte heer/mevrouw, Bijgaand sturen wij u de laatste informatie over de FleurPrimeurs en PlantPrimeurs verkrijgbaar bij vanaf week 44. De FleurPrimeurs en PlantPrimeurs

Nadere informatie

Kasteel Keukenhof Pioenenshow

Kasteel Keukenhof Pioenenshow Kasteel Keukenhof Pioenenshow 04-06-2010 Pioenenshow Keukenhof zeer interessant Wie van te voren had gedacht dat nog zo veel inzendingen aangeleverd zouden worden had begin juni gezegd dat dit onmogelijk

Nadere informatie

Kennisuitwisseling belichte aardbeienteelt

Kennisuitwisseling belichte aardbeienteelt Kennisuitwisseling belichte aardbeienteelt April 2007 Gefinancieerd door Productschap Tuinbouw Uitgevoerd door: Ing. Bart Vromans Bart.vromans@lucel.nl INHOUDSOPGAVE Samenvatting Inleiding Plan van aanpak

Nadere informatie

Knelpuntenrapportage nieuwe teelten

Knelpuntenrapportage nieuwe teelten Knelpuntenrapportage nieuwe teelten Rapportage van de Afzet- en Teeltknelpunten bij a) Langwerpige radicchio, b) Grootbladige spinazie, c) Salatrio, d) Wortelpeterselie C. van Wijk PPO-agv, Lelystad Praktijkonderzoek

Nadere informatie

Begin van het moestuinseizoen

Begin van het moestuinseizoen Begin van het moestuinseizoen 1. Buiten Zaaien in volle grond Algemene regel : de hoeveelheid aarde waarmee je het zaadje bedekt, mag maximaal drie maal de breedte van het zaad zijn. Zaai periode : is

Nadere informatie

Voor Potentilla moet je bij Piet Kolster zijn, weten ze in Boskoop

Voor Potentilla moet je bij Piet Kolster zijn, weten ze in Boskoop NEDERLANDSE PLANTEN COLLECTIES WOUT KROMHOUT Voor Potentilla moet je bij Piet Kolster zijn, weten ze in Boskoop Hoe komt een serieuze boomkweker er op om Potentilla tot één van de belangrijkste artikelen

Nadere informatie

VERDERA B 4 (Gliocladium catenulatum J1446)

VERDERA B 4 (Gliocladium catenulatum J1446) TER BESTRIJDING VAN Verdera B 4 is een biofungicide dat sporen en mycelium van de antagonistische schimmel G. catenulatum bevat. Deze antagonist wordt door hommels verspreid (Flying Doctors System) om

Nadere informatie

Nematodenproef bestrijding dennenprocessierups Thaumetopoea pityocampa

Nematodenproef bestrijding dennenprocessierups Thaumetopoea pityocampa Nematodenproef bestrijding dennenprocessierups Thaumetopoea pityocampa Spanje, Javea, Cap Sant Antoni december 2013 - februari 2014 Door: Silvia Hellingman-Biocontrole Onderzoek en Advies en Jan van Eijle

Nadere informatie

Vitamientje op zoek naar het Witte Goud

Vitamientje op zoek naar het Witte Goud Vitamientje op zoek naar het Witte Goud Het begin van de maand april is elk jaar weer een bijzonder moment We kunnen dan namelijk steeds meer van het mooie en zonnige weer genieten En met het stijgen van

Nadere informatie

Onkruidbestrijding in weiland. in nazomer en herfst

Onkruidbestrijding in weiland. in nazomer en herfst Onkruidbestrijding in weiland in nazomer en herfst Inhoud Veel en goed ruwvoer Pag. 3 Pag. 10 Pag. 14 Pag. 15 Veel en goed ruwvoer Onkruidbestrijding in nazomer en najaar Middelen voor onkruidbestrijding

Nadere informatie

Kasspintbestrijding in roos

Kasspintbestrijding in roos Kasspintbestrijding in roos De ontwikkeling van spinteieren is afhankelijk van de temperatuur, de relatieve luchtvochtigheid en de waardplant. Met de zonnige dagen, soms gecombineerd met een lage luchtvochtigheid,

