De overige producten zullen in de komende jaren worden toegevoegd. De planning hiervan ziet er als volgt uit:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De overige producten zullen in de komende jaren worden toegevoegd. De planning hiervan ziet er als volgt uit:"

Transcriptie

1 Leges burgerzaken Inleiding In het Tarievenboek 2014 is aangegeven dat we eind 2014 ook de leges burgerzaken transparant en op basis van de baten en lasten in de begroting gaan vastleggen. De kosten van het rijbewijs, de reisdocumenten en het huwelijk/geregistreerd partnerschap zijn inmiddels transparant in beeld gebracht en wordt met dit stuk toegevoegd aan het tarievenboek. Planning De producten van Titel 1 van de legestabel, waaronder de producten burgerzaken, zullen gefaseerd worden toegevoegd aan het Tarievenboek. Dit jaar is begonnen met de producten die de meeste opbrengst genereren; huwelijk/geregistreerd partnerschap, rijbewijs en reisdocumenten. De overige producten zullen in de komende jaren worden toegevoegd. De planning hiervan ziet er als volgt uit: December 2013 Huwelijk en geregistreerd partnerschap Paspoorten en Nederlandse identiteitskaart Rijbewijzen December 2014 Loterij- en prijsvraagvergunning Ontheffing op basis van Winkeltijdenwet Vergunning aanwezgheid speelautomaat Vergunning op basis van marktverordening Verklaring omtrent gedrag Waarmerken naturalisatie December 2015 Abonnement raadsvergadering Afschriften kadaster Afschriften van verordeningen Afschriften wkpb-register Nasporing uit gemeentelijk archief Vergunning verhuur leegstaande ruimte Verstrekken begroting December 2016 Gehandicaptenparkeerkaart Kopie en publicatiekosten Melding telecommunicatiewet Ontheffing voertuigreglementen Uittreksel GBA Kostentoerekening Net als bij de andere onderdelen in het Tarievenboek zijn er kosten toegerekend die een directe relatie hebben met de gevraagde dienstverlening. Voor burgerzaken is een onderscheid te maken naar directe kosten (de kosten die direct terug te vinden zijn in de begroting) en indirecte kosten (de overhead).

2 In de meeste gevallen zijn de directe kosten niet alleen van toepassing op de vijf producten die hiervoor zijn genoemd, maar zijn de van toepassing op alle diensten die burgerzaken verleend. Het gaat hierbij om kosten als automatisering en kosten voor het voeren van de bevolkingsadministratie. Deze kosten zijn naar rato van het totaal aantal diensten dat burgerzaken verleend toegerekend aan de betreffende dienstverlening. Hierbij is een factor 0,5 gebruikt voor diensten die in verhouding weinig tijd kosten. De berekening hiervan en het aantal bezoekers staan in de verdeelsleutels. Bij het huwelijk zijn de kosten van de Trouwzaal toegerekend, dit bedrag is bepaald door het oppervlakte van de Trouwzaal uit te drukken in een percentage van het totale gemeentehuis. Daarnaast worden de kosten van personele activiteiten die rechtstreeks toe te rekenen zijn aan de dienst in beeld gebracht. De activiteiten worden uitgedrukt in een aantal minuten die worden vermenigvuldigd met het uurloon. Het uurloon is inclusief een opslagpercentage voor de overhead. De kostentoerekening per product zijn te vinden op de volgende drie pagina's. Kostendekkendheid In onderstaande overzicht wordt per product de kosten en opbrengsten in beeld gebracht met daarbij de nieuwe tarieven voor 2014: Product Kostprijs Legestarief Kostendekkendheid Aantal 2014 Kosten 2014 Opbrengst 2014 Saldo Paspoorten 43,87 50,75 115,7% NIK 41,61 41,60 100,0% NIK<14 25,51 30,95 121,3% Huwelijk 381,29 304,50 79,9% Rijbewijzen 42,55 38,45 90,4% Totaal % Het uitgangspunt van de raad voor het tarievenbeleid is 100% kostendekkendheid. De optelsom van deze vijf producten komt hierop uit. Daarbinnen is het legestarief van het rijbewijs verplicht verlaagd naar 38,45. In de begrotingswijziging van 7 november 2013 bent u hiervan op de hoogte gesteld. Het huwelijk hebben we niet op 100% kostendekkendheid willen stellen vanwege de prijsstelling van de buurgemeenten. Voor de overige drie producten, paspoorten en NIK, houdt het dan in dat dezelfde prijsstelling inclusief 1,5% inflatiecorrectie kan worden gehanteerd om 100% kostendekkendheid te realiseren. In de tariefstellingen is de gemeente bevoegd te variëren. Voorwaarde is wel dat de gemeente per titel geen winst mag maken. Europese regelgeving heeft aangegeven dat dit per titel van de legestabel moet worden uitgewerkt. Gelet op dit kader is het dus mogelijk tarieven van paspoorten en NIK neerwaarts bij te stellen. Dit heeft wel invloed op de mate van kostendekkendheid.

3 Aantal Uurtari per jaar Gem. tijd (min.) Totale tijd (min) ef Reisdocumenten Gemengde activiteit Toerekening Verhaalbare kosten Kosten per reisdocument Activiteit Kosten Toelichting Telefonie Vraag beantwoord reisd , ,2 45, ,15 Nee 100% 4.114,15 Afspraak incl. info , ,2 45, ,43 Nee 100% 4.150,43 Notitie reisdoc. 19 8,00 153,6 45,35 116,10 Nee 100% 116,10 Belt terug reisdoc. 67 2,00 134,4 45,35 101,58 Nee 100% 101,58 Doorverbonden reisdoc , ,2 45,35 903,37 Nee 100% 903, ,64 1,99 Balie/KCC Aanvraag van A tot Z aan balie incl. betaling ,35 7,56 Nee 100% 7,56 Uitreiken aan klant ,35 2,27 Nee 100% 2,27 Melden receptie/ klantenzuil, 2 x aanvragen en ophalen ,5 45,35 1,13 Nee 100% 1,13 Tijd is schatting Scannen aanvraag naar Morpho ,5 45,35 0,38 Nee 100% 0,38 Tijd is schatting Opruimen aanvraagformulier ,17 45,35 0,13 Nee 100% 0,13 Tijd is schatting Opruimen in dagkluis ,33 45,35 0,25 Nee 100% 0,25 Tijd is schatting 11,72 11,72 11,72 Verstrekken telefonische informatie KCC/BZ ,35 376,41 Nee 100% 376,41 Tijd is schatting Verstrekken inform. aan loket/ terugsturen/nieuwe afspraak ,35 68,03 Nee 100% 68,03 Tijd is schatting Bijzondere aanvragen, omwisselingen etc ,35 453,50 Nee 100% 453,50 Tijd is schatting 897,93 897,93 0,19 Backoffice Aanpassen kassasysteem ,6 82,60 Nee 100% 82,60 Tijd is schatting 0,02 Inklaren reisdocument (BZ) ,7 0,93 Nee 100% 0,93 Tijd is schatting 0,93 Kapitaallasten Biometrie Paspoorten 8.796,00 Nee 100% 8.796,00 1,87 Automatisering Paspoort Ja 3.062,22 Obv bezoekers naar product 1,71 Identiteitskaart Ja 3.482,13 Obv bezoekers naar product 1,19 Personele kosten backoffice Paspoort Ja ,37 Obv bezoekers naar product 6,47 Identiteitskaart Ja ,13 Obv bezoekers naar product 4,49 Kosten voeren bevolkingsadministratie Paspoort Ja 2.892,51 Obv bezoekers naar product 1,62 Identiteitskaart Ja 3.289,15 Obv bezoekers naar product 1,12 Midoffice Paspoort Ja 3.603,44 Obv bezoekers naar product 2,02 Identiteitskaart Ja 4.097,57 Obv bezoekers naar product 1,40 Rijksleges 2013 Paspoorten 15,35 NIK 20,80 NIK <14 5,30 Totale kosten: Paspoorten 43,87 NIK 41,61 NIK <14 25,51

