NRI RESEARCH PAPER SERIES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NRI RESEARCH PAPER SERIES"

Transcriptie

1 NRI RESEARCH PAPER SERIES BUSINESS PRACTICE CROSS CASE ANALYSE EVENTMARKETING "EEN ONTMOETING TUSSEN THEORIE EN PRAKTIJK" Karoline Wiegerink Ed Peleen Noah Raymond October 2009 ~ no

2 NRI RESEARCH PAPER SERIES CROSS CASE ANALYSE EVENTMARKETING EEN ONTMOETING TUSSEN THEORIE EN PRAKTIJK Karoline Wiegerink Ed Peelen Noah Reymond October 2009 NRI Research Paper no ISSN NRI The Nyenrode Research & Innovation Institute (NRI) is a research association consisting of researchers from Nyenrode Business Universiteit and Hogeschool INHOLLAND, within the domain of Management and Business Studies. Straatweg 25, 3621 BG Breukelen P.O. Box 130, 3620 AC Breukelen The Netherlands Tel: +31 (0) Fax: +31 (0) NRI research papers can be downloaded at Hhttp://www.nyenrode.nl/research

3 Met medewerking van: 2 of 84

4 Aanleiding De IDEA-leerstoel Eventmarketing- en communicatie aan de Nyenrode Business Universiteit is in het najaar 2007 gestart na een initiatief van de gelijknamige brancheorganisatie van Nederlandse onafhankelijke eventorganisatie bureaus. De Stichting leerstoel eventmarketing en communicatie, met sponsoren van enerzijds de event organisatiewereld Joffi, Live House, Amsterdam RAI en Heuvelmans en anderzijds de event opdrachtgevers Deltalloyd, ABN AMRO en De Nationale Postcodeloterij schept de financiële randvoorwaarden voor het functioneren van de leerstoel. De leerstoel ressorteert onder het cluster Marketing & Supply Chain management en wordt bezet door prof. dr. Ed Peelen en dr. Karoline Wiegerink RM. De leerstoel houdt de volgende definitie van Eventmarketing Communicatie (EMC) aan: een vorm van communicatie, waarbij vanuit en ten behoeve van de marketing- en of communicatiedoelstellingen van bedrijven en instellingen de ontmoeting van meerder (potentiële) stakeholders wordt gerealiseerd. De invalshoek van eventmarketing binnen de Nyenrode leerstoel is een bedrijfseconomische: onderzoeksobjecten zijn live communicatie, persoonlijk contact en geënsceneerde ontmoetingen en vooral in hoeverre deze door ondernemingen en organisaties beleidsmatig als instrumenten kunnen worden ingezet om marketing en/of communicatiedoelstellingen te bereiken. Het verschijnsel eventmarketing wordt vanuit een business-to-business, business-to-consumer, als ook business-to-employee perspectief bekeken. Een van de belangrijkste uitdagingen van de leerstoel is de professionalisering van het vakgebied events. Het onderzoeksprogramma is erop gericht een beter inzicht te verkrijgen in de werking van eventmarketing en de factoren die van invloed zijn op de effecten. Het eerste concrete onderzoeksproject, de Cross Case Analyse, heeft in dit kader een exploratief karakter en zal moeten worden gezien als ijkpunt voor de ontwikkeling van theorie en praktijk en als vertrekpunt voor de afbakening, prioritering en verdieping van vervolgonderzoek. De doelstellingen van het project zijn: Een (interactieve) analyse van een reeks praktijkcases in de Nederlandse eventmarketing wereld, volgens een bepaald formaat uitgevoerd. Het samenbrengen/spiegelen van de theorie met de state of the art van de praktijk, waardoor aanbevelingen zijn te formuleren met betrekking tot witte vlekken; kritieke factoren, parameters voor professioneel EMC, en speerpunten voor verdieping, alsmede praktische handvatten voor de praktijk. De cross case analyse is een pilot project. Het is de bedoeling om met behulp van de deelnemende best practices een eerste stap te zetten in de richting van een audit model, waarmee in het vervolg een groter aantal deelnemers kan worden bediend. 3 of 84

5 2. Inleiding Bij het analyseren van de eventmarketing cases hanteren we de volgende cyclus: Figuur 1: Eventmarketing Cyclus Strategische verankering Concept en Design Accountability Management en organisatie De componenten zijn: Strategie: In welke mate is eventmarketing verankerd in ondernemings- en marketingbeleid? Concept en design: hoe worden strategische uitgangspunten en doelstellingen vertaald naar de inhoud en vormgeving van de eventmarketingactiviteiten? Eventmanagement: wat zijn de kritieke factoren bij de planning en organisatie van het event? Accountability: worden de gewenste effecten bij de doelgroep gerealiseerd en in welke mate kan dit worden afgezet ten opzichte van de inspanningen? Deze onderwerpen worden allereerst belicht vanuit theorie over eventmanagement, marketingcommunicatie, experience economy en marketing in het algemeen. Kritieke succesfactoren worden geïdentificeerd. Daarna komen de praktijkcases aan bod. Nadat we de keuze hebben beargumenteerd, evalueren we ze op de vier deelgebieden; de sterke en de verbeterpunten worden geïdentificeerd. 4 of 84

6 Uiteindelijk worden de resultaten samengebracht. Het laatste hoofdstuk bevat een bespiegeling van theorie aan praktijk en een vergelijking tussen de verschillende cases onderling. Wat werkt? Wat zijn de elementen die in de praktijk tot succes van eventmarketing leiden? Waar liggen de belangrijkste verbeterpunten en uitdagingen voor de toekomst, zowel in theoretisch opzicht als ook in de praktijk? De analyse vindt plaats vanuit het oogpunt van marketing en niet vanuit het management van evenementen. Het gevolg is dat het zwaartepunt niet ligt bij de operationele realisatie en management van evenementen. De vijf praktijk cases die behandeld worden, zijn: (1) Human een relatie-event, naar aanleiding van de overname van Newtel Essence door KPN en gericht op de introductie van de bedrijfsfilosofie van Newtel Essence bij interne en externe stakeholders; (2) Symfonie 440 een event reeks rond een verandertraject naar een patiëntvriendelijke bedrijfscultuur in het St. Antonius Ziekenhuis. (3) Einstein geeft les! - een personeelsdag-event van het Rijn IJssel College uit Arnhem, waarin de relatie tussen studenten, medewerkers en betrokken bedrijfsleven centraal stond; (4) De Robeco Zomerconcerten - een jaarlijks terugkerend grootschalig programma van zomer -concerten in Het Concertgebouw Amsterdam, dat al tien jaar een van de belangrijkste relatie-events van Robeco is. (5) ECI 40 jaar een veertigste verjaardag; een gebeurtenis die je moet vieren en aanleiding biedt om je vitaliteit te etaleren. 3. Theorie Literatuur over event management, event marketing, marketingcommunicatie, beleveniseconomie en marketing in het algemeen is bestudeerd om te bepalen wat maakt dat eventmarketing succesvol is. De bijlage bevat een overzicht met literatuurreferenties Kritieke succesfactoren (KSF) Wat houdt het begrip kritieke succesfactoren in? Wijn (1994) definieert kritieke succesfactoren als volgt: De factoren of bekwaamheden op basis waarvan een onderneming zich ten opzichte van de concurrentie kan onderscheiden om aldus een duurzame positieve relatie met de markt op te 5 of 84

7 bouwen. Pas als deze bekend zijn kan een werkelijk strategisch inzicht in de eigen onderneming tot stand komen. Deze definitie geldt voor een organisatorische eenheid die verantwoordelijk is voor het ontwikkelen van een strategie in een bepaalde markt of een segment daarvan (Wijn 1994). De term KSF zien we in de literatuur vooral worden toegepast in strategische marketing- en prestatiemanagement vraagstukken. Wij gebruiken hem op dezelfde wijze binnen eventmarketing Strategische verankering van eventmarketing Kritiek voor het succes is dat de communicatieve kracht van events in relatie tot andere communicatievormen wordt onderkend. Vanuit die kracht worden events ingezet om bij te dragen aan de realisering van de ondernemings-, marketing- en communicatiestrategie. De events staan niet op zich, maar worden integraal en doelgericht ingezet. Ze vormen het optimale middel om de concreet omschreven doelen te bereiken binnen de omschreven doelgroepen. Het evenement is een impactvolle ontmoeting die een voor- en een natraject kent dat langs de meest geschikte communicatiekanalen wordt gefaciliteerd. 1. Eventmarketing wordt ingezet vanuit haar kracht en levert een optimale en planmatige bijdrage aan de ondernemings-, de marketing- en communicatiestrategie. 2. Aan eventmarketing wordt richting gegeven door concrete doelstellingen die specifiek en meetbaar zijn. 3. Eventmarketing is toegespitst op helder geformuleerde doelgroepen; duidelijk moet zijn bij welke doelgroepen wat dient te worden bereikt. 4. Eventmarketing staat niet op zichzelf maar vormt een complementaire schakel binnen de cross channel communicatie van een organisatie. Events inzetten vanuit kracht Eventmarketing heeft een sterke groei doorgemaakt door de toenemende verzadiging en fragmentatie van markten. Daarbij komt dat marketeers worden geconfronteerd met een significante verandering in het marketing communicatie landschap. Merken kunnen niet meer puur worden onderscheiden op hun kwaliteit of functionele voordelen (o.a. Weinberg, 2007; Kröber-Riel,1985, Wehlan, 2006). De doeltreffendheid van de klassieke marketing communicatie 6 of 84