Nadere informatie

Bodemmonster Bodemmonster

Bodemmonster Bodemmonster Evenwicht in de volkstuin? Evenwichtige bemesting Bodemmonster Bodemmonster Belangrijk om te weten: Fosfaat laag: voldoende bemesten Kali laag: voldoende bemesten of bijsturen Magnesium laag: bijsturen

Nadere informatie

7-1-2009. Kennis- en InformatieCentrum Kleinfruit. Heino van Doornspeek stand van zaken januari 2009

7-1-2009. Kennis- en InformatieCentrum Kleinfruit. Heino van Doornspeek stand van zaken januari 2009 Heino van Doornspeek stand van zaken januari 2009 Doelen & uitgangspunten: Ontwikkelen vitaal en centraal kennissysteem met meerwaarde voor (houtig) kleinfruitsector Goede kennisontwikkeling en -doorstroming

Nadere informatie

Nu ook zonnepanelen mogelijk op west, oost en noord georiënteerde daken!!!!

Nu ook zonnepanelen mogelijk op west, oost en noord georiënteerde daken!!!! Nu ook zonnepanelen mogelijk op west, oost en noord georiënteerde daken!!!! Tot voor kort was het alleen mogelijk en rendabel om zonnepanelen te monteren op zuid georiënteerde daken. Daken aan de west,

Nadere informatie

Hasten Chrysant mineervlieg-spint

Hasten Chrysant mineervlieg-spint ng abamectine/kg blad) Hasten Chrysant mineervlieg-spint Uitgave SURfaPLUS Trading Maart 21 INHOUD: EFFECT HASTEN OP OPNAME ABAMECTINE IN CHRYSANTEN (PAG 1) FYTOTOXICITEIT TEST 25 (2) FYTOTOXICITEIT ONDERZOEK

Nadere informatie

hagelschade (geen open) sorteerschade ( > dan 24 uur na sortering) Perenbladvlo 5% vd vruchten met een max opp. van 0,5 cm2

hagelschade (geen open) sorteerschade ( > dan 24 uur na sortering) Perenbladvlo 5% vd vruchten met een max opp. van 0,5 cm2 Conference versie: 27-10-11 Klasse 1.1 Grond Kleur (zie foto's) Grondkleur afwijking Bronskleur is geen keurcriterium kleur 1 5 % kleur 2 hol en vuchtvlees bruin open beschadigin gen - Rot/ stek - Scald

Nadere informatie

Solar Frontier productinformatie

Solar Frontier productinformatie Solar Frontier productinformatie De hoogste opbrengst, zelfs onder zware omstandigheden In veel situaties zijn de omstandigheden voor een zonne-energiesysteem niet 100% optimaal. Maar wat wordt nu precies

Nadere informatie

Bestrijding bladwespen bij rode bes in kassen en tunnels.

Bestrijding bladwespen bij rode bes in kassen en tunnels. Verslaglegging demoproject Bestrijding bladwespen bij rode bes in kassen en tunnels. Gefinancierd door Productschap Tuinbouw In opdracht van de Nederlandse Fruitteelt Organisatie In het kader van het project

Nadere informatie

Een vloeibaar middel voor brede schimmelbestrijding in de vollegrondsgroenteteelt. Wat doet Amistar Top?

Een vloeibaar middel voor brede schimmelbestrijding in de vollegrondsgroenteteelt. Wat doet Amistar Top? Amistar Top Een vloeibaar middel voor brede schimmelbestrijding in de vollegrondsgroenteteelt Wat is Amistar Top? Amistar Top is een zeer modern fungicide met een breed werkingsspectrum tegen de belangrijkste

Nadere informatie

Lesbrief: gewasbevordering

Lesbrief: gewasbevordering Bloembollen Als we in de Bollenstreek komen vinden we de bloeiende bollenvelden heel mooi. Ook op de Keukenhof kijken ieder jaar weer duizenden toeristen naar de mooie bolbloemen. De bollenkweker zal de