4 Rijbewijs Aantal Uurtari Gemengde Toe- Verhaalbare Kosten per Activiteit per jaar Gem. tijd (min.) Totale tijd (min) ef Kosten activiteit rekening kosten Toelichting rijbewijs Telefonie 2,4 Vraag beantwoord rijbew , ,36 45, ,77 Nee 100% 2.623,77 Afspraak incl. info rijbew , ,4 45, ,77 Nee 100% 2.069,77 Notitie rijbew. 19 5, ,35 72,56 Nee 100% 72,56 Belt terug rijbew. 62 3,70 230,88 45,35 174,51 Nee 100% 174,51 Doorverbonden rijbew , ,84 45, ,52 Nee 100% 1.508, ,13 3,73 Balie/KCC Aanvraag van A tot Z aan balie incl. betaling ,35 7,56 Nee 100% 7,56 Uitreiken aan klant ,35 2,27 Nee 100% 2,27 Melden receptie/ klantenzuil, 2 x aanvragen en ophalen ,5 45,35 1,13 Nee 100% 1,13 Tijd is schatting/ Aantallen uit dashboard Scannen aanvraag naar RDW ,5 45,35 0,38 Nee 100% 0,38 Tijd is schatting/ Aantallen uit dashboard Opruimen aanvraagformulier ,17 45,35 0,13 Nee 100% 0,13 Tijd is schatting/ Aantallen uit dashboard Opruimen in dagkluis ,33 45,35 0,25 Nee 100% 0,25 Tijd is schatting/ Aantallen uit dashboard 11,72 11,72 11,72 Verstrekken telefonische informatie KCC/BZ ,35 580,48 Nee 100% 580,48 Tijd is schatting/ Aantallen uit dashboard Verstrekken inform. aan loket/ terugsturen/nieuwe afspraak ,35 163,26 Nee 100% 163,26 Tijd is schatting/ Aantallen uit dashboard Bijzondere aanvragen, omwisselingen etc ,35 544,20 Nee 100% 544,20 Tijd is schatting/ Aantallen uit dashboard Eigen verklaring , ,64 Nee 100% 5.071,64 Tijd is schatting/ Aantallen uit dashboard 1.287, ,58 3,68 Backoffice Aanpassen kassasysteem 4, ,6 198,24 Nee 100% 198,24 Tijd is schatting/ Aantallen uit dashboard 0,11 Inklaren rijbewijs (BZ) ,7 0,93 Nee 100% 0,93 Tijd is schatting/ Aantallen uit dashboard 0,93 Automatisering Rijbewijs 2.680,78 Obv aantal bezoekers naar product Rijbewijs - eigen verklaring 425,25 Obv aantal bezoekers naar product 3.106,03 1,80 Automatisering rijbewijzen Onderhoud logilink RDW Proxy 472,28 Nee 100% 472,28 472,28 472,28 0,27 Personele kosten backoffice Rijbewijs Ja ,58 Obv aantal bezoekers naar product Rijbewijs - eigen verklaring Ja 1.607,32 Obv aantal bezoekers naar product ,90 6,79 Kosten voeren bevolkingsadministratie Rijbewijs Ja 2.532,21 Obv aantal bezoekers naar product Rijbewijs - eigen verklaring Ja 401,68 Obv aantal bezoekers naar product 2.933,89 1,70 Midoffice Rijbewijs Ja 3.154,59 Obv aantal bezoekers naar product Rijbewijs - eigen verklaring Ja 500,41 Obv aantal bezoekers naar product 3.654,99 2,12 Rijksleges 9,70 Totaal kosten Rijbewijs 42,55

5 Huwelijk/ Geregistreerd partnerschap Aantal Uurta Verhaalbare per jaar Gem. tijd (min.) Totale tijd (min) rief Kosten Gemengde activiteit Toerekening kosten Kosten per huwelijk/ondertou w Activiteit Toelichting Telefonie Vraag beantwoord ondertrouw/huwelijk. 19 4,3 81,7 45,35 61,75 Nee 100% 61,75 Afspraak incl. info ondertrouw/huwelijk. 1 9,9 9,9 45,35 7,48 Nee 100% 7,48 Notitie ondertrouw/huwelijk. 29 5, ,35 109,60 Nee 100% 109,60 Belt terug ondertrouw/huwelijk. 24 3,70 88,8 45,35 67,12 Nee 100% 67,12 Doorverbonden ondertrouw/huwelijk , ,35 588,79 Nee 100% 588,79 834,74 Alle huwelijken 6,68 Balie/KCC Ondertrouw , ,45 Nee/KCC 100% 3.038,45 Kosteloze huwelijken , ,68 Ja Kcc/Backoffice 100% 1.254,68 Melden receptie/ klantenzuil ,35 202,56 Nee KCC 100% 202,56 Verstrekken inform. aan loket/ terugsturen/nieuwe afspraak ,35 113,38 Nee KCC 100% 113, , ,07 Alle huwelijken 36,87 Werkzaamheden bode , ,90 Nee 100% 6.076,90 Testen muziek ,35 226,75 Nee Backoffice 100% 226,75 Schoonmaak + voorbereiding door bode/gastvrouw , ,82 Nee 100% 1.012, ,47 Betaalde huwelijken 86,08 Backoffice Huwelijksvoltrekking door trouwambtenaar 87,04 100% 87,04 Betaalde huwelijken 87,04 Reiskosten trouwambtenaren 70,00 100% 70,00 Betaalde huwelijken 0,82 Verstrekken telefonische informatie + maken afspraak KCC/BZ , ,08 Ja KCC/Backoffice 100% 1.903,08 Voorbereiden/afhandelen huwelijken backoffice , ,87 Nee Backoffice 100% 4.975,87 Getuigen gemeenten ,7 278,50 100% 278,50 Verwerken annuleringen ,7 111,40 100% 111, ,85 Alle huwelijken 58,15 Aanpassen kassasysteem/backoffice ,7 9,28 Nee Backoffice 100% 9,28 Contact trouwambtenaren ,7 621,98 Nee Backoffice 100% 621,98 Aanwijzen alternatieve locatie ,7 334,20 Nee P en O 100% 334,20 Uitbetalen trouwambtenaren P en O ,7 334,20 100% 334, ,67 Betaalde huwelijken 15,29 Automatisering Ja, toerekening op basis van aantal bezoekers naar product 130,35 Alle huwelijken 1,04 Personele kosten backoffice Ja, toerekening op basis van aantal bezoekers naar product 492,70 Alle huwelijken 3,94 Kosten voeren bevolkingsadministratie Ja, toerekening op basis van aantal bezoekers naar product 123,13 Alle huwelijken 0,99 Midoffice Ja, toerekening op basis van aantal bezoekers naar product 153,39 Alle huwelijken 1,23 Kosten trouwzaal ,00 De Trouwzaal is 63m 2, het hele gemeentehuis is 6.348m 2. 1% 7.069,07 Betaalde huwelijken 83,17 Totaal kosten ondertrouw/huwelijk 381,29