8 neemt gestaag af als gevolg van de stevige concurrentie in communicatie (Wehlan, Wohlfeil 2006). Aangezien de klassieke communicatie zich alleen richt op een push strategie, waarbij consumenten het merk door een verscheidenheid aan media opgedrongen krijgen, reageren consumenten door weinig betrokkenheid met de media te voelen en strategieën te ontwikkelen om de overvloed aan media te ontlopen. Er zijn nieuwe impulsen nodig voor onderscheidende communicatiestrategieën. Het is interessant om in de communicatie de dialoog te zoeken, het engagement te vergroten, andere zintuigen te prikkelen dan alleen beeld en geluid, de klassieke rolverhouding leverancier-consument los te laten en ook relaties in sociale netwerken te benutten. Hier ligt de kracht van events. Eventmarketing complementeert het communicatieinstrumentarium. De onderscheidingskracht van ontmoetingen op en rond events is trug te voeren op een aantal kenmerken (Sneath et al., 2005, Weinberg, 2007, Zanger, 1996; Wehlan, Wohlfeil, 2006; Sistenich, 1999): Experience orientation persoonlijk beleefde ervaringen zijn sterker dan tweede hands berichtgeving (print en dergelijke); het onderdompelen van de deelnemer; haar of hem weghalen uit het dagelijkse; het vergroten van de emotionele betrokkenheid, liefst betekenisvolle ontmoetingen. Interactiviteit In tegenstelling tot een monoloog zoals dit in de klassieke manier van de marketing communicatie gebeurt, biedt event marketing een interactief platform waar persoonlijke dialogen tussen deelnemers, toeschouwers en merkvertegenwoordigers kan plaatsvinden; live en face-to-face. Self initiation Eventmarketing richt zich op het raken van de consument; ook op zelf geïnitieerde marketingevents. Zodoende durft de marketeer de regie over de merkbeleving uit handen te geven en meer bij de consument neer te leggen. Dramaturgy een unieke en creatieve dramaturgie, zoals in een toneelstuk, kan merken, waarden en gedachten tot leven brengen en tot de verbeelding van de beoogde doelgroep spreken. Wanneer het event afwijkt van de alledaagse gang van zaken die de gebruiker doorgaans meemaakt, zijn gebruikers te activeren. Events leveren een bijdrage aan ondernemings-, marketing- en communicatiestrategie Vertrekpunt in eventmarketing vormt het goed onderkennen van de strategische situatie op organisatorisch en commercieel gebied. Tijd wordt genomen door alle betrokken partijen om deze te begrijpen. De beslissing events in te zetten om bij te dragen aan de oplossing van strategische issues wordt gebaseerd op de overtuiging dat langs deze weg beter dan met andere 7 of 84

9 communicatie-instrumenten het gewenste effect is te bereiken. Een duidelijke scope fase is ingebouwd om te bepalen waar en hoe events kunnen bijdragen aan het uitdragen van de strategie, de bekendheid, de lading van en appreciatie voor het merk, de vergroting van de betrokkenheid bij de organisatie en het merk, de activering en versterking van relaties, de verandering van intenties en gedrag bij interne en externe relaties. De reikwijdte en de beperkingen van events als communicatiemiddel zijn bekend en gedeeld. Een duidelijke vertaalslag vanuit het strategisch inzicht is te maken naar de inhoud van de events. Inzicht bestaat in hoe de events zijn in te passen in een voor- en natraject, dat ondersteund wordt langs verschillende kanalen. Commitment wordt verkregen vanuit de organisatie en andere betrokkenen voor het evenement. Niet te snel wordt in de actiemodus getreden. Aan events wordt richting gegeven vanuit concrete doelstellingen Met het formuleren van heldere doelstellingen wordt het fundament gelegd voor meetbare effecten en daarmee voor een accountable eventmarketing beleid. De eventmarketing doelstellingen zijn afgeleid uit de organisatie- en marketingdoelstellingen en worden in een aantal stappen concreet doorvertaald naar de operaties. Onderscheid wordt gemaakt in (naar Floor & van Raaij, 2006): Bereiksdoelstellingen; deze hebben te maken met de doelgroep die bereikt moet worden via het evenement. Wie wordt aangesproken en bereikt? Procesdoelstellingen, die betrekking hebben op het proces van communicatiewerking. Hoe wordt het gewenste effect bereikt? Effectdoelstellingen, die betrekking hebben op het effect dat we willen bereiken. Wat concreet wordt teweeg gebracht bij de doelgroep? Voor eventmarketing zijn deze drie doelstellingen nader te specificeren met het model van Kirkpatrick (Phillips, 2005) dat we ook gebruiken om accountability te bepalen. 8 of 84

10 Figuur 2: Doelstellingenpyramide Effectdoelen procesdoelen bereiksdoelen In termen van doelstellingen (van onder naar boven): Wie wordt met de eventmarketing activiteiten bereikt? Dus niet alleen de primaire doelgroep maar ook personen die direct of indirect worden aangesproken met de eventmarketing activiteiten. Wat is de specifieke doelgroep die de afzender van eventmarketing wil ontmoeten, bereiken en aanspreken? Wat houdt de ontmoeting in met de doelgroep? Wat zou de primaire reactie moeten zijn van de deelnemers van een event? Hoe beoordeelt de deelnemer de inhoud en context van het event? Maar vooral ook: in welke mate wordt de doelgroep geraakt? Is er sprake van een betekenisvolle ontmoeting? Wat is het beoogde effect c.q. de beoogde effecten van de ontmoeting? Hier komen we bij de effectdoelstellingen uit. 9 of 84

11 En hoe zou een veranderde kennis, attitude of gedragsintenties zich moeten vertalen naar concrete actie bij de doelgroep: de wat en wanneer-vraag? Wat levert het veranderde gedrag bij de doelgroep op voor de organisatie? Dit in termen van méér omzet of minder kosten? Of wellicht geformuleerd in minder exact meetbare factoren als werksfeer, medewerkertrouw of klantentrouw. Tenslotte zouden op basis van informatie over de kosten van het marketing event doelstellingen kunnen worden geformuleerd in termen van rendement op de geïnvesteerde eventmarketing budgetten. Doelgroepen Voor succesvolle events zijn de doelgroepen concreet omschreven. Welke partijen wilt men bereiken met het evenement om de beoogde doelstellingen te realiseren? Kennis van de doelgroep is belangrijk om hen uiteindelijk te kunnen aanspreken, engagen, raken. Wie zijn het? Wat houdt hen bezig? Wat raakt hen? Wat is betekenisvol voor hen? Hoe is hun relatie met de organisatie? Wat is hun predispositie? Als men meerdere doelgroepen wil bereiken, zal de onderlinge verstandhouding tussen de deelgroepen bekend moeten zijn. Inzicht dient te bestaan hoe de onderlinge relatie tussen deze deelgroepen bijvoorbeeld verbeterd kan worden. Nufer (2007) stelt dat er bij eventmarketing specifiek drie doelgroepen te onderscheiden zijn. Tot de primaire doelgroep kan de directe deelnemer van een evenement gerekend worden. Zij maken het evenement persoonlijk mee. Met deze primaire doelgroep kan interactief gecommuniceerd worden. De secundaire doelgroep is wel op de locatie aanwezig, maar kan niet aan activiteiten deelnemen waar de primaire doelgroep wel aan deelneemt. Media zullen erover berichten, zij dienen als vermenigvuldiger en fungeren als koppelaar tussen de actieve evenement deelnemers op de locatie en de niet direct aanwezige tertiaire doelgroep. De tertiaire doelgroep neemt zelf niet aan het evenement deel. Ze worden er via mediaverslagen of door mond tot mond communicatie aan blootgesteld. 10 of 84