Nadere informatie

Afwijkingen bestrijden

Afwijkingen bestrijden Afwijkingen bestrijden De ziekte- of schadeveroorzaker is al aanwezig en je bent tot de conclusie gekomen dat er bestreden moet worden. Welke methode ga je dan hanteren? Er zijn verschillende methoden

Nadere informatie

Maiszaden. Samen naar een optimaal rendement. www.cavdenham.nl

Maiszaden. Samen naar een optimaal rendement. www.cavdenham.nl Samen naar een optimaal rendement www.cavdenham.nl Maisteelt 2015 Ook voor het maisjaar 2015 hebben de rundveespecialisten van CAV Den Ham weer een keus gemaakt uit het grote aanbod van maisrassen in Nederland.

Nadere informatie

BEUKENHAAG INFORMATIE GIDS

BEUKENHAAG INFORMATIE GIDS GRATIS HANDIGE GIDS! beukenhaag.nl BEUKENHAAG INFORMATIE GIDS NIEUW PINNEN BIJ BEZORGING! NIEUW: PINNEN BIJ BEZORGING! In dit voorbeeld leggen we uit van welke afmetingen u uit kunt gaan bij het graven

Nadere informatie

Taxuskever of gegroefde lapsnuitkever (Otiorynchus sulcatus)

Taxuskever of gegroefde lapsnuitkever (Otiorynchus sulcatus) Taxuskever of gegroefde lapsnuitkever (Otiorynchus sulcatus) Taxonomisch Coleoptera (orde van de kevers) 350 000 soorten wereldwijd dekschilden en bijtende monddelen larven met duidelijke kop en 3 paar

Nadere informatie

Consultancy Varenrouwmug

Consultancy Varenrouwmug Consultancy Varenrouwmug Wat maakt biologische bestrijding tot een succes? Pieter van Dalfsen Praktijkonderzoek Plant & Omgeving Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit PPO nr. 32 361314 00/ PT nr. 14216.01

Nadere informatie

Buxus proefveld 2012

Buxus proefveld 2012 Buxus proefveld 2012 Onderzoeken welke biologische middelen en natuurlijke teeltmethodieken effect hebben op het probleem Cylindrocladium in de vollegronds Buxusteelt. Buxus-kwekers hebben in toenemende

Nadere informatie

Bestrijding van blad- en aarziekten in wintertarwe. EH 859 Door: ing.h.w.g.floot

Bestrijding van blad- en aarziekten in wintertarwe. EH 859 Door: ing.h.w.g.floot Bestrijding van blad- en aarziekten in wintertarwe EH 859 Door: ing.h.w.g.floot Inleiding In de tarweteelt is de bestrijding van blad- en aarziekten eigenlijk ieder jaar nodig om een maximale financiële

Nadere informatie

Het zal nog even duren maar ooit zullen de Albizia s zo gaan bloeien:

Het zal nog even duren maar ooit zullen de Albizia s zo gaan bloeien: De tijd vliegt De dagen zijn alweer een stuk korter. De nachten worden alweer koud. Begin september is het maar net 3 graden s nachts. Toch begint september met een aantal prachtige dagen. En de dag dat

Nadere informatie

Examen HAVO. wiskunde A. tijdvak 1 woensdag 20 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen HAVO. wiskunde A. tijdvak 1 woensdag 20 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Examen HAVO 2015 tijdvak 1 woensdag 20 mei 13.30-16.30 uur wiskunde A Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Achter dit examen is een erratum opgenomen. Dit examen bestaat uit 22 vragen. Voor dit examen

Nadere informatie

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN Toelatingsnummer HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN 1 WIJZIGING TOELATING Gelet op het verzoek d.d. 20 januari 2014 van Syngenta Crop Protection B.V. Jacob Obrechtlaan

Nadere informatie

Broeierij tulp In opdracht van Kleurrijk Flevoland mei 2008 F. Kreuk

Broeierij tulp In opdracht van Kleurrijk Flevoland mei 2008 F. Kreuk Broeierij tulp In opdracht van Kleurrijk Flevoland mei 2008 F. Kreuk Proeftuin Zwaagdijk Tolweg 13 1681 ND Zwaagdijk-Oost Telefoon (0228) 56 31 64 Fax (0228) 56 30 29 E-mail: proeftuin@proeftuinzwaagdijk.nl