6 Verdeelsleutels Directe kosten en berekening naar product Bezoekers naar product 2012 Factor tijd Percentage Afschriften burgerlijke stand 19 0,5 0,08% Attestatie de vita 39 0,5 0,16% Burgerzaken - backoffice ,37% Burgerzaken algemeen 167 0,5 0,70% Erkenning (ongeboren) kind ,32% GBA uittreksel 545 0,5 2,29% Geboorteaangifte ,43% Huwelijk ,03% Identiteitskaart ,41% Legalisatie handtekening 6 1 0,05% Overige burgerzaken 74 0,5 0,31% Overlijdensaangifte ,99% Paspoort ,10% Rijbewijs ,10% Rijbewijs - eigen verklaring ,35% Uittreksels burgerzaken 40 0,5 0,17% Verhuizing ,66% Verklaring omtrent gedrag 715 0,5 3,01% Verklaring van in leven zijn 88 0,5 0,37% Toe te rekenen uren backoffice OMSCHRIJVING Uurtarief AANTAL_UUR Totaalbedrag Applicatiebeheer tbv kwaliteitstoetsing 82, ,00 Applicatiebeheer tbv produktverstrekking 82, ,00 Informatiebeveiliging 82, ,60 Mobiele aanvraag reisdoc 82,6 0,5 41,30 Ondersteuning frontoffice 55, ,20 Ondersteuning frontoffice 55, ,20 Opstellen legestarieventabel 82, ,60 Opstellen legestarieventabel 55, ,20 Opstellen verordeningen/processen 82, , ,70 Automatisering Kosten Gedeelde activiteit Toerekening Toerekenbaar Opmerking Melodys classic assurance 2.877,53 2/3 deel voor burgerzaken66,67% 1.918,35 Inschatting door automatisering Onderhoud Software derden; geen UP 500,44 100,00% 500,44 Onderhoud IBM Cognos ,43 1/4 deel voor burgerzaken25,00% 336,36 Inschatting door automatisering Melodies Upgrade protection Key2BZ ,94 100,00% ,94 Kapitaallasten clientresponse systeem 7.200,00 zit in algemene overhead Totaal automatisering burgerzaken , ,09 50% toe te rekenen aan de producten en 50% GBA, ingezetenschap ,05

7 Kosten voeren bevolkingsadministratie Begroting 2014 Bankkosten 2.500,00 Formulieren 4.000,00 Onderhoudskosten 1.500,00 Extra openingstijden 4.000, ,00 Midoffice Webnext 4.389,40 Hosting 5.852,57 K2GBAV 772,89 JCC 8K 467,50 KCC 8k 3.467, ,39

TARIEVENBOEK 2016. Belastingen, leges en overige tarieven voor de gemeente Achtkarspelen

TARIEVENBOEK 2016. Belastingen, leges en overige tarieven voor de gemeente Achtkarspelen TARIEVENBOEK 2016 Belastingen, leges en overige tarieven voor de gemeente Achtkarspelen Buitenpost, oktober 2015 1 Het kader 3 Inleiding 3 Verhouding begroting en tarievenboek Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Nadere informatie

TARIEVENBOEK Belastingen, leges en overige tarieven voor de gemeente Achtkarspelen

TARIEVENBOEK Belastingen, leges en overige tarieven voor de gemeente Achtkarspelen TARIEVENBOEK 2015 Belastingen, leges en overige tarieven voor de gemeente Achtkarspelen Buitenpost, december 2014 1 Het kader 3 Inleiding 3 Verhouding begroting en tarievenboek 3 Totstandkoming tarievenboek

Nadere informatie

TARIEVENBOEK Belastingen, leges en overige tarieven voor de gemeente Achtkarspelen

TARIEVENBOEK Belastingen, leges en overige tarieven voor de gemeente Achtkarspelen TARIEVENBOEK 2014 Belastingen, leges en overige tarieven voor de gemeente Achtkarspelen Buitenpost, maart 2014 1 Inhoudsopgave Het kader 3 Inleiding 3 Verhouding begroting en tarievenboek 3 Totstandkoming

Nadere informatie

Kostentoerekening en kostendekkendheidspercentage leges 2019 Uren product. Uren taak Totaal Aandeel Lasten Baten Dekking

Kostentoerekening en kostendekkendheidspercentage leges 2019 Uren product. Uren taak Totaal Aandeel Lasten Baten Dekking Kostentoerekening en kostendekkendheidspercentage leges 2019 Uren product Uren taak Totaal Aandeel Lasten Baten Dekking Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand 133% 0.2 Burgerzaken

Nadere informatie

Kostentoerekening en kostendekkendheidspercentage leges 2017

Kostentoerekening en kostendekkendheidspercentage leges 2017 Kostentoerekening en kostendekkendheidspercentage leges 2017 Uren Uren taak product Totaal kosten Aandeel Lasten Baten Dekking Paragraaf 1.1: Algemene verstrekkingen 75% 8.3 Wonen en bouwen 625200 Salarislasten

Nadere informatie

PRODUCTEN FRONTOFFICE KLANT CONTACT CENTRUM Burger domein Fysiek domein Sociaal domein Identiteitskaart Sloopmeldingen (asbest particulier) Gehandicaptenparkeerkaart Paspoort Collectevergunning De klant

Nadere informatie

1.3.1 Het tarief bedraagt ter zake het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een inlichting, zonder abonnement 9,00 9,36 9,30

1.3.1 Het tarief bedraagt ter zake het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een inlichting, zonder abonnement 9,00 9,36 9,30 Bijlage B: Aanpassingen legesverordening voor 2008 in vergelijking met 2007 Prijs Prijs Nieuwe omschrijving/tijden Huwelijk Prijs 2007 2008 (+4%) 2008 1 Algemeen bestuur 1.1 Algemeen 1.1.1 Een gunstige

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING. Behorende bij de legesverordening 2015

MEMORIE VAN TOELICHTING. Behorende bij de legesverordening 2015 MEMORIE VAN TOELICHTING Behorende bij de legesverordening 2015 Inhoudsopgave I INLEIDING... 3 II UITGANGSPUNTEN... 4 III KOSTENDEKKING EN CONCLUSIE... 6 IV RAPPORTAGE PER HOOFDSTUK VAN DE LEGESVERORDENING...

Nadere informatie

Interne servicenormen ABG-organisatie Corsanummer GLR: 15int01360

Interne servicenormen ABG-organisatie Corsanummer GLR: 15int01360 Interne servicenormen ABG-organisatie Corsanummer GLR: 15int01360 Hieronder ziet u de interne servicenormen voor het KCC van de ABG-organisatie. We beginnen met de algemene servicenormen per kanaal, vervolgens

Nadere informatie

Kostentoerekening en kostendekkendheidspercentage leges 2016

Kostentoerekening en kostendekkendheidspercentage leges 2016 Kostentoerekening en kostendekkendheidspercentage leges 2016 Paragraaf 1.1: Algemene verstrekkingen 625200 462203 90 uur T1 à 75 ro bouwactiv. 6.750 5,00% 338 610500 462203 10 uur T1 à 75 ro 750 5,00%

Nadere informatie

Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1

Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 BURGERLIJKE STAND Huwelijk/geregistreerd partnerschap 1.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een huwelijksvoltrekking,

Nadere informatie

Tarieventabel behorende bij de Legesverordening Publiekszaken Rotterdam 2015

Tarieventabel behorende bij de Legesverordening Publiekszaken Rotterdam 2015 Tarieventabel behorende bij de Legesverordening Publiekszaken Rotterdam 2015 Hoofdstuk 1 Burgerlijke Stand Tarieven in 1.1 Het tarief bedraagt ter zake van de voltrekking van een huwelijk, de registratie

Nadere informatie

Indien u belt naar ons centrale nummer , nemen wij binnen 25 seconden de telefoon op. Wij verbinden u maximaal 2 keer door.

Indien u belt naar ons centrale nummer , nemen wij binnen 25 seconden de telefoon op. Wij verbinden u maximaal 2 keer door. Kwaliteitshandvest Zaltbommel De gemeente Zaltbommel streeft er naar de kwaliteit van de dienstverlening aan haar burgers (inwoners/bedrijven/instellingen) te verbeteren. Daartoe heeft de gemeente Zaltbommel

Nadere informatie

T A R I E V E N T A B E L

T A R I E V E N T A B E L T A R I E V E N T A B E L 2 0 0 4. Hoofdstuk 1 Algemeen. 1.1 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van: 1.1.1 gewaarmerkte afschriften van stukken,

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 oktober 2015; gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 oktober 2015; gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Duiven. Nr. 123003 18 december 2015 Legesverordening 2016 Besluit tot vaststelling van de Legesverordening 2016. De raad van de gemeente Duiven; gelezen het

Nadere informatie

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2010. Indeling tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Hoofdstuk 9 Hoofdstuk

Nadere informatie

Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam van.9 oktober 2007, GBR015; raadsstuk 2007-3093;

Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam van.9 oktober 2007, GBR015; raadsstuk 2007-3093; Legesverordening Publiekszaken Rotterdam 2008 De Raad van de gemeente Rotterdam, Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam van.9 oktober 2007, GBR015;

Nadere informatie

Ons voorstel is om de legestarieven dusdanig te verhogen dat extra inkomsten kunnen worden gegenereerd voor een bedrag van ,-.

Ons voorstel is om de legestarieven dusdanig te verhogen dat extra inkomsten kunnen worden gegenereerd voor een bedrag van ,-. Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 16 december 2013 Agenda nr: 8 Onderwerp: Aanpassingen legesverordening. Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel Het tot stand brengen

Nadere informatie

2e gewijzigde tarieventabel behorende bij Legesverordening Sint-Oedenrode 2016

2e gewijzigde tarieventabel behorende bij Legesverordening Sint-Oedenrode 2016 2e gewijzigde tarieventabel behorende bij Legesverordening Sint-Oedenrode 2016 Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand 1.1.1 Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk

Nadere informatie

Mandaat aan Juridisch medewerker Consulent maatschappelijke ondersteuning Administratie ondersteuning. B&W Consulent maatschappelijk

Mandaat aan Juridisch medewerker Consulent maatschappelijke ondersteuning Administratie ondersteuning. B&W Consulent maatschappelijk Volgnr. Omschrijving bevoegdheid Gebaseerd op Bevoegd Bestuursorgaan 2. Mandaten Publiekszaken Versie 1.6 Mei 2019 Mandaat aan Functienaam INSTRUCTIE 2.a Wmo en 2a 01 correspondentie, verzoeken om inlichtingen

Nadere informatie

Raadsvoorstel *BR *

Raadsvoorstel *BR * Raadsvoorstel Datum Raad Portefeuillehouder 18 december 2014 Albert Abee Datum Commissie Commissie Algemeen Bestuur 3-12-2014 Registratienummer BR1400350 Preventief toezicht van toepassing Nee N.a.v. B&W-voorstel

Nadere informatie

Tarieventabel leges Bernheze 2017 Registratiekenmerk: /862447

Tarieventabel leges Bernheze 2017 Registratiekenmerk: /862447 Tarieventabel leges Bernheze 2017 Registratiekenmerk: 861806/862447 Tarieventabel bij de Legesverordening Bernheze 2017 Indeling tarieventabel Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

Nadere informatie

Verhoging legestarieven 2013 (bijlage bij raadsvoorstel belastingverordeningen 2013)

Verhoging legestarieven 2013 (bijlage bij raadsvoorstel belastingverordeningen 2013) Raadsmemo Datum: 13 november 2012 Aan: Gemeenteraad van Hof van Twente Kopie aan: Van: Voor informatie: Onderwerp: B.M.J. Eshuis J.J. van der Hoef, Financiële zaken Verhoging legestarieven (bijlage bij

Nadere informatie

Legesverordening burgergerichte diensten Maastricht 2018

Legesverordening burgergerichte diensten Maastricht 2018 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Maastricht Nr. 223710 18 december 2017 Legesverordening burgergerichte diensten Maastricht 2018 DE RAAD VAN DE GEMEENTE MAASTRICHT, gezien het voorstel van

Nadere informatie

1.4.1 Voor een postabonnement op de openbare besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders

1.4.1 Voor een postabonnement op de openbare besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening burgergerichte diensten Maastricht 2011. HOOFDSTUK 1. ALGEMENE DIENST 1.1 Voor afschriften van of uittreksels uit stukken, die volgens de gemeentewet of

Nadere informatie

Bijlage 5. Kostenonderbouwingen overige leges, marktgelden en grafrechten 2015

Bijlage 5. Kostenonderbouwingen overige leges, marktgelden en grafrechten 2015 Bijlage 5. Kostenonderbouwingen overige leges, marktgelden en grafrechten 2015 Kostenonderbouwing 2015 Titel 1 Algemene dienstverlening Algemene dienstverlening overig Bodeminformatie gemeentearchief 100%

Nadere informatie

Legesverordening burgergerichte diensten Maastricht 2019

Legesverordening burgergerichte diensten Maastricht 2019 CVDR Officiële uitgave van Maastricht. Nr. CVDR614855_2 24 december 2018 Legesverordening burgergerichte diensten Maastricht 2019 DE RAAD VAN DE GEMEENTE MAASTRICHT, gezien het voorstel van Burgemeester

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 november 2017;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 november 2017; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Duiven Nr. 233574 28 december 2017 Legesverordening 2018 De raad van de gemeente Duiven; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 november

Nadere informatie

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2010.