12 Uiteindelijk is het de kunst om de breedte en de dieptewerking van het evenement te optimaliseren door een handige verdeling in primaire, secundaire en tertiaire doelgroepen aan te brengen. Eventmarketing als geïntegreerd deel in een cross channel communicatie strategie Bedrijven maken gebruik van een cross channel strategie om hun doelgroep te bereiken. Door de gecombineerde inzet van een breder pallet van communicatiemiddelen en het benutten van de unieke eigenschappen van ieder medium ontstaat een optimaal communicatiebeleid waarbij op verschillende momenten een ander soort contact tussen afzender en doelgroep plaatsvindt. Vallee en Westcott (2004) laten zien hoe een dergelijk model van continuous customer touchpoints eruit zou kunnen zijn. En hoe de verschillende contactmomenten tussen afzender en doelgroep ertoe bij kunnen dragen om een prospect tot trouwe klant te maken. Het model laat ook zien hoe de verschillende contactsituaties elkaar kunnen versterken. Zo wordt live contact in events ingezet om op gezette tijden de relatie te verdiepen en te versterken, in aanvulling op internet, direct mail en een constante stroom van adverteren. Figuur 3: Touchpoints in een multichannelomgeving (bron: Vallee en Westcott) 11 of 84

13 3.3. Concept en design De beoogde mensen deelgenoot maken van het verhaal dat je wilt vertellen, ze het laten ondergaan, ze er door raken en indien gewenst veranderen, dat is uiteindelijk wat we willen met (marketing) events. Succesvolle event organisatoren weten hoe ze kunnen komen tot dit verhaal en hoe ze dit effectief kunnen delen. Ze zorgen ervoor dat het event past bij hun merk en de bezoekers op dat moment en op die locatie. Ze weten dat het geen kwestie is van bedenken en zenden. Uit literatuur zijn de volgende vier kritieke succesfactoren te destilleren: 1. De uitgangspunten voor event concept en design vinden hun oorsprong in de organisatie- en marketing(communicatie)strategie (incl. doelstellingen en doelgroepen). 2. Organisaties komen op een professionele wijze tot de bepaling van het event concept en design; het proces waarlangs de vertaalslag van strategie naar conceptontwikkeling en uitwerking (design) verloopt heeft zich in de praktijk bewezen; hulpmiddelen worden ingezet. 3. Concept en design van eventmarketing zijn erop gericht het event tot een betekenisvolle belevenis te maken voor de deelnemer, op een zodanige wijze dat er waardecreatie plaatsvindt voor beide partijen. 4. Concept en design sluiten aan, qua sfeer en beleving, bij de kernwaarden van de onderneming. Wat is een succesvol event? De unieke kracht van marketing events ligt in de mogelijkheid om emoties op te wekken, die tot resultaat leiden. Een event moet enerzijds kunnen integreren om de symbolische werelden van het merk op te roepen en deze emotioneel om te zetten naar een beleving (Zanger, 1997). Anderzijds zullen de succesvolle events moeten uitgroeien tot transforming experiences. In de indeling van Hover en van Mierlo (2006, in Getz, 2007) gaat het om het hoogste niveau dat bereikt kan worden. Zij onderscheiden drie niveaus, te weten: 12 of 84

14 1. Basal experience : Een emotionele reactie werkt stimulerend, maar onvoldoende om lang in iemand geheugen te blijven. (Eventbezoeker in de pauze: Deze spreker heeft en leuk verhaal en maakt mij blij.) 2. Memorable experience : De emotie kan op een later tijdstip teruggeroepen worden. (Eventbezoeker terug op kantoor: Het verhaal was indrukwekkend, als ik er aan terugdenk, krijg ik nog steeds kippenvel van ) 3. Transforming experiences : Deze beleving resulteert in een langdurige verandering van attitude en gedrag. (Eventbezoeker tijdens vergadering: Ik zou graag zaken willen doen met die man die vorige week tijdens het relatie-event zo n overtuigende en indrukwekkende interactieve presentatie heeft gehouden. Ik heb een goed gevoel hierbij en heb er alle vertrouwen in ) Wat typeert een succesvol event? Om daadwerkelijk onvergetelijk te zijn, is er meer nodig dan een verrassingsfactor; er moet een essentiëlere betekenis liggen achter de zintuiglijke stimulatie. Intensieve zintuiglijke en emotionele stimulaties die leiden tot een onvergetelijke experience hoeven nog niet noodzakelijk voor een verandering van het individu te zorgen. Vaak versterken experiences bestaande waarden en attitudes en dagen ze ons niet uit, of bieden ze de mogelijkheid om te leren en te groeien (Getz, 2007). Hoe mensen de verschijning van experiences tijdens evenementen beschrijven en er na afloop over praten, is voor een groot gedeelte een black box en verdient derhalve veel aandacht van onderzoekers en uitvoerders. Het is zeker mogelijk dat evenementen een beleving bij aanwezigen op een bepaald niveau teweegbrengen, maar tegelijkertijd er niet in slagen de door de organisatoren bedoelde beleving te realiseren. Het is ook mogelijk dat een evenement voldoet aan financiële doelstellingen, communicatiedoelstellingen als naamsbekendheid of bereik, maar dat de beleving van de gast onvoldoende of negatief is (Getz, 2007). Experiental marketing, belevenismarketing, veronderstelt de interactie als vorm van communicatie. Zonder interactie is er volgens Schmitt (1999) geen beleving. Het object moet subject worden en voor een niet onbelangrijk deel zelf de beleving kunnen sturen. De rollen van de deelnemers van de experience moeten uitwisselbaar zijn. De feedback moet direct zijn en de uitwisseling van informatie rijk. Een gesprek, een gezamenlijke belevenis, de deelname aan een 13 of 84

15 spel, actieve deelname aan een chatgroep, zijn stuk voor stuk vormen van interactieve communicatie waarin de beleving rijk en waardevol is. Ook Boswijk, Thijssen en Peelen (2006) bevestigen dat experience ontstaat in een proces waar binnen een bepaalde omgeving interactie plaatsvindt, fysiek of niet, tussen een individu en andere personen. Dit maakt experiences net als dienstverlening ongrijpbaar. Boswijk, Thijssen en Peelen (2007) onderscheiden de volgende set van karakteristieken die leiden tot een betekenisvolle belevenis: 1. Er is een verhoogde concentratie en focus, waar het gevoel bij betrokken wordt 2. Men heeft het gevoel dat de tijd wordt weggenomen 3. Men wordt emotioneel geraakt 4. Het proces is een unieke ervaring en heeft intrinsieke waarde voor het individu 5. Er is contact met het echte product 6. Men doet en ondergaat iets 7. Er is een gevoel van speelsheid 8. Men heeft het gevoel controle over de situatie te hebben 9. Er is een balans tussen een uitdaging en iemands capaciteiten 10. Er is een duidelijk doel Vertaalslag van organisatie- en marketing(communicatie)strategie naar op resultaat gericht concept In de ontwerpfase draait alles om de vertaalslag van de strategie en de doelstellingen naar een concept en een concreet eventdesign dat ertoe leidt dat het event tot de gewenste resultaten bij de bedoelde doelgroepen leidt. Het is in belangrijke mate een creatieve fase, waarin een of meerdere concepten moeten worden bedacht en worden uitgewerkt in een concreet design. Goos Geursen (2008) over concepten: In marketing geeft een concept een verbinding aan tussen onderdelen (een locatie, symbolen, en dergelijke) door een idee, een standpunt of een interpretatie van een werkelijkheid. De verbinding wordt scherp en fantasierijk voorgesteld en heeft een heldere reden van bestaan. Het brengt je dichterbij de klant. Goede concepten hebben dieptewerking en zijn voldoende snel te ontwikkelen en aan te passen. Concepten worden vervolgens verder geconcretiseerd in een design. In navolging op Getz (2007) onderscheiden we de volgende vier algemene categorieën van evenementen design: 14 of 84