Nadere informatie

Snoeien. Doel van het snoeien. Eigenschappen van planten

Snoeien. Doel van het snoeien. Eigenschappen van planten Snoeien Af en toe moet het gebeuren: snoeien. Het is helaas niet zo simpel dat je gewoon met je snoeischaar willekeurig takken kunt wegknippen. Sommige planten moeten regelmatig gesnoeid worden, anderen

Nadere informatie

Klaar voor de praktijk!

Klaar voor de praktijk! Biologische zuivering afvalwater reiniging spuit Rik de Werd, mei 2014 Klaar voor de praktijk! Foto s: PPO, TOPPS, PC Fruit Scheidingstechnieken Adsorptie: binden aan een oppervlak Bijv. koolstoffilter

Nadere informatie

landbouw en natuurlijke omgeving 2011 plantenteelt gesloten teelten CSPE KB minitoets bij opdracht 14

landbouw en natuurlijke omgeving 2011 plantenteelt gesloten teelten CSPE KB minitoets bij opdracht 14 landbouw en natuurlijke omgeving 2011 plantenteelt gesloten teelten CSPE KB minitoets bij opdracht 14 variant a Naam kandidaat Kandidaatnummer Meerkeuzevragen Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1).

Nadere informatie

De buxusmot: Glyphodes perspectalis (syn. Diaphania perspectalis)

De buxusmot: Glyphodes perspectalis (syn. Diaphania perspectalis) De buxusmot: Glyphodes perspectalis (syn. Diaphania perspectalis) Lepidoptera, fam. Crambidae Waardplanten Buxussoorten zoals Buxus microphylla, B. sempervirens en B. sinica. Geografische verspreiding

Nadere informatie

22/06/2015. Praktijknetwerk engerlingen. Activiteiten Praktijknetwerk. Gewone meikever & Rozenkever. Engerlingen en pop

22/06/2015. Praktijknetwerk engerlingen. Activiteiten Praktijknetwerk. Gewone meikever & Rozenkever. Engerlingen en pop Praktijknetwerk engerlingen Activiteiten Praktijknetwerk Slotbijeenkomst deelnemende telers Kennis delen en verbeteren Biologie: aanpak op soortniveau Klaas van Rozen 9 juni 2015 Stichting Veldleeuwerik

Nadere informatie

Viburnum burkwoodii Anne Russell Nederlandse naam: sneeuwbal

Viburnum burkwoodii Anne Russell Nederlandse naam: sneeuwbal Viburnum burkwoodii Anne Russell Nederlandse naam: sneeuwbal Categorie: Halfwintergroene heester Bloeitijd: vroeg in maart en april Bloemkleur: de geurende bolvormige bloemen zijn in de knop zalmroze gekleurd.

Nadere informatie

Ervaringen met de FloraMat

Ervaringen met de FloraMat Ervaringen met de FloraMat Ervaringen van kwekers in de containercultuur met het toepassen van FloraMat als drainerende onderlaag. 1-12 Voorwoord: In 2002 en 2003 is door Mastop Totaaltechniek B.V. de

Nadere informatie

Verkort Jaarverslag Buurtmoestuin Castellum 2011

Verkort Jaarverslag Buurtmoestuin Castellum 2011 Verkort Jaarverslag Buurtmoestuin Castellum 2011 Maart 2012 1. Voorwoord Op 20 april 2011 was het zover: de officiële oprichting van de Vereniging Buurtmoestuin Castellum! Het was het tastbare resultaat

Nadere informatie

5.2.4 Rhizoctonia. 5.2.4.3 De ziekte. In deze paragraaf wordt verwezen naar foto s. Deze kunt u vinden op de website als bijlage bij 5.2.4.

