Bacheloropleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening (Amersfoort)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bacheloropleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening (Amersfoort)"

Transcriptie

1 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening (Amersfoort) Deeltijd Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, juli 2016

2 Titel Opleidingsvariant Artikel Deeltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ASPA-D4ARTIK Cursusnaam Artikel 1.3 Cursusnaam in Engels Article 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) Werkvormen zijn er in Deeltijd 1.6 Opleiding (varianten) Toetsen zijn er in Deeltijd Cursus toegankelijk voor 1.7 studenten van andere faculteiten? Nee 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon 1.10 Voertaal Nederlands L Admiraal (tel ) 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Coaching niet verplicht 0 maal per blok Hoorcollege niet verplicht 1 maal per blok bij aanvangsblok JAAR: blok JAAR bij aanvangsblok JAAR: blok JAAR 1.12 Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? schrijven v/e artikel Alle toetsresultaten toegestaan 5, bij aanvangsblok JAAR:. blok JAAR 2

3 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel In deze cursus laat u zien hoe u een signaal uit de SPH-beroepspraktijk verwerkt tot een artikel voor professionals en beleidsmakers in de dezelfde beroepspraktijk. In het artikel brengt u deze ontwikkeling in beeld op basis van relevante literatuur evenals de gevolgen voor kwetsbare groepen. Tevens geeft u aan wat deze ontwikkeling betekent voor SPH-professionals. U laat zien dat u in staat bent om een bijdrage te leveren aan de beroepspraktijk via vakliteratuur. 2.2 Cursus inhoud In deze cursus schrijft u een artikel over een actuele ontwikkeling binnen het beroepenveld van SPH; een ontwikkeling die op dit moment belangrijk is omdat het mogelijk kansen of juist risico's met zich meebrengt voor kwetsbare groepen in onze samenleving. In het artikel brengt u deze ontwikkeling in beeld op basis van relevante literatuur evenals de gevolgen voor kwetsbare groepen. Tevens geeft u aan wat deze ontwikkeling betekent voor de SPH-beroepspraktijk. Bij het schrijfproces wordt u ondersteund door een coach. Het artikel omvat 3000 tot 3500 woorden getypte tekst. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Kosten: (actuele prijsinformatie is te vinden op Materiaal: Boek (aanbevolen): zie Workload De totale studielast van deze cursus is gelijk aan 140 uren. Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite 3

4 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar Beroepspraktijkvorming eind 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ASPA-D2PRAKEI Cursusnaam Beroepspraktijkvorming eind 1.3 Cursusnaam in Engels Workplace Training, Final 1.4 Aantal EC's 10 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) Werkvormen zijn er in Deeltijd 1.6 Opleiding (varianten) Toetsen zijn er in Deeltijd Cursus toegankelijk voor 1.7 studenten van andere faculteiten? Nee 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon 1.10 Voertaal Nederlands RJWM Derks (tel ) 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Anders verplicht 0 maal per blok bij aanvangsblok JAAR: blok JAAR 1.12 Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Verslag / Rapport / Portfolio Alle toetsresultaten toegestaan 5, bij aanvangsblok JAAR:. blok JAAR 4

5 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel De deeltijd opleiding is van oudsher geënt op leren in de praktijk in samenhang met wat het onderwijs aan training, theorieën en begeleiding aanbiedt. Het uitgangspunt van de opleiding is dat leren in de praktijk in combinatie met het bestuderen van theorie voor een beroepsopleiding zeer effectief is. 2.2 Cursus inhoud Het binnenschools leren staat dan in het teken van theoretische studie, maar ook heel nadrukkelijk in het teken van reflectie op het leren in de praktijk: het buitenschools leren. De praktijk wordt dus de school ingehaald en daar beschouwd. En vice versa; de student beschouwt zijn werk met de nieuwe informatie van de opleiding. Er vindt een continue transfer plaats tussen werk, opleiding en de student als professional. 2.3 Ingangseisen Student beschikt over een relevante werkplek, goedgekeurd door het opleidingsmanagement. 2.4 Kosten en studiematerialen Kosten: (actuele prijsinformatie is te vinden op Materiaal: Boek (aanbevolen): zie Workload De totale studielast van deze cursus is gelijk aan 280 uren. Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (10) maal 28 uur. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite 5

6 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar Beroepspraktijkvorming tussenevaluatie 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ASPA-D2PRAKTU Cursusnaam Beroepspraktijkvorming tussenevaluatie 1.3 Cursusnaam in Engels Workplace Training Intermediary Evaluation 1.4 Aantal EC's 10 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) Werkvormen zijn er in Deeltijd 1.6 Opleiding (varianten) Toetsen zijn er in Deeltijd Cursus toegankelijk voor 1.7 studenten van andere faculteiten? Nee 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon CHE Eykemans (tel ) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? beroepspraktijkvorming verplicht 1 maal per blok bij aanvangsblok JAAR: blok JAAR 1.12 Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Verslag / Rapport / Portfolio Alle toetsresultaten toegestaan 5, bij aanvangsblok JAAR:. blok JAAR 6

7 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Tijdens het werk in het eerste jaar lag de nadruk op het segment agogische hulp- en dienstverlening: het werken met doelgroepen. Het tweede studiejaar is gericht op de voorbereiding op het relatief zelfstandig functioneren in de beroepspraktijk en op het verwerven van de afstudeercompetenties (zie bijlage). U werkt toe naar grotere verantwoordelijkheid in complexe situaties. Het functioneren in de organisatie (tweede segment) maakt onderdeel uit van je takenpakket. Gedurende dit jaar maakt u een keuze voor een specifieke beroepspraktijk in het licht van het studietraject in de afstudeerfase. 2.2 Cursus inhoud Algemene doelstellingen in het tweede jaar zijn: leren van werkervaringen, het eigen leer- en werkproces sturen, evalueren en binnen de organisatie effectief opereren en constructief samenwerken met collega s, Reflecteren op eigen praktijkactiviteiten en op het functioneren van de instelling. de student wordt geconfronteerd met probleemsituaties waarvoor een hulpvraag is beoordelen; cliënten en andere bij het werk betrokken groepen en personen. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Kosten: (actuele prijsinformatie is te vinden op Materiaal: Boek (aanbevolen): zie Workload De totale studielast van deze cursus is gelijk aan 280 uren. Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (10) maal 28 uur. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite 7

8 Titel Opleidingsvariant Creatief agogisch werken. Deeltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ASPA-D3CREAWE Cursusnaam Creatief agogisch werken 1.3 Cursusnaam in Engels Creative project 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) Werkvormen zijn er in Deeltijd 1.6 Opleiding (varianten) Toetsen zijn er in Deeltijd Cursus toegankelijk voor 1.7 studenten van andere faculteiten? Nee 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon 1.10 Voertaal Nederlands LMH Tijmensen (tel ) 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Hoorcollege creatief agogisch werken niet verplicht 1 maal per blok Werkcollege creatief agogisch werken verplicht 6 maal per blok Presentatie verplicht 1 maal per blok blok 1 blok 1, blok 2 blok 1, blok Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? creatief plan Alle toetsresultaten toegestaan 5, blok 2. blok 3 creatief product Alle toetsresultaten toegestaan 5, blok 2. blok 3 8

9 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Doel van deze cursus is het versterken van de profilering van de SPH'er als creatieve professional. Deze beroepstaak wordt getraind d.m.v. het ontwikkelen van creatieve vaardigheden en het adequaat toepassen van creatieve activiteiten; het ontwikkelen van een projectplan dat aansluit bij de behoeftes van cliënt en instelling; het theoretisch onderbouwen van het plan en het uitvoeren van het creatieve project. 2.2 Cursus inhoud In periode A wordt er een medium gekozen uit een divers aanbod van beeldend, drama, sport & spel, audiovisueel, koken & natuur of themagericht werken. Het creatieve medium wordt gebruikt om het repertoire uit te breiden en zelf op eigen niveau tot vormgeving te komen. In periode B betreft het ontwerpen en uitvoeren van een creatief agogisch project in de beroepspraktijk dat individueel wordt uitgevoerd. Er wordt rekening gehouden met de complexiteit en diversiteit in de hulpverleningssituatie en een methodisch gefundeerd creatief agogisch projectplan wordt ontworpen en uitgevoerd voor, met, of door één of meerdere cliënten, collega's, vrijwilligers of netwerkgroep. De keuze voor het uit te voeren project wordt verantwoord en theoretisch onderbouwd in een creatief projectplan. Dit projectplan komt tot stand in overleg met de praktijkbegeleider en wordt gepresenteerd aan de werkcollegegroep en de creatief agogische docent in B1, waarna al dan niet groen lichtgegeven wordt voor de uitvoering van het project. Het product wordt gepresenteerd in de toetsweek van periode B en tegelijkertijd wordt het projectverslag ingeleverd. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Kosten: (actuele prijsinformatie is te vinden op Materiaal: Boek (verplicht): zie Workload De totale studielast van deze cursus is gelijk aan 140 uren. Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite 9

10 Titel Opleidingsvariant Dilemma's in het beroep Deeltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ASPA-D2DILEMM Cursusnaam Dillemma's in het beroep 1.3 Cursusnaam in Engels Dilemmas in profession 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Deeltijd Toetsen zijn er in Deeltijd 1.9 Contactpersoon JV Knevel Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Hoorcollege niet verplicht 2 maal per blok Werkcollege verplicht 5 maal per blok bij aanvangsblok 4: blok 4 bij aanvangsblok 4: blok Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Werkstuk Alle toetsresultaten toegestaan 5, bij aanvangsblok 4:. blok 4. blok 5 10

11 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel In leerdoelen geformuleerd is de student na deze module: in staat de ethiek van de hulpverleningspraktijk te herkennen en benoemen; in staat een moreel dilemma te herkennen, benoemen, beschrijven en hieruit de ethische vraag te formuleren; in staat met behulp van een probleemgeoriënteerde methode een dilemma te analyseren en tot afgewogen keuzes te komen; in staat de eigen bevindingen wat betreft ethiek en morele dilemma s in het beroep te herkennen en te verbinden met de sectorale en maatschappelijke context; in staat een professioneel geschreven vak tijdschriftartikel te beoordelen op schrijfvaardigheid en argumentatieve structuur; in staat een moreel dilemma of ethische vraag te vertalen naar een stelling en deze geordend met argumenten zowel schriftelijk als mondeling te onderbouwen en presenteren. 2.2 Cursus inhoud Dilemma s op je stage of op je werk zijn er in vele soorten en maten. In deze module richten we ons op de morele dimensie van dilemma s. Morele dilemma s kun je niet oplossen. Het zijn steevast complexe kwesties, omdat elk alternatief, elke oplossingsrichting altijd op bezwaren stuit. De kunst is vooral morele dilemma s te herkennen, te benoemen en hier vervolgens op verantwoorde wijze mee om te gaan. We sluiten hiermee aan op de vraag uit de praktijk om de kennis van ethiek en het moreel bewust en legitiem handelen bij professionals in de sociaal pedagogische hulpverlening verder te ontwikkelen. Wat hier voor nodig is, is basiskennis van ethiek, enige kennis van gezondheidsrecht en oefening in moraliseren. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Kosten: (Rothfusz, J. (2012). Ethiek in sociaalagogische beroepen. Amsterdam: Pearson Benelux) Materiaal: Boek (verplicht): Rothfusz, J. (2012). Ethiek in sociaalagogische beroepen. Amsterdam: Pearson Benelux 2.5 Workload De totale studielast van deze cursus is gelijk aan 140 uren. Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite 11

12 Titel Opleidingsvariant Methodisch werken Deeltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ASPA-D3METHWE Cursusnaam Methodisch werken 1.3 Cursusnaam in Engels Working systematically with clients 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon Werkvormen zijn er in Deeltijd Toetsen zijn er in Deeltijd Nee JV Knevel 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Introductiecollege Methodisch werken niet verplicht 1 maal per blok Methodiektraining verplicht 5 maal per blok Werkcollege methodiekonderzoek niet verplicht 2 maal per blok Werkcollege methodiekonderzoek niet verplicht 2 maal per blok blok 3 blok 3 blok 3 blok Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? methodiekonderzoek Alle toetsresultaten toegestaan 5, blok 4. blok 5 reflectieverslag Alle toetsresultaten toegestaan 5, blok 3. blok 4 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel 12

13 De module Methodisch werken bestaat uit de onderdelen Training Methodieken en Methodiekonderzoek. Als 3 e -jaars student zal je tijdens jouw stage veel van de theoretische en methodische kennis herkennen die je op school door de jaren heen hebt gehad. Je leert bewust te handelen. Bij de cursus methodisch werken komen beide aspecten aan bod in twee onderdelen: (1) Trainingen methodisch werken waarin je het toepassen van een specifieke methode of benaderingswijze oefent en (2) Methodiekonderzoek waarin je kritisch en met een zo onafhankelijk mogelijke blik de instellingsmethodiek van jouw stageplek onder de loep neemt Met het studieonderdeel methodiekonderzoek werk je aan de volgende leerdoelen: De student(e) kan een in de praktijk ingezette methode of interventie kritisch en onafhankelijk onderzoeken. De student(e) is in staat om zelfstandig een literatuurstudie uit te voeren die bijdraagt aan het beantwoorden van de onderzoeksvraag. De student(e) is in staat om zelfstandig data te verzamelen met behulp van (een) dataverzamelingsinstrument(en). De student(e) is in staat om de verzamelde data te analyseren en te verwerken tot relevante conclusies, die aansluiten bij de onderzoeksvraag. De student(e) is in staat om kritisch te reflecteren op zijn/haar eigen leerproces De student(e) op basis van de onderzochte methode of interventie een publieksgerichte artikel schrijven die publicabel is op het intranet van de praktijkinstelling. Met het studieonderdeel methodisch werken: trainingen werk je aan de leerdoelen zoals deze hieronder staan gepresenteerd. In de onderstaande leerdoelen wordt gesproken over de gekozen methode/benaderingswijze. Dit betekent dat de leerdoelen gelden voor de methode/benaderingswijze waarvoor jij hebt gekozen en waarvan jij de trainingen hebt gevolgd. De student(e) heeft uitgelegd wat zijn/haar persoonlijke affiniteit is met en wat de professionele relevantie is van gekozen methode/benaderingswijze. De student(e) is in staat de achterliggende visie, uitgangspunten en essentie van de gekozen methode/benaderingswijze correct in eigen woorden uit te leggen; 13

14 De student(e) heeft bewezen de essentie van de gekozen methode/benaderingswijze te kunnen vertalen naar de eigen beroepspraktijk van SPH; De student(e) is in staat een eigen kritische mening te verwoorden over de achterliggende visie, uitgangspunten en essentie van de gekozen methode/benaderingswijze; De student(e) is in staat de persoonlijke waarden te benoemen; De student(e) is in staat een juiste conclusie te trekken uit de vergelijking tussen de persoonlijke waarden en normen en de waarden die aan de gekozen methode/benaderingswijze ten grondslag liggen en de normen die daaruit voortvloeien. De student(e) is in staat de sterktes van de gekozen methode/benaderingswijze te benoemen en te onderbouwen met minstens 1 voorbeeld uit de praktijk. De student(e) is in staat de zwaktes dan wel contra-indicaties van de gekozen methode/benaderingswijze te benoemen en te onderbouwen met minstens 1 voorbeeld uit de praktijk. De student(e) is in staat te benoemen wat hij/zij zichzelf heeft eigen gemaakt van de visie die aan de gekozen methode/benaderingswijze ten grondslag ligt. De student(e) is in staat te benoemen wat hij/zij zichzelf heeft eigen gemaakt van de beroepshouding die vanuit de gekozen methode/benaderingswijze wordt gevraagd. De student(e) is in staat te benoemen welke vaardigheden hij/zij zichzelf heeft eigen gemaakt die nodig zijn om met of vanuit de gekozen methode/benaderingswijze te werken. De student(e) kan uitleggen waarin hij/zij zich verder moet bekwamen (in casu kennis, vaardigheden, houding) om adequaat met of vanuit de gekozen methode/benaderingswijze te kunnen werken. De student(e) kan uitleggen waarom en hoe de gekozen methode/benaderingswijze ingezet zou (moeten) kunnen worden in de praktijk waar de student werkt of stage loopt. 2.2 Cursus inhoud Bij het onderdeel Training methodieken maakt u een keuze uit één van de voor SPH relevante methodieken of methoden: SRH en Herstelondersteunende zorg Transactionele analyse Oplossingsgericht werken Systeemgericht werken Spelbegeleiding Narratief werken 14

15 Tijdens de trainingen verdiept u uzelf in de kennis en vaardigheden van de gekozen methodiek of methode. Door middel van een reflectieverslag rapporteert u over de inzet van de gekozen methodiek of methode in de praktijk. Het onderdeel Methodiekonderzoek maakt deel uit van de leerlijn Onderzoek. Het accent ligt in het derde jaar op het trainen van de volgende onderzoeksvaardigheden: - de dataverzameling (literatuuronderzoek, observaties, open interviews) - het analyseren van de onderzoeksgegevens - het presenteren van de onderzoeksresultaten. U gaat individueel werken aan een onderzoeksopdracht die zal uitmonden in een artikel over het gekozen (onderzoeks)thema. U kiest een methodiek om te onderzoeken wat voor uw praktijk relevant is. U kunt hierbij denken aan methodiekevaluatie, methodiek-ontwikkeling of methodiekvergelijking. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Kosten: (actuele prijsinformatie is te vinden op Materiaal: Boek (verplicht): zie Workload De totale studielast van deze cursus is gelijk aan 140 uren. Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite D3METHWE-13 15

16 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar Ondersteunen, begeleiden en behandelen 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ASPA-D3OBB Cursusnaam Ondersteunen, begeleiden en behandelen 1.3 Cursusnaam in Engels Support, Coaching and Treatment 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) Werkvormen zijn er in Deeltijd Toetsen zijn er in Deeltijd 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Nee 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon A Hut 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Hoorcollege OBB niet verplicht 7 maal per blok Hoorcollege OBB niet verplicht 7 maal per blok Toetsinzage OBB niet verplicht 1 maal per blok blok 1 blok 2 blok Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? MC toets Alle toetsresultaten toegestaan 5, blok 2. blok 3 16

17 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Bij de module Ondersteunen, begeleiden, behandelen verwerft de student kennis op de kennisgebieden Psychopathologie, Medische kennis en Recht. 2.2 Cursus inhoud In het onderdeel Psychopathologie doet u kennis op over de oorzaken en behandelen begeleidingsmogelijkheden bij de meeste voorkomende psychiatrische problemen bij volwassenen. In het onderdeel Medische kennis doet u algemene medische basiskennis op die u nodig heeft als SPH-er. Bij het onderdeel Recht verwerft u kennis op het gebied van Recht in relatie toe hulpverlening. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Kosten: (actuele prijsinformatie is te vinden op Materiaal: Boek (verplicht): Psychiatrie voor de Sociaal Werker Let op! Er komt in juni 2016 een nieuw druk. We maken gebruik van deze nieuwe druk. 2.5 Workload De totale studielast van deze cursus is gelijk aan 140 uren. Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite 17

18 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar Organiseren van hulpverlening 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ASPA-D3ORGAHV Cursusnaam Organiseren van hulpverlening 1.3 Cursusnaam in Engels Organising Social Services 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) Werkvormen zijn er in Deeltijd 1.6 Opleiding (varianten) Toetsen zijn er in Deeltijd Cursus toegankelijk voor 1.7 studenten van andere faculteiten? Nee 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon EH Overkamp (tel ) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? HC Organiseren van hulpverlening niet verplicht 6 maal per blok Introductie Organiseren v. hulpverlening niet verplicht 1 maal per blok WC Organiseren van hulpverlening niet verplicht 3 maal per blok Inzage toets OvH niet verplicht 1 maal per blok blok 4 blok 3 blok 4 blok Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Groepsopdracht Alle toetsresultaten toegestaan 5, blok 4. blok 5 Open vragen toets Alle toetsresultaten toegestaan 5, blok 4. blok 5 18

19 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel In deze cursus krijgt u actuele kennis over de wijze waarop het sociale domein in Nederland is ingericht. U kunt deze kennis beoordelen en analyseren vanuit het perspectief van organisaties, burgers en professionals. Tevens kunt u de consequenties daarvan vertalen naar uw eigen beroepspraktijk en daar een eigen visie op formuleren. 2.2 Cursus inhoud In zes hoorcolleges krijgt u inzicht in de wijze waarop het sociale domein in Nederland is georganiseerd en wat daarvan de betekenis is voor organisaties, professionals en burgers. In drie begeleide werkcolleges krijgt u de mogelijkheid om met anderen aan een groepsopdracht te werken waarin een vertaalslag wordt gemaakt naar uw eigen beroepspraktijk. Uw kennis over dit onderwerp en uw visie daarop wordt tevens getoetst in een open vragen toets. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Kosten: (actuele prijsinformatie is te vinden op Materiaal: Boek (verplicht): Handboek Werken in de wijk van Jean-Pierre Wilken & Anne-Marie van Bergen (2016). Amsterdam: SWP Reader (verplicht): Op de cursussite is een digitale reader beschikbaar. Naast het boek is deze reader verplicht studiemateriaal. 2.5 Workload De totale studielast van deze cursus is gelijk aan 140 uren. Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite 19

20 Titel Opleidingsvariant Praktijk Eindbeoordeling Deeltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ASPA-D3PRAKEI Cursusnaam Praktijk Eindbeoordeling 1.3 Cursusnaam in Engels Final Evaluation Practical 1.4 Aantal EC's 15 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) Werkvormen zijn er in Deeltijd 1.6 Opleiding (varianten) Toetsen zijn er in Deeltijd Cursus toegankelijk voor 1.7 studenten van andere faculteiten? Nee 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon 1.10 Voertaal Nederlands MWJ Gademan (tel ) 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Diverse werkvormen verplicht 1 maal per blok bij aanvangsblok JAAR: blok JAAR 1.12 Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? eindev aandacht voor organisatieverslag Alle toetsresultaten toegestaan 5, bij aanvangsblok JAAR:. blok JAAR 20

21 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel De praktijk heeft ten doel de ontwikkeling van de vakbekwaamheid te vergroten. 2.2 Cursus inhoud De student formuleert professionele leerdoelen die afgeleid zijn van de SPHberoepscompetenties. Daarnaast worden persoonlijke leerdoelen geformuleerd. Tijdens de praktijk werkt de student aan alle leerdoelen. In een door de student geschreven praktijkwerkplan geeft de student aan met welke leerdoelen en door welke activiteiten de student wil werken aan de verwerving van de competenties op afstudeerniveau. Deeltijdstudenten reflecteren zelf op hun werk in de praktijk en schrijven twee keer per jaar een procesverslag (midden- en eindevaluatie) over de vorderingen in hun leerproces. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Kosten: (actuele prijsinformatie is te vinden op Materiaal: Boek (aanbevolen): zie www. studystore.nl 2.5 Workload De totale studielast van deze cursus is gelijk aan 420 uren. Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (15) maal 28 uur. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite 21

22 Titel Opleidingsvariant Praktijkgericht onderzoek Deeltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ASPA-D2ONDERZ Cursusnaam Praktijkgericht onderzoek 1.3 Cursusnaam in Engels Practice-based research 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) Werkvormen zijn er in Deeltijd 1.6 Opleiding (varianten) Toetsen zijn er in Deeltijd Cursus toegankelijk voor 1.7 studenten van andere faculteiten? Nee 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon 1.10 Voertaal Nederlands G Andriessen (tel ) 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Hoorcollege beleid en onderzoek niet verplicht 1 maal per blok Hoorcollege kwaliteit en onderzoek niet verplicht 1 maal per blok Werkcollege verplicht 6 maal per blok bij aanvangsblok 4: blok 4 bij aanvangsblok 4: blok 4 bij aanvangsblok 4: blok Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? MC toets Alle toetsresultaten toegestaan 5, bij aanvangsblok 4:. blok 4. blok 5 Onderzoeksverslag Alle toetsresultaten toegestaan 5, bij aanvangsblok 4:. blok 4. blok 5 22

23 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Na het afronden van deze cursus heeft de student kennis van de onderzoeksmethodologie zodat keuzes in het onderzoeksproces kunnen worden gemaakt en onderbouwd. 2.2 Cursus inhoud Na het afronden van deze cursus is de student in staat: een praktijkprobleem te herkennen en benoemen; een bronnen- en literatuuronderzoek uit te voeren in het kader van de probleemanalyse; een probleembeschrijving te geven waarin een analyse van het praktijkprobleem wordt gepresenteerd; een probleemstelling en doelstelling te formuleren; een onderzoekbare hoofdvraag en deelvragen te formuleren; een onderbouwde keuze te maken voor de onderzoeksmethode en dataverzamelingsinstrumenten; kernbegrippen uit de deelvragen te operationaliseren; een bruikbaar dataverzamelingsinstrument te ontwerpen; gericht de betrouwbaarheid en validiteit van het onderzoek te vergroten; alle stappen in het praktijkgericht onderzoek te onderbouwen met behulp van literatuur. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Kosten: (actuele prijsinformatie is te vinden op Materiaal: Boek (verplicht): zie Workload De totale studielast van deze cursus is gelijk aan 140 uren. Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite 23

24 Titel Opleidingsvariant Praktijk tussenfase Deeltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ASPA-D3PRAKTU Cursusnaam Pratijk tussenfase 1.3 Cursusnaam in Engels Practice, Intermediate Phase 1.4 Aantal EC's 15 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) Werkvormen zijn er in Deeltijd 1.6 Opleiding (varianten) Toetsen zijn er in Deeltijd Cursus toegankelijk voor 1.7 studenten van andere faculteiten? Nee 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon 1.10 Voertaal Nederlands D Kuiper (tel ) 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Diverse werkvormen verplicht 1 maal per blok bij aanvangsblok JAAR: blok JAAR 1.12 Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? tussenev (aandacht voor pva/creatief pro Alle toetsresultaten toegestaan 5, bij aanvangsblok JAAR:. blok JAAR 24

25 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel De praktijk heeft ten doel de ontwikkeling van de vakbekwaamheid te vergroten. 2.2 Cursus inhoud De student formuleert professionele leerdoelen die afgeleid zijn van de SPHberoepscompetenties. Daarnaast worden persoonlijke leerdoelen geformuleerd. Tijdens de praktijk werkt de student aan alle leerdoelen. In een door de student geschreven stage/praktijk werkplan geeft de student aan met welke leerdoelen en door welke activiteiten de student wil werken aan de verwerving van de competenties op afstudeerniveau. Studenten reflecteren op hun werk in de praktijk en schrijven twee keer per jaar een procesverslag (tussen- en eindevaluatie) over de vorderingen in hun leerproces. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Kosten: (actuele prijsinformatie is te vinden op Materiaal: Boek (aanbevolen): zie Workload De totale studielast van deze cursus is gelijk aan 420 uren. Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (15) maal 28 uur. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite 25

26 Titel Opleidingsvariant Supervisie Deeltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ASPA-D3SUPER Cursusnaam Supervisie 1.3 Cursusnaam in Engels Supervision 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) Werkvormen zijn er in Deeltijd 1.6 Opleiding (varianten) Toetsen zijn er in Deeltijd Cursus toegankelijk voor 1.7 studenten van andere faculteiten? Nee 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon 1.10 Voertaal Nederlands J Huizenga (tel ) 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? supervisie verplicht 3 maal per blok bij aanvangsblok JAAR: blok JAAR 1.12 Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Eindevaluatie Alle toetsresultaten toegestaan 5, blok 4. blok 5 bij aanvangsblok JAAR:. blok JAAR 26

27 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Aan de hand van reflectie op de praktijkervaringen word je je bewust en krijg je inzicht in je positie en identiteit als professional waardoor je professionaliteit vergroot wordt. 2.2 Cursus inhoud Voorwaarde om te kunnen starten met supervisie is het hebben van een door het praktijkbureau goedgekeurde derde jaars praktijkplek. In een groep van maximaal drie studenten wordt, o.b.v. een vóóraf aan supervisor en medesupervisanten g de werkinbreng en reflectieverslag na afloop, onder leiding van een supervisor tweewekelijks stil gestaan bij het beroepsmatig handelen. Voor je professionele ontwikkeling als werker is het noodzakelijk om regelmatig stil te staan bij je eigen ervaringen, je bewust te worden van je handelen, hoe dit tot stand komt en welk effect het heeft op je beroepsmatig functioneren. In de loop van het supervisieproces leer je steeds zelfstandiger te reflecteren en hierdoor de kwaliteit van je beroepsmatig handelen te vergroten. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Kosten: (actuele prijsinformatie is te vinden op Materiaal: Boek (aanbevolen): zie Workload De totale studielast van deze cursus is gelijk aan 140 uren. Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite 27

28 Titel Opleidingsvariant Creatief Agogisch Deeltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ASPA-D2CREAGO Cursusnaam Training Creatief Agogisch 1.3 Cursusnaam in Engels Creative Agogics 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Deeltijd Toetsen zijn er in Deeltijd 1.9 Contactpersoon MHJ Coenen Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Training periode A verplicht 7 maal per blok Training periode B verplicht 8 maal per blok blok 1, blok 2 blok 1, blok Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? werkstuk en presentatie 5, blok 2. blok 3 28

29 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel In de creatief-agogische training wordt kennis en ervaringen opgedaan en worden vaardigheden ontwikkeld die ondersteunend zijn bij het behandelen en begeleiden van cliënten, het creëren van een krachtige leeromgeving en het maken van egodocumenten. 2.2 Cursus inhoud Centraal staat het ervaring opdoen en het ontwikkelen van vaardigheden met de middelen en instrumenten die behoren bij het gekozen creatief-agogisch medium/activiteitengebied, het onderzoeken van de affiniteit met het gekozen creatief-agogisch medium en het ervaren van de intrinsieke waarde ervan. Daarbij gaat het om de meertaligheid van het activiteitengebied. Een aantal toepassingsmogelijkheden in de beroepspraktijk wordt verkend, gekoppeld aan de belangrijkste beroepsmethodieken. Hierbij worden ook visie en begeleidingshouding verkend. Gekozen wordt uit: muziek, sport en spel, beeldende vorming, audiovisuele vorming en drama. De gekozen thema s zijn vakoverstijgend en kunnen om die reden vanuit ieder activiteitengebied aan de orde gesteld worden. De groep en de docent bepalen, mede afhankelijk van het vakgebied, hoe en hoe lang er aan een thema wordt gewerkt. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Kosten: (actuele prijsinformatie is te vinden op EUR 19,50 (Verplicht literatuur algemeen: Behrend, D. (2010). Muzisch-Agogische Methodiek, een handleiding. Bussum: Coutinho. ISBN druk 5) Materiaal: Boek (verplicht): Boek (aanbevolen): Drama voor de beroepspraktijk Auteur: Pijper, G. Druk: 3 Boek (aanbevolen): Het woord aan de verbeelding Rosmalen, J.g.j. Van Druk 2 Boek (aanbevolen): Muzikaal spelenboek Storms, G. Druk Workload De totale studielast van deze cursus is gelijk aan 140 uren. Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite 29

30 Titel Opleidingsvariant Werken in een organisatie Deeltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ASPA-D2WERORG Cursusnaam Werken in een organisatie 1.3 Cursusnaam in Engels Working in an organization 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) Werkvormen zijn er in Deeltijd 1.6 Opleiding (varianten) Toetsen zijn er in Deeltijd Cursus toegankelijk voor 1.7 studenten van andere faculteiten? Nee 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon 1.10 Voertaal Nederlands CJ Grootenboer (tel ) 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Hoorcollege Social Work in Europe niet verplicht 1 maal per blok Informatie SPH 3 niet verplicht 1 maal per blok Training verplicht 8 maal per blok Werkcollege niet verplicht 3 maal per blok Internationale week niet verplicht 1 maal per blok blok 3 blok 3 blok 3 blok 3 blok Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? reflectieverslag Alle toetsresultaten toegestaan 5, blok 3. blok 4 werkstuk Alle toetsresultaten toegestaan 5, blok 3. blok 4 30

31 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel De student herkent de centrale begrippen uit de organisatiekunde en is in staat aan de hand van deze begrippen een schriftelijke analyse te maken van de eigen praktijkorganisatie (organisatieverslag). Daarnaast is de student in staat relevante actuele informatie te verzamelen en te verwerken in het verslag, waar daar om gevraagd wordt. Hierdoor verwerft de student inzicht in de organisatorische aspecten van zijn/haar (stage-)organisatie en kan hij/zij benoemen waar deze bevorderend of juist belemmerend werken. De student is in staat om op basis van de verdieping een persoonlijke visie te formuleren op de eigen organisatie. Door deelname aan de trainingen doet de student kennis, inzicht en praktische vaardigheden op, op het gebied van samenwerken in een (hulpverlenings-)team en op het gebied van het werken met groepen (groepsdynamica). De student kan daarbij ook zijn eigen rol daarin analyseren en beïnvloeden. 2.2 Cursus inhoud De cursus bestaat uit twee leertaken: Leertaak 1: Het organisatieverslag De student leert centrale begrippen uit de organisatiekunde en past ze toe op de praktijkorganisatie. De student zoekt en gebruikt hierbij relevante informatie over en vanuit de praktijkorganisatie. Door het schrijven van een organisatieverslag ordent en analyseert de student de informatie over de organisatie aan de hand van de verplichte literatuur. Het biedt een handleiding om de organisatie te verkennen en een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de organisatie met als doel de hulpverlening te optimaliseren. Ook onderzoekt de student wat de invloed van (lokaal) Wmo-beleid is op de praktijkorganisatie. Deze leertaak is een indivuele opdracht, waarbij ondersteuning wordt geboden vanuit de werkcolleges. Leertaak 2: Analyse teamsamenwerking en groepsdynamica Aan deze leertaak wordt gewerkt in een reeks van acht trainingen. Tijdens de eerste trainingen, wordt er veel aandacht besteed aan de samenstelling van het hulpverleningsteam, de teamsamenwerking en aan allerlei aspecten die de teamsamenwerking kunnen beïnvloeden (positief en negatief). Tijdens de laatste trainingen komen algemene groepsdynamica en groepsprocessen aan bod. Er zal veel geoefend worden met concrete toepassing van deze thema s in de beroepspraktijk. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Kosten: (actuele prijsinformatie is te vinden op (Te raadplegen via cursussite: actuele informatie op het gebied van wetgeving en beleid (WMO) Te raadplegen via de curussite: Aanbevolen websites voor het vinden van informatie over Wmo en daarmee samenhangend gemeentebeleid). Materiaal: Boek (verplicht): Schermer, K. (2013). De organisatie als hulpmiddel. (5e herziene dr.) Houten: Uitgeverij Bohn Stafleu Van Loghum ISBN Boek (verplicht): Remmerswaal, J. (2013). Handboek groepsdynamica. (11e herziene dr.) Soest: Uitgeverij Boom/Nelissen ISBN Boek (verplicht): Keken. H. van, (2006). Voor het onderzoek. Zwolle: Uitgeverij Boom Onderwijs ISBN Diversen (aanbevolen): Te raadplegen via cursussite: - actuele informatie op het gebied van wetgeving en beleid (WMO) - websites voor het vinden van informatie over Wmo en daarmee samenhangend gemeentebeleid. 2.5 Workload 31

32 De totale studielast van deze cursus is gelijk aan 140 uren. Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite 32

33 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar Werken met cliënt en context periode C 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ASPA-D2CLICOC Cursusnaam Werken met cliënt en context C 1.3 Cursusnaam in Engels Work with cliënts and context 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) Werkvormen zijn er in Deeltijd 1.6 Opleiding (varianten) Toetsen zijn er in Deeltijd Cursus toegankelijk voor 1.7 studenten van andere faculteiten? Nee 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon FD Schutten (tel ) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? HC Inleidend kinder- en jeugdpsychopath. niet verplicht 7 maal per blok HC Kind en Jeugd Psychopathologie niet verplicht 6 maal per blok blok 3 Training seksualiteit & intimiteit verplicht 6 maal per blok blok 3 Toetsinzage Kind- en Jeugdpsychopatholog niet verplicht 1 maal per blok blok Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? mc toets Alle toetsresultaten toegestaan 5, blok 3. blok 4 verslag 5, blok 3. blok 4 33

34 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Doelen: kennis van psychopathologie bij kinderen en jongeren (diagnostiek en begeleiding) kennis over gezonde ontwikkeling en pathologische ontwikkeling kennis van de thema's seksualiteit en intimiteit binnen de hulpverlening en daar als hulpverlener meer weten om te gaan weten wat te doen bij het signaleren van seksueel grensoverschrijdend gedrag en misbruik 2.2 Cursus inhoud Bij kinder- en jeugdpsychopathologie doet u kennis op over de meest voorkomende stoornissen bij kinderen en jongeren en hoe u hier als SPH'er mee om kunt gaan. Bij seksualiteit & intimiteit doet u kennis op over o.a. seksuele ontwikkeling en seksueel misbruik en wordt u getraind in het bespreekbaar maken van seksualiteit met cliënten. Ook staat u stil bij hoe u als hulpverlener omgaat met grenzen en intimiteit in de hulpverlening. Bij kinder- en jeugdpsychopathologie doet u kennis op over de meest voorkomende stoornissen bij kinderen en jongeren en hoe u hier als SPH'er mee om kunt gaan. Bij seksualiteit & intimiteit doet u kennis op over o.a. seksuele ontwikkeling en seksueel misbruik en wordt u getraind in het bespreekbaar maken van seksualiteit met cliënten. Ook staat u stil bij hoe u als hulpverlener omgaat met grenzen en intimiteit in de hulpverlening. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Kosten: (actuele prijsinformatie is te vinden op Materiaal: Reader (verplicht): reader met artikelen tbv Seksualiteit en Intimiteit Boek (verplicht): Kinder- en jeugdpsychopathologie 2.5 Workload De totale studielast van deze cursus is gelijk aan 140 uren. Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite 34

35 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar Werken met cliënt en context per A 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ASPA-D2CLICOA Cursusnaam Werken met cliënt en context. Methodisch werken: Vraagverheldering 1.3 Cursusnaam in Engels Working with cliënts in a context 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) Werkvormen zijn er in Deeltijd Toetsen zijn er in Deeltijd 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Nee 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon 1.10 Voertaal Nederlands J Berlinicke (tel ) 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Hoorcollege Ontwikkelingspsychologie niet verplicht 5 maal per blok Training verplicht 7 maal per blok Werkcollege verplicht 7 maal per blok toetsinzage ontwikkelingspsychologie niet verplicht 1 maal per blok blok 1 blok 1 blok 1 blok Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Mc toets ontwikkelingspsychologie Alle toetsresultaten toegestaan 5, blok 1. blok 2 Opdrachten SAT Alle toetsresultaten toegestaan 5, blok 1. blok 2 35

36 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel In periode A leert de student methodisch te werken volgens de plancyclus van orientatie tot diagnostiek. 2.2 Cursus inhoud In het programma Werken met cliënt en context, staat de hulpverlening aan en ten behoeve van cliënten centraal. Hierbij wordt uitgegaan van de competenties zoals geformuleerd in De Creatieve Professional met afstand het meest nabij (2009). In periode A staan de volgende doelen centraal: Student is bekend met relevante inzichten uit de ontwikkelingspsychologie. De student is in staat om: de fases van de regulatieve cyclus toe te passen in een realistische casus; te observeren in het kader van vraagverheldering; een vraagverhelderend gesprek te voeren; een dossieranalyse uit te voeren in het kader van vraagverheldering; resultaten van vraagverheldering te rapporteren naar derden; de resultaten van vraagverheldering te interpreteren en te analyseren aan de hand van de theoretische inzichten uit de kennisleerlijn; een diagnostisch beeld te schrijven. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Kosten: (actuele prijsinformatie is te vinden op Materiaal: Boek (verplicht): Ontwikkelingspsychologie Auteur Feldman, R.s. Druk 5 Boek (verplicht): Observeren registreren rapporteren en interpreteren Auteur Bil, P De Druk 5 Boek (aanbevolen): Zo maak je een ondersteuningsplan Auteur Pfauth, A Druk Workload De totale studielast van deze cursus is gelijk aan 140 uren. Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite 36

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Culturele en Maatschappelijke Vorming Inclusief afstudeerrichting Social Management.

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Culturele en Maatschappelijke Vorming Inclusief afstudeerrichting Social Management. Bijlage Cursusbeschrijvingen Culturele en Maatschappelijke Vorming Inclusief afstudeerrichting Social Management Bachelor deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Sociaal Pedagogische Hulpverlening Bachelor voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Sociaal Pedagogische Hulpverlening Bachelor voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Sociaal Pedagogische Hulpverlening Bachelor voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Artikel Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ASPU-V4ARTIK-09

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. [Civiele Techniek] [Duaal/hoofdfase]

Bijlage cursusomschrijvingen. [Civiele Techniek] [Duaal/hoofdfase] Bijlage cursusomschrijvingen [Civiele Techniek] [Duaal/hoofdfase] 2016-2017 Titel Opleidingsvariant Duaal Collegejaar 2016-2017 Werkveld: Constructie & Infrastructuur 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Dummy cursus voor inleverbieb (dt) Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-INLEVERD-15 1.2 Cursusnaam Dummy cursus voor inleverbieb (deeltijd)

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Management in Zorg deeltijd

Bijlage cursusomschrijvingen. Management in Zorg deeltijd Bijlage cursusomschrijvingen Management in Zorg deeltijd 2016-2017 Titel Startopdracht 1 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GZO-1.D-STRT1-14 1.2

Nadere informatie

Erratum Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Elektrotechniek 2014-2015

Erratum Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Elektrotechniek 2014-2015 Erratum Studiegids Bacheloropleiding voltijd Elektrotechniek 2014-2015 2.5.1 Toelating hoofdfase In de studiegids Elektrotechniek voltijd 2014-2015 staat vermeld dat studenten kunnen worden toegelaten

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeeropdracht Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-AFSTUD-12 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht 1.3 Cursusnaam in Engels Afstudeeropdracht

Nadere informatie

Erratum Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2014-2015

Erratum Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2014-2015 Erratum Studiegids Bacheloropleiding voltijd Technische Bedrijfskunde 2014-2015 2.5.1 Toelating hoofdfase In de studiegids Technische Bedrijfskunde voltijd 2014-2015 staat vermeld dat studenten kunnen

Nadere informatie

Erratum studiegids 2014-2015 Bachelor opleiding Werktuigbouwkunde

Erratum studiegids 2014-2015 Bachelor opleiding Werktuigbouwkunde Erratum studiegids 2014-2015 Bachelor opleiding Werktuigbouwkunde In de studiegids 2014-2015 van de bachelor opleiding Werktuigbouwkunde zijn ondanks zorgvuldige voorbereiding een paar onjuistheden geslopen.

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Campagnes Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCM-CAMP.1V-13 1.2 Cursusnaam Campagnes 1.3 Cursusnaam in Engels Campaigns 1.4 Aantal EC's 5 European

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Geodesie/Geo-informatica Voltijd Hoofdfase

Bijlage cursusomschrijvingen. Geodesie/Geo-informatica Voltijd Hoofdfase Bijlage cursusomschrijvingen Geodesie/Geo-informatica Voltijd Hoofdfase 2016-2017 Titel Opleidingsvariant Afstuderen Voltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TGEO-V15AFO-14

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Masteropleiding Forensisch Sociale Professional. Deeltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Masteropleiding Forensisch Sociale Professional. Deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Masteropleiding Forensisch Sociale Professional Deeltijd 2015 2016 Titel Master FSP Module 1 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1

Nadere informatie

Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek

Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek Voltijd 2015 2016 Titel Opleidingsvariant Adviseren en Begeleiden Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Begeleiden van collega's Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OSOAL-BEG-12 1.2 Cursusnaam Begeleiden van collega's 1.3 Cursusnaam in Engels

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstuderen BE Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTBE-07 1.2 Cursusnaam Afstuderen BE 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation Business

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 Afstudeeropdracht Eventmanagement 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JEM-AFSTOP-08 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht Eventmanagement 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Masteropleiding Forensisch Sociale Professional

Masteropleiding Forensisch Sociale Professional Bijlage Cursusbeschrijvingen Masteropleiding Forensisch Sociale Professional Deeltijd 2016 2017 Titel Master FSP Module 1 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Communicatie Deeltijd

Bijlage cursusomschrijvingen. Communicatie Deeltijd Bijlage cursusomschrijvingen Communicatie Deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Adviseren Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCD-AADVIS.2V-12 1.2 Cursusnaam

Nadere informatie

Advies Operations Management

Advies Operations Management Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 Advies Operations Management 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MCSB-OPM-14 1.2 Cursusnaam Advies Operations Management 1.3 Cursusnaam in Engels

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Ecologische Pedagogiek Voltijd 2014-2015

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Ecologische Pedagogiek Voltijd 2014-2015 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Ecologische Pedagogiek Voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Adviseren en Begeleiden Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Creatieve Therapie. Bachelor deeltijd 2014-2015. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Creatieve Therapie. Bachelor deeltijd 2014-2015. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant Bijlage Cursusbeschrijvingen Creatieve Therapie Bachelor deeltijd 2014-2015 Titel D2 Casusanalyse Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ACTA-D2CA-11

Nadere informatie

Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Utrecht)

Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Utrecht) Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Utrecht) Voltijd 2015-2016 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, juli 2015 Titel Opleidingsvariant P1

Nadere informatie

Bacheloropleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening (locatie Amersfoort)

Bacheloropleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening (locatie Amersfoort) Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening (locatie Amersfoort) Deeltijd 2015 2016 Hogeschool Utrecht, Utrecht, augustus 2015 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Basisvaardigheden blok A com/ict Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GFA-1.COMICTA-14 1.2 Cursusnaam Basisvaardigheden blok A com/ict 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Bacheloropleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming (locatie Utrecht)

Bacheloropleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming (locatie Utrecht) Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming (locatie Utrecht) Voltijd 2015-2016 Hogeschool Utrecht, Utrecht, augustus 2015 Titel Opleidingsvariant P1 Verhelderen

Nadere informatie

Titel Praktijk 3: 2) t/m 5)

Titel Praktijk 3: 2) t/m 5) Titel Praktijk 3: 2) t/m 5) Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OTA-B-ALPRK43-10 1.2 Cursusnaam Praktijk 3: 2) t/m 5) 1.3 Cursusnaam in Engels Internship

Nadere informatie

Sociaal Juridische Dienstverlening Deeltijd

Sociaal Juridische Dienstverlening Deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Sociaal Juridische Dienstverlening Deeltijd 2015 2016 1 Bijlage cursusbeschrijvingen Titel Opleidingsvariant Afstuderen deel 1 SJD DT Deeltijd Collegejaar

Nadere informatie

Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek

Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek Deeltijd 2015 2016 Hogeschool Utrecht, Utrecht, augustus 2015 Titel Opleidingsvariant Afstudeeronderzoek Deeltijd Collegejaar 2015-2016

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Sociaal Juridische Dienstverlening deeltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Sociaal Juridische Dienstverlening deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Sociaal Juridische Dienstverlening deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen deel 1 SJD DT Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Amersfoort)

Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Amersfoort) Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Amersfoort) Deeltijd 2015-2016 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 D1P1 Verhelderen van

Nadere informatie

Culture, Organization and Management Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Culture Organization and Management -

Culture, Organization and Management Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Culture Organization and Management - Culture, Organization and Management Vrije Universiteit Amsterdam - - P Culture Organization and Management - 2013-2014 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Culture Organization and Management - 2013-2014

Nadere informatie

Master SEN: Auditief Gehandicapten. er is voor gekozen om de volledige cursusbeschrijving te publiceren.

Master SEN: Auditief Gehandicapten. er is voor gekozen om de volledige cursusbeschrijving te publiceren. ERRATUM Master SEN: Auditief Gehandicapten Gewijzigde cursusbeschrijvingen 2014-2015: er is voor gekozen om de volledige cursusbeschrijving te publiceren. Waar een wijziging/aanvulling heeft plaatsgevonden

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Integrale Veiligheidskunde deeltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Integrale Veiligheidskunde deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Integrale Veiligheidskunde deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstudeerproject Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode AIV-D4AFST-14

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. Bachelor Deeltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. Bachelor Deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Bachelor Deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2014-2015 D1P1 Verhelderen vd vraag klant/client 1 Organisatorische

Nadere informatie

Nee. Aanwezigheid. Intervisie over externe orientatie verplicht 2 maal per blok 360 minuten. Tutorial - B&C verplicht 2 maal per week 2160 minuten

Nee. Aanwezigheid. Intervisie over externe orientatie verplicht 2 maal per blok 360 minuten. Tutorial - B&C verplicht 2 maal per week 2160 minuten Titel Thema 1.1 Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GMO-1.TH.1.1-14 1.2 Cursusnaam Thema 1.1 Het handelen van de mondhygienst bij screening 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 8. Inleiding 10

Inhoud. Voorwoord 8. Inleiding 10 Inhoud Voorwoord 8 Inleiding 10 1 Inleiding in de methodiek SPH 15 Levi van Dam, Mel Hoogendijk 1.1 Inleiding 15 1.2 Beroepsmethodiek versus instellingsmethodiek 15 1.3 Opbouw van beroepsmethodiek en instellingsmethodiek

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Sociaal Juridische Dienstverlening voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Sociaal Juridische Dienstverlening voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Sociaal Juridische Dienstverlening voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2014-2015 Achtergronden en werkwijzen van A & SZ 1 Organisatorische gegevens

Nadere informatie

Nee. A Hammer (tel. +31884817639) (annemiek.hammer@hu.nl) 1.10 Voertaal Nederlands, Nederlandse Gebarentaal 1.11 Werkvormen:

Nee. A Hammer (tel. +31884817639) (annemiek.hammer@hu.nl) 1.10 Voertaal Nederlands, Nederlandse Gebarentaal 1.11 Werkvormen: Titel Opleidingsvariant Afronding Tolk NGT Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OGTDB-AFRONDT-14 1.2 Cursusnaam Afronding Tolk Nederlandse Gebarentaal 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Algemene Economie Duaal Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MCCE-LALGECO-15 1.2 Cursusnaam Algemene Economie 1.3 Cursusnaam in Engels Economics 1.4

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Module Chirurgie Duaal Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GVE-1.PAC-15 1.2 Cursusnaam Module Chirurgie 1.3 Cursusnaam in Engels Surgery 1.4 Aantal

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Integrale Veiligheidskunde Deeltijd 2015-2016

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Integrale Veiligheidskunde Deeltijd 2015-2016 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Integrale Veiligheidskunde Deeltijd 2015-2016 1 1 Bijlage cursusbeschrijvingen Titel Opleidingsvariant Afstudeertraject Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding Creatieve Therapie. Deeltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding Creatieve Therapie. Deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Creatieve Therapie Deeltijd 2016-2017 1 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2016-2017 D1P1 Verhelderen van de vraag klant/cliënt 1 Organisatorische

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Journalistiek

Bijlage cursusomschrijvingen. Journalistiek Bijlage cursusomschrijvingen Journalistiek 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Advanced Research Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JJO-ADRES.2V-14 1.2 Cursusnaam Advanced

Nadere informatie

ECTS-fiche. Graduaat Maatschappelijk werk Samenwerkingsvaardigheden. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot

ECTS-fiche. Graduaat Maatschappelijk werk Samenwerkingsvaardigheden. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Module Code Lestijden Studiepunten Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot Graduaat Maatschappelijk werk Samenwerkingsvaardigheden AC2 40 n.v.t.

Nadere informatie

Blauwdruk Leerlijn Seksualiteit

Blauwdruk Leerlijn Seksualiteit RAAK-Pro project: ezond seksueel gedrag in de residentiële jeugdzorg Blauwdruk Leerlijn Seksualiteit Het project Seksueel gezond gedrag in de RJ heeft twee doelstellingen: 1. De handelingsverlegenheid

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Ruimtelijke Ordening en Planologie Voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Ruimtelijke Ordening en Planologie Voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie 2014-2015 1 Cursusbeschrijvingen N.B. Bij het samenstellen van de studiegids waren nog niet alle (actuele) prijzen bekend.

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Bouwkunde Duaal

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Bouwkunde Duaal Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Bouwkunde Duaal 2014-2015 1 Cursusbeschrijvingen N.B. Bij het samenstellen van de studiegids waren nog niet alle (actuele) prijzen bekend. Voor een actueel

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Bedrijfseconomie beroepsproduct Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-BEDECBP-14 1.2 Cursusnaam Bedrijfseconomie beroepsproduct 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Accountancy duaal

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Accountancy duaal Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Accountancy duaal 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Algemene economie Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MEAC-AE-13 1.2 Cursusnaam

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. HBO-Rechten bachelor voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. HBO-Rechten bachelor voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen HBO-Rechten bachelor voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstudeerpresentatie HBR VT Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ADR-HBRV-408-11

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeeropdracht Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-AFSTUD-12 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht 1.3 Cursusnaam in Engels Afstudeeropdracht

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeeropdracht Architectuur Duaal Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TBWK-LSAFA6-07 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht Architectuur 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Academie voor Sociale Studies. Minor Licht Verstandelijk Beperkt

Academie voor Sociale Studies. Minor Licht Verstandelijk Beperkt Academie voor Sociale Studies Minor Licht Verstandelijk Beperkt Leerplanschema minor LVB Minor LVB Periode 1/3 Periode 2/4 Inleiding De minor Licht Verstandelijk Beperkt biedt een inspirerend en intensief

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding Sociaal Juridische Dienstverlening Voltijd 2015-2016

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding Sociaal Juridische Dienstverlening Voltijd 2015-2016 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Sociaal Juridische Dienstverlening Voltijd 2015-2016 1 1 Bijlage cursusbeschrijvingen Titel Opleidingsvariant Achtergronden en werkwijzen van A & SZ Voltijd

Nadere informatie

Titel Startopdracht 1

Titel Startopdracht 1 Titel Startopdracht 1 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GZO-1.D-STRT1-14 1.2 Cursusnaam Startopdracht 1 - professioneel optreden 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR GESCHIEDENIS 2014-2015 1/306. Hogeschool Utrecht, juli 2014

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR GESCHIEDENIS 2014-2015 1/306. Hogeschool Utrecht, juli 2014 BIJLAGE 10.2 Cursusbeschrijvingen Studiegids Bacheloropleiding LERAAR GESCHIEDENIS 2014-2015 1/306 Inhoudsopgave Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 1... 3 Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 2...

Nadere informatie

Bacheloropleiding Creatieve Therapie

Bacheloropleiding Creatieve Therapie Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Creatieve Therapie Deeltijd 2015 2016 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 D1P1 Verhelderen van de vraag klant/cliënt 1 Organisatorische

Nadere informatie

Literatuurlijst. Alblas, G., & Wijsman, E. (2013). Gedrag in organisaties (6e ed.). Groningen: Noordhoff Uitgevers.

Literatuurlijst. Alblas, G., & Wijsman, E. (2013). Gedrag in organisaties (6e ed.). Groningen: Noordhoff Uitgevers. Literatuurlijst Alblas, G., & Wijsman, E. (2013). Gedrag in organisaties (6e ed.). Groningen: Noordhoff Uitgevers. Opleiding SPH DT/ SPH Deeltijd Jaar 4/ ca 57,90/ISBN 9789001816261 / 9001816266 Beek,

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen

Bijlage Cursusbeschrijvingen Bijlage Cursusbeschrijvingen HBO-Rechten bachelor deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2014-2015 Afstudeerproject dl1&tr.prof.pres.hbrdt 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Orientatie op geschiedenis A

Orientatie op geschiedenis A Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 Orientatie op geschiedenis A 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAGS-PGESCHA-12 1.2 Cursusnaam Oriëntatie op Geschiedenis A (oudheid middeleeuwen)

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Graduaat Maatschappelijk werk Module Geïntegreerde competentieverwerving 3. Lestijden 40

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Graduaat Maatschappelijk werk Module Geïntegreerde competentieverwerving 3. Lestijden 40 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Graduaat Maatschappelijk werk Module Geïntegreerde competentieverwerving 3 Code Ad3 Lestijden 40 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale 120 studiebelasting (in uren)

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Eventmanager

Bijlage cursusomschrijvingen. Eventmanager Bijlage cursusomschrijvingen Eventmanager 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Campagnes Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCM-CAMP.1V-13 1.2 Cursusnaam Campagnes 1.3

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Bronnen en cijfers Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JBC-BRNC.1V-12 1.2 Cursusnaam Bronnen en cijfers 1.3 Cursusnaam in Engels Research skills

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Integrale Veiligheidskunde voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Integrale Veiligheidskunde voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Integrale Veiligheidskunde voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstudeerproject Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode AIV-V4AFST-14

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeeropdracht Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-AFSTUD-12 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht 1.3 Cursusnaam in Engels Afstudeeropdracht

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Human Resource Management Deeltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Human Resource Management Deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Human Resource Management Deeltijd 2014-2015 Propedeuse deeltijd Titel Beroepsgerichte ontwikkeling 1 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens

Nadere informatie

Bijlage cursusbeschrijvingen. Informatica. Deeltijd

Bijlage cursusbeschrijvingen. Informatica. Deeltijd Bijlage cursusbeschrijvingen Informatica Deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Bedrijfskunde 2 (verand.analyse) Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TCIF-D7BDRK2-09

Nadere informatie

Minor Licht Verstandelijk Beperkt

Minor Licht Verstandelijk Beperkt Minor Licht Verstandelijk Beperkt Academie voor Sociale Studies Inleiding De minor Licht Verstandelijk Beperkt biedt een inspirerend en intensief half jaar deskundigheidsbevordering op het gebied van werken

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Binnenlandse Zaken Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JJO-BINBZ.1V-10 1.2 Cursusnaam Binnenlandse Zaken 1.3 Cursusnaam in Engels Internal Affairs

Nadere informatie

Maatschappelijk Werk en Dienstverlening

Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Bijlage Cursusbeschrijvingen Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Bachelor voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant P1 Verhelderen vraag van de cliënt Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische

Nadere informatie

STUDIEHANDLEIDING MODULE Methodiek: Plancyclus

STUDIEHANDLEIDING MODULE Methodiek: Plancyclus STUDIEHANDLEIDING MODULE Methodiek: Plancyclus ing: MWD Hogeschool Rotterdam Instituut Sociale Opleidingen Opleiding Modulecode Studiebelasting : 2 ECTS : Pedagogiek : PEDM1P01RV Bestemd voor Versie :

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 Beroeps Opdr Pigment Problematiek 1B 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GHU-1.BOPP1B-14 1.2 Cursusnaam Beroeps Opdr Pigment Problematiek 1B

Nadere informatie

Deelopdracht 1: Onderzoek naar het onderwijsconcept van jouw leerwerkplek

Deelopdracht 1: Onderzoek naar het onderwijsconcept van jouw leerwerkplek Deelopdracht 1: Onderzoek naar het onderwijsconcept van jouw leerwerkplek In deze deelopdracht ga je het onderwijsconcept van jouw leerwerkplek onderzoeken. Geerts en van Kralingen (2011) definiëren onderwijsconcept

Nadere informatie

Het onderwijsprogramma van de opleidingen Pedagogiek mei 2013

Het onderwijsprogramma van de opleidingen Pedagogiek mei 2013 Bijlage 7: Het onderwijsprogramma van de opleidingen Pedagogiek mei 2013 Visie opleidingen Pedagogiek Hogeschool van Amsterdam Wij dragen als gemeenschap en daarom ieder van ons als individu, gezamenlijk

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Academisch Schrijven Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OGTDM-ASCG-13 1.2 Cursusnaam Academisch Schrijven 1.3 Cursusnaam in Engels Academic

Nadere informatie

ECTS-fiche. Graduaat Sociaal-Cultureel werk Samenwerkingsvaardigheden. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot

ECTS-fiche. Graduaat Sociaal-Cultureel werk Samenwerkingsvaardigheden. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Module Code Lestijden Studiepunten Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot Graduaat Sociaal-Cultureel werk Samenwerkingsvaardigheden AC2 40

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Content Management Systeem Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JDC-CONMS.1V-15 1.2 Cursusnaam Conten Management Systeem 1.3 Cursusnaam in Engels

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding HBO-Rechten. Voltijd 2015-2016

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding HBO-Rechten. Voltijd 2015-2016 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding HBO-Rechten Voltijd 2015-2016 1 Titel Opleidingsvariant Beroepsethiek HBR VT Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ADR-HBRV-204-11

Nadere informatie

BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3

BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3 Faculteit Geesteswetenschappen BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3 Onderstaand formulier betreft de beoordeling van het stageverslag en het onderzoeksverslag. Deze wordt door de begeleidende

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstuderen CE Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTCE-07 1.2 Cursusnaam Afstuderen CE 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation Commercial

Nadere informatie

Sociaal Pedagogische Hulpverlening. SPH voltijd de opleiding en het werkveld.... voor haar een nieuwe liefde vindt

Sociaal Pedagogische Hulpverlening. SPH voltijd de opleiding en het werkveld.... voor haar een nieuwe liefde vindt Sociaal Pedagogische Hulpverlening SPH voltijd de opleiding en het werkveld... voor haar een nieuwe liefde vindt Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) voltijd Een pension voor dak- en thuisloze jongeren.

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding Creatieve Therapie. Voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding Creatieve Therapie. Voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Creatieve Therapie Voltijd 2016-2017 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, juli 2016 Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2016-2017 P1 Verhelderen

Nadere informatie

Adviseren bij een organisatieverandering

Adviseren bij een organisatieverandering Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 Adviseren bij een organisatieverandering 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JBC-ADOR.2V-12 1.2 Cursusnaam Adviseren bij een organisatieverandering

Nadere informatie

ECTS-fiche. Opleiding. Geïntegreerde competentieverwerving 2. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot

ECTS-fiche. Opleiding. Geïntegreerde competentieverwerving 2. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Module Code Lestijden Studiepunten Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot GMW Geïntegreerde competentieverwerving 2 AD2 40 n.v.t. 220 JA aanvragen

Nadere informatie

Titel Afstudeerberoepsproduct 1

Titel Afstudeerberoepsproduct 1 Titel Afstudeerberoepsproduct 1 Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAKOP-AFSTUD1-12 1.2 Cursusnaam Afstudeerberoepsproduct 1 1.3 Cursusnaam in Engels

Nadere informatie

Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd

Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen MER Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTMER-07

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Duaal Collegejaar 2015-2016 Airway, Breathing & Circulation (ABC) 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GMH-1.D11-14 1.2 Cursusnaam Airway, Breathing & Circulation (ABC) 1.3

Nadere informatie

Schakelmodule De jeugd

Schakelmodule De jeugd Schakelmodule De jeugd In het licht van maatschappij en ontwikkelingspsychologie Zou jij je willen verdiepen in wat jongeren bezig houdt? Zou jij meer willen weten over de psychologische ontwikkeling van

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Digitale Media en Communicatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Digitale Media en Communicatie Bijlage cursusomschrijvingen Digitale Media en Communicatie 2014-2015 Titel Opleidingsvariant CI Final Assignment Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCI-AF.3V-14

Nadere informatie

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR KOPOPLEIDING 2014-2015 1/46. Hogeschool Utrecht, juli 2014

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR KOPOPLEIDING 2014-2015 1/46. Hogeschool Utrecht, juli 2014 BIJLAGE 10.2 Cursusbeschrijvingen Studiegids Bacheloropleiding LERAAR KOPOPLEIDING 2014-2015 1/46 Inhoudsopgave Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 1... 3 2/46 Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 1

Nadere informatie

Doelen Praktijkonderzoek Hogeschool de Kempel

Doelen Praktijkonderzoek Hogeschool de Kempel Doelen Praktijkonderzoek Hogeschool de Kempel Auteurs: Sara Diederen Rianne van Kemenade Jeannette Geldens i.s.m. management initiële opleiding (MOI) / jaarcoördinatoren 1 Inleiding Dit document is bedoeld

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Bouwkunde Voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Bouwkunde Voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Bouwkunde Voltijd 2014-2015 1 Cursusbeschrijvingen N.B. Bij het samenstellen van de studiegids waren nog niet alle (actuele) prijzen bekend. Voor een actueel

Nadere informatie

Waar leiden wij toe op?

Waar leiden wij toe op? Waar leiden wij toe op? Presentatie klinische vakken PWO netwerkdag 19 maart 2016 Nicole Krol Edward van Aarle Melou Jansen Nicole van As Wim de Munck Waar leiden wij toe op? In hoeverre sluit onze opleiding

Nadere informatie

Afstuderen MER. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant. Deeltijd Collegejaar 2015-2016

Afstuderen MER. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant. Deeltijd Collegejaar 2015-2016 Titel Opleidingsvariant Afstuderen MER Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTMER-07 1.2 Cursusnaam Afstuderen Bedrijfskunde MER 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Culturele en Maatschappelijke Vorming. Bachelor voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Culturele en Maatschappelijke Vorming. Bachelor voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Culturele en Maatschappelijke Vorming Bachelor voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant CCM II, Overdrachtskunst Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding HBO-Rechten Deeltijd 2015-2016

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding HBO-Rechten Deeltijd 2015-2016 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding HBO-Rechten Deeltijd 2015-2016 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens Afstudeerproject deel 1 & training professioneel

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding Human Resource Management. Deeltijd 2015-2016

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding Human Resource Management. Deeltijd 2015-2016 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Human Resource Management Deeltijd 2015-2016 1 1 Bijlage cursusbeschrijvingen 2 Titel Opleidingsvarian t Afstudeerprogramma Deeltijd Collegejaar 2015-2016

Nadere informatie

Titel Adolescentie 2. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant. Voltijd Collegejaar 2015-2016

Titel Adolescentie 2. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant. Voltijd Collegejaar 2015-2016 Titel Adolescentie 2 Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAOM-H1ADOLE2-13 1.2 Cursusnaam Adolescentie 2 1.3 Cursusnaam in Engels Adolescence 2 1.4

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 De Lage Landen in de wereld 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAGS-H1LAAGL-12 1.2 Cursusnaam De Lage Landen in de wereld 1.3 Cursusnaam in

Nadere informatie

Leerplanschema Minor Psychologie

Leerplanschema Minor Psychologie Minor Psychologie 1 Inleiding Waarom houden mensen zich niet aan dieetvoorschriften? Hoe kan ik ze dan stimuleren om dat wel te doen? Hoe kan ik teamsporters leren om beter om te gaan met zelfkritiek?

Nadere informatie