Bachelorproef CONTENT MARKETING. Hanne Vanbecelaere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bachelorproef CONTENT MARKETING. Hanne Vanbecelaere"

Transcriptie

1

2

3

4

5 Bachelorproef CONTENT MARKETING Hanne Vanbecelaere Hoe kunnen bedrijven contentmarketing inzetten als wapen voor hun online communicatie? Het opstellen van een online contentplan voor Coiffure.org by UBK/UCB Bachelorproef voorgelegd voor het behalen van het diploma van professionele Bachelor in Communicatiemanagement OPLEIDING: Communicatiemanagement AFSTUDEERRICHTING: Public Relations ACADEMIEJAAR: PROMOTOR: Ingmar Proot Howest Renaat de Rudderlaan

6

7 WOORD VOORAF WOORD VOORAF Ik ben Hanne Vanbecelaere en als communicatiestudente met de afstudeerrichting Public Relations leerde ik gedurende drie jaar wat communicatie en alles hierrond inhoudt. Ik kreeg een brede visie op hoe alles werkt en hoe wij later in de bedrijfswereld te werk moeten gaan. Vanaf het tweede jaar koos ik ervoor om Public Relations als afstudeerrichting te studeren. Public Relations betekent voor mij het bevorderen van het wederzijds begrip tussen een organisatie en haar publieksgroepen. Een relatie opbouwen met alle belangengroepen is belangrijk. Belangengroepen kunnen heel wat partijen zijn zoals journalisten, stakeholders, buurtbewoners maar ook consumenten. Doorheen mijn zoektocht naar een eindwerkthema botste ik op enkele leuke onderwerpen. Ik brainstormde hier verder over en dacht vanuit de visie en de blik van de consument. Dit is een doelgroep die ik persoonlijk zeer interessant vind. Iedereen houdt wel van verhalen. Mensen houden van toegevoegde waarde, iets wat hun leven verrijkt. Vanuit deze gedachte kwam ik uiteindelijk bij mijn huidige onderwerp: contentmarketing. Een benadering waarbij de mensen niet voortdurend iets worden opgedwongen. Content boeit de steeds kritisch wordende mens, maar ook mezelf. In mijn bachelorproef wou ik mijn eigen visie hierover ontwikkelen. Persoonlijk voel ik me aangetrokken door contentmarketing omdat het net als public relations niet verkopend zal overkomen, het wil een relatie opbouwen met een bepaalde doelgroep. Allereerst richt ik graag een dankwoordje aan mijn stagementor Nic Vermaut en collega s Vass Cannidis en Vanessa Ronquetti. Zij begeleidden mij tijdens mijn stage en ik heb heel wat van hen bijgeleerd. Wanneer het nodig was, gaven zij mij een duwtje in de rug en ook voor mijn eindwerk maakten ze graag tijd vrij. Ook verdienen collega s Evelien en Bert een woord van dank. Hun creatieve geest tilden dit eindwerk tot een hoger niveau. Verder wil ik ook de andere collega s van mijn stage bedanken. Zij hielpen me graag verder als ik vragen had. Daarnaast wil ik ook meneer Proot, mijn stagebegeleider, bedanken voor het vele advies dat ik heb gekregen voor het schrijven van mijn bachelorproef. De opbouwende consults, tips en oppeppende woorden waren een extra drijfveer om m n eindwerk af te werken. Tenslotte wil ik graag m n ouders en zussen bedanken. Tijdens deze toch wel moeilijke periode stonden ze altijd voor me klaar en zorgden ze voor dat extra beetje steun, leuke motiverende berichtjes en relaxerende thee. Last but not least bedank ik graag Latoya, m n zussen Sien en Jolien, Heleen en Sandra voor het overlezen van dit eindwerk. Deze bachelorproef draag ik graag op aan Kirkee Lobelle. Een vriendin die mij gedurende drie jaar heeft gemotiveerd om er steeds voor te gaan. Ook al is Kirkee niet langer meer bij ons, ze bleef een drijfveer om deze bachelorproef tot een goed eind te brengen. Dank jullie wel! Hanne

8

9 IINLEIDING INLEIDING Communicatie is net als een universum. Binnen zo n universum zijn oneindig veel mogelijkheden. Materie en energie spelen op elkaar in, net zoals er interactie is bij communicatie. In dit communicatie-universum speelt contentmarketing een steeds groter wordende rol. De consument wordt steeds kritischer en geloven niet meer blindelings wat bedrijven, organisaties of merken hen vertellen. Consumenten gaan zelf op zoek naar content en bepalen zelf of iets of iemand het beste is voor hen. Het tijdperk dat enkel en alleen een mooie verpakking telt, is dan ook volledig voorbij. In deze bachelorproef gaan we op zoek naar een antwoord op de onderzoeksvraag: Hoe kunnen bedrijven contentmarketing inzetten als wapen voor hun online communicatie? Hierbij moet elk bedrijf zich opstellen als een contentveroveraar. Want wie ten oorlog gaat zonder goed arsenaal, verliest gegarandeerd de strijd. Contentmarketing is geen nieuw gegeven. Al meer dan honderd jaar verspreidden bedrijven en organisaties relevante en waardevolle informatie. Dit om bijvoorbeeld hun business te profileren of om de verkoop te bevorderen. Toch zijn er niet veel bedrijven die goed weten welke content ze moeten gebruiken. Laat staan waarom, in welke vorm en hoe ze de effecten hiervan kunnen meten. (Zijlstra, 2012) Contentmarketing is een slimme marketingtechniek, mits het bedrijf weet wat ze doet. Deze bachelorproef bestaat daarom uit drie delen: een literatuurstudie over contentmarketing, een onderzoek waarbij enkele cases onder de loep worden genomen en een concreet online contentplan voor de Belgische kappersfederatie Coiffure.org by UBK/UCB. Bij het eerste deel van de literatuurstudie staan we stil bij wat contentmarketing nu is en waarom het steeds belangrijker wordt. Er wordt een wapenarsenaal samengesteld waarmee elk bedrijf gewapend de online communicatie kan verbeteren. Dit gebeurt via the contentmarketing management circle. Deze cirkel bevat acht stappen. Allereerst moet een duidelijke strategie aanwezig zijn. Deze moet passen binnen de totale marketingstrategie. Staat de strategie op punt, dan kan het bedrijf of de organisatie content creëren, plannen, publiceren en promoten. De laatste twee stappen zijn respectievelijk een goede monitoring van het contentplan en eventuele bijsturing. Een tweede deel van deze bachelorproef bestaat uit een casestudy waarbij drie verschillende bedrijven/ organisaties worden analyseerd. The contentmarketing management circle wordt toegepast op de cases Starbucks, Unizo en het digital agency Wijs. Finaal eindigt deze paper met een online contentplan voor de Belgische kappersfederatie Coiffure.org by UBK/ UCB. Dit plan wordt gebaseerd op de gegevens van de literatuurstudie en de bevindingen van de casestudies. Het online contentplan voor Coiffure.org by UBK/UCB wordt in opdracht uitgevoerd voor Well Communications, het communicatiebureau van Coiffure.org by UBK/UCB. Als stagiair bij Well Communications koppelde ik op deze manier het bachelorproef onderwerp aan de stageplaats. In deze bachelorproef is vaak sprake van het bedrijf, het product, de doelgroep of de consument. Belangrijk is om hier duidelijkheid te scheppen. Allereerst kan contentmarketing door eender welk bedrijf, merk of organisatie worden gebruikt. Dit kan een bedrijf zijn in de B2B of B2C sector of een non-profitorganisatie. Ook kunnen deze bedrijven of organisatie diensten of producten aanbieden. In het algemeen wordt geopteerd om de termen het bedrijf en het product te gebruiken. Op deze manier trachten we de zinnen niet onnodig zwaar te maken. Hetzelfde geldt voor de doelgroep. In deze bachelorproef richten we ons voornamelijk op de consument. Het begrip de consument is een zeer ruim begrip en omvat iedereen die een beslissing neemt om al dan niet bepaalde goederen of diensten aan te schaffen.

10 ABSTRACT A cause du changement de comportement des consommateurs, les médias traditionnels et les nouvelles technologies, les entreprises doivent chercher d autres moyens afin de pouvoir approcher leurs groupes cible. Content marketing obtient ici un rôle plus important dans la stratégie de communication. Les entreprises doivent adapter leur état d esprit plutôt vers le rôle d éditeur et devenir un soi-disant brand publisher. Content marketing signifie la création, la fourniture et la diffusion de contenu relevant, de haute qualité et surtout consultable d une façon permanente. Tout ceci doit répondre aux besoins d un public cible clairement défini. Le premier objectif de cette thèse baccalauréat est d offrir une réponse à la question de recherche: comment les entreprises peuvent utiliser content marketing comme une arme pour leur communication online? Cette question de recherche est de nature consultative. Après la réponse de cette question de recherche, le deux!ème objectif était d élaborer un plan de contenu online pour Coiffure.org by UBK/UCB. La question de recherche sera en partie répondu par the content marketing management circle. Ce processus implique huit étapes qui aident une entreprise dans la préparation d un plan de contenu. Les huit étapes sont: une bonne stratégie, la publication du contenu, la promotion du contenu, le monitoring du contenu et l ajuster si nécessaire. En plus de cette théorie, une enquête a également été établi. Parmi l étude, les trois cas de entre autres Starbucks, Unizo et Wise ont été analysés. La façon dont ils intègrent content marketing parmi leurs canaux de communicaion online a été étudié. La recherche est de nature qualitative. Les données ne peuvent donc être interprétés ni généralisés de façon large. Néanmoins, la force d une étude de cas est utilisée: elle décrit comment il y a été communiquée. Les résultats de l étude se sont réalisé à travers une analyse du contenu des médias sociaux et une analyse qualitative des autres canaux de communication. A base des résultats de l étude, on peut conclure que le content marketing management circle peut être une arme pour la communication online d une entreprise. Ce processus a été trouvé dans chacun des trois cas. Ce cercle est un processus d essais et d erreurs avec un ajustement constant et nécessaire. Content marketing est une stratégie à long terme. Les résultats de la revue de littérature et des études de cas on été implémentés dans un projet de communication spécifique. Finalement, ce paper se termine avec un plan de contenu concret pour la fédération de coiffeurs Belges, Coiffure.org by UBK/UCB. Le plan de contenu online pour Coiffure.org by UBK/UCB a été effectué pour le bien de WELL Communications, l agence de communication de Coiffure.org by UBK/UCB.

11 ABSTRACT ABSTRACT Due to the change in consumer behavior, traditional media and new technology, companies must look for another way to approach their target group. For these reasons, contentmarketing gets an increasingly important role in the general communication strategy. Companies should adopt the mindset of publishers and a brand publisher. Contentmarketing is the creation, offer and promotion of relevant, valuable and searchable content that meets the needs of a clearly defined target audience. The first objective of this thesis is to offer an answer to the research question. How can companies use contentmarketing as a weapon for their online communication? This question is advisory by nature. After answering this research question, the second objective was to draw up an online content plan for Coiffure.org by UBK / UCB. The research question will partly get an answer by the contentmarketing management circle. This process involves eight steps that help a company in the preparation of a content plan. These eight steps are: a good strategy, integrated communications, content creation, content planning, content publishing, content promotion, content monitoring and adjustment if necessary. In addition to this theory, a survey was also worked out. In the study, the three cases Starbucks, Unizo and Wijs were analyzed. We examined how these three companies used contentmarketing in their online communication channels. The research is qualitative by nature. Therefore, the data cannot be interpreted broadly. Nevertheless, the strength of a case study is used: it describes how it is communicated. The results of the study came through a content analysis of social media channels and a qualitative analysis of other online communication channels. For the results of the survey, these conclusions can be taken. The contentmarketing management circle can be used as a weapon for the online communication of a company. This contentmanagement process was found in each of the three cases. This circle is a process of trial and error where constant adjustment is needed. Contentmarketing is a long term marketing strategy. The results of the theory and case studies are going to be implemented in a specific communication project. This paper will finally end with an online content plan for the Belgian hairdresser federation Coiffure.org by UBK/UCB. The online content plan Coiffure.org by UBK / UCB is commissioned by Well Communications, the communication agency of Coiffure.org by UBK / UCB.

12 12 TITEL VAN HET HOOFSTUK INHOUDS OPGAVE

13 INHOUDSOPGAVE 13 DEEL 1 LITERATUURSTUDIE WOORD VOORAF INLEIDING ABSTRACT INHOUDSOPGAVE 1 WAT IS CONTENTMARKETING? 1.1 Definitie Wat is contentmarketing wel en niet? Call to action Synoniemen Interruptiemarketing versus dialoogmarketing 1.2 Contentmarketing als link tussen bedrijf en publiek 1.3 Evolutie contentmarketing Geschiedenis Waarom werd contentmarketing steeds belangrijker? Toekomst GEÏNTEGREERDE COMMUNICATIEAANPAK 2.1 Experience about the brand 2.2 Content 2.3 Call to action 30

14 14 INHOUDSOPGAVE 3 HOE CONTENTMARKETING INZETTEN IN DE ONLINE COMMUNICATIESTRATEGIE? 3.1 Strategie Doelen definiëren Doelgroepen definiëren Wat is de toegevoegde waarde? 3.2 Contentmarketing plan binnen geïntegreerde communicatieaanpak 3.3 Content creëren Thema s Contentcreatie Contentcuratie Contentcreatie of toch contentcuratie? Zoekmachineoptimalisatie Contentsoorten aan de hand van The ContentMarketing Matrix 3.4 Content plannen Contentagenda Updates, projecten en campagnes Contentcirkels Contentmanagement Relevantie geplande onderwerpen 3.5 Content publiceren Sociale media kanalen Blog Conversiepunt 3.6 Content promoten Blog Sociale media Linkbuilding 3.7 Content monitoren Terugkoppeling van de doelstellingen Key performance indicators Metrics 3.8 Bijsturen 32 4 CONCLUSIE LITERATUURSTUDIE 59

15 INHOUDSOPGAVE 15 DEEL 2 CASESTUDY 1 METHODOLOGIE & ONDERZOEK 1.1 Onderzoeksvraag 1.2 Keuze cases 1.3 Plan van aanpak 1.4 Doel onderzoek 61 2 STARBUCKS 2.1 Analyse Doelstellingen Doelgroepen Toegevoegde waarde 2.2 Contentmarketing plan binnen geïntegreerde communicatieaanpak 2.3 Content creëren Thema s Statische en dynamische content Contentcreatie versus contentcuratie Contentcreatie versus contentcuratie 2.4 Content plannen 2.5 Content publiceren Websites Facebook Twitter Pinterest YouTube Google LinkedIn Conversiepunt 2.6 Content promoten 63

16 16 INHOUDSOPGAVE 3 UNIZO 3.1 Analyse 3.2 Contentmarketing plan binnen geïntegreerde communicatieaanpak 3.3 Content creëren Thema s Contentcreatie versus contentcuratie Statische versus dynamische content Contentsoorten 3.4 Content plannen 3.5 Content publiceren Website Facebook Twitter LinkedIn Conversiepunt 3.6 Content promoten 72 4 WIJS 4.1 Analyse Doelstellingen Doelgroepen Toegevoegde waarde 4.2 Contentmarketing plan binnen geïntegreerde communicatieaanpak 4.3 Content creëren Thema s Statische en dynamische content Contentcreatie versus contentcuratie Contentsoorten 4.4 Content plannen 4.5 Content publiceren Website en blog Facebook Twitter Google Conversiepunt 4.6 Content promoten 77 5 CONCLUSIE CASESTUDY 82

17 INHOUDSOPGAVE 17 DEEL 3 ONLINE CONTENTPLAN 1 COIFFURE.ORG BY UBK/UCB 85 2 STRATEGIE 2.1 Doelgroepen 2.2 Algemene communicatiedoelstellingen 2.3 Analyse huidige online communicatie Website Blog Facebook Twitter en Pinterest Andere sociale media 2.4 Hoe contentmarketing de communicatie van Coiffure.org kan versterken 2.5 Toegevoegde waarde 2.6 Contentmarketing doelstellingen 86 3 GEÏNTEGREERDE COMMUNICATIEAANPAK 3.1 Customer journey 3.2 Consequente identiteit, missie, visie en waarden 91 4 CONTENT CREËREN 4.1 Thema s 4.2 Contentcreatie versus contentcuratie Contentcreatie Contentcuratie 4.3 Zoekmachineoptimalisatie 4.4 Contentsoorten aan de hand van The Contentmarketing Matrix 92

18 18 INHOUDSOPGAVE 5 CONTENT PLANNEN 5.1 Tijdsstip en frequentie Website Blog Facebook Twitter Pinterest Instagram, YouTube & LinkedIn Liveplatform 5.2 Contentcirkels Promotionele content Toegepaste content Overlappende interessegebieden 5.3 Contentmanagement 5.4 Online contentplan september 96 6 CONTENT PUBLICEREN 6.1 Website & blog Website Blog 6.2 Sociale media Facebook Twitter Pinterest Liveplatform 6.3 Conversiepunt CONTENT PROMOTEN 108

19 INHOUDSOPGAVE 19 8 CONTENT MONITOREN 8.1 Key performance indicators 8.2 Tactieken 8.3 Metrics Manuele analyse Google Analytics Tag manager Share of voice Share This BIJSTUREN CONCLUSIE ONLINE CONTENTPLAN 115 ALGEMENE CONCLUSIE 116 LIJST MET FIGUREN EN TABELLEN 118 REFERENTIELIJST 122

20 20 TITEL VAN HET HOOFSTUK DEEL 1 LITERATUUR STUDIE

21 WAT IS CONTENTMARKETING? WAT IS CONTENT MARKETING? Vooraleer we beginnen met het ontwikkelen van een online contentplan, gaan we op zoek naar een correcte definitie. In het eerste deel van deze literatuurstudie ontdekken we wat contentmarketing is, maar ook wat het niet is. Een tweede stap is kijken hoe de evolutie van contentmarketing in elkaar zit. Bestond dit gegeven vroeger al? Zitten we in een overgangsperiode en hoe ziet de toekomst voor de bedrijven er uit? 1.1 DEFINITIE Contentmarketing is een begrip dat de laatste tijd meer en meer in de belangstelling staat. Het web, magazines en talloze boeken geven steeds meer aandacht aan dit onderwerp. In dit deel wordt de term contentmarketing uitgebreid besproken Wat is contentmarketing wel en niet? Omdat contentmarketing een breed gegeven is, kijken we eerst naar wat het vooral niet is. Contentmarketing is vooral geen reclame en geen eenzijdige communicatie. Contentmarketing is ook geen oplossing die voor iedereen geldt. Wat is contentmarketing dan wel? (Schilders, 2014) Contentmarketing zorgt ervoor dat mensen naar bedrijven toe komen, in plaats dat het bedrijf naar de mensen toe gaat. Contentmarketing is het vertellen van een goed verhaal, het creëren, aanbieden en verspreiden van relevante, kwaliteitsvolle en vindbare inhoud die aansluit bij de behoeften van een welomschreven doelpubliek. (Bruijntjes, Wat is contentmarketing?, 2013) Op het eerste zicht is deze definitie correct geformuleerd. Toch mist deze definitie wat extra kracht en kan het worden aangevuld met een quote die zorgt voor die extra vibe. De swag die contentmarketing zoveel kracht geeft: Don t tell the world you re a superstar; show the world you re a superstar. Deze quote bevat direct het verschil tussen klassieke reclame en contentmarketing. Tell the world you re a superstar is wat klassieke reclame probeert te doen. Contentmarketing gaat het doelpubliek kennis meegeven, tips of tools, waarbij men aantoont dat het bedrijf een autoriteit in het vakgebied is, een relatie wil aangaan,...(contentninjas, 2013)

22 22 WAT IS CONTENTMARKETING? Afbeelding 1: logo Miele (SeekLogo, 2014) Miele, producent van huishoudapparatuur, begreep deze quote. Tot enkele jaren geleden schreeuwde Miele uit dat ze de beste waren. Er bestond namelijk geen betere apparatuur dan Miele. Miele zat vast in het klassieke denkpatroon. Dit proces ging door tot Miele besefte dat de consument ook een stem heeft. Consumentenforums ontstonden waar de consument advies en discussie met elkaar deelden op zoek naar het beste product. Miele begreep deze ommekeer en veranderde de communicatie naar de klant toe. De slogan Miele, er is geen betere zit verweven in het verhaal, de geschiedenis van Miele. Naast het uitschreeuwen van deze slogan, gaan ze nu ook aantonen waarom zij beter zijn dan de rest. Ook Joe Pulizzi, stichter van Contentmarketing Instituut, vormt de volgende definitie: Contentmarketing is owning, net renting media who attract and retain customers. Create and curate valuable, compelling and consistent content to change or enhance a behavior. (Pulizzi, 2014) Call to action In tegenstelling tot reclame is contentmarketing geen verkooppraatje en heeft het geen promotionele inhoud. Toch moet een call to action verweven zijn. De lezer wordt aangezet tot het maken van een actie of hij vraagt meer informatie. Een call to action kan ook zijn dat de lezer zijn gegevens nalaat of zich inschrijft voor een nieuwsbrief. Het staat altijd in functie van een doelstelling. Weten wat het bedrijf wil bereiken is belangrijk. (Slagtermedia, 2013) Synoniemen Contentmarketing is niet de enige juiste term die wordt gebruikt voor het aanbieden van waardevolle content voor een specifiek doelpubliek. Andere benamingen zijn ook correct. Een greep uit de lijst van synoniemen: custom media, corporate content, branded storytelling of corporate journalism. (Pulizzi & Barrett, Get content get customers, 2009) Custo, de Belgische federatie van contentmarketing beschrijft contentmarketing als loyalty media, customer media of custom content. (Custo, 2013) Ongeacht welke naam nu de correcte omschrijving is, kan worden geconcludeerd dat het als kenmerk heeft dat het de onderneming mogelijk maakt om op een heel andere manier te gaan communiceren met hun klant. In deze bachelorproef gebruiken we de term contentmarketing Interruptiemarketing versus dialoogmarketing Onderbreken Het is belangrijk om in contact te komen met de doelgroep, zonder het gevoel te geven dat hen iets wordt opgedrongen. In tegenstelling tot bijvoorbeeld reclame is contentmarketing geen interruptiemarketing. (Slagtermedia, 2013) De naam interruptie verklapt al een deel van de betekenis: onderbreken. Interruptiemarketing wordt omschreven als marketingcommunicatie waarbij de consument wordt onderbroken in zijn of haar activiteiten. Denk hierbij aan televisiecommercials en beeldvullende internetbanners. (Tweeteriup, 2012) Dialoogmarketing Tegenover die interruptie staat dialoog. Die dialoog is terug te vinden in contentmarketing. De dialoog is er op gericht om relaties tot stand te brengen, te ontwikkelen en onderhouden tussen een organisatie en (potentiële) klanten.

23 WAT IS CONTENTMARKETING? 23 Als interruptiemarketing en dialoogmarketing tegenover elkaar worden geplaatst komen enkele verschillen naar boven. Het grootste verschil is de mogelijkheid voor de consument om feedback te geven en te worden gehoord. Bij interruptie wordt de boodschap van het bedrijf aan de klant getoond zonder dat deze klant de mogelijkheid heeft om te reageren. Contentmarketing werkt hier omgekeerd. Het bedrijf gaat een gesprek aan met de consument en laat hem of haar vertellen wat hij of zij verlangt. Het bedrijf gaat naar de behoeften van de doelgroep handelen. Met andere woorden: de relatie met de klant is belangrijk. Doordat de klant wordt gehoord en betrokken is bij het bedrijf, denkt de consument bij een nieuwe aankoop sneller aan het bedrijf. Het eerste verschil was de mate van feedbackmogelijkheden. Een ander verschil is terug te vinden in de mate waarin het bedrijf klant - of productgedreven te werk gaat. Contentmarketing gaat klantgedreven en ondersteunend te werk. Dit in tegenstelling tot interruptie, die voornamelijk productgedreven en verstorend werkt. Bij contentmarketing staat niet het product centraal maar de informatiebehoefte van de doelgroep als uitgangspunt. (Beklijf, 2011) INTERRUPTIE MARKETING DIALOOG MARKETING Figuur 1: interruptiemarketing versus dialoogmarketing

24 24 WAT IS CONTENTMARKETING? CASE BODYFORM In 2012 ging een maandverband de dialoog aan met het publiek. Dit leverde een mooi voorbeeld op. Een mooi voorbeeld van dialoogmarketing is het filmpje van Bodyform, producent van maandverband in de UK, uit Aanleiding was een grappige reactie op de Facebookpagina van Bodyform van ene Richard Niell. Die stelde vast dat het beeld dat maandverbandreclames willen aantonen niet waar bleek te zijn. Hij voelde zich bedrogen. De reactie leverde zo n likes en reacties op. Bodyform, die tot nog toe weinig interactie en engagement op de Facebookpagina had, postte als interactie een komische reactie van de CEO van Bodyform. In het filmpje gingen ze op dezelfde rake en humoristische manier aan de slag en verontschuldigden ze zich bij Richard. Het filmpje werd veelvuldig geshared en ging viraal. Zo n 5,5 miljoen mensen wereldwijd zagen reeds het filmpje en op sociale media boomde Bodyform. (van Buren, 2012) Dit is een mooi voorbeeld van hoe het goed monitoren, opvolgen, reageren en in dialoog treden met de consument (of in dit geval betrokkene) ervoor kan zorgen dat veel interactie rond een merk kan worden gecreëerd. Afbeelding 2: Bodyform gaat de conversatie aan. (van Buren, 2012)

25 WAT IS CONTENTMARKETING? CONTENTMARKETING ALS LINK TUSSEN BEDRIJF EN PUBLIEK Contentmarketing kan worden gezien als de link tussen bedrijf en publiek. Waar vroeger de media als tussenschakel te vinden was, gaat het bedrijf persoonlijk communiceren met het publiek. Dit betekent dat het zorgen voor de juiste content, voor het juiste publiek, op de juiste plaats en op het juiste moment van essentieel belang is. Wanneer een bedrijf rechtstreeks wil communiceren met het publiek moet deze communicatie direct, multimediaal, (vooral) gebruiksvriendelijk en overal vindbaar zijn. (Bruijntjes, 2013) Figuur 3: bedrijf- contentmarketing - doelgroep Contentmarketing als tussenschakel Contentmarketing als link kan ook op een andere manier worden verduidelijkt. Een bedrijf kan heel wat informatie geven over wat het precies allemaal doet. Wat zijn de productieprocessen? Hoe is het veiligheidsbeleid binnen de organisatie? Klinkt allemaal heel interessant voor het bedrijf. Veel informatie binnen het bedrijf heeft weinig waarde voor de consument. Aan de andere kant is er de interesse van de doelgroep. Veel bedrijfscommunicatie is niet interessant in de ogen van de consument. Er is een overbrugging nodig. Figuur 2: link tussen bedrijf en publiek Een manier om de media tussenbeide te laten is via een blog. Hierbij kan een bedrijf of organisatie zelf gaan communiceren zonder te moeten adverteren in een magazine of andere communicatiemiddelen. Sarenza, een Nederlandse winkel van schoenen, blogt over hun eigen schoenen. Sandalen worden samengesteld met een hele outfit en zelfs nagellak. De schoenen worden niet gepromoot maar worden in een online blogartikel gegoten. (Sarenza, 2014) De gap tussen de werelden van het bedrijf en de consument moet worden verkleind. Hier komt content aan de beurt. Deze uiteenzetting valt te vergelijken met een krukje op drie poten. Een kruk met slechts twee poten houdt gegarandeerd geen stand. Door de toevoeging van een derde poot ontstaat stabiliteit. Contentmarketing zorgt ervoor dat de informatie van het bedrijf wordt vertaald in informatie die de behoeften van het doelpubliek bevredigen. Content is de derde poot van de kruk en zorgt voor dialoog tussen het doelpubliek en het bedrijf. Plaats twee mensen samen op twee krukjes en er vindt zeker een leuke conversatie plaats. (Pulizzi, Unlocking Your Content s Potential (and Driving Business), 2014) (Van den Hout, 2013)

26 26 WAT IS CONTENTMARKETING? 1.3 EVOLUTIE CONTENTMARKETING Het communicatie en marketinglandschap is steeds in verandering. Ook contentmarketing maakte zijn evolutie doorheen de jaren Geschiedenis Contentmarketing is misschien een relatief nieuw begrip, toch vertellen bedrijven meer dan honderd jaar lang verhalen om hun business te profileren en sales van diensten en producten te bevorderen. (Schilders, 2014) Onze voorouders verspreidden hun content op hun eigen manier. Zij communiceerden aan de hand van grotschilderijen. Een voorbeeld kan zijn: Hoe hou je op zes verschillende manieren een beer op afstand? Verhalen werden op deze manier doorverteld en door andere mensen opgepikt. Zo kon men ook- al waren twee voorouders niet op dezelfde plaats- communiceren met elkaar. (Contentninjas, 2013) Ook iets minder lang geleden doken goede voorbeelden van contentmarketing op. Zo lanceerde Michelin in 1900 The Michelin Guides. In de gids waren tal van tips terug te vinden voor auto-onderhoud, maar ook voor goede hotels en restaurants langs de weg. The Michelin Guides bestaan op de dag van vandaag nog steeds en helpen autobestuurders bij de keuze van de beste auto, hotels en restaurants. (Contentmarketing Institute, 2014) Soap opera s waren de voorlopers van de moderne soap zoals ze vandaag nog steeds op televisie te zien zijn. In 1930 werden deze opera s op de radio gelanceerd. Hun naam verwijst naar de door wasmiddel betaalde en bedachte fabrieken. Dit was een ideale manier om mensen aan een merk te binden, zonder hen iets te dwingen. Vanaf de komst van het internet begonnen de eerste digitale vormen van contentmarketing zichtbaar te worden. Het was Microsoft die de eerste grote blog lanceerde in 2004, Channel 9 genaamd. Op het web werd door de opkomst van webbased applicaties als Wikipedia en sociale media content beschikbaar voor iedereen. (Contentninjas, 2013) Waarom werd contentmarketing steeds belangrijker? Zoals in de geschiedenis kan worden gelezen, is het duidelijk dat contentmarketing, lees: het vertellen van verhalen, in de natuur van de mens zit verweven. Toch heeft de interruptiemarketing zijn intrede gekend en floreerde het tijden lang aan de top. Nu deze evolutie deels achter de rug is, merken we dat bedrijven zich meer bewust zijn van de kracht van contentmarketing. Deze verandering gebeurt niet abrupt, maar is een natuurlijk proces over de jaren heen. Gedragsverandering van de klant Doorheen de laatste jaren veranderde het gedrag van de consument. De consument wordt slimmer. Ze nemen graag hun eigen beslissingen en gaan zelf actief op zoek naar informatie. Bedrijven die content maken die de consumenten antwoorden geven, winnen hierbij. Waar vroeger vooral de media instond om informatie te bieden, zien we vandaag dat organisaties en bedrijven deze rol moeten overnemen. (Pulizzi & Barrett, 2009) Dit veeleisend publiek vraagt nog meer. De consument verwacht van elk bedrijf dat zij openstaan voor elke vraag en dat zij ook direct een antwoord hierop kunnen bieden. (Bruijntjes, Wat is contentmarketing?, 2013) De gedragsverandering van de consument bracht ook een verandering in het beslissingspatroon teweeg. Wie vroeger een wasmachine wilde kopen, stapte naar een winkel zoals Eldi, Vandenborre of een plaatselijke elektrohandel Siemenswinkel. De verkoper luisterde naar het probleem en leidde de consument op deze manier naar het juiste product. Eerst koos de consument het merk of de leverancier in de elektronicazaak, die daarna hielp met informatie om uiteindelijk tot bij het product te komen. De opkomst van het internet verandert dit beslissingspatroon. Informatie opzoeken wordt gemakkelijker. De consument is hiervoor niet langer afhankelijk van de producent en leverancier. In deze zoektocht ligt de consument minder en minder wakker van de leverancier en het merk. Alle informatie is online beschikbaar. Mensen die nu een wasmachine willen kopen, doen eerst online hun research. Uit deze research selecteren ze wasmachines die in aanmerking komen en gaan daarna pas naar de retailer. Consumenten worden nu pas enkel aangesproken door producten die hoog in de beslissingstrechter komt. Hoe vroeger merken en bedrijven de communicatie aangaan, hoe meer kans dat de consument kiest voor dat merk of bedrijf. In de oude beslissingstrechter speelt de branding een

TravelNext LOBKE ELBERS @LOBKEELBERS

TravelNext LOBKE ELBERS @LOBKEELBERS TravelNext LOBKE ELBERS @LOBKEELBERS Intro Lobke Elbers @lobkeelbers lobke@travelnext.nl Community manager Content schrijver Online marketing Blogger Kansenzoeker Samenwerker Gastdocent NHTV Nijmegen www.travelnext.nl

Nadere informatie

Begrijp je doelgroep en connect Search en Social voor de opbmale klant beleving

Begrijp je doelgroep en connect Search en Social voor de opbmale klant beleving Begrijp je doelgroep en connect Search en Social voor de opbmale klant beleving Speaking Publishing Consulting Training European Search Personality 2015 www.stateofdigital.com - www.basvandenbeld.com -

Nadere informatie

LinkedIn als marketingtool gebruiken, zo doet u dat!

LinkedIn als marketingtool gebruiken, zo doet u dat! LinkedIn als marketingtool gebruiken, zo doet u dat! Social media en content marketing gaan tegenwoordig hand in hand. Waar Facebook veel gebruikt wordt voor B2C-marketing, is LinkedIn juist meer geschikt

Nadere informatie

PROMOOT UW SITE OP SOCIALE MEDIA TIPS & TRICKS

PROMOOT UW SITE OP SOCIALE MEDIA TIPS & TRICKS PROMOOT UW SITE OP SOCIALE MEDIA TIPS & TRICKS WEBSHOP FEBELNET Versie 2.0 Hoe uw site kenbaar maken? Facebook Google+ account QR-code aanmaken en communiceren (aanmaken kan gratis via: http://goqr.me

Nadere informatie

Online Marketing. Door: Annika Woud ONLINE MARKETING

Online Marketing. Door: Annika Woud ONLINE MARKETING Online Marketing Door: Annika Woud 1 Inhoudsopgaven 1 Wat is online marketing? 2 Hoe pas je online marketing toe op een website? Hoe pas je het toe? SEO Domeinnaam HTML Google Analytics Advertenties op

Nadere informatie

WAT JE MINIMAAL MOET WETEN OVER ONLINE MARKETING

WAT JE MINIMAAL MOET WETEN OVER ONLINE MARKETING WAT JE MINIMAAL MOET WETEN OVER ONLINE MARKETING INHOUD 1. Over SEO 2. Over Bloggen 3. Over Social Media 4. Over Email marketing 5. Over Google Adwords 6. Over Adverteren op Social Media 7. Over Affiliate

Nadere informatie

Om Facebook, Twitter, Instagram en LinkedIn zakelijk goed te kunnen inzetten, organiseren wij de onderstaande 3 workshops.

Om Facebook, Twitter, Instagram en LinkedIn zakelijk goed te kunnen inzetten, organiseren wij de onderstaande 3 workshops. Social media zijn niet meer weg te denken in de huidige wereld. De ontwikkelingen gaan razend snel en de mogelijkheden zijn onbegrensd. We hebben allemaal wel een Facebook, Twitter of Linkedin account.

Nadere informatie

Voor een volledig uitgeklapte template:

Voor een volledig uitgeklapte template: İ Voor een volledig uitgeklapte template: http://academyofminds.com/fw/gedragen-marketing-strategie/ 1.. De belangrijkste organisatiedoelen 2.... 1.. De belangrijkste doelgroepen 2.... Matrix SWOT analyse

Nadere informatie

PRdesQ info sheet. De razendsnel veranderende wereld van communicatie, PR en marketing eist een andere manier van werken om succesvol te kunnen zijn.

PRdesQ info sheet. De razendsnel veranderende wereld van communicatie, PR en marketing eist een andere manier van werken om succesvol te kunnen zijn. PRdesQ is ontstaan uit frustratie. Wij konden geen online gereedschap vinden die tegen een faire prijs gebruikmaakt van de moderne PR mogelijkheden. De razendsnel veranderende wereld van communicatie,

Nadere informatie

De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole

De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole Sociale media hebben individuen meer macht gegeven. De wereldwijde beschikbaarheid van gratis online netwerken, zoals Facebook,

Nadere informatie

Meer waarde voor technologie! Laat je technologie leven in een groter speelveld, bij meer spelers die je laten winnen!

Meer waarde voor technologie! Laat je technologie leven in een groter speelveld, bij meer spelers die je laten winnen! Meer waarde voor technologie! Laat je technologie leven in een groter speelveld, bij meer spelers die je laten winnen! In 6 stappen naar succesvolle technologiemarketing Carlo van Pelt, eigenaar TechAlive!

Nadere informatie

Online recruitment marketing

Online recruitment marketing Online recruitment marketing Plaats uw vacature niet langer willekeurig op diverse mediakanalen, maar bereik uw doelgroep snel én Effectief werven? Kies voor een online recruitment campagne! Als werkgever

Nadere informatie

Online Marketing Vraagstuk: Content Marketing Datum: juni 2016

Online Marketing Vraagstuk: Content Marketing Datum: juni 2016 Online Marketing Vraagstuk: Content Marketing Datum: juni 2016 Content marketing De consument stelt steeds meer eisen. Technologische ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. Als gevolg daarvan stijgen

Nadere informatie

o Theo Glaudemans Business Refresher theo.glaudemans@limebizz.nl o Rens Eijgermans Business Refresher rens.eijgermans@limebizz.nl

o Theo Glaudemans Business Refresher theo.glaudemans@limebizz.nl o Rens Eijgermans Business Refresher rens.eijgermans@limebizz.nl o Theo Glaudemans Business Refresher theo.glaudemans@limebizz.nl o Rens Eijgermans Business Refresher rens.eijgermans@limebizz.nl o Heb je vragen of geef je mening en reactie op deze presentatie via

Nadere informatie

LINKEDIN SOCIAL SELLING

LINKEDIN SOCIAL SELLING LINKEDIN SOCIAL SELLING MEER VERKOPEN MET LINKEDIN INHOUD WAAROM SOCIAL SELLING RADARMARKETING EN SOCIAL SELLING DE REIS VAN DE KLANT WAAROM LINKEDIN JOUW SALES PROFIEL SAMEN NETWERKEN SAMENDELEN VIND

Nadere informatie

FULL SERVICE RECLAME- EN DESIGNBUREAU

FULL SERVICE RECLAME- EN DESIGNBUREAU FULL SERVICE RECLAME- EN DESIGNBUREAU EEN BUREAU MET EEN DUIDELIJK DOEL Adson is een full service reclame- en designbureau, met als doel merken te voorzien van een eigen identiteit en deze bekend te maken.

Nadere informatie

MOBILE STRATEGY Mobile strategy, hoe pak je dat aan?

MOBILE STRATEGY Mobile strategy, hoe pak je dat aan? MOBILE STRATEGY Mobile strategy, hoe pak je dat aan? Hoe u bereikt dat mobile een strategisch onderdeel van uw bedrijfsvoering wordt INHOUD Wat is een mobile strategy? 3 Aanpak van een mobile strategy

Nadere informatie

10 WEB DESIGN TIPS VOOR EEN SUCCESVOLLE WEBSITE

10 WEB DESIGN TIPS VOOR EEN SUCCESVOLLE WEBSITE 10 WEB DESIGN TIPS VOOR EEN SUCCESVOLLE WEBSITE Is uw website aan vernieuwing toe? Pas deze tips toe en haal meer uit je website De laatste jaren zien we grote veranderingen op het gebied van webdesign.

Nadere informatie

Social Media Marketing

Social Media Marketing Social Media Marketing Get Social But, How? And Where? Tom Zoethout KvK Netwerkevent 23 nov 09 2 1 Moet je sociaal meedoen op het internet? 3 Social Media Marketing Quiz Wat weet ik eigenlijk al over Social

Nadere informatie

Wat is marketing. Hoe wordt marketing gebruikt in de praktijk. Product. Prijs

Wat is marketing. Hoe wordt marketing gebruikt in de praktijk. Product. Prijs Wat is marketing Marketing is het proces die je moet doorgaan om de behoeften van uw klanten te bevredigen. Eerst werd marketing gezien als het geheel van activiteiten die de ruil van producten of diensten

Nadere informatie

Social Media? Aan de slag met Twitter en Facebook. 14 november 2011

Social Media? Aan de slag met Twitter en Facebook. 14 november 2011 Social Media? Aan de slag met Twitter en Facebook 14 november 2011 Kennismaken Esther Kroes KroesKontrol ons aanbod binnen online communicatie en marketing 1. Werving en selectie 2. Workshops & presentaties

Nadere informatie

Social media checklist

Social media checklist Social media checklist In 15 minuten klaar om klanten te benaderen Sociale media audit? Elk bedrijf weet wel dat ze iets met sociale media moeten doen en hebben daarom ook (toen ze wat tijd over hadden)

Nadere informatie

REISWERK Employer branding en arbeidsmarktcommunicatie

REISWERK Employer branding en arbeidsmarktcommunicatie REISWERK Employer branding en arbeidsmarktcommunicatie MARCEL VAN DER HAAS Inhoud 1. EMPLOYER BRANDING EN ARBEIDSMARKTCOMMUNICATIE Trends & ontwikkelingen op de markt: de veranderende arbeidsmarkt Het

Nadere informatie

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland 18 december 2012 Social Media Onderzoek MKB Nederland 1. Inleiding Er wordt al jaren veel gesproken en geschreven over social media. Niet alleen in kranten en tijdschriften, maar ook op tv en het internet.

Nadere informatie

Vraag je je af via welke platformen en devices je de consument kunt bereiken? En hoe? Zes marketingtrends.

Vraag je je af via welke platformen en devices je de consument kunt bereiken? En hoe? Zes marketingtrends. Vraag je je af via welke platformen en devices je de consument kunt bereiken? En hoe? Zes marketingtrends. Door: Patricia Redsicker Bron/voor u gelezen: www.marketingonline.nl Volgens het Infinite Dial

Nadere informatie

Online Marketing voor Siertelers. De meerwaarde van social media Inzicht in de Consument 29 juni 2015

Online Marketing voor Siertelers. De meerwaarde van social media Inzicht in de Consument 29 juni 2015 Online Marketing voor Siertelers De meerwaarde van social media Inzicht in de Consument 29 juni 2015 Arnold Wittkamp (1973) 1988-2000 Van zaterdaghulp naar Filiaalmanager Singel Bloemenmarkt Amsterdam

Nadere informatie

RITHO Online Print Sign & events Doeltreffend gebruikmaken van social media

RITHO Online Print Sign & events Doeltreffend gebruikmaken van social media RITHO Online Print Sign & events Doeltreffend gebruikmaken van social media 12 Tips & tricks 1. Social media - cijfers januari 2017 Bron: www.frankwatching.com 2. Social media - is voor alle leeftijden,

Nadere informatie

Voor je begint met bloggen

Voor je begint met bloggen Voor je begint met bloggen Gemma Kregting, Adviseur online marketing Corporate Communications & Marketing Voor je begint met bloggen Stap 1: Bepaal waar je over wilt bloggen Stap 2: Wie gaat er bloggen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 2 Danique Beeks Student Advanced Business Creation Stage JH Business Promotions

Inhoudsopgave. 2 Danique Beeks Student Advanced Business Creation Stage JH Business Promotions Onderzoeksopzet Danique Beeks Studentnummer: 2054232 Advanced Business Creation Stagebedrijf: JH Busines Promotions Bedrijfsbegeleider: John van den Heuvel Datum: 12 September 2013 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

GELOOFWAARDIGHEID is de sleutel tot succesvolle interne communicatie. April 2012. Concrete tips voor effectieve interne communicatie

GELOOFWAARDIGHEID is de sleutel tot succesvolle interne communicatie. April 2012. Concrete tips voor effectieve interne communicatie GELOOFWAARDIGHEID is de sleutel tot succesvolle interne communicatie April 2012 Concrete tips voor effectieve interne communicatie Amsterdam, augustus 2012 Geloofwaardige interne communicatie Deze white

Nadere informatie

Iedereen kan Facebook-en, toch? 13.05.2014

Iedereen kan Facebook-en, toch? 13.05.2014 Iedereen kan Facebook-en, toch? 13.05.2014 KICK OFF ANTWERPSE PRESIDIA Hello, my name is Mijn verleden Nu EERST, EEN HEEL KLEIN BEETJE THEORIE Mensen als media-kanaal Mensen als media-kanaal Mensen horen

Nadere informatie

ONLINE MARKETING ANGELCOACHING

ONLINE MARKETING ANGELCOACHING ONLINE MARKETING ANGELCOACHING MARCA VAN DEN BROEK Met mijn bedrijf AngelCoaching zet ik me in voor succesvol ondernemen als kunstenaar//creatief. WAAR GAAT HET OM? Zichtbaarheid Onderscheidend (en authentiek)

Nadere informatie

Toekomst van Sales. 18 mei 2017

Toekomst van Sales. 18 mei 2017 Toekomst van Sales 1 WELKOM Robert Hamminga robert.hamminga@redfoxblue.nl 0031-619228708 2 UW TEAM OPDRACHT ZWARTE STIFT 1. Teken een organigram normale old school verkooporganisatie 2. Teken een normale

Nadere informatie

11 dingen die je nu kunt doen om meer te gaan verkopen

11 dingen die je nu kunt doen om meer te gaan verkopen 11 dingen die je nu kunt doen om meer te gaan verkopen Iedereen met een website komt er vroeg of laat mee in aanraking. Hoe verander ik meer bezoekers in klanten? Met conversie dus. Conversie optimalisatie

Nadere informatie

12-1-2015 SOCIAL MEDIA PLAN NETIDENTITY. MySuperfood Priscilla

12-1-2015 SOCIAL MEDIA PLAN NETIDENTITY. MySuperfood Priscilla 12-1-2015 NETIDENTITY SOCIAL MEDIA PLAN MySuperfood Priscilla Inhoud Je bedrijf in één zin... 3 Wat wordt er over je gezegd?... 3 Formuleer de doelstellingen... 3 Analyse zoekresultaten... 3 Analyseer

Nadere informatie

Inbound Marketing Expertise

Inbound Marketing Expertise Sagamore Inbound Marketing Expertise Content- en Social Media Plan Template Sagamore 1-12 Content en Social Media plan Het stappenplan 1. Identificeer de contentparels 2. Doel van de boodschap vaststellen

Nadere informatie

Presenteert de workshop Social Media

Presenteert de workshop Social Media Presenteert de workshop Social Media Juice BV Canadabaan 18 5388 RT NISTELRODE 0412-611453 info@juicebv.nl www.facebook.com/juicebv www.twitter.com/juicebv Wat doen wij? Onze klanten 1 Onze klanten Onze

Nadere informatie

Online marketing succesvol inzetten: content strategie

Online marketing succesvol inzetten: content strategie WHITEPAPER Content strategie & lead nurturing Online marketing succesvol inzetten: content strategie De opzet van de online marketing aanpak is voor veel marketing managers een lastig te visualiseren geheel.

Nadere informatie

UW GOEDE NAAM IS GOUD WAARD, OOK ONLINE... NOORD-HOLLANDSE GOUDA MET HET RODE ZEGEL

UW GOEDE NAAM IS GOUD WAARD, OOK ONLINE... NOORD-HOLLANDSE GOUDA MET HET RODE ZEGEL UW GOEDE NAAM IS GOUD WAARD, OOK... EEN PAAR CIJFERS. 80% van de Belgen is nu aanwezig op het internet, binnenkort zal dit 90% zijn. Het aantal mobiele gebruikers is de voorbije 2 jaar verdubbeld. 60%

Nadere informatie

Hoe meer halen uit uw website en sociale media? Voka Plato 1 april 2014

Hoe meer halen uit uw website en sociale media? Voka Plato 1 april 2014 Hoe meer halen uit uw website en sociale media? Voka Plato 1 april 2014 50 Rudi & Pieter een halve eeuw ervaring ten dienste van KMO s 93% % van de B2B aankopen die via een zoekopdracht op het web starten.

Nadere informatie

Workshop Communicatie. Hans Donkers CEO Concapps

Workshop Communicatie. Hans Donkers CEO Concapps Workshop Communicatie Hans Donkers CEO Concapps Intro Communicatie in Sport Wat gaan we doen komende uur? Workshop Communicatie Wat is communicatie? Voorstel rondje Wie ben je? Welke vereniging vertegenwoordig

Nadere informatie

WHITEPAPER INBOUND MARKETING

WHITEPAPER INBOUND MARKETING WHITEPAPER INBOUND MARKETING TeamForce Web Solutions BV Energieweg 47 4906 CG Oosterhout Nederland Postbus 6015 4900 HA Oosterhout Nederland Tel. +31 (0)162 468190 Fax +31 (0)162 468199 E mail:info@teamforce.com

Nadere informatie

Contentmarketing @ Deli XL

Contentmarketing @ Deli XL Anouk Beeren, manager e commerce & merchandising Contentmarketing @ Deli XL Page 1 Page 2 Anouk Beeren Anouk Beeren Manager e-commerce & merchandising @AnoukOnline Page 3 Onderwerpen Achtergrond van de

Nadere informatie

Whitepaper. 10 manieren om e-mailmarketing en social media te integreren

Whitepaper. 10 manieren om e-mailmarketing en social media te integreren Whitepaper 10 manieren om e-mailmarketing en social media te integreren 10 manieren om e-mailmarketing en social media te integreren Als jouw organisatie e-mail en social media behandelt als twee parallelle

Nadere informatie

Disrupt Or Die Bart Strijker

Disrupt Or Die Bart Strijker Managing Director Digital Jaarbeurs, VNU EE @bartstrijker Meer praktijk dan theorie? Doet Overal verantwoordelijk digitaal VNU onderdeel jaarbeurs VNU internationaal China Snelle ontwikkeling Full time

Nadere informatie

7 tips voor een onverslaanbare. LinkedIn showcasestrategie

7 tips voor een onverslaanbare. LinkedIn showcasestrategie 7 tips voor een onverslaanbare LinkedIn showcasestrategie Hoe bereik je de klant met LinkedIn showcasepagina s? Sommige producten, diensten of merken die onder een organisatie vallen zijn dusdanig speciaal

Nadere informatie

KBP Relatiedag. Digitale trends en ondernemen met Social Media. 17 september 2015

KBP Relatiedag. Digitale trends en ondernemen met Social Media. 17 september 2015 KBP Relatiedag Digitale trends en ondernemen met Social Media 17 september 2015 FACEBOOK LINKEDIN TWITTER OPLEIDING EVENTS ONLINE CAMPAGNES EVENTS Social Media Training & Advies Social Media Expert Businesscoach

Nadere informatie

ESSAY. Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay. Lexington Baly 1592180

ESSAY. Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay. Lexington Baly 1592180 ESSAY Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay Lexington Baly 1592180 Seminar: Dream Discover Do Essay Docent: Rob van den Idsert Effectief gebruik

Nadere informatie

WAAROM EEN MEDIABEDRIJF INBOUND MARKETING MOET OMARMEN YF BRODALA 13 OKTOBER 2014

WAAROM EEN MEDIABEDRIJF INBOUND MARKETING MOET OMARMEN YF BRODALA 13 OKTOBER 2014 WAAROM EEN MEDIABEDRIJF INBOUND MARKETING MOET OMARMEN YF BRODALA 13 OKTOBER 2014 DALLAS ANTWERP CONTENT OFFER 1. STATUS QUO! 2. NIEUWE ROL MEDIABEDRIJF! 3. WAT IS INBOUND MARKETING?! 4. WAAROM MEDIA INBOUND

Nadere informatie

Deelnemers... 8. Marketing & organisatie... 11. Online marketing in de praktijk... 15. Kennis & belang van online marketing... 26

Deelnemers... 8. Marketing & organisatie... 11. Online marketing in de praktijk... 15. Kennis & belang van online marketing... 26 Deelnemers... 8 Sectoren... 8 Functies... 9 Grootte van de zorginstellingen... 0 Marketing & organisatie... Medewerkers... Budgetten voor online marketing... 2 Online marketing in de praktijk... 5 Toepassing

Nadere informatie

Hoe bedrijven social media gebruiken

Hoe bedrijven social media gebruiken Hoe bedrijven social media gebruiken SMO_214 Powered by Pondres Onderzoek Rob van Bakel Auteurs Milou Vanmulken Sjors Jonkers Beste lezer, Ook in 214 publiceren Pondres en MWM2 het Social Media Onderzoek.

Nadere informatie

Wat is Inbound Marketing?

Wat is Inbound Marketing? 1-7 Inbound Marketing Wat is Inbound Marketing? Inbound Marketing is een marketing strategie die ervoor zorgt dat uw potentiële klanten u vinden op het internet, op het moment dat zij u nodig hebben. Om

Nadere informatie

LIVE PERFORMANCE. Bijlage Onderzoek Social Media. Sander van de Rijt PTTM22

LIVE PERFORMANCE. Bijlage Onderzoek Social Media. Sander van de Rijt PTTM22 LIVE PERFORMANCE Bijlage Onderzoek Social Media Sander van de Rijt PTTM22 Inhoudsopgave Social Media onderzoek Heesakkers & Daniels bestrating 3 Wat is social media? 3 Voor- en nadelen social media 3 Voordelen

Nadere informatie

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen E-resultaat aanpak Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen 2010 ContentForces Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Klaar staan voor de bewegende klant

Klaar staan voor de bewegende klant Klaar staan voor de bewegende klant 23 Maart 2016 Jaarbeurs - Utrecht Ger Nijkamp Sr. Online Marketeer Ricoh Nederland Marketing is niet veranderd Wat is mijn doel..? Waar zit mijn doelgroep..? Hoe ga

Nadere informatie

ONLINE MARKETING = ICT NIOC 2015 - BART ENSINK

ONLINE MARKETING = ICT NIOC 2015 - BART ENSINK ONLINE MARKETING = ICT NIOC 2015 - BART ENSINK Bart Ensink Saxion - Bedrijfskundige Informatica UT - Toegepaste Communicatie Wetenschappen Werkgevers: Innovadis - Websites, -shops, intranet Caase.com -

Nadere informatie

BRENG AFWACHTENDE PROSPECTS SNELLER IN BEWEGING IK WIL SNELLER

BRENG AFWACHTENDE PROSPECTS SNELLER IN BEWEGING IK WIL SNELLER BRENG AFWACHTENDE PROSPECTS SNELLER IN BEWEGING IK WIL SNELLER B2B WEBSITE PLANNING ROADMAP Zo maak je een betere B2B website Johan marketing Johan sales Peep copy Patrick design zes stappen naar een betere

Nadere informatie

PINK ELEPHANT De volgende stap in recruitment We believe that People and IT are the strategic assets of tomorrow s leading companies Welke weg hebben we bewandeld? Recruitment tool Webinar LinkedIn Collega

Nadere informatie

Invloed van digitaal op ons business model

Invloed van digitaal op ons business model Invloed van digitaal op ons business model Waarom Social media? Wat vinden onze doelgroepen? Wat kun je zelf/wat mag je zelf Wat en hoe kun je online vinden en wat doe je ermee? NVFG Ronald Pastor 22 januari

Nadere informatie

INBOUND MARKETING WAT IS HET? DE 5 ONDERDELEN HOE TE STARTEN?

INBOUND MARKETING WAT IS HET? DE 5 ONDERDELEN HOE TE STARTEN? INBOUND MARKETING WAT IS HET? DE 5 ONDERDELEN HOE TE STARTEN? 02 WAT IS INBOUND MARKETING? Gevonden worden door potentiële klanten vanuit de doelgroep, zonder deze te storen met traditionele marketing-instrumenten.

Nadere informatie

Meer succes met je website

Meer succes met je website Meer succes met je website Hoeveel geld heb jij geïnvesteerd in je website? Misschien wel honderden of duizenden euro s in de hoop nieuwe klanten te krijgen. Toch levert je website (bijna) niets op Herkenbaar?

Nadere informatie

1 3 N u t t i g e LinkedIn Tips. Haal direct meer uit je netwerk!

1 3 N u t t i g e LinkedIn Tips. Haal direct meer uit je netwerk! 1 3 N u t t i g e LinkedIn Tips Haal direct meer uit je netwerk! Inleiding Allereerst wil ik u bedanken voor het downloaden van dit e-book. Na weken van voorbereiding kunnen we dan nu eindelijk dit e-book

Nadere informatie

Taco Schallenberg Acorel

Taco Schallenberg Acorel Taco Schallenberg Acorel Inhoudsopgave Introductie Kies een Platform Get to Know the Jargon Strategie Bedrijfsproces Concurrenten User Experience Marketing Over Acorel Introductie THE JARGON THE JARGON

Nadere informatie

47% van de Nederlandse marketeers vindt zijn marketingkennis van online mogelijkheden te beperkt

47% van de Nederlandse marketeers vindt zijn marketingkennis van online mogelijkheden te beperkt 47% van de Nederlandse marketeers vindt zijn marketingkennis van online mogelijkheden te beperkt 49% vindt dat mediabureaus tekort schieten in hun advies over online marketing Wat is de werkelijkheid van

Nadere informatie

Workshop Your Social Media It s Time for Social Succes! Eenstrategische benadering

Workshop Your Social Media It s Time for Social Succes! Eenstrategische benadering Workshop Your Social Media It s Time for Social Succes! Eenstrategische benadering Agenda Agenda Agenda Ontvangst & Welkom Wat is Social Media nu eigenlijk Waarom start ik met Social Media? Voorbeelden

Nadere informatie

Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft.

Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft. Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft. Webtechniek is gespecialiseerd in technische oplossingen voor internet en applicaties. Sinds 2000 is het

Nadere informatie

BOUW HENDRICKX COMMUNICATIONS

BOUW HENDRICKX COMMUNICATIONS BOUW HENDRICKX COMMUNICATIONS horeca solutions - consulting - applications social media management review- en reputatiemanagement klantenbeheer en relatiemanagement persrelaties en public relations Jouw

Nadere informatie

Afstudeerrichting Marketing Management

Afstudeerrichting Marketing Management Afstudeerrichting Marketing Management Doel van vandaag Informeren over het belang van marketing Een overzicht geven van de afstudeerrichting en de aanpak Schetsen van mogelijkheden op de arbeidsmarkt

Nadere informatie

01/06. Websites Nederland over. Reputatiemanagement. Whitepaper #05/2013. Loraine van Huizen internet marketeer

01/06. Websites Nederland over. Reputatiemanagement. Whitepaper #05/2013. Loraine van Huizen internet marketeer Websites Nederland over Reputatiemanagement 01/06 Loraine van Huizen internet marketeer 02/06 Reputatiemanagement Reputatie. Door de Van Dale wordt het gedefinieerd als (goede) naam, faam. Maar hoe komt

Nadere informatie

ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING

ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING VOORWOORD Content marketing is uitgegroeid tot één van de meest populaire

Nadere informatie

Contact opnemen: www.pithmedia.nl info@pithmedia.nl. 50 tips voor uw webwinkel!

Contact opnemen: www.pithmedia.nl info@pithmedia.nl. 50 tips voor uw webwinkel! Contact opnemen: www.pithmedia.nl info@pithmedia.nl 50 tips voor uw webwinkel! Inhoudsopgave 1. Webshop / layout... 4 2. Goede menu structuur... 4 3. USP s zichtbaar... 4 4. Een perfecte homepage?... 4

Nadere informatie

9 mei 2017 Marlies Vringer, Senior Marketeer

9 mei 2017 Marlies Vringer, Senior Marketeer 9 mei 2017 Marlies Vringer, Senior Marketeer Definitie Social Selling Social selling is het op strategische wijze benutten van social media, door verkoop en marketing, voor het verkrijgen van klantinzicht,

Nadere informatie

9 redenen waarom jouw website geen klanten oplevert.

9 redenen waarom jouw website geen klanten oplevert. 9 redenen waarom jouw website geen klanten oplevert. Introductie Een goed ingerichte website met een goed uitgevoerde marketingstrategie is het ideale marketing tool voor ondernemers. Een goede website

Nadere informatie

Boekverslag The conversation company Steven van Belleghem

Boekverslag The conversation company Steven van Belleghem Boekverslag The conversation company Steven van Belleghem Samenvatting: Dit is het tweede boek van Steven van Belleghem. Het vorige boek waar hij uitlegt waarom het zo belangrijk is om naar de feedback

Nadere informatie

Voor je begint met bloggen

Voor je begint met bloggen Voor je begint met bloggen Gemma Kregting, Adviseur online marketing Corporate Communications & Marketing Voor je begint met bloggen Waarom bloggen? Stap 1: Onderwerp bepalen Stap 2: Wie gaat er bloggen

Nadere informatie

Media en creativiteit. Winter jaar vier Werkcollege 7

Media en creativiteit. Winter jaar vier Werkcollege 7 Media en creativiteit Winter jaar vier Werkcollege 7 Kwartaaloverzicht winter Les 1 Les 2 Les 3 Les 4 Les 5 Les 6 Les 7 Les 8 Opbouw scriptie Keuze onderwerp Onderzoeksvraag en deelvragen Bespreken onderzoeksvragen

Nadere informatie

Bazoon PREMIUM. Inbound Marketing. Bazoon SERVICES

Bazoon PREMIUM. Inbound Marketing. Bazoon SERVICES Bazoon PREMIUM Inbound Marketing Bazoon SERVICES Inbound Marketing meer traffic, meer leads, meer klanten Bedrijven zoeken naar meer efficiency en effectiviteit in marketing. Er is een verschuiving waar

Nadere informatie

Social Media Onderzoek 2014

Social Media Onderzoek 2014 1 Index Onderwerp Pagina Management Samenvatting 3 Rol binnen de organisatie 4 Voor welke doelen zet je social media in? 5 Welke kanalen zet je in? 5 Maakt de organisatie gebruik van een blog? 6 Hoe komt

Nadere informatie

Social Media Marketing strategie

Social Media Marketing strategie Social Media Marketing strategie --= werkboek =-- 1. Bepaal je doelstelling Vaak zal SMM een onderdeel zijn van bestaande marketingcommunicatieplannen. Een extra kanaal om je doelgroep te bereiken. Soms

Nadere informatie

Inspirerende trends. Webcare met Voxtron en Engagor

Inspirerende trends. Webcare met Voxtron en Engagor Inspirerende s Webcare met Voxtron en Engagor Webcare met Voxtron en Engagor Facebook, Twitter, blogs en fora: voor de consument zijn het nieuwe kanalen om over een bedrijf te praten en om producten en

Nadere informatie

WAT IS INBOUND MARKETING?

WAT IS INBOUND MARKETING? WAT IS INBOUND MARKETING? INHOUD 1. Wat is inbound marketing? 2. De filosofie: waarom inbound marketing werkt. 3. De methodologie: hoe inbound marketing werkt. 4. De toolbox: een draaiboek dat werkt. 5.

Nadere informatie

De marketing van duurzaamheid

De marketing van duurzaamheid 12-03-2012 1 De marketing van duurzaamheid Dr. Karel Jan Alsem 12 maart 2012 12-03-2012 2 Dr. Karel Jan Alsem Univ docent Strategic Marketing, en Branding Auteur van journal papers en boeken Eigenaar Alsem

Nadere informatie

Profile visitors NRC Q

Profile visitors NRC Q NRC Media presents About NRC Q A unique concept Business news platform for ambitious people on the go Short, sharp articles with professional infographics Daily newsletter at 5.30am News updates via WhatsApp

Nadere informatie

1. Inleiding Hoe wordt mijn website gemakkelijk gevonden in de verschillende zoekmachines.

1. Inleiding Hoe wordt mijn website gemakkelijk gevonden in de verschillende zoekmachines. Samenvatting In deze whitepaper wordt de vraag beantwoord: Hoe kan ik mijn website beter vindbaar maken in zoekmachines?. Om hier achter te komen wordt eerst achtergrond informatie gegeven over hoe zoekmachines

Nadere informatie

Media- en Contentstrategie TEAM UP

Media- en Contentstrategie TEAM UP Media- en Contentstrategie TEAM UP Groep C - 18 april 2016 Inhoudsopgave 1. Mediastrategie 1. Mediastrategie 1.1 Doelstellingen 1.2 Doelgroep 1.3 Media 1.4 Weekplanning 1.5 Customer Journey 2. Contentstrategie

Nadere informatie

SEO: Waarom SEO op uw agenda moet staan + Betere vindbaarheid in 10 stappen. Ratho Inspiratiemiddag 2015. 2015 - Linda Balk / Purple Curve 1

SEO: Waarom SEO op uw agenda moet staan + Betere vindbaarheid in 10 stappen. Ratho Inspiratiemiddag 2015. 2015 - Linda Balk / Purple Curve 1 SEO: Waarom SEO op uw agenda moet staan + Betere vindbaarheid in 10 stappen Ratho Inspiratiemiddag 2015 2015 - Linda Balk / Purple Curve 1 Op de agenda vandaag: 1. Kennismaking 2. Wat is SEO? 3. Het belang

Nadere informatie

GO SOCIAL! Het e-boek en de uitgeverij als sociaal netwerk.

GO SOCIAL! Het e-boek en de uitgeverij als sociaal netwerk. GO SOCIAL! Het e-boek en de uitgeverij als sociaal netwerk. Wie zijn wij? Overcommunicatief Social Media Fanatic Shop-a-holic Boekenwurm Heeft identieke tweelingzus Marketing Manager E- communicatie en

Nadere informatie

INBOUND MARKETING LIVE WEBSITE SEO - ZOEKMACHINE OPTIMALISATIE DE GOOGLE MAGIC SHOW

INBOUND MARKETING LIVE WEBSITE SEO - ZOEKMACHINE OPTIMALISATIE DE GOOGLE MAGIC SHOW Webinar LIVE WEBSITE SEO - ZOEKMACHINE OPTIMALISATIE DE GOOGLE MAGIC SHOW Bram van Ast TeamForce Online Marketing Solutions Bazoon Marketing Services Onderwerpen Welkom en Introductie Kennismaking met

Nadere informatie

Hoe gebruikt u Google, Bloggen en Social Media om online goed gevonden te worden?

Hoe gebruikt u Google, Bloggen en Social Media om online goed gevonden te worden? Webinar Social Media Marketing Hoe gebruikt u Google, Bloggen en Social Media om online goed gevonden te worden? Bram van Ast TeamForce Online Marketing Solutions Bazoon Marketing Services Welkom en Introductie

Nadere informatie

DRIVING BUSINESS. Werkplaats orders genereren met Social Media

DRIVING BUSINESS. Werkplaats orders genereren met Social Media DRIVING BUSINESS. Werkplaats orders genereren met Social Media Michel van Roon E-mail: mvroon@automotiveretail.nl Twitter: @michelvanroon Facebook: facebook.com/automotiveretail 01 WAT IS ER GEBEURD? 02

Nadere informatie

WEBSTRATEGIE meer rendement uit uw website

WEBSTRATEGIE meer rendement uit uw website Webstrategie en Online Marketing WEBSTRATEGIE meer rendement uit uw website September 2014 in kaart brengen communication-design 1. Inleiding Heeft u er wel eens over nagedacht hoe u zich online profileert?

Nadere informatie

PR VAN DE TENNISLERAAR. 16 december 2016

PR VAN DE TENNISLERAAR. 16 december 2016 PR VAN DE TENNISLERAAR 16 december 2016 HALLO - Susanne Plaisier - Social Media Eigenaar KISS, communicatiestrateeg, ondernemer, trainer, copywriter, social media addict en verre-reizenmaker. PR Contentstrategie

Nadere informatie

Content marketing Welke stappen zijn belangrijk voordat je begint met contentmarketing?

Content marketing Welke stappen zijn belangrijk voordat je begint met contentmarketing? Content marketing Welke stappen zijn belangrijk voordat je begint met contentmarketing? Deze whitepaper helpt je: Belangrijke keuzes te maken voordat je start Het proces efficiënter in te richter Het resultaat

Nadere informatie

25 redenen om te starten met social media - Sven Van Santvliet blogger op Hypoconnect - www.hypoconnect.be

25 redenen om te starten met social media - Sven Van Santvliet blogger op Hypoconnect - www.hypoconnect.be 25 redenen om te starten met social media Over de zin en onzin van social media is al veel geschreven. Waarom besteden wij er dan nog een whitepaper over? Omdat we ervan overtuigd zijn dat het een communicatiekanaal

Nadere informatie

Nieuw relatiemanagement- SCRM. Bestaande communities. Doelstellingen en strategie

Nieuw relatiemanagement- SCRM. Bestaande communities. Doelstellingen en strategie Nieuw relatiemanagement- SCRM 1 Social media audit Bestaande communities Doelgroep Doelstellingen en strategie Bestaande online communities Op welke social Media is het bedrijf Proximus reeds aanwezig?

Nadere informatie

Gave opmaak! Er is gebruik gemaakt van een vorm van een lichaam die aanduid waar welke opmerking thuis hoort, doet denken aan de basispunten van HTML.

Gave opmaak! Er is gebruik gemaakt van een vorm van een lichaam die aanduid waar welke opmerking thuis hoort, doet denken aan de basispunten van HTML. De impact van technologie op je nachtrust. Deze vind ik persoonlijk heel erg goed, mede ook door de inhoud. Hij ziet er naar mijn mening ook gaaf uit, simple maar dat spreekt me aan! Felle kleuren die

Nadere informatie

E-sessions Breda woensdag 9 november. 1 jaar Social Media @Roompot

E-sessions Breda woensdag 9 november. 1 jaar Social Media @Roompot E-sessions Breda woensdag 9 november 1 jaar Social Media @Roompot Wie ben ik? Jesper Stoel, 25 jaar Internet Marketeer bij Roompot Vakanties, verantwoordelijk voor alles rondom Social Media! Volg mij via

Nadere informatie