16 Inhoud - thema en programma: activiteiten waar mensen aan kunnen meedoen (inclusief interactie en spontane acties); het vooropgestelde programma dat de deelnemers kunnen zien; entertainment; interpretatie; emotionele stimulatie en alle andere mogelijkheden die binnen de stijl zijn opgenomen. Het creëren van een herkenbare kapstok waaraan het evenement wordt opgehangen, wat het event vaak memorabel maakt. Een succesvolle kapstok ligt in het verlengde van de doelstelling of de boodschap en sluit aan bij de doelgroep en het type evenement. Dit kan variëren van een subtiele rode draad zonder diepere betekenis tot een ver doorgevoerde metaforische vergelijking, die symbool staat voor de eigenlijke boodschap (Kaarsgaaren, 2007). Setting, betreft de locatie, layout en het decor van het evenement; de creatie van een prettige en gepaste ambiance of sfeer door verschillende expressies van het thema inclusief technische elementen en sensorische stimulatie (plaats, ruimte, licht, geluid, geur, gevoel, kleuren, bloemen, etc.) Services (en communicatie), de mate waarin de eventbezoeker wordt gefaciliteerd, de uitnodigingen, de nazorg, de voorzieningen Consumables, gastronomie (voedsel en drank voorbereiding) en esthetiek, cadeaus (givea-ways). Professionele handelwijze Event managers en hun bureaus hanteren een professionele handelwijze om te komen tot de ontwikkeling van concepten en designs. Het proces is beschreven en heeft zich bewezen in het verleden. Uitgangspunten en doelen worden vooraf vastgesteld. Een fase van divergeren waarin nieuwe ideeën worden bedacht, wordt gevolgd door een fase van convergeren. Tussentijds vinden toets- en afstemmomenten plaats om te bepalen of de uitkomsten nog in lijn liggen met het beoogde en het praktisch haalbare. Tools zijn ontwikkeld en worden benut om te komen tot de concepten en designs. Bij het ontwikkelen van concepten kan gebruik worden gemaakt van methoden. Denk bijvoorbeeld aan story telling. Storytelling is van alle tijden verhalen houden de geschiedenis levendig en brengen van oudsher levenswijzen, gewoontes en gebruiken over van generatie tot generatie. Kenmerkend is een proces waarin complexe informatie op creatieve wijze 15 of 84

17 vereenvoudigd wordt tot een waarachtige en logische serie handelingen van personages, die tot de verbeelding spreekt en wordt doorverteld (Jagt, Rijnja, 2004). Onderdelen als setting, thema, maar ook service en consumables kunnen door middel van een duidelijke rode draad als congruent geheel worden neergezet, wat de event werking in ieder geval zal versterken. Maar de conceptontwikkeling is ook gebaat bij het stellen van nieuwe vragen, het zich openstellen voor nieuwe denkbeelden, het loslaten van oude waarheden, enzovoort. In het concept en het design wordt voorts rekening gehouden met de waarde betekenis van cocreatie. Bij co-creatie ligt de waarde in de tweezijdigheid, de interactie tussen aanbieder en gebruiker (Prahalad & Ramaswamy, 2004). De gebruiker wordt betrokken bij de creatie van het concept en het event. Ieder moment dat de klant en een bedrijf interactie hebben vindt er een unieke experience plaats. De waardecreatie geschiedt in het individu (Boswijk et al., 2006). Tot zover de algemene en brede betekenis van het begrip co-creatie. Ontmoetingen in eventmarketing zijn processen van co-creatie. Aan de event designer de uitdaging om een omgeving te scheppen waarin die tweezijdigheid en vrijheid gewaarborgd is enerzijds en waarin anderzijds ontmoetingen tot stand komen die tot het gewenste resultaat leiden Eventmanagement de geoliede machine De kritieke succesfactoren op het vlak van de realisatie van concepten en designs worden uitvoering besproken in de event-management literatuur. Wij gaan uit van het zogenaamde EMBOK model. EMBOK is een afkorting die staat voor Event Management Body of Knowledge. (Silvers, et al. 2006). Het is gebaseerd op research en common sense over issues die belangrijk zijn bij het managen van de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het proces. We definiëren de kritieke succesfactoren in termen van de dimensies van het model. 16 of 84

18 1. Succesvol eventmanagement vereist van de eventmanager, dat hij/zij zich bij de uitoefening van zijn vak committeert aan bepaalde kernwaarden van eventorganisatie. 2. Succesvol eventmanagement houdt rekening met een breed pallet van beleidsterreinen en disciplines en brengt alle invalshoeken samen op het moment surprème. 3. Eventmanagement combineert lange en korte termijn planning. Lange termijn vraagstukken raken niet ondergesneeuwd door de hectiek van alle dag. Het overzicht blijft bewaard en operaties verlopen beheerst. 4. Eventmanagement stelt hoge eisen aan interne en externe processen die in elkaars samenhangen moeten worden gezien. Figuur 4: EMBOK model 17 of 84

19 De kernwaarden van eventmanagement Het EMBOK model wijst erop dat aan de basis van de totstandkoming van elk event bepaalde kernwaarden staan. Ingebakken in de DNA van de projectorganisatie en projectmanagement zijn creativiteit strategisch inzicht continue kwaliteitsverbetering ethiek integrerend vermogen Elke beslissing op elk moment ten aanzien van welk onderwerp dan ook dient gebaseerd te zijn op de combinatie van deze op zich moeilijk te verenigen kernwaarden van eventmanagement. Het moment suprème Events zijn complexe projecten, waar gasten samenkomen voor de beleving van content en services op een bepaalde locatie. Tal van deelprojecten/trajecten worden op een en hetzelfde moment afgerond. Op het moment van levering vindt consumptie plaats, waardoor fouten snel worden opgemerkt. In succesvolle events worden al deze deelaspecten perfect georkestreerd. Lange en korte termijn planning Tijdens de realisatie sneeuwen lange termijn vraagstukken niet onder. Aandacht gaat niet alleen uit naar iets dat urgent is, maar ook naar aspecten die relevant zijn. Zorgvuldig worden de verschillende deeltrajecten vanaf de start gepland en gefaseerd. Het blijft niet bij een papieren planning; zij wordt ook nageleefd in de praktijk. De kritieke paden zijn bekend en krijgen extra aandacht. Aandacht is er voor het delen en afstemmen van de planning, zodat alle deelprocessen op elkaar aansluiten. De management processen Bij de het totstandkomen van een event komt een groot aantal partijen aan te pas. De eventorganisator koppelt de belangen van alle stakeholders aan elkaar: de opdrachtgever, adviseurs, sponsors, toeleveranciers etc. Events komen samen op een tijdstip, locatie met mensen. Het moet in een keer goed, er is geen tweede kans. De uitdaging voor het projectmanagement is om alle verschillende doelstellingen, competenties, persoonlijkheden van betrokken partijen te managen. 18 of 84

Accountability Meten van effecten van (Event-) Marketing

Accountability Meten van effecten van (Event-) Marketing Accountability Meten van effecten van (Event-) Marketing Karoline Wiegerink Hotelschool Den Haag Holland Consulting Group Amsterdam 10 maart 2012 Accountability van events Het doel en mijn passie Meer

Nadere informatie

Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie?

Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie? Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie? De externe omgeving wordt voor meer en meer organisaties een onzekere factor. Het is een complexe oefening voor directieteams om

Nadere informatie

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN COMMUNICEREN VANUIT JE KERN Wil je duurzaam doelen bereiken? Zorg dan voor verbonden medewerkers! Afgestemde medewerkers zijn een belangrijke aanjager voor het realiseren van samenwerking en innovatie

Nadere informatie

Minigids Hybride Evenementen Het evenement dat niemand wil missen is hybride Een wereld waar offline en online samenkomen!

Minigids Hybride Evenementen Het evenement dat niemand wil missen is hybride Een wereld waar offline en online samenkomen! Minigids Hybride Evenementen Het evenement dat niemand wil missen is hybride Een wereld waar offline en online samenkomen! Introductie In een wereld die op alle vlakken steeds meer digitaal verbonden raakt,

Nadere informatie

De magie van Florerend Verkennen Geknipt om te bouwen aan zelfsturing. Intro

De magie van Florerend Verkennen Geknipt om te bouwen aan zelfsturing. Intro De magie van Florerend Verkennen Geknipt om te bouwen aan zelfsturing Door Pepijn Happel Intro We zijn zo gewend te focussen op wat niet werkt, daarbij geholpen door traditionele probleemoplossende methoden,

Nadere informatie

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen.

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Competentie 1: Creërend vermogen De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Concepten voor een ontwerp te ontwikkelen

Nadere informatie

De kracht van een sociale organisatie

De kracht van een sociale organisatie De kracht van een sociale organisatie De toegevoegde waarde van zakelijke sociale oplossingen Maarten Verstraeten. www.netvlies.nl Prinsenkade 7 T 076 530 25 25 E mverstraeten@netvlies.nl 4811 VB Breda

Nadere informatie

Crossmediaformat. Situatie

Crossmediaformat. Situatie Crossmediaformat Situatie Crossmedia is bijna een toverwoord geworden voor spannende en innovatieve communicatie. Wanneer je ook de vakliteratuur leest dan merk je dat bureaus en klanten continu op zoek

Nadere informatie

Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige

Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige Klantgerichtheid Selecteren van een klant Wanneer u hoog scoort op 'selecteren

Nadere informatie

Beleidskader VERKOOP, MARKETING- EN COMMUNICATIESTRATEGIE (VMC) 2011-2015

Beleidskader VERKOOP, MARKETING- EN COMMUNICATIESTRATEGIE (VMC) 2011-2015 UITGANGSPUNTEN VMC-STRATEGIE 2011 TOT EN MET 2015 0. INLEIDING In 2007 is de basis gelegd voor het missie- en visietraject van Triodus met de belangrijkste opdracht het leveren van een bijdrage aan de

Nadere informatie

Customer Value Management bij Congressen

Customer Value Management bij Congressen Customer Value Management bij Congressen Welkom bij Event 13 Welkom bij de CLC-VECTA workshop Ed Peelen Karoline Wiegerink 27 maart 2013 De waarde zit niet in het product of de dienst Maar in het individu

Nadere informatie

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Balanced Scorecard Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3 2 DE

Nadere informatie

Beoordelingscriteria scriptie Nemas HRM

Beoordelingscriteria scriptie Nemas HRM Beoordelingscriteria scriptie Nemas HRM Instructie Dit document hoort bij het beoordelingsformulier. Op het beoordelingsformulier kan de score per criterium worden ingevuld. Elk criterium kan op vijf niveaus

Nadere informatie

SRM College for Brand Management

SRM College for Brand Management SRM College for Brand Management Exameneisen Inleiding Zoals in het examenreglement is bepaald, wordt de strekking van de hierna geformuleerde eisen nader aangeduid door het studiemateriaal van de opleiding

Nadere informatie

HOOFDSTUK 2: KLANTGERICHTE MERKMEERWAARDE

HOOFDSTUK 2: KLANTGERICHTE MERKMEERWAARDE HOOFDSTUK 2: KLANTGERICHTE MERKMEERWAARDE 1 INTRODUCTIE H:2 Waaraan kun je een effectieve merkenpositionering herkennen? Wat zijn de bronnen van klantgerichte merkmeerwaarde en welke effecten of voordelen

Nadere informatie

Preview Performance Customer Interactions 2011

Preview Performance Customer Interactions 2011 Katja van Wel Senior consultant Katjavanwel@tote-m.com Preview Performance Customer Interactions 2011 12 Januari 2011, CRM Inspiration over Onderzoeken Agenda Introductie TOTE-M Customer Experience Preview

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Merkstrategie & Reputatie De cursus Merkstrategie & Reputatie Management duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

YourCapability. Sales- en Accountmanagementopleiding

YourCapability. Sales- en Accountmanagementopleiding YourCapability Sales- en Accountmanagementopleiding YoungCapacity sales biedt jonge salestalenten het YourCapability programma aan. Dit is een post-hbo sales- en accountmanagementopleiding gericht op sales

Nadere informatie

Key success actors. De rol van middenmanagement bij strategische veranderingen. Onderzoek door Turner en de Rotterdam School of Management

Key success actors. De rol van middenmanagement bij strategische veranderingen. Onderzoek door Turner en de Rotterdam School of Management Key success actors De rol van middenmanagement bij strategische veranderingen Onderzoek door Turner en de Rotterdam School of Management 1 Key success actors De rol van middenmanagement bij strategische

Nadere informatie

Resultaten Onderzoek September 2014

Resultaten Onderzoek September 2014 Resultaten Onderzoek Initiatiefnemer: Kennispartners: September 2014 Resultaten van onderzoek naar veranderkunde in de logistiek Samenvatting Logistiek.nl heeft samen met BLMC en VAViA onderzoek gedaan

Nadere informatie

Social Media Strategie Plan

Social Media Strategie Plan Social Media Strategie Plan Creëren van de strategie en planning van de uitvoering Een stappenplan met daarin vastgelegd waar je merk staat, waar je heen wilt en en hoe er te komen. Houd in gedachten dat

Nadere informatie

Beurstips. Naar de beurs?

Beurstips. Naar de beurs? Beurstips 1 Naar de beurs? 2 NL EXPO, laat zien wie U bent! Hollandse nuchterheid & creativiteit in combinatie met jarenlange ervaring in presentatieoplossingen. Met een frisse blik helpen wij u uw bedrijf

Nadere informatie

SOCIAL MEDIA AGENDA 2014

SOCIAL MEDIA AGENDA 2014 SOCIAL MEDIA AGENDA 2014 Key Opinion Formers onderzoek Martin Kloos & Bram Draaijer SOCIAL MEDIA AGENDA 2014 Wat kunnen we dit jaar verwachten van de social media inzet door merken? Minder focus op likes,

Nadere informatie

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan, 22 Augustus 2014 1 Voorwoord Duurzaamheid is geen trend, het is de toekomst. Het is niet meer weg te denken

Nadere informatie

Event menu Minigids event app

Event menu Minigids event app Event menu Minigids event app Hoe en waarom een mobiele evenementen app? Introductie De evenementenbranche verandert. Een evenement is niet langer een ad hoc activiteit. Het is een belangrijk onderdeel

Nadere informatie

CRM vanuit organisatorisch perspectief

CRM vanuit organisatorisch perspectief Highlights survey CRM in Nederland 2009/2010 CRM vanuit organisatorisch perspectief MarketCap International BV 13 Januari 2010 AGENDA o over de survey en de populatie o actief met en focus op CRM o hulp

Nadere informatie

Rapportage. De Kracht van Communicatie. DirectResearch in samenwerking met Logeion Auteurs: Marieke Gaus & Marvin Brandon

Rapportage. De Kracht van Communicatie. DirectResearch in samenwerking met Logeion Auteurs: Marieke Gaus & Marvin Brandon Rapportage De Kracht van Communicatie DirectResearch in samenwerking met Logeion Auteurs: Marieke Gaus & Marvin Brandon Index Achtergrond van het onderzoek 3 Conclusies Resultaten van het onderzoek 5 De

Nadere informatie

Leadership in Project-Based Organizations: Dealing with Complex and Paradoxical Demands L.A. Havermans

Leadership in Project-Based Organizations: Dealing with Complex and Paradoxical Demands L.A. Havermans Leadership in Project-Based Organizations: Dealing with Complex and Paradoxical Demands L.A. Havermans LEADERSHIP IN PROJECT-BASED ORGANIZATIONS Dealing with complex and paradoxical demands Leiderschap

Nadere informatie

Professioneel facility management. Competenties en veranderstrategieën om waarde toe te voegen aan het primaire proces

Professioneel facility management. Competenties en veranderstrategieën om waarde toe te voegen aan het primaire proces Professioneel facility management Competenties en veranderstrategieën om waarde toe te voegen aan het primaire proces Inhoud Voorwoord Professionele frontliners 1. Theoretisch kader 2. Competenties en

Nadere informatie

Customer Experience Management

Customer Experience Management Klantwaarde en klantentrouw als strategische stuurvariabelen (KPI s) Van klanttevredenheid naar -waarde en loyaliteit Gebruik waardevolle feedback van klanten om bedrijfsresultaten verder te verbeteren

Nadere informatie

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN EEN NIEUW SOORT ONDERNEMERSCHAP RESULTAAT KOERS VISIE PERSOONLIJK LEIDERSCHAP MEERWAARDE & RENDEMENT WAARDEN BEWUST WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN ANNO 2013 Waarden Bewust Ondernemen

Nadere informatie

Een symbiose van onderwijskwaliteit en kwaliteitszorg

Een symbiose van onderwijskwaliteit en kwaliteitszorg I nleiding Een symbiose van onderwijskwaliteit en kwaliteitszorg Onderwijskwaliteit en kwaliteitszorg zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden in het primair onderwijs (PO). Onderwijskwaliteit staat voor

Nadere informatie

RESEARCH COMMUNITIES HEEN KUNNEN

RESEARCH COMMUNITIES HEEN KUNNEN DE 7 REDENEN WAAROM MARKETEERS NIET OM RESEARCH COMMUNITIES HEEN KUNNEN Odette Vlek Senior marktonderzoeker Ruigrok NetPanel November 2015 INTRODUCTIE Online research communities zijn al enige jaren hot.

Nadere informatie

Cultuurverandering. Van Oort & Ros Partners bij ontwikkeling. Inhoudsopgave 1. Visie op cultuurverandering 2. Schema Afstemming individu organisatie 5

Cultuurverandering. Van Oort & Ros Partners bij ontwikkeling. Inhoudsopgave 1. Visie op cultuurverandering 2. Schema Afstemming individu organisatie 5 Van Oort & Ros Partners bij Ontwikkeling Adres: Kerkedijk 11, 1862 BD Bergen Website: www.vanoort-ros.nl E-mail: info@vanoort-ros.nl Telefoon: 072-5814749 Cultuurverandering Inhoudsopgave 1 Visie op cultuurverandering

Nadere informatie

De marketing van duurzaamheid

De marketing van duurzaamheid 12-03-2012 1 De marketing van duurzaamheid Dr. Karel Jan Alsem 12 maart 2012 12-03-2012 2 Dr. Karel Jan Alsem Univ docent Strategic Marketing, en Branding Auteur van journal papers en boeken Eigenaar Alsem

Nadere informatie

Groeien in & met klantbeleving Hoe groot is in uw onderneming het risico dat u uw klanten voor lief neemt?

Groeien in & met klantbeleving Hoe groot is in uw onderneming het risico dat u uw klanten voor lief neemt? Groeien in & met klantbeleving Hoe groot is in uw onderneming het risico dat u uw klanten voor lief neemt? Dominantieval Klanten voor lief nemen is een risico. Uit een publicatie van Harvard management

Nadere informatie

6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN

6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN 6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN INLEIDING Het Nieuwe Werken is in de afgelopen jaren op vele plekken geïntroduceerd om slimmer om te gaan met de beschikbare middelen binnen organisaties

Nadere informatie

D&B s Little Pink Book Editie II D&B CONGRESBOOSTER UW VERENIGING VOORUIT

D&B s Little Pink Book Editie II D&B CONGRESBOOSTER UW VERENIGING VOORUIT D&B s Little Pink Book Editie II D&B CONGRESBOOSTER UW VERENIGING VOORUIT DECHESNE EN BOERTJE Als fullservice eventmarketing bureau hebben wij het mooiste vak van de wereld: het raken en laten stralen

Nadere informatie

DE CAPABILITEIT VAN HET KWALITEITSSYSTEEM

DE CAPABILITEIT VAN HET KWALITEITSSYSTEEM Kwaliteit in Bedrijf oktober 0 Tweede deel van tweeluik over de toenemende rol van kwaliteit DE CAPABILITEIT VAN HET KWALITEITSSYSTEEM Om de gewenste kwaliteit te kunnen realiseren investeren organisaties

Nadere informatie

Werk aan de winkel! 5 stappen naar de belevenisgerichte winkel. Atty Halma

Werk aan de winkel! 5 stappen naar de belevenisgerichte winkel. Atty Halma Werk aan de winkel! 5 stappen naar de belevenisgerichte winkel Atty Halma Werk aan de winkel! 5 stappen naar de belevenisgerichte winkel Steeds meer aankopen worden online gedaan, terwijl de aankopen en

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Inhoud Inleiding 3 Stap 1 De noodzaak vaststellen 4 Stap 2 De business case 5 Stap 3 Probleemverdieping 6 Stap 4 Actieplan 8 Stap 5

Nadere informatie

turning data into profit knowhowmarketing

turning data into profit knowhowmarketing turning data into profit knowhowmarketing Kennis over de markt, de klant, de concurrent en de effectiviteit van marketing wordt steeds belangrijker. Succesvolle bedrijven gebruiken deze kennis om snel

Nadere informatie

Inhoud. Deel I Plan 19. 1 Inleiding: het event als strategisch marketinginstrument 20. 2 Trends en ontwikkelingen: de consument op zoek naar geluk 36

Inhoud. Deel I Plan 19. 1 Inleiding: het event als strategisch marketinginstrument 20. 2 Trends en ontwikkelingen: de consument op zoek naar geluk 36 Inhoud Deel I Plan 19 1 Inleiding: het event als strategisch marketinginstrument 20 1.1 De strategische inzet van events 21 1.2 De opkomst van het event als strategisch marketinginstrument 22 1.3 Eventmarketing

Nadere informatie

doel bereikt zelfsturing inrichten veiligheid fundament Behoeftepiramide van een "Social Business"

doel bereikt zelfsturing inrichten veiligheid fundament Behoeftepiramide van een Social Business Behoeftepiramide van een "" (Naar analogie piramide van Maslow) Maslow rangschikte de volgens hem universele behoeften van de mens in een hiërarchie. Volgens zijn theorie zou de mens pas streven naar bevrediging

Nadere informatie

?Hoe Zo! >> Werken bij de gemeente betekent je inzetten voor burgers en bedrijven. En daarbij geldt:

?Hoe Zo! >> Werken bij de gemeente betekent je inzetten voor burgers en bedrijven. En daarbij geldt: Wabo effectief ?Hoe Zo! >> Het toepassen van de Wabo is meer dan alleen de IT-structuur aanpassen, de procedures herzien en/of de processen opnieuw beschrijven en herinrichten. Het zijn de medewerkers

Nadere informatie

managing people meeting aspirations Natuurlijke groei

managing people meeting aspirations Natuurlijke groei managing people meeting aspirations Natuurlijke groei geloof Wij hebben een gemeenschappelijke visie pagina - managing people, meeting aspirations Vandaag verhoogt CPM de prestaties op elk niveau van uw

Nadere informatie

Welkom bij Brand instinct! In dit merkpaspoort leggen we uit wie wij zijn, wat we beloven, waarom wij doen wat we doen en waar wij voor staan.

Welkom bij Brand instinct! In dit merkpaspoort leggen we uit wie wij zijn, wat we beloven, waarom wij doen wat we doen en waar wij voor staan. merkpaspoort Welkom bij Brand instinct! In dit merkpaspoort leggen we uit wie wij zijn, wat we beloven, waarom wij doen wat we doen en waar wij voor staan. Dit paspoort is voor iedereen die op een of andere

Nadere informatie

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM De tijd dat MVO was voorbehouden aan idealisten ligt achter ons. Inmiddels wordt erkend dat MVO geen hype is, maar van strategisch belang voor ieder

Nadere informatie

Whitepaper. Interne merkbeleving als katalysator voor succesvol veranderen

Whitepaper. Interne merkbeleving als katalysator voor succesvol veranderen Whitepaper Interne merkbeleving als katalysator voor succesvol veranderen Dynamics Business Consultancy, september 2010 Interne merkbeleving is op dit moment een hot topic. Er verschijnen regelmatig artikelen

Nadere informatie

EFP CONGRES 'THE FUTURE OF FORENSIC CARE, SOLUTIONS WORTH SHARING' MANAGEMENT IN PROGRESS WOUTER TEN HAVE 7 JUNI 2012. 29 mei 2012

EFP CONGRES 'THE FUTURE OF FORENSIC CARE, SOLUTIONS WORTH SHARING' MANAGEMENT IN PROGRESS WOUTER TEN HAVE 7 JUNI 2012. 29 mei 2012 EFP CONGRES 'THE FUTURE OF FORENSIC CARE, SOLUTIONS WORTH SHARING' 1 MANAGEMENT IN PROGRESS WOUTER TEN HAVE 7 JUNI 2012 2 DE STRATEGY-TO-PERFORMANCE GAP (MANKINS EN STEELE) 3 37% Gemiddelde prestatie verliezen

Nadere informatie

ESSAY. Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay. Lexington Baly 1592180

ESSAY. Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay. Lexington Baly 1592180 ESSAY Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay Lexington Baly 1592180 Seminar: Dream Discover Do Essay Docent: Rob van den Idsert Effectief gebruik

Nadere informatie

Het rondetafeloverleg (i.v.m. 1Gezin1Plan)

Het rondetafeloverleg (i.v.m. 1Gezin1Plan) Het rondetafeloverleg (i.v.m. 1Gezin1Plan) Inleiding Tijdens een rondetafeloverleg of -bijeenkomst overlegt een gezin met personen uit het sociale netwerk en betrokken zorg- en dienstverleners over het

Nadere informatie

Management. Analyse Sourcing Management

Management. Analyse Sourcing Management Management Analyse Sourcing Management Management Business Driven Management Informatie- en communicatietoepassingen zijn onmisbaar geworden in de dagelijkse praktijk van uw organisatie. Steeds meer

Nadere informatie

Begrijpen Verbinden Meedoen communicatieplan transities sociaal domein Rivierenland

Begrijpen Verbinden Meedoen communicatieplan transities sociaal domein Rivierenland september 13 Begrijpen Verbinden Meedoen communicatieplan transities sociaal domein Rivierenland Als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg. (Albert Einstein, 1879-1955) M e r k c o a

Nadere informatie

ROAD MAP VOOR HET CONCRETISEREN EN HET IMPLEMENTEREN VAN DE STRATEGIE Strategisch performance management

ROAD MAP VOOR HET CONCRETISEREN EN HET IMPLEMENTEREN VAN DE STRATEGIE Strategisch performance management De road map is erop gericht om het beoogde succes van een organisatie (de strategische ambitie) te helpen maken. De road map gaat in op hoe de weg naar het succes expliciet en concreet te maken Jan Scheffer

Nadere informatie

Beurstips 3. Standbemanning

Beurstips 3. Standbemanning Beurstips 3 Standbemanning 2 NL EXPO, laat zien wie U bent! Hollandse nuchterheid & creativiteit in combinatie met jarenlange ervaring in presentatieoplossingen. Met een frisse blik helpen wij u uw bedrijf

Nadere informatie

MOBILE STRATEGY Mobile strategy, hoe pak je dat aan?

MOBILE STRATEGY Mobile strategy, hoe pak je dat aan? MOBILE STRATEGY Mobile strategy, hoe pak je dat aan? Hoe u bereikt dat mobile een strategisch onderdeel van uw bedrijfsvoering wordt INHOUD Wat is een mobile strategy? 3 Aanpak van een mobile strategy

Nadere informatie

E-sessions Breda woensdag 9 november. 1 jaar Social Media @Roompot

E-sessions Breda woensdag 9 november. 1 jaar Social Media @Roompot E-sessions Breda woensdag 9 november 1 jaar Social Media @Roompot Wie ben ik? Jesper Stoel, 25 jaar Internet Marketeer bij Roompot Vakanties, verantwoordelijk voor alles rondom Social Media! Volg mij via

Nadere informatie

Van strategie naar praktijk: een case uit Den Haag

Van strategie naar praktijk: een case uit Den Haag Van strategie naar praktijk: een case uit Den Haag Door: Patrick Rancuret En wat levert het nu op? Dat is de vraag die menig manager in de gemeente Den Haag stelt als het gaat over het gebruik van sociale

Nadere informatie

Parallelsesssie "Lean bij Aon Nederland"

Parallelsesssie Lean bij Aon Nederland Parallelsesssie "Lean bij Aon Nederland" Lean succesvol implementeren zonder grootscheeps veranderprogramma!! Peter Dijkstra, Senior Business Consultant, @PDleanAon Rob de Bruin, Managing Director Afdeling

Nadere informatie

Waardecreatie is niet langer gebonden aan tijd, plaats en middelen:

Waardecreatie is niet langer gebonden aan tijd, plaats en middelen: Waardecreatie is niet langer gebonden aan tijd, plaats en middelen: Software voor het ontwikkelen en activeren van een sterk merk. Online Branding Software Wazokuu! Online Branding is software die de belangrijkste

Nadere informatie

AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT. Masterclass Informatiemanagement

AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT. Masterclass Informatiemanagement AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT Masterclass Informatiemanagement AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT INTRODUCTIE Informatie is voor elke organisatie een cruciale asset. Efficiënte uitvoering van

Nadere informatie

E-book Beleef het onderwijs! Een praktische handleiding voor verbetering. Joyce Thijssen

E-book Beleef het onderwijs! Een praktische handleiding voor verbetering. Joyce Thijssen E-book Beleef het onderwijs! Een praktische handleiding voor verbetering Joyce Thijssen Inleiding Enthousiaste leerlingen, ouders, leerkrachten en schoolbestuur? Dat wil toch iedere school! Cocreatie is

Nadere informatie

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur SKPO Profielschets Lid College van Bestuur 1 Missie, visie SKPO De SKPO verzorgt goed primair onderwijs waarbij het kind centraal staat. Wij ondersteunen kinderen om een stap te zetten richting zelfstandigheid,

Nadere informatie

In de Visie is beschreven waar SGL in de toekomst voor wil staan, rekening houdend met ontwikkelingen die op dit moment aan de orde zijn.

In de Visie is beschreven waar SGL in de toekomst voor wil staan, rekening houdend met ontwikkelingen die op dit moment aan de orde zijn. Bijlage 1 meerjarenbeleidsplan Missie, visie en kernwaarden SGL In dit document vindt u de hernieuwde Missie, Visie en kernwaarden. In de Missie is beschreven wat SGL uit wil dragen naar buiten. Daarbij

Nadere informatie

Internationale Marketing H4. Week 1 1. Executive summary 2. Inhoudsopgave 3. Inleiding en achtergrond 4. Externe analyse

Internationale Marketing H4. Week 1 1. Executive summary 2. Inhoudsopgave 3. Inleiding en achtergrond 4. Externe analyse Internationale Marketing H4 Week 1 1. Executive summary 2. Inhoudsopgave 3. Inleiding en achtergrond 4. Externe analyse Executive summary Een samenvatting voor het management 1 à 2 pagina s belangrijkste

Nadere informatie

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen E-resultaat aanpak Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen 2010 ContentForces Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Bantopa (Samen)werken aan Samenwerken

Bantopa (Samen)werken aan Samenwerken Bantopa (Samen)werken aan Samenwerken Masterclass - Alliantievaardigheden Een praktische leidraad voor toekomstige alliantiemanagers Samenwerken als Kerncompetentie De complexiteit van producten, processen

Nadere informatie

HOOFDSTUK 15: TERUGBLIK OP STRATEGISCH MERKENMANAGEMENT

HOOFDSTUK 15: TERUGBLIK OP STRATEGISCH MERKENMANAGEMENT HOOFDSTUK 15: TERUGBLIK OP STRATEGISCH MERKENMANAGEMENT 1 INTRODUCTIE H:15 Elke brandingsituatie en -toepassing is uniek en vraagt om een kritisch onderzoek en grondige analyse. Effectief merkenmanagement

Nadere informatie

STAKEHOLDERS. Hoe gaan we daar mee om? Jacques van Unnik Manager Personnel Certification & Training 3 december 2015 BUSINESS ASSURANCE

STAKEHOLDERS. Hoe gaan we daar mee om? Jacques van Unnik Manager Personnel Certification & Training 3 december 2015 BUSINESS ASSURANCE BUSINESS ASSURANCE STAKEHOLDERS Hoe gaan we daar mee om? Jacques van Unnik Manager Personnel Certification & Training 3 december 2015 1 DNV GL 2014 Stakeholders 19 November 2015 SAFER, SMARTER, GREENER

Nadere informatie

Social Strategy Masterclass 2014

Social Strategy Masterclass 2014 Social Strategy Masterclass 201 Bestemd voor Directie en Management actief in zowel B2B, B2C als Non profit Inhoudsopgave Inleiding Eendaagse Social Strategy MasterClass Programma Ochtendsessie Middagsessie

Nadere informatie

Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI)

Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI) Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI) Het zelfbeoordelingsformulier Het doel van deze evaluatie is om u te helpen bij het bepalen van de belangrijkste aandachtsvelden van uw leidinggevende

Nadere informatie

Content marketing Welke stappen zijn belangrijk voordat je begint met contentmarketing?

Content marketing Welke stappen zijn belangrijk voordat je begint met contentmarketing? Content marketing Welke stappen zijn belangrijk voordat je begint met contentmarketing? Deze whitepaper helpt je: Belangrijke keuzes te maken voordat je start Het proces efficiënter in te richter Het resultaat

Nadere informatie

CQ-Compleet: de cq-index als middel voor verbetering van kwaliteit

CQ-Compleet: de cq-index als middel voor verbetering van kwaliteit CQ-Compleet: de cq-index als middel voor verbetering van kwaliteit Meten alleen is niet voldoende. Het ontbreekt vaak aan inzicht in wat de cijfers nu feitelijk zeggen en welk verhaal er achter zit. COMPLEET

Nadere informatie

Meer omzet uit uw beurs- en eventdeelnames!

Meer omzet uit uw beurs- en eventdeelnames! Meer omzet uit uw beurs- en eventdeelnames! Wie wij zijn... ExpoSynergy is een onderdeel van de Online Leads Group (OLG). OLG is opgericht door Mike Stern, bekend door zijn boeken: In drie stappen naar

Nadere informatie

De interne communicatieadviseur

De interne communicatieadviseur De interne communicatieadviseur Dit zijn de kenmerken van een complex Verschillende ideeën Kleine wijzigingen kunnen grote gevolgen hebben Beweeglijke doelen Het pad ontrolt zich met iedere stap??? Geen

Nadere informatie

Saskia Reijnen Advies, training en procesbegeleiding

Saskia Reijnen Advies, training en procesbegeleiding Saskia Reijnen Advies, training en procesbegeleiding Missie en droom Mijn droom is om op professionele en vooral op creatieve wijze mijn expertise in te zetten, namelijk het faciliteren van organisatie,

Nadere informatie

MVO-Control Panel. Instrumenten voor integraal MVO-management. Intern MVO-management. Verbetering van motivatie, performance en integriteit

MVO-Control Panel. Instrumenten voor integraal MVO-management. Intern MVO-management. Verbetering van motivatie, performance en integriteit MVO-Control Panel Instrumenten voor integraal MVO-management Intern MVO-management Verbetering van motivatie, performance en integriteit Inhoudsopgave Inleiding...3 1 Regels, codes en integrale verantwoordelijkheid...4

Nadere informatie

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent Management Development is een effectieve manier om managementpotentieel optimaal te benutten en te ontwikkelen in een stimulerende en lerende omgeving. De manager van vandaag moet immers adequaat kunnen

Nadere informatie

Toolkit Cliëntenparticipatie Zorg en Welzijn

Toolkit Cliëntenparticipatie Zorg en Welzijn Toolkit Cliëntenparticipatie Zorg en Welzijn De toolkit Cliëntenparticipatie Zorg en Welzijn bevat vier praktische instrumenten om samen met cliënten te werken aan verbetering of vernieuwing van diensten

Nadere informatie

Consumentengedrag. H7 Marketingcommunicatiedoelstellingen Floor en van Raaij. maandag 25 februari 13

Consumentengedrag. H7 Marketingcommunicatiedoelstellingen Floor en van Raaij. maandag 25 februari 13 Consumentengedrag H7 Marketingcommunicatiedoelstellingen Floor en van Raaij DAGMAR model bekendheid begrip overtuiging actie bekendheid begrip overtuiging actie Defining Advertising Goals for Measured

Nadere informatie

De 9 succesfactoren. voor contentmarketing

De 9 succesfactoren. voor contentmarketing De 9 succesfactoren voor contentmarketing Content- of contextmarketing? Direct toepasbaar www.idmk.nl De 9 succesfactoren voor contentmarketing In 2014 is contentmarketing één van de meest gebruikte woorden

Nadere informatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie DIENST Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie Advies over en ondersteuning bij het initieel inrichten/optimaliseren

Nadere informatie

Samenvatting. Inleiding

Samenvatting. Inleiding Inleiding Overgewicht en obesitas bij kinderen is een serieus volksgezondheidsprobleem. Het wordt veroorzaakt door een complex geheel van onderling samenhangende persoonlijke, sociale en omgevingsfactoren.

Nadere informatie

RESULTAATGERICHT ORGANISEREN

RESULTAATGERICHT ORGANISEREN RESULTAATGERICHT ORGANISEREN Hoe de beste resultaten te halen uit uw organisatie, managers en medewerkers. Wat is resultaatgericht organiseren? Resultaatgericht organiseren heeft als doel om organisaties

Nadere informatie

tactisch gezien v onder onder er mogen scheidend nemer s in

tactisch gezien v onder onder er mogen scheidend nemer s in ondernemers in onderscheidend vermogen tactisch gezien over tac tik Geboren en getogen dutch designers Richard Sanders en Marcel Stallinga leerden het vak in het pre-digitale tijdperk. Na jarenlang afzonderlijk

Nadere informatie

Hoe motivatie werkt en draagvlak groeit

Hoe motivatie werkt en draagvlak groeit Hoe motivatie werkt en draagvlak groeit Toelichting Hierbij een compilatie van diverse artikelen over motivatie, draagvlak en verandertrajecten voor de interne coördinator cultuureducatie ICC. 1 Hoe werkt

Nadere informatie

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Profiel Strategisch HR adviseur 8 december 2015 Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Voor meer informatie over de functie Erik Frieling, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 evt. mobielnummer

Nadere informatie

Bijlage A: Competenties van de opleiding

Bijlage A: Competenties van de opleiding Bijlage A: Competenties van de opleiding In deze bijlage heeft een rectificatie plaatsgevonden per 30 oktober 2012. Na voltooiing van de opleiding moet de student als beroepsbeoefenaar zelfstandig en met

Nadere informatie

HAKAPERO. Marketing Software VS Marketing Automatisering

HAKAPERO.  Marketing Software VS Marketing Automatisering Email Marketing Software VS Marketing Automatisering Wij merken in ons dagelijks werk dat er veel verwarring bestaat hoe email marketing zich verhoudt met marketing automatisering. Het blijkt dat veel

Nadere informatie

Guideline End state. ING colour balance

Guideline End state. ING colour balance End state. 1 1 Customer Data Award voor ING De ING-case is een zeer aansprekend voorbeeld van implementatiekracht en innoverend vermogen. Daarnaast illustreert ING de kracht van het inzetten van meerdere

Nadere informatie

STRATEGISCHE MARKETINGPLANNING 07

STRATEGISCHE MARKETINGPLANNING 07 07 HBO Marketing / Marketing management Raymond Reinhardt 3R Business Development raymond.reinhardt@3r-bdc.com 3R 1 M Doel van een concurrentenanalyse: F inzicht verkrijgen in sterke en zwakke punten van

Nadere informatie

Begrippenlijst Inzicht in de wereld van big data, marketing en analyse

Begrippenlijst Inzicht in de wereld van big data, marketing en analyse Begrippenlijst Inzicht in de wereld van big data, marketing en analyse 4orange, 13 oktober 2015 Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl 2 Inhoud Achtergrond & Aanleiding... 3 A... 3 B...

Nadere informatie

INNOVATION BY MAKING LEARNING BY DOING

INNOVATION BY MAKING LEARNING BY DOING INNOVATION BY MAKING LEARNING BY DOING 1 INNOVATION BY MAKING, LEARNING BY DOING Bij alles wat we doen, hanteren we deze twee principes. Innovation happens by making. The only way to learn innovation is

Nadere informatie

7 e Leergang De regionale ambtenaar als regisseur

7 e Leergang De regionale ambtenaar als regisseur 7 e Leergang De regionale ambtenaar als regisseur RegioAcademie 2012-2013 De regionale samenwerking De regionale samenwerking tussen gemeenten is niet meer weg te denken in bestuurlijk Nederland. Ruwweg

Nadere informatie

Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Ontwikkelen, implementeren en evalueren van beleid en adviseren op één of meerdere aandachtsgebieden/beleidsterreinen ten behoeve

Nadere informatie

WELKOM! Het vernieuwingsprogramma van MGL en AenC Media. Sittard - 20 oktober 2016

WELKOM! Het vernieuwingsprogramma van MGL en AenC Media. Sittard - 20 oktober 2016 WELKOM! Het vernieuwingsprogramma van MGL en AenC Media Sittard - 20 oktober 2016 Programma Why, how, what Zijn we sterk genoeg? Filosofie op commercie Filosofie op support De afdelingen 10 trends Machtige

Nadere informatie

Waardecreatie op scherp

Waardecreatie op scherp Inleiding Waardecreatie op scherp Focus voor verbetering van professionele dienstverlening Jos van Dam, strategisch adviseur Hoe kan het dat je levert wat is afgesproken en de klant toch niet helemaal

Nadere informatie

Wat is marketing dan wel? De beste omschrijving komt uit het Engels.

Wat is marketing dan wel? De beste omschrijving komt uit het Engels. KENNETH NIEUWEBOER M arketing is meer dan het ontwikkelen van een logo en het bewaken van je huisstijl. Als er een goede strategie achter zit, levert marketing een wezenlijke bijdrage aan het rendement

Nadere informatie

Woningcorporatie 2020: Professionalisering Communicatie. Uitkomsten benchmarkonderzoek 2012

Woningcorporatie 2020: Professionalisering Communicatie. Uitkomsten benchmarkonderzoek 2012 Woningcorporatie 2020: Professionalisering Communicatie Uitkomsten benchmarkonderzoek 2012 Between-us, 2012 Voorwoord Met vijftien jaar ervaring in de corporatiebranche heeft Between-us een solide inzicht

Nadere informatie