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2010. Tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2010. Indeling tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8

Nadere informatie

Toelichting BenW-adviesnota

Toelichting BenW-adviesnota Onderwerp: Toelichting BenW-adviesnota Afdeling/team : Financiën Kostendekkendheid leges begroting 2015 Afdelingshoofd Auteur : Willemstein-Houbiers, F.M.E. : Ramakers, R.H.J. Datum vergadering : 1. Aanleiding

Nadere informatie

Verrekenmodel CGM. Raadscommissie Inwoners en bestuur gemeente Grave

Verrekenmodel CGM. Raadscommissie Inwoners en bestuur gemeente Grave Verrekenmodel CGM Raadscommissie Inwoners en bestuur gemeente Grave 13-01-2015 Hoe zat het ook alweer? Begrotingen en doorbelasting obv een gedifferentieerd uurtarief (hoog, midden en laag) Doet recht

Nadere informatie

Afdeling: Gemeentewinkel Leiderdorp, 5-11-2013 Onderwerp: Actualisering legesverordening + tarieventabel 2014

Afdeling: Gemeentewinkel Leiderdorp, 5-11-2013 Onderwerp: Actualisering legesverordening + tarieventabel 2014 Pagina 1 van 6 Versie Nr. 1 Afdeling: Gemeentewinkel Leiderdorp, 5-11-2013 Onderwerp: Actualisering legesverordening + tarieventabel 2014 Aan de raad. Beslispunten De geactualiseerde Legesverordening 2014

Nadere informatie

Tarieventabel leges Bernheze 2018 Registratiekenmerk: /948856

Tarieventabel leges Bernheze 2018 Registratiekenmerk: /948856 Tarieventabel leges Bernheze 2018 Registratiekenmerk: 948064/948856 Tarieventabel bij de Legesverordening Bernheze 2018 Indeling tarieventabel Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

Nadere informatie

Wijze van aanvragen BIJLAGE PRODUCT/DIENST

Wijze van aanvragen BIJLAGE PRODUCT/DIENST BIJLAGE PRODUCT/DIENST Documenten: Schriftelijk (per post)** Telefonisch Wijze van aanvragen Digitaal Loket Persoonlijk (aan de balie) Aanvragen reisdocument U kunt digitaal een afspraak maken om het reisdocument

Nadere informatie

GEMEENTE Oranje-staete MANAGEMENT- SAMENVATTING DASHBOARD MANAGEMENTINFORMATIE Gemeente Dronten 1

GEMEENTE Oranje-staete MANAGEMENT- SAMENVATTING DASHBOARD MANAGEMENTINFORMATIE Gemeente Dronten 1 MANAGEMENT- SAMENVATTING GEMEENTE Oranje-staete DASHBOARD MANAGEMENTINFORMATIE 217 Gemeente Dronten 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Klanten en kanalen 4 3 Type klantcontacten 6 4 Wijze van afhandeling

Nadere informatie

Verordening leges Publiekszaken Rotterdam 2014

Verordening leges Publiekszaken Rotterdam 2014 Verordening leges Publiekszaken Rotterdam 2014 De raad van de gemeente Rotterdam, gelet op het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 oktober 2013, met kenmerk AP 020; 13GR2913P;

Nadere informatie

Verordening leges Publiekszaken Rotterdam 2015

Verordening leges Publiekszaken Rotterdam 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Rotterdam. Nr. 76462 17 december 2014 Verordening leges Publiekszaken Rotterdam 2015 De raad van de gemeente Rotterdam, Gelezen het voorstel van het college

Nadere informatie

1.4.1 Voor een postabonnement op de openbare besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders

1.4.1 Voor een postabonnement op de openbare besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening burgergerichte diensten Maastricht 2011. HOOFDSTUK 1. ALGEMENE DIENST 1.1 Voor afschriften van of uittreksels uit stukken, die volgens de gemeentewet of

Nadere informatie

Kwaliteitshandvest. gemeente Oosterhout. Welke service mag u van de gemeente verwachten?

Kwaliteitshandvest. gemeente Oosterhout. Welke service mag u van de gemeente verwachten? Kwaliteitshandvest gemeente Oosterhout Welke service mag u van de gemeente verwachten? 1 Contactgegevens gemeente Oosterhout Inhoud Adres Slotjesveld 1 4902 ZP Oosterhout Voorwoord burgemeester Een vraag

Nadere informatie

Raadsvergadering van 14 december 2010 Agendapunt 11

Raadsvergadering van 14 december 2010 Agendapunt 11 Raadsvergadering van 14 december 2010 Agendapunt 11 Onderwerp: Legesverordening en vaststelling, c.q. bijstelling tarieven onroerende zaakbelastingen en forensenbelasting 2011 Schiermonnikoog 2 december

Nadere informatie

Tarieventabel bij de Legesverordening Bernheze 2019

Tarieventabel bij de Legesverordening Bernheze 2019 Tarieventabel bij de Legesverordening Bernheze 2019 Registratiekenmerk: 1293919/1294024 INDELING TARIEVENTABEL Titel 1: Algemene dienstverlening... 2 Hoofdstuk 1: Burgerlijke stand... 2 Hoofdstuk 2: Reisdocumenten

Nadere informatie

Kwaliteitshandvest gemeente Geertruidenberg

Kwaliteitshandvest gemeente Geertruidenberg Kwaliteitshandvest gemeente Geertruidenberg 1 Contactgegevens gemeente Geertruidenberg Bezoekadres Vrijheidstraat 2 4941 DX Raamsdonksveer Postadres Postbus 10001 4940 GA Raamsdonksveer Telefoon 0162-579579

Nadere informatie

Waardering publieksbalies gemeente Purmerend 2011 KLANT- TEVREDENHEIDS- ONDERZOEK GEMEENTEPLEIN

Waardering publieksbalies gemeente Purmerend 2011 KLANT- TEVREDENHEIDS- ONDERZOEK GEMEENTEPLEIN Waardering publieksbalies gemeente Purmerend 2011 KLANT- TEVREDENHEIDS- ONDERZOEK GEMEENTEPLEIN KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK GEMEENTEPLEIN Waardering publieksbalies gemeente Purmerend 1 Colofon In opdracht

Nadere informatie

afhandelingstermijn verkiezingen 8 weken terstond Nee servicenorm 15 min wachtijd balie Adreswijziging (verhuizing binnen de gemeente Olst-Wijhe)

afhandelingstermijn verkiezingen 8 weken terstond Nee servicenorm 15 min wachtijd balie Adreswijziging (verhuizing binnen de gemeente Olst-Wijhe) Product/dienst Wettelijke afhandelingstermijn Servicenorm 2013? Burgerzaken/KCC Aanmelding bij vestiging vanuit andere landen Aanmelding bij vestiging vanuit een EU-land Aanvraag vervangende stempas 8

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 1 november 2016, zaaknummer ;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 1 november 2016, zaaknummer ; Raadsbesluit De raad van de gemeente ; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 1 november 2016, zaaknummer 373824; BESLUIT: Vast te stellen de Verordening tot 1ste wijziging van de tarieventabel

Nadere informatie

Verordening leges Publiekszaken Rotterdam 2017

Verordening leges Publiekszaken Rotterdam 2017 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Rotterdam. Nr. 175595 14 december 2016 Verordening leges Publiekszaken Rotterdam 2017 De raad van de gemeente Rotterdam, gelezen het voorstel van het college

Nadere informatie

13 Stiens, 15 november 2016

13 Stiens, 15 november 2016 13 Stiens, 15 november 2016 Raadsvergadering: 8 december 2016 Voorstelnummer: 2016/46 Portefeuillehouder: drs. J.R.A. Boertjens Behandelend ambtenaar: S. Vis E-mail: s.vis@leeuwarderadeel.nl Telefoonnr.

Nadere informatie

ONDERZOEK KOSTENDEKKENDHEID LEGES 2017

ONDERZOEK KOSTENDEKKENDHEID LEGES 2017 ONDERZOEK KOSTENDEKKENDHEID LEGES 2017 Inhoud Inleiding... 3 1. Belang vaststellen kostendekkendheid... 4 1.1 Kostprijsberekening methode... 5 1.2 Kruissubsidiëring... 6 1.3 Uitvoering onderzoek... 6 1.4

Nadere informatie

Introductie. Afspraak is afspraak

Introductie. Afspraak is afspraak Kwaliteitshandvest Introductie Afspraak is afspraak De familie Sterk: onze klant Maak kennis met de familie Sterk. Zij zijn onlangs in de gemeente Overbetuwe komen wonen. Het gezin bestaat uit vader Richard

Nadere informatie

7/1. gemeente Overbetuwe B&W ADVIES. Nr.: Datum ambtelijk voorstel: Onderwerp: 17 maart 2014 Trendanalyse resultaten Kwaliteitshandvest in 2013

7/1. gemeente Overbetuwe B&W ADVIES. Nr.: Datum ambtelijk voorstel: Onderwerp: 17 maart 2014 Trendanalyse resultaten Kwaliteitshandvest in 2013 gemeente Overbetuwe B&W ADVIES Kenmerk: bw Nr.: Datum ambtelijk voorstel: Onderwerp: maart Trendanalyse resultaten Kwaliteitshandvest in Te besluiten: De trendanalyse Kwaliteitshandvest voor kennisgeving

Nadere informatie

Tarieventabel 2013, behorende bij de Legesverordening 2013

Tarieventabel 2013, behorende bij de Legesverordening 2013 Tarieventabel 2013, behorende bij de Legesverordening 2013 Indeling tarieventabel: Hoofdstuk 1 Algemeen...2 Hoofdstuk 2 Bestuursstukken...3 Hoofdstuk 3 Burgerlijke Stand...4 Hoofdstuk 4 Verstrekkingen

Nadere informatie

Bij Toelichting op de kostendekkendheid van leges en tarieven 2017

Bij Toelichting op de kostendekkendheid van leges en tarieven 2017 Bij16-517 Toelichting op de kostendekkendheid van leges en tarieven 2017 Notitie overhead commissie BBV juli 2016 Nieuwe ontwikkeling is dat nieuwe voorschriften BBV over de verslaggeving van overhead

Nadere informatie

Aangifte ondertrouw. 1. Persoonsgegevens. Ondergetekenden Echtgenoot of partner A Echtgenoot of partner B

Aangifte ondertrouw. 1. Persoonsgegevens. Ondergetekenden Echtgenoot of partner A Echtgenoot of partner B Aan burgemeester en wethouders van de gemeente Schijndel t.a.v. de afdeling Publiekszaken/Cluster Burgerzaken Postbus 5 5480 AA Schijndel Aangifte ondertrouw Voorwaarden voor het doen van schriftelijke

Nadere informatie

Servicenormen gemeente Korendijk

Servicenormen gemeente Korendijk KNDK/2010/4238 Servicenormen gemeente Korendijk Algemeen 1. Indien degene met wie u telefonisch contact zoekt op dat moment niet telefonisch bereikbaar is, bieden wij u altijd aan om u terug te bellen

Nadere informatie

Tarieventabel legesverordening burgergerichte diensten 2014

Tarieventabel legesverordening burgergerichte diensten 2014 2.10.2 Tarieventabel legesverordening burgergerichte diensten 2014 Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening burgergerichte diensten Maastricht 2014. HOOFDSTUK 1. ALGEMENE DIENST 1.1 Voor afschriften

Nadere informatie

Wim Schellingerhout Onderwerp: Verordening op de heffing en de invordering van leges 2015 Intern doorkiesnummer: 1753

Wim Schellingerhout Onderwerp: Verordening op de heffing en de invordering van leges 2015 Intern doorkiesnummer: 1753 Raadsvergadering 16 december 2014 Agendapunt: Besluit Document / Decos Nummer: N bis 14/5 1 /542 Ambtenaar Wim Schellingerhout Onderwerp: Verordening op de heffing en de invordering van leges 2015 Intern

Nadere informatie

" # $ %& ' ( ) * + +, * + + (-. *)/* * * 2 *)2 *. *),., * + + (-. *)/* *! # *),, * + +. *)/*! 2 *) 3 *, *, *)3. /*), 1 0 4 *)3., *! *, + + *. *,, * 0!

 # $ %& ' ( ) * + +, * + + (-. *)/* * * 2 *)2 *. *),., * + + (-. *)/* *! # *),, * + +. *)/*! 2 *) 3 *, *, *)3. /*), 1 0 4 *)3., *! *, + + *. *,, * 0! ! " # $ %& ' ( ) * + +, * + + (-. *)/* * 0 1 ( * 2 *)2 *. *),., * + + (-. *)/* *! # *),, * + +. *)/*! 2 *) 3 *, *, *)3. /*), 1 0 4 *)3., *! *, + + *. *,, * 0! 0 1 $ 2 3 *)3 * * 4, 5 *. 62 * 7" 1 2 *. *)/*

Nadere informatie

Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2010

Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2010 Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2010 Indeling tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Hoofdstuk 9 Hoofdstuk

Nadere informatie

Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Verstrekkingen uit het Kiezersregister

Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Verstrekkingen uit het Kiezersregister LEGESTABEL 2014 GEMEENTE SINT-MICHIELSGESTEL Tarieventabel, behorende bij de legesverordening 2010. Indeling tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Nummer: Datum vergadering: 08-08-2006 Onderwerp: Wijziging Legesverordening Steenwijkerland 2006. Conceptbesluit: De raad voorstellen de Legesverordening Steenwijkerland

Nadere informatie

Advies: NEE VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Van: A. van der Lit Tel nr: Nummer: 17A Datum: 6 juni 2017

Advies: NEE VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Van: A. van der Lit Tel nr: Nummer: 17A Datum: 6 juni 2017 VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: A. van der Lit Tel nr: 0348-428758 Nummer: 17A.00643 Datum: 6 juni 2017 Team: KCC Tekenstukken: Nee Bijlagen: 1 Afschrift aan: Financien F vd Berg N.a.v. (evt.

Nadere informatie

Aan. Onderwerp: voorstel tot het vaststellen van de legesverordening 2009

Aan. Onderwerp: voorstel tot het vaststellen van de legesverordening 2009 Raadsvoorstel agenda nummer Volgnummer rv2008/114 Aan datum 18 november 2008 portefeuillehouder wethouder F.C.M. de Vries De raad van de gemeente Hulst Onderwerp: voorstel tot het vaststellen van de legesverordening

Nadere informatie

Tarieventabel leges. Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening Indeling tarieventabel

Tarieventabel leges. Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening Indeling tarieventabel Tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2011. Indeling tarieventabel Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand Hoofdstuk 2 Reisdocumenten Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

Nadere informatie

Huwelijk en geregistreerd partnerschap

Huwelijk en geregistreerd partnerschap Huwelijk en geregistreerd partnerschap U hebt trouwplannen of wilt uw partnerschap officieel laten registreren. Daar feliciteren wij u van harte mee. In deze folder leest u hoe u aangifte doet, welke trouwlocaties

Nadere informatie

Tarieventabel. Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2008.

Tarieventabel. Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2008. Tarieventabel Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2008. Indeling tarieventabel Hoofdstuk 1 Algemeen Hoofdstuk 2 Bestuursstukken Hoofdstuk 3 Burgerlijke stand Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit

Nadere informatie

De raad van de gemeente Ferwerderadiel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 november 2013, nummer 11/64j;13

De raad van de gemeente Ferwerderadiel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 november 2013, nummer 11/64j;13 Sector : I/II/III Nr. : 11/64j.13 De raad van de gemeente Ferwerderadiel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 november 2013, nummer 11/64j;13 gelet op de artikelen 156, eerste en

Nadere informatie

RIS121988_13-DEC-2004

RIS121988_13-DEC-2004 Gemeente Den Haag rv 229 Gemeentelijke Belastingdienst GBD/2004.24467 RIS 121988_ 041210 RIS121988_13-DEC-2004 Den Haag, 16 november 2004 Aan de gemeenteraad Wijziging Legesverordening 1998. In het raadsvoorstel

Nadere informatie

Burgerzaken 1. Leges huwelijken/partnerschap 2. Leges diverse uittreksels 3. Leges rijbewijzen 4. Leges reisdocumenten

Burgerzaken 1. Leges huwelijken/partnerschap 2. Leges diverse uittreksels 3. Leges rijbewijzen 4. Leges reisdocumenten TARIEVENTABEL Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2009 Indeling tarieventabel in hoofdstukken I. Bestuurzaken 1. Leges algemeen 2. Leges bestuursstukken 3. Leges gemeentearchief 4. Leges Drank-

Nadere informatie

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2011 Indeling tarieventabel Algemene dienstverlening

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2011 Indeling tarieventabel Algemene dienstverlening Verordening tot wijziging van de tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2011 Artikel 1 1. De tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2011 wordt als volgt gewijzigd: Titel 1 Hoofdstuk 1

Nadere informatie

Gemeente Heerde. Advies aan het college. ' ^ C-adviseur. w H.G. van der Stege Overig or

Gemeente Heerde. Advies aan het college. ' ^ C-adviseur. w H.G. van der Stege Overig or Gemeente Heerde Advies aan het college Datum 20 september 2012 Portefeuillehouder W.R.J.M. Pijnenburg A. Westerkamp Besproken met pfh? Ja, A. Westerkamp Auteur(s) Jeanette van Amersfoort Afdeling / team

Nadere informatie

In 2012 deden er in totaal 70 gemeenten mee, waarvan 27 met een inwonertal tussen de en (inclusief Aalsmeer).

In 2012 deden er in totaal 70 gemeenten mee, waarvan 27 met een inwonertal tussen de en (inclusief Aalsmeer). Uitkomsten Benchmark Publiekszaken 2012 Aalsmeer Opbouw van de notitie Gestart wordt met een uitleg over de benchmark: geschiedenis, opzet, betekenis. De analyse van de cijfers is thematisch opgebouwd:

Nadere informatie

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 20 september 2006 / 158/2006. Fatale termijn: besluitvorming vóór: 1 oktober 2006

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 20 september 2006 / 158/2006. Fatale termijn: besluitvorming vóór: 1 oktober 2006 Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 20 september 2006 / 158/2006 Fatale termijn: besluitvorming vóór: 1 oktober 2006 Onderwerp rijbewijzen Programma / Programmanummer Burger & Bestuur / 9110

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD 2008 nr. 18

GEMEENTEBLAD 2008 nr. 18 GEMEENTEBLAD 2008 nr. 18 De raad van de gemeente Maassluis; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 15 januari 2008 gelet op het bepaalde in artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen

Nadere informatie

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet; LEGESVERORDENING 2012

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet; LEGESVERORDENING 2012 Nr. 10A-1 De raad der gemeente Marum; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 2 december 2011, nr. 11.12.10 ; gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van

Nadere informatie

Documenten & Verzoeken 09. D&V

Documenten & Verzoeken 09. D&V Documenten & Verzoeken 09. D&V 09.01. Nederlandse reisdocumenten en identiteitsdocumenten Eindterm 09.01. De kandidaat kan burgers uitleg geven over de Nederlandse reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

Nadere informatie

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2011. Indeling tarieventabel

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2011. Indeling tarieventabel Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2011. Indeling tarieventabel Titel 1 Algemene dienstverlening...2 Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand...2 Hoofdstuk 2 Reisdocumenten...3 Hoofdstuk 3 Rijbewijzen...3

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD 2008 nr.3

GEMEENTEBLAD 2008 nr.3 GEMEENTEBLAD 2008 nr.3 De raad van de gemeente Maassluis; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 15 januari 2008 gelet op het bepaalde in artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD 2009 nr. 9

GEMEENTEBLAD 2009 nr. 9 GEMEENTEBLAD 2009 nr. 9 De raad van de gemeente Maassluis; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 9 april 2009 gelet op het bepaalde in artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a

Nadere informatie

categorie/agendanr. stuknr. B. en W. 2006 RA06.0123 A 13 06/665

categorie/agendanr. stuknr. B. en W. 2006 RA06.0123 A 13 06/665 o~~çëîççêëíéä låçéêïéêéw Wijziging legestarieven paspoort en rijbewijs Portefeuillehouder: C. Bijl Dienst Publiek Belastingen en burgerzaken René Groenendijk, telefoon ((0591)68 57 19) ^~å=çé=öéãééåíéê~~ç

Nadere informatie

Kanalen in Balans. ZET gemeenten. 18 september 2008. Marije Teerling Telematica Instituut. Marije.Teerling@telin.nl

Kanalen in Balans. ZET gemeenten. 18 september 2008. Marije Teerling Telematica Instituut. Marije.Teerling@telin.nl Kanalen in Balans ZET gemeenten 18 september 2008 Marije Teerling Telematica Instituut Marije.Teerling@telin.nl Afnamekanalen Aantallen per gemeente Balie Telefoon Website Totaal Emmen 189 179 173 541

Nadere informatie

Vergadering d.d.: 29 juni 2006 agendapunt: 14. Onderwerp: : 1e wijziging van de "Legesverordening 2006".

Vergadering d.d.: 29 juni 2006 agendapunt: 14. Onderwerp: : 1e wijziging van de Legesverordening 2006. RAADSVOORSTEL Vergadering d.d.: 29 juni 2006 agendapunt: 14 Onderwerp: : 1e wijziging van de "Legesverordening 2006". Portefeuillehouder: M.A. Fränzel datum: 21 juni 2006 Samenvatting voorstel aan de raad

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 februari 2018;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 februari 2018; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Haarlem Nr. 73300 9 april 2018 Eerste wijzigingsverordening belastingen 2018 De raad van de gemeente Haarlem; gelezen het voorstel van het college van burgemeester

Nadere informatie

basisregistratie personen, Paspoortwet, Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 2001

basisregistratie personen, Paspoortwet, Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 2001 Cluster Klant Contact Centrum (KCC) Regelgeving Bevoegd orgaan Voeren van verweer bij een procedure Ondertekenen van batches met betrekking tot nota's inlichtingen Verstrekken van paspoorten, identiteitskaarten

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Bestuurlijk kader X Wettelijke taak X Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college X Onvermijdelijk

gemeente Eindhoven Bestuurlijk kader X Wettelijke taak X Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college X Onvermijdelijk gemeente Eindhoven Raadsnummer 14R5737 Beslisdatum B&W 4 februari 2014 Dossiernummer 14.06.651 Inboeknummer 14bst00244 Raadsvoorstel vaststellen van de Verordening tot tweede wijziging van de Legesverordening

Nadere informatie

Ja, ik wil! Huwelijk en partnerschapsregistratie

Ja, ik wil! Huwelijk en partnerschapsregistratie Ja, ik wil! Huwelijk en partnerschapsregistratie 1 Ja, ik wil... Gefeliciteerd! U wilt gaan trouwen of uw partnerschap registreren. Dan moet u een hoop regelen. Waar wilt u elkaar het ja-woord geven? Wanneer?

Nadere informatie

CONCEPT Raadsvoorstel Zaak : Onderwerp Legesverordening 2016 en tarieven rioolaansluitkosten Portefeuillehouder. Mevrouw J.

CONCEPT Raadsvoorstel Zaak : Onderwerp Legesverordening 2016 en tarieven rioolaansluitkosten Portefeuillehouder. Mevrouw J. Onderwerp Legesverordening 2016 en tarieven rioolaansluitkosten 2016 Portefeuillehouder Mevrouw J. van Aart Datum raadsvergadering 22 december 2015 Samenvatting Dit voorstel over de Legesverordening 2016

Nadere informatie

Leeuwarden heeft Antwoord. Dienstverleningsdag ISZF 25 juni 2010 Saskia van den Broek

Leeuwarden heeft Antwoord. Dienstverleningsdag ISZF 25 juni 2010 Saskia van den Broek Leeuwarden heeft Antwoord Dienstverleningsdag ISZF 25 juni 2010 Saskia van den Broek Inleiding Overheid heeft Antwoord Landelijk concept ondersteund door VNG Programma Dienstverlening Vertaling naar ambities

Nadere informatie

1.1.7 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het -

1.1.7 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het - tarief 2011 tarief 2010 Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand 1.1.1 Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap op: 1.1.1.1 zaterdag,

Nadere informatie

GEMEENTE VAL KENSWAARD. Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 28 januari 2014, nummer 14b&w00037;

GEMEENTE VAL KENSWAARD. Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 28 januari 2014, nummer 14b&w00037; V GEMEENTE VAL KENSWAARD De raad van de gemeente Valkenswaard; Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 28 januari 2014, nummer 14b&w00037; Gelet op artikelen gelet op de

Nadere informatie

Tarieventabel behorend bij de Legesverordening 2015

Tarieventabel behorend bij de Legesverordening 2015 Tarieventabel behorend bij de Legesverordening 2015 Indeling tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Hoofdstuk 9 Hoofdstuk

Nadere informatie

In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking Tarieventabel, behorende bij de Verordening leges 2014 Indeling tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Hoofdstuk 9 Hoofdstuk

Nadere informatie

4.3 Welzijn (2 e wijziging per 1 januari 2015)

4.3 Welzijn (2 e wijziging per 1 januari 2015) 4.3 Welzijn (2 e wijziging per 1 januari 2015) Burgerzaken Nr. 4.3.1 Het verlenen, weigeren en intrekken van gehandicaptenparkeerkaarten (bestuurders- en passagierskaarten) Art. 49 e.v. Besluit administratieve

Nadere informatie

Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar C.F.M. Veltman, (t.a.v. C.F.M. Veltman)

Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar C.F.M. Veltman, (t.a.v. C.F.M. Veltman) Vergadering: 6 november 2012 Agendanummer: 6b Status: Opiniërend Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar C.F.M. Veltman, 0595-447729 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. C.F.M. Veltman) Aan

Nadere informatie

Doelmatigheidsonderzoek Burgerzaken

Doelmatigheidsonderzoek Burgerzaken Doelmatigheidsonderzoek Burgerzaken Doelmatigheidsonderzoek Burgerzaken Gemeente Purmerend BMC 2012 de heer B.A. Wiendels mevrouw H.M.J.J. de Brouwer-van Otterdijk in samenwerking met gemeente Purmerend

Nadere informatie

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2015.

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2015. Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Hoofdstuk 9 Hoofdstuk 10 Hoofdstuk 11 Hoofdstuk 12 Hoofdstuk 13 Hoofdstuk 14 Hoofdstuk 15 Hoofdstuk

Nadere informatie

documentnr.: INT/C/13/03932 zaaknr.: Z/C/13/03990 gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 november 2013;

documentnr.: INT/C/13/03932 zaaknr.: Z/C/13/03990 gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 november 2013; documentnr.: INT/C/13/03932 zaaknr.: Z/C/13/03990 *Z003D29FCD9* De raad van de gemeente Cuijk gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 november 2013; gelet op de artikelen 156, tweede lid,

Nadere informatie

Hoofdstuk 11. Bezoek Burgerzaken

Hoofdstuk 11. Bezoek Burgerzaken Hoofdstuk 11. Bezoek Burgerzaken Samenvatting De afdeling Burgerzaken is op werkdagen dagelijks open van 8.30 tot 16.00 uur, donderdag doorlopend van 8.30 tot 20.00 uur en maandagochtend gesloten. Ruim

Nadere informatie

AMENDEMENT. Raadsvergadering 15 december Belasting en tarievenmaatregelen 2017 (R ) Amendement raadsfracties CDA, VHP en PR05

AMENDEMENT. Raadsvergadering 15 december Belasting en tarievenmaatregelen 2017 (R ) Amendement raadsfracties CDA, VHP en PR05 R2016.122r AMENDEMENT Raadsvergadering 15 december 2016 Onderwerp: Belasting en tarievenmaatregelen 2017 (R2016.122) Amendement raadsfracties CDA, VHP en PR05 Toelichting: De tarieventabel behorende bij

Nadere informatie

CONCEPTRAPPORT. Klanttevredenheidsonderzoek Rapportage op maat Gemeente Soest Najaar 2008

CONCEPTRAPPORT. Klanttevredenheidsonderzoek Rapportage op maat Gemeente Soest Najaar 2008 COCEPTRAPPORT Klanttevredenheidsonderzoek Rapportage op maat Gemeente Soest ajaar 2008 PO kennis in uitvoering Drs. M. (Marianne) van Bommel Februari 2009 Inhoudsopgave 1. Respons overzicht... 3 2. Resultaten

Nadere informatie

VE R G A DE R ING G EMEEN TERA A D 201 0

VE R G A DE R ING G EMEEN TERA A D 201 0 VE R G A DE R ING G EMEEN TERA A D 201 0 Pre-adviesnr. 80 Agendapunt Onderwerp Vaststellen legesverordening 2011. Middenbeemster, 23 november 2010 Aan de raad > voorstel Wij stellen u voor de Legesverordening

Nadere informatie