5.2.4 Rhizoctonia. 5.2.4.3 De ziekte. In deze paragraaf wordt verwezen naar foto s. Deze kunt u vinden op de website als bijlage bij 5.2.4. 5.2.4 Rhizoctonia AUTEUR EN CONTACTPERSOON: HANS SCHNEIDER De bodemschimmel Rhizoctonia solani veroorzaakt wortelbrand en wortelrot in suikerbieten. Bij zware aantasting gaan hele percelen verloren. Rotte

Nadere informatie

Brabant Linuron Flowable

Brabant Linuron Flowable BRABANT LINURON FLOWABLE TOELATINGSNUMMER AARD VAN HET PREPARAAT WERKZAME STOF GEHALTE W9 : 10372 N : SUSPENSIE CONCENTRAAT (SC) : LINURON : 500 G/L GEVARENAANDUIDINGEN H351 Verdacht van het veroorzaken

Nadere informatie

10 L Mirage is een geregistreerd handelsmerk. Fungicide. Breed werkend fungicide

10 L Mirage is een geregistreerd handelsmerk. Fungicide. Breed werkend fungicide Mirage Plus 570 SC Zacht geformuleerd breedwerkend fungicide voor gebruik tegen vele schimmels op de bollen en in het gewas Fungicide Breed werkend fungicide Voor het gebruik in onder andere gladiool,

Nadere informatie

Thee- en soortgelijke hybriden

Thee- en soortgelijke hybriden Thee- en soortgelijke hybriden Theehybriden en andere grootbloemige rozen worden zo gesnoeid, dat er sterke basisscheuten, een komvormige plant met een open centrum worden gevormd. Theehybriden bloeien

Nadere informatie

Workshop Najaarsproblemen bieten en cichorei. Hoe stel ik de juiste diagnose?

Workshop Najaarsproblemen bieten en cichorei. Hoe stel ik de juiste diagnose? Workshop Najaarsproblemen bieten en cichorei Hoe stel ik de juiste diagnose? Elma Raaijmakers, Bram Hanse, Peter Wilting, Ellen van Oorschot en Marco Bom Bergen op Zoom, 15 oktober 2015 Workshop Korte

Nadere informatie

WEERBAAR Telen = Veerkracht in de plant brengen. Mijn naam: Eddo de Veer

WEERBAAR Telen = Veerkracht in de plant brengen. Mijn naam: Eddo de Veer WEERBAAR Telen = Veerkracht in de plant brengen Mijn naam: Eddo de Veer HOE? Begin met een goede bodem analyse Ik werk met de Bodem Balans Analyse Het gaat om de verhoudingen van de mineralen aan het complex

Nadere informatie

Bio Fruit Advies. Marc Trapman Dorpsstraat 32 4111 KT Zoelmond

Bio Fruit Advies. Marc Trapman Dorpsstraat 32 4111 KT Zoelmond Bio Fruit Advies Marc Trapman Dorpsstraat 32 4111 KT Zoelmond Geleide schurftbestrijding met RIMpro in geïntegreerde of biologische appel- en perenteelt Marc Trapman 29 februari 2004 Tel: +31 (0)345 502627

Nadere informatie

Groenten onder glas 1. Op het land 2. Blad 1. Verbouwen (van groente) Iets laten groeien. Insect Een klein diertje met zes poten.

Groenten onder glas 1. Op het land 2. Blad 1. Verbouwen (van groente) Iets laten groeien. Insect Een klein diertje met zes poten. 5 Lastige woorden Blad Groenten onder glas Verbouwen (van groente) Iets laten groeien. Insect Een klein diertje met zes poten. Ziektekiem Een bacterie of virus waar je ziek van kunt worden. Stapelbed Bedden

Nadere informatie

Met deze tool is het mogelijk om op perceels- en bedrijfsniveau een overzicht te maken van de OSbalans. Hiervoor is de informatie nodig:

Met deze tool is het mogelijk om op perceels- en bedrijfsniveau een overzicht te maken van de OSbalans. Hiervoor is de informatie nodig: HANDLEIDING OS-tool Met deze tool is het mogelijk om op perceels- en bedrijfsniveau een overzicht te maken van de OSbalans. Hiervoor is de informatie nodig: De bodemkwaliteit (fosfaattoestand, organische

Nadere informatie

SLA DE GROND UIT. Duurzame, industriële, jaarrond teelt van sla in kassen. 10 maart 2015, Peter van Weel en Jan Janse

SLA DE GROND UIT. Duurzame, industriële, jaarrond teelt van sla in kassen. 10 maart 2015, Peter van Weel en Jan Janse SLA DE GROND UIT Duurzame, industriële, jaarrond teelt van sla in kassen 10 maart 2015, Peter van Weel en Jan Janse De wereld verandert en zo ook de eisen van de afnemers ten aanzien van sla Jaarrond belevering

Nadere informatie

"SMS - Samen de helft minder spuiten"

SMS - Samen de helft minder spuiten "SMS - Samen de helft minder spuiten" Opdracht In opdracht van de heer H. Luth, Weddermarke 21 te Wedde hebben wij op 15 november 2014 een inspectie gedaan van drie percelen met bieten van twee deelnemers

Nadere informatie

Preventie van bewaarziekten met. Nico Harteveld Manager Outdoor crops

Preventie van bewaarziekten met. Nico Harteveld Manager Outdoor crops Preventie van bewaarziekten met Nico Harteveld Manager Outdoor crops tegen bewaarziekten Het 1 e Biotechnologische fungicide tegen bewaarziekten in fruit 2012 registratie in appel Peer volgt in 2013 3

Nadere informatie

K-37371/31501 - THE NETHERLANDS. Coragen INSECTICIDE

K-37371/31501 - THE NETHERLANDS. Coragen INSECTICIDE 011516 K-37371 (8 pages).qxp 20/01/15 08:47 Page1 K-37371/31501 - THE NETHERLANDS - (COVER) PAGE 1 Waarschuwing Deze verpakking is bedrijfsafval, mits deze is schoongespoeld, zoals wettelijk is voorgeschreven.

Nadere informatie

Herfstwerkboekje van

Herfstwerkboekje van Herfstwerkboekje van Herfst werkboekje groep 5 1 De bladeren aan de bomen worden bruin en rood en vallen naar beneden, het is weer herfst! September wordt herfstmaand genoemd, dit omdat op 22 september

Nadere informatie

Meer informatie? Actief Bodembeheer de Kempen. is een gezamenlijk initiatief van. de provincies Noord-Brabant. en Limburg, de ministeries van

Meer informatie? Actief Bodembeheer de Kempen. is een gezamenlijk initiatief van. de provincies Noord-Brabant. en Limburg, de ministeries van Actief Bodembeheer de Kempen is een gezamenlijk initiatief van de provincies Noord-Brabant en Limburg, de ministeries van VROM en LNV, gemeenten en waterschappen in Zuidoost- Meer informatie? Heeft u nog

Nadere informatie

Drijvende teelt van groenten, kruiden en zomerbloemen: onderzoek en praktijk Venray, 26 november 2014 Matthijs Blind, onderzoeker Proeftuin Zwaagdijk

Drijvende teelt van groenten, kruiden en zomerbloemen: onderzoek en praktijk Venray, 26 november 2014 Matthijs Blind, onderzoeker Proeftuin Zwaagdijk Drijvende teelt van groenten, kruiden en zomerbloemen: onderzoek en praktijk Venray, 26 november 2014 Matthijs Blind, onderzoeker Proeftuin Zwaagdijk Inhoud Schets ontwikkelingen onderzoek teelt op water

Nadere informatie

TEELTHANDLEIDING (TROS)ANJERS

TEELTHANDLEIDING (TROS)ANJERS TEELTHANDLEIDING (TROS)ANJERS ( HilverdaKooij 1 Teelthandleiding buitenteelt (tros-)anjers 1 BODEM EN BEMESTING 1.1 De grond Nederland kent een grote variatie van grondsoorten. Deze zijn hoofdzakelijk

Nadere informatie

Evaluatie Pioen 2015 Gerard Gardien Projectleider Markt & Product

Evaluatie Pioen 2015 Gerard Gardien Projectleider Markt & Product Evaluatie Pioen 2015 Gerard Gardien Projectleider Markt & Product 15 January 2016 1 Programma Cijfers op hoofdlijnen Pioenen kwaliteitscompetitie (Promotie)Campagne Pioen PurE seasonal flowers en Pioen

Nadere informatie

Acanthuskusjes- zomer 2015

Acanthuskusjes- zomer 2015 Acanthuskusjes- zomer 2015 Een nieuwe trend zet door! Kies voor een Prairietuin! Schoorvoetend, maar toch, sinds de mooie promotietuin, die Tuinontwerp de Weieven in Zijtaart had bij Geert van Boxmeer

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 81 juni 2014

NIEUWSBRIEF 81 juni 2014 NIEUWSBRIEF 81 juni 2014 Beste, Je hebt via www.atelierartisjok.be ingetekend op de nieuwsbrief. De nieuwsbrief zal je wat meer wegwijs maken in diverse thema's rond planten en tuinarchitectuur. Suggesties

Nadere informatie

Evaluatie, Leerpunten en Plannen Perfecte Roos Energiezuinig geteeld. 31-10-2014, Arie de Gelder

Evaluatie, Leerpunten en Plannen Perfecte Roos Energiezuinig geteeld. 31-10-2014, Arie de Gelder Evaluatie, Leerpunten en Plannen Perfecte Roos Energiezuinig geteeld 31-10-2014, Arie de Gelder Opmerkingen vooraf De genoemde punten staan open voor discussie Er is geen prioriteit in de volgorde Als

Nadere informatie

DLV Aktua Chrysant. Aanvulling op discussie over beter Coolen

DLV Aktua Chrysant. Aanvulling op discussie over beter Coolen DLV Aktua Chrysant mei 2013 Aanvulling op discussie over beter Coolen De afgelopen week zijn er door Floraholland i.s.m. LTO groeiservice en DLV Plant BV twee bijeenkomsten georganiseerd over het onderwerp

Nadere informatie

Demokwekerij Westland. Het tuinbouw innovatiecentrum. Seminar Curaçao

Demokwekerij Westland. Het tuinbouw innovatiecentrum. Seminar Curaçao Demokwekerij Westland Het tuinbouw innovatiecentrum Seminar Curaçao Even voorstellen: Peet van Adrichem Techneut / Kweker Directeur Demokwekerij Westland Programma: 1.Tuinbouw Nederland / Westland 2.Bedrijf

Nadere informatie

De milieu-impact van al deze overbodige kilometers verschilt van voertuig tot voertuig. Dit komt omdat niet elk voertuig evenveel CO 2

De milieu-impact van al deze overbodige kilometers verschilt van voertuig tot voertuig. Dit komt omdat niet elk voertuig evenveel CO 2 Groenten en fruit van het seizoen Wie door de groenten- en fruitafdeling van de lokale supermarkt loopt, krijgt vaak het gevoel dat de wereld aan zijn voeten ligt. Je vindt er boontjes uit Kenia, tomaten

Nadere informatie

Genetisch gewijzigde aardappelen ter bestrijding van de aardappelziekte. met de medewerking van

Genetisch gewijzigde aardappelen ter bestrijding van de aardappelziekte. met de medewerking van Genetisch gewijzigde aardappelen ter bestrijding van de aardappelziekte met de medewerking van De aardappelziekte De aardappelziekte wordt veroorzaakt door Phytophthora infestans, een schimmelachtig organisme.

Nadere informatie

Vergroening van de landbouw: hoe maken we stappen/ hoe maken we sprongen? Jolanda Wijsmuller, BCS

Vergroening van de landbouw: hoe maken we stappen/ hoe maken we sprongen? Jolanda Wijsmuller, BCS Vergroening van de landbouw: hoe maken we stappen/ hoe maken we sprongen? Jolanda Wijsmuller, BCS Markt trends Vraag naar veilig en duurzaam geteeld voedsel Sterkere focus op voedselkwaliteit en gezonde

Nadere